PROIECT DIDACTIC

Modul: PLANIFICAREA CARIEREI Tema: Cariera între dorinţă şi realitate Data: S16 /14.I.2008 Clasa: a VII-a A Prof. diriginte: DORINA COCARI Loc de desfăşurare: sala de clasă I. STRATEGIA DIDACTICĂ Obiectiv fundamental: dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei Obiective operaţionale: O1 – Să identifice anumite profesii şi meserii; O2 – să distingă între ceea ce vor, ce pot şi ce trebuie; O3 – să decidă ce rol au înclinaţiile/aptitudinile, interesele şi valorile în succesul unei activităţi; O4 – să aprecieze just importanţa muncii fizice, cât şi a muncii intelectuale. Concepte cheie: profesii şi meserii, muncă fizică, muncă intelectuală, conceptul de valoare Resurse procedurale: expunerea, conversaţia euristică, brainstorming, activitate pe grupe, exerciţiul Resurse materiale: Flipchart / foi, marker(e), fişe de lucru Bibliografie: • Brown, D., Brooks, L. (1991). Career Counseling Techniques. Allyn & Bacon. • Ghica,Vasile (1998). Ghid de consiliere şi orientare şcolară pentru orele de dirigenţie, Iaşi: Polirom. • Holland, J.L. (1985). Making vocational Choices. A theory of vocational personalities and work environments. NY: Prentice Hall Inc. • Jigău, Mihai (2001). Consilierea carierei. Bucureşti: Sigma. • Klein, M.M. (1997). Introducere în orientarea în carieră. Bucureşti: Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei. Forme de evaluare: activitate de muncă independentă, în grup, observare sistematică, analiza răspunsurilor

a-i ajuta pe alţii a lucra în echipă a avea mulţi bani a avea mult timp liber a lucra în aer liber a învăţa lucruri noi a deveni celebri a putea fi spontan şi creative a te simţi în siguranţă a avea sarcini de lucru bine definite . (fişa nr. Ei trebuie să sublinieze trei valori pe care le consideră cele mai importante.   “Valori şi ocupaţii” Se explică conceptul de valoare şi care este rolul valorilor în alegerea carierei. Identifică intesele. preocupările. Realizarea sensului Aplicaţii: 3. Punctează pe această hartă evenimentele importante care ţi-au rămas în minte. La final ficare va ieşi în faţa clasei. obstacolele pe care le-ai întâlnit şi abilităţile pe care le-ai dezvoltat. 1). interese.II. Totodată vor înţelege că alegerea unei profesii presupune un sistem de cunoştinţe şi deprinderi. va citi dorinţa sa şi va lipi bileţelul în copac. 2) Pe fişă este o hartă care reprezintă viaţa ta. Spargerea gheţii Exerciţiu: „Copacul dorinţelor” Se desenează pe tablă un copac fără frunze. atitudini. Ai întâlnit vreodată vreo “intersecţie” în care să îţi doreşti să urmezi un alt drum? Dacă da. desenează-le pe hartă. Fiecare copil va primi un dreptunghi de hârtie colorată pe care va trebui să scrie ce meserie doreşte să-şi aleagă. 2. SCENARIUL DIDACTIC 1. Elevii vor identifica profesiile cele mai potrivite propriei persoane. Evocarea Se distribuie fişa de lucru „Hexagonul intereselor” (fişa nr. Li se dă elevilor o fişă cu valori importante pentru alegerea unui loc de muncă. “Viaţa mea văzută ca o călătorie”.

. Realizaţi apoi un desen cu persoana voastră la această vârstă. Completaţi spaţiile libere de mai jos cu ceea ce vi se potriveşte. Reflecţia Aplicaţie: Închideţi ochii şi imaginaţi-vă că aveţi 30 de ani. Am un salariu lunar de ………………. Am meseria de ………………… . Am 30 ani.. . Sunt ………………. . . . . Visez să pot să ………………………………….4. Lucrez la ………………….

filozof.... farmacist....... . meteorolog.. secretar...... .............. biolog recepţioner..„Hexagonul intereselor” (fişa nr. În primul rând........ lăcătuş... reporter.. pilot contabil.. În al doilea rând. inginer....... 1) Citiţi ocupaţiile aferente fiecărei categorii de interese şi alegeţi acel grup de profesii pe care îl preferaţi........... . 2. mecanic.... profesor........... Trei profesii despre care aş vrea să obţin mai multe informaţii: 1........ bibliotecar 1. poştaş........ mi-ar place să fac parte din grupul ..................................... avocat......... 2.. consilier şcolar... dansator............ mi-ar place să fac parte din grupul ......... architect medic........ electrician..... casier.................... mi-ar place să fac parte din grupul . judecător. ospătar bancher....... funcţionar public.............................. manager... pădurar............... 3... În al treilea rând......... vânzător. actor... regizor. infirmier. miner.........

............. Viaţa mea văzută ca o călătorie (fişa nr. .3................. 2) ASTĂZI ....................

NAŞTERE .