In deze krant

:
Pagina 5

36e jaargang no. 7 13 december 2010

De Schakel

Stichting Helpt Elkander blij en ontroerd door cheque van Vanonta
Nieuwe verkeersbrigadiers ontvangen certificaat
“Eigenlijk zijn we blij met alles”, zei Lenie Gordijn, bestuurslid van Stichting Helpt Elkander, vooraf, terwijl we afgelopen donderdagavond wachtten op het bestuur van korfbalvereniging Vanonta. Helpt Elkander had een brief ontvangen van de opgeheven korfbalvereniging waarin werd aangekondigd, dat een deel van het overgebleven geld naar hun stichting zou gaan. “Als we 25 euro krijgen kunnen we in ieder geval weer nieuwe armbandjes kopen, als het iets meer is misschien nieuwe flippers”. De stichting Helpt Elkander bestaat al zo’n 34 jaar en geeft iedere woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur zwemles aan “bijzondere” kinderen die nergens anders terecht kunnen. “Ook niet binnen een gewone zwemlesgroep omdat het vaak kinderen zijn die buiten de groep vallen”, zegt Joke Kattestaart, bestuurslid. Hierbij moet je denken aan kinderen met een lichamelijke handicap, die ernstig ziek zijn of een hartgebrek hebben, die blind zijn, autistische kinderen enz. Het eerste halfuur wordt er zwemles gegeven, het tweede halfuur is er vrij zwemmen of wordt er gespeeld. Omdat de meeste kinderen niet aan de hoge eisen kunnen voldoen van een officieel zwemdiploma (zo moet je zelfstandig van een startblok kunnen springen, als je in een rolstoel zit gaat dat niet) maakt de stichting haar eigen certificaten, waar de kinderen uitermate trots op zijn. Zo kunnen zij ook eens aan broertjes of zusjes laten zien dat zij een diploma gehaald hebben, heel goed voor hun gevoel van eigen waarde. “Het heerlijke is ook”, aldus Annemiek van Meeuwen, bestuurslid van Helpt Elkander, “dat niemand hier raar opkijkt als je steeds kreten slaakt of met je armen zwaait”. Er ontstaan ook

Pagina 6

Drie weken van schaatsplezier

Het bestuur van Helpt Elkander is blij verrast met de cheque van Vanonta vriendschappen voor het leven. Omdat er in de wijde omgeving niet iets vergelijkbaars bestaat komen de kinderen uit de hele regio. Een groep van dertig vrijwilligers begeleidt die kinderen geheel belangeloos elke woensdagavond in een 1 op 1 situatie. Daar zijn vrijwilligers bij die dit werk al meer dan dertig jaar doen, zoals bestuurslid Marja Groeneveld, maar gelukkig melden zich regelmatig jongeren aan die een handje mee willen helpen. Zo wordt de naam van de stichting Helpt Elkander werkelijkheid. Er wordt slechts een kleine bijdrage gevraagd aan de ouders van 3 euro per maand, waaruit het materiaal wordt betaald en waarvan Sinterklaascadeautjes worden gekocht. Na het Sinterklaasfeest was de kas weer leeg. De huur van het zwembad wordt door de deelgemeente betaald. Toen het bestuur van de opgeheven korfbalvereniging Vanonta arriveerde en het bedrag bekendmaakte, 800 euro!, kregen de bestuursleden van Helpt Elkander tranen in de ogen. Zo’n groot bedrag hadden zij nooit verwacht. Hiervan kunnen heel wat wensen worden gerealiseerd. Het bestuur van Vanonta, Cor Stolk, Dennis Kistemaker en Nico van Hasenbroek, vertelden dat de leden van Vanonta besloten hadden het overgebleven geld te schenken aan vier goede doelen in Rozenburg. Zo is er eveneens 800 euro geschonken aan het nieuwe popkoor, het Baken en de Dierenbescherming. Ook zijn er bedragen overgemaakt naar Roparun en de Cliniclowns. Hoewel het bestuur van Vanonta Helpt Elkander niet kende, was er gelukkig een lid dat voorstelde om het geld aan deze stichting te schenken. Als het geld ergens goed terecht kon komen was het wel bij de stichting Helpt Elkander. De ex-Vanonta bestuursleden beloofden in het nieuwe jaar eens te komen kijken bij het zwemmen om te zien welk materiaal er voor het geld gekocht is. Anneke Boskma- de Zoete

Pagina 10

Regenboog gaat los in windkracht 6

Brouwenstijn Kaasspeciaal/delicatessenwinkel, start ludieke Aktie voor Kika
kinderenkankervrij stichting U koopt bij ons uw kassabon voor 2 euro, op deze bon schrijft u uw naam, telefoonnummer, deze bon doen wij in een ton. Op 31 december trekken wij een kassabon uit de ton en bellen wij de gelukkige winnaar van een Chocolade Kerstman(zie foto) van 1 meter hoog met een gewicht van 16 kilo chocolade, deze is gemaakt van dezelfde chocolade als onze bonbons. U kunt zo vaak meedoen als u wilt en steunt hiermee een zeer goed doel. Wij doneren de Kerstman en het bedrag wat met deze Aktie wordt opgehaald, storten wij op rekening van KIKA kinderenkankervrij. Wij hopen op een geslaagde Aktie!! Voor deze kinderen.

Autorijschool ----------------------

Heeft warme herinneringen Heeft u warm herinneringe aan he kerstfeest van uw je d? f rme ngen het kerstfeest tfees w jeugd? ? kunt n een mooi gedicht over m ken? gedic t o Of kunt u er e n m gedicht over mak maken?
In ons kerstnummer van 21 d mber plaatsen wij graag uw verhaal of gedicht k er van 21 dece b plaatsen ij december l verhaal f gedicht. h l d cht ht. E Enkele plaatselijke winkeliers hebben weer een prijs beschikbaar gesteld voor p elijke ebb rijs Enkele plaatselijke w hebben prijs beschikbaar gesteld voor het mooiste verhaal of gedic . edicht gedicht. The deaubon van 25 uro ro The Readshop en DA de Vijzel: Cadeau Cadeaubon van 25 euro Kaas en delicatessenhandel Kaas en delicatessenhandel Brouwenstijn: kistje met twee flessen wijn. e n wijn n wijn. L Le Lentink bloemen: Voor alle n t. Lentink bloemen: Voor alle winnaars een fraai boeket. Mail uw bijdrage voor vrijd g ijdrage ijdag ember b c.nieu @thui laden. Mail uw bijdrage voor vrijdag 17 december naar rc.nieuws@th i bl den.nl of stuu het naar vrijdag december naar rc n ws@th isbl n nl stuur rc.nieuws@thuisbladen.nl redact Rozenbu e Co actie t, Rozenburg zenbur de redactie Rozenburgse Courant, Waalstraat 9, 3181 ES Rozenburg. redactie Rozenburgse Courant, 9, 3181 Rozenburg. O.v.v. O v warme herinneringen. O.v warme herinneringen. n Vrage : Neem contact op met Anneke Boskma, tel. 0181 14244 agen g ontact a a, tel. 0181-2 24 Vragen: Neem contact 0181-214244 of e-mail naar boskma.schakel@plane .nl f e-mail naar bo ma.schakel@planet n -m sch p boskma.schakel@planet.nl

Warme herinneringen

WEST
WWW.RIJSCHOOL-WEST.NL

Voor praktijk en theorie
Theoriecursus 18 december Theorie examen 20 december

Tel. 0181-213114 of 06-53358672

14 DECEMBER 2010

2

ROZENBURGSE COURANT

Kerk- en weekenddiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE TE ROZENBURG Immanuelkerk Zondag 19 december 09.30 uur ds. G. van Meijeren (Utrecht). CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ADVENTSKERK Zondag 19 december 09.30 uur: drs. W. M. den Hertog. 17:00 uur: drs. W. M. den Hertog. HET BAKEN Vrijdag 17 december 19.00 uur ds. R. J. Blok. VRIJMETSELARIJ Nieuwstraat 23, 3231 AK Brielle. Inl.: tel. 0181-413911 b.g.g. 06-53485507. VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB VOORNE-PUTTEN EN ROZENBURG Kerkstraat 10, Brielle Zondag 19 december 14.30 uur bezinningsbijeenkomst met verhalenverteller Kees. KERK VAN DE NAZARENER ROTTERDAM-ZUID Carnissesingel 240 Wekelijkse zondagdienst: 10.00 uur. Zondagsschool en kinderopvang aanwezig. Info: 010-4817847 of rotterdam@nazarene.nl. EVANGELIE GEMEENTE THE LIVING CHRIST Dienst om 11.00 uur Vanaf 23 juni niet meer in de Elzenlaan 16. GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Emmastraat 75 Zondag 19 december 09.30 uur ds. R. J. Blok. 16.30 uur ds. H. Bondt, Barendrecht. ROOMS KATHOLIEKE KERK Jan Tooropstraat 5 Dinsdag 14 december om 10.00 uur Viering op de gebruikelijke plaats. Zaterdag 18 december (4e zondag Advent) om 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Maandag 20 december om 19.00 uur boete-/gebedsviering. Dinsdag 21 december om 10.00 uur Viering op de gebruikelijke plaats. JEHOVAH’S GETUIGEN Coppelstockstraat 33, Brielle Zaterdag 18 december 17.30 uur Openbare lezing: Stel geloof in het goede nieuws. 18.10 uur Wachttorenstudie: Neem je de leiding in het eren van geloofsgenoten? LEGER DES HEILS Noordvliet 61-63 3142 CJ Maassluis Maandag 11.30–15.00 u. Open Huis 13:00-15:00 u. Kledingwinkel Woensdag 11.30-15:00 u. Open Huis Donderdag 14:00-16:00 u. Seniorenclub Vrijdag 11.30–15.00 u. Open Huis 13:00-15:00 u. Kledingwinkel 24 – 27 – 31 december winkel gesloten Zaterdag 19 december 16 uur Algemeen Kerstfeest Kaarten verkrijgbaar op de Noordvliet in Maassluis Op maandag, woensdag en vrijdag van 11.30 – 15 uur Zondag 19 december 10.00 uur dienst o.l.v Envoy J.Bek U bent van harte welkom. Inl. 010/5912715 KERK VAN DE NAZARENER VLAARDINGEN Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel. 0104748419 Zondag 19 december 9.30 uur ds. Ed Meenderink Kinderopvang t/m groep 7; 11.30 uur ds. Ed Meenderink Kinderopvang tot 4 jaar. AVOND- EN WEEKENDDIENST HUISARTSEN Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren is bereikbaar de huisartsenpost Ruwaard, telefoonnummer 0181-627055 Dit geldt voor alle doordeweekse dagen vanaf 17.00 uur, de weekenden en de erkende feestdagen. De huisartsenpost bevindt zich op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis, maar men wordt dringend verzocht eerst telefonisch contact op te nemen, uiteraard alleen bij urgente/spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer beschikbaar is. WEEKDIENST APOTHEEK Openingstijden apotheek Rozenburg: maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uur Zaterdag 10.30-12.00 uur Zon- en feestdagen gesloten. Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedgevallen terecht bij: Apotheek Hof v. Putten, Donaulaan 2, Spijkenisse, tel. 622188. Apotheek Blankenburg Molenweg 11-13, Rozenburg, tel. 0181 – 276570 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 – 18.00 uur

Zaterdag 10.00 – 14.00 uur Zon- en feestdagen gesloten. Buiten onze openingstijden kunt u voor spoedgevallen terecht bij: Apotheek Hof van Putten, Donaulaan 2, Spijkenisse, tel. 0181 – 622188. WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN Mevr. C. v. Geel, spreekuur: locatie La Del Fino, Iependaal 9, 3181 AH Rozenburg. Ma. + di. 16.00-22.00 uur, tel. 0181-214646. WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Dierenartsenpraktijk Rozenburg-Zuidland, (Rozenburg: Narcissenstraat 1). Tel. Rozenburg 0181-214045. WEEKENDIENST TANDARTSEN Voor spoedgevallen, nabloedingen en informatie kunt u bellen: 0187-487583.

Het weekenddienstnummer van de tandartsenkring Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne en Rozenburg per 1 november 2010 gewijzigd in 0643444009. BEREIKBAARHEID CAREYN Uitleen van verpleegartikelen vindt plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 14.00 uur bij de receptie van Woonzorgcentrum Careyn Het Baken, Grote Stern 2. Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, elke maandag tussen 13.00 en 14.00 uur, Jan van Goyenstraat 2. Voor meer informatie kunt u bellen met Careyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief). Algemeen Maatschappelijk Werk Inloopspreekuur, elke donderdag tussen 09.00-10.00 uur, in het gemeentehuis. U kunt u melden bij het Wmo-loket. Voor meer informatie kunt u bellen met Careyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).

Kerstdienst samen met mensen met een verstandelijke beperking
Zondag 19 december 2010, aanvang 15.00 uur Ontmoetingskerk, Spijkenisse. Beste vrienden en vriendinnen en belangstellenden. Jullie worden uitgenodigd voor de kerstdienst op zondag 19 december a.s. in de Ontmoetingskerk, Koningin Wilhelminalaan te Spijkenisse. De dienst begint om drie uur (15.00 uur). In deze dienst gaan we verder met het jaarthema ‘Daar is Water’. Dit seizoen worden er verhalen uit de Bijbel verteld, die gaan over de minder leuke dingen van water, zoals overstromingen. Maar natuurlijk ook over de mooie dingen van water, zoals lekker in kunnen zwemmen en om van te kunnen leven. Vanmiddag gaat het over ‘Levend Water’. Wat het kerstverhaal met water te maken heeft, zal in deze kerstdienst duidelijk worden. De voorganger vanmiddag is de pastor voor het Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond, Joost de Bruijn. Deze meneer praat dus veel met mensen, die op zee varen. Kom vanmiddag naar hem luisteren en met hem praten! De ouderling en diaken zijn van de Protestantse Gemeente in wording te Zuidland. Muzikale medewerking wordt verleend door het kinderkoor ‘Parels van God’ en het tienerkoor ‘Watch Him’ uit Spijkenisse. Peter de Rijke zal ons op het orgel begeleiden. Kom met familie, vrienden of bekenden naar deze feestelijke dienst. En breng nog wat medebewoners mee. Doen hoor, gezellig! Na de dienst drinken we met z’n allen koffie, thee of limonade. En praten we nog wat na met bekenden en de voorganger. Philadelphia is zoals elke kerstdienst ook aanwezig, dus krijgen jullie vast nog iets mee naar huis of tehuis. Tot ziens op zondagmiddag 19 december in de Ontmoetingskerk te Spijkenisse. Laten we er een bijzondere dienst en fijne middag van maken. P.S. Heb je de foto’s op onze website al gezien? www. ckvb.nl. Iedereen wordt van harte uitgenodigd! Namens de Commissie Kerkdiensten Verstandelijk Beperkten. Jaap van Meurs, Kalishoek 16, tel. 0181-213313

Kerstdiner-dansant in Careyn Het Anker
Zaterdag 18 december is erin activiteitencentrum Careyn “Het Anker” een gezellige Kerstdiner-dansant. Er zal een heerlijk kerstdiner geserveerd worden en de muzikale omlijsting is in handen van: “KOSMOS”. Zaal open om: 18.00 uur, Aanvang: 18.30 uur. Einde ongeveer 23.00 uur. Kosten € 17,50 voor leden, € 18,75 voor ANBO leden en € 20,-- voor niet leden. Opgeven bij de bar van “Het Anker”, voor zaterdag 11 december. Graag bij inschrijving gelijk te betalen. Let Op!!!! Vol=Vol.

Voor de derde keer in Rozenburg: Kerst-etentje voor alleenstaanden!
Ieder jaar zijn er mensen die op kerstavond en/of de kerstdagen alleen zijn. Dit kan zijn doordat de levenspartner overleden is, scheiding, of dat de partner in ploegendienst werkt, en op deze dagen moet werken. Anderen hebben geen familie of adres waar ze terecht kunnen. Maar kerst is een feest om samen te zijn! Daarom willen we ook dit jaar op 24 december, kerstavond, een gezellig samenzijn organiseren, en onze deuren wagenwijd open zetten voor iedereen die alleen is. We willen u uitnodigen om heerlijk te komen eten bij kerstmuziek en in kerstsfeer. We zien er naar uit om deze avond met u door te brengen. De plaats waar dit alles gaat gebeuren is: Basisschool: De Regenboog, Perengaarde 1, Rozenburg Aanvang van deze avond is: 17.30. Vanaf kruising Meeuwensingel, de Mw. J. Aschoff-Stiermanlaan op gaan en de tweede straat links nemen. (Gaarde). Aan het einde met de bocht mee naar links. Aan het einde van die straat kunt u uw auto parkeren. De school is aan de linkerhand via een looppad te bereiken. (op dit punt wordt een bordje neergezet met als tekst: Kerstdiner). Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Wel is het noodzakelijk om u telefonisch op te geven, i.v.m. het voorbereiden van het eten. Zo nodig zijn we bereid u op te halen en weer thuis te brengen. Hebt u de afgelopen twee jaar getwijfeld om u op te geven? Pak dan dit jaar de telefoon en meld u aan voor een gezellige kerstavond. U zult er geen spijt van hebben! Mocht deze uitnodiging niet op uw leefsituatie van toepassing zijn, geef hem dan alstublieft door aan iemand die wel alleen is. Gerda Korres 214756 Henk en Jannie Mabelis 215924 Jessica ter Horst 217680 Nel Meursinge 213950 Voor opgave en verdere informatie kunt u bellen met bovenstaande nummers. Heel graag tot ziens!!!

Deelgemeente Rozenburg
Openbare vergadering van de deelgemeenteraad op donderdag 16 december 2010 om 20.00 uur in de raadszaal van het deelgemeentekantoor van Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1. Concept-agenda 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Bepalen volgorde stemmingen. 4. Spreekrecht publiek. Conform art. 20 van het reglement van orde kunnel burgers inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Belangstellenden voor het spreekrecht dienen zich voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier. 5a. Vaststelling verslagen en besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 oktober 2010 en 4 november 2010. 5b. Toezeggingenlijst. 6. Ingekomen stukken en mededelingen. 7. Intrekking bestemmingsplan Boulevard II (Grote Stern/Koninginnelaan). De deelraad wordt gevraagd het bestemmingsplan Boulevard II in te trekken. 8. Bestemmingsplan Boulevard III (De Beertjes). De deelraad wordt gevraagd in te stemmen met de temporisering van de planontwikkeling Boulevard III. 9. Sloop kiosk Raadhuisplein. De deelraad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel tot sloop van de kiosk. 10. Tijdelijke huisvesting psychogeriatrische (PG) patiënten. De deelraad wordt gevraagd in te stemmen met tijdelijke huisvesting van de PG patiënten. 11. Sluiting.

Afscheid nemen
Afscheid moeten nemen van iemand die je dierbaar is. Dat brengt veel emoties met zich mee. Er ontstaan gezondheidsklachten, onzekerheden, niet meer weten hoe verder te gaan. Je komt in een diep dal terecht. Hoe moet je verder? Vragen, onzekerheden, angsten. Jouw wereld houdt op te bestaan. Je ziet het niet meer zitten. De vrijwilligers van Humanitas steun bij rouw willen zich inzetten voor hun medemens. Zij doen dit vanuit eigen ervaring en sociale bewogenheid. Bij Humanitas steun bij rouw zijn vrijwilligers actief bij het begeleiden van mensen die een verlies ervaren hebben. Zij zijn ervaringsdeskundig en hebben een training gevolgd bij Humanitas. Zij doen dit d.m.v. persoonlijke gesprekken bij de mensen thuis. En door het organiseren van lotgenotengroepen. In deze bijeenkomsten komen 8 à 10 mensen bij elkaar onder begeleiding van 2 vrijwilligers. Zij luisteren naar elkaar en geven elkaar steun bij het verwerken van het verdriet. De eerstvolgende lotgenotengroep start op vrijdag 14 januari 2011 en wordt gehouden in het Humanitashuis aan de Veerman 3 in de Gildewijk in Spijkenisse. Door deze gesprekken en onderlinge steun krijgt men weer zicht en houvast op het leven en gaat men langzaamaan weer deelnemen aan activiteiten en dagelijkse bezigheden. Bent u degene die hulp zoekt en ondersteuning nodig heeft? Laat dat weten en bel het nummer van Humanitas steun bij rouw, 06-20208751.

Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Het Nationaal MS Fonds heeft met 9 collectanten het mooie bedrag van € 948 in Rozenburg opgehaald tijdens de collecteweek in november. Dankzij deze opbrengst kunnen we nuttige dingen doen én regelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Maar ook voor de mensen in hun naaste omgeving. Met uw hulp krijgen meer mensen met MS zicht op een toekomst. Multiple Sclerose is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk om MS te genezen. Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek. We bedanken de gevers maar uiteraard ook de collectanten die door weer en wind op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u een bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis! Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, tel. 0105919839 of via www.msfonds.nl.

14 DECEMBER 2010

3

ROZENBURGSE COURANT

Veilig in Jezus armen. Bedroefd, maar in dankbare herinnering aan hetgeen hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het onverwacht heengaan van onze lieve broer, zwager en oom

Optometrist biedt optimale oogzorg

Leendert van der Hout

- Leo * 8-5-1955 † 9-12-2010 Lenie en Ad Erik en Jacqueline Tim André Noa, Finn Leon en Kris Jenske, Bente Peter en Carla Pieter Maurits David en Gaby Elly en Rick Frans Sjanet Correspondentie-adres: Mevr. L.E. Simons-van der Hout Beltmolen 67, 3352 XC Papendrecht De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 13 december 2010 op de begraafplaats aan de D. van Voornelaan 16 te Rockanje. Langs deze weg willen wij verzorgend personeel van “De Groene Heuvel” bedanken voor hun liefdevolle zorg.

Heeft u last van droge, branderige of jeukende ogen? Ziet u wazig, dubbel of heeft u last van lichtflitsen? Voelen uw ogen vermoeid aan of heeft u regelmatig last van hoofdpijn? Komen er in uw familie oogziekten zoals glaucoom (hoge oogdruk) voor? Dan is het verstandig uw ogen te laten onderzoeken. Bij de optometrist bent u hiervoor aan het juiste adres.

De optometrist is een paramedicus in de eerstelijns oogzorg en fungeert als schakel naar de oogarts. De optometrist is HBO-opgeleid om de gezondheid van ogen te onderzoeken, oogklachten te herkennen en te bepalen of verwijzing naar de oogarts nodig is, en binnen welke termijn. En ook voor de aanmeting van een bril, contactlenzen en hulpmiddelen bij slechtziendheid kunt u bij de optometrist terecht.

Wilt u uw ogen laten onderzoeken door onze HBO-optometrist?

Dan kunt u bij ons een afspraak maken!
brillen • optometrie • contactlenzen

Molenweg 65 - 3181 AT Rozenburg - Tel.: (0181) 213767 - www.optieknouveau.nl

GLAS- EN KOZIJNHANDEL + ONDERHOUDBEDRIJF

PIET HAMERSLAG
DAG & NACHT GOEDKOOPSTE

Naast alle soorten glas, zoals glas in lood en spiegels, kunt u bij ons ook terecht voor hardhouten kozijnen. Oók voor schilderwerk.

SERVICE IN DE REGIO
BEL VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE

TEL.: 0181-640 386 AUTO-TELEFOON: 06-20 492 168 Groot is de leegte die hij achter liet, mooi zijn de herinneringen die blijven. Ontroerend en hartverwarmend waren de vele blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van onze zorgzame vader, opa-grootvader en overgrootvader

Koop nu voordelig uw DUBBELE BEGLAZING vanaf 63,- per m2
(inclusief plaatsen)

,,De

Uitdaging”

Nachtegaallaan 50, Rozenburg

Schilleman van Dorsser
Wij hebben dit zeer gewaardeerd. Cor en Anneke Sebastiaan en Liesbeth Madelon en Dennis Gisella Carolien en Paul Rian en Rob Lisette en Dennis Oostvoorne, december 2010 TE KOOP: Scheepvaart Holland America line Nieuw Amsterdam in Rotterdamse Haven 70x50 in lijst, Aquarel €50,- Tel. 0174-387197 CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK het Licht. Elke 1e en 3e woensdag van de maand 19.00 uur tot 20.30 uur. Eikenlaan 40. Welkom!

Café Come Back
Zaterdag 18 december

Voor RASPATAT en gezonde frites (50% minder vet / 30% minder calorieën) en snacks, alles gebakken in Arachideolie.

Karaoke avond
Aanvang 20.30 uur
Laan van Nieuw Blankenburg 270-272 Tel. 0181 - 216824
Tegelzetter nodig? Ik ben op zoek naar mensen die hun keuken, badkamer, toilet of vloer willen laten betegelen. Ook voor het stukadoren kunt u bij mij terecht. Aanbieding voor de winter!! Speciale prijzen! Bel Bas Anemaet, tel. 06-30077024 of mail naar basanemaet@gmail.com

Zondag 19 december, 12.30 uur

AJAX - FEYENOORD
Veel soorten bier en diverse mixdrankjes

op groot scherm. Café De Uitdaging

CHARON Uitvaartverzorging
Verdriet kunnen wij niet wegnemen. Wel alle zorg rond de begrafenis of crematie. In alle rust. In stijl. Uitvaartleiders: Ab en Else

DEFINITIEF ONTHAREN
d.m.v.

Tel. 0181- 635811
E-mail: charon@chello.nl www.charonuitvaartverzorging.nl

LICHTFLITSEN (IPL)
Lichtflitsen: dè techniek tegen ongewenste haargroei! Het pigment in de haarwortel neemt de lichtflits op en zet deze om in warmte. De haarvaatjes, die de haarwortel voeden, en de kiemlaag in de haarwortel schroeien dan dicht. Na ± 2 weken valt de haar definitief uit en komt niet meer terug. Het IPL-apparaat is ook geschikt voor de behandeling van o.a. couperose, kleine rimpels, verslapte huid, acné en hyperpigmentatie. IPL geeft de huid weer een jonge uitstraling!

Begin nu voor een gladde, haarvrije zomer 2011!

Lid van de Nederlandse Unie van erkende Uitvaartondernemingen (NUVU)

Rouwcentrum De Uytvaert
Welgelegen 1a 3181 DV Rozenburg

Tel. 0181 - 21 44 24 (24 uur per dag)

Een uitvaart is nabestaanden een laatste gelegenheid Een uitvaart is voor voor nabestaanden een laatste gelegenheid om liefdevol afscheid te nemen van dierbare. Omdat om liefdevol afscheid te nemen van een een dierbare. Omdat iedereen dit op eigen persoonlijke wijze wil wil doen, iedereen dit op zijn zijn eigen persoonlijke wijze doen, houden de uitvaartverzorgers van Meenhuis rekening al houden de uitvaartverzorgers van Meenhuis rekening met met al uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning die die u in moeilijke periode zo hard kunt gebruiken. u in dezedeze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.

De voordelen van lichtflits-ontharen (IPL): 100% veilig, efficiënt en zonder complicaties of irritaties U bespaart de kosten en de pijn van harsen, scheren of epileren IPL is nagenoeg pijnloos, het voelt hooguit als een lichte prikkeling Omdat haren zich in verschillende groeifasen bevinden, dient de behandeling gemiddeld zo’n 6 a 8 keer te worden herhaald Geschikt voor bijna alle huid- en haartypen (behalve rode, grijze of kleurloze donshaartjes, en ongeschikt voor een donkere huid)

www.meenhuis.nl

U ook ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl U kuntkunt zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl

Iependaal 43

3181AH Rozenburg

www.martinevanasch.nl

0181-842075

14 DECEMBER 2010

4

ROZENBURGSE COURANT

Deelgemeenteberichten
week 50, 2010

Wonen, verkeer en milieu Openbare bekendmakingen
Openingstijden tijdens de feestdagen
In de periode tussen de feestdagen is het deelgemeentekantoor beperkt open. Maandag 27 tot en met vrijdag 31 december is het deelgemeentekantoor alleen van 08.30 tot 12.30 uur open voor: - Publiekszaken (voor bv reisdocumenten en aangifte geboorte); - Wmo-loket (voor vragen en dienstverlening op het gebied van zorg en ondersteuning); reeds gemaakte afspraken met de ISD; spreekuur van de bouwinspecteur, deze is verplaatst naar dinsdag van 11 tot 12 uur.

Besluiten (door het dagelijks bestuur)
Weigering tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen op het perceel Aalscholver 7 te Rozenburg (dossiernummer OMV.10.10.00047, 29 november 2010)

Voor alle andere zaken kunt u in deze week niet terecht bij het deelgemeentekantoor. Er is in deze week ook geen spreekuur van Algemeen Maatschappelijk Werk. Mocht u toch een afspraak willen, dan kunt u bellen naar 088-1239988.

Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen tegen alle hierboven genoemde besluiten bezwaren indienen. Deze moeten schriftelijk en gemotiveerd, binnen zes weken na de genoemde datum worden ingediend bij het betreffende bestuursorgaan. Adres: Postbus 1023, 3180 AA Rozenburg. Na de indiening kan de belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, bij de rechtbank Rotterdam een voorlopige voorziening aanvragen (waarvoor griffierecht verschuldigd is).

Strooizout
De zakjes met strooizout zijn helaas op, maar er kan wel zout opgehaald worden bij de werf aan de Frans Halsstraat 2.

Neemt u dan zelf een emmertje of zakje mee om het zout in te scheppen. Het strooizout is dagelijks (maandag tot en met zaterdag) af te halen van 09.00 tot 15.00 uur bij de werf.

Kunst, cultuur en vrije tijd Politiek en bestuur
IJsbaan feestelijk geopend
Zaterdag 11 december was het dan eindelijk zo ver, de opening van de ijsbaan. Deze eer was aan portefeuillehouder Mol en meneer en mevrouw Ohlsen. Na een toespraak van de portefeuillehouder en oud-Hollands gezwier door meneer en mevrouw Ohlsen werd het lint bij de ingang verwijderd. Iedereen, jong en oud, was vanaf toen welkom op het ijs. Vooral de kinderen wilden het ijs maar al te graag uit proberen. Tegelijkertijd vond de kerstmarkt in de Jan van Goyenstraat plaats. Het was zaterdag een gezellig winterfeest in Rozenburg.

Agenda vergadering van de deelgemeenteraad
Datum: donderdag 16 december 2010 Aanvang: 20.00 uur Locatie: raadzaal, deelgemeentekantoor Rozenburg De conceptagenda: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Bepalen volgorde stemmingen 4. Spreekrecht publiek Conform art. 20 van het reglement van orde kunnen burgers inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Belangstellenden voor het spreekrecht dienen zich voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier. 5a. Vaststelling verslagen en besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 oktober en 4 november 2010 5b. Toezeggingenlijst 6. Lijst ingekomen stukken en mededelingen 7. Voorstel m.b.t. sloop kiosk Raadhuisplein 8. Intrekking bestemmingsplan Boulevard II (Grote Stern/Koninginnelaan) 9. Temporiseren bestemmingsplan Boulevard III (De Beertjes) 10. Tijdelijke bouw psychogeriatrische (PG) woningen

Openbare bekendmakingen
Het dagelijks bestuur maakt de volgende besluiten bekend:

Mandaatbesluit (door de secretaris)
Evenementenvergunning verleend aan: Hotel eetcafé ‘t Centrum voor het organiseren van Oud en Nieuwfeest op de landtong op 1 januari 2011 van 0.00 uur tot 05.00 uur. (artikel 2.2.2 APV, 2 december 2010)

Colofon
Bezoekadres Jan van Goyenstraat 1 Postadres Postbus 1023 3180 AA Rozenburg t 0181 - 48 88 00 (8.30-16.30 uur) info@rozenburg.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/rozenburg Openingstijden Stadswinkel De stadswinkel is elke werkdag open van 8.30-12.30 uur en daarnaast op woensdag van 13.30-15.30 uur en van 18.00-20.00 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan een afspraak bij de Stadswinkel voor de middag (maandag t/m donderdag). Bel voor een afspraak naar 0181 - 48 88 00.

Deze deelgemeenteberichten worden wekelijks verzorgd door de deelgemeente Rozenburg.

Snertexcursie op de Landtong van Rozenburg
De winter pakt weer goed uit dit jaar. Veel vogels hebben de warmte opgezocht, maar er zijn ook thuisblijvers. Wilt u meer weten over deze overwinteraars en andere dieren op de Landtong van Rozenburg? Op 28 december a.s. is er een speciale winterse struintocht, met snert en glühwijn toe! In de winter is de Landtong van Rozenburg een pleisterplaats voor talloze soorten vogels, die in de zomer op de koude toendra’s en andere natuurgebieden van het hoge noorden verblijven. Maar er zijn ook ‘stamgasten’. Ook kleine en grote zoogdieren, zoals de konijnen, de Schotse Hooglanders en de Konikpaarden blijven ’s winters hier op hun plek. Hoe overleven al deze dieren de winter? Welk voedsel eten ze nu? Dit en andere wetenswaardigheden kunt u te weten komen tijdens een winterse excursie onder begeleiding van een gids door het natuurgebied de Landtong van Rozenburg. Na een struintocht van ongeveer anderhalf tot twee uur kunt u na afloop genieten van lekkere warme snert en glühwein! De excursie vertrekt op dinsdag 28 december a.s. om 11.00 vanaf de parkeerplaats van het EIC, Noordzeeweg 6 in Rozenburg. De excursie is gratis. De wandeling gaat grotendeels door ruige natuur en de route bevat heuvels. Stevige wandelschoenen (of laarzen mocht het recent geregend hebben) en warme kleding (ook warme sokken en handschoenen) zijn dan ook aan te raden. Gelieve zich aanmelden bij de gids op telefoonnummer 0620447078 of via Paul.Grootenboer@ark. eu. Een routebeschrijving kunt u vinden op www.ark.eu.

U laat ze toch niet in de kou staan?
De winter valt dit jaar vroeg, het wordt buiten steeds kouder en witter. Wij vinden het schitterend, de durfals gaan alweer het ijs op. Binnen gaan de kaarsjes aan en voorzichtig blikken wij vooruit op een witte kerst. Maar niet alleen in Nederland is de winter reeds een feit, in de rest van Europa wordt het ook steeds kouder en voor de vele zwerfdieren is dat allerminst heugelijk. Het leven van een zwerfdier gaat al niet over rozen, laat staan als je zwerfdier bent in een arm land waar al helemaal niemand naar je omkijkt. Waar je geschopt en geslagen wordt als je om eten bedelt of een onderkomen zoekt. Waar je voor vuil wordt aangezien en voor overlast. En nu is daar ook nog die kou. Gelukkig zijn er ook in die landen mensen die zich het lot van de zwerfdieren aantrekken. Onbaatzuchtig, maar met de nek aangekeken, tegengewerkt en slechts beschikkend over geringe middelen redden zij wat ze maar kunnen redden. Of het nou zomer of winter is, door weer en wind blijven zij vele zwerfdieren voeren en halen zij gewonde dieren van de straat om ze medische zorg te verlenen. Voor deze mensen maakt Stichting WereldAsielen zich sterk. Deze kleine stichting die volledig door vrijwilligers wordt gerund, steunt de mensen die zich in eigen land structureel inzetten voor het welzijn van de zwerfdieren en hun toekomst. Nu de kou is gevallen zet WereldAsielen zich extra schrap, want de kou eist jaarlijks duizenden dierenlevens en maakt het werk voor de veldwerkers nog lastiger. Ieder jaar is het weer de vraag hoe zij en hun dieren de winter zullen doorkomen en WereldAsielen haalt dan ook alles uit de kast om ze door de kou en de sneeuwstormen heen te helpen. Maar ook u kunt wat voor de buitenlandse zwervertjes doen! Kijk voor meer informatie over het werk van Stichting WereldAsielen op de website, www.wereldasielen.nl en lees hoe u uw steentje bij kunt dragen.

14 DECEMBER 2010

5

ROZENBURGSE COURANT

Oproep
Naar aanleiding van de afwijzing van de schadevergoeding door de Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute zal op woensdag 15 december a.s. om 20.00 uur een bijeenkomst worden gehouden in het deelgemeentekantoor, aan de Jan van Goyenstraat te Rozenburg, voor de inwoners van de Westwijk die hier mee te maken hebben. Neemt u vooral uw afwijzing mee naar deze vergadering. Werkgroep Decibel

Nieuwe verkeersbrigadiers ontvangen certificaat
Op donderdag 9 december ontving voorzitter van de deelgemeente mevrouw de Sutter, de Rozenburgse verkeersbrigadiers. In haar toespraak zei mevrouw de Sutter droevig gestemd te zijn vanwege de gladheid. “Je moet via Keulen naar Parijs om aan zout te komen”. In Brielle is het net zo slecht als hier. Zelf was ze met behulp van twee sterke jongens die dag uit de auto gekomen. Een van de verkeersbrigadiers merkte op dat de stukjes bij de verkeersgeleiders, nog gepekeld moeten worden. Mevrouw de Sutter herhaalde dat ze zich ongemakkelijk en machteloos voelt. Het gezelschap werd onthaald op koffie en koek. Drie nieuwe verkeersbrigadiers kregen hun certificaat: Sandra Meijer, Corina van den Brink en Aldo Simonis. De deelgemeente is blij met de nieuwe brigadiers, zij werden verrast met een mooi boeket. In de grote groep verkeersbrigadiers die aanwezig was tijdens deze bijeenkomst, zocht ik iemand die al heel laag verkeersbrigadier was: Caroline Smit. Ze is ongeveer 12 jaar verkeersbrigadier. In al die jaren is er niet veel veranderd, vindt ze. Toen hadden ze bordjes met batterijen erin, die bordjes deden het nooit. Nu gebruiken ze een reflecterende uitschuifslagboom. Dat moest wel, want na het verbreden van de weg waren hun armen te kort. Caroline heeft het altijd haar plicht gevonden om verkeersbrigadier te zijn. Ze is het nu een keer per week. “Twintig minuten ben je eraan kwijt”. Aldo Simonis had toen hij zelf nog klein was, moeite met oversteken. Hij durfde ziet echt. “Soms is het nog eng”, vindt hij. Daarom is het belangrijk dat mensen veilig oversteken. Aldo zit in de vijfde klas van het Stedelijk Gymnasium te Schiedam. Wat hij gaat studeren? Cultuur en maatschappij misschien. Of iets met film. Wijkagent Frank Vonk vindt het een heel goede uitvinding, die verkeersbrigadiers. Erg belangrijk ook ja. Ze voorkomen ongelukken bij kinderen die de school uit komen hollen. Erg enthousiast is de agent erover. Maar het is lastig om een club brigadiers bij elkaar te krijgen. “Het is een verplichting om een aantal keren per dag te komen. Er wordt altijd een rooster gemaakt door coördinatoren”. De agent heeft weleens overleg met de brigadiers, hij komt er ook geregeld bijstaan. Bij het naar huis gaan ontvingen alle brigadiers een blijk van waardering uit handen van mevrouw de Sutter. Cornelia Molendijk - van den Enden

Fietsknooppuntensysteem op Voorne-Putten en Rozenburg
300 km fietsplezier! Het Fietsknooppuntensysteem VoornePutten en Rozenburg is gereed. Vanaf 31 december kan iedereen een fietsroute zelf samenstellen. Zowel korte als lange fietsroutes zijn mogelijk. Het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg zal eind deze maand een van de laatste 1.000 borden laten plaatsen. Aansluiting aangrenzende gebieden Het bewegwijzerde fietsknooppuntensysteem is gekoppeld aan dat van MiddenDelfland. De verbinding door Rozenburg was eenvoudig gemaakt. De aansluiting over de Maasvlakte was echter heel wat lastiger te realiseren. Deze bevond zich namelijk buiten de werkingsgrenzen van het recreatieschap en het zoekgebied van de POP subsidie. Het koppelen aan de historische canon van Voorne in Alle Staten en de omlegging van de LF route waren nieuwe verbindingen, die in dit project zijn gelegd. Hoe werkt het? Aan de hand van de plattegrond in 82 knooppuntborden kan een korte of lange route uitgestippeld worden met cijfers. Tussen de cijfers in staat de afstand van knooppunt naar knooppunt. Door onderweg op de routebordjes het juiste nummer te volgen vindt men gemakkelijk zijn weg. Bij 77 van de knooppuntborden is een stukje geschiedenis te lezen. Soms specifiek van die locatie. Er is een zakformaat folder gemaakt met een overzichtskaart die de knooppunten aangeeft. Deze is gratis verkrijgbaar bij de VVV’s op VPR. Mede mogelijk gemaakt door De ruim 300 km fietsroute is bewegwijzerd door meer dan 1000 borden. Vanaf eind december is het totale systeem klaar. De aanleg van het Fietsknooppuntensysteem Voorne-Putten-Rozenburg is gerealiseerd door het Recreatieschap Voorne-PuttenRozenburg met de financiële steun van de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne, Bernisse, Spijkenisse en (toenmalig) Rozenburg. Ook de Stadsregio Rotterdam heeft voor een grote bijdrage gezorgd. Deze zijn verdubbeld door de EU Plattelands Ontwikkelings Programma. Enkele andere betrokken partijen die zich hebben ingezet zijn onder meer het Havenbedrijf Rotterdam. Zij heeft de realisatie van de verbinding over de Maasvlakte mogelijk gemaakt en ook het beheer van deze locatie, samen met de Gemeente Rotterdam. Ook Voorne in Alle Staten heeft met de informatie over de geschiedenis van het gebied een mooie bijdrage geleverd. Het Fietsknooppuntensysteem VoornePutten-Rozenburg komt voort uit het Masterplan Recreatie en Toerisme en maakt deel uit van een (bijna) landelijk dekkend netwerk.

PCOB-afdeling Rozenburg
Donderdag 16 december wordt de Advent viering gehouden waarin we met elkaar de geboorte van Jezus willen gedenken. We doen dit door lezingen en het zingen van kerstliederen, wat we nog meer te zien en te horen krijgen is een verrassing en om dit mee temaken nodigt het bestuur u allen uit om deze middag onze gast te zijn. Schroom niet om vrienden, buren en bekenden mee te nemen, iedereen is van harte welkom. We beginnen om 14.30 uur en komen samen in De Hof, Kerkweg 24. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden maar wilt u iets bijdragen dan is de koffiebus aanwezig om uw gift in ontvangst te nemen. Het bestuur hoopt velen van u op 16 december a.s. te mogen begroeten. Mocht u problemen hebben om te komen dan staan M. ‘t Hart, tel. 214606 en A. van Eekelen, tel. 217034 in de start om u te komen halen.

Rozenburgse Courant

colofon
Rozenburgse Courant De Schakel
Het best gelezen nieuws- en advertentieblad in Rozenburg. Verschijnt iedere dinsdag in Rozenburg (Oplage: 7.000)

Uitgave:
Maassluise Courant bv Dr. Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis Postbus 24, 3140 AA Maassluis T 010 5912823 F 010 5913335 Postbank: 4001781 ING bank: 68.89.47.751 ABN bank: 89.74.05.706

GBR stuurt brandbrief naar gemeenteraad van Rotterdam
Wethouder Kriens van Rotterdam wil dat Rozenburg zelf de tekorten op de begroting van de deelgemeente uit de spaarpot (IFR) gaat bekostigen. Ook het verschil van 4,2 miljoen dat door de afwijkende rekenmethodes bij de gemeente Rotterdam en de voormalige gemeente Rozenburg is ontstaan, mag Rozenburg gaan betalen. De deelraad heeft dit min of meer per ongeluk op het internet ontdekt, de deelgemeente was niet op de hoogte gesteld. Gemeentebelangen Rozenburg heeft bij de herindeling gewaarschuwd voor de risico’s die kleven aan het overdragen van bevoegdheden en geld naar Rotterdam. Nog geen jaar na de herindeling wordt de deelgemeente daar pijnlijk mee geconfronteerd. GBR heeft de raad van Rotterdam een brief gestuurd en de raadsleden herinnerd aan de toezeggingen die er door hen zijn gedaan. Bij diverse bezoeken aan Rozenburg en tijdens een politiek café in verkiezingstijd zijn er diverse beloftes en toezeggingen gedaan over het naleven van de afspraken met Rozenburg. Ook zijn diverse raadsbesluiten genomen in zowel Rozenburg als Rotterdam waarin de afspraken zijn vastgelegd. Wij houden de raadsleden namens de Rozenburgers vanzelfsprekend aan hun belofte. Elk raadslid, de griffie en burgemeester Aboutaleb als voorzitter van de raad, hebben wij de brief gestuurd. U kunt de brief inzien op de website van Gemeentebelangen Rozenburg: www.gbrozenburg. nl. Ook het nieuwsfilmpje van Rijnmond TV kunt u daar inzien. De gemeenteraad van Rotterdam zal donderdag 16 december een besluit nemen. Gemeentebelangen Rozenburg, dé lokale politieke partij.

Schrijvende Lezers

E-mailcontact:
Advertenties: rc.advertentie@thuisbladen.nl Nieuws/redactie: rc.nieuws@thuisbladen.nl Sportnieuws: rc.sport@thuisbladen.nl Verkoop: verkoop@thuisbladen.nl Informatie: info@thuisbladen.nl Administratie: admin@thuisbladen.nl

Aanleveren van advertenties en nieuwsberichten:
Advertenties en nieuwsberichten tot uiterlijk maandagmorgen 10 uur op bovenstaand adres te Maassluis, of zondagavond op onderstaand adres te Rozenburg. (Op zondag niet op- of aanbellen).

Agente voor Rozenburg
Mevr. A. C. Boskma-de Zoete Waalstraat 9 3181 ES Rozenburg T + F 0181 214244 b.g.g. voor dringende zaken: Mevr. C. Molendijk-v.d. Enden T + F 0181 218059

Bezorging Rozenburg:
Geen Schakel ontvangen op dinsdagavond 21.00 uur? U kunt dan bellen, liefst dinsdagavond tussen 21.00 en 22.00 uur naar de heer Stout, T 0181 216215
(De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en ingezonden copy te weigeren, zonder opgave van redenen. Ook kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding naar aanleiding van foutieve plaatsingen van advertenties en berichten in deze krant.)

Rozenburgs of Rotterdams beleid?? Het kan mooi zijn, zoveel sneeuw en de sloten bevroren. Wat een mooi gezicht als je al die kinderen ziet genieten van al dat wit dat naar beneden is gekomen. Helaas is het nadien altijd een puinhoop. En zou er nu wat aan die puinhoop gedaan worden, dan hoor je ons niet zo snel klagen. Maar helaas…. Het strooibeleid in Rozenburg is echt nul komma nul. Alle respect voor de mensen die ’s avonds laat en ’s nachts uit bed komen om de straten te bestrooien, maar lieve mensen, ik geloof niet dat we op straten horen te lopen of te fietsen. En niet iedereen woont aan een doorgaande weg die bestrooid wordt. In de zijwegen is het spek en spiegelglad, maar daar lijkt niets aan gedaan te worden. Waar blijft de belofte dat het allemaal beter zou worden?? Moeten er, en met mij nog vele anderen, nog meer mensen met botbreuken komen omdat er gewoon geen doorkomen aan is maar je wel naar buiten moet om op je werk te komen of om je hond uit te laten, boodschappen te doen of wat dan ook. We hebben de ‘taak’ op ons gekregen ons eigen straatje schoon te houden, maar waar is het beloofde strooizout?? Binnen no time was de gemeenteschuur leeggeplunderd. Lijkt mij toch dat je, als er zo’n belofte gemaakt wordt, ieder huishouden 1 zakje kan beloven. Ben benieuwd of ik de ziekenhuiskosten en bijkomende kosten kan declareren bij de deelgemeente! Helaas zit ik nu voor minimaal 4 weken thuis met een gebroken arm. Tim Visser Palet

Meld uw ervaringen over de stroomstoring van 4 december
Op 4 december 2010 zat Rozenburg rond 12.00 uur ineens zonder elektriciteit. Bedrijven, winkels en particulieren hebben zich een aantal uur moeten behelpen zonder het stopcontact. De informatievoorziening vonden wij aan de magere kant, uit de pers hebben wij moeten vernemen dat Grip2 was afgekondigd, een incident met uitstraling naar de regio. Gemeentebelangen Rozenburg inventariseert hoe de informatievoorziening is verlopen en welke problemen u hebt ervaren zodat we daar lering uit kunnen trekken en u daarna weer kunnen informeren. Onderstaand een aantal vragen waar wij graag een reactie op ontvangen: • Bent u tijdig geïnformeerd? • Kreeg u voldoende informatie? • Heeft u Radio Rijnmond beluisterd en was de informatie duidelijk? • Heeft u andere informatiebronnen (bijv. internet) geraadpleegd? • Heeft de deelgemeente voldoende informatie verstrekt? • Heeft u schade die u wilt verhalen en weet u hoe u dit kunt aanpakken? Laat het ons weten op info@gbrozenburg. nl, vermeld in uw reactie “stroomstoring”. Gemeentebelangen Rozenburg, dé lokale politieke partij, www.gbrozenburg.nl.

14 DECEMBER 2010

6

ROZENBURGSE COURANT

Drie weken van schaatsplezier
Voor de tweede keer is Rozenburg On(w) ijs van start gegaan. Vorige week berichtten we al wat voor organisatie daar achter zit. Er is werkelijk alles aan gedaan om het project ook dit jaar weer te doen slagen. De ijsbaan is beter verlicht, er staan meer toiletten en de horeca is uitgebreid. Er is een ruimere keuze op de menukaart en er is de mogelijkheid om de ruimte af te huren voor feesten en recepties. Er werd direct al flink gebruik een glas glühwein? En het is een ontmoetingspunt voor jong en oud, dat bleek zaterdagavond ook maar weer. Velen bleven ook rondom de ijsbaan staan om te kijken naar de gezellige drukte. De EHBO is weer present in een aparte ruimte. Hopelijk hebben ze weinig te doen de komende weken. Tegelijkertijd startte ook de kerstmarkt in de Jan van Goyenstraat. Dit keer wat minder groots opgezet dan voorgaande jaren, maar door de opstelling toch erg gezellig en goed te belopen. Bij de diverse kramen waren leuke winterartikelen te koop, zoals warme sjaals, kerstmutsen, kerststukken en leuke decoratie artikelen. Voor de inwendige mens was er erwtensoep of waren er snacks en oliebollen. Honderden bezoekers slenterden langs de kramen en liepen ook nog even naar de Gladiolenlaan om de mooi versierde tuinen te bewonderen. De ijsbaan blijft tot en met zondag 2 januari. Dat belooft dus drie weken lang veel schaatsplezier. Er zijn een aantal bijzondere activiteiten zoals kindermiddagen en een ladies night. Volg de actuele ontwikkelingen op de website van de ijsbaan: www. rozenburgonwijs.nl.

Zwierende Betsy Ohlsen en Bram Broere. (foto van vorig jaar) Wilt u wel elk jaar zo’n ijsbaan in het dorp? Word dan vriend van onze ijsbaan. Voor een bedrag van 5,50 per kwartaal bent u al lid, tachtig procent van de inleg gaat naar de ijsbaan. Bovendien dingt u ook nog eens mee naar mooie prijzen. Vier keer per jaar wordt uit de lotnummers (die vindt u op uw bankafschriften) de prijzen getrokken, als u gewonnen hebt krijgt u automatisch bericht. U maakt onder andere kans op een Fiat 500. Voor meer informatie en het actuele prijzenpakket kunt u kijken op www. supportactie.nl. Anneke Boskma- de Zoete

Lekker zo’n glas chocolademelk.

Met een prachtige show schoonrijden door het gelegenheidspaar Bram Broere en Betsy Ohlsen werd zaterdagavond, vanwege wat verwarring over het tijdstip rond 18.15 uur, de ijsbaan geopend. Nadat Betsy en Bram een staaltje van hun kunnen hadden weggegeven (zoals vroeger op Rozenburg geschaatst werd, zei deelraadsbestuurder Arie Mol) nam een grote groep kinderen bezit van de ijsbaan. SommiIn de tent zong en speelde Fox. gen hadden direct de slag te pakken, anderen zetten duidelijk gemaakt van de gezellige tent, onder de hun eerste schreden op het ijs. Maar niet vrolijke live muziek van Fox. Wat smaakt getreurd, voor hen die het nog moeten leren er nu beter onder winterse omstandigheden staan pinguïns klaar als handvat. dan een heerlijke, warme chocolademelk of

Openingstijden Maandag t/m zaterdag : 10:00-22:00 uur Zondag: 12:00-21:00 uur Speciale openingstijden 1e Kerstdag zaterdag 25 december: gesloten 2e Kerstdag zondag 26 december: 12:00-23:00 uur Oudejaarsdag vrijdag 31 december: 10:00-17:00 uur Nieuwjaarsdag zaterdag 1 januari: 12:00-23:00 uur

Zij wil dat schoonrijden ook wel leren.

Schaatsen zijn ook te huur.

Gezellige drukte op de kerstmarkt.

De jeugd neemt bezit van de ijsbaan.

Natuurmonumenten wil Blankenburgtunnel van de tekentafel
Natuurmonumenten roept de Tweede Kamer op om zich sterk te maken voor MiddenDelfland en het plan voor de Blankenburgtunnel tussen Vlaardingen en Maassluis van de tekentafel te halen. Langs de A20, ten noorden van Vlaardingen, staat sinds 1 december een spandoek van Natuurmonumenten om deze oproep kracht bij te zetten. Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over het nieuwe beleid voor infrastructuur in Nederland. Voor Natuurmonumenten een goed moment om uiting te geven aan haar standpunt over de Blankenburgtunnel met de tekst ‘Als je van Midden-Delfland houdt, dan ben je tegen de Blankenburgtunnel’. Twee opties De Blankenburgtunnel is een van de twee overgebleven opties voor de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Dit is een nieuwe snelweg die het ministerie van I&M en Stadsregio Rotterdam willen aanleggen om de A20 met de A15 te verbinden. De andere overgebleven optie is de Oranjetunnel, ongeveer 8 km westelijker. Natuurmonumenten ziet niets in de Blankenburgtunnel, want deze nieuwe snelweg is een bedreiging voor natuur, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid van Midden-Delfland. Het alternatief, de Oranjetunnel, heeft al deze nadelen niet en lijkt - in tegenstelling tot de Blankenburgtunnel - wel goed inpasbaar in het landschap. Onherstelbare aantasting Het spandoek tegen de Blankenburgtunnel, vlakbij de eeuwenoude Eendenkooi Aalkeetbuiten, staat op een symbolische plaats. Als de nieuwe snelweg wordt aangelegd, wordt het landschap op of rondom deze plek onherstelbaar aangetast. Niet alleen de eendenkooi moet er dan aan geloven; de hele Aalkeetbuitenpolder verliest dan zijn betekenis voor weidevogels. Dat is des te schrijnender door de versnelde achteruitgang van deze typisch Nederlandse vogelsoorten sinds het begin van deze eeuw. Groene long Ook het landschap van Midden-Delfland in zijn totaliteit zou opnieuw worden doorsneden, na het recente besluit over de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Het gebied is de groene long van dit verstedelijkte zuidwestelijk deel van de Randstad. Een gebied tussen Den Haag, Delft, Rotterdam en het Westland waarin talloze recreanten rust en ruimte vinden. Kapitaalvernieting Aanleg van de Blankenburgtunnel zou tevens kapitaalvernieting betekenen. De afgelopen dertig jaar is Midden-Delfland door de Reconstructiewet met succes beschermd tegen oprukkende verstedelijking en is er veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied. Deze inspanningen zouden door deze nieuwe weg voor niets zijn gedaan. Alternatief is voorhanden Natuurmonumenten signaleert dat er een goed alternatief voorhanden is: de Oranjetunnel. Deze tunnel spaart Midden-Delfland en is - in tegenstelling tot de Blankenburgtunnel - wel goed inpasbaar in het landschap. Eenzijdige planvorming Tot slot is ook het planvormingsproces tot dusver helemaal op de ouderwetse manier gebeurd. In plaats van de aanbevelingen van de Commissie Elverding uit 2008 te volgen is er met een eenzijdige blik naar louter de verkeersproblematiek gekeken. Natuurmonumenten roept de overheid op om een inhaalslag te maken. De organisatie wil dat de overheid met de gebiedspartners een brede ruimtelijke visie op het gebied maakt waarin bereikbaarheid naast andere belangen een plek krijgt. Dat vergroot de kans dat ook verkeersproblemen snel worden opgelost. En in zo’n brede visie, verwacht Natuurmonumenten, zal de Blankenburgtunnel als zinnige optie al snel van tafel verdwijnen, vooral vanwege de onschatbare waarde van het landschap van Midden-Delfland.

14 DECEMBER 2010

11

ROZENBURGSE COURANT

Schrijvende Lezers

Herziene woningbouwplannen 2010-2020 Het herziene woningmarkt onderzoek van de Deelgemeente Rozenburg geeft aan dat Careyn in het huidige zorgcentrum “Het Baken” 70 appartementen (middel/duur) in ontwikkeling wil brengen. Hiermee krijgt de huidige locatie van het Zorgcentrum “Het Baken” een nieuwe bestemming. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Dit plan moet worden voorgelegd aan VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), conform de “Externe veiligheid Visie Rozenburg”. De Zuid gevel van het huidige Zorgcentrum”Het Baken” ligt 15 meter uit het crude leiding tracé K1, K2 van Shell en Team terminal. De “Externe Veiligheidsvisie Rozenburg” geeft aan dat binnen een straal van r=23 meter van uit het K1, K2 leiding tracé geen bewoning mag plaats vinden. Gezien het bovenstaande lijkt het mij niet zinvol om deze ontwikkeling door te zetten. Wel is het te overwegen om in het Noordelijk deel van Het Baken (dit is verder weg van het K1, K2 leiding tracé) een appartementen complex te ontwikkelen voor de doelgroep jonge starters. En wel om de volgende redenen: 1) Jongeren hebben een grote zelfredzaamheid bij een eventuele calamiteit in het K1, K2 leiding tracé. 2) Jongeren gaan heel makkelijk met de fiets de Boulevard oprit op. 3) Jonge starters stromen snel door. Deel Gemeente neem wat betreft de woningbouw, goede besluiten in het kader van de veiligheid en laat niet het economisch gewin zwaarder wegen. Hoe het niet moet heeft de vorige Gemeenteraad(en) al laten zien. De heer Schelleboom berekende in zijn schrijvende lezers stukje van 23-11-2010 een verspilling van 1.2 miljoen euro maar hij is nog wat vergeten, de extra kosten die

zijn gemaakt om het MFC op de Zuidzijde te proppen. In 2007 was er een meerderheid in de toenmalige Gemeenteraad voor het bouwen van een MFC aan de Rivierenlaan. Maar er is toch gekozen voor het plangebied Zuidzijde. Ingebrachte bezwaren werden hooghartig opzij gelegd. Dit heeft de volgende meerkosten tot gevolg: 1) Aankoop bouwgrond MFC Zuidzijde € 1.175.000 2) Extra haalbaarheidsonderzoek Zuidzijde € 166.000 3) Aanleg fietspad (nog niet uitgegeven) € 500.000 4) Herstel park, bruggen en waterberging (nog niet uigegeven) € 400.000 (eigen schatting) Totaal € 2.241.000 Een totaal schade bedrag van € 3.441.000, bijna 3,5 miljoen Euro schade wat de Rozenburgers moeten ophoesten. In de nieuwe woningbouw plannen lees ik dat er in de periode van 2010 tot 2020 totaal 378 nieuwe woningen zijn gepland in Rozenburg. Deze woningen geven onderdak aan 900 mensen. Cijfers van CBS geven aan dat de Rozenburgse bevolkingsgroei in 2020 met 28 personen toeneemt t.o.v. 2010. Nu staan er ±200 woningen te koop in Rozenburg, bewoond, leeg of deels verhuurd (dit is ook over als in 2015 de Maasvlakte 2 is afgebouwd). Waarom zoveel bouwen, ben ik nu zo dom of zij zo slim? Mijn voorstel is om te stoppen met het bouwen in een 100% letaliteit zone (110 woningen minder). 100% letaliteit betekent dat indien zich een ramp voordoet 100% van de mensen, die zich daar onbeschermd in bevindt, instantaan overlijdt ten gevolge van deze ramp. Ook VRR geeft een negatief bouwadvies voor het bouwen in een 100% letaal gebied . Als verontruste inwoner van Rozenburg ben ik bang dat de schade nog wel eens veel groter zou kunnen worden. Want het gaat maar gewoon door, ook in de huidige Deelraad. Er is al weer grote verdeeldheid bij het plan voor de herinrichting van de Schans locatie. Het elkaars vliegen afvangen is weer in volle gang. H. de Bruin, Nieuwe Maas 39

Beestenboelnieuws
Kerstvakantieactiviteit voor de vogels Woensdag 22 december tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen kinderen op de kinderboerderij aan de slag. Je kan een vetbol en een pindasnoer maken voor de vogels in de winter. Er zijn wat winterse spelletjes en je krijgt lekkere warme chocomel. Een spelletjeskaart kost € 1.50. Het is wel handig als de kleintjes hun eigen (volwassen) hulp meenemen. De grotere kinderen vanaf 8 jaar, mogen ook een vogelnestkast timmeren. Als je het nestkastje thuis op wilt hangen kun je hem meenemen voor € 6.00 als je alleen wilt timmeren gaan we ze misschien dezelfde dag al samen ophangen op en rond de kinderboerderij. Neem voor de zekerheid zelf een hamer mee. Wanneer: woensdag 22 december Hoe laat: Tussen 13.00 en 16.00 uur Voor wie: Alle kinderen vanaf 4 jaar voor de spelletjes. Vanaf 8 jaar nestkast timmeren Kosten: Spelletjeskaart € 1.50 Nestkast timmeren € 6.00 ( als je hem meeneemt) Waar: Kinderboerderij de Beestenboel Zandweg 13, Rozenburg Gouden klomp 2010 Vijf jaar geleden is de allereerste gouden klomp van de Beestenboel uitgereikt. Vrijwilligers van de boerderij die net even een extra pluim verdienen worden sindsdien soms verrast met een gouden klomp. In dit jubileumjaar van de Beestenboel viel de eer te beurt aan Annette van Oudenaarden òòk omdat zij al die 30 jaar actief is op de boerderij. Als kind was zij één van de vaste hulpjes in de dierverzorging met een scherp oog voor de extra zorg van dieren. Later was zij altijd aanwezig bij de activiteiten en ook nu maakt ze daarbij mooie foto’s. Annette zit in het bestuur van de Stichting Beest & Boel Vrienden waar ze de nieuwsbrief en de website voor haar rekening neemt. Alles bij elkaar genoeg reden voor de Beestenboel om haar te onderscheiden met een bloemetje en de enige echte gouden klomp 2010. Slang en schildpad In de lesruimte vond je de afgelopen maand dieren die niet echt op de Beestenboel thuishoren. Ze zijn geleend van de “dier-otheek” in Hoogvliet en blijven een poosje voor een optreden tijdens de les Voortplanting , voor groep 7 en 8 van de basisscholen. In deze les leren de kinderen het belang van de voortplanting voor echt alles wat leeft met daarin een opbouw van een heel eenvoudige vorm van voortplanten bij schelpdieren, vissen en amfibieën naar de meer complexere vormen bij reptielen, vogels en zoogdieren. Biggetjes De biggetjes zijn inmiddels 3 weken oud. Ze blijven nog een paar weken op de boerderij. Dus kom nog maar snel genieten van deze vrolijke varkens die volop lol maken in het stro en als de vorst weg is, in de blubber van de varkensuitloop.

Kleintje Natuur
Witte Kluifzwam Veel misverstanden bestaan er over paddestoelen. Mensen gaan weleens naar een bos om daar paddestoelen te bekijken. De kans dat je, in de humusrijke bosgrond mooi gekleurde paddestoelen aantreft, zal vele malen groter zijn dan in een dorp of stad. Wie gewoon om zich heen kijkt tijdens het uitlaten van de hond, of tijdens een fietstochtje,

exemplaren bestaat risico op vergiftiging. In een van mijn boeken echter, staat dat het vlees goed eetbaar is, zacht en bros met een textuur van was. Toegegeven wordt dat het vlees gif bevat, maar dat het gif tijdens het koken worden geneutraliseerd. Een recept met “kluifjeszwammen”, zoals de schrijver van dit boek ze noemt, heb ik tot op heden niet kunnen ontdekken, ook niet op Internet. Kluifzwammen hebben een zadelvormige hoed, roomwit tot vaalbruin van kleur. Meestal is hij 8 – 10 cm hoog. De steel is geribbeld en vertoont diepe inkervingen. Meestal verschijnen ze in de herfst, maar er zijn gevallen bekend van verschijning in de lente. Of het gewoon is dat deze kluifzwammen in heksenkringen voorkomen, weet ik niet. Laatst, toen ik in haast over de Laan van Nieuw Blankenburg fietste, zag ik langs het fietspad in het gras, een heksenkring van Witte Kluifzwammen. Niet allemaal even groot en ze hadden hun mooiste tijd al gehad. Het grootste exemplaar, dat u hierbij op de foto ziet, had een beschimmelde steel. Waardoor je de ribbels niet meer zo goed ziet. Evenals bij de vorige heksenkring, die van de paarssteelschijnridderzwam, was ik nu gefascineerd door deze heksenkring. Omdat ze niet allemaal even groot waren, kreeg ik ze niet echt mooi op de foto. Hoe ontstaat nu zo ’n heksenkring. Alle paddestoelen komen uit zwamdraden, of zwamvlokken voort. Van bepaalde soorten groeien de zwamvlokken in alle richtingen tegelijk uit. In het midden, daar waar de organische stoffen uitgeput zijn, sterft de zwamvlok af. Het buitenste deel van de kring blijft leven en wordt elk jaar groter. Als de omstandigheden gunstig zijn, komen aan het uiteinde van de zwamvlokken, paddestoelen boven de grond. Heksenkringen kunnen heel oud worden, in Frankrijk leeft een kring van 700 jaar oud, met een diameter van 600 m. De kring van witte kluifzwammen die ik opmerkte, groeide gewoon langs een weg waar het verkeer doorheen raast. Wonderlijk is de natuur. Cornelia Molendijk - van den Enden.

zondag 19 december 2010

vanaf 14.30 uur live op de ijsbaan bij ’t Centrum Ice Cold

zal tot zijn verrassing opmerken dat ook in Rozenburg, vele soorten paddestoelen groeien. Soms langs de weg. Een vriendin en ik wandelden samen eens door het Rozenburgse park. Onderweg babbelden we wat. Terwijl ik naar een verhaal uit haar rijke repertoire luisterde, meende ik iets langs het pad gezien te hebben. “Een ogenblikje hoor, ik zag daar wat”. Ik liep een aantal stappen terug. Het leek een verfrommeld plastic bekertje, maar het was een witte kluifzwam. (Helvella crispa). Gewoon langs het pad, aan de voet van een boom. Ik kende de soort alleen uit de boeken, waarin ik hem, al bladerend tegenkwam. In later jaren heb ik de witte kluifzwam in onze parken vaak gezien. De soort is algemeen op humeus zand, klei en leem in bossen en bosranden. Giftig is hij ook, vooral bij oudere

vrijdag 17 december zaterdag 18 december woensdag 22 december woensdag 22 december woensdag 29 December zaterdag 1 januari zondag 2 januari

Hollandse Avond met Holiday Disco Show en Paultje Poets DJ Antoine van Schie (bekend van 100% NL) ’s middags voor de kinderen: Martijn Martell Ladiesnight met Robbie Williams look-a-like Kids4Fun met DJ Bee, Desi en Howard de Leeuw Mystery guest van The Voice Of Holland Blitzz en Sjon & Sjeffrie

14 DECEMBER 2010 PAGINA 12

Wie gaat er met de estafette-wisselbeker aan de haal?
Zoals inmiddels genoegzaam bekend is hoopt IVOR op zaterdag 8 januari 2011voor de vierde maal de Acht Uur van Rozenburg te organiseren, de zwemestafette voor en door de hier geplaatste vluchtelingen. De inschrijvingen beginnen binnen te komen en voorlopig ziet het er naar uit dat we kunnen rekenen op tussen de 10 en 12 ploegen. Dat is niet zo erg veel, want er kunnen er 20 meedoen. Daarom nodigen we alle samenwerkingsverbanden binnen de Rozenburgse gemeenschap(en daarbuiten!) zoals daar zijn de diverse sportclubs, scholen en andere gezelligheidsverenigingen, kerken, grote families, gezellige straten en noem verder maar op, uit om die zaterdag vanaf 13.00 mede slag te leveren om de felbegeerde wisselbeker die nu in Hellevoetsluis staat plus de eeuwige roem en andere prijzen in de wacht te slepen. Van zwembad De Zeehond krijgen we weer alle medewerking, wethouder Mol komt in ieder geval de prijzen uitreiken, de horeca zal ruim van eten en drinken voorzien zijn, ofwel: niets staat een leuke sportdag in de weg. Mochten er dus ergens 6 mensen (vanaf 12 jaar) met een ploegleider zijn die meedoen eventueel wel aardig zouden vinden: neem contact op het volgende adres: vos.ro@wanadoo. nl en je krijgt alle informatie thuisgestuurd. De deelnemers hoeven op zich niets met de ploeg waarvoor ze uitkomen te maken te hebben. Zo is het goed mogelijk dat een peuterspeelzaal of een bejaardensoos zich inschrijft, waarbij dan geen peuter of bejaarde zich te water laat, omdat ouders, broers of zussen of andere verwanten van de peuters of bekenden van de bejaarden zich voor die klus gemeld hebben. De opbrengst van dit festijn wordt vrijwel geheel besteed aan het vluchtelingenwerk in Rozenburg. Het gebeurt nogal eens dat een gezin in acute problemen komt door allerlei niet verwijtbare oorzaken. Het is dan prettig een spaarpotje achter de hand te hebben om de eerste nood te lenigen tot een definitieve oplossing voor het probleem gevonden is. Helaas kost het nogal wat tijd voordat er duidelijkheid is. We zijn in Nederland rijk gezegend met kastjes en muren, en voordat we die allemaal gehad hebben...... Door mee te doen helpt u via IVOR onze mede-Rozenburgers die er ook niet om gevraagd hebben om nu net in Rozenburg gepoot te worden na alles wat ze onderweg al meegemaakt hebben. Gelukkig ziet de Gemeenschap van Kerken die het initiatief tot de oprichting van IVOR genomen heeft(in 1994 alweer) het nut van ons werk ruimschoots in en steunt ons zoveel mogelijk. De samenwerking met de diverse diaconieën is zeer goed te noemen, en daar zijn we blij om! We hopen dan ook velen tijdens de Acht Uur van Rozenburg in ons zwembad te treffen(toegang is eenmalig 2,-) en voor de liefhebbers: organiseer een ploeg en meld je aan!!

8 Gouden medailles en 1 zilveren medaille op de toestelfinale turnen in Spijkenisse
Zaterdag werden de toestelfinales gehouden van het rayon Voorne Putten Rozenburg in de sportzaal aan de Geraniumstraat in Spijkenisse. Tijdens de turncompetities konden de deelnemers zich plaatsen voor de toestelfinale. De beste deelnemers per toestel konden nog 1 keer met elkaar de strijd aangaan voor dit toestelkampioenschap. ‘s-Morgens begonnen de jongens deze wedstrijd. Het was een vlotte en sportieve ochtend. Bij sprong moeten er twee verschillende sprongen gesprongen worden, waarbij de cijfers gemiddeld worden. Met Jordy en Kevin was afgesproken dat zij als tweede sprong een nieuwe sprong zouden gaan turnen. Een sprong met een hogere moeilijkheidsgraad. De zijwaartse handstandover-

slag met 5/4 draai. Het was een mooie wedstrijd om deze sprong uit te proberen, want als deze niet zou lukken zou er geen hele wedstrijd verloren zijn gegaan. Bij allebei de jongens lukte de sprong, ze kwamen netjes tot stand. De uitslag was erg spannend…sommige jongens hadden wel hele mooie oefeningen laten zien. Eindelijk daar was de uitslag; Kevin; 1e op het onderdeel brug & sprong. Yorick; 1e op het

onderdeel brug Alex; 2e op het onderdeel sprong Killian; 1e op het onderdeel sprong Sylvano, 1e op het onderdeel vloer, na een prachtige oefening. ‘s- Middags was het de beurt aan de meisjes. Ook zij deden natuurlijk hun uiterste best om de mooiste oefeningen te laten zien. Nina en Isa waren de gelukkigen. Zij mochten een medaille in ontvangst nemen Nina; 1e op het onderdeel sprong & balk. Isa; 1e op het onderdeel brug. Kaylee werd zelfs door de hele zaal toegezongen omdat zij op deze dag jarig was. De turncompetitie is hiermee afgesloten. De volgende wedstrijd is op 22 januari, dan worden de jaarlijkse onderlinge wedstrijden voor alle leden, gehouden in de gymzaal aan het Bramenpad. De volledige uitslag van de toestelfinale staat op de website van de vereniging: www.excelsior-rozenburg.nl.

Jeroen Tameling Judoka van het Jaar
Mahorokan Clubkampioenschappen
Afgelopen zaterdag 11 december, zijn de traditionele Mahorokan Clubkampioenschappen gehouden in de Olympia sporthal te Maassluis. Clubkampioenschappen Dit jaarlijkse toernooi is een geweldige promotie voor de judosport, er deden bijna 230 judoka’s (jongens en meisjes) mee in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar van de afdelingen van Mahorokan uit Maassluis, Hoek van Holland, Rozenburg, De Lier, ’s-Gravenzande en Naaldwijk, ze waren ingedeeld in 50 verschillende poules op leeftijd en gewicht. De eerste groep 4-5-6 jaar en 13-14-15 jaar starten om ongeveer 12.30 uur, er werd op drie maten gestreden om de ere titel. Rond de judomat waren verschillende Marktkraampjes waar men onder andere overheerlijk vers gebakken oliebollen kon kopen en de prijzentafel. Op deze prijzentafel stonden de mooie prijzen opgesteld van de loterij, beschikbaar gesteld door verschillende ondernemers/winkeliers uit Maassluis. De andere groepen waren de 7-8 jarigen en de laatste groep waren de 9-10 en 11-12 jarigen. Jeroen Tameling Judoka van het Jaar Het hoogtepunt van deze dag was natuurlijk de bekendmaking van de “Judoka van het jaar”. Was het vorig jaar Darcel Henneveld die Judoka van het seizoen 2008-2009 werd. Dit jaar viel de eer aan Jeroen Tameling, in 1984 begon hij met judo in De Lier en vanaf 1986 opgenomen in de verschillende Mahorokan judo selectie groepen. De prestaties van Jeroen, als team captain van het Mahorokan heren team is hij verschillende malen Nederlands kampioen geworden. Verschillende malen Zuid-Hollands kampioen en deelnemer aan de NK, 3de bij de Open Engelse Kampioenschappen, 3de bij de Matsumae Cup Kopenhagen. Vanaf 2006 is Jeroen selectie trainer en is hij organisator van de International Dutch Youth Cup. Kortom Jeroen is een echte clubman en is het verdiend dat hij is verkozen tot Judoka van het Jaar. Demonstraties Tussen de verschillende wedstrijdgroepen door hebben drie oud Mahorokan judoka’s een demonstratie geven van hun nieuwe tak van sport. Francoise Harteveld heeft gekozen voor Sumo, net als Olle Overbos. Beiden hebben zeer goede prestaties behaald in deze tak sport, dit jaar werd Francoise 2de van de Wereld en Olle 2de bij Europese kampioenschappen. En Martijn Oosterveen werd dit jaar Nederlands kampioen bij Grappling. Grappling is een combinatie van judo, worstelen en BJJ (Braziliaans Jiu Jitsu). Prijswinnaars van de Mahorokan Clubkampioenschappen 2010 De prijswinnaars zijn te lezen op de MTI website, www.mti-judo.nl Hier zijn ook de foto te zien gemaakt door Jeanette, die een leuk beeld geven van deze dag. Dank Een groot evenement als dit kan niet zonder de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers, die er alles aan gedaan hebben om deze dag zo soepel en goed mogelijk te laten verlopen. Mattenleggers, scheidsrechters, juryleden, EHBO afd. Maassluis, oliebollen bakkers en nog vele andere medewerkers. Dank aan de ondernemers/winkeliers van Maasluis die prijzen ter beschikking hebben gesteld voor de loterij en natuurlijk de adverteerders in ons programmaboekje. Een eventueel batig saldo van dit toernooi komt weer ten goede aan onze selectiejudoka’s (Kweekbak en A, B en C selectie). Nogmaals allemaal dank daarvoor!

Geen judo eremetaal bij NK teams tot 17 jaar
Zaterdag 11 december werden in de splinternieuwe IIspa sporthal in Almelo de Nederlandse kampioenschappen voor teams onder 17 jaar gehouden. Mahorokan was daar vertegenwoordigd met een jongens team en in combinatie met Gosh sport een meisjes team. Voor beide teams was het een enorme ervaring om op dit Nationale podium te acteren , zeker door het feit dat beide teams veel jongere judoka’s dan de toegestane leeftijd in de opstelling hadden. Het jongens team bestond uit Matthijs van Harten, Eloy Uwumarogie, Thomas van der Maas, Tom van Ree, Kenneth Henneveld, Mike Dadgarporian, Koen de Hoog, Ruben van der Steen en Tom Goemaat. In hun eerste partij tegen Bijsterbosch uit Drenthe was het een gelijk opgaande strijd die uiteindelijk nipt met 4-3 werd verloren. De winstpartijen waren van Eloy, Kenneth en Koen. In de herkansing kwam dit team uit tegen Essink sport uit Eindhoven. Ook nu weer een spannend scoreverloop die helaas weer in een 4-3 nederlaag resulteerde. De winstpartijen kwamen nu op naam van Tom, Mike en Koen. Het meisjesteam startte tegen Ben Rietdijk sport en kwam hierin nog flink te kort, met een 5-0 nederlaag werden de meisjes naar de herkansingen verwezen. Het team bestond uit de volgende judoka’s Lucie Borgdorff, Iris Dijkhuizen, Vera Tousain, Isabelle van Biezen en Merivan Tankos. In de herkansing traden ze aan tegen het team van A7 uit Friesland, deze wedstrijd werd met een 3-2 overwinning besloten met hierin winstpartijen voor Vera, Isabelle en Merivan. In de volgende herkansingsronde werd de strijd aangegaan met het team van Ken Am Ju uit Haarlem. Helaas ging deze wedstrijd verloren met 4-1. Geen kans op eremetaal voor beide teams deze dag maar na een jaar doorgroeien moet de kern van dit team volgend jaar wellicht een betere kans maken.

Bridge Club Rozenburg
Donderdag 9 december 2010 derde zitting laddercompetitie. De heren Bos & Oskam stonden al eerste en hebben dit deze ronde verder uitgebouwd. De heren Deijs & Griffioen waren goed voor de tweede plaats en de heren Keulemans & Straaijer pakten de derde plaats. Na drie zittingen is de stand als volgt 1. Bos & Oskam; 2. Oudshoorn & Vis; 3. Deijs & Griffioen. Er werden 2 slems geboden en gemaakt. Koplopers bij de slembokaal zijn de heren Kooren en Oudshoorn. Paren die positief scoorden: Bos & Oskam 50 imp Deijs & Griffioen 47 imp Keulemans & Straaijer 31 imp De Nooy & Wuister 26 imp W.Oudshoorn & Vis 12 imp M de Kok & van Ockenburg 5 imp Donderdag 16 december 2010 tweede zitting derde ronde parencompetitie. Wilt u graag meespelen maar geen partner, bel ons even, mogelijk hebben wij nog een partner voor u. Wilt u meespelen met partner € 4,00 per paar per avond. Wij spelen op donderdagavond in het Muziektheater “De Ontmoeting”, Koninginnelaan 9. Aanmelden 19.15 uur. Aanvangstijd: 19.30 uur. Met alle drives kunnen meesterpunten worden verdiend. Aan/afmelden: Rob Vonk tel. 0181-216520. Tot bridge.

14 DECEMBER 2010

13

ROZENBURGSE COURANT

Kerstaanbiedingen van de Rozenburgse Ondernemers
Lentink Bloemen
VOOR AL UW KERSTAANKOPEN

mma’s E

Emmastraat 18 • 3181 GE Rozenburg

Memor

y
18 december van 11.00- 15.00 uur

Tel. 0181-214241 • www.emmasmemory

Mooie Kerstkaarten
10 stuks in doos 1,25 3 dozen

Wilt u een exclusief gedekte feesttafel?

2,99

Grote sortering Kerststukken, Kersttakken, Kerststerren, Hyacinten enz.
Emmastraat 50 - Rozenburg

Kom dan eens kijken naar onze mooie presenteerschalen, bowlkommen, bonbonschaaltjes, kandelaars, kristal en overige prachtige tafelaccessoires.

Lady’s Zaterdag
bij Secret Jewels & Fashion
Gratis advies van schoonheidsspecialiste

Grandioze

Zoekt u nog een bijzonder cadeau?
Wij hebben bijzondere sieraden in alle prijsklassen.

Loop gezellig binnen, de kof e staat klaar!

Tel. 0181 - 219109

KINDERKLEDING & ACCESSOIRES

’t Geschenkenhuis
en

Fijne gen..... Kerstda
Al onze meesterlijke

De Snuffelhoek

Emmastraat 55, tel. 0181-212572

LET OP!!!
Donderdag 16 december van 18.00-20.00 uur

Wij hebben een wisselend assortiment van diverse artikelen en geschenken.

Extra Kerstkoopavond met

50% KORTING
op de gehele collectie!!

NU DIVERSE KERSTAANBIEDINGEN
Kom gezellig een keertje langs.
Emmastraat 8 en 28a te Rozenburg

Wij wensen u prettige feestdagen!

BROUWENSTIJN
Kaas - Noten - Vleeswaren - Delicatessen - Chocolaterie - Wijn

Onze extra belegen Pikante Borrelkaas, 500 gram per kilo extra voordelig 9.98

Hammen, 100 gram voor 1.69 5,98

Gevulde Brie met bosuitjes of met zalm en LET OP ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT AAN BUITENLANDSE KAAS. Alle patés, verschillende smaken (behalve wild) 100 gram voor 1.59 p , ( ) g WILDPATÉS, W LD W J , REE, EE D E PATA NEGRA É , WILDZWIJN, EE, EEND EN TOPPATÉS heerlijk als vooraf met b.v. uienconfijt.

Kiosk aan de Molenweg, tel 06-46715059

Feestsalade,

een salade met grijze garnalen, gekookte zalm, g j g g kabeljauwfilet in een culinaire cocktailsaus, EEN TOPPER!!!

Westernbraten, een gebakken ham, deze heeft maar 5% vet, 100 gram voor 1.69 Een wijntip bij uw diner, Rioja Alta Crianza 2007, 13 maanden op hout gerijpt, j p j diner, per fles 10.99 doosprijs per fles 8.99!!!! EEN ECHTE AANRADER.
Wij hebben weer een vleeswaren assortiment met heel veel specialiteiten, p g y zoals gebakken Boerenkerstrib, Lamsboutrollade, Rib-Eye. Gevulde kalkoen met Bospaddenstoelen, Kalfsrollade,Hamtaart en nog veel meer.

met en zonder kluit, klein en groot

KERSTBOMEN
GRATIS THUISBEZORGD.

25,-

Rosé Champagne

super kwaliteit, per fles nu

16.99

Molenweg 63 Rozenburg tel. 0181-212365 Molenweg 63 - Rozenburg - tel. 0181-212365

.... en een ar ieuwja lukkig N Ge

Amaryllis steel 1,00 Kerststerren 2 voor 5,00 Hyacinten per stuk 0,50 In onze winkel naast BITO Reizen: Alle kerststukken 2E HALVE Alle beelden 50% KORTING Orchidee 2 tak 4,95
10 % KORTING OP ALLE KAZEN
bij Brouwenstijn t.o De Kiosk j Brouwenstijn j Bij besteding van 25,-

14 DECEMBER 2010 PAGINA 14

Klosboys: tweekamp tegen Het Anker De Beer huldigt zijn kampioenen
Afgelopen donderdag werd de tweede editie van het treffen tussen de biljarters van De Klosboys en die van Het Anker verspeeld. Maar liefst 14 partijen (weliswaar qua lengte teruggebracht van 30 naar 25 beurten) stonden op het programma om uit te maken welke biljartvereniging zich een jaar lang het sterkst mocht noemen. Bert Grit en Rinus Frijsen beten het spits af en hielden elkaar aardig in evenwicht: beiden scoorden 13 caramboles. Ook Pleun Buis en Henk Kegge deden niet veel voor elkaar onder (25 tegen 28 caramboles en beiden een hoogste serie van 7). Rene van den Berg moest in Cees Renzen zijn meerdere erkennen. Scoorde Rene 13 caramboles, Cees zette daar 31 caramboles tegenover. Jan Degeling overtrof zichzelf door 38 caramboles op het groene laken te leggen, met een hoogste serie van 9. Daarmee verdiende Jan maar liefst 16,52 punten voor De Klosboys. Aangezien tegenstander Bert Faasse daar maar 6,15 punten tegenover kon stellen (24 caramboles) tekende zich al een flinke voorsprong voor De Klosboys af. Cor Bruin (19 caramboles) en tegenstander Henk van Vliet (39 caramboles) scoorden beiden een ruime 8 punten. Wim Mol (22 caramboles) scoorde 9,17 punten en aangezien zijn tegenstander Piet Verweel (30 caramboles) 6,98 punten scoorde, liep de voorsprong van De Klosboys alleen maar verder op. Dat voorbeeld volgde ook Jan Bosschaart door met 29 caramboles 11,60 punten te scoren tegen Ruud Pereira die met 38 caramboles 9,05 punten scoorde. Dat Adriaan Degeling met 19 caramboles en 7,60 punten iets van de voorsprong moest afstaan aan Henk van Deursen (35 caramboles en 8,33 punten) deed niets af van een tussenstand die een ruime voorsprong van 12 punten aangaf voor De Klosboys. Adrie Keizer deed met 25 caramboles en 9,62 punten zijn duit in het Klosboyzakje tegen Ger Doddema die daar 8,10 (34 caramboles) tegenover stelde. Janus Assenberg bleek moeilijk op gang te komen, maar herstelde in het tweede deel van zijn partij tegen Piet Verweel die nu 52 caramboles scoorde en daarmee 12,09 punten verdiende voor Het Anker. Janus moest het met 22 caramboles en 7,33 punten doen. Marius de Bruijn en Wim da Silva deden in punten nauwelijks voor elkaar onder: Marius scoorde met 33 caramboles 8,68 punten en Wim met 51 caramboles 9,44 punten. Hierna kwam sterspeler Bram Suurmond voor Het Anker ‘in de ring’. Bram was vorig jaar al de beste speler en afgelopen donderdag demonstreerde hij nogmaals zijn superioriteit door (met een hoogste serie van 15, ook de hoogste van de hele avond) maar liefst 85 caramboles uit zijn keu te ‘toveren’, hetgeen goed was voor 14,17 punten. Aangezien tegenstander Joop Speijer daar ‘slechts’ 9,11 punten (voor 41 caramboles) tegenover kon stellen begon de voorsprong van De Klosboys al een beetje te slinken. Huub Stuurman en Wim Noordhoek hielden de balans nog aardig in evenwicht. Huub scoorde 50 caramboles en verdiende daarmee 10,87 punten, waar Wim (met 54 caramboles) 8,18 punten tegenover stelde. Met nog een voorsprong van zo’n 6 punten werd de laatste partij tussen Ed Speijer en Theo van Harten gestart. Ed, altijd spelend op overhouden, begon aarzelend. Het op overhouden spelen lukte aardig maar dan weliswaar voor tegenstander Theo die beslist niet te klagen had over zijn aanvangsstoten. Na 25 beurten had Theo, door goed

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van tafeltennisvereniging de Beer is het eerste team van de Rozenburgers gehuldigd. Gerrit Kleywegt, Fons Balm, John van de Bol en Jan van Veen (zie foto) kregen uit de handen van voorzitter Walter Reurink een bloemetje en werden gefeliciteerd met hun sportieve prestatie. Het team zal volgend en gedegen spel, 88 caramboles op het scorebord staan, goed voor 11,28 punten. Ed stokte bij 39 caramboles, hetgeen niet meer dan 4,94 punten opleverde. Nadat de eindstand was opgemaakt moest worden geconcludeerd dat Het Anker met een minimale voorsprong van slechts 0,58 punten (128,59 punten voor Het Anker en 128,01 punten voor De Klosboys) deze tweekamp had gewonnen. De top-vijf van Het Anker 1. Bram Suurmond: 85 caramboles/14,17 punten; 2. Henk Kegge: 28 caramboles/12,17 punten; 3. Piet Verweel: 52 caramboles/12,09 punten; 4. Theo van Harten: 88 caramboles/11,28 punten; 5. Wim da Silva”51 caramboles/9,44 punten. De top-vijf van De Klosboys 1. Jan Degeling: 38 caramboles/16,52 punten; 2. Pleun Buis: 25 caramboles/11,90 punten; 3. Jan Bosschaart: 29 caramboles/11,60 punten; 4. Huub Stuurman: 50 caramboles/10,87 punten; 5. Adrie Keizer: 25 caramboles/9,62 punten.

seizoen opsplitsen en verder gaan in de duocompetitie. Wij wensen hen daar natuurlijk veel succes. Komende week is het weer de laatste week dat er gespeeld kan worden en omdat de Beer ballen heeft geven ze aanstaande vrijdag 17 december een kerstballentoernooi.

Biljartuitslagen Het Anker
Week 49 - 6 t/m 10 december Aangevuld met de partijen van vrijdag 3 december Bandstoten Poule A H. v. Willigen 49 61 7 12.44 T. v. Harten 60 52 7 8.66; P. Verweel 38 23 4 6.05 W. Smit 32 16 3 5.00; W. de Silva 42 50 7 11,90 L. v. Oudenaarden 4 31 5 7.56; H. v. Willigen 49 57 8 11.63 C. Renzen 33 42 7 12.72;

Poule B K. Denekamp 27 20 4 7.40 J. Bosschaart 26 15 3 5.76; J. Keijzer 34 11 6 3.23 C. Bruin 31 31 6 10.00; J. Bosschaart 26 31 10 11.92 C. Bruin 25 16 2 6.40; Poule C R. Vonk 20 10 2 5.00 H. Kegge 18 23 4 12.77; B. v. Welie 20 23 3 11.50 W. de Kok 15 13 4 8.66; R. Vonk 20 16 4 8.00 A. Keizer 19 25 6 13.15; W. de Kok 15 16 3 10.66 M. Frijsen 20 18 3 9.00; Bandstoten = 30 beurten vast.

Waterpolo ZV De Zeehond’73:

Heren 1 wint op karakter
Het eerste team is bezig aan een goede reeks en de laatste competitiewedstrijd van 2010 was uit in Den Haag tegen ZDHC 2. Aan het begin van het seizoen werd er thuis met 8-0 gewonnen maar een uitwedstrijd is altijd lastiger. Dit bleek ook wel in de eerste periode, veel kansen (vooral voor de Zeehond) maar weinig doelpunten. Echter de eerste man meer situatie werd goed uitgespeeld en Huib Ouwendijk schoot de 0-1 binnen. Daarop kwamen er kansen op meer maar paal en lat stonden in de weg, de tegenstander wist daarop wel gelijk te maken. In de tweede periode was het initiatief wederom voor de Zeehond maar de kansen werden niet verzilverd. Pas na 3 minuten werd Frank van Oudheusden knap in stelling gebracht en schoot hard raak in de korte hoek. Een minuut later zag Ties Jacobs kans om via een schitterend lobje 1-3 te maken. Men leek met deze stand naar dederde periode te gaan maar de thuisploeg kreeg nog een man meer situatie. Deze leek te stranden maar kwam met wat geluk weer bij een tegenstander terecht en deze schoot in de zoemer raak 2-3. In de derde periode veranderde het wedstrijdbeeld niet, beide ploegen gingen voor de winst en Ties Jacobs wist weer via een lobje van afstand te scoren 2-4. Den Haag kwam terug tot 3-4 maar na een mooi uitgespeelde man meer situatie kon Frank van Oudheusden voor de 3-5 tekenen. De wedstrijd leek af te stevenen op een krappe overwinning voor de Zeehonden ware het niet dat Den Haag wat feller werd en al snel op 4-5 kwam. Keeper Jean had niet echt zijn dag. Vervolgens kreeg de Zeehond een man meer maar deze werd al vroegtijdig verprutst en de twee man meer situatie aan de andere kant ging er wel in 5-5. De heren leken het dus te laten liggen in de slotfase. Men zette echter toch weer aan en naa een mooie actie van Ties Jacons kreeg men weer een man meer situatie waarbij Maarten Weers op aangeven van Ties de 5-6 maakte. De heren van Den Haag zette nog wel aan maar kwamen niet tot scoren. Ferry Drop kreeg aan de andere kant de kans om te scoren of in ieder geval om de tijd uit te spelen dit lukte echter niet en Den Haag kreeg nog een poging op een gelijkspel. De Zeehond heren hielden echter stand en wonnen met 5-6. Dames komen net tekort De dames speelden thuis tegen Numansdorp en begonnen zoals de afgelopen weken gebruikelijk was goed aan de wedstrijd. Na de eerste periode stond men op 1-0 voorsprong door Lotte Hoogland. In de tweede periode kwam Numansdorp terug tot 1-1 en vervolgens op een 1-2 voorsprong. De Zeehond dames kwamen via een overtal situatie terug door een doelpunt van Sandra den Arend. Ook de dames van Numansdorp wisten hun overtal situatie te benutten en kwamen op 2-3 voorsprong. In de derde periode ging het al vroeg in de periode mis met de Zeehond dames. Na een minuut spelen stond men al op 2-5 en een eigen overtal situatie werd niet benut. Sterker nog de tegenstander kreeg daarna weer een overtal situatie die wel werd benut. In plaats van 3-5 werd het dus 2-6. Het werd vervolgens ook nog 2-8. In de laatste periode leek de wedstrijd al beslist maar de Zeehond dames zette toch nog goed aan. Men kreeg twee twee overtal situaties die weer niet werden benut, de derde maal was het wel raak via Sandra Voshol. Kort daarop scoorde Lotte Hoogland haar tweede en werd het 4-8. Al met al hebben de dames het in de derde periode laten liggen maar kwam men in de vierde nog goed terug. Helaas was dit dus net niet voldoende en werd er met 4-8 verloren. Wilt u meer informatie over de waterpolosport in Rozenburg of wilt u/jij lid worden, kom eens kijken bij een wedstrijd in Rozenburg (gratis entree), train drie keer gratis mee (maandag van half acht tot half negen of donderdag van half negen tot half 10, voor jeugd op woensdag van 18:15 tot 19:00 en donderdag van 18:00 tot 18:45), kijk eens op onze website www.zeehond73. nl, stuur een vraag via e-mail: waterpolo@ zeehond73.nl of bezoek eens onze Hyves pagina.

Piet Verweel winterkoning van BV Het Anker
Het is altijd weer spannend als zo rond Sinterklaas wedstrijdleider Henk van Willigen de nieuwe moyennes bekendmaakt voor de tweede helft van de onderlinge competitie. Dan wordt namelijk een belangrijke tussenbalans opgemaakt die grote invloed kan hebben op het verdere verloop van de competitie. Voor de onfortuinlijken wordt er een barmhartigheidsregel gehanteerd die luidt dat je niet verder kunt zakken dan 10%, maar voor wie in de eerste helft een paar keer flink uit zijn slof is geschoten, zijn de druiven zuur. Want het lot van deze ‘winterkoningen’ is meestal bezegeld: een roem- en vruchteloze zoektocht naar de oude vorm en een hopeloze terugval. Met als onontkoombaar gevolg een uitzichtloze klassering aan het einde van de competitie. Dit jaar komt de twijfelachtige titel van winterkoning toe aan Piet Verweel met als goede tweede, zeg maar: onderkoning, Wim de Silva. Piet stijgt, schrik niet, van 51 naar 65 te maken caramboles! Dat is ruim 27% meer dan het uitgebalanceerde moyenne dat hij na vele jaren van hard werken en opperste concentratie wist te bereiken. Ja, biljarten kan een wreed spel zijn. Voor Wim geldt een ander verhaal. Hij steeg dan weliswaar van 64 naar 75, ruim 17%, maar die stijging volgt op een terugval in de vorige competitie. Wim heeft vaker op het niveau van 75 caramboles geacteerd en zal de druk wel aan kunnen. Maar Piet wacht een hard gelag. Wij wensen Piet alle sterkte toe in de komende periode.

14 DECEMBER 2010 PAGINA 15

Tweemaal brons voor Timo Dinkelberg op NK Korte Baan in Amsterdam
In het weekend van 3, 4 en 5 december moest Timo Dinkelberg het barre winterweer trotseren om te kunnen deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen Korte Baan zwemmen in het Sloterparkzwembad in Amsterdam. Op vrijdag mocht Timo de spits afbijten op de 50 meter vrije slag, hij deed dit in een tijd van 24.76 seconden. Direct hierna kon Timo zich al weer voorbereiden op zijn 200 meter wisselslag, hij opende zijn 50 meter vlinder in 28.12 seconden. De klok stond stil op 2:09.62, dat betekende een dikke verbetering van zijn persoonlijk record. Timo behaalde op deze afstand tevens een derde plaats die goed was voor brons. Zaterdag zwom Timo de 50 meter rugslag in 27.96 seconden goed voor een vierde plaats, jammer genoeg net geen podiumplaats. Zondag startte Timo op de 100 meter rug-

slag. Doordat Timo als 10e geplaatst was, moest hij starten in de eerste serie. Het scorebord weigerde dienst, dus tot de derde serie bleef de uitslag een verrassing. Timo zwom eindelijk weer onder de minuut, zijn eindtijd van 59.58 seconden was goed voor een bronzen medaille. Hiermee werd weer een succesvol Nederlands kampioenschap afgesloten.

25% & 50% KORTING
EN MEER
VAN

BUUREN
PODO-LINEA PASVORMZAAK

SCHOENEN
OOSTVOORNE
STATIONSWEG 9 – TEL. 0181-482526

www.vanbuurenschoenen.nl

Schaakvereniging De Penning
Verrassende uitslagen Afgelopen woensdag is de 11e ronde in de interne competitie gespeeld. Koploper Remi Post moest het opnemen tegen zijn broer Maarten Post. In een gelijk opgaande partij wist Remi ondanks sterk spel van Maarten een pion voor te komen, maar Maarten wist door knap spel druk te houden op Remi zijn stelling en de partij gelijk te trekken en na nog een spannend eindspel werd de vrede getekend door de broers met een remise. Arno Sonneveldt en Arie van Kooten speelden een open partij waarbij bijna alle stukken in de aanval werden betrokken, maar na een grote afruil en secuur spelen van beide spelers waarbij Arie goed verdedigde en Arno geen beslissende aanval kon plaatsen werd ook hier tot remise besloten. Ruud Pereira en Rene Slobbe maakten er een waar spektakel van waarbij Ruud in zijn element kwam door goed met zijn pionnen te manoeuvreren en de stelling van Rene binnen kwam en waarbij Rene alleen maar kon toe kijken hoe Ruud zijn koning langzaam opsloot en hiermee pakte Ruud wederom een knappe overwinning. Cees de Snoo speelde als in zijn jonge jaren en hiermee wist hij Coen Schuurbiers op een

knappe manier te verslaan door een klein voordeeltje prima uit te bouwen naar winst. Paul Post wordt een klein beetje afgeremd in zijn opmars van de laatste weken ditmaal moest hij toezien dat Henk ‘t Hart een kwaliteit voor kwam en dit speelde Henk goed uit naar een matnet. Ron van Bendegom speelde ook deze week een prima partij. Tegen Michel Jansen kwam Ron wederom een kwaliteit voor, maar in deze gecompliceerde partij wist Michel een prima verdediging op het bord te legen en moest Ron uiteindelijk genoegen nemen met een half punt. Aat Quak en Gerard IJdema speelden een open partij waarbij er een toren / pionnen eindspel op het bord kwam en leek Gerard een beslissend tempo te hebben, maar Aat wist dit toch nog goed te bespelen en ook hier werd tot een puntendeling besloten Persoonlijke uitslagen C. Schuurbiers - C. de Snoo 0-1 A. Sonneveldt - A. van Kooten ½-½ H. ‘t Hart - P. Post 1-0 M. Post - R. Post ½-½ A. Quak - G. IJdema ½-½ R. Slobbe - R. Pereira 0-1 R. van Bendegom - M. Jansen ½-½ Komende woensdag wordt de 12de ronde in de interne competitie gespeeld.
Autosloperij De Molshoek. Opkoop van loop- en koopwagens, event. met schade. Tevens verkoop van onderdelen. Van Leeuwenhoekweg 14-16, Hellevoetsluis. Tel. 0181-315739.

Goed resultaat Dames 1 en Mix C Jeugd ASV Indus
Dames 1 van ASV Indus speelde zondag de derde wedstrijd in amper twee weken tijd. De bekerwedstrijd tegen het hoger geklasseerde Snelwiek werd op 30 november met 21-23 nipt verloren. Vorige week zondag speelden de dames voor de competitie tegen DES uit Papenderecht. DES staat een stuk lager geplaatst dan Indus, maar wist mede door hun snelle breaks lang aansluiting te houden. Pas in de tweede helft kon Indus echt afstand nemen en won de wedstrijd met 23-17. Vervelend was wel dat Petra, met 9 doelpunten de topscoorder deze wedstrijd, een blessure aan de hand op liep en daardoor 3 weken uit de roulatie is. Doelpuntenmakers: Petra 9x, Ashley 7x, Iris 3x, Margaretha 2x, Joanne 1x, Linda 1x. Zondag vertokken de dames naar ROWAH in Waddinxveen. Het superjonge team (Iris, Joanne, Lotte en Marissa uit de B speelden mee) had het aanvankelijk moeilijk tegen het ook jonge, maar goede team van ROWAH. De tegenstander liep al in het begin van de wedstrijd uit naar een 4-0 voorsprong. Indus komt door beter verdedigen en goed uitgespeelde aanvallen beter in het spel en gaat de rust in met een 8-6 achterstand. In de rust krijgen de dames de opdracht om iets fysieker te verdedigen. In de tweede helft loopt Indus in een mum van tijd uit naar een 8-9 voorsprong waarna de doelpunten over en weer gaan. Bij een 11-12 voorsprong is de ban gebroken. De tegenstander krijgt een tijdstraf, de dames van Indus krijgen vleugels en Jeannette staat in deze fase van de wedstrijd subliem te keepen. De vaste speelsters vormen samen met de jonge meiden een goed offensief en weten de wedstrijd met uitstekend spel naar zich toe te trekken. Uiteindelijk wint Indus deze pittige wedstrijd met 13-17. Complimenten voor alle speelsters! Doelpuntenmakers: Ashley 7x, Joanne 3x, Linda 3x, Lotte 2x, Margaretha 1x, Marissa 1x. Mix C jeugd ging op bezoek bij de Meeuwen in Rotterdam Met 2 illegale spelers ( Melissa, die wel al 2x heeft meegetraind en Dave, een neef van Britt en voetbalkeeper) begon Indus vrij fel aan de wedstrijd. Al snel opende Joery de score vanuit een goed uitgespeelde aanval. Hierna volgden nog 2 hele mooie aanvallen waaruit Britt en Mike scoorden. Dave stond met zijn keepers kwaliteiten zijn mannetje in het doel en hoewel Melissa nog nooit een wedstrijd had gezien, bleef ze goed overeind. De wedstrijd hadden we vanaf het begin in onze zak en we lieten de Meeuwen dan ook niet meer dichter bij komen. Iedereen begint het spelletje nu echt goed door te krijgen. Het gaat er echt niet om wie de doelpunten maakt, maar mooier is de wijze waarop het doelpunt wordt gemaakt. En dat is wat we in dit team nu goed gaan zien. De eindstand werd 1-8 met daarbij een pluim voor iedereen. Zeker voor Melissa en Dave.

Onze aanbiedingen van deze week........

Elk 3de brood 1,59 voor 1.00

Verschansing 54 3181 NH Rozenburg

Kerststol
500 gram 4.49
6 Kersttimpen

Kapsalon
06-14277769
€ 14,€ 10,€ 12,€ 2,vanaf € 17,vanaf € 52,€ 10,per uur € 28,-

Knippen Kinderen tot 15 jaar Föhnen Wassen Kleuren Permanenten all inn Masker Bruidskapsel

PRIJSLIJST:

CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK het Licht. Elke 1e en 3e woensdag van de maand 19.00 uur tot 20.30 uur. Eikenlaan 40. Welkom! TE KOOP: Scheepvaart Holland America line Nieuw Amsterdam in Rotterdamse Haven 70x50 in lijst, Aquarel €50,- Tel. 0174-387197 Autosloperij De Molshoek. Opkoop van loop- en koopwagens, event. met schade. Tevens verkoop van onderdelen. Van Leeuwenhoekweg 14-16, Hellevoetsluis. Tel. 0181-315739.

Gratis 2.50

Kerstkrans Gratis 8.95
Geldig van 6 t/m 18 december.

Café ,,De Buurt”
Vrijdag 17 december speelt de Rock coverband:

in kerstsfeer 3.95 Gratis
Ze zijn er weer:

Schnitte

Kinksize
Na groot succes weer live muziek uit de sixties

iedere zaterdag Gratis verse oliebollen!

Aanvang 22.00 uur Café “De Buurt”, Emmastraat 33 • Rozenburg
www.cafedebuurt.com www.kinksize.com

Raadhuisplein 4
www.breggenbakkers.nl

6 DECEMBER 2010

16

ROZENBURGSE COURANT

VUURWERK

VUURWERK

VUURWERK

VUURWERK

VUURWERK

2 0 1 0

-

2 0 1 1

2 0 1 0

-

2 0 1 1

2 0 1 0

-

2 0 1 1

2 0 1 0

-

2 0 1 1

Nicole & Miranda in China

Vuurwerk tubes

* Grootste vuurwerkleverancier van de regio * Constant 10.000 kg vuurwerk op voorraad * Uitgebreide collectie PROline vuurwerk. * Spectaculair vuurwerk met maximale kruidvulling * Volop KNAL-aanbiedingen * Al het vuurwerk is voorzien van het CE-keurmerk.

Lont plaatsen in tubes

Samenbinden vuurwerktubes

Zwart kruit plaatsen in tubes

Verpakken vuurwerkpijlen

Transport naar Van Kortenhof

OPENINGSTIJDEN: Woensdag 29 december van 07.00-21.00 uur. Donderdag 30 december van 07.00-21.00 uur. Vrijdag 31 december van 07.00-17.00 uur.

w w w vankor tenhof.nl | Info@ vankor tenhof.nl w.vankor

Maassluis Heldringstraat 101
Voldoende en gratis parkeren voor de deur!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful