.

~

PLATON

Scrisori

(Scrisorile 1 ~a 13~a)

Traducere din greaca vech e, (:"1] vim i"naintc ::01 note de

A DnLIN A PIA TK 0 WSKT

II

HUMA~"TITAS

+

Cg~na

lUANA DRAGOMlIRESC MARUARI!

C ... ~ .

uvmt mam'l'e

- - ~ -

Saric:rilt: apotrife ntnlruJfi! l.l!lJ Plat-l}fl", dIll ewe face pan~ ~i Co~eCfia £t!1nr L'n:mlpFe.z~ &rlsori reunite; fn Vlllmmil de rirfll~ adrclI,§I:e uuor namem p~titicl si uner l'ilaroN, om fQst: aIlt:lIIliW gmpulm de Sl:ried plMtUlioe -onton'')l'h secohu.l' I p,Chr. pe 'It:-I:itt:l1o;gIl sub di::nu'i'ifrirtm de-CfffPU$ P/(,iWlli£lI.tr.U"" S;pre d~bm::: (Joc.rimle.e:1U.il1Jloglce, ai.I:lsl'ir.:t: tn 1eKlcaie cw;:c au '~adutl fQrm:.li!ltJJ:~a uaor FO.PUI:Ia'j pcntru' d!~ mV;fD~llFiliJJ·. SC"J!'IJ'tJriltf nu st<ru ~uh 1~cii'fe$,a:a~lo~1 lOlerode Ol: Il1erQl filoJogic.

_. . "."'_ n .:10 ~ _L::_l!.

U~~] mCOl;"CII'Ii1 ~ ,m;:es"t gen rr-au lpSlL •. ill scrrn 'ill, ~

m(]~fmiill ost' de mare I u l'as pe.D1rr1J. stlili llirea stalWulllt de "l';CIFlf,m 'ilPocrjfe~· .• Fa:plId cii S~Fi.fm·ilf! t.illr i'.:itam de :willd grec.L ~~ latini din.seoolcle. T oS. ~i p.Ohr., 'Prinm, altll de Diodo. din S1erl'la. Dionyslos·din lIafi~I, FLUWh, davede~ll~ cR. etc t'J1:CuIao ~tn~ljme:de relaricli ilW, umpulul ~ lndCptmeEilI raIlI,l d~ materisl tlr.icUmeD'tar. Cme' e'J'aU !~ auI:.orll ·ac:esttJJf cpisw.m. al Uifiora se pan:.

e 'II UMJI.:Nff A.b. 199/1. p:.mtru~ii!dJ13 y.eT:SiIllll:~]I~~ lSBN 9i3-2!(-f1649-4

~ A1cti[]Jl:re:!ll ~emll ullillOJ' c~re .:lUli1;iudj J.l1i YbJa.!I)'lIll.'iI" astN~ lh= I:liITU! lul 'tiberi'll ~1l;j\iJ1M R']iiaItmIiIlti mll;!Cm. ..mJIJil~tc f1~ J.a 9l:wm illIil1 ~ arlilll II pX'fir; ~ llI'~liJlip:]JJ1't! ~ ~yl1o~ a Illera.t dilpli Ilrn maiM. tl'i!:ilI~J::.

in..o;~l PI.\tlbu ROO. ahili :luJirlatod, diDtre lnmasii'lul- 'in a~t sens, Fi rust mst~r 1'i1J~lC]C ltd Sp~.si:pltloS - on se f:lDme ~f', Gn.Tflldill in1,iru do LreisprHWc Scr~sw'i I S"~ 8ilittImn s! altele. Kw::l Firii:'drich r-[eflTlrom, edl'1llful ScrilOrl{Of in Plaumls Iljl.jml:l, val, VI. 1lmlbner. c(H(io ~~ ~ypa. A~!7, texL du¢! t;tltrt: s--a ffiCllfL tr.u:1'I.l.OIlre<I ,t1!::'"f~ a mai :-'if:!~qim:lal md ~rnc~ ~rn.~!Jd tirv:ii, p~ t!aJi'e ~Jlll gfurinfl 11.1.- h: totru li-Pll:ite rle int~rc5, nu le-arn trad.w. ~l lU1 Ie-lUll], mcluR til volintl1ll der.'l~

Duhli esuprn .llIliibnhcilalii ScrisfmJl1'f' au itpfu'ul iud WJrl ~8IlDeQpLm()f!i£r:rnihIi, d:nd'Fn;;ckliS lSt'ilOo\ui m¥-4d'1. p.Or.) a '~etw:lin.lal de,Q.l!c.b.1ri de 8cmttliID ~l de stl ii'll« o~ ll,lue.nlii:A !Ii 1,m.Platlltl~:i Scrilorilf!' ce 1 ~t: agibu.llm. in 1 it!:mt\mtL g~oo-tlJ[I:mniL. epistol!l:\wafia S~;l, lInpt1, CO!, specie !.il.W<lrii datorll:l.1 'i'nd&oS(:lli 1;Ioa!ilor de t:-euni&f,l. loa R mna j Ci t't:ro a, j;QstJ prii'ltl:e. primli 'liIuci:loo:n de Irl'lil\lij hllmA CU liludU i-;tI'werlo~ in Rbodp~ :ill. ummilcinrte ,(ij 'mmas Q bO}fiili!i Cnlt;-C.fie nr. Scri£vri. hi o:p.oea modem!. j;ITII1lel!1: im::e.rciin de 1tnJ1.i:1i1 ~amn CO ¢'o!'ilC La; ;,Iukmlcl· kl.tC<l5t-:-rrsi'"Jrllw I !.Ii p~ ttpW abia m ~lul al xtx-lea, !J1lr de !linr p'r1:cer,W1l: oe ln~cemki 5.im~l:u-e, tat'nle de filylo[lll cngl'~i!j Ri:chm:rllBemtle~. in Ii~otnlru XV~l-1e"" pnotre a1tc ~e printt-o ~~ ~up-ra !Jfl1flT e[i~~lGh:: lIIJ:ibrnt:e. lui Soarau:.;j!. Ohit!d ~Ic lImifrri~., 11'1 mild de IU!i!lmticilLat.e pmu dltlCle crofilnkrg:lcc~,. eUllcQrd:m'!.II.lii dl.furi(e n IVC lun ell OIpera au.tc.nLhdi, **

'"' R. tl~ Pltley 'lr.\,,~~rl(mrll~ ,wpon dh~ Hpi!Vt~CIJ' ~f P I'j<A/~J'M. 'Jlte I'I'lr.;frll'r'~& • .lDCmro-, c!:.'fmjiliaeJlI!lt.d i·.t~VJ!'" F,tlj;~r!R, I,Mfr,

.~ Din sal a mru~tU[ din ~e;coll.ll DI XUI..-Jca caxa ]r.UIJ &lI._,ru. iIe. u~'1 en Sl1r,ilfurikJr llli ~ 1I1P1l. il, nti!lm. JlC fldIlmIfl l1mm' K.l!Thltn. en U ~B r:,e"wJ~l1rlll tTillfl' d~PltmllllH qrJHot. tCr'lJPlllrf'

m~nIllsf:t0otoM al XIX.I.e.:I cun~l,l~te ins~ 0 1i1il'COr.;o. ~ud :sw-crctaculoasim dom'ell III ~trcCtU.ibr;llnr-~e,1ejr;-t" ,~il rom (I datj leu melClld'a,!!lU1l6sL1Cii Iillgll:is.dj,;~. treillJlll ulterior-pc ~~ C!}.mpUlil:~~or:. CQ!lstlmtirrRil'ter" automI IDOlllilmen[B]ct opere PlwQJ~, apliruIl ,I~. Milmilien. .H~k. in dauB 1i'oJ.Ln-r:le,t ~q to: Lq:u", ,aplldni!l ~w: ffl'l:lIjd~ de ,~are ~a.IM~!e ~ Ialal'! i=. ;!IO'bs,-e r,vat. ~~ I demJllJm!ll1n1L cl c~i~:I1i IP I.':ettii :apn'l,pioo: TI1"!!.rC rodlddail lh:IO!l S,ens r •• tm.:JCfI&dl~ fI '~-.u .. Sl ~jlJ.numib;:!tc; seneri de nHituriitine ,ale lui Plhuoni prilru'I: cur,£; ~i RQ},rtflllt;/J. A,~blI ,~ f~'1 PU:D~tu1 ut;; p1ccWl: in afi:rm~d:ilurID! ~6~fiitftdlDf de a lI'Wrdil n:w1 mn~Ll\ griju; verific::ar.il mllarr a 1l1'IlmJ.·.d:infill! S:cn .YlIrtI rpjll.h~OBetlj gmpuJ f1....:t1) Penqu 'Ulrich 1\1'U,ll wnamlJw1tz:~Moe!.lle;ruilnrit, ill moaegrnfla sa desp,re .Pl~n~. ScrLr;-OOFf!/J a 7-.a reprezinlli ,,'cbela de b",llii" in in-...;eSitlgaV!J!IS~p:m ,ml'[enl.ici~fjj .'k,-isorr/Qf. A.mm: Pn::nklllTD.. ill ~chimb, till ~.5te tUIl~W

de ~tHI(e£~ Ob1:JlIll):l'"C pe H,"e<lS~ c IzIJ:o.oI4· -

EX1Sr:\. blDciQteIes" .~. alie eriteri! delrult[cam iDl,allluC',a de !j;tabi'lfre a m:Jt~flilidtli.1I 8cn~()ri1ur. LlCiCt",d!!]rQgLc, iilu2:oiie. iSmf1e::. S-a dm.cuoo.. de j;Jflda, enm cild,C mru

+lLwJi;r, pra.€crpr.«!' t~1'lt4.II'r.'filtlrlra. ~~ '~U!l;L'i.:r, ~ 1il64. pe K;]lt 5idu,. .!.JdLa. lI11m~fGl[!rmJ 8~ 1=:1 P'lt;lJlm.J ;filmllr~Il!l!W~J'h', u.tdt!.c:ere ~ hmtm, .gI'c:aQi'I..tk: m~1ID1l!S MillI.J7; ll'J)II, V1.n, uljp'ig, 1~6tJ ~ I!m~rnfi"'. Ptiiltlil-! l..~bQ", Lelpoci_' 18:13. AlLii cii.ga.ri ttl GIlVin lIlUmtltl- .!l1lLK. 'F, Hcrm1lIlIl~ Eril;lllJd :t:eller ~i P. N [l~-:::::::id Vr,~t ~tlt"~ ~ ,Piil'l.e din iP.'tcltj.dr!1 aJl<cl'~~r ,'[.Q.lo-gil ill~ r:~~11J

-=no .CIJ,I I;ltItmil ,UJu~rai:t!L~~I'L:! 'gUtma±t~ lliifl ~j;ll;L11 ~t KDt;.J~l!

~ 1 ~ml WI1IfI'lJi3Wi~-ML'l~II~rlorlf, PlnJ.wJ• ""I. l .. BJl;illn. .r:mmn 19:!fl2, JOO'l-' nnn,

- \ FCIm tim, ~il:n:niDlliL " ~fJ7I7!-!J LIJ.l;rll";I~, flI'. Mlmm

~td. i.'!"I63, .1IDllI1:OI" 1' •. ~14, .

'11

mne H, se lucreze: hnfGtind uoar le.xtoll 'l]nl}m -dli:!U"C SI;fl.'>On Slilll- sena rntrnl'lai\ prin ,compara ie eu DifJiv " It'ril~~ s- ruJ cal/.Uilt !lftu.lr)gii. 5~<UI stahlliw am.9:nunt ideflnJi.l de eonst'l1.1ctl'l S'UltJ;ctiO~~,!h ~lIli1lOll. !!Il&l~_W:&l

-rer!lt'JI'V&j~llJ!r Wol'~t:e. " ' _ , ,~ ,0", _

in tcb:. dlil urma, 5-ut <IlUDi'I' fa 'CQndlljl;'1,n ea t:~ree.Wl:'1~

monoa 0& CClliJ,lmuml~i SrJ'iRtJri:lO{ rJm~n~ ~ 'm~~ t«'· dibilJ:. Oljuuuti,~ nmtDda cgmp:lliEtd61 IDEM SvislPl! pnn ~iil:e 1)1: ,pm lIU1.bllJ ,rfLls.urlile ~ iinad:"0r~[I,de.

arid $-01 fi';;\tb:Hl ,.l!afea upel:ei platatiic.c; poe p.ri~d~ pu.d 1i:eU'aLugiilm. ThwJSy'IID..'i; cirnia j m atrlbtIie: dj~tlubrl dia1o~ri\{)T. a;a,VUl tlfya COl diD.Srri."~ri xA·al~k1llaSlJli un gJUp ;pene. ooca ~ (If:j'''~Ilil-rllll!dm ':J. ~~ Coo" ~UiIfjgj~ iinaccg;t grup esU! '!}oro.l:l.desp1t'~\lc~ til!l~ [.IIi]1:)Lt i.IntirC anii ]~S}~1 354, ~~nd:p:fm~l ~J ~deL de: il dQ lIH ritap;c Iii It,g1nllil1 [lj nr-anic :5;clllOI" ;E!ftt~ml~ de D inl'li)'l'lia~ CL::~, B::Jtri!l til SY'filimlitl, Tfi~tt: "ni~ '-;h:at!,~~~" lu i 1?ls;u;m. rom! Jh ~;e in callmtc de. ~-peilJt~~ffi1.'i~Ii(u, de <1'-1 ccnv.~ ~ pe ttt..tm ~, apUl pe sl!!lc~lIDrli ~c:SU!t3 [Ie utili'Liiteli tni:rni.p1!In~rlI:ftl vm,-! a ca:m;cPt1HOf'~ale dt- 5J1n: :nmul ide:lJ it< • CQnsldtr:alfJ din aeesr pUll-Cll.lIe vdleJE.,

SllrTII:' T'C'.'Prerintii p mini de hifcmnap.i difC.'Cte l<Jl~ aompllJtJ: in ,ilTliP de~l'pre&del~ C:-lUI', ;~!~ rue.~ei timon [:1c:ceJJ (t\nll-Cr1r1rurn a..~-rnJn1.1tel .. 1ID.l tlnmll ,1Sp.N de~~b~e de. cea.., !;i~·cli!: '«.l!cc,crl-e,]c aU VU· Lea - al V~hm Ji..Cb:r, ], ill ~TlQcl e¥ident;, tinI'I1ri 01, si~ iliooaavea tend ITIp! rUt;'l ~e caf'[~d,1Ul i:!\Ipii. T!10flfdu151memT'd~f1iSl1ee ~ldei III fiL.l.De bazele IJ:ne'm.<~rl ~['mlfl(l ri~~e_ c~, :s~ ia~rn'Ii;s:liea 'Llrnui .,.(c~at"· m._WfJe'mlJ:. ~l; pgw.!\ lnfRlJl~ ell:

SlICre5 prelelilpl'lc de do~ u. Mm1 Mm.lil.ernne Tmil::~.de ~3rta,gtnezi ] de: regalUl &gi pk:an CWilI!I.U!'i -LIlli ftnlmnci._

ioc~ de Ila il.lecpIlUJ~ ~e.corllllJJ~ ,011 I V -le aa, Ou." 't.i~ $~citt@ii 'lie Jlm~Ja ,e;EI I) -tlf'iIOTIiITbm ,f.f:l.i'li'llini de Up me-

R.mue-eoML~nl io-rwl. '

C(:jlo1'lil1e.~,~d Will ~mul MOOilcrnnL'!l" j1 lin tn~ eoruiliUIe in, W!J'C 11U- foSiL ~, s-au d'ez!.!uliaf rl'lff-iU'tIi d..im!d: SJl'f:Cif'lC nu:.dili~uil !lHIllnllliie UiIlde ,,'n fti!iL Cliro-rlte. P~lia c\t:cepril}. I,l~lm a t>Jl!jJUl'o:'ie:!ld. In* [W:I nCYUll!!:; _aqinii 'Ldn cl'lnton:r eu m~lmplill' ',CRR' ki lDfiinta."iC.. f'eri£ol'ul, ~J mai nmre nu II'~ atllB d.in hmrer'I!/~JJ, ~r_l dim pilIr1:J:l4l ap.riiJf:l cllm;usen~c']vitc [p'e pielek

umerciale, PeuL1 ~(;j:ij din ~gU~.(li1l'9e.L:n~ th~ de -ud) ~i p~ ~ din SidIDul; rnajjj[l:l:m~~~UJ~:;I'1CJm.~~~ ~,t{}Ii1,JI t!l!rn Corinl', 5'labJ I ,~ ~,sl'IJw.iip.l w;:;eS:(L'I£n'repm ~lfl:<ll.il ~e,I, Ql.!:Li m~cmmif o'b~li:I:c~l in ealea dC1iYuhiirH r ca o~ Ii:tmn:rcjaJe ~lLllm'b~w de extinth:re. RcL~ lfir ~~'Cl1a"" lit 1JI1primai un ntm mp~d nnnl ~s pohl:lI.;u .. IJOC;ltll' (I~LI1n roqat.. ceea c.c pTemlPUU~

m.:a a nU!'1crG'~l nlti ti!)mp"'4"1a~ din 'C~h't baI-c~icii .... mi.:u::a ~nca mruoLc de sm~hu.l sec~1iIilill (1.1 Vl";I'e;l - .- , in SIciLIa se rvese .ll~a.-:ti.sDTe Nl'mlJj Wi J:.g tl[l nou 1:i<:l1 de: nraniile din G]i(:cia 1;"~·:n1>!.Hi:vi !~ulu:r~. ~;nr du p.5; f.lel,.i(;)iI~ rero..e, ,de l..ti.LI:grure 1'\ ,nt'lu~'llfen.llil~lr

lUlul ue ~llitrlm.c~ItiJ'.1,Il1ei;luti1 Xlii se di!:l.t!j;ihl.lir ~ \-,;cmenea obHgatorl'e fRrg!rc tcritDrl:lI1i 3um.lll lt" up poUlidlc ~lIpuni:a &i. Imet!: rnotlific:fi ~llllia" (pt..plilttinj I'Jnl~lliuj-Nlt..aL..~~lJll.lc realiznl1

9

Plm:illT~ P~'rhu::a 1', ,»-QR Anmnlcl ~IJm.b2. t380 IJ"

apwpl'Ul'; Uol{ln; Olillu] DcinnTTUlTleS. ,~e <I .. 9lblilll M- j, ~'!!dndri!. dGmUI~ra $ a)rup-a. Syr-kll!&Cf 1n. ~85),

Mol, rum fmmlJa-sa~~ ma;i bo~rra. uec][sJlc ura.,'lC dirr StcID,t1. Wlind ,j 0 rJldJi :f!l\'iota'bil:1l toMtru 'm de cma'llU flec:es31ie.'~nl.Tl.l'tlpflrn;re. S)':ro.c11.9.t~ pro$J;lgrru s.ih dml1imr ia [11; Qefm'l. ~e, du;r6 i:nfornliMUU~ lUI llt::l'lllJ.aL"'". ti:jb'l'l;8~S.C en ,\"rem-e:;t1Sli tipri'le~ Ol,a,i l1IU1l de jumilt~ dID. Sk;lliiL :si sl. t"crrtt,imflel Q' nDlit ~I! ~~te '2O[l de.~rfil'Il: Aw~ruil.m.,-a ii e;ra :;prlj1oltll.lle: 'r.Q1c ~iilll, Hieron,. ~1 Jle~ffL m'i~i1d ij'ramlDs tn' fier& Ide ~'cl1rl t cel~~ru In iliillc':lgtl Gn;.cie pentm tnEdng~ m~Qtdto.D.!fC :I. cmtagfnl~zilg:r inl.f-a bkilie nai!~ ln Hlnn:ra to oilllJ..Il

t:o WenT •• cOllcmuitl:'nr§. ell victQr-iansupl'3: ,peJii~UUl' 1:1.

S~

,

C(ln!lle~inrte.li! ""'l~hlfhri de 1<1 mm_q-d 1lil.! resr lme:p&fl;

-;'utim'1riu:n" spr,ariill:: ,i de tl=lfnng-e.fi; .• l '~T~i1or dUL'l s~wtt\1 ldLllill (4'4 .... thr,). At::c.n ~VWIi:il1!l!ru. d'liill~ d~ ru_ n ~1~!.IIi Q(la p)'tlth: .. ', era I) "h~]t=JIil::fltt;U VlITICIJ1;Il' h'gnd Gtal:i.-ii !l'Udlll lrnJigiJ .!:i~ 111 Sn:lll.d CFl semn ll.h~'Jnllrali.v, Hii:ron l1< rtimis, la Olympia Ull ~mn I:DIll-

-..l 'of de PirtdlU':, :;oil un 00 if, de 1Jtnm;" ~allt:ur,at dc'l

:tu9~i. ClJifuJ, pc ~ e sap.'lta Q m>;~e,. se an'ii ll$,rW .3r1li~h M;usell'l:n,

r:ill1l1io.t rklnD1'Il rrl2iJ.UI', CilreIilI ii .apaqinllsem Gdnl'l He-roll. ]Jre.C lim ~i n1f~ rn]iJ de '!fi 1 rn mid iTII'TP01'I.IJJ]~

-&, "I j m1,.,Umall C~ mduQlJfll din rrr::.i§e[~ 5l'~i I i iim'e C1

-t::!. ru:: reo:;;fm ill::lStfiilJrtlLiI1l mil;ld't}m.~ bm'll: jj,predlLl:tiI, de

. poet ufic'ihl h~ t:lilrtm d1fi Sym~UMi... Ne.illtclc-

u

dm;.i1 se Tin:c- 'se:arnil cj pt~nQm (fusIaen&nV101: din CQIoiJ1~Ui rnHlluelelm-j, d',r;mlu:uJtj IlPllJwtoi. e OpunCil.:fIICgTdlldt cr:~ aW.llu~}i: Tfii:lwrTrllt: ~~ ~:ivice oolo~~ecn~ sas:itL ['...1;1. exemplu al nmu ;rqemenl'!li CIJnnicl pllalli fi d';;I.I: orasul Ak:ro.g~s t Agrigt..""rIt), al carll] ry:r:mmo.f. PbEl1.ni~ It rmrar in l~ge:m;Ui p~rt1 ernsrrnea sa:~.

'f).ar vnmnirlle lJ.es:cl:iimbau '~n 11.O<lilrt ana lmrrh gre.. ~ti. ~i' n:g.mlI1ri~C. M:81'0l:l1'i1fe, inl'iJif~tan1 de fa'ClUu torr. lnQlpeau sa ~'i!httin-c. Accsta a fORl :!;Ii Jl1im,ef.!.j'J de plecare ru licliimb5nlor ~ rrnm~pLMnorpnlhlce ,!l:pruui:ec 1n Shali(t 6 dam I!;U vaInl dcliifl.lgifl'li dinltlllia.llupa 1~ riisctltLI,!.\ dill G:reG"liIli iismticli inrppttivl1II"'I:T.!i-ilo,r {dll,lf.i 494 II.Ch[.1.

Spn:. B:~iWJ :!Iec@1W1U aJ' V [-,JeLl J::I,Otr., C~ di: &1£, f1'I-w;.~ ilyl·a~Mle. Gem, dC"pildiL [lc coasta dCm:Ld a: Si·il.k:i Sytaclllilumil,. mcl}.. (I ~'l.at.e n .. mssa Unltnmh;vR in urmaproeesulu] tit. mfioif1;l 'ori tlel11{}c_."irattl:tu't:~ iJ1cepmd .., m 505 a..t.:'hr .• ) a, Geln lie instill l,iSc ! \Irn.mJiu I'll l C leaadms, en mn bag:al, n1<lJ 1mUl1M'II~ngii:lor ulimpir,:. tle~,pre care Ai1StCltI:1 !>USfi~ eli ;I ffl~l tondw:liJ:l9wl tMtl'Iuoj'-1I11:11 In tupea impotrlv-n Olig'dihllufl""'; uci~ de U bmj;lJnUil;; In -W5 J.On • hI. I::crulm:en:. Ii IJrmc!I:l.~ frali:11:' sau. 'Hlppotn!.le~. om doe ,;mt'I.e-. dl:! "alitmr. foortr ,,,1Clh' in largirea CTIIllirlua [~c.udI'IlIIIlT ins~J'l:utmnnh~J Ce!~lii. pID~ 111 ITIlt1dJ'n:.u '>fI re cim\"llilT de IUptil {4?1); dl:~1 [Veri mo~t!l!lnitDri_. 1Vr"mllis "'I, fosl IPledi'l!~~ii,i.I,e unul LlilllJ"t:: GUIl'l.tmw,larii ~ai

- P.liIllM. P ~/ML'I! I, 1J5-9~.

- l\rl stolcd, ~oIlrif;a I 13 Sll h.

npmpi~i+ rCeJoo, flnl i'lll lkm01l])~c.s, care .ill l~blltlt~l;i

ex~da l1omioafla, :!l asuflTa 8yrWJusei an *~il. .

Mull rnai:l"rnnll:l<k!.A::01 milt oogatii decii ru.te. erase din S'i~J H~. avind ~1 o.raQlj, iQvQmblta ~ol'l(j:mtIl1i ue I.:OrJifrll 1ilCc~a pemm npam:re. SytlllWSil ,a; pr:(}~'PCmtsub dmni~~~'fI: lUI OcIlla. care.; dupEi, lO}!llilil'la,ii~e M f-le'to~ot"" tiJI..IJtU;~"c !U- ~mQtI sii :g,tiipioea5.Ci Inai mulL de jilmllal:_"lT! SldllU ~J sa ~omandltl 0 nbtll: d'l! peSl:5 20(1 de cnrabJl]l. AS!;msnrneil ii e-fll Spriji'ri[(,a de rml,cle-8fuJi~ HIeron: ,,~ ar;:est.;l ~mtJat (ymltll,()!' la Geta. A d'l! ... ·iWilliel~bru ILl a;t~e a £~Gr:-ecle .P~D m-rJi'Il~.e:.I'<",a ld!:o:bJLoar,e a: c,m.!glD~1Ijr rnlr:-o ll~r!li I:: 1'I!l\l31i, [1.1 ffim~ra. !o noU1 ~8.0 a ?tr .. ctmc.l:lm:i_t~fd.la.CIl VId1;nd'aMUpra ~~lm-liL !'ialamlrm.

11

g;e.rime f.miih~h: :tU W:~t, I!J~gfu'hv!lf: hi t';mw.~ DcJMrn.ml~l p'r "'timlluU!~ -.ca. ,illl Ui:'m&1 m! tui'l't IJU I,· brui 1W1fCaW; d!!, ~I~i ~n~lJJicil a ~oo;-~~~1c~ ~1 ~ad.ica1 dc:mQi,il';i1i~ in at!lIl4,('i!'h .• (;lJI .• iIm"-:un ,~~~ n~ l:Onle,a, ~ '~tIl1 5yrJID,~.;:rn ur~l d~ (il'elon d~l,i ~ ,dm;;iltlil;lL1mltitu~liUllJ.tl, cnvorlt:m- ci{Jl,:liyrnci:lS<I. .. vea, in a[Ld,. de ~yl":fijmlf.!:r, ~:l 0( Ad~ 1iIe::lS.8 W: cet!>r '~~ i 1 ~I!m'u,v) -, !;.11i i.O!>la1e~ll ii:n5fi'~i~ UTI, mgi~ ~n'l~CfilJ~~!l:. illflca _~:d, :PI.r ~~ ,!Wnllm' .... e!'1'i:~l!!- Sa f~~m~n mptu~ IcltddQli:] 1l.'U'~",ij intlliUlll[ In~~i~;Ji~'YMmtli!f! HUu m:I:~rpre:tlJ~ ,de ~n .OO-Wcnlam.ri ta fim¢ ra'hilolliktu ,eu C'el d~ mrJJitiIlt;N din iliiega!lelc:~'r.m~N'I~~C'E C8t.S"-" 'bu~rnJ: de L1!f!lrtaW.ll:l:]!Jlitlc.i:~ ~Jkioallrn nu.li ,F¢l},l d~fmJL i1) 'll1I~erip~i ·tlll'l-adeliiM. mrn'Jami.a '~iGiliani ~u.b D-inl'!fI~ Tnl::mZI, tlelillintiti'i tYmwrlir ~n lipsa lJlllii f~~!'! mal wJJ;:( "'l1t. ern ~][J 1D11 &aL tm l.rnn~~ haJQ-gt~I:I- ~ i t:~ ~Uma ~ oodhi!liil~ ~ Ii!:!!lll le avea, N1U1 s~ ~4k~ 'nhrric nid Lh::S',~n: nl!lbn~.~~wJ.h~ttui ~}~'i>llU,[~ ni!;,i :cl.e.~pw t;t:§J:~ m-c;nLlttc:a i ~11LL1~l!ll'l.li1a-Jl Wl..'1'Whlt L~'l'!Ul1iu Q1pr.iru ll'llTI1i l1m;M.dc W; \I~LJcii '~clil:mna'li~g.lc.~~u.~l ~lriit. ~~f.om~ ":tll!lm~ [eJor lr.lou~~ nar i.ttIl!.~ltig!,Jl!' ,1,1,!cn! e !;,iwn-.RcgllW1 .. ;, rac1..l53J\ i:iLU lIi ,f'QIlI nlei llJ.!.a:l1'i Uill 'Ii~af fedet4] 'V. ilupl curn reoilmllllda P~jjll n~.elul tlrr1.UQilo!f r~dilriItI'I'e

LiJ!ileJ ~Un tim~iJ1J b~G<llI.ic[, Nid rn.I u~;o;,llit$l u [f.ir:a1"nu: ~gl.c:mt:.ntfil5. rle privHegii. dE~~l-meLntes.tabn c:.tis.u I: u!'l~e de stm ~trnJi~ Jupa anumlse t.-Hlcrii

,~t>pl!1 .~ i11l1j;l'ga Ilt!~~ pimir::u. ~~~. A,t~,"e.ill'1.'l ;J.bij-S¥' I'e'pra u ~~h1~rt~Jp;iii'll si~~~ rIB carim., 'S'ii'iJ pret-ext lC:a sJlrijm:lj:pmtid!!l1Ga~m~~~, 1l-rrg\tlil1WJca,~ rlI exp:e!.'li~<lIm;_ti1~~rM Idll] tliIii4 1..5 -M4. ~I!:r~ s-a ~'i· lull jpl;'J1Ln. invallllu,Qripri:m::r:-UItI dc,_~~1:~·OU~[.4~O. ~ d mw ilJIfU l'f ~ul,ri' di<ri;il~! t§J;i ]Jrp~ ~]eaw. [Ie (a'lrIB;g:Lne;:ci; G2IT~ a,v;t::aIJ, -~I~~ ~i:e ea~i atenrenii~,~aml'1iYf,aPUE.IIn Be .SupfiliV]~~rn~ 'SI1m.: un. re,g~mpo.littc· m~ti(u.inJe 'Diodes. ~efu.1 ~arti del dcmmsrtJiltce dtll . S'y:rdt:USIl_ Ma,~ ~f"rnfutlll S1upr~ til still era at::1.UIl .... ",t:!'B:legia"., fur ~,t:ratn~ marnb.d ill AaJ;mllri.l. e't'.!11 ~'i j'l1Iin !i'UI. CIlI rQ<de~ ~1iiliU\~n nllil lI'l>;.iSla. Ol u~ . .lI ~IlCl;i !~e¢\u;ri, pO Ut!&! ~i: ntilitme 1iiI'lc firn.¥cl~lr ~tKrnfil 'S,icjJj~. ~rinlre IC~ iji 'c:a::~ sy'~u.'l.~ ~~~a1 p~~c U c\fulh!(~iB IiIw,![~e~ ~. Ilumhli .;tUOO,'I1I1;'ei!'~ ~:J. t~le"'. De.~sfa dlll'ij. ce-I, -.tUlle a ~:r;hi:lMt ~ Pn:lia:~ <l:oM'~~E;'1 !o)I,;:il1bl.1ui S)1H~ Il( ~.~ jf1li.[huic '0 ~,rn~~ '('€lim de lynlllflie. to ~n= e~lJ mt;Q~~ nn~ i1Twm1iid'm:nD~c.I;~'liQ;~ II fID!1-flfumy5m~~ r.:lulh~ ll,~ocr~s. clj.il11i<l P~l..l.biIJ ij f:!r~ !JU fI'O-Mt dl()gn:l!:' fn 'lJJim~ ~ .lUl-1l & "iYff.lr~i!~ s::t1,~ eta 1). n;t.t;a.~ dim Ca'e'L.'arfl lu I P'c!lilblld~ Hwd'e!rn}ia .~ I In~m]]~sJm~_ ca11.i..ta'{ife nrnane "l~c uk T!I! DinTi)' .~]CI+'; ~ -;[W Iij1:lln1 ~a guvertn:u..c: :J,prucap!epattll~~ d:e aul Iit!:I .• , R'{1;01.\" d~pfill;blcl' -~I:I m1J1~ co rnnln.lT· Sll!:1 lld, dl1:!tenh tin Irnen ~ 'fl!111'tg}I'1'111i1:'1Ftrl prlT I tic ~,i 1l1iiii..Elr • .flll'e;u de .cundWi:s dd iii ,r6D1riL ."Reg,flllnl." Na o .m Clt'twrh~ milj~ ~l'IIlid ICCTJ.l'rltL1itli, i:ku' ~l 1!1IlI lItdi lI.ittd:e aL.L 11 vu~ lee rerr,.rmeayMe iLD l'fil)'o atw! ~ ijfaULIwL u cp \,l~ sedsre de ug!:l!:nr~, '~re rlj:JI~~ ","e1e.m eue se ~L'iti~jllJ ~wntJw.i. in e.<;,tlU"1'I t1_",vu~u ~"= ~t1~1,at.1 r:= hl,lUa Bin ~.cu! 11:ru WzIu liu ~ Ilt;;d~ ttlll!rii ~ il ell ~'i.'!:!:h'.a~1 i:d:c~hld rle "Sw. .~i(;iltllm!i:ii'1t:;~ in ~'~ft]H'Fll1lI~ () ~~",m!;lfu~1I: rr'lL~~

Cfl!h:TaJ. ~ u~ Thra;;1fh~:d[)~. q;l'1 d~ ... tl.pcntn:l ~eq1 fi kJ n 1 Jui j)C:1JnoIIlt::l1e!:iL a ~QS~TUTal ma'!ll.rnllll ciJ:ld ln Slidhll, a 111-

'l2

lDuJi:l UlJJ.l~a lui S~.m: In com! i til p.oUtice_ ~o'brirn:uiw. PMnu a-a.;u:aw, profmlrl int.,resal de porubilita~ Mg.aDi2W umri stat CU u cUf):fjtimp ~ redrlidati dlllpa pdnllipll pre.qtalJ.lUlCs in '~U11:Qoiiin\lL n~ pl',lil~ ~~ mm c: inil.ife1'eID]<II cel'l:l: ee se petl',e1>Cal.! in SlCma, Und~ DiOiI'~!.dng in:ee.rca.ore: fii. il'lpa'flm .a ~i idlULH, ~;tJ; i'nigln~· beze ~ ~1lO1'111!thle de \ill' eJeni!IJI.ic. cmRlu:.it du:pa-noTI'TI.e! III Ui!_!:::l coru'ttt1J'I'h care 11 roc_l1na~r,e.a dre;p:t cap. ill stl:l'ru.hli ~ ~/rare ga.~ ktl! allitJ.krntrJI. in afani 'de: l'l::ntariul s~cdia_n, ., re:gaWil" illCI'i:.j;r:!e,;a, pc rt llliCll dm sudul r~Illl~Urt::l ltal:ice. pinfi spn:: rt:lillllm, pt;;,&IJ~~la de !cl'iL.-IfI~lung!l';prmtNIin 'frr de l1Ji1rflu1e ~e Pim'iifil'!ml!ll BaJlCllTT II;it SmnrruJ acesmr 1>liipi[liri ~Jnic'c em dtrcnL! IJIlCII; c:diilil TI];[:Ii impprIbTlli:. se ,ilfl;ru .m.~:mb :3fap'ln.it~ s.yrtlt-u*1ll!~ n1kl~ e'mO doar .. ~'epcncl~". Ini.t:ll.l:rlnt!U-M· ,dt; MlDOITrrdr: ~fu.m ~au 'fltlnl.~ fft sf'llis11 ~ 11llil11Jl C<l:Je~1!'I ric em <lCCIt'3 ,3 c~l[11lill.nr !itmtcgice. ~.tiri 'au tIir.!'M fntl~. l."1cI tk: pililii. cdc d.N C~tmT,!;!j, in :-;utJu,llfJ:.\lei ~i G81e diu im;u hi. Issa,

Jln1l..t&"4ul lul PllJlOrl futi dt;. Sicilia si t'!J.mnetlil sii llU!jtri., ~ w de star, t'iloz,afj. Mfort fI'OCit1. MIl. lad mull ~ '.:Dmplc:c.. clJnmlcul l1flUii 1lli1'l1rtti1 fliI1g,·.i'1t1i!.l ltd Pl.lttJl~ 5e'tIl.l:mti1 de O}}'m[l!O{lo:l''''·, I:lldoosdj] ~'ril()Ji:lc al l -lca st al V-lea. i!i !trO;:fajkt 11'i'I.cratc de 1Il10gell1!S

L~l1iOO fu .n~!1p;.e- ",i~~Ha. ~'i 'dv.1..'tiioof,. jilfJ.sofilM', ill, 3- Hi'. bi mmR:1t invii~10[ ~i a [UO:tOlJluf C"dFc-4 lOr tCi'4t~tW 'jJfl P}at-an .se-in!I1a Ef<ihrum, ,~.;.r1Iro".b1' dllil CDS~ staimlh 1:11 ,!HoUIJl; d~ lli. cH:n: Phul;D'n a pr~lWlL Ilnd~ tc-t.e d:es,pm tCllfia ti:W'lll'alitetlJ"~l de.wre iimJ:Ie.zl~: ,,"Cilew llii rind pir:ag·uricionii. co reoi'lrllc lor dew,['e ~~ ~ migm1ta !\tlncj~10f; kin fumlat oallI'ehllor pnl\ll":'d" lem t.e(l~etielmt ~ mil" d~ nctlim.,e Si:' hl'ltu ifiSle.~ i Dktnjlslon, It r;.ru:o.i opeti fll'lHth::tI. em pri:vWicu. multl1 1J\B"1o~~ tic iifQlI~!:!lg.J;l. Ureelc din Medij remriR.

~ IJ -!;SIC flea (;klr ,cm~ \<a II 'OS;l plllie iill dl:; llDm1fe

Ed tOI PliUllUt!l ptUi:l~L ~R cdUirori~ 'fltlIit Sr~.m04I1i:nrlili~m

[n mice: ,t!3!4 dupii mQm1~ I"' SOt:'tille:. iII 399 l,'lerlo:arlA

in eare Plasen s-a r.ui.'IrfJ1 deosehil d~ -p.fOOi:Ji]pat de alcatuin:Il' [[flU i pliogmm In vedc trea tOllolHLru.iri1 lJITlli, .:;ml de d:n:pL, ~bI rll1[fflCCOl,re fie cereau rcl'l;p.i:cw.m de , .eamenii f'loliliciP (Iwi pfditikilr,.Cc:l putln a~ea.'\l~ c miittIltlIIITn-~ll lInn S'ITISQM:faa i-Ll", !:!f'I tIr=- b'. Cell e&"C.·~1 ~fu;Ptll' ~ c:a. kg d¢e.:nh.J 4MU-j90~ Pl8'tUn;!:l t::SI[ironll mWt. unele ~ l;U:C~~ ~:mtotH l'nn~-~[J_ e~m.GleT d!l~l.Im~n llir. Ql,ID1

ar fl. Ci~,I'i:; dineg;pl.fj<t C"renmta. pm;;cm~i SCI b semnul InUribirii. ~i GeEl ill" 1'lO-J'89. cam t-" plii'tal -pm;li in ,,"uili! I JblJ.1,l!;i fJltnfrn II"! emu}~1£ r~ A ftdlYI Elii ~ ~~tudm {I,pcmc' pimgl!!lfril!C ~ l~ Ill! !jj JI: f1tlm~ fll:'o~ 111 ,'\:J:.!mu_ 0 'ittc. !ia.Jle-llU ~·de d ~ fie l,;iJl11J:_~tam ~{DnSleIUtIc..-ul.i'apiu I ~a 'Pl'utnn t:ltdtui r.;o IIDt~ ~fl:lr bani :,'Ttll pemru l,i'Il:n:u:r.ueil foou;iI1l'imsBlfrr pi Lagm"tcil ft1 re- I emu nteeS!i:rc*'" • ell ,tl.eest l,lr1Lcj, LI ,orlur1131 ¥ Mimfh?llcwhtl

S ophron~ UlI.U]d:il'lll:lt p1TCCijr.;or.U Ctlmc;dl d lo'alii_l ~.Lru

0lIrhi'e: era Clpe~ uaul um 'l'ap:!ihit!!Jt iJ1L~1.!ligmn, a ~iim:i pcr~lmuliWlr L"'1J inwm1i;It Til! Pla.tm1".

.\II.RHl1eJ. P(JllJiA:IJ 1.3f15;\

~ ~;S~liilfJ prnIm pd'lM1 r.r.u:1I111 umfl:m. ill 11l~ tl~M~Ha::lI~ (_"-IW"~, OlYLn~i.edlir II U~l in $eC',a!w-<Jl Vl-t~;!! [LDu-l ~'E:;tl Wfll!IlJ6wltJ;-Moelll1ntJoIfL alL ~I'I.. I,L 211:1.

Ilot

.. Opnil IraClllSlln nlnll,.i rnmiin~ ue C Olli1ill!iiu 1 BJ Inui.!, li crnnmllitd I~ "run I M F'tCnkEaII Hlfill.rr.El liinldemra.i. H~B1. f<t<[jj"JWl~ ~itl:t.; tql 1:1'1, XI. Q; d. ~m-Mtl'll a n...a; :15') [Jl

1:f! mam dr.;:. ae,t:iliiill ~l:li"'it.Wl; 11.\.tIi8:cllcli1fltcnretldi ee n !..'3 eerulucespre dj:Iilo,l:~JMiie.sn.le ill: makrniMlt, B,Il\n• lu'III}, PlwkuJllr phtJii1rfJ,~. m lli'I1'O se g~tc clabomJIit ~ Ilcs.~m:, dtl.it. tcu".m~ grc~r~ I1'H~lJ~ pnn .• ~Q~~ ce(lI1:"1. Platen uu .mcclCuiI sa ml'l(.hfe~ii;ijl III: t;.uIi:d.llille urgalll.ziru um::j ,celi.i~,at.u ii'l I;ijn:i se~p IJnnIl £3 nj; ncehl ,.de ~H ftl ce pe c'Ctii~cu:i mal hmri .. "'. Unii !l;Q]:l1eU-

sind 41\;1' f:"M:Ill,o l,cgALudin_"iI~} ~ fH'1K'01!I!];lliri ~'l contiml'llJ t Si.TlJrunl ~ SLu" ad[1:s~11il u:mU i:OOII:liIc l.t,o·'illIfi'~ It'Im ThIlS!II1!S, ~m lli:¢p:m~lt:a B>i!LimCDrei~H- ~ .:'uluni.c: 111eni1llla'in iruul~ 1'hsu ~H liUlosuIin I,mFlatOI'l in priWtia~ 'Ieo~ttw~t~i~' vill-ill1l.hd Drq. fun:. hntd~ I.!:mp1il ~~ InJ,j s'lj'!lj:nr ~rl1.UJiJ.l r-P,oli~itd .wi Le~IE rf';JcJrn,aJ).,ColJlnmlilt.'liIup1i aju: ~m ,C"rWitu,(Ule. ,]]I WL¢h:n:eiil,r: m~~ .npittC suhti.uullie Sr~f;[jl ,~~'IJ Rtpl~bUt;."a.

lJi:(Js:cm~ l...aellio~ em. l3d 19 r.:onfilnffli pl~~ lui PI!J!ll!lnJil1ft8~lS1 d'I'fI1 Si.~.r.ia~Y~~~D~~yru.Clsl. In ~iitd¢'tii ~~'Ioc l!Irletl:l'Ie~ tu :D'tmll.l.fa Iuimj1lalll Ia ili::sp~ de Dhmyshils II (3'i51~366). gnn'tl - dru:.ii ;.inl iJcl'e~ cCl.c· !:iullimt.nl:. ~c 0 Slilrni ac illifnrf!Ul.flll' fgru:tmt5 fn Scri:orj - fiktzo(uJ..oonsUler a fo~trrgdat umJi.l I,<ltt!dennmilln, 'P~~IHM, d'u~lm al A1:~ncl. ~ri l-:l enndus 1;'1. Egjn!JL.ll.lldc l tt1cnatc'a. i '~I fu~. P us~ ill primejdie' . d,lvu ani D'l:fkl ti:g;ul. iIT Jf.I,l a.,du:...,1i1 msb;;~ 1ento1t: lui PiOOY51~" Q1'e afrnfim, i'I LEt~ ~'a fmll, pennn ~.I !ua III bord p~ ''1~tCl,ll, filomful c~d~ ~i rev me pcnmt <;I. 'bd~ o~ In S.Yl1lcj,!;SiI, in "fmp cc ITUIrdlll IUJ pric:r~,Di[]!I, ,~ibu d.in..Shw:ia, Jj~ C:llpM h'iI'l:::tm'J In ~an\, asa cum f~e .ifrlE'legerel;l, cdC' c au umtu.t '0;11111 p~ I ~ ~1iJV'~m~ ~,i OlmfiJ:ll'mtc in &fU'LJ'()I'#~' 0' 1~11 SI ilI8-u .

,;J pU!iell Q.hl~ao Ift,ami drlHna1:iGii mal bll~.ll,i dm.log1.l,' ril~ 011 ll!;IfSoaaje ,~ sns,lineau I!:c'inlf.ov~e ideo~oe.

in 3&9 ,a..Chr." lE"!:ll:nn ~'ldla incii m Magnlt iG)rllec:ia, Pirezen.ta hri hi T areut, I.I.Ddc se intllnea ell 'cetebruil [!J]~muticlan ~1:as, (:SI're. u).cOl'lie.Stabili. Sr,'riol/rWf'e'fj' tJ 9-a. on:ginaHi s!nI,.1Iu".JiWni'Ji]c .I..LTI d~mml~ p~nbUl eenmrarea relap.uo.1L 5~bil'l~,~ I]ltre ce.l dOl. Nu ~ 1i1ie rl1l1§.cum a aj1Jl1ll~ Pla~on de ~i m .S,i.aiH:!I!, :Llt, ii:U1'U;l1t 1 W DI.QIl)':!'lI~ IJ:d .B:l'I1Iiin, l430- 3,6'(1',. ~~ 11 primh!ll:iu DU bfIDi plIDt.fll m:~lllstt1 d'il1liwri~, Iir:l.lo}~ d WClet'!:il;t inlr-adt;--Vat'SW:l' 't](Lls:a PQafl't: eJi.l. ,,~.,g:el~;~t' .t1'i~~utU lie l~flIie fii'l.o~ ,mfiC€. (fi Vl..lliLice, ~a i!tlm cons,emnellZ"l (J,I),Plpirnh:II.". ~'p, dt.; 'cllP VII ~i ~I: jT'.!ln!Ilgcn:Ul.nar. Ne:im,c:;le,J,gtri aJj_izbucnlt. de. Il&-punQlc de. v-ed.er6 [lciferoc deJl1pre regi,~~ lali~ h:g:irua.IiY .i Iorma dfJ I!UllernaHiml. Ce:le t:~·au ur- 1t1 IlL !!iiin tlllIil,{l~CU'OO. f!1aum,tl> fost In!i1',II18:1.!t1:l pfu:iigens.di S)rJlItii1~fi; IIJltd'l'l [olJ.!{i· ci~~ s.impatlJ] tw Dio1[1 ~iJJ.IIlnatul Iul DiuI:lYS10S, precum'\51 pe cea illul.Ari~l'JIl1~S .. pri~~fI co Olef", Pc :dj l.lwlite. fil (izo(ul {l <'IJU-l~" 1n gJ'r;: dJI11I urm I'a AnmtL unde' i'u~cmdaz:l m ~S6 Cc:wu1 d ple1eg..cn :ri JtscU-~l diIHlec.ticc iln. C'-rmmili.= lui Aka!lennI' : At::ELLlcmia.

TttmWi/.L'lJ. &J'i.Iorill)r' Repetlfiile - de pUrl1t. ~1J:p0' "lldl.:: [l.fJ.l'jfnrt .J'Elf-e:ri L.o.lt''C 1,11 ,001 at0n He lul Pia,tort 111 is!i

- Dfympm~, ypt,. tV (ern(lfl...Hi!m11i!fiIi); ~ IlI.':Ilmll ,.:Pllfifl!l, 1iI:fil',~;g.l.rJiitT~nu 1lJ:i. DllmIL'ez.etl" ,

- ce. Ol):m]lioonr. Vl'J, IV-YVxiluaHtn"mrrH: ,,~. \l'1-!lIJ. ui CG'IiI!~!1I1f!~Rl.

17

mn icflil.lI din Sc.r1;rrm:ren ,~ 2,"",'. 3[2 ,,~ urm., If ;-0:, J U, e ~i UITI'I...~ tI 7-4; 324 b :~j 32fl b'* -~ atenth\ aroriiru.a rmmu]Iil~{Jf ,ell: ildre~ !ioi de iniIlhC<i.en:: a Sl.:tt'ltlri.lur - de pil.m. ,celc' din S~w,i Qri1'~ " 1~a 4'1 B 13-u -. upologiile- Jinmml;_c-1I1 S~'l-tl!lrJtJf'e.(j a..f·,a. 31, j d &i urm, ~i Jil, L'iL'l't'l:ritU~ tlr. 7·4, 3.aS ,1j.1r :U1JLI]J. - :m.rnM!prat~ p3re~ ,n;u. hri J\ulm:n.io Maddalt:na:~14' d.c.!ipte nC1!uWTiNt~,~ :Sl~rf8ur:d~l'. dat·~ I:m tT-~pm lJ.lIi'~~ llJT d;e cOO1cepU~ ~i lr.d1a.!JJC II IJnulit~I otc:eluia~l 'SLlb.L~L

E ms.a 'pDJIl,hi I,. ~cl!ImPT~rrulrm Wil_lll1lijwltz-MowtMdorcr (It,~(~ . .cit,)!. ea St'TiSOarIM~ a 7 -a. sa fie :m~r-ad~r 'ongina'la. ,.mk:~w. co leC'~ic,,". r:tll'.t"illtl.lln~ .. puocru'l de IJJt:'t8:rCl" ,t!illl:lClorl,.Jte S(TI~(}f~. Inl'l'~,ldeva[', tell, ~l!luJ are Q H:mafica ilOlomIlll~.,~h;mn[I~lllJ de ~a .datllr](:il •• oamenHqr potltilt1'i" tic n,rrd'l,l;1!.a "aow;tilutii" run:;.~ ~~ig)JTc "li.1xrtaI.Ca" (h"C'. ~~lli~ltgc. PrTO rns:tu~ timIIiiluli) in rn:.."JlC:c:fu1 lJ!1iljltiitii. Bimil1,lj I?j Adfi~'linilut lt~ OOrii..9fttJii,fi il tin ,en eJilll:tl •. IlU Pfll 'I!'b:Iin~ 'Ylahi fl} !'hi pre:;ren~a. 1.111.0]' ~:I ,.m:WittU ~iTTIT-Ul'limid!Jn~ tolll.a.CL eu SJ.udi:i ill: ~ilwml'ie t.l~'r!i'il:1?lIT-m d 7~111, '3:0-3:3 .0, pnn ri ln~rlijl!: fu lelegi'ndIHi'e 'l:n I"rimuI latd ~ 'sp~cI:_ fici'l, I!lstemuhrl ~'~ gffidrre!.p ..,l11lei i'I I Lit Pti'i'Hm. C"'1lLl!l in lil!publlt:a, Legll.e. ihraUfl{(l,~ ~l (Jrnu' poUtie. Pril'ltn dlll.nm: Il, WlOr u. ... 'BII1'"'nel1l~ersO[J]e (cl}virtmd mgd~t. [linn csIc onm~j. jllIinfi In I;;cthu:ITI ce-] facllll-l.'Valil'l lUI DiollYS,ios m est!! ritstuml:l!fl!a rcgIrn-unltlT t(}mli~-l Uml'lllii ell> Clrgrulr.!.i:ln:.11 lIIIlJi l!:unsilh.u1!li: "ili:l.l, al'l!Uw;t mn oaulttd t.:Ul1lJlf:lJm1l. dc~i:nltl'r u I pwenl ~~ve ~ _pmn11

rru ~e: njuT1gc i~ ~tn:Wlck •• d.~ du~apt"''' (lJrnnk) ~. "tic'

• J\llmli1..ate- tr~ U, ~nll ·WHlJmm .. ··ilk~Mndll"ndmfl. j}jlI. rU~ v:~t ~ p_ tss

.. ~ A. Mullnl~h:m!'l, Plmf/frr.. l,nt~rf atu'l, l('4~', trmi1i1 dSIJre Ilr.IliILenllCcibt~ 8.rimrtlfli.

lin~" l'iillmuo.;' pullFlvn W"'.fi !Ja un RSemcllCjl ~mt sa dii IOn '~nn ,,,l'ege",)j.' dn"uliii d~l 0' mo.natmeUi)o~ ~ii_ du-rn llIo~.:Lc:_ltlliIi~tI:: .tlJllbl1~i'lf!i J<I &:pan:fI, _k eel roal admITill' J!ufimthet. LYCllljg' ~"t"'I:''{Ju,",a 'iii' 4~o.

~ ~ d). A~esb= 1lrinirlp11 s1m L» 1a>~ lexpl!l~ in (JmuJ "'Cli.tI~C, 296 a~::!OO e,

[ll.i'i! ~ Ittmif maj,(ltrlI ~d d~~p! iFid .idle' tt:Jme,'1;&~ u:mhm:. ,~ :~e fm,letesc ,1 ~~ c:amp ~!1~~fi, eum ar !'i inocc:iilJ.d.tt.tt pn:~i m'mni!:"rum'f pClI:iLi~i m ~pfritol iodTineii lui Pi~r.on ISaj'.I'atlii\a'li: a l ... Q 13n-3.11: 0' 11..0; • ji), b:din)l'1oiiD.~ ccl finar Jllmd UWJ ~ iJinlm 8u'bi R:{iiJ unl'1lr il.&enllIDe.R l.Doer,dd. ':lb~~n!UEa de III !;W'siidll'tl tic ~inwc: in t'JmJl :o.ehlmbarilm de Il'tim:! oo.IWr.al~1.:area mil~ d;)r ea factor n;;ee·'Ilt"iWfilm1:c'lnr ee se inl,pun. nece:. .. ;-

1c:J. lo:lmlsUitlm I 1::n1on(zirllor~ ptill'hlalca. Cldrun~ .3~~lL

[11 !iElf:li>talillill'_ ::U.lltlrii 8rri's:otflv.l·" III afarli ,.:te. ~ ei lJJR .. orect~, a CVellllmen:t:e ler :1~,~Orit..'t: d lin primn jWllHl:a1t! u <;;!XUhlllll a~ IV -Ica Ol,c::J!tr •• au ,~1Jl t'lc (,~viin1i ~5 inh"oJudi SJ feme d..lfi DJl.d'ogttrrk ~'ju~nUll:liIe " ~ilIgide" • -1lrn:.lpLm.w.Ol:l[L'llpncfi IlhlfiUlue de~win;'f)::. 0111,),105,

-J'tm!iC~ Rt"p~hlfr;;r;J..l~jk ~1 S(dJ;rhd 'el' un !rntnlOli""

n: nne ir'tIi:C3.' iJifi~Jt1Itii de Eli m~cleg= J(K;triml jwl"liloll" rJ .. uml~e 'Mspre f I, <lcj'.~ibi 1.8 mmm:i cclor cnre IDJ II:! Tr~I:ttmn: tt1~~dJi Lie; IU'rw,tmil(!;l!lpTl}'l'lil'},illf!qllQil S.

. apmJ1'ie ~ ACi'ldelll'ie JiW L'll!ia 'F t~tt_l'it.udhl~U ~jWual, - Gllm i"nel!{Clt DiimyslQ\l>. - .. cl:l. mt\; a1~s :flTi'll11 fri!i:\'CllJlIfCil OllI.idllil [l, C\cJ,1:lU I UclI th:. "pn:.l~i Io'il ml1\1ef.l.~B ccrulus dt n:til.gi:ol1JiJl Ucri,rotU" t1 Z~~.ll& b- a. ~ l~ai. J4!-J42:.Ji . .se r~rmiI'Jliuilitt;.i tl hll"'ii.~1huj b.l'3It.~)'-

] 'J'!_l::h:ll, ~~ PlJWn JiJn1 run de -i: He ~lli hi .~ imlln~ .\ IJc\fntulul dcspU': ",H::risttntB." ~j •• Fiilllfl" fSa-UIIHrl'I.W 11 s a, 3lJ).

1.8

... _---_., "

'1l'IIw::t;lL~1,ii. -Cll!lt:~rl~ mtri'i mcerCWel1 d~ u ;.-.""C. ~n~ttrlil .. "amo'EI~~rea, wmi: mcru' C~TmJ~a in Sar.rr;umw (I 7-a. J42-,l43'*.ln ~~. :st"n\ flIDmut,e, t:eh: patn!1 enmilI!,ii ili: e-tffiDiI.$tGte a I1ruri ",f.i..inte'·. a 'r::inl:Ca flind T~i emlent,B .,n.int-oi" ~OOJ[l:I.dIe; defi:ni~i71; ]ma,gri'!'!1:3 (;,Iupus:a !\pociabHulu • ~ilergerii latl I'l'itquuipci), "lJllntl,I'I!j.[!CJCa,"" linn rep~nlure" ~jJmlo'tl1:!lI buc:rurlle:r. ,,,in ScrMIii a re« i11·1J - >If..'t!c C(lhfl'!llimtlli NlII<iot::!ilI* '* -, 'Plawl'! 'IIrL ~'l~ tijj reR~>!!'..re' La lott'i1 Iliih:lJl.rtl'lWJ. ar.'iJ1t1.d 'U~ ~4:! 'b !i i u rm.) d ~h.J1 d~ cl'il1U~ iru;e~ de. III ~!1~e' llir~ ill Mljllj'~., sp~~ i1jllcige: .uput ba itrraogrmtr de nictJa \rtibir:rl: .~. prin ... :afinilaLca ~,l as;:manarea .. ifitclj,g~:I leu:! llrueclu'l ,I1IU pm I.rnilllfllll ,cxu.elJl 1 l, flUnge ~ JumJNJ1 ohiemului. olUiu ]ui." ToL COllhlanlln Noith"'''''' lilllte!'=pr,eteazli :~p:rob]ema ..,rcc,rt:111Ll'i" .,In esre rod~ Of'i:oer 'fi>., hl7.llfie Ii cuvInlului" (Sr"iSOW't!d a 7,(1. toe clt.): .,d;illftt ... eXLSta un ccrcal cuvinurlui in geneee ••• poe ii'..jI~e-l rcJcv~ ~(JCmlt:. C·:li.Hilt;' ~Ul' ~J' tkUe4. eel ~11 ~lmru:i,o;,lrrrti, 'PC ',"~i;: ucd moo :reJe1;'·~l WI ~:prc' ~I.m: descb.llleel sm.~, in ~ t\p.a dlld Splm1l ,~a trebatc cil:ul.Htu L1 WrlO3l!lfmt: l'iirli d~ G;u:vml., ~Ollli~ JlI~tJi t~l {4J8, e)."

)'nrii ncurn .)l terrm !l;dtIDi:I,~id " Ucli Bdlifacll:toW~" lSl7i~ ,wmre/j d i-d, 343 c.-d}_ Cl11fe: imJli~lea disuipuiuJ, s1\\

3Jlmgif la~Wfc ... ~t'kii.~~". 'Pluwn di,Sll'Dge ffi<ll, mnL~ I;Biili',c: ~. pri mu l p 1<l!Jl ar 'i"lt!'ii c,ee& ICC:' ~ llnatt:: mnul • ,expIiIUi:'N3, I(rci li.tt1 .In"'~'ri i", mmtiHit ~i 'pmhn:-a fij:qflW ,o~nfuzic >{~ij('rlN"{jJ~eu a '1-tJ, J4' b. C!82.ul

':{E[I~~ ill.1Lti Dl(U~y..siogJ· 1l1~1Dl, iDSOf1it ade;,.sea E inlI::le,gtll'e;;!, ,gTq!ifll ., c;c~or ~ru:.~ite ~iil pll,1igtli'rr~ (SCH'mur;:a li' 1, tJ, J 11 b) I "eca (!JC; il'~ pI; ,Prll:lloD: ~ pmfe.re liI':ansminuea i;nV~\nhl tOOT sak pe mla \tfr,iI1a I Srri~(;jlTt:Q.s 7-u. 3--14"0 h - e). insnl:iti do:; mv i ~jJj c!ll1;~ c.ci ee-l nS,CU]Wi si'i-Si Inc:or.de.~ aten,ia"i capaciIat,ea de

memern t:nfeL:L (;cie aID'i.te ($O'JSOJ,!fM l.I l·u. ,3.4] '-er1; olii'1'erea hll DiI1l11.-"re de: PMefe: Platon.. 5.-1:1 &"1'- 101'& 'fn bllnil. mEl'ilU~ ~i faptnlul cli pri&tI1I'1IiliT ii-a ablull de fu .. lnvaiitu:riIc prn:n:lle" Okri.;.oartr4 a 4-a., 120 I!!), Ra luI pazitiv alJUai;lstmLui. t>~tejnfii~<lT In ClJui]La.~. 'Iil'U, ;:121 ill .,sof]",lului·· si al .. p.1~u.J(jIillh.ri" min: J:lt: "rue, du (In!);lwliltltc. tmm 1Kl larg..dill7,VnlruUiin Sofi~u~

1M

• "I,~lInilnl ~il'ILI, '>rhLl.mJ~r~ 1.:1 ..tlal&gm:i lC1~,L';t'~ m

Ill~lIm, ()fll'I~ \fl. ~LIit.iitJ ciL. !liP, 3cD ,n ~I 113. Wz.l!ihJlu!,,"f1lri~ C1)n.lll~ll1[lIrl NI}J€a;, ,1IiLtcrprcmn' [u r:rUl)"19~" lIL! 1J9ilIDlI f'lpr:n ttl, t:dl'~l:ll cit., P E3 \ltZl ~tr;,lir~WMI'1

.. ~ IMdIU'J. P1' 111. - 'l31. vue! Ll:c :ulm1l~L&lIL Slillln£L 1'>1 i!t1ria.

NClte I u. Cmrr/[1.l. IlIj ... JI!'ft. !l1~ 1 J}'I.-l ... ~ .. ill C~ se !Irati{ ci nn ] cg~wtor fnomotl'lr;r)JIlIl "'~I izlnllJ III. ~liUJ,IC~ I ill d4 n: dri:~twlr n I q,11 J1I bil WJc~, ~<lJ 11 dHfuWl, d~ Ub rj.~ r~tid~fi\ ~rli ~~, {l~ ~TI'il:'Li'~ ~u:u:~t1UL In. 0. !Ie !lu:ji df limJ:llij .J.lI a.ctr:Hil.1 ItTI!'ll (~i! 11 Tt'lir~1Jm, "L J.I Ilhp:Wlll~~ iIJ[)f:l[·J])

S CriJ(lI"iltt S1nt ret:fOlCl'iUc. dn,ii £l!tlrrn.-ele lepi!>1tU:Oglllfi~] din 8l::colc1'cai IU-Jea-a1 U-h~O:i'a.qu~ flc::uarnc{; Wl (I buflldeuncJi,enmunll. dillil 1!iX':I'i:l pune] d£: vedercau fo~: h.IJ::iil1l' in.t:I;)IIf>idemJ'e ID g,mp. P~t'On <EJllIl;e in l)Ostillfl dt:: amrrr I TIJirnIDT I tmcori iml.ll ~i 'iii lICC'eaJ de ,tlcUJlr I ea. de pJlda in ow"mi din S,:rr.vo1aN~ (iii 7~Cli, 49 l1-c. 0111\1 'SG deeiele ~-i ccnra s'lJ((!teaLa .hll.D~Qn)ts1rn; ptlfIt:n~ Pilr~ NIt! ~~i1 de Hm-lltL.rleltim s, Cil i~ iru..~t!f,1J in {,.tUL1i\llc tHI1eo de J:oflf>iller pO:li~iG',re~d'lL'l ct:le- p.nrll n:ri.iWri Hdfes~.He lu ~ ,D1m)Yli~s IJ: J. ,,j_ 2-". q 3-1~ ~ l It lJ -a ,It' ~.U at3. doW" de gtIju rt.~·· a~:')j Irlfp1iCJJ.c ~-"Il dj rI 5.ii.: ilia prln dJW'fl'~ J~ S I <,'j:~ecu:riJ.e 111 ~enJ.em.l. prhi /11>1·1'1.,,;· m, i\mbcJ~ IfTrtK'cdM s~n CillC'1iI1£ lri retorica LimJulllui\ dtil. cum bme se sne, r11tbJll1U 0. ~ll coos,J.dermd-o.

Dilll1uci de poeJlic<ii. u di~cn phnii .~ conlnvwe. sliintei' lncllirnne ciWl1iili ooew.tmllill, Nm;Jg;l:!rn tlemE;fl de mnnele de .. PilfiiUl fie" "l?I,et:{kclii" ~~tl'fl!ldr;e. ,arc inlileifca sa ~puJbtJ~ ci~ti.guriJc diafll:(';tic:ji, cl: le opune n1:e(OOa C;CTcetfuii5Hlrt~jlftoe:, premnm.tirln,Sc.rLrt;;afild {] "l·a. Ji)aea nu merge in pas ell 1.l1rni.'C'i-1mi:aIIl'(V,ufic:;i. tt'.1t1:ri~ p~ devW1l ~hi.arprinre.jdinas!fIiin RJlltliuiiJt rllj'~ pe care Ie ~n;:tiTltii. Wi! ,ade"'anni (S:clI'j·i!>ua~t.1. II Z~~'I :3 t 1 d-~)'. Si t,otU$L ~a1flar~ pemu:lWllnii ~"b''-UII, d~cuf}i fUomfie n.~ ~slc .c.[!tdn&tl ':Sl'ti.~~ Q '-u, 34Ub~(;}. <ll,1iit1l1;ci adcsca in opozI{Ie eu discu:rsorlJc IlCdpr um:Hnla::m::. f1cntru .Il.-'~i !eUl.ta ~Ii!b.'lnt.~r. ['n.ct!!aroa..!I:5.l'Iiruie CC~ .~c. Will ~J.Stru it dobindi:l IrCilI'l!l'-UJl dJScli11"1i filllwiTl!: (d.Ht~ ~~Lio (Sai:r:o.UF~ Q-7.o.Q~ 340,Ili~e). ID~ nlti'.'@]. ,ptele'l1i,la ~torilor de a-sl I:!~ia, I;fmTJ,)!:fen~a ~:1 t:rudi:U\J sub Otu;:c I rl"niI'II ~ (po~y:m:tIJhill} Qila'l'Ic:csea fin lnU1!rmla..:in- P*aidro.J tel..!! l1i1dli, 11S"). in cel~ lhuIl1 w.a1.:Jgmi. lhppnflf'. hr S(J/i.H1Ji $1 in Lzgile. Se intel~ ruw. rnodvul pc::mnt 'C<Wi:

Sui!Um.rM 1 e.st:e e.~L!lus:a de 111 dl1'plll.I de, dlltcftiicitLiIJ!. ~Hnna'i cit. pentt'li tea. persaastunea ~,1U.tcvinii cu ,adnvli:· ml C(J[IYII1;g:ii:IO<lJre" este. nevgie ~i tie Ii) ilim>iOn.~tm~il: i1fl.l: m1i.'iunl (Scrtst.lUren ,1'1 7 .. ,(~. 340 ,c-d).p~ Cm'!}llU uricine P0<l.N; 5~O ~UJjNl.,TUl<t5Ca. ali nUmli.l 001 nmstrui~i" l1'i li.orrrenlul 1%~'1.nllc~

scmSOARE'A J

in ctllllll! de nlla. lli::lJa~ Sc:riSDlJI'\I:I:IiLC Jlil'eZeilitlii. ill; UIlIlO io CJ)iIDCitl,tllclu flesplle CUtiJ~ ,nul, d:u:are ¥ ll.Uil!1iItI~ d~me. AI (DJ:ID ra de ~nElhl;~ ~i f!ip.tul cii il.1 mott teen ~o}Ct.C! Ii:! l!J ~crviT C<I In~nal d~ll!JIlen~ petaru hu;mn1e is!rn1cr. ~Lle Mcili~li\' Ti'IllilIO$, (34(1.-251)) u-n'lc 'lui Pu}_l~iu.i,.

.P.lmvl t(itrt f:}'i(}J:l)sim. ('U urilfitil!' ;~'anit.!lrifl~

St:rj,jl}(lJ"etI 1 se ider! l!li.·~ldlt1!!lJe~lla't:otie a Wi :prat,oll in SJl;;:l!'~~ mobmatim 360 aChr.pri~~ vilOltm'~'ispu[.;;1. cu I)ronys i{l~ eel T"'I1lh ~ tpl'i.o,jlil vi t .... ti:a,c~ ff1iWiJlir~j, ~ii j:!M:ffi~ea ~ Ab:u.lin~!:l. r.w.ill:pel~lf!lminn t-il. l::IVlJl 'im co:~H1!JI~H lic ,~~l ~u.i' Di iJDys~ti\~, Il'll $1 It! cfllmp~ Iinit!:i41uJ fC,~ f~i1 de rl'iS'!Il1 .s-l'iu ~g~S.Ui.J1 ~im illl tOlalij d,i&Ct1n11!H)i (,L.l vcl>ill1rllt: dm alte S ['rlifm'~ M:fe~ sate I UJ~ n i (}H)ish;~:!.. a j'l-.a, de p.iJJiJI, S.!;IU (f 7-lL Pare f[ n en s:impll) e,;:~~ de n:::turic~ pe, lC'Il1Di "n.erern:tJ:o§'lin te~ rinundru it. ra~i1 d:e .• bulEilll s:taru i ~[lT"'. ·[imcecu. C'e' c:lItc neObl~nll]t COIl:lii(ilt il:liexptts;j ~I J!l:em,[,1~ tlliuiirl'i 1,!i4~ Ph~llm tara de 8Un~F1 In M~' ,pr~ mtEi ce-i rL4~e&e arerU1J! q spcze de t·lll:atnr~.

in SC'I'tsrmr(!'U a 7-/1 f3$U hJ• odii "neu~jlU!.t:' refen.tna Fe .1liIlJ1;cJ1.~ra!!.u~ nn ~ :I.;li ~~ fuUl;!,I 00ii. nlei [In f13] tic: nemW~uml.e W w1T!i1l\.oIll'l1:e:st;hmiiJJLe~ litmllJiJlilJ. Std.ul'. rdnril'C. 1I1mmi nOl~~ri'l~, rnezieQiIil; :fumb!l':l.l IlIiii1lPl'iJ ~v~ii .. kiiilTl uhu f"dLt", ,>n~~sdlhJ1,,", J'hn~ 'Co cit,rtf: d,; n vt:'iCh.::Llt Iffl('tl]C li n~a :f~ Ilimg~ ~'i, .IlU 'l'fi&]i niel tm rill hitJ ~"l.lpmpmlT][l71·tii~1I ace.<;;le'l C{l mpozi~.H ,~i l'Ir:ln urrnare, 11 I n:i3u[emJGH£I~jI ei,

In mflellimig;alul limp' Je~utla . .,rii. am purlll~ mal mUlt (leetl cricaee lI1~t ris,p,undere.a pt::1!ltm, hu:nw lnen ulC.1rmlBrii D~ pe urma me~, ali

01 ~I u~.o:nlnai t:~!Jil!lMilse. i.ilJ' eu I d~ ~ ii !!i (;):illii~lr~ nMc~ ma~ pen ~~,\e/ilwin:uiril.greu de S'upol1lU. d'i:'l~i S.inl t.:~_Hl~-t[eDt ca n~am pMtH::ipal:· eu .. mlllie' In mid: W'.I.I;!, dintre JuiWllt:,h:: ac!iwi¢e.lc~ pooeali lL~ cale. "'(JIm rei QaIe. i~Lma.cl1 voi, w.pa:rt.:ieWpa.lll,gQIV:e:r~ Il mlfe 1mi.sint mannri" ~illtll'pUtNll ~e ci.datl1!lri pen;1:ru ~l1.fe,~e'ilfii' in faV\om:ea I~rp cUld l~:am :SCM din. gr,nve 'D:i.>tumi1nui. In'Ve.stir't:en '1\mati:i dfr:li:s~ pundere, ,am r()~ s t 'mmif;: deS~Qfi inl!Ui:sbrae:. ~ u. SCGlpul de a h.l Ii ,~WdU~ fi,mmJW '\IOI;Sm;., Ac!l1OJ, gtij~J dt ~ im~:s'i' ndi~onidt:itu:r--ttEI. ~~i:p ~ Jl1ifi rrl c ded't ,<I~ race~f) ell un ccr~eJOO;i' cblJ!.ia li d.3!,~ IiU'dln :55 selmbaJ'it~" de~i a Sta:tlit?t.a "!!o'.i(tlmc' pe ling'ii \rilL

fn ee m a pri v.e~;U'li, "!Ii\1! clJJflmu p:e "-'ilia! ~ CI! cJ:Upimi sti'l in f1l:tllll~. ~5:m ii'TebJ;tig (11 mai depar~

as

______________ ;-1 I

... ''';dd.''~I. __ ~~

tevei fUglJ' :yii oj: ,f1}iirurl ~u rmrl eN mifim".

~ m~ nca: ,~~~ am.iJIte~c ca majruiwreapoeti,I.CIT tIa.gici, ,e1nd ~ti3eaz.i pe scena lI.u;:iderea rnmui Urafi:. 11 PUI! 5~ ~mg:,~' og ghs mille ~

j w .. llpsir,de priere,ii.

w·J~:. tleferidtul de- miJile. tarii· nld p~c.rdllL _!':

s:i. IlIimpo.lIIivll, Il.i:eJ un: peei mit t1m.l"r.:[I d11 mofi[ii re' c~neya .Hps.h llI.e avmil:_

~ 5e ::Jolt!: cll':Jat©Jil.ciI',;J pttl'!teJ!!'~iQ'~ CiJ,l pJi:vh:e 1"., seri'S~I~ sale CJ;ms~dcrnte: ~m Plijlm:. de romul'lii~aJi'C', ,r ~a fOlTilTIull"-l!;: [II! nll.'l~;:u;e. ND!~i pHicea ."ia flJ,l~s~~ ob~~ruritn I ,elwin!!'. ,jbuwrii~re". d pre~ra '!I'eroote; 'U VI'f!!'Wl~r, <;.[lU. 11,)1 gicaU:ltt/n. [fl,jll1~re .w;1J~m Ur..ffl d~ 5 r.rnatut~ Dill~ gmle:o; 4ecUmji. 11ll. M.cr 8m~;.mtw~il ,'" li~·f1. 36'11 ~il '\o"mOdff'Ol ~ l+~. inoolJlJt~d. :&1 S b.

.2 V~S "rnn dililt1""-\!i1'! 1W~m n~"tIl~m~cjjL

::t PermLUljl11 e!ir~ cit.!l;l numwaijcl 41"mgl~l]illmrodu.~ d£1 A. NiUlc>kin:rmgJCQfTmr r;Till~'

r,.Ii'ne~ FMgn1e;fUa, LiiV~g. liE8'!>!. It'\:dt;8pOl1~1 rrr 956. 11. b'1U.

ie de. ~tmi. "Iar'llLi, lfnmcbipome a tmmllll:lm; vei

i:;. mmIn~ rin:gnrr ~a cirm.a sML1iIlIDi. "::1: ,Sumll! frumoa~a I!e care mi-ai dfit-o la de.'ip~e p,go va aduce ina;poi Bakbiruo.s~. 0 drnIa (jill acea;s,tij !5Gris0!IE. PentmcostaJ c.ilrumrici"nk:j v~lfba sane IndeajLmS. niei defnles pMlEl1mi~ ~. din nevo.i1e vic~. fulli de ce~pentruMe. oarr; hlimij~[i Q ssemenea mmll. m£eamnil: 0' batJoCllil!ri, Iar, petlitrul nWre, Wllic5. !to;;: 'F1n'li'I n i:_~. !!am .. ~ lucm. lata, deei

T J~ ~

m~IlVUJI pe:IIiI:ril, ~. iJ1e:fu;t ::;;,..0 p:omcsc. Pt: G'~ ~e:

poak. lie: Ttl: este In[[tJITIa dad p:rim.e~ti sau di11l1- le~d. o agcmruwas'U!rnaA~ilAM. la-o ~~o1: ~i, [t.."iri~~l~-~ pe oric:HC M.t1lllldin IC6n;u] taluile det. nicii, ~.a; cu:m.ai pttu:edat ea mlne, E:1lI~ in odce C:U~. :rn~ siinn protund' on.o:nu ~g~!ifUl mu.

Il Cb aces [ ,fiiej, imlvine T!'II m i I1itc' 0 zie.al~iJ llIli

Bun¢dfl ~ Cindvreod~fa gQ~<l trW: va :h])Qtrivr1ica

lata aeum ~i UIJl ,ili11 p!lClil1l~~ la ,l):Ibflgtl. ~u

dreqrnl jud:l.!eadt'gii\W~re; inlotCle>mna m1eb;gere'

Nu:J aN,~u1 81,1tiiZ.ucbot .f1Jfl de 'flr

itl v,ia,~r Up:r<ira ,de ,sp'erAn/rri.

ni,c.;'i d!«mannd BtlU Idl1~riJ1 tift arltm ~ rn lalw~ lor s:cUp,ir~,

I'll ci undele de Ilpd de rtJa '{uluc.aloarf!

tt~li'ind din a pj:mfntul~r ~1~1'!~'ie nt!1I~6rg.l\ni(ii l'1imic RU'lltrt!tct: iumlna. bttndii"

ptwnh{i rdil1 ifJJma o'UmenUol' b.ltni,~'

lri ~ m.ull1i srtnfitQn,' ~i .f~~J)~te. rogu-te, ~ cit de ~ ..... rna, ai E'alit d;c mW.r:, ea pe ViihIJi' ~i

te pom d:ai bm~cu ldtii.

, I .~

, • I II I .h~ II I - I

SCRlSO'AREA A 2=1-1

s lbrt/l.3m, Ad~~Ota, TIr. 34'i, [l, '9U4.

, f'rugmlml :alri:b~t de IfIi~QT Helgk bij PimlLar.

POt'l(N.' Lym:~ Gra.ed,Lc1f,lx:ig. 19 14" fir, 732 (AdcJ'lpDtlI 1nT_ US).

S~ri,JmtJ.t'l!lJ d ltd ~C1l..fa:.n: l!:nrnc ~ili!;"re:p1m.V¢ f~[ lit Str~smu:r.iil .(l. 1..(1'. G'o~lS:idQ'li:l;PlIf.!rtIlJt de ref~rl:ilta: ~I ~~l' ~ecVei. Eillepooiliil sa: fie un doC'".rlc, dcstlili de neizbutit pe uw.awfIl.l dnpiil cO' Scrisoare.a a 7~ dreldliia d<eJ~ 0) eere~I'iI:! ~oo"e:, cimnoklgie, J.::£F!lifinurul se .e{e;rA !il per~[lOI[la c~ m~lnn~ ce.l de-a cl,ol.lbi. cAli1:rQri'e u :Irn Flmtou in $ icHm. apnlllihm:at.iv 3M· a.Chr" ~tml Oi ~'JiQS: CCl'J TIhijr pl~ldi ~nl>-Q L;:~p!l:d:i~ie tmpolriv B. l.ucunido. d~iIl "l.u~ I lUlllh:: L Dinn, un,"h ~UI sa~. ~-:i,!c exi Jat lDlod.o(, lJrhllrUlttklJ XV l. ~ .61 Pbnn 1'1,. Dhm:1:0-11}. ~ O:!Tr]moXl .. I: ~iFlh:w'iCe Ia All:i~1L Ir[lleZj1l,ro~i~it~n~.d din ~etICUrile rtt'lnrire' este iif.l:t1tri ~il de: modQ] In eare ~]jrn i-~lifiit.l~!;; L.I.n.\t:I~~ ~m dinJ:nv.1l!atudlc oonrihlf_WIi:ce~ Si! axe pfh.. ~mre3. "icciFRm_ OJ ilwal~nlJi:Ht.n h,cT 'P1~lr'I~ 1t1U-1.t1l ~ ~tr'ms .J.n:; di;~crp:o.Ui COIls:d~"rn~~ ~~a1JI'U '5ii i'rn.~Iea,gS ceea ec_l"l ~ ~nm1l1ni~.se 1.ni.i!l.L~ ::I.'I1ll1JF1T~ T1e~fShli!HW1m~~preski (liJSlll!.tfE liil klrn'lttlln:re.1.1n \lB~llwnl(l'r:; ~ncJoF.l.h:., pem r:n [tJ.iIE h::j~~ a~mrn' _mn.h:lt~ d~ publl care, lnfiu,~ L"IlI~l1 piitag.orei:r:a ~J.1rr~ ~ oopl~mnk.ml1l ill 1';mpl'lui'U. este C\I id~itii, Teo:ti.a :Il,~f[jpra ffladei. t';H-~rnCl::pc rrin to prOf(J11 l J 12 d-e). d.ifer.it lnwlJifl:fg;ram de c:u~g~za modem]!, o.IJ.c.Il 11 -p.rcfv~Dkll~i<L f:ltl:~ ~J'llial ollicj 1I S'-, !','!wriit ~t si IDe7 1I!i!I.l!i:lil'QtiL;: i ratea ei

Am atla:t pareMa 13 de. :l.a ,ArttJ~dmms'. :~ enume til nlUD)'Im;ai eli ar tre bui s a\ ma Irbitm de 10 mice. e~~n Mupm. ta, d 1;1 carol me.u dee L1mostinte\ rd~' 13:5 Un ~il!l5~ v.(]tfr~ dr:' plEisps:

. ~.r..;.. .

sau , s m i.htrepidnda vre{J,.~!(1.ne!llocJi!!lgetata "[;ar~

satt~8fleasdR!{~p'efsci GnW- eu Dioo ~i. prim. ~ aeeasta, '!liU ~ve~ItiRiril1ic:a1~c~'\Ii'a dedl c.a 11 rezc,nri Wl s~,t spe~ia1. ~tIlloe ethi v3lc~,~ Cfd T;ocunOt~teEealffiprel me:l~ de :inJf1l1JeD11a .ampm C~L:!.dui de -pefSOa[lC' 'ap~{:ipiate-mi.t1. ~~,. 'inu--,adc-

.; ~.~. " ... ""ufa\t&, dea1w. ooe~ mm.u ~!IlIa At leaR

'I[ dJ:~ ~ "'¥. _" _ ~f _. . • .. . - ~ t'""

mi-e ·iml-rw, osptm. dle..~l~~s,. iQe-3f fi mersmai bine, ~j tie" ~i ltd Dioo, d<!!.! pmi!ii ~1J1UMIT c:e1m-~ .~~w ~i. ~.<l Ctm1.~u 'in~'i,iihjtiuriJ6. til$l:rre!l consl1i dear i" ra;p~~ld C ili l1'!i ghtdez dopa pliOpria-Uti jurl:CJ.>:at!L .~ stWiin;!;Utirile ca·1]I n-aiJ f(l6.1 cereei lllfo..rm& ,pTIn ccl..~amare d~ a .Kial:i~,mlo.s

~i d~ Ia, Pi!l~XJ;Je1i71(15.,~ dlfl~r. ad.c'Vaml (l8·1e eeea t.:~ il mil ~e ~'PU!I1Ij::l ;mtmml; ,eih lblul mll ru ar Ii O!i~t I a O~ympj a. 'tQifeJ ud doe ~ri tJi Gil ma .a.dre-s:a ta, [cQstite:

31

co gIllS tare I de perscan e din amurajul men:!, Se plica poare, n u Zl:C D1l., C 3. acela lOa ai bi un .Wl? mal a.."C.11'1,il ~ectt at meu, Bn tuml :m~a ,",-am 8t1zi.t nmllc. bra pe viiter ce se cuvine, dupi cite credo D.l;lca cineva i~i va mal permite ~[ s-puna asemenea Iucruri pc soeeteala unuia sau a aI1iU.a dintre nni, eonsuua-oe, rogu-te, ~i cu :m.m.~, in '!;cri,s. Cijci, fha sa rna sfiesc.1t;j, smu oricind la dis po;dli~.

Prin urmare, iatli, llCestea s1'Dtupu4Dril£.J.1oasHe ~i. 1ru]r.w:re~'C' s a a:.ft"i.ni'!l. noi.f:1.Lll 25.iIl!tem Ilis!e

. "

.neounosc~. Toata grrecimoo ~tl.c d,D3I cine :1'10-

~ tan.,·~i nici n:.i,atille nnastee nu s:int 0 ta-mit ptnnro nimon. $] '(IU uita 1m, luern: n.h::i lle VUlOr a~a.. eeva Ott va rill'niI1~ un secret. Cae] mult,! sinl orun.enii are all 3fla~ Clll: ce-Vl1 despre ace.as~~ paves te pe can:: '1:.1 !iillCOm i:nsen[[:Jata~ de.mIna de loam a[cntia- Ce'all.ceva ~-fl mai spur! 'J' V oi iI!llCt."Pe cu esential ul,

IIri. de pil:da. r!!aoldil;OlIJ,a se nd"9M lal.HiC"m'n san I:negdc s;parrm Pau:s.anias:\ vQrbitodi vor ad~« ne~il::VCirba d~J:e;:Siimomd.es·~ despre ifederea pnetu..llw la. enrtea lor .. ce-a ~ut $i ce-a dlis~l on "ei Seobi$nLiiete. de a8e~fJ~a. s~ fie ewCa:[ape~b(JnaIidi~i ca P~andru, um 'COrinI

~j ·:n1!al.u dm Mi l-er., P'fl,nde ~ ~!l,'g,ora:s~ 1 C~S $"1 Sol'tlIII~ <!l.ce~tia din wma in culitnfea too; de; .inr:e.l-epp. leg-etc, C-yn.lS., 'G-ll .~in-a.~H,_ ~- b, menta. exempli: au s;u!:"m";a~ ·PQlt~rl'ia.-~j imag;i..nese i:ntiJni:m.a din~ C:rnun ~i TrnsiH'S~. djnU:e Pnl,yeti.dos .$<.i..Mmo1i. Ag.runoIliU1lln si Nestor -!fi a hu OdYii1ZieWi CU Pa1ameilesifJ, Dupli lmprcsla mea. GameM de n.I tlidati :IW! pri vit la fd "fP PQ:l!.i _, tiB lui r~mereu fa~ de ~u'S. Cmtfprm wa.diUe~. r~la~ia srilhilirit. intm mi;~'iDamem paat-e.· una de drJ~mmJ£. una de _priOfjIUlie san una [I' 'buni ml~egen: pentrn un aD1UlI't;: tlmp. p1;es.clUmba Ll1

in d1hnmc eava maii rM'ziu,.:mai-cWi de. lcumurutMe3 dev~dtai, j[q unele prl.vinlc .• ~i dE deD~ sehi rio .iD. altele,

Motivu1 _penillu l;"l1("e Jn~tr. hJa.t:e aeestaa este dorln~a de a dovedi di:l'0~el!itflG Clim s-an ItesU.l u lin juru-ne nu \llIf i:rweta.,Q dru.i CUi mtilarlean"as~ .u.li. A¥a "inc'it s:mu;m rurtod .Si aVeIT!' grlji de ~

se spune. Pe cil:8C ~, In ~nenoa1xrnlpuejnl:in mer_im si ne preo~\im de <lQ:1' l~!np ease ~.a, vcm, dCi!.gart:~. ccnferm unerregufi iile aamm, oaDl'Clilil fo:nt'e lPutio. dorntl no; se prco~upi d

:1a,

~a cum este ~,i lire.s.c,,;lpnlpiciiea .no:as:trn .apare d[cpr rezul,w:mJ liDmli ~llcomnn, um'lrllril d~ vederi ecmune ~ de {i! deplinicl'lrp.Oolq;:]tilte de a lepooe tIll ·,apiicare. Aeeste ah'ihtrte se S lli::ceM: nelnrrcrupr, .se cn.UJ.i[ . lse confl1Ildl. De mC'i reo m[ Iii dclC:C1t:lrea dnd oamenU diN,LJu.m 1::rute ei, Idli.rrmru pl&ac5i urechca ~~ La pireriIi1l altwa!, ex-

J I ~ .prlm:are \!Ierbrl. iu adunarl.. sau 'redaot:.u,~ in sens,

3,2

astl'd de cbestiumi ~~. dimp..miv~ OCt im~strd!i rile mwl pentm ea, ~,i ~ITtil.IQJl'W ~ ~.~ sj: vinij dUpre ei .sa. se spuni aumai de oine. l''1l1 aLllr.a de aceste m-gumente. ,am.in vedere do\'aUa d ce mnrti POl-l000 0 w:tUn1ith percep\ic dru.')lJU eele Ice so petrec pe pliirn111t~ tntt=ad~ir;,suf:leu~le iHO-

,1I bn~tT a~enizem:;~prin prc.ziceri 'c,ii a~a stm.ducrm:iLe:; In. ~chii.rr!h. ,suJl1e;m1e jos:nioc nu pas€di I} asemenea ,capa.c,imte'. PliQ unnare, pre~c'epk oamenilcr de .naturA -diYiniP~ sin1 au mull mail imJlo.nan:te droit cele .llI1e.ommnrulo1" de li:n.d.

I"dt la ce lP,-:p-oMli ,glru,t'l1T .1nai&l1tllilflor 11Q;.,?m. de~ CIliI:C y,..-abau. daciUi :!HU: in~iirlni !ll aupuM u:o.ci ameliariD tela1ille]le eare m-au .awl unii en altii, ~-llr!slFidni din.n'isLluteTi ca J1~rile eare CIrCulii de"~r~ e:it sa del'Tna nlai 'tame d~ en 'sint acmn, AeeS,I, luem non" me ,sti t;o,tu!:,l, La imbmDlli'i. mul~ln:I.~:ta dl~·inlfil.iilJ. chiar dadl pilla aeum legiimr.a dinue nai nl!J it fo,s. Illcmill. buna. ipsa poar.e fi tlldm~Jtua ~ cu tapta .. ~icu verba .

.$limlpl ace is. ared c;a ~i. furi de.'FilOGlJfie se 'VO~ i vi 0 u-pin.i-e jlr!L,tii, ,ip 6 inte1eg€I'C mill ti'lJDa 14 nnmci ci'nd -vom .aVC3 01 oompnrlare impm~bmi~

l' tn C!U contrar, urtmlnle 'lor U r)~p]llmlc. 'tl!i IC~ ne'pn:'I(~rc. daci ne. '110m nrIDa ,'TCoc:upaJp dc,nl ~~·m,.a proMem(i; IIpttm fi im. s.uu:c si. ilf!t'apmim aIIb::eva mal.simt, ltiill:-nioi cev:a.mEid ~,OmlC, dad U VQm oenli •. Modu1 1m ou-e se ·,CIlWne Si1

lreeern fa fiijl~ eeea ee pease 'E, omu,iderm Ulil k1'tl:ru 1l:I~ li_'l \lB/i expune de rmllUj.

ED mnvenit tn. :S:icilia eu renumele di ma deesebese substantW l..k: ceUal~i care' lCum\ih FilD~ofia. Dap-Ii iO~fl::JfUe&. ~ a, S,rrlli_Cu:sa,nadiij~ ~ II dni~l ,..ij~mi ill alti:tmi. l'eIl'trO ca FHDZufia sa

tic pm'tWtii ~,l de mulpme~~.; tu u:nmt, stdidui.nielol': mele .. lara mit ,ea. donnp, rnea.nu s-a un~ _'lini1. Adevarat 'el,te eann dau rvtnape um~,vele CIJ:mn~ i:J:w:l;lol:i:are1(> I nj!;Jj M~~l l1'lphJ!11'li .ca 1f.U. d.!l1pi lcilt: llni d .. tu IJumt searna, n-ai .• VU.1 depHn3 incredere:in mine. 'ei urrruil::em. Intr-un Qil1:"eG3J"e

fol. chiar .sa, K{;api deJDrli:f: ~ in lOClll111 eu, sa-I ,m,viti pe a~~'i'. DDpa ,~'it= lntl!k;g. S"~"peu:B:i ~' rili:a mta!l8.1ksPfC a~ljdltami i:in;u]S rttnUmli~

I'm!; verne pruima'1e. 'lnue alre.lc, car ti;-.ai pie:nbrr stima fa.,iI d~mn'l.e'~ C.;J ai ill vedere 31m tclnd. ASlmle;neapiilro.ri eil:el1l§:pestlll LQlt Prin utn13l1~. b te .rqg :si-,m1 [hl'ia:tl:(;;ultm,~ Ia w pmpUII1 eu, ce arnume 'c.~fe.:,b in~: sa :faeenl, dnpaoelc inti'miplale.

10 aoo,sl f:e~i vei primi "i 1m W1~uns .hl!. inn-e~ barell pe care mi...,..!i llu:.'FO despre namrs mlnfl.illElf no:afi'Itl!'e:.

DW. ioLt-ude-yru:~ ~a. moow·~oment1. ~r-ai pier~ dm aLilCirreare..'l inl Eilw.:mle.; cl bine. pe 'llidor '~lJune~i aiJj,Q; darli.lfl -crun a ill aflat ceva m:W. bun de ]11, altcful.!'{a"!>iID dac::i iu in8L~ ai 0 deseepenre

penifIualaTIDili p{ltrivitl, at'ord&t~i prepti.nm ce i sf: enville. ineazld c:i te mai iU'l~re's;eall1il1V,a~l1- h'lti!lc doeL:ml_~ci me:l~, II;JShl de d:atrui'ata, ~a-mi acorzi toata shmil. ~i aeum, ,ea ~i alrtI.da1a, 'prl~ nnil pas se tllVines:i-l facBu19_ liD te vci,-mma. hm aeorzl 81ima, te vol sttma ~i eo ,: UU un-o

C IWQmi. vel ll,aSll!ll. *~te. De rna llucu:r irn::,ii de stima m. daca m. 'Vel lua mili'BliV.8 imeamm d ptt'tuj.~ti :PUoilofia,; ~i:m.ru e!;~e-inQ~, oe'Vu: ~aprul t:a te werw..euz.i p3l'eIite ~ in v l~Aturile aI:t~},lra. Ace!:i5tBl ~l va eenferr 'lUi Ililu de glone in odti..i: umltora care Ie, ViOr &'o.tl5idernJI1I!1 fiJoz[lf. Eu.. stimindu-tt: pc 'tme,"f'Mit ea ru sia, IIDA s'timezi. ar tnsewna in "QdW lum:i1 ca, admir $i- mmWieNe 1li.D 'prufitmHleriillt 10 asernenea atit!udme. cum bine ~m. m-are Ia n.imeni treccre, Pe~. a Sp1ll1C oo~~ lliallli. dru;;~ inn vel, .at:OIDa onnn-ea ciI1ven,itA, an:ll'mtioilE' vnm buci:.i:LiIl de Wil' bun ~e. Du.ei'i 10 vci face Dll_nliaj eu [fat-n de 'line]! aIII'lirdoi rte v om ~e1ii de ~[QbriJ~. Doespr,1;} tuat.-e, jlQes~ea._

d este in:.dCS,JUDS ce-am spus.

"",

Iimmi[1. Dnpicib!'.IHI1i eI,;~'se]lltwmgi; fe ~g,j ea na p s-au dru.sui1acJiUE I~nrmidde@fl!' natnra hlL; fO pr:6,'ulizo,. MiirvUr deci UeYClt s it rnA adre .. sez 1)i'e in enigme1I,. penrru COL nM enmva vren1'l lIleinj'~iar si sj.1mg;ii :f;j Im'intereaga Loo'SUi cds-) pe ,.0 foam.mampm_all1'!' ~i&ih; m _S,triilundul mfurii

~ ail pammtul'I1I'! .. Dec-i ,":a~tl stan )DcmfUe. 0

TMte cmwe~ spre Rie'gole DniiversuiJIu:l.!. tn j'!l,ru! hd S'~ adWl i l6it1C ~i. dUPR YteJ;e'a lui, fiecare twm r~l ~itl eiliteDla. Dc aiei provm~

$i: ,c,aLl2a JI! '101 ce e.'b; fmmo~. Pe al duHea loc.

5«: gase.~~e CUP:r1 n ito. ce este secundar, tar, pe

at Lrei I ea. tot ce ldste teqillf'. Sttfleml Ome-Ile :c-s;e filma:dru;e~lR' £iii Iiil'Wtffmei¥rl1J: 'lm:Es1ll1 pm~e~! ee

rd' '-hu reate atresrc :!Jiri I 1'ndropliudu-:$l aten~ia asLIpl'H Ice'or il'DimIlUtc cu s!:!I.U'Cntl''01 p-roprie.i llUL tiintc· Dtn no ~e$w muitu:nm-e. 'Cde lega~ de !lO ".Reg:.e" ~1l ceJ.e-hdb:: S£irJl d'e. ... I,1r.e, Cll.iOO'l~ VC'lEbii stn.1111d en IiDrul ,a'itCev,l. Ialltde oo.:.sJltlel:Ull1iamie::vm slI. ~:tie I~ bUJ'JIC C;S~ ~eme:iu.Il aeeseer SE5ri - '0, copil u1 Illi Dfooy.sul) !ii al DiDtmldlJ

~, nhIDnld taw devrnia Ci8Ii!':81 lEU ruror-re1e:1m so{u, Qooi V~j~ a durerii care-p. Bt1i itl inima, 00- nmen~ dE C{I'lle, da.ca.ltn te pg,ti elibetan nu vei

11 ,c.apabll ~a .aijungi.lllli11lclcgerea de {apt 11 Ailc'l"iimt ui, As tl"ii I de :!!lifidUti mi [e-ai dozvahut ehiar ~ crud ne afihun .in gradina cu daftni. hi umbra loi-l1; p,[,etmdeat cA'sWL r'ezuJ.tatul mcdl-

'l1:l~~ lor ram. -propria radescopc.-rire- fali' eu ~,-am b

-7

~. mf3 nu em-e inem '0Cit'u.! peri'e.ctil A.CCl'l ltu;m tl-J ya doveill Archeclemos emd va susi, T· va lamwi ~i asupra ee1dlm pmbleme. mull mal i:mere.san'tii:. de mllin tli,ivin. Es1e ub·ljjga9·a hli 'sa ~ aOOilllli d[l]J1tm8:WJW -pu.tru Cj' .. !D_ fmId, dea;slal-m cb..emat.1m c1aU ~runa -cae esti ne-

:3·6

.fIo.I'licat (!iq dacil ili "'rncmpui ~ eeva, inse~ di, ffi-ai jcrui~ de mrute w\'intedinprelegerilc melel~. Ninte:oi ruMtl.in.e\lU, am ,c:ontiJ:imat amnd, DU,~ put(n si. ajunga In lu·a, .. em~r:lt;~ oOJ1~ep¥i~~. Singm eD. eel m.ttll. am diOOieal studii substantiale aeeste; p.roblCin,c'.l?rin, UlIDlll'e. e~\lte ifI.difu'reri~ daco eumva W ru:m.mL l»I:'Punmi I.e at [CiJiv3 :sao daci. printr-o [ngp~ ,cUbJaL !!Ili ~r~ ttl 1nsuti III WSe:J11eJ1[e'SJ C'CllIlciltUZll I' penlJ:u eft, in .:ccle din.'~ ,S~Oli1 J~ii fidl;l1 'fali (Ie demonmapi pe care le-al coasideen 'ilmabi~c. ei Sea nsni1ezl Yn . Wltll.wBgio:diIT !mi, purintl1·de' agasi 0 eores'Po:nde.l:lla r,;u Acl:evamJ. Sa, ¥lii._nu e~ti sill,g,UEJl

c: cimi, i s-a Lf!rl,impl.U ~a oeva. P,OP fi Stgur ca nimeni dill}[re eel CI'11PC QU~J:tu audiHr pJ1e.e:~rile 1111, s-a cnmpn'rtl!!. iWtla.l alt:t\;l declt asa, Unru OJ plecat clrinLIiT dt::, pmblecmel'lfin.Um.illate.; aliml, de cev,a mai ]J!lfio~ mc.L1JD.u1lDsa·ep desud de pu:rJ.Jrw-. Asa :stind ,IU.cnll:ile. eNd di:mn gWiuistmn~1l11;i.l. ~ie ee m-.-ai .iofi;cbat..~i il:nume care trebule s.a .fie amudlnea 1l9a.. .. I:Iii:; !I1llnuia fa.~ii. de c·cliDu:l1 Daea ~I1ru.spt.L~ g iniP~· o di seutie ,u'UP,fj), docuillet [m t;:leJ~ eon 'Ii' u~u:w $1 pe HJtii iOn .~st seep, pentn:L ~ ,rul'il1il,l! ,CD ,a~"tia euvenit.ii~ prin COmp:a.mlic. CmlG6p~iile lor. faJi de ale mele, fA r,,<!.:itll~' chid aeestea [dim:1lID.il tll. vOTpare,!i ValRMle. e'../!jti Uber ~ 11 le, tmu,Oo~n.. 0 dallaq)~ la ,oo.n~tiile Jl1cle., im] vei deveni ell adc1l'li:rm

cli prjete:n

Com ll:m1 sj: w:iuceiD 131 itJ.depUniN moatc aces-

I~ c1t ,i cel!iilil1.mpliufmi '1 ~im. aipl~ceGat Qllld,

de asl5'ijata' J..w ttim::i:,s l(1, mlflepe Arehedemos. Cind se va mtoar-ce 11lc tine en rlisp1ll1SllI msu,

,IIIU tm.c.a.,c..m.dhlatl.a ca vei ff pu.S: in fu~a ruIDT' ~-

rii nae4.'c~Hh!l'J d tomI le{l~in -online. cibihe., trimite-ml-I 1n.a_poi. Archedemos ,dupili oe~,~i: V<I

B iinde:pli.njl.misi.1IfICIl, se \!',Il wtoaree din 1JJlU I ~

.time .. Dupm ee-l YI~i fi trlmis.iIi1.cO~~'<;. 't:,a mes.e.ger,

de id.ou..i .. u:ei on ~i 'wi medil::a ~u. 5eriJRitate la d.spunslJrlI:e mele, Flu-mi mai rt1l1lin~, d:eci£ sa It' ml·roinw1.el dacii cu'm~ illdoiiel,'uc pe cm l~

rnai ni nu.:fi vor ap1ima.in fLl.&Ht..1umini decll scum. Urm~i1 apow i.r.Il::n4enm in ~jtul.C. Nici tu, ~ e~liL ree"~ti. mci A..mbed~mnlst mes3lBefn4 cwd:eLi~m!ii pe ~Uq1nl. nn Yeli imkpliJrl \'~6dafB ~Ylll mail Uollll,QiS, ~ru pe-p~.at:OlzeUor . Ia .~.:a-

ma, insil~a. rru cumva alC-este inv.3fafll(.i s a aj um.gi,

[a iJ1d~!JIilla.. unor perseane d:nmili lrrlr-.ll.i:le'vir. pentm gluatR l:'im:lfcse c)" nu..exis·ra mviiJimd mai.m:r·Cla.dtdccita.Qes:~ ,oonil, 'pe dealt3 'pm~. :3 ht Pe'IlIbi:U IURwa Itulla, d .. ollU&i. nQ exis'r1i t:.e:va mni

de .JIIl,e~ demn sa sdme-$Ci. emuziasmnl, Cel.c de-seari Iepctale c ug,l as UIJ':C. per.cepl: d<; auL,

fie ~ r -a.uj de-a dndI11.·cu 1l1,ea~1 im::Gnhnl. sin~ intocmabtUfllllui C~ se p'ok..'1:~~te ell mulJi ,anii.

"i iatlt .mim:Iriea afl:esmi Gfon da.-made. Crude-ma

l~

II Dar Genu\. d[::sp!rU Mm. Ie m:i..inlLHcci eli nu 11~,a;rn

rmn.~ L<I tine .[1e. Pab'xem'!s. ,_J)eSFO el, dlii~ Lykophr~ ~i de~pre cei'icalfi pamclpan;~i ~a,

4:(1

CtiGltU tau;:!I!m ~iacllm. ea ~I Ddmioar'a" ,alCe.~l l~3De_re" in P liivlftl'la ~"ti~ ii ~fl" eu JF!lIlla pe[O!:i-,~~l~l$til1 pDo ta~emrul tim nativ. cit $1 pnn capauiUtll:a.. t:a 'Iile a te :¢~lllnj)!. Dlipit ,ei~ se 8!iU~~lni1et ni~ U!'IIw dim.rt.lJ,eC$D n~ Sie_[IIiS-:~.U'.~ill' c1JD,vms:" ~tG'U~ cca~ ctJ[~~;g.!eIUate'. ThID~iJ se ,~~ Ga. te poJ1i Ilumms cu. ,w~ ca Ie .tad. d'anui ~~~oo~ ... D-~.ac:est~u:hiee1L,. am.~!l inS-a ~i ~ ~prei m:u.h •.•

UaJea mm ai nevele d:~ PhiliSlIl@U:l[!, J(],lIQse~tec.r ~ clL pQ_t1! de mUll Dru.:li rosa ar'fi cu plafhl(:i. Qe~ d~=Llllli SpeR5~P"'5~ I f$i ~le,.!i.<t ESUl \l1'!J rt!a despre m s ~j rnlgimintM Jui Sre:Th.'lill~S,~ ~ar PIJI.ilb,tif.!IJ. mm.-a 1i~t sa "rna i'mtdiat ]$.- Atcn~ d'adlii ,e:.'11:it deaegf.:il sa~i tkli va~c. ~ iii IfitUt

- ... _._ - - - .. , .. --

e-a .i-Eli ~ drum111' din cmc~l~ dli: pi.arra un ~e' h1sesetrjnIis;1~. dM .~rid tli!lgmmi I1lteEli mea. privitQgi,e. la, fmnilhl" lnl, em ,~ IB~titl:ppos,~ 1iul .. ~ ui ~0f1~.:ruJ ,1TIIli~~ ~'te!ivii Mi-:ai tlfritriij~ ,~tTba

cl. da.dl ,c:inev!;!I. 'V;a laa wn:.lt IDlllke nc~sw perSl'llEfl1e. """i!!:l .sa lrBtnti, .nepi1satLT[y rti rlirnh:l.e sa CI!iU1'O~ti, :';Ii _adlevaIi!i!lJ d~spn: Sih;la,~iH ~uw :tys.~~~i- :u:s d~.l:lhi:inlli:j tine !~am~ rn d;mq'l; tfJ~~i care

,<t!(:! vem:t dio:!?M'QUll La At.emk cl I'liin:gm- e~~e eel CaR n-a ctt:fimnat ru1I!1~imJ (fusp:re ped_a elnd

nUl ~ afi1:Wl ito ft.lb!'~i '~ -. ~ o~ m;f~i.e'.nu a\1J!;I de ~I$;i ~_tif imFiem rl:l~~r"Ue' ."j pUIIlC"

d:e bUflll~!I im'~ de~"['ire eele ,ce §''''JIIU, p~l.

4i

Exui;ra UQ'liaud:i tori ai acesmr invata.turi, ~i. nu ,I;:lu.lffini la num'fu;;" ,cap!1lJlU .~~. relma [eea Ice mV3ta. '$~ sii, rwOOi~;eze, Siupl1lltihd taM \mltlj. e;drm~c;rhic ail p;ropfiei lar jl,u:1f1cati. U nii au ~]im b~ni ~j la mbLmiri'l@ nQi.!LStre~ yin de ~p:moa;pe tni:i:t:J;'lc'i de aw I

• ~'1 . ~1~ d t,~_ c=> ... •

iacqUit SLn:t a (li.1'a actu.;U:;j, pc .' le~.Lm sn .!:tne l~-.'l'1

':SlP'lUlil(lrirl$i~.i ci O,Ie:a, Ice;"oditJijoma Iltse p~a un .. 'fedibil acWifl a·d~v~t denm de 'l!litta ~redfllrca, fOani;l~mpeafl~; dimfo.tdv5. [dativ laa1t't~' modi I,~e care od::i:nioar'tr. juran, t1t1!J aJLbns ~~ 31bj, o eu tetul at ra piirete. Rogu:-tc tle~ S'a ~ m sl~. 'Ill1i1 oel~!:le'~~il ~nn~ CA ~i flU ,mj ... gi mID L1n:;tu S~I reg retiamar Mtic:iie p'i.:. C.~lrlIne ru: urn me: f:a~j t]J

e afita ~oomli- Afmlie-nmre~ sa, nu a~~mi ruml!(;1 in scns, ici.[om~ s.~5e m,vit.'l:at pe dl,n<i:fara~ 'caa ,ceea ee e serfS PO;;I'lC a: .In m.od .1'.1:resc .!}1 r.li;,~ pincillt lata. Ide. ee-l1,~am p:!JIb~ir:>Il!t nlidoCiIlila nimic in aeest dQm.Wu. N u ,elcist5 [liei 1,;)' gCftefu ,iI. lui PllllilclIil ~i 1I1li a;.'reroeo ea conJ)IIDJl. ~i a.0eSflu d~1p:re'

A'~,~.~. r. •• j ...,...._. '1

care ~uir:.un, ~.lil]:C!llllU.l!Q'a e<'lI<I:l'>tH. uej'':' care elf-

clILUi aCMnl' sub mnnele :mell! lin.mal degmo.i)de pe.ti"'ild~ l:I1I:uj S~£.mJ::e tl"l ar ~~ fmw,n!iiliP~. Fit deci tr:llel~!awli ~:ilmn(la'l.a,.,mi. 8:f~~1. . .4.nl:l: ~ee:~m b1m:::IJiiQIlHl d:upa a vei fi ~,itit .. o de.oli,eV'a (IIi.

1 Smnele lui .lM:chOO!l'm~1~. d:i~~jp!ll1 ~M A~y~, ffi:on§ d!:r o~,ill ]iliitilyondcll. 'c;1I ,~\ tmtestn:lJ ~@u. va ~1 hll SrrilJrlm'!M til 3 -IJt{:U 9 !:'IJ), ~Bn SertN~f'a~7.a1 ~~<:l il }!l:!9 d).

! .-\In..ria La.J,m."IIri lli Ollm:p:ice'~lin. <lirnd 3'64 a(llf, (,l5're ,.;;:;, ~tb md~ci1.ll c;mng1mgk~ ll~~OO:iJ tn~~mw.Jli in v~ I. tI. :.rummI:eJlm;Ja ~ ~rofcrl SC1(illJ'(HJr£(J.Krnitl.slt1l.'~ t P"Il ,.x<a1ilo"5~int ,."ol] ~ti "lin ~u.I: d.c iSlodili ;il I.qi .fk-J $aIiIL. omJirndO"~ •• IJ~" .ca~i PhlilOn, ~;:fl ,,~t:::1:l Wl Di :y~ios: cell 'liin5!r. De!!P'fte P61~Mo.s ~i p~~(,:up"i'l"lle ~ ~ITrniffice.W.lly::a·t:gt::miilT.[n, Po.~rj,s &e.aleniCJr

'ft dt..,. 1{1a!!l:s.i5~hflll Altl'rl:wm\M'!i~;'i·e-li,svl!aft. m:rje - 195.2:. pp, t:S'5'r ~1 .uml

j M;;u 0(11 nx~ sp 118 .•. ,;m:;:gem". NumeJe ]]'d. JP'ansfln03JS ~ I~ de DYdrile vh:.~[}rii ~le Si[e~~rodnwpO]l:ri~a;fI~· jdQ; m ~1[1lIW J!,J1:ma~tc ~ gec;~lw.tu] al V'~~.a.'~_ II] ~-:~ lL. Un 3J[J ~:~ Ylcbmu· de lfJ Sillam±niEl. ci~tigiim - .;::r'~ ~bil.h.~lel gmCQSU M:trj1J(Q de.la Ph3:l~ca, u:ontlnd

- - -! .ilwlgf' .P<:: pil:TIji1 dii1 Gr~ia ce:ntrnlii. hUe,po au m a i

:::::rw m 47101, ~n li;:t!,l'~hfre: de oommdmn SIJPfI!:lll;l~ nO~i ~R:W!il~l;". iqv~T'!ge.'il1l. Mare<!Egecn,aiil'tl:a~i!id'lc 'f'lG- hn Xc:.n~ lUcroc:'lot. J$.wril~ lX. l:!'il ~~ I!,!l!Tru't .64: ~ fr ~ 38 [19.S'],. B~gk,.

!\l!:r!:'tC'JWCi \Inc SwnQnid.f,R, ~are' a l15ilpilll,l ]<1 I] ,,:::::n:=. in:m1mlil 'in pnmn JiUm.J;[a~e a Nccol.~IYI aI V-lea ;; C:= ::L I tl'fIT ,11 VUl1.V in ,C1lI!hat~ de •• .p.{l'l>~ ill CUi'~]j" de. ~~, nranul din.5!ymcuM, in 4761 :J;.Oi]",,~adIT:I:lrtltov ~~ ~ Jnl'L\.le~ aI O}lJah:rn ~;pa~ P<W\'l.ilI1ias, ~- .. flcVl~,ru-· :;:;;;0; Ii::i:l die'O'Ol rind ~rJ sa··~i mfucx i'lID~J.'l:te cli, ,< nu estc al1:-

.i::ciJ Dll[ om "; =c!l~e.ccl'1hmb eu ua aVefl1.smCililf

plJirm,:sfu$!I1l11tU s.au ,ft:agoo. ·Adl'lll.rntmiWlt::~ a lui. 8"[mtm:~ Eat,U ~ '~e~~ dID ~ Idle: s.W ClS'ltC reg~ de ~U[:lfi~.a ~~ID~i !Dr-hi,. ]lliOp~m Mili'm: gttcHgT" dqi~iiWlUiil!l!W1.wrnLi Jl:iliil:lat in 'Y,~~~ Jli:ri~ ~~ii din :!k~wru al 'VI1.~Jea. >[I.eM.

9 ~tIm.. ijrnn1l.i & Q:pril'!l.!lI~J~u.fi!ililOO~mh!ltil ul VU .. Je;ll s.Or!';..,_ ~Il~rllii~ 'I~~ ,'~L~ iil!l!j~~r' din ~mel!i"VeeJUi:~i, All:g:l1'l;Q"huilli:WlQ'~n C. ~wll'li ~i a s{l~jJin;Jt(ll~ea Cj.l1:!!u:iIu liln Corm bl Sic.iJ.:m. Si"if1i;aJ.e1l< iii", MiI:f:l. ,ent.m1it mW:emn.t"l~1 ~j ~tillllQ~ ~, HmlP~~ este If:L<;:Crl':''tp illI~I:~ 'iI~~!;~J: liB~~ ... 1i.ie~,1i1' ~,te" .. ,&nl; rl ~,ijjlJli:;.l '4.QguID ,a't'~h:K ~

~I:: '~rJ~ r~~ 1hlm ~i lmi:c."m_ll:!]!l'Pti"'. -

I,"D~ tls;ti:i dmli. ntI ~~:LB ni:.(:.i 11!EI; [bd]iu~lIJ!'rnI putGrm=lln~~~'PC;~~ ~~9~ ~!fl.Cb~~)].~~Yl Mica.) .i1_~\lLU"O ,;t. s l!lrprJ.'C>~~' i i"F U~tale :::~'. d'~m.(!!" CiI"d!t:ii'c ale ,Iruti 'r;r;,rll:f~ •. ~ fnti!Ttabc, o:j m~1icif ill ri~lUili j""' 1(tI~>~iJ:~:f J. m~~ ,iJiIiii ~ .~ ij~lois, ~ · ... i~e fa Att.n.u rn1l!Thtili.~1I]tiIl:f duC:il:rine~ l!lllilqLl ME di1'l &UIl'I'l:a.

7 Ih,.'l.gmlllll1eog,e aLL)'~;~i diiI ~ccl'l'ltd a] V'T~lea il!.,eliT'. .a f~ puS dii: ~lt;:~ HI leg3l:l!ril ~ru ~ll Ili~i ln~I~·Ij.d~1'l le1Ui S'olon ... l't=nm dezM~lJm dt~i dUi.:l! .m.mOlS' fmJS~ 'ISe-' ~efui ihit'Or1Ci ~ui, RCt~dtgt! e~ Iiltli ... .¢l!l!P!'!~e'm:!jl;lJ-~r~ legendcii .• ~i'E.c;llfIUe pllna~ .~t'£ !i:~ ~ lib 'FD ... tuliU".J.t'O[UlI .W Aie.i!1e1: ."nimenl "iii poRn:'-~rj. 1f:(;F.ll~1!!erdl rEii~i'f lib~:it ldupa M '~~"ii imllh~a1 mtilfwnmQ]' vrntf!"(f1en.1IifuIt • #(u,r~i [, 301~i Il!lnIL.i 32-3!h I' •.

'R 'CYn!l'O, T<:~~~l: ~'1"Ii!i~or. iIl~'11utnti tiJ~ Ct6~ HI 54nu.Chr. iii! TIlOKl'IglEfillr~ i-i1cddil\ia'l'-~ ~lo. f'jDcrJ, C}'F",~'. Ffivimhirlu~a:~ pr::-cnm .~ Vr'iijiit-iDi, cSlG rcgn~~&_r.u. drept ,iileruul ~CfMu.eifulndyt ill: !itaII ~, .,~ 'wtalilu .

liiiiiiiiii~~~ lllllliiiiiiiiiiiiiiiiii. ..... i.a.l II II

~ -~nul tittrnlpilde dm f;lMelIl](}Io!;lic ~1.J'j1ml,e:, cpi: x I!lh:'i Ul!cc :;u!\lTI} la ~x;cmple,aJ0!iei'dlnl i'lt:i'uPrimnl rim rure<1!;lii sene eS~ intiJblrro, pfum. de ti~m JJuagmati de Sofode l'li1Mtlgllii!lU rli..lil:lre. c~ 'I1:;;ge LliZl.:rrpal.or. sl pmf6tIJITClit'4l:5ia~, ~l'I:iffderdl!

~r de cilvill!! aI Ini Apollon. Prof~tu] ~:c dr.!ma. rEdip Re!fl!' _

Ie l?ulye,ib esk'J· un cltmrlMiUil' ,~, ~. ,i7:~ UI ilotm'~- re;aduci1i:a Yillfii J)d fi,u1l.rc,gt'iluil Mino~ din CH:ta.

Tem..1. ClI rnlild diOny"i;ic~ dc;.~ nlcUl1it:.e $'ii' reim'icn:. 11. tTiIiBll, lMePi'nd, ell Es1:hil', :1;11 de <lltl PQeti, tm.gid. tTftn1.r<:> = ~1 Suml;]e: Nc:~-or t.~t:t: pHJloty:!ul ecnsl-

rnllUJ n:p] lil vrn,1:a, slIDecLlI(ii.!::nrufu ii1J plaee Sallie' ~ iufi:-m'I iilll -SeITl:l:lnl'D os, lar P'alam:ed~. tlc;<l'e(:l~

crJIIUtnj!jJ <l1l)QCOli:ruflll. del;i.lJIC vi~ln.uJi l;Iic~~ tt:ful I1d I seu, ~] !I~es:r.'f:p(if~nl'iaje al!! fos~ mtmdtlse:'ln, plena perscnajelor uaglee, prdnilte, tlliIl,jogaml rUlild ~K" as lue-,tE.UIF:ii cllnJ:II . .si se t:lbs.~'l'Ve cj~iH'tlilpe<rSQIILEI,[~1J fnnna um:irelatll1htn; un per.l.onlllj !::Mc: di:-jine

~ :s:i, Uri 1I.1Wl.Cl'ift: !r'l~e.uJ:l,~,no d'U~.rikmjjli{l~ - 1 iifice ciOmpUfllD:t!OI, prinl t:af1Jtili!c pe.~ Ie 1.II'e~ cmne, iNcil£m1:§. ~imlerue, rang ~y=W, au~o;(itat!; ,_~",,"L.._ C11;l~ ilCCIIlnir-pefiriuajq es~e ftkutiHnlr-o nrginrldii. I(:;LI ~n.:ri~ le ~clc n~i .tirctit~ tl;q)re..

~ Tf'I ~rod ~i 111 JlI.1t::l'ie.

-~ ..c n1i:rervt: anllnori'lti\ ,(Linn aillillllID11 hf~!lI'[c' _ t.a!JU l:in go IIlIl'idnjJJ~Jx:m(!({rat'li). c.IlIviI1lUm.ificHd lfflIlIiJllUlull stJpcri(l1liY de kl. cmdra{.UJm.r tsetav, :iii:.Lil I, ~.... lJ!t1mt;k onMl:e" b~la'''tarl. pre rWlta ..obnlrrmlpollllJ!C ul up:dgelr~l':l[h:s~ute Sii~t:lia1e dIll\-

,dr L'liIfe TIJP~au PCI'lIJl'U ,pul.em sl begl:!flwllle...

r

r

l

t

1

L~, in '~iI eplli;a, un .;.Sufll!il.n~Iill" BU ftllteaD dLX;ll iliteli.li ] IJlilui -POO;OWLj ,ae v~1Ii~ de. aid L piniil JlIi! CllI:ifb.:.ati,\' ul dD\ t:b_ti'J~' .. dl",lu·' 1Jf.nhUt mgi ~l etm· dudiU~lli nRr t'l pe..11Inl'-firll'!l{i '!I:tLl cimaft:V I 'rt£hHmri I inspfur;qi, nil mai em Q emf uu P~" E,!!dlia l1.lfmttDUhtlJ 1.1 HomeT ..

~,n'if'Q.~. Cuvint eu imeqJr~~-e, ICQElUoVe1fsali-; po~~]bil de oo:gine l'le-o:phlUJirl~~

t4 kieell nec-e;!iii[iJ.iFi eronu1ul inrekerual pmiml 'inJ,iele"i:roit' Llnil:lt !OJ. Blm firOY.oITe va'-re!;',En 1 im;iJife,nt-"1f1 'amasta

...

SctiwlU'I!', tw.J:IDrJ. pr:~~ \J_il3eul~m·!k: in:l1mJifuaL

LEi 'f.ci' plldJUJ'f, fie ton de t=!:I[lr;es:ie:. fEifa de ,.rei Jin.llli'" . U. Alli1zje_ IMn~rml1iril ~i'I.oili"qJlc-- mliUJ'lc. ! ui: 1'1 a:bniI lh:; dLl~il_l:INCf'q:urJtb}j ai lui D~im, :ib ifulJ:k;S d.mr." Pic

ga~~ Phi1i~ID~, I!ln lllhttiw. ~tmie ~ fnnnil:jc tm:i'~idl!ii~!f.

0' lilhl e&l~ ce ~~ .se V;l ved.6!t lliiiludini:tl! 1 uj D'iony~ mti de ,e~ erIC rhrlnn nlttfi_e~llc • .Fi1~!lo.la,:c'·. l'fnllru!'. domlucnhlil cereemre, va .in~er~ mI: IIJUI10«~~1 t}i 3~UtSJs:re.me. tI¥ pUd) p~ ~J HI ,Iw A..ri~l.d.pp(l!' ilul CYf~)lIi:. sau JJd5~1 aQmccas~li cDIlPsDllttCle '\1UrnljifCl!' di.scudndLeu dtscJpolLm tuiAmbylrui sau en I>tlri~ci de -upal hu P.olllf.'i;cpn ... , flnm~t 1:. Ij,li:o,da hn B,Qrson. Ceea ce P1 actun -nil aL2imke,h Uri, a-rguml.1M L frl p'rLl~ lin I1lvU;Jirta fl:CIlutJ!nlJ mtlil ii"

19 1]1; ~~pl<:te.I,.lfi cldilatc tle ~iCi:l::<1 il1iili,~~ui Dion. de p~ III WlU, ~i"'leln moj!)Clfii! ll~i;Jrrt\rjt pentru Ii Ii JJ~j"i eru. 1n praUliCti ~·iOlll.

,9 Alllillie: [- inoh'i'ii'Ui~:LJll~ niim)'~j_05 ca PLato.n 5li revil'lti Tn $ili:TM~ Wi,-pi i'lLl:flla(!lI.!.lla..~~rmrientii t.ln; <lL1JlITJl~. -prim~ lS:da dUitMil fH2 _Il).

45

l:C :rmgmdtlnJ I,;_am- '1nTi1M?l"J. 'ill~ea:rca.tl, C<lql,Uil ilR 8 dOCl1Tn'el Jiii[Jwflce Ia C!U"~ SC rr~.s'-Tis1J.t.rne:a in mtti~ 11111e. en! ~~ 'redact .. u-e ~T.!.lll.;Irg[1WJ ~ imbi1l1e _pm~ !blCllll:b'l:ie de gUQl'Il;etnc: J.I'lI :ifPa~W!. C:ilJe ~ pmuq:,"J4i~ pe Arohymli !.!Ill 'poe ~f~!lil S~l, p~ caJltI,l, pcAicheU!cmcs; C? ~'~l;I:t~i a Sl.1Ucrurli UW\'~llIul. de '~S!I!<I:I~ n~t'I. mea, I:~GIl! ICe. m$eill1rna cXJcJwdema SC.f'$m"j'. diJt Ti:n.dul t!e1Qr posi:hiJ Ilw[e:J.i'iltice.D.~~ri:i pmbh~i!'i!Tere gcnm~rie~ ~ane tn in !l;pa~lll d.in oen::ur:ile pit.gl)mi;~ '~-l'm~~ Sill'! pc.Plarlill'l,·vezi Plfilnio:tJJ. ~~i t.nm-enwrii de M:iJIJ'ai Nal'l't.'l. ill f"il(}l:lJfttJ' /J!'~rJ:m p'(M ,'u Pi(JIU~ . H 2, E:!ilitur.a Sti'h]~m:£a '$1 £nCicJilp~m'd.ti, :19li4. ?1!.-'t?1 511 Art"I'Yl«s.lIt.ujhUl.OCre.~ !;)(lm~- Pelid~ ~(cf, {bftkll~, ~OIl'-234. Diof:1y~jos pretj.ntd~ c-iil Imtta un h~lc:n:;:s, dl:OSii':bi t fa~,~ de: i3itfomM~ d~ltted ,( l,fe:z1 in ~onlInu,arc SU'm;i'{lF.t!1l (1 .l-u. 3 lV' eJ. ,ell \~ll!I "iifm-:lt nl1 ,est!:: P"~1~r.i" :'lint p aluzic CIII 0'1\: Ja! Jip$u.dle ~D!.a.I.ale dii ~lA .. rul molli!Ill, in ~__t:Irea ~jf~in~m,~ Afm;n .• fi. !S1:l~ cJi. un ~ deTa Ille!it'\ii'lll dm ,,~Jl1i·'. fie m"~ i f'liitUM!. dal0I1tii_I1Ifm'SU~iilo.r nn poal!c fi ~rI,rntA.L:ulirn:h.!Uor, pllti:l!gorel.Cl!l: IHIU 1Jl'!ifru. Fre~l~ ItI.Q in5mi~.lii1.ltmlfele,luf' plan~ !nlT~un ccrC; ~i i! c(lI:'flUlliiof ~]:i:d.eintr~u ~~a, cu aplicafii mitWul,rU:e', fizi:ce:'~tmtliIrnioe ~I~_ l~glt:C""{c~d esre ~Illba ~pnt.m:m ~"Smi~), prorum 1iluit:!lIwd]i <ksjp:A:'frmna ~rldlta Eliminh"iii.td.l.lnrnm..erlF< OOle u] nd'elifl!or '!fllfmt <lnil:l.!Ji:te LJc Arilllutil \o'I:dill ~'C (lli pitagoreJc~ din SiWIa , !.(~ Filow/14 gra:,ca p:,'ml ll, prmf.lli. $cooffJ p1tac.'li:J'.t!i.t:a. u-ttduw::lC- '~'tDrr!eur<llrii cI~' Wili Nasilli. I!l, S ecp.unea .J::I. "2·n r it< ,66-12" 50-55). IIltt:qlreliirile.care se dlUi I'etmlllnulu:!1 r,~ prr6tO'll:, rode.o,~ Il'I1lblll'l cenl!exnd PJ~ '9.ll Imi pmtoJ'. mt di:&rile.. IPmn:UI OUo A.ppc;:lc:. PI'tIrlms lJr-~fJ;r. lilil,'I'Lig 192i. 1151 ~u~

46

iilleoH!i ~/t.m ~tc._di1iLl1li: dc,m.:cipmdn~~""'_· h,'It" (to r:,itk)i rutl: ~sn: uflJt;r~'OU. ~ _de !C.M

liIlC1t:hl]m 'mtt'lller.sa1 .... (JIb Irlr:rm)'. ~~tni ll1lYtI~ eo~enWlm:I]w::, -prihtre em!l~."]f, Qu:lr)I-. tt) Fuwn ~.J.I~azli 1;;.1I ,;lliITelc" I~ mdI>TC1.u:lti. [;JI~Ufi~ il1~~~ th~ di611(J\ill'.), ilJ1!l~ m cunl)l1...,.r~ di _lpet'£q1, n~1: ~ zrJritde. E tbS"~ p@'Slhiil !i{i ue:'i!tlar ~rilLa.n ~beDUl . . - fmmd [J it~g~uism111ul '¥~eM ~~ mt'lli~'; lk ;':vcrf~fItmI=i gindirii'" ~ to\ ~L::e." ee pilall; .fh,'OiI~[mdlZID.. rAJ iIrWU Estc un PfQces ;d g1nmliii C'tlndiVonI{H tic CWI~~,,~ mil ~1!.]blle, Plil,11CO<eet~. it f((rnl"clffi"'~ H: Rim:=. P''1all.'m. 1. il93.. ed. ",d. ~i R. l.cis.eg:iU1g, ~Iiur{'fn 1l~ I:}'do,p&lfe ''a'ft1y,-;Wii~,wwl"I; ~nct I1'lmil.2S'!6, lD) ",

21. Exlmirmliea.1iJl11gm.1tilJ;5j I: i!:PbIi~g caronlnrVIIa.iJ;.("'ll't:ice ... Chern" rnnd enigm~ em ~ti~~1lt ,!:IQ.u dei· ._ f10lii iniriati. Nu sc ~bl:l ~x~ ~e vnia sa I~ ~ - "Prtfbttliil. fomEl, W\W maeuscris Ii.jOliLS1JE mlml I!UlllrOl

flu='l rn1C~~cge ~QJ"I\inll'l.nL . .

22' Asupm temn:.m.!!1lrl n~e~··. ~~d:1iiJi !:Uta de. _ Xr:ri:sorii. S-!W fiiQlllJ 1ll,rule :lIf!'lWl!l'Wtl r, S-a fmmullill

teza ell ar fi ~blJ11'a]t:n[ cu uP'iirrlmdiidu1". F', fl\, 'incom.enuui~llsail 1.~ edl1ia P$~l:tmb q?ooulill ... AI""",,":!ltarts iUu:.vlmlar, Hmo, H.i36., pp. 13 I,. utm., ,OIft!, termeaul dl'epf un tl.h:mlIDf d4i;.trnnzjli~ ~~ hi:alb p!l1t,oI'lJci a m',iI1.e:1ui (t,J ag-aIMlW)', a.'Sf1mL~hll t ~;a'U a Q;u,tbru.hJl (fllJ.Jemimrrgt1t) "I Ii Sp:lnlDflU Uni slll.l.li (J1~d.le ~.oll M'snwu). lfilt'ilmllLil1, ~ lui.

de p1idi m EmH':6:d:ti V. J, H, flU, i"i iIT ~clc a1r= .m ~ibios. de pHdii PrtlepQ/f_(J'fl't) U1iimgt..f~f'O' ~ 1 t 2{]'~ ~_. u, U. 29, preC"1:!Im si In cll:ll:!: ale altor tEpOloS~~ t.~ttnl -J;lll.ti ~le. prob'i-oma .l.liwJcl, cr~i_1l1t! ; T1'II'ii1, Rul 5

Dllh ~cf. 1:l. Lel·segaVl~ lo«, ,irlf., 2527),

47

23 AUn:'esarre: dttt D.mnYS'I'Ox Jl. ftul' Jut "Dtouys.lo:li I Sl allIIi:IIJ:loru. !'Illigulitll_PIl[J epl~~lW.njot iD~. ",ce.ntimalli kz.C,i·~. M~tomache.~SQrfl i111i (lion. a fusf eea dc.a d(um" snllte ti IllIi 'DitmYSlllS 1. DlQ ll~tad.'!5tDri'e\ atu .ft:'mlM dol fij, ffi11ParinDs. dcuumil.lI8(id d'\\lp! litlDIeul D'iilite.m, m t(f!!~OSi';

.241 PToba'b11 gmdma p.roauliui dm, S)'Jlk..'llI a, s'~dluJ IPfII:~e~tUur ,inulC in Sicilia de l'Ilaklll. ,I a il'l1itln'l!!.mllw .Diofl.

15 in. gr. IQgarl i:!l.vlnl care se POil~C lfadw:e :;iT FIli'll d iSQIir.:o;lI1i ,

2'6, linea. 0 dlilv,ildli' a D..,a'1:lrealilfcilli1~ii ~p:i;;;tolC'~ .P1:illun D-ar fi minmU fliciudata aecst tt)Qrut.

11 In W. ttl phR'1l1mu.m,f'JW~.

1R, DialCDgUri[~ de tin!CmfC. e,1 ~lliiik de JD1llllrrf:Mc iii! CMit $UCT* i:fI~ trltij_p~alt tintir.

Z\I 8Mst ,,~rm:ea-pm'iedll'llllDw. c.eru a~ ht~ QigITY.IIjS; de iJllflll. mell1ri.m1n1i ~n c.itev:uim:luri d~ kiirlllrtd i\rI RelMiC'tJ.

30 NIedi.c. f'C~ j] dlmJ farmhe..f~F:mdi"IC.ro, toatii GremllL;

:5 1. Spi!u!Oi_p.pos:, IftepoE :pi: d bCfpot tlllllll Pluroll,; i~lJl urmal' Iii lCondlJcwea.AcaJic:TDrel, iIi 346, In fnmtca ~reifil ~ ramas pi!filijlll.l~.

3Il' Aecsi~ carie-rm ,din ,'lpro~CrM S}ir;JCusei erau Je(;lU'I IllI1dt: tto[ldamaafiJ ,I,ll moo~ rOO:~i.a, '~J ispa~e;QtU p~dCQp~. Sub roglmul, lllWiilror :i1l1;;~ilint -iR Sieill u, nu ~"'i:

Oil ml:raHl cil~llrili1:l~ ~amlTi'~Hnor MiWI ,tilltitlU(j, JJ1lhucu.

SC1USOARBA, A 3-A

Vow h,ull&, Dion:ps,ioil. ff~ ~t'jJ;mQ P]'mon

P'olllji!ilc;st oare,cca m;rl potlivilil fiOm'l:1illi:1'l N'

fi mai bille, dUpi)cumobi§mB~sG ~IiR $rlu de .b omQci. priemniJor rna, ",CUi 'uriri d~ dn..~I~·· ~ t:iru:1 Jl1lill adresea for 'tnt sCli'is':~ Dupll c1te pUV€i;s,.. [esc' cei crue au: ,Pmicipal :rl117CS'livitalile de Ia DB~. ~U!, CaR' p;:- a~i ire. ;g3scru ~ a 'lata ,~ulni, CD acest cUivint mitglilllO:r-l-ai intimpmiU pe: ,u,U ~l. dupi cite mail adaup..IIi.. oj r;ompus }j 'Q.tIfiJtornl ~ers. censemnar] m [SeThi:

V(Jij!,\ bUlI:lj fit unt I 01lllWrd~te",ml p14cwll. riat6 de:,finw.

ell asemenea urnoo, 011 n-,q fit ind:Pmil s.ii~m_~ ,t' ~s~nici lUlOifliJo;leuliIllane; cu w'"t,m,mi Ptl~m LlnuiJ:aelJ. ]at~ d~ fie, nu unni zen, Dial ~; fane

Q ~n1li:li!i.ea ~" atI ~luna sa uu ti.ll ,tieaIf:U\ de natura a wvina.. D~vinhm.ea esn:: fmtadi; piHtcere: ,~I de d~; on; insi ~E ornul, dooa'Iecc lttit plAccrea. Cllt~i ,umena, BleU n:._~ele 1<'1. IItiRm,J1~aro in a r~ inv:atmll~i~e.ltl u~ lalipsi d'C inte .. le,l~ :r~ W t":i'llll'b:'. IE.fi~Gtul ,e;\l't~ eel. mW adll:~a

:H

d5run- -~ .

• 1 <litUi- ..",tim IUn aVUll oJ;" '" '.

mu.b I -: '- I ' '" 'i;;. !ijJus C:Y prwue Is 11, _

pnu care: [e ,a~'-""~''''''''I'' " ,A '" Qr

, ',' "1 ' UJ.l;;"",£ curva I .... CO -p-j ~ ,

'Vc,~ Cd ace~rerind' __ ' "": '''CuS. 'Il,.md

..... ..11 - un. mesa'lll''''r -. j , .

'Cn::;,t,JC de cnvun:f§_, ;,j' h.o, 1<1.,. CJ!lm vel

II'

sa COlIlmder ~a. pot mea' ceVH; mai ,muh~ ~f ~ii ou. U~ vOlba deoh 4i:: ttcbllri nnnore ~" amf(JSiI: rmp1i&al: destu,l dc' PU.~II Idol.t in red:aclaJ'ea ,preItIribu1:uJni unor tegi. nu 1';lIi m· nCC!l}1l a pM3rgrafdo'!:' a,lLaug.ilIiW de tiae san dB altoiq-eva,. ~ci ulteri.QC' aDiIr ,MI,a! eli. unli rlin:tI!e \l'Olll~ mat iJu:er-ve1lnr: ii1 in re:u. p~w r;ei cn-Fabili !Ii re-cllIDJasei pn1pri.lll meu ~tit. ,silit la d:1!.-po~l(,i!~ mubele ver.smut. Deoca.mdatii. <lia cum I'i1sprca:ll am spBs. n-mn. de ee sa fill crt:timlJ.'E de !iynu::u1SMJi S3il1 de: nricare aitt~]lC C<ir!c 'ii CClDvingi cind. te m~iri PQ- 1;1 vestea de pu1ri sus. Dimjl0'lJdvil M1 "6 datrneHli scuze fE1~ii de priuw calfin:mie', ,cit $j f6it~.de a dOUlL mUtt m_ad grHva ~i mHi oribilit Cu pri\iire

hI. cele do-ui U1vm.uiri; esre neeesar d ~ dona d.ezv iTl'o.v.i\iD .. ,Mjiitntii. pe hwm dre,ptal)fS. m-am snstras de la t>bli~ de ill Ii pMt~hJ.e'i1nntJii(':elil cel~i alimw de tine. 10 ,iff doiW3i. liitul,. -wI :I!I. eX~Lat:i1im. un fcl de- ifm:. mei WI 'fel dr: OF,r'an~ din. partes mc:a, .~Jl cum _P1;'l.!t:m~i.~u eu p-am s[:tU in lca!~ cmd ai l'rut ·sa. pop:ulezi [SiQ'i,lia 1 m cotQo:i dinr Gf~ia. Fii bu-n udu,'M ,,1, mm m'lii, u13. ascwltl1rrce Pl.W.ttuJlut meu ,de" vcderil. tefut:hn:r e

• • a primtl aC-IlZa\ic;.

Am vemllaB~:a 'milal (Ie lin~ i$i de lh!

m esteo v~che CJlJl~~mJiI}l. aproaat de:-n:ri:De:~ pc 'liI'NmooQrulpewte mea Om U:!.H-oarea vmb:J~

5!'

,(1 ,~uDS'la. d'epJing, mnmunUl:Il::·p. Pe '~a1lreme, ru elrai iUClij. roart~ tir-l.ir.1ipsit de eX~riema tn. tome pnvmfde ciJ;}d,:&e eU'~m:a sll ic,j. 11.o:t86r.it; ,]Je1!itnJ

mine,. litO n~t A~~ma:Smt,p.remi.sl;l:lecare. d~ii panzerea tlltlrt'Df oehlIT mreI,cgatoIl, UjJ. pot lllcicurn Ii ,deZise ~ind ~!e l'oJ'ba ~ JuCnui

dI! asementm..hn ~fa re.fe.rirru: la crure: /IlTebufe' ~ii i~i hotiiIiri.

., L~, Jrlufln illm:p rlLl:p.i sOs'rrea m~a. Dion 8. tbs;r

etilat, fmp~j0r.n:1: ~rnd.indfferunr cine. om 3<111 zcu. sau ilfU!~j 'SO<l.11;Ui ro~iiV fi POIllt njula. D,w:

Utta. ai lHmas kbJgltt. ~j a'tnnd. 'cnm d~ PUll :9fede, tn ds:em:enea· IImpn:Plrafl~ Q e.u Pllf~~UD ~

d:is:pns "8 !ni UqpUc in g,mltmW:eal far dUIJij c.e 11 pierdu~em pe ce~efiCUJ Wzesrr"u en e~,=-

tit jar pe nel"rleepUluJ dina.'u iT gisisettl, AU:r~o lJjoviriifie ,dc· bMdi~:i? .~c aoe$tii1 1Ill.1., e.retf~ d,e ,ruviinJ:isil-i. i~p'irI1eas:c.a. r11 l1mp'cu el imu~jj se afla m~nue.nt:a wtor aslfem d~ ~si. Ckml .~ Ii puun tl.l sill, pn ,iep~ aoe:slora? lata de ICe, C'I, UImaxe ,~ Unar ~r;&J dC:l COJl81:a1!an. COJiI!PQJiffi~ ite<!! :meUi. IltJi a fast lllJImaj fUl!'dentii, III decursw li,n]llDIIJJ. ci .~i hDtilitoare-il1l liIeciZlia !nitta die, a

e mi a:IHme de Ja orWe t!.CriV1t8te'pMiJica. 'pi;obcu 2. IlIa PUln:' JiI! ,aciaposj de i'llfaml,ile niiseocire de ti.wVr!i:lllm'l. Toa,m ·.sl1i1d.iI:!1tiiJe ;mere ,S-,au orlem.at ~m' lelU1: de a'adUCC-imre 'YQj '[im:re Iin.e~i Dion;] nrurec-ar,e 'inre~egerc. ,atic1t1 '~j.n:an:.~ orl:lft de

.1';

tInui :seaIDU de sfaml mell do:pft o1te' sUn jnellinat

sa ued, ~ ~ie ~i sY:';-oI,c:1lllanilof. :sit 'iDIJ'e,g,iti Green ~1~ ~e-3:f 6 me.rs mult -ntai bhte. .to ,at dDil~a lind. cc~am ca.aV~~ Diunsa fie ,adllli:nisb7d1i de mocll: lui. nu de O_;lIDw1i ~Ju. ,u~~ si-"t1 dtUl ~' soooreol:iiJ14, 12.1I1im de parere d in. med lloDll!at venitw'im. .anu~e SI! CJ! . eneau m ,creQS~ 'in Alai.

un C3.il: sii sc8iUi. ea unfune a pl!'e2£n~eil mele, OJrrrrruci Uiila dilltre a~tC' eml&t!~ dU!r<1 iJlde-

~ I ' • 'F .

plln:il, D]rIiM eQDi"Vins. 'SliT" at a:.,teJiltun _,;ttl, in, ~l ue

bytitirii:qu:hz: d~ ami itttoan:e adi&L Afinnm cu tlitie ea nl1ell~a ta este !iii~'!i'rmi ijl~ga a:Vefe' <1. lui Dio". j\lJin illite din, banii Uchi:z.i is ii-i trlmit

La Codnt. ii;ll: a:¥l..'llti j~'sa_ lit ,u..m til 0' Ib parte. pentm fiul 'Saul~. ,~mai 1'~ irujim ind D'lUlle alle promi»ium dil 'aces! TId pe cali!: nU le-ai ll(h.lL~ Ia tndecplin.n:e. Din pitltle" stnl prea ..mull~. Wl: lJ. ea temm'~. To trn.~ ,ee-.ai fiieut'?' Fird acordul1ui Di,on., i-,m v:indut \uata avcr,~.llepe~ tal :meJ[eU ca ascmOOea. m_as.url :riu.lc ver lUia ,tara :lpTlJ»ate&l.iJl! * beta, om minunaL cc esti, eli ai p1i.L'i eel din ~ ~~p'ac: [a [oalee ~sigur'"dd1I~ pc care i le-al ,da'; 0-& tost. nid fmmo~. Hid brnc.. ruc:i dr..epl:" ruci n-a~e1iVi11u ceva madol in can: (U mcen::al s:~ lEla intimJJiezi, cefiindo-mi 'sa UlB pn~.fuc can'\!! ~:U.\! nirnic.. pe111rO.c.Q; nu [,II.i:Ql:va 0;;5 incerc sii u: t:oo.v.mg d.-JUImi.~ banll.

'i1

e Cind iL..,m exilat ,pe Betakleide,~I(,~ ma&lI..I:i ,gasHi

nedreapm allj de m:in.e I :cit ~1 de syr.:t~ns,url!~, at niscocilpretex.LtlIJ - nCQarete, atat1lIi d~ Tb:ecdQtes l'jj dc'Eu1"Ybif)SI~.:run eemt mtWarea,lUte.slei 'Sentin~e ~ Gli ~i vdilli'oM'a eun-am aoordal m,ru1e -,;m~..1I sprl:jin ,~i,. ffirnpotri:v~ ,ttl-,ata ,5imj)IR.a:ia mea ~-a indrepitat ~te 'Ohm, spm ,ami,cii ~,ntdele ktL aud Th.eodore. s ~ Heraklerdes an ajuns. ,(at~1\l1 tor, §A fie SLL'ijJ¢ctap ca amt membri ,m gI~irii lui Dton, imi de ee am tlcuL cot pO$ibiJ,u~ si-:i ,s;t:ap d!fo:l pede-apiSit

til Catn'll Ill! ::nIt e :mduC'!: acrivitflltrff..1l JIloa.~lr3 00-

mona de gqverrmtre. Daea m:::um 'CblDlafi n ,:roll", itifi dcire i:qrnla~iUe l'la,agtre, ei. .b'me., CJ'ie.i'Je-ma.. a~a 8!iiD ~\l'ns aiei. S,ii,;fiUl te nD1IiO eele cespen, Orioo om. ,Cill oneil d_~ lPutini- jwiccati. fU'tb:ndreptlpt 'si mi ,cQ.o\\>id:ere ~ persoana ludoiclni_cit dacii, ~'r imp-re.s:iQ.ll:W: de ncm5t,g;mjttll ~ ,i1l~. ~' ;alb,QEldmut, un, Vef.:hJl -prnefen ~i camarad. lit(pU.:oi Ilefericirii pdn VOiDt3.0 ta, D;u:a'-mi este ingid1llll si rna exprim ,IDSlliel. el pu ewtJ; eu :nimiC mal

~ pre-jus, lara de tine; ,de~i ttl' b!iti liiIedrept, poe mine tn-a IDjeza1 ue pa!ile,;'t [a ~i. pe c'l1.~c' pl'Ife" aumilll ill .inr.eresw mu -sc confonnembJ[I1fOrdi~o'lilir.ilur pe tan; t~ leI. Pf'l'ntnJ e asementea :SchimbfU'e de ru:itudine,. aflnii de ru:easbL o:i:meu_l n~alt:putea giisi 0 aha mofi'\,a,tie.-1ata deci p'ri:turi:le Gate au dulS Ia 0 ascm.Cnel priete.nie 1D.I.:re' :n-oi'. ea 'mwe lupi. 'Ii au slimil: m::in~cl~l}-eroa.

5K

~esc ~ 1>- Ai tlfe'tin~' a~llll"rune Sa.l'na pm~ilac ell ,seri,021t.'ne· :im\Ulte de Il-aLaCii nScflta:lea 'inoeI"eM san aIilfel; dfidi nu, mttil bIDe 'sl rem1'l"i~ •• Atn, rkpuns (:11 el g. meml3ric a_gerii,: ... ~Ca. de p.iIita., m. domeoil11 g-eomeml.fi." nu~il a~a?~l'- W D'QIlitiDual ur, Rw,putlmtl 'c:are~.mistareape -limba l~m» il11gltlPL. die! mli h::;memrt pentru plmuita mea

.,_. - "'. •• to .....t_.....'

cm.IDI'It'. In defuu'tJ:V. peflltnJ u 'VOnJa arnncar:i

1a intJmplme S-.af ft puilu1 ca mdlrvi"i:u~ cfd1a.'1tJ.o ne pe mare, la. earn mi~~rngNldJ;t', sa fie recluc3 131i11lD1lc.

lam df'C'i ·ro.tinvQ\ penen care ilL""ir '[O&~e aEe8'~ k3.. A bme. te rog, !j;i IlU ma 10UIii \I orbi demu. Ildzcmcll1pFCmnl\ia c-a ~ am fo.sr; eel: CaJ'e te-a impiedicn sime<dnwzez.1, Q&$le '~~ pusriit<e de barhati ~i s.ai tmbunata.e~·ti ~l'an.'!-al syr,acuBa..

dOU!lf1Inn trecel'f.a d~ La timaic Ia. monarhle, Dad W' sa ttla,j. ~lndc~ti mi1l'ciuI1j d~n:mint. ceva .mai pUPil ccr,nviogiiltJr n~cl. ,DU po~ ga.il. fir}. scltiw,b" uac:a s~atf:ace 0 atlilliz1ii S:mloasi a,celor 'pe'll,"ecme, ~ fi poe '4ep_lin1 in m::are sa mine dmc.:zi wrub,irOlim~ jn ptimu~ dnd, u:nlucm, pe care-l repoc.01ereu;di nn fe..ai decis -s5 fItid Ju Iiij;~iune. &t~ evident c3 astl'cl do 'PIID:Im'i. u dati, 'pUSe 1m

~ a:pbCRJ:it ~i ~Q:iU line. lSi pentm 'tymClllsan:t~ ~j pentru siciNeni ar fi in.semnaj Icea mlaic buni '~olut'ie AClLn-1, iubm p.de-tun, neg] di at spas: ealece mtt-Bdevarai ~Jlfll:. ICeIm ce inseamna .ca

tiO

5 A,e:::e&ta ~riI, mob'ihd poUUC pnnlfu CQ lupt3 DiDI1: inlltc-Illn::a 'li.ml'liel :iit:ilit::ne" de fupL 0 mtl$rllle mili'lLi1tll, rn(j~, cuun regim cilllS'Lint~ional t;ondlli. de uJJi c(ll egin Id~ narn'Cm c;ilific:ap s . dar ililuil t:1e ~liJ dclnocri!fi:c, pc ctlre lb1ttiJi, 1~1I1 etirl1::al eu ~ ... crlbm:in RtpwJlku (p:II~l:I. a 1V -;l, ~fil ~~ unn,,). hltr~un eoam.xi. an:OilUic

~Qnl'll.ffit~ \I (ClIp c:il'1 5q 1 ~~ IIUill.J. -

6,.De pomr1cmt: In f~vQ~r:i ilmli re,gim ili:rnoiITallc, eve~lllm m,t.aIF.II en <lJlJroru~ J\lc:neL

7 Ph.lIhlid1.';b' CS1e wrli'~i ~~~i peL'I>'~ t:lilJi'hi1fl;,tIii-'.s~ V~z111nlt;,~ !,is lrr Si:ri,'gJO,l'lIU u;.:Hz "f nnllll23 Jill &rlstWt:en il ;rtJ. ~lJ eum 'fjj!i.~c din 5'r.ri:flil'lllt't)tJ ", 'loa .. in umni Lilci:Et~IQgerilo~ lell Dii~l:liysic:5'. ~'ii i PltaJnn ~ :Sit': kwic. dmni~ ciJ:iu rbXfaf. Th IIi ~~M. l:O;mam'l.iml u1, m~twil"r animjad :dc .s l/mctl sa. Itan:;. era 1111 dim:lll1 <;' e;1'IT1llIDdilln mil ira:r- : Ilf\lc3 grij:r. s~i mdilj~ci pe mei'~~Jf;:rrl liRpOl!ril'a fllg~JiJ lui. ifllil carnl s1sf!;.lilT pi:ditic cllill--i&V~:1IJ, c,e dUldi cPtu.1adI. lJ'iaff9,).

8) [{~l'iI 'Ia CCl:I tlt:'8: 'W'!)lIllcif! aIllJmi= a ~~ri Plu1fl'l'i 'in S,icl1ia. 361,-366 ti.Chr

9 N&cm XII fi;1:'i1l.iLW seco~-uJl!li .al V-lca iII~Cli!r •• .DUm 1:Ta. Boom tm om hI 40 de llOi.

.e D~Drry:"i.os ,8 '~l:t S)'TI1i.JWl~ in 365 .. prnnm, a-I iLgo-ru pc ~Iu~ t:l\f-e Ii In,\,.ad~, posellilmUt. din ~ud1J I Tnd iGi

I ~ im ll;:Kl" tJlu'lui m0$'(:dll,[, ,,!U'tri man",

LZ In Je:!IIi:.! ~'r!dtrJj(,d. ~isL.l:jJ1 i:ni~ri()r 11.1 ~.l!tua.lU:tflUltl1i~ P~~I:I ,~nni:

u tn text.! J~}pel'rml;O,f •• bttif&tic: ftetffilv5". 11 t!.!!_aae-

liilrn:·'. -.

H C.a ln ;at.:!L':,'U ftrl.:oiO'n~llJ-,\.i, 1l~lh7,iW1 ~mIl:rtlJ urt.Jl asupm 1l.U1j'Ca'Ti 1m 11I~ Dian. ·il'llll:VUl'l.U.alli"R~.ea IiUl'D] -, CUttJ,w

plot.. Temm-.ile drm:ru.llll 'Cl'DUJ;J.i<llltdtt.:afe. fu1~ d!lrn e;nlul tlr::s~l!e eare i:ll'fC ,<lu;:i !o'll"rba. n lciin,u. liiiluri a .OM ~WiCul oedtnil:Dl •. ul Oi on:Ql i'n'C'he.iwri! llmri 1;r.El.tid de pac:c co CW1:agill.'f}~ atunCl cmd:ace:sm ~ciiDlCl11}si.n! ii cllnllsc:nse-PTllctic O1~-ef~;l,,_ :I at'"jlle SOn>! ~.Arem. SITfiI ~ i.trega. a lui Dion- ,1Iil1ls, EI Sil'f;<f 1)11 se uchiitureMcii, a pami.l 'PC.Qlf!,[e Spilt! ~U~'iJi,a en o,J'i1k'a lJom, lI.!c;tu r.m -lim L"Dra'bji m: c(1me:J1.. ea ~~ e~itefTirt:tln]~ CIol lt1'nt:llQ..i Phi lilltos-. ~~i prurlea stl~irea, Djg:!iIi Il! p!£Hnuit sa, d~t: in vl,':slul~ S1c;ili~ie. drur .vlTIhml nepr:~d:l'dcc l--au mdroptfll spre cuasta r.iby~. d~ llJ'tdg~ cu mare. grcuUl.~e. ;_i;wiLQll ~ dcb~ in ,cc:b: !ifftt urml1 Ia tIeraeJe;:l Minoa. [leTt ;.;dl'Ifag~l1n till 'Ue.:ilUJJ fOSllilei. De til Uecaclc'4, spr:i.JrlWl dt: .iiculi. po~lalifiLb~.tiJ.~ii, ('h:' gleeil nii''al'l: ~mcl;l~el ~J i!L: men:ewdrecnlliIl'i 1'1'1i C:l'Im~lia:. s.,a fu.dreJYEitt sprc S lracu,~a, N~liini:l (le ~~ pm.c:t;e,. DlonySlIl}.ll !1.;:rsu::plia. p: mare, ill. fr1mtl~ mmt note: de SO de corltb:b de ra...bf!~

: 7 .a .. alt.)!, ~~ Diulfl ,atinlrnt 1E5:rl,CIifi'c;wtatc ill SymL"US3, a prd.iIaI:. putcrea: pe·,eare <II im::recl.int'll-Q umn .::rrns;iULI d-e dIiurutei;;,1 ltC.flctt!;,Ciffi'J.e ~ mil ital'_l In m~j w ,tl.ili: •. ac);!.rersiilri d_ecJnl1'J~~ Ei1 'nnm.t-el ........ "linn;;: eart:- se' ,,~~! cL A~st .cn:nriUu, ill ~on~o.p~« !leycr~a lUI Dum de~p:n:. ralul bCMue al .,.it\~Jq;Vl'or'< in GH[I~lJ~. de ~tal,recoIDll.ttdnt de-Plal1nn, Ilmla sa4idu.G~ l) .... hlnlhM,~ li!.L mlID{li ',1'1 vlEftn cj~'l&a II S)lr.acusoI1._Q, :t~ -::r eeea a imtegii in. .. 'Ul'e" cb1ar ~i II: iifl!,regjj [urrn ~~jl Pup.1liilliiill8:;;t.aWSej .a, p:riv.h eu SlJ~'i:pIl.:iufl~ n~~_.[orrnfi ok gU'l'e-rnMllin. calit·i !l]'nm~4o. reglmul afil~tlJ'.l<It, L ,)lcu~riu b.Ll Dlnn a dann ffutirn I.un~ (DI,Qd,.Ul' -: XVI, I fl • .3 ~ Pllll:;:lr'h. Dimr ClO-2n.

15 HrpparlllOi, rlllT .htl D:kln~ niLl a jucat un ml PQ~ ctupi mc~ .lfi_rr yj~ <k [l1lannu::ll.li sau Ol~ d-e,o;pte

I~

my~u~lii]o btme~i '!IlCoii'li!:k, metm[!ohl S~rr;JClJiSfli. a;vmd, in \'CI;lere !;Xpru:ISlune<'li JiliU:IritimF,l:. a S)';r:ll(~I!8.el. reht!iiJll' cam(,"1\;;lrue JIC ,care I!::HVe<l,.1mi fllil;;~ I~ Oio.nyslo~ s;.; lie gilild~ci l:i.~eum po~i'l:hlilme dE a 1P1~ bani; (elf. SCrUDIJ7,r;:O (J lJ'i.(l •. reI .. nmr 1111 ~Jrul ~ ~ ~·hueu.m D:lw;ly~ml<i l.a..difqrili b<fm;<h~l"l din AI€lil'!.l:I.).

~1I lEfer~~~W.e:se:~'le un pers,'ilmaJ flill.m1e IJ!l!intnlV'crs_aL PafUlO:U'I a£ClJn"'f all dmnoomti ej. 'ern, :til 1~1 ~ef de tn~nan in S"t~J!;lI<l, 1m Dion,),siG5. b.xiliEll,c;qi llhrn. eu ~ rot. rnclJ:n.1a Vt:Slifl3i d':idetii IU.iD:ifl1"1r~.s p,a gr.d.bjl

~, ~ intD::lllcii, .aSyr:lCl!li..~a in fmn[~tli:mru wk"-gru;p' de:

CQr.\DH dc ~1 AdJUTWliQI '~;'EC()l~i~}, hi liffI'aji!ltitllltt ...!:'.ult'lCnlli.. s-a, ~I $i-t ~~ci:t Ilmir.1:l a1f1mcl~yro'!:Ulo.i:.llc... cn:c.. ~iK... seafla iuh ClJtnanoo lui DiQoyJl!J$.. D !n.,.":i. mill .t:tem1 Ii). l;ll.lf.rur:, ,iI :rlw.!!al ,obiccrm ~:l ~ mra feM. villldaliRde ,rnlSlliul MU meM, resp«ril de: d Du,p3. eaa infumtlJ!-lI'. I-It o.wru1.·'dc indl1ta pe Hank.lare.s 'oot:mII)lt:inl aI ndtci. !;Il'e..lt CC' i3J; ~~ld'b.utl ta scfidenmPQ"pwarlmni. :.1'Iili::, ~ll~H d~tL.1l. de;-~u.b'redi. Uem'ldmdes s..a, dO'''"'Ii:tfi!. prj~u~ in A ~1l.dUC.l! o,lurt:i1 l1avilil'ii. '-1Ii im.vllL~ pill "lTItita' P'!:: PtrilislD!l. ~. I u.at pd:w· mer, .~.SfnlJ~'l'I:in ~.Unprejl..l.mri. DiooYllim .. ~tl Sill,'11:1 ,eli! tnmlmrliii, ;atllw,CftJ:: mai av~. m lQ'tt~ sfu1 ntsmdu~.I. 4e 'Jnnnfi.·~ (i!J] ~fu.I ApQ,W)"!?Q'te:s lncep'l'nd din 3~fl a.Chr •• a DTTTUl!L 0 ]m'iI~il per'lfaili'l.' de l.uplic _l)el1tn:L !;Itlt>::tt: Ja'S,ymim:[<I, ai i;ltiJi!li prmi1.goni~ an fOSl H~.r'J.· klold,~ ~1 nl[lu.~ ~st., d'ln u'tlu5 0lI ro~t u~l~ in lonu ~m'l:!c -3 i4h~'Cb]\ _A.fm.J.i~D:I ~"Wml:.llr ,clIi'cn:iD'l.wte, c.oillemprmm~ I- nrm~"1! III hoiDton, .. 'int de ;WIJJd w imlll~JU!l s5u se dalon:<lrlifi:deLi'l:tifli Ilcllllte lIt' :a,~1J,' doctJirnli ~1illCC 1I !w PlUtIllil. n:~Ll.e m1iI\'L IJnii I!'llU1I'Iilidc. I"Mi ullIptca. id~ii.dtll~ d\iimarn1tf~, ~ '" mn Ilfie.

.-araf. I)tpn imiJbIiS'CSC ·ftmn !ffilil,vm;:> ...a MWlaK'",.l rrumJila. In ~'JLa~Et :;lamlui 1DJl~e pOlite' ream~_ ~ck mun'C~ dllo :,ondncWiC<t se ~ij ill ruin_~ 'WiTIor cMI1an~ com,QlJa1tt ..:msti~. inl:n:l.n1iiglli)l~ilEL:l~ cii rer "mnr1 smL cnUBlI!:-TI.I~1:l in. Ril1plibl(r;.tlJ 411 b 4S4l! $llm'!'h.; 502 e ~i 1I.I:!n. Mutlirfi:J. f.imlt 4fJ

li 1I.ih.mbrill' dunhii EC'I;l!~n •

111 -rl1eoili)rles er .. um(ibinUlin HcrakJeiiJ • Lice' 1101 un ade:pl 31 lWiiUfM"MU d'mue'CJ"<liic1 • .lli!t Etlryhios, urn '{Js~1flHt.or al sifu,

t!l V,~'£i tJ.t)t,t 'I m.Scnsm;r1"f:'~" l·Q. 1111llh:, f(IDfqQlk: lUi Aris:t.QlaittM;, ¢3U! -a]R:l:umL (l>tllg~ ;~d ~U1 ArdIt::dcmC5 • PrubahH ~ ,el era. disqI,I,'lo'l 111 hn ~hy~. :NQmcl,c Ittl va reeeni in Sc:.r..csoarr:a' tI' 13-8, 361 d,

20 Gffidina jmla1.llhu din S_yro.c:tlS~

21 B·fne1nteles.Tf.ltre'bj.lr~Jj li:1l:!Ire irrmicti Cletlrrrdtifl inlllOOll~ii de; PlaTlD:n in. pr'O'wWUliil. d idlilCI'1d <It Atll!1cm:~tli. nu em e bk .. -et1J1 prele:nu <il tlll'rhuhl i Dion:ysio!;, CWl'vc:r-......I.in rue lee leu PU:\Dl' timp i:nlUn~ de elil'n::llIreIllui Pta'ion ..hn Fortiire:<R{a; Magistrul. renll:lJ u-i dml!:di h.liDiDny-

ius l'ledreptatea ee i se faCo, ii retUTlm1c:i]te PlN.j~.I:I pe .are a uvut-e E:I.I Il'rlileJ~l disc.utillor despre D~c.'fi!Jitea '1:'"I,,"'Ololiliz~rii, S],ciltel. PhI'! de Ill"ogmlt@. .Diol1Y~in~ u: reJDilutestt: tul P!~:mJn em In 1j:!,IllilUl c~leij, d.e...;a dQUii d!Ji\tfiIT e I i~ );OC tlte-a. inca nep~g;i;iti! penrrn hOI ~I ~i :u."liu1lL It: :rmplua:re,. O_mdu!lla; pramI. era ., vintlvat'" cael II loS! .lescurajat sa t:rC!iC1!i In p,p I.(: , AceuJ:l1U: re.J.ayic nmgil'l- -rl i sci pol. re:r,Li.ltm;ele um,;l i:iSemiIDca £~~n ilinl::n: Uf.I

-l...,.lof. p:ro1iesor c;u ~xpe"P"tc1il:¢. ~1 tm lltI& ,di:m.l!fH, nLI

~JI de Interes pemm 'iJiIl.V.&~.hldi. dar inclarn:rnh:' clod :- I'"orhll ~~ 1., d.cl.:azii ~mpm1.1ml.e, se n:g~hsesc pc Iw:g ~LUle 1'f11 S~'r!~oar.el'i'. a 1-(1.

22 Sr.c."ihoros: din H:Iziw&'tl'l esm Wltl..1l di:Im.tL!e 11;"" ~!ll renmrrohlli re~ntwl~i ai l'oe1l'i~] i.I.rl« '001:11.-1&10 GreCu'l Jecohilui al V1!-lea ij,C'ht.. A iicve:mII! ee1ebm -prin aHnp:olZillit'!rn Itir:id d.::di!;:;lLii Elc.tt:ud, r;:o!1;l .~111 ,Mmelfi.o •• regele SPIlIt'--1, l"t'len'Iu'I' ("!I! CIlIlStdmial de Col tlglu! de Jlrc~),i de: ,hl.tDeUi, !iU&tm Ln de SllS:rla, ca ~ jigJIi re .adus 1;1 La-t:;:~mieii d,eG=m:~ r,egnm t;nliinOO:~~ma ua d uEirliit.l'!<.tril, coulorm tnldi_tie-j bmncl'iee-. S§;al'luaL'uJ .It tlila!: pl'opOq1i, 0' dekga~ic de. lEI Dd8 a f(JSf, g;rnbnn: ILlibnlf'a hSicTIiu poBl'ill\J J:I i1,Vl:a convmhiri ttt,! poeml, ~'HI'CS7a ~aW1dtspUJ:i, s.ii cemmma ua nOll inm, Nlinndlt1.. in cam ..-elra'd:a rm :e 3PlCiQiC mar Inamte, brmfmd u nollili inl'riga, Oupa u IllIa ~<=rrU· ~l:llJlk_~1ik: illl EgiFl, DIll 131_ Troia.

S'CRlBOAREA A 4-04

~'mr=rN tJ 4-1I se Icfera Ia suceesul en-erncr ~ ~ui Dioo_.;re ~ IJCIlpa SymcUlill. m 3:\7 (vt':z]nOLEl141I:lSfrl..

UtJ d _ -a: • Daci y llliIDil~ :alltenll~n£ltea $~,,..s()rii d J-d ~ IUJ,~ibU ~ii !<Ie ad:fnjtii si C<e'<l t!I. ~'i~1'~6oni a 4-(lI, ;:f'In~iI!. II.!! 110 interval de tlmp IlO prea imJc;pMtUif dt! <lust ~'lIcc:e:;. u_upa cumresese dn"l entlJztasnl:il! r;j, fnJefllTiucili: pn Clare Ie:- (!uprinde. De netar ca wtlui Be va schlmba 1lIrr[~lt(!:r drulll:ee .a.~';: evenirneru Vii h rnenti mull lin Scri.1WlHm t:l 7~a 13.50 C-Ol. AnLU~d~ f'Qi1l1ei ij-1, JI1 ~1u1l.1i, 8cri.~orlltJr Iul PMon au rul1CllJ[, iliode olTIct;:"4i!.

PIcU(}H r:{l-tr,(, Did1l din .))ranINfJ. £'ll lJrari de s~ni1t'tfle

CI:.trullcl.eli' ei (II dill{~ co, Si;ll'.lill1!e.rea nmrrpwut ~I.J:: peruru ori cine' l.impede eu ee panicrpare i1U e- - lit.Etiiit::1I> -am ll:IiJiBant eu cvohIJilI.a.c,Omilnr [l8.J~ . ph ne de succ-e:s,.~-jc:"11 Ill; m u.li m- am Unp} I:'.3l...i.n rezmlaNI lor. ,wn lriu lDl rut lnUlIT dec-it dm

_ orinfa CH 'tutu! 's.u decu:rga Slue Bme. ~ melt este ci eel"r care gind~ drep l ~ _w Ie. fel de dlept.Ii se Ctt"'tne ri a!l:hi. pe _ aima pe care '0 n:l!:,rit.~.

Deccamdruff, sa mlI"'tume-~1; d.tvmJitil:U-t. ~

une 1#_ fmmoase, c1m::biitillia t.OC3l IDlm:' 5e ·1- m iiror, ·Vin:.jia, rapiditatea. fill"... Iii.il.i -:'lim fi::,. suslri care pol upamoe :;irumr-:n. huchimb resncctuilooevam:rm •. m-c,trnJlea, miirinirnru!l. 1.2..... .. I 0 atituflin,e li;OfespUI,zr'l.toare COIR ~zo):ti! ~

este ~ 'I,jI{U"~, cnm.se Cl.1i.rim: sa rocl£LII-':em. apaJ1:i;1:j.ulfire...,)(l a] aeelnra C~ l.U . ::..1 l:Iie0bc:sita 1;,~aduimla, vnf unnoo ~ k· [: ~ OaJI~. Geea: ce en dOFOSC sa ~PUfi ""'" ~ - de Sw, cu toare aeestea, este de damna DO:E:l~

M

~a. factml <!pella fi1,cmmi.e~,i sa DC adueem tI.linin-te ci\ 0 .. ututm,iUi grupare de oameni2 ~ ~Iii tu I a cine mii I"C'fer - se cuvtne sa se dense~8, rnai mull de ceHalti semeni ai Ior dedtatlu1tii d~

- . I ' -,

copil, S,tlfie d.,,;i int,eles. s:m:tefIJ eeea cepretindem eli s'ln1eIT1 ~i, cu ajUJo.rnl div.m~tu{ll. acest

(I lucru niCi nuva fi -gl:t'Q: de .waJilat C1nd attfi doresc sa se IaGa ,cuno~cup, c,aJAtnresc: lili1lul1., care mcotro.ln cazul Lin, ochri Intregii orneniri -dac.i--lIli e. s te lngaduit sii. mi exprim~a - slrn a\intiti mtt-:[l' [';mgura diree~~. exact atdIo anrie le am tu, A~a mert, '" ,calitHf de om III care [Icl!le~ Wata IUIl'W:a:, [;,aUlii"s~:-:t remvti in pe.n103na ta pe bir.rirnll LyciJJlg' • pee ern.u ... ' ~i _Fe loti ~i,W11 oo"b:p,~i eme '~HI:U di~w:£s, prin eeraeterut lar, prla -vfuli1ii eficat:~tn1e in aepuue:. Cawria ta.este

• Ct1 ,a,tit mai mare 01: vreme 00 UlJirn (tmmli;r:e., ~,

~ zie J.Jpruape mU"ea~a lurn:e-, clrte1\ae. in ~lO.1S\l1 ea prln iIIlat1:rrawa lui Dronysms trebu,ie. sa ne a~tam la (til1~ E ,11 IotlFUri!n~ dalQrIta ambt{ill.lJ'f pc cm:e le null11'iif;l ,vui, w, Herilleu1es; Tneodotes ~i Itlu:lti. OUil dintr.e nmille9l1 ii de \~ IlZW . sa .Sp!ri!n1. eli 6 ascmenea yemen;: e.~~t: :",~m .. mel,3:1A.m ou contrar, daca to:ro~l este intIreplalita. prei~. mlui medicub:d ~ tOllre se ver pre'!>cllimba in hi:ne~ Cele oo~ti ~if pa.ne 'iU VDX'

• 1J pirearidIool'e. deon:.n!cc le ~ru fo,artebirle tn i.nsuti. La teemr, am. ObSeI"vt~I cum prota~'l)n~';!lij sml lnC1!!ir"d!13Jl pina $i' de ap I a'llzeJle lllwr c"Ph;

7(l

1J:r'il. sii fIn~ vorbim de ode ule pneteailor ~trn~1 ctl caror entuzi asm eorespunde IlTnU snnoon Int ,,~. prnfunda leg5tLlri suflcteai,d. Acrun ::a .. ell

j gasip. in posnrru.de iU!OOJ i [):ill"a uveti riI~\ I:>i~ .le ceva, dau-ne ~l nULLa clt~ stire Slwi.lLiw, de .l&Cl

~IC 'I.')~ re~ ~i\ ammn c:iruJlJIall cu nui, Totust imnlten-ne vc~tJ de:':ipirt: zele ce fl.n::e!1 sau derprc cele ce va pregil.ti~ '!01~ face1i La nol. aJlmg .hrerue VCrSllUlI, dar In fonr;:! nu stim rumic L.t ~paffi\ ~i la Egin:u.~ au SOSllt~nsQri dill partea

U I TheOOefes, ~i .u bJ i He ra k!c1ill:s • dar T'I I) i, usa ~um_i(.i ~PlIJ], de~ c:ireliU"i multc zvnnun de!!>pn. cele ce Sf! rnrMnpUi cu adt::v1irat, nimic G1I! ' um I· ~eama ;;ila p,m-erea ca ai devenu adepT al nnei lliirtlli.lmi prea coHOWiC. i fata tic unu .';1 I Ina de 'lltii ~i I1U uiU1 eli eeleareph ce oameruhu an. pun farme.cullm peTIiuruI1'- c1i?r(g d.e l dU:!a ~ lin • JA~ pulhici. pe: Idnd lllultpliJ1~reOll dll; sme ~~k -qflH bU'llli cl1.abdiCarea. R1frn1J, eu bme

Note'

j in!¥ sy,l~ fllrt~ au Bi:}lltmrul zeulur, VeZJ Il!lUI I'; ~ i.rO£Jr1Ul d 2'-4.

:! Membrii T,1llli aeadernice de: suo cUDmll:"f:f'¢<I p'~um •

J Lcg:t'l'lllanil ~egil..ldlllr lILI Sprntl!:l 1i'it'colU I "";i; -hr. I. PhJltarb (lJ'I-mi 'Sl'n l'I'"te'.l1tmru:az;l ct.. Drcn C't=- _.. .~ LT]lrc.ldudi lu Syr;acus<t CI corn .... iume de fJ~ ;'1

71

mu'it.e .demrmle Jl~.lu:l'lle clio ~'1-z.1~a ,.1;onst:itutie,a lid Lycurg' '. ~lJ ;t1 ~Cl;1"irirl~ I) i.lI)ll1..8titllti!e de Up s parll:i[L, ,iipmpiilta de eea dl'noca de lip. erutan (eL .~criml1r~ij a H"a ISS .l:I.-c~i Rtpua/icl1, de.-plllJia, ~ I 'S (1-421 Iil); Ln lucl'lll;lflll: Oeft:: ptil'i mOOlficlfrlle. p~ care tc propunea, Dilolll in~~ <;3 jug,tdczc: l.ulI~uet'ltB l\ Iltm1ini (£cde!\1I:l?: ira acm;15~. a IfIh;rn.EJlt IiebriuJtOrT Ik hl C'orh~t (Phllam. lJiulI :il3r), De$jintt.'1l'l:!~t.rb:tCl1lJ.,i cfma ~t t<lserviCi:ii'ic fl:uuel¥Jl ~~a.u, p:Jr!~ten (oI::f_ P,o_1iTpiu,JlisfrWflJ tv, HI: VI. 3, 8l; ~,~t.i ,i'li:!t:a. S la ll'r,.,iJlIJ.QJ'·etl a 8 ... 0\l

" Oacil, l:;.C!lliItituqJa 6PMtal.1il. n.,.,~rezm¥l (JnTlu1t~t .ttl:: re>feriJltii pel1l.ru modt.l'lcfm1e pe careDi1:m a$lru de l::uv.irntii 1'J1.1e. pt'IHri ,il1tJiod.u,,~ 'in £Wl.5.f}tJ:r!.ia Syn!icu.se1, c:a Il'llJdd de .. ltegc".lc'1eahzat de :Xenorofl in CYi¥yltli:ill'. Plal.on 11 C1 ldlzii pc CyI1!l:!t. S~ m1llho,ru dt:~lal1ll. 'lJeell ce i-a al.1:drS ex"u1' din t1Ta':jwl t\tcnlll Xcnnl'ul1 oohi~ aeest runrel tal. 111 spni.1IJ1 crrndu}fojl '1pnRtlTl'C. '~!ll ee, ~lYFi1 ,o~trllI!;;~ vede, e;r<l ncpro~at de t'11'l1!'1n,

:5 A Ve>rt:l:lllE.~li11uJ e:s:tt: iU1Pi)rLaQ~. PlJ,j,tOI1, dt:~i tepetiJi. cit 11 u. 'ltJe 11 imli;; din eelf;! E'I:' se petrc~ In Syracl1~!1 dupii, tuga ~tli' uta'll)' i'ti 0$ ~i OilllikafL'!:LL !!!.ilitii it l.1u~ u i acest.ui a, Apo1IQtron_". in~ij d. '[;l1S~,~o illlll~i pili!> la Cl1:reot de .inmmmto vii :l!:li. ~ profttn.!:lll nern.tiJi!JJm~;re sumJ1i1 it. SYl'ac,l!>~ de mt..c.ndlle Ill! Dlon cu j:ll'hllre til- )i~,hlmbiki lin ~'UllSritu!1a symCl!ls;mii. imphr:h ta cti\Cc.J1 rrro"vi i WI IUl 'jperiB1~t:, Denc.dlctus 1\ lese" Rim fy·_ 'Wj..tiaW~ ~~,re1.t!:Yt'l(}pfMi~ dt;; klld£t1i.:Jum AltrnUlll:!ftill.:.n'lm~t*tJJ~, ,rnt. V fl90:5). Dwn g43~ H46

6 D~"pre<1~~ !!fup, vel] !~('rt$Q'{lI'Y!fJ ,,3"~1 O. ~'(ln \lilijaTIu.)\\f"I,j),_ MooUo:ndmff, {.lp.l:l:r_ "Val 2,.2'79" rontind, !.Le ill slnt1!gm*l .~'W'l ~/'lefl C'PIUI~derii S,·ri~iKl'{?'.l1 ~! .I/·a ne£I11tenUcamat d~gr~bll\ Il!.filiru1i cC'l't:uti:tnrn:,tlilrlCl: Cre('vellia:te de Xenofen

SCIUWJAREA A ~,-~j

5~·lil'l.#InW ,[.I 5.,.oQ e..~rl: pilm~aAlal reg;ch.li MiJ~du[l1:ei, P;:rt!iOCl:l.'I (365-35c9), w,u?b.ill.l vi'itllruhtl rege Filip n. UW:~ PFo!.et.'tor al m~raltJ1fli, melor ~~l71tlnlC<T. ",~a ilJllUll - ::a 511 fie mnl tlrzill ~t ncpmu] :gih.l.; AJ~"'am1rl.h; la CDm:l:I .. =I~ POdl1, lll'tt.rpi. OOJiiiOllLferH gred rt.'ta1,i i11Mdcml'EiEl bmc ·.emll. "Ft1pLl1II calm Cil:i6ta 'olel Q suriere rom 0[) inscrrpnc in ~imba rmmOO:(lfi~illlim.wesac 'iPO(e/"Ltl. gre:Clrlm ronl,lJlute n ... ie~1 ClI1W:mleiD, MaceLiul1ia, Dc tllfJ~1 mn.di:mn e[;Ok~ii a fI'lliCooonooUor' eu g~.c:ii .: ~'itlN~inn[~1 ..::;: PlIhblll. ','{Inri,: IX., 32 ~i umr. t1J;; aslil datil:, Pla:i'J)'EI.,

;:l prencupill. de tmrisrUIlt:i1itl.U in vil:lfa n pTim:ipiiJol ~ C' de guvernere, IT .n;::~tJnmmlil ~liJ,i arcpl Ctltl..>rilter :"011 lID fQSl ck.v al 1>iliJ., F name EuplmuLI!>.. 1nviltitHI W:X'~ mr: (lui de rlThu~i rnouarhul .fi1cl~n s ~ t:';<otfe: call" ~nma de ALhrntIJ[fg il'J DeApM'SopM,11tQ; rJjallr::hf!ml ~,~"'!l1f"orJ XL 506 e-f. Un m:ualEluIH. nu Upsh de Inm- t.1lp1rr:.iIOS. rn-ignmr ~ Eubeee, ?~-il.f!ienluD "'ia~J:I - ::rete peraru ap:imrel\ lhw.ie:.i, impotri"~a Elwcuri10t .flhf D

Pluton ritre P,enli~t:tJ..1" ell' urifri de sanrimte

Ca rii.spuus Iu ~l(;d!~OKtl-a ra, l-am mdenm.-atL pe EupbmiJos ~A te aj".,ne pef:il~1:m 1m timp m pTTn'b1iemele pc care ite·,ai., DeiSigu,r~ :.;im !fi en tnd:mpla\iL

ln virtutea J.egilor de. ():spe1ie~i de. legihlliru;el~ sffi-\i dau tm.el~ indm __ lllm am in .rmjb1W1.ele. pe t:.;ne ;imen~i:one:ii sli me rezolvfl,,, cil, rnai. ales .in imprejW1"illlJ;:! de fap, ~Im sa -r:oh)sC:~ti cit mal bine ptezeuva tuiEuphnUoo [la-cuma raJ. ~I' d irUf-adevru::" I:l!>re folosinr[ in wnllte pri~m~e. tn ~;,t mai mJ1lTe maswa Imdi" deo.;ue(!e tu, da.uruti la vii-stet. e~d mea. 'I1IIea;juto,mJ:?' ii· pnfmd. Seatn6 'oa eel capabilJ ~a. -aC,Q1'de ai{ms{ent~ cillirtlcam linerilnll hU. siW u,ul:1i.

1ru.ucmai cum :tln·d!):<\1um ,dllt Inmea rurumilnr unimi'lJe i~i ,!I:fC ~Ei!(ificuJ,M. a.~A se pcL~Iec hu~mwe ~i in 'cak!~Ei.."lCOPl'jtiw1illor. Unul,~sre limhaju] Qem~alit'ei~ aUullceJ: ill ollJ,g:arb:i.ei sau ,em al~ .. Multiau-pre.kmp.a"ea s;t!!lillCSc 0Qf~ te diferite li:mbaje.~. dru:". IJ;"U -PUiune !!xcep,lll .. , in

73

~ ffl'i1 .. re rnaSUiI':'d !tim deficiuui in cUU'!if)~ti L1tcle pe eare le IIU. Acca fi.lnn~ de- stat tC@fls.tl.nU¥~·H'!lalJ ~are see adresc~i deopotrivi mIlur wi 0<!.f1lmilor ~n tr ~UTII Ilmba] adecv tilt •. ~l apolcsre ];lilurii in, prilc· tic a tn cunfomtitatecu ac:~~~t lim 03ij, cJ bme, ~ml~te ~ ~ti1. Dadi .se;·llmi.[eilZa ~a imire U[~ funbaj ~tr.ain :re.sent~i sa:leJ:. ede'srlmt~; pllWJi.

11] ace-agel pr;i;¥inli,.Etmpm:i:..o!'; et;~ cilf'abjj

lIZ ~-~ dea un aluror.liJepte~ui1t de~iIDl'!i..:mori putim ~resatil nici"in i:llitecllomcwi. Sint pe: dep11m eonvms e! nu. e.'tte'oo mimic mi~1i :prejos clecUooi run uinraJn], rl1ioj dl1lc5 'este ",,!i}r~~ ~&. gi1::H~'a'sci.iJ oel,i:: mai potD\\ite .expre~ii ~e moo:! I~l pn":vi.n·ta llI~l.U regim mona'rn ICcr; Daca. :wt. ftCM( .SMp teve i fQ1:osi de (;apacitarea ,I.w.., ~ti· vei face I ~Ir 1tI_ v-cifru:e' ~i, lui. LiMl mare bille:. Mal mull .:'iinc,i .. Dru:::a. pe undeva Lot se marclevcteste IDa P~lltOFli nl:'JiJ!led:m: atiL'lli:S1:urlnr 1n m .. 'l:l'l!ri:~ ciecojn!ltiblilfe 11 UtllU~ il,t:l~ {kmOCTa!'~·. ""UlllC:i1 .dhd.:a aWl QWia·s;ii se :tirlke ~ ~ [a euvlnrel, ruciOOcotlun:-.-a rnC!Jta.'F\, ~eva~

h a. mal fi dB :K1aug,I.'U It>ll. i P1itltm.. ll:! prepti.a. lId p~.ttie, CSI,C un, fit;z;i:u .na.'icnt '~i ·ca. ~i~3t~~1Jiit 0011- tcm,po:mrui g<ll1t TrDb{ltTUtl;ti. 'ltiim'.i in 're~cnd l100f ebseeiau "ecru I' ears tmpu.tau at~'l'Ull ,~ tomlo pus,.. :intt~lWQ1;i"":f~ care le avee, Cu bueude ">-.hIiIrf! pu.~ ladm)fl.mjiia papamlw ~i1u ill nrice imprejml;llif., WOOn1:ru: unui plri]]~ pentrn a-i dCVCiID sMlmltlr_ DnVa -parerea roil mSa, s-ar ]]

111

~1KPL'I:S 1;fi~'li1 inu:i.gUQr:~ fad. s E. a:jl[llil~i ~a ,rumit:, bua". Cel CM1:S-f!:r' io.c~ .sa-" ,milll ~m ,ma;parea·1tverl" in IiQSL'lW .cu·~v." ~regitild-,mi d!ea ~",fanlLri. in eazul "cmd m-ar 'g;W inlF~o proiMta disPllU\ic:" eel, mal ]].Wllu~ru. ax D... pe c.lI: e cu p'U (j,nt'a. sa ma ~!J;l5e :rn_ pa:t'~ ~ i);i Sf: fen;:as~aaii, m a immmnE! [;um em.rnl!: el de,e uvim~~ :S~IJI. CIlITI ,o:ren ,alpt. Rimljl culilim.e.. f

1 e~l!:'a Ci¢ 11!' iIt$a~mnll C'~ ~i IPla~nfl I['-~~~ uas\Pdcll::l rege11iili.

:2 Aj:c:t, Ilu poailtt1l.i\o~bol d~iPte ni:.r~Jiillle a~_e, C~l:lSt.i~ll~icl '~Ui~ul.~in~tID~~'CIil] A~li ~~~ nu "~~~.I;l,:!. Pn;lb~l:llJ imllic:i1.·rcg:ol~ dUT¢;:l!s'5 m'l.1~I1~ti urri~J~ WTOml:e in io~ .:ui.t1.l!lile de~mt :li' nv~ .!ll(l:vqit: J~ IH! ajll.uor a:~7;aL

3R,~~lii ~ ,~t:~. ~~. Oi(lfIIy>s.m~, ml!: lnd tiJlW ~ilip8d d~ ~pc:rrimtQ· <gU¥~H. P'lmCtl') lSI! aI'3tll gata lS~ se [flJrul~l :rnS1J~Ltl dil~D.fi.tiElwgeh~J:, ~ii'l n::~uUl£mb::

ClJm:i.hf!f~r '~e8J ee clefi(lt~ u rp:roy~ "'l";:p-e ;'lEn n;L~ ]:K;!1tiU pmblerne!e. ndlc*, ~m;m,~z;a ~aw~nilQl1 ,~6. state p~ car-e 1~ ClUl 06lfla. P~!.m1~j dcrrinta de a s.~. lU')lpH~a, fn t,'-l>~ul c'ind pt:i ~·C]ILt! :-:'I!rrfil'vit.

4 ,\'Cc;st pl~aj. CON1;pOl[,li C~ Q~m~l rmU~~l.· (IoJ'ltiko"v), 2~7 h-297 h-c,.in 11R<I!!'t:'sJngufU] ~1FJ[~u. dura eam fo:rmo~rn: U!:. ;g~Vem!imlnl' pot fl el .. sID~1lLte este .. ~UIn\B.". are I) doo.s.e bim .1mpn~~. r.a:pMJ3il t! ce~1a~ c:mJ,~ !itUupih:lrpwUnl t~(;t1~fgm1i·degu·'lreF.l.in"m~ l1. pEtie',

ct. 'Lf"Orylo,y 429' a..--e. 43~ --43:,5 .1lTl.6e' este lrnmllt, ~]-.I:IlJ, pl100ll."1"II'UIc !;lUiviumlll ca •• 8Cmn" (symboton}"al ,oglinllitll rCll.hll'iPI (~xl,srenllci) m cO]:]_~h.UJila. dar !fi t:11 .-tse,mn·· ru iim!'ll~C:Jll:utl11. in cUi'niilloore, sa, se Oi'lS>L::TV€: d'ezvQ)tare.a L'Iml,atoare.i tems: f.I 'red1lCtarc' corectil a unei ~,(}nstil.lli~il TIU: esufidei'l t; 'fitr,ij traducerea Till 'vi ~ ok presmpUi lor pe care ,~c contine (d. SCf'i,WmreflR i-a., 316)_

,:;; in cia:!':u1 hri P:etdi~ca~" Pl amo fill illtJ' rpwLm1,fiuiir-~i dc.t'~oOlfe prepriile sal'e cooceptll dtspre fimna ldcali de star, Relese: Lmu:;;i c:il il1lva{at'lllik~ AcadE=mi~i, despre ['hsc.phna poUlk!!. rnclndeauJ tga~e fonru;:Je de stat poe, :tlJJ.nci aetuale, if:l(:lu~iv tntlnaihia

SClUSOARBA .4 '16-A

Pl',utrm carre Hermia.!;, Erf!J'W~ ~:i ~ori.vku.!t. ,l'U ,"'mn' d~ (flln:t1zditt

Scr!~wo.rea a O-a este ad1'l'::-;ata Mill WUP de ,l:mi persoene, dum:~ care dona Sml: r(l~ll ell:~'1, IIj lui PJillrm de p~ vremea eind JmM p:rd~erl m Grlid.lna lui .Akad(:'nlo~. Toti lrel sint lonic.rri, e::qm!il oricfnd illill'i ill.U din. pi:l.flca pe~d'tlr_ Pl:no1'1 ii roaga s:9t se cunoru:dtruill r~all1l ~i M), se inlJ.lljuIOI"Czn. E \'wha ile1!pre Ih:rmili.5. tiranul culnvat ~J ClI veden li'ber[ll~d.in '\tilm:eu:ll, c;eWle ~~mlcii; Slhlatli rm dep;aTln de MylUl:lne, ~l.p:cit:~on d!el,'~ .... h:ll ul h.ll Ari.stold t ~] de Em$tos. ~J K.t.I1:-j~k~. uu~ di selpuh rum unen al tfl.Jcstl111ui. utigi.ni!.rl d:Lh Skeps.is, Ivcahfare dm Plrry~1:Ic Helle.spol'itica, nu J~pane de Allimcus praton ii Indcll.:n:m.a sa se CIU10BSt:li; s1i 'le fmf1rierer.aeli8cii .. lml:l:.tr.attlJ ~:UH:~un lndema Hind tJ.H gli'll1ul uner pO."llbi1e. refOTT:l!!.iil aI~ ~li'el u1n AtI.I:r.nC'l.1!;,f ill spmtn! gint'hrii po Htice ;:x,pll:!ie in ACfldemto. jill ]4:5 a.Chr., Llerrmas a di:t.ut ~'icUm.a pe~UUT. ~a iUl.il

~ :r!',n;J(}1"r!(1 se fefmi 1 a. eveulitJ:Jcr]U:l alll,j!riul:IT1: periuaJci' cind tlranul a f\)~,l men I pEia.mlcr t'i flpui cx:ecu\al.. Tn neeasra Sonsoare, indfliQ~Jli i ilprefim.i.l, ~'e pm Ii()[t~~t.lcm mulle eonrlneente ~DJ S!:.I'LI'r)'(ll"etl Ii 2-£1, Ik: fa;clwii 1flQ}p.lmomcUt. ceea ee a pooeltuiL "I:I1Sillciiftl,u, lei if I CRIQgQr:it!: cc'lor neuri~inl31e

D~a dtc: m\~e_g. un 'l.e.u v Zi V:l1en nUUI:1.l-1 bineke,. ta.ctv-a bira·zj.1 ,I] StUJ;rti. su.;iaitoare, de. ,tare 1m. va. Ititm,1nt ,iieCil. si:i y,a huron'l.~. LO~~'iti1n. vc~lUale, ,iiveti oovoie urnil de >altW,~a m~it pl;!.te~1 Ioane U:~Of sa va.. intr:ajutolia{1.

P,enfJ1J lie:~" de tJUila. mci <n h~gpelic' de d em I Jlici 0 gmrmadj de. I;JDnDn. WQ un sUlJIh.:!s de aur inrrat ill 'Vislrl.crie IT-Hi" p.nca fi Ic~dg Dl1\II tnsemnar dcclt Plil!.¥c.dl,~i:I ~m- poeteni credmdD~~. oan'iooi de nfulejde. Erast~s ~i KJO:nskQS4

hit :m:ulu1 lnr~ iE. ai31i. tie ·.apre.ci 3 la ler ~i:lritLri despre fitn ta ,.jdenD.Ii'·~ (it ide) 1 - ~i a~it IluCfU

u ..finn en, C11 [Qaledi slnt:u.n urn in 1,'lr5t&-. au ~l C-l neV01& sa li se Uesehida oWili .fa:ta de UnclliwG Ullin" .J1ememi:ci.., au nevoie dl: ua snurnit ",rijin peJltm a Scp!;11Ue la adapos12. Dli:lurllii. fu.poolo1 !!:Oft. '10 !:luna patie. din v Lura $:H.m pu'tmcul-O WI clmlutnostru de oamen.il·cmli:r.uti1 cumsecade', n-aa iI1ici o '~~'~n~ a. vle;til ,r-ac- e

nee. Efi.au .ne\! nie de 3c:e.'H sprj]Jm_ pHr!'i1U 1.'1 .DlU se "ede-a Ptl$,j 10_ ~lwti::li de <1"-~ i 11 eglijn adeva,.. rnM~e Pn!Q.cup,aJi,. ea 111 sc:bi mbsa .! IJ-pt~ peste rnis ura cu trebut~le lllmestl. n ecesare, !>i ele de~igu[~ IDIL '1D"i) malmult cieclt ,M ln1Iui. 'Pc ~1i tm.ii e~t~ mg~duif sa iud~~ despre 8crro:ia·s, pe 6are en an J:-<l.m vazm'lliclf!d.~i, Mn.iIliP!l'l~' i;a este dotatl eu b:;md de a ff::M1.11n:e ftde! Icm-octrlnei [h±eilor], iar, pe de alii pant. prira ex:penenf.a ¥~etii.poate face fu~ grdtU.~~~ ee se ive~c;. '

Ce~W" Diitll fj de iilfllis" Pe tlii~HI~nl]ja:s. m mTIlR ueui co~t ma:i ilFld:e1IH1W1t·~ lEl"astDs si f:'\:Ort'5.k,W), s1int to: TFt'1o;UI3 :sa te alti.gnr. ell rOala .respoo:fiiil:hUi.t~nea. rn. rutMer,i: 11'1], ve.i gfuoi vecl1li m.ui h'U'Ili, maiclfawM tile ~~'eClC:t"e .. L1:I'n'iIdullor, Fe [{ods kos ::;ir pe fir.:tstos tit:i1~tu! esc sJi n1mllita in puea)lna hu RerrniM ~ S[~l Ei'Hspla~'!::a bUnj,. ViJ~:pe care ~t':-Q aJa:r:;l ptin dcive~ dc. leaInatt.

11 P:'~,ca 3,\illFe I ga ~~""u;;ipaote1l[a Ige~i 16alfd. $1. CVi6:ll.hlm .. sazieem. daei sl..,awi ~e~ ~i .IUfl1IC dm ee-l emenesenu-t ~e~1:lt!c .~. ca.vrokLntI.l. tcllli'!fle !lui .1\:,1 nibfht:: gi:ni~ lW]JUIlliJ:fo 'Ill aC.i~.%tStlu Iflg;aturli- d~priell'i[;lie, esre indeaj"uns: s[l_-m~ scriep, mie S I cdOlId>m nennlhneu, pe.I'llTll' ,1. eJl~ pune mouvul ne mu],tll:limHrii,. S-Wl Ierm CQI];rins 1.:3 risPMI~,LllIl1Ci'SUlI!cnn~ptl!t t1ir-i p .. [rtimre--~I ~I deplm~ ~UlJcleJE;, m .tlla&tF.<l m, em ttclJ:qe~ gcrea rm .este p:R:ii..l!:r:3;vj~l, p~ juc;~mlu] unu].

.. Janncc"; de-sunflt sa. tRchege ,.tim non v'QchUe rei~il df: -ptiietertie, c:u: Q cfJndiJ~,i ~; RQ:l1 ~ei de .,; sic i, v,ui, eei de 'ilcol.,. !ia_,n'e~ ned.ic::.~ me reu, ~ roJisnra p-otin~j .~ capaciUaPino$(R; .:FilozJ:).

,.. ~~ ..• ~ r.l . A ..l'1

~.H~l ~ .I1umm m. aeest .I.e . J?rcveu~li1e;m~l~ ver

de'IJ'ell,'!i reaLi.tale, l:~aJ.t~pe$~bi Utate ruci, lr.!l1!lli5 gW.desc s-n i ilill in seWlla. ~ S1n1 sm bun p:ftl)feT; Gunv.ins Caj dUi~i,vo~a. divinirtiti:L rerul se .vastk~

~ .C11 bine, -

Acefis;L:i'i I~pisfola, lrebui~ g-O dliid to;i l;Ci41 ~~ mai bJJm:' intpw;lJ!nii. d;ooji 'Dl,l" m dDi, ,~i ctt mai dtl-S, PQsibil. p'ono8i~i texml a:f<l cum. se euviae, lit caun .feI' de .MI,ga.jm,~nt. ea ID litem de lege, eon~1d;cr-a1i~1ItiemJ1,~' ~.,uLile jU,Tl!illtint. ·firli.mJJ pM aoe3sU.b~a ~I IJind:~gl:mne~ ~ se .im]e!R([ee_;;\ ell .seriQ~it~ea s~h;-iJnjn3, ui!;l'l.u~e in XeMl!i. Lua-

~ -lea mMlot :lllacesrfli·.ang.a1aMeDl ~Zad t:1;me.

I ~ k~tar~te: pL;: ~o.'ll~'j, -prc,z.e;ruJul:$i '!!!.hl[~Wl. F1'10Rtela .alQtput.emic alD~immlni ~ rtlCmaJam,~ lui, Noi~Q~. da~. :smrem CllIadeTiraf filozo:n,

11 "'om ~clf1Ji10:El~e f-affi ~, affct E'i'L esm im,gEidlni Ie unor murinm sil se bu,c.Ure de [!J;J,ii1iir!:imia llL:lt, a

1fu lled; mp'li.ia N.m:~id:1Jn •.. ~li:i:Fl!ti1 rlt:s:pru idci·~. deci

~lrlf!a p L:1OO.l!'1;lci:nt:t .

.2 In. iu::",t; dY1UlmiJ~ll.t1ke. n]lluere de a$'~".

U

3, Al;lade.mliJ!. tu Arena,

~I in. text.: .,dot<l'E de Ia Ilarllrli." lJ"hYSil'Q.l1J.lillltinomie UtI ,,01 dQ'blruli indenfi:hw-e-,pM e;'iI;p13ncnw'" binI:. euoo, .. ~ cum QP~";DtQC llolJ1u-phvsei. ,eonvcnp.e-full ijcl't~ PtaQ[!C.il,-1al~1"I L

!i Dc l;om_pl:elBil; •. !UStemu'llJi ~oflc Pfled£lt ~I dfii'>& ollat i'n crn:lml Ac.memki; idceaIofuslI.lI,li Sgailli~ ~i '1;10- hrItt, blneill:~Jt::s ~H"I1uEILI, pc care clncmna plaLanll.:iotnii pLlu;as5-ladllc~ ll1 rero'rrnll,,(!Qruiti:l.u~Ulo]"" (pt1,litlZim) n:vi1i'le :$1 in alte Sl.'l'isiJri ll,1 elite argumellit1l.lli· in ScriW>'W'NiII a 7-4.

!'i'Ri1'lduulli: dc' miehd~re ale S"r;tii!lori1l1 ;')..,u ru:n1:liirtesc; ~c r;;oocep!-ia ,pM<:l.E!m~lof i1:U p:Fem11~ii 11 j D:wt100' dffi $r:rl:)'O(ln:a a 2-u, vlldi1- !koplJJ:Ltlll'iIC-€. IQr:l'stTl,e"I1l, C~mm [d!l'!uP1 VI. 8 ~l Clemens AT~ti1lli.l, in.su,[),fw,tll V. 14. 1112. le-an fnlosit pe:rtbil ,II inffitt ctedibilf~l'IJ irwflfrill1rilor cresunc desJlre 1.t~,g(1~; veM ltaC~tn~ Cii!l1l.C lu Johii.rmes '{Dlls.ener. pram.I". ,8rh,-/£,. p. 46. eiL t:#. ~i NbUcgnri11; sUllHrllenla:rJ. ••• DjriguitrnUl~~ rmn:.a fi ",rum r: i prnll1 'Clue ,r;:Mlill:m.~lC'''' ~al' , Cll:catom[" I ., trd ndptu l r;;Bmn.iit~1;.i:l" Twmen:h Hfmt,llt veC"dbJli1harUlui rl!)~o6iE de Clli:ffiens AJc~lIDdiinul. 'i:l.t1J, fuCit €iN~ fOlIItfl· 1"1,) btlbH ca aic.i fon <1ilbA st:nsul pc. care 11 ~iall BiPornge~ii ,Ilru..'jlini.

Scn~tJQre'q {J /""fJ, aCil'ee.s<:rli[ .SijSbiFj.ffiwr~lnT p~:I.:lt.iCil hJ:i Di(li[lj. tlt!:p~ rno~a i!a~,sitBii:l. (3.S4aXhr')1 ~!~ lilstin,ge prtn teel. ~~ll:s~tw:l: ,I:l!,) a:!'1tp!O.lIDe<lt:xppoe:ri f despre Q~l;rJ:GePJ~ pulitlti1l a Lli~PJ;:U-~o. ell. e-xenlp k: (iii) prolellc::a Pd.l_Wcllll. Gree~~~~J dim! ~Jld<\ lu.i rc:;Npedt;I'l!;lli~ b) :mi1r. tun [ de~prre ln~iicite ~al~de El~~i .d:u.~vi:.ml ell prlvue rEt OOmfl:itil{jlil. (piJ!ite-£.u) ~ulfnill'i~]IilW~:rr:rnftrup[d rir;m:iC'l 'lll~ D:iQl~io~ ee 1 BBitrilil :ji~' a-J!ju.i~(lrtnll!tii;~u, DT~;m~.loo cc,1 Thir; imi.tlVite de·e.xpreliiia ilm'ci,tp.aJreapmden Ifl~tl:u JITi etenu.IDkm .S.1.l1g1lnLl tare !M.~ ~ Ol.c.oru .cu pfOPl!l.l"i~nle .llliol"..ofuhJJ ~ .c1, po:mu:ld de· ia~~~:udi:iJ~ ,m.ciI~e 1,a~)l1'1:!r ensa dt tiruiFu~ D.iOrii':VNiQ..'l' o,e}1pl1!!lerecle.'$1'e :li.Iis~lplJim.le p~ m A~rnit:~~p ~s fJ~ s.1.\;1e.m1l11'F1ozo:fie el ~[fOO. ll~ .Pk1tQ.I.1, 1:1. <!al1lUl urigfu,1.l.i.laJ:e epllis'; ]['l eV.tdemifJfi, Id(:Vi~ Li~ ~ l !.!ijrel tlpil cdtll ·ce;li!tllil.ffi Saii~.rc~rJ di~ Co].e,cttie~O( r11 ua JmLl[iJiu ~ Srl',lst).(lf..ea ,~ I·t.t, ptliS'Jhi.1 filrigj~ali.c le este ru'lttii O;ant. ;!!crlsa, dup.il. i&p'lfilla dirn vhUiia txu Dian, cu vruOiRJ':e de ,av~fi:Usl]le;ru. An~~le ,S!rrm~'f le!f.i.mn dUittre $cr(uJarea 11 7~(J ~1.ScJ!'isotJr;CII a{l~GiJ~f1ooriJtii ·m. 'EI 1e 'W1~,idem a,utGl11tjaeJ pe lJiImndoY;'i;lO' •. 'hmci, impo. lriv<ll'l~I;~i jpOlez.c......, cea l':! lui it C'~rge Baas,,:m Til, PlIlhN'll.pi!it"'(.!i Bf:!IrUe '57. 1'~48. Pi'll, 439' ~i UHlir., suu ue;J a: 'I !til i G~m_.;;urd Mil neT, Aril"lifliJ wi' PlniastQp/nl':, 1949-] 9:;10, 251 ~i I.ImL I:~tare d~ J. ~mlS!:i.hcr rl1 •. ,I\'''I:"c-l1lt<l~'' .fiicul:i! ill Ser~l,i',art:"~ jl' '1'-a ""* - l'iU MM. <l.¥:uJ~ aurneota

. "

P ~uJ:{m CIiUff C'll ¥r(fffJl!;~'t,ri ltd IJ,{-ou, cafre pnif!,tenij lUi de.,btot'i,

a~: u}'ar,~ de 8ali'i,raf~;

i m i tri miteti¥~fba 'llau:r tmbwl Sj,iimi (:O[lVlflg 12J d 1 Lk~'Preapiiuple.rea. puncroln.1. V(lSInJ Be ~oCi:le"ro de

eel n:l1tu D~o~ft, Ca!lm1~. tmloetel,i Dsfg[tZfl[

sa mi ;E1.I;7itm=. ll'i r:riibw'Q, F@~;bjiijblipllmmf::let eu

vorlla .. ~~ Clli fap@, Ia ~;,ili{'ar.ea tltru::umM~r: ~aLe.

til ce mi ,PIEI ve!fllt. daciavetJ ac.d~ H)onc:epti i :riA :;;: j a£eI~~ nlizi1iriJ.t.e Chl. Ulg ctlll~ ~iliim,.m,. vlU'is~ I~' ~i deac...o~a sa ~~.al'lQ:re.z. In, ~.c00l£,a£!

am nev~re !iiilefJ~dt:'Z cu!~oma, seriilil;;ci-talool. .De~ spre' pl\DW~e.rc ~tec "ltd a~ ~ d~ iru~ntl,ih; 1'W1i Dian. <lI~ Iii cll~pU8 :sa cl~seut nu in catif* ,de' elm:: ..

17.8 eare ubi;); i~ iJ;l!gCamn ,t:;"!J:I;:JJ. stJfM lu~ ,ei

ca 'Lmill cu:r~ 11:: .cun~il~l';'; lI'iaM~~m~.

~ C IUlfterc, PWfml II .up. r:jl,. ". 32.7, Wi1:mIt}W1~.Mnd 1't:1Il j,jm:f.t. l'lnt{ffl U, PF- 281 si I!I!r.<U.

~. J ,r:t'n.~ilr.r, IIp_ rn" 'P- 49.

Cind de Ia 'brm In.cepu~ am. sosrt Ia Sy:riiDCu~a', pe la ~lr .. sta Ide' fDi~ed de i;l!:f!,~t. DiohP ef..l lJl! v'!"ffi.taJ.a com; ~ ,~i\ ~ ~<lIE:Ii:t0'8ii!. I~~'p~ [Lim;~ adnd'ttk¢~ .. , tm" surtl pe care 0 avea pe Th .dUJru;ll ~~3 rmll as,,~dfnc~os ,wa:tii \' i~@.'> C~,.cre

cu.v.iin:fii.. ca. So }'facuil<!lI'lTi:i .~·~d.evma ..liberi 1, Sa fie '_~HI~1l'JiftW dl'l!J~ ~!i:lc.:maiblitle leg]. 'Prlu 1lJ:.mrute'. 1'II.1ID1I::: ooohi1j:lruitd.'lcil un a:rH1Jime zeu i-a In:sufl.at lui Hippruilll 0.'3 aee I ea~i prillt~pii d~s~re rnndul ~egUllvt:mne pi! "~'lcnvu:se:-l~ $ipt~nlT~h:~ :du. Ineerenrea d~ a Lace ~tm'fiS"ut (;J!1.n1" :de-aJiJ l' Q!';t ell -~~~{a ;Me~l~TIea·I:w:ri d~ p02i"~i~ nu 'es.fe HfI~iJi.i d.e I ntcnl.'ii m!Ci _pemru oraul tt031. nlcj~m:n.l eel D~'M p:uJi:n tillM.. Voi mce:['C.l,Ji., in_fo]@sUJ 'l)"08mJ, sa rae ,(;I" ~XpU;ll'ru'~ i rueg,ra1:ii:,l;:aci aeum s-a ivn P'fU~juJ

~l~a l1!larf"ilnd, ·~tm aVUI. ~·~;e~, cs; mu.l~iaL~] ti~ ne,? de: ~it~ mea, aecl~a~iam.binL 1m, OO'Zw mcu.. rna gin~e;am c~ ([~ ~dftL~ oe vai ,d~emi p~Tiw !ni,)'U !s.'1'.it);:im. V C I, ~ jl JL'lla~'~ irIl tlll~uJi ac.dQ:r"a cue se OCl~P~I::;g ~ rue Cetal\lj [leJ]itru a-mi adUtle COIl ...

.. rribupa 111 Y~~~l1 J)ubHL'.:a. la(a iN.sii: esm ee 8:11U~ de' lum-o:ri .~ !b'eburU or~pubricc r:m~,a. iillrhjt 5ll)lml~. CB~rllJ~li~ Celj~f pe ntMci. fu vigQare.F! Iud re.s:plflSa de Ulullil! lu.~c. ~Iliferiwe nl.otiv.-c, s-a pem;w~ 0 sdcimb:OHil_ Fn urrm~,,~;cesrui ~verumenr, o1l1.parul u Ad lIl:lRT:C :(Ie' 1::;1'flc-l!2'.tllde~ WiLU de l'l~atij.1 011 nm·gm de a rntlnti iii pnt:erii, d w_rfudulca~a lTIl~Proz.~c¢; avean sarcina d lucre-Zit P[l ~.torilll OIll1;i'1!:!Tw~ Z"eOC In M aJ Pif1i'Hl~ui~ ambele careglOfti. ,u~;au o~ili:gatja :t.~ g:lI~venlc;~e' rnmllUpi1.e pu:hUc'~ ~I S'ti_s~ I~ llpe·. de i>~bimburlle d e ,i~lI\a. co.LI.<Illtl membd at )\UUEI arn.t:rol;o~i b A1lEIl~~1 se bin: urau de pJ.ueti d.~ I fie in adivi~rt;;a hlI" de

~S

gu ve mare [,a:utwraltiJ. UI1il d~m.rc ei $~u inl1m- ~ .(1 I at ~.~~ rni n~ n~ "';Ii pril!'lel!1l i· fll,'l.rurr~ apmp:i:~\i. :..au. de c~ m,-%Jj irrvita.t. de ~·ndata. ·sa paniioip 1[11 gu'll tlcmate, ofer:inrlu-mi. tTo1l1P~ cum ~~eall, :;a:r.;. c:i:ll~ potdv.i~e .. Eu, 'dlnei :~e ~e ~~:a lci.~ -vll1'£w mea, '[tmllUa:l :J!IOO~un~ cil-P;: IQ!l:':v'l!_fQ~' M'l'elro'tnmmream.ea, .sQ'Gl'Jle;il'm ~-u a~e~ti~ ~1:Ve.m si;! guvemeze; C:e[ama in ~ a f'~tm.c11siiM:du'di ~1-ITm:,;, b:Vi f'!JfI~l'll'llalei!'l bine, 111 res~~ctu.1 dttpta{ii,.

[IT! 1.n~u.1 wmJ· m!'lD'C5t rJt:vi ~ vic rat. PAn Illana:rt!.

I~ 1I1ml~ OU C~ mil] ·tnioo;·~tllIT!~ieiW.Rvi m;telJl.

~ anrrme avcau dC-g1Ild si I'~i'll~ze e , 1\11:_;'UIlIdat m.~a Ci.lJ:r'ind seam<IL eum <I!a:e<~d oa;n,ew izbare.!.lM

sa [:mil m a~llj::el1U1Cil odndUb~ politiai ,anteti ~ oorti :&3; nc- "'ap~.m ea ,0 "e,cc.l de aur", fUnIn:

Jl[efe~pe:i.t1brtttt men. pn.iten S"~",a.oo .. mai m !II -~initi dccilll'1liu~ PI'S careuu DUma !Stiie.. .. c !\a..[ on.l!.U'rese ,.,ce1 mal rn]:ept·" Gmm:: (jl~mi ~1fir \7~muri, ~~au sUit. c.U-,Ham:alJ"ilb1i~je.li;n,re,'uJr8,cu a1~1i. sa c~:.u~damne la mOfu:l~' lI.J1 'cut'lE"fltalean, in inn;:mi;'), dt::. ;H.--I ,fa;ce:pi~ ~taI gu:v~m~a InI. [I!!i VQJic sau 'l;i'c n~vuie~', .S,tJQra;te in.s 1lTil!1 s-a SU:pWl. 32~ ~acta) .mal d,ugtrilM ,sa 'UI.f:rwu't o:dce p~jm~ dec:U si de'rinJicoo11l U ae' I iii; m:piclco lor uclogilLi te, ObH gul ~ iii ;j:ri~l l~ -l(m~~ ,aC'flSI:C;r.- ~ ~ ~ a aN;e:l c de LtOelQ:! t~I., fa:p't~ ·tl~t0C: hp$ife th~ impgRan~, HJ-.am sup~m gn)!7/~V ~i at-am l1e11rasilc La unoe a.d_hd lIlre cn'O;ciooJ;ii pe anmei Ia modi. _N Y3 dll1l1f muU, $. eel Ifi~ S~1W ptl"1~ ~it~ 10 GJuta !;l.U1 tiiiIU~

89

esul Ibr rcgim", ~i,dID nou, ml!Hwwh wLif-1!! masUTi mM rcdus1i." tEiti :ei ch.1rinl~<\ de a lnera in

1...1 • II 1-1"' 1 ;u~ _. ~

.. !I.I omeruru PUiJ,u;:IiI1 m C~ POui.tC ap~s I aJ."~1 SUI-

pinne pe mine. Din'pa<Mue" din, pricina. tultlUrn.InOC inlruue', nuilte 1ic[h)~;i s-an inli:iJ:ri,Jat '~j pe LimpuJ. ga::'¥'emmi oeiw care au ptdtmt 1romr-ea. $:iJ fiU tKb~ie~ga nc miriim dacii hl 11e<&are sehimbare deregnn razbutlarea wiversari1t)1 deVID~lJot n1,a c-ruma_ Pemra c;lci.re-il1lw'l L din CiJd1~ au fO~l JUa1e unele mliRofi binc yen.ite't in sceaul

.,t ..I, ~ ~'l' ~I' -

'",,1:' a :lillUCe mrp·IliCttDi.lea. lntre l1mp. ea [) ]]011;)1

Inviwrn ,a' sorti], clreva pe:r!'loane sns-puse i-an t'lc'lliIS pe bunnl nosun Socr.a:re pc 'ModIe aoozani, cop]c~ind.n~I eu cea mm ndiQaSa mvil!luire. eaa mat -pu·p.n_ 'J!",]tri'''' i taw1l. LOL '~I::i S:~M' fi f)llLul fl~o;;,-

I: [lOci inrpotnVlI lui: lips (I, tie. credinti in Ri. Unii 11 'invmuiau aa esw. areu, ~~ ~u.b acca.~Ha acazare jmiuJ a VII),[3t trrrptnJ'ilva 1m $I l-a ooadm:m1:fli. HI. mearte pe acela cure odinio3fll ~-fi abvwlU ,d pamcipe ll:l.l"l£i'I:e:gi[1ubea im~iatii im pohi v aunula din p-rietemu 1,00r.lri.llliS in 1l;>1til. cad si ei pc acea Vre.nlC ru.'ii"e.ver!li ni:~[e pribegl 11:il.efm:ici,ti ', Va.z!n.d eu tnru:e acesrea ~.i ttbserv-ind'U - l pe bw:baJi~ care conduce au ViaJ11 p)!.ihHci. C&fC f()m1Ulau lc:!;i~il v:e~]u:aI:!l Ia, pastr,aro.a trHditiei, eu cit mai mult sern~1 nng,'C;ill1cmt.~ mele, 0 da,ti, IC""U virsta ci~tigam ~i in matrmtare, ell. a.t1t n1ilL~ grcO;l~ll-

d' dar, mi se parea sarclne dea eonduee ltn, sun.

F.!ui: conJf.:.LttSIiI uncr oa~fii devQta:ti ·auzeii. all

9U

IJl1UlpUc;tCW de JIlidejde. •. (;i ~Tlsjderam n <I1ii~m0-

ea intre-}ldntlell- ill: timeZolvat. Dar asemenea 'I11.1i!ffieMJtU' emu li~'Or-tW gas-rt. Swlll.l nestm M-,

_ca pnmr-o eriz.li a ubic~uuilor ~i a.l1BduieJ.j}o ;trfutlO~~ti. Pe-de alta parte,.~ Ie repUtie ,cUt usn-

n.i!1la in drepturi', Il'rid!M?it c:eVI]JIli-ar flfoottime:. Legile serise de o-i,woara ~ C1J:mmde emu. in !..:'untin.lla cleeM.ere'.~a ilIclt flU, JA ll:lCepUl plln

de fITsufielU::-e' ,d fat:: 19 ·cariera. P9.tib'Ca, pin-it III IC: gDlit stii_ In iruio,i:aIii, p~s:' in r<\l~· unM;t!lemenea stiti de: 11lcrurt'l 'il WlO r actiunt 'Iipsi(e de

(I ri ce rd,~L Cu ,rb-a~~ ·ace.m~ a, n-am ,Irlcetm ~a teIT,,;:c:tez in ee f@1 i 1ill us~en~ :unpftjllf~~i 1n mtreaga cirmuife a !'llal'!.ltul ,s-aJfi puMadll.CC i.mbun.ma~rl. Pentru I.i treee 1a f-apte eoncrett:', 316 ~Lcp,tam _pril~jnl ptJ:h:ivil. -pin~ .tmcl.lli c~l$ run urrnji, am ajlins In conc1!!!ziall~ toate sr.n1:de ~u.~ tente sm:h mu conduse. Srarond lor lk drepr, af;.I]:H doar at: ca.nLI emu. ca-pln .mkacol, a fesr ilnbuni1~~lll prln gnj~ 11IlJn'j,~. se uflil. h:tu--u ;:;'I10l:l deficit3;-ru~ S,re cinstca FI!l.ozofiei. e·$ de dll1t07

ria mea.sit 1Ifin:n ci numal eu ·lijutol'l.d ei Pelt fi ~labitite drepu:!'I'He pc,lJitit:,e ~\i eivice; ~eammiZ!3 Qmen~Ii nu vor 6 sootitec,de ~'e;mi.dl.~ llUIiina- 1) in.l'C tea ;ru1e"'Ur~:t:ii fil~CI[i~ in u:nna purerea. C~l~ vUlIului. '331 p~ 1lU!t~'!l?.a ode "it·al.!ioUU ca ,~~u oonduc.uturilo.1: ~e SUltt lulcnU .... e lDin,-u@ clivi ni.

sa d~:vrna <tdepta f!iIo,mlit:d~.

iiI.]

Cu acesre irItef:iJ,:~i: am p~it cu. -prima oma pe pammta,l' Itlilici ~ al S:i:d'liei1il, Od'm:a _a,'uns aid" asa-eisa .. 'IIiBti. tencilll"" Incrucam dCflipete a Hal ia~ lur~! ,3 syriLIIDSanHor, de\rGniHl'flm~ell'hi- 1lIlft. flU mi-ap1.lcul delec, De doui lwi pr; li ~ ghi.fl.ui6~n:ii noaptea rum.cui nil doanne singur ~i

G de :lIici. [Dare cite runt l1rm.ate"ii unui asemenea .fed de :vla\;fi. 'f:nv il.litn.ra ee se b'age.. ,~ste'!::a nic~ un h~R d.i.I1J1'C ,001 C~' I!::rW escpe piimtnt nu poate deveni moo chlhzuil dJ,!.ca tinem seasaa Ca de rrnc se deprinde eu un asemenea tl,"JU,. ~'l.niei uu :se va puiea eorttrela, .avilld ~. lire alit de n1inUIlilti! De ,aiud •. illd au VOl: Incen;;g sa dcv:i:n:5 om cnmseuaue, ~hw dRci 8-M tivi Ta\iunea allej v.irnJ.ri. 1\"'icil un st a~ 01)1 va d.a.iIuH, itJdifierent die natura ~egis~,a~£j sale. d~caloco'l.mrli Blnl de piinm:: Rii-~i

III t.hcXUllilSd t~ ~m.c;fgi~ tu,exa:se',',iildicf:(,:sii [[til. se p.reoel.:tpe. de nlmlcalreeva d~cil de ,o~,te. de ba.mura ~~ de pli~eri:llfl drrugoSfei. Asemenea !i:rate g3s~ neeesar sa Ireac~ liJeincetat de Ia un regan nranre 11lL unnl D'lig<l1"h!IC '!?n ,apoilll aelIlOil:crR\-ie 11 , 1ar potenUt~ii lor Diel'DU '!l0l" ri.auda de irullUttirea unci cOf[stitlltll 'ba'iate pe dreplm:,e ~ i pe egaJi1alf.: in drepturi, Nirci rnacltr de numele ei

A:stfel de ool~iderente m i'-au veai l in mID te

~ ditul am pn-mil-o 'S:pre S~rac.::m.u. pe Im!t~.,Li4..lIe ck:ij a men~imn.ate'. fiSte' pos.i'bil Sa J1 . fn,'l.t door I:) intim]:l1are. dar mit'! mi II-a pann ci Ilimpu.J \ottreg peruru Dim, ~1 p-entru s)'rneusani ,Monel a in.~t;3,~u1.

