Programul: MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE 1. Ce sunt m.p? a). substanţe ce pun in pericol viata umana b).

substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau afecta starea de sănătate a echipajului c). substanţe ce produc îmbolnăvirea oamenilor si poluarea mediului 2. Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a). domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate b) . masuri de protecţie a echipajului si mediului marin c) . metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord 3. Ghidul medical de prim ajutor este : a). o lucrare dedicata echipajului de pe nave in general b). lucrare dedicata intervenţiilor in cazul accidentelor implicând m.p ??? c). o lucrare de medicina pentru neiniţiaţi 4. Raportarea evenimentelor care implica m.p se face : a). conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG b). conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3 c). conform instrucţiunilor fabricanţilor si armatorului 5. Situaţiile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a). deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia b). deratizarea navei si fumigarea mărfurilor c). deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea 6. Posibilităţile de identificare a m.p sunt: a). numărul Naţiunilor Unite si denumirea comerciala b).denumirea tehnica corecta si formula chimica c). numărul Naţiunilor Unite si denumirea tehnica corecta 7. Numărul fisei de securitate se găseşte in : a). Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 15 b) . Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 7 c) . volumul supliment secţiunea 4 8. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege : a). cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b). cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c). cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U 9. Ce se înţelege prin risc subsidiar al m.p ? a). un risc suplimentar adăugat riscului principal b). un risc suplimentar, complementar riscului principal după care s-a făcut clasificarea m.p. c). un risc semnificativ, potenţial nedefinit clar 10. Vol. I din Codul IMDG la cap. VII conţine obligaţii si îndatoriri pentru : a). armator si echipaj b). expeditor, destinatar, ambalator, incarcator, operator c). fabricanţii de m.p si de ambalaje 11. D.G.L este structurata pe un număr de coloane : a). 15 b). 17 c). 18 12.După riscul principal substanţele / m.p se împart : a). in grupe de rise major, mediu, minor b). in poluanţi marini, poluanţi marini severi si substanţe neutre c). in clase si diviziuni 13.Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana : a). nr.2 b). nr.l6 c). nr.17??? 14.Riscurile principale ale m.p determina : a). încadrarea acestora in clase si diviziuni b). poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c). masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 15.Clasa 1 (explozivi) cuprinde un număr de : a) . 3 diviziuni b) . 2 diviziuni c). 6 diviziuni

b) deratizarea navei si fumigarea mărfurilor. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv. transportul pe mare a mărfurilor containerizate b) .p sunt: a). b). separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de intervenţie b) . fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier. gradul de risc si gradul de compatibilitate c) . 20. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc m. 23. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta.Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a). c) . natura m. 24. a coletelor ce trebuie recuperate din mare. as ammended in 1995. 25. b).C este reglementat in IMDG Code pentru : a) . de mărfuri in vrac. lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura b).Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde : a). b).B. sunt conţinute in : a). 4.2. lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili c).2. echipamentul special necesar. B.1. citirea la intervale de timp fixe a temperaturii si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturii. c). mediului marin sau pot afecta starea de sănătate a echipajului.p in containere I.Situaliile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a) deratizarea. 3.Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de : a). 26. lichide ce ard si/sau întreţin arderea când sunt iniţiate 17. c) uşurează identificarea. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. c). 4. 21. STCW Code.etc. dezinfecţia si fumigarea. dezinsecţia. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajele respective. maritim.Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a). 3. b). substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei. b) . IMDG Code. 27.Condiţiile de transport ale m. pe mare si pe orice cale navigabila de transport c) . 4. prin UN No.Standardele de siguranţa.Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. transportul rutier. 28. dezinsecţia. substanţe ce produc poluarea mediului marin. b). c) metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord. . c). 1974. separat de.Criteriile / condiţiile de separare / segregare a m. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a).16. 22. manipularea si transportul de m. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 18. pe cale ferata.p. MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. Care document reglementează.3. citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea. starea fizica a m. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul. 29. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj. separat printr-un compartiment complet sau magazie. IMDG Code.p c) .p b) . pe plan internaţional. departe de.3. gradul de risc al m. b). feroviar.1. c). acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate.Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a) domeniul de aplicare.Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara.p? a).C Code.Ce sunt mărfurile periculoase ? a) .p b). dezinfecţia. semnificativ si condiţiile existente la nava 19. pentru transporturile pe mare. substanţe ce pun in pericol viata umana. înscris pe eticheta. celorlalte mărfuri.p la bordul navelor maritime? a). c). c) deratizarea. b) masuri de protecţie a echipajului si mediului marin. procedee de urgenta. 5. riscul evident.

39.p.Codul IMDG este : a)culegere de legi si regulamente in domeniul manipulării si transportului m.p se înţelege : a) In cazul stivuirii sub punte .1. sunt: R: a) substanţe sau articole care prezintă riscul de explozie in masa..p. b) clasei 3.p. Substanţe corespunzătoare clasei 5. cel puţin : a) 1 luna b) 6 luni c) 3 luni 36. sunt: R a) agenţi oxidanţi.p.p c) natura m.U 31. sau in cazul stivuirii pe punte .. b) starea fizica a m. Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a) citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. 43. c) substanţe corozive.Codul IMDG a fost întocmit si editat pentru prima data in anul: a) 1960 b) 1965 c) 1991 37. eficient pentru cele mai multe m. 34.p.Pentru o acţiune eficienta împotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta m..Explozivi.1.p se impune : a) organizarea unui punct de prim ajutor medical b) instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea exerciţiilor de antrenament pentru prevenirea si combaterea incendiilor c) stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare membru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului 40.p se înţelege : a) cantitatea maxima totala de m. Principalul agent de combatere a incendiilor. b) peroxizi organici. c) o lista cu principalele m. c) substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare. b) substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ.T.p pe mare b) o organizaţie maritima internaţionala care se ocupa de transportul m.Substente inflamabile aparţin: R a) clasei 2.p admisa intr-un C.dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 33. . Prin cantitate limitata a m. fara risc de explozie in masa. Clasa 1 . c) clasei 4. Riscurile principale ale m. 42. ».p determina : a) încadrarea acestora in clase si diviziuni b) poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c) masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 32. astfel incit substanţele incompatibile sa nu poată interacţiona periculos in cazul unui accident si sa asigure o separare orizontala de minim 3m intre colete c) o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etanş 38.o separare orizontala de minimum 3m intre colete b) o separare eficienta. Diviziunea 5.30. este : a) C02 b) apa c) gazul inert 41. conţine : a) 6diviziuni b) 3 diviziuni c) 7 diviziuni 35. Diviziunea 1.p. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. Metoda de marcare a coletelor va permite ca informaţia oferita sa poată fi identificabila.Testele la care sunt supuse ambalajele sunt impuse de : a) gradul de risc al m. b) citirea la intervale de timp fixe a temperaturilor si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturilor.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b) cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c) cantitatea maxima de m. folosita la stivuirea m.2. Explozivii din clasa 1. in condiţii de submersie in apa de mare.1.2. Prin expresia « SEPARAT DE .

. Acest gen de materiale conţine micro-organisme care împreuna cu toxinele pe care le produc. 56 . Care este conţinutul fisei de securitate? R: ………………………………………………………………………………………………………………. litera "Y" semnifica: R: a) grupul de împachetare III . daca se cunoaşte numărul de înregistrare ONU... contribuind astfel la izbucnirea unui incendiu..02 Cr/gr. Care este conţinutul "Declaraţiei de mărfuri periculoase"? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 55. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………....44.. Clasa.gazele emanate se pot autoaprinde... c) Tabelul riscurilor primordiale...1.... Clasa ..Substanţe capabile prin natura lor coroziva sa distrugă.. c) conţine cel puţin doua substanţe poluant marine in compoziţie.... pot îmbolnăvi animale sau oameni.. 52.............Riscurile acestor substanţe sunt diferite de cele prezentate anterior.. 50 .. Clasa .. mai mult sau mai puţin... Clasa...3 In contact cu apa. Materialele acestei clase.. Clasa... O soluţie este considerate POLUANT MARIN când: R: a) conţine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin. Care este riscul specific al substanţelor radioactive? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….... Grupul de împachetare III se foloseşte: R: a) pentru mărfurile cu pericol mare...... R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează: R: a) Indexul General al Mărfurilor Periculoase din Codul IMDG...Materialele aparţinând acestei clase se încing spontan si se autoaprind. c)pentru marfuri cu pericol mic.... III. Definiţi "umiditatea limita de transport" a mărfurilor in vrac. 49.. Clasa 5..... Clasa 4... c) grupul de împachetare II.. Clasa 4...Sunt materiale care emit radiaţii cu o activitate specifica mai mare de 70 kBq/kg.. aceste substanţe emana gaze inflamabile iar in anumite cazuri.... 46. pot insa spori riscul si/sau intensitatea unui incendiu in contact cu alte materiale incompatibile.Aceste materiale se pot aprinde uşor datorita unor surse exterioare (flecari deschise sau scântei) prin aceasta devenind combustibile. chiar daca nu sunt combustibile.2..... b) grupul de împachetare I... Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanţa cu activitate specifica mai mare de: R: a) 0. II.. 53 . b) conţine cel puţin 1% dintr-un poluant marin puternic.. Codul Mărfurilor Transportate in Vrac (BC Cade) stabileşte clasificarea acestora menţionând riscul pe care-l prezintă...... daca intra in contact cu pielea sau daca sunt ingerate...02 µ Cr/gr..... 48. c) cea m ai joasa temperatura la care descom punerea auto-acc poate surveni in cazul unei elerata substanţe. b) 200 µ Cr/cm2 c) 0.Substanţele acestei clase pot cauza pierderea de vieţi umane sau îmbolnăviri grave ale organismului daca sunt inhalate.. b) Indexul Numeric. dar nu pot depăşi: R: a) pentru mărfurile solide 6 kg.. Temperatura de control reprezintă: R: a) temperatura maxima la care anumite substanţe pot fi transportate in siguranţa pentru o perioada mai lunga detimp: b) temperatura la care se aplica masurile de siguranţa. ţesuturile vii. b)pentru mărfuri cu pericol mediu. Clasa. pe recipiente: b) pentru mărfurile lichide 6 litri pe recipient: c) pentru tablete sau capsule sigilate 150 grame net: d) greutatea bruta a unui pachet nu va depăşi 100 kg... Cantităţile admise a fi transportate ca mărfuri periculoase in cantitati limitate sunt stabilite pentru fiecare clasa in parte..... III... 51..... 54 . In marcajul ambalajelor. D-vstra veţi menţiona clasa corespunzătoare riscului prezentat mai jos. 45. Definiţi "containerul închis" si "containerul deschis".. 47.

SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase.2.2 ? 69.Carei clase aparţin substanţe care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). riscul primondia ? c) avându-se tem ei. 5. Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 61.C are este utilitatea etichetării am balajelor care adăpostesc m ărfuri periculoase ? a) oferăinform aţii despre riscul prim ordial al m ărfii din acel am balaj ? b) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c) oferă informaţii despre t. greutatea bruto. 2 ? b).3 ? b). Cum a fost realizata clasificarea mărfurilor periculoase ? a) avându-se in vedere cerinţele STCW Code? b) avându-se drept criteriu. Definiţi categoria de stivuire "B". B. Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. Ce conţine "SAFETY CHECK LIST" ? R: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….………………………………………………………………………………. de m ărfuri in vrac. 4.vol. 1 IM D G Code ? b).DGL . 4. 59. 3.C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b) oferăgaranţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c) oferă toate informaţiile necesare carausului. pentru substanţe lichide ? b) m axim 6 kg per recipient. Code ? 68. Standardele de siguranţa. per coletul cu recipient având mărfuri periculoase.2 ? 71. as amm ended in 1995 ? 60.C. IMDG Code ? c). MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c).1 ? c). la bordul navelor maritime ? a). Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. Care sunt indiciile care se folosesc la identificarea mărfurilor periculoase ? a).3? c).3 ? a) inflam abilitatea ? b) combustibilitatea ? c) toxicitatea ? 63. despre ambalajul respectiv ? 65.vol. 5. C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a) m axim 5 litri per recipient. P entru o substanţa căreia i se recomnanda Packing group III" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a) Y ? b) Z? c) X ? 64. 58. IMDG Code ? b). pentru substanţe solide ? c) 30 kg. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? c). Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma pătrata având culoarea albastra ? a). 57. 4. Dangerous Goods List . prin UN No. 4 . pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). Proper Shipping Name and UN No ? c). uşurează identificarea.2 ? b). pentru transporturile pe m are. sunt conţinute in: a).ara in care a fost confecţionat ambalajul? 66. 3. 3. 2 IM DG Code ? 62. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv ? . STCW Code ? b). lichide ? 67. N um erical Index and General Index.1? 70. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). înscris pe eticheta. 1974. C a re este risc u l sp ecific p r im or d ia l la su b sta n ţe le a p arţin ân d claselo r si d iv iz iu n ilo r 2 1 . 4.. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b).3? c).

Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a). Pentru o substanţa căreia i se recom anda „packing group" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a). MARPOL 73/78: Intematipnal Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). container închis ? a). C are este riscu l sp ecific prim ord ial la sub stanţele ap arţin ân d claselor si d iviziu n ilo r 2. 30 kg. What is the meaning of the abbreviation „MFAG" ? a). Dangerous Goods List. W h at is th e m ean in g of th e ab b reviation „ E m S " ? a). Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. din punctul de vedere al Codului IMDG. combustibilitatea ? c). atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c)." Ship's plans and documents ? c). la bordul navelor maritime ? a). avându-se drept criteriu. Emergency Schedule ? 75. M arine F em ale A ssistance G uide ? 77. Proper Shipping Name and UN No ? c). 3. X ? 84.Ce se considera.DGL .C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a). E m e rg e n c y S c e n e ? b ) . Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 81. închis? c). acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 76.vol 2 IMDG Code ? 82. Dangerous Goods Document ? c). avându-se temei.vol. lichide ? . acel container metalic. avertizarea riscului subsidiar de ``poluant marin`` ? b). greutatea bruto. E n e rg e tic S c h e d u le ? 78. poate reprezenta: a). riscul primordial ? c).2. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice.E m e r g e n c y S c h e d u l e ? c). informarea asupra temperaturii de control. Cum a fost realizata clasificarea m art urilor periculoase ? a). necondiţionat. 4. „on/under deck" ? b). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b).72. despre ambalajul respectiv ? 85. „on deck only" ? 74. maxim 5 litri per recipient pentru substanţele lichide ? b). 0 eticheta de forma triunghiulara. 1 IM D G Code ? b). Marine Fire Auxiliary Guards? b). Safety Management manual ? 79. oferă toate informaţiile necesare carausului. Medical First Aid Guide? c). N um erical Index and G eneral Index. maxim 6 kg per recipient. înscrisa pe eticheta? 73. inflamabilitatea ? b). Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. as ammended in 1995 ? 80. stowage category C ? a). pentru substanţele solide ? c). per coletul cu recipiente având mărfuri periculoase. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c). Z ? c). oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj ? b). înaintea începerii incarcarii mărfii ? a). C are sunt indiciile care se folosesc ia identificarea m ărfurilor periculoase ? a). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b). sub punte ? b). C a re este u tilita tea etich etării a m b ala jelo r ca re a d ă p o stesc m ărfu ri p ericu lo a se ? a). C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a). toxicitatea ? 83.3 ? a). „under deck only" ? c). Safety Check List ? b). avându-se in vedere cerinţele ST'CW ' Code? b). Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase.1. IM D G Code? b). oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat l? ambalaju 86. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. in DGL. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c). Y ? b). 1974.

Code ? 88. pe plan International manipularea si transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor maritime ? a. 1974. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe aplicata o eticheta de forma pătrata având care este culoarea albastra ? a). 2 ? b). SO L A S. on/under deck ? b. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). M A RPO L 73/78: International C onvention for the Prevention of f ro m S h ip s ? P o llu tio n 100. 3. 4. sub punte ? b. Safety Check List ? b. W hat is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a.3? b). primordial al substanţelor aparţinând cl si diviziunilor: 2.1 ? 90. IM D G Code? c). B. prin No. înscrisa pe eticheta? 93. 3. W here can you fiind the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. E m ergency Schedule ? c. Ship's plans and documents? c. 4. uşurează identificarea.STCW Code? b).C.3? c). Energetic Schedule ? 98. înaintea începerii incarcarii m ărfii? a. 5. 5.2. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. International C onvention for the Safety of L ife at Sea. container închis ? a.înscris pe eticheta. com bustibilitatea ? b. Care document reglementează. necondiţionat. 3 ? c).1 ? c). Safety Management manual ? 99. 4. D a n g ero u s G o o d s D o c u m e n t ? c. acel container metalic. 3. IMDG Code? c. under deck only ? c. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale marturilor ambalate in pachetul respectiv ? 92. informarea asupra temperaturi de control. in DGL. inflamabilitatea? c. avertizarea riscului subsidiar de „poluant marin” ? b). Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt com bustibile. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). 4. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). su n t con tin u te in : a). Care este riscul specific.3 ? aselor a . as am m endcd in 1995 ? b. Emergency Schedule ? 95. închis? c acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 96. Ce se considera. W hat is the m eaning of the abbreviation „M FAG”? a .2 ? b). E m ergency Scene ? b. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. on deck only ? 94. d e m ă rfu ri in vra c.1. poate reprezenta: a). stowage category C ? a. 0 eticheta de forma triunghiulara.2? 89.87. toxicitatea? .2? 91. pot spori riscul si intensitatea unu incendiu la alte mărfuri ? a). 4 . acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. Marine Female Assistance Guide ? 97.Marine Fire Auxiliary Guards ? b Medical First Aid Guide ? c. din punctul de vedere al Codului IM DG. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? UN c). S tan d ard ele d e sigu ra n ţa. p en tru tra n sp o rtu rile p e m are. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda.

Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda.C. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel am balaj ? 105. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a. r e t in e a te n ţia in le g ă tu ra c u r is c u ri s u b s id ia r e a le m ă rf u r il oin pachetul respectiv ? am balate r b. Standardele de siguranţa. 3.Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele mărfurilor periculoase ? a. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. 5. Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara.3? c.2? c. pentru transporturile pe mare.2? 111. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. Emergency Schedule ? b. pentru substanţe solide. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite respectiv ? in ambalajul b. m axim 6 leg per recipient ? b. Dangerous Goods Document ? .3? b. Dangerous Goods List -DGL. B. m axim 5 litri per recipient ? c. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? b. despre ambalajul ? respectiv c. STCW Code ? 108. 4.2 ? b. 2 ? b. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc mărfuri periculoase ? a.101. înaintea începerii incarcarii mărfii? a.3 ? 109. greutatea bruto per colet cu recipiente având lichide ? m ărfuri 106. O eticheta de forma triunghiulara. stowage category C? a. Y ? b. 4. IM D G C ode? b. atenţionarea faptului ca in respectivul am balaj exista m ărfuri care im pun regim term ic controlat ? c. riscul primordial ? b. înscris pe eticheta. 4. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a . necondiţionat.1? 110. oferă toate informaţiile necesare carausului. N um erical Index and G eneral Index . prin UN N o.vol. X ? 104. Z ? c.4. Care sunt valorile maxime pentru "mărfuri periculoase in limitate" ? a. avertizarea riscului subsidiar de „poluant m arin" ? b. in DGL. pentru substanţe lichide. 2 IMDG Code? c. 1 IM D G C ode ? b. Safety Check List ? c. avându-se drept criteriu . de mărfuri in vrac.Din care clasele pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. 3.vol. ON/UNDER DECK c.1? c. uşurează identificarea. ON DECK ONLY b. 20 kg. avându-se tem ei R egula 2 din cap. a coletelor recuperate din m are ? ce trebuie 112. Pentru o substanţa căreia i se recomanda „Packing group II” se alege ambalajul care este marcat cu literele: a. poate reprezenta: a. Cum sunt clasificate mărfurile periculoase ? a. oferă informaţii despre natura si riscurile mărfii ce o adăposteşte ? 107.Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează : a. inform area asup tem peraturii critice. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a. atenţionează despre fum igarea containerului pe care este aplicata eticheta? c. Din care clase fac parte substanţe adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma" pătrata având culoarea verde ? a. V II al S O L A S ? c având u -se in vedere cerinţele C o d?e ST C W 102. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul? c. Proper Shipping Name and UN No ? 103. sunt conţinute in: a. 5. UNDER DECK ONLY 114. Code ? c. înscrisa pe eticheta? ra 113.

acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? b. What is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a..MFAG"? a. Emergency Schedule ? 118. acel container metalic. Medical First Aid Guide ? 117. Energetic Schedule ? c. închis? 116. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. Ship's plans and documents ? c. Marine Female Assistance Guide ? b. Safety Management manual ? . sub punte ? c. Ce se considera. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. Marine Fire Auxiliary Guards ? c. container închis ? a. Emergency Scene ? b. What is the meaning of the abbreviation .115. din punctul de vedere al Codului IMDG.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful