You are on page 1of 2

Profeţia unui indian vizionar

Preşedintele României, ucis într-un atentat


Nu numai Sundar Singh a făcut predicţii despre soarta României. Mai există un indian,
destul de cunoscut, în afara ţării noastre, pentru profeţiile sale. Numele lui este
Gupta Swami şi ne este prezentat prin intermediul colaboratorului nostru Cristian
Negureanu: Necunoscut publicului român, profesorul indian e celebru în afara Indiei,
mai ales ca prezicător şi clarvăzător, el profeţind, cu o acurateţe extraordinară,
evenimentele cruciale ale sfîrşitului de secol şi începutului noului mileniu: căderea lui
Gorbaciov, atentatul terorist din Indonezia, căderea Navetei Columbia, dar şi căderea
şi execuţia cuplului Ceauşescu.

Din această cauză, de-a lungul timpului, indianul a fost contactat de mulţi şefi de
state şi guverne. Chiar şi Elena Ceauşescu a apelat la Gupta Swami în 1983, însă,
deranjată de prezicerile acestuia, soţia dictatorului l-a obligat pe guru să părăsească
urgent ţara. Aflat în vizită în Bucovina, "trimis de viitor", gurul indian a făcut o serie
de profeţii cutremurătoare care, dacă se vor adeveri, vor schimba faţa României şi a
Planetei.
"Ceauşeasca m-a făcut şarlatan"
"Românii care m-au abordat nu s-au interesat decît de propriul lor viitor. Ultima a fost
Elena Ceauşescu, dar nu i-a plăcut viitorul pe care i l-am prezis. M-a făcut şarlatan şi
peste două zile eram invitat să părăsesc România. Acest lucru se întîmpla în anul 1983.
Un înalt personaj din Guvernul României, care a participat în calitate de revoluţionar
la procesul soţilor Ceauşescu (a refuzat să precizeze numele acestuia), mi-a mărturisit
cu oarecare teamă că, printre şuşotelile Elenei cu Nicolae (la proces), a distins de
două ori, foarte clar, numele meu. Probabil, acţionau regretele tîrzii."
Moartea actualului preşedinte
va declanşa o explozie socială
"Concomitent, va începe un scurt şi înfiorător război mondial - al treilea şi ultimul -
programat, declanşat şi întreţinut de forţele oculte care conduc omenirea. România va
participa la război încă înainte de extinderea şi mondializarea acestuia, din cauza unei
politici aiurite a conducătorilor ei. Tinerii români vor muri pe capete în ţări străine, în
locul unor străini, pentru o cauză străină de interesele românilor. Preşedintele
României va fi ucis într-un atentat, pus la cale de opozanţii din propriul partid de
guvernămînt. Moartea sa şi fariseismul ucigaşilor aflaţi la conducerea României vor
declanşa explozia socială, care se va rostogoli ca un bulgăre de zăpadă pe covorul
nenorocirilor româneşti".
Românii vor trăi mai crunt
decît pe vremea lui Ceauşescu
"Să vorbim despre ceea ce va fi, despre România şi poporul său. După ce actuala
guvernare va cîştiga din nou alegerile, la jumătatea mandatului (perioada 2010-2011
este jumătatea actualului mandat - n.n.) se va declanşa altă revoluţie română, una cu
totul diferită de cea din 1989. Guvernarea va fi brutală şi va arăta aproape ca o
dictatură, deşi se va numi, în continuare, democraţie. Românii o vor duce extrem de
rău. Viaţa lor va fi mai cruntă ca pe vremea lui Ceauşescu. Legile vor fi deosebit de
aspre, conducerea va fi violentă şi necruţătoare. Criza se va adînci, iar cei care i-au
ales pe reprezentanţii lor vor înţelege, într-un tîrziu, că prin înlăturarea lui Ceauşescu
au adus la conducere sute de dictatori, mai cruzi şi mai lacomi decît răposatul şi că,
de fapt, în România, prin revoluţie s-a... evoluat de la rău la foarte rău".
Averile celor îmbogăţiţi
după 1989 se vor risipi
"Mii de români vor muri sub pretextul înfăptuirii dreptăţii pe care o aşteptau de atîţia
ani. Va începe o adevărată vînătoare de vrăjitoare împotriva comuniştilor şi a ceea ce
dvs. numiţi securişti. România se va scălda într-o baie de sînge, demnă de personajul
Dracula, pe care l-a impus un scriitor irlandez. Vor muri oameni vinovaţi, dar şi mulţi
oameni nevinovaţi. Temporar, autoritatea de stat va dispărea. Opinia publică
internaţională, şocată, dar preocupată de propriile griji ale războiului, va sta în
expectativă şi nu va interveni. Populaţia României se va reduce aproape la jumătate.
Averile celor îmbogăţiţi după 1989 se vor risipi în mîinile rebelilor scăpaţi de sub
autoritatea statală".
România - pilonul Noii Orînduiri Internaţionale
"Raportul de forţe se va schimba total, în lume, la încheierea ultimului război mondial.
Ţările puternic spiritualizate vor dobîndi supremaţia mondială. Ţările noastre, India şi
România, vor deveni pilonii principali pe care se va sprijini Noua Ordine
Internaţională. Grecia, Japonia, Franţa sau Rusia (spălată de ateism şi comunism
printr-o mişcare socială mai brutală decît cea românească) vor deveni polii noii
dezvoltări mondiale, bazată mai mult pe spiritualitate, cultură, religie şi artă, decît
pe regulile reci ale unor economii lipsite de suflet.
Structurile statale lipsite de suflet şi istorie, precum SUA, UE, NATO, se vor prăbuşi.
Statele Unite au picioare de lut, fiindcă au fost consolidate pe false premize.
Slăbiciunea lor va fi demonstrată în al III- lea război mondial, în urma căruia ele vor
dispărea".