Rene Descartes (1596-1650

)

Beliau adalah pencipta bagi cabang matematik geometri koordinat. Menurut beliau, adalah mencukupi untuk melukis suatu garis lurus jika penjangnya diketahui. Graf dilukis pada paksi Cartesan mengandungi satu set pasangan tertib (x,y). Beliau dikatakan mendapat idea mengenai koordinat ketika beliau sedang terbaring dan memerhatikan seekor labah-labah pada siling biliknya. Archimedes 287 212 sm

di sekolah Euklid. Tentera Rom tidak mengetahui siapa sebenarnya.Dilahirkan pada 287 sebelum masihi dan meninggal pada tahun 212 sebelum masihi ketika perang. dibunuh oleh tentera Rom. Beliau telah diajar mengenai kalkulus. Beliau kemungkinan mendapat pendidikan di Alexandria.. Pencapaian beliau yang terkenal ialah Hukum Hidrostatik Archimedes Mencipta Takal Skru Archimedes Menemui pi Sir Isaac Newton (1642-1727) . Beliau juga dianggap sebagai Bapa Kalkulus . Egypt merupakan kota terbesar pada ketika itu.

Semasa kecil beliau tidak dapat bermain permainan kasar kerana badannya tidak cukup kuat. jam kayu dan jam matahari. roda yang dipusingkan oleh air. England.Dilahirkan pada 1642 di sebuah keluarga petani di jajahan Lincoln. Pencapaian Hukum Newton Teorem binomial John Venn (1834-1923) . maka beliau menghabiskan masa lapangnya dengan merekacipta berbagai permainan seperti lelayang bertanglung.

Beliau mengembangkan lagi idea George Boole mengenai logik dengan mencipta gambarajah Venn untuk menunjukkan persilangan dan kesatuan set. England dan meninggal pada 4 April 1923 di Cambridge.John Venn dilahirkan pada 4 August 1834 di Hull. Minatnya bertambah apabila membaca buku tulisan George Boole dan De Morgan. Johann Carl Friedrich Gauss . Beliau banyak membuat kajian terhadap logik dan kebarangkalian. Yorkshire. England.

arithmetik-geometrik.Beliau dilahirkan pada 30 April 1777 di Brunswick. Kepintarannya terserlah seawal 7 tahun. Antara pencapaiannya ialah : Menemui Hukum Bode iaitu teorem binomial. Hanover . Jerman dan meninggal dunia pada 23 Feb 1855 di Göttingen. Al-Biruni (973-1050) . apabila dia mengira jumlah nombor 1-100 dengan cepat menyedari bahawa kiraan nombornya adalah 50 pasang dan setiap satunya ialah 101. Beliau banyak memberi sumbangan di dalam bidang Matematikdan astronimi. hukum pertukaran kuadratik dan teorem nombor perdana Pembinaan 17-gon(poligon) menggunakan pembaris dan kompas. Jerman.

Khwarazm (sekarang dikenali sebagai Kara-Kalpakskaya. ahli geografi. Selama 600 tahun sebelum Galgeo. fizik dan ahli matematik. Afganistan). Beliau dilahirkan pada 15 September 973 di Kath. Al-Biruni merupakan ahli falsafah. Uzbekistan) dan meninggal dunia pada 13 Dec 1048 di Ghazna (sekarang dikenali sebagai Ghazni. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6339. astronomi. Al-Biruni telah membincangkan teori putaran bumi tanpa paksinya yang sendiri.Nama sebenarnya ialah Abu Arrayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni.6 km Al-Battani (850-929) . Al-Biruni juga telah menggunakan kaedah Matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia.

Gerard of Cremona dan Roberts of Chester telah menterjemahkan buku algebra AlKhawarizmi ke dalam bahasa Latin. Al-Battani diiktiraf sebagai ahli astronomi dan matematik Islam yang tersohor. Antara buku-buku terkenal hasil tulisan beliau ialah Hisab Al-Jabr wal Mugabalah (Buku Pengiraan. Beliau pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Beliau berjaya meletakkan trigonometri pada tahap yang tinggi dan merupakan orang pertama yang menghasilkan jadual cotangents Al-Khawarizmi (780 . Terjemahan ini digunakan di seluruh dunia sehinggalah kurun ke-16 .Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah adalah bapa trigonometri dan dilahirkan di Battan. Beliau putera Arab dan juga pemerintah Syria.850) Nama penuhnya ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi dan dikenali sebagai bapa algebra. Damsyik. Perbaikan dan Pengurangan) dan Algebra. Pada kurun ke-12.

Ini termasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripada penyelesaian kebanyakan persamaan lain. . Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuat khemah. Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra. Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra.Omar Khayyam (1048-1131) Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan pada 18 Mei 1048 dan meninggal dunia pada 4 dec 1131. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra.

Pada tahun 959 atau 960 Masehi. Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir-hampir tepat dan dinamakan Al-Tarikh-alJalali. Dalam bidang geometri pula. Rayy. Selepas pengukuran dilakukan.Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat. Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq . beliau banyak membuat kajian-kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari. Di sana. Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Al-Khazin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali.Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap. Lebih dikenali sebagai al-Khazin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya. Perdana Menteri Rayy yang dilantik oleh Adud ad-Dawlah meminta al-Khazin mengukur sudut tidak tepat gerhana iaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan Khatulistiwa di bumi. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Al Khazin (900-971) ABU Jafar Muhammad ibn al-Hasan Khazin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. al-Khazin berkata: Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira empat meter untuk mengukurnya. .

al-Khujandi. Al-Khazin yang tidak setuju dengan model itu mengusulkan satu model yang mana menurut beliau.Salah satu hasil kerja al-Khazin iaitu Zij al-Safa ih telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. Beliau mempunyai pendapat yang berbeza mengenai model solar yang dikemukakan oleh Ptolemy yang menyatakan bahawa pergerakan matahari adalah mengikut kitaran seragam yang bukan berpusatkan bumi. matahari bergerak dalam satu pusingan yang berpusatkan bumi . Hasil kerja al-Khazin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli Matematik. al-Khazin telah mengusulkan model solar yang berbeza daripada Ptolemy. y. Al-Khujandi mendakwa berjaya membuktikan bahawa x3 + y3 = z3 adalah mustahil untuk semua nombor x. z. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful