You are on page 1of 2

SYGNALIZATOR OBECNOŚCI CZADU

KD–106
ZASILANIE ~230V/50Hz

Tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezzapachowym, zatem trudnym do wykrycia


przez człowieka. Nie istnieje jedna ściśle określone wartość niebezpiecznego stężenia tlenku
węgla. Jest ona uzależniona od czasu przebywania człowieka w otoczeniu takiego gazu. Wdy-
chanie tlenku węgla o stężeniu 200 ppm* w ciągu 2-3 godzin powoduje lekki ból głowy, zmę-
czenie, nudności i zawroty głowy. Stężenie 12800 ppm w czasie 1-3 minut powoduje już na-
tychmiastową śmierć!
Sygnalizator obecności czadu KD-106 służy do ciągłego monitoringu obecności tlenku
węgla CO (czadu) w powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego
bezpiecznego stężenia tego gazu. Instaluje się go w pomieszczeniach zamkniętych, w których
istnienie prawdopodobieństwo pojawienia się niebezpiecznego stężenia tlenku węgla. Do prawi-
dłowego działania nie wymaga żadnych innych dodatkowych urządzeń, przewodów zasilających
ani baterii. Jest niewielki gabarytowo, zamknięty w jednej obudowie. Do jego instalacji wystar-
cza jedno gniazdo sieciowe ~230V/50Hz. Zastosowano w nim zaawansowany technologicznie
czujnik oraz elektroniczny układ sterujący, pozwalające na osiągnięcie wysokiego wskaźnika
wykrywalności przy stosunkowo niskiej cenie urządzenia. Po wykryciu tlenku węgla w powie-
trzu urządzenie generuje sygnał liniowy proporcjonalny do jego stężenia, a po przekroczeniu
niebezpiecznego stężenia tlenku węgla w powietrzu, urządzenie generuje alarm akustyczny i
optyczny. Optymalna wysokość instalacji urządzenia nad podłogą wynosi 1,5m.

DANE TECHNICZNE
Czas reakcji sygnalizatora
Rodzaj wykrywanego gazu CO (tlenek węgla) w zależności od wykrytego stężenia:
Napięcie zasilania ~230V/50Hz
70 ppm 60 – 190 min
Pobór mocy ≤4,2 W
150 ppm 10 – 50 min
Temperaturowy zakres pracy -10°C ... +50°C
400 ppm 4 – 15 min
Poziom hałasu alarmu ≥85dB/3m
700 ppm 2 – 6 min
Wymiary (wys/szer/gł) 129mm/96mm/50mm
Masa netto 390g *ppm – cząsteczek tlenku węgla
w 1 milionie cząsteczek powietrza

UWAGA!
Sygnalizatory obecności czadu ze względu na uwarunkowania techniczne (np. możliwość okresowych zaników lub
zmian napięcia w sieci, awaria urządzenia itp.) oraz na specyfikację pomieszczeń, w których urządzenia te mogą zo-
stać zamontowane, nie dają całkowitej pewności wykrycia czadu, a jedynie znacznie podnoszą prawdopodobieństwo
wcześniejszego wykrycia jego niebezpiecznego stężenia. Stąd należy pamiętać, iż urządzenia te należy testować
zgodnie z załączoną instrukcją obsługi oraz dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnych i komino-
wych oraz urządzeń mogących emitować tlenek węgla.
Instrukcja montażu i obsługi:
1. Instalacja urządzenia:

Do zasilania urządzenia wystarcza jedno gniazdo sieciowe ~230V/50Hz.


• na wysokości ok 1,5m od podłogi należy zaznaczyć na ścianie 2 otwory na kołki monta-
żowe
• wywiercić w ścianie 2 otwory w oznaczonych wcześniej miejscach, po czym umieścić w
nich kołki o średnicy 5mm
• za pomocą 2 wkrętów przymocować uchwyt do ściany
• zawiesić sygnalizator na uchwycie, wykorzystując w tym celu 4 specjalne otwory z tyłu
obudowy urządzenia oraz 4 zatrzaski na uchwycie.

2. Zasada działania:

• Test poprawnej pracy urządzenia:


Włączyć urządzenie do sieci AC 230V/50Hz i wcisnąć przycisk „TEST”, obie diody LED
(zielona i czerwona) zaświecą się, głośnik wygeneruje 4 sygnały dźwiękowe + 5 sekund
przerwy + 4 sygnały dźwiękowe + 5 sekund przerwy + 1 sygnał dźwiękowy. Następnie
czerwona dioda LED zgaśnie, co oznacza zakończenie cyklu testu. Po wykonaniu testu,
urządzenie można zainstalować w docelowym miejscu. Zaleca się testowanie urządzenia
przynajmniej raz w tygodniu.
• W stanie czuwania:
Zielona dioda LED świec, czerwona dioda LED nie świeci.
UWAGA! Do prawidłowej pracy urządzenie wymaga wstępnego nagrzania się
wewnętrznego czujnika. Następuje to samoczynnie po ok 60 minutach od mo-
mentu włączenia sygnalizatora do sieci.
• Niepoprawne działanie urządzenia:
Zielona i czerwona dioda LED migają cyklicznie, głośnik generuje pojedynczy dźwięk w
odstępach 1 minuty.
• Alarm o wykryciu niebezpiecznego stężenia tlenku węgla (czadu):
Obie diody LED (zielona i czerwona) świecą a głośnik urządzenia generuje serie 4
dźwięków w odstępach 5-sekundowych. Alarm można skasować przyciskiem „TEST”, po
czym natychmiast należy sprawdzić i usunąć źródło zagrożenia.