SEKOLAH KEBANGSAAN (2) PETALING JAYA

KERTAS KERJA CADANGAN
PROGRAM CINTAI MALAYSIA SEMPENA MINGGU PUSAT SUMBER (26 – 30 Julai 2010)

Disediakan oleh: Noor Nadihah bt. Hj. Salleh Taiebah bt. Mohamad Sagir (Guru Pelatih IPG – KBA) 1

1.0 TUJUAN 1.1 1.2 Kertas kerja ini dikemukakan dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan daripada Guru Besar, untuk mengadakan program Cintai Malaysia, pada 26 Julai 2010. Memohon sedikit peruntukan dari pihak pentadbiran sekolah untuk menampung kos bagi mengadakan program ini.

2.0 LATAR BELAKANG Dalam melahirkan generasi berilmu, masyarakat masa kini perlu sentiasa didedahkan dengan penggunaan Pusat Sumber secara optimum. Pusat Sumber tidak harus dilihat sebagai tempat membaca buku sahaja, tetapi peranannya perlu dikembangkan kepada pusat akses maklumat yang mana maklumat tersebut diperolehi melalui, bahan bacaan, carta, gambar bersiri, pameran, permainan dalaman, peta dan sebagainya. Oleh itu, bersempena Minggu Pusat Sumber yang dijalankan bermula daripada 26 – 30 Julai 2010, Panitia Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan (PSK) ingin mengambil kesempatan untuk mengadakan Program Cintai Malaysia yang membabitkan beberapa aktiviti. Aktiviti yang dirangka adalah rangkuman daripada mata pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan. Antara aktiviti tersebut ialah, Pameran Kenegaraan, Kuiz Kenegaraan dan Pertandingan Nyanyian Lagu Patriotik. Dengan aktiviti yang dirancang ini diharap murid-murid akan semakin berminat untuk datang ke Pusat Sumber sekaligus akan menjadikan mereka lebih celik ilmu.

3.0 ASAS-ASAS PERTIMBANGAN 3.1 Butiran mengenai program adalah seperti berikut: Tajuk Program Tarikh Cadangan Hari Masa Tempat Cadangan 3.2 3.3 3.4 : Program Cintai Malaysia : 26 Julai 2010 : Isnin : 1.10 – 6.00 ptg : Pusat Sumber, SK (2) PJ

Bagi melancarkan program ini Ahli Jawatankuasa Pelaksana telah dibentuk (Rujuk Lampiran 1) Program ini akan melibatkan murid-murid Tahun 4, 5 dan 6 serta guru-guru mata pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik & Kewarganeraraan (PSK). Tentatif program telah disediakan seperti dalam Lampiran 3.

2

4.0 OBJEKTIF 4.1 4.2 4.3 4.4 Meningkatkan minat murid untuk lebih kerap datang ke pusat sumber sekolah. Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran Kajian Tempatan dan PSK Merangsang murid untuk lebih tekun belajar dan melibatkan diri dalam semua aktiviti sekolah serta meningkatkan tahap keterampilan murid Menggalakkan persaingan yang positif dalam kalangan murid.

5.1 5.3

5.0 CADANGAN Antara aktiviti yang dicadangkan untuk program ini ialah: Pameran Kenegaraan 5.2 Kuiz Kenegaraan Pertandingan Nyanyian Lagu Patriotik 6.0 IMPLIKASI 6.1 Meningkatkan pencapaian akademik murid. 6.2 Membuka minda murid untuk lebih terdedah dengan ilmu-ilmu kenegaraan 6.3 Menjadikan murid lebih berani untuk tampil ke hadapan dan menunjukkan bakat dan kebolehan mereka 7.0 STRATEGI PELAKSANAAN Bil. 1. AKTIVITI Pameran Kenegaraan PELAKSANAAN a) Pameran ini adalah berdasarkan tajuk-tajuk yang dipelajari dalam mata pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4, 5 dan 6 b) Murid akan datang ke pusat sumber mengikut jadual (selama 10 minit) yang telah ditetapkan dan melihat pameran tersebut. a) Guru akan mengedarkan soalan kuiz kenegaraan kepada setiap murid. b) Murid akan menjawab kuiz tersebut berdasarkan Pameran Kenegaraan yang telah mereka lawati di pusat sumber sekolah. c) Murid diberi masa 20 minit untuk melengkapkan kuiz tersebut dan diserahkan kepada guru Kajian Tempatan untuk disemak d) Pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah jawapan yang tepat. a) Guru akan memaparkan 5 buah pilihan lagu patriotik untuk dinyanyikan oleh murid 3 hari sebelum pertandingan berlangsung. b) Setiap murid diberi masa 5 minit untuk mempersembahkan nyanyian mereka. c) Para pengadil pertandingan akan menilai nyanyian peserta berdasarkan beberapa kriteria yang terdapat dalam borang kriteria yang diedarkan kepada pengadil. 3

2.

Kuiz Kenegaraan

3.

Pertandingan Nyanyian Lagu Patriotik

8.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Senarai bagi anggaran perbelanjaan adalah seperti dalam Lampiran 2.

9.0 KESIMPULAN Aktiviti yang dirancang adalah bertepatan dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia dalam melahirkan murid yang cemerlang, berdisiplin, tabah menghadapi cabaran dan beriltizam dalam apa jua bidang. Diharap agar permohonan ini diluluskan dengan segera supaya aktiviti yang dirancangkan dapat dijalankan dengan jayanya.

Disediakan oleh, ……………………….. (Taiebah Mohamad Sagir) Guru Pelatih IPG KBA Disemak oleh, ……………………….. (Pn. Yusniza Mohd. Lawi) Guru Pembimbing Disokong oleh, ……………………… (Pn. Fatimah Said) GPK Akademik SK (2) PJ Diluluskan oleh , ….…………………… (Pn. Hjh. Salmah Abd. Rahman) Guru Besar SK (2) PJ

Disediakan oleh, ……………………….. (Noor Nadihah Hj. Salleh) Guru Pelatih IPG KBA

4

LAMPIRAN 1 STRUKTUR JAWATANKUASA, PROGRAM CINTAI MALAYSIA

PENASIHAT Pn. Hjh. Salmah bt. Abd. Rahman Guru Besar SK (2) PJ PENYELARAS Ketua Panitia Kajian Tempatan & PSK

PELAKSANA PROGRAM KAJIAN TEMPATAN Taiebah bt. Mohd. Sagir

PELAKSANA PROGRAM PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN Noor Nadihah bt. Hj. Salleh Pertandingan Nyanyian Lagu Patriotik Juri-juri pertandingan

Pameran Kenegaraan

Kuiz Kenegaraan

Guru – guru Kajian Tempatan

5

LAMPIRAN 2 Anggaran perbelanjaan untuk Program Cintai Malaysia
Perkara Hadiah - Kuiz Kenegaraan Tempat Pertama = Tempat Kedua Tempat Ketiga - Pertandingan Nyanyian Lagu Patriotik = = Anggaran perbelanjaan Tahun 4 RM5 RM4 RM3 RM5 RM4 RM3 RM72 Tahun 5 RM5 RM4 RM3 RM5 RM4 RM3 Tahun 6 RM5 RM4 RM3 RM5 RM4 RM3

Tempat Pertama = Tempat Kedua Tempat Ketiga = =

JUMLAH KESELURUHAN

Pengesahan anggaran perbelanjaan. Disediakan oleh, ……………………….. (Taiebah Mohamad Sagir) Guru Pelatih IPG KBA Disemak oleh, ……………………….. (Pn. Yusniza Mohd. Lawi) Guru Pembimbing Disediakan oleh, ……………………….. (Noor Nadihah Hj. Salleh) Guru Pelatih IPG KBA

Diluluskan oleh , ….…………………… (Pn. Hjh. Salmah Abd. Rahman) Guru Besar SK (2) PJ 6

LAMPIRAN 3

Tentatif Program Cintai Malaysia Tarikh: 26 Julai 2010 MASA 1.10 – 1.20 ptg 1.40 – 1.50 ptg 2.00 – 2.10 ptg 3.10 – 3.30 ptg PERKARA Murid Tahun 4 menyaksikan Pameran Kenegaraan di Pusat Sumber Murid Tahun 5 menyaksikan Pameran Kenegaraan di Pusat Sumber Murid Tahun 6 menyaksikan Pameran Kenegaraan di Pusat Sumber Murid Tahun 4, 5 dan 6 menjawab soalan Kuiz Kenegaraan berdasarkan Pameran Kenegaraan di kelas masing-masing. 4.00 – 5.00 ptg Pertandingan Nyanyian Lagu Patriotik

Cadangan: * Guru yang mengajar pada waktu yang dinyatakan di atas, akan membawa murid tersebut ke Pusat Sumber untuk menyaksikan pameran.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful