စာေရးသူ၏ စကား

ဤစာစုသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ေခတ္ၿပိဳင္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၏
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္တဦးအျဖစ္ က်ေနာ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္အတြင္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရးသားျဖစ္ခဲ့သည့္
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က ဖတ္ခဲ့ရသူမ်ားေရာ၊ မဖတ္ရ
ေသးသူမ်ားပါ တစုတစည္းတည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ယခုကဲ့သို႔ စုစည္းတင္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္တ၀ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတုိက္ပြဲ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျမဴတမႈန္ သဲတပြင့္
စာမွ် အေထာက္အကူျပဳလိုျပဳျငား စီစဥ္တင္ဆက္လိုက္ရျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။
အားလံုးသို႔ ေလးစားစြာျဖင့္ …
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

မာတိကာ

၁။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္
၂။ တုိင္းျပည္အက်ဳိးေမွ်ာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ေစေသာ္၀္
၃။ လူမိုက္လက္သစ္လုပ္ရန္ ၾကံစည္ေနေသာ စစ္အုပ္စုကို အေရးယူရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ
၄။ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ကို လက္ဆင့္ကမ္း ဒီမိုကေရစီေအာင္ပန္း ဆြတ္ၾကစို႔
၅။ ထထႂကြႂကြႏွင့္ ၿပိဳင္တူ၀ိုင္းၾကပါစို႔
၆။ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆုပ္ကိုင္ခ်ီတက္ၾကစို႔
၇။ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္
၈။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ေရွ႕တလွမ္းတိုးႏိုင္မည္ေလာ
၉။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ ကြာက်ေလၿပီေလာ
၁၀။ ရဲရင့္တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုေကာ္မတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရး
၁၁။ အေျဖမရွိသည့္ ၂၀၁၀ ပေဟဠိပုစာၦ
၁၂။ ရွင္သန္ေနဦးမည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေအာင္ပြဲဆီသို႔ ခ်ီတက္ၾကစို႔
၁၃။ ဂ်ာမဏီေပးသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို
ႁခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္
(၂၇-၅-၂၀၀၉)
ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
(၁၉) ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္၏။ ထိုစဥ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဦးစီးက်င္းပေပးခဲ့သည့္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသာ စစ္
သားမ်ားပီပီ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ၿပီး ေပးထားသည့္ ကတိက၀တ္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့မည္ဆို
လွ်င္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရသည့္ (၁၉) ႏွစ္ေျမာက္ အခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားအေပါင္း ဒီမိုက
ေရစီစနစ္၏ အသီးအပြင့္ေကာင္းမ်ားကို ဆြတ္ယူစားသံုးခြင့္ရရွိ္သည့္ မဂၤလာအခါသမယ ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီ
ဟု မွန္းဆၾကည့္မိေပသည္။
သို႔ေသာ္ အာဏာသိမ္း န၀တစစ္အုပ္စု၀င္မ်ားက သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ ကိုယ္
တိုင္ တိုင္းသိျပည္သိ၊ ကမၻာ့သိေပးထားသည့္ “ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊၿဲ ပီး စစ္တန္း
လ်ားျပန္မည္” ဟူေသာ ကတိက၀တ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့
သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ၿဖိဳခြဲၿပီး ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕တိုင္း၊ နယ္တိုင္းရွိ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ႐ံုးမ်ားကို စည္း႐ံုးလႈပ္ရွား
ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ အတင္းအဓမၼ ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စု၏ အမည္ကို ‘န၀တ’မွ ‘နအဖ’ သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး လက္နက္အားကိုးျဖင့္
တိုင္းျပည္ကို ဆက္လက္ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ႏွစ္မွစတင္၍ ျပည္သူလူထု ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထား
သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမပါ၀င္ဘဲ နအဖစစ္အုပ္စုမွ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
အမ်ဳိးသားညီလာခံကို အခ်ိန္ဆြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ နအဖစစ္ေခါင္း
ေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ တုိက္႐ိုက္အမိန္႔ေပးေစခိုင္းမႈျဖင့္ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းကို ဖန္တီးၿပီး နယ္
မ်ားသို႔ လွည့္လည္စည္း႐ံုးေရးဆင္းေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးတို႔ကို လုပ္ၾကံရန္ ႀကိဳးစား
ခဲ့သည္။
ကံေကာင္းေထာက္မ၍ ေသကံမေရာက္ အသက္မေပ်ာက္ခဲ့သည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးတို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူ
မ်ား၏ ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ဟူေသာ ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခဲ့သည္မွာ ယခုထိတိုင္ျဖစ္၏။
ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္ျမင့္တက္မႈ ျပႆနာမွစတင္ကာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္
သံဃာ့ေတာ္လွန္ေရးတြင္လည္း သံဃာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ႏွိမ္
နင္းခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ျမစ္
၀ကြၽန္းေပၚ၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ က်
ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္မ်ား ကူညီကယ္ဆယ္ေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး လူထုကို ကိုယ္
စားမျပဳသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိမ္လည္အတည္ျပဳခဲ့သည္။
နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား တည္ရွိရာ လူမ်ဳိးစုေဒသမ်ားတြင္လည္း နအဖစစ္တပ္မွ
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ခဲ့၊ က်ဴးလြန္
ေနဆဲျဖစ္၏။

နအဖစစ္အုပ္စုအေနႏွင့္ အာဏာသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) အတြင္း ထိုသို႔ လူမဆန္သည့္ ရာဇ
၀တ္မႈေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို က်ဴးလြန္ခဲ့႐ံုမက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေနအိမ္အတြင္း အေမ
ရိကန္လူမ်ဳိးတဦးကို လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္ဟူေသာ မတရားစြပ္စြဲမႈျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ကို အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ကာ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးေန၏။ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ လြတ္ရက္
ေစ့သည့္တိုင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ထပ္မံေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ရန္ အေကာက္ၾကံေန၏။
ထိုသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရားဖမ္းဆီး အမႈစီရင္သည့္အေပၚ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အထူးစိတ္ဆိုး
ေဒါသထြက္ၾကသကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ
မ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခြၽင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္
နအဖစစ္ေခါင္းမ်ားက ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပဖိအားေပါင္းစံုကို ဂ႐ုမစိုက္ အေလးမထားဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အား ဆက္လက္႐ံုးတင္စစ္ေဆးေန၏။
ဤအေတာအတြင္း အေရွ႕တီေမာသမၼတ ရာမို႔စ္ေဟာ္တာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ မတရားစြဲခ်က္
တင္ စီရင္ေနသည့္ နအဖစစ္အုပ္စုကို ႏိုင္ငံတကာစစ္ခံု႐ံုးသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုသကဲ့သို႔ ၿဗိတိန္ပါလီမန္
အမတ္မ်ားကလည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုးသို႔ တင္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေျပာဆို
လာ၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီမွလည္း စစ္အုပ္စုအား ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုႏိုင္
ရန္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရ၏။ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း နအဖစစ္အုပ္
စု က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား (War Crimes)၊ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္
ထားသည္မ်ား (Crimes against Humanity) ကို အတုိက္အခံအင္းအားစုမ်ားက စနစ္တက် ေလ့လာ
ေဖာ္ထုတ္၍ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံုး႐ံုးသို႔ တင္မည္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္ဟု ယူဆမိေပသည္။
နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆး အျပစ္ေပးခံရသည့္ အ
ေျခအေနဆိုးႏွင့္ မၾကံဳေတြ႔လိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားေပးေထာက္ခံသည့္
ျမန္မာျပည္သလ
ူ ူထုႀကီး၏ အံုႂကြေပါက္ကမ
ဲြ ႈႏွင့္ မရင္ဆိုင္လိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမိျမန္မာျပည္ကို ငရဲ
တြင္းထဲမွ ဆြဲထုတ္လုိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္
မတရားဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားအားလံုးကို ခြၽင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ၿပီး အမ်ဳိးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အ
တိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အျမန္ဆံုးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ေခတ္ၿပိဳင္က တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရေပ၏။

တုိင္းျပည္အက်ဳိးေမွ်ာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ေစေသာ္၀္
(၁၉-၆-၂၀၀၉)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုး မဆလ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ပါမ
က်န္ တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ
ေရးေလာကသို႔ အခ်ိန္ကိုက္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။
ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု
ႀကီး ႏွလံုးေရာဂါကုသေဆာင္ေရွ႕ရွိ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား၏ တရားေဟာစင္ျမင့္ေပၚ၌ ေဗြေဆာ္ဦးမိန္႔ခြန္း

ႁမြက္ၾကားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ စတင္ေျခခ်ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထုိေန႔က သူမ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “စည္း
ကမ္းရိွ ညီၫတ
ြ ္ၿပီး အမွန္တရားနဲ႔ ကုိက္ညီတ့ဲ အင္အားမ်ဳိးကုိ က်မတုိ႔ ထူေထာင္ရမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုမွ ေနာက္တေန႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ေရႊတိဂံုဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္ရင္ျပင္၌
က်င္းပသည့္ (လူထုပရိသတ္ သိန္းခ်ီတက္ေရာက္သည့္) လူထုအစည္းအေ၀းပြဲႀကီးသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိလူထုအစည္းအေ၀းႀကီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
“က်မေဖေဖ ထူေထာင္ခတ
့ဲ ့ဲ တပ္မေတာ္ဟာ က်မတုိ႔ျပည္သူလူထုဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္တ့ဲ
ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အျဖစ္ က်မ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဆုိတာ ျပည္သူလူထုကုိ စိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွား
ရပါဘူး” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။
သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ သူမ၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ တပ္
မေတာ္သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္မွ ယေန႔အထိတိုင္ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္၏ ႀကိဳးဆြဲရာက
ရသည့္ ႐ုပ္ေသးတပ္မေတာ္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ဟူသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္ တေျဖးေျဖး ေ၀းကြားခဲ့ရသည္
ကို စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာ ျမင္ေတြ႔ရေပသည္။
စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေန၀င္းလက္ထက္ (၂၆) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေရးအခင္းအဆက္ဆက္တြင္
တပ္မေတာ္ကို လိုရာႀကိဳးကိုင္၍ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သလို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
န၀တစစ္အုပ္စု အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွ ယေန႔အထိလည္း လက္တဆုပ္စာ စစ္အုပ္စုက တပ္မေတာ္ကို ခါးပိုက္
ေဆာင္တပ္အသြင္

ခုတံုးလုပ္အသံုးခ်ၿပီး

အာဏာရွင္စနစ္ကို

ဆက္လက္ဆန္႔က်င္သည့္

ရဟန္းရွင္လူ

ေက်ာင္းသားျပည္သူအေပါင္းအား ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့၊ ႏွိမ္နင္းဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရမည္
ျဖစ္ေပသည္။
ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကို ကုပ္ခြစီးထားသည့္ န၀တ/နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအ
တြက္ လူထုဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္၍ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
လည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ကာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၀) ရက္မွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၀) ရက္အထိ တႀကိမ္၊ ၂၀၀၀ ျပည့္
ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၆) ရက္အထိ တႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၃၀)
ရက္မွ ယေန႔အထိတိုင္လည္း စစ္အုပ္စု၏ မတရားဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကို ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။
စစ္အုပ္စုအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ မလႊတ္ရဲဘဲ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း
ထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ တေန႔ထက္တေန႔ ပိုမိုရရွိလာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကို လူထုႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ရန္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုရိပ္၊ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္
ခ်က္၊ စိတ္ဓာတ္၊ ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအားတို႔ ေမွးမွိန္က်ဆင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းဟု
ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။
သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနစဥ္မွာပင္ သူမထူေထာင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ (၈၂) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္
အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့၏။ အဆုိပါ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေအာင္ပြဲရလဒ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လိႈင္းလံုး
တတိုင္းတျပည္လံုးသို႔ ႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္ကို ျပဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး တနည္းအားျဖင့္ သူမ၏ အရွိန္အ၀ါ ႀကီးမားမႈကို
မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပဲရစ္ေဒေကြးလ်ား
က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည္ကို စစ္အုပ္စုက “သူမအေနျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္၊
ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူတူေနထိုင္ရန္ ဆႏၵရွိလွ်င္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ထြက္ခြာခြင့္ျပဳမည္” ဟု တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္အုပ္စု၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို
ျငင္းပယ္ကာ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ပင္ အဂၤလန္သို႔ မသြားဘဲ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအေပၚ သစၥာ
ေစာင့္သိမႈကို အထင္အရွား ျပသခဲ့သည္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ႏိုဘယ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ပထမအႀကိမ္
အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုဘယ္ဆုေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ တဦးျဖစ္
သည့္ ခ်က္သမၼတေဟာင္း ဗားကလပ္ဟာဗဲလ္က “လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စ
နစ္အား ဆန္႔က်င္သည့္ သူမ၏ တိုက္ပြဲကို ယခုအခါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္
သည္” ဟု သူ၏ အျမင္သေဘာထားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ‘Freedom from Fear’ စာအုပ္အမွာ
စာတြင္ ေရးသားခဲ့ေလသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လႊတ္ခ်ိန္ အခိုက္အတန္႔မ်ားတြင္လည္း ျပည္သူလူထုႀကီးက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္း႐ံုးေရးခရီးသြားေလရာ၌ တခဲနက္လိုက္ပါ ေထာက္ခံအားေပးသည္ကို ေတြ႔ရ
သည့္အတြက္ စစ္အုပ္စုက အႀကီးအက်ယ္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ၿပီး ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းကို ဖန္တီးကာ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လုပ္ၾကံဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေလသည္။ ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ေနာက္တြင္ရွိသည့္ လူထုအင္အားကို စစ္အုပ္စု အႀကီးအက်ယ္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနမွန္း သိသာထင္ရွားေလ
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ယက္ေတာအမႈကို လုပ္ၾကံဖန္တီးကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ဆက္လက္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖို႔ စစ္အုပ္စု ကလိန္ဉာဏ္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္စုက သူမအေပၚ မည္သို႔ ေကာက္က်စ္ေကာက္က်စ္၊ မည္သို႔ အပုပ္ခ် ေျပာဆိုေရးသား ၀ါဒ
ျဖန္႔ေစကာမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ၿငိဳျငင္စိတ္လံုး၀မထားဘဲ ျမန္မာျပည္ အမ်ဳိးသားျပည္လည္
သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုကို ေသြး
ထြက္သံယိုမျဖစ္ေစဘဲ

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းရန္

စိတ္ရွည္သည္းခံစြာျဖင့္

ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိက္ပြဲတေလွ်ာက္ ဘ၀ကို ေပးဆပ္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊
လူထုႏွင့္ တသားတည္းရွိမႈ၊ ဦးေဆာင္စည္း႐ံုးႏုိင္မႈ၊ တိုက္ပြဲအေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ရပ္တည္
ခ်က္ ခိုင္မာမႈ၊ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမႈတို႔ေၾကာင့္ ယခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူထုေခါင္းေဆာင္အ
ျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ၀န္ေလးသူမ်ားပင္ ယေန႔အခ်ိန္အခါ၌ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး၏ အေရးကိစၥ ျပႆနာအ၀
၀ကို ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တညီတၫြတ္တည္း လက္ခံယံုၾကည္လာၾက
သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ဤသည္မွာ ေရရွည္တိုက္ပြဲအတြင္း အစမ္းသပ္ခံရင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ အဖိုးမ
ျဖတ္ႏိုင္သည့္ ဆုလာဘ္ႀကီးတခုကို ျမန္မာျပည္သူလူထု ပိုင္ဆိုင္လိုက္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ေပၚေတာင့္ေပၚခဲ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက ယံုၾကည္ကိုးစားသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္
တဦး သက္ရွိထင္ရွားရွိေနဆဲ အခ်ိန္အခိုက္အတန္႔အတြင္း သူမအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာ
သည္အထိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမိ
ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာျပည္သူတရပ္
လံုး၏ ေမွ်ာ္လင့္အားထားရာျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အသက္ရွည္က်န္းမာစြာျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ဳိး သယ္ပိုး

ႏိုင္ေစေရးအတြက္ သူမ၏ (၆၄) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အခါသမယတြင္ “တုိင္းျပည္အက်ဳိးေမွ်ာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ေစေသာ္၀္” ဟု ေခတ္ၿပိဳင္က ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳလိုက္ရပါေၾကာင္း …။

လူမိုက္လက္သစ္လုပ္ရန္ ၾကံစည္ေနေသာ စစ္အုပ္စုကို
အေရးယူရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ
(၁၃-၇-၂၀၀၉)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူေျပာင္းေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုကို နားခ်ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ကုလသမဂၢႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ သံတမန္ေရးနည္းလမ္းသည္ လမ္းဆံုးၿပီဟု ဆုိရမည့္ကိန္းဆိုက္ေနသည္။
အင္းစိန္ေထာင္တြင္ မတရားအမႈဆင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံေနရသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးေရးအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ရာထူးအျမင့္ဆံုး အႀကီးအကဲ
ျဖစ္ေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းကိုယ္တိုင္ ဇူလိုင္လ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သို႔ လာေရာက္ၿပီး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရဘဲ ျပန္သြားခဲ့ရသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအား
ျဖင့္ လမ္းဆံုးမည့္ကိန္းဆုိက္ေနသည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာေနထုိင္စဥ္အတြင္း ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရရန္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုေခါင္း
ေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု အေၾကာင္း
ျပကာ ေတြ႔ခြင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္အတြက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လာရင္းခရီးစဥ္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရ
ျခင္းျဖစ္သည္။
မစၥတာဘန္ကီမြန္းက နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္အတြင္း ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ခြင့္ရေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာျပည္မွ မထြက္ခြာမီ သတင္းစာရွင္း
လင္းပြဲျပဳလုပ္ရာ၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
သူ႔အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္မေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပြင့္လင္းမႈရိွေၾကာင္း ျပသႏိုင္
သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ လက္လြတ္အဆုံး႐ႈံးခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အလယ္၌ ပို၍
အထီးက်န္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သလို ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုလည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မစၥတာဘန္ကီမြန္း
က သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မစၥတာဘန္ကီမြန္းႏွင့္ မိနစ္ပိုင္းမွ် ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့သည့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း နအဖ
အေနႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို လႊတ္
ေပးရန္ နအဖထံ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဘန္ကီမြန္းအား တင္ျပခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။
အီတလီႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ စက္မႈထိပ္သီး (၈) ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းမွလည္း ျမန္မာ
စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးၿပီး ပြင့္

လင္းျမင္သာသည့္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္ ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေနပိုင္းက ကုလသမဂၢ နယူးေယာက္ဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား တံခါးပိတ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ
အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီက အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္
ႏိုင္ငံေတြကို ရွင္းျပခဲ့သည္။
တံခါးပိတ္အစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔က လံုျခံဳေရးေကာင္စီအတြင္း ျမန္မာ့အေရးကို
တရား၀င္ေဆြးေႏြးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ တံခါးပိတ္အစည္းအေ၀းသို႔ မစၥတာဘန္ကီမြန္း မတက္ေရာက္
ႏိုင္ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀း က်င္းပသည့္အခါ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၀င္မ်ား
ေရွ႕ေမွာက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သူ၏အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းမည္ဟုဆိုသည္။
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မေပးသည့္အေပၚ ဥေရာပသမဂၢ၊ အ
ေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔က အထူးစိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္
ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။
ထိုသို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ပိုမိုဖိအားေပးမည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း

စစ္အုပ္စုကမူ အ

ေလွ်ာ့ေပးမည့္ အရိပ္အေယာင္မျပဘဲ ဆက္လက္တင္းက်ပ္ျမဲ၊ ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ျမဲ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကို ဆက္လက္႐ံုးတင္စစ္ေဆးျမဲ စစ္ေဆးေနသည္ကိုသာ ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း အ
တိုက္အခံအမ်ားစုအား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မျပဳဘဲ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အ
စည္းမ်ားႏွင့္သာ တဖက္သတ္ က်င္းပသြားမည့္ အေနအထားမ်ဳိး ေတြ႔ေနရသည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုသည္ ကမၻာ့ထိပ္သီးလူမိုက္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရႏွင့္ မိတ္ဖဲြ႔ေပါင္းဖက္ကာ ႏ်ဴက
လီယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္သည့္ လူမိုက္လက္သစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေရးအတြက္ အပူတျပင္း ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေန
သည္ကိုလည္း မၾကာေသးမီက ထြက္ေပၚလာသည့္ ဓာတ္ပံုအေထာက္အထားမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိ
ရွိရေပသည္။
ထိုသို႔ သံတမန္ေရးအရ အျမင့္ဆံုးႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈကို အာခံခဲ့သည့္အျပင္ ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္
ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ေအာင္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ နအဖစစ္အုပ္စုအား ျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ခတ္
အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ (Regime change) ျဖစ္ေပၚသည့္ အေန
အထားသို႔ ေရာက္ရွိသည္အထိ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္
ေပးပါရန္ ေခတ္ၿပိဳင္မွ ေတာင္းဆိုလိုက္ရေပသည္။

ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ကို လက္ဆင့္ကမ္း ဒီမိုကေရစီေအာင္ပန္း ဆြတ္ၾကစို႔
(၈-၈-၂၀၀၉)
ျမန္မာျပည္သူလူထု လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ လိုက္ပါခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ရွစ္ေလးလံုး
ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ (၂၁) ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္
ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ လြတ္ေျမာက္

ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပံုမ်ားအနက္ အႀကီးမားအက်ယ္ျပန္႔ဆံုးႏွင့္ အထင္ရွားဆံုး အေရး
ေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္ေလသည္။
ထို႔အျပင္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုသည္ (၂၀) ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကမၻာ့အႏွံ႔ ဒီမိုကေရစီ
ေရး ေတာင္းဆိုဆႏၵျပသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအနက္ အေစာဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟုလည္း ေျပာ၍
ရႏိုင္ေပသည္။ ထုိအေရးေတာ္ပုႀံ ကီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ကမၻာတြင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ မၿပီးဆံုးေသး
သလို ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားလည္း မၿပိဳကြဲေသးေပ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွလြဲ၍ က်န္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ဒီမိုကေရစီအလင္းေရာင္ကို ထင္ထင္လင္းလင္း မျမင္ရ
ေသးသည့္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ေပသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေစာဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ေအာင္ပြဲရသည့္ အေန
အထားအထိ မေရာက္ရွိခဲ့ဘဲ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္
ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (န၀တစစ္အုပ္စု) ၏ အာဏာသိမ္းယူျခင္းကို ခံရကာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနႏွင့္
အာဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္းေခတ္ထက္ ပို၍ဖိႏွိပ္ရက္စက္သည့္ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္ အေမွာင္တိုက္အတြင္းသို႔
ထပ္မံသက္ဆင္းခဲ့ၾကရေလသည္။
ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး (၂၁) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္မွ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ျဖစ္
ေပၚခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိကုန္ၾကၿပီ ျဖစ္
သလို ကမၻာတြင္လည္း စစ္ေအးတိုကပ
္ ြဲ လဲၿပိဳခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ (၂) စုနီးပါး ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔
ေသာ္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ အေစာဆံုး ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ကား
(၂၁) ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အာဏာရွင္စနစ္၏ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္
တိုက္ပြဲ၀င္ေနရဆဲျဖစ္ေလသည္။
ထိုသို႔ဆက္လက္တုက
ိ ္ပြဲ၀င္ေနရေသာ္လည္း အ႐ံႈးထဲက အျမတ္ဆိုသကဲ့သို႔ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရး
ေတာ္ပံုအတြင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အသီးအပြင့္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သူလူထု ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ရွစ္
ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုမတိုင္မီ မဆလေခတ္က ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရး
အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္မရွိသလို ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအေရးေတာ္ပံုမ်ား
တြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကိုလည္း အာဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ မဆလအစိုးရက ေတာထဲသို႔ေမာင္း
ထုတ္ခဲ့သလို ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးဆိုလွ်င္ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္သည္အထိ ရက္ရက္
စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေလသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလံုးမတိုင္မီကာလတြင္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထင္သာျမင္
သာမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဦးေဆာင္လံႈ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရး
ေတာ္ပံုေနာက္ပိုင္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ျမန္မာျပည္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္
ခြင့္ရခဲ့သည္။ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဦးပူက်င့္ရွင္းထန္၊ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဦးေထာင္ခိုထန္း တို႔ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္း
သားႏိုင္ငေ
ံ ရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း
ေဆာင္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာျပည္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဟူ
သည့္ ဦးေဆာင္ပါတီတရပ္ကိုလည္း ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုမွတဆင့္ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေလသည္။
ယေန႔ကာလတြင္ ထိုရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးက အဖမ္းအ
ဆီး အႏွိပ္အစက္ခံ၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားက်ခံၿပီး လူထုေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾက
သကဲ့သို႔ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ ပါ၀င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္လည္း ရွစ္ေလးလံုး

အေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓာတ္ကို ကိုင္စြဲကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေနာက္မွ အဆက္မျပတ္ ၀န္းရံတိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ လိုသည္
ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔၏ ေနာက္လာေနာက္သား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားထံသို႔လည္း ရွစ္ေလးလံုး
အေရးေတာ္ပံုစိတ္ဓာတ္ကို လက္ဆင့္ကမ္းကာ ဒီမိုကေရစီေအာင္ပန္းဆြတ္လွမ္းႏိုင္သည္အထိ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းတိုကပ
္ ြဲ၀င္ၾကပါစို႔ဟု ေခတ္ၿပိဳင္က ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ရပါေၾကာင္း …။

ထထႂကြႂကြႏွင့္ ၿပိဳင္တူ၀ိုင္းၾကပါစို႔
(၇-၉-၂၀၀၉)
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္၍ ထုိစဥ္က န၀တစစ္အုပ္စုႏွင့္ ပထမဆံုး အ
ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံလူမ်ဳိးစုမ်ား ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု MNDAA) ႏွင့္ နအဖတပ္ဖြဲ႔တို႔အၾကား ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္မွ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္
ေဒသတြင္းမွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ သံုးေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ၾက သည္။
ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၁၀၀၀) ခန္႔ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္သို႔ ၀င္ေရာက္ကာ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားထံ လက္နက္ခ်
အညံ့ခံခဲ့ၾကသည္။
တနည္းအားျဖင့္ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ နအဖစစ္အုပ္စု၏ လက္ကိုင္တုတ္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ကိုးကန္႔
တပ္ဖြဲ႔တို႔အၾကား ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်ည္စေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မူးယစ္ေဆး
၀ါးမႈႏွင့္ လက္နက္ေမွာင္ခိုမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နအဖစစ္အုပ္စုဘက္မွ အေၾကာင္း
ျပသည္။
သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္စု၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားက
လက္ခံယံုၾကည္ျခင္းမရွိေပ။ နအဖစစ္အုပ္စု ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ နယ္ျခားေစာင့္
တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥကို ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျငင္းဆန္သျဖင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တ
ေလွ်ာက္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ားအနက္ အင္အားအနည္းဆံုးျဖစ္သည့္ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ကို အျပစ္ရွာၿပီး
ေဗြေဆာ္ဦး တုိက္ခိုက္ျခင္းဟုသာ လက္ခံယံုၾကည္ၾကသည္။
အႏွစ္ (၂၀) အတြင္း နအဖ လွမ္းခဲ့သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း စစ္အုပ္စု၏ အေၾကာင္းျပ
ခ်က္ ခိုင္လံုျခင္းမရွိေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေနသည္။ နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သူတို႔စစ္အုပ္စုႏွင့္ အ
က်ဳိးစီးပြားတူလွ်င္ ကမၻာက အလိုရွိေနသည့္ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကိုပင္လွ်င္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔
ကာ ကြယ္လန
ြ ္ခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအးေအးလူလူ ေခါင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း စစ္
မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ စစ္အုပ္စု၏ ယာယီအက်ဳိးစီးပြား (အဓိကအားျဖင့္
စစ္မ်က္ႏွာမမ်ားေစေရး) အတြက္ စီးပြားေရးအရ အထူးအခြင့္အေရးေပး (၀ါ) လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္ျပဳကာ မသိ
ခ်င္ဟန္ေဆာင္သည့္နည္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တနည္းအားျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုေၾကာင့္ ႀကီးထြားလာသည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဒီမိုက
ေရစီအင္အားစုမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ၿဖိဳခြဲရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူခ်င္၍သာ အပစ္အခတ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ယာ
ယီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားခဲ့ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ စစ္အုပ္စုသည္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
စီးပြားေရးမက္လံုးမ်ားအျပင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အထူးေဒသမ်ားျဖင့္ပါ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးခဲ့ရေလသည္။

သို႔ေသာ္ နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လိုတမ်ဳိး မလိုတမ်ဳိး စိတ္သေဘာထားမမွန္ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္
ျပဳမူတတ္သည့္ တပ္မေတာ္သားအေယာင္ေဆာင္ လူလိမ္လူညစ္ အာဏာ႐ူးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း အႏွစ္
(၂၀) သာဓကမ်ားက တစတစ ထင္ရွားလာေစခဲ့သည္။ အက်ဳိးစီးပြားတူလွ်င္ ဘိန္းဘုရင္ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငား
လည္ပင္းဖက္ေပါင္းသင္းခဲ့ေသာ္လည္း အက်ဳိးစီးပြားမတူညီလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) မတူညေ
ီ တာ့သည့္ အခ်ိန္
ေရာက္လွ်င္ ၿပိဳင္ဘက္မွန္သမွ်ကို ကလိန္ကက်စ္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုး၍ ဖယ္ရွားၿဖိဳခြင္းေလ့ရွိ
သည့္ လူ႔ေအာက္တန္းစားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာေလေလ ထင္ရွားေလေလျဖစ္၏။
အာဏာရွင္စစ္အုပ္စုသည္ အႏွစ္ (၂၀) ကာလအတြင္း သူတို႔၏ ရာဇပလႅင္ကို ထိပါးေအာင္ျပဳမည္ဟု ယူဆ
သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူဆိုလွ်င္ ဘိန္း၊ ခ်ဲေဘာက္ခ်ာမ်ား ပစ္ကာ အမႈဆင္ဖမ္းဆီးျခင္း
မ်ဳိး ကလိန္ကက်စ္ ျပဳလုပ္တတ္၏။ သံဃာေတာ္မ်ားဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးထမီပစ္ကာ အမႈဆင္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ဳိး
ေအာက္တန္းက်က် ျပဳမူတတ္၏။ မၾကာေသးမီကဆိုလွ်င္ ေနအိမ္အက်ဳယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသည့္ လူထုေခါင္း
ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူတေယာက္လံုးပင္ပစ္၍ အမႈဆင္ကာ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ဖမ္းဆီးခဲ့
၏။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမႈဆင္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အဖြဲ႔ အသြင္
ေျပာင္းလဲရန္ ျငင္းဆန္ေနသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ားထဲမွ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္
လက္နက္ေမွာင္ခိုမႈ ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ အျပစ္ရွာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပ၏။ နဂိုကတည္းက ကိုးကန္႔ေခါင္း
ေဆာင္မ်ား ဘိန္းလုပ္ေနသည္ကို မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ခဲ့သည့္ နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႔၏ အမိန္႔
ကိုမနာခံသည့္ ယခုအခ်ိန္က်မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈကို အေၾကာင္းျပလာသည္မွာ ရယ္သမ
ြ ္းေသြးဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္
ေတာ့၏။ (နအဖစစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္၏ ေျပာျပခ်က္အရဆိုလွ်င္ ကမ္းလြန္
ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ား အလွ်ံအပယ္မထြက္ခင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနႏွင့္ တ႐ုတ္
နယ္စပ္ အပစ္ရပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ခြဲေ၀ရရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းရေငြမ်ားအေပၚ မွီခိုခဲ့ရသည္ဟူ
၏။)
ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား က်ဴးလြန္သည္ဆိုသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား အပါအ၀င္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာအလံုးစံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို (၄၆) ႏွစ္ေက်ာ္
ၾကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပခ
္ ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အျမစ္တြယ္ေပါက္ဖြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ျပႆနာအ၀၀ကို
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုလွ်င္ ေရွးဦးစြာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္ပါမက်န္ ဖယ္လွန္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္
ေပသည္။ ထို႔ေနာက္မွသာ က်န္ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ စနစ္တက် အခ်ိန္
ယူေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေပသည္။
အဆိုပါျပႆနာအ၀၀ကို ဖန္းတီးခဲ့၊ ဖန္တီးေနဆဲျဖစ္ေသာ နအဖစစ္အုပ္စုသည္ အႏွစ္ (၂၀) အတြင္း အ
တိုက္အခံအင္အားစုအသီးသီး (တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔လိုက္ျဖစ္ေစ) အေပၚ ကလိန္အက်စ္ ဉာဏ္နီဉာဏ္
နက္မ်ဳိးစံုျဖင့္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ဳိးအျပင္ ျပည္သူကို ျပည္သူႏွင့္၊ ေက်ာင္း
သားကို ေက်ာင္းသားႏွင့္၊ ကရင္ကို ကရင္ႏွင့္၊ ကိုးကန္႔ကို ကိုးကန္႔ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း သပ္လွ်ဳိေသြးခြဲကာ ၿဖိဳခြင္း
သည့္နည္းကိုလည္း က်င့္သံုးခဲ့ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးဖမ္းဆီး၊ ေသြးခြဲၿဖိဳခြင္းၿဖိဳ
ခြင္းေစကာမူ တိုင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ေျပလည္ေလ်ာ့ပါလာျခင္းမရွိဘဲ အလံုးစံု
ပ်က္သုဥ္းရမည့္ကိန္းသို႔သာ တေန႔တျခား ဆိုက္ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႔ေနရေပသည္။
ထိုသို႔ တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲသို႔ တြန္းပို႔ေနေသာ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာ ပက္စက္လွသည့္ နအဖစစ္ေခါင္း
ေဆာင္ႏွင့္တကြ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုႀကီးကို အျမစ္ပါမက်န္ ဖယ္လွန္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ စစ္အုပ္စု ဆင္သည့္

ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္းသို႔ (ကိုးကန္႔အေရးကို နမူနာယူကာ) တဦးခ်င္း၊ တဖြဲ႔ခ်င္း သက္ဆင္းမခံဘဲ ျပည္သူ
လူထုတရပ္လံုးႏွင့္အတူ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး၊ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား
အားလံုး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ခ်ိန္ကကဲ့သို႔ လက္ဦးမႈယူၿပီး တခ်ိန္တည္း တၿပိဳင္တည္း အံုႂကြေပါက္
ကြဲ တိုက္ခုက
ိ ္ၾကဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေခတ္ၿပိဳင္က တပ္လွန္႔ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါ၏။

ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆုပ္ကိုင္ခ်ီတက္ၾကစို႔
(၂၈-၉-၂၀၀၉)
၂၀၀၉ ခု ႏွစ္ဆန္းပိုင္းေလာက္မွစ၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည့္ အသံမ်ား ဆူညံလာေသာ္လည္း အေမရိ
ကန္ႏိုင္ငံသား မစၥတာ ဂြၽန္ယက္ေတာ၏ အမႈကိစၥျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲအသံမ်ား အနည္းငယ္ငုပ္
လွ်ဳိးကာ အျခားျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဆက္တင္အသစ္မ်ား တခုၿပီးတခု လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာ
သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။
နအဖစစ္အုပ္စုမွ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဆိုသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ၿပိဳင္ရန္ အားခဲထားၾကသူမ်ားေရာ၊
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူမ်ားကပါ နအဖအေနႏွင့္ သူတို႔က်င္းပသည့္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားၿပီးလွ်င္ ေရြး
ေကာက္ပြဲဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ေထာင္လႈပ္ရွားခြင့္ ျပဳလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္
ယူဆထားခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ေန႔အၿပီး နအဖက ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဟုိေန႔ ထုတ္ျပန္
ႏိုးႏိုး၊ ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ႏိုးႏိုး လည္ပင္းရွည္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျခံ၀င္းအတြင္းသို႔ အေမ
ရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂြၽန္၀ီလ်ံယက္ေတာဆုိသူ လွ်ဳိ႕၀ွက္၀င္ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည့္ ျမန္
မာ့ႏိုင္ငံေရးဆက္တင္အစား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရားခြင္ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆက္တင္အသစ္က ေရွ႕
တန္းသို႔ ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံတ
ကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး၏ အာ႐ံုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရားခြင္ကိစၥက

လႊမ္းမိုးသြားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းကိုယ္တိုင္ ေနျပည္ေတာ္
သို႔ လာေရာက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရသည္အထိ တရားခြင္ကိစၥက
ထိပ္တန္းေရာက္သြားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးပတ္ထဲတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးခက္၌ က်င္းပသည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး
မ်ား၏ အစည္းအေ၀းသို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ၿပီး န
အဖ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ဟီလာရီကလင္တန္က ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအသစ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာ၌ နအဖစစ္အစိုးရအ
ေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးအယူထားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး စဥ္းစားသြားမည္ဟု အေပးအယူသေဘာမ်ဳိး
ေလသံပစ္ခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အမႈ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လအလယ္ေလာက္တင
ြ ္မူ အေမရိကန္ဆီးနိတ္
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ေရာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေလ
သည္။ အျပန္တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ေနသူ တရားခံ ဂြၽန္ယက္ေတာကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚထုတ္သြား
ခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္က ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ

မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ေဆာ္ၾသေလေတာ့သည္။ သို႔ႏွင့္ နအဖ-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး
ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ေလာဟူသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆက္တင္အသစ္ေပၚ အတိုက္အခံတို႔ အာ႐ံုမ်ားခဲ့ၾကျပန္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ နအဖက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအတိုင္း သူတို႔လိုခ်င္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္းေျပာင္းေရး တိုက္
တြန္းခ်က္ကို အပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္မခံဘဲ အန္တုေနၾကသျဖင့္ အင္အားအနည္း
ဆံုးျဖစ္ေသာ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ (MNDAA) ကို လက္နက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈမ်ား
အေၾကာင္းျပကာ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေလသည္။ ဒုကၡသည္ သံုးေသာင္းခုႏွစ္
ေထာင္ေက်ာ္ တ႐ုတ္နယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈၾကရၿပီး နအဖ-ကိုးကန္႔ျပႆနာဟူသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆက္တင္
အသစ္ ထပ္မံေပၚထြက္ခဲ့ျပန္သည္။
ယခုစက္တင္ဘာလအတြင္း၌လည္း ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္သည့္ နအဖႏိုင္ငံျခား
ေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းသည္ နယူးေယာက္ပတ္လည္ (၂၅) မိုင္သာမက ၀ါရွင္တန္ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ တ
ရက္ၾကာ သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
ခဲ့ေလသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈ
မ်ားကို မ႐ုတ္သိမ္းဘဲ နအဖစစ္အစိုးရႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ကုလသမဂၢအ
တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ
အေမရိကန္၏ မူ၀ါဒအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရိပ္အႁမြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိသေဘာထားကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္က သေဘာတူၿပီး န
အဖႏွင့္ အတိုက္အခံႏွစ္ဘက္စလံုးကို မွ်မွ်တတ ထိေတြ႔ဆက္ဆံဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ဆံုး
ထူးျခားမႈအေနႏွင့္ ပိတ္ဆို႔မႈ႐ုတ္သိမ္းေရးအတြက္ နအဖႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိပါသည္ဟူေသာ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေပးစာကို နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံ (၂၈-၉-၀၉) တနလၤာ
ေန႔တြင္ ေပးပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့
သည္။
ထုိသို႔ ႏုိင္ငံေရးဆက္တင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားက အလြန္လ်င္ျမန္သြက္လက္စြာ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ နအဖ၏
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးဟူသည့္ ကိစၥသည္ပင္ ေမွးမွိန္သြားသလုိထင္ရေလသည္။ အဆိုပါ အသစ္
အသစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆက္တင္မ်ားသည္ နအဖ၏ တမင္သက္သက္ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သူ႔အလိုလို
ေပၚေပါက္လာသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္ကြယ္တြင္မူ နအဖစစ္အုပ္စုသည္ သူ၏ လက္ကိုင္တုတ္မ်ားႏွင့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ သေဘာတူလက္ခံသည့္ အတိုက္အခံအခ်ဳိ႕ကို လက္သိပ္ထိုး စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားခြင့္မ်ားေပး
ကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္ကြၽန္ဇာတ္သြင္းခ်င္ေနသည့္ နအဖစစ္အုပ္စုက ႏိုင္ငံေရးဆက္
တင္အသစ္မ်ား၏ ေနာက္ကယ
ြ ္၌ သူ႔အလုပ္သူ တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ေနေဆာင္သကဲ့သို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအ
ေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္သည့္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနႏွင့္လည္း
ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ အာ႐ံုထားလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လုိသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔လိုလားသည့္
စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး ပန္းတိုင္ဆီသို႔ အေရာက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ အ
ေျပာင္းအလဲျမန္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆက္တင္ အသစ္အသစ္မ်ားေနာက္သို႔ခ်ည္း ေမ်ာပါမေနၾကဘဲ ဦးေဆာင္
ပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လက္ရွိရပ္တည္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ …
(က) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးတင္ဦးႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္
ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး

(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ေရး
(ဂ) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေရး
(ဃ) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး … တို႔အေပၚ အေျခခံေတာင္းဆိုထားသည့္ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္ပါ …
(၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္
ေပးလွ်င္၊
(၂) ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒထဲမွ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးလွ်င္၊
(၃) အားလံုးလႊမ္းျခံဳပါ၀င္ႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေစာင့္
ၾကပ္ေလ့လာမႈကို ခြင့္ျပဳလ်က္ က်င္းပေပးလွ်င္ … ဟူေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀ ရရွိသည္အထိ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူတကြ ခ်ီတက္တိုက္ပြဲ၀င္္ၾကပါရန္ ေခတ္ၿပိဳင္က တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္
လုိက္ရေပသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္
(၁၆-၁၀-၂၀၀၉)
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နမိတ္အတြင္း မီွတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလံုးသည္ စစ္အာ
ဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္
တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိၾကေပသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္အခါ တိုင္းရင္းသားလူ
မ်ဳိးေပါင္းစုံ စုစည္းေနထိုင္ၾကမည့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ယခုရွိေနသည့္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးကို စုစည္းၿပီး ညီၫတ
ြ ္သည့္ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ျပင္
ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္ လိုအပ္သည္ဆိုသည္ကိုလည္း အားလံုးက ကိုယ္စီကိုယ္ငွ လက္ခံသေဘာတူၾကေပသည္။
မည္သို႔မည္ပံု စနစ္တက် ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မည္ ဆိုသည္ကိုသာ ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစား အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔နည္းတူ ယေန႔လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လက္နက္အားကိုးႏွင့္ မတရားရယူသိမ္းပိုက္ထားသည့္
နအဖစစ္အုပ္စုကလည္း သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြၿဲ ပီး လိမ္လည္အတည္ျပဳထားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ
တြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း တိုင္းျပည္ကို စစ္ကၽြ န္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ သူတို႔ ရာသက္ပန္ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္
မည့္ “အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီသည့္ တခုတည္းေသာ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္”
ဆိုသည္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ စိုင္းျပင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။
နအဖစစ္အုပ္စုသည္ သူတို႔ ရာသက္ပန္ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာ စစ္တပ္ကို ထူေထာင္
ႏိုင္ေရးအတြက္ လြန္ခဲ့သည့္အႏွစ္ (၂၀) ခန္႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားခဲ့ၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ အပူတျပင္း ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္။
န၀တ/နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမို
ကေရစီအင္အားစုမ်ားကို အခ်ိန္ယူၿဖိဳခဲြႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ မက္လံုးေပးၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား
ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ေရရွည္၌ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား
အားလံုး စီးပြားေရးေလာဘေဇာတိုက္ၿပီး ေအာက္ေျခထုႏွင့္ ကင္းျပတ္ကာ ေရေႁမြမ်ားျဖစ္သြားမည္ဟု စစ္
အုပ္စု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပံုေပၚသည္။ ထိုသို႔ ေရေႁမြျဖစ္ခ်ိန္က်မွ အလြယ္တကူ ေျခမႈန္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဉာဏ္နီ
ဉာဏ္နက္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ယခုအခါ နအဖစစ္အုပ္စုမွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းေရးကို အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္လာ
သည့္အခါတြင္ စီးပြားေရးေလာဘေဇာတိုက္ကာ ေရေႁမြျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည့္ အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔အမ်ားစုက နအဖ
၏ လိုလားခ်က္ကို အလြယ္တကူ လိုက္ေလ်ာခဲ့ၾကရၿပီး တင္းခံေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားထဲမွ အင္အားအနည္းဆံုး
ျဖစ္ေသာ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူမ်ဳိးစုမ်ားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု (MNDAA)
ကိုလည္း နအဖက အင္အားသံုးတိုက္ခိုက္ျပခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ဆက္လက္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ေနသည့္ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫတ
ြ ္ေရး
တပ္မေတာ္ (UWSA)၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (KIO)၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္
တပ္မေတာ္ (NDAA – ESS) မိုင္းလားအဖြဲ႔၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ (SSA-N)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
(NMSP) တို႔ကိုလည္း အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ နအဖစစ္တပ္မွ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ား တိုး
ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။
သို႔ေသာ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရး လက္ခံရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ အင္အားကိုယ္စီကိုယ္ငွ
ရွိၾကသည့္နည္းတူ အလြယ္တကူ အညံ့ခံမည့္ အေနအထား မေတြ႔ရသည့္အတြက္ ဗိုလ္သန္းေရႊ ဦးစီးသည့္
နအဖစစ္အုပ္စုက အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား႐ူး႐ူးကာ အတင္းအဓမၼ မဆင္မျခင္ ထိုးစစ္
ဆင္တိုက္ခိုက္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အေနႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းစစ္မီး အႀကီးအက်ယ္ေတာက္ေလာင္ၿပီး အလံုးစံု
ပ်က္သုဥ္းေၾကမြမည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားႏိုင္ေပသည္။
ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနဆိုးႀကီးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ စစ္အုပ္စု၏ အနာဂတ္ထြက္ေပါက္ ေကာင္းမြန္လွပ
ေစရန္အတြက္ နအဖအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္အား စစ္ကြၽန္ျပဳေရးစီမံကိန္းကို စြန္႔လႊတ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး တုိင္းရင္း
သားလူမ်ဳိးစုအားလံုးက လက္ခံသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အေၾကအလည္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး အေျပာင္းအလဲတရပ္
အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳလိုေပသည္။
ထို႔ေနာက္ အင္အားစုအသီးသီးက လက္ခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတရပ္ေပၚေပါက္ေရး ၀ိုင္း၀န္း
ႀကိဳးပမ္းၿပီး ထိုအစိုးရ၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုအသီးသီး၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီး
သီး၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အၾကံျပဳမႈမ်ားျဖင့္သာ တခုတည္းေသာ စုစည္းညီၫတ
ြ ္သည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ကို
၀ိုင္း၀န္းထူေထာင္ၾကပါစို႔ဟု ေခတ္ၿပိဳင္က တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရေပသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ေရွ႕တလွမ္းတိုးႏိုင္မည္ေလာ
(၉-၁၁-၂၀၀၉)
၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို လူမဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအ
က်ပ္အတည္းဆိုက္ခဲ့သည့္ နအဖစစ္အုပ္စုသည္ (၁၄) ႏွစ္ၾကာ က်င္းပလိုက္ ရပ္နားလိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ေညာင္ႏွစ္ပင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို အလ်င္အျမန္ အဆံုးသတ္ကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခဥပေဒမူၾကမ္းဆို
သည္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ အပူမီးေတာက္ေလာက္ေနခ်ိန္ (၂၀၀၈
ခုႏွစ္၊ ေမလ) တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ေညာင္ႏွစ္ပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံမူၾကမ္းကို ဖုတ္ပူမီးတိုက္ လိမ္လည္
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ (၉၂) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳေၾကာင္း မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ေၾကညာ

ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးမည္ဟု တဆက္တည္း
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။
သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီ
မိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ပါလီမန္တြင္ စစ္ဗိုလ္တမတ္သား အလိုအေလ်ာက္ပါ၀င္မည့္ နအဖ၏ ၂၀၀၈ ေညာင္
ႏွစ္ပင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပဒကို လက္မခံဘဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္ အခ်က္အ
လက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးမွသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စဥ္းစားမည္ဟု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ NLD ၏ ေရႊဂံုတုိင္
ေၾကညာစာတမ္းပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကလည္း သေဘာ
တူေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။
နအဖစစ္အုပ္စုကမူ NLD ၏ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ
သူတို႔၏ အစီအစဥ္အတိုင္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္အတြက္သာ က်ိတ္ပုန္းခုတ္ျပင္ဆင္ေနခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလဆန္းတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂြၽန္၀ီလ်ံယက္ေတာအမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္
မာႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲခဲ့ေလသည္။ ဂြၽန္ယက္ေတာအမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္
ကာ အေမရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုတြင္
အေမရိကန္အစိုးရ၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တမဟုတ္ခ်င္း ေရွ႕တန္းသို႔ တက္လွမ္းလာခဲ့ေလသည္။ မ
ၾကာေသးမီ ရက္ပုင
ိ ္းအတြင္းက အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္
ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ကာ့တ္ကမ္ဘဲလ္ႏွင့္ ဒု-လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး စေကာ့မာ
ရွယ္တုိ႔အဖြဲ႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အထိပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ မစၥတာကာ့တ္ကမ္ဘဲလ္ႏွင့္ စေကာ့မာရွယ္တို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္၏ ရလဒ္သည္လည္း ယခင့္
ယခင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ မျခားနားေသာ
အေျခအေနမ်ဳိးျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ နအဖစစ္အုပ္စုဘက္မွ အဆံုးအျဖတ္ေပး
ႏိုင္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္မရရွိဘဲ ျပန္သြားခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယခင္ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားနည္းတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္၊ ေတြ႔ဆံုေဆြး
ေႏြးေရးလုပ္ရန္ ထိုသို႔ထင္သာျမင္သာသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိမွသာ စီပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို
ေလ်ာ့ေပါ့ေပးသြားမည္ဆိုသည့္ ေျဖၾကားမႈမ်ားျဖင့္ ခရီးစဥ္အား အဆံုးသတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
အနည္းငယ္ထူးျခားသည္မွာ ကာ့တ္ကမ္ဘဲလ္၏ ခရီးစဥ္၌ ယခင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္စဥ္က ကန္႔
သတ္ခံထားရသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ UNA မွ တိုင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ေလွ်ာ့ေပါ့ေရးအတြက္ မက္လံုးေပးေျပာဆိုႏိုင္
မႈတို႔ပင္ျဖစ္သည္။
နအဖစစ္အုပ္စုဘက္မွ ျပဳမူဆက္ဆံပံုကို သတိထားသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္မူ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ၾကား၀င္
ေဆာင္ရြက္မႈကို လက္ခံခဲ့သည့္ သူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္ လိုလားသည့္အတိုင္း ေတြ႔ဆံုေဆြး
ေႏြးေရးလုပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လို၍ မဟုတ္ဘဲ သူ
တို႔စစ္အုပ္စုအေပၚ အထိနာေစသည့္ စီပာြ းေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေစလိုျခင္းေၾကာင့္သာ
အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဟန္ျပေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ေပသည္။
နအဖလိုလားသည္က အေမရိကန္ဘက္မွ စီပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို အရင္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေစလိုျခင္း
ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရအေနႏွင့္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး

ကို လႊတ္ၿပီး စစ္မွန္သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို အရင္ျပဳလုပ္မွ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလိုျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ နအဖ
၏ အၾကံအစည္ႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လတ္တေလာ အ
ေျခအေနတြင္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။
ထို႔အျပင္ နအဖစစ္အုပ္စုက သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းခ်င္၍
သာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလိုေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ား၏ ပါ၀င္ခြင့္
ကို ကန္႔သတ္ထားလိုသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုအစိုးရမ်ားက ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္
ထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမွ ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ျပဳမည္ဟု ဆိုသည့္အ
တြက္ အတိုက္အခံတို႔ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္
ဆင္ရန္ ဆႏၵမရွိသည့္ နအဖစစ္အုပ္စုအဖို႔ ေရွ႕ဆက္ရန္ အခက္ေတြ႔ေနေလသည္။
အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားဘက္သို႔ ငဲ့ေစာင္းၾကည့္႐ႈလွ်င္လည္း မိမိတို႔လိုလားသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို နအဖဘက္မွ မျဖစ္မေန လက္ခံေဆာင္ရြက္လာေစရန္အတြက္ ဖိအား
(လူထုတိုက္ပြဲ၊ စစ္ေရး၊ သံတမန္ေရးဖိအား) ေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိး မေတြ႔ရေသးေပ။ ထိုသို႔ နအဖ
ဘက္မွလည္း အေလွ်ာ့မေပး (အာဏာမစြန္႔ခ်င္)၊ အတိုက္အခံဘက္မွလည္း နအဖစစ္အုပ္စု အေလွ်ာ့မေပး၍
မရေအာင္ ဖိအားေပးႏုိင္ျခင္းမ်ဳိးမရွိလွ်င္ လူႀကီးေနရာမွ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေမရိကန္အစိုးရအေန
ႏွင့္ နအဖႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔အၾကား တစံုတရာ ေျပလည္မႈရရွိေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
မည္လဲ သို႔တည္းမဟုတ္ ယခုအတိုင္းပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း လိပ္ခဲတည္းလည္း ဆက္ျဖစ္ေန
ဦးမည္လားဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ရဖို႔ရွိေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္
ကြာက်ေလၿပီေလာ
(၃၀-၁၁-၂၀၀၉)
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကို နအဖစစ္
အုပ္စုမွ လူမဆန္စြာ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္နင္းသတ္ျဖတ္ၿပီးစအခ်ိန္၊ တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားကို လုိက္လံဖမ္း
ဆီးေနဆဲအခ်ိန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ နအဖဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ အ
မိန္႔အရ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္႔ရွင္းက အခ်က္ (၉) ခ်က္ ပါ၀င္သည့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့
သည္။
ထိုေၾကညာခ်က္ မထုတ္ျပန္မီ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူး
ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး (၄) ရက္ၾကာ ေနထုိငက
္ ာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နအဖဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊတို႔ကို ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ သံဃာ
ေတာ္မ်ားႏွင့္ လူထုအား အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားကို ေလ့လာစံုစမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး
ေကာင္စီသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။
မစၥတာဂမ္ဘာရီ ျပန္သြားၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ အမွတ္စဥ္ (၇) ၌ “ထုိသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္
ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ မစၥတာဂမ္ဘာရီတို႔ ေတြ႔ဆုံစဥ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက က်ေနာ္တို႔အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အခ်က္
ေလးခ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး (confrontation)၊ အလုံးစုံပ်က္္သုဥ္းေရး (utter

devastation)၊ ျမန္မာႏို္င္ငံအား စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ေရး အပါအ၀င္ အလုံးစုံပိတ္ဆုိ႔ေရး
တို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ပိတ္ဆို႔မႈ ေလးခ်က္ကို သူမအေနျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာရန္
ႏွင့္ ထိုသို႔ေၾကညာပါက မိမိကိုယ္တိုင္ သူမႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ေတြ႔ဆုံ စကားေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာဆို
မွာၾကားလိုက္ပါသည္” ဟု ပါရွိေလသည္။
ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊဘက္မွ စတင္၍ ေတြ႔
ဆံုေဆြးေႏြးေရးစကားကို ထူးထူးဆန္းဆန္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို လူမဆန္စြာ
ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈအေပၚ ျပည္တြင္းဖိအားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ထိုဖိအားမ်ား
ေလ်ာ့က်ေစရန္ အလို႔ငွာသာ ထိုေၾကညာခ်က္အား ထုတ္ျပန္ႏွစ္သိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ရပ္အေနႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္ကို ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ အေယာင္ျပ
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ျဖတ္ေတာက္မႈျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္က်င့္
သံုးခဲ့ျခင္းသည္ အမွန္စင္စစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုသည့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း
မဟုတ္ဘဲ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆို႐ံုမွ်ႏွင့္လည္း လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ဘဲ) နအဖ
စစ္အုပ္စု၏ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အမွားအယြင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအေရး
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို အျပစ္မဲ့ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ႏွိပ္စက္ အက်ဥ္းခ်ထားမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
စုမ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္သာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို
အားလံုးသိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလိုေသာဆႏၵ မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္သာ
ထိုသို႔ေသာ စီပြားေရးပိတ္ဆို႔ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း၏ အရင္းခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမ်က္ကယ
ြ ္
ျပဳကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လိုက္ေလ်ာရန္ မျဖစ္ႏိုင္
သည့္) အခ်က္ေလးခ်က္ကို ေၾကညာခ်က္တြင္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ မဆီမဆိုင္ ထည့္
သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေရႊ၀ါေရာင္အက်ပ္အတည္းမွ တဒၤဂ ထြက္ေပါက္ရလို၍သာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအေနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပကို ဟန္ေဆာင္
လွည့္ျဖားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အဆုိပါအခ်က္မ်ားကုိ သူမအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊
သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားသာျဖစ္ေၾကာင္း ထိုစဥ္က ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္မွတ
ဆင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ယူစဥ္စားၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္း
ေရႊ၏ သူမအေပၚ အျပစ္ပံုခ်မႈမ်ားကို (သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္) မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အ
ေရးယူပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၂၅) ရက္
တြင္ နအဖဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံ စာတေစာင္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ေလသည္။
အဆိုပါစာတြင္ အေရးယူပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရးကို ထိေရာက္စာြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားအားလုံးကို သိရိွနားလည္ေစေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္
ဆို႔ထားမႈေၾကာင့္ နစ္နာရမႈအတိုင္းအတာကို သိရိွနားလည္ေစေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္
ေနသည့္ ႏိုငင
္ ံအစိုးရမ်ား၏ သေဘာထားကို သိရိွနားလည္ေစေရးကို ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။

နအဖစစ္အုပ္စုဘက္မွလည္း

ထိုစာေရးသားေပးပို႔မႈကို

တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဥေရာပသံတမန္မ်ားႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳခဲ့သလို အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကိုလည္း ဥေရာ
ပသံတမန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ နအဖစစ္အုပ္စုအေနႏွင့္ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဘက္မွ တင္ျပေတာင္းဆိုသည့္ ေပးစာမ်ားအေပၚ ပထ
မဦးအႀကိမ္ အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒသစ္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အ
စုိးရအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ (sanction) ကို ဆက္လက္ထားရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ တိုက္
႐ိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ (direct engagement) လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆိုေလသည္။
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥ
တာ ကာ့တ္ကမ္ဘဲလ္ႏွင့္ ဒု-လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး စေကာ့မာရွယ္တုိ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ အၿပီး
တြင္လည္း နအဖအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳ
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား

တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈရွိလာေအာင္

ထင္သာျမင္သာ

မလုပ္ေဆာင္သေရြ႕

sanction ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမည္မဟုတ္ဟု ေျပာဆိုသျဖင့္ နအဖစစ္အုပ္စုအဖို႔ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္
ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။
ကာ့တ္ကမ္ဘဲလ္ခရီးစဥ္ ၿပီးသည့္ေနာက္ နအဖစစ္အုပ္စုအေနႏွင့္လည္း သူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ
မ်ား မရပ္တန္႔ဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မလႊတ္ဘဲ၊ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထင္သာျမင္
သာ မလုပ္ေဆာင္ဘဲ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္၊ အေနာက္တိုင္းသံတမန္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြး
ေႏြး႐ံုျဖင့္) စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အလြယ္တကူ ႐ုတ္သိမ္းသြားမည္ မဟုတ္သည္ကို အမွန္တကယ္ သိရွိသ
ေဘာေပါက္သြားပံုေပၚသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံေပးပို႔ခဲ့သည့္ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒုတိယေပးစာကို ပထမေပးစာ ေပးပို႔စဥ္ကကဲ့သို႔ အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ျခင္းမျပဳေတာ့
ဘဲ ယခုအခ်ိန္အထိ တံုဏိွဘာေ၀ ဆိတ္ဆိတ္ေနေနျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
ဒုတိယေပးစာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “က်မအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိမည့္ လုပ္
ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္
ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မးႉ ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံတင္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္” ဟု
ေတာင္းဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ေပးစာပါ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအေနႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈခံရျခင္း၏
အရင္းခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မေဆြးေႏြးရဲ၍ေပေလာ သို႔
တည္းမဟုတ္ က်ဴးလြန္ထားေသာ ျပစ္မွဴမ်ားအတြက္ ကိုယ့္လိပ္ျပာ ကိုယ့္မလံု၍ ယခုကဲ့သို႔ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္
ေနျခင္းေပေလာဟုလည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနေပသည္။ ေနာက္တခ်က္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ကိုယ္
ရည္ကိုယ္ေသြး (Personality) အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္ေနျခင္း
လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အကဲခတ္ သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို အေမရိကန္၊ အေနာက္တိုင္းသံတမန္မ်ားႏွင့္
အသာတၾကည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ အေပါင္းအပါ စစ္အုပ္စု၀င္တို႔၏

လုပ္ရပ္သည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိ၍မဟုတ္ဘဲ သူတို႔စစ္
အုုပ္စု တစံုတရာ အက်ပ္အတည္းဆိုက္ေနသည့္ Sanction ကိစၥ လြယ္လြယ္ကူကူ ပ်က္ျပယ္လိမ့္ႏိုးႏွင့္ ခြင့္
ျပဳခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒုတိယေပးစာက ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္
ေရးအၿပီး အေယာင္ျပထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ကို ခြာခ်ေပး
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေခတ္ၿပိဳင္က သံုးသပ္မိေပ၏။

ရဲရင့္တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုေကာ္မတီ
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရး
(၂၁-၁၂-၂၀၀၉)
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းအေရးမွဴး ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ စစ္အစိုးရ၏ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ၿပီး ေန
ထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကသည့္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊ (၉၂ ႏွစ္)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလြင္ (၈၅) ႏွစ္ႏွင့္ ဗဟိုအ
လုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးလြန္းတင္ (၈၈) ႏွစ္တို႔ သံုးဦးကို ေတြ႔ဆံုဂါရ၀ျပဳ ကန္ေတာ့ခြင့္ရခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုဂါရ၀ျပဳရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လက္ရွိဗဟိုေကာ္မ
တီအဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပသည္ကို အကန္ေတာ့ခံ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုေကာ္မတီလူႀကီး
(၃) ဦးစလံုးက သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ဟု သိရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လက္ရွိဗဟိုေကာ္မတီကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖဲြ႔
စည္းခြင့္ျပဳရန္ ဗဟိုေကာ္မတီလူႀကီး (၃) ဦးသို႔ တင္ျပေျပာဆိုျခင္းသည္ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုေကာ္မတီကို
ေသြးသစ္ေလာင္းရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီဟု ယံုၾကည္ယူဆသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔
ခ်ဳပ္ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔၀င္မ်ား မၾကာခဏ တင္ျပေတာင္းဆိုေနသည့္ ညီလာခံ
ေခၚယူေရးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးကို တစိတ္တပိုင္း ေထာက္ခံသေဘာတူသျဖင့္လည္းေကာင္း
ေတြ႔ဆံုဂါရ၀ျပဳခြင့္ရစဥ္ တခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ ေဆာင္ရက
ြ ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိေပသည္။
တနည္းအားျဖင့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထိုင္ရၿပီး ျပင္ပေလာကႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ျခင္းခံထားရသည့္ လူထုေခါင္း
ေဆာင္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အဆံုးအျဖတ္ကာလကို ေရာက္ရွိေနသည့္ အခ်ိန္အခါ
တြင္ ကစားခြင့္ရသည့္ ႏိုင္ငံေရး Space က်ဥ္းက်ဥ္းေလးအတြင္းမွ သူမ၏ ဆႏၵသေဘာထားကို ျပင္ပရွိ အ
ျခားဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္အားလံုး သိရွိေအာင္ ထုတ္
ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ဗဟိုေကာ္မတီလူႀကီး (၃) ဦး သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္၏ အန္အယ္လ္ဒီဗဟိုေကာ္မတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ျပင္ပရွိ အမ်ဳိးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းလုပ္
ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မွသာ မၾကာမတင္ က်င္းပေတာ့မည့္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု တိုက္ပြဲ၀င္ရ
မည္ကို ျပည္သူလူထုသိရွိႏိုင္ေအာင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ထိုသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ဗဟို စသည္ျဖင့္ ပါတီညီ
လာခံ အဆင့္ဆင့္ေခၚယူၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားက
အမ်ားစုျဖစ္သကဲ့သို႔ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဟန္႔တားမႈမ်ားေအာက္တြင္ ထိုသို႔ အဆင့္ဆင့္ ေရြး
ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမရွိဟု ေတြးပူၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီေရြးခ်ယ္မႈကုိ ယာယီအေန
ျဖင့္ လက္ရွိဗဟုိေကာ္မတီမွ ညိႇႏႈိင္းတုိးခ်ဲ႕လွ်င္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္ဟု သိရေပ
သည္။
ဤေနရာတြင္ “လက္ရွိဗဟုိေကာ္မတီမွ ညိႇႏႈိင္းတုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္” ဟူသည့္ အယူအဆ
ကို အေျခခံၿပီး ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းပါက ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔၀င္အမ်ားစု လက္ခံ
ယံုၾကည္သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီအသစ္မ်ား ပါ၀င္လာျခင္းမရွိဘဲ လက္ရွိဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ပတ္
သက္သူမ်ားသာ ပါ၀င္လာကာ ထူးမျခားနား ဗဟိုေကာ္မတီျပန္ျဖစ္လာၿပီး ပါတီေအာက္ေျခအဖြဲ႔၀င္အမ်ားစု
၏ ေထာက္ခံမႈကို မရရွိသည့္ အေနအထားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုအယူအဆကို အေျခခံၿပီး ျပင္
ဆင္ဖြဲ႔စည္းမည့္အေရးကို အေလးအနက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔လိုမည္ဟု ယူဆမိေပသည္။
အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရလည္း အက်ဥ္းက်ခဲ့၊ က်ခံဆဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊
ဦး၀င္းတင္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ ျပင္ပ၌ မရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ က်န္ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ
သိသာျမင္သာသည့္ တိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚေအာင္ တစံုတရာ တိုက္ပြဲေဖာ္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေၾကညာ
ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုရင္း အခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဗဟိုေကာ္မ
တီ၀င္အမ်ားစုက ညိႇႏိႈင္းေရြးခ်ယ္မည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အသစ္မ်ားကို ေအာက္ေျခပါတီ၀င္အမ်ားစုက လက္
မခံသည့္ အေနအထားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရပါက ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပါတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို
လ်င္ျမန္သက
ြ ္လက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အဖုအထစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေပသည္။
သို႔ျဖစ္၍ လက္ရွိ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈေအာက္၌ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ဗဟို အ
ဆင့္ဆင့္ ညီလာခံေခၚယူၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္တိုင္ မၾကာေသးမီ
က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးအေထာက္အကူျပဳ တာ၀န္ခံတဦး ေျပာၾကားသည့္ “ပါတီညီလာခံ ေခၚယူၿပီး
ေတာ့ ဗဟုိေကာ္မတီျပန္ဖြဲ႔တာက အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ညီလာခံဆုိတာက အႀကီးႀကီး လုပ္စရာမ
လုိပါဘူး၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေခၚတာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ္” ဟူသည့္
အဆိုအျပဳခ်က္အေပၚ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ယူဆမိေပသည္။
ထိုအယူအဆအေပၚ လက္ရွိ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္တဦးျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းတင္
၏ ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္ကို ထပ္ဆင့္လိုက္လွ်င္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိသူမ်ား ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းသို႔
ေရာက္ရွိလာၿပီး ပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သြက္လက္ထက္ျမက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီ
မိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ရဲရင့္တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ ႏုပ်ဳိသစ္လြင္သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီသစ္တ
ရပ္ ေပၚထြန္းလာမည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္က ယူဆမိေပသည္။
“ဘာပဲေျပာေျပာ က်ေနာ္တို႔က အားနဲ႔မာန္နဲ႔၊ ခြန္အားနဲ႔ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ကေလး လုပ္မယ္
ေပါ့ဗ်ာ။ ထားရာေန၊ ေစရာသြားဆိုတဲ့ စိတ္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္ အခုခင္
ဗ်ားေျပာခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္သစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးတို႔၊ အင္အားသစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးတို႔၊ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေဖာ္
ထုတ္ေရးတို႔ ဆိုတာေတြဟာ တနည္းမဟုတ္တနည္း အေႏွးနဲ႔အျမန္ ေပၚလာမွာပဲလို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲဒီ
လိုယံုၾကည္ပါတယ္ဗ်ာ” ။

အေျဖမရွိသည့္ ၂၀၁၀ ပေဟဠိပုစာၦ
(၂၂-၁-၂၀၁၀)
နအဖစစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္
လည္းေကာင္း၊

စစ္မွဴးထမ္းေဟာင္းညီလာခံတြင္လည္းေကာင္း၊

ၾကံ႕ဖြံ႔ျပည္လံုးကြၽတ္ညီလာခံတြင္လည္း

ေကာင္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သ၀ဏ္လႊာတြင္လည္းေကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္၍ တ
ရားမွ်တေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ကို က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္တလဲ
လဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။
ႏိုင္ငံတကာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္အခါတိုင္းလည္း နအဖစစ္အုပ္စု၀င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
သိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းတို႔က လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးမည္ဟူ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ အလီလီ အာမဘေႏၱခံခဲ့ေလ၏။
သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ေညာင္ႏွစ္ပင္အေျခခံဥေပဒပါ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ကို ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္း ျပင္ဆင္ေပးပါမွ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ စဥ္းစားမည္ဟူသည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ
(ျပည္သူ႔မန္းဒိတ္ရ) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ ေတာင္းဆို
ခ်က္ကို နအဖစစ္အုပ္စုက တုန္႔ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မ်က္ကြယ္ျပဳေနဆဲျဖစ္၏။
ထို႔အျပင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာသည့္ ယခုခ်ိန္အထိလည္း နအဖစစ္အုပ္စုဘက္မွ
လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားျဖစ္သည့္
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း ထူေထာင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာ
စည္း႐ံုးခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးဘဲ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ဆိတ္ဆိတ္ေနေနဆဲျဖစ္၏။
မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ေပးရမည့္အစား မလွလွ၀င္းကဲ့သို႔ေသာ မီဒီယာသမားကို အႏွစ္ (၂၀) ႏွစ္ရည
ွ ္ေထာင္
ဒဏ္ ခ်မွတ္အျပစ္ေပးေန၏။ အျခားမီဒီယာသမားမ်ားကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး ဖမ္းဆီး
ေန၏။ အင္တာနက္၊ ၿဂိဳလ္တုစေလာင္း အသံုးျပဳ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားကို ပို၍ပို၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္
ေန၏။
ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္၍ လြတ္လပ္စြာ ပါတီဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ လြတ္
လပ္စြာ ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္ ျပဳရေတာ့မည့္အစား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကို ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ် အျပစ္
ေပးေနဆဲျဖစ္၏။
အျပစ္မဲ့ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ယႏၱရားမ်ားကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္
ရမည့္အစား ၾကံ႕ဖြံ႔၊ စြမ္းအားရွင္မ်ားကို တုတ္႐ိုက္သင္တန္း၊ အဓိက႐ုဏ္း ၿဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းနည္းသင္တန္းမ်ား သင္
ၾကားပို႔ခ်ေန၏။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီအင္
အားစုမ်ား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ တန္းတူရည္တူ ညိႇႏိႈင္းေဆြး
ေႏြး အေျဖရွာရမည့္အစား ကလိန္ကက်စ္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ ၿဖိဳခြဲ ဖဲ့ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေန၏။

တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပဲြ
က်င္းပမည္ဟု ကတိေပးထားသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ေလေလ စစ္အုပ္စုဘက္မွ ပို၍
ဖိႏွိပ္၊ ပို၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္၊ ပို၍ ကန္႔သတ္၊ ပို၍ ၿဖိဳခြဲလာသည္ကိုသာ ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရေပ၏။
စစ္အုပ္စုအေနႏွင့္ တဘက္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကို အပီအျပင္ ႏွိပ္ကြပ္ေနေသာ္
လည္း အျခားတဘက္တြင္မူ သူတို႔၏ လက္ကိုင္တုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သူတို႔ႏွင့္ ပလဲနံပ
သင့္ေသာ မဆလကို အေရခြံလဲထားသည့္ တစညပါတီ၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ႔
ခ်ဥ္ဖတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားခြင့္ျပဳေနေလ၏။
ထိုသို႔ အေျပာႏွင့္အလုပ္ မညီၫတ
ြ ္ဘဲ ‘ပါးစပ္က ဘုရား၊ လက္က ကားယား’ ဆိုသလို ျပဳမူက်င့္ၾကံေနေသာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ အေပါင္းအပါ နအဖစစ္အုပ္စု၀င္မ်ားကို “ဘာေတြ လြတ္လပ္၊ ဘာေတြ မွ်တ၊
ဘယ္လိုဘယ္ပံု အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္မွာမို႔ လွ်ာအ႐ိုးမရွိ ေလွ်ာက္ေျပာေနရတာလဲ” ဟု ေမးခြန္းထုတ္မည္ဆိုလွ်င္
ေခြးအႀကီး လွည္းနင္းသလိုသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္က ယူဆမိေပ၏။

ရွင္သန္ေနဦးမည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္
ဒီမိုကေရစီေအာင္ပြဲဆီသို႔ ခ်ီတက္ၾကစို႔
(၂၇-၅-၂၀၁၀)
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိ
ျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးအား ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းကာ ႏိုင္ငံေတာ္
အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြး
ေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးမည္ဟု ကတိျပဳေၾကညာကာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ
ေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ လံုေလာက္
သည့္ အခ်ိန္ေပးကာ လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အာဏာသိမ္းၿပီး (၁) ႏွစ္ႏွင့္ (၈)
ေက်ာ္အၾကာ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြ
ေထြေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
ရွစ္ေလးလံုးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးကုိ ၿဖိဳခြင္းအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ (၅) ရက္အၾကာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္
တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွေန၍ တုိင္းျပည္သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္ခြန္း
၌ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္က …
“က်ေနာ္တို႔တေတြဟာ တပ္မေတာ္သားေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ က်ေနာ္
တုိ႔အဖြဲ႔အေနနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံ့ေက်းဇူးသစၥာကို ခံယူထားတဲ့အဖြဲ႔ျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ၀န္ခံ
ထားရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ကတိသစၥာကုိ မည္သုိ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္နဲ႔မွ် ပယ္ဖ်က္၊ ေဖာက္ဖ်က္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း
ယံုၾကည္ထားရွိေစလုိပါတယ္”
“က်ေနာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီပုိင္ခြင့္အရ လြတ္လပ္
မွ်တစြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ အစုိးရတရပ္က ေပးအပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳ
ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး တာ၀န္ေတြကုိသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံကတိေပးလုိ
ပါတယ္” … စသည္ျဖင့္ ကတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္က ထိုသို႔ ကတိစကား ေျပာၾကားသကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
ၾကမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ျပည္သူ႔လူထုေရွ႕
မွ မားမားမတ္မတ္ တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည့္အေၾကာင္း ကတိစကားမ်ား အထပ္ထပ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကေပသည္။
သို႔ႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အခါ လူထုေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ
က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္ (၄၈၅) နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၃၉၂) ဦး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ
ရကာ ရာခုိင္ႏႈန္း (၈၀) ေက်ာ္ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုသည္ စစ္သားပီပီ ကတိမတည္ဘဲ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိသည့္ အ
မ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးၿပီး အစိုးရဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေလသည္။
ထိုသို႔ ျငင္းဆန္႐ံုသာမက ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ စစ္တန္းလ်ားသို႔ျပန္မည္ဟု ျပည္သူသို႔ ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့
သည့္ န၀တဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ကိုပင္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားကာ (ယေန႔အခ်ိန္တြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္
ေက်ာ္ၾကားေနသည့္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ဥကၠဌေနရာကို ရယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္
ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (န၀တ) ကို ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) ဟု
အမည္ေျပာင္းကာ ယေန႔အထိတိုင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဦးေဆာင္သည့္ နအဖစစ္
အုပ္စုသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေရွရည္တည္တံေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔
ၿဖိဳးေရးအသင္းကဲ့သို႔ လက္ကုင
ိ ္တုတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းကာ ျပည္သူလူထုအေပၚ အႏိုင္က်င့္သည့္
လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဒီပဲယင္း အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ လူသတ္မႈႀကီးကို လက္ရဲဇက္ရဲက်ဴးလြန္ျခင္း၊
၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို လူမဆန္စြာ ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ ႏွိမ္းနင္း
ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း … စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ဳိးစံုႏွင့္ စစ္ရာ၀တ္မႈအဖံုဖံုကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေပသည္။
အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္အတြင္း စစ္အုပ္စုက သူတို႔၏ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ျမဲေရးအတြက္ သူတို႔လုပ္စရာရွိ
သည့္အလုပ္ကို မည္သူ႔ကိုမွ မေထာက္ထားမညႇာတာဘဲ တစိုက္မတ္မတ္ ျပတ္ျပတ္သားသား ရက္ရက္စက္
စက္ ဖိႏွိပ္လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ႏုိင္ငံေရးပါ
တီမ်ားက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးေရးကိုသာ ေၾကညာခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ ေတာင္းဆိုေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။
သို႔ေသာ္ နအဖစစ္အုပ္စုက မည္သို႔မွ လိုက္ေလ်ာျခင္းမရွိဘဲ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအ
ေျခခံဥေပဒကို အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္ရန္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ၊ ထိုမွတဆင့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီ
လာခံကို တက္သုတ္႐ုိက္က်င္းပကာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥေပဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ နာဂစ္မုန္
တိုင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု မ်က္ရည္ေ၀ေနခ်ိန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းတြင္ ၂၀၀၈ ေညာင္ႏွစ္ပင္ဖြဲ႔စည္း
ပံုအေျခခံဥပေဒကို အတင္းအဓမၼ လိမ္လည္အတည္ျပဳခဲ့ေလသည္။
ယခုအခါတြင္ နအဖစစ္အုပ္စုက (၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဥေပဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မွတ္ပံုတင္
ခြင့္ျပဳေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိဘဲ ကန္႔ကြက္မဲမရွိ သ

ပိတ္ေမွာက္လိုက္သျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ နအဖ
စစ္အုပ္စုအတြက္ အ႐ိႈက္ထိသလို ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါတီမွတ္ပံုမတင္သည့္ တိုက္ပြဲ၀င္မႈကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အား
စုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုကလည္း တခဲနက္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
သည္ တိုက္ပြဲကို ထိုမွ်ႏွင့္ ရပ္တန္႔မေနဘဲ ျပည္သူလူထု မဖ်က္သေရြ႕ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမရွိသည့္ ၁၉၉၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲရလဒ္ အသက္၀င္ အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္ မိမိနည္း မိမိဟန္ႏွင့္ နအဖစစ္အုပ္စုကို စိန္
ေခၚတိုက္ပြဲရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ စြန္႔စားတိုက္ပြဲ၀င္မွသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုက
အပ္ႏွင္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔အာဏာသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ႏိုင္ငံ
ေရးပါတီမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူ႔လူထုထံ အျမန္ဆံုး ဆင္းသက္ေရာက္ရွိလာ
ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တင
ြ ္ ေခတ္ၿပိဳင္က အ
ၾကံျပဳတုိက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

ဂ်ာမဏီေပးသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ
(၈-၇-၂၀၁၀)
ကမၻာ့တ၀န္းရွိ ေဘာလံုးပရိသတ္မ်ား သည္းသည္းလႈပ္ အားေပးေနၾကသည့္ ၂၀၁၀ ေတာင္အာဖရိက ကမၻာ့
ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲႀကီးကား ၿပီးလုၿပီးခင္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေခ်ၿပီ။ ခ်န္ပီယံမျဖစ္ဖူးေသးေသာ
နယ္သာလန္အသင္းႏွင့္ စပိန္အသင္းတို႔ ေနာက္ဆံုးဗိုလ္လုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္အာဖရိက စံ
ေတာ္ခ်ိန္ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ (၁၉း၃၀) နာရီ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁း၃၀
နာရီ) အခ်ိန္တင
ြ ္ ေနာက္ဆံုးဗိုလ္လုပြဲႀကီးကိုပင္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
အုပ္စုအဆင့္မွ ဒုတိယအဆင့္ ႐ံႈးထြက္ပြဲစဥ္သို႔ ေဘာလံုးပရိသတ္အမ်ားစု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အသင္းေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိခ်န္ပီယံ အီတလီႏွင့္ ခ်န္ပီယံေဟာင္း ျပင္သစ္တို႔ ေစာ
စီးစြာ ေအာင္ဖ်ာလိပ္ခဲ့ရသည့္အေပၚ ပရိသတ္မ်ား ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုသို႔ ခ်န္ပီယံ
မ်ား ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျပည္ေတာ္ျပန္ရခ်ိန္တြင္ အာရွတိုက္ ကိုယ္စားျပဳ၀င္ခြင့္ရသည့္ အသင္း (၃) သင္းအ
နက္မွ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ ဒုတိယအဆင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ အာရွသားမ်ား ဂုဏ္ယူမ
ဆံုး တျပံဳးျပံဳး ျဖစ္ခဲ့ၾကေပသည္။
သို႔ေသာ္ အာဖရိကတိုက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၌ ဂါနာတသင္းသာ
လွ်င္ ဒုတိယအဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမစမီက ဗိုလ္စြဲႏိုင္ေျခရွိသည္ဟုပင္ တစ္ေပးခံခဲ့ရသည့္ အိုင္ဗ
ရီကို႔စ္၊ ေဘာလံုးအစဥ္အလာရွိသည့္ ကင္မရြန္း၊ ႏုိက္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ အိမ္ရွင္ ေတာင္အာဖရိကအသင္းတို႔ အုပ္
စုအဆင့္မွပင္ ထြက္ခြာခဲ့ရသည့္အတြက္ ပရိသတ္မ်ား အံ့အားတသင့္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရျပန္သည္။
ဒုတိယအဆင့္ ႐ံႈးထြက္ပြဲစဥ္မ်ားတြင္မူ အာရွအသင္းႏွစ္သင္းစလံုး ႐ံႈးနိမ့္ကာ ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့ရသည့္အတြက္
အာရွသားမ်ား ၀မ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ၾကရေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထို႔ထက္ပိုဆိုးသည္မွာ ဒုတယ
ိ အဆင့္ ပြဲစဥ္
တခု၌ ပရီးမီးယားလိဂ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအား အစြဲအလန္းႀကီးမားသူ ကမၻာ့တ၀ွမ္းမွ ေဘာလံုးပရိသတ္မ်ား ငုတ္
တုတ္ေမ့ခဲ့ၾကရျခင္းပင္ ျဖစ္ေခ်၏။ ထိုသို႔ ငုတ္တုတ္ေမ့ခဲ့ၾကရျခင္းမွာ ၿပိဳင္ပြဲမစမီက ဗိုလ္စြဲမည္ဟု ေရပန္းစား
ေသာ အသင္းမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ အဂၤလန္အသင္းက ဂ်ာမဏီအသင္းကို အ႐ံႈးႀကီး ႐ံႈးနိမ့္ကာ ျပန္ေတာ္
ျပန္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ကြာတားဖုိင္နယ္အဆင့္တြင္လည္း ဂ်ာမဏီအသင္းေၾကာင့္ အဂၤလန္နည္းတူ အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္းျဖစ္
ကာ ျပန္ေတာ္ျပန္ခဲ့ရသည့္အသင္းမွာ ကမၻာေက်ာ္ မာရာဒိုနာ နည္းျပသည့္ အာဂ်င္တီးနားအသင္းျဖစ္ေလ
သည္။ အာဂ်င္တီးနားအသင္းသည္ ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္အထိ ႐ံႈးပြဲမရွိ တက္ေရာက္လာခဲ့သည့္အျပင္
ၿပိဳင္ပြဲအဆင့္ျမင့္လာေလ ဗိုလ္စြဲမည္ဟု ပို၍ပို၍ ေရပန္းစားလာေလ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဂၤလန္အသင္းကဲ့သို႔
ပင္ ဂ်ာမဏီအသင္းကို ဂိုးျပတ္႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္တြင္ ကမၻာ့တ၀န္းမွ ေဘာလံုးပရိသတ္မ်ား ေဘာလံုးဆိုတာ အ
လံုးႀကီးပဲေလဟု တရားႏွင့္ ေျဖရသည့္ အေနအထား ေရာက္ခဲ့ေတာ့၏။
အဂၤလန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားတို႔ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ထြက္ခြာခဲ့ရမႈေပၚ ေဘာလံုးပရိသတ္မ်ား အသက္႐ႈမွားခဲ့
သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလားဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ဂ်ာမဏီအသင္း ဗိုလ္စြဲမည္ဟူသည့္ ထင္ေၾကးမ်ား
က ပို၍ပို၍ ျမင့္တက္လာေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ာမဏီအသင္းသည္လည္း ဆီမီးဖိုင္နယ္တြင္ ေထာင့္ကန္
ေဘာမွတဆင့္ ေခါင္းတိုက္သြင္းယူျခင္း ခံရသည့္ ဂိုး (ကံႏွင့္ ပိုသက္ဆိုင္မည္ဟု ထင္သည့္ ဂိုးမ်ဳိး) ေၾကာင့္ စ
ပိန္အသင္းကို ႐ံႈးနိမ့္ကာ တတိယေနရာလုရမည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေပသည္။
ဂ်ာမဏီအသင္း တတိယလုပြဲသို႔သာ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ကို ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ထား၍ စဥ္းစားၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ၀င္ အင္အားစုမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔အေပၚ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ တဖက္သတ္ ဖိက
စားေနသည့္ အာဏာရွင္စစ္အုပ္စုအား ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ဂ်ာမဏီအသင္းထံမွ အတု
ယူစရာ နည္းဗ်ဴဟာတရပ္ကို ေတြ႔ရွိလမ
ိ ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိေပသည္။
ဆီမီးဖိုင္နယ္သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အသင္း (၄) သင္းအနက္ ဂ်ာမဏီအသင္းသည္ ရဂိုးအမ်ားဆံုးႏွင့္
ေပးဂိုးအနည္းဆံုး အသင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ဂ်ာမဏီအသင္း အဆိုပါရလဒ္ကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္
ၿပိဳင္ပြဲတေလွ်ာက္ ခံစစ္ကို လံုျခံဳေအာင္ ကစားကာ တန္ျပန္တိုက္စစ္မွတဆင့္ ရရွိသည့္ ဂိုးသြင္းခြင့္ကို အမိအ
ရ အသံုးခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ အဆံုးမသတ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားကို အဂၤလန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားတို႔အား ဂိုးျပတ္
အႏိုင္ကစားခဲ့သည့္ ဂ်ာမဏီ၏ ကစားကြက္ႏွင့္ ယွဥ္ထိုးသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ အန္
အယ္လ္ဒီ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ၾကာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပဲြ
တေလွ်ာက္ ဂ်ာမဏီအသင္းကဲ့သို႔ ခံစစ္လံုေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆ၍ ရႏိုင္ေပသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ ရပ္ခံမႈ၊ တိုက္ပြဲ၀င္လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အႏွစ္
(၂၀) ေက်ာ္ကာလအတြင္း စစ္အုပ္စု၏ ဆိုးသြမ္း၊ ေကာက္က်စ္၊ ဖိႏွိပ္၊ ရက္စက္မႈ သ႐ုပ္သကန္ကို ျပည္သူ
လူထုေရာ ႏုိင္ငံတကာကပါ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ပို၍သိျမင္လာခဲ့၏။ စစ္အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို ျပည္
သူလူထုက ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ပစ္ပယ္ျခင္းကို ခံရၿပီး စီးပြားေရးပိတ္
ဆို႔ခံရမႈေၾကာင့္ စစ္အုပ္စု အထိနာခဲ့ရေလသည္။
အန္အယ္လ္ဒီ ဦးေဆာင္သည့္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုက အပ္ႏွင္းထားသည့္ မန္း
ဒိတ္ရရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ထိုသို႔ အထိနာခဲ့သည့္ စစ္အုပ္စုအေပၚ အဘယ္ေၾကာင့္ အႏိုင္ယူ ေအာင္ပြဲမဆင္
ႏိုင္ခဲ့သနည္း ဆိုသည္မွာမူ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေလေတာ့၏။ သို႔ေသာ္ အဂၤလန္ႏွင့္ အာ
ဂ်င္တီးနားအသင္းမ်ားအေပၚ အႏိုင္ယူခဲ့သည့္ ဂ်ာမဏီအသင္း၏ နည္းဗ်ဴဟာကို ထပ္မံငဲ့ေစာင္းၾကည့္မည္
ဆိုလွ်င္ အေျဖကို ေတြ႔ရွိႏိုင္မည္ဟု ထင္မိေပသည္။
ယွဥ္ထိုးသံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အန္အယ္လ္ဒီ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားမွာ ဂ်ာမ
ဏီအသင္းကဲ့သို႔ တန္ျပန္တိုက္စစ္ဆင္ ကစားျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့သည့္အျပင္ အပိုင္ဂိုးသြင္းခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ အခြင့္အ

ေရးမ်ားကိုလည္း မိမိရရ အသံုးမခ်ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စစ္အုပ္စုအေပၚ အႏိုင္မယူႏိုင္
ေသးျခင္းျဖစ္သည္ဟူသည့္ အေျဖကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ကာလအ
တြင္း ျပည္သူလူထု၏ မန္းဒိတ္ရရွိထားသည့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊
ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖင့္သာ ခံစစ္လုံေအာင္ ရပ္ခံခဲ့ၿပီး စစ္အုပ္စုအေပၚ တႀကိမ္တခါမွ် တုိက္စစ္ဆင္ ကစားခဲ့ျခင္း
မရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဘက္မွ တုိက္စစ္ဆင္ကစားရဲျခင္း မရွိမႈအေပၚ စစ္အုပ္စုဘက္မွ အခြင့္ေကာင္းယူ
ကာ (ပို၍ ပို၍ အတင့္ရဲစြာ) ဖိႏွိပ္လာခဲ့မႈေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အန္အယ္လယ္ဒီ ဦးေဆာင္သည့္
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ တန္ျပန္တိုက္စစ္ ဖြင့္ကစားရမည္ကိုပင္ လံုး၀တြန္႔ဆုတ္ေနသည့္ အ
ေနအထားသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ရွိရေလသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၌ ဂ်ာမဏီအသင္းသည္ ခံစစ္ကို လံုျခံဳေအာင္ က
စားကာ တန္ျပန္တိုက္စစ္ဆင္ခြင့္ရသည္ႏွင့္ တလံုးဆိုတလံုး ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏုင
ိ ္ သြင္းယူႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္
အဂၤလန္၊ အာဂ်င္တီးနားကဲ့သို႔ ေရပန္းစားသည့္ အသင္းမ်ားအေပၚ ရာဇ၀င္တြင္မည့္ ႏိုင္ပြဲမ်ား ရရွိခဲ့သကဲ့သို႔
၁၉၉၀ မန္းဒိတ္ရ အန္အယ္လ္ဒီ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားဘက္မွလည္း စစ္အုပ္စု
ဘက္သို႔ တန္ျပန္တိုက္စစ္ အလစ္အငိုက္ဖင
ြ ့္ကာ ရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ မန္းဒိတ္ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားၿပီး တိုက္ပဲြ
၀င္ရဲပါမွ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး အဆံုးသတ္ေအာင္ပြဲကို ရရွိႏုိင္မည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္ကယူဆမိေၾကာင္း ဂ်ာမဏီ
အသင္းမွေပးသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာကို မွ်ေ၀လိုက္ရေပသည္။

♠♠♠♠♠♠♠

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful