You are on page 1of 54

KATALÓG

JA R – LETO
2020
Rok 2019
s Vydavateľstvom
SLOVART Foto: Nina Pacherová

Simon Mawer a Paolo Giordano


na Slovensku
Navštívili nás autori zo zahraničia: Simon Mawer
s titulom Sklenená izba ako hosť literarnyklub.sk na
festivale Pohoda a Paolo Giordano, ktorý besedoval
o knihe Požierači neba v kníhkupectve Martinus.

Foto: Martina Levásovská

Svetové ocenenie
za dizajn knihy
Dodo Dobrík, dizajnér mnohých našich
kníh, získal za obálku románu Tu som
prestížne svetové ocenenie D&AD Awards
Wood Pencil (drevenú ceruzku) v kategórii
dizajn kníh. Autorom románu je americký
spisovateľ Jonathan Safran Foer a vyšla
v roku 2018 v preklade Otta Havrilu.

Najlepšia ilustrovaná
kniha o filme
Ocenený bol aj filmový architekt Tomáš Berka za publikáciu
Veľká ilúzia, za ktorú získal cenu Najlepšia ilustrovaná kniha
o filme v rámci Frankfurter Buchmesse Film Awards 2019, medzi
nominovanými v kategórii boli aj takí skúsení filmári ako
Quentin Tarantino.
Obsah
Trojnásobný úspech v cene Anasfot litera
BELETRIA 2 – 15
Do finálovej desiatky najprestížnejšej literárnej súťaže na
YO U N G ADU LT B E L E T R I A 16 – 22
Slovensku Anasoft litera sa dostali až tri knihy z nášho vydava-
teľstva: Doktor Mráz od Denisy Fulmekovej, Tri smrtky sa plavia YO U N G ADU LT 23
od Vandy Rozenbergovej a román V panoramatickom kine od KN I H Y PR E DE T I 24 – 35
Juraja Kováčika.
Obsah
Trojnásobný úspech v cene Anasfot litera AU DI OKN I H Y 36 – 37
B EÚ
L I T E R AT L ERTARFA
I A KT U 38 – 39 2 – 15
Do finálovej desiatky najprestížnejšej literárnej súťaže na
U M E N IYOU A – 42 16 – 22
E N G A DU LT B E L E T R I40
Slovensku Anasoft litera sa dostali až tri knihy z nášho vydava-
teľstva: Doktor Mráz od Denisy Fulmekovej, Tri smrtky sa plavia DAR ČEYOU
KOVNÉGKN
A DU
I H YLT 43 – 44 23
od Vandy Rozenbergovej a román V panoramatickom kine od KNIHY KV ANGLICKOM
N I H Y PR E DE T I
JAZYKU 45 – 47 24 – 35
Juraja Kováčika. AU DI OKN I H YKNIHY
NAJOBĽÚBENEJŠIE 36 – 37
L I T E R AT Ú R A FA KT U
ZO SLOVARTU 48 38 – 39
UMENIE 40 – 42
DA R ČE KOV É K N I H Y 43 – 44
Symboly a skratky použité v katalógu
KNIHY V ANGLICKOM JAZYKU 45 – 47
kniha dostupná v elektronickej podobe
NAJOBĽÚBENEJŠIE KNIHY
kniha v českom jazyku
ZO SLOVARTU
vekové odporúčanie 48
Naše knihy v zahraničí významné ocenenie
O naše knihy je záujem aj v zahra- mv mäkká väzba
ničí. Práva na knižku Ema a ružová tv tvrdá väzbaa skratky použité v katalógu
Symboly
veľryba od Márie Lazárovej sme tvp tvrdá väzbaknihas prebalom
dostupná v elektronickej podobe
predali do ďalekého Taiwanu, tvš tvrdá väzbaknihasov českom
špirálou jazyku
Pištáčika Dušana Dušeka do flexi flexi väzba
vekové odporúčanie
Grécka.Naše knihy v zahraničí významné ocenenie
Dovoľte, aby sme vás upozornili, že niektoré pripravované
O naše knihy je záujem aj v zahra- knihy môžumv mäkkápláne
byť v edičnom väzba uvedené s neúplnou či
ničí. Práva na knižku Ema a ružová nepresnoutv tvrdá
technickou väzba Zmeny cien, termínov,
špecifikáciou.
názvov titulov i celého edičného plánu sú možné! Pri výbere
veľryba od Márie Lazárovej sme tvpvám tvrdá
a objednávaní väzbakaždý
radi poradíme s prebalom
pracovný deň

Besedy po celom predali do ďalekého Taiwanu, v čase od 9.00


tvš do 16. 00.
tvrdáV inom
väzbačasesopošpirálou
telefonickom alebo
e-mailovom dohovore. Kompletnú ponuku kníh, kalendárov
Pištáčika Dušana Dušeka do a diárov siflexi flexi väzba
Slovensku Grécka.
môžete prezrieť aj priamo v sídle vydavateľstva.
Knihy si môžete objednať aj prostredníctvom našej webovej
stránky. Fakturačné a platobné
Dovoľte, aby sme váspodmienky riešime
upozornili, že dohodou.
niektoré pripravované
S besedami sme začali 10. januára knihy môžu byť v edičnom pláne uvedené s neúplnou či
a skončili 8. decembra, počas roka Slovart – vydavateľstvo
nepresnou najlepších
technickou kníh Zmeny cien, termínov,
špecifikáciou.
názvov titulov i celého edičného plánu sú možné! Pri výbere
SlovartBooklab
sme ich mali vyše 120 v rôznych a objednávaní vám radi poradíme každý pracovný deň
booklabsk
kútoch Slovenska.
Besedy po celom Foto: Ján Belák v čase od 9.00 do 16. 00. V inom čase po telefonickom alebo
slovart_vyd
e-mailovom dohovore. Kompletnú ponuku kníh, kalendárov
Slovensku a diárov si môžete prezrieť aj priamo v sídle vydavateľstva.
Knihy si môžete objednať aj prostredníctvom našej webovej
Vydavateľstvo SLOVART,
stránky. Fakturačné spol. s r.o.
a platobné podmienky riešime dohodou.
S besedami sme začali 10. januára Bojnická 10, P. O. BOX 70
a skončili 8. decembra, počas roka 830 00 Bratislava
Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh
sme ich mali vyše 120 v rôznych
Nová edícia www.slovart.sk
SlovartBooklab
booklabsk
kútoch Slovenska. Začali sme novú edíciu českej Foto: Ján Belák
Objednávkyslovart_vyd
a svetovej klasiky, v ktorej v roku individuálne: objednavky@slovart.sk
2019 vyšlo 12 titulov. O originálny cudzojazyčné: books@slovart.sk
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.
dizajn obálok sa postarala kreatívna knižnice:Bojnická
kniznice@slovart.sk
10, P. O. BOX 70
dvojica Tomski a Polanski. Tel.: + 421 2 4920
830 1821 – 4
00 Bratislava
Nová edícia Fax: + 421 2 4920 1899
www.slovart.sk
Začali sme novú edíciu českej Fotografia na obálke: Anton Šmotlák
Objednávky
a svetovej klasiky, v ktorej v roku individuálne: objednavky@slovart.sk
2019 vyšlo 12 titulov. O originálny cudzojazyčné: books@slovart.sk
dizajn obálok sa postarala kreatívna knižnice: kniznice@slovart.sk
dvojica Tomski a Polanski. Tel.: + 421 2 4920 1821 – 4 1
Fax: + 421 2 4920 1899

Fotografia na obálke: Anton Šmotlák

1
BE L ETRI A

„Všetky civilizácie sa
považujú za nezraniteľné;
história nás varuje, že
žiadna z nich taká nie je.“ 13,95 € | 264 str. 12,95 € | 312 str.

– Robert Harris

12,95 € | 360 str. 12,95 € | 360 str.

12,95 € | 224 str. 12,95 € | 408 str.

Robert Harris
Druhý spánok
Píše sa rok 1468. Mladý kňaz Christopher Fairfax
prichádza na koni do odľahlej dediny v juhozápadnom
Anglicku, aby pochoval tamojšieho farára. Okolitá kraji-
na je posiata predmetmi z dávnych čias – mincami, čre-
pinami, ľudskými kosťami –, ktoré starý farár vyhľadával
a zbieral. Doplatil na svoju posadnutosť minulosťou
vlastným životom? Fairfax je odhodlaný odhaliť pravdu.
Nasledujúcich šesť dní otrasie všetkým, čo si doposiaľ
myslel o sebe, cirkvi aj o svete.

12,95 € | Preklad Otto Havrila | 145 × 230 mm | 232 str. |


tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4359-5

2
BELET R I A

Chcete sa báť? Severská


krimi je stávka na istotu.
Ma r i
Ju n gs t e dt

Nevidený

TOP
ri M i

Helene Flood Mari Jungstedt


Terapeutka Nevidený
„Pravdepodobne jeden z najlepších trilerov roka.“ Gotlandské skoré leto je v najkrajšom rozpuku, blížia sa
Stavanger Aftenblad prázdniny a turistická sezóna. Helena a Per usporiadajú
vo svojom letnom domčeku každoročný večierok, ktorý
Mladá psychologička Sara si nedávno otvorila súkromnú sa však končí žiarlivou hádkou. Helena sa neskôr vyberie
ambulanciu pre mladistvých, ktorú prevádzkuje nad na prechádzku a ráno ju nájdu na pláži zavraždenú. Krát-
garážou vo vlastnom dome. Obrovskú vilu zdedila so ko nato sa nájde mŕtvola druhej mladej ženy. Medzi
svojím ambicióznym a pracovne vyťaženým mužom, obyvateľmi ostrova a prichádzajúcimi letnými hosťami
architektom Sigurdom, a teraz ju spoločne prerábajú. sa šíri panika. Polícia vo Visby chce chytiť páchateľa ešte
No v práci sa jej nedarí podľa plánov a aj rekonštrukcia pred turistickou sezónou a prv ako vrah znova udrie.
domu postupuje pomaly. Jedného dňa jej Sigurd nechá
na záznamníku zvláštny odkaz a zmizne. V starom dome Nevidený je prvá časť úspešnej série švédskej autorky
sa začnú strácať predmety a neskôr sa objavia na pôvod- Mari Jungstedtovej o komisárovi Andersovi Knutasovi
ných miestach. Sara dokonca v noci počuje na povale a Karin Jacobssonovej, ktorí v gotlandskej idyle vyšetrujú
kroky... Alebo sa jej to len zdá? záhadné vraždy.

13,95 € | Preklad Ľubomíra Kuzmová | 130 × 210 mm | 336 str. | 13,95 € | Preklad Jana Melichárková | 130 × 210 mm |
tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4189-8 414 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4244-4

3
BE L ETRI A

Najlepšie detektívky sú slovenské.


Máte už všetky krimi romány
Dominika Dána? CHRONOLÓGIA KNIŽNEJ SÉRIE

Osemdesiate roky
Uzol (16.)
Básnik (18.)
Nežná fatamorgána (22.)

Deväťdesiate roky
List zo záhrobia (26.)
Mucha (10.)
Beštia (3.)
Mucholapka (11.)
Červený kapitán (6.)
Krv nie je voda (21.)
Smrť na druhom brehu (23.)
Korene zla (24.)
Cigaretka na dva ťahy (25.)
Popol všetkých zarovná (1.)
Nehanebné neviniatko (2.)
Na podpätkoch (14.)
Jednou nohou v hrobe (20.)
Cela číslo 17 (5.)
Žiješ iba dvakrát (13.)
Nevieš dňa, nevieš hodiny (29.)

Prvé desaťročie
Nevinným sa neodpúšťa (19.)
Sára (4.)
Hriech náš každodenný (7.)
Knieža Smrť (8.)
Studňa (12.)
Kožené srdce (15.)
Kráska a netvor (17.)
Noc temných klamstiev (9.)
Venuša zo zátoky (27.)
Pochovaní zaživa (28.)

4
BELET R I A

Gaiman
+ Pratchett
= majstrovský 13,95 € | 352 str.

fantasy román
14,95 € | 472 str.

Neil Gaiman 12,95 € | 240 str.

Terry Prachett
Neil Gaiman,
Terry Pratchett
Dobré znamenia 14,95 € | 400 str.

Koniec sveta sa nezadržateľne blíži. Zhromaž-


ďujú sa armády dobra a zla, z hlbín sa dvíha
Atlantída, z neba padajú žaby, naplno blčia
vášne. Zdá sa, že všetko ide presne podľa Božie-
ho plánu. Démon Crowley a anjel Azirafal už
dlho žijú na zemi medzi smrteľníkmi a celkom
si tu zvykli. Ak si chcú zachovať svoj pohodlný 11,95 € | 184 str.
životný štýl, neostáva im nič iné, len odvrátiť
hroziaci armagedon. Najprv však budú musieť
nájsť nezvestného Antikrista. Román Dobré
znamenia prvý raz vyšiel v roku 1990 a v roku
2019 sa dočkal filmového spracovania v podobe
rovnomenného seriálu.

16,95 € | Preklad Vladislav Gális | 145 × 230 mm |


cca 512 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4298-7

5
BE L ETRI A

„Sebavedomý, pestrý
a presvedčivý román plný
konfliktov, zrady a politických
manévrov.“ 14,95 € | 432 str.

– Publishers Weekly
ghghghghghghghgh
hghghghghghghghg 14,95 € | 552 str.
ghghghghghghghgh
hghghghghghghghg
ghghghghghghghgh
hghghghghghghghg
ghghghghghghghgh
Philippa
hghghghghghghghg
Gregory
14,95 € | 416 str.

ghghghghghghghgh
Philippa
Gregory

hghghghghghghghg
H3
Pani RieK
Rie
#

ghghghghghghghgh
hghghghghghghghg
ghghghghghghghgh
hghghghghghghghg
Philippa Gregory
Pani riek
Jacquetta Luxemburská, vojvodkyňa z Bedfordu a grófka z Rivers, rozpráva svoj
neobyčajný životný príbeh od stretnutia s Janou z Arcu, ktorú väznili na hrade jej
strýka, cez sobáš s vojvodom z Bedfordu, synom anglického kráľa Henricha IV.,
až po manželstvo s jej osudovou láskou Richardom Woodvillom, za ktorého sa
tajne vydala bez kráľovho zvolenia a mala s ním 14 detí vrátane budúcej kráľovnej
Alžbety Woodvillovej. Vďaka rodinným vzťahom Woodvillovci nadobúdajú na
kráľovskom dvore vplyvné postavenie aj moc a Jacquetta sa stáva hneď po kráľov-
nej druhou najvýznamnejšou ženou anglického dvora.

Nová séria o vojne ruží od obľúbenej autorky historických románov Katarína


Aragónska – večná princezná, Druhá Boleynová a Dedičstvo Boleynovcov.

14,95 € | Preklad Štefan Greňa | 145 × 230 mm | cca 512 str. |


tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4134-8

6
BELET R I A

12,95 € | 320 str. 6,95 € | 296 str.

6,95 € | 320 str. 6,95 € | 368 str.

Valerio Massimo Matteo Strukul


Manfredi Kacír Michelangelo
Odyseus. Návrat
Záverečný diel rozprávania Rím, jeseň 1542. Michelangelo má
o Odyseovi, najľudskejšom hr- 67 rokov a musí dokončiť náhrobok 11,95 € | 296 str. 11,95 € | 296 str.
dinovi starých gréckych mýtov. pápeža Júliusa II. Umelec sa však
Prešlo desať dlhých rokov vojny ocitol v hľadáčiku inkvizície: jeho
a krviprelievania, nepokojnej priateľstvo s krásnou Vittoriou
lásky a neuhasiteľnej nenávisti, Colonnou neušlo pozornosti. Tú
kým boli Trójania porazení. Teraz ženu dal sledovať hlavný inkvizítor,
sa Odyseus so svojimi druhmi aby odhalil miesto, kde sa stretáva
musí vydať na spiatočnú cestu na sekta Spirituáli, ktorá hlása návrat
rodnú Itaku. No kým bude môcť ku kresťanskej čistote v meste, kde
11,95 € | 296 str. 12,95 € | 256 str.
vychutnať svoj radostný triumf – je predávanie odpustkov na dennom
deň pomsty, znovu musí bojovať poriadku. A práve Rím sa stane kru-
s ľuďmi, temnými silami prírody, tým a zároveň úžasným divadlom,
vrtošivou a nevyspytateľnou vôľou scénou, na ktorej sa pretnú životy
bohov. mladej zlodejky Malasorte, ktorá
má za úlohu sledovať Spirituálov,
Vittoria Corsiniho, kapitána stráže
svätej inkvizície, markízy z Pescary
Vittorie Colonny a Michelangela
Buonarrotiho, jedného z najgeniál-
nejších umelcov všetkých čias.

12,95 € | Preklad Diana Farmošová | 12,95 € | Preklad Mária Štefánková |


130 × 210 mm | 304 str. | tvp | slovenský 130 × 210 mm | 296 str. | tvp | slovenský
jazyk | 978-80-556-4296-3 jazyk | 978-80-556-4144-7

7
BE L ETRI A

„Neverím na spoľahlivých
rozprávačov, v živote, ani nikde
inde. Úprimne, kto hovorí pravdu
za každých okolností?“ 14,95 € | 344 str.

– Margaret Atwood

Margaret Atwood
Volali ma Grace
Kanadská spisovateľka Margaret Atwood v historickom románe Volali ma Grace
spracovala prípad vraždy Thomasa Kinneara a jeho gazdinej Nancy Montgome-
ryovej, ku ktorej došlo v roku 1843 v Hornej Kanade. Zo zločinu obvinili a na trest
smrti odsúdili dvoch služobníkov obetí: Grace Marksovú a Jamesa McDermotta.
Neskôr však Grace udelili milosť a trest jej zmenili na doživotie. Hoci sa autorka
prísne drží faktov a nezmenila ani najmenší detail z vtedajšej tlače alebo z diel
iných spisovateľov, ktorí sa o prípad zaujímali, príbeh obohatila fiktívnou postavou
psychológa, ktorý má odborne zhodnotiť Gracein duševný stav a jej možnú vinu.
Lekár sa zo všetkých síl snaží ostať nezaujatý a profesionálny, a pritom sa čoraz
viac zaplieta do Graceinho príbehu. Podľa románu nakrútili aj úspešný seriál.

16,95 € | Preklad Jana Juráňová | 145 × 230 mm | 448 str. |


tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-3184-4

8
BELET R I A

16,95 € | 728 str.

14,95 € | 480 str.

TAJNÝ
PRÍBEH

Elizabeth Gilbert Donna Tartt


Mesto dievčat Tajný príbeh
„Nemusíme žiť nudne ako slušné dievčatá, aby sa z nás Strhujúci debut autorky svetového bestselle-
stali dobrí ľudia.“ ra Stehlík. Úprimná spoveď hlavného hrdinu
Richarda Papena, ktorý sa v spomienkach
Nový román autorky bestsellerov Podstata všetkých vracia do svojich študentských rokov na
vecí a Jedz, modli sa a miluj. Elizabeth Gilbert sa vra- malej vermontskej univerzite, kde našiel taký
cia s podmanivým ľúbostným príbehom zo vzrušu- životný štýl, po akom vždy túžil – prenikne
júceho sveta newyorských divadiel v štyridsiatych do skupiny bohatých a svetáckych študentov,
rokoch 20. storočia. Keď devätnásťročnú Vivian ktorých si charizmatický profesor klasických
Morrisovú vyhodia z Vassarovej univerzity za slabý jazykov vybral do svojho seminára. Richard,
výkon v prvom ročníku, zámožní rodičia ju pošlú očarený novými priateľmi, vo svojej zaslepe-
na Manhattan k tete Peggy, majiteľke spustnutého nosti netuší, že spáchali zločin, hoci sa mu to
divadla Lily Playhouse. U tety sa Vivian zoznámi so stalo takmer pred očami.
svetom nekonvenčných a charizmatických ľudí, od
revuálnych tanečníc, ktoré snívajú iba o zábave, až
po sexi herca či prestížnu herečku. Dievča sa však
dopustí chyby, ktorá vyvolá profesionálny škandál
a obráti jej krásny nový svet naruby.

16,95 € | Preklad Tamara Chovanová | 145 × 230 mm | 16,95 € | Preklad Anton Eliáš | 145 × 230 mm |
440 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4251-2 560 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4395-3

9
BE L ETRI A

Alexej Slapovskij Marco Missiroli


Neistota Vernosť

Originálne románové svedectvo o jednom storočí v de- Ako sa vyrovnať s tým, že spolu s meniacim sa svetom
jinách Ruska od boľševickej revolúcie v roku 1917 až po sa meníme aj my? Na túto otázku hľadá odpoveď vo svo-
rok 2017. Základným znakom toho storočia bola neisto- jej knihe Vernosť taliansky spisovateľ Marco Missiroli.
ta. Popredný ruský prozaik a dramatik Alexej Slapovskij Carlo, bývalý nádejný spisovateľ, ktorý vo svojej profesii
svoju sugestívnu výpoveď podáva prostredníctvom prežíva iba vďaka pomoci vplyvného otca, a jeho man-
dejín jedného ruského rodu, no nie je to rodinná sága, želka Margherita, architektka, ktorá si vybrala cestu
ale fascinujúca historická i žánrová koláž – v denní- dravej realitnej maklérky, spoločne snívajú o novom
koch, listoch, dokumentoch, poviedkach i dialógoch. byte nad svoje pomery. A zatiaľ čo svoj život dokonale
Autor na okraj svojho diela výstižne podotkol: „Každá prispôsobili nepokoju svojho okolia, každý z nich túži
generácia začína žiť doslova odznova, od tej predošlej zdedí po niečom mimo manželskej spálne: Carlo po mladej
iba to, čo sa u nás nemení – striedanie zmien s nepredvída- študentke Sofii a Margherita po silných rukách terape-
teľným výsledkom.“ uta Andreu. No ich puto je vystavené aj pokušeniam,
ktoré prichádzajú z mnohotvárnosti ich vlastných citov.
Keď zostanú verní svojmu partnerovi, nezradia svoje
túžby a nepodvedú sami seba? Za román Vernosť dostal
autor cenu Premio Strega Giovani za najlepší román
podľa mladých čitateľov.

16,95 € | Preklad Ján Štrasser | 130 × 210 mm | 464 str. | 13,95 € | Preklad František Hruška | 130 × 210 mm |
tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-3915-4 208 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4245-1

10
BELET R I A

John
Steinbeck
16,95 € | 560 str.

Neznámemu
bohu
14,95 € | 432 str.

John Irving John Steinbeck


Svet podľa Neznámemu
Garpa bohu
Román plný absurdít, nečakaných situácií Nezabudnuteľné dielo nositeľa Nobelovej ceny.
a náhod, ako aj obyčajnej ľudskosti a koncov, Mystický román so silným poetickým nábojom
ktoré napriek všetkému úsiliu nemôže človek a prorockým pátosom, situovaný do autorovho
odvrátiť. Hlavným hrdinom je Garp, neoby- rodného Salinaského údolia, je príbehom muža
čajný človek plný obyčajnej ľudskej túžby, kto- pokúšajúceho sa ovládnuť prírodu a vlastný
rého životné osudy poznačí už jeho počatie – osud, pochopiť seba samého aj nevyspytateľné
jeho matka si zaumieni mať dieťa bez partnera sily ovplyvňujúce chod tohto sveta. Jozef sa s po-
a za otca si vyberie nevyliečiteľne chorého žehnaním umierajúceho otca vydá do Kalifornie
vojaka T. S. Garpa, ktorého ošetruje. Matka a založí si tam farmu. Verí, že ho otcova duša
vplýva na Garpa po celý život. Všetky postavy neopustila a že sa vtelila do košatého duba, pri
knihy, ako aj ich skutky pôsobia reálne a neča- ktorom farmu postavil. Po rokoch za ním prídu
kanou silou. Každý má nejaké sny a usiluje sa aj jeho traja bratia s rodinami. Všetkým sa skvele
ich uskutočniť, no keď ich uskutoční, stanú sa darí až do chvíle, keď jeden z bratov vystrašený
ťaživou nočnou morou, ktorej sa dá uniknúť Jozefovým pohanským správaním strom zotne.
iba smrťou.

16,95 € | Preklad Katarína Karovičová | 130 × 210 mm | 12,95 € | Preklad Katarína Jusková | 130 × 210 mm |
608 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4486-8 cca 240 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4485-1

11
BE L ETRI A

17,95 € | 384 str. 15,95 € | 384 str. 14,95 € | 528str.

Eduard Bass Jack London


Lidé Volanie divočiny
z maringotek Biely tesák 14,95 € | 568 str. 12,95 € | 304 str. 13,95 € | 400 str.

Tento poviedkový dekameron vyšiel Dva z najznámejších a naj-


prvýkrát v roku 1942 a je to autorovo obľúbenejších Londono-
posledné beletristické dielo. Eduard vých románov v jednom
Bass ho napísal v tiesnivej atmo- zväzku – román Volanie
sfére okupácie, keď ho zbavili miesta divočiny prvý raz vyšiel
šéfredaktora Lidových novín a venoval v roku 1903. Rozpráva
sa už iba spisovateľskej činnosti. Po o osude psa Bucka, kto-
obrovskom čitateľskom ohlase na jeho rého v čase zlatej horúčky 13,95 € | 456 str. 12,95 € | 264 str.
románovú kroniku Cirkus Humberto sa na rieke Klondike uniesli
k cirkusovému prostrediu vrátil v tejto z domova a predali ako zá-
štylisticky vycibrenej novele, kde si prahového psa na Aljašku.
účastníci hostiny, ktorých spája láska Buck je nútený prispôsobiť
k cirkusu, rozprávajú farbisté príbehy sa tvrdému zaobchádzaniu
s milostnými námetmi. ľudí a prežiť v podmien-
Objavuje sa tu láska v najrôznejších kach drsnej klímy. Spolieha
podobách, vášnivá, tragická, verná sa na vrodené inštinkty
11,95 € | 248 str. 16,95 € | 680 str. 11,95 € | 432 str.
a obetavá či založená na romantickej a napokon sa v divočine
ilúzii. Bass dôverne poznal prostredie stane vodcom. V próze
manéže a varieté – začiatky jeho ka- Biely tesák (publikovanej
riéry sú spojené so slávnym pražským časopisecky roku 1906) je
kabaretom Červená sedma, kde pôsobil hlavnou postavou kríže-
ako konferencier a satirik. Ako skúsený nec psa a vlka, čo prv ako
a všestranný novinár mal zmysel pre ho skrotia, prežije značné
situačnú a jazykovú komiku aj schop- utrpenie v nehostinnej
nosť osvojiť si kolorit jazykových štýlov prírode Aljašky. Oba ro- 17,95 € | 840 str. 11,95 € | 376 str. 14,95 € | 632 str.
a žargónov. Forma krátkych prozaic- mány sú pretkané strhujú-
kých útvarov vyhovovala Bassovi viac cimi opismi, akými autor
ako romány. Každá postava má svoj predstavuje život z inej ako
osobitý rozprávačský štýl a pohľad na ľudskej perspektívy.
osudové momenty ľudského života. Na
motívy tejto knihy nakrútil Martin Frič
v roku 1966 rovnomenný film.
12,95 € | Preklad Otakar Kořínek | 11,95 € | 400 str. 16,95 € | 704 str.
11,95 € | 130 × 200 mm | cca 256 str. | 130 × 200 mm | 320 str. | tv |
tv | český jazyk | 978-80-7529-626-9 slovenský jazyk | 978-80-556-4043-3

12
BELET R I A

U K ÁŽ K A

Dedko bol samorast. Od jari do jesene nosil iba trenky, spustené do pol
zadku. V špinavom dome mal plno zvierat. Nijako zvlášť sa o ne nesta-
ral. Občas im na dvor vyhodil konzervu, otvorená – neotvorená, ideš!
Úmrtnosť bola vysoká. Na pochovávanie mali ustálený obrad. Dedko
kopal jamu a ona zatiaľ našla vhodnú škatuľu. Sestra ju vystlala látkou,
dedko uložil nebožtíka a truhlu vložil do zeme. Pomodlili sa nad ním, aj
si zaspievali. Už ma obkľúčili smrteľné stony úzkosti záhrobia, samozrejme.
Keď bol hrob hotový, išli do krčmy, na kar. Dedko pil pivo s borovičkou,
ony žltú malinovku. Sedeli pokojne, mlčky, pietne. Na prázdniny s ním
sa vždy tešila. Jazdili na bicykli, hádzal ich do Váhu, kradli susedom sta-
vebný materiál. Bol veľký, silný a ničoho sa nebál. Bagančou rozdrvil
potkana. Zastavil splašenú kravu. Odťal sliepkam hlavy. Pre otca to bol
úplne iný človek. Hrubý nespravodlivý ožran. Zlodej, špinavec.

Porozumenie nachádzali, iba keď spolu pili. Sedeli pri ohníku, opeka-
li klobásky, objímali sa a vyspevovali. Napij se, synáčku, napij, napij se
zhluboka, možná, že takhle do roka tady už nebudeme! Psíky a iné zvieratá
sa zhromaždili v očakávaní opitej veľkorysosti. So sestrou ich bázlivo
sledovali. Vedeli, čo príde. Skôr či neskôr si začnú vyčítať staré krivdy.
Nikdy si mi v ničom nepomohol! Všetko som si musel vydobyť sám!

Katarína Fedorová A čože si si také vydobyl? Že si komunista?! Dedkov antikomunizmus


vytáčal otca do nepríčetnosti. Aby sa nezašpinil systémom, čistil la-
Úspešníci boratórne sklo. Plat mal smiešny. Babka sa otáčala v dvoch zamest-
naniach, len nech otcovi nič nechýba. Dedko zatiaľ pomáhal pašovať
Úspešníci sú drsným a vtipným romá- náboženské knižky. Aby otca vzali na školu, musela sa všelijako poní-
nom o hlade po uznaní a hrôze zo zly- žiť. Dedko sa tým nedal vyrušovať, pánbožko bol na jeho strane. Nikdy
hania. V prudkom tempe a s cynickou som nezaprel svoju vieru! Boh ma mnohokrát zachránil! Dedkove his-
úprimnosťou rozvíjajú príbeh lekárky, torky o jednotlivých prípadoch Božej záchrany poznali spamäti. Ob-
ktorá svoju prácu, mužov aj deti vníma zvlášť rád rozprával, ako mu Boh zadržal ruku s nožom, ktorým mienil
inak, než by sa patrilo. Dej sa odohráva zakľať babku, keď ju našiel bozkávať sa s frajerom. Príbeh sa stal pev-
v reáliách slovenského zdravotníctva, nou súčasťou všetkých rodinných stretnutí. Keď ho otec počul, tmelo
ktoré autorka dôverne pozná. S nezvy- sa mu pred očami. Vykrikoval na dedka, že je sviňa. Je mŕtva, nemáš
čajnou otvorenosťou a zmyslom pre hanbu! Dedko žiadnu hanbu nemal, to sa jej na ňom páčilo. Urážky po
humor pomenúva skutočné pocity hr- ňom kĺzali, reči nevnímal, za každých okolností si išiel svojou cestou.
dinky ukryté za predstieranou nehou, Bol mužom pevnej viery.
vášňou a záujmom.
Veľa času trávil v kostole. Na omšu chodil dvakrát denne, ráno a ve-
čer. Tri razy do týždňa zašiel na spoveď. Do chrámu sa vždy vystrojil.
Plešinu pretrel brezovou vodou, na trenky natiahol tesiláky, baganče
úspešník – a m. z anglického succeeder, vytrel do najbližšie stojaceho zvieraťa. Aktívny náboženský život mu
človek pravidelne dosahujúci náročné nebránil klamať a kradnúť. Pri cestách vlakom tvrdil, že majú pod šesť
ciele, napríklad výkonný pracovník, rokov, bez ohľadu na vek. Ak spolucestujúci niečo nechali na sedadle,
žiadaný spoločník, skvelý milenec, okamžite to zbalil do tašky. Keď sa vrátili, o ničom nevedel. Museli ste
starostlivý rodič to zabudnúť niekde inde! Svoje počínanie vnímal jánošíkovsky. Želez-
nice sú bohaté. Aj ľudia, čo si môžu dovoliť kúpiť ďalekohľad. On je
chudobný.

11,95 € | 110 × 185 mm | 136 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-4480-6

13
BE L ETRI A

Obálka Obálka
sa pripravuje sa pripravuje

Ivan Galambica Jan Pavel


Zážitky rozvedeného muže Bleší cirkus
Rozvod spravidla so sebou príliš humoru neprináša. Urči- O blšom cirkuse písal v knihe poviedok Pražská dob-
te sa ním však niečo končí a niečo začína. Hrdina knihy rodružství pred sto rokmi Egon Erwin Kisch. Teraz
Ivana Galambicu je toho žiarivým príkladom, pretože o ňom píše Jan Pavel. Navonok ho obaja poňali inak:
po tejto nepríjemnej etape života zažíva situácie, ktoré Kisch ako zábavu, jarmočnú kuriozitu, mierne bizarnú
sú niekedy humorné, niekedy tragikomické, sem-tam atrakciu pre deti; Pavel ako tiesnivú prechádzku vlast-
neuveriteľné a niekedy sa čitateľ neubráni, aby neplakal ným osudom, hľadanie samého seba v labyrinte, v kto-
od smiechu. Niektoré z autorových poviedok môžeme rého srdci sa škodoradostne podpichujú láska a smrť.
prirovnať k tvorbe Jaroslava Haška či iných velikánov V jednom sa však zhodnú: blší cirkus vždy riadi niekto
českej humoristickej literatúry. Ale hlavne, ako hovorí iný. Tak ako v mnohých prípadoch naše životy. Nevy-
náš 45-ročný hrdina plnou váhou svojich sto kíl: život je rástli sme z ničoho, sme ako konáre v korunách stromu
nádherný a humor je dar! s hrubým kmeňom a koreňmi hlboko v zemi. Rezonuje
v nás nielen súčasnosť, ale aj minulosť, a to niekedy
brutálnou, neľútostnou silou. Zostáva jediné: dať si dole
ohlávku, hoci aj pozlátenú, a zmiznúť z tohto cirkusu čo
najrýchlejšie preč – k sebe samému. Zbaviť sa závislosti,
prestať prijímať a odovzdávať vinu. Narovnať sa a byť už
iba sám sebou.

11,95 € | 130 × 210 mm | cca 260 str. | 11,95 € | 130 × 210 mm | cca 112 str. |
tv | český jazyk | 978-80-7529-621-4 tv | český jazyk | 978-80-7529-624-5

14
BELET R I A

Naši laureáti a finalisti Anasoft litera


2007 FINALISTA 2011 FINALISTI
Dušan Dušek: Zima na ruky Dušan Dušek: Holá veta o láske
Cena čitateľov | 9,95 € | 184 str. 9,95 € | 160 str.
Rumpli: Kruhy v obilí
2009 FINALISTI 9,95 € | 160 str.
Oto Čenko: Ty nie si náš, teba zožerieme 2012 FINALISTKA
9,95 € | 344 str.
Verona Šikulová: Miesta v sieti
Rumpli: V znamení hovna Cena čitateľov | 9,95 € | 336 str.
9,95 € | 360 str.
2014 FINALISTA
2010 FINALISTKA
Dušan Dušek: Melón sa vždy smeje
Veronika Šikulová: Domček jedným ťahom 11,95 € | 384 str.
Cena čitateľov | 9,95 € | 168 str.
2014 VÍŤAZ
Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska
11,95 € | 200 str.
2015 FINALISTA
Pavel Vilikovský: Letmý sneh
9,95 € | 144 str.
2015 VÍŤAZKA
Veronika Šikulová: Medzerový plod
11,95 € | 200 str.
2016 FINALISTI
Dušan Dušek: Ponožky pred odletom
Cena čitateľov | 9,95 € | 120 str.
Vanda Rozenbergová: Slobodu bažantom
11,95 € | 200 str.
2017 FINALISTKA
Denisa Fulmeková: Konvália
11,95 € | 224 str.
2018 FINALISTI
Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa
11,95 € | 184 str.
Vanda Rozenbergová: Muž z jamy a deti z lásky
11,95 € | 216 str.
2019 FINALISTI
Vanda Rozenbergová: Tri smrtky sa plavia
11,95 € | 160 str.
Denisa Fulmeková: Doktor Mráz
11,95 € | 184 str.
Juraj Kováčik: V panoramatickom kine
11,95 € | 168 str.
2020 FINALISTKA
Katarína Kucbelová: Čepiec
12,95 € | 184 str.

15
YOUNG ADULT BELETRIA

6W£OHGRNRODMDQHSRGDUHQ£$QQDDPRMDGRNRQDO£VHVWUD0DUJRW

12,95 € | 376
+ 16 str. príloha

34

Ari Folman, 3RWRPYÈDNSULÈOLQDFLVWLD Y\KO£VLOLËHËLGLDV¼LQ¯QHËRVWDWQ¯ 7(1729(7(5,1ƒ5/,(ā,,%$


Ê,'296.‹=9,(5$7ƒ"

David Polonsky
1,($/(=$2%&+ƒ'=$-œ
6 10$.262=9,(5$Ĉ20
/(%2-(Ê,'

Denník Anny Frankovej.


Komiks
Komiksové vydanie najznámejšieho denníka,
.HĖVDGRVWDOLQDFLVWLN PRFLGDOLVL]D FLHĕRGVWU£QLėËLGRY] QHPHFNHM
vydané pod záštitou Nadácie Anny Frankovej. VSRORĀQRVWL+RFLËLGLDQHWYRULOLDQLMHGQRSHUFHQWRRE\YDWHĕVWYDQDFLVWL
EROLSUHVYHGĀHQ¯ËHV¼SU¯ĀLQRXYÈHWN«KR]OD
Trinásťročná Anna Franková sa spolu s rodinou
počas druhej svetovej vojny dva roky ukrývala
v zadnej časti budovy v Amsterdame. Tesne pred
koncom vojny však padla za obeť nacistickému
režimu. Anna si zapisovala udalosti od 12. júna
1942 do 1. augusta 1944 a zaznamenala všetko, čo
sa okolo nej dialo, aj jednotlivé dni v úkryte. Keď
v marci 1944 v Oranžskom rádiu počula výzvu
občanom, aby poskytli svoje zápisky do zbierky na
historické účely, svoje poznámky začala prepiso-
9Ç(7.Ÿ&+02-,&+

vať do knižnej podoby. Stihla prepísať podstatnú Ê,'296.Ÿ&+35,$7(Ć29


.72535$&29$/,9 Ç7ƒ71(-
6/8Ê%(9<+2',/,=2=$0(67
1$1,$7Ÿ06$9Ç(7.2/(1
časť pôvodných listov a po vojne sa o ich knižné =+25Ǐ-(1$ā$6(1,(ā2
32'1,.1œĈ

vydanie zaslúžil Annin otec Otto Frank, ktorý ako


jediný z rodiny vojnu prežil.

13

14,95 € | Preklad Otto Havrila | 167,5 × 245 mm | 240 str. |


tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4484-4

16
YO U N G AD U LT BELET R I A

Nová tieňolovecká séria


fantastickej Cassandry
Clare a ďalšie osudy
milovaných hrdinov.
11,95 € | 448 str. 12,95 € | 592 str.

11,95 € | 416 str. 13,95 € | 608 str.

12,95 € | 496 str. 16,95 € | 712 str.

11,95 € | 392 str. 14,95 € | 536 str.

Cassandra Clare, Wesley Chu 12,95 € | 488 str. 14,95 € | 448 str.
Červené zvitky mágie
Najstaršie kliatby 1
Magnus Bane netúžil po ničom inom okrem dovolen-
ky. Chcel sa vydať na veľkolepú cestu po Európe s Ale-
com Lightwoodom, s ktorým konečne tvoria pár. No
13,95 € | 560 str. 13,95 € | 280 str.
len čo pricestujú do Paríža, objaví sa správa o démon-
skom kulte, ktorý má vraj v úmysle uvrhnúť celý svet
do chaosu. A tento kult údajne založil práve Magnus.
Pred mnohými rokmi. Zo žartu.

12,95 € | Preklad Diana Ghaniová | 130 × 210 mm | 376 str. |


mv | slovenský jazyk | 978-80-556-4580-3 12,95 € | 214 str.

17
YOUNG ADULT BELETRIA

12,95 € | 414 str.

13,95 € | 472 str.

Neal Shusterman Marisha Pessl


Posol Návraty do Nesveta
Žatva smrti 3
Finále dystopickej trilógie, ktorá si získala Šesť priateľov. Len jeden môže prežiť. Ktorý 9,95 € | 408 str.
čitateľov po celom svete. A nielen tých young z nich to bude?
adult!
Kde bolo, tam bolo, žila raz Beatrice Hartleyová
Prešli tri roky, odkedy Rowan a Citra zmizli a jej šiesti najlepší priatelia. Žili si celkom šťastne,
bez stopy – počas katastrofy, čo má na až pokým Jim, Beatricin frajer, nezomrel. Jeho
svedomí kosec Goddard, ktorý nemilosrdne šokujúca, záhadná smrť navždy všetko zmenila
zlikvidoval svojich protivníkov a konečne a Beatrice prerušila s partiou kontakt. Rok po
sa dostal k moci. Sú to tri roky, odkedy sa maturite prichádza na panstvo Wincroft, aby sa
11,95 € | 560 str.
Nimbus odmlčal – a jediný človek, s ktorým s bývalými priateľmi opäť stretla a snáď konečne
ostal v kontakte, je Greyson Tolliver. A je to našla odpovede na ťaživé otázky. Ich noc však
práve tretí diel dystopickej série zo sveta dopadne diametrálne inak a všetci uviaznu v ča-
koscov, v ktorom sa osud ľudstva, „odsúdené- sovej slučke, ktorá ich núti prežívať ten istý deň
ho na večný život“, zavŕši. Predtým však budú stále odznova. V snovom Nesvete sa ich nedobro-
musieť nové spojenectvá aj staré priateľstvá voľný pobyt mení na čoraz intenzívnejšiu nočnú
prejsť najťažšou skúškou a možno opäť raz moru a vyslobodiť sa z nej môže len jeden z nich.
poraziť smrť. Práve v tom tkvie hrôza voľby, ktorej šestica
kamarátov čelí. Je možné vôbec rozhodnúť, kto 12,95 € | 352 str.
z nich si zaslúži žiť? Bestsellerová autorka kníh
Vybrané okruhy z mechaniky pohrôm a Nočný film
prináša vo svojom YA debute temný psycholo-
gický triler s prvkami sci-fi, v ktorom čas funguje
ako zaseknutá platňa – a hrdinov dobieha vlastná
minulosť.

14,95 € | 488 str.


14,95 € | Preklad Katarína Figová | 130 × 210 mm | 12,95 € | Preklad Katarína Kvoriaková | 130 × 200 mm |
cca 500 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-4570-4 288 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-3908-6

18
YO U N G AD U LT BELET R I A

ŠTYRI

MŔTVE
KRÁĽOVNÉ

13,95 € | 400 str.

Leigh Bardugo Holly Black Astrid Scholte


Zajatie búrky Kráľovná ničoho Štyri mŕtve 13,95 € | 344 str.
Griša 2 Férska sága 3 kráľovné
Temnota nezomiera. Dlhoočakávané strhujúce Napínavá fantasy detektívka
vyvrcholenie Férskej ságy! plná zvratov, v ktorej má kon-
Alina sa po úteku cez Pravé flikt rôznych túžob smrteľné
more, prenasledovaná výčit- Ako férska kráľovná vo dôsledky.
kami kvôli životom, ktoré vyhnanstve je Jude úplne
jej rukami vyhasli v Tieňovej bezmocná. Cardanova zrada Sedemnásťročná Keralie 9,95 € | 296 str.
trhline, pokúša začať nový život ju vnútorne zožiera a čaká Corringtonová možno vyzerá
v cudzej krajine a udržať svoju na vhodnú príležitosť, aby neškodne, ale v skutočnosti je
identitu Svetlany v tajnosti. mohla získať späť všetko, o čo jednou z najšikovnejších zlo-
Pred minulosťou a osudom však ju pripravil. Tá sa jej naskytne dejok a klamárok v Quadare.
nemôže utekať večne. Temnan vo chvíli, keď sa jej dvojička, Mladý posol Varin je, naopak,
sa vynoril z Tieňovej trhliny Taryn, ocitne v ohrození živo- čestný, bezúhonný občan Eó-
s novou, strašidelnou mocou ta. Jude si trúfne vrátiť sa na nie, najosvietenejšieho regió-
9,95 € | 256 str.
a nebezpečným plánom, otria- zradný férsky dvor, postaviť nu krajiny. Ich cesty sa preple-
sajúcim hranicami prirodzené- sa zoči-voči neutíchajúcim tú, keď Keralie okradne Varina
ho sveta. Alina sa s pomocou citom ku Cardanovi, a to o balíček a obaja sa tak ocitnú
neslávne známeho korzára všetko preto, aby zachránila uprostred sprisahania proti
vracia do krajiny, ktorú opustila, svoju sestru. Elfham sa však všetkým štyrom kráľovnám
odhodlaná bojovať so silami, čo medzičasom zmenil na nepo- Quadary. V bezvýchodiskovej
sa zhromažďujú proti Ravke. znanie. Schyľuje sa k vojne, situácii musia spojiť svoje
No čím je Alina mocnejšia, tým a čím je Jude bližšie k nepria- sily, pokúsiť sa odhaliť strojcu 9,95 € | 240 str.
viac sa ponára do Temnanovej teľským líniám, tým väčšmi je vrážd kráľovien a zachrániť
hry zakázanej mágie a vzďaľuje zapletená do krvavej vojnovej si vlastné životy. Ich vynúte-
sa od Mala. Alina si musí vybrať politiky. Keď však začne účin- né spojenectvo sa postupne
medzi svojou krajinou, mocou kovať dávna kliatba, krajinu mení v nesmelú romancu,
a láskou, o ktorej vždy verila, premkne panika a Jude si najprv však budú musieť pre-
že ju bude viesť – inak riskuje, musí vybrať medzi vlastnými žiť a rozlúštiť záhadu štyroch
že zajatiu prichádzajúcej búrky ambíciami a ľudskosťou… mŕtvych kráľovien. 9,95 € | 208 str.
neunikne.

12,95 € | Preklad Ivana Cingelová | 13,95 € | Preklad Kristína Balalová | 13,95 € | Preklad Milica Nováková |
130 × 210 mm | 400 str. | mv | 130 × 210 mm | cca 300 str. | tvp | 130 × 210 mm | cca 413 str. | tvp |
9,95 € | 208 str.
slovenský jazyk | 978-80-556-4496-7 slovenský jazyk | 978-80-556-4578-0 slovenský jazyk | 978-80-556-4037-2

19
YOUNG ADULT BELETRIA

11,95 € | 240 str.

11,95 € | 328 str.

Terry Pratchett Terry Pratchett


Muži v zbrani Čaroborci
Úžasná Plochozem 15, Úžasná Plochozem 5,
Mestská stráž 2 Vetroplaš 3
11,95 € | 240 str.
Mestská stráž rozširuje svoje rady! Pozitívnu Zrodil sa čaroborec, mocný mág, ôsmy syn čaro-
diskrimináciu predsa nemožno brať na ľahkú dejníka (ktorý bol sám ôsmy syn ôsmeho syna),
váhu. A tak zatiaľ čo kapitán Mrak ráta posledné chodiaca pohroma a atómová bomba v jednom.
dni do svojej svadby a odchodu zo služby, kaprál Takú mocnú mágiu však Plochozem neunesie
Mrkva a jeho tím zaúčajú nováčikov – trpaslíka a hrozí jej koniec. Čaroborcovi vzdoruje len Vet-
Cvika, trolla Detritusa či Anguu, prvú ženu roplaš, nedoštudovaný čarodejník, ktorý už má
v mestskej stráži, ktorá je tak trochu citlivá s nedobrovoľnými súbojmi s mágiou všemožné-
na fázy mesiaca... V nepokojmi zmietanom An- ho desivého typu nejaké tie skúsenosti. Našťastie
kh-Morporku sa teraz zíde každá sekera či ka- preňho aj pre nás stretáva rodenú bojovníčku
menná päsť, nehovoriac o tom, že nad mestom Coninu, túžiacu stať sa slávnou kaderníčkou,
sa vznáša hrozivý tieň a v jeho uličkách pribúda aj začínajúceho hrdinu Nikiho Ničiteľa, ktorý
až nepríjemne veľa Smrťových „klientov“. Mest- sa učí jemnému umeniu, ako sa stať barbarom...
ská stráž vo vynovenej zostave tak čelí hneď z príručky.
niekoľkým výzvam: nájsť záhadného vraha, A práve táto vydarená trojica by mala v ďal-
utíšiť večné rozbroje medzi trpaslíkmi a troll- šom románe kultovej série príbehov z planéty
mi či porátať sa s Cechom vrahov aj Cechom nesenej obrovskou korytnačkou A´Tuin zachrániť
klaunov. Nehovoriac o podivných zvestiach svet!
o tom, že v meste sa objavil právoplatný dedič
kráľovskej koruny.

Prvá kniha v sérii, ktorá vychádza s novým


prekladom.

11,95 € | Preklad Vladislav Gális | 130 × 200 mm | 11,95 € | Preklad Vladislav Gális | 130 × 200 mm |
360 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-4191-1 cca 279 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-4565-0

20
YO U N G AD U LT BELET R I A

Nálož emócií od
prvej po poslednú
stranu.
11,95 € | 192 str.

MIROSLAVA
VARÁČKOVÁ
11,95 € | 200 str.

11,95 € | 216 str.

Zostanem
s tebou
Miroslava Varáčková 11,95 € | 240 str.

Zostanem s tebou
Odkedy sa Terezini rodičia rozviedli, neustále sa presúva medzi dvoma do-
mácnosťami. Otec má navyše novú frajerku a od Terezy sa očakáva, že s ňou
nájde spoločnú reč. Ona však radšej uteká do sveta skíc a umenia. Keď sa
práve nezakráda do starej továrne, aby jej steny skrášlila maľbami, a nekŕmi
túlavé zvieratá, spoznáva sa s chlapcom zo susedstva. Páči sa jej, že má meno
ako detský šampón a každé oko inej farby. A práve vďaka Olimu má čoskoro 11,95 € | 184 str.
zistiť, ako chutia prvé bozky a že aj obyčajné držanie za ruky môže prevrátiť
svet naruby.

Nový román Mirky Varáčkovej, jednej z najúspešnejších autoriek slovenskej


young adult literatúry, ktorá je držiteľkou Panta Rhei Awards za mládež-
nícku knihu roku 2017 a jej posledný román To, čo nás spája je nominovaný
za rok 2019.
11,95 € | 264 str.

12,95 € | 130 × 210 mm | cca 240 str. | tvp |


slovenský jazyk | 978-80-556-4584-1

21
YOUNG ADULT BELETRIA

12,95 € | 384 str.

9,95 € | 416 str.

Sarah Lyu Holly Bourne


Najlepšie lži To sa môže stať len vo filme
9,95 € | 440 str.
YA psychologický triler o temnej stránke Audrey sa nevie spamätať z nešťastnej prvej
toxického vzťahu dvoch kamarátok. lásky a navyše sa vzťah jej rodičov, ktorý
od detstva považovala za ideálny, rozpadol.
Remy bola kedysi šťastná. Mala super frajera Odkedy sa rozišli, všetko sa zmenilo – otec má
Jacka a tú najlepšiu kamarátku, Elise, pre novú rodinu, brat sa odsťahoval na internát,
ktorú by spravila všetko na svete. Jack však Audrey zostala doma sama s napoly zrúte-
zomrel. Zastrelili ho. A Elise je tá, čo stla- nou mamou. Má pocit, že jej z toho doma
čila spúšť. Šlo o sebaobranu? Alebo o niečo preskočí, a tak začne pracovať v kine, kde
temnejšie, skryté hlbšie, než si Remy kedy stretne Harryho. Hoci sa rozhodla, že s láskou 9,95 € | 392 str.

dokázala predstaviť? Polícia hľadá odpovede skoncuje, a bráni sa jej zo všetkých síl, zaľúbi
a Remy sa čoraz viac ponára do vlastných sa. V skutočnom živote sa však zaľúbenci
spomienok, hľadá aspoň útržok pravdy, ktorá nebozkávajú v daždi ani neutekajú na letisko,
by mohla Elise, jej spriaznenú dušu, zachrá- aby tomu druhému zabránili odletieť. Nič
niť. Aspoň kúsok pravdy v pavučine lží, ktoré nejde hladko. Romantické klišé je zakázané!
zamorili to, čo sa spočiatku zdalo ako začiatok Holly Bourne aj svojou novou knihou dokazu-
jedného krásneho priateľstva. je, že vie čitateľov dojať aj rozosmiať k slzám
zároveň.

13,95 € | Preklad Katarína Kvoriaková | 130 × 210 mm | 12,95 € | Preklad Jana Vlašičová | 130 × 210 mm |
cca 352 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4566-7 392 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-3903-1

22
YO U N G AD U LT

Lucie a Nicole
Ehrenbergerové
Deset let se ségrou
Ilustrácie: Barbora Svrčinová
Lucie a Nicole odmalička robia všetko spolu. Sú to sestry
a najlepšie kamarátky. Ich blog A Cup of Style nedávno
oslávil desať rokov a pri tejto príležitosti sa rozhodli nám
o ňom porozprávať. Ako im vlastne napadlo blog založiť?
Aké tie začiatky boli? Čo sa cestou pokazilo a čo, naopak
vyšlo nad očakávania? Príbehy, rozprávané s úprimnos-
ťou, ľahkosťou a humorom čitateľov a čitateľky rozosme-
fotografie z instagramu @acupofstyle

jú, ale dodajú im aj odvahu ísť za svojimi snami. Blogerky


pripomínajú, že nie je nad to prijať obrovskú výzvu
a nebáť sa do niečoho poriadne pustiť. Knihu ilustrovala
Barbora Svrčinová.

12,95 € | 120 × 190 mm | cca 250 str. | tvp |


český jazyk | 978-80-7529-918-5

23
KNI HY PRE DETI

Nová dávka
supersrandy od
Davida Walliamsa!
9,95 € | 240 str. 9,95 € | 296 str.

9,95 € | 272 str. 11,95 € | 408 str.

11,95 € | 320 str. 11,95 € | 416 str.

11,95 € | 288 str. 11,95 € | 464 str.

David Walliams
Niešo
Svetoznámy britský komik a autor detských bestsellerov David 11,95 € | 272 str. 11,95 € | 480 str.

Walliams už napísal množstvo skvelých kníh o neposlušných,


zlostných, papuľnatých, drzých, nadutých a rozmaznaných
deťoch, dokonca aj o tých, čo sú fakt najhoršie na svete. Ale
toto tu ešte nebolo! Vymyslel príbeh decka, ktoré má absolút-
ne všetko. Všetko, na čo len pomyslí, mu okamžite zabezpečia
jeho láskaví a dobroprajní rodičia. No ono aj tak chce viac.
Viac a viac, a viac! Skrátka – strašne chce, ale fakt strašne chce 11,95 € | 288 str. 11,95 € | 448 str.

ešte NIEŠO! Rodičia sú zúfalí. Čo je to NIEŠO? Pátranie ich


zavedie do tajných trezorov knižnice, kde nájdu Netvoropédiu,
i do tých najodľahlejších končín džungle. A čo objavia? Všetko
možné. Tak to poďte hľadať s nimi. Len pozor, aby ste pritom
neexplodovali od smiechu!

9,95 € | Preklad Oľga Kralovičová | 125 × 190 mm | cca 272 str. | tv | 11,95 € | 288 str. 11,95 € | 496 str.
slovenský jazyk | 978-80-556-4695-4

24
K N I HY P R E D ET I

Nový najlepší kamarát? n á t e aj

Indián Yakari!

Poz

ako ve
k!
če
rní č e

Derib, Job Derib, Job Derib, Job Derib, Job


Yakari Yakari Yakari Yakari a králik
a Veľ ký orol a Biely bizón a bobria hrádza Nanabozo
Yakari 1 Yakari 2 Yakari 3 Yakari 4
Yakari je malý indián z kme- Zima nie a nie sa skončiť. Yakari a Malý blesk sa Yakari čaká pri Medvedej
ňa Siouxov. Má veľký dar – Zvieratá aj ľudí trápi hlad – vyberú okúpať k rieke, kde skale na Nebeskú dúhu,
rozumie reči zvierat a vie rastliny i celá zem spia nájdu divnú konštrukciu chcela mu totiž prezradiť
sa s nimi rozprávať. Sníva pod snehovou prikrývkou. zadržiavajúcu vodu. Zrazu tajomstvo. Namiesto nej
o tom, ako vyrastie a stane Indiánom teda neostáva sa objaví zvláštny chlpatý sa však objaví záhadný
sa mocným a odvážnym iné, len sa vydať na lov bizó- tvor s ploským chvostom rozprávajúci králik, ktorý
mužom. Nevie, ako na to, nov. Keď sú stádu konečne a vyhreší ich, že ničia jeho dokáže meniť svoju veľkosť.
no keď sa jeho ochrancom na stope, búrka akoby ho dielo. Tak sa Yakari zozná- Predstaví sa ako Nanabozo,
stane Veľký orol, zažijú zmyla z povrchu zemské- mi so skupinkou bobrov, ochranca Nebeskej dúhy.
spolu množstvo nezabud- ho. Bizóny sú preč a pred ktorá nedávno pricestovala Poprosí Yakariho, aby mu ju
nuteľných dobrodružstiev. lovcami sa rozprestierajú a začala si budovať nový pomohol nájsť, pretože sa
Na svojich cestách po prérii nekonečné pláne... domov, a prežije s ňou vďaka zázračným mokasí-
stretne Yakari divé zvieratá Mocní a skúsení lovci nejedno dobrodružstvo. nam vybrala na výpravu do
od výmyslu sveta. V prvej strácajú nádej na úspešný krajiny bielych medveďov.
časti to bude Malý blesk. lov i odhodlanie. Musí
Mustang rýchly ako vietor zasiahnuť malý Yakari a jeho
sa stane jeho priateľom nerozluční priatelia. Dodá
a verným spoločníkom. im odvahu, tej má na rozdá-
vanie!

7,95 € | Preklad Jarmila Pospěchová | 7,95 € | Preklad Jarmila Pospěchová | 7,95 € | Preklad Jarmila Pospěchová | 7,95 € | Preklad Jarmila Pospěchová |
215 × 287 mm | 48 str. | tv | 215 × 287 mm | 48 str. | tv | 215 × 287 mm | 48 str. | tv | 215 × 287 mm | 48 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4462-2 slovenský jazyk | 978-80-556-4587-2 slovenský jazyk | 978-80-556-4586-5 slovenský jazyk | 978-80-556-4585-8

25
KNI HY PRE DETI

Vaše obľúbené
série pokračujú

Michael Bond
Paddington hľadá prácu
Medvedík Paddington 7
cca 160 str. | 7,95 €
Maz Evans
Bohovia a démoni
Bohovia vôbec nie sú zlí 3
320 str. | 11,95 €
Dermot O'Leary
Toto je nindža mačka a záchrana
svetového mieru syra
Toto je nindža mačka 2
192 str. | 9,95 €
Cressida Cowell
Čarodej klope trikrát
Čarodeji dávnoveku 3
cca 384 str. | 12,95 €
L. M. Montgomery
Anna na Redmonde
cca 368 str. | 11,95 €
Derek Landy
Čas temnoty
Detektív Kostlivec 4
cca 300 str. | 12,95 €
James Patterson, Chris Grabenstein
Maxi Einsteinová: Svet patrí rebelom!
Maxi Einsteinová 2
cca 320 str. | 11,95 €

26
K N I HY P R E D ET I

9,95 € | 216 str.

Ť,
ŽE DA
NIKTO TI NEMÔ

EMĽÚBI
ČO TI JAŽMÔ
11,95 € | 112 str.
Nakoniec to ani tak dlho netrvalo, ze-
miaky sú o šúpané v miske s vodou a ja sa
na barlách vy šuchtám do záhrady. Pre-
skackám popod stromy a popri stajniach a ž

Juraj Raýman Katarína Škorupová


k zadnému plotu. Za ním sa u ž rozprestie-
rajú len žlto-zelené polia, lúky, kopec, les
a zase polia, lúky a ešte ktovie čo.

Náš brat Hlavička Anča z Pomaranča


Pri plote odlo žím barly, opriem sa o ple-
tivo a hľadím na búdku pod vlekom.
Škrabkám ho medzi dlh ými chumá

a tajomný neznámy
Čo sa tam odvčera zmenilo?
Ilustrácie: Ďuro Balogh Jasne som videla postavu v mikine, ten
chlap je ur čite niekde tam.
sa blažene zalizuje. Jazyk mu visí a ž po
„Musíme dáva ť pozor, vie š?“ tľapkám
ý!“ chválim ho, čo p
Ilustrácie: Jana Malatincová
„Dokelu,“ zamrmlem si popod nos. „Sadni! Tak€je| dobr
16,95 192 str.
Tera zúrivo hojdá ko čík s Ma čim na ceste ku chatke nie a obdaruje ma ďalšou spŕš kou slín,
pod vlekom. sím zopakova ť.
Hádam im ten cudzí chlap neublíži. „Na čo musíte dáva ť pozor?“ krá ča k
Spoza chrbta sa ku mne od stajne prirúti Hektor, predbieha konsk ý pach.
spraví tesne okolo m ňa dve kole čká, obtrie sa mi o nohu, „Fúha!“ chytím si nos. „Smrdí š ako
Alica má desať rokov a staršieho brata, ktorý sa volá Kto už pozná Anču z Pomaranča, je mu jasné, „Kone nesmrdia, ale vo ňajú,“ drgne
takmer ma zvalí na zem. Predn ými labami vysko čí
Milan. Keď bola Alica malá, dala mu vlastné meno – že aj druhána časť knihy
plot vedľa z ranča
mňa a oblíže mi celújej starej
tvár, mamy
ani sa nestihnem ca, „keby si sa prestala vyhovára ť na
nadýchnuť, nieto e šte vydať hláska. tiež by si to tak cítila.“
Hlavička, podľa ochrannej prilby, s ktorou pre vlast- bude fakt sranda. A navyše
„Heki, no tak,“ zhadzujem musalaby
stane
na zem, kopec
no smejem „Hm,“ na chví ľu ma to zamrzí, potom
i keď mám tvár samá slina. „No, tak, pokoj, nesmie š ako by ma zas v šetci zneu žívali. „Myslím
nú bezpečnosť chodí aj do postele. Kvôli bratovým vecí, ktorésa,sú minimálne životu nebezpečné!
skáka ť, ko ľ kokrát som ti to hovorila, ty klbko špinavé!“ chví ľu počkám.“
záchvatom neboli Hlavičkovci v paneláku na sídlisku Pod vlekom sa totiž usídlil zločinec. Má dlhé 15
14
veľmi obľúbení. Preto keď sa rodina presťahuje do strapaté vlasy, hrozitánsku bradu a ešte aj
osamelého domu na vidieku, rozhodne sa Alica jeho drsné väzenské tetovanie. A, samozrejme,
existenciu pred deťmi z nového susedstva zatajiť. lopatu, sekeru a určite i nejaké strelné zbrane.
Ale darí sa jej to len dovtedy, kým situáciu neskom- Nie div, že naňho susedia zavolali policajtov.
plikuje záhadné zmiznutie oboch rodičov. Aby ich Alebo je všetko inak? Nech je to akokoľvek,
Alica našla, musí prekonať rozpaky, priznať novým Anča a jej priatelia na to isto-iste prídu. To
kamarátom pravdu, požiadať ich o pomoc a zapo- všetko nájdete v novej knihe o slávnej Anči,
jiť do pátracej akcie aj svojho neobyčajného brata. a ešte aj oveľa viac.
Dobrodružný príbeh o inakosti, akceptácii a priateľ-
stve, v ktorom nechýba kriminálna zápletka, cvičené
myši, šialený psychiater a náznaky prvej lásky. RAŇAJKY,
ČO
PSÍKY RAD
„An čá, An čá!“ kri čia na mňa hne
Šehi s Lukim a na sklo mi ťukajú dro
Vytrmácam sa z postele, otvorím
„Čo sa deje?!“ pretieram si o či.
„Poď von, máme novinky,“ volá zdo
náhodou nevedeli, je to ná š sused, s
fou bývajú ved ľa nás z jednej strany,
Ich rodiny sa nepodobajú v ničom
lepší kamo ši.
11,95 € | 125 × 190 mm | cca 128 str. | tv | 9,95 €Nemám
| 130 × dôkaz,
195 mm | ccapredsa,
ale viem 216 str.čo| mv |
vidím. „Nezabudla si na niečo?“ zatiahne
slovenský jazyk | 978-80-556-4581-0 „A ňa, ko
slovenský ľ kokrát
jazyk to mám opakova ť?“ počuť od domu.
| 978-80-556-4196-6 star šia sestra a posmešne hádže očk
„Už idem, teda skackám, vie š, že to na tých barlách „Ehm, asi ich u ž až tak nepotrebu
r ýchlejšie nejde,“ odúvam sa. Možno je naozaj na čase kapitulova ť
Asi by sme u ž tie barly mali vráti ť. Vlastne ma to u ž až nej ochrany pred povinnos ťami v do
tak nebolí. Po schodoch už teda idem rad šej
Ak ich budem potrebova ť, ur čite nie na chodenie. Iba 27
Nech ma zas v šetci neobvi ňujú, že s
ak by som nimi potrebovala niekoho klepnú ť po hlave. som nemusela pomáha ť.
Mám s tým už predsa svoje skúsenosti.
„Idem von,“ volám na mamu v ku
lo schmatnem zo stola kus chleba s n
me
their first shot. Jack caught it easily, and thumped It came back mo
ball do wnfield.
thelater , but it was like
the ball downfield. It came back moments
ge pir ate attached. I tried
with a large pirate attached. I tried, butwit a lar
h like kle a mo ving
it was attempting to tac myself
attempting to tackle a moving train. I picked
KNI HY PRE DETI train. I picked myself up in time to see
k
up in time to see the pirate knoc
the wing.
the pirate knock
ba ll pa st Do nut to a kid on
the ball past Donut to a kid on the wing. the ards
ss looped in tow
As the return pa
As the return pass looped in towards
an d the Pa rkview striker
our area, Sam and the Parkview striker our area, Sam
raced to beIt first
tooktothe Pirates
the ball. exactly twelve rac ed to be
seconds tofir st to the ball.
have
their first shot. Jack caught it easily, and thumped
The threethe ball downfield. It came back Th
objects moments objects
e threelater
arrived at thewith
samea place
large pirate attached. I tried, but it was likee place at
at arrived at the sam s
exactly the same time. There was attempting e time. There wa
to tackle a moving
exactly the sam
a mushy crunch—the sound a train. Icru
picked
nc h—myself
the sound a
a mushy brick
chicken might make flying into a brick up in time ma ke flying into a
to see
chicken might ble w, and
wall—then the whistle blew, and the pirate knock wh ist le
wall—then the
both teams converged on thethe
ball past Donut to a kid on ms the wing. rged on the
both tea conve
wreckage. As the return pass looped in towardsge.
wrecka
our area, Sam and the Parkview striker
raced to be first to the ball. 41
20/01/2014 16:13
CharlieMerrick_Misfits_Final.indd 40
The threethe
It took objects
Pirates exactly twelve seconds to have
20/01/2014 16:13

arrived at the
their firstsame place
shot. JackateMerr
Charli caught
indd 40
it easily, and thumped
ick_Misfits_Final.

exactly the same time. There was


the ball downfield. It came back moments later
a mushy crunch—the sound a
with a large pirate attached. I tried, but it was like
chicken might make flying into a brick
attempting to tackle a moving
wall—then the whistle blew, and
both teams converged on the train. I picked myself
wreckage. up in time to see
Dave Cousins kolektív
the pirate knock autorov
the ball past Donut to a kid on the wing. 41
Charlieho mimoni:
So that was how they were goingAsto
theplay
return Sherlock Junior
it! pass looped in towards
Góly, body, kamoši a medveď v Londýne
our area, Sam and the Parkview striker
From that moment on, every time a blue shirt got
CharlieMerrick_Misfits_Final.indd 40 20/01/2014 16:13

raced to be first to the ball.


Charlieho mimoniof1horrors, dared to make a
too close, or—horror Sherlock Junior 1
tackle—the player in white would flingobjects
The three himself to
the miluje
Charlie ground and roll
futbal. round
Nadšene insleduje,
agony.
hoarrived atothe same place at
futbalistoch V prvej časti novej kriminálnej série pre deti môžete záhad-
Before
a slávnych gólochlong,
viehalf our team
absolútne exactly
všetko, jethe
had same
been time. There
booked,
kapitánom andwas né detektívne prípady riešiť spolu s hlavnými hrdinami,
we hadtímu.
miestneho no choice
Svojichbut a prihlási
to back
kamošov mushy
off.crunch—the
The sound
injustice
do súťaže of a
„Oh, look at this!“
a zároveň sa len tak mimochodom , ruft Sherlock begeistert.
naučiť anglické slová
„The Lewis Chessmen from the Middle
o svetový pohár. Má však jeden chicken
problém – might
musí make flying into a brick
dokázať, a frázy, ktoré sa dajú ľahko pochopiť zo slovenského textu.
Erschienen bei FISCHER Duden Kinderbuch

it all undid us, and five minutes later the Colts were Ages. They’re wonderful, aren t they?“
že si miesto v turnaji naozaj zaslúžia, awall—then theveľmi
whistle blew, and © 2017 S. Fischer Verlag GmbH,
keďže sa im Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
three-up. Then Travis put the both ball teams
through Mole’s legs
converged on the
Die Lewis-Schachfiguren? Watson setzt „Duden“ ist eine eingetragene Marke

nedarí, nie je to vôbec ľahké. Zápisky Charlieho tímu Sherlock Junior nie jesich
lendienajmladší, aleund
Brille wieder auf aj najbystrejší
wirft gehorsam des Verlags Bibliographisches Institut GmbH, Berlin.

and blasted a fourth past Sam. By full time they’d


sú plné kresieb, futbalových pikošiek awreckage.
záznamov zo detektív v Londýne. Nieeinendiv,
Blick je predsa priamym
Eine Reihe potomkom Fachberatung: Ulrike Holzwarth-Raether, Ute Müller-Wolfa
in den Katalog.
Layout und Satz: Michelle Vollmer, Mainz
scored
zápasov nine—not
plných vtipnýcheven halfway
katastrof to Travis’sZabavia
a prekvapení. promised von Figuren ist auf der Seite abgebildet,
slávneho detektíva. Aspoň to tvrdí... Byt odcestovanej
Umschlagkonzept: Frauke Schneider, Wittighausen
Umschlaglayout: Mischa Acker, Brühl

twenty, but it was no consolation. die Sherlock ihm unter die Nase hält. Sie 41 Audio: rain productions, Ingo Hugenroth, Köln
každého – chlapcov aj dievčatá, tých, čo bez futbalu susedky prerobia spolu s Waltrom, alias Watsonom, na
stammen aus dem Mittelalter, wie Sherlock
Sprecher: Phil Bonney

nevedia I got changed


žiť, aj quickly,
tých, čo jeho čaru and
ešte found Doug wrestling
nepodľahli. detektívnu kanceláriu a nagesagt
richtig prvýhat. prípad
Und ja,nemusia dlho čakať.
sie sehen wirklich
Druck und Bindung:
Print Consult GmbH, München
CharlieMerrick_Misfits_Final.indd 40 20/01/2014 16:13

a bag of footballs into the back of the Hearse. Najme si ich jedna staršia dáma, aus. ktorej niekto
Printed in the Slovak Republic
wundervoll ISBN 978-3-7373-3334-4

Watson
v parku ukradol prsteň. glaubt,
Podľa dass sie aus
všetkého to
Elfenbein gemacht wurden,
bol čierny medveď. Kradnú však medvede
denn die Figuren
prstene? Sherlock a Watson sa pustia
sind gelblich-weiß.
do pátrania po záhadnom zvierati.

! 103

CharlieMerrick_Misfits_Final.indd 102 20/01/2014 16:14


9,95 € | Preklad Jana Vlašičová | 150 × 190 mm | cca 224 str. | 9,95 € | Preklad Branislav Kočan | 150 × 220 mm | 104 str. |
mv | slovenský jazyk | 978-80-556-4490-5 tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4474-5

28
K N I HY P R E D ET I

11,95 € | 120 str. 11,95 € | 144 str.

11,95 € | 176 str. 11,95 € | 136 str.

Branislav Jobus
Ako Štefan Drco vyhral kopu hnoja 11,95 € | 144 str. 12,95 € | 120 str.

Ilustrácie: Martin Ondrušek


Štefan Drco bol nevídaný zjav z malej obce, pred ktorou sa aj vrany
otáčali. V kolektíve nebol príliš obľúbený, pretože bol mimoriadne
nerozhodný. Na dedinskej zábave vyhral v tombole kopu hnoja.
A keďže sa nevedel rozhodnúť, či ju má obísť sprava alebo zľava, sa- 11,95 € | 144 str. 12,95 € | 152 str.
dol si na stoličku a pozoroval, čo sa v tej kope hnoja deje. Zrazu vidí,
že nie je sám, čo sa nevie rozhodnúť. Kohút Fifinbrus sa rozhoduje
medzi pýchou a pokorou, pavúk Motaj medzi lakomstvom a šted-
rosťou, komári Mirnix a Dirnix medzi zradou a vernosťou. Ak chceš
vedieť, ako to dopadne, keď sa rozhodnú pre cnosť, čítaj knihu
z jednej strany, ak chceš vedieť, čo sa stane, ak zvíťazí neresť, knihu
otoč a čítaj z druhej strany.
11,95 € | 136 str. 11,95 € | 128 str.

12,95 € | 136 str. 14,95 € | 192 str.

13,95 € | 165 × 230 mm | cca 144 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-4574-2

29
KNI HY PRE DETI


záro
La
ria

Škriatok

Bertil
 G u t i e r r e z
9,95 € | 104 str.

a záhada strateného potoka


iga
dv
He
a
al

ov
str
ilu

9,95 € | 128 str.

Mária Lazárová Lucia Zednikovičová


Škriatok Bertil a záhada Ako sa stal Gusto 9,95 € | 88 str.

strateného potoka pilotom


Ilustrácie: Hedviga Gutierrez
Na povale starého domu býva škriatok Bertil Vrabčiak Gusto sa túži stať pilotom. Po-
s dvomi kamarátmi – Pipom a Olíviou. Pipo chopenie nájde iba u svojej babky, ktorá ho
a Olívia sú myšky. Nosia Bertilovi z neďalekej vpustí do dedkovej pracovne plnej nákresov
továrne piškóty a on im za to číta rozprávky. a plánov a venuje mu dedkovu leteckú pril- 9,95 € | 128 str.
Bez myšiek by sa škriatkovi žilo naozaj ťažko, bu. Dedko mal totiž rovnako hlavu v obla-
pretože nikdy nevychádza von. A načo aj? koch ako Gusto. Vďaka túžbe lietať nakoniec
Mesto je prázdne a zarastá burinou. A zosta- zachráni Gusto mláďatko veveričky a splní si
lo by to tak navždy, keby sa zvedavá Olívia svoj sen. Príbeh je o vytrvalosti, o dôležitosti
v jeden deň nerozhodla nájsť potok, ktorý snívania, o podpore rodiny a aj o odvahe.
tu voľakedy tiekol.

11,95 € | 165 × 230 mm | cca 120 str. | tv | 9,95 € | 210 × 200 mm | 40 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4583-4 slovenský jazyk | 978-80-556-4701-2

30
K N I HY P R E D ET I

Angela McAllister Marta Mészárosová


Veľ ká kniha rozprávok Etiketa
2LWAO>S zo všetkých
o zvieratách
<^HI>ALJPIRxKaELPMO^S>KF>GBMLWAO>S6RPf Pravidlá slušného správania
kútov sveta
KFBHQLOaPFQR^@FBHBAVP>MLWAO>SF‹JRPcJB

Veľká kniha rozprávok o zvieratách zo všetkých kútov sveta vás Medvede sú vo všeobecnosti známe ako neohrabané,
pozýva na dobrodružnú cestu s čarovnými priateľmi z ríše huňaté cicavce, ktoré v zime spia. No náš Medveď rád
zvierat. Ameriku a Indiánov vám ukážu bizóny, po zamrz- pozoruje slušných ľudí a o svoje poznatky sa chce pode-
nutých pláňach Arktídy vás prevedie medveď so zázračnou liť s malými čitateľkami a čitateľmi. Naučí deti, ako sluš-
potáplicou, horúcou Afrikou zas leopard a pytón. V Austrálii ne pozdraviť, ako sa správať v kine, ako sa vhodne oblie-
nestretnete len klokana, ale aj emu, tabona a lietajúce ryby. cť na rôzne príležitosti, ako sa slušne správať pri stole aj
Na Novom Zélande vás čaká žraločí chlapec, v Európe tri ako si uviazať kravatu. Kniha je rozšírenou a upravenou
prasiatka i škaredé káčatko. Veľké, malé, huňaté aj operené verziou semestrálnej práce mladej ilustrátorky.
tvory ožívajú na stránkach tejto nádherne ilustrovanej kni-
hy, plnej rozprávok zo všetkých kútov sveta.

13,95 € | Preklad Jana Vlašičová | 240 × 275 mm | 128 str. | 9,95 € | 200 × 280 mm | 32 str. | tv |
tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4388-5 slovenský jazyk | 978-80-556-4702-9

31
KNI HY PRE DETI Obraz V parku namaľovala prvá dáma slovenského maliarstva
Ester Šimerová-Martinčeková. Patrila medzi kubistov.
Kubisti, napríklad aj svetoznámy Pablo Picasso, rozkladali
zobrazované predmety na tie najjednoduchšie geometrické
tvary. Potom ich podľa vlastnej fantázie skladali do obrazov.
Katarína Kosánová a Andrea Gregušová
1. 2.
Zasa sa
Nevidel si skryl. Beťár
Leona? jeden!
14,95 € | 74 str.

Zabav sa s dielami
3.
známych slovenských
výtvarníkov Obraz V parku namaľovala prvá dáma slovenského maliarstva Práve, keď sa
Ester Šimerová-Martinčeková. Patrila medzi kubistov. ponáhľame!
Umenie je hra Kubisti, napríklad aj svetoznámy Pablo Picasso, rozkladali
zobrazované predmety na tie najjednoduchšie geometrické Leon, kde si?
Nuž, čo sa dá robiť. 5.
tvary. Potom ich podľa vlastnej fantázie skladali do obrazov.
parku
Autobus nepočká
Pôjdeme do Zmeškáme, ak hne
1. 2. bez neho.
nevyrazíme z dom
Zasa sa
Nevidel si skryl. Beťár
Leona? jeden! 6.
Dobre teda.
Obraz V parku namaľovala prvá dáma slovenského maliarstva A všetky tie
Ester Šimerová-Martinčeková. Patrila medzi kubistov. dobroty môžem
Kubisti, napríklad aj svetoznámy Pablo Picasso, rozkladali zjesť sám.
Ilustrovala Nataša Štefunková zobrazované predmety na tie najjednoduchšie geometrické
tvary.
Máš Potom
pocit, že sa kruhy ich podľa
na tomto vlastnej
obraze fantázie skladali do obrazov.
hýbu? Výtvarník
Milan Dobeš urobil pokus s geometrickými tvarmi a čiarami.
Usporiadal ich tak, aby to vyzeralo, akoby
2. sa hýbali.
1. 3. 27
Katarína Kosánová, Andrea Gregušová
Milan Dobeš vytvoril ilúziuZasa
pohybu. Ilúzia je, keď sa nám zdá,
že vidíme niečo,
sa
čo v skutočnosti neexistuje. Naše oči sa dajú
Nevid el si skryl. Beťár Práve, keď sa
oklamať. To je ale záhada!
Leona?
Ako umelci vidia svet – jeden!
Op-art (z anglického optical art) je optické, teda zrakové umenie,
ktoré využíva svetlo a zrak. Autori op-artových diel dokážu vytvoriť
ponáhľame!
4.

Umenie je hra Nuž, čo sa dá robiť.


optický klam pohybu.
5.
Predstaviteľom op-artu je aj
Leon, kde si?
Autobus nepočká!
e do parku
Zabav sa s dielami známych Pôjdem
bez neho.
svetoznámy Victor Vasarely. Zmeškáme, ak hneď
nevyrazíme z domu.
slovenských výtvarníkov 3.

Ilustrácie: Nataša Štefunková 6.


Dobre teda. Práve, keď sa
A všetky tie ponáhľame!
4.
V knihe Ako umelci vidia sveta – Umenie je hra prevedú kamaráti GALÉ dobroty môžem
zjesť sám. Leon, kde si?
a RIA galériou slávnych slovenských maliarov všetky Nuž,
deti sa dá robiť. 5.
čo rovnako
Autobus nepočká!
do parku
Deti esa nau-
ako v prvej časti tejto populárno-náučnej publikácie.Pôjdem Zmeškáme, ak hneď
bez neho.
čia, ktoré výtvarné techniky používali a aj dnes používajú slovenskí nevyrazíme z domu.
maliari, a uvidia, aké zázraky s nimi dosiahli. Naši malí umelci si na 27
6.
vlastnej koži môžu vyskúšať, akým spôsobom slávni maliari svoje 21
Dobre teda.
diela vytvorili. Naučia sa pochopiť pojmy, ako je línia, reprodukcia, A všetky tie
ornament či figúra. Kniha je vhodná pre deti, ktoré rady kreslia, no dobroty môžem
pomôže diela slovenských umelcov priblížiť aj tým deťom, čo sa s far- zjesť sám.
bičkami veľmi nekamarátia.

14,95 € | 210 × 270 mm | 80 str. | tv | 27


slovenský jazyk | 978-80-556-3906-2

32
K N I HY P R E D ET I

Ne

a
rn

Sarah Jose Lucia Zamolo


bu
e

d ka
a Ëi
Borovic

Stromy, listy, kvety a semená


KVITNÚCE
RASTLINY a 62
Spod zeme
0ÌNNÑRYRFLH
136
138
Červená je pekná
Obrazová encyklopédia
K a ra m b o l 9LQLFDQDǮVRSNH 140
Kôstkovice 142
ŞRMHNYHW" 64
ÚVOD
ÂljDYQDWÑRYRFLH 144

rastlinnej ríše
Tvary kvetov 66 Tropické ovocie 146
2SHƷRYDƞH 68 Lahodné melóny 148
3RGREDƞLVWRQÊKRGQÊ 70 Pravé orechové 150
%H]UDVWOÕQE\VPHWXQHEROL7LHWRàæDVQÑRUJD
Rieka kvetov 72 DNäPLSRGSRUXMàWDNPHUYßHWRNæLYRWQDǮ=HPL
Dajte zelenej zelenú! 152
QL]P\QÊPSRVN\WXMàSRWUDYXDǮN\VOÕNNWRUä
=ÊKUDGDUXæÕ 74 Prvé suchozemské rastliny sa vyvinuli pred asi
+UDFKDǮID]XƷD 154
GäFKDPHSULƞRPQDǮWRY\XæÕYDMàLEDVOQHƞQà
2EƷàEHQÑDVWU\ 76 PLOLÚQPLURNRYDǮRGYWHG\VDUR]ßÕULOLSRFH
9ßHWNRRǮWHNYLFLDFK 156
Vyberte sa s touto encyklopédiou
HQHUJLXYRGXDǮR[LGXKOLƞLWä]RY]GXFKX1D
Vynaliezavé orchidey 78 na vzrušujúcu 158 výpravu
OHMSODQÑWH=HPVNäSRYUFKSUHPHQLOLQDǮßLURNà
3UHWHN\YǮWHNYLFLDFK Keď mi z kabelky či batoha náhodou vypadne tam-
UDVWOLQ\VDVSROLHKDPHSRNLDƷLGHRǮRELOLHRYRFLH
.YHW\DǮFLEXOH 80 ßNÊOXELÚPRYDNRVàGDæơRYÑOHV\DǮWUÊYQDWÑ
&LEXOHVWRQN\DǮVWRSN\ 160
do divov rastlinnej ríše. 82 Obsahuje
DǮ]HOHQLQXNWRUÑQDV\FXMàVYHWDMSRNLDƷLGH
ŞRWR]DSÊFKD" vyše tisíc farebných
REODVWLVODWLQ\DǮPRNUDGH5DVWOLQ\PHQLOLDM pón... To je teda trapas! Hneď očerveniem. Ale prečo?
RǮVWDYHEQÑPDWHULÊO\REOHƞHQLHSDOLYÊOLHN\
ÉLYRWYRYRGH 84 SULHEHKƷXGVNäFKGHMÕQ5DQÕƷXGLDæLOLNRƞRYQäP
obrázkov
1DǮEUHKXULHN\ a je plná fascinujúcich
DǮSRGREQH2GǮFKYÕOHNHơVRPSRFKRSLOD 86 faktov. Objavujte nád-
VSÛVRERPæLYRWDDNRORYFLDǮ]EHUDƞLDæNäP Prečo na telesnej klamem, že som chorá, keď mám
Yä]QDPUDVWOÕQ]DƞDOLPDIDVFLQRYDljDǮLFK
Zaplavený les 88 VDǮQHQDXƞLOLSHVWRYDljRELOQLQ\DǮPRKOL]DƞDlj
herný svet rastlín od90najmenších
WDMRPVWYÊVRPLßODßWXGRYDljQDǮXQLYHU]LWXDE\
ŞRMHNDNWXV" É,927 semienok po najvyššie
Y\WYÊUDljWUYDOÑVÕGODƞRXPRæQLORUDVWDǮSUR v skutočnosti menštruačné bolesti? Skrátka: Prečo je
VRPVDGR]YHGHODYLDFRǮWRPDNRVPH]ÊYLVOÕ
ÃæDVQÑNDNWXV\ 92 6ǰ5$67/,1$0, 
VSHURYDQLHSRSXOÊFLHDǮUR]YRMFLYLOL]ÊFLÕ
stromy.
Púštni vytrvalci Obdivujte najčudnejšie,
RGǮǮUÛ]Q\FKW\SRYUDVWOÕQQDǮ=HPL 94 najsmradľavejšie a naj-
9ǮWHMWRNQLKHREMDYÕWHPQRKÑGLY\UDVWOLQ menštruácia stále tabu? Táto kniha je plná zaujímavých
5R]NYLWQXWÊSàßlj
7ÊWRNQLKDSUHGVWDYXMHQHVPLHUQXUR]PD 96 QÑKRVYHWDNWRUÑVWÊURƞLDSULljDKXMàSR]RUQRVlj
smrtiacejšie
0ÌVRæUDYÑUDVWOLQ\ kvety. Ktoré 98
QLWRVljUDVWOLQVWYDSRǮFHORPVYHWHRGǮPLQLDWàU rastliny
5DVWOLQ\DǮƷXGLD
požierajú hmyz?
164
YHGFRYDNRVRPMD6SR]QÊWHQDMY\ßßLHVWURP\
.RUHQLHæLYRWD 166
Ako si informácií a dodáva odvahu – že na čo? No predsa na
Jedovaté rastliny 100
kaktusy skladujú vodu?
Q\FKPDFKRYSRǮREURYLWÑLKOLƞQDQ\DǮVSÛVRE\
Parazitické rastliny 102 Ktorý kvet vyzerá ako včela?
QDMPHQßLHNYHW\DǮUDVWOLQ\NWRUÑVàPDMVWHUNDPL
Prospešné
9äUREN\]ǮUDVWOÕQ
bylinky 168
170
otvorené rozhovory, spoznávanie svojho tela a hrdosť
104
Kde rastie najvyšší strom
ÉLYRWYǮKRUÊFK
3OD]LYN\DǮßSOKàƻN\ 106
na svete?
Ubúdajúci
.UÊVD]ǮSUÕURG\
les 172
174
byť dievčaťom či ženou.
ŞRMHVWURP" 108 5DVWOLQQÊV\PEROLND 176
Typy stromov 110 r Ë i a ļ n
K9HGDRǮUDVWOLQÊFK
ik 178 Ne
Borka stromov 112 zá
9HVPÕUQD]ÊKUDGD 180
a
rn

114 B a za
bu

9\SÕQDVDGRǮYäßN\ lk
e

d ka
a Ëi

ŞDVNYLWQXWLD 116 a
Borovic

ÉLYRWYRY]GXFKX 118
)LJRYQÕNßNUWLƞ 120
za

3UÕ]HPLHOHVD 122 SLOVNÍK 182


äd

Bonsaje 124
ev

N =2=1$05$67/¸1 
ŞRMHWUÊYD" 126 a
K a ra m b o l REGISTER 188
7\S\WUÊY 128
7UÊY\DǮ]UQÊ 130 32ţ$.29$1,$  Ne
z á

ÚVOD
a

5\æRYÑWHUDV\ 132
rn

bu
e

2YRFLHDOHER]HOHQLQD" 134
d ka
a Ëi
Borovic

%H]UDVWOÕQE\VPHWXQHEROL7LHWRàæDVQÑRUJD DNäPLSRGSRUXMàWDNPHUYßHWRNæLYRWQDǮ=HPL
QL]P\QÊPSRVN\WXMàSRWUDYXDǮN\VOÕNNWRUä Prvé suchozemské rastliny sa vyvinuli pred asi
GäFKDPHSULƞRPQDǮWRY\XæÕYDMàLEDVOQHƞQà PLOLÚQPLURNRYDǮRGYWHG\VDUR]ßÕULOLSRFH
HQHUJLXYRGXDǮR[LGXKOLƞLWä]RY]GXFKX1Da OHMSODQÑWH=HPVNäSRYUFKSUHPHQLOLQDǮßLURNà
K a r a m b ol
UDVWOLQ\VDVSROLHKDPHSRNLDƷLGHRǮRELOLHRYRFLH ßNÊOXELÚPRYDNRVàGDæơRYÑOHV\DǮWUÊYQDWÑ
DǮ]HOHQLQXNWRUÑQDV\FXMàVYHWDMSRNLDƷLGH REODVWLVODWLQ\DǮPRNUDGH5DVWOLQ\PHQLOLDM

ÚVOD
RǮVWDYHEQÑPDWHULÊO\REOHƞHQLHSDOLYÊOLHN\ SULHEHKƷXGVNäFKGHMÕQ5DQÕƷXGLDæLOLNRƞRYQäP
17,95 € | Preklad Jana Brožíková | 216 × 276 mm |
DǮSRGREQH2GǮFKYÕOHNHơVRPSRFKRSLOD VSÛVRERPæLYRWDDNRORYFLDǮ]EHUDƞLDæNäP 9,95 € | Preklad Jana H. Hoffstädter | 160 × 220 mm |
Yä]QDPUDVWOÕQ]DƞDOLPDIDVFLQRYDljDǮLFK VDǮQHQDXƞLOLSHVWRYDljRELOQLQ\DǮPRKOL]DƞDlj
192 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4492-9
WDMRPVWYÊVRPLßODßWXGRYDljQDǮXQLYHU]LWXDE\ Y\WYÊUDljWUYDOÑVÕGODƞRXPRæQLORUDVWDǮSUR
96 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4500-1
%H]UDVWOÕQE\VPHWXQHEROL7LHWRàæDVQÑRUJD DNäPLSRGSRUXMàWDNPHUYßHWRNæLYRWQDǮ=HPL
VRPVDGR]YHGHODYLDFRǮWRPDNRVPH]ÊYLVOÕ VSHURYDQLHSRSXOÊFLHDǮUR]YRMFLYLOL]ÊFLÕ
QL]P\QÊPSRVN\WXMàSRWUDYXDǮN\VOÕNNWRUä Prvé suchozemské rastliny sa vyvinuli pred asi 26
RGǮǮUÛ]Q\FKW\SRYUDVWOÕQQDǮ=HPL 9ǮWHMWRNQLKHREMDYÕWHPQRKÑGLY\UDVWOLQ
GäFKDPHSULƞRPQDǮWRY\XæÕYDMàLEDVOQHƞQà PLOLÚQPLURNRYDǮRGYWHG\VDUR]ßÕULOLSRFH
7ÊWRNQLKDSUHGVWDYXMHQHVPLHUQXUR]PD QÑKRVYHWDNWRUÑVWÊURƞLDSULljDKXMàSR]RUQRVlj
HQHUJLXYRGXDǮR[LGXKOLƞLWä]RY]GXFKX1D OHMSODQÑWH=HPVNäSRYUFKSUHPHQLOLQDǮßLURNà
QLWRVljUDVWOLQVWYDSRǮFHORPVYHWHRGǮPLQLDWàU YHGFRYDNRVRPMD6SR]QÊWHQDMY\ßßLHVWURP\
UDVWOLQ\VDVSROLHKDPHSRNLDƷLGHRǮRELOLHRYRFLH ßNÊOXELÚPRYDNRVàGDæơRYÑOHV\DǮWUÊYQDWÑ
Q\FKPDFKRYSRǮREURYLWÑLKOLƞQDQ\DǮVSÛVRE\
DǮ]HOHQLQXNWRUÑQDV\FXMàVYHWDMSRNLDƷLGH
QDMPHQßLHNYHW\DǮUDVWOLQ\NWRUÑVàPDMVWHUNDPL
REODVWLVODWLQ\DǮPRNUDGH5DVWOLQ\PHQLOLDM 33
RǮVWDYHEQÑPDWHULÊO\REOHƞHQLHSDOLYÊOLHN\ SULHEHKƷXGVNäFKGHMÕQ5DQÕƷXGLDæLOLNRƞRYQäP
DǮSRGREQH2GǮFKYÕOHNHơVRPSRFKRSLOD VSÛVRERPæLYRWDDNRORYFLDǮ]EHUDƞLDæNäP
Yä]QDPUDVWOÕQ]DƞDOLPDIDVFLQRYDljDǮLFK VDǮQHQDXƞLOLSHVWRYDljRELOQLQ\DǮPRKOL]DƞDlj
WDMRPVWYÊVRPLßODßWXGRYDljQDǮXQLYHU]LWXDE\ Y\WYÊUDljWUYDOÑVÕGODƞRXPRæQLORUDVWDǮSUR
KrËiaļni k
VRPVDGR]YHGHODYLDFRǮWRPDNRVPH]ÊYLVOÕ VSHURYDQLHSRSXOÊFLHDǮUR]YRMFLYLOL]ÊFLÕ
KNI HY PRE DETI

Montessori – Svet úspechov


7,95 € | 48 str.

7,95 € | 48 str.

Chiara Piroddi Chiara Piroddi Chiara Piroddi


7,95 € | 64 str.
Moja prvá kniha Moja prvá Moja prvá kniha
o domove kniha o ročných o ľudskom tele
obdobiach

V knihách Moja prvá kniha o domove, Moja prvá kniha o roč- 7,95 € | 64 str.
ných obdobiach a Moja prvá kniha o ľudskom tele nájdete cviče-
nia a hry vychádzajúce z princípov svetoznámej pedagogiky
Marie Montessori. Úlohy v týchto knihách rozvíjajú kogni-
tívne schopnosti detí, ktoré pracujú s rôznymi pomôckami
– prstovými farbami, nálepkami, farbičkami. Deti prostred-
níctvom pútavých úloh zistia, aké hravé a náučné činnosti
sa dajú doma vykonávať, zoznámia sa s ročnými obdobiami
7,95 € | 64 str.
a s prirodzeným plynutím času či sa vydajú na dobrodružnú
výpravu za tajomstvami ľudského tela. Učenie sa tak pre ne
stáva hrou, zábavou i prirodzenou súčasťou života.

7,95 € | 64 str.

6,95 € | Preklad Kristína Lackovičová | 6,95 € | Preklad Kristína Lackovičová | 6,95 € | Preklad Kristína Lackovičová |
216 × 272 mm | 40 str. + 8 str. nálepiek | 216 × 272 mm | 40 str. + 8 str. nálepiek | 216 × 272 mm | 40 str. + 8 str. nálepiek |
slovenský jazyk | 978-80-556-4367-0 slovenský jazyk | 978-80-556-4368-7 slovenský jazyk | 978-80-556-4369-4

34
K N I HY P R E D ET I

Zvedavé otázky a odpovede


pre všetky zvedavé deti!

Camilla de la Bedoyere Anne Rooney Camilla de la Bedoyere


Zvieratá Moje telo Záchrana našej
planéty
Máte kopu zvedavých otázok? Tieto knihy sú plné odpovedí!
Pútavé texty navyše dopĺňajú krásne a vtipné ilustrácie. Zistíte,
prečo majú plameniaky ružovú farbu, koľko očí má pavúk, pre-
čo sú korytnačky také pomalé, aký dlhý jazyk má žirafa, čo je to
habitat, prečo sú bunky špeciálne, koľko vlasov máme na hlave,
prečo nemôžeme dýchať pod vodou, koľko litrov krvi nám
prúdi v tele, prečo nevidíme v tme, ako tvoriť menej odpadu, čo
je uhlíková stopa, čo znečisťuje našu planétu, ako šetriť energiu,
čo je recyklácia a dozviete sa aj mnoho ďalších pozoruhodných
a prekvapivých zaujímavostí. Tak čítajte a ponorte sa do sveta
zvierat či množstva faktov o ľudskom tele, alebo zistite, ako
môžete aj vy prispieť k záchrane našej planéty!

8,95 € | Preklad Roman Cséfalvay | 8,95 € | Preklad Zuzana Šeršeňová | 8,95 € | Preklad Zuzana Šeršeňová |
215 × 280 mm | 32 str. | tv | 215 × 280 mm | 32 str. | tv | 215 × 280 mm | 32 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4600-8 slovenský jazyk | 978-80-556-4599-5 slovenský jazyk | 978-80-556-4598-8

35
AUDI OKNI HY

Vaše obľúbené knihy Jo Nesbø


Prdiprášok doktora Proktora

na počúvanie...
Číta: Peter Sklár
3 hodiny 59 minút | 12,95 €

John Boyne
Chlapec v pásikavom pyžame
Číta: Daniel Fischer
4 hodiny a 40 minút | 11,95 €

Astrid Lindgrenová
Pippi Dlhá pančucha
Číta: Slávka Halčáková
2 hodiny a 48 minút | 11,95 €
Pippi nastupuje na loď
Číta: Slávka Halčáková
2 hodiny a 55 minút | 11,95 €
Pippi Dlhá pančucha v Tichomorí
Číta: Slávka Halčáková
2 hodiny a 38 minút | 11,95 €
My všetky deti z Bullerbynu
Číta: Táňa Pauhofová
2 hodiny a 5 minút | 11,95 €
Oslavy v Bullerbyne
Číta: Táňa Pauhofová
2 hodiny a 49 minút | 11,95 €
Veselo je v Bullerbyne
Číta: Táňa Pauhofová
3 hodiny a 7 minút | 11,95 €
Emil z Lönnebergy
Číta: Miro Noga
1 hodina a 40 minút | 11,95 €
Už zase Emil z Lönnebergy
Číta: Miro Noga
2 hodiny a 47 minút | 11,95 €
To vymyslí len Emil z Lönnebergy
Číta: Miro Noga
2 hodiny a 19 minút | 11,95 €

36
AU D I O K N I HY

Giulia Enders
Taktne o tráviacom trakte
Číta: Miroslava Frankovská
7 hodín a 18 minút | 12,95 €

Michael Connelly
Temná ozvena
Číta: Ivo Gogál
15 hodín a 51 minút | 13,95 €
Čierny ľad
Číta: Ivo Gogál
11 hodín a 57 minút | 13,95 €
Betónová blondína
Číta: Ivo Gogál
14 hodín a 57 minút | 13,95 €
Posledný kojot
Číta: Ivo Gogál
cca 11 hodín | 13,95 €
Temný plameň
Číta: Ivo Gogál
11 hodín a 40 minút | 13,95 €

Andrej Hryc
Inventúra
Číta: Andrej Hryc
17 hodín | 12,95 €

Sir Arthur Conan Doyle


Pes baskervillský
Číta: Miro Noga
7 hodín a 4 minúty | 11,95 €

Juraj Červenák
Mŕtvy na Pekelnom vrchu
Barbarič a Stein 1
Číta: Marek Geišberg
8 hodín a 59 minút | 12,95 €
Krv prvorodených
Barbarič a Stein 2
Číta: Marek Geišberg
10 hodín a 10 minút | 12,95 €

PRIPRAVUJEME:
Ohnivé znamenie
Barbarič a Stein 3
Číta: Marek Geišberg
cca 11 hodín | 12,95 €
Diabol v zrkadle
Barbarič a Stein 4
Číta: Marek Geišberg
cca 8 hodín | 12,95 €

37
LITERATÚRA FAKTU

Janet Morgan Gill Davies


Agatha Christie: Životopis Tajomná reč stromov
Jedinečná biografia kráľovnej
detektívok, čerpajúca z jej
Ako sa nám stromy prihovárajú? K zaneprázdneným
súkromných archívov ľuďom stromy hovoria rečou pokoja a stíšenia. Už len
samotný pobyt v lese môže utlmiť stres a navodiť mier
Život a dielo Agathy Christie spracovalo množstvo autorov v duši. Stromy majú pre nás blahodarné účinky. Pre
a sama kráľovná detektívok vydala svoj vlastný životopis. umelcov, hudobníkov a spisovateľov sú stromy a lesy
Janet Morgan však dostala ponuku priamo od Agathinej zdrojom inšpirácie a liečitelia celé stáročia nachádzali so
rodiny, aby napísala jej „oficiálnu biografiu“. Vďaka tomu stromami spoločnú reč, lebo ponúkali riešenia na lieče-
získala exkluzívny prístup k Agathiným zápisníkom, ko- nie vonkajších zranení i vnútorných ochorení. Mnohým
rešpondencii i ďalším písomnostiam a tiež mala príležitosť rastlinám a druhom hmyzu, vtáctva a iných zvierat sa
vyspovedať početných Agathiných príbuzných, priateľov stromy prihovárajú ponukou potravy a domova. Stromy sa
a spolupracovníkov. Výsledkom je obsiahla a dôkladne však rozprávajú aj medzi sebou, upozorňujú sa na blízkosť
spracovaná publikácia, ktorá sa opiera predovšetkým parazitov alebo komunikujú koreňmi, čo im umožňuje
o citáty a svedectvá jednak samotnej Agathy Christie, ako systém podhubia. Kniha Tajomná reč stromov objasňuje
aj tých, ktorí k nej mali blízko. Čitateľom tak ponúka nové komunikáciu týchto vzácnych rastlín.
uhly pohľadu na Agathinu osobnosť, prácu, rodinu, názory,
skúsenosti – a možno dokonca aj na jej záhadné a nikdy
nevysvetlené jedenásť dní trvajúce zmiznutie...

19,95 € | Preklad Katarína Bukovenová | 145 × 230 mm | 12,95 € | Preklad Jana Brožíková a Silvia Semaková | 150 × 215 mm |
cca 416 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4691-6 152 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4356-4

38
LI T ER AT Ú R A FAKT U

Radim Kopáč Ladislav Rabušic,


a Jakub Šofar (zost.) Zuzana Kusá (zost.)
Praha jinak Odděleně spolu?
Zábavně-poučná procházka novinami Česko a Slovensko optikou vývoje
a časopisy první republiky hodnot po roce 1991

Praha inak. Praha poskladaná ako noviny z éry medzi dvoma Autori hľadajú v publikácii Oddělene spolu? odpovede na
vojnami. Dramaticky aj veselo. Zábavne aj informatívne. otázku, ako sa v období samostatnej existencie Slovenskej
Slovom i obrazom. Dokument z doby, keď sa tvorili moder- a Českej republiky menila hodnotová orientácia obyva-
né československé dejiny. Čo sa vtedy o tomto meste písalo, teľov. Do istej miery spochybňujú platnosť takzvanej
čo sa v ňom dialo, ako sa menila reč, ako sa menilo mesto modernizačnej teórie R. Ingleharta, že ekonomický rast
samotné? Toto všetko nájdete v tejto publikácii v dvanástich povedie k rastu sociálneho bezpečia a zodpovedajúcim
prehľadných kapitolách. Spoznajte Prahu z inej strany. hodnotovým štruktúram. Ukazujú, že obe spoločnosti
charakterizuje nelineárny vývoj hodnôt. Česi a Slováci
sa v istej časti hodnotového spektra od seba vzďaľujú, ale
v mnohých hodnotových otázkach majú k sebe rovnako
blízko ako na začiatku 90. rokov.

11,95 € | 170 × 195 mm | cca 280 str. | tv | 15,95 € | 160 × 230 mm | 432 str. | tv |
český jazyk | 978-80-7529-227-8 slovenský a český jazyk | 978-80-556-4590-2

39
UMENI E

Karol Horák Ľubica Krénová


Horák – Polák. Martin Huba
Hovory o divadle
Publikácia predstavuje tvorbu popredného divadel- „Popularita je kronika pominuteľného života a o tú Martin Huba
ného režiséra Romana Poláka. V prvej časti sleduje nikdy nestál. Vždy mu išlo o kumšt v najširšom zmysle slova.“
začiatky jeho režijných aktivít v alternatívnom ama-
térskom divadle až po pôsobenie na profesionálnych Ľubica Krénová
scénach do roku 1989 – najmä v Štátnom divadle
Košice a v Divadle SNP Martin. Druhú časť tvoria Uctievaný herec a režisér. Bravúrny divadelník, ale aj pozorný
rozhovory spisovateľa, dramatika, literárneho a diva- spoločník a sústredený rozprávač, ktorý o všetkých témach ho-
delného vedca Karola Horáka s Romanom Polákom, vorí priamo a otvorene. Otázky Martinovi Hubovi v jeho azda
v ktorých režisér odhaľuje zákulisie svojej práce. Kni- najobsiahlejšom a najosobnejšom interview kládla slovenská
ha sa venuje predovšetkým Polákovým činoherným teatrologička Ľubica Krénová, okrem iného autorka monogra-
inscenáciám, okrajovo spomína aj jeho operné réžie. fií takých hereckých osobností ako Ladislav Chudík či Milan
Kňažko. Jej posledná kniha, venovaná Martinovi Hubovi, je teda
o čosi bohatšia – sedem kapitol posudzujúcich kľúčové obdobia
a udalosti jeho tvorivého života dopĺňajú autentické rozhovory
s protagonistom. Aj vďaka schopnosti Martina Hubu výstižne
pomenovať veci a javy v umení i v občianskej spoločnosti sa
z jeho rozprávania vynárajú dvojaké dejiny: jednak osobné
a jednak dejiny slovenskej i českej divadelnej scény z pohľadu
jedného z najvýznamnejších aktérov za posledných päťdesiat
rokov.

Publikácia vychádza v spolupráci s Divadelným ústavom.

14,95 € | 130 × 210 mm | cca 288 str. | tv | 19,95 € | 200 × 235 mm | 588 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-4564-3 slovenský jazyk | 978-80-8190-060-0

40
18/
U M EN I E

/19
2018/2019
Yearbook
Architecture
Slovak
Ročenka
slovenskej

2018/2019
Yearbook
Architecture
Slovak
architektúry
Slovak

architektúry
slovenskej
Architecture

Ročenka
Yearbook

architektúry
slovenskej
Ročenka

Aurel Hrabušický, Filip Vančo Henrieta Moravčíková a kol.


Anton Šmotlák Ročenka slovenskej
architektúry 2018/2019
Piata publikácia Aurela Hrabušického a Filipa Vanča Ročenka slovenskej architektúry je dlhodobý
z edície Osobnosti slovenskej fotografie predstavujte Antona projekt, ktorý má ambíciu pravidelne prinášať
Šmotláka (1920–1979). Ako profesionál sa špecializoval na pohľad na aktuálnu slovenskú architektonickú
divadelnú fotografiu, ale od samého začiatku sa venoval scénu. Diela zaradené do tretieho vydania ročen-
aj živej fotografii. Patril k prvým slovenským fotogra- ky sú tým najlepším, čo vzniklo v rokoch 2018
fom, ktorí sa v rámci živej či priamej fotografie postarali a 2019. Dve úvodné štúdie kriticky reflektujú
o uvoľnenie z dogiem socialistického realizmu. Spontánne slovenskú architektonickú realitu z domáceho
a bez predsudkov zaznamenával okamihy z bežného života a zahraničného pohľadu a súčasťou ročenky je
v Bratislave, ale aj inde na Slovensku. Do fotografie vniesol aj súpis cien, súťaží, výstav a kníh z aktuálneho
hybný moment, akceleráciu diania, razanciu v záberoch, obdobia.
akýsi fotografický „drajv“. V druhej polovici 50. a začiat-
kom 60. rokov obsiahol taký široký register tém a spraco-
val ich s takým porozumením ako máloktorý iný sloven-
ský fotograf. Možno sa mu to podarilo aj preto, lebo bol
„dobrotivým paparazzom“ – ako ho nazval Július Satinský,
keď komentoval jeho predčasnú smrť.

29,90 € | Preklad Elena & Paul McCulloughovci | 250 × 285 mm | 29,90 € | Preklad Richard Budd | 230 × 300 mm | 168 str. | mv |
144 str. | tvp | slovenský a anglický jazyk | 978-80-556-4365-6 slovenský a anglický jazyk | 978-80-556-4563-6

41
UMENI E

Dorota Vlachová (zost.) Ladislav Kvasz


Michal Mráz Prostor mezi geometrií a malířstvím
Vývoj pojetí prostoru v geometrii a jeho
Publikácia predstavuje prierez tvorbou talentovaného
výtvarníka Michala Mráza a mapuje jeho maliarsky pre-
zobrazování v malířství od renesance po
jav od roku 2013 až po súčasnosť, keď vystavuje najmä dvacáté století
v Dánsku (Kirk Gallery), USA (Robert Fontaine Gallery),
vo Francúzsku (Galerie ALB) a na rôznych svetových Ako renesanční maliari dosahovali efekt priestorovej
artfairoch. Kunsthistorik Vladimír Beskid vo svojom hĺbky? Ako dokázal maliar El Greco vyvolať pocit prítom-
texte bližšie analyzuje témy, techniku a štýl Michalovej nosti postáv v priestore pred obrazom? Dokáže kubizmus
maľby. Ide o prvé monografické spracovanie jeho diela vyslobodiť objekty zo zajatia priestoru? Kniha matematika
a zaradenie maliara do širšieho vizuálneho kontextu. a filozofa Ladislava Kvasza nielen odpovedá na tieto otáz-
ky, ale prináša aj zrozumiteľný a vyčerpávajúci výklad kľú-
Kniha vychádza v spolupráci s galériou Čin Čin. čových epizód vo vývoji modernej geometrie. Abstraktné
a často ťažko pochopiteľné matematické myšlienky totiž
nachádzame v maliarstve vyjadrené v konkrétnej, názor-
nej a intuitívnej podobe. Výklad geometrických trikov,
použitých pri tvorbe jednotlivých obrazov, ktorých repro-
dukcie kniha prináša, môžu čitatelia využiť pri interpretá-
cii ďalších výtvarných diel.

19,95 € | Preklad John Minahane | 200 × 255 mm | 144 str. | tv | 19,95 € | 170 × 240 mm | 240 str. | tv |
slovenský a anglický | 978-80-556-4569-8 český jazyk | 978-80-7529-915-4

42
DAR Č EKOV É K N I HY

Ján L. Kalina Ilustrovaná Kniha žalmov


Tisíc a jeden vtip po 50 rokoch Iluminované texty všetkých
150 modlitieb a spevov

Tretie, prepracované a doplnené vydanie legendárnej zbier- Texty všetkých stopäťdesiatich žalmov – jednej
ky vtipov, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1969 a slovenských z najpopulárnejších a najpoetickejších častí Bib-
komunistov tak rozzúrila, že jej autora poslali do väzenia. lie – sú v tejto knihe doplnené vyše päťdesiatimi
„Učebnica v-tipológie a ž’artizmu“ Tisíc a jeden vtip Jána L. ilumináciami z hebrejských rukopisov, stredo-
Kalinu sa na dvadsať rokov stala najžiadanejšou medzi zaká- vekých misálov a žaltárov. Nádherné grafické
zanými knihami a dodnes patrí medzi najlepšie humoristic- spracovanie s ozdobnými bordúrami a využitím
ké diela, aké u nás vznikli. Devätnásť kapitol knihy sa venuje zlatej farby robia z tejto publikácie ideálny
rôznym podobám vtipov – od antiky až po súčasnosť, darček na každú príležitosť. Texty vychádzajú
anekdotám zo sveta i zo Slovenska, erotickým aj politickým v ekumenickom preklade.
vtipom či čiernemu a absurdnému humoru. Nové vydanie
je doplnené o kapitolu s protikomunistickými vtipmi z čias
normalizácie, ktoré autor publikoval v roku 1980 v nemec-
kom exile. Príbeh vzniku knihy a následnú perzekúciu jej
autora komunistickým režimom približuje obsiahly doslov.
Text dopĺňajú pôvodné karikatúry publikované v slovenskej
tlači v 60. rokoch a na začiatku 70. rokov.

13,95 € | Preklad Slovenská biblická


16,95 € | 130 × 210 mm | cca 488 str. | tv | spoločnosť | 150 × 203 mm | 256 str. | flexi |
slovenský jazyk | 978-80-556-4361-8 slovenský jazyk | 978-80-556-3090-8

43
DARČEKOVÉ KNIHY

365 dôvodov
na úsmev
Táto knižka ilustrovaná roz-
košnými a veselými obrázkami
ponúka na každý deň milú myš-
lienku, aforizmus či vtip, vďaka
ktorým budete mať každý deň
Podrobný obrazový Vladimír Hronský
úsmev na tvári. průvodce uměním Sprievodca vínami
kaligrafie Slovenska
Či ste vo svete kaligrafie začiatočník Aj vy strácate prehľad v obrovskom
alebo skúsenejší krasopisec, táto množstve ponúkaných slovenských
publikácia bude pre vás prínosom. vín? Chceli by ste tie najlepšie a me-
Vždy existuje kopec nových vecí, kto- dailami oceňované vína ochutnať?
ré stojí za to sa naučiť. Nájdete v nej Dobrým radcom pred kúpou tohto
informácie o najrôznejších tradič- ušľachtilého nápoja vám bude už tretie
ných ale aj moderných a digitálnych vydanie Sprievodcu vínami Slovenska.
nástrojoch, učebné vzory k precvi- Známy slovenský enológ a someliér
čeniu jednotlivých abecied vrátane Vladimír Hronský vám v ňom pred-
365 myšlienok ich charakteristických vlastností staví novoregistrované biele odrody

o nádeji a pokoji a techník. Takže brko do ruky a hor


sa na krásne písmo!
Hossa a Rituál a poskytne aktuálne in-
formácie o vinohradníckej a vinárskej
Každý z nás by najradšej začínal výrobe na Slovensku. Zasvätí vás aj do
deň s úsmevom a peknou myšlien- umenia someliérstva a poradí vám, ako
kou a zakončil ho obrazom pokoja víno podávať tak, aby vaši hostia čo
a krásy. Táto knižka spája prekrás- najviac ocenili jeho vlastnosti. Hlavnú
ne fotografie s inšpiratívnymi časť publikácie tvorí výber takmer
citátmi, ktoré budú obohacovať 400 najlepších slovenských vín na
váš život po celý rok optimizmom trhu a profily 58 domácich vinárstiev.
a pozitívnym myslením.

13,95 € | Preklad Mária Štefánková |


160 × 175 mm | 392 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4596-4

13,95 € | Preklad Mária Štefánková | 14,95 € | Preklad Jana Hlávková | 14,95 € | 123 × 215 mm |
160 × 175 mm | 392 str. | tv | 210 × 275 mm | 192 str. | mv | cca 264 str. | flexi |
slovenský jazyk | 978-80-556-4597-1 český jazyk | 978-80-7529-867-6 slovenský jazyk | 978-80-556-4391-5

44
K N I HY V   AN G LI CKO M JAZ YKU

Top tituly v anglickom


jazyku

Martin Harrison, Peter Lindbergh Felix Krämer, Wim Wenders, Dian Hanson
Peter Lindbergh. Peter Lindbergh Masterpieces
New York Archives Peter Lindbergh. of Fantasy Art
Dior Untold Stories 165 €
165 € 65 €
Fantastická zbierka ilustrácií, malieb,
Sedemdesiat rokov histórie módne- Publikácia ponúka nevšedný náčrtov, sôch či obálok kníh z fantasy
ho domu DIOR očami ich dvorného pohľad na prácu jedného z najta- sveta. Nájdete v nej všetko od vizuálu
fotografa Petra Lindbergha. Povin- lentovanejších fotografov dneška. magazínu Weird Tales z roku 1923 cez prvé
ná jazda pre každého milovníka či Vychádza z kurátorskej výstavy obálky Pána prsteňov či film Hviezdne vojny
milovníčku módy. Petra Lindbergha, ktorú zorganizo- až po dnešok. Biblia pre každého fantasy
val krátko pred svojou smrťou. fanúšika.

The adidas Archive.


The Footwear Collection
110 €

Supreme
44,50 €

Teniskoví nadšenci a zberatelia pozor. Toto Za posledných 25 rokov sa značka


je kniha pre vás. Spoznajte históriu firmy Supreme vypracovala z malého skejto-
adidas cez viac ako 350 dizajnov tenisiek – vého obchodu v New Yorku na globálnu
jedinečných originálov, vintage kúskov či módnu ikonu. Spoznajte jej príbeh
nikdy nezrealizovaných prototypov. v tejto jedinečnej knihe.

45
KNI HY V   AN GLICKOM JAZYKU

Malena and Beata Maja Fowkes,


Ernman, Svante and Reuben Fowkes
Greta Thunberg Central and Eastern
Our House Is on Fire. European Art Since 1950
Scenes of a Family 21,95 €
and a Planet in Crisis
18,50 € Autori Maja a Reuben
Fowkesovci sa v tejto
Ako sa to všetko začalo. publikácii snažia priblížiť
Jedinečný príbeh mla- diela, významné osobnosti,
dej aktivistky Grety hnutia, teórie či štýly, ktoré
Thunberg a jej rodiny. formujú svet umenia stred-
Jeanine Cummins
American Dirt nej a východnej Európy od
18,95 € roku 1950.

Neuveriteľný príbeh
matky a jej syna na
úteku pred drogovým
Hilary Mantel kartelom.
The Mirror and the Light
19,95 €
Finále historickej série,
za ktorej druhú časť
získala autorka Hilary
Mantel prestížnu Man
Bookerovu cenu.

Brian Dumaine
Marie Kondo Bezonomics
Joy at Work 18,50 €
21,50 € Príbeh firmy Ama-
Kate Elizabeth Russell Svetoznáma „uprato- zon. Ako zmenila
My Dark Vanessa vačka“ Marie Kondo sa naše životy a čo sa
15,50 € v novej knihe zamerala od nej môžu naučiť
na pracovný život a po- iné spolčnosti.
Keď mala pätnásť, zamilovala
riadok v ňom.
sa do svojho učiteľa, ten je
teraz obvinený zo sexuálne-
ho obťažovania inou žiačkou.
Bol aj ich vzťah „nezdravý“?

Stephen King
If it Bleeds
18,50 €

Kiran Millwood Hargrave Štyri nové


The Mercies mrazivé príbehy
17,50 € majstra Stephena
Kinga v jednej
Román inšpirovaný sku- knihe. Vrátane
točnými udalosťami. Na
A. J. Finn
The Woman in the Window pokračovania
Vianoce roku 1617 zmizne bestsellera The
10,95 €
na mori počas desivej búrky Outsider.
celé mužské osadenstvo Debut, ktorý sa v okamihu
nórskeho ostrova Vardø. stal bestsellerom a teraz
Preživšie ženy budú musieť mieri na filmové plátna.
zabojovať a postarať sa
o seba navzájom.

46
K N I HY V   AN G LI CKO M JAZ YKU

Becky Albertalli,
Aisha Saeed
Yes No Maybe So
10,95 €
Spojenie dvoch obľú-
bených YA autoriek
nemôže dopadnúť
zle. Začítajte sa do
srdcervúceho, ale
Charlie Mackesy
The Boy, The Mole, krásneho príbehu
Yes No Maybe So. Amanda Lovelace
The Fox and The Horse
Break your glass slippers
20,95 €
12,95 €
Kniha plná nádeje do Nová básnicka zbier-
neistých časov. Nový ka famóznej Amandy
„Malý princ“, ktorý v se- Courtney Peppernell Lovelace o hľadaní viery
kunde vystrelil v rebríč- I Hope You Stay v seba samého.
koch predajnosti. 14,95 €
Láska, strata, hľadanie či
zmierenie sú univerzál-
ne témy, ale dotýkajú sa
každého z nás rozdielne.
Svoj pohľad na ne ponúka
Courtney Peppernell v no-
vej zbierke poézie a prózy.
Eoin Colfer
Artemis Fowl
9,50 €
Špeciálne filmové
vydanie legendárne-
Cassandra Clare
ho príbehu Artemisa
Veronica Roth The Last Hours
Fowla.
Chosen Ones Chain of Gold
18,50 € 15,50 €
Nová séria z obľúbeného
Jedna z najúspešnej-
tieňoloveckého univerza
ších fantasy autoriek
fantastickej YA autorky
pre mladých Veronica
Cassandry Clare.
Roth a jej prvý román
pre dospelých.

Patrick Ness
Suzanne Collins Burn
The Ballad of Songbirds 14,50 €
and Snakes
Napínavý prí-
23,95 €
beh o pomste,
Sarah J. Maas
Milovníci série Hry o život záchrane sve-
House of Earth and Blood
zbystrite pozornosť. Autorka tov a drakoch
10,95 €
tohto veľdiela napísala nový od oceňované-
Dočítali ste fenomenálnu román, ktorý sa odohráva ho autora
sériu Trón zo skla od Sarah 64 rokov pred udalosťami, Patricka
J. Maas? Nezúfajte, autorka ktoré napäto čítali tisíce Nessa.
má pre vás novú závislosť. fanúšikov po celom svete.

47
NAJOBĽÚBENEJŠIE KNIHY ZO SLOVART U

VAŠE
A NAŠE TOP 10
V ROKU 2019 Dominik Dán
Nevieš dňa, nevieš hodiny
13,95 € | 328 str.

Dominik Dán
Pochovaní zaživa Juraj Červenák
13,95 € | 320 str. Les prízrakov
(Stein a Barbarič 6)
13,95 € | 340 str.
Michail Bulgakov
Majster a Margaréta
16,95 € | 384 str.
Július Satinský
Moji milí Slováci
12,95 € | 364 str.
Nina Breckmann,
Ellen Støkken Dahl
Bez hanby o ohanbí Boris Filan
13,95 € | 352 str. Cesta okolo seba
(Výber najlepších
filanoviek)
Katarína Kerekesová, 12,95 € | 328 str.
Vanda Rozenbergová
Websterovci 2
11,95 € | 168 str. Branislav Jobus
Zberný dvor
12,95 € | 104 str.

Andrea Kellö Žačoková


SuperŽENY
16,95 € | 224 str.

48
Naše tipy

Prečo nakupovať
v Martinuse?

➊ Najširšia ponuka od výmyslu sveta


Na stránke www.martinus.sk na vás čaká
viac než 250 000 knižných titulov, DVD a Blu-ray
filmov, hier a puzzle, ale aj kvalitné čaje a kávy.

➋ Nižšie ceny na novinky a bestsellery


Sme tu pre vás od roku 1990 a poslúžili sme
už státisícom spokojných zákazníkov. Ponúkame
vám spoľahlivé doručenie a zľavy od 5% do 80%.

➌ Služby v 11 krásnych kníhkupectvách


Tešíme sa na vás v kníhkupectvách po celom
Slovensku, kde si môžete aj pohodlne prevziať
svoje internetové objednávky.

➍ Ponúkame tisíce príbehov do vrecka


Na webe Martinusu vás čaká viac než 20 000
elektronických kníh, ktoré si radi čítate všade
tam, kam by bolo ťažké nosiť ich papierových
súrodencov. A stále viac ľudí už číta aj ušami!
Samozrejme vďaka audioknihám :-)

www.martinus.sk
Všetky novinky
www.slovart.sk

a zákulisné informácie
z nášho vydavateľstva
nájdete na našich
sociálnych sieťach
Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh
SlovartBooklab
booklabsk
slovart_vyd

Sme hrdým členom: