Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex

Brezeanu,Manuela,Maria
Bd-ul Gării nr.9,Pucioasa,cod poştal 135400,jud.Damboviţa Fix+40245762022 brezeanumanuela@yahoo.com Română 03.09.1964 Feminin Mobil: +40724062595

Locul de muncă vizat Administrator reţea /Educaţie / Domeniul ocupaţional Experienţa -Inginer textilist profesională -Director Producţie
-Profesor suplinitor informatică -Informatician Informatician Administrarea reţelelor de calculatoare din instituţie,avand responsabilitati in instalarea, configurarea si intretinerea retelei locale, cat si in intretinerea sistemelor informatice si rezolvarea problemelor legate de acestea; Folosirea de softuri educaţionale şi contabile. Colegiul Naţional Nicolae Titulescu,B-dul Trandafirilor,nr.9,Pucioasa,jud.Dâmboviţa,Romania Tel:(40-245) 760489-Fax(40-245) 760489;Email:nicolaetitulescu2005@yahoo.com Educaţie Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Din octombrie 2008 până în prezent

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat

Din 2002-2005 Director Producţie Punerea în funcţiune şi coordonarea activitaţii de producţie la o firma de confecţii textile SC.Sun Garden SRL România,cartier PucioasaSat,jud.Dâmboviţa,România Tel:(40-245) 206400 Producţie

Din 1989 până în 1999 Sef Birou Import-Export,Director Comercial

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

facturare la export. puternică.derulare contracte externe. ratională.configurarea şi optimizarea sistemelor de operare.pe posturi administrative Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Educaţie şi formare Perioada Calificare/Diplome obţinute Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Perioada Calificare/Diplome obţinute Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Perioada Calificare/Diplome obţinute Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 1982-1989 Inginer/Diplomă de inginer Facultatea de Tehnologie si Chimie Textila Iasi Tehnologii mecanice textile 2005-2007 Studii postuniversitare de specializare-informatică/Diplomă de absolvire Universitatea ” Valahia”din Tîrgovişte Bazele informaticii. incarcare descarcare şi decontare vamala. SC.cu putere de convingere si autoritate in relaţiile sociale.Pucioasa.Selectarea. echilibrată.eu © Comunităţile Europene.Zorilor.2.instalarea.Dâmboviţa.Sisteme de gestiune a bazelor de date..Programare. organizarea operaţiunilor de import-export impreună cu clienţii străini. analitică.intocmire documentatie si obtinere de aprobari de la autoritatile vamale pentru derularea contractelor in lohn (perfecţionare activă).Curriculum vitae al Nume Prenume Română Înţelegere Vorbire Scriere Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. tenace.rezolvarea problemelor tehnice şi metode de diagnosticare pe computere.cedefop. jud.Trainica SA.nr. cu un sistem de acţiuni care vizează competenţe performanţa. 2008-2009 IT Essential:PC Hardware and Software/Certificat de competente Credis Bucuresti/Cisco Network Academy Competenţe avansate în instalarea.Pedagogie si metodica predarii informaticii.2001. 30 persoane cu intr-o firma integrata cu specific textil.2007 Am lucrat pentru o serie de firme din judetul Dambovita. 2003 20060628 . organizarea şi urmărirea derularii operaţiunilor de vamuire.2006.Implementarea şi intreţinerea datelor pe baza planurilor de securitate a reţelelor.Proiectare asistata pe calculator.România Tel:(40-245) 760639 Productie. capacitate de previziune.Intreţinerea şi rezolvarea problemelor tehnice pe laptopuri şi dispozitive portabile.Str.europa.2002.Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea unui colectiv de cca.derulare contracte interne. Aptitudini şi Responsabilă. personale Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Pagina / .Aplicatii multimedia.Import-Export In anii 2000.

Utilizare superioara a programelor MS Office.in cadrul programului LLP(LifeLong Learning 2007-2013)-Bursa in Suedia in 2009.in cadrul Colegiului Naţional”Nicolae Titulescu”Pucioasa/Diplomă de participare.Nivel european (*) Ascultare C1 A2 Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Limba engleză Limba germană Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator B2 C1 B1 B2 experimentat independent experimentat independent independent Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Beneficiara unui grant Comenius.europa.Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. Participarea ca membru in cadrul programului”Healthy School”.Photoshop.eu © Comunităţile Europene.cedefop.Cercetării şi Tineretului Stapânesc limbajele de programare Pascal.InfoEducatia SRL/Ministerul Educatiei. Lector in cadrul proiectului”Curs de tesatori manuali”. Manager de proiect-Certificat de absolvire-SC.CAD Hobby:Călătoriile şi cititul Categoria B Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii Referinţele pot fi furnizate la cerere suplimentare Pagina / . 2003 20060628 .Utilizare superioara a aplicatiilor grafice:Corel Draw.FoxPro.al Asociatiei”Green mountains” un colaborare cu Asociatia”Targoviste spre Europa”-training pentru 40 persoane de etnie rroma-formator cu certificat emis de CNFPA.20082009.C++.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful