Secolul 20 Intre Democratie Si Totalitarism

secolul 20 intre democratie si totalitarism un om politic italian afirma la sfarsitul primului razboi mondial ca democratia a izbandit in intreaga lume

,insa se insela intrucat in 1917 pe ruinele fostului imperiu tarist s-a instaurat regimul sovietic,regim totalitar.in anii ce vor urm a in perioada interbelica,regimuri fasciste se vor adauga regimului bolsevic,iar dupa sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial totalitarismul sovietic in mai multe state din europa,asia si america latina.in consecinta,una din caracterist icile principale ale secolului 20 este infruntarea dintre democratie si totalita rism. democratia a ramas insa optiunea statelor invingatoare din primul razboi mondial ,anglia,franta,statelor neutre fata de marea conflagratie,adica statele nordice( norvegia,suedia,danemarca),si statele nationale formate in urma caderii imperiil or multinationale din centrul si estul europei(tarist,austro-ungar si german),ad ica finlanda,polonia,iugoslavia,romania mare,cehoslovacia.cele din urma au adera t la un regim democrat,bazat pe separatia puterilor in stat,votul universal,larg i drepturi si libertati cetatenesti,contractul social dintre putere si popor ins cris in constitutie.chiar si invinsa conflagratiei,germania a experimentat regim ul democrat prin adoptarea din 1919 a constitutiei de la weimar.atat germania ca t si alte state europene au suferit dupa razboi,de probleme grave economice,ampl e miscari sociale,crize politice cauzate de victoria sovieticilor in rusia si in cercarea unor forte de a prelua acest model.admiratorii revolutie bolsevice,din ce in ce mai numerosi si in europa de vest determina scindarea partidelor social iste sau social democrate si nasterea celor comuniste.marea criza economica din perioada 1929 1933,pune in dificultate democratiile occidentale,ce sufera de put ernice probleme economice si sociale.in timp ce in unele state democratia a supr avietuit,in altele precum germania,spania,portugalia si grecia se instaureaza re gimuri fasciste.totalitarismul isi are originile in vechiul regim de tip autorit ar dar si in primul razboi mondial,avand in vedere caracterul de razboi total,li bertatile individuale fiind limitate printr-un accentuat control al statului.reg imului sovietic din 1917,i s-a adaugat si regimul fascist din italia instaurat i n 1922,cel din germania instaurat in 1933,iar in cel de-al doilea razboi mondial ,regimurile fasciste se instaureaza si in romania,ungaria si slovacia.miscarile politice fasciste au aparut in primul rand in statele invinse din primul razboi mondial:germania in 1919,ungaria si bulgaria in 1923,ori nemultumite ca italia(1 919) de beneficiile teritoriale si politice obtinute prin victorie.miscari polit ice fasciste au luat loc si in romania in 1927.organizatii de caracter fascist a u aparut in tari precum romania,ungaria,italia,spania,germania,portugalia,franta etc.ele se caracterizau printr-un nationalism agresiv,erau profund antiliberale ,iar majoritatea dintre ele-partidul apararii rosei din ungaria,partidul nationa l socialist din germania,legiunea arhanghelului mihail din romania,erau antisemi te.aplicarea violentei in public si atentatul politic au fost practicate de toat e miscarile fasciste.ideologiile extremiste promovate de regimurile totalitare e rau:ideologia marxist leninista din rusia,fascismul in italia si national social ismul sau nazismul din germania,fundamentat de adolf hitler in lucrarea sa(mein kampf).desi aveau practici politice comune,comunismul si fascismul s-au declarat adversare convinse,ambele miscari afisand o puternica opozitie fata de democrat ie,de pluralism si fata de libertati si drepturile cetatenesti.toate regimurile totalitare au suprimat aceste drepturi si libertati cetatenesti,instaurand polit ica partidului unic(national socialist al muncitorilor din germania,sovietic din rusia si fascist in italia),are impus cultul personalitatii(hitler,stalin,musso lini) si au terorizat si eliminat orice adversar politic real sau potential.fiec are regim totalitar si-a perfectionat instrumentele de manipulare si represiune asupra societatii-nkvd,kbg,ceka in rusia si gestapo in germania,in italia militi a...,toate regimurile totalitare au folosit propaganda avand ca obiectiv indoctr inarea politica a intregii societati.desi regimurile fasciste au disparut dupa c el de-al doilea razboi mondial,regimul sovietic continua sa se raspandeasca si i n alte state(polonia,cehoslovacia,romania,ungaria,bulgaria,iugoslavia,albania si republica democrata germana) prin intermediul direct sau indirect al urss-ului. pentru a putea izbandi in fata totalitarismului de ordin fascist,liderii statelo r democratice din intreaga lume au facut un compromis istoric,aliindu-se cu uniu

nea sovietica,insa de indata ce pericolul comun a disparut aceasta alianta de co njunctura a luat sfarsit,conturandu-se astfel o lume bipolara,caracterizata prin existenta a doua viziuni politice:cea democrata si cea comunista. regimurile democratice au continuat in perioada postbelica sa-si fundamenteze de mersul politic si constructia economica si sociala pe baza statului de drept.loc ul liberalismului in declin a fost luat de ideologiile populare si crestin democ rate.unele state democrate au permis functionarea partidelor socialiste sau soci al democrate cum ar fi franta,germania,suedia s.a si chiar comuniste cum ar fi i talia,grecia,franta spania.in perioada postbelica au aparut si s-au dezvoltat mi scari politice ecologiste sau organizatii ale societatii,dovada a existentei plu ralismului.camerele parlamentului alese prin vot universal prezinta un rol esent ial in politica:camera comunelor in anglia,camera deputatilor in italia,bundesta gul in germania si altele.valorile propagate de lumea occidentala(democratia,eco nomia de piata) i-au determinat prosperitatea economica,si prin contrast au repr ezentat o atractie pentru locuitorii statelor de dincolo de "cortina de fier". pe langa sutele de kilometri de sarma ghimpata si frontierele militarizate,simb olul totalitarismului comunist a fost reprezentat de zidul berlinului,ridicat in 1961 de catre autoritatile est germane,la ordinele conducatorului sovietic hrus ciov,pentru a impiedica cetatenii sa traverseze de partea vestica.ample miscari antisovietice au avut loc incepand cu 1953 fiind insa inabusite,au luat loc in r dg in 1953,in polonia(1956),ungaria(1956) si cehoslovacia in 1968.miscarea de re formare a sistemului comunist ce a avut loc in 1968 in cehoslovacia numita "prim avara de la praga",a fost inabusita de trupele statelor implicate in tratatul de la varsovia.romania,desi stat comunist,refuza sa participe la aceasta intervent ie militara.falimentul regimurilor comuniste a fost cauzat si grabit de esecul e conomic al sistemului supercentralizat si dirijat,caderea comunismului a fost gr abita si de aventura militara a uniunii sovietice in afganistan(1979-1988),de in fiintarea sindicatului polonez liber "solidaritatea",de catre lech wallesa,si de asemenea a fost grabita si de venirea la puterea a liderului sovietic mihail go rbaciov.tentativele sale de reformare a sistemului comunist au esuat,si au grabi t colapsul regimului sovietic.in unele tari precum polonia si ungaria,fortele de opozitie recent recunoscute incearca in 1989 un proces de negociere cu partidel e comuniste aflate la putere,in vederea tranzitiei spre democratie.in unele stat e precum cehoslovacia si rdg,inlaturarea conducatorilor comunisti s-a infaptuit in urma unor mari manifestatii de strada,care au avut loc in 1989.romania a fost singura tara in care s-a varsat sange pentru inlaturarea regimului totalitar in 1989.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful