Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 1 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Vã mulþumim cã aþi ales Mercedes-Benz. Înainte de pornirea în cãlãtorie, vã recomandãm sã vã familiarizaþi cu autovehiculul Mercedes-Benz ºi sã citiþi acest manual de utilizare. Indicaþiile din manual vã vor ajuta sã beneficiaþi în mod optim de performanþele autovehiculului ºi sã evitaþi situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Elementele de dotare opþionale sunt marcate cu asterisc *. Dotãrile autovehiculului pot varia în funcþie de model, de specificaþiile pentru fiecare þarã ºi de disponibilitate. Mercedes-Benz actualizeazã permanent autovehiculele, ce sunt produse la cele mai noi standarde în domeniu ºi, ca urmare, îºi rezervã dreptul de a efectua în orice moment modificãri în materie de design, dotare ºi caracteristici tehnice. Din acest motiv, orice reclamaþii bazate pe informaþiile, ilustraþiile sau descrierile din acest manual de utilizare sunt considerate nefondate. Manualul de utilizare, broºura cu instrucþiuni ºi broºura "Service" constituie pãrþi integrante ale autovehiculului. Acestea trebuie

pãstrate în autovehicul ºi transferate noului proprietar în cazul vânzãrii autovehiculului. Dacã aveþi întrebãri, vã rugãm sã vã adresaþi unui Centru de Service Mercedes-Benz. Echipa de redactare a documentaþiei tehnice DaimlerChrysler AG vã doreºte o conducere plãcutã ºi în siguranþã. i Informaþii despre funcþiile importante din dotarea autovehiculului clasa E în limbile germanã ºi englezã sunt disponibile în manualul de utilizare interactiv publicat pe Internet, la adresa: www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitungen

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 395 Wednesday, March 28, 2007 9:53 AM

IVZ.fm Page 3 Wednesday, March 28, 2007 12:54 PM

Cuprins
Sistemul cu 4 zone Thermotronic* Încãlzirea/ventilarea auxiliarã* . . Trapa glisantã . . . . . . . . . . . . . . . . Încãrcarea ºi depozitarea . . . . . . . Dotãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 192 195 200 224

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protecþia mediului înconjurãtor . . . . Siguranþa în exploatare . . . . . . . . . . Înregistrarea autovehiculului . . . . . . Exploatarea corectã. . . . . . . . . . . . .

17 17 18 19 20

Siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siguranþa pasagerilor. . . . . . . . . . . Sistemele pentru siguranþa conducerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistemele antifurt. . . . . . . . . . . . . .

41 42 66 70

Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . 21 Vedere din exterior . . . . . . . . . . . . 22 Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea stângã . . . . . 24 Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea dreaptã . . . . . . . 26 Instrumentele de bord, kilometri . . 28 Instrumentele de bord . . . . . . . . . . . 30 Volanul multifuncþional . . . . . . . . . 32 Consola centralã . . . . . . . . . . . . . . . 33 Unitatea de comandã din plafonierã . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Panoul de comandã integrat în portierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Compartimentele de depozitare . . 38

Comenzile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Deschiderea ºi închiderea autovehiculului. . . . . . . . . . . . . . . . 74 Poziþiile cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Scaunele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Volanul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Oglinzile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Funcþii de memorare* . . . . . . . . . 102 Centurile de siguranþã . . . . . . . . . 104 Luminile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 ªtergãtoarele de parbriz . . . . . . . 114 Geamurile laterale . . . . . . . . . . . . 115 Conducerea ºi parcarea autovehiculului. . . . . . . . . . . . . . . 118 Transmisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Instrumentele de bord . . . . . . . . . 129 Computerul de bord. . . . . . . . . . . 131 Sistemele de asistare a conducerii 154 Orificiile de ventilaþie . . . . . . . . 173 Sistemul Thermatic . . . . . . . . . . . 176

Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primii 1.500 de kilometri . . . . . . . Alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compartimentul motor . . . . . . . . . Pneurile ºi jantele . . . . . . . . . . . . . Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã . . . . . . . . . . . . . Recomandãri privind conducerea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . Conducerea în afara þãrii . . . . . . . Tractarea unei remorci . . . . . . . . . Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Întreþinerea autovehiculului . . . . .

235 236 237 240 245 252 254 256 257 261 263

Sfaturi practice. . . . . . . . . . . . . . . Unde pot gãsi...? . . . . . . . . . . . . . Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . .

267 268 272 294

3

IVZ.fm Page 4 Wednesday, March 28, 2007 12:54 PM

Cuprins
Zãvorârea/deszãvorârea de avarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resetarea tetierelor NECK-PRO declanºate . . . . . . . . . . . . . . . . . Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pneu dezumflat . . . . . . . . . . . . . . Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pornire asistatã . . . . . . . . . . . . . Remorcarea ºi pornirea prin remorcare . . . . . . . . . . . . . . . Siguranþele . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispozitivul de tractare a remorcii* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Consumabilele ºi capacitãþile aferente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Frecvenþele pentru sistemele de deschidere a garajelor* . . . . . . 394

320 324 325 326 331 332 340 346 349 352

Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz. . . . . . . . . . . . . . . Echipamentele electronice ale autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . Plãcuþele de identificare a autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . Motorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Performanþele . . . . . . . . . . . . . . . Pneurile ºi jantele. . . . . . . . . . . . . Dimensiunile autovehiculului . . . Masele autovehiculului . . . . . . .

355 357 358 359 361 363 366 373 375

4

SIX.fm Page 5 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

1, 2, 3 … 4-zone Thermotronic .....................183 7G–TRONIC ...................................125 A ABS .............................. 67, 274 Mesaj afiºat .................... 274 Acceleraþie ........................... 365 Date tehnice ................... 365 Accident ....................................... 305 Indicaþie. ....................... 305 Aderenþa ....................................... 256 Airbag tip cortinã ..................... 51 Airbag .. 45, 47, 48, 49, 50, 51, 296 Activare .................................. 45 Airbag cortinã ................... 51 Airbaguri laterale .................... 50 Faþã ........................................ 49 Lampã de avertizare PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat) ............... 296 Modul de funcþionare a airbagurilor .......................... 48 Sistem .................................... 47 Airbag frontal .................................. 49 Airbaguri laterale ............................ 50 Airmatic DC (Dual Control) .. 168, 281 Mesaj afiºat .......................... 281 Alimentare .................................... 239 Ester metilic de origine vegetalã (carb VME) ............................ 239 Alimentare (remorcã) .................... 260

Alimentarea cu carburant ............. 237 Antidemaraj .................................... 70 Apelarea unei defecþiuni ............... 140 ASSYST PLUS ............................... 261 ATA ................................. 70, 71, 304 Dezactivare alarmã ........ 71, 304 AUTO lights (Senzor iluminare) ..... 287 Mesaj afiºat 2 .......................... 87 Autovehicul .......................... 141, 351 Pornire prin remorcare .......... 351 Setãri individuale.................... 141 Transportare ......................... 351 Autovehicul ................. 319, 320, 351 Deszãvorâre de avarie ........... 320 Parcare îndelungatã .............. 319 Tractare ................................ 351 Avertizare pentru centura de siguranþã .................................. 105 B Bancheta din spate .................. 94, 95 Depliere .................................. 95 Banchetã spate .................... 210, 213 Rabat înainte/înapoi .... 210, 213 BAS ................................................. 67 Bateria ..... 282, 325, 326, 340, 343, 344, 345 Baterie autovehicul ............... 340 Deconectare ......................... 343 Încãrcare ............................... 344 Înlocuire (cheie) .................... 325

Înlocuire (telecomandã încãlzire auxiliarã) .................326 Lampã martor (cheie KEYLESS GO) ..............325 Mesaj afiºat ...........................282 Reconectare ..........................345 Scoatere/montare ................344 Verificare (cheie) ...................325 Baterie autovehicul .......................340 Becuri cu bi-xenon ........................329 Becuri ................. 326, 327, 328, 330 Faþã ..............................326, 327 Înlocuire becuri ... 326, 328, 330 Spate ............................326, 328 Becuri faþã ...........................326, 327 Becuri incandescente ....................326 Becuri spate .........................326, 328 Bloc de siguranþã ..........................353 Planºã bord ...........................353 Blocare siguranþã pentru copii . 65, 66 Geamuri laterale (spate) ..........66 Hayon ......................................65 Uºi spate .................................65 Bandã asigurare bagaje (Easy-Pack) ...................................218 Bricheta ........................................226 Buton resetare ..............................129 Buton selectare program ..............126 Transmisie automatã .............126 C Cãldura rezidualã .................182, 189

5

............. ................. 223 Consola centralã .. 281 Deschidere/închidere ........................ 150 Comunicare numãr propriu (telefon mobil) ... 141 Meniul Telefon ....................................... 239 Mesaj afiºat ... 222 Compresor electric ............. 224 Consola centralã (spate) .............................. 385 Consumabile ............. 130 Concentraþie de antigel .............. 222 Cotierã (dedes) ... 141........... 238.... 382 Benzinã ... 223 Cotierã (faþã) .... ......... 150 Meniul display standard .................. 281 Carburant .. 325 Defecþiune ....... 133 Computer de bord ................104.................................. 224 Torpedo .... 122.... 105.................................. 139.......... 207 Compartiment bagaje . 325 Cheie mecanicã de avarie ......................... 74 Setare implicitã ........ 237 Capota ...................... 306. 142 Submeniul Orã/Datã ........ 142 Submeniul Încãlzire .......................... 240 Mesaj afiºat ......... 201 Calculator de bord ............... 105 Reglarea înãlþimii ................................... 260 Desfacere .................. 152. 182 Thermotronic ................. 207 Podea portbagaj (dedesubt) ......... 150 Meniu (computer de bord) ........................... 135 Meniul Navigaþie ........... 223 Cotierã scaun spate ............ 140........ 189 Cadru portbagaj .... 148 Submeniul reglare dinamicã ºofer ................... 138.... 271 Scoatere/montare .....43 Cheia ....... 135................................. 325 Mesaj afiºat .... 223...... 133 Compartiment deºeuri (portbagaj spate) ........ 106 Centurã .. 206..... 142 Submeniu Iluminare .................. 256 Consum carburant .... 152 Mesaj afiºat .............. 142 Submeniu Panou de instrumente . 143.................... 74. 292 Oprirea motorului ........................ March 28.................................... 2007 3:47 PM Index Thermatic ...237...... 314 Funcþie de închidere de confort .... .......................................... 238 Cârlig remorc ... 222................................................240.............. 106 Lampã avertizare .... 108 Codul vopselei .......................... 210 Casetã depozit Easy-Pack ............. 383 Capacul buºonului rezervorului ......... 150. 224 Compartiment deºeuri ............................ 138 Centurã de siguranþã ............... 237 Deschidere/închidere .............................. 130 Resetare ......... 284.............. 142..... 224 Compartiment depozitare . 139 Meniul Setãri .. 118.. 314................................ 143 Submeniu Autovehicul ........................ 150 Capacitate rezidualã ......................... 239..........................74...... 222 Compartiment ochelari . 382... 257 Îndoire .............. 359 COMAND .... 272 Meniu AMG ...... 138 Utilizare (computer de bord) ....... 315 Pierdutã ................... 229 Comutator de lumini ............. 75 Verificare baterie .... 118 Înlocuirea bateriei ............................. 75................. 148..... 260 Cârlige de reþinere (portbagaj) ............... 106 Comutator combinat .. 219 CD player/CD changer ........................... 315 Claxon optic/flash ...............257........... 272 Setãrile implicite ...............fm Page 6 Wednesday.... 108 Contor de rulaj parþial . 392 Condiþii în afara þãrii .... 141 Submeniu Funcþii confort .221................. ..........................................SIX. 140 Meniul Audio .......... 122 Reprogramare ..................... 393 6 ................ 138 Meniul calculator bord ................................ 391........................ 292............................... 237 Ester metilic de origine vegetalã ...... 270 Computer de bord ......... 284 Motorinã ........... 135 Meniu mesaje memorate ............................... 384......... 271 Compartiment depozitare ....................................................................... 206 sub podeaua compartimentului bagaje .....

................. March 28...............231 Instalare ........................................311 Fascicule faruri . 232 Cricul ................................................. 266 Indicator de întreþinere .......... 99 Faruri pentru fazã lungã ............................................... 129............................................................. 283 Mesaj afiºat ........................107 7 .................... 373.............. 257...............269 Extractor de siguranþe ............................................. 130 Resetarea contorului de rulaj parþial ....... 144 Date tehnice ........................53....... 107 Mod de funcþionare automatã a farurilor* . 265 Curãþare geamuri laterale .. 373 Mase ale vehiculului .......... 231 Echipamente electrice/electronice.......... 264 D Datã .............. 382 Acceleraþie ............. 64 Fixarea centurii de siguranþã .................................................................................276 Extinctor ... 54................. 78 Deszãvorâre de avarie ....... 187 Dimensiuni ale autovehiculului .......... 365............. 180 Thermotronic... 320 Hayon ... 157. 329 Înlocuirea becurilor ................108 Farurile .................. 361.................. 365 Consumabile capacitãþi aferente .... 266 Dispozitivele de pretensionare a centurilor ...358 ESP\înregistrare Mesaj afiºat ................... 45 Activare . 367 Sarcina remorcãrii ................... 321 Portbagaj ...........311 Aburite ....... 269 Cronometru (computer de bord) ........... 381 Vitezã ..............................358 Echipamente electronice .............358 Instalare ..................................................... 108. 391 Lichid de frânã .................... 321 Autovehicul ......................... 180... 276 ESP® ............... 393 Lichid de spãlare parbriz . 361 Pneuri .............................. 321 Dezaburire ....................358 Echipamente elecectrice motor ...............................fm Page 7 Wednesday......................... 144 Dispozitiv de tractare ............................ 363............... 264 Display multifuncþional ...... 109 Fazã scurtã faruri ........ 363 Deszãvorâre .............. 29............ 375.............. 132 Display standard (computer de bord) ........... 163 E EBV.............. 373 Dispozitiv de curãþare înaltã presiune ................ 130 Copii .................... 144 Select display ........................................ 78 Din interior (tastã de încuiere centralizatã) ................. 328.. 110 Curãþare finã plastic .... 163....... 283 Echipamente comandate prin radio frecvenþã ............ 329 Mesaj afiºat ............ 45 Distribuþie electronicã .......................SIX. 135. 367. 54 Covoraº ............................... 103 Distronic ................... 275 Mesaj afiºat .......................... 53 Sisteme retenþie ................ 144 Setare (computer de bord) ...................................................................................358 Emisie-recepþie . 136 Curãþare a farurilor .......... 2007 3:47 PM Index Lichid de rãcire .. 288 Pornit/oprit .......... 288.................................................................. 375 Motor ................. 69.........................352 F Facilitarea pãrãsirii autovehiclului ...... 31 Contor de rulaj total ................ 358 Modificare ................................ 381.............. 320..................................................................... 393 Contor de parcurs total .................. 187 Thermatic . 275 Recomandãri pentru conducere ........ 382 Dimensiuni ale vehiculului ................. 64 În autovehicul ..............

................. 330 Mesaj afiºat .. 206 Fixare a ceasului (Audio\ 20) . 107 Faza scurtã a farurilor ........... 64 Copii .................. 115............... 115 H Hands-free................. 284 Frânã adaptivã ... March 28... 117 Funcþie de ºtergere intermitentã .............. 179 Setare (Thermotronic) ..................... 394 Sistem de deschidere a garajului ......... 84 Mesaj afiºat .. 187 Frânã parcare .... 147 Ambientalã (computer de bord) ..... 145 Setare (computer de bord) .................. 188 Geamuri laterale ....... 286................. 166.............. 146 Setare (computer de bord) ..................... 180 Aburite (Thermotronic) .. 125 Gamele de viteze ..... 359.............. 279 Husã pentru bagaje .................................... 93 Funcþionare în modul de avarie ................................................................................... 2007 3:47 PM Index Pornit/oprit ....... 281 HOLD ... 196 Funcþie închidere confort............ 146................... 115 Resetare ................. 281........... 290 Finisaje din plastic .................. 146 Control automat .............. 149 Funcþie de închidere în caz de ploaie (trapã glisanta/rabatabilã) ....... 113 Control manual ............................ 146 Iluminare localizare ...SIX......... 145 Fixare a centurii de siguranþã ..................... 117 Filtru aer ........ 147 Iluminare plãcuþã înmatriculare .... 330 Înlocuire ......................... 187 Setare (Thermatic) ........................................... 112.............. 123 Geam lateral ............ 149 Computer de bord ..... 286 Simetrice ............. 181............ 350.............. ..... 121......... 327.. 351 8 ................... 286 Mesaj afiºat ................ 309 G Game viteze .................. 289....... 145 Iluminare a habitaclului . 145 Fixare a ceasului (autovehicule cu sistem de navigaþie Audio 50 APS/COMAND APS) ..... 329 Înlocuire a becurilor............................................ 321 Deszãvorâre de avarie .... 265 Fixare a încãrcãturii ...... 216 I Iluminare suplimentarã în viraj ................ 115 Geamuri acþionate electric ............................................ 64 Flux aer/distribuþie a aerului 179........................... 261 Inel de remorcare.. 180.............. 286 Iluminare ambientalã .......... 290 Mesaj afiºat ......................... 279 Mesaj afiºat ............ 284 Mesaj afiºat ..... 189 Mod recirculare aer (Thermatic) . 123 Display cadran vitezometru ...... 328..... 125 Transmisie automatã............... 84........... 351 Demontare . 329 Mesaj afiºat ............. 113 Stingere temporizatã a luminilor interioare (computer de bord) .... 289 Indicator de service ...... 115.. 114 Funcþia de masaj (PULSE) ........ 117 Geamuri . 394 Telefon ...................................... 99 Funcþia intermitentã ªtergãtor parbriz .. 256 Funcþie deschidere/închidere confort a geamurilor ................................... 113............................................ 321 Limitare a unghiului de deschidere* ........... 358 Hayonul ........fm Page 8 Wednesday... 359 Funcþia de facilitare a accesului .................................. 188 Aburite (Thermatic)...... 181 Mod recirculare aer (Thermotronic) ....................................... 114 Funcþie de ventilaþie pe timp de varã .................................. 69 Frecvenþe .............256........... 309 Transmisie automatã. 189 Funcþie de facilitare a accesului /pãrãsirii autovehiculului............. 358 Instalare ...................... 117 Deschis/închis.....

263 J Jaluzeaua lunetei . 94................ 317......... 265 Sistem Distronic ....... 317 Fucþie de închidere de confort .............. 76 Verificare baterie ............ 325 Kickdown .. 328 Faza scurtã a farurilor .. 266 Faruri .............SIX.....284 Lichid spãlare..... 77 Mesaj afiºat.............. 265. 264 Lunetã .... 266 Cadru plastic ........................ 68 Lumini laterale ........ 68 Lãmpi frânã adaptive .............................................. 119...... 144 9 ....288...285 Verificarea nivelului ............. March 28... 265 Spãlãtorie automatã ..163 Linia de stare (computer bord)..288 Lampã martor .................................................... 122 Pornirea motorului .. 328 Adaptive ......... 328 Semnalizare direcþie ........................253 Lichid de rãcire............... 206 Informaþii asupra consumului de carburant (computer de bord) ......... 330 Lãmpi martor ºi de avertizare .............................284 Mesaj afiºat ...... 393 Lichid frânã ........................ 328 Faza lungã a farurilor ..... 350 Inele de ancorare ....... 328............ 264 Dispozitiv de tractare ......... 328 Stingere temporizatã a luminilor interioare (computer de bord) 146 Lumini de frânã . 328 Lãmpi poziþie ... 292 Oprirea motorului ....................................45 Limitator vitezã ... 130................. 292.... 78.......................... 68..... 328 Lumini exterioare ... 225 K KEYLESS GO ......196 Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor .....244............................. 330 Mesaj afiºat ........... 296 Lampã frânã suplimenatrã ......... 285 Mesaj afiºat .......................... 118..................................... 122....................... 75...... 294 Lampã martor ........... 328.................. 391 Indicator de temp . 297 Lãmpi poziþie .............. 265 Geamuri laterale .........155 Lanþuri antiderapante .................... 289........ 132...........244............................ 76............................. 293 Mesaj afiºat ........... 391 Lichid de rãcire ........... 77................................................... 330 Înlocuirea becurilor ... 2007 3:47 PM Index Montare ......... 294 Încãlzirea lunetei...................297 Lampã martor LIM .................................................... 328 Lãmpi laterale ..........335 Întreþinerea autovehiculului 263 ................fm Page 9 Wednesday.... 331 Înlocuirea unei roþi ...................... 327 Iluminare plãcuþei de înmatriculare ....244 Lichid frân .. 107............................................45 Activare ...................................... 118 Închid automatã a capotei portbagajului ....... 244 Limitatoarele de forþã pentru centuri ...... 77 Închiderea automatã a hayonului ....... 289 Lampã avertizare distanþã ............ 126.......... 297 Lumini ceaþã faþã ... 119 Reprogramare ... 129 L Lumini ...... 151 Instrucþiuni generale de încãrcare 204 Î Încãlzire a scaunelor ... 330 Înlocuirea becurilor ............................... 328 Mesaj afiºat ........ 130 Ratã amestec.........293 Lichid spãlare parbriz ..... 146...................... 393 Completare ... 265 Dispozitiv de curãþare înaltã presiune ..... 325 Defecþiune ................................................................................................................... 160 Lampã de avertizare PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat)..... 327......... 78 Setãrile implicite (de fabricã) ... 264 PARKTRONIC ................163 Speedtronic ....... 264.............

.................................. 101....... 107 Lampã mers înapoi .. 377....SIX........... March 28.. 107 Mod de funcþionare permanentã a farurilor........328..................... 101 Reglare ....................... 112 Lampã ceaþã sp ....................... 150 DISTRONIC ... 290 Lampã ceaþã spate ...... 99................... 308 Probleme pornire ......................... 123 Cuplare (transmisie manualã) 123 Mesaj ....... 139 Nivel al gãrzii la sol .. 152 Mers înapoi ..................... 45 Masã proprie ......... 289 Lampã poziþie spate ................. 150 Pliere la zãvorâre (computer de bord) . 188 Motor ................................... 239 Temperaturi exterioare scãzute............ 45. 107............... 145 Mod hands-free ................................. 168 Nivel al carburantului .....289. 138 Basic display .................................. 138.. 189 Fucþie deschidere/închidere confort geamuri............... 143 Lampã ceaþã ...... 168 Setare (AIRMATIC DC) ... 330 Lampã poziþie spate.... 152...... 122 Oprirea prin intermediul cheii KEYLESS GO ................................ 376................140.................... 376..... 101 Anti-orbire (manual) .................. 180 Thermatic ..... 378.......... 314..... 180 Mod recirculare aer ....... 101 Pliere/depliere (automatã) . 293 Mesaj afiºat .................. 330 Înlocuire ........ 328 Mesaj afiºat ........ 307...................................... 144 Limba afiºare computer bord ....... 383 Mesaj afiºat .................. 140 Mesaje memorate .. 119.... limita maximã admisã .. 239 Motorul ....375......... 122 Pornire prin intermediul cheii 118 Pornire prin intermediul sistemului KEYLESS GO* .............................. 119 Motorinã ................... 135 Audio .... 361 Oprire prin intermediul cheii .. 297 Mesaj afiºat ....................... 140 Meniu 133..... 289 M Martorul lampã ºi lampã de avert........... 272 Mod de funcþionare faruri (automat) .................... 377................... 308 MP3 CD (computer de bord) .. 293...................... 289 Mesaj afiºat ............... 376.......... 289................ 99 Oglinzi exterioare ......... 189 Thermotronic ... 161 Telefon .. 100.................... 327 Defecþiune ...................118.... 383 Numãr de identificare al autovehiculului (VIN) ............................................................... 139 Meniu navigaþie (computer de bord) ........ 378 Mase ale auvehiculului.......... 377................................. 139 N Navigaþie ........................................... 289 Lampã ceaþã (domeniu extins) .............. 272... 161 AMG ......... 290 Mesaj afiºat .... 378 Masa utilã maximã a torpedoului ......... 140 Meniu mesaje memorate ................. 150 Oglinzi exterioare..........fm Page 10 Wednesday... 314 Mod anti-orbire (automat) ........... 379 Masa vehiculului. 122....... 99 Mod anti-orbire (automat) ... 359 O Oglindã retrovizoare ........ 150............. 296 PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat) ..... 188...................... 145 Setare (computer de bord) .... 361 Date tehnice ................................... 293 Mod recirculare a aerului ........................... 2007 3:47 PM Index Selectare display ... 308 Funcþioneazã neregulat ... 296 SRS .... 375....... 293 Rezervor carburant ....... 103.... 135.................... 101 10 ........ 328 Mesaj afiºat ... 135 Calculat bord .......... 239 Motorinã iarnã ......................... 375 Memorie defecþiuni ..... 307..........................................

.................. 327 Oprirea alarmei. 224 Parbriz .. 247 Note cu caracter general ....... 332........................................ 127 Panou de comandã plafonierã .............................................................................351 Pornire de urgenþã a motorului ................................... 78 Încuiere automatã ..................................................................... 220 Podea a compartimentului pentru bagaje ....................................................207 Pornire prin remorcare ................................ 247 Pneuri de iarnã ...346 Pornirea de pe loc ..................................................................... 209 Extindere ..... 245 Sensul de rotaþie ...... 136....... 79.....................120 Portbagaj ....................... 143 Parasolar ... 143 Prezentare generalã .... 220 Demontare .................... 36 Panou comandã portierã .... 121 Parktronic ..... 103 11 .... 78 Mesaj afiºat .................................. 231 Termoreflectant . 215 Demontare (bancheta spate) ...... 100 Poziþie parcare ..281 Mesaj afiºat ................................................... 36 Prezentare generalã ....... 71 ATA ................ 81 Deschidere/închidere (manualã) ...... 171 Razã de acþiune a senzorilor...... 172 Defecþiune ................... 212.......... sub ............. 136 Setarea orei (computer de bord) ....281 Portierã............... 24 Plasã de siguranþã ............ 209................................................................ 306 Piese originale Mercedes ...... 215 Pierderi Carburant .101........... 79 Deszãvorâre de avarie ........... 71 Orã.... 101..... 207........ 208 Deschis/închis ......... 145 P Pedale de schimbare a treptelor de vitezã situate pe volan ...................... 281 Deschidere (din interior) .. 207....... 339 Pregãtire autovehicul .................. 28...... 101...........fm Page 11 Wednesday.................... 37 Panou instrumente .. 209 Extindere/retragere automatã (sistem Easy-Pack) ...........323 Deblocare manualã (transmisie automatã) ................. 208................. 357 Plãcuþele de înmatriculare ................. 172. 170 Tractare remorcã ................... 212............... 81........... 323 Poziþia de parcare a oglinzilor exterioare... 170.................................................. 281 Poziþia de blocare pentru parcare ......... 321 Deschidere/închidere (automatã) .............351 Pornirea asistatã ............. 37 Prezentare generalã . March 28........................... 252 Podea comp bag dotatã cu Easy-Pack ... 322 Podeaua portbagajului ................... 28 Selectarea limbii (computer de bord) ...........220 Podea a compartimentului pentru bagaje dotatã cu Easy-Pack ..... 172 Performanþe .................................... 166 Limitarea vitezei (computer de bord) .... 103 Reglare ......... 359 Planºã de bord ................207 Compartiment de depozitare..... 332 Pneuri . 100 Semnalizare direcþie suplimentarã .................. 78. 103 Memorie .. 322 Zãvorâre de avarie cu manivelã .......................SIX...... 145 Tur de pistã (computer de bord) ..... 245................. 216 Pneu ......... 231 Parcare ............................ 367 Pneu dezumflat .............................................. 339 Trusã TIREFIT . 321 Portbagaj ...................... 2007 3:47 PM Index Pliere/depliere (electricã) ....... 332 Sistem de rulare MOExtended ... 310 Activare/dezactivare ................. 171.. 166 Pneuri iarnã ................ 363 Perna scaunului .............. 367 Date tehnice ... 310 Indicator de avertizare .................................................

.................... 26 Purtare a centurii de siguranþã ..... 269 Montarea .. 367 Note cu caracter general ............... 261.............. 367 Date tehnice .. 245................ 306 Distanþã (computer de bord) 150 Rezervor lichid spãlare parbriz ................................................ 182...fm Page 12 Wednesday.......................260... 335 Loc depozitare ............ 256 Tractare remorcã . 61................................. 282 Alimentare ................. 163 Conducere în afara þãrii ........... 258 Reglare a înãlþimii centurii de siguranþã ....... 71 Post conducere ...... 378. 62 Poziþii adecvate ... 256 Conducere pe drum ud ... 393 Rezervor lichid spãlare parbriz ........................... 253 Traversarea vadurilor ................... 62............... 338 Loc depozitare ......... 245 Roatã compactã ..... 78 Cheia KEYLESS GO .............. 271 Roatã rezervã ............ 296 Confirmare automatã (defecþiuni) . 55 Recomandãri .................................. 377..... 378 Scaun cu reglare dinamicã pentru ºofer .... 296 Scaun pentru copil 55.......................................... 190 RACETIMER (computer de bord) .......... 93.............................. 271.......... 249 Mesaj afiºat ........ 277 PRESAFE® ............................................. 150 Scaun copii integrat ............................. 74 Rezervor de carburant .......... 375......................85 Presiune în pneuri .... 61 Scaun multicontur ............................... 261 Mesaj afiºat ........... 277 Mesaj afiºat ..............................................24...... 147 Recomandãri pentru conducere ................. 104 R Rãcire ........... 85 Funcþia KEYLESS GO* ........ 306 Defecþiune ....... 393 Roþi ........................ 393 Capacitate .......24.... 63 ISOFIX ..... 128 Manualã ... 182 Thermotronic .............. 247 Program de schimbare manualã a treptelor de vitezã ................................................. 366 Tabel ....74.. 338 Roatã de rezervã ........... 227 Compartiment spate . 227 Post conducere .............................. 291 Presiunea a pneurilor ........................... 106 Remorcã .......... 150............. 271 Umflare . 256 Distronic ................... 277 Presiune pneuri .............................. 63 Scaun copil .......................... 260 Conector cu 7 pini ............. 138 Setare selectare posturi radio (computer de bord) .............................................. 291 Apelare (computer de bord) ..... 68 Protecþie antiremorcare .... 254 Iarnã ..................... 254........... 58... March 28.......... maxima admisã ............................. 256 Frânarea .......... 101 Poziþii ale cheii ........ 190 Thermatic ............... 271 Loc depozitare ........ 335 Roatã rez de uz temp Minispare ........................... 377..... 78 Cheie ............................... 26 Prezentare generalã .................... 372 Date tehnice .SIX. 52 Presiune în pneuri .........253............................ 376. 269................. 88 12 ............... 249............... 372 S Sarcinã maximã pe pavilion ..................... 2007 3:47 PM Index Poziþie parcare .............................. 128 Priza ......................... 138. 282 Reprogramare .... 136 Radio ... 86................... 150 Computer de bord ............................ 101 Oglinzi exterioare .................................................... 376................ 379 Sarcinã pe punte.... 227 Program electronic de control al stabilitãþii . 277 Mesaj afiºat ................. 63 Integrat ........ 58 Recunoaºtere automatã . 163....... 366 PRE–SAFE .... 92 Scaune ........................... 147 Schimbarea postului (computer de bord) ........

67......... 192................ 295 Lampã martor ........70 Sistem audio ...............154.........295 Lampã martor ..................... 288 Meniu (computer de bord) ...SIX............. 86... 182 Thermotronic ................68 Sistem frânare Mesaj afiºat ...... March 28. 329 Faþã ........ 75 Implicite (KEYLESS GO) .........148 Telecomandã .................. 75........... 327 Înlocuirea becurilor lãmpilor faþã ....................... 352 Instrument pentru schimbarea siguranþei ..................................................... 163 Sistem avertizare asupra pierderii de presiune din pneuri .............288 Sisteme pentru siguranþa conducerii .................. 148....................................... 327.............................................. 247.......... 194 Sistem inteligent de iluminare ..... 76 Setarea unitãþii de mãsurã (computer de bord) ......................231................ 101 Sistem de asistare a conducerii .......................................................................255 Sistem de rulare MOExtended* .... 287 Semnalizator de avarie .......... 318 Reglare (computer de bord)................................ 67 ADAPTIVE BRAKE .................. 166 Parktronic.............. 170 Sistem Distronic ............. 74..... 352 Siguranþe de rezervã ............................. 328 Semnalizatoare direcþie suplimentare (integrate în oglinzile exterioare) ..... 329 Spate ....... 222 Loc depozitare consolã centralã ......... 168.... 166............. 231 Sistem de frânare ..... 76........ 339 13 .... 327........ 283 Sistem iluminare activã .. 124 Scrumierã .... 194.....154............111................................ 190 Thermatic ... 67 EBV .... 154 Sistem 4MATIC..... 69 ABS .............. 68 Lumini de frânã adaptive . 103.... 394 Golire memorie .................................... 232 Programare a telecomenzii .... 68. 157 Sistem TEMPOMAT ..........fm Page 13 Wednesday................... 143 Siguranþã ....... 147......................... 69 ESP . 190 Sistem de alimentare...................................................... 176. 103 Fabricã (computer de bord) ...... 352 Schimbãtor CD-uri ........ 143 Vitezometru ...... 109 Serie a motorului ......... 394 Frecvenþe ............. 111.... 67 Sistem de încãlzire auxiliarã . 304 Semnale sonore de avertizare ................. 2007 3:47 PM Index Reglare ... 248 Sistem de climatizare ..... 163............... 141 Apelarea unei setãri memorate . 328.. 360 Setãri .................................295 Sistem TEMPOMAT .......... 88 Schemã dispunere a siguranþelor ... 69 BAS ......... 286 Sistem de încãlzire a lunetei ............ 295 Sistem de frânare de performanþã (E\ 63\ AMG) ...... 170 Airmatic DC . 306 Sistem de asistare a parcãrii ........67 Sistem de climatizare .......................... 226 Semnal de avertizare .............. 304 Semnalizare a direcþiei ........ 182.. 232.... 352 Sistem de climatizare pentru zona spate a habitaclului ... 141 Implicit (ch) ....... 108................. 286 Mesaj afiºat ........ 283 Sistem de frânare antiblocare ...... 222 Schimbare a vitezelor printr-o atingere ..................147 Mesaj afiºat ............ 294 Lampã martor ...... 294 Sistem de deschidere a garajului .............. 74...... 168 HOLD ..................................... 306 Defecþiune ............. 170 Speedtronic ............................... 280 Mesaj afiºat ..... 327 Semnalizatoare de direcþie ..... 138 Sistem BAS ... 287 Mesaj afiºat . 183 Sistem de încãlzire a volanului 98.......................... 157.......................... 280 Sistem alarmã antifurt .......

.......................... 337 Defecþiune ...................... 225 Deschis/închis..... 152 Timp suplimentar de funcþionare .... 179 Setare (Thermotronic) ................... 142 Scaun de reglare dinamicã pentru ºofer ........................ 146 Stingere temporizatã a farurilor ............................................ 89 ª ªtergãtor al lunetei ............... 326 Programare (sistem deschidere garaj . 324 14 ..... 229 Comunicare numãr propriu . 225 Submeniu .. 152.. 200 Suport de bãuturi .......121 ªtergãtoare de parbriz ...... 150 Suport încãrcãtor ...................... 166 Speedtronic variabil ...... 148 Suport de rulare ............................................52 Sistem retenþie ..............146.. 91....... 142 Funcþie de confort ............... 148.... 115 Sistem ESP® .... 89 Demontare (spate) ..... 143........................ 142 Panou instrumente ......... 284 Mesaj afiºat . 87............... 89..fm Page 14 Wednesday.. 284 Spaþiu de depozitare ....... 143 Iluminare ......... 142 Orã/Datã ............................... 324 Tetierã* ................... 217 Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor de copii ........ 229 Telecomandã ................... 150 Autovehicul ....... 213 Suport lombar.............. 163. 43 Sistem de spãlare a parbrizului ....... 337 T Telefon mobil.. 45 Sistem de iluminare ... 200 Speedtronic ..................... 88.................................... 324 De lux ................ 147 Lumini exterioare (computer de bord) ...................... 186........................................ 2007 3:47 PM Index Sistem Easy-Pack ...... 198 Geam lateral spate .............. 276 Sistem Speedtronic Mesaj afiºat ... 200 Suplimentare a capacitãþii compartimentului pentru bagaje ..........142........ 147 Lumini interioare (computer de bord) ....... 198.. 130........................ 43 Airbagur................................. 91 NECK-PRO ................................. 135 Display (computer de bord) ............................... 229 Meniu al telefonului (computer de bord) ................ 326 Înlocuirea bateriilor (sistemul de încãlzire auxiliarã) .......... 87. 318 Înlocuire a lamelor ºtergãtoarelor ................................ 202 Spãlãtorie automatã ........ 53 Reglare (spate) ............... 194 Telefon ................... 106 Sistem de încãlzire ......SIX. 89 Tetiere NECK-PRO ................ 191 Setare (Thermatic) .......... 88 Resetare a tetierelor declanºate .. 146 Stor rulant .......................... 70 Sistem de spãlare a parbrizului .....318... 247 Suport de pahare .......... 87................ March 28. 54 Sisteme antifurt .........62 Sistem PRESAFE®............... 166 Variabil ........................................................... 164... 231..... i 43 Centurã . 280 Skibag ...... 263 Spãta al banchetei spate ... 152 Temperaturã exterioarã ...... 164 Speedtronic permanent ...... 54 Pentru copii ........................................................... 53.....................176.............. 200 Suport pahare .. 183 Stingere temporizatã ............................................ 130.. 136 (computer de bord) ...................... 186 Tensiunea bateriei ........ 89 Reglarea (faþã) ..... 53.................. 87..... 135 Temperaturã .) 231 Sistem de încãlzire auxiliarã .................................. 393 Sisteme retenþie . 179. 136 Tetierã ....................... 191 Setare (panou comandã zona spate a habitaclului) ................................ 164 SRS (Sistem de retenþie suplimentar) ........................ 194. 280 Permanent .. 166.

. 322 Acþionare manualã .. 130 Setarea unitãþii de mãsurã (computer de bord)......................... 241............. 232 Închidere/deschidere (cu telecomanda) ..... 135.......... 243...............SIX............. 192 Ventilaþia scaunelor ..... 258 Recomandãri conducere .............. 173.......... 124 Tractarea unei remorci ............ 126 Transport (autovehicul) .. 244........... 217 Trusã de scule a autovehiculului ..... 242 V Vedere din exterior .................. 197 Trapa panoramicã . 125 Nivel ulei . 182 Informaþii despre utilizare ............... 135 Vitezometrul digital ........................... 93 Vitezometru ........................... 200 Ridicare/coborâre . 309........... 200 Deschisã/închisã .................143 Vitezometru digital (computer de bord) ............... 270 Utilizare ........ 258 Transmisia automatã .... 2007 3:47 PM Index Resetarea tetierelor NECK-PRO declanºate ........ 170 Tractare a remorcii . 244....................... 232 Ulei motor ..............242....... 270..................... 123.. 197....... 309 Cadran al vitezometrului .......... 123 Funcþionare în modul de avarie .. 322 Funcþie de închidere în caz de ploaie ........ 126................ 229 Torpedo ............... 290 Completare . 32 15 .. 131 Prezentare generalã ............ 176 Prezentare generalã .. 196........ 309 Transmisia manualã .. 170 Tracþiune integralã permanentã 4MATIC ........... 242.... 182 Tijã telescopicã (trusã Easy-Pack) 219 Timp suplimentar funcþionare (tel mobil) ........................ 332 Trusã de prim ajutor .............................. 244 Poziþii ale manetei ........... March 28......... 256 Triunghi reflectorizant ... 379 Parktronic ......... 197 Resetare. 122 Transmisie automatã .......................... 379 Dimensiuni ancorare ........ 126 Schimbare manualã a treptei 124 Schimbare a vitezelor printr-o atingere ...... 32....................fm Page 15 Wednesday.............. 243 Verificarea nivelului uleiului (pentru transmisia automatã) 244 Verificarea nivelului uleiului de motor (cu ajutorul computerului de bord) ........ 351 Trapa glisantã/rabatabilã . 130.. 172.. 143 Segmente ......... 131 Reglare ............. 222 Tracþiune integralã permanentã (4MATIC) ................................................................................ 198 Traversarea zonelor inundate ..... 269 Trusã TIREFIT ............ 98...... 197.......................... 98 Taste (computer de bord).. 124............. 309 Game viteze .........................195.............. 172 Tractare .............. 332 Loc depozitare ...................................................22 Prezentare generalã ................................ 243 Consum ... 290 Orificiu de completare ......... 243 Verificare nivel ulei de motor (jojã) ...135 Volanul . 196 Resetare ............... 173 Sistem de climatizare pentru zona spate a habiclului ............ 125.. 22 Ventilaþia auxiliarã .. 241 Mesaj afiºat ........... 323 Defecþiune .. 131 Volan multifuncþional........... 198....................... 176.......................................................... 269 Turometru...................................... 324 Thermatic . 130 U Uºa garajului .......................................... 268 Trusã de depanare Easy-Pack ....... 351 Tractare remorcã ................. 123 Recomandare pentru conducere ... 323 Deblocare manualã manetã selector ...............................

.. 2007 3:47 PM Index Viteze ................................... 363 Z Zãvorâre .. 78 Zãvorâre centralizatã .................................. 76 Zãvorâre de avarie ... 320 Zãvorâre centralizatã din compart pentru bagaje (exterior) .............................. 78 Automatã........ 76 Zãvorâre centralizatã ........... March 28............... 363 Date tehnice ... 320 Autovehicul....................................... 76 16 ......................................SIX......................... 78 Din interior (tastã de zãvorâre centralizatã)................... 76 Zãvorâre automatã (computer de bord).............................................fm Page 16 Wednesday..

este indicatã respectarea intervalelor specificate pentru efectuarea reviziilor tehnice. 17 . Prin utilizarea autovehiculului în mod responsabil faþã de mediul înconjurãtor puteþi contribui ºi dumneavoastrã la protejarea acestuia. conform reglementãrilor în vigoare la nivel naþional. Opriþi motorul când staþionaþi în trafic. Lucrãrile de întreþinere trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier de specialitate autorizat. condiþiile de utilizare a autovehiculului stilul personal de conducere Puteþi controla ambii factori. Existã o reþea de puncte de predare ºi centre de dezasamblare. Aceastã directivã este valabilã în cazul autovehiculelor cu o masã maximã admisã de pânã la 3. Evitaþi accelerarea bruscã. 2007 11:56 AM Introducere Protecþia mediului înconjurãtor Protecþia mediului înconjurãtor Evitaþi încãrcarea inutilã a autovehiculului. a frânelor ºi a pneurilor depind de urmãtorii factori: Schimbaþi treptele de vitezã la timp ºi folosiþi fiecare treaptã numai pânã la 2/3 din turaþia maximã specificatã. Mercedes-Benz respectã toate cerinþele legale de proiectare a autovehiculelor într-un mod care permite reciclarea ºi reutilizarea. a transmisiei. Demontaþi cadrul portbagaj de pe pavilion atunci când nu vã este necesar.5 t. Reþineþi urmãtoarele aspecte: Condiþiile de utilizare Evitaþi cãlãtoriile scurte. întrucât acestea cresc consumul de carburant. de exemplu. cât ºi pe cele ale umanitãþii. frecventã a autovehiculului. Obiectivele vizeazã utilizarea resurselor naturale care formeazã baza existenþei noastre. Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. care sunt în mãsurã sã recicleze un autovehicul într-o manierã responsabilã din punctul de vedere al protecþiei mediului. Verificarea periodicã a autovehiculului contribuie la protejarea mediului. De mai mulþi ani. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Conduceþi cu atenþie ºi menþineþi întotdeauna o distanþã adecvatã faþã de autovehiculul din faþã.Manual Mercedes Clasa E_ro. Prin urmare. Nu încãlziþi motorul în timpul staþionãrii autovehiculului. Modalitãþile de reciclare a autovehiculelor ºi pieselor se aflã într-o continuã dezvoltare ºi îmbunãtãþire. pentru a putea sã-l dezasambleze într-un mod responsabil din punctul de vedere al protecþiei mediului. Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri are întotdeauna valoarea corectã. March 28. conform Directivei UE privind Casarea Autovehiculelor. Returnarea autovehiculelor uzate Mercedes-Benz preia autovehiculul marca Mercedes-Benz. Consumul de carburant ºi rata de uzurã a motorului. Mai multe detalii puteþi obþine pe pagina de web Mercedes-Benz din þara în care vã aflaþi sau sunând la numãrul hotline corespunzãtor. într-o manierã care sã ia în considerare atât necesitãþile naturii.book Page 17 Wednesday. Stilul personal de conducere HNotã privind protecþia mediului DaimlerChrysler aplicã o politicã declaratã de protejare integratã a mediului înconjurãtor. autovehiculul Mercedes-Benz va continua sã satisfacã fãrã probleme normele de reciclare din ce în ce mai exigente. Din acest motiv. Monitorizaþi consumul de carburant al autovehiculului.

acestea ar putea sã nu vã mai ofere . Aceastã posibilitate existã ºi în cazul autovehiculelor cu protecþie a zonei de sub caroserie. Modificarea sistemelor electronice poate cauza defecþiuni. de exemplu. trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. poate cauza deteriorarea autovehiculului. Acestea pot periclita grav siguranþa funcþionalã a autovehiculului ºi. modificarea traseului cablurilor electrice. Aceasta ar duce la un risc sporit de accident ºi rãnire.book Page 18 Wednesday. îndeosebi cele care implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã. toate lucrãrile ºi modificãrile aduse autovehiculului. Aceasta ar duce la un risc sporit de accident ºi rãnire. March 28. În caz contrar. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Astfel. 2007 11:56 AM Introducere Siguranþa în exploatare Siguranþa în exploatare GPericol de accident ºi rãnire Toate lucrãrile asupra autoturismului. GPericol de accident ºi rãnire Unele sisteme de siguranþã funcþioneazã doar atunci când motorul este pornit. toate lucrãrile care implicã modificãri aduse componentelor electronice trebuie efectuate de cãtre un atelier de specialitate autorizat. nu este recomandatã oprirea motorului în timpul conducerii autovehiculului. în consecinþã. GPericol de accident ºi rãnire Lucrãrile incorecte sau modificãrile aduse autovehiculului. Acesta trebuie sã deþinã cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.dumneavoastrã ºi altor persoane . trebuie încredinþate unui atelier de specialitate autorizat. montarea de echipamente ºi efectuarea de schimbãri. Sistemele electronice sunt interconectate prin interfeþe. În astfel de cazuri. GPericol de accident Lucrãrile incorect efectuate asupra echipamentelor electronice ºi a software-ului aferent pot împiedica funcþionarea acestor echipamente. Din acest motiv. În acest scop.protecþia pentru care au fost proiectate. pneurilor sau roþilor (de exemplu. chiar ºi la sistemele care nu au fost modificate. 18 . siguranþa personalã. ar putea avea ca rezultat funcþionarea incorectã a sistemelor de siguranþã. este posibil ca sistemele de siguranþã ale autovehiculului sã nu mai funcþioneze corespunzãtor.Manual Mercedes Clasa E_ro. de exemplu. la conducerea pe teren accidentat sau la trecerea cu vitezã ridicatã peste un obstacol). apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului. Din acest motiv. Din acest motiv. GPericol de accident Un impact sever asupra ºasiului.

Se recomandã înregistrarea autovehiculului la un Centru de Service Mercedes-Benz. 19 .book Page 19 Wednesday. este posibil sã nu figureze ca înregistrat pe numele dumneavoastrã la Mercedes-Benz. Mercedes-Benz vã poate comunica verificãrile programate numai dacã deþine datele personale de înregistrare. Dacã autovehiculul nu a fost achiziþionat de la un dealer autorizat ºi nu a fost niciodatã verificat la un Centru de Service Mercedes-Benz. informaþi Mercedes-Benz cât mai curând posibil.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. 2007 11:56 AM Introducere Înregistrarea autovehiculului Înregistrarea autovehiculului Este posibil ca Mercedes-Benz sã solicite Centrelor de Service sã efectueze verificãri tehnice asupra anumitor autovehicule pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi a siguranþei. În cazul schimbãrii domiciliului sau proprietarului autovehiculului.

Dacã îndepãrtaþi autocolantele de avertizare. cu excepþia cazurilor în care acest lucru este specificat explicit în conþinutul autocolantului. 2007 11:56 AM Introducere Exploatarea corectã Exploatarea corectã La utilizarea autovehiculului. 20 .Manual Mercedes Clasa E_ro. respectaþi urmãtoarele: notele privind siguranþa din acest manual secþiunea "Date tehnice" din manualul de utilizare reglementãrile naþionale în materie de trafic reglementãrile naþionale în materie de înmatriculare GPericol de rãnire Pe autovehicul au fost ataºate diferite autocolante de avertizare. Din acest motiv. deoarece nu veþi putea recunoaºte anumite pericole.book Page 20 Wednesday. Scopul acestora este de a atrage atenþia asupra potenþialelor pericole. nu îndepãrtaþi nici unul dintre autocolantele de avertizare. March 28. apare pericolul rãnirii.

2007 11:56 AM Prezentare generalã Vedere din exterior Postul de conducere. autovehicule cu volanul pe partea dreaptã Instrumentele de bord.Manual Mercedes Clasa E_ro. kilometri Instrumentele de bord. autovehicule cu volanul pe partea stângã Postul de conducere. mile Volanul multifuncþional Consola centralã Unitatea de comandã din plafonierã Panoul de comandã integrat în portierã Compartimentele de depozitare 21 . March 28.book Page 21 Wednesday.

2007 11:56 AM Prezentare generalã Vedere din exterior Vedere din exterior 22 . March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 22 Wednesday.

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 23 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Vedere din exterior
Funcþia Pagina Funcþia Pagina 74 349 245 247 335 Funcþia Curãþarea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Pagina 264

1 Portbagajul
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului Roata de rezervã Trusa de scule a autovehiculului Bateria de pornire 79

5 Deschiderea ºi
închiderea portierelor

6 Montarea cârligului de
remorcare

331

269 269 340 327 192 237

7 Pneurile ºi jantele
Verificarea presiunii în pneuri Panã de cauciuc, montarea roþii de rezervã

b Dezaburirea
parbrizului Curãþarea geamurilor

180 264 195 197 100 101

2 Becurile lãmpilor spate 3 Sistemul de încãlzire a
lunetei

c Trapa glisantã/
327 240 241 244 114 rabatabilã* Trapa glisantã panoramicã*

8 Becurile lãmpilor faþã 9 Deschiderea capotei
motorului Uleiul de motor

4 Capacul buºonului
rezervorului de carburant Cerinþe legate de carburant

d Oglinzi exterioare
Sistemulde asistenþã la parcare*

237

Lichidul de rãcire

a ªtergãtoarele de
parbriz, utilizare

23

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 24 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea stângã
Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea stângã

24

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 25 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea stângã
Funcþia Pagina Funcþia Controleazã sistemul Thermotronic* pentru patru zone 108 108 114 115 Activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire a lunetei Pagina 183 Funcþia Pagina 110 121 240 121 37 106 109

1 Comutatorul combinat
cu: • faza lungã a farurilor • semnalizatoarele de direcþie • ºtergãtoarele de parbriz • Break: ºtergãtorul lunetei

j Spãlarea farurilor* k Frânã de parcare l Deschiderea capotei
motorului

192

m Elibereazã frâna de
36 222 parcare

9 Unitatea de comandã din
plafonierã

n Panoul de comandã
integrat în portierã

a Deschide
compartimentul pentru ochelari/ compartimentul telefonului mobil

o Comutatorul de lumini p Reglarea fasciculului
farurilor 222 222

2 Maneta sistemului
TEMPOMAT pentru: • Sistemul TEMPOMAT • Distronic* • Sistemul Speedtronic 154 157 163 28 32

b Deschiderea torpedoului c Torpedoul d Controlul sistemului
COMAND APS* ºi a sistemului audio* consultaþi instrucþiunile de utilizare aferente

3 Instrumentele de bord 4 Volanul multifuncþional 5 Claxon 6 Manetã pentru sistemul
Linguatronic* – consultaþi instrucþiunile de utilizare separate

e Consola centralã f Contactul electronic de
pornire

33 84 98 97 98

g Reglarea manualã a
volanului 171 176

7 Indicatorul de avertizare
al sistemului Parktronic*

h Reglaj electric volan*
Activare/dezactivare sistem de încãlzire a volanului*

8 Controleazã sistemul
Thermatic

25

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 26 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea dreaptã
Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea dreaptã

26

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 27 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea dreaptã
Funcþia Pagina Funcþia Controleazã sistemul Thermotronic* pentru patru zone Activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire a lunetei Pagina 183 Funcþia Pagina 110 121 240 121 37 106 109

1 Comutatorul combinat cu:
• faza lungã a farurilor • semnalizatoarele de direcþie • ºtergãtoarele de parbriz • Break: ºtergãtorul lunetei 108 108 114 115

j Spãlarea farurilor* k Frânã de parcare l Deschiderea capotei
motorului

192

m Elibereazã frâna de
36 222 parcare

9 Unitatea de comandã din
plafonierã

n Panoul de comandã
integrat în portierã

a Deschide compartimentul
pentru ochelari/ compartimentul telefonului mobil 154 157 163 30 32

2 Maneta sistemului
TEMPOMAT pentru: • Sistemul TEMPOMAT • Distronic* • Sistemul Speedtronic*

o Comutatorul de lumini p Reglarea fasciculului
222 222 farurilor

b Deschide torpedoul c Torpedoul d Controlul sistemului
COMAND APS* ºi a sistemului audio* consultaþi instrucþiunile de utilizare aferente

3 Instrumentele de bord 4 Volanul multifuncþional 5 Claxon 6 Manetã pentru sistemul
Linguatronic* – consultaþi instrucþiunile de utilizare separate

e Consola centralã f Contactul electronic de
pornire

33 84 98 97 98

g Reglarea manualã a
171 176 volanului

7 Indicatorul de avertizare al
sistemului Parktronic*

h Regleazã electric volanul*
Activeazã/dezactiveazã sistemul de încãlzire a volanului*

8 Controleazã sistemul
Thermatic

27

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 28 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Instrumentele de bord, kilometri
Instrumentele de bord, kilometri

28

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 29 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Instrumentele de bord, kilometri
Funcþia Pagina 108 Funcþia A lampã martor pentru faza lungã B lampã martor pentru faza scurtã Pagina 108 107 Funcþia Pagina

1 Lampã martor pentru
semnalizarea direcþiei, stânga

e Indicatorul nivelului de
carburant cu W lampã de avertizare asupra nivelului de carburant 303

2 Lampã de avertizare
pentru ESP®

298 130 130 132

9 Indicator de temperaturã
a lichidului de rãcire cu:

3 Vitezometru 4 Segmente 5 Display multifuncþional
În funcþie de opþiunea selectatã în computerul de bord: linia de setare ºi contorul de parcurs parþial ºi temperatura exterioarã1 sau vitezometrul digital.

f Buton rotativ/butonul de
299 123 resetare (R button)

129

D lampã de avertizare
pentru lichidul de rãcire

a Transmisie automatã*:
afiºarea programului de schimbare a treptelor de vitezã

b Contor de parcurs total c Transmisie automatã*:
299 108 afiºarea poziþiei selectorului de viteze 124

1 În Marea Britanie, în locul temperaturii exterioare, este întotdeauna afiºatã viteza în km/h. 2 În cazul autovehiculelor fãrã sistem Distronic*, simbolul lumineazã scurt dar nu are nici o funcþie.

6 Lampã de avertizare
asupra distanþei*2

d Ceas cu:
q lampã martor pentru preîncãlzire X lampã de avertizare asupra presiunii în pneuri* 301 297 302 ± lampã de avertizare pentru diagnosticarea motorului 3 lampã martor pentru sistemul de frânare 119 301 300

7 Lampã martor pentru
semnalizarea direcþiei, dreapta

8 Turometru cu:
1 lampa de avertizare pentru SRS - lampã de avertizare pentru ABS < lampa de avertizare pentru centurile de siguranþã

298

29

book Page 30 Wednesday. March 28. 2007 11:56 AM Prezentare generalã Instrumentele de bord Instrumentele de bord 30 .Manual Mercedes Clasa E_ro.

March 28. f Buton rotativ/butonul de 299 123 resetare (R button) 129 D lampã de avertizare pentru lichidul de rãcire a Transmisie automatã*: afiºarea programului de schimbare a treptelor de vitezã b Contor de parcurs total c Transmisie automatã*: 299 108 afiºarea poziþiei selectorului de viteze 124 1 În Marea Britanie.lampã de avertizare pentru ABS < lampa de avertizare pentru centurile de siguranþã 298 31 . simbolul lumineazã scurt dar nu are nici o funcþie. 6 Lampã de avertizare asupra distanþei*2 d Ceas cu: q lampã martor pentru preîncãlzire X lampã de avertizare asupra presiunii în pneuri* 301 297 302 ± lampã de avertizare pentru diagnosticarea motorului 3 lampã martor pentru sistemul de frânare 119 301 300 7 Lampã martor pentru semnalizarea direcþiei. stânga e Indicatorul nivelului de carburant cu W lampã de avertizare asupra nivelului de carburant 303 2 Lampã de avertizare pentru ESP® 298 130 130 132 9 Indicator de temperaturã a lichidului de rãcire cu: 3 Vitezometru 4 Segmente 5 Display multifuncþional În funcþie de opþiunea selectatã în computerul de bord: linia de setare ºi contorul de parcurs spaþiul ºi temperatura exterioarã1 sau vitezometrul digital. este întotdeauna afiºatã viteza în km/h.book Page 31 Wednesday. 2 În cazul autovehiculelor fãrã sistem Distronic*. în locul temperaturii exterioare. dreapta 8 Turometru cu: 1 lampa de avertizare pentru SRS .Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Prezentare generalã Instrumentele de bord Funcþia Pagina 108 Funcþia A lampã martor pentru faza lungã B lampã martor pentru faza scurtã Pagina 108 107 Funcþia Pagina 1 Lampã martor pentru semnalizarea direcþiei.

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 32 Wednesday. March 28. 2007 11:56 AM Prezentare generalã Volanul multifuncþional Volanul multifuncþional 1 Funcþia Display-ul multifuncþional Controlul computerului de bord Pagina 132 131 Funcþia Pagina 5 Navigare în cadrul unui meniu j Înainte k Înapoi 2 + ºi Selecteazã submeniurile din meniul Settings (Setãri) • Reglarea valorilor • Reglarea volumului 3 Utilizarea telefonului* apel apel s Preluarea unui t Încheierea unui 4 Navigare prin meniuri è Înainte ÿ Înapoi 32 .

Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Prezentare generalã Consola centralã Consola centralã Secþiunea inferioarã Funcþia Pagina 222 Funcþia Autovehicule cu transmisie manualã: activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire*/ ventilaþie* auxiliarã Pagina 192 1 Deschide/închide compartimentul de depozitare Deschide/închide scrumiera* 226 85 122 2 Tasta KEYLESS GO* 3 Transmisia manualã: maneta schimbãtorului de viteze Transmisie automatã*: maneta selectorului de viteze 7 Setarea gãrzii la sol a autovehiculului* 168 160 8 Sistemul Distronic* : creºterea distanþei specificate 123 9 Sistemul Distronic* : activarea/dezactivarea funcþiei de avertizare asupra distanþei 160 4 Autovehicule cu transmisie automatã*: activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire*/ ventilaþie* auxiliarã 192 a Transmisie automatã*: selecteazã programul de schimbare a treptelor de vitezã 126 5 Dezactivarea sistemului Parktronic* 172 169 6 Seteazã sistemul Airmatic DC* 33 . March 28.book Page 33 Wednesday.

March 28.book Page 34 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Prezentare generalã Consola centralã Secþiunea superioarã 34 .

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 35 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Consola centralã
Funcþia Pagina 94 Funcþia Pagina 78 222

1 Activarea/dezactivarea
sistemului de încãlzire a scaunelor* din stânga

b Zãvorârea autovehiculului c Buton de deschidere
pentru compartimentul de depozitare sau schimbãtorul de CD-uri* – consultaþi instrucþiunile de utilizare separate

2 Limuzinã: ruleazã/
deruleazã storul lunetei*

225 90

3 Limuzinã: plierea
tetierelor scaunelor din spate

d Activarea/dezactivarea
109 sistemului de ventilaþie a scaunelor* din stânga

93

4 Pornirea/oprirea
semnalizatoarelor de avarie

5 5Lampa de avertizare

61

PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat)1 78 68 94

6 Deszãvorârea
autovehiculului

7 Activeazã/dezactiveazã
sistemul ESP®

8 Activarea/dezactivarea
sistemului de încãlzire a scaunelor* din dreapta

1 Lampa de avertizare se va aprinde scurt când rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire, chiar ºi în cazul autoturismelor fãrã sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de copil* pe scaunul pasagerului din faþã*. În acest caz, nu are nici o funcþie ºi nu indicã faptul cã scaunul pasagerului din faþã este dotat cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de copil*.

9 Activarea/dezactivarea
sistemului de ventilaþie a scaunelor* din dreapta

93

a Lampã martor ATA*

70

35

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 36 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Unitatea de comandã din plafonierã
Unitatea de comandã din plafonierã
Funcþia Pagina 112 Funcþia Pagina 72

1 Activarea/dezactivarea
iluminãrii zonei din spate a habitaclului

6 Activarea/dezactivarea
senzorului de miºcare în habitaclu*

2 Activarea/dezactivarea
iluminãrii automate a habitaclului

112

7 Oglindã retrovizoare 8 Lampã de lecturã 9 Tastele telecomenzii
pentru sistemul de deschidere a garajului*

99 112 231

3 Activarea/dezactivarea
iluminãrii zonei din faþã a habitaclului

112

4 Aprinderea/stingerea
lãmpii de lecturã de pe partea dreaptã

112

a Activeazã/dezactiveazã
protecþia antiremorcare*

71 112 112 112

b Iluminarea ambientalã*
195

5 Deschiderea/închiderea
trapei glisante/ rabatabile* sau Deschiderea/închiderea trapei glisante panoramice*

c Iluminarea habitaclului d Aprinderea/stingerea
lãmpii de lecturã de pe partea stângã

197

36

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 37 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Panoul de comandã integrat în portierã
Panoul de comandã integrat în portierã
Funcþia Pagina 78 86 102 Funcþia Limuzinã: butonul de acþionare de la distanþã* pentru deschiderea sau închiderea automatã a capotei portbagajului Break: butonul de acþionare de la distanþã* pentru deschiderea hayonului Pagina 83

1 Deschiderea portierei 2 Pentru reglarea electricã
a scaunului*

3 Memoreazã setãrile
pentru scaun, oglinzile exterioare ºi volan*

83

4 Regleazã oglinzile
exterioare

100 115

5 Pentru deschiderea ºi
închiderea geamurilor laterale

6 Limuzinã: funcþia de
deszãvorâre de la distanþã a capotei portbagajului

83

37

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 38 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Compartimentele de depozitare
Compartimentele de depozitare

38

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 39 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Compartimentele de depozitare
Funcþia Pagina 222 269 Funcþia Pagina 224 226 Funcþia Pagina 204

1 Torpedo 2 Compartiment de
depozitare sub scaunul pasagerului din faþã, cu trusã de prim ajutor

c Casetã pentru deºeuri
Scrumierã*

k Plasã pentru bagaje în
spaþiul destinat picioarelor pasagerului din faþã

d Compartiment de
depozitare situat în portierã

l Compartiment de
depozitare în faþa cotierei 269 Suport pentru pahar* în consola centralã

223 201 223

3 Compartiment de
depozitare situat în portierã

e Compartiment de
depozitare sub scaunul ºoferului, cu extinctor* 224 226

4 Casetã pentru deºeuri
Scrumierã*

f Clemã pentru carduri pe
parasolar

m Compartiment de
224 222 depozitare situat sub cotierã

5 Buzunar pe spãtarul
scaunului

g Compartiment de
depozitare sau schimbãtor de CD-uri* în secþiunea superioarã a consolei centrale

n Compartiment de
depozitare în partea din spate a consolei centrale Prizã

223

6 Compartiment de
depozitare situat în portierã

227 201

7 Plasã pentru bagaje 8 Compartiment de
depozitare sub podeaua portbagajului 206

h Compartiment de
depozitare în partea inferioarã a consolei centrale Prizã 210 Scrumierã* Brichetã*

222

o Suport pentru pahar
integrat în cotiera scaunelor din spate

p Compartiment de
227 226 226 222 depozitare situat sub cotiera scaunelor din spate

223

9 Cârligele din partea
superioarã a portbagajului

a Compartiment de
depozitare situat în portierã

j Compartiment pentru
ochelari/compartimentul telefonului mobil

b Buzunar pe spãtarul
scaunului

39

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 40 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Compartimentele de depozitare
Funcþia Pagina 219 207 Funcþia Pagina 207

1 Casetã de depozitare
Easy-Pack*

5 Compartiment de
depozitare sub podeaua spate a portbagajului

2 Compartiment de
depozitare sub podeaua faþã a portbagajului

6 Sertar de încãrcare 7 Casetã rabatabilã 8 Plasã pentru bagaje

3 Cârlige pentru genþi 4 Plasã pentru bagaje

40

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 41 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor Sistemele pentru siguranþa conducerii Sistemele antifurt

41

G Pericol de rãnire Modificãrile ºi lucrãrile incorect efectuate asupra sistemelor de retenþie (centuri de siguranþã ºi punctele lor de ancorare. se poate produce o coliziune între autovehiculul dumneavoastrã ºi un alt obiect. Scopul sistemelor de retenþie. deoarece. care includ în principal centurile de siguranþã suplimentate de dispozitivele de pretensionare. acesta asigurã protecþie suplimentarã numai în cazul în care centura de siguranþã este purtatã corect. Aceºtia sunt în pericol de a fi accidentaþi de elementele din habitaclu sau de diverse componente ale autovehiculului. airbagurile sunt doar un sistem de retenþie suplimentar.Manual Mercedes Clasa E_ro. chiar dacã autovehiculul este dotat cu airbaguri. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Siguranþa pasagerilor Sistemele de retenþie Aceastã secþiune vã oferã informaþii despre cele mai importante funcþii ale sistemelor de retenþie din dotarea autovehiculului. limitatoarele de forþã pentru centuri ºi. centura de siguranþã poate preveni în mare mãsurã proiectarea pasagerului spre zona de impact. în situaþii de accident în care este declanºat un airbag. fiind astfel mai indicatã pentru a proteja împotriva accidentãrii 42 . airbaguri. Protecþia suplimentarã este oferitã de: SRS (sistemul suplimentar de retenþie).book Page 42 Wednesday. Un motiv este acela cã airbagurile nu sunt declanºate în toate tipurile de accidente. Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele de pretensionare a centurilor sã nu fie declanºate în caz de accident. Totuºi. care sunt mijloacele cele mai eficiente de limitare a deplasãrii pasagerilor în cazul unui accident. în anumite situaþii. sau este posibil ca sistemele sã fie declanºate când nu este cazul. fãrã a o substitui. care constã din: dispozitivele de pretensionare a centurilor limitatoarele de forþã pentru centuri airbaguri sistemul PRESAFE® i Airbagurile suplimenteazã protecþia oferitã pasagerilor autovehiculului care poartã centuri de siguranþã. March 28. unde este necesar. Toþi pasagerii autovehiculului trebuie sã poarte permanent în mod corect centura de siguranþã. Acest fapt poate provoca accelerarea sau decelerarea extrem de rapidã a autovehiculului. Cu toate acestea. Pe de altã parte. centurile de siguranþã ºi airbagurile sunt în general incapabile de a oferi protecþie împotriva leziunilor cauzate de obiectele care pãtrund în autovehicul din exterior. un alt autovehicul. Nu efectuaþi niciodatã modificãri asupra sistemelor electronice sau softwareului asociat acestora. pasagerii autovehiculului vor fi proiectaþi în sens opus forþei de impact. dispozitive de pretensionare a centurilor limitatoare de forþã pentru centuri sau airbaguri) sau asupra conexiunilor electrice ale acestora. În caz de accident. În aceste situaþii. în situaþii în care decelerarea ar fi în mod normal suficientã pentru a le declanºa. Cele mai importante sisteme de retenþie sunt: centurile de siguranþã sistemele de retenþie pentru copii. în cazul unei coliziuni frontale. Prin urmare. care completeazã funcþia centurii de siguranþã. este acela de a minimiza riscul de accidentare. de exemplu. expansiunea acestora nu ar spori protecþia oferitã pasagerilor autovehiculului care poartã corect centurile de siguranþã. declanºarea airbagurilor oferã protecþie suplimentarã numai în cazul purtãrii corecte a centurilor de siguranþã. precum ºi modificarea altor sisteme electronice interconectate pot împiedica funcþionarea corectã a sistemelor de retenþie. Nu modificaþi sistemele de retenþie. deoarece: centura de siguranþã ajutã la menþinerea poziþiei optime a pasagerului faþã de airbag de exemplu.

În caz de coliziune. Pentru asigurarea protecþiei în caz de accident aceste persoane necesitã. March 28. În anumite circumstanþe. Nu purtaþi haine voluminoase. Pentru montarea scaunului de copii urmaþi instrucþiunile de instalare furnizate de producãtor. prin urmare. În astfel de cazuri. poartã întotdeauna corect centura de siguranþã. de exemplu. adicã peste articulaþiile ºoldului ºi nu peste abdomen sã fie fixatã strâns pe corp sã nu fie rãsucitã sã fie trecutã peste mijlocul umãrului sã nu fie trecutã peste gât sau pe sub braþ sã fie fixatã strâns peste ºolduri prin tragerea porþiunii superioare a centurii Nu fixaþi niciodatã obiecte prin intermediul centurii de siguranþã. care este purtatã incorect sau care este fixatã necorespunzãtor în catarama de blocare nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie pentru care a fost proiectatã. poartã permanent în mod corect centurile de siguranþã. 43 . asiguraþi-vã cã toþi pasagerii autovehiculului. acestea sunt cele mai eficiente mijloace de limitare a deplasãrii pasagerilor autovehiculului spre zona de impact ºi reduc astfel riscul de contact cu elementele din interiorul autovehiculului. sisteme de retenþie suplimentare adecvate. ochelari. G Pericol de rãnire O centurã de siguranþã care nu este purtatã. Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã. Asiguraþi-vã cã toþi pasagerii. Nu treceþi centura de siguranþã peste obiecte fragile sau ascuþite. în special femeile însãrcinate. Centura de siguranþã trebuie purtatã numai individual. Centura poate fi deterioratã ºi puteþi suferi leziuni. chei etc. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Airbagurile G Pericol de rãnire Airbagurile asigurã protecþie suplimentarã. Centura de siguranþã trebuie: sã fie trecutã peste zona bazinului cât mai jos posibil.50 m sau cu vârsta sub 12 ani nu pot purta corect centura de siguranþã. Sub nici un motiv nu se va permite copiilor sã cãlãtoreascã în braþele altui pasager al autovehiculului. instalate pe scaunele corespunzãtoare. în special femeile însãrcinate. acest fapt poate determina accidentarea gravã sau fatalã. cã sunt aºezaþi în poziþie adecvatã ºi cã scaunul este poziþionat cât mai aproape de verticalã posibil. Centurile de siguranþã Cele mai importante sisteme de retenþie din dotarea autovehiculului sunt centurile de siguranþã ºi sistemele de retenþie pentru copii. Persoanele cu înãlþimea sub 1. mai ales dacã acestea sunt amplasate pe faþa interioarã sau exterioarã a hainelor dumneavoastrã. haine de iarnã. dacã aceasta este utilizatã de unul dintre pasagerii autovehiculului. dar nu se substituie centurilor de siguranþã. instrumente de scris. de exemplu.Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 43 Wednesday. reþinerea copilului ar fi imposibilã ºi acesta sau alþi pasageri pot fi accidentaþi grav sau chiar fatal în cazul frânãrii bruºte.

Verificaþi periodic centurile de siguranþã pentru a vã asigura cã acestea: nu sunt deteriorate nu sunt trecute peste muchii ascuþite nu sunt prinse între diverse obiecte i În multe þãri. Este posibilã rãnirea gravã sau fatalã a dumneavoastrã sau a altor persoane. Centurile de siguranþã deteriorate sau solicitate intens într-un accident trebuie înlocuite. existã norme ce reglementeazã utilizarea centurilor de siguranþã ºi a sistemelor de retenþie pentru copii. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunuluiînclinat excesiv. în caz contrar.book Page 44 Wednesday. din motive de siguranþã. În caz contrar. G Pericol de rãnire Centura de siguranþã nu poate funcþiona corect dacã aceasta sau catarama de blocare sunt murdare sau deteriorate. Puteþi gãsi mai multe informaþii în secþiunea "Scaun" din index. 1 2 3 4 Derulator Limba centurii de siguranþã Catarama de blocare Butonul de eliberare 44 . Evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã. este posibilã ruperea centurii în caz de accident. Pãstraþi centura ºi catarama de blocare curate. În caz contrar. sã utilizaþi numai centuri de siguranþã care au fost special aprobate pentru autovehicul de cãtre Mercedes-Benz. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor G Pericol de rãnire Centura de siguranþã oferã protecþia necesarã numai dacã spãtarul scaunului este poziþionat cât mai aproape de verticalã posibil ºi dacã ocupantul stã drept.Manual Mercedes Clasa E_ro. Poziþionaþi spãtarul scaunului cât mai aproape de verticalã.este posibilã accidentarea gravã sau fatalã în caz de accident sau de frânare bruscã. Mercedes-Benz recomandã ca. March 28. iar dispozitivele de ancorare corespunzãtoare acestora trebuie verificate. nu este posibilã fixarea corectã a limbii centurii.

Criterii pentru declanºarea dispozitivelor de pretensionare ºi a airbagurilor În primele etape ale unei coliziuni. direcþia ºi viteza de decelerare sau de accelerare a autovehiculului. Lampa de avertizare 1 de pe instrumentul de bord se aprinde la punerea contactului ºi se stinge la câteva secunde dupã pornirea motorului. unitatea de comandã a airbagurilor declanºeazã preventiv dispozitivele de pretensionare a centurilor. peste un anumit nivel. a limitatoarelor de forþã pentru centuri ºi a airbagurilor În cazul unei coliziuni. Airbagurile frontale sunt declanºate ulterior. March 28. existã posibilitatea ca anumite componente sã se declanºeze de la sine sau sã nu declanºeze în eventualitatea unui impact cu deceleraþii mari. Lampa de avertizare 1 Când contactul este pus ºi motorul este în funcþiune sistemul suplimentar de retenþie (SRS) efectueazã o autoverificare la intervale regulate. Acest proces Declanºarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor. este asiguratã detectarea în timp util a defecþiunilor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pragurile de activare a dispozitivului de pretensionare a centurii ºi a airbagului sunt variabile ºi sunt adaptate deceleraþiei autovehiculului. În acest scop. airbagul frontal este umflat cu suficient gaz pentru a reduce riscul de accidentare la primul prag de declanºare. Astfel. Pe baza acestor date ºi în funcþie de deceleraþia autovehiculului pe axa longitudinalã în cazul unei coliziuni. care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. cum ar fi durata. Încredinþaþi imediat verificarea ºi repararea sistemului SRS unui atelier de specialitate autorizat.Manual Mercedes Clasa E_ro. pentru a putea decide dacã este necesarã declanºarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi/sau a airbagurilor. senzorul integrat în unitatea de comandã a airbagurilor proceseazã date fizice importante. Dacã autovehiculul este dotat cu airbaguri frontale adaptive cu douã trepte (Dual stage). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.book Page 45 Wednesday. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor SRS (Sistem suplimentar de retenþie) SRS constã din: lampa de avertizare 1 dispozitivele de pretensionare a centurilor limitatoarele de forþã pentru centuri Sistemul airbag cu: unitate de comandã pentru airbag airbaguri În aceastã situaþie. senzorul unitãþii de comandã a airbagurilor evalueazã o serie de date fizice. direcþia ºi viteza de decelerare sau accelerare a autovehiculului. în câteva milisecunde. i În cazul unui impact de o anumitã severitate airbagul aferent pasagerului faþã este declanºat întotdeauna. G Pericol de rãnire A avut loc o defecþiune dacã lampa de avertizare1: nu se aprinde la punerea contactului nu se stinge la câteva secunde de la pornirea motorului se aprinde din nou 45 . numai dacã deceleraþia autovehiculului pe axa longitudinalã are o valoare superioarã. Dispozitivele de pretensionare a centurilor pot fi activate doar în cazul în care limba centurii este fixatã corect în catarama de blocare. Airbagul frontal este umflat complet doar la atingerea unui al doilea prag. dacã unitatea de comandã detecteazã decelerarea mai puternicã a autovehiculului. cum ar fi durata. dacã sistemul de recunoaºtere a ocupãrii scaunului pasagerului din faþã confirmã cã scaunul este ocupat.

March 28. În ciuda acestui fapt.Manual Mercedes Clasa E_ro. Diversele sisteme airbag funcþioneazã independent. strângându-le în jurul corpului. este posibilã activarea dispozitivului de pretensionare a centurii în caz de accident. în cazul afectãrii unor pãrþi foarte rigide ale autovehiculului. ! Dacã scaunul pasagerului din faþã nu este ocupat. nu fixaþi limba centurii de siguranþã în catarama de blocare. deoarece umflarea airbagului trebuie sã aibã loc în timpul impactului ºi trebuie adaptatã pentru a oferi protecþia suplimentarã calculatã pentru pasagerii autovehiculului. Nu toate airbagurile sunt umflate în caz de accident. ale celuilalt autovehicul implicat i Airbagurile nu sunt declanºate în toate tipurile de accidente. Limitatoarele de forþã ale centurilor scaunelor din faþã sunt reglate în funcþie de airbagurile frontale. deoarece airbagul trebuie umflat în timpul coliziunii. asigurând distribuþia forþei exercitate asupra corpului pasagerilor pe o suprafaþã mai mare. Factorii care pot fi detectaþi ºi mãsuraþi doar dupã ce coliziunea a avut loc nu au un rol decisiv în declanºarea unui airbag ºi nici nu reprezintã un indiciu asupra acesteia. rãsturnare a autovehiculului) ºi de gravitatea accidentului (în special de acceleraþie sau deceleraþie). 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor este de naturã anticipativã. declanºarea fiecãrui sistem în parte va depinde de tipul de accident stabilit de unitatea de comandã în primele etape ale coliziunii (coliziune frontalã. cum ar fi pãrþile longitudinale ale ºasiului ºi al atingerii unei deceleraþii suficiente. de exemplu. În cazul în care centura de siguranþã este prevãzutã cu un limitator de forþã. impact lateral. forþa exercitatã asupra ocupanþilor scaunului este redusã. cum ar fi capota motorului sau aripile ºi nu a fost atinsã rata necesarã de decelerare. Acestea sunt controlate de un sistem complex de senzori. este posibilã declanºarea airbagurilor chiar dacã autovehiculul a suferit doar deformãri minore.book Page 46 Wednesday. care preiau o parte din forþele de deceleraþie de la centurile de siguranþã. De asemenea. Dispozitivele de pretensionare a centurilor. limitatoarele de forþã pentru centuri Centurile de siguranþã pentru scaunele din faþã ºi pentru scaunele laterale din spate sunt echipate cu dispozitive de pretensionare. Este posibil ca autovehiculul sã fi suferit deformãri considerabile fãrã sã fi fost declanºat un airbag. 46 . Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranþã tensioneazã centurile în caz de accident. i Dispozitivele de pretensionare a centurilor nu compenseazã: poziþiile incorecte de ºedere purtarea incorectã a centurilor de siguranþã Dispozitivele de pretensionare nu deplaseazã pasagerii cãtre spãtarul scaunului. de exemplu. de exemplu. în cazul în care au fost afectate numai pãrþi uºor deformabile. În caz contrar. Accelerarea sau decelerarea autovehiculului ºi vectorul forþei de impact sunt stabilite în principal evaluând: distribuþia forþelor în timpul coliziunii unghiul de impact caracteristicile de deformare ale autovehiculului caracteristicile obiectului cu care autovehiculul a intrat în coliziune. Acest proces este de naturã anticipativã. combinat cu o componentã de procesare ºi decizie. nu la sfârºitul acesteia.

dacã autovehiculul este decelerat sau accelerat rapid pe axa longitudinalã în timpul etapelor iniþiale ale coliziunii în anumite situaþii în care autovehiculul se rãstoarnã. Suprafaþa de sprijin a capului pe tetierã trebuie sã se afle aproximativ la acelaºi nivel cu ochii. trebuie sã aveþi coatele uºor îndoite. Toþi pasagerii trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã poziþioneze spãtarele scaunelor cât mai aproape de verticalã posibil. dispozitivele de pretensionare a centurilor sunt activate: numai dacã sistemele de retenþie sunt funcþionale (lampa de avertizare 1 se aprinde la punerea contactului ºi se stinge la pornirea motorului) ( pagina 45) pentru fiecare centurã de siguranþã frontalã în trei puncte a cãrei limbã este cuplatã în catarama de blocare în cazul unui impact din faþã sau din spate. Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate posibil. vã recomandãm respectarea urmãtoarelor instrucþiuni: 47 . veþi auzi un sunet puternic care însã nu vã va afecta auzul. Poziþia ºoferului faþã de pedale trebuie sã permitã acþionarea completã a acestora. La manevrarea volanului. Poziþia scaunului ºoferului trebuie sã permitã conducerea în siguranþã a autovehiculului. mai ales în cazul în care pe acesta este transportat un copil într-un sistem de retenþie. March 28. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Când contactul este pus. Lampa de avertizare 1 se aprinde. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau fatale în cazul unui accident sau a unei situaþii similare care presupune decelerarea rapidã a autovehiculului. Este prioritarã încre-dinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat Respectaþi normele privind siguranþa la îndepãrtarea dispozitivelor de pretensionare. leziuni cauzate de airbagurile în expansiune sau de frânarea bruscã. iar limba centurii de siguranþã este fixatã în catarama de blocare în cazul unei coliziuni frontale grave.Manual Mercedes Clasa E_ro. de exemplu. dacã se stabileºte cã este necesarã protecþie suplimentarã la autovehiculele cu sistem de recunoaºtere a ocupãrii scaunului din faþã.book Page 47 Wednesday. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. numai dacã scaunul este ocupat. Distanþa dintre pieptul ºi centrul capacului airbagului trebuie sã fie mai mare de 25 cm. Toþi pasagerii trebuie sã selecteze o poziþie a scaunului care sã permitã purtarea corectã a centurii de siguranþã ºi care este cât mai departe posibil de airbaguri. Este de asemenea posibilã eliberarea unei cantitãþi mici de praf. adicã în cazul decelerãrii extrem de rapide a autovehiculului pe axa longitudinalã în etapele iniþiale ale coliziunii G Pericol de rãnire Înlocuirea dispozitivelor de pretensionare care au fost declanºate trebuie efectuatã numai la ateliere de specialitate autorizate. Sistemul airbag G Pericol de rãnire La declanºarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor de siguranþã. În acest scop. Detalii asupra acestor norme sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz.

