You are on page 1of 2

J A A R OV E R Z I C H T 201 9 1 R E G I O N A A L L A N D S C H A P L AG E K E M P E N J A A R OV E R Z I C H T 201 9 1 R E G I O N A A L L A N D S C H A P L AG E K E M P E N

MEER EN BETERE NATUUR STREEKEIGEN KARAKTER LANDSCHAPSBELEVING ONROEREND ERFGOED


In de Lage Kempen ligt het grootste aandeel Europees belangrijke natuur van Samen zorgen ‘kleine landschapselementen’ al eeuwenlang voor een De Lage Kempen is een streek waar er ruimte is voor mens èn natuur. RLLK heeft een lange traditie van landschapszorg waarbij we niet alleen
Vlaanderen. Dat is fantastisch, maar geeft ons ook een grote verantwoordelijkheid. gezond en karaktervol landschap. We tellen gelukkig in onze streek nog veel Voortdurend nemen we initiatieven om samen met onze partners natuur en het historische landschap herstellen maar ook vergeten gebruiken die
Het Regionaal landschap helpt particulieren, bedrijven en gemeenten met herstel typische knotbomen, houtkanten, heidepercelen, hooilanden, landduinen, landschap beleefbaar te maken. Zeker kinderen worden hierbij niet vergeten. ons landschap meevormden weer in de kijker plaatsen. We ondersteunen
en beheer van deze natuur en biodiversiteit. We maken plannen, geven advies, monumentale bomen, vijvers, bospercelen enz. Het Regionaal Landschap We koppelen dan ook vaak educatie aan inrichting, maar dan op een speelse gemeenten én particulieren met advies rond landschappelijk, bouwkundig en
zoeken subsidies en zorgen voor een goede uitvoering van de werken. Niet alleen ondersteunt iedereen om vanuit een duurzame visie en concreet beheer al manier. Wandelen in de natuur is overigens heel effectief om tot rust te komen archeologisch erfgoed. We helpen hen wegwijs in de complexe erfgoed wereld
de topnatuur verdient bescherming, het is ook belangrijk natuurgebieden met dat landschappelijk groen in goede staat te brengen en houden. en gezond te blijven. In 2019 telden we meer dan 1 miljoen wandelaars op onze en zoeken mee naar subsidiemogelijkheden.
elkaar te verbinden en te zorgen dat er ook dichtbij ons thuis natuurplekjes zijn. paden die gemiddeld 19,75 euro€per dag besteden.

Voor de 7 gemeenten uit De Wijers zorgt het Regionaal Landschap Lage Kempen Sinds 2018 ondersteunen we via onze Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst (IOED) ook
Meer dan 2.200 praktische werkboeken ‘Samen op een Goei Wei’ met tips Basisschool De Biekorf in Houthalen-Helchteren deed mee met de jaarlijkse al enkele jaren voor de overkoepelende communicatie en promotie. Dit via een ontdekkingskaart, 9 gemeenten met hun archeologisch en bouwkundig erfgoed. In Bocholt, Pelt en Hamont-Achel
om een weide meer biodivers te maken, werden aan paardenhouders verspreid in 2019. Samenaankoop Zaadgoed via www.Limburgzaait.be. In totaal werd er 6.770 kg zaad fietskaart, wandelkaarten, zoekkaarten, een overkoepelende website, Facebook, Instagram, werden grafheuvels en Celtic Fields hersteld en voorzien van infopanelen en zitbanken.
Op ruiterbeurzen deelden de ‘ambassadeurs’ van het project hun ervaringen. voor een oppervlakte van zo’n 207 ha verspreid in de Lage Kempen! artikels in pers en gemeenschappelijke advertenties. Een grote groep enthousiaste ambassadeurs draagt mee zorg voor deze sites.

In Heusden-Zolder werken we samen met In het voorjaar zijn krokussen het eerste De 1000 jarige eik in Lummen werd in Om streekgeschiedenis tot leven te
Limburgs Landschap aan een beter leefgebied voedsel voor onze bijen. Dankzij de kinderen van 2019 bekroond tot ‘Wereldboom’. Vanaf nu brengen zoeken we boeiende verhalen, feiten
voor de boomkikker. Deze kleine watersalamander twee basisscholen in Heusden-Zolder zal er in wordt hij bijgestaan door een toegewijde en afbeeldingen. Een historisch landschap
was er snel bij en profiteert mee van de herstelde domein Bovy alvast een flink buffet van ‘beschermheer’, ‘raadsman en raadsvrouw’ of gebouw krijgt zo extra dimensies en spreekt
vijver in park Bovy. 2500 bloemen klaar staan. en een ‘peter en meter’. daardoor meer tot de verbeelding. Dan kan ook
op moderne digitale wijze zoals met de
Erfgoedapp, hier in Pelt.
Rond het circuit van Zolder plantten we
maar liefst 2000 nieuwe bomen aan ter In Tessenderlo werd een streekeigen Honden en baasjes voelen zich helemaal
vervanging van te oude en vaak overhellende ‘knabbelhaag’ aangeplant bij een paardenhouder. welkom in Gerhagen, Tessenderlo. Ze kregen
De gemeente zorgde op een daarnaast gelegen hun eigen omheinde losloopbos van 7,5 ha met In Halen werden een oude sluis
dennenbomen. Ook op zo’n minder voor de
trailerparking voor een waadpoel die voor alle nieuwe paadjes, heuvels, zitbankjes envoor de gereconstrueerd en een historische
hand liggende locaties betekent een streek-
eigen aanplant winst voor biodiversiteit. dieren toegankelijk is. allerkleinsten zelfs een ‘puppybos’. kerkhofmuur zorgvuldig hersteld.

REGIONAAL LANDSCHAP LAGE KEMPEN Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren • 011 78 52 59 • info@rllk.be • www.rllk.be BETROKKEN GEMEENTEN Beringen, Bocholt, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Pelt, Tessenderlo, Zonhoven MET STEUN VAN
Bocholt

CIJFERS & FEITEN 2019


J A A R OV E R Z I C H T 201 9 1 R E G I O N A A L L A N D S C H A P L AG E K E M P E N Hechtel
-Eksel
Leopoldsburg
Hamont
Ham
-Achel

33.717 14.291
Beringen
Lommel Tessenderlo

LOKET ONDERHOUD BUITENGEBIED


Pelt Houthalen
-Helchteren
BocholtHeusden
Hamont
-Zolder
-Achel

REGIONAAL
Lummen Zonhoven
Hechtel Lommel
Pelt

uren arbeiders ingezet bomen en struiken In Limburg zijn 36 ‘Parkrangers’ of


Leopoldsburg
-Eksel
Bocholt

geplant arbeiders in landschapsteams actief


voor landschapszorg Ham Halen

LANDSCHAP
via maatwerkbedrijven De Winning Beringen
Hechtel
Tessenderlo -Eksel
en De Wroeter. Ze dragen zorg voor

133
Houthalen
Leopoldsburg

7,43
Heusden -Helchteren
onze recreatieve paden en voeren FINANCIËN 2019 RLLK (€)

LAGE
mensen km haag aangeplant Ham
-Zolder
landschapsonderhoud uit zoals snoeien, Structureel provincie 492.512
participeerden of in ere hersteld Lummen Beringen
Zonhoven

JAAROVERZICHT 2019
Tessenderlo
planten, herstellen... In 2019 ijverden Houthalen
-Helchteren Structureel gemeenten 76.739
actief in Heusden

KEMPEN
we hard voor het voortbestaan van deze -Zolder
Structureel Vlaanderen 63.431
Halen
erfgoed acties groene èn sociale samenwerking en we Lummen Zonhoven
Subtotaal Structurele middelen (29%) 632.681
zijn dan ook superblij dat gedeputeerde

770 125
Projectmatig Europa 105.912
Bert Lambrechts vanuit de provincie Halen
Projectmatig Vlaanderen 553.798
ha in 12 grote of hiervoor voldoende middelen voorziet
Projectmatig provincie 602.543
vanaf 2020!
kleinere parken beheerd Projectmatig gemeenten 182.652
KERNGETALLEN
km wandelpad Eigenaars 62.175

4,1 1,2
tiptop gehouden ha heide ha nieuwe heide
RLLK 16 RL’s Diversen 54.964
Oppervlakte (km ) 2
813 9.656 Subtotaal Hefboomwerking (71%) 1.562.043
geplagd ingezaaid Totaal (€) 2.194.724
Inwoners 306.956 3.952.500

205
Invasieve uitheemse planten vragen een Betrokken gemeenten 14 221
goed gecoördineerde aanpak. Langs het Effectieve leden vzw 62 714 Diversen Structureel
ha ingezaaid met Kolenspoor in Beringen maaien we Japanse
Personeelsleden (vte) 12,79 161
Projectmatig
gemeenten
Eigenaars
3% 3% provincie

biodiversiteits- Duizendknoop die het pad overwoekerde. 8% 22%

Het maaisel blijft doelbewust liggen zodat


mengsels het zich niet verder kan verspreiden.
Natuureducatie Natuur, Landschap,
voor insecten, vogels en zoogdiertjes en draagvlak Onroerend Erfgoed
Structureel
108.256 € 745.596 €

144
gemeenten
4%
Recreatie
83.619 €
Structureel
Invasieve uitheemse Vlaanderen
3%
soorten bestreden in Ook educatieve borden vragen onderhoud.

13,5 68
Projectmatig
Na een grondige poetsbeurt van het picknickeiland Europa
vrijwilligers helpen in domein Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren
Projectmatig
5%

weten de mannen van het landschapsteam zo ook


als wandelpeter of –meter km en ha weer alles over de geschiedenis van de viskweek en
provincie
Projectmatig
Vlaanderen
UITGAVEN 2019 (EXCL. PERSONEELSKOST) 27%
25%
bijzondere natuur in De Wijers.