FLORENCE SCOVEL SHINN JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI Florence Scovel Shinn 1871-1940 Jocul vie ii - o edi

ie dedicat femeilor Scrieri, vol. I: Jocul vie ii. Cuvântul este bagheta ta magic Scrieri, vol. II: Usa secreta catre succes. Puterea cuvântului rostit Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI Pagina 1 of 54

CUPRINS Capitolul I - Jocul Capitolul II - Legea Prosperit ii (Succesului) Capitolul III - Puterea cuvîntului Capitolul IV - Legea nerezisten ei Capitolul V - Legea Karmei i Legea Iert rii Capitolul VI -Aruncarea poverii - impresionarea subcon tientului Capitolul VII - Iubirea Capitolul VIII - Intui ia, Direc ia Capitolul IX - Perfecta expresie de sine (personalitatea perfect sau Modelul Divin) Capitolul X - Negatii i Afirma ii Gîndirea ar trebui s atinga perfectiunea unei arte. Cel care atinge aceast maiestrie trebuie s aib mare grij s picteze pe pînza spiritului sau doar PLANUL DIVIN. El picteaz tablourile sale cu magnifice tu e de putere, de decizie, cu credin a perfect c nu exist putere capabil s -i altereze perfec iunea, tiind c ele se vor manifesta în via a sa, idealul devenind astfel real. PUTEREA IUBIRII este data OMului pentru a realiza BINELE s u pe P mânt. 'Jocul Vie ii' are c scop s v ajute în aceast realizare. FLORANCE SCOVEL SHINN OCTAV-CUVÎNT INAINTE Voi da sau oferii aceast carte doar celor care chiar consider c ar putea s - i ofere DARUL DE A ÎN ELEGE, în sfâr it ADEV RUL. Am mai f cut-o i efectul a fost nul. A a se i explic cum este posibil c TOT ADEV RUL s se g seasc în câteva c r i, peste care s-a a ternut de mult praful zecilor de ani, sau sutelor, miilor uneori, i Con tiin a omului s nu se modifice cu nici o cetime. V rog insistent, nu CITI I aceast carte !!! DOAR MEDITA I LA FIECARE PASAJ SUBLINIAT, eventual zile întregi. Conceptele acestea SUNT ADEV RUL AFLAT ÎN FIECARE DIN VOI. Ele nu trebuie înv ate, doar repuse în valoare, prin reamintire. V iubesc. Succes! Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI JOCUL Pagina 2 of 54

CAPITOLUL I JOCUL Cea mai mare parte a oamenilor consider via a o lupt , ori VIA A nu ESTE o lupt , ci UN JOC! Este un joc în care nu po i câ tiga, dac nu cuno ti Legea Spiritual . Vechiul i Noul Testament dau o minunat clarificare a regulilor acestui joc. Iisus Hristos a numit acest joc A D RUI i A PRIMI. 'Tot ceea ce un om seam n , va culege', ceea ce înseamn c ceea ce un om d prin cuvînt sau prin ac iune îi va fi REDAT; ceea ce da, va reprimi. Dac seam n ur , va primi ur ; dac iubeste, va fi i el iubit; dac critic , va fi criticat; dac minte, va fi min it; dac triseaz , va fi jefuit. Ni se spune de asemeni c imagina ia joaca un rol primordial în jocul vie ii. 'Ai grij de inima (sau de imagina ie) mai mult decat de orice altceva, c ci din ea provine sursa vie ii.' (Cartea proverbelor: 4; 23). Ceea ce înseamn c ceea ce omul î i imagineaz se va exterioriza, mai devreme sau mai târziu, în afacerile sale. Eu cunosc pe cineva care se temea de o anumita boal . Era o boal foarte rar i necontagioas , dar el i-o reprezenta f r încetare i citea articole despre ea, a a încat, într-o bun zi, ea se manifest în corpul s u i muri, victim a imagina iei sale dereglate. Deci ne d m seama ca, pentru a juca cu succes Jocul Vie ii, trebuie s ne dirij m bine imagina ia. Acela a c rui imagina ie a fost antrenat pentru a- i reprezenta doar binele, atrage în via a sa 'toate dorin ele juste ale inimii sale' - s natatea, bog ia, dragostea, prietenii, perfect expresie de sine i realizarea celui mai înalt ideal. Imagina ia a fost numita 'Foarfecele Spiritului', i, într-adev r, ea decupeaz , decupeaz f r încetare, zi dupa zi, imaginile pe care omul le formeaz , mai devreme sau mai târziu, i în acest fel el întâlne te, în planul exterior, propriile sale crea ii. Pentru a- i forma în mod convenabil imagina ia, omul trebuie s cunoasc natura opera iilor care au loc în interiorul s u. Grecii spuneau: 'CUNOA TE-TE PE TINE ÎNSU I !'. Spiritul cuprinde trei planuri: subcon tientul, con tientul i Supracon tientul. Subcon tientul nu este decât puterea f r direc ie. El se aseam n cu vaporii sau electricitatea i îndepline te ceea ce i se comand ; el

De exemplu. se juca în copil rie de-a 'v duva'. La maturitate se Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI JOCUL Pagina 3 of 54 . cu un voal lung i cei din jur o g seau caraghioas i amuzant . Se îmbr ca în negru. Tot ceea ce omul resimte profund sau î i imagineaz în mod clar este imprimat în subcon tient i se manifest în cele mai mici detalii. o doamn pe care o cunosc.nu are putere intrinsec .

Supracon tientul este Spiritul Divin care se afl în fiecare om. i am ad ugat: 'Dac A. el îi declara tot ceea ce ea dorise s aud din partea lui A.) Eu iam r spuns c ar fi o violare a legii spirituale. s racia i limit rile de tot felul. de exemplu. dac nu este el. ea veni s m vad i îmi spuse: ' ti i. În realitate.B. dar acesta nu se declara. Este mentalul inferior uman care vede via a a a cum este.' Ea îl întâlnea pe AB mereu. Planul Divin. el muri i ea purta un voal lung de doliu.B.s-ar putea s fie altul. este acel b rbat. pe care nimeni altcineva nu o poate îndeplini!' Exist o imagine perfect în Supracon tient. Pu in dupa nunt . bolile.B. Con tientul a fost numit mentalul muritor sau carnal. de o s ptamana încoace A. b rbatul care-i apar ine prin drept divin. dar c voi spune cuvîntul pentru b rbatul care-i este ales în mod divin. Pentru c exist un plan divin pentru fiecare. Într-o sear . Mul i oameni ignor adev ratul lor destin i for eaz alte lucruri. El vede moartea. ani îndelunga i. ceva prea frumos pentru a fi adev rat. înseamn a afirma. a restabili Adev rul) pentru a se c s tori cu un b rbat de care era foarte îndr gostit . Ea .c s tori cu un om pe care îl iubea profund. 'Exist un loc pe care trebuie s -l ocupi tu i pe care nimeni altcineva nu-l poate ocupa. tu ai o sarcin de îndeplinit. acesta este destinul adev rat (destina ia) omului. nu mi se mai pare chiar atât de remarcabil!' I-am r spuns: 'Poate c nu este el b rbatul din Planul Divin . impresionat de imaginea pe care ea i-o formase. f r a ine seama de durerea ei. este planul ideilor perfecte. O tân r . dezastrele. situa ii care nu le apar in i care le-ar aduce doar e ecul i nemul umirea dac ar reu i s le ob in .' Pu in dupa aceea.B. proiectat de Spiritul Infinit Care Se afl în el însu i. vei primi echivalentul lui. Aceast imagine se proiecteaz câteodat c un fulger în con tient i pare un ideal de neatins. Aici se afl 'modelul perfect' de care vorbea Platon. i imprim toate acestea în subcon tient (suflet). De fapt. ea întâlni pe cineva care se îndr gosti de ea imediat i îi declara c ea era idealul lui. veni s m vad pentru a-mi cere s 'spun cuvîntul' (aceast expresie pe care o vom întâlni deseori în aceast carte. o exterioriz la timpul respectiv. (Ea l-a numit A. Subcon tientul s u. nu po i s -l pierzi.

în consecin . am aflat c ea obosise s . prin cuvintele tale te vei condamna. Ea avusese un camin plin de lucruri frumoase i avea mul i bani. nici sacrificiu.g si acest lucru cu totul uimitor.B. o doamn m întreb într-o zi de ce via a ei a devenit s rac i mediocr . Astfel. Acesta este un exemplu al legii substitu iei. pronun ând cuvinte nes buite. Curînd ea r spunse sentimentelor lui i încet total s se mai intereseze de A. Iisus Hristos a afirmat c cuvintele noastre joaca un rol capital în Jocul Vie ii. Cercetînd.a vrea s Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI JOCUL Pagina 4 of 54 . 'Prin cuvintele tale te vei salva. nu va rezulta nici pierdere. O idee just a fost substituit unei idei false.i conduc gospod ria i repeta neîncetat: 'M-am s turat de toate aceste lucruri .' Mul i oameni au fost cauza dezastrului din via a lor.

descurajat i îmi spuse c nu mai avea decât 8 dolari.' i i-am recomandat s repete aceasta f r încetare. ea primi mai multe mii de dolari într-un mod miraculos.tr iesc într-un cufar!' Ea ad uga: 'Azi acest lucru s-a îndeplinit'. deschide calea spre marea abunden pentru doamna X.înseamn a vedea din interior. Eu i-am r spuns: 'Este perfect. Legea este cu dou t i uri. i o situa ie nefericit poate fi transformat într-o situa ie avantajoas .nu ignora intui ia!'. ea mi-a spus adeseori: 'Povesti i tuturor despre doamna care a venit s v vad doar cu 8 dolari în buzunar i cu o intui ie!'. cum Iisus Hristos a înmul it pâinile i pe tii'. într-o zi cald de var pentru a-mi cere un 'tratament' (în metafizica 'a trata' înseamn a se supune actiunii rugaciunii) pentru prosperitate. intelectul p reau s spun : 'R mâi la New York. Aceast doamn reflect : 'Nu stiu . glumea mereu spunând c 'se preg te te s intre în ospiciu'. Ea era epuizat . am exact atâ ia bani cat cost drumul cu autocarul. O consultanta veni la mine. '. ra iunea.Urmeaz .i. De atunci. Din fericire.' Familia sa se g sea într-un ora îndep rtat i nu era bogat . f când aceast vizit . Ea plec imediat. Câteva zile mai târziu. În doar câ iva ani ea fu aproape ruinat . de a vindeca i de a prospera.i intui ia! Te atrage ceva. într-un alt capitol. i am pronun at pentru ea cuvîntul urm tor: 'Spirit Infinit. Cuvîntul ei provocase aceast situa ie.' Dar eu i-am spus: 'Du-te acas . iar oamenii î i provoac deseori nenorocirile prin glumele lor. ab tut . mai pe larg. noi îi vom binecuvânta i îi vom multiplica a a. Intui ia este ghidul infailibil al omului i voi vorbi despre legile ei. ea reîntâlni pe o veche prieten a familiei. g se te de lucru i câ tig bani.i atrag în mod irezistibil tot ce îi apar ine prin drept Divin. imprimînd în subcon tientul s u imaginea mediocrit ii i a s r ciei. Prin intermediul acesteia. Subcon tientul nu are sensul umorului. c ci El ne-a înv at c orice om are puterea de a binecuvânta i de a înmul i. Iat înc un exemplu: O persoan care avea o avere frumoas . ce trebuie s fac?' '.mi se pare c ar trebui s merg la familia mea. ea s . . sau un loc anume?' Intui ia vine din interior . dupa aceea... adic a fi înv at din interior..

Abunden a exist întotdeauna în calea ta. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI JOCUL Pagina 5 of 54 . c uta i i ve i g si. comand -Mi!'. (Matei 7. dar ea nu se poate manifesta decât prin dorin . 'Cere i i ve i primi. Iisus Hristos a indicat clar c omul trebuie s fac primul pas. Spiritul Infinit. adic Dumnezeu. este întotdeauna gata s îndeplineasc dorin ele mai mari sau mai mici ale oamenilor. bate i i vi se va deschide!'.7) i în Sfînta Scriptura citim: 'În ceea ce prive te lucrarea mâinilor Mele. credin sau cuvîntul spus.

' Aceste cuvinte frapara în mod absolut subcon tientul. adic orice sentiment de nesiguran pe orice plan. doar îndoiala sau team . numai Binele se va manifesta. s -i dai ordine corecte. dar trebuie s ai grij de el. În ziua de Pa ti.Orice dorin exprimat sau neexprimat este o cerere. 8:26) Vedem deci. Aceasta se ob ine imprimînd în subcon tient realizarea Binelui. de boal . precum i felul în care teama trebuie s fie tears din con tient. Scopul 'Jocului Vie ii' este de a vedea clar Binele i de a sterge din minte toate imaginile r ului. el are acum convingerea ferma c numai Binele va intra în via a lui i. v zând trandafiri frumo i în vitrinele flor riilor. înainte de Pa ti. Ea exclama: 'Dar nu i-am trimis trandafiri. care reu ise exceptional. Singurul du man al omului e teama (de s r cie. îmi sosi un trandafir superb. cel mai înalt ideal al lui i fiecare dorin a inimii sale. de pierderi). niciodat . Un om stralucit. i pentru c trebuia s primesc un trandafir. Într-un an. În capitolul urm tor voi trata despre diferitele metode prin care se poate impresiona subcon tientul. depus la u a mea. Acesta este servitorul credincios al omului. CÂND OMUL TIE S DOREASC CU CURAJ. . om cu credin a slaba?' (Matei. îmi povesti c tersese brusc orice team din con tiin a sa pentru c citise într-o zi un anunt cu litere mari conceput astfel: 'De ce va nelini ti i? Aceasta nu se va întampla. de e ec. l-am vazut în minte. Iisus Hristos a spus: 'De ce i-e team . în consecinta. A doua zi îi mul umii prietenei care mi-l oferise. i-am trimis crini!' Florarul confundase comanda ei cu alta. i-mi adusese trandafirul numai pentru c eu pusesem în ac iune legea. Omul are constant lâng el un martor atent: subcon tientul lui. c ci teama nu este decât credin a inversat : este credin a în r u în loc de credin a în bine. miam dorit s primesc unul i. timp de o clip . Nimic nu se interpune între om. probabil. c trebuie s înlocuim teama cu credin a. Intr-un capitol urm tor voi explica mai complet ra iunea tiin ific a acestui fapt. TOATE DORIN ELE SALE SE REALIZEAZ IMEDIAT. spunându-i c era exact ceea ce-mi doream. Suntem adesea uimi i cînd o dorin ne este brusc îndeplinit .

a c rui voce se înregistreaz pe disc.Fiecare cuvînt se graveaz în subcon tient i se realizeaz în detalii surprinz toare. Este exact c pentru un cânt ret. discul înregistreaz tot. discurile vie ii noastre pe care nu vrem s le p str m i s facem altele mai noi i mai frumoase! Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S L JOCI JOCUL Pagina 6 of 54 . deci. Dac tu e te sau ezit . vechiul disc al subcon tientului. S spargem.

Cel care nu cunoa te puterea cuvîntului este în urma timpului s u. dragostea. c ci toate aceste gînduri false au ie it din imagina ie. i expresia perfect a Fiin ei mele.i cu voce tare.' Iat cvadratura vie ii. Intr-un capitol urm tor voi ar ta cum OMUL POATE MODIFICA CONDI IILE VIE II SALE SCHIMBIND CUVINTELE. jocul complet. Acestea sunt: 's natatea.Spune. Toate acestea se întorc în neant. aceste cuvinte: 'Sparg i demolez (prin cuvîntul meu) tot ceea ce (în subcon tientul meu) este fals. 'Moartea i Via a sunt în puterea cuvîntului.' (Proverbe. cu putere i convingere. bog ia. 18:21) Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA PROSPERIT II Pagina 7 of 54 . Acum eu gravez noi discuri prin puterea lui Hristos. care este în mine.

Eu i-am explicat c DUMNEZEU ESTE IZVORUL i c ACEST IZVOR EXIST PENTRU ORICE FEL DE CERERE FORMULAT . Ea nu vedea nici un mijloc s . ea era într-o stare de neliniste extrem i mi-a spus c la 15 ale lunii urma s fie urm rit pentru o suma important . 'Nu.' Ea m rug s dejun m împreun pentru a-i da curaj. e ti Divin protejat . pentru c ea s primeasca acei bani în momentul oportun i într-un mod convenabil. o credin a care conteaz pe aceast suma în ziua de luni. OMUL POATE S FAC S R S R TOT CEEA CE-I APAR INE PRIN DREPT DIVIN. ea îmi telefona. Ziua de 15 sosi i înc nu primise banii. Întâlnind-o la restaurant. 'cel care poarta o barb mare. Eu i-am spus: 'Azi este sâmb t . pentru a-mi cere s stau cu ea pân la sosirea banilor. Dar. i Dumnezeu nu întârzie niciodat . Comand un dejun ales. pentru aceasta. modeleaz corpul i faptele. tim acum c cuvintele i gîndurile au o putere vibratorie uria care. Cel Atotputernic va fi ap rarea ta i nu vei duce lips de aur. f r s fi executat voin a mea i f r s fi îndeplinit scopurile mele'. Rolul t u este s actionezi c i cînd ai fi bogat i s dai dovad de o voin a perfect .i procure acea suma i era disperata. i-am r spuns. 'Draga mea. PRIN CUVÂNTUL SAU. alb '. Apoi i-am spus c trebuie s aib o credin a perfect i s actioneze conform acestei credin e.CAPITOLUL II LEGEA PROSPERIT II 'Da. foarte emo ionat . I-am cerut bonei: 'S nu la i pe nimeni s intre!' Ea se uit pe fereastra i îmi spuse c era v rul meu. Isaiia spune: 'Cuvîntul meu nu se întoarce la mine f r efect. actioneaz ca i cînd ai fi primit banii pe care contai. i am spus cuvîntul! Am mul umit. CREDE I c a i PRIMIT DEJA!' A doua zi ea m chema din nou.' Seara. .' Unul dintre cele mai importante mesaje ale Bibliei transmise omului este acela c DUMNEZEU ESTE IZVORUL sau i ca. O consultanta a venit într-o zi s m vad . cînd a sunat cineva la u . omul trebuie s aib o credin TOTAL în cuvîntul spus.' 'TOT CEEA CE CERE I RUGÂNDU-V . azi diminea . i-am afirmat: 'Nu este momentul s economise ti. s-a produs un miracol! Eram în salon. nu vei fi deci urm rit de fisc. f r încetare.

' El tocmai d dea col ul strazii cînd auzi vocea bonei. a i voi da trei mii de dolari la 1 ale lunii. el m întreb : 'A. i se întoarse.'Atunci strig -l. 'Vorbir m aproximativ o ora i.' 'Nu am îndr znit s -i spun c eram urm rit pentru bani.' I-am r spuns c voi continua s 'tratez' (reamintesc c în metafizica aceasta înseamn a supune o persoan sau o situa ie. în momentul plec rii. Ce trebuie s fac? Nu voi primi ace ti bani decât pe 1 ale lunii i mie îmi trebuie maine. s se întoarc ! Eu doresc s -l v d. în ce stadiu sunt finan ele tale?' I-am marturisit c aveam nevoie de bani i mi-a spus: 'Ei bine. actiunii rugaciunii) i am ad ugat: 'Spiritul nu Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA PROSPERIT II Pagina 8 of 54 . à propos. draga mea.

la banca. deschide calea spre apartamentul care-mi convine!'. vei fi obligat s ii mobilele într-un depozit.i cumpere cuverturi noi.' OMUL TREBUIE S SE PREGATEASCA S PRIMEASCA CEEA CE A CERUT 'CHIAR I ATUNCI CÂND NU ARE NICI CEL MAI MIC SEMN'. poate ca. Un domn a venit s -mi cear s spun cuvîntul pentru a fi anulat o anumit datorie. O doamn dorea s g seasc un apartament în perioada în care era penurie de locuin e la New York. era majora. nu vei g si apartamentul i nu vei ti ce s faci cu ele !' Ea î i r spunse rapid: 'Voi s pa an urile mele' cumparînd aceste cuverturi!'.i datoria.' A doua zi. deci.' în aceea i dup -amiaz . banii erau în contul ei. cei trei împ ra i. la urma urmei. care-i fu . v rul ei o chem i îi spuse: 'Treci pe la mine pe la birou acum. Nu ve i vedea ploaie. aceast vale se va umple cu apa i ve i bea toti. dar te preg te ti pentru e ec (adic ai îndoieli asupra reu itei) vei ob ine situa ia pentru care te preg te ti. voi i animalele voastre. vînt i totu i. El le comunica acest mesaj uimitor: 'A a vorbi Dumnezeu . Dac ceri succesul. f r ap pentru oamenii lor i pentru cai. Se pregati.s pa i în aceasta vale an uri. lucrînd în planul spiritual i fiind 'una cu Dumnezeu'. diminea . Ori.actioneaz niciodat prea târziu! MUL UMESC pentru c ea a primit ace ti bani în planul invizibil i c acesta se va manifesta la timpul potrivit. ar fi trebuit s se vad deja platindu. i s locuie ti la hotel!' Dar ea r spunse: 'NU FITI INGRIJORA I PENTRU MINE. diminea . P rea imposibil i prietenii ei îi împ rt ir nelinistea spunând: 'Ce pacat. îl consultar pe profetul Elisei. Ea tia c FIECARE CERERE VA FI ÎNDEPLINIT . deoarece fiind spiritual liber . cînd ispita gîndirii negative îi sugera: 'Nu le cumpara. aflîndu-se în desert. Avem o minunat ilustrare a acestui fapt în Biblie. Eu îmi d dui seama c î i petrecea timpul gîndinduse la ceea ce i-ar spune celui c ruia îi datora aceast suma în cazul în care n-ar fi în stare s -i pl teasc . EU SUNT SUB PROTEC IE DIVINA i voi avea apartamentul!' Ea pronun 'cuvîntul': 'Spirit Infinit. i a i voi da banii. pentru a primi acest apartament: actiona c i cînd l-ar fi avut deja .i g si unul în mod miraculos. Avea intentia s . neutralizînd astfel cuvîntul meu. cînd. i ea putea s semneze cecul atât de repede cât îi permitea emo ia.

O mare demonstra ie este în general precedata de gînduri obsedante. A te pune în rezonan cu lucrurile spirituale. Inutil s va amintesc c an urile s pate de cei trei regi în desert s-au umplut pân la debordare. (Citeste 2. Cuverturile fusesera un act de credin . A a se explic de ce 'este mai întuneric înainte de r s rit'. Sunt 'armatele de str ini' care trebuie puse pe fuga. se nasc în subcon tient. Gîndurile adverse de îndoial . de team .atribuit. nu este u or (pentru mul i oameni). Impara ii: 3). de i mai existau vreo dou sute de cereri pentru el. Declarand Supremele Adev ruri Spirituale. lansezi o sfidare vechilor idei înfipte adînc în Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA PROSPERIT II Pagina 9 of 54 .

Se apropia termenul i. apar e ecul i descurajarea. el veni s m vad . pe care omul trebuie s le manifeste prin el însu i. sunt deja gata pentru recoltare!'. Îi trebuiau neap rat. Aceast înseamn c fiecare dar. de prosperitate. Este o experien comun tuturor oamenilor. El a declarat discipolilor S i: 'Spuneti c mai sunt 4 luni pân la recolt ? Iat ce va spun. omul trebuie s men ina constant viziunea scopului c l toriei sale i s cear manifestarea a aceea ce a primit deja. s te bucuri i s mul ume ti pentru ceea ce ai primit deja. de dragoste. adic lucrurile a a cum sunt ele în realitate: perfecte i complete în Spiritul Divin. Toate acestea sunt idei perfecte i des vâr ite. ajun i în P mântul F g duin ei. CEL CARE CUNOA TE LEGEA SPIRITUAL NU ESTE TULBURAT DE APAREN E i se bucur chiar atunci cînd este în 'captivitate'. era populat de uria i care le d deau impresia unor l custe. iar banca refuzase categoric orice împrumut. ridica i ochii i priviti câmpurile. Ori. Viziunea Sa clar strabatea lumea materiei i El vedea perfect lumea celei de-a 4-a dimensiuni. înregistrate în Spiritul Divin (supracon tientul omului). Astfel. pierzându-v astfel . nu îndr zneau s p easc . 'Inainte de a m chema. Acest lucru este adev rat pentru fiecare. Nimeni nu voia s -i încredin eze capital. de facultatea de a se exprima perfect. de un camin. fie c este vorba de o s natate perfect . Adic persista s vad adev rul i s mul umeasc pentru tot ceea ce este deja îndeplinit. Eu voi r spunde'. OMUL NU POATE OB INE DECÂT CEEA CE EL SE VEDE DEJA PRIMIND. de prieteni. disperat. Eu iam spus: 'Presupun c v-ati înfuriat la banc . Iisus Hristos a dat în acest sens un minunat exemplu. Copiii Israelului au avut certitudinea c vor poseda toate p mânturile pe care le vor vedea. chiar în momentul unei demonstra ii stralucite.000$. Totu i. un om a venit s -mi cear s -l 'tratez' pentru a reu i în afaceri. Copiii Israelului. spuneau ei. Orice opera de anvergur i orice lucru care s-a realizat puternic s-a manifestat mai întâi în viziune. într-un timp scurt. bun i perfect asteapta c omul s -l recunoasc . Este momentul s faci frecvente afirma ii. adeseori. 50.subcon tient i se arat eroarea care trebuie eliminata. c ci el îi apar ine deja. De exemplu. c ci. pentru ceea ce a primit deja. Omul nu poseda decât ceea ce exist deja în viziunea s mintal .

ei nu vor s tie de nimic.for ele. Iat cum am f cut: 'Prin dragoste sunte i identificat cu Spiritul tuturor celor care sunt în aceast banc .'. banca se închide la 12 i trenul meu nu soseste acolo înainte de 10. dar îl cunosc bine pe Dumnezeu. i am ad ugat: 'Nu m pricep la afaceri. am ad ugat. termenul expir mâine i. Intorce i-v la banc . PUTE I S ST PÂNI I ORICE SITUA IE DAC TI I S V ST PÂNI I VOI ÎN IV . El exclama: 'La ce va gîndi i? Este imposibil! Maine este sâmb t . El mi-a r spuns: 'Toate acestea sunt magnifice cînd va ascult. orice este posibil!'. în orice caz. i eu voi 'trata'. i n-am mai auzit vorbindu-se despre el Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA PROSPERIT II Pagina 10 of 54 . dar dupa ce ies de aici va fi angoasant'. Locuia într-un oras îndep rtat. Este prea târziu! Eu iam r spuns: 'Dumnezeu nu Se îngrijoreaz în privinta timpului! Nu este niciodat prea târziu pentru El! Cu El. Fie c ideea divina s reu easc în aceast situa ie!'. în plus.

sau prosperitatea. cu tarie. eu nu am ajuns la banca decât la 12 f r un sfert. Iat ce-mi scria: 'Aveati dreptate! Am putut s împrumut bani. au tiut s men ina viziunea modelului perfect. nu trebuie s ezi i s ceri ajutor atunci cînd te sim i f r putere. i asta cu tarie. s natatea. în asemenea ocazie. ACESTA LE VA FI ACORDAT DE TATAL MEU CARE ESTE ÎN CERURI. Era ultimul sfert de ora care i-a fost acordat i Spiritul Infinit n-a întârziat. Se întâmpla frecvent c un b rbat s datoreze reu ita lui so iei. Un observator puternic al vie ii a spus într-o zi: 'Nici un om nu poate esua dac o singur persoan din lumea asta crede în reu ita lui!'. pentru c nu este el în cauz . a i avut timpul necesar pentru a lua banii. niciodat nu voi mai avea îndoieli asupra Adev rului. vindec torul vede clar succesul. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI PUTEREA CUVÂNTULUI Pagina 11 of 54 . L-am rev zut pe acest domn câteva s ptamani mai târziu. Singur e ti prea absorbit de propriile afaceri i devii prada îndoielii i temerilor. El avea nevoie de cineva pentru a-l ajuta s men in viziunea perfect . cînd a spus: 'DAC DOI DINTRE VOI SE ÎN ELEG PE P MÂNT ASUPRA UNUI LUCRU. Iisus Hristos cuno tea acest Adev r. Aceasta este puterea viziunii. Este infinit mai u or s faci o demonstra ie pentru altcineva decât pentru ine însu i! Prin urmare. surorii sau unui prieten care credeau în el i care. El mi-a r spuns: 'Trenul meu a avut întârziere. Prietenul. sosi o scrisoare.'. A a trebuie s facem unii pentru altii. acest om nu ar fi fost capabil niciodat s fac singur demonstra ia.'. sau despre orice ce îmi ve i spune!'. i mi s-a aprobat f r obiectii'. nu are sl biciune. Apoi. i l-am întrebat : 'Ce s-a întâmplat? în orice caz. Am intrat lini tit i am spus: 'Am venit pentru împrumut'.timp de o s ptamana.

ei achizi ionaser o maimu ic 'porte-bonheur'. una pentru e ec. pentru a ti c ele nu se întorc la tine f r efect.'. înteleg: v-a i pus credin a în maimu ic i nu în Dumnezeu! Debarasa i-v de maimu ic i apelati la Legea iert rii! C ci omul are puterea de a ierta. puterea lor este Dumnezeu din ele. Ea era sigur c Dumnezeu îi trimisese acea potcoav pentru a-i înt ri curajul. Aceasta se explic astfel: nu po i s te întorci în trecut. care atrage ansa. Am cunoscut pe cineva care spunea: 'Pierd mereu autobuzul. omul î i creeaz lui însu i legi. cunosc o lege superioara. El este Unica Putere. doar c trebuie s recunoa tem c ele singure nu înseamn nimic. Prin cuvîntul s u. Pleaca exact atunci cînd sosesc eu. Iat explica ia psihologic a supersti iilor.' Ei se hot râr s arunce maimu ica. ci trebuie s îndep rtezi imaginile 'decupate'. Doi dintre elevii mei avuseser mari succese în afaceri mai multe luni la rînd. prin cuvintele tale te vei condamna. totul se înr ut i. dar cuvîntul i credin a care afirma c ele poarta noroc creeaz în subcon tient o stare de optimism. iar obiectul nu serve te decât la procurarea unui sentiment de optimism. Soseste în clipa în care sosesc eu. Potcoava calului sau parul de elefant nu au prin ele însele nici o putere. adic de a neutraliz erorile sale. cînd. care g si o potcoav pe cînd traversa strada. în starea în care se g sea era singurul lucru . Noi încercar m s analiz m situa ia i descoperir m c . Este de ajuns s supraveghezi reac iile cauzate de cuvintele tale. brusc. mai avansati spiritual. în loc s fac afirma iile lor pentru reu it i s se lase în Voia lui Dumnezeu pentru succesul i prosperitatea lor. le-am spus. cealalt pentru reu it . Asta nu înseamn c trebuie s aruncam toate ornamentele 'porte-bonheur'. i totul merse din nou cât se poate de bine. am observat c aceasta este f r efect pentru oamenii care.'. într-adev r. Totu i. timp de mai mul i ani. Fiica sa spunea: 'Eu prind întotdeauna autobuzul. Ea fu imediat plin de bucurie i speran .CAPITOLUL III PUTEREA CUVÂNTULUI 'Prin cuvintele tale te vei salva. Fiecare stabilise o lege pentru sine. eram cu o prieten foarte nefericit . i. Intr-o zi. 'Cel care cunoa te puterea cuvîntului este întotdeauna atent la ceea ce spune în conversa ie. 'Ah. i a a.

in s subliniez c cei doi oameni despre care am vorbit nu credeau decât în maimu e.care putea s -i impresioneze con tientul. Mi-am dat seama c singurul mijloc de a aduce o schimbare (în subcon tientul meu) era s afirm: 'Nu exist dou for e. Speran a s se transforma în credin i apoi ea f cu o splendid demonsta ie. invariabil urma o decep ie. ci doar una singur : Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI PUTEREA CUVÂNTULUI Pagina 12 of 54 . In ceea ce m prive te. în timp ce prietena mea a recunoscut Puterea superioar . Dac acest lucru ap rea. trebuie s recunosc c a trecut ceva timp pân cînd m-am debarasat de ideea c un anumit lucru trebuie s -mi aduca întotdeauna o deziluzie.

una dintre prietenele mele îmi spune adeseori la telefon: 'Vino s m vezi. FACE I FA F R TEAM UNEI SITUA II CARE PARE AMENIN TOARE I V VE I DA SEAMA c EA NU MAI EXIST . De exemplu. I-am spus: 'Dac i-e fric . i c nu exist nici putere. Pu in timp dupa aceea. unde se aflau seifurile. rele. Ea reveni la subsol. Aceast 'convorbire ca pe vremuri' înseamn o ora în timpul careia cinci sute pân la o mie de cuvinte distrug toare vor fi pronun ate. (cei care vorbesc neîncetat despre boal i-o atrag negre it) Cînd ne ini iem în Adev r. cuvintele mele îi r sunar în urechi i se hotarî s treaca pe sub scara aceea.'. deoarece ani de zile fusese prizoniera acestei idei.Dumnezeu. despre vrute i nevrute. Una dintre prietenele mele declara c nimic n-ar putea s-o decid s treaca pe sub vreo scar . nu exist deziluzie i acest lucru îmi anun o surpriz . Deîndat am remarcat o schimbare i mi se întâmplar multe lucruri pl cute. decât atunci cînd omul î i creeaz legi false. Dumnezeu. Astfel. ele vor fi îndep rtate. DISPARE DE LA SINE. iar curajul a f cut-o s dispar . ajuns în strad . Prin urmare. Binele i r ul. orice am spune începem s ne atragem. prietena mea merse la banc . c s vorbim ca pe vremuri. eu îi r spund: 'Nu. Speriat . Cineva a spus c curajul con ine geniu i magie. treci pe sub prima scara pe care o întâlne ti!'. e ecurile i bolile.i deschid seiful. for ele invizibile lucreaz constant pentru cel care 'trage el însu i sforile' f r s-o tie. Dar. De aceea. am avut destule în via a . nu poate s existe o putere opus Lui. Aceasta este legea non-rezistentei. lipsurile. Era imposibil s ajunga la seif f r s treac pe sub scar .'. înseamn c tu crezi în dou for e. dar scara nu mai era acolo! A a se întâmpl de cele mai multe ori: de îndat ce ai decis s nu mai ii seama de temeri. care este a a de pu in inteleas . Dat fiind c Dumnezeu este Absolut. Ea dorea s . noi nu prea putem s ne supraveghem cuvintele. ea batu în retragere. Din cauza for ei invizibile a cuvîntului. Era un mare efort pentru ea. Pentru a ar ta c crezi într-o singur for . principalele subiecte de conversa ie fiind pierderile. mul umesc! Aceste convorbiri sunt prea costisitoare. dar o scara se afla în drumul ei. nici realitate în r u. A a se explic faptul c teama a atras scara în drumul prietenei mele.

Dac dore te s ajute pe cineva s reu easc . î i dore te lui însu i. sau pentru a prospera'.'Un vechi dicton spune c 'OMul spiritual nu folose te cuvîntul decât în trei scopuri: pentru a vindeca. i ceea ce dore te altora. este sigur c i-l va atrage lui însu i. despre ceea ce vrem.mea! A fi mul umit s vorbesc într-un limbaj nou. pentru a binecuvânta. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI PUTEREA CUVÂNTULUI Pagina 13 of 54 . mai curînd decât despre ceea ce nu vrem. a a se va spune i despre el. Ceea ce un om spune despre ceilal i. el î i dore te propriul succes i se ajut pe sine. Dac un om dore te ghinion cuiva.

CÂND SUBCON TIENTUL ESTE PLIN DE IDEILE PERFECTE ALE SUPRACON TIENTULUI. Trebuie c ele s fie unite. asupra corpului i afacerilor sale. asupra spiritului s u. TREBUIE ca SUBCON TIENTUL ± ADIC SUFLETUL ± S FIE SALVAT DE GÂNDURILE NEGATIVE. DUMNEZEU I OMUL SUNT O SINGUR FIIN A. în seara premierei.i VINDECI SUFLETUL. iar boala complet tears din con tient. cu lumea întreag . în noaptea aceea ea 'a lucrat' în liniste. contractul i se desf cu. ea avu un real succes. Faptul urm tor este o dovad . Totu i. el este creat dupa chipul i asemanarea lui Dumnezeu. Aceast doamn era actrita i se temea c va trebui s renun e la cariera. 'Va dau o noua porunca: IUBI I-V unii pe al ii!'. ÎN JOCUL VIE II IUBIREA. Metafizicianul tie c orice boal are o coresponden mental i c PENTRU VINDECAREA CORPULUI TREBUIE MAI ÎNTÂI S . Am continuat s lucrez astfel i în nop ile urm toare i. adic dintre subcon tient i Supracon tient. în acest sens. Se poate spune c orice boal i orice nenorocire sunt cauzate de încalc rea legii Iubirii. nu m las s -l ur sc pe acest om!'. a treia zi. Presa îi consacra articole laudative i prietena mea. i se oferi un angajament avantajos i. CI TIG PE TOATE PLANURILE. ADIC BUN VOIN A. Un artist. Prietena mea se sim i cupris de am r ciune i ur .' Aceasta înseamn c OMul este unit cu EL în planul ideilor perfecte. 'Unirea mistica' este aceea dintre suflet i Spirit. gelos pe succesul ei. i bolnava era disperat .trebuie vindecat prin idei juste. Aceasta înseamn c subcon tientul . A doua zi.CORPUL POATE FI REÂNTINERIT I TRANSFORMAT PRIN CUVINT I PRINTR-O VIZIUNE CLAR . 'Eu i Tatal Ceresc suntem Unul. mi- . i nu avea alte resurse de trai.adic sufletul . Medicii afirmaser c este incurabil . Apoi mi-a marturisit: 'Am intrat într-o lini te profund . era încântat . In Psalmul XXIII citim: 'EL îmi vindeca sufletul'. mai multe ore. plin de bucurie. i îi sunt d ruite puterea i domina ia asupra tuturor lucrurilor create. Mi se p rea c sunt în sfâr it împ cat cu mine îns mi cu acel om. O cuno tin suferea de mai mul i ani de o teribil boal de piele. i exclam cu voce tare: 'O! Doamne Dumnezeule. ob inuse rezilierea.

bun voin a. ci 'Ave i ceva împotriva cuiva?'. ea îndeplinise Legea (deoarece Iubirea este îndeplinirea Legii) i astfel. Critica permanenta provoaca reumatisme. etc. ura. Tumorile au drept cauz gelozia. refuzul de a ierta ofensele. deoarece gîndurile nearmonioase formeaz în sînge depuneri acide care se localizeaz în jurul articulatiilor. teama. Eu am spus într-o zi elevilor mei: 'Nu trebuie s întrebati pe cineva 'ce ave i?'. FIECARE BOAL ESTE CAUZATA DE O STARE DE SPIRIT REA. boala (care provenea dintrun resentiment ancorat în subcon tient) a disparut. c ci REFUZUL IERT RII OFENSELOR ESTE CAUZA CEA Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI PUTEREA CUVÂNTULUI Pagina 14 of 54 .am dat seama c boala mea de piele era complet vindecata!' Cerînd s exprime Iubirea.

tu ai otravit stridia! Ai ceva cu cineva?' Ea îmi r spunse: 'Da. Intr-o zi. Adic : ma ina care trebuie va fi vândut celui care are nevoie de ea. 'Iar Eu v spun voua: IUBI I-v du manii.' .' i am ad ugat: 'Nu între ine i nici macar o singur idee critic despre acest om! Binecuvânta i-l în fiecare zi. atunci cînd binecuvânteaz o fiin . Scleroza arterelor i a ficatului precum i bolile de ochi sunt consecinta acestui refuz. i fiti gata s vinde i ma ina voastr . încât î i atr sese stridia d un toare! Orice dezordine exterioara indica o dezordine mental . f r rezisten .i vad clientul. f r team .' Se duse deci s . 'Nu. El vindea ma ini. el îmi povesti c rezultatul a fost remarcabil: ma ina concurentului refuz s functioneze i el o vându pe a sa f r nici o dificultate. cu aproximativ 19 persoane. Cineva veni s -mi cear s -l tratez pentru reu ita în afaceri. i multe alte rele le urmeaz . S ne amintim de mesajul lui Iisus: 'Pace pe p mânt.' Ea se certase cu 19 persoane i devenise atât de nearmonioas . FACE I BINE celor care v ur sc i RUGA I-V pentru cei care va maltrateaz i care va persecut . înv a s trimit fiec ruia binecuvânt ri i gînduri bune i. 'Du manii omului sunt cei din sinea lui'. deoarece aceast planet este pe cale de a primi initierea în Iubire. PERSONALITATEA ESTE UN ULTIM INAMIC PE CARE TREBUIE S -L DEP IM. BINECUVÂNTA I pe cei care va blestem . am replicat eu. eu am vizitat pe o doamn care mi-a spus c era bolnava pentru c mîncase o stridie rea. OMul Iluminat se str duie s se perfec ioneze ajutându. dupa cum a afirmat Hristos. 'EXTERIORUL CORESPUNDE INTERIORULUI.i aproapele. El lucreaz cu el însu i. BUN VOIN A fa de Oameni!'. s crezi c Dumnezeu a i protejeaz interesele i c ideea Divina poate veni chiar din aceast situa ie. Mai târziu. de c tre cel care trebuie s-o vând . bincuvântândui concurentul. dac aceasta este ideea Divina.' Singurii du mani ai omului se afl în el însu i. i un concurent venise afirmînd c posed o ma in superioar : I-am zis: 'Mai întâi trebuie s înl turi orice team . aceasta pierde orice putere d un toare. ceea ce este i mai minunat.MAI FRECVENT A BOLILOR. stridia era inofensiva.

IUBIREA I BUN VOIN A ÎI DISTRUG PE DU MANII CARE SUNT ÎN NOI ÎNI INE I.BUN VOIN A PRODUCE O AUR DE PROTEC IE ÎN JURUL CELUI CARE O CULTIV i 'o întreag armat ridicat împotriva lui va fi f r efect'. PRIN URMARE. Cu alte cuvinte.' Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA NEREZISTEN EI Pagina 15 of 54 . NU MAI AVEM DU MANI ÎN EXTERIOR! 'Pacea domneste pe p mânt pentru cel care trimite oamenilor gînduri de BUN VOIN A.

. bolile i dezastrele temîndu-se încontinuu i pândind simptomele. bolnavul i-a imaginat boala. încât nici macar nu tie ce înseamn aceasta?'. Dup o veche legenda. i astfel. Mamele atrag în mod incon tient asupra copiilor. CI INVINGE I R UL PRIN BINE !' Nimic în lume nu poate s se opuna unei persoane care este absolut nerezistent ! Chinezii spun c apa este elementul cel mai puternic pentru c este perfect nerezistent . de gîndirea carnala. De pild . Eu le r spund c aceasta este posibil. Prin urmare. R ul iese din imagina ia iluzorie a omului. cînd el este atât de mic. Am auzit într-o zi un metafizician afirmînd: 'DAC NU VA DIRIJA I SINGURI SUBCON TIENTUL. CORPUL SAU I FAPTELE SALE REPREZINTA CEEA CE EL I-A IMAGINAT. s r cia. Apa poate s erodeze stânca i s m ture totul în calea ei. Am vazut într-un capitol precedent c SUFLETUL ESTE SUBCON TIENTUL i c TOT CEEA CE OMUL RESIMTE PROFUND. s racul. boal . . faptele sale i corpul sau au luat forma iluziilor sale. c ci El tia c în realitate nu exist r u. adic din credin în dou puteri: Binele i r ul. prin urmare nu este motiv s -i rezi ti. care este Dumnezeu. moarte. Adam i Eva au mîncat fructul din arborele iluziei i au distins astfel dou puteri în loc de una singur . ÎN BINE SAU ÎN R U. bog ta ul. abunden a. Oamenii m întreab : 'Cum poate un copil s atrag boala. deoarece copiii sunt sensibili i receptivi la gîndurile celor care-i înconjoar i c deseori ei exteriorizeaz temerile p rintilor s i. ESTE REPRODUS DE ACEST FIDEL SERVITOR.CAPITOLUL IV LEGEA NEREZISTEN EI 'Nu rezista i r ului! NU VA L SA I IMPRESIONA I DE R U. etc. Iisus Hristos a spus: 'Nu rezistati r ului'. R UL ESTE O LEGE FALS PE CARE OMUL A ELABORAT-O din cauza unui psihom sau a adormirii sufletului. ceea ce înseamn c omul a fost hipnotizat de credin a în pacat. ALTCINEVA O VA FACE PENTRU VOI!'.

preg tind astfel. Aceasta i-a r spuns prompt: 'Nu înc !'. de exemplu. ceea ce însemn c ea anticipa aceast boal . o întreb pe o mam dac feti a ei a avut rujeola. Totu i. CEL CARE SE PROIECTEAZ I SE STABILE TE ÎN ADEV R. nici pentru copilul ei.Una dintre prietenele mele. CEL CARE ARE DOAR GÂNDURI POZITIVE FA DE CEILAL I I CARE NU SE Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA NEREZISTEN EI Pagina 16 of 54 . ceea ce nu era de dorit nici pentru ea.

le d deam numeroase nume. Se gr bi atunci s binecuvânteze pe acel om. de limitare. i prin intermediul acelui om. Ea afirma: 'deoarece nu exist decât o singur putere. Un metafizician mi-a dat într-o zi o minunat retet pentru a-mi asigura toate reu itele din Jocul vie ii: neutralitatea total . îi dadu o suma mare de bani. NU POATE PRIMI DECÂT GÂNDURI BUNE. c ci orice om este o manifestare a lui Dumnezeu. ea întâlni o persoan care. Pu in dup aceea. El vorbea de s r cie. distingînd dou puteri în loc de Una singur . Dumnezeu. i numi situa ia 'Succes!'. 'BINECUVÂNTA I PE DU MANUL VOSTRU I ÎI VE I LUA S GE ILE'. în cazul unui e ec. Rezisten a este Infernul. . era f r încetare obligata s întâlneasc în afaceri un om a c rui prezen îi provoca sentimentul de s r cie. ea tia ca. pentru un serviciu f cut.TEME. trebuia s aib sentimentul de a fi primit deja. el pleca într-un ora îndep rtat i disparu lin din via a ei. Intr-o zi. Cat despre acel om. TRIMI ÂND DOAR GÂNDURI BUNE. Trebuie s afirma i: 'Orice om este o veriga de aur în lantul binelui meu !'. al Fiului i al Sfîntului Duh!'. a teptând ocazia. deoarece ea îl aseaz pe om într-o stare de neliniste. bineanteles. Acum eu nu mai botez copii. de a servi planul Divin privind via a ta. i dau fiec ruia aceea i denumire. acest om este aici pentru binele i pentru prosperitatea mea' (adic exact contrariul a ceea ce p rea s fie !). c 'rezista'. i ea capta gîndurile sale mediocre. ELE SE VOR TRANSFORMA ÎN BINECUVÂNT RI. pentru a face demonstra ia resurselor ei Divine. ACELA NU POATE FI ATINS SAU INFLUEN AT DE GÂNDURILE NEGATIVE ALE ALTOR PERSOANE. dat prin el însu i. Totu i. Sentimentul opulentei trebuie s precead manifestarea. acest om transforma în succes toate e ecurile sale ! Doriti un alt exemplu? O doamn care avea nevoie de bani i care cuno tea legea spiritual a opulentei. ea î i d du brusc seama. El îmi spuse: 'A fost o vreme cînd botez m copii i. îl botez Succes în numele Tat lui. Este vorba aici de LEGEA TRANSMUTA IEI care se bazeaz pe nerezisten a. Prin cuvîntul sau. ci evenimente. Ea sfâr i prin a avea aversiune fa de el i îl consider cauza e ecurilor ei.

Numai prin în elegere spiritual omul poate s în eleag nerezisten a. eu a teptam cu ner bdare o comunicare telefonic foarte important . l sând Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA NEREZISTEN EI Pagina 17 of 54 . de teama de a nu o pierde pe cea pe care o a teptam. nimeni nu va putea s v calce în picioare!' Iat un alt exemplu: Intr-o zi. trimite i gînduri de dragoste i de bun voin fiec ruia dintre componen ii ei I ASTFEL NIMENI NU VA MAI PUTEA S V FAC VREUN R U.Aceast lege este tot atât de adev rat pentru na iuni ca i pentru persoane. aceast comunicare va veni la momentul potrivit'. BINECUVÂNTA I o na iune. Elevii mei îmi spun deseori: 'Nu vrem s fim pre uri!' Eu le r spund: 'Cînd v ve i servi cu în elepciune de nerezisten . în loc s declar: 'Ideile Divine nu intr niciodat în conflict. Rezistam la toate celelalte comunic ri care ar fi putut s -mi parvin i nu telefonam nici eu.

Intelegîndu-mi eroarea. Fii prompt în acord cu adversarul t u! Ceea ce înseamn : 'Consider c situa ia este bun . i mam reg sit în aceea i situa ie!'. eu primeam o comunicare foarte important . Trebuie deci s lucram cu noi in ine! Sunt rugat adeseori: 'Pronun ati cuvîntul.i mai face ecou în sinea noastr . eu am început s dirijez singur opera iunea . (Dupa un dicton englez). o ora dupa aceea. O situa ie discordant provine dintr-o stare discordant a celui care o suport . Dac el fuge de ea. . dar negustorul î i p r si clientii i f cu el însu i reclama ia la deranjamente. c s scap. Vapoarele noastre se întorc pe o mare calma. botezînd-o 'Succes' i afirmînd: 'Nu pot pierde nici o comunicare care-mi apar ine prin drept Divin! Sunt condus prin Har. urmat . so ul i fratele se vor schimba i ei!'.dar m-am c s torit tot cu mama mea. aceasta îl va urm ri. cînd de fapt ea apar ine lui Dumnezeu ('lupt este a Celui Divin !') i r mâneam încordat i îngrijorat . i de comunicarea pe care o a teptam. acesta stare dispare pentru totdeauna din via a noastr . Nelinistea mea. am s pronunt cuvîntul pentru ca s v schimba i dumneavoastr ! Atunci cînd v ve i schimba. Timp de o or telefonul nu suna i atunci mi-am dat seama c nu era în priz . Spuneam acest lucru deun zi unei prietene. am binecuvântat imediat situa ia. ATÂTA TIMP CÂT UN OM REZIST UNEI SITUA II. 'Nimic nu m emo ioneaz ' este o afirma ie excelent . dou minute mai târziu. nu-mi iubeam mama care avea mult spirit critic i era autoritar . teama mea.'. O prieten alerg la cel mai apropiat telefon pentru a cere centralei telefonice s restabileasc curentul. c s se schimbe so ul sau fratele meu!'. au avut c rezultat o eclips total a telefonului. m-am maritat .adic s m ocup singur de ac iune. Cînd nimic nu. c ci so ul meu este exact c ea. Telefonul meu fu restabilit i. care îmi r spunse: 'Cat este de adev rat!' Eram nefericit acas . ACEASTA SE VA MEN INE. nu fi tulburat i ea o s dispar de la sine.aceasta în grija Inteligentei Infinite. i chiar i curentul era întrerupt. i nu prin Lege!'. Eu r spund: 'Nu. Ea intra într-o b c nie plin de lume.

cineva trebuie s te mint ! i s fii convins c va fi tocmai acela de la care vei dori doar Adev rul!'. Intr-o zi. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA NEREZISTEN EI Pagina 18 of 54 . Ea se întoarse spre mine i îmi spuse: 'Nu-l cred. dac ea minte. va fi i ea min it . pentru c tu min i. tiu c m minte!'.'. ea m anun a: 'M-am vindecat de spus minciuni!' 'Ce te-a vindecat?'. ea vorbea la telefon cu un b rbat de care era foarte îndr gostit . Eu am avertizat-o c aceast metoda o va duce la e ecuri i ca. Ea mi-a r spuns: 'Cu atât mai r u. am întrebat-o. Pu in dupa aceea. 'Am locuit cu o doamn care mintea mai mult decât mine!' a fost r spunsul ei. nu pot s m ab in. Ne vindec m adeseori de defectele noastre cînd le întâlnim la al ii.Una dintre elevele mele avea obiceiul s mint . Eu iam r spuns: 'Ei bine.

câteva zile înainte de Cr ciun. Cump rarea hârtiei i a nurului a impresionat subcon tientul i a deschis calea pentru manifestarea banilor. pentru a face pachete pentru cadouri.i banii.VIA A ESTE O OGLIND . în acela i timp. o doamn mi se plângea c nu are bani pentru a cump ra cadouri de Cr ciun. 'Tr ie te din plin aceast zi!' iat salutul Aurorei. nu po i s tii când vei primi al ii!'. 'Tr iti din plin momentul prezent i pregati i-v s oferiti cadouri de Cr ciun! PREGATI I-V S PRIMI I BANII I EI VOR SOSI!' ' tiu ce am de f cut!'.' 'Niciodat . 'Anul trecut a fost altfel: aveam mul i bani i am oferit cadouri frumoase. face i o afirma ie! . mi-a r spuns ea. cer ind mila i ve i tr i doar în trecut!'. deoarece ra iunea o sfatuia: 'Pastreaz .' 'A a s faci!'. Prietena mea f cu a a cum spusese i. ea primi un dar foarte generos. este o violare a legii spirituale. Iisus Hristos a spus: 'ACUM este ziua propice. So ia lui Loth a fost preschimbata în statuie de sare pentru c a întors capul. Este necesar s începi ziua cu cuvinte adev rate. ' i cadourile vor veni de la sine s se aseze în ambalaj!' De data aceasta. Intr-o zi. S BINECUVÂNTEZI VIITORUL CU CERTITUDINEA C .I VA ADUCE BUCURII F R DE SFÂR IT. ziua mîntuirii!'. Prietena mea a avut i timpul necesar pâna la Craciun s cumpere cadourile. Omul trebuie s fie spiritual în alert . A tr i în trecut este nefast i. TRECUTUL I VIITORUL Î I FUR TIMPUL. i-am spus. De pilda. nu m l sa s scap vreo ocazie favorabil !' i ceva de mare importan îmi fu revelat în aceea i sear . nu ve i face o demonstra ie pecuniar . MAI BINE S BINECUVÂNTEZI TRECUTUL I S -L UI I. nel sând s -i scape nici o ocazie. am exclamat eu. I S TR IE TI DIN PLIN PREZENTUL. 'Voi cump ra hârtie frumoas de ambalat i nur argintiu. s prind mereu intui iile sale. A tr i în momentul prezent este esen ial. dar acum nu mai am decât câ iva bani. repetam încontinuu (în tacere): 'Spirit Infinit. trebuia s dea dovad de curaj i credin a în Dumnezeu. I NOI VEDEM în CEL LALT PROPRIA NOASTR REFLECTARE. atâta timp cat v ve i plânge. De cum va trezi i.

am deschis o carte i am citit: 'Prive te cu încîntare ceea ce se afl în fa ta!'. Intr-o zi.De exemplu: 'Fac -se voia Ta. C tre prînz. pe care mi-o dorisem într-un anumit scop. o suma important de bani. Mi s-a parut a fi mesajul zilei i l-am repetat mereu. azi! Azi este o zi plin de realiz ri. Face i-va din aceasta o obisnuinta i ve i vedea minunile ap rând în via a voastra. eu mul umesc pentru aceast zi perfect ! Miracolele se succed i nu se mai opresc!'. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA NEREZISTEN EI Pagina 19 of 54 . îmi parveni.

Acest lucru mi-a fost dat în mod Divin. adeseori o afirma ie trebuie s fie modificat pentru a conveni fiecarei persoane în parte. Totu i. Eu muncesc cât mai bine i sunt foarte bine platit. de altfel. cu toate c de luni de zile nu mai încheiase nici o tranzactie! Fiecare afirma ie trebuie s fie alc tuit cu grij i trebuie s exprime tot ceea ce este necesar. Una dintre elevele mele. Acum ea ad uga: 'Eu lucrez cat mai bine i sunt foarte bine pl tit . ea f cu o afacere dintre cele mai str lucite.Intr-un capitol urm tor voi indica afirma iile care mi-au adus rezultate minunate. Aceasta este o afirma ie foarte puternica. i când acesta va îndeparta barierele s r ciei. dar nu a fost bine pl tit . deoarece trebuie s existe întotdeauna o plat pentru un lucru perfect i. pe care el însu i i le-a format în con tiin a. Afirma ia urm toare a adus reu ita multor oameni: 'Eu am mult de lucru. Eleva mea începu s le cânte în timp ce se ocupa cu diverse lucruri i în curând afirma ia se transform în manifestare. ocupându-se de afaceri. deoarece am cunoscut o persoan care caut de lucru. ea a g sit într-adev r mult de lucru. Vârsta de aur va str luci pentru el i fiecare dintre dorin ele sale va fi îndeplinit ! Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA KARMEI I A IERT RII Pagina 20 of 54 .' Am dat primele dou versuri uneia dintre studentele mele i ea le-a ad ugat pe celelalte dou .' ABUNDEN A ESTE DREPTUL DIVIN AL OMULUI! El are dreptul la mare abunden ! 'Hambarele sale trebuie s fie pline i chiar s -i prisoseasc !' Iat ideea lui Dumnezeu pentru om. în dupa amiaz aceleia i zile. este u or s faci s p trund versurile în subcon tient. substitui cuvântul 'lucru' cu cel de 'afacere'. nu trebuie s ne servim de o afirma ie decât atunci când ea ne satisface pe deplin con tiin a i când ni se pare cu adev rat conving toare.

c ci el nu poate fi decât a a cum se vede el însu i i nu poate deveni altceva decât ceea ce se vede el însu i c devine. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II . CU ATÂT AVEM O R SPUNDERE MAI MARE ! ! ! Deci cel care cunoa te Legea Spiritual i nu o pune în practic . cineva i-o va repeta. c ci orice vei spune.' Dac noi în elegem c cuvântul 'DUMNEZEU' ÎNSEAMN 'LEGE DIVINA'. care îmi vorbea în timpul cinei: 'Ajunge cât ai vorbit. r splat . prin urmare Karma s actioneaz mai prompt decât pentru o persoan care sar afla doar în planul mental. cînd ea îmi spuse: 'Ajunge cât ai vorbit. VA CULEGE. 'TOT CEEA CE OMUL SEAM N . A doua zi. cum este înregistrat în În elegerea Divina. i nu Dumnezeu! Dumnezeu îl vede pe om perfect 'creat dupa imaginea Sa' i dotat cu 'puterea st pânirii de sine'. multe pasaje din Biblie ni se vor clarifica. 'R zbunarea este a Mea. i a Mea e r splata!'.CAPITOLUL V LEGEA KARMEI I A IERT RII OMUL NU PRIMESTE DECÂT CEEA CE DA.' Una dintre prietenele mele mi-a povestit ceea ce urmeaz . Iat LEGEA KARMEI (karma înseamn în limba sanscrita: 'întoarcerea'. JOCUL VIE II ESTE UN JOC AL BUMERANGULUI. a teptând ca omul s-o recunoasc . într-o zi. Ceea ce un om crede ( i manifest prin actele sale. Vorbeam cu pasiune. întâmplare care ilustreaz aceast lege: 'M tu a mea m-a ajutat s m debarasez de karma mea. reac iune). sufer în mod teribil consecin ele! 'Teama de Dumnezeu (de Legea cauz -efect. Iat ideea perfect despre om. dejunam cu o doamn careia doream s -i fac o impresie bun . vreau s m nînc în lini te!'. spune Dumnezeu (Legea). vreau s m nînc în lini te!' Prietena mea a ajuns la un grad înalt de con tiin a. Dar s fie clar c Legea este cea care se r zbun . ac iune-reac iune) este începutul în elepciunii. CU CÂT TIM MAI MULT. Sunt adeseori iritabil când m întorc acas i. cu sensul de bumerang. cuvintele sale) se va maifest mai devreme sau mai târziu cu o precizie uimitoare. i-am spus m tu ii mele.

i CUM S -L JOCI of 54 LEGEA KARMEI I A IERT RII Pagina 21 .

care dorea atât de mult acea cas . i-am r spuns. So ul tau. Noi am observat aceasta la mama care î i imagineaz boala copilului ei. Câ iva ani mai târziu. a murit la scurt timp dupa aceea. respectiv DIN CUNOA TEREA LEGILOR SPIRITUALE. tot atât de minunat c aceasta. pe care îl iubeai atât de tandru. la so ia care 'vede' reu ita so ului s u. dar trebuie c ea s fie canalizata în mod convenabil. înv ând s cunoasc Legea spiritual . Totu i. Aceast doamn . ar fi trebuit s spun : 'Spirit Infinit. OMUL NU TREBUIE S CEAR NICIODAT ALTCEVA DECÂT CEEA CE ÎI APAR INE PRIN DREPT DIVIN ! ! ! Dar s revenim la exemplul nostru: dac doamna respectiva ar fi repetat mental: 'Dac aceast cas pe care o doresc este a mea. Dorin a este o for formidabila. Modelul Divin este singurul cu care se poate lucra pe deplin sigur. i aceast cas a fost pentru ine 'un cal troian'. dar ei erau amândoi sub incidenta legii Karmice (fiind ignoran i). bucuria sau durerea înainte de a ap rea c scene create de imagina ia noastr . Dac este folosita cu ignoran . proprietarul muri i ea intra în posesia acelei case. ea m întreb : 'Crezi c am contribuit la moartea acelui om?' 'Da'. i care este a mea prin drept Divin!' Alegerea Divina i-ar fi dat satisfactie perfect i ar fi adus fiec ruia binele lui. nici primul propietar al acestei case. La fel i cu Legea spiritual ! O doamn cu o voin puternic . încât a m turat totul. Dupa câtva timp. Iisus Hristos a spus: 'Ve i cunoa te Adev rul i Adev rul va va elibera' Astfel noi constat m c LIBERTATEA (care ne salveaz din condi iile nefericite) PROVINE DIN CUNOA TERE. dorea s posede o cas apar inând unor cuno tin e i deseori î i construia imagini mentale în care se vedea locuind în aceast cas . dar ai platit datoria Karmica. Ascultarea precede comanda i LEGEA DIVIN ASCULT DE CEL CARE O RESPECT . d -mi casa care mi se cuvine.Noi vedem mai întâi succesul sau e ecul. Legea electricit ii trebuie s fie cunoscut înainte de a servi omului. dac ar fi fost ancora i în Adev r. 'Dorin a ta era atât de puternic . ea devine inamicul lui mortal. în caz contrar instalandu-se haosul. nici so ul ei n-ar fi putut s fie afectati de gândurile acestei persoane. eu .

Deci. echivalentul ei!'. proprietarul ar fi luat poate hotararea s se mute. echivalentul celei dorite. ATEN IE : orice lucru c ruia îi for m Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA KARMEI I A IERT RII Pagina 22 of 54 . deci în mod armonios (dac acea cas era pentru ea alegerea Divina) casa i-ar fi revenit sau ar fi primit o alt cas . dar dac nu-mi apar ine. da-mi. Doamne.nu pot s-o pierd.

Omul a primit acest ordin precis: 'fac -Se Voia Mea. prin urmare sortit insuccesului. Dar fiica ei se înc p âna i dorea s plece.i dore te când renun la voin a s personal . prin Lege. afirmând fraza Dac aceast c l torie este înscris în Planul Divin. lucru curios. i. retrage i fixa ia mental . i. S învete 's stea lini tit'.' i am ad ugat: 'relaxa i-v . într-o mare neliniste. pentru ai face o fars . dar dac nu este Divin condus . 'Niciodat . Ea îmi spuse c a folosit toate argumentele posibile. în sfâr it. i s-a trimis i ei o bancnot fals . Dupa câteva zile. Alt dat . c ci LEGEA CAUZ -EFECT NU TIE DE GLUMA. Era plin de temeri. HRISTOS din . teama nu face decât s atrag aceast c l torie. banca nu. se plângea ea. el ob ine întotdeauna exact ce. eu o binecuvântez i nu mai rezist.i va recunoa te eroarea !' Eu i-am r spuns: 'S analiz m situa ia i s c ut m ceea ce v-a atras aceast bancnot . eu mul umesc pentru c ea s fie chiar de acum inexistent !'. în plus. HRISTOS este Cel Ce ne-a salvat de blestemul Legii Karmice. i situa ia se întoarse în neantul ei originar.' Astfel. i nu a ta !'. c ci fiica s decisese s fac o c l torie foarte hazardat . Eu i-am spus acestei mame: 'V impune i voin a personal fiicei i nu ave i acest drept. eu am renun at la c l toria mea'.' Ea s-a gândit o clip . Am s va dau un alt exemplu despre cum RECOLTAM CEEA CE SEMANAM.manifestarea prin voin a personal este întotdeauna 'r u primit'. apoi a exclamat: ' tiu. Eu i-am spus atunci: 'Vom face apel la LEGEA IERT RII i vom neutraliza aceast situa ie.' Cre tinismul este fondat pe LEGEA IERT RII. fiica ei o anun : 'Mama. am trimis o moneda fals unui prieten. apoi încredin a i toate acestea Iubirii Infinite i În elepciunii. a interzis aceast c l torie. Voi reveni asupra acestei legi în capitolul despre nerezisten a. a enumerat pericolele care erau de înfruntat. permitând astfel Spiritului Infinit s ac ioneze prin intermediul lui. o doamn a venit s m vad . deoarece omul î i atrage tocmai ceea ce îi provoaca frica. aceasta pare cel mai greu pentru om. Era foarte necajit . 'Stai lini tit i asteapta cu încredere Eliberarea de la Dumnezeu' (Legea). Cineva a venit s -mi spun c a primit de la banc o bancnot fals .

fiecare dintre noi este Rena terea i SALVAREA în orice situa ie discordant . Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA KARMEI I A IERT RII Pagina 23 of 54 .

i acum î i conduce singur afacerile. bog ia te va ocoli. TREBUIE S FII ORDONAT ! TO I CEI CARE POSED MARI AVERI SUNT ORDONA I în interior i în plan exterior. pe care i-l f cu o rud . cur tând covoarele.De aceea. sub forma unui dar. am continuat eu.i cumperi . El mai avea 700 $.i aranjeze prin cas . î i supravegheaz tot ceea ce o înconjoar . Eu i-am spus: 'DAC VREI S FII BOGAT . i deci s nu piard ace ti bani care-i apar in prin drept Divin!' 'Acum. ORDINEA ESTE prima LEGE CEREASCA. va s raci!' Iat povestea unui domn. f r team . Ea se interes foarte pu in de starea ei interioara. o doamn veni s -mi cear un tratament pentru prosperitate.' M-a ascultat i. asteptând în fiecare clip PROSPERITATEA. i peste pu in timp realiza o important demonstra ie pecuniara. care dorea s cumpere un palton îmbl nit. eu am spus: 'Spirit Infinit. Mul i ignor c a da înseamn a face un plasament i c a tezauriza.' Imediat. Astfel. A adar. El merse cu so ia în mai multe magazine.000 $.I TEARG GRE ELILE. va deveni mai bogat. Ra iunea îl sfatuia: 'Nu. c bancnota vi s-a dat din greseal .' Apoi am ad ugat: 'Cat timp nu va fi ordine la tine acas . dar directorul magazinului consimti s i-l vanda doar cu 500 $. i s-au cerut scuze i i s-a schimbat bancnota cu multa curtoazie. tiind c DUMNEZEU ESTE IZVORUL CEL MAI SIGUR. f r s g seasc ceea ce caut . Toate paltoanele care i se ar tau i se p reau de calitate inferioar . în sfâr it. iar cel care economiseste prea mult. el trebuie mai întâi s . care era în mare dezordine. Ea îns i s-a transformat. mergeti la banc i spuneti.i con tientizeze propria bog ie interioar . i se arat unul care costa l. duce inevitabil la pierderi! 'Cel care d f r constrângere. noi facem apel la LEGEA IERT RII i mul umim pentru c doamna cu bancnota s fie sub Har Ceresc i nu sub lovitura Legii Karmei.i po i permite s . dat fiind c era sfâr it de sezon. mutând mobilele. ea începu s . a economisi în exces. CUNOA TEREA LEGII SPIRITUALE îi D OMULUI PUTEREA S . spre surprinderea ei. f când ordine în sertare. Omul nu poate for a ambianta exterioara s fie ceea ce nu este el însu i! Dac dore te bog ii.

voi face apoi mari afaceri!' Ea a fost de acord. dar f r entuziasm.un palton a a de scump!'. el nu ra iona niciodat . el primi un cec de 10. Paltonul îi d duse o asemenea con tiin a a prosperit ii. dar cum acest b rbat era foarte intuitiv. încât el i-a atras-o într-adev r! Cumpararea acelui Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA KARMEI I A IERT RII Pagina 24 of 54 .000$. Intorcîndu-se spre so ia s . Dupa aproximativ o luna. el îi spuse: 'Dac voi cumpara acest palton.

providenta sa! Ea cumpar jucaria i. ea g si pe strada exact suma pl tit pentru jucarie.legea consecintelor! 'Prin Har Ceresc. îi r spunse c nu are bani s i-o cumpere. un hot patrunse în locuinta ei i fur din birou exact suma prevazut pentru cin . De exemplu. întreaga America mul ume te pentru binefacerile primite i comemoreaz faptele bune ale Parintilor Pilgrim. eviden a lucrurilor pe care nu le vedem' . în loc s se lase în seama lui Dumnezeu. Avea banii necesari. A GRA IEI DIVINE. imaginile adverse se risipesc i 'la timpul potrivit. RESURSELE NOASTRE SUNT INEPUIZABILE I INFAILIBILE. dac nu ne îndoim. 'Fac -Se Voia Ta!' 'Credin a este esen a lucrurilor pe care le sper m. primii americani. Urmarea fireasca: câteva zile mai târziu. dar m tu a. în ultima joi din noiembrie. dar cu în elepciune. vom recolta. Deodata. Doar ACEAST LEGE îl ELIBEREAZ PE OM de legea cauz -efect . dar decisese s -i economiseasca.' Iisus Hristos a adus vestea cea bun (Evanghelia) care ne înv c exist O LEGE MAI PUTERNICA DECÂT KARMA.palton a însemnat un plasament care i-a atras venituri mai mari! Dac omul nu. Legea Spiritual a prosperit ii sus ine întotdeauna pe cel care cheltuie te f r team . Aceast s rbatoare este prilejul unei petreceri fericite în familie) ea i-a anun at familia c nu va da traditionala cin . una dintre elevele mele f cea cump r turi înso it de nepotul ei. Copilul cerea o jucarie. 'Tot ceea ce . ea î i d du seama c ceda ideii de s r cie. dar darurile lui Dumnezeu se revars neîncetat asupra noastr . aceea i suma îi va scapa f r profit sau într-un mod nefericit! O doamn mi-a povestit c în Ziua faptelor de bine (zi de s rbatoare în SUA. i nu prin legea karmei ne vom mântui!' Ni se spune c vom recolta ceea ce am semanat. A IERT RII.deoarece credin a men ine viziunea stabil .i asculta intui iile care-l împing s cheltuiasca sau s d ruiasca. ATUNCI CÂND ÎNCREDEREA NOASTR ESTE ABSOLUT ! ! ! Dar încrederea i credin trebuie s precead demonstra ia. întorcân-du-se acas . ESTE LEGEA HARULUI CERESC.

' Aceast stare de beatitudine continu îl asteapt pe acel OM care a dep it întelegerea i gândirea muritorului de rând. Tribula iile exist în întelegerea omului obisnuit. va fi învins! Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI LEGEA KARMEI I A IERT RII Pagina 25 of 54 . Eu am învins lumea (lumescul)!' Gândirea materialista/carnala/lumeasca este a ignoran ei. dar Iisus Hristos a spus: 'Fiti curajo i. adic a p catului.poseda Impara ia. i chiar i moartea. a bolii i a mor ii. ultimul inamic. Iisus a înteles irealitatea lor absolut i a afirmat c boala i durerea vor trece. îi apar ine OMului.

Astazi, din punct de vedere tiin ific, tim c moartea ar putea fi învins imprimând în subcon tient convingerea tineretii eterne i a vie ii vesnice. SUBCON TIENTUL, ACEASTA PUTERE F R DIREC IE, EXECUT F R S DISCUTE/COMENTEZE ORDINELE PE CARE LE PRIME TE. Lucrând sub direc ia Supracon tientului (Hristos sau Dumnezeu, Spiritul din om) 'reînvierea' corpului se va îndeplini. Omul nu- i va pierde corpul prin moarte, ci acesta se va transforma în 'corp eteric' a a cum l-a poetizat Walt Whitman, deoarece Christianismul este fondat pe iertarea p catelor i 'pe un mormânt gol'. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI ARUNCAREA POVERII Pagina 26 of 54

CAPITOLUL VI ARUNCAREA POVERII (Impresionarea subcon tientului) Când omul reuseste s ajung la con tientizarea puterii sale, a puterii procesului sau mental, dorin a lui cea mai mare este s g seasc mijlocul cel mai u or i rapid care-i va permite s impresioneze subcon tientul prin ideea de bine, deoarece cunoa terea intelectuala a Adev rului nu d rezultate. In ceea ce m prive te, cred c mijlocul cel mai facil este de 'a arunca povara'. Un metafizician l-a explicat astfel: 'Ceea ce da oric rui lucru sau fiin e greutate în natur , este legea gravitatiei. Dac o mas de stînc ar putea fi transportata destul de departe, deasupra planetei, ea nu ar mai avea greutate; iat deci, ce în elegea Iisus Hristos când spunea: 'Jugul Meu este u or i povara Mea usoara.' EL depa ise vibra ia lumii i Se misca în cea de-a patra dimensiune, unde totul este doar perfectiune, împlinire, via i bucurie. EL a spus: 'Veniti la Mine, voi, to i cei care trudi i i care sunte i împov ra i, i Eu v voi odihni!' 'Lua i jugul Meu, c ci el este u or; la fel povara Mea!' Citim de asemeni, în Psalmul LV: 'Arunc - i povara asupra lui Dumnezeu!'. Numeroase pasaje din Biblie proclam c lupt îi revine lui Dumnezeu, nu omului, i c acesta trebuie întotdeauna s stea lini tit i s astepte Eliberarea de la Dumnezeu. Aceasta arat c în Supracon tient (adic Hristos din noi) se da lupt pentru ca omul s fie eliberat de povara sa. Deci, acela care încalc Legea este cel care î i duce povara, deoarece o povar este un gând sau o stare advers , i ele î i au originea în subcon tient. Pare aproape imposibil s - i dirijezi subcon tientul prin con tient, adic prin ra iune, deoarece ra iunea (intelectul) este limitat în concep iile sale i este invadat de îndoieli i de temeri. Atitudinea tiin ific consta deci în a arunca povara asupra Supracon tientului (Hristos din noi) unde ea ori 'devine Lumina', ori dispare i se întoarce 'în neantul ei originar'.

O persoan care avea nevoie urgent de bani, a f cut aceast afirma ie: 'Eu arunc povara aceasta asupra lui Hristos care este în mine i merg în întâmpinarea abunden ei!'. Povara sa era teama de s r cie i, în timp ce o arunca asupra lui Hristos, Supracon tientul a inundat subcon tientul cu credin în abunden i de aici a rezultat o mare prosperitate. Citim în Sfânta Scriptur : 'Hristos Î i pune în noi speran a de glorie'. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI ARUNCAREA POVERII Pagina 27 of 54

Aceste afirma ii trebuie s fie repetate continuu. Am cunoscut o doamn care avea ca povar resentimentul. câteodat în gînd. dar nu tia unde s -l pun . lini tit i fericit !'. iar pianul cel nou urma s -i fie livrat imediat. asemenea lui Iosif. mintea i corpul. alteori cu voce tare. Prin repetare constanta a afirma iei: 'Arunc aceast povar asupra lui Hristos care este în mine. lini tit. i s . Trebuie s ne 'reînc rcam' cu cuvîntul adev rului. Una dintre elevele mele îmi ceru într-o zi s -i explic de ce 'obscuritatea este mai intens în momentul în care urmeaz s se lumineze'. adic Supracon tientul. iar eu înaintez liber !'. inunda subcon tientul cu Iubire. viziunea se transform i. Ea declara: 'Arunc povara asupra lui Hristos care este în mine. care fu astfel mutat exact în momentul sosirii celui nou. viziunea noastr se lumineaz . în momentul unei demonstra ii importante. De mul i ani.Asculta i aceast întâmplare: i se oferise un pian uneia dintre elevele mele. survine i manifestarea binelui. Am remarcat c dup un anumit timp de la aruncarea poverii. fie c este vorba de s natate. i întreaga s via a fu transformat . ceea ce provoac dezastrul i boala. dorind s . Ea era foarte încurcat . doar dac se debarasa de cel vechi. plin de Iubire. 'totul pare s mearga r u' i con tiin a este antunecata de o stare de depresie. ore întregi. Am comparat aceasta cu reînc rcarea unui fonograf. Ea î i dadu seama c repeta: 'Arunc aceast povar asupra lui Hristos care este în mine. am f cut aluzie la faptul c deseori. o prieten îi telefona pentru a-i cere s -i închirieze vechiul pian. Intr-un capitol precedent. în acela i timp apare un sentiment de u urare. Este imposibil s ai o viziune clar cînd te agiti în angoasele în elegerii carnale! Indoielile i frica otr vesc sufletul. acest resentiment o men inuse în stare de neliniste i îi înc tu ase sufletul (subcon tientul). i avansez liber!'.i p streze i pianul cel vechi. de fericire sau de prosperitate. Cel Atotputernic. i avansez. Nu era loc pentru el în garsoniera ei. Câteva clipe mai târziu. Aceasta înseamn c îndoielile i temerile ancestrale se trezesc în str fundul subcon tientului: trebuie s le eliminam! Atunci omul trebuie s fac s se auda chimvalele. imagina ia se dezlantuie. dar cu adînc convingere. iar mai devreme sau mai târziu.

' Pentru a impresiona subcon tientul. Eleva mea m întreb . ori atunci cînd arunci povara. o credin activ este întotdeauna esen ial .mul umeasc c este salvat. asta te ajut s vezi. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI ARUNCAREA POVERII Pagina 28 of 54 . 'Cat timp trebuie s r mân în întuneric?' Eu i-am r spuns: 'Pîn cînd reuse ti s vezi în întuneric. chiar dac pare înconjurat de du mani (penuria i boala).

O alt persoan pe care o cunosc. El refuz orice tentativ de împ care i nu vroia s intre în legatur cu ea. el se întoarse. ea face posibile miracolele i faciliteaz îndeplinirea lor! Una dintre prietenele mele foloseste în fiecare zi fonograful în acest scop. Iisus Hristos a f cut dovada de credin activ cînd 'a comandat mul imii s se aseze' înainte de a mul umi pentru pâine i pe te. Se întâmpla la fel. ia semnele drept demonstra ia îns i i astfel este dezam git. semn c pamîntul era aproape. elibereaz sufletul. în momentul unei demonstra ii. Înv ând s cunoasc Legile Spirituale. eu nu pot fi despar ita de Iubire i de cel care-mi apar ine prin drept Divin!'. De exemplu. danseaz cînd î i face afirma iile. Trecu mai mult de un an. înaintea unei demonstra ii. De fapt. dau cuvintelor sale o putere maxim . dar ea nu renun a i. Ritmul i armonia muzicii. Subcon tientul este deseori impresionat de muzica. precum i dansul. imaginea întoarcerii sale.' Acest lucru m-am str duit s -l demonstrez în capitolele de mai sus. Inainte de a ajunge în America. prin urmare. o doamn 'a pronun at cuvîntul' pentru un serviciu de mas .'Credin a f r fapte este moart . în mod invariabil. ea f cu dovada de credin activ . Voi da alt exmplu pentru a dovedi necesitatea acestei credin e. o femeie a fost despar it de so ul pe carel iubea. Punând zilnic un tacâm pentru so ul ei la mas . c ci muzica apar inând celei de-a patra dimensiuni. în nici un fel. dar elevul se în al adeseori. ea nega aparen a acestei desp r iri i afirma: 'Nu exist despar ire în Spiritul Divin. Aceasta o transpune într-o stare de perfect armonie i îi elibereaz imagina ia. într-o bun zi.i aminteasc c nu trebuie s dipretuiasc 'ziua micilor evenimente'. credin a activ este un pod peste care omul trece pentru a avea acces la ara F g duin ei. Din cauza unei neîn elegeri. Se cuvine de asemenea c elevul s . o prieten îi dadu un platou vechi i . imprimînd astfel în subcon tient. Cristof Columb a z rit p s ri care ineau în cioc crengu e. se manifest 'semne ale p mântului'. La pu in timp dupa aceea.

nu peste mult timp primi serviciul dorit.ciobit. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI ARUNCAREA POVERII Pagina 29 of 54 . ea f cu a a i. i-am r spuns eu. este 'un semn al p mântului'. î i arat c serviciul t u este pe drum. consider -l c fiind 'p s rile i crengu ele'. Ea veni s m vad i se plânse: 'Am cerut un servicu i nu am primit decât un platou ciobit!' 'Acest platou.

Copiii î i imagineaz mereu 'ca i cum a a ar fi'. în mod continuu. dovedind astfel c Dumnezeu era pentru el bog ia s i c aceast abunden era infailibil . cum 'leul' s r ciei disp rea cînd persoan cheltuia f r team . dar f r s -i invidieze pe cei care le aveau. 'la timpul potrivit vei recolta'. sau pentru a face un cadou. Mul i dintre elevii mei s-au eliberat de necazurile s r ciei i sunt acum bog i. lucruri frumoase. Pentru om nu exist nici pace. ceea ce îi d dea o stare de încântare. dac crezi c e ti pe drumul reu itei. dar opulen a trebuia s se manifeste neap rat în via a sa. nu ve i intra în Imp r ia Cerurilor. Dac te consideri bogat. Teama este o energie r u condus care trebuie redresat i trasformat în credin . dac noi suntem uni i cu Dumnezeu. prin urmare. Iisus Hristos a spus: 'De ce te temi. Ea tr ia astfel într-o lume minunat . el v va urm ri. pentru DUMNEZEU DARUL!'.' Repezi i-v spre leu i el va fugi. ace tia îi recomandau mereu s fie prudent i s fac economii. un salariu modest.' Am cunoscut o tân r care era foarte s rac . deoarece ea i-o imaginase deja. Gîndurile sale erau mereu fixate pe ve minte frumoase. F r s ia în seama sfaturile lor. atâta timp cât nu. Nu tiu dac so ul sau era cel din Selec ia Divin . doar pentru c au scapat de teama de a cheltui. lucrînd pentru prieteni bog i. noi ne unim cu DARUL. omule cu credin slab ?' 'Totul este posibil pentru cel care crede'. Ea câ tig . Iat o minunat afirma ie: 'Mul umesc lui DUMNEZEU DONATORUL.'A FACE CA I CUM A A AR FI'. Ea se c s tori curînd cu un om bogat i toate aceste lucruri frumoase se materializar . Am aratat în capitolele precedente. ori dac nu ve i 'deveni c ei. ea cheltuia câteodat bani pentru o p larie.i sterge din subcon tient orice team . i numai bog ia i se p rea reala. dar ea nu avea acest sentiment. nici fericire. unii dintre elevii mei m intreaba: 'Cum putem scapa de fric ?' Eu le r spund: 'Infruntând ceea ce va însp imânt !' 'Leul î i trage ferocitatea din teama voastr . impresioneaz subcon tientul. subcon tientul este atunci impresionat de acest adev r: 'Dumnezeu este în acela i timp DARUL i DONATORUL. dac fugiti. Adeseori. .

pentru a sterge aceste idei false din subcon tient i aceast dinamita se prezinta sub forma unei ocazii importante care trebuie învins . omul s-a îndep rtat de mult timp de binele s u i de adev ratele resurse. încât trebuie uneori un fel de dinamit . Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI ARUNCAREA POVERII Pagina 30 of 54 .Prin gîndurile sale de separare i de penurie.

In exemplele precedente. Înv a i s r mâne i insensibili la riscurile de contaminare. de microbi. Microbii nu exist în Supracon tient. Omul trebuie s se supravegheze în fiecare clipa pentru a se asigura c este dirijat de Legile Spirituale i nu de team . Poate c va teme i de boli. 'Intr-o clipa' se va realiza Eliberarea omului cînd acesta î i va da seama c R UL ESTE LIPSIT DE PUTERE. Lumea materiala (valul ignoran ei. 'Lumea Miraculosului' se va ivi. adic în Spiritul Divin. l-am vazut pe om eliberîndu-se prin distrugerea fricii. astfel va ve i imuniza. nu-i evita i pe cei de care v este team ! Merge i spre ei lini ti i. ori teama îl coboar pe om la nivelul lor. ASTAZI pe cine vrei s sluje ti': teama sau credin a?! Poate c teama voastra este provocata de anumite personalit i. iluzia ego-ului) se va risipi i cea de-a patra dimensiune. c ci orice gînd ia forma. decât atunci cînd vibrezi pe alt plan decât microbii. Nu po i s fii imunizat într-adev r. Bineîn eles. ori vor disp rea în mod armonios din calea voastr . nici dureri. nici necazuri.nu vor mai fi nici moarte. ' i am v zut un Cer nou i un p mânt nou . cu siguran c îi ve i vedea devenind 'verigi de aur în lantul binelui vostru'. În acest caz. microbul care transmite boala este produs în propriul corp uman. 'Alege ACUM. ei sunt doar un produs al imagina iei false a omului. c ci toate cele vechi sunt deja trecute!' Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI IUBIREA Pagina 31 of 54 . i.

spunându-i c nu avusese niciodat intentia s se c s toreasca. 'Nu. care nu cere nimic în schimb! Nu-l critica. care deschide omului cea de-a patra dimensiune. i-am spus. profund mâhnit . a venit la mine. I i atrage ceea ce-i apar ine. inevitabil. ADEV RATA IUBIRE ESTE DEZINTERESAT I LIPSIT DE TEAM . i pierde în acest fel. c ci dac acest b rbat nu face parte din alegerea Divina. tiranic i temator în afec iunile sale. nu-l vei mai dori. IUBIREA ESTE DUMNEZEU Care Se manifest i este CEA MAI PUTERNICA FOR magnetic DIN UNIVERS. pe mine. i am ad ugat: 'NU VEI PUTEA NICIODAT S PRIME TI CEEA CE NU AI D RUIT ! ! ! OFER O IUBIRE PERFECT I VEI PRIMI O IUBIRE PERFECT !' Foloseste aceast ocazie pentru a te perfectiona! Trimite-i o Iubire perfect . O tân r . prin acest b rbat sau prin echivalentul lui. b rbatul pe care-l iubea o p r sise pentru o alta. nu-l voi binecuvinta!' 'Ei bine. lipsita de egoism. i a ad ugat: 'Cum a putut s m p r seasc . îmi r spunse ea. nimeni nu are nici cea mai vag idee despre Adev rata Iubire! Omul este egoist. Ea înv luie obiectul afec iunii Sale. ci binecuvânteaz -l. vede pe fiin a iubit atras de altcineva i. care-l iubeam atât de mult?' Eu i-am r spuns: 'Nu-l iubeai de loc. dac nu sunt neutralizate. Iubirea pur . f r s cear nimic în schimb. aceasta nu-i Iubire adev rata! Cînd ai vei arata Iubire adev rat . s va iubi i unii pe al ii!' Oupensky spune. în 'Tertium Organum'. ceea ce iube te. Bucuria Sa este bucuria de a d rui. nu-l condamna. 'Lumea Miraculosului'. nu trebuie s caute sau s cear ! Din p cate îns . c ci imagina ia se dezl n uie. oriunde s-ar afla!'. lipsit de egoism. c Iubirea este un fenomen cosmic. îl urai!'. Ea era sfâ iat de gelozie i de resentiment i mi-a declarat c dorea c el s sufere tot atât de mult cat o f cuse pe ea s sufere. A a cum tu e ti una . Gelozia este cel mai r u du man al omului. pe acest p mânt este pe cale s se ini ieze în Iubire. 'Eu v dau o nou porunc .CAPITOLUL VII IUBIREA Orice om. Iubire adev rat vei primi. aceste temeri devin realitate.

' Apoi. totul era c înainte. de Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI IUBIREA Pagina 32 of 54 . dar prietena mea lucra con tiincioas cu ea îns i. Divinitatea care tr ie te în fiecare om i.i apar ine prin drept Divin. el va înceta s fie crud. e ti una cu Iubirea care. Ei saluta. c ci a i atragi toate acestea prin propriile tale emo ii. Eu i-am spus: 'Atunci cînd cruzimea lui nu te va mai tulbura. ci 'Eu salut Divinitatea din tine!'.i spun 'Bun Ziua'. i-am vorbit despre o Fraternitate din India ai carei membri nu. a adar.' Lunile treceau i aparent.cu Dumnezeu.

TO I OAMENII SUNT MAE TRII T I SPIRITUALI.' . mi-am dat seama c orice mahnire m-a p r sit. mai devreme sau mai târziu. n-am mai aflat ve ti de la ea câteva s pt mâni. Cu cât vom înv a mai repede aceste lectii. Cînd oamenii sunt ferici i. dar ea spunea des: 'Nu in la c s torie. c ci membrii acestei Fraternitati îl v d doar pe Dumnezeu în orice fiin a. asta-i tot.' In acea perioad eu m mutam . adev rata Iubire! i. trebuie s-o învete.' M-am gr bit s merg s-o v d i primele cuvinte au fost: 'Cum s-a întâmplat?' 'O. i am ad ugat: Saluta Divinitatea din acest b rbat. Omul sufer astfel pierderi prin lipsa de judecat . Ne-am c s torit dupa 8 zile i n-am vazut niciodat un b rbat mai îndr gostit!'. nu pot s -i reprosez nimic so ului meu. Prietena mea a remarcat c . legea Karmei se pune în ac iune. f r suferin . vei ob ine iubirea lui.i este du man. Cel pe care-l iubea era capitan. am primit o scrisoare în care-mi spunea: 'ne-am c s torit.asemeni. Acest b rbat a înv at-o pe aceast femeie Iubirea dezinteresat pe care fiecare. ei sunt în general egoi ti i. care nu le fac niciodat r u. în animalele din jungla. SUFERIN A NU ESTE NECESAR des vâr irii omului! Ea nu este decât rezultatul înc lc rii Legilor Spirituale.' Trebuie s devii impersonal i s înve i de la fiecare ceea ce poate s te înve e. creeat dupa Chipul i Asemanarea Sa'. cum nu aveam telefon. am remarcat eu. Una din cuno tin ele mele avea un so fermec tor. dar via a conjugal nu m intereseaz . în mod automat. Intr-o zi ea îmi spuse:'Dumnezeu s -l binecuvânteze pe Capi oriunde s-ar afla el!'. În aceea i sear l-am întâlnit i ma cerut în c s torie. echivalentul s u. sau o vei atrage pe aceea a unui alt b rbat. nici un om nu. într-o diminea . Un vechi proverb spune: 'Nici un om nu. i spune: 'Nu v d decât fiin a ta Divina! Te v d a a cum te vede Dumnezeu: perfect. dar sunt pu ini acei care par capabili s se trezeasc din 'somnul sufletului'. printr-un miracol! Intr-o zi. Apoi. 'Iat . îmi r spunse ea.i este prieten. cu atât noi vom fi mai curînd liberi (ELIBERA I de ignoran ).i g sea un nou echilibru i c se elibera de resentiment. ea îl numea mereu 'Capi'. cînd o s devii un 'cerc complet' i aceast situa ie nu te va mai tulbura.

plin de am r ciune. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI IUBIREA Pagina 33 of 54 . Ea nu se gîndea la el decât atunci cînd îl vedea. el o anun a c se îndr gostise de o alt femeie i o p r si. trist . ea veni s m vad . De îndat .Preocupat de mii de lucruri.i amintea c are un so . abia dac . Intr-o zi.

în elegând c ea i so ul sau erau mai ferici i desp r i i. c ci el îmi spuse. el ob inu o situa ie excelent . e ti o idee perfect în În elegerea Divina. Îmi amintesc c am auzit pe un artist spunând unui confrate: 'Este un artist mediocru. frustrat de bucuria primelor clipe ale unirii lor. Un b rbat deprimat. A tezauriza i a economisi atrag reac ii dezagreabile. TREBUIE S FII în ARMONIE CU ACEL LUCRU. 'So ia mea pretinde c nu voi reu i niciodat pentru c am cifra '2'. obliga iuni bancare. cînd înceteaz s fie inspiratoarea sa.' Aceast atitudine mental îl separ pe om de bog iile sale. devine descump nit i nefericit. Aceasta nu înseamn c nu trebuie s posezi imobile. dar trebuie s fie men inu i în circula ie i s serveasc unui scop bun. iar dupa doi ani el deveni un str lucit om de litere. Nimeni nu poate reu i în afaceri. am în eles. PENTRU A. c dupa aceea s te plîngi. dac nu-i place s le fac ! Tabloul pe care pictorul îl picteaz din dragoste pentru arta este cel mai frumos.I POATE ATRAGE BANI DAC -I DISPRE UIE TE! Mul i se men in în stare de s r cie declarand: 'Nu m intereseaz banii. aparent. i nu-i admir pe cei care-i au!'. Nu trebuie s accept m doar ceea ce 'poate s fiarb în crati '! NIMENI NU. Cînd o femeie devine indiferent sau î i critic so ul. ac iuni.' Câteva s pt mâni mai târziu. acesta. So ia s era interesata de ' tiin a numerelor' i îi studiase tema numeric . i noi vom cere amândoi succesul i prosperitatea care sunt deja preg tite pentru tine de Spiritul Infinit. Eu i-am r spuns: 'Imi este indiferent num rul tau. Iat de ce mul i arti ti r mân s raci. dispretul lor pentru bani îi separ de ei. Ob ii ce vrei. c ci 'hambarele celui drept vor fi pline'. nefericit i s rac a venit s m consulte.'Exact în acest scop ai pronun at mereu cuvîntul! Ai spus adesea c nu apreciezi via a conjugal . dar . p mânt.' Ea accept f r întârziere aceast situa ie. are un cont în banc . iar subcon tientul t u a lucrat în tine pentru a te elibera !' 'Da. raportul nu-i era favorabil. Banii sunt o manifestare a lui Dumnezeu care ne elibereaz de lipsuri i de restric ii. a suspinat ea.i ATRAGE CEVA.

Eroina pove tii câ tig 5000$ la o loterie. dar nu vrea s -i cheltuiasc . Astfel trebuie s fie atitudinea voastr spiritual în privin a banilor i ve i vedea c pentru voi MAREA BANC SPIRITUAL NU SEACA NICIODAT ! Un film intitulat 'Greed' (rapacitate/egoism/l comie) ne ofer un exemplu de avari ie. i. pentru a câ tiga în plus pt cheltuiala zilnic Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI IUBIREA Pagina 34 of 54 . F R TEAM I CU BUN VOIN . Ea adun i adun . SE DESCHIDE CALEA PENTRU PRIMIREA ALTOR BANI. IAR BOG IA LUI ESTE INEPUIZABIL I INFAILIBIL . C CI DUMNEZEU ESTE SURSA.nu trebuie s economise ti dac se prezinta o situa ie în care se cer bani! DÂND CURS LIBER BANILOR. îl las pe so ul ei s sufere i apoi s moar de foame.

i în loc s fiu furioas . Iat cum. el însu i nu este decât 'un clopot de aram care bate. ranchiunii i criticii se întorc înc rcate de boal i durere. Îi spuse într-o zi unei prietene c avea vreo 67. un chimval care r sun '. Totu i. i.i gireze averea. ifonierul s u era plin cu rochii pe care nu le îmbraca niciodat . Ar fi fost mai normal s le poarte. URMA I CALEA IUBIRII i toate lucrurile v vor fi date cu surplus. atunci ea s-a scuzat i a fost . Ea d ruia rareori câte ceva. ea încalc legea circula iei. Cunosc cazul unei doamne bogate care tezauriza veniturile sale. Bumerangurile urii. pu in câte pu in. Bra ele acestei persoane paralizar progresiv. dar cel care cunoa te Legea Spiritual tie c trebuie s-o recucereasc . lucra cu mine de câteva luni pentru a terge din subcon tientul sau ranchiuna. f r Iubire. TOATE BOLILE I TOATE NENOROCIRILE PROVIN DIN ÎNC LCAREA LEGII IUBIRII. Sosi radioas i exclam : 'Nici nu va pute i închipui ceea ce simt! Aceast femeie mi-a spus ceva dezagreabil. ignorind Legile Spirituale. dar cumpara continuu fel de fel de obiecte. Iat un exemplu în care 'dragostea pentru bani este la baza r ului'. de exemplu. dar aceasta îi d dea mult de furc . pentru c acorda prea mare importan obiectelor. Iubirea pare s fie aproape o art pierdut . c ci. c ci DUMNEZEU ESTE IUBIRE. nenorocirea sau chiar pierderea banilor. ea fu considerat incapabil s . aceasta are drept consecin boala. care-i fu retras . eu am fost gentil i plin de iubire. Una dintre elevele mele. ori cînd îi consider m mai importan i decât sentimentele. cînd îi adun m i tezauriz m. sunt buni i benefici. î i po i provoca pierderi. ea î i g si echilibrul i într-o zi resentimentul disp ru. Banii c atare. Intr-o noapte este asasinat i i se fur banii. ea îi plasa mai sus c orice. Le cumpara i le punea la p strare. Ea ajunse la stadiul în care purta ranchiun doar unei singure persoane. dar a a. Iubind banii în sine. învelite cu grij în hârtie de m tase. a lacomiei i abunden a va dispare. dar cînd ne servim de ei în scopuri destructive. i Dumnezeu este BOG IA noastr ! Sau urma i calea egoismului. Îi pl ceau îndeosebi colierele.freac parchete. sau ve i fi separat de ea. în curînd.

cu mult spirit critic i care n-o pl cea de fel. O functionar veni s mi se plâng de o persoan care. era rece.deosebit de dragu cu mine! Nimeni nu.i poate imagina cat de lini tit i u urat m simt!' IUBIREA I BUN VOIN A SUNT INESTIMABILE i în afaceri. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI IUBIREA Pagina 35 of 54 . pretindea ea.

Ea îmi r spunse : 'Imposibil. i m îndrept spre ceea ce este în fata mea. regretele distrug celulele corpului i otr vesc atmosfera care-l înconjoar pe om. aceste imagini se materializeaz . s tratez pe o mama care î i plîngea fiica decedat . O cuno tin se plîngea mereu de necazurile ei în a a fel încât aproape c se lauda cu ele. 'I i aminte ti de sculptorul care a cerut un anumit bloc de marmur ? A fost întrebat de ce îl dorea tocmai pe acela: 'Pentru c exist un înger în aceast marmur !'. ea m-a plimbat cu ma ina ei. 'Bine.' Am fost rugat .' Dupa o s pt mân . cea care imagineaz puternic boala sau situa ia temut i. O doamn . de asemeni. iat cum în elegerea muritorilor se leag de dureri i regrete. cînd o mam nu. Dac acest r u nu poate fi reparat. efectul sau poate fi neutralizat f când bine altcuiva în prezent. remu carea.i facea griji pentru copiii ei. . voi încerca. i el scoase de acolo o minunat opera de art . dragostea i pacea din ea îns i. Pe de alt parte. c ci durerea mea m face atât de irascibil fa de membrii familiei mele. încât suf r continuu contra-loviturile karmice. Teama este într-adev r. Odinioar . saluta Divinitatea din ea i trimite-i gînduri de iubire!'. dac nu sunt neutralizate. Acum tim c temerile materne sunt responsabile de multe din bolile i accidentele pe care le suport copiii. 'Eu fac un anumit lucru uitând ceea ce este în urm . era într-o zi profund îndurerat i mi-a cerut: 'Trateaz -m c s fiu fericit i vesel .' Anumite persoane au remu c ri pentru c au f cut r u cuiva cu ani în urm . nu era considerat mam bun .'Bine. Ea î i reg si imediat echilibrul i îmi transmise prin fiul ei s încetez tratamentul pentru c devine prea bucuroas . spuse vizitatoarea mea.' Durerea. este o femeie de marmur !'. Am negat orice gînd de pierdere sau desp rtire i am afirmat c Dumnezeu este bucuria acelei femei. i-am spus. ea reveni: 'Am f cut a a cum m-a i sf tuit i acum aceast doamn este foarte bun cu mine.

'Omul este o idee perfect în În elegerea Divin . ea a început s afirme Adev rul. spunând. tiind.' Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI IUBIREA Pagina 36 of 54 .Este fericit acea mama care poate spune cu sinceritate c . o aur puternic de protec ie. fratele meu este în locul cu adev rat potrivit pentru el. i el este întotdeauna în locul potrivit pentru el. prin urmare c este astfel Divin protejat. Ea proiecteaz în acest fel. O femeie s-a trezit subit într-o noapte.i încredin eaz copilul în mâinile lui Dumnezeu. sim ind c fratele ei este în mare pericol. În loc s cedeze temerilor. Divin protejat. prin urmare. în jurul lui.

ea a aflat c fratele ei era în apropierea imediat a unei explozii. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI INTUI IA. 'Iubirea este îndeplinirea Legii Divine'. In sfâr it. Astfel. DIREC IA Pagina 37 of 54 . nici un flagel nu se va apropia de ad postul t u!' 'IUBIREA PERFECT ÎNVINGE ORICE TEAM . într-o min .' Cel care se teme nu are o Iubire perfect .A doua zi. noi devenim protectori pentru cei dragi (prin puterea gîndului) i fiecare ar trebui s tie c obiectul afec iunii sale 'este ocrotit de cel De Sus i se odihneste în umbra celui Atotputernic. dar c sc pase în mod miraculos.' 'Nici un r u nu te va atinge.

tie c Dumnezeu este bog ia s .i revigoreze corpul i s . mintea îi fu traversata de aceast idee: 'D unei prietene (care o ajutase spiritual) 100$'! Ea o întreb pe aceasta. Pentru a crea ac iune în afacerile pecuniare. . deschide calea spre imediat mea abunden . c ABUNDEN A DIVIN R SPUNDE LA TOATE CERERILE i c cuvîntul este cel care le face s apar . i am r spuns: 'Pronun ati cuvîntul. el pune în ac iune for ele invizibile i astfel poate s . întâlni o cuno tin care. A OFERI DESCHIDE CALEA PENTRU A PRIMI. De exemplu. ara-t -mi ce trebuie s fac!'. A DA. Ea astepta. i. recunoa te-L i El te va îndruma!' NIMIC NU ESTE IMPOSIBIL pentru cel care cunoa te puterea cuvîntului i care urmeaz direc iile date de intui ie! Prin cuvîntul sau. De îndat . îi povesti: 'Am dat 1$ azi cuiva.i amelioreze afacerile. i prietena mea avu certitudinea c trebuie s -i dea ei cei 100 $. c ci pu in dup aceea. R spunsurile sunt câteodat surprinz toare prin exactitatea lor.i alegi cuvintele potrivite.CAPITOLUL VIII INTUI IA. dar ea-i spuse: 'Asteapt s prime ti o alt direc ie înainte de a face acest lucru!'. DIREC IA 'Oriunde te-ai afla. pentru c tot ce-mi apar ine prin drept Divin s -mi parvin din plin!' Apoi a ad ugat: 'D -mi o indica ie precis . o doamn î i dorea o mare sum de bani. arat -mi ce trebuie s fac!' R spunsul va veni prin INTUI IE sau prin p rerea cuiva. Cere i astfel: 'Spirit Infinit.' Am fost deseori întrebat cum se face o demonstra ie. o suma mare de bani îi parveni într-un mod remarcabil. printr-o fraz citit deschizînd o carte. trebuie s dai. Acest dar se dovedi un plasament excelent. Aceasta era indica ia. Ea a pronun at aceste cuvinte: 'Spirit Infinit. i afirma iile pe care le vei proiecta în invizibil. Cel care studiaz Legea Spiritual . în aceea i zi. apoi nu mai face i nimic pân cînd nu ave i o direc ie precis '. în cursul conversa iei. deci. Este deci de maxim importan s . etc. 'Apropie-te de Dumnezeu i El va fi aproape de tine. pentru mine este c i cum tu ai da 100$'. 'CERE I I VE I PRIMI!' Omul trebuie s fac primul pas.

Zeciuiala. Mul i dintre cei mai bog i din aceast tara au obiceiul de a da zeciuiala: este un plasament foarte bun. este un vechi obicei evreiesc care provoaca întotdeauna abunden a. Aceasta a zecea parte (oferita cuiva care are într-adev r nevoie) ne revine binecuvântat i multiplicat . Dar acest dar al zeciuielii trebuie f cut din toata inima i cu Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI INTUI IA. adic ofranda din cea da-a zecea parte a veniturilor. DIREC IA Pagina 38 of 54 .

Aceast atitudine spiritual face din om st pânul banului. cînd. ea NU FACE DECÂT S ARATE CALEA CEA BUN .bucurie. într-o zi. m-am uitat. mergeam pe strad . în mod subit. Intr-o zi. îmi telefona. Ra iunea rezista în mine i îmi spunea: 'Nu este nimic în aceast brut rie de care s ai tu nevoie!' Totu i. I-am spus: 'Cere o direc ie precis !'.' Fusese cîndva acolo i cuno tea aerul parfumat al ora ului. eu înv asem s nu fiu dominat de ra iune. Notele de plat trebuie platite cu bun voin a. Deseori direc iile survin într-un moment nea teptat. prin viziunea sa limitat . pentru c cuvîntul pronun at în acest sens deschide atunci vastele rezerve ale bog iei. Dar viziunea i ac iunea trebuie s fie coordonate. am avut impresia c simt aerul din Palm Beach. 'Cînd m-am trezit în aceast diminea . Astfel. la ie ire. am intrat deci. 'A adar. Termenul pentru r spunsul s u urma s expire i ea tot nu era în stare s se decid . am întâlnit o doamn la care m gîndeam adeseori i care avea nevoie de un ajutor pe care eu puteam s i-l ofer. a a cum a fost în cazul domnului care i-a cumparat haina de blan .' Ea a acceptat deci situa ia care i se oferea la Palm Beach i care-i deveni extrem de favorabil . INTUI IA este o facultate spiritual care nu explic nimic. am dorit s intru întro anumit brut rie care se afl cam departe de casa mea. orice ban trebuie dat f r team i înso it de binecuvântare. Nu cere i niciodat o 'situa ie anume'. ci situa ia justa. cînd. deoarece doar ea va putea s v dea satisfactie! Apoi. c ci 'lui Dumnezeu îi place un donator vesel'. deseori. î i limiteaz abunden a! Uneori. dou la New York i una la Palm Beach. O consultanta a venit s -mi cear s 'pronun cuvîntul' în favoarea unei situa ii. iat cu siguran indica ia atât de mult asteptat . i se oferir trei situa ii. i-e team s ac ionezi. La pu in timp dupa aceea. dup ce ob ii o mare realizare b neasca. Am spus a adar: 'Spirit Infinit. i am v zut c într-adev r nu-mi trebuia nimic din acea pr v lie. dar. mergem s c ut m un lucru pentru a g si altceva. am mul umit pentru ceea ce ea primise deja i pentru c aceast situa ie s se manifeste rapid. i-am spus. Omul însu i. adic exact aceea care este deja pregatit în Planul Divin. . deschide calea pentru o situa ie care convine acestei persoane'. i ea nu tia pe care s-o aleag . Iar banul îl va servi pe om.

Dupa curs. care este contagioas .' Ori.Primim adeseori o direc ie în cursul 'unui tratament'. f când un curs. i am ad ugat: 'Cred c boala dumneavoastr . am primit ideea de a-mi scoate mobilele pe care le am într-un depozit i s -mi caut alt apartament.' Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI INTUI IA. tratam pentru ca fiecare student s primeasc o indica ie bine definit . Intr-o zi. DIREC IA Pagina 39 of 54 . Ideea care survine poate s v para ciudat . I-am spus c nu tiu dac starea ei de s natate se va îmbun t i dac î i schimb caminul. ea venise la curs pentru c avea o problema de s natate. dar anumite direc ii date de Dumnezeu sunt 'misterioase'. provine din faptul c pune i lucruri la p strare. o elev a venit s -mi spun : 'In timp ce trata i. A i înc lc t legea circula iei i corpul dumneavoastr pl teste consecin ele. Congestionarea lucrurilor o provoaca pe cea a corpului.

ori dac tezaurizeaz cu lacomie. Nici nu puteti s va dati seama în ce grad afacerile actioneaz asupra s natatii. iar apoi va continua s gîndeasc în mod destructiv. Iisus Hristos a spus: 'Nu învinui pe al ii i nu vei fi învinuit'.Apoi am mul umit pentru ca: 'Ordinea Divin s fie restabilit în sufletul ei. îi este team sau condamn pe ceilal i. altminteri î i vei atrage acela i lucru!'. î i atrage asupra i. boala va recidiva. chiar dac s-ar vindeca astfel. ur te. eu iau rapid cele mai bune decizii. dac ar în elege c corpul sau este o idee perfect în În elegerea Divina i. este s natos i perfect. sufletul (subcon tientul) trebuie s fie curat i alb c z pada pentru ca vindecarea s fie permanent .' Aceste cuvinte impresioneaz subcon tientul i în scurt timp ne sim im aler i i f r ezit ri. pentru c s nu fi lovit de alt r u!'. i nu mai p c tui. se îndr gosti de un om c s torit. plin de mânie i de durere pentru c so ul sau o p r sise pentru alt femeie.' Mul i i-au atras boala i nenorocirea condamnându-i pe al ii. Ceea ce omul acuz la altcineva. este ca i cînd ai atinge un fir de înalt tensiune. Astfel. c ci acesta este planul unor spirite numeroase i nu al Spiritului Unic. Ea r mase surda la cuvintele mele i. O prieten a venit s m vad . TOATE BOLILE AU O CORESPONDENTA MENTALA ORICE OM S-AR PUTEA VINDECA INSTANTANEU.' Eu i-am r spuns: 'Inceteaz s-o judeci. prin urmare. El i-a spus: 'Pleaca. Cînd critici sau condamni. Metafizicianul face mereu sondaje profunde pentru a descoperi 'coresponden a'. Nehot rârea este o piatr de încercare pentru mul i. 'Nu-i judeca pe ceilal i i nu vei fi judecat. Ea o acuza pe aceasta i repeta continuu: 'Ea tia c este c s torit i nu avea dreptul s -i accepte omagiile. te po i a tepta la un oc. un an dupa aceea. . Pentru a o depa i repeta i f r încetare: 'Eu sunt mereu sub inspira ie direct . Iisus Hristos tia c ORICE BOAL PROVINE DINTR-UN P CAT: dupa ce l-a vindecat pe lepros. în corpul sau/ i în afacerile ei'. Am aflat c este nefast s cauti directive pe plan psihic. binecuvânteaz-o i termin cu aceast situa ie. Dar.

el devine o int pentru for ele destructive. DIREC IA Pagina 40 of 54 . Planul psihic este rezultatul gîndirii muritoare. Se primesc atât mesaje bune cât i rele. tiin a numerelor. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI INTUI IA. horoscoapele. este planul 'opozi iilor'.Pe masur ce omul î i deschide spiritul subiectivit tii. men in omul pe planul mental (sau muritor). pentru c ele nu se ocupa decât de calea Karmic .

fu cât pe aci s-o loveasc . Deschizându-se spre spiritualitate. dar în realitate totul merge bine! De exemplu. o student înv ase c nu exist pierdere în În elegerea Divin . dînd col ul str zii. o viziune perfect . dac ai primit un mesaj bun. Pentru a neutraliza prezicerea nefasta. Voia lui Dumnezeu este s acorde fiec ruia toate dorin ele legitime inimii sale. dar este bine s natos i conduce una dintre cele mai importante asocia ii din aceast ar .i prezice fericirea sau bog ia. un motociclist. ceea ce va facilita manifestarea lui. Ea nu-l condamna. Copilul ratacitor a strigat: 'Ma voi ridica i voi merge la Tatal meu!'. Cu mul i ani în urma. Ea î i spunea: 'Aceast femeie este cea mai dezagreabil de pe p mânt'. corespunde unei dezordini mentale. 'Vreau s Se fac Voia lui Dumnezeu'. ideea Divin se realizeaz acum!'. dupa horoscopul s u ar fi trebuit s fi murit de acum câ iva ani. ci f cu apel la legea iert rii 'salutînd Divinitatea' din acea femeie la care se gîndise mai înainte. Intr-o zi. care. Le este mult mai u or muritorilor de rînd s fie cuprin i de teama decât de credin : CREDIN A ESTE. se poate spune c se împiedic i cade mai întâi în spirit. UN EFFORT DE VOIN A. condamnand pe cineva în gând. trebuie s -l prime ti i s astepti realizarea lui. Dac se împiedic . una din elevele mele traversa strada. . Ea tia c ceea ce aparent era considerat pierdut. C ile în elepciunii sunt agreabile i pline de pace. Cînd faci apel la legea Universala trebuie s te a tep i la surprize. elevul trebuie s declare: 'Orice prezicere fals va fi anihilat ! Orice plan care nu vine de la Tat l Ceresc va fi eliminat i se va risipi. i chiar în acel moment. ori urma s primeasc echivalentul pierderii. nu putea s piard ceea ce-i apar inea deja. ori i se va înapoia. omul recunoa te c tot ceea ce este discordant în jurul s u. trebuie un mental puternic. Trebuie un efort de voin a pentru a scapa de capcanele în elegerii umane. Astfel. sau cade. i. ca atare. Totul vi se pare c merge r u. deci. Voin a uman trebuie s serveasc pentru a sus ine Voin a Divin . Totu i. spre binele umanit ii. în timp ce voin a omului ar trebui s foloseasc pentru a men ine f r sov ial .Cunosc pe cineva care.

s nege aceast pierdere i s cear 2000$ de la Banca inepuizabil Universal . Ea începu prin a ierta pe ruda sa. Aceast studenta era plin de am r ciune i de mânie. pentru c ranchiuna i refuzul iert rii închid portile acestei b nci minunate. deoarece nu avea nici o dovad despre aceast tranzac ie. DIREC IA Pagina 41 of 54 .ea pierduse 2000$. c ci nu exist pierderi în În elegerea Divin ! Prin urmare. Ea împrumutase aceast suma unei rude. o alta se deschide imediat!' Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI INTUI IA. Ea afirma: 'Eu neg aceast pierdere. Ea se hot ra deci. care murise f r s men ioneze în testament aceast datorie. eu nu pot s pierd cei 2000$ care-mi apar in prin drept Divin! 'Cînd o u a se închide.

Girantul reveni asupra problemei. Noi contracte se stabilir conform noii chirii. locatarii r maser în posesia apartamentelor timp de un an. Numai aceste gînduri adverse îl pagubesc pe om. Brusc. Direc ia sa era deci s . De data aceasta el propuse chiriasei: 'Vreti s accepta i suma de 1500$?' Intr-o str fulgerare.i poate da el însu i.i consulte prietenii. i nimeni nu-l lipse te de ceea ce î i refuz singur!'. Aceasta dovede te c NU EXIST PIERDERE i c atunci cînd omul actioneaz conform Legii spirituale. chiria con inea o clauz care stipula c în cazul vânz rii casei. 'EU î i voi înapoia anii distru i de l custe!' L custele reprezinta îndoielile. clauza celor 80 de zile fu omis . trei r maser . Cei mai mul i chiria i se mutar . deoarece: 'Nimeni nu-i d omului ceea ce. ea nu se mai tulbura. La pu in timp dupa aceea. proprietarul schimb contractele i mari chiriile. Girantul oferi fiec ruia 200$ pentru mutare. voi r spândi asupra voastr . dar nu putem dovedi c Dumnezeu exist decât f când s r sar ABUNDEN A din penurie i DREPTATEA din nedreptate. datorita erorii comise în noile contracte. Trecur dou luni. i ve i vedea cum voi deschide pentru voi c ile Cerurilor. Nedreptatea ap rea în calea ei. vi se vor oferi cu siguran i 2000$!'. Aceasta a fost o remarcabil demonstra ie a Legii. temerile. dar. nedreptatea aparent nef când decât s deschida u a pentru aceast rezolvare. ea primi un cec de 2000$ în schimbul contractului s u. Intradev r. resentimentele i regretele din în elegerea omului.' Ea î i aminti c spusese prietenilor care locuiau în aceea i cas : 'Vom actiona împreun dac ni se va vorbi iar de mutare'.Ea locuia într-un apartament dintr-un imobil care urma s se vând . dar. acesta înseamn c eu voi fi i mai bogat . de data aceasta. Suntem pe p mânt pentru a dovedi c EXIST DUMNEZEU i pentru a 'aduce marturia Adev rului'. ea se gîndi: 'Iat cei 2000$ ai mei. locatarii erau obligati s se mute în 80 de zile. Ace tia spusera: 'Dac vi s-au oferit rapid 1500$. proprietarul avu ocazia s vând casa. 'Puneti-Ma la încercare!'. printre care i doamna despre care v-am vorbit. din nou. spune Cel Etern. Dar. Ea îl binecuvânt pe proprietar i spuse: 'Dat fiind c chiria s-a marit. printr-o eroare providen ial . el î i atrage ceea ce-i apar ine din acest mare Rezervor al Binelui. pentru c Dumnezeu este bog ia mea'.

încât ve i fi cople iti!' (Mat.) Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI PERFECTA EXPRESIE DE SINE Pagina 42 of 54 . III:10.binecuvânt ri.

. mai multe genii s-au zbatut ani de zile în dificultati financiare. cînd. DESCHIDE CALEA PENTRU c PLANUL DIVIN AL VIE II MELE S SE POATA MANIFESTA! VREAU c GENIUL BUN CARE EXIST în MINE S FIE ELIBERAT! AJUTA-M S PERCEP CLAR PLANUL PERFECT!' PLANUL PERFECT CUPRINDE S N TATEA. Astfel. Cunosc cazul unei persoane care i se p rea c un ciclon îi devastase afacerile. este necesar c omul s perceap ideea înainte c ea s se poat realiza. ele se ref cur repede. S-ar putea s nu aib nici cea mai vag idee c posed . deoarece (aproape) toti oamenii s-au îndep rtat de Planul Divin. Chemarea cea mai puternic a omului s va referi la Planul Divin al vie ii sale. Deoarece capacitatea imagina iei este creatoare. Iat cvadratura vie ii care. este destinul lui! Aceast idee perfect . exist o perfect expresie de sine. BOG IA. i-ar fi eliberat rapid fondurile necesare. Expresia perfect de sine nu se va manifesta niciodat printr-o sarcin ingrata. asteapt ca omul s-o recunoasc . doar pronun ând cu credin cuvîntul. prin aceast cerere. Chemarea lui ar trebui s sune a a: 'SPIRIT INFINIT. adânc ascuns în sinea lui. ci va avea un interes atât de absorbant. încât îndeplinirea ei va p rea aproape un joc. patrunzand în lumea în care Dumnezeu dirijeaz finantele. noi i minunate condi ii înlocuindu-le pe cele vechi. abunden a necesara acestei perfecte expresii îi va fi la îndemân . un minunat talent. men inut în În elegerea Divina.CAPITOLUL IX PERFECT EXPRESIE DE SINE SAU PLANUL DIVIN 'Vântul nu poate s -mi r t ceasc barca sau s schimbe cursul destinului meu!' Pentru orice om.i aduce FERICIREA PERFECT ! Dupa ce ai f cut aceast chemare. Cel care se initiaz în Adev r tie de asemeni ca. dar. IUBIREA i PERFECTA EXPRESIE DE SINE. mari schimbari se pot produce în via a ta. exist un loc pe care trebuie s -l ocupe doar el i pe care nimeni altcineva nu-l poate ocupa! Exist un lucru pe care numai el trebuie s -l fac i care nu poate fi f cut de nimeni altcineva.

fiindca am încredere în puterea cuvîntului t u i î i cer s pronunti cuvîntul pentru expresia mea perfect i pentru prosperitatea mea!'. dupa o reu it deplin .Vre i un exemplu? Dup un curs. fericit. Am pronun at'cuvîntul' i nu l-am mai rev zut decât anul urm tor. cu un teanc de bancnote. un student a venit la mine i mi-a dat un dolar. dar a i ofer 1$. El mi-a spus: 'Am doar 700$. Mi-a spus imediat: 'De îndat ce ai pronun at Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI PERFECTA EXPRESIE DE SINE Pagina 43 of 54 . El a sosit într-o zi.

De exemplu: telefonul îl caut pe Bell! Parin ii nu trebuie niciodat s impun cariere sau profesiuni copiiilor lor! Cunoscînd Adev rul spiritual. a unei gospodine des vâr ite. Iat imaginea sau ideea careia trebuie s -i fiti ata at f r sov ire! Cînd omul caut un anumit lucru. pentru corpul s u. expresia perfect poate fi aceea a unei so ii remarcabile. Orice om este ca un David care-l învinge pe Goliat (gîndul. cât mai devreme. s pronunte cuvîntul pentru c Planul Divin s se îndeplineasc ! Un tratament prenatal ar trebui s fie conceput astfel: 'Fie c Dumnezeu din fiin a acestui copil s se exprime în mod perfect! Fie c Planul Divin prev zut pentru sufletul s u. . i nu voia omului! i dupa modelul lui Dumnezeu. atunci cînd ceri c Planul Divin s .cuvantul. omul trebuie s aib grij s nu fie pentru sine un 'slujitor r u' care s -i îngroape talentul! A NU TE SERVI DE DARURILE PRIMITE DE LA DUMNEZEU ATRAGE PEDEPSE TERIBILE! Deseori TEAMA E SINGUL LUCRU CARE îl IMPIEDIC PE OM S SE EXPRIME PERFECT. S Se fac Voia lui Dumnezeu. CERE I DIREC II PRECISE I CALEA VA FI SIMPL I PLIN DE SUCCESE. fericire. acesta îl va caut pe el. ei ar trebui. s se manifeste de-a lungul întregii sale vie i.i elibereze sufletul (subcon tientul) de sclavie.i p trund în planul con tient! Vei primi doar fulgere de inspira ie i începi s vezi cum se îndeplinesc lucruri importante. a unei mame ideale. i nu al omului! Iat porunca pe care o g sim constant în Biblie. o situa ie mi-a fost oferit într-un ora îndep rtat i m bucur acum de s natate. Nu trebuie nici 's . Pentru o femeie.i reprezinti'. i nu neap rat a unei cariere str lucite. pentru eternitate!'. opulen !'. dac este posibil chiar înainte de na terea copilului. în elegerea muritorului) cu ajutorul unei pietre albe (credin ). sunt cele pe care omul le duce contra gîndurilor rele: 'du manii omului sunt cei din propria lui cas !'. nici s for ezi o imagine. 'Tracul' a încurcat chiar geniile! Acesta ar putea fi depa it prin cuvîntul pronun at sau prin 'tratament'. A adar. carte care trateaz despre tiin a Spiritului i care-l înv a pe om s . pentru viitorul s u. B t liile care sunt descrise aici.

Omul se afl atunci sub inspira ie Divina directa. Cînd l-am revazut.individul î i pierde atunci orice con tiin a de sine i simte doar c devine un mijloc prin care se exprima Inteligenta Infinit . dar nu era sigur de el la matematica. El m-a rugat s 'pronunt cuvîntul' pentru un examen greu. f r team . mi-a spus: 'Am pronun at cuvîntul pentru Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI PERFECTA EXPRESIE DE SINE Pagina 44 of 54 . Un tân r asista deseori la cursurile mele cu mama lui. tiu tot ceea ce trebuie pentru examen'. deoarece simte c Dumnezeu din fiin a lui este Cel care actioneaz . L-am sf tuit s fac aceast afirma ie: 'Eu sunt unit cu Inteligenta Infinit . plin de încredere. avea cuno tin e excelente de istorie.

aceasta nu este f r însemn tate. F când a a. St pânirea de sine înseamn putere. ea g si cele mai bune hoteluri i peste tot fu excelent primit . deoarece î i pui toata încrederea în personalitatea ta i nu în 'Dumnezeu din fiin a ta'. fii destins. Scopul studentului în metafizica este Echilibrul. În fiecare clip ea ceru direc ie i protectie Divina i totul se petrecu de minune. Robert Fulton. 'Recunoa te-L oriunde ai merge!'. dar maine mergi în întâmpinarea lor. cunoscând engleza. Totul merse r u. Bagajele sale nu se r t cir niciodat . nimic nu este mai important! Uneori un incident m runt poate transform o via . se gîndi c apelul la ajutorul lui Dumnezeu nu-i mai este necesar i se ocupa de toate f r s se mai roage. Reveni la New York unde. Am constatat aceasta în cazul doamnei care a primit desp gubiri de 2000$ de la proprietarul ei cînd a aplicat legea nerezisten ei i a avut o credin de nezdruncinat. iar omul este acest instrument.i aleag singur Calea. îi trebuie un instrument care s nu opun nici un fel de rezisten . deoarece ea da Puterii care este Dumnezeu posibilitatea s aflueze spre om. dar am crezut c pot s m bazez pe mine însumi pentru istorie i am luat o not mediocr '. el î i limita credin a i oprea manifestarea. c ci Dumnezeu va fi cu tine. care este cu tine'. 'O. nu te teme. ea f cu o lunga c l torie prin ri ale c ror limbi nu le cuno tea. Tu nu va trebui s lup i. st pânirea de sine. Scriptura recomand omului s 'stea lini tit'. r mâi lini tit i contempl Eliberarea pe care i-o da Dumnezeu. Prime ti întotdeauna câte un bobarnac cînd e ti prea sigur de tine. i de asemeni în cazul celei care i-a câ tigat iubirea b rbatului ales 'cînd orice suferin a încetat'. Iuda. Tot a a. Studentul în metafizic trebuie s se obisnuiasc s 'practice prezenta lui Dumnezeu' în fiecare clipa. fie c este a vaporilor sau a electricit ii. O alt elev îmi d du acest exemplu: într-o vara.matematica i am primit cea mai bun not . pentru a 'ac iona . i-a imaginat un pachebot! Am vazut deseori student am nând demonstra ia prin rezisten a sau pentru c dorea s . valizele i-au fost r t cite din cauza agita iei i a dezordinii. 'Caile Mele i nu ale voastre!' porunce te Inteligen a Infinit . In mod constant. energiei. privind cum fierbea apa în ceainic.

'Cînd omul nu se teme. Mania altereaz viziunea. atât de r uf c toare sunt reac iile sale. Studentul înv c în metafizica cuvîntul p cat are un sens mult mai larg decât tia el din ce înv ase pân atunci.conform voin ei sale bune'.i alunga du manii (în af r Subcon tientului). A fost plasat printre pacatele capitale. el î i provoaca exact situa ia de care se teme. St pân pe sine. studentul gînde te limpede i 'ia rapid decizii bune': nu pierde niciodat ocazia. a a cum Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI PERFECTA EXPRESIE DE SINE Pagina 45 of 54 . otraveste sîngele: ea este cauza multor boli i decizii care duc la dezastre. 'Tot ceea ce este contrar încrederii este p cat. prin imagini mentale deformate. Este credin a inversat i. Munca sa const în a.' El î i da seama c teama i nelinistea sunt p cate mortale. el este perfect!' Dar.

înregistrate în În elegerea Divina i care trebuie s se manifeste 'prin Har i în mod perfect'. eu încep deseori lucruri pe care nu le mai termin. c ci îndurarea S este vesnica!'. fapt care facea inutil mesajul. aceasta o anun a: 'Persoana cutare a p r sit ora ul'. acestea sunt idei perfecte. situa ia nepl cut disparu. În acea lun . ei i-au dat seama c du manii lor se omorâser între ei i c nu mai aveau cu cine s se lupte. dar cînd vru s vorbeasc . banii îi parvenir în mod curios. ea se hot ra s 'înfrunte leul' i f cu apel la legea protectiei Divine.i daduse cuvîntul. so ul ei primi un salariu dublu.' Era încurcat pentru c . Ea o întâlni pe persoana careia trebuia s -i transmit mesajul. termin .ea n-a mai fost obligat s vorbeasc . f când apel la legea protectiei Divine . i dat fiind c nu-i era team .' (cum este interiorul. Dat fiind c fusese pregatit s actioneze . A venit la mine pentru c nu-i reu ea. care îi spuser îns s p streze banii. Studentul întârzie uneori demonstra ia s . El îi inform pe patroni. s natatea mea perfect '. M întorc acas i voi termina ceea ce am început acum câteva s ptamani. prin urmare. totul este perfect. subcon tientul t u a luat obiceiul s nu termine nici el. mi-a r spuns ea. munca mea perfect . sunt sigur c va fi simbolul demonstra iei mele!' Ea începu deci s lucreze în mod con tiincios i. La pu in timp dupa aceea. deoarece ra iunea o sf tuia: 'Nu te amesteca în aceast poveste. dat fiind c situa ia depindea de prezen a în ora a acelei persoane. în curînd. i nu te angaja s faci comisionul. demonstra ia mea este completa. dup cum a i citit deja în capitolele precedente.dar fusese i nerezisten a.a spus Maeterlink. ar trebui s fac aceast afirma ie: 'In Spiritul Divin. În sfâr it. caminul meu perfect. 'omul se teme de Dumnezeu'. . men inand ideea c ea este incompleta. A adar. Cineva a cerut unei doamne s transmita un mesaj unei ter e persoane. Trebuie s mul umeasc pentru tot ceea ce a primit deja în Planul Invizibil i s se preg teasc activ s primeasc toate acestea în Planul vizibil. Una dintre elevele mele avea nevoie de o demonstra ie pecuniar . Orice ar cere. Cînd Iosif i armata s s-au preg tit s mearg în întâmpinarea du manilor cîntînd: 'Slavit s fie Dumnezeu. Aceasta se temea de acest mesaj. a a i exteriorul!) 'Ai dreptate. 'Poate c nu obisnuie ti s termini ceea ce începi i. omul nu poate învinge teama decât înfruntînd teama.

cum s tie pe care s -l aleaga?' Cere i o direc ie clara. Afirma i deci: 'Eu sunt înzestrat pentru Planul Divin al vie ii mele!'. da-mi o indica ie clara! Reveleaz -mi cum trebuie s fie expresia mea perfect ! Arat -mi care este talentul de care trebuie s m servesc acum!'. Am întâlnit oameni care. spuneti:'Spirit Infinit. i profita i f r team de ocaziile care se prezint . Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI PERFECTA EXPRESIE DE SINE Pagina 46 of 54 . brusc. pentru c Dumnezeu creeaz caile Sale proprii! Mi s-a pus adeseori aceast intrebare: 'S spunem c cineva are mai multe talente. se apucau de ceva nou i rezolvau totul cu competen a avînd pu ina experien sau chiar deloc.Cînd omul cere cu credin . primeste cu siguran .

pentru a. nu mam gîndit: 'S rmanul om. Sub orice plan ar fi. în ceea ce-l prive te pe cel care d . primi. El este atras de P mânt. omul nu este decât instrumentul lui. spunând c nu are nevoie de bani. la fel de mult c pe acela care tie s dea.i 'împlini destinul'. din cauza dorin elor sale neîndeplinite. dar nu tiu s primeasc . trebuie s înve i. din orgoliu. f r constrîngere s dai. Echilibrul dintre a da i a primi exist permanent. Ei refuz cadourile. i acest gînd i-a i adus-o. În scurt timp finan ele ei se încurcar i se trezi îndatorat exact cu aceast sum . sau din motive negative. invariabil se trezesc c nu mai au mare lucru. cu cel care mi-a dat un dolar. Nu trebuie s ai niciodat .' Eu l-am vazut bogat i prosper. Am fost adeseori întrebat de ce un om se naste bogat i s natos. Cel care se naste bogat i s natos i-a men inut în subcon tient. i s accepti pentru c a a faci s tasneasca sursele. Dar încalc Legea dac nu accept ceea ce i se ofer . nu poate s . Cel care este s rac i bolnav i-a creat imagini ale bolii i s r ciei. iar un altul s rac i bolnav. Acolo unde exist un efect. moare de mai multe ori. Dumnezeu îl iubeste pe acela care tie s primeasc . exist întotdeauna i o cauz . un gînd de pierdere! De exemplu. f r constrîngere s prime ti. . în cursul vie ii sale anterioare. sau pentru a. C ci orice dar vine de la Dumnezeu. Dar îl refuz . primindu. omul manifest suma total a convingerilor subcon tientului s u.i pl ti datoriile sale karmice. Trebuie s prime ti cu BUN VOIN A pâinea care 'vine pe apa'. o doamn care d ruise mul i bani. f când s sece sursele lor i. hazardul nu exist .i partea din abunden .i permit s -mi dea decât acest dolar. Dac nu tii s prime ti.Anumiti oameni dau cu bun voin a. Omul tr ie te mai multe vie i. acest rol îl poate avea chiar i un timbru postal care vi se ofera. imaginile opulentei i s natatii. de i omul trebuie s dea f r gîndul de a primi. la rîndul ei un dar de mai multe mii de $. Aceast întrebare î i g se te r spunsul în legea reâncarn rii. Astfel. înainte de a cunoa te Adev rul care-l va elibera.

omul se elibereaz de legea Karmei. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI NEGA II i AFIRMA II Pagina 47 of 54 . prin recunoa terea a dou puteri (binele i r ul). omul spiritual nu cunoa te nici na terea. prin cunoa terea Adev rului. na terea i moartea sunt legi stabilite de oameni. Omul realist. c derea adamic a con tiin ei. i atunci Dumnezeu îi va spune: 'E ti bun. Eu ti le voi fixa toate acestea i vei fi fericit (chiar în moarte) împ rt indu-te din bucuria Mea. cinstit. Eliberarea sa are loc în timp ce î i împline te Destinul. ai fost fidel în toate situa iile. corect. de pacat i de moarte i se manifest c om creat 'dupa chipul i asemanarea lui Dumnezeu'. f când s se produc manifestarea Planului Divin al vie ii sale.Cu toate acestea. nici moartea! El nu s-a nascut i nu a murit niciodat ! 'El exist de la început i va exist mereu!' Astfel. este moartea'. deoarece 'plata p catului.

deseori. El i-a ob inut. el provoac prin 'cuvintele sale inutile' e ecul i nefericirea. adev rata mea pozitie social ! Eu Iti mul umesc pentru c acestea se manifest ACUM. deci dolarii ceru i de ea nu-i parvenir într-un 'mod perfect'. a a cum am mai spus într-un capitol precedent. Iat dovada: O doamn a cerut 1000$. deschide calea care duce la adev rata mea familie. adev ra ii mei prieteni. în cererile sale. Este. un student a cerut 600$ pentru o dat anume. Cererea ar fi trebuit s fie f cut astfel: 'Spirit Infinit.' 'Binele care trebuie s se manifeste în via a unui om este deja un fapt împlinit în În elegerea Divina. a aflat apoi c trebuia s fi primit 1000$. Totu i. foarte important S ENUN I CLAR I CORECT CEREREA. trebuie s preciz m c sumele de bani pe care le dorim i care ne apar in prin drept Divin. pentru a se realiza. pentru c în general. Omul se limiteaz . sau s pronun e cuvîntul pentru c el s se poat manifesta. Dar trebuie s aib grij .i dore ti o familie. Dar este imposibil s eliberam mai mult decât ceea ce credem posibil. Pe masur ce se dezvolt con tiin a prosperit ii. pentru c el ceruse exact suma de 600$. pentru a declara c doar Ideea Divina despre bine trebuie s se manifeste. dar. sau orice altceva. prieteni. De exemplu. c omul s -l recunoasc . adeseori.' Bog ia este o problema de con tiin a. deci. PRIN GRA IA DIVINA i într-un mod perfect!'. De exemplu: 'Spirit Infinit. . El asteapt . Fiica s fu victima unui accident i primi o despagubire de 1000$. o pozitie sociala. Trebuie s extindem aceste pretentii pentru a putea primi mai mult. trebuie s ceri 'selectia Divina'.CAPITOLUL X NEGATII I AFIRMA II 'Tu vei declara un lucru i el se va îndeplini. pentru c . 'Ei lau limitat pe Sfîntul din Israel. Sfâr itul afirma iei este de o importan capitala. eu Iti mul umesc pentru c cei 1000$ care-mi apar in prin drept Divin s -mi parvina prin Har i în mod perfect!'. nu i se d dur decât atâ ia. suntem marginiti de pretentiile subcon tientului. s ne parvin prin Har i în mod perfect. Dac .

S rmanul. Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI NEGA II i AFIRMA II Pagina 48 of 54 . am s . Cer etorul lua lingoul. încât nu mai vîndu lingoul.i dau un lingou de aur. el g si de lucru. v d c e ti nenorocit. Trecur anii i el deveni foarte bogat. ia acest lingou de aur. i v nzându-l te vei îmbog i'.Francezii au o legend care ilustreaz acest adev r. Intro zi. vinde-l i vei fi bogat toata via a!'. Un om s rman mergea pe strada cînd a întâlnit un c l tor care l-a oprit i i-a spus: 'Prietene. îl evalua i î i dadu seama c nu era aur. i câ tig atâ ia bani. în scurt timp. foarte bucuros de acest noroc. duse lingoul acas . el întâlni pe drum un om s rac: el se opri i îi spuse: 'Prietene. ci arama.

rugaciunea este o rug i o cerere. nici s pledezi. N-ar fi necesar s repetam o afirma ie. care con inea un cec important i câteva s ptamani mai târziu. Ea tia c trebuia s fac ceva pentru a ob ine realizarea (c ci realizarea înseamn manifestare). De exemplu. trebuia c o doamn s fac demonstra ia pentru o mare suma de bani într-un anumit termen. s declara i c 'ati primit deja'. ea avea în minte imaginea unui plic.A adar. Eu a i voi r spunde!' Afirmind continuu. primul dintre cei doi oameni s rmani a devenit bogat pentru c a avut sentimentul bog iei. Impara ia. deschide calea pentru Eliberare. ci s mul ume ti constant pentru ceea ce îi primit deja. cea care aduce bog iile în via a sa. trebuie s începe i cu sfâr itul. a opulentei. doar crezînd c lingoul este de aur. Pare u or în abstract.' A adar. . Dar cînd îl inea în mana. precum i noi iertam gre itilor nostri' se termina cu laud : 'C ci ale Tale sunt dintotdeauna i de-a pururi. o laud i o mul umire. credin a se instaleaz în subcon tient. i ceru o direc ie. La pu in timp. 'D ne nou ast zi. dac am avea o credin perfect ! Nu trebuie nici s implori. i iarta-ne noua greselile. Cuvîntarea duminical este în acela i timp o ruga i o cerere.este con tiin a aurului.' Ea îl cumpar .' Faptul de a te bucura chiar atunci cînd e ti în desert (starea de con tiin a). Coupe-papierul de email roz fusese podul peste care trecuse ea cu credin activa. Sunt multe exemplele despre puterea subcon tientului ghidat de credin a activa. de i ra iunea îi spunea c era o cheltuiala nebuneasca. Formulînd cererile. ea primi banii de care avea nevoie. ea z ri un coupe-papier din email roz. Orice om are în sinea lui un lingou de aur . 'Desertul se va bucura i va înflori c un trandafir. 'Inainte de a m chema. Elevul trebuie s lucreze cu el însu i pentru a reu i s ajunga s creada: 'cu Dumnezeu TOTUL ESTE POSIBIL'. trecand printr-un magazin. dar devine greu cînd te afli în dificultate. adic . pâinea cea spre fiin . Puterea i Gloria. Ea se gîndi: 'Nu am un coupe-papier a a de elegant pentru a-mi deschide scrisorile care con in multe cecuri. Amin.

sim ind c se sufoca. în mijlocul noptii. Nereu ind s-o deschida. nu voi lua mai pu in decât am cerut. omul nu trebuie s renunte niciodat : 'Dupa ce a i f cut ce trebuia. nu trebuie niciodat s se uite înapoi: 'Cel care nu crede. el î i dadu seama c sparsese un geam de la bibliotec i c fereastra r masese închis toata noaptea.Un om petrecea noaptea într-o ferma. men ineti-va pozitia!'. A doua zi. sparse un geam i dormi apoi foarte bine. sunt categoric i spun: 'Doamne. prin întuneric spre una dintre ferestre. Un student spuse într-o zi ceva minunat: 'Cînd cer ceva Tatalui Ceresc. acesta Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S L JOCI NEGA II i AFIRMA II Pagina 49 of 54 . El î i procurase oxigenul doar gîndindu-se la el. nu va primi nimic de la Dumnezeu!'. ci mai mult!' Astfel. Cînd un elev începe s fac demonstra ii ale Legii Spirituale. Uneori. Ferestrele camerei sale fusesera batute în cuie i. el merse.

o voce se auzi în spatele ei : 'Doamn . în subcon tient. substanta pur exprimînd perfectiunea. s te întorci în trecut. adic anceteaz s ra ioneze i în acel moment Inteligenta Infinita poate s actioneze. ai grij de aceast umbrela. ea nu putea s-o arunce pentru c nu-i apar inea. de aceea ea ori îi spargea ori îi pierdea. acest om este o idee perfect în În elegerea Divina. care fu reparat în timp ce ea era în vizita. imaginea pierderilor. Pe de alt parte. respectiv situa ia care ne preocupa. deprecierile. am descoperit c spunea deseori celorlalti i ei îns i cu enervare: 'As vrea s scap de ochelarii a tia!'. Demonstra iile se fac adeseori aproape în ultima clipa. Era aparent foarte bolnav.este momentul cel mai dificil al demonstra iei. sau întârzie s se realizeze. nu tiu ce s fac!' O clipa dupa aceea. pentru c doar atunci omul se destinde. un mester de umbrele. sau aceleia care se temea ca-l pierde. (Un mester trecea pe acolo. vreti s va repar umbrela?'. noaptea. O negatie trebuie s fie întotdeauna urmat de o afirma ie. Doamne. Dualitatea atitudinii spirituale genereaz pierderile. Târziu.i aprecia so ul. ea exclama: 'O. Ea urma s fac o vizita unor oameni pe care nu-i cuno tea i îi era jena s apar cu o umbrela rupta. la îndemîna noastr . C ci e ti tentat. am fost chemat la telefon. o doamn era pe strada în timpul unei furtuni puternice i vîntul îi strica umbrela. a a cum s-a întâmplat doamnei care nu. atunci va ob ine o manifestare instantanee. S nu uit m c 'Dumnezeu îl ajuta pe acela care tie s astepte cu rabdare'. ceea ce creeaz .i arunce povara). s abandonezi. s ai îndoieli. care p rea c noua. Cînd studentul va reu i s se elibereze de problema s (s . pentru a trata pe cineva necunoscut. f r încetare. Astfel. Exist întotdeauna. Incurcata.' .' O doamn m întreb de ce î i pierde sau î i sparge mereu ochelarii.) Ea fu de acord i îi l s umbrela. i dorin a ei nerabdatoare se realiza în mod violent. Analizand. dar ea nu înregistra în subcon tient decât dorin a vie de a scapa de ochelari. Eu am spus: 'Neg aceast aparen a de boal . Ar fi trebuit s cear o vedere perfect . La sfâr itul vizitei. adic în mâinile lui Dumnezeu. Ea este ireala i. deci nu se poate înregistra în subcon tientul sau. ea recupera umbrela. 'Dorin ele sumbre primesc un r spuns sumbru. cînd tim cui s încredin m umbrela.

guvernat de intui ie sau Supracon tient. Studentul în metafizica trebuie s . Sunt întrebat adeseori care este diferen a dintre imagina ie i viziune. A imagina este un proces mintal guvernat de ra iune sau de con tient. prin urmare. i a treia zi se ocupa deja de afacerile sale. In În elegerea Divina.A doua zi. Cînd un om spune: 'Nu doresc decât ceea Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI NEGA II i AFIRMA II Pagina 50 of 54 . nu exist nici timp. îi era mult mai bine. nici spatiu. Viziunea este un proces spiritual. cuvîntul atinge instantaneu destina ia sa i 'nu se întoarce în vid'.i antreneze spiritul pentru a primi fulgere de inspira ie i pentru a realiza aceste 'imagini Divine' prin direc ii clare. 'a vizualiza' i 'a viziona'.

care este necondi ionat i absolut'. a a cum Iisus a materializat pâinea i pe tii.i construiasca un palat! Dac studentul încearc s for eze demonstra ia (prin ra ionament). Fu uimit i îmi spuse c este sigura c nu l-a pus ea acolo. dorin ele sale eronate se terg din con tiin a sa i Marele Arhitect. Am vazut cum Legea actiona în condi ii extrem de uimitoare. Numele lui Iisus Hristos are o putere formidabila. De exemplu. Sub documente. îi d planuri noi. ca în toate miracolele lui Iisus Hristos. Dumnezeu din fiin a lui. el o aduce la punct zero. ea g si un bilet nou de 100$. în Numele Meu. devenind 'necondi ionat i absolut precum Dumnezeu. El reprezint Adev rul manifestat. 'Voi gr bi lucrurile. Marturiseste-I Lui dorin a ta i El o va îndeplini'. atunci cînd ar trebui s . dat fiind c se uitase deseori prin acele hârtii. ea îmi telefona pentru a-mi povesti miracolul. Este posibil s fi fost o materializare a ideii. spune Dumnezeu. Am v zut multe vindec ri miraculoase la cei care spuneau: 'In numele lui Iisus Hristos'. iubirea. Era o datorie de o importan vitala pe care trebuia s-o achite. 'Câmpurile sunt coapte pentru recolt ' i se vor manifesta imediat. adic se va materializa în aceea i clip . Planul lui Dumnezeu pentru orice om dep e te restric iile ra iunii*. Am spus 'cuvîntul' declarînd c Spiritul Infinit nu întârzie niciodat i c abunden a este întotdeauna la îndemân . Pronun area acestui Nume îl ridic pe student pân la a patra dimensiune.'Nu trebuie actionat decât prin intui ie sau dupa direc ii primite i bine definite! 'S crezi în Dumnezeu i s astepti cu rabdare. aceasta este cvadratura vie ii care con ine s natatea. ve i primi'. În aceea i sear . îi venise ideea s .ce Dumnezeu vrea pentru mine'.i examineze actele din seif. în care este eliberat de toate influen ele astrale i psihice. o studenta îmi spuse c are nevoie de 100$ pentru a doua zi. Omul va atinge stadiul în care 'cuvîntul s u va deveni viu'. EL a declarat: 'Orice ve i cere Tatalui Ceresc. . bog ia. perfect expresie de sine. Cei mai mul i oameni î i construiesc în imagina ie o casuta.

Iisus Hristos este în acela i timp, persoan i principiu; i IISUS ESTE, în FIIN A FIEC RUI , MÂNTUIREA I SALVAREA sa. Iisus Hristos din fiin a interioara este Eul Superior (Sinele) celei de-a patra dimensiuni, OM-ul f cut dupa chipul i asem narea lui Dumnezeu. Este Eul ('EU SUNT'), care nu cunoa te nici e ecul, nici boala, nici suferin a, care nu s-a n scut, nici n-a murit vreodat . Este 'Invierea i Via a' din fiin a fiec ruia! 'Nimeni nu vine la Tatal Ceresc decât prin Fiul S u', aceasta înseamn c Dumnezeu, Universalul, actionand în planul particular, devine Hristos în om. Iar Sfantul Duh înseamn Dumnezeu în ac iune. Astfel, zilnic, OM-ul manifest Trinitatea Tatalui, a Fiului i a Sfîntului Duh. A gîndi, trebuie s ating perfec iunea unei arte. Cel care atinge aceast m iestrie trebuie s aib grij s nu brodeze pe pînza spiritului s u decât conform cu Planul Divin; Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI NEGA II i AFIRMA II Pagina 51 of 54

el brodeaz cu culori magnifice de putere i de decizie, cu credin a perfect c nu poate fi putere capabil s -i altereze perfec iunea, tiind c acestea se vor manifesta în via a sa, idealul devenind astfel real. Orice putere este dat omului (de gîndirea just ) pentru a realiza Cerul sau pe p mânt i acesta este i scopul 'Jocului Vie ii'. Legile sale Spirituale sunt CREDIN f r team , NEREZISTEN A i IUBIREA! Fie c fiecare dintre cititorii nostri s fie acum eliberat de ceea ce l-a re inut prizonier ani îndelunga i, separându-l de ceea ce-i apar ine, i fie c el s cunoasc Adev rul care-l va elibera' - s fie liber pentru a- i îndeplini destinul, pentru a provoca manifestarea Planului Divin al vie ii sale, S natatea, Bog ia, Iubirea i perfect Expresie de sine! 'S fiti transforma i prin reînnoirea fiin ei voastre!' Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI NEGA II i AFIRMA II Pagina 52 of 54

NEGATIILE I AFIRMA IILE Pentru Prosperitate Dumnezeu este bog ia mea infailibil i sume mari de bani îmi parvin rapid prin Har i mijloace perfecte! Pentru Condi ii Armonioase Orice plan pe care Tatal Ceresc nu l-a conceput se va dezagrega i se va risipi pentru a se putea manifesta Planul Divin. Numai ceea ce este adev rat de la Dumnezeu este adev rat în mine, c ci EU I DUMNEZEU SUNTEM UNA. Iubirea Divin dezagreg i risipe te acum orice discordan din spiritul meu, din corpul meu, din afacerile mele. Iubirea Divina este cel mai puternic chimist din Univers i dizolv tot ceea ce nu este Dumnezeu! Pentru Credin Cum Eu (sufletul) sunt Una cu Dumnezeu (Spiritul), Eu sunt Una cu binele Meu, c ci Dumnezeu este în acela i timp Donatorul i Darul. Eu nu pot separa Donatorul de Dar. Pentru S natate Iubirea Divin umple con tiin a mea cu s natate i fiecare celul a corpului meu, cu LUMIN . Pentru Vedere Ochii mei sunt ochii lui Dumnezeu, eu v d cu ochii Spiritului. V d clar Calea deschis ! NU EXIST OBSTACOL în DRUMUL MEU! V d clar Planul perfect. Pentru Direc ii Sunt Divin sensibil la direc iile mele intuitive i ascult imediat de Voin a Ta, Doamne! Pentru Auz Urechile mele sunt urechile lui Dumnezeu, aud cu urechile inimii i ale Spiritului. Sunt nerezistent i gata s m las condus. Eu aud.

Florance Scovel Shinn ± JOCUL VIE II i CUM S -L JOCI NEGA II i AFIRMA II Pagina 53 of 54 .

i sunt foarte bine platit.Pentru Lucru Am mult de lucru L-am primit în mod Divin Eu lucrez cat pot mai bine. liber! . Pentru a fi liber de orice sclavie Arunc povara mea pe umerii lui Hristos care este în mine i avansez.