You are on page 1of 6

3-15-2020

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Chrystus jest źródłem wody żywej.
Tak jak każdy z nas potrzebuje wody, KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
aby żyć, tak potrzebujemy Chrystusa, ks. Andrzej Maślejak
aby żyć duchowo. proboszcz
Ks. Robert Wojsław
W Starym Testamencie, gdy Izraelici wikariusz
po wyjściu z Egiptu wędrowali przez pu- Ks. Siarhei Anhur
stynię, zabrakło im wody do picia. Wte- wikariusz
dy zaczęli wątpić, czy to naprawdę Bóg
wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Co
robi zakłopotany Mojżesz, którego lud SIOSTRY MISJONARKI
prawie chce ukamienować? Szybko CHRYSTUSA KRÓLA DLA
zwraca się do Boga o pomoc, i ta pomoc POLONII ZAGRANICZNEJ
przychodzi. Ze skały, w którą Mojżesz uderzył laską wypływa woda. Szemrzący i s. Aleksandra Antonik
narzekający Izraelici mogli się przekonać, że Pan Bóg jest z nimi, że ich nie opu- przełożona
ścił. (Wj 17, 3-7) Gdy jesteś w kłopocie, szybko zwróć się do Boga o pomoc. s. Małgorzata Polańska

Co to jest woda życia? Św. Paweł pięknie nam tłumaczy w dzisiejszym frag- NIEDZIELNE MSZE ŚW.
mencie z listu do Rzymian (5,5), że wodą życia jest "miłość Boża rozlana w na- sobota - 4:00pm
szych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany". Saturday - 5:30pm
Zapytajmy dalej: kto jest źródłem Bożej miłości? Tu już nie musimy zgadywać in English
- jest nią Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Przekonała się o tym Samarytanka, z niedziela - 8:00, 9:30,
którą Jezus rozmawiał przy studni. (J 4,5-42) 11:15 (z udziałem dzieci),
1:00, 7:00
Spotkanie Jezusa z Samarytanką musi powtórzyć się także w naszym życiu. Co (z udziałem młodzieży)
na tym spotkaniu powie Jezus? Tych co wiary nie praktykują prosi, aby święcili
dzień święty. Tych co nie szanują rodziców prosi, aby czcili ojca swego i matkę Codzienne Msze Św.
swoją. Do tych co życia nie szanują mówi: "Nie zabijaj". od poniedziałku do soboty
Co jeszcze mówi Jezus w czasie rozmowy z nami: bądź wierny, nie cudzołóż, o 9:00am;
przestań kraść, z łaską Bożą dasz rady dobrze żyć. Ja wam wszystko przebaczam, od poniedziałku do piątku
nawróćcie się, a przede wszystkim nie lękajcie się być dobrymi i odważnymi. Gdy o 7:00pm
mi zaufacie i powierzycie Mi wszystkie swoje myśli, uczucia i wszystko co czyni-
cie, wasze życie zostanie odmienione. Uwierzcie, ze Ja jestem źródłem wody ży- Biuro Parafialne czynne:
wej tak jak uwierzyła Samarytanka. od poniedziałku do piątku
10:00am -12:00pm
Tylko wiara broni człowieka przed wszelkimi ideologiami, przed fałszem i 1:00pm - 5:00pm
kłamstwem. Tylko wiara jest nadzieją i pomaga nam wyjść z naszych ciemności, w soboty
tak jak pomogła samarytance, która uwierzy- 10:00am - 2:00pm
ła, ze Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
NIEDZIELA - 22 MARCA

8:00 +Kazimierz Dyrcz (8 rocz. śmierci) i za zmarłych z


NIEDZIELA - 15 MARCA rodziny
8:00 +Władysława Kreska (5) 9:30 +Władysława Kreska (12)
9:30 +Maria Martusiewicz (6 rocz. śmierci) od rodziny 9:30 +Helena Rudny
11:15 - O Boże bł. dla wnucząt: Natalii, Magdaleny, Antosia i 11:15 - O Boże bł. dla mamy Rut z ok. 95 ur. - od córek
Jasia 1:00 - O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Ireny
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. z ok. 50-tych urodzin dla Doroty 1:00 - O Boże bł. i zdrowie dla Sławka z ok. urodzin
Boszko - od przyjaciół 1:00 +Jadwiga Borowska (15 rocz. śmierci) - od córek
1:00 - O powrót zdrowia dla ks. Stanisława Czarnota 1:00 +Zofia Korol
1:00 - W dniu urodzin Daniela Dulak 1:00 +Waldemar Polański (mąż i ojciec)
1:00 - O Boże bł. z ok. urodzin dla Wioletty Zawada 1:00 +Michał, Stanisław, Aniela Świeca
1:00 +Zofia Sarka 1:00 +Monika Rajewska
1:00 +Kasia Mrukowicz - Rodzice 1:00 +Władysław (17 rocz. śmierci), Stanisława (8 rocz.
1:00 +Helena Lachowicz śmierci) Strzemecki
1:00 +Rafał Czekaj - od rodziców i siostry
1:00 +ciocia Maria Rokita - od Pawła i Oli Kukuły z ro-
1:00 +Zofia Korol
dziną
1:00 +Waldemar Polański (mąż i ojciec)
1:00 +Jerzy Cywoniuk 1:00 +Antoni, Genowefa Pustelnik
1:00 +Anna Szyposzyński i zmarli rodziny 1:00 +Bogusław Sulowski
1:00 +Adolfa Wojnar 1:00 +Emilia Trojanowska - od cioci z mężem
1:00 +Monika Rajewska 1:00 +Helena Lachowicz
1:00 +Muriel Fresard 7:00 +Józef Puławski i za zmarłych z rodziny
1:00 +Dorota Gutowska
1:00 +Józef Cepiński
1:00 +Maria Rokita - od Barbary Szelągiewicz z rodziną CZYTANIA NA III NIEDZIELĘ
1:00 +Bogusława Taranda, Eugeniusz, Stefan Krzyżanowski WIELKIEGO POSTU
1:00 +Irena Chokowska Wj 17,3–7 Ps 95 Rz 5,1–2.5–8 J 4,5–42
1:00 +Jerzy Czerwiński (19 rocz. śmierci)
7:00 +Romuald
PONIEDZIAŁEK - 16 MARCA POSŁUGA W KOŚCIELE
9:00 +Helena Rudny LEKTORZY
9:00 +Barbara Gródka
7:00 +Władysława Kreska (6) Sobota/Niedziela 3 - 22
4:00 - H. Jagowska
WTOREK 17 MARCA 5:30 - J. Lewczuk
9:00 - O Boże bł. dla Lusi z ok. urodzin 8:00 - M. Kaniuch, D. Mandziuk
7:00 +Władysława Kreska (7) 9:30 - A. Karlic, B. Zywalewska, B. Dulemba
11:15 - Kl. 4
ŚRODA 18 MARCA 1:00 - T. Sliwicka - Płachyńska, S. Bis, M. Vanderest
9:00 - Za Parafian 7:00 - J. A. Wróbel
7:00 +Władysława Kreska (8)
KOLEKTORZY
CZWARTEK - 19 MARCA Sobota/Niedziela 3 - 22
9:00 - O Boże bł. dla Kasi Myzia z ok. urodzin 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
9:00 - O zdrowie, Boże bł. i opiekę NMP dla Józefa z ok. Imienin 8:00 - K. Kopielewski, Z. Ziarnowski
7:00 +Władysława Kreska (9) 9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko, J. Ryzner
11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokołowski, Z. Wolan, K.
PIĄTEK - 20 MARCA Zadrozny
9:00 +Władysława Kreska (10) 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - O uzdrowienie małej Izabeli z reumatyzmu i opiekę MB 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
7:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Stanisława z ok. jego uro-
dzin
7:00 +Tedeusz Zalewski - Antoni, Halina Szleszyński z rodziną
7:00 +Tadeusz Chołuj (10 rocz. śmierci) Bóg zapłać
7:00 +Michał Pietraszko, Józefa Krzymowska za troskę o Kościół
7:00 +Józef Łagut
SOBOTA - 21 MARCA SKŁADKA CSA - 8 MARCA 2020
9:00 +Edward i Felicja Kondracki
4:00 +Władysława Kreska (11) DEDYKACJE ZEBRANO NADWYŻKA
5:30 +Marian Pociecha, Krzysztof Ciastoń
CSA $51,224.00 51,789.00 565.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA MARZEC 20’


Intencja powszechna: Módlmy się, aby Kościół w
SPOTKANIE Z REDAKTOREM Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w
Witoldem Gadowskim jedności.
i Małgorzatą Puternicką
Witamy serdecznie w naszej parafii redaktora Witolda
Gadowskiego. I redaktor Małgorzatę Puternicką
Spotkanie z naszymi gośćmi odbędzie się po Mszy o
1:00pm w sali Jana Pawła II
W programie relacja z Marszu Polonii w Auschwitz, trailer
filmu „Święci z doliny Niniwy”, prezentacja książek oraz
rozmowy na temat ważnych spraw dla Polski i Polaków.
Organizatorami spotkania jest Klub Gazety Polskiej.
Zapraszamy.

ZAWIERZENIE SIĘ
JEZUSOWI
PRZEZ RĘCE MARYI
Trwa w naszej Parafii przygoto-
wanie do zawierzenia się Jezuso-
wi przez ręce Maryi. Do zawierze-
nia przygotowuje się ponad 80
osób.

SPOTKANIE DLA RODZICÓW


DZIECI I KOMUNII
W przyszłą niedzielę, 22 marca po
Mszy Świętej o godzinie 11:15am w
szkole odbędzie się spotkanie dla rodzi-
ców dzieci przygotowujących się
do I Komunii św.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się od
piątku 20 marca do wtorku 24 marca. Poprowadzi je ks.
PARADA MŁODYCH TALENTÓW dr Jerzy Karbownik, proboszcz i kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku - Kamiennej.
Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza
organizuje 22 marca o godz. 2:30 po południu w sali PLAN REKOLEKCJI
Jana Pawła II doroczną Paradę Młodych Talentów dla Piątek: 20 marca
dzieci polonijnych do lat 12-tu pod hasłem: 7:00 pm - Msza św. z nauką
Sobota: 21 marca
"ECHA OJCZYZNY” 9:00 am - Msza św. z nauką
Uczestnicy będą mogli zaprezentować się w następujących 10:00 i 11:00 am - nauka dla dzieci
kategoriach: recytacja, śpiew, gra na instrumentach, ta- 4:00 pm - Msza św. z nauką
niec, prace plastyczne i wypra- Niedziela: 22 marca
cowania. Nauka rekolekcyjna na wszystkich Mszach św.,
Zgłoszenia do dnia 18 marca Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o 6:00 pm.
2020 przyjmują: Poniedziałek: 23 marca
Elżbieta Wolska Dzień chorych z nabożeństwem ku czci
tel. 586 419-3353, św. Charbela
Wanda Pejas 9:00 am - Msza z nauką. Namaszczenia Chorych z nabo-
tel. 586 944-6585 żeństwem ku czci św. Charbela
7:00 pm - Msza z nauką. Namaszczenia Chorych z nabo-
Parada ma charakter polski
żeństwem ku czci św. Charbela
i obowiązują utwory polskich
poetów, pisarzy Wtorek: 24 marca
i kompozytorów. 9:00 am - Msza z nauką
7:00 pm - Msza z nauką i zakończenie rekolekcji
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KAWIARENKA SIÓSTR MISJONAREK MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Tradycyjnie Siostry Misjonarki przy
pomocy parafian organizują w Nie- Irena, Antoni Popławski, Józef Wasi-
dzielę Palmową (5 kwietnia) kawia- lewski, Anna Celińska, Maria Rożek,
renkę z obiadem oraz sprzedażą Eleonora, Teresa Szymański, Anna
wielkanocnych ciast i palm. Siostry Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
zwracają się z prośbą do parafian o Magdalena Rożek, Barbara W, Marek
pomoc w pieczeniu ciasta na kawia- N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Stani-
renkę lub złożenie donacji. Całkowi- sława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształo-
ty dochód przeznaczony będzie dla sióstr, na kształce- wicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Ku-
nie i utrzymanie domu formacyjnego w Poznaniu. W niec, Roma Muszyńska, Izabella, Maria, Elżbieta, Urszula
Niedzielę Palmową również II taca będzie przeznaczona Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena Redziniak, Peter B,
na ten cel. Już dziś zapraszamy i dziękujemy za wszel- Stanisław Radzik, Janina Pienkowska, Siery, Bronisława
kie wsparcie! Macek, Marian B., Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbi-
gniew Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran Gun, Ryszard Nyt-
ko, Izydor Szklarski, Adam Tobiasz; Danuta, Elżbieta i
PROŚBA O GAŁĄZKI BAZI Urszula Stasiak, Beata Dulak, Danuta, Kasia Bajwolska,
Zwracamy się z prośbą do pa- Michalina Sliwinski.
rafian posiadających gałązki Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
bazi o przyniesienie ich do Ko- nazwisk bliskich chorych i cierpiących.
ścioła do poniedziałku 30 mar-
ca. We wtorek 31 marca „Złota
Róża” będzie przygotowywać
palmy. Bóg zapłać za wszelką pomoc! AKCJE WIELKOPOSTNE
Rozpoczął się już czas Wiel-
kiego Postu, czas skupienia,
RÓŻANIEC DLA MĘŻCZYZN modlitwy, czas rozważania,
Drodzy Parafianie - powstała nowa inicjatywa Męski czas poświęcenia i czas dzie-
Różaniec. Będzie on odmawiany lenia.
przez mężczyzn w kaplicy św. Komisja Chrześcijańskiej
Maksymiliana Kolbe raz na Pomocy zwraca się do
miesiąc, w pierwszą niedzielę wszystkich parafian z propo-
miesiąca po Mszy o 9:30. Ini- zycją i prośbą o wzięcie udziału w Akcji Pomocy Bezdom-
cjatorzy różańca uważają, że jako nym i Potrzebującym. Prosimy o przynoszenie papiero-
Wojownicy Maryi przez swoją mo- wych artykułów higienicznych: chusteczki higieniczne,
dlitwę wymodlą wiele łask. papier toaletowy, ręczniki papierowe, i składanie ich w
kościele, w pomieszczeniu szatni.
Artykuły te dostarczymy do Shelters ( schroniska dla bez-
SPOTKANIE MŁODZIEŻY domnych ) i do domu „Samotnej Matki”.
Zapraszamy młodzież w wieku od Bóg Zapłać za wszelkie donacje. Jeśli znacie miejsca lub
14 do 18 lat na spotkania forma- grupy osób, które wymagają i oczekują pomocy, zgłaszaj-
cyjne. Spotkania odbywają się w cie je do Siostry Małgorzaty w zakrystii. Miejmy zawsze
każdy drugi i trzeci piątek otwarte oczy i serca.
miesiąca o godz. 7:00 p.m. w salce
pod plebanią. Komisja Chrześcijańskiej Pomocy

WIELKI POST DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH
Komisji Chrześcijańskiej Pomocy za-
Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem na- chęcającą dzieci i młodzież do Uczyn-
szych bliskich bez względu na wiek, płeć czy status spo- ków Miłosierdzia. W holu naszego ko-
łeczny. Jeżeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci oso- ścioła jest umieszczona korona cier-
ba pije za dużo możesz przyjść na spotkanie. Razem jest niowa Pana Jezusa, a w niej karteczki
nam łatwiej powiedzieć: dość. W grupie jesteśmy sil- z zadaniami wielkopostnymi. Prosimy,
niejsi i wsparci naszą wiarą przerywamy ten stary tryb aby dzieci i młodzież każdego tygodnia
życia. Jesteśmy tacy sami. Przyjdź, a twoje życie zmieni brały te karteczki i wykonywały przy-
się na lepsze. gotowane na nich zadania.
Wtorek, 6:00pm w sali pod plebanią. Po wykonaniu zadania, karteczki prosimy przynosić na
Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia się Mszę niedzielną i składać w pojemniku stojącym przy
na aspekcie duchowym, psychologicznym i medycznym. ołtarzu. Mamy nadzieję, że akcja pomoże Wam głębiej
przeżywać Wielki Post w tym roku i bardziej ucieszyć się
ze Zmartwychwstania!
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 505-4140 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koło Seniorów „Złota Róża”
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Zespół Młodzieżowy „Credo” Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
PIELGRZYMKA DO ZIEMII ŚWIĘTEJ
GRUPY NIE PARAFIALNE 15-26 października 2020
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza Amman, Petra, Góra Nebo, Madaba, Ma’in Spa, Geraza,
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Anjara, Magdala, Tyberiada, Hajfa, Góra Karmel, Góra
Tabor, Nazaret, Kana Galilejska, Tel Aviv, Góra Błogosła-
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
wieństw, Tabgha, Kafarnaum, Abu Gosh, Jaffa, Betlejem,
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 - Jerozolima, En Karem, Herodion, Jerycho, Qasr El Ya-
0706 hud, Oaza En Gedi, Morze Martwe.
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koszt: $ 2800
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573 Opiekun Duchowy - Ks. Andrzej Maślejak, SChr
Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny Opieka profesjonalnego przewodnika Przelot samolotem
stanu Michigen. w obie strony z Detroit Klimatyzowany autokar Hote-
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424 le***, pokoje dwuosobowe.
Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie). Bilety wstępów
Przedszkole parafialne Ubezpieczenie medyczne, rejs po Jeziorze Galilejskim.
ANGEL’S CORNER CENTER Więcej informacji w biurze parafialnym lub pod nume-
Justyna Pal - (586) 258-9586 rem (630) 292-3332 - Cezary Lodzinski.
Sala Jana Pawła II Formularze do rejestracji dostępne w biurze parafial-
Rezerwacje - biuro parafialne nym i zakrystii.
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.