Penulisan Jurnal reflektif Praktikum KPLI-SR Ambilan Jun 2009

Tingkah laku bermasalah semasa P&P PJ

Menyebabkan murid tersebut merasa dirinya tersisih, rendah diri dan

Tingkah Laku Bermasalah Dalam Proses P&P Pendidikan Jasmani MASNI BINTI KALING KPLI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (AMBILAN JUN 2009) PENSYARAH PEMBIMBING : EN. SYHIBIN BIN HJ JAPAR

pendiam. Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati tingkah laku bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan individu dalam proses mengadaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Ini menyababkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian persekitarannya.

Masalah
Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi tahun 1, 2,3,4 dan 5 di SK Termunong Tuaran. Sepanjang tempoh 12 minggu mengajar di sekolah tersebut, saya dapati seorang murid daripada kelas tahun 3 menunjukkan tingkah laku bermasalah semasa proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Jasmani yang dijalankan di padang sekolah berkenaan. Tingkah laku bermasalah yang sering dilakukan murid ini ialah tingkah laku Distruktif iaitu Tingkah laku distruktif sering berlaku di kalangan murid yang berusia 10 hingga 15 tahun. Sikap agresif mereka sering ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku merosakkan sama ada melalui sindiran atau melalui perbuatan fizikal seperti tumbuk-menumbuk, bergaduh, melukai atau menyakiti seseorang yang lain. Sikap murid berkenaan menyebabkan dirinya sentiasa disisih oleh rakan-rakan yang lain. Mereka menganggapnya jahat dan ganas.

Sama ada seseorang murid itu mempunyai masalah bertingkah laku positif dan negatif, ia akan membawa kesan yang tidak baik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, guru haruslah mengambil tahu dan segera merancang dan melaksana strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengubah tingkah laku yang negatif itu. Hal ini sangat penting demi menjamin dan mengawal keadaan bilik darjah yang kondusif dan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Mohd Nazar Mohamad (1990) mentakrifkan tingkah laku bermasalah seseorang individu sebagai tingkah laku yang menganggu perjalanan kehidupannya.

1

sebagai contoh ialah pujian Rajah 1 : Tingkah laku Bermasalah Negatif Untuk mengatasi permasalahan ini. Faktor pengukuh yang kedua ialah faktor yang datang daripada sistem yang ada dalam diri kita sendiri. iaitu perkara yang kita alami secara langsung akibat perilaku kita. iaitu tabiat dan tingkahDistruktif laku kita adalah kita tiru dan kita pelajari daripada interaksi kita dengan masyarakat. Sistem seperti konsep-diri 2 .Penulisan Jurnal reflektif Praktikum KPLI-SR Ambilan Jun 2009 Tingkah laku bermasalah semasa P&P PJ Rajah 1 berikut menunjukkan ringkasan tingkah laku bermasalah bagi distruktif. Tingkah Laku Bermasalah Analisis Masalah Tingkah Laku Anti Sosial Pakar psikologi terkemuka. sekolah dan masyarakat: y y y y Permusuhan Vandalism Kumpulan liar Klik dan geng kita. laku murid ini supaya murid ini bergaul mesra dan mendapat rakan yang ramai serta dapat memperoleh perkembangan psikomotor. saya akan menggunakan pelbagai pendekatan supaya dapat mengurangkan atau mengatasi masalah tingkah atau kutukan yang kita terima selepas kita melakukan sesuatu. malah kita mungkin dihukum oleh orang di sekeliling Tingkah laku yang membahayakan diri . Kita meneruskan atau mengubah sikap dan tabiat kita kerana adanya faktor pengukuh yang mempengaruhi perilaku kita. Apabila kita menganggap sikap atau tabiat kita tidak disukai. Yang pertama ialah faktor di luar diri kita. maka kita akan memilih sama ada mahu meneruskan atau mengubah sikap dan tabiat kita itu. Menurut teori Bandura. kognitif dan afektif yang seimbang dalam pembelajaran selaras dengan rakan-rakan yang lain. Albert Bandura pernah mengemukakan teori pembelajaran sosial. ada dua jenis faktor pengukuh.

Memberikan perhatian sepenuhnya kepada murid ini tanpa mengabaikan murid yang lain. membendung dan mengurangkan tingkahlaku bermasalah ini daripada semakin berleluasa. murid ini menghadapi masalah disebabkan faktor persekitaran iaitu merujuk kepada sikap ibu bapa yang terlalu manjakan anak sehinggakan murid tersebut tidak takut untuk melakukan perbuatan negatif walaupun berada di sekolah. Antara cadangan tersebut adalah seperti berikut : Meminta rakan untuk tidak menyisihkan murid ini. tabiat dan perilaku kita. Memberikan peneguhan terhadap dirinya khususnya dalam P&P PJ. Antaranya adalah dengan menggunakan kaedah memenuhi kehendak pelajar seperti memahanmi keperluan pelajar tersebut. Membimbing murid ini dari segi sahsiah dan rohani. Apabila kehendaknya dituruti barulah lama kelamaan murid 3 . Cadangan Bagi mengubah sikap murid ini daripada tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif. Suka menyendiri Cepat tersinggung Memerlukan perhatian guru Terdapat beberapa kaedah dalam mengatasi. Sikap yang ditunjukkan murid berkenaan menyebabkan saya perlu menyiasat masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. saya dapat merumuskan bahawa terdapat beberapa faktor penyebab kepada permasalahan ini berlaku iaitu : Faktor genetik : meniru sikap ayahnya yang panas baran yang sering bergaduh di sekolah dan di kawasan kampung. saya telah membuat beberapa cadangan yang boleh membantunya kea rah yang lebih baik seperti rakan-rakan yang lain. Sistem itu mempengaruhi sikap. Antara soalan-soalan yang bermain di minda saya ialah : Mengapakah murid ini bersikap demikian? Apakah latar belakang murid ini? Apakah yang perlu saya lakukan untuk membantu murid ini? Mungkinkah kerana faktor persekitaran? Bagaimanakah penglibatan murid ini di padang sebelum ini? Hasil daripada pemerhatian yang dibuat.Penulisan Jurnal reflektif Praktikum KPLI-SR Ambilan Jun 2009 Tingkah laku bermasalah semasa P&P PJ dan estim-diri ada dalam jiwa tiap-tiap manusia. Daripada tinjauan yang telah saya lakukan melalui pemerhatian dan temubual dengan guru-guru serta rakan yang tinggal berdekatan dengan rumah murid berkenaan.

Reverse Psycology pembelajaran tidak kira sama ada dalam bili darjah mahupun luar bilik darjah. Peneguhan positif di sini berfungsi sebagai ganjaran yang mendorongkan individu berulang-ulang grak balas responden tersebut. Kaedah ini juga boleh dilaksanakan kepada murid keperluan khas Cuma pendekatannya sahaja yang berbeza berbeza. PeneguhanPositif negatif dan seterusnya melicinkan proses pengajaran dan mengikut Skiner. berkenaan. Teknik modifikasi tingkah laku ini ialah menggunakan psikologi untuk modifikasi tingkah laku negatif kepada yang positif. serta mengenal pasti sikap. emosi dan sosial. maka kebarangkalian bagi gerak balas operan itu berlaku akan bertambah. Contohnya bagi murid keperluan khas guru harus mengikut aktiviti pelajar itu seperti berlari tetapi semasa berlari pengisian pembelajaran harus ada umpamanya berlari sambil mengira. Dengan adanya modifikasi tingkah laku membantu murid mengubah tingkah laku 1. Ia meningkatkan prestasi dan pencapaian serta keberkesanan aktiviti pembelajaran murid dan sekaligus dapat membentuk tingkah laku positif dari aspek fizikal. Tujuan menggunakan Reverse Psikology ini ialah menginsafkan murid itu agar melepaskan sikap negatif dan memupuk sikap positif demi membentuk tingkah laku yang diingini Kesimpulan Tempoh Penyelesaian : 22 Februari 2010 ± 12 Mac 2010 (3 minggu) Daripada huraian yang telah dijelaskan berkenaan tingkah laku bermasalah negatif ini. Teknik ini memerlukan kemahiran guru memahami psikologi murid yang 4 . pemerhatian yang telah dibuat mendapati murid yang mengalami simptom ini pada kebiasaanya TindakanSusulan memerlukan perhatian yang lebih daripada guru. 2. mental. pandangan dan pemikiran dalamannya.Penulisan Jurnal reflektif Praktikum KPLI-SR Ambilan Jun 2009 Tingkah laku bermasalah semasa P&P PJ tersebut dapat memberi perhatian dalam kelas. apabila sesuatu gerak balas operan diikuti dengan sesuatu peneguhan positif.sebagaimana yang disebut Thorndike sebagai sesuatu yang memuaskan.

Penulisan Jurnal reflektif Praktikum KPLI-SR Ambilan Jun 2009 Tingkah laku bermasalah semasa P&P PJ 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful