You are on page 1of 2

SA Lõuna-Eesti Golf

Mäha küla
Otepää vald 67406, Valgamaa
Eesti
koduleht www.otepaagolf.com

Programmiga ”Alustaja Golfari Hooaeg” LIITUMISE AVALDUS


Käesolevaga mina, .................., soovin liituda programmiga Alustaja Golfari Hooaeg
(tase 2).

Luban austada rahvusvahelist golfi reegleid, Otepää Golfikeskuse juures tegutseva


klubi põhikirja ja kasutada Otepää golfikeskuse väljakut, vara ja inventari
heaperemehelikult. Oma andmed Teile usaldades, soovin saada teenuseid, uudiseid
ja muud puudutavat infot aastaringselt. Juhul, kui ma seda infot enam ei soovi,
kohustun teid sellest kirjalikult teavitama, et saaksite info saatmise lõpetada.

Olen teadlik, et Programmiga liitudes, saan oma meiliaadressile ja telefoni teel infot
golfi mängimise, reeglite, võimaluste, toodete ja kaupade kohta nii liitumise aastal,
kui ka sellele järgneval hooajal.

Minu andmed:

Nimi __________________________

Sugu __________________________

Sünniaeg __________________________

Isikukood __________________________

Postiaadress ja indeks __________________________

Telefoni nr __________________________

Meiliaadress __________________________

Hcp __________________________

 
Programm „Alustaja Golfari Hooaeg“ sisaldab 2020.hooajal järgmist:

1. 4 grupitrenni Pro Valdek Apivala või Golf X treeneri juhendamisel


2. Alustajate võistlussarja osalemise tasu (v.a Finaali osalustasu)
3. Piiramata mänguõigust Otepää Golfiväljakul hooaja jooksul
4. Golfari tarvikute kinkekotti
 

Programmi hind ja selle tasumise tingimused:

Programmi hind 1.taseme täiskasvanud alustajale on 359 EUR.


Programmi hind 2.taseme täiskasvanud alustajale on 455 EUR (2.taseme pakett ei
sisalda klubi kandidaatliikmelisust, kuna Eesti Golfi Liidu poolt kehtestatud tingimuste
kohaselt saab kandidaatliikmena golfiklubis olla alustav golfar kuni 1 aasta. Peale
selle möödumist tuleb liikmena jätkamisel tasuda klubi aastatasu vastavalt iga
Golfiklubi poolt kehtestatud liikmemaksu suurusele.

Programmi hinna tasun: a) ühe maksena, b) 6 kuumaksena.


Valisin tasumistähtajaks variandi: ______________
Olen teadlik, et osamaksega tasumise puhul lisandub paketi maksumusele 35 EUR
osamaksete administreerimise tasu, mis tasutakse esimese maksega.

Osamaksed tuleb tasuda iga kuu 5. kuupäevaks allolevale pangakontole ja valitud


perioodi jooksul alates programmiga liitumisest. Osamakse mittetasumisel on õigus
SA-l Lõuna-Eesti Golf ja Golf X stuudiol teenuse osutamine kuni makse laekumiseni
peatada, kuid see ei vabasta programmiga liitunud golfimängijat kogumaksumuse
lõpliku tasumise kohustusest.

SA Lõuna-Eesti Golf arvelduskontod

SEB EE491010220266798227
SWEDBANK EE732200221069145866
LUMINOR EE171700017004457985

Küsimuste tekkides palume pöörduda tasumist puudutavate teemade suhtes e-posti


aadressil INFO@OTEPAAGOLF.COM.

Minu soovitajateks on all nimetatud isikud (täidetakse teenuse osutaja poolt):

Kristi Laur, tegevjuht Otepää golfikeskus  ______________________ (nimi, allkiri)

Taotluse esitaja ees- ja perenimi: (Kuupäev) _____________

(Allkiri, allkirjastatud digitaalselt)