9'2.

parci'Sub pu'u.rea unci voinle superioere, !ltmtJU a atinge abia aeum ptlootnl 'Sin. cu;hnh~ant. ''l''e~'.rna imi este ca.rn'lll sc v,a1nis:[Iri daca lIni, aeum, cind pefltm a dena om1 v,i dan siann" nu Jillii vel;1 asculta,

PWlmll;e ~~It1.ldde:r ell (d1 8 esirca mea 1a Syra.cusa a fost inQeputlU itci.esleLa~we sUlri d,e. Iu,L:IIJfi? D1l1l,a iliJ1ilmrea mea eu Ohm, pe ace.a .221 vreme inca tini\r~l. j...,am expus -eo~CeptllJl~ m~h~ despr-e ee poaOO fi IUlti hun pemru earneni. Cu

EllZI prlIcJ" 1-6'1'D. ci~ti~at de 'l"!lftea m~a pMUll .('I1tn:erea :ioq)racu<:s III a,Qe$WF l;!~rh,lve. P,e ,GiLinl.i

dan !li~:.mmr mi~,<1 b:ecp.t prin gind ca., r,0Ci !la: ~till:, contribalem I a :'f'wpama timrue.t· tnJir~adevfili', Dien, La invfil.ihtrriJe .m.cli: din ~ vreme, !':e ar~

tal mmrecapli'llca, Wmt'm ·alml. $& nu doar a'il. A!'ic.uJm cu,MClnlle illlcorilJ.tic:e !jpUIleilm, Ci1 ~.~ infe1¢a;git [Otul~deosehindu-.se de lOti tinerli cu cru'~~neam m cenraci. ~m,r~:rm hOIl.'u.it ca de' anmei :lna;in1ie :sa-1i pe.ttell.¢U \!'ia'~'a hu.ftlch.ip deciLmajmmu:ea 'sicllimilluf '» itali'IJplof. denareee b i1llte~~g~ 'sa pUn.a. marc piel pEl vinule ~i 'iii renlln~·19 dcsmtare ~ 1a v:i$ de beJ~'llg. I atii cum

~ ~pli,ei de ce dlevem::a tot T:ru!is.up!mJ.m-ptIllll'll.

eel at dn}r f"i::ill rde- "V~it em :I:lU.Pu.S'llf~.c~r llraaiei, Aoil Ii br'jJlpin~t.l'~nl6Hln:e3 ]IJiJlioo}'siollln. Dlon em imm cun"Vll:lli ea celece zvea io. cuget,

93

~cte 0C- pflifliSe.s~i'a v;atB '11'1 Ul:mJi_ unai 1nd~

[0 JlLO;;_'ter DB erau doar apilMj:u]. .~; mai,:muIr 'ttlca !neep1!c sa I.e flcsc(l.p~re ~:i: [j) ~ i I ad:e·viiraf. n~ la preamutti .. tOfU$i 'a.aip,v-aIQ rindtd carom d.ac~ z~j i ar _fi ~mev,CJit, s-ar fi punn af1:a $1 Di(}~ uY,sm,,, ce~ ~nu:r14, prln Iatermedinl ,caroia propm Iul IV Jjf~ '~1 a em_lc;;:eL~l~tillClr sii .l!Ir fi -putDt sa fie- mull imooll'lalfititi. Pentm real!:izI'l:rea ace,\'iEur plannrl, iii ocotea £5 III ste stl'.i!c' necesar lea 'en s u vin la S}'rnCURil(ftlllrtdata, ca.,sa panicip la..hDlii"~k ce se cuveneau lUll.~e. Ic3ci i~i, mnirrtealcf,t: rtmpl.l~ pel:recnt1l:nprl:UD8, cYnd ttJll:!ufitltul Ibn in-

rI. c~ I tl!Se dorinta. iii upa 0 tmdD.im. a :vi'epi mail b~1'i ~l DlOlLl Jnrmoasii. Daca despre cele ce- pUileHI h. ~~ ,aT.llpuHnM,iJllt~i Dlony$joo~. sale aeeepte, m ~rr~r~,a.~A tom ~Hlrfi pnht:t in:'ititn.t n a'lla: Yiati'i. fQfieltot:. ttl respe:dU1 dreptiifH, rarinrliccluri! fiird.

exe:c'l,rUr. flttit 'r;Oa{e: mlelLaLte ~k. .

Ileb-a ~1-.rapi dl: oe-i acam. mU~LUlll.r~ grnll'el divine?" Vo-tbea ill centinWlle de»prefuoopu:m..

nle guve-m.'iJ.ii ltd Piony~.i.J!)~ reel T:i'nid fnltaIiu. 328 si in Siicllif!l., de~pl1e auunrham-a ICe-ill ,c;:ri~gm;e m acel dm:p, (!h:Hi·p'Fe linere~ea ~ suidauiile ~a~e -de

use ,'ml;m~a 'in domeDiul mo&~fiel,!;i al eduea-

h.ei. tll'~:rJjtin'.umet dMea iu~igprm ~l flI:popj' ~i neanumle hd ,sinl 'pefSoam: bme prcgatt~ sii

i ~ltel e.~gl ac,ctri na pmre&~j,Ua d,c.mine si 'remiiJ e male de.spre llIiata. [civica). Ca atare, ace~tia 'e111D potri:vlli .gli 1}i1~ij e iofIlW n~i pu:z.iJLi va a&lpm lui Ojonysio!l. eel TIl'lar. in ~mud t:\':IOf doliIe 'W::'

om, A~Ia, ~:6"'~1 auoui .riD cu,uJ ~md Q!tmm. C& ~ odmiOiul. arfipmm fi tradusa 'iovi,atfl, spenmta

ca :fficzofl i sa ajL'hngi ruaml'1 de cond'l,l(l,ijrnw 11;:11:'1- rilor ,ltnilil.~i atamle1ti•

1C<m1_~rea eJ;iiq u;lI:m.mnutill: lui -:mon '!j;j:mi:liLti! h aIte.le pe aoeea..'Ii Hnie. P!.redte Inele 'pen>uo:a1c despretineret U«li! msi ID(!;n'itite de 'temm in pr1Vinlll dmmPlui pc care avea s-o apuce, La vm[a hill". tmerH suit otirCiiJ.d ».ua.:d $aIilumilt.e ho'liriri~ 'La: ,uJNl si lec.hlmbe in opu:!H.U lor; Ipi! de nillB pru:10;. rna hil:.uiam tI'JUl~:i, plo" s!:l!kl'iiktea nm1scUli a ~aJ'UC[el:u14i.lui Dionj .~on:tlrtlnlatJ_ ~ cu 1~1nle<l ~lC 1m. Asa Inctt, Wru!Jindu-m orne. am in.oepUL "S 11 pun in b'a1an.~ daci &a plee san nn, in ee anurne ~ Iildilll1 ~j :Ut cdc . dm ~ am a;jum ll:l: IC-Qn~ 0.3 aenm, 'intr-udt:.\lilty s-a i'rit ecazia de.a 8C Ina 0 de'I;l]Z1Ie. ~

Din n, ltac.iilc.l..l\l,=;'i a'!mlefi~ gil1Qud, l-~1adedlruil pe ,D iOl1Y~i'OSs,il., m~ cherne, iar el, person al t rn-a rugai prirur-wl enrier alluisa "in c.h ~e poare derepoo.el:'i, 'penlinl a ~vjr;1it eventUaltrta;letl b31 aItii tttr: preajma.Jui Dionysios: Ml-l indepane2.e pc

e !inruc de pe C:AI,eg o~a d:reapl1i la[~ .U:;:lJDJi !l:1II'p_. mente le pc can: h: vai emrQle'l1t c'mar ,ooeii sine [h:!~nul at! ~Yngi. iofllvc'3n:'a -iru:;:ernari-i ce-o fieea. .,La ce lunpuri mai hune.sa ne !lSWptam. - m-

'94

· cuiev It it'! 11 irn~~1'Gat sa puua in ,pr~cncn vrenna din IPiirc-i.lle: p~ care Ie nutreem dC$pre ]~gi;i ,coostt:rufilJl, Rt,iIc~J 01:. D,acii ~fi d~ti;g(11 de partea mea rna.car un !iingnr om ded~Cll:t nce~.Lllj scnp, avcam im~I6...,ji:lL 1:a tetul se va 8~i co brim.

Prln urmare, ,num.ai datooitll aocstcl mdf,a;uu;:·te deci~j,am. p]llCa.t ell de. acaf:;i;, flU; 1m! d'mmouvu] pe care n. crede-au rmii. S1 IWSJ ~c' marl 1ndoieli $a; I)ll 'C1lI:nV~ ~~ api1if W. :prcpci {I mel o~ru ea un te mJri cine fleear, inoopahil ~a puna pe t(llaK~() ~~ ell d_e'micli P,t'd'(: a1li:\ 'PaD'e.,ma t~rnu_ru ~I BU apar m~ 'postnrll de uidilOr r'1~j1j

d, de ])'io:o., -a' c1i'l1:!l i'n'VJ'tftV :si Ii)~Der~ enoo". fata de pneteaia ce :mi-o arat¢, ell 'call:' ttl adevlir:aE era ·eX'jpl1ill:lf'lOt mm po.G'(:;-dtc. Cit de U;'1nf e.ra s.a pa\casCi' ceva, sil, ,fiepirasit dt: mon lJoi.Q.5. ull1!'l,gatde du~m.mii, siD 'ponrit!i ~lJ ca '!;lxilat" gg viDA hi1illDi~ [la Atenat] l$i ltami\.'i.rurebe' ~n: .,E.i, bine, P1 aoon. ~tuJi-m1i i.o f.a~a·taL ca 'UD exnat. care nu are nevene de hoplq1 san de Imp€' de cavalerie pUDlru a se l!pira: de du~rmi ... c.i d~ ~u.'1I.int.e O1nvlingiIDaR, C~ aoclt~' p:ri:o.'C<Ire.C.IlI cram pe deplln c.'~.r.ienl en IlUOlW tn esti to ~l1W~~a -i indnpt~ pe tinerispre 101 ce el!\te bun ~I J11St a a.-i tre:te rrnm 1 sa se Ilpmp:ie ill1ii tie n1tii prin Jegamd

~ lie prielenie ~, camaraderie. Din pllr.1i:l'eil ltliIllil~ .n.am. gasi' 8prijiu ,PBrlts'ind Syr8icmm. ial'"d-mi <l0J1Tll in fata ta . .PM aceasfu, nu n-am ad:us niei e invrrunre. Dar lrnr p1i.lntmretHtfea dad .. Ilhm'i

de ,mine" n-a f!iJS'~ LIf"il;dati ~J F:ij01.Qfia Pt care nu in~~. ·,s-i ., rldicl 111 ~Iivi ~i pe tare U c-onliilJen iinjn~iti deab."11a uh,icl.tridflta. nar de-cru.'incJ1', Chr:a.r ~1 de 'line .. Pl'esllpunind de pddi". cit ~~. fi m ,I ncuit l,aMc,gamHi. nu m3 ltulniiel:lc' ea ai B v~i I

d In,a ajuti la iDde;p,1i.nUe~ ceter ce 111:-illll rugat

&.!lU. rnai ljLii ?, e.x i~ti~l posi: bflital€! Ui si tc Ii tonsidenn demn de' reate ,crltid~ pemru tJlJ!d.Qih ce-o'unnc-zL AEwn, dm \lina pe·,dificul,.a1!euL[ln~i calatom atFl ,de Eung.i lSi ]!Ie traversarea rni.fii. (Jbo!S~tom:e :P !i1e~~m. N3d!jdHle~ti (:UIn\i'B ~El

in acesr fel si.oc<:lle~tidnjru:w ptnl.nl, lip'. a fa, d

hotarire '! T,~ i'rujeU amom:mc •• .

Ce rilspuJUl 'potflVit putoom eo sasi' ill lfatlJi w;e~tor argUnicl'Ue 1 Nlcl un.uj. A~$i. cii am pomit

1::1 drum 'C:U gindlrl f1;a rna comport cum 11'ebi1J~, ell i:[J'~etepdune. atll cit in,~arjuie p,ntet'UC Qmene~d .• i.mut1~td:c !,l£tfel de Ctimidem~ {lm'lln, ~ in ,s,tndille nle'l~1 6ru:i:t:r~m\l!ll~mi-arf] adul!-.JI~.

~, irua~ma pjum ffi.:pre~jma 118m ~,brnlIilllC. care n-nvea TIlUifllC d~<:IJ face mei eu p.regiinmil" n.t.Cl elLl ~~m:mlj~~ md.ll; prig aCMsl.i pi ec~:ro msa, Ji'mj1l:I7D~\I'Bm ind:a::rmirtle, fali de Zeus, I.D cqlitaf£: ~e ""jir;itiUl'f 01 osp"Jj'Bi ~. totoclata.. evimm.evenrual0.h::ataeuri tInpollivt'l F"dtl'.l()fieicruc. ffi:ta imiI{).uwt uveau sa aptliril liru:a.mi~~ n au-as C'rnb;;j scvere c.a ~in' 1UD ,lID? '~i 1m 'om eemnd,

91

Dw: sa.! rrcere ~,1i 1,110 rh~~b nliffi [l~ ~(;(ru_rt, A~rutrnr,

o ni1l:ri· ~Gsi( [a 1~1!1It!.ll lui Di1cmysi DS.m-am ll:lbLt

~. deeele mM diien ID. paroo.ch:iar ~~. de: vorbe mile In ~!l:a lui Db:m.~n llJOOIre3:rea d!~ a-l dern.±ma 'pe Lingl lir.1IlJ. Am p.M~i eu Jl[J;I:find '!£~J .i:l.jw c1~. mi-a st~u 1d P UIinf~. Dar p.o.sib~Uri(ile mele frau limitate, Dupa . .flJIT,fOOm~tiV·[f:f·i ~uni, hwai ,ca Diol:ruyrsio8i it ~~. tnvinuia. 1'0 DiCil:t c5. pt!me 1"3 cale 0 CQI'1."SpJ m~ie' ~orri~a la-J. L-a 1mootf~ pe ill mid. torri,hie· ~~, ].-.n~til.at .ru;:~du~ll1e ·f(II~mif:2 ~. :s~ .!~le:g-e ~a nOi! il!'£:B]'iI:ak de -prielen ia.i ,1~iI' DiD", Ul! temeam ea nuc umv':1 m,aA1IJj sll .. ] 'tmga·la di~PIJJ.ude.re ~1" ~e V'HlUfl.ul diru::re film ,~ ~a F1..e' TTiIlp.lke s.uTh aeu..zm:e,a dee,(nllpnc:rnae Ia sl1i:dmifl.e

lul.DwlJ. P,~~fe ~~r.e. In $~J;lJcuS;i map~seJil.Srl t'

'tif~pJe 1.'VOFlUn ';;u:m .ci I;IU a~ A 'fum .inT~MOl'igrl

oJ rulhU!l:lirilorc~".l·viZauT£DloDYsibs'~j cat'-!m;ir:c, m5rfl;a~eam in p~Jt'l:ftt de mrui1It.e.'"ijitmtlil 'jtl~l. dWlIP0trivfi, :q:t....,a datseama de silru:atia In care ne gimeam .flO] top ~~ .~ men &.a:.'"1U~ la£i eumvu C'eva tin ~jl' wmetHe noa.~tre a.<rcoose,.8 "fn;oePUl

s~, SJ~ P(J,an-c .ii1:'J~ d\liHw;a,t euni).tP!.t~i1i ,d~m:i.m.cj I"

u lWUL 0 atitudmc de~e1U:ra. A 'iDeertaL ~a n:Jli. imp!ac!::' ~i m..la, fDg~t s~ ma:i liihnm [1 a Syracw:"S""a]. D.1!dt ph~ea1il1 de irnlatru. .t:HH t1 <1\1 tn nnmio de Cii,l~tJ~at~ ~. rWilleml.l. em .~"\I1del'ilt mn avutaPjll

iut L'11i de ee, mJ1 ooplte~~d en ru.grtl:l:l!furrlti •. ,Se ~Ue

'I:' i'!1 ~ii: d oriee mgAmi m:~: :B.IljiJu:j th'an eehi '!!'atea.ir.\1

C U urn; i\Jjrdin. 'in c:a:zID IDI~. ~l.,~ "rre~pu~ iloc!}: bine sillDa lmpi~d:ice t-a:: plm.: •. ,~ic ~ a ticluilt' si ml1:m.u.te .' fm1lriTf!>!lfif1,; de m:u:J"e era imjJQsibill !ia g.\i.Ses~illl' ~OOl'lbii~ eme fraDlti.iili. l~erlJ1i.TI€! .. -smgljlr, d'aca, 'D:ion,s;iDc\limemcell;,I!!Ii~i It:ITII n~~~~r. n k;j W! .rnillf·ar din. sefiFid j,l!: ·de pWr'Jlri:IT fi, in ~ dra.m.it sa ru r:re.~ ~~raml mrs a&mtimmbd br-amdu.l. Mgw:iffi Me"S:mm pe !Jw ~i m""it1l1" ~Ii ordus iuapoi h~ E'h0J'11yslos.:rmlInplme care arB eo.ffi1'fI..~ LiB. l..v~m:U!l c.ii Di.oo)"iios Ii~. pe P~atlM

C1J n~~e do v ~ji .~ IbmmVum~a. - lJ.~

~:i c.mna deyeBiL·.reaJitU1~ ~:a::im' ~irn~'tie~l' lina. acllilil ieR.e ~ ~ iv~ata mJe'V illul DQ¥e:mlt! de bunivoin~i'i, [teLe .rui .Di01l!.y.s!IDS cm~loon.. defupt, fIe' zi ce treeea, 1'am3lsur:ain Care~l ] l!I:3 ~1,l~Q~~ LiDt.a de'fe.LtlI '("!leu d_e·a.6 ~i rJe ,d~riliilJ3e.me mele, S1, cumddrea. drn wall ~rrima ca CiU &:is.~i ~m btl 0 <I~.en1i,e' mru ]UW"Q d ~Gi[ Iu;m 'Dbln~ en rulmia Iloastra de: 'Pti,~,][t:\nie si, .st. EiIl"'J:I:Ull.M t:i.'.ta:i. m. tilr d o.e!! cea care .Lna apf'l1I~id &>"t!tidullJfi'1JJU ,I tnce:r-t ~sU~HiJ.~ I (:;1] bl'natl.Ui!! dlillI!li de ~Htl1lttal"o, :t:qju.[1.elna~t;l m::Q.J,l~ ~~ ~tltoarBig!b.liJn~ deSM d~repede dee i 1fitt'"mJ:ev ~.r~"rm[roa3Ces I. ~Gnp in sine. m, cazuJ eindS-&!I.'·.fi Irtmilinrizal OUpUDi~

ci pl.!]e .m.e1~e. .ruo~Jorl.ct" in ,calilla,re. de tlliw ~i aSI" t. lO.""u.I.~r. pen'trn ea HJ, ame'..'I. fej .~~ 'Sf; il\plllpic: lpen1ODi:lldc mine. Din.p;H.'C~ poe ~m ,~ c:ra dencintr., dW<U'tlce pleca ureehea ~I la ,iteM ('.dOl' 1l;':<lJre-tTli ri:e.Di.guU~: d~_1i spbli:Om ~Itl"('l-ra

Prin w:mar~. nita CIII1! es;1.C' :piirerea mettK; Clod cmeva daun sfi:tl. UIIlU tl91nq:\t al "arID mod de vim nu-i 6StC prJelnic srmttlatit 1:n primul rilld

pentru a-~i schirmba relul de ural darn suf~dll.! .. ~ b'Un:ti"Valn~. ~e., hn::~lIl n.~'iHruea sl-iL den

in c:o.nD.nU3Jre ~i <Ll!::e fH,)V~~te. Dinrlpotfuia. u(len, ueesta ~. mU:!lQilM, ~ lJOO ca'tel care rnsisra In pcfida evidcnteo se d~ed e~o' a .fi un om $'i 001 medic care l!?lchdlll1~w ~adwmc 100 ergia, 'U.D lleJmtinejos ~i LII1I neprlecpm~ Ao{;hm~:i opinii S1rll

" 2Lllah i ~e~.[ Pifilru V'iaJa intr-llD Sl:;U. mdiferrent dJiLa putefe.a este repro:zefl.ru:G1-Ue UJm sau mai IIl.U11~ Vd'Noane~ Daci. corulucmea se ldia pe un dru m bua.dacli ~~ nCVQie. c~a d' un StBt

1 nf,e]e;pt irrur. 0 lm~ ttr'i.IiJLt OllD:!CarD. ,ac~r stat se :uvi[Je dat de n peI'soaI:li can: .. ~e pncepe, Cin:d l' tnsa oametllii po1itir:i se de21C de.B cl1llllwn: dem .. nii., cilia ,IlU mai '_Icrm niclun emp ~'Hasp4il.l;;1e td'f';hlW ,~~ atrag M:oo~ili ~f~'k1icJl'Clr d m~

n csc:mmbata eenstim iia. sramlu:l., lea ~ cind tl:; .. "TIl1iIlele ,ar coni1ltlnBil Q primi;ljdlC J;l'cnm;1 propria

tm "iala. d:ndl ajxmg sa :iib:Ii pTelenVa s.a]j !SC 311

una la (]~ozi~.~ Rum ceea ee CQre~ptmd!c: urn::in~ef]')1:' ~Fij;n!;U.o~w pe C;iQ: h:: • ~ pre;r.ind '- ,t ll!1 pe viikIr ~5 I i S'"~ osigW'e 1'eaIizarea;cli rocu '~smcioasi ~i :m,pldfa a ~l(:em-(l[ donmc, .se tnle<~ le~e eli pe nn a .. m..eJliSitlmll ICar.:e Ill.!. tcJill:Dlits{l

_ fie' in. CUmll1UMt ·met-ruc" 1-~ c·tml'lidi!ra UB "C',' td nie,. i ar p~ eel[ emit: a:r ret"nll.,;d..i ~:lL'lleuse,a:. un b..:u:t,1a,'1 adevara,l, ACe~t.."i. e Ideci jrunetu], [Il1i6U de vedere ~'l. daei crneva mr se ad:ra~e:ll!Z.i, tmr-o

mhlew Ic<scn.ptllil pentn1 sl, de pdt:h , pemrtll n

lQ1

li.mm.Melilui de 3(ltlUm.e ett1hlgr,jditii ~i'miTl .a,~e;~[ chill. DiLQlI datrUlde:a rot ~e,1l. t:.e dble~~!:~.~tUla.:

Am treeu t cu Yedema tearc neeste n;nr~Vl1 8l.:ra ti-ID1 picrd spernnl.a leu care venisem Ia Syrac.w;a. si ·amDD.C ,ei. cinestie ~w:n. DiioD.ysj'Q, iII rlPUUft dID nou !I~i-*l ,nrateuneres:pl _penlru ~u "'wt1 C!WltlJ.zita d:C e-rlteril fil·owrw~. hWiirit.DItl<1. b.dins.'l AU se Lisa invinsl1.

Prin 300cSif:C ama.nU!!lilt~, c(;l1:l~td er espuseeveeim~Dtele rreliminme c~al,l aWl 0 mare i:nJlu~ ijjsupra insmlliriI me,1e Tn Sh:llin ~i S Ihnpu1ui dr am fitat aici2'1 . .PJnilta urrn,i, i'I'Il1 ph:::caL UltD.~j [La

I.- A..teruI] $1 a;pGi m-am inlon din ~ou. Ia: jru;~ IC.n{ele re:pe~i:tle ,il~e lDLIHrGlliYr>]O!<. D~~ mC!':J~ vele pc: c are ~e-;mn. ~ "t. de;:;px aC"lmuli: ~1:1~ ~l feh:d '10[, de~pn::jU:stifici!Jea~l"t:e~JDr uctlWll 'VOJ vocru mat [irnl!l., pentru a da un 'm~'PUD:& ri.splcar ,acclma cam rnIi rot intreoo5 00 annme a.,teptaml de [a oIIL"eruit,i a deua Ic,ilil1orie:. ,<I mea. 1).oooal11,d.a\ii'l d~i:lc sa-mi e:qnim p.5mn:: a "dc.s:P" re m iWu.-rue care se inrpun in actuahll.liltnulie. Cic~ ar tIl (I grcserua. sa tratez ceea. ce este seC1J!ldilr ca p un 1u.t:111 principal

iunv,e.slitic sau pf!!lUru nail.'! nti de. Ilmllu privin!(a fiiinitil:U lmlle$1i ~ SlrllC[C~1i, dacii LOJmlIM d ocJ fI C,l\m:a ~ duce' vift~, zilW£i~dup3 principii

ffllime- ~', in toeercarea ,pem Cl,1r0, treee, sa atiU<I, dispus sa unn~u:iifamrile C0-i.smf dari~, c.i hWc. duca'-i ~.u.. ill ajut ~1i.Il!!!rIJi~ia ,iruma~m.u mn .Hmi~ ~~lZ, ],a oi:ndepH'n ire' fonnaUi. a d1rtodd ,b'"'DBl<1,lc., Wlluu'I Gmdst'aJ:J.1ri~e nu-mi sinteenrte san eind dinw.ntc esre I impede c1l. sug-e~tiile mcle- mrvor fi accepta:te, rnA fele:sc eu str~ie cn.oo CIIII!Vfi" oedu::m.n.t. 53 rna aflu in. p:R!'3jltfl3 unu; 1U~m mea pemrmaj"siH ,adresel qlvinrmt san . -i-1 SUpLU1 unei e(lDBUrni~.eJl".1. neel ~i fiu.I,11l,:euU• Da, It}vWiI.tlJIDi., unni sda"ll i-M da in acest HI un afa1 !ii, 1ft f.alal unu.~ teflliZ, e'~[~ ]Jn~ibU 'si ~g ~i hi ~(ln.JltIg=re v:i,ol~nliji consider insil E"lIi. nu S'I:! ,(.;ade fl a r~]asqii eP!ll~ tringeJea "pentm nuil satl pentru mama ta, chi~r' d acii J'..~m'l. amcto1.ti de unumlte boli mintale. Sa ptesUprunIDll Cl ei due o \lia'tn' care~ ~i mile IJu-mi,.p'lmce, pc-e* ti satls [t«:ej n-o :;i mi &puc sa ma shic eu ci: priuD. dlljeni lId TIn,l. d.- niei n-am sa rna mjo~c sa le stan la di&poziflC pcrHftl tud'cp'limtNl uftrJl"dorm. ~ ahsurde eare mie [personal mi-ar dt:~, Vifi~.JL Dupl un Ulieme!H:eill pD1IiIdpi.u s-ar c:uveni, 1'l~IlU1.l UfII' I(IU] ICU jtldec;~na. ~i :se Il.!mnpurte 3i' ill maierie de p{1,litici. '[)adgisesn ca in CUD.;lll'1;u;,;emapohlIen nu lUlU I ~SL'Iii in regula. 'Ita fI J.lCCeSHr s3-si

.t !>puna desehis piir.crea. m masU"t"a. iu eaee nu se

Inl

g:a_'ie~[e in vfCU I'uimejwe '~i nU-$1 pcJic.Liwazl1 \ia:(,':L. Nu e:ne recDmi1m1abl.! sa s.pTijine usclnmbare de' consduaie m prepnnl Ii~.I.l o~ puutt-a mMife51~ viu'leiil'liL afilD VI~ cil in~,1lini.rcn. uk alnhu LmDolri Eo 'puute n aslns fru:;,1 e~ l!ji woi .. dere de 'C~[i'il;mili:n. Mai 'fut1i. QC;WM.[e" :trf!!bllU.': sii vegheze 130 men~hw:rua ~m1nil ~j :so-i In.d:Lql1ec:e pe zei :~i I:ri:.Jni!ii pootrn sm e ~1 [pcnH1lI pu.I.rie rruraui. binI!.

Dnpa critertul i'acc:stur principii fun.drunbltule~

11' don sa ,~ dlUL,) V~lJa fi1!Url, m'_Dumai WfI1 eu, impreuJl~ u Dion, JI....'IDr-!lfiimit peDionysios~ _\fu.u.mfii de toute, se impunc 0 dH!,"utie serioasii 3..., LqUa !li~ 110U t[l~ eea de ~.e Li]~]c. e.a.re se

liLIymc o.:rga:tti2:atJIin a.~1l1 fel. ~!l d aj!.Illg;i si- lC ".ilrtptD~ti ~ rinc iJlsu~. eit lJIle.i binll: ~i sa II-! fovedt~ti msUu'e 81 ciffl;~ de patt:cu La cit mal mu1liprleteni ~i SllSlIDi(:o.ri. Allf~r. U~OJ I s ... ar c putea cui va inthnpla\ ueea ee J s-a imim.pillt lui DlOJilyBioB uu[l. (;a.te. dupii ee a.f'OCucedt OIIlrnU'e parte Ilful ot~e]e Sicl1iei, de\'aiStabl de brtr.had.

n-a mal tiosl ht :S1~., in mate' 'ItT1S1e !fegil.mi' .. sa. tnt.m~ eondl:!cerl :li.Idilu1:te cdln oameni de'm:redere. fie sT.FIim. ji~, PJopriii sall. mtt.i~; ~Pe we!jl6a. :H2. 1m urma. denatloo,= 'erau m:ai tin en ch::c£:t~1. j ~ a. foml~t el i1'LSll~. i~'a ehemat tn, pl.."liSLu.d I'le raqpwule:ID>e. d~~~ rna] iruiiIJue fUl:-:f!!lei'!i do:u- $impli

ef!keni ~, ,diD oamEllli $iin:Cl cc erau, i-<I im

liB

bo;gatll. Peniciunnl dinne w;:e~tia rH~p;utut 8a~1 COrnfillg;li..sa ia p3l1fl Ia ti:mmJrl! prln. I.li8~ui convi!il'g:iii~Qare. prin darnri -S~'Il!L prTI:i a~ 11m ,I ill h:~:glli:uri]e de 'rudel'!lite. S,~Ij.\afl:at "II ,sc.himb intr""iO sim.af1e de ,apte '0U .mm.rea cl:emlD,m.uS'~~" case '!'D-::i, Zl\·uJt illp~dere nic i Tn IFrBli'~ IHi" n ici ia ~eit IQrescyti ~i Old:Uc~li de 'el. -ej numai m aeesa care l-au aj'u'UU efectiv ':!;a~i niml(;lenscB. pe~I:It!.ud:[

11 m.~.Re~lJlI1l1 ~i l~il 'Wiipiiq.lrL m~ilif[e dH:ltitCl~ii, fiecare dintre de mai mare d~i'l: mneaga Sioilie'. 8-a fol~~ de a~e~tW ea de ~re ,cola.bot~iOO.ri de mncdc.m. ~ n-a Ve::IilJ mull,,!,,,1." ,;'li se oo,i~ 'impo'hi~,;]' ~,ui ~~ iln,otri~u alttui<i .1Q ~~e~L fel, a. dat exemplu cum U'ebu~e 8.1\ fle ,.. n bunl le .. g:tU~l!Elf .. eareesie $i~e. Ptm, kflll~l'.e eare k~ f,('JlInula:l. a tlE!giriuiJ. Jiepinlni, pern 'su t1;iU:run:ion!ieii ptrTa in zilele noastre. '1m ccntinuare, 'ii mn:hne~~ pe flnmwoo earen uSl:r1g!'JJi W1!l limememt nunre:mJ:l~e.leeolfil:lil b'riec~tlam!mint<"'itlC de l:iarl:im:i., 'ei all; Cr'l'ltftH:~j;t OOnd'l.1crm:1) im_pret.'lnEi ClTlJ·~n.a-

u ~11. Doramada pofitl.c.aa:retmma a milnwt~aptezeei de ruM. did. tnJi~ o~,~lj}.vc;W. o!mlWlil I~r de inc~Fe. Ce-'.t ~1lL i:g~cbjrn1il D.iunySlOS? P.1. de~tepf cum em. rill. avea ~~CTede!1-e in nimeni A. lUIiIic; at io:l.'i!'ea.,g.<l ~Ueill~ Iatr-un Nl!:ngu;r~tat dar-a ,t~lmmi.HII Ql! d'i:fu:cnl~. ~i, i:JI.iuLea. l1psa de Pmllfn1 ~eV(lltati trup $i;imlet. Nlil e.iu:;;ti i:nlrndJ1pareot U1J]U] ex,em.pJ.u lIHl.ii bun. rulexist,i\

li}.4

m I1'Utihi'£m:t.e3, ulam ~e maio ,h)a1'C, d~cH.. in 'llilod.ul cum ck1e\',~ ~ti,e' pi:' CUb! ,COIiiI'[~lt

D3itori~u, ,Il:ce.~ki. g"e.l'Cia din.]!:l'i.Urt:a tatii1tli sill i

se ajuuse$l! la ~~ ru~i ~~I1 ni~iilly!ii os :sa n~fic 1.11 nI ~ sa rHspund!~ ra iflfl:!JeJ~lP 1Wll'ri ,tlducii.~i :a1:esc', I'lkm sa~i r:e~. !1:fecmle IPQrlti~~ Dir(}Jl ~i eu mine :G~~amr glnffin ,o.:1I.~J ~fu.HD c~ if!~~t~ltl cal; lTIi1I.i intU de h)MiCI, d:in ,ceroulmdc.lt:l:f. ~I f1riet~~ zulor ~ib de acec·a~lJ Vlr;st~t Eli eIT u-ri pJ~agli i:nJeuStebi G,'lfIlenl die ~a, t[J1i:ni de Int¢bi~~,em r:lli de' vimlle." ~~ a.b'ii:.. ,aphl. ill! usmrc:ma piiio:ti.;,n;1 /i,fu il1l:~~ s:ii ~~ mmtl!~~'Sci Irl~ $ine il1iliu~i

- ~ •. ume ~re\"te fU ad ~v ill,aL 0 asemenealtmpenIe' esa neap;1rat IM~tlesat.t Nu Uhiar ~j - cad

zsa eeva s~.£tr":fi dOl.l'cdiJ ~~ ptri,cul,Qll ---. Iti.1 !P;rn11 ~ Inpa1iO~. ~ (!flu ,~~ 1l(J~ is de.moOos·li:am· c.tt

T1c:m e ajun§C'~ii: dtaulne3~ci\ ~ri .~1l' "Ilv:ati d~mu.;

s;:i lpastre::r:e de pancm. hu ~vlito:rii !i;~h ~it(pu~l ~ lll':l1,Ji[este doc"i:i :i=le aeeW_c~.e. kiL hla~~ ,pnViIJ~ !df:. t!lp~!jTId.pe,ql.fiU ut:F:orn~. ~i~ar.llr tlbia.-& -run~i~. D~i el III fli. in~Ies (:Wl'J neli'lui'ei c: 'iJ. se I_lriarte ~a' Clim. [~proPl111.~1.'I!ItI nni, (Ia(,a ~~ar

d~[ o'Stcne3JI!'!c ga-~i im1:Jtmiti:~e~Hii:~it e.dlU!na!~ha i:"'t ntuaJ.i '~ .. mQmI~, '" a se preOC[Ipe de Or m:1IQ U0~ ~'IIUme a o:~ehJr sii.ttllj:~ne jlusm~e,si de tnw&~izea llImmllJ!:F r"~f'-tl' re.de]'M,t~ :b~aJla .~ ~e:gi ~~i :!!.atf: d~ wiant ii. pefi'I':rUa j[i:iUpe ba:mte 'lHIe) uni~ pol i rice. 'CII:pllbile ca, i1nn;pmlltlll en el ~l prin mror rec.~JnC!'.lc... !;,!i ~e Opfl:r~ de' b~tf1b,ru.Jj", (kj, in.

lQ!i

fcluJ acests nu .nltmm C3'tU.' fi ubutit :sa-;'~1 e'~ti:[Jda daminalia de doua eri '!'Iuti ,WcqIL dedl ~l:efii:rea

l~JI, 'primiti4, 'Cl chW de citeva (rri mai mllil. Dru:a acesre pla:nuria:r tii i ~brni~ d ~HtD[ fi:~ ~ D1 poS''I.1lm de a-I \ine 1"11 mup~ eaI1agmcn CIII ~imai mu.:1ti vl,goue IdeciL 'e peln:ce-au mcrunle pe vremea lui GeIDf!I. in lQC ca, dilpa .duduial3 fil:Ww 5:&4 50il se \! tuH!. nt;'Yoil s,i pia:reasci DiblJt ba:rba:JFi l,br~

A~ilieJ.de ~f.altm'i~ tfitf1uram lui DiW'lI}':siosnui. tID blinu.4i Oil;! oonspimrte 1mpnbi\· ~_lut asu tJ upJ cum dm aifc.r.if~ pijrti aflant d tlH-e!lUi zvennri care, 0 data Iintra$e m lI;:apul il:uDnlQ"ysIQS. lo=m:J tlns p~~ Dl un m exil, '~ pe J10 I GeJ1 a I:li I a D stare

tJ de pmcij ind,!.!scl'ip.Ub iIi' lali lru;i1 $4 m expnnerea' no(!lS1ra se cuvlne 'SI3 ttagem ~j ni~te oOIlC:fuzii cu pti. vin; la f~pte deese'bit de grave. pen!¢Cm.e: Intr-un tmlP e,ltUCm de SGU(t. Cind Dien s-a mtnrs din Pelopones ,i de la Areca 81 I,~,~ umi!:airu~n pe Dioll'l,),s1£1S, pe bUlla Jrep1ate. 00. 'rii.~ul sibIe l, oo]1ia ce a .bbu m sa el i"bc.-nu.e'Ce tu-

'b~l1 LSyrw:::tm~l ~i 'Sa 0 fiedea pen:lt'l.I luloua O!J!T3 •

ceLitt,enilol' C151• synmll'L"mni au a 'All fa.lA de Cion

o compiJrtfar~ ou II:im1c difentR Fatii a'e ~e3 pc Clare lJionysias, 0 1\VU'!le~e .(Il.~ de el, pc ~'l'eJllOO cmd d'I!'1iru: II l:ru~!'ea. P,e. 1iI~"S til, din fi'~ tinerete Dien liJ qes.c_USI,1. ~i-$i dWlJuslli: n>atiiJ [)s:telli~~

ca. tin :1ro.L m calirate de r:ege damn de mi:sl IDle a

W6

ze-o aven, 5:~ acoepi~ ea nCl::ltlC ill rot limgul i~tii,. Dfu ndeddre, Dion:y-siOl ,p'l~a w~chfa . elevettrlte 3.~dolTa, care sus1illileau"c3,ll~iUl'lil.f: ha Dion,:J.Q fosr mtoId'emmn dominate de' idee-III

e a IiSl.Urn.a 'fi1':".tJJia;, mai mergea verba CIJnl e~ e Di(ln,ys.i,ns:, pmacup;rt de p.nJptln~lt ~1u1liv!Jjru.

- e cad:ea ~ ilrl!iJ J Ilt'i:e pc e-mnfi. II ul Diogo D:,ebUrilc·

e m rmarh Dopii C_~ Dian ¥ & iump.tr<!1 tattre

_mbmel:e-putmi1. urma sa .. l1nUiture pee Diony- 1 ~ (&in pOZflj a Ce-;l'Il oc'ur')~ AS'Lfe1 ~zvcmt!!'ri. weil de absurde ~Jil iie-IDIll:"de disp~ Br fi fuS:1, -ennn oei ClIift!. ttl rutsCOCtlUll. erau pe'Dtnl iii, - ClUQ

;..un. ~ispmd1te }IDntre ~racn~rrr g1i iiWUri ~j.ftig .R: C8uza.

Cum_ 1I.l!~aU IDtIm"hl'l tontc aeestea lrebujc _-0 ~Ii~ «i care rna mvim sl-'11W1i&4pei I~a ac.li~ Ii 'I~j~ curelilW:32 , In cl,-Jimll.'!!a, mu;,~ de '!,;i'ut,'1tc:tt1 :nr:wan. de pciemn ~ alfmt .11! luj Dion. m-am

• fa~I,!:"n "trrmlutu_i cu g:tudnl en, in 'I!oc de riizboi I

:l impMl1nlentlSc JI300Il.; dat. in lupla fpe cure rrem neYl1ii si (}o dm.c·'1nJi !"mlJ~~lLO'rij. sll (]Ue· rna "'ilfI~e.~ea i mid inlii DiQJ1ly$io.s ,3 jn~.aL ::i~ ~,~ ;;ll;>LI!!;.r.e de parma lui prio <linstiri ~i darnrl in bW'll" rentrnca, in :aceg~ lel, ~[ ai.b1i in mine 1.1111 1l!l1::.it q 111]], .0l3:rUH !Jli.';stmaL sii imbU~tfite3!Scll im:u.l.gi-

J:M!3 eKiliirti, IHi Dian. Dar- alie se :il"'~1'a amamtc, ("eva Imai .tlIriu, Dian g,.a iotors; i"!1 or~liiu ]]iIL_'\I_.,.ad'o:chtd i,;d sine. doifm{il!;~! C1lJLt';~ nu mea Ie in rela~iJ de: pnetenie -pee rini~ de discutii Illn-

u,),'

mJ.ke~ ci 1M!. Iegfi1 de ci pri-rur:..un rel dec_mmuadc~-w. a~a cum &i) ive~l(; 0 re,lati:e 1:n ICiIZ de -O-Sp-il ie, de Ull{ierl sau (1& 'PMtic-ipm~ la ml8~erii! In .'01 d:c 'impn;jmao n ci~tjg.:tseri§ ~ej_ dei pe Dlen ca prieten ~1. ln COillieJ;m~, d'eCl8!i'ere jj; -useSClfii de folQ~ la irm:mJ~re3 ria de- la Ate-n.n...I~gru:l.u-..uli:ntm ei d:evc", se ~ilillnil Il,b;in ~a~ CUlualc ~~Wi1tHI!, d,~ indati ce~au pus pici untl pe pimiD~t:d Si:cwci :'Ji

"3l't au aft al c-~, DIUll este llIUi\ at acurilar s!t£.JheItiJol' cliber.r~ dee]. wb invitltl ~Ielj t-a rulpim la tirrutl~. :m. aeea ooprejU'I'BR: no If1UJ1TI_aiJ d l-auparki'L pe: ~I, C::a(e:-~ primise C;;L o~eli c~ i.'!i-iUl ffu.;u'l'lin:uv~; liUi1i ~ de mQMl;eB!1ui. deeareee ei au fQSt ·£\tt.La care su datuc Iga,d er t U!J1i :OJ, om <ljumr:Il[mat;;;5.. Aeeasti nelegiwtli ~ Ih_c.iloasa fapti! on -ptll ~-y-I!reC cu. \looma. dar .ruci s-a expwi In ru_ni.. nunte, Comenrm-H ,~i-8ugisi't de.<;.uti :sa f~ii. ~i

b ru;:um., 1'!1 pe vii.~I.'lt'. NI,lIQ,WJ_- un ~ingU!F Iueru .• ~, don torusi it. ·au::mg, ~ arsrme !is resping .<i.-R-rmalJll ci in z'ile]i:'J no-a.;;;tr,e eel deil an ndLW ,AleJr:!~ 'fiIJ:ttI.lil_ ~i:nc. ,Dar este: de daln:ruli.mca.sa ublimC? eli doar 'UD ~.mgUf bitrbat - atenian ~i ~t - nu l-u tradat pe DioH!, de.'f~ ar '0 putul pc ,ar.;.c:a~t'i'i caW sit c~ti£e bani mut l;li nenumirlHe drSMClll~I •. Pe .ace ~ta i nlii. adeviiral este I tie· DrUIlII1ll\.( ~eg~ "' prielem~ cbci~l!it. b~. ei CU1IUjwtl,t,ea, Wltu: imd le~mdii [h-e,r.&ic Jl'O care 0000 ~sc-ir;or iu marene pune mat mare pr-et ~it Fe ,I) imudif-e ~l ereasciL S_ru:t de Ream. Dar; dup ii o-pltda mea,

m8

n:Clg~·ri Illii Dien Tm PlJt ~op-eri..-1\'!:~~1 O~lll nnstru, cacJ asemenesa eumeni nu 'ilonreazi.c:

T care acestea i e.~am,_'-nln.m'lAII$a 1ncit prieteni i'

::; rudcle 1111 Dlon ;Sa h'.aga &m,gud 'conc"uziUc.

in amra de 1I.r:'eliW1., ~ dMi, pentrl1 .a b'eia olll'Ii.

~ ya da.u ¥ollli. c~mli, co:1mu1wti in al t.reUeunnd, ,aceE~ nalDn ~ mj1iootiL D~ Tlartu:ca Tn,~3. n~.ci S.icilla. m!; i 'V~-e!lml all :stal -DIll TJmllme

~ ~ ~jtmgd 'snb !'Oriipiuirea Uilulr cnlFldu~itorl tim, mel pltnintmri~ ci numaj sub pul1!l'l:J1. legiler, pmlru bmclc tu:lw:nt', ~liipir:Urq_Q ~i s:upu~i. jentru ,~ ~j~lJjli., ~tI'ku i!:opiii ~m ~ urmssi i ac:a~ltmta:n. Once ruf1i mocrea:re 'Conn:ari d.ut;:e 1<1. de~lnl. ~.IJ -nnnUl caracrere jomU;e. l~mJJO:e(~dt. .SicLajl,""1 emte

-m s~ln 1111 ~ si. remumudi.c,eea ~e:af!ltii. ~

_ viitnn~sr~ sooo1it de zeir~i de eamenl dmp'[ it bun. IDmlru. aces-tea ~. JlUt bqcu.m d!! -aserrU~TJea , sueeesa' .

TeluJ pTDpllS ,am ~-"ll m_iU ill'tti~ ~:--I r~~ impn~lIl1a leu Dum. ~ai en DiIlJOYs:l.os. ~i a!CU1l;;l" pentru atrera nad. Tm-preunlcu VOl. Tadidarci UlS ia~ Tn v¢;iai lui Zcus. ~ti I:J plr"61mettei:l frei U. iHchimrre:J~. Lua.ii dwi seama I a o:;-all;p~ Dj,j;1:D)'sioo-¢ llmn T'lhnnll. CftrC'1'IU ml-a dat aswlf:li.re. duee .aeum Q cxisteuti nI rornlI W pUll<::utii:El; aI

'IWil

doile.a, d.ffit~~-sec .'il'~li:lr~gijmil!!,a.~1ll:~i i p.rm;tr-o

c:' moat1e. ,g~ori!l)a1'lii. Cii:cir~sem'e. $~ tmliUt~r. d!ild cn1"e"llla se ShOOllb':',~[e .... 11. dClP:tndeasci tim ee-i lui bun PCfttm ,5.inc~i peumu 'patrie ~~prui~ m~'te' ee-I em hi.l~t ,s~ pliti mease,a Kilme:w dU:I.tre nUl nil mel!emUlnl.0T ,~i.d'ru:::a, ,lj::1kSUPIiI H~ eli eineva ar- n" P~U;tn.11 acetorn, JiIJ"tWl ]!lUi IDIrlseammili m~ 01 t;m~~. a~.1l~'Um ~d cei mw mmli!jl!:ffl t'ru d.e' ru .fiD~.tri. ;C3ci penuu lluj;lul nems.ll!l1c tit .IlD ex; ~tii. ,nid T'aU. ,ruci Mne ~te..mJ] de. mcU'ti~oa'~" Vel,fn ulCj, S.C 1"!~Ultc' 'v;orlil;i; d~~ I~a cev8_numm in..:rapflrt; CUI "\L!iIi.fl~roJl, Bc tii mai

J.]S este l'Injf,fies~'rnrnt Ide. CQIF'. 'C:md I~a no, e~tfl pqu~Xi ne r:eilenirn:mcmm.la-s:tta\l~dltlrt .In"""~tu.d S@le"'Ml oCjjiFe, ne VOSle.o;;c; ru:Jnilrlt~a, sut1el\llJJ~ illl e'ri8reru~ judetiitU dC;i'lpa~ in mtal;if~3, ajnoge sw1eDlJ deSpiiqildcl;-oiD'tip. ~ ~~_ 19m i .. p~m. JaC3J'\~"~lSm.'e ru,pus_latii Iilar de ce.{tthuh~ ~i1 privim ~s~a.'\l~a ~a Il'f rauJ eel .mal -ptltim lllS~~. en pe e :OBQ!;}siltam de a 'iiru:I nr:d: pe.deA,Ps<l Cll\!~n!'i5 ncnum,!i"m$~lQf lHlasCEe pii~aro :&i ~>t;adel',II. dacit '''1! II: sii'Vir~;im afi~ 'in~'C. HI! 'imca:tm inti,oj ani ca I (loon IC~ Ji tIDdu~e~ite' 'dopii m,ga,~ie, dar esif;e s'kac i:[l N.idruite @itlQ.m.hu nu 'VIe.~ sa uscutte 1cl!~niIWc.,~. ctod are f:e¥'(l de <!!."l>ouita:l ..

hatlLll~i Ineepe sa lidiU Ca, i!m ,,'Ullll!'ilJ, tinj~tetarn tel:nIlU-nai B;pte ceteee i "1;-e JlI;li.lui p!Qtthdle ~i .. i' s.aUst:;:;ICli '£@atWl'ta, ~.ele:I'l,.pnmiri1e; jQfS'Jl.i~e, ce1~ CiMre:' ~il cJnp gK,$U simI am~uite Mrorn[gL .fut

nll

erbirea sa, nn f}!:iile m NI<:JN s-I"si clef!. $e~a de -<.: w:mfu1 :IIJot J,tve::t.fl3:,l"'tae ~ak.reprOli'jiUbjl'e ~'i In

-= l1eajl,l]jB~ ~epQ~~c ,~ju.lJ1gecIm, guc!:: u£:t1,uoc

~ow;l. 'Mm amlr ~ DU~~i di ~i.\J~,e ,tJirUm

psn de glQd.t. plin de. ~ne: :~' intind:c pm 1ft arm fit in IllIt 3 ;m;a:weuIlllJi, drum rri pru!i'mH:a, d~e .3 .

., UGOli~~ ntiila. ItimJIr ~'i1 111 e..flI:C dill s.a trilG'e' pee -::-~! C'IlI.~. c:u.-pr-'deju'll i1d1o;]fcemsub pao1nt. ~ :.w.uoot deblestem,

~Iin, :l!S Ills] de diSiDUmuri ~i _aJ tel!: de ace.la~ let 11m iztJutit :-! iI;~l ~nvillg ~ DItta lie jusre~ ~QIr m care l::redeam ~i raa indoia;;li. r-~i.Ie' ;m:i,~,~ .If IR;bui .s:1i mi, 1i'.~VM.it1SSC, I~, ,~~ 011 tIel., ~i l'mpc m V8 lui, ,DiMY Ri!l)~i:liS u~ ~hcI!1; piQJ. $I Il.C'iga~i·,·~ Dil1I1L,SiOS. mi~ilU altus lrlg ~. n;li~. d:J!r .in~l~C:aQ ~i 1T:!t~gjimne:l'liril ·cd •• mare ]l)rejurlicw. Crumnam~ {X'lnU1l @,au',di:-;!]lGI$ l]B uIIic~e nu ~nj a 1'l1l mjc ,a 1 [Ce:ll<lJ. {l'iilllNl sa 111:.:,c L3{e.l'l.e Wl~a JCh:ep~ute.:l. Tn ~I;i ee Dlo.n}'si0~, pe dHI111.ili'.HuJ~gij sl1Ie e"llnlilriri - ~i dn ... uve'S 10 IiIlfil~ f1 f£:lUareahi.l!i -p uiese ----"-> irn~~~ $& se

d es~~:r'~e l'lki ,Glrepttl:ut':. lam. in aceastll pri ¥ i utA. .J FiJ02IJJia ~i Putewa <l:r n tIDbIt gffi;~i in Ff\sOMaJ ~LLDi()n3"s'i 0:;. 10 ~ de I.IfiU'I; $:l milia tUtIImr:. ~,~ i .Il-a.ili nUe:ae,WilLml I :iJJ_mod,1io.pedG. j11st. d ;U.:i ffin.~IlIJ m11:1 i :}tatl rajul Qea. i1 indi ~1lj uil' nu po a;te fi ~'Gu'l ttull.1llii ~ ruJ-o$~ :i:mclICC~a'P~~ rc.ffi.u1 d~

lU

vlac~' dupi ~dL1f~i~ lJlqYriiW. indi~'ew~n;t daca no a~~acF4impuls''11 p~8oo!iii de [a :n.;!irum s~u. data I-a, '~ohmrli1. ttepta£, prin i-rocye.~ Wi'lor ~IIDd,l:1lmitt!'1i bb:lii:: in~eu'onal!i. Dl diterioo oca;z:u oferm~ de. V.~ 'pDtrivi~ f~[]tt1;I a ... l mnne~tQlin

c seasul 'L::;e:10:r Lie mai SI,[,') .. EniF.-~n ~8rful de ,reJu:2: enn~tit 'fl'llR hrl Dloo)'£J!os. ~ric.e 311£e'Y~, OOIil:pa~ tal ou, .aceaslii vfuii'llili,~' ''pa:r~~ p~~gt':dY. UlCi~I lui Dilon; r&~!<ia7:;;j fi dOl sem1~ n )lnll~odat la fu.l,~.Q DionysliJiit EI,lI ii!1Na~t1u bme ca, aiila. vreme t.tt narn enllor lees to ingad1!li t :;;.ii aib1i llano lmU de:.'!}1lie alti:l. 'rfl iUl,pre,1umma cind Dl.0h 0IiIl 'fi~j;oos sa 'd~1ipilerea etill.Q. s-ar fi botjdt plThtn!ll, V!ioi (1 8;1 f,i, '~~n-mi, d~ eond I:l:ren~ dfcit pentm li!lnn.at(lillWea ~

3:J.r.i CU pcicrit~ ~-ar:fl (JbS{;ru.t~L patria. Syraooia,

run. il:l.U'{lIJi.4l;-:tohj'e:i. A;poi.oo s.t:dilt}~. ,ar :I:l re~ ,!;b~U' ~ I ibtlfil11tQa.. .M i1 lmiiI1&l, pe difetitecIU r i:nOt:~, m:" ,j)) pune m, 'vig~amGel'e. mijj ~nne ~i '~ruL pow '!fite:lia!~ pentru OO~~L:lml Otsa~i~lcu~, ttl lS.r:rt~~t, li<~,.;arn ktlmj)tru, ar:enp:h '~Ill::: (I acttlinc de: ,rcpopu.h!.ren. int~i ;$j!c:iliJ 'C:U rullmii[g~~ ~~i], pelltnl l:It ueliJ:mra de ~ :ii3pl11i:reupapl{~ I,a\illur negreeestr. P:riJ:ru ~(,:"'il~j{,l aotiune. fie ca. pe unu .HtlI n alIH!Jp!l':t;, t~e- c;s. pe aI~i i -ar fi~up tl.!i',

II) .• irf i'il)unf moo. hiru! de{lll aum iJOatRHil!:rOO~.

Uii,~a. astfel d~ idC'~ .m" IJ Cuat pWle ili1l'rllt'lh::§ 'de

U I1bmil,a1 chq11. cnrnj.DIi. hullina:~ !lml urn dedi~t ~~[[d'itilui mOilio-flci.ePQ.~iibil Cft aoes~ll1.poo, vir- .

112

MI&UlwIW'~-T" uu I III. ,rl I I , II II' I

rurea lae~[] .avea, :si.-t i 'fMl~ll remnnclc 'ce-J :i~[~gaSCe" ~~ a.oo;upfl\cal.mffl._Sa pJreSlI!:Jlmem insa ~ 1 .Di.cw.ySio.smi~ar IT dllim a.'iOW~,' jITdrhl~~ ~3 afimlca at':[;1 IlivUld~Ci~Li$ai 'in, Q.eh~i mlu,rl,lr

1:uTIC'nilor:. ~il a,~a at fi .~" Til ~nt de Il1J! a.~~~ oea ¢eznooi'IJwt,uu oom;oR, un.d uh lE~uLJ:l:.ii'iFtn,. ~1l rn.ddde.~e1!!. 0 mfletr.illt:ateadt:giLujm~i'l,cffila ~. este (-el miLl. run n :.....~nl':"l';' 'l"01I1n"I~n'n!~ 'iI:_ ........ "'""..,...

~ . _ I •. - _ ~",M 1.1...111 __ ~ ,~HalL-~" -w l~iCl

.::... iI.tI Itijd ijci,niJe hl~l'elfil:lt:J~, en ea ~i gases!: hran f't, diu e a: ,mde~Tl::: ,matiticrJ:!uCf.IlCctijJ ~t care ==:Vlne tl1<nar pentm,proDrriull.in:usliw.r. A-ccnstm.

:>;:' ••. ... ,~~, .... ·.1

• glJnran,\,;.t, a \I~t.talL ~.;,i r:fu.i.l.:W::nat totur, pe:llm.J a

.., . - - -""'4i::il -

iua 08.l'a' •

T ohl~;i sa I,.i~~ b~ n panil' ~[ eeea 100' ar 'JllIlca ~ rn1J"leili:".fl~tl Ii: 'lJ"ria. ivrut'rt!le [a mta;] h'ui" ,au,::..,i~ .:-,' nefav0Fdbi'Je. 1m" m!idu i. d!eci. is 5. v a, 8ffitu1~sc pe \I u~" m c;a[jl ~ de Friete<ll~ 131 lui Dion, ~ canm I dUim' ,~rhl "i]~i in ~l!1tifkw lui ifali de ,am~

I 1n roodu l SiI1U trltel ~F't dr,: vilti ~ ~i, 1ndifert:nt ende e pn~ i 1;ri'I.. S':'d~;l tradl'le;elj Invi ata ptaIlll]l[[]'e pe ~e le ;1IV,W. m t:a.d1:~i ~: bl'We mdi: care era IHl1!Jn aoe~uOT [pi UIiiIun ~i ,.Jtkt d'~st~, di~

=:.'.I.u,'jil ~e ~i!I Plme, t\celar dintrevci imla care nu e di~p~ sa"'.'jJ IrilJL'd.1li!a8d\~I.ata du;pa. feltd in ~.are' tl'ffiau. .t;trfut!f)~H nOitd" irmt1Jlt[llI .. t pO' 5pt'I1-.:m ~ c i ~ ~l v:ll 'wa ~a truxf.el de (GIi ~ 3:C ~l~ M-

I.: -rga'Z,i1orlui Di,Dn sf:al st~tillm-,-pli:: UQI !li!i~eJ ~I

11.3

de om ~. nehuie sa~ c:o.n::ridera(:.i' demtr de :iIlr;re&te. n.id·'i]I.8~ sa duel 1a: lOun s·ti.nri[ 0. ilC~l!I1l!e ~e:do!l1i it

finpreu:n~ cu su~p:nimrii ye~ni, tre bni e:-lii !j,iI';i adresati alIt ill. SiLiHa, en ~i in lnrregul pglo .. p{lnJi~$iI.~ uner pe:r~UI.WC CIt h:nul (!iiferite'. Soup.ul propus: ~~ IJ[ ~a reeolQniiz~i inl:maga :Si:oiJjt ~j s,a, iru.tauT~~~! pe '1'1'1~u.~.&t 0 .legj!sla:t,i:e in spiri 1:t!!J eglili:I~ in .~ ptmrJ. 'Sa nu ","i fie ILOOIDil mci de A1tIIla. ~'i &0'0 ~e gi."le;sc oa.men~ eare, 1'1rio calltilf1k loll' morale, se dQved~cmpenod ~i nrii.om men-lulU urea aeelera C!ne i~~aulii.neaz_ii prlete'ni ~ lega1;i pcln l~gea G~~ten~\

Dnd:i astfel de ma,;mI vOir .fi ~tc,. dac! "fI de aiei Inamte vepfi l].etn.ectar preocupa,y,i de'!iWe-

e in~i:.legerl ~:roCllll'l cele C~ se ~v ~ .z.i:l::IiiUJ:::" 5:li~i fi~ limped~ n8Ciru.:i}i'hb~1l ~ t,a~ -p1!lP:m.a ee.re.~tgC~ I-a hl~\tt{tJ: Cg un d:~ deminle ~ p~ W pOptlF: m'~i.W tle.'Cm'l ud illIelll.:e I,\U e~tll.~

337 ~a illl~ i~~in: din sllreriJll1l: de~it du,a~,. «:i care se d<!Jveil'eM! lnvrngji,n:r.ci i'nt~!~.ua ~~~~iJa r£\':~ :liSupl'a Md.veFs<uiJru:prin hl~ta' tap ~aJ .P~ Itl.::ul crime iii Bcte de rnhilllllirI2.llr.Jlee de to~.~ h~~, ~a ~De cruo d, ,:i.e; , .. tFl,pmCil-:d:clh ~. :sipromnlge h~gi, 'ob.hgawm pen,im tQU .. red:f1J![ar~ !I:Iib dlllpa p,ro:prt! le ht1~~, JIk:.tI. dupicel E .rue m~L~ lor r~Ut]~l.;,ma:icdepWil!l,s:!i ~(:1~ OIJm sil lmp.un.3. a.",eem.e,rma~gi,rlu d~ ,crnI.'1rn.,~ ~ prin res-

] l4

peEt f~ de iil~~i ':11m rrica'~ -pOnfcj~a. 'p;.!)l.lmfi[ sal se bnplllmi,'ctarputelei:Jl]!5 ~at'('l:-e.~ ooi,~ gn"'e:n1~, au dDblrrdit: .. o ,r.'I'~Qrila lll!lt~lifl i ~'!;J1I' & wvmgfit0d .;,.,]1] W;lo~C[. in sensnl cit i[l~inga!mllil $i11t ei il~i~l m mare 's;li~~ioo~lllJ~'e::re fJ~prln:e' ~:(C,' cl! ~i :p:ro,iootfi:1el~r. b:tluMv ,SiG!B~

~I~I J,li:l'~ '0 .liI~ bormp ~ UMe~lI1U!lllrul cue 1~~tl:J:. Altil F~ibi1.d.ate' sa se pnl1~, ~pI1i1 -:ufurillfli:'],et !!lilU,] is~!i1!t &~fiu de I u:,ff! inteme nu

_ mtii. 'iu mnd Oibil:liflutt, 'illl .a.Sienn~.nc 3. g:U1l~!:>~ I] 'l.Il:cedii FiHfj ifu~w' msco~6, a !ilI~n~lh. lAlr,i.,

:::. nerntfeft~Je'.

n n cl YnSi eei ee au w.~<!~ Rliilt Oi. 8i~evwat Y1n:v1"~i ,d tre:buie d adu!C:i unwllW!ii~~tiri 'ill Eevinl!tu1 sens al c!trvllDru.[ll.i46.1Pre()~llp:nea 1Q;r ~Cfit,a ucT~.uJi~ st. Be de a-:l atm.J.t; ifl p.Rlflriul ~ Cl!fl: tlld~G~b.i pe ~mii h~1na~;' 1:le ca'l:r.'",i~~~\I' _.:. relJI!e:l.iuf3di ~a, 'Glreci.ei. (Ju p.Rdd'~ b~b~ 2 ,1'f!d, maml'!,; ~8:11I.t 00 :£ru:n.llie! S!r.\img~ 1fI~-

usl ~.i. il tI~iirl, ~ can. fOOii)e~d~pvJ~ .au 0 i1vt:m

_ ... tul de mW'e. Pentrn n C:wu: ~~ ~ce miidi; ~ ""iHlen. ]lu1Jt~fiml' d'e eineizecl al .aCOSl.m bilib<l'~~

- ~"'l:U1Hi.tlii)f. Tl!e];l'lde iD:c~midJ ca. lL.~tfel, ,ttf)! dlI ~a 18 I~P.tin, n:tg~ll'Q:tj ~~prln ,~tlrl .mlle ~e.h:mill!IiJ, 1Wf,!00i sa ii'll! <l11\gaj,Q.~ pnn, ju.:ra-

t, ~i, pen £rIWI ,samillit de" ftre~\CJ:ta legi ~ru~ ~B ;orde priW1egi,iJill.cii:J:Ivjm~~r,jtpr.",id ~,vilJ,.

ei sa ]]lUPia 1~. dhqnntitia mti:~ ,om:unii:5:ti

us

[rli:: cetli~uila~I!!Il.~i dreplliID. 0 d;lliill:gi'S~ is"rabiliut. dt:£vut[_ar~'1t OrHsui:m in viilnr dq,}l]'JdJ~ de lUel inalfiu~ dB "imprejur,iirL Sint de ,ru:or-d in\,Img~)rli c.B ei, i!'l~mai' ,,~ ~i lE:e~ lnvil1~~, &ebuie Sa~!l= ,;upuma legiiQr~ ~Lm,ca 1001'-Q ,masmi .$1_mJli! mare. amnca sta.blhta~ca ~i_tnnorirea 8tamJui "",im~

!.l w~~jurn[j'.!):~._la~a, a .s'U~I, $1. .8.~ul1ll. Uil.UltOC sufedn te] ur 1 in C'iU. oalfltrJlr, dege;ahn me ~'>Iati citati pe mine sau pe [Jricm:;~ alml sa va dfirn ajllrQr. d'flC8 este ijI,(1:rba. de..."Pre oam e n , care refuzi iii urmczc (!'cl~ LJ:I; :lltRbil~c eu aeurn, ,A,ceste huii 1'lirectaare CCu"i~~'Pllnd de fupr _plsl]ulld pe care floi" DioD ~l cu rnine, ne-am gindit 8a-JI Oifenm sym.oosanll'or. E!st~ verba . despre Oil d,olleaplan. Primal, in mI.mlp~, noastli.a. €::!F.3, sj..,l..adlJ.Oli:m tEll lndepli.ni« tm~t.Jmi en i'w:iWjl~ Di;Wl,)fbios, peutm, b~Il:' gen~ Dm IJ ,asemen-eal rncen;:I:1Te a fo:;{t ~dWmiciti de

I: 0 so arr5 m ai ~Me- ca eame n Ii. A venit aeum rtndul yitHlln! ~.a incer,t:;;qi t:u mol ~ml1U seeces, Cl1 spn:jrinuL ~urtii ~i ell 3jU_1lrruI.~iFQr!

DesbJ11flsa eu sfmurile ti recOJlliandan~ t1ide.

D '~IU!I d~ prhna mea crull.tone la fJionyfilos. Ct1l'Jivt:-~'e oea de~il. doua, jus;tificare:a Iii temeimile~C4 L~rii. pentru ·ce, :irllc:r.esati. cete.~ .u~meaae, Ptim.a pane a ~edtm1 mele in .51'ctha

'\ l ~ - Il.,lliUl CIll In am'mlli rela.l.d - hFU inc.hehu. 'f.ld en. i:'l 5a h avut prllcjl-ll de a dibcuru CIl prieten i j

[16

)1 consithcru Tol. D.I'Qfi. Mill m~iu. <Em Jncercet prm toate mijlnacele sa-l rae pe DI]unysios sa. L·edeze. sa~rni dea ld:rumul sa pl~c;. in, eele din unui, IDn'"'jl.l:mS, la m,el~!!~Je8 83 ambJfun ~ll-;:ilc. du'P~ ec s(::Yn ml;hma ~ E'J acea VfCliillO. wu-:trlw,iUi Sicilla se li.hea .. i1:1Iia:zbru. Dio~ty.sms ar gnmema en ne lI7ft 'Clh:em..u din, noa pe 01 D,[l *1 ~

e mine Clf.ld 1fi va mai iDtliri drnn JFIfa. Pc Dion I rugn en indep!h1.area, lui til a-n ,cousQre I~P[

m eJtil. c:i 'E::t -pe 0 siUlpli s'c1llmb~re tie doroi- b :lliu. Cuacesm promil5.e am sot:OUt de cU"Viifit.i

:;,3, mil pre~ar~e de inLoan:-ere. DaT. inliam dupa

~ pffCWl s-a ii:u:hcii:d. Dio.ny31m pill: miDe. n:J~.!L nvimt sa Diiii rotntQ~. in vn:m~ 'CC pe Dion l-a ~aaLta mai ~epre mc~ en <lU. tn I:;!e 1ma:prh.·ca. auJlferenl da:- UttprejuclI1, rrebuia sa vin i:n:wdiaJ Diem TflJ!;U,i tnsis~a''PeaylJfid ~a'pOf1I:te~c de i:.ml3- t3. Ille dru01", din·d.if,erite P&'P- ale Sidliel. M!I!ieaul

qb ,ciiDiooysio.s, flit.'lie.~ acum euprins.din fHJI!I

-Ie 0 i1':XttiImdinrui pasiune ~ filozobe t l:ati jar- -peuliTu ce m-a II'UIg~[ Dion. i.J:lsi.slelll 'sa AU na 'nlSU'a~ aceatei chc..~hi. ,o$tiarn.bine1n~c1c.S,

_j 1L'i~II1ii:n~a. incllniirl spre ill ~f.il nu sin[ UIi1 ucru :m.;ob~~U1it ~a oamenii tinerr, Tmu:ji, peruru u -nomern, am lmn de-cwl:l1 dea nu-i aseulta niel,

~. Di 11riI. liIirri ;pe D:m.n1SIDs! f1 mi-arn &.Ilii.bal bune-

r re!.aJ,U t:LLliIllttndn·j l~ind -aim ClW:~ll'll clc :sint m1 n in vlrn:rii $, m.ai HluJIl. c~ ~of ce mi 'a~ pmLI.llea era in (;-ontrad~Glie QU inte-lege~1l I1cnstri:..

H1

'i .• ". '

mINe u-mp, se pnn; ~a An:hyu;3.c$ ,~Y~niL 1 ~lmO-

Illls,]o!'>. l'nainte de l~,recar~a mea, drept este, &Cgoc~a:se.dl_tD:I:lJ~ Altt~j'hU.. ,laIi:I]J;ini '~i ,Dij,)nysif;)~ o b.rne\'~it5 tnldi!g!~ ~'abi~~upa fJ;ceea; am

~ pomit Ila. d.mul~,M~ departe. in SynlCI.liSa, ~ un unu_mj[ Jl.I.IKi:~ de o1\Jnc":nj_ cam :rusl::'SIeifl, im::.kIlr.i~ tie Dirm, d.~ ~i I) ·~h,a. lC"ategQriej ~ar.G ~~ afiM~~c.]:h: "e\l:a ~1e- .L1,l JIJi'miL, Die aici ::';If:: ITugc cl min lea J10r era.llifiIlbu:i "<I.ta ~lI1ifiv ~~i nte fil~ lOO:c.-e. DUpa, Gil~ biJIDute.sc! ~ ilSe:p'l'OO'~ (l<Ament i.YJ llIlC~'I'~aL so1i ll;1,f:Eed I'tiil C-U Dtony§tQ~ canVol~m pe. terne mo:t:Qfice~ die :bun~ G[~cl.in!:a di F!.):~eJ,l,e ~tdlase .mlLe:g;r<l~ [Our.suri1e me.te... A:cum, :in:$~: !i~'l:sbe mom.Unu",l, JCa Dhartyi!tio~ IS ~ -~i afa [e-d<tnllde a ''l'orbl me.~h:!fU.gh:. dar '~i 10 e~tr~m lncredere Sn ~.1]je. Fe c'il.~~ p<IJ:e.a'Sie;lUeJl~OiI cl:ist:u~u ti p~i(;e~,tl!Cu .ae:l'ovilral. llirr. pe de iiJ13"p~ biiami i]Jeet't~ulD :$iC!'.lUDell1 de ~pacm.d le~il:ft l~ j vea15ea. inreaELute', HU .~~ista.s~ Ja prdegerile ~ care le-arn 'tHlut [la Syr,a;e~:s~l. in: '~m

e ~ed'eril mele de·;ico.k:!:.ln pofidaace.atbr jl:;!ddl:,n.tc. Di.ony~ios a prins ,g~t s-a.mEI u!lc'Ill te eu :truLiJ mare ale:n~:e .. :eiI!eHrooles~ 'tnt iml~~tdji ~t de: rrufie, M'Otivu!I al;n:i'&'n~~.tClr sate de 'I;! c.tJI'l!iluilC linme I ill S:;rrac;w~ a fo~t o)t:pll!li n'iluj:fn.!l'iO{J~.

. CWd m;:'-aJll irnh>llliS C.LJ biWl~at;asi1, afin· T'i;iug,a ~ I.llIYil'a~ia pref!1m e flO 1I i cMat"CI'l'Iie - rJlrur d~~Ti€:

l'HI:

!i.<SUl urn ma.!'II'orhi'l - ~~~. C1iI!, acel prlJ..ej I ~~fal ac1l.fWl 'imi d1.!lw se.®)J. [IllilnysiQis ft' pu!ji! iowl In lJII,;) Joe. II);~ ni"fil.eni. .g:~ 1llI.ll binrua:stJi ItrIiI~'V1 ta eu .~ p.u[e,jJ !:il-l dispr6it:l.1~,CS'C.. 00 'I'·eml,. :supirat. :;;;11. rna

mad :mmr1c 1C\lI1l:oscmdlll'-1 '~41l1,iE:"tm;~J. 'ITIMwcl lilt!'

'I.'l~tlil ~i dt;l·pdDd:eriie-.. .

E 1:m:i de datll"J.na rnea !>a <In-ilg ate;lI'I~a.~il <L\iU,pF"d pe.rh:til,ulu~ CB:l'f: mol pl:ad.e~~e.,~, lUlu:me. ca nu LllIrlVtli.'V""Ffi1I' PC(Spii.lO~ (;.j}j',.:t arl:: 'crJimJ}~tiltlti ,(Ie: cele i.m~;impj}~'l!~ siuu pUDa P'l~1: .P~' S~t'ite:,tTn]~ rneu tllm::QtJ:c ~1 .si~ ~ e.(u1!iider~' p.~ OWll ,dme,t I~Ul mn JeoEiehit lh: 111ll:e.sn-aL :lliu:'-i!ldcvar~ Dion)'sw.s luase 'peur.ru a ll\eianuA Rl.a."U:ra ~al1l.[~]I"'l~ ,~i. p;:;n r rda-ml UWEit .:greu.lA,"~e C'1i;Hitori:ej, II IIi n~j ~ "'I oi11ffiIipe\c~ '!:o~' ,rdlla, ArohJ~dtmos41, , au"lJOSWIt ii, fir lnl Are.hyt.a.!i:. de I a.care~flI,i;l.se- :ca, ~Q

ll tHe~U!ies:c pee m:::esta .m.aimulJ: dOOil p~ rG,ti slel- b Il~£rii. ~1~J:lllJ(>S era im,Q~IT '~i ,de. aJ~1'pn~ten1 JinSicilin. fnfr.;·um ~~~"b~~l, ~liili. m~-au jestainl1it aocla~ IUefi1, # !U1u:mc ·ta nio.nysiQs, i!i.Cll se moOO"1 J?rng:n::~e l'U~ tarlliiJlblJ. fil!o~Io:5 ei, .DeJaKCe tirailuJ ~ ~.·cur~I1[ ilL prtvln~rc~atici ~.l! cu Dwn ~ i, tti:Q ce 1,U'~ere: ik. c'QnvLdngeJe

:J vea undllli s iu ~ llipm ml}U. ·~'iJd roa if~illh~.1!IlfrlW'

~ Jil~e~ ~i ~~ mm fu~mpt. ~'fe :Sy,mlCU"SG Wi";] tri~ mrS ~i e i'oa:rte IUfllgi' serisoaree Luind iTl eonsiderare to~ lW~ea. :S~o.eill H.i~€!ru cam ~iL .llioll'y ~i;fi~'<U~_ruLltj; p; P:4i~UIl~'. um:t..'1U lCiJDI.,ll- ~

'lIi;:O:H.1~ Cl)ism13~rfl'! ~b~l!'I1JHe. ca, a;,J1I,jl, t1itUaH~

1'19

preJir~~W1i. ,iA ptJirncru;di Qslfel'• .,dac! esti ws-'pus .. ~ dM earn ii:[I~tatiei r.masl:nJ: ~ll sa vH a~~iN rn Sicilia, tome prublCJ:D01'e: legrue de'l::xil.ulluit Dum ~e ~I.)t ,f~z~l""a. m: Trufru~a~il emu vei d0ri. ~ ~e la snu~ m~ele~ .. ,c:lprel;enliUe tale' .s5 fie II~I ~l~, a!fJ a im;:rt eu !illi Ie poi sati sfiu::e. D.~ca .IlU vn, rue I; 'I.lUl;I ~'tnn-e cbe,stiumUe rrnv tnEu'e Ia T;Qteresele pel'SOlIal~'ate lui DiQilI say, La eele muj ~~~lc Ii~ t!aJ.i :~l.nI\latii alial cum c1orefti·I.,

~ aocII ~am U1 ce ftlrn'llen se expruna eu pT1VU: .,In, ~~a~JbielC't: ~it de~llifc rest, at lip:rea. ron] r 11lm.r~ ll:Iil mteres d~iQ~biL s a II:' wilit r"e.-

<j produc ruci. De Ja An:hyt.l.'Li:l ~il de 1::1 ~i, prnneam de a.m'lmen~i1 un oola:n de seri sort m

.:~~_ [lrc~a~mC1ina~t Iw D~unysiDS pe~tru filuwfi e, .in~~ ~'lindI astrpn Jh;ptulul ca, daea nil

~g~ewl1 de' ~lIld~,~. ~ fi pUtnt e~mpromhll: leg i~j}1~ de p_f'lIBtemc pc e OU"C k' !«ablliKem' lnrre ejl SI Dtony,~to'S. ~'hJC Up~ire ,\Ie rntporutPra din pun!;:' d~ IJedere pulidc.

Acesti?£l erau, ~~tJ~. $0 'ICltiln I e ell ciilllIe: 'C".mln a. sa ltat Din S10ilia ~J din halia" V~a1.Jd'e aselllt.'nea; numer:o,a~ tlpoLim • ill vreme ee atenionii, Co .I!J1SlSle-n{a dow- oi nu 111ft imping~'tlU afarA! TO.ate aeestea ins.emnan c1 nu &e C'IJIVdnoa sa-I trlidu~ ~e Di lID. Si ~ ni~i pe g:~~dde 11~ prietenij

r- 'Oo!m JIlIi1 "Sl.t:rlllllf ln cele din Ii.IllllB.. aj uz;r,ll;eicm ell. rnsurm sa f!M eM uu era nimie n:enbi.mwt

~ _ ~ . _ ' - eft

un [mar II1lCS,tnu.. If,O! HU7.'iud \I'(Jrbindu~~~ d~ su-

I:W

bu}ote: iIdU~a'[Jl'w:e. sa aj unga in ccte din DID1{i sa c:n-tt:ru,i. eli estc de daitM~ .hn 'si U1cearJi CXi!.mJ· na.rea at.entli a viep,j Ji~,,,,j'!i'i.lne. T1;in~. era neeesar si no mli ~l!Ilmg, 11r1datoliirilDI" pe !"ale Ie lWe~ ~i dun TDA e;qiIIR UinQT.citi,ci·aspre dal.1a, Inrr ... ade\laF .. 1llGfli:fi'h~ erau ~a GUIlD se sputma co lIiiln.t..

tvtai depanc. fllcmind deer oehrl hlz.umd'n-m5J 3411 pe aceasti Col'tYm~e-re. am pmruL III drum, nO Insi. f"ri muj:le~teml3i ~i Cll-~:i;d «4.8-. AI1lI sru.i'l.. ,a9~d 8f'. [l1i:ll'lm a 'r~ciR ami!, 1 II S:rll'~a. rk

aSla dar! en :idevaro't ocmtit de Ze~ SaLva.hlnl14lt. cael uUIIl,aij el m-a 8c~pal yin ~i nevfftamnt,~::in afa;r,i dC>zoo. 'treboie .i-a...i;flu :recuno'Scato.r

~1 1m lJii;lh)"jiios~ ~. in pcmda sli!liidu:mt.e~ur unora 1:;-1 mil piardi, ,~~ tI'P,US, ba 'iDea fala dl:' miII~ aciim If'i ceva con idfll~e.

De mdtttii ee am. :SOSI'L, ~tm C1'ezut di' eSlC de, b datqriu met'! sat mfi. 'cQn'vjng "!leA eu adl:;,varat Diooy'Sios ~ ,aprins, de ,FilD~Wi~ ea d~ urr i]J~ din ~ JaG3 nll wmvu 'inlR-aga votbrnl.; d~sprc a~ca8ta p:tsinne, em aiunsese pina la Alena. nu svea niet un temei, ea ~a . .rue ~l~asla inl;'eI'(';<.l1'"e.

11 uexi ~i'~a l.iI::ci1l: ,~ Sngu.ra calc. $I 1HIlLm!:· WUl: caee ruie ~Lc th: ()COD I., mal ales cmdeiS1'e "II o:rba de un ~yr(Jlmf1.'f· i!ste pntri\!ifi1 deUliTnill mdtl!usebi--pentn.l I;;ie! ,CiJ,{e Sl-iUI 1llD,p!u.( caput 1:1,1 ill'\{~{ bill rih.! in .. -

l21

~eJe.se. Cmn !ftteSta erd'~i n~uJ caDiuny&ios,. urn remareat de ind:.n:a ec am 808n. ~adar. unor asernenea ,WIm.lilm trebllieo sa I~' delllQfl£trezi Cit anume tine de d.omemnul t11oz:ofiei. in a; ,!;;t0ru.ti esenlA.' ei I ce greum;iilproape de f1emvinJi !lint Il:nplil:ate in stndlul el, c::i'tii !'itT'id2'11i~ C'efe Til

C C".J!Z.m ciro!:J.¥:GU i mknnl e:!lte cliufi:re3pt ~ &:vhlli mu.zoI. ~,el~ .ue hn·;,eam:n5 ca are U IlllIllIta eare ~ dtl ill vin, ca. ·~~1.1: d~-nm de aCIl:Mul lntC:$b'llf!:, Idin pre le.gerlle pe care h.t au&~za ,:spati inc_re· del'e',ea, datariti ~o:r, iii at8,'j se descMde lID ([nun minunat! Ue·Q.alODfi lni e&te doar.lo;:a~l mm.~ CUJ fermitate. ·sa tm-'1"J ,1.1:la1 petreaca vi3!JfI in all ,c,hrp. Atune] t~i TnC:Drdeou;a puterile, al~Ti de lndnmliitolru! ~au. 1!1i 11.uabm:ldg(J~"'za: pmit.fUIll ~i-a ·ftlJ..Wij seepul p:f.apllSt fu eele IBil.inc:msemnate am:~'Unte sau ]tli na ~ n U fie .cflfu?o~W:!ri: de: ... "

oj LuI dt pUlernie ~ llJe3Igtl ""mgurlnmh,~,..ll:fii all ,sp:rij in. "In ~enu::rum ineoooare lTm.~t= nn as.tfe1 de U01. Da£a. curnva i.~1 vede ~l de Itrebunlf: ob~nune ~ ti)ll!~ l'fiminc credlnelns Filo20fiei, precum '~,:I UHldmra:Jj de via!a C'DTI!i:spumitbr el, i.lJOO3BliJi. dillmitl :sCJbrier<i\ii. care ~L~ un njlllOt sub1:ltan~jal" ii lW.eme$]1:; 10 mo-d ~l~Ds~ bll sa inc vetc· sa :!Ie cempnrtenurntrebuie, :f> amlilmte~f.":

Lot e U est!"; aeeea (; ate tm lIl"-lliflet:e in fi'.f[~ lui [~\ ~~figCfe.;ll ,lJrlelirei im:liIiiIid, 'f,"PtC, Un wutl de v.lata conl'll'ar. en toml, aU.c.'C\,lls!rrl aOc.OCfi ~ Me W realitate i!1U au llicj (} ehemare spre rnedimtin

112

fl107lonr:a, ell i~l da.u nnmai ael'e, Gu:hlli~md un voe,abUlnf indircat CIl. verbe J!oilJe;. de efoot- 'il"llOCl-nai celarpirli'p ,L1 (l~~, ai1f.e] de indiltin. clillld, in me, 'jI~i duu.eam;l.11 ce _ es~e de·1Iivk~tU, ~ dim. (I!!lWJ'l@aliHli:J;"0bniC ~a~i dca-,i ci Qbim::tw sr;u~ dlului p~suf.lMr:le 0 c€lndu:Ua die v:ia~a exemp1ar~. priv:e.se !iLUW.\!Jl mQ~fi'i!:i J!:aFio, tRilI.pl'l:l densehil, cm,difid1rt. ~p£oape ltTIpO'SHlil, de depl~t:, ,peste h:m~!le.lfi dw senmf.l difiici nu au c~m:iratea de

11 se. ap:mpir\ de un a.semeneatd~ PHil din aeeas-

lit ,c,arogotie se- eon"ing [Ie ei ~ ci csre In- 34j dca 'UllS .Crt _W] ,au.diln ~i Ui ~ QSti;:n,e"U J;I.U lmu.j, sintnH"~~U'c. Asen 'c:neEl!~i'In<4i~ e.sile cmn1'a,ia mun~ sllabi de fire. mc~wa,bili &11 .tnfnll.Jt~bir· biitq~~ g_nHlli!tilc,Cl1 dep1illiii Ineredere; EimJ u,i: dan seam'! co nu JlltTJt In ll/I:me .s.i 'i j;lITIj)~zeiDli.tOOmal ptooqtb::.Le. Pilnl'Qficj;,.D~au dr,ep:tu1 ~~J. fm.c11 tas[1ull:z:~tu.r d£ n:eput:irftltl 101' pc niilLg:WbmnL pe c<U:iC 1-_1111 IVUt. ci fiumai_'~~:i in~i;~L

o useme.ru: a i n:CeJCll]'e. prec tim eea dCS.::tti13 ii mai !liUSj~ rn_fr;.Ul~ eu C\I Dion.ysio&. Nu ifU!apc v~nbi,_!lU, cele 1JfCdil!~ a-am mers pin~t. ~I,t I::f.lplit.

'I hiLl ~1.nu mr-s ~mi:-o; lpiiteJeot lUI era. ca. III D j irrii gWli~.riUeISfipirrea ~tHl~l!L llue:.lliu.nlot ma~ zufioo· ~i Iii n p flde-garile ullu~ I ~j pan 'rlJJ~'ria lll1. !iiirglrm[i. Dup!J, ~'i1;,=-l;tM.aflaz eeva mill umu. 1~1 tntoemlse cOD:S-pecte ate dl,scul"i'loT 'imdi:ate,

123

pe earc ,I!;! Te:znDl..1SC m ~ae] h'l.l!it sapia'llp.m[lrti.1\l rnullu[l;tmlel lUQiclaeum Q mda.cta:m;c pe" halilll l~ek~1i ase uttate de II}, ahH:. AdevW'ol CS [(il:: [ci flill i!?Ull rumic sIgll - dcspre a.~a ava. Am mal aftill c! ~ ruti auttld se ~cl!IIpilsma' cu acelca')1i probl!.;."llfI~ Lea. ~i mine] Cine emu. ceanume 8Cf18CS1e-ri. n-are UllpoffanUiM•

Flllii de a.ce¢a,. ,~ dun tow~t In Hnll get1«ide."

~ Ka ~tabilesc 1DI an:um.iE !h1Cru., Imitifercnl ee tepm~uri im; pot fi admc i:l eritiea ce mi se l1'loe~ acum si pe viilGr, in ee '1l.Ve~te prchh~mele care ma pre oeup:L I n-d:ilCJ'~fiL dac[ "1ft ticil mm mj~all fest diSOl"POJi sau :ap.arrjn altllf oorcul'i. Qacal ~l ei ~i$i-aU:mri al I.IJIDrteol;'i fUozooce. ri!11mia: effflVl[1gcrea: ca asemen 'l'lI~e au 3(1 ,me_ptu!'. ruci ciidaeiil, sa !';e prommtc asu;pra. reeriei pe care (I dezvo1'~ eUL"I:i1 nu p-oa1e .ft trlttal~ ll~~u~u'm, se proced.!:az~ eu alre ,I.'lin~~. in" ma pn\·ru;k:, refui::iJ:w.' la lemele in chestiPT!C. pina ;u;i 'M em·, LA n eX,(l'lml!rein scris, nil:i nn va exista elmlva. S e peate ce l mull spune cit dlmr-o cliEltl.. dUI"!i un 1i:n.dC'lul'1 g c:QJmlC'L '~i a neintrerup[!i eenvietuirtl' CIl obicclul de :litudilu in sbi1,e:T 51:' a.]Rinde

i.I 0 luminitR La Dndul ei I hmrina de aid se fun"'eI$itC'. 1m pll.ts, :!iint cofltStie1il,r l:~, a11mei tmd a;. .. tfer de mvatllT1.la ar 'En predere .~ fOm1U:II!1:~em scris de mute. ele M dO\l,em rna] b~.ot du mtff1es l\Itiai presus ric erice, marc grij~ 1mi prOduce () ex-

pUIurr~ in sen, . vicriai:ll .

l~~

Dadr. ~ f:j f'o~,t :rignr t:i ,Qseillillll-ea inv,at;a:uui smLaccc::sib.i!!c Llmn- 1f)ubHc NHtl .hwg. -ptn1, pillIegeri sau pdn multipLltare· stiis&. ee ~rtp. sllDiiria D-ar fireZen'at','ialD ! Primr~ilm Il$etne-

uea tJ;1)~tl' ~ fi pU\UI lU;luce mn'Cmri;]I~. im~:s &l!irvicm:J,dezy,U.uind esemalucrurllcs. Kaolin i:llll'3. ~

J a paroreif d uti' wre:mtnea mlJd de a in·te;rpretll firt~ U,J,crnriltrr-nu. 'ihqtC' ~a ind~8 tutorDfuamenilor . .m e.ij[e destinat oumw ]JI1PnOT" Pfm-

tru awa. care se pun ill posUum d I! _a~~1. glisi ea 1.n~~1 p"-o-~I Iw drum" :fie ~[ Iprintr-o sum~i iindrum;::1.'[,_e. Pl -p~'e3't~ 'I:l:3tW.. pOn:tt~D n1:e!'knU( ncpaniViiJ de abord~ s .. ar pun;a ajl.lngc Ia ~:pa~ ri'tia-wui ne]9trivil 111 neindrep'mtit diSej1n:l [pen-

tru ~tiin!i1. iar, pe de:: a1lilparte.1a un full deumfla:re

.in. pane ~ imehlprnri dqa:t:'lfe ,ci, a u.Cost m:su.~iLe ,iucnu:il de r;f:lI:ma. Cu privir~ 13 ac~eJista p:roble- . 341

,. mi, vreau s~ rom d.:.....u 1)1 lihn.t.rrl:n:: ~oare.. E.-de p~itli'l ea pin I '31 I1Ilfi5 00 lexplk; 'S-3 fa,c nuu;,!impede giudinm mea pe:r!iQ[I..aI Ii Nu Incape i:rutolaii ~a~1nl:r-l!ldt;::vii_r:" ens~ii ml motl\! il!Ip0tri!lilr.~lJ.Iill, care se iin;:umeta!':i IdQ~D1te'm Bctili: a$t;:d:leoea le.~e. D~ II!U -8m ,ararat acest 1ucrtl:io.~ell:ile Iin~ dmi, consider ,eii 1~1~ bine .. i 0 Iae $II dlo!ru;~u darn.

Jl'mtru ,iI SC' 3J~CJH llWl(lc~L~ l.lJiDli 1 !k1l1l. este to 'pennanen{ii JmVt'lic. !:lIt rm-i co:wll.~l C>Ur noastesea lnSlne I::rmmruie (lea de-a. pana pmIlilIs3

125

(%1. ca.a cmcea, ~'"W: cuv,tITli d fie .irutodus Jnnl£i obi eenn care ttrm1':aza sa tIe CI1I10S£\:I1 .. 'C~' tf!l~ di:ia sa e:uste. eu adeviimt)" Mal ium, ,OSh~ numeftt,

b 'in al dlriJea tiru:ll aejfrJ.itidf to :at'! I:reitea ~)'1If1giniNJ (ra:~TBr~a.), tWl' m iii] patrulea ,CimOt1~li!rtlll. 'Peml1 .. l depUna. mre1e,g.c'l:b a. ctfIoy.re afiml, Ui!'I e1<iCimplu vambJI pe:ntro u.:}a'le. Exiisrli (:eva.mtmii t'eire; • cestui.Wi 1 g, .. doi 00 "I. ume .pe care DO] II ptC<lumliim: derinitia vineirl :ru noHe,03; rind ~ ,en tonstli diu IlIImC ?i ,Cli'i;Q verl:lc: •• aeeea ce s <lIflil. J Ii echid i,rom ,3 de eentnr" ar fi d'eflR~:"ta pentru ccea ce estc definlt ea .. rCilllnid·~ ••• c.ttc~ sau

~ .,cel-ch;:i:n ill treilea, Vin~ p08.i:hiJitate.;a ell:. IU::t.e-. sena ~ de" a ~tm-gc [celicttJ]. tI'e a. ammji !jil de a. din.tm.ge [sfera], CefT:JJ!, 'in sine, nu este cu.nlmie af:eC[IlI~", ill sensul C ~d esteal teeva (lIeclE c~lJ: ee se rapoUeii7.i Ia ell if! a1 patmlea rind, "'[[11 cunO,3 ~ [en:a rallo-.nod 0: ~ 1 ~-,;n~more~ coree Ii a .luerurilnr; iiI!l;esiea se cu:vine sa wecmli-idoliml

dr.ep t ,0 un i1a:te care un PQtUc. n ~o;;~z3'l~ -prin en. \"ime S<W.· Jl ria up:!iC7.ic:rUiri OOlpOfal e: =J ~exis;[ it nlIllIiU in c(jn!.itiD+~. ,dce1l£ece. e:videnl. ossemege'k .unuaee ,esr,~ eu uunl al teev a !·decil Mlllra eerculni real ~] alleeva dedt cele teei CCltrJitii, scmnl:iJa.te -miU sus, De aID iuainle, ~~a. ne C01':l-

I! centclru. .u!~ntHtI asupra celel de-a cmcea In:pl:e til capon CU inrud!i:rea "js.imllilutiinca; celcl alte: rtimin ell mtllt in m'm~.

Uti

Acela)i Iuem 'CSIe \'a1abU p~nt'!TU ligurile in linii dreplt!;i it, Ihrii cmbe,..-pt:.ntro enlrrri r yuenuu

Bi ne, Pnunos Ifi 'Illr@pi, de asemenea _pell1m tat ceea t.-e·tinek a,kiU.JJ:i.¢a lnlpllJw, f1,H mMlidali; [ic nammJi: ~I;}.ntm iiOle$l ap~.Ffenrru 001[1; ce'lekill" clemente din ~i categmie.l'emru mice fd de 1O'i e tllilnlllr;. ceca. Ice e.~te v'nlithliI ii pentru cthosul mIfle'Ulliuj,; pentnl 1:.1f"Ca:¥M 9~ penu'U IUD,tii'lni!! ,OtIIUlare: SI!lt:z3:mi.slile; da'Cii emlW:It, inW-lHI oareeaze tel, nu smt lndrllplinitC'l. primc1.c parrJ'llJ L..oruiruTii • .II cb:u:::ea. pc 'Wumd OIiJII.ml'$ledi. fiU "\'a pme~ fi n:i.tioo.w, inlf:grol -:t"l!aJ.iZ..a.ti... ,se mOl! ,~ adaugti' ~~ difi ulrnreo eI, .d'd ~ seama de posibilitili1e rednse de '~xpre~ie pm ronditi,~e .;nUt~aU~.-BIrlromdatmi sa gisim 0 deflnltre nu numal a TCa.liti~iI Re,Glrui lueru, ei si m, pri!l,lint~ namnl'i lui.· fula ·dc CC" on i~ I1lI om, t'a{iOl1 al rru, va

,. indrlm:Uvreoliiata si-!ii e~ pmpriile pow til1tr:~1lD chip fix, lmu.libiL ~ '~Jl esre c~l.a'lunci !-4J ciud. Je ~lerni rn sens, prin eaeaetere grafice,

Cu pti!l!1r~ Iii cele- r..e propun. hil'fe'~ ~i1 D'I! g'Utdim .~ t ~ unm'iiroIDtlIC· Ii 1:~l:l.reCcrc tb!$nu:l sau ~mmjir ~:t'I~:r.mm. ff\ .adYi~a[ua praatiCi Rrnn epuse eelor stabilih.t pnn ,cond.iha 'ar cim::~~ tu IO(alimte.a lor. cJ:.e, Be redu.c rnrmai Ja ceca ce esse drepf.5Q; ~t.. GU ~{iale ,iJ.Ct:,.~t.c.a, stat~ m mwoi~ s 11 admilem ~a c~ in !M.t n..u con travlT1 e rlli:i, purin.. nici mulE ~u QPn..'ie btl Dcnu.midJe' aceseer fipm. dupa Gum tr:e!buie sa tcClBlO.ll$lem.

111

nu SU11 fmm !l'labili'l:t ~ 11.U exist3.1ilicl\Ul!. i:mped~~ DlCn't ca. CeC.~ ce nIllJ1i:m scum ,. nn:und·' a:i denurnim •. drept" ~i, Invera, ceea ce '!.af,\: dr:epE s;a

b deuunnm "rotil:rujH •. Dad .. lJT.qvea Iec, ~i zieem, o ruieIfl.cooa.schlmbmre.in ·delunniri.luc:nui,·Ie: .fI.S1I ~ fcldClJumi1e~acljOO mVfnl,: uu \ilUf fi 011 lldidc a:meTate. Pentm dc.fim. La alcatuiti din ~ub tmiiv~ ~i din verbe -esre valabiHi al;.!ee~ r:eguli, ~ annme: niciodatii 0, umnuEillIi:C ~tabflirl lUI rir:nine, furlt ~ista nenu_mat-d1e U'gumenre in i.l~'eg!; seas pentru a se do~i ,.:;it de l1e~agUte ~ar: fi.etaR din eele P'iU:ru eOfidi~. dar ccl..mai .. im:poounl lnenr. lor-acJiara;. ~~ eel.mai ..,bSCWl. e'SU: acem des;plie eSC. WII vorbil mat initiate. ~ nl1Yn1C C.Q l'a~3 de ,~le dOM p-riDc ipU ellis:hm uUe. ffiniR ~i .fe1uJ nd~ei p slIfilit,u~ se :Cnl~td:m:~n~ sa lrqclellga. ~li.~ liimIl.{ea.~d p~ Nine: iIlM . .Ii$j, nru lUll imUprn

:J l'~ul1Llj (I,e a fi ,all nnni Iueru, ctt 'M~rn .biotet sale, Cum d.p.t{)'r~ti fieQ1wiu di mw oo..1e ]HlmJr t:QruL~ mal s'I:JSrmrn1iolLlat~ tie peplm [eu:retl:c, fie 1m practica ajUfig ill cQn~1rlin~ infunnatfi ft~I.:.5;llt;~ue de mfletl 't.of. eeea ce este-dlscutabi I o:ri yrez:en:u.u prln cuvime este ccr1itcmal de .s.im:ttmi Pnn urmare, se p03'[C ~e' cit fi~9n:: individ esl:e ehlnuh de dllbli :P de 1il~1imnriri.

1111 pro'bjernd!: 1n care nil simiem dep~i 'a db:rtliIn 1I.d:~vfuul. ca nrmare u unci educ~ [I!:~ :>ii:tusmcillaare • .ne m1Jl~L~ do. leu ima.gi:nea Ceil! fiI.l11i c,(In.ve.MbiUi $i. din paQuf.e. ,!tnmc:i dnd

121

ni 8e·IlIw inu~birl dac.:i. eele.panu S,QJ!u]j"U pOI

fi cearessate ~_ oog:ati1, dmn, ruIl Uba-.i!mniciJIl fatl!l pro~""tici Aoastte ~i.,Plaoe. Oimpotcivi. daca (j1 sinkrminvr~ sa tnim In disc~ue eel ,~~ru. cina'tll~a puner ~i sa. ire d,weLl. piilQrea., ei. nil,. vietories a]laI~ tei care on se pric~e laalt1.>cva.

'0 i!d1l s!li ru-,;oame prill &r,g!lDl.ente cdc;: ee -pot ii, ra.stDmaiB. I!oate aJUllge pin.a Olooh:fincil d-Hru:::a. pe Gomentmon1'L cam 5C' e"primi in eadml oonfu... TLQleiCl,r. -prin !lcneri ·~ltll in Wscu.t,ii. sll ~uei in oohii celor .uud~i drop-tun iID.'puStb1, c;~ne\',a care bahar- n ... are & ceea Ct c,:'!Optima ptin c:uviJn ~u

in, SCTU; .. At:ea.s1:a S"e hltiif.q_pUi; pcntru c~ 1n mctl obi~nuit, nu ~JirltuJ ce:;htJ eo &L'iie sau tine cun .. fecinte' estc de Vif.lAl Ill"i fa'pWI eli, U:i:Cfim d:intm c.:e!e patru stijri e in s:ln,c rlW W1mti_ir~.

Nmm1i dromLd pe:ine tjIJll~ aeeste rrep'tl;: care e mliilrgc ~d 1m SUB ~i h'tjOB, pe, fi~rre- ~ra. duee ~re 'run(]~tc.a:. l!Ihiar.d.rutli ell u:ml! dffil.. Cil11:ta.m. ·;lIMCl c"kid fibi~lu1 ~:subi~.amm .'lint bin~ expuse, Sra jlr~uptme.lJ1 il'lsj, c:'i un,cU§:t esre $t'klg,HC:~. ~a, ell,un se imtimprn Ia eei mJlIiail P1LIfll{i. dintre oameni,!.1ad ~tn.cm ·:~clUll.D, 1I\e d.lj~.a ler sufiefetl:!!-cll arum;il c'fud, ,~te vorba d~spre ,jrl'lv:a:.. t~ ~ tiillta. tl,~ ceea ce numim .,I~'I'ie.~·'. lm ill;.~1

Call. rorulesl:.cpi.erdul, ~. rric.l!J1k.wl~ L.ynke1Ui~l ;3 4 n-ar fi :m "iWS:a,~j !ae~ p~ ac~,~ti .{)l,merusa. "vadr\·· ID\iIeim~1WH l-ucruri: pC' S'rCu:rr~ ,cine nu I~b:

129

fmnilim:i~.at CU. \U1 ·anamit ~bieC!t ,.11 G;emeip:r1'l. Jle aeela .niei. capa-cital:f!?6 de: a se !am1Il:WJ 1011 abie'.: tuJ1" !Wici m=.mm::i:fl nu- l vor ajuLll. (lit:! ;~ a OC'lfaclUl' e~l~ au mn;J:titr~lt M.l mer la.· !runllilU.~ ... zmca eu de,Dm:den .strifuLe. bt C(lnseJ£:m~ n i ei .aceia cawe f:UIL~e aIliiifiiJ[;;.o re1I'atic stri'IMli cu IC~ ce !ts:fe DKp~:::;i f:rum01i., ilild:ilfen;:nt Cit de fill ~ cepM;ri ~ii de 'lnZ'esufnl ~fff ei 1m. rum d omeIili, s'au lIT pute II fi,. ,1 nidaoo i a ,(l!iI1iW s-er iIfla In aoe:a!:l~3 re.ll).~e, dow e:l!m s,e ,dQv.,e;dese :slatd iliJ C3i~ tltaCil6ill':a Jim: de a i:n]J:egi~I:f!;l:_~i ·de.,a m~m'Qfa un sin tapti !'iIi ltfh~, ad~';,v,iru,l ~spfe virture ~i vit:iu. II:l1Jm:asu.r:a in Ca!K' a~a ecv:a cs:~e ~Isrn.il.. lin_food, neeesar 'e'Ste: d m~lego:liD C~ 'lnse3IJll!lu uooite doui l1opluui! eee fals ~i De ~ ade"ita,[,tlI['Jd' cer'-

b CelMl Of m.aliJlMe [0, .ansaml:g!1 e i. dar ~a re\l!lilI. ~e.m as hm,fH!!l5 ~i muh rnmp. Idupa .. CLm:lI, am. .ra!l1'M'G<ll de ~a fucepuJ. ,~i a~ii! ce.,. fi. ~epelIffiiiie numa:j dae§ fleeere lb!I1ti1ldi~~ ·din. '!!~]il:! mal S,& ,.m~er.ue ~~ Cru:Jf'1lJfiti m].de (:111 oeJ:e~;Mtc. ~i <Q!IJi1lJ:1!e::'~ 1[1 Lill'!liIele ; defilli.1Ji:ite j[m.,illnHre: ~i SeIiliZQ~Hle. eu ctondifl <l.Ii!I'Tlfli 3re~i i:l':lco:rd'<li~e:. :r.'irii a se cco.mG~~ lJDttetli[Ule '$~ rrMpun$u:ri:te .. ~j j a:tj, c:i .llmn:tlHIL CI:Illl}~la:ti ~i ili~Q:merh 1neepe: $i ~(Ia:]uceasd in jurul fi:e€irui ]l.IuJilcl,ajmrgllil_cl ~ina ]ahm:.ila p:u[erlliJrlIDlal:le.

n.,,: I'll' ":':'.~,;1 ",

r II In ~~ L ~ec:m:e fI1li1 CL~ li,Wip1i.WIiIl!.re<. -prifiJ)GlJL-

_I).1Iit de JUCTIlTi seri case, €:ste deQs-~bi,t de ~~t C1l

.n~ I~mn,'\i'a _pr:i..m. Ice!~ te alrlfbenu::- m sC,cis s a;~~iilura,.ga de-zap~bl~ ,:wj nedumem~, ttm ~.ea ,dilil[lOI~ ri1(Jf. A~adar, €:1lPd'llziu Jpe c.~·:s~ CDVinE:' :sa 01 In,l]~ e-~~e.ae,ega aa·OO:un.d~ ~-.gis~c:· 'mexte. m e]e~eJ m.Uegiujw,0t'frefuri~ Ja Iegj, fie 001 re~ mn~ (}eru:~ceva., OOFCetMom1'ldadil.q·~, ~ad~VM un. C!m ciUrn'~1!I~et:Cf :lie clme'..sa.;·sthil ·c:1i_ n~' IDa relL1t~,utr:e,a_lor ~ti r;tanea eea mm~pWt.ulta, til Fe ~J;tOOd(;'\Hl. m Tellst.mJ 001 mM n!)W11~ in ~ :wfI'~se. DlluZli:<I-008Srtllimpl!ln!\1Jitii ~he;linare c.lhm. ~I Irter.a . snj:s!l~ le,s;~ ne'klata m. seami l de awo !;:] , ,a,'WC:!. pc on. .se 'jlI'tie. 'ifJU~iliC:iit c;lo<Ql'.l!!1IlU i-au

ramCl~ .mjntea·~SJ. .

_ Ctrn,~ Ilii lli.tIe. 'ox miH PllllariL exputreFta. d:w~ pm1im:lmariile ~i va ~rii .pwalbiRc c::i,.anmd mod Di,oo~18iJl!,>' ,serle Idle ue:-.ra (fe..'Wre ,elemenitcle prj_ m'Qrdi.ale :nle<mmrii" e18~m!1l fe[e.£:il ears .1J:krul1

_ .", ~ _ _ .. -1

n1a. we sam mnJlit!ilru,fae. aaeSl lu.c;rt1 m gi

.Ii .~urn ~<W s,;ifi_ ch}o1ndJit.tn jwaJialJiW cm{)~ijn~e:' srn!l1dc de..Wro .su,bj,o.atui pem'~.L~~.,;' a:oea£l\a e 001 p~a JpilR'f\}~ m~a. In c:a~ co:nn~.fj :C~ de ;l(;e~pmbre-W'e ar fi arntaj: (lt~.fl;~ ,maUii r.e cme ~ ~ce[i(;a~-fJ '$i .~ .. ~ rHI;I'~J ill~t,;si se mpead.a sa. p~Jj(:e.i~~~ dlipl,31iI de llC'p;Jmvir. de ~eubJ~~.mt: N ~~I maaaQ: .su bfhJm.ll de mofi"vc J1]-W"

fl trebuit sasGne ~.at'lev,n. Ciic:i C~} care ,~-"a:fl]j~ Ie s~jJ['it1i 'S'll1]cto ,wmmil!.Ji~ s.nmtil1umaci este:tlill ~o.J s ii. 'D.iJtf:;ool:e h!,ILila:re. l'o:rte pot nll]tt--;illfe-

131

viir'concentril'lt: la-minimwn. Dae~, r1i~,a. maIl: kl:onuile. adica pomiJ~ dO<lT dlotr-c ambitJ~ d~arti. lit: CU, scepul -Cat .aoosre tnvaiiklli .sa le deil Ll:rnpl ale ' ale, fies:'ii 11: l'rexifJte, in lcallli~<tte de' p91tldP~1t la un cursaudnll! - de care neindoielmc nu ernd!emm ~ p811tn1 ~i altceva nu ... l. preocnpa deL:U:

;'145 fai ffI ill, lea ,iI S!i i S tal ,!Jj, IB:II asettU:~:11M ac-t fie culhu:i:, dad, eumva :llUllllde crepe c.a;r:e le-a ,mnliiorL ar fi fast de-,ujun...;. Jlo.l1t-" !:Iai sii Lie-em ei ,~il,eSle. atunci, dupi cum se spu!Ile ~a Theba, !.,ceie.in:llm~ pJate le ~ue mnnai Zeus". Bu, :a'~a cum run mai mentienat, amh:u::mi CUI el c si~udii d.a18;" nu mai malt deat ,am. elm; ,e~te amator Sa L'1:Ca ceWelmi uu~a MW:Ili C11ml a.u,ikCW1! ,lm~e~ [a ce S-R',a:,lWls,pi.Iila i'll ce!l!l Ilim nrma (.'istt dame :s:a~l fads mal d€J~, ~Ot:0_teallu din, ee mOD\! 1'Uti 11'iIHtm mc-rs~tn cilntiDna:I~ 'en hmml. &r:e eu pljf~ 'tin:ti1 C3 Diml YSiDS,. dupr.- ce m i~ auill itt n singn-rill, data p:re1.egefUe, L\il cma,dli Oil ad evir-a.JE c-a- ~tie ,de tu'!, adica ,dacoritil Vroprici sale s~e sau

I!Ji bl.\zlhdu-se pc tnv~iitm:ile a1lor!ii. pe cam: -eu i-imll a:mi::ntit; ,Sepnate; de asemeneaca 01 sa II1lpll!Ila, nici un ptet ~ ceea'ce ill Iost p;m:nru. rn:Si:tt - asta ali' fi ,11 Iteta p"'iS~biUUtle - sau sa lJilffi8idc.re en astfe] de m-va~:tr.url nu ~[ pe mas~N lui", ci mu'I'~ prea 1111lahe. depa~indu~l, si d considere ,ei lUI CSfe. in. S~are ;sa. le:wml~ze, cu -ahc Cltvhue.- sa due.3. () viil~a Dn1onuf~ dupa. ~]e in:tet~.j~i

132

ale v:inutil. Con~deri cl tatUlVa tnva~rdc mete Upshe de: t1:Iseml1iJ;are? 'LI ,ace.". CII!Z, 'Pentm 0 asemeeea as~. :;e gase:sc nudfi martoti impomvfi lui. Privitor laproblemele.despre care este Qlcl v.otba, m,E. ou iguran~.i ,li1ud f W~· patiG'ri I ~.. DiiiJl)nYsiws fX::Omt u fermtrln o ju_de,_ cam. de valeaee, Dar, in eazul cl'nd eil a. dt::scoperit !it~U II in.Vfit_aL eeva $i ~ d ace] ,CeVH '!:SlC" de ,~a:I!6S pentnl educurea unlLli gufl~r de DliIlI riber, I::

OUII1 de e¢e c·tJ ,pl.1lmli OM~ len races! p.tea mi nunar Otl\,si-l dis.pfeluiiisciiad1lic 'poe oe;[ c c.ste m~et0ml ~. magistrUl ooe.~taf ii1v,iita,t.uri '/ Cum de ii, ajunsS'a-1 di:pre~.asca. st11t dlSpHS 8~ va peveamsc,

P"miJ! ~u-ace], :mom~'rlta DiM1S;i{)~ II ,Iasase pa D'ion in po~esfu averii, '~..,IJ $lea. ,(lcJI).1i1iindu-i ell :pe. viitor ,sa se fo:ri:lisea&ci de v:e:nimrl3~~ wam m~ ea dmtr-D data DO, a d~ 1n,gtiduit aces I ,ilmfijililTl.f::nt , ,IOpri.l liv:ridlc de bani 1n. Pelopones, ca ~i cum 3J'1 uitai pe -deplin c:utltinutul pfopm;~i ~ui s,Q1lsorii1• ,llTs de pDn:TI:. CI~ valnrile ~tet1li,Vcri nu-i 111w(,a-paqin hii Dien, c:i fiuJui ,~l~m~\ 'Hcwrnto:re era d. Qa,m I.OGSLea,~;.;oo u ,Petre~lll 'm. b:teen' alul. de WI'I._p 1Iml1;~oI1l<M. d'niJ II'Jm'eswn d ~u:lAc oo.utii Sa cunosc mde4J)roape incl!inMlil lui D..I,oay sil:) s_ spre 'stud! u.1'l:JlIll_tIllei.

133

a~'a 'm~ "am pe' deplig; iflldfepl5~it ~.111li'llm~ignat, @... ~a:.1], Bra. YO~ mea,

r.!i ~'i ·vcrru. ~ rv~a., 1lllQ,tCimp rme.mlc·na'!.!i~ati,ci.

Adevinilll !eiSre.Jtii ini, dfui:le-am, Biemtl.B, 'cliJ dud,~ ce mil iSt.apjOOanu.-ipriveat~atit pe DiollI}'sio.s, eit pe .mIle msun:ul. ~i pe iW'ri ·p:cie1~. ,~e n,~i sms~i

oe: :Sa vitm ,~, l!i !:rem oaiala S~'['4C!l11S;a. ITasC\llc~' ;,~ee pe ,~u.IJ, scyUap,m~ 1;1 se misum '!;U Ctn,<lmrJtlxia" ,~~ -.In oriee ,~3Z, l~ ~tUn~-pe. Diall.ysi.u~ cii-mi em, l:JU;po.'libilsi uiliail rioti:mch:rpi:l, '00 ,Dlon fu~e.sc tJi"atl\t hur-lUlll Qmp' ntltde: jmmio. Cu t~aifl aeestea, (;;JI mficcrea: sa ,,;nri cO]fvi:Il~;;i .sa nt<li.i ram.fu ,~j ma rugas~ i'ltL jitec, ~iiZie pe !Z:a'£B, Q tiOIn;id~a primejdiom'S ~pe.n:tm: ProT!lI:i:{l s-a. p!:)zitle 'in .eaznl c1incilc.u <1$fi t!lc:vetrit mesageru] m tilWl.ez 1m' v~d,~ cum.. fill ~ SB.",ml. s.tQnlUIle ]wr&1rea. s-a.,[)ifedt el. ~i'!IlIpr~lM IgcU!p~ de wi~a-:m.ea.,~. i rli~ntiarn,ea, m sa ma: !.olos~'Sc Jllt!l:ilfi!U dlrumllJj'l

16 de tnDoare~ d<e 0 comm,e de; ;[J":tmEpalt ca:b!r~'I1Uilta. ~iI1~t ide ~'il1Pira!I'.,elilun" gw Tha oriee... (ll,}.ca~avGam s:~,iHlfmlipin 'Op~~,t'rin lIIIIld ,evidcm. nu ,e'IJ e.fOO] de rinl\,. ci (dl~me.¥a ma j~g~e pe n~in~.

eloo. in ~'[rr~it, Diony~~'OO ~~'i c.~l'l;viiI't;: ea m!

Hill ~ voreau. l'l:i rMnlm ,eu, Im.d un ~p. Cat :;:a~mj, im.rpiwice ph~t1are:aim umpw ~uliI!.~ pri!ellnj~ 1'Ir<l:vilga1llirf:l" H a:pe:]m: la urnniito:nllli1rijliJc: :m.DUI1\ u~a:re" fI!!Iem~, .~IIL mll~ ~ s-a .a:dresat reo LI:ltI ~rn1J -pl:in de. peli'SiIlMi1m~: ,.- Inure mine .~j 'tine

s,~ Jlna DiD.n '~~nle.resc~e~'SaJte, Raj $<ilId lID, l~ 0 pane ,~c~ru;tp pi~lGta" iCiffore, d!e ruulre ~ri.1'tie de~pane. Dim 5dmii pei'rllli tint, ''1I!ll!1 ftu::e um:tit.Oli- t. "ele- pentru D~0I11. Dool,ar ci ~im. de iil.PGm "a el :1111"$] p~z'C avu:~ille ,~.,sa se slabi:1~a!sc8tJl Pero~ ptll1leJl, $i nuIn o!';.Ilita:l:e de ,cttJlI:l.U ,L.:i cu. ,(I rep~m: detl se f.rnntn;UQe :l!it:i cmGir. intrc !e'I: • ..mine31 YU.i:. :rm:etenii iui i :m va a,junge in Ot}I'e din 1l.Il'nli 1<1, () iIDll~.c:.]c:g-e:!lfe. d.esj.,gurall. contiilia ea elsIllu eeu!illite impo'D1.va-nrea. Pentnl ~emsm, S(J. at!. 'ldme at hi! pni:l'Llmii t'ij~i iii ]luji Di on la~mi da~1 ugarWill.'!le. i:l1T eJ~ 'lao rjEdu~ :Lui t' :s;.a fi~ Bar'.dIill.lrnlvD-SCl'U. BHni i, pe 'care iii va FI,JJ:mj, sBi. fi~ d~pu$i 10 .Pe,. lOPiQIil.es :!'iltU la A.term.'de. p-mo~,e ,de;iGmIiJjnte d.e vuj D,i,on V3I: mtra'im POSe'S.Iff> V,c:.r\llDfih:lJ:lI JlJU las;!l. e 1i1 .tiI .!I.J;;<e...di. de tare fI·Q··aR v'lJie's.ii. ~atfnga fi'd. llJlf~b'lTIilt:.a_ '/,!I.QaJ!ltJi. Cid nu $\TIi ~ Umn:tU~' QO!ril\i'm~! d MinJc[ and '(>Ii aV'fl~'barlli b.\ di!'>]?QZ'j,i[e se

v:~ -puna, Jeall :raUt d~ unnej miJft)~~]e lui ~da-re l:iIllJ,S;lrr:[ d~ di.s,.:~~ h, l1i:n.e msa ~' 1n arilie.~i la.i' run mered~. O.mdC$l~.-te ~e£i bm2' d~lI::;i .e~ti de: acu:{Jd, ell. .aeestc :prupooed ei .to.::fe:p"-

'~i !'la, PHIl ramii, la~Qi inca GIl, ,lID.. !.oil primffivroii, JlUll Fl~ ca. ~i lual eu true .~i :banil. Ilion. ''>tn'l ~M.vius.lfi '1:JJ. fi reCWlOS".~ro[ 'i:mGMli1't cfud ,i:l!;,"'Lfet

il vei~e.Lezi[)«!:rea·~ ..

Prop.tm;e Fe 8i "M",Q] L uJI b!,ICil:~- am~c.daJr, en IOlil[~ lI.Dei3Th, i--atd~l1~ 'eii .:MiD- ~a ~tilibzni."lls1(; !\ii ~5,..~

T3.S

VOl pune in Ziua urmatoare Ia cu.tent cu eele ee am lwtit:ll A+a. S,..Hll petrecm ·JuCRllile,. Aimm; :;irIgur~· cuni 111]C mai pu:Pn pmda ru!bur,iril. iata

~ ce lu){,lirire am I Utl!l dnpa a.tiu ilbuQlum: cllCfi UmTlrva [lj1l'ayIiiQS Did glnd_JIIJ 1l.veaa faci ceva run: ~"t'!lt! ue p:romit~~,.1liU era exelns ca. dup1 pb~·-

::Ill ,.~ iii'" , .... ""';:11~

cerea mea, lmpllc;IJItLli eu numerosr i ~a:i cnasuten,

!iii,-~ prezime Jui Dion accle:a~i propWl,uri pe care, wi Ie ia,",u&c !,?l mi~ Ijllind'sa 5~ m~eh!aga c~ ~1 este Jilin de bnnavoml'a.. to vreme ee eu, lipsi E de in:t£.res. m;J-] 8prijiJ:willtD in pW:nurile de viitIJ:r. to afa:di de at;es~e aij;:gumen:fe..dacB..cl nu S-M fi invo'i~ sa l'Ie.c aC!il·s:ii ,i dflcii, n.-IU"" Ii d'al lJ dupoz.il~e in west SIC.nS. in uchilllll'UI'Q'r"-arfi lcie~.jt ci sc rQ"pun.C!' £i~tej,c.iiLawlFi i $i i 10 aeest caz, Gare cQ;nRlldant de eOliabi e s-ar li.<tF::l:rtI:l ,ilispu.s

1'1 sa,m.a ta au el, ljrilnd ca parascsc CftS" Iw, 01.{]~ I'l}'sios? Adi!v~l ~.Ic (;.i1i, pe!H.e toale necBZUrik~ loculam im 'b'Tdmna P'a.lIlMI][]I i, ~rnape de easi. dffl care pina mer ponsrd. fimt W1I urdin 'If eli'!it de la Dinnysloa, nu m-ar n ]isl.\ll Siploc Pi: de alJa, P,iI11t.., imit blJlliIIeam, dl,. dana t$~i a~ mai [it ~tepun man" cine' ~tie. pnate ci\ 3:~' Ii i:a:bltlit !';,fu~ l hie pe DUJrJl s,i alfle ~i .sa inJeir! agio in ee ~tuattemi. g,a!!lerun ~ c:e-:m.a."I,uri ma g:indeam sa iau, Dadi cumva Ui~o.njlsios ~-ar Ii rcspel;Wi fagidllid:He~ uimcni. d:upii (,lilt; eredeam eu, nu

I:l mi -i;n:.ft lwn in de:r~e ,ac.iiW-lim ~ averea lui Dw.l1.

p.~

l1npa Q estimare CO~La, s.e ridrea 130. Uti mai puTm de t on de t:alantl"37. Dd )llcnnilC' arfi mer'S ,~a outn (in~ inchi:tmirnn.'ci'i ar fi lrebuit sa. meargn. ramines tom.S.i dilema ee anD~ !.lrma sa so iDtiJlilr]lle'Q! mme, Fm5 .humlliir,Jni s-a ptinlt ro~ cii este hine :!iii mal. roZis~ un .an ~~i:;;<1 iIlcelb, prim, faptej sapretruimpin ma.$irut{ii,le lui DionyslLos.

Hor-arn:em. mefiil I-am iacut-o e.unOst:uta D di.lDO 11 Jui Diooysioa~ u- Siru mSJIUl> ~ rimiin' dar df: la l'iIne ~t:ept sa 011 mil,eon~iderl tuterele l!!JJ 'Diem, ct. iropreURH. eu mme" si--i Lrimiltem n s['.ri~ so:EI.W. i1'1 care s~H lim.ur.b:m ce-a;Q1 hcnh:it 1101 ,leum si ~a-I r.mlrebi d~u,,~ d~~'ZlLLe I~Hle iii CUD\fUl saunu, 'in C~, eeatrar, daci dorln\de ~ OOrinl\eI~' IHi shu ,allele .. d. ne puua. cit mal repede la curenl ell cell: ce vrea ~J. De d i$Jrhl:t& e~'l~ inM de f:U1 lin-ill- aduce mel 0 moctificare 11a:. ee-am lunaUI.." CWll aeestea all fost eele ,(;.e-nn elk.ental ~i,. came'll acel~i C:WJ.In.l:e~ 1n~I~~ ee-esn 111131-0

Uup •. eele perreeute, e(]irilJ~illc eare se prcgareau de pilooare ilu ~i. _ ln largo iar :PClItru min

11:-8 rnai eN:ista~ ~ 0 po.s.ih-iHtatl:;· sa plec pe mare. tala 10SCb ca dmtr-n dam lui DioJIy,slur;: ii Ii dill, 10. gind 'sa t:ml m.~:tiI:li.lI.teae cl'i eel mm cumlsue 1,iW1U ar fil gli-,i,pLmi la di.!'Ipcizi'p.a ltD Dion .nrumu jumata:Mdin" avere .. E!I'r celdalta jum ~tlI~ d rii.-

iJ1

mini pwitru nul ~atL, Hip"j!ladneis. Valorile care putcau Ii VIIfl6'l1.lW - COD.tlD_ua el ~ urmau s:i1 fie licbid:u.e· ~i, dupa ~itu1 vinzilliilur. urm a d-ml ibcredi nteze mie jumi1tate run s umele rezlJltan;;, iBr 'cealalt:riiumiLMe nu'1111 lui Dian. Dupill p!rrerea lw. aeest mod, de li!np~.f! avedi em ~el

. . v, "" 't ..iI ~

rmu just, .Llmlru.:nmn . u(il: cere ce a.u"Z~mll, am. eon-

~idem cd at fi ~ mal ridic:oL sa :ri'P(}~f.eZ~ CD 1iaallc acestea, t4m ~Pt1~ ca estededateria nCl~1r!l N," ~tcpt3m. .Jras.punsuI lui Dlen 41 abia pe urm'll :foIa-T puneID Iii eun::l'Il Ol toatea"CCsrea. PMisa-j pese, eu D m'illferell.~i tinereiil£cii, Dionysios s'-a apu:r::at ~i a VTn.dru 'to,ata averea lui DiQI'l; ~ mule::: i CUlL"

~ OJ. apUl:at. indifemnt Q1U. Mic nu mi-a :;;ut'Jat o "",otba despre ispz;3.lI,'ilc pe care le face.a. ler eu, lu n1][Lu~ mea, mii feream sit fac. \':iIieu ,~I.u;zj e [a'(1i de as despre trebunle lui Diall. ckil d'lJII asta nu-mi "prom Iteam nimiebun,

i4'rna la acc3:!:i'li1 dm.;l, pra.cticam fiilOWfiai :in cercul.pnetenilm mei:. fatd .sal fi.u snngh.eril_ De ;cicio incaJ.D,lI1si, ~u_ ~ Uio~)'.'il,g!} trihtm: MIte!:

:148 eu, ~u p:rivi.rih:::in .1liUS, ~aii urrei pasir:i: care llnt~tf: 'Sitzboare din culivie el, friintt!'ltfmiu-~ minteill ill.. ce c.hip sa bla redMd. la tacete,. lm :>a fie neveir !:jU Jelluliilie Lil Ce'\i'3 di.n a.verea ltd Dinn, hutl! Limp,lJfl Iningea, ailmain rOllli Sicllia cii sln'[e[iQc.ci:mai i:runi: ~rieteru.

J'3~

C'affl in .~ rimp, Dio~~ rlrulllceruamiIJ tmpotriv:a&.duie'liloit SHlbiHte de pifinlfele S'iu., Diooysios [teIB,auItlJ.:Si mi.c~meze s"b;1cle euvemtc_mereenmiWlr _IDai....:'m 'vllf'Sta~s. Foarte supaI. rd{.i. soldalii 8C. l't"hiWiui 1n grupurl ii ~Glaf'S'i caR-au. de tind sll ,~" ,Dionysias ineerea:s:i'i-i pot£lLeasca pFin 'f"rti" i1ul.h.izind PQ~ cila(i!eiei I:J unde se ainu]. Dar eamenh se niipu...smi f;pw zidW:l'r dnroIn d. ~i utliatl un, dnteC Jrkbolni.t;·W

i.z bat;b.;n-, Diol~)'sius: se im'Isp:ij i m m~~ gro~a-v. tepuse towl iQ Qnfin~ ba aClJl'da ~ ua suprimcm

de sold i'!tpeh.a!;ItU:()rs~ adun a::p. .

De 'indati se ~ :r.b"}lindi zvonul 03 :in. s:pale.l~ aCe's[m ri~le se' aoJt Bemk1 ei,~o. A.ti::sta, Wllind c.c se v,omea,. se. ~i f".K:Ul.nevii2U!l. Diou~s !; se puna eu ginmn ca. 'sa-l prl.aJla, daf. cum se :altu lin irnpas, pGi1Il'Iej 'sa.rm ~heliiD..1n1n gr,OO:l;lUi Thoodo:ws,1!1 - wtfmpIarea. £.lice-a. en in ,gritiinii sa ma, aOu ~t el,lt plmibindu-1l1iA pe acelo ~, I'il,.,.n oe aanme an vorbi'L ~el d.o:imc n-am anal, nid [ham 81.1.m. in :lchil11b" ,="dc, ee {..,a ·~US, Tht~1- oo'J.es...m ~fl;r:a J:Ima tlli Dioo.Yiliiruo rrn le amin'[esc perfe:G;t ~ Ie ,~Iia. ,. ~"latti]lll - SPIJIS'f! el -=, ell.i1 st1itrn.csc pe Dionysibll 1ln1latoKre I eo: d-aca a" avea posibUU .. alCi~ s) .. j adu:e incoace pi: Herakl6id€l!l; pen:1ru a-i darprilcj !ia !i:~ d'e:z:vrmova;ttas.ei

l39

I~:~ il1.v.muiriHe ee i se a«u.c .in t;,~l ~.d }1tlei~ i ~'-i, el n:u ,con&:ltle:ra piJtdvit ;S~I mlJi I w;rulifliR3 w:

S'itiJ.ia;" pii:n:re~ ~nca !L;~le :~.a fj:e I~mr sa lfIJ~ce pe

~.. ~ ... ~[

d mare. unpm:t.m.a clIiI50i\lll ~ J iU, saw,. m. Pel opo-

:DE!;, AC(lh,l. pOlate.Ka:;it bUc'llU'eln liTli~fle' de ave.:r.ea.·pe eare e nr:e.' ~u ~Qn:d.j.p,a: silt ~G <!'b)ll'J<a de Ia OfIGC Ilc,i1!)ne impoui v,;;t Iui D.i.dmJt~!{'Is. I-'\lIn bimis 0 d.al~ '\Iorba. ~j,-i Vio~_mm.ite din 1IiI.(lU. Poare ell. WI feh:;d a:.ce-.s:m, Sa ~Je3g:a condi~e, dinpnma ~i d::En a dOll! a mvitape:. Deac.arruJ:arl'i, .i1 -I:o.g ~u msist:e_ra, pe Th<mysilJiSca., a~ltI!:lci eU1d CHle-V~t. iI '!{.~ 11l1ti'llIi W H~eides 'Ie Ia lo.n:a, in Siciha, san pe. a~d U._. Syncn.sal. ra~ii e-l provoea Vl'E!CI n~lactro. Sa~;I, prevj·!'lI.5" pina. :cc, DiG:JEII~li'o5va dcc:i.deiJJt.fd. E:;;tl de· :aJcof>d G u ce]e C~·

e p:rupUa;l 'l" - 7.18e· el - mwft.:tmdu~:re sprc Diooy.!li,o:,~. ..- Dn,r-isflll]]],ore' aeesta, '.s.'il]f d.e HCQW, ~t >tlhirul {lite5. Hejl':r;u::le.i:fI,~s 'I!HlIi: mlimfd a sa :§e fu.~dmeRxciC"Q tine ill ca.\;a ta, nn va piiU [limic .mai din .ratA c1~ edit'· ce-am V:Gthi~ ..' ,

Ins.c am li1Unijb~n sosese la :m:i;m!;IE;u:tyhi es ~ l·lteodoie~!.l!Inrude vizibili in;~wij orare, ,,~""Pl <1:ron~iocepu. Theodetes -. £Y. ai.Ea,sL i!~Ti, de fall ~,1L eele ~el-am :Uijb.lli~. 'W1preu1l.s ~'ll D:iJIJJ;lj.'Sios p..riv.~lOr In <'!"nm~. lim HtlI"Wtlcid~s. I. ,.~ Ilesl!tlr' 1 •• iltlill lispu.!llS. • •. - A1J wn rod - eomimJa. (!] -

~un!i' pretu.lirtdem ~1~"W:ti,c;Mc-l t.iil.lta pe lH'e:ri.tlkletd~ lS.ij;-l :a:.i~~te. p,~ '~ill ~e: pare; !l.ce:NLa e pOIS.~lbU sase: aile 'Flcin impreJI.Uirni.j in ffi,llW p:rimejrd.i~, Tl-ebwe neapiUat.:sa, metg~. :Impf~Ujj.ii

CUi uol, 1;1 Dionr!iiO'.~.,'" rl,Giitru Dei. ~fadar. ~ 34e1l aJ!lBgern ~. pamt ~ .1nB"'lIP-Io.rU mei. miteau neMi~C3.ti .. Cl!lJ.M;!l i i 1m Ja.ai:mi. ffiru aSeD~lt'l nn ,e;u"int, inl/tieme C~ tnl _wpm tao~;rea i ,,~ A.ce~ff prleltiru 'Sint pi ini Ide· t'emtni C~ pU v:in: ll' rn.:is u-

rile pe care Je-ai m:Il.ID. de 1~ut111i1d. tliTI'f!fltiv~ b.lii lieraltl:~i'eB, A.~1{t1~, de dKpM.itii fiot au total 1Po:n;ivl!ri~ 1M~~geri i ·I'a "Ca:re~ iJ:ll. ~gllnr:u:m.i. DI.l]!li~ h'mle·,ap.aron,~cle, Herakleid~~j-it. :g,;~ft re.tuguiJ

p~ iW..;i .l'e--~Pt. ~i lU.cnJ1 ~r::;sta. se ~l1e." Au~ z:m.f1lcde: 'S~IilS~ de mme·. Di.Unfsi:rn!'!. &,..~~ :sch:i:mba'

bl, f'at~.~n d~flot. a.,-a: ClWl1 ~. i(ltilnpJa~ .cjru:'\l,U ue-Qs@'b:il.de iraBclbit Al.:!.1Ii1CilTh:e;~dm-es . CRll 1D g~nll.Irudfi, iL,~u~i1i,~ pioD)'sms d~ mIn·a leo ~. '~m:sfnd 1acriml amMeI 111 rugilic~iioo oo:m3i.la c~'l/aa,elegiwL in eele dln urma, ~-a:n] iu~refUpt

~~~ Cil. d~.l p.C!'w!r::sc" j,.;am.S:pUS.: ,,- ~·te~~le', ThC~~les~ 'O,i fl]1Jp~~m 1JU. y .• , "imJr.mI!l.l,8iimcailc:c b:glr~ nOi&m~ de j,~ri ., Amn~iregt;lle, .;lU-UIi!I .aerrle s.Li:ipill" gt;li!i"~CU 't!iru: .n~ cikmt la l'I~cd

l1!~ f~l 'I;i'i ilI1~uia1al n~ei m~. mQ miCii!" ~.~ Pe

:le] -.:amrepUcat W ~i ai €ii~UJ' e '" UC1 £I::e-a. ~e m'J.i1W' H~ nnr10tiil sa nu fad r i'CYIa£.este cUNDlU:, ~am mto:rs jlpafiH~' .~;. ,nm t.e~i.t dhl i1lcrfP~ ..

1401

Dupi aeeste inlilnPlAri.n "tduw plim B!] hli Dto~ nysio,;; casanu mal iiHIJ)J)ieg;qimi:c din ~lI'=~.a l'ui Diun t:ap8~a .'iiml;l.i multi} oonsilJ1en~a. Abia aeum avea motiv tn~emeiat si~il ded~trule ura Unpotrivi;Il mea. Ma~1 inttl! m-a al ElIFlIga~ di.ll.~~,j,-

d erca Palamlo1".sUb pretext ca dO~l1e'h:; trebuia sa' e plimb~ prin gt~diUtr., uncle S~ aflai lucu.ili'~a mea, in tJmpul Il'IiiOf' Icere.lfllonii re1igiio~c care aveau $;1. dureze zece rue. Pentru acest Interval de tnnp, uri-a fixat dorrnci'Liul: in easa lul Arche,.. demos61.

Cit ,am stat ] a Ari:hedtUHON.Thead utes. rn-a u:n,jtat deseori 1.1:11, el pentru ~~~i eJtprirn.13 pro-fund&1 indignare fiita de cele pCJ1"e.;,:nte.Era. foe de sn piirnt pe O]Quysios. C"'m.di tinl1Ui a.r:m.. de vizin~le mete iJj CH.'lH hrl TIt{JIodotes., giit~ 1m. !ii'l{1lU prikj, 'illlfJIdit. OUI primuJ. pemru a adinci p:rapMtill ICC ru; despaJ1ea. Mai WWI. tiimise la mine lJe cineva pentru a ma intre~"t dac:a ;iililill lost &11 ad'~-

L~2

yardt s.a,-l 'Vfld~ ~tes.ra~i ru:.wmi La~llafhl lui - n-eNlulJIi' r-am :ra,cftun:~.·Iar. mmm111 re~ c-

o \Jl! II '._ ,~ .,=,.I 1l4IiJ!,k'

PT.:_:;;. _ in ~ru;t,~9:>' Dl.0Jil,,!,~d'Os.lil!ha.fu.s:hcmat

\U!..iQ III U . - - - - - ~" J. _ ••

m- ~ klumm:rir ci All i.e P0rP I!::flrteel. daca COJliUTliD~

ja-i pili pe DimlljlPC prietcmii lui inalntea sa, ':

Lu.cnnile !Hl.1bI Opril aiai. D~Qn;}-f8i~s--.Du m- am'tl'I in.v:i.fat la Pillar" deoareee de 3J~.at illaiure eram eonsiderarea mcind. parte din grup~a.os~a lui. .in frtmti; ell Thoodi1tes '~i ~~des~ ~~ mul~ ca Ufl ~oo penunwJ. Del!l,ar~te nU~$e lOll b~ b.rl Di(m.- era ctm.vim dil in. ID1lm are un

pDtri"!,lui~. .' ~

De ,d:iKi 'm.ain0!. am trY, iza]a~ d~ P3ilal. U1 ta- .H~

b'k~ 1:IlmC~nMilor .. Pie vrmnell nce~, EO ,,~m~.

la mme' dnenre peTIi.oa~ prccum ~1 Cm1~(a~tml. :att.nieni, so~ in Sicilln 'culd{feriil:e tre:tnJri, a~~-

tia m~'Ul ~:tiifllt!.\'l. ei som.t tLCU~L.Tn undmrll.c pelu~ tilOIl' Im1pln: care' unii 'a]:l nu: IrS pin1lla ,awe: .nin~a salnll:.lS"ptimC dad. mriJ pwm .si puna m1J;a pc mine.

bttl atund plattul -pf: CaFe I-\IDil u'UlL E_BfilJ;1l;l a-sli. sH!l.VD v:iLllla Le-m;n tri1nfl.b; 'vurbl.la;, Tarent au Arch· taB ~ pdererrHarm.el de ooolQ pemfU ::l:-l pune Js.G:UI.ent en sitlmlia In C'~ f?i1aQrun. Bi, g5rsJnd I1J.:;) pretex~ om:-eGfUI'.e. a:U~1S ill. SJ£J.: lin. ofiWie eft din paftea Tamnmlu Qamenu, etaUl Uri.b.fcati poe,g- lm.et:n:ll s-ub ,oomfttlda u~ ldinue ei, ~Jro.,s. Acesm. l'.I'~ltittd!l-se lui DJO:J1J~QSl,.a adus VClIbE1l deNpTe mine, s-pwliD-

143

.. Bineintdes. DiDOYsios contm-ua.~a~m VIDeZbJI.e

Hen'Jdeides. Theootlles fusa ii. ui:mlse ,aces'lUia vu'l'b5: pnn ve!lti~!}u, ,sF'ublindu":j "'a fl1gi.. La rln~ drat :S;8,Il, ·inil"-adevir., Di.OBys-itJ.s t1 trimisese pe TiIDM ,eu ug'"d.rdih1epeltapi [sa.! aI'eNkzej: dar. ~ cllm sespune. Herakleides ~,i-a Iuat-o mamret". l;~fu.giindu~£eh.~ginezi .. eu Doar Qireva eeasnri i!i:uImlte de ,S:Q~ .giwi ..

du-i eft vreau Sa plei; .~ rogindu-' sa nu-rni r~U:;'ii greuta.p DlOll),siQS ilas.l!gl.H:;l.c[ m-are ntmle 'iim ~ pomy.;]: .o;.i~.1i didu ~:rtunnt dup~ ·ce l11i-a dfiruiJ ~j bru:t peiltro ,ciiW.ori,e:, Desp~ aVCIea.lui DiDI1 ID;.Iml 'i:ll.ik . cos' nie~ I) Yorbi, ,~ nici tirannl n1.1 mai pomeni nimic,

.a. Liult. ajunshPt::Jnpc;meS'1 liUl c:i:ma tnttlrte.sc eu Dim Ia Olympia-I)!!, Illuie aaestapanicipa fa semarik: saere, L-mn pus de lrndiat3; III curent en eele mtill1p1:de. El, lWwil1-1 ea marter pc :&Illi, nemde"mna. ,e mim: $'i pG- priebmii met. inH-lni. moo ,mtempestiv, ~i."'HC;: pre,gittm pentru a-J ajlJlla

!I: sa:!it: wbune pe DiOIlgl~ios. R~bunw;e urma sa fie' ~i peul'ru om. caurmare a tm;.!Ica,ru legileof o~c;~iE: i - _eel pUlpn <L}a se cxprlm:a~ dra"pii c I.W1 ~i gIntleu. in ee-I pTI'Ve!}le:. pentnl Ilejust~fic.a[t\ a1unpre ~i~nl!l1·.mJlu!!. Dopaace5te dedamtii, kim ruga' sa~i iD.tFelJe pe prictonii. nostn daca sllt[ de <llXIro en prepunerile lui~ cllt d~lJre mine, ~-WD spus :~a: .,TIl :l'iL priemn'ii, Itm ,f:'Il-u~i siln rome-cum. ri devio. o~fcl~ lui DiDI ysjOb'., &a pMlidp Ita mesele (I la ceremanille rolli,gio::me ale (;1l.sciL lui; in 1JiI'lIm bHfci F'd.'iip'im3.ite pC' seam<li. rnea, el arfi fudreprMitiL ,,8 clt:iUla .e.a am tQrophu::I!l. mlimri de tW.e tmpnm va pw'1luM].ei ~ i a U:rnnie i lui. ~i. IG'I!l t:oatt acestea, el nu .fil"11t ~xeC'JJI[a:r ~i sil !Luim: seama, nrieum, rn-a ·tr:a.m,l ca peoaspe-

144

re le S:iu. in a1aru. deaeesste, 'nu mai sm.t la vtr.tlU It ~u. {Jam ~ imp.Ucl illJ.r...lln leQm.plm1ropo~riva ~va~ r~o.ll'n. de.s.igur. ,aJihmi de \/0.1. ill ~UliI: dnd.arn.~ lerj di~ll~i sa, rna ,In.'oeputti. tdac~'ill1f-.wcvar nazu.i\i sa aveti dlJ.,\luri. ,n: reci:prodl prit~eni:~ i' a.veti in. vedere, sil. faceti oeva Oll Olide:'li.&'l.1 bun.

~ til~ vreme lmiol:cD: pooe1,:ila ta1e'-lliCafu~d" a.dl'e'tali-v a a'lto:r;a~~ ~

Asu ~.e-am l;is~ slitW pi:n3rn g1t de: t'alalmi.a mea in ,ll~cilia ,~i de ne1"rC~iuei. ,eu {Ollie ~rea. m:.-IruJre:mtlID. f3ra. s.i selase md~"pIGc-a.ti d.e ;;;pusele mele, ei au a ~'I'cmii :P IJll):CLUJ de :plecare

d {umror ne~iril[Jrclll'i: s-eu iintolN 0!t1-u:m imp~)biva lotf!lI. 'D.ac.itDiunysill~ i-at Ii ~ lui e Dian baml sau dacl.s-ar J it"Jlll·acut.,cuel -p:ioii

lui UJm'Ii. Ie jpO.si1i[;sa. l'J.'U_ se IiI lari'mpl'Rl rrirnic d n ale pewccutl: - -pe ;~ e £u :pulittlli in oele amm~ti. ~p..ta dar iri e.lc:hi,p, Inti, 1,ap"I;J_IIJt:if.II:bl~ft~ unii !!!Supra celloTlWti. a,u lust ·r;nph~:~i" d~ eele mai Iell1l1re neti.01i:oclrjl5~.

P'c Diun, &Me m"m.es:e dO:tl'"".,a.ccla~l pund de :m 'vedere ea ~~ nUue !ltiltspre au.tm'i1n;L~a CiC-D ~ rren, desp.repri.rutmii ~i patria: .bJ~ un pun·el de vedere pe care 6U mi 'l~a~. im.pu:.ru:'m~e ,5i, ,micami

a:h um CO (llcl:eC;::<l.t~. dlr,~a,P[i eare, u dam ajlilns la glucie ~j, i.a ;:m.onJri, COIlS de-.rii..,ciicsx"C d!e i1.i:l.loria.

lui ri itl~tllteoo.cli -pe!1Itd eei. w.o. jar farptl:' cil mai in.!iiiemnab; Idm cele irmii:l.mnate. consiW'1 d l-a~ fi putut retine. ~a ceva im;:illU e ell putint5,

J45

lJ abmci ctnu cill!!~~'Va itncc.a.rci sa se u:n:b3giteasc,i" cj, .!,Ii pdctftj~ i'll1, sa.-~i.imbn"d~cl!l..~, ~ Ce~; in C!'iTC lrru.e~re .'"p,e ~31ea UTI or caajumfH rmrfide. el, lUl sirintoc. un omn~S1apWiI, bimil d~ .Jlbi.ei unein fapl. parimllor t e are t:'ipe~te vi~iI: ~elor aw1;.i numindur-L •. ,dll~I1iUlni"~ el.le OOlrfi.~a b.rnm ~] poruru::fl~-'l.e :1l;ollililor ~i 'prieladLo:r lul siJ[ac.1i hnocma]. asa COl nnneni sanllFl mill plaru. ummti c11 a rlim:as ~irtliC~~. Ttn aril de plltin at" IT Dnom.i E"le~m161' unel CeUi.t.l. eel carepmUNIID. docJeL ~I Aill.J.DW Sf CDPiisC3 "i imp.i"f\i iIEi.u~pmii~ pmpriem-tea nrnei minm:ir.;i~ 'sad eel c;;u:e, in calilw.e de cOl1thJ.c:~tQr al uneifedcratiJ: care .d~i statell: mici. Ilif" ra:pi bnn,uriJ.e cceti~_[m'.nun mici pentru a. lie atnbw. propri"t:j CeHi~ fill conform drepiati.~ ~rum 0' astfe.l de: dGm:.ina\ie. cam aduce ~llitceb:ri care iD cxere i ill. d'r :ji neml'olui

~ din care se "trage 0 vc.smdi tnfiJ;J"-a1'e ~ ruG-I Cion. mel nhnem altul nn s-ar M'itc~ di:spn~ de IEnmivnie la a~a ceva, AJ I:De va rootepnm.1.ulglU'-ca wei Ccnstirutli ~i a 'lhlo.rle.gi lmne ~i dir~'W:l'f;a:re.sa au se wl.cme:ieze pe cDndamDml" 11'a, moaete '~ exi1 M 1:IIbrorl ~ilti.i.. Ceca; ee face Dion 'aenrn, coruidermdi r(;"a l;al, are de s u..il!.:ril mai rn_ni nelegiui're:a, I!ki'i Sa 0 fi, .EiwL,~bivBleua CU, i~wa eli, nu se cuvenea : a. Ae tnvit.. $i. eu umf~ a;Qe~ rea, tn pcsmra de invlin!ili~.lor td dtl.$mmiltrr. iata,.J prubu ~i[ d.e p'e eulme, eeea ce in fond n:u ~l\1t::

Ii de foir·are~j) Un om, ca et, m(elept, chllizuit., clrull

1M!

este v~ rba. uespre tJIre¥ri~'"ea 1..1iI:t:O!' .neMeIDI tri nil

~ lasi, in geff.I,~, m~lat de apatc_nte. httoan.ai :.'lIm ar fi taznl c:u un bUll I;tmlnoi de cmilbie _ s-uiera eonsecinf,a une] ,gre:~eH ~ ni Q i anmci no neb-Die s.a.ne n:b~de@.e paml!le~te reirtI1HICbd -jn.d prevede.1ibucnirea one! l'll1:inn.i ameninl31D<U."ej no im.i ~i yioIen~(!l jjlIi" care, to Ce~e diFll u:n:nil., .ii. ad'llG!::, moartea, Ace-stile cazullui Diun.

EJ CII.WDO~ fDarte 'bIDe p~, aeelere care l-au ~ pmVOCQt. dddcn.'ea,~I, dar flU i~1l tlnprin gino :pm.ii Wilde "[filIle:!l!Ii rn.er:ge ptoslia. mfiimia "jl;i l5-egllil.WlJ

6 -.JI!. if; ...... ...1~ 'L·

lnr, A~a.tnc:itf Sr-ai.mpl'eliuCll"~., :1a5, nL! lQ Ilillli'l 111

Sic.lli.a in:vmwril in giulg-lul rnoIVi ~ de Bfh§il

Sfaturile care S"·W[ m:iU ,cuveni r.r;peti!l!!trt".au fos\ deja Upl!1Sle. in .s~b. ,ce1e·lnti!illp~liI.te ICUIP:fi.. :.'l:.'i:l! lejul celei de-iil dOUR rOOlitmii a mea in Sicilia sim

de l'i1iere cit, bibui~ CIUilD!ll(:u.te .m.'li indeapmap:. rdla-eli 'titilooil KMI1~l da ;nbsuidul eclor illil'U:mp[Hte.

Si daca CllWB eKpunerea de' falfi_ i se VIl pkeat ~e bfun-s~m~. ~ metivsree 'ei ifirtemeh~l~ atenclpet

~~ en :SrO consi fleT indeaj I!.IDS &::'justificatii.

l. LElpriml1 ~a.r:1i1it(l_nr:; in Bi(..·Hla rl&9~g:B8"), Plm.~)n, nli'lI:1UL.in1 437' a.c.'br., I!.\iiCc1, ~i Ue .ani,

2. Esre ,'ol"b~~-pte. I-lippllfi;rlWo, fi'u] Jui Di!.'lfh eaee Tl!!llmluJ'Ie. oori'fUl'1dal to: 1.I, .. ~liila] t Hip:pa:rinGs. unul iliJillre fiii ]I.I~ lliuo},sII);';, cod SMn ~llIt l"rril'litlmru:he!. !.iilllllhD UiO'fl V~i no~m 1.\ I~ St.',i,ffu,w"ea IJ 2·Q..

3 i rr ~C;ni'oll!; ~'Od;.j de Rgi!W.U~ t"ir.mi c.

~ [lrmeaza 'i'njghebruen mr:t1,!~ iSioric W ,\lticiJ, err con~nm 'Inem£lrialliti~, inoe;rfud ell am.d4b5~'404, care:" m~ht:!i71i ~fjJ:~itt!l, 1"iizht'l]rnlllpe~QP(l1'!e;g.illr. Elife1ilim~ [ere ~lr1i C~llIilte 'id~ Atisto]e!J. In 'r'ullJ,illl,ia ihell'f· fOliUm:- 35. 11$1tc vorba. dJ:"~p,n: lu:_am],W'~ I:aAtm'J.!I. jH!II'~mi'~ de SP1l!11i1, a. unul ,regim "politic oilg.liihif", 'in Ei.-ulltea c~ !Ie gil~ Crllli~, UT1IJ'.7hiu I ,I ui Pitaoorr, di: liM; I.i.ter~ ~l oru ];1 01 hi", Luttiltil'le s[[I~ rc:tlilriee. fi1lJ7.[I'fi,i:~ c~' lin:>rare all mrn..a." in illti)ri.~ literaLtJdi 11'eC'~til

:S! AdlILmiI:C dn: 'tiP oli:g .. 1iti [ii:, ai dln::.i In:~~lhri Pl! eta iii I:llt:~l de: dernels ::Iw!.:!::; in nLm'lillr JI:' G'inc~RlC~ l'}11 U.I'!I!J,! m~b ii nc-ClItlll lull1ln..1l'I <lve-au 1li£l1dte ilttihu~ii c:i!,r,ice ~~ t:lC(m:'iJml~e'; ""fliJu~e~ etli.ld.i.vii£c Itfin in ffllWJ i,!uui LoIDlillt! IlIIil trQJi~!it de •• tirarri I· (uutokrarorr.:t).'"prczidat !iI!:Crili~

ii, Cf. AptTnm:I'.~ l!ti Stl'trll'.l'il, 12,d, i.w 'Phtttrli'l, Qp~rt. tzu. 'll .• 1.

; in 4{U a.Oi:r'i Ctil'" '1'll!iI1.tiCiJi PIlUli~ca t;l.· A'km~ ~reeUl un mmilli!:m;~ grupru de rulEnlRn:: dCillltjiW;U;l!.:M" oo!lldu~~ de Thm..ybuloll,. Atel1'~ a T'C\'<:nh hi nl'l~m ~tll~ pona~ mndd;jt a:upa ii,r;eki ru cbnstijl:t:!.~~ lui ~lon din seCQ11J1 al VI-I~ '1,("UUr.

g f''f Ap;!lr~rt"t Itlf StJrTult 17-2;0, ,~l. cit, MQarr~..;.L n.agbtn:l.lm a.\,~s;e li:lc i1'l ~~9' ,1;I.Cblr.> d~(l:i 1C!iJ ~«e, mot tnaJlnfC do lJTID1l'lt;Jlal0ri~ alhlP!ilton int Ita];'.) ~i !:Ucil1, A fGil U31 IDHlm:nI d~eil!iS:Tv. Dire ~-i:'I: Jile1:e:m:ITrin~t ~ ptq~011. !iii at:: eeupe derClTJJje~~ id'~guv~u CUrl ~ilC:-RtaL

. c (lroC:1e1 ~.I ~limool~e I III CClt m~ f1lJtrl1j'~1Iil j,l[opn1.ilU1 -u sistem fi1~n',Qfi~; C()llccp~ul6- ;salt:" d~spre aceasla rnbJemfi slnt e);lJ?1;I.B~ siliUl'It:lc 10 r('J.'14(ll'it~ a'7~ ~Lll8'll. Im1 iu a l-i..',

,~, ,PmlaJ flllldi=lmental ,pelll1'L1 7n!,ele¥~ Mflce;p:~mpli:i. 1DnllJC., care oonrUliotl. fe:alw.3n!a w:icl t;10f1.lilulii tlt!I<dmue: ,,:1 sJuj~lisC1i tl.ft .stal do tlrnpt de etm:1J£teI{ it'u;u:meJor ~tloJlli!l:c $ijmidlr;:~lllo propriul Siiluiwt,m m.omHc" 4iHJe\lM1)~a F:J1ozufie" "care VEl fl ~PllS ceva ma,i, JOS'.

J41 ,0-343 e,

.10 I~d'erire lu Cimtotltt sa m TjI'e;DI ("'iD. 3!JU-]&t;lJ~ tm.clle 21. prunll: apol spFe S;yrnct~<4 la J.nvluqia: Wi UlQ"

'1)'~iUli ~cJ IU1i'1n Val (.:at~UI! tJmIme.p .. ~ ~

J 1 Discut.me tec:!'etice desp~ l'e,gimUr1lc p(!Ji~o illn iliJl.elc g[ec~n iilln !ieco]~k 1'[[ V I-Iea ilJI 1 V-l t:a u.'Cht. emu lID hlbiccip Llhh.~!fiili' l ~111.li IiI1; :p'ln(otitfi {Ctlm.rtJ:.. .. ii), preeum eea a.In Ar:bJ.owJ, lk!. pil tlii,. ili=.spn; C "11" l:'1W.fia utf!td~ni!flr, Tema IDvine I.:wt..~ iii! 1JLlilnograFm, ~aciIt a ac£S.I!or sec.ole, lllC.op'iruJ ell 1 h:.nldJ:J,l tri !d~im1 ~U P'oUhill Cs~odlc~ at m-~w.ll~!en £Leht .. J,

JI.l ULittn aveape ,1ll'll!L1ilt1 diurnheci ~l unu tic jlpJl

11 Mi!iarte1lfu.l Dlanl'Sios 0¢1 BlInn:li ~ill\icrn:!.ln 367 ChI".

io!! TIn:fiml D~o.oysh':lS, nul a;eleci ~ deua &}~:U a btl DHlors.ios r. D(!r,ll; din LOil_ ili, nu ,~ cwil d~ Stugr: eu {(11'1. fmtecl e A ri.stmU<J:olnll.

1li lrut,-o II dona eiiTht. tie. incepu1!l 111 36"J u..Chr. 'ezi CIH'fm ill HUt', 11', 17,

l' cr~ un ,prn;a,j as~.m.im!ito]" din I$:gllil (NlJhUJ,~l. 1U~ \1 urm,

lJ Ins.tItu~1Jil ,,1Ospe:{lej''', X,!ux{u, d:ata I:I.kllFIerioatla trjo .lUi 11 :sfIc-~biiiUru: grti'!t:.,'1.li. ~WllllDllillS. ~pl'!i'L dl:n: I.tillu.l

l4:&l

SClU. 4c nllicej in lJmlii Il[j~' 'IlrinIe. git'lC aZil, UilL!Ofl OllUlllU]lfta, flQUtiil>a, in Hila un ,'U!le .u;ib~3. ·Co'l:JBiid'iO:m.I!i!. sacrii. j' Clspe~ia:" riimTIll:: sacra 'tm~1:Jl sl ifn -fl£iQUad" !itata1a a ur'fC1'e], Va li din nnu OVoc.mtiiC'litld_l'I<dl1l1 ~1{plic:ii pilflr;,>.amUorhn ![boll' de I,;Ii: nu p~me fl:U .. ~ "mil:: d3:ntl'-Wt eVentl.1aA 1;:0001plm l!Iuj[ :i'm1l'olli'rd lui Di.unysim. ~I 11ofu-.

ll'i Meg~~ o~ ,pGlp1!! 1 LIt ii:te dorrclJ~'. nn e m~~ i'OIUd, 'iJ:lmnp lito:!', D Lipi1 e-x:cl:1J111:1fxtt.lu I ,s'fJC1rl.lle; 2 W ~..,au refug;ttH[ 'prleteiIW magr6ml.1i~ul, prlnln;: ~ ~J Ptllkttt ,;

1':1 V ~1.1 C'UvilJl i"wtme. p. 1 fl

20 In imU~ 3'fi8 a,Chr.

n 'I'L'iditill] 36'1' ('n. Ve2l.t C:u'I'liIrt rm: .. ilJft. p.: 1,1.

II V,e.'Illits Aerup'l'I:A, a SyniCIlli.d, [lchC".ilil. 'P~ 1'lI'Il!wa.

Ortygiu, nueleul colome.i conlil_d'6.e de !)dUrimnjf, Mi':i se;,IllhII,m .,palia.!". o wJ;looml'i il1tHrll~ nJ'iJml1litil lui: Dial. , nysll)~ j:le care. Hr;m~l a Cost ncvoil Hi' pilrlsea~1 I'llood ait'l;~ Diem ,;I m ""bUli r sii-I WiMtge ,de 'ka pine re. w arml 351' 21. em .. Tm: 'fuel 11 fost Wi-imu.l punct -m .-ens'lente{ dispetate pe cere $yracLUaII:ti l~au ll-pu!Y-G QOf!SJll~lili Mmr-eus:l::b:lfdh:as Manmlh.ls; 'm im,ol Ul,-211" clnd m;esla 'a. ,1:1.14;>0.01.10 ocle dm'Il1'11Ila DmijOul. cr. S("n'. SOf1l'M Ci J-ac ;:U5.

11 Cnmdlu:s Nt;:p[}~, ~r1ml I~' dl_J]fmllel~ 1l!JlU:iIl-din!TlC print:ip:Mi '~'e'IDgnttori-',~ I TUI DDon:'PI~i[is.to:<i ",~i-flol:;l! Hi Ia St'rbDare,¢! (ii 2.a), PhlL~lliitos.e)ltllat de: J!)lgnr~it;)N eel 13'lhnll. se reim.~)1.Sese .wmn l-li 8Yl'm;;u.Sll. Est~ Uur{lml unei '_fwd; (J Siein!:1 (SilGdk-a). m lnt161'1i!;i'.ecc e1i'rfJ'. de,t'ls.eb]1 de biDe- otp!"t::c-lata 10 ArnJ.idti!t:a1ie.l)~lIl'1:: ~hul 1ill Ph-H1sloS, Ve7;l nola 16 la Suiwar:eo ,Cji s-«

2>1 P1'11ton 'se refm~ aiei. l'a 'limpLllA petrocut ]:t!I Cllli'Sl.D1, ctl'ml r'le .. a doua oaJiko!l'i:i in S-IC1,lii'i;!., perioada Cl]n'd_ ~H:l:

150

:idWl sa f.u;:.a iJip D10fl.YSlQJ!i n Ui:I rre~ L 301 1£.1&1101" sale ~e fUom'fic ~l ~l:1ndl!1L-m;1; .m.cmfU'mca. oCL pa: aJ.e :...ln5;c Ul. :Safsuarn.!' ~ l-u" 3U-<:Hl Sed«en {lJ iflS.L

.:ruupt3 de pl~ luI DWnql>.irul in sru:Iilllmlici. \lnPc _\..C'..tcheJ'l1qtd~;~ :sa.-i ~jllte it:! l'Upbt. itlliP~rrl:VEl ~lin 13M '0 Ve'-ti ilOIlJ; tOla St'r,IS~(,41 Q 3-a.

_j &'lfDHaj;!i.lle 'COJ.ftl'lli~au valillJlreQ, 'Lmel, ",AfielDIal nurm~3. li'-eto:dclle~a (i\lm, ~ Il'bi~l! iii. sri se C;Qj]]- in SCP)'ili:' um_pI.lILli. E de: re:lirluJ ,Wi~nj,i1narna . VIJ _ -1= relhlJt ... tJii i'iil Sr;olFiSuar,m ,a' 2-d.

1fo Jru,ill'lell~ 10' rtalml d~ ~H ~t,ig,;1 ~e- tmi1g1 Die· ~im." ca i,H[ep I Imrii,luf &-alc <I pinn_ unOT'Ii:Om-cnom !Dl!tie~.~ ma~.~l'n i ~m~" :PQa:~~ cb.im' ~WlI'l",!& JI1Urii ,E: u •• ClI~t·· c:1iirI: flU t'liH_ HIl'R il de mente. V ~- i ronlinmlm pa1l\sm-feJ,1I! 33 '__L'-d; 335 ,d., Aid 'S~ ~:$1c fnsa prlnaiprl1tl1 ~nJ:t iii. Al'IllIlIl'igiE~ (al, Apitllri1).

1" l'dl.·ca mvioe. 10 '(J<IIu.pafuJ 1~ .:.

28 V,,"Zli -1I1t:!1 depa'l1c '32 ~, UIlIJ_ dinLlie ide.Ue hn~n i1J~1111-u.le dt" ft'lanm. penrru nxl'fc~;J !'IfLU-8iti~i pol.ViE I OI':{l'fIronil%, It Sk.tYc'i C:mI C:ei! a mrml;:ll1.li'im ,insldeil en :UJI !];cltmi ~J!·Iil~ e.MI.!, l'" '!.!iti~l1I\(;.;ljj ln], iiI li dil~

!nil!lJu~lrt;i:L -uridf:.~~ nazilin*~ dl1:: lihcllflalc il 'Jlfl_p.w..'Uei ifloomrn;.__~nbi: 191 ~j ., 9;~ Diml)'xi:i1:-:~! JUitJi"'l!b II ,ul101t

sen c Ill:. Lupte ICU c2IXttlgIneJiill pIt: care iZi!Hlb' - fiii-4 .dun gt! liplVilipC de- p ~Q1 r.eori 1:0 rm.I i rt"w:ci,. 1:"1 e.xc:ep~i 3. : :>IL:5'~f Llin noni-lIe-"f. 'in JS~I r1C!l'-d1l imA 'i)'_mil~-e:,~'I1e dm remnriul L'Uo.diI, aJlil~tll t-fimu.a. P'io'IroI:l:!El m1'!lf ,de lfi\ni15.,

.:l'!iI Re~l:(: Ilmll-ll. f:hdftl] f!iy~b"pm;~ dcSlp¥iC' eare He-roi(fOt, J! 111'11" if, (~g(ii) SOlI,,_ flu m-c Ll'r:M;iJ CoUV!-ate ..k: U.llIff.'c'jert\i; ~oae a Iprg~t JO 11 n.Ou H m.Bill: ~tie impCltr1-V:i Mci~ihTI ~1 .It g.;,Uur d:in,bl~-m,d fI'lIlfiI,'

T31

to-.Olmhle-illl i;U~11Ll:tli1 ti ~o*t11' dne.~' St~pifll:i~ i).r:!:l:iulu'i Il11lfirim aJPofIl:l.illri Esc~~!, dln ~9fhlX"U_"~m~otrlv~ G.teclel i cart: R\I:ea ve.ld'tr,a.t:J:]e ei m. J:l1!iIteri.e d@ llEtV ig,:'l.1W :ti ~Q:w.e['t,t i:J.. fU~Llll;i[ [Pl.!.tW iz:bLl1.h1{.

~L'l' Si.{ltz:myj felltriM m G!'ecU\ mmU:nel~1.illi[ em b1i:it:e h:u:::lclg~ hI" c!.llr~nl s~]1,1LI.d.W \f-]~:.I :lLC:1J.r.EJUs'Lfilll~c'le:m(l'i ];IUI'I::r!J. "pr!!lt-ef!ti~" c~tiUIOir rmnnn. ~j ~"t:lf!J'!ill.~a nt~i, baz;l~i: ~ ~CClCp~ilri;NI U.lllillsJs.te.tn polii:ic oomlln, w "'~d:eri, !..Ie i.t",pwiL.1n~ aio:f:l.ue:l:'il~f. ,~:ml1Hce ~,i: eCul}{'Ittl iee, Dupl~.iZI~.'~1J.1 :pmJ:J ~t!.1lf de la '&fi'rfl:it'LJjs.eeolulu.i a)V-I(;:i a,ow,. /u£[!iliI.:}i Spl1ltta '~:i4ll1.lCuMU.rult~p:6Ue 1~1'f ,!;){p!1 ~lIdl:tr.i~i i. ,l)iJir l!:l(,:u.rn ~ ili: ".;1:$!3 lOllnfe:dE;mti:e g:tU~a CQt!tl!'l~~util.u. fG,~h::emdin I1ntrdul P-c~np~i!1~Lilw. t·~~t;:u:lli\ 'foi;Lan dentlJ::l\ilnru: de "U gli ~~DtJ:i·. clJj~~ all: ciirei, ~C1'r!Ii;tilillti~ '$i~, illi:tLCJr~~ ~C;Wi'iC~c.I'i!u;~i~~ ~u: in {~'1J,.,1(:l ,tui Pn1,hitt, ~n.de~~~lli :j~' ~llt'lrli1.1!1 VI!.,a.

i'l Ve-r.i Crivfnt' fn.liIltite,~. 19' A~l!UlI'Ufi! Jui D~ni'il,.an:' lilc rl'l !mIll 35'1 a.~t";

.12 V~, Srirls-nGi';CJj I '~i rL~~~J~ ,Ia. ,~rui(iiS'~N,~(JQI"l! n Att,~ti aiftm'~i!:V:!I~. .K,a1Ji;poK (Ia ,(::um~lilii~; Nc!.~(]i.'.;, K:aJUli;rok:~) ~j, Ph],~n,~1:hIlU~, uli;p',1i, :m:(l~~ 1L1~. Din" ro:i . au, n1 til jUI:!at;T!td un !JO Ip~~.1hjtl. .KaI]ipo~1l. [t~~mll.~ t~a raaia uri iw {34~]~f-4J', cllJ~a ,rnnatrea'ltl~ DltI~,

14, eu :nl.J!.i'Ul~-!:I1 d!l: Mlbe&ti~wo.

IS Co.[ljlJ~~l:ll1 .tmpotd~~<l hJli IDinl] a <lvul lee l!u 3,jI t\1 Ii.iChr. (vC'Zi 1It11:a ,1,41,s. ilarl:roar~ci{jJ j'-,~).

~,r. E$lLe , ... ,~,t:Ka J~&pt,e Pliiitoill wn~i. Vezi~j L!.lme3. ,,If.lltitPfeWI'f'- 13. .R,ep~bUr:-a·' ill PJ'fi'QU. 0ll~e, !o1rll. "I, ~. eit., ~. !lif.l,

~, l,ikt'i.i3i iun~!lffu.mHi a dor..1rl.nel palltk:e iii! u.i.PIRLnfl~ iVl~ll..uil'Jtta'lIf1ui~bILjj~ dre;pt Gt:f. Repuhlk'lI,.fJ:p. ci,.! 34111~,d~ J49~.

152

~I'! V~""l i!'l~~iIl!t~r.I!~~ 3J4 d '~1 pu~ 4'~;

~9i Dupa v-rcnTI3:1nil::ll!LlS.llc'O!!<S :at lUIU.on, OiOIlYS~{liS ~. af]" inca m. S'IIH:tuJ rft~ll.~. ll1 ~bol.La pr~area]nl, "'rl!ill~ a-::d rt:Jll£lmlf'3, .r~H.IL~a IJ."I Srfflnl\Mii!, rf)~rlU:l:itf f!!l1 ~ .... <In: '~I; 'P1Jl'~l.:l ~ "cnlt,1:m~,i -il:iJ.1 ~CiN' lJim.rr~ '~~ I i,ij ~~ c"pld

,;to l.rlyal:alUl"ile 'Oil'fJc~,-pl[<'I,go:r~.ice. d,es~pe ULllHJ ud;~(31 ;. ridrlcarn,area ~[].1i1'~~tlJ:UT,

'll Vell'rr Ctll!fllt frta!!ntl1' .p. I I.

42 Muz.i..e 1ft ~1:S!L-nJ'lr~ 11;1i DIG:l1. pt~-lIt1iOlg-r~:eflta ~ ~~ a ,~u:i :1]),lClIilh'li(ifs iii fist ~~wa!:t1i\if:<l hd ~~ m'~tltlllruJ ;i...!l :.piritwl, p~ cl'lic'~!l.w;.p;tl.G.l:f p~ ll~:tlrL!:p'[.

,B SyraOtL~ t:'m ~OI oTi~·iI1.t:: ~ ~r~,~~ilC lEI Cm'irlwh:ti. ~ C[ 334 b,

'15 UrmreilWiJ, (I ~~~;:ruElIC:'.m -Ii'Qa.1'l:e~l"@tmtf1i de. Ge<lJ diJ:! ·lpltbrka4.l1lj~d ell priwe lit !;nhltdtU~~i pen.QJ:ud;J., .lu ~'Uinmilor r;:hemalJ la &tm.'l,Slru:IiIl.u~ ~d;. 33.6,f,t-.bl, ;I,tj V~ N~I'!J' imr(J'dm:"rh>a b Sei"'~'Odrt'i1 ~ 9""# (fi,

~iJg.t'll!:<s ., Wc;.rljm;, titl. I:fl." Viti, '7:8),;

.,.:, Ven U'l.t:C:ptll[o1.d 1~{WJ,'it)rit ,iii ~,~ ~i' fIi'C1ldc ~~f'PI:UC . ~fi Lur.i 'km. 3Q[1:~ {g-tl~¥J::IhmJ:l) I .~'i!: '~d:U{!~!J I Ii hi!lTi!~ cncte tre: Ubat~il.fQ:tcrn]]re. :fill! a:m:9tor Ilba:~i~ ~lJ]h;lll:!lll: h'I .DrJildm:iI mll d ... tj iD" ClJllf.mFd{t,'1 ui7 h. in ,RlI".rmMi(;"Q -,.:;1 "ehlll1 un ~1l!rurtan1 -PfUlO:lj. untie c:s;lit: Ii:[!m~:wt!i

~rnC3 L'}p,ltliiiCln:t~'re' ".8:re.pt' (~Ukj)1id~) ~1 ".n'Mio~·l III "t J

~9 Fr, Novuluy. Phl~(:jffful Ep~uJJ.kJ,'I; C ... pmTte:lltqrUi~ mml(l£, ~}! ... '~r"f p. 2.51 ~J nu]].lln.l~i:lro:!i !l!it~ ~.L(jI;lIb~I:L"·

....I. 0 r'~lii. II .j.lU(:~:li>rllt nl1!(nt! 'r:JOC~I':~l!; ,(Jrllll,[m c,~ desl.Wll, ~ ",nil. 's'i AIIlN'lur.c T.

50in ':iCDlt-lu,1 (;ihll,rlce 11m!: !;'LJtbt e.,[e WG!tuitii. dliill!ie~- 11I.flQII! I.Impte ~i !:UI'II pl'lnt.."J.i:: ~e~, SW"l.~Of.ln!Q (.I J-4~ 1~ a c1.::: ,,8 fern itUJc!!Jlc eu tnm] pt:dCCl~"~

Jl Lyftbi.i5 ,~w ito cLlHVhiito:r ap.e.rfinim! '~cllLlllil.

IC~Gndeh!l;r des$lfi: J:li'go:rm,Il~¥. ~ ,0 Lill tIitI lIladcJ XIl. ] 3 4 :!U Vez.l"lmterlU]i 3~~ a,

:i4 V,et~ 11:fitcnQID" 3,3·9 c.

ss Hirrpmno![;

:16 C1tlll[d:l.~~ OdiJ;(!$.,aXJl. 42,~.

S7'Tal:mtu.1 greeese ed'riiolall;!aza eu 60 do n:tH1..1ll dCM.gill!.. diCC!! a pr-oxLlniUi" 26 k.:g ar.g lm 1n ~'r+~iUuI pot1!..l.r!.t-.u gr~"l;'{l~c;.

jB Despre ser .... rctile aduse Synu;;usej de m!rrcennri:i recrm.a,.tl mdeos:ebi ill smlu I T'~.aJl.d, :incA pe vremea lid j J:Jionys los eel B~lrin, \reM Dioclut din SIcilia, /j:iM,JJ-' (hublXlll. '96.

!i~' sor~H~:i 'jnli1"i'n;e-tl e~ llinl:;i1 LJ:!l!~~ .!!u1f!c ~i ~[lg"'~$. MI.~et.1 Sn'IMl'lI'8a a s-« 318 c ~l nfila respiX'dviL E.l~bnJs ern. pd.ell:n eu 'l1\e(IChll.e.s, dc'a'i ,llpil1fi'lln-ta grup:rn_1 faYmabUe hri OJ nn, A, .. ,t: MTO roml!ii ~l dio l"wagJ7J:fnl 3rtt:K c.

6.1 Vczt Cllwl~ ±'Uuii'1~. 'P. 19.

til d. inr;:cptJtul SatJmr:i( a 2.fl 'ii, IDl:il ''mIl. 3301 a, DisclpoJ a'l1.u~ Ar-cbytas., Arc.1!c.dcmQS em ILlO 'w;Unlho,r 1llI' lui Pl'a:~(,n.. ~e' tart l-a aj'l;H.at d~ iii u;~ I ~J1i pleee din is 1 cl .. lia.

III Unoe. a vel1u lUI; Joc1I.Ifile din Jilin ~Chr.

. b~,~ S'COS(J I co au RtCC1!ll ?;t'mfuulr1 pentrn rliSl:m'll:lll:!'t.!.l. urnnle

!is R evenl'n: tlSiUpru c·ondrutul!iri i rfizl)o iutlJi ,civ ll !j: r a r.l.~~pa,I'el.or.

" AccMIl:: obse&.qii EO I;'c:fm'.ri l,fl. 1IJ,ptelll7i ClIfef.llW din - r.:~i.a veehe, elnd f.arLM~ cu ,oneutan: dc;.:mor;:ratici\ .. ereau ~ Ii ·pml£l. prln v [Ok~' purerea Il:I ceUiuJe=srnt. .:<.3 rum 6 ~OSl: ,camr fli Aterra. in seGQlul al V I·b;:",~, Chlr. - fal'l c [mcbrnllll,[ de So'l nrcq )'11 ele .. g.iJle sale - STIiU Iij, .. tcg;;r:r:a. patrla l'uj ThCilJgn1~. OP07aIlf m yjol~fI~ei, mll.:j,.. ::..dnl}cr.al COil vi!)!>, Fl1ltUn inotlllfl.Jl'i.. sa amte Ifo~i!I.tl:r ;:us1:rmlh~d ru,_ lu i nh;rn diaceNI!E flU 'Eel",' ,tIDe ,d:in ~ti. ...... ann'l ace-IlJIli. C"'J:te prln rrns'C'oru I:; ]il'lJJll1lan:. ~i I'Ir1riSrel.'lu

r(1!pnilc interest:. In vi~ lui f'lilton. D~[Jn rlimine .rn blpramrimpOlriv,n wru:i flgim L~llllltM.

. '1 Jl'i:'1o 'llili1] dll: E:"'crrgOl {EI,~rJle'l«). erau Ollfll!:llri ,eet ~K ;u:lUl..\~HII marl ,,~, ci g t:c,~U • .fie ~e IJIdln eCO:[l C1- -II'.£:C cl1h:um~.1ll1.u! n.fost prelum de' mnnarhii oIeni!;C:I, W'lf'nri lDl:cilld irlll.iw..J.:llIilf;a] 01' ~ Ptol~m!!llE'vergc tal, ~ 'I: pJ.ld.ti.

b8 ile ~u;riuW&l: C'e;li\tene~tl ..

6':1 Pm;ibilft alLude. Til poti1u;a d:MSi de.l.ig a n'UYltlIni .:It''Jli:ana, ili'!lfimtatti ~e i'emiswc-Tc, ~-!lJrn.c.Q]Jmul s:eco.brllll] :J v-lea a.OH .• in tnnpuJ ~lrlnpa riizim·ui..:1c: CIJ ~i, 'Ill O1tl(;i:tl~ de opol!;lwiiii, tui Tcnrlnoc1c..

70 VC7.1 C~vll'!r lnr#"'il!', p; t!il.

n V~zi om(enOT -parag:rnfe.1e ,3:3;3-334.

L5S

S~'¥'i,!I(U1N~(J~' 8"ilJI' ~fea~.slitita~~i(lr~~ ~US~lIlilO:f'! :11.1 lLliDj ftli,fl:Up,1j lrr:lUi:t~ll ilCt:~,WlOll, dar ,~~ rec;hwlat& i:m~-LE~ mdil mai d,~mtt$i m ~lmditii !>wl~m~l:Ile. Kanip[)~, <I1cIll.:mul care p1lftf~ipiJS.e la ul;!l:delle8' :lu1 D! l'inl, seldla ,1'~U1l:).inCJ;II;H. E:roffrn~]I,I;;<ifi:J~tii fl;i!nizanl p~~J'JtT!:,j ail Ilr~ lliClll Jrf~ ~ se 11 a~n::sal: dfu .flaUl 1m Plato.H, ~~a 'S¢" admlllC ,~m~f:I! tt:.iWe:<! St:d~'Mril fu t~L ~h!T enn~I.T~ mamlri1l;: de IId:a1 111 vederea, i 118t<1iHiril uffu.Qregilll rnul]I~rlnc: OfJlJ. ~ihl~lUllll1, ~djin:i l lie un (.u!]);;BiIJ Su-pedorr

PWIQJt'MtTe .l',wkJe $i pl'ie,~'£m.ti l'ui Di(}n;, b

],. (jJ cel« mat bun~ nr&rl

Pe m;bur,a putm'iJmr- '!neb:" '\I~,t mcel'C8 sa !,ta: ~z m.odliliot'4U'c- daca 'vll vc1i g1l:tdi bine

- JJU:re:~l ,~jlmg~ laizhind!~. Nud,ijdlliese ca sta-. e t::D"'ile mde sa n&l vi. fie nmllai lIl\'~:uii "de' r-ur.O!;,

cit.§. iluiie!,ali~ iI[v:Cfi, d,H, in p.lan ~e-CMdrufl' trumn"F SynxGl.:Uli!Jj.]il[lor it, ,!.k Itt: DU, 'iM al [Jell I fl!.a.~cl i e~~m va~ ~:t opGZi~'i. afw-S dad~l' vreznnl dJM.l;[e rn:le~tia ·e~fe piHm cl1sin,£lc:v:~afj .. -'JL..~lDeneac::;rime nu pol Ii ~~ko $i .~ .fltt

" Ii~Jg:e wead:i:nA.'J'-t:iD umJ:aI~3:sciU1ta:tl eele p: care am a£UUl s'~1 vii Ie s:p l1Jj)"

.lupa ce [rU;!re:a,ga. SiE: U1Je a I~~t· tl'll bm;ali d~ ~l.I.We. ]~ta penll'l!l yot t:lliID.ge Ull'U ~!!pant\:, rle~

~ unit vm"sji pumIimioo pe: .~1'!.rere.t~ll vrenle

:---,: .:dtij smt dClJlniOj SiJU!Ihii iap,[tl d:efiEliti:v tm}I.:W:'. Jnu;"o asemenea ~illU1l:~e,.UJilIsf:nl p~mvtu ill' ~e:ruro o~i:ne' .'ar fl si se g'md16!11SC~ bme Ia 'IX rr-::nne at" puooa .adllce d~'-min1ui" cOO :!HW Zi~. ~ mai munpill'.e 1"l~1UJI5W'i, ~~ri~6millT. reliC ;:::;,.n marl a,.wr~je.. A:!;Ia Cf;¥U AU e W1tcnu~J!!'I;t

l59

p'u1U1 USQr. ~j annme &a fBCi, ,aJlura muli T>au fiIDi eaur insuti II!!. sufe-din, egffliit mEisurlL Cele ce v,il! SpYIII no e neveie sa me;rgep prea departe pemru a le ·v~deI~ desLu~. Lua,l scama !JIumai Ia ce se petrece acum, m Sicilia. mill .'Uacind, ICU

e tnv ersunare, EeiIru~l utWl·dJ:n.du,-~j, p tum le CllI sa-i infi1Jnr,c,. Daca-illli Vlil~' duel! mal depatte euvmtul, veli :i.tp~a in' postu_ra de magl~lii. Cit de!lpre su biecte, in tmce caz ou decem lip:iia,

Celie ce s-ar PU]iM d.e'\~ed' de folos U .. ilml'u. dll~m.ani ~i pdof.em, in eel mal r~1lU fair. oeIe ce adue dclIt' Uh~emnal :pmjudiQuu nil em' D~f)!" sa Ie deo5ie'OO~li nicidupa aceea sa Ie ptd Tr'IJ p,-ootica. IUn asemeneasfai. ~i mCQ[Cmea t1c.. a-I transpune in te'dBt~l1c·lm row 1.1I.1gdlbi de lIlome-

jjj niul DfiOrrH'1bjfuroi:Z;lltn~~. ,cieri c:SiI:e de daro:ria no.l1IlitJ:'ij sli, piWC'edem a .... coot' ~i;a jud!l!.ca CU ajot'llrul <lie i: I Of. Mikiir de !~ttr 'indeplini.

La:ctr\'1j funp dupa lm.;eperearliiboiului., pe.s~ VOL, crL ~lpeS[0 adversarii \!O~ri demneste, f~ i:nrreropere de amnci, 0 singnrii fll'l1l11ic, Cliire- odJi..nio,ari a fu.5~ ,0dlJ,liii la putere de :;tcii .. mQ~ii vo~tn ajllln~.i la grea ~umpa.n~. Pe aeeaveerne. cum pii:11.II'U Sicili!ll grec;;i'Z"3!t~ exista un rnme plffico1 'sa fi.c 'pnpu,hu3 I$i batbarl.zatii eu t.:.!rtalinezi~ oamerul, pentru tJnero\~n 'i caH~ile lUll.. de ~nc.-

b rW!, I-au ales pc DiOllYsios drept lc:Q:iiIli.J!['ldant m:i!liIJirl. Ii l-at1 dtl!.\ drelPl eensilier pe Hip,parulos ~i, dupfu cmn..Mr~im eonsemnar, ICHl1il ICGJderlt t\W-

reo

I:illIDI dt: "autocrn\i penrru. s.alvitrea Sit..ili.ei· i ~.ndu-i Q"'lJ;nl'l1)I" Daca ,Cmevac ~(lJ'ClfI:" s·51 pri-

• ~ .:a ~lvru;e;!,\ [pIJJn:iei] IT:! lumina ,,;cni' ~ere~li" ajumrlJE.hllri uaui sen :s:.anlu vredrneta ~Gnduca-· Qf 'on in im.binarc,ll. .aeesser clad CQiJlditu in cue au F us lW!h1tl.d J$i ~l Ei:~en,jj ac.el'[lr vremud , [ dispu~ sa lat> chestiunea des hiii~ Ori'c:um. e,s11'1: di. s.runei ~~lv~, a. v~~. Cu pI1Vire

asemenca stare dec ~1lC:l'U1'1 !On. ne Srrn1llIl cu c 10 recunoseilteri tara de Sial V:Unri i nQ~Iri. ..

eil, in conrlm.ta_re. •. Lhlrrda ,Illls.-afo16mE i;UID. ~huie de ~"Ji.d..'U.' at ee4;~ii-s.tnt u avnt de ,pHitit :m.ai an:':mea ~ipe Yi~lgr de phttitL·, Ce reI de ~m, neirrdOll,clnu; Jusul1:catc, pot nttltlra din mnatla co s-a ICI'eaI1 Sa zireJncas:in:lc\J ml p,ostnm ,l,-i ruJunga !:.~Dr pI!: udvecs:aID: vQ~trL f~i Dfea ostenealfisau D llrlmejdic ser;io.ajii. D'ar nai \i wam m conslderare ~i .ipul'eza Gil ei i~l VOl'

~~tip ffimp'f'OO mare gr:l~u late p~a pWt&n;i. Inaeesr eaz, eel ll:ll'dpouivil ar ..Ii 'fill Flu . ~.iIu:~~i sf~t dd!l"OO cele ce \'Vr ~ Acum

- Ji aceS:t hll:.!fIil, lesm rttce.ljirut, ~i annme sA cinti- ,1;1 , tune de pan!:la'~Uii IIltima, ba~a ~i !!In. vi mnm~

de iUire on ~1~!feruL ea,,·ifluti:1'l.mai, Upse~u~"· eotnl :81i.lieiI1l1e'ID.·o:Itli:rID~ fR L!e liiil awl "pufln ~ mi pseste" a adlU:8 t de fi'~are dalli i dll pJi: m-n e ~calc sufen'fttc. eare nn VOII" sa $0 Dlai terU"'u..nC. Nu e,xiS"~·IcaJ'li(r ,w atitor ne.n.nrocid A~e..sl

•. SC .wdti mrrl. d~gtaba a fi 1u,repu'[ui u:m>1'

i'ea

not ca:l:!m.ititi. gata 'Sa apol'i. Slr.tcest C'II'CtlU ii punt: "111 mare primejdie all'i. 'pel! partizanil liraniei,

l' c1r. '$1 pe eei si vemoc::Gt\iei! ~ dac,a ,QUM;V11 S-3r ut'rimpht vreuna dlnsceste ing:rcr-7-ltoare pmilbUiHiti, OnIDa m' 1nl1',eaga'g,'~ci l re nu 'iP a mal fi a uzita limb-a gn:ru,c..a. HllI--o. ~liIm ajansa sub dmminu~iili fuwclellll.or S.1lU a opici h.n6. UlIllpOtriV'a, t1JP gr~"Cjj treb ute }j;"l: ~rWascli 'U n ] e ac pentru a t:UI"I1l1I riiW di n ridleiir4. Are oincva eeva mal hun ~i' mm eficient de pmpn:s dedt ceca ce rna pregiite~ ~i vil. m.rn.~,Cl. - sa ia CUV111tul. ~i pe. drepr va meIi til !'i.~ fie o:urtI:i1 .,file.l!';'n "1' •

35<1 A~a cum via lett siUlap.a., m5. VJoi $tdidUi s,.n

expun dcselus, rru-a partu~in"e pentn; vreuna din' eele doill.i pill1,i implicate. Tau cuv.inllllfutUl .. 'lIim 'OlDil gri;-ib"n. intmcit 1EI~ o1dr~e~ :am:be'l,t:I'1i ,pijll1"i.

~ ... . - ~

eea CMO gUVl!lTIea;z,D ~,.t cea \=lIIl: e.s~o guvemara,

sl repet, fl'~ fiecare, ve~brnl rneu dar: Itt acum

lut g~ :;.~ sugen:·::t; uric.linll tiran ,(:j ar face bine :sa ocot~a acest titl1il~i fiIprele. OOlillilliPU:Dl;,;" ioare lul ~i. daca w: fi.cu p-uti.IJlfi, s.a-!,llFr~sehimb~ f~U':J1UI de,guve:mhnin.l ell CI.:;i! moMthica; ,Q]. [i~ eeva se 1m ate reali:r.u I dD\'tlde~te oomportarea

IJ i.lil[el~e<lpta ,~~ IDropm~abili;a lni LyGiIF~. CWd acesta a v!i1.\lU d nLde le sale di.iI i\rg'o.s :;:i1 dm MeS'scne I fee ·de 11:1. reg.aIitate ] Il. tir.miei ~ca, 1m ace~r dlip 1!:1ipregalescpt'Qpria 10'1" prihg~ire ~f s.tiJt~iml f1TOpriil'or lor .c:efll.p .. ,iiIL Inceptn si fie In-

162

~ rar de 50arLa Ce1ii.tii $I'L~ farnilid ]UI. C~ re-_ u mrrodus UlStiLU.\=UI ,Sftltn]U,j Biltrinilur

"l.nu): 11':11' pearru SlI.iIX~jnru:ea frmtltb~i,ei regaJe. =:,~gI..I •. tramra ,aLii: de .sa.liuUu:a a Rfnra1.li.Ittill, co ro~1

mtliri. D ui ci. prn~~tea a dim uu pe.";l'e .rmirate gl'merut ii, d:eoBr.1,t;cc I:egc (1 ud.t:vclI'il ~

- lna ... i rege pes.m O:l:nI1rtln.i.1 ro rm oame'rft:i ~ OB.~~ l uran]. ~p.i:n Ii 1~.glJ(}r.

Cam acesta at fi ~ acum me.:sajrul ell imujlli U' arl!remll. UtID ·0[": eel C~ nfu.u!.csc Iatiranie ret']IIll~e ~ S"~t meeree ~ll.llCol~ca II..Qellj i.Tpa~ti t~cire dupilt care ambia om:nenli 'ktcomi.,

tie . lldccutll1u.IO!iI! de ~me.il td, sa. se.srrMn-::-0.. ~"'Ii. I:Onfc'('C'~r~~ ~r.m"'.l.tI'lllil.Cl 'ltJflnal'hli, se ""U punu j1egil:a:r rc.e~alua{i f ".." kI, t:duJ aneShl i se bucurc d'ecele nud mati dlllitun:t11. tlupa DCa ~.lpru:nrti]nr ~ 1:i1rr""iWl cadm 1eg:.alL Pe aee-

in£i care, dimpobi\·i_ E1.qje~c tlup~ 0 crdndu.l!i'C ~1.a1 libern ~ coru;idll:id.jn~lli' stapmirjij greu nI ~ -wpi:m' al JIJ, dtepllaL1~ ocl mal de. !ie-am!i~ iii mr':it:.sa re ,prudenti, Cil nu cumva, dfutr-o gre-

- lllil.uin~ $PI'~ JihetLate, sa cadain e;!1;CCsULI ~lJ.!ilor lnr care, in timpul 'in care au trait. prea mare iubi~ fa~:5. de nbtl.l:tate-~ au 3JfI...D1i Ia

l:i.1..,,"\iru.U:~'"i anarhla. Tnu-adevfu", OOterior dumnieD Dmi'1)rS~OS:!J1 11 tm Hipparlnil.''i,J 1 ~ sidJ,Jellrli, 11~~ ~ credeau el, dU~an o iJJaliL~erltHil ITl'ihdm~ fiirul s.1i_t,imi :;tapiniK!ti1m. tol. Ase S~'l:I aj~rul

r-un I~pldm. pe cei zece ~.l'rategl care guver-

Hf~

U01iJSC!fli/tnuml'e.a.I.m!ll Di'anysiiji .. i1..1i'i ~a.fi p.rOJluJ]!\m l"Iw:i, iO !wnlnl~ lcgi1l1J1.. Au fit:llH;l1 numcJ pel1tru Iil.OOIv.eW cilil1l:=;JU iI!ltl Y'(;J'te :sa, ~c:: ',s!llIIUl'[Ja nJ~ll' 'Unm

., stilpm. ellffiar d<J.t:ii ,ttce~tll lIT J'i ~fLrvemalt illl re$l"lIec.~ tu llegUoE tii,i £11 clJ)e1P:tatu .. ~J p@fltm a: 3il'a'ta. G.a. ,SITU. ItiJJer1:!n lic;,afe pr:i~hll'f;ele. UrmAIC,,\l 'il, fOZli~ ta ilill taI.rL~~iJ instaLiil tiraniile.Cficl :sclavl1l!, ca ~l Ullul't'ate~ In lex.r:e!;~int ~ a ft'1, d.e rel~; S'I, dinilloltti viJ, mllr-'O fl-uumir;;1 mMuw:il, jU!sI~.i, 'Srnt foarte bune. S:u~Uller~amta d~ ill vw.tate tl;:.;h:; 1U'! ~""'mnpI illde sgpUirn;;:re jusli; eea fata de o.."tmcnt limine. J'i:;;:!giJlt ~Di"'~Iu1eu. a bjj~;tilwt' :p~ om~eJ'ln '11r1'tdcp'li legea ~ tali {iiel!!i)'f lIipsiti d.l,; %a~elepCiLU1~. I e-a i1ari~

:'55zi~ N'lidare:a; legtl. A~~ slnt lucmrite riruiuim de.

Ia naUidl En rna aim ,!k; fM~rte:a p r!etewm' M ,[)kllm., pe t:<im. ii "' g ti3,-i pi,Jna[a 10001iH1t P~tDl~ sY!<I.C.U~!I;Jil'ii Q:!. eele ce:gi.,-dest eu, Derese 88 .J~~I ml.ftprnlJ.ut_gi.Iil.d!ui~Olf nc:eluia~are;1 dOl(Ca ill' t1' 'tIl'W[ ~i fir fi Pl1tllt si~~ slJstinii cauz <L; I'd !;~ilfl fi.'ru:lresat prin viu ,gr~ .. ~ ileum, ,cine'V.am' p.utf!tl ~. deUce tnire:barc I:. ·CC £l.'!l de s,fMJV-i ar t11UJUti1 s~ :!leo d~a Dlon Tn aemal Ii!: 1mprojllra'f\f: ? I~rti~ 'c~ie Q(! umilil-.:t!;l:J1t:.

•• ~VO:l" syracusani. ~re cle'I:Wiee" ~~ ~l'Is;ri-U'lll.

!~ 41 le,gI Jle eare sa vi1 put:eli huui ~a 3iSpl:rIrtiUe VUIH:i1rte nu :sc 'md:reapJ~, !.;'Pr~ ci~i~uri ~j ave.re, ~ ,m ulil ]b~.§,. E;s U~ IJ:~ th~lUnilI.V[J;;U>oil C~ a(;e:st~· ~ecg,i :sa..ffl ar:rte ~ficieD~a,·lfll[{),] dmtc~.i:; 'pe ~~d~ mu.~~.u:t'lereSCt apoi pe ce:ll:mpeSt; ~ ].hl'3! 1m -ufiLi:..

1M

:::::ll tin d jOe eel .al~'aimilor ttuU~d·.ile. ,Di-r! vllrtu~-<J :illeUl.~u~1acelj· .... ~l'I.loue ~l'ro~11l\!i·~i:i; p.roo.o:u:--" - .... ,] .i.IJl'O,i de vtllru:illi! t.nilpU]i~ri'. tar, in u.lrimul w:d die ccle m~t:mial'ei dar nunrai til; cele fu<JD~

;!Jre alIt s-uJt]eml'ult dtt. ~j, Illrllpw.ui IQ .@!'lem~ea ~z~~~eC:aK.s3 'm..t:fimeascfi ~ondf.WJe mai.sus ~tei:ff p!ltk!ape d:ffi[lt sll! devin.iltl!.g;e. C,;ej, ~ ~e D 'oI'OT &spe:tta. "'1!Ir-de'iife.w'i:tl:r-~Il;leva:r (lMllenj

- • mml(i Piiml1:!1pjJ"tril,.;m£a,. d lq:l;~ can,;. ~ULm31

bog--~~ :sFIl r~ f~C'iii. '~ Ilips1t!i de l!l~ de ~.-u:ca ..:.:; i:J tOTm]jJlaul. ~e.l.amel ~ cle tOJ1U.' C~i c~"'~ LleJi!~ :Iljung Us 1Il1 iru~a ~ hJf<L 'Nt.mJ.;iti ~u.ca Yir;ll~[ VI ~l,~di [':i :siatw:ile tne:il,e slru .ll!JI~lCJ ~md vep m~eltca 1il!l.. \til: rmnm~

eele ce va spun ell aeum d~Jl!1li'~ h:·gi. Praele'~ii. wi:i~ p&lll': Q. ·Ilt 00-1.1: rnai credi mt5.. plutl:a mc:crc. .. ~ in 19::at-e Impreju!Ea-ri1:e.

- Ia[u useraenea 'Ie~ .io.~m vigOwm. ar n1ni, III

-s.i lL1U sc.am.a ca'Siejlja s!;!:Hila mcli m prone,!-

" 11 ~ nu sIDlerl Hn:ij in POSOlF .. t, ml;J]l 1ll1Irl-L niei de m;vingitori ~i de llm.r:i~t Cd HUilij?omvi1, !!J.:.I!l m11 merit lucru ~Uli1 wi ,M n ~!lJ. gi'\sjU

w.l= de mij,1ocI' £:are 51*",j ;S.auttsf~n::a ''ltltpe ct}!i ~ n u ~lIpgrta ~1 JlI g .ill sta:p:ill'l ini, 'c~ [ !'i~ p: ca: ... ~ riraz'lUe!l:C I <h ru~lrun'OlWi.L· ~1 pu.teti tlk1'Tas~ e, cei a~ t:'Mllf' ~ trum!:l~ ~ ·;tu iHf~h:li£t s~lnJ @MfI, ;::::"'nll ru;ire:~. ~j anume i~qll e]~:berat pe gI'Cci-de

~an .

U~nrim, lvr. in 1ill:le: neastre ali Plltut i1I_Tunge [3 du~cu~ii asupm ~ ormcr vosstre de gn venta~ mint. Dnt 1111'=<llJ 11 ,e.l>ii.ll!tlOli.1l.. ucea l1L:.~e de oilini,.. nara, nu v-ar fi rlitn;,iJ!, wei! II) ptl:~ibilil!ll£'. _ruo~ 0 sper-anti de a, puna asemenea eerrvorbm, A!l:'I!Jll1. sa lii..s:~ llbetli.Dilea S'a Ir:u.unf~ pcntm panizllnii

- Ithertilii mtl tnt l'egilTil' regaH!;l. iar eelOl'lalti ~ii Ie LKam s.a.-~i Cl>:CI'c:i'rcfm,lC(iilc ~ .care ~,e all lntr-un esemerrea regim eu cl.epHnar;brmndeFe~ in IC,!:.-p.e.cU.ll ~~~Ilr suverane asupra CCff,1i{J!II.llin:, d.m- ·$i asupra smr~n'!'1Jih;)T. eind ac~ria gre~C" ~j Ie hi,m~lidi. Ca sa, ~Junge~ la Iil.test tel, numitl p~ L'1nC\l11. regc, in :\~.irluJl unur imentii. CIUJl1~ Iii ell ;!JIUmnJ 7eilor' in prinn:il owl. !\;e: cuvline.:-.a.-J IUill11 In censidcrarc pc nul B1CU. dunr-o d'ublfi ir.i.t:l.aWri:re. l~n~fi de lat.lL meu .p Calli de mme, La

!~ vremea III i, panritclc. m eu d. elikler.l1 Q~~ dc D:llfbll11. tar ell. In T.i1'e~e: nnastre, r-run ellberat de tloua on de fIDliJ jl1gul tiraniel, ~Cl: la Cti.U:"'lltn:l t,fl'p hni !iilrlte'i .IDlU:lmi. tn, nJ ilIWJcll, liD I. ~~l1r (;Y,>',-"lii saBll1TOChHTHt~i n::ge p~ fiul lui Dl6nYl!iius teet Raulnl care poarti acela..~! rmme C~~I ratru meu, in vitnLl1ea ajuHUlu1ul pe care vi· l dti acum ,,1 Il!. {:dJlhu lui ¢u~ lIIe d fiil. D~ Iiul uuui tirea, ~l A. dibe.rnr, Ora.~J diu [lfQPrie mi1:~ativa~i a cis. tigut peniru si.n.e.~.1 pcnrm DCtJ,fJIUT hu, ill lneu] unei dOm1na~i ~IIJMC., ncdmpt.c. ctmllgillri:t:. rat in al rreilea, dU:[l5. \'o~n~ Jlopu1avei ~i dupll

lob

II bent t:->i horarut:; at Ii ell pufio.!1i cat inS~~ 01.0--dYsjO~, "fiul UlJi tlion.Y~iOt;, a·otualu.'l 'Clip.al :mnutw I) J.~ane. iUi Clev,m~ ~gc ~d l'oY1:'aCIlS an i lor~:inmasura Incare :s-ar dO'\l'eLH dis-pli.t'" ~iaccept= fllmJ.tl

k gn\ltmlare.m,cmm.lill.ca.; Ifiielle ll1lJlii1'lili mnenin.l{anlur c.1.FC -c iv~ ill ,dernvooifea lui, fie d1Dll'-illfil ~mlment de pietllte r<\fH de \lame ~. rafi ,Iiile Jl:("llifurea lemp]cll'l1" ~i a.l'ruflClIlJ'ntelur. MID .cS[e

1<1 miJl'w; ~i ingrHOl"are:a Cia OU cumva llrin IIl'itll :r:lvi~tie to[iw.!l d fie nr.ntu~ h .. pih:i:"iint. ~-pre ,Ina;n;.ll bueunc a htl!barllur.

Prln urmare, in FerSptI.cmri ~stincm 1T~]l'~g.l. -I~ di le veti cunfen u purcre de tip laconic. fie :oa le veri m~i a'I:rlbuWlc dtrpiiQamunim, etm~ep\il;, rotu~j au :SIlica t. ;a 'mm ,I; .zi ti b' dl.u5'propl!~ 1\.-rih: mele' j • Da(i eumva famili.jj'e lui D.in:llysins

.~ HT[lj'laDIEIOS S-air ar5.t."I 'ml)eleg~lh:lare p!:n:J:n1 ~ salvarea S,iciLil;)j" ptlnind , .. pat l7Ieferiririi din pre- 7ent. ~l'I111Hl se a:copeti de·.:gl"rifl, e'l- :';iLt .nearnu] lor din limpul. fat3·~1' d]"n.-viitnr, ~Oi 'tiUDil ru:o mur "pus. uimitetlln aee*oo ; n~j cu deplinc rmputerrt chi, ale~~ rie, dlnn-e I. lCalnici. fie wnm:

"'t riini., fie D d:cl~'bralic= ~ta (j " lucaluicl $1 stm i ni, I

~ ompu&ij dinlr~ un ·,anuJ1i1.h allmilr de oumeni"cil

II eu erede de cuv liiD~ P'U'ntm a, duee ,~~uati'Ve ill

v edcJi~~ 'inl!llIl!i,erij uilci pacl' dll.fabi1e. 0 datil tn ... truniti, are~t'~ra leva revem o[\}Hg~~de aredue- .I ta cit row grnbruc.ll!gi ~i (I 1.!O:ns:tilut1e, dupil, litera

Ifl7

cfitcia,,.a.~.a CUlIi ..s:e cuvlne,r015iivor deVe;lli ~&m loorem.enillormligilOa.'ie ~:ru mturer celo:FL.11tc c~[emenil mo ~t\!ll.U1i: d~ ia c\'~geti i tl~ cam j,QaM.. Pentru cmnal1da 111 Jtbboi !iii .£lm::t:trulln:cbeicm,ll p:w..·u~ le levine dill!\.I)l'ia, ,sit mmlei\St'i, :l:mpreUf!la cu Adunun:a poponlll!ll'i ,~j, eu Gerusia, :.rm fllJmmde U',t::lz.ed ~1. einer df! ru:b,onli. rnt[Jrn!,1eghctooru [1tS~aikii:i h::g:ilortol!. fu:::'''J:)rij.ilIlli 'accs,wra... vin LlI rind. lribmmlele de odioi.Om'a. und'e se jud"ociLprlcinne de' COnd~OlIt~, Lamoane.~ Ia exit AJituri de ,ei, se oo'fine sa .fie prezoo;l Jude.catOn at~l,

e d.In t!ndul lio~ilQr arh.on~t cile. nnw. ~nrru liecm-e sector jmidic, ~llmm:ne ii;,~i, eare vur pilIn ca :sint eel .IDai' bunr ~I eeimai ,dtepti. At:~~tia. ianl.al"l(i, in 'C;illNul aflum~ urmator. au ob.Ti-ga\'illJ sIii jnde~e pedepsele ee sc Vt1rr lIIpJ.ica ~eM\cnlh;lr. eendamnare lia moarte, in~hisoare.if.i ·e.;tiH Rege]e' I1U are t3e dl.U'ta la astliel, de proces~ 'in miliJatt: d~ juJJeCitm:, d:u f'iitu.1 ca ill, 111 calltatca sa de

"l!i'T preot, lrc:buie: s.) ro,mllIincintlmu de uddcfC •. de pedeaps.l.t .eu 1ne:hiNoarea. ~ cuexihn.

.t1l1 ce vii PJ'iv~f:f:, aceasra u fast PfC()'U.pillcr~ mea do"O'''ia~ in lroclll iji 1n £H1!ze-nt. Cirul odmionra. ell oyutorul \Tosttn. am hiruit Ullc.ltirilC dU5r ~lillUIII(Ilr mel" ersrn (om..lai pe- pu nctuJ Clef! real.iza ar.e.\llc' gihthui, dacii]],-lU' h apann in:tervcn{Ia ne~tastl.a Etinyilor, suo m.r[l!l,$a~4iI uno.r lHtspe:Ul Eu, amrtei, nat-a '[Q[ul ar 'I) rners d.tWcl cum de-

1~1l

II ill coloni7.allO'l re:. s tul;~.Hdj;i~.i. Li:.-~ n rimi.n~ul aodo.ra iG.UC no. ~au tie engine lloe aparte de IUpta fuIpOll'lVa tlraniei -" .... h bcrratca cgmun.a ~i. in J~ l(ill't l.;ns IiI. mapoi. in veem1e !'or ~M~mi" ;,rl]alep-e t~ri·~ ", - g:rec,pe fQ~Lii.loQuitmi. Pr-opooerile mefe

.3.. .. aJCelea~l. ,1M!. ,c:..ttC va, frwH slp.;u1llclp.Il\i.

-b.-'>fft bine 1(;.\1. {otH. ~i dcl.iber-ati, stnngeri ''1J.epen[ru 1.1 bpUi in conrun! Cmc ezj[:~ , considma:t, flitfi 1iJt~~ dUlmm pubUt" :miL Jill Loale at;es~ fiU f:Jllc-Irealiz.thil. Cici. ~,neva ie ~£I~()are jl"IeNle Euritl1Zi de i.nUcph~ - anumlJ de nepaJ~1ii cele ce z.ar 1n dous

• _.e tbfenlo., ,~i fact D rue.gcre IlI'ipita, tan s.i prea mull pe gl·n.d'un. ·r;on$ide:rind-~, cea mIDI eel a (IU Wi U'o,vad:j.], dl~ 111tel~.g,ere. PM .• .cele

surlere" m.i.re:fM Ita..HiIi!I::1ru:h1fiB'~ fiul lui Dio-

• SII 1<1 propriut men fiu. DHdi. ace-":ltul doi ~

~:1dea: [II! ac.c)nli, dnpa dfC ered eu yarn ~p1:0- de 'to~ ~ila11i syrw:ru;ani care 'plll"lla.l1U~ melc ()r-n$ului. 'indrel)tati ilpre 7,C.t mllliiti1il~

b. ~ euvm, mgde voaslre. dt :ri sp~ aeeia CII.I"e,

n.Jr.l de zei, Ic merila. D'ql'a~i~ - v a orgohu.l - .s::in;~Jlf!-'_·ii dU:!pI1iilli]or \lO~ri ea Unol );iFi" l'tlltl,

_ ... _indo lira usebire. Dar I'm c.c4~', 'p.in:a·clmJ nce..... ~ ~ Drlemnuri ale noasue care vit'tu1 rreat.l COI~ti~

'ilifh.)f,.1nmi, ·um)IF 'Vise trinu~e tie zei .. uu, VUIr ....... em realila~ fetic1ia~ • .mC1U11mnml de $.;HCCt:I'.

1&)

No~

J Ahil..t.l'll: lH tel ~'re- ~ lIDitm'Ncrll pf:Oiun. \I C7.]TI(lm ]:'i ill SI-riStnJtea il 7-iJ.

:2 Li lnl,;;l:'Jilllnl~ JUplduT, rnc.lInuml.tc tk !i,IiI~(!t'!S, IDIp(}lr1 V ~ earr lLgmezi 1i:.W. tlUp'Ji 4' Hl I, Orr., cina pnterea t:);iI: p;rd.l.J!.at5j dcdi"tIfuilltit Ll.!m Dinn),s:iu!t t '¥~ LJ:Tplm j~l'tl'Vl~ '11", p; II ~j lim.

l AM:r:ns'luru!';U P" litic-l ,Q. lui ninl)YSWS I 1:1 i1ncel~lli "H'I.I'prru_-l/::i ... l!11-tG5 ~'LChL. dtrpii eucerirea mJ:i~u'h,u Mmgl:l!. ... ~I 'Fi:m.f~1l'i,aui\ci Ift.multri $ynli,cll."l:1~ in aprepierea ,rrlJhwlui Um:ac:rll. in 404. DU>UY:-ilUJ; MV1l1C .rJ[,{W:~f'l·1Ii.t.rl()bntarcn spdjfrm1 fl:lm1l1oi pe~el de-~dfnl~l sotli I "II. Ans.tnmache. IiIC~ bu lhf'l?lUIr]I}S.~1 Wf"li ~ull':UM.

umele Hll1J)urinm; va fi dall!lnm'l dunn! rill J\nS(i}machcr, P'((!CUll1l'l fiuhn llil Dum Cei dm. u~lldlU. eF.ru

Cli1 ]llI1m..TJ. I'll c. hr:;'l~ d.e uueres ;.;JiI amumm d lilw;lflli'a UI! IluwkIarQr ~~lllVn1t:Dt:j 1;.'tI t'l;mJ'b!O.ld Ill. frx~l. pr~I,uam de repubhca. mmJlllif. C1J dift:1'en?l cii [mpu.lm fI1cir~ L:k ~mpl>rIJW" me-eli! 0 J.w..:1i CD rezolvarea cn7<'..i rnreme ~<I11 externe prm care trecca statuI.

"Se lutdq!:1;; ~ ;n <I~e-su rnurnont Diony51tl9 cd TInfJ! nh1lH!i:':l de 1)11'''1. flU se ]n1Or.;e."c: incii la S:.:rru::u~a A dnun S£I trraruc rneepe ~b.ia in :146 a.C11r,

5 . .!!.: lIo~lhiT rca referinta ~ii. 3]1] flc de ordiu general, d sa aUlmUlm;CO 111S\1~1 .CIn::lJl!ui·' pelitic din Svrneusu rnc.cplIII rhl1la expc=dil..la !l1I:lnlcnilClfln Si€mn, {;,r€zl en wm' 'rr€umc I p I.3),~! t.1i1Tl.! 11 JU LIl oJUJI1 ~~ h11 Ka.DJ.I:n.!~. unu] dmrre uO"lg<::l.',!d ttll Dion, ne dlTi! Hippfld.'!J10:". Jiu I Iur' fJi 101'1 ,

Ii Averusmenr uesccn repetai, .Fenlclenli'' Silltcmt~:emC7;Il. Jar .. l:IpJcd··. uscl] tim surlullMid, Prin I!xien

r: t'lc ~t'nlA: [}Qfl\IT~I~ h:i~t~a 1I.i!~ sudul J'bllitl ~j - ~ :OILJ Ila,

- Filclun" tI, de ~~euit un thhr di:gl ori~,_ 11n~1J:11 ofiticd

-I' ". • -h

o j:ll pcruru mente !,.rC-l;}Scb'Uc If! pn,delli:lia~J l:'fj.liHTm-

__ .rrecller runcrurna:~ de ~hatl:J<Q'i". Em !:Iej:! 'mO'lhIJ' d: IIerodet j'J1 I,Ullrii U. 178.

, \. ezl 11,0j ~ 3i:a &.l'i!>ili11'~.tJ u 4-0" A.r-m111 1'1 tIc aiila~ :- • prcci:l'.a1'1Z. La S.flafrn • .f;egal ~ em ~1§1 as~r;u~-~ .k rJmlii (runilli dcrml'li~G.ilI'O' IT,gll :ipmtaru nu avtull I .,rr'llnHil 'milil:ait· e] emu ~Llitllffi!tidl:!allrn.l EGtri· ,r ,C"l"u.du),.lID: cll11e ~rJJJ_ll,;j.tt.c. LIar ditlPWl4:al1 • .!pld-c lor irr r~ Alhul.1rii AJ]nmrl *:1 ~ilhJJ'

:.;,.? ourtu\l armcj (A!l~JJuJ

• i~ ~et.::IJlu I Ell VTTI-~~Il J,.,IChr ttl Spurtu. ,,'flffl1l I" • . I sa 11 Ilmil r, r;r,vt:&u lndeosebr in-slimnan .. ~_llI_lc.. ~ ~ _ IT~ lnt crescind rrepun, ::t1J rt:!'OO_l-i n;:gU In rolii I !dr:

L ... hJcatml de n~ll. Ilbrig:im1'u-1 sii le d:Cll1 ~uc;n\.c:ala deL 'Irl~'C Llctiut:r.e ar fl im~cvril!1~',

v; ~ll,r:z i~ i'; ptwe.SlC pe COndl.H:atorii parudm ili:]:tLn" • 1.1 Ide dln Sidllil T spr; if niUi d:G Alenu.

It Vezl Ctil)jftl ftuJiUIi! p, I (i flirparinnll. Lalilll till

,....1 IILj,

l1 Ve1';j rm.Li ~,u~. nLlLa 3. £pUeru 1 •. !'Ii us" !-e dld1:m~d ptlll~i [lllipp~fil'l"~. flul ~ui Dlu[I) "lw.l sJ I'lfIpjJt~l ulon l\rpl:.c.c 1'm;puUiv, ~ui KallITh'f..l1lt:nmnu! ualtN cure ~I! uliase tmmdel rival(: l.'£lri l!I lu.i Dim.i, doJll1

• 1i:t;~Tll ,itrrlL<:4i: ... llh:::rIl1l,. ill fi"l\",' i11t:iJrilIUi 7l{:i~ltlT ~nr-

r ;.r Persephone 1 c5 nu ti~ pill1_t::' d i n C.:Imp len l PluI rrh l hmt~ 1\ 17.:b'lltit :.::i deviuEi tUOIn pcrllnI unan i1lJl 5-;44, plna il fo .... rti.mrmlit de fr.El1lii!h: mu. l;.,fysai~ I) I IT pac::lU:. cesi HI npWll'\O(Ii" ,~n:. a: lid! 111.iT sa punli gr.a.

s-iJtl~ea ~ii atlila l!:IT"i'?p1li~p m ~~H ;}Cc;.'it ilTT]7!1rt.!m~ eVt:nimcnt aim via," ffilIlzDfuluj,

15< P(l.~ibi1 ~ela$lt ·c1iru1a. j ~ &d!resj'rgci jbrtw.dr,~!l a~_

1.6 De:ci. a trci-tt Invih1{Ie Ipcn:l.Td ii "'(ziti Iii S)'nl~US:a flll«!8£: deja meum.. Platon mii;CfI!iJ,.· aeum .5 ii-~j prbE:tm! bam pelrlilll t::Al:ItmiAl ;Ii .!li achi~u:: c.1l.elmt~J.I:' fMu.!J1:_l~ Al'eml In cOI:'l1LLl l.uI D.iflny~ iOs:,

17 RBili:S!I! ei~ptines ,era: I.U~ ban.cl1~;r-l:I.l00i,:m CilW ilnprtJmilla bam eu dolJimllii.

is A.Iuzil.; JIL RI1ii.'iW'ite Sil'ven- p~ cam Di un),,, ill'S, 1:11 i:Q-,ekgca. site ita fatii· dc[J,ioQ, pdnrre. altc1i: ~ d~-,ar-~ j.irea de sofia !fiR" Arote', !i~r3, ~ BI. ~uJ.ui (,p;1:utQ1ib+ DkH~ 21).

l~' TlmotlleO' ,1.<"m. c.olllilndiaI:UlJl t:a\l~1cnlilj ltl~i:ene, d~ 1m hJpl)(m:Jws., '!unc\ic nu mmthl mUitarli., d ~. pmm.~,t !:"osibJl11yllLtl. KOlfioil. (leJi'$(lllru:l.tale- i!fl'llIr~ililiiRd,

ceFCU.Liil :l'.uilltic al Iul A]~ rki~ad.e.. .

::! o Kebes. Iilfiul d.irun; iN;~ rnai de< \l'azj -ad,ep~, ~ lui SOmc;lW. e:Uitcban. EsJlI: unul d:ifltre 'fntndpaJell!"p.a~~ naje.a1e diilloglilu1 PJiaidl1rl.

21 V~J:i nora ~.la~l.'ril'ott.rfa J, :prcilum ~ Si.:ri1uul'l!tJ' a 3-tl1, •. 315 h.

2'lPe,. c;:fi _~~pll.tc'.'.es,t¢ V(I!,Jij"ltt ml~p!"l:l Inttatw~Ye dEl' prn::e eu Ptl'Mn_ dl!l~ 'in a.m'i1361 .. Vied A.. Piatkowski, 10 'slf),,.:'e d GrltC!it!"f, Alhatms. 1988, pp. 160 !ft urm, II Tn text: ep.olitillDll.tl1t.

14 Despre·An-stokrltns;.vez;l&I'iSlrW-I1.l.I Q 3·l.I!. 319 ii iGLQlt,{i 19 181, ncea. s rii Sr:~ri~fjlJ'FtJ'.

.EtJiJ:J

,

f(,llc8l. f'iR1EDJillCI:iI B~M'i\ffi'l~, Pklt(m'J ,Dislo~l~ VI.

Teubw:,f. cd.ido Stetr;lDfyp,tl. U1.21.

JutJt~ BUR:'iEl'" fI'(lrotli$ OPlmJ, V. Ox,forcl. CLan::ndon Pr!;..'ill:>. CIEIl\i::nc.al "~x1N. edil'U) srorrc;otypa, L967

Tmd~Cil'n .~~ ~um~nl'l1rli

FRANl:CiSC' N(J¥~. P,fdlimislIp"i,_'ffl1frm C.ol.l:im(!.lltnril.;r; llhatriUat, Bmo, I!l30 (Ir.w;;;u:ele dulta edi~ja Bum.eO.

A.."ll!"lNIO MA!;I1D~/\1 P1iIl'rotw.l.IHJ~r,t.'. :lim. 194'8., 13M. cw.~mR't, PILUdll - mm.'f~ J:.amplrttHl, V4il1. VUE.

CJaliSiq1J:e~ GmniI;T ; Pjj;n. .. ~, II),SO.

J'OllI\.NNES '[(MS~. PiQtorl. BneJe. Akademle Verlag, Berlin, I gOO.

MfJ~l(JgT.tQQ

ll. V(}l>l W1UiJl.1owl:~-Mrnll..LEIIHXmH', Pl6lU)1r, .::1: \loL, ,'I,"cidm.Jm.ij. BDi'~ 192U~

CoNSC['j\NTI[II Rm'BR, PI(ftiJll S,ein l.t!~,PRn, .~~i1fe Lehre, 2: vol., Beck, Mlli"ICfl""II, H,I1(); i "2J.

205

lL 1...IDSli.llANO •• "PlatOf!" in ,PWli1i Rt'aleTlr.yd(jpatf~, der tfassi.rcken AltlJrltll4nvl:.s.'iOJ,S,t;ha,ft. 1e4i~e fC\t'il;zutJi, StLU4tarll. 19~1). :25:22-2536,

Opem lu P.mtotJ

OP~h'., lIT, EdiruJ;a ~umVfld ~1 &oje'ICipcdic~Btl(;llr-6c~tl. 1978.

Op~t':{~. V. ibid~m. 1986. Opere. VI, iiJuiem. 1:'1lI89.

S:cleCf" bt~'lwJ:~aflcif" din l11fe1'll14fll tlr$p~ t~mllt(~1 JcriJtorilor utrib.ulW lui PMon

KURT- SWRN3EIitG, M'ofttrtle Gedan!illiiibl!J' Stl.{U.t U~ E,rrir.l!iUig bef Plawn. CcU.lgOlll. Hedin. tY:2t1,

f'Hl"l. [llR'i1i:~, GrlerJdfiCh(! Sttrtm'w'&1riclI. Pllitrut r;tflli A,.L'f/(JteJe.~ Muncl.lcn~Be!F'Iliill, Oldmburg~ 19::Ui.

J'EI'l~ [.i 'CC1U~i tiJ p(mYee prJ/i! qut' 'd~ P,latOth P'.U.F.

Pari~. 1 IfS:S.

'F:IH'fm;f':[~~ MAJliRIJU. 'fIiiGtmTt tlt_ r kh1l:Btiun ,dan l'I1'l'm''qiJlr~. ,ed. t'i. Seal], 'uis. UI{6.

OA."'l1:i v I\~\ rIi'OM'l • .1..,' edtQ;;,afflm !iuei4ie l!i'tllf}r,6S ,J'luroll lIif.)j)we,li. En'liifii uhlqi!le" P~U.F .. Pads, ]96:-5.

~I

VrNTI1Ji,., HilWA; 1q. sepht.nw ,/ieure, Rumru:i (:sur I!.iQ: lr~~tI: 'oIQ}'llg,6.X de ,PI.!ifCm u Syra~l:l8el. prnn. Paris, )'964.

Crll.hJt I}laintl" - ••.•••• • •••

Scn!i.uarea 1 Scri ~uarel\ I!J. i!d:~ •. """"" SCrl:snarea ,,1-a Scn~t"area a, 4~" ..""........ ScrillQaTea a ,S.t) •••••••••••••• 5cr'i~u@!'e<l! ~ 6-01 ". .., , . . ; , • • . • . . • . SCrl~Oarea I:L 7~'I'i , ..•••.....• "'. • Sr.n"~Oare<l Ii s-~ .... ,' '" ... Sc:ritt.oarea l:l 9L..,a ~;Oo". II ;. I! ... iI ;, •• ~ •• ~

Scviso~.t\ U1~1;l

Scn:;,oarea 1'1. U-,a ...•••.•.•• .."

Sa.:TiSQOl'fca a t2-li "crh~:t)llre:i, fJ 13 -Ii •••. ••••••• •• '

.................. ., ... .

;0, ...........

.... Ii • • •• .. •••• 'II'

fMiJngrdJI,t ..•...••• " " ••