You are on page 1of 3

Lokaler och platser i Bellmans

Stockholm
Bensvarvarträdgården
Krog i Maria församling på söder, nuvarande adress skulle vara ungefär
Brännkyrkagatan 76, nära Hornskroken. Stället ägdes under en tid av epistlarnas
Anders Fröman. Stället förekommer i Epistel 38.
Bruna Dörren
Krogen lär, enligt Carlén, ha legat i Stadsgården. Förekommer i Epistel 24 och 38.
Bancohuset
Gamla riksbankhuset vid Järntorget.
Brunnsviken
Sjö på gränsen mellan Stockholm och Solna, med Hagaparken på västra stranden. Ep
80.
Brännkyrka
Församling sydväst om Stockholm, skild från Södermalm genom Årstaviken. Ep 47.
Cathrina
St. Katarina kyrka på söder i Stockholm. Ep 38 och 54.
Danto
Numera Tanto; sockerbruk och senare brännvinsbränneri vid Årstaviken i Stockholm.
Sockerbruket medlades 1769, kronobränneriet öppnades 1776. Ep 57.
Dantobommen
Tullbom, vid vilken landtullavgiften upptogs av den trafik, som vintertid sneddade över
isen på Årstaviken. Förekommer i Epistel 53 och 81.
Daurerska trädgården.
Egendom i kvarteret Rosendal i Maria församling på söder.
Djurgården
På 1600-talet kunglig jaktpark. Fick under 1700-talet alltmer karaktär av nöjes- och
förlustelseställe för stockholmarna. Ep 16, 19, 25, 33, 50 och 63.
Draken
Värdshus. Ep 57.
Ekensberg
Ett mycket besökt värdshus vid södra mälarstranden mitt emot Stora Essingen. Ep 48.
Essingen
Se Hessingen
Faggens
Trädgård och värdshus vid Barnängen på Södermalm. Ep 55.
Fiskartorpet
Värdshus vid Värtan. Ep 71.
Fyrkanten
Krog på Djurgården, i kvarteret med samma namn. Ep 47 och 61.
Första Torpet
Värdshus, även kallat Catharineberg eller Kräftriket. Ep 80.
Grimshage
Hage och lertag mellan Skanstull och Tanto.
Gröna Lund
Värdshus i Djurgårdsstaden. Tre av Fredmans Epistlar utspelar sig på Gröna Lund; nr 12,
22 och 62.
Gröna Jägaren
vinkällare på S:t Paulsgatan, Södermalm.

Grönlund
Danslokal och krog i Mollbergs bostad.
Hammarby
Gård i Nacka, söder om Stockholm.
Hessingen
Stora eller Lilla Hessingen. Öar i Mälaren strax väster om Stockholm. Ep 48.
Horns-Kroken
Den sväng som Hornsgatan gör för att finna fortsättning i Hornstullsvägen.
Jöran Helsinges Gränd
Göran Helsings Gränd mellan Stora Nygatan och Västerlånggatan i Gamla Stan.
Kattrumpstullen
Äldre namn för Roslagstull vid utfartsväg från Stockholm mot Solna. Ep 80.
Klubben
Liten lägenhet en dryg halvmil från Liljeholmsbron. Klubben hörde under Hägerstens
Gård. Ep 42 och 49.
Kolmätargränd
Gränd i Gamla Stan. Sträckte sig mellan Västerlånggatan och Riddarhustorget, där
Rådhuset låg.
Kryp-In
Krog på Österlånggatan 34-36, vid mynningen mot Järntorget. Epistel 23 utspelar sig
utanför och på denna krog.
Liljans Krog
Vid nuvarande Lill-Jansplan på Östermalm. Ep 32 och 39.
Lofön
Ö i Mälaren.
Lokatten
Sjömanskrog i Stadsgården, vid dess förnämsta hamnplats, den s.k. Sutthoffs bro. Ep 59
och 77.
Marieberg
På kungsholmen med den bekanta fajansfabriken.
Myntgränden
Myntgatan i Gamla Stan.
Mäster Nilses
Det förnämsta traktörstället på Djurgården, beläget vid Långa Gatan i kvartaret
Djurgårdsstaden (nr 5). Ep 33. Öster om Södermalm i Stockholm.
Nyboda Krog
Krogen låg vid den branta Nybodabacken i Brännkyrka socken, vid Södertäljevägen
strax söder om Hornstull. Gården Nyboda ägdes av Bellmans svåger Arrhén von
Kapfelman. Ep 47.
Ormens Pigor
Enligt Bellmansällskapets Standardupplaga I var Ormens Pigor "ett vedernamn på ett
traktörställe, som hölls av en man vid namn Gabriel Orm, vilken synnerligen ofta bytte
lokal för sin servering."
Ormsaltargränd
Äldre binamn på Klevgränd på Södermalm. Troligen från början ett öknamn.
Roddartrappan
Vid Skeppsbron fanns tre roddartrappor för de roddbåtar som gick i trafik över stadens
vatten. I Ep 33 avses Stora Roddartrappan, som låg ungefär mitt emellan
Räntmästartrappan och Logården, eller strax söder om nuvarande hotell Reisen.
Rosendal
Krog på Djurgården. Ep 73.
Rosenlund
Krog på Södermalm. Fastigheten nr 47 Rosenlund i kvarteret Bergsgruvan innehades
1759 till 1781 av trädgårdsmästaren Eric Thurin. Krogrörelse drevs där under 1760-
talet. Ep 53.
Rostock
Värshus i Gamla Stan, i huset Västerlånggatan 45. Ep 45.
Skottgränd
I Gamla Stan, från Österlånggatan ned till Skeppsbron, bekant för sina jungruhus. Ep 64.
Skinnarviken
numera igenfylld liten inbuktning av Mälaren på Södermalm, nedanför
Skinnarviksberget. Ep 48
Slaktarhusbron
Träbron över Norrström mellan Gustav Adolfs Torg och Helgelandsholmen, där norra
slakthuset låg.
Solgränden
Mellan Stortorget och Prästgatan i Gamla Stan. Ep 79.

Stora Hopargränd
Mellan Skeppsbron och Österlånggatan. Ep 78.
Stortorget
I Gamla Stan. Ep 79.
Terra Nova
Sjömanskrog i hörnet av gaffelgränden och Lilla Hoparegränden. Ep 5 och 18.
Thermopolium Boreale
Kaffehus vid Myntgränden. Det grekiska ordet termopolion betyder ställe där man
serverar varma drycker. Boreale är latin och betyder nordlig. Ep 9.
Tre Liljor
Värdshus vid Norrtullsgatan. Ep 44.
Tuppen
Krog någonstans i Gamla Stan. Ep 67.
Urvädersgränd
Gata på Södermalm, mellan Götgatan och Mosebacke. Bellman bodde på Urvädersgränd
3 mellan 1770 och 1774. Bild.
Wismar
Krog i Kolmätargränden, uppkallad efter den på Bellmans tid ännu svenska staden
Wismar i Mecklenburg. Ep 33, 46 och 47.
Yxsmedsgränd
Gränd mellan Munkbron och Västerlånggatan i Gamla Stan. Vid tiden för Epistel 28:s
tillkomst bodde Maria Christina Kiellström här.