LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND EXECUTIA

REGLEMENTARI DE BAZA: Legea 10/1995 republicata - privind calitatea in constructii Legea 453/2001- privind autorizarea lucrarilor de constructii PREVENIREA INCENDIILOR: Normativ P 118 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului STAS 6168 Masuri de siguranta contra incendiilor, scari de interventie si salvare STAS 6647 Masuri de siguranta contra incendiilor STAS 8844 Masuri de siguranat contra incendiilor. Usi balante pe scarile de evacuare. Prescriptii constructive contra trecerii fumului Hotararea 51/1992 Unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor Ordin 381/11219/1994 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul Ministerului de Interne si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului Norme C 58 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE: C140-86 „ Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat” P7-77 „ Normativ pentru proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe terenuri slabe” C112-75 „ Normativ privind executarea hidroizolaţiilor” STAS 2971 Indicatoare de securitate STAS 5185/1,2-86 - Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale. Condiţii tehnice de calitate, forme şi dimensiuni STAS 2634-80 - Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. STAS 8600 -1979 Constructii civile, industriale si agrozootehnice.Sistem de toleranta STAS 3300/2- 1985 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe STAS 10101-1975 Prevederi generale de verificare a sigurantei constructiilor INSTALATII: SR 1692-2/1996 Captarea apelor subterane prin puturi. STAS 1342/91. Apa potabila HG 101/1997 Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara. STAS 1478 -1990 Alimentari cu apa prescriptii fundamentale Normativ I9/1994 Normativ de proiectarea si executarea instalatiilor tehnico sanitare Normativ I 13/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire Normativ I7/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice

PE 107 Normativ privind proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice I20/ Normativ privind protectia cladirilor contra traznetului C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructilor Norme tehnice privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2004 STAS 2308-81 . I 12-78 „ Normativ privind efectuarea probelor de presiune la conducte de oţel” STAS 3051-91 – Reţele exterioare de canalizare STAS 8591-97 – Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane STAS 2914/4-75 – Terasamente compactări P 73-78 – Proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat STAS 1795-89 – Canalizare .Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii I 22-84 „ Normativ privind proiectarea şi executarea conductelor de apă şi canalizare realizate din tuburi de beton precomprimat. beton armat. aprobat de ICCPDC.Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare SRAS 2448 – Camine de vizitare STAS 7656-90 . beton simplu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful