You are on page 1of 29

Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Laurs Christensen
Levnedsbeskrivelse
1862 - 1951

Udgivet og redigeret af
Leif & Henny Christensen
Inge Nielsen

1. udgave

København, den 10. april 2020

Leif Christensen 1
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

No. 20
Laurs Christensen

Laurs Christensen, 1935 2

Forældre : nr. 40 Christen Laursen og nr. 41 Karen Nielsdatter.

Børn : Kristen Laursen Kristensen, Kirsten Marie Kristensen, Rasmus Laursen Kristensen (10), Karen Kirstine
Marie Kristensen, Ane Margrethe Kristensen, Karen Jensine Kristensen, Ane Margrethe Kristensen,
Niels Peter Laursen Kristensen, Unavngiven Dreng og Magdalene Kristensen.

Navn : Laurs Christensen


Født : 8. oktober 1862 i Langkastrup/Slyngborg, Virring By og Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
Døbt : 14. oktober 1862 i Hjemmet og i Kirken 2. juledag (26. december 1862) i Virring Kirke, Virring Sogn, Sønder-
hald Herred, Randers Amt.
Faddere : Gaardmand Ole (Jørgensen) og Christen Jørgensens hustru (Else Marie, som er søster til moderen Karen) af
Virring, Gårdmand Christen Jørgensen, Tømrer Peder Laursen og Murer Hans Chr. Jensen af Langkastrup
Mark.
Gift : Tirsdag den 17. marts 1891 med Maren Rasmussen (21) i Fausing Kirke, Fausing Sogn, Sønderhald Herred,
Randers Amt.
Stilling : Landarbejder, Husmand og Tømrer samt Gårdmand.
Død : 11. juni 1951 Virring Alderdomshjem, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
Begravet fra Virring Kirke den 16. juni 1951.
Dødsårsag : Alderdom (89 år gammel).

Laurs Christensen blev født den 8. oktober 1862 i hjemmet hos forældrene, husmand og tømrer Christen Laursen og
hustru Karen Nielsdatter, der på det tidspunkt boede i Langkastrup matr.nr. 19a – i dag Gl. Landevej nr. 2, der var nabo
til et hus, der hed Slyngborg Hus, som lå på marken ved siden af – i dag Gl. Landevej mellem nr 2 og 4.
Laurs blev døbt og navngivet i hjemmet den 14. oktober 1862, formentligt
fordi han har været syg eller svagelig, og forældrene har været bange for,
at han kunne dø uden, at han nåede at blive døbt. (hjemmedåb var meget
anvendt i 1800-tallet, men nogen steder mere end andre, formentligt afhængig af hvor stor
børnedødeligheden havde været tidligere. Hjemmedåb ses meget anvendt i Sønderhald
Herred).

Han blev døbt/fremstillet i Virring Kirke anden juledag, den 26. december
1862, efter at dåben var tilmeldt/bestilt den 16. november 1862. Laurs
blev ført til dåben af hans moder Karen Nielsdatter og Christen Jørgensens
hustru af Virring Mark (Else Marie, som er søster til moderen Karen).
Virring Kirke
Foto fra 2002 af DIS v/ Kaj Kristian Hansen 4
Der er ikke i kirkebogen nævnt nogen årsag til hjemmedåben og deraf den
senere Fremstilling i kirken, og der er i øvrigt ingen nærmere kendskab til dette. Der er ikke yderligere oplysninger i
Kirkebogen (Kirkebog 1860-1873, fødte Mandkøn, side 10, nr. 16 i 1862, for Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt) 3a.

Leif Christensen 2
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

I dag hører Langkastrup under Randers Kommune i Region Midtjylland, men tidligere før kommunereformen hørte
Langkastrup til Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Langkastrup nævnes første gang i 1450 under navnet
Kastrup. Stedet kan kategoriseres som en uregelmæssig vejforteby. Endelsen -trup fortæller, at Langkastrup er en
udflytterby fra vikingetiden. Kastrup er senere blevet til Lange Kastrup og nu Langkastrup. Landsbyen har fået sit
navn efter sin noget udflydende karakter. Flere klynger af gårde med engarealer imellem gør strukturen spredt, og
landsbyen breder sig over et større areal. Flere småhusbebyggelser er opført i relation til gårdklyngerne. I dag findes
den tætteste koncentration af gårde omkring Kastrupvej i den sydlige del af byen. Disse gårde er også de ældste og
bedst bevarede. Langs indfaldsvejene Kastrupvej og Hannebjergvej er der opstået mindre parcelhusbebyggelser.
Disse små enklaver tegner et lidt misvisende billede af landsbyens karakter, idet de i deres struktur er markant
anderledes end den øvrige del af byen. Langkastrup har ca. 1031 indbyggere (2018).

Der var et hus ved navn Slyngborg Hus nordvest for Langkastrup på Gl. Landevej mellem – i dag – nr. 2 og 4. Området
må være blevet betegnet som Slyngborg, hvorfor det af Kirkebogen fremgår, at Laurs er født i Slyngborg,
Langkastrup, da hans fødehjem var nabo til Slyngborg Hus. Slyngborg Hus ses af kort – lave målbordsblade 1928-
1940.

Barndomshjemmet matr.nr. 19a Langkastrup


Fra kb.dk – luftfoto fra 1959 taget af Sylvest Jensen 5
Kilde: Det Kongelige Bibliotek 5 og Sønderhals Egnsarkiv og arkiv.dk 6

Laurs, der er født i Langkastrup/Slyngborg den 8. oktober 1862, var den ældste i en børneflok på tre børn. Udover ham
selv var der to søstre, Ane Kirstine Kristensen født 8. oktober 1866 i Langkastrup og Kirsten Marie Kristensen født i 31.
december 1869 i Langkastrup.

Derudover havde han 3 halv-


søskende fra faderens første Anne Kirstine Nielsdatter’s børn fra hendes 1. ægteskab (1851) med Niels Nielsen Lynderup, der døde den 22. september 1853:

ægteskab med Anne Kirstine Ane Kirstine Nielsen, født 1849 i Haslund
Nielsdatter, der også havde Niels Nielsen, født 15. februar 1853 i Haslund

børn fra hendes første ægte- Christen Laursen’s børn fra hans 1. ægteskab (1854) med Anne Kirstine Nielsdatter, der døde den 27. november 1860:
skab. Niels Peter Christensen, født 21. september 1855 i Tebbestrup
Laurs Christensen, født 25. november 1857 i Tebbestrup, død den 6. december 1857 i Tebbestrup
Dorthea Christensen, født 8. januar 1859 i Tebbestrup, død den 15. juni 1860 i Tebbestrup
Ligeledes havde Laurs også
en halvsøster fra moderens Christen Laursen’s børn fra hans 2. ægteskab (1861) med moderen Karen Nielsdatter:
andet ægteskab. Laurs Christensen, født 8. oktober 1862 i Slyngborg/Langkastrup
Ane Kirstine (Stine) Kristensen, født 8. oktober 1866 i Langkastrup
Kirsten Marie Kristensen, født 31. december 1869 i Langkastrup
Kort tid før Laurs Christen-
sen’s fødsel den 8. oktober Karen Nielsdatter’s børn fra hendes 2. ægteskab (1874) med Jens Jensen Bang:
1862 indrejste hans fader, Kristine Bolette Jensen, født i 1877 i Langkastrup
Christen og moder, Karen, til
3
Kilde: Arkivalieronline.dk

Langkastrup/Virring Sogn. De
indrejste den 5. juli 1862 fra Haslund, som de var registreret udrejste fra den 28. juni 1862. Det fremgår, at de
medbragte 3 børn, som må være Ane Kirstine Nielsen, Niels Nielsen og Niels Peter Christensen. (Kirkebog 1861-1873,
Tilgangsliste side 145 nr. 15 og 16 – Christian Laursen og Karen Nielsdatter med tre børn indrejste i Langkastrup 05-07-1862, Virring Sogn, Sønderhald
Herred, Randers Amt) 3b.

Familien flyttede som nævnt til Langkastrup i 1862, jf. Tilgangslisten, og det er registreret, at Christen Laursen den 13.
januar 1863 fik skøde på matr.nr. 19a i Langkastrup. (Realregister for Rougsø og Sønderhald Herreder 1860-1910) 3c.

I Folketællingen den 1. februar 1870 ses familien boende i et hus i Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred og
Randers Amt, desværre er der ingen matr.nr. registreret. Familien bestod af faderen Christen Laursen, 45 år, født i
Auning Sogn, husfader og Jordbruger, moderen Karen Nielsen, 36 år, født i Wisborg Sogn og Amt (Hindsted Herred, Ålborg
Amt), husmoder, Laus (Laurs) Christensen, 7 år, født i Virring Sogn, Ane Kjerstine Christensen, 3 år, født i Virring Sogn og
en Udøbt Pige (Folketællingen af 1. februar 1870 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt) 3d.

Faderen Christen Laursen døde 7. marts 1872, da Laurs kun var 9 år gammel, men to år efter fik han en stedfader, da
moderen giftede sig igen, 16. januar 1874, med arbejdsmand Jens Jensen Bang, født den 30. august 1843 i Vejlby Sogn,

Leif Christensen 3
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

og Laurs fik en halvsøster, Kristine Bolette Jensen, født den 5. december 1876, der er født i Langkastrup, Virring Sogn,
Randers Amt, og Laurs Kristensen stod fadder ved hendes dåb den 21. maj 1877 i Virring Kirke, og her er han noteret
som værende boende i Langkastrup.

Noget tyder dog på, at Laurs kom ud at tjene meget tidligt efter at stedfaderen var flyttet ind. På den tid var det dog
meget almindeligt, at børn kom ud at tjene meget tidligt og ofte i forbindelse med, at de begyndte i skolen. Der er ingen
oplysninger om, hvor Laurs har gået i skole eller, hvor han tjente, men i forbindelse med hans konfirmation den 10.
oktober 1876, ses han at være registreret som konfirmand i Essenbæk Kirke. Han er noteret som boende i Tammestrup,
Essenbæk, men ikke hos hvem. Hans forældre er registreret som værende Husmand og Tømrer Christen Laursen og
hustru Karen Nielsdatter, Langkastrup. Det er derfor alt overvejende sandsynligt, at han har tjent i Tammestrup og
derfor gået i skole i Drastrup, som er en naboby til Tammestrup, hvor der ingen skole var.

Drastrup Skole bygget 1858 Essenbæk Kirke, opført 1868/69


Foto fra Sønderhald Egnsarkiv 6 Tegning fra Wikipedia7 (fra Trap fjerde bind 3. udgave)

Laurs Christensen ses i Kirkebogen anført med karaktererne, Tg (temmelig godt) for kundskab og Mg (meget godt) for
opførsel. Videre er det nævnt, at han er vaccineret den 6. maj 1863 af Brodersen (Distriktslægen Jørgen Peter Blicher Brodersen i
Raders). (Kirkebog 1870-1884, konfirmerede drenge, side 108 nr. 8 for Essenbæk Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt)3e.

Fire år senere ved Folketællingen den 1. februar 1880 ses Laurs at tjene på en gård (Tammestrupgaarden, matr.nr. 3a) hos
Peder Møller Christensen i Tammestrup pr. Drastrup, Essenbæk Sogn, registreret som nr. 7. Han har formentligt
tjent/opholdt sig der siden han rejste hjemmefra som 12-14 årig (Folketællingen af 1. februar 1880 for Drastrup, Essenbæk Sogn,
Sønderhald Herred, Randers Amt)3f.

1880

Fra Essenbæks Historie af R. Mariager - Ronlev.dk 8

Leif Christensen 4
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Laurs Christensen var efter tidens lovgivning til session i 1880 – det år, hvor han fyldte 18 år. Han blev registreret i
Lægdrullen for 4. Udskrivningskreds (Randers) under Lægdsnr. 320 (Virring Sogn) D=1880 og løbenr. 5 under navnet
Laurs Christensen, født den 8. oktober 1862 i Virring Sogn. Faderen er Husmand Christen Laursen.

Laurs Christensen ses indkaldt til militærtjeneste i 1884 med vedtegningen EK 3a, der betyder, at kan er egnet til at
udfører egentlig krigstjeneste hos Artilleriets trænkonstabler. Lodtrækningsnummer 1093. Indkaldt til 28. Bataljon (1.
Jyske Brigade, 8. Regiment), der holdt til i Århus i Guldbergsgades Kaserne.

Lægdsrulle 320 (Virring Sogn) D 5 (nr. 5 i 1880) Tilgangsliste


Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor – Lægdsruller, 4. Udskrivningskreds 3g

Lægdsruller - 1880 D omskrevet 1891 fra 188-427 (Virring Sogn er 320)


Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor - Lægdsruller, 4. Udskrivningskreds 3g

Det ses, at Laurs forrettede militærtjeneste fra den 31. marts 1984 til den 3. oktober 1984, og som blev forlænget til
april 1885.
Han blev genindkaldt første gang fra den 2. september 1886 til den 3. oktober 1886.
Han blev genindkaldt anden gang fra den 12. september 1888 til den 12. oktober 1888.
Han blev slettet (afskediget, som det hed på den tid) fra Lægdsrullen, det år han fyldte 38, januar 1900.

Soldater fra 28. Bataljon, 1. Jyske Brigade, 8. Guldbergsgades Kaserne, Århus, 1905
Regiment - Sådan har Laurs set ud, da han var Fra Aarhuswiki.dk 10
soldat, men her er det et foto fra 1893
Fra arkiv.dk 9

Hvor Laurs Christensen har tjent og opholdt sig i de perioder fra 1884 og til 1888, hvor han ikke har forrettet
militærtjeneste, er der ingen dokumenterede eller berettede oplysninger om, men han har formentligt været ude at
tjene forskellige steder på gårde rundt omkring i forskellige nabobyer til Langkastrup, hvor hans moder og stedfader
boede.

Leif Christensen 5
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Laurs Christensen’s stedfader Jens Jensen Bang døde desværre alt for ung, 46 år gammel, den 17. december 1889 i
Langkastrup, og han blev begravet fra Virring Kirke den 23. december 1889. Da Laurs Christensen’s moder nu var enke
og ikke kunne klare husmandsstedet/gården alene, flyttede Laurs hjem og bestyrede gården, eller rettere han købte
gården, men de fik det først skødet i 1891.

Det fremgår da også af Folketællingen den 1. februar 1990, hvor Laurs Christensen ses boende i Langkastrup sammen
med sin moder Karen Nielsen, der er anført som 56-årig gammel enke og Husmoder/Huskone. Laurs står anført som 27-
årig gammel Husfader og Husejer. For at klare dagen og vejen har de formentligt set sig nødsaget til at leje nogle rum
ud, da der af folketællingen kan ses, at der boede et ægtepar og en aftægtskone i samme hus. (Folketællingen 1. februar 1990
for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt)3h

Laurs Christensen havde mødte en pige, Maren Rasmussen fra Fausing, der resulterede i et kæresteforhold og en gravid
Maren i sommeren 1890. De besluttede derfor at blive gift i 1891, og af Kirkebogen fremgår det, at....

Ungkarl Laurs Kristensen født den 8. oktober 1862 i Langkastrup, Virring Sogn, døbt
14. oktober 1862 og konf. 23. april 1876. Husejer i Langkastrup og 28 år gammel….

Og Pigen Maren Rasmussen født 17. marts 1866 i Lystrup, Virring Sogn, døbt 27.
april 1866 og konf. 4. april 1880. Pige med ophold i Fausing og 25 år gammel....

blev gift i Fausing Kirke den 17. marts 1891 (Marens fødselsdag) efter, at der var sket
Tillysning den 22. februar, 1. og 8. marts 1891. Forlovere ved brylluppet var Væver Fausing Kirke, 1935
Laurs Rasmussen (hendes broder) i Fausing og Husejer Peder Laursen (hans Fra Topograf Chr. Heil-Skov’s samling
farbroder) i Ammelhede, Virring Sogn. (Kirkebog 1884-1892 Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Arkiv.dk/Sønderhald Egnsarkiv 9

Randers Amt, side 190 nr. 1 i 1891 – vielse mellem Laurs Kristensen og Maren Rasmussen den 17-03-1891) 3i.

Den 22. december 1891 blev ejerskabet til gården endelig juridisk bekræftet, da matr.nr. 19a, Langkastrup, blev skødet
til Laurs Christensen, der i løbet af de kommende år fik tilkøbt matr.nr. 59b, 12e og 14c. (Realregister for Rougsø og Sønderhald
Herreder 1860-1910) 3c.

Laurs’ og Maren’s hus, Langkastrup matr.nr. 19a


Børnene kunne være Grethe, Peter og Magda
Foto fra omkring 1910-1946
Privat foto 2
< Matrikelkort over Langkastrup 1905-1934 11

Leif Christensen 6
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Skøde vedr. Karen Nielsdatter’s salg af matr.nr. 19a Langkastrup til Laurs Kristensen,
se næste side, hvor det er maskinskrevet

Skøde på ejendommen matr.nr. 19a, Langkastrup,


sælger Karen Nielsdatter og køber Laurs Christensen
Skøder 1890-1892 under skøde- og panteprotokol 1746-1910 for
Roughsø-Sønderhal-Øster Lisbjerg Herredsfoged 3s

Leif Christensen 7
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Skøde vedr. Karen Nielsdatter’s salg af matr.nr. 19a Langkastrup til Laurs Kristensen
(Maskinskrevet for tydlighedens skyld)


Side 1 (456) d
22-12-91 I Tilfælde af Sygdom og Alderdomssvaghed yder
........” Stedets Ejer mig fornøden Pleje og Opvartning.
Stpl. 20 Kr. 30 Øre e
L 93 Ved min død bekoster han min anstændige
Skjøde og hæderlige Begravelse efter min Stand og Eg-
nens Skik og Brug, mod som Vederlag her-
Undertegnede Enke efter Jens Jensen Bang for at erholde samtlige mine Efterladenskaber
Karen Nielsdatter af Langkastrup erklærer herved at have
solgt og afhændet ligesom jeg herved skjøder og ende- 4
lig overdrager fra mig og Arvinger til Laurs Chri- Til Sikkerhed for den foran betingede Aftægt
stensen sammested den mig tilhørende Ejendom i m.m. der for det stemplede Papirs Skyld an-
Langkastrup By, Virring Sogn, skyldsat under sættes til en Kapitalværdi af 450 Kr. meddeler
Matr.nr. 19a for Hartkorn 1Skp, 3 Fdk og 2 Alb (se nederst) Kjøberen mig oprykkende Prioritets Panteret
tilligemed paastaaende Bygninger med mur- og na- næstefter 3300 Kroner til Kreditforeningen i Vi-
gelfaste Tilbehør. Ejendommens Besætning, Inventarium, borg paa statusmæssige Vilkaar i Matr.nr. 12e af
Avl og Afgrøde samt alt i øvrigt mig tilhørende Ind- og Langkastrup af Hartkorn 3 Skp o Fdk ¾ Alb
Udbo, paa følgende Vilkaar. saavel som i den herved overdragne Ejendom med
Det solgte er forlængst overtaget af Kjøberen, der Bygninger, Besætning og Inventarium, Sæd, Avl ogSide 2 (456) Side 4 (457)
22-12-91
udreder alle af Ejendommen gaaende, fremtidige 22-12-91
forfaldne Skatter og Afgifter
Afgrøde samt Gjødning og i Tilfælde af Ilds
2 Vaade det Pantsattes Assurancesummer.
Kjøbesummen, der er accorderet (aftalt el. forhandlet) til 940 Kr. skriver
Ni Hundrede Fireti Kroner, er berigtiget dels ved, at Undertegnede Laurs Christensen erkender
Kjøberen overtager eller indfrier samt fremtidig herved at have indgaaet den foromtalte
forrenter den i Ejendommen indestående Gjæld Handel paa de angivne Vilkaar, og meddeler
til Husmandskreditforeningen i Aalborg stor 850 Kr. – herved for den stipulerede (fastsatte eller aftalte) Aftægt Sikkerhed i
Otte Hundrede Femti Kroner- dels ved, at han til min Ejendommen som anført.
Datter har udstedt Panteobligation for Realkjøbesum- Da Kjøberen saaledes har berigtiget de for Over-
men 90 Kroner vedtagne
dragelsen skete/ Vilkaar i et og alt, saa skal den
3 omhandlende Ejendom herefter tilhører ham med
Udenfor Kjøbesummen yder Kjøberen mig saa- alle de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvor-
længe jeg lever følgende Aftægt: med den har været ejet af mig, hvorved bemær-
a kes, at Ejeren af Matr.nr. 19a har Ret til Afbe-
Saalænge jeg dermed er tilfals erholder fri Hus- nyttelse af Brønden, og frafaldes Retsanmærk-
ly, Føde, Klæder, Pleje, Opvartning og al anden Levds ning herom.
Nødtørft og Samliv med og lige med Egen og Fami- I Søgsmaalstilfælde betræftende (vedrørende) den ved Skjøde-
lie. sikrede Aftægt vedtages den hurtige Retsforfølg-
b ning efter Fndg. (Forordning) 25. januar 1828.
Skulde jeg finde mig utilfreds hermed, skal Stedets Det tilføjes, at samtlige Omkostninger ved nær-
Ejer, naar paafordrer, til Aftægtsbolig for mig indrette mig værende Dokuments Udstedelse, Stempling og Thing-
og forsvarligt vedligeholde en Stue til mig efter min nær- læsning udredes af Køberen alene, ligesom det
mere Anvisning. Naar jeg indflytter i denne Stue forbe- med Hensyn til det Stemplede Papir bemærkes,
holder jeg mig Ret til, af det i Huset værende Løsøre at at den overdragende Ejendom i Handel og Vandel
medtage en Kogekakkeloven, Indbo, Sengeklæder, Kjøk- kan ansættes til en Værdi af 3000 kr. og det med-
kenudskaber, samt hvad jeg iøvrigt maatte have nødven- fulgte Løsøre til 1000 kr.
dig Brug for til Førelse af en almindelig Husholdning. Langkastrup, den 16 Oktober 1891
c
For det tilfælde at jeg ikke ønsker at nyde min Un- Laurs Kristensen Karen Nielsdatter
derholdning i Samliv med Kjøberen og Familie leverer
Som Vidner
Hans Chr. Jensen Jens Andersen

Pantsætningen ratihaberes (godkendes) herved og begjæres Skjø-
Side 3 (457)

22-12-91

denne eller Stedets fremtidige Ejer mig i gode og sun- Side 5 (458)
de Varer aarlig 2-to-Tønder Rug, 4 -fire-Skp Byg og
1-en-Tønde Kartofler, hvilke Gjenstande leveres mig 22-12-91
efter 1st November efterhaanden som forlanges, hver-
anden dag 1-en- Pot sød Mælk samt maanedlig den det tillige læst som pantstiftende for Aftægten
første i hver Maaned kontant 1-en-Krone. Ligeledes
leverer Stedets Ejer mig aarlig 8000-Otte Tusinde- p.t. Randers 16. Decbr. 1891
Stj. gode og velbjergede Tørv i rette Tørvebjærgningsted,
hvilke først indrettes i et særskildt Rum, som han Laurs Kristensen
anviser mig paa et bekvemt sted. Som Vidner
Ligeledes overlades mig for dette Tilfælde Anders Jørgensen Jens Jensen
til Brug et Stykke Havejord foran Huset, hvil-
ket vidnerfast er mig paavist.

1 tønder land = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album = 136 potter

Leif Christensen 8
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Ved Folketællingen den 1. februar 1901 ses Laurs Kristensen, der beskæftiger sig med landbrug, og husmoder Maren
Rasmussen at bo i Langkastrup, matr.nr. 19a, sammen med deres børn Kristen Laursen Kristensen, Rasmus Laursen
Kristensen og Ane Margrethe Kristensen. Endvidere boede Laurs’ mor, Karen Nielsdatter, hos familien. Det fremgår af
Folketællingen, at Maren havde fået 3 levende børn og 2 børn, der var døde. (Folketællingen af 1. februar 1901 for Langkastrup,
Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt) 3j.
1901

Laurs Christensen og Maren Rasmussen fik i alt 10 børn i deres ægteskab over en 20-årig perioden fra 1891 til 1911.
Desværre døde 4 af børnene som ganske små eller var dødfødt, men 6 overlevede, og familien havde alle et godt liv.

Laurs’ og Maren’s børn er:

Kristen Laursen Kristensen (*05-05-1891)


Kirsten Marie Kristensen (*23-09-1893 – † 17-04-1894)
Rasmus Laursen Kristensen (10) (*08-02-1895)
Karen Kirstine Marie Kristensen (*12-05-1897 – † 12-08-1900)
Ane Margrethe Kristensen (*14-11-1899 – † 24-05-1901)
Karen Jensine Kristensen (*10-10-1901)
Ane Margrethe Kristensen (Grethe) (*08-06-1904)
Niels Peter Laursen Kristensen (Peter) (*17-05-1906)
Unavngivet Dreng – dødfødt (*24-02-1909 – † 24-02-1909)
Magdalene Kristensen (Magda) (*07-08-1911)

Laurs’ og Maren’s 6 overlevende børn:


Collage fra perioden 1906 og 1913.
1. billede, Rasmus og Kristen
2. billede, Peter og Ane Margrethe
3. billede Karen Jensine og Magda
Privat foto 2

Ved Folketællingen af 1. februar 1906 ses Laurs Kristensen og familien fortsat boende i Langkastrup på matr.nr. 19a,
Laurs, der er nævnt som Husfaderen, er registreret med erhvervet Landarbejder. Hans hustru Maren er Husmoderen,
Karen Nielsen er nævnt som enke og Bedstemoderen, derudover er der to børn hjemmeboende, det er Karen og Ane
Margrete Kristensen. Deres to ældste drenge Kristen og Rasmus er altovervejende sandsynligt ude at tjene på en gård i
nabolaget. Der er ikke yderligere oplysninger i tællingen og datoer mv. ses at være i overensstemmelse med fakta.
(Folketælling af 1. februar 1906 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt) 3k.

1906

Leif Christensen 9
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Laurs Christensen’s moder, Karen Nielsdatter eller Nielsen, døde lørdag den 29. februar 1908 (skuddag) i hjemmet i
Langkastrup. Hun blev 74 år gammel. Hun blev begravet fra Virring Kirke den 7. marts 1908. Der er ikke noget i
Kirkebogen, der indikerer, hvad hun døde af.

Ved Folketællingen den 1. februar 1911 boede familien fortsat på Matr.nr. 19a i Langkastrup. Der er ingen oplysninger,
som ikke i forvejen er kendt. Sammen med Laurs og Maren bor alle børnene, undtagen Kristen, hjemme. De forskellige
registreringer ses at være korrekte, undtagen fødselsåret for Karen Jensine Kristensen, der er født i 1901 og ikke 02.
(Folketælling af 1. februar 1911 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt) 3l.

1911

Ved Folketællingen den 1. februar 1916 boede familien fortsat i Langkastrup. Laurs og Maren boede sammen med de
tre yngste af børnene. Det fremgår af registreringen, at Laurs’ indkomst var 600 kr., og at hans formue var 24oo kr. Han
skulle betale 4,80 kr. i kommuneskat. Han skulle ikke betale skat til staten. (Folketælling af 1. februar 1916 for Langkastrup, Virring
Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt) 3m.

1916

Karen, Maren og Magda bagved, Peter, Ane Margrethe og Laurs


Fotograferet i festtøjet på gårdspladsen omkring 1916,
anledningen ukendt, men formentligt Maren’s 50 år fødselsdag.
Privat foto 2

Ved Folketællingen den 1. februar 1921 ses Laurs og Maren samt fire af deres børn fortsat at være boende i
Langkastrup, matr.nr. 19a. Kristen og Karen boende ikke hjemme. Der er ingen yderligere bemærkninger, som ikke
tidligere er eller har været registreret, udover at Laurs er noteret med en formue på 3.060 kr. og Rasmus med en
formue på 1.900 kr. (Folketælling af 1. februar 1921 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt) 3n.
1921

Leif Christensen 10
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Ved Folketællingen den 5. november 1925 boede familien fortsat i Langkastrup, Laurs er husfaderen og Gårdejer og
Maren er Husmoderen. Der boede to børn hjemme, henholdsvis Kristen og Ane Margrethe.

Kristen er registreret som Gårdbestyrer, formentligt fordi Laurs og Maren efterhånden var blevet 63 og 59 år gammel,
og det kneb med at selv at passe gården, hvorfor Kristen var flytte hjem for at passe arbejdet med gården, og
Margrethe var hjemme for at hjælpe moderen med at passe arbejdet i huset. (Folketælling af 5. november 1925 for Langkastrup,
Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt) 3o.
1925

Ved Folketællingen den 5. november 1930 for Langkastrup er registreringen for Laurs, at han er Husfader og Gårdejer,
født i Virring 8. oktober 1862, gift i 1891, har seks levende børn og fire døde børn, og han havde en formue på 2400 kr.

Han er noteret som ”fraværende København” ved tællingen i november 1930. Der er ingen yderligere oplysninger om
fraværet, men hans yngste søn Peter var blevet gift i København i 1930, hvorfor han måske var på besøg hos ham.

Laurs’ og Maren’s ældste søn, Kristen, bestyrede fortsat gården, og de havde yderligere fået ansat en tjenestekarl til
hjælp. (Folketælling af 5. november 1930 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt) 3p.
1930

Laurs og Maren foran deres stuehus på gården


Gl. Landevej nr. 2, matr.nr. 19a, 1935
Privat foto 2

I 1935 var Laurs og Maren blevet henholdsvis 73 og 69 år gammel, og de havde således ikke længere kræfter til at drive
gården, som over årene var blevet ganske stor, da de havde tilkøbt rigtig meget jord. De solgte derfor gården den 19.
november 1935 for ejendomsvurderingsbeløbet på 21.200 kr. til deres søn, Kristen Laursen Kristensen, der de seneste
10 – 12 år havde bestyret gården.

Kristen Laursen Kristensen solgte dog gården videre allerede et år efter til en Hans Nielsen den 6. november 1936 for et
beløb af 25.000 + 7.000 kr. (ejendomsværdien fortsat 21.200 kr.) Kristen havde lavet en aftale med sin broder Rasmus
Laursen Kristensen (10) om at bestyrer hans husmandssted i Sønder Onsild, da Rasmus var valgt ind i sognerådet i
Sønder Onsild.

Leif Christensen 11
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Realregister - Rougsø-Sønderhald Herred 1910-1950 – adkomstnotater for Laurs Kristensen’s ejendom matr.nr. 19a i Langkastrup 3r

Før Kristen Laursen Kristensen solgte gården, havde Laurs og Maren, der nu var blevet henholdsvis 74 og 70 år gammel,
valgt at flytte fra gården og finde et mindre sted at bo. I 1936 købte Laurs og Maren således et lille hus inde i selve
Langkastrup på martr.nr. 1f, (i dag Kastrupvej 16) af enkefrue Else Bay, der skødede ejendommen til Laurs Kristensen den
20. februar 1936 for en købspris af 2200 kr. Ejendomsværdien var vurderet til 2000 kr.

Realregister - Rougsø-Sønderhald Herred 1910-1950 - Laurs Kristensen køber matr.nr. 1f i Langkastrup 3r

Første hus th. er Kastrupvej nr. 16, matr.nr. 1f, som Laurs og Maren købte
Fra arkiv.dk 9

Langkastrup – Kastrupvej 16, matr.nr. 1f, er nederste


hus til højre – Luftfoto fra 1959 v/ Sylvest Jensen,
Det Kongelige Bibliotek 5

Det meste af familien samlet hos Laurs og Maren, Kastrupvej 16, 1937
Bagerst fra v. - Laurs, Grethe, Magda, Karen, Peter Rønnov og Arne
Midten fra v. – Ester og Maren
Foran fra v. – Kristen med Henning, Gitte, Jørgen, Eva, Gerda og Ella
Privat foto 2

Leif Christensen 12
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Den 9. april 1940 nåede Anden Verdenskrig til Danmark, hvor befolkningen vågnede op til de tyske troppers
støvletramp og de tyske flys larm, da der i morgentimerne blev landsat tyske tropper fra fly og skibe forskellige steder i
landet samtidig med, at den tyske hovedstyrke kørte over grænse sydfra.

Selv om der flere steder kom til sporadiske kampe, kunne Danmark ikke stille noget op mod Tyskland, og al modstand
blev efter Kongens og Regeringens ordre indstillet. Danmark indgik herefter i en såkaldt samarbejdspolitik med
Tyskland, hvor Danmark ikke var i krig, men var underlagt Tysk overherredømme.

For folk i Danmark var der forskellige måder at udholde og komme gennem krigen på. Nogle meldte sig til de Allieredes
Tjeneste, andre kæmpede i Den danske Modstandsbevægelse, medens der igen var nogle, der valgte at kæmpe på tysk
side.

Dog valgte langt de fleste danskere at ignorere krigen så godt, som det nu kunne lade sig gøre og fortsætte med det
daglige liv og levned som tidligere.

Dette gjorde Laurs og Maren grundet alderen selvfølgelig også, men de var nu meget urolig over tiden, ikke fordi der
var begrænset bevægelsesfrihed, og der skulle udvises ekstraordinær forsigtighed, eller at de var begrænsede i deres
indkøbsmuligheder på grund af rationeringsmærker, der gjorde det vanskeligt at få mange af de almindelige
dagligdagsvarer.

Nej, de var meget bekymrede fordi de vidste, at mange af deres børn og børnebørn flere steder i Danmark var medlem
af forskellige modstandsgrupper – og de vidste aldrig, hvornår de eventuelt kunne få en dårlig meddelelse om noget
forfærdeligt, som mange andre på den tid var udsat for. Heldigvis var de heldig, og hele deres familie kom gennem
krigen uden alvorlige uheld eller hændelser.

Ved Folketællingen af 5. november 1940 ses Laurs og Maren at bo alene på adressen Langkastrup By, Matr.nr. 1f,
Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og registreret som Laurs Kristensen, født 8. oktober 1863 (1862) Virring
Sogn, gift 17. marts 1891, Husfader, Aldersrentenyder og Maren Kristensen, født 17. marts 1866 i Vivild-Vejlby Sogn,
gift 17. marts 1891, Aldersrentenyder (Folketælling af 5. november 1940 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt) 3q.

Leif Christensen 13
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Maren og Laurs Kristensen kunne efter et langt og godt liv fejre deres Guldbryllup den 17. marts 1941, som med stor
pragt fandt sted i Langkastrup Forsamlingshus sammen med deres familie og venner.

Maren og Laurs foran Langkastrup’s Laurs og Maren foran deres hus,


Forsamlingshus, 1941 Kastrupvej 16, matr.nr. 1f, 1941
Privat foto 2 Privat foto 2

Billede (desværre kun en dårlig papirkopi) af gæsterne foran Langkastrup Forsamlingshus


Laurs’ og Maren’s guldbryllup, 1941
Privat foto 2

4 generationer
Rasmus, Laurs med Karl Erik og Carlo
Solhjem, Sønder Onsild, 1942 - Privat foto 2

Leif Christensen 14
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Laurs Christensen blev desværre alene, da hans hustru, Maren Rasmussen, i en alder af 77 år døde den 24. marts 1943.
Hun blev begravet den 28. marts 1943 på Virring Kirkegård. Laurs var nu alene, og han besluttede at sælge sit hus på
Kastrupvej 16. Han solgte det til Jens Larsen, der fik skøde på huset den 9. august 1943. Salgsprisen var 2.900 kr.
Vurderingsprisen var 2000 kr. (Realregistret fra 1910-1950 for Langkastrup)3r.

Laurs, der nu var blevet 81 år gammel, fik plads på Virring Alderdomshjem, som blev hans sidste bopæl.

Virring aldershjem og beboer-billeder – fra Arkiv.dk 9

Da befrielsesbudskabet endelig kom den 4. maj 1945 om


aftenen, var det med stor glæde og lettelse, at Laurs
samt hans familie og venner kunne fejre dette. En stor
byrde, bekymringer og bange anelser var blev taget af
deres skuldre.

På grund af situationen i hele verden med genopbygning


efter krigen og stor mangel på almindelige varer, var der
dog fortsat store rationering på mange varer til helt op i
1950-erne.
Fra danmarkshistorien.dk 12

Rationeringsmærker var derfor på den tid et velkendt


syn, når der skulle handles ind, men det var nu ikke så meget Laurs mærkede til dette, da han boede på
Alderdomshjemmet, hvor der blev sørget godt for de ældre beboere.
Laurs boede på Alderdomshjemmet indtil han mæt af dage døde den 11. juni
1951, 88 år gammel.

Han blev begravet på Virring Kirkegård den 16. juni 1951. (KB 1945-1959, døde
mandkøn, side 221 nr. 3 for 1951 fra Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt)3t.

Gravsten fra Virring Kirkegård – Privat foto 2

Leif Christensen 15
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Kirkebog – Fødsel og dåb

Kirkebog 1860-1873, fødte Mandkøn, side 10, nr. 16 for 1862, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt 3a

Samme kirkebog – venstre udklip

Samme kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 16
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Kirkebog – Konfirmation

Kirkebog 1870-1884, konfirmerede drenge, side 108 nr. 8, 10-10-1876 for Essenbæk Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt)3d

Samme Kirkebog – venstre udklip

Samme Kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 17
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Kirkebog – Vielse

Kirkebog 1884-1892 Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, side 190 nr. 1 i 1891 - vielse mellem Laurs Kristensen og Maren Rasmussen den 17-03-1891 3h

Samme Kirkebog – venstre udklip

Samme Kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 18
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Kirkebog – døde mandkøn

Kirkebog 1945-1959, døde mandkøn, side 221 nr. 3 for 1951 fra Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt 3t

Samme kirkebog – venstre udklip

Samme kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 19
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Historiske begivenheder i Laurs Christensen’s liv

1862 – 8. oktober 1862 – Laurs Kristensen blev født.


2. september 1862 – Jernbanen mellem Århus og Randers åbnede.

1863 – 1. januar 1863 – Nordstaternes ophævelse af slaveriet i USA trådte officielt i kraft.
18. november 1863 – Christian den 9. underskrev Novemberforfatningen, der knyttede Slesvig til Danmark.

1864 – 1. februar 1864 – Krigen i 1864 (Den 2. Slesvigske Krig), der endte med, at Danmark tabte krigen.
30. oktober 1864 – Fredsaftalen indgået i Wien mellem Danmark, Preussen og Østrig, hvor Danmark måtte afstå, Slesvig, Holstein og Lauenburg.

1865 – Den amerikanske Borgerkrig sluttede med Nordstaternes sejr, og USA vedtog et tillæg til forfatningen, der afskaffede slaveriet.

1866 – De første partidannelser i Den danske Rigsdag.


1. februar 1866 – Ritzaus Bureau stiftes i København af Erik Nicolai Ritzau.

1867 – Luxembourg anerkendes som en selvstændig stat ved en traktat i London.

1869 – Jens Nielsen blev konfirmeret den 5. april 1869.


17. november 1869 – Suezkanalen, der forbinder Middelhavet med Det Røde Hav, indvies.

1870 – 30. oktober 1870 – Partiet Venstre grundlægges.

1871 – 15. oktober 1871 – Den internationale Arbejderforening for Danmark (senere socialdemokratiet) stiftes.

1872 – 12. – 14. november 1872 – Ved en Stormflod blev store dele af Lolland og Falster oversvømmet, 80 mennesker omkom og 50 skibe strandede
på Sjællands østkyst. Jyllands østkyst og de jyske fjorde var også hårdt ramt af Stormfloden.

1873 – Kroner og øre indføres som fællesskandinavisk mønt i Danmark, Sverige og Norge.

1875 – 8. april 1875 – De tre fængslede socialistledere Pio, Brix og Geleff benådes og løslades fra Statsfængslet i Vridsløselille efter næsten 2 år
fængsel.

1876 – 10. oktober 1876 Laurs Christensen blev konfirmeret.


25. juni 1876 – Slaget ved Little Bighorn i USA, hvor Sitting Bull og Crazy Horse vandt en stor sejr over det 7. Kavaleri, der blev anført af Custer.

6. december 1877 – Thomas Edison demonstrerede den første fonografoptagelse.

1878 – 30. december 1878 – På et offentligt møde udtalte venstrelederen Viggo Hørup de berømte ord: ”Ingen over og ingen ved siden af
Folketinget”.

1879 – 31. december 1879 – Thomas Edison demonstrerede sin opfindelse – glødelampen.

1882 – 22. november 1882 – Rovmorderen Anders Nielsen ”Sællænder” halshugges uden for Nakskov, den sidste offentlige henrettelse i Danmark.

1884 – 31.mart til 10. oktober 1984 med forlængelse til april 1885 aftjente Laurs Christensen sin værnepligt.
Ved valget den 25. juni 1884 fik Socialdemokratiet valgt sine to første medlemmer til Rigsdagen.
3. oktober 1884 – Den anden Christiansborgs brand.

1886 – Laurs Christensen genindkaldt til militæret fra 2. september til 3. oktober 1886.
8. maj 1886 – Coca Cola opfindes i USA af John S. Pemberton.

1887 – Wilhelm Hellesen opfandt tørelementbatteriet.

1888 – Laurs Christensen blev genindkaldt for anden gang i perioden 2. september til 3. oktober 1888.
Den første danske kvindelige læge, Nielsine Nielsen, åbnede praksis i København.
I Paris, Frankrig, blev Eiffeltårnet bygget i anledning af Verdensudstillingen.

1891 – 17. marts 1891 blev Laurs Christensen gift med Maren Rasmussen i Fausing Kirke.
De politiske partier Højre og Venstre gik sammen om at lave den nye fattiglovgivning.

1892 – Sygekasseloven blev vedtaget.


København fik sin første elektriske gadebelysning.

1893 – Statstelefonen blev oprettet. Den blev også kaldt Rigstelefonen.

1894 – I København påbegyndte de at installere toiletter med wc inde i beboelsesejendommene.

1895 – Den første udenlandske bil ankom til København, og den første offentlige filmforvisning fandt sted.

1896 – De Olympiske lege blev genoptaget, efter en pause siden år 393 e.Kr.

1897 – ØK (Østasiatisk Kompagni) blev oprettet.

1898 – Arbejdsgiverforeningen og Samvirkende Fagforbund blev oprettet.


1900 – 2. juli – Første flyvning med en Zeppeliner.
Aalborg-Hadsundbanen blev etableret.

1901 – Nobelprisen blev uddelt for første gang.


1. februar – Folketælling i Kongeriget Danmark samt på Grønland og Færøerne. Ifølge optællingen boede der 2.449.540 mennesker i Danmark.
13. april – Den internationale Domstol i Haag oprettes

1902 – Den berømte ”Solvognen” fra ældre bronzealder blev fundet under pløjning i Trundholm Mose ved Nykøbing Sjælland.
Fortsættes

Leif Christensen 20
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

1903 – 17. december – Brødrene Wright gennemførte historiens første flyvning i en motoriseret flyvemaskine tungere end luften.

1904 – 6. december – Verdens første julemærke blev udsendt. Det skete i Danmark efter idé af postmester Einar Holbøll.

1905 – 7. juni – Norge erklærede opløsningen af unionen med Sverige.


12. september – Københavns Rådhus indvies (blev bygget fra 1892-1905).
18. november – Den danske Prins Carl blev konge af Norge under navnet Haakon 7.

1906 – 30. januar – Frederik 8. udråbt til dansk konge.


12. september – Jacob Ellehammer foretog den første flyvning i Norden

1907 – 4. maj – Loven om indførelse af metersystemet i Danmark blev vedtaget.


Spejderbevægelsen startede i England.

1908 – 8. september – Tidligere justitsminister, gehejmekonferensråd Peter Alberti meldte sig selv til politiet for bedrageri og falskneri for 15 mio. Kr.

1910 – 12. januar – Daells Varehus fik sin første postordrebestilling, og datoen regnes som varehusets stiftelsesdag.
21. maj – Danmarks første lov om biler trådte i kraft. Det var tilladt at køre bil fra en halv time før solopgang til en halv time efter. Samtidig blev
vægt-
afgift indført.

1911 – 25. maj – Københavns Idrætspark blev indviet.


4. november – Selandia, verdens første dieseldrevne skib søsættes fra Burmeister og Wain.

1912 – 15. april – Det ”synkefri” Titanic forliste i Nordatlanten og tog 1503 liv med sig.
14. maj – Kong Christian den 10. blev konge af Danmark.

1913 – 1. april – Samlebåndet blev taget i brug af industrien, og den første Ford Model T rullede af samlebåndet.
23. august – Statuen Den lille Havfrue blev opstillet på Langelinie i København.

1914 – 28. juli erklærede Østrig-Ungarn Serbien krig, og startede dermed 1. verdenskrig.

1915 – 5. juni – Den 2. juni-grundlov blev underskrevet, bl.a. fik kvinder i Danmark valgret.

1916 – 15. maj – 30. september – Sommertid afprøves for første gang i Danmark.
14. december – Ved den første danske folkeafstemning med deltagelse af kvinder stemte 284.000 for at sælge De dansk vestindiske øer til USA, mens
158.000 stemte imod.

1917 – 31. marts – Danmark afhændte De dansk vestindiske øer til USA for 25 millioner dollars.

1918 – Den spanske syge, en influenza med en særligt ondartet virus, blev årsag til, at mellem 50 og 100 millioner dødsfald verden over, heraf 14.000
i Danmark.
11. november – 1. verdenskrig blev afsluttet.

1919 – 16. januar – Alkoholforbud i USA blev indført.

1920 – 10. februar – Ved en folkeafstemning stemte et flertal i Nordslesvig (1. zone eller De Sønderjyske Landsdele) for en genforening med
Danmark.
14. marts – Ved en folkeafstemning stemte et flertal i 2. zone (Mellemslesvig) at forblive tysk. Der blev ingen afstemning i 3. zone (ved Dannevirke).
Mellemslesvig, Sydslesvig og Holsten forblev tyske.

1922 – 11. januar – Insulin blev anvendt for første gang på et menneske.
8. maj – Damhusmordet i København, ét af årtiets kriminelle mysterier.

1923 – 12. oktober – For første gang i Danmark blev der vist talefilm.

1924 – 1. januar – Norges hovedstad Christiania skiftede navn til Oslo.


1. januar – Som start på det nye års første dag blev klokkespillet på Københavns Rådhus ved midnat transmitteret direkte over Danmarks Radio. Det
blev fremover en fast nytårstradition.

1925 – Som en start på det nye års start, blev klokkespillet på Københavns Rådhus ved midnatstid transmitteret direkte over Danmarks Radio, og
senere også fjernsyn. Det er nu en fast nytårstradition.

1926 – 1. august – Pressens Radioavis gik i luften

1928 – 30. september Alexander Fleming opdagede penicillinet.

1929 – 9. januar – Penicillinet blev anvendt for første gang.


24. oktober – Wall Street-krakket.

1930 – Jetmotoren opfindes af Frank Whittle.

1932 – 9. januar – Den østrigske ingeniør Gustav Tauschek fremstillede det første datalager på en magnettromle.

1933 – 1. juni – Nordjysk Udstilling åbnede i Aalborg. Som en del af udstillingen blev Aalborg Tårnet indviet.
3. december – Christian 10. talte, som den første danske konge, i radioen.

1934 – 3. april – Københavns første S-togs-linje åbnes (Frederiksberg – Vanløse – Nørrebro – Hellerup).
2. august – Adolf Hitler blev tysk Führer og blev dermed både statsoverhoved og rigskansler.

1935 – 14. maj – Den gamle Lillebæltsbro blev indviet.

1938 – 29. maj – Aalborg Lufthavn blev indviet.


22. oktober – Verdens første kopimaskine så dagens lys i Astoria, Queens, USA.
Fortsættes…

Leif Christensen 21
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

1939 – 1. september – 2. verdenskrig begyndte med den tyske invasion af Polen.


Albert Einstein informerede præsident Franklin D. Roosevelt om muligheden af at lave en atombombe.

1940 – 9. april – Danmark og Norge blev besat af tyske styrker under 2. verdenskrig. Den danske regering aftalte en fredspolitik med den tyske
besættelsesmagt, og skånede derfor den danske befolkning mod militære overgreb og ødelæggelser. (Fredsaftalen ophørte i 1943 med
Augustoprøret).

1941 – 1. januar – Statsminister Th. Stauning holdt en radiotransmitteret nytårstale til danskerne.
7. december – Japans angreb på Pearl Harbor fik USA til at deltage aktivt i 2. verdenskrig på De Allieredes side.

1942 – 6. januar – Amerikanske styrker blev udstationeresti England.

1943 – Laurs’ hustru, Maren, døde 24. marts 1943 i Langkastrup.


10. marts – Første vellykkede våbennedkastning i Jylland.
(Slutningen af august) – Danskerne var utilfredse med regeringens fredsaftaler med Tyskland, og Augustoprøret startede med demonstrationer og
strejker rundt omkring i landet.
29. august – Danmark blev erklæret i undtagelsestilstand og tyskerne afsatte regeringen.
1.-2. oktober – Jagten på de danske jøder blev indledt. Størstedelen, ca. 7.000 blev varskoet om det og flygtede til Sverige, men ca. 500 blev fanget
og deporteret til Theresienstadt, hvor ca. 50 omkommer.

1944 – 4. januar – Kaj Munk, blev henrettet af Gestapo.

1945 – 21. marts – RAF bombede Shellhuset i København. Ved et uheld blev også Den Franske Skole på Frederiksberg, kvarteret omkring den samt en
ejendom på Sønder Boulevard bombet.
5. maj – Danmark blev befriet af de allierede, hvilket afsluttede 2. verdenskrig for Danmarks vedkommende. Bornholm blev dog først befriet senere.
6. og 9. august – Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
24. oktober – Forenede Nationer (FN) grundlagt.

1946 – 5. april – Russerne forlader Bornholm, og det sætter endelig punktum for krigen på øen.

1947 – 29. november – FN besluttede at dele det britiske mandatområde i Palæstina i to ligeværdige og selvstændige stater, en beslutning, som
endnu ikke er effektueret i 2020.

1948 – 22. marts – Retskrivningsreformen blev gennemført under navnet Bekendtgørelse om ændringer i retskrivningen. Reformen trådte i kraft den
1. april.
1. juni – Rygeforbud i danske biografer blev indført ved Justitsministeriets bekendtgørelse af 24. maj 1948. Bekendtgørelsens titel er: Bekendtgørelse
om Forbud mod Tobaksrygning i Biografteatre mv. og trådte i kraft 1. juni 1948.

1949 – 29. august – Sovjetunionen sprængte sin første atombombe i Kasakhstan.

1950 – 24. juni – Tropper fra Nordkorea angriber Sydkorea, starten af Koreakrigen.

1951 – Laurs Christensen døde den 11. juni 1951 på Virring alderdomshjem.

Kilde: Mest Wikipedia

Leif Christensen 22
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Randers og Århus Amter, Herreder og Sogne

Kilde: slaegtogdata.dk/kilder/sognekort 13

Kilde: Krak-kort14

Laurs Christensen blev født den 8. oktober 1862 i Langkastrup/Slyngborg, Virring Sogn, Sønderhald Herred,
Randers Amt, og har haft ophold følgende steder:

1862–1874 – Langkastrup, matr.nr. 19a m.fl., Gl. Landevej 2, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
1874–1884 – Tammestrup, matr.nr. 3a, Drastrup Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
1884–1885 – Soldat på Guldbergs Kaserne i Århus By, Århus Amt.
1885–1890 – Ukendt – dog genindkaldt i Århus 3 mdr. i henholdsvis 1886 og 1889.
1890–1936 – Langkastrup, matr.nr. 19a m.fl., Gl. Landevej 2, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
1936–1943 – Langkastrup, matr.nr. 1f, Kastrupvej 16, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
1943–1951 – Virring Aldersdomshjem, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
(se røde markeringer)

Leif Christensen 23
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Langkastrup m.fl. – oversigts- & matrikelkort samt luftfoto

^ Kort med Sønderhal Herred, 1900


Fra Krymmel.dk 15

V > Matrikelkort 1900 og 1934


Fra hkpn.gst.dk 11

Nyere luftfoto fra Det Kongelige Bibliotek 5 m

Leif Christensen 24
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

1
Kilder: Personlig overleveringer af Kirstine Andersen (11) og Mary Kristensen (5).
2
Private foto, attester, papirer og andre arkiver mv., som er taget og samlet af Kirstine Andersen (11) og
siden er gået i arv.
3
Arkivalieronline.dk – særligt kirkebøger, lægdruller og folketællinger:
3a Kirkebog 1860-1873, fødte Mandkøn, side 10, nr. 16 i 1862, for Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers
Amt.
3b Kirkebog 1861-1873, Tilgangsliste side 145 nr. 15 og 16 – Christian Laursen og Karen Nielsdatter med tre

børn indrejste i Langkastrup 05-07-1862, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3c Realregister for Rougsø og Sønderhald Herreder 1860-1910.
3d Folketællingen af 1. februar 1870 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3e Kirkebog 1870-1884, konfirmerede drenge, side 108 nr. 8 for Essenbæk Sogn, Sønderhald Herred, Randers

Amt.
3f Folketællingen af 1. februar 1880 for Drastrup, Essenbæk Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3g Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor – Lægdsruller, 4. Udskrivningskreds.
3h Folketællingen 1. februar 1990 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3i Kirkebog 1884-1892 Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, side 190 nr. 1 i 1891 – vielse mellem

Laurs Kristensen og Maren Rasmussen den 17-03-1891.


3j Folketællingen af 1. februar 1901 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3k Folketællingen af 1. februar 1906 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3l Folketælling af 1. februar 1911 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3mFolketælling af 1. februar 1916 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3n Folketælling af 1. februar 1921 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3o Folketælling af 5. november 1925 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3p Folketælling af 5. november 1930 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3q Folketælling af 5. november 1940 for Langkastrup, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
3r Realregister for Rougsø og Sønderhald Herreder 1810-1950.
3s Skøder 1890-1892 under skøde- og panteprotokol 1746-1910 for Roughsø-Sønderhal-Øster Lisbjerg

Herredsfoged.
3t Kirkebog 1945-1959, døde mandkøn, side 221 nr. 3 for 1951 fra Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers

Amt.

4
DiS-Danmark.dk/Kirker i Danmark.
5
Det Kongelige Bibliotek – 5.kb.dk/danmarksetfraluften (kort – lave målbordsblade 1928-1940).
6
Sønderhald Egnsarkiv – sonderhaldegnsarkiv.dk.
7
Wikipedia.
8
www.ronlev.dk/webdokumenter/essenbaek_sogns_historie_af_r_mariager_1937.pdf.
9
Arkiv.dk.
10
Aarhuswiki.dk/Wiki/Infanterikasernen.
11
Geodatastyrelsen – Historiske kort på nettet – hkpn.gst.dk.
12
danmarkshistorien.dk.
13
Slaegtogdata.dk/kilder/sognekort.
14
Krak-kort.
15
Krymmel.dk.
16
MyHeritage.
17
Dingeo.dk.

Fortsættes næste side

Leif Christensen 25
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Aner til Laurs, 3 generationer


Fra MyHeritage 15 m

Aner til Laurs, 5 generationer


Fra MyHeritage 15 m

Leif Christensen 26
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

Efterslægtstavle for forældrene


Christen Laursen (40) og Karen Nielsdatter (41)
Det er Christen Laursen’s 2. ægteskab. Hans 1. ægteskab var med hustruen Anne Kirstine Nielsdatter
Det er Karen Nielsdatter’s 1. ægteskab. Hendes 2. ægteskab var med Jens Jensen Bang

Børn

Christen Laursen’s og Anne Kirstine Nielsdatter’s børn:

1) Niels Peter Christensen


2) Laurs Christensen – død som spæd
3) Dorthea Christensen – død som lille

Christen Laursen’s og Karen Nielsdatter’s børn:

4) Laurs Christensen
5) Ane Kirstine Kristensen (Stine)
6) Kirsten Marie Kristensen

Karen Nielsdatter’s og Jens Jensen Bang’s børn:

7) Kristine Bolette Jensen

Christen Laursen’s 1. hustru, Anne Kirstine Nielsdatter, havde yderligere to børn, Ane Kirstine Nielsen, født i 1849 i Haslund og Niels Nielsen, født i
1853 i Haslund fra hendes første ægteskab i 1851 med Niels Nielsen Lynderup, der døde i 1853.

1) møllekusk og arbejdsmand tjenestepige og husmoder


Niels Peter Christensen gift med Kirsten Jensen
* 21-09-1855 20-10-1882 * 30-06-1849
Tebbestrup, Haslund, Galten, Randers Virring Kirke Fausing, Sønderhald, Randers
† 28-04-1887 † 26-01-1937
Langkastrup, Virring, Virring Alderdomshjem, Virring,
Sønderhald, Randers Sønderhald, Randers
Sidste fælles bopæl, Matr.nr. 1b, Kastrupvej 12, Langkastrup, 8960 Randers SØ
Børn:
1) Kristen Laursen Kristensen (død 5 ½ år gammel)
2) Niels Hautorn Kristensen
3) Jens Andersen Kristensen (død 1 ¼ år gammel)

Niels Peter’s og Kirsten’s bopæl matr.nr. 1b,


Kastrupvej 12 i Langkastrup
Fra gst.dk11 og 5kb.dk5

2)
Laurs Christensen død 11 dage gammel
* 25-11-1857
Tebbestrup, Haslund, Galten, Randers
† 06-12-1857
Tebbestrup, Haslund, Galten, Randers

3)
Dorthea Christensen død 1 ½ år gammel
* 08-01-1859
Tebbestrup, Haslund, Galten, Randers
† 15-06-1860
Tebbestrup, Haslund, Galten, Randers

Leif Christensen 27
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

4) Denne slægtsbogs person – gårdejer tjenestepige og husmoder


Laurs Christensen (20) gift med Maren Rasmussen (21)
* 08-10-1862 17-05-1891 * 17-03-1866
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers Fausing Kirke Lystrup, Vivild, Sønderhald, Randers
† 11-06-1951 † 24-03-1943
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers Langkastrup, Virring, Sdr.hald, Randers
Sidste fælles bopæl, matr.nr. 1f Kastrupvej 16, Langkastrup, 8960 Randers SØ
Børn:
1) Kristen Laursen Kristensen
2) Kirsten Marie Kristensen (død som lille)
3) Rasmus Laursen Kristensen (10)
4) Karen Kirstine Marie Kristensen (død som lille)
5) Ane Margrethe Kristensen (død som lille)
6) Karen Jensine Kristensen
7) Ane Margrethe Kristensen (Grethe)
8) Niels Peter Laursen Kristensen (Peter)
9) Unavngivet dreng (dødfødt)
10) Magdalene Kristensen (Magda)

Det meste af familien samlet hos Laurs og Maren, Kastrupvej 16, 1937
Bagerst fra v. - Laurs, Grethe, Magda, Karen, Peter Rønnov, Arne
Midten fra v. - Ester og Maren
Foran fra v. - Kristen med Henning, Gitte, Jørgen, Eva, Gerda og Ella
Privat foto 2

5) tjenestepige, husholder og husmoder landarbejder, ringer og graver


Ane Kirstine Kristensen (Stine) gift med Kristian Pedersen
* 08-10-1866 10-04-1891 * 26-07-1846
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers Auning Kirke Rygårde, Nørager, Sønderhald, Randers
† 27-01-1934 † 21-03-1930
Virring, Sønderhald, Randers Virring, Sønderhald, Randers
Sidste fælles bopæl, matr.nr. 5t, Virringvej 9, Virring, 8660 Randers

Børn:
1) Ane Sofie Pedersen
2) Karen Margrethe Pedersen
3) Marie Pedersen
4) Niels Karl Pedersen
5) Jens Anders Pedersen

Ane Kirstine’s og Kristian’s bopæl i Virring,


matr.nr. 5t, som ligger klos op ad kirken, hvor
Kristian var ringer og graver
Fra Det Kongelige Bibliotek 5

Leif Christensen 28
Redigeret 10-04-2020
Laurs Christensen (20) Slægtshistorie

6)
Kirsten Marie Kristensen død ca. 24 år gammel
* 31-12-1869
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers
† 15-12-1893
Langkastrup, Virring, Sønderhald, Randers

7) tjenestepige og husmoder møller (spritfabrikkerne) og arbejdsmand


Kristine Bolette Jensen gift med Anders Rasmussen Grand
* 05-12-1876 30-07-1898 * 29-01-1872
Langkastrup, Virring, Virring Kirke Ondpenggaard, Vivild,
Sønderhald, Randers Sønderhald, Randers
† 27-08-1958 † 26-10-1944
Kommunehospital, Sct. Markus, Århus Kommunehosp., Sct. Markus, Århus
Begravet på Nordre Kirkegård Begravet på Nordre Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Lollandsgade 5, 8000 Århus C

Børn:
1) Rasmus Jensen Grand
2) Marie Kathrine Grand
3) Alfred Carl Grand
4) Carla Margrethe Grand
5) Jenny Kristine Grand
6) Gudrun Agnete Grand
7) Margrethe Ragnhild Grand

Lollandsgade 5, Århus - Fra dingeo.dk17

Yderligere oplysninger i efterslægtstavlen er kun lavet for nr. 4 Laurs Christensen’s og Maren Rasmussen’s efterkommere, og der er
mulighed for at se disse i:

Optegnelser Over Efterkommere Efter Maren & Laurs Kristensen, Langkastrup


af Mary og Egon Christensen, 1978.

Leif Christensen 29
Redigeret 10-04-2020