You are on page 1of 30

Uputstvo za rad sa CASE alatom BpWin

Lekcija 1
O ovom tutorijalu

str.1

Dobro došli u BPwin tutorijal Ovaj BPwin tutorijal je dizajniran da Vam pomogne
da budete upućeni u BPwin, moćnu poslovnu
alatku za modeliranje. Time što ćemo Vam
pokazati kako da napravite poslovni model za
primer organizacije, brzo možete da naučite kako
da koristite BPwin za analiziranje, dokumentovanje
i poboljšanje kompleksnih poslovnoh procesa.

Str.2

Format tutorijala

Ovaj tutorijal je organizovan od


strane BPwin zadataka za
modeliranje. Svaka tutorial lekcija se
nadograñuje na znanje stečeno iz
prethodnih lekcija, tako da Vam
preporučujemo da ih završite po
odreñenom brojčanom redosledu.

46
Str.3

Pregled naslova

Za one od Vas koji su novi u


poslovnom modeliranju, svaka tema
počinje sa upoznavanjem i ona
pokriva važne koncepte i
terminologiju. Svaki pregled takoñe
uključuje neke od menija i dijaloga
koje ćete videti dok izvršavate ove
zadatke. Da biste bolje videli u ovim
ekranima, prosto kliknite na oblasti da
biste imali zumiran pogled. Kliknite na
primer koji je ovde pokazan da ga
isprobate. Kliknite na sliku sada za
bolji pogled.

Str.4

Isprobajte
Kada ste jednom pregledali pregled
naslova, spremni ste da probate
zadatak na primeru poslovnog modela,
obezbeñenim ovim tutorialom. Na
poslednjoj stranici teme, možete
kliknuti TRY IT dugme da biste probali
korak po korak vežbu sa primerom
modela. Primeri modela su pripremljeni
i koordinirani sa TRY IT (isprobaj)
vežbama za svaku temu.

47
Str.5

Karte podsetnice

Kada stisnete TRY IT , tutorial prikazuje korak po


korak karte podsetnice da Vas vodi do
upotpunjenja celog zadatka korišćcenjem primera
modela. Da bismo Vam pomogli da brzo
upotpunite ove korake ove karte koriste neke
specijalne tipografske konvencije.
- Tekst koji ukucate je prikazan u sl.fontu.
PRIMER: PROCESS ORDER
- Sistem reaguje i specijalne instrukcije su
prikazane u italiku. PRIMER –The shortcut menu
is displayed..
- Dugmići, meniji i opcije koje vi odaberete ili
kliknete su boldovane PRIMER (Name Editor)

str.6

Iskusni korisnici

Ako ste već upoznati sa


poslovnim modeliranjem,
možda ćete želeti da preñete
na prvu vežbu (Try it) iz
glavnog tutorial menija.
Pritisnite Try it digme unutar
tema dugmeta

48
Str7

Dobijanje više informacija

Ako su Vam potrebnije detaljnije


informacije tokom koraka,možete
pritisnuti F1 da biste videli kontekst
pomoć za taj dijalog. Kontekst pomoć je
uvek dostupna dok izgrañujete Vaš
poslovni model. Većina BPwin dijaloga
takoñe ima help dugme koje možete
kliknuti da biste otvorili kontekst pomoć.

Str.8

Nepoznati termini

Možete s vremena na vreme naići na


termin koji Vam je nepoznat. Ne brinite.
Ako je reč podvučena, jednostavno
kliknite na nju da dobijete kratku
definiciju. Kao što je prikazano u ovom
primeru, termin arrow je prikazana u
otvorenom prozoru.

49
Str.9

Proveravanje Vašeg rada


Na kraju svakog Try it, možete
verifikovati da ste izveli svaki,
tačno svaki zadatak, tako što
ćete kliknuti na Check dugme.
Checkpoint je prikazan da Vam
pokaže kako bi Vaš poslovni
proces model trebao da izgleda
ako ste tačno pratili tutorial
korake. Da biste se vratili na Try
it karte podsetnice, prosto kliknite
na Close this window dugme u
Check point prozoru. Da biste se
vratili na tutorial temu,
jednostavno kliknite na Done
dugme na Try it kartici..

Str.10

U sred treninga
Povrh toga Computer Associates
snabdeva potpun nastavni plan treninga
u učionicama da Vam pomogne da
postanete vešt BPwin korisnik. Proverite
naš veb sajt www.ca.com/education/ i
izaberite BPwin u Search Educaton Go
listu za aktuelan raspored seminara.

50
Lekcija br.2
Pregled poslovnog modeliranja

Str.1
U današnjem kompleksnom i
svakodnevno promenljivom svetu,
poslovi moraju da ostanu fokusirani na
Zašto poboljšanje poslovnog procesa?
proces kako da zadovolje potrebe
klijenta. Bilo da ste u velikoj ili maloj
organizaciji, to je proces u kome
dostavljate robu ili usluge koji definiše
kvalitet i na kraju i uspeh poslovanja.
Poboljšanje poslovnog procesa uključuje
mapiranje i modeliranje mnoštvo
interakcija unutar organizacije da bi bolje
razumeli i poboljšali njegove operacije.
Možete vršiti reinženjering i poboljšati
njegovu operaciju ili poseban deo
organizacije kao što je centriranje
poslovnih uslova na postojeću
informacionu tehnologiju.

Str.2

Poslovno modeliranje
Modeliranje je jedna od najefektivnijih tehnika za
razumevanje i komuniciranje sa poslovnim pravilima
i procesima. U proces modelu stran detalj je
uklonjen i važna informacija je istaknuta, time je
redukovana očigledna složenost sistema pod
učenjem. Grafici (najviše pravougaonici i strelice) se
koriste da obezbede većinu strukture, zbog čega
mnogi ljudi misle na proces modele kao slikovne
prezentacije. Sa proces modeliranjem možte
pogledati u sistem interesa u dubini, tako da jedva
primetne nijanse vaše organizacije mogu biti
analizirane, razumljive i možda najvažnije prenete
drugima.

51
Str.3

Šta je BPwin?
BPwin je moćna alatka za modeliranje napravljena
za analiziranje, dokumentovanje i razumevanje
kompleksnih poslovnih procesa. Moguće prednosti
su:
-eliminacija suvišnih ne efikasnih aktivnosti
-redukcija troškova
-poboljšanje fleksibilnosti
-povećanje servisa klijenta

Str.4

BPwin model

Koristeći BPwin, možete napraviti


dijagram kao ovaj prikazan sa vaše
leve strane, koji jasno pokazuje
poslovne aktivnosti, njihove
rezultate i izvore koji su bili
potrebni da bi ih podržali. BPwin
model obezbeñuje integrisanu sliku
o tome kako vaša organizacija radi,
od malih odeljenja do cele
organizacije. Takoñe možete
koristiti BPwin da miksujete
Business Process, Process Flow I
Data Flow komponente istog
procesa. Pritisnite na ilustraciju za
bolji pogled.

52
Str.5

Tipovi proces modeliranja


BPwin podržava sledeće tri modeling metodologije
-Business Process
-Process Flow
-Data Flow
Podržavanjem tri modeling metodologije u jednoj
alatki BPwin integriše tri “ključne” poslovne
perspektive da posluže i potrebama poslovanja i
analitičarima tehnologije. Kada stvorite novi model,
prosto kliknite na željeni tip modela u dijalog sa
Vaše leve strane. Hajde da bolje pogledamo svaki
od tipova modela.

Str6 Business Process Modeling ili IDEF0


aktivnost modelinga je tehnika za
analiziranje čitavog sistema kao seta
Business Process Modeling (IDEFO) koji je u meñusobnom odnosu sa
aktivnostima ili funkcijama. Aktivnosti
(glagoli) sistema su analizirani
nezavisno od objekata koji ih izvode.
Možete modelirati poslovni proces iz
različitih perspektiva i vremenskih
okvira. Na primer, možete modelirati
klijentov proces redosleda kako ga
predviñate da će izgledati u
budućnosti radije nego onako kako
trenutno funkcioniše. U potpuno
funkcionalnoj perspektivi, takoñe
možete dozvoliti jasno odvajanje
emisija značenja od emisija fizičke
implementacije. Ilustracija sa vaše
leve strane je jednostavan Business
Process dijagram.

53
Str.7

Data Flow Diagramming (DFD)

DFD model sistemi kao mreža


aktivnosti koji obrañuju podatke
do i od skladišta unutar i izvan
granica predstavljenog “sistema”.
Data Flow dijagrami se najčešće
koriste za implementaciju
menadžment informacionih
sitema. Ilustracija sa Vaše leve
strane je tipičan Data Flow
dijagram.

Str.8

Fizičke karakteristike sistema

Strelice u Data Flow dijagramima


ilustruju kretanje podataka od jedne
do druge aktivnosti. Ovaj tok
reprezentacije kombinovan sa
skladištima podataka i spoljašnjim
upućivanjima daje DFD modelima
više sličnosti sa nekim fizičkim
karakteristikama sistema, kao što su:
emisija kretanja podataka,
skladištenje podataka, nabavka i
distribucija podataka (spoljašnje
reference).

54
IDEF3 Proces Flow Network (PFN),
Str 9. nekad se odnosi na WORKFLOW (work-
rad, flow-tok, teći, proticati) izradu
dijagrama je modeling metodologija čiji je
Proces Flow Modeling (IDEF3) primarni cilj da obezbedi izgrañen metod
koji opisuje situaciju kao ureñen niz
dogañaja kao što joj je i takoñe primarni
cilj da opiše bilo koje objekte koji
učestvuju i udružena pravila. Proces
Flow izrada dijagrama je tehnika veoma
odgovarajuća za sakupljanje podataka
kao delova izgrañenih sistemskih analiza
i projekta. Suprotno nekim proces
modeling tehnikama Process Flow
izrada dijagrama ne obeshrabruje
hvatanje nepotpunih ili nedoslednih opisa
opisivanja sistema kroz rigidne sintakse
ili semantiku.

Str.10

Korišćenje Proces Flow modelinga (IDEF3)


Process Flow dijagrami mogu se koristiti za:
- pomoć pri naporima poslovnog procesa
- razvoj mera za odreñivanje savršenosti
- sakupljanje informacija vezane za
politike i procedure u kompaniji
Proces Flow modeling (IDEF3)
komplimentuje Business Process Modeling-
u (IDEF0) i stekao je rast primanja
odgovornosti kao put koji je sposoban da
analizira potencijalna poboljšanja sistema.
Process Flow dijagrami dovode do
diskretnih procesa simuliranja, koji mogu
biti korišćeni da ocenjuju izvršenje sistema
trenutno pod planom. Iako smo se dotakli
svakog od tipova modela, ostatak ovog
tutoijala će se fokusirati na Business
Process (IDEF0) model.

55
Str.11

Raditi zajedno
Svaka modeling metodologija ima svoje
prednosti. Meñutim Businss Process
Modeling (IDEF0) najviše odgovara kao
analizirajuća i logična dizajn tehnika.
Generalno je izvršena (izvedena) u ranim
fazama pojekta, mada može da
odgovara Vašim potrbama u potpunosti.
Analiza korišćenjem Business Proces
modelinga može nahraniti dizajn proces
korišćenjem Proces Flow modela i Data
Flow dijagrama.

Lekcija br.3
Razumeti BPwin radno mesto

Str.1

Dobro došli na radon mesto BPwin-a


Format tutorijala
Bpwein radno mesto liči na desktop
na windows-u bazirane crteže i
slikarske alatke. On sadrži:
-Meni bar
-Standardni toolbar
-ModelMArt toolbar
-Model explorer
-Oblast za crteže (ili crtanje)
-BPwin toolbox/toolbar
-Status bar
Kliknite na žute “nalepnice” na
ilustraciji sa vaše leve strane da
naučite više o svakom delu.

56
Str.2 BPwin meni bar prilagoñava se razvitku
windovs-ovih standarda i obezbeñuje
prilaz svim BPwin funkcijama. Na primer,
BPwin Meni bar nekim važnim odlikama možete prići
preko menija uključujući:
- Štampanje
Izaberite Print na File meniju da otvorite
BPwin Print dijalog
- Zumiranje
Izaberite Zoom na View meniju da
otvorite Zoom dijalog gde možete odrediti
opcije dijagrama
- Spelovanje
Meni za alatke omogućava pristup
speling korektoru gde možete proveriti
spelovanje bilo kojeg dijalog editora u
BPwin-u. Možete odrediti globalne i
dijalog speling opcije da sve spelovano
proverite ili samo selektovno unutar
dijalog editor modela. Vidi BPwin Help
teme za više detalja.

Str.3

Standardan toolbar/ModelMart tollbar


Standarni toolbar obezbeñuje
prečice do učestalog izvoñenja
zadataka. ModelMart toolbar
obezbeñuje prilaz učestalom
izvoñenju ModelMart zadacima.
Standardni toolbar i BPwin toolbox
mogu biti spojeni sa bilo koje
strane ekrana ili pušteni (mogu
“plutati”) bilo gde u dijagram
oblasti. Takoñe možete prikazati ili
sakriti ove elemente
upotrebljavajući View meni
odabiranja.

57
Str.4
BPwin Model Explorer je moćna
alatka koju možete upotrebiti za
Model Explorer globalan pogled i promenu osobina
aktivnosti (aktivnosti), osobina
dijagrama i osobine predmetnog
rečnika u svakom otvorenom BPwin
modelu. Sa jednim ili više otvorenih
modela možete videti sve dijagrame
ili aktivnosti kao predmete u
rasklopivoj (padajućoj) i proširenoj
hijerarhijskoj strukturi nalik drvetu .
Za Bilo koju metodologiju koju
iskoristite Model Explorer Vam daje
totalnu perspektivu celog modela (ili
celih modela). Iz Explorera takoñe
možete izvršiti modeling zadatke
kao što su CUTing I PASTEing
aktivnosti unutar modela ili unakrsno
različitih modela. Možete prikazati i
sakriti Model Explorer tako što ćete
kliknuti na Model Explorer dugme.

58
Str.5.

Karakteristike Model Explorer-a

Možete koristiti Model Explorer za:


- globalni pogled višestrukih modela
- globalni pogled modela koji sadrži
mnoge tipove dijagrama
- pogledati model putem predmeta
aktivnosti, predmetnih dijagrama i
predmetnih rečnika
- da kliknete na dijagram i predmete
aktivnosti da biste istog momenta
pogledali i radili na odgovarajući
dijagram u BPwin prostoru za rad.
- da duplo kliknete na predmete
aktivnosti i predmetne dijagrame da
promenite osobine objekta
- da kopirate ili pomerate predmetne
aktivnosti do drugih dijagrama u
tekućem modelu ili u druge otvorene
modele
- da dovučete imana rečnika do
dijagrama da napravite nove
predmetne dijagrame
O ovim karakteristikama će se
raspravljati kroz ovaj tutorijal.

59
Str.6.

Oblast za crtanje
Oblast za crtanje je najveća oblast
sa desne strane glavnog BPwin
prozora kada je Model Explorer
prikazan. Sastoji je od tri oblasti:
- KIT (reč “kit” znači: oprema,
vreća za stvari)
- Oblast za crtanje
- Title (naslov)
Kada je Model Explorer sakriven
oblast za crtanje je kompletna
oblast prozora. Možete stvarati
(CREATE), EDIT–ovati i
manipulisati BPwin dijagramima u
oblasti za crtanje. Možete koristiti
SCALING opcije alatku u
Standardnom Toolbaru da
promenite izgled dijagrama u
oblasti za crtanje.

Str.7.

BPwin Toolbox

BPwin Toolbox sadrži alatke za crtanje


objekata (predmeta) u BPwin dijagramu.
BPwin Toolbox može biti spojen sa bilo
koje strane ekrana i da lebdi bilo gde u
dijagram oblasti. Možete prikazati ili
sakriti BPwin Toolbox koristeći View
meni.

60
Str.8.

BPwin Toolbox alatke


Ilustracija sa Vaše leve strane pokazuje
Vam kako se BPwin Toolbox pojavljuje
za svaki tip dijagrama. Alatke u ovim
Toolbox-ovima variraju neznatno u
zavisnosti od metodologije tekućeg
dijagrama (IDEF0, IDEF3 ili DFD).
Kliknite na svaku ovde prikazanu
alatku da naučite više o njenoj
funkciji.

Str.9

BPwin Online Help


Kada imate pitanje dok radite u BPwin-u,
Help je na samo jedan klik od Vas. Da
biste pristupili BPwin Online Help-u,
kliknite na Help meni na BPwin meni
baru ili pritisnite F1 dugme .

61
Str.10

Kontekst online help


Takoñe možete pritisnuti F1 da
pogledate kontekst help za tekući dijalog.
Većina dijaloga takoñe ima help dugmad
da otvorite kontekst help za tekući
dijalog. U zavisnosti od kompleksnosti
dijaloga kontekst help teme pitaju šta
želite da radite ili nude proceduralan
help. Proceduralne help teme imaju
Dialog Options dugme da biste videli
dijalog definicije opcije i sve help teme
imaju See also (vidi takoñe) dugme da
Vam pomognu da nañete povezanu
informaciju.

Lekcija br.4
Model aktivnosti gleda na
Izgradnja kontekst dijagrama sistem kao na kolekciju
aktivnosti (aktivnosti) u kojem
svaka aktivnost transformiše
Str.1 neke predmete ili zbirku
predmeta. Model je tipično
Bussines Process Activity Model predstavljen kao set
hijerarhijskih aktivnosti.
Ilustracija sa Vaše leve strane
je deo grafičke hijerarhijske
aktivnosti za redosled
poslovnog procesa. Delatnos
na vrhu u hijerarhiji zove se
Context (kontekst) aktivnost,
najviši nivo koji opisuje sam
sistem .Nivoi ispod zovu se
Child decompositions
(”raspad deteta”) i predstavljaju
podprocese roditelj aktivnosti.

62
Str.2
Prvi korak u stvaranju modela je
stvoriti najviši nivo, kontekst
Kontekst aktivnost-Contex Activity
aktivnost. Kontekst aktivnost opisuje
sam sistem i nacrtan je kao
pravougaonik i dato mu je ime.
Imena aktivnosti obično se sastoje
od jednog glagola u aktivu i
zajedničke imenice koja razjašnjava
cilj aktivnosti sa gledišta modelera.
Pridev može biti upotrebljen da dalje
okarakteriše imenicu. Ilustracija sa
leve strane je primer kontekst
aktivnosti u Business Process
dijagramu (IDEF0).

Str.3
U Business Process dijagramima
Korišćenje strelica (IDEF0), možete spojiti različite tipove
strelica sa aktivnostima. Strelice
predstavljaju ljude, mesta, stvari,
koncepte ili dogañaje. Strelice su obično
označene duž segmenta strelice i mogu
biti povezane od i do granice dijagrama i
izmeñu aktivnosti. Postoje 4 tipa strelica
u IDEF0 dijagramima:
-Input
-Control
-Output
-Mechanism
ICOM je akronim za kategorije
informacija koje su predstavljene uz
pomoć 4 tipa strelica. Sada ćemo bolje
pogledati svaki tip strelice.

63
Str.4

Input strelice
Input strelice predstavljaju materijal
informacija koji je uništen (potrošen) ili
transformisan od strane aktivnosti da
proizvede (prikaže) output strelice. Input
strelice uvek ulaze sa leve strane IDEF0
pravougaonika aktivnosti. Primer s leva
ilustruje 3 input strelice za Get order
aktivnost (aktivnost).

Komande (kontrole) nameću pravila koja regulišu


Str.5 kako, kada i da li je aktivnost izvršena i koji outputi
su proizvedeni. Kontrole su često u formi pravila,
regulative, politika, procedura ili standarda. Oni utiču
Kontrolne strelice na aktivnost bez da su zapravo bili transformirani ili
potrošeni. Komande takoñe mogu biti upotrebljene
da opišu predmete (stavke) koji pokreću aktivnosti do
starta ili cilja. Na primer, zarada od prodaje
Customer Order (Customer-musterija; Order-
pravilnik, poslovnik, nalog) će izazvati Order
Confirmation ( Confirmation-potvrda) proces.
Kontrolne strelice ulaze sa gornje strane
pravougaonika za aktivnost. Svaka aktivnost bi
trebala najmanje da ima jednu kontrolnu strelicu.
Primer s leva ilustruje kontrolnu strelicu koja utiče na
Get Order aktivnost.

64
Outputs (izlazi) su materijal ili informacije
Str.6 proizvedene od strane aktivnosti. Aktivnost koja
ne proizvodi odredljiv output ne bi trebala da
bude prikazana kao model (podešena) (ili
Output strelice minimum treba da bude kandidat za
eliminaciju). Output strelice uvek izlaze sa
desne strane IDEF0 pravougaonika aktivnosti.
Svaka aktivnost treba da ima najmanje 1 output
strelicu. Primer s leva ilustruje dva različita
outputa proizvedena od strane Get Order
aktivnosti.

Str.7.

Mehanizam strelice
Mehanizmi su fizički izvori koji izvršavaju (prave)
aktivnosti. Mehanizmi mogu biti važni ljudi,
mašinerija i/ili oprema koja proizvodi i kanališe
energiju koja je potrebna da se izvrši aktivnost.
Mehanizam strelice uvek ulaze s donje strane
IDEF0 pravougaonika aktivnosti. Nasuprot
kontrolnim strelicama i output strelicama mehanizam
strelice su neobavezne. Primer s leva ilustruje dve
mehanizam strelice iskorišćene od strane Get Order
aktivnosti.

65
Str.8

Kontekst dijagram
Kontekst dijagram sadrzi najviši nivo
aktivnosti (kontekstne aktivnosti) i
predstavlja granicu procesa pod
proučavanjem, sa pogledom na svrhu,
prostor i tačku gledišta modela. Ime
kontekst dijagrama je uvek na vrhu
aktivnosti u Model Explorer tabulatoru
aktivnosti i ime na vrhu aktivnosti je
Model Explorer Digram tabulator. Kliknite
na dijagram za bolji pogled.

Str.9

Stvaranje kontekst dijagrama


Kada kreirate novi model BPwin
automatski kreira kontekst dijagram i
kontekst aktivnost. Da bi ste stvorili novi
model izaberite New u File meniju.
BPwin otvara BPwin dijalog gde možete
ukucati ime modela i izabrati tip modela.
Takoñe možete otvoriti već postojeći
model.

66
Nakon što napravite model možete odrediti
Str.10 model osobine u Model Properties dijalogu.
Model Properties dijalog tabulatore koji
otvaraju stranice sa osobinama je mesto gde
Setovnje model osobina odreñujete specifične model dijagram
informacije kao što su ime, definicija, status,
raspored i display opcije. Možete otvoriti
Model Properties dijalog na neki od ovih
načina:

- dupli klik na model ime u model Explorer


Activities tabulatoru ili Diagram
tabulatoru
- izaberite Model Properties u Model meniju.
Kada napravite nov model, BPwin otvara
Properties for New Models (osobine za nove
modele) dijalog gde možete definisati osobine
modela samo za nove modele. Ako biste
želeli da napravite novi BPwin model pritisnite
Try it dugme dole.

67
Lekcija br.5
Dekompozicija modela
Dekompozicije se koriste u
Business process modelingu da se
Str 1. glavna aktivnost razloži na sastavne
aktivnosti. Svaka od ovih aktivnosti
može po redu biti razložena na
Dekompozicija modela svoje sastavne aktivnosti. Svaki put
kada razložite aktivnosti, pravite
(stvarate) dijagram dekompozicije.
Broj nivoa dekompozicije je u
potpunosti na Vama i zavisi od nivoa
kompleksnosti koje treba da
modelišete (podesite). Primetite žuti
balon na ilustraciji. Kada aktivnost
nije razložena simbol “list” će se
pojaviti u gornjem levom uglu
pravougaonika aktivnosti (nazvana
“leaf-level”-“list-nivo” aktivnost).
Posle dekompozicije symbol list se
uklanja.

Str.2.
U Bpwin-u,možete razložiti aktivnost
upotrebljavajući jednostavnu proceduru
Kako da razložite aktivnost? u dva koraka:
1.kliknite na dijagram aktivnost koju
želite da razložite. Onda kliknite Child
(dete) alatku u BPwin toolbox-u
ILI
U Model Explorer Activity tabulatoru,
desni klik na aktivnost koju želite da
razložite. Onda birajte Decompose u
meniju za prečice.
2.Activity Box Count dijalog će biti
prikazan. Ovde možete precizirati vrstu i
broj potrebnih pod aktivnosti.
Kada kliknete OK novi dijagram za
dekompoziciju će biti prikazan
(pogledajte sledeću stranicu).

68
Str.3

Dijagram dekompozicije
Kada razložite dijagram aktivnost,
BPwin stvara dijagram dekompozicije
aktivnosti. Aktivnost postaje “roditelj”
aktivnost dijagrama dekmpozicije.
Primetite da aktivnosti u dekompoziciji
nisu povezane ili označene. Takoñe
primetite da dijagram dekompozicije
automatski nasleñuje strelice “roditelj”
aktivnosti. Vaš sledeći zadatak je da
napravite strelice da specifikujete tok
procesa izmeñu aktivnosti u
dekompozicijama i da povežete ili
otklonite naslednu “roditelj” aktivnost
strelicu.

Str.4
Možete dati imena aktivnostima i da
dodelite ostale karakteristike
Davanje imena aktivnostima aktivnosti kao što su fontovi i boje
koristeći Activity Properties dijalog.
Da biste otvorili Activity Properties
dijalog, kliknite dva puta na aktivnost.
Tabulator za ime se otvara po difoltu
gde možete ukucati ime aktivnosti ili
možete izabrati sa liste
neupotrebljenih imena za aktivnosti
koje pre toga napravite. Kliknite OK
da ažurirate dijagram sa imenom
aktivnosti. Ponovite proces i za ostale
aktivnosti u dijagramu.

69
Str5

Definisanje strelica (ICOMs)


Nakon što date ime aktivnosti u
dijagramu dekompozicije (razloženom
dijagramu) sledeći korak je da nacrtate
podobne strelice koje predstavljaju ulaze,
izlaze, kontrole i mehanizme koji opisuju
proces. U BPwin-u, crtanje strelica je lak
proces selektovanja alata za strelice
u BPwin Toolbox-u a zatim klik na
nastalu tačku i tačku odredišta. Takoñe
možete razgranati streluce, ali o tome
ćemo više pričati kasnije. U zavisnosti od
tipa strelice, tačke destinacije mogu biti
stranice pravougaonika za aktivnost ili
bilo koja granica dijagrama. BPwin ističe
dozvoljene tačke (ciljeve) kako krećete
svog miša preko dijgrama.

Str6

Imenovanje strelica
Možete dati ime strelicama i
dodeliti druge (ostale)
karakteristike strelica kao što su
fontovi i boje koristeći Arrow
Properties dijalog. Da biste
otvorili Arrow Properties dijalog,
kliknite dva puta na strelicu.
Name tabulator se otvara po
difoltu gde možete ukucati ime
strelice ili izabrati sa liste imena
strelica koju prvo napravite.
Kliknite OK da ažurirate
dijagram sa imenom strelice.

70
Str7

Tuneli strelica

Kada nastane prelom u hijerarhiji strelica u


modelu, BPwin pravi tunnel uglaste strelice,
da pokaže da strelica nije otklonjena unutar
model hijerarhije. Ovo znači da nema
reprezentacije strelice ni u jednom drugom
dijagramu u modelu. Na primer kada nacrtate
strelicu na granici dijagrama u IDEF0
razlaganju, BPwin stvara tunel uglaste
strelice. Isto tako, ako obrišete aktivnost ili
strelicu na granici u IDEF0 dijagramu
dekompozicije, strelica u “roditelj” dijagramu
postaje uglasti tunel. Da biste sačuvali
integritet modela možete otkloniti uglaste
tunele na jedan od sledećih načina :
-otklonite sa border arrow (strelica na
granici).
-otklonite sa round tunnel okruglim tunelom
(zaobljenim).
-napravite external reference (spoljašnju
vezu).
-napravite off-page reference (“off-page”-
bukvalno znači prekinuta isključena stranica)

71
Str.8
Možete dodati dopunske delatnosti
na dijagram na neki od sledećih
Dodavanje dopunskih aktivnosti načina
- Kliknite na Activity Box alatku u
BPwin Toolbox-u i kliknite na
dijagram gde želite da se aktivnost
pojavi (vidi ilustraciju)
ILI –desni klik na aktivnost u
Activities tabulatoru u Model
Explorer-u i izaberite Insert Before
(insert pre) ili Insert After (insert
posle) u meniju prečica da smestite
novu aktivnost pre ili posle
selektovane aktivnosti.
ILI –dovucite neupotrebljeno ime
aktivnosti iz Model Explorer Objects
tabulatora do dijagrama.
Jednom napravljenu aktivnost
možete dovlačiti na bilo koju lokaciju
na dijagramu i dodeljivati ime i druge
karakteristike koristeći Activity
Properties dijalog.

