MEDIU-sistemul ce cuprine 3 componente:apa aer si sol .Pol.aerului: Poluarea repr.

orice activitate care,prin consecinţele sale, aduce modif echilibrelor biol, influenţând negativ ecosistemelecu urmări nefaste starea de sănătate şi confortul speciei umane.Prin pol aerului se înţelege prezenţa în atmosf a unor subst străine kre în funcţie de concentr şi timpul de acţiune provoacă tulburări în echilibrul nat,afectând sănătatea şi confortul omului sau mediul de viaţa al florei şi faunei.Princ subst ce contribuie la pol atmosf sunt:oxizii de sulf şi azot,clorofluoro-carbonii, dioxidul şi monoxidul de carbon;aceştia fiind doar o parte din miliardele de tone de materiale poluante pe care le genereaza în fiecare an dezvoltarea industriei,si kre afecteaza ecosist acvatice şi terestre în momentul în kre poluantii se dizolva în apa sau precipita sub forma de ploaie acida. Surse de pol: Reprez locul de producere si evacuare in m.înconj a unor emisii poluante.Sursele de pol sunt naturale si artificiale.S.naturale produc o pol accidentala kre se integreaza repede în ciclul ecologic.Vulcanii pot polua atmosf cu pulberi solide,gaze si vapori,subst toxice dat.continutului lor mare de compusi ai sulfului,ce rez in urma eruptiei.Furtunile de praf provocate de uragane,cicloane produc pol atmosf pe mari intinderi.Pulberea poate fi ridicata pâna la mare înalţime şi odata ajunsa întro zona anticiclonica,incepe sa se depuna..Cant mici de pulberi meteorice patrund în atmosf.Trasnetul şi temp ridicate sunt cauzele declansarii incendiilor din paduri,kre se intind pe supraf de sute de ha, formand nori de fum.Pol atmosf cu NH3,H2S,CO2 poate fi produsa şi de o serie de gaze rezult din descomp anaeroba/aeroba,a reziduurilor precum:deşeuri organice industriale sau alimentare,cadavre,dejecţii umane şi animale,frunze.Putrefacţia sau descomp anaeroba,elib în aer subst toxice,rau mirositoare si inflamabile.Particulele vegetale precum polenurile,sporii mucegaiurile,algele,ciupercile şi fermentii pot polua atmosf.Spre deoseb de praf,acestea sunt mai periculoase deoarece o sg particula poate provoca imbolnavirea unui organism viu.Aceste part veg alaturi de bacterii,microbi si virusi reprez princ pol patogeni ai aerului.S.artificiale sunt mai numeroase si cu emisii mult mai daunatoare,fiind întro dezvolt continua dat extinderii tehnologiei.Categ de materiale ce pot fi agenti poluanti sunt:materii prime (carbuni, minerale etc.),impuritaţi din materiile prime(sulf, plumb,mercur, arsen) produse finite(ciment,clor,negru de fum).Pol atmosf cu particule solide este cea mai veche şi mai evidenta categorie de pol artif.Dintre surse putem aminti procesele industriale si combustibilii. Pol industriala: Ind termoenergetica elimina în atmosf pol:praful,oxizii de sulf şi de azot,iar în cant mai mici hidrocarburi,funingine,sulfaţi şi ac.organici.Toţi combustibilii uzuali conţin cenuşa prov din subst solide necombustibile.Odata cu evoluţia capacitaţilor de productie de energ electr va creşte şi vol pol emişi în aer.Deasemenea şi dezv economica a combustibililor sup va duce la creşterea utiliz combustibililor inf şi odata cu aceştia şi a cant poluanţilor emişi.Ind siderurgica produce o imp pol a atmosf.In aceasta ind minereul de fier şi carbunele sunt materiile prime kre degaja în atmosf atât poluanţi solizi cât şi gazoşi.Princ pol sunt:prafurile,fumurile, în spec cele roşii ale oxidului de fier şi bioxidul de sulf.Ind met neferoase:contribuie la pol atmosf cu produse toxice.Multe dintre acestea poseda anumite prop fizicoch kre le fav rasp sub forma de aerosoli..Metalele nef utiliz în ind se împart în 2 grupe:grele şi uşoare.În afara de particulele solide,metalurgia nef produce şi imp emisii de gaze toxice,în spec vap de mercur şi compuşi de sulf.Dintre pol din metalurgia met nef grele cel mai imp este Pb,deosebit de toxic.Metalurgia met nef uşoare este caract în spec prin ind Al şi a beriliului.În cazul prelucrarii primului se emana în aer ac.fluorhidric şi fluoruri.Poluanţii atmosf rez din aceasta ind sunt:beriliul metalic,oxidul,sulfatul,fluorura hidroxidul şi clorura de beriliu.Ind mat de construcţie:are la baza prelucrarea,unor roci nat cele mai poluante fiind ind.cimentului,azbestului,Mg şi gipsului.Ind cimentului este una dintre cele mai imp în privinta poluarii atmosf.Ind Mg:este asemanatoare cu cea a cimentului. Ind gipsului are la baza prelucrarea sulfatului de calciu prin ardere şi macinare.Deasemenea este f. imp şi ind azbestului care,produce un praf cu o concentr ridicata şi f greu de reţinut în ap de epurare.Ind ch:are ca

poluanţi princ emisiile de gaze,ele fiind amestecate cu particule solide sau lichide..Prin interacţiunea ch a acestor subs din aer cu diversele forme fizice ale apei, şi prin intervenţia unor catalizari fiz-ch rezulta subst ch foarte toxice. Ind petrolului:este necesara deoarece creaza o sursa imp de energie,însa pe kt este de necesara,pe atât de periculoasa dpdv ecologic.Petrolul şi subst rezultate din prelucr acestuia contribuie la aparitia smogului.În afara dezastrului ecologic,evapor în atmosf este destul de intensa,astfel cca 25% din pelicula de petrol patrunde în aer sub forma de hidrocarburi.În concluzie,nu exista ramura industriala kre sa nu polueze cu:fum,pulberi,vapori,gaze,deşeuri toxice etc. Poluarea prin mijloacele de transport: O alta sursa imp de pol a aerului o constituie mijloacele de transport. În aceasta categ intra:autoveh,locomotivele,vapoarele,avioanele etc.Cea mai mare pondere de gaze ce pol aerul prov însa de la autoveh, dat nr f mare al acestora.Cum maj autoveh sunt concentrate în zonele urbane se poate înţelege rolul lor deosebit de imp în pol oraşelor.Indif de tipul motorului autoveh pol aerul cu oxizi de carbon şi de azot, hidrocarburi nearse,oxizi de sulf,aldehide,plumb,azbest,funingine etc.În prezent vehiculele polueaza de 8-10 ori mai puţin decât cele care au existat în circulaţie acum 30 de ani.Pol produsa de avioane prez caracteristici specifice combustiei şi extinderii zborului în stratosfera. Particularitaţile stratosf accentueaza pol, din cauza rarefierii aerului. Ag poluanţi au un timp mai lung de acţiune,iar vaporii de apa rez sunt solidificaţi în cristale fine de gheaţa,ce form o nebulozitate ce diminueaza rad.solara.Cu toate acestea avioanele produc o poluare mai redusă decât alte mijloace de transport, datorita utilizarii de turbine cu gaz şi a unui combustibil înalt rafinat.Vapoarele utiliz motoare cu ardere interna şi produc o pol asemenea autoveh, iar locomotivele fol motoare Diesel electrice care emit cei mai puţini poluanţi dintre toate vehiculele. Alte tipuri de poluare: Incinerarea deşeurilor:produce poluanti gazoşi urât mirositori şi particule solide ce polueaza neadmis atmosfera. Prin combustia ambalajelor din material plastic se elib ac clorhidric şi ag plastifianţi ca policlorobifenoli,deosebit de toxici.Arderea ierburilor uscate şi nefolositoare de pe câmpuri reprez o masura de distrugere a daunatorilor şi de mineralizare a terenurilor. Fumul de ţigara:prin arderea tutunului are loc o distilare uscata a acestuia,iar în fumul emis au fost identificaţi circa 3000 de subst,care sunt mutagene şi/sau cancerigene. Dintre acestea amintim:nicotina,oxidul de carbon,benzopirenul,acroleina,hidrocarburi, compuşi ai HCN şi ai ac organici,alcoolul metilic,fenolul,piridina,plumbul,plutoniul radioactiv etc.Acţiunile patogene ale fumului de ţigara pot fi:cardiovasculare,respiratorii şi cancerigene.Contaminarea radioactiva:a existat întotdeauna, dar sa accentuat at knd criza de hidrocarburi fosile a fost soluţionata cu energie electronucleara.Princ surse de polradioactiva sunt:mineritul uraniului şi plutoniului,uzinele de preparare a combustibilului nuclear,deşeurile centralelor nucleare,experienţele nucleare, avariile şi accidentele nucleare.Pol fonica:este o pol ce se produce dat unor zgomote sau emisii de sunete cu vibraţii de o anumita intensitate ce produce o senzaţie dezagreabila, jenanta şi chiar agresiva.Princ surse de poluare fonica sunt:transporturile terestre şi aeriene,şantierele de construcţii,complexele şi platformele industriale etc. Dispersia pol in atmsf: Din nefericire elem poluante nu ramân la locurile unde sunt produse, ci, dat unor fact influenţi,se departeaza. Aflate în concentr mare la sursa emitenta,pe masura ce se departeaza se împraştie şi dat unor fen fiz sau ch,cad sau se descompun realiz o autopurificare a atmosf.Princ fact kre contribuie la misc poluanţilor în atmosf sunt: temp,umiditatea,vântul,turbulenţa şi fen macrometeorologice.Temp aerului nu este o marime constanta,ea prez 2 feluri de variaţii:periodice şi accidentale. Variaţia aerului în funcţie de presiune şi de înalţime este un fact imp care intervine în deplasarea maselor de aer şi în raspândirea în atmosfera a impurifianţilor.Umidit crescuta duce la formarea ceţii,care produce concentrarea impuritaţilor. În zone poluate ceaţa se form dand naştere smogului.Vântul este

Smogul reduce vizibilitatea naturala şi adesea irita ochii şi caile respiratorii. vânturi puternice şi umiditatea ridicata).aerul infl sănătatea atât prin compoz sa ch.Exista mai multe cai de deteriorare a confortului omului şi a senzatiilor sale vizuale. Cele mai importante sunt fenomenele de coroziune.mişcarea orizontala a aerului. stratul de ozon se subţiaza. spre ex din actiunea smogului produs de industrie. Pol aerului si sanatatea omului: Dpdv al igienei. recoltele nu vor mai putea creşte normal în unele zone. deoarece pe masura producerii de poluanţi aceştia se acumuleaza în vecinatatea sursei şi concentraţia lor creşte progresiv. iar plantele şi animalele vor migra sau vor avea mari greutaţi de adaptare. gheţurile veşnice se topesc.creşterea morbidităţii. Efectele directe sunt repr de modif care apar in starea de sănătate a populaţiei ca urmare a expunerii la agenţi poluanţi Aceste modif sunt:creşterea mortalităţii. nivelul oceanului planetar creşte. reducerea elasticitaţii şi rezistenţei unor compuşi organici.apariţia unor modif fiziologice directe şi/sau încărcarea organismului cu agenţii poluanţi. diferite dupa natura poluanţilor şi a stratului material afectat. dar şi poluarea excesiva cu care ne confruntam în ultimul timp.apariţia unor simptome sau modif fizio-patologice. În astfel de condiţii de încalzire globala.în care .olfactive.infectanta şi de scadere generala a rezistenţei organismului.Poluanţii din aer pot determina degradarea şi deteriorarea ulterioara a unor obiecte.ce se poate transmite omului în urma utilizarii acestuia ca hrana. În unele situaţii acţiunea nociva este data însa numai de particule solide sau numai de gaze. fier).sanguine. până când încărcarea atinge pragul toxic.Studiile meteorologice au scos în evidenţa rolul maselor mari de aer ca factori de care depinde difuzia poluanţilor eliminaţi de surse aflate la sol.Gradul de perturbare poate merge de la un simplu inconfort pâna la o acţiune toxica evidenta.Turbulenta este un fen care rezulta din dif de temp.rata mortalitaţii poate sa creasca în timpul de expunere la smog. alergica.sau indirect. cancerigena. materiale şi substanţe cu care vin în contact prin fenomene fizicochimice complexe.sonore etc.acţiunea toxica a petrolului deversat în oceane asupra peştilor. Manifestările patologice pot fi:intoxicaţii cronice.. animalelor şi plantelor sunt de cele mai multe ori sub forma unui complex de substanţe toxice în compoziţia carora intra atât particule solide cât şi gaze. Calmul atmosferic este cea mai nefav cond meteorologica pt pol aerului.de o singura natura.Aceste efecte pot fi rezultatul acumulării poluanţilor în organism. Toate acestea au la baza nu numai fenomene naturale (care se integreaza în ciclurile normale ale naturii). ploile acide sunt din ce în ce mai frecvente. decolorare şi spalare a unor materiale.Agenţii nocivi eliminaţi în atmosfera care pot provoca efecte daunatoare asupra felului de viaţa al oamenilor. unele state insulare pot fi acoperite complet de apa.care determina o continua stare de agitaţie interna. iar datorita acestui fapt el este considerat cel mai imp factor ce contribuie la împraştierea poluanţilor.mutagene şi teratogene sau pot fi caract prin apariţia unor îmbolnăviri.efecte carcinogene. Consecintele majore ale pol aerului: Pamântul începe sa se încalzeasca.alergii.De asemenea modif patologice pot fi determ de impactul agentului nociv asupra anumitor organe sau sist.hepatice şi neuroleptice. caderile de ploaie nu vor mai putea fi absorbite în timp util. cât şi prin prop sale fiz. Gazele şi vaporii care au un efect daunator asupra organismului se împart în: toxice respiratorii. O creştere de 5°C a temperaturii pe totPamântul poate topi complet calotele arctice crescând astfel nivelul oceanelor şi inundând o mare parte din uscat. Efectele pol:Omul poate suferi direct de pe urma agenţilor poluanţi.în situaţia poluanţilor cumulativi (plumb. toxica.Agenţii poluanţi altereaza şi perturba relaţiile normale ale omului cu mediul înconj şi pe cele formate între ecosisteme.În aşezarile urbane cu densitate crescuta.Acest fen fav repede amestecurile şi de aceea difuzia impuritaţilor în masa de aer turbulent se face mai repede.Reducerea vizibilitaţii poate fi favorizata de anumite fen meteorologice (stagnarea aerului.Pol aerului cu aerosoli are ca efect o acţiune iritanta.

Substanţa cancerigenă este cunoscută de multă vreme iar prezenţa în aer indică un risc crescut de cancer pulmonar.Pol.Fen kre apar sunt de hipoxie sau anoxie. decât în situaţiile în kre este împiedicată trecerea gazului din sângele venos în alveola pulm şi eliminarea lui prin aerul expirat.Dintre poluanţii cancerigeni anorganici menţionăm azbestul. nichelul şi seleniul. beriliul. la care se adaugă compuşii de cobalt.rinichii şi maduva osoasa.fibrozanţi produc modif fibroase la nivelul ap respirator.În unele .Mercurul prov aberatii cromozomiale.Pesticidele prez o acţiune toxică puternică a sist nervos modif transmiterea influxului nervos.nervoase ale creierului. În timp ce plămânul se umple cu ţesut fibrotic. realizate de obicei prin deteriorarea membranelor celulare.trec prin placenta din corpul mamei în cel al fatului.Toxicitatea azotaţilor şi a compuşilor rez din metabolizarea acestora se manif în tubul digestiv prin efecte iritante şi congestive asupra mucoaselor digestive. bariu etc. alterarea schimbului de gaze şi a procesului de oxigenare a sângelui. arsenul. Pol.cauzate de episoade bruşte de spasme musculare în pereţii bronhiali. Bronşita severă poate conduce la emfizem.dioxidul de azot.Fosforul împreună cu fluorul au un efect iritant asupra mucoasei t.afect cel.anomalii psihice.Pol.acţionează toxic asupra măduvei osoase şi perturbă metabolismul.Pulberile induc disconfort şi boli specifice numite conioze.precum şi o sumă de gaze şi vapori ca dioxidul de sulf.Pb poate prov anemie şi intoxicaţii cronice ce duc la tulburarea sist nervos şi poate prov o boala num saturnism.digestiv. prov grave afecţiuni(orbire.el este cel mai lezat.anemii).o boală pulmonară obstructivă şi ireversibilă ce constă în contractarea permanentă a căilor respiratorii şi deteriorarea sau chiar distrugerea alveolelor. Unul dintre primele simptome ale inflamării este scurgerea de fluid (plasmă) din vasele de sânge. cobaltul. amoniacul etc. Degenerescenţa fibroasă este numele dat acumulării de ţesut cicatrizat în plămân.convulsii şi moarte.Efectele cronice ale intoxicaţiilor cu pesticide se obs asupra ficatului şi a sist nervos.Aici intră pulberile netoxice.cancerigeni:cei mai răspândiţi sunt hidrocarburile policiclice aromatice ca benzopiren. Efectele pol asupra omului: Princ efecte asupra sănătăţii umane par a fi răni ale ţesuturilor delicate.apărând spasme. cromul. Bronşita este o inflamare persistentă a bronhiilor şi bronhiolelor ce cauzează o tuse dureroasă.Cl. Poluanti ce trebuie sa ne ferim organismul: O2 poate infl sănătatea efectul fiind determ de scăderea pres la niv alveolei pulmonare. Tipuri de poluanti si actiunea lor: Pol.Astma este o boală supărătoare caract de insuficienţe respiratorii ce nu pot fi prevăzute.benzontracen.Azotaţii şi azotiţi pot provoca efecte nocive asupra omului prin intoxicaţie. În contact cu sângele form sulfhemoglobina kre imprimă sângelui o culoare roşu-brună.azbestul şi oxizii de fier. poate afecta sângele.responsabili de un nr f mare de alergii respiratorii sau cutanate.Fosfaţii pot provoca efecte poluante ce se manif direct asupra omului prin apariţia intoxicaţiilor.poluanţii să reprez unul dintre agenţii determinanţi sau agravanţi(boli respiratorii acute şi cronice.Cadmiul se presup k ar avea şi efecte teratogene şi cancerigene.care form cu hemoglobina un compus relativ stabil (carboxihemoglobina) şi împiedică astfel oxigenarea sângelui şi transportul de oxigen către ţesuturi.respiraţia este blocată şi persoana se sufocă treptat.acţiunea iritantă se manif asupra rinichiului prin congestii şi hemoragii.Printre cei mai răspândiţi sunt dioxidul de siliciu.Pol.Apoi.alergenici:in cazul pol nat (polen) precum şi a prafului din casă.fen care se produce prin interm alimentelor şi a apei de băut.Deoarece ficatul este organul cel mai imp care metabolizeaza pesticidele.CO2 nu produce tulburări ale organismului uman.Dioxidul de sulf produce iritarea mucoaselor şi dilatarea bronhiolelor.ozonul şi subst oxidante.Cel mai imp este oxidul de carbon.iritanţi realiz efecte iritative asupra mucoasei oculare şi asupra ap resp.asfixianţi sunt cei care împiedică asigurarea cu oxigen a ţesuturilor organismului. benzofluoranten etc.Cadmiul are o puternica actiune toxica asupra organism vii.o mare producţie de salivă şi spasme musculare involuntare care contractă căile respiratorii.moarte).

strănuturile etc.mirosuri(în bucătărie)etc.perdele.Se estimează ca întro grămadă de praf. drept unica sursa de carbon si energie.Activitatile de bioremediere a solurilor se pot desfasura in situ cat si ex situ.plus unele modif de comportament(fumatul .de biodegr.pe lângă elem benefice cunoscute(păstrarea temp si umiditătii aerului).ap de aer condiţionat care.Na.acarienii vieţuiesc în toate casele (în covoare. Cum pastram aerul curat ? Factori poluanti: Azi asistăm la o modificare importantă a habitatului.fum de ţigară.Tulpinile izolate sunt pastrate in colectii de microorganisme din care se realizeaza biopreparate bacteriene pentru aplicarea lor in actiunile de bioremediere.Bioremedierea solului poluat cu produse petroliere este un process dirijat de catre om.Aglomerările de acarieni pot fi găsite în crăpăturile de mobilă şi fisuri de materiale de construcţie.aşternuturi.în special de prezenţa aici a alergenilor.chimicale.Ca.De regulă.Mo.prosoape)gradul de curăţenie fiind acela care poate diferenţia nr lor în locuinţa.Cancerul de plămân este deseori mortal.microorganisme hidrocarbon-oxidante.nutrienti.In incinta sa produs o activare a circulaţiei aerului interior.P).In procesul de bioremediere a solurilor poluate cu produse petroliere o serie de factori implicati in acest process sunt adusi in conditii optime pentru marire vitezei acestui process.Zn). Modalit. spori de ciuperci.K.a petrolului din solurile poluate: Biodegradarea produselor petoliere este un process natural pe care microorganismele (si alte grupe de organisme) existente in sol il realizeaza.Cercetări recente au arătat că „aerul din interiorul incintelor noastre este.cazuri creşterea celulară determinată de prezenţa materialelor străine din plămân poate cauza formarea unor tumori.fie în locuinţa noastră.gaze(radon. aceştia pot produce până la o jumătate de milion de cocoloaşe de excremente. ochii inflamaţi.Mn.Mg.in zonele ferite de curenţii de aer.Alergenii repr suma subst straine care.Tulpinile izolate sunt testate în laborator pentru evidentierea capacitatii de degradare a hidrocarburilorpetroliere de catre microorganisme prin însamântarea acestora pe medii minerale la care s-a adaugat titei. care se realizeaza tot cu ajutorul microorganismelor (si a altor grupe de organisme).locuri în care curăţarea profundă şi .macroelemente(N.Tulpinile bacteriene sunt izolate si selectionate din microflora autohtona a solurilor puternic poluate cu titei .Parametri optimizati sunt: aport O2.introduc in spaţiul de locuit un element nou:activarea miscarii aerului in incapere.microelemente(S.raport echilibrat.monoxid de carbon.adica majoreaza sensibilitatea organismului.in doze crescute.co-metaboliti.fie la locul de muncă:există un adevărat asalt de materii si materiale noi fol in acest scop.O alergie se declanseaza knd sist imunitar „consideră” unele subst inofensive k fiind periculoase generand anticorpi pentru apararea organismului în cauză.păr de animale.declansand reactia acestuia.Aplicarea metodologiei de detoxificare prin bioremediere in situ a solurilor poluate cu compusi organici proveniti din titei necesita realizarea de biopreparate alcatuite din bacterii specifice.Odată cu activarea sistemului imunitar împotriva „intruşilor” apar şi efectele secundare atât de cunoscute precum: nasul care „curge”.odată introduse in organism produc alergii.Cei mai frecventi poluanti intâlniti în încăperile noastre:aerosoli (praf.În acelaşi timp.mobilier.care ocupă vol unei linguri de supă pot trăi câteva mii de acarieni.depunanduse odată cu praful.sunt „vânturaţi” şi inhalati de catre ocupantii incaperilor. 50% din toate problemele noastre de sănătate sunt cauzate sau favorizate de poluarea aerului interior. specialiştii în domeniul studiului mediului înconjurător au arătat recent că cca.În plus.Toate acestea.introducerea animalelor în locuinte)au marit nr agenţilor care agreseaza corpul uman.de 8-10 ori mai poluat decât cel din exterior”. acarieni).In aceste cond toti poluantii „cuibăriţi” in acest spatiu.Co.polen).Cu.emisii de ozon de la aparatura electronică)microorganisme(bacterii. Acarienii: Denumiti şi „căpuşe de praf” acarienii sunt un fel de micropurici kre sunt purtati aleator prin spatiul unei incaperi.Fe.

pisici.evitarea mochetelor.. Echipamentele de aer condiţionat Tendinţele actuale în domeniul ventilării caselor noastre arată necesitatea realizării până la patru trepte de filtrare şi purificare a aerului exterior introdus sau recirculat în încăperi de către aparatele de aer condiţionat cu care ne-am dotat.. spori etc.evitarea tapiţeriilor acumulatoare de praf.sunt alergenice.generarea de oxidare fotocatalitică cu UV.Hrana uzuală a acarienilor provine din descuamarea pielii umane.nu se poate spune că aceste animale sunt complet no-alergenice.-trecerea prin raze UV. . ulterior.) în viaţa oamenilor.Aspiratoarele cu spălare cu apă sunt ceva mai voluminoase. ciuperci.Utiliz unor tratamente de şoc cu ozon pentru distrugerea ciupercilor şi bacteriilor.filtrarea mecanică pt reţinerea particulelor cupr între 1025 de microni. folosirea unor aspiratoare performante pentru curăţenia incintelor.strănut.pt distrugerea amestecurilor volatile organice.Împrăştierea unor aerosoli cu mare capacitate fungicidă.Există o serie de măsuri care pot fi luate pentru limitarea influenţei fact alergenici asociaţi cu răspândirea părului animalelor ca de ex:desprăfuirea şi aspirarea prafului păstrarea pardoselilor de lemn fără covoare.ptdistrugerea bio-aerosolilor.apa ca element de filtrare şi spălare a aerului aspirat din încăpere. astfel:-prefiltrarea mecanică.În ceea ce priveşte pisicile studiile ne reamintesc de faptul că aceste animale „autocurăţindu-se” continuu. .Cercetările au arătat că în cazul acestora nu animalele sau păsările.Nu în ultimul rând.).dar apa barbotată de către aerul poluat este un excelent reţinător de agenţi poluanţi.este vizibilă camera de spălare cu apă (în centru) şi priza de aer viciat în care se introduce tubul flexibil de captare. Aspiratoarele de praf În cazul aspiratoarelor de praf..Aceste măsuri se iau în special în cazurile în care oamenii au fost declaraţi sensibili la alergii sau au malformaţii ale sistemului respirator. .. tuşit sau respiraţie grea)la cele mai grave (astm bronşic.Fol echipamentelor de aer condiţionat cu lămpi ultraviolete germicide pentru păstrarea suprafeţelor bateriilor de răcire neinfectate de ciuperci.ci anumite reziduuri produse de către acestea.eczeme sau rinite alergice).trb fol aspiratoare care utilizează: .se răspândeşte în aerul din incintă odată cu părul eliminat. pasări de colivie etc. germicidă. Mijloace tehnice antialergice -Tratamente specifice de curăţare profundă a covoarelor şi cuverturilor. bacterii.Chiar dacă există anumite rase de câini sau pisici care produc mai puţine descuamări (mătreaţă..pt reţinerea particulelor mai mari de 25 de microni.Pentru persoanele mai sensibile alergic putem explica în acest fel reacţiile tipice în caz de infestare:de la simptome mai uşoare (ochi înroşiţi.îmbăierea frecventă a animalelor.iar apa şio iau din vaporii de apă furnizaţi tot de om.filtre de înaltă eficienţă (HEPA) pe circuitul de aer care reîntoarce aerul aspirat în încăpere. . Influenţa animalelor de companie: Sunt cunoscute rolul şi importanţa existenţei animalelor de companie(câini.îşi îmbibă blana cu propria salivă care. ca şi folosirea unor substanţe de protecţie anti-microbiană a suprafeţelor curăţate.acestea fol princ epuratoarelor de gaze(scrubbers).completă se face cu dificultate. păr). biocidă pentru echipamentele de aer condiţionat ale clădirii.Folos unor purificatoare de aer cu încărcare energetică ridicată pentru distrugerea aerosolilor alergenici (viruşi.spălând aerul poluat cu apă prin barbotar (amestecare cu vânturare).prin respiraţie şi transpiraţie.

asupra mediului (1972).DEPOLUARE Def a poluarii formulata la Conferinta Mondiala O. prin care poluarea semnifica: "modificarea componentelor naturale sau prezenta unor componente straine. in special a apelor. ca mijloc de creştere a resurselor de sol.N.limitarea poluarii punctiforme si difuze a bazinelor acvatice si mentinerea functiilor ecologice ale ecosistemelor acvatice. cât şi pentru protecţia mediului înconjurător. de felul in care este mentinuta integritatea mediului depind practic sanatatea omului si calitatea vietii acestuia . De-a lungul timpului prin ocuparea extensiva a planetei calitatea aerului si a apei s-a degradat. Exista mai multe tipuri de poluare si anume: poluarea atmosferei. una din temele fundamentale ale epocii contemporane si nerezolvarea ei poate avea efecte dezastruoase pentru omenire. Obiective relevante pentru protectia mediului: Aer : . ieftine şi eficiente. MECANIS Tehnologii de depoluare 1. Aplicarea principiilor “poluatorul plateste” si “pagubele asupra mediului trebuie rectificate la sursa” Aplicarea principiului “ viitorul nostru comun. Ape : . utilizarea durabila a resurselor naturale. ca urmare a activitatii omului si care provoaca prin natura lor. si anume eliminarea produselor toxice introduse de om in mediul inconjurator. Toate acestea au dus la cresterea ingrijorarii legate de deteriorarea mediului. realizarea unor planuri de gestionare a deseurilor.mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile. In definitiv. prevede printre altele utilizarea unor procedee şi tehnologii de depoluare menite să neutralizeze sau să blocheze fluxul de poluanţi şi care să asigure eficienţa dorită şi aplicarea legislaţiei privind protecţia calităţii solului. I. Politici de mediu UE - - protectia si imbunatatirea calitatii mediului. creaza disconfort sau impieteaza asupra diferitelor utilizari ale mediului la care aceasta putea servi in forma sa anterioara" Depoluarea este exact procesul invers. Sol . prin concentratia in care se gasesc si prin timpul cât actioneaza. rapide. sansa noastra – respectiv prevenirea poluarii mediului. asigurarea unei utilizari prudente si rationale a resurselor naturale. Combaterea poluarii mediului ambiant este una din problemele de mare actualitate ale intregii omeniri.U. efecte nocive asupra sanatatii. care să asigure prin aplicarea lor in-situ blocarea migrării poluanţilor din zona deversării de produs petrolier în subteran sau alte zone învecinate. Pe plan mondial se observă tendinţa de dezvoltare a unor metode simple. distrugerea poluanţilor şi refacerea cadrului natural. punand intr-o stare critica intreaga planeta. poluarea solurilor si poluarea apei Asigurarea protecţiei calităţii solurilor. grosimea stratului de ozon a scazut. protejarea sanatatii umane.

000 locuitori.Riscuri naturale Constientizarea populatiei Peisajul si mostenirea culturala Turism/ recreere.Evitarea activitatilor cu impact asupra biodiversitatii . .. faunei si habitatelor din ariile protejate .pierderi energetice si de mediu. . 3. . 1998 .Conservarea si protectia ecosistemelor acvative Deseuri: . productia de deseuri creste proportional cu productia consumerista si numai o cantitate minima de materie prima este recuperate. protejarea si reabilitarea zonei costiere a Marii Negre Paduri – limitarea reducerii suprafetelor impadurite Biodiversitate – Conservarea diversitatii naturale a florei.colectarea selective si reciclare Sanatate: . In Anglia din anul 1700 se inlocuieste lemnul (energie regenerabila) cu carbunele (neregenerabil). proclamandu-se era masinii cu abue si revolutia industriala. Poluarea fara limite se datoreaza : . 150.limitarea poluarii solului .conservarea. deseuri 1. .limitarea fenomenului de eroziune . Europa produce 340 milioane tone/an din care sunt reciclate 14% 54% sunt depozitate si restul este incinerat.sanatatea ca element al sigurantei nationale Managementul riscurilor de mediu .exploziei demografice. 2 Evolutia ecosistemelor naturale 3. Consumul creste fara limite : 1950 – 463 tone petrol. 2. Un zgarie nor consuma cat un oras de cca.3.propagarea infrastructurilor la nivel planetar.modelului consumerist de dezvoltare. Factori (driveri) cu impact major asupra ecosistemelor -cresterea populatiei globului -Poluarea.4 miliarde tone. in 24 ore se produc : 70 mil tone de dioxid de carbon. cu cat economia produce mai mult cu atat polueaza mai tare.

• analiza cost-eficienţă pentru toate metodele propuse. Substantele respective ajung pe pamant. • evaluarea riscului pentru mediu şi populaţie luând în considerare toţi poluanţii. Pe langa deteriorarea suprafetelor excavate creaza probleme secundare cum ar fi transportul de material in cursurile de apa. în general. De aceea. canalizari. Ea inseamna. atragand astfel costuri suplimentare. însă biodegradarea naturală are loc cu rate foarte scăzute.poluarea primara a solurilor (depozitarea deseurilor pe sol) nu inseamna numai afectarea locala a solurilor respective. procesele de revenire pe pamant se pot realiza la mari distante de locul unde ele au fost degajate in mediu). • investigarea reacţiei sociale pentru metodele propuse. prin intermediul vanturilor. O analiza a mecanismelor poluarii. chimice sau biochimice de degradare sau atenuare • calcularea duratei proceselor de remediere pentru toate metodele propuse. În sol. cunoaşterea comportării şi efectelor substanţelor chimice introduse în sol asupra ecosistemului selectarea unor microorganisme cu abilităţi degradative superioare. Controlul eroziunii solului Lucrarile de controlul eroziunii solului sunt lucrari specifice de protejare a suprafetelor de sol proaspat decopertate sau unde vegetatia a disparut. fie prin intermediul precipitatiilor care le antreneaza (datorita mobilitatii mari a atmosferei. Sunt de mentionat mai multe aspecte si anume: . Epurarea apelor uzate Consideratii privind poluarea Una din problemele majore ale omenirii o constituie in prezent poluarea. actiunea unuia antrenand implicit influenta asupra celorlalti (cu efect local sau la distanta).MUL BIOREMEDIERII Orice compus chimic a cărui acumulare în natură devine periculoasă pentru mediu poate fi considerat drept POLUANT. iar înlăturarea lui cu ajutorul microorganismelor poate fi considerată BIOREMEDIERE Adoptarea unei decizii privind alegerea unei anume metode de remediere trebuie să ţină seama de următoarele etape: • identificarea tuturor poluanţilor prezenţi în zonă. Eroziunea solului este cauza principala a deteriorarii siteurilor proaspete de constructii. în respectivele medii poluate. fiind „motorul funcţiilor de fertilitate a solului . poluarea secundara a atmosferei (prin transmiterea in atmosfera a substantelor volatile sau a celor . lucrari agricole si in general unde solul este expus direct actiunii apelor de suprafata. peste plantatiile agricole. .poluarea atmosferei cu aerosoli si substante chimice nu este nociva numai pentru respiratie. meteorice sau vantului. a efectelor si implicatiilor include o stricta interdependenta intre partile componente ale mediului. • estimarea volumului poluanţilor din zonă. s-au elaborat diverse tehnologii de bioremediere care presupun: cunoaşterea căilor de optimizare a condiţiilor biodegradării.35%). • investigarea spectrului hidrodinamic al curgerii subterane. in functie de substanta poluanta. deşi reprezintă o fracţiune minusculă din greutatea totală (0. depunandu-se pe sol sau pe frunzele plantelor fie direct (in perioade de calm). • analiza proceselor fizice. microorganismele au o importanţă esenţială. • alegerea şi aplicarea metodei de remediere potrivita Microorganismele capabile să degradeze substanţele xenobiotice sunt prezente. deopotriva.

la invadarea acestora cu substante poluante. C. materii organice. pesticide.reziduuri vegetale (agricole sau forestiere. .pesticide si ingrasaminte rezultate din activitati agricole . fie direct asupra omului. considerata ca avand in prezent ponderea cea mai mare.poluarea chimica (derivati ai carbonului si hidrocarburilor.. datorita intensificarii poluarii globale a factorilor de mediu.dezvoltarea este un proces discontinuu.poluarea directa a marilor.planificarea masurilor de protectie a calitatii resurselor de apa la nivelul bazinelor sau subbazinelor hidrografice. care pot avea o actiune directa asupra sanatatii omului . respectiv sporirea debitelor de dilutie prin acumulare sau derivatie.antrenabile de vanturi).sedimente rezultate din eroziunea solului. nutrienti vegetali. Principalele activitati si aglomerari umane care participa la poluarea apelor sunt: -industria. fluoruri. lichide sau solide) . . Incheierea ciclului hidric. cu aceleasi efecte mentionate mai sus.criza globala actuala este o criza a dezvoltarii . diminuarea intensitatii evaporatiei si deci a reciclarii (circuitului) apei in natura. in valoare absoluta si pe cap de locuitor.Criza dezvoltarii: . sau poluarea lor secundara (fie direct din atmosfera. -ponderea mare pe care o are si poluarea difuza.poluarea primara a apelor (introducerea deseurilor direct in ape). . etc. prin apa folosita pentru baut. . Cernavoda) . EVOLUTIA ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE SI DEZVOLTAREA DURABILA EVOLUTIA ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE 1. agenti patogeni. . la care se poate adauga in unele cazuri (prin poluarea cu substante petroliere). . respectiv utilizarea la irigatii a apelor uzate.poluarea biologica (dejectii organice. injectarea in straturile subterane etc. Tipuri de poluanti Poluarea sau poluantii care afecteaza sursele de apa pot fi clasificati : a).materii radioactive .poluarea fizica (termica – ex. pentru imbunatatirea dilutiei si a gradului de amestec. .masuri ajutatoare epurarii apelor uzate. etc. Cernavoda. etc. .interventii pe cursurile de apa receptoare ale apelor uzate. care presupune trecerea de la un model sociocultural la altul . respectiv adoptarea de tehnologii fie neconsumatoare. bacterii si virusuri infectioase etc. dirijarea fenomenelor de autoepurare. respectiv gospodarirea calitatii resurselor de apa .dejectii si reziduuri industriale (industria alimentara. Componentele principale ale activitatii de protectie a calitatii apelor sunt urmatoarele : . iar din apele subterane influentarea dezvoltarii plantelor. chimica. de asemenea.supravegherea ( monitoringul ) dinamicii calitatii resurselor de apa . sulfului. azotului. C. dezvoltarea in numar mare a unor alge provoaca fenomenul de inflorire a apei cu consecinte destul de grave a ecosistemului. . poluarea apelor superficiale si subterane (prin dizolvarea si antrenarea substantelor respective din sol si subsol). . etc. prin intermediul precipitatiilor).) . caldura reziduala (mai ales din industria energetica – ex. fie mici consumatoare de apa. pentru diminuarea debitelor si incarcarilor.E. . metalurgica. .dejectii umane si animale . . -transporturile .epurarea apelor uzate. reaerarea artificiala. .masuri ajutatoare la nivelul surselor de poluare. -aglomerarile urbane . cu influente asupra florei si faunei marine si cu reactii consecutive din partea acestora . . .) . mult peste aportul de saruri si suspensii rezultate din ciclul natural. -concentrarea punctelor de evacuare in mediu datorita aglomerarilor industriale si urbanizarii. -agricultura si zootehnia . dupa provenienta : .) . . fie asupra solului si plantelor (prin straturile freatice alimentate de apa respectiva sau prin intermediul irigatiilor).E. Sursele de poluare Poluarea ce se manifesta in prezent se remarca prin : -diversificarea deseurilor (gaze. cu particule solide) . -cresterea continua a cantitatii de deseuri. dupa natura lor : . radioactiva. fie din sol. etc.N. materiale plastice. . poate avea efecte multiple.perfectionarea legislatiei in domeniul protectiei calitatii apelor. b). metale grele. prin varsarea apelor dulci in mare duce. recircularea apelor uzate.N. tehnologii nepoluante sau mai putin poluante.

perioadele de criza sunt fertile si benefice. apei. . .. iar perioadele intercrize presupun schimbari in cadrul aceluiasi model.realizarea unui sistem economic echitabil .Rezolvarea crizei societatii agricole inseamna inventia modelului industrial si societatii capitaliste. .rezolvarea problemei energetice. globala si sistematica.promovarea agriculturii ecologice.asigurarea necesarului de hrana – combaterea foamei.Trecerea de la societatea agricola (dezvoltata in special in Asia). 4. presupune o deplasare a centrului de promovare a dezvoltarii.Trecerea la societatea industriala nu s-a produs automat peste tot.Nici o societate umana nu poate fundamenta dezvoltarea fara resurse regenerabile .evolutia oraselor spre securitate sociala.o noua politica de cooperare internationala. fara a afecta satisfactia generatiei viitoare. etc) . . -economice – fundamentarea valorii eficientei si pretului acesteia. civilizatiile industriale clasice (sec.Evolutia ecosistemelor antropizate si dezvoltarea durabila Dezvoltarea durabila reprezinta o orientare generala. Satisfacerea nevoilor de hrana si a exigentelor sporite ale oamenilor.Intre o societate si resursele proprii trebuie sa existe un echilibru permanent . Definirea si implementarea in Romania a conceptului de dezvoltare durabila prezinta aspecte particulare care maresc dificultatea acestei actiuni. solului. 6. . 2. 5. ci numai in societatile care au sesizat problema si au avut capacitatea de a gasi solutii prin mobilizaqrea resurselor umane.Societatile ecologice si primele crize ale resurselor naturale : . vizand cooperarea. . cu efect major asupra mediului . la cea de tip industrial (Europa occidentala). A crescut traficul de pasageri. Au aparut noi tipuri de asezari umane .Societatile agricole si noile crize . Anglia a avut conditiile socioculturale favorabile noului tip de activitate .Dezvoltarea presupune capacitatea de a gasi permanent noi resurse. -modificari ample si ireversibile ale mediului. promovarea si asigurarea unei dezvoltari care sa permita satisfactia generatiei prezente. financiare. -productia de bunuri artificiale. .asigurarea unei bune politici a resurselor umane. pentru crearea premizelor de trecere de la un model la altul. 3. . din mers . marfuri. avand ca efect expansiunea in mediu. .Conceptul de resurse naturale exprima masura in care o bogatie naturala devine apta de utilizare.reducerea impactului industriei Asupra mediului. tehnologice.Societatea industriala si crizele actuale ale dezvoltarii Din punct de vedere tehnico-economic. -procese tehnologice dinamice. 18-20). intreprinzator capitalist. Apare modelul de viata bazat pe produse artificiale si utilizari noi de resurse naturale din subsol. . . Dezvoltarea durabila implica o noua conceptie filozofica (armonia om–societate–natura). -morale – individ-colectivitate. apa. mari consumatoare de energie.O dezvoltare bazata in exclusivitate pe consum nu poate supravietui . biosferei. . inainte si dupa 1989. cu urmatoarele aspecte: -politice – stat-societate-economie. au determinat cresterea numarului de unitati de productie industriala si agricola. vantului. -procese tehnologioce create de stiinta. interesat si motivat in inovare. zonal si la scara planetara. datorita unei politici de dezvoltare lipsita de responsabilitate si coerenta . modernizate rapid. sunt bazate pe urmatoarele : -utilaje de forta. aer (forta apei. .Evolutia ecosistemelor antropizate si noi concepte ale dezvoltarii Lucrarea considera ca principiile ecologice ale dezvoltarii trebuie integrate in procesele socioeconomice prin : . . Au fost afectate pe rand calitatea aerului.

permite extinderea bazei de resurse. cu soluri adânci şi fertile. -degradarea solului – cca. 6. Aceasta se datoreaza schimbarilor structurilor economice.multiplica posibilitatile de optiune umana. 7. 3. Modificarile de habitat si supraexploatarea sunt driveri directi. 7. 2. · Eroziunea solului. 5. care transformă mineralele. Fără el. Care sunt cei mai critici factori care produc schimbari ale ecosistemelor 1. stratul superior. tehnologii. Pământul de cea mai bună calitate este de obicei plat. Suprasolicitarea solului. La nivel global exista trei probleme majore : -reducerea biodiversitatii – se estimeaza ca 5-10% din numarul total al speciilor vor dispare in urmatoarele decenii.Democratia – cadrul favorabil de desfasurare a actiunilor. De exemplu populatia globului s-a dublat in ultimii 40 de ani iar cresterile importante s-au produs in tarile aflate in curs de dezvoltare. Eroziunea solului este provocată de întrebuinţarea incorectă şi nu trebuie confundată cu eroziunea naturală. cresterii eficientei si utilizarea inlocuitorilor pentru serviciile ecosistemelor. iar împreună cu aceasta sunt îndepărtate şi rădăcinile care fixau granulele de sol. are o grosime de numai 25 de centimetri. . continentele ar fi lipsite de majoritatea faunei şi florei. Driverii indirecti afecteaza ecosistemele influentand driverii directi. Cea mai gravă formă de degradare a solului este eroziunea. intelegerea si consensul – instrumente de realizare a dezvoltarii durabile.Dezvoltarea economica – motor al progresului . 3. apare. De pe un teren cu pantă abruptă. sunt abandonate din cauza proceselor de saraturare. 8. . Dezvoltarea durabila se bazeaza pe abordari legate de reducerea degradarii mediului. care afecteaza procesele ecosistemelor explicit.-ecologice – etc. Fortele driverilor sunt intotdeauna multiple si interactive.Cooperarea internationala. precum viermi. 2. Presiunea asupra ecosistemelor a crescut in termeni absoluti dar cresterea a fost mai mica decat cresterea PIB. conservarea resurselor si asigurarea unor venituri decente tuturor. 4. organisme vii nevertebrate. în condiţiile în care anumite plante sunt cultivate an de an. în timp ce stratul cel mai productiv. EROZIUNEA SOLULUI Solul este materialul fragil şi afânat. bacteriile şi ciupercile care descompun substanţele organice. -stratul de ozon – aparitia gaurilor care permit trecerea radiatiilor ultraviolete. Grosimea solului variază între câţiva centimetri şi câţiva metri.Stabilirea prioritatilor si coordonarea. formate prin sfărâmarea rocilor de bază. Solul este un amestec de trei componente principale: mineralele. 20 milioane ha. alcalinizare. factorii sociopolitici si culturali. Factorii naturali si antropici care modifica ecosistemele se numesc driveri. substanţe organice (rămăşiţe putrezite de plante şi animale) care acţionează asemenea unui „liant” care leagă granulele rocilor sfărâmate. roca-mamă. . odată ce vegetaţia iniţială a fost îndepărtată. aflat în zone care nu sunt supuse catastrofelor naturale.Justitia – pilon al coeziunii societatii. cca.Principii ale implementarii dezvoltarii durabile: 1. aflată dedesubt. care acoperă într-un strat subţire mare parte a scoarţei terestre.Informarea. Aproximativ două cincimi din compoziţia lor este apă sau aer. activitatile economice.Pacea ca fundament al deazvoltarii – optiuni pace – conflicte.. solul este spălat uşor. dar nu se face fertilizarea şi substanţele nutritive nu sunt reintroduse în sol. 35% din terenul cultivat se afla in stadii avansate de desertificare. · Calitatea solului poate fi afectată şi de panta terenului. Principalii driveri indirecti sunt schimbarile in populatia globului. Eroziunea solului se produce pe terenurile care au fost cultivate sau păşunate prea intens.

împăduriri etc. Stabilizarea malurilor se poate face prin plantarea de copaci. din cele trei componente : desprindere. procesul de acumulare. de acumulare a materiei organice. neraţională a factorului uman asupra mediului de existenţă a acestuia. între rata de desprindere. Dar. se formează solul nou.îndepărtarea treptată a materiilor din alcătuirea zonei litorale de către mare. ce are loc în condiţiile în care. eroziune marină . eroziune pluvială .distrugerea progresivă a materialului din albia și din malurile unui râu. luarea în cultură a terenurilor cu pante necorespunzătoare. Oamenii de ştiinţă au estimat că durata de erodare şi îndepărtare naturală a unui metru pătrat de pământ este aproximativ de 30.eroziune areolară incipientă. În consecinţă. fenomenul respectiv situându-se pe primul loc în ceea ce priveşte totalitate proceselor de degradare a solului. fenomenul de eroziune ce acţionează asupra terenurilor (a solurilor) reprezintă un proces distructiv. Eroziunea normală . al apariţiei rocilor şi fundamentării procesului de deşertificare biologică. în sensul că. volumul transportat (cantitatea de sol sau de rocă transportată) depăşeşte volumul de acumulare (cantitatea de materie organică). de vegetaţie. nu se iau măsurile corespunzătoare de atenuare a fenomenelor. fie sub aspectul reducerii fenomenului respectiv şi a materializării lui. Crustele împiedică infiltrarea apei de ploaie în sol şi în rocile de bază.fenomenul de eroziune a solului face parte din procesele de degradare a terenului. materializat prin: defrişări masive. respectiv la atenuarea forţelor respective). este o consecinţă a intervenţiei brutale.000 ani. sub acţiunea factorilor subaerieni (factori exogeni).topirea unor bucăți de gheață încorporate în sedimentele de mal sau de albie. odată cu această uzură naturală.îndepartarea progresivă a rocilor de bază. de degradare a mediului. transport şi depunere. admisibile. arată că fenomenul erozional este un proces mecanic. tasează solul formându-se o crustă compactă la suprafaţă acestuia. a solului și a altor materiale de către ghețari.reprezintă procesul de desprindere. în sensul că. de formare a solului. Eroziunea solului este deplasarea particulelor de solid de la suprafața uscatului prin acțiunea vântului. păşunat abuziv şi excesiv. Deci. Prin eroziune se înțelege degradarea solului sau a rocilor. caracterizată prin desprinderea particulelor neconsolidate și îndepărtarea lor prin acțiunea ploii sau a vântului. factorii de mediu. Forţa izbiturilor picăturilor de ploaie. Eroziunea accelerată.Eroziunea naturală este un proces lent care nu poate fi oprit. Eroziunea solului . · Eroziunea accelerată . în limitele (normale). fără a se lua măsuri de prevenire şi conservare a solului. pe de o parte. descoperit de vegetatie. eroziune fluvială. Eroziunea este de mai multe feluri: eroziune eoliană – îndepărtarea progresivă a fragmentelor de sol și roci prin acțiunea vântului. transport. poate conduce la dispariţia orizontului de sol. eroziune glaciară . de acumulare a materiei organice şi procesele de desprindere şi transport (de dislocare a particulelor de sol) include şi o discordanţă. de transport şi rata de formare. se formează un dezechilibru. de către picăturile de ploaie. procesele de solificare. cea mai mare parte a apei se va scurge pe suprafaţa pământului. predomină elementele de acumulare). ce antrenează Eroziunea solului .definiţie . eroziune termică . apei sau gheții sau ca urmare a acțiunii unor organisme vii (bioeroziune). Acest fenomen are loc în condiţiile în care. transport şi depunere a particulelor de sol sau rocă.este acţiunea de desprindere. Eroziunea poate fi combătută prin lucrări hidrotehnice. care implică acţiunea unor forţe care să conducă. Eroziunea de . rezultată prin izbirea solului. De aceea.reprezintă procesul prin care. este predominat faţă de procesul distructiv al solului. la desprinderea şi transportul (depăşirea rezistenţei particulei de sol. spălare. nu sunt modificaţi de intervenţia factorului uman (în consecinţă. deoarece în situaţia în care.

Republica Moldova a fost impartita in patru provincii: Provincia de silvostepa ce ocupa 38. irigatii. pe roci argiloase grele. Exista circa 720 de variatii de sol. Solurile cenusii albice (denumirea precedenta – cenusii deschise de padure) se intilnesc fragmentar pe rocile luto-nisipoase. Suprafata solurilor de padure constituie 40 %. solul este format atit din substante organice. bine humificat (la adincimea de 80-100 cm continutul de humus depaseste 1%) structurat si afinat (molic).carpinete. Fertilitatea naturala (potentiala). Ea depinde de aplicarea corecta a tehnicilor agricole corespunzatoare (lucrari agrotehnice. precum si a celor humice carbonate este neinsemnata. Formarea profilului este influientata de componenta rocii materne. tipic. Caracteristica fundamentală a eroziunii de adâncime. chimice. Solurile cenusii vertice se formeaza sub padurile de quarcete. carbonatic si vertic. Fertilitatea este si ea de doua tipuri: fertilitate naturala si fertilitate economica. . Ea se dezvolta continuu si este determinata de compozitia fizica si biochimica a solului. ingrasaminte. Solurile cenusii de padure constituie circa 10 %. Cernoziomul ca tip este reprezentat de 5 subtipuri – argiloiluvial. In aceasta provincie predomina cernoziomurile tipice si cele lavigate.este forma cea mai avansată de manifestare a eroziunii solului şi este cea mai distructivă.aceasta apare în urma scurgerilor concentrate. de conditiile de clima si relief si se manifesta prin capacitatea de reproducere spontana a vegetatiei. Solul se formeaza la suprafata uscatului din stratul superior al rocilor pe anumite elemente de relief.este un proces erozional ce se produce sub acţiunea scurgerilor superficiale (de la suprafaţa pământului). Suprafata solurilor hidromorfe. Cernoziomurile se deosebesc prin caracterul acumulativ. biologice). este: . suportate de argile la adimcimea de 150-200 cm. . · Eroziunea de adâncime . Provincia de paduri a Moldovei Centrale (Codrii) ocupa 16 % din teritoriul republicii. care este conditionata de existenta atmosferei. a cernoziomurilor podzolite si celor lavigate – circa 30 %. Un alt factor extrem de necesar in formarea solului este clima. levigat. Ea conditioneaza formarea diferitor tipuri de soluri. a solului este un rezultat al fenomenelor naturale (fizice. Deci. Prin fertilitate se intelege proprietatea solului de a asigura plantele cu substante nutritive (compusi ai elementelor chimice cu care se hranesc plantele).suprafaţă . fiecare din ele avind ceva caracteristic.8 % din teritoriul republicii. desecari. Cel mai important factor in formarea solului este alterarea rocilor. neinfluientate de om. Fertilitatea economica (antropogena) a solurilor apare ca urmare a unor activitati modificatoare a omului. cit si din substante minerale. apa si aer necesare dezvoltarii normale in perioada de vegetatie. S-au format sub padure in majoritate carpinete-quarcete Solurile cenusii molice (denumirea precedenta –cenusii inchise de padure) s-au format in conditiile padurilor de stejar cu invelis ierbos dezvoltat.

Provincia de stepa ucraineana cu cernoziomuri sudice.Existenta unui organism de coordonare si de organizare national (legal). . Metodele de interventie in cazul unei poluãri marine constau în: . constand in: . raspindirii diferitelor substante toxice. POLUAREA SOLULUI -In scopul restabilirii si sporirii productivitatii. -pastrarea curateniei nu numai in apropierea locuintei noastre. Elementele esentiale care stau la baza interventiei în caz de poluare marinã cu hidrocarburi sunt: . coordonatori. . o strategie nationala de interventie. in sol se introduc ingrasaminte minerale si organice. limitarea pe cat posibil a poluarii zonelor sensibile (economice.Definirea echipamentelor pe tipuri si cantitãti. . . iar gunoiul de grajd contine tot mai multe componente neorganice. etc. . .Procesele care actioneaza asupra peliculei de hidrocarburi deversate in mediul acvatic. . . Aici predomina cernoziomurile obisnuite si cele carbonatice. deseuri. conduce la poluarea chimica a solurilor. SURSE DE POLUARE Poluarea mediului inconjurator se produce de regula pe doua cai: Artificiala – se datoreaza activitatilor umane Naturala – survine in urma activitatii vulcanice.Protejarea tarmului. Faza de pregãtire a interventiei este esentialã pentru limitarea rapidã si eficientã a pagubelor si a impactului ecologic.).Procesele care actioneaza asupra peliculei de hidrocarburi deversate pe sol. S-a majorat cu mult volumul de deseuri de diferita natura. Folosirea nechibzuita a ingrasamintelor minerale.Concentrarea si colectarea petrolului pe suprafata apei.Supravegherea evolutiei poluantului . Genetic. diferite substante numite fertilizanti. specialisti. Insa ingrasamintele minerale.Formarea echipelor de interventie. .7 % din teritoriul republicii.Reabilitarea zonelor poluate astfel incât din punct de vedere ecologic acestea sa redevina la faza initiala. Aplicarea metodelor de interventie este conditionatã de: .Plan national de contingentã.Provincia de stepa a Dunarii ocupa 34. eruptiilor de gaze. Poluarea solului cu materiale dure are loc datorita difuzarii. tine de vegetatia de stepa. operatiuni Obiectivele principale ale interventiei sunt: . care nimerescin solurile prelucrate. precum si a pesticidelor. Pentru a putea trai intr un mediu ambient curat si nepoluat. .Dispersarea chimicã în masa apei.Ardearea in situ.Planificarea operatiunilor de interventie. mai contin si alte elemente si substrate ( asa-numitul balast ). turistice.Recuperarea poluantului si a celorlalte deseuri provenite in urma poluarii. a pelor de scurgere. .Personal specializat si antrenat.Echipamente specializate si fiabile.Transferul poluantului din tankurile avariate în barje. rezervatii etc. la acumularea in sol a substantelor toxice si modificarea componentei chimice initiale a solurilor. de rind cu elemntele nutritive. nave de stocare. . dar si in imprejurimile localitatii in care traim -respectarea cantitatilor de ingrasaminte minerale sau naturale PRINCIPII GENERALE PRIVIND INTERVENTIA IN CAZ DE POLUARE MARINA CU HIDROCARBURI.pe alocuri se intilnesc cernoziomuri xerofite de padure si cernoziomuri compacte.Degradarea naturalã (nu se intervine). trebuie sa respectam niste reguli extrem de importante: -sairea a cator mai multi pomi si arbusti. care se deosebesc de componenta chimica a solului. .

Nivelul redus de risc(III) se aflã situat in zonele de evacuare ale statiilor de epurare (atunci cand acestea nu se varsa in porturi). Hartile de evaluare a riscului sunt necesare in faza decizionala. disparitia unicei surse de venit in anumite zone. daune materiale deosebite. falimentul unor societati. – poluarea plajelor turistice si a zonelor de agrement provoaca daune pe termen lung afectand activitatea.Penetrare în adâncime. activitati industriale. bunkeraj. etc. a conductei de transport hidrocarburi si a platformelor de foraj si extractie apartinand PETROMAR Constanta. devierea acestuia in alte zone. . vizibilitatea. se evidentiaza trei nivele. operatiuni portuare. . a prioritatilor de dotare si monitorizare zonala.Organizarea defectuasa a operatiunilor de: intrare /iesire din port. Ca si activitati economice sunt cuprinse: activitati turistice.Fotooxidare. pierderea locurilor de munca.Cresterea cantitatii de petrol transportat. .Biodegradare.Fotooxidare. rafinare. etc.Evapoarare: . alimentatie publica. consumuri marite de combustibili.) legat de aceasta activitate.Caracteristicile locale defectuase de navigatie: densitatea traficului. activitati de pescuit industrial si sportiv – poluarea in zona poate duce la disparitia unor rezeve piscicole. poate bloca total sau partial activitatile. unica sursa de venit si hrana pentru populatia respectiva. etc in cazul unei poluari. vizibilitate.Lipsa sistemelor de avertizare/alarmare in caz de accident naval. salinitatea apei.Rãspândire pe suprafatã. . zonele de plaja turistica (Vama-Veche-2Mai.Dispersia hidrocarburii în masa apei. Constanta. . constând în: . Toate aceste activitati care se constituie in factori economici de risc. . sunt cuantificati din punct de vedere valoric pentru fiecare zona in parte urmand a fi luati in calcul impeuna cu ceilalti factori. a stabilirii mijloacelor si traseelor de actiune. hoteliere. incarcare descarcare marfa.Deplasarea hidrocarburii pe suprafata apei. . este evidentiat in porturile litorale si zonele adiacente (Mangalia. temperatura aerului si a apei. Nivelul de risc mediu (II) a fost evidentiat in zonele traseelor navale. . nivelul I fiind apreciat ca nivel maxim de risc. timp pierdut. activitatile de foraj si extractie – poluarea in zona poate duce la stoparea productiei si oprirea intregului lant economic(transport. . directia si intensitatea -curentului. In urma determinarii indecsilor de risc de poluare. agrement.Cantitatea si tipul poluantului deversat. imense daune materiale. economice. pierderea personalului specializat. Procesele care actioneazã asupra unei pete de petrol în mediul acvatic sunt complexe.Biodegradare. Procesele care actioneazã asupra hidrocarburilor deversate pe sol sunt complexe constând în: . alte facilitati polurea acestor zone. Midia).Emulsionare apã în petrol. . directia si intensitatea vântului.conditiile hidro-meteo.Evaporare. Informatiile puse la dispozitie de aceste materiale sunt utilizate in faza stabilirii strategiei de interventie. oilterminale. . Factorii care contribuie la cresterea numarului de accidente insotite de poluari majore sunt: . a unor ocupatii profesionale. . . Nivel maxim de risc (I) in cazul litoralului romanesc.Rãspândirea hidrocarburii pe suprafata apei. etc.Bratul Musura). . a ancorajelor. adancimea apei. inexistenta unor norme clare de comunicare radio.Conditiile hidro-meteo: starea de agitatie a mãrii. rafinarii. santiere navale. desfiintarea unor societati..Eforie Nord) si zona rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (Corbu . activitati de transport naval de marfuri si persoane – poluarea in zona duce la suspendarea traficului. Neptun . Impactul economic se refera la efectele negative induse activitatilor industriale.Sedimentare. .

. gradul de vulnerabilitate al zonei fiind invers proportional cu cel de organizre al societatii. conventiilor. Existenta unor specii rare de plante si animale in zonele cu risc de poluare contribuie la cresterea gradului de vulnerabilitate a zonei. in schimb tarmul inalt cu faleze. Poluarea unei zone populate poate produce efecte negative de imagine asupra comunitatii respective. gazele inhalate in doze peste limita admisa avand un efect cancerigen. cuantificate si reprezentate grafic pe harti speciale. scurt). sensibilitatea ecosistemului. In functie de gradul de organizare al societatii din zona afectata. Toate aceste informatii sunt clasificate. Uneori in cazul unei poluari deosbit de grave. efectele negative pot fi deosebit de grave pe termen lung afectand efectivul de pasari si peste prin distrugerea oualelor si respectiv a larvelor si puietului de peste din stratul de suprafata. Clasificarea in ceea ce priveste gradul de vulnerabilitate : Zonele cu cel mai ridicat grad de vulnerabilitate sunt considerate cele cuprinse intre Midia Bratul Musura ( in caz de poluare majora cu hidrocarburi apar efecte negative majore asupra ecosistemului pe termen lung. protectie juridica in caz de poluare. in scopul protejarii poulatiei. distanta de la baza de interventie este mare). sistemelor internationale de asigurare care sa le acorde asistenta tehnica. zona economica.nisipos/mlastinos. Totodata existenta rezervatiilor din zona litorala amplifica vulnerabilitatea acestuia. Existenta zonelor de reproducere. Poluarea cu hidrocarburi a zonelor locuite poate avea efecte negative asupra starii de sanatate a organismului uman. perioada din an in care se produce si amploarea. Impactul politic se refera la efectele negative induse de o poluare pe plan politic. nu sunt membre membre ale organizatiilor. Impactul politic este mai accentuat in cazul in care tarile respective nu sunt nu au aderat. Zonele cu grad de vulnerabilitate medie sunt cele cuprinse intre Constanta -Mamaia si zona Vama Veche (in caz de poluare majora cu hidrocarburi apar efecte negative asupra potentialului economic. nu exista trasee navale si terestre de interventie. Factorii sociali de risc tin seama de aspectele prezentate urmand a fi luati in calcul impeuna cu ceilalti factori. tarmul este neprotejat cu inaltime redusa. In acest scop litoralul este analizat evidentiindu-se: . prin mijloacele mass-media.Impactul ecologic se refera la efectele negative induse ecosistemului in cazul unei poluari. care sunt cuantificati din punct de vedere valoric pentru fiecare zona in parte urmand a fi luati in calcul impeuna cu ceilalti factori. destituiri. turistic.zonele economice in ordinea potentialului lor economic. Exista cazuri in care datorita gestionarii defectuase a dezastrului. a coloniilor de pasari. sanatate. efectele poluarii marine cu hidrocarburi se caracterizeaza prin manifestari complexe pe termene diferite( lung. sa se produca tensiuni sociale. schimbari in structurile de conducere ale societatii afectate. In functie de localizarea poluarii.zonele de frontiera. ajutor financiar. raspunsul este mai eficient sau nu. a celor protejate.zonele ecologice/rezervatii in ordinea importantei si incarcarii lor pe specii si anotimpuri. Relatiile existente intre doua state riverane pot avea de suferit in cazul in care intre ele nu exista o strategie comuna de reactie in caz de poluare. exista pericolul penetrarii in adancime si a raspandirii poluantului pe suprafete intinse. demiteri. aceasta trebuie evacuata din zona. apele teritoriale. necesita o atentie deosebita in faza de stabilire a strategiei de interventie. se constituie in factori ecologici de risc. gradul de incarcare biologica. Din punct de vedere biologic. . Impactul social se refera la efectele negative induse societatii civile in cazul unei poluari. constructii hidrotehnice si . Studierea tipurilor de impact posibil a se produce pe un anumit tip de litoral este necesara in vederea calcularii gradului de vulnerabilitate zonal. piscicol. din partea autoritatilor locale. . care constituie baza de date necesara stabilirii strategiei de interventie in caz de poluare a unei zone litorale. a bancurilor de peste. In cazul in care poluarea depaseste granite/frontiere apar pagube/reclamatii/despagubiri intre cele doua sau mai multe state implicate.zonele locuite in ordinea incarcarii demografice.

Benzene: hidrocarburi aromatice cu punctul de fierbere scazut. azot. rasini creste odata cu evaporarea). * Stabilirea si amplasarea dotarilor de interventie.cantitatea si tipul hidrocarburilor. In cazul atingerii Pc poluantul devine persistent. degradarea naturala desfasurandu-se pe o perioada lunga de timp(ani). odata cu scaderea temperaturii. . tarmul cu faleze inalte si plaje inguste la baza nu permite patrunderea poluantului in adancime. volatilizare foarte pronuntata. ex. Asfaltenele: gudroane cu punct de fierbere foarte ridicat continand: sulf. Naftene: hidrocarburi saturate.evolutia probabila/posibila a peliculei de hidrocarburi COMPORTAMENTUL SI DEGRADAREA/MODIFICARILE CARE APAR IN STRUCTURA POLUANTULUI DEVERSAT IN MEDIUL ACVATIC Proprietatile hidrocarburilor Greutatea specifica/unitate de masura= g/cc sau °API: reprezinta densitatea. traseele de acces terestru si naval permit deplasarea echipamentelor in zona) Informatiile existente in acest capitol sunt utilizate la: * Stabilirea prioritatilor de protectie/interventie. in comparatie. vascozitatea acestuia creste la 9 cSt.000cSt (nu mai curge).conditiile hidro-meteo. Aceste componente sunt responsabile de fenomenul de emulsionare a petrolului. atomii de hidrogen putand fi inlocuiti de alte elemente cum ar fi azotul. un titei distileaza in timp pe un palier de temperaturi destul de larg. turism. . rasini : influentaeaza tendinta de emulsionare fiind direct proportionale (continutul in asfaltene. Punctul de curgere: reprezinta temperatura sub care poluantul nu mai curge avand valori cuprinse intre -35°+40°C. bazele de interventie fiind amplasate in zona. oxigenul sau sulful. Zonele cu grad de vulnerabilitate scazut Mangalia . Transportul titeiurilor cu peste 10% parafine si un punct de curgere ridicat. motorina=2-4 cSt. * Stabilirea strategiei de interventie tinand cont si ceilalti factori cum ar fi: . majoritatea hidrocarburilor au densitatea mai mica decat cea a apei. vascozitatea creste astfel incat atunci cand se atinge temperatura Pc se ajunge la o stare semisolida. vanadiu.Constanta(in caz de poluare majora cu hidrocarburi apar efecte negative asupra activitatii piscicole. compusi care nu distileaza nici la temperaturi destul de inalte.azot sau sulf. In functie de tipurile si procentajul de compusi. urmand ca la temperaturi sub 20°C sa creasca logaritmic. uleiul de motor tip 80w/90=500cST) Vascozitatea este in stransa relatie cu temperatura mediului fiind invers proportionala cu aceasta.titeiul Gloria L2 distileaza procentual pe un palier de temperaturi cuprins intre 100-300°C. traseele de acces terstru si naval permit deplasarea echipamentelor). Rasinile: compusi pe baza de molecule cu un continut bogat de atomi de oxigen. Caracteristicile de distilare se refera la capacitatea compusilor din titei de a se volatiliza odata cu cresterea temperaturii (evaporarea incepe cu compusii care au punctul de fierbere cel mai scazut). se solidifica) se realizeaza cu tankuri prevazute cu instalatii de incalzire a marfii in scopul mentinerii acesteia in stare lichida. bazele de interventie sunt in apropiere.plaje cu nisip poate fi protejat partial cu baraje antipetrol. De regula titeiul cu densitate mica are vascozitatea redusa si contine un procent ridicat de fractii volatile. Continutul in asfaltene. oxigen si metale cum ar fi nichel. Atunci cand temperatura scade parafinele din compunenta titeiului cristalizeaza. toxicitate ridicata/cancerigene. Ca si un termen de comparatie temperatura de evaporare (punctul de fierbere) al apei are valoarea de 100°C. De exemplu titeiul Bonny Light la o temperatura de peste 30°C are o vascozitate de circa 7 cSt. intre 30-20°C. Vascozitatea cinematica / unitate de masura = cSt : reprezinta rezistenta la curgere (vascozitatea apei=1 cSt. avand tendinta de volatilizare. deansitatea apei=1000kg/mc. . (care la temperatura mediului ambiant +20 +25 °C. avand la 12 °C (care este Pc) o vascozitate de circa 10. Unele titeiuri au in componenta asfaltene sau parafine. Grupe de compusi care intra in componenta titeiurilor Parafine: hidrocarburi saturate cu punct de fierebere ridicat si volatolizare diminuata. Aceste tipuri de titeiuri sunt foarte persistente.

000 cSt sau mai ridicate. marfa. fotoxidarea favorizeazã reactiile de polimerizare care sunt defavorabile tratamentului de degradare ulterioarã. acumularea a cat mai multor informatii legate de accident. temperatura apei. Principalele strategii de interventie Monitorizarea si evaluarea 1. Primul pas care se intreprinde in cazul unei deversari de produs petrolier consta in salvarea vietilor omenesti aflate in pericol imediat.(procentul de fractii volatile). volumul de petrol deversat/unitatea de volum de apã si de valoarea vâscozitãtii produsului petrolier. Emulsionarea – starea continuã de agitatie a mãrii creazã mici picãturi de apã care în prezenta hidrocarburilor se amestecã cu acestea formând o emulsie de apã în petrol. dar nu în aceeasi mãsurã ca dispersia sau evaporarea. scanare cu infrarosu. Procesul de combinare chimicã a hidrocarburilor cu oxigenul constituie fenomenul de oxidare. . Biodegradarea petrolului consta in descompunerea acestuia sub actiunea bacteriilor si a ciupercilor si transformarea în produse oxidate. Sedimentarea este un proces care reduce volumul de produs de pe suprafata apei. de disponibilitatea O2. ultraviolet. Monitorizarea/evaluarea situatiei se realizeaza atat la fata locului cat si prin modelarea fenomenelor pe PC. prin urmarire vizuala. Prin evaporarea fractiilor volatile. In consecintã procesul de emulsionare mãreste densitatea. Pasul urmator consta in evaluarea situatiei. La acest proces concurã fractiile grele din petrol si anume asfaltenele si rasinile (la un continut >0. suprafata poluata si este dependentã de tipul hidrocarburii deversate. conditii hidro-meteo. Fotooxidarea. Viteza de dispersie este direct proportionalã cu starea de agitatie a mãrii. cu volumul de hidrocarburi deversate si invers proportionalã cu vâscozitatea acestora. Procesul de dispersie este influentat de energia valurilor. in vederea stabilirii strategiei optime de interventie. scanere. a cantitatii si tipului de echipamente. Evaporarea survine în primele ore ale deversãrii produsului petrolier. zona. mijloacelor aeriene. Procesul de evaporare produce schimbãri rapide în ceea ce priveste compozitia petrolului deversat. statii de comunicare. Componentele mai usoare se degradeazã mai rapid.5% în asfaltene produsul petrolier tinde sã emulsioneze). Radiatiile solare ultraviolete accelereazã procesul de oxidare. Coeficientul de degradare este dependent de temperaturã. Vâscozitatea si densitatea produsului emulsionat este superioarã produsului petrolier deversat initial. vâscozitatea si volumul produsului petrolier rãmas pe suprafata apei. produsul rãmas pe suprafata apei se poate reduce cantitativ la circa 60% în timp ce densitatea si vâscozitatea acestuia cresc atingând valori de circa 990 ÷ 1000kg/m3 si respectiv circa 10. rupe particulele moleculare în unele mai mici. temperaturile cele mai favorabile dezvoltãrii microorganismelor se situeazã deasupra valorii de +250C. Observarea se realizeaza cu personal specializat. si a personalului care trebuie deplasat in zona. astfel încât în câteva ore de la accident procentul de rãsini si asfaltene creste semnificativ. impact. Monitorizarea la fata locului se desfasoara cu ajutorul navelor. 3. a nutrientilor si deasemeni de tipul hidrocarburii. Viteza de evaporare a fractiilor volatile este direct proportionalã cu viteza vântului. Sedimentarea este definitã ca fiind un proces de aderare a particulelor de petrol la particulele solide din masa apei. etc. fapt care produce o mãrire a suprafetei poluate. necesitind echipamente cum ar fi : camere video/foto. temperatura aerului. schimbandu-i culoarea. 2.Volumul produsului emulsionat este cu 70-80% superior celui initial. etc.Toxicitatea pe grupe de compusi se manifesta dupa cum urmeaza: parafine<naftene<asfaltene<benzene Dispersia hidrocarburilor în masa apei este un fenomen amplificat de starea de agitatie a acesteia. In cazul hidrocarburilor grele sau care au pierdut compusii usori.

Echipamente de interventie Trei sisteme utilizate in operatiunile de concentrare/recuperare. vectorul deplasarii. 4 – 5. latimea frontului de deplasare. Rezultatele obtinute in cadrul procesului de monitorizare trebuie sa cuprinda urmatoarele date : -Despre poluant : cantitate. 6. grosimea peliculei si volumul acesteia. rezistente la apa. Poluantul se biodegradeaza natural. Evaluarea dupa aspect si culoare ne poate da informatii despre stadiul de degradare.Observatii aeriene. In concluzie nu se intervine. coroziune. expunere indelungata la UV. . grosimea peliculei. . in orice moment la parametrii propusi. tip tarm. Pelicula de poluant este deplasatã. suprafata. cantitatile de poluant ce pot fi recuperate sunt mai mari. temperaturi extreme. tipul. locatia si momentul producerii accidentului. cu o bogata flora si fauna. 19 – 34. socuri repetate. evaluarea impactului. Modelarea fenomenelor pe PC se realizeaza cu ajutorul unor programe care functioneaza pe baza unor date de intrare culese din teren: tip. in conditii dure (eforturi variabile. stancoasa. exista pericolul amplificarii degradarii mediului prin interventie cu mijloace mecanice sau chiar manuale. In aceste conditii pelicula se va degrada natural în timp sub actiunea factorilor de mediu. Mijloacele de transport navale si echipamentele de interventie nu pot fi utilizate in aceste conditii. 7 – 10. caracteristici. grosime. Pelicula de poluant este deplasata spre coasta intr-o zona periculoasa. 11 – 18.Pe baza informatiilor primare si a predictiilor meteo. evolutia /degradarea peliculei in timp.stocarea si separarea petrolului. Cu cat aceste caracteristici sunt mai ridicate cu atat conditiile limta in care sistemele pot functiona sunt mai dure. Caracteristicile tehnico/functionale specifice fiecarui tip.limitarea extinderii si concentrarea peliculei de petrol.recuperarea mecanicã a produsilor petrol si apãpetrol. modul de acoperire in spatiu) suprafata poluata. echipament pentru prelevat probe. Activitatea de recuperare mecanicã cu ajutorul skimerelor necesitã un set de echipamente specializate pe operatiuni. cantitatea de poluant. Pelicula de poluant ajunge intr-o zona mlastinoasa. accidentata. se realizeaza in prealabil un traseu de monitorizare pe care se va deplasa echipa de specialisti. datoritã conditiilor hidro-meteo. harti cu zonele vulnerabile. faleza. care trebuie sa functioneze continuu. umiditate. in unele cazuri.truse de prim ajutor. tip. etc ). pelicula de poluant fiind însã monitorizatã permanent. zona fiind monitorizata permanent. cantitate de poluant conditii hidrometeo. Prin survolare se poate evaluarea dupa aspect (culoare. vectorul deplasarii. -Despre zona de impact cu tarmul. In continuare sunt prezentate echipamentele necesare desfasurarii fiecarei operatiuni : . 37. notebook. sedimentare si evaporare. în larg. In aceste conditii se produce o degradare naturalã accentuatã prin dispersie în masa apei. distanta de tarm la care pot opera este mai mare. Degradarea naturalã Existã anumite cazuri în care nu se justificã interventia în momentul aparitei unei poluãri majore si anume: Starea de agitatie a mãrii peste 5-60Beaufort. creioane. In aceste conditii. 36. evaluarea/ monitorizarea este obligatorie in orice caz de poluare atat in faza initiala cat si in fazele de inetrventie si dupa terminarea recuperarii poluantului. . 35. limiteaza utilizarea lor in anumite conditii. -Despre predictiile hidro – meteo.Suprafata de poluata se poate calcula daca stim viteza aeronavei si timpii parcursi pe anumite directii. Ca o regula generala. neafectând zona de coastã.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful