You are on page 1of 3

Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο

Ε.ΛΑ.Μ.
10 Μαρτίου 2020

Προς: κ. Νίκο Αναστασιάδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Θέσεις για το μεταναστευτικό


Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της τελευταίας συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου, 05 Μαρτίου 2020, σας
καταθέτουμε τις κυριότερες θέσεις που έχουμε ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) για
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Είναι ευρέως γνωστό ότι το Κίνημά μας από το 2008,
πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά της λαθρομετανάστευσης, απαιτώντας εφαρμογή
αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:

• ΑΝΑΣΤΟΛΗ των ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ χορήγησης ασύλου σε παρανόμως εισερχομένους στην


Κύπρο, αξιοποιώντας την απόφαση του ΕΔΑΔ για Ελλάδα 09.03.2020, έως ότου ο
αριθμός μειωθεί κάτω από 1%, όπως ορίζει η Ε.Ε.

• ΚΛΕΙΣΙΜΟ όλων των οδοφραγμάτων, με αυστηρότατη φύλαξη των θαλάσσιων


συνόρων και της γραμμής αντιπαράταξης

• Δημιουργία ΚΛΕΙΣΤΩΝ κέντρων φιλοξενίας

• ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ όσων βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας, αξιοποιώντας την
πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ για Ισπανία ημερομηνίας 13.02.2020

• ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΑΣΗ όσων δεν σέβονται την φιλοξενία της πατρίδας μας και έχουν
προχωρήσει σε εγκληματικές ενέργειες ή συνδέονται με ισλαμιστικές τρομοκρατικές
οργανώσεις

• ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗ των κονδυλιών που προέρχονται από τους φορολογούμενους


πολίτες για το μεταναστευτικό

• ΣΥΜΦΩΝΙΑ με ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ στα πρότυπα που καθιέρωσε η Κυβέρνηση του Ισραήλ, για
απελάσεις παρανόμων μεταναστών

Ηλ. Ταχυδρομείο: kd@elamcy.com Διεύθυνση: Νάξου 2, Διαμ.1, Λευκωσία ΤΚ. 1070


Τηλέφωνο: 22 318 051 Τηλεομοιότυπο: 22 318 049
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο

Ε.ΛΑ.Μ.
• ΣΥΧΝΕΣ και ΑΥΣΤΗΡΕΣ αστυνομικές περιπολίες, σε περιοχές που έχουν γκετοποιηθεί, για
ελέγχους των απαραίτητων εγγράφων και καλλιέργεια κλίματος ασφάλειας στους
γηγενής πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας

• ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αδειών πολιτικού ασύλου και καθεστώτων συμπληρωματικής


προστασίας, όταν οι συνθήκες των δικαιολογούν

• Δημιουργία ΛΙΣΤΑΣ με τις ασφαλείς χώρες, από τις οποίες δεν θα δεχόμαστε
«πρόσφυγες»

• Αυστηρές ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ και ΦΥΛΑΚΙΣΗ σε διακινητές λαθρομεταναστών, όπως


επίσης σε δικηγορικά γραφεία και ΜΚΟ που εμπλέκονται σε αυτά τα κυκλώματα, τα
οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν κάτω από το καθεστώς του οργανωμένου
εγκλήματος

• Όσοι βρίσκονται στη Κύπρο με καθεστώς εργασίας ή φοιτητή να αποκλείονται από τη


δυνατότητα παραχώρησης πολιτικού ασύλου, ώστε να σταματήσει η εκμετάλλευση της
διαδικασίας

• Πραγματοποίηση ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΕΣΤ προσδιορισμού της ηλικίας για όλους όσους


δηλώνουν ασυνόδευτοι ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Επιπλέον, βλέποντας με ανησυχία τα όσα διαδραματίζονται τελευταία στην Ελλάδα και πιο
συγκεκριμένα στον Έβρο και το Αιγαίο, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε απαθείς τον
ασύμμετρο πόλεμο που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία. Ως εκ τούτου, ως Κυπριακή
Δημοκρατία, θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση για λήψη άμεσων αποτρεπτικών
μέτρων, διαφύλαξης της εδαφικής μας ακεραιότητας, εάν η Τουρκία αρχίσει να στέλνει
συντονισμένα ορδές λαθρομεταναστών προς την Κύπρο.

Προς αυτό τον σκοπό εισηγούμαστε όπως η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρήσει με:

• κλείσιμο ΟΛΩΝ των οδοφραγμάτων

• αυστηρή επιτήρηση της γραμμής αντιπαράταξης, με αξιοποίηση των εφέδρων και των
εθνοφυλάκων

Ηλ. Ταχυδρομείο: kd@elamcy.com Διεύθυνση: Νάξου 2, Διαμ.1, Λευκωσία ΤΚ. 1070


Τηλέφωνο: 22 318 051 Τηλεομοιότυπο: 22 318 049
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο

Ε.ΛΑ.Μ.
• Ενίσχυση με προηγμένη τεχνολογία οργάνων νυχτερινής παρατήρησης και
καταγραφής ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει καταγραφή για τα τεκταινόμενα στην
γραμμή αντιπαράταξης – μαζική χρήση μη επιτηρούμενων επίγειων αισθητήρων,
μειώνοντας την ανάγκη δέσμευσης προσωπικού

• επάνδρωση των εγκαταλελειμμένων φυλακίων

• κλείσιμο των θαλάσσιων συνόρων, ενισχύοντας την ναυτική αποτρεπτική μας


ικανότητα – Εκπόνηση συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης, ενίσχυση της Λιμενικής
Αστυνομίας με προσωπικό και προμήθεια σύγχρονων μέσων

• Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για ανανέωση και ενίσχυση του ναυτικού


εξοπλισμού, στα πρότυπα που ακολούθησε η Ιταλία

• Καθορισμός κανόνων εμπλοκής σε περίπτωση εντοπισμού παρανόμων μεταναστών


και απώθησή τους «PUSH BACK»

• συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• ενεργοποίηση της ρήτρας για αμοιβαία άμυνα – άρθρο 42 (7) της Συνθήκη της
Λισαβόνας

• επιβολή εμπάργκο όπλων στην Τουρκία από την Ε.Ε.

• ακύρωση ταυτοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Τουρκοκύπριους που διαμένουν


στα κατεχόμενα

Είμαστε στην διάθεση σας για να συζητήσουμε τις πιο πάνω προτάσεις.

Με εκτίμηση,

Χρίστος Χρίστου
Πρόεδρος Εθνικού Λαϊκού
Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Ηλ. Ταχυδρομείο: kd@elamcy.com Διεύθυνση: Νάξου 2, Διαμ.1, Λευκωσία ΤΚ. 1070


Τηλέφωνο: 22 318 051 Τηλεομοιότυπο: 22 318 049