You are on page 1of 2

Ν.

Καχριµάνης
Χηµικός

Θέµα 1ο
Α. Να συµπληρώσετε τα κενά:
1) Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει έναν αντιστάτη είναι
……………. της τάσης που εφαρµόζουµε στα …………… του, εφόσον η
…………… παραµένει σταθερή.
2) Η αντίσταση ενός µεταλλικού σύρµατος οφείλεται στις …………… των
ελευθέρων ηλεκτρονίων µε τα ………………. του µετάλλου.
3) Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού είναι ανάλογη του …………… του
αγωγού, αντιστρόφως ανάλογη του …………….. διατοµής και εξαρτάται από το
είδος του ……………… που είναι κατασκευασµένος ο αγωγός.
4) Το ποσό θερµότητας που εκλύεται από έναν αντιστάτη που διαρρέεται από
ηλεκτρικό ρεύµα, είναι ανάλογο του ………………. της έντασης του ηλεκτρικού
ρεύµατος, ανάλογο της ………………. και ανάλογο του ……………

Β. Η κιλοβατώρα (KWh) είναι :


1) Μονάδα ηλεκτρικής ισχύος
2) Μονάδα µηχανικής ισχύος
3) Μονάδα ενέργειας
4) Μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας στο S.I.

Γ. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις που αναφέρονται στα µεγέθη V, I και R είναι
λανθασµένες;
V V
1. I= 2. R=V ⋅ I 3. I=
R R
V I
4. R= 5. V=I ⋅ R 6. V=
I R

∆. Ποιο από τα δύο διαγράµµατα δείχνει πως Q Q


µεταβάλλεται µε το χρόνο η θερµότητα που
µεταφέρεται από έναν αντιστάτη, ο οποίος
διαρρέεται από σταθερό ρεύµα, προς το
περιβάλλον.
(α) t (β) t
Ε. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι
σωστές και ποιες λανθασµένες;
1) Όταν διπλασιάσω την τάση τα άκρα ενός αγωγού διπλασιάζεται η αντίσταση.
2) Όταν διπλασιάσω την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει έναν
αγωγό τότε διπλασιάζεται η αντίσταση.
3) Όταν διπλασιάσω την τάση τα άκρα ενός αγωγού η αντίσταση παραµένει
σταθερή.
4) Όταν διπλασιάσω την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει έναν
αγωγό τότε υποδιπλασιάζεται η αντίσταση.
5) Όταν διπλασιάσω την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει έναν
αγωγό τότε η αντίσταση παραµένει σταθερή.

Θέµα 2ο

Φυσική Γ’ Γυµνασίου
Ν. Καχριµάνης
Χηµικός

Α. ∆ύο αντιστάτες είναι συνδεδεµένοι παράλληλα. Αν για την ισχύ που


καταναλώνουν ισχύει P1=4P2, να βρείτε τη σχέση που συνδέει τους αντιστάτες R1 και
R2 .
Β. Μια ηλεκτρική θερµάστρα µε στοιχεία 1KW,240V λειτουργεί για µια ώρα. Η
ηλεκτρική ενέργεια που µετατρέπεται σε θερµότητα είναι:
1. 1000J 2. 240000J
3. 3600000J 4. 3600J
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

Θέµα 3ο
Στο κύκλωµα του σχήµατος οι δύο αντιστάτες έχουν
αντίσταση R1 = 20 Ω και R2=40Ω αντίστοιχα. Μόλις V
Α
κλείσουµε τον διακόπτη δ η ένδειξη του βολτοµέτρου είναι δ + -
V=12V.
1) Ποια είναι η ένδειξη του αµπεροµέτρου Α;
2) Πόσο είναι το ποσό θερµότητας από κάθε αντιστάτη R1 R2
στο περιβάλλον σε χρόνο 1min;
3) Ποια είναι η παραγόµενη θερµότητα ανά
δευτερόλεπτο σε κάθε αντιστάτη;
4) Ποια είναι η ενέργεια που παρέχει η πηγή στο V
κύκλωµα ανά δευτερόλεπτο;

Θέµα 4ο
Στο κύκλωµα του σχήµατος
οι λαµπτήρες έχουν
αντιστάσεις R1=6Ω, R2=3Ω Iολ R1 R3
και R3=6Ω. και Α
Β Γ
τροφοδοτούνται από πηγή
τάσης V=32V. Ασφάλεια
1) Ποια είναι η ολική
αντίσταση του κυκλώµατος; +
R2
2) Πόσα ampere το V
-
λιγότερο, πρέπει να είναι η
ασφάλεια, ώστε το κύκλωµα δ
να λειτουργεί κανονικά;
3) Οι λαµπτήρες 1 και 2
διαρρέονται από τα ρεύµατα Ι1 και Ι2 αντίστοιχα. Ποιος από τους δύο λαµπτήρες
διαρρέεται από περισσότερο ρεύµα και πόσο είναι αυτό;

Φυσική Γ’ Γυµνασίου