You are on page 1of 115

182

Noutăţile sunt completate cu albastru.


Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
Disciplina: Cultură civică
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se
Învăţământ preuniversitar
înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Post/Catedră Programa -
Învăţământ universitar de de
(Disciplina Nr. probă de concurs
PROFILUL / DOMENIUL lungă scurtă
Nivel principală crt.
Specializarea durată durată
de încadrare)
Învăţământ Cultură civică SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1 CULTURĂ
Pedagogie x x
gimnazial / . CIVICĂ
Anul de 2 (programa aprobată prin ordinul
Pedagogie - Limba şi literatura română x
. ministrului educaţiei, cercetării,
completare
3 tineretului şi sportului nr. 5620 /
Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
. 2010)
4
Pedagogie - Limbă străină/maternă x
.
5
Pedagogie socială x
.
6
Psihologie x
.
7
Psihologie şi asistenţă socială x
.
8
Psihologie - Pedagogie x
.
9
Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
.
1
0 Psihosociologie x
.
1
1 Psihosociologie (+ militar) x
.
1
2 Psihosociologie - Informaţii (militar) x
.
1
3 Psihopedagogie x
.
1
4 Psihopedagogie - Cibernetică x
.
1
5 Sociologie x
.
1
6 Sociologie - Etnologie x
.
1
7 Sociologie - Politologie x
.
1
8 Sociologie - Psihologie x
.
1
9 Psihologie şi psihopedagogie specială x x
.
2
0 Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
.
2 Asistenţă socială x
1
.
183
2
PSIHOLOGIE 2 Psihologie x
.
2
SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 3 Sociologie - Psihologie x
.
2
4
Sociologie x
.
S
2
SOCIOLOGIE
5 Antropologie x
.
2
6 Politici sociale x
.
2
7 Pedagogie x x
.
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
2
8 Pedagogie – învăţători x
.
2
9 Ştiinţe politice x
.
3
0 Ştiinţe politice (în limbi străine) x
.
3
1 Ştiinţe politice şi administrative x
ŞTIINŢE .
POLITICE 3
2 Ştiinţe politice - Filosofie x
.
3
3 Studii europene x
.
3
4 Relaţii internaţionale şi studii europene x
.
3
ŞTIINŢE SOCIAL POLITICE 5 Ştiinţe politico - economice x
.
3
6 Administraţie publică x
.
3
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 7 Administraţie europeană x
.
3
8 Ştiinţe administrative* x
.
FILOLOGIE 3
9 Comunicare şi relaţii publice x
.
4
0 Limba şi literatura română - Istorie x x
.
4
1 Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x
.
4
2 Comunicare socială şi relaţii publice x
.
4 Relaţii internaţionale şi studii europene x
3
.
184
4
ECONOMIC 4 Relaţii internaţionale şi studii europene x
.
4
RELAŢII INTERNAŢIONALE 5 Relaţii internaţionale şi studii europene x
.
4
6 Teologie greco-catolică didactică – Filosofie x
.
4
7 Teologie ortodoxă - Istorie x
.
4
8 Teologie ortodoxă didactică - Istorie x
.
TEOLOGIE
4
9 Teologie romano-catolică - Istorie x
.
5
0 Teologie romano-catolică didactică - Istorie x
.
5
1 Teologie greco-catolică - Istorie x
.

Învăţământ Cultură civică 5 CULTURĂ


gimnazial / 2 Teologie greco-catolică didactică - Istorie x CIVICĂ
Anul de completare . (programa aprobată prin ordinul
5 ministrului educaţiei, cercetării,
TEOLOGIE 3 Teologie reformată - Istorie x tineretului şi sportului nr. 5620 /
. 2010)
5
4 Teologie reformată didactică – Istorie x
.
5
5 Psihosociologie - informaţii x
.
5
6 Comunicare şi relaţii publice x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE .
COMUNICĂRII 5
7 Comunicare socială şi relaţii publice x
.
5
8 Comunicare şi relaţii publice - informaţii x
.
5
9 Comunicare şi relaţii publice x
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE .
(SNSPA) 6
0 Comunicare socială şi relaţii publice x
.
FILOSOFIE 6
1 Filosofie x
.
6
2 Filosofie - istorie x
.
6
3 Filosofie - Sociologie x
.
6 Filosofie şi jurnalistică x
4
.
185
6
5 Filosofie - Jurnalistică x
.
6
6 Filosofie şi antropologie x
.
6
7 Filosofie - Jurnalism x
.
6
8 Filosofie - Limba şi literatura română x
.
6
9 Filosofie – Filologie clasică x
.
7 Pedagogie - Limba şi literatura română
0 x
.
7 Pedagogie - Limba şi literatura maghiară
1 x
.
7 Pedagogie - Limbă străină/maternă
2 x
.
7
3 Filosofie - Psihologie x
.
7
4 Filosofie – Comunicare socială şi relaţii publice x
.
7 Cultură şi religie
5 x
.
7 Psihologie
6 x
.
7
FILOSOFIE ŞI JURNALISM 7 Filosofie - Jurnalism x
.
ISTORIE 7
8 Istorie x x
.
7
9 Istorie (în limbi străine) x
.
8
0 Istorie - Limba şi literatura română x
.
8
1 Istorie - Limba şi literatura străină/maternă x
.
8
2 Istorie - Filosofie x
.
8
3 Istorie - Geografie x x
.
8
4 Istorie - Arheologie x
.
8
5 Istorie - Muzeologie x
.
8 Istorie - Istoria artei x
6
.
186
8
7 Istorie - Jurnalistică x
.
8
8 Istorie - Biblioteconomie x
.
8
9 Istorie - Jurnalism x
.
9
0 Ştiinţe politice x
.
9
1 Arhivistică şi istorie x
.
9
2 Istorie – Filologie clasică x
.
9
3 Istorie – Studii iudaice x
.
9
4 Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x
.
9
5 Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x
.
9
6 Istorie - Antropologie x
.
9
7 Istorie – Arhivistică şi muzeologie x
.
9
ARHIVISTICĂ 8 Arhivistică – Istorie (militar) x
.
9
GEOGRAFIE 9 Geografie - Istorie x x
.
1
0
Drept x
0
.
1
0
Drept comunitar x
1
.
DREPT
1
0
Ştiinţe juridice x
2
.
1
0
Ştiinţe juridice şi administrative x
3
.
ŞTIINŢE JURIDICE 1
0
Drept x
4
.
1
0
Drept comunitar x
5
.
1 Drept şi relaţii internaţionale x
0
6
.
187
1
0
Ştiinţe juridice x
7
.
1
0
Ştiinţe juridice şi administrative x
8
.
1
0
ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială x x
9
.
*Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate ori programe de conversie profesională de nivel postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele
nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Notă La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare –
similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
188
Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
Disciplinele: Cultură civică; Studii sociale
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Învăţământ universitar de de
Nr. probă de concurs
(Disciplina principală PROFILUL / DOMENIUL lungă scurtă
Nivel crt.
de încadrare) Specializarea durată durată
Învăţământ Cultură civică – Studii SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1 CULTURĂ
liceal sociale 1 CIVICĂ
Pedagogie x
0 (programa aprobată prin ordinul
. ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 /
1 Pedagogie - Limba şi literatura română
2010)
1
x
1
.
1 Pedagogie - Limba şi literatura maghiară
1
x
2
.
1 Pedagogie - Limbă străină/maternă
1
x
3
.
1 Pedagogie socială
1
x
4
.
1
1
Psihologie x
5
.
1
1
Psihologie şi asistenţă socială x
6
.
1
1
Psihologie - Pedagogie x
7
.
1
1
Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
8
.
1
1
Psihosociologie x
9
.
1
2
Psihosociologie (+ militar) x
0
.
1 Psihosociologie - Informaţii (militar) x
2
1
.
189
1
2
Psihopedagogie x
2
.
1
2
Psihopedagogie - Cibernetică x
3
.
1
2
Sociologie x
4
.
1
2
Sociologie - Etnologie x
5
.
1
2
Sociologie - Politologie x
6
.
1
2
Sociologie - Psihologie x
7
.
1
2
Psihologie şi psihopedagogie specială x
8
.
1
2
Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
9
.
1
3
Asistenţă socială x
0
.
1
3
PSIHOLOGIE Psihologie x
1
.
1
3
SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE Sociologie - Psihologie x
2
.
SOCIOLOGIE 1
3
3 Sociologie x
.
S
1
3
Antropologie x
4
.
1 Politici sociale x
3
5
.
190
1
3
Pedagogie x
6
.
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
1
3
Pedagogie – învăţători x
7
.
1
3
Ştiinţe politice x
8
.
1
3
Ştiinţe politice (în limbi străine) x
9
.
1
4
Ştiinţe politice şi administrative x
0
ŞTIINŢE .
POLITICE 1
4
Ştiinţe politice - Filosofie x
1
.
1
4
Studii europene x
2
.
1
4
Relaţii internaţionale şi studii europene x
3
.
1
4
ŞTIINŢE SOCIAL POLITICE Ştiinţe politico - economice x
4
.
1
4
Administraţie publică x
5
.
1
4
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE Administraţie europeană x
6
.
1
4
Ştiinţe administrative* x
7
.
FILOLOGIE 1
4
Comunicare şi relaţii publice x
8
.
1 Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x
4
9
.
191
1
5
Comunicare socială şi relaţii publice x
0
.
1
5
Relaţii internaţionale şi studii europene x
1
.
1
5
ECONOMIC Relaţii internaţionale şi studii europene x
2
.
1
5
RELAŢII INTERNAŢIONALE
3
Relaţii internaţionale şi studii europene x
.
1
5
TEOLOGIE Teologie greco-catolică didactică – Filosofie x
4
.

1
5
Psihosociologie - informaţii x
5
.
1
5
Comunicare şi relaţii publice x
6
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE .
COMUNICĂRII 1
5
Comunicare socială şi relaţii publice x
7
.
1
5
Comunicare şi relaţii publice - informaţii x
8
. CULTURĂ
1 CIVICĂ
Învăţământ Cultură civică – Studii 5 (programa aprobată prin ordinul
Comunicare şi relaţii publice x
liceal sociale 9 ministrului educaţiei, cercetării,
COMUNICARE ŞI RELAŢII . tineretului şi sportului nr. 5620 /
PUBLICE (SNSPA) 1 2010)

6
Comunicare socială şi relaţii publice x
0
.
1
6
Filosofie x
1
.
1
6
FILOSOFIE Filosofie - istorie x
2
.
1
6
Filosofie - Sociologie x
3
.
192
1
6
Filosofie şi jurnalistică x
4
.
1
6
Filosofie - Jurnalistică x
5
.
1
6
Filosofie şi antropologie x
6
.
1
6
Filosofie - Jurnalism x
7
.
1
6
Filosofie - Limba şi literatura română x
8
.
1
6
Filosofie – Filologie clasică x
9
.
1 Pedagogie - Limba şi literatura română
7
x
0
.
1 Pedagogie - Limba şi literatura maghiară
7
x
1
.
1 Pedagogie - Limbă străină/maternă
7
x
2
.
1
7
Filosofie – Comunicare socială şi relaţii publice x
3
.
1
7
Filosofie - Psihologie x
4
.
1
7
Psihologie x
5
.
ISTORIE 1
7
Istorie - Filosofie x
6
.
1 Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x
7
7
.
193
1
7
Ştiinţe politice x
8
.
1
7
FILOSOFIE ŞI JURNALISM Filosofie - Jurnalism x
9
.
1
8
Drept x
0
.
1
8
Drept comunitar x
1
.
DREPT
1
8
Ştiinţe juridice x
2
.
1
8
Ştiinţe juridice şi administrative x
3
.
1
8
Drept x
4
.
1
8
Drept comunitar x
5
.
1
8
ŞTIINŢE JURIDICE Drept şi relaţii internaţionale
6
.
1
8
Ştiinţe juridice x
7
.
1
8
Ştiinţe juridice şi administrative x
8
.
1
8
ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială x
9
.
*Studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate.
Notă La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa
într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
194

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Nivelul de studii Studii
Domeniul Domeniul pentru studiile Nr. probă de concurs
Nivel (Disciplina principală universitare
fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea de licenţă
Învăţământ Cultură civică 1 CULTURĂ
gimnazial / 9 CIVICĂ
ISTORIE Istorie x
Anul de 0 (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
completare . tineretului şi sportului nr.
1 5620 / 2010)
9
FILOSOFIE Filosofie x
1
ŞTIINŢE .
UMANISTE 1
9
Etnologie x
2
.
STUDII CULTURALE
1
9
Studii europene x
3
.
1
9
Drept x
4
ŞTIINŢE .
DREPT
JURIDICE 1
9
Drept comunitar x
5
.
ŞTIINŢE 1
SOCIALE ŞI 9
SOCIOLOGIE Sociologie x
POLITICE 6
.
1
9
ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice x
7
.
RELAŢII 1 Relaţii internaţionale şi studii europene x
INTERNAŢIONALE ŞI 9
STUDII EUROPENE 8
.
195
1
9
Administraţie publică x
9
ŞTIINŢE .
ADMINISTRATIVE 2
0
Administraţie europeană x
0
.
2
ŞTIINŢE ALE 0
Comunicare şi relaţii publice x
COMUNICĂRII 1
.
2
ŞTIINŢE ALE 0
Pedagogie x
EDUCAŢIEI 2
.
2
0
PSIHOLOGIE Psihologie x
3
.
2
ASISTENŢĂ 0
Asistenţă socială x
SOCIALĂ 4
.
2
0
Comunicare şi relaţii publice - informaţii x
5
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE MILITARE ŞI .
MILITARE ŞI
INFORMAŢII 2
INFORMAŢII
0
Psihologie - informaţii x
6
.
196

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Specializarea din Nivelul de Programa -
Post/Catedră probă de
Domeniul pentru cadrul domeniului studii Studii
(Disciplina Domeniul
Nivel
principală fundamental
studiile pentru studiile Domeniul de licenţă universitare concurs
universitare de licenţă universitare de de masterat
de încadrare)
licenţă Programul de studii de master acreditat
1. Arhivistică contemporană
ISTORIE Istorie
2. Antropologie şi istorie europeană
3. Arheologie, civilizaţie şi artă antică
FILOSOFIE Filosofie 4. Arheologie şi studii clasice
ŞTIINŢE
5. Arheologie interdisciplinară
UMANISTE Etnologie 6. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural
STUDII 7. Comunismul în România din perspectiva interferenţelor central şi sud-est europene
CULTURALE 8. Elite politice româneşti (secolele XVIII-XX)
Studii europene
9. Elitele, cultura şi construcţia europeană
10. Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştine
Drept 11. Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa
ŞTIINŢE
DREPT 12. Integrarea europeană
JURIDICE
Drept comunitar 13. Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate
14. Istoria evreilor şi ebraistică
15. Istoria ideii de Europa
SOCIOLOGIE Sociologie 16. Istoria comunismului în România
17. Istoria artei şi filosofia culturii
18. Istoria artei
19. Istoria ideilor şi mentalităţilor
ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice 20. Istoria şi practica relaţiilor internaţionale
21. Istorie, memorie, oralitate în secolul XX
22. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne
RELAŢII
Relaţii 23. Istoria Europei de Sud-Est
INTERNAŢIONALE 24. Istoria vestului românesc
internaţionale şi
ŞI STUDII 25. Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului XXI x
studii europene
EUROPENE 26. Istoria românilor şi a României în context european (sec. XIV - XX)
27. Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud - Est. Transilvania (sec. XVIII- XX) CULTURĂ
Administraţie 28. Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale CIVICĂ
Învăţământ publică 29. Istorie şi civilizaţie europeană
30. Limbi vechi şi paleografii
(programa aprobată prin
gimnazial / Cultură ŞTIINŢE ordinul ministrului
ADMINISTRATIVE ISTORIE 31. Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere educaţiei, cercetării,
Anul de civică
ŞTIINŢE Administraţie 32. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică tineretului şi sportului
completare 33. Muzeologie şi restaurare
SOCIALE ŞI europeană nr. 5620 / 2010)
POLITICE 34. Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural
35. Muzeologia şi conservarea patrimoniului în societatea contemporană
36. Patrimoniu şi turism cultural
ŞTIINŢE ALE Comunicare şi
37. Preistoria spaţiului Carpato-Dunărean în contextual arheologiei sistemice
COMUNICĂRII relaţii publice 38. Politici sociale în context european
39. Politică şi societate în secolul XX
40. Politică mondială şi europeană
ŞTIINŢE ALE 41. Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric
Pedagogie
EDUCAŢIEI 42. Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
43. Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale
44. Relaţii internaţionale în sec. XIX - XXI. Istorie şi diplomaţie
45. Relaţiile internaţionale ale României în secolul XX
PSIHOLOGIE Psihologie 46. Relaţiile internaţionale ale României în secolele XIX - XX
47. România în secolul XX
48. Români în istoria Europei
ASISTENŢĂ 49. Romanitate orientală. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.)
Asistenţă socială 50. Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate
SOCIALĂ
51. Spaţiul românesc între Orient şi Occident
52. Sud-estul european şi centrele de putere
Comunicare şi 53. Studii moderne
relaţii publice - 54. Studii sud-est europene
informaţii 55. Studii egeo-mediteraniene
ŞTIINŢE 56. Studii medievale
ŞTIINŢE MILITARE
MILITARE ŞI 57. Studii euroregionale şi relaţii transfrontaliere
ŞI INFORMAŢII
INFORMAŢII Psihologie - 58. Studii europene
informaţii 59. Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale
60. Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios
61. Unitatea istoriei europene
197

ISTORIE Istorie 1. Consiliere şi administrare în resurse umane


ŞTIINŢE FILOSOFIE Filosofie 2. Drepturile omului
UMANISTE Etnologie 3. Estetici aplicate în arta teatrală
STUDII CULTURALE 4. Etica politicilor publice
Studii europene
ŞTIINŢE Drept 5. Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii
DREPT 6. Etică organizaţională şi audit etic
JURIDICE Drept comunitar
7. Etică profesională
SOCIOLOGIE Sociologie
8. Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii
ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice 9. Filosofie analitică
RELAŢII INTERNAŢIONALE Relaţii internaţionale şi 10. Filosofie antică şi medievală
ŞI STUDII EUROPENE studii europene 11. Filosofie, cultură, comunicare
Administraţie publică FILOSOFIE 12. Filosofie contemporană
ŞTIINŢE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
Administraţie europeană 13. Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor
SOCIALE ŞI
Comunicare şi relaţii 14. Filosofie aplicată şi management cultural
POLITICE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
publice 15. Filosofie politică contemporană
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogie 16. Filosofie si artă în spaţiul public
PSIHOLOGIE Psihologie 17. Filosofie şi ştiinţe socio-umane
ASISTENŢĂ
Asistenţă socială
18. Istoria şi circulaţia ideilor filosofice CULTURĂ
SOCIALĂ 19. Istoria şi filosofia ştiinţei CIVICĂ
Învăţământ 20. Istoria artei şi filosofia culturii
Comunicare şi relaţii
gimnazial / Cultură ŞTIINŢE
21. Investigaţii filosofice aplicate (programa aprobată prin
Anul de civică MILITARE ŞI
ŞTIINŢE MILITARE ŞI publice - informaţii x ordinul ministrului
INFORMAŢII 22. Studii globale. Cultură şi comunicare educaţiei, cercetării,
completare INFORMAŢII Psihologie - informaţii 23. Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale tineretului şi sportului
ŞTIINŢE ISTORIE Istorie 1. Analiză şi diagnoză socială nr. 5620 / 2010)
UMANISTE FILOSOFIE Filosofie 2. Antropologie socială şi management cultural
ŞTIINŢE Drept 3. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională
DREPT 4. Antropologie aplicată
JURIDICE Drept comunitar
SOCIOLOGIE Sociologie 5. Asistenţă şi dezvoltare comunitară
ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice 6. Administrarea afacerilor
RELAŢII INTERNAŢIONALE Relaţii internaţionale şi 7. Analiza informaţiilor
ŞI STUDII EUROPENE studii europene 8. Antropologie
Administraţie publică 9. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională
ŞTIINŢE SOCIOLOGIE
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 10.Cercetare în sociologie
SOCIALE ŞI Administraţie europeană
11.Research in sociology
POLITICE Comunicare şi relaţii
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 12.Cercetare sociologică avansată
publice
13.Comunicare, mass media şi societate
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogie 14.Comunicare, societate şi mass media
PSIHOLOGIE Psihologie 15.Comunicare interculturală
ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială 16.Devianţă socială şi criminalitate
ŞTIINŢE MILITARE ŞI Comunicare şi relaţii 17.Demografie - Populaţie şi Dezvoltare
INFORMAŢII publice - informaţii 18.Dezvoltare comunitară şi integrare europeană
198

ŞTIINŢE
MILITARE ŞI Psihologie - informaţii
19.Dezvoltare socială şi instituţională
INFORMAŢII
20.Gestiunea campaniilor de imagine
21.Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane
22.Gestiunea resurselor umane
23.Leadership şi management organizaţional
24.Managementul strategic al dezvoltării sociale
25.Managementul resurselor umane
26.Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor
27.Management intercultural
28.Negociere şi mediere în organizaţii
29.Politici publice şi management în administraţia publică
30.Politici sociale şi protecţie socială
31.Selecţia şi gestiunea resurselor umane
32.Securitate comunitară şi controlul violenţei
ISTORIE Istorie 1. Administraţie publică
ŞTIINŢE FILOSOFIE Filosofie 2. Asistenţa juridică a întreprinderii
UMANISTE STUDII Etnologie 3. Conducere şi organizare judiciară

ŞTIINŢE
CULTURALE Studii europene
Drept
4. Combaterea traficului ilicit de droguri
DREPT 5. Combaterea criminalităţii organizate
JURIDICE Drept comunitar 6. Comunicare socială proactivă a poliţiei
SOCIOLOGIE Sociologie 7. Criminalistică
ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice 8. Carieră judiciară
RELAŢII 9. Devianţă şi delincvenţă
CULTURĂ
INTERNAŢIONALE Relaţii internaţionale 10. Drept administrativ
ŞI STUDII şi studii europene 11. Drept civil aprofundat CIVICĂ
Învăţământ
gimnazial / Cultură EUROPENE 12. Drept comunitar (programa aprobată
Anul de Administraţie publică DREPT 13. Drept comunitar şi politici de integrare europeană x prin ordinul
civică ŞTIINŢE 14. Drept european ministrului educaţiei,
completare ŞTIINŢE
SOCIALE ŞI ADMINISTRATIVE Administraţie 15. Drept financiar bancar şi al asigurărilor cercetării, tineretului
europeană 16. Drept privat şi sportului nr. 5620 /
POLITICE
ŞTIINŢE ALE Comunicare şi relaţii 17. Drept şi administraţie publică europeană 2010)
COMUNICĂRII publice 18. Drept şi politici publice europene
ŞTIINŢE ALE 19. Drept internaţional comunitar
Pedagogie 20. Drept internaţional şi comunitar
EDUCAŢIEI
21. Drept internaţional public
PSIHOLOGIE Psihologie 22. Drept internaţional şi drept comunitar
ASISTENŢĂ 23. Drept internaţional şi european
Asistenţă socială 24. Drept judiciar privat
SOCIALĂ
ŞTIINŢE MILITARE Comunicare şi relaţii 25. Drept maritim
ŞI INFORMAŢII publice - informaţii 26. Drept privat aprofundat
199

ŞTIINŢE
MILITARE ŞI Psihologie - informaţii
27. Drept privat comunitar
INFORMAŢII 28. Drept privat comparat
29. Droit prive compare
30. Drept public
31. Drept penal şi ştiinţe penale
32. Drept social român si european
33. Dreptul afacerilor
34. Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor
35. Dreptul informaţiilor şi al securităţii private
36. Drept intern şi internaţional al mediului
37. Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale
38. Drepturile omului
39. Economia şi dreptul afacerilor
40. Integrare europeană
41. Instituţii şi proceduri de drept public
42. Instituţii juridice comunitare şi internaţionale
43. Instituţii de drept administrativ
44. Instituţii de drept privat român
45. Instituţii de drept civil şi procesual civil
46. Instituţii de drept penal şi procesual penal
47. Investigarea criminalistică a infracţiunilor
48. Investigarea fraudelor
49. Legislaţie comunitară şi carieră judiciară

Învăţământ Cultură ISTORIE Istorie ŞTIINŢE 1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice x CULTURĂ
gimnazial / civică ŞTIINŢE FILOSOFIE Filosofie ADMINISTRATIVE 2. Administraţie publică
Anul de 3. Administraţie publică europeană
CIVICĂ
UMANISTE STUDII Etnologie
completare CULTURALE 4. Administraţie publică europeană -BRIE (programa aprobată prin
Studii europene ordinul ministrului
Drept 5. Administraţie publică şi integrare europeană
ŞTIINŢE educaţiei, cercetării,
DREPT Drept 6. Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară tineretului şi sportului
JURIDICE 7. Administraţie publică în contextul integrării europene
comunitar nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE SOCIOLOGIE Sociologie 8. Administraţie şi finanţe publice europene
SOCIALE ŞI 9. Administraţie şi management public
ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice
POLITICE 10.Administrarea resurselor instituţiilor culturale
RELAŢII
Relaţii 11.Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ
INTERNAŢIONALE
internaţionale şi 12.Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială
ŞI STUDII
studii europene 13.Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană
EUROPENE
14.Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane
Administraţie 15.Dezvoltare regională
ŞTIINŢE publică
16.Guvernare şi administraţie publică europeană
ADMINISTRATIVE Administraţie 17.Guvernare modernă şi dezvoltare locală
europeană 18.Management şi administraţie europeană
ŞTIINŢE ALE Comunicare şi 19.Management şi audit în administraţie şi afaceri
COMUNICĂRII relaţii publice 20.Managementul administraţiei publice şi cariere publice
ŞTIINŢE ALE 21.Managementul crizelor şi conflictelor
Pedagogie
EDUCAŢIEI 22.Managementul instituţiilor publice
PSIHOLOGIE Psihologie 23.Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice
200
ASISTENŢĂ Asistenţă
SOCIALĂ socială
Comunicare şi
relaţii publice -
ŞTIINŢE informaţii
ŞTIINŢE MILITARE 24.Managementul sectorului public
MILITARE ŞI
ŞI INFORMAŢII 25.Managementul poliţiei locale
INFORMAŢII Psihologie -
26.Politici de sănătate şi management sanitar
informaţii
27. Politici administrative europene
ŞTIINŢE ISTORIE Istorie 28.Puterea executivă şi administraţia publică
UMANISTE FILOSOFIE Filosofie
Drept
ŞTIINŢE
DREPT Drept 1. Asigurarea calităţii învăţământului
JURIDICE
comunitar 2. Comunicare didactică
SOCIOLOGIE Sociologie 3. Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei
ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice 4. Consiliere şcolară
5. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică
RELAŢII 6. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională
Relaţii
INTERNAŢIONALE 7. Didactici speciale - Religie
internaţionale şi
ŞI STUDII 8. Didactici speciale - Matematică
studii europene
EUROPENE 9. Didactici speciale - Istorie
Administraţie 10. Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare
ŞTIINŢE publică 11. Educaţie timpurie
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE Administraţie 12. Formarea formatorilor
ŞTIINŢE ALE
SOCIALE ŞI europeană 13. Management curricular
EDUCAŢIEI
POLITICE 14. Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale
ŞTIINŢE ALE Comunicare şi
15. Management educaţional şi integrare europeană
COMUNICĂRII relaţii publice
16. Management educaţional
ŞTIINŢE ALE 17. Managementul şi dezvoltarea carierei
Pedagogie
EDUCAŢIEI 18. Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale
19. Managementul educaţiei adulţilor
PSIHOLOGIE Psihologie 20. Managementul instituţiilor educaţionale
21. Master european în educaţia adulţilor
ASISTENŢĂ Asistenţă 22. Medierea conflictelor în educaţie
SOCIALĂ socială 23. Resurse umane în educaţie. Formare şi management
Comunicare şi 24. Relaţii şi strategii interculturale
ŞTIINŢE relaţii publice - 25. Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar
ŞTIINŢE MILITARE
MILITARE ŞI informaţii
ŞI INFORMAŢII
INFORMAŢII Psihologie -
informaţii

Învăţământ Cultură ISTORIE Istorie PSIHOLOGIE 1. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie x CULTURĂ
gimnazial / civică 2. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală
Anul de 3. Consultanţă şi intervenţie psihologică
CIVICĂ
FILOSOFIE Filosofie (programa aprobată prin
completare ŞTIINŢE 4. Consiliere genetică
UMANISTE ordinul
Etnologie 5. Consiliere familială şi de cuplu
STUDII ministr
6. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii ului
CULTURALE 7. Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei
Studii europene educaţi
8. Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului ei,
Drept 9. Managementul resurselor umane cercetăr
ŞTIINŢE ii,
DREPT 10.Psihologia medierii conflictelor
JURIDICE tineretu
Drept comunitar 11.Psihologia muncii şi transporturilor
lui şi
12.Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor sportul
ŞTIINŢE SOCIOLOGIE Sociologie 13.Psihologia personalităţii ui nr.
SOCIALE ŞI
14.Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională 5620 /
POLITICE ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice 15.Psihologia resurselor umane 2010)
RELAŢII 16.Psihologia sănătăţii
INTERNAŢIONALE Relaţii internaţionale 17.Psihologie clinică
ŞI STUDII şi studii europene 18.Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică
EUROPENE 19.Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
ŞTIINŢE 20.Psihologie clinică şi psihoterapie
Administraţie publică 21.Psihologie clinică şi consiliere psihologică
ADMINISTRATIVE
Administraţie 22.Psihologia educaţiei
europeană 23.Psihologie educaţională şi consiliere
201
ŞTIINŢE ALE Comunicare şi relaţii
COMUNICĂRII publice
ŞTIINŢE ALE
Pedagogie
EDUCAŢIEI
PSIHOLOGIE Psihologie
ASISTENŢĂ
Asistenţă socială
SOCIALĂ
Comunicare şi relaţii
publice - informaţii 24.Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
25.Psihologie militară
26.Psihologie sportivă
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE MILITARE 27.Psihologie şcolară şi consiliere educaţională
MILITARE ŞI
ŞI INFORMAŢII 28.Psihologie organizaţională şi resurse umane
INFORMAŢII Psihologie - informaţii
29.Psihologie organizaţională şi a conducerii
30.Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii
31.Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi
dezvoltare personală

Învăţământ Cultură ISTORIE Istorie ŞTIINŢE Psihologie - informaţii x CULTURĂ


gimnazial / civică ŞTIINŢE FILOSOFIE Filosofie MILITARE ŞI
Anul de INFORMAŢII
CIVICĂ
UMANISTE STUDII Etnologie
completare CULTURALE
(programa aprobată prin
Studii europene ordinul
ŞTIINŢE Drept ministr
DREPT
JURIDICE Drept comunitar ului
ŞTIINŢE SOCIOLOGIE Sociologie educaţi
SOCIALE ŞI ei,
ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice
cercetăr
POLITICE RELAŢII ii,
INTERNAŢIONALE Relaţii internaţionale şi studii tineretu
ŞI STUDII europene lui şi
EUROPENE sportul
ui nr.
ŞTIINŢE Administraţie publică
5620 /
ADMINISTRATIVE Administraţie europeană
2010)
ŞTIINŢE ALE
Comunicare şi relaţii publice
COMUNICĂRII
ŞTIINŢE ALE
Pedagogie
EDUCAŢIEI
PSIHOLOGIE Psihologie
ASISTENŢĂ Asistenţă socială
SOCIALĂ
202
ŞTIINŢE Comunicare şi relaţii
ŞTIINŢE MILITARE
MILITARE ŞI publice- informaţii
ŞI INFORMAŢII
INFORMAŢII Psihologie - informaţii
ŞTIINŢE ISTORIE Istorie 7. Asistenţa socială a vârstnicilor
UMANISTE FILOSOFIE Filosofie 8. Asistenţă socială pentru sănătate mentală
ŞTIINŢE Drept 9. Asistenţă socială şi consiliere în şcoală
DREPT 10.Asistenţă socială şi economie socială
JURIDICE Drept comunitar
11.Asistenţă socială bazată pe dovezi
SOCIOLOGIE Sociologie
12.Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere
ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice 13.Asistenţă socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale
14.Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi
RELAŢII
INTERNAŢIONALE Relaţii internaţionale şi studii 15.Cercetare în sociologie
16.Research in sociology
ŞI STUDII europene
EUROPENE 17.Consiliere în asistenţa socială
18.Evaluarea programelor şi analiză de impact CULTURĂ
Administraţie publică 19.Evaluare şi supervizare în asistenţă socială CIVICĂ
ŞTIINŢE ŞTIINŢE
20.Familia – Resurse şi asistenţă socială
SOCIALE ŞI ADMINISTRATIVE
Administraţie europeană (programa aprobată prin
POLITICE 21.Familia şi managementul resurselor familiale ordinul
ŞTIINŢE ALE 22.Gerontologie socială ministr
Comunicare şi relaţii publice 23.Grupuri de risc şi servicii sociale de suport ului
COMUNICĂRII
ŞTIINŢE ALE ASISTENŢĂ 24.Masterat european în drepturile copiilor educaţi
EDUCAŢIEI
Pedagogie
SOCIALĂ 25.Masterat european de protecţie a drepturilor copiilor x ei,
26.Management în asistenţă socială cercetăr
PSIHOLOGIE Psihologie ii,
27.Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţa socială tineretu
ASISTENŢĂ 28.Managementul servicilor de asistenţă socială lui şi
Asistenţă socială 29.Managementul serviciilor sociale şi de sănătate sportul
SOCIALĂ
30.Politici publice în asistenţa socială ui nr.
Comunicare şi relaţii 5620 /
31.Politici sociale europene
publice- informaţii
2010)
32. Politici sociale în cotext european
33.Politici şi servicii sociale
34.Practica asistenţei sociale centrată pe valori
ŞTIINŢE 35.Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri
ŞTIINŢE MILITARE
MILITARE ŞI 36.Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate
ŞI INFORMAŢII
INFORMAŢII Psihologie - informaţii 37.Probaţiune
38.Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a vctimelor infracţiunilor
39.Programe si proiecte comunitare în asistenţă socială
40.Psihologie socială aplicată
41.Supervizare şi planificare socială
42.Supervizare în serviciile sociale şi de sănătate mintală
Notă. (1) Încadrarea pe catedre de cultură civică în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii
universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina cultură civică în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din
cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate
(ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Nivelul de Programa -
Post/Catedră Specializarea din cadrul domeniului studii Studii probă de
Domeniul Domeniul pentru studiile Domeniul de
Nivel (Disciplina principală
fundamental universitare de licenţă
pentru studiile
licenţă
universitare concurs
de încadrare) universitare de licenţă de masterat
Programul de studii de master acreditat
Învăţământ Cultură civică – FILOSOFIE 1. Consiliere şi administrare în resurse umane x CULTURĂ
liceal Studii sociale FILOSOFIE Filosofie 2. Drepturile omului CIVICĂ
3. Estetici aplicate în arta teatrală (programa aprobată prin
ŞTIINŢE 4. Etica politicilor publice ordinul ministrului
Etnologie educaţiei, cercetării,
UMANISTE 5. Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii tineretului şi sportului
STUDII CULTURALE 6. Etică organizaţională şi audit etic nr. 5620 / 2010)
Studii europene 7. Etică profesională
8. Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii
ŞTIINŢE DREPT Drept 9. Filosofie analitică
JURIDICE 10. Filosofie antică şi medievală
203

Drept comunitar

SOCIOLOGIE Sociologie

ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice

RELAŢII
INTERNAŢIONALE ŞI Relaţii internaţionale şi studii europene
STUDII EUROPENE

Administraţie publică
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
SOCIALE ŞI Administraţie europeană
POLITICE
ŞTIINŢE ALE 11. Filosofie, cultură, comunicare
Comunicare şi relaţii publice 12. Filosofie contemporană
COMUNICĂRII
13. Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării
ŞTIINŢE ALE
Pedagogie
conflictelor
EDUCAŢIEI 14. Filosofie aplicată şi management cultural
15. Filosofie politică contemporană
PSIHOLOGIE Psihologie 16. Filosofie si artă în spaţiul public
17. Filosofie şi ştiinţe socio-umane
ASISTENŢĂ 18. Istoria şi circulaţia ideilor filosofice
Asistenţă socială 19. Istoria şi filosofia ştiinţei
SOCIALĂ
20. Istoria artei şi filosofia culturii
Comunicare şi relaţii publice - 21. Investigaţii filosofice aplicate
ŞTIINŢE informaţii 22. Studii globale. Cultură şi comunicare
ŞTIINŢE MILITARE ŞI
MILITARE ŞI 23. Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale
INFORMAŢII
INFORMAŢII
Psihologie - informaţii

Învăţământ Cultură civică – SOCIOLOGIE 1. Analiză şi diagnoză socială x CULTURĂ


liceal Studii sociale FILOSOFIE Filosofie 2. Antropologie socială şi management cultural CIVICĂ
3. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională (programa aprobată prin
4. Antropologie aplicată ordinul ministrului
ŞTIINŢE 5. Asistenţă şi dezvoltare comunitară educaţiei, cercetării,
Etnologie
UMANISTE 6. Administrarea afacerilor tineretului şi sportului
STUDII CULTURALE 7. Analiza informaţiilor nr. 5620 / 2010)
8. Antropologie
Studii europene 9. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională
10. Cercetare în sociologie
11. Research in sociology
Drept 12. Cercetare sociologică avansată
ŞTIINŢE 13. Comunicare, mass media şi societate
DREPT
JURIDICE 14. Comunicare, societate şi mass media
Drept comunitar 15. Comunicare interculturală
16. Devianţă socială şi criminalitate
ŞTIINŢE SOCIOLOGIE Sociologie 17. Demografie - Populaţie şi Dezvoltare
SOCIALE ŞI 18. Dezvoltare comunitară şi integrare europeană
POLITICE 19. Dezvoltare socială şi instituţională
204

ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice

RELAŢII
INTERNAŢIONALE ŞI Relaţii internaţionale şi studii europene
STUDII EUROPENE

Administraţie publică
ŞTIINŢE
ADMINISTRATIVE
Administraţie europeană

ŞTIINŢE ALE
Comunicare şi relaţii publice
COMUNICĂRII
20. Gestiunea campaniilor de imagine
ŞTIINŢE ALE 21. Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane
Pedagogie
EDUCAŢIEI 22. Gestiunea resurselor umane
23. Leadership şi management organizaţional
PSIHOLOGIE Psihologie 24. Managementul strategic al dezvoltării sociale
25. Managementul resurselor umane
26. Managementul resurselor umane în administrarea
organizaţiilor
ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială 27. Management intercultural
28. Negociere şi mediere în organizaţii
Comunicare şi relaţii publice - 29. Politici publice şi management în administraţia publică
informaţii 30. Politici sociale şi protecţie socială
ŞTIINŢE
ŞTIINŢE MILITARE ŞI 31. Selecţia şi gestiunea resurselor umane
MILITARE ŞI
INFORMAŢII 32. Securitate comunitară şi controlul violenţei
INFORMAŢII
Psihologie - informaţii 33. Societate, comunicare şi mass-media
34. Sociologia consumului şi marketing
35. Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi

Învăţământ Cultură civică – DREPT 1. Administraţie publică x CULTURĂ


liceal Studii sociale FILOSOFIE Filosofie 2. Asistenţa juridică a întreprinderii CIVICĂ
3. Conducere şi organizare judiciară
4. Combaterea traficului ilicit de droguri (programa aprobată
prin ordinul
ŞTIINŢE Etnologie 5. Combaterea criminalităţii organizate
ministrului educaţiei,
UMANISTE 6. Comunicare socială proactivă a poliţiei
STUDII cercetării, tineretului
7. Criminalistică şi sportului nr. 5620 /
CULTURALE 8. Carieră judiciară
2010)
Studii europene 9. Devianţă şi delincvenţă
10. Drept administrativ
11. Drept civil aprofundat
12. Drept comunitar
Drept
13. Drept comunitar şi politici de integrare europeană
ŞTIINŢE 14. Drept european
DREPT
JURIDICE 15. Drept financiar bancar şi al asigurărilor
Drept comunitar
16. Drept privat
17. Drept şi administraţie publică europeană
ŞTIINŢE SOCIOLOGIE Sociologie
18. Drept şi politici publice europene
SOCIALE ŞI
19. Drept internaţional comunitar
POLITICE
205

ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice

RELAŢII
INTERNAŢIONALE Relaţii internaţionale
ŞI STUDII şi studii europene
EUROPENE

Administraţie publică
ŞTIINŢE
ADMINISTRATIVE
Administraţie
europeană

ŞTIINŢE ALE Comunicare şi relaţii


COMUNICĂRII publice

ŞTIINŢE ALE
Pedagogie
EDUCAŢIEI 20. Drept internaţional şi comunitar
21. Drept internaţional public
22. Drept internaţional şi drept comunitar
23. Drept internaţional şi european
PSIHOLOGIE Psihologie
24. Drept judiciar privat
25. Drept maritim
26. Drept privat aprofundat
ASISTENŢĂ 27. Drept privat comunitar
Asistenţă socială 28. Drept privat comparat
SOCIALĂ
29. Droit prive compare
30. Drept public
31. Drept penal şi ştiinţe penale
Comunicare şi relaţii 32. Drept social român si european
publice - informaţii 33. Dreptul afacerilor
34. Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor
35. Dreptul informaţiilor şi al securităţii private
ŞTIINŢE 36. Drept intern şi internaţional al mediului
ŞTIINŢE MILITARE
MILITARE ŞI 37. Dreptul muncii. Relaţii de muncă şi industriale
ŞI INFORMAŢII
INFORMAŢII 38. Drepturile omului
Psihologie - informaţii 39. Economia şi dreptul afacerilor
40. Integrare europeană
41. Instituţii şi proceduri de drept public
42. Instituţii juridice comunitare şi internaţionale
43. Instituţii de drept administrativ
44. Instituţii de drept privat român

Învăţământ Cultură civică – FILOSOFIE Filosofie ŞTIINŢE 1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice x CULTURĂ
ŞTIINŢE
liceal Studii sociale Etnologie ADMINISTRATIVE 2. Administraţie publică CIVICĂ
UMANISTE STUDII CULTURALE
Studii europene 3. Administraţie publică europeană (programa aprobată prin
ŞTIINŢE Drept 4. Administraţie publică europeană -BRIE ordinul ministrului
DREPT 5. Administraţie publică şi integrare europeană
JURIDICE Drept comunitar educaţiei, cercetării,
ŞTIINŢE SOCIOLOGIE Sociologie 6. Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară tineretului şi sportului
SOCIALE ŞI ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice 7. Administraţie publică în contextul integrării europene nr. 5620 / 2010)
POLITICE 8. Administraţie şi finanţe publice europene
RELAŢII
Relaţii internaţionale 9. Administraţie şi management public
INTERNAŢIONALE ŞI
şi studii europene 10.Administrarea resurselor instituţiilor culturale
STUDII EUROPENE
11.Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ
Administraţie publică
ŞTIINŢE 12.Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială
Administraţie
ADMINISTRATIVE 13.Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană
europeană
14.Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane
ŞTIINŢE ALE Comunicare şi relaţii 15.Dezvoltare regională
COMUNICĂRII publice 16.Guvernare şi administraţie publică europeană
ŞTIINŢE ALE 17.Guvernare modernă şi dezvoltare locală
Pedagogie
EDUCAŢIEI 18.Management şi administraţie europeană
PSIHOLOGIE Psihologie
206
ASISTENŢĂ
Asistenţă socială
SOCIALĂ
Comunicare şi relaţii
publice - informaţii

ŞTIINŢE
ŞTIINŢE MILITARE ŞI 19.Management şi audit în administraţie şi afaceri
MILITARE ŞI
INFORMAŢII 20.Managementul administraţiei publice şi cariere publice
INFORMAŢII Psihologie - informaţii
21.Managementul crizelor şi conflictelor
22.Managementul instituţiilor publice
23.Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice
24.Managementul sectorului public
25.Managementul poliţiei locale
FILOSOFIE Filosofie
ŞTIINŢE
Etnologie
UMANISTE STUDII CULTURALE
Studii europene 1. Asigurarea calităţii învăţământului
ŞTIINŢE Drept 2. Comunicare didactică
DREPT 3. Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei
JURIDICE Drept comunitar
SOCIOLOGIE Sociologie 4. Consiliere şcolară
ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice 5. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică
6. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională
RELAŢII 7. Didactici speciale - Religie
Relaţii internaţionale
INTERNAŢIONALE ŞI 8. Didactici speciale - Matematică
şi studii europene
STUDII EUROPENE 9. Didactici speciale - Istorie
10.Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare
Administraţie publică 11.Educaţie timpurie
ŞTIINŢE
ADMINISTRATIVE Administraţie 12.Formarea formatorilor
ŞTIINŢE ŞTIINŢE ALE
europeană 13.Management curricular
SOCIALE ŞI EDUCAŢIEI
14.Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale
POLITICE ŞTIINŢE ALE Comunicare şi relaţii
15.Management educaţional şi integrare europeană
COMUNICĂRII publice
16.Management educaţional
ŞTIINŢE ALE 17.Managementul şi dezvoltarea carierei
Pedagogie
EDUCAŢIEI 18.Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale
19.Managementul educaţiei adulţilor
PSIHOLOGIE Psihologie 20.Managementul instituţiilor educaţionale
21.Master european în educaţia adulţilor
ASISTENŢĂ 22.Medierea conflictelor în educaţie
Asistenţă socială
SOCIALĂ 23.Resurse umane în educaţie. Formare şi management
Comunicare şi relaţii 24.Relaţii şi strategii interculturale
ŞTIINŢE 25.Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar
ŞTIINŢE MILITARE ŞI publice - informaţii
MILITARE ŞI
INFORMAŢII
INFORMAŢII Psihologie - informaţii

Învăţământ Cultură civică – PSIHOLOGIE 1. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie x CULTURĂ
liceal Studii sociale 2. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală CIVICĂ
FILOSOFIE Filosofie
3. Consultanţă şi intervenţie psihologică (programa aprobată prin
4. Consiliere genetică ordinul ministrului
5. Consiliere familială şi de cuplu educaţiei, cercetării,
ŞTIINŢE 6. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii tineretului şi sportului
Etnologie
UMANISTE 7. Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei nr. 5620 / 2010)
STUDII 8. Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
CULTURALE 9. Managementul resurselor umane
10. Psihologia medierii conflictelor
Studii europene
11. Psihologia muncii şi transporturilor
12. Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor
ŞTIINŢE DREPT 13. Psihologia personalităţii
JURIDICE 14. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională
Drept
15. Psihologia resurselor umane
16. Psihologia sănătăţii
Drept comunitar 17. Psihologie clinică
18. Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică
19. Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
207

SOCIOLOGIE Sociologie

ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice

RELAŢII
Relaţii
INTERNAŢIONALE
internaţionale şi
ŞI STUDII
studii europene
EUROPENE

Administraţie
publică
ŞTIINŢE
ADMINISTRATIVE
ŞTIINŢE
Administraţie
SOCIALE ŞI
europeană
POLITICE

ŞTIINŢE ALE Comunicare şi


COMUNICĂRII relaţii publice 20. Psihologie clinică şi psihoterapie
21. Psihologie clinică şi consiliere psihologică
22. Psihologia educaţiei
ŞTIINŢE ALE 23. Psihologie educaţională şi consiliere
Pedagogie
EDUCAŢIEI 24. Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
25. Psihologie militară
26. Psihologie sportivă
27. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională
PSIHOLOGIE Psihologie
28. Psihologie organizaţională şi resurse umane
29. Psihologie organizaţională şi a conducerii
30. Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii
ASISTENŢĂ 31. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi
Asistenţă socială
SOCIALĂ dezvoltare personală
32. Psihodiagnoza complexă a personalităţii
33. Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică
Comunicare şi
34. Psihoterapii cognitiv comportamentale
relaţii publice -
35. Relaţii umane şi comunicare
ŞTIINŢE informaţii
ŞTIINŢE MILITARE 36. Tehnici de comunicare şi influenţă socială
MILITARE ŞI
ŞI INFORMAŢII 37. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea
INFORMAŢII
Psihologie - potenţialului uman
informaţii 38. Terapii de cuplu şi de familie

Învăţământ Cultură civică – FILOSOFIE Filosofie ŞTIINŢE Psihologie - informaţii x CULTURĂ


ŞTIINŢE
liceal Studii sociale Etnologie MILITARE ŞI CIVICĂ
UMANISTE STUDII CULTURALE
Studii europene INFORMAŢII (programa aprobată prin
ŞTIINŢE Drept ordinul ministrului
DREPT
JURIDICE Drept comunitar educaţiei, cercetării,
ŞTIINŢE SOCIOLOGIE Sociologie tineretului şi sportului
SOCIALE ŞI ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice nr. 5620 / 2010)
POLITICE RELAŢII
Relaţii internaţionale şi
INTERNAŢIONALE ŞI
studii europene
STUDII EUROPENE
ŞTIINŢE Administraţie publică
ADMINISTRATIVE Administraţie europeană
ŞTIINŢE ALE Comunicare şi relaţii
COMUNICĂRII publice
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogie
PSIHOLOGIE Psihologie
ASISTENŢĂ Asistenţă socială
SOCIALĂ
208
ŞTIINŢE Comunicare şi relaţii
ŞTIINŢE MILITARE ŞI
MILITARE ŞI publice- informaţii
INFORMAŢII
INFORMAŢII Psihologie - informaţii
ŞTIINŢE 1. Asistenţa socială a vârstnicilor
FILOSOFIE Filosofie
UMANISTE 2. Asistenţă socială pentru sănătate mentală
ŞTIINŢE Drept 3. Asistenţă socială şi consiliere în şcoală
DREPT 4. Asistenţă socială şi economie socială
JURIDICE Drept comunitar
SOCIOLOGIE Sociologie 5. Asistenţă socială bazată pe dovezi
ŞTIINŢE POLITICE Ştiinţe politice 6. Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere
RELAŢII 7. Asistenţă socială privind reintegrarea socială în domeniul
Relaţii internaţionale şi justiţiei penale
INTERNAŢIONALE ŞI
studii europene 8. Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu
STUDII EUROPENE
dizabilităţi
ŞTIINŢE Administraţie publică 9. Cercetare în sociologie
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
SOCIALE ŞI Administraţie europeană 10. Research in sociology
POLITICE ŞTIINŢE ALE Comunicare şi relaţii 11. Consiliere în asistenţa socială
COMUNICĂRII publice 12. Evaluarea programelor şi analiză de impact
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogie 13. Evaluare şi supervizare în asistenţă socială
14. Familia – Resurse şi asistenţă socială
PSIHOLOGIE Psihologie 15. Familia şi managementul resurselor familiale
ASISTENŢĂ 16. Gerontologie socială CULTURĂ
Asistenţă socială 17. Grupuri de risc şi servicii sociale de suport CIVICĂ
SOCIALĂ
Comunicare şi relaţii ASISTENŢĂ 18. Masterat european în drepturile copiilor x
(programa aprobată prin
ordinul ministrului
publice- informaţii SOCIALĂ 19. Masterat european de protecţie a drepturilor copiilor educaţiei, cercetării,
20. Management în asistenţă socială tineretului şi sportului
21. Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţa nr. 5620 / 2010)
socială
22. Managementul servicilor de asistenţă socială
23. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
24. Politici publice în asistenţa socială
25. Politici sociale europene
ŞTIINŢE 26. Politici sociale în cotext european
ŞTIINŢE MILITARE ŞI
MILITARE ŞI 27. Politici şi servicii sociale
INFORMAŢII
INFORMAŢII Psihologie - informaţii 28. Practica asistenţei sociale centrată pe valori
29. Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri
30. Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate
31. Probaţiune
32. Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a vctimelor
infracţiunilor
33. Programe si proiecte comunitare în asistenţă socială
34. Psihologie socială aplicată
35. Supervizare şi planificare socială
36. Supervizare în serviciile sociale şi de sănătate mintală
Notă. (1) Încadrarea pe catedre de cultură civică - studii sociale în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina
cultură civică – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

(2) La programele de studii de master (ciclul II de studii universitarede masterat) acreditate nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitarede masterat) organizate prin decizii ale
senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitarede masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE


Disciplinele: Filosofie; Logică, argumentare şi comunicare; Studii sociale

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Învăţământ universitar
de de probă de concurs
(Disciplina principală PROFILUL / Nr.
Nivel lungă scurtă
de încadrare) DOMENIUL crt. Specializarea
durată durată
209
1.
Filosofie x
2.
Filosofie - Istorie x
3.
Filosofie - Psihologie x
4.
Filosofie - Sociologie x
5.
Filosofie şi jurnalistică x
6.
Filosofie - Jurnalistică x
FILOSOFIE 7.
Filosofie şi antropologie x
8.
Filosofie - Limba şi literatura română x
9.
1. Filosofie; Logică, Filosofie – Filologie clasică x
argumentare şi comunicare
10
2. Filosofie; Logică, . Filosofie - Jurnalism x
argumentare şi comunicare -
Studii sociale 11
. Filosofie – Comunicare socială şi relaţii publice x
FILOSOFIE
12 ŞI
FILOSOFIE ŞI LOGICĂ ŞI
Învăţământ JURNALISM
. Filosofie - Jurnalism x
ARGUMENTARE
liceal
(programa aprobată prin ordinul
13 ministrului educaţiei, cercetării,
ISTORIE . Istorie - Filosofie x tineretului şi sportului nr. 5620 /
2010)

14
TEOLOGIE . Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x

15
ŞTIINŢE POLITICE . Ştiinţe politice - Filosofie x

16
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE . Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x

1. Filosofie; Logică, 17
argumentare şi comunicare FILOSOFIE . Filosofie - Psihologie x
2. Filosofie; Logică,
argumentare şi comunicare -
18
Studii sociale FILOSOFIE . Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x

3. Filosofie; Logică,
argumentare şi comunicare -
Psihologie 19
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE . Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
4. Filosofie; Logică,
argumentare şi comunicare –
Psihologie – Studii sociale
210

1. Filosofie; Logică, 20
argumentare şi comunicare FILOSOFIE . Filosofie - Sociologie x
2. Filosofie; Logică,
argumentare şi comunicare -
21 FILOSOFIE
Studii sociale FILOSOFIE . Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x ŞI
LOGICĂ ŞI
Învăţământ 3. Filosofie; Logică, ARGUMENTARE
liceal
argumentare şi comunicare - (programa aprobată prin ordinul
Sociologie 22
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 /
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE . Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x 2010)
4. Filosofie; Logică,
argumentare şi comunicare –
Sociologie – Studii sociale

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau
dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare.
211

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Specializarea din Nivelul de Programa -
Domeniul
Post/Catedră cadrul domeniului studii Studii
Nivel (Disciplina principală
Domeniul pentru studiile
pentru studiile
Domeniul de
universitare probă de concurs
fundamental universitare de licenţă
de încadrare) universitare de de masterat
licenţă
licenţă Programul de studii de master acreditat
1. Consiliere şi administrare în resurse umane
2. Drepturile omului
3. Estetici aplicate în arta teatrală
4. Etica politicilor publice
5. Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii
6. Etică organizaţională şi audit etic
7. Etică profesională
8. Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii
1. Filosofie;
9. Filosofie analitică
Logică,
10. Filosofie antică şi medievală FILOSOFIE
argumentare şi
ŞI
comunicare 11. Filosofie, cultură, comunicare LOGICĂ ŞI
Învăţământ ŞTIINŢE
FILOSOFIE Filosofie FILOSOFIE 12. Filosofie contemporană x ARGUMENTARE
liceal 2. Filosofie; UMANISTE
(programa aprobată prin ordinul
Logică, 13. Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor ministrului educaţiei, cercetării,
argumentare şi tineretului şi sportului nr. 5620 /
14. Filosofie aplicată şi management cultural
2010)
comunicare -
15. Filosofie politică contemporană
Studii sociale
16. Filosofie si artă în spaţiul public
17. Filosofie şi ştiinţe socio-umane
18. Istoria şi circulaţia ideilor filosofice
19. Istoria şi filosofia ştiinţei
20. Istoria artei şi filosofia culturii
21. Investigaţii filosofice aplicate
22. Studii globale. Cultură şi comunicare
23. Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale
Notă. (1) Încadrarea pe catedre de filosofie; logică, argumentare şi comunicare – studii sociale în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu
diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă
dreptul de a preda disciplina filosofie; logică, argumentare şi comunicare – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii
ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr.
84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplina “logică, argumentare şi comunicare” poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu
filosofie.

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE


212
Disciplinele: Sociologie; Studii sociale

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau
Învăţământ preuniversitar dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul Programa -
preuniversitar probă de
Post/Catedră Învăţământ universitar concurs
de lungă de scurtă
(Disciplina principală Nr.
Nivel PROFILUL / DOMENIUL durată durată
de încadrare) crt. Specializarea
1. Sociologie x
2. Sociologie - Psihologie x
3. Sociologie - Politologie x
4. Sociologie - Etnologie x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 5. Psihosociologie x
6. Psihosociologie (+ militar) x
7. Psihosociologie – Informaţii (militar) x
8. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
1. Sociologie 9. Asistenţă socială x
1
2. Sociologie - Studii Sociologie x
0.
sociale SOCIOLOGIE
1
Antropologie x
1.
1
SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE Sociologie - Psihologie x
2.
1
Filosofie - Sociologie x
3.
FILOSOFIE
1
Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
4. SOCIOLOGIE
1
Învăţământ ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Psihosociologie - informaţii x (programa aprobată prin
5. ordinul ministrului educaţiei,
liceal
1 cercetării, tineretului şi
ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială x sportului nr. 5620 / 2010)
6.
1. Sociologie 1
Filosofie - Sociologie x
7.
2. Sociologie - Studii sociale FILOSOFIE
1
Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
3. Sociologie - Filosofie; Logică, 8.
argumentare şi comunicare
1
4. Sociologie - Filosofie; Logică, SOCIOPSIHOPEDAGOGIE Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
9.
argumentare şi comunicare - Studii
sociale
2
Psihosociologie x
0.
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
2
1. Sociologie Psihosociologie (+ militar) x
1.
2. Sociologie - Studii sociale 2
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Psihosociologie – Informaţii (militar) x
2.
3. Sociologie - Psihologie 2
SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE Sociologie - Psihologie x
3.
4. Sociologie - Psihologie - Studii
2
sociale FILOSOFIE Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
4.
2
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
5.
213
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau
postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 161 – (2), cap. II, din Legea
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Specializarea din Nivelul de Programa -
Domeniul
Post/Catedră cadrul domeniului studii Studii
Nivel (Disciplina principală
Domeniul pentru studiile
pentru studiile
Domeniul de
universitare
probă de concurs
fundamental universitare de licenţă
de încadrare) universitare de Programul de studii de master acreditat de masterat
licenţă
licenţă
1. Analiză şi diagnoză socială
2. Antropologie socială şi management cultural
3. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională
4. Antropologie aplicată
5. Asistenţă şi dezvoltare comunitară
6.Administrarea afacerilor
7. Analiza informaţiilor
8. Antropologie
9. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională
10.Cercetare în sociologie
SOCIOLOGIE Sociologie 11.Research in sociology
12.Cercetare sociologică avansată
13.Comunicare, mass media şi societate
14.Comunicare, societate şi mass media
15.Comunicare interculturală
16.Devianţă socială şi criminalitate
17.Demografie - Populaţie şi Dezvoltare
18.Dezvoltare comunitară şi integrare europeană
1. Sociologie 19.Dezvoltare socială şi instituţională
20.Gestiunea campaniilor de imagine SOCIOLOGIE
ŞTIINŢE 21.Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane
Învăţământ 2. Sociologie SOCIALE ŞI SOCIOLOGIE x
(programa aprobată prin
liceal - Studii POLITICE 22. Gestiunea resurselor umane ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
sociale 23.Leadership şi management organizaţional
sportului nr. 5620 / 2010)
24.Managementul strategic al dezvoltării sociale
25.Managementul resurselor umane
26.Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor
27.Management intercultural
28.Negociere şi mediere în organizaţii
29.Politici publice şi management în administraţia publică
30.Politici sociale şi protecţie socială
31.Selecţia şi gestiunea resurselor umane
ASISTENŢĂ
Asistenţă socială 32.Securitate comunitară şi controlul violenţei
SOCIALĂ
33.Societate, comunicare şi mass-media
34.Sociologia consumului şi marketing
35.Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor
36.Sociologie aplicată în dezvoltarea locală
37.Sociologia dezvoltării şi securităţii europene
38.Sociologia instituţiilor administrative şi instituţiilor de socializare,
resocializare
39.Sociologia muncii şi comportament organizaţional
40.Sondaje de opinie, marketing şi publicitate
41.Studii de securitate
42.Studii fundamentale în sociologie
214

1. Asistenţa socială a vârstnicilor


2. Asistenţă socială pentru sănătate mentală
3. Asistenţă socială şi consiliere în şcoală
4. Asistenţă socială şi economie socială
5. Asistenţă socială bazată pe dovezi
6. Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere
7. Asistenţă socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale
8. Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi
SOCIOLOGIE Sociologie 9. Cercetare în sociologie
10.Research in sociology
11.Consiliere în asistenţa socială
12.Evaluarea programelor şi analiză de impact
13.Evaluare şi supervizare în asistenţă socială
14.Familia – Resurse şi asistenţă socială
15.Familia şi managementul resurselor familiale
1. Sociologie 16.Gerontologie socială
17.Grupuri de risc şi servicii sociale de suport SOCIOLOGIE
ŞTIINŢE (programa aprobată prin
Învăţământ ASISTENŢĂ 18.Masterat european în drepturile copiilor
2. Sociologie - SOCIALE ŞI
SOCIALĂ 19.Masterat european de protecţie a drepturilor copiilor
x ordinul ministrului educaţiei,
liceal POLITICE
Studii sociale 20.Management în asistenţă socială cercetării, tineretului şi
21.Management de caz şi metode de intervenţie în asistenţa socială sportului nr. 5620 / 2010)
22.Managementul servicilor de asistenţă socială
23.Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
24.Politici publice în asistenţa socială
25.Politici sociale europene
26.Politici sociale în cotext european
ASISTENŢĂ 27.Politici şi servicii sociale
Asistenţă socială
SOCIALĂ 28.Practica asistenţei sociale centrată pe valori
29.Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri
30.Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate
31.Probaţiune
32.Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a vctimelor infracţiunilor
33.Programe si proiecte comunitare în asistenţă socială
34.Psihologie socială aplicată
35.Supervizare şi planificare socială
36.Supervizare în serviciile sociale şi de sănătate mintală

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de sociologie – studii sociale în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina
sociologie – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de maserat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de maserat) organizate prin decizii
ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de maserat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplina sociologie poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările: “Sociologie”
sau “Asistenţă socială”.
215

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE


Disciplinele: Psihologie; Studii sociale
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau
Învăţământ preuniversitar Programa -
dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Post/Catedră Învăţământ universitar de de probă de
Nivel
(Disciplina principală
PROFILUL / DOMENIUL
Nr. lungă scurtă concurs
de încadrare) crt. Specializarea durată durată
1. Psihologie x
2. Pedagogie x
3. Psihologie şi asistenţă socială x
4. Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
5. Psihologie - Pedagogie x
6. Psihopedagogie - Cibernetică x
7. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
8. Sociologie - Psihologie x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
9. Psihosociologie x
10
Psihosociologie (+ militar) x
.
11
Psihosociologie – informaţii (militar) x
.
12
1. Psihologie Psihologie şi psihopedagogie specială x
.
13
2. Psihologie – Studii sociale Psihopedagogie x
.
14 PSIHOLOGIE
Învăţământ Asistenţă socială x (programa aprobată prin
liceal .
ordinul ministrului educaţiei,
15
PSIHOLOGIE Psihologie x cercetării, tineretului şi
. sportului nr. 5620 / 2010)
16
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Pedagogie x
.
17
SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE Sociologie - Psihologie x
.
18
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Psihosociologie - informaţii x
.
19
Filosofie - Psihologie x
.
20
FILOSOFIE Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
.
21
Psihologie x
.
22
ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asistenţă socială x
.
1. Psihologie 23
Psihosociologie x
.
2. Psihologie - Studii sociale SOCIOPSIHOPEDAGOGGIE
24
Psihosociologie (+ militar) x
3. Psihologie - Sociologie .
25
4. Psihologie - Sociologie - Studii sociale ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Psihosociologie – Informaţii (militar) x
.
216
26
SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE Sociologie - Psihologie x
.
27
SOCIOPSIHOPEDAGOGGIE Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
.
28
FILOSOFIE Filosofie - Istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
.
1. Psihologie 29
Filosofie - Psihologie x
.
2. Psihologie - Studii sociale FILOSOFIE
30
Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
3. Psihologie - Filosofie; Logică, argumentare .
şi comunicare
31
4. Psihologie - Filosofie; Logică, argumentare SOCIOPSIHOPEDAGOGGIE Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
.
şi comunicare - Studii sociale
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau
postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr.
84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Domeniul Specializarea din Nivelul de Programa -
Post/Catedră Studii
Nivel (Disciplina principală
Domeniul pentru studiile cadrul domeniului Domeniul de studii
universitare probă de concurs
fundamental universitare de pentru studiile licenţă
de încadrare) de masterat
licenţă universitare de licenţă Programul de studii de master acreditat
Învăţământ 1. Psihologie ŞTIINŢE PSIHOLOGIE 1. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie x PSIHOLOGIE
liceal SOCIALE ŞI PSIHOLOGIE Psihologie 2. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală
2. Psihologie – Studii POLITICE 3. Consultanţă şi intervenţie psihologică
(programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei,
sociale Pedagogie 4. Consiliere genetică cercetării, tineretului şi
5. Consiliere familială şi de cuplu sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE ALE
6. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii
EDUCAŢIEI Psihopedagogie
7. Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei
specială
8. Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
ASISTENŢĂ Asistenţă socială 9. Managementul resurselor umane
SOCIALĂ 10.Psihologia medierii conflictelor
11.Psihologia muncii şi transporturilor
217

ŞTIINŢE ŞTIINŢE
MILITARE ŞI MILITARE ŞI Psihologie - informaţii
12.Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor
INFORMAŢII INFORMAŢII
13.Psihologia personalităţii
14.Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională
15.Psihologia resurselor umane
16.Psihologia sănătăţii
17.Psihologie clinică
18.Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică
19.Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
20.Psihologie clinică şi psihoterapie
21.Psihologie clinică şi consiliere psihologică
22.Psihologia educaţiei
23.Psihologie educaţională şi consiliere
24.Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
25.Psihologie militară
26.Psihologie sportivă

Învăţământ 2. Psihologie ŞTIINŢE PSIHOLOGIE Psihologie ŞTIINŢE x PSIHOLOGIE


liceal SOCIALE ŞI MILITARE ŞI Psihologie-Informaţii
2. Psihologie – Studii POLITICE INFORMAŢII
(programa aprobată prin
Pedagogie ordinul ministrului educaţiei,
sociale ŞTIINŢE ALE cercetării, tineretului şi
EDUCAŢIEI Psihopedagogie sportului nr. 5620 / 2010)
specială
ASISTENŢĂ Asistenţă socială
SOCIALĂ
218
ŞTIINŢE ŞTIINŢE
MILITARE ŞI MILITARE ŞI Psihologie - informaţii
INFORMAŢII INFORMAŢII

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de psihilogie, psihologie – studii sociale în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de
studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda
disciplina psihologie – studii sociale în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii
ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr.
84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplina psihologie poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările: “Psihologie”,
“Psihologie-informaţii”, “Pedagogie” sau “Asistenţă socială”.

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE


Disciplinele: Pedagogie; Studii sociale

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau Programa -
dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar probă de concurs
219
Post/Catedră Învăţământ universitar de de
(Disciplina principală Nr. lungă scurtă
Nivel PROFILUL / DOMENIUL
de încadrare) crt. Specializarea durată durată
1. Pedagogie x
2. Pedagogie socială x
3. Pedagogie - Limba şi literatura română x
4. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 5. Pedagogie - Limbă străină/maternă x
6. Psihopedagogie x
7. Psihologie - Pedagogie x
8. Psihopedagogie - Cibernetică x
1. Pedagogie PEDAGOGIE
Învăţământ 9. Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
liceal (programa aprobată prin
2. Pedagogie – Studii 1
Pedagogie - Limba şi literatura română x ordinul ministrului educaţiei şi

sociale 0. cercetării nr. 5287/ 2004)


1
FILOSOFIE Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
1.
1
Pedagogie - Limbă străină/maternă x
2.
1
Pedagogie x
3.
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
1
Pedagogie – învăţători x
4.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau
postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
220

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE


Disciplinele: Economie; Educaţie antreprenorială, Economie aplicată
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de
Învăţământ preuniversitar
a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Învăţământ universitar de de
PROFILUL / probă de concurs
(Disciplina Nr. lungă scurtă
Nivel DOMENIUL
principală de încadrare) crt. Specializarea durată durată
Învăţământ 1. Economie; Educaţie Economic / Economie 1. Administrarea afacerilor x ECONOMIE
liceal / antreprenorială Cibernetică şi statistică 2. Asistenţă managerială x ŞI
Anul de economică / 3. Bănci şi burse de valori x EDUCAŢIE
completare 2. Economie aplicată Finanţe / 4. Cibernetică economică x ANTREPRENORIALĂ
Ştiinţe economice / 5. Cibernetică şi informatică economică x (programa aprobată prin ordinul
3. Economie; Educaţie Management / Marketing ministrului educaţiei, cercetării,
6. Cibernetică şi previziune economică x
antreprenorială – Economie tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
7. Comerţ x
aplicată 8. Comerţ exterior x
9. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x
1
Contabilitate x
0.
1
Contabilitate şi economie agrară x
1.
1
Contabilitate şi informatică de gestiune x
2.
1
Economia industriei, construcţiei şi transporturilor x
3.
1
Economia agroalimentară x
4.
1
Economia agroalimentară şi a mediului x
5.
1
Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
6.
1
Economia industriei x
7.
1
Economia industriilor, construcţiilor şi transporturilor x
8.
1
Economia întreprinderii x
9.
2
Economia întreprinderii (în limbi străine) x
0.
2
Economia mediului x
1.
2
Economia producţiei agricole şi silvice x
2.
2
Economia producţiei alimentare x
3.
2
Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
4.
2
Economia şi dreptul afacerilor x
5.
2
Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
6.
2 Economia turismului x
7.
221
2
Economia turismului intern şi internaţional x
8.
2
Economie - Pedagogie x
9.
3
Economie agrară şi contabilitate x
0.
3
Economie agroalimentară x
1.
3
Economie generală x
2.
3
Economie matematică x
3.
3
Economie mondială x
4.
3
Economie şi administrarea afacerilor întreprinderii x
5.
3
Economie şi educaţie antreprenorială* x
6.
3
Economie şi sociologie rurală x
7.
3
Expertize contabile şi control financiar x
8.
3
Filozofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
9.
4
Financiar contabil şi administrativ x
0.
4
Finanţe x
1.
4
Finanţe - Contabilitate x
2.
4
Finanţe - Credit x
3.
4
Finanţe şi asigurări x
4.
4
Finanţe şi contabilitate x
5.
4
Finanţe şi gestiunea afacerilor x
6.
4
Finanţe şi bănci x
7.
4
Finanţe, bănci, contabilitate x
8.

Învăţământ 1. Economie; Educaţie Economic / Economie 4 ECONOMIE


Finanţe, contabilitate şi informatică x
liceal / antreprenorială Cibernetică şi statistică 9. ŞI
Anul de economică / 5 EDUCAŢIE
Finanţe, contabilitate, informatică x
completare 2. Economie aplicată Finanţe / 0. ANTREPRENORIALĂ
Ştiinţe economice / 5 (programa aprobată prin ordinul
3. Economie; Educaţie Management / Marketing Gestiune, contabilitate şi control financiar x ministrului educaţiei, cercetării,
1.
antreprenorială – Economie tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
5
aplicată Gestiunea afacerilor x
2.
5
Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
3.
5
Gestiunea financiară a întreprinderii x
4.
5 Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilor x
5.
222
5
Informatică economică x
6.
5
Informatică şi contabilitate x
7.
5
Management x
8.
5
Management* x
9.
6
Management – Marketing x
0.
6
Management - Turism x
1.
6
Management economic* x
2.
6
Management economico – financiar (militar) x
3.
6
Management financiar - contabil x
4.
6
Management financiar contabil şi administrativ x
5.
6
Management industrial x
6.
6
Management în comerţ şi turism x
7.
6
Management în construcţii, transporturi şi telecomunicaţii x
8.
6
Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
9.
7
Management în industrie x
0.
7
Management în industrie, construcţii şi transporturi x
1.
7
Management social x
2.
7
Management şi marketing x
3.
7
Management şi marketing în afaceri economice x
4.
7
Management şi turism x
5.
7
Management turistic şi comercial x
6.
7
Management turistic şi hotelier x
7.
7
Management turistic, hotelier şi comercial x
8.
7
Managementul afacerilor x
9.
8
Managementul afacerilor economice x
0.
8
Managementul dezvoltării şi amenajării rurale x
1.
8
Managementul firmei x
2.
8
Managementul instituţiilor europene x
3.
8 Managementul întreprinderii x
4.
223
8
Managementul organizaţiei (militar) x
5.
8
Managementul sistemelor tehnico economice x
6.
8
Marketing x
7.
8
Marketing şi comerţ exterior x
8.
8
Marketing şi economia afacerilor x
9.
9
Marketing şi economia serviciilor x
0.
9
Merceologie x
1.
9
Merceologie şi managementul calităţii x
2.
9
Planificare şi cibernetică economică x
3.
9
Politici economice x
4.

Învăţământ 1. Economie; Educaţie Economic / Economie 9 ECONOMIE


Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
liceal / antreprenorială Cibernetică şi statistică 5. ŞI
Anul de economică / 9 EDUCAŢIE
Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x
completare 2. Economie aplicată Finanţe / 6. ANTREPRENORIALĂ
Ştiinţe economice / 9 (programa aprobată prin ordinul
3. Economie; Educaţie Management / Marketing Relaţii economice internaţionale x ministrului educaţiei, cercetării,
7.
antreprenorială – Economie tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
9
aplicată Relaţii internaţionale şi studii europene x
8.
9
Statistică social-economică x
9.
1
0 Statistică şi previziune economică x
0.
1
0 Studii comerciale şi financiar-bancare x
1.
1
0 Ştiinţe economice x
2.
1
0 Tranzacţii internaţionale x
3.
1 Turism - Servicii x
0
4.
224
1
0 Turism şi servicii x
5.
1
0 Administraţie publică x
6.
1 x
0 Inginerie economică
7.
1 x
0 Inginerie economică industrială
8.
1 x
0 Inginerie economică în agricultură
9.
1 x
1 Inginerie economică în construcţii
0.
1 x
1 Inginerie economică în domeniul electric
1.
1 x
1 Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
2.
1 x
1 Inginerie economică în domeniul mecanic
3.
1 x
1 Inginerie economică în domeniul transporturilor
4.
1 x
1 Inginerie economică în energetică şi electrotehnică
5.
1 x
1 Inginerie economică în industria chimică şi de materiale
6.
1 x
1 Inginerie economică în industria de textile-pielărie
7.
1 x
1 Inginerie economică şi managementul agroturistic
8.
1 x
1 Inginerie şi management agroturistic
9.
1 x
2 Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism
0.
1 x
2 Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism
1.
1 x
2 Managementul afacerilor în industria hotelieră
2.
1 Managementul comerţului şi turismului x
2
3.
225
1 x
2 Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură
4.
1
Filosofie 2 Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
5.
1
Relaţii economice
2 Relaţii economice internaţionale x
internaţionale
6.
* Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau programe de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-
o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a
profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările
ulterioare.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de
Învăţământ preuniversitar
a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Învăţământ universitar de de
PROFILUL / probă de concurs
(Disciplina Nr. lungă scurtă
Nivel DOMENIUL
principală de încadrare) crt. Specializarea durată durată
Şcoala de arte şi Educaţie Economic / Economie 1 ECONOMIE
meserii din antreprenorială Cibernetică şi statistică 2 Economie generală x ŞI
învăţământul economică / 7. EDUCAŢIE
special** Finanţe / 1 ANTREPRENORIALĂ
Ştiinţe economice / 2 Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x (programa aprobată prin ordinul
Management / Marketing 8. ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1
2 Economie - Pedagogie x
9.
1
3 Economia şi dreptul afacerilor x
0.
1 Economie matematică x
3
1.
226
1
3 Economie mondială x
2.
1
3 Economia întreprinderii x
3.
1
3 Economia întreprinderii (în limbi străine) x
4.
1
3 Economie şi administrarea afacerilor întreprinderii x
5.
1
3 Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
6.
1
3 Comerţ x
7.
1
3 Turism şi servicii x
8.
1
3 Ştiinţe economice x
9.
1
4 Politici economice x
0.
1
4 Relaţii economice internaţionale x
1.
1
4 Tranzacţii internaţionale x
2.
1
4 Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x
3.
1
4 Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
4.
1
4 Comerţ exterior x
5.
1
4 Managementul afacerilor x
6.
1
4 Managementul afacerilor economice x
7.
1
4 Management şi marketing în afaceri economice x
8.
1
4 Management x
9.
1 Management economico – financiar (militar) x
5
0.
227
1
5 Gestiunea afacerilor x
1.
1
5 Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
2.
1
5 Administrarea afacerilor x
3.
1
5 Marketing x
4.
1
5 Marketing şi economia serviciilor x
5.
1
5 Management – Marketing x
6.
1
5 Management şi marketing x
7.
1
5 Marketing şi economia afacerilor x
8.
1
5 Marketing şi comerţ exterior x
9.
1
6 Relaţii internaţionale şi studii europene x
0.
1
6 Managementul instituţiilor europene x
1.
1
6 Economia producţiei alimentare x
2.
1
6 Finanţe - Contabilitate x
3.
1
6 Finanţe şi contabilitate x
4.
1
6 Managementul firmei x
5.
1
6 Management în industrie x
6.
1
6 Economie şi educaţie antreprenorială* x
7.
1
6 Finanţe şi bănci x
8.
1 Contabilitate şi informatică de gestiune x
6
9.
228
1
7 Gestiune, contabilitate şi control financiar x
0.
1
7 Economia industriilor, construcţiilor şi transporturilor x
1.
1
7 Cibernetică şi previziune economică x
2.
1
7 Planificare şi cibernetică economică x
3.
1
7 Cibernetică economică x
4.
1
7 Cibernetică şi informatică economică x
5.

Şcoala de arte şi Educaţie Economic / Economie 1 ECONOMIE


meserii din antreprenorială Cibernetică şi statistică 7 Merceologie x ŞI
învăţământul economică / 6. EDUCAŢIE
special** Finanţe / 1 ANTREPRENORIALĂ
Ştiinţe economice / 7 Economie agrară şi contabilitate x (programa aprobată prin ordinul
Management / Marketing 7. ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1
7 Economie agroalimentară x
8.
1
7 Economia agroalimentară şi a mediului x
9.
1
8 Finanţe şi asigurări x
0.
1
8 Bănci şi burse de valori x
1.
1
8 Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x
2.
1
8 Contabilitate x
3.
1
8 Contabilitate şi economie agrară x
4.
1
8 Economia producţiei agricole şi silvice x
5.
1
8 Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
6.
1 Economia turismului x
8
7.
229
1
8 Financiar contabil şi administrativ x
8.
1
8 Finanţe x
9.
1
9 Finanţe, bănci, contabilitate x
0.
1
9 Management financiar - contabil x
1.
1
9 Managementul dezvoltării şi amenajării rurale x
2.
1
9 Managementul sistemelor tehnico economice x
3.
1
9 Turism - Servicii x
4.
1
9 Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
5.
1
9 Asistenţă managerială x
6.
1
9 Managementul organizaţiei (militar) x
7.
1
9 Management social x
8.
1
9 Management financiar contabil şi administrativ x
9.
2
0 Statistică social-economică x
0.
2
0 Statistică şi previziune economică x
1.
2
0 Finanţe, contabilitate, informatică x
2.
2
0 Finanţe, contabilitate şi informatică x
3.
2
0 Finanţe şi gestiunea afacerilor x
4.
2
0 Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilor x
5.
2 Gestiunea financiară a întreprinderii x
0
6.
230
2
0 Informatică şi contabilitate x
7.
2
0 Expertize contabile şi control financiar x
8.
2
0 Economie şi sociologie rurală x
9.
2
1 Management şi turism x
0.
2
1 Management - Turism x
1.
2
1 Economia turismului intern şi internaţional x
2.
2
1 Economia industriei x
3.
2
1 Management turistic şi comercial x
4.
2
1 Management turistic şi hotelier x
5.
2
1 Management turistic, hotelier şi comercial x
6.
2
1 Management în industrie, construcţii şi transporturi x
7.
2
1 Management în comerţ şi turism x
8.
2
1 Management economic* x
9.
2
2 Finanţe - Credit x
0.

Şcoala de arte şi Educaţie Economic / Economie 2 Managementul întreprinderii x ECONOMIE


meserii din antreprenorială Cibernetică şi statistică 2 ŞI
economică / 1.
231
învăţământul Finanţe / 2 EDUCAŢIE
special** Ştiinţe economice / 2 Management industrial x ANTREPRENORIALĂ
Management / Marketing 2. (programa aprobată prin ordinul
2 ministrului educaţiei, cercetării,
2 Economia agroalimentară x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

3.
2
2 Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
4.
2
2 Merceologie şi managementul calităţii x
5.
2
2 Management în construcţii, transporturi şi telecomunicaţii x
6.
2
2 Informatică economică x
7.
2
2 Economia mediului x
8.
2
2 Studii comerciale şi financiar-bancare x
9.
2
3 Economia industriei, construcţiei şi transporturilor x
0.
2
3 Administraţie publică x
1.
2 x
3 Inginerie economică
2.
2 x
3 Inginerie economică industrială
3.
2 x
3 Inginerie economică în agricultură
4.
2 x
3 Inginerie economică în construcţii
5.
2 x
3 Inginerie economică în domeniul electric
6.
2 x
3 Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
7.
2 x
3 Inginerie economică în domeniul mecanic
8.
2 x
3 Inginerie economică în domeniul transporturilor
9.
2 Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
4
0.
232
2 x
4 Inginerie economică în industria chimică şi de materiale
1.
2 x
4 Inginerie economică în industria de textile-pielărie
2.
2 x
4 Inginerie economică şi managementul agroturistic
3.
2 x
4 Inginerie şi management agroturistic
4.
2 x
4 Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism
5.
2 x
4 Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism
6.
2 x
4 Managementul afacerilor în industria hotelieră
7.
2 x
4 Managementul comerţului şi turismului
8.
2 x
4 Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură
9.
2
Filosofie 5 Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
0.
2
Relaţii economice
5 Relaţii economice internaţionale x
internaţionale
1.
* Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau programe de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-
o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5616/2010.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa
într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările
ulterioare.
233

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Nivelul de studii Studii
Domeniul Domeniul pentru studiile Nr. probă de concurs
Nivel (Disciplina principală universitare
fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea de licenţă
Anul de 1. Economie; Educaţie ŞTIINŢE 2 ECONOMIE
completare antreprenorială ECONOMICE 5 Economie generală x ŞI
2. EDUCAŢIE
ANTREPRENORIALĂ
2. Economie aplicată 2
(programa aprobată prin ordinul
5 Economie agroalimentară x ministrului educaţiei, cercetării,
3. Economie; Educaţie 3. tineretului şi sportului nr.
antreprenorială – 2 5620 / 2010)
Economie aplicată 5 Economia mediului x
4.
ECONOMIE
2
5 Economie şi comunicare economică în afaceri x
5.
2
5 Economie agroalimentară şi a mediului x
6.
2
5 Economie generală şi comunicare economică x
7.
2
5 Administrarea afacerilor x
8.
2
5 Administrarea afacerilor (în limbi străine) x
9.
2
6 Economia întreprinderii x
0.
2
6 Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
1.
2
ADMINISTRAREA
AFACERILOR
6 Merceologie şi managementul calităţii x
2.
2
6 Economia firmei x
3.
2
6 Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii x
4.
2
6 Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x
5.
2
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie, şi
6 managementul calităţii x
6.
2
FINANŢE 6 Finanţe şi bănci x
7.
CONTABILITATE 2 Contabilitate şi informatică de gestiune x
6
8.
234
2 x
6 Cibernetică economică
9.
2 x
STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ
ECONOMICĂ
7 Statistică şi previziune economică
0.
2 x
7 Informatică economică
1.
2 x
7 Cibernetică economică
2.
2 x
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
7 Statistică şi previziune economică
3.
2 x
7 Informatică economică
4.
2 x
7 Economie internaţională
5.
2 x
ECONOMIE ŞI AFACERI
INTERNAŢIONALE
7 Afaceri internaţionale
6.
2 x
7 Economie şi afaceri internaţionale
7.
2 x
7 Management
8.
MANAGEMENT
2 x
7 Managementul dezvoltării rurale durabile
9.
2 x
MARKETING 8 Marketing
0.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5616/2010.
Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplinele educaţie antreprenorială şi economie aplicată pot fi predate pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii
universitare de licenţă cu specializările de mai sus.
235
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Nivelul de studii Studii
Domeniul Domeniul pentru studiile Nr. probă de concurs
Nivel (Disciplina principală universitare
fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea de licenţă
Şcoala de arte Educaţie ŞTIINŢE 2 ECONOMIE
şi meserii din antreprenorială ECONOMICE 8 Economie generală x ŞI
învăţământul 1. EDUCAŢIE
ANTREPRENORIALĂ
special** 2
(programa aprobată prin ordinul
8 Economie agroalimentară x ministrului educaţiei, cercetării,
2. tineretului şi sportului nr.
2 5620 / 2010)
8 Economia mediului x
3.
ECONOMIE
2
8 Economie şi comunicare economică în afaceri x
4.
2
8 Economie agroalimentară şi a mediului x
5.
2
8 Economie generală şi comunicare economică x
6.
2
8 Administrarea afacerilor x
7.
2
8 Administrarea afacerilor (în limbi străine) x
8.
2
8 Economia întreprinderii x
9.
2
9 Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
0.
2
ADMINISTRAREA
AFACERILOR
9 Merceologie şi managementul calităţii x
1.
2
9 Economia firmei x
2.
2
9 Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii x
3.
2
9 Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x
4.
2
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie, şi
9 managementul calităţii x
5.
2
FINANŢE 9 Finanţe şi bănci x
6.
CONTABILITATE 2 Contabilitate şi informatică de gestiune x
9
7.
236
2 x
9 Cibernetică economică
8.
2 x
STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ
ECONOMICĂ
9 Statistică şi previziune economică
9.
3 x
0 Informatică economică
0.
3 x
0 Cibernetică economică
1.
3 x
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
0 Statistică şi previziune economică
2.
3 x
0 Informatică economică
3.
3 x
0 Economie internaţională
4.
3 x
ECONOMIE ŞI AFACERI
INTERNAŢIONALE
0 Afaceri internaţionale
5.
3 x
0 Economie şi afaceri internaţionale
6.
3 x
0 Management
7.
MANAGEMENT
3 x
0 Managementul dezvoltării rurale durabile
8.
3 x
MARKETING 0 Marketing
9.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5616/2010.

Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a Programa -
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
237
Specializarea din cadrul Nivelul de
Post/Catedră Domeniul pentru Studii
Domeniul domeniului pentru Domeniul de studii
Nivel (Disciplina principală studiile universitare probă de concurs
fundamental studiile licenţă
de încadrare) universitare de licenţă de masterat
universitare de licenţă Programul de studii de master acreditat
Economie generală
Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor 1. Agro-Business
(în limbi străine) 2. Analize şi strategii economice
Economia întreprinderii 3. Afaceri internaţionale şi strategii interculturale
Economia comerţului,
turismului şi serviciilor 4. Comunicare în afaceri
Merceologie şi 5. Dezvoltare regională durabilă
managementul calităţii 6. Economia şi administrarea afacerilor
1. Economie; ADMINISTRAREA
AFACERILOR
Economia firmei 7. Economia şi dreptul afacerilor
Educaţie Economia comerţului, 8. Economia şi administrarea afacerilor
antreprenorială turismului, serviciilor şi agroalimentare ECONOMIE
managementul calităţii 9. Economie ecologică ŞI
Învăţământ Administrarea afacerilor
2. Economie EDUCAŢIE
liceal /
aplicată ŞTIINŢE în servicii de ospitalitate 10. Economie europeană ANTREPRENORIALĂ
Anul de ECONOMICE Administrarea afacerilor ECONOMIE 11. Economie europeană şi politici aplicate x
(programa aprobată prin ordinul
completare în comerţ, turism, 12. Economie şi dezvoltare durabilă ministrului educaţiei, cercetării,
3. Economie; servicii, merceologie, şi tineretului şi sportului nr.
Educaţie managementul calităţii 13. Economia resurselor naturale 5620 / 2010)
antreprenorială – FINANŢE Finanţe şi bănci 14. Economia mediului
Economie aplicată Contabilitate şi 15. Formare-Cercetare-Inovare în knoledge society
CONTABILITATE
informatică de gestiune 16. Gestiunea şi evaluarea proiectelor
Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 17. Management în retail
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ
economică 18. Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi
Informatică economică regională
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 19. Managementul mediului şi al resurselor naturale
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 20. Strategia europeană a dezvoltării durabile
INFORMATICĂ economică
ECONOMICĂ Informatică economică 21. Studii europene şi relaţii internaţionale
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
Managementul
MANAGEMENT
dezvoltării rurale
durabile
MARKETING Marketing

Economie generală 1. Antreprenoriat ECONOMIE


238
Economie agroalimentară 2. Administrarea afacerilor
3. Administrarea afacerilor comerciale
Economia mediului
4. Administrarea afacerilor europene
Economie şi comunicare 5. Administrarea afacerilor în industria hotelieră
ECONOMIE economică în afaceri 6. Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri
Economie agroalimentară 7. Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare
şi a mediului 8. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii
Economie generală şi
comunicare economică 9. Administrarea afacerilor în comerţ şi turism
Administrarea afacerilor 10. Administrarea afacerilor din turism
11. Administrarea afacerilor în comerţ
Administrarea afacerilor 12. Administrarea afacerilor în turism
(în limbi străine)
Economia întreprinderii 13. Administrarea afacerilor în turism şi servicii
14. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
Economia comerţului,
15. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de
turismului şi serviciilor
ospitalitate
Merceologie şi 16. Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii
managementul calităţii
ADMINISTRAREA
AFACERILOR
Economia firmei 17. Administrarea afacerilor regionale
Economia comerţului, 18. Administrarea afacerilor internaţionale
turismului, serviciilor şi 19. Administrarea dezvoltării regionale durabile
managementul calităţii 20. Administrarea serviciilor turistice
1. Economie; Administrarea afacerilor 21. Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi sevicii
Educaţie în servicii de ospitalitate 22. Asigurarea calităţii în afaceri
antreprenorială Administrarea afacerilor 23. Business
în comerţ, turism, 24. Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei ŞI
Învăţământ 25. Dezvoltare regională EDUCAŢIE
2. Economie servicii, merceologie, şi
liceal / managementul calităţii 26. Economia şi managementul serviciilor ANTREPRENORIALĂ
aplicată ŞTIINŢE ADMINISTRAREA
Anul de ECONOMICE FINANŢE Finanţe şi bănci AFACERILOR 27. Economia şi administrarea afacerilor şi industria ospitalităţii x (programa aprobată prin ordinul
completare 28. Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ministrului educaţiei, cercetării,
3. Economie; Contabilitate şi
CONTABILITATE ospitalităţii tineretului şi sportului nr.
informatică de gestiune
Educaţie 29. Economie şi afaceri în industria ospitalităţii 5620 / 2010)
Cibernetică economică
antreprenorială – STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 30. Executive Master of Business Administration
Economie aplicată INFORMATICĂ 31. Finanţe şi control de gestiune
economică
ECONOMICĂ 32. Logistică
Informatică economică
33. Master of business administration
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
34. Management antreprenorial
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune
35. Management în comerţ
INFORMATICĂ economică
36. Management în turism
ECONOMICĂ Informatică economică 37. Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii
Economie internaţională 38. Management hotelier
ECONOMIE ŞI
Afaceri internaţionale 39. Management şi marketing în turism
AFACERI
Economie şi afaceri 40. Management şi administrarea afacerilor
INTERNAŢIONALE
internaţionale 41. Management turistic şi hotelier
Management 42. Managementul afacerilor
43. Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu
MANAGEMENT Managementul
44. Managementul afacerilor în comerţ
dezvoltării rurale durabile
45. Managementul afacerilor în turism
46. Managementul afacerilor în turism şi comerţ
47. Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului
48. Managementul calităţii
MARKETING Marketing 49. Managementul proiectelor
50. Marketing şi negocieri în afaceri
51. Politici şi strategii de marketing
52. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei
53. Turism cultural şi agroturism
239

Economie generală 1. Administrare fiscală


2. Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor
Economie agroalimentară 3. Asigurări comerciale şi sociale
Economia mediului 4. Asigurări şi reasigurări
Economie şi comunicare 5. Bănci
ECONOMIE economică în afaceri 6. Bănci şi politici monetare
Economie agroalimentară 7. Bănci şi asigurări
şi a mediului 8. Bănci şi pieţe de capital
Economie generală şi 9. Bănci şi pieţe de capital în context european
comunicare economică 10. Bănci şi pieţe financiare
Administrarea afacerilor 11. Buget public, pieţe financiare şi bănci
12. Burse şi asigurări
Administrarea afacerilor 13. Economie şi finanţe europene
(în limbi străine) 14. Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară, asigurări şi pieţe de capital
Economia întreprinderii 15. Dezvoltare regională
Economia comerţului, 16. Finanţarea protecţiei sociale
turismului şi serviciilor 17. Finanţe
Merceologie şi 18. Finanţare şi management în administraţie publică
managementul calităţii 19. Finanţarea si administrarea afacerilor în turism şi servicii
ADMINISTRAREA 20. Finanţe - Asigurări
Economia firmei
AFACERILOR 21. Finanţe şi asigurări
1. Economie; Economia comerţului,
22. Finanţe - bănci şi pieţe de capital
Educaţie turismului, serviciilor şi
23. Finanţe şi administrarea afacerilor
antreprenorială managementul calităţii
24. Finanţe corporative - asigurări ECONOMIE
Administrarea afacerilor în
Învăţământ 25. Finanţe publice ŞI
2. Economie servicii de ospitalitate
26. Finanţe şi bănci – DOFIN EDUCAŢIE
liceal / Administrarea afacerilor în
aplicată ŞTIINŢE 27. Finanţe corporative ANTREPRENORIALĂ
Anul de ECONOMICE comerţ, turism, servicii, FINANŢE
28. Finanţe publice şi securitate socială
x
merceologie şi
(programa aprobată prin ordinul
completare 29. Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi comunitare ministrului educaţiei, cercetării,
3. Economie; managementul calităţii 30. Finanţe şi strategiile financiare ale companiilor tineretului şi sportului nr.
Educaţie FINANŢE Finanţe şi bănci 31. Finanţe, bănci, asigurări 5620 / 2010)
antreprenorială – Contabilitate şi informatică 32. Finanţe şi gestiunea afacerilor
CONTABILITATE
Economie aplicată de gestiune 33. Finanţe şi politici financiare
Cibernetică economică 34. Finanţe şi guvernanţă publică europeană
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 35. Gestiune financiară corporativă
INFORMATICĂ
economică 36. Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice
ECONOMICĂ
Informatică economică 37. Gestiune financiar - bancară
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 38. Gestiunea financiară a afacerilor
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 39. Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul european
INFORMATICĂ economică 40. Management financiar
ECONOMICĂ Informatică economică 41. Managementul finanţării proiectelor europene
42. Management financiar şi bursier – DAFI
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI 43. Management financiar - bancar
AFACERI Afaceri internaţionale 44. Management financiar şi bancar
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 45. Management financiar bancar şi bursier
internaţionale 46. Management financiar - bancar şi de asigurări
Management 47. Management financiar public şi privat
MANAGEMENT Managementul dezvoltării 48. Managementul sistemelor bancare
rurale durabile 49. Managementul riscului şi actuariat
50. Monedă şi bănci
51. Pieţe de capital
MARKETING Marketing 52. Pieţe financiare
53. Politici financiare de întreprindere
54. Sisteme bancare europene
240

Economie generală 1. Administrarea financiar contabilă a întreprinderii


Economie agroalimentară 2. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
3. Analiză financiară şi evaluare
Economia mediului 4. Audit şi management financiar-contabil
Economie şi comunicare 5. Audit financiar contabil
ECONOMIE economică în afaceri 6. Audit financiar şi consiliere
Economie agroalimentară 7. Audit financiar - contabil şi consiliere
şi a mediului 8. Audit intern
Economie generală şi 9. Audit şi expertiză contabilă
comunicare economică 10.Auditul şi controlul agenţilor economici
Administrarea afacerilor 11.Auditul şi evaluarea întreprinderii
Administrarea afacerilor 12.Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional
(în limbi străine) 13.Contabilitate
14.Contabilitate, audit şi consultanţă
Economia întreprinderii 15.Contabilitate, audit şi consultanţă contabilă
Economia comerţului, 16.Contabilitate şi audit
turismului şi serviciilor 17.Contabilitate internaţională
Merceologie şi 18.Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare
managementul calităţii 19.Contabilitate, control şi expertiză
ADMINISTRAREA 20.Contabilitate, audit şi informatică de gestiune
1. Economie; Economia firmei
AFACERILOR 21.Contabilitatea şi auditul afacerilor
Educaţie Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi 22.Contabilitatea şi auditul în instituţii publice
antreprenorială 23.Contabilitate şi audit în instituţiile publice ECONOMIE
managementul calităţii
Învăţământ Administrarea afacerilor 24.Contabilitatea afacerilor ŞI
2. Economie în servicii de ospitalitate 25.Contabilitate, control, audit EDUCAŢIE
liceal /
aplicată ŞTIINŢE Administrarea afacerilor 26.Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului ANTREPRENORIALĂ
Anul de ECONOMICE
CONTABILITATE
27.Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele
x
în comerţ, turism, (programa aprobată prin ordinul
completare internaţionale ministrului educaţiei, cercetării,
3. Economie; servicii, merceologie, şi
Educaţie managementul calităţii 28.Contabilitate, expertiză şi audit tineretului şi sportului nr.
29.Contabilitate, audit şi control de gestiune 5620 / 2010)
antreprenorială – FINANŢE Finanţe şi bănci
30.Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor
Economie aplicată Contabilitate şi
CONTABILITATE 31.Contabilitate managerială şi audit contabil
informatică de gestiune
32.Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI 33.Control, audit şi expertiză financiar contabilă
Statistică şi previziune 34.Consultanţă financiar-contabilă
INFORMATICĂ
economică
ECONOMICĂ 35.Contabilitate şi sisteme informatice integrate în corporaţii
Informatică economică 36.Diagnostic şi evaluare
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 37.Economia proprietăţilor imobiliare
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 38.Expertiză contabilă şi audit
INFORMATICĂ economică 39.Expertiză contabilă şi evaluarea firmei
ECONOMICĂ Informatică economică 40.Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor
Economie internaţională 41.Management contabil, audit şi control
ECONOMIE ŞI 42.Management contabil, expertiză şi audit
AFACERI Afaceri internaţionale
43.Management contabil şi informatică de gestiune
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
44.Management financiar - contabil
internaţionale
45.Politici contabile, audit şi control de gestiune
Management 46.Sisteme informatice de gestiune
Managementul 47.Sisteme informaţionale contabile
MANAGEMENT
dezvoltării rurale 48.Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor
durabile manageriale
MARKETING Marketing 49.Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor
50.Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor
241

Economie generală

Economie agroalimentară
Economia mediului
ECONOMIE Economie şi comunicare
economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
(în limbi străine) 1. Baze de date-suport pentru afaceri
Economia întreprinderii 2. Cibernetică şi economie cantitativă
Economia comerţului,
3. E-Business
turismului şi serviciilor 4. E-Business administration (în limba engleză)
Merceologie şi 5. Econometrie şi statistică aplicată
1. Economie; managementul calităţii 6. Informatică aplicată în management
Educaţie ADMINISTRAREA
AFACERILOR
Economia firmei 7. Informatică economică
antreprenorială Economia comerţului, 8. Informatica managerială ECONOMIE
turismului, serviciilor şi 9. Managementul informatizat al proiectelor ŞI
Învăţământ
2. Economie managementul calităţii CIBERNETICĂ, 10. Managementul afacerilor electronice EDUCAŢIE
liceal / Administrarea afacerilor în
aplicată ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI 11. Metode cantitative în economie ANTREPRENORIALĂ
Anul de ECONOMICE servicii de ospitalitate INFORMATICĂ
x
12. Statistică şi econometrie (programa aprobată prin ordinul
completare Administrarea afacerilor în ECONOMICĂ ministrului educaţiei, cercetării,
3. Economie; 13. Statistică
comerţ, turism, servicii, tineretului şi sportului nr.
Educaţie 14. Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate
merceologie, şi 5620 / 2010)
antreprenorială – managementul calităţii 15. Securitate informatică
Economie aplicată FINANŢE Finanţe şi bănci
Contabilitate şi informatică
16. Sisteme de asistare a deciziilor economice
CONTABILITATE 17. Sisteme informaţionale pentru afaceri
de gestiune
Cibernetică economică 18. Sisteme informatice financiar-bancare
STATISTICĂ ŞI 19. Sisteme informatice manageriale
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ
economică 20. Sisteme informatice pentru managementul
ECONOMICĂ
Informatică economică resurselor şi proceselor economice
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune
INFORMATICĂ economică
ECONOMICĂ Informatică economică
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul dezvoltării
rurale durabile
MARKETING Marketing
242

Economie generală
Economie agroalimentară
Economia mediului
ECONOMIE Economie şi comunicare
economică în afaceri
Economie agroalimentară 1. Administrarea afacerilor internaţionale
şi a mediului 2. Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a
Economie generală şi
întreprinderilor mici şi mijlocii
comunicare economică
3. Afaceri internaţionale
Administrarea afacerilor 4. Dezvoltare regională
Administrarea afacerilor 5. Dezvoltare regională şi proiecte europene
(în limbi străine) 6. Economie şi administrarea afacerilor internaţionale
Economia întreprinderii 7. Economie şi afaceri europene
Economia comerţului, 8. Economie şi afaceri internaţionale
turismului şi serviciilor 9. Economie internaţională şi afaceri europene
Merceologie şi 10. Finanţarea şi controlul afacerilor
1. Economie; managementul calităţii
ADMINISTRAREA 11. Geopolitică şi relaţii economice internaţionale
Educaţie Economia firmei
AFACERILOR 12. Gestiunea şi auditul afacerilor
antreprenorială Economia comerţului,
ECONOMIE
turismului, serviciilor şi 13. Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne şi
Învăţământ internaţionale ŞI
2. Economie managementul calităţii
liceal / 14. Integrare economică europeană EDUCAŢIE
Administrarea afacerilor ECONOMIE ŞI
aplicată ŞTIINŢE ANTREPRENORIALĂ
Anul de ECONOMICE în servicii de ospitalitate AFACERI 15. Integrare şi afaceri europene x
INTERNAŢIONALE (programa aprobată prin ordinul
completare Administrarea afacerilor 16. Management şi integrare europeană ministrului educaţiei, cercetării,
3. Economie; în comerţ, turism, 17. Management internaţional tineretului şi sportului nr.
Educaţie servicii, merceologie, şi 18. Managementul afacerilor internaţionale 5620 / 2010)
antreprenorială – managementul calităţii
19. Managementul riscului financiar internaţional
Economie aplicată FINANŢE Finanţe şi bănci
Contabilitate şi
20. Managementul fondurilor structurale ale U.E
CONTABILITATE 21. Managementul proiectelor internaţionale
informatică de gestiune
Cibernetică economică 22. Negociere şi administrarea afacerilor
STATISTICĂ ŞI internaţionale
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ
economică 23. Politici europene de dezvoltare regională
ECONOMICĂ
Informatică economică 24. Politici şi strategii de marketing
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 25. Relaţii economice europene
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 26. Relaţii economice internaţionale
INFORMATICĂ economică 27. Strategia afacerilor în mediul european
ECONOMICĂ Informatică economică 28. Studii europene
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul
dezvoltării rurale durabile
MARKETING Marketing
243

1. Achiziţii, distribuţie, logistică


Economie generală 2. Administrare şi comunicare în afaceri
3. Administrare şi comunicare internaţională în afaceri
Economie agroalimentară 4. Administrarea financiară a afacerilor
Economia mediului 5. Administrarea organizaţiilor de afaceri
ECONOMIE Economie şi comunicare 6. Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare
economică în afaceri 7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
Economie agroalimentară 8. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
şi a mediului 9. Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor
Economie generală şi 10. Dezvoltarea economică a întreprinderii
comunicare economică 11. Dezvoltarea spaţiului de afaceri
Administrarea afacerilor 12. Economie bazată pe cunoştinţe şi management
13. Economie bazată pe cunoaştere şi management antreprenorial
Administrarea afacerilor 14. Economie bazată pe cunoaştere şi management intreprenorial
(în limbi străine) 15. Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţională
Economia întreprinderii 16. International business management
Economia comerţului, 17. Leadership şi managementul resurselor umane
turismului şi serviciilor 18. Management
Merceologie şi 19. Management antreprenorial
managementul calităţii 20. Management financiar-bancar
ADMINISTRAREA
AFACERILOR
Economia firmei 21. Management intercultural
Economia comerţului, 22. Management în administraţie şi servicii publice
turismului, serviciilor şi 23. Management organizaţional
managementul calităţii 24. Management performant
1. Economie; Administrarea afacerilor 25. Management şi marketing internaţional
Educaţie în servicii de ospitalitate 26. Management şi strategii de afaceri
antreprenorială Administrarea afacerilor 27. Managementul afacerilor ECONOMIE
în comerţ, turism, 28. Managementul afacerilor prin proiecte ŞI
Învăţământ servicii, merceologie, şi
2. Economie 29. Managementul calităţii EDUCAŢIE
liceal / managementul calităţii 30. Managementul dezvoltării regionale durabile
aplicată ŞTIINŢE ANTREPRENORIALĂ
Anul de ECONOMICE FINANŢE Finanţe şi bănci MANAGEMENT 31. Managementul dezvoltării afacerilor x
(programa aprobată prin ordinul
completare Contabilitate şi 32. Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării ministrului educaţiei, cercetării,
3. Economie; CONTABILITATE
informatică de gestiune 33. Managementul investiţiilor tineretului şi sportului nr.
Educaţie 34. Managementul instituţiilor din administraţia publică
Cibernetică economică 5620 / 2010)
antreprenorială – STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 35. Managementul economic al unităţilor şcolare
Economie aplicată INFORMATICĂ 36. Managementul organizaţiei
economică
ECONOMICĂ 37. Managementul organizaţiilor
Informatică economică
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 38. Managementul organizaţiilor de turism şi servicii
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 39. Managementul organizaţiilor publice
INFORMATICĂ economică 40. Managementul organizaţiilor sportive
ECONOMICĂ 41. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
Informatică economică
Economie internaţională 42. Managementul proiectelor
ECONOMIE ŞI 43. Managementul proiectelor cu finanţare europeană
AFACERI Afaceri internaţionale
Economie şi afaceri 44. Managementul proiectelor europene
INTERNAŢIONALE 45. Managementul resurselor umane
internaţionale
46. Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale
Management
47. Managementul serviciilor de sănătate
Managementul
MANAGEMENT 48. Managementul sectorului public
dezvoltării rurale
durabile 49. Managementul strategic al afacerilor
50. Managementul strategic al organizaţiilor
51. Managementul strategic al organizaţiilor: Dezvoltarea spaţiului
de afaceri
52. Managementul strategic al firmei
53. Managementul strategic al resurselor umane
MARKETING Marketing
54. Managementul sistemelor microeconomice
55. Managementul societăţilor comerciale şi de credit
56. Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
57. Managementul şi evaluarea investiţiilor
58. Managementul şi marketingul organizaţiei
244

Economie generală
Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor 1. Analiză şi strategie de marketing
(în limbi străine) 2. Business to business marketing
Economia întreprinderii 3. Cercetări de marketing
Economia comerţului, 4. Gestiunea relaţiilor cu consumatorii
turismului şi serviciilor 5. Management marketing
Merceologie şi 6. Managementul marketingului
1. Economie; managementul calităţii
ADMINISTRAREA 7. Managementul relaţiilor cu clienţii
Educaţie Economia firmei
AFACERILOR 8. Marketing
antreprenorială Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi 9. Marketing internaţional ECONOMIE
Învăţământ managementul calităţii 10. Marketing în afaceri ŞI
2. Economie EDUCAŢIE
liceal /
aplicată ŞTIINŢE
Administrarea afacerilor în
servicii de ospitalitate
11. Marketing online ANTREPRENORIALĂ
Anul de ECONOMICE
MARKETING 12. Marketing strategic x
Administrarea afacerilor în (programa aprobată prin ordinul
completare 13. Marketing şi comunicare în afaceri ministrului educaţiei, cercetării,
3. Economie; comerţ, turism, servicii,
14. Marketing şi gestiunea organizaţiei tineretului şi sportului nr.
Educaţie merceologie, şi
15. Marketingul serviciilor 5620 / 2010)
antreprenorială – managementul calităţii
Economie aplicată FINANŢE Finanţe şi bănci 16. Marketingul şi managementul firmei
CONTABILITATE
Contabilitate şi informatică 17. Marketing şi managementul vânzărilor
de gestiune 18. Negocieri – relaţii publice
Cibernetică economică 19. Politici şi strategii de marketing
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 20. Publicitate şi promovarea vânzărilor
INFORMATICĂ
economică
ECONOMICĂ 21. Relaţii publice în marketing
Informatică economică
Cibernetică economică
22. Strategii de marketing
CIBERNETICĂ,
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 23. Strategii şi politici de marketing
INFORMATICĂ economică
ECONOMICĂ Informatică economică
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul dezvoltării
rurale durabile
MARKETING Marketing
Notă. (1) Încadrarea pe catedre de economie, educaţie antreprenorială sau economie aplicată în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu
diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă
dreptul de a preda disciplinele economie, educaţie antreprenorială sau economie aplicată în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator..

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitarede masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitarede masterat) organizate prin decizii
ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr.
84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitarede masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
245

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Specializarea din cadrul Nivelul de Programa -
Post/Catedră Domeniul pentru Studii
Nivel (Disciplina principală
Domeniul
studiile
domeniului pentru Domeniul de studii
universitare probă de concurs
fundamental studiile licenţă
de încadrare) universitare de licenţă de masterat
universitare de licenţă Programul de studii de master acreditat
Economie generală
Economie agroalimentară
Economia mediului
Economie şi comunicare
ECONOMIE economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
(în limbi străine) 1. Agro-Business
Economia întreprinderii
2. Analize şi strategii economice
3. Afaceri internaţionale şi strategii interculturale
Economia comerţului,
4. Comunicare în afaceri
turismului şi serviciilor
Merceologie şi 5. Dezvoltare regională durabilă
managementul calităţii 6. Economia şi administrarea afacerilor
ADMINISTRAREA 7. Economia şi dreptul afacerilor
Economia firmei
AFACERILOR
Economia comerţului, 8. Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare
turismului, serviciilor şi 9. Economie ecologică ECONOMIE
managementul calităţii ŞI
Şcoala de arte 10. Economie europeană EDUCAŢIE
Administrarea afacerilor 11. Economie europeană şi politici aplicate
şi meserii din Educaţie ŞTIINŢE în servicii de ospitalitate ANTREPRENORIALĂ
ECONOMIE 12. Economie şi dezvoltare durabilă x
învăţământul antreprenorială ECONOMICE
Administrarea afacerilor (programa aprobată prin ordinul
special** 13. Economia resurselor naturale ministrului educaţiei, cercetării,
în comerţ, turism, tineretului şi sportului nr.
servicii, merceologie, şi 14. Economia mediului
15. Formare-Cercetare-Inovare în knoledge society 5620 / 2010)
managementul calităţii
FINANŢE Finanţe şi bănci 16. Gestiunea şi evaluarea proiectelor
Contabilitate şi 17. Management în retail
CONTABILITATE
informatică de gestiune 18. Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi
Cibernetică economică regională
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 19. Managementul mediului şi al resurselor naturale
INFORMATICĂ
economică 20. Strategia europeană a dezvoltării durabile
ECONOMICĂ
Informatică economică
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 21. Studii europene şi relaţii internaţionale
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune
INFORMATICĂ economică
ECONOMICĂ Informatică economică
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
Managementul
MANAGEMENT
dezvoltării rurale
durabile
MARKETING Marketing
246

Economie generală 1. Antreprenoriat


2. Administrarea afacerilor
Economie agroalimentară 3. Administrarea afacerilor comerciale
Economia mediului 4. Administrarea afacerilor europene
5. Administrarea afacerilor în industria hotelieră
Economie şi comunicare
ECONOMIE 6. Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri
economică în afaceri
7. Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare
Economie agroalimentară
8. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii
şi a mediului
9. Administrarea afacerilor în comerţ şi turism
Economie generală şi 10.Administrarea afacerilor din turism
comunicare economică 11.Administrarea afacerilor în comerţ
Administrarea afacerilor 12.Administrarea afacerilor în turism
Administrarea afacerilor 13.Administrarea afacerilor în turism şi servicii
(în limbi străine) 14.Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
15.Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de
Economia întreprinderii
ospitalitate
Economia comerţului, 16.Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii
turismului şi serviciilor 17.Administrarea afacerilor regionale
Merceologie şi 18.Administrarea afacerilor internaţionale
managementul calităţii 19.Administrarea dezvoltării regionale durabile
ADMINISTRAREA
Economia firmei 20.Administrarea serviciilor turistice
AFACERILOR
Economia comerţului, 21.Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi sevicii
turismului, serviciilor şi 22.Asigurarea calităţii în afaceri
managementul calităţii 23.Business
ECONOMIE
Administrarea afacerilor 24.Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei
ŞI
Şcoala de arte în servicii de ospitalitate 25.Dezvoltare regională
EDUCAŢIE
Administrarea afacerilor 26.Economia şi managementul serviciilor
şi meserii din Educaţie ŞTIINŢE ADMINISTRAREA ANTREPRENORIALĂ
în comerţ, turism, 27.Economia şi administrarea afacerilor şi industria ospitalităţii
învăţământul antreprenorială ECONOMICE AFACERILOR
28.Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria
x (programa aprobată prin ordinul
servicii, merceologie, şi ministrului educaţiei, cercetării,
special** managementul calităţii ospitalităţii tineretului şi sportului nr.
FINANŢE Finanţe şi bănci 29.Economie şi afaceri în industria ospitalităţii
5620 / 2010)
Contabilitate şi 30.Executive Master of Business Administration
CONTABILITATE 31.Finanţe şi control de gestiune
informatică de gestiune
Cibernetică economică 32.Logistică
STATISTICĂ ŞI 33.Master of business administration
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ 34.Management antreprenorial
economică
ECONOMICĂ 35.Management în comerţ
Informatică economică
36.Management în turism
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
37.Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 38.Management hotelier
INFORMATICĂ economică 39.Management şi marketing în turism
ECONOMICĂ Informatică economică 40.Management şi administrarea afacerilor
Economie internaţională 41.Management turistic şi hotelier
ECONOMIE ŞI
Afaceri internaţionale 42.Managementul afacerilor
AFACERI
Economie şi afaceri 43.Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu
INTERNAŢIONALE
internaţionale 44.Managementul afacerilor în comerţ
Management 45.Managementul afacerilor în turism
46.Managementul afacerilor în turism şi comerţ
MANAGEMENT Managementul
47.Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului
dezvoltării rurale durabile
48.Managementul calităţii
49.Managementul proiectelor
50.Marketing şi negocieri în afaceri
MARKETING Marketing 51.Politici şi strategii de marketing
52.Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei
53.Turism cultural şi agroturism
247

Economie generală 1. Administrare fiscală


2. Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor
Economie agroalimentară 3. Asigurări comerciale şi sociale
Economia mediului 4. Asigurări şi reasigurări
Economie şi comunicare 5. Bănci
ECONOMIE economică în afaceri 6. Bănci şi politici monetare
Economie agroalimentară 7. Bănci şi asigurări
şi a mediului 8. Bănci şi pieţe de capital
Economie generală şi 9. Bănci şi pieţe de capital în context european
comunicare economică 10.Bănci şi pieţe financiare
Administrarea afacerilor 11.Buget public, pieţe financiare şi bănci
12.Burse şi asigurări
Administrarea afacerilor 13.Economie şi finanţe europene
(în limbi străine) 14.Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară, asigurări şi pieţe de capital
Economia întreprinderii 15.Dezvoltare regională
Economia comerţului, 16.Finanţarea protecţiei sociale
turismului şi serviciilor 17.Finanţe
Merceologie şi 18.Finanţare şi management în administraţie publică
managementul calităţii 19.Finanţarea si administrarea afacerilor în turism şi servicii
ADMINISTRAREA 20.Finanţe - Asigurări
Economia firmei
AFACERILOR 21.Finanţe şi asigurări
Economia comerţului,
22.Finanţe - bănci şi pieţe de capital
turismului, serviciilor şi
23.Finanţe şi administrarea afacerilor
managementul calităţii
24.Finanţe corporative - asigurări ECONOMIE
Administrarea afacerilor în
25.Finanţe publice ŞI
Şcoala de arte servicii de ospitalitate
26.Finanţe şi bănci – DOFIN EDUCAŢIE
şi meserii din Educaţie ŞTIINŢE Administrarea afacerilor în 27.Finanţe corporative ANTREPRENORIALĂ
comerţ, turism, servicii, FINANŢE x
învăţământul antreprenorială ECONOMICE
merceologie şi
28.Finanţe publice şi securitate socială (programa aprobată prin ordinul
special** 29.Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi comunitare ministrului educaţiei, cercetării,
managementul calităţii 30.Finanţe şi strategiile financiare ale companiilor tineretului şi sportului nr.
FINANŢE Finanţe şi bănci 31.Finanţe, bănci, asigurări 5620 / 2010)
Contabilitate şi informatică 32. Finanţe şi gestiunea afacerilor
CONTABILITATE
de gestiune 33.Finanţe şi politici financiare
Cibernetică economică 34.Finanţe şi guvernanţă publică europeană
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 35.Gestiune financiară corporativă
INFORMATICĂ
economică 36.Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice
ECONOMICĂ
Informatică economică 37.Gestiune financiar - bancară
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 38.Gestiunea financiară a afacerilor
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 39.Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul european
INFORMATICĂ economică 40.Management financiar
ECONOMICĂ Informatică economică 41.Managementul finanţării proiectelor europene
42.Management financiar şi bursier – DAFI
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI 43.Management financiar - bancar
AFACERI Afaceri internaţionale 44.Management financiar şi bancar
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 45.Management financiar bancar şi bursier
internaţionale 46.Management financiar - bancar şi de asigurări
Management 47.Management financiar public şi privat
MANAGEMENT Managementul dezvoltării 48.Managementul sistemelor bancare
rurale durabile 49.Managementul riscului şi actuariat
50.Monedă şi bănci
51.Pieţe de capital
MARKETING Marketing 52.Pieţe financiare
53.Politici financiare de întreprindere
54.Sisteme bancare europene
248

Economie generală 1. Administrarea financiar contabilă a întreprinderii


Economie agroalimentară 2. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
3. Analiză financiară şi evaluare
Economia mediului 4. Audit şi management financiar-contabil
Economie şi comunicare 5. Audit financiar contabil
ECONOMIE economică în afaceri 6. Audit financiar şi consiliere
Economie agroalimentară 7. Audit financiar - contabil şi consiliere
şi a mediului 8. Audit intern
Economie generală şi 9. Audit şi expertiză contabilă
comunicare economică 10.Auditul şi controlul agenţilor economici
Administrarea afacerilor 11.Auditul şi evaluarea întreprinderii
Administrarea afacerilor 12.Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional
(în limbi străine) 13.Contabilitate
14.Contabilitate, audit şi consultanţă
Economia întreprinderii 15.Contabilitate, audit şi consultanţă contabilă
Economia comerţului, 16.Contabilitate şi audit
turismului şi serviciilor 17.Contabilitate internaţională
Merceologie şi 18.Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare
managementul calităţii 19.Contabilitate, control şi expertiză
ADMINISTRAREA 20.Contabilitate, audit şi informatică de gestiune
Economia firmei
AFACERILOR 21.Contabilitatea şi auditul afacerilor
Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi 22.Contabilitatea şi auditul în instituţii publice
managementul calităţii 23.Contabilitate şi audit în instituţiile publice ECONOMIE
Administrarea afacerilor 24.Contabilitatea afacerilor ŞI
Şcoala de arte în servicii de ospitalitate 25.Contabilitate, control, audit EDUCAŢIE
şi meserii din Educaţie ŞTIINŢE Administrarea afacerilor 26.Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului ANTREPRENORIALĂ
ECONOMICE
CONTABILITATE
27.Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele
x
învăţământul antreprenorială în comerţ, turism, (programa aprobată prin ordinul
special** servicii, merceologie, şi internaţionale ministrului educaţiei, cercetării,
managementul calităţii 28.Contabilitate, expertiză şi audit tineretului şi sportului nr.
29.Contabilitate, audit şi control de gestiune 5620 / 2010)
FINANŢE Finanţe şi bănci
30.Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor
Contabilitate şi
CONTABILITATE 31.Contabilitate managerială şi audit contabil
informatică de gestiune
32.Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI 33.Control, audit şi expertiză financiar contabilă
Statistică şi previziune 34.Consultanţă financiar-contabilă
INFORMATICĂ
economică
ECONOMICĂ 35.Contabilitate şi sisteme informatice integrate în corporaţii
Informatică economică 36.Diagnostic şi evaluare
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 37.Economia proprietăţilor imobiliare
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 38.Expertiză contabilă şi audit
INFORMATICĂ economică 39.Expertiză contabilă şi evaluarea firmei
ECONOMICĂ Informatică economică 40.Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor
Economie internaţională 41.Management contabil, audit şi control
ECONOMIE ŞI 42.Management contabil, expertiză şi audit
AFACERI Afaceri internaţionale
43.Management contabil şi informatică de gestiune
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
44.Management financiar - contabil
internaţionale
45.Politici contabile, audit şi control de gestiune
Management 46.Sisteme informatice de gestiune
Managementul 47.Sisteme informaţionale contabile
MANAGEMENT
dezvoltării rurale 48.Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor
durabile manageriale
MARKETING Marketing 49.Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor
50.Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor
249

Economie generală

Economie agroalimentară
Economia mediului
ECONOMIE Economie şi comunicare
economică în afaceri
Economie agroalimentară
şi a mediului
Economie generală şi
comunicare economică
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
(în limbi străine) 1. Baze de date-suport pentru afaceri
Economia întreprinderii 2. Cibernetică şi economie cantitativă
Economia comerţului, 3. E-Business
turismului şi serviciilor 4. E-Business administration (în limba engleză)
Merceologie şi 5. Econometrie şi statistică aplicată
managementul calităţii 6. Informatică aplicată în management
ADMINISTRAREA
Economia firmei 7. Informatică economică
AFACERILOR
Economia comerţului, 8. Informatica manageriala ECONOMIE
turismului, serviciilor şi ŞI
9. Sisteme de asistare a deciziilor economice
Şcoala de arte managementul calităţii CIBERNETICĂ, EDUCAŢIE
Administrarea afacerilor în 10.Managementul informatizat al proiectelor
şi meserii din Educaţie ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI ANTREPRENORIALĂ
servicii de ospitalitate 11.Managementul afacerilor electronice x
învăţământul antreprenorială ECONOMICE INFORMATICĂ (programa aprobată prin ordinul
Administrarea afacerilor în ECONOMICĂ 12.Metode cantitative în economie ministrului educaţiei, cercetării,
special**
comerţ, turism, servicii, 13.Statistică şi econometrie tineretului şi sportului nr.
merceologie, şi 14.Statistică 5620 / 2010)
managementul calităţii 15.Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate
FINANŢE Finanţe şi bănci 16.Securitate informatică
Contabilitate şi informatică 17.Sisteme informaţionale pentru afaceri
CONTABILITATE
de gestiune
18.Sisteme informatice financiar-bancare
Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 19.Sisteme informatice manageriale
INFORMATICĂ 20.Sisteme informatice pentru managementul
economică
ECONOMICĂ resurselor şi proceselor economice
Informatică economică
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune
INFORMATICĂ economică
ECONOMICĂ Informatică economică
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul dezvoltării
rurale durabile
MARKETING Marketing
250

Economie generală
Economie agroalimentară
Economia mediului
ECONOMIE Economie şi comunicare
economică în afaceri
Economie agroalimentară 1. Administrarea afacerilor internaţionale
şi a mediului 2. Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a
Economie generală şi
întreprinderilor mici şi mijlocii
comunicare economică
3. Afaceri internaţionale
Administrarea afacerilor 4. Dezvoltare regională
Administrarea afacerilor 5. Dezvoltare regională şi proiecte europene
(în limbi străine) 6. Economie şi administrarea afacerilor internaţionale
Economia întreprinderii 7. Economie şi afaceri europene
Economia comerţului, 8. Economie şi afaceri internaţionale
turismului şi serviciilor 9. Economie internaţională şi afaceri europene
Merceologie şi 10. Finanţarea şi controlul afacerilor
managementul calităţii
ADMINISTRAREA 11. Geopolitică şi relaţii economice internaţionale
Economia firmei
AFACERILOR 12. Gestiunea şi auditul afacerilor
Economia comerţului,
13. Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne ECONOMIE
turismului, serviciilor şi
şi internaţionale ŞI
Şcoala de arte managementul calităţii
14. Integrare economică europeană EDUCAŢIE
Administrarea afacerilor ECONOMIE ŞI
şi meserii din Educaţie ŞTIINŢE ANTREPRENORIALĂ
ECONOMICE în servicii de ospitalitate AFACERI 15. Integrare şi afaceri europene x
învăţământul antreprenorială INTERNAŢIONALE (programa aprobată prin ordinul
Administrarea afacerilor 16. Management şi integrare europeană ministrului educaţiei, cercetării,
special** în comerţ, turism, 17. Management internaţional tineretului şi sportului nr.
servicii, merceologie, şi 18. Managementul afacerilor internaţionale 5620 / 2010)
managementul calităţii
19. Managementul riscului financiar internaţional
FINANŢE Finanţe şi bănci
Contabilitate şi
20. Managementul fondurilor structurale ale U.E
CONTABILITATE 21. Managementul proiectelor internaţionale
informatică de gestiune
Cibernetică economică 22. Negociere şi administrarea afacerilor
STATISTICĂ ŞI internaţionale
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ
economică 23. Politici europene de dezvoltare regională
ECONOMICĂ
Informatică economică 24. Politici şi strategii de marketing
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 25. Relaţii economice europene
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 26. Relaţii economice internaţionale
INFORMATICĂ economică 27. Strategia afacerilor în mediul european
ECONOMICĂ Informatică economică 28. Studii europene
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
MANAGEMENT Managementul
dezvoltării rurale durabile
MARKETING Marketing
251

1. Achiziţii, distribuţie, logistică


Economie generală 2. Administrare şi comunicare în afaceri
3. Administrare şi comunicare internaţională în afaceri
Economie agroalimentară 4. Administrarea financiară a afacerilor
Economia mediului 5. Administrarea organizaţiilor de afaceri
ECONOMIE Economie şi comunicare 6. Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare
economică în afaceri 7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
Economie agroalimentară 8. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor
şi a mediului 9. Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor
Economie generală şi 10. Dezvoltarea economică a întreprinderii
comunicare economică 11. Dezvoltarea spaţiului de afaceri
Administrarea afacerilor 12. Economie bazată pe cunoştinţe şi management
13. Economie bazată pe cunoaştere şi management antreprenorial
Administrarea afacerilor 14. Economie bazată pe cunoaştere şi management intreprenorial
(în limbi străine) 15. Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţională
Economia întreprinderii 16. International business management
Economia comerţului, 17. Leadership şi managementul resurselor umane
turismului şi serviciilor 18. Management
Merceologie şi 19. Management antreprenorial
managementul calităţii 20. Management financiar-bancar
ADMINISTRAREA 21. Management intercultural
Economia firmei
AFACERILOR 22. Management în administraţie şi servicii publice
Economia comerţului,
23. Management organizaţional
turismului, serviciilor şi
24. Management performant
managementul calităţii
25. Management şi marketing internaţional
Administrarea afacerilor 26. Management şi strategii de afaceri
în servicii de ospitalitate ECONOMIE
27. Managementul afacerilor
Administrarea afacerilor ŞI
Şcoala de arte 28. Managementul afacerilor prin proiecte
în comerţ, turism, EDUCAŢIE
29. Managementul calităţii
şi meserii din Educaţie ŞTIINŢE servicii, merceologie, şi ANTREPRENORIALĂ
MANAGEMENT 30. Managementul dezvoltării regionale durabile x
învăţământul antreprenorială ECONOMICE managementul calităţii 31. Managementul dezvoltării afacerilor (programa aprobată prin ordinul
special** FINANŢE Finanţe şi bănci ministrului educaţiei, cercetării,
32. Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării tineretului şi sportului nr.
Contabilitate şi 33. Managementul investiţiilor
CONTABILITATE 5620 / 2010)
informatică de gestiune 34. Managementul instituţiilor din administraţia publică
Cibernetică economică 35. Managementul economic al unităţilor şcolare
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 36. Managementul organizaţiei
INFORMATICĂ
economică 37. Managementul organizaţiilor
ECONOMICĂ
Informatică economică 38. Managementul organizaţiilor de turism şi servicii
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 39. Managementul organizaţiilor publice
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 40. Managementul organizaţiilor sportive
INFORMATICĂ economică 41. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
ECONOMICĂ Informatică economică 42. Managementul proiectelor
43. Managementul proiectelor cu finanţare europeană
Economie internaţională
ECONOMIE ŞI 44. Managementul proiectelor europene
AFACERI Afaceri internaţionale 45. Managementul resurselor umane
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri 46. Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale
internaţionale 47. Managementul serviciilor de sănătate
Management 48. Managementul sectorului public
Managementul 49. Managementul strategic al afacerilor
MANAGEMENT
dezvoltării rurale 50. Managementul strategic al organizaţiilor
durabile 51. Managementul strategic al organizaţiilor: Dezvoltarea spaţiului
de afaceri
52. Managementul strategic al firmei
53. Managementul strategic al resurselor umane
54. Managementul sistemelor microeconomice
MARKETING Marketing
55. Managementul societăţilor comerciale şi de credit
56. Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
57. Managementul şi evaluarea investiţiilor
58. Managementul şi marketingul organizaţiei
252
Economie generală
Economie
agroalimentară
Economia mediului
Economie şi
ECONOMIE comunicare economică
în afaceri
Economie
agroalimentară şi a
mediului
Economie generală şi
comunicare economică
Administrarea
afacerilor
Administrarea
afacerilor (în limbi 1. Analiză şi strategie de marketing
străine) 2. Business to business marketing
Economia întreprinderii 3. Cercetări de marketing
Economia comerţului, 4. Gestiunea relaţiilor cu consumatorii
turismului şi serviciilor 5. Management marketing
Merceologie şi 6. Managementul marketingului
managementul calităţii
ADMINISTRAREA 7. Managementul relaţiilor cu clienţii
Economia firmei
AFACERILOR 8. Marketing
Economia comerţului,
9. Marketing internaţional ECONOMIE
turismului, serviciilor şi
10.Marketing în afaceri ŞI
managementul calităţii
Şcoala de arte şi 11.Marketing online EDUCAŢIE
Administrarea
meserii din Educaţie ŞTIINŢE ANTREPRENORIALĂ
învăţământul antreprenorială ECONOMICE
afacerilor în servicii de MARKETING 12.Marketing strategic x
ospitalitate (programa aprobată prin ordinul
special** 13.Marketing şi comunicare în afaceri ministrului educaţiei, cercetării,
Administrarea 14.Marketing şi gestiunea organizaţiei tineretului şi sportului nr.
afacerilor în comerţ, 15.Marketingul serviciilor 5620 / 2010)
turism, servicii,
merceologie, şi
16.Marketingul şi managementul firmei
managementul calităţii 17.Marketing şi managementul vânzărilor
FINANŢE Finanţe şi bănci 18.Negocieri – relaţii publice
Contabilitate şi 19.Politici şi strategii de marketing
CONTABILITATE
informatică de gestiune 20.Publicitate şi promovarea vânzărilor
Cibernetică economică 21.Relaţii publice în marketing
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 22.Strategii de marketing
INFORMATICĂ
economică 23.Strategii şi politici de marketing
ECONOMICĂ
Informatică economică
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune
INFORMATICĂ economică
ECONOMICĂ Informatică economică
Economie
ECONOMIE ŞI internaţională
AFACERI Afaceri internaţionale
INTERNAŢIONALE Economie şi afaceri
internaţionale
Management
Managementul
MANAGEMENT
dezvoltării rurale
durabile
MARKETING Marketing
253
Economie generală
Economie agroalimentară
1. Administraţie europeană. Instituţii
Economia mediului
şi politici publice
ECONOMIE Economie şi comunicare economică în
2. Administraţie publică
afaceri
3. Administraţie publică europeană
Economie agroalimentară şi a mediului 4. Administraţie publică europeană -
Economie generală şi comunicare economică BRIE
Administrarea afacerilor 5. Administraţie publică şi integrare
Administrarea afacerilor (în limbi străine) europeană
Economia întreprinderii 6. Administraţie publică şi
Economia comerţului, turismului şi dezvoltarea comunitară
serviciilor 7. Administraţie publică în contextul
Merceologie şi managementul calităţii integrării europene
ADMINISTRAREA Economia firmei 8. Administraţie şi finanţe publice
AFACERILOR Economia comerţului, turismului, serviciilor europene
şi managementul calităţii 9. Administraţie şi management
Administrarea afacerilor în servicii de public
ospitalitate 10. Administrarea resurselor
ŞTIINŢE Administrarea afacerilor în comerţ, turism, instituţiilor culturale
ECONOMICE servicii, merceologie şi managementul 11. Administraţie publică şi eficienţa
calităţii sistemului administrativ
FINANŢE Finanţe şi bănci 12. Administrarea relaţiilor publice şi
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune asistenţă managerială
Cibernetică economică 13. Administraţie şi politici publice în
STATISTICĂ ŞI
Economic, Economic, Uniunea Europeană ECONOMIE
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
administrativ, administrativ, 14. Administrarea şi dezvoltarea ŞI
Învăţământ ECONOMICĂ Informatică economică
comerţ şi servicii / comerţ şi resurselor umane EDUCAŢIE
liceal / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
Economic, servicii / ŞTIINŢE 15. Dezvoltare regională ANTREPRENORIALĂ
Anul de
administrativ, Economic, STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică ADMINISTRATIVE 16. Guvernare şi administraţie publică
x
completare INFORMATICĂ
(programa aprobată prin ordinul
poştă (Anexa 15 / administrativ, Informatică economică europeană ministrului educaţiei, cercetării,
Anexa 15.1) poştă ECONOMICĂ 17. Guvernare modernă şi dezvoltare tineretului şi sportului nr.
ECONOMIE ŞI Economie internaţională locală 5620 / 2010)
AFACERI Afaceri internaţionale 18. Management şi administraţie
INTERNAŢIONALE europeană
Economie şi afaceri internaţionale
19. Management şi audit în
Management administraţie şi afaceri
MANAGEMENT 20. Managementul crizelor şi
Managementul dezvoltării rurale durabile
MARKETING Marketing conflictelor
21. Managementul instituţiilor publice
ŞTIINŢE Administraţie publică
ŞTIINŢE 22. Managementul organizaţiilor şi
SOCIALE ŞI Administraţie europeană
ADMINISTRATIVE serviciilor publice
POLITICE Asistenţă managerială şi secretariat 23. Managementul sectorului public
Inginerie economică industrială 24. Managementul poliţiei locale
Inginerie economică în domeniul mecanic 25. Managementul administraţiei
Inginerie economică în construcţii publice şi cariere publice
Inginerie şi management naval şi portuar 26. Politici de sănătate şi management
Inginerie economică în domeniul sanitar
ŞTIINŢE INGINERIE ŞI 27. Politici administrative europene
INGINEREŞTI MANAGEMENT transporturilor
28. Puterea executivă şi administraţia
Inginerie economică în domeniul electric,
publică
electronic şi energetic
29. Sisteme administrative şi relaţii
Inginerie economică în industria chimică şi
internaţionale
de materiale
30. Spaţiul public european
Inginerie economică în agricultură 31. Studii administrative europene
ŞTIINŢE Management economico - financiar 32. Ştiinţe administrative
ŞTIINŢE MILITARE
MILITARE ŞI
ŞI INFORMAŢII Managementul organizaţiei
INFORMAŢII
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în
cele prevăzute la art.1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.

Notă. (1) Încadrarea pe catedre de economie, educaţie antreprenorială sau economie aplicată în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de
licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplinele economie, educaţie antreprenorială sau economie aplicată
în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul
instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii
universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
254
CJAPP / Cabinet asistenţă psihopedagogică
Post : Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Post/Catedră Programa -
Învăţământ universitar de de
(Disciplina probă de concurs
PROFILUL / DOMENIUL Nr. lungă scurtă
Nivel principală
crt. Specializarea durată durată
de încadrare)
1
Psihologie x
.
2
Psihologie şi asistenţă socială x
.
3
Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
.
4
Psihologie - Pedagogie x
.
5
Psihopedagogie - Cibernetică x
.
6
Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
.
7
Psihologie şi psihopedagogie specială x
.
8
Psihopedagogie x
.
9
Psihosociologie x
.
1
0 Psihosociologie (+ militar) x
CJAPP / .
1
1 Psihosociologie – Informaţii (militar) x
Cabinet asistenţă CONSILIERE
Profesor în centre .
psihopedagogică 1 PSIHOPEDAGOGICĂ
şi cabinete de
(nivel liceal) / SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 2 Sociologie - Psihologie x (programa aprobată prin ordinul
asistenţă . ministrului educaţiei, cercetării,
psihopedagogică 1 tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Cabinet asistenţă 3 Psihopedagogie specială x
psihopedagogică .
1
4 Psihopedagogie specială şi asistenţă socială x
.
1
5 Pedagogie x
.
1
6 Pedagogie socială x
.
1
7 Pedagogie - Limba şi literatura română x
.
1
8 Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
.
1
9 Pedagogie - Limbă străină/maternă x
.
2
0 Sociologie x
.
255
2
1 Sociologie – Politologie x
.
2
2 Sociologie – Etnologie x
.
2
PSIHOLOGIE 3 Psihologie x
.
2
4 Pedagogie x
.
2
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 5 Pedagogie - învăţători x
.
2
6 Psihopedagogie specială x
.
2
SOCIOLOGIE 7 Sociologie x
.
2
SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 8 Sociologie - Psihologie x
.
2
9 Filosofie – Sociologie x
.
3
0 Filosofie – Psihologie x
.
3
1 Filosofie – istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
.
3
2 Pedagogie - Limba şi literatura română x
.
FILOSOFIE 3
3 Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
.
3
4 Pedagogie - Limbă străină/maternă x
.
3
5 Psihopedagogie specială, secundar limba şi literatura română x
.
3
6 Psihologie x
.
3
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 7 Psihosociologie - Informaţii x
.
Cabinet asistenţă Profesor în centre 3
8 Pedagogie x
psihopedagogică şi cabinete de .
asistenţă 3
psihopedagogică 9 Psihologie şi psihopedagogie specială x
.
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 4
0 Pedagogie specială x
.
4
1 Psihopedagogie specială x
.
PPEDAGOGIE 4 Pedagogie specială x
2
.
256
4
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 3 Pedagogie x
.
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar
care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,
republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
257

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Domeniul pentru Nivelul de studii Studii
Domeniul Nr. probă de concurs
Nivel Postul studiile universitare de
fundamental crt.
universitare de licenţă Specializarea licenţă
4
4 Pedagogie x
ŞTIINŢE ALE .
EDUCAŢIEI 4
5 Psihopedagogie specială x
ŞTIINŢE SOCIALE . CONSILIERE
Cabinet asistenţă Profesor în centre 4
şi cabinete de ŞI POLITICE PSIHOPEDAGOGICĂ
psihopedagogică PSIHOLOGIE 6 Psihologie x (programa aprobată prin ordinul
asistenţă . ministrului educaţiei, cercetării,
psihopedagogică tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
4
SOCIOLOGIE 7 Sociologie x
.
4
ŞTIINŢE MILITARE ŞTIINŢE MILITARE
8 Psihologie - informaţii x
ŞI INFORMAŢII ŞI INFORMAŢII .
258

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi
Învăţământ preuniversitar
de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Specializarea din Nivelul de Programa -
Domeniul
Post/Catedră cadrul domeniului studii Studii
Nivel (Disciplina principală
Domeniul pentru studiile
pentru studiile
Domeniul de
universitare
probă de concurs
fundamental universitare de licenţă
de încadrare) universitare de de masterat
licenţă
licenţă Programul de studii de master acreditat
CJAPP / Pedagogie 1. Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei x
259
Psihopedagogie
specială
ŞTIINŢE ALE
ŞTIINŢE EDUCAŢIEI Pedagogia
SOCIALE ŞI învăţământului 2. Consiliere şcolară
POLITICE primar şi preşcolar 3. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică
ŞTIINŢE ALE
4. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională
PSIHOLOGIE Psihologie EDUCAŢIEI
5. Managementul şi dezvoltarea carierei
SOCIOLOGIE Sociologie 6. Medierea conflictelor în educaţie
ŞTIINŢE ŞTIINŢE
Psihologie -
MILITARE ŞI MILITARE ŞI
informaţii
INFORMAŢII INFORMAŢII
1. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie
Pedagogie 2. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală
3. Consultanţă şi intervenţie psihologică
4. Consiliere genetică
ŞTIINŢE ALE Psihopedagogie 5. Consiliere familială şi de cuplu
EDUCAŢIEI specială 6. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii
7. Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a
ŞTIINŢE Pedagogia
familiei
SOCIALE ŞI învăţământului
8. Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
POLITICE primar şi preşcolar
9. Managementul resurselor umane
10. Psihologia medierii conflictelor
PSIHOLOGIE Psihologie 11. Psihologia muncii şi transporturilor
Cabinet 12. Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a
asistenţă transporturilor CONSILIERE
Profesor în centre SOCIOLOGIE Sociologie 13. Psihologia personalităţii PSIHOPEDAGOGICĂ
psihopedagogică 14. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională
şi cabinete de (programa aprobată prin ordinul
(nivel liceal) / 15. Psihologia resurselor umane
asistenţă ministrului educaţiei, cercetării,
psihopedagogică 16. Psihologia sănătăţii tineretului şi sportului nr. 5620 /
Cabinet 17. Psihologie clinică 2010)
asistenţă 18. Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică
psihopedagogică 19. Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
PSIHOLOGIE 20. Psihologie clinică şi psihoterapie
21. Psihologie clinică şi consiliere psihologică
22. Psihologia educaţiei
23. Psihologie educaţională şi consiliere
24. Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
25. Psihologie militară
26. Psihologie sportivă
ŞTIINŢE ŞTIINŢE 27. Psihologie şcolară şi consiliere educaţională
Psihologie -
MILITARE ŞI MILITARE ŞI 28. Psihologie organizaţională şi resurse umane
informaţii 29. Psihologie organizaţională şi a conducerii
INFORMAŢII INFORMAŢII
30. Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în
organizaţii
31. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU)
şi dezvoltare personală
32. Psihodiagnoza complexă a personalităţii
33. Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică
34. Psihoterapii cognitiv comportamentale
35. Relaţii umane şi comunicare
36. Tehnici de comunicare şi influenţă socială
37. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi
dezvoltarea potenţialului uman
38. Terapii de cuplu şi de familie

CJAPP / Profesor în centre ŞTIINŢE ŞTIINŢE ALE Pedagogie SOCIOLOGIE 1. Analiză şi diagnoză socială x CONSILIERE
şi cabinete de SOCIALE ŞI EDUCAŢIEI 2. Antropologie socială şi management cultural PSIHOPEDAGOGICĂ
Cabinet asistenţă POLITICE 3. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională
260
Psihopedagogie 4. Antropologie aplicată
specială 5. Asistenţă şi dezvoltare comunitară
Pedagogia 6. Administrarea afacerilor
învăţământului 7. Analiza informaţiilor
primar şi preşcolar 8. Antropologie
9. Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională
PSIHOLOGIE Psihologie 10. Cercetare în sociologie
11. Research in sociology
SOCIOLOGIE Sociologie 12. Cercetare sociologică avansată
13. Comunicare, mass media şi societate
14. Comunicare, societate şi mass media
15. Comunicare interculturală
16. Devianţă socială şi criminalitate
17. Demografie - Populaţie şi Dezvoltare
18. Dezvoltare comunitară şi integrare europeană
19. Dezvoltare socială şi instituţională
20. Gestiunea campaniilor de imagine
21. Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane
psihopedagogică
22. Gestiunea resurselor umane
(nivel liceal) /
asistenţă 23. Leadership şi management organizaţional
psihopedagogică 24. Managementul strategic al dezvoltării sociale
Cabinet asistenţă
25. Managementul resurselor umane
psihopedagogică
26. Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor
ŞTIINŢE ŞTIINŢE 27. Management intercultural
Psihologie - 28. Negociere şi mediere în organizaţii
MILITARE ŞI MILITARE ŞI
informaţii 29. Politici publice şi management în administraţia publică
INFORMAŢII INFORMAŢII (programa aprobată prin ordinul
30. Politici sociale şi protecţie socială
ministrului educaţiei, cercetării,
31. Selecţia şi gestiunea resurselor umane
tineretului şi sportului nr. 5620 /
32. Securitate comunitară şi controlul violenţei
2010)
33. Societate, comunicare şi mass-media
34. Sociologia consumului şi marketing
35. Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor
36. Sociologie aplicată în dezvoltarea locală
37. Sociologia dezvoltării şi securităţii europene
38. Sociologia instituţiilor administrative şi instituţiilor de socializare,
resocializare
39. Sociologia muncii şi comportament organizaţional
40. Sondaje de opinie, marketing şi publicitate
41. Studii de securitate
42. Studii fundamentale în sociologie
Pedagogie
Psihopedagogie
ŞTIINŢE ALE specială
EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE Pedagogia
SOCIALE ŞI învăţământului
POLITICE primar şi preşcolar ŞTIINŢE
MILITARE ŞI Psihologie – informaţii
PSIHOLOGIE Psihologie INFORMAŢII

SOCIOLOGIE Sociologie
ŞTIINŢE ŞTIINŢE
Psihologie -
MILITARE ŞI MILITARE ŞI
informaţii
INFORMAŢII INFORMAŢII
Notă. (1) Încadrarea pe posturi de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii
universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi de profesor în centre şi cabinete de
asistenţă psihopedagogică în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator..

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din
cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate
(ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE


261
Post: Profesor logoped*
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Învăţământ universitar de de
(Disciplina principală PROFILUL / DOMENIUL
Nr.
lungă scurtă probă de concurs
Nivel crt.
de încadrare) Specializarea durată durată
Centre Profesor logoped 1
Psihologie x PSIHOPEDAGOGIE
logopedice .
SPECIALĂ
interşcolare/ 2
Psihologie şi asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul ministrului
Cabinete . educaţiei, cercetării, tineretului şi
3 sportului nr. 5620 / 2010)
logopedice Psihologie şi psihopedagogie specială x
.
şcolare 4
Psihopedagogie specială x
.
5
Psihopedagogie specială şi asistenţă socială x
.
6
Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
.
7
Pedagogie x
.
8
Pedagogie socială x
.
9
Pedagogie – Limba şi literatura română x
.
1
0 Pedagogie – Limba şi literatura maghiară x
.
1
1 Pedagogie – Limba străină/maternă x
.
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
1
2 Psihologie – Pedagogie x
.
1
3 Psihopedagogie - Cibernetică x
.
1
4 Psihologie şi Ştiinţele educaţiei x
.
1
5 Sociologie – Psihologie x
.
1
6 Psihopedagogie x
.
1
7 Psihosociologie x
.
1
8 Psihosociologie (+ militar) x
.
1
9 Psihosociologie – Informaţii (militar) x
.
FILOSOFIE 2 Pedagogie - Limba şi literatura română x
0
.
262
2
1 Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
.
2
2 Pedagogie - Limbă străină/maternă x
.
2
3 Filosofie – Psihologie x
.
2
4 Filosofie - istorie (absolvenţii promoţiilor 1978-1994) x
.
2
5 Psihologie x
.
2
6 Psihopedagogie specială, secundar limba şi literatura română x
.
2
PSIHOLOGIE 7 Psihologie x
.
2
8 Pedagogie x
.
2
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 9 Pedagogie - învăţători x
.
3
0 Psihopedagogie specială x
.
3
SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE 1 Sociologie - Psihologie x
.
3
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 2 Psihosociologie – informaţii x
.
3
3 Pedagogie x
.
3
4 Psihologie şi psihopedagogie specială x
.
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
3
5 Psihopedagogie specială x
.
3
6 Pedagogie specială x
.
3
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 7 Pedagogie x
.
3
PEDAGOGIE 8 Pedagogie specială x
.
263
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care
dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995,
republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în tabel sunt exceptaţi de la prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi
completările ulterioare.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Domeniul pentru Nivelul de studii Studii
Domeniul Nr. probă de concurs
Nivel Postul studiile universitare de
fundamental crt.
universitare de licenţă Specializarea licenţă
3
9 Pedagogie x
ŞTIINŢE ALE .
Centre EDUCAŢIEI 4
logopedice ŞTIINŢE SOCIALE PSIHOPEDAGOGIE
0 Psihopedagogie specială x
ŞI POLITICE SPECIALĂ
interşcolare/ .
Profesor logoped (programa aprobată prin ordinul
Cabinete 4
ministrului educaţiei, cercetării,
logopedice PSIHOLOGIE 1 Psihologie x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
şcolare .
4
ŞTIINŢE MILITARE ŞTIINŢE MILITARE
2 Psihologie - informaţii x
ŞI INFORMAŢII ŞI INFORMAŢII
.
* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în tabel sunt exceptaţi de la prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi
completările ulterioare.
264

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Post/Catedră Domeniul Specializarea din Nivelul de Programa -
Studii
Nivel
(Disciplina Domeniul pentru studiile cadrul domeniului Domeniul de studii
universitare
probă de concurs
principală fundamental universitare de pentru studiile licenţă
de masterat
de încadrare) licenţă universitare de licenţă Programul de studii de master acreditat
1. Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie
PSIHOLOGIE Psihologie 2. Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală
3. Consultanţă şi intervenţie psihologică
Pedagogie 4. Consiliere genetică
ŞTIINŢE 5. Consiliere familială şi de cuplu
SOCIALE ŞI 6. Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii
Psihopedagogie
POLITICE ŞTIINŢE ALE 7. Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei
specială
EDUCAŢIEI 8. Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
Psihopedagogia 9. Managementul resurselor umane
învăţământului primar 10.Psihologia medierii conflictelor
şi preşcolar 11.Psihologia muncii şi transporturilor
12.Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor
13.Psihologia personalităţii
14.Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională
15.Psihologia resurselor umane
16.Psihologia sănătăţii
17.Psihologie clinică
18.Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică
19.Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie PSIHOPEDAGOGIE
Centre logopedice 20.Psihologie clinică şi psihoterapie SPECIALĂ
interşcolare/ PSIHOLOGIE
Profesor logoped 21.Psihologie clinică şi consiliere psihologică x (programa aprobată prin
Cabinete 22.Psihologia educaţiei ordinul ministrului educaţiei,
logopedice şcolare 23.Psihologie educaţională şi consiliere cercetării, tineretului şi
24.Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE ŞTIINŢE 25.Psihologie militară
MILITARE ŞI MILITARE ŞI Psihologie - informaţii 26.Psihologie sportivă
INFORMAŢII INFORMAŢII 27.Psihologie şcolară şi consiliere educaţională
28.Psihologie organizaţională şi resurse umane
29.Psihologie organizaţională şi a conducerii
30.Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii
31.Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare
personală
32.Psihodiagnoza complexă a personalităţii
33.Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică
34.Psihoterapii cognitiv-comportamentale
35.Relaţii umane şi comunicare
36.Tehnici de comunicare şi influenţă socială
37.Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea
potenţialului uman
38.Terapii de cuplu şi de familie
PSIHOLOGIE Psihologie
265
Pedagogie
Pedagogia
ŞTIINŢE învăţământului primar
ŞTIINŢE ALE
SOCIALE ŞI şi preşcolar
EDUCAŢIEI
POLITICE ŞTIINŢE
Psihopedagogie
MILITARE ŞI Psihologie-Informaţii
specială
INFORMAŢII
ŞTIINŢE ŞTIINŢE
MILITARE ŞI MILITARE ŞI Psihologie - informaţii
INFORMAŢII INFORMAŢII

PSIHOLOGIE Psihologie
1. Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională
Pedagogie 2. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică
ŞTIINŢE
SOCIALE ŞI Psihopedagogie 3. Consiliere şi intervenţie în educaţia incluzivă
POLITICE ŞTIINŢE ALE specială
EDUCAŢIEI 4. Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale PSIHOPEDAGOGIE
Centre
logopedice Pedagogia 5. Terapia logopedică în procesele de comunicare SPECIALĂ
interşcolare/ ŞTIINŢE ALE (programa aprobată prin
învăţământului primar
Cabinete
Profesor logoped
EDUCAŢIEI
6. Psihopedagogia şcolii incluzive x ordinul ministrului educaţiei,
şi preşcolar cercetării, tineretului şi
logopedice 7. Terapia limbajului si audiologie educaţională sportului nr. 5620 /
şcolare 2010)
8. Terapii şi compensare în tulburări de comunicare

ŞTIINŢE ŞTIINŢE 9. Educaţie incluzivă


MILITARE ŞI MILITARE ŞI Psihologie - informaţii 10. Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive
INFORMAŢII INFORMAŢII

* Absolvenţii învăţământului superior cu specializările menţionate în tabel sunt exceptaţi de la prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi
completările ulterioare.
Notă. (1) Încadrarea pe posturi de profesor logoped în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de
licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi de profesor
logoped în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator..

(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii
ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr.
84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
266

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE


Disciplina: Istorie
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de
Învăţământ preuniversitar
a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Învăţământ universitar de
PROFILUL / Nr. de scurtă probă de concurs
(Disciplina principală lungă
Nivel DOMENIUL crt. durată
de încadrare) Specializarea durată
Învăţământ liceal / Istorie ISTORIE 1 ISTORIE
Anul de . Istorie x (programa aprobată prin
ordinul ministrului
completare/ 1 educaţiei, cercetării,
Învăţământ 2 tineretului şi sportului
gimnazial/ . Istorie (în limbi străine) x nr. 5620 / 2010)
Şcoala de arte şi 2
meserii din 3
învăţământul . Istorie - Limba şi literatura română x
special** 3
4
. Istorie - Limba şi literatura străină/maternă x
4
5
. Istorie - Filosofie x
5
6
. Istorie - Geografie x
6
7
. Istorie - Arheologie x
7
8
. Istorie - Muzeologie x
8
9
. Istorie - Istoria artei x
9
1
0
Istorie - Jurnalistică x
.
1
1 Istorie - Biblioteconomie x
1
.
1
267
1
2
Istorie - Jurnalism x
.
1
1
3 Arhivistică şi Istorie x
.
1
4 Istorie – Filologie clasică x
.
1
5 Istorie – Studii iudaice x
.
1
6 Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene x
.
1
7 Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie x
.
1
8 Istorie – Arhivistică şi muzeologie x
.
1
9 Arhivistică şi muzeologie x
.
2
0 Istorie - Antropologie x
.
2
Istorie – Geografie (*) ISTORIE 1 Istorie - Geografie x
.
1. Istorie – Limba 2
engleză (*) ISTORIE 2 Istorie – Limba şi literatura engleză x
2. Istorie .
1. Istorie – Limba 2
franceză (*) ISTORIE 3 Istorie – Limba şi literatura franceză x
2. Istorie .
1. Istorie – Limba 2
germană (*) ISTORIE 4 Istorie – Limba şi literatura germană x
2. Istorie .
2
1. Istorie – Limba rusă (*)
ISTORIE 5 Istorie – Limba şi literatura rusă x
2. Istorie
.
Istorie 2
6
Limba şi literatura română - Istorie x
.
1
FILOLOGIE
2
7
Limba şi literatura străină/maternă - Istorie x
.
1
2
8
FILOSOFIE Filosofie - Istorie x
.
1
GEOGRAFIE 2 Geografie – Istorie x
9
.
1
268
3
Istorie – Geografie (*) GEOGRAFIE 0 Geografie – Istorie x
.
3
1
ARHIVISTICĂ Arhivistică – Istorie (militar) x
.
1
3
2
Teologie ortodoxă – Istorie x
.
1
3
3 Teologie ortodoxă didactică – Istorie x
.
3
4
Teologie romano-catolică – Istorie x
.
1
Istorie 3
5 Teologie romano-catolică didactică – Istorie x
TEOLOGIE .
3
6
Teologie greco-catolică - Istorie x
.
2
3
7 Teologie greco-catolică didactică - Istorie x
.
3
8 Teologie reformată - Istorie x
.
3
9 Teologie reformată didactică - Istorie x
.

Învăţământ gimnazial/ 4 ISTORIE


Anul de completare/ 0 Istorie x (programa aprobată prin
ordinul ministrului
Şcoala de arte şi . educaţiei, cercetării,
meserii din ISTORIE 4 tineretului şi sportului
învăţământul special** 1 nr. 5620 / 2010)
Istorie Istorie – Geografie x
.
2
4
FILOLOGIE 2 Limba şi literatura română - Istorie x
.
4
Istorie – Geografie (*) ISTORIE 3 Istorie – Geografie x
.
Istorie GEOGRAFIE 4 Geografie – Istorie x
4
.
1
269
4
5
Istorie – Geografie (*) GEOGRAFIE Geografie – Istorie x
.
1
(*) Numai pentru mediul rural.
Notă La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o
nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Nivelul de studii Studii
Domeniul Domeniul pentru studiile Nr. probă de concurs
Nivel (Disciplina principală universitare
fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea de licenţă
4
6 Arheologie x
.
4
Învăţământ
7 Arhivistică x
gimnazial /
.
Anul de ISTORIE
4
completare / ŞTIINŢE (programa aprobată prin ordinul ministrului
Şcoala de arte
Istorie ISTORIE 8 Istorie x
UMANISTE .
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)
şi meserii din
4
învăţământul
special**
9 Istoria artei x
.
5
0 Muzeologie x
.
Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplina istorie poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările de
mai sus.
270

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de
Învăţământ preuniversitar Programa -
titularizare în învăţământul preuniversitar
Post/Catedră
Domeniul
Domeniul pentru Specializarea din cadrul
Domeniul de
Nivelul de Studii probă de
Nivel (Disciplina principală studiile domeniului pentru studiile studii universitare concurs
fundamental licenţă
de încadrare) universitare de licenţă universitare de licenţă Programul de studii de master acreditat de masterat
1. Arhivistică contemporană
2. Antropologie şi istorie europeană
3. Arheologie, civilizaţie şi artă antică
4. Arheologie şi studii clasice
5. Arheologie interdisciplinară
Arheologie 6. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural
7. Comunismul în România din perspectiva interferenţelor central şi sud-est europene
8. Elite politice româneşti (secolele XVIII-XX)
9. Elitele, cultura şi construcţia europeană
10. Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştine
11. Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa
12. Integrarea europeană
13. Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate
14. Istoria evreilor şi ebraistică
15. Istoria ideii de Europa
16. Istoria comunismului în România
17. Istoria artei şi filosofia culturii
Arhivistică 18. Istoria artei
19. Istoria ideilor şi mentalităţilor
20. Istoria şi practica relaţiilor internaţionale
21. Istorie, memorie, oralitate în secolul XX
22. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne
23. Istoria Europei de Sud-Est
24. Istoria vestului românesc
25. Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului XXI x
Învăţământ 26. Istoria românilor şi a României în context european (sec. XIV - XX)
liceal / 27. Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud - Est. Transilvania (sec. XVIII- XX)
Anul de Istorie 28. Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale
completare/ 29. Istorie şi civilizaţie europeană
30. Limbi vechi şi paleografii ISTORIE
Învăţământ ŞTIINŢE (programa aprobată prin
gimnazial/
Istorie UMANISTE
ISTORIE ISTORIE 31. Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere
ordinul ministrului
32. Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică
Şcoala de arte educaţiei, cercetării,
33. Muzeologie şi restaurare
tineretului şi sportului
şi meserii din 34. Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural nr. 5620 / 2010)
învăţământul 35. Muzeologia şi conservarea patrimoniului în societatea contemporană
36. Patrimoniu şi turism cultural
special** 37. Preistoria spaţiului Carpato-Dunărean în contextual arheologiei sistemice
38. Politici sociale în context european
39. Politică şi societate în secolul XX
40. Politică mondială şi europeană
Istoria artei 41. Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric
42. Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
43. Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale
44. Relaţii internaţionale în sec. XIX - XXI. Istorie şi diplomaţie
45. Relaţiile internaţionale ale României în secolul XX
46. Relaţiile internaţionale ale României în secolele XIX - XX
47. România în secolul XX
48. Români în istoria Europei
49. Romanitate orientală. Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.)
50. Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate
51. Spaţiul românesc între Orient şi Occident
52. Sud-estul european şi centrele de putere
Muzeologie 53. Studii moderne
54. Studii sud-est europene
55. Studii egeo-mediteraniene
56. Studii medievale
57. Studii euroregionale şi relaţii transfrontaliere
58. Studii europene
59. Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale
60. Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios
61. Unitatea istoriei europene
271
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele
prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.
Notă. (1) Încadrarea pe catedre de istorie în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse
în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de istorie în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator..
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 , precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
Disciplina: Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de
Învăţământ preuniversitar
a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Învăţământ universitar de
Nr. de lungă probă de concurs
(Disciplina principală PROFILUL / DOMENIUL scurtă
Nivel crt. durată
de încadrare) Specializarea durată
Învăţământ Istoria şi tradiţiile 1. ISTORIA ŞI
Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x x
gimnazial minorităţii maghiare 1 TRADIŢIILE
2. Istorie - Limba şi literatura maghiară x MINORITĂŢII
3. Istorie – Filozofie (studii absolvite în limba maghiară) x MAGHIARE
(programa aprobată prin ordinul
4. Istorie – Geografie (studii absolvite în limba maghiară) x x ministrului educaţiei, cercetării
5. Istorie – Arheologie (studii absolvite în limba maghiară) x şi tineretului
6. Istorie – Muzeologie (studii absolvite în limba maghiară) x nr. 2600/ 2007)

7. Istorie - Istoria artei (studii absolvite în limba maghiară) x


8. Istorie – Jurnalistică (studii absolvite în limba maghiară) x
9. Istorie – Biblioteconomie (studii absolvite în limba maghiară) x
ISTORIE 10
Istorie – Jurnalism (studii absolvite în limba maghiară) x
.
11
Arhivistică şi Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
12
Istorie – Filologie clasică (studii absolvite în limba maghiară) x
.
13
Istorie – Relaţii internaţionale şi studii europene (studii absolvite în limba maghiară) x
.
14
Istorie – Bibliologie şi biblioteconomie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
15
Istorie – Arhivistică şi muzeologie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
16
GEOGRAFIE Geografie – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x x
.
17
FILOSOFIE Filosofie – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
FILOLOGIE 18
. Limba şi literatura maghiară - Istorie x
1
19
Limba şi literatura maghiară x x
.
20
Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română x
.
21
Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă x
.
22
Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă x
.
23
Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x
.
24
Limba şi literatura maghiară – Etnologie x
.
25
Limba şi literatura maghiară – Etnografie x
.
26
Etnografie - Limba şi literatura maghiară x
.
27 Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară x
.
272
28
Etnologie - Limba şi literatura maghiară x
.
29
Etnografie – Limba şi literatura română (studii absolvite în limba maghiară) x
.
30
Etnografie – Limbă şi literatură străină/maternă (studii absolvite în limba maghiară) x
.
31
Etnografie maghiară x
.
32
Etnologie maghiară x
.
33
Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
.
34
Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x
.
35
Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x
.
36
Limbi şi literaturi străine (maghiară) x
.
37
Traducători (maghiară) x
.
38
Traducere – Interpretariat (maghiară) x
.
39
Traducere şi interpretare (maghiară) x
.
40
ISTORIE Istorie - Limba şi literatura maghiară x
.
41
GEOGRAFIE Geografie - Limba şi literatura maghiară x
.
42
Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
.
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
43
Sociologie – Etnologie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
44
FILOSOFIE Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
.

Învăţământ Istoria şi tradiţiile TEOLOGIE 45 ISTORIA ŞI


Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x
gimnazial minorităţii maghiare . TRADIŢIILE
46 MINORITĂŢII
Teologie romano-catolică – Litere (Limba şi literatura maghiară) x
. MAGHIARE
47 (programa aprobată prin ordinul
Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x
. ministrului educaţiei, cercetării
48 şi tineretului
Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x nr. 2600/ 2007)
.
49
Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x
.
50
Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x
.
51
Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x
.
52
Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x
.
53
. Teologie romano-catolică – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
1
54 Teologie romano-catolică didactică – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
273
55
. Teologie greco-catolică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
2
56
Teologie greco-catolică didactică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
57
Teologie reformată - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
58
Teologie reformată didactică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
59
Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x x
.
60
ISTORIE Istorie – Limba şi literatura maghiară x
.
61
Istorie – Geografie (studii absolvite în limba maghiară) x x
.
62
FILOLOGIE Limba şi literatura maghiară – Istorie x
.
63
Istoria şi tradiţiile Teologie romano-catolică – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
minorităţii maghiare -
64
Istorie Teologie romano-catolică didactică – Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
65
Teologie greco-catolică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
TEOLOGIE
66
Teologie greco-catolică didactică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
67
Teologie reformată - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
68
Teologie reformată didactică - Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
.
Istoria şi tradiţiile 69
ISTORIE Istorie - Limba şi literatura maghiară x
minorităţii maghiare - .
Limba şi literatura 70
GEOGRAFIE Geografie - Limba şi literatura maghiară x
maghiară .
71
Limba şi literatura maghiară - Istorie x
.
72
Limba şi literatura maghiară x x
.
FILOLOGIE
73
Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română x
.
74
Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă x
.
FILOLOGIE 7
Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă x
5.
7
Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x
6.
7
Limba şi literatura maghiară – Etnologie x
7.
7
Limba şi literatura maghiară – Etnografie x
8.
7
Etnografie maghiară - Limba şi literatura maghiară x
9.
8
Etnografie maghiară – Limba şi literatura română x
0.
8
Etnografie maghiară – Limbă şi literatură străină/maternă x
1.
8
Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x
2.
8
Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x
3.
8 Limbi şi literaturi străine (maghiară) x
4.
274
8
Traducători (maghiară) x
5.
8
Traducere – Interpretariat (maghiară) x
6.
8
Traducere şi interpretare (maghiară) x
7.
8
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
8.
8
FILOSOFIE Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
9.
9
Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x
0.
9
Teologie romano-catolică – Litere (Limba şi literatura maghiară) x
1.
9
Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x
2.
9
Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x
3.
TEOLOGIE
9
Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x
4.
9
Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x
5.
9
Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x
6.
9
Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x
7.

9
Istoria şi tradiţiile Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x
8.
minorităţii maghiare - TEOLOGIE
9
Religie romano catolică Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x
9.
1 ISTORIA ŞI
0 Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x TRADIŢIILE
Istoria şi tradiţiile
0. MINORITĂŢII
minorităţii maghiare - TEOLOGIE
Învăţământ 1 MAGHIARE
Religie greco-catolică
gimnazial 0 Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x (programa aprobată prin ordinul
1. ministrului educaţiei, cercetării şi
1 tineretului
nr. 2600/ 2007)
0 Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x
Istoria şi tradiţiile
2.
minorităţii maghiare - TEOLOGIE
1
Religie reformată
0 Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x
3.
Notă La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-
o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
275

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Nivelul de studii Studii
Domeniul Domeniul pentru studiile Nr. probă de concurs
Nivel (Disciplina principală universitare
fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea de licenţă
1. Istoria şi tradiţiile
minorităţii maghiare 1
ŞTIINŢE
2. Istoria şi tradiţiile
ISTORIE 0 Istorie (studii absolvite în limba maghiară) x
UMANISTE
minorităţii maghiare - 4.
Istorie
1
0 Etnologie maghiară x
Istoria şi tradiţiile ŞTIINŢE 5.
minorităţii maghiare
STUDII CULTURALE
UMANISTE 1
0 Etnologie (studii absolvite în limba maghiară) x ISTORIA ŞI TRADIŢIILE
Învăţământ
6. MINORITĂŢII MAGHIARE
gimnazial 1 (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării şi tineretului
0 Limba şi literatura maghiară x
nr. 2600/ 2007)
1. Istoria şi tradiţiile
7.
minorităţii maghiare 1
Limba şi literatura română - Limba şi literatura
0 x
maghiară
2. Istoria şi tradiţiile ŞTIINŢE 8.
minorităţii maghiare -
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
UMANISTE 1
Limba şi literatura Limba şi literatura maghiară - Limba şi
0 x
maghiară literatura străină/maternă
9.
1
Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi
1 x
literatura maghiară
0.

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE


Disciplina: Geografie
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a
Învăţământ preuniversitar
se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Învăţământ universitar
PROFILUL / Nr. de lungă de scurtă probă de concurs
(Disciplina principală
Nivel DOMENIUL crt. durată durată
de încadrare) Specializarea
276
1 GEOGRAFIE
. Geografie x (programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
2 sportului nr. 5620 / 2010)
. Geografia turismului x

3
. Geografie - Ştiinţa mediului x

4
. Cercetarea mediului înconjurător x
GEOGRAFIE
5
. Geografia mediului x

6
. Geografie - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ Geografie
liceal / 7
Anul de completare/ . Geografie - Istorie x
Învăţământ
gmnazial/ Şcoala de 8
arte şi meserii . Geografie - Biologie x
din
învăţământul 9
special** ISTORIE . Istorie - Geografie x

1
0
BIOLOGIE Biologie - Geografie x
.

1
1
GEOLOGIE Geologie - Geografie x
.

1
2
GEOGRAFIE Geografie - Istorie x
.
Geografie – Istorie (*)
1
3
ISTORIE Istorie - Geografie x
.

1
4
Învăţământ GEOGRAFIE Geografie - Biologie x
.
liceal /
Anul de completare/ Geografie – Biologie (*)
1
Învăţământ
5
gmnazial BIOLOGIE Biologie - Geografie x
.

Învăţământ GEOGRAFIE 1
liceal / 1. Geografie – Limba engleză (*) 6
Geografie – Limba şi literatura engleză x
Anul de completare/ 2. Geografie .
Învăţământ
gmnazial/ Şcoala de 1. Geografie – Limba franceză (*) 1 Geografie – Limba şi literatura franceză x
arte şi meserii din 2. Geografie 7
învăţământul special** .
277
1
1. Geografie – Limba germană (*) 8
Geografie – Limba şi literatura germană x
2. Geografie .

1
1. Geografie – Limba rusă (*) 9
Geografie – Limba şi literatura rusă x
2. Geografie .

2
0
Geografie x
.

2
1
Geografia turismului x
.

2
2
GEOGRAFIE Geografie - Biologie x
.

2
3
Geografie - Istorie x
.
Geografie
2
4
Anul de completare/ Ştiinţa mediului x
.
Învăţământ
gimnazial / Şcoala de
2
arte şi meserii din
5
învăţământul special** ISTORIE Istorie - Geografie x
.

2
6
BIOLOGIE Biologie - Geografie x
.

2
ŞTIINŢA 7
Ştiinţa mediului x
MEDIULUI .

2
8
GEOGRAFIE Geografie - Istorie x
.
Geografie – Istorie (*)
2
9
ISTORIE Istorie - Geografie x
.

3
0
GEOGRAFIE Geografie - Biologie x
.
Anul de completare/
Învăţământ Geografie – Biologie (*)
3
gimnazial
1
BIOLOGIE Biologie - Geografie x
.

(*) Numai pentru mediul rural


(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
278
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o
nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
279

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau
Învăţământ preuniversitar dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul
preuniversitar
Programa -
Post/Catedră
Nivelul de studii Studii probă de concurs
(Disciplina Domeniul Domeniul pentru studiile Nr.
Nivel universitare
principală fundamental universitare de licenţă crt.
Specializarea de licenţă
de încadrare)
3
2 Geografie x
.
GEOGRAFIE
3
Învăţământ
gimnazial / Anul de 3 Geografia turismului x
GEOGRAFIE
completare / Şcoala ŞTIINŢE ALE . (programa aprobată prin ordinul
de arte şi meserii
Geografie ministrului educaţiei, cercetării,
NATURII 3 tineretului şi sportului nr.
din învăţământul 5620 / 2010)
4 Geografia mediului x
special**
.
ŞTIINŢA MEDIULUI
3
5 Ştiinţa mediului x
.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu, disciplina geografie poate fi predată pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările de
mai sus.
280

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Specializarea din Nivelul de Programa -
Post/Catedră Domeniul pentru probă de
cadrul domeniului studii Studii
(Disciplina Domeniul studiile Domeniul de
Nivel
principală fundamental universitare de
pentru studiile
licenţă
universitare concurs
universitare de de masterat
de încadrare) licenţă
licenţă Programul de studii de master acreditat
1. Analiză şi amenajarea teritoriului
2. Amenajare şi dezvoltare turistică
3. Calitatea mediului şi fenomene geografice de risc
Geografie 4. Climatologie şi hidrologie
5. Dezvoltare şi amenajare turistică
6. Dezvoltare regională
GEOGRAFIE 7. Evaluarea calităţii şi protecţia mediului
8. Geografie fizică aplicată
9. Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru
Învăţământ
Geografia 10.Geomatică
liceal /
turismului 11.Gestiune şi amenajare turistică
Anul de GEOGRAFIE
12.Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS
completare/ (programa aprobată prin
13.GIS şi planificare teritorială
Învăţământ ŞTIINŢE ALE ordinul ministrului
Geografie GEOGRAFIE 14.Managementul resurselor şi activităţilor turistice
gimnazial/ NATURII x educaţiei, cercetării,
15.Mediul geografic - valorificarea şi protecţia resurselor naturale tineretului şi sportului
Şcoala de arte şi
16.Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale nr. 5620 / 2010)
meserii din
Geografia mediului 17.Planificare şi dezvoltare regională
învăţământul
18.Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului
special**
19.Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului
ŞTIINŢA 20.Resurse şi riscuri în mediul hidro - atmosferic
MEDIULUI 21.Sisteme informaţionale geografice
22.Studii avansate în geografie
23.Turism şi dezvoltare teritorială
Ştiinţa mediului 24.Turism şi dezvoltare regională
25.Tourisme et developpement regional
26.Turismul şi dezvoltarea durabilă a economiei
27.Turism rural şi calitatea mediului ambiant

Geografie 1. Calitatea mediului şi surse energetice


2. Consiliere de mediu
3. Dezvoltarea durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral
GEOGRAFIE 4. Ecologie aplicată
Anul de 5. Expertiză şi managementul sistemelor ecologice
completare / 6. Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă GEOGRAFIE
Învăţământ Geografia 7. Evaluarea şi managementul mediului (programa aprobată prin
gimnazial/ ŞTIINŢE ALE turismului ŞTIINŢA 8. Evaluarea riscului şi securitatea mediului ordinul ministrului
Şcoala de arte şi
Geografie
NATURII MEDIULUI 9. Evaluarea integrată a stării mediului
x educaţiei, cercetării,
meserii din 10.Gestionarea efectelor schimbărilor climatice tineretului şi sportului
învăţământul 11.Gestiunea şi protecţia mediului nr. 5620 / 2010)
special** Geografia mediului 12.Managementul impactelor de mediu
13.Managementul resurselor naturale
ŞTIINŢA 14.Mediul actual şi dezvoltare durabilă
MEDIULUI 15.Sustenabilitatea complexelor socioecologice
16.Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc
Ştiinţa mediului
281
Notă. (1) Încadrarea pe catedre de geografie în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă
(ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a ocupa catedre de geografie în
conformitate cu prevederile prezentului Centralizator..
(2) La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin decizii
ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr.
84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE


Disciplinele: Religie; Discipline teologice de specialitate
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră
PROFILUL / Învăţământ universitar de lungă de scurtă probă de concurs
(Disciplina principală Nr.
Nivel DOMENIUL Specializarea durată durată
de încadrare) crt.
Învăţământ 1. Teologie ortodoxă pastorală x
liceal / 2. Teologie ortodoxă - Litere x
Anul de completare 3. Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x
4. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
5. Teologie ortodoxă didactică – Litere x
6. Teologie ortodoxă – Asistenţă socială x
7. Teologie ortodoxă didactică – Asistenţă socială x
8. Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural x
1. Religie ortodoxă 9. Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x RELIGIE
2. Discipline teologice de 10. Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x ORTODOXĂ
TEOLOGIE
specialitate (teologie ortodoxă) 11. Teologie ortodoxă – Istorie x (programa aprobată prin ordinul
12. Teologie ortodoxă didactică – Istorie x ministrului educaţiei, cercetării,
13. Teologie ortodoxă - Filologie clasică x tineretului şi sportului nr. 5620 /
14. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică x 2010)
15. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
16. Teologie ortodoxă – Limba şi literatură străină/maternă x
17. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatură străină/maternă x
18. Teologie ortodoxă – Limbă maternă x
19. Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x
20. Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x
TEOLOGIE 21. Cultură şi religie x
Religie ortodoxă
FILOSOFIE 22. Cultură şi religie x
23. Teologie ortodoxă pastorală x RELIGIE
24. Teologie ortodoxă - Litere x ORTODOXĂ DE RIT
25. Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x VECHI
26. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x (programa aprobată prin ordinul
27. Teologie ortodoxă didactică – Litere x ministrului educaţiei, cercetării şi
28. Teologie ortodoxă – Asistenţă socială x inovării nr. 5880/ 2009)
29. Teologie ortodoxă didactică – Asistenţă socială x
1. Religie ortodoxă de rit 30. Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural x
vechi 31. Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x
2. Discipline teologice de 32. Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x
TEOLOGIE
specialitate (teologie ortodoxă 33. Teologie ortodoxă – Istorie x
de rit vechi) 34. Teologie ortodoxă didactică – Istorie x
35. Teologie ortodoxă - Filologie clasică x
36. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică x
37. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
38. Teologie ortodoxă – Limba şi literatură străină/maternă x
39. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatură străină/maternă x
40. Teologie ortodoxă – Limbă maternă x
41. Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x
42. Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x
Religie ortodoxă TEOLOGIE 43. Cultură şi religie x
282
FILOSOFIE 44. Cultură şi religie x

45. Teologie romano-catolică pastorală x


46. Teologie romano-catolică didactică x
47. Teologie romano-catolică – Litere x
48. Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura română x
1. Religie romano - catolică; 49. Teologie romano-catolică – Asistenţă socială x RELIGIE ROMANO-
2. Discipline teologice de
50. Teologie romano-catolică didactică – Asistenţă socială x CATOLICĂ DE LIMBA
specialitate (teologie romano – TEOLOGIE
51. Teologie romano-catolică – Istorie x MAGHIARǍ
catolică)
52. Teologie romano-catolică didactică - Istorie x (programa aprobată prin ordinul
53. Teologie romano – catolică – Etnologie x ministrului educaţiei şi cercetării
54. Teologie romano – catolică didactică– Etnologie x nr. 5287/ 2004)
55. Teologie romano-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x
56. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x
TEOLOGIE 57. Cultură şi religie x
Religie romano - catolică
FILOSOFIE 58. Cultură şi religie x
59. Teologie greco-catolică pastorală x
60. Teologie greco-catolică didactică x
Învăţământ 61. Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x
liceal / 62. Teologie greco-catolică - Litere x
Anul de completare 1. Religie greco - catolică;; 63. Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura română x
2. Discipline teologice de 64. Teologie greco-catolică - Asistenţă socială x RELIGIE GRECO -
specialitate (teologie greco – TEOLOGIE 65. Teologie greco-catolică didactică - Asistenţă socială x CATOLICĂ
catolică) 66. Teologie greco-catolică - Iconografie x (programa aprobată prin ordinul
67. Teologie greco-catolică - Istorie x ministrului educaţiei şi cercetării
68. Teologie greco-catolică didactică - Istorie x nr. 5287/ 2004)
69. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x
70. Teologie greco-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x
71. Teologie greco-catolică pastorală şi didactică x
TEOLOGIE 72. Cultură şi religie x
Religie greco - catolică
FILOSOFIE 73. Cultură şi religie x
1. Religie evanghelică – RELIGIE EVANGHELICĂ –
confesiunea CONFESIUNEA
augustană; AUGUSTANĂ
2. Discipline teologice de TEOLOGIE 74. Teologie evanghelică x
specialitate (teologie
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
evanghelică – confesiunea
nr. 5670/ 2006)
augustană)
283

Învăţământ 75. Teologie baptistă pastorală x


liceal / 76. Teologie baptistă didactică x
Anul de completare 77. Teologie baptistă - Litere x
1. Religie baptistă;
78. Teologie baptistă didactică – Limba şi literatura română x RELIGIE
2. Discipline teologice de
TEOLOGIE 79. Teologie baptistă - Asistenţă socială x BAPTISTĂ
specialitate (teologie
80. Teologie baptistă didactică - Asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul
baptistă)
81. Teologie baptistă - Muzică bisericească x ministrului educaţiei, cercetării,
82. Teologie baptistă - Limba şi literatură străină/maternă x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
83. Teologie baptistă didactică- Limba şi literatură străină/maternă x
TEOLOGIE 84. Cultură şi religie x
Religie baptistă
FILOSOFIE 85. Cultură şi religie x
86. Teologie reformată – Litere x
87. Teologie reformată - Etnologie x
88. Teologie reformată - Asistenţă socială x
89. Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x
90. Teologie reformată – Limba şi literatura străină/maternă x
91. Teologie reformată – Limba maternă x
1. Religie reformată; 92. Teologie reformată – Limba şi literatura elină x
2. Discipline teologice de 93. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura străină/maternă x RELIGIE
TEOLOGIE REFORMATĂ
specialitate (teologie 94. Teologie reformată – Istorie x
reformată) 95. Teologie reformată didactică – Istorie x
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
96. Teologie reformată didactică - Etnologie x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
97. Teologie protestantă didactică x
98. Teologie reformată pastorală x
99. Teologie reformată didactică x
100. Teologie protestantă pastorală x
101. Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x
TEOLOGIE 102. Cultură şi religie x
Religie reformată
FILOSOFIE 103. Cultură şi religie x
104. Teologie adventistă - Litere x
1. Religie adventistă;
105. Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x RELIGIE
2. Discipline teologice de
TEOLOGIE 106. Teologie adventistă didactică - Asistenţă socială x ADVENTISTĂ
specialitate (teologie
107. Teologie adventistă - Asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul
adventistă)
108. Teologie adventistă pastorală x ministrului educaţiei, cercetării,
TEOLOGIE 109. Cultură şi religie x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Religie adventistă
FILOSOFIE 110. Cultură şi religie x
1. Religie penticostală; 111. Teologie penticostală x
2. Discipline teologice de RELIGIE PENTICOSTALĂ
TEOLOGIE
specialitate (teologie 112. Teologie penticostală pastorală şi didactică x (programa aprobată prin ordinul
penticostală) ministrului educaţiei, cercetării,
TEOLOGIE 113. Cultură şi religie x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Religie penticostală
FILOSOFIE 114. Cultură şi religie x
1. Religie unitariană; TEOLOGIE 115. Teologie unitariană (+ reformată) x RELIGIE UNITARIANĂ
2. Discipline teologice de 116. Teologie reformată – Litere x (programa aprobată prin ordinul
specialitate (teologie 117. Teologie reformată - Etnologie x ministrului educaţiei, cercetării,
unitariană) 118. Teologie reformată - Asistenţă socială x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
119. Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x
120. Teologie reformată – Limba şi literatura străină/maternă x
284
121. Teologie reformată – Limba maternă x
122. Teologie reformată – Limba şi literatura elină x
123. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura străină/maternă x
124. Teologie reformată – Istorie x
125. Teologie reformată didactică – Istorie x
126. Teologie reformată didactică - Etnologie x
127. Teologie protestantă didactică x
128. Teologie reformată pastorală x
129. Teologie protestantă pastorală x
130. Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x
TEOLOGIE 131. Cultură şi religie x
Religie unitariană
FILOSOFIE 132. Cultură şi religie x
133. Teologie ortodoxă pastorală x
134. Teologie ortodoxă – Litere x
135. Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x
136. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
137. Teologie ortodoxă didactică – Litere x
138. Teologie ortodoxă – Asistenţă socială x
139. Teologie ortodoxă didactică – Asistenţă socială x
140. Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural x
141. Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x
142. Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x RELIGIE
ORTODOXĂ
Religie TEOLOGIE 143. Teologie ortodoxă – Istorie x
(programa aprobată prin ordinul
ortodoxă 144. Teologie ortodoxă didactică – Istorie x ministrului educaţiei, cercetării,
145. Teologie ortodoxă - Filologie clasică x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ
146. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică x
gimnazial/
Învăţământ 147. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
special 148. Teologie ortodoxă – Limba şi literatură străină/maternă x
(deficienţe 149. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatură străină/maternă x
moderate 150. Teologie ortodoxă – Limbă maternă x
sau uşoare)/ 151. Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x
Învăţământ 152. Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x
special 153. Cultură şi religie x
(deficienţe FILOSOFIE 154. Cultură şi religie x
grave, 155. Teologie ortodoxă pastorală x
severe, 156. Teologie ortodoxă – Litere x
profunde 157. Teologie ortodoxă – Limba şi literatura română x
sau 158. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
asociate)**/ 159. Teologie ortodoxă didactică – Litere x
Şcoala de 160. Teologie ortodoxă – Asistenţă socială x
arte şi 161. Teologie ortodoxă didactică – Asistenţă socială x
meserii din 162. Teologie ortodoxă – Patrimoniu cultural x
învăţământ
163. Teologie ortodoxă didactică – Conservare şi restaurare x
ul special** RELIGIE
164. Teologie ortodoxă didactică – Arte plastice x
ORTODOXĂ DE RIT VECHI
Religie ortodoxă TEOLOGIE 165. Teologie ortodoxă – Istorie x
de rit vechi
(programa aprobată prin ordinul
166. Teologie ortodoxă didactică – Istorie x ministrului educaţiei, cercetării şi inovării
167. Teologie ortodoxă - Filologie clasică x nr. 5880/ 2009)
168. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică x
169. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
170. Teologie ortodoxă – Limba şi literatură străină/maternă x
171. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatură străină/maternă x
172. Teologie ortodoxă – Limbă maternă x
173. Teologie ortodoxă – Pictură bisericească x
174. Teologie ortodoxă didactică – Pedagogie muzicală x
175. Cultură şi religie x
FILOSOFIE 176. Cultură şi religie x
285

177. Teologie romano-catolică pastorală x


178. Teologie romano-catolică didactică x
179. Teologie romano-catolică - Etnologie x
180. Teologie romano-catolică didactică - Etnologie x
181. Teologie romano-catolică – Litere x RELIGIE ROMANO-
182. Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura română x CATOLICĂ DE LIMBA
Religie romano - TEOLOGIE 183. Teologie romano-catolică – Asistenţă socială x MAGHIARǍ
catolică 184. Teologie romano-catolică didactică – Asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul
Învăţământ 185. Teologie romano-catolică - Istorie x ministrului educaţiei, cercetării,
gimnazial / 186. Teologie romano-catolică didactică - Istorie x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ 187. Teologie romano-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x
special 188. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x
(deficienţe
189. Cultură şi religie x
moderate
FILOSOFIE 190. Cultură şi religie x
sau uşoare)/
Învăţământ 191. Teologie greco-catolică pastorală x
special 192. Teologie greco-catolică didactică x
(deficienţe 193. Teologie greco-catolică didactică - Filosofie x
grave, 194. Teologie greco-catolică – Litere x
severe, 195. Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura română x
profunde 196. Teologie greco-catolică – Asistenţă socială x RELIGIE GRECO -
sau 197. Teologie greco-catolică didactică – Asistenţă socială x CATOLICĂ
Religie greco - TEOLOGIE
asociate)**/ 198. Teologie greco-catolică - Iconografie x (programa aprobată prin ordinul
catolică
Şcoala de 199. Teologie greco-catolică – Istorie x ministrului educaţiei şi cercetării
arte şi 200. Teologie greco-catolică didactică– Istorie x nr. 5287/ 2004)
meserii din 201. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatură străină/maternă x
învăţământ 202. Teologie greco-catolică - Limba şi literatură străină/maternă x
ul special** 203. Teologie greco-catolică pastorală şi didactică x
204. Cultură şi religie x
FILOSOFIE 205. Cultură şi religie x
RELIGIE EVANGHELICĂ –
Religie CONFESIUNEA
evanghelică – AUGUSTANĂ
TEOLOGIE 206. Teologie evanghelică x
confesiunea (programa aprobată prin ordinul
augustană ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5670/ 2006)
286

207. Teologie baptistă pastorală x


208. Teologie baptistă didactică x
209. Teologie baptistă - Litere x
210. Teologie baptistă didactică – Limba şi literatura română x RELIGIE
211. Teologie baptistă - Asistenţă socială x BAPTISTĂ
TEOLOGIE
Religie baptistă 212. Teologie baptistă didactică - Asistenţă socială x ((programa aprobată prin ordinul ministrului
213. Teologie baptistă - Muzică bisericească x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
214. Teologie baptistă - Limba şi literatură străină/maternă x nr. 5620 / 2010)
215. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatură străină/maternă x
216. Cultură şi religie x
FILOSOFIE 217. Cultură şi religie x
218. Teologie reformată – Litere x
219. Teologie reformată - Etnologie x
220. Teologie reformată didactică - Etnologie x
221. Teologie reformată - Asistenţă socială x
222. Teologie reformată didactică - Asistenţă socială x
223. Teologie reformată - Limba şi literatura străină/maternă x
224. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura străină/maternă x
RELIGIE
225. Teologie reformată - Istorie x
REFORMATĂ
Religie TEOLOGIE 226. Teologie reformată didactică - Istorie x
Învăţământ reformată 227. Teologie reformată - Limba maternă x (programa aprobată prin ordinul ministrului
gimnazial / educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
228. Teologie reformată - Limba şi literatura elină x
Învăţământ special nr. 5620 / 2010)
229. Teologie protestantă didactică x
(deficienţe moderate 230. Teologie reformată pastorală x
sau uşoare)/ 231. Teologie protestantă pastorală x
Învăţământ special 232. Teologie reformată didactică x
(deficienţe grave, 233. Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x
severe, profunde sau 234. Cultură şi religie x
asociate)**/ Şcoala FILOSOFIE 235. Cultură şi religie x
de arte şi meserii 236. Teologie adventistă - Litere x
din învăţământul 237. Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x RELIGIE
special** 238. Teologie adventistă didactică - Asistenţă socială x ADVENTISTĂ
Religie TEOLOGIE
239. Teologie adventistă - Asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul ministrului
adventistă
240. Teologie adventistă pastorală x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
241. Cultură şi religie x nr. 5620 / 2010)
FILOSOFIE 242. Cultură şi religie x
243. Teologie penticostală x RELIGIE PENTICOSTALĂ
Religie TEOLOGIE 244. Teologie penticostală pastorală şi didactică x (programa aprobată prin ordinul ministrului
penticostală 245. Cultură şi religie x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
FILOSOFIE 246. Cultură şi religie x nr. 5620 / 2010)
247. Teologie unitariană (+ reformată) x
248. Teologie reformată – Litere x
249. Teologie reformată - Etnologie x
250. Teologie reformată - Asistenţă socială x
251. Teologie reformată didactică – Asistenţă socială x RELIGIE UNITARIANĂ
252. Teologie reformată – Limba şi literatura străină/maternă x (programa aprobată prin ordinul ministrului
Religie unitariană TEOLOGIE
253. Teologie reformată – Limba maternă x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
254. Teologie reformată – Limba şi literatura elină x nr. 5620 / 2010)
255. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura străină/maternă x
256. Teologie reformată – Istorie x
257. Teologie reformată didactică – Istorie x
258. Teologie reformată didactică - Etnologie x
287
259. Teologie protestantă didactică x
260. Teologie reformată pastorală x
261. Teologie protestantă pastorală x
262. Teologie reformată didactică x
263. Teologie reformată didactică – Pedagogie muzicală x
264. Cultură şi religie x
FILOSOFIE 265. Cultură şi religie x
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă :
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate şi programele de conversie profesională de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară
uneia dintre cele nominalizate mai sus, în conformitate cu prevederile Art. 161 – (2), cap. II, din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul
Învăţământ preuniversitar
candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Programa -
Post/Catedră Nivelul de studii Studii
Domeniul Domeniul pentru studiile Nr. probă de concurs
Nivel (Disciplina principală universitare
fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea de licenţă
Anul de 266. Teologie ortodoxă pastorală x RELIGIE ORTODOXĂ
completare/ 267. Teologie ortodoxă didactică x (programa aprobată prin ordinul ministrului
Religie ortodoxă TEOLOGIE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Învăţământ 268. Teologie ortodoxă socială x educaţiei, cercetării, tineretului şi
269. Teologie ortodoxă asistenţă socială x sportului nr. 5620 / 2010)
gimnazial/
270. Teologie ortodoxă pastorală x RELIGIE
Învăţământ ORTODOXĂ DE RIT VECHI
Religie ortodoxă 271. Teologie ortodoxă didactică x
special TEOLOGIE TEOLOGIE ORTODOXĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului
de rit vechi 272. Teologie ortodoxă socială x
(deficienţe educaţiei, cercetării şi
moderate sau 273. Teologie ortodoxă asistenţă socială x inovării nr. 5880/ 2009)

uşoare)/ 274. Teologie romano – catolică pastorală x RELIGIE ROMANO –


Învăţământ 275. Teologie romano – catolică didactică x CATOLICĂ
276. Teologie romano – catolică socială x DE LIMBA
special Religie TEOLOGIE
TEOLOGIE MAGHIARǍ
(deficienţe grave, romano - catolică ROMANO - CATOLICĂ
severe, profunde 277. Teologie romano – catolică asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi
sau asociate)**/ sportului nr. 5620 / 2010)
Şcoala de arte şi 278. Teologie greco – catolică pastorală x RELIGIE
meserii din 279. Teologie greco – catolică didactică x
învăţământul Religie GRECO – CATOLICĂ
greco - catolică
TEOLOGIE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ 280. Teologie greco – catolică socială x (programa aprobată prin ordinul ministrului
special** educaţiei şi cercetării
281. Teologie greco – catolică asistenţă socială x nr. 5287/ 2004)
282. Teologie reformată pastorală x
283. Teologie reformată didactică x RELIGIE
TEOLOGIE TEOLOGIE REFORMATĂ
284. Teologie reformată socială x REFORMATĂ
Religie
285. Teologie reformată asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul ministrului
reformată
286. Teologie protestantă pastorală x educaţiei, cercetării, tineretului şi
TEOLOGIE TEOLOGIE PROTESTANTĂ 287. Teologie protestantă didactică x sportului nr. 5620 / 2010)
288. Teologie protestantă socială x
289. Teologie baptistă pastorală x RELIGIE
290. Teologie baptistă didactică x BAPTISTĂ
Religie
baptistă
TEOLOGIE TEOLOGIE BAPTISTĂ 291. Teologie baptistă socială x (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi
292. Teologie baptistă asistenţă socială x sportului nr. 5620 / 2010)
293. Teologie penticostală pastorală x RELIGIE
294. Teologie penticostală didactică x PENTICOSTALĂ
Religie
penticostală
TEOLOGIE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului
295. Teologie penticostală socială x educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
Religie TEOLOGIE TEOLOGIE ADVENTISTĂ 296. Teologie adventistă pastorală x RELIGIE
adventistă 297. Teologie adventistă didactică x ADVENTISTĂ
298. Teologie adventistă socială x
288

299. Teologie adventistă asistenţă socială x


(programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi
300. Teologie reformată pastorală x
301. Teologie reformată didactică x
TEOLOGIE REFORMATĂ RELIGIE UNITARIANĂ
302. Teologie reformată socială x
Religie 303. Teologie reformată asistenţă socială x (programa aprobată prin ordinul ministrului
unitariană
TEOLOGIE educaţiei, cercetării,
304. Teologie protestantă pastorală x tineretului şi sportului nr.
305. Teologie protestantă didactică x 5620 / 2010)
TEOLOGIE PROTESTANTĂ
306. Teologie protestantă socială x
307. Teologie protestantă asistenţă socială x
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5616/2010.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Nivelul de Programa -
Post/Catedră Domeniul pentru Specializarea din probă de
studii Studii
(Disciplina Domeniul studiile cadrul domeniului Domeniul de
Nivel
principală fundamental universitare de pentru studiile licenţă
universitare concurs
de masterat
de încadrare) licenţă universitare de licenţă
Programul de studii de master acreditat
Învăţământ Religie TEOLOGIE TEOLOGIE TEOLOGIE 1. Apologetică şi duhovnicie RELIGIE
gimnazial / ORTODOXĂ 2. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale
ortodoxă 3. Artă sacră în contemporaneitate
OR
Învăţământ TO
special Teologie ortodoxă 4. Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox
pastorală 5. Comunicarea socială a bisericii DO
(deficienţe 6. Consiliere pastorală
moderate sau XĂ
7. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate
uşoare)/ 8. Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă x (programa aprobată prin
ordinul ministrului
Învăţământ 9. Doctrină, ştiinţă, misiune educaţiei, cercetării,
special 10. Doctrină şi cultură creştină tineretului şi sportului
(deficienţe 11. Ecumenism nr. 5620 / 2010)
12. Exegeză şi ermineutică biblică
grave, severe, 13. Hermeneutică şi teologie biblică
profunde sau 14. Imnologie bizantină şi canto liturgic
asociate)**/ Teologie ortodoxă 15. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei
Şcoala de arte didactică 16. Istoria şi filosofia religiilor
şi meserii din 17. Istorie bisericească şi gândire creştină
învăţământul 18. Istorie şi spiritualitate filocalică
special** 19. Istorie şi interconfesionalism
20. Istorie şi tradiţie creştină
21. Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche
22. Misiune şi pastoraţie
Teologie ortodoxă
23. Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
socială
289

Teologie ortodoxă
asistenţă socială 24. Management de caz în asistenţă socială
25. Managementul turismului religios
26. Ortodoxie românească şi viaţă liturgică
27. Pastoraţie şi duhovnicie
28. Pastoraţie şi viaţă liturgică
29. Patrimoniu cultural
30. Religie şi cultură
31. Religie, cultură, societate
32. Studii de teologie pastorală şi misiune
33. Studii teologico - lingvistice
34. Studii religioase şi educaţie creştină
35. Studii religioase şi juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste
(mozaică, creştină şi islamică)
36. Teologie biblică
37. Teologie creştină şi spiritualitate europeană
Notă. Încadrarea pe catedre de religie ortodoxă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de
studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată
cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie ortodoxă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

Învăţământ Religie TEOLOGIE TEOLOGIE TEOLOGIE 1. Apologetică şi duhovnicie RELIGIE


gimnazial / ORTODOXĂ 2. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale ORTODOXĂ DE
ortodoxă 3. Artă sacră în contemporaneitate RIT VECHI
Învăţământ de rit
special Teologie ortodoxă 4. Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox (programa aprobată prin
vechi pastorală 5. Comunicarea socială a bisericii ordinul ministrului
(deficienţe 6. Consiliere pastorală educaţiei, cercetării şi
moderate sau 7. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate inovării nr. 5880/ 2009)
uşoare)/ 8. Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă x
Învăţământ 9. Doctrină, ştiinţă, misiune
special 10.Doctrină şi cultură creştină
(deficienţe 11.Ecumenism
12.Exegeză şi ermineutică biblică
grave, severe, 13.Hermeneutică şi teologie biblică
profunde sau 14.Imnologie bizantină şi canto liturgic
asociate)**/ Teologie ortodoxă 15.Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei
Şcoala de arte didactică 16.Istoria şi filosofia religiilor
şi meserii din 17.Istorie bisericească şi gândire creştină
învăţământul 18.Istorie şi spiritualitate filocalică
special** 19.Istorie şi interconfesionalism
20.Istorie şi tradiţie creştină
21.Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche
22.Misiune şi pastoraţie
Teologie ortodoxă
23.Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
socială
290

Teologie ortodoxă
asistenţă socială 24.Management de caz în asistenţă socială
25.Managementul turismului religios
26.Ortodoxie românească şi viaţă liturgică
27.Pastoraţie şi duhovnicie
28.Pastoraţie şi viaţă liturgică
29.Patrimoniu cultural
30.Religie şi cultură
31.Religie, cultură, societate
32.Studii de teologie pastorală şi misiune
33.Studii teologico - lingvistice
34.Studii religioase şi educaţie creştină
35.Studii religioase şi juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică,
creştină şi islamică)
36.Teologie biblică
37.Teologie creştină şi spiritualitate europeană
Notă. Încadrarea pe catedre de religie ortodoxă de rit vechi în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă
programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de
lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie ortodoxă de rit vechi în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

Învăţământ Religie Teologie romano – RELIGIE


gimnazial / romano - catolică pastorală ROM
Învăţământ catolică ANO –
special Teologie romano –
catolică didactică CATO
(deficienţe
moderate sau Teologie romano – LICĂ
1. Asistenţa socială a bisericii
uşoare)/ catolică socială 2. Biserica în istoria lumii DE
TEOLOGIE LIMB
Învăţământ 3. Comunicare biblică şi eclesială
TEOLOGIE ROMANO - TEOLOGIE x
special CATOLICĂ
4. Consiliere pastorală A
(deficienţe 5. Strategii ale carităţii creştine
MAG
6. Teologie, cultură şi societate
grave, severe, Teologie romano – HIAR
profunde sau catolică asistenţă Ǎ
asociate)**/ socială (programa aprobată prin
Şcoala de ordinul ministrului educaţiei,
arte şi cercetării, tineretului şi
meserii din sportului nr. 5620 / 2010)
învăţământul Notă. Încadrarea pe catedre de religie romano-catolică în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă
special** programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată
cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie romano-catolică în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
291
Teologie greco –
catolică pastorală RELIGIE
Teologie greco – GRECO –
TEOLOGIE catolică didactică 1. Teologie biblică CATO
TEOLOGIE GRECO- Teologie greco – TEOLOGIE 2. Arheologie creştină x LICĂ
Religie
CATOLICĂ catolică socială 3 Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (programa aprobată prin
greco - ordinul ministrului educaţiei
catolică Teologie greco – şi cercetării
catolică asistenţă nr. 5287/ 2004)
socială
Notă. Încadrarea pe catedre de religie greco-catolică în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă
programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată
cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie greco-catolică în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
Teologie reformată
pastorală
Teologie reformată
TEOLOGIE didactică
TEOLOGIE
REFORMATĂ Teologie reformată
asistenţă socială
RELIGIE
Teologie reformată REFORMATĂ
socială 1. Teologie aplicată (lb.maghiară) (programa aprobată prin
TEOLOGIE x
Teologie protestantă 2. Teologie-Muzică-Educaţie (lb. maghiară) ordinul ministrului educaţiei,
Religie cercetării, tineretului şi
reformată pastorală
sportului nr. 5620 / 2010)
Teologie protestantă
TEOLOGIE didactică
TEOLOGIE
PROTESTANTĂ Teologie protestantă
socială
Teologie protestantă
asistenţă socială
Notă. Încadrarea pe catedre de religie reformată în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele
de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu
specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie reformată în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

Învăţământ Religie Teologie baptistă


gimnazial / baptistă pastorală RELIGIE
Învăţământ Teologie baptistă
special BAPTISTĂ
TEOLOGIE didactică 1. Teologie baptistă (programa aprobată prin
(deficienţe TEOLOGIE TEOLOGIE x
BAPTISTĂ Teologie baptistă 2. Teologie pastorală şi misiologie ordinul ministrului educaţiei,
moderate sau cercetării, tineretului şi
socială
uşoare)/ sportului nr. 5620 / 2010)
Teologie baptistă
Învăţământ
asistenţă socială
special
(deficienţe Notă. Încadrarea pe catedre de religie baptistă în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de
grave, severe, studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări
care conferă dreptul de a preda disciplina religie baptistă în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
292
Teologie penticostală
pastorală RELIGIE
Teologie penticostală PENTICOSTALĂ
TEOLOGIE didactică (programa aprobată prin
TEOLOGIE TEOLOGIE Teologie pastorală şi misiologie
PENTICOSTALĂ Teologie penticostală ordinul ministrului educaţiei,
Religie socială cercetării, tineretului şi
profunde sau penticostală Teologie penticostală sportului nr. 5620 / 2010)
asociate)**/ asistenţă socială
Şcoala de Notă. Încadrarea pe catedre de religie penticostală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele
arte şi de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu
meserii din specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie penticostală în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
învăţământul

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Nivelul de Programa -
Post/Catedră Domeniul Specializarea din probă de
studii Studii
(Disciplina Domeniul pentru studiile cadrul domeniului Domeniul de
Nivel
principală fundamental universitare de pentru studiile licenţă
universitare concurs
de masterat
de încadrare) licenţă universitare de licenţă
Programul de studii de master acreditat
293
1. Apologetică şi duhovnicie
2. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale
3. Artă sacră în contemporaneitate
Teologie ortodoxă 4. Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox
pastorală 5. Comunicarea socială a bisericii
6. Consiliere pastorală
7. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate
8. Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă
9. Doctrină, ştiinţă, misiune
10.Doctrină şi cultură creştină
11.Ecumenism
12.Exegeză şi ermineutică biblică
13.Hermeneutică şi teologie biblică
14.Imnologie bizantină şi canto liturgic
Teologie ortodoxă 15.Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei
didactică 16.Istoria şi filosofia religiilor
17.Istorie bisericească şi gândire creştină
18.Istorie şi spiritualitate filocalică
19.Istorie şi interconfesionalism
20.Istorie şi tradiţie creştină
21.Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche
22.Misiune şi pastoraţie RELIGIE
Teologie ortodoxă 23.Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual OR
socială 24.Management de caz în asistenţă socială TO
25.Managementul turismului religios
1. Religie ortodoxă
TEOLOGIE
DO
26.Ortodoxie românească şi viaţă liturgică
Învăţământ TEOLOGIE TEOLOGIE 27.Pastoraţie şi duhovnicie XĂ
ORTODOXĂ x
liceal / 2. Discipline 28.Pastoraţie şi viaţă liturgică (programa aprobată prin
Anul de teologice de 29.Patrimoniu cultural ordinul ministrului
completare 30.Religie şi cultură educaţiei, cercetării,
specialitate tineretului şi sportului
(teologie ortodoxă) 31.Religie, cultură, societate
nr. 5620 / 2010)
32.Studii de teologie pastorală şi misiune
33.Studii teologico - lingvistice
34.Studii religioase şi educaţie creştină
35.Studii religioase şi juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică,
creştină şi islamică)
36.Teologie biblică
Teologie ortodoxă 37.Teologie creştină şi spiritualitate europeană
asistenţă socială 38.Teologie comparată
39.Teologie istorică
40.Teologie pastorală aplicată
41.Teologie pastorală şi misiune
42.Teologie practică
43.Teologie practică şi pastoral - misionară
44.Teologie sistematică
45.Teologie sistematică în context contemporan
46.Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice
47.Teologie sistematică şi practică
48.Teologie şi proiect social
49.Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare
50.Viaţa bisericii-istorie şi actualitate
51.Viaţă creştină în contextul integrării europene
Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie ortodoxă) în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii
care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai
studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie ortodoxă sau discipline teologice de specialitate (teologie ortodoxă)în conformitate cu
prevederile prezentului Centralizator.

Învăţământ 1. Religie ortodoxă TEOLOGIE TEOLOGIE Teologie ortodoxă TEOLOGIE 1. Apologetică şi duhovnicie RELIGIE
liceal / de rit ORTODOXĂ pastorală 2. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale ORTODOXĂ DE
Anul de vechi 3. Artă sacră în contemporaneitate RIT VECHI
4. Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox
completare 5. Comunicarea socială a bisericii
2. Discipline 6. Consiliere pastorală
teologice de 7. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate
specialitate 8. Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă x
294
9. Doctrină, ştiinţă, misiune
10.Doctrină şi cultură creştină
11.Ecumenism
12.Exegeză şi ermineutică biblică
13.Hermeneutică şi teologie biblică
14.Imnologie bizantină şi canto liturgic
Teologie ortodoxă 15.Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei
didactică 16.Istoria şi filosofia religiilor
17.Istorie bisericească şi gândire creştină
18.Istorie şi spiritualitate filocalică
19.Istorie şi interconfesionalism
20.Istorie şi tradiţie creştină
21.Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche
Teologie ortodoxă 22.Misiune şi pastoraţie
23.Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
socială
24.Management de caz în asistenţă socială
25.Managementul turismului religios
26.Ortodoxie românească şi viaţă liturgică (programa aprobată prin
ordinul
27.Pastoraţie şi duhovnicie
ministr
28.Pastoraţie şi viaţă liturgică ului
29.Patrimoniu cultural educaţi
30.Religie şi cultură ei,
31.Religie, cultură, societate cercetăr
(teologie ortodoxă 32.Studii de teologie pastorală şi misiune ii şi
de rit vechi) inovării
33.Studii teologico - lingvistice
nr.
34.Studii religioase şi educaţie creştină 5880/
35.Studii religioase şi juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste 2009)
(mozaică, creştină şi islamică)
36.Teologie biblică
Teologie ortodoxă 37.Teologie creştină şi spiritualitate europeană
asistenţă socială 38.Teologie comparată
39.Teologie istorică
40.Teologie pastorală aplicată
41.Teologie pastorală şi misiune
42.Teologie practică
43.Teologie practică şi pastoral - misionară
44.Teologie sistematică
45.Teologie sistematică în context contemporan
46.Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice
47.Teologie sistematică şi practică
48.Teologie şi proiect social
49.Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare
50.Viaţa bisericii-istorie şi actualitate
52.Viaţă creştină în contextul integrării europene
Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie ortodoxă de rit vechi) în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă
pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii
cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie ortodoxă de rit vechi sau discipline teologice de specialitate (teologie
ortodoxă de rit vechi) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

Învăţământ 1. Religie TEOLOGIE TEOLOGIE TEOLOGIE 1. Asistenţa socială a bisericii x RELIGIE


Teologie romano –
liceal / romano – ROMANO - 2. Biserica în istoria lumii
Anul de catolică CATOLICĂ
catolică pastorală
3. Comunicare biblică şi eclesială
ROM
completare Teologie romano – 4. Consiliere pastorală ANO –
2. Discipline catolică didactică 5. Strategii ale carităţii creştine CATO
teologice de 6. Teologie, cultură şi societate LICĂ
Teologie romano –
specialitate
(teologie
catolică socială DE
295

Teologie romano –
catolică asistenţă
socială LIMB
roman0- A
catolică) MAG
HIAR
Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie romano-catolică) în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu Ǎ
diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care
conferă dreptul de a preda disciplina religie romano-catolică sau discipline teologice de specialitate (teologie romano-catolică) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
Teologie greco –
catolică pastorală RELIGIE
1.Religie greco
Teologie greco – GRECO –
– catolică
TEOLOGIE catolică didactică 1. Teologie biblică CATO
TEOLOGIE GRECO- TEOLOGIE 2. Arheologie creştină x LICĂ
2. Discipline Teologie greco –
CATOLICĂ 3. Teologie pastorală în comunităţile ecleziale (programa aprobată prin
teologice de catolică socială
ordinul ministrului educaţiei
specialitate Teologie greco – şi cercetării
(teologie catolică asistenţă nr. 5287/ 2004)
greco-catolică) socială
Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie greco-catolică) în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu
diplomă programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care
conferă dreptul de a preda disciplina religie greco-catolică sau discipline teologice de specialitate (teologie greco-catolică) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
Teologie reformată
pastorală
TEOLOGIE Teologie reformată
TEOLOGIE
REFORMATĂ didactică
Teologie reformată RELIGIE
1.Religie
socială
reformată REFORMATĂ
Teologie protestantă 1. Teologie aplicată (lb.maghiară) (programa aprobată prin
TEOLOGIE x
2. Discipline pastorală 2. Teologie-Muzică-Educaţie (lb. maghiară) ordinul ministrului educaţiei,
teologice de cercetării, tineretului şi
specialitate Teologie protestantă
sportului nr. 5620 / 2010))
(teologie TEOLOGIE didactică
TEOLOGIE
reformată) PROTESTANTĂ Teologie protestantă
socială
Teologie protestantă
asistenţă socială
Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie reformată) în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă
programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă
dreptul de a preda disciplina religie reformată sau discipline teologice de specialitate (teologie reformată) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.

Învăţământ 1.Religie TEOLOGIE TEOLOGIE Teologie baptistă TEOLOGIE 1. Teologie baptistă x RELIGIE
liceal / baptistă BAPTISTĂ pastorală 2. Teologie pastorală şi misiologie
296
Teologie baptistă
didactică BAPTISTĂ
Teologie baptistă
(programa aprobată prin
2. Discipline ordinul ministrului educaţiei,
socială cercetării, tineretului şi
teologice de
Teologie baptistă sportului nr. 5620 / 2010)
specialitate
asistenţă socială
(teologie
baptistă) Notă. Încadrarea pe catedre de discipline teologice de specialitate (teologie baptistă) în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă
programele de studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă
dreptul de a preda disciplina religie baptistă sau discipline teologice de specialitate (teologie baptistă) în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
Anul de Teologie penticostală
completare pastorală RELIGIE
1. Religie
penticostală Teologie penticostală PENTICOSTALĂ
TEOLOGIE didactică (programa aprobată prin
TEOLOGIE TEOLOGIE Teologie pastorală şi misiologie x
PENTICOSTALĂ Teologie penticostală ordinul ministrului educaţiei,
2. Discipline socială cercetării, tineretului şi
teologice de Teologie penticostală sportului nr. 5620 / 2010)
specialitate asistenţă socială
(teologie Notă. Încadrarea pe catedre de religie penticostală în baza studiilor universitare de masterat (ciclul II de studii universitare) este valabilă pentru candidaţii care au absolvit cu diplomă programele de studii universitare de
penticostală) licenţă (ciclul I de studii universitare) cu specializările cuprinse în tabelul de mai sus şi pentru absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări care conferă dreptul de a preda disciplina religie
penticostală în conformitate cu prevederile prezentului Centralizator.
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare de masterat) organizate prin
decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, conform Legii nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului
nr. 84/1995, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare de masterat) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.