Str 9.

Numerisanje aktivnosti
BPwin automatski dodeljuje brojeve
aktivnostima kada se naprave. Brojevi
aktivnosti mogu biti relativni ili istrajni.
Možete kontrolisati izlaganje brojeva
aktivnosti na Vašem dijagramu
setovanjem opcija u Numbering
tabulatoru u Model Properties dijalogu.
Na primer, možete odrediti opcije
dodeljivanja brojeva aktivnostima da bi
reflektovali preciznu lokaciju aktivnosti
unutar hijerarhije modela. Na primeru
razgrañenog dijagrama s leva, brojevi
aktivnosti prikazuju broj “roditelj”
aktivnosti (2, koji nije prikazan) praćen
decimalnom tačkom i relativnim brojem
svake aktivnosti u dijagramu .

72
Str 10.

Pomeranje dijagram objekata


Možete pomerati dijagram objekte kao što
su pravougaonici aktivnosti, strelice i
oznake prostim klikom na objekat i
povlačenjem na novu lokaciju u
dijagramu. Za pravougaonike aktivnosti
bilo koje spajajuće strelice prate aktivnost
do njegove nove lokacije. Primer s leva
ilustruje kako strelice ostaju povezane
kada dovlačite pravougaonike aktivnosti
do novog mesta na dijagramu. Primetite
takoñe kako su se brojevi aktivnosti u
drugoj i terćoj aktivnosti obrnuli
(preokrenuli). Ovo je zbog s leva na
desno relativnog brojanja koji BPwin
koristi po difoltu u Business Process
dijagramima (IDEF0). Takoñe možete
pomerati pravougaonike aktivnosti izmeñu
dijagrama koristeći cut/paste komande u
Edit meniju i možete pomerati
pravougaonike aktivnosti izmeñu
dijagrama i modela u Model Explorer
Activity tabulatoru.

73
Str 11

Pregled modela u Model Explorer-u


Kada je Model Explorer aktivan u
BPwin prostoru za rad, možete ga
iskoristiti da globalno pergledate
hijerarhiju modela uz pomoć
dijagrama ili aktivnosti. Da biste
pregledali (videli) hijerarhiju modela
uz pomoć dijagrama (takoñe nazvan
i dijagram drvo), kliknite Diagram
tabulator u Model Explorer-u. Da
biste videli hijerarhiju modela uz
pomoć aktivnosti (takodñe nazvan
drvo aktivnosti), kliknite Activities
tabulator u Model Explorer-u. Kako
Vaš model raste, svaki tabulator
nudi različite prednosti. U dijagram
tabulatoru, hijerarhija modela je
manja pošto je nivo detalja limitiran
do dijagram nivoa. U Activities
tabulatoru hijerarhija modela je duža
pošto možete videti sve predmete
aktivnosti u modelu .

74
Str12

Objekti dijagram drveta


Dijagram drvo u Model Explorer-u koristi
sledeće grafičke objekte da Vam
pomogne da upravljate modelom
-nivo putanje modela koji sadrži
definiciju modela
-Business Process dijagram
(IDEF0) (kontekst nivoa,
razgradnja ili FEO)
-Data Flow Diagram(DFD)
(kontekst nivoa, razgradnja ili
FEO)
-Process Flow dijagram (IDEF3)
(kontekst nivoa, razgradnja ili
IDEF3 scenario )
-Swim Lane dijagram (bukvalno-
plivajuća traka dijagram)
-Organization Chart (chart-
tabela,slika)
-Node Tree Diagram (node-chvor)
-Pokazuje proširenu sekciju
drveta
-Pokazuje slomljenu(srušenu)
sekciju drveta

75