ŠRI SVAMI ŠIVANANDA


GURU-BHAKTI JOGA

TrikonA
Novi Sad

Naslov originala: Guru-bhakti yoga by Sri Swami Sivananda Prevod: Alisa Tabori Izdavač: TrikonA, Novi Sad © Copyright prevoda: Alisa Tabori Korektura: Milivoje Vučković Priprema: Alisa Tabori, Milivoje Vučković Umnožava: AntikA, Novi Beograd Tiraž: 100 ISBN -

Iz njegovih knjiga vi ćete dobiti ne samo korist od njegove mudrosti i znanja. Šri Gurudev-ove sjajne izjave o potrebi za Guru-om vode aspiranta duž staze do relizacije Boga. Šri Svami Šivanandađi ima jedinstven stil – jednostavan. uzdižući čitaoca do novih visina i razumevanja. rasute su širom brojnih njegovih dela. Šri Svami Satčidanandađi (lični sekretar Šri Svami Šivanandađi Maharađ-a. već isto tako moć njegove spiritualne snage.GURU-BHAKTI YOGA  Beleška izdavača  Njegova Svetost Šri Sivanandađi Maharađ nije napisao priručnik kao takav. i predanosti koju aspirant treba da ima prema svom Guru-u. osetio je poticaj da sastavi Šri Svamiđi-jeve . Njegove knjige nisu dosadne rasprave o Jogi i filozofiji. Knjige koje je napisao su izlivi mudrosti iz njegove sopstvene realizacije Istine. pre su njegov entuzijazam i želja da pomogne svima vidljivi na svakoj stranici. neposredan i neodoljiv. Taj veliki učenik Šri Gurudev-a. praktičnih i esoterijskih stvari koje pripadaju Jogi.

požudom i ljubomorom. koji je pod kontrolom želja i očekivanja i koji je lišen zadovoljstva. ljutnjom. Mudrost i znanje o Sopstvu (Brama-Đnana) nikad ne sviće u umu koji je ispunjen sa pohlepom.‘izreke’ o Guru-u i Guru Bhakti Jogi u jednu knjigu. DRUŠTVO BOŽANSKOG ŽIVOTA  1. večnog blaženstva i vrhovnog mira. Mudrost sviće samo u čistom i mirnom umu. Neka vas Šri Gurudev-ova milost vodi do najvišeg kraljevstva besmrtnosti. XI 1942. Šivananda . Guru Bhakti Joga je rezultat. Dragi Vivek. Stoga pročisti svoj um i razvijaj smirenost.

Onda ćete . jer čini da se Bog pojavi ovde pred vama od mesa i krvi i korača sa vama u samom vašem životu. ponosa i egoizma. Njemu će pripasti najodabraniji plodovi savršenstva u Karmi.SLAVA GURU-BHAKTI JOGE  Baš kao što je Kirtan-Sadhana sačinjena posebno za Kali-Juga Sadhanu. Blagoslovljen je zaista čovek koji se ozbiljno bavi ovom Jogu. Njena delatnost je neiscrpna. za brzu viziju-Boga. ova jedinstvena Guru Bhakti-Joga je posebno bez premca. Najopasniji. Oni postaju sasvim bez moći i više ne nanose bol srećnoj duši koja prožima sebe duhom Guru Bhakti-Joge. Dhjani i Đnani. isto tako. da bi se uništila Avidja i Ahankara. Ova Joga je je prvenstveno za ovo doba. Baš kao što određene smrtonosne klice mogu biti uništene samo pomoću određenog specifičnog hemijskog sredstva za uništavanje klica. Nužan uslov za bavljenje ovom Jogom je jednostavan trio. Guru-Bhakti Joga je najsigurnija i najbolja Sadhana za uništavanje oholosti i razrešavanja žestokog ega. Njena snaga je ogromna. iskrenost. Ne budite nesigurni i neodlučni. Budite iskreni u vašoj težnji za savršenstvom. podjednako tako ovde imate savremenu Jogu koja najviše odgovara ovom dobu sumnje i skepticizma. vera i poslušnost. To je Guru-Bhakti Joga. Ova Joga je čudesna. ‘Maja-klica’ i ‘ego-klica’. jer će on biti krunisan uspehom u svim drugim Jogama. Težak Rađasik ego je prepredeni neprijatelj Sadhake. Bhakti.

Budite revnosni u ovakvom činjenju i usvojite moju reč: dostići ćete savršenstvo. da vam se približi senka sumnje. Stoga bezuslovno poslušajte njegovu reč. Doslovno sledite njegovo učenje. -Šivananda . onda znate da je ono što vas on poučava zaista za vaše najviše dobro.imati savršenu veru u onog koga ste prihvatili kao svog Guru-a. Kada ste jednom utemeljili apsolutnu veru u njega. Nemojte dozvoliti čak ni toliko. odlučno vas uveravam.

Bićete na gubitku. nećete znati šta treba da činite. Podjednako tako. Jedan Guru će vam reći: “Radi đapu Soham. Maharani Svarnalata. Sedite pred duhovnog učitelja ili nekog Mahatmu mirno i meditirajte. Šivananda 1. V 1942. Neka duša govori duši. Nećete postići ništa. Iskusićete neiskazan mir i uzbuđenje od radosti u svom srcu.” Drugi će vam . XII 1942.POSLANICE O GURU-BHAKTI  1. Od dva lekara dobijate konsultaciju. Od lekara dobijate recept. Imaćete dobra spiritualna iskustva. Blagoslovljeni aspiranti. Ne raspravljajte. Sve vaše sumnje biće vam objašnjene same od sebe. Postanite istinski Jogi. Od tri lekara dobijate sopstvenu kremaciju. Ovo je pravi put za postizanje cilja života. bićete zbunjeni. ako imate nekoliko Guru-a.

” Dakle napustite pogrešnu misao da će vam vaš Guru dati Samadhi i Mukti. On mu nije rekao: “Ja ću ti sada dati Mukti. Šivananda 1. Rama Tirtha.” Bićete u nedoumici. Gospod Krišna je tražio od Arđune da usavršava Vairagju i da vrši Abhjasu.” A treći Guru će vam reći: “Slušaj zvuke Anahate. Gospod Budha. svi su vršili Sadhanu. Gospod Hrist. V 1943.reći: “Radi đapu Sri Ram. Realizacija ne može da vam dođe kao čudo učinjeno od strane vašeg Guru-a. Voljeni Mahadeve. Trudite se. očistite se. . meditirajte i realizujte. Prionite se uz jednog Guru-a i sledite njegove instrukcije.

Dakle. već proces njegove manifestacije u odnosnoj individui. i ne dozvoljava nikakav proces. Međutim. ono što se misli pod rastom znanja nije postojanje ove transcedentne svesnosti. Ovaj odnos dolazi zajedno sa subjektivnim i objektivnim procesima u univerzumu. . Porast znanja u individui je tajanstven proces. jednog koji deluje kao subjekat i drugog kao objekat. Bez sumnje. Svaki događaj je mešavina dva događaja ili stanja. ova manifestacija VI znanja je stvarna refleksija Transcendentalne Svesti kroz um. 1 2 O biću. a najviše znanje se nazva SvarupaĐnana. Vriti-Đnana stoga ne može da se pojavi bez odnosa subjekta prema objektu. dubina i obuhvatnost. znanje po svojoj suštinskoj prirodi je univerzalno. Inače podizanje znanja u Đivi je relativan čin izraza ove Svarupe-Đnane kroz Vriti Manasa. kakav god da je stepen njenog intenziteta. Vriti-Đnana je isto što i psihološka svest. koji rezultira kroz takvo međusobno delovanje. znanje o bistvu1 kao takvom. Svi procesi su kretanja prouzrokovana međusobnim delovanjem spoljašnjeg podsticaja i unutrašnjeg stanja. To je proces. a ne bivanje. Spatio-temporal. Spiritualni aspirant može biti razmatran sa njegove tačke gledišta subjektivnog bića u kojem se spiritualno znanje manifestuje u stepenima. o postojanju.UVOD  Znanje je odnos subjekta i objekta. Ana Vriti-Đnana je svakako prostorno-vremenski2 uslov svesti.

Razlika u stepenu transparentnosti ili jasnoće uma odgovorna je za razliku koju mi opažamo u stepenu intenziteta manifestacije znanja. a da izvesni spoljašnji Guru nije neophodan. Nikakva interakcija. zahteva spoljašnje posredovanje. Učenik i Guru su dva komplamentarna bića ili delići univerzalnog procesa koji deluju jedan na drugi na recipročan način. koledži i univerziteti. Čak i oni. Da. iznutra. ne bi u svetu bile potrebne škole. Da se znanje može pojaviti samo od sebe. U ovom univerzumu subjekt i objekt stoje na istom nivou stvarnosti. čiji stepen stvarnosti je dokazan mogućnošću uzajamne interakcije 3 Transparentnost. nije univerzalno pruhvaćeno načelo. ne može da se dogodi bilo gde. napor sa strane učenika ili sudenta. Ne može da postoji takvo znanje-interakcija. bilo koje vrste. to je isto onoliko važno koliko potreba za instrukcijama od strane učitelja. . u bilo kojoj oblasti znanja. da bi se dogodio. Ako bi znanje moglo proridno da napreduje u svakom. nije ni na koji način mali činilac u otkrivanju znanja. Istorija je pokazala da je vaspitačkom procesu veoma potrebna snažna aktivnost učitelja. aspirant je u potrebi za Guruom da bi se omogućila manifestacija znanja unutar njega. Pošto svaki događaj. pomoću samo-analize. koji pokušaju da predlože ovu obmanjujuću teoriju o samo-sposobnosti indiviue. Činioci koji prouzrokuju napredovanje znanja u učeniku su sposobnost prijemčivosti učenika i snaga svesti Guru-a.koji postepeno povećava svoju prozirnost3 pomoću procesa samo-discipline i koncentracije. su osobe koje su bile uvežbavane od strane učitelja. bez ma kakve pomoći. Ovo stanje treba da se ostvari kada se dogodi ma koji događaj u ovom univerzumu. ako psihičko stanje učenika nije dobro pripremljeno i učinjeno spremnim da se podudari s prirodom pristupa svesti Guru-a u njega. dok dve komplamentarne faze univerzalnog procesa ne stanu zajedno. koji može da dela nezavisno od učitelja.

konsultujući našu svest. Ne postoji međusobno delovanje između snaga na različitim stepenima svesti.» Treba da se zapamti da svest neće pomoći osobi u dostizanju ispravnog razumevanja. Na čovekovo rasuđivanje i intelektualna uverenja strašno su uticali njegov podsvesni i nesvesni um. deluje samo kao oruđe u rukama zatrpanih nagona i želja. dok ona nije dosegla vrhunac čistoće i bezželjenosti.kod dvoje. stremljenjima. Animalna svest ne može da upravlja osobu a duhovnom znanju. Sklonost čovekovog uma je da se kreće u ovom pravcu čula i ega. porezniku i kralju nije isti. strastima i društvu u kome se nalazi. izvodeći pročišćavanje uma učenika kroz direktno posredovanje više svesti. istraživala radi sebe i došla do zaključka da je telo krajnje sopstvo. Ovaj proces delanja Guru-ove svesti nazvan je Šakti-Sanćara (Shakti-Sanchara) ili silazak kretanja moći Guru-a u učeniku. a ne . emocije i grube želje. navikama. Svest divljaka govori sasvim različitim jezikom od svesti kod civilizovanog Evropljanina. istinu i laž. uzimala vođstvo iz svoje svesti. Treba zapamtiti da je VII ljudska svest zapletena u animalne nagone. Postoji deset različitih svesti kod deset različitih ljudi nastalih u deset različitih uslova. Svest indiviue govori u skladu sa njegovim sklonostima. Postoje ljudi koji iznalaze grešku i kažu: «Mi smo spoznali dobro i zlo. Svest Afričkog crnca govori na sasvim različit način od onog na koji to čini svest etički razvijenog Jogija iz Indije. Osećaj dužnosti ukorenjen u činovniku. u nameri da prouzrokuje potrebnu transformaciju u umu potonjeg. Viroćana (Virochana) je mislila za samu sebe. vozaču. nagonima. ispravno i pogrešno. Intelekt. Nema potrebe za spoljašnjim Guruom. Postoje slučajevi gde su Guru-i čak i izvršili Sadhanu radi evolucije učenika. čistaču ulica. u većini slučajeva. Nečista svest ne može da da ispravan savet. premda je u slučaju delanja Guru-a moguće da on može usredsrediti svoju višu svest kroz medijum nižeg stepena na kojem je učenik postavljen. obrazovanju.

Postoji osećaj među nekim ljudima na Zapadu da je 'zavisnost' učenika od Guru-a psihološko robovanje. Međutim. na primer. a čak i Bog. Međutim. Učenje u pogledu razmišljanja za sebe i poricanja potrebe za Guru-om. On takođe nije tražio obožavanje bilo kog Boga. rezultat je bio da je on bio obožavan kao veliki Guru. da odnos učenika prema Guru-u nije psihološka zavisnost. duboku odanost i obožavanje kao veliki učitelji.ka višem znanju. u vezi sa ovim. a ne da prihvate bilo šta samo zbog autoriteta njegove reči. već predaja ličnosti višoj svesti na staranje. prirodno podrazumeva prihvatanje. koja uključuje i prevazilazi ograničenu individualnu svest učenika. tražio od svojih učenika da misle za sebe razumno i uvere se lično u pogledu valjanosti učenja koje je on propovedao. koje prema teoriji psiho-analize treba da bude prevladano. zaboravljaju očitu činjenicu da su oni sami preuzeli ulogu Guru-a prema onima koje podučavaju tom učenju. a kao i obično oni su navikli da funkcionišu u skladu sa zakonima pojava sveta i objektima čula. treba da bude primećeno. Prirodno je da ljudsko iskustvo bude pod uticajem procesa interakcije subjekt-objekt. Potpuna predaja ličnosti Guru-a. od njih ne može biti očekivano da spontano vode čoveka do viših područja duhovnog znanja. Oni počinju da traže poštovanje. Oni koji podučavaju teoriju da Guru nije neophodan i da svaki čovek treba da sledi sopstveni razum i svest. koja je bliska psihoanalizi. Mi znamo kako je Buda (Budha). osobe koja podučava kao Guru. Dalje. izbegava takve zamke na putu Sadhane i sigurno vodi aspiranta do svetla koje sija izvan tame Samsare. Ustanovljeno je da potreba za Guru-om ne može biti prevaziđena ni u kakvom životnom položaju. koji je obdaren sa najvišim ostvarenjem. od strane učenja. Ljudski razum i ljudska svest delaju na način na koji su uvežbani. učenikova zavisnost od Guru-a uzima oblik ličnog . premda uče da ne postoji potreba za učiteljem. žudnjama i ambicijama ega.

već kao predstavljanje više duhovne stvarnosti. i njegovo konačno dostizanje najvišeg Božanstva. ali na kraju on postaje istinska predaja individualnog univerzalnom. Kada je Jađnavalkja stekao novo znanje od BogaSunca. Istina je da se Jađnavalkja odvojio od Vaišampajane. Pacijentova zavisnost od psiho analitičara je. mogućnost čovekovog vođenja nezavisnog duhovnog života. a pacijent postaje slobodan i nezavisan kao i ranije. Kada je zadatak završen. odnos iz kojeg će se pacijent sam otrgnuti. naravno. on je bio spreman da ga saopšti drugim učenicima svog prethodnog Guru-a na zahtev potonjeg koji je rekao da je kasnije bio veoma zadovoljan zbog strašne snage. čak i u drevnim vremenima. Guru je uzet ne kao telo. Međutim. odnos učenika prema Guru-u ne preuzima oblik nepoželjne zavisnosti. Ovo je. nakon što mu vrati sve znanje koje mu je preneo. jer je ova zavisnost prouzrokovana privremeno radi postizanja oslobađanja napetosti u umu pacijenta. Stoga je zavisnost učenika od Guru-a. bez sumnje. nepovezanog sa bilo kakvim drugim Guru-om.odnosa samo na početku. Guru postaje simbol Večnog. Umesto osećanja da nema potrebe za VIII Guru-om i da čovek može da nastavi sam nezavisno duž duhovnog puta. Suncu-Bogu lično. on je pribegao višem Guru-u. To je zavisnost od univerzalnog sasvim i potpuno. težnje i . stvorilo u Jađnavalkji nepoverenje prema svim ljudskim Guru-ima. koji može da dokaže ili ilustruje nepoželjnost posvećivanja sebe Guru-u. ali to nije bilo zato što on nije bio odan svom Guru-u. Ne postoji dokaz u ponašanju Jađnavalkje. niti na kraju. postepen proces samo-pročišćenja sa strane učenika. zavisnost se slama i prevazilazi. ili čak ni kao ličnost. kao indikaciju. ali on nije napustio svoje traganje za Guru-om. niti na početku. Postoje neki koji često navode primer Jađnavalkjinog (Yajnavalkya's) odvajana od njegovog Guru-a Vaišampajane (Vaishampayana). već zato što se Guru razbesneo na njega i tražio da napusti njegov Ašram (Ashram). do samim sobom.

Sve što mi mislimo. Kada se proces univerzalne evolucije odvojio od naše individualne svesti. Univerzum je telo Boga. ona je nazvana procesom Joge. Može isto tako da se kaže da je sažimanje celog plana kosmičkog procesa u ljudskoj svesti. Međutim. prema kojem svaki aspirant treba konačno da napreduje. Joga je zaista kosmička evolucija razmatrana ljudskom svešću u njenom vlastitom Sopstvu i sa kojom se identifikuje svoje sopstveno biće. i u načinu na koji čovek predaje sebe Guru-u. obuhvatajući unutar sebe procese cele skale iskustva. Kada je ovo učinjeno. čini se da vuče sve individue sa sobom pomoću sile.hrabrosti koju je Jađnavalkja pokazao u udobrovoljavanju Bogu-Suncu. a ljudska težnja postaje nerazdvojna od Božanske Volje i razvoja univerzuma. poznat pod imenom mehaničke evolucije koja. zahtevane u našoj evoluciji prema Najvišem Bivstvu. i asimilovana je u čovekovu svest. Postoje različiti stupnjeviu razvoju koncepta Guru-a. kada ova evolucija ima udeo i postane deo čovekove svesti. . predaja individualnog Božjoj volji ili zakonu Najvišeg postaje tako potpuna da svi prividni konflikti koji se čine da postoje između delovanja Prirode i čovekove ambicije nestaju zajedno. i jedan od koraka koji vode do konačnog upijanja individualnog u Univerzalno. unutrašnjeg kao i spoljašnjeg. Najviši Guru je Bog sam koji sebe otkriva u mnogobrojnim oblicima kroz prirodu. osećamo ili razumemo je sredstvo za postizanje neophodne transformacije u nama. Univerzum u kojem mi živimo je veliki učitelj života. i on deluje na veoma tajnovit način. Svaki događaj koji se pojavi pred našim očima predstavlja se pred nama kao važna lekcija sa dubokim značenjem u sebi. i nad kojom izgleda ni jedna indiviua nema nikakvu kontrolu. Ovo je najviši koncept Guru-a. subjektivnog kao i objektivnog. samo ako bi bili dovoljno svesni za način na koji priroda deluje. Prihvatanje ličnog Guru-a je priprema za.

pokazati božanski put. Služi ga sa svom Bhavom. nakvasi sa Bhakti. Guru je Šiva. Guru je pravi prijatelj. Služenje Guru-a je veliki pročistač. Guru je otac. On će te podučiti Brama Vidji. ni na jednom stupnju duhovne Sadhane potreba za Guru-om ne sme biti propuštena. GURU GITA  Pozdrav. duboka odanost.Međutim. klanjanje Guru-u. Guru je majka. Guru je Brama. jer je Guru ime u vezi sa različitim stupnjevima u kojima se Apsolut manifestuje u odnosu na aspiranta. koji nastoji da ga realizuje u svom Sopstvu. Guru je Višnu. NEKTAR MUDROSTI .

15. 10. Sa svetom budite taktični. istrajnost i životna volja su neophodni za dostizanje cilja. Vršite ona dela za koja je u Sastrama rečeno da su ispravna. Uvek vršite čestita dela. 5. vrlina i greh su samo u umu. Istražujte ‘ko sam ja?’ i realizacujte Sopstvo. Ne govorite mnogo pred velikim dušama. ne izmišljajte niti izvrćite. 9. 17. Čistoća hrane vodi do čistoće uma. zadovoljstvo i bol. . Prilagodljivi. Guru je neophodan da vam pokaže put ka miru. 14. Sklopite prijateljstvo sa nekim nakon njegovog veoma pažljivog izučavanja. 11. Ne činite ni jedno delo štetno po ma koga. 6. Ne preuveličavajte. 1. Strpljenje. 19. kada govorite. 8. 20. 7. Kada je um pročišćen uklanjanjem šest strasti. Razvijate milosrđe i kosmičku ljubav. 13.4 12. Sećajte se Boga sve vreme. 2. Dobro i loše. Napustite loše društvo. 4. Svami Šivananda 4 Misli se na rasprave. Podelite ono što imate sa drugima. (on) postaje vaš Guru. Izbegavajte nepotrebne diskusije. Ne sklapajte prijateljstvo sa detinjastim osobama. 18. 3. Slušajte mudre reči velikih duša i sledite ih. prijatelj i neprijatelj. 16.

Mani i Dhani u slučaju Satguru-ove božanske misije. postiže se kroz praksu Guru-Bhakti-Joge. 7. (b) apsolutna vera u misli.I Poglavlje GURU-BHAKTI JOGA  Grane Guru-Bhakti-Joge 1. samo-realizacija. reči i delovanja Satguru-a. (d) savršena poslušnost u sprovođenju Guru-ovih zapovesti. Najviši cilj života. (g) samo-predaja ili posvećivanje Tani. . Samo onaj ko razume sistem filozofije Guru-Bhakti-Joge može se bezuslovno predati svom Guru-u. tj. Aspirantu nije moguće da pristupi spiritualnoj stazi koja vodi do jedinstva s Bogom. (c) vršenje Saštanga Namaskara sa skromnošću i ponavljajući Guru-ovo ime. 4. (h) meditacija na Satguru-ova sveta stopala radi postizanja njegove dobrostive milosti i slušanje njegovog svetog Upadeš-a i iskreno praktikovanje toga. 3. Osam važnih delova Guru-Bhakti-Joge su. 2. 6. (e) vršenje ličnog služenja Satguru-a bez očekivanja plodova. A sada odmah (sledi) izlaganje Guru-Bhakti-Joge. 5. (f) svakodnevno obožavanje Satguru-ovih lotosovihstopala sa Bhav i predanošću. Guru-Bhakti-Joga je Joga sama po sebi. (a) prava postojana težnja za praktikovanjem Guru-Bhakti-Joge. Guru-Bhakti-Joga je potpuna samo-predaja Satguru-u. ukoliko ne praktikuje Guru-BhaktiJogu.

15. Joga Guru-Bhaktia je zbilja sigurna Joga. Praksa Guru-Bhakti Joge daje mir i postojanost umu. koja se može praktikovati bez ikakvog straha. 11. Cilj Guru-Bhakti Joge 10. Posvetite svoj život veličanstvenim stopalima Satguru-a. Suština Guru-Bhakti-Joge leži u savršenoj poslušnosti u izvršavanju Guru-ovih naredbi i sprovođenju njegovih učenja u život. pomoću praktikovanja Guru-Bhakti Joge. Guru-bhakti Joga je glavni ključ za otvaranje kraljevstva rajskog blaženstva. 9. i da učini da on realizuje svoju apsolutno nezavisnu prirodu. Onaj ko praktikuje Guru-Bhakti Jogu može da poništi egoizam bez ikakve teškoće. Postanite prašina na božanskim stopalima Satguru-a. Samo-predaja svetim stopalima Satguru-a je sama osnova Guru-Bhakti Joge.8. i može veoma lako da izbriše močvaru Samsare. Principi Guru-Bhakti Joge 16. Guru-Bhakti-Joga daruje besmrtnost i večno blaženstvo onome ko je praktikuje iskreno i redovno. Poklonite se životo-spasonosnim stopalima Satguru-a. Cilj života se postiže dobrostivom milošću Satguru-a. Ovo je tajna Guru-Bhakti Joge. Sa skromnošću pristupite divnim Satguru-ovim stopalima. Nađite utočište pod lotosovim stopalima Satguru-a. Obožavajte sveta stopala Satguru-a. 13. Cilj Guru-Bhakti Joge je da oslobodi čoveka od robovanja materiji i okova Prakritia. . 17. 12. 14. kroz potpunu predanavanje Guruu.

Krem Guru-Bhakti Joge je apsolutna (slepa) vera u misli. Vera u Guru-a je prva prečka na lestvama Guru-Bhakti Joge. 21. reči i delovanja Brama Ništha Guru-a koji je dobro upućen u svete tekstove. . Sve što se traži od vas je iskren i ozbiljan trud na putu Guru-Bhakti Joge. 20. Predanost Guru-u je najvažniji činilac u praksi Guru-Bhakti Joge.18. 19.

Raman 18) Osnovi indijske astrologije .Elizabeth Hejč 23) Srimad Bhagavad Gita 24) Upanišade 25) Zen Tantra .Jogananda 3) Duhovna ekstaza – Jogananda 4) Suština samospoznaje – Jogananda 5) Večno traganje – Jogananda 6) Svet je samo san – Jogananda 7) Meditacija – Vivekananda 8) Praktična vedanta .Svami Vivekananda 9) Nadahnute besede . Kannan 19) Prodor u slobodu – Krišnamurti 20) Pokraj nogu učitelja – Krišmanurti 21) Reinkarnacija .Svami Vivekananda 10) Razgovori sa Ramanom I tom 11) Razgovori sa Ramanom II tom 12) Leonard Orr – Kobrin dah 13) Sankhya sutre – Kapila 14) Sankhya karika – Išvarakrišna 15) Drevna vedska astrologija – Parašara 16) Karma mimansa – Đaimini 17) Muhurtha .com Novi Sad 061/11-36-11-8 1) Autobiografija jednog jogija – Jogananda 2) Susreti s učiteljem . V.Izdavačka agencija TrikonA trikonanovisad@gmail.S.B.Đuzepe Tuci 30) Smrt kao ekstaza života .Houzen Suzuki 26) Život posle smrti .Jogi Ramačaraka 27) Vaznost Gurua 28) Aštavakra gita 29) Rati lila .Ani Besant 22) Seksualna energija i yoga .Valmiki Devara .

51) Hrist iz Indije – Nirmalanda Giri 52) Religija ljubavi – Svami Vivekananda 53) Posvecenje Šiva linge 54) Moj učitelj i druge nadahnute besede – Vivekananda 55) Ramakrišnino jevanđelje 56) Advaita vedanta – Sri Atmananda Krišna 57) Yoga.Kumarsvamiđi 47) Om joga – Šri Nirmalanda Giri 48) Jivanmukti viveka . knjiga 1 .Ošo Radžneš 63) Guru bhakti yoga .Jogi Bhađan 45) Asane sreće . alfa i omega.Svami Sivananda 65) Radža joga .Vedanta u 15 knjiga 40) Tajanstvena kundalini .Ošo Radžneš 58) Yoga.31) Kama kala . alfa i omega.Šriram A. alfa i omega.Svami.Šri Juktešvar 33) Gaudapada karika 34) Srž vedante – Vedanta sara.Henry Cornelius Agripa 42) Hieroglifska monada .Vidjarnja .Valmiki Devara 46) Dimenzije joge . knjiga 2 . knjiga 4 .Mulk Raj Anand 32) Sveta nauka .Svami Vivekananda 67) Bhakti joga .Ošo Radžneš 62) Yoga: alfa i omega.Svami Sivananda 64) Filozofija snova . knjiga 6 .Ošo Radžneš 60) Yoga.Dr. alfa i omega. knjiga 3 . Rele 41) O geomantiji .John Dee 43) Grob Kristijana Rozenkrojcera 44) Kundalini joga . 36) Neophodnost jutarnje kontemplacije – Ošo Radžneš 37) Neophodnost večernje kontemplacije – Ošo Radžneš 38) Izabrana dela . kundalini upanišada 35) Indijsko viđenje boga kao majke . Vasant G. knjiga 5 .Adi Šankara 39) Panćadaši .Svami Vivekananda ..Sri Vidjaranja 49) Manuov zakonik 50) Večnost zvuka i nauka o mantrama ..Ošo Radžneš 61) Yoga: alfa i omega.Ošo Radžneš 59) Yoga.

Rameš Čander 74) Ja sam to – Nisargadata 75) Tamo gde je svetlo – Jogananda 76) Prosvetljenje bez boga .Šri Svami Krišnananda 72) Skrivene misterije . Pasrich 87) Sadhana .68) Karma joga .Svami Vivekananda 69) Corpus hermeticum 70) Smaragdne tablice (Totha atlantiđanina) 71) Yoga sistem . C.Rameswar T & P.Swami Rama 77) Amenkamen 78) Vastu vidya – stanovanje po meri duše 80) Avatari – Ani Besant 81) Vivekaćudamani – Šri Šankara 82) Yoga sutre – Vivakananda 83) Susreti sa učiteljem – Jogananda 84) Putovanje duše 85) Budistička meditacija 86) Životopis Guru Deva .savršen put do realizacije – Ošo Radžneš 88) Yoga sutre .Hira Ratan Manek 96) Majstorove izreke – Jogananda 97) Oslobađanje od saznatog – Krišnamurti 98) U svetlu mudrosti – Swami Krišnananda 99) Jnana yoga (Đnana joga) – Svami Vivekananda 100) Glas slobode – Svami Vivekananda 111) Avdhuta gita – Dattatreya 112) Kriya yoga Lahirija Mahasaje .Ošo Rađžneš 73) Tantričke yoga tehnike i rituali . Patanjali (V verzija) 89) Tajna nauka o seksu .Šriran Šarma Ačarja 90) Zen koani – ceo svet je samo jedan cvet 91) Ljubav i bog – Maharishi Mahesh Yogi 92) Rozenkrojcerske misterije – Max Heindel 93) Transcendentalna meditacija – Roth 94) Yoga: alfa i omega 7 – Osho KNJIGE U PRIPREMI 95) Solarna yoga .

K. Ramanuđan 114) Dan za danom sa Ramanom 115) Biografija Lahirija Mahasaye  .113) Besede posvećene Šivi – A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful