SzótárV8

Magyar ablak ablak abroncs acél acél ad adó adós adósság adósság agg aggodalom ajak ajak ajándék ajándék ajtó ajtó akar akarat akaszt akasztófa akasztófa alacsony alma alszik altat alvás angyal anya anyós apa após arany arany aranyos arc aszal
Oldal: 1 Szótár V8 http://www.jomagam.hu

Szavak nyomtatása
Cigány Cigány felyasztra bloko cserko kasztiri apszin del potyinipe duzsno unzsilipe duzsnipe phuro briga vust ust dibé davipé vudar udar kamel kamipen umblavel umblado kast manusvári cigno phabaj szovel szovlyarel szovipen angyelo daj szasuj dad szaszro szonako szomnakaj szomnakuno csam sutyarel
Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.23. 17:16:18

SzótárV8
Magyar asztal asztal asztal atyafiság avas ács ács ág ágas ágy ágy áll áll állít álmos álom álom árnyék árnyék árok árul árva ás átkos átkoz bab bab babrál bagoly baj baj bajos bajusz bal balra balta barát barát
Oldal: 2 Szótár V8 http://www.jomagam.hu

Szavak nyomtatása
Cigány Cigány meszalyi skamind kafidi paralipe rincsédo toveraszlo ácso krenga krengaszlyi vodro páto torgyol terdel sztarel lindro szuno szunnó usalyin ucsal handako biknel csoro khandel ármajaszlo kusel graho fuszoj misilel vulyo dos buhaja dosalo csora sztungo pesztungo tover pinzsárdo mal
Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.23. 17:16:19

SzótárV8
Magyar barátság barna bámul bánat bánat bánatos bánt bánt bárány bátor becsül becsület becsületes bemázol beretva beretvál beretvál beszél beszél beteg betegség béka béka béke béke bél bél béna béna bicska bilincs birka birkózik biró biró biró bitófa bitófa
Oldal: 3 Szótár V8 http://www.jomagam.hu

Szavak nyomtatása
Cigány Cigány malipen meláno mucijel brigogyi briga brigaszlo bontujel bantel bakriso tromako patyivel patyivipen csacso makhel muragyi murel muntel vakerel rakerel naszválo naszvályipen zsampa dzsamba szmirno pácsa porra goj lang bango suri szasztra bakro usarel mujaló csibalo biroj unblagyi manusvári
Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.23. 17:16:19

SzótárV8
Magyar bizalom bizik bolha bolond bolondság bor borda borít bors bır bunda buza buza büz cékla cérna cigány cigánynı cipı comb comb csal csalás csaló csavar csábít csecs csend csepp cserél csiga csikó csillag csillag csinál csizma csizma csomag
Oldal: 4 Szótár V8 http://www.jomagam.hu

Szavak nyomtatása
Cigány Cigány patyiben patyel pusum dinilo dilyipe mol pasavro saravel piperi morti posztin giv gib khan ciklya thav rom romni cipıve pulpa ger chochavel chochalyipen chovalyo boldel dilyarel csucsi pácsa pityi paravel buvero khuro cserkhan cserhen kerel tyirha csisma kalávo
Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.23. 17:16:19

17:16:19 .jomagam.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány kokálo pityal csumi csum csumidel csorero gudlo suvlyol furmuntel zsilye gilyi kichivel gilyabel kotor uszol szkundura phal pal pladno mizméri bruma asarel potyin pocsin dudum charbuszo akhor balo sudel duháno pijel duhanopel butyikerel butyi plaj bar murdál murdalo Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.23.01.SzótárV8 Magyar csont csorog csók csók csókol csunya cukor dagad dagaszt dal dal dalol dalol darab derül deszka deszka deszka dél dél dér dicsér dij dij dinnye dinnye dió disznó dobál dohány dohányoz dohányoz dolgozik dolog domb domb dög döglött Oldal: 5 Szótár V8 http://www.

jomagam.23.SzótárV8 Magyar dörgöl dörgöl drága drágaság drágul drót dühös dül eb eb ebéd ecet ecetes edény egér egér egér egér egészség egészséges egyenes egyezik együgyü együgyü elad elaltat elás elbolondít elcsal elcsap elejt elér elfelejt elfojt elhajt elhal elhitet elhuz Oldal: 6 Szótár V8 http://www. 17:16:19 .hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány murel morel kucs kucsipe kucsajvel szirma cholyariko mujaldel dzsiuklo dzsikel ebido sut suklo piri misa musa musó kermuszo szasztipen szaszto vorto tomnijel dinilo blindo bikinel szovlyarel chunavel dilyarel thavel tradel perável reszel biszterel taszavel tradel merel patyavel cirdel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.

SzótárV8 Magyar elismer ellát elıad elırelát elıvesz elrejt elrejt elrejt elrémül elszalad eltesz eltesz elüt elvesz elvesz elvisel ember emberség epe epe erdı erdı erı erıs esik eskü eskü esı eszik evés ezüst ébred ébredés ébreszt édes édes édesget édesít Oldal: 7 Szótár V8 http://www. 17:16:20 .23.01.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány pinzsarel dikhel prevakerel predikhel anglelel niszepel gheravel garuvel darel nasel rikhel alakhel malavel thinel lél phiravel manus manusipén velyino cholyi ves bes zor zoralo perel szovel szolál brisind chal chaben rup zsangágyol zsangajipen zsangável gulo gudlo guglyarel guglyarel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.jomagam.

01.23. 17:16:20 .jomagam.SzótárV8 Magyar ég ég ég ég ég éget éget éget égés éhes éhség éj éj éj éjjeli éjjeli él élet ének ének énekel énekel éneklés éneklés érez érkezik ész ész étel év fa faggyu faggyu fagy fagyás fakad fal falat Oldal: 8 Szótár V8 http://www.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány tharel thabel phabol nebo csero tharavel thabarel phabarel phabaripen bokhalo bokh ratyi ratti rat ratyuno rattuno dzsivel dzsivipen zsilye ghili kichivel giliabel kichepen giliben hatyarel reszel gogyi godi chaben bers kast khóji khani páho páhopen pháragyel duvara buká Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.

SzótárV8 Magyar falatozik falu falu falusi falusi fark farkas fazekas fazék fáj fájdalom fájlal fájós fárad fáradt fáradt fás fázás fázik fehér fehérit fej fej fej fej fejlés fejlıdik fejsze fekete feketedik feketít fekszik fekszik fektet felad felakaszt felakaszt felbont Oldal: 9 Szótár V8 http://www.23. 17:16:20 .jomagam.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány bukárel gav gau gavuno gavudno póri ruv piraszlo piri dukhal dukh dukhavel dukhaszlo kinyol kino khino kastálo silavipe silajvel parno parnyárel thudzsel soro sero pisel putripe putérgyol tover kalo kályol kályarel paslyol csivel paslyárel opredel urmluvel umblável opreputrel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.

.SzótárV8 Magyar feled felel felemel feleség feleséges felismer felkel felkel felkelés felmegy felmegy felold felráz feltalál feltartóztat feltör felvág felvág fest fél fél félelem félelmes féltés fémlik féreg féreg férfias férfí fésü fésü fésül fésül fészek fi.23.g [fing] fiatal fiatal fiatalság Oldal: 10 Szótár V8 http://www.jomagam.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány bisztrel phenel oprevazdel romni romnedino predzsanel ustyel dzsangel ustipen uglel opredzsál phutravel oprekinel arakhel likaravel oprephangel csinel cindel makhel trasal darel dar darako darajipe sztrafinel kirmo germo mursno murs kánglyi ghangli ghandel chulável kujbo ril terno ternechar ternipen Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009. 17:16:20 .01.

jomagam.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány szano pral phral raklo csavo potyinel pocsinel pocsinipé kreco dand dandaszlyo lel szir nacsel taszável kotor kotorsel thavdel nasel len khuvel katel tav sutyel sutlyo boldel tavel táto phuv phu tavel prasztel prasztipen portel phurdel khan kan thuv Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.23. 17:16:20 .SzótárV8 Magyar finom fitestvér fitestvér fiu fiu fizet fizet fizetés fodros fog fogas fogdos foghagyma fogy fojt folt foltoz foly foly folyó fon fon fonal fonnyad fonnyadt forgat forr forró föld föld fız fut futás fú fú fül fül füst Oldal: 11 Szótár V8 http://www.

hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány thuvkerel thuvel thuvaszlo csareko drab csar gyiv giv gib gunuj gonoi csar bárvalo bárvarel bárvalyipé pumb phumb phumbálo bust kocsák trás leperel mizech mizichipé manusvári csángaszlyi gere oblo bango bangárel thuv gunári praszel szigáko szityoi praszel praszályo phujatar Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.jomagam.01.23. 17:16:21 .SzótárV8 Magyar füstöl füstöl füstös füves fő fő gabona gabona gabona ganaj ganaj gaz gazdag gazdagít gazdagság geny geny genyes gerely gomb gond gondol gonosz gonoszság gonoszság gólya gödör gömbölyü görbe görbít gız gunár gúnyol gyakori gyakorol gyaláz gyalázatos gyalog Oldal: 12 Szótár V8 http://www.

17:16:21 .hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány posom bárvalyipé bárvalyol brigogyi briga blindo kovlo csár szalavari csavo momelyi murdarel mudarel supurla rinza per sziko szikalo szigalo szásztyarel szásztyaripen trab drab szasztyol vuna tarab drab mirkia minriklo licsarel phabarel jagdel dunavel anguszterin angrusztyi szpuma szpumaszlo szpumárel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.SzótárV8 Magyar gyapju gyarapodás gyarapodik gyász gyász gyáva gyenge gyep gyeplı gyermek gyertya gyilkol gyilkol gyík gyomor gyomor gyors gyors gyors gyógyít gyógyítás gyógyszer gyógyszer gyógyul gyökér gyökér gyökér gyöngy gyöngy gyötör gyujt gyulad gyür gyürü gyürü hab habos habzik Oldal: 13 Szótár V8 http://www.01.23.jomagam.

17:16:21 .jomagam.01.23.SzótárV8 Magyar hagy hagy hagyma haj hajas hajít hajlik hajlít hajlít hajnal hajnalodik hajnalodik hajó hajó hajt hajtó hal hal halaszt halál halál hall hall hall hallás hallás hallás hallgat halmoz halott halott hamar hamar hamu hang hangya harag haragos Oldal: 14 Szótár V8 http://www.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány mukel mekel purum bál bálaszlo sudel bangyol pangerel bangárel fenzrile gyeszkergyol disziola chajova beró tradel traditoro maso macso mukel meriben meribé szunel hunel asunel szunyiben hunyipé asunipé asel ladável muló muláno sziko szigo usár duma kir chólyi rusto Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.

23.SzótárV8 Magyar haragos haragszik harang harang harap harapás harcos harisnya has has hasad hasadás hasbél hasít hasított hatalom határ határkı hazudik hazugság hág háj hám hámoz hát ház ház házasodik hegedü hegedü hegedül hegy hegy hegy hely hely here hervad Oldal: 15 Szótár V8 http://www. 17:16:21 .jomagam.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány chólyariko rusel klopoto harángi dindálel dindályipé kuribnaszkero patavo porr per pharagyol pharajipé bukó pharável pharavdo zor puntanerha puntanerha chochavel chochánipé chágijel csiken chámo csolel dumo khér ker romnyelel lavuta hegedive basavel nákri goter bar than stello pelo sutyol Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.

17:16:21 .[év] hideglelés hisz hit hiv híd híd hím hízik hold hold homlok hord hordoz hordó hosszu hosszu hoz hó hó hó hólyag hólyag hıség hugy hugyos hugyos hugyozik hull hullat hullám Oldal: 16 Szótár V8 http://www.jomagam.SzótárV8 Magyar hervadt hervadt hevít hét hiány hiba hideg hideg fın.01.23.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány sutlyo puráno tatyarel kurko dos dos silálo sil silyalipen patyel patyiben akharel purt phurd murs thulyol csumut cson csikat piravel piravel durulyi lungo dur ánel viv jiv hiv puknyi bukó tátipen muter mutralo muterdo mutrel perel peravel pleme Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.

SzótárV8 Magyar hurka hurut hús hús húsos húz húz húz hől hőlés hős hős hőséges hőtelen idegen idı idı idı idı idıs ifjodik ifju ifju igaz igazgat igazít igazság igazságos igazságtalan igér igéret ijed ijed ijedés ijedtség ijedtség ijedtség ijeszt Oldal: 17 Szótár V8 http://www. 17:16:22 .23.jomagam.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány kurlobas chász masz mas maszálo tradel csivel cirdel sudrol sudráripé szudró sudró csacso bicsacso sztrejmászo vreme kora csiro ciro phuro ternyol terno ternechar csacso lacsarel lacsarel csacsipé csacso bicsacso sinável sinájipé tarel darel daripé tras tar dar trasel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.

01.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány daravel dongo rugyipé rugyijel ran miskijel miskijel gat gad jive acharel lil duzsmáno duzsivel duzsijel prindzarel dzsanel prindzsárdo devla devel del devleszkero pijel piben pijavel kriszisel kriszima mato piben dzam csályol kamlel kamnó kamló roviben lasarel lasaripé pirel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.SzótárV8 Magyar ijeszt iker ima imádkozik inda indít indul ing ing ingyen integet irás irigy irigyel irigyel ismer ismer ismerıs isten isten isten istenes iszik ital itat itél itélet ittas ivás ivópohár izlik izzad izzadó izzadó jajveszéklés javít javítás jár Oldal: 18 Szótár V8 http://www.23.jomagam. 17:16:22 .

.va [kurva] kacag kakas kalap kalapács kalapács kalapos kalács kalitka kan kanál kanca kanca kantár kantár kap kapar kapca Oldal: 19 Szótár V8 http://www.jomagam. 17:16:22 .hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány phirel phiripen jászla kheliben khelel jegyo dikhindo paho misto lacso csacso losano drábaripé drábaritóri drábarel trezo ável avipen bakro lubnyi lubni aszel basno sztágyi varia csokano sztagyászlo marikli koceto murs roj graszni grajni vojda szalavári lel randel patavo Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009..23.va [kurva] k.01.SzótárV8 Magyar jár járás jászol játék játszik jegy jegyzı jég jó jó jó jókedvü jóslás jóslónı jósol józan jön jövés juh k.

17:16:22 .jomagam.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány vudar udar duvar muszi mujszi krecsuno szano khanro charo veriga kilo cilo koró farkia lukeszto inkeszto dilyárel bov sáh ermo armin paguba kusipé kusel pagubaszlo lilya lila lilekosudipé puszáto busznyi buszni buzno misto phurd keh phurdino bov korno Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.SzótárV8 Magyar kapu kapu kapu kar kar karácsony karcsu kard kard karika karó karó karperec kasza katona katona kábít kályha káposzta káposzta káposzta kár káromkodás káromkodik káros kártya kártya kártyavetés kása kecske kecske kecskebak kedves keh keh kehes kemence kemény Oldal: 20 Szótár V8 http://www.01.23.

hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány chorno makhel kilca diklo dichlo maro manro oblo rodel rodipé trusul boldel rota aszan bar kerko barimakho chanri khandi cerro vuneto kandinyi kandini moszura mangel phucsel phucsavel phucsipen mangável bimanglo mangipen mangitoro suri csurin csuri zebejimo kerel csipatyal Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.jomagam.23.01. 17:16:22 .SzótárV8 Magyar kemény ken kender kendı kendı kenyér kenyér kerek keres kereset kereszt keresztel kerék kerék kert keserü kevély kevés kevés kevés kék kénkı kénkı kép kér kérdez kérdez kérdés kéret kéretlen kérés kérı kés kés kés késı készít kétséges Oldal: 21 Szótár V8 http://www.

01.23.jomagam.SzótárV8 Magyar kéz kéz kiabál kiabálás kiabálás kiált kibocsát kibont kicsi kicsi kiesik kifordít kigyó kihúz kimegy kimegy kinevet király király király kis kis kiszabadít kitünı kínos kínoz kocsi kocsi kocsis kolbász koldul koldus koma kondor kopasz kopasz kopaszság kopaszul Oldal: 22 Szótár V8 http://www.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány vaszt haszt krisel kriso krisko csingárdel avrimukel avriputrel khurdo cigno avriperel avriboldel szap nikel niklavel nikel praszel thagar takhar kraj tigno cigno prekerel bur mucsaszlo mucsarel vurdon urdon vurdonengo goj mangel mangatoro kirvo kreco pako kuslo kuslyipé kusavel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009. 17:16:23 .

01.SzótárV8 Magyar koplal korbács korcsma korpa korsó kos kova kovácspöröly kóborgás kóborog köhög köhög köhögés köldök köldök köldök könnyü könnyüség köny könyez könyv köp köröm köröm körtve köszörükı köt köt köt köt kötél kövér kövérség közelít község község kı kukac Oldal: 23 Szótár V8 http://www.23. 17:16:23 .jomagam.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány bokhajvel csugnyi kircsima selye khoro bakro kramina csokánosz szaphiripé szadzsal kaszel chaszel kaszajipé pol navugori bor loko lakipé apsza apszarel lil csandel vungya ungya ambrol aszán phandel ligrel kuvel bandel selo thulo thulipé pasarel gav gau bar kirmo Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.

jomagam.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány kerme klija klidin klidi krisel csingardel kurla kriso krisko szkurto dzsukel dzsiukel csuklo hánig char chaning kunara bicsavel bes besel bijav biav loko punro pinro khur churuj kovlo kovlyarel kovlyipé kovlyol lánco dzsazsir pára paradel rakli csaj csingar Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.23.SzótárV8 Magyar kukac kulcs kulcs kulcs kurjant kurjant kurjantás kurjantás kurjantás kurta kutya kutya kutya kút kút kút kútkáva küld lakás lakik lakodalom lakodalom lassan láb láb lábsark lábszár lágy lágyít lágyság lágyul lánc lánc láng lángol lány lány lárma Oldal: 24 Szótár V8 http://www. 17:16:23 .01.

hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány csingardel dikhel dikhepé dicsol telemukel telephabol phutrel phutravel arakhel maki makhé gyi gogyi áro patrin pajtrin csorel csoripen kliszel grasztáno graszt grasz graj pizdel papin lesijé kher khar guva cher chevardo chevarel musza murcska madzska csirkulo csiriklo dóri Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.SzótárV8 Magyar lármáz lát látás látszik leereszt leég lefejt lefejt lel légy légy lélek lélek liszt lomb lomb lop lopás lovagol lovas ló ló ló lök lúd lúg lyuk lyuk lyuk lyuk lyukas lyukaszt macska macska macska madár madár madzag Oldal: 25 Szótár V8 http://www.01.23. 17:16:23 .jomagam.

17:16:23 .01.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány szumburo vucso ucso vucsipen ucsipen baliso vasziáv pisalo ászav asel acsel asipé acsipé asilyipé guruvnyi burnyik burnek buko bolel bolipé torgyarel csurundel murdarel phabol bisztrel taszel taszagyel murdarel mukel merel ánel setralo trasel phirel avel lel rodel mangel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.23.jomagam.SzótárV8 Magyar mag magas magas magasság magasság malac malom malom malom marad marad maradás maradás maradék marha marok marok máj márt mártás megállít megcsip megdögöl megég megfeledkezik megfúl megfúl meggyilkol meghagy meghal meghoz meghült megijed megjár megjı megkap megkeres megkér Oldal: 26 Szótár V8 http://www.

01.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány phandel bisalel phenel dikhel putrel munravel pizdel putrel ginel mudarel dilyavel ladavel trasel darel malavel azsutel kusel rovlyarel pekel szungal kidel kamel puszavel kerel marel szasztrisol marel pirel phirel dzsal tato tatipen kolyin kolin csero cseri csereszkorobár bóri Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.23.SzótárV8 Magyar megköt megküld megmond megnéz megnyit megnyír megnyom megold megolvas megöl megırül megrak megretten megretten megrug megsegít megsért megsirat megsüt megszagol megszed megszeret megszúr megtesz megüt megvasal megver megy megy megy meleg melegség mell mell menny menny mennydörgés meny Oldal: 27 Szótár V8 http://www.jomagam. 17:16:24 .

01.23.jomagam. 17:16:24 .SzótárV8 Magyar menyegzı menyegzı merész merít mese messze mezítelen mezı mezı méh méh méh mély mély méreg méreg mérges mérges mész mészárol mészárol méz mirigy mocskos molnár mond mond mos mosás mosolyog mosónı mosónı mulat mulat mulik munka munka mutat Oldal: 28 Szótár V8 http://www.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány bijav biav tromano pherel paramisza dur nango mal csar burli birilyi beruli khor chor zor cholyi solyariko cholyariko varro murdel marel avgin phugnyi melalo aszavári phenel penel tovel tovipé ászel tovitóri tovibnaszkeri pel mulatel nacsol butyi buti szikel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.

17:16:24 .SzótárV8 Magyar muzsikál nagy nagyatya nagybátya nagybátya nagyít nagyság nap nap nap naponta nád nátha nedves nedvesedik nedvesít nehezít nehéz nehézség nemzet nemzet nemzetség nemzetség nevet nevetés nevetség néma némber némber név néz nı nı nı nı nı -> (ige) nıtestvér nyak Oldal: 29 Szótár V8 http://www.jomagam.01.23.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány basavel baro papus kak gakko bararel baripé kham gyesz divesz diveszuno papura troszna kindo thingyóvel thingyarel phararel pharo pharáripé nyamo nyamipe nyamo nyamipe aszel aszaibé praszaibé lalóro dzsuvli csuvlyi nav dikhel romnyi romni manusja gadzsi parvajgyol phen men Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.

23.SzótárV8 Magyar nyak nyak nyakszirt nyakszirt nyalakodik nyál nyál nyár nyár nyel nyelv nyelves nyereg nyers nyes nyél nyilás nyir nyit nyit nyit nyitott nyitott nyulik nyúl nyúz nyüves nyő odu odvas odvasodik okád okos okosodik oktat olaj old oldal Oldal: 30 Szótár V8 http://www.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány kurlo kor korin kori csárel szálye sungár nilaj linaj nakhavel csib csibálo zen jivando sinel pori puteripé muravel putrel pirel pharavel phirdo pharavdo lundzsol sosoj kusel kirmaszlo kirmo chiv kerno kernyol sedél gogyávér gogyájvel szityárel uléj putrel rik Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009. 17:16:24 .jomagam.01.

17:16:24 .23.SzótárV8 Magyar oldal olló olt olvad olvas olvasás olvaszt orgona orr orr orsó ország orvosol orvosság ostoba ostobság ostor ól ól ólom ólom óra óra ótvar öblít öblös ököl ökör öl öl öldös ölés ölés öltözet öltözik öltözik öltöztet önt Oldal: 31 Szótár V8 http://www.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány pásávro kát mudárel bilel ginel ginipé bilável rugá nákt nák káklyi théw szátyárel dráb dilo dilyipé csugnyi sztejnya kotéco molyiv arcsics kora császo phugnyi chálável bulyho dumuk guruv mudarel marel mudarel mudaripe mariben urávipé urel rivel urável sórel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.jomagam.

23.01.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány csorlel soripé beng phuro phurarel phurol losaniovel nakel násel práti phivlo phivlyi garda gardel arakhel rikhel arakhel pisel dilo pádo pódo motosz mál pánászo mila rásáj radzsaj rasani radzsani gadzsio zsáro pláj foszuj petálojel petálo róvlyi ráv kopál Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.jomagam.SzótárV8 Magyar önt öntés ördög öreg öregít öregszik örvend összefér összefut öv özvegy özvegyasszony ır ıriz ıriz ırizkedik ırködik ıröl ırült pad padlás padló pajtás panasz panasz pap pap papné papné paraszt parázs part paszuly patkol patkó pálca pálca pálca Oldal: 32 Szótár V8 http://www. 17:16:25 .

23. 17:16:25 .hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány rátyije rátyija pántlika dóri ámál périna pekiben pecsije porászlo chámo mutrel lóvé lóvászlo tyuvalyi lyulyává csupni lólo lólyol melyovel meláloj melálo mel punlija pálmasinel mariklyi enghéri bokolyi thatáj tachtai colo práho pósi práhászlo than posztávó pochtan pizsáno pátyárel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.jomagam.SzótárV8 Magyar pálinka pálinka pántlika pántlika pár párna pecsenye pecsenye pelyhes per pesel pénz pénzes pipa pipa pipa piros piroslik piszkol piszkos piszkos piszok pléh pofoz pogácsa pogácsa pogácsa pohár pohár pokrócz por por poros posztó posztó posztó pók pólyáz Oldal: 33 Szótár V8 http://www.01.

17:16:25 .SzótárV8 Magyar pöffed prém prém próbál prüsszen prüsszentés puha puhít puhul pusztít pusztítás putri pünkösd rab ragad ragyog rakódik ráad ráakad rááll ráfizet rág rák rák rák rák ránc rándul ránt rejt remeg rend repeszt repeszt repül repül repül reszel Oldal: 34 Szótár V8 http://www.jomagam.23.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány phutyol posztin gulyéro zimável csikdel csik kóvlo kóvlyárel kóvlyol romujel romupé kolyiba ruszalye phanglo ásztárgyol sztrafinel ládável peledel árákhel pelesztétorgyol oprépotyinel csámbel vindini ráká karabin kara korco cirgyol cirdel gárável izdrál patyivipé phárável pangel urjel urál phakhel morel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.

17:16:25 .jomagam.SzótárV8 Magyar reszelı reszket reszket reszketés retten rezes rég régi régi régiség rémít rémül rész részeg részegedik részegít részegség rét réz rongy rossz rothad róka róka rövid rug rug ruha rüh s.01.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány rin radzinel izdrál radzinipe dárel chárkomászlo dolmul puráno phuro purányipé dárável darel rik máto matyovel matyarel matyipé rito chárkomá trenca mizech kernyol resuno chulpe szkurto sudel málável gada gero bul királ cirál sipka khur sutló sukló láng csik Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009..23.g [segg] sajt sajt sapka sark savanyu savanyu sánta sár Oldal: 35 Szótár V8 http://www.

23.jomagam.01.SzótárV8 Magyar sárga sátor sátor sátor seb seb sebez segít segítség selyem selyem selyem seper seper seprı seprı serke serpenyı sertés siet sietség siket simit sir sirat sirás sors sovány só sógor sóhajt sós sötét sötét sötét sötétedik sötétít sötétség Oldal: 36 Szótár V8 http://www.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány gálbéno katuna csator cerchá phuszaibé phugnyi phugnyászrel azsutel azsutipé phar phanri kes sulável silávél moturá drodije likh tigájá bálo szigyárél szigyáripé kasuko rávnel rovel róvlyárel rovipé étreji kislo lón sógoro gyihlel londó tunyeriko tamlo tameto tamlyovel tamlyarel tamlipen Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009. 17:16:25 .

rik [szarik] sz.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány murs pháripé phar sztungo péko szigyárávél pékel dészo khul hivel chivel chijel szlobodoj piro szung szungel singyel dzsór dzsóraszlo prasztel násel dori bando szulumá pusz phusz thulomász mágára kher kar kekerátká singa singászlo muj mujászlo urál gin gen Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.rik [szarik] sz. 17:16:25 .jomagam.01.rik [szarik] szabad szabad szag szagol szakad szakál szakálas szalad szalad szalag szalag szalma szalma szalma szalonna szamár szamár szamár szarka szarv szarvas száj szájas száll szám szám Oldal: 37 Szótár V8 http://www.r [szar] sz.23.SzótárV8 Magyar suhanc suly suly suta sült sürget süt sőrü sz.

01. 17:16:26 .23.jomagam.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány genel gindo leperel rán sutyol suko sukjavel pháká phak phákászlo kidel dud chamutyiré kárfin csoro csorripé vurdon urdon csandi bálvályászló blindo jákh ják zseno dzseno ladzs princsenyi pov cimplyá mél melyalo mélálo szunto kámipé kamavipen bacht bachtálo bibachtálo Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.SzótárV8 Magyar számol szándék szándékozik szár szárad száraz szárít szárny szárny szárnyas szed szeder szeder szeg szegény szegénység szekér szekér szekrény szeles szelid szem szem személy személy szemérem szemöldök szemöldök szempilla szenny szennyes szennyes szent szerelem szerelem szerencse szerencsés szerencsétlen Oldal: 38 Szótár V8 http://www.

01.23.jomagam.SzótárV8 Magyar szeret szeretet szeretı szerez szégyen szégyen szégyenkedik szégyentelen szék szél szél széles szélesség szén széna szép szid szij szilva szilva szita szita szitál sziv sziv sziv sziv szokás szokik szokik szoknya szoknya szolga szolga szomj szomjas szomjazik szomorít Oldal: 39 Szótár V8 http://www. 17:16:26 .hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány kámel kámipé pirano rodel lázsávo ladz ladzsel bilázsávéhko szkamin barval bálvál bulho bulyhipé ángár khász sukár kusel morcsi szliva pruná usán szitó usánel vogyi jilo gogyi dzi sziklyipé szityol sziklyol cohá cochá szlugá pleiszkérdo trus trusalo trusalyovel trisztoszárel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.

hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány szomszido pásuno trisztó csucsipel kikidel kikidino kikigyol vorbá lav áláv dumadel álávdel kilcá phar drákh drághá rez paszterni dzsar bálászlyo ricij puszável tánk bojel árákhágyol árákhájimo bojipé thályik szurro szuro szpum ucsarel sárável dzsakel limálo limályipé lim rakhel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.jomagam.01.23.SzótárV8 Magyar szomszéd szomszéd szomuru szopik szorongat szoros szorul szó szó szó szólít szólít szösz szövet szıllı szıllı szıllıkert szınyeg szır szırös szurok szúr szük szül szül születés szülés szür szürke szürke tajték takar takar takar taknyos taknyosság takony talál Oldal: 40 Szótár V8 http://www. 17:16:26 .

01.SzótárV8 Magyar talál talp tanít tanítás tanul tanulás tanya tapasztal tapló tarisznya tart tart tart tartomány tartozás taszít tavasz tavasz tág tál tánc táncol tányér tányér táplál tárgy társ társaság távol távolság teher teher tehén tej tejes teker tekint teknı Oldal: 41 Szótár V8 http://www.23. 17:16:26 .hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány árákhel tálpá sziklyarel sziklyaripe sziklyovel sziklyovipen szélási ávrizsánél jászká tresztá likrél terel arakhel dizs unzsulipé pizdel távászi prolityé bulho csáro khelipé khelel téjeri csaro parvarel árti mál málipé dur duripé pháripé phar guruvnyi thud thudályi boldél dikhel báláji Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.jomagam.

jomagam.01.23.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány prahojipé práhométhán khángeri ghangheri morosz devrual pálmá phárárel pháro trupo prál phral prálipé kerel kerável csájol keripé kerdo dzsuv csuv zsuválo jivend jevend singrel csáng csangádel chumér bikerdo uzsárel kanaszkerel uzso uzsipé parikerel uzsáripé koszipen jaro ánro porr Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.SzótárV8 Magyar temetés temetı templom templom tenger tenger tenyér terhel terhes test testvér testvér testvérség tesz tetet tetszik tett tettes tetü tetü tetves tél tél tép térd térdel tészta tétlen tiszít tiszít tiszta tisztaság tiszteleg tisztítás tisztítás tojás tojás toll Oldal: 42 Szótár V8 http://www. 17:16:26 .

01. 17:16:27 .jomagam.23.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány pór por póor csór csórel tar kurlo kirlo ghani dudum pharel phardel zévélye phangerel phangel phangipé phagyol kriszi karo kánro kánrászlo gono phéreszákerel dzsanel astel chunável királ ciral glindá dunájipé karo kanro jágkerel jágarel szuv sziv dunavel jak Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.SzótárV8 Magyar toll toll toll tolvaj tolvajkodik torok torok torok torok tök tölt tölt töpörtı tör tör törés törik törvény tövis tövis tövises trágya tréfál tud tud turkál turó turó tükör türelem tüske tüske tüzel tüzesít tő tő tőr tőz Oldal: 43 Szótár V8 http://www.

SzótárV8 Magyar tőz tyúk tyúk udvar ugat ugatás ugrik ugrik uj uj ujj ujjas ujság ujság unatkozik undorít uras uri urnı urnı uszik ut utas utca úr ül ültet ünnep ünnep üres üres ürít ürül ürül üt üt üt üt Oldal: 44 Szótár V8 http://www. 17:16:27 .jomagam.01.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány jág khájnyi kahni ávlina básol básipé usztyel hutyel nyévo nevo anguszto nájéngo nyévipé nevipen ruciszarel grecoszarel rájkáno rájkáno ranyi rajni plemel drom dromengro vuliczá ráj besel besável szírbotáre patragyi súso csucso susárel súsol csucsel málável kurel dabarel csalavel Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.23.

01.jomagam. 17:16:27 .SzótárV8 Magyar üt ütés üveg őz vaj vaj vak vak vakar vakar vakság varju varju varr varr varrás vas vas vastag vád vág vág vágás vágás vágott vágott választ vár vári -> lak város város vásár vásárlás vásárol veder ver verekedik veres Oldal: 45 Szótár V8 http://www.23.hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány akel dab glázsá tradel khil csil korro koro rándel chandzsel korripé korako csávká szuvel szivel szuvipé szásztri szaszter thulo puripé sinel csinel sinipé csinipé sindo csindó áloszárel ázsukárle diz forosz fóro foro kinipé kinel brágyi marel csingarel lólo Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.

hu Szavak nyomtatása Cigány Cigány maripé lel kinel csingarel chászárel vicserel tradel ligrel nakri ágor száno szájárel szájel phuro phuripe rat rátválo dos kinipé mom momászlo gardel amintyilel lume lime furka phoszágyi malnosz csereszkrojak lulugyi phari khámnyi khabni ligrel khandzovel chandzsel pányi páni Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01. 17:16:27 .23.jomagam.SzótárV8 Magyar verés vesz vesz veszekedik veszt vet vezet vezet vég vég vékony vékonyít vékonyul vén vénség vér véres vétek vétel viasz viaszos vigyáz vigyáz világ világ villa villa [evıeszköz] villám villám virág viselıs viselıs viselıs visz viszket viszket viz viz Oldal: 46 Szótár V8 http://www.

23.SzótárV8 Magyar vizes vizi von völgy vı zab zajog zálog zenél zenész zöld zsák zseb zsidó zsir zsiros zsiros zsiros zuz zuz pájaszló pájeko cirdel char dzsamutro zsóv csingárkerel szimágyi lavutel lávutá zéléno góno poszotyi biboldo csiken thulo kilavdo csikenálo phangarel licsárel Szavak nyomtatása Cigány Cigány Oldal: 47 Szótár V8 http://www. 17:16:27 .jomagam.hu Szavak nyomtatása nyomtatva: 2009.01.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful