Indicativ STAS 37/67 SR ISO 37/97 SR 137/95 SR 174/1/97

SR 174/2/97 STAS 175/87 SR ISO 188/01 (STAS 5152/82) SR EN 196/1/95 (STAS 227/6/86) SR EN 196/2/95 SR EN 196/3/95 SR EN 196/6-94 SR EN 196/7/95 SR 277/2/94 SR 227/5/96 SR EN 288/3/95 +A1/99 (STAS 11400/1/88) SR 388/95 STAS 404/1/01 STAS 438/1/89 STAS 438/2/91 SR 438/3/98 STAS 500/1/89 STAS 500/2/80 STAS 500/3/80 SR EN ISO 527/1/00 (STAS 6642/73) SR EN ISO 527/2/00 (STAS 6642/73)

Titlul reglementărilor Bitumuri, răşini, vaseline şi unsori consistente. Determinarea punctului de curgere şi de picurare Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea caracteristicilor de efort – deformaţie la tracţiune Materiale hidroizolante bitumate. Reguli şi metode de verificare Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice de calitate. Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice pentru prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor. Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase turnate, executate la cald. Condiţii tehnice generale de calitate. Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Încercări de îmbătrânire accelerată şi rezistenţă la căldură. Metode de încercare ale cimenturilor Partea 1: Determinarea rezistenţelor mecanice. Metode de încercare ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimenturilor. Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii Metode de încercare a cimenturilor. Determinarea fineţei de măcinare. Metode de încercare ale cimenturilor. Metode de prelevare şi pregătire a probelor de ciment. Cimenturi. Încercări fizice. Determinarea fineţii de măcinări prin cernere pe proba de 100 g. Cimenturi. Încercări fizice. Determinarea căldurii de hidratare. Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 3: Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a oţelurilor Ciment Portland. Ţevi din oţel fără sudură laminate la cald Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la cald. Mărci şi condiţii tehnice de calitate. Produse de oţel pentru armarea betonului. Sârmă rotundă trefilată. Produse de oţel pentru armarea betonului. Plase sudate. Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice generale de calitate. Oţeluri de uz general pentru construcţii. Mărci. Oţeluri de uz general pentru construcţii rezistente la coroziune atmosferică. Mărci. Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 1: Principii generale Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 2: Condiţii de încercare a materialelor plastice pentru injecţie şi extrudare.

STAS 539/79 SR 662/02 SR 667/01 (SR 667/97) STAS 790/84 STAS 796/89 STAS 797/80 STAS 802/80 SR ISO 812/01 (STAS 8204/73) SR ISO 815 + A1/95 (STAS 815/88) STAS 880/88 STAS 1030/85 STAS 1125/1/91 STAS 1126/87 STAS 1275/88 STAS 1139/87 SR 1500/96 STAS 1545/89 STAS 1552/78 STAS 1667/76 STAS 1759/88 STAS 1799/88 SR ISO 1817/00 STAS 1844/75 SR 1911/97 STAS 1913/13/83 SR 1944/1/99 (STAS 1944/88) SR 1944/2/99 SR 1944/3/00 SR 1944/4/99 STAS1948/1/91 SR1948/2/95 SR ISO 2409/94 STAS 2410/90 2 Filer de calcar. Partea 2: Cârlige cu tija semiprelucrată Instalaţii de ridicat. a lucrabilităţii. Încercarea la compresiune. Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Construcţii de beton. Partea 1: Condiţii tehnice pentru materiale. Instalaţii de ridicat. Prescripţii de proiectare. Încercări pe betoane. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric. Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Dimensiuni. destinate construcţiei de maşini. Încercări pe betoane. Sudarea metalelor. Apă pentru betoane şi mortare. Dimensiuni. Încercarea la caroiaj. beton armat şi beton precomprimat Tipul şi frecvenţa verificărilor calităţii materialelor şi betoanelor destinate executării lucrărilor de construcţii. Condiţii tehnice generale de calitate. a conţinutului de agregate fine şi a începutului de priză. Determinarea caracteristicilor de compactare. Mărci şi condiţii tehnice de calitate. Nituri. Încercări pe betonul întărit. cu tijă. filer de cretă şi filer de var stins în pulbere. Cauciuc vulcanizat. cu tijă. Încercări pe betonul proaspăt. Încercarea Proctor. III. Parapete pe Prescripţii generale de proiectare şi amplasare pe drumuri Vopsele şi lacuri. Determinarea rezistenţelor mecanice. Condiţii tehnice generale de calitate. Stâlpi de ghidare şi parapete. Nit cu cap semirotund. Determinarea densităţii aparente. executare şi livrare Instalaţii de ridicat. Cârlige simple forate. cu tijă. Teren de fundare. Poduri metalice de şosea. şi V. Nit cu cap semirotund. Poduri pentru străzi şi şosele. Determinarea deformării remanente după compresiune la temperaturi ambiante. Cauciuc vulcanizat. Oţeluri de carbon de calitate pentru tratament termic. cu tijă. ridicate sau scăzute. Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială. Partea 4: Filet rotund Lucrări de drumuri. Determinarea fragilităţii la temperatură joasă. Borduri de beton Cimenturi compozite uzuale de tip II. Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali. Prescripţii generale de proiectare şi amplasare pe drumuri Lucrări de drumuri. pasarele. Nituri de oţel. Cârlige simple forate. Încercările metalelor. Cârlige simple forate. Partea 3: Cârlige cu tija filetată Instalaţii de ridicat. Accesorii metalici pentru mobilier. IV. Poduri metalice de cale ferată. Prescripţii de proiectare. Sârmă plină de oţel pentru sudare. Acţiuni. Condiţii tehnice de calitate. Determinarea acţiunii lichidelor. Agregate naturale de balastieră. Nituri de oţel. Sudarea metalelor. Cârlige simple forate. Lucrări de drumuri. .

Guri de scurgere din fontă pentru poduri. Clasele de execuţie A şi B. Gabarite. Produse de piatră naturală pentru construcţii. Prescripţii generale de proiectare. Clasa de execuţie A. Sârme din oţel şi produse din sârmă pentru beton precomprimat . Sârme de oţel şi produse din sârmă pentru beton precomprimat Reguli pentru verificarea calităţii. Zonarea teritoriului României. execuţie şi recepţie. Travertin de Carpinis Teren de fundare. Poduri de şosea. Convoaie tip şi clase de încărcare. Dimensiuni Teren de fundare. Şaibe plate. Clasificare. Poduri de şosea. Aparate de reazem din oţel. de cale ferată şi şosea. Dimensiuni. Lucrări de zidărie. Poduri metalice de cale ferată şi şosea. Nituri de oţel. Lucrări de artă. Şaibe plate. Piuliţe hexagonale. Terminologie. Materiale plastice. Pietre naturale pentru construcţii. Poduri de cale ferată. Prescripţii de alcătuire. Clasa de execuţie A şi C Încercări de betoane. Clasa de execuţie A. Poduri din beton armat şi beton precomprimat. Betoane de ciment. Agregate naturale pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali. Zidărie din piatră naturală. Nituri cu cap înecat. Serie de dimensiuni reduse. Cimenturi cu căldură de hidratare limitată si cu rezistenţă la agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi. Oţeluri nealiate turnate pentru construcţii metalice de uz general Poduri metalice de cale ferată şi şosea. Serie de dimensiuni mari.(STAS 2409/51) STAS 2561/4/90 STAS 2700/3/89 STAS 2917/79 STAS 2924/91 SR 3011/96 STAS 3165/80 STAS 3220/89 STAS 3221/86 STAS 3349/1/83 STAS 3349/2/83 STAS 3461/83 STAS 3622/86 SR ISO 3755/94 STAS 4031/77 STAS 4031/2/75 STAS 4071/89 STAS 4272/89 STAS 4392/84 STAS 4606/80 STAS 4834/86 STAS 5088/75 STAS 5089/71 STAS 5090/83 STAS 5200/2/91 STAS 5200/3/91 STAS 5200/4/91 STAS 5200/5/91 STAS 5479/88 STAS 5626/92 STAS 5690/80 STAS 5800/80 STAS 6054/77 STAS 6482/1/73 STAS 6482/2/80 STAS 6482/3/80 3 Broaşte simple cu zăvor. Serie de dimensiuni normale. Adâncimi maxime de îngheţ. Determinarea absorbţiei de apă. Prescripţii de proiectare sau execuţie. Sârme din oţel şi produse din sârmă pentru beton precomprimat Sârmă netedă. Organe de asamblare filetate. Determinarea conţinutului de aer oclus. Clasele de execuţie A şi B. Şaibe plate. Prescripţii de execuţie. Betoane de ciment. Caracteristici mecanice şi metode de încercare pentru şuruburi şi prezoane. Suprastructuri nituite. Şaibe plate. Piloţi foraţi de diametru mare. Clasificare. Aparate de reazem din oţel turnat. Betoane de ciment. Terminologie. Plan general de dimensiuni. Căi ferate normale. Poduri. Condiţii tehnice de execuţie şi montaj. Încercări pe betonul proaspăt. Convoaie tip. Hidroizolaţii. Gabarite. Prescripţii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei. “Metode de încercare”. Prescripţii pentru stabilirea agresivităţii apei faţă de betoanele construcţiilor hidroenergetice. Şurub cu cap hexagonal.

agrozootehnice. Toleranţe şi asamblări în construcţii. Travertin de Geoagiu Construcţii civile. Toleranţe şi asamblări în construcţii. şi beton precomprimat Prescripţii de calcul şi alcătuire. Acţiuni în construcţii. Planşee curente din plăci şi grinzi din beton armat. Sistem de toleranţe. în condiţii statice. industriale. Examenul practic al sudorilor pentru fontă. Infrastructuri de zidărie din beton .4 STAS 6482/4/80 STAS 6567/89 STAS 6605/78 STAS 6615/1/74 STAS 6657/1/89 STAS 7009/79 SR 7055/96 STAS 7484/74 SR ISO 7619/01 (STAS 5441/2/74) STAS 7721/90 STAS 8183-80 STAS R 8542/79 STAS 8289-90 STAS 8482/89 STAS 8600/79 STAS 8877/72 STAS 9330/84 STAS 9407/75 STAS R 9449/74 STAS 9532/1/74 STAS 9532/3/74 SR EN ISO 9692/2/00 (STAS 6726/85) SR EN 10002/1/95 SR EN 10045/1/93 STAS 10101/OB/87 STAS 10101/1/78 STAS 10107/0/90 STAS 10107/2/92 STAS 10111/1/77 Sârmă amprentată. Construcţii civile şi industriale. Beton armat şi beton precomprimat. a sârmei şi produselor din sârmă pentru beton precomprimat Adezivi pe bază de elastomeri. Elastomeri vulcanizaţi. Tipare metalice pentru elemente prefabricate din beton. Oţeluri pentru ţevi fără sudură. Clasificare. Încercarea la tracţiune.recomprimat Toroane. Prescripţii generale. Determinarea vâscozităţii. Poduri de cale ferată şi şosea. Mărci şi condiţii de calitate. de uz general. Pregătirea îmbinării. Încercarea la încovoiere prin şoc pe epruveta Charpy. Terminologie. Poduri metalice de cale ferată şi şosea. Examinarea sudorilor. Materiale metalice. Partea 1: Metoda de încercare (la temperatură ambiantă) Materiale metalice. Partea 2. Prescripţii de execuţie. Construcţii civile. Piloţi Cauciuc. Travertin de Borsec Încercările metalelor. Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice. Determinarea rezistenţei la fisurare datorită ozonului. Încercarea la tracţiune a oţelului beton. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton. beton armat şi beton precomprimat Condiţii tehnice de calitate. Suprastructuri sudate. Determinarea durităţii de întindere folosind dispozitive portabile. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente. Poduri de cale ferată şi şosea. Îmbinări cu şuruburi de înaltă rezistenţă. beton armat şi beton precomprimat Construcţii civile. Sârme din oţel şi produse din sârmă pentru b. Tuneluri. Sudare şi procedee conexe. Examinarea sudorilor. Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă pentru lucrările de drumuri. Condiţii tehnice generale de calitate. Acţiuni în construcţii. Ciment Portland alb Elemente de prefabricate din beton armat şi beton precomprimat. p. industriale. Tehnologie. Elemente prefabricate de beton. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru podurile de cale ferată şi de şosea. Partea 1: Metoda de încercare. Sudare cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor. Prescripţii de proiectare şi execuţie. agrozootehnice. industriale şi agricole.

. Epruvete speciale şi metode de evaluare. Prescripţii de proiectare. Poduri de cale ferată şi şosea. Sudare cu arc electric cu electrod învelit. sudare cu arc electric în mediu de gaz protector şi sudare cu gaze prin topire. Încercarea la încovoiere prin şoc. Pregătirea mecanică a suprafeţelor. Lucrări de drumuri. Pregătirea pieselor de îmbinat de oţel. Fonte şi oţeluri. Partea 1: Condiţii generale de livrare. Poduri de cale ferată şi şosea. Verificarea tehnologiilor de sudare cu arc electric a îmbinărilor ţeavă-placă tubulară executate din oţeluri Table groase de oţel pentru elementele principale ale podurilor şi viaductelor. Materiale metalice . Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Macrozonarea teritoriului României.STAS 10111/2/87 SR EN 10113/1/95 STAS 10166/1/77 STAS 10167/83 STAS 10702/1/83 SR 11100/1-93 STAS 11348/87 STAS 11400/3/89 STAS 12187/88 SR 13170/93 SR ISO 14284/99 (STAS 2015/1/83 şi STAS 2015/2/85) SR EN 29692/94 5 şi beton armat. Acoperiri protectoare. Prelevarea şi pregătirea probelor pentru determinarea compoziţiei chimice. Suprastructuri de zidărie din beton şi beton armat şi beton precomprimat Prescripţii de proiectare. Aparate de reazem din neopren armat. Condiţii tehnice generale de calitate. Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii sudabile. Protecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane din oţel. cu granulaţie fină. Condiţii tehnice generale Zonare seismică. Îmbrăcăminţi bituminoase pentru calea pe pod.

446/ 23 noie mbri e 199 8– Part ea I Ordi n al mini . 7/00 M. Crt. 451 din precomprimat 26.1/87. 497/98 Titlul reglementării Publicată în Instrucţiuni pentru proiectarea şi executarea Buletinul Construcţiilor beretelor pentru fundarea construcţiilor nr. Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor Buletinul Construcţiilor din piatră brută. nr. nr. 39/14/24 august 1999 Cod de practică pentru execuţia elementelor Aprobat MLPTL cu prefabricate din beton. 63/N/99 cu Buletinul Construcţiilor valabilitate de la data publicării.O .T.13/01 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din Buletinul Construcţiilor oţel ale construcţiilor civile. 6/85 cu precizări în lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente.03. Indicativ P 106/85 C 16/84 C 149/87 C 193/79 P 10/86 NE 012/99 (C 140/86) NE 013/2002 PD 34 . execuţie) Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de Buletinul Construcţiilor construcţii aferente nr.66 ST 042/2001 C 56/85 C 28/83 C 150/99 Ordin M. 7/86 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de Buletinul Construcţiilor remedierea defectelor pentru elemente de beton şi nr.6 Nr.71 CD 22 . nr. 5/87 beton armat. beton armat şi beton ordinul nr. 3/87 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din Buletinul Construcţiilor beton. 10/99 de MLPAT cu ordinul nr. 1 – 2/86 Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din Buletinul Construcţiilor oţel beton. beton armat şi beton precomprimat Aprobat Nr.9/99 şi nr. modificări în lucrărilor de fundaţii directe la construcţii nr. 8. nr. industriale şi agricole nr.2002 Normativ departamental pentru proiectarea chesoanelor deschise de beton şi beton armat Normativ pentru execuţia şi recepţia fundaţiilor pe chesoane deschise şi cu aer comprimat Ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la Buletinul Construcţiilor lucrările de consolidare a elementelor şi nr. 7/85 Buletinul Construcţiilor Normativ pentru realizarea pe timp friguros a nr. 9/79 Buletinul Construcţiilor Normativ privind proiectarea şi executarea nr. 7/83 Ordinul de aprobare a C 28/99 nr. 12/2002 structurilor din beton armat(proiectare.

TR.D.7 strul ui tran spor turil or pent ru apro bare a Nor mati vulu i privi nd cara cteri stici le tehn ice ale bitu mul ui nepa rafin os pent ru dru muri Ordi nul B.N . nr. 15/02 Dire ctor ului Gen eral al A. 47 din 3 mai 199 9 Nor mati v privi AND 546/99 .

Normativ privind execuţia şi controlul calităţii hidroizolaţiei la poduri AND 569/02 AND 577/02 B.TR. 17/2002 .8 nd exec uţia la cald a îmbr ăcă minţ ilor bitu min oase pent ru cale a pe pod Instr ucţi uni tehn ice pent ru utili zare a mixt urilo r asfal tice cu bitu m mod ifica t cu CA PS la cale a pe pod uri şi la îmbr ăcă minţ i rutie re.

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful