You are on page 1of 61

EvenTasti

c
Landenworkshop HBS
Zuid Amerika

Draaiboek

Opdrachtnemer:
EvenTastic

Anne Feiter: General Manager


Laura Coster: Food & Beverage Manager
Anne Ten Haaf: Financieel Manager
Joran Menkveld: Accomodatie Manager

Gaby Boersma: ArgentiniëManager


Ellen Luchies: Ecuador Manager
Ani Gevorkjan: Guatemala Manager
Tamara Jansen: Mexico Manager
Deventer, 13 december 2010.

EVenTastic
42
EvenTasti
c
Evenement : Landenworkshop HBS Zuid-Amerika
Datum evenement : donderdag 6 januari 2011
Tijdstip evenement : 17.30 – 21.00 uur
Naam organisatie : Hospitality Business School
Fase : Ontwerpfase

Contactgegevens opdrachtgever:
Mevrouw Urdaneta
Telefoon: 06-45592775
E-mail: m.v.urdaneta@saxion.nl

EVenTastic
42
EvenTastic

Anne Feiter: General Manager


Laura Coster: Food & Beverage Manager
Anne Ten Haaf: Financieel Manager
Joran Menkveld: Accomodatie Manager

Gaby Boersma: Argentinië Manager


Ellen Luchies: Ecuador Manager
Ani Gevorkjan: Guatemala Manager
Tamara Jansen: Mexico Manager

Contactpersoon Eventastic:
Anne Feiter: General Manager
Telefoon: 06-26416651
E-Mail: annefeiter@acor.de

Voorwoord
De Hospitality Business School van Saxion in Deventer organiseert jaarlijks een evenement
met diverse landenworkshops voor 1e jaars studenten van de HBS. Mevrouw Urdaneta van
de HBS heeft Eventastic benaderd om deze avond te organiseren. Na het
kennismakingsgesprek heeft mevrouw Urdaneta toegezegd dat Eventastic dit evenement
mag organiseren. Na aanleiding van het kennismakingsgesprek, het initiatiefrapport en het
projectplan heeft Eventastic een draaiboek gemaakt om een heel gedetaileerd beeld te
geven hoe het evenement eruit zal gaan zien.

Eventastic bedankt mevrouw Urdaneta voor de mogelijkheid om een stand en workshop over
Zuid-Amerika te mogen verzorgen tijdens de Landenworkshop HBS.

Deventer, 13 december 2010,

Medewerkers Eventastic,

Anne Feiter
Laura Coster
Anne Ten Haaf
Joran Menkveld
Gaby Boersma
Ellen Luchies
Ani Gevorkjan
Tamara Jansen
EVenTastic
42
Inhoud
Pagina

1 Inleiding...................................................................................................................................5
2 Projectinhoud...........................................................................................................................6
Zakelijke randvoorwaarden.........................................................................................................8
3.2 Organigram & Personeelsplanning.................................................................................10
3.2.1 Organigram..............................................................................................................10
3.2.2 Personeelsplanning...................................................................................................11
3.3Plattegronden...................................................................................................................13
3.4Functiesheet & Draaiboek................................................................................................15
3.4.1Functiesheet..............................................................................................................15
GEGEVENS EVENEMENT............................................................................................15
8b. Plattegronden van de inrichting van ruimten inleveren bij B1.38 of digitaal via
Saxevents@saxion.nl................................................................................................................15
9. Tijdstippen gebruik keuken Albron (i.v.m afzuiging) 13.00 –
14.00..........................................................................................................................................16
a. Huisregels en veiligheidsregels gecheckt? o ja...............................................................16
Notities SaxEvents....................................................................................................................16
Bijzonderheden:....................................................................................................................16
3.4.2 Draaiboek ................................................................................................................17
3.5Werkbriefjes.....................................................................................................................20
Food & Beverage..................................................................................................................21
Informatie..............................................................................................................................22
Inkomsten en Uitgaven.........................................................................................................23

EVenTastic
42
3.9 Calamiteiten, Checklist & Briefing.................................................................................30
3.9.1 Calamiteiten.............................................................................................................30
3.9.2 Checklist...................................................................................................................39
3.9.3 Briefing....................................................................................................................39
Communicatieplan....................................................................................................................41
Tussentijdse Teamevaluatie......................................................................................................42
Bijlagen.....................................................................................................................................46
6.1 Taak en tijdsverantwoording...........................................................................................46
Notulen gesprek begeleidend docent....................................................................................47
6.3 Notulen bijeenkomsten team...........................................................................................49
6.4 Definitieve draaiboek klantenservice..............................................................................50
GEGEVENS EVENEMENT............................................................................................50
8b. Plattegronden van de inrichting van ruimten inleveren bij B1.38 of digitaal via
Saxevents@saxion.nl................................................................................................................50
9. Tijdstippen gebruik keuken Albron (i.v.m afzuiging) 13.00 –
14.00..........................................................................................................................................51
a. Huisregels en veiligheidsregels gecheckt? o ja...............................................................51
Notities SaxEvents....................................................................................................................51
Bijzonderheden:....................................................................................................................51
6.5 Aftekenformulier huismeester.........................................................................................53
6.6 Definitieve Guest Questionnaire.....................................................................................54
Voorbeeld menukaart............................................................................................................55
6.8 HACCP check.................................................................................................................56
6.9 Overzicht studenten.........................................................................................................59
6.10 Groepsovereenkomst....................................................................................................61

1 Inleiding

EVenTastic
42
De stage tijdens het tweede en vierde studiejaar is een heel belangrijk onderdeel voor de
studenten van de HBS. Tijdens de stage passen de studenten de theorie die ze in de
afgelopen studiejaren hebben opgedaan toe in de praktijk. Ook krijgen zij een beeld hoe het
later zal zijn als ze zelf echt in het werkveld actief zijn.

Het doel van de landenworkshop is het informeren van 1e jaars studenten over de
stagemogelijkheden in Zuid-Amerika. Iedere workshop wordt georganiseerd door HTRO
studenten. Het gehele evenement bestaat dus uit diverse landenworkshops. Eventastic is
door mevrouw Urdaneta gevraagd om de landenworkshop Zuid-Amerika te organiseren. De
taak van Eventastic is het voorbereiden van een stand en het voorbereiden en doorvoeren
van een workshop.

Eventastic hoopt doormiddel van het voorbereiden en uitvoeren van deze landenworkshop
zo veel mogelijk studenten op een juiste manier te informeren en een innemend beeld te
geven over de stagemogelijkheden in Zuid-Amerika.
De doelgroep voor de landenworkshop zal vooral uit 1e jaars studenten bestaan die zich
interesseren voor een stageplaats in Zuid-Amerika.
In het vorige rapport, het projectplan, staat al specifiek beschreven hoe het evenement gaat
verlopen. Nu zit Eventastic in de uitwerkingsfase. Tijdens deze fase wordt het draaiboek
geschreven. In het draaiboek wordt alles nog eens stap voor stap nagelopen. Als één van de
managers ziek is en iemand moet het overnemen dan kan hij/zij het draaiboek erbij pakken
en dan is alles duidelijk. Als die persoon dan aan de hand van het draaiboek gaat werken,
kan het eigenlijk niet mis gaan. Ook is dit rapport bedoeld voor de opdrachtgeever. De
opdrachtgeever kan hierin precies zien hoe het evenement eruit gaat zien.

Als eerst ziet u in hoofdstuk 2 de gehele projectinhoud. In hoofdstuk 3 zijn de zakelijke


randvoorwaarden te vinden. Dit hoofdstuk is onderverdeeld in kwaliteitsnorm, organigram en
planning, plattegronden, functiesheet Saxevents, werkbriefjes, F&B, informatie, inkomsten en
uitgaven, calamiteiten, checklist en als laatst de briefing. Hoofdstuk 4 bevat informatie over
het communicatieplan. In hoofdstuk 5 is de tussentijdse teamevaluatie uitgewerkt. Als laatst
in hoofdstuk 6 staan de bijlagen. Hierin kunt u de taak en tijdsverantwoording, notulen van
het gesprek met de begeleidende docent, de notulen van de bijeenkomsten van het team,
definitieve draaiboek klantenservice, aftekenenformulier huismeester, de definitieve guest
questionnaire, uitnodiging van de opdrachtgever aan de gasten, voorbeeld menukaart, de
HACCP check, de overzicht studenten en de groepsovereenkomst vinden.

2 Projectinhoud
Positionering
Het project is de landenworkshop over Zuid-Amerika in het gebouw van Saxion te Deventer.
Deze landenworkshop is een onderdeel van het evenement Landenworkshop HBS. Tijdens

EVenTastic
42
dit evenement kunnen 1e jaars studenten informatie inwinnen over de verschillende landen
waar ze stage zouden kunnen lopen. Omdat stage lopen een belangrijk onderdeel van de
studie Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs is, wil het evenementenbureau Eventastic
verzoeken om de studenten bij de keuze van hun stage zo goed mogelijk te helpen.
Eventastic wil dat de studenten goed geïnformeerd worden over de diverse
stagemogelijkheden, de cultuur en de branches in de landen Mexico, Guatemala, Ecuador
en Argentinië. Ten eerste wordt er ingegaan op het programma van dit evenement.

Profilering
De landenworkshop is bedoeld voor studenten van het 1e jaar die gaan kiezen voor een
buitenlandse stage. Deze studenten zitten dus al op deze school en de meesten onder hen
maken gebruik van een studenten OV-chipkaart. Voor diegene die willen parkeren met de
auto is er een parkeergelegenheid aan de achterzijde van het Saxion gebouw.

De gasten worden ontvangen in de centrale hal waar verschillende stands zullen staan.
Deze stands zullen van de verschillende landen zijn waar de studenten stage kunnen gaan
lopen. Evantastic zal de stand over Zuid-Amerika verzorgen. Met een bijpassende
consumptie bij elke stand worden de studenten verwelkomd. Vervolgens worden er
gedurende de avond workshops gegeven op verschillende locaties. Hier worden de
studenten in begeleid. Aan het einde van de avond worden de deelnemers bedankt voor hun
komst.

Tijden: Activiteit: Uitleg: Benodigdheden:


17.30 - Ontvangst De gasten worden Stand, materiaal:
18.15 uur ontvangen in de centrale hal. vlaggen, folders,
Bij elke stand is een consumptie: schaal,
passende consumptie nacho’s, salsa dip
aangeboden. De passende saus met een
consumptie bij de stand van kommetje, atributen,
Zuid-Amerika is nacho’s met kleding studenten,
salsadip. laptop

18.15 - Aanvang Workshop Enkele workshops worden -


19.00 uur Ronde 1 verzorgd door eerstejaars
studenten.

19.00 - Pauze in de Gelegenheid voor het stellen Stand, materiaal:


19.30 uur ontvangsthal van vragen onder een genot vlaggen, folders,
van een passende consumptie: drinken,
consumptie. Deze passende schaal met churro’s,
consumptie zijn churros. atributen, kleding
studenten: poncho,
Mexicaanse hoeden,
laptop

19.30 - Aanvang Workshop Vindt plaats in een aparte AV- materiaal,


20.15 uur ronde 2 ruimte. Lokaal C1.73. aankleding: vlaggen,
Gasten worden posters, kleding
geïnformeerd over de studenten:
branches en cultuur van de Mexicaanse hoeden.
landen Mexico, Guatemala,
Ecuador en Argentinië.
EVenTastic
42
Tevens zal er een skype
interview worden afgenomen
met een student die op dat
moment stage loopt in Zuid-
Amerika.

20.15 - Aanvang Workshop Alleen landen 1 t/m 5. -


21.00 uur ronde 3

21.00 uur Afsluiting Deelnemers bedanken voor Kleding studenten:


hun komst. Guest poncho, Mexicaanse
Questionnaire wordt hoeden, meteriaal:
afgenomen. Guest Questionnaire

Sfeer
Bij de binnenkomst in de centrale hal zullen er verschillende stands staan van de
verschillende werelddelen waar de 1e jaars studenten stage kunnen gaan lopen. De stand
die Eventastic gaat verzorgen is Zuid-Amerika met de landen Argentinië, Guatemala,
Ecuador en Mexico. Achter de stand komen grote vlaggen te hangen van het land Argentinië
en Mexico. Tevens wordt er een grote landkaart opgehangen van Zuid-Amerika. Verdere
aankleding zal bestaan uit folders, informatie boekjes en tijdschriften over de verschillende
landen. Er zullen digitaal foto’s worden afgebeeld over de landen in Zuid-Amerika. De stand
zal atributen bevatten wat de studenten zal doen denken aan aspecten over de landen.
Eventastic zal als consumptie nacho’s met dipsaus en churro’s aanbieden met daarbij een
fris drankje.

Verantwoordelijk heden per afdeling.

Land: Presentator: Inhoud:


Argentinië Gaby Boersma Informatie over het land en de stagemogelijkheden.
Attributen: Vlag van het land, folders, foto’s en posters.
Mexico Tamara Jansen Informatie over het land en de stagemogelijkheden.
Attributen: Vlag van het land, folders, foto’s en posters.
Ecuador Ellen Luchies Informatie over het land en de stagemogelijkheden.
Attributen: Vlag van het land, folders, foto’s en posters.
Guatemala Ani Gevorkjan Informatie over het land en de stagemogelijkheden.
Attributen: Vlag van het land, folders, foto’s en posters.

Nog te verrichten activiteiten voor het behalen van het gewenste projectresultaat.
- Bestellingen moeten binnen komen en op hun plaats worden gezet.
- Atributen verkrijgen bij Saxevents.
- Aan de hand van het draaiboek moet het evenement worden uitgevoerd.

Zakelijke randvoorwaarden

3.1 Kwaliteitsnorm
EVenTastic
42
Door middel van de HBS Landenworkshops, dat in januari 2011 zal plaats vinden op Saxion
te Deventer heeft Eventastic een doelstelling. Het doel van de Landenworkshop is dat de 1e
jaars studenten goed worden geïnformeerd over de stagemogelijkheden in Zuid-Amerika en
dat ze enthousiast zijn geworden om naar Zuid-Amerika toe te gaan.
De meningen en indrukken van de studenten zullen worden gemeten worden met de guest
questionnaire, die aan het einde van de workshop afgenomen zal worden door Eventastic.
Hiermee wil Eventastic een beeld vormen van de indrukken en voorkeuren van de studenten
op de HBS Landenworkshop Zuid-Amerika. Eventastic wil dat minstens 80% van de
studenten die de Zuid-Amerika workshop hebben bezocht de guest questionnaire
beoordelen met een gemiddelde van 4 op de schaal van 5.
Het is belangrijk om de studenten een informatieve dag te bieden. Dit zal pas geslaagd zijn
wanneer uit de guest questionnaire blijkt dat de studenten voldoende geïnformeerd zijn over
de stagemogelijkheden in Zuid-Amerika.
Eventastic zal de kwaliteit van het eten bewaken door middel van de HACCP regels. HACCP
staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Door de gezondheidsrisico's in
bereiding- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheerbaar te
maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

EVenTastic
42
3.2 Organigram & Personeelsplanning
3.2.1 Organigram

Anne Feiter
General Manager
06 26416651

Laura Coster Anne ten Haaf Joran Menkveld


Food & Beverage Financieel Manager Accomodatie
Manager 06 0105003 Manager
06 83085114 06 19387799

Gaby Boersma Ellen Luchies Ani Gevorkjan Tamara Jansen


Argentinie Manager Ecuador Manager Guatemala Manager Mexico Manager
06 20206169 06 20631123 06 29293889 06 21431631

EVenTastic
42
3.2.2 Personeelsplanning
Begintijd Eindtijd Begintijd Eindtijd Begintijd Eindtijd Begintijd Eindtijd Begintijd Eindtijd Begintijd Eindtijd Begintijd Eindtijd Begintijd Eindtijd
1. Anne Feiter 13.30 14.00 14.00 16.30 16.45 17.30 17.30 18.15 18.15 19.00 19.00 19.30 19.30 20.15
General Manager
Briefing door Rondlopen in Rondlopen in Rondlopen in
Taak: Tight Events Opbouw stand Aankleding lokaal centrale hal Pauze centrale hal centrale hal
2. Laura Coster 13.00 14.00 14.00 16.30 16.45 17.30 17.30 18.15 18.15 19.00 19.00 19.30 19.30 20.15
F & B Manager
Voorbereiden Verzorging
Taak: consumptie Opbouw stand Hapjes ophalen stand Pauze Verzorging stand Verzorging stand
3. Anne ten Haaf 13.00 14.00 14.00 16.30 16.45 17.30 17.30 18.15 18.15 19.00 19.00 19.30 19.30 20.15
Financieel Manager
Voorbereiden Rondlopen in Verzorging Rondlopen in
Taak: consumptie Opbouw stand Aankleding lokaal centrale hal stand centrale hal Workshop
4. Joran Menkveld 13.00 14.00 14.00 16.30 16.45 17.30 17.30 18.15 18.15 19.00 19.00 19.30 19.30 20.15
Accomodatie Manager
Voorbereiden Verzorging Verzorging
Taak: consumptie Opbouw stand Hapjes ophalen stand stand Verzorging stand Verzorging stand
5. Gaby Boersma 14.00 16.30 16.45 17.30 17.30 18.15 18.15 19.00 19.00 19.30 19.30 20.15
Argentinië Manager
Rondlopen in Rondlopen in
Taak: Opbouw stand Aankleding lokaal centrale hal Pauze centrale hal Workshop
6. Ellen Luchies 14.00 16.30 16.45 17.30 17.30 18.15 18.15 19.00 19.00 19.30 19.30 20.15
Ecuador Manager
Rondlopen in Rondlopen in
Taak: Opbouw stand Aankleding lokaal centrale hal Pauze centrale hal Workshop
7. Ani Gevorkjan 13.30 14.00 14.00 16.30 16.45 17.30 17.30 18.15 18.15 19.00 19.00 19.30 19.30 20.15
Guatemala Manager
Briefing door Rondlopen in Rondlopen in
Taak: Tight Events Opbouw stand Aankleding lokaal centrale hal Pauze centrale hal Workshop
8. Tamara Jansen 13.00 14.00 14.00 16.30 16.45 17.30 17.30 18.15 18.15 19.00 19.00 19.30 19.30 20.15
Mexico Manager
Voorbereiden Rondlopen in Rondlopen in
Taak: consumptie Opbouw stand Aankleding lokaal centrale hal Pauze centrale hal Workshop

EVenTastic

42
Afbouwfase
Begintijd Eindtijd Begintijd Eindtijd Begintijd Eindtijd
1. Anne Feiter 20.15 21.00 21.00 22.00 22.00 23.00
General Manager
Taak: Afbouw stand Opruimen lokaal Evaluatie
2. Laura Coster 20.15 21.00 21.00 22.00 22.00 23.00
F & B Manager
Taak: Afbouw stand Opruimen lokaal Evaluatie
3. Anne ten Haaf 20.15 21.00 21.00 22.00 22.00 23.00
Financieel Manager
Taak: Pauze Opruimen lokaal Evaluatie
4. Joran Menkveld 20.15 21.00 21.00 22.00 22.00 23.00
Accomodatie
Manager
Taak: Afbouw stand Opruimen lokaal Evaluatie
5. Gaby Boersma 20.15 21.00 21.00 22.00 22.00 23.00
Argentinië Manager
Taak: Afbouw stand Opruimen lokaal Evaluatie
6. Ellen Luchies 20.15 21.00 21.00 22.00 22.00 23.00
Ecuador Manager
Taak: Afbouw stand Opruimen lokaal Evaluatie
7. Ani Gevorkjan 20.15 21.00 21.00 22.00 22.00 23.00
Guatemala Manager
Taak: Afbouw stand Opruimen lokaal Evaluatie
8. Tamara Jansen 20.15 21.00 21.00 22.00 22.00 23.00
Mexico Manager
Taak: Afbouw stand Opruimen lokaal Evaluatie

EVenTastic

42
3.3 Plattegronden

Eventastic heeft alle mogelijke stappen ondernomen om aan de juiste plattegronden te


komen.
Hiervoor is Eventastic bij Saxevents, de studentenbalie en de receptie geweest. Geen van
deze afdelingen kon iets voor Eventastic doen.
Vandaar dat Eventastic de plattegronden zelf heeft gemaakt.
De routebeschrijving valt onder de taken van Tight Events vandaar dat deze er niet
bijgesloten is.

Geel = De plaats van de stand van de coördinerende groep


Rood = De plaatsen voor werelddeel Europa
v.l.n.r.: Duitsland/oostenrijk, Spanje, Frankrijk, België, UK/Ierland, Scandinavië
Zwart = De plaatsen voor werelddeel Azie incl Australie
v.l.n.r: Australië/Nieuw Zeeland, Japan, ZO Azië, India.
Groen = De plaatsen voor werelddeel Amerika
v.l.n.r: Zuid- Amerika, VS, Nederlandse Antillen.
Oranje = De plaats voor Study Abroad
Roze = De plaats voor Zuid Afrika
Paars = De plaats voor Rusland/ Oost Europa

EVenTastic
42
Lokaal: C173

EVenTastic
42
3.4 Functiesheet & Draaiboek

3.4.1 Functiesheet
GEGEVENS EVENEMENT
1. Naam event Landenworkshop Zuid-Amerika Datum event 06─01 ─2011

2. Contactpersoon & Tamara Jansen


studentnummer 2432040

3. Mobiel nummer 06-2141631 *Indien noodzakelijk kan de


contactstudent* huismeester je opbellen.
4. Begeleidend docent Hanneke de Weerd

5. Aantal gasten 35

6. Tijdstip aanvang opbouw van ruimten


*i.v.m. instructie door huismeester & verkrijgen 14.00 uur
handtekening
7. Tijdstip (inschatting) waarop afbouw van het evenement
gereed is. 22.00 uur
*ivm controle door huismeester & verkrijgen handtekening
8. Globaal Tijd Onderdeel In de volgende
programma van (van – tot) (voorbereiding/ontvangst/pauze enz) ruimte(n):
het evenement
13.00 – 17.30 Opbouw/voorbereiding Centrale hal, C1.73
13.30 – 14.00 Briefing Nog niet bekend
17.30 – 18.15 Ontvangst Centrale hal
18.15 – 19.00 Workshop ronde 1 Voorziene lokalen
19.00 – 19.30 Pauze Centrale hal
19.30 – 20.15 Workshop ronde 2 Voorziene
lokalen( Zuid-
Amerika: C1.73)
20.15 – 21.00 Workshop ronde 3 Voorziene Lokalen

8a. Plaats je in ruimten extra stoelen bij? Zo ja, welke ruimten / hoeveel stoelen? (Jullie moeten dit
wel zelf regelen, dit is geen bestelling)

Nee we zijn geen extra stoelen nodig

8b. Plattegronden van de inrichting van ruimten inleveren bij B1.38 of digitaal via
Saxevents@saxion.nl

EVenTastic
42
9. Tijdstippen gebruik keuken Albron (i.v.m afzuiging) 13.00 – 14.00

10. Veiligheid
a. Huisregels en veiligheidsregels gecheckt? o ja
zie verder de regels van de Brandweer klik op deze link
Het zou zonde zijn als je
bij de opbouw erachter b.Gebruik van gaspitten en gelbranders (m.u.v. gelpotjes voor
komt dat je versiering hebt bainmarie) is NIET toegestaan. W.b. kaarsen zijn alleen waxinelichtjes
geregeld die niet veilig is toegestaan. Geef hieronder aan wat je wilt doen in welke ruimte" =>
en je dus niet mag
gebruiken. o Kaarsen
Check dit dus ruim op tijd Flamberen en sterretjes zijn niet toegestaan!
en geef ons hiernaast aan
wat je van plan bent. c. Wordt brandveilige versiering gebruikt?* In grote lijnen versiering
Zonodig ontvang je reactie aangeven en in welke ruimte je dit gebruikt
van SaxEvents over *stro, gedroogde bladeren, crêpepapier enz. zijn licht ontvlambaar,
dingen die je nog moet niet gebruiken!
aanpassen.
In de ruimtes en bij de stand gebruiken wij verschillende vlaggen. In
het lokaal gebruiken wij ook posters.
tafelkleding tijdens de lunch, en registratie.

Bijzonderheden:
Notities
SaxEvents
Datum ontvangen:

EVenTastic
42
3.4.2 Draaiboek

OPBOUW 6 januari 2011


TIJD ACTIVITEIT WAAR WIE VERANTW. INFO
13.00 – 14.00 Voorbereiden Keuken Laura Coster, F&B Manager De hapjes en drankjes worden in de keuken klaargemaakt
hapjes en drankjes Anne ten Haaf, voor het evenement
Joran Menkveld,
Tamara Jansen
13.30 – 14.00 Briefing Centrale Hal Anne Feiter, Overkoepelende Informatie die nodig is voor de gehele dag.
Ani Gevorkjan groep
14.00 – 16.30 Opbouw en Centrale Hal Medewerkers Stand Manager De stand wordt opgebouwd en aangekleed
aankleding stand Eventastic
16.45 – 17.30 Aankleding lokaal Centrale Hal Anne Feiter, General Manager Het lokaal wordt aangekleed en ingericht voor de workshop
Ani Gevorkjan,
Anne ten Haaf,
Ellen Luchies,
Gaby Boersma,
Tamara Jansen
16.45 – 17.30 Hapjes drankjes Centrale Hal Laura Coster, F&B Manager De hapjes en drankjes worden naar de stand gebracht en
ophalen en Joran Menkveld klaargezet voor de gasten
klaarzetten

EVenTastic

42
UITVOERING 6 januari 2011
TIJD ACTIVITEIT WAAR WIE VERANTW. INFO
17.30 – 18.15 Ontvangst Parkeerterrein Student Overkoepelende Studenten kennen de weg al binnen het gebouw
SAXION & groep
Centrale hal
17.30 – 18.15 Verzorging stand Centrale hal Laura Coster, Stand Manager De stand moet altijd bemand zijn
Joran Menkveld
18.15 Gasten ontvangen Centrale hal Joran Menkveld Stand Manager De accommodatie manager staat de gasten te woord
bij de stand
18.15 Snacks voor de Centrale hal Laura Coster F&B Manager Een snack (Nacho’s) staat klaar bij de Zuid-Amerika
gasten stand

18.15 – 19.00 Aanvang Workshop Centrale hal Laura Coster, Overkoepelende Stand moet ook tijdens workshops bemand zijn door
ronde 1 Joran Menkveld groep twee managers
19.00 – 19.30 Pauze in de Centrale hal Laura Coster, F&B Manager & Gelegenheid voor het stellen van vragen. De F&B
ontvangst hal Joran Menkveld Stand Manager manager zorgt dat er Churros klaar staan voor de
gasten
19.30 – 20.15 Aanvang Workshop Lokaal C1.73 Anne ten Haaf, General Manager & De workshop over Zuid-Amerika wordt verzorgt door
ronde 2 Ani Gevorkjan, Landenmanagers Eventastic
Gaby Boersma,
Tamara Jansen,
Ellen Luchies
20.15 – 21.00 Afbouw stand Centrale Hal Anne Feiter, Stand Manager De stand wordt afgebouwd en opgeruimd voor het einde
Ani Gevorkjan, van de laatste workshop
Gaby Boersma,
Tamara Jansen,
Laura Coster,
Joran Menkveld,
Ellen Luchies
21.00 Afsluiting Centrale Hal Medewerkers Overkoepelende Deelnemers bedanken voor hun komst, Guest
Eventastic groep Questionnaire wordt afgenomen

EVenTastic

42
AFBOUW 6 januari 2011
TIJD ACTIVITEIT WAAR WIE VERANTW. INFO
20.15 – 21.00 Afbouw stand Centrale Hal Laura Coster, Stand Manager De stand wordt afgebouwd en opgeruimd voor het einde
Joran Menkveld van de laatste workshop
21.00 – 22.00 Opruimen lokaal Lokaal C 1.73 Medewerkers General Manager Het lokaal wordt opgeruimd, en alle spullen worden naar
Eventastic SaxEvents gebracht
22.00 – 23.00 Evaluatie Centrale Hal Medewerkers Overkoepelende Alles is goed verlopen, gasten zijn tevreden en alles is
Eventastic groep netjes achtergelaten zoals het voor het evenement
stond
7 januari 2011 Nacalculatie SAXION Anne ten Haaf Financieel Manager De kosten worden verwerkt en er wordt bekeken of het
Voor 20.00 uur binnen het budget gebleven is

EVenTastic

42
3.5 Werkbriefjes
Naam Event: Landenworkshop
Datum Event: 06-01-2011
Locatie Event: Saxion te Deventer
Naam medewerker: Anne Feiter
Afdeling: General Manager
Staat onder leiding van: -
Kleding voorschrift: Casual/mexicaanse hoed

Begintijd werkzaamheden: 13.00


Eindtijd werkzaamheden: 23:00
Omschrijving van de taak / taken met daarbij behorende tijdsplanning:
13.30 – 14.00 briefing
14.00 – 16.30 opbouwen stand
16.45 – 17.30 aankleding lokaal
19.30 – 20.15 Aanvang workshop
21.00 – 22.00 opruimen lokaal
22.00 – 23.00 evaluatie

Staat de rest van de dag stand-by voor eventuele vragen en problemen.

Bijzondere afspraken:
Informeer bij de coördinerende groep voor vragen.

EVenTastic
42
Food & Beverage

EVenTastic
42
Informatie
In overleg met Tight Events (de coördinerende groep) is afgesproken dat zij zullen zorgen
voor bewegwijzering en parkeergelegenheid.
Tight Events zal er zorg voor dragen dat er een medewerker op de parkeerplek aanwezig zal
zijn om de studenten een parkeerplek te wijzen.
Tevens zal Tight Events er zorg voor dragen dat er een bewegwijzering zal zijn vanaf het
station Deventer en voor studenten die met de auto zullen komen.

EVenTastic
42
Inkomsten en Uitgaven
Het budget wordt onderverdeeld in twee afdelingen.
Dit zijn de volgende afdelingen:
- Food & Beverage
- Aankleding

In totaal is het budget €150,-. Hiervan is €50,- gereserveerd voor de Aankleding, en


€100,- is gereserveerd voor Food & Beverage. Bij de afdeling Food & Beverage is
het moet rekening gehouden worden met de 70/30 regeling. Dit houdt in dat voor alle
producten die onder Food vallen 70% van het budget gebruikt mag worden. De
overige 30% van het budget voor deze producten zal als reserve worden gehouden
voor eventuele bijkomende kosten.

Onder Food & Beverage vallen alle hapjes die door Eventastic bij de stand
uitgedeeld zullen worden.
Er zullen Nacho’s met saus te verkrijgen zijn, en er zullen ook churro’s zijn. Dit is een
Spaanse lekkernij.
Als drankje zal Eventastic eerst een bowl schenken, die gemaakt is van vruchten en
een non-alcoholische wijn.
Onder Food & Beverage vallen ook de non-food producten die nodig zijn voor het
bereiden van de hapjes en de schalen waar de hapjes op zullen liggen.

Onder Aankleding valt de aankleding van de stand.


De stand zal aangekleed worden met vlaggen van de landen Ecuador en Guatemala,
cocktailprikkers met een vlaggetje van Argentinië en kleine vlaggetjes van Mexico.

Op dit moment is er €78,21 nodig in totaal. Dit totale bedrag is gereserveerd voor
Food & Beverage en Aankleding. Dit betekent dat er aan het budget gehouden
wordt.

EVenTastic
42
Voorcalculatie, Inkoop en Nacalculatie
Hieronder vind je de uitleg "Hoe bereken ik een evenement". Deze uitleg bestaat uit 3 stappen:
STAP 1. De informatie uit de offerte en het gesprek met de
opdrachtgever
STAP 2. De inkoop voor het evenement
STAP 3. Het berekenen van de omzet en het maken van de nacalculatie
De uitleg is gekoppeld aan een voorbeeld. In dit geval de organisatie van een Lezing. Voor het aanleveren van de Nacalculatie
bij de Evenementenservice moet je gebruik maken van het formulier "Nacalculatie" die je ook op deze site van Events vindt.

STAP 1:
Offerte ten behoeve van de organisatie van een Landenworkshop met het volgende programma:
Datum: 6-jan-11
Locatie: Saxion Hogeschool te Deventer
Aantal gasten: 35

17.30 uur Ontvangst van de gasten


18.15 uur Presentatieronde 1
19.00 uur landenavond in de Centrale Hal
19.30 uur Presentatieronde 2
20.15 uur Korte presentatieronde 3
21.00 uur Afsluiting

EVenTastic

42
In de offerte staan de afspraken over het budget. In het gesprek met de opdrachtgever zijn de overige afspraken gemaakt.
alle prijzen zijn inclusief BTW
Offerte Nadere afspraken met opdrachtgever
Onderdeel Eenheid Prijs Opmerkingen
Food & Beverage Max. €100,-
Nacho's Zak á 200 gr. € 6,00
nacho-saus Pot á 0,2 Liter € 4,00
Churros worden door Eventastic gemaakt
met de onderstaande
* Bloem Pak á 1 KG € 1,04 ingrediënten
* Zout Bus á 750 gr. € 0,62
Doos á 10
* Eieren stuks € 1,98
* Suiker Pak á 1 KG € 1,10
* Bakboter Pak á 250 gr. € 0,99
* Poedersuiker Bus á 125 gr. € 0,59
Limonade framboos Fles á 1 Liter € 1,89
Fruit in blik Blik á 822 gr. € 8,45
Non-alcoholische wijn Pak á 1 Liter € 3,60

Non-Food
frituur en frituurvet Set € 10,00
Schaal voor hapjes Stuk € 0,00
2 Saucieres Stuk € 0,00
Servetten, wit Set € 2,00
Cocktailprikkers Argentinië Zak á 50 stuks € 7,95

Aankleding
Vlaggenlijn Mexico Stuk € 2,50
Vlag Ecuador Stuk € 12,75
Vlag Guatemala Stuk € 12,75
Laptop Stuk € 0,00
Verlengsnoer Stuk € 0,00

Naar aanleiding hiervan kun je de begroting voor het evenement maken en berekenen wat je maximale inkoop is.
Hierbij hanteer je de volgende algemene uitgangspunten die bij alle evenementen gelden:

EVenTastic

42
1. Je mag 70% van het budget gebruiken voor de inkoop. Dit geldt alleen voor Food & Beverage onderdelen.
2. De 30% die overblijft is voor het in stand houden van de Evenementenservice HBS (bureaukosten)
3. Op de Non-Food onderdelen (bloemen, materialen, enz) is de 70%-regel NIET van toepassing. Deze worden 1-op-1 doorberekend.

Uit het bovenstaande kun je volgende budget voor het evenement opstellen:

Vul hier het aantal gasten


in: 35 alle prijzen zijn inclusief BTW
Offerte per persoon Budget van het evenement
Onderdeel Eenheid Budget 70% voor inkoop
per per 35
Food & Beverage persoon gasten per persoon per 35 gasten
Nacho Zak á 200 gr. € 0,17 € 5,95 € 0,12 € 4,17
nacho saus Pot á 0,2 Liter € 0,11 € 4,00 € 0,08 € 2,80
INGREDIENTEN
CHURROS
* bloem Pak á 1 KG € 0,03 € 1,04 € 0,02 € 0,73
* zout Bus á 750 gr. € 0,02 € 0,72 € 0,01 € 0,50
Doos á 10
* eieren stuks € 0,06 € 1,98 € 0,04 € 1,39
* suiker Pak á 1 KG € 0,03 € 1,10 € 0,02 € 0,77
* bakboter Pak á 250 gr. € 0,03 € 0,99 € 0,02 € 0,69
* poedersuiker Bus á 125 gr. € 0,02 € 0,59 € 0,01 € 0,41
Limonade framboos Fles á 1 Liter € 0,05 € 1,89 € 0,01 € 0,13
Fruit in blik Blik á 822 gr. € 0,24 € 8,45 € 0,17 € 5,92
Non-alcoholische wijn Pak á 1 Liter € 0,10 € 3,60 € 0,07 € 2,52

Totaal per persoon € 0,86 € 30,31 € 0,57 € 20,03

aantal per stuk totaal


Overige zaken uit offerte
Non-food

EVenTastic

42
Frituur en frituurvet Set 1 € 10,00 € 10,00
Schaal voor hapjes Stuk 2 € 0,00 € 0,00
Sauciere Stuk 1 € 0,00 € 0,00
Servetten, wit Stuk 40 € 0,05 € 2,00
Cocktailprikkers Argentinië Zak á 50 stuks 1 € 7,95 € 7,95
Bordeauxglazen Stuk 70 € 0,00 € 0,00

Aankleding
Vlaggenlijn Mexico Stuk 1 € 2,50 € 2,50
Vlag Ecuador Stuk 1 € 12,75 € 12,75
Vlag Guatemala Stuk 1 € 12,75 € 12,75
Laptop Stuk 1 € 0,00 € 0,00
Verlengsnoer Stuk 1 € 0,00 € 0,00

Totaal overige inkoop € 47,95


TOTAAL € 78,26

STAP 2:
Je hebt nu duidelijkheid over het bedrag dat je maximaal mag gebruiken voor de inkoop. Via het Initiatiefrapport en Projectplan
kom je tot een lijst van benodigdheden. Deze producten (met de leveranciers) zet je op een rij en zo bereken je de verwachte

EVenTastic

42
inkoop ten behoeve van dit evenement.

Inkoop t.b.v. het evenement


Prijs p.
Onderdeel Eenheid Aantal eenh. Totaal Leverancier
Food & Beverage
Food
Nacho's Zak á 200 gr. 4 € 1,50 € 6,00 Eventastic
Nacho saus Pot 0,2 Liter 2 € 2,00 € 4,00 Eventastic
INGREDIENTEN
CHURROS Cormet
* bloem Pak á 1 KG 1 € 1,04 € 1,04 Cormet
* zout Bus á 750 gr. 1 € 0,62 € 0,62 Cormet
Doos á 10
* eieren stuks 1 € 1,98 € 1,98 Cormet
* suiker Pak á 1 KG 1 € 1,10 € 1,10 Cormet
* bakboter Pak á 250 gr. 1 € 0,99 € 0,99 Cormet
* poedersuiker Bus á 125 gr. 1 € 0,59 € 0,59 Cormet
Limonade framboos Fles á 1 Liter 1 € 1,89 € 1,89 Eventastic
Fruit in blik Blik á 822 gr. 5 € 1,69 € 8,45 Eventastic
Non-alcoholische wijn Pak á 1 Liter 4 € 0,90 € 3,60 Eventastic

Non-food
Frituur en frituurvet Set 1 € 10,00 € 10,00 Cormet
Schaal voor hapjes Stuk 2 € 0,00 € 0,00 Cormet
Sauciere Stuk 1 € 0,00 € 0,00 Cormet
Servetten, wit Stuk 40 € 0,05 € 2,00 Cormet

EVenTastic

42
Cocktailprikkers Argentinië Zak á 50 stuks 1 € 7,95 € 7,95 Eventastic
Bordeauxglazen Stuk 70 € 0,00 € 0,00 Cormet

Aankleding
Vlaggenlijn Mexico Stuk 1 € 2,50 € 2,50 Eventastic
Vlag Ecuador Stuk 1 € 12,75 € 12,75 Eventastic
Vlag Guatemala Stuk 1 € 12,75 € 12,75 Eventastic
Laptop Stuk 1 € 0,00 € 0,00 Eventastic
Verlengsnoer Stuk 1 € 0,00 € 0,00 Eventastic

TOTAAL € 78,21

EVenTastic

42
3.9 Calamiteiten, Checklist & Briefing
3.9.1 Calamiteiten
Basisgegevens bedrijf Saxion te Deventer

Bedrijf: Saxion Hogeschool te Deventer


Straat en nummer: Handelskade 75
Postcode en plaats: 7417 DH Deventer
Telefoonnummer: 0570 603663
Faxnummer: 0570 - 60 31 23
E-mail:
- info@saxion.nl
- studentenbalieshd@saxion.nl
Nadere aanduidingen:
- Plaats hoofdingang: Achterzijde spoorkant.
- Plaats andere ingangen: Voorzijde straatkant.
Het centrale telefoontoestel bevindt zich in de Centrale Hal

Belangrijke telefoonnummers:

Alarmnummers

Intern
Nummer: 2222

Extern
Ambulance: 112
Brandweer: 112
Politie: 112

Beveiligingsbedrijf
Naam: Vigilat Beveiligingen
Straat: Kanaal Zuid 56
Postcode: 7332 BC Apeldoorn
Telefoonnummer:
055 5424149
Website: vigilat.nl

Stafmedewerker Arbo-Veiligheid
Naam: Max van der Zande
Telefoonnummer: 0570 603 137
Mobiel: 06-53796525
Email: m.vanderzande@saxion.nl

EVenTastic
42
Instructies personeel:

Ongeval
- Bel altijd direct het interne alarmnummer: 2222
- Verplaats het slachtoffer niet
- Probeer zo goed mogelijk aan te geven wat het slachtoffer heeft
- Laat het slachtoffer nooit alleen
- Stel het slechtoffer gerust en zeg dat er hulp onderweg is
- Zorg dat de adem weg vrij blijft
- Maak knellende kleding los
- Ga nooit met veel mensen om het slachtoffer staan

Ontruiming
Bij een ontruiming hoor je een akoestisch signaal, gevolgd door een gesproken tekst!

- Volg de groene bordjes vluchtweg


- Ga naar de dichtstbijzijnde uitgang /nooduitgang
- Loop rustig aan de rechterzijde van de gang en het trappenhuis naar buiten
- Gebruik geen lift
- Volg aanwijzingen van BHV’ers en ontruimers op
- Indien direct bij de hand, jas ent as meenemen
- Verzamelplaats: voorplein ROC Aventus, Handelskade

Brand
Meld de brand door het inslaan van een handmelder (deze vind je bij de brandslanghaspels
in de gang)

- Of meld de brand via 2222


- Vermeld je naam, plaats en wat er in brand staat
- Waarschuw studenten, medewerkers en gasten in de directe omgeving
- Sluit ramen en deuren
- Volg aanwijzingen van BHV’ers en ontruimers op

Bommelding
- Het akoestisch ontruimingssignaal klinkt
- Luister naar de gesproken tekst
- Volg de aanwijzingen van de BHV’ers en ontruimers op
- Zet apparatuur uit, sluit bureauladen en kasten (niet op slot) en neem jassen en
tassen mee naar buiten

BHV-materialen

De volgende brandblusmiddelen en EHBO-middelen zijn aanwezig:

- Slanghaspel
- Poederblusser
- Koolzuursneeuwblusser
- Sproeischuimblusser
- Blusdeken
- Sprinklerinstallatie
- EHBO-middelen

EVenTastic
42
Melding van een brand of ongeval
1. Alarmeer het centrale punt/receptionist/telefonist
2. De telefonist (of andere medewerker) vraagt:
- wie u bent (naam, afdeling, verdieping, kamernummer, telefoonnummer)
- wat er is gebeurd
- waar het incident is
- of er slachtoffer(s) zijn en wat hun toestand is
- of er bijzonderheden zijn.
3. De telefonist waarschuwt de BHV-er(s).
4. De BHV-er(s) voeren hun bedrijfshulpverleningstaken uit.
5. De telefonist informeert – in overleg met de BHV-er(s) - zonodig brandweer, ambulance
of politie via 1-1-2.
6. De EHBO-kamer in het SAXION gebouw te Deventer is op de begane grond in ruimte
B0.17
7. In geval van brand de brand melden door het inslaan van een handmelder (deze vind je
bij de brandslanghaspels in de gang).

Ontruimingsplan
Bij een ontruiming hoor je een akoestisch signaal, gevolgd door een gesproken tekst! In dit
geval volg je de groene bordjes vluchtweg. Ga naar de dichtstbijzijnde uitgang/nooduitgang,
loop rustig aan de rechterzijde van de gang en het trappenhuis naar buiten. Indien direct bij
de hand, jas en tas meenemen. Verzamelplaats, voorplein ROC Aventus, Handelskade.

Aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners


De werknemer dient bij een incident de aanwijzingen van de BHV-er(s) op te volgen.

Werkplekoriëntatie
Elke werknemer dient zich op zijn eigen werkplek op de hoogte te stellen van de volgende
gegevens:
- In welk gebouw, welke vleugel, welke bouwlaag en eventueel in welke ruimte bevind ik
mij?
- Waar bevinden zich de dichtstbijzijnde kleine brandblusmiddelen?
- Langs welke routes kan ik deze plek verlaten bij een incident?
- Bij welke verzamelplaats(en) buiten het gebouw hoor ik mij te melden bij een
ontruiming?

Gele hesjes: BHV’ ers


Oranje hesjes: Ontruimers

EHBO

Nooduitgang links

EVenTastic
42
Nooduitgang rechts

Uitgang

Brandmelder + brandslang

Brand Icoon

EVenTastic
42
Registratie formulier incident

Melding incident
Datum: Naam melder:
………………………………………………….…
…………………………………… Locatie/locatiecode:
Tijd: …………………………………………………….
Telefoonnummer:
...…………………………….. uur …………………………………………………….

Aard incident
 Brand
 Explosie
 Letsel
 Incident met gevaarlijke stoffen
 Anders nl. ……………………………………………………………………………..

Alarmeren
Wie is er in eerste instantie gewaarschuwd?

Intern:  Centraal punt/ receptionist/ telefonist


 BHV-er(s)
 Werkgever
 Anders, nl. ……………………………………………

Extern:  112

Is het ontruimingssignaal  Ja
gegeven?  Nee
 N.v.t.

Bijzonderheden

Evaluatie (vermeld welke zaken verbetering behoeven, wie dat gaat doen en
wanneer dit moet zijn uitgevoerd)

Ingevuld door: Handtekening

EVenTastic
42
Telefoonnummers medewerkers

Naam Tel.nr. Opmerkingen


Anne Feiter 06 26416651 General Manager
Gaby Boersma 06 20206169 Argentinie Manager
Tamara Jansen 06 21431631 Mexico Manager
Ellen Luchies 06 20631123 Ecuador Manager
Ani Gevorkian 06 29293889 Guatemala Manager
Laura Imming 06 83085114 Food & Beverage Manager
Anne ten Haaf 06 20105003 Financieel Manager
Joran Menkveld 06 19387799 Acommodatie Manager/stand Manager

EVenTastic
42
Noodkaarten en plattegronden

EVenTastic
42
EVenTastic
42
EVenTastic
42
3.9.2 Checklist
Affiches en folders gereed
Beschikbare audiovisuele middelen
Parkeergelegenheid gereserveerd voor de bezoekers
Aantal bezoekers bekend
Genoeg beschikbare toiletten
Toegankelijk voor minder validen
Bestellijsten van de catering gereed
Bestellijsten van de decoratie van stand en lokaal gereed
Folders en informatie beschikbaar aan de stand
Werkbriefjes gereed voor elke werknemer van het evenement
Alle functies en werkzaamheden in kaart gebracht
Begroting opstellen van het evenement
HACCP regels nageleefd
Opbouwen van de stand/versieren
Student voor het Skype interview
Beschikbaarheid van Mevrouw Urdaneta als spreker voor de workshop
Opbouwen van het lokaal met groep Spanje
Vraag naar leveringsvoorwaarden
Plattegronden met vluchtwegen beschikbaar
Garderoberekken/-balie
Kantoorbenodigdheden, zoals een pen, papier, paperclips etc.
Programmaboekjes gereed
EHBO-kit met basisvoorzieningen
Lijst met telefoonnummers extern
Lijst met telefoonnummers intern
Mededelingenbord
Voldoende afvalbakken geplaatst die brandveilig zijn
Nooduitgangen en vluchtwegen zijn vrij en blijven vrij van obstakels
Toestemming van de gebouwbeheerder
Alle partijen zijn op hun verantwoordelijkheid gewezen
Brandblussers op zichtbare plaatsen
Kledingvoorschriften naleven

3.9.3 Briefing
Stap 1: De voorbereiding

EVenTastic
42
Het doel van de briefing is om samen met alle medewerkers van Eventastic de puntjes op de
i te zetten. Er kunnen nog vragen gesteld worden, zodat alles duidelijk is.

Stap 2: Vertel wat je gaat vertellen


Welkom medewerkers,

Mijn naam is Anne Feiter en ik ben jullie General Manager.

Het is belangrijk om de briefing goed te volgen, omdat er belangrijke informatie wordt


gegeven wat betreft de gehele dag rond de opbouw, uitvoering en afbouw.

De gasten komen met het openbaar vervoer, of auto. Tightevents heeft de bewegwijzering
vanaf het station en parkeerplaats naar school verzorgd. Bij de stand is er aan het begin een
drankje en hapje te verkrijgen om de studenten welkom te heten. Bij de stand kunnen de
studenten vragen stellen stellen wat betreft de vier landen in Zuid-Amerika waar zij volgend
jaar stage kunnen lopen. Ook wordt uitgelegd dat Eventastic een workshop gaat geven die
door de studenten kunnen worden bijgewoond.

In de pauze is er tevens nog een drankje en hapje te verkrijgen. De hapjes en drankjes zijn
aan het continent gerelateerd.

Als organisatie en in overleg met het Saxion hebben we altijd een aantal belangrijke
huisregels om na te leven:
- Veiligheid staat voorop
- Wees gastvrij naar de gasten toe
- Ga voorzichtig met materialen om
- Als je geen antwoord op vragen weet, ga dan naar de leidinggevende
- Bij andere vragen en moeilijkheden kan er contact worden opgenomen met de
coördinerende groep, die aanwezig zal zijn in de centrale hal

Stap 3: De Briefing

Stap voor stap door het evenement

Tijd Activiteit Verwachting


13:30 – 14:00 Briefing Geïnteresseerd luisteren,
vragen stellen waar nodig
en de informatie gebruiken
tijdens het evenement.
14:00 – 17:30 Opbouw Voorzichtig omgaan met
materialen. Veiligheid
voorop stellen
17:30 – 18:15 Ontvangst Gastvrij ontvangen en een
hapje en drankje
aanbieden

19:00– 19:30 Pauze Een andere lekkernij en


drankje aanbieden van het
continent Zuid-Amerika
19:30 – 20:15 Workshop ronde 2 Een workshop verzorgd
door Eventastic.
20:15 - 21:00 Afbouw stand Samen de eigen stand
afbouwen
EVenTastic
42
21:00 – 22:00 Opruimen lokaal Het lokaal opruimen
samen met de andere
groep

Verwachtingen aan de managers


Activiteit Werkzaamheden Verwachting
Catering Klaarzetten en opruimen Hygiënisch omgaan met de
van de spullen, en het lunch. Voorzichtig omgaan
verzorgen van de snacks met materialen.
en drankjes.
Landenmanagers Voorbereiden Workshop. Samen het lokaal
aankleden
Standmanager Bij de stand de gasten te Gastvrij tegenover de
woord staan gasten.

Zijn er nog vragen tot nu toe?

Stap 4: Aan het werk

Ik verwacht dat iedereen nu zelfstandig aan het werk kan. In het begin zal ik jullie helpen, en
ik sta altijd voor vragen of problemen klaar voor iedereen. In het schema hieronder is te zien
waar ik tijdens de opbouw, uitvoering en afbouw te vinden ben.

Aanwezigheid General Manager (GM)


Activiteit Locatie Tijdstip
Opbouw Briefing Tight Events 13:30 – 14:00
Centrale hal 14.00 – 16.30
Lokaal C1.73 16.45 – 17.30
Uitvoering Centrale hal 17.30 – 18.15
Lokaal C1.73 18.15 – 19.00
Centrale hal 19.00 – 19.30
Centrale hal 19.30 – 20.15
Afbouw Centrale hal 20.15 – 21.00
Lokaal C1.73 21.00 – 22.00

We hopen er met zijn allen een geslaagde dag van te maken. Dit gaan we doen door gastvrij
te zijn, open te staan voor de gasten. En dat de gasten enthousiast zijn over de
stagemogelijkheden en goede informatie krijgen.

Heel veel succes!

Communicatieplan
Contactpersonen Eventastic:

EVenTastic
42
General Manager Argentinië Manager
Anne Feiter Gaby Boersma
annefeiter@arcor.de gabyboersma@home.nl
06-26416651 06-20206169

Food & Beverage Manager Ecuador Manager


Laura Coster Ellen Luchies
lauraimming@hotmail.com ellenluchies@hotmail.com
06-83085114 06-20631123

Financieel Manager Guatemala Manager


Anne ten Haaf Ani Gevorkjan
anne.me@hotmail.com ani_@live.nl
06-20105003 06-29293889

Accommodatie Manager Mexico Manager


Joran Menkveld. Tamara Jansen
joor1408@hotmail.com just_me_tammiejj@hotmail.com
06-19387799 06-21431631

Overige contactpersonen:

Opdrachtgever Begeleidster
Mevrouw V. Urdaneta. Hanneke de Weerd
m.v.urdaneta@saxion.nl h.j.deweerd@saxion.nl
06-45592775 06-33805419

Coördinerende groep Events&More


Tight Events Janice Klanderman
tightevents@live.nl 2433610@student.saxion.nl

Catering* en schoonmaak Leverancier


Via SaxEvents SaxEvents
0570-603168 saxevents@saxion.nl
*Voor catering vraag naar Jannie 0570-603168 of 0570-603455

Huismeester Student in Zuid-Amerika


Via interne telefoon: 3000 Geralda Visscher
(Facility Desk) 2418416@student.saxion.nl

Tussentijdse Teamevaluatie

EVenTastic
42
Alle teamleden van Eventastic vullen een tussentijdse evaluatie in over het project. Hierbij
geeft elk teamlid open en eerlijk een cijfer over de desbetreffende punten. Het gaat bij deze
evaluatie om de taakgerichtheid en de samenwerking binnen het team. Het gaat bij deze
teamevaluatie niet alleen om de beoordeling maar ook hoe Eventastic beter kan functioneren
en ieder zich individueel en als team verder kan ontwikkelen. Aan de hand van de individuele
evaluatie volgt er een teamevaluatie. Tijdens deze teamevaluatie zal er aan de hand van de
individuele evaluaties worden gekeken welke punten goed en nog niet goed lopen en op
welke manier Eventastic dat kan verbeteren. De teamevaluatie die hieronder staat vermeld is
de 2e teamevaluatie binnen dit project, hierbij wordt er ook terug gekeken naar de vorige
teamevaluatie om te zien of er aan de verbeter punten is gewerkt.

Individuele evaluatie:
Ani Anne Anne Ellen Gaby Joran Laura Tamara Gemiddelde Gemiddelde
Gevorkjan ten Feiter Luchies Boersma Menkveld Coster Jansen 1e team- 2e team-
Haaf evaluatie evaluatie

1. Doelgerichtheid 7 8 9 8 7 7 7 7 7,4 7,5


2. Resultaten 6 7 7 7 6 7 7 7 7,1 6,8
3. Tijdsbeheer 6 6 7 7 6 7 8 7 6,9 6,8
4. Organisatie 7 6 8 9 7 7 8 8 6,8 7,5
5. Informatie 6 6 9 8 8 7 7 6 7,5 7,1
6. Besluitvorming 6 7 8 7 6 8 8 6 7 7
7. Participatie 7 7 6 7 7 7 6 7 5,9 6,8
8. Leiderschap 7 7 8 8 6 7 8 6 7 7,1
9. Openheid 7 7 8 9 7 9 8 6 6,4 7,6
10. Samenwerking 6 7 6,5 8 7 7 7 7 7 6,9
11. Sfeer 7 7 7 8 8 7 7 7 6,7 7,3
12. Eigen rol 6 6 8 8 7 7 7 7 6,8 7,0

1. Doelgerichtheid:
Iedereen binnen Eventastic heeft nog steeds hetzelfde doel voor ogen en iedereen wil er ook
alles aan doen om dat doel te behalen.

2. Resultaten:
Iedereen houdt zich goed aan de gemaakte afspraken omdat er bij de vorige teamevaluatie
duidelijk afspraken op papier zijn gezet waar iedereen een handtekening onder heeft gezet.
Doordat iedereen zich goed aan de afspraken houdt zijn de resultaten ook beter geworden.

3. Tijdsbeheer:
Mensen waren iets minder tevreden over het tijdsbeheer. Dat komt omdat alle afspraken op
het laatste moment werden gemaakt. Hierdoor konden sommigen van het team niet komen
omdat ze al andere dingen hadden gepland. We willen ervoor zorgen dat het tijdsbeheer nog
beter wordt door eerder afspraken te plannen, ongeveer een week van tevoren zodat
iedereen die datum vrij kan houden.

4. Organisatie:
De organisatie is een stuk beter geworden, iedereen weet duidelijk wat zijn taak is en wat hij
of zij moet doen. Het enige waar sommigen tegen aan zijn gelopen is dat het te individueel

EVenTastic
42
was. Iedereen was met zijn eigen deel bezig en je wist verder niet wat de anderen aan het
doen waren. Ook als je een probleem had kon je het moeilijk aan een ander vragen omdat
we weinig als team bij elkaar zaten te werken. We willen dit oplossen door meer als groep bij
elkaar te komen om te werken, zodra er dan problemen zijn kun je het gelijk binnen de groep
vragen. Iedereen kan dan ook zien waar de ander mee bezig is.

5. Informatie:
Iedereen vond dat we veel bruikbare informatie hebben gekregen. En zodra er vragen zijn
binnen Eventastic kregen we altijd snel en duidelijk antwoord van de accountmanager of de
coördinerende groep.

6. Besluitvorming:
De besluitvorming gaat goed binnen het team. We hebben ons aan de vorige afspraken
gehouden door gelijk een nieuwe taakverdeling te maken na het inleveren van een rapport.
Hierdoor kon iedereen zelf gelijk aan de slag, en hoefde je niet te wachten op de anderen.

7. Participatie:
Door de taakverdeling is iedereen erg met zijn eigen taak bezig. Je ziet hierdoor niet goed
wat de andere aan het doen is. Door toch goed te weten wat de ander aan het doen is of
heeft gedaan hebben we besloten dat iedereen het draaiboek goed zal doorlezen. Ook willen
we iets vaker afspreken om gezamenlijk te werken, zo kun je zien waar de ander mee bezig
is. Wel neemt iedereen actief deel, er wordt snel en goed gereageerd op de mails wat
voorheen niet het geval was.

8. Leiderschap:
Iedereen is nog steeds tevreden over het leiderschap.

9. Openheid:
Door de vorige teamevaluatie zijn alle gevoelens naar elkaar geuit. Daardoor zijn we als het
ware met een schone lei begonnen. Iedereen is nu open en eerlijk tegen elkaar en we
durven elkaar op bepaalde dingen aan te spreken.

10. Samenwerking:
Eventastic is niet veel bij elkaar gekomen om samen te werken. Maar zodra het team bij
elkaar kwam voor overleg dan merk je wel dat er goed wordt samengewerkt en naar elkaar
wordt geluisterd. Door de samenwerking nog meer te verbeteren willen we meer als groep bij
elkaar komen om gezamenlijk te werken.

11. Sfeer:
Aan de hand van het vorige teamevaluatie zijn alle conflicten uitgesproken. Hierdoor is de
sfeer binnen de groep beter geworden. Ook houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken
waardoor dat geen frustraties meer oproept.

12. Eigen rol:


Iedereen is tevreden over zijn eigen rol binnen het team, en iedereen probeert zich ook
steeds meer te verbeteren in zijn of haar competenties.

Eindevaluatie Eventastic:
Iedereen is tevreden over hoe het nu binnen Eventastic gaat. Iedereen kan merken dat
Eventastic nog steeds erg aan het groeien is. Eventastic heeft goed aan de punten van de

EVenTastic
42
vorige teamevaluatie gewerkt, iedereen was ook bereid om aan deze punten te werken en
iedereen heeft zich daar ook goed voor ingezet. Iedereen werkt daardoor in een betere sfeer
en de resultaten worden daardoor ook steeds beter. Ook wil iedereen weer aan de volgende
verbeter punten werken, zodat de resultaten bij het volgende rapport nog weer beter zullen
worden.

EVenTastic
42
Bijlagen
6.1 Taak en tijdsverantwoording

EVenTastic
42
Notulen gesprek begeleidend docent
Datum: 02-12-2010
Tijd: 13.30 – 14.15
Notulist: Anne ten Haaf
Aanwezig: Gaby Boerama, Laura Coster, Anne Feiter, Ani Gevorkjan, Anne ten Haaf,
Tamara Jansen, Ellen Luchies, Joran Menkveld

-Planning van onze bijeenkomsten/contacturen voor maandag 12 uur naar Hanneke sturen

- Kerngegevens: Acountmanager = opdrachtgever


- Voorwoord: draaiboek wordt gemaakt na aanleiding van het kennismakingsgesprek EN de
2 rapporten
- Inhoud: ‘Pagina’ moet boven de paginanummers

Managementsamenvatting: Wat staat er in het rapport?


 Kort en bondig het voorlopige verloop van het evenement (commercieel)
Deze moet ook naar de opdrachtgever gestuurd worden.
Eerdere feedback van de opdrachtgever over het evenement moet ook in de
samenvatting
Projectinhoud: Moodboard! Tip: maak het bijzonder met sfeer, dus ipv folders leggen we er
kleding, souvenirs bij
Kijk bijvoorbeeld naar een aflevering van 3 Op Reis of RTL Travel
Levendige omschrijving
Wat houdt de workshop in?
 creatief zijn en student erbij betrekken
 Do’s & Don’ts wel een goed idee, wat levendiger brengen (ideeen via
google)
Programma van eisen: mindervaliden en hospitality (hoe ga je daarmee om?)
Wat als…. ?

Hoe maken we het aantrekkelijk?


Marketingplan moet er wel in
Communicatie: zijn ALLE doelgroepen benoemd? (leveranciers, huismeesters enz)

Randvoorwaarden: uitwerken (thema, verzorging, activiteiten)


Kwaliteit: Koppelen naar Guest Quistionnaire
Faciliteiten: locatieplan = groot (bv toiletten, parkeerplaatsen)
Facilitair plan = kleine details (kopjes, bestek)
Faciliteiten Eisen verantwoordelijk
(alleen in draaiboek komt
deze erbij)

Tijd: Balkenschema + uitwerken


Geld: Hele excelbestand gebruiken!! + verwijzing en benoemen (Waar komt het vandaan,
waar gebruik je het voor?
Aankleding uitgebreider

F&B: in projectplan mogen tijden nog in fasen (’s middags, ’s avonds) Moodboard
Teamevaluatie: Dingen die niet goed zijn uitleggen wat we daar aan gaan doen
Guest Questionnaire: 1 soort vraagstelling
Let op opmaak

EVenTastic
42
Heb je voldoende info gekregen?

Verder: LET OP SCHRIJFFOUTEN!!


Lokaal per sms aan Hanneke laten weten
Alles in de oude versie van Word (2003) naar Hanneke sturen
Alles moet hard copy én digitaal ingeleverd worden.

EVenTastic
42
6.3 Notulen bijeenkomsten team
Datum: 10-12-2010
Tijd: 14.30 – 15.15
Notulist: Ani Gevorkjan
Aanwezig: Gaby Boerama, Laura Coster, Anne Feiter, Ani Gevorkjan, Anne ten Haaf,
Tamara Jansen, Ellen Luchies, Joran Menkveld

Hoofdpunten:
- Aanvulling landenmanagers van de landenworkshop presentatie.
- Belangrijke data.
- Dingen waar we tegen aan hebben gelopen.

Voor de landenmanagers:

- intro per land


- cultuur: normen, waarden en gewoontes
- do's and dont's
- business briefing

Donderdag 16 december

Tijd: 12.00 ( na Tourism Industry ) bijeenkomst landenmanagers. Hierbij moet iedereen even
de punten hebben bijgewerkt!!!

Dinsdag 28 december afspreken bij joran thuis! Afwezig: Anne Feiter en misschien Anne ten
Haaf.

Tijd: 12.00

EVenTastic
42
6.4 Definitieve draaiboek klantenservice
GEGEVENS EVENEMENT
1. Naam event Landenworkshop Zuid-Amerika Datum event 06─01 ─2011

2. Contactpersoon & Tamara Jansen


studentnummer 2432040

3. Mobiel nummer 06-2141631 *Indien noodzakelijk kan de


contactstudent* huismeester je opbellen.
4. Begeleidend docent Hanneke de Weerd

5. Aantal gasten 35

6. Tijdstip aanvang opbouw van ruimten


*i.v.m. instructie door huismeester & verkrijgen 14.00 uur
handtekening
7. Tijdstip (inschatting) waarop afbouw van het evenement
gereed is. 22.00 uur
*ivm controle door huismeester & verkrijgen handtekening
8. Globaal Tijd Onderdeel In de volgende
programma van (van – tot) (voorbereiding/ontvangst/pauze enz) ruimte(n):
het evenement
13.00 – 17.30 Opbouw/voorbereiding Centrale hal, C1.73
13.30 – 14.00 Briefing Nog niet bekend
17.30 – 18.15 Ontvangst Centrale hal
18.15 – 19.00 Workshop ronde 1 Voorziene lokalen
19.00 – 19.30 Pauze Centrale hal
19.30 – 20.15 Workshop ronde 2 Voorziene
lokalen( Zuid-
Amerika: C1.73)
20.15 – 21.00 Workshop ronde 3 Voorziene Lokalen

8a. Plaats je in ruimten extra stoelen bij? Zo ja, welke ruimten / hoeveel stoelen? (Jullie moeten dit
wel zelf regelen, dit is geen bestelling)

Nee we zijn geen extra stoelen nodig

8b. Plattegronden van de inrichting van ruimten inleveren bij B1.38 of digitaal via
Saxevents@saxion.nl

EVenTastic
42
9. Tijdstippen gebruik keuken Albron (i.v.m afzuiging) 13.00 – 14.00

10. Veiligheid
a. Huisregels en veiligheidsregels gecheckt? o ja
zie verder de regels van de Brandweer klik op deze link
Het zou zonde zijn als je
bij de opbouw erachter b.Gebruik van gaspitten en gelbranders (m.u.v. gelpotjes voor
komt dat je versiering hebt bainmarie) is NIET toegestaan. W.b. kaarsen zijn alleen waxinelichtjes
geregeld die niet veilig is toegestaan. Geef hieronder aan wat je wilt doen in welke ruimte" =>
en je dus niet mag
gebruiken. o Kaarsen
Check dit dus ruim op tijd Flamberen en sterretjes zijn niet toegestaan!
en geef ons hiernaast aan
wat je van plan bent. c. Wordt brandveilige versiering gebruikt?* In grote lijnen versiering
Zonodig ontvang je reactie aangeven en in welke ruimte je dit gebruikt
van SaxEvents over *stro, gedroogde bladeren, crêpepapier enz. zijn licht ontvlambaar,
dingen die je nog moet niet gebruiken!
aanpassen.
In de ruimtes en bij de stand gebruiken wij verschillende vlaggen. In
het lokaal gebruiken wij ook posters.
tafelkleding tijdens de lunch, en registratie.

Bijzonderheden:
Notities
SaxEvents
Datum ontvangen:

EVenTastic
42
EVenTastic
42
6.5 Aftekenformulier huismeester
• De afgetekende lijst na afloop van het evenement inleveren bij de begeleidend docent
• De huismeester is oproepbaar via de Facility Desk

Toelichting:
De huismeester checkt in ieder geval op drie vaste momenten de volgende punten:
• kwaliteit: is alles op orde voor ontvangst van de gasten?
• veiligheid: worden er geen vluchtwegen geblokkeerd?
• huisregels: waaronder omgang met het meubilair. De huismeester geeft hierbij o.a. een
tilinstructie
• netheid: wordt alles opgeruimd en schoon achtergelaten?
Zie checklisten in keuken en restauratieve ruimten

1. Voor opbouw
Handtekening huismeester:

2. Voor komst gasten


Handtekening huismeester:

3. Na afbouw/opruimen
Handtekening huismeester:

EVenTastic
42
6.6 Definitieve Guest Questionnaire
Beste student,

Eventastic hoopt dat u tijdens de Landenworkshop Zuid-Amerika zowel een informatieve als
vermakelijke workshop hebt gehad en dat u na deze avond een keuze heeft kunnen maken
over uw stageplaats. Graag horen wij uw mening over de workshop van Zuid-Amerika.

1) Werd u goed geïnformeerd over het programma van Zuid-Amerika?

1 2 3 4 5
Onvoldoende voldoende

2) Hebt u een goede indruk van de verschillende landen gekregen?

1 2 3 4 5
Slecht uitstekend

3) Over welk land van de workshop bent u het meest enthousiast?


A. Guatemala
B. Mexico
C. Argentinie
D. Ecuador

4) Over welk land van de workshop bent u het minst enthousiast?


E. Guatemala
F. Mexico
G. Argentinie
H. Ecuador

5) Waren de presentaties over de verschillenden stage mogelijkheden duidelijk?

1 2 3 4 5
Slecht zeer goed

6) Heeft de workshop voldaan aan uw criteria?

1 2 3 4 5
Onvoldoende voldoende

7) Hebt u voldoende informatie ontvangen om een voorkeur aan te geven voor een stage
plaats?

1 2 3 4 5
Onvoldoende voldoende

8) Wat heeft u gemist tijdens de workshop Zuid-Amerika?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bedankt voor het invullen!


EVenTastic
42
Voorbeeld menukaart

EVenTastic
42
6.8 HACCP check
HACCP AUDITMEETLIJST DATUM: ……………………………………..

MANAGER: ……………………………………...

TEMPERATUREN VAN OBJECT TEMPERATUUR


VOEDINGSMIDDELEN

Voedingsmiddelen in de vriezer zijn kouder Vriezer 1


dan -18◦C

Voedingsmiddelen in de koeling zijn kouder Koeling van Hecke


dan 4◦C

Koeling FD

Tijdens bereiding is het frituurvet tussen Friteuse 1


170◦C en 185◦C

Friteuse 2

Friteuse 3

Friteuse 4

Voedingsmiddelen in de bain-marie zijn Bain-Marie 1


warmer dan 80◦C

Bain-Marie 2

Bain-Marie 3

Tijdens warm presenteren zijn de Warmhoudbrug 1


voedingsmiddelen warmer dan 65◦C

Warmhoudbrug 2

Warmhoudbrug 3

Tijdens gekoeld presenteren zijn de Koud uitgiftepunt 1


voedingsmiddelen kouder dan 7◦C

Koud uitgiftepunt 2

Koud uitgiftepunt 3

EVenTastic
42
Koud uitgiftepunt 4

BEDRIJFSKLEDINGREGELEMENT OPMERKINGEN

De bedrijfskleding wordt vanaf begin tot Ja/Nee


einde werkzaamheden compleet gedragen

De bedrijfskleding wordt volgens het Ja/Nee


kledingregelement gedragen en is schoon

HYGIENISCH WERKEN MET


VOEDINGSMIDDELEN

Bij bereiding zijn bereide en onbereide Ja/Nee


voedingsmiddelen van elkaar gescheiden

Verse voedingsmiddelen zijn afgedekt, Ja/Nee


behalve bij bereiding

Bij bereiding is de werkplek schoon en Ja/Nee


opgeruimd

Het werkmateriaal wat gebruikt wordt (o.a. Ja/Nee


messen en snijplanken) is schoon

PERSOONLIJKE HYGIENE

Handen worden na elke “vuile” handeling Ja/Nee


gewassen

De medewerkers dragen een haarnetje Ja/Nee

Medewerkers met lange haren dragen deze Ja/Nee


opgebonden

Medewerkers hebben schone, kort geknipte Ja/Nee


en ongelakte nagels

AFVAL VERWIJDEREN

Afvalbakken zijn gesloten na afloop van de Ja/Nee


bereiding en tijdens de uitgifte

Afvalruimten en afvalbakken zijn schoon Ja/Nee

EVenTastic
42
MILIEUMAATREGELEN OPMERKINGEN

Lampen branden niet in ruimtes waar Ja/Nee


niemand aanwezig is

Friteuses worden niet onnodig vroeg voor Ja/Nee


gebruik aangezet

Koelkasten staan vrij zodat er een goede Ja/Nee


luchtcirculatie kan plaatsvinden

ONTVANGST GOEDEREN

De aflevering van de bestelling is niet in Ja/Nee


de omgeving v.d. bereidingsplaats

OPSLAG GOEDEREN

Voedingsmiddelen zijn FIFO opgeslagen Ja/Nee


en binnen T.H.T. datum

Voedingsmiddelen en non food zijn Ja/Nee


gescheiden opgeslagen

Verpakkingen van alle opgeslagen Ja/Nee


voedingsmiddelen zijn gesloten

DATEREN VAN PRODUCTEN

In de koeling opgeslagen voedingsmid- Ja/Nee


Delen zijn voorzien van een bewaartijd

In de vriezer opgeslagen voedingsmid- Ja/Nee


Delen zijn voorzien van een bewaartijd

In het magazijn opgeslagen voedingmid- Ja/Nee


Delen zijn voorzien van een bewaartijd

PRESENTATIE EN UITGIFTE

De presentatiematerialen zijn schoon en Ja/Nee


heel

Het menu is zichtbaar voor de gast bij de Ja/Nee


counter geplaatst

De counter is schoon en ordelijk

EVenTastic
42
6.9 Overzicht studenten

Naam: Anne Feiter


Klas: DHT1VH
Functie: General Manager
Verantwoording: Hoofd verantwoordelijke

Naam: Laura Coster


Klas: DHT1VG
Functie: Food & Beverage Manager
Verantwoording: Het eten tijdens het evenement

Naam: Anne ten Haaf


Klas: DHT1VG
Functie: Financieel Manager
Verantwoording: Controleur op de begroting

Naam: Joran Menkveld


Klas: DHT1VG
Functie: Accomodatie Manager
Verantwoording: Alles met betrekking tot de stand

EVenTastic
42
Naam: Gaby Boersma
Klas: DHT1VH
Functie: Argentinië Manager
Verantwoording: Alles met betrekking tot Argentinië

Naam: Ellen Luchies


Klas: DHT1VG
Functie: Ecuador Manager
Verantwoording: Alles met betrekking tot Ecuador

Naam: Ani Gevorkjan


Klas: DHT1VH
Functie: Guatemala Manager
Verantwoording: Alles met betrekking tot Guatemala

Naam: Tamara Jansen


Klas: DHT1VG
Functie: Mexico Manager
Verantwoording: Alles met betrekking tot Mexico

EVenTastic
42
6.10 Groepsovereenkomst

EVenTastic
42

Related Interests