În cazul instalãrii unui sistem de retenþie pentru copii orientat în sensul de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã. În cazul autovehiculelor Mercedes-Benz. aceºtia trebuie transportaþi într-un sistem de retenþie pe unul dintre scaunele adecvate din spate. airbagul pasagerului faþã este dezactivat dacã pe scaunul acestuia se fixeazã un sistem de retenþie pentru copii cu funcþie de recunoaºtere automatã a scaunului de copil ºi se aprinde lampa de avertizare PASSENGER AIRBAG OFF 5 (airbagul pasagerului este dezactivat). Nu atârnaþi obiecte dure. Nu vã aplecaþi în faþã. permiteþi umflarea completã a airbagului în caz de accident. Nu vã sprijiniþi de portiere când vã aflaþi în interiorul autovehiculului. de exemplu.Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 48 Wednesday. situat în volan airbag frontal pentru pasagerul din faþã. în special când autovehiculul se aflã în miºcare. datã fiind viteza foarte ridicatã de umflare a airbagului. Autovehiculul este dotat cu urmãtoarele airbaguri: airbag frontal pentru ºofer. inclusiv cablurile electrice. Asiguraþi-vã cã nu existã persoane. animale sau obiecte între pasageri ºi zona de umflare a airbagurilor. Nu amplasaþi obiecte între spãtarele scaunelor ºi portiere. peste porþiunea centralã capitonatã a volanului. Manevraþi volanul numai de coroana acestuia. este necesarã deplasarea scaunului înapoi pânã la capãtul cursei. March 28. 48 . Riscul de accidentare datorat unui airbag în expansiune nu poate fi exclus. Lampa de avertizare 1 se aprinde. Nu puneþi picioarele pe planºa de bord. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Sistemele de retenþie pentru copii orientate contrar sensului de deplasare nu trebuie instalate pe scaunul pasagerului din faþã decât în cazul în care airbagul frontal corespunzãtor a fost dezactivat. Dacã sistemul de retenþie pentru copii orientat contrar sensului de deplasare sau scaunul pasagerului din faþã nu este ocupat cu un sistem de recunoaºtere automatã a scaunelor de copii*. G Pericol de rãnire Funcþionarea airbagului este garantatã numai dacã: zona centralã capitonatã a volanului nu este acoperitã ºi nu sunt ataºate embleme sau autocolante pe aceasta sau pe capacul airbagului pentru pasagerul din faþã sau pe capitonajul portierei nu modificaþi componentele sistemului de retenþie. de mânerele de susþinere sau de cârligele pentru haine. de exemplu. Astfel. Puteþi fi accidentat în cazul în care airbagul este declanºat ºi mâinile sunt plasate pe porþiunea centralã a volanului. situat deasupra torpedoului airbaguri laterale pe partea exterioarã a scaunelor din faþã airbaguri laterale spate* airbaguri tip cortinã integrate în rama plafonului Modul de funcþionare a airbagurilor Airbagurile sunt umflate în intervale de ordinul milisecundelor. umeraºe.

în caz contrar. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. din acestea este eliberat un gaz fierbinte. este posibil sã suferiþi arsuri. Pentru a preveni dificultãþile în respiraþie.book Page 49 Wednesday. Zgomotul produs nu vã va afecta auzul. este necesarã înlocuirea acestuia la un atelier de specialitate autorizat. Umflarea airbagului încetineºte ºi limiteazã deplasarea pasagerilor în interiorul autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Acesta nu este periculos pentru sãnãtate ºi nu indicã prezenþa unui incendiu în autovehicul. Evitaþi atingerea acestora. În momentul în care pasagerul intrã în contact cu airbagul frontal ºi cu airbagurile laterale. este eliberatã o cantitate micã de praf. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat Airbagurile frontale Airbagurile frontale sunt destinate suplimentãrii protecþiei la nivelul capului ºoferului ºi la nivelul capului ºi pieptului pasagerului faþã. În acest scop. airbagul frontal pentru pasagerul din faþã este situat deasupra torpedoului. cu excepþia situaþiilor în care sistemul detecteazã o deceleraþie ridicatã a autovehiculului pe axa longitudinalã Airbagul frontal pentru ºofer este situat în volan. Airbagul frontal pentru ºofer ºi airbagul frontal pentru pasagerul din faþã sunt declanºate: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale acceleraþiei sau deceleraþiei autovehiculului pe axa longitudinalã dacã sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului poate oferi protecþie suplimentarã faþã de cea oferitã de centura de siguranþã 49 .Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. Este posibil ca praful sã cauzeze dificultãþi temporare de respiraþie persoanelor bolnave de astm sau cu probleme respiratorii. este recomandatã: pãrãsirea autovehiculului imediat ce situaþia o permite sau deschiderea geamului pentru a permite pãtrunderea aerului proaspãt în interior numai în cazul în care centura de siguranþã este fixatã independent de alte airbaguri din autovehicul niciodatã. G Pericol de rãnire Dupã umflarea unui airbag: componentele airbagului sunt fierbinþi. airbagurile sunt complet depresurizate dupã accident. dacã autovehiculul se rãstoarnã. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor i Declanºarea airbagurilor este însoþitã de un zgomot puternic ºi de eliberarea unei mici cantitãþi de praf. Acest proces este destinat reducerii forþei care acþioneazã asupra capului ºi pieptului pasagerului. iar praful eliberat nu este periculos pentru sãnãtate. Prin urmare. G Pericol de rãnire În timpul umflãrii airbagurilor.

.Manual Mercedes Clasa E_ro. de exemplu. Este posibil ca sistemul sã interpreteze eronat surplusul de greutate ca fiind o persoanã care ocupã scaunul iar sistemele de retenþie aferente scaunului pasagerului din faþã sã fie declanºate în caz de accident. i Airbagul frontal pentru pasagerul din faþã 2 este declanºat numai dacã: scaunul pasagerului faþã este ocupat lampa de avertizare 5 PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat). Airbaguri frontale Airbagurile laterale 1 Airbag frontal ºofer 2 Airbag frontal pasager faþã Zona de umflare a airbagului frontal pentru ºofer 1 este situatã în faþa volanului. în special copiii.book Page 50 Wednesday. nu trebuie sã-ºi sprijine capul de geamuri în zona de umflare a airbagului lateral. suporturi pentru cutii cu bãuturi de cârligele din autovehicul sunt agãþate exclusiv articole uºoare de îmbrãcãminte buzunarele articolelor de îmbrãcãminte nu conþin obiecte dure sau ascuþite ! Nu amplasaþi obiecte grele pe scaunul pasagerului din faþã. În caz contrar. G Pericol de rãnire Din motive de siguranþã. respectaþi instrucþiunile de mai jos: pasagerii autovehiculului. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor automatã pe scaunul pasagerului din faþã. animale sau obiecte între pasagerii autovehiculului ºi zona de umflare a airbagurilor laterale de portiere nu sunt ataºate accesorii. Acest lucru indicã fie cã nu a fost instalat nici un sistem de retenþie pentru copii cu sistem de recunoaºtere 50 G Pericol de rãnire Pentru a reduce riscul de rãnire gravã sau chiar fatalã la umflarea airbagului lateral. fie cã acesta nu a fost montat corect. Aceste huse pot fi procurate. este posibil ca unul dintre airbagurile laterale sã nu se umfle corespunzãtor ºi sã nu ofere protecþia necesarã în caz de accident. situatã pe consola centralã. de exemplu. aria de umflare a airbagului frontal pentru pasagerul din faþã 2 este situatã în faþa ºi deasupra torpedoului. G Pericol de rãnire Pentru reducerea riscului de accidentare la declanºarea unui airbag lateral. March 28. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a huselor de scaune care au fost tbreak în vederea utilizãrii în autovehicule Mercedes-Benz ºi care sunt prevãzute cu o cusãturã cu rupere controlatã pentru airbagurile laterale. de la un Centru de Service Mercedes-Benz. trebuie sã vã asiguraþi cã: nu existã persoane. ceea ce ar antrena necesitatea înlocuirii acestora. nu se aprinde în autovehiculele cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de copil instalat pe scaunul pasagerului din faþã* ( pagina 61).

i Informaþii suplimentare despre modul de funcþionare a airbagurilor sunt disponibile la ( pagina 48). Simbolul SRS/AIRBAG indicã amplasarea airbagurilor laterale în autovehicul.book Page 51 Wednesday.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unor sisteme de reþinere adecvate pentru copii. Scopul airbagului lateral este de a spori nivelul de protecþie la nivelul toracelui (dar nu ºi capului.Manual Mercedes Clasa E_ro. gâtului sau braþelor) pasagerilor de pe partea autovehiculului afectatã de impact. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Pasagerii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã ºi sã poziþioneze spãtarele scaunelor cât mai aproape de verticalã posibil. de exemplu. asiguraþi-vã cã nu sunt amplasate obiecte între pasagerii autovehiculului ºi zona de umflare a airbagurilor tip cortinã. i Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 45). în cazul unui impact lateral independent de utilizarea centurii de siguranþã independent de airbagurile frontale independent de dispozitivele de pretensionare a centurilor Airbagurile tip cortinã G Pericol de rãnire Pentru ca airbagurile tip cortinã sã poatã oferi nivelul de protecþie proiectat. Copiii cu înãlþimea sub 1. airbagul aferent este declanºat întotdeauna dacã sistemul de recunoaºtere a ocupãrii scaunului confirmã cã acesta este ocupat. dar numai dacã sistemul detecteazã o decelerare lateralã însemnatã a autovehiculului ºi stabileºte cã declanºarea airbagului lateral poate oferi o protecþie suplimentarã faþã de cea asiguratã de centura de siguranþã i În cazul unui impact pe partea pasagerului din faþã. Airbagurile laterale 1 ºi 2 sunt activate: pe partea autovehiculului unde are loc impactul în faza iniþialã a unui accident valori mari ale acceleraþiei sau deceleraþiei laterale a autovehiculului. în cazul în care vehiculul se rãstoarnã. March 28. Modelul Limuzinã este prezentat ca exemplu 1 Airbag lateral faþã 2 Airbag lateral spate* Zona de umflare a airbagului lateral este situatã în imediata apropiere a pernelor laterale ale spãtarului. 51 .

Atunci când conduceþi cu mai mult de aproximativ 35 km/h. Sistemul ® PRESAFE PRESAFE® iniþiazã mãsuri anticipative pentru a vã proteja în situaþii periculoase. Scopul airbagului tip cortinã este de a spori nivelul de protecþie oferitã la nivelul capului (dar nu ºi a toracelui sau braþelor) pasagerilor de pe partea autovehiculului afectatã de impact.book Page 52 Wednesday. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor G Pericol de rãnire Pentru a reduce riscul de accidentare gravã sau fatalã la declanºarea airbagului tip cortinã respectaþi instrucþiunile de mai jos : Pasagerii autovehiculului. în special copiii. dacã sistemul de asistare a frânãrii BAS intrã în funcþiune situaþii critice de conducere care implicã o dinamicã specificã autovehiculului. Pasagerii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã. PRESAFE® iniþiazã urmãtoarele mãsuri în situaþiile mai sus menþionate: 52 . iar zona de umflare a acestora se situeazã între portiera din faþã (montantul A) ºi portiera spate (montantul C). March 28. de pildã atunci când autovehicolul subvireazã sau supravireazã din cauza limitãrilor fizice la care este supus Modelul Limuzinã este prezentat ca exemplu 1 Airbag tip cortinã Airbagurile tip cortinã 1 se declanºeazã: în fazele iniþiale ale unui accident care implicã valori mari ale acceleraþiei sau deceleraþiei autovehiculului pe axa longitudinalã pe partea autovehiculului unde are loc impactul independent de airbagurile frontale indiferent dacã scaunul pasagerului din faþã este ocupat dacã autovehiculul se rãstoarnã ºi sistemul stabileºte cã declanºarea airbagului tip cortinã poate oferi protecþie suplimentarã faþã de cea asiguratã de centura de siguranþã i Informaþii suplimentare despre modul de funcþionare a airbagurilor sunt disponibile la ( pagina 48). i Informaþii suplimentare referitoare la activarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru centuri sunt disponibile la ( pagina 45).Manual Mercedes Clasa E_ro. de exemplu. PRESAFE® intervine în caz de: frânãri de urgenþã. Airbagurile tip cortinã sunt integrate în rama plafonului. Copiii cu înãlþimea sub 1. nu trebuie sã-ºi sprijine capul de geamuri în zona de umflare a airbagului tip cortinã.50 m sau cu vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi corespunzãtor prin intermediul unor sisteme de retenþie adecvate pentru copii.

este preferabil sã utilizaþi un produs de întreþinere Mercedes-Benz. Tetierele NECK-PRO Tetierele NECK-PRO sunt destinate suplimentãrii protecþiei la nivelul capului ºi gâtului ºoferului ºi pasagerului faþã. Dacã centurile de siguranþã nu se destind: deplasaþi spãtarul uºor înapoi pânã la destinderea corespunzãtoare a centurilor. Mecanismul de închidere este eliberat. sistemul PRESAFE® destinde centurile de siguranþã. de exemplu. tetierele scaunelor ºoferului ºi pasagerului din faþã sunt deplasate înainte. este posibilã deteriorarea scaunelor sau a respectivelor obiecte. închide trapa glisantã/rabatabilã* ºi geamurile laterale. Veþi putea atunci regla din nou poziþia scaunului ajustabil electric al pasagerului din faþã*. în cazul unui coliziuni din spate în sensul de mers. funcþia de protecþie suplimentarã nu va mai fi disponibilã la producerea unei alte coliziuni din spate. Aceste huse pot fi procurate. March 28. Tetierele care au fost declanºate sunt deplasate cãtre partea din faþã a autovehiculului ºi nu mai pot fi ajustate. G Pericol de rãnire Dacã utilizaþi huse pentru tetiere. Aceastã masurã furnizeazã o mai bunã protecþie a capului. sã utilizaþi huse pentru tetiere tbreak pentru autovehicule Mercedes-Benz. asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a centurii de siguranþã pentru scaunul de copil Dacã situaþia periculoasã este depãºitã fãrã producerea unui accident. corespunzãtoare tetierelor NECK-PRO. Puteþi obþine informaþii în aceastã privinþã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. 53 .book Page 53 Wednesday. este posibil ca tetierele NECK-PRO sã nu se declanºeze corespunzãtor ºi sã nu ofere protecþia necesarã în caz de accident. În caz contrar. de la un Centru de Service Mercedes-Benz. În caz contrar. chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de retenþie pentru copii. dacã scaunul ajustabil electric al pasagerului din faþã se aflã într-o poziþie necorespunzãtoare. În caz contrar. În acest sens. Puteþi obþine informaþii despre sistemele de retenþie pentru copii adecvate de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. geamurile laterale ºi trapa glisantã/rabatabilã*. dacã vehiculul derapeazã. asiguraþi-vã cã nu sunt prezente obiecte în zona inferioarã a habitaclului sau în spatele scaunelor. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor tensioneazã centurile de siguranþã din faþã. din raþiuni de siguranþã. Mercedes-Benz recomandã ca. în cazul autovehiculelor dotate cu pachet de memorare*: regleazã poziþia scaunului. i Pentru curãþarea sistemelor de retenþie pentru copii. G Pericol de rãnire Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul.Manual Mercedes Clasa E_ro. astfel încât sã rãmânã numai un mic spaþiu. Dacã tetierele NECK-PRO sunt declanºate în cazul unui accident. Prezenþa copiilor la bord Dacã la bordul autovehiculului cãlãtoreºte un copil: protejaþi copilul prin intermediul unui sistem de retenþie pentru copii adecvat vârstei ºi dimensiunilor copilului. Copiii pot: sã se rãneascã în diversele componente ale autovehiculului suferi leziuni grave sau fatale din cauza expunerii prelungite la temperaturi ridicate sau scãzute ! Înainte de reglarea scaunelor. tetierele scaunului ºoferului ºi pasagerului din faþã trebuie resetate ( pagina 324). aprobat în prealabil de Mercedes-Benz ºi instalat de preferinþã pe unul dintre scaunele din spate în timpul cãlãtoriei.

deoarece centurile de siguranþã nu sunt proiectate pentru persoane de dimensiunile acestora. existã riscul: de a accidenta alte persoane ca aceºtia sã pãrãseascã autovehiculul ºi sã fie accidentaþi de autovehiculele din trafic Nu transportaþi obiecte grele sau dure în habitaclu decât în cazul în care acestea sunt fixate. la instalarea unui sistem de retenþie pentru copii.Manual Mercedes Clasa E_ro.50 m sau cu vârsta sub 12 ani prin intermediul sistemului special de retenþie pentru copii amplasat pe un scaun adecvat. este necesarã respectarea instrucþiunilor de instalare furnizate de producãtorul sistemului. Copilul este în general mai bine protejat în aceastã poziþie. G Pericol de rãnire Dacã sistemul de retenþie pentru copii nu este instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. copilul nu va fi protejat în caz de accident. Sistemele de retenþie pentru copii Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a sistemelor de retenþie pentru copii enumerate în continuare ( pagina 58). de exemplu. În cazul în care copiii deschid o portierã. Atingerea acestor pãrþi ar putea provoca arsuri ale pielii. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Nu amplasaþi sistemul de retenþie pentru copii în lumina directã a soarelui. este necesarã deplasarea scaunului înapoi pânã la capãtul cursei acestuia. Reþinerea acestora nu mai este posibilã în cazul forþelor dezvoltate pe timpul unui accident. aceasta putând cauza. încãlzirea excesivã a pãrþilor metalice ale sistemului. toþi pasagerii autovehiculului trebuie sã poarte întotdeauna corect centurile de siguranþã în cazul instalãrii unui sistem de retenþie pentru copii pe scaunul pasagerului din faþã. nu permiteþi copiilor cu vârsta sub 12 ani sã cãlãtoreascã pe scaunul pasagerului din faþã dacã nu sunt protejaþi prin intermediul unui sistem de retenþie pentru copii cu sistem de recunoaºtere automatã instalat într-un autovehicul dotat cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de copil* pe scaunul pasagerului din faþã. March 28. Este preferabilã instalarea sistemelor de retenþie pentru copii pe scaunele din spate. De aceea. Obiectele fixate incorect sau poziþionate neadecvat sporesc pericolul de accidentare a copilulului în caz de: frânare bruscã schimbare bruscã a direcþiei accident Respectaþi de asemenea instrucþiunile referitoare la sistemul HOLD. al frânãrii sau al schimbãrilor bruºte de direcþie. 54 .book Page 54 Wednesday. Puteþi gãsi mai multe informaþii în secþiunea "Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare" din index. Copiii pot fi proiectaþi în habitaclu ºi pot fi rãniþi grav sau chiar fatal datoritã impactului cu diverse componente ale autovehiculului. frânare sau schimbare bruscã de direcþie ºi este posibilã accidentarea gravã sau fatalã a copilului. frânare sau schimbare bruscã a direcþiei: protejaþi întotdeauna copiii cu înãlþimea sub 1. G Pericol de rãnire Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã a copilului în caz de accident. sub nici un motiv nu se va permite copiilor sã cãlãtoreascã în braþele altui pasager al autovehiculului.

sub sistemul de retenþie pentru copii.Manual Mercedes Clasa E_ro. Înlocuiþi husele deteriorate numai cu altele originale. Baza sistemului de retenþie pentru copii trebuie sã fie permanent în contact complet cu perna scaunului. de exemplu perne. Sistemele de retenþie pentru copii nu trebuie utilizate fãrã husa originalã. Utilizaþi exclusiv sisteme de retenþie pentru copii recomandate de Mercedes-Benz pentru a fi instalate pe scaunele din spate. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Nu amplasaþi niciodatã obiecte. March 28. Scaunele adecvate Limuzinã Categorii de vârstã ºi de greutate Sistem de retenþie pentru copii instalat pe scaunul pasagerului din faþã Sistem de retenþie pentru copii instalat pe locurile laterale din spate Sistem de retenþie pentru copii instalat pe scaunul din mijloc spate fãrã funcþia de suplimentare a capacitãþii de încãrcare* Universal sau conform recomandãrilor Sistem de retenþie pentru copii instalat pe scaunul din mijloc spate cu funcþia de suplimentare a capacitãþii de încãrcare* Conform recomandãrilor Categoria 0: pânã la 10 kg pânã la aproximativ 9 luni Autovehiculele cu Universal sau sistem de recunoaºtere conform automatã a scaunelor recomandãrilor pentru copii* instalate pe scaunul pasagerului din faþã: conform recomandãrilor1 Universal sau conform recomandãrilor Categoria 0+: pânã la 13 kg Autovehicule cu sistem pânã la aproximativ 18 luni de recunoaºtere automatã a scaunelor pentru copii instalate pe scaunul pasagerului din faþã*: conform recomandãrilor1 Universal sau conform recomandãrilor Conform recomandãrilor 55 .book Page 55 Wednesday.

2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Limuzinã Categorii de vârstã ºi de greutate Sistem de retenþie pentru copii instalat pe scaunul pasagerului din faþã Sistem de retenþie pentru copii instalat pe locurile laterale din spate Sistem de retenþie pentru copii instalat pe scaunul din mijloc spate fãrã funcþia de suplimentare a capacitãþii de încãrcare* Universal sau conform recomandãrilor Sistem de retenþie pentru copii instalat pe scaunul din mijloc spate cu funcþia de suplimentare a capacitãþii de încãrcare* Universal3 sau conform recomandãrilor Categoria I: de la 9 kg pânã la 18 kg între aproximativ 8 luni ºi 4 ani Categoria II/III: de la 15 kg pânã la 36 kg între aproximativ 3½ ºi 12 ani Universal2 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Universal2 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Universal3 sau conform recomandãrilor 1 Utilizaþi exclusiv sisteme de retenþie a copiilor cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunelor de copii. 56 . 2 Împingeþi scaunul pasagerului din faþã în poziþia cea mai îndepãrtatã de bord. March 28.book Page 56 Wednesday. 3 Sisteme de retenþie a copiilor din categoria "Universal" orientate în sensul de deplasare a autovehiculului.Manual Mercedes Clasa E_ro.

2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Break Categorii de vârstã ºi de greutate Sistem de retenþie pentru copii instalat pe scaunul pasagerului din faþã Autovehiculele cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunelor pentru copii* instalate pe scaunul pasagerului din faþã: conform recomandãrilor1 Sistem de retenþie pentru copii instalat pe locurile din spate Universal sau conform recomandãrilor Sistem de retenþie a copiilor instalat pe scaunul rabatabil din spate Nu sunt permise Categoria 0: pânã la 10 kg pânã la aproximativ 9 luni Categoria 0+: pânã la 13 kg pânã la aproximativ 18 luni Autovehicule cu sistem de Universal sau conform recunoaºtere automatã a recomandãrilor scaunelor pentru copii instalate pe scaunul pasagerului din faþã*: conform recomandãrilor Universal 2 sau conform recomandãrilor Universal2 sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Universal sau conform recomandãrilor Nu sunt permise Categoria I: de la 9 kg pânã la 18 kg între aproximativ 8 luni ºi 4 ani Categoria II/III: de la 15 kg pânã la 36 kg între aproximativ 3½ ºi 12 ani conform recomandãrilor3 Nu se impune utilizarea sistemelor de retenþie pentru copii 1 Utilizaþi exclusiv sisteme de retenþie a copiilor cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunelor de copii.Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 57 Wednesday. March 28. 3 Nu utilizaþi sisteme de retenþie pentru copii orientate contrar sensului de deplasare 57 . 2 Împingeþi scaunul pasagerului din faþã în poziþia cea mai îndepãrtatã de bord.

Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Sistemele de retenþie pentru copii din categoria "Universal" pot fi identificate pe baza etichetei portocalii de aprobare. March 28.book Page 58 Wednesday. Aceastã etichetã este ataºatã pe sistemul de retenþie a copiilor ºi identificã tipul de sistem. Exemplu de etichetã de aprobare pe un sistem de retenþie pentru copii Sisteme recomandate de retenþie pentru copii Categorii de vârstã ºi de greutate Producãtor Tip Numãr de aprobare Numãr de comandã DaimlerChrysler Recunoaºtere automatã a sistemului de retenþie pentru copii Da Nu1 Da Nu1 Categoria 0: pânã la 10 kg Britax Römer pânã la aproximativ 9 luni Categoria 0+: pânã la 13 kg pânã la aproximativ 18 luni Britax Römer Sistemul BABY SAFE PLUS Sistemul BABY SAFE PLUS E1 03 301146 B6 6 86 8212 B6 6 86 8213 E1 03 301146 B6 6 86 8212 B6 6 86 8213 58 .

2 Dacã utilizaþi un sistem de retenþie pentru copii fãrã sistem de recunoaºtere automatã. 59 . deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate posibil. March 28. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Categorii de vârstã ºi de greutate Producãtor Tip Numãr de aprobare Numãr de comandã DaimlerChrysler Recunoaºtere automatã a sistemului de retenþie pentru copii Da Nu2 Nu2 Da Nu2 Da Categoria I: de la 9 kg pânã la 18 kg între aproximativ 8 luni ºi 4 ani Categoria II/III: de la 15 kg pânã la 36 kg între aproximativ 3½.book Page 59 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. ºi 12 ani Britax Römer Sistemul DUO PLUS E1 03 301133 B6 6 86 8217 B6 6 86 8218 Britax Römer Sistemul KID E1 03 301148 B6 6 86 8308 B6 6 86 8309 B6 6 86 8302 B6 6 86 8303 1 Sistemul de retenþie pentru copii nu trebuie montat pe scaunul pasagerului din faþã.

Pentru a vã atrage atenþia asupra acestui pericol. Autocolant de avertizare situat pe parasolarul pasagerului din faþã Nu aºezaþi copii pe scaunul pasagerului din faþã într-un sistem de retenþie pentru copii orientat contrar sensului de deplasare. într-un autovehicul care nu este dotat cu sistem de recunoaºtere automatã a sistemului de copil poziþionat pe scaunul din faþã* sau într-un autovehicul dotat cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de copil pe scaunul din faþã*. March 28. putând chiar provoca leziuni. precum ºi pe ambele feþe ale parasolarului de pe partea pasagerului. Nu amplasaþi obiecte sub sistemul de retenþie pentru copii (de exemplu. deplasaþi întotdeauna scaunul pasagerului din faþã cât mai în spate posibil. Dacã aºezaþi un copil pe scaunul pasagerului din faþã într-un sistem de retenþie pentru copii orientat contrar sensului de deplasare iar airbagul frontal pentru pasager nu este dezactivat (de exemplu. G Pericol de rãnire Airbagul frontal pentru pasagerul din faþã nu este dezactivat: în autovehiculele fãrã sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de copil instalat pe scaunul pasagerului din faþã* în autovehiculele cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de copil instalat pe scaunul pasagerului din faþã*. dacã nu este instalat nici un sistem special de retenþie pentru copii cu sistem de recunoaºtere automatã pe scaunul pasagerului din faþã sau lampa de avertizare 5 PASSENGER AIRBAG OFF rãmâne stinsã Simbol de avertizare referitor la sistemele de retenþie pentru copii orientate contrar sensului de deplasare 60 . existã autocolante de avertizare pe planºa de bord.Manual Mercedes Clasa E_ro. Un sistem de retenþie pentru copii incorect instalat nu îºi va putea îndeplini în caz de accident funcþia de protecþie pentru care a fost conceput. mai ales dacã se aflã în imediata apropiere a airbagului când acesta este declanºat. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Dacã airbagul frontal pentru pasager nu este dezactivat. Informaþii privind sistemele de retenþie pentru copii recomandate sunt disponibile la orice Centru de Service Mercedes-Benz. un copil aºezat într-un sistem de retenþie pentru copii pe scaunul pasagerului din faþã poate fi rãnit grav sau chiar fatal prin declanºarea airbagului frontal în caz de accident. dacã airbagul frontal pentru pasager nu este dezactivat. dacã lampa de avertizare PASSENGER AIRBAG OFF 5 nu este aprinsã).book Page 60 Wednesday. perne). Baza sistemului de retenþie pentru copii trebuie sã fie permanent în contact complet cu perna scaunului. Instalaþi sistemul de retenþie pentru copii orientat contrar sensului de deplasare pe unul dintre scaunele din spate adecvate în acest scop.

lampa nu are nici o funcþie ºi nu indicã faptul cã este activat sistemul de recunoaºtere automatã a scaunului de copil pe scaunul pasagerului din faþã*.Manual Mercedes Clasa E_ro. Totuºi. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Sistemul de recunoaºtere automatã a scaunului de copil instalat pe scaunul pasagerului din faþã* Dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de copil pe scaunul pasagerului din faþã*. care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor.book Page 61 Wednesday. Copilul poate suferi leziuni grave sau fatale în cazul declanºãrii airbagului frontal pentru pasagerul din faþã. în acest caz. 1. încredinþaþi verificarea sistemului de recunoaºtere automatã a scaunelor pentru copii unui atelier de specialitate autorizat. Dacã lampa de avertizare 5PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat) nu se aprinde când sistemul de retenþie pentru copii este instalat. 61 . Acest autocolant este ataºat pe partea lateralã a planºei de bord. lampa de avertizare 5 PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat) se aprinde în consola centralã. Autocolantul este vizibil la deschiderea portierei pasagerului din faþã. procedaþi conform indicaþiilor de mai jos: nu instalaþi un sistem de retenþie pentru copii orientat contrar sensului de deplasare pe scaunul pasagerului din faþã. Lampa de avertizare1 este situatã pe consola centralã. G Pericol de rãnire 1 5Lampa de avertizare PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat) Sistemul de senzori integrat în scaunul pasagerului din faþã detecteazã automat dacã a fost instalat un scaun special Mercedes-Benz cu funcþie de recunoaºtere automatã pentru copii. March 28. În caz afirmativ. Lampa de avertizare se va aprinde scurt când rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. airbagul frontal pentru pasager nu a fost dezactivat. sau utilizaþi exclusiv scaunele de copii orientate în sensul de deplasare ºi deplasaþiscaunulpasageruluifaþãcâtmai în spate posibi. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Airbagul pentru pasagerul faþã este dezactivat. chiar ºi în cazul autoturismelor fãrã sistem de recunoaºtere automatã a scaunului de copil pe scaunul pasagerului din faþã*. acest fapt va fi indicat printr-un autocolant special. pe partea pasagerului din faþã. instalaþi sistemul de retenþie pentru copii orientat contrar sensului de deplasare pe unul dintre scaunele laterale din spate. Dacã lampa de avertizare menþionatã nu se aprinde la montarea scaunului de copil.

Pe scaunele din spate. Acest lucru poate conduce la defectarea sistemului ºi poate face ca lampa de avertizare PASSENGER AIRBAG OFF 5 (airbag pasager dezactivat): G Pericol de rãnire Sistemele de retenþie pentru copii fixate prin intermediul sistemului ISOFIX nu oferã suficientã protecþie pentru copiii cu greutatea peste 22 kg.Manual Mercedes Clasa E_ro. fixaþi sistemul de retenþie pentru copii prin intermediul centurii de siguranþã în trei puncte. Baza sistemului de retenþie pentru copii trebuie sã fie permanent în contact complet cu perna scaunului. Sistemele de retenþie pentru copii incorect instalate se pot desprinde ºi pot accidenta fatal copilul sau alþi pasageri ai autovehiculului. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor Pentru a asigura funcþionarea corectã a sistemului de recunoaºtere automatã a scaunelor de copii instalate pe scaunul pasagerului din faþã. instalaþi exclusiv sisteme de retenþie pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX* care au fost recomandate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. G Pericol de rãnire Nu amplasaþi echipamente electronice pe scaunul pasagerului din faþã. i Airbagul tip cortinã. sã se aprindã chiar dacã nu este instalat un scaun de copil cu sistem automat de recunoaºtere. copilul nu va fi protejat în caz de accident. permisele de schi sau de acces deoarece semnalele de la aceste echipamente electronice pot cauza interferenþe cu senzorii sistemului de recunoaºtere automatã a scaunului de copil. asiguraþi-vã cã acesta este fixat în inelele de ancorare de pe ambele pãrþi. Existã inele de ancorare pentru instalarea a douã sisteme de retenþie pentru copii pe scaunele laterale din spate. Pentru montarea sistemului de retenþie pentru copii. G Pericol de rãnire dispozitivul de pretensionare a centurii de pe partea pasagerului din faþã sunt încã active chiar dacã airbagul frontal aferent este dezactivat. perne) sub sistemul de retenþie pentru copii. acestea fiind situate între pernele scaunelor ºi spãtare. de exemplu: laptopuri. Dacã sistemul de retenþie pentru copii nu este instalat corespunzãtor pe un scaun adecvat. airbagul lateral ºi Sistemul ISOFIX de fixare a scaunelor de copii pe scaunele din spate ISOFIX este un sistem standardizat de fixare a scaunelor speciale pentru copii pe scaunele din spate. În cazul în care greutatea copilului depãºeºte 22 kg.book Page 62 Wednesday. nu amplasaþi niciodatã obiecte (de exemplu. 62 . de exemplu. Un sistem de retenþie pentru copii incorect instalat nu îºi va putea îndeplini funcþia protectivã doritã în caz de accident. urmaþi instrucþiunile de instalare furnizate de fabricant. La instalarea sistemului de retenþie pentru copii. în cazul în care acestea sunt alimentate cu energie telefoanele mobile cardurile cu transponder. putând chiar provoca leziuni. Din acest motiv. frânare sau schimbare bruscã de direcþie. ceea ce presupune cã airbagul pasagerului din faþã nu se va declanºa în cazul unui accident sã nu se aprindã scurt la rotirea cheii în poziþia 2 în contactul electric de pornire. fiind posibilã accidentarea gravã sau fatalã a acestuia. este interzisã transportarea copiilor a cãror greutate depãºeºte 22 kg într-un sistem de retenþie pentru copii fixat prin intermediul unui sistem ISOFIX. March 28.

respectaþi instrucþiunile producãtorului cu privire la instalarea scaunului de copil nu modificaþi scaunul pentru copil integrat sau masa capitonatã când scaunul pentru copil este ocupat. utilizarea unei mese capitonate special aprobatã pentru scaunul integrat de copil. copiii sunt expuºi urmãtoarelor pericole: sã se rãneascã în diversele componente ale autovehiculului pot suferi leziuni grave sau fatale din cauza expunerii prelungite la temperaturi foarte ridicate sau scãzute G Pericol de rãnire Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã a copilului în caz de accident. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective. pentru înlocuirea sistemelor de retenþie pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare aferente. March 28. este deteriorat sau a fost solicitat într-un accident.03.5 kg ºi 36 kg Dacã sistemul de retenþie pentru copii sau sistemul de fixare aferent. apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu. se recomandã. copilul transportat în respectivul sistem de retenþie poate suferi leziuni grave sau chiar fatale în cazul unui nou accident. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor G Scaunul de copii integrat* Pericol de rãnire Scaunele pentru copii sunt integrate în pãrþile laterale ale pernelor scaunelor banchetei din spate.book Page 63 Wednesday. modificaþi poziþia tetierei astfel încât capul copilului sã se sprijine pe centrul tetierei. centura de siguranþã a scaunului din mijloc nu trebuie sã fie prinsã dedesubt. dacã este necesar. În acest scop. Mercedes-Benz vã recomandã scaunul integrat pentru copii: cu vârsta cuprinsã între aproximativ 2 ºi 12 ani ºi cu greutatea cuprinsã între 12. chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de retenþie pentru copii. frânare sau schimbare bruscã a direcþiei: când montaþi masa capitonatã ºi fixaþi centura de siguranþã. Pentru verificarea ºi. de asemenea. sistemul ISOFIX.Manual Mercedes Clasa E_ro. 63 . Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.5 ºi 18 kg. Acestea sunt conforme cu cerinþele Directivei CEE 44. frânare bruscã sau schimbare neaºteptatã de direcþie. la nivelul ochilor ! Când instalaþi sistemul de retenþie pentru copii. 1 Inele de ancorare G Pericol de rãnire Pentru copiii cu vârsta între 2 ºi 4 ani sau cântãrind între 12. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. În caz contrar. Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul.

Introduceþi limba centurii în catarama de blocare. asiguraþi-vã cã centura de siguranþã: 64 . deplasaþi scaunul pentru copil în sus ºi în jos pânã când cupleazã. Informaþii privind sistemele de retenþie pentru copii recomandate sunt disponibile la orice Centru de Service MercedesBenz. precum ºi avertismentele suplimentare ºi informaþiile privind riscurile de rãnire.Manual Mercedes Clasa E_ro. strângeþi din nou legãturile centurii de siguranþã dacã este necesar.book Page 64 Wednesday. Fixarea centurii de siguranþã pentru copii centura de siguranþã nu trebuie blocatã ori rãsucitã ºi nu trebuie sã intre în contact cu vârfuri ascuþite Respectaþi de asemenea instrucþiunile privind masa capitonatã. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor înlocuiþi scanele pentru copii integrate sau mesele capitonate deteriorate sau supuse unei solicitãri puternice ca urmare a unui accident pentru copiii cu vârsta de pânã la 2 ani se impune utilizarea unui sistem diferit de retenþie. niciodatã peste gât. fãrã a o smuci. ºi trebuie strânsã peste pieptul copilului. Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. March 28. sistemul de retenþie a copilului se utilizeazã individual centura de siguranþã trebuie trecutã prin cârlig G 1 Maneta de eliberare 2 Cârlig Pericol de rãnire Plierea scaunului copilului Trageþi de maneta de eliberare 1 în faþã. copiii sunt expuºi urmãtoarelor pericole: sã se rãneascã în diversele componente ale autovehiculului pot suferi leziuni grave sau fatale din cauza expunerii prelungite la temperaturi foarte ridicate sau scãzute G Pericol de rãnire Pentru reducerea riscului de accidentare gravã sau fatalã a copilului în caz de accident. bancheta scaunului din spate trebuie sã fie fixatã corespunzãtor partea pentru umãr a centurii de siguranþã trebuie trecutã peste mijlocul umãrului. frânare sau schimbare bruscã a direcþiei: Trageþi uºor centura de siguranþã din derulator. Dacã scaunul integrat pentru copil se utilizeazã în absenþa mesei capitonate. În caz contrar. chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de retenþie pentru copii. Treceþi secþiunea pentru bazin a centurii de siguranþã prin cârligul 2. Secþiunea pentru bazin a centurii trebuie fixatã peste zona bazinului ºi nu peste abdomen ºi trebuie strânsã pe corp.

Protecþia de siguranþã pentru copii pentru hayon (Break) Reglaþi poziþia tetierei ( pagina 89). punându-se astfel în pericol pe ei sau alte persoane. dacã autovehiculul este deszãvorât. Dacã una dintre portiere a fost blocatã. Protecþia de siguranþã pentru copii împiedicã deschiderea hayonulului din interior. activaþi protecþia de siguranþã pentru copii pentru portierele ºi geamurile laterale din spate. aceºtia pot deschide din interior o portierã. Împingeþi scaunul pentru copil cãtre banchetã pânã când cupleazã. copiii pot deschide geamurile sau portierele în timpul deplasãrii autovehiculului ºi se pot astfel accidenta sau pot cauza accidentarea altor persoane. aceasta: nu va mai putea fi deschisã din interior poate fi deschisã numai din exterior. March 28. peste articulaþiile ºoldurilor stã strânsã pe articulaþiile ºoldurilor prin tragerea porþiunii superioare a centurii de siguranþã stã strânsã pe partea medianã a umãrului copilului nu este rãsucitã ºi nu este trecutã pe sub gât sau pe sub braþul copilului G Pericol de rãnire Dacã în autovehicul cãlãtoresc ºi copii. Protecþia de siguranþã pentru copii Dacã în autovehicul cãlãtoresc copii.Manual Mercedes Clasa E_ro. Butoanele de siguranþã sunt în partea superioarã a interiorului portierei. În caz contrar. Plierea scaunului copilului Trageþi maneta de eliberare 1 în faþã. Modelul Break este prezentat ca exemplu 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare 1 Pentru activare 2 Pentru dezactivare 65 .book Page 65 Wednesday. chiar dacã este zãvorâtã. Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a protecþiei de siguranþã pentru copii. Protecþia de siguranþã pentru copii de pe portierele din spate Protecþia de siguranþã pentru copii de pe portierele din spate permit blocarea separatã a fiecãrei portiere. 2007 11:56 AM Siguranþã Siguranþa pasagerilor este trecutã cât mai jos posibil. puteþi activa protecþia de siguranþã pentru copii de pe portierele din spate. În caz contrar. G Pericol de accident Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Pentru activare sau dezactivare: apãsaþi zãvorul în sus 1 sau în jos 2.

BAS. veþi gãsi informaþii despre urmãtoarele sisteme pentru siguranþa conducerii: ABS (Anti-lock Braking System Sistemul de frânare antiblocare) BAS (Brake Assist System . Dacã lampa martor se stinge. copiii pot deschide geamurile sau portierele în timpul deplasãrii autovehiculului ºi se pot astfel accidenta sau pot cauza accidentarea altor persoane. Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a protecþiei de siguranþã pentru copii. geamurile laterale din spate nu mai pot fi acþionate prin intermediul comutatoarelor din compartimentul din spate. G Pericol de accident 1 Tastã 2 Lampã martor Riscul producerii unui accident creºte dacã conduceþi cu vitezã. 2007 11:56 AM Siguranþã Sistemele pentru siguranþa conducerii Pentru activare sau dezactivare: apãsaþi zãvorul spre stânga 1 sau dreapta 2. dacã este necesar. îndeosebi în viraje. Comutator pentru blocarea comenzilor geamurilor din spate* G Pericol de rãnire Dacã în autovehicul cãlãtoresc ºi copii. activaþi protecþia de siguranþã pentru copii pentru portierele ºi geamurile laterale din spate. March 28. ESP ºi frâna adaptivã vor funcþiona cu maximã eficacitate numai dacã sunt utilizate pneuri de iarnã (M + S). 66 . Sistemele pentru siguranþa conducerii descrise în aceastã secþiune nu pot diminua acest pericol ºi nu se pot sustrage legilor fizicii. Sistemele pentru siguranþa conducerii În aceastã secþiune.Sistemul de asistare a frânãrii la frânãri de urgenþã) Luminile de frânã adaptive ESP® (Electronic Stability Program Program electronic de control al stabilitãþii) EBV (electronic brake-power distribution . Pentru activare sau dezactivare: apãsaþi tasta 1. sistemele ABS. pe drumuri umede ºi îngheþate sau dacã nu pãstraþi o distanþã adecvatã faþã de autovehiculul din faþã. puteþi în continuare deschide geamurile laterale din spate prin intermediul comutatoarelor de pe portiera ºoferului. În caz contrar.Manual Mercedes Clasa E_ro. echipate ºi cu lanþuri antiderapante.Distribuþie electronicã a forþei de frânare) FRÂNA ADAPTIVÃ i În cazul conducerii autovehiculului®pe timp de iarnã. Lampa martor 2 se aprinde sau se stinge.book Page 66 Wednesday. i Chiar ºi atunci când lampa martor 2 se aprinde.

în aceastã situaþie. Acþionaþi ferm ºi constant pedala de frânã. Defecþiunile sistemului BAS nu afecteazã funcþionalitatea sistemului de frânare. Frânarea Când sistemul ABS intrã în funcþiune în timpul frânãrii. Dacã apãsaþi rapid pedala de frânã. Dezactivarea sistemului ABS datoratã unei defecþiuni antreneazã de asemenea dezactivarea sistemului BAS. 67 . Pentru a acþiona complet frânele: acþionaþi cu forþã maximã pedala de frânã Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã pânã la terminarea frânãrii de urgenþã. Sistemul BAS este dezactivat. Sistemul ABS previne blocarea roþilor. Dacã intervine sistemul ABS: Sistemul de asistare a frânãrii BAS Sistemul BAS (de asistare a frânãrii) intrã în funcþiune în cazul frânãrii de urgenþã. Acest fenomen limiteazã manevrabilitatea autovehiculului în timpul frânãrii ºi mãreºte spaþiul de frânare. scurtând astfel spaþiul de frânare. Aceasta vã permite sã menþineþi controlul direcþiei în timpul frânãrii. indiferent de starea suprafeþei carosabilului. March 28. forþa de frânare nu este automat amplificatã în cazul frânãrii de urgenþã ºi este posibilã creºterea spaþiului de frânare. sistemul BAS amplificã automat presiunea de acþionare a frânelor. roþile se pot bloca în momentul frânãrii. veþi simþi în pedala de frânã vibrând. continuaþi sã apãsaþi ferm pedala de frânã pânã la dispariþia cauzei care impune frânarea. Sistemul ABS intrã în funcþiune când rulaþi pe suprafeþe alunecoase. G Pericol de accident G Pericol de accident Nu apãsaþi pedala de frânã intermitent în secvenþã rapidã (pompare). chiar ºi atunci când acþionaþi uºor frânele. Pe de altã parte. Pomparea pedalei de frânã reduce efectul de frânare. G Pericol de accident Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi la condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de obiectele întâlnite.Manual Mercedes Clasa E_ro. Frânele vor reveni la regimul normal de funcþionare dupã eliberarea pedalei de frânã. Dacã sistemul ABS este defect. 2007 11:56 AM Siguranþã Sistemele pentru siguranþa conducerii Este necesar sã vã adaptaþi permanent stilul de conducere la starea drumului ºi la condiþiile meteo curente ºi sã respectaþi distanþa de siguranþã faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de obstacolele întâlnite. Sistemul ABS Sistemul ABS regleazã presiunea de acþionare a frânelor astfel încât sã previnã blocarea roþilor la frânare.book Page 67 Wednesday. Sistemul ABS funcþioneazã când viteza autovehiculului este de cel puþin 8 km/h.

limitând puterea motorului ºi oferã asistenþã la pornirea de pe loc pe carosabil umed sau alunecos.Manual Mercedes Clasa E_ro. i Utilizaþi numai roþi cu anvelope de dimensiuni recomandate ( pagina 366). de asemenea. 2007 11:56 AM Siguranþã Sistemele pentru siguranþa conducerii Luminile de frânã adaptive i Lãmpile de frânã adaptive sunt disponibile numai pentru anumite þãri. Aceasta îi avertizeazã pe conducãtorii autovehiculelor din spate. autovehiculul poate derapa. ceea ce oferã o aderenþã sporitã 68 . Dacã opriþi autovehiculul de la o vitezã mai mare de 70 km/h. adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi condiþiile meteo curente. Activarea/dezactivarea sistemului ESP® Sistemul ESP® este activat automat la punerea contactului. ! Dacã autovehiculul urmeazã sã fie remorcat cu puntea din faþã/spate suspendatã. semnalizatoarele de avarie se aprind automat când vehiculul se opreºte. Sistemul ESP® realizeazã. Patinarea roþilor are ca efect o acþiune de excavare a terenului. Sistemul ESP® stabilizeazã autovehiculul prin frânarea separatã a roþilor. sistemul ESP® nu poate diminua pericolul de accident în cazul în care conduceþi cu vitezã excesivã. Semnalizatoarele de avarie se sting automat dacã porniþi ºi rulaþi cu peste 10 km/h. În caz contrar. Este recomandatã dezactivarea sistemului ESP® în urmãtoarele cazuri: când utilizaþi lanþuri antiderapante când circulaþi prin zãpadã mare când circulaþi pe nisip sau pietriº G Pericol de accident Activaþi sistemul ESP® imediat ce condiþiile descrise mai sus nu mai sunt valabile. acþionarea frânelor de cãtre sistemul ESP® ar provoca deteriorarea irecuperabilã a sistemului de frânare de pe puntea faþã/spate. Programul electronic de control al stabilitãþii ESP® Sistemul ESP® monitorizeazã stabilitatea dinamicã ºi tracþiunea.book Page 68 Wednesday. iar luminile de frânã lumineazã continuu dacã apãsaþi din nou pedala de frânã. sistemul ESP® nu va putea stabiliza autovehiculul dacã acesta începe sã derapeze sau dacã una dintre roþi patineazã. March 28. Numai atunci. acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât cât este necesar la pornirea de pe loc. G Pericol de accident Dacã lampa de avertizare v lumineazã intermitent pe instrumentul de bord. contactul trebuie luat (cheie în poziþia 0 sau 1). ! Vehiculele dotate cu sistem 4MATIC* nu trebuie tractate cu puntea ridicatã. stabilizarea autovehiculului în timpul frânãrii. lampa de avertizare v lumineazã intermitent pe instrumentele de bord. Sistemul ESP® detecteazã când o roatã patineazã sau când autovehiculul începe sã derapeze. Dacã dezactivaþi sistemul ESP®: sistemul ESP® nu mai amelioreazã stabilitatea autovehiculului cuplul motor nu mai este limitat ºi este posibilã patinarea roþilor motrice. în caz contrar. Sistemul ESP® nu poate anula legile fizicii. adicã eficienþa aderenþei anvelopelor pe carosabil. În caz contrar. Când sistemul ESP® intervine. Dacã frânaþi brusc de la o vitezã mai mare de 50 km/h sau dacã frânarea este asistatã prin sistemul BAS. procedaþi astfel: nu dezactivaþi în nici un caz sistemul ESP®. sistemul ESP® va funcþiona corespunzãtor. luminile de frânã se aprind rapid ºi intermitent.

Dacã lampa de avertizare v se aprinde pe instrumentul de bord ºi rãmâne aprinsã în timp ce motorul este în funcþiune. pentru a îmbunãtãþi stabilitatea autovehiculului în timpul frânãrii. trebuie sã vã adaptaþi stilul de conducere la condiþiile de drum ºi cele meteo. sistemul ESP® nu stabilizeazã autovehiculul. Totuºi. prin urmare. asiguraþi-vã cã nu îi puneþi în pericol pe ceilalþi participanþi la trafic. preveniþi supraîncãlzirea frânelor sau uzura rapidã a acestora. Pe lângã funcþia de frânare. roþile din spate se pot bloca. sã vã adaptaþi stilul de conducere diferitelor caracteristici de manevrare a autovehiculului. de exemplu. trebuie sã selectaþi o treaptã de vitezã inferioarã sau. G Pericol de accident FRÂNA ADAPTIVÃ FRÂNA ADAPTIVÃ conferã un grad ridicat de siguranþã a frânãrii ºi de confort. G Pericol de accident La efectuarea manevrelor de frânare. 1 Dezactivarea/activarea sistemului ESP® Pentru dezactivare/activare: apãsaþi tasta 1. Recomandãri privind conducerea autovehiculului Când coborâþi pe o pantã lungã ºi abruptã.book Page 69 Wednesday. sistemul de frânare este în continuare disponibil ºi beneficiazã de întregul efect de frânare. Astfel. în special dacã autovehiculul este încãrcat sau tractaþi o remorcã. Puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi provoca un accident. la frânarea puternicã. selectaþi treapta 1 de viteze1. Ar trebui. este recomandabil sã frânaþi intens periodic la viteze ridicate. March 28. la autovehiculele cu transmisie automatã*. EBV (electronic brake-power distribution . G Pericol de accident În cazul defecþiunilor sistemului EBV. FRÂNA ADAPTIVÃ dispune ºi de funcþia de confort HOLD ( pagina 166). sistemul ESP® este dezactivat sau indisponibil ca urmare a unei defecþiuni. Lampa de avertizare v se aprinde sau se stinge pe intrumentul de bord. În cazul în care sistemul de frânare nu a mai fost supus unor solicitãri intense de mult timp. Astfel. Aceasta permite fluxului de aer sã realizeze o rãcire mai rapidã a frânelor. Prin urmare. Dupã solicitarea intensã a frânelor. lampa de avertizare v lumineazã intermitent pe instrumentul de bord. este amelioratã aderenþa plãcuþelor/ elementelor de fricþiune ale frânei.Manual Mercedes Clasa E_ro. creºte riscul derapãrii autovehiculului în anumite situaþii. 69 . continuaþi conducerea autovehiculului o perioadã scurtã de timp. În acest caz.Distribuþie electronicã a forþei de frânare) Sistemul EBV monitorizeazã ºi controleazã presiunea de frânare a roþilor din spate. 2007 11:56 AM Siguranþã Sistemele pentru siguranþa conducerii sistemul de control al tracþiunii este încã activ sistemul ESP® este în continuare funcþional atunci când frânaþi i Dacã sistemul ESP® este dezactivat ºi una sau mai multe roþi încep sã patineze. În acest caz. 2 sau 3.

Manual Mercedes Clasa E_ro. sã utilizaþi exclusiv componente. Motorul se opreºte. întotdeauna la pornirea motorului. Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO*: apãsaþi butonul KEYLESS GO de pe maneta selectorului. 2007 11:56 AM Siguranþã Sistemele antifurt Este recomandabilã frânarea fermã dupã conducerea pe carosabil umed sau acoperit de zãpadã înainte de oprirea motorului. i Alarma nu se opreºte nici dacã portiera este închisã ºi deschisã din nou. Plãcuþele/ferodourile care nu au fost aprobate de Mercedes-Benz pot afecta negativ siguranþa funcþionalã a autovehiculului. March 28. cum ar fi plãcuþe/ ferodouri de frânã. Sistemele antifurt Sistemul de imobilizare Sistemul de imobilizare împiedicã pornirea autovehiculului dacã nu se utilizeazã o cheie autorizatã. 70 . Discurile de frânã sunt uscate datoritã cãldurii. Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO*: apãsaþi butonul KEYLESS GO de pe maneta selectorului de viteze de douã ori fãrã apãsarea pedalei de frânã. care au fost expres aprobate pentru autovehicul de cãtre Mercedes-Benz. fiind astfel protejate împotriva coroziunii. Dezactivarea sistemului de imobilizare Prin intermediul cheii: rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. ATA* (sistem alarmã antifurt) Sunt generate semnale de alarmã vizuale ºi acustice dacã sistemul de alarmã este activat ºi este deschisã: o portierã capota portbagajului/hayonul capota motorului Activarea sistemului de imobilizare Prin intermediul cheii: scoateþi cheia din contactul electronic de pornire. Puteþi activa ºi dezactiva alarma numai prin intermediul cheii. Mercedes-Benz recomandã ca.book Page 70 Wednesday. pentru vehiculele dotate cu KEYLESS GO*. i Sistemul de imobilizare este dezactivat 1 Lampã martor Pentru activare: zãvorâþi autovehiculul prin intermediul cheii sau. din motive de siguranþã. prin intermediul tastei de zãvorâre de pe mânerul portierei/ capota portbagajului/hayon. Alarma este pornitã de asemenea la deschiderea unei portiere prin intermediul cheii mecanice de avarie.

dacã autovehiculul este ridicat pe cric. Astfel preveniþi declanºarea inoportunã a alarmei. sau i Dezactivarea protecþiei antiremorcare Apãsaþi tasta 1. March 28. Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO*: trageþi mânerul exterior al portierei. prin intermediul tastei de zãvorâre de pe mânerul portierei/capota portbagajului/hayon. i Alarma protecþiei antiremorcare este declanºatã. Dezactivarea protecþiei antiremorcare Când zãvorâþi autovehiculul prin intermediul cheii sau. Activarea protecþiei antiremorcare Zãvorâþi autovehiculul prin intermediul cheii sau. este transportat este încãrcat (de exemplu. pentru vehiculele dotate cu KEYLESS GO*.Manual Mercedes Clasa E_ro. de exemplu. sau Apãsaþi tasta Œ sau ‹ de pe cheie. Alarma este opritã. va fi declanºatã o alarmã opticã ºi acusticã. pentru vehiculele dotate cu KEYLESS GO*. de exemplu. pe un bac sau transportor de autovehicule) este parcat pe o suprafaþã mobilã. Apãsaþi butonul KEYLESS GO de pe maneta selectorului. Protecþia antiremorcare este activatã dupã aproximativ 30 de secunde. Alarma este opritã. Alarma este opritã. protecþia antiremorcare este dezactivatã automat. Alarma este opritã. este posibilã numai când contactul este luat. Cheia trebuie sã se afle în exteriorul autovehiculului. 2007 11:56 AM Siguranþã Sistemele antifurt Lampa martor 1 lumineazã intermitent. 71 . Lampa martor 2 se aprinde pentru o scurtã perioadã de timp.book Page 71 Wednesday. Cheia trebuie sã se afle în interiorul autovehiculului. Oprirea alarmei Prin intermediul cheii: introduceþi cheia în contact. pe un transportor de autovehicule Protecþia antiremorcare* Dacã unghiul de înclinare a autovehiculului este modificat când protecþia antiremorcare este activã. pentru vehiculele dotate cu KEYLESS GO*. prin intermediul tastei de zãvorâre de pe mânerul portierei/capota portbagajului/hayon. Pentru dezactivare: deszãvorâþi autovehiculul prin intermediul cheii sau. Sistemul de alarmã este activat dupã aproximativ 15 secunde. Dezactivaþi protecþia antiremorcare în cazul în care autovehiculul: 1 Dezactivarea protecþiei antiremorcare 2 Lampã martor Scoateþi cheia din contact. prin deschiderea portierei/a capotei portbagajului/a hayonului.

În caz contrar.book Page 72 Wednesday. creând situaþii periculoase atât pentru ei înºiºi. G Pericol de rãnire Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Activarea senzorului de miºcare în habitaclu Verificaþi dacã geamurile laterale ºi trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa panoramicã glisantã* sunt închise. i Protecþia antiremorcare rãmâne inactivã pânã la deszãvorârea ºi zãvorârea autovehiculului. prin intermediul tastei de zãvorâre de pe mânerul portierei/capota portbagajului/hayon. de exemplu. 72 . Astfel preveniþi declanºarea inoportunã a alarmei. Lampa martor 2 se aprinde scurt. Zãvorâþi autovehiculul prin intermediul cheii sau. în cazul în care cineva sparge un geam lateral ºi pãtrunde în interior. este posibilã declanºarea unor alarme false datoritã acestor obiecte. i Nu lãsaþi obiecte. mascote. March 28. senzorul de miºcare în habitaclu rãmâne inactiv pânã la o nouã zãvorâre a autovehiculului.Manual Mercedes Clasa E_ro. Aceºtia pot deschide portierele. Dezactivarea senzorului de miºcare în habitaclu* Dezactivaþi senzorul de miºcare în habitaclu dacã zãvorâþi autovehiculul ºi: în autovehicul rãmân persoane sau animale geamurile rãmân deschise trapa glisantã/rabatabilã*/trapa panoramicã glisantã* rãmân deschise 1 Dezactivarea senzorului de miºcare în habitaclu 2 Lampã martor Scoateþi cheia din contact. pot elibera frâna de parcare sau se pot accidenta în diversele componente în miºcare. Apãsaþi tasta 1. cât ºi pentru alte persoane. Senzorul de miºcare în habitaclu* Sunt generate semnale vizuale ºi acustice de alarmã dacã autovehiculul este zãvorât ºi în interiorul acestuia este detectatã o miºcare. Senzorul de miºcare în habitaclu este activat dupã aproximativ 30 de secunde. preveniþi declanºarea necorespunzãtoare a alarmei. de pildã. agãþate de oglinda retrovizoare sau de mânerele de susþinere de pe capitonajul plafonului. Astfel. pentru vehiculele dotate cu KEYLESS GO*. i În mod normal. pentru vehiculele dotate cu KEYLESS GO*. prin intermediul tastei de zãvorâre de pe mânerul portierei/capota portbagajului/hayon. 2007 11:56 AM Siguranþã Sistemele antifurt Zãvorâþi autovehiculul prin intermediul cheii sau.

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 73 Wednesday. 2007 11:56 AM Comenzile Deschiderea ºi închiderea Poziþiile cheii Scaunele Volanul Oglinzile Funcþiile de memorare* Centurile de siguranþã Luminile ªtergãtoarele de parbriz Geamurile laterale Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia Instrumentele de bord Computerul de bord Sistemele de asistare a conducerii Orificiile de ventilaþie Sistemul Thermatic Sistemul cu 4–zone Thermotronic* Sistemul de încãlzire a lunetei Sistemul de încãlzire/ventilare auxiliarã* Trapa glisantã Încãrcarea ºi depozitarea Dotãri 73 . March 28.

se activeazã ºi iluminarea ambientalã. Aceºtia pot deschide o portierã zavorâtã sau pot porni autovehiculul atunci când cheia este lãsatã în interior. acesta se va zãvorî automat dupã aproximativ 40 de secunde. Din acest motiv. este posibilã funcþionarea defectuoasã a cheii. Cheia cu telecomandã 1 ‹ Tastã de zãvorâre 2 Š Tastã de deszãvorâre a capotei portbagajului/hayonului* 3 Œ Tastã de deszãvorâre 4 Lampa de verificare a baterie ! Nu expuneþi cheia radiaþiilor electromagnetice puternice. March 28.book Page 74 Wednesday. Semnalizatoarele de direcþie se aprind scurt o datã. situaþie periculoasã atât pentru copii. Dacã nu deschideþi nici o portierã ºi nici capota portbagajului/hayonul dupã deszãvorârea autovehiculului. pânã când lampa de verificare a bateriei lumineazã intermitent de douã ori. Setãrile individuale Funcþia cheii poate fi modificatã astfel încât prin apãsarea tastei Œ sã fie deszãvorâte numai portiera ºoferului ºi capacul buºonului rezervorului de carburant. În caz contrar. 2007 11:56 AM Comenzile Deschiderea ºi închiderea autovehiculului Deschiderea ºi închiderea autovehiculului Cheia Fiecare din cele douã chei puse la dispoziþie conþine o cheie mecanicã de avarie. G Pericol de accident Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în autovehicul. Acest lucru poate fi util când cãlãtoriþi singur ºi nu doriþi ca portiera pasagerului din faþã ºi hayonul sã fie deszãvorâte simultan cu portiera ºoferului. Pe timp de noapte. Sistemul de alarmã antifurt* este activat împreunã cu sistemul de autorizare activã a ºoferului. Semnalizatoarele de direcþie se aprind de trei ori dacã portierele ºi capota portbagajului/hayonul sunt închise. Butoanele de siguranþã de pe portiere sunt coborâte. Cheia este configuratã din fabricã pentru zãvorârea ºi deszãvorârea centralizatã a: portierelor capotei portbagajului/hayonului capacului buºonului rezervorului de carburant i De asemenea. Pentru activare sau dezactivare: menþineþi apãsat simultan tastele Œ ºi ‹ simultan pentru aproximativ ºase secunde. puteþi utiliza cheia pentru deschiderea ºi închiderea trapei glisante/rabatabile ºi a geamurilor laterale ( pagina 117). chiar dacã lipsiþi numai pentru scurt timp. Pentru zãvorârea centralizatã: apãsaþi tasta ‹. Butoanele de siguranþã de pe portiere sunt ridicate. este indicat sã nu lãsaþi cheia în interior la pãrãsirea autovehiculului.Manual Mercedes Clasa E_ro. cât ºi pentru alte persoane. de autorizare activã a ºoferului este dezactivat. Sistemul de alarmã antifurt* este activat. iar sistemul 74 . Setãrile implicite (de fabricã) Pentru deszãvorâre centralizatã: apãsaþi tasta Œ.

monede sau folii. Opriþi motorul ºi pãstraþi cheia KEYLESS GO asupra dumneavoastrã. Cheia KEYLESS GO nu trebuie sã se afle la o distanþã mai mare de un metru de autovehicul. Puteþi utiliza cheia KEYLESS GO ca pe o cheie normalã cu telecomandã. În caz contrar. Nu pãstraþi cheia KEYLESS GO în acelaºi loc cu echipamente electronice. în cazul în care nu au fost modificate setãrile implicite: portierele 3 Œ Tastã de deszãvorâre 4 Lampã de verificare a bateriei ! Nu expuneþi cheia KEYLESS GO radiaþiilor electromagnetice puternice. 75 . Dacã apucaþi mânerul portierei sau trageþi hayonul (Break).Manual Mercedes Clasa E_ro. urmãtoarele elemente se deszãvorãsc centralizat. este posibilã funcþionarea defectuoasã a cheii. punându-se astfel în pericol pe ei sau alte persoane. cum ar fi obiecte metalice. Note importante Purtaþi permanent cheia KEYLESS GO asupra dumneavoastrã. March 28. Pentru zãvorârea centralizatã: apãsaþi tasta ‹. chiar dacã pãrãsiþi autovehiculul pentru scurt timp. Aceºtia pot deschide o portierã. puteþi deszãvorî autovehicululul prin simpla tragere a mânerului portierei sau a capotei portbagajului/hayonului. capota portbagajului/hayonul capacul buºonului rezervorului de carburant i Puteþi utiliza de asemenea cheia KEYLESS GO pentru închiderea simultanã a geamurilor laterale ºi a trapei glisante/rabatabile* ( pagina 117). G Pericol de accident Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în autovehicul. Pentru deszãvorârea centralizatã: apãsaþi tasta Œ de douã ori. 2007 11:56 AM Comenzile Deschiderea ºi închiderea autovehiculului Cheia va funcþiona dupã cum urmeazã: Pentru deszãvorârea portierei ºoferului: apãsaþi tasta Œ o datã. Revenirea la setãrile implicite (de fabricã) Apãsaþi simultan tastele Œ ºi ‹ pentru aproximativ ºase secunde. chiar dacã este zãvorâtã.book Page 75 Wednesday. pânã când lampa de verificare a bateriei lumineazã intermitent de douã ori. de exemplu. Cheia KEYLESS GO 1 ‹ Tastã de zãvorâre 2 Š Tastã de deszãvorâre a capotei portbagajului/hayonului* Cheia KEYLESS GO* Atunci când purtaþi permanent cheia KEYLESS GO asupra dumneavoastrã. sau pot porni motorul prin intermediul unei chei KEYLESS GO lãsate în autovehicul sau apãsând butonul KEYLESS GO.

Pe timp de noapte. acesta se va zãvorî automat dupã aproximativ 40 de secunde. Dacã aþi lãsat cheia KEYLESS GO în interiorul autovehiculului. i Autovehiculul poate fi deszãvorât accidental în cazul în care cheia KEYLESS GO se aflã la o distanþã de maxim un metru faþã de autovehicul ºi mânerul portierei este lovit cu un jet puternic de apã sau este curãþat. dacã pasagerul din faþã iese din autovehicul cu cheia KEYLESS GO asupra sa. Semnalizatoarele de direcþie lumineazã intermitent de trei ori. acesta poate fi pornit în orice moment. 2007 11:56 AM Comenzile Deschiderea ºi închiderea autovehiculului În caz contrar. Dacã scoateþi cheia KEYLESS GO din autovehicul în timp ce motorul funcþioneazã. Sistemul de alarmã antifurt* este activat împreunã cu sistemul de autorizare activã a ºoferului. În cazul în care cheia KEYLESS GO este scoasã din autovehicul (în bagaj sau într-un articol de îmbrãcãminte. Semnalizatoarele de direcþie se aprind scurt o datã. hayonul nu se va închide sau zãvorî. antifurt* este dezactivat. de exemplu).Manual Mercedes Clasa E_ro. Toate portierele trebuie sã fie închise. Sistemul de alarmã 1 Tasta de zãvorâre de pe mânerul portierei Pentru zãvorârea centralizatã: apãsaþi tasta 1 de pe mânerul portierei sau de pe hayon. de exemplu. la zãvorârea acestuia pe display-ul multifuncþional veþi observa urmãtorul mesaj: Key still in vehicle (Cheia se aflã încã în autovehicul). se activeazã ºi iluminarea ambientalã. nu va mai fi posibil sã zãvorâþi sau sã porniþi autovehiculul. Butoanele de siguranþã de pe portiere sunt coborâte. i Dacã lãsaþi cheia KEYLESS GO* în autovehicul. acesta va fi zãvorât automat imediat ce va fi închis. March 28. 1 Tasta de zãvorâre 76 . Butoanele de siguranþã de pe portiere sunt ridicate. Zãvorârea centralizatã de la compartimentul pentru bagaje* (Break) i Dacã autovehiculul a fost zãvorât centralizat înainte de deschiderea hayonului. veþi observa urmãtorul mesaj pe display-ul multifuncþional atunci când veþi dori sã porniþi autovehiculul: Key not detected (Cheia nu este detectatã) Dacã cheia KEYLESS GO se aflã în autovehicul.book Page 76 Wednesday. pot fi afectate funcþiile cheii KEYLESS GO. Setãrile implicite (de fabricã) Pentru deszãvorârea centralizatã: acþionaþi mânerul portierei. Dacã nu deschideþi nici o portierã ºi nici capota portbagajului/hayonul dupã deszãvorârea autovehiculului.

Închiderea automatã a capotei portbagajului sau a hayonului cu ajutorul cheii KEYLESS GO* În cazul autovehiculelor dotate cu sistem KEYLESS GO*. Limuzinã G Pericol de rãnire Supravegheaþi procedura de închidere a capotei portbagajului/hayonului pentru a evita accidentarea persoanelor din apropiere. Capota portbagajului/hayonul sunt închise automat. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. apãsaþi din nou tasta de zãvorâre de pe capota portbagajului/ hayon sau tasta Š de pe cheie. în timpul închiderii acestuia. este emis un semnal sonor de avertizare.book Page 77 Wednesday. Pentru închiderea capotei portbagajului/hayonului: apãsaþi tasta 1. 1 Buton de închidere 2 Butonul KEYLESS GO* 77 . 2007 11:56 AM Comenzile Deschiderea ºi închiderea autovehiculului Apãsaþi tasta 1 situat deasupra niºei pentru plãcuþa de înmatriculare. i Limuzinã: Dacã autovehiculul a fost zãvorât centralizat cu capota portbagajului deschisã. Autovehiculul este zãvorât centralizat. aceasta este zãvorâtã automat la închidere. 1 Buton de închidere 2 Butonul KEYLESS GO* Break i Dacã lãsaþi cheia KEYLESS GO* în autovehicul. hayonul/capota portbagajului nu se va închide sau zãvorî. cele douã taste de pe capota portbagajului/hayon vã permit fie sã închideþi simplu capota portbagajului/hayonul. Autovehiculul este zãvorât centralizat. Pentru închiderea capotei portbagajului ºi zãvorârea centralizatã a autovehiculului: apãsaþi tasta 2. La autovehiculele Break cu închidere telecomandatã a hayonului*. i Break Dacã autovehiculul a fost zãvorât centralizat înainte de deschiderea hayonului. Pentru a opri procedura de închidere. acesta va fi zãvorât automat imediat ce va fi închis. fie sã zãvorâþi centralizat autovehiculul.

2007 11:56 AM Comenzile Deschiderea ºi închiderea autovehiculului Setãrile individuale Puteþi schimba funcþia cheii. Atunci cînd prindeþi mânerul portierei ºoferului. 1 Tasta de zãvorâre 2 Mânerul portierei Acþionaþi mânerul portierei 2. i Portierele sunt deszãvorâte automat în caz de accident.Manual Mercedes Clasa E_ro. Aceastã funcþie poate fi utilã. se va deszãvorî numai aceastã portierã ºi capacul buºonului rezervorului de carburant. Pentru zãvorârea centralizatã (Limuzinã): apãsaþi tasta de zãvorâre de pe mânerul portierei. chiar dacã aceasta a fost zãvorâtã. dacã forþa impactului depãºeºte un nivel prestabilit. Pentru activare sau dezactivare: menþineþi apãsate simultan tastele Œ ºi ‹ pentru aproximativ ºase secunde pânã când lampa de verificare a bateriei lumineazã intermitent de douã ori. Acest lucru poate fi util când cãlãtoriþi singur ºi nu doriþi ca portiera pasagerului din faþã ºi hayonul sã fie deszãvorâte simultan cu portiera ºoferului. 78 .book Page 78 Wednesday. este posibilsã rãmâneþi în afara autovehiculului zãvorât în timpul tractãrii acestuia sau testãrii frânelor pe un stand dinamometric. Prin urmare. cheia KEYLESS GO funcþioneazã astfel: Pentru deszãvorârea portierei ºoferului: acþionaþi mânerul portierei ºoferului. Zãvorârea automatã Autovehiculul va fi zãvorât automat la pornirea de pe loc. Autovehiculul este zãvorât automat la punerea contactului ºi punerea în miºcare a roþilor. Deschiderea portierelor din interior i Puteþi deschide oricând o portierã din interior. Deschiderea din interior a unei portiere din spate zãvorâte este posibilã numai dacã nu a fost activatã protecþia de siguranþã pentru copii. March 28. Zãvorârea/deszãvorârea autovehiculului din interior Autovehiculul poate fi zãvorât sau deszãvorât din interior. Pentru deszãvorârea centralizatã: acþionaþi mânerul portierei pasagerului din faþã sau al unei portiere spate. de exemplu. Revenirea la setãrile implicite Apãsaþi tastele Œ ºi ‹ simultan pentru aproximativ ºase secunde pânã când lampa de verificare a bateriei lumineazã intermitent de douã ori. În urma reprogramãrii. Puteþi dezactiva funcþia de zãvorâre automatã prin intermediul computerului de bord ( pagina 148). Pentru zãvorârea centralizatã (Break): apãsaþi tasta de zãvorâre de pe mânerul portierei sau de pe hayon. în cazul în care doriþi deszãvorârea portierei pasagerului din faþã din interior sau zãvorârea autovehiculului înainte de pornirea acestuia de pe loc.

iar hayonul se deschide ºi se ridicã automat. G Pericol de intoxicare Asiguraþi-vã cã hayonul/capota portbagajului sunt întotdeauna închise când motorul este în funcþiune. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica pasagerii. Aceºtia pot deschide o portierã din interior.Manual Mercedes Clasa E_ro. punându-se astfel în pericol pe ei sau alte persoane. sau Pentru deszãvorârea portbagajului/compartimentului pentru bagaje: apãsaþi tasta Š de pe cheie. G Pericol de accident Break: Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Aceºtia pot deschide o portierã din interior. chiar dacã este zãvorâtã. Pentru zãvorâre: apãsaþi tasta 2. March 28. chiar dacã este zãvorâtã. Pentru deszãvorârea centralizatã: apãsaþi tasta Œ de pe cheie. ! Capota portbagajului se deschide.book Page 79 Wednesday. 1 Pentru deszãvorâre 2 Pentru zãvorâre Pentru deszãvorâre: apãsaþi tasta 1. este necesar sã vã asiguraþi cã existã spaþiu suficient pentru cursa capotei portbagajului/ hayonului. Din acest motiv. Deschiderea ºi închiderea manualã a capotei portbagajului/ hayonului Deschiderea din exterior Deschiderea manualã a portbagajului este posibilã numai dacã acesta a fost deszãvorât în prealabil. cât ºi pentru alte persoane. În caz contrar. Pentru deschiderea capotei portbagajului (Limuzinã) 79 . 2007 11:56 AM Comenzile Deschiderea ºi închiderea autovehiculului G Pericol de accident Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. creând o situaþie periculoasã atât pentru ei înºiºi.

În caz contrar. i Nu lãsaþi cheia în portbagaj/ compartimentul pentru bagaje. i Dacã autovehiculul a fost zãvorât centralizat în prealabil. Închiderea hayonului din exterior (Break) 1 Niºe 80 . Închiderea capotei portbagajului din exterior 1 Niºe Închiderea din exterior G Pericol de rãnire Închideþi capota portbagajului/hayonul cu atenþie pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. Capota portbagajului/hayonul sunt zãvorâte automat. zãvorâþi autovehiculul prin intermediul butonului de siguranþã de pe portiera ºoferului. Pentru deschiderea hayonului (Break) Trageþi mânerul în sensul indicat de sãgeatã. 2007 11:56 AM Comenzile Deschiderea ºi închiderea autovehiculului Coborâþi capota portbagajului/ hayonului ajutându-vã de niºele 1. i Modelele Break cu funcþie KEYLESSGO* pot fi zãvorâte centralizat cu ajutorul tastei de zãvorâre de pe hayon. sau Funcþia KEYLESS GO*: dacã este necesar. Dacã este necesar. zãvorâþi autovehiculul cu ajutorul tastei ‹ de pe cheie.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28.book Page 80 Wednesday. Ridicaþi capota portbagajului/ hayonul. este suficient sã închideþi din nou capota portbagajului/ hayonul. nu veþi mai avea acces în autovehiculul zãvorât.

Aceºtia pot deschide o portierã din interior. punându-se astfel în pericol pe ei sau alte persoane. prin apãsarea comutatorului de acþionare a hayonului situat pe portiera ºoferului (Break) 81 . În caz contrar. G Pericol de intoxicare Asiguraþi-vã cã hayonul/capota portbagajului sunt întotdeauna închise când motorul este în funcþiune. este necesar sã vã asiguraþi cã existã spaþiu suficient pentru cursa capotei portbagajului/hayonului. iar hayonul se deschide ºi se ridicã automat. Din acest motiv. March 28. chiar dacã este zãvorâtã. este necesar sã vã asiguraþi cã existã spaþiu suficient deasupra hayonului. trageþi de partea superioarã a mânerului 1 ºi ridicaþi hayonul. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica pasagerii. 2007 11:56 AM Comenzile Deschiderea ºi închiderea autovehiculului Deschiderea hayonului din interior (autovehicule Break cu bancheta din spate rabatabilã*) Deschiderea ºi închiderea automatã a capotei portbagajului/ hayonului ! Hayonul se deschide ºi se ridicã automat. ! Capota portbagajului se deschide. iar hayonul se deschide ºi se ridicã automat. Apãsaþi continuu tasta Š de pe cheie pânã la deschiderea capotei portbagajului/hayonului. este necesar sã vã asiguraþi cã existã spaþiu suficient pentru cursa capotei portbagajului/ hayonului. G Pericol de accident Break: Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Din acest motiv. Din acest motiv. 1 Mâner Pentru deschiderea hayonului.book Page 81 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. este emis un semnal sonor de avertizare la deschiderea hayonului. La modelele Break cu funcþie de închidere telecomandatã a capotei portbagajului*. Deschiderea din exterior cu ajutorul cheii Este posibilã deszãvorârea ºi deschiderea simultanã a capotei portbagajului/ hayonului prin intermediul cheii. ! Capota portbagajului se deschide. apãsaþi tasta Š de pe cheie prin apãsarea butonului de închidere de pe capota portbagajului/hayon prin apãsarea sau deplasarea comutatorului de acþionare telecomandatã situat pe portiera ºoferului (Limuzinã). i Puteþi preveni deschiderea hayonului din exterior prin tragerea butonului de siguranþã din mâner cãtre stânga. i Deschiderea capotei portbagajului/hayonului este posibilã numai în timpul staþionãrii autovehiculului.

i Capota portbagajului/hayonul nu se va închide în cazul în care cheia KEYLESS GO key* a fost lãsatã în interiorul autovehiculului. nu veþi mai avea acces în autovehiculul zãvorât. i Nu lãsaþi cheia în portbagaj/ compartimentul pentru bagaje. În cazul autovehiculelor cu funcþie de închidere telecomandatã a capotei portbagajului*. Apãsaþi din nou butonul pentru închidere de pe capota portbagajului/hayon sau apãsaþi tasta Š de pe cheie pentru oprirea procesului de închidere. este emis un semnal sonor de avertizare la închiderea hayonului. bagaje supraetajate. i Dacã autovehiculul a fost zãvorât centralizat în prealabil. hayonul nu se poate închide. 2007 11:56 AM Comenzile Deschiderea ºi închiderea autovehiculului Închiderea automatã din exterior Capota portbagajului/hayonul sunt închise automat. de exemplu. În cazul autovehiculelor cu sistem KEYLESS GO*.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28.book Page 82 Wednesday. În cazul în care capota portbagajului/ hayonul atinge un obiect în timpul cursei de închidere. 82 . La modelele Break cu funcþie de închidere telecomandatã a capotei portbagajului*. Limuzinã 1 Buton de închidere Break 1 Buton de închidere Apãsaþi butonul 1. procesul de închidere este opritã ºi capota portbagajului este deschisã din nou. G Pericol de rãnire Supravegheaþi procesul de închidere a capotei portbagajului/hayonului pentru a evita accidentarea persoanelor din apropiere. de asemenea. În caz contrar. iar butonul de închidere lumineazã scurt. este posibilã. i Break: În cazul în care podeaua extensibilã automatã a portbagajului* nu s-a retras complet. este posibilã închiderea acesteia din exteriorul autovehiculului. zãvorârea centralizatã a autovehiculului. capota portbagajului/hayonul va fi zãvorât automat.

Eliberaþi comutatorul pentru acþionarea telecomandatã a capotei portbagajului pentru a întrerupe procedura de închidere. prin intermediul comutatorului. Hayonul se deschide complet sau pânã la unghiul de deschidere setat. 1 Comutator pentru acþionarea telecomandatã Trageþi comutatorul pentru acþionarea telecomandatã 1 pânã la deschiderea capotei portbagajului. i Unghiul de deschidere poate fi limitat ( pagina 84). Lampa martor din comutator rãmâne aprinsã pânã la închiderea hayonului. Aspectul comutatorului de acþionare telecomandatã depinde de echipamentele autovehiculului. Deschiderea automatã din interior* Break: Puteþi deszãvorî ºi deschide simultan capota portbagajului din postul de conducere cu ajutorul comutatorului de acþionare telecomandatã. Comutatorul de acþionare telecomandatã este situat pe portiera ºoferului. March 28. Aceasta rãmâne aprinsã pânã la închiderea capotei portbagajului. i Deschiderea capotei portbagajului este posibilã numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Lampa martor din comutator se aprinde. puteþi întrerupe procesul de deschidere prin intermediul comutatorului de acþionare telecomandatã.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Comenzile Deschiderea ºi închiderea autovehiculului Deschiderea ºi închiderea din interiorul autovehiculului Deschiderea automatã din interior Limuzinã: Puteþi dezãvorâ ºi deschide simultan capota portbagajului din postul de conducere cu ajutorul comutatorului de acþionare telecomandatã. puteþi închide capota din postul de conducere. i La autovehiculele cu funcþie de închidere telecomandatã a capotei portbagajului*. La autovehiculele cu funcþie de închidere telecomandatã a capotei portbagajului*. Comutatorul de acþionare telecomandatã este situat pe portiera ºoferului. Deplasaþi comutatorul pentru acþionare telecomandatã 1 pânã la deschiderea hayonului.book Page 83 Wednesday. este emis un semnal sonor de avertizare. Închiderea automatã din interior* Limuzinã: G Pericol de rãnire Supravegheaþi procedura de închidere a capotei portbagajului pentru a evita accidentarea persoanelor din apropierea spaþiului de manevrã. 1 Comutator pentru acþionarea telecomandatã 83 . În timpul deschiderii hayonului.

Data viitoare când hayonul este deschis automat. de exemplu. Lampa martor de pe comutator se stinge. Alimentarea cu energie a anumitor consumatori. este indicatã funcþionalitatea lãmpilor martor ºi de avertizare aferente fiecãrui sistem de la bord. pânã vor fi emise douã semnale sonore scurte. i În cazul în care capota portbagajului întâmpinã rezistenþã în timpul cursei de închidere.Manual Mercedes Clasa E_ro. Menþineþi hayonul în poziþia doritã în jumãtatea superioarã a intervalului de deschidere. 84 . Astfel. Pentru dezactivarea unghiului de deschidere limitat: apãsaþi continuu butonul de închidere a hayonului pentru aproximativ douã secunde. funcþia de reglare a scaunelor 2. închidere a hayonului pentru aproximativ 2 secunde. Pentru activarea unghiului de deschidere limitat: deschideþi manual hayonul ( pagina 79). acesta se opreºte în poziþia memoratã. March 28. menþineþi în poziþie hayonul. Acestea se sting odatã ce motorul intrã în funcþiune. Aceasta funcþie poate fi utilã.book Page 84 Wednesday. Pentru a porni motorul i Lãmpile martor ºi de avertizare se aprind pe instrumentele de bord la punerea contactului. Unghiul limitat de deschidere este dezactivat. în cazul în care nu existã suficient spaþiu pentru cursa de deschidere deasupra capotei portbagajului. i Dacã nu este emis un semnal. apoi apãsaþi continuu butonul de Contactul electronic de pornire 0. din cauza bagajelor supraetajate. Poziþiile cheii Cheia Limitarea unghiului de deschidere a hayonului* (Break) La autovehiculele Break cu funcþia de închidere telecomandatã a capotei portbagajului* se poate limita unghiul de deschidere al hayonului pe jumãtatea superioarã a intervalului de deschidere. Contact (alimentarea tuturor consumatorilor) ºi poziþia de mers a autovehiculului 3. de exemplu. Pentru scoaterea cheii (blocarea volanului) 1. Unghiul limitat de deschidere este activat. de exemplu. procedura de închidere este întreruptã ºi capota portbagajului este deschisã din nou. pânã veþi auzi un semnal scurt. 2007 11:56 AM Comenzile Poziþiile cheii Apãsaþi continuu comutatorul pentru acþionare telecomandatã de pe partea ºoferului pânã la închiderea capotei portbagajului.

1 Butonul de comandã KEYLESS GO 85 . cheia cu funcþie KEYLESS GO trebuie sã se afle în interiorul autovehiculului. Dacã nu aþi apãsat încã tasta 1 de pe cheia KEYLESS GO. i Dacã apãsaþi acum butonul KEYLESS GO 1 de douã ori. iar sistemul electric al autovehiculului va reacþiona în funcþie de poziþia cheii în contactul electronic de pornire. i Dacã în contactul electronic de pornire se aflã o cheie. i Lãmpile martor ºi de avertizare se aprind pe instrumentul de bord la punerea contactului. Cheia introdusã are în acest caz prioritate asupra cheii KEYLESS GO. Poziþia 1: apãsaþi butonul KEYLESS GO 1 o datã.book Page 85 Wednesday. Acestea se sting odatã ce motorul intrã în funcþiune. Acum este posibilã reglarea scaunelor. "cheia nu este introdusã în contact" sau este în Poziþia 0. puteþi opri motorul cu ajutorul tastei KEYLESS GO. de exemplu. Puteþi opri motorul cu ajutorul cheii dacã aceasta este introdusã în contact. motorul va porni imediat. iar toate portierele trebuie închise.Manual Mercedes Clasa E_ro. i Dacã aþi pornit motorul cu ajutorul butonului KEYLESS GO de pe maneta selectorului de viteze. aceasta are prioritate faþã de funcþia KEYLESS GO. este indicatã funcþionalitatea lãmpilor martor ºi de avertizare aferente fiecãrui sistem de la bord. March 28. i Dacã apãsaþi acum butonul KEYLESS GO 1 o datã. sursa de alimentare este deconectatã din nou. 2007 11:56 AM Comenzile Poziþiile cheii Funcþia KEYLESS GO* Apãsarea butonului KEYLESS GO situat pe maneta selectorului fãrã apãsarea pedalei de frânã corespunde rotirii cheii în diverse poziþii ale contactului electronic de pornire. Poziþia 2 (contact): apãsaþi butonul KEYLESS GO 1 de douã ori. sursa de alimentare este deconectatã din nou. Astfel. iar maneta selectorului de viteze se aflã în poziþia P. Dacã apãsaþi pedala de frânã în timp ce acþionaþi butonul KEYLESS GO. i Pentru ca motorul sã fie pornit cu ajutorul butonul KEYLESS GO de pe maneta selectorului de viteze.

în sensul indicat de sãgeata 2. atenþia dumneavoastrã va fi distrasã de la condiþiile de drum ºide trafic ºi este posibilsã pierdeþi controlul asupra autovehiculului ca urmare a deplasãrii scaunului. Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos. Înãlþimea scaunului Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în contactul electronic de pornire. Asiguraþi-vã de cuplarea audibilã a scaunului în poziþie. March 28. efectuaþi reglarea scaunului cu atenþie. În caz contrar. Din acest motiv. G Pericol de rãnire Pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. Protejaþi copiii conform recomandãrilor. În caz contrar. Respectaþi notele de avertizare de pe sistemul airbag. ! Înainte de reglarea scaunelor.book Page 86 Wednesday. în sensul indicat de sãgeata 3. 2007 11:56 AM Comenzile Scaunele Scaunele Veþi putea gãsi informaþii referitoare la rabatarea banchetei în urmãtoarele secþiuni: Funcþia de suplimentare a capacitãþii portbagajului* la modelul Limuzinã ( pagina 210) Suplimentarea capacitãþii portbagajului la modelul Break ( pagina 213) Scaunele pot fi reglate fie manual ºi electric.Manual Mercedes Clasa E_ro. fie strict electric. Reglarea scaunului în sens longitudinal Ridicaþi mânerul 1 ºi deplasaþi scaunul înainte sau înapoi. Scaunele pot fi reglate când cheia este scoasã din contactul electronic de pornire ºi una dintre portiere este deschisã. în funcþie de echiparea autovehiculului. Reglarea manualã ºi electricã a scaunelor G Pericol de rãnire Înclinaþia spãtarului Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în contactul electronic de pornire. Acest lucru poate produce un accident. este posibilã deteriorarea scaunelor sau a respectivelor obiecte. Aceºtiapot fi accidentaþi de scaune în timpul deplasãrii acestora. 1 Reglarea scaunului în sens longitudinal 2 Înclinaþia spãtarului 3 Înãlþimea scaunului 4 Unghiul pernei scaunului 86 . G Pericol de accident Reglaþi scaunul ºoferului numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Deplasaþi comutatorul în faþã sau în spate. copiii nu trebuie lãsaþi niciodatã nesupravegheaþi în autovehicul. Eliberaþi din nou mânerul 1. asiguraþi-vã cã nu sunt prezente obiecte în zona inferioarã a habitaclului sau în spatele scaunelor.

Înãlþimea tetierei Poziþia tetierei G Pericol de rãnire Capul trebuie sã se poatã sprijini pe centrul tetierei. Pentru ridicare: trageþi tetiera în poziþia doritã. Tetiera de lux* G Pericol de rãnire 1 Dispozitiv de eliberare La rabatarea pãrþilor laterale. Împingeþi sau trageþi tetiera în sensul indicat de sãgeatã. Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos. nu poziþionaþi mâinile între acestea ºi suportul pernei. Existã pericolul accidentãrii. 1 Pentru reglarea pãrþilor laterale ale tetierelor înainte 2 Pentru deplasarea tetierei înapoi ºi Puteþi regla separat pãrþile laterale 1 ale tetierei luxoase. Pentru deplasarea tetierei înapoi ºi înainte: împingeþi sau trageþi tetiera în sensul indicat de sãgeata 2. 2007 11:56 AM Comenzile Scaunele Unghiul pernei scaunului Reglaþi unghiul pânã se realizeazã susþinerea lejerã a coapselor.Manual Mercedes Clasa E_ro. 87 . March 28. în sensul indicat de sãgeata 4. Pentru coborâre: apãsaþi dispozitivul de eliberare 1 în sensul sãgeþii ºi reglaþi tetiera în poziþia doritã. Reglarea manualã a înãlþimii tetierelor. Reglarea manualã a înãlþimii tetierelor. Puteþi suferi leziuni grave ale zonei cervicale dacã susþinerea capului de cãtre tetierã nu se realizeazã corespunzãtor în caz de accident. Pentru reglarea pãrþilor laterale ale tetierelor: împingeþi sau trageþi pãrþile laterale 1 în poziþia doritã. Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în contactul electronic de pornire. aproximativ la nivelul ochilor.book Page 87 Wednesday. Nu cãlãtoriþi niciodatã fãrã ca tetiera sã fie reglatã ºi fixatã corespunzãtor.

în sensul indicat de sãgeata 5. aproximativ la nivelul ochilor. Nu cãlãtoriþi niciodatã fãrã ca tetiera sã fie reglatã ºi fixatã corespunzãtor. Înãlþimea tetierei G Pericol de rãnire Capul trebuie sã se poatã sprijini pe centrul tetierei. În caz contrar. March 28. dacã va fi necesar. ! Înainte de reglarea scaunelor. Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos. în sensul indicat de sãgeata 2. scaunul din dreapta ºoferului va fi deplasat în faþã. Înclinaþia spãtarului 1 Reglarea scaunului în sens longitudinal 2 Înclinaþia spãtarului 3 Înãlþimea scaunului 4 Unghiul pernei scaunului 5 Reglarea înãlþimii tetierei Deplasaþi comutatorul în faþã sau în spate.Manual Mercedes Clasa E_ro. Reglarea manualã a înãlþimii tetierelor. Unghiul pernei scaunului Reglaþi unghiul pânã se realizeazã susþinerea lejerã a coapselor. Poziþia tetierei Înãlþimea scaunului Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos. pentru a evita contactul cu spãtarul. i La modelul Break cu funcþia de memorare* ºi Limuzinã cu funcþia de suplimentare a capacitãþii : portbagajului* ºi cea de memorare*: Când spãtarul banchetei este rabatat înainte. este posibilã deteriorarea scaunelor sau a respectivelor obiecte. 88 . Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos. asiguraþi-vã cã nu sunt prezente obiecte în zona inferioarã a habitaclului sau în spatele scaunelor. Reglarea scaunului în sens longitudinal Deplasaþi comutatorul în faþã sau în spate. în sensul indicat de sãgeata 3. Puteþi suferi leziuni grave ale zonei cervicale dacã susþinerea capului de cãtre tetierã nu se realizeazã corespunzãtor în caz de accident. în sensul indicat de sãgeata 1.book Page 88 Wednesday. 2007 11:56 AM Comenzile Scaunele Reglarea electricã* a scaunelor Comutatoarele sunt situate în panoul de comandã de pe portierã. Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în contactul electronic de pornire sau portiera aferentã scaunului trebuie sã fie deschisã. în sensul indicat de sãgeata 4.

89 . March 28. Pentru reglarea pãrþilor laterale ale tetierelor: împingeþi sau trageþi pãrþile laterale 1 în poziþia doritã. nu poziþionaþi mâinile între acestea ºi suportul pernei. Deplierea tetierelor 1 Pârghia de reglare 1 Pentru reglarea pãrþilor laterale ale tetierelor înainte Deplasaþi pârghia de reglare 1 pânã la atingerea poziþiei dorite.book Page 89 Wednesday. Suportul lombar pentru scaunele din faþã poate fi reglat pentru asigurarea confortului optim. pânã se fixeazã. depliaþi tetiera în poziþie verticalã. Trageþi tetiera în sensul indicat de sãgeatã. Pentru deplasarea tetierei înapoi ºi înainte: împingeþi sau trageþi tetiera în sensul indicat de sãgeata 2. G Pericol de rãnire La rabatarea pãrþilor laterale. 2 Pentru deplasarea tetierei înapoi ºi Puteþi regla separat pãrþile laterale 1 ale tetierei luxoase. 2007 11:56 AM Comenzile Scaunele Împingeþi sau trageþi tetiera în sensul indicat de sãgeatã. Astfel. Tetierele scaunelor din spate Tetiera de lux* Scaunul cu suport lombar G Pericol de rãnire Ocupanþii autovehiculului trebuie sã cãlãtoreascã numai pe scaune care au tetierele montate.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pe un scaun ocupat. Existã pericolul accidentãrii. reduceþi riscul de rãnire a pasagerilor în caz de accident.

Tetierele scaunelor din spate sunt pliate. March 28. Plierea tetierelor din spate (Break) Puteþi regla înãlþimea celor douã tetiere ale scaunelor laterale. 2007 11:56 AM Comenzile Scaunele Plierea tetierelor din faþã (Limuzinã) Tasta este situatã pe consola centralã. Apãsaþi tasta 1. 1 Dispozitiv de eliberare 1 Tasta pentru plierea tetierelor scaunelor din spate Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Reglarea unghiului tetierei (Break) Tetierele scaunelor laterale din spate pot fi fixate în douã poziþii. Reglarea înãlþimii tetierei (Break) G Pericol de rãnire Capul trebuie sã se poatã sprijini pe centrul tetierei. Nu cãlãtoriþi niciodatã fãrã ca tetiera sã fie reglatã ºi fixatã corespunzãtor. aproximativ la nivelul ochilor. este necesarã apãsarea dispozitivului de eliberare 1. În jos: apãsaþi dispozitivul de eliberare 1 ºi apãsaþi tetiera în jos pânã la poziþia doritã. Puteþi suferi leziuni grave ale zonei cervicale dacã susþinerea capului de cãtre tetierã nu se realizeazã corespunzãtor în caz de accident. Tetiera este pliatã. 1 Dispozitiv de eliberare În sus: trageþi tetiera în poziþia doritã. 90 .Manual Mercedes Clasa E_ro. Apãsaþi dispozitivul de eliberare 1. i Dacã tetiera este complet ridicatã.book Page 90 Wednesday.

Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru demontare: deplasaþi spãtarul banchetei înainte din faþã ( pagina 210). litera “M” în pãrþile laterale ale barelor de sprijin. Pentru remontare: poziþionaþi tetiera în ghidaje ºi fixaþi-o. asiguraþi-vã cã montaþi tetiera corectã la scaunul din centru. 91 . Break Dispozitivul de eliberare se aflã pe marginea superioarã a spãtarului din spate. Astfel. i Trebuie sã ridicaþi ferm tetierele scaunelor laterale din spate pentru a le putea scoate.book Page 91 Wednesday. 2007 11:56 AM Comenzile Scaunele Limuzinã* Dispozitivele de eliberare se aflã pe partea din spate a spãtarelor. 1 Dispozitivele de eliberare a tetierelor scaunelor din spate Montarea ºi demontarea tetierelor scaunelor din spate G Pericol de rãnire Ocupanþii autovehiculului trebuie sã cãlãtoreascã numai pe scaune care au tetierele montate. March 28. Rabataþi tetiera în faþã. 1 Dispozitiv de eliberare Apãsaþi dispozitivul de eliberare 1 ºi ajustaþi tetiera în unghiul dorit. Depliaþi spãtarul pânã la fixarea acestuia. Asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a tetierelor. reduceþi riscul de rãnire a pasagerilor din spate în caz de accident. Este marcatã cu 1 Dispozitiv de eliberare Pentru demontare: trageþi tetiera în sus pânã la oprirea acesteia. Apãsaþi dispozitivul de eliberare 1 ºi trageþi tetiera din orificiile de ghidare. i Atunci când montaþi tetierele. i Reglaþi tetiera astfel încât capul sã fie cât mai aproape posibil de tetierã. Apãsaþi dispozitivul de eliberare 1 ºi trageþi tetiera din orificiile de ghidare.

Apãsaþi tasta + sau ç pentru reglarea conturului spãtarului în poziþia doritã. i Atunci când montaþi tetierele. Apãsaþi tetiera pânã când auziþi un clic la fixarea acesteia. Aceasta este prevãzutã cu tije de ghidare mai scurte.Manual Mercedes Clasa E_ro. Panoul de comandã este situat în partea lateralã din faþã a scaunului. March 28. Utilizaþi tasta 4 pentru reglarea lungimii pernei scaunelor astfel încât sã vã susþinã coapsele. 92 . Autovehiculele cu sistem manual ºi electric de reglare a scaunelor din faþã dispun de funcþia de control a scaunului multicontur Autovehiculele cu sistem complet electric de reglare a scaunelor din faþã* dispun de funcþia de control a scaunului multicontur 1 Pernele pentru suport lateral ale spãtarului 2 Suportul pentru zona superioarã a spatelui 3 Suport lombar 4 Lungimea pernei scaunului 1 Pernele pentru suport lateral ale spãtarului 2 Suportul pentru zona superioarã a spatelui 3 Suport lombar 4 Lungimea pernei scaunului Reglarea scaunului multicontur Cheia trebuie sã se aflã în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Scaunul multicontur* Puteþi utiliza opþiunile de reglare pentru a obþine o poziþie optimã de ºedere. asiguraþi-vã cã montaþi tetiera corectã la scaunul din centru.book Page 92 Wednesday. 2007 11:56 AM Comenzile Scaunele Pentru remontare: introduceþi tetiera astfel încât striaþiile de pe barã sã fie pe partea stângã când priviþi în sensul de deplasare a autovehiculului.

Scaunul ºoferului cu reglare dinamicã* Funcþia de reglare dinamicã a scaunului ºoferului adapteazã automat pernele laterale ale spãtarului la stilul curent de conducere. 93 .Manual Mercedes Clasa E_ro. Funcþie de masaj (PULSE) Funcþia de masaj ajutã la prevenirea tensionãrii muºchilor în timpul cãlãtoriilor lungi. repetaþi procedeul de reglare.book Page 93 Wednesday. scaunul nu mai are conturul dorit. 2007 11:56 AM Comenzile Scaunele Apãsaþitasta 3 pentru a muta punctul de curburã maximã a spãtarului în jos spre regiunea lombarã sau apãsaþi tasta 2 pentru a-l ridica spre zona superioarã a spatelui. Reglaþi pernele pentru suport lateral ale spãtarului prin intermediul tastei 1. Lampa martor integratã în tastã se aprinde/se stinge. Apãsaþi tasta 3. 1 Pentru activarea funcþiei de reglare dinamicã a scaunului 2 Pernele pentru suport lateral ale spãtarului 3 Funcþia de masaj 4 Suportul pentru zona superioarã a spatelui 5 Suport lombar 6 Lungimea pernei scaunului Pentru activare/dezactivare: apãsaþi tasta 1. Sistemul de ventilaþie a scaunelor* Cele trei lãmpi martor albastre integrate în taste indicã nivelul de ventilaþie selectat. mesajul "Driving dynamics seat adjustment" (Reglare dinamicã a scaunului ºoferului) va apãrea pe display-ul multifuncþional pentru cinci secunde. astfel încât sã obþineþi un suport lateral optim. i Dacã. dupã un timp. 1 Sistemul de ventilaþie a scaunelor Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Când este activatã. Aceasta controleazã electronic presiunea aerului din camerele pneumatice ale pernelor laterale ale spãtarului. Aceastã funcþie sporeºte confortul pe parcursul cãlãtoriei ºi plãcerea de a conduce. i Caracteristicile scaunului cu reglare dinamicã pentru ºofer pot fi setate prin intermediul computerului de bord ( pagina 141). Lampa martor integratã în tastã se aprinde. Pernele pneumatice din zona lombarã vibreazã pentru aproximativ cinci minute. Tasta este situatã pe consola centralã. March 28.

40 m ºi greutatea de max. 94 . i Sistemul este comutat automat de la nivelul 3 la nivelul 2 dupã aproximativ cinci minute. Una sau mai multe lãmpi martor vor lumina intermitent. 50 kg. Sistemul este comutat automat de la nivelul 2 la nivelul 1 dupã aproximativ zece minute. 1 Încãlzirea scaunelor din faþã Tastele pentru încãlzirea scaunelor din spate sunt situate pe portierele spate. i Când deschideþi geamurile laterale ºi trapa glisantã* prin intermediul cheii ( pagina 117). este posibilã dezactivarea încãlzirii scaunelor. Sistemul este dezactivat automat dupã aproximativ 20 de minute dupã ce este setat la nivelul 1. Pentru activare: apãsaþi repetat tasta 1 pânã la setarea nivelului dorit de încãlzire.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru dezactivare: apãsaþi repetat tasta 1 pânã la stingerea tuturor lãmpilor martor.book Page 94 Wednesday. Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Bancheta rabatabilã din compartimentul pentru bagaje (Break) 1 Încãlzirea scaunelor din spate i Bancheta rabatabilã din compartimentul pentru bagaje* poate fi folositã numai de cãtre persoane cu înãlþimea de max. Tastele pentru încãlzirea scaunelor din faþã sunt situate pe consola centralã. Sistemul de încãlzire a scaunelor* Cele trei lãmpi martor roºii integrate în taste indicã nivelul de încãlzire selectat. i Dacã alimentarea sistemului electric al autovehiculului nu este suficientã. Pentru dezactivare: apãsaþi repetat tasta 1 pânã la stingerea tuturor lãmpilor martor. ventilaþia scaunului ºoferului este activatã automat la treapta maximã. 2007 11:56 AM Comenzile Scaunele Pentru activare: apãsaþi repetat tasta 1 pânã la setarea nivelului dorit de ventilaþie. Asiguraþi copiii conform recomandãrilor ( pagina 53). i Dacã tensiunea furnizatã de baterie este prea scãzutã. sistemul de ventilaþie a scaunelor va fi dezactivat temporar. March 28. 1.

March 28. puteþi deplasa spãtarul banchetei într-o poziþie mai puþin înclinatã. atât cât este posibil. spãtarul banchetei trebuie ridicat ºi fixat în poziþie verticalã.book Page 95 Wednesday. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. ( pagina 213). Deplierea banchetei rabatabile G Pericol de rãnire Când utilizaþi bancheta rabatabilã din portbagaj. Asiguraþi-vã cã bagajele ºi alte obiecte sunt asigurate adecvat. Suprafaþa de sprijin a capului pe tetierã trebuie sã se afle aproximativ la acelaºi nivel cu ochii. 95 . chiar dacã au fost asiguraþi cu ajutorul unui sistem de retenþie. Prindeþi centura de siguranþã în agrafa de reþinere al acesteia 3. G Pericol de rãnire Înlocuiþi husele deteriorate numai cu altele originale. Ridicaþi mânerul jaluzelei duble pentru bagaje. trebuie fixatã jaluzeaua dublã.Manual Mercedes Clasa E_ro. 3 Agrafele de reþinere a centurii de siguranþã 1 Clapetã de eliberare a spãtarului banchetei scaunului 2 Clapetã de deblocare a pernei Asiguraþi-vã cã spãtarele banchetei sunt fixate în poziþie verticalã. i Pentru a face mai confortabil scaunul rabatabil. Pliaþi tetierele în sus. Trageþi clapeta de deblocare 2 ºi ridicaþi perna banchetei rabatabile în poziþia normalã. Nu porniþi maºina înainte de a vã fi asigurat cã tetierele banchetei rabatabile sunt corect poziþionate. Tetierele reduc riscul de accidentare a copiilor în caz de accident. 2007 11:56 AM Comenzile Scaunele Când intentionaþi sã folosiþi bancheta rabatabilã. Încãrcãtura neasiguratã corespunzãtor poate rãni ocupanþii autovehiculului în cazul unei frânãri sau al unei schimbãri bruºte de direcþie sau în caz de accident. Centura de siguranþã trebuie sã fie poziþionatã corect pe corp ºi fixatã corespunzãtor în cataramele de blocare. Trageþi maneta de eliberare 1 ºi ridicaþi spãtarul banchetei rabatabile. Apãsaþi perna scaunului în jos. Spãtarul se fixeazã corepunzãtor.

înclinând-o uºor 3.book Page 96 Wednesday. trebuie sã demontaþi perna banchetei.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru montare: ghidaþi perna 2 pe ghidaje 1. March 28. de exemplu în cazul unei pene de cauciuc. Rabataþi perna scaunului 2 în poziþia sa normalã 4. pânã se fixeazã. 1 Ghidaje ºezut/banchetã 2 Perna banchetei Pentru demontare: rabataþi perna banchetei 2 în sus degajaþi-o din ghidaje 1. 1 Clapetã 2 Spãtar Ridicaþi perna banchetei trãgând de clapetã 1 ºi rabataþi-o în poziþia sa normalã pânã se fixeazã. 96 . 2007 11:56 AM Comenzile Scaunele Demontarea ºi montarea pernei banchetei Plierea înapoi a banchetei rabatabile i Dacã doriþi sã ridicaþi podeaua portbagajului.

deoarece aceºtia pot fi imobilizaþi de volan pe parcursul cursei de reglare a acestuia. G Pericol de accident 1 Butonul de deblocare de sub tetierã Apãsaþi butonul de deblocare 1 ºi împingeþi tetiera în jos. Manevrabilitatea direcþiei autovehiculului nu este totuºi afectatã. Reglarea electricã a volanului* poate fi realizatã când cheia este scoasã din contact ºi portiera ºoferului este deschisã. March 28. Pliaþi spãtarul 2 banchetei rabatabile pânã ce se fixeazã în poziþia sa originalã. Din acest motiv. asiguraþi-vã cã: 97 .book Page 97 Wednesday. puteþi fi luat prin surprindere de deplasarea neaºteptatã a acestuia. În cazul conducerii autovehiculului fãrã ca mecanismul de reglare a volanului sã fie blocat în poziþie. ! i La reglarea volanului. trebuie sã introduceþi tetierele în orificiile de ghidare pânã la capãt ºi sã fixaþi centurile de siguranþã pe suporturile lor.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru a preveni accidentele. fie electric. 2007 11:56 AM Comenzile Volanul Volanul Volanul poate fi reglat fie manual. nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. în funcþie de dotãrile autovehiculului. Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii autovehiculului ºi nu porniþi pânã când mecanismul de reglare a volanului nu este fixat corespunzãtor. 1 Dispozitiv de eliberare 2 Spãtar Apãsaþi dispozitivul de eliberare 1 ºi împingeþi complet tetierele în jos.

Deplasaþi maneta în sensul indicat de sãgeþile 1 sau 2.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. Puteþi gãsi informaþii suplimentare în secþiunea: Funcþia de facilitare a accesului/ pãrãsirii autovehiculului ( pagina 99) 1 Pentru a activa sistemul de încãlzire a volanului. 2 Pentru a dezactiva sistemul de încãlzire a volanului 3 Lampã martor Pentru activare sau dezactivare: cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Lampa martor 3 se aprinde sau se stinge. Mecanismul de reglare a coloanei de direcþie este eliberat. Deplasaþi maneta în sensul indicat de sãgeþile 1 sau 2 pânã la aducerea volanului în poziþia doritã. Reglarea electricã a volanului* Reglarea manualã a volanului 1 Reglarea coloanei de direcþie în sens longitudinal 1 Mâner de eliberare 2 Înãlþimea coloanei de direcþie 3 Reglarea coloanei de direcþie pe adâncime Trageþi mânerul 1 complet în afarã. 2007 11:56 AM Comenzile Volanul puteþi manevra volanul cu braþele uºor îndoite vã puteþi miºca liber picioarele puteþi vedea clar toate indicatoarele de pe bord Împingeþi mânerul 1 complet în interior pânã se fixeazã. Reglaþi volanul în poziþia doritã.book Page 98 Wednesday. Volanul este fixat în poziþia reglatã. Memorarea setãrilor ( pagina 102) Sistemul de încãlzire a volanului* Sistemul de încãlzire a volanului încãlzeºte porþiunile capitonate ale volanului. 2 Înãlþimea coloanei de direcþie Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în contact sau portiera ºoferului trebuie sã fie deschisã. 98 .

1 Pârghie de reglare anti-orbire Mod anti-orbire: deplasaþi pârghia anti-orbire 1 în faþã sau în spate. Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Dacã existã un asemenea pericol.Manual Mercedes Clasa E_ro. deschideþi portiera ºoferului când cheia se aflã în contact sau în poziþia 1 Volanul se deplaseazã automat în poziþia stabilitã anterior la introducerea cheii în contactul electronic de pornire când este închisã portiera ºoferului. G Pericol de rãnire Asiguraþi-vã cã activarea funcþiei de facilitare a accesului/pãrãsirii autovehiculului nu va cauza accidentarea unor persoane.book Page 99 Wednesday. Volanul de deplaseazã în sus dacã: scoateþi cheia din contact. Pentru întreruperea procedurii: apãsaþi comutatorul de reglare a coloanei de direcþie apãsaþi una dintre tastele de apelare a locaþiilor de memorare Deplasarea coloanei de direcþie se va întrerupe imediat. reglaþi oglinzile astfel încât sã aveþi vizibilitate adecvatã asupra condiþiilor de drum ºi trafic. 99 . March 28. Oglinda retrovizoare interioarã Reglaþi manual oglinda retrovizoare interioarã. opriþi procedura de reglare. Oglinzile Înainte de a porni la drum. Aceºtia pot deschide portiera ºoferului. 2007 11:56 AM Comenzile Oglinzile i Sistemul de încãlzire a volanului nu se dezactiveazã automat. Funcþia de facilitare a accesului/ pãrãsirii autovehiculului* Funcþia de facilitare a accesului/ pãrãsirii autovehiculului înlesneºte intrarea ºi ieºirea din autovehicul. i Volanul se deplaseazã în sus numai dacã nu se aflã deja la capãtul superior al cursei de reglare. Puteþi activa ºi dezactiva funcþia de facilitare a accesului/pãrãsirii autovehiculului prin intermediul computerului de bord ( pagina 149). Oglinda retrovizoare cu reglare manualã anti-orbire Ultima poziþie a volanului va fi memoratã la luarea contactului sau la stocarea unei locaþii în memorie ( pagina 102). activând astfel funcþia de facilitare a accesului ºi accidentându-se.

Apãsaþi tasta de reglare 3 în sus. în cazul schimbãrii benzii de trafic. i Dacã viteza depãºeºte 47 km/h. March 28. Apãsaþi scurt tasta 1. în jos. Din acest motiv. de exemplu. i Oglinzile exterioare convexe asigurã lãrgirea câmpului vizual. obiectele sunt mai aproape decât par. acestea pot vibra. 1 Pentru plierea ºi deplierea oglinzilor exterioare Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în contactul electronic de pornire.book Page 100 Wednesday. În realitate. Plierea ºi deplierea electricã a oglinzilor exterioare* Tasta este situatã pe panoul de comandã al portierei. G Pericol de accident Oglinzile exterioare reduc dimensiunile imaginii reflectate. Reglarea oglinzilor exterioare Tastele sunt situate în panoul de comandã de pe portierã. la stânga sau la dreapta pânã la reglarea oglinzii exterioare în poziþia corespunzãtoare. Oglinzile exterioare sunt încãlzite automat dacã temperatura exterioarã este scãzutã. Ambele oglinzi exterioare sunt pliate sau depliate. Este posibilã aprecierea eronatã a distanþei faþã de autovehiculele din spate ºi producerea unui accident. 1 Oglinda retrovizoare exterioarã dreapta 2 Oglinda retrovizoare exterioarã stânga 3 Tasta de reglare 100 . în caz contrar. este necesar sã vã asiguraþi asupra distanþei faþã de autovehiculul din spate privind peste umãr. 2007 11:56 AM Comenzile Oglinzile Oglinzile exterioare Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în contactul electronic de pornire. nu mai puteþi plia oglinzile exterioare. Apãsaþi tasta 1 pentru reglarea oglinzii exterioare dreapta sau tasta 2 pentru reglarea oglinzii exterioare stânga.Manual Mercedes Clasa E_ro. Asiguraþi-vã cã oglinzile exterioare sunt întotdeauna depliate complet în timpul deplasãrii autovehiculului.

clãtiþi imediat porþiunea afectatã cu multã apã curatã. în caz contrar. clãtiþi imediat cu multã apã curatã. ochii sau cãile respiratorii. vopseaua va fi deterioratã. Dacã electrolitul intrã în contact cu ochii sau pielea. dacã jaluzeaua lunetei este coborât. Acest fapt poate diminua vizibilitatea asupra traficului ºi.book Page 101 Wednesday. iar iluminarea habitaclului este activatã. În acest caz. Oglinzile cu reglare automatã antiorbire* Funcþia anti-orbire a oglinzii retrovizoare ºi a oglinzii exterioare de pe partea ºoferului se activeazã când contactul este pus. Oglinzile nu intrã în modul anti-orbire dacã este cuplatã treapta de mers înapoi. poate fi cauza unui accident. este posibilã scurgerea de electrolit. Lumina incidentã vã poate orbi temporar. iar fasciculul incident al unor faruri cade pe senzorul integrat în oglinda retrovizoare interioarã. G Pericol de accident Dacã fasciculul incident provenind de la faruri nu atinge senzorul integrat în oglinda retrovizoare. 101 . În acest caz. oglinzile exterioare pot fi depliate numai prin intermediul tastei 1. oglinzile nu vor fi depliate automat. activaþi manual modul antiorbire pentru oglinda retrovizoare. oglinda exterioarã de pe partea pasagerului din faþã se deplaseazã în poziþia pentru. Electrolitul este puternic iritant ºi nu trebuie sã intre în contact cu pielea. 1 Oglinda exterioarã pe partea ºoferului 2 Oglinda exterioarã pe partea pasagerului din faþã Asiguraþi-vã cã poziþia de parcare a oglinzii exterioare de pe partea pasagerului din faþã a fost memoratã prin intermediul funcþiei de memorare ( pagina 102). funcþia de reglare automatã anti-orbire nu va fi operaþionalã. 2007 11:56 AM Comenzile Oglinzile Plierea/deplierea automatã a oglinzilor exterioare* Când funcþia “Fold in exterior mirrors when locking” (Pliere oglinzi exterioare la zãvorârea autovehiculului) este activatã prin intermediul computerului de bord ( pagina 150): oglinzile exterioare sunt pliate automat atunci când portierele sunt zãvorâte din exterior oglinzile exterioare sunt depliate automat la deszãvorârea autovehicului ºi la deschiderea portierei ºoferului sau a pasagerului din faþã i Dacã aþi activat funcþia ºi comandaþi plierea oglinzilor exterioare prin intermediul tastei 1. de exemplu*. Asistenþã la parcare* Pentru facilitarea parcãrii autovehiculului.Manual Mercedes Clasa E_ro. în consecinþã. parcare la cuplarea treptei de mers înapoi. Consultaþi un medic dacã este necesar. ! Dacã electrolitul intrã în contact cu vopseaua autovehiculului. March 28. G Pericol de rãnire Dacã sticla unei oglinzi retrovizoare cu reglare automatã anti-orbire se sparge. Electrolitul poate fi spãlat cu apã numai dacã nu a ajuns sã se usuce.

Oglinda exterioarã de pe partea pasagerului din faþã se deplaseazã înapoi în poziþia iniþialã: la depãºirea vitezei de 10 km/h la aproximativ 10 secunde dupã decuplarea treptei de mers înapoi dacã este apãsatã tasta 1 de reglare a oglinzii exterioare de pe partea ºoferului Funcþii de memorare* Memorarea setãrilor Puteþi realiza memorarea a pânã la trei setãri diferite prin intermediul tastei de memorare. G Pericol de accident Activaþi funcþia de memorare pentru partea ºoferului numai în timpul staþionãrii autovehiculului. Pe partea ºoferului.book Page 102 Wednesday. a spãtarului ºi a tetierei. La autovehiculele cu reglare dinamicã pentru ºofer*. 2. 2007 11:56 AM Comenzile Funcþii de memorare* Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Apãsaþi tasta de memorare M. Taste de apelare a locaþiilor de 3 memorie Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Apãsaþi una dintre tastele de apelare a locaþiilor de memorie 1. este posibilã distragerea atenþiei ca urmare a deplasãrii neaºteptate a volanului sau scaunului. Oglinda exterioarã de pe partea pasagerului din faþã se deplaseazã în poziþia pentru parcare memoratã. 2 sau 3 în decurs de trei secunde dupã acþionarea tastei de memorare. Urmãtoarele setãri sunt memorate drept o singurã setare: poziþia scaunului. activarea/dezactivarea acestei funcþii* poate fi ºi ea memoratã aici. reglaþi de asemenea volanul ( pagina 97) ºi oglinzile retrovizoare ( pagina 99). March 28. Reglaþi poziþia scaunului ( pagina 86). M Tastã de memorare 1. Selectaþi treapta de mers înapoi. Tasta de memorare ºi tastele de apelare a locaþiilor de memorie sunt situate pe panoul de comandã integrat în portierã.Manual Mercedes Clasa E_ro. În caz contrar. Setãrile sunt memorate în locaþia de memorie selectatã. partea pasagerului faþã: poziþia oglinzii exterioare. 102 . partea ºoferului: poziþia volanului. partea ºoferului: poziþia oglinzii exterioare. Tasta 2 pentru oglinda exterioarã de pe partea pasagerului din faþã trebuie sã fie apãsat.

Tastele sunt situate în panoul de comandã de pe portierã. i Procedura de setare este întreruptã imediat dupã ce eliberaþi tasta asociatã locaþiei de memorie. repetaþi procedura. Poziþia de parcare a oglinzii este memoratã dacã oglinda exterioarã nu se deplaseazã. pânã când scaunul. Memorarea unei poziþii pentru parcare Pentru a vã facilita parcarea autovehiculului. este posibilã distragerea atenþiei dumneavoastrã ca urmare a deplasãrii neaºteptate a volanului sau scaunului. Apãsaþi una dintre sãgeþile de pe tasta de reglare 3 în interval de trei secunde. volanul ºi oglinzile retrovizoare s-au deplasat în poziþiile memorate. Apãsaþi continuu tasta asociatã locaþiei de memorie adecvate 1. Apãsaþi tasta 2.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Comenzile Funcþii de memorare* Apelarea unei setãri memorate vizibilitate asupra roþii spate de pe partea respectivã la selectarea treptei de mers înapoi. În caz contrar. March 28. 2 sau 3.book Page 103 Wednesday. Se selecteazã oglinda exetrioarã de pe partea pasagerului din faþã. Utilizaþi tasta 3 pentru reglarea oglinzii exterioare într-o poziþie care vã permite sã vedeþi roata din spate ºi bordura. G Pericol de accident Activaþi funcþia de memorare pentru partea ºoferului numai în timpul staþionãrii autovehiculului. i Dacã oglinda se deplaseazã. Apãsaþi tasta de memorare M 4. care vã oferã 1 Oglinda exterioarã pe partea ºoferului 2 Oglinda exterioarã pe partea pasagerului din faþã 3 Tasta de reglare 4 Tasta de memorare M 103 . Autovehiculul trebuie sã staþioneze ºi cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Puteþi gãsi informaþii privind utilizarea funcþiei de setare a poziþiei de parcare pentru oglinzile exterioare în secþiunea “Parking aid” (Asistenþã la parcare) ( pagina 101). Puteþi regla din nou oglinda exterioarã dupã memorarea setãrii. Tasta de memorare poate fi utilizatã pentru memorarea unei singure poziþii de parcare pentru oglinda exterioarã de pe partea pasagerului. puteþi memora poziþia oglinzii retrovizoare exterioare de pe partea pasagerului.

acest fapt poate determina accidentarea gravã sau fatalã. este necesarã protejarea acestora prin intermediul unor sisteme de retenþie adecvate.50 m trebuie asiguratã prin intermediul unor sisteme de retenþie adecvate.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. Persoanele cu înãlþimea sub 1. urmaþi instrucþiunile de instalare furnizate de fabricant . De aceea. Dacã este necesar. ochelari. poartã întotdeauna corect centurile de siguranþã. Copiii cu înãlþimea sub 1.50 m sau cu vârsta sub 12 ani nu pot purta corect centura de siguranþã. Pentru montarea sistemului de retenþie pentru copii. peste articulaþiile ºoldurilor. Poziþionaþi spãtarul scaunului cât mai aproape de verticalã. G Pericol de rãnire O centurã de siguranþã purtatã necorespunzãtor sau fixatã incorect în catarama de blocare nu îºi poate îndeplini funcþia de protecþie pentru care a fost proiectatã. G Pericol de rãnire Centura de siguranþã oferã protecþia necesarã numai dacã spãtarul scaunului stã drept ºi dacã ocupantul scaunului stã drept. instrumente de scris. Puteþi gãsi mai multe informaþii în secþiunea "Scaun" din index. Din acest motiv. În caz contrar. protecþia persoanelor cu înãlþimea sub 1. Centura poate fi deterioratã. strângeþi centura de siguranþã prin tragere uºoarã în jos ºi restrângerea acesteia în sensul retractorului. În niciun caz nu cãlãtoriþi cu copii în braþe. de exemplu. Din acest motiv. mai ales dacã acestea sunt amplasate pe faþa interioarã sau exterioarã a hainelor. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat excesiv. în special femeile însãrcinate. chei etc. Porþiunea de umãr a centurii de siguranþã trebuie trecutã peste mijlocul umãrului. nu peste abdomen. este posibilã accidentarea gravã sau fatalã în caz de accident sau de frânare bruscã. Porþiunea pentru bazin a centurii trebuie sã treacã peste ºolduri cât mai jos posibil. în nici un caz peste gât sau peste braþ ºi trebuie trasã strâns peste corp. 104 . În anumite circumstanþe. 2007 11:56 AM Comenzile Centurile de siguranþã Centurile de siguranþã Purtarea centurilor de siguranþã Nu treceþi centura de siguranþã peste obiecte fragile sau ascuþite. frânare sau schimbare bruscã de direcþie.50 m nu pot purta corect centura de siguranþã. amplasate pe scaune corespunzãtoare . aceastã situaþie putând determina accidentarea gravã sau fatalã a copilului ºi a altor pasageri ai autovehiculului. Puteþi gãsi mai multe informaþii în capitolul "Prezenþa copiilor la bord” din secþiunea "Siguranþã" a manualului de utilizare. Centura de siguranþã trebuie sã fie uºor tensionatã pe corp ºi nu trebuie sã fie rãsucitã. vã recomandãm sã evitaþi purtarea de haine voluminoase (de exemplu haine de iarnã). iar în cazul unui accident se poate rupe ºi dumneavoastrã sau ceilalþi pasageri puteþi suferi leziuni.book Page 104 Wednesday. Nu fixaþi niciodatã obiecte prin intermediul centurii de siguranþã dacã aceasta este utilizatã de unul dintre pasagerii autovehiculului. deoarece copilul nu mai poate fi reþinut în caz de accident. Centura de siguranþã trebuie purtatã numai de o singurã persoanã la un moment dat. Asiguraþi-vã cã toþi pasagerii. Evitaþi poziþiile de ºedere care nu permit purtarea corectã a centurii de siguranþã.

Este posibilã ruperea centurii în caz de accident. Verificaþi regulat dacã centurile de siguranþã nu sunt deteriorate. Dacã este necesar. Funcþia de avertizare pentru centurile de siguranþã ale ºoferului ºi pasagerului din faþã Lampa de avertizare pentru centura de siguranþã < aflatã pe instrumentele de bord vã reaminteºte sã vã asiguraþi cã toþi pasagerii autovehiculului poartã centurile de siguranþã. Introduceþi limba centurii de siguranþã 2 în cataramã 3. Treceþi centura de siguranþã peste umãr.Manual Mercedes Clasa E_ro. fãrã a smuci. March 28. reglaþi înãlþimea centurii ( pagina 106). lampa de avertizare pentru centura de siguranþã < se aprinde timp de ºase secunde dupã pornirea 1 Retractorul centurii de siguraþã 2 Limba centurii de siguranþã 3 Catarama de blocare 4 Butonul de eliberare Trageþi centura de siguranþã din retractor 1. Nu modificaþi niciodatã personal centurile de siguranþã. 2007 11:56 AM Comenzile Centurile de siguranþã Dacã este necesar. Pentru eliberarea centurii de siguranþã. G Pericol de rãnire Puteþi suferi leziuni în caz de accident dacã utilizaþi centuri de siguranþã care: sunt deteriorate au fost solicitate intens într-un accident au fost modificate În aceste cazuri. E posibil ca acestea sã nu mai funcþioneze corespunzãtor. Numai pentru anumite þãri: Indiferent dacã ºoferul sau pasagerul din faþã ºi-au fixat centurile de siguranþã. 105 . Lampa de avertizare pentru centura de siguranþã < se stinge ºi semnalul sonor înceteazã dupã ce ºoferul ºi pasagerul din faþã îºi fixeazã centurile de siguranþã. apãsaþi butonul de eliberare 4 ºi ghidaþi limba centurii 2 cãtre retractorul corespunzãtor 1.book Page 105 Wednesday. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este posibilã deteriorarea centurii de siguranþã. centurile de siguranþã nu vor funcþiona corect ºi nu îºi vor îndeplini funcþia de protecþie. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Asiguraþi-vã cã centura de siguranþã nu este prinsã în portierã sau în mecanismul de reglare a poziþiei scaunului. Asiguraþi întotdeauna înlocuirea centurilor de siguranþã deteriorate sau care au fost solicitate intens într-un accident la un atelier de specialitate autorizat care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. Lampa de avertizare pentru centura de siguranþã < poate lumina continuu sau intermitent. Nu treceþi centura de siguranþã peste margini ascuþite. Este posibil de asemenea sã fie emisã o avertizare sonorã. trageþi în sus porþiunea pentru umãr a centurii pentru a o strânge peste corp. În acest scop.

Luminile Comutatorul de lumini i Pentru mai multe informaþii privind lampa de avertizare pentru centurile de siguranþã < ( pagina 302).Manual Mercedes Clasa E_ro. Ghidajul centurii se fixeazã în diverse poziþii. 106 . March 28. iluminarea plãcuþei de înmatriculare ºi a instrumentelor de bord 6 B Faza scurtã sau faza lungã a farurilor 7 ¥ Proiectoarele de ceaþã 8 † Lampa de ceaþã spate i Dacã scoateþi cheia din contact ºi deschideþi portiera ºoferului în timpce luminile de poziþie sau a farurilor pentru fazã scurtã sunt aprinse. 1 Buton de eliberare Pentru ridicare: deplasaþi în sus ghidajul centurii. Reglaþi ghidajul centurii la înãlþimea corespunzãtoare staturii. Eliberaþi butonul 1 ºi verificaþi dacã ghidajul centurii s-a fixat corect. Pentru coborâre: apãsaþi continuu butonul de eliberare 1. Reglarea înãlþimii centurilor de siguranþã Puteþi regla înãlþimea centurilor de siguranþã pentru urmãtoarele scaune: scaunul ºoferului scaunul pasagerului faþã scaunele laterale din spate Reglaþi înãlþimea centurii astfel încât aceasta sã treacã peste mijlocul umãrului.book Page 106 Wednesday. este emis un semnal acustic de avertizare. Lampa de avertizare pentru centurile de siguranþã < se stinge dacã ºoferul ºi pasagerul ºi-au fixat centura de siguranþã. Vã rugãm sã respectaþi instrucþiunile referitoare la purtarea corectã centurilor de siguranþã ( pagina 104). 1 ‚ Lampa de poziþie de pe partea stângã 2 ˆ Lampa de poziþie dreapta spate 3 M Lumini stinse/modul de funcþionare permanentã a farurilor 4 U Modul de aprindere automatã a farurilor/modul de funcþionare permanentã a farurilor 5 C Luminile de poziþie. 2007 11:56 AM Comenzile Luminile motorului.

Modul de apridere automatã a farurilor Luminile de poziþie. farurile se pot stinge temporar datoritã expunerii la luminã. în condiþii de întuneric sau de ceaþã.Manual Mercedes Clasa E_ro. Sunteþi pe deplin responsabil de iluminarea autovehiculului în orice moment. Modul de funcþionare permanentã a farurilor Asiguraþi-vã cã modul de funcþionare permanentã a farurilor a fost setat prin intermediul computerului de bord ( pagina 145)15. Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini în poziþia U. i Dacã rotiþi comutatorul de lumini în altã poziþie decât M sau U se vor aprinde luminile aferente. G Pericol de accident În condiþii de întuneric sau ceaþã. 2007 11:56 AM Comenzile Luminile Faza scurtã a farurilor Cheia trebuie sã fie în poziþia 2 în contact ºi motorul trebuie sã fie în funcþiune. situaþie periculoasã atât pentru dumneavoastrã. în funcþie de intensitatea luminii ambientale. trebuie sã rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. luminile de poziþie ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse atâta timp cât timp motorul este în funcþiune. Faza scurtã a farurilor. În cazul în care faza scurtã a farurilor este activatã. Faza scurtã a farurilor. 107 . Modul de aprindere automatã a farurilor este oferit numai ca facilitate. puteþi provoca un accident. este posibilã apariþia unor situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini în poziþia M sau U.book Page 107 Wednesday. lampa verde martor pentru fazã scurtã se aprinde pe instrumentele de bord. luminile de poziþie ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse automat cât timp motorul este în funcþiune. G Pericol de accident Când comutatorul de lumini este setat în poziþia U. luminile de poziþie ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse. În caz contrar. 15 Acest lucru nu se aplicã în þãrile unde utilizarea modului de funcþionare permanentã a farurilor este impusã prin lege Proiectoarele de ceaþã/lampa de ceaþã spate G Pericol de accident Dacã prevedeþi condiþii de ceaþã. Faza scurtã a farurilor. sau luminile pot sã nu se aprindã automat în condiþii de ceaþã. În caz contrar. faza scurtã a farurilor ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse automat. este posibil ca autovehiculul sã nu fie vizibil în timp util. cât ºi pentru alte persoane. În caz contrar. Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. În cazul în care faza scurtã a farurilor este activatã. March 28. lampa martor verde pentru fazã scurtã se aprinde pe instrumentul de bord. Aºadar. rotiþi imediat comutatorul din poziþia U în poziþia B. dacã farurile se sting temporar. Luminile de poziþie se aprind/sting automat când cheia este adusã în poziþia 1 în contact. rotiþi comutatorul pentru lumini în poziþia B înainte de a porni în cãlãtorie.

Pentru dezactivare: apãsaþi comutatorul de lumini pânã la capãtul cursei.Manual Mercedes Clasa E_ro. Faza lungã a farurilor se aprinde. dacã farurile se sting temporar. Aprinderea proiectoarelor de ceaþã: trageþi în afarã comutatorul de lumini pânã la primul punct de oprire. i Dacã doriþi sã semnalizaþi o modificare minorã de direcþie. apãsaþi comutatorul combinat în sensul dorit. În caz contrar. nu este posibilã aprinderea proiectoarelor de ceaþã sau a lãmpii de ceaþã spate. Comutator combinat (semnalizatoarele de direcþie. Aprinderea lãmpii de ceaþã spate: trageþi în afarã comutatorul de lumini pânã la al doilea punct de oprire. Comutatorul combinat revine automat în poziþia iniþialã dupã efectuarea unor modificãri majore de direcþie. Semnalizatoarele de direcþie Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B. faza lungã ºi claxonul optic/flash) Claxonul optic/flash Deplasaþi scurt comutatorul combinat în sensul indicat de sãgeata 2. Lampa martor A pentru faza lungã se aprinde pe instrumentele de bord. Apãsaþi comutatorul combinat în sensul indicat de sãgeata 1 pânã la activare. 1 Pentru semnalizarea unui viraj la dreapta 2 Pentru semnalizarea unui viraj la stânga Pentru activare: apãsaþi comutatorul combinat în sensul indicat de sãgeata 1 sau 2 pânã la activare. 108 . rotiþi repede comutatorul din poziþia U în poziþia B. puteþi provoca un accident. 2007 11:56 AM Comenzile Luminile G Pericol de accident În condiþii de întuneric sau ceaþã. Lampa martor aferentã lumineazã intermitent pe instrumentele de bord. Lampa martor de culoare verde ‡ situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde.book Page 108 Wednesday. i Când comutatorul de lumini se aflã în poziþia U. este posibilã de asemenea aprinderea proiectoarelor sau a lãmpii de ceaþã spate. i Când comutatorul de lumini se aflã în poziþia C. Lampa martor de culoare galbenã † situatã lângã comutatorul de lumini se aprinde. March 28. 1 Faza lungã a farurilor 2 Claxon optic / flash Faza lungã a farurilor Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B sau U ( pagina 106).

Dacã semnalizatoarele de avarie au fost aprinse automat. Poziþie 0 1 2 Încãrcãturã Scaunele din faþã sunt ocupate Scaunele din faþã ºi din spate sunt ocupate Scaunele din faþã ºi din spate sunt ocupate. Acestea se aprind automat la declanºarea unui aibag. Reglarea fasciculului farurilor Comutatorul pentru reglarea farurilor permite reglarea fasciculelor farurilor în funcþie de gradul de încãrcare a autovehiculului. Farurile pot fi reglate numai când motorul este în funcþiune. i Autovehiculele cu faruri bi-xenon* nu sunt prevãzute cu o rozetã de reglare a farurilor. Fasciculele farurilor sunt reglate automat. i La semnalizarea unui viraj. March 28. portbagajul este încãrcat Scaunul ºoferului sau ambele scaune din faþã sunt ocupate. 3 1 Tasta de acþionare a semnalizatoarelor de avarie Pentru activare ºi dezactivare: apãsaþi tasta de acþionare a semnalizatoarelor de avarie 1. portbagajul este încãrcat Semnalizatoarele de avarie Semnalizatoarele de avarie funcþioneazã ºi în cazul în care contactul de aprindere este luat. Limuzinã 1 Rozeta de reglare a fasciculelor farurilor Break 1 Rozeta de reglare a fasciculelor farurilor 109 .Manual Mercedes Clasa E_ro. le puteþi stinge numai apãsând de douã ori tasta de acþionare.book Page 109 Wednesday. 2007 11:56 AM Comenzile Luminile Semnalizatoarele de direcþie corespunzãtoare se aprind scurt de trei ori. se vor aprinde numai semnalizatoarele de direcþie de pe partea corespunzãtoare direcþiei de virare în cazul în care sunt activate ºi semnalizatoarele de avarie.

110 . March 28. Asiguraþi-vã cã motorul este în funcþiune. Apãsaþi scurt tasta 1. Dacã efectuaþi un viraj strâns. 0 1 1 Pentru spãlarea farurilor Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul electronic de pornire.Manual Mercedes Clasa E_ro. compartimentul pentru bagaje este încãrcat Scaunele din faþã sunt ocupate Scaunul ºoferului este ocupat. funcþia de iluminare suplimentarã în viraje este activã numai când este întuneric. i În cazul autovehiculelor dotate cu senzor optic*. Asiguraþi-vã cã faza scurtã a farurilor este activatã ( pagina 107). i Farurile sunt spãlate automat dacã aþi aprins luminile ºi aþi utilizat ºtergãtoarele de parbriz cu lichid de spãlare de cincisprezece ori. sau Rotiþi volanul în direcþia corespunzãtoare.book Page 110 Wednesday. Se va aprinde proiectorul pentru iluminarea suplimentarã înviraje situat pe aceeaºi parte cu semnalizatorul de direcþie activat. acestea ilumineazã zona corespunzãtoare direcþiei de virare. 2007 11:56 AM Comenzile Luminile Poziþie -1 Încãrcãturã Scaunele din faþã ºi din spate sunt ocupate sau Scaunele din faþã ºi din spate sunt ocupate. Activarea funcþiei de iluminare suplimentarã în viraje Aprindeþi semnalizatoarele de direcþie prin intermediul comutatorului combinat ( pagina 108). Farurile sunt spãlate cu ajutorul unui jet de apã sub presiune. compartimentul pentru bagaje este încãrcat Rotiþi rozeta de reglare a farurilor în poziþia care corespunde încãrcãturii curente a autovehiculului. Când contactul este luat. Funcþia de iluminare suplimentarã în viraje este dezactivatã la viteze ce depãºesc 40 km/h ºi când proiectoarele de ceaþã sunt aprinse. funcþia de spãlare automatã a farurilor este resetatã ºi contorul este adus la 0. Sistemul de spãlare a farurilor* Funcþia de iluminare suplimentarã în viraje* (autovehicule cu faruri bi-xenon*) Proiectoarele speciale de ceaþã au rolul de proiectoare cu funcþie de iluminare suplimentarã în viraje.

Se va aprinde proiectorul pentru iluminarea suplimentarã în viraje situat pe aceeaºi parte cu semnalizatorul de direcþie aprins. i Dacã selectaþi treapta de mers înapoi. i Sistemul inteligent de iluminare este activ numai când este întuneric. pentru scurt timp. la scurt timp. dar apoi rotiþi volanul în sens opus. este aprins proiectorul cu funcþie de iluminare suplimentarã în viraje corespunzãtor direcþiei semnalizate. Funcþia de iluminare suplimentarã în viraje Proiectoarele speciale de ceaþã au rolul de proiectoare cu funcþie suplimentarã în viraje. Funcþia de iluminare activã În cazul funcþiei de iluminare activã. Dezactivarea funcþiei de iluminare suplimentarã în viraje Stingeþi semnalizatoarele de direcþie prin intermediul comutatorului combinat ( pagina 108). Unghiul de rotire se regleazã în funcþie de condiþiile curente de rulare. seaprinde proiectorulcufuncþiede iluminare suplimentarã în viraje de pe partea corespunzãtoare exteriorului virajului. pentru scurt timp. 2007 11:56 AM Comenzile Luminile Proiectorul cu funcþie de iluminare suplimentarã în viraje se aprinde pe partea dinspre interiorul virajului. Dacã aþi aprins semnalizatoarele pentru a indica schimbarea direcþiei. sau Rotiþi volanul în direcþia corespunzãtoare. Funcþia de iluminare suplimentarã în viraje este dezactivatã la viteze ce depãºesc 40 km/h ºi când proiectoarele de ceaþã sunt aprinse. dar apoi rotiþi volanul în sens opus.Manual Mercedes Clasa E_ro. rotiþi volanul în poziþia pentru deplasare drept înainte. la scurt timp. este aprins proiectorul pentru iluminare suplimentarã în viraje corespunzãtor direcþiei semnalizate. astfel încât drumul este mai bine iluminat. Sistemul inteligent de iluminare*"Intelligent Light System" (autovehicule cu faruri bi-xenon*) Sistemul inteligent de iluminare adapteazã lumina provenitã de la farurile din faþã la condiþiile curente de mers.book Page 111 Wednesday. în sens opus. i Proiectorul cu funcþie de iluminare suplimentarã în viraje rãmâne aprins pentru scurt timp. pe ambele pãrþi ale autovehiculului. sau Pentru ca semnalizatorul de direcþie sã se stingã. Proiectorul pentru iluminarea suplimentarã în viraje se aprinde pe partea dinspre interiorul virajului. Activarea funcþiei de iluminare suplimentarã în viraje Aprindeþi semnalizatoarele de direcþie prin intermediul comutatorului combinat ( pagina 108). Proiectoarele pentru iluminarea suplimentarã în viraje se aprind simultan. Proiectorul cu funcþie de iluminare suplimentarã în viraje se stinge. în sens opus. March 28. i Funcþia de iluminare activã nu este activatã în timpul staþionãrii autovehiculului. dacã rotiþi volanul într-o direcþie ºi. Apoi se stinge. chiar dacã semnalizatorul de direcþie este încã aprins. dacã rotiþi volanul într-o direcþie ºi. Dacã aþi aprins semnalizatoarele pentru a indica schimbarea direcþiei. pe ambele pãrþi ale autovehiculului. Proiectoare cu funcþie de iluminare suplimentarã în viraje se aprind simultan. Asiguraþi-vã cã motorul este în funcþiune. acestea ilumineazã zona corespunzãtoare direcþiei de virare. farurile pentru fazã scurtã se rotesc în sens longitudinal. de maxim trei minute. 111 . Dacã efectuaþi un viraj strâns. Asiguraþi-vã cã faza scurtã a farurilor este activatã ( pagina 106). Sistemul inteligent de iluminare include: funcþia de iluminare activã funcþia de iluminare suplimentarã în viraje modul de autostradã proiectoarele de ceaþã cu domeniu extins i Funcþia de iluminare suplimentarã în viraje este activatã numai când este întuneric.

Apoi se stinge. seaprindeproiectorulcu funcþie deiluminare suplimentarã în viraje de pe partea corespunzãtoare exteriorului virajului. Dezactivarea funcþiei de iluminare suplimentarã în viraje Stingeþi semnalizatoarele de direcþie prin intermediul comutatorului combinat ( pagina 108). Proiectoarele de ceaþã cu domeniu extins sunt activate când vã deplasaþi cu o vitezã sub 70 km/h. sau Rotiþi volanul în poziþia pentru deplasare drept înainte. maxim trei minute. 1 Pentru aprinderea/stingerea lãmpiide lecturã de pe partea stângã 2 Pentru activarea/dezactivarea controlului automat 3 Pentru activarea/dezactivarea lecturã de pe partea dreaptã iluminãrii zonei din spate a habitaclului 4 Pentru aprinderea/stingerea lãmpiide 5 Pentru activarea/dezactivarea iluminãrii zonei din faþã a habitaclului 6 Iluminarea habitaclului 112 . chiar dacã semnalizatorul de direcþie este încã aprins. Proiectorul cu funcþie de iluminare suplimentarã în viraje se stinge. i Lumina de ceaþã cu domeniu extins este dezactivatã automat la viteze de peste 100 km/h. 2007 11:56 AM Comenzile Luminile i Dacã selectaþi treapta de mers înapoi. March 28. Lumina de ceaþã cu domeniu extins Lumina de ceaþã cu domeniu extins reduce efectul de orbire a ºoferului ºi îmbunãtãþeºte iluminarea marginii stânga a carosabilului la autovehiculele cu volan pe stânga.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru activare: trageþi în afarã comutatorul de lumini pânã la a doua treaptã. Pentru dezactivare: deconectaþi lumina de ceaþã spate.book Page 112 Wednesday. Proiectoarele ºi lampa de ceaþã spate sunt active. i Modul autostradã este activat când viteza de deplasare depãºeºte 110 km/h ºi aþi rulat cel puþin 1000 m fãrã a vira puternic. pentru ca semnalizatorul de direcþie sã se stingã. Iluminarea habitaclului Iluminarea zonei din faþã a habitaclului Modul de iluminare pe autostradã Modul de autostradã îmbunãtãþeºte iluminarea drumului prin reglarea intensitãþii luminoase ºi a fasciculelor farurilor. i Proiectorul cu funcþie de iluminare suplimentarã în viraje rãmâne aprins pentru scurt timp.

Dacã iluminarea habitaclului este dezactivatã. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. Iluminarea zonei din spate a habitaclului Comutatoarele pentru iluminarea pãrþii din spate a habitaclului se gãsesc pe panoul de comandã din plafonierã. 1 Pentru activarea/dezactivarea lãmpii de lecturã 2 Lampã lecturã 3 Intensificarea iluminãrii ambientale* Control manual Pentru activarea sau dezactivarea iluminãrii zonei din faþã a habitaclului apãsaþi comutatorul 5 Pentru activarea sau dezactivarea iluminãrii zonei din spate a habitaclului: apãsaþi comutatorul 3 4 Iluminare ambientalã* 5 Diminuarea iluminãrii ambientale* 6 Iluminarea habitaclului Pentru aprinderea sau stingerea lãmpilor de lecturã din zona din spate a habitaclului: apãsaþi comutatorul1 113 . Puteþi seta funcþia de stingere temporizatã prin intermediul computerului de bord ( pagina 147). chiar dacã: deszãvorâþi autovehiculul deschideþi o portierã deschideþi portbagajul Pentru aprinderea sau stingerea lãmpilor de lecturã din faþã: apãsaþi comutatorul 1 sau 4. aceasta nu va porni. Diminuarea sau intensificarea iluminãrii ambientale*: apãsaþi tasta 3 sau 5 în mod repetat pânã la obþinerea intensitãþii dorite. 2007 11:56 AM Comenzile Luminile 7 Iluminare ambientalã* 8 Lampa de lecturã Controlul automat Pentru activare/dezactivare: apãsaþi comutatorul 2 Iluminarea habitaclului este pornitã când: deszãvorâþi autovehiculul deschideþi o portierã deschideþi portbagajul Iluminarea habitaclului dispune de o funcþie de oprire temporizatã.book Page 113 Wednesday.

Pentru activare: apãsaþi scurt comutatorul combinat în sensul indicat de sãgeata 2. Acest fapt poate determina deteriorarea lamelor ºtergãtoarelor sau zgârierea parbrizului. Frecvenþa adecvatã de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este reglatã automat. este evitatã stropirea persoanelor care urcã sau coboarã din autovehicul. frecvenþã ridicatã Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz Activaþi modul de ºtergere intermitentã a parbrizului numai în condiþii de umezealã sau când plouã sau ninge. i Dacã este activatã funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor. în funcþie de intensitatea ploii. Comutator combinat 1 Pentru pornirea ºtergãtoarelor de parbriz 2 Ciclu unic de ºtergere M ªtergãtoare de parbriz oprite Funcþionarea intermitentã. Pentru activare/dezactivare: rotiþi comutatorul combinat în sensul indicat de sãgeata 1. senzorul de ploaie este activat. viteza ºtergãtoarelor de parbriz este redusã. Astfel. Stergerea intermitentã este reluatã dupã închiderea portierelor ºi dupã ce apãsaþi comutatorul combinat.book Page 114 Wednesday. ªtergãtoarele de parbriz efectueazã o singurã cursã. frecvenþã ridicatã u Funcþionare constantã. în poziþia corespunzãtoare intensitãþii ploii. Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 în contact. frecvenþã redusã Ciclu unic de ºtergere Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 în contact. când schimbaþi frecvenþa de ºtergere sau când porniþi autovehiculul. ºtergerea parbrizului este întreruptã la oprirea autovehiculului sau la deschiderea portierei ºoferului sau a pasagerului din faþã. este indicatã dezactivarea ºtergãtoarelor de parbriz. Funcþionare constantã Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 în contact. i Când ºtergãtoarele sunt activate ºi autovehiculul este oprit. murdãria ºi efectele optice pot provoca ºtergerea nedoritã a parbrizului. Pauzele dintre curse sunt reglate în funcþie de cât de ud este parbrizul. Dacã aþi selectat modul de ºtergere intermitentã. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru activare: rotiþi comutatorul combinat în poziþia sau . 114 . frecvenþã redusã Funcþionarea intermitentã. ! În condiþii de vreme uscatã. În caz contrar. 2007 11:56 AM Comenzile ªtergãtoarele de parbriz ªtergãtoarele de parbriz Activarea/dezactivarea ºtergãtoarelor de parbriz t Funcþionare constantã. pânã la atingerea punctului de rezistenþã.

Luneta va fi ºtearsã încã cinci secunde dupã eliberarea comutatorului. iar ºtergãtoarele de parbriz sunt pornite. 2007 11:56 AM Comenzile Geamurile laterale ªtergerea parbrizului cu lichid pentru spãlarea parbrizului Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 în contact. March 28. Pentru activare: rotiþi comutatorul 1 în poziþia 2 sau 5 ºi menþineþi-l în aceastã poziþia pânã la curãþarea lunetei. Stergãtorul lunetei pentru modelul Break G Pericol de rãnire La închiderea unui geam lateral. Poziþia 3: este activatã funcþia de ºtergere intermitentã Poziþia 4: este dezactivatã funcþia de ºtergere intermitentã G Pericol de rãnire La deschiderea unui geam lateral. preveniþi formarea de dâre pe parbriz. 3 Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz 4 Pentru dezactivarea ºtergãtorului 5 Stergerea utilizând lichid de spãlare Geamurile laterale Deschiderea/închiderea geamurilor laterale Geamurile laterale pot fi închise ºi deschise prin acþionare electricã. i Utilizaþi lichid de spãlare pentru ºtergerea parbrizului chiar ºi când plouã. Deplasaþi scurt comutatorul combinat dincolo de punctul de rezistenþã în sensul indicat de sãgeata 1. Pentru activare/dezactivare: rotiþi comutatorul 1 în poziþia 3 sau 4. În caz de pericol. datoritã miºcãrii descendente a geamului. 1 Comutator 2 ªtergerea utilizând lichid de spãlare 115 . asiguraþi-vã cã nimeni nu este prins. Este posibil sã vã blocaþi între geam ºi cadrul portierei. Nu vã sprijiniþi ºi nu atingeþi geamurile laterale în timpul deschiderii acestora. eliberaþi comutatorul sau apãsaþi-l din nou pentru a închide geamul lateral. eliberaþi comutatorul sau acþionaþi-l din nou pentru a închide geamul lateral. Funcþionarea intermitentã a ºtergãtoarelor de parbriz Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 în contact. asiguraþi-vã cã nicio persoanã nu poate fi prinsã între geam ºi cadrul portierei.book Page 115 Wednesday. ªtergãtoarele de parbriz funcþioneazã cu lichid de spãlare a parbrizului. i Stergãtorul lunetei porneºte automat când schimbaþi în treapta de mers înapoi. În caz de pericol.Manual Mercedes Clasa E_ro. Stergerea utilizând lichid de spãlare Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 în contact. Astfel.

În caz contrar. Butoanele de comandã pentru geamurile laterale din spate pot fi dezactivate din postul de conducere ( pagina 53). în interval de cinci minute ºi când cheia se aflã în poziþia 0 este scoasã din contactul electronic de pornire pânã la deschiderea uneia dintre portierele din faþã. chiar dacã lipsiþi numai pentru scurt timp. i Geamurile pot fi acþionate. 3 sau 4. 2. Pentru deschidere sau închidere completã: împingeþi sau trageþi comutatorul 1. Geamul se opreºte imediat. Pentru oprire: împingeþi sau trageþi din nou. existã riscul: de a accidenta alte persoane în acest mod ca aceºtia sã pãrãseascã autovehiculul ºi sã fie accidentaþi de autovehicule Dacã în autovehicul cãlãtoresc ºi copii. 116 . 2. 2. Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în contact. 2007 11:56 AM Comenzile Geamurile laterale G Pericol de rãnire Autovehiculul poate fi pornit prin intermediul unei chei KEYLESS-GO * valide. ! În cazul obstrucþionãrii cursei de închidere a unui geam. copiii nu trebuie lãsaþi niciodatã nesupravegheaþi în autovehicul. Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. corespunzãtor geamului portierei respective. chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de retenþie pentru copii. G Pericol de rãnire Comutatoarele de pe portiera ºoferului 1 Faþã stânga 2 Faþã dreapta 3 Spate dreapta 4 Spate stânga Dacã închiderea geamului de pe partea ºoferului a fost obstrucþionatã. Geamul lateral este închis fãrã funcþia de prevenire a prinderii accidentale. i Geamurile laterale pot fi deschise sau închise din exterior utilizând funcþia de ventilaþie pe timp de varã ( pagina 117) ºi respectiv funcþia de închidere de confort” ( pagina 117). procedura va fi întreruptã ºi geamul va fi redeschis parþial. asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în timpul închiderii geamului. Din acest motiv. Din acest motiv. activaþi protecþia de siguranþã pentru copii pentru portierele din spate ºi geamurile laterale din spate.book Page 116 Wednesday. Existã câte un comutator suplimentar pe fiecare portierã. Comutatoarele de acþionare a tuturor geamurilor laterale sunt situate pe portiera ºoferului. puteþi acþiona comutatorul din nou în interval de cinci secunde. March 28. Aceºtia pot: sã se rãneascã în diversele componente ale autovehiculului sã fie accidentaþi grav sau chiar fatal ca rezultat al expunerii la temperaturi foarte ridicate sau scãzute În cazul în care copiii deschid o portierã. comutatorul 1. Luaþi întotdeauna cheia KEYLESS-GO* la pãrãsirea autovehiculului. copiii pot deschide geamurile sau portierele în timpul deplasãrii autovehiculului ºi se pot astfel accidenta sau pot cauza accidentarea altor persoane.Manual Mercedes Clasa E_ro. scurt. 3 sau 4 pânã dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi eliberaþi-l. 3 sau 4 ºi menþineþi-l în aceastã poziþie pânã când geamul corespunzãtor ajunge în poziþia doritã. Pentru deschidere sau închidere: împingeþi sau trageþi comutatorul 1.

Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în contact. utilizaþi cheia pentru a realiza simultan: deschiderea trapei glisante/ rabatabile*/trapei panoramice glisante* deschiderea geamurilor laterale activarea sistemului de ventilaþie a scaunelor* i Funcþia de ventilaþie pe timp de varã poate fi activatã numai prin intermediul cheii. Menþineþi butonul tras timp de aproximativ o secundã. 2007 11:56 AM Comenzile Geamurile laterale Resetarea geamurilor laterale Geamurile laterale trebuie resetate dacã bateria a fost deconectatã sau descãrcatã. procedaþi astfel: Prin intermediul cheii: eliberaþi tasta ‹. Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO*: eliberaþi tasta de zãvorâre de pe mânerul portierei. În cazul apariþiei unui pericol de accidentare. Trageþi comutatorul 1. Funcþia de ventilaþie pe timp de varã În sezonul cald. G Pericol de rãnire Luaþi mãsuri pentru a preveni accidentarea persoanelor la închiderea geamurilor laterale ºi a trapei glisante/ rabatabile* sau a trapei panoramice*. Funcþia de închidere de confort La zãvorârea autovehiculului. geamurile laterale ºi trapa glisantã/ rabatabilã* sau trapa panoramicã glisantã* se deschid. este posibilã ventilarea autovehiculului înainte de o cãlãtorie. 3 sau 4 în sus pânã când geamul corespunzãtor este închis complet.Manual Mercedes Clasa E_ro. Menþineþi tasta apãsatã pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã/ rabatabilã* sau trapa glisantã panoramicã* se aflã în poziþia doritã. apãsaþi continuu tasta Œ pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa panoramicã glisantã* se deschid din nou. i Fiecare geam lateral trebuie resetat separat. puteþi închide simultan geamurile laterale ºi trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa glisantã panoramicã*. 2.book Page 117 Wednesday. 117 . Deszãvorâþi autovehiculul apãsând tasta Œ. March 28. trageþi mânerul portierei ºi menþineþi-l ferm în aceastã poziþie. În acest scop. Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei ºoferului.

Verificaþi dacã geamurile laterale ºi trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa panoramicã glisantã* sunt închise. 2007 11:56 AM Comenzile Conducerea ºi parcarea autovehiculului Prin intermediul cheii Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO* Conducerea ºi parcarea autovehiculului Pornirea motorului G Pericol de accident Nu depozitaþi obiecte în spaþiul inferior al habitaclului. Menþineþi apãsatã tasta de zãvorâre 1 de pe mânerul portierei pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa panoramicã glisantã* sunt închise complet. schimbarea treptei de vitezã sau accelerarea autovehiculului conform intenþiilor ºoferului. asiguraþi-vã ca acestea sunt fixate corespunzãtor ºi cã nu obstrucþioneazã cursa pedalelor. acestea pot fi prinse între pedale la accelerarea sau frânarea bruscã a autovehiculului. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei ºoferului. Aceasta poate antrena riscul producerii unui accident sau a rãnirii. Inhalarea gazelor de eºapament prezintã un risc pentru sãnãtate ºi poate cauza pierderea cunoºtinþei sau chiar decesul. În caz contrar.book Page 118 Wednesday. G Pericol de intoxicare Nu lãsaþi niciodatã motorul în funcþiune în spaþii închise. Dacã spaþiul destinat picioarelor ºoferului este acoperit cu mochete sau covoare. ! Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la pornirea motorului. Nu va mai fi posibilã frânarea. Zãvorâþi autovehiculul apãsând tasta ‹. Verificaþi dacã geamurile laterale ºi trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa panoramicã glisantã* sunt închise. 118 . Gazele de eºapament conþin monoxid de carbon. Menþineþi tasta apãsatã pânã când geamurile laterale ºi trapa glisantã/ rabatabilã* sau trapa panoramicã glisantã* sunt închise complet.

Preîncãlzirea se activeazã ºi motorul porneºte automat. Dispozitivul de blocare a manetei selectorului este eliberat. Motorul diesel: apãsaþi pedala de frânã. Motorul este pornit automat.Manual Mercedes Clasa E_ro. acesta poate fi pornit fãrã preîncãlzire. Înainte de pornirea motorului. se stinge. Apãsaþi butonul KEYLESS GO 1 o datã. Dispozitivul de blocare a manetei selectorului este eliberat. Schema treptelor de vitezã P R N D Poziþia pentru parcare ºi dispozitivul de blocare a manetei selectorului Poziþia de mers înapoi Poziþia neutrã . asiguraþi-vã cã maneta selectorului se aflã în poziþia P. Informaþii suplimentare despre transmisia automatã ( pagina 123). copiii nu trebuie lãsaþi niciodatã nesupravegheaþi în autovehicul. rotiþi cheia în poziþia 3 ºi apoi eliberaþi-o. utilizând numai butonul KEYLESS GO de pe maneta selectorului. 2007 11:56 AM Comenzile Conducerea ºi parcarea autovehiculului Transmisia automatã* Motorul este pornit automat. Se va aprinde lampa martor a preîncâlzirii q de pe instrumentele de bord. Luaþi întotdeauna cheia cu funcþie KEYLESS-GO* la pãrãsirea autovehiculului. chiar dacã lipsiþi numai pentru scurt timp. Apãsaþi butonul KEYLESS GO 1 o datã.mers în gol Poziþie de mers inainte 1 Butonul de comandã KEYLESS GO Motor pe benzinã: apãsaþi pedala de frânã. Motorul diesel: rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Puteþi porni autovehiculul fãrã cheie. Pornirea motorului prin intermediul cheii KEYLESS GO* G Pericol de rãnire Autovehiculul poate fi pornit prin intermediul unei chei KEYLESS-GO * valide. Din acest motiv. 119 . i Dacã motorul este cald. March 28. Pornirea motorului prin intermediul cheii Motor pe benzinã: rotiþi cheia în poziþia 3 în contactul electronic de pornire ( pagina 84) ºi apoi eliberaþi-o. Motorul este pornit automat.book Page 119 Wednesday. Dupã ce q lampa martor a preîncãlzirii de pe panoul de intrumente.

! Autovehicule AMG: la temperaturi reduse ale motorului (sub + 20° C). Deplasaþi maneta selectorului în poziþia D sau R . acesta poate fi pornit fãrã preîncãlzire. Transmisie manualã cu 6 trepte de vitezã 1–6 Trepetle de vitezã pentru deplasarea înainte R Poziþia de mers înapoi Aduceþi schimbãtorul în poziþia neutrã. Eliberaþi pedala de frânã. Evitaþi accelerarea la maxim cu motorul rece. Butoanele de siguranþã de pe portiere sunt coborâte. este posibilã deteriorarea transmisiei. Pornirea de pe loc ! Nu cuplaþi transmisia în treapta de mers înapoi dacã autovehiculul nu staþioneazã. turaþia maximã a motorului este limitatã în scopul protejãrii acestuia. Pentru a porni un motor diesel: rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. în caz contrar. acesta poate fi pornit fãrã preîncãlzire: Menþineþi apãsat butonul KEYLESS GO 1 pânã ce motorul porneºte.Manual Mercedes Clasa E_ro. Nu conduceþi la turaþii mari ale motorului înainte de încãlzirea acestuia. Trageþi maneta frânei de parcare pentru a o elibera. Acest fapt ajutã convertorul catalitic sã atingã mai rapid temperatura de funcþionare.book Page 120 Wednesday. pentru protejarea motorului ºi asigurarea unei conduceri confortabile. Puteþi de asemenea dezactiva zãvorârea automatã a portierelor ( pagina 148). protejaþi motorul autovehiculului. Transmisia manualã cu 6 trepte i Autovehiculul va fi zãvorât centralizat la pornirea de pe loc. March 28. Pentru a porni un motor pe benzinã: rotiþi cheia în poziþia 3 în contactul electronic de pornire ( pagina 84) ºi eliberaþi-o când porneºte motorul. i Dacã motorul este cald. Apãsaþi cu atenþie pedala de acceleraþie. Transmisia automatã* Menþineþi apãsatã pedala de frânã. rotiþi cheia în poziþia 3 ºi eliberaþi-o când porneºte motorul. Puteþi deschide portierele din interior în orice moment. Se va aprinde lampa martor a preîncâlzirii q de pe instrumentele de bord. i Aºteptaþi ca angrenajele sã se cupleze complet înainte de pornirea de pe loc. Apãsaþi frâna de parcare ( pagina 121). Dupã ce lampa martor a preîncãlzirii q se stinge pe instrumentele de bord. Transmisia manualã cu 6 trepte Apãsaþi pedala de ambreiaj. Procedând astfel. Informaþii suplimentare despre transmisia manualã ( pagina 122). Schimbaþi în prima treaptã de vitezã sau în cea pentru mers înapoi. Comutarea într-o treaptã superioarã de vitezã are loc la turaþii mai mari dupã pornirea la rece. 120 . 2007 11:56 AM Comenzile Conducerea ºi parcarea autovehiculului Dacã motorul este cald.

March 28. ! Schimbaþi vitezele la timp ºi nu depãºiþi viteza maximã pentru fiecare treaptã de vitezã. deoarece este imposibilã acþionarea direcþiei când cheia este scoasã din contact. bracaþi roþile din faþã spre marginea carosabilului.book Page 121 Wednesday. Lampa martor 3 se aprinde pe instrumentele de bord dacã motorul este în funcþiune. Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu intrã niciodatã în contact cu materiale uºor inflamabile. Oprirea motorului Autovehicule cu transmisie manualã cu 6 trepte Schimbaþi în prima treaptã de vitezã sau în cea pentru mers înapoi. Pentru acþionare: apãsaþi pedala frânei de parcare 2 cu fermitate. Trageþi maneta de eliberare 1 a frânei de parcare 2. Sistemul de imobilizare este activat. Acest fapt poate cauza un accident grav sau mortal. Frâna de parcare Pentru eliberare: menþineþi apãsatã pedala de frânã. i Când parcaþi în pantã cu înclinaþie mare. Pe cât posibil. Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în autovehicul. 2007 11:56 AM Comenzile Conducerea ºi parcarea autovehiculului Eliberaþi cu atenþie pedala de ambreiaj ºi apãsaþi pedala de acceleraþie. cum ar fi iarba uscatã sau carburantul. materialul respectiv se poate aprinde ºi poate incendia autovehiculul. La autovehiculele cu transmisie automatã*. G Pericol de incendiu G Pericol de accident Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã decât dacã viteza curentã de deplasare a atins un nivel care corespunde respectivei trepte. Lampa martor 3 se stinge pe instrumentele de bord. este posibilã deteriorarea trenului de rulare al autovehiculului. dispozitivul de blocare a manetei selectorului este eliberat. Parcarea G Pericol de accident Scoateþi cheia din contact numai când autovehiculul staþioneazã. În caz contrar. Aceºtia pot elibera accidental frâna de parcare. În caz contrar. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. Puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi provoca un accident. Rotiþi imediat cheia în poziþia 0 ( pagina 84) în contactul electronic de pornire ºi apoi scoateþi-o.Manual Mercedes Clasa E_ro. 1 Maneta de eliberare 2 Pedala frânei de parcare 121 . evitaþi patinarea roþilor.

Prin intermediul cheii Rotiþi imediat cheia în poziþia 0 ( pagina 84) în contactul electronic de pornire ºi apoi scoateþi-o. Sistemele electronice de bord se aflã în poziþia 1 ( pagina 84). Asiguraþi-vã cã existã spaþiu de manevrã suficient în jurul pedalelor dacã a fost instalat un covor sau o carpetã pe podeaua autovehiculului.Manual Mercedes Clasa E_ro. deplasaþi maneta schimbãtorului la dreapta. Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã dacã viteza curentã depãºeºte nivelul admis pentru treapta respectivã. ! La schimbarea vitezei din treapta a 5-a în a 6-a. iar autovehiculul se poate deplasa dacã este parcat în rampã sau pantã. Nu depãºiþi viteza maximã pentru fiecare treaptã de vitezã. de asemenea când maneta selectorului se aflã în poziþia N. i Cheia poate fi scoasã din contact numai când maneta selectorului se aflã în poziþia P. este posibilã supraturarea motorului ºi deteriorarea acestuia. 122 .book Page 122 Wednesday. Dispunerea treptelor de vitezã la cutia de viteze manualã Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO* Apãsaþi butonul KEYLESS GO de pe maneta selectorului. Sistemul de imobilizare este activat. March 28. Nu depozitaþi obiecte în spaþiul compartimentul inferior al habitaclului. Motorul este oprit ºi toate lãmpile de pe instrumentele de bord sunt stinse. 2007 11:56 AM Comenzile Transmisia Autovehicule cu transmisie automatã* Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P. Este posibilã blocarea roþilor motrice. Dacã selectaþi o treaptã inferioarã la o vitezã prea ridicatã (frânare prin intermediul transmisiei). trebuie sã deplasaþi maneta selectorului în poziþia P ºi sã acþionaþi frâna de parcare pentru a evita deplasarea accidentalã autovehiculului. La parcarea autovehiculului acþionaþi întotdeauna frâna de parcare. G Pericol de accident Cursa pedalelor nu trebuie sã fie obstrucþionatã în nici un fel. deteriorând transmisia. În caz contrar. Totuºi. Aceºtia pot deplasa maneta selectorului sau maneta schimbãtorului de viteze. Nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în autovehicul. puteþi schimba accidental în treapta a 3-a sau a 4-a. i Motorul poate fi oprit. Transmisia Transmisia manualã Informaþii suplimentare despre conducerea unui autovehicul cu transmisie manualã ( pagina 120). Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa.

ºi apoi împingeþi maneta înainte. Transmisia automatã se adapteazã automat stilului de conducere prin reglarea permanentã a punctelor de schimbare a vitezelor. i Nu este necesarã ridicarea manetei schimbãtorului la comutarea în treapta de mers înapoi. March 28. puteþi influenþa treptele de vitezã selectate de transmisia automatã prin: limitarea gamei de viteze schimbarea manualã a treptei de vitezã 123 . Transmisia automatã* Informaþii suplimentare despre conducerea unui autovehicul cu transmisie automatã ( pagina 120). cu fermitate. 5*. 4. Dacã intervine o modificare a condiþiilor de funcþionare sau de conducere. 2 si 1 ( pagina 125) programul de schimbare a treptelor de vitezã select (S/C) ( pagina 126) sau (S/C/M)* ( pagina 128) poziþia pedalei de acceleraþie ( pagina 126) viteza de deplasare Gama de viteze ºi programul de schimbare a treptelor de vitezã (S/C) sau (S/C/M)* selectate curent sunt afiºate pe cadranul vitezometrului.Manual Mercedes Clasa E_ro. în caz contrar. Modificarea punctelor de schimbare ia în considerare condiþiile curente de funcþionare ºi de mers. Deplasaþi maneta schimbãtorului spre stânga. Când maneta selectorului de viteze se aflã în poziþia D. 2007 11:56 AM Comenzile Transmisia Cuplarea treptei de mers înapoi ! Cuplaþi transmisia în treapta de mers înapoi exclusiv când autovehiculul staþioneazã. transmisia automatã reacþioneazã prin modificarea comportamentului de schimbare a treptelor de vitezã. este posibilã deteriorarea transmisiei.book Page 123 Wednesday. pânã dincolo de punctul de rezistenþã. Comportamentul transmisiei automate este determinat de: poziþia manetei selectorului D cu gamele de viteze 6*. 1 Gama de viteze/poziþia manetei selectorului 2 Programul de schimbare a vitezelor (S/C) sau (S/C/M)* Transmisia automatã comutã automat în treptele de vitezã. 3.

Astfel. 124 . Transmisia automatã schimbã în treapta imediat superioarã. Pentru a comuta într-o treaptã de vitezã inferioarã: apãsaþi maneta selectorului de viteze cãtre stânga. Pentru a extinde complet gama de viteze: deplasaþi maneta selectorului spre simbolul D+ ºi menþineþi în aceastã poziþie pânã când simbolul D apare înca o datã pe cadranul vitezometrului. 2007 11:56 AM Comenzile Transmisia Poziþiile manetei selectorului de viteze v Poziþia pentru parcare Previne deplasarea accidentalã a autovehiculului când acesta este oprit. chiar ºi în cazul autovehiculelor cu transmisie automatã. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. Pentru a comuta într-o treaptã de vitezã superioarã: apãsaþi maneta selectorului de viteze uºor cãtre dreapta în direcþia simbolului D+. în funcþie de treapta selectatã curent. Dacã nu este prezentã nici o cheie în contact.book Page 124 Wednesday. Cheia poate fi scoasã din contact numai când maneta selectorului se aflã în poziþia P. i Transmisia automatã nu schimbã într-o treaptã inferioarã dacã deplasaþi maneta slectorului în poziþia D ºi turaþia motorului este prea mare. Eliberarea frânelor permite deplasarea liberã a autovehiculului. puteþi schimba manual treptele de vitezã. Autovehiculele dotate cu transmisie 7G-TRONIC*: sunt disponibiletoateceleºaptetrepte pentru deplasare înainte. Acest lucru extinde. se previne supraturarea motorului. Transmisiaautomatã schimbãîntreapta imediat inferioarã. t Treapta de mers înapoi Deplasaþi maneta selectorului de viteze în poziþia R numai când autovehiculul staþioneazã.Manual Mercedes Clasa E_ro. Transmisia automatã comutã din gama de viteze curentã direct în poziþia D. de asemenea. maneta selectorului este blocatã în poziþia P. w Poziþia de mers Transmisia selecteazã automat poziþiile. catre simbolului D–.mers în gol Nu are loc transmiterea puterii de la motor la roþile motrice. Dacã sistemul ESP® este dezactivat sau prezintã defecþiuni: deplasaþi maneta selectorului de viteze în poziþia N numai dacã existã pericolul derapãrii. gama de viteze. Schimbareavitezelorprintr-oatingere Când maneta selectorului de viteze se aflã în poziþia D. Acest lucru limiteazã. gama de viteze. transmisia automatã poate fi deterioratã. G Pericol de accident Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Nu deplasaþi maneta selectorului de viteze în poziþia N în timpul deplasãrii autovehiculului. de exemplu pe drumuri acoperite de gheaþã. s Poziþia neutrã . de asemenea. în funcþie de programul de schimbare a vitezelor selectat. Sunt disponibile toate cele cinci trepte pentru deplasare înainte. Deplasaþi maneta selectorului de viteze în poziþia P numai când autovehiculul staþioneazã. de exemplu. în scopul împingerii sau tractãrii acestuia. În caz contrar. March 28.

fie pentru conducere: pe drumuri abrupte pe drumuri montane în condiþii de solicitare intensã funcþioneazã numai în prima treaptã. Transmisia automatã comutã într-o treaptã de vitezã care permite accelerarea ºi decelerarea în condiþii optime. Puteþi utiliza frâna de motor în aceastã poziþie fie pentru frânare în pantã. Puteþi utiliza frâna de motor în aceastã poziþie pentru frânarea în pante extrem de abrupte ºi pentru coborârea pe porþiuni lungi în pantã. transmisia va comuta într-una din treptele inferioare de vitezã. numai pânã în treapta a patra de vitezã. î Autovehiculele dotate cu numai pânã în treapta a doua de vitezã. transmisie 7G-TRONIC*: Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a cincea de vitezã. Apãsaþi maneta selectorului de viteze uºor cãtre dreapta. se previne supraturarea motorului. Astfel. Puteþi utiliza frâna de motor în aceastã poziþie. în direcþia simbolului D+ sau cãtre stânga. este posibilã limitarea sau extinderea gamei de viteze disponibile pentru transmisia automatã. ï Autovehiculele dotate cu Gamele de viteze Când maneta selectorului se aflã în poziþia D. numai pânã în treapta a treia de vitezã. chiar dacã gama de viteze este restrãnsã. În acest scop.Controls. transmisie 7G-TRONIC*: Transmisia automatã comutã numai pânã în treapta a ºasea de vitezã. æ Transmisia automatã é Transmisia automatã comutã è Transmisia automatã comutã 125 . transmisia automatã comutã în viteza superioarã. Gama de viteze selectatã este indicatã pe cadranul vitezometrului. March 28.fm Page 125 Wednesday. în direcþia simbolului D–. 2007 1:19 PM Comenzile Transmisia Selectarea celei mai eficiente trepte de vitezã: apãsaþi maneta selectorului de viteze cãtre stânga în direcþia simbolului D– ºi menþineþi-o apãsatã spre stânga. i Dacã este atinsã turaþia maximã a motorului pentru gama respectivã de vitezã ºi continuaþi sã acceleraþi. ê Transmisia comutã prin toate ç Transmisia automatã comutã cele cinci sau ºapte trepte de vitezã în cazul autovehiculelor dotate cu 7G-TRONIC*.

Astfel este ameliorat comportamentul autovehiculului pe carosabil alunecos.Manual Mercedes Clasa E_ro. Transmisia automatã schimbã din nou într-o treaptã superioarã. apãsaþi pedala de acceleraþie cu moderaþie ºi fãrã ºocuri. corespunzãtoare programului de schimbare a treptelor pe care doriþi sã-l selectaþi. Transmisia comutã într-o treaptã inferioarã. March 28. împiedicaþi deplasarea accidentalã a autovehiculului prin acþionarea frânei de parcare. Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã. cu excepþia situaþiilor când pedala de acceleraþie este apãsatã pânã la capãtul cursei. tracþiunea este amplificatã. Modul de confort C se caracterizeazã prin urmãtoarele: ! Apãsaþi butonul de selectare a pro- Manevrarea autovehiculului Dacã efectuaþi manevre în spaþii înguste: frânaþi cu atenþie astfel încât sã puteþi controla viteza. N sau D.book Page 126 Wednesday. Oprirea Dacã staþionaþi numai pentru scurt timp fãrã ca ºoferul sã coboare din autovehicul: lãsaþi maneta selectorului în poziþia de mers. în funcþie de turaþia motorului. transmisia automatã comutã mai devreme în poziþia superioarã. Apãsaþi repetat butonul de selectare a programului 1 pânã ce pe cadranul vitezometrului se afiºeazã litera (C/S). 2007 11:56 AM Comenzile Transmisia Butonul de selectare a programului autovehiculul demareazã ºi intrã în treapta de mers înapoi mai uºor. 126 . Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie dupã ce a fost atinsã viteza doritã. 1 Buton de selectare a programului S Sport C Confort Pentru condiþii normale de conducere Pentru modul confort Recomandãri privind conducerea autovehiculului Poziþia pedalei de acceleraþie Stilul de conducere influenþeazã modul de schimbare a treptelor de vitezã de cãtre transmisia automatã: apãsare redusã: comutare timpurie în treaptã superioarã apãsare accentuatã: comutare întârziatã în treapta superioarã gramului 1 numai când maneta selectorului se aflã în poziþia P. Kickdown (apãsarea completã a pedalei de acceleraþie) Utilizaþi aceastã manevrã pentru accelerare maximã: Tractarea unei remorci Conduceþi la turaþii medii ale motorului în timpul urcãrii rampelor. Acest fapt face posibilã manevrarea autovehiculului la turaþii mai mici ºi reduce probabilitatea ca roþile sã patineze. de exemplu.

N sau R nu este posibilã schimbarea vitezelor prin intermediul pedelelor de pe volan. treptelor de vitezã M în timpul mersului. G Pericol de accident Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. gama de viteze va fi astfel extinsã ( pagina 125). evitaþi patinarea unei roþi la pornirea autovehiculului de pe loc pe o suprafaþã alunecoasã. autovehiculul se poate deplasa accidental. Padelele pentru schimbarea vitezelor aflate pe volan Treptele de vitezã pot fi schimbate fie prin intermediul padelelor de pe volan. 1 Padela de pe partea stângã: pentru comutarea într-o treaptã de vitezã inferioarã 2 Padela de pe partea dreaptã: pentru comutarea într-o treaptã de vitezã superioarã Comutarea într-o treaptã superioarã Trageþi padela din partea dreaptã 2. 2007 11:56 AM Comenzile Transmisia Comutaþi în gama de vitezã 3 sau 2 în funcþie de înclinaþia pantei sau rampei ( pagina 125). gama de viteze va fi astfel limitatã ( pagina 125). Pe cât posibil. Dacã nu utilizaþi programul de schimbare manualã a i Când maneta selectorului se aflã în poziþia P. March 28. Comutarea într-o treaptã inferioarã Efectuarea de lucrãri la autovehicul G Pericol de accident Pentru efectuarea de lucrãri la autovehicul. În caz contrar. transmisia automatã va schimba la un program de schimbare automatã a raportului de transmitere. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. chiar dacã sistemul TEMPOMAT este activat. Trageþi padela din partea stângã 1. Padelele de schimbare a treptelor de vitezã sunt situate pe pãrþile laterale ale volanului. Nu solicitaþi motorul la maxim înainte ca acesta sã fi atins temperatura normalã de funcþionare. Deplasaþi maneta selectorului de viteze în poziþia R numai când autovehiculul staþioneazã. Padelele de schimbare a treptelor de vitezã situate pe volan* ºi programul de schimbare manualã a vitezelor* ! Încãlziþi rapid motorul. Transmisia comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. fie prin maneta selectorului. 127 . În caz contrar. Dacã este selectat programul de schimbare automatã a treptelor de vitezã S sau C. Transmisiaautomatãcomutãîntreapta imediat superioarã. Dacã se selecteazã programul de schimbare manualã a treptelor de vitezã M ºi reporniþi motorul. acþionaþi frâna de parcare ºi deplasaþi maneta selectorului în poziþia P.Manual Mercedes Clasa E_ro. Dacã nu utilizaþi programul de schimbare manualã a treptelor de vitezã M în timpul mersului. transmisia automatã va reveni la programul corespunzãtor de schimbare a raportului de transmitere dupã repornirea motorului. este posibilã deteriorarea trenului de rulare al autovehiculului.book Page 127 Wednesday.

corespunzãtoare programului de schimbare manualã a treptelor de vitezã M. Transmisia automatã comutã în treapta imediat superioarã. Treapta de vitezã selectatã curent este afiºatã pe afiºajul vitezometrului. Comutarea într-o treaptã inferioarã 1 Buton de selectare a programului S Sport C Confort M Manual Pentru condiþii normale de conducere Pentru modul confort Pentru schimbarea manualã a treptelor de vitezã Comutarea într-o treaptã superioarã ! În programul de schimbare manualã a treptelor de vitezã M. Pentru dezactivare: apãsaþi repetat butonul de selectare a programului 1 pânã la afiºarea simbolului S sau C pe afiºajul vitezometrului. Dacã maneta selectorului se aflã în poziþia D. puteþi comuta în orice treaptã inferioarã sau superiorã. întreruptã alimentarea cu carburant pentru a preveni supraturarea motorului. 128 . când acesta este activat. Butonul de selectare a programului se gãseºte în secþiunea inferioarã a consolei centrale.Manual Mercedes Clasa E_ro. informându-vã cã trebuie sã comutaþi într-o treaptã de vitezã superioarã. La autovehiculele dotate cu afiºaj AMG. Apãsaþi maneta selectoruluiuºorcãtre dreapta. culoarea de afiºare se schimbã în roºu iar dupã afiºajul treptei de vitezã este afiºat mesajul UP (sus). va fi G Pericol de accident Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Transmisia automatã comutã în programul de schimbare manualã a treptelor de vitezã M. Asiguraþi-vã cã turaþia motorului nu intrã în zona roºie a turometrului. Schimbarea automatã a treptelor de vitezã este dezactivatã. 2007 11:56 AM Comenzile Transmisia Programul de schimbare manualã a treptelor de vitezã Prin intermediul programului de schimbare manualã a vitezelor M. transmisia automatã nu comutã automat într-o treaptã superioarã de vitezã. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. Dacã este atinsã turaþia maximã admisã a motorului. În caz contrar. March 28. puteþi comuta într-o treaptã superioarã sau inferioarã de vitezã prin intermediul padelelor de pe volan sau al manetei selectorului. sau Trageþi padela de pe partea dreaptã a volanului ( pagina 127). existã pericolul deteriorãrii motorului. Programul de schimbare manualã a treptelor de vitezã M poate fi selectat prin intermediul butonului de selectare a programelor. Pentru activare: apãsaþi repetat butonul de selectare a programului 1 pânã la afiºarea pe cadranul vitezometrului literei M. sau reporniþi motorul. Comutaþi în treapta imediat superioarã când simbolul pentru schimbarea într-o treaptã superioarã ^ este afiºat pe cadranul vitezometrului în locul simbolului M. în direcþia simbolului D+. chiar dacã a fost atinsã turaþia maximã admisã pentru respectiva treaptã. Transmisia automatã trece la programul de schimbare automatã a treptelor de vitezã.book Page 128 Wednesday.

Manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. nu mai pot fi afiºate nici un fel de mesaje. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. 129 . În acest caz nu veþi avea acces la informaþii privind condiþiile de mers. Kickdown (apãsarea completã a pedalei de acceleraþie) Procesul kickdown nu este posibil în cadrul programului de schimbare manualã a treptelor de vitezã M.book Page 129 Wednesday. G Pericol de accident În cazul unei defecþiuni a instrumentelor de bord ºi/sau a afiºajului multifuncþional. mesajele de avertizare/ semnalare a defecþiunilor sau a disfuncþiilor unor sisteme. de exemplu limba de afiºare. Instrumentele de bord Prezentarea generalã completã a instrumentelor de bord este disponibilã în secþiunea "Prezentare generalã" ( pagina 28). de asemenea nu vor fi disponibile lãmpile de avertizare/ martor. în direcþia simbolului D–. temperatura exterioarã. În acest scop. Activarea display-ul multifuncþional Puneþi contactul. Transmisia comutã în treapta de vitezã imediat inferioarã. care deþine cunoºtinþele ºi echipamentele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. sau Trageþi padela de pe partea stângã a volanului ( pagina 127). 2007 11:56 AM Comenzile Instrumentele de bord Apãsaþi maneta selectorului cãtre stânga. 1 Buton de resetare i Display-ul multifuncþional se activeazã de asemenea când apãsaþi butonul de resetare 1 deschideþi o portierã aprindeþi luminile Puteþi modifica modul de afiºare al instrumentelor de bord. precum viteza de deplasare. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. prin intermediul computerului de bord ( pagina 133).

130 . trebuie sã vã adaptaþi întotdeauna stilul de conducere ºi viteza la condiþiile meteo. Temperatura lichidului de rãcire poate creºte pânã la limita maximã a scalei în cazul în care temperatura exterioarã este ridicatã ºi vã deplasaþi pe tronsoane extinse în pantã. ! Nu conduceþi autovehiculul cu motorul supraturat. Prin urmare. Modificãrile temperaturii exterioare sunt afiºate cu o uºoarã întârziere. motorul va fi deteriorat.book Page 130 Wednesday. este posibilã deraparea autovehiculului. March 28. iar creºterea emisiilor poluante dãuneazã mediului înconjurãtor. Tineþi apãsat butonul de resetare1 pânã la resetarea contorului de rulaj parþial. alimentarea cu carburant este întreruptã la atingerea zonei roºii. H Notã privind protecþia mediului Vitezometrul cu afiºaj în segmente Segmentele afiºate de vitezometrul de pe instrumentele de bord indicã domeniul de viteze disponibil. deoarece consumul de carburant creºte inutil. În condiþii normale de funcþionare ºi în cazul în care concentraþia de antigel/ agent anticoroziune este cea specificatã.Manual Mercedes Clasa E_ro. Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire este situat pe partea dreaptã a instrumentelor de bord. i Iluminarea instrumentelor de bord este reglatã automat în funcþie de condiþiile de iluminare ambientalã. Evitaþi conducerea autovehiculului la turaþii excesive ale motorului. În cazul neadaptãrii stilulului de conducere. Resetarea contorului de rulaj parþial Asiguraþi-vã cã pe display-ul multifuncþional este prezent afiºajul standard ( pagina 135). 2007 11:56 AM Comenzile Instrumentele de bord Reglarea iluminãrii instrumentelor de bord Diminuarea sau intensificarea luminii: rotiþi butonul de resetare 1 spre dreapta sau spre stânga. În caz contrar. Indicatorul temperaturii exterioare G Pericol de accident În zonele împãdurite sau pe poduri. Funcþionarea în modul Distronic*: Se vor aprinde unul sau douã segmente din zona vitezei memorate. este posibil ca suprafaþa carosabilului sã fie acoperitã cu gheaþã chiar dacã temperatura se situeazã deasupra punctului de îngheþ. Funcþionarea în modul Speedtronic: Sunt aprinse segmentele de la începutul scalei pânã la viteza limitã selectatã. Funcþionarea în modul TEMPOMAT: Sunt aprinse segmentele de la viteza memoratã pânã la viteza maximã. temperatura lichidului de rãcire poate creºte pânã la 120 °C. Pentru protejarea motorului. Turometrul Zona roºie a turometrului indicã plaja de supraturare a motorului.

Aceste funcþii pot fi utilizate ºi pentru afiºarea unor informaþii sau pentru modificarea setãrilor autovehiculului. ºi puteþi seta. de exemplu. Funcþiile sunt grupate în meniuri pe criterii tematice. meniul AUDIO conþine funcþii pentru utilizarea radioului sau a CD player-ului. 131 . 3 s Preia un apel.. Volanul multifuncþional Puteþi controla display-ul multifuncþional ºi setãrile computerului de bord prin intermediul tastelor situate pe volanul multifuncþional. March 28. este posibilã distragerea atenþiei ºi provocarea unui accident. Navigare în cadrul unui meniu G Pericol de accident Utilizaþi computerul de bord numai când condiþiile de drum ºi de trafic o permit. k Înapoi. Puteþi utiliza computerul de bord pentru accesarea de informaþii privind autovehiculul ºi pentru efectuarea ºi/ sau reglarea setãrilor. Astfel.. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Computerul de bord Computerul de bord este activat la rotirea cheii în poziþia 1 a contactului. ÿ Înapoi. Utilizarea telefonului* t Încheie un apel.book Page 131 Wednesday. În caz contrar. limba de afiºare a mesajelor pe instrumentele de bord ºi multe altele. 1 Display-ul multifuncþional Controlarea computerului de bord 2 æ ºi ç Selecteazã submeniurile din meniul Settings (Setãri). Modificarea valorilor Regleazã volumul Informaþiile afiºate pe ecranul multifuncþional se modificã la apãsarea uneia dintre tastele de pe volanul multifuncþional.Manual Mercedes Clasa E_ro. De exemplu. Informaþiile furnizate de computerul de bord sunt afiºate pe display-ul multifuncþional. 4 è Înainte. puteþi afla data când este programatã urmãtoarea revizie tehnicã. Navigare prin meniuri 5 j Înainte. Ordonarea submeniurilor ºi a funcþiilor dintr-un meniu poate fi reprezentatã ca o secvenþã recurentã: Apãsaþi repetat tasta è sau tasta ÿ pentru a accesa fiecare meniu în ordine.

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 132 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Apãsaþi tasta j sau tasta k pentru a accesa funcþiile din cadrul unui meniu. Spre deosebire de alte meniuri, meniul Settings (Setãri)... cuprinde alte câteva submeniuri. Modul de utilizare a acestor submeniuri este descris în secþiunea "Meniul Setãri" ( pagina 141). Numãrul meniurilor disponibile depinde de echipamentele instalate în autovehicul.

Display-ul multifuncþional
Display-ul multifuncþional afiºeazã valorile ºi setãrile ºi eventualele mesajele.

1 Zona de afiºare a meniurilor sau
submeniurilor

2 Linia de stare cu temperatura
exterioarã sau viteza ( pagina 144) 3 Contor de rulaj parþial

132

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 133 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Meniurile ºi submeniurile

În figura de mai sus sunt ilustrate secvenþele afiºate la navigarea între meniuri. Explicaþiile aferente fiecãrui meniu sunt prezentate în tabelul de mai jos. i Termenii generici din tabelul de prezentare au scopul de a vã ajuta sã navigaþi între meniuri. Aceºti termeni nu sunt întotdeauna afiºaþi pe display-ul multifuncþional.

La autovehiculele dotate cu sistemul Audio 20, computerul de bord afiºeazã meniurile AUDIO ºi TEL* (Telefon*) în limba englezã. Limba de afiºare a acestor meniuri este independentã de limba selectatã pentru display-ul multifuncþional. Afiºarea meniurilor AUDIO, Navigation (Navigaþie)* ºi TEL* sunt puþin diferite pentru autovehiculele cu sistem

Audio 50 APS* ºi COMAND APS*. Exemplele din acest manual de utilizare sunt valabile în cazul autovehiculelor dotate cu COMAND APS*.

133

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 134 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Meniu ÿ è 1 Afiºaj de bazã (Afiºaj principal) Funcþii ºi submeniuri Vitezometru digital ( pagina 135) Temperatura exterioarã ( pagina 135) Nivelul uleiului de motor* ( pagina 241) Afiºaj pentru lucrãrile de service ASSYST PLUS ( pagina 261) Sistem de avertizare asupra pierderii de presiune din pneuri ( pagina 248) sau sistem de monitorizare a presiunii în pneuri* ( pagina 249) Temperatura uleiului de motor* ( pagina 135) Tensiunea la bordul autovehiculului ( pagina 136) CRONOMETRU ( pagina 136) Post de radio ( pagina 138) CD player/Schimbãtor de CD-uri* ( Mesajele sistemului de navigaþie* ( Afiºajul distanþei* ( pagina 157) pagina 140) pagina 138) pagina 139)

ÿ è 2 AMG*

ÿ è 3 Audio ÿ è 4 NAV* (Sistemul de navigaþie*) ÿ è 5 Distronic* ÿ è 6 Memoria de mesaje (Veþi putea vedea meniul mesajelor memorate numai dacã sistemul a afiºat astfel de mesaje.) ÿ è 7 Settings (Setãri) ÿ è 8 Trip computer (Computer de bord) ÿ è 9 Telefon*

Mesaje de defecþiune ºi avertizare (

Revenirea la setãrile implicite (de fabricã) ( Selectarea submeniului ( pagina 141) Autonomia ( pagina 150) Informaþii privind consumul de carburant ( Utilizarea telefonului mobil* ( pagina 152)

pagina 141)

pagina 151)

134

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 135 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Afiºaj standard al meniului
Setarea de bazã afiºeazã temperatura exterioarã curentã ºi contorul de rulaj parþial pe ecranul multifuncþional. Acesta este afiºajul standard. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta afiºajul principal. nivelul uleiului de motor* ( pagina 241) afiºaj pentru lucrãrile de service ASSYST PLUS ( pagina 261) sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune din pneuri ( pagina 248) sau sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri* ( pagina 249)

Exemplu de imagine care prezintã vitezometrul digital afiºat

Afiºarea vitezometrului digital sau a temperaturii exterioare

1 Temperaturã exterioarã 2 Contor de rulaj parþial
Puteþi selecta afiºarea vitezometrului digital în locul temperaturii exterioare16 ( pagina 144). Puteþi selecta urmãtoarele funcþii în meniul afiºajului principal apãsând tasta j sau tasta k: vitezometrul digital sau temperatura exterioarã
16 În cazul autovehiculelor pentru Marea Britanie: temperatura exterioarã este afiºatã permanent.

i În cazul în care aþi selectat vitezometrul digital pentru indicatorul de stare 2 ( pagina 144), trebuie sã selectaþi aici afiºarea temperaturii exterioare. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. pentru a selecta afiºajul principal apãsaþi tasta è sau ·. Pentru a selecta vitezometrul digital sau temperatura exterioarã apãsaþi tasta j sau k.

1 Vitezometrul digital 2 Linia de stare cu temperatura
exterioarã

3 Contor de rulaj parþial
Pentruaselectaafiºareaaltorinformaþii apãsaþi tasta j, è sau ÿ. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133).

Meniu AMG*

i Aceste funcþii sunt disponibile numai pentru autovehiculele dotate cu afiºaj AMG. Primele informaþii afiºate în meniul AMG indicã treapta de vitezã selectatã curentã ºi temperatura uleiului de motor. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Pentru a selecta meniul AMG, apãsaþi tasta è sau ·. 135

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 136 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Afiºarea tensiunii la bordul autovehiculului
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Pentru a selecta meniul AMG apãsaþi tasta è sau ·. Pânã la afiºarea tensiunii la bord apãsaþi repetat tasta j. Apãsaþi repetat tasta j pânã la afiºarea mesajului RACETIMER.

1 Indicatorul treptei de vitezã 2 Temperatura uleiului de motor
Dacã motorul a atins plaja de supraturaþii în programul de schimbare manualã a treptelor de vitezã, meniul este afiºat în culoarea roºie. Lângã indicatorul treptei de vitezã va fi afiºat ºi mesajul UP (sus) 1, indicându-vã sã comutaþi într-o treaptã de vitezã superioarã. i Simbolul de indicare a temperaturii uleiului de motor este afiºat intermitent dacã temperatura uleiului nu a atins încã 80 °C. Evitaþi solicitarea motorului la maxim în aceastã perioadã. Apãsând tasta j sau k,puteþi selecta urmãtoarele funcþii în meniul AMG: Tensiunea la bordul autovehiculului( pagina 136) RACETIMER (CRONOMETRU) ( pagina 136) Evaluare generalã ( pagina 137) Evaluarea unui tur de pistã ( pagina 138)

1 Indicatorul treptei de vitezã 2 Cronometrul RACETIMER 3 Tur de pistã

1 Indicatorul treptei de vitezã 2 Tensiunea la bordul autovehiculului
Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j, è sau ÿ.

CRONOMETRUL (RACETIMER)
Cu ajutorul cronometrului RACETIMER puteþi înregistra intervale exprimate în ore, minute ºi secunde. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Pentru a selecta meniul AMG apãsaþi tasta è sau ·.

i Puteþi porni cronometrul RACETIMER cu motorul în funcþiune sau cu cheia în poziþia 2 a contactului electronic de pornire. i În timp ce este afiºat cronometrul RACETIMER, nu veþi putea regla volumul prin intermediul tastelor + ºi ç. Pentru pornire: apãsaþi tasta + pentru a porni cronometrul. Pentru afiºarea intervalului intermediar: apãsaþi tasta ç pentru a se afiºa intervalul intermediar. Intervalul intermediar este afiºat timp de cinci secunde. Pentru oprire: apãsaþi tasta + pentru a opri cronometrul. Pentru aselectaafiºareaaltorinformaþii apãsaþi tasta j, è sau ÿ.

136

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 137 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord

i Cronometrul RACETIMER se întrerupe dacã opriþi autovehiculul ºi rotiþi cheia în poziþia 1 în contactul electronic de pornire. Dacã rotiþi cheia în poziþia 2 sau 3 ºi apoi apãsaþi tasta +, cronometrarea continuã.
Memorarea timpului aferent unui tur de pistã ºi începerea unui nou tur 1 Indicatorul treptei de vitezã 2 Cronometrul RACETIMER 3 Cel mai rapid tur de pistã (cel mai
bun tur)

Apãsaþi tasta + pentru a porni cronometrul. Toate tururile sunt ºterse. i Dacã aþi oprit motorul, cronometrul va fi resetat la "0" dupã 30 de secunde. Toate tururile sunt ºterse.

Afiºarea evaluãrii generale

i Puteþi memora maxim nouã tururi de pistã. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta ç pentru a se afiºa intervalul intermediar în timpul cronometrãrii. Intervalul intermediar este afiºat timp de cinci secunde. Apãsaþi din nou tasta ç într-un interval de cinci secunde. Intervalul intermediar afiºat este memorat ca intervalul afarent unui tur de pistã. Începe cronometrarea unui nou tur de pistã. Cronometrarea noului tur de pistã începe imediat dupã apelarea intervalului intermediar.

4 Tur de pistã Resetarea turului curent
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta + pentru a opri cronometrul. Apãsaþi tasta ç pentru a reseta de la “0” intervalul aferent unui tur de pistã.

i Aceastã funcþie este disponibilã numai dacã aþi memorat cel puþin un tur ºi aþi oprit CRONOMETRUL. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul AMG. Apãsaþi repetat tasta j pânã la afiºarea evaluãrii generale.

Stergerea intervalelor memorate pentru tururile de pistã

i Nu este posibilã ºtergerea unui singur interval memorat. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta + pentru a opri cronometrul. Apãsaþi de douã ori butonul de resetare situat în partea stângã a instrumentelor de bord.

1 Evaluarea generalã a rezultatelor
cronometrate

2 Timpul total de conducere 3 Viteza maximã 4 Distanþa parcursã 5 Viteza medie

137

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 138 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Pentru a selecta afiºarea altor informaþii, apãsaþi tasta j, è sau ÿ.

i Fiecare tur este afiºat într-un submeniu separat. Cel mai rapid tur este indicat de simbolul 1 care lumineazã intermitent.
Meniul Audio
Dacã este pornit, sistemul audio poate fi comandat prin intermediul funcþiilor din meniul AUDIO. Dacã sistemul audio nu este pornit, vor fi afiºate mesajele AUDIO OFF (Audio 50 APS* ºi COMAND APS*: Audio off) pe display-ul multifuncþional. i În cazul autovehiculelor dotate cu Audio 50 APS* ºi setate pe limba rusã, computerul de bord afiºeazã acest meniu în englezã.

Afiºarea evaluãrii unui tur

i Aceastã funcþie este disponibilã
numai dacã aþi memorat cel puþin douã tururi ºi aþi oprit CRONOMETRUL. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul AMG. Apãsaþi repetat tasta j pânã la afiºarea evaluãrii unui tur.

1 Gama de frecvenþe 2 Postul
Apãsaþi tasta + sau ç pentru a regla volumul. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii, apãsaþi tasta è sau ÿ. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). i Puteþi memora noi posturi numai cu ajutorul sistemului audio. Pentru indicaþii în acest sens, consultaþi instrucþiunile de utilizare separate.

Selectarea unui post de radio
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Porniþi radioul (vã rugãm sã consultaþi instrucþiunile de utilizare separate). Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul AUDIO. Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta postul de radio dorit. Tipul de cãutare depinde de setarea referitoare la selectarea posturilor ( pagina 147): se selecteazã urmãtorul post memorat sau începe cãutarea posturilor.

1 Tur de pistã 2 Timpul efectuãrii turului 3 Viteza maximã 4 Lungimea turului 5 Viteza medie pe tur
Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta o altã evaluare pentru un tur. Pentruaselectaafiºareaaltorinformaþii apãsaþi tasta è sau ÿ.

Utilizarea CD player-ului sau a schimbãtorului de CD-uri*
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Porniþi sistemul audio (vã rugãm sã consultaþi instrucþiunile de utilizare separate) ºi selectaþi CD player-ul. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul AUDIO.

138

1 Melodia curentã Apãsaþi tasta + sau ç pentru a regla volumul. computerul de bord afiºeazã acest meniu în englezã. puteþi selecta modul de afiºare a indicaþiilor de traseu furnizate de sistemul de navigaþie. Sistem de navigaþie dezactivat Afiºajul sistemelor Audio 50 APS* ºi COMAND APS* Pe display-ul multifuncþional apare mesajul NAV off. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul NAV . Afiºajul sistemului Audio 20 1 CD-ul redat curent (dacã autovehiculul dispune de magazie de CD-uri*) 2 Melodia curentã i CD-urile cu melodii în format MP3 pot fi redate numai în fanta COMAND APS* sau în schimbãtorul de CD-uri*. Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta o melodie în format MP3. pe display-ul multifuncþional. Afiºarea meniului NAV depinde de starea curentã de funcþionare a sistemului de navigaþie. March 28. i În cazul autovehiculelor dotate cu Audio 50 APS* ºi setate pe limba rusã. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii. Selectarea unei melodii MP3* Meniul Navigaþie* În meniul NAV. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul AUDIO. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). apãsaþi tasta è sau ÿ.Manual Mercedes Clasa E_ro. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). Pentru a selecta afiºarea altor informaþii. 139 . Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta è sau ÿ. 1 CD-ul redat curent (dacã autovehiculul dispune de magazie de CD-uri*) 2 Melodia curentã Apãsaþi tasta + sau ç pentru a regla volumul. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta o melodie de pe CD. Porniþi sistemul Audio 50 APS* sau COMAND APS* (consultaþi Instrucþiunile de utilizare separate).book Page 139 Wednesday. Porniþi sistemul audio (vã rugãm sã consultaþi instrucþiunile de utilizare separate) ºi selectaþi MP3-ul. apãsaþi tasta è sau ÿ.

Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). trebuie sã vã asiguraþi personal cã autovehiculul prezintã siguranþã în utilizare. Apãsaþi repetat tasta è sau · pânã când se afiºeazã fie meniul iniþial. Meniul mesaje memorate va fi afiºat numai dacã existã mesaje. înseamnã cã nu existã mesaje. March 28. Afiºarea mesajelor Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. poate fi afiºat urmãtorul mesaj pe display-ul multifuncþional. fie meniul de mesaje memorate. 140 . Informaþii suplimentare referitoare la sistemul Distronic sunt disponibile în cadrul secþiunii "Sisteme de asistare a conducerii" ( pagina 157).book Page 140 Wednesday. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii. În cazul în care existã mesaje. G Pericol de accident Computerul de bord înregistreazã ºi afiºeazã numai mesaje ºi avertismente provenite de la anumite sisteme. în condiþiile în care acestea sunt cunoscute de sistem. Funcþia de indicare a traseului activã Pe dispay-ul multifuncþional poate fi afiºat urmãtorul mesaj: Meniul mesajelor memorate Mesajele afiºate anterior pot fi apelate din meniul mesaje memorate . 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Funcþia de indicare a traseului inactivã Pe display-ul multifuncþional sunt afiºate sensul de deplasare ºi numele strãzii. apãsaþi tasta è sau ÿ. În caz contrar. 1 Sensul de deplasare 2 Numele strãzii Pentru a selecta afiºarea altor informaþii. Dacã nu apare meniul mesaje memorate.Manual Mercedes Clasa E_ro. este posibilã producerea unui accident datoritã conducerii unui autovehicul nesigur din punct de vedere funcþional. de exemplu: “2 messages” ("2 mesaje") Meniul sistemului Distronic* i Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). apãsaþi tasta è sau ÿ. Din acest motiv. Setarea curentã a sistemului Distronic poate fi vizualizatã în meniul sistemului Distronic.

book Page 141 Wednesday. setãrile anterioare sunt menþinute. apãsaþi tasta è sau ÿ. toate mesajele memorate vor fi ºterse. 141 . cu excepþia câtorva mesaje cu prioritate ridicatã. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). Mesajele care nu pot fi afiºate sunt descrise în secþiunea "Sfaturi practice" ( pagina 272). March 28. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). Computerul de bord va ºterge aceste mesaje numai când cauza defecþiunilor afiºate a fost remediatã... în ordinea înregistrãrii. i Dacã nu apãsaþi butonul de resetare a doua oarã. i Când luaþi contactul.. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. Apãsaþi din nou butonul de resetare. Revenirea la setãrile implicite (de fabricã) Funcþiile din majoritatea submeniurilor pot fi resetate la valorile implicite.. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta un submeniu. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Apãsaþi tasta j sau k pentru a apela urmãtorul mesaj: Puteþi viziona fiecare mesaj din listã. Funcþiile din majoritatea submeniurilor vor reveni la setãrile implicite. Pe display-ul multifuncþional va fi solicitatã apãsarea butonului de resetare încã o datã pentru confirmare. Existã ºi submeniuri prin intermediul cãrora puteþi efectua setãri individuale pentru autovehicul. va fi afiºat din nou dupã aproximativ 5 secunde.... Nu sunt afiºate simultan toate meniurile disponibile. Meniul selectat va fi evidenþiat. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Funcþia Headlamp mode (mod acþionare faruri) din submeniul Lighting (Iluminare) poate fi resetatã numai când autovehiculul staþioneazã. Apãsaþi tasta j pentru a selecta o funcþie din cadrul unui submeniu.. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii.Manual Mercedes Clasa E_ro.. nu toate funcþiile pot fi resetate: funcþia "Speedtronic permanent" poate fi setatã numai din submeniul Vehicle (autovehicul). Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri).. Press reset button for 3 seconds (Pentru resetare apãsaþi butonul de resatare timp de 3 secunde) pentru a reveni la setãrile implicite (de fabricã) pentru majoritatea setãrilor. Meniul Settings (setãri). i Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). Vor fi afiºate submeniurile disponibile. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta è sau ÿ.. Menþineþi apãsat butonul de resetare de pe partea stângã a instrumentelor de bord timp de aproximativ trei secunde.. Meniul Setãri Sunt disponibile douã funcþii în meniul Settings (setãri). Din motive de siguranþã. Submeniurile din meniul Setãri Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional.To reset (pentru resetare): .

Puteþi gãsi informaþii suplimentare la paginile indicate. Funcþii din cadrul unui submeniu Unitatea de mãsurã pentru distanþã ( pagina 143) Limbã ( pagina 143) Afiºajul liniei de stare ( pagina 144) Afiºaj principal( pagina 144) Datã ( pagina 144) Orã ( pagina 145) Modul de funcþionare permanentã a farurilor ( pagina 145) Lumina de localizare ( pagina 145) Iluminarea ambientalã* ( pagina 146) Stingere temporizatã a luminilor exterioare dezactivatã ( pagina 146) Stingere temporizatã a luminilor interioare dezactivatã ( pagina 147) Intelligent Light System (Sistemul inteligent de iluminare)* ( pagina 147) Sistemul Speedtronic permanent ( pagina 166) Selectarea posturilor de radio ( pagina 147) Zãvorâre automatã ( pagina 148) Selectaþi momentul activãrii sistemului de încãlzire auxiliarã* ( pagina 148) Schimbaþi momentul activãrii sistemului de încãlzire auxiliarã* ( pagina 149) Submeniuri Instrument cluster (Instrumentele de bord) Time/Date (Orã/Datã)17 Lighting (Iluminare) Vehicle (Autovehicul) Heating (Încãlzire) 142 .book Page 142 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. apãsaþi tasta è sau ÿ. Setarea modificatã este memoratã. Tabelul de mai jos indicã setãrile pe care le puteþi efectua în fiecare submeniu. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Apãsaþi tasta + sau ç pentru a modifica setarea. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii. March 28.

Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta unitatea de mãsurã pentru distanþã km (kilometri) sau mile. è sau ÿ. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri).. Prezentarea generalã a meniuriloreste disponibilã ( pagina 133).. March 28. cluster (Instrumente de bord). Pentru a selecta afiºarea altor informaþii.. cluster (Instrumente de bord). 18 În cazul autovehiculelor pentru Marea Britanie: vitezometrul digital afiºeazã întotdeauna km/h. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. Germanã Englezã Francezã Italianã Spaniolã Olandezã Danezã Suedezã Portughezã Turcã Rusã Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Instr.. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta limba. va fi afiºat numai submeniul Orã/Datã. Apãsaþi tasta j pentru a selecta Language (Limba).Manual Mercedes Clasa E_ro. è sau ÿ. Selectarea unitãþii de mãsurã pentru distanþã Unitatea de mãsurã selectatã pentru distanþã este valabilã pentru: contorul de rulaj parþial ºi total calculatorul de bord vitezometrul digital18 sistemul TEMPOMAT Speedtronic Sistemul Distronic* Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta j pentru a selecta Afiºaj unit Speed-/odometer (Unitate de mãsurã pentru afiºare vitezometru/contor de rulaj). Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Instr.book Page 143 Wednesday. 143 . Selectarea limbii Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. apãsaþi tasta j. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Submeniuri Comfort (Confort) Dynamic driving seat* (Scaunul ºoferului cu reglare dinamicã) Funcþii din cadrul unui submeniu Funcþia de facilitare a accesului/pãrãsirii autovehiculului* ( pagina 149) Plierea oglinzilor la zãvorârea autovehiculului* ( pagina 150) Setãri pentru scaunul ºoferului ºi al pasagerului din faþã ( pagina 150) 17 Dacã autovehiculul dispune de sistemul Audio 20.. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri)..

cluster (Instrumente de bord). Apãsaþi tasta j pentru a selecta Basic display (Afiºaj principal).Manual Mercedes Clasa E_ro. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta afiºajul pentru linia de stare: temperatura exterioarã (Outside temp.. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Instr. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. Sistemul de navigaþie* al autovehiculului primeºte informaþii de la un satelit GPS. Dacã navigaþi prin meniul Standard afiºaj (Afiºaj standard) veþi avea acces la informaþiile afiºate care nu au fost selectate ( pagina 135). Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. Selectarea afiºajului principal Setarea datei Selectarea afiºajului liniei de stare i Autovehiculele pentru Marea Britanie: acest submeniu nu este disponibil.. March 28. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Instr. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta j pentru a selecta Afiºajul liniei de stare. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã la ( pagina 133). è sau ÿ.) sau viteza (Speed). Prezentarea generalã a meniuriloreste disponibilã ( pagina 133)... è sau ÿ. cluster (Instrumente de bord). Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri).book Page 144 Wednesday... Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a seta valorile. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). Prezentareageneralã ameniuriloreste disponibilã la ( pagina 133).. Apãsaþi tasta j pentru a selecta funcþia Set date Day (Setare zi) (sau Set date month (Setare lunã) sau Set date year (Setare an)).) sau viteza (Speed). i Autovehiculele pentru Marea Britanie: acest submeniu nu este disponibil. i Autovehicule dotate cu sistem de navigaþie* (Audio 50 APS* sau COMAND APS*): aceastã funcþie nu este disponibilã. 144 . è sau ÿ. i Dacã navigaþi prin meniul Standard display(Afiºaj standard) veþi avea acces la informaþiile afiºate care nu au fost selectate ( pagina 135). Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta afiºajul principal: temperatura exterioarã (Outside temp. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Prezentarea generalã a meniuriloreste disponibilã ( pagina 133). Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Time/Date (Orã/ Datã).. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor..

minute Confirmaþi prin apãsarea R) Apãsaþi tasta + sau ç pentru a seta o valoare. minutes Confirm by press R) (Ceas. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi butonul de resetare situat în partea stângã a instrumentelor de bord. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Time/Date (Orã/ Datã). è sau ÿ. setarea implicitã (de fabricã) este. Din motive de siguranþã. Ora setatã este memoratã. apãsaþi tasta j. Trebuie sã setaþi o singurã datã fusul orar în sistemul Audio 50 APS* sau COMAND APS*.book Page 145 Wednesday. Pentru aselectaafiºareaaltorinformaþii apãsaþi tasta j. Apãsaþi tasta j pentru a selecta Headlamp mode (Mod acþionare faruri). Apãsaþi tasta + sau ç pentru a seta activarea farurilor (modul pentru utilizare diurnã) la Manual (acþionare manualã) sau Constant (funcþionare permanentã). Pentru indicaþii în acest sens.. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. è sau ÿ.. hours Confirm by press R (Ceas. Apãsaþi tasta j pentru a selecta Clock. i Rotirea comutatoruluide luminiînorice poziþie cu excepþia poziþiei M va declanºa aprinderea luminilor corespunzãtoare. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Setarea ceasului Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã la ( pagina 133). Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). În þãrile unde modul de funcþionare permanentã a farurilor este obligatoriu prin lege. dupã deszãvorârea autovehiculului cu ajutorul cheii. se vor aprinde urmãtoarele lumini: luminile de poziþie luminile de poziþie spate lampa plãcuþei de înmatriculare proiectoarele de ceaþã 145 . i Autovehicule dotate cu sistem de navigaþie* (Audio 50 APS* sau COMAND APS*): aceastã funcþie nu este disponibilã. Constant. Din motive de siguranþã. Pe display-ul multifuncþional va fi afiºat urmãtorul mesaj: Settings Cannot be completely reset to factory settings while driving (Funcþiile nu pot fi resetate complet la setãrile de fabricã în timpul conducerii autovehiculului!). Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. faza scurtã a farurilor ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse automat cât timp motorul este pornit. Activarea sau dezactivarea luminii de localizare În cazul activãrii luminii de localizare. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). luminile de poziþie. orã Confirmaþi prin apãsarea R) (sau Clock. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (Iluminare). Sistemul de navigaþie* al autovehiculului primeºte semnale privind ora de la un satelit GPS..Manual Mercedes Clasa E_ro.. consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. March 28. aceastã funcþie poate fi setatã numai când autovehiculul staþioneazã. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii. nu puteþi reveni la setãrile implicite (de fabricã) pentru funcþia Headlamp mode (Modul de acþionare a farurilor) în timpul conducerii autovehiculului. Setarea modului funcþionare permanentã a farurilor Dacã aþi selectat modul funcþionare permanentã a farurilor ºi comutatorul de lumini se aflã în poziþia M...

Manual Mercedes Clasa E_ro. Apãsaþi tasta j pentru a selecta funcþia Headlamp delayed switch-off (Stingere temporizatã a farurilor). Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). i Dacã nici una dintre portiere nu este deschisã în acest interval dupã oprirea motorului sau dacã una dintre portiere nu a fost închisã dupã ce a fost deschisã. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Lumina de localizare este dezactivatã automat la deschiderea portierei ºoferului sau dupã 40 de secunde.book Page 146 Wednesday. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. è sau ÿ. March 28. luminile exterioare se sting dupã 60 de secunde. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133).. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri).. 146 . Puteþi dezactiva temporar funcþia de stingere temporizat: Rotiþi cheia în poziþia 0 a contactului înainte de a pãrãsi autovehiculul. Apãsaþi tasta j pentru a selecta Ambient light (Iluminare ambientalã). Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. Apãsaþi tasa + sau ç pentru activarea sau dezactivarea opþiunii Function Surround lighting (Funcþia luminã de localizare). Apãsaþi tasta + sau ç pentru a regla intensitatea luminoasã la orice nivel între 0 (dezactivat) pânã la 5 (intensitate maximã)... Apãsaþi tasta j pentru a selecta Function Surround lighting (Funcþia luminã de localizare). urmãtoarele lumini rãmân aprinse: luminile de poziþie luminile de poziþie spate lampa plãcuþei de înmatriculare proiectoarele de ceaþã Reglarea iluminãrii ambientale* Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. apãsaþi tasta j. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). Activarea sau dezactivarea funcþiei de stingere temporizatã a luminilor exterioare Prinintermediul funcþieiHeadlamps delayed switch-off (Stingere temporizatã a farurilor). Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional.. puteþi seta luminile exterioare sã se stingã dupã 15 secunde de la închiderea portierelor. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. è sau ÿ. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (Iluminare).. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (Iluminare). Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (Iluminare).. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. Apãsaþi tasta + sau ç pentru activarea sau dezactivarea funcþiei Headlamps delayed switch-off (Stingere temporizatã a farurilor). è sau ÿ.. dupã oprirea motorului.. Dacã aþi setat momentul activãrii funcþiei de stingere temporizatã a luminilor exterioare.

Prezentarea generalã a meniuriloreste disponibilã ( pagina 133). Apãsaþi tasta j pentru a selecta funcþia Intelligent Light System (Sistem inteligent de iluminare activã)...Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional.book Page 147 Wednesday.. (Frecvenþã) sau Memory (Memorie). Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. Dacã este setatã opþiunea Freq.. Activarea sau dezactivarea sistemului inteligent de iluminare* Puteþi utiliza funcþia Intelligent Light System (Sistemul inteligent de iluminare) pentru activarea modului Autostradã. 147 . Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. va fi selectat urmãtorul post de radio memorat. Activarea sau dezactivarea funcþiei de stingere temporizatã a luminilor interioare Funcþia Interior lighting delayed switch-off (Stingere temporizatã a luminilor interioare) vã permite întârzierea stingerii lãmpilor din habitaclu cu 10 secunde ulterior scoaterii cheii din contact. Prezentareageneralã ameniuriloreste disponibilã ( pagina 133).. Apãsaþi tasta + sau ç pentru activarea sau dezactivarea funcþiei Interior lighting delayed switchoff (Stingere temporizatã a luminilor interioare). Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (Iluminare). Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. Apãsaþi tasta j pentru a selecta Audio Search function (Funcþie cãutare post de radio). se începe cãutarea postului de radio. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor.. Selectarea posturilor de radio Puteþi utiliza opþiunea Audio Search function (Funcþie cãutare post de radio) pentru a seta cãutarea unui post de radio sau selectarea unuia din posturile deja memorate de fiecare datã când aparatul radio este pus în funcþiune. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Lighting (Iluminare). a sistemului de iluminare activã sau a proiectoarelor de ceaþã cu domeniu extins. March 28. è sau ÿ. Aceasta va fi reactivatã odatã cu pornirea motorului.. Stingerea temporizatã este dezactivatã. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Rotiþi cheia în poziþia 2 a contactului ºi apoi în poziþia 0. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta setarea Freq.. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Vehicle (Autovehicul). Apãsaþi tasta j pentru a selecta funcþia Interior lighting switch-off (Stingere temporizatã a luminilor interioare). è sau ÿ. Apãsaþi tasta + sau ç pentru activarea sau dezactivarea opþiunii Intelligent Light System (Sistem inteligent de iluminare activã). Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri).. (frecvenþã). Dacã este setatã opþiunea Memory (memoria).

Manual Mercedes Clasa E_ro. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Heater (Încãlzire). Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. Setarea zãvorârii automate Funcþia Automatic door locking (Zãvorâre automatã a portierelor) vã permite sã activaþi funcþia de zãvorâre centralizatã a autovehiculului dupã atingerea unei viteze minime de aproximativ 15 km/h. în garaj. Nu porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã în staþii de alimentare cu carburant sau în spaþii închise. În caz contrar. G Pericol de incendiu sau de intoxicare Sistemul de încãlzire auxiliarã* produce gaze fierbinþi ºi toxice în timpul funcþionãrii. vã puteþi pune în pericol. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. Apãsaþi tasta j pentru a selecta Auxiliary heat. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta + sau ç pentru activarea sau dezactivarea funcþiei Automatic door locking (Zãvorâre automatã a portierelor). March 28. de exemplu. În acest sens.. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. (Sistem de încãlzire auxiliarã) vã permite selectarea a trei momente de activare a sistemului de încãlzire auxiliarã. cât ºi pe ceilalþi. Selectaþi momentul activãrii sistemului de încãlzire auxiliarã* Funcþia Auxiliary heat.. dacã acestea nu dispun de un sistem de evacuare a aerului. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). Sistemul de încãlzire auxiliarã este dezactivat automat dupã 50 de minute de funcþionare.. Informaþii suplimentare privind zãvorârea centralizatã sunt disponibile în cadrul secþiunii "Zãvorârea centralizatã" ( pagina 78). è sau ÿ. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. è sau ÿ. rotind cheia în poziþia 1 sau 2 a contactului ºi apãsând tasta pentru încãlzire auxiliarã ( pagina 199). de exemplu. Temperatura sistemului de încãlzire auxiliarã poate fi setatã prin intermediul sistemului Thermatic sau a sistemului cu 4 zone Thermotronic.book Page 148 Wednesday.. Durata acestui interval poate fi modificatã. Prezentareageneralã ameniuriloreste disponibilã ( pagina 133). atât pe dumneavoastrã. Puteþi seta momentul exact al activãrii sistemului de încãlzire auxiliarã prin intermediul celorlalte funcþii din submeniul Heater (Încãlzire). Prezentarea generalã a meniuriloreste disponibilã ( pagina 133).. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Puteþi dezactiva funcþia de încãlzire auxiliarã prin intermediul telecomenzii sau a tastei de pe consola centralã. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j.. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Vehicle (Autovehicul). apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 148 . Apãsaþi tasta j pentru a selecta funcþia Automatic door locking (Zãvorâre automatã a portierelor). i Puteþi apela aceastã funcþie direct. Setãrile minime ºi maxime pentru temperatura sistemului de încãlzire auxiliarã sunt 20 °C ºi respectuv 24 °C. Vaporii de carburant degajaþi în timpul alimentãrii rezervorului se pot aprinde datoritã temperaturii ridicate a sistemului de evacuare. (Sistem de încãlzire auxiliarã).

Apãsaþi tasta j pentru a selecta opþiunea Switch-on time X Set hours (Moment de activare Setare orã). Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. chiar dacã aceºtia se aflã într-un sistem de retenþie pentru copii. Laselectarea unui moment de activare.. apãsaþi tasta j. è sau ÿ. Apãsaþi tasa + sau ç pentru activarea sau dezactivarea opþiunii Easyentry function (Funcþie de facilitare a accesului în interior). Activarea/dezactivarea funcþiei de facilitare a accesului în interior* Puteþi utiliza opþiunea Easy-entry function (Funcþia de facilitare a accesului în interior) pentru a activa sau dezactiva funcþia de facilitare a accesului/pãrãsirii autovehiculului ( pagina 99).book Page 149 Wednesday.. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a seta orele. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Heater (Încãlzire).. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). 149 . G Pericol de rãnire Dacã funcþia de facilitare a accesului în interior este activatã.. Înainte de a activa aceastã funcþie. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). March 28. trebuie sã vã asiguraþi cã nimeni nu este în pericol de a fi accidentat. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta unul dintre cele trei momente de activare sau opþiunea Timer off (dezactivare sistem de încãlzire auxiliarã)... Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. lampamartor galbenã integratã în tasta pentru încãlzirea auxiliarã se aprinde. Apãsaþi tastele + sau ç pentru a seta minutele. lampa martor galbenã integratã în tasta pentru încãlzirea auxiliarã situat pe consola centralã se aprinde. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. Aceºtia pot deschide portiera ºoferului. Modificarea momentului activãrii sistemului de încãlzire auxiliarã* Aceastã funcþie este afiºatã numai dacã aþi selectat un moment de activare. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Comfort (Confort). è sau ÿ. Existã riscul accidentãrii ocupanþilor autovehiculului. La selectarea unui moment de activare. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii.Manual Mercedes Clasa E_ro. è sau ÿ. Apãsaþi tasta j pentru a selecta opþiunea Switch-on time X Set minutes (Moment de activare Setare minut). Pentru aselectaafiºareaaltorinformaþii apãsaþi tasta j. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). Apãsaþi tasta j pentru aselecta opþiunea Easy-entry function (Funcþie de facilitare a accesului în interior). volanul se poate miºca de la sine. activând astfel funcþia de facilitare a accesului ºi accidentându-se. Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Prin intermediul acesteia puteþi seta momentul când urmeazã sã fie activat sistemul de încãlzire auxiliarã.

i Pentru a selecta fie km fie mile ca unitate de mãsurã pentru distanþã urmaþi instrucþiunile de la ( pagina 143). Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta opþiunea Distance: (distanþa). Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta opþiunea From start (de la pornire). Afiºarea distanþei Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional.. Apãsaþi tasta j pentru a selecta funcþia Driving dyn.book Page 150 Wednesday.. Pentru aselectaafiºareaaltorinformaþii apãsaþi tasta j. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Activarea/dezactivarea funcþiei* de pliere a oglinzilor la zãvorârea autovehiculului Funcþia Fold in mirrors when locking (plierea oglinzilor la zãvorârea autovehiculului) vã permite sã setaþi dacã oglinzile exterioare vor fi pliate la zãvorârea autovehiculului. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. i Dacã aþi activat funcþia ºi comandaþi plierea oglinzilor exterioare prin intermediul butonului de pe portierã ( pagina 101). March 28.. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Driving dynamics seat adjustment (Reglare dinamicã a scaunului ºoferului).. Selectarea unei setãri pentru funcþia de reglare dinamicã a scaunului ºoferului* Puteþi gãsi informaþii suplimentare în secþiunea "Reglare dinamicã a scaunului ºoferului" ( pagina 93).. 150 . Oglinzile exterioare revin în poziþia depliatã la punerea contactului. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. seat adjust. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Comfort (Confort). În acest scop. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri).. Pe display-ulmultifuncþionalvafiafiºatã distanþa aproximativã care poate fi parcursã în funcþie de stilul curent de conducere ºi de conþinutul rezervorului de carburant. oglinzile nu vor fi depliate la punerea contactului. front-pass. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. è sau ÿ. utilizaþi butonul de pe portierã. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta setarea doritã pentru scaun: Gentle (Comod) pentru o poziþionare Meniul calculatorului de bord Puteþi utiliza meniul Trip computer (Calculator de bord) pentru a apela sau reseta datele statistice referitoare la autovehicul.Manual Mercedes Clasa E_ro. è sau ÿ. seat adjust. confortabilã a scaunului sau Vigorous (Energic) pentru o poziþionare sportivã a scaunului. driver (Reglare dinamicã a scaunului ºoferului) sau Driving dyn. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. Prezentareageneralã ameniuriloreste disponibilã ( pagina 133).. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri).. (Reglare dinamicã a scaunului pasagerului din faþã). Apãsaþi tasta + sau ç pentru a activa/dezactiva opþiunea Fold in mirrors when locking (Plierea oglinzilor la zãvorârea autovehiculului). Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Apãsaþi tasta j pentru a selecta funcþia Fold in mirrors when locking (Plierea oglinzilor la zãvorârea autovehiculului). Prezentarea generalãa meniurilor este disponibilã ( pagina 133).

Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta funcþia pe care doriþi sã o resetaþi. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta opþiunea From start (de la pornire). 3 Viteza medie de la ultima resetare 4 Consumul mediu de carburant de la ultima resetare Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. 1 Distanþa parcursã de la pornire 2 Intervalul scurs de la punerea contactului 1Distanþa parcursã de la ultima resetare 2Timpul scurs de la ultima resetare. è sau ÿ. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta opþiunea From start (de la pornire). è sau ÿ. Informaþii privind consumul de carburant de la pornirea motorului Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. è sau ÿ. 3 Viteza medie dupã pornire 4 Consumul mediu de carburant de la pornire 151 . Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta opþiunea Since reset (de la resetare). Apãsaþi continuu butonul de resetare de pe partea stângã a instrumentelor de bord pânã când valorile sunt resetate la "0".Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). Valorile nu vor fi resetate dacã rotiþi cheia înapoi în poziþia 1 sau 2 în acest interval. i Dacã în rezervor mai este numai o cantitate redusã de carburant. March 28. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta opþiunea From start (de la pornire). Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j. mãsurat din momentul punerii contactului. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). Resetarea datelor statistice privind consumul de carburant Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. în locul distanþei va fi afiºat un autovehicul care este alimentat.book Page 151 Wednesday. Informaþii privind consumul de caburant de la ultima resetare Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. i Toate valorile referitoare la ultima pornire a motorului sunt resetate dacã autovehiculul este parcat pentru mai mult de patru ore (cheia în poziþia 0 sau scoasã din contact). è sau ÿ.

Telefon mobil dezactivat Mesajul PHONE OFF(TELEFON DEZACTIVAT) este afiºat pe display-ul multifuncþional (Audio 50 APS* ºi COMAND APS*: Pls. G Pericol de accident Respectaþi normele legale cu privire la utilizarea telefonului mobil în autovehicul. computerul de bord afiºeazã acest meniu în englezã. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). în cazul în care acesta este conectat la sistemul hands-free Mercedes-Benz. Telefonul mobil va cãuta o reþea. Afiºarea meniului TEL depinde de starea curentã de funcþionare a telefonului mobil. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta è sau ÿ.book Page 152 Wednesday. În cazul în care utilizarea telefonului mobil în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de legislaþia localã. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional. Pentru indicaþii în acest sens consultaþi Instrucþiunile de utilizare separate. Display-ul multifuncþional rãmâne gol în tot acest timp.999 kilometri. autovehiculul se aflã temporar în afara zonei de acoperire a reþelei. Telefonul este gata sã primeascã apeluri Display-ul multifuncþional afiºeazã numele operatorului de reþea GSM. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord i Datele statistice referitoare la consum Since reset (de la resetare) sunt resetate automat dupã 9. Meniul telefonului* Puteþi utiliza telefonul mobil cu ajutorul tastelor de pe volanul multifuncþional. 152 . În caz contrar. i Dacã simbolul de disponibilitate funcþionalã dispare. Telefon mobil activat Codul PIN nu a fost încã introdus Mesajul TEL **** PIN? este afiºat pe display-ul multifuncþional (Audio 50 APS* ºi COMAND APS*: Please enter PIN:) (Introduceþi codul PIN:) i În cazul autovehiculelor dotate cu Audio 50 APS* ºi setate pe limba rusã.Manual Mercedes Clasa E_ro. al sistemului audio sau COMAND APS*. Prezentarea generalã a meniurilor este disponibilã ( pagina 133). în vigoare în þara dumneavoastrã. Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul TEL.999 ore sau 99. existã pericolul distragerii atenþiei de la condiþiile de trafic ºi producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. Introduceþi codul PIN direct de pe telefon sau prin intermediul sistemului Linguatronic*. Porniþi telefonul mobil ºi sistemul audio sau sistemul COMAND APS*. March 28. switch on phone) (porniþi telefonul). acesta trebuie utilizat numai când condiþiile de drum ºi trafic o permit.

153 .book Page 153 Wednesday. Display-ul multifuncþional afiºeazã numele operatorului de reþea GSM. pe display-ul multifuncþional sunt afiºate numele persoanei apelate ºi durata apelului. puteþi prelua un apel în orice moment. apãsaþi tasta t. Astfel.. Pe display-ul multifuncþional va fi afiºat urmãtorul mesaj: Formarea unui numãr din agenda telefonicã Dacã telefonul este gata sã primeascã apeluri. Computerul de bord efectueazã citirea agendei telefonice stocate pe cartela SIM sau în memoria telefonului mobil. 2007 11:56 AM Comenzile Computerul de bord Preluarea unui apel Dacã telefonul este gata sã primeascã apeluri. Apãsaþi tasta j sau k pentru a apela agenda telefonicã. Durata convorbirii este afiºatã pe display-ul multifuncþional. Eliberarea tastei opreºte derularea rapidã. i Introducerea de noi numere în agenda telefonicã este posibilã numai prin intermediul telefonului mobil. display-ul multifuncþional va derula rapid numele din agenda telefonicã. Mesajul WAIT. Apãsaþi tasta s pentru a începe formarea numãrului.. Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta numele pe care îl cãutaþi. Reiniþierea unui apel telefonic Computerul de bord memoreazã ultimele numere de telefon apelate. Este posibil ca aceastã operaþie sã dureze peste un minut. nu mai este necesarã cãutarea acestora în agenda telefonicã. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. Respingerea sau terminarea unui apel Apãsaþi tasta t. Afiºajul sistemelor Audio 50 APS* ºi COMAND APS* Apãsaþi tasta s. Numele memorate sunt afiºate în ordine alfabeticã. i Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul. puteþi selecta ºi forma oricând un numãr din agendã. Dacã se realizeazã conexiunea. Mesajul DIALLING (FORMARE NUMÃR) este afiºat pe display-ul multifuncþional (Audio 50 APS* ºi COMAND APS*: numãrul de telefon). consultaþi instrucþiunile de utilizare separate. Numãrul format este stocat în memoria apelurilor efectuate. Pentru indicaþii în acest sens. este afiºat pe display-ul multifuncþional (Audio 50 APS* ºi COMAND APS*: Please wait (Vã rugãm aºteptaþi). Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul TEL. Afiºajul sistemului Audio 20 i Autovehiculele dotate cu sistem Audio 20 sau Audio 50 APS*: dacã apãsaþi continuu tasta j sau k mai mult de o secundã.

Apãsaþi tasta s pentru a vizualiza numãrul apelat cel mai recent din memoria apelurilor recente. sistemele ESP®. Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta numele sau numãrul pe care îl cãutaþi. Sistemele de asistare a conducerii În urmãtoarele pagini sunt descrise sistemele de asistare a conducerii autovehiculului: Sistemul TEMPOMAT.book Page 154 Wednesday. Sistemul TEMPOMAT Sistemul TEMPOMAT vã ajutã sã menþineþi o vitezã de deplasare constantã. G Pericol de accident Sistemul TEMPOMAT nu poate lua în calcul condiþiile de drum ºi de trafic. BAS. Puteþi comanda memorarea oricãrei viteze de deplasare ce depãºeºte 30 km/h. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. 2 sau 3. EBV (Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare) ºi FRÂNA ADAPTIVà sunt prezentate în secþiunea “Sisteme pentru siguranþa conducerii” ( pagina 66). pe display-ul multifuncþional sunt afiºate durata apelului ºi numele persoanei apelate (dacã acesta este în memorie) sau numãrul de telefon format. Sistemul TEMPOMAT este conceput numai ca un sistem de asistare a conducerii. luminile de frânã adaptive. oferã asistenþã la parcarea autovehiculului ºi la efectuarea manevrelor Sistemele pentru siguranþa conducerii ABS. Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor curente de trafic. La autovehiculele cu transmisie automatã*. Display-ul multifuncþional afiºeazã numele operatorului de reþea GSM. în special dacã autovehiculul este încãrcat sau tractaþi o 154 . 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul TEL. chiar ºi atunci când sistemul TEMPOMAT este activat. Utilizaþi sistemul TEMPOMAT numai în cazul în care condiþiile de drum ºi de trafic recomandã menþinerea unei viteze constante pentru o perioadã îndelungatã. Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. prevenindu-se încãlzirea ºi uzura excesivã a frânelor. Când se realizeazã conexiunea. sistemul Distronic* ºi sistemul Speedtronic pentru controlul vitezei autovehiculului Sistemul HOLD. March 28. care faciliteazã demararea autovehiculului. în special pe rampele abrupte Setarea gãrzii la sol ºi sistemul AIRMATIC DC pot fi utilizate pentru a regla trenul de rulare al autovehiculului Sistemul Parktronic*.Manual Mercedes Clasa E_ro. selectaþi treapta de viteze 1. Apãsaþi tasta s pentru a începe formarea numãrului. fãrã a solicita sistemul de frânare la fel de intens. remorcã. G Pericol de accident Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Astfel veþi utiliza frâna de motor. trebuie sã selectaþi o treaptã de vitezã inferioarã la timp. Acesta activeazã automat frânele pentru a evita depãºirea vitezei presetate. Când coborâþi pe o pantã abruptã.

5 Pentru comutarea între sistemele TEMPOMAT ºi Speedtronic variabil 6 Lampã martor LIM Selectarea sistemului TEMPOMAT Verificaþi dacã lampa martor LIM 6 este stinsã. de exemplu. pe drumuri alunecoase. trafic aglomerat sau drumuri cu serpentine). 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii G Pericol de accident Nu utilizaþi sistemul TEMPOMAT: în condiþii de drum ºi de trafic improprii pentru menþinerea unei viteze constante (de exemplu. March 28. când vizibilitatea este redusã.Manual Mercedes Clasa E_ro. Dacã aceasta este stinsã.book Page 155 Wednesday. În caz contrar. Frânarea ºi accelerarea poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. datoritã ceþei. pe display-ul multifuncþional se vor aprinde segmentele din intervalul dintre viteza presetatã ºi viteza maximã. 155 . sistemul TEMPOMAT este deja selectat. ploii intense sau ninsorii 1 Segmente Maneta sistemului TEMPOMAT Puteþi controla sistemul TEMPOMAT ºi sistemul Speedtronic variabil prin intermediul manetei sistemului TEMPOMAT. i La oprirea motorului este ºtearsã din memorie ultima vitezã memoratã. Lampa martor LIM integratã în maneta sistemului TEMPOMAT indicã sistemul selectat: lampa martor LIM este stinsã: sistemul TEMPOMAT este selectat lampa martor LIM este aprinsã: sistemul Speedtronic variabil este selectat 1 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze superioare sau a unei viteze inferioare TEMPOMAT 2 Pentru memorarea vitezei curente 3 Dezactivarea sistemului 4 Apelarea vitezei curente sau a ultimei viteze memorate Afiºajul sistemului TEMPOMAT integrat în vitezometru La activarea sistemului TEMPOMAT. puteþi provoca un accident.

book Page 156 Wednesday. Atunci când autovehiculul ajunge pe teren plat. Lampa martor LIM 6 integratã în maneta sistemului TEMPOMAT este stinsã. sistemul TEMPOMAT readuce viteza la ultima valoare memoratã dupã terminarea depãºirii. Eliberaþi pedala de acceleraþie. March 28. Sistemul TEMPOMAT este selectat. G Pericol de accident Selectaþi una dintre vitezele memorate numai dacã valoarea vitezei respective vã este cunoscutã ºi dacã aceasta este adecvatã pentru condiþiile curente. schimbaþi treptele de vitezã la timp. transmisia automatã comutã într-o treaptã inferioarã ca mãsurã suplimentarã. în sus 1 sau în jos 2. Deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT înspre dumneavoastrã 4. dar nu excesiv. Acceleraþi autovehiculul la viteza doritã. i Este posibil ca sistemul TEMPOMAT sã nu poatã menþine viteza memoratã la deplasarea în rampe. Autovehicule cu transmisie automatã*: La coborârea pantelor lungi. Setarea vitezei Deplasaþi maneta sistemului TEMPOMAT în sus 1 pentru a mãri viteza sau în jos 2 pentru a reduce viteza. deplasaþi maneta sistemului TEMPOMAT în sensul indicat de sãgeata 5. se revine la viteza memoratã. La coborârea pantelor sistemul TEMPOMAT menþine viteza memoratã prin acþionarea automatã a frânelor. În caz contrar. Noua vitezã este memoratã. dacã acceleraþi scurt pentru a efectua o depãºire. Eliberaþi pedala de acceleraþie. Autovehicule cu transmisie manualã: conduceþi întotdeauna cu motorul turat suficient. pe cât posibil. Ultima vitezã memoratã este crescutã sau redusã. i Sistemul TEMPOMAT nu este dezactivat dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. Autovehiculul menþine automat viteza memoratã. Deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT. Apelarea vitezei curente sau a ultimei vitezei memorate Memorarea vitezei curente Puteþi memora viteza curentã când conduceþi cu viteze de peste 30km/h ºi sistemul ESP® este activat ( pagina 68). 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Dacã este aprinsã. Sistemul TEMPOMAT este activat ºi modificã viteza autovehiculului pentru a coincide cu ultima vitezã memoratã. accelerarea sau frânarea bruscã poate crea situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. Reglãri fine în trepte de câte 1km/h Deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT în sus 1 pentru a mãri viteza sau în jos 2 pentru a reduce viteza.Manual Mercedes Clasa E_ro. Apãsaþi continuu maneta sistemului TEMPOMAT pânã la atingerea vitezei dorite. Sistemul TEMPOMAT este activat. De exemplu. evitaþi retrogradarea cu mai mult de o treaptã odatã. i Decelerarea autovehiculului prin intermediul sistemului TEMPOMAT este asistatã prin acþionarea automatã a frânelor. 156 . Eliberaþi maneta sistemului TEMPOMAT.

Manual Mercedes Clasa E_ro. Sistemul Distronic* SistemulDistronicregleazãvitezaºipãstreazã automat distanþa faþã de autovehiculul din faþã. va fi generat un semnal sonor. Acesta acþioneazã automat frânele pentru a evita depãºirea vitezei presetate. March 28. chiar ºi atunci când sistemul Distronic este activat. prevenindu-se încãlzirea ºi uzura excesivã a frânelor.book Page 157 Wednesday. de exemplu. Astfel veþi utiliza frâna de motor. mai ales: 157 . de exemplu. G Pericol de accident G Pericol de accident Sistemul Distronic este conceput numai ca un sistem auxiliar de asistare a conducerii. în special dacãautovehiculul este încãrcat sau tractaþi o remorcã. În caz contrar. Sistemul Speedtronic variabil este selectat. Dacã este detectat un autovehicul care se deplaseazã cu vitezã inferioarã în faþã. Sistemul TEMPOMAT este dezactivat automat dacã: acþionaþi frâna de parcare conduceþi cu o vitezã sub 30 km/h intervine sistemul ESP® ( pagina 68) sau dezactivaþi sistemul ESP® deplasaþi maneta selectorului în poziþia N . Sunteþi pe deplin responsabil de pãstrarea distanþei de siguranþã faþã de alte autovehicule. este posibil sã nu recunoaºteþi pericolele potenþiale în timp util ºi sã provocaþi un accident cu consecinþe asupra dumneavoastrã ºi altor persoane. autovehiculele oprite sau parcate autovehiculele care se deplaseazã pe contrasens sau care traverseazã drumul pe care circulaþi Este posibil ca sistemul Distronic sã nu detecteze autovehiculele înguste din faþã. Dezactivaþi sau renunþaþi la activarea sistemului Distronic în situaþiile în care acesta menþine sau creºte viteza de deplasare setatã deoarece nu mai detecteazã autovehiculul care se deplaseazã în faþã. fãrã a solicita sistemul de frânare la fel de intens. la autovehiculele cu transmisie automatã*. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. sistemul Distronic determinã frânarea autovehiculului ºi menþine o distanþã prestabilitã faþã de autovehiculul din faþã. de stabilirea vitezei de deplasare a autovehiculului ºi de frânarea în timp util. Din acest motiv. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Dezactivarea sistemului TEMPOMAT Existã mai multe moduri de dezactivare a sistemului TEMPOMAT: deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT înainte 3 sau frânaþi sau acþionaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT în sensul indicat de sãgeata 5. trebuie sã schimbaþi la timp între treptele de vitezã 1. G Pericol de accident Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. este necesar sã acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor de trafic. Sistemul Distronic nu ia în calcul urmãtoarele elemente: Sistemul Distronic nu poate lua în calcul condiþiile de drum ºi de trafic. Se aprinde lampa martor LIM 6 integratã în maneta sistemului TEMPOMAT. când autovehiculul se aflã în miºcare Dacã sistemul TEMPOMAT este dezactivat. pietonii obstacolele staþionare de pe carosabil. motocicletele sau autovehiculele care se deplaseazã pe o altã bandã. 2 sau 3. La coborârea pantelor abrupte ºi lungi. Pe display-ul multifuncþional este afiºat mesajul Cruise control off (sistemul TEMPOMAT dezactivat) timp de aproximativ cinci secunde. i La oprirea motorului este ºtearsã din memorie ultima vitezã memoratã.

în funcþie de viteza de deplasare. lampa martor LIM este aprinsã: sistemul Speedtronic variabil este selectat sau a unei viteze superioare 2 Pentru memorarea vitezei curente sau unei viteze inferioare 3 Dezactivarea sistemului Distronic 4 Apelarea vitezei curente sau a ultimei viteze memorate 5 Pentru comutarea între sistemele Distronic ºi Speedtronic variabil 6 Lampã martor LIM Selectarea sistemului Distronic Verificaþi dacã lampa martor LIM 6 este stinsã. datoritã ninsorii.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. Autovehiculul poate intra în derapaj. acoperit de zãpadã sau polei. de exemplu. Lampa martor LIM integratã în maneta sistemului TEMPOMAT indicã sistemul selectat: lampa martor LIM este stinsã: sistemul Distronic este selectat. Dezactivaþi sistemul Distronic sau renunþaþi la activarea acestuia: în cazul în care carosabilul este alunecos. În acest caz. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii înaintea curbelor înaintea culoarelor de filtrare a traficului la trecerea pe o bandã cu trafic rapid în situaþii de conducere complexe sau în zonele cu trafic deviat. Roþile pot pierde aderenþa în timpul frânãrii sau accelerãrii. chiar ºi atunci când sistemul Distronic este activat.book Page 158 Wednesday. Este necesarã acþionarea voluntarã a pedalei de frânã dacã aceastã forþã de frânare nu este suficientã pentru evitarea unei coliziuni. când senzorii acestuia sunt murdari sau în condiþii de vizibilitate slabã. vitezã 30 km/h . În caz contrar. Dacã este aprinsã. G Pericol de accident Sistemul Distronic determinã decelerarea autovehiculului. apãsaþi maneta sistemului TEMPOMAT în sensul indicat de sãgeata 5. sistemul Distronic funcþioneazã identic cu sistemul TEMPOMAT. Funcþia de control a distanþei poate fi afectatã. Sistemul Distronic este activ pentru intervalul de 158 . Aceastã frânare corespunde unei proporþii de aproximativ 20% din puterea maximã de frânare a autovehiculului. Dacã nu este detectat nici un autovehicul în faþã. ploii sau ceþii. puteþi utiliza maneta sistemului TEMPOMAT.180 km/h. de exemplu. în zone unde se efectueazã lucrãri pe carosabil Sistemul Distronic nu poate lua în calcul condiþiile meteo. cu maxim 2 m/s 2. Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor curente de trafic. sistemul Distronic este deja selectat. este posibil sã nu recunoaºteþi potenþialele pericole în timp util ºi sã provocaþi un accident cu consecinþe asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. 1 Pentru memorarea vitezei curente Maneta sistemului TEMPOMAT Pentru a controla sistemele Distronic ºi Speedtronic variabil.

Manual Mercedes Clasa E_ro. Sistemul Distronic nu poate fi activat în urmãtoarele situaþii: dacã vã deplasaþi cu o vitezã sub 30 km/h sau mai mare de 180 km/h în timpul frânãrii când aþi acþionat frâna de parcare dacã sistemul ESP® este dezactivat ( pagina 68) când maneta selectorului de viteze* se aflã în poziþia P. Autovehiculul se va deplasa la viteza determinatã de poziþia pedalei de acceleraþie. în acest caz. Eliberaþi maneta sistemului TEMPOMAT. transmisia automatã* comutã într-o treaptã inferioarã ca mãsurã suplimentarã. pe display-ul multifuncþional se va afiºa mesajul . R sau N timp de aproximativ douã minute dupã pornirea motorului i Decelerarea autovehiculului prin intermediul sistemului TEMPOMAT este asistatã prin acþionarea automatã a frânelor. Activarea sistemului Distronic Dacã sistemul Distronic nu este activat dupã apãsarea manetei sistemului TEMPOMAT. Reglare în trepte de 10 km/h Deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT în sus 1 pentru o vitezã superioarã sau în jos 2 pentru o vitezã inferioarã.-. Apãsaþi continuu maneta sistemului TEMPOMAT pânã la atingerea vitezei dorite. Distanþa faþã de un autovehicul situat în faþã care se deplaseazã cu vitezã inferioarã nu va fi. Pe pante lungi. controlatã. în sus 1 sau în jos 2. sistemul Distronic readuce viteza la valoarea memoratã dupã terminarea depãºirii. 159 . Sistemul Distronic este activat Autovehiculul va rula cu viteza memoratã. Reglãri fine în trepte de câte 1km/h Pentru o vitezã mai mare: deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT înspre dumneavoastrã 4. March 28. Deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT scurt. i Sistemul Distronic nu este dezactivat dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. Ultima vitezã memoratã este crescutã sau redusã. i Dacã pedala de acceleraþie nu este eliberatã complet.book Page 159 Wednesday. Dacã acceleraþi scurt pentru a efectua o depãºire. PASIV) pe display-ul multifuncþional. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Lampa martor LIM 6 integratã în maneta sistemului TEMPOMAT este stinsã. Sistemul Distronic este selectat. pânã când distanþa faþã de autovehiculul din faþã devine prea micã. este afiºat mesajul Distronic Override (DISTRONIC DECUPLAT. Setarea vitezei Deplasaþi maneta sistemului TEMPOMAT în sus 1 pentru o vitezã superioarã sau în jos 2 pentru o vitezã inferioarã. sau Menþineþi maneta sistemului TEMPOMAT în aceastã poziþie 4 pânã la atingerea vitezei dorite.. Eliberaþi pedala de acceleraþie. Noua vitezã este memoratã. Memorarea vitezei curente Acceleraþi autovehiculul la viteza doritã.

Aceastã distanþã este afiºatã pe display-ul multifuncþional al vitezometrului. Adaptaþi distanþã faþã de autovehiculul din faþã dacã este necesar. Sistemul Distronic este activat ºi modificãviteza autovehiculului pentrua coincide cu ultima vitezã memoratã.0 secunde. accelerarea sau frânarea bruscã poate crea situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane. G Pericol de accident Acordaþi atenþie suplimentarã situaþiei de trafic dacã: lampa de avertizare asupra distanþei l pe instrumentele de bord se aprinde ºi/sau este emis un semnal sonor intermitent Frânaþi sau efectuaþi o manevrã de evitare a obstacolului. March 28.0 ºi 2. Funcþia deavertizare asupradistanþei Aceastã funcþie vã avertizeazã când distanþa pânã la autovehiculul din faþã este prea micã.book Page 160 Wednesday. Sistemul Distronic va menþine o distanþã mai mare între autovehiculul propriu ºi cel din faþã. 160 . avertizare asupra distanþei 2 Lampã martor 3 Stabilirea distanþei minime specificate Stabilirea distanþei minime specificate pentru sistemul Distronic Puteþi stabili distanþa minimã specificatã pentru sistemul Distronic prin variaþia intervalului de timp între 1.Manual Mercedes Clasa E_ro. Stabilirea distanþei minime specificate Pentru a mãri distanþa: rotiþi rozeta 3 cãtre ¯. Îna aceastã situaþie este emis un semnal sonor intermitent. 1 Activarea/dezactivarea funcþiei de Deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT înspre dumneavoastrã 4. stipulatã de legislaþie. dacã este necesar. Pentru a micºora distanþa: rotiþi rozeta 3 cãtre ®. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Apelarea vitezei curente sau a ultimei vitezei memorate G i Asiguraþi-vã cã menþineþi distanþa minimã faþã de autovehiculul din faþã. Eliberaþi pedala de acceleraþie. chiar dacã sistemul Distronic este dezactivat: Lampa de avertizare asupra distanþei l pe instrumentele de bord se aprinde. Sistemul Distronic va menþine o distanþã mai micã între autovehiculul propriu ºi cel din faþã. Este necesarã acþionarea pedalei de frânã pentru a menþine distanþa corectã faþã de autovehiculul din faþã sau pentru evitarea unei coliziuni. Acest interval de timp determinã distanþa faþã de autovehiculul din faþã care trebuie menþinutã de sistemul Distronic în funcþie de viteza de deplasare. Pericol de accident Selectaþi una dintre vitezele memorate numai dacã valoarea vitezei respective vã este cunoscutã ºi dacã aceasta este adecvatã pentru condiþiile curente. În caz contrar.

March 28. Când aceastã funcþie este dezactivatã. Lampa l de avertizare asupra distanþei se aprinde pe instrumentele de bord dacã distanþa faþã de autovehiculul din faþã este prea micã. Indicaþiile sistemului Distronic afiºate pe afiºajul vitezometrului Când sistemul Distronic este activat. Semnalul acustic intermitent de avertizare înceteazã ºi lampa roºie de avertizare asupra distanþei l se stinge la restabilirea distanþei necesare între cele douã autovehicule.book Page 161 Wednesday. viteza afiºatã de vitezometru poate diferi uºor de viteza memoratã prin intermediul sistemului Distronic. Pentru activare/dezactivare: apãsaþi tasta 1. Informaþiile afiºate pe display-ul multifuncþional depind de starea sistemului Distronic ºi a funcþiei de avertizare asupra distanþei (activate sau dezactivate). segmentele din intervalul definit de viteza autovehiculului din faþã ºi viteza memoratã sunt aprinse. În astfel de cazuri. lampa martor 2 integratã în tastã se stinge ºi simbolul difuzorului dispare de pe afiºaj. Când aceastã funcþie este activatã. Apãsaþi repetat tasta è sau ÿpânã la apariþia uneia dintre cele douã imagini pe display-ul multifuncþional. se vor aprinde unul sau douã segmente din intervalul de vitezã setatã. Aceastã frânare corespunde unei proporþii de aproximativ 20% din puterea maximã de frânare a autovehiculului. i Din motive de design. G Pericol de accident Dacã sistemul Distronic detecteazã riscul de coliziune cu autovehiculul din faþã: lampa de avertizare asupra distanþei l de pe instrumentele de bord se aprinde este emis un semnal sonor intermitent de avertizare Frânaþi pentru a evita coliziunea. i Sistemul Distronic frâneazã autovehiculul cu maxim 2 m/s2.Manual Mercedes Clasa E_ro. 1 Viteza memoratã 161 . lampa martor 2 integratã în tastã se aprinde ºi pe afiºaj apare simbolul unui difuzor. este posibil sã fie emis un semnal de avertizare eronat sau nu va fi emis nici un semnal de avertizare. 1 Segmente Dacã sistemul Distronic detecteazã un autovehicul în faþã. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii i Sistemul Distronic nu recunoaºte întotdeauna situaþiile complexe de drum ºi de trafic. Meniul sistemului Distronic din computerul de bord Setarea curentã a sistemului Distronic poate fi vizualizatã în meniul sistemului Distronic.

Dacã acceleraþi scurt pentru a efectua odepãºire. i Sistemul Distronic nu este dezactivat dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. sau frânaþi. display-ul multifuncþional va afiºa urmãtorul conþinut: 3 Dezactivarea sistemului Distronic 5 Pentru comutarea între sistemele Distronic ºi Speedtronic variabil 6 Lampã martor LIM Existã mai multe moduri de dezactivare a sistemului Distronic: 162 . i Pe display-ul multifuncþional este afiºat mesajul Distronic Off (sistemul Distronic dezactivat) timp de aproximativ cinci secunde. March 28. Se aprinde lampa martor LIM 6 integratã în maneta sistemului TEMPOMAT. Sistemul Speedtronic variabil este selectat. viteza memoratã este afiºatã timp de aproximativ cinci secunde pe display-ul multifuncþional. pe display-ul multifuncþional va apãrea afiºajul Distronic standard. sau acþionaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT în sensul indicat de sãgeata 5.book Page 162 Wednesday. La oprirea motorului este ºtearsã din memorie ultima vitezã memoratã. Sistemul Distronic este dezactivat automat dacã: acþionaþi frâna de parcare conduceþi cu o vitezã sub 30 km/h intervine sistemul ESP® ( pagina 68) sau dezactivaþi sistemul ESP® deplasaþi maneta selectorului* în poziþia N în timpul conducerii autovehiculului deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT înainte 3 1 Afiºaj pentru sistemul Distronic activat Dezactivarea sistemului Distronic 1 Autovehiculul din faþã. dacã este detectat din faþã 2 Distanþa realã pânã la autovehiculul 3 Distanþa minimã specificatã pânã la autovehiculul din faþã 4 Autovehiculul propriu 5 Simbol care indicã faptul cã funcþia de avertizare asupra distanþei este activã Sistemul Distronic activat La activarea sistemului Distronic. sistemul Distronic readuce viteza la valoarea memoratã dupã terminarea depãºirii.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Dezactivarea sistemului Distronic La dezactivarea sistemului Distronic. Când sistemul Distronic este activat.

La autovehiculele cu transmisie automatã*.book Page 163 Wednesday. Vehicule înguste Recomandãri pentru conducerea asistatã de sistemul Distronic Pagina urmãtoare conþine descrierea anumitor situaþii de drum ºi de trafic care necesitã atenþie suplimentarã. Sistemul Speedtronic Sistemul Speedtronic frâneazã automat autovehiculul pentru a nu depãºi viteza limitã setatã. Autovehiculele care se deplaseazã pe o altã bandã Sistemul Distronic nu a detectat încã autovehiculul care se interpune între autovehiculul propriu ºi cel aflat iniþial în faþã. trebuie sã selectaþi o treaptã de vitezã inferioarã la timp. Pe display-ul multifuncþional este afiºat mesajul Distronic Off (sistemul Distronic dezactivat) timp de aproximativ cinci secunde. În astfel de situaþii.Manual Mercedes Clasa E_ro. în special dacã autovehiculul este încãrcat sau tractaþi o remorcã. 163 . Distanþa pânã la autovehiculul respectiv va fi prea micã. Alte autovehicule în curs de schimbare a benzii de trafic Sistemul Distronic nu a detectat încã vehiculul din faþã situat la marginea benzii de trafic datoritã lãþimii relativ mici a acestuia. 2 sau 3. frânaþi dacã este necesar. va fi generat un semnal sonor. Distanþa pânã la autovehiculele din faþã va fi prea scurtã. Sistemul Distronic va fi dezactivat Virajele. fãrã a solicita sistemul Capacitatea sistemului Distronic de a detecta alte autovehicule în timpul virajelor este limitatã. selectaþi treapta de viteze 1. Când coborâþi o pantã abruptã. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Dacã sistemul Distronic este dezactivat. March 28. intrarea ºi ieºirea dintr-un viraj Este posibil ca sistemul Distronic sã nu detecteze autovehiculele care se deplaseazã pe o altã bandã de trafic. Este posibilã frânarea bruscã sau tardivã a autovehiculului. Astfel veþi utiliza frâna de motor. Distanþa pânã la autovehiculul respectiv va fi prea scurtã.

lampa martor LIM este aprinsã dacã: sistemul Speedtronic variabil este selectat Puteþi utiliza maneta sistemului TEMPOMAT pentru a limita viteza autovehiculului la orice valoare ce depãºeºte 30 km/h. de exemplu. Sistemul Speedtronic este conceput numai ca un sistem de asistare a conducerii. în cazul conducerii cu pneuri de iarnã ( pagina 166) Selectarea sistemului Speedtronic variabil Verificaþi dacã lampa martor LIM 6 este aprinsã.book Page 164 Wednesday. Sistemul Speedtronic variabil Pentru a controla sistemele TEMPOMAT. G Pericol de accident G Pericol de accident Nu apãsaþi niciodatã continuu pedala de frânã pe timpul deplasãrii autovehiculului. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. 164 . Distronic* ºi Speedtronic variabil. prin aplicarea constantã ºi uºoarã de presiune asupra pedalei. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii de frânare la fel de intens. când motorul este în funcþiune. 3 Dezactivarea sistemului 4 Pentru a apela viteza curentã sau ultima vitezã memoratã sau pentru a efectua o reglare finã în trepte de 1 km/h 5 Pentru comutarea între sistemele TEMPOMAT. de exemplu. de exemplu. Acest fapt provoacã supraîncãlzirea sistemului de frânare. Dacã este nevoie de o frânare suplimentarã. i Viteza indicatã poate diferi într-o mãsurã micã de viteza limitã memoratã. 1 Pentru memorarea vitezei curente sau unei viteze superioare 2 Pentru memorarea vitezei curente sau a unei viteze inferioare Speedtronic variabil G Pericol de accident Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Sunteþi pe deplin responsabil de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de frânarea în timp util. apãsaþi pedala de frânã în mod repetat ºi nu continuu. preveninduse încãlzirea ºi uzura excesivã a frânelor. mãreºte spaþiul de frânare ºi poate conduce la deteriorarea completã a frânelor. puteþi utiliza maneta sistemului TEMPOMAT. Lampa martor LIM integratã în maneta sistemului TEMPOMAT indicã sistemul selectat: lampa martor LIM este stinsã dacã: este selectat sistemul TEMPOMAT sau sistemul Distronic*. Distronic* ºi Speedtronic variabil 6 Lampã martor LIM Este posibilã setarea unei limite de vitezã variabile sau permanente: variabilã pentru limitele legale de vitezã. în zone locuite permanentã pentru restricþii de vitezã pe termen lung. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro.

March 28. sistemul Speedtronic variabil este deja selectat. deplasaþi maneta sistemului TEMPOMAT în sensul indicat de sãgeata 5. când motorul este în funcþiune. sau Acþionaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT în sensul indicat de sãgeata 5. sau Menþineþi maneta sistemului TEMPOMAT în aceastã poziþie 4pânã la setarea vitezei dorite. Viteza memoratã. Dezactivarea sistemului Speedtronic variabil Existã mai multe moduri de dezactivare a sistemului Speedtronic variabil: deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT înainte 3. Memorarea vitezei curente Puteþi utiliza maneta sistemului TEMPOMAT pentru a limita viteza autovehiculului la orice valoare ce depãºeºte 30 km/h. Apelarea vitezei curente sau a ultimei vitezei memorate Deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT înspre dumneavoastrã 4. informaþi noul ºofer asupra limitei de vitezã memorate.book Page 165 Wednesday. TEMPOMAT în sus 1 pentru o vitezã superioarã sau în jos 2 pentru o vitezã inferioarã. Sistemul Speedtronic variabil este dezactivat. Lampa martor LIM 6 integratã în maneta sistemului TEMPOMAT este aprinsã. LIM 100 km/h. G Pericol de accident Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului unei alte persoane. în sus 1 sau în jos 2. Sistemul Speedtronic variabil este selectat. Nu puteþi depãºi viteza memoratã decât dacã dezactivaþi sistemul Speedtronic variabil: prin intermediul manetei sistemului TEMPOMAT dacã acþionaþi complet pedala de acceleraþie (kickdown) Nu este posibilã dezactivarea sistemului Speedtronic variabil prin acþionarea frânelor. este afiºatã pe dispay-ul multifuncþional. de exemplu. în caz contrar fiind posibilã provocarea unui accident. Reglãri fine în trepte de câte 1km/h Vitezã mai mare: deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT înspre dumneavoastrã 4. Deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT.Manual Mercedes Clasa E_ro. În acest caz. Reglare în trepte de 10 km/h Deplasaþi scurt maneta sistemului TEMPOMAT în sus 1 pentru o vitezã superioarã sau în jos 2 pentru o vitezã inferioarã. Viteza curentã este memoratã. sau Apãsaþi continuu maneta sistemului TEMPOMAT pânã la setarea vitezei dorite. Lampa martor LIM 6 integratã în maneta sistemului TEMPOMAT se stinge. Vor fi luminate segmentele de pe vitezometru situate între începutul scalei ºi viteza memoratã. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Dacã aceasta este aprinsã. Este selectat sistemul TEMPOMAT sau sistemul Distronic*. Utilizaþi sistemul Speedtronic variabil numai dacã sunteþi sigur cã nu va trebui sã acceleraþi brusc la o vitezã situatã deasupra limitei de vitezã memorate. Deplasaþi maneta sistemului 165 .

O limitã de vitezã situatã între 240 km/h ºi 160 km/h în trepte de 10 km/h. è sau ÿ. ( pagina 141). Setarea sistemului Speedtronic permanent Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri). în vederea utilizãrii pneurilor de iarnã) ºi viteza maximã a autovehiculului. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Sistemul Speedtronic variabil este dezactivat automat dacã pedala de acceleraþie este acþionatã complet (kickdown) ºi viteza curentã de deplasare diferã de vitezã memoratã cu mai puþin de 20 km/h. la autovehiculele cu transmisie automatã* 166 . Condiþii de activare Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta setarea doritã. Efectul de frânare este anulat ºi sistemul HOLD este dezactivat la apãsarea pedalei de acceleraþie pentru a porni de pe loc. apãsaþi tasta j. va fi emis un semnal sonor. Viteza memoratã este afiºatã pe display-ul multifuncþional la scurt timp înainte de atingerea acestei viteze. Nu puteþi depãºi viteza limitã memoratã. March 28. Sistemul HOLD poate fi activat dacã: autovehiculul staþioneazã motorul este în funcþiune portiera ºoferului este închisã frâna de parcare nu este acþionatã capota motorului este închisã maneta selectorului se aflã în poziþia D. Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Vehicle (Autovehicul). În acest caz. în special pe pante abrupte la efectuarea de manevre pe pante abrupte la aºteptarea în trafic Autovehiculul este menþinut în stare staþionarã fãrã necesitatea acþionãrii pedalei de frânã.book Page 166 Wednesday. G Pericol de accident Nu este posibilã dezactivarea sistemului Speedtronic variabil prin acþionarea frânelor.Manual Mercedes Clasa E_ro. Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor. Apãsaþi tasta j pentru a selecta Speed limit (winter tyres) (Limitã de vitezã . Pot fi selectate urmãtoarele setãri: Off (dezactivat) Sistemul Speedtronic permanent este dezactivat. Pentru a selecta afiºarea altor informaþii.. Sistemul Speedtronic permanent i Sistemul Speedtronic permanent este disponibil numai pentru unele þãri. Puteþi utiliza computerul de bord pentru a limita permanent viteza la o valoare situatã între 160 km/h (de exemplu.pneuri de iarnã). nici dacã apãsaþi pedala de acceleraþie complet (kickdown).. Sistemul HOLD Sistemul HOLD reduce efortul ºoferului: la pornirea de pe loc. R sau N.

dezactivaþi sistemul HOLD ºi asiguraþi autovehiculul împotriva deplasãrii accidentale. Pedala de frânã poate fi eliberatã. Din acest motiv. G Pericol de accident Nu pãrãsiþi niciodatã autovehiculul când sistemul HOLD este activat. de exemplu în cazul nefuncþionãrii bateriei au fost efectuate modificãri la sistemul electric din compartimentul motor sau la siguranþe bateria este deconectatã G Pericol de accident Când sistemul HOLD este activat. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Activarea sistemului HOLD Condiþiile de activare trebuie sã fie îndeplinite. aplicând o cu anumitã presiune pânã la dispariþia mesajului HOLD de pe display-ul multifuncþional G Pericol de accident Dacã doriþi sã pãrãsiþi autovehiculul sau sã îl parcaþi. Efectul de frânare furnizat a sistemului HOLD este anulat ºi autovehiculul se poate deplasa liber dacã: sistemul HOLD este dezactivat prin apãsarea pedalei de acceleraþie sau a celei de frânã existã o defecþiune a sistemului sau alimentarea cu energie electricã este întreruptã. Sistemul HOLD nu se substituie frâna de parcare ºi nu trebuie utilizat în scopul parcãrii autovehiculului. aºteptaþi puþin ºi apoi încercaþi din nou. Acþionaþi frâna. Sistemul HOLD este activat.book Page 167 Wednesday. Aceastã acþiune va dezactiva sistemul HOLD. maneta selectorului este deplasatã în poziþia P la autovehiculele cu transmisie automatã*. Apãsaþi din nou rapid pedala de frânã pânã la apariþia mesajului HOLD pe display-ul multifuncþional. la o spãlãtorie automatã sau în cazul tractãrii).Manual Mercedes Clasa E_ro. Dezactivarea sistemului HOLD Sistemul HOLD este dezactivat dacã: autovehiculul este accelerat. frânele autovehiculului sunt acþionate. Numai dacã maneta selectorului se aflã în poziþia D sau R la autovehiculele cu transmisie automatã* Pe display-ul multifuncþional va fi afiºat un mesaj de avertizare dacã sistemul HOLD este activat ºi: portiera ºoferului este deschisã ºi decuplaþi centurile de siguranþã contactul este luat capota motorului este deschisã Autovehicule cu transmisie manualã: Brake immediately (Frânaþi imediat) Apãsaþi imediat pedala de frânã cu fermitate pânã la dispariþia mesajului de avertizare de pe afiºajul multifucnþional. March 28. Autovehicule cu transmisie automatã*: Selector lever in park position (Maneta selectorului se aflã în poziþia de parcare) Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P pentru a preveni deplasarea accidentalã a autovehiculului. Sistemul HOLD nu trebuie niciodatã utilizat sau dezactivat de cãtre un pasager sau din afara autovehiculului. 167 . i Dacã sistemul HOLD nu este activat de la prima apãsare a pedalei de frânã. este necesarã dezactivarea sistemului HOLD dacã autovehiculul urmeazã sã fie pus în miºcare prin alte mijloace (de exemplu. eliberaþi frânele complet ºi le acþionaþi din nou.

Mesajul de avertizare dispare de pe display-ul multifuncþional. Aceastã acþiune va dezactiva sistemul HOLD. G Pericol de rãnire Asiguraþi-vã cã nu se aflã nimeni în apropierea pasajelor roþilor sau sub autovehicul în timp ce coborâþi autovehiculul staþionat. Selectarea manualã a gãrzii la sol Selectaþi opþiunea "Normal" pentru condiþii normale de drum ºi "Raised" (ridicat) în cazul utilizãrii lanþurilor antiderapante sau pentru condiþii foarte dificile de drum. motorul nu mai poate fi pornit din nou pânã la dezactivarea sistemului HOLD. Nivelul “coborât” al gãrzii este setat automat: la viteze de peste 140 km/h dacã aþi selectat configuraþia sport I sau II ( pagina 169) 1 Setarea gãrzii la sol a autovehiculului 2 Lampã martor Selectarea nivelului ridicat Porniþi motorul. Claxonul va emite de asemenea semnale de avertizare periodice la activarea sistemului HOLD ºi: opriþi motorul ºi deschideþi portiera ºoferului deschideþi capota motorului Claxonul vã atrage atenþia asupra faptului cã autovehiculul a fost parcat având sistemul HOLD activat. Airmatic DC* Nivelul gãrzii la sol Garda la sol a autovehiculului este reglatã automat în scopul reducerii consumului de carburant ºi al ameliorãrii siguranþei rutiere.Manual Mercedes Clasa E_ro. În caz contrar. pe afiºajul multifunþional va fi afiºat mesajul Brake immediately (Frânaþi imediat). Acþionaþi ferm frâna pânã la dispariþia mesajului de avertizare de pe ecranul multifuncþional. Autovehiculul nu poate fi zãvorât înainte de dezactivarea sistemului HOLD. Lampa martor 2 se aprinde. i În cazul în care contactul a fost luat. Semnalele devin mai puternice dacã încercaþi sã zãvorâþi autovehiculul. Selectarea nivelului normal Porniþi motorul. March 28.book Page 168 Wednesday. Dacã sistemul sau sursa de alimentare cu energie prezintã o defecþiune în timp ce sistemul HOLD este activ. Garda la sol este reglatã la nivelul ridicat. deplasaþi maneta selectorului în poziþia P. Dacã lampa martor 2 nu este aprinsã: Apãsaþi tasta 1. membrele unei persoane aflate într-o astfel de poziþie ar putea fi prinse. Sunt disponibile urmãtoarele niveluri pentru garda la sol: normal ridicat coborât Nivelurile “normal” ºi “ridicat” ale gãrzii la sol pot fi setate manual. 168 . 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Sistemul HOLD este dezactivat. sau la autovehiculele cu transmisie automatã*. Pe display-ul multifuncþional apare mesajul Vehicle rising (Ridicare autovehicul). Dacã lampa martor 2 este aprinsã: Apãsaþi tasta 1.

Garda la sol este reglatã la nivelul nomal. Configuraþia sport II Apãsaþi tasta 1 de douã ori. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Lampa martor 2 se stinge. Display-ul multifuncþional La selectarea unui program de comandã a amortizoarelor. Nivelul gãrzii la sol este coborât cu aproximativ 10 mm.book Page 169 Wednesday. Dacã nu conduceþi în acest interval de vitezã. 1 Selectarea programului de comandã a amortizoarelor Porniþi motorul. March 28. i Setarea "Raised level" (Nivel ridicat) este anulatã dacã viteza autovehiculului depãºeºte 120 km/h sau dacã viteza s-a situat între 80 km/h ºi 120 km/h timp de mai mult de aproximativ 5 minute. Nivelul gãrzii la sol este coborât cu aproximativ 15 mm.Manual Mercedes Clasa E_ro. rigiditatea suspensiilor variazã între nivelurile "confort" ºi "sport". Configuraþia Confort Apãsaþi repetat tasta 1 pânã la stingerea lãmpilor martor 2. de exemplu: Configuraþia confort sau sport Sistemul Airmatic DC ("dual control" control dublu) constã din douã componente: sistemul de suspensii adaptive (ADS) ºi componenta de reglare a rigiditãþii suspensiilor. Se vor aprinde douã lãmpi martor 2. nivelul ridicat rãmâne memorat ºi dupã scoaterea cheii din contactul electronic de aprindere. Se va aprinde o lampã martor 2. Sistemul ADS regleazã automat suspensiile în funcþie de condiþiile curente de deplasare. este afiºat un mesaj timp de aproximativ cinci secunde. 2 Lãmpile martor Configuraþia sport I Apãsaþi tasta 1 o singurã datã. 169 . Simultan. Setãrile amortizoarelor/rigiditãþii suspensiilor sunt efectuate în funcþie de: stilul de conducere starea carosabilului selectarea individualã Nivelul selectat de dumneavoastrã rãmâne memorat ºi dupã scoaterea cheii din contactul electronic de pornire.

în timpul deplasãrii. PARKTRONIC este un sistem electronic de asistare a parcãrii. cât ºi alte persoane. acesta amelioreazã tracþiunea autovehiculului în cazul în care una din roþi patineazã datoritã slabei aderenþe. 170 . În cazul în care una din roþi patineazã datoritã slabei aderenþe: acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât cât este necesar la pornirea de pe loc. Acesta furnizeazã indicaþii vizuale ºi sonore asupra distanþei dintre autovehicul ºi un obstacol. G Pericol de rãnire Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau animale în spaþiul destinat manevrãrii autovehiculului. În caz contrar. având grijã sã evitaþi zgârierea sau deteriorarea lor. acestea pot fi rãnite. i În timpul iernii. Raza de acþiune a senzorilor Senzorii nu trebuie sã fie acoperiþi de praf. În caz contrar. adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi trafic. eventual echipate ºi cu lanþuri antiderapante. vã puteþi pune în pericol. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Tracþiune integralã permanentã 4MATIC* Sistemul 4MATIC face ca tracþiunea autovehiculului sã aibã loc în permanenþã pe toate cele patru roþi. Sistemul Parktronic este dezactivat la viteze ce depãºesc 18 km/h. Utilizarea acestui sistem nu vã elibereazã de responsabilitatea de a efectua orice manevrã cu atenþie. Curãþaþi periodic senzorii.Manual Mercedes Clasa E_ro. efectul maxim al sistemului 4MATIC poate fi obþinut numai dacã utilizaþi pneuri de iarnã (pneuri M + S . G Pericol de accident Sistemul 4MATIC nu poate diminua pericolul de accident în cazul în care conduceþi cu vitezã excesivã. Acesta este reactivat la viteze inferioare acestei limite. Sistemul Parktronic monitorizeazã zona din jurul autovehiculului prin intermediul a ºase senzori situaþi în bara de protecþie faþã ºi a patru senzori situaþi în bara de protecþie spate. Sistemul Parktronic* G Pericol de accident Parktronic este numai un sistem auxiliar ºi este posibil ca acesta sã nu detecteze toate obstacolele. Împreunã cu sistemul ESP® ( pagina 68). Sunteþi permanent responsabil de siguranþa autovehiculului ºi trebuie sã acordaþi în continuare atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în jurul autovehiculului în timpul parcãrii sau efectuãrii de manevre. dacã acestea sunt necesare. reduceþi apãsarea pedalei de acceleraþie.noroi ºi zãpadã). atât pe dumneavoastrã. Sistemul Parktronic este activat automat la punerea contactului ºi eliberarea frânei de parcare.book Page 170 Wednesday. pentru a nu se reduce capacitatea de operare a acestora. March 28. gheaþã sau noroi.

book Page 171 Wednesday. Surse de ultrasunete. Indicator de avertizare pentru zona din faþã Distanþa minimã Centru Extremitãþi Modelul Limuzinã este prezentat ca exemplu. vedere lateralã Extremitãþi aproximativ 80 cm ! La parcarea autovehiculului. March 28. Indicatoare de avertizare Indicatoarele de avertizare prezintã distanþa dintre senzori ºi obstacol. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Senzorii spate Centru aproximativ 120 cm planºa de bord. cum ar fi vase cu flori sau bare de remorcare. Poziþia manetei schimbãtorului sau a selectorului de viteze* determinã care dintre indicatoare este activat: Transmisia manualã: Senzorii faþã Centru Extremitãþi aproximativ 100 cm aproximativ 60 cm Dacã existã un obstacol în spaþiul delimitat de aceste distanþe. deasupra orificiilor de ventilaþie centrale. aceasta nu va mai fi indicatã. În caz contrar. Sistemul Parktronic este funcþional dacã segmentele indicatoare galbene 3 sunt aprinse. În cazul în care distanþa scade sub limita minimã. este posibilã deteriorarea autovehiculului sau a obiectelor înconjurãtoare. pot provoca funcþionarea defectuoasã a sistemului Parktronic. Indicatorul de avertizare pentru zona din spate este situat în capitonajul zonei din spate a plafonului. acordaþi o atenþie deosebitã obiectelor situate deasupra sau dedesubtul nivelului senzorilor. frânele pneumatice ale unui camion sau un ciocan pneumatic. Modelul Limuzinã este prezentat ca exemplu. Sistemul Parktronic nu detecteazã astfel de obiecte când acestea se aflã în imediata vecinãtate a autovehiculului. cum ar fi spãlãtoriile automate. Indicatorul de avertizare pentru zonadinfaþãeste situat pe 171 . vedere de sus aproximativ 20 cm aproximativ 15 cm 1 Partea stângã a autovehiculului 2 Partea dreaptã a autovehiculului 3 Segmente indicatoare Indicatoarele de avertizare pentru fiecare parte a autovehiculului sunt divizate în cinci segmente galbene ºi douã segmente roºii.Manual Mercedes Clasa E_ro. toate indicatoarele de avertizare se aprind ºi este emis un semnal sonor.

nu de la cârligul de remorcare. în funcþie de distanþa între autovehicul ºi obstacol. Aþi atins distanþa minimã. Distanþa minimã pentru sistemul Parktronic este calculatã de la bara de protecþie.book Page 172 Wednesday. va fi emis un semnal sonor intermitent timp de aproximativ douã secunde. Tractarea unei remorci* Sistemul Parktronic este dezactivat pentru zona din spate a autovehiculului la efectuarea conexiunii electrice între autovehicul ºi remorcã. sistemul Parktronic este dezactivat: 172 . ! Rabataþi spre interior cârligul de remorcare atunci când dispozitivul de tractare pentru remorcã nu este utilizat. Sunt activate indicatoarele pentru zonele faþã ºi spate Activarea sau dezactivarea sistemului Parktronic Transmisie automatã*: Poziþia manetei selectorului D Indicator de avertizare Este activat indicatorul pentru zona din faþã Sunt activate indicatoarele pentru zonele faþã ºi spate Nu este activat nici un indicator de avertizare R sau N P 1 Activarea sau dezactivarea sistemului Parktronic 2 Lampã martor Dacã lampa martor 2 este aprinsã. va fi emis un semnal sonor intermitent timp de aproximativ douã secunde al ºaptelea segment. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemele de asistare a conducerii Poziþia manetei schimbãtorului de viteze Treptele de vitezã pentru deplasarea înainte sau Poziþia neutrã mers în gol Poziþia de mers înapoi Indicator de avertizare Este activat indicatorul pentru zona din faþã Unul sau mai multe segmente se aprind pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de un obstacol. March 28. De la: al ºaselea segment. i Sistemul Parktronic este activat automat când rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire.Manual Mercedes Clasa E_ro.

stânga b Orificiu de ventilaþie lateral pivotant.Manual Mercedes Clasa E_ro. stânga c Orificiu de ventilaþie lateral pentru dezaburirea geamului lateral.book Page 173 Wednesday. dreapta 9 Panoul de comandã a Rozetã de reglare a debitului de aer pentru orificiul de ventilaþie lateral pivotant. dreapta 7 Orificiu de ventilaþie lateral pivotant. March 28. stânga 2 Orificiu de ventilaþie central pivotant. dreapta 8 Rozetã de reglare a debitului de aer pentru orificiul de ventilaþie lateral pivotant. stânga 3 Orificiu de ventilaþie pe planºa de bord 4 Orificiu de ventilaþie central pivotant. dreapta 5 Rozetã de reglare a debitului de aer pentru orificiul de ventilaþie central pivotant. dreapta 6 Orificiu de ventilaþie lateral pentru dezaburirea geamului lateral. stânga 173 . 2007 11:56 AM Comenzile Orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie 1 Rozetã de reglare a debitului de aer pentru orificiul de ventilaþie central pivotant.

utilizaþi rozetele de control al distribuþiei aerului pentru a redirecþiona debitul de aer spre o altã zonã a habitaclului. nu acoperiþi niciodatã orificiile sau grilele de ventilaþie din habitaclu. Dacã este necesar. Orificiile de ventilaþie din zona spate a habitaclului* (autovehiculele cu sistem Thermotronic cu 4 zone*) Pentru a asigura admisia fãrã restricþii a aerului prin orificiile de ventilaþie. Orificiul de ventilaþie de pe planºa de bord ºi orificiile de ventilaþie centrale Pentru deschiderea sau închiderea orificiilor de ventilaþie centrale ºi de pe planºa de bord: rotiþi rozetele 1 ºi 5 în sus sau în jos. Nu apropiaþi pãrþile descoperite ale corpului de orificiile de ventilaþie. 174 . Orificiile de ventilaþie laterale corespunzãtoare zonei spate a habitaclului sunt deschise sau închise. zona spate a habitaclului Pentru deschiderea sau închiderea orificiilor de ventilaþie laterale pentru zona spate a habitaclului: rotiþi rozeta 1 spre dreapta sau spre stânga. deplasaþi butoanele glisante ale orificiilor de ventilaþie centrale ºi laterale spre centru. 2007 11:56 AM Comenzile Orificiile de ventilaþie G Pericol de rãnire Aerul eliberat prin orificiile de ventilaþie poate fi foarte fierbinte sau foarte rece. Orificiile de ventilaþie centrale precum ºi orificiul de pe planºa de bord sunt deschise sau închise. de ventilaþie laterale.Manual Mercedes Clasa E_ro. vã rugãm sã respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: menþineþi orificiile de admisie a aerului de pe capota motorului curate. pentru a asigura admisia de aer proaspãt în habitaclu. March 28. 1 Rozetã de reglare pentru orificiile Orificiile de ventilaþie laterale Pentru deschiderea sau închiderea orificiilor de ventilaþie laterale: rotiþi rozetele 8 ºi a în sus sau în jos.book Page 174 Wednesday. Acesta poate provoca arsuri sau degerãturi ale pielii descoperite aflate în imediata apropiere a orificiilor de ventilaþie. fãrã acumulãri de gheaþã sau zãpadã. zona spate a habitaclului 2 Orificiu de ventilaþie lateral pivotant. Orificiile de ventilaþie laterale corespunzãtoare sunt deschise sau închise. Deschiderea/închiderea orificiilor de ventilaþie i Pentru realizarea unei ventilaþii fãrã curenþi de aer nedoriþi.

Deplasaþi cursorul orificiului de ventilaþie pentru zona din spate a habitaclului din stânga sau dreapta. dreapta 4 Rozeta de control a orificiului de ventilaþie pentru zona spate a habitaclului. Orificiile corespunzãtoare pentru zona din spate a habitaclului sunt deschise sau închise. în sus sau în jos. Pentru deschiderea sau închiderea orificiilor de ventilaþie pentru zona spate a habitaclului: rotiþi rozetele 3 sau 4 în sus sau în jos. i Pentru realizarea unei ventilaþii fãrã curenþi de aer nedoriþi. stânga 175 . spre stînga. Exemplu de imagine 1 Orificiul de ventilaþie pentru zona spate a habitaclului. stânga 2 Orificiul de ventilaþie pentru zona spate a habitaclului. dreapta.Manual Mercedes Clasa E_ro. deplasaþi butoanele glisante ale orificiilor de ventilaþie pentru zona spate a habitaclului în sus. Debitul de aer este direcþionat corespunzãtor. 2007 11:56 AM Comenzile Orificiile de ventilaþie Orificiile de ventilaþie pentru zona spate a habitaclului Orificiile de ventilaþie din zona din spate a habitaclului sunt situate pe consola centralã din spate. dreapta 3 Rozeta de control a orificiului de ventilaþie pentru zona spate a habitaclului.book Page 175 Wednesday. March 28.

Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul Thermatic Sistemul Thermatic Panoul de comandã 176 . March 28.book Page 176 Wednesday.

G Pericol de accident Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire.esteposibilãaburireageamurilor. Funcþionarea optimã este obþinutã numai când conduceþi cu geamurile ºi trapa glisantã/ rabatabilã* închise. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul Thermatic Funcþia 1 Creºte/reduce temperatura. efectuaþi ventilarea habitaclului pentru scurt timp. În modul automat. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat încaietulde service. Utilizareaunui filtru înfundat determinã reducerea cantitãþii de aer admis în habitaclu.Manual Mercedes Clasa E_ro. sistemul Thermatic rãceºte sau încãlzeºte habitaclul în funcþie de: temperatura selectatã temperatura exterioarã Filtrul mixt integrat realizeazã filtrarea aproape completã a prafului ºi filtrarea completã a polenului din aerul ventilat. În caz contrar. cum ar fi gradul de poluare a aerului.book Page 177 Wednesday. Puteþi permite reglarea automatã a sistemului de climatizare ( pagina 178) sau puteþi efectua setãrile manual. de exemplu. March 28. Setarea manualã a distribuþiei aerului ( pagina 179) Setarea manualã a debitului de aer ( pagina 179) Este posibilã setarea separatã a temperaturii pentru partea ºoferului ºi pentru partea pasagerului faþã ( pagina 179). în consecinþã. Aceastã procedurã faciliteazã obþinerea mai rapidã a temperaturii dorite în habitaclu. 177 . i Atunci când temperatura exterioarã este ridicatã. Mod recirculare a aerului d U Buton de control automat al distribuþiei ºi debitului de aer Pagina 179 180 178 182 178 Note generale Sistemul Thermatic este funcþional numai când motorul este pornit. poate provoca un accident.Acest fapt poate diminua vizibilitatea asupra traficului ºi. prin intermediul funcþiei de ventilaþie pe timp de varã ( pagina 117). stânga 2 P Pentru dezaburirea geamurilor 3 Q Creºte debitul de aer 4 Afiºaj 5 Distribuþia aerului 6 F Sistemul de încãlzire a lunetei Pagina 179 180 179 178 179 198 Funcþia 7 Creºte/reduce temperatura. i Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. dreapta 8 T Cãldurã rezidualã/ventilare auxiliarã 9 2 Activare/ dezactivare cu dezumidificarea aerului a ´ Activare/ dezactivare sistem Thermatic Pagina 179 182 Funcþia b · Reduce debitul de aer c .

Dsiplay-ul AUTO corespunzãtor distribuþiei aerului este dezactivat. Controlul automat al debitului de aer rãmâne activat. Setaþi separat temperatura necesarã pentru postul de conducere ºi pentru partea pasagerului faþã utilizând rozetele pentru reglarea temperaturii.Manual Mercedes Clasa E_ro. Controlul automat al distribuþiei aerului rãmâne activat. i De asemenea puteþi apãsa o altã tastã (cu excepþia tastelor F ºi T) pentru a activa sistemul Thermatic. Efectuaþi aceastã setare temporar dacã trapa glisantã/ rabatabilã* este închisã. Debitul de aer este comandat în funcþie de nivelul setat manual. Afiºaj-urile pentru controlul automat al distribuþiei aerului sau al debitului de aer sunt activate. March 28. Alimentarea cu aer ºi circulaþia acestuia sunt de asemenea dezactivate odatã cu sistemul Thermatic. Pentru activare: cheia trebuie sã fie în poziþia 2 în contactul electronic de pornire ºi motorul trebuie sã fie în funcþiune. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul Thermatic Activarea ºi dezactivarea sistemului Thermatic Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ´. Pentru activare: apãsaþi tasta U când motorul este în funcþiune ( pagina 176). debitul de aer sau distribuþia aerului. Afiºajul panoului de comandã 1 Controlul automat al debitului de aer 2 Controlul automat al distribuþiei aerului Pentru dezactivare: apãsaþi tasta pentru reglarea debitului de aer Q sau · ( pagina 176). sau Apãsaþi una dintre tastele de reglare a distribuþiei aerului 5 ( pagina 176). Controlul automat al distribuþiei aerului este dezactivat. Se revine la setãrile selectate anterior. Apãsaþi din nou tasta ´. Distribuþia aerului este controlatã în funcþie de nivelul setat manual. i Selectaþi aceastã setare în cazul în care conduceþi cu trapa glisantã/ rabatabilã* deschisã. Controlul automat al debitului de aer este dezactivat. de exemplu. Debitul de aer ºi distribuþia aerului sunt controlate automat. Controlul automat al climatizãrii În modul automat rareori este nevoie sã modificaþi temperatura. Este activatã funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului. 178 .book Page 178 Wednesday. Aceastã funcþie poate fi dezactivatã când este cazul. Temperatura din habitaclu este reglatã automat. Afiºajul AUTO corespunzãtor debitului de aer este dezactivat. în caz contrar geamurile se pot aburi.

Distribuþia aerului setatã actual va fi afiºatã pe afiºaj. Pentru creºterea sau reducerea debitului de aer: apãsaþi tasta Q sau ·. i Distribuþia aerului este controlatã tot conform afiºajului. Simbol c Semnificaþie Direcþionarea aerului prin orificiile de dezaburire ºi prin orificiile de ventilaþie ale postului de conducere cãtre parbriz ºi geamurile laterale Direcþionarea aerului prin orificiile de dezaburire cãtre parbriz ºi geamurile laterale Direcþionarea aerului prin orificiile de dezaburire cãtre parbriz. Nivelul actual al debitului de aer va apãrea pe afiºaj. în faþã ºi în spate Direcþionarea aerului prin orificiile de ventilaþie ale postului de conducere cãtre zona inferioarã a habitaclului. în faþã ºi în spate Afiºajul AUTO corespunzãtor funcþei de distribuþie automatã a aerului este dezactivat. Z X Setarea manualã a debitului de aer Dacã nu doriþi ca debitul de aer sã fie reglat automat. Distribuþia aerului este controlatã în funcþie de setãri. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul Thermatic Setarea temperaturii Setarea temperaturii poate fi efectuatã numai manual. Debitul de aer este controlat în funcþie de setãri.Manual Mercedes Clasa E_ro. Afiºajul AUTO corespunzãtor debitului de aer este dezactivat. puteþi efectua aceastã operaþie manual pentru nouã niveluri distincte prin intermediul tastelor 3 ºi b ( pagina 176). 179 . Pentru creºtere sau reducere: rotiþi rozeta de reglare a temperaturii spre dreapta sau spre stânga. Simbolurile corespunzãtoare funcþiei de distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii: Simbol b Semnificaþie Direcþionarea aerului în întregul habitaclu a Y Ú Apãsaþi repetat una dintre tastele de reglare a distribuþiei aerului 5 ( pagina 176) pânã la apariþia pe afiºaj a simbolului dorit. Controlul automat al distribuþiei aerului este dezactivat. în faþã ºi în spate Direcþionarea aerului prin orificiile de ventilaþie centrale ºi laterale ºi prin orificiul de pe planºa de bord Direcþionarea aerului cãtre zona inferioarã a habitaclului. Temperatura poate fi setatã separat pentru fiecare parte a autovehiculului prin intermediul rozetelor 1 ºi 7 ( pagina 176). Setarea manualã a distribuþiei aerului Dacã nu doriþi ca distribuþia aerului sã fie reglatã automat.book Page 179 Wednesday. Modificaþi temperatura setatã numai în trepte mici. i Debitul de aer este controlat tot conform afiºajului. Controlul automat al debitului de aer este dezactivat. March 28. geamurile laterale ºi cãtre zona inferioarã a habitaclului. 22 °C este temperatura idealã de pornire. puteþi efectua aceastã operaþie manual prin intermediul tastelor 5 ( pagina 176).

de exemplu. Apãsaþi din nou tasta P ( pagina 176) dupã curãþarea parbrizului. În cazul în care geamurile continuã sã fie aburite: Apãsaþi tastaP ( pagina 176). Pentru activare: apãsaþi tasta P ( pagina 176). i Aceastã setare trebuie menþinutã numai pânã la curãþarea completã a parbrizului. March 28. 180 . i Funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului rãmâne activatã. În cazul aburirii geamurilor pe exterior Porniþi ºtergãtoarele de parbriz ( pagina 114). i Aceastã setare trebuie menþinutã numai pânã la curãþarea completã a parbrizului. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. Lampa martor integratã în tastã se stinge. Dacã modul automat de distribuþie a aerului este dezactivat: setaþi distribuþia aerului pentru a. Setãrile selectate anterior sunt din nou activate.book Page 180 Wednesday. Lampa martor integratã în tastã se stinge. Lampa martor integratã în tastã se aprinde. i Funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului rãmâne activatã. Indicaþiile de pe afiºaj dispar. Sistemul Thermatic activeazã automat urmãtoarele funcþii: activarea funcþiei de rãcire cu dezumidificarea aerului funcþionare la o treaptã ridicatã a ventilatorului ºi a sistemului de încãlzire direcþionarea aerului cãtre parbriz ºi geamurile laterale faþã dezactivarea modului de recirculare a aerului i Dacã aþi activat funcþia de dezaburire prin intermediul tastei P. Lampa martor integratã în tastã se aprinde. Modul de recirculare a aerului Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta antreneazã pãtrunderea mirosurilor neplãcute în interiorul autovehiculului. i Aceastã setare trebuie menþinutã numai pânã la curãþarea completã a parbrizului. nu mai puteþi efectua ºi alte setãri. nu mai puteþi efectua ºi alte setãri.Manual Mercedes Clasa E_ro. Ú sau Y ( pagina 176). Sistemul Thermatic efectueazã automat urmãtoarele acþiuni: activarea funcþiei de rãcire cu dezumidificarea aerului funcþionare la o treaptã ridicatã a ventilatorului ºi a sistemului de încãlzire direcþionarea aerului cãtre parbriz ºi geamurile laterale faþã dezactivarea modului de recirculare a aerului i Dacã aþi activat funcþia de dezaburire prin intermediul tastei P. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul Thermatic Dezaburire Puteþi utiliza urmãtoarele setãri pentru dezaburirea parbrizului. când acesta este acoperit cu gheaþã. Setãrile selectate anterior sunt din nou activate. Geamuri aburite În cazul aburirii geamurilor pe interior Asiguraþi-vã cã modul automat este activat ( pagina 178). Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta P ( pagina 176) dupã curãþarea parbrizului.

geamurile se pot aburi diminuând vizibilitatea ºi punându-vã în pericol pe dumneavoastrã ºi alte persoane. Este posibilã blocarea dumneavoastrã sau a obiectelor între geam ºi cadrul portierei datoritã miºcãrii geamului. Pentru dezactivare ºi deschidere: apãsaþi continuu tasta Ð timp de mai mult de douã secunde. În caz contrar. apãsaþi din nou tasta Ð timp de mai mult de douã secunde sau acþionaþi comutatorul pentru a determina deplasarea geamului lateral în sens opus. Pentru activare ºi închidere: apãsaþi continuu tasta Ð timp de mai mult de douã secunde. i Modul de recirculare a aerului se activeazã automat la temperaturi exterioare ridicate. Admisia aerului din exterior are loc dupã aproximativ 30 de minute. Geamurile laterale ºi trapa glisantã/ rabatabilã* sunt aduse în poziþiile iniþiale. Lampa martor integratã în tastã se aprinde. dacã funcþia de rãcire este activatã ( pagina 182) Luaþi mãsuri pentru a evita accidentarea vreunei persoane la închiderea trapei glisante/rabatabile*. March 28. Nu vã sprijiniþi ºi nu amplasaþi obiecte pe geamurile laterale când acestea sunt deschise sau închise. apãsaþi din nou tasta Ð timp de peste douã secunde pentru a deschide trapa glisantã/rabatabilã*. Geamurile laterale ºi trapa glisantã/ rabatabilã* se închid. 181 . dupã aproximativ cinci minute.book Page 181 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta Ð. Pentru activare: apãsaþi scurt tasta Ð. Dacã existã pericolul blocãrii. în consecinþã. acestea vor rãmâne în poziþia respectivã la activarea funcþiei de confort de deschidere. Acest fapt poate diminua vizibilitatea asupra traficului ºi. Modul de recirculare a aerului este dezactivat. Modul de recirculare a aerului este activat. Când modul de recirculare a aerului este activat automat lampa martor integratã în tastã Ð este stinsã. poate provoca un accident. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul Thermatic G Pericol de accident Comutaþi în modul recirculare a aerului numai pentru intervale scurte dacã temperaturile exterioare sunt reduse. dacã temperatura exterioarã se situeazã sub aproximativ 5 °C dupã aproximativ cinci minute. Lampa martor integratã în tastã se stinge. în cazul în care funcþia de rãcire este dezactivatã ( pagina 182) dupã aproximativ 30 minute la temperaturi exterioare de peste aproximativ 5 °C. i Modul de recirculare este dezactivat automat: Modul de recirculare a aerului cu funcþie de deschidere/închidere de confort a geamurilor G Pericol de rãnire Asiguraþi-vã cã nu se aflã nimeni în raza de acþiune dintre geamul lateral ºi cadrul portierei în timp ce sunt deschise ºi închise geamurile laterale. Lampa martor integratã în tastã se aprinde. Dacã existã riscul blocãrii. Lampa martor integratã în tastã se stinge. i În cazul deschiderii manuale a unui geam lateral sau a trapei glisante/ rabatabile* dupã închiderea prin intermediul funcþiei de închidere de confort. pentru a-l opri sau pentru a-l deschide sau închide din nou.

Acest agent frigorific nu afecteazã stratul de ozon. autovehiculul nu va fi rãcit. Lampa martor integratã în tasta 2 se aprinde. G Pericol de accident Dacã dezactivaþi funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului în condiþii de temperaturi ridicate. Pentru activare: apãsaþi tasta 2. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 2. Mesajul REST dispare de pe afiºaj. i În cazul activãrii funcþiei de utilizare a cãldurii reziduale la temperaturi ridicate.book Page 182 Wednesday. 182 . Este activatã funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului. Durata intervalului de încãlzire depinde de temperatura lichidului de rãcire ºi de temperatura interioarã setatã. Pe afiºaj va fi afiºat mesajul REST. în consecinþã. Puteþi dezactiva funcþia de rãcire. Sistem de climatizare pentru zona spate a habitaclului Puteþi seta debitul de aer ºi distribuþia acestuia separat. Aerul din habitaclu nu va mai fi rãcit sau dezumidificat.Manual Mercedes Clasa E_ro. H Notã privind protecþia mediului Sistemul de rãcire utilizeazã agent frigorific R134A. i Cãldura rezidualã/ventilaþia auxiliarã este dezactivatã automat: la pornirea motorului dupã aproximativ 30 de minute dacã tensiunea furnizatã de baterie scade Funcþia de rãcire cu dezumidificarea aerului Funcþia de rãcire este operaþionalã numai atunci când motorul este în funcþiune ºi acþioneazã în funcþie de temperatura selectatã pentru habitaclu. iar aerul nu va fi dezumidificat. March 28. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul Thermatic Utilizarea cãldurii reziduale Este posibilã încãlzirea autovehiculului staþionar timp de maxim 30 de minute. indiferent de setarea pentru debitul de aer. poate provoca un accident. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta T. prin utilizarea cãldurii reziduale furnizate de motor dupã oprirea acestuia. Funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului dispune de o opþiune de de stingere temporizatã. i Este posibilã scurgerea apei de condens sub autovehicul în timpul funcþionãrii în modul de rãcire a sistemului Thermatic. Este posibilã aburirea mai rapidã a geamurilor. prin intermediul orificiilor de ventilaþie pentru zona spate a habitaclului ( pagina 175). Lampa martor integratã în tasta 2 se stinge. Sistemul de rãcire dezumidificã aerul din habitaclu împiedicând astfel aburirea geamurilor. Pentru activare: rotiþi cheia în poziþia 0 sau 1 în contactul electronic de pornire. Apãsaþi tasta T. Puteþi seta temperatura ºi turaþia ventilatorului prin intermediul panoului de comandã ( pagina 176). numai ventilaþia este activatã. i Ventilatorul funcþioneazã la turaþii mai joase. Acest fapt poate diminua vizibilitatea asupra traficului ºi.

2007 11:56 AM Comenzile Sistemul cu 4 zone Thermotronic* Sistemul cu 4 zone Thermotronic* Panoul de comandã 183 . March 28.book Page 183 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro.

Control automat al distribuþiei ºi debitului de aer. dreapta d · Reduce debitul de aer 2 P Pentru e T Utilizarea cãldurii reziduale aerului 190 dezaburirea geamurilor temperatura.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul cu 4 zone Thermotronic* Funcþia Pagina 187 187 186 186 186 198 187 Funcþia Pagina 186 Funcþia Pagina 187 189 188 186 1 Distribuþia aerului. 184 . efectuat din partea din faþã 187 185 aer f . dreapta 9 2 Activare/ a ™ Controlul dezactivare rãcire cu dezumidificarea aerului 191 climatizãrii zonei spate a habitaclului. stânga 8 U. Mod recirculare a g U Control automat al distribuþiei ºi debitului de aer. stânga 6 F Sistemul de încãlzire a lunetei dreapta b Q Creºte debitul de c ´ Activarea/ dezactivarea sistemului cu 4 zone Thermotronic 7 Distribuþia aerului. Zonele de climatizare ale habitaclului Sistemul cu 4 zone Thermotronic este un sistem inteligent de climatizare.book Page 184 Wednesday. Habitaclul autovehiculului este împãrþit în patru zone de climatizare. March 28. stânga 3 Creºte/reduce 4 Afiºaj 5 Creºte/reduce temperatura.

Note generale Sistemul cu 4 zone Thermotronic funcþioneazã numai atunci când motorul este pornit. Se revine la setãrile selectate anterior. Funcþionarea optimã este obþinutã numai când conduceþi cu geamurile ºi trapa glisantã/rabatabilã* închise. Utilizarea unui filtru înfundat determinã reducerea cantitãþii de aer admis în habitaclu. Acest fapt poate diminua vizibilitatea asupra traficului ºi. Apãsaþi din nou tasta ´. Puteþi regla temperatura din habitaclu separat pentru fiecare dintre cele patru zone ( pagina 186). G Pericol de accident Respectaþi setãrile recomandate în paginile urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. poate provoca un accident. sistemul cu 4 zone Thermotronic rãceºte sau încãlzeºte habitaclul în funcþie de: temperatura selectatã temperatura exterioarã intensitatea luminii solare Filtrul mixt integrat realizeazã filtrarea aproape completã a prafului ºi filtrarea completã a polenului din aerul ventilat. Intervalul poate fi mai scurt decât cel specificat în caietul de service. March 28. Alimentarea cu aer ºi circulaþia aerului sunt de asemenea dezactivate odatã cu sistemul cu 4 zone Thermotronic. prin intermediul funcþiei de ventilaþie pe timp de varã ( pagina 117). Activarea ºi dezactivarea sistemului cu 4 zone Thermotronic* Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ´. este posibilã aburirea geamurilor.Manual Mercedes Clasa E_ro. i Selectaþi aceastã setare în cazul în care conduceþi cu geamurile sau cu trapa glisantã/trapa rabatabilã* deschisã. În caz contrar. cum ar fi gradul de poluare a aerului.book Page 185 Wednesday. în consecinþã. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul cu 4 zone Thermotronic* Puteþi permite reglarea automatã a sistemului de climatizare sau îl puteþi regla manual. În modul total automat. Setarea manualã a distribuþiei aerului ( pagina 187) Setarea manualã a debitului de aer ( pagina 187) i Atunci când temperatura exterioarã este ridicatã. În caz contrar geamurile se pot aburi. de exemplu. 185 . efectuaþi ventilarea habitaclului pentru scurt timp. Aceastã procedurã faciliteazã obþinerea mai rapidã a temperaturii dorite în habitaclu. Efectuaþi aceastã setare temporar dacã trapa glisantã/trapa rabatabilã* este închisã. i Intervalul de utilizare a filtrului între înlocuiri depinde de influenþele de mediu. Pentru activare: cheia trebuie sã fie în poziþia 2 în contactul electronic de pornire ºi motorul trebuie sã fie în funcþiune. de exemplu.

dreapta Setaþi separat temperatura doritã pentru postul de conducere ºi pentru partea pasagerului din faþã utilizând tastele pentru reglarea temperaturii ( pagina 183). 186 . Debitul de aer ºi distribuþia aerului sunt controlate automat pentru zona respectivã. 22 °C este temperatura idealã de pornire. Temperatura din habitaclu este reglatã automat.Manual Mercedes Clasa E_ro. Controlul automat al climatizãrii În modul automat rareori este nevoie sã modificaþi temperatura. Temperatura din habitaclu este reglatã automat. Temperatura poate fi setatã separat pentru fiecare parte a autovehiculului prin intermediul tastelor 3 ºi 5 ( pagina 183). 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul cu 4 zone Thermotronic* i De asemenea puteþi apãsa o altã tastã (cu excepþia tastelor F ºi T) pentru a activa sistemul Thermotronic. Modificaþi temperatura setatã numai în trepte mici. Este activatã funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului. Debitul de aer este controlat în funcþie de nivelul setat manual. Setarea temperaturii Setarea temperaturii poate fi efectuatã numai manual. Controlul automat al debitului de aer rãmâne activat. Mesajul AUTO dispare de pe afiºaj. stânga 2 Controlul automat al debitului de aer 3 Temperatura. debitul de aer sau distribuþia aerului. Controlul automat al debitului de aer este dezactivat. Pentru activare: apãsaþi tasta U când motorul este în funcþiune ( pagina 183). Pentru dezactivare: apãsaþi tasta pentru reglarea debitului de aer Q sau · ( pagina 183). Lampa martor integratã în tastã corespunzãtoare se stinge. Controlul automat al distribuþiei aerului este dezactivat pentru zona corespunzãtoare ºi funcþia respectivã este controlatã în funcþie de poziþia setatã manual. Afiºajul panoului de comandã Lãmpile martor integrate în tastele de reglare a distribuþiei aerului rãmân aprinse. Aceastã funcþie poate fi dezactivatã când este cazul.book Page 186 Wednesday. Sistemul cu 4 zone Thermotronic se autoregleazã pentru a furniza temperatura selectatã. i Puteþi regla ºi temperatura din zona spate a habitaclului ( pagina 190). Temperatura actualã va fi afiºatã pe afiºaj. Apare mesajul AUTO corespunzãtor debitului de aer. sau Rotiþi rozeta pentru reglarea distribuþiei aerului 1 sau 7 pânã la simbolul dorit ( pagina 183). 1 Temperatura. Lãmpile martor integrate în tastele de reglare a distribuþiei aerului se aprind. March 28.

Lampa martor integratã în tasta P se aprinde. de exemplu.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul cu 4 zone Thermotronic* Pentru mãrirea sau reducerea temperaturii: apãsaþi secþiunea superioarã sau inferioarã a uneia dintre tastele de reglare a temperaturii. Simbolurile de pe rozete au urmãtoarele semnificaþii: Simbol Z a Semnificaþie Direcþionarea aerului prin orificiile de dezaburire cãtre parbriz ºi geamurile laterale Direcþionarea aerului prin orificiul de pe planºa de bord ºi prin orificiile de ventilaþie centrale ºi laterale Direcþionarea aerului în întregul habitaclu Direcþionarea aerului cãtre zona inferioarã a habitaclului. Pentru activare: apãsaþi tasta P ( pagina 183). Sistemul cu 4 zone Thermotronic activeazã automat urmãtoarele funcþii: activarea funcþiei de rãcire cu dezumidificarea aerului funcþionare la o treaptã ridicatã a ventilatorului ºi a sistemului de încãlzire direcþionarea aerului cãtre parbriz ºi geamurile laterale faþã dezactivarea modului de recirculare a aerului i Dacã aþi activat funcþia de dezaburire prin intermediul tastei P. Afiºajul AUTO corespunzãtor debitului de aer este dezactivat. i Rozeta poate fi adusã de asemenea pânã în zona dintre douã simboluri. Setarea manualã a distribuþiei aerului Distribuþia aerului poate fi setatã separat pentru fiecare zonã. Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta P ( pagina 183) dupã curãþarea parbrizului. Debitul de aer va fi controlat în funcþie de nivelul selectat. când acesta este acoperit cu gheaþã.book Page 187 Wednesday. Distribuþia aerului este controlatã în funcþie de poziþia rozetei. nu mai puteþi efectua ºi alte setãri. X Y 187 . Dezaburire Puteþi utiliza urmãtoarele setãri pentru dezaburirea parbrizului. fie manual prin intermediul rozetelor ( pagina 183). Pentru creºterea sau reducerea debitului de aer: apãsaþi tasta Q sau ·. Lampa martor integratã în tasta corespunzãtoare se stinge. Indicaþiile de pe afiºaj dispar. fie automat prin intermediul tastelor U. Rotiþi rozeta pânã la simbolul corespunzãtor. Controlul automat al distribuþiei aerului pentru zona corespunzãtoare este dezactivat. Controlul automat al distribuþiei aerului rãmâne activat. i Aceastã setare trebuie menþinutã numai pânã la curãþarea completã a parbrizului. Lãmpile martor integrate în taste U rãmân aprinse. în faþã ºi în spate Setarea manualã a debitului de aer Sunt disponibile nouã niveluri distincte pentru setarea manualã a debitului aerului prin intermediul tastelor Q ºi · ( pagina 183). March 28.

. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul cu 4 zone Thermotronic* Lampa martor integratã în tastã se stinge. i Funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului rãmâne activatã. i Aceastã setare trebuie menþinutã numai pânã la curãþarea completã a parbrizului. în consecinþã. i Modul de recirculare a aerului se activeazã automat la temperaturi exterioare ridicate. Admisia aerului din exterior are loc dupã aproximativ 30 de minute. March 28. nu mai puteþi efectua ºi alte setãri. Când modul de recirculare a aerului este activat automat lampa martor integratã în tastã . Sistemul cu 4 zone Thermotronic efectueazã automat urmãtoarele operaþii: activarea funcþiei de rãcire cu dezumidificarea aerului funcþionarea la o treaptã ridicatã a ventilatorului ºi a sistemului de încãlzire direcþionarea aerului cãtre parbriz ºi geamurile laterale faþã dezactivarea modului de recirculare a aerului i Dacã aþi activat funcþia de dezaburire prin intermediul tastei P. Lampa martor integratã în tastã se aprinde. geamurile se pot aburi diminuând vizibilitatea ºi punându-vã în pericol pe dumneavoastrã ºi alte persoane. 188 . Lampa martor integratã în tastã se stinge. Y sau pânã la o poziþie intermediarã ( pagina 183). Acest fapt poate diminua vizibilitatea asupra traficului ºi. i Aceastã setare trebuie menþinutã numai pânã la curãþarea completã a parbrizului. Geamuri aburite În cazul aburirii geamurilor pe interior Asiguraþi-vã cã modul automat este activat pe ambele pãrþi ( pagina 178). poate provoca un accident. Setãrile selectate anterior sunt din nou activate. În cazul în care geamurile continuã sã fie aburite: Apãsaþi tastaP ( pagina 183). Setãrile selectate anterior sunt din nou activate.Manual Mercedes Clasa E_ro. i Funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului rãmâne activatã. Dacã modul automat de distribuþie a aerului este dezactivat: rotiþi rozetele de reglare a distribuþiei aerului pânã la a. Apãsaþi din nou tasta P ( pagina 183) dupã curãþarea parbrizului. Lampa martor integratã în tastã se aprinde. G Pericol de accident Comutaþi în modul recirculare a aerului numai pentru intervale scurte dacã temperaturile exterioare sunt reduse. Modul de recirculare a aerului Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã acesta antreneazã pãtrunderea mirosurilor neplãcute în interiorul Pentru activare: apãsaþi tasta . este stinsã. În cazul aburirii geamurilor pe exterior Porniþi ºtergãtoarele de parbriz ( pagina 114). Pentru dezactivare: apãsaþi din nou tasta . autovehiculului. Admisia de aer din exterior înceteazã ºi aerul din interior este recirculat. Lampa martor integratã în tastã se stinge..book Page 188 Wednesday. În caz contrar.

i În cazul activãrii funcþiei de utilizare a cãldurii reziduale la temperaturi ridicate. acestea vor rãmâne în poziþia respectivã la activarea funcþiei de confort de deschidere. Cãldura rezidualã Este posibilã încãlzirea autovehiculului staþionar timp de maxim 30 de minute.Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 189 Wednesday. Pentru activare ºi închidere: apãsaþi continuu tasta . Durata intervalului de încãlzire depinde de temperatura lichidului de rãcire ºi de temperatura interioarã setatã anterior. dacã funcþia de rãcire este activatã ( pagina 190) Modul de recirculare a aerului cu funcþie de deschidere/închidere de confort a geamurilor Luaþi mãsuri pentru a evita accidentarea vreunei persoane la închiderea trapei glisante/rabatabile*. numai ventilaþia este activatã. Este posibilã blocarea dumneavoastrã sau a obiectelor între geam ºi cadrul portierei datoritã miºcãrii geamului. dacã temperatura exterioarã se situeazã sub aproximativ 5 °C dupã aproximativ cinci minute. în cazul în care funcþia de rãcire este dezactivatã ( pagina 190) dupã aproximativ 30 minute la temperaturi exterioare de peste aproximativ 5 °C. Geamurile laterale ºi trapa glisantã/ rabatabilã* sunt aduse în poziþiile iniþiale. Dacã existãriscul blocãrii. apãsaþi din nou tasta . Modul recirculare a aerului sensibil la agenþi poluanþi Filtrul combinat reduce agenþii poluanþi ºi mirosurile din componenþa aerului admis din exterior. i Ventilatorul funcþioneazã la turaþii mai joase. Sistemul cu 4 zone Thermotronic activeazã automat modul de recirculare a aerului dacã se depãºesc anumite niveluri de monoxid de carbon sau oxid de azot din aerul exterior. timp de mai mult de douã secunde. i În cazul în care un geam lateral sau trapa glisantã/rabatabilã* au fost deschise manual 189 dupã închiderea prin intermediul funcþiei de închidere de confort. timp de mai mult de douã secunde. Dacã existã pericolul blocãrii. Geamurile laterale ºi trapa glisantã/ rabatabilã* se închid. March 28. G Pericol de rãnire Asiguraþi-vã cã nu se aflã nimeni în raza de acþiune dintre geamul lateral ºi cadrul portierei în timp ce sunt deschise ºi închise geamurile laterale. Lampa martor integratã în tastã se aprinde. timp de mai mult de douã secunde sau acþionaþi comutatorul pentru a determina deplasarea geamului lateral în sens opus. apãsaþi din nou tasta . indiferent de setarea pentru debitul de aer. 189 . Lampa martor integratã în tastã se stinge. Modul de recirculare a aerului este dezactivat. Modul de recirculare a aerului este activat. pentru a-l opri sau pentru a-l deschide sau închide din nou. Pentru dezactivare ºi deschidere: apãsaþi continuu tasta . 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul cu 4 zone Thermotronic* i Modul de recirculare este dezactivat automat: dupã aproximativ cinci minute. timp de peste douã secunde pentru a deschide trapa glisantã/rabatabilã*. i Modul de recirculare a aerului în funcþie de prezenþa agenþilor poluanþi nu poate fi activat dacã aþi dezactivat funcþia de rãcire sau dacã temperatura scade sub 5 °C. Nu vã sprijiniþi ºi nu amplasaþi obiecte pe geamurile laterale când acestea sunt deschise sau închise. prin utilizarea cãldurii reziduale furnizate de motor dupã oprirea acestuia.

2007 11:56 AM Comenzile Sistemul cu 4 zone Thermotronic* Pentru activare: rotiþi cheia în poziþia 0 sau 1 în contactul electronic de pornire. Mesajul REST dispare de pe afiºaj. March 28. H Notã privind protecþia mediului Sistemul de rãcire utilizeazã agent frigorific R134A. Lampa martor integratã în tasta 2 se aprinde. Este activatã funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului. Puteþi regla temperatura ºi prin intermediul panoului de comandã din zona spate a habitaclului. iar aerul nu va fi dezumidificat. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 2. Este posibilã aburirea mai rapidã a geamurilor. autovehiculul nu va fi rãcit. Pentru dezactivare: apãsaþi tasta T. Apãsaþi tasta T. Sistemul de climatizare pentru zona spate a habitaclului Climatizarea aerului din zona spate a habitaclului este controlatã prin intermediul panoului de comandã din faþã ( pagina 183). Aerul din habitaclu nu va mai fi rãcit sau dezumidificat. Panoul de comandã din zona spate a habitaclului este situat pe consola centralã din spate. Funcþia de rãcire cu dezumidificarea aerului Funcþia de rãcire este operaþionalã numai atunci când motorul este în funcþiune ºi acþioneazã în funcþie de temperatura selectatã pentru habitaclu.Manual Mercedes Clasa E_ro. 190 . Acest agent frigorific nu afecteazã stratul de ozon. în consecinþã. Pe afiºaj va fi afiºat mesajul REST. Funcþia de rãcire poate fi utilizatã pentru dezumidificarea aerului. Pentru activare: apãsaþi tasta 2. Lampa martor integratã în tasta 2 se stinge.book Page 190 Wednesday. Puteþi dezactiva funcþia de rãcire. Este posibilã aburirea geamurilor din cauza umiditãþii ridicate a aerului. Acest fapt poate diminua vizibilitatea asupra traficului ºi. Sistemul de rãcire dezumidificã aerul din habitaclu împiedicând astfel aburirea geamurilor. i Este posibilã scurgerea apei de condens sub autovehicul în timpul funcþionãrii în modul de rãcire a sistemului Thermatic. Funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului dispune de o opþiune de stingere temporizatã. poate provoca un accident. i Cãldura rezidualã/ventilaþia auxiliarã este dezactivatã automat: la pornirea motorului dupã aproximativ 30 de minute dacã tensiunea furnizatã de baterie scade G Pericol de accident Dacã dezactivaþi funcþia de rãcire cu dezumidificare a aerului în condiþii de temperaturi ridicate.

Temperatura reglatã manual va fi afiºatã pe afiºaj. Sistemul cu 4 zone Thermotronic se autoregleazã pentru a furniza temperatura selectatã. stânga 2 Orificiul de ventilaþie pivotant pentru zona spate a habitaclului. i Sistemul de climatizare a zonei spate a habitaclului nu efectueazã rãcirea aerului dacã funcþia de rãcire a fost dezactivatã prin intermediul panoului de comandã din zona din faþã a habitaclului ( pagina 190). prin intermediul orificiilor de ventilaþie pentru zona spate a habitaclului ( pagina 175). 191 . i Pentru realizarea unei ventilaþii fãrã curenþi de aer nedoriþi. dreapta 5 Afiºaj 6 Mãreºte/reduce temperatura. dreapta 3 Rozetã de reglare a debitului de aer pentru orificiul de ventilaþie pivotant pentru zona spate a habitaclului. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 191 Wednesday. efectuat din faþã Puteþi controla climatizarea pentru zona spate a habitaclului prin intermediul panoului de comandã situat pe consola centralã. Temperatura din zona spate este reglatã automat. Controlul climatizãrii zonei spate a habitaclului. 22 °C este temperatura idealã de pornire. dreapta Setaþitemperaturaseparat pentruzona din dreapta ºi zona din stânga prin intermediul tastelor pentru reglarea temperaturii. stânga 2 Temperatura. stânga Setarea temperaturii Temperatura poate fi setatã separat pentru fiecare parte a autovehiculului prin intermediul tastelor4 ºi 6. Modificaþi temperatura setatã numai în trepte mici. stânga 7 Rozetã de reglare a debitului de aer pentru orificiul de ventilaþie pivotant pentru zona spate a habitaclului. Orificiile corespunzãtoare pentru zona din spate a habitaclului sunt deschise sau închise. i Puteþi regla din faþã ºi temperatura din zona spate a habitaclului. deplasaþi butoanele glisante ale orificiilor de ventilaþie pentru zona din spate a habitaclului în sus. Apãsaþi tasta ™. Afiºajul panoului de comandã din zona spate a habitaclului Panoul de comandã din zona spate a habitaclului pentru sistemul cu 4 zone Thermotronic* 1 Temperatura. 1 Orificiul de ventilaþie pivotant pentru zona spate a habitaclului. 2007 11:56 AM Comenzile Sistemul cu 4 zone Thermotronic* Orificiile de ventilaþie pentru zona spate a habitaclului Puteþi seta debitul de aer ºi distribuþia acestuia separat. dreapta 4 Mãreºte/reduce temperatura. Pentru deschiderea sau închiderea orificiilor de ventilaþie pentru zona spate a habitaclului: rotiþi rozetele 3 sau 7 în sus sau în jos.

se pot aprinde. i Limuzinã: în partea superioarã a lunetei se aflã cablurile antenei.Manual Mercedes Clasa E_ro. i Sistemul de încãlzire a lunetei consumã multã energie electricã. Durata intervalului de încãlzire depinde de temperatura exterioarã ºi condiþiile de conducere. G Pericol de incendiu În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã. iar materialele inflamabile. 2007 11:56 AM Comenzile Încãlzirea/ventilarea auxiliarã* Afiºajul comutã la afiºarea informaþiilor referitoare la zona spate a habitaclului. i Pentru a asigura funcþionarea sistemului de încãlzire auxiliarã. De aceea. în garaje. precum carburanþii. Din acest motiv. cantitatea de carburant din rezervor trebuie sã fie de minimum 25%. Încãlzirea lunetei Încãlzirea lunetei se dezactiveazã automat dupã o perioadã între 6 ºi 20 minute. i Puteþi reveni la afiºajul standard apãsând din nou tasta ™. ca urmare aceastã zonã nu va fi încãlzitã. Încãlzirea/ventilarea auxiliarã* G Pericol de intoxicare În timpul funcþionãrii sistemului de încãlzire auxiliarã sunt degajate gaze toxice. unele componente ale autovehiculului se încãlzesc. Funcþia de încãlzire auxiliarã încãlzeºte sau ventileazã aerul în habitaclu pânã la atingerea unei temperaturi între 20 °C ºi 24 °C. Apãsaþi tasta F de pe panoul de comandã: Thermatic ( pagina 176) Thermotronic* ( pagina 183) Lampa martor integratã în tastã se aprinde sau se stinge. Curãþaþi toate geamurile de gheaþã sau zãpadã înainte de pornirea în cãlãtorie. este indicat sã opriþi încãlzirea lunetei imediat dupã curãþarea acesteia. Afiºajul comutã înapoi în modul standard dupã aproximativ cinci secunde de la apãsarea unei taste. de exemplu. este necesarã dezactivarea sistemului de încãlzire auxiliarã în spaþii închise. Vizibilitatea diminuatã poate crea situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru alte persoane.book Page 192 Wednesday. fãrã ventilaþie. Din acest motiv. Utilizarea sistemului de încãlzire auxiliarã nu este permisã la staþiile de alimentare cu carburant sau în timpul realimentãrii autovehiculului. March 28. 192 . G Pericol de accident 1 Afiºajul sistemului de climatizare pentru zona spate a habitaclului Setaþi temperatura separat pentru partea din dreapta ºi din stânga a zonei spate a habitaclului prin intermediul tastelor pentru reglarea temperaturii. este necesarã dezactivarea sistemului de încãlzireauxiliarãpeduratastaþionãriilastaþiile de alimentare cu carburant. Pentru activare ºi dezactivare: cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Inhalarea acestor gaze poate fi dãunãtoare.

Sistemul de încãlzire/ventilare auxiliarã se adapteazã automat la modificãrile temperaturii ambientale ºi ale condiþiilor meteo. Activarea funcþiei de încãlzire / ventilare auxiliarã Funcþia de încãlzire auxiliarã poate fi activatã direct prin intermediul tastei de pe consola centralã sau al telecomenzii. apoi apãsaþi scurt tasta corespunzãtoare funcþiei de încãlzire/ ventilare auxiliarã. Totuºi. din care unul preselectat ( pagina 148).Manual Mercedes Clasa E_ro. cheia trebuie sã fie în poziþia 1 în contactul electronic de pornire.book Page 193 Wednesday. Setarea optimã pentru temperaturã este 22 °C. nivelul optim de confort poate fi obþinut numai când sistemul funcþioneazã în modul automat. puteþi alege maxim trei momente de activare. Tasta de pe consola centralã Tasta este situatã pe secþiunea inferioarã dreapta a consolei centrale. Sistemul de încãlzire/ventilare auxiliarã se autoregleazã automat pentru furnizarea temperaturii dorite. i Pentru a apela direct submeniul Heater (Încãlzire) prin intermediul computerului de bord. Setaþi temperatura în habitaclu la o valoare cuprinsã între 20 °C ºi 24 °C. 2007 11:56 AM Comenzile Încãlzirea/ventilarea auxiliarã* Nu este posibilã utilizarea funcþiei de ventilare auxiliarã pentru rãcirea aerului în habitaclu sub nivelul temperaturii exterioare. i Funcþia de încãlzire auxiliarã încãlzeºte aerul din habitaclu pânã la atingerea unei temperaturi între 20 °C ºi 24 °C. March 28. Înainte de activare Este preferabilã setarea sistemului de climatizare în modul automat: Autovehiculele echipate cu sistemul Thermatic ( pagina 178) Autovehiculele echipate cu sistemul cu 4 zone Thermotronic* ( pagina 186) i Încãlzirea/ventilarea automatã poate fi de asemenea activatã la selectarea unei setãri manuale. Din acest motiv. chiar dacã temperatura era setatã la o valoare superioarã. Prin intermediul computerului de bord. Autovehicule cu transmisie manualã 1 Activarea sau dezactivarea funcþiei de încãlzire/ventilare auxiliarã 193 . sistemul de încãlzire auxiliarã poate comuta automat din modul ventilare în modul încãlzire ºi invers.

În cazul în care cheia este scoasã sau se aflã în poziþia 0: Apãsaþi scurt tasta 1. 1 Activarea sau dezactivarea funcþei de încãlzire/ventilare auxiliarã Lãmpile martor integrate în tastã pot lumina albastru. Pentru informaþii suplimentare apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 2007 11:56 AM Comenzile Încãlzirea/ventilarea auxiliarã* Lampa martor integratã în tastã lumineazã roºu sau albastru. Telecomanda are o razã maximã de acþiune de aproximativ 300 metri. Autovehicule cu transmisie automatã* Telecomanda Autovehiculul dispune de o telecomandã. Funcþia de încãlzire/ventilare auxiliarã este activatã. 194 . Însã. Se aprinde lampa martor roºie sau albastrã integratã în tasta de pe consola centralã. Raza de acþiune poate fi redusã din cauza: surselor de interferenþe radio obiectelor solide situate între telecomandã ºi autovehicul poziþiei nefavorabile a telecomenzii faþã de autovehicul emisiei dintr-un spaþiu închis i Raza maximã de acþiune poate fi obþinutã numai dacã telecomanda este þinutã vertical la apãsarea uneia dintre taste. la un Centru de Service Mercedes-Benz. roºu sau galben. de exemplu. Albastru Roºu Galben Funcþia de ventilare auxiliarã este activatã Funcþia de încãlzire auxiliarã este activatã Momentul de activare este preselectat ( pagina 148) În cazul în care cheia este în poziþia 1 sau 2: Apãsaþi continuu tasta 1 timp de mai mult de douã secunde. Funcþia de ventilare auxiliarã Albas este activatã tru Roºu Funcþia de încãlzire auxiliarã este activatã Galb en Momentul de activare este preselectat ( pagina 148) 1 Antena 2 OFF – dezactivarea funcþiei de încãlzire/ventilare auxiliarã 3 ON – activarea funcþiei de 4 Lampã martor încãlzire/ventilare auxiliarã Apãsaþi continuu tasta ON pânã când lampa martor 4 integratã în telecomandã lumineazã verde.book Page 194 Wednesday. March 28. mai poate fi utilizatã o telecomandã suplimentarã pentru acesta. Funcþia de încãlzire/ventilare auxiliarã este activatã. Lampa martor integratã în tastã lumineazã roºu sau albastru. Funcþia de încãlzire/ventilare auxiliarã este activatã.Manual Mercedes Clasa E_ro.

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 195 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Trapa glisantã
Activarea funcþiei de încãlzire/ ventilare auxiliarã
Funcþia de încãlzire auxiliarã este dezactivatã automat dupã 50 minute de funcþionare. Durata acestui interval poate fi modificatã. În acest sens, apelaþi la un atelier de specialitate autorizat, de exemplu, la un Centru de Service Mercedes-Benz.

Trapa glisantã Trapa glisantã/rabatabilã*

G Pericol de rãnire
Luaþi mãsuri pentru a evita accidentarea vreunei persoane la închiderea trapei glisante/rabatabile. În caz de pericol, eliberaþi comutatorul ºi acþionaþi comutatorul de deschidere. În caz de accident, este posibilã spargerea geamului trapei glisante/ rabatabile. Dacã nu purtaþi centura de siguranþã, existã pericolul de a fi proiectat prin deschiderea trapei în cazul rãsturnãrii autovehiculului. Este necesar sã purtaþi întotdeauna centura de siguranþã pentru a reduce riscul de accidentare.

! Deschideþi trapa glisantã/rabatabilã numai dacã aceasta nu este acoperitã de zãpadã sau gheaþã. În caz contrar, este posibilã producerea de defecþiuni. Nu permiteþi obiectelor cu muchii ascuþite sã iasã în exterior prin deschiderea trapei glisante/rabatabile, deoarece acestea pot deteriora chederele: i Când trapa glisantã/rabatabilã este deschisã, este posibilã apariþia zgomotului de rezonanþã sau a zgomotului obiºnuit produs de curenþii de aer. Acestea sunt cauzate de mici variaþii ale presiunii aerului în habitaclu. Pentru reducerea sau eliminarea acestui zgomot, modificaþi poziþia trapei glisante/rabatabile sau deschideþi puþin un geam lateral. i Trapa glisantã/rabatabilã poate fi deschisã ºi închisã din exterior utilizând Funcþia de ventilaþie pe timp de varã ( pagina 117) ºi respectiv Funcþia de închidere de confort” ( pagina 117).

Tasta de pe consola centralã
Apãsaþi scurt tasta ( pagina 193). Lampa martor roºie sau albastrã integratã în tastã se stinge. Funcþia de încãlzire/ventilare auxiliarã este dezactivatã.

Telecomanda
Apãsaþi continuu tasta OFF pânã când lampa martor 4 lumineazã roºu ( pagina 194). Lampa martor roºie sau albastrã integratã în tasta de pe consola centralã nu este aprinsã. Funcþia de încãlzire/ventilare auxiliarã este dezactivatã. i Informaþii suplimentare despre funcþia de încãlzire auxiliarã sunt disponibile în secþiunea "Sfaturi practice" ( pagina 318).

G Pericol de rãnire
Autovehiculul poate fi pornit prin intermediul unei chei KEYLESS-GO * valide. Din acest motiv, copiii nu trebuie lãsaþi niciodatã nesupravegheaþi în autovehicul. Luaþi întotdeauna cheia KEYLESS-GO* la pãrãsirea autovehiculului, chiar dacã lipsiþi numai pentru scurt timp.

195

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 196 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Trapa glisantã
Trapa glisantã/rabatabilã se va deschide complet. Pentru oprire: apãsaþi butonul în orice sens. Trapa glisantã/rabatabilã este opritã în poziþia curentã. Apãsaþi continuu butonul în sensul indicat de sãgeata 3 pânã când trapa glisantã/rabatabilã se aflã în poziþia doritã.

Coborârea ºi închiderea
Apãsaþi continuu butonul în sensul indicat de sãgeata 4 pânã când trapa glisantã/rabatabilã a coborât ºi s-a închis complet.

Închiderea
Apãsaþi continuu butonul în sensul indicat de sãgeata 2 pânã când trapa glisantã/rabatabilã ºi capacul se aflã în poziþia doritã. sau Apãsaþi scurt butonul dincolo de punctul de rezistenþã în sensul indicat de sãgeata 2 ºi eliberaþi-l. Trapa glisantã/rabatabilã este închisã complet. Pentru oprire: apãsaþi butonul în orice sens. Trapa glisantã/rabatabilã este opritã în poziþia curentã. Închideþi manual capacul dacã este necesar.

Utilizarea trapei glisante/rabatabile

Funcþia de închidere în caz de ploaie
Trapa glisantã/rabatabilã este închisã automat: dacã începe sã plouã la temperaturi exterioare extreme dupã 12 ore dacã alimentarea cu energie electricã funcþioneazã defectuos Partea din spate a trapei glisante/ rabatabile este ridicatã pentru a continua ventilarea habitaclului. i Trapa glisantã/rabatabilã nu se închide dacã: Partea din spate a acesteia este ridicatã este blocatã

1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere 3 Pentru ridicare 4 Pentru coborâre
Rotiþi cheia în poziþia 2 în contact.

Deschidere
Apãsaþi continuu butonul în sensul indicat de sãgeata 1 pânã când trapa glisantã/rabatabilã ºi capacul se aflã în poziþia doritã. sau Apãsaþi scurt butonul dincolo de punctul de rezistenþã în sensul indicat de sãgeata 1 ºi eliberaþi-l.

Ridicarea
Este posibilã ridicarea pãrþii spate a trapei glisante/rabatabile pentru asigurarea ventilaþiei.

196

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 197 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Trapa glisantã
picãturile de ploaie nu ating parbrizul (de exemplu, atunci când autovehiculul se aflã sub un pod sau într-un garaj acoperit) trapa glisantã/rabatabilã a fost închisã manual (acþionare de avarie) ( pagina 195) trapa glisantã/rabatabilã se deschide în trepte a avut loc o defecþiune Scoateþi siguranþa corespunzãtoare trapei glisante/rabatabile din blocul principal de siguranþe ( pagina 353). Reintroduceþi siguranþa. Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 2 în contact. Tineþi apãsat butonul în sensul indicat de sãgeata 3 pânã când partea din spate a trapei glisante/ rabatabile este complet ridicatã. Menþineþi butonul apãsat timp de încã o secundã. Verificaþi dacã trapa glisantã/ rabatabilã poate fi din nou deschisã sau închisã complet ( pagina 196). În caz contrar, aceasta va trebui resetatã din nou.

Trapa panoramicã cu jaluzele rulante* Trapa glisantã panoramicã

G Pericol de rãnire
Dacã trapa glisantã/rabatabilã a fost închisã prin intermediul funcþiei de închidere automatã în caz de ploaie ºi este obstrucþionatã, nu va putea fi deschisã din nou automat.

G Pericol de rãnire
Luaþi mãsuri pentru a evita accidentarea vreunei persoane la închiderea trapei glisante panoramice. Dacã existã un astfel de pericol, apãsaþi din nou butonul. În caz de accident, este posibilã spargerea geamului trapei glisante panoramice. Dacã nu purtaþi centura de siguranþã, existã pericolul de a fi proiectat prin deschiderea trapei în cazul rãsturnãrii autovehiculului. Din acest motiv, este necesar sã purtaþi întotdeauna centura de siguranþã pentru a reduce riscul de accidentare.

Deschiderea ºi închiderea storului
Storul este utilizat pentru protejarea dumneavoastrã de radiaþia solarã directã. La deschiderea trapei glisante/ rabatabile, storul este deplasat odatã cu aceasta. Când trapa glisantã/rabatabilã este închisã sau când porþiunea din spate a acesteia este ridicatã, storul poate fi deschis sau închis manual.

Resetarea trapei glisante/ rabatabile
Este necesarã resetarea trapei glisante/rabatabile dacã: bateria a fost deconectatã sau descãrcatã

G Pericol de rãnire
Autovehiculul poate fi pornit prin intermediul unei chei KEYLESS-GO * valide. Din acest motiv, copiii nu trebuie lãsaþi niciodatã nesupravegheaþi în autovehicul. Luaþi întotdeauna cheia KEYLESS-GO* cu dumneavoastrã la pãrãsirea autovehiculului, chiar dacã lipsiþi numai pentru scurt timp.

197

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 198 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Trapa glisantã

! Deschideþi trapa glisantã panoramicã numai dacã aceasta nu este acoperitã de zãpadã sau gheaþã. În caz contrar, este posibilã producerea de defecþiuni. Nu permiteþi obiectelor cu muchii ascuþite sã iasã în exterior prin deschiderea trapei glisante panoramice, deoarece acestea pot deteriora chederele. i Trapa glisantã panoramicã poate fi deschisã ºi închisã din exterior utilizând funcþia de ventilaþie pe timp de varã ( pagina 117) ºi respectiv funcþia de închidere de confort ( pagina 117). Butonul de acþionare este situat pe unitatea de comandã plafonierã.

3 Pentru ridicare 4 Pentru coborâre
Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 2 în contact.

Ridicarea
Apãsaþi continuu partea din spate a butonului în sensul indicat de sãgeata 3 pânã când trapa glisantã panoramicã se aflã în poziþia doritã.

Deschidere
Apãsaþi continuu butonul în sensul indicat de sãgeata 1 pânã când trapa glisantã panoramicã se aflã în poziþia doritã. sau Deplasaþi scurt butonul dincolo de punctul de rezistenþã în sensul indicat de sãgeata 1. Trapa glisantã panoramicã se va deschide complet. Pentru oprire: apãsaþi butonul în orice sens. Trapa glisantã panoramicã este opritã în poziþia curentã.

Coborârea ºi închiderea
Trageþi continuu butonul în sensul indicat de sãgeata 4 pânã când partea din spate a trapei a coborât ºi s-a închis complet. Jaluzeaua rulantã protejeazã ocupanþii autovehiculului de radiaþiile solare.

Jaluzeaua rulantã
Puteþi închide jaluzelele rulante pentru a vã proteja de radiaþiile solare. Cele douã jaluzele rulante pot fi deschise ºi închise numai simultan, ºi numai atunci când trapa glisantã panoramicã este închisã.

Închiderea
Apãsaþi continuu butonul în sensul indicat de sãgeata 2 pânã când trapa glisantã panoramicã se aflã în poziþia doritã. i Trapa glisantã panoramicã nu poate fi echipatã cu un sistem de închidere automatã.

G Pericol de rãnire
Luaþi mãsuri pentru a preveni accidentarea persoanelor la deschiderea sau închiderea jaluzelelor rulante.

Acþionarea trapei glisante panoramice

1 Pentru deschidere 2 Pentru închidere

198

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 199 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Trapa glisantã
Butonul de acþionare a trapei glisante panoramice este situat pe unitatea de comandã plafonierã. Pentru a deschide complet jaluzelele rulante, procedaþi astfel: Trageþi butonul din zona faþã a unitãþii de comandã plafoniere pânã dincolo de punctul sãu de rezistenþã, în sensul indicat de sãgeatã 1. sau Apãsaþi butonul din zona spate a unitãþii de comandã plafoniere pânã dincolo de punctul sãu de rezistenþã, în sensul indicat de sãgeatã 2. Pentru oprire: Trageþi sau apãsaþi unul dintre butoane în orice sens. Jaluzelele rulante se vor opri în poziþiile curente.

Unitatea de comandã plafonierã, zona faþã

Unitatea de comandã plafonierã, zona spate 1 Pentru a închide jaluzeaua rulantã 2 Pentru a deschide jaluzeaua rulantã Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 2 în contact.

1 Pentru a închide jaluzeaua rulantã/
trapa glisantã panoramicã 2 Pentru a deschide jaluzeaua rulantã/trapa glisantã panoramicã

Deschidere
Trageþi continuu butonul din zona faþã a unitãþii de comandã plafoniere în sensul indicat de sãgeatã 1 pânã când jaluzelele rulante se aflã în poziþia doritã. sau Apãsaþi continuu butonul din zona spate a unitãþii de comandã plafoniere în sensul indicat de sãgeatã 2 pânã când jaluzelele rulante se aflã în poziþia doritã.

Închiderea
Apãsaþi continuu butonul din zona faþã a unitãþii de comandã plafoniere în sensul indicat de sãgeatã 2 pânã când jaluzelele rulante se aflã în poziþia doritã. sau Trageþi continuu butonul din zona spate a unitãþii de comandã plafoniere în sensul indicat de sãgeatã 1 pânã când jaluzelele rulante se aflã în poziþia doritã.

199

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 200 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
Resetarea trapei panoramice ºi a jaluzelei rulante
Trapa glisantã panoramicã ºi jaluzelele rulante trebuie resetate dacã: bateria a fost deconectatã sau descãrcatã trapa glisantã panoramicã a fost închisã manual (acþionare de avarie) ( pagina 322) trapa glisantã panoramicã se deschide în trepte a avut loc o defecþiune Scoateþi siguranþa corespunzãtoare trapei glisante panoramice din blocul principal de siguranþe ( pagina 353). Reintroduceþi siguranþa. Rotiþi cheia în poziþia 2 în contact. Închideþi jaluzelele rulante complet. Menþineþi butonul apãsat timp de încã o secundã. Deschideþi jaluzelele rulante complet. Menþineþi butonul apãsat timp de încã o secundã. Ridicaþi trapa glisantã panoramicã. Menþineþi butonul apãsat timp de încã o secundã. Închideþi trapa glisantã panoramicã complet. Menþineþi butonul apãsat timp de încã o secundã. Verificaþi dacã trapa glisantã panoramicã poate fi din nou deschisã sau închisã complet. ( pagina 198). În caz contrar, aceasta va trebui resetatã din nou.

Încãrcarea ºi depozitarea Suport pentru pahare

G Pericol de rãnire
Menþineþi suportul pentru pahar închis atunci când autovehiculul se aflã în miºcare. În caz contrar, dumneavoastrã sau alþi pasageri ai autovehiculului puteþi fi accidentaþi de obiectele proiectate în habitaclu în caz de: frânã bruscã schimbare bruscã de direcþie accident Utilizaþi suporturile pentru pahare numai pentru recipiente de dimensiuni potrivite ºi prevãzute cu capac. În caz contrar, conþinutul acestora s-ar putea vãrsa. Suporturile pentru pahare nu trebuie utilizate pentru recipiente conþinând lichide fierbinþi. În caz contrar, puteþi fi opãrit.

200

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 201 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
Suport pentru pahar* în consola centralã Suportul pentru pahar integrat în cotiera scaunelor din spate
Pentru deschidere: apãsaþi partea din faþã a suportului pentru pahar. Suportul pentru pahar este eliberat. Trageþi suportul pentru pahar pânã la oprirea acestuia.

Cadrul portbagaj de plafon*

G Pericol de accident
Dacã este incorect fixat, cadrul portbagaj sau încãrcãtura acestuia se pot desprinde de pe plafon provocând un accident. Respectaþi instrucþiunile de instalare ale producãtorului ºi instrucþiunile speciale de utilizare. Sarcina de pe plafon determinã ridicarea centrului de greutate al autovehiculului, cu consecinþe directe asupra manevrabilitãþii. Trebuie sã respectaþi sarcina maximã de 100 kg. Adaptaþi-vã permanent stilul de conducere la condiþiile de drum, trafic ºi vreme ºi conduceþi cu mai multã prudenþã atunci când transportaþi încãrcãturi pe plafon.

Pentru deschidere: apãsaþi scurt zona marcatã a suportului pentru pahar. Suportul pentru pahar se deplaseazã în exterior automat. i Este posibilã scoaterea suportului pentru pahar în scopul curãþãrii acestuia. Este recomandatã curãþarea suportului pentru pahar exclusiv cu apã cãlduþã ºi curatã. Suportul pentru pahare trebuie reintrodus cu atenþie în ghidaje.

Pentru deschidere: apãsaþi partea din faþã a suportului pentru pahar. Suportul pentru pahar se deplaseazã în exterior automat.

Suportul2 pentru pahar integrat în scaunul rabatabil*

i Cadrele portbagaj fabricate de Mercedes-Benz au fost dezvoltate ºi testate conform standardelor Mercedes-Benz.. Aceste cadre portbagaj respectã standardul DIN 75302 ºi sunt, de asemenea, supuse testelor de impact ºi testelor de rezistenþã. 201

Fixaþi cadrul portbagaj numai de punctele de ancorare de sub capace 1.book Page 202 Wednesday. Acþionaþi simultan ambele butoane de eliberare 2 ºi rabataþi capacul în jos 1. 1 Capac 2 Butoane de eliberare Rabataþi în jos cotiera locurilor din spate. Respectaþi instrucþiunile de instalare ale producãtorului. acesta poate cauza leziuni pasagerilor în caz de accident. Nu utilizaþi husa pentru schiuri la transportarea altor obiecte. Astfel. Break Fixaþi cadrul portbagaj pe barele de pe acoperiº. preveniþi deteriorarea autovehiculului. asiguraþi-vã cã puteþi: ridica complet trapa glisantã/ rabatabilã* deschide complet trapa glisantã panoramicã* deschide complet capota portbagajului sau hayonul Limuzinã Sacul pentru schiuri trebuie fixat întotdeauna când este încãrcat. În funcþie de dotãrile autovehiculului. Respectaþi instrucþiunile de montaj furnizate de producãtor. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea ! Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a cadrelor portbagaj superioare care au fost testate ºi aprobate pentru autovehicule Mercedes-Benz. 202 . În caz contrar. Depozitaþi sarcina pe cadrul portbagaj astfel încât autovehiculul sã nu fie deteriorat în timpul deplasãrii. Sacul pentru schiuri* G Pericol de rãnire Husa pentru schiuri este conceputã pentru transportarea a maxim patru perechi de schiuri. Deplierea sacului pentru schiuri ºi încãrcarea schiurilor 1 Capace Pliaþi capacele 1 în sus.

Deschideþi capota portbagajului sau hayonul. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Apãsaþi butonul de eliberare 1. Trageþi capãtul liber al curelei pentru strângerea acesteia. Capacul se deschide prin rabatare în jos.Manual Mercedes Clasa E_ro. Slãbiþi cele douã curele.book Page 203 Wednesday. Închideþi trapa din portbagaj/ compartimentul pentru bagaje. Sacul pentru schiuri Împingeþi schiurile în husã prin portbagaj/compartimentul pentru bagaje. Modelul Limuzinã este prezentat ca exemplu 1 Butonul de eliberare 1 Curea de fixare 203 . Strângeþi cureaua 1 pânã la fixarea schiurilor în husã. Scoaterea schiurilor ºi plierea sacului pentru schiuri. 1 Cârlig 2 Inel de ancorare Ataºaþi cârligul 1 de inelul de ancorare 2. March 28. Scoateþi schiurile din sacul pentru schiuri. 1 Sac pentru schiuri Trageþi sacul pentru schiuri 1 în interiorul autovehiculului. Detaºaþi cârligul din inelul de ancorare. Sacul pentru schiuri se depliazã.

i Chiar dacã aþi rabatat în faþã spãtarul banchetei. Rabataþi capacul în poziþia iniþialã. În caz contrar. 3 Element de eliberare 4 Cadrul husei pentru schiuri Apãsaþi butonul 1. Astfel se previne accesul la portbagaj din exteriorul autovehiculului. Din acest motiv. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Scoateþi aerul din interiorul husei ºi pliaþi sacul. Plasa pentru bagaje din zona inferioarã a habitaclului pe partea pasagerului din faþã G Pericol de intoxicare Menþineþi capota portbagajului/hayonul închis(ã) în timpul utilizãrii autovehiculului. Apãsaþi dispozitivul 3 în interior ºi trageþicadrul huseipentru schiuri 4 în Instrucþiuni generale referitoare la încãrcare G Pericol de rãnire Amplasaþi ºi fixaþi încãrcãtura conform descrierii din instrucþiunile generale referitoare la încãrcare. March 28. Acest lucru se aplicã ºi în cazul scaunelor care au fost demontate.book Page 204 Wednesday. Capacul 2 este rabatat în jos. Depozitaþi sacul pentru schiuri în spãtarul scaunului din spate. prezenþa încãrcãturii sporeºte riscurile în cazul unui accident. Chiar dacã urmaþi instrucþiunile generale referitoare la încãrcare. Scoaterea sacului pentru schiuri Sacul pentru schiuri poate fi scoasã pentru curãþare ºi uscare. G Pericol de rãnire Utilizaþi plasa pentru bagaje numai pentru obiecte uºoare. Deschideþi capota portbagajului sau hayonul. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica pasagerii. cu muchii ascuþite sau a obiectelor casante. puteþi scoate husa pentru schiuri. afarã. i Limuzinã: Capacul rabatabil din portbagaj trebuie sã fie întotdeauna închis dacã sacul pentru schiuri nu este utilizat.Manual Mercedes Clasa E_ro. 1 Buton 2 Capac Manevrabilitatea unui autovehicul încãrcat depinde de distribuþia încãrcãturii. este recomandatã încãrcarea autovehiculului conform indicaþiilor din imagini. În caz contrar încãrcãtura neasiguratã corespunzãtor poate rãni ocupanþii autovehiculului în cazul unei frâne sau al unei schimbãri bruºte de direcþie sau în caz de accident. Informaþii suplimentare sunt disponibile secþiunea "Fixarea încãrcãturii". conduceþi întotdeauna cu capota portbagajului închisã. Este posibil ca plasa pentru bagaje sã nu poatã asigura corespunzãtor obiectele în cazul unui accident. 204 . În caz contrar. G Pericol de asfixiere Limuzinã: Când husa pentru schiuri este scoasã din compartimentul sãu de depozitare. Nu utilizaþi plasa pentru transportarea obiectelor grele.

205 . diagonal opuse. poziþionaþi întotdeauna încãrcãtura sprijinitã de spãtarele scaunelor. Fixaþi încãrcãtura prin intermediul unor dispozitive solide ºi rezistente la uzurã.book Page 205 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. Distribuþia încãrcãturii în autovehicul. Distribuþia încãrcãturii în autovehicul. amplasaþi încãrcãturile grele cât mai în faþã ºi mai jos posibil în portbagaj. introduceþi cataramele centurilor de siguranþã ale locurilor laterale în dispozitivele de blocare. de exemplu. urmaþi instrucþiunile prezentate în continuare: Dacã scaunele din spate nu sunt ocupate. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Acoperiþi muchiile ascuþite pentru protecþie. March 28. Astfel va creºte efectul de fixare a spãtarelor scaunelor din spate. i Dispozitivele de fixare sunt diponibile la orice atelier de specialitate autorizat. modelul Limuzinã Sarcina pe platforma de încãrcare suplimentarã din portbagaj nu trebuie sã depãºeascã 20 kg. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea când transportaþi o încãrcãturã. nu depãºiþi masa maximã admisã sau sarcina maximã pe fiecare punte (incluzând pasagerii). încãrcãtura nu trebuie sã depãºeascã marginea superioarã a spãtarelor. modelul Break La transportarea unei încãrcãturi.

se aflã în compartimentul de depozitare. spate Compartiment de depozitare de sub podeaua portbagajului (modelul Limuzinã) Trusa TIREFIT. Limuzinã 1 Inele de ancorare 1 Inelele de ancorare în zona inferioarã a habitaclului. nu utilizaþi benzi sau plase elastice pentru fixarea încãrcãturii. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Fixarea încãrcãturii Inelele de ancorare Bancheta din spate Existã câte un inel de ancorare sub bancheta din spate. G Pericol de rãnire Distribuiþi uniform încãrcãtura între inelele de ancorare. March 28. Portbagaj sau compartiment pentru bagaje Existã patru inele de ancorare în portbagaj sau în compartimentul pentru bagaje. Break 1 Inele de ancorare 206 . Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni la fixarea încãrcãturii: fixaþi încãrcãtura cu ajutorul inelelor de ancorare.book Page 206 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. deoarece acestea sunt destinate exclusiv fixãrii a obiectelor uºoare. acoperiþi muchiile ascuþite pentru protecþia curelelor de fixare. trusa de scule a autovehiculului. pe fiecare parte. nu treceþi curelele de fixare peste muchii ascuþite sau colþuri. Respectaþi instrucþiunile generale referitoare la încãrcarea autovehiculului. etc.

March 28. sau în caz de accident. În caz contrar. Mânerul se rabateazã în sus. 3 Mâner Deschideþi hayonul. ocupanþii autovehiculului pot fi rãniþi de obiectele proiectate prin habitaclu în cazul unei frâne sau al unei schimbãri bruºte de direcþie. se aflã sub podeaua compartimentului de bagaje spate.book Page 207 Wednesday. Apãsaþi în jos elementul striat (sãgeatã) al mânerului 3. trusa de scule a autovehiculului. Nu transportaþi obiecte grele sau dure sub podeaua compartimentului pentru bagaje dacã acesta este deschis iar obiectele nu sunt fixate.Manual Mercedes Clasa E_ro. 1 Podeaua compartimentului bagaje faþã 2 Podeaua compartimentului bagaje spate Autovehicule fãrã banchetã spate rabatabilã* Trusa TIREFIT. 1 Mecanism de blocare 207 . Deschiderea ºi închiderea podelei compartimentului pentru bagaje Deschidere Compartimentul de depozitare situat sub podeaua compartimentului pentru bagaje (modelul Break) G Pericol de rãnire 1 Mâner Pentru deschidere: trageþi mânerul 1 în sus ºi pliaþi podeaua portbagajului. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Deplasaþi mecanismul de blocare 1 în jos în sensul indicat de sãgeatã. Sertarul de depozitare ºi caseta rabatabilã se aflã sub podeaua compartimentului pentru bagaje faþã. pliaþi podeaua compartimentului pentru bagaje faþã 1 sau podeaua compartimentului pentru bagaje spate 2 pânã aceasta se aflã în poziþie verticalã. Prin intermediul mânerului 3. etc.

Scoaterea podelei compartimentului pentru bagaje spate Închiderea podelei compartimentului pentru bagaje spate 2 Podeaua compartimentului bagaje spate 4 Pentru fixare 5 Cârligele pentru genþi 6 Echilibror pneumatic Deplasaþi puþin podeaua compartimentului pentru bagaje faþã 2 spre înainte 4. March 28. Pliaþi podeaua portbagajului pentru a o deschide 2 ( pagina 207). Apãsaþi echilibrorul pneumatic 5 în suport 3. Deplasaþi în jos podeaua compartimentului pentru bagaje spate 2 cu ajutorul mânerului 3 pânã la fixarea acesteia. agãþând de asemenea obiecte uºoare de cârligele pentru genþi 5. 1 Pentru ridicare 2 Podeaua compartimentului bagaje spate 3 Opritor 4 Pentru extindere 5 Echilibror pneumatic 6 Dispozitiv de eliberare 6 Amortizor pneumatic 7 Butonul de eliberare Apãsaþi butonul de eliberare 7 ºi deplasaþi în jos podeaua compartimentului pentru bagaje spate 2. Deplasaþi dispozitivul de eliberare 6 în sus ºi scoateþi amortizorul pneumatic 5 din ºurub deplasându-l cãtre stânga.book Page 208 Wednesday. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Pliaþi în jos podeaua compartimentului pentru bagaje faþã 1. Închiderea podelei compartimentului pentru bagaje faþã 208 . Pliaþi podeaua compartimentului pentru bagaje spate 2 în sus pânã ajunge într-o poziþie aproape verticalã (formând un unghi de 85°). Deplasaþi în jos podeaua compartimentului pentru bagaje faþã 1 cu ajutorul mânerului 3 pânã la fixarea acesteia. i Puteþi transporta diverse obiecte în compartimentul pentru bagaje în timp ce podeaua acestuia este deschisã.Manual Mercedes Clasa E_ro. Echilibrorul pneumatic 6 este acþionat. fixând podeaua compartimentului pentru bagaje spate 2 în poziþia respectivã.

1 Mâner 2 Podeaua portbagajului Scoateþi perna banchetei rabatabile ( pagina 96). împingeþi clapetele de sub opritoare 6 înainte. Extinderea podelei compartimentului pentru bagaje Scoateþi podeaua compartimentului pentru bagaje spate ( pagina 208). fie sub cea din spate a compartimentului pentru bagaje. March 28. Deplasaþi dispozitivul de eliberare 5 pânã la capãt cãtre dreapta ºi împingeþi elementul transversal de susþinere 4 în sus. Deschiderea podelei compartimentului pentru bagaje 1 Podeaua compartimentului bagaje faþã 4 Element transversal de susþinere 6 Opritor 1Podeaua compartimentului bagaje faþã 2Sertar de depozitare 3Casetã rabatabilã Îndepãrtaþi elementul transversal de susþinere 4.Manual Mercedes Clasa E_ro. etc. În acest scop. introduceþi elementul transversal de susþinere 4 în cele douã opritoare 6 de pe podeaua compartimentului pentru bagaje 1. 4 Element de susþinere transversal 5 Dispozitiv de eliberare Scoateþi sertarul de depozitare 2. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea i Podeaua compartimentului pentru bagaje spate 2 poate fi extinsã numai dacã este deplasatã din suportul din partea stângã la un unghi de 85°. Deschideþi podeaua compartimentului pentru bagaje faþã ( pagina 207). Apucaþi partea superioarã a podelei compartimentului pentru bagaje spate 2. i Puteþi introduce sertarul de depozitare2 fie sub podeaua din faþã. trusa de scule a autovehiculului. ridicaþi de partea stângã 1 ºi extindeþi-o spre marginea din stânga a suportului din partea dreaptã 4. Desprindeþi ºi scoateþi elementul transversal de susþinere din ghidaj 4 deplasându-l în sus ºi spre stânga. se aflã în compartimentul de depozitare. Autovehicule cu banchetã rabatabilã* Trusa TIREFIT.book Page 209 Wednesday. În acest scop. 209 . din partea stângã. i Trebuie sã eliberaþi ambele opritoare 6 pentru a putea scoate elementul transversal de susþinere 4.

Cârligul de reþinere al portbagajului (modelul Limuzinã) În partea superioarã a portbagajului existã douã cârlige de care pot fi agãþate obiecte. este posibil sã fie necesarã deplasarea scaunelor uºor în faþã pentru a rabata spãtarele înainte. scaunul din faþã corespunzãtor va fi deplasatuºorînainte pentruaevitacontactul cu spãtarul. În caz contrar.book Page 210 Wednesday. i La autovehiculele dotate cu funcþie de memorare*: dacã una sau ambele secþiuni ale spãtarului banchetei este rabatatã înainte. Pasagerii autovehiculului pot fi accidentaþi de obiectele proiectate în habitaclu în caz de: frânare bruscã schimbare bruscã de direcþie sau accident 1 Dispozitiv de eliberare G Pericol de intoxicare 1 Clapetã 2 Cârlig de reþinere Trageþi în jos cârligul de reþinere 2 cu ajutorul clapetei 1. i Dacãscauneleºoferuluiºialpasagerului dinfaþãaufostreglatepentrupersoaneînalte de staturã. este posibilã deteriorarea tapiþeriei spãtarului.Manual Mercedes Clasa E_ro. genþi. G Pericol de rãnire Nu transportaþi obiecte grele sau dure în habitaclu sau în portbagaj. În caz contrar. Acþionaþi dispozitivul de eliberare 1. Închiderea podelei portbagajului Depliaþi podeaua portbagajului 2 ºi apãsaþi-o pânã se fixeazã. iar acesta va avea o poziþie verticalã. Perna banchetei va fi împinsã în sus. puteþi îndepãrta pernele banchetei ( pagina 212). Plierea scaunelor din spate pentru încãrcare suplimentarã* (Limuzinã) Scaunele laterale din spate pot fi rabatate pentru a suplimenta capacitatea portbagajului. Conduceþi întotdeauna cu capota portbagajului închisã. Rabatarea înainte a banchetei spate ! Perna banchetei trebuie eliberatã ºi pliatã în sus înainte de a plia în faþã spãtarul. March 28. de exemplu. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu. În cazul în care transportaþi un obiect foarte lung. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Trageþi mânerul 1 ºi pliaþi podeaua portbagajului 2. 210 . dacã nu sunt fixate corespunzãtor.

Trageþi unul dintre mânere de deblocare de pe spãtarul scaunului corespunzãtor. dispozitivul de blocare a centurii sau spãtarul ar putea fi deteriorate. Spãtarul respectiv este eliberat. dispozitivul de blocare al centurii de siguranþã a scaunului central sã fie repliat în poziþia originalã. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea i Puteþi scoate ºi perna scaunului ( pagina 212). 1 Perna scaunului 2 Spãtar Prindeþi perna scaunului de partea din spate 1 ºi pliaþi-o în faþã. iar tetierele scaunelor sunt pliate. Aceasta previne deteriorarea spãtarelor în cursul procedurii de încãrcare. În caz contrar. În acest scop. ! Înainte de a rabata în faþã spãtarul scaunului din stânga.Manual Mercedes Clasa E_ro. i În cazul în care scaunul central din spate urmeazã sã fie ocupat. este posibil sã fie necesar ca: dispozitivul de blocare al centurii de siguranþã a scaunului central sã fie împins în interior. iar spãtarul scaunului din dreapta sã fie deplasat în faþã sau dacã spãtarul scaunului din dreapta a fost deja deplasat în faþã. asiguraþi-vã cã dispozitivul de blocare al centurii de siguranþã a scaunului central se aflã sub spãtarul scaunului din dreapta.book Page 211 Wednesday. 211 . ! Asiguraþi-vã cã tetierele intrã complet în buzunarele pernelor scaunelor. March 28. Deschideþi compartimentul pentru bagaje. Rabataþi spãtarul 2 în faþã. pliaþi dispozitivul de blocare sub spãtarul rabatat. în sensul indicat de sãgeþi.

! În cazul autovehiculelor cu sistem de încãlzire pentru bancheta din spate*. March 28. Rabataþi spãtarul înainte. Asiguraþi-vã cã pernele scaunelor sunt pliate înainte ( pagina 210) ºi cã tetierele au fost îndepãrtate ( pagina 91). Dacã este necesar.Manual Mercedes Clasa E_ro. Împingeþi partea din faþa ºi din mijloc a pernei scaunului pânã se fixeazã. Rabatarea acesteia înapoi poate cauza deteriorarea tapiþeriei. ridicaþi ºi reglaþi tetierele ( pagina 89). Strângeþi lamelele* de pe partea superioarã a feþei inferioare ºi scoateþi conectorul sistemului de încãlzire a scaunelor 2 din perna scaunului. 212 . i Atunci când fixaþi din nou perna scaunului. uniþi contactele sistemului de încãlzire a scaunelor. Deplasaþi perna scaunului 1 în spate. asigurându-vã cã conectorul este montat corect. 1 Perna scaunului 1 Spãtar Deplasaþi spãtarul 2 în spate pânã se fixeazã. 1 Dispozitiv de eliberare 2 Conectorul sistemului de încãlzire a scaunelor* G Pericol de rãnire Asiguraþi-vã cã pernele spãtarului ºi ale scaunului sunt fixate corespunzãtor. Acþionaþi dispozitivul de eliberare a pernei scaunului 1 ºi demontaþi perna scaunului prin deplasare în sus.book Page 212 Wednesday. contactul electric aflat pe partea inferioarã a pernei scaunului trebuie deconectat înainte de a îndepãrta perna. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Rabatarea înapoi a spãtarului banchetei Demontarea pernelor scaunelor Demontarea pernelor banchetei vã oferã un spaþiu de depozitare plat. mai extins. ! Lãsaþi balamaua pernei scaunului în aceastã poziþie.

au fost reglate pentru persoane înalte de staturã. este posibil sã fie necesarã deplasarea scaunelor uºor în faþã pentru a rabata spãtarele înainte. i La autovehiculele dotate cu funcþie de memorare*: dacã una sau ambele secþiuni ale spãtarului banchetei este rabatatã 213 . i În cazul în care scaunul central din spate urmeazã sã fie ocupat.book Page 213 Wednesday. În caz contrar. În caz contrar. cu condiþia sã pliaþi mai întâi spãtarul din dreapta. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Suplimentarea capacitãþii compartimentului pentru bagaje (modelul Limuzinã) Scaunele laterale din spate pot fi rabatate pentru a suplimenta capacitatea compartimentului pentru bagaje. Rabatarea înainte a banchetei înainte. March 28. care este compusã din jaluzeaua compartimentului de bagaje ºi plasa de siguranþã. Atunci când plasa mixtã pentru bagaje. puteþi plia în faþã numai spãtarul din dreapta sau ambele spãtare. gazele de eºapament pot pãtrunde în habitaclu. ocupanþii autovehiculului pot fi rãniþi de obiectele proiectate prin habitaclu în cazul unei frânãri sau al unei schimbãri bruºte de direcþie sau în caz de accident. scaunul din faþã corespunzãtor va fi deplasat uºor înainte într-o poziþie verticalã pentru a evita contactul cu spãtarul banchetei. Trageþi mânerul de deblocare a pernei scaunului 1. este montatã. Rabataþi perna scaunului 2 în sus. 1 Mâner de deblocare a pernei scaunului 2 Perna scaunului 1 Suportul centurii de siguranþã Fixaþi centura de siguranþã în suport 1. i Puteþi ºi scoate perna scaunului ( pagina 215).Manual Mercedes Clasa E_ro. dacã nu sunt fixate corespunzãtor. este posibil sã fie necesar ca: i Dacã scaunele ºoferului ºi al pasagerului din faþã. G Pericol de intoxicare Circulaþi cu hayonul închis. trebuie sã rabataþi în faþã pernele de ºezut ale scaunelor ºi sã fixaþi plasa de siguranþã. G Pericol de rãnire Nu transportaþi obiecte grele sau dure în habitaclu sau în portbagaj. Perna scaunului2 este deblocatã. Atunci când suplimentaþi capacitatea compartimentului pentru bagaje.

214 . 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea dispozitivul de blocare al centurii de siguranþã a scaunului central sã fie împins în interior. Rabatarea înapoi a spãtarului banchetei 1 Dispozitivul de eliberare a spãtarului banchetei 2 Spãtar Acþionaþi dispozitivul de deblocare al spãtarului din stânga sau din dreapta 1 în sus. În caz contrar. Rabataþi spãtarul 2 în faþã. Împingeþi partea din faþa ºi din mijloc a pernei scaunului 1 pânã aceasta se fixeazã. ! Înaintea rabatãrii în faþã a spãtarelor scaunelor din spate. March 28. 1 Perna scaunului 2 Spãtar Deplasaþi spãtarul 2 în spate.book Page 214 Wednesday. Spãtarul respectiv 2 va fi deblocat. Deplasaþi perna scaunului 1 în spate. ridicaþi ºi reglaþi tetierele ( pagina 89). Tetierele scaunelor laterale sunt fixate corespunzãtor ( pagina 90). G Pericol de rãnire Asiguraþi-vã cã pernele spãtarului ºi ale scaunului sunt fixate corespunzãtor. iar spãtarul scaunului din dreapta sã fie deplasat în faþã sau dacã spãtarul scaunului din dreapta a fost deja deplasat în faþã. dispozitivul de blocare al centurii de siguranþã a scaunului central sã fie repliat în poziþia originalã. dispozitivul de blocare a centurii sau spãtarul ar putea fi deteriorate. Dacã este necesar. în caz contrar acestea pot intra în contact cu perna banchetei sau pot fi deteriorate. asiguraþi-vã cã: dispozitivul de blocare al centurii de siguranþã a scaunului central se aflã sub spãtarul scaunului din dreapta.Manual Mercedes Clasa E_ro. pânã se fixeazã. Pliaþi tetierele ( pagina 89). tetierele sunt pliate ºi fixate corespunzãtoare.

Manual Mercedes Clasa E_ro. i Atunci cînd fixaþi din nou perna scaunului. Deplasaþi în sus mânerul de eliberare 1 al scaunului din stânga ºi rabataþi spãtarul 2 înainte. Imediat ce spãtarul 2 este eliberat. asigurându-vã cã conectorul este montat corect. verticalã. uniþi contactele sistemului de încãlzire a scaunelor. ! Lãsaþi balamaua pernei scaunului în aceastã poziþie. deplasaþi din nou dispozitivul de eliberare 1 în sus. Aceasta suplimenteazã capacitatea de încãrcare atunci când este necesar ºi oferã mai mult confort ocupantului scaunului rabatabil. Strângeþi lamelele* de pe partea superioarã a feþei inferioare ºi scoateþi conectorul sistemului de încãlzire a scaunelor 2 din perna scaunului.book Page 215 Wednesday. 215 . Rabatarea acesteia înapoi poate cauza deteriorarea tapiþeriei. Rabataþi spãtarul înainte ( pagina 213). mai extins. cupla electricã aflatã pe partea inferioarã a pernei scaunului trebuie deconectatã înainte de a îndepãrta perna. Asiguraþi-vã cã pernele banchetei sunt deplasate înainte ( pagina 213). March 28. Acþionaþi dispozitivul de eliberare a pernei scaunului 1 ºi demontaþi perna prin deplasare în sus. Trageþi în sus mânerul de eliberare 1 al scaunului din stânga ºi rabataþi spãtarul 2 înainte. Reglarea poziþiei spãtarului 1 Mânerul de eliberare a spãtarului banchetei 2 Spãtar 1 Dispozitiv de eliberare 2 Conectorul sistemului de încãlzire a scaunelor* ! În cazul autovehiculelor cu sistem de încãlzire pentru bancheta din spate*. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Demontarea pernelor scaunelor Demontarea pernelor banchetei vã oferã un spaþiu de depozitare plat. i Puteþi deplasa spãtarele într-o a doua poziþie.

cu ajutorul mânerului 1. Plasã de siguranþã G Pericol de rãnire Plasa de siguranþã nu poate fixa încãrcãturi foarte grele. Eliberaþi jaluzeaua compartimentului de bagaje 2 din dispozitivele de fixare din stânga ºi din dreapta. în cazul unei frânãri sau al unei schimbãri bruºte de direcþie. obiectele neasigurate corespunzãtor pot fi proiectate prin interiorul habitaclului rãnindu-vã. trageþi puþin jaluzeaua compartimentului de bagaje 2 în spate ºi apoi coborâþi-o. prindeþi plasa de siguranþã în dispozitivele de fixare din faþã. În acest caz. puteþi utiliza plasa de siguranþã în cazurile în care spãtarul banchetei este pliat în faþã. i De asemenea. March 28. Rabataþi spãtarele 2 scaunelor din stânga ºi din dreapta în spate pânã se fixeazã. Prin urmare. ca plasã mixtã pentru bagaje. În caz contrar. Nu amplasaþi obiecte pe jaluzeaua compartimentului de bagaje.Manual Mercedes Clasa E_ro. Jaluzeaua compartimentului de bagaje Jaluzeaua compartimentului de bagaje este ridicatã ºi coborâtã apoi automat în momentul în care hayonul este deschis sau închis. Spãtarele 2 sunt acum fixate în a doua poziþie. Prin urmare. 1 Mâner 2 Jaluzeaua compartimentului de bagaje Trageþi jaluzeauacompartimentului de bagaje 2 pânã ajunge în poziþie orizontalã.book Page 216 Wednesday. ! Nu încãrcaþi autovehiculul peste nivelul marginii inferioare a geamurilor laterale. 1 Plasã de siguranþã 2 Dispozitivele de fixare a plasei de siguranþã Ridicaþi plasa de siguranþã 1 prindeþi-o în dispozitivele de fixare 2. În acest scop. În caz contrar. plasa mixtã pentru bagaje ar putea fi deterioratã la închiderea hayonului. nu este necesar sã rulaþi jaluzeaua compartimentului de bagaje înainte de a încãrca ºi descãrca autovehiculul. este întotdeauna necesar sã asiguraþi încãrcãtura. 216 . 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Imediat ce spãtarul 2 este deblocat. sau în caz de accident. Rularea jaluzelei compartimentului de bagaje Jaluzeaua compartimentului de bagaje ºi plasa de siguranþã (Break) Jaluzeaua compartimentului de bagaje ºi plasa de siguranþã sunt ataºate de spãtarul banchetei. deplasaþi din nou dispozitivul de eliberare 1 în sus.

Deplasaþi înainte pernele ambelor scaune din spate ( pagina 213). Puteþi roti elementele de ancorare în ºina de încãrcare în patru poziþii distincte: Imagine ce prezintã modelul Break 1 ªinele pentru fixarea încãrcãturii Sistemul Easy-Pack* Trusa Easy-Pack* Trusa Easy-Pack conþine accesorii care vã permit sã utilizaþi portbagajul/ compartimentul pentru bagaje în ‹ pentru a fixa elementul de ancorare.Manual Mercedes Clasa E_ro. Jaluzeaua compartimentului de bagaje 2 se ruleazã singurã. March 28. N pentru a elibera inelul de ancorare. Desprindeþi plasa mixtã pentru bagaje din dispozitivele de fixare aflate pe spãtarul banchetei ºi îndepãrtaþi-o. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Eliberaþi jaluzeaua compartimentului de bagaje 2. Rabataþi înainte spãtarul scaunului din dreapta ºi apoi pe cel al scaunului din stânga ( pagina 213). banda de asigurare a bagajelor sau tija telescopicã. 217 . puteþi pãstra trusa de depanare ºi tija telescopicã în caseta respectivã. Trusa poate fi pãstratã în borseta împreunã cu care v-a fost oferitã.book Page 217 Wednesday. i Break: În autovehiculele al cãror portbagaj include o casetã de depozitare*. Aceste puncte de fixare sunt marcate ºi sunt situate de-a lungul ºinei de încãrcare la intervale de 5 cm. Introducerea elementelor de ancorare în ºina pentru fixarea încãrcãturii Extinderea jaluzelei compartimentului de bagaje Trageþi jaluzeaua compartimentului de bagaje 2 în afarã pânã se fixeazã. Demontarea plasei mixte pentru bagaje Rulaþi plasa mixtã pentru bagaje 2. Imagine ce prezintã modelul Break 1 ªina pentru fixarea încãrcãturii 2 Element de ancorare Introduceþi elementul de ancorare pe ºinã pânã ce întâlniþi punctul de fixare adecvat ºi apoi fixaþi-l. numeroase moduri.

218 . Introduceþi inelul de ancorare 1 în elementul de ancorare 2. Introducerea inelului de ancorare în elementul de ancorare Banda de asigurare a bagajelor Imagine ce prezintã modelul Break 1 Inel de ancorare 2 Element de ancorare 1 Banda de asigurare a bagajelor 2 Element de ancorare 3 Buton fixare i Derulatorul benzii de asigurare a bagajelor poate fi utilizat pentru a proteja încãrcãturile uºoare de lovirea de pereþii laterali ai portbagajului/ compartimentului pentru bagaje ºi pentru a preveni deplasarea acestora. Rotiþi elementul de ancorare 2 în poziþia ‹ pânã la fixarea clarã a acestuia în ºina pentru fixarea încãrcãturii. Rotiþi elementul de ancorare 2 în poziþia ‹ pânã la fixarea acestuia în ºina pentru fixarea încãrcãturii 1. Introduceþi douã elemenete de ancorare 2 în ºina pentru fixarea încãrcãturii. Apãsaþi butonul de fixare 3 de pe derulatorul benzii ºi trageþi banda de siguranþã în sensul indicat de sãgeatã.book Page 218 Wednesday. Rotiþi elementul de ancorare 2 în poziþia ‹ pânã la fixarea acestuia în ºina pentru fixarea încãrcãturii.Manual Mercedes Clasa E_ro. Rotiþi elementele de ancorare 2 în ºina pentru fixarea încãrcãturii. Respectaþi instrucþiunile generale referitoare la încãrcarea autovehiculului. March 28. Amplasaþi încãrcãtura între banda de siguranþã ºi peretele lateral al compartimentului de bagaje. G Pericol de rãnire Distribuiþi uniform încãrcãtura între inelele de ancorare. Introduceþi elementul de ancorare 2 în ºina pentru fixarea încãrcãturii 1. Introduceþi banda de asigurare a bagajelor 1 în elementul de ancorare 2. Rotiþi elemente de ancorare 2 în ºina pentru fixarea încãrcãturii. Cu cealaltã mânã întindeþi banda peste încãrcãturã pânã la fixarea acesteia. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea L pentru a demonta elementul de ancorare. S pentru a deplasa elementul de ancorare la urmãtorul punct de fixare. pânã în poziþia N. Apãsaþi butonul de fixare 3 de pe derulatorul benzii cu o mânã. pânã în poziþia N. Rotiþi elementul de ancorare 2 pânã în poziþiaL.

Capacitatea maximã a casetei de depozitare este de 20 kg. Caseta de depozitare Easy-Pack* (modelul Break) Imagine ce prezintã modelul Break G Pericol de rãnire Când utilizaþi caseta de depozitare din compartimentul pentru bagaje. tija telescopicã trebuie îndepãrtatã din sistemul de încãrcare înainte ca podeaua sã poatã fi extinsã. Rotiþi elementul de ancorare 2 în poziþia ‹ pânã la fixarea clarã a acestuia în ºina pentru fixarea încãrcãturii.book Page 219 Wednesday. este posibilã deteriorarea tijei telescopice. ! Break: în cazul vehiculelor cu podea mobilã pentru compartimentul de bagaje dotatã cu sistem Easy-Pack*. punându-i astfel în pericol pe ocupanþii autovehiculului. cu deschiderea îndreptatã cãtre faþã a autovehiculului. Rabataþi spãtarul 3 înapoi ( pagina 214). 219 . Introduceþi dispozitivele de fixare 4 ale casetei de depozitare 1 în spaþiul dintre spãtar 3 ºi podeaua compartimentului pentru bagaje 2. spãtarele scaunelor din faþa sa trebuie fixate în spate iar plasa mixtã pentru bagaje trebuie montatã. 1 Casetã de depozitare 2 Podeaua compartimentului pentru bagaje 1 Tija telescopicã 2 Element de ancorare 3 Spãtare banchetã spate 4 Dispozitive de fixare Instalarea casetei de depozitare Rabataþi spãtarul dublu 3 spre înainte ( pagina 213). În caz contrar. Introduceþi caseta de depozitare 1 în compartimentul pentru bagaje printr-o portierã din spate. i Tija telescopicã poate fi utilizatã pentru a preveni lovirea încãrcãturii de bancheta din spate ºi implicit deplasarea acesteia. Introduceþi tija telescopicã 1 în elementele de ancorare. pânã în poziþia N. March 28. Introduceþi un element de ancorare 2 în fiecare ºinã pentru încãrcare. O incãrcãturã mai grea se poate desprinde în eventualitatea unui accident sau a unei frânãri bruºte sau violente.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Tija telescopicã Rotiþi elementele de ancorare 2 în ºina pentru fixarea încãrcãturii.

book Page 220 Wednesday. Scoateþi caseta de depozitare 1 deplsasând-o lateral printr-o portierã din spate. Extinderea sau retragerea automatã a podelei mobile a compartimentului pentru bagaje prevãzut cu trusa Easy-Pack pentru amenajarea portbagajului* (Break) Funcþia de extindere automatã apodelei compartimentului pentru bagaje faciliteazã încãrcarea ºi descãrcarea autovehiculului. ! În cazul autovehiculelor cu podea mobilã pentru compartimentul de bagaje dotatã cu kit Easy-Pack*. tija telescopicã trebuie îndepãrtatã din sistemul de încãcare înainte capodeauasãpoatãfiextinsã. Butoanele pentru comanda podelei mobile a compartimentului pentru bagaje 1 Extinderea podelei compartimentului pentru bagaje 1 Podeaua compartimentului pentru bagaje 220 . Rabataþi spãtarul 3 înapoi ( pagina 214). Deplasaþi caseta de depozitare 1 cu dispozitive de fixare 4 spre înainte ºi scoateþi-o din elementele de ancorare.Încazcontrar. Încãrcarea casetei de depozitare Rabataþi spãtarul 3 spre înainte ( pagina 213). i Deschiderea casetei de depozitare 1 din compartimentul pentru bagaje este închisã prin intermediul banchetei.Manual Mercedes Clasa E_ro. Apãsaþi comutatorul podelei compartimentului pentru bagaje 1 pânã dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi eliberaþi-l. Rabataþi spãtarul 3 înapoi ( pagina 214). Încãrcaþi caseta de depozitare 1 prin deschiderea din partea din faþã. La deplasarea în pantã cu o înclinaþie de peste 15% este admisã numaii la o capacitate maximã de 150 kg. Podeaua compartimentului pentru bagaje se extinde pînã ajunge la sfârºitul cursei. sau Apãsaþi comutatorul podelei mobile a compartimentului pentru bagaje 1. Podeaua compartimentului pentru bagaje se extinde pînã în momentul în care eliberaþi butonul sau pânã ce aceasta ajunge la sfârºitul cursei. i Capacitatea maximã a podelei mobile a compartimentului pentru bagaje este de 200 kg. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea i Plasa mixtã pentru bagaje menþine partea superioarã a casetei de depozitare 1. Extinderea podelei mobile a compartimentului pentru bagaje Demontarea casetei de depozitare Rabataþi spãtarul dublu 3 spre înainte ( pagina 213). este posibilã deteriorarea tijei telescopice. iar caseta are o capacitate maximã de 20 kg. March 28.

i Respectaþi indicaþiile din secþiunea “Fixarea încãrcãturii” atunci când transportaþi o încãrcãturã ( pagina 206). Compartimente de depozitare G Pericol de rãnire Compartimentele de depozitare trebuie sã fie închise atunci când conþin obiecte. ! Asiguraþi-vã cã plasa mixtã pentru bagaje este rulatã în timpul procedurii de retragere a podelei compartimentului pentru bagaje. Retragerea podelei mobile a compartimentului pentru bagaje În caz contrar. March 28. plasa mixtã pentru bagaje ar putea fi deterioratã la închiderea hayonului.Manual Mercedes Clasa E_ro. ! Când retrageþi podeaua compartimentului pentru bagaje asiguraþi-vã cã nu existã nici un obiect în ghidajele acesteia sau în spaþiul dintre podea ºi scaunul din spate. este strict interzis copiilor sau altor persoane sã se aºeze pe suprafaþa acesteia sau în aria sa de acþiune. eliberaþi comutatorul sau apoi apãsaþi-l din nou.book Page 221 Wednesday. Butonul pentru retragerea podelei mobile a compartimentului pentru bagaje 1 Retragerea podelei mobile a compartimentului pentru bagaje Apãsaþi butonul podelei compartimentului pentru bagaje 1. Plasele pentru bagaje nu sunt concepute pentru fixarea obiectelor grele. podeaua mobilã a compartimentului pentru bagaje acoperã complet bara de protecþie spate. În cursul procedurilor de retragere ºi extindere a podelei compartimentului pentru bagaje. Nu amplasaþi nici un obiect în zona de retragere/extindere a podelei compartimentului pentru bagaje. Este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane din cauza obiectelor proiectate în habitaclu în cazul în care: frânaþi brusc schimbaþi brusc direcþia suferiþi un accident G Pericol de rãnire Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în timp ce retrageþi podeaua compartimentului pentru bagaje. i Prezentarea generalã a compartimentelor de depozitare este disponibilã ( pagina 38). Dacã existã un astfel de pericol. Aceºtia pot fi rãniþi în timpul procedurii de închidere. Podeaua mobilã a compartimentului pentru bagaje se retrage pînã în momentul în care eliberaþi butonul sau ajunge la sfârºitul cursei. Obiectele transportate nu trebuie sã iasã în afara buzunarelor de depozitare. Obiectele cu muchii ascuþite ºi cele fragile nu trebuie transportate în plasa pentru bagaje. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea i Atunci când este extinsã. 221 . Aceasta vã permite sã evitaþi zgârierea vopselei caroseriei atunci când încãrcaþi autovehiculul. Nu transportaþi obiecte dure în buzunarele de depozitare. În caz contrar aceasta poate fi deterioratã.

book Page 222 Wednesday. 222 . 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Torpedoul Pentru închidere: deplasaþi compartimentul 1 în poziþia iniþialã pânã se fixeazã cu un zgomot specific. 1 Buton de deschidere Pentru deschidere: apãsaþi butonul de deschidere 1. March 28. Tastatura se roteºte în sus ºi compartimentul de depozitare/ schimbãtorul de CD-uri* se deplaseazã automat în exterior. Compartimentul de depozitare sau schimbãtorul de CD-uri* din consola centralã Secþiunea superioarã i Compartimentul de depozitare/ schimbãtorul de CD-uri* se închide automat dupã aproximativ 30 de secunde. Pentru deschidere: apãsaþi butonul de deschidere 2. Secþiunea inferioarã 1 Compartimentul pentru ochelari/ compartimentul telefonului mobil torpedo 2 Buton de deschidere pentru Torpedoul poate fi încuiat ºi descuiat cu ajutorul cheii mecanice de avarie ( pagina 320). i Carcasa detaºabilã 2 poate fi demontatã pentru a fi curãþatã. Compartimentul pentru ochelari/ compartimentul telefonului mobil Pentru deschidere: apãsaþi uºor suprafaþa compartimentului 1. Nu depozitaþi medicamentele de importanþã vitalã în compartimentul de depozitare deoarece acesta nu se deschide în caz de întrerupere a alimentãrii cu energie electricã.Manual Mercedes Clasa E_ro. 1 Capac 2 Carcasã detaºabilã Pentru deschidere: apãsaþi marcajul de pe partea inferioarã a capacului 1. Pentru închidere: rabataþi capacul în sus. Compartimentul de depozitare se deschide.

Compartimentul de depozitare se va deplasa automat spre exterior.book Page 223 Wednesday. Capacul se deschide. Pentru deschidere: apãsaþi uºor partea superioarã a compartimentului de depozitare.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. 2007 11:56 AM Comenzile Încãrcarea ºi depozitarea Compartimentul de depozitare din partea din faþã a cotierei Pentru scoaterea scrumierei: trageþi mânerul scrumierei 1. Autovehiculele dotate cu telefon: Pentru deschiderea compartimentul pentru telefon *: trageþi mânerul 2. 1 Mâner 2 Mâner Compartiment de depozitare/ compartimentul telefonului* Pentru deschidere: trageþi clapeta 1 sau 2. 1 Mâner 223 . Compartimentul de depozitare situat sub cotierã Compartimentul de depozitare situat în zona spate a consolei centralã Pentru deschidere: apãsaþi zona capacului din spatele marcajului.

Pentru scoaterea scrumierei: scoateþi scrumiera prin deplasarea acesteia în sus 1. punând astfel în pericol propria persoanã sau alte persoane. i Manualul de utilizare ºi carnetul de service sunt depozitate în acest compartiment. este posibil sã fiþi orbit. Pentru deschidere: împingeþi mânerul în sus ºi rabataþi cotiera în sus.book Page 224 Wednesday. În caz contrar. 224 .Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru remontarea scrumierei: împingeþi scrumiera în suport pînã la fixarea audibilã a acesteia. Containerul pentru deºeuri se deschide. 2007 11:56 AM Comenzile Dotãri Compartimentul de depozitare situat sub cotiera scaunelor din spate Compartimentele de depozitare a deºeurilor de pe portierele din spate Dotãri Parasolarele G Pericol de accident Acoperiþi oglinzile din parasolare în timpul conducerii autovehiculului. 1 Parasolar 2 Oglindã integratã în parasolar 3 Capacul oglinzii 4 Lampã integratã în oglindã* Lumina solarã directã din faþã Coborâþi parasolarul 1. March 28. 1 Pentru scoaterea scrumierei 2 Casetã pentru deºeuri Pentru deschidere: apãsaþi uºor zona superioarã a containerului pentru deºeuri 2.

! Ghidaþi manual jaluzeaua rulantã. 2007 11:56 AM Comenzile Dotãri Oglinda integratã în parasolar Astfel se va micºora intensitatea luminii din lateral.Manual Mercedes Clasa E_ro. i Lampa oglinzii* 4 se aprinde numai dacã parasolarul 1 este fixat în suport. 1 Butonul jaluzelei lunetei ! Asiguraþi-vã cã deplasarea jaluzelei nu este stânjenitã. 1 Parasolar 2 Parasolar suplimentar* 3 Suport Coborâþi parasolarul 1. În caz contrar. Lampa oglinzii* 4 se aprinde. Rabataþi parasolarul 1 în lateral. pentru cã astfel poate fi deteriorat mecanismul automat de rulare. ! În cazul în care conduceþi cu jaluzeaua rulantã extinsã ºi geamul deschis în acelaºi timp. Lumina solarã directã din lateral Jaluzelele rulante* pentru geamurile laterale din spate Jaluzelele rulante protejeazã ocupanþii autovehiculului de radiaþiile solare.book Page 225 Wednesday. jaluzeaua se poate desprinde din dispozitivul de reþinere ºi se poate rula foarte rapid la viteze mari. Jaluzeaua lunetei* (modelul Limuzinã) Jaluzeaua lunetei protejeazã ocupanþii autovehiculului de radiaþiile solare. March 28. de exemplu pe autostradã. Coborâþi parasolarul 1. Rabataþi în sus capacul oglinzii 3. Deplasaþi parasolarul 1 înainte sau înapoi în funcþie de situaþie. La fiecare geam al portierelor spate este montatã câte o jaluzea rulantã. Trageþi parasolarul 1 din suport 3. Acest lucru poate deteriora retractorul. 225 . Nu îi permiteþi sã se ruleze brusc. Coborâþi parasolarul suplimentar* 2. De aceea trebuie sã rulaþi jaluzeaua sau sã închideþi geamul înainte de a începe sã circulaþi cu vitezã mare. este posibilã deteriorarea jaluzelei sau a altor obiecte. Pentru extindere: trageþi jaluzeaua rulantã de cârlig ºi fixaþi-o de dispozitivul de reþinere situat în partea superioarã a geamului.

Apãsaþi marcajul de pe partea inferioarã a capacului.book Page 226 Wednesday. 2007 11:56 AM Comenzile Dotãri i Conduceþi întotdeauna cu jaluzeaua lunetei complet extinsã sau complet retrasã. Apãsaþi bricheta 1. Pentru scoaterea scrumierei: apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi scoateþi scrumiera deplasând-o în sus 2.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru remontarea scrumierei: împingeþi scrumiera în suport pînã la fixarea audibilã a acestuia. Pentru extindere sau retragere: apãsaþi scurt butonul 1. Scrumiera se deschide. 1 Bricheta Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. 1 Capac 2 Buton culisant Pentru deschidere: apãsaþi marcajul de pe partea inferioarã a capacului 1. Bricheta* Scrumierã pentru zona spate a habitaclului Scrumierele sunt amplasate în portierele din spate. 1 Butonul de eliberare 2 Pentru scoaterea scrumierei 3 Scrumiera Pentru deschidere: apãsaþi uºor zona superioarã a scrumierei 3. March 28. Scrumiera se deschide. 226 . Scrumiera* Scrumiera pentru postul de conducere Pentru scoaterea scrumierei: apãsaþi butonul glisant 2 spre dreapta. Bricheta 1 este proiectatã automat în exterior când elementul de încãlzire este încins la roºu. Pentru oprire: apãsaþi din nou scurt butonul 1. Scrumiera se deschide. Pentru remontarea scrumierei: împingeþi scrumiera în suport pînã la fixarea audibilã a acestuia. Scrumiera se deplaseazã parþial în exterior.

aflatã în partea stângã a compartimentului pentru bagaje.Manual Mercedes Clasa E_ro. 1 Prizã Apãsaþi marcajul de pe partea inferioarã a capacului. 227 . i Modelul Break este echipat cu o prizã suplimentarã. Priza din consola centralã În cazul versiunii de dotare pentru nefumãtori. March 28.book Page 227 Wednesday. Compartimentul de depozitare se va deplasa în exterior automat. 2007 11:56 AM Comenzile Dotãri G Pericol de rãnire ºi incendiu Folosiþi numai mânerul brichetei pentru manipularea acesteia. Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. În caz contrar. Rabataþi capacul prizei 1 spre exterior ºi la dreapta. Luaþi mãsuri pentru eliminarea pericolului de autoaccidentare a copiilor ce cãlãtoresc în autovehicul prin atingerea brichetei fierbinþi sau de provocare a unui incendiu prin manipularea acesteia. puteþi suferi arsuri. Compartimentul de depozitare se deschide. Rabataþi capacul prizei în sus. Priza Apãsaþi uºor partea superioarã a compartimentului de depozitare. când este încinsã. pe consola centralã este amplasatã o prizã. Priza de 12V Priza poate fi folositã pentru alimentarea accesoriilor cu un consum maxim de 180 waþi. Priza pentru locurile din spate Priza este amplasatã în zona spate a habitaclului. în compartimentul de depozitare al consolei centrale.

în vigoare în þara respectivã. existã pericolul distragerii atenþiei de la condiþiile de trafic ºi al producerii unui accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a altor persoane. Suportul pentru telefoane mobile este amplasat în cotierã. Funcþiile ºi serviciile Introducerea telefonului mobil în suportul aferent Dacã introduceþi telefonul mobil în suport.Manual Mercedes Clasa E_ro. Aceste suporturi de telefon sunt disponibile la atelierele specializate autorizate.book Page 228 Wednesday. 2007 11:56 AM Comenzile Dotãri Telefonul mobil* G Pericol de accident Respectaþi normele legale cu privire la utilizarea echipamentelor mobile pentru comunicaþii în autovehicul. 228 . utilizaþi aceste echipamente numai dacã sunt corect conectate la o antenã exterioarã. intensitatea câmpului magnetic în interiorul autovehiculului este inferioarã celei dintr-un autovehicul care nu este prevãzut cu antenã exterioarã. ! Nu încercaþi demontarea suportului pentru telefon împreunã cu telefonul. puteþi vorbi cu persoana apelatã numai prin intermediul sistemului hands-free. În caz contrar. G Pericol de rãnire Radiaþiile electromagnetice excesive pot dãuna sãnãtãþii dumneavoastrã ºi a altora. cu un coeficient de reflexie redus. de exemplu. puteþi deteriora suportul telefonului mobil. Din acest motiv. acestea trebuie utilizate numai când condiþiile de trafic o permit. Îndepãrtaþi capacul rotund de pe partea din spate a telefonului ºi depozitaþi-l într-un loc sigur. la Centrele de Service Mercedes-Benz. Aparatele de emisie-recepþie sau fax pot bruia echipamentele electronice ale autovehiculului ºi pot afecta negativ siguranþa funcþionalã a autovehiculului. separatã. i Existã diverse suporturi de telefoane mobile care pot fi instalate la bordul autovehiculului. La utilizarea unei antene exterioare vã recomandãm sã luaþi în calcul dezbaterile ºtiinþifice privind efectul nociv al câmpurilor electromagnetice asupra sãnãtãþii. i Pentru o recepþie de calitate optimã pentru telefoanele mobile din autovehicul ºi pentru a reduce interferenþele dintre echipamentele electronice din autovehicul ºi telefoanele mobile. În cazul în care utilizarea echipamentelor mobile de comunicaþii în timpul deplasãrii autovehiculului este permisã de lege. March 28. precum ºi siguranþa personalã. Mercedes-Benz vã recomandã utilizarea antenei exterioare. În caz contrar. Deschideþi compartimentul telefonului ( pagina 223). Efectul ataºãrii unei antene exterioare este acela cã ea dirijeazã cãtre exteriorul autovehiculului câmpurile electromagnetice emise de un echipament fãrã fir. disponibile când utilizaþi telefonul mobil depind de modelul de telefon ºi operatorul de reþea.

Dacã nu aþi introdus o cifrã sau aþi introdus o cifrã din afara intervalului menþionat. March 28. Controlarea altor funcþii ale telefonului mobil este posibilã prin intermediul computerului de bord ( pagina 152). introduceþi "0" sau "1". Bateria telefonului este încãrcatã în funcþie de starea acesteia ºi de poziþia cheii în contactul electronic Timpul de continuare a funcþionãrii Puteþi modifica timpul suplimentar de funcþionare prin crearea unei intrãri suplimentare în agenda telefonicã a cartelei SIM. puteþi activa sau dezactiva comunicarea numãrului propriu: pentru nume. Prin urmare. i La scoaterea cheii din contact. Dacã aceeaºi intrare este memoratã redundant în ambele memorii. consultaþi instrucþiunile de utilizare a telefonului mobil. Exemplu de imagine 1 Pentru introducerea telefonului mobil în suport 2 Mufã 3 Suportul telefonului mobil Introduceþi secþiunea inferioarã a telefonului mobil în mufa 2 suportului 3. Comunicarea numãrului propriu. iar pentru numãr. Sistemul hands-free nu poate detecta setarea telefonului mobil referitoare la comunicarea numãrului propriu. (minute). Prin adãugarea unei noi intrãri în agenda telefonicã de pe cartela SIM. i Sistemul de operare al autovehiculului citeºte agenda stocatã pe cartela SIM ºi în memoria telefonului mobil.book Page 229 Wednesday. introduceþi un numãr între "1" ºi "30" 229 . introduceþi secvenþa "Idletime" (timp suplimentar de funcþionare). Procesul de încãrcare este indicat pe afiºajul telefonului mobil. rãmâne în vigoare intervalul de zece minute de funcþionare suplimentarã. Puteþi efectua un apel prin intermediul tastelor s ºi t de pe volanul multifuncþional. Telefonul mobil este conectat la sistemul hands-free ºi la volanul multifuncþional. introduceþi secvenþa "CALLID" (identificare apelant). Pentru nume. 2007 11:56 AM Comenzile Dotãri de pornire. iar pentru numãr. telefonul mobil va fi oprit dupã aproximativ zece minute de la terminarea apelului. Introducerea numãrului: "0" va dezactiva comunicarea numãrului propriu "1" va activa comunicarea numãrului propriu Pentru informaþii privind crearea unei intrãri în agenda telefonicã. Apãsaþi telefonul mobil în sensul indicat de sãgeata 1 pânã la fixarea acestuia în suport 3. Pentru informaþii privind crearea unei intrãri în agenda telefonicã. numãrul de telefon va fi întotdeauna comunicat în mod implicit. consultaþi instrucþiunile de utilizare a telefonului mobil.Manual Mercedes Clasa E_ro. telefonul mobil rãmâne pornit timp de încã aproximativ zece minute (timp suplimentar de funcþionare). Dacã efectuaþi un apel în acest interval. ambele intrãri vor fi afiºate pe display-ul multifuncþional.

Manual Mercedes Clasa E_ro. Montarea unui suport diferit pentru telefonul mobil Dacã este necesar un suport diferit pentru telefonul mobil. demontaþi suportul existent ºi montaþi un altul în loc.book Page 230 Wednesday. 230 . March 28. 1 Placa de contact 2 Degajãri 3 Suportul telefonului mobil Introduceþi suportul pentru telefon mobil 3 în degajãrile 2 ale plãcii de contact 1. 2007 11:56 AM Comenzile Dotãri Scoaterea telefonului mobil din suportul aferent Demontarea suportului existent Montarea unui suport diferit pentru telefonul mobil Exemplu de imagine Exemplu de imagine 1 Pentru eliberarea suportului pentru telefon mobil Exemplu de imagine 1 Pentru scoaterea telefonului mobil 2 Suportul telefonului mobil Apãsaþi butonul de deblocare în sensul indicat de sãgeata 1 ºi scoateþi telefonul mobil din suportul prin deplasare în sus 2. Glisaþi suportul pentru telefon 3 înainte pânã la fixarea acestuia. 2 Pentru detaºarea suportului pentru telefonul mobil 3 Suportul telefonului mobil Apãsaþi butonul de eliberare în sensul indicat de sãgeata 1 ºi detaºaþi suportul pentru telefon mobil 3 în sensul indicat de sãgeata 2.

March 28. Sistemul de deschidere a garajului* Telecomanda integratã în oglinda retrovizoare poate fiutilizatãpentru a acþiona pânã la trei sisteme de deschidere diferite. este necesarã ºtergerea memoriei acesteia ( pagina 232). i Sistemul de deschidere a garajului este disponibil numai pentru anumite þãri. lampa martor 4 va începe sã lumineze intermitent la un interval de o secundã numai dupã scurgerea a 20 de secunde. Programarea telecomenzii 1 Zone transparente la unde radio Pentru a permite utilizarea echipamentului comandat prin intermediul frecvenþelor radio (de exemplu sistemele de înregistrare a taxelor de autostradã). 231 . Lampa martor 4 începe sã lumineze intermitent dupã o scurtã perioadã de timp. unde puteþi instala aceste sisteme. Aceste zone pot fi vãzute cel mai bine din exteriorul autovehiculului. prin observarea luminii reflectate de parbriz. Lumineazã intermitent la interval de o secundã. Este posibil ca telecomanda sã nu fie adecvatã pentru acþionarea anumitor sisteme de deschidere a garajelor. G Pericol de accident Apãsaþi butonul de pe telecomanda integratã numai dacã pe traseul cursei uºii garajului nu se aflã persoane sau obiecte. Apãsaþi continuu unul dintre butoanele transmiþãtoare 1 . 2007 11:56 AM Comenzile Dotãri Parbrizul termoreflectant* Geamul termoreflectant previne supraîncãlzirea habitaclului. Acesta blocheazã de asemenea undele radio cu frecvenþe de ordinul gigaherþilor. persoanele pot fi accidentate în timpul deplasãrii uºii. existã zone 1 ale parbrizului ce permit trecerea undelor radio.Manual Mercedes Clasa E_ro. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. În caz contrar.book Page 231 Wednesday. i Lampa martor 4 lumineazã intermitent imediat dupã prima apãsare a butonului de pe telecomandã. Dacã acest buton de pe telecomandã a fost deja programat. Telecomanda integratã în oglinda retrovizoare 1 Buton emiþãtor 2 Buton emiþãtor 3 Buton emiþãtor 4 Lampã martor i Înainte de programarea iniþialã a telecomenzii.3 de pe telecomanda integratã. Puteþi obþine informaþii detaliate în aceastã privinþã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz.

dupã programare. i Telecomanda emite atât timp cât butonul este apãsat.book Page 232 Wednesday. Apãsaþi din nou tasta telecomenzii dacã este necesar. March 28. Apãsaþi continuu unul din butoanele telecomenzii sistemului de acces pânã când lampa martor 4 lumineazã intermitent în secvenþã rapidã. Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. i Este recomandatã golirea memoriei telecomenzii înainte de vânzarea autovehiculului. Sistem de acces pe bazã de cod secvenþial: lampa martor 4 lumineazã intermitent pentru scurt timp ºi apoi continuu timp de aproximativ douã secunde. 2007 11:56 AM Comenzile Dotãri Menþineþi apãsate butoanele transmiþãtoare.Manual Mercedes Clasa E_ro. Covorul* din partea ºoferului G Pericol de accident Asiguraþi-vã cã existã spaþiu de manevrã suficient în jurul pedalelor dacã a fost instalat un covor ºi cã acesta a fost fixat corespunzãtor. i Distanþa necesarã între telecomanda sistemului de acces ºi oglinda retrovizoare depinde de sistemul de deschidere a garajului. de exemplu în secþiunile "Sincronizarea emiþãtorului" sau "Înregistrarea unui nou emiþãtor". Apãsaþi tasta telecomenzii din oglinda retrovizoare pe care aþi programat-o pentru operarea uºii garajului. telecomanda integratã suplineºte funcþiile telecomenzii sistemului de acces în garaj. trebuie sã realizaþi. Eliberaþi butoanele aferente ale telecomenzii integrate ºi a celei portabile. Îndreptaþi telecomanda sistemului de deschidere a garajului spre partea stângã a oglinzii retrovizoare interioare de la o distanþã între 5 ºi 20 cm. Deschiderea sau închiderea uºii garajului Odatã programatã. Apãsaþi continuu butoanele 1 ºi 3 timp de aproximativ 20 de secunde pânã când lampa martor 4 lumineazã intermitent. Covoarele trebuie întotdeauna fixate prin intermediul capselor. Aceastã secvenþã se repetã timp de aproximativ 20 de secunde. Golirea memoriei telecomenzii Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Dacã lampa martor 4 se stinge dupã aproximativ 20 de secunde ºi nu a luminat intermitent în secvenþã rapidã anterior: eliberaþi butoanele aferente ale telecomenzii integrate ºi a celei portabile. Informaþii suplimentare sunt disponibile în instrucþiunile de utilizare ale sistemului de deschidere a garajului. Sistem de acces pe bazã de cod fix: Lampa martor 4 lumineazã continuu. Memoria este golitã. Programarea a fost efectuatã cu succes dacã lampa martor 4 lumineazã intermitent rapid. repetaþi procedura de programare ºi modificaþi distanþa dintre telecomanda pentru deschiderea garajului ºi oglinda retrovizoare. sincronizarea între telecomanda integratã ºi senzorul sistemului de acces. Transmisia va fi întreruptã dupã maxim 20 de secunde ºi lampa martor 4 va lumina intermitent. i Dacã sistemul de acces al garajului funcþioneazã pe baza unui cod secvenþial. Vã recomandãm citirea instrucþiunilor de utilizare pentru sistemul de acces. 232 .

Covoarele fixate necorespunzãtor pot aluneca ºi stânjeni cursa pedalelor. Pentru demontare: trageþi covoarele din suporturile de ancorare 1. dacã este nevoie remediaþi situaþia. împingeþi scaunul ºoferului în spate.book Page 233 Wednesday. 233 .Manual Mercedes Clasa E_ro. asiguraþi-vã de fixarea covoarelor. i Pentru amplasarea ºi îndepãrtarea mai rapidã a covoarelor. Nu suprapuneþi mai multe covoraºe. March 28. 1 Capsã 2 Suporturi anterioare Pentru montare: apãsaþi capsa 2 pe suportul de ancorare 1. 2007 11:56 AM Comenzile Dotãri Înainte de punerea autovehiculului în miºcare.

Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Comenzile Dotãri 234 . March 28.book Page 234 Wednesday.

book Page 235 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro.500 de kilometri Alimentarea Compartimentul motor Pneurile ºi roþile Conducerea pe timp de iarnã Recomandãri privind conducerea Conducerea în afara þãrii Tractarea unei remorci Service Întreþinere 235 . 2007 11:56 AM Utilizare Primii 1. March 28.

solicitaþi motorul pânã la turaþia maximã admisã de 4. de exemplu. Schimbaþi treptele de vitezã la timp.500 de rpm doar pentru perioade scurte. În aceastã perioadã. Recomandãri suplimentare pentru autovehiculele AMG: nu conduceþi cu vitezã mai mare de 140 km/h pe parcursul primilor 1. pe teren accidentat.500 km. Nu comutaþi manual într-o treaptã de vitezã inferioarã în scopul frânãrii autovehiculului. March 28. i Este recomandatã respectarea acestor indicaþii de asemenea dacã motorul sau transmisia pe puntea spate al vehiculului au fost înlocuite. 236 . Nu depãºiþi 2/3 din turaþia maximã admisã a motorului pentru fiecare treaptã de vitezã.500 de kilometri Dacã acordaþi de la început suficientã atenþie motorului.book Page 236 Wednesday. 2007 11:56 AM Utilizare Primii 1. 2 sau 1 pentru conducerea cu vitezã redusã. Autovehicule cu transmisie automatã*: evitaþi acþionarea completã a pedalei de acceleraþie (dincolo de punctul de rezistenþã/kickdown).Manual Mercedes Clasa E_ro. Prin urmare.500 km. Dupã parcurgerea primilor 1. utilizaþi gamele de viteze 3.500 km puteþi solicita treptat autovehiculul pânã la parametrii maximi în ceea ce priveºte viteza de deplasare ºi turaþia motorului. accelerarea la maxim. de exemplu.500 de kilometri Primii 1. evitaþi solicitarea intensã a autovehiculului. veþi beneficia de performanþe excelente ale acestuia pentru o perioadã îndelungatã de timp. este recomandatã conducerea autovehiculul cu diverse viteze de deplasare ºi turaþii ale motorului pe parcursul primilor 1.

Contactul carburantului cu pielea sau cu articolele de îmbrãcãminte sau inhalarea vaporilor dãuneazã sãnãtãþii. Închideþi capacul buºonului rezervorului de carburant. Rotiþi buºonul spre stânga ºi scoateþi-l. În caz contrar. G Pericol de incendiu Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. G Pericol de rãnire Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau obiectele de îmbrãcãminte. utilizarea focului ºi a flãcãrii deschise sunt interzise în timpul manipulãrii carburantului. 237 . Împingeþi capacul buºonului de alimentare cu carburant în sensul indicat de sãgeatã 1. Veþi auzi când buºonul va fi corect închis. i Autovehicule cu motor diesel: dacã rezervorul s-a golit complet va trebui sã purjaþi sistemul de alimentare ( pagina 307).Manual Mercedes Clasa E_ro. Benzina (EN 228) 1 Pentru deschiderea capacului buºonului de alimentare cu carburant 2 Pentru introducerea buºonului rezervorului în locaºul din capac 3 Tabel cu valorile presiunii în pneuri 4 Tipul de carburant Scoateþi cheia din contactul electronic de pornire. Prin aceasta se deterioreazã sistemul de alimentare cu carburant ºi motorul. G Pericol de explozie Carburantul este extrem de inflamabil. Umpleþi rezervorul doar pânã la oprirea duzei pompei de carburant. este posibilã reducerea puterii motorului sau deteriorarea sa. ! Defecþiunile rezultate din combinarea benzinei cu carburantul diesel nu sunt acoperite de garanþie. i În general. Înainte de alimentarea autovehiculului. Informaþii suplimentare referitoare la carburant sunt disponibileîncadrulsecþiunii "Date tehnice" din index. Fumatul. March 28. puteþi solicita aceste informaþii personalului de la staþia de alimentare. În caz contrar. existând ºi posibilitatea apariþiei unui incendiu. 2007 11:56 AM Utilizare Alimentare Alimentare Alimentare Capacul buºonului rezervorului este deszãvorât ºi zãvorât automat prin intermediul cheii sau al funcþiei KEYLESS GO* la zãvorârea sau la deszãvorârea autovehiculului. ! Utilizaþi exclusiv benzinã premium fãrã plumb cu cifra octanicã de minim 95 COR/ 85 COM conform standardului european EN 228.book Page 237 Wednesday. Introduceþi capacul buºonului rezervorului în suportul situat pe partea interioarã a capacului buºonului. Capacul buºonului rezervorului de carburant este amplasat în partea dreaptã spate a autovehiculului. opriþi motorul ºi dezactivaþi sistemul de încãlzire auxiliarã*. Capacul buºonului rezervorului de carburant se deschide parþial. Nu amestecaþi benzina cu motorina. Fixaþi la loc buºonul rezervorului ºi rotiþi-l spre dreapta. cifra octanicã este afiºatã pe pompele de benzinã la staþiile de alimentare.

Evitaþi accelerarea la maxim ºi conduceþi numai în programul de conducere C. Ca mãsurã temporarã. ! Utilizarea urmãtoarelor produse poate avea ca rezultat accelerarea uzurii sau deteriorarea motorului ºi a sistemului de evacuare: utilizarea unei motorine care nu întruneºte cerinþele Normei EN 590 (sau standardele asemãnãtoare) carburantul pentru motoare diesel maritime . Defecþiunile provocate de adãugarea motorinei nu sunt acoperite de garanþie. 238 i În general.5 MON. În þãrile în care puteþi gãsi motorinã cu un conþinut mai mare de sulf (de exemplu 0. puteþi utiliza benzinã standard fãrã plumb cu cifra octanicã 91 COR/82. În caz contrar.5 MON sau cu cifrã octanicã mai micã.5 COM. de maxim 0. puteþi solicita aceste informaþii personalului de la staþia de alimentare. Informaþii suplimentare referitoare la carburant sunt disponibile în cadrul secþiunii "Date tehnice" din index. ! Ca mãsurã de urgenþã. calitatea benzinei disponibile poate fi insuficientã. puteþi utiliza benzinã standard fãrã plumb cu cifra octanicã 91 RON/82. doar în cazul în care carburantul recomandat nu este disponibil. i În general. În caz contrar. doar în cazul în care carburantul recomandat nu este disponibil. uleiul motorului trebuie schimbat mai frecvent. ! Pentru alimentarea autovehiculelor cu filtru de particule pentru motoare Diesel în þãrile din afara UE. puteþi solicita aceste informaþii personalului de la staþia de alimentare. cifra cetanicã este afiºatã pe pompele de motorinã la staþiile de alimentare. Dacã nu este disponibil alt carburant în afarã de benzina normalã 91 RON/ 82. Utilizarea acestui tip de benzinã antreneazã reducerea performanþei motorului ºi creºterea consumului de carburant. determinând depunerea de calaminã în jurul supapelor de admisie. Nu amestecaþi benzina cu motorina. În caz contrar. i Motorina disponibilã în comerþ poate conþine pânã la 5 % biodiesel. ! Nu utilizaþi motorinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor pe benzinã. Evitaþi accelerarea la maxim a autovehiculului. În unele þãri. În astfel de cazuri.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. acest fapt va determina un consum mai mare de carburant ºi performanþe semnificativ mai reduse.3 %). Motorina (EN 590) Autovehiculele AMG ! Utilizaþi exclusiv benzinã premium fãrã plumb cu cifra octanicã de minim 98 COR/88 COM conform standardului european EN 228. Acest procent nu va afecta performanþele sau gradul de uzurã al autovehiculului.05 %. este posibilã reducerea puterii motorului sau deteriorarea sa. cifra octanicã este afiºatã pe pompele de benzinã la staþiile de alimentare. doar în cazul în care carburantul recomandat nu este disponibil. Chiar ºi cantitãþile reduse de motorinã pot cauza deteriorarea sistemului de injecþie. 2007 11:56 AM Utilizare Alimentare Ca mãsurã temporarã. Utilizarea acestui tip de benzinã antreneazã reducerea performanþei motorului ºi creºterea consumului de carburant. puteþi utiliza benzinã premium fãrã plumb cu cifra octanicã 95 RON/85 MON. consultaþi un Centru de Service Mercedes-Benz ºi adãugaþi în benzinã aditivul (Nr. Trebuie evitatã accelerarea la maxim a autovehiculului. A000989254510) recomandat ºi comercializat de cãtre Mercedes-Benz. Puteþi obþine informaþii privind intervalele de schimbare a uleiului de motor de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. trebuie sã încredinþaþi autovehiculul unui service post-vânzare local pentru adaptarea la tipul de carburant disponibil. trebuie utilizatã exclusiv motorinã Euro cu un conþinut redus de sulf.book Page 238 Wednesday. Totuºi. Trebuie sã respectaþi instrucþiunile ºi rapoartele de amestecare indicate pe recipient.

Nu amestecaþi motorina cu benzina. La utilizarea aditivilor de îmbunãtãþire a fluiditãþii respectaþi informaþiile furnizate de producãtorul acestuia. biodiesel) carburantului biodiesel pentru acest autovehicul. Cantitatea de kerosen nu trebuie sã fie mai mare de 50 % din amestec. ! Nu este adecvatã utilizarea G Pericol de incendiu Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. ! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. Chiar ºi cantitãþile reduse de benzinã pot cauza deteriorarea sistemului de injecþie. existând ºi posibilitatea apariþiei unui incendiu. Defecþiunile pot fi rectificate numai încãlzind întregul sistem de alimentare. Defecþiunile provocate de adãugarea benzinei nu sunt acoperite de garanþie. Utilizaþi numai agenþi de îmbunãtãþire a fluiditãþii care au fost testaþi ºi aprobaþi de Mercedes-Benz. în funcþie de temperatura exterioarã. în lunile de iarnã sunt disponibile tipuri de motorinã cu fluiditate superioarã pentru condiþii termice scãzute. Utilizarea carburantului biodiesel sau a unui amestec de motorinã ºi biodiesel va antrena limitarea drepturilor prevãzute în contractul de garanþie. Pentru a evita problemele de funcþionare. Motorina de iarnã poate fi utilizatã fãrã probleme la temperaturi care scad pânã la aproximativ -20°C. ! Procentul de kerosen trebuie sã fie menþinut cât mai scãzut cu putinþã ºi în conformitate cu temperatura exterioarã.book Page 239 Wednesday. Amestecaþi kerosenul ºi motorina numai în rezervorul de combustibil. înainte ca proprietãþile de curgere a motorinei sã se diminueze. Nu amestecaþi motorina cu benzina. Denumiri alternative pentru biodiesel: Ester metilic gras de origine acidã (FAME) Ester metilic de origine vegetalã (VME) G Pericol de explozie Reþineþi faptul cã un amestec de motorinã ºi kerosen se aprinde mult mai uºor decât motorina obiºnuitã. Puteþi obþine informaþii despre agenþii de îmbunãtãþire a fluiditãþii testaþi ºi aprobaþi de Mercedes-Benz de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Utilizarea carburantului biodiesel poate mãri gradul de uzurã sau deteriora motorul. 2007 11:56 AM Utilizare Alimentare produse petroliere pentru încãlzire aditivi pentru carburanþi neaprobaþi Utilizarea unor asemenea carburanþi ºi/sau aditivi pentru carburanþi neaprobaþi va antrena limitarea drepturilor dumneavoastrã prevãzute în contractul de garanþie. 239 . Adãugaþi agent de îmbunãtãþire a fluiditãþii sau kerosen la motorina pentru timp de varã sau de iarnã care nu are o rezistenþã prea mare la frig. Adãugaþi aditivul în motorinã în timp util.Manual Mercedes Clasa E_ro. Adãugaþi mai întâi kerosenul ºi apoi motorina. March 28. Kerosenul Esterii metilici de origine vegetalã (carburanþi VME. Temperaturi exterioare scãzute Fluiditatea motorinei poate fi insuficientã la temperaturi ambiante scãzute. de exemplu parcând autovehiculul într-un garaj încãlzit. Autovehiculul trebuie alimentat cu motorinã pentru sezonul rece la temperaturi mai mici de –5°C. Acest lucru deterioreazã sistemul de alimentare cu carburant ºi motorul. Aditivul de îmbunãtãþire a fluiditãþii Eficienþa agentului de îmbunãtãþire a fluiditãþii nu poate fi garantatã pentru fiecare tip de carburant. Adãugarea de kerosen în proporþie de 5 % din volum îmbunãtãþeºte rezistenþa la frig a motorinei cu aproximativ 1°C.

nu atingeþi niciodatã componentele sistemului de aprindere (bobinele de inducþie. cablurile. În caz contrar.book Page 240 Wednesday. Compartimentul motor Capota G Pericol de rãnire Ventilatorul radiatorului este situat între radiator ºi blocul motor. existã riscul de rãnire. March 28. chiar dacã motorul nu este în funcþiune. Acesta poate porni automat chiar dacã nu este introdusã o cheie în contactul electronic de pornire. motorul este în funcþiune are loc pornirea motorului contactul este pus ºi motorul urmeazã a fi apãrut prin remorcarea vehiculului 240 . Pentru a evita pericolul arsurilor. Din acest motiv. atingeþi numai componentele motorului descrise în Manualul de utilizare ºi respectaþi instrucþiunile referitoare la siguranþã în aceastã privinþã. 2007 11:56 AM Utilizare Compartimentul motor Lãsaþi motorului sã funcþioneze puþin. Anumite componente ale motorului pot deveni foarte de fierbinþi. Motorul este dotat cu un sistem de aprindere electronicã care funcþioneazã la tensiune înaltã. priza de verificare) dacã: G Pericol de accident Nu acþionaþi clapeta de desiguranþare a capotei motorului în timpul deplasãrii autovehiculului. este posibilã deschiderea acesteia. Evitaþi zona de rotaþie a palelor ventilatorului. fiºele bujiilor. pentru ca aditivului sã se distribuie în întregul sistem de alimentare cu carburant.Manual Mercedes Clasa E_ro. Autovehicule cu motor pe benzinã. Deschidere G Pericol de rãnire Existã pericolul de accidentare când capota este deschisã. În caz contrar.

autovehiculul pot consuma pânã la maxim 0.book Page 241 Wednesday. Deschideþi capota motorului din nou ºi închideþi-o cu mai multã forþã. pe partea stângã a acestuia când este privit în sensul de mers. Închiderea G Pericol de rãnire Închideþi capota motorului cu atenþie pentru a evita accidentarea persoanelor din jur. i În cazul în care capota motorului poate fi ridicatã puþin. Estimarea consumului de ulei poate fi realizatã numai dupã parcurgerea unei distanþe considerabile cu autovehiculul. Trageþi mânerul 2 de deblocare a capotei spre exterior. 2007 11:56 AM Utilizare Compartimentul motor Clapeta de desiguranþare a capotei motorului este situatã în zona inferioarã a habitaclului din partea ºoferului.000 km. Uleiul de motor În funcþie de stilul de conducere. depãrtându-l de grila radiatorului ºi ridicaþi capota cu ajutorul grilei radiatorului de partea sa inferioarã. ea nu este fixatã corespunzãtor. Coborâþi capota motorului ºi lãsaþi-o sã cadã liber de la aproximativ 20 cm.Manual Mercedes Clasa E_ro. Consumul de ulei poate depãºi aceastã valoare când autovehiculul este nou sau în cazul conducerii acestuia la turaþii ridicate ale motorului. 241 . 2 Mâner de deblocare a capotei motorului 1 Clapeta de desiguranþare a capotei Acþionaþi clapeta de desiguranþare 1. Verificaþi fixarea corespunzãtoare a capotei motorului. În caz contrar. Mânerul 2 va iesi printre lamele grilei. Ridicaþi uºor capota motorului. Informaþii suplimentare referitoare la uleiul de motor sunt disponibile în cadrul secþiunii "Date tehnice" ( pagina 389). ! Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu sunt ridicate. Mânerul pentru deblocarea capotei este situat pe grila radiatorului. Capota motorului este deblocatã. March 28. ºtergãtoarele sau capota motorului pot fi deteriorate. deasupra pedalei frânei de parcare. Capota motorului produce un zgomot specific la închidere. ! Nu trageþi de mâner pentru ridicarea capotei 2.8 l de ulei la 1.

è sau ÿ pentru a selecta afiºarea altor informaþii. oil level (Adãugaþi 1. Pe display va fi afiºat unul din urmãtorele mesaje: Engine oil level (Nivelul uleiului de motor este adecvat) Add 1. opriþi motorul ºi aºteptaþi aproximativ cinci minute (dacã motorul se aflã la temperatura de lucru normalã) sau aproximativ 30 de minute (dacã motorul nu se aflã la temperatura de lucru normalã). dacã a fost la o temperaturã normalã de funcþionare motorul sã fie oprit de cel puþin 30 de minute. March 28.5 litri pentru completare pânã la nivelul maxim) Add 2. Apãsaþi tasta j. 2007 11:56 AM Utilizare Compartimentul motor ! Nu este permisã utilizarea aditivilor pentru lubrifianþi. oil level (Adãugaþi 1. Puteþi obþine informaþii suplimentare în aceastã privinþã de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz.Manual Mercedes Clasa E_ro. i Dacã doriþi sã întrerupeþi procedura de mãsurare. Dacã motorul este în funcþiune.0 litres to reach max. Dacã este afiºat mesajul Switch ignition on to check engine oil level(Pentru verificarea nivelului uleiului de motor puneþi contactul): Rotiþi imediat cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire ( pagina 84). Mãsurarea dureazã câteva secunde. oil level (Adãugaþi 2. va fi afiºat urmãtorul mesaj: Engine oil level (Nivelul uleiului de motor) Reduce oil level (Reduceþi nivelul uleiului de motor) Îndepãrtaþi excesul de ulei prin aspirare. Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta meniul Engine oil level Measuring now (Nivelul uleiului de motor . Verificarea nivelului uleiului de motor Atunci când se efectueazã verificarea nivelului uleiului de motor.book Page 242 Wednesday.0 litre to reach max.0 litri pentru completare pânã la nivelul maxim) Adãugaþi ulei dacã este necesar.5 litres to reach max. ! Excesul de ulei în motor antreneazã riscul de deteriorare a motorului sau a convertorului catalitic. Ar trebui sã aparã afiºajul standard pe display-ul multifuncþional ( pagina 135). Alte mesaje care pot fi afiºate pe display-ul multifuncþional Dacã temperatura motorului se încadreazã în limitele normale ale temperaturii de funcþionare ºi existã exces de ulei. Utilizarea aditivilor pentru carburant limiteazã drepturile de acordare a garanþiei. Repetaþi mãsurãtoarea dupã 30 de minute dacã motorul nu se aflã la temperatura normalã de funcþionare. Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul electronic de pornire ( pagina 84). Dacã nu aþi respectat timpul de aºteptare necesar. 242 . va fi afiºat urmãtorul mesaj: Observe waiting period (Respectaþi intervalul de aºteptare) Repetaþi mãsurãtoarea dupã aproximativ cinci minute dacã motorul se aflã la temperatura normalã de funcþionare.În curs de mãsurare!). va fi afiºat urmãtorul mesaj: Cannot check engine oil level with engine on (Nivelul uleiului nu poate fi verificat când motorul este în funcþiune) Înainte de efectuarea mãsurãtorii. autovehiculul trebuie: sã nu fie situat pe plan înclinat motorul sã fie oprit de cel puþin cinci minute. deoarece aceºtia cauzeazã accentuarea uzurii ºi deteriorarea ansamblurilor de componente mecanice. dacã nu a fost la o temperaturã normalã de funcþionare Prin intermediul computerului de bord i Verificarea nivelului uleiului de motor la autovehiculele cu jojã de ulei ( pagina 243).0 litru pentru completare pânã la nivelul maxim) Add 1. apãsaþi tasta k sau j de pe volanul multifuncþional.

Manual Mercedes Clasa E_ro. acesta va afecta negativ mediul înconjurãtor. Adãugaþi ulei dacã este necesar. Adãugaþi cantitatea necesarã de ulei. 243 . March 28. ! Îndepãrtaþi excesul de ulei prin aspirare. Excesul de ulei în motor antreneazã riscul de deteriorare a motorului sau a convertorului catalitic. ( pagina 242). Înºurubaþi buºonul gâtului de umplere cu ulei 1. luaþi mãsuri pentru a evita vãrsarea de ulei. Trebuie evitatã pãtrunderea uleiului în sol sau în cursurile de apã. ªtergeþi joja de ulei.book Page 243 Wednesday. 1 Jojã de ulei 2 Marcaj nivel maxim 3 Marcaj nivel minim Scoateþi joja de ulei 1 din tubul pentru jojã. Completarea cu ulei de motor Exemplu de autovehicul cu motor Diesel (E 220 CDI) 1 Buºonul gâtului de umplere cu ulei Deºurubaþi 1 buºonul gâtului de Exemplu de autovehicul cu motor pe benzinã (E350) umplere ºi scoateþi-l. În caz contrar. 2007 11:56 AM Utilizare Compartimentul motor Utilizarea jojei de ulei Nivelul uleiului este corect dacã se situeazã între marcajul de nivel minim 3 ºi marcajul de nivel maxim 2. Introduceþi joja în tubul pentru jojã pânã la capãt ºi scoateþi-o din nou. i Diferenþa de nivel între marcajul inferior 3 ºi marcajul superior 2 corespunde unei cantitãþi de ulei de aproximativ 2 litri. i Nivelul uleiului de motor este verificat cu ajutorul computerului de bord la autovehiculele fãrã jojã de ulei. Exemplu de autovehicul cu motor pe benzinã (E500) 1 Capacul orificiului de alimentare cu ulei H Notã privind protecþia mediului La completarea cu ulei de motor.

deºurubaþi capacul rezervorului de lichid de rãcire numai dupã rãcirea motorului. Sistemul de spãlare a farurilor* utilizeazã lichidul din rezervorul de lichid pentru spãlarea parbrizului.book Page 244 Wednesday. Temperatura afiºatã a lichidului de rãcire trebuie sã fie sub 70°C. puteþi suferi arsuri dacã este eliberat lichid de rãcire fierbinte. În cazul unor pierderi de ulei sau al apariþiei unor probleme la schimbarea vitezelor. 2007 11:56 AM Utilizare Compartimentul motor Nivelul uleiului pentru transmisia automatã* Nu este necesarã verificarea nivelului uleiului pentru transmisa automatã. Din acest motiv. Puteþi gãsi informaþii suplimentare referitoare la lichidul de rãcire în cadrul secþiunii "Date tehnice" ( pagina 391). 1 Marcaj 2 Capac 3 Vasul de expansiune Rotiþi lent capacul 2 spre stânga aproximativ o jumãtate de turã pentru a permite egalizarea presiunilor. pe partea stângã a acestuia. Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar. În caz contrar. Lichidul de rãcire constã într-un amestec de apã ºi antigel/agent anticoroziune. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire numai când autovehiculul nu este înclinat ºi motorul este rece. Rotiþi din nou capacul 2 spre stânga ºi îndepãrtaþi-l. Fixaþi capacul la loc 2 ºi strângeþi-l pânã când auziþi un clic la fixarea acestuia.5 cm când este cald. de exemplu.Manual Mercedes Clasa E_ro. când este privit în sensul de mers. Verificarea nivelului lichidului de rãcire Vasul de expansiune este situat în compartimentul motorului. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. la un Centru de Service Mercedes-Benz. 1 Capac Completaþi cu lichid concentrat pentru spãlarea parbrizului tot anul. Sistemele de spãlare a parbrizului/a farurilor* Rezervorul de lichid pentru spãlare este situat în compartimentul motorului. 244 . pe partea dreaptã a acestuia când este privit în sensul de mers. Lichidul de rãcire G Pericol de rãnire Sistemul de rãcire este presurizat. March 28. Cantitatea de lichid de rãcire din vasul de expansiune 3 este suficientã dacã nivelul lichidului atinge marcajul 1 de pe orificiul rezervorului când lichidul este rece sau depãºeºte marcajul cu 1.

! Pneurile reºapate nu sunt testate ºi nici recomandate de Mercedes-Benz. Aceste fenomene pot cauza deteriorarea pneurilor sau a autovehicului. Lichidul de spãlare neadecvat poate deteriora lentilele din plastic ale farurilor. nivelul emisiilor Utilizaþi: un aditiv pentru lichidul de spãlare a parbrizului. omogenizaþi amestecul într-un recipient separat. Aceste pneuri sunt adaptate special pentru utilizarea împreunã cu sisteme precum ABS sau ESP ºi sunt marcate dupã cum urmeazã: MO = Mercedes-Benz Original MOE = Mercedes-Benz Original Extended (cu proprietãþi de rulare pe panã) Penurile Mercedes-Benz Original Extended trebuie utilizate exclusiv pentru jantele care au fost special aprobate de cãtre Mercedes-Benz. Fumatul. Pentru deschidere: ridicaþi capacul 1 trãgând de clapetã. În cazul utilizãrii altor tipuri de pneuri. sonore ºi consumul de carburant pot fi afectate negativ. March 28. jante ºi combinaþii aprobate între acestea de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. al utilizãrii lanþurilor antiderapante. un aditiv pentru lichidul de spãlare. aditiv MB Summerwash. Variaþi proporþia amestecului în funcþie de temperatura exterioarã ( pagina 393).Manual Mercedes Clasa E_ro. întrucât deteriorãrile anterioare nu pot fi detectate întotdeauna în cazul acestora. Nu montaþi pneuri recondiþionate dacã nu aveþi informaþii cu privire la utilizarea lor anterioarã. pentru temperaturi peste punctul de îngheþ. G Pericol de accident Dacã sunt montate alte tipuri de jante sau pneuri decât cele testate: frânele roþilor sau componentele ºasiului pot fi deteriorate spaþiul de manevrã pentru roþi ºi pneuri nu mai poate fi garantat Acest lucru poate produce un accident.book Page 245 Wednesday. Mercedes-Benz nu poate garanta siguranþa autovehiculului. pentru a preveni formarea de dâre pe parbriz. Mercedes-Benz vã recomandã sã utilizaþi numai pneuri ºi jante care au fost special aprobate de cãtre Mercedes-Benz pentru autovehicul. ! Utilizaþi exclusiv lichid de spãlare a parbrizului adecvat pentru suprafeþe din material plastic. aditiv MB Winterwash. pentru a preveni îngheþarea lichidului de spãlare pe parbriz În prealabil. 245 . În plus. Mercedes-Benz nu îºi asumã nicio responsabilitate asupra eventualelor daune. în cazul conducerii autovehiculului cu sarcinã mare. Pentru închidere: apãsaþi capacul 1 pe orificiul rezervorului pânã la fixarea completã. Puteþi obþine informaþii suplimentare despre pneuri. variaþiile dimensionale ºi deformarea diferitã a pneurilor pot cauza contactul pneurilor cu caroseria ºi componentele punþilor. precum manevrabilitatea. 2007 11:56 AM Utilizare Pneurile ºi jantele G Pericol de incendiu Concentratul de lichid de spãlare a parbrizului este foarte inflamabil. de exemplu. Din acest motiv. o serie de caracteristici. Pneurile ºi jantele De reþinut ! Din motive de siguranþã. Dacã utilizaþi alte pneuri decât cele testate ºi recomandate pentru Mercedes-Benz. utilizarea focului ºi a flãcãrii deschise sunt interzise în timpul manipulãrii concentratului pentru lichidul de spãlare a parbrizului.

Montaþi numai pneuri cu dimensiuni corespunzãtoare. March 28. bracaþi roþile din faþã la maxim pentru a efectua verificarea flancurilor interioare ale pneurilor.Manual Mercedes Clasa E_ro. tãieturi. la intervale de cel puþin 14 zile. montarea ºi înlocuirea pneurilor Montaþi numai jante ºi pneuri de acelaºi tip. Aceastã recomandare se aplicã ºi roþii de rezervã. de exemplu. zgomote ºi caracteristici de manevrabilitate neobiºnuite. asiguraþi-vã cã pneurile nu vor fi deformate de bordurã sau de alte obstacole. Dacã este nevoie. vaselina.book Page 246 Wednesday. Evitaþi contactul pneurilor cu uleiul. apelaþi la un atelier secializat. de exemplu dacã vehiculul "trage" într-o parte. În caz contrar. Indicaþii privind conducerea autovehiculului În timpul mersului fiþi atenþi la vibraþii. reduceþi viteza ºi opriþi autovehiculul de îndatã ce este posibil pentru verificarea jantelor ºi a pneurilor. Efectuaþi rodarea pneurilor la viteze moderate pe parcursul primilor 100 km. ( pagina 247). Verificaþi periodic presiunea în toate pneurile (inclusiv în pneul roþii de rezervã*) în special înainte de deplasãrile pe distanþe lungi ºi corectaþi-o dacã este necesar ( pagina 247). produse de acelaºi fabricant. precum ºi dupã deplasarile pe teren accidentat sau în condiþii de drum dificil. Nu conduceþi cu pneuri cu adâncime redusã a profilului suprafeþei de rulare pentru cã astfel este redusã capacitatea de tracþiune în condiþii de drum umed (acvaplanare). pentru cã acest lucru poate deteriora pneurile. încercaþi sã faceþi acest lucru încet ºi oblic. ! Depozitaþi pneurile într-un loc rãcoros ºi uscat. în special a flancurilor acestora. În caz contrar este posibilã deteriorarea pneurilor. Toate roþile ar trebuie sã fie dotate cu un capac care sã protezeje ventilul de murdãrie ºi umezealã. precum echipamente de curãþare cu înaltã presiune. 246 . Dacã presupuneþi cã unul dintre pneuri este defect. sau coroziune accentuatã la nivelul jantelor). certificatul de înmatriculare al autovehiculului poate fi anulat. la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru verificarea pneurilor ºi a jantelor. Dacã nu identificaþi nici o defecþiune. indiferent de gradul de uzurã al acestora. Jantele deteriorate pot provoca pierderea presiunii în pneuri. dacã roþile ambelor punþi au aceleaºi dimensiuni. perforaþii. limitatoare de vitezã sau gropi. Verificaþi cu regularitate adâncimea profilului benzii de rulare precum ºi întreaga suprafaþã a benzii de rulare a pneurilor. pentru cã performanþele acestora sunt optime numai dupã parcurgerea acestei distanþe. 2007 11:56 AM Utilizare Pneurile ºi jantele Nu sunt permise modificãri ale sistemului de frânare ºi ale roþilor ºi nici utilizarea distanþierelor sau a scuturilor antipraf pentru frâne. benzina sau motorina. Dacã este necesarã trecerea peste borduri. Pneurile noi vor fi montate iniþial la roþile din faþã. preferabil lipsit de luminã. deteriorãri prin lovire asupra pneurilor ºi deformãri. Defectele ascunse ale pneurilor pot sã afecteze manevrabilitatea autovehiculului. Indicaþii privind inspecþia regulatã a jantelor ºi pneurilor Verificaþi cu regularitate jantele ºi pneurile autovehiculului pentru detectarea eventualelor defecþiuni (de exemplu. Indicaþii privind alegerea. La parcare. Pneurile trebuie înlocuite dupã cel mult ºase ani. Acest lucru indicã faptul cã jantele sau pneurile sunt deteriorate. fisuri. Indicaþii privind curãþarea roþilor Nu utilizaþi dispozitive de curãþare puternice.

De aceea trebuie sã verificaþi periodic presiunea în toate pneurile (inclusiv în pneul roþii de rezervã*). este posibil ca suprafaþa de rulare a pneurilor sã nu se uzeze uniform. dacã existã riscul apariþiei fenomenului de acvaplanare. De aceea trebuie sã verificaþi cu regularitate adâncimea profilului precum ºi starea întregii suprafeþe a benzii de rulare a pneurilor. În caz contrar. Trebuie înlocuite pneurile cu o adâncime a profilului insuficientã. Sistemul de rulare cu pneu dezumflat MOExtended poate fi utilizat numai în combinaþie cu sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri sau cu sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri ºi exclusiv pentru pneuri testate de Mercedes-Benz. Sensul de rotaþie Pneurile cu sens de rotaþie specificat oferã avantaje suplimentare. March 28. deoarece aceºtia pot cauza corodarea ºuruburilor. i Pneul de rezervã* poate fi montat contrar sensului de rotaþie. În cazul în care autovehiculul urmeazã sã suporte o sarcinã mare sau sã fie condus la viteze mari. Aspectul exterior al pneurilor nu permite evaluarea adecvatã a presiunii în pneuri. Puteþi gãsi informaþii cu privire la conducerea cu un pneu dezumflat în secþiunea "Sfaturi practice" ( pagina 339). rotiþi volanul astfel încât sã puteþi observa banda de rulare mai uºor.Manual Mercedes Clasa E_ro. 247 . Sistemul de rulare pe panã MOExtended* Sistemul de rulare pe panã MOExtended permite continuarea cãlãtoriei chiar dacã unul sau mai multe din pneurile autovehiculului pierd toatã presiunea. Trebuie sã înlocuiþi pneurile de iarnã cu adâncimea profilului suprafeþei de rulare sub 4mm întrucât nu mai pot asigura o aderenþã corespunzãtoare. Marcajul sub formã de sãgeatã de pe flancul pneului indicã sensul corect de rotaþie. 2007 11:56 AM Utilizare Pneurile ºi jantele ! Nu curãþaþi jantele cu agenþi de curãþare acizi. în special înainte de deplasãrile pe distanþe lungi ºi sã o corectaþi dacã este necesar. puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi provoca un accident. Suprafaþa de rulare Presiunea în pneuri G Pericol de accident Reþineþi faptul cã: G Pericol de accident O presiune în pneuri fie prea ridicatã fie prea redusã poate avea efecte negative asupra siguranþei autovehiculului. Aderenþa pneurilor la carosabilul umed scade rapid dacã adâncimea profilului de pe suprafaþa de rulare scade sub 3 mm. Aceste avantaje sunt valabile dacã este respectat sensul corect de rotaþie a pneurilor. Pentru roata de rezervã* setaþi presiunea maximã specificatã. Dacã este necesar. din cauza aderenþei reduse a pneurilor la carosabil. presiunea în pneuri trebuie adaptatã în conformitate cu specificaþiile de pe capacul buºonului rezervorului ( pagina 237). Pentru a mãsura presiunea în pneuri utilizaþi un manometru adecvat.book Page 247 Wednesday. de exemplu. G Pericol de accident În cazul în care presiunea în pneu scade în mod repetat: verificaþi dacã în pneu sunt corpuri strãine verificaþi dacã pneul nu este perforat sau dacã ventilul nu prezintã pierderi de aer. ceea ce poate duce la producerea de accidente.

în mod semnificativ.book Page 248 Wednesday. odatã cu aceasta creºte ºi presiunea.1 bar pentru fiecare 10°C. Tabelul prezent pe partea interioarã a capacului buºonului rezervorului de carburant vã va ajuta sã decideþi dacã este necesarã corectarea presiunii în pneuri. În timpul deplasãrii autovehiculului. Tabelul cu presiunile recomandate pentru pneuri pentru diferite temperaturi de funcþionare. va trebui sã efectuaþi corecþia corespunzãtoare a valorilor mãsurate. poate apãrea fenomenul de acvaplanare) i Valorile presiunii pentru sarcini reduse sunt valorile minime care vã oferã confortul corespunzãtor în timpul conducerii autovehiculului. sistemului sã detecteze pierderea semnificativã de presiune din pneul unei roþi. Prin urmare. este situat pe interiorul capacului de acces la buºonul rezervorului de carburant.Manual Mercedes Clasa E_ro. unde temperatura diferã de cea exterioarã. Acestea sunt permise ºi nu vor afecta negativ rularea autovehiculului. Dacã mãsuraþi presiunea în pneuri în garaj. la intervale de cel puþin douã sãptãmâni. temperatura în pneuri creºte ºi. este posibilã: scurtarea duratei de viaþã a pneurilor deteriorarea accentuatã a pneurilor apariþia unor efecte negative privind manevrabilitatea ºi. Sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri În timpul deplasãrii autovehiculului. privind siguranþa în timpul mersului (de exemplu. trebuie sã corectaþi presiunea în pneuri numai când acestea sunt reci. un mesaj de avertizare corespunzãtor este afiºat pe display-ul multifuncþional. 248 . Presiunea aerului în pneurile calde este întotdeauna superioarã presiunii în pneurile reci. Confortul va fi totuºi diminuat într-o oarecare mãsurã. Verificaþi periodic ºi presiunea în pneul roþii de rezervã*. ca urmare. Acest fapt permite G Pericol de accident Sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri nu vã avertizeazã asupra reglãrii incorecte a presiunii în pneuri. Funcþionarea sistemului de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri este limitatã sau întârziatã dacã: sunt montate lanþuri antiderapante la roþi autovehiculul este condus în condiþii de drum specifice sezonului rece conduceþi pe o suprafaþã acoperitã cu nisip sau pietriº dacã adoptaþi un stil de conducere sportiv (cu viteze ridicate în viraje ºi accelerãri rapide) circulaþi tractând o remorcã foarte grea sau foarte mare conduceþi autovehiculul cu încãrcãturã mare sau cu încãrcãturã pe plafon H Notã privind protecþia mediului Verificaþi periodic presiunea în pneuri. sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri monitorizeazã presiunea prin compararea vitezelor de rotaþie ale roþilor. Dacã viteza de rotaþie a unei roþi se modificã datoritã scãderii presiunii din pneu. Puteþi utiliza ºi valori ale presiunii adecvate pentru grade mai mari de încãrcare a autovehiculului. Dacã pneurile au presiuni prea scãzute sau prea ridicate. Presiunea în pneurile calde trebuie corectatã numai dacã aceasta este prea scãzutã pentru funcþionarea în condiþiile curente. în funcþie de viteza de deplasare ºi sarcina distribuitã pe pneuri. 2007 11:56 AM Utilizare Pneurile ºi jantele Presiunea în pneuri se modificã proporþional cu modificarea temperaturii exterioare cu aproximativ 0. March 28. Pentru roata de rezervã* setaþi presiunea maximã specificatã.

sau Aºteptaþi pânã ce mesajul Restart Run Flat Indicator? (Repornire indicator de rulare cu pneu dezumflat?) Cancel Yes (Anulare Da) dispare. cauzatã de exemplu de perforarea pneului de cãtre un corp strãin. G Pericol de accident Sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune va funcþiona adecvat numai dacã presiunea în pneuri este reglatã corect. Reactivarea sistemului de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri Activaþi sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri dacã aþi: modificat presiunea în pneuri înlocuit roþile sau pneurile montat roþi sau pneuri noi Înainte de reactivare. 2007 11:56 AM Utilizare Pneurile ºi jantele Sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri nu poate înlocui verificarea regulatã a presiunii din pneuri deoarece sistemul nu poate detecta pierderea egalã a presiunii din pneuri. March 28. Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Pe display-ul multifuncþional va apãrea urmãtorul mesaj: Restart Run Flat Indicator? (Repornire indicator de rulare cu pneu dezumflat?) Cancel Yes (Anulare Da) Dacã doriþi confirmarea activãrii: Apãsaþi tasta +. Acestea monitorizeazã presiunea setatã în toate cele patru pneuri la activarea sistemului. Respectaþi notele din secþiunea privind presiunea în pneuri ( pagina 247). continuã sã fie monitorizatã. Nu efectuaþi manevre bruºte de virare pe parcursul încetinirii autovehiculului. Apãsaþi butonul de resetare situat în partea stângã a panoului de instrumente. Sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri nu vã poate avertiza în cazul unei pierderi bruºte de presiune. aceastã valoare incorectã va fi utilizatã ca reper pentru monitorizare. Apãsaþi tasta k sau j pentru a selecta funcþia privind presiunea în pneuri: Run Flat Indicator active (Indicatorul de rulare cu pneu dezumflat este activat). Sistemul de monitorizare electronicã a presiunii în pneuri* Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri funcþioneazã numai dacã sunt montate dispozitive electronice corespunzãtoare la roþi. Pe display-ul multifuncþional va apãrea urmãtorul mesaj: Run Flat Indicator restarted (Indicatorul de rulare pe panã repornit) Dupã o pauzã de autoprogramare. sistemul de avertizarea asupra pierderii presiunii în pneuri va monitoriza pierderile de presiune în oricare din cele patru pneuri. consultaþi tabelul de pe partea interioarã a capacului buºonului rezervorului pentru a vã asigura cã presiunile din cele patru pneuri sunt setate corect pentru condiþiile respective de funcþionare.book Page 249 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. Dacã presiunea în pneuri a fost reglatã incorect. Menu: (Meniu:) R-Button + (Tasta R). 249 . Pe display-ul multifuncþional apare afiºajul standard ( pagina 135). Sistemul vã avertizeazã asupra scãderii presiunii în unul sau mai multe pneuri. În cazul unei pierderi bruºte de presiune. Dacã doriþi anularea activãrii: Apãsaþi tasta ç. Presiunea în pneuri. opriþi autovehiculul acþionând frânele cu atenþie. memoratã la ultima activare.

sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri detecteazã automat noile valori de presiune. Computerul de bord va furniza în general valori mai precise. de exemplu dacã aþi: modificat presiunea în pneuri înlocuit roþile sau pneurile montat roþi sau pneuri noi În cazul în care doriþi sã specificaþi manual noi valori: Utilizaþi tabelul de pe partea interioarã a capacului de acces la buºonul rezervorului de carburant pentru a verifica dacã presiunea din toate cele patru pneuri este reglatã la valoarea adecvatã pentru condiþiile curente de conducere. i Funcþionarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri poate fi afectatã negativ de interferenþele generate de echipamentele emiþãtoare de unde radio (de exemplu. de exemplu. Tabelul prezent pe partea interioarã a capacului buºonului rezervorului de carburant vã va ajuta sã decideþi dacã este necesarã corectarea presiunii în pneuri. Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Nu efectuaþi manevre bruºte de virare pe parcursul încetinirii autovehiculului. În majoritatea cazurilor. Avertizarea asupra presiunii din pneuri În cazul în care presiunea din unul sau mai multe pneuri scade considerabil. pe display-ul multifuncþional va fi afiºat un mesaj. Respectaþi notele din secþiunea privind presiunea în pneuri ( pagina 247). pot diferi de cele mãsurate prin intermediul manometrului la o staþie de alimentare. Accesarea presiunii în pneuri utilizând computerul de bord Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta funcþia privind monitorizarea presiunii în pneuri. Presiunea pneului (pneurilor) respectiv(e) este afiºatã într-un dreptunghi roºu. Pe display-ul multifuncþional apare afiºajul standard ( pagina 135). de perforarea pneului de cãtre un corp strãin. Reactivarea sistemului de monitorizare a presiunii din pneuri Va fi afiºatã presiunea curentã în pneurile fiecãrei roþi. telefoane mobile sau aparate de emisie-recepþie) utilizate în apropierea autovehiculului. 250 . În cazul unei pierderi bruºte de presiune. cauzatã. De asemenea veþi auzi un semnal sonor.book Page 250 Wednesday. opriþi autovehiculul acþionând frânele cu atenþie. 2007 11:56 AM Utilizare Pneurile ºi jantele G Pericol de accident Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã avertizeazã asupra reglãrii incorecte a presiunii în pneuri. În cazul în care autovehiculul a fost parcat pentru mai mult de 20 de minute sau nu aþi condus cu viteze mai mari de 25km/h dupã parcarea acestuia. indicate de computerul de bord. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu vã poate avertiza în cazul unei pierderi bruºte de presiune. urmãtorul mesaj va fi afiºat: Tyre pressure displayed only after driving for a few minutes (Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) i Valorile presiunii în pneuri.

Sistemul de monitorizare a presiunii a memorat presiunea pneurilor din fiecare roatã ca valoare de referinþã. Dacã doriþi anularea activãrii: Apãsaþi tasta ç. Pneurile pot fi permutate la fiecare interval de 5. pentru înlocuirea/permutarea pneurilor. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Pe dispay-ul multifuncþional este afiºat urmãtorul mesaj: Tyre pressure monitor restarted (Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri reactivat). din motive de siguranþã. Mercedes-Benz recomandã ca. Instrumentele de montare a pneurilor nu trebuie sã atingã zona valvelor. 2007 11:56 AM Utilizare Pneurile ºi jantele Apãsaþi tasta j sau k pentru selectarea funcþiei privind monitorizarea presiunii în pneuri sau aºteptaþi pânã la apariþia urmãtorului mesaj: Tyre pressure displayed only after driving for a few minutes (Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Apãsaþi butonul de resetare situat în partea stângã a panoului de instrumente. în roatã sunt amplasate componente electronice. Permutaþi pneurile înainte ca diferenþierea modelului de uzurã sã devinã prea evidentã. Pneurile roþilor din faþã se uzeazã în mod diferit de pneurile roþilor din spate. ! Dacã autovehiculul este echipat cu un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri*. în funcþie de condiþiile de utilizare. Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. componentele electronice ar putea fi deteriorate. În acest scop.book Page 251 Wednesday. offset etc. Verificaþi presiunea în pneuri ºi activaþi sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune din pneuri sau de monitorizare a acesteia*. cu condiþia ca roþile din faþã ºi cele din spate sã aibã aceleaºi dimensiuni. Nu inversaþi sensul de rotaþie a pneurilor. Pe dispay-ul multifuncþional este afiºat urmãtorul mesaj: Check current tyre pressure? (Verificare presiune curentã?) Apãsaþi tasta +. care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. pe când cele ale roþilor din spate se uzeazã pe porþiunea centralã.Manual Mercedes Clasa E_ro. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.000 pânã la 10. de exemplu dimensiune. Pneurile roþilor din faþã se uzeazã preponderent pe muchiile exterioare.000 de km. Verificaþi cuplul de strângere a ºuruburilor dupã fiecare înlocuire/ permutare la un atelier de specialitate autorizat. March 28. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Permutarea pneurilor G Pericol de accident Schimbaþi roþile din faþã cu cele din spate numai dacã au aceiaºi parametri. în funcþie de gradul de uzurã a suprafeþei de rulare. în caz contrar. Este posibilã slãbirea de la sine a ºuruburilor de roatã dacã acestea nu sunt strânse la un cuplu de 130 Nm. 251 . Curãþaþi bine suprafeþele de contact ale jantei cu discurile de frînã de fiecare datã când o roatã este interschimbatã. sã utilizaþi numai ºuruburi de roatã de mãrime adecvatã care au fost aprobate pentru autovehiculele Mercedes-Benz. de exemplu.

book Page 252 Wednesday. la un Centru de Service Mercedes-Benz. 2007 11:56 AM Utilizare Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Pentru pregãtirea autovehiculului pentru sezonul rece. Numai astfel poate fi asiguratã eficacitatea maximã ºi a sistemelor ABS ºi ESP® ºi 4MATIC* în timpul sezonului rece. de exemplu. Utilizaþi pneuri de iarnã de acelaºi tip ºi cu profil identic pentru toate roþile. de exmplu. care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare pentru înlocuirea roþii de rezervã*. la un Centru de Service Mercedes-Benz. 252 . luaþi în considerare cã stabilitatea autovehiculului va fi afectatã negativ de instabilitatea la viraje datoratã pneurilor de tipuri diferite. 1. pentru a menþine capacitatea de manevrare a autovehiculului. Din acest motiv. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Aceastã revizie tehnicã include: schimbarea uleiului de motor dacã uleiul utilizat curent nu a fost aprobat pentru utilizare pe timp de iarnã verificarea concentraþiei antigelului/agentului anticoroziv în lichidul de rãcire adãugarea de lichid concentrat de spãlare a parbrizului ºi a farurilor* verificarea bateriei schimbarea pneurilor G Pericol de accident Pneurile de iarnã cu adâncimea profilului suprafeþei de rulare sub 4 mm trebuie înlocuite imediat. este recomandatã o reducere vitezei maxime a autovehiculului la valoarea maximã permisã pentru pneurile de iarnã. Dacã aþi montat pneurile de iarnã: activaþi din nou sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri* ( pagina 249). March 28. în special din cauza aderenþei insuficiente. înainte de instalarea acestui sezon. Disponibil doar pentru anumite þãri. Acestea nu mai sunt adecvate utilizãrii pe timp de iarnã. Acesta poate fi obþinut de la un atelier de specialitate autorizat. este necesarã amplasarea unui semn de avertizare corespunzãtor în câmpul vizual al ºoferului. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Manual Mercedes Clasa E_ro. Dacã montaþi pneuri de iarnã pentru care limita maximã de vitezã specificatã este mai micã decât viteza maximã a autovehiculului. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Respectaþi întotdeauna limita maximã de vitezã specificatã pentru pneurile de iarnã utilizate. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. este necesar sã vã adaptaþi stilul de conducere noilor condiþii ºi sã conduceþi cu atenþie sporitã. utilizând sistemul Speedtronic permanent1 ( pagina 166). În acest scop. G Pericol de accident Dacã montaþi roata de rezervã* pe parcursul utilizãrii pneurilor de iarnã. În astfel de cazuri. Pneurile de iarnã Utilizaþi pneuri de iarnã când temperatura exterioarã coboarã sub +7°C ºi drumurile sunt acoperite de zãpadã sau gheaþã. Puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi provoca un accident.

Evitaþi manevrele bruºte de accelerare. scoateþi lanþurile antiderapante cât mai curând posibil. March 28. 2007 11:56 AM Utilizare Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã Lanþurile antiderapante Mercedes-Benz recomandã ca. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. autovehicule cu transmisie manualã: comutaþi în poziþia neutrã. încercaþi sã menþineþi controlul asupra autovehiculului prin corectarea direcþiei. Dupã revenirea pe carosabil fãrã zãpadã. din motive de siguranþã. chiar ºi la autovehiculele dotate cu sistem 4MATIC*. aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: lanþurile antiderapante nu pot fi montate pe toate combinaþiile jantã/ pneu. de exemplu pe roata de rezervã “Minispare” sau pe roata de rezervã compactã. Aceasta permite roþilor sã patineze întro manierã controlatã ºi obþinându-se o forþã sporitã de tracþiune (efect de excavaþie). virare ºi frânare. ! În cazul fixãrii lanþurilor antiderapante pe roþile din faþã. Aceste fenomene pot cauza deteriorarea pneurilor sau a autovehicului.Manual Mercedes Clasa E_ro. Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã G Pericol de accident Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase. Dacã autovehiculul este în pericol de a derapa sau nu poate fi oprit când se deplaseazã cu vitezã scãzutã: 253 .book Page 253 Wednesday. lanþurile antiderapante nu pot fi montate pe roþile de rezervã de uz temporar. montaþi lanþurile antiderapante pe ambele roþi din spate. sã utilizaþi doar lanþuri antiderapante care au fost aprobate expres pentru autovehicule Mercedes-Benz. i Este indicatã dezactivarea sistemului ESP® la punerea autovehiculului în miºcare când acesta este prevãzut cu lanþuri antiderapante. Autovehiculele dotate cu sistem Airmatic DC* trebuie conduse numai cu o gardã la sol ridicatã dacã sunt instalate lanþuri antiderapante ( pagina 168). autovehicule cu transmisie automatã*: deplasaþi maneta selectorului în poziþia N. Dacã intenþionaþi sã montaþi lanþuri antiderapante. Nu depãºiþi viteza maximã admisã de 50 km/h. Respectaþi instrucþiunile de instalare furnizate de producãtor. existã pericolul intrãrii în contact a lanþurilor cu caroseria sau cu componentele punþii în timpul deplasãrii autovehiculului. Lanþurile antiderapante pot fi utilizate exclusiv în combinaþie cu aceste pneuri. Conduceþi cu atenþie sporitã pe carosabil alunecos în timpul iernii. ! Informaþiile privind utilizarea pneurilor de iarnã agreate de AMG compatibile cu lanþurile antiderapante sunt aplicabile numai pentru pneurile agreate de AMG.

Dacã utilizaþi frâna cu moderaþie. prevenindu-se încãlzirea ºi uzura excesivã a frânelor.Aceastapermitefluxuluide aer sã realizeze o rãcire mai rapidã a frânelor.Manual Mercedes Clasa E_ro. G Pericol de accident Asiguraþi-vã cã alþi participanþi la trafic nu vor fi puºi în pericol de aceastã manevrã. de exemplu. acþionarea direcþiei ºi frânarea necesitã un efort considerabil mai mare ºi puteþi pierde controlul asupra autovehiculului ºi puteþi provoca un accident. prima datã când aplicaþi frânele: este posibil ca acestea sã nu reacþioneze imediat existã posibilitatea sã fie necesarã apãsarea mai fermã a pedalei de frânã. March 28. trebuie sã-i verificaþi ocazional eficienþa. este amelioratã aderenþa plãcuþelor de frânã. În consecinþã. la autovehiculele cu transmisie automatã*. Aceasta poate provoca pierderea aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate derapa. 2 or 3. Distronic* sau Speedtronic. iar viteza autovehiculului va fi menþinutã fãrã a fi nevoie sã solicitaþi frânele la fel de intens. este necesarã menþinerea unei distanþe mai mari faþã de autovehiculul din faþã. mãreºte distanþa de frânare ºi poate conduce la deteriorarea completã a frânelor. G Pericol de accident Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe alunecoase.nuopriþi autovehiculul imediat. 254 . Acest fapt provoacã supraîncãlzirea sistemului de frânare. Astfel. Frânarea Sarcini mari ºi uºoare Dacãfrâneleaufostsolicitateintens. Dacã este nevoie de o frânare suplimentarã. G Pericol de accident Asistarea direcþiei sau a frânãrii nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune. în special dacã autovehiculul este încãrcat sau tractaþi o remorcã. G Pericol de accident Nu apãsaþi niciodatã continuu pedala de frânã pe timpul deplasãrii autovehiculului. Nu opriþi motorul când autovehiculul se aflã în miºcare. Aceastã acþiune va încãlzi discurile de frânã. ceea ce va determina uscarea mai rapidã a acestora ºi protejarea lor împotriva coroziunii. trebuie sã selectaþi o treaptã de vitezã inferioarã sau. mai conduceþi o perioadãdetimp. Frânaþi energic dupã deplasarea pe carosabil umed. Astfel veþi utiliza frâna de motor. prin aplicarea constantã ºi uºoarã de presiune asupra pedalei. i Acest lucru este valabil ºi dacã aþi activat sistemul. apãsaþi pedala de frânã în mod repetat ºi nu continuu. 1 selectaþi treapta de viteze1. 2007 11:56 AM Utilizare Recomandãri privind conducerea autovehiculului Recomandãri privind conducerea autovehiculului Deplasarea autovehiculului cu motorul oprit Porþiuni de pantã Când coborâþi pe o pantã lungã ºi abruptã. În acest sens. Sistemul de frânare nu va fi suprasolicitat.book Page 254 Wednesday. Carosabil umed În cazul în care conduceþi în condiþiile unei ploi torenþiale fãrã a frâna pentru mai mult timp. frânaþi mai energic la o vitezã mai mare. Aºadar.

255 . Un stil agresiv de conducere va creºte gradul de uzurã. Plãcuþele/ ferodourile de frânã care nu au fost aprobate de Mercedes-Benz pot afecta negativ siguranþa funcþionalã a autovehiculului. astfel încât stratul de sare care probabil a început sã se acumuleze pe discuri ºi ferodourile plãcuþelor de frânã sã fie îndepãrtat fãrã a se pune în pericol siguranþa altor participanþi la trafic. de exemplu pe autostrãzi ºi dupã ce autovehiculul a fost parcat mai multe ore.book Page 255 Wednesday. Pentru a evita acest pericol. Acest lucru se întâmplã în special dupã deplasãri lungi în timpul cãrora nu au fost acþionate frânele. depinde de stilul de conducere ºi condiþiile de utilizare a autovehiculului. G Pericol de accident Ferodourile de frânã noi ating un nivel maxim de frânare dupã parcurgerea câtorva sute de kilometri. La frânare se pot produce zgomote. Acest lucru este provocat de faptul cã pe discurile ºi saboþii de frânã se poate depune un strat de sare provocând o reducere semnificativã a coeficientului de frecare dintre discuri ºi ferodourile plãcuþelor de frânã. Sistemul de frânare de înaltã performanþã pe vehiculele E 63 AMG Sistemul de frânare de înaltã performanþã este conceput pentru a face faþã unor solicitãri intense. trebuie: sã frânaþi cu atenþie când vã deplasaþi pe carosabil acoperit cu sare. 2007 11:56 AM Utilizare Recomandãri privind conducerea autovehiculului Efect de frânare redus pe carosabil acoperit cu sare Reþineþi cã pe carosabilul acoperit cu sare efectul de frânare poate fi mai redus. Acest lucru depinde de: vitezã forþa de frânare condiþiile meteo.Manual Mercedes Clasa E_ro. trebuie sã compensaþi efectul redus de frânare acþionând frâna mai puternic. provocând astfel un accident. March 28. sã utilizaþi exclusiv plãcuþe/ferodouri de frânã care au fost expres aprobate pentru autovehicul de cãtre Mercedes-Benz. Ferodouri de frânã noi Mercedes-Benz recomandã ca. din motive de siguranþã. sã menþineþi o distanþã de frânare mai mare faþã de autovehiculul din faþã ºi sã conduceþi cu foarte multã atenþie frânaþi cu atenþie la finalul unei deplasãri ºi imediat dupã începerea alteia astfel încât resturile de sare sã fie îndepãrtate de pe discul de frânã. este imposibilã specificarea unei limite de vitezã general valabilã. G Pericol de accident Stratul de sare acumulat pe discuri ºi pe ferodourile plãcuþelor de frânã poate cauza întârzierea efectului de frânare ducând la mãrirea semnificativã a distanþei de frânare. Înainte de atingerea unui nivel optim de frânare. precum plãcuþele/ferodourile sau discurile de frânã. precum temperatura ºi umiditatea Gradul de uzurã al componentelor individuale ale sistemului de frânare. Aceastã recomandare este valabilã ºi pentru cazurile în care au fost înlocuite atât discurile ºi ferodourile de frânã. Datoritã acestui fapt.

Aceste indicaþii trebuie respectate. frânarea autovehiculului va antrena formarea unui strat subþire de apã sub roþi. în caz contrar existând posibilitatea deteriorãrii: motorului sistemului electric transmisiei Modul simetric al fazei scurte În cazul în care cãlãtoriþi în þãri unde traficul se desfãºoarã pe sensul opus al drumului faþã de þara unde a fost înregistrat autovehiculul. autovehiculul poate fi pe deplin controlat la anumite viteze. Conducerea pe drumuri inundate Dacã este necesar sã conduceþi pe porþiuni de carosabil acoperite de apã. Conducerea în afara þãrii O reþea extinsã de Centre de Service Mercedes-Benz este disponibilã ºi în alte þãri. faza scurtã a farurilor trebuie comutatã în modul simetric. Astfel. Astfel se poate depãºi limita permisã de adâncime a apei. veþi diminua efectul de orbire cauzat de faruri asupra conducãtorilor auto care se deplaseazã din sens opus. În caz contrar puteþi provoca un accident. Puteþi obþine ghidurile cu atelierele autorizate de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. nu conduceþi prin ºleaurile create de roþile altor autovehicule ºi frânaþi cu atenþie. Conducerea pe carosabil umed În cazul în care apa acumulatã pe carosabil depãºeºte o anumitã adâncime. unui Centru de Service Mercedes-Benz. În anumite þãri este disponibil doar carburant cu cifrã octanicã inferioarã. care reduce considerabil aderenþa pneurilor. G Pericol de accident În timp ce pe carosabil uscat.Manual Mercedes Clasa E_ro. 256 . În astfel de condiþii meteorologice este necesar sã conduceþi cu o atenþie sporitã. Încredinþaþi comutarea farurilor cu xenon* în modul fazã scurtã simetricã unui atelier de specialitate autorizat. dacã temperatura exterioarã are valori apropiate celei de îngheþ. chiar dacã: conduceþi cu vitezã redusã G Pericol de rãnire Autovehiculele dotate cu faruri cu xenon*: Pericol de accidentare datoritã tensiunii înalte. March 28.book Page 256 Wednesday. pe carosabil umed sau acoperit cu polei este necesarã reducerea vitezei pentru a obþine acelaºi nivel de siguranþã în trafic. în urma îngheþãrii apei din depunerea ceþei). de exemplu. În cazul în care suprafaþa carosabilului este acoperitã de polei (de exemplu. existã pericolul acvaplanãrii autovehiculului. Informaþii suplimentare despre calitatea carburantului sunt disponibile la ( pagina 237). Trebuie sã acordaþi o atenþie specialã condiþiilor de drum. 2007 11:56 AM Utilizare Conducerea în afara þãrii Aderenþa pneurilor pneurile sunt în stare corespunzãtoare Din acest motiv. aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: limita maximã permisã de adâncime a apei este de 25 cm nu conduceþi cu o vitezã mai mare decât viteza mersului pe jos („la pas”) ! Tineþi cont de faptul cã autovehiculele care se deplaseazã în faþã sau din sens opus traduc valuri.

1 Capac Rotiþi capacul 1 spre stânga ºi îndepãrtaþi-l. scoateþi mai întâi perna banchetei ( pagina 94) ºi apoi ridicaþi podeaua portbagajului ( pagina 209). 1 Maneta de comutare Acþionaþi pârghia 1.book Page 257 Wednesday. Tractarea unei remorci Deplierea cârligului de remorcare Înainte de tractarea unei remorci cu ajutorul autovehiculului trebuie sã fixaþi cârligul de remorcare. Pârghia telescopicã este situatã sub covorul din partea stângã a portbagajului/compartimentuluipentru bagaje. March 28. Fixaþi capacul la loc.Manual Mercedes Clasa E_ro. i Dacã autovehiculul dispune de o banchetã rabatabilã. 2007 11:56 AM Utilizare Tractarea unei remorci ! Nu uitaþi sã comutaþi din nou farurile în modul fazã scurtã asimetricã în cazul în care cãlãtoriþi pe teritoriul unei þãri în care traficul se desfãºoarã pe aceeaºi parte a carosabilului ca ºi în þara unde a fost înmatriculat autovehiculul. 1 Pârghia telescopicã 2 Lampã martor 257 .

Deplasaþi pârghia telescopicã 1 în exterior. este posibilã desprinderea remorcii. cârligul de remorcare este zãvorât corespunzãtor atât la pliere cât ºi ca depliere. Ataºaþi ºi desprindeþi cu grijã remorca. Mesajul Trailer tow hitch (Dispozitiv de tractare) Check locking mech. Valorile aprobate de producãtor sunt menþionate pe plãcuþele de identificare ºi în secþiunea "Date tehnice" din documentele autovehiculului. În cazul în care aceasta este mai micã de 50 kg. Deplasaþi pârghia telescopicã 1 în sus. Apãsaþi cârligul de remorcare în sensul sãgeþii pânã când acesta se fixeazã în poziþie verticalã. ! Sarcina suportatã de cuplajul de tractare trebuie sã fie cât mai apropiatã de sarcina maximã permisã. Reþineþi cã sarcina suportatã de cuplajul de tractare nu intrã în calculul sarcinii utile ºi al sarcinii punþii posterioare. Lampa martor 2 lumineazã intermitent. Asiguraþi-vã cã urmãtoarele valori sunt respectate: sarcina maximã admisã pe cârligul de remorcare sarcina maximã admisã a remorcii Detalii suplimentare referitoare la dimensiunile de instalare ºi la sarcinile permise sunt disponibile în secþiunea "Date tehnice"( pagina 379). Lampa martor nu este aprinsã. remorca s-ar putea desprinde. Nu acþionaþi pârghia telescopicã dacã este ataºatã o remorcã. sarcina maximã admisã pe puntea din spate a autovehiculului cu care se realizeazã tractarea masa maximã admisã a autovehiculului ºi remorcii Valorile maxime admise aplicabile sunt specificate în documentele autovehiculului. Readuceþi pârghia telescopicã 1 în poziþia sa iniþialã. În caz contrar. Dacã remorca nu este corect ataºatã de autovehicul.(Verificaþi mecanismul de fixare) apare pe ecranul multifuncþional pânã în momentul în care cârligul de remorcare este fixat în poziþia corectã. aceasta se poate desprinde.Manual Mercedes Clasa E_ro. Masa încãrcãturii remorcii nu trebuie sã depãºeascã cifra indicatã pe dispozitivul de tractare ºi plãcuþele de identificare a remorcii. Lampa martor 2 se stinge. March 28.book Page 258 Wednesday. Decuplaþi capacul de protecþie de pe cârligul de remorcare. Indicaþii privind tractarea unei remorci G Pericol de accident Atunci când apropiaþi autovehiculul de remorcã. 258 . asiguraþi-vã cã nimeni nu se aflã între remorcã ºi autovehicul. Cârligul de remorcare este deblocat ºi se deplaseazã din poziþia sa de sub bara de protecþie spate. Se aplicã cea mai micã valoare. 2007 11:56 AM Utilizare Tractarea unei remorci G Pericol de accident Asiguraþi-vã cã. Cârligul de remorcare poate suporta o sarcinã maximã exercitatã de cuplajul de tractare de 75 kg.

G Pericol de accident Nu apãsaþi niciodatã continuu pedala de frânã pe timpul deplasãrii autovehiculului.Manual Mercedes Clasa E_ro. înãlþimea cârligului de remorcare variazã în funcþie de încãrcãtura autovehiculului. iar viteza autovehiculului va fi menþinutã fãrã a fi nevoie sã solicitaþi intens frânele. vã puteþi prinde mâna între bara de protecþie ºi cea de remorcare. G Pericol de accident Nu decuplaþi o remorcã dacã aceasta dispune de frânã cu inerþie atunci când aceasta este acþionatã. Recomandãri privind conducerea autovehiculului Viteza maximã permisã pentru ansamblurile autovehicul/remorcã în Germania este de 80 km/h.book Page 259 Wednesday. ! Nu decuplaþi o remorcã dacã aceasta dispune de frânã cu inerþie între bara de cuplare ºi cea de remorcare. Ansamblul autovehicul/remorcã: este mai greu are o acceleraþie ºi o capacitate de urcare a rampelor limitate necesitã o distanþã de frânare mai mare este afectat mai mult de rafalele de vânt lateral necesitã o conducere mai atentã consumã mai mult carburant Când coborâþi pe o pantã lungã ºi abruptã. Parametrii de manevrare ai autovehiculului se modificã în momentul în care ataºaþi o remorcã. 2007 11:56 AM Utilizare Tractarea unei remorci i La autovehiculele fãrã sistem de control al gãrzii la sol. Recomandãri privind conducerea autovehiculului Menþineþi o distanþã mai mare faþã de autovehiculul din faþã atunci când conduceþi cu o remorcã ataºatã. prin aplicarea constantã ºi uºoarã de presiune asupra pedalei. sistemul Distronic* sau Speedtronic. Mãriþi apoi rapid forþa de frânare. Când conduceþi în regiuni muntoase trebuie sã þineþi cont de faptul cã puterea utilã a motorului ºi implicit capacitatea de urcare a rampelor scad odatã cu creºterea altitudinii. mãreºte distanþa de frânare ºi poate conduce la deteriorarea completã a frânelor. Acest fapt provoacã supraîncãlzirea sistemului de frânare. Capacitatea de urcare a rampelor din poziþia de staþionare este raportatã la nivelul mãrii. în caz contrar efectul de resort generat de frâna cu inerþie poate produce deteriorarea autovehiculului. veþi utiliza frâna de motor. trebuie sã selectaþi o treaptã de vitezã inferioarã sau. Evitaþi frânarea bruscã. prevenindu-se încãlzirea ºi uzura excesivã a acestora. March 28. În caz contrar. ! Viteza maximã de 80 km/h nu trebuie depãºitã nici chiar în þãrile unde viteza maximã permisã pentru ansamblurile autovehicul/remorcã este mai mare. În acest caz. 2 sau 3. la început frânaþi uºor pentru a permite remorcii sã porneascã. apãsaþi pedala de frânã în mod repetat ºi nu continuu. de exemplu. la autovehiculele cu transmisie automatã*. Dacã este nevoie de o frânare suplimentarã. Dacã remorca se balanseazã lateral: 259 . Cuplaþi remorca. Astfel. selectaþi treapta de vitezã 1. Aºezaþi remorca în poziþie orizontalã în spatele autovehiculului. Dacã este posibil. utilizaþi o remorcã cu barã de remorcare reglabilã. i Acest lucru este valabil ºi dacã aþi activat sistemul TEMPOMAT.

Apãsaþi cârligul de remorcare în direcþia sãgeþii pânã când acesta se fixeazã în spatele barei de protecþie. Lampa martor 2 lumineazã intermitent. În caz contrar. Deplasaþi pârghia telescopicã 1 în exterior. Amplasaþi capacul de protecþie pe cârligul de remorcare. de exemplu. nu efectuaþi manevre de corecþie. de la un Centru de Service Mercedes-Benz. Lampa martor 2 se stinge. ! Puteþi conecta comsumatori cu o putere de pânã la 240 W la sursa de alimentare permanentã ºi de pânã la 180 W la sursa de alimentare activatã prin intermediul contactului. frânaþi dacã este necesar. 2007 11:56 AM Utilizare Tractarea unei remorci nu acceleraþi. Plierea spre interior a cârligului de remorcare i Pliaþi cârligul de remorcare atunci când nu utilizaþi dispozitivul de tractare pentru remorcã. Deplasaþi pârghia telescopicã 1 în sus. G Pericol de rãnire Asiguraþi-vã cã nu existã animale în raza de pivotare a cârligului de remorcare. Readuceþi pârghia telescopicã 1 în poziþia sa iniþialã. Alimentarea remorcii cu energie electricã Priza remorcii autovehiculului este dotatã din fabricaþie cu o sursã de alimentare permanentã ºi o sursã care este activatã prin intermediul contactului. G Pericol de accident În nici un caz nu trebuie sã încercaþi reechilibrarea ansamblului autovehicul remorcã mãrind viteza de deplasare. iar mesajul de pe ecranul multifuncþional dispare. Cârligul de remorcare este deblocat ºi se deplaseazã sub bara de protecþie spate. Puteþi obþine informaþii suplimentare despre modul de instalare a circuitului electric al remorcii de la un atelier de specialitate autorizat. Alimentarea activatã cu ajutorul contactului este asiguratã prin intermediul mufei cu 10 pini. Alimentarea permanentã este asiguratã prin mufa remorcii cu 9 pini. Este interzisã încãrcarea bateriei remorcii cu ajutorul sursei de alimentare. March 28. 1 Pârghia telescopicã 2 Lampã martor 260 .book Page 260 Wednesday. acestea pot fi rãnite.Manual Mercedes Clasa E_ro.

. ! Asiguraþi cablului suficientã libertate de miºcare pentru a nu se desprinde la efectuarea virajelor. Dezactivarea sursei de alimentare: rotiþi cheia în poziþia 0 în contact.book Page 261 Wednesday. sistemul activ de programare a reviziilor tehnice. cu un cablu adaptor. Introduceþi conectorul cu ghidaj 1 în canelura 2 mufei ºi rotiþi-o complet spre dreapta. zile) Service A due now (Revizia tehnicã A programatã acum) Remorcile cu conector cu 7 pini Dacã remorca este prevãzutã cu un conector cu 7 pini. Fixaþi capacul. vã informeazã asupra datei urmãtoarei lucrãri de revizie programate. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Utilizare Service Activarea sursei de alimentare: rotiþi cheia în poziþia 1 sau 2 în contactul electronic de pornire.. la un Centru de Service Mercedes-Benz. zile) Service A due in . de exemplu.. sau dacã este cazul. Instalarea adaptorului Deschideþi capacul mufei. days (Revizia tehnicã A peste . Dacã utilizaþi un cablu adaptor. Sistemul activ de programare a reviziilor tehnice indicã data calculatã cu aproximativ o lunã înainte de scadenþã. 1 Conector cu ghidaj 2 Mufã cu canelurã 261 . days (Revizia tehnicã A peste . asiguraþi ataºarea acestuia la remorcã cu ajutorul elementelor de ancorare a cablului. În timp ce conduceþi sau când comutatorul de contact este activat. acesta poate fi conectat la mufa cu 13 pini a cârligului de remorcare prin intermediul unui adaptor. Ambele pot fi obþinute de la un atelier de specialitate autorizat.. Intervalul rãmas pânã la revizia tehnicã programatã este afiºat în zile sau în kilometri. Service Sistemul activ de programare a verificãrilor tehnice ASSYST PLUS. în funcþie de distanþa parcursã. pe display-ul multifuncþional va fi afiºat unul dintre urmãtoarele mesaje: Service A due in .

book Page 262 Wednesday.. apãsaþi tasta j. è sau ÿ. de exemplu. Pentru a respecta datele prevãzute pentru operaþiuni de service. 1 Buton de resetare Apãsaþi butonul de resetare 1 situat în partea stângã a panoului de instrumente. pot fi anulate. 2007 11:56 AM Utilizare Service Litera indicã timpul necesar efectuãrii lucrãrii în atelierul de service. March 28.. Depãºirea datei calculate pentru revizia tehnicã Dacã aþi depãºit data programatã pentru service. Dispariþia de pe afiºaj a mesajelor referitoare la lucrãrile de service Mesajele referitoare la lucrãrile de service dispar automat dupã câteva secunde. km overdue (km parcurºi peste limita prestabilitã) 262 . trebuie sã calculaþi data programatã scãzând intervalele când bateria nu a fost conectatã. Afiºarea datei calculate pentru revizia tehnicã Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. de la A timpul cel mai scurt necesar pentru a efectua revizia tehnicã pânã la H timpul cel mai lung necesar pentru a efectua revizia tehnicã Intervalele în care bateria autovehiculului este deconectatã de la consumatorii electrici nu sunt înregistrate de sistemul ASSYST PLUS. poate reprezenta încãlcarea legilor aplicabile.Manual Mercedes Clasa E_ro. Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta funcþia de informare privind lucrãrile de service. precum ºi orice alte servicii similare. iar garanþia. atelierul de specialitate autorizat. i Nerealizarea reviziilor tehnice la datele programate. va reseta indicatorul de revizie tehnicã. Puteþi anula personal afiºarea indicatorului de service. Dupã efectuarea reviziei tehnice respective. pe display-ul multifuncþional va fi afiºat unul dintre urmãtoarele mesaje: Service A . Vor fi afiºate simbolul pentru service 9 ºi data calculatã pentru urmãtoarea revizie. De asemenea veþi auzi un semnal sonor. days overdue (zile de întârziere) Service A . un Centru de Service Mercedes-Benz. Apãsaþi è sau ÿ pentru a selecta meniul Basic display (afiºajul principal) ( pagina 135). Pentru a selecta afiºarea altor informaþii.

depunerile corozive. Dupã curãþarea într-o spãlãtorie automatã. Dacã autovehiculul este foarte murdar. ! Comutatorul ºtergãtoarelor de parbriz trebuie sã se afle în poziþia 0. 2007 11:56 AM Utilizare Întreþinerea autovehiculului Întreþinerea autovehiculului Indicaþii privind întreþinerea Valoarea autovehiculului va fi menþinutã prin întreþinere periodicã adecvatã. este indicatã prespãlarea înainte de trecerea prin spãlãtoria automatã. existã riscul deteriorãrii stratului de vopsea. În asemenea cazuri. de exemplu. dar preferabil fãrã a utiliza perii. ! Nu aplicaþi pe suprafeþele vopsite: autocolante inadecvate pelicule plãci magnetice sau materiale similare în caz contrar. lavetele ºi obiectele folosite pentru lustruire uzate trebuie îndepãrtate în mod ecologic. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. mai ales dacã roþile au fost curãþate cu agent de curãþare special. Dupã curãþare. Pãstraþi întotdeauna produsele de întreþinere ambalate etanº ºi situate în locuri unde copiii nu au acces. Agenþii de curãþare pentru roþi pot cauza corodarea rapidã a discurilor de frânã ºi a plãcuþelor/ferodourilor de frânã.book Page 263 Wednesday. parcaþi autovehiculul dupã ce acesta a atins temperatura normalã de funcþionare. în caz contrar este posibilã activarea senzorului de ploaie. Acestea sunt concepute special pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi reprezintã standardul în materie. Aceasta poate cauza deteriorarea autovehiculului. la un Centru de Service Mercedes-Benz. i Este recomandatã utilizarea produselor de întreþinere MercedesBenz. care va declanºa ºtergãtoarele. Cel mai bun mod de protejare a autovehiculului de influenþele dãunãtoare ale mediul înconjurãtor constã în spãlarea autovehiculului ºi aplicarea periodicã a tratamentelor de protecþie.Manual Mercedes Clasa E_ro. zonele afectate de coroziune ºi deteriorãrile cauzate de întreþinerea efectuatã neglijent sau neadecvat nu pot fi reparate întotdeauna complet. Reparaþi imediat deteriorãrile produse de impactul cu bucãþi de criblurã ºi îndepãrtaþi imediat: resturile de insecte excrementele de pãsãri rãºinile vegetale uleiurile ºi vaselina carburantul petele de gudron Întreþinerea autovehiculului G Pericol de intoxicare Respectaþi întotdeauna instrucþiunile de utilizare pentru produsele de întreþinere. ! Nu parcaþi autovehiculul pentru o perioadã îndelungatã imediat dupã curãþare. Spãlãtorie automatã Pentru curãþarea autovehiculului puteþi apela la o spãlãtorie automatã chiar de la început. Zgârieturile. 263 . H Notã privind protecþia mediului Ambalajele goale. Procedând astfel. îndepãrtaþi prin ºtergere ceara de pe parbriz ºi de pe lamele ºtergãtoarelor. March 28. Produsele pentru întreþinerea autovehiculului Mercedes-Benz sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. preveniþi apariþia urmelor pe parbriz ºi reduceþi zgomotul ºtergãtoarelor ce poate fi cauzat de reziduurile de pe parbriz.

solvenþi sau agenþi de curãþare pe bazã de solvenþi pentru curãþarea pãrþii interioare a geamurilor. În caz contrar existã pericolul ca ºtergãtoarele de parbriz sã fie puse în miºcare cauzând leziuni. ! Depliaþi ºtergãtoarele de pe parbriz numai când acestea se aflã în poziþie verticalã. Rotiþi cheia în poziþia 0 sau scoateþi cheia din contactul electronic de pornire când braþele ºtergãtoarelor se aflã în poziþie verticalã.book Page 264 Wednesday. sistemul de încãlzire a lunetei sau antena de pe aceasta. Din acest motiv. Depliaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz pânã la fixarea acestora în poziþie. Curãþaþi parbrizul ºi lamele ºtergãtoarelor. burdufurile elementelor de suspensie pneumatice. Deplasaþi permanent duza dispozitivului în timpul curãþãrii autovehiculului. i Dupã ieºirea din spãlãtoria automatã. Readuceþi ºtergãtoarele de parbriz în poziþia normalã înainte de punerea contactului. . este necesarã dezactivarea sistemului HOLD înainte de trecerea autovehiculului printr-o spãlãtorie automatã. agenþi abrazivi. componentele sistemului electric. ! Asiguraþi-vã în prealabil cã spãlãtoria automatã este adecvatã dimensiunii autovehiculului. ! Nu direcþionaþi jetul cãtre balamalele portierelor. bijuterii). i Montarea foliilor reflectorizante pe interiorul geamurilor poate afecta recepþia radio sau a telefonului mobil. Curãþarea lamelor ºtergãtoarelor ºi a pãrþii exterioare a parbrizului Rotiþi cheia în poziþia 1 în contactul electric de pornire. 264 G Pericol de rãnire Rotiþi cheia în poziþia 0 a contactului electric de pornire înainte de curãþarea parbrizului ºi a lamelor ºtergãtoarelor. Nu atingeþi suprafaþa interioarã a lunetei ºi a geamurilor laterale cu obiecte dure (de exemplu. Setaþi ºtergãtoarele de parbriz pentru poziþia u prin intermediul comutatorului combinat ( pagina 114). frânele autovehiculului sunt acþionate. Respectaþi informaþiile furnizate de producãtorul echipamentului privind distanþa ce trebuie menþinutã între duza dispozitivului de spãlare cu presiune înaltã ºi autovehicul. mai ales dacã folia este metalicã sau dintr-un material conductor. este posibil ca acestea sã vibreze. 2007 11:56 AM Utilizare Întreþinerea autovehiculului G Pericol de accident Când sistemul HOLD este activat.Manual Mercedes Clasa E_ro. Informaþii despre foliile reflectorizante pot fi obþinute de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. conectori sau elemente de etanºare. În caz contrar. Curãþaþi suprafaþa interioarã a gemurilor cu o lavetã umedã sau agenþi de curãþare a geamurilor disponibili în comerþ. În caz contrar. raclete de gheaþã. întrucât acestea pot fi deteriorate. ! Nu utilizaþi lavete uscate. asiguraþi-vã cã oglinzile sunt complet depliate. Înlocuiþi pneurile deteriorate din acest motiv. Curãþarea geamurilor Dispozitivele de curãþare cu înaltã presiune ! Nu utilizaþi dispozitive de curãþare cu presiune înaltã ºi jeturi circulare pentru curãþarea pneurilor. în caz contrar este posibilã deteriorarea capotei motorului. puteþi deteriora geamurile. March 28.

Murdãrire uºoarã: ºtergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. ! Nu utilizaþi lavete uscate. Utilizaþi un agent de curãþare non-coroziv. În caz contrar. a solvenþilor sau a agenþilor de curãþare pe bazã de solvenþi. 265 . ! Nu utilizaþi lavete uscate. veþi zgâria sau veþi deteriora senzorii. Dupã spãlare.Manual Mercedes Clasa E_ro. Rotiþi cheia în poziþia 0 în contactul electronic de pornire. respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtorul echipamentelor privind distanþa necesarã între duza dispozitivului de curãþare cu jet sub presiune ºi autovehicul. În caz contrar. detergent lichid de rufe) diluat cu apã. fãrã scame (de exemplu. În caz contrar. În caz contrar este posibilã zgârierea sau deteriorarea suprafeþei geamurilor farurilor. este interzisã utilizarea lavetelor uscate. aspre sau dure ºi nu frecaþi. fãrã solvenþi. Reporniþi autovehiculul dupã curãþarea acestuia. culoarea suprafeþei se poate schimba temporar. Ca agent de curãþare. Murdãrire intensã: ºtergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã umedã. Lichidul de spãlare neadecvat poate deteriora lentilele din plastic ale farurilor. veþi zgâria sau veþi deteriora suprafeþele finisajelor. aspre sau dure ºi nu frecaþi. a produselor abrazive. veþi zgâria sau veþi deteriora suprafeþele finisajelor. o lavetã din microfibrã). utilizaþi detergent cu spumare redusã (de exemplu. ! Nu utilizaþi lavete uscate. fãrã scame (de exemplu.book Page 265 Wednesday. Din acest motiv. March 28. ºampon auto ºi o lavetã moale. Nuanþa normalã va reveni dupã uscarea suprafeþei. o lavetã din microfibrã). ºampon auto ºi o lavetã moale. Curãþaþi capacul 1 de pe grila radiatorului cu apã. ! Utilizaþi exclusiv lichid de spãlare a parbrizului adecvat pentru suprafeþe din plastic. În cazul utilizãrii unui dispozitiv de curãþare cu presiune înaltã sau cu abur pentru curãþarea senzorilor. aspre sau dure ºi nu frecaþi. 2007 11:56 AM Utilizare Întreþinerea autovehiculului Curãþarea farurilor ªtergeþi geamurile farurilor cu un burete umed. Curãþarea senzorilor sistemului Distronic* 1 Senzorii sistemului Parktronic din bara de protecþie faþã 1 Capacul senzorului Distronic Curãþaþi senzorii integraþi în bara de protecþie cu apã. Piesele din material plastic Curãþarea sistemului Parktronic* Senzorii sunt situaþi în barele de protecþie faþã ºi spate.

March 28. Îndepãrtaþi noroiul cu o lavetã curatã ºi fãrã scame sau cu o perie. În cazul murdãriei pronunþate. Curãþaþi ornamentele din lemn. Îndepãrtaþi rugina cu o perie de sârmã. H Notã privind protecþia mediului Lavetele murdare trebuie îndepãrtate în mod ecologic. În cazul murdãriei pronunþate. Mercedes-Benz recomandã utilizarea produselor specifice Mercedes-Benz. umiditate ridicatã. Nu utilizaþi solvenþi. Curãþarea ornamentelor din lemn* Umeziþi în apã o lavetã curatã. Dupã spãlare. Tapiþeria din piele Curãþarea porþiunii centrale a volanului ºi a planºei de bord Umeziþi în apã o lavetã curatã. 2007 11:56 AM Utilizare Întreþinerea autovehiculului În acest scop. utilizaþi un detergent neutru. culoarea suprafeþei se poate schimba temporar. Verificaþi funcþionarea dispozitivului de tractare al autovehiculului. care nu lasã scame. Agenþii de curãþare care conþin solvenþi pot afecta suprafeþa dându-i un aspect poros.book Page 266 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. Curãþaþi pãrþile din plastic ºi planºa de bord. ceea ce poate conduce la leziuni grave în cazul desprinderii pãrþilor din plastic în momentul declanºãrii unui airbag. care nu lasã scame. ! Nu utilizaþi agenþi de curãþare care conþin solvenþi pentru cã aceºtia pot deteriora ornamentele din lemn. ! Nu curãþaþi cârligul de remorcare cu un aparat de curãþare sub presiune. Trataþi dispozitivul de blocare cu un ulei care nu conþine acizi sau rãºini. i Orice Centru de Service Mercedes-Benz va executa aceastã operaþiune cu plãcere. i Reþineþi cã suprafeþele din piele sunt produse naturale ºi sunt supuse prin urmare unui proces de îmbãtrânire ºi reacþioneazã diferit (de exemplu prin cutare) la anumite influenþe de mediu (de exemplu. G Pericol de rãnire Pentru curãþarea consolei centrale sau porþiunea centralã a volanului nu utilizaþi agenþi de curãþare sau pulverizatoare care conþin solvenþi. umezitã uºor. cãldurã). utilizaþi un detergent neutru. Îndepãrtaþi murdãria prin intermediul unei lavete din microfibrã. ! Evitaþi frecarea intensã a tapiþeriei din piele. 266 . Dispozitivul de tractare a remorcii* Cârligul de remorcare trebuie curãþat dacã este murdar sau corodat. Nuanþa normalã va reveni dupã uscarea suprafeþei.

2007 11:56 AM Sfaturi practice Unde pot gãsi. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro..book Page 267 Wednesday..? Mesaje afiºate Depanare rapidã Zãvorârea/dezãvorârea de avarie Resetarea tetierelor NECK-PRO declanºate Înlocuirea bateriilor Înlocuirea becurilor Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor Pneu dezumflat Baterie Pornirea asistatã Remorcarea ºi pornirea prin remorcare Siguranþe 267 .

Apãsaþi butonul de eliberare 1.? Unde pot gãsi.? Triunghiul reflectorizant de avertizare Limuzinã Triunghiul reflectorizant de avertizare este fixat pe partea interioarã a capotei portbagajului. Break Triunghiul de avertizare se gãseºte într-o cutie roºie în spatele panoului lateral din partea stângã spate a compartimentului pentru bagaje... 1 Triunghiul reflectorizant de avertizare Scoaterea triunghiului reflectorizant 1. Rabataþi panoul lateral 2 în interior. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Unde pot gãsi..book Page 268 Wednesday.. Amplasarea triunghiului de avertizare 1 Butonul de eliberare 2 Panoul lateral 1 Triunghiul reflectorizant de avertizare Rotiþi zãvorul în sensul indicat de sãgeatã ºi scoateþi triunghiul de avertizare 1. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. 1 Suport 2 Segmente reflectorizante laterale 3 Capsã 268 .

existã riscul rãsturnãrii cricului ºi al alunecãrii autovehiculului.. Extinctorul se aflã în compartimentul de depozitare sub scaunul ºoferului. Blocaþi roþile autovehiculului cu cale de roatã pentru a preveni deplasarea accidentalã ºi alunecarea autovehiculului de pe cric..? Depliaþi suportul 1 în jos ºi în lateral. Depliaþi capacul în exterior. amplasaþi autovehiculul pe dispozitive de susþinere dacã intenþionaþi sã efectuaþi lucrãri sub autovehicul sau dacã intenþionaþi sã menþineþi autovehiculul ridicat pentru o perioadã îndelungatã de timp. March 28.book Page 269 Wednesday. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Unde pot gãsi. Depliaþi capacul în exterior. Ridicaþi segmentele reflectorizante laterale 2 pentru a forma un triunghi ºi fixaþi-le în aceastã poziþie prin intermediul capsei 3. 269 . În caz contrar. G Pericol de rãnire Utilizaþi cricul numai pe suprafeþe sigure ºi netede. Trusa de prim ajutor este situatã în compartimentul de depozitare de sub scaunul pasagerului din faþã. este posibil ca extinctorul sã nu funcþioneze în situaþii de urgenþã. Scoateþi trusa de prim ajutor.Manual Mercedes Clasa E_ro. Alunecarea autovehiculului de pe cric poate cauza rãniri grave sau chiar fatale. G Pericol de rãnire Dacã autovehiculul este ridicat doar pe cric ºi lucraþi în apropierea autovehiculului sau sub acesta. Trageþi clapeta 1 în sus. i Este necesarã reumplerea extinctorului dupã fiecare utilizare ºi verificarea acestuia anual sau o datã la doi ani. cricul ºi roata de rezervã* Trusa de scule a autovehiculului se gãseºte în compartimentul de depozitare sub podeaua portbagajului. 1 Clapetã 1 Clapetã Pentru deschidere: trageþi clapeta 1 în sus. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. În caz contrar. Extinctorul* Trusã prim ajutor i Verificaþi anual datele de expirare a produselor din trusa de prim ajutor ºi înlocuiþi-le dacã este necesar. Trusa de scule a autovehiculului. Ca mãsurã de siguranþã. vã puteþi rãni grav sau chiar fatal. în scopul înlocuirii unei roþi. Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi susþinerii autovehiculului pentru perioade scurte de timp. Scoateþi extinctorul.

2007 11:56 AM Sfaturi practice Unde pot gãsi. Rotiþi dispozitivul de fixare rotativ 1 spre dreapta pânã la capãt ºi scoateþi capacul 2. i Pentru facilitarea accesului la trusa de scule a autovehiculului. trebuie mai întâi eliberat capacul lateral. calã pliantã 2 Compresor electric 3 Trusã TIREFIT 1 Trusã de scule. este necesarã respectarea notelor privind siguranþa din secþiunea "Panã de cauciuc" ( pagina 332).? i La utilizarea cricului. Autovehicule cu trusã TIREFIT Break Limuzinã Autovehicule cu banchetã din spate rabatabilã* Rabataþi podeaua portbagajului pentru a o deschide ( pagina 209). cric. March 28. 1 Trusã de scule. calã pliantã 2 Compresor electric 3 Trusã TIREFIT 1 Dispozitiv de fixare rotativ 2 Capac 270 . cric. Break Rabataþi podeaua portbagajului pentru a o deschide ( pagina 207)..Manual Mercedes Clasa E_ro. Limuzinã Rabataþi în sus podeaua portbagajului( pagina 206)..book Page 270 Wednesday.

March 28. i Autovehiculele cu roatã de rezervã compactã.? Autovehiculele cu roatã de rezervã de uz temporar "Minispare"*/compactã sau cu roatã de rezervã normalã * Scoaterearoþiiderezervã"Minispare"*/roþii de rezervã compacte sau a roþii de rezervã normale* Limuzinã: scoateþi compartimentul pentru bagaje ( pagina 271). Scoaterea ºi montarea compartimentului pentru bagaje Pentru demontare: scoateþi clemele de fixare 1 din ºuruburi rotindu-le spre stânga. Rotiþi elementul de fixare 3 spre stânga. manivelã. Scoateþi roata de rezervã "Minispare"*/ roata de rezervã compactã sau roata de rezervã normalã* 2. Apãsaþi marginea din faþã a compartimentului pentru bagaje sub cadrul marginii de încãrcare în indicat de sãgeþi. cric. Scoateþi compartimentul pentru bagaje 2 din portbagaj. Compresorul electric se aflã sub elementul de fixare 3. calã pliantã 2 Roatã de rezervã "Minispare"*/roata de rezervã compactã sau roatã de rezervã normalã* 3 Element de fixare Puteþi scoate compartimentul pentru bagaje doar din modelul Limuzinã. Ridicaþi compartimentul pentru bagaje 2 în zona unde se aflã clemele de fixare 1.. 1 Cleme de fixare 2 Compartimentul pentru bagaje Pentru montare: introduceþi compartimentul pentru bagaje în portbagaj astfel încât clemele de fixare 1 sunt aliniate în mare cu ºururburile. Break: scoateþi podeaua compartimentului pentru bagaje ( pagina 208). 2007 11:56 AM Sfaturi practice Unde pot gãsi. 271 .book Page 271 Wednesday. 1 Trusã de scule. Apãsaþi clemele de fixare 1 pânã la capãt spre ºuruburile respective..Manual Mercedes Clasa E_ro.

de ex.Manual Mercedes Clasa E_ro. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. 272 . mesaje sunt afiºate continuu pe displayul multifuncþional pânã la remedierea cauzei mesajelor. mesajele de avertizare/ semnalare a defecþiunilor sau a disfuncþiilor unor sisteme. March 28. Ridicaþi partea inferioarã 2. Anumite mesaje sunt însoþite de un semnal sonor de avertizare sau de un ton continuu. j sau k de pe volanul multifuncþional sau cu ajutorul butonului de resetare situat pe panoul de bord. vã rugãm sã luaþi în considerare instrucþiunile pentru sistemul HOLD ( pagina 166) ºi Parking (Parcare) ( pagina 121). Mesajele cu prioritate redusã care nu dispar automat pot fi confirmate prin intermediul butoanelor è. care deþine cunoºtinþele ºi echipamentele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. În tabelele urmãtoare. Introduceþi bosajele pãrþii superioare în orificiile corespunzãtoare ale pãrþii inferioare 3. Aceste G Pericol de accident În cazul unei defecþiuni a panoului de instrumente ºi/sau a display-ului multifuncþional. În acest caz nu veþi avea acces la informaþii privind condiþiile de mers.book Page 272 Wednesday. Unele dintre mesajele cu prioritate ridicatã nu pot fi confirmate prin metoda descrisã mai sus. 1 Pentru ridicarea pãrþii superioare 2 Pentru ridicarea pãrþii inferioare 3 Pentru fixarea pãrþii superioare Ridicaþi ambele componente ale pãrþii superioare 1. ·. Mesajele cu prioritate ridicatã sunt evidenþiate cu roºu pe display-ul multifuncþional. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Amplasarea calei rabatabile pentru roatã Cala rabatabilã serveºte ca dispozitiv de siguranþã suplimentarã pentru autovehicul. Dacã selectaþi meniul mesaje memorate din computerul de bord ( pagina 140). În acest scop. temperatura exterioarã. de asemenea nu vor fi disponibile lãmpile de avertizare/martor. precum viteza de deplasare.: în cazul înlocuirii unei roþi. aceste mesaje sunt tipãrite cu roºu. nu va fi afiºat nici un mesaj. Când opriþi ºi parcaþi autovehiculul. Mesajele cu prioritate redusã dispar dupã câteva secunde. Vã recomandãm sã þineþi cont de indicaþiile oferite de mesaje ºi sã urmaþi instrucþiunile suplimentare din acest manual. vor fi afiºate toate mesajele memorate. Mesaje afiºate Observaþii Computerul de bord afiºeazã avertismente sau mesaje de defecþiune pe display-ul multifuncþional. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.

2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate i Rotirea cheii în poziþia 2 a contactului electronic de pornire sau apãsarea de douã ori a butonului de comandã KEYLESS GO* determinã aprinderea tuturor lãmpilor martor ºi de avertizare (cu excepþia lãmpilor martor pentru semnalizarea direcþiei) ºi a display-ului multifuncþional.Manual Mercedes Clasa E_ro. Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a acestora înainte de a porni la drum. Toate mesajele afiºabile sunt prezentate în tabelele urmãtoare. March 28. mesajele sunt sunt împãrþire în mesaje de tip text ( pagina 274) în ordine alfabeticã ºi în mesaje în format simbol ( pagina 281). Pentru a facilita gãsirea mesajului cãutat.book Page 273 Wednesday. 273 .

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. ABS ABS. ESP inoperative. consultaþi Manualul de utilizare) Cauzã/consecinþe posibile Soluþie posibilã Continuaþi conducerea autovehiculului cu atenþie. 274 . sistemul PRE-SAFE® au fost dezactivate din cauza tensiunii reduse. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje de tip text În acest scop. see Owner's Manual (sistemele ABS. see Owner's Manual (sistemele ABS. sistemul PRE-SAFE® au fost dezactivate din cauza unei defecþiuni. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. ESP nu funcþioneazã. G Pericol de accident Sistemele ABS. ESP® ºi. Sistemul de frânare este disponibil ºi funcþioneazã cu efect complet de amplificare a forþei de frânare. Sistemul de frânare este disponibil ºi funcþioneazã cu efect complet de amplificare a forþei de frânare. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 274 Wednesday. Sistemul BAS a fost de asemenea dezactivat. prin urmare. Mesaje afiºate ABS ABS. ESP nu funcþioneazã. G Pericol de accident ºi rãnire Lucrãrile de întreþinere asupra autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de rãnire. Continuaþi conducerea autovehiculului cu atenþie. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Sistemul BAS a fost de asemenea dezactivat. prin urmare. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. ESP® ºi. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. ESP inoperative. consultaþi Manualul de utilizare) G Pericol de accident Sistemele ABS.

March 28. de exemplu semne de este îndepãrtatã în timpul circulaþie sau alte obiecte similare conducerii autovehiculului funcþionarea este obstrucþionatã datoritã sistemul detecteazã cã senzorii ploii intense. Verificaþi condiþiile de activare a sistemului Distronic*. noroiul) îndelungat. De exemplu. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. consultaþi Manualul de utilizare. funcþionarea este obstrucþionatã datoritã Sistemul Distronic* va fi din nou funcþional fãrã a fi necesarã repornirea radiaþiilor electromagnetice motorului dacã: senzorul radar nu detecteazã vehiculele sau obiectele staþionare pentru un timp murdãria (de exemplu. 275 . dacã: Distronic* de pe grila radiatorului ( pagina 263). 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate DISTRONIC --Cauzã/consecinþe posibile Una dintre condiþiile de activare a sistemului Distronic* nu a fost îndeplinitã. DISTRONIC DISTRONIC inoperative (nu funcþioneazã) currently unavailable See Owner's Manual (momentan indisponibil.book Page 275 Wednesday. Soluþie posibilã Dacã este posibil. Sistemul Distronic* este dezactivat sau nu este Curãþaþi capacul senzorului funcþional temporar. zãpezii sau ceþii sunt din nou funcþionali mesajul de pe ecranul multifuncþional dispare Sistemul Distronic* poate fi utilizat din nou în modul obiºnuit. capacul senzorului Distronic* de pe grila radiatorului este murdar Reporniþi autovehiculul.) Sistemul Distronic* prezintã probleme de funcþionare sau display-ul este defect. mãriþi viteza de deplasare la peste 30 km/h ºi memoraþi viteza ( pagina 157).Manual Mercedes Clasa E_ro. aþi încercat sã memoraþi o vitezã sub 30km/h.

March 28. P Move selector lever to parking position (Deplasaþi maneta selectorului de viteze în poziþia de parcare) Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P.book Page 276 Wednesday. Lampa de avertizare v de pe panoul de bord este de asemenea aprinsã. sau Când sistemul HOLD este activat. G Pericol de accident Sistemul ESP® ºi prin urmare BAS ºi PRE-SAFE® au fost dezactivate din cauza unei defecþiuni. Motorul poate fi din nou pornit. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Aþi încercat sã opriþi motorul cu ajutorul tastei KEYLESS GO* când maneta selectorului se afla în poziþia R sau D. consultaþi Manualul de utilizare) Cauzã/consecinþe posibile Soluþie posibilã Continuaþi conducerea autovehiculului cu atenþie. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate ESP ESP inoperative See Owner's Manual (sistemul ESP nu este funcþional.Manual Mercedes Clasa E_ro. 276 . aþi: deschis portiera ºoferului ºi aþi eliberat centura de siguranþã sau oprit motorul sau deschis capota Claxonul va emite semnale de avertizare la intervale regulate. P Move selector lever to parking position (Deplasaþi maneta selectorului de viteze în poziþia de parcare) Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P. Motorul nu poate fi pornit. Acestea devin mai puternice dacã încercaþi sã zãvorâþi autovehiculul. Sistemul de frânare este disponibil ºi funcþioneazã cu efect complet de amplificare a forþei de frânare. Aþi oprit motorul cu ajutorul tastei KEYLESS GO* ºi aþi deschis portiera ºoferului.

Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri* nu funcþioneazã corect. de (Sistemul PRE-SAFE nu exemplu. PRE-SAFE inoperative Funcþii importante ale sistemului PRE-SAFE® prezintã See Owner’s Manual defecþiuni.book Page 277 Wednesday. Conduceþi mai departe. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate P/N Selector lever to position P or N (Maneta selectorului în poziþia P sau N) Cauzã/consecinþe posibile Doriþi sã porniþi motorul dar maneta selectorului nu se aflã în poziþia P sau N. airbagurile. 277 . Verificaþi presiunea în pneuri cu prima ocazie ºi corectaþi-o dacã este necesar ( pagina 247). consultaþi Manualul de utilizare) Tyre pressure displayed only after driving for a few minutes (Presiunea pneurilor va fi afiºatã dupã ce aþi condus timp de câteva minute) Tyre pressure Please correct (Vã rugãm corectaþi presiunea în pneuri) Tyre pressure monitor inoperative (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu funcþioneazã) Sistemul de monitorizare* mãsoarã presiunea în pneuri. Autovehiculele dotate cu sistem de monitorizare a presiunii în pneuri*: presiunea în unul sau mai multe pneuri este prea micã sau presiunile diferã semnificativ de la un pneu la altul. rãmân funcþionale. Soluþie posibilã Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P sau N.Manual Mercedes Clasa E_ro. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Presiunile pneurilor vor apãrea pe displayul multifuncþional dupã câteva minute. Toate celelalte sisteme de siguranþã. March 28. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri* ºi a roþilor. este funcþional.

mon.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri* este activat automat la câteva minute dupã începerea conducerii autovehiculului.book Page 278 Wednesday. Soluþie posibilã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru montarea de senzori pe roþi. Senzorii roþilor nu sunt insalaþi) Tyre press. Presiunile pneurilor sunt afiºate pe displayul multifuncþional la câteva minute dupã montarea senzorilor adecvaþi ºi începerea conducerii autovehiculului. Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri* este activat automat la câteva minute dupã montarea senzorilor adecvaþi ºi începerea conducerii autovehiculului. În locul presiunii pneului în cauzã. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri* ºi a roþilor. Sau cel puþin unul dintre senzori este defect. Wheel sensor missing (Sistemul de monitorizare a presiunii pneurilor. Imediat dupã îndepãrtarea cauzelor. pe displayul multifuncþional va apãrea o linie. Senzor lipsã) Cauzã/consecinþe posibile Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri* este dezactivat din cauza montãrii de roþi fãrã senzori la autovehicul. Tyre pressure monitor currently unavailable (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri este indisponibil momentan) Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri* este indisponibil temporar datoritã: cel puþin unul dintre senzori s-a supraîncãlzit tensiunea de alimentare este insuficientã sau semnalele senzorilor nu pot fi receptate datoritã interferenþelor radio 278 . Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri* nu primeºte nici un semnal de la cel puþin o roatã pentru cã aceastã roatã a fost montatã fãrã un senzor adecvat (de exemplu roata de rezervã). 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate Tyre pressure monitor inoperative No wheel sensors (Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri nu funcþioneazã.

Reactivaþi sistemul HOLD ulterior. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de avertizare asupra pierderilor de presiune din pneuri. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate Tyre pressure Check tyres (Presiune pneuri. Verificaþi dacã presiunea în pneurile tuturor roþilor are valoarea corectã. Verificaþi pneurile) Cauzã/consecinþe posibile Sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri* a detectat o pierdere semnificativã de presiune. funcþioneazã) Check tyres. March 28. Autovehiculul derapeazã sau una dintre condiþiile pentru activarea acestui sistem nu mai este îndeplinitã când pedala de frânã este apãsatã ferm. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar ( pagina 247). În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. 279 . Soluþie posibilã Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Run Flat Indicator Sistemul de avertizare asupra pierderii de inoperative (Indicatorul presiune în pneuri este indisponibil din cauza de rulare pe panã nu unei defecþiuni.book Page 279 Wednesday. Apoi reporniþi sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri imediat ce presiunea în pneuri este cea corectã ( pagina 248). Reparaþi sau înlocuiþi pneul defect când este cazul ( pagina 332). Verificaþi pneurile. Apoi reporniþi sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri ( pagina 248). apoi reporniþi Indicatorul de rulare pe panã) HOLD dezactivat A fost generat un mesaj de avertizarea asupra pierderii de presiune în pneuri. then restart Run Flat Indicator (Verificaþi pneurile.Manual Mercedes Clasa E_ro. Sistemul HOLD a fost dezactivat.

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului HOLD. Porniþi motorul. Eliberaþi frâna de parcare Opriþi consumatorii care nu sunt strict necesari.book Page 280 Wednesday. Închideþi portiera ºoferului. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate HOLD Cauzã/consecinþe posibile Soluþie posibilã Închideþi capota motorului. De exemplu. Verificaþi condiþiile de activare a sistemului TEMPOMAT. suplimentarã a pasagerilor (Sistem de retenþie) sunt defecte.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. cannot be activated Una dintre condiþiile de activare a sistemului See Owner’s Manual HOLD nu a fost îndeplinitã: (nu poate fi activat. SRS Restraint system Sistemele de retenþie. de utilizare) motorul nu este în funcþiune. consultaþi Manualul de utilizare) S-a produs o defecþiune. HOLD SPEEDTRONIC inoperative (nu funcþioneazã) Sistemele Speedtronic ºi TEMPOMAT sau Distronic* nu funcþioneazã. sistemul este subalimentat. consultaþi Manualul portiera ºoferului este deschisã. inoperative See Owner's Manual (nu este funcþional. Sistemul HOLD poate fi reactivat imediat ce tensiunea revine la valoarea suficientã. Cruise control (Sistemul TEMPOMAT) Dacã este posibil. malfunction (defecþiune) Visit workshop (Apelaþi la atelierul de service) --Una dintre condiþiile de activare a sistemului TEMPOMAT nu a fost îndeplinitã. TEMPOMAT sau Distronic*. 280 . mãriþi viteza de deplasare la peste 30 km/h ºi memoraþi viteza ( pagina 154). Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemelor Speedtronic. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. aþi încercat sã memoraþi o vitezã sub 30km/h. frâna de parcare este acþionatã. capota motorului este deschisã.

Opriþi imediat ce manevra poate fi efectuatã în siguranþã. Garda la sol a autovehiculului* este prea coborâtã când acesta staþioneazã. 281 . Este deschisã cel puþin o portierã. Închideþi capota motorului. Limuzinã: capota portbagajului este deschisã. Închideþi capota portbagajului. Nu porniþi de pe loc.book Page 281 Wednesday. G Pericol de accident În cazul autovehiculelor dotate cu sistem de alarmã antifurt*: conduceþi cu capota motorului deschisã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.Manual Mercedes Clasa E_ro. Mesaje afiºate & Ê Y Cauzã/consecinþe posibile Break: hayonul este deschis. March 28. Suspensiile Airmatic DC* au reglat garda la sol a autovehiculului la înãlþimea corespunzãtoare pentru deplasare. G Pericol de accident ºi rãnire Lucrãrile de întreþinere asupra autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Aºteptaþi pânã la dispariþia mesajului. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesajele în format simbol În acest scop. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de rãnire. V @ @ Închideþi portierele. Simbolul de pe display vã va indica care dintre portiere este deschisã. când condiþiile de trafic permit acest lucru. Soluþie posibilã Închideþi hayonul. Vehicle rising (Autovehiculul se ridicã) Vehicle rising (Autovehiculul se ridicã) Please wait (Vã rugãm aºteptaþi) Garda la sol a autovehiculului este reglatã pentru nivelul selectat*. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

Dacã aceasta nu prezintã deteriorãri: apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. tractare. Dacã aceasta este ruptã: întrerupeþi cãlãtoria. Permiteþi fixarea pânã la capãt a cârligului de remorcare. March 28. @ Malfunction (Defecþiune) Afiºarea funcþiei Airmatic DC* nu este posibilã.book Page 282 Wednesday. car too low (Opriþi autovehiculul. Ascultaþi pentru detectarea eventualelor sunete de frecare. sau funcþiile sunt fie restricþionate fie prezintã defecþiuni. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea autovehiculului.Manual Mercedes Clasa E_ro. ã Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei. în caz contrar aripa sau pneurile pot fi deteriorate în timpul deplasãrii. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. În funcþie de tipul defecþiunii. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. ! Evitaþi unghiurile mari de bracare a roþilor. de fixare). Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km/h. Opriþi autovehiculul. Verificaþi mecan. Conduceþi autovehiculul dincolo de marginea benzii de trafic ºi selectaþi un nivel mai ridicat pentru garda la sol. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate @ Cauzã/consecinþe posibile Soluþie posibilã Stop car. Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit ºi verificaþi cureaua multicanal. garda este prea coborâtã) G Pericol de accident Suspensiile Airmatic DC* sunt defecte. \ Trailer tow hitch Check Dispozitivul de tractare* nu este locking mech (Dispozitiv de fixat corect. acest lucru vã permite sã ridicaþi garda la sol. Cauze posibile: Alternatorul este defect cureaua multicanal este ruptã sistemul electronic prezintã o defecþiune 282 . Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km/h. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic.

283 . consultaþi Manualul de utilizare) G Pericol de accident Sistemele EBV. Continuaþi conducerea autovehiculului cu atenþie.book Page 283 Wednesday. ESP nu funcþioneazã. Motorul nu poate fi pornit. ABS. aþi: deschis portiera ºoferului ºi aþi eliberat centura de siguranþã sau oprit motorul sau deschis capota Claxonul va emite semnale de avertizare la intervale regulate. ESP inoperative See Owner's Manual (Sistemele EBV. Împiedicaþi deplasarea accidentalã a autovehiculului înainte de a-l pãrãsi. 2 Brake wear (Uzura frânelor) Plãcuþele/ferodourile de frânã au atins limita criticã de uzurã. ( pagina 121). Sistemul BAS a fost de asemenea dezactivat. 3 EBV. sau Autovehicule cu transmisie manualã: când sistemul HOLD era activat. March 28. ABS. Motorul poate fi din nou pornit. 3 Brake immediately (Frânaþi imediat) A avut loc o defecþiune când sistemul HOLD era activat. Acestea devin mai puternice dacã încercaþi sã încuiaþi autovehiculul. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate Cauzã/consecinþe posibile Soluþie posibilã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru înlocuirea plãcuþelor/ferodourilor de frânã cât mai curând posibil. sistemul PRESAFE® este de asemenea nefuncþional.Manual Mercedes Clasa E_ro. Apãsaþi imediat pedala de frânã cu fermitate pânã la dispariþia mesajului de avertizare de pe displayul multifuncþional. ABS ºi ESP® au fost dezactivate din cauza unei defecþiuni. Sistemul de frânare este disponibil ºi funcþioneazã cu efect complet de amplificare a forþei de frânare. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Prin urmare.

284 . Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. Rear right backrest not locked (Spãtarul scaunului dreapta spate nu este blocat) Rear left backrest not locked (Spãtarul scaunului stânga spate nu este blocat) Clean fuel filter (Curãþaþi filtrul de carburant) Spãtarul scaunului dreapta spate nu este fixat. March 28. [ Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Nu adãugaþi lichid de frânã. O asemenea acþiune nu va remedia defecþiunea. Check brake fluid level (Verificaþi nivelul lichidului de frânã) G Pericol de accident Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. Nu continuaþi în nici un caz cãlãtoria.book Page 284 Wednesday. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate 3 Cauzã/consecinþe posibile Soluþie posibilã Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de trafic o permit. Eliberaþi frâna de parcare Fixaþi bine spãtarul banchetei din spate ( pagina 213). Fixaþi bine spãtarul banchetei din spate ( pagina 213). ? Spãtarul scaunului stânga spate nu este fixat. ! ? Eliberaþi frâna de parcare Conduceþi cu frâna de parcare acþionatã.Manual Mercedes Clasa E_ro.

Opriþi autovehiculul ºi motorul) D Coolant Stop car. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate Cauzã/consecinþe posibile Temperatura lichidului de rãcire a depãºit nivelul critic. Aºteptaþi pânã la dispariþia mesajului înainte de repornirea motorului. Opriþi motorul. Opriþi autovehiculul.Manual Mercedes Clasa E_ro. Verificaþi cureaua multicanal. þineþi cont de condiþiile de trafic. Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. existã pericolul deteriorãrii motorului. apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. turn eng. turn eng. Atenþie la indicatorul temperaturii lichidului de rãcire. Opriþi autovehiculul ºi motorul) Este posibil sã se fi rupt cureaua multicanal. Dacã temperatura creºte din nou. off (Nivelul lichidului de rãcire. existã pericolul deteriorãrii motorului. Opriþi motorul. off (Nivelul lichidului de rãcire. Dacã aceasta este ruptã: întrerupeþi cãlãtoria. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. În caz contrar. În aceastã situaþie. În caz contrar.book Page 285 Wednesday. Soluþie posibilã Opriþi autovehiculul. Dacã aceasta nu prezintã deteriorãri: nu porniþi motorul înainte de încetarea afiºãrii mesajului. D Coolant Stop car. March 28. 285 .

În cazul farurilor bi-xenon*: apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. 286 . În cazul becurilor cu halogen: înlocuiþi becul cât mai curând posibil ( pagina 326). Active Light System inoperative (Sistemul de iluminare activã nu funcþioneazã) . 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate Cauzã/consecinþe posibile Ventilatorul radiatorului este defect. evitaþi solicitarea intensã a motorului (de exemplu. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. right (Faza Farul pentru fazã scurtã din partea scurtã farurilor. consultaþi Manualul de utilizare) $ $ Left-hand cornering light Lampa pentru iluminare suplimentarã în (Iluminarea suplimentarã în viraje stânga* este defectã. . left (Faza Farul pentru fazã scurtã din partea scurtã a farurilor. stânga) stângã este defect. respectând recomandãrile din notele de avertizare ( pagina 244). D H Top up coolant See Owner's Nivelul lichidului de rãcire este prea Manual (Adãugaþi lichid de scãzut. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. March 28. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. .Manual Mercedes Clasa E_ro. dreapta) dreaptã este defect. viraje de pe partea dreaptã) Dipped-beam. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de rãcire în cazul în care este necesarã adãugarea de lichid de rãcire mai frecvent decât este normal. În cazul becurilor cu halogen: înlocuiþi becul cât mai curând posibil ( pagina 326). Sistemul de iluminare activã* este defect. Dipped-beam. Adãugaþi lichid de rãcire. În cazul farurilor bi-xenon*: apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. viraje de pe partea stângã) Right-hand cornering light Lampa pentru iluminare suplimentarã în (Iluminarea suplimentarã în viraje dreapta* este defectã.book Page 286 Wednesday. În acest interval. Soluþie posibilã Dacã temperatura lichidului de rãcire este sub 120°C puteþi continua conducerea autovehiculului pânã la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. rãcire. conducerea pe teren accidentat) ºi opririle/pornirile frecvente.

Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Left-hand trailer turn signal (Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã a remorcii) Right-hand trailer turn signal (Semnalizator de direcþie de pe partea dreaptã a remorcii) Trailer brake lamp (Lampa de frânã a remorcii) . Aprindeþi farurile cu ajutorul comutatorului de lumini. O altã lampã a preluat funcþia acestuia. Acest mesaj este afiºat doar dacã toate LED-urile lãmpii sunt defecte. Rear left turn signal Back. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Este AUTO lights inoperative (Sistemul automat de aprindere activat modul utilizare diurnã a luminilor. . Senzorul de luminã este defect. Becul de înlocuire este aprins) Rear right turn signal (Semnalizatorul dreaptaspate)Becul de înlocuire este aprins Turn signal in left-hand mirror (Semnalizator direcþie integrat în oglinda de pe partea stânga) Semnalizatorul dreapta-spate este defect. . Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie integrat în oglinda exterioarã de pe partea stângã este defect. Trailer Left-hand tail lamp Lampa de poziþie de pe partea stângã a remorcii este defectã. (Lampa de poziþie de pe partea stângã a remorcii) Trailer Right-hand tail lamp (Lampa de poziþie de pe partea dreaptã a remorcii Lampa de poziþie de pe partea dreaptã a remorcii este defectã. .Semnalizatorul stânga-spate este up bulb on (Semnalizatorul defect. Lampa de frânã a remorcii este defectã. . Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. O altã lampã a preluat funcþia acestuia. . 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate . stânga-spate. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. 287 . . a luminilor este defect) Prin intermediul computerului de bord.Manual Mercedes Clasa E_ro. comutaþi în modul utilizare manualã a luminilor ( pagina 145). Soluþie posibilã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil. Semnalizatorul de direcþie de pe partea dreaptã a remorcii este defect. . Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. March 28. Cauzã/consecinþe posibile Semnalizatorul de direcþie de pe partea stângã a remorcii este defect.book Page 287 Wednesday.

. (Becul de înlocuire este aprins) Front right turn signal Semnalizatorul de direcþie dreapta faþã (Semnalizatorul de direcþie este defect. Lampa de frânã de pe partea stângã spate este defectã.Manual Mercedes Clasa E_ro. Sistemul inteligent de iluminare* este defect. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. . O altã lampã a preluat funcþia acestuia. Turn signal in right-hand mirror (Semnalizator direcþie integrat în oglinda de pe partea dreaptã) Cauzã/consecinþe posibile Semnalizatorul de direcþie dreapta integrat în oglinda exterioarã este defect. O altã lampã a preluat funcþia acestuia. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate . Înlocuiþi becul cât mai curând posibil ( pagina 326). . Acest mesaj este afiºat doar dacã toate LED-urile lãmpii sunt defecte. Acest mesaj este afiºat doar dacã toate LED-urile lãmpii sunt defecte. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Intell. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Light System inoperative (Sistemul inteligent de iluminare nu funcþionezã) 288 . Front left turn signal Semnalizatorul de direcþie stânga faþã (Semnalizatorul de direcþie este defect. Becul de înlocuire este aprins) Main-beam. Lampa de frânã de pe partea dreaptã este defectã. Acest mesaj este afiºat doar dacã toate LED-urile lãmpii sunt defecte. Soluþie posibilã Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. left (Faza lungã a farului stânga) farului dreapta) Lampa de frânã suplimentarã este defectã. (Becul de înlocuire este aprins) 3rd brake lamp (Lampa de frânã suplimentarã) Left brake-/tail lamp Back-up bulb on (Lampa de frânã/lampa de poziþie de pe partea stângã spate. March 28. Luminile fãrã Sistem inteligent de iluminare* rãmân disponibile. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil ( pagina 326). Main-beam. . O altã lampã a preluat dreapta faþã) Back-up bulb on funcþia acestuia. Becul de înlocuire este aprins) Right brake-/tail lamp Back-up bulb on (Lampa de frânã/lampa de poziþie de pe partea dreaptã spate. .book Page 288 Wednesday. O altã lampã a preluat stânga faþã) Back-up bulb on funcþia acestuia. Acest mesaj este afiºat doar dacã toate LED-urile lãmpii sunt defecte. . right (Faza lungã a . Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil ( pagina 326). Înlocuiþi becul cât mai curând posibil ( pagina 326). Farul pentru fazã lungã din partea dreaptã este defect. . Farul pentru fazã lungã din partea stângã este defect.

Lampa din partea dreaptã a plãcuþei de înmatriculare este defectã. Cauzã/consecinþe posibile Lampa din partea stângã a plãcuþei de înmatriculare este defectã. Înlocuiþi becul cât mai curând posibil ( pagina 326). Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Lampa de poziþie stânga faþã este defectã. În cazul farurilor bi-xenon*: apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. 289 . . . Lampa de poziþie dreapta faþã este defectã. . O altã lampã a preluat funcþia acesteia. Front right-hand foglamp Proiectorul dreapta faþã este defect. În cazul becurilor cu halogen: înlocuiþi becul cât mai curând posibil ( pagina 326). 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate . Rear right-hand foglamp (Lampa de ceaþã dreapta spate) Front left-hand parking lamp Back-up bulb on (Lampa de poziþie stânga faþã: becul de înlocuire este aprins) Front right-hand parking lamp Back-up bulb on (Lampa de poziþie dreapta faþã: becul de înlocuire este aprins) Lampa de ceaþã de pe partea dreaptã spate este defectã. . Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Soluþie posibilã Înlocuiþi becul cât mai curând posibil ( pagina 326).Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. Left-hand licence plate lamp (Lampã stânga pentru plãcuþa de înmatriculare) Right-hand licence plate lamp (Lampã dreapta pentru plãcuþa de înmatriculare) Front left-hand foglamp (Proiector de ceaþã stânga) . Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. În cazul becurilor cu halogen: înlocuiþi becul cât mai curând posibil ( pagina 326). O altã lampã a preluat funcþia acesteia. (Proiector de ceaþã dreapta) Rear left-hand foglamp Lampa de ceaþã de pe partea stângã (Lampa de ceaþã stânga spate) spate este defectã. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Left-hand reversing lamp Lampa de mers înapoi de pe partea (Lampã de mers înapoi stânga) stângã este defectã. . În cazul farurilor bi-xenon*: apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. Proiectorul stânga faþã este defect.book Page 289 Wednesday. . . Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.

Becul de înlocuire este aprins) Right-hand tail lamp Back-up bulb on (Lampa de poziþie dreapta spate. becul de înlocuire este aprins) Replace air cleaner (Înlocuiþi filtrul de aer) Verificaþi nivelul uleiului de motor la urmãtoarea alimentare . verificaþi dacã motorul nu prezintã scurgeri de ulei. Right-hand reversing lamp (Lampã de mers înapoi dreapta) Left-hand tail lamp Back-up bulb on (Lampa de poziþie stânga spate. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.0 litru de ulei de motor la urmãtoarea alimentare Nivelul uleiului de motor este prea scãzut. March 28. Este necesarã înlocuirea filtrului de aer al motorului. Dacã este necesarã adãugarea de ulei de motor mai frecvent decât în mod normal. Soluþie posibilã Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.Manual Mercedes Clasa E_ro. N Adãugaþi 1.book Page 290 Wednesday. O altã lampã a preluat funcþia acesteia. Cauzã/consecinþe posibile Lampa de mers înapoi de pe partea dreaptã este defectã. Nivelul uleiului de motor a scãzut sub nivelul critic. Lampa de poziþie stânga spate este defectã. Lampa de poziþie dreapta spate este defectã. Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 241) ºi completaþi dacã este necesar. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate . » N Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. . O altã lampã a preluat funcþia acesteia. verificaþi dacã motorul nu prezintã scurgeri de ulei. Dacã este necesarã adãugarea de ulei de motor mai frecvent decât în mod normal. 290 . Verificaþi nivelul uleiului de motor ( pagina 241) ºi completaþi dacã este necesar.

2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate N Engine oil level Stop car. N Nivelul uleiului de motor Aþi adãugat prea mult ulei de motor. H Caution.Manual Mercedes Clasa E_ro. Apelaþi la atelierul de service) Unul sau mai multe dintre sistemele electronice ale autovehiculului sunt incapabile de a furniza informaþii computerului de bord. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. 291 . Reparaþi sau înlocuiþi pneul ( pagina 332). pneu defect) Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. turn eng. Opriþi autovehiculul ºi motorul) Cauzã/consecinþe posibile Motorul are ulei insuficient. Verificaþi sistemul de mãsurare la un atelier de specialitate autorizat. level (Nivelul uleiului de motor nu poate fi mãsurat) ± Display malfunction Visit workshop (Defecþiune display. Respectaþi normele legale. March 28. Pot fi defecte urmãtoarele sisteme: indicatorul temperaturii lichidului de rãcire turometrul display-ul sistemului Tempomat sau Speedtronic Presiunea în unul sau mai multe pneuri scade rapid. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Evacuaþi prin sifonare uleiul în exces pânã când acesta atinge nivelul specificat. Reduce oil level (Reduceþi Existã riscul deteriorãrii motorului nivelul uleiului de motor) sau a convertorului catalitic. Soluþie posibilã Opriþi autovehiculul. Existã pericolul deteriorãrii motorului. Pe display-ul sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri* va fi indicatã poziþia roþii defecte. off (Nivelul uleiului de motor. Adãugaþi ulei de motor ºi verificaþi nivelul acestuia ( pagina 241).book Page 291 Wednesday. N Cannot measure engine oil Sistemul de mãsurare este defect. Opriþi motorul. tyre defect (Atenþie.

Manipulaþi autovehiculul prin intermediul cheii din comutatorul de contact. Soluþie posibilã Opriþi autovehiculul.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pe display-ul sistemului de monitorizarea a presiunii în pneuri* va fi indicatã roata defectã. Verificaþi presiunea în pneuri ºi corectaþi dacã este necesar ( pagina 247). 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate Cauzã/consecinþe posibile Presiunea în unul sau mai multe pneuri a scãzut considerabil. Cãutaþi cheia KEYLESS GO* sau manipulaþi autovehiculul prin intermediul cheii din comutatorul de contact. În caz contrar. Mesajul de avertizare va dispãrea automat dupã ce circulaþi câteva minute cu presiunea corectã în pneuri.book Page 292 Wednesday. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. Verificaþi pneurile. detectatã în timpul funcþionãrii motorului pentru cã nu se aflã în interiorul autovehiculului sau din cauza interferenþelor generate de o sursã puternicã de unde radio. March 28. 292 . I Key not detected (Cheia nu Cheia KEYLESS GO* nu poate fi este detectatã) detectatã. H Check tyres (Verificaþi pneurile) I Change key batteries este detectatã) Bateriile cheii KEYLESS GO* sunt (Înlocuiþi bateriile cheii) descãrcate. Modificaþi poziþia cheii KEYLESS GO* în autovehicul. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. nu va mai fi posibilã zãvorârea centralizatã a autovehiculului sau pornirea motorului dacã acesta este oprit. Înlocuiþi bateriile ( pagina 325). I Key not detected (Cheia nu Cheia KEYLESS GO* nu este Opriþi autovehiculul. Reparaþi sau înlocuiþi pneul defect dacã este cazul ( pagina 332). dacã este necesar.

Aþi apãsat tasta s sau t de pe volanul multifuncþional deºi autovehiculul nu este dotat cu telefon mobil *. Adãugaþi lichid de spãlare ( pagina 244). W Top up washer fluid (Adãugaþi lichid de spãlare) 293 . Realimentaþi la cea mai apropiatã staþie de alimentare. Soluþie posibilã Scoateþi cheia KEYLESS GO* din autovehicul.book Page 293 Wednesday. March 28. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Mesaje afiºate Mesaje afiºate se aflã încã în autovehicul) cheia) Cauzã/consecinþe posibile detectatã în autovehicul în timpul zãvorârii acestuia. Nivelul lichidului în rezervorul de lichid pentru spãlarea parbrizului a scãzut sub nivelul minim. Nivelul carburantului a coborât sub cota de rezervã. Cheia nu mai funcþioneazã. Nu mai poate fi garantatã funcþionarea în condiþii de siguranþã a sistemului de încãlzire auziliarã*. I Key still in vehicle (Cheia Prezenþa cheii KEYLESS GO* a fost I Replace key (Înlocuiþi W Reserve fuel (Nivel carburant) t Please enter PIN: (Introduceþi codul PIN:) t Function unavailable (Funcþie indisponibilã) Introduceþi codul PIN al cartelei SIM.Manual Mercedes Clasa E_ro. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Nu aþi introdus încã informaþiile personale în telefonul mobil*.

Sistemul de încãlzire a volanului* va fi reactivat automat. Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. imediat ce tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Efectuarea incorectã a acestor lucrãri antreneazã pericolul producerii de accidente sau pericolul de rãnire. imediat ce tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã. March 28. de exemplu lãmpile de lecturã. Deconectaþi consumatorii care nu sunt necesari. Una sau mai multe lãmpi martor integrate în butonul de comandã a sistemului de încãlzire a scaunelor* lumineazãintermitent. Sistemul de încãlzire a volanului* s-a deconectat automat. Soluþii propuse Deconectaþi consumatorii care nu sunt necesari. Lãmpile martor ºi de avertizare integrate în comutatoare ºi în taste Problemã Una sau mai multe lãmpi martor integrate în butonul de comandã a sistemului de ventilaþie a scaunelor* lumineazãintermitent. de exemplu lãmpile de lecturã. de exemplu lãmpile de lecturã. imediat ce tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã.book Page 294 Wednesday. 294 . Cauzã/consecinþe posibile Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori.Manual Mercedes Clasa E_ro. sistemul de iluminare a habitaclului etc. Sistemul de încãlzire a scaunelor* va fi reactivat automat. Deconectaþi consumatorii care nu sunt necesari. sistemul de iluminare a habitaclului etc. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor În acest scop. Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. sistemul de iluminare a habitaclului etc. Sistemul de ventilaþie a scaunelor* a fost dezactivat automat. Sistemul de ventilaþie a scaunelor* va fi reactivat automat. G Pericol de accident ºi rãnire Lucrãrile de întreþinere asupra autovehiculului trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Lampa martor a sistemului de încãlzire* a volanului de pe maneta inferioarã din partea stângã a acestuia lumineazã intermitent. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Sistemul de încãlzire a scaunelor* s-a deconectat automat.

2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Lampa martor integratã în tasta 2 de pe panoul de comandã pentru sistemul Thermatic/4zone Thermotronic* nu se aprinde sau lumineazã intermitent la apãsarea tastei. Sistemul de rãcire nu poate fi activat. 295 . de exemplu lãmpile de lecturã. Lampa martor integratã în tasta F sistemului de încãlzire a lunetei lumineazã intermitent. Sistemul de încãlzire a lunetei a fost dezactivat automat prematur sau nu poate fi reactivat. Soluþii propuse Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de aer condiþionat. Tensiunea de alimentare este insuficientã din cauza funcþionãrii simultane a prea multor consumatori. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. Deconectaþi consumatorii care nu sunt necesari.book Page 295 Wednesday. Cauzã/consecinþe posibile Sistemul de aer condiþionat pierde agent frigorific. sistemul de iluminare a habitaclului etc. Sistemul de încãlzire a lunetei va fi reactivat automat imediat ce tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã.

situatã pe consola centralã. airbagul pentru pasagerul din faþã a fost dezactivat. prevãzut cu sistem de recunoaºtere automatã. este aprinsã în continuare: Încredinþaþi unui atelier de specialitate autorizat verificarea sistemului de recunoaºtere automatã a scaunelor pentru copil amplasate pe scaunul pasagerului din faþã. Sistemul de recunoaºtere automatã a scaunelor pentru copii instalate pe scaunul pasagerului faþã este defect. este aprinsã. de exemplu: agende telefoanele mobile cardurile cu transponder. este aprinsã.Manual Mercedes Clasa E_ro. situatã pe consola centralã. Soluþii propuse G Pericol de rãnire Pe scaunul pasagerului din faþã nu este instalat un scaun de copil. În consecinþã.book Page 296 Wednesday. Cauzã/consecinþe posibile Pe scaunul pasagerului din faþã este instalat un scaun special Mercedes-Benz pentru copil. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Autovehicule cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunelor pentru copii instalate pe scaunul pasagerului din faþã* Lampa de avertizare 5 PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat). permisele de schi sau de acces Dacã lampa de avertizare 5 PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat). 296 . situatã pe consola centralã. Autovehicule cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunelor pentru copii instalate pe scaunul pasagerului din faþã* Lampa de avertizare 5 PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat). Îndepãrtaþi echipamentele electronice de pe scaunul pasagerului din faþã. de exemplu. March 28.

În cazul în care modulul de comadã ABS funcþioneazã defectuos.Manual Mercedes Clasa E_ro. ESP®. Distronic*. este posibilã blocarea roþilor.book Page 297 Wednesday. cum ar fi Parktronic*. dar fãrã asistare electronicã. sistemul de navigaþie* ºi transmisia automatã*. EBV ºi PRESAFE® sunt de asemenea dezactivate. G Pericol de accident Sistemul ABS a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. de exemplu. Acordaþi atenþie celorlalte mesaje de pe display-ul multifuncþional ( pagina 272). sistemele BAS. Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat. în cazul frânãrii puternice. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Lãmpile martor ºi de avertizare de pe panoul de instrumente Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Continuaþi conducerea autovehiculului cu atenþie. TEMPOMAT. Ca urmare. March 28. .Lampa galbenã de avertizare pentru ABS este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze normal. Prin urmare. 297 . este posibilã existenþa defecþiunilor la alte sisteme.

Excepþie: ( pagina 68). Acordaþi atenþie celorlalte mesaje de pe display-ul multifuncþional ( pagina 274). Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi condiþiile meteo curente. Conduceþi cu frâna de parcare 3 Lampa roºie de avertizare pentru sistemul de acþionatã. Sistemul ESP® nu va stabiliza autovehiculul dacã acesta începe sã derapeze sau dacã una dintre roþi patineazã. Lampa de avertizare se stinge. Eliberaþi pedala de acceleraþie în timpul conducerii autovehiculului. Acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât cât este necesar la pornirea de pe loc. March 28. iar semnalul sonor înceteazã. v Lampa galbenã de G Pericol de accident avertizare pentru sistemul ESP® lumizeazã intermitent în Sistemul ESP® sau sistemul de timpul deplasãrii control al tracþiunii a intrat în autovehiculului.book Page 298 Wednesday. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Reactivaþi sistemul ESP® ( pagina 68). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Eliberaþi frâna de parcare ( pagina 120). Sistemul ESP® nu va stabiliza autovehiculul dacã acesta începe sã derapeze sau dacã una dintre roþi patineazã. 298 . v Lampa galbenã de avertizare ESP® este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Continuaþi conducerea autovehiculului cu atenþie.Manual Mercedes Clasa E_ro. Excepþii: ( pagina 68). frânare se aprinde ºi este emis un semnal sonor de averizare în timpul conducerii autovehiculului. Sistemul TEMPOMAT sau Distronic* este dezactivat. Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile de drum ºi condiþiile meteo curente. G Pericol de accident Sistemul ESP® este dezactivat. Nu dezactivaþi sistemul ESP®. G Pericol de accident Sistemul ESP® a fost dezactivat din cauza unei defecþiuni. funcþiune deoarece una dintre roþi a început sã patineze.

Respectaþi indicaþiile de avertizare ( pagina 244). Opriþi autovehiculul cât mai curând posibil. Lichidul de rãcire este prea fierbinte ºi nu mai este realizatã rãcirea suficientã a motorului. Lichidul de rãcire existent în rezervor este insuficient. G Pericol de accident Distanþa faþã de autovehiculul din faþã este prea micã pentru viteza selectatã. G Pericol de accident Lichidul de frânã din rezervor este insuficient. l Lampa roºie de avertizare asupra distanþei* se aprinde în timpul conducerii autovehiculului ºi este emis un semnal sonor de avertizare. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire. este generat un semnal sonor de avertizare. March 28. Permiteþi motorului ºi lichidului de rãcire sã revinã la temperatura normalã. Acordaþi atenþie celorlalte mesaje de pe display-ul multifuncþional ( pagina 272). 3 Lampa roºie de avertizare pentru sistemul de frânare este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. O asemenea acþiune nu va remedia defecþiunea. De asemenea. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Nu continuaþi în nici un caz cãlãtoria. D Lampa roºie de avertizare pentru lichidul de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Acordaþi atenþie suplimentarã situaþiei de trafic.book Page 299 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. Mãriþi distanþa. 299 . Pregãtiþi-vã sã frânaþi imediat. G Pericol de accident Vã apropiaþi de un autovehicul din faþã cu vitezã prea ridicatã. Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de rãcire în cazul în care este necesarã adãugarea de lichid de rãcire mai frecvent decât este normal. Sau sistemul Distronic* a detectat un obstacol staþionar pe sensul de deplasare. Este posibil sã fie necesarã frânarea sau efectuarea unei manevre de evitare. În nici un caz nu trebuie sã adãugaþi lichid de frânã. l Lampa roºie de avertizare asupra distanþei* se aprinde în timpul conducerii autovehiculului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic.

Permiteþi motorului ºi lichidului de rãcire sã revinã la temperatura normalã. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire. Motorul nu este rãcit suficient ºi se poate deteriora. Temperatura agentului de rãcire a depãºit 120°C. ± Lampa galbenã de avertizare pentru diagnosticarea motorului este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. March 28. este posibil ca ventilatorul radiatorului sã fie defect. Autovehicule cu motor diesel: rezervorul de carburant este complet gol. Modul funcþionare în regim de avarie este anulat. este generat un semnal sonor de avertizare. În acest interval. Opriþi autovehiculul cât mai curând posibil. Motorul nu este rãcit suficient ºi se poate deteriora. Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar. D Lampa roºie de avertizare pentru lichidul de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Lichidul de rãcire este prea fierbinte ºi nu se mai realizeazã rãcirea suficientã a motorului. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Cauzã/consecinþe posibile Dacã nivelul lichidului de rãcire este corect. De asemenea. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. conducerea pe teren accidentat) ºi opririle/pornirile frecvente. Respectaþi indicaþiile de avertizare ( pagina 244). De asemenea. este generat un semnal sonor de avertizare. Porniþi motorul de trei sau patru ori consecutiv dupã alimentare.book Page 300 Wednesday. D Lampa roºie de avertizare pentru lichidul de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. este posibil ca ventilatorul radiatorului sã fie defect. Dacã nivelul lichidului de rãcire este corect. 300 . Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Nu este necesarã verificarea autovehiculului.Manual Mercedes Clasa E_ro. evitaþi solicitarea intensã a motorului (de exemplu. Nu continuaþi în nici un caz cãlãtoria. Soluþii propuse Dacã temperatura lichidului de rãcire este sub 120°C puteþi continua conducerea autovehiculului pânã la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. D Lampa roºie de avertizare pentru lichidul de rãcire este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. Temperatura agentului de rãcire a depãºit 120°C. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului de rãcire în cazul în care este necesarã adãugarea de lichid de rãcire mai frecvent decât este normal. Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut.

book Page 301 Wednesday. Acordaþi atenþie celorlalte mesaje de pe display-ul multifuncþional ( pagina 272). H Lampa galbenã de avertizare pentru monitorizarea presiunii în pneuri* este aprinsã. Este posibil ca airbag-urile sau dispozitivele de pretensionare a centurilor sã fie declanºate accidental sau sã nu fie declanºate în caz de accident. 1 Lampa roºie de avertizare pentru sistemul SRS G Pericol de rãnire se aprinde în timpul Sistemele de retenþie sunt defecte. ± Lampa galbenã de avertizare pentru diagnosticarea motorului este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. 301 . G Pericol de accident Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri a detectat o pierdere bruscã sau semnificativã de presiune în cel puþin unul dintre pneuri. Soluþii propuse Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate pentru verificarea autovehiculului. funcþionãrii motorului. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. În aceastã situaþie þineþi cont de condiþiile de trafic. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre bruºte de virare sau de frânare. Mesajul de avertizare va dispãrea dupã ce circulaþi câteva minute cu presiunea corectã în pneuri. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Cauzã/consecinþe posibile Este posibilã existenþa unei defecþiuni: la sistemul de injecþie a carburantului sau la sistemul de evacuare sau la sistemul de aprindere (în cazul autovehiculelor cu motor pe benzinã) Este posibil ca valorile limitã pentru emisiile de noxe sã fi fost depãºite ºi motorul sã funcþioneze în regim de avarie.

March 28. 1. Soluþii propuse Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 104). < Este emis un semnal sonor de avertizare timp de 6 secunde dupã pornirea motorului. Lampa de avertizare se stinge.Manual Mercedes Clasa E_ro. Lampa de avertizare se stinge.book Page 302 Wednesday. Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 104). 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Cauzã/consecinþe posibile Martorul lampã pentru centura de siguranþã vã aminteºte dumneavoastrã ºi pasagerului din faþã sã purtaþi centura de siguranþã. < Martorul lampã de culoare roºie pentru centura de siguranþã rãmâne aprinsã timp de 6 secunde dupã pornirea motorului. Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 104). G Pericol de rãnire Soferul nu a fixat centura de siguranþã. 302 . G Pericol de rãnire Centura ºoferului sau a pasagerului din faþã nu este fixatã. < Lampa roºie de avertizare pentru centurile de siguranþã se aprinde dupã pornirea motorului. G Pericol de rãnire Existã obiecte pe scaunul pasagerului din faþã. Îndepãrtaþi obiectele de pe scaunul pasagerului din faþã ºi depozitaþi-le într-un loc sigur. la închiderea portierei ºoferului sau a pasagerului din faþã. Semnalul de avertizare înceteazã.

March 28. Nu mai poate fi garantatã funcþionarea în condiþii de siguranþã a sistemului de încãlzire auziliarã*. iar semnalul sonor intermitent înceteazã.book Page 303 Wednesday. 1 Disponibil numai în anumite þãri Nivelul carburantului a coborât sub cota de rezervã. Realimentaþi la cea mai apropiatã staþie de alimentare. ndepãrtaþi obiectele de pe scaunul pasagerului din faþã ºi depozitaþi-le într-un loc sigur. Lampa de avertizare se stinge. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 104). iar semnalul sonor intermitent înceteazã. 303 . Lampa de avertizare se stinge. W Lampa galbenã de avertizare privind nivelul carburantului este aprinsã în timpul funcþionãrii motorului. G Pericol de rãnire ªoferul sau pasagerul din faþã nu poartã centura de siguranþã ºi viteza de deplasare depãºeºte 25 km/h sau viteza de deplasare a depãºit pentru scurt timp 25 km/h.Manual Mercedes Clasa E_ro. G Pericol de rãnire Existã obiecte pe scaunul pasagerului din faþã ºi viteza de deplasare depãºeºte 25 km/h sau viteza de deplasare a depãºit pentru scurt timp 25 km/h. < Lampa roºie de avertizare pentru centurile de siguranþã lumineazã intermitent ºi este generat un semnal sonor de avertizare intermintent.

Sistemul de alarmã antifurt* este dezactivat.book Page 304 Wednesday. March 28. Cauzã/consecinþe posibile Aþi deschis autovehiculul cu ajutorul cheii mecanice de avarie fãrã a fi dezactivat în prealabil sistemul de alarmã antifurt*. Este generat un semnal sonor de avertizare. Cheia cu funcþie KEYLESS GO trebuie sã se afle în autovehicul. Aþi deschis portiera ºoferului ºi aþi uitat sã stingeþi luminile. Funcþia KEYLESS GO* Apãsaþi butonul KEYLESS GO* de pe maneta selectorului. pagina 272). Este generat un semnal sonor de avertizare. Este generat un semnal sonor de avertizare. G Pericol de rãnire Dumneavoastrã sau pasagerul din faþã nu aþi fixat centura de siguranþã. Este generat un semnal sonor de avertizare. Fixaþi centura de siguranþã ( pagina 104). Este afiºat un mesaj pe display-ul multifuncþional. Conduceþi cu frâna de parcare acþionatã. 304 . Consultaþi explicaþiile mesajului ( Eliberaþi frâna de parcare Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia M.Manual Mercedes Clasa E_ro. Soluþii propuse Cheie: Apãsaþi tasta Œ sau ‹. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Semnalele sonore de avertizare Problemã Sistemul de alarmã antifurt* este declanºat brusc. Sistemul de alarmã antifurt* este dezactivat. sau Introduceþi cheia în contactul electronic de pornire.

Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau a unei explozii.Manual Mercedes Clasa E_ro. Cauzã/consecinþe posibile Autovehicule cu transmisie automatã*: a avut loc unul dintre urmãtoarele evenimente: motorul a fost oprit s-a deschis portiera ºoferului maneta selectorului nu a fost deplasatã în poziþia P Când sistemul HOLD este activat. aþi: oprit motorul ºi aþi deschis portiera ºoferului sau deschis capota Soluþii propuse Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P. Scoateþi cheia din contact. Nu porniþi în nici un caz motorul. Accident Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Luaþi contactul imediat.book Page 305 Wednesday. 305 . Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Dezactivaþi sistemul HOLD ( pagina 167). conductei de alimentare sau al rezervorului de carburant. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Autovehicululprezintãscurgeri Existã o defecþiune la nivelul de carburant. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Este generat un semnal sonor de avertizare. March 28. Este generat un semnal sonor de avertizare continuu. Nu puteþi determina amploarea deteriorãrilor.

Tetierele scaunelor ºoferului ºi Autovehiculul a fost implicat pasagerului din faþã au fost într-o coliziune din spate. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Nu puteþi identifica nici o defecþiune.Manual Mercedes Clasa E_ro. Autovehiculul prezintã scurgeri Existã o defecþiune la circuitul de carburant. Nu porniþi în nici un caz motorul. Deszãvorâþi autovehiculul ( pagina 74).book Page 306 Wednesday. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Carburantul scurs creeazã pericolul declanºãrii unui incendiu sau a unei explozii. deblocat. Resetaþi tetierele declanºate ( pagina 324). de alimentare sau la rezervorul de carburant. Carburantul ºi rezervorul de carburant Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Rotiþi imediat cheia în poziþia 0 în contactul electronic de pornire ºi scoateþi-o. 306 . March 28. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Porniþi în mod normal motorul. declanºate. Capacul buºonuluirezervorului Capacul buºonului nu este nu poate fi deschis.

Acum nu mai existã aer în sistemul de alimentare. Dacã motorul nu porneºte nici acum: apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Menþineþi contactul cuplat timp de aproximativ 10 secunde (rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire). Capaculbuºonului rezervorului Mecanismul de deschidere nu poate fi deschis. March 28. Cauzã/consecinþe posibile Sistemul HOLD este activat. Reþineþi cã sã fie defecte. Motorul Problemã Motorul nu porneºte. Alimentaþi autovehiculul cu carburant. este înþepenit. electronice ale motorului Încercaþi din nou sã. repetaþi procedura de pornire timp de 40 de secunde.book Page 307 Wednesday. pagina 167). 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Motorul nu porneºte. de alimentare sã fie Dacã motorul nu porneºte dupã câteva încercãri: defect. Este posibil ca Rotiþi cheia înapoi în poziþia 0 în contactul electronic de echipamentele pornire înainte de a încerca repornirea motorului. Porniþi motorul în mod continuu timp de 40 de secunde pânã când funcþioneazã fãrã uniform. Dacã motorul nu porneºte: aºteptaþi douã minute. Soluþii propuse Dezactivaþi sistemul HOLD ( Reporniþi motorul. porniþi motorul. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Manual Mercedes Clasa E_ro. Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Rezervorul de carburant al unui autovehicul cu motor diesel este complet gol. Existã aer în sistemul de alimentare. 307 . tentativele excesiv de lungi ºi repetate de pornire a Este posibil ca sistemul motorului duc la descãrcarea bateriei.

Motorul nu porneºte.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. 308 . Puteþi auzi demarorul în funcþiune. Cauzã/consecinþe posibile Rezervorul de carburant este complet gol. Acþionaþi uºor pedala de acceleraþie. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Autovehicule cu motor diesel. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei defecþiunii. În caz contrar. carburantul nears poate pãtrunde în convertorul catalitic cauzând deterioararea acestuia. Soluþii propuse Alimentaþi autovehiculul cu carburant. auzi demarorul în funcþiune. Purjaþi sistemul de alimentare cu carburant ( pagina 306). apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Autovehicule cu motor pe benzinã: Motorul funcþioneazã neuniform ºi dã rateuri. este insuficientã deoarece Dacã motorul nu porneºte în ciuda tentativelor de pornire bateria demarorului este prea asistatã: slabã sau descãrcatã. Nu puteþi Tensiunea furnizatã de baterie Apelaþi la pornirea asistatã a motorului. Lampa de avertizare privind nivelul carburanului este aprinsã ºi indicatorul nivelului de carburant indicã 0. Echipamentele electronice ale motorului sau o componentã mecanicã a unitãþii de comandã a motorului sunt deteriorate. Motorul nu porneºte.book Page 308 Wednesday.

este posibil ca ventilatorul radiatorului sã fie defect. Dacã nivelul lichidului de rãcire este corect. Lichidul de rãcire este prea fierbinte ºi nu mai este realizatã rãcirea suficientã a motorului. Temperatura afiºatã a lichidului de rãcire depãºeºte 120°C. March 28. Transmisia automatã* Problemã Probleme cu schimbarea treptelor de vitezã. evitaþi solicitarea intensã a motorului. Respectaþi notele de avertizare referitoare la aceastã procedurã ºi adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar ( pagina 244). Lichidul de rãcire este prea fierbinte ºi nu mai este realizatã rãcirea suficientã a motorului. conducerea pe teren accidentat ºi opririle/ pornirile frecvente.Manual Mercedes Clasa E_ro. Este posibil de asemenea ca lampa de avertizare pentru lichidul de rãcire sã fie aprinsã ºi sã fie emis un semnal acustic de avertizare ( pagina 130). de exemplu. Cauzã/consecinþe posibile Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut. 309 . Este posibil de asemenea ca lampa de avertizare pentru lichidul de rãcire sã fie aprinsã ºi sã fie emis un semnal acustic de avertizare ( pagina 130).book Page 309 Wednesday. puteþi continua conducerea autovehiculului pânã la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Temperatura afiºatã a lichidului de rãcire depãºeºte 120°C. Soluþii propuse Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. Cauzã/consecinþe posibile Transmisia pierde ulei. Verificaþi nivelul lichidului de rãcire. Dacã temperatura lichidului de rãcire este sub 120°C. În acest interval. Soluþii propuse Opriþi imediat ce este posibil ºi permiteþi motorului ºi lichidului de rãcire sã revinã la temperatura normalã.

Se poate efectua schimbarea vitezei doar în treapta 2-a ºi în treapta de mers înapoi. Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P. Aºteptaþi minim 10 secunde înainte de repornirea motorului. Sistemul Parktronic este dezactivat dupã aproximativ 30 de secunde ºi lampa martor integratã în butonul sistemului Parktronic se aprinde. dacã este selectatã poziþia R. Soluþii propuse Opriþi autovehiculul. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Capacitatea de accelerare este diminuatã. Aduceþi cutia de viteze în poziþia D sau R. De dezactivat automat. Pe indicatorul de avertizare al Sistemul Parktronic a sistemului Parktronic se aprind funcþionat defectuos ºi a fost doar segmentele roºii. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea transmisiei. este emis un semnal acustic cu durata de aproximativ trei secunde. transmisia schimbã în treapta de mers înapoi. Sistemul Parktronic* Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea sistemului Parktronic. Cauzã/consecinþe posibile Transmisia funcþioneazã în regim de avarie. Dacã este selectatã poziþia D. March 28. asemenea.book Page 310 Wednesday. Rotiþi cheia în poziþia 0 în contactul electronic de pornire.Manual Mercedes Clasa E_ro. 310 . Transmisia nu mai efectueazã schimbarea treptelor de vitezã. transmisia schimbã în a 2-a treaptã de vitezã.

pagina 265). Umezeala a putut pãtrunde în interiorul carcasei farului pentru cã acesta nu este închisã etanº. Sistemul Parktronic este dezactivat dupã aproximativ 20 de secunde. Farurile ºi semnalizatoarele de Umiditatea atmosfericã este direcþie integrate în oglinzile foarte ridicatã. March 28. Farurile ºi semnalizatoarele de direcþie integrate în oglinzile exterioare sunt aburite pe interior.book Page 311 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pe indicatorul de avertizare al sistemului Parktronic se aprind doar segmentele roºii. exterioare sunt aburite pe interior. Sistemul Parktronic este dezactivat dupã aproximativ 20 de secunde. interferenþe. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Curãþaþi senzorii sistemului Parktronic( Puneþi contactul. Farurile se vor dezaburi dupã parcurgerea unei distanþe scurte. Pe indicatorul de avertizare al Senzorii sistemului Parktronic sistemului Parktronic se aprind sunt murdari sau existã doar segmentele roºii. Aceastã problemã poate fi cauzatã de surse emiþãtoare de unde radio sau de ultrasunete. Verificaþi funcþionarea sistemului Parktronic într-un alt loc. 311 . Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea farurilor. Farurile ºi semnalizatoarele direcþie Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Conduceþi cu farurile aprinse.

Soluþii propuse Ca mãsurã de siguranþã. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Stergãtoarele de parbriz Problemã ªtergãtoarele de parbriz sunt blocate. este recomandat sã scoateþi cheia din contactul electronic de pornire. Curãþaþi parbrizul cu lichid de spãlare dupã trecerea autovehiculului printr-o spãlãtorie automatã ( pagina 115). Dispozitivul de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz este defect.Manual Mercedes Clasa E_ro. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea ºtergãtoarelor de parbriz. Cauzã/consecinþe posibile Cursa ºtergãtoarelor de parbriz poate fi împiedicatã de frunze sau de zãpadã.book Page 312 Wednesday. Înlãturaþi apoi cauza obstrucþionãrii cursei ºtergãtoarelor. ªtergãtoarele de parbriz nu funcþioneazã deloc. 312 . Selectaþi o altã treaptã de vitezã pentru ºtergãtoarele de parbriz prin intermediul comutatorului combinat. ªtergãtoarele lasã dâre pe parbriz dupã trecerea autovehiculului printr-o spãlãtorie automatã. Porniþi ºtergãtoarele de parbriz. Pe parbriz au rãmas resturi de cearã sau alte reziduuri. Motoraºul de acþionare a ºtergãtoarelor de parbriz a fost decuplat automat. March 28.

Unul dintre geamurile laterale nu este închis complet dupã acþionarea butonului dincolo de punctul de rezistenþã ºi eliberarea acestuia. Geamul lateral al portierei Geamul lateral al portierei ºoferului este închis fãrã a se ºoferului se opreºte în timpul activa funcþia de prevenire a prinderii obiectelor închiderii automate. G Pericol de rãnire Dacã geamul lateral al portierei ºoferului s-a redeschis puþin: trageþi din nou butonul. împiedicând închiderea acestuia. G Pericol de rãnire Nu existã cauze aparente. Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în cursul acestei operaþiuni. dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi eliberaþi-l. G Pericol de rãnire Un obiect se aflã între geamul lateral ºi rama portierei. Trageþi butonul de acþionare dincolo de punctul de rezistenþã ºi apoi eliberaþi-l. procedura dezactivatã. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Geamurile Problemã Unul dintre geamurile laterale nu este închis complet la acþionarea butonului dincolo de punctul de rezistenþã ºi la eliberarea acestuia. 313 . Nu existã cauze aparente. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Deschideþi din nou geamul. Geamul lateral al portierei ºoferului nu este închis complet dupã acþionarea butonului dincolo de punctul de rezistenþã ºi eliberarea acestuia. Existã obiecte pe ºina de ghidaj a geamului care obstrucþioneazã cursa ascendentã. Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în cursul acestei operaþiuni. puþin. Funcþia de prevenire a prinderii obiectelor este reactivatã în mod automat dupã aproximativ cinci secunde.book Page 313 Wednesday. March 28. în interval de cinci secunde. Trageþi comutatorul pânã când geamul lateral al portierei ºoferului este închis. de închidere este întreruptã. iar geamul se redeschide Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat. Trageþi butonul de acþionare a geamului pânã la închiderea completã a acestuia.Manual Mercedes Clasa E_ro. Îndepãrtaþi respectivul(ele) obiect(e).

Carcasa oglinzii este fixatã din nou în poziþia corespunzãtoare ºi puteþi regla oglinda ca de obicei ( pagina 100). March 28. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: zãvorâþi sau deszãvorâþi autovehiculul cu ajutorul cheii mecanice de avarie ( pagina 320).Manual Mercedes Clasa E_ro. Cauzã/consecinþe posibile Bateriile cheii sunt descãrcate sau aproape descãrcate. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Oglinzi Problemã O oglindã exterioarã a fost împinsã în faþã sau în spate fiind deplastã din poziþia corectã. Soluþii propuse Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei ºoferului de la micã distanþã ºi încercaþi din nou deschiderea autovehiculului. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Autovehiculele care nu dispun de oglinzi exterioare care pot fi pliate/depliate electric: corectaþi manual poziþia oglinzii. Autovehiculele care dispun de oglinzi exterioare care pot fi pliate/depliate electric*: apãsaþi scurt ºi repetat butonul de pliere a oglinzii* ( pagina 100) pânã cînd acesta se fixeazã cu un sunet specific. Cheia Problemã Autovehiculul nu poate fi zãvorât ºi deszãvorât cu ajutorul cheii. 314 . verificaþi bateriile cheii ºi înlocuiþi-le dacã este necesar ( pagina 325).book Page 314 Wednesday.

luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea butucilor broaºtelor. Apelaþi la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru a o anula. March 28. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Autovehiculul nu poate fi zãvorât ºi deszãvorât cu ajutorul cheii. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea butucilor broaºtelor. Soluþii propuse Zãvorâþi sau deszãvorâþi autovehiculul cu ajutorul cheii mecanice de avarie ( pagina 320). Cauzã/consecinþe posibile Cheia este defectã. Aþi pierdut o cheie. Aþi pierdut cheia mecanicã de avarie. Bateriile cheii sunt descãrcate.Manual Mercedes Clasa E_ro. Înlocuiþi bateriile ( pagina 325). Lampa indicatoare a stãrii bateriei de pe cheie nu se aprinde când este verificatã. 315 . Comunicaþi imediat pierderea cheii companiei la care a fost asigurat autovehiculul. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea cheii.book Page 315 Wednesday. Comunicaþi imediat pierderea cheii companiei la care a fost asigurat autovehiculul. Dacã este necesar. Dacã este necesar.

Cauzã/consecinþe posibile Cheia a rãmas o perioadã considerabilã de timp în poziþia 0. Cheia nu poate fi rotitã în contactul electronic de pornire. sau apelaþi la pornirea asistatã a motorului ( pagina 346). Verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar ( pagina 343). Tensiunea de alimentare este insuficientã. de exemplu. March 28. Porniþi motorul.Manual Mercedes Clasa E_ro. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: verificaþi bateria demarorului ºi încãrcaþi-o dacã este necesar ( pagina 343).book Page 316 Wednesday. apoi rotiþi din nou cheia. Soluþii propuse Scoateþi cheia ºi reintroduceþi-o în contactul electronic de pornire. sistemul de încãlzire a scaunelor* ºi iluminarea habitaclului. 316 . sau apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Cheia nu poate fi rotitã în contactul electronic de pornire. Opriþi consumatorii a cãror funcþionare nu este strict necesarã.

nu se aprinde când este verificatã.Manual Mercedes Clasa E_ro. O sursã puternicã de unde radio produce interferenþe. Autovehiculul nu poate fi pornit cu ajutorul cheii KEYLESS GO sau al butonului KEYLESS GO de pe maneta selectorului. Cheia KEYLESS GO se aflã în habitaclu. Înlocuiþi bateriile ( pagina 325). Acest lucru împiedicã detectarea cheii cu uºurinþã. March 28. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Bateriile cheii KEYLESS GO sunt descãrcate sau aproape descãrcate. 317 . Zãvorâþi sau deszãvorâþi autovehiculul cu ajutorul cheii mecanice de avarie ( pagina 320). Închideþi portiera ºi încercaþi sã porniþi din nou autovehiculul. Lampa indicatoare a stãrii Bateriile cheii KEYLESS bateriei de pe cheia KEYLESS GO GO* sunt descãrcate. Cheia KEYLESS GO este defectã. În acest scop. Una dintre portiere este deschisã. orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei ºoferului de la micã distanþã ºi încercaþi din nou deschiderea autovehiculului. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Funcþia KEYLESS GO* Problemã Nu mai puteþi zãvorî sau deszãvorî autovehiculul prin intermediul cheii cu funcþie KEYLESS GO. Verificaþi bateriile cheii KEYLESS GO ºi înlocuiþi-le dacã este necesar ( pagina 325). Nu mai puteþi zãvorî sau deszãvorî autovehiculul prin intermediul cheii cu funcþie KEYLESS GO. Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate: zãvorâþi sau deszãvorâþi autovehiculul cu ajutorul cheii mecanice de avarie ( pagina 320). Nu mai puteþi zãvorî sau deszãvorî autovehiculul prin intermediul cheii cu funcþie KEYLESS GO.book Page 317 Wednesday. verificaþi bateriile cheii KEYLESS GO ºi înlocuiþi-le dacã este necesar ( pagina 325). Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea cheii KEYLESS GO. Zãvorâþi sau deszãvorâþi autovehiculul prin intermediul funcþiei de telecomandã a cheii KEYLESS GO.

book Page 318 Wednesday. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Apãsaþi pedala de frânã ºi apãsaþi butonul KEYLESS GO de pe maneta selectorului. Lampa martor integratã în tele. încãlzire auxiliarã lumineazã verde în timp ce sistemul este activat. Soluþii propuse Realimentaþi la cea mai apropiatã staþie de alimentare. Apãsaþi din nou butonul dorit. Comunicaþi imediat pierderea cheii companiei la care a fost asigurat autovehiculul. luaþi de asemenea mãsuri pentru înlocuirea butucilor. March 28. Cheia KEYLESS GO se aflã în habitaclu. Cheia KEYLESS GO se aflã în habitaclu. Porniþi autovehiculul prin intermediul cheii KEYLESS GO introduse în contactul electronic de pornire. Apelaþi la un Centru de Service Mercedes-Benz pentru anularea cheii KEYLESS GO. apropiaþi-vã de autovehicul.Manual Mercedes Clasa E_ro. Aþi pierdut cheia KEYLESS GO. Schimbaþi poziþia. Cauzã/consecinþe posibile Conþinutul rezervorului de carburant se situeazã sub un sfert din capacitate. Sistemul de încãlzire auxiliarã* Problemã Sistemul de încãlzire auxiliarã nu funcþioneazã. Autovehiculul nu poate fi pornit Nu aþi apãsat pedala de cu ajutorul cheii KEYLESS GO frânã la pornirea motorului. Dacã este cazul. 318 . Autovehiculul nu poate fi pornit O sursã puternicã de unde cu ajutorul cheii KEYLESS GO radio produce interferenþe.Conexiunea wireless este obcomanda sistemului de strucþionatã de interferenþe. Dacã este necesar. sau al butonului de comandã KEYLESS GO de pe maneta selectorului. sau al butonului KEYLESS GO de pe maneta selectorului.

Lampa martor integratã în telecomanda sistemului de încãlzire auxiliarã lumineazã intermitent portocaliu. Lampa martor integratã în telecomanda sistemului de încãlzire auxiliarã lumineazã portocaliu. Dacã este cazul. Cauzã/consecinþe posibile Conexiunea wireless este obstrucþionatã de interferenþe. Apãsaþi din nou butonul dorit. Soluþii propuse Schimbaþi poziþia. Cauzã/consecinþe posibile Soluþii propuse Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru consultanþã. March 28. apropiaþi-vã de autovehicul. Bateriile telecomenzii sunt descãrcate.book Page 319 Wednesday. Bateriile telecomenzii sunt aproape descãrcate. 319 . Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 343). Înlocuiþi bateriile telecomenzii ( pagina 326). 2007 11:56 AM Sfaturi practice Depanare rapidã / diagnosticul defecþiunilor Problemã Lampa martor integratã în telecomanda sistemului de încãlzire auxiliarã lumineazã roºu în timp ce sistemul este dezactivat.Manual Mercedes Clasa E_ro. Înlocuiþi bateriile telecomenzii ( pagina 326). Parcarea autovehiculului pe perioade îndelungate Problemã Autovehiculul urmeazã sã rãmânã parcat o perioadã mai lungã de ºase sãptãmâni.

March 28. 320 . Zãvorârea autovehiculului În cazul în care nu este posibilã zãvorârea centralizatã a autovehiculului prin intermediul cheii sau al cheii KEYLESS GO*: Închideþi portiera pasagerului din faþã. portiera din spate ºi portbagajul/compartimentul pentru bagaje. Dacã deszãvorâþi autovehiculul prin intermediul cheii mecanice de avarie. 1 Dispozitiv de eliberare 2 Cheie mecanicã de avarie Apãsaþi dispozitivul de eliberare 1 în sensul indicat de sãgeatã ºi simultan. Deszãvorârea portierei ºoferului Eliberarea ºi scoaterea cheii mecanice de avarie 3 Pentru deszãvorâre 4 Pentru zãvorâre Introduceþi cheia mecanicã de avarie 1 complet în butuc ºi rotiþi-o cãtre stânga. Portiera este descuiatã. Verificaþi dacã butoanele de siguranþã ale portierelor mai sunt vizibile. Apãsaþi-le manual dacã este cazul. sistemul de alarmã antifurt* va fi declanºat la deschiderea portierei ºoferului. Existã mai multe moduri de dezactivare a alarmei: apãsaþi tasta Œ sau ‹ de pe cheie. utilizaþi cheia mecanicã de avarie. în poziþia 3. Apãsaþi butonul de zãvorâre centralizatã de pe consola centralã ( pagina 78). Deszãvorârea portierei ºoferului Dacã nu mai puteþi zãvorî sau deszãvorî portiera ºoferului cu ajutorul cheii. sau apãsaþi butonul KEYLESS GO* de pe maneta selectorului ( pagina 85). utilizaþi cheia mecanicã de avarie pentru deszãvorârea portierei ºoferului. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Zãvorârea/deszãvorârea de avarie Zãvorârea/deszãvorârea de avarie Descuierea autovehiculului În cazul în care nu este posibilã zãvorârea sau deszãvorârea autovehiculului prin intermediul cheii KEYLESS GO*. scoateþi cheia mecanicã de avarie 2. sau introduceþi cheia în contactul electronic de pornire.Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 320 Wednesday.

March 28. Deschiderea capotei portbagajului În cazul în care nu este posibilã deszãvorârea capotei portbagajului prin intermediul cheii sau al cheii KEYLESS GO*. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Zãvorârea/deszãvorârea de avarie Zãvorâþi autovehiculul din exterior prin intermediul cheii mecanice de avarie. Asiguraþi-vã cã existã spaþiu suficient pentru cursa de ridicare a hayonului. Existã câteva moduri de oprire a alarmei: apãsaþi tasta Œ sau ‹de pe cheie. sistemul de alarmã antifurt* va fi declanºat la deschiderea portierei ºoferului.Manual Mercedes Clasa E_ro. Deplasaþi maneta de deschidere 1 cãtre stânga. apãsaþi marginea capotei manual pânã când aceasta se blocheazã. 321 . puteþi deschide hayonul cu ajutorul dispozitivului de deblocare de urgenþã Utilizaþi dispoziþivul de deblocare de urgenþã dacã hayonul nu poate fi deschis din afarã cu ajutorul mânerului. sau introduceþi cheia în contactul electronic de pornire. 1 Maneta de deschidere 2 Masca manetei de deschidere ! Hayonul se deschide în sus. Verificaþi dacã portierele ºi capota portbagajului/hayonul sunt blocate. utilizaþi cheia mecanicã de avarie. Îndepãrtaþi capacul 2 de pe capitonajul hayonului. i În cazul în care funcþia de închidere cu ajutorul telecomenzii a capotei portbagajului* nu funcþioneazã. pânã la capãtul cursei ºi deschideþi hayonul. sau apãsaþi butonul KEYLESS GO* de pe maneta selectorului ( pagina 85). Rotiþi cheia în poziþia iniþialã sau scoateþi-o din încuietoare.book Page 321 Wednesday. Deschiderea hayonului Dacã autovehiculul nu este prevãzut cu un zãvor pe partea interioarã a hayonului. Deszãvorârea capotei portbagajului 1 Descuierea capotei portbagajului 2 Mâner Rotiþi cheia mecanicã de avarie spre stânga pânã la capãtul cursei. i Dacã efectuaþi deszãvorârea portbagajului prin intermediul cheii mecanice de avarie. în poziþia 1 ºi acþionaþi mânerul capotei portbagajului 2.

Deplasaþi spãtarul banchetei din spate înspre partea din faþã ( pagina 213). puteþi deteriora mecanismul ºi sistemul hidraulic al podelei 1 ºi al hayonului. 322 . ! Asiguraþi-vã cã podeaua portbagajului 1 este împinsã complet iar ºurubul este strâns. 1 Podeaua portbagajului 2 Surub cu locaº hexagonal 3 Manivelã Scoateþi manivela 3 din torpedo. Remontaþi capacul. Introduceþi manivela 3 în capãtul ºurubului 2. În caz contrar. Rotiþi ºurubul 2 cu un sfert de turã spre stânga. Deplasaþi complet podeaua portbagajului 1 manual. Capacul 1 se desprinde din dispozitivul de ancorare. Strângeþi ºurubul 2 spre dreapta. Îndepãrtaþi capacul 1. March 28. în caz de avarie. desprindeþi-l din dispozitivele de fixare ºi trageþi-l înspre partea din faþã a autovehiculului 2. 1 Capac 2 Pentru a deplasa capacul înainte 3 Pentru a scoate capacul Apucaþi capacul 1 de partea din faþã 3. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Zãvorârea/deszãvorârea de avarie Podea portbagaj prevãzutã cu sistem Easy-Pack automat pentru amenajarea portbagajului* (Break) Dacã podeaua portbagajului este extinsã. Deplasaþi spãtarul banchetei din spate în poziþia iniþialã ( pagina 214). o puteþi deplasa în poziþia sa normalã. spre interiorul portbagajului. 1 Capac Împingeþi capacul 1 în sensul indicat de sãgeatã.book Page 322 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. Acþionarea trapei glisante/ rabatabile* sau a trapei panoramice* în mod manual Dispozitivul de acþionare este situat în spatele panoului de comandã de pe plafon. cu ajutorul unei manivele care se aflã în torpedou. Scoateþi caseta de depozitare* din autovehicul.

2007 11:56 AM Sfaturi practice Zãvorârea/deszãvorârea de avarie Deblocarea manualã a manetei selectorului Autovehicule cu transmisie automatã*: maneta selectorului poate fi deblocatã manual. Acþionarea manualã a trapei glisante Intruduceþi un instrument adecvat 1 în orificiu. este posibilã deblocarea manualã a manetei selectorului pentru a o deplasa din poziþia P. March 28. Apãsaþi instrumentul 1 în jos ºi deplasaþi simultan maneta selectorului din poziþia P. 323 . Îndepãrtaþi instrumentul 1. Trapa glisantã/rabatabilã sau trapa panoramicã trebuie resetatã dacã a fost deschisã sau închisã manual. dacã doriþi sã efectuaþi tractarea autovehiculului. În eventualitate unei defecþiuni la sistemul electric.Manual Mercedes Clasa E_ro. Resetarea trapei glisante panoramice ( pagina 197). Introduceþi manivela 2 prin spaþiul 1 în priza hexagonalã.book Page 323 Wednesday. de exemplu. Resetarea trapei glisante/ rabatabile ( pagina 195). Deschideþi sau închideþi trapa glisantã prin rotirea manivelei în sensul corespunzãtor. 1 Pentru deschidere 2 Manivelã Scoateþi manivela 2 din torpedo. Menþineþi capacul dechis într-un unghi de aproximativ 45°C. Maneta selectorului poate fi deplasatã acum liber pânã revine în poziþia P. Pentru deblocarea manualã a manetei selectorului 1 ªurubelniþã sau instrument similar Deschideþi compartimentul de depozitare din consola centralã. Scoateþi suportul pentru pahare*.

Tetierele declanºate pot fi recunoscute prin faptul cã sunt deplasate înainte ºi nu mai pot fi reglate. Trageþi instrumentul 1. Apãsaþi cu putere perna tetierei 2 pânã când se fixeazã. 1 Instrument de resetare 2 Împingerea pernei tetierei 3 Ghidajul Scoateþi instrumentul de resetare 1 din torpedou. în cazul în care autovehiculul a fost implicat într-o coliziune din spate. Apãsaþi instrumentul 1 în jos pânã când auziþi sunetul caracteristic pentru blocarea mecanismului de declanºare a tetierei.Manual Mercedes Clasa E_ro. funcþia de protecþie suplimentarã nu va mai fi disponibilã la producerea unei alte coliziuni din spate. 324 . între perna tetierei ºi capacul acesteia. Introduceþi instrumentul 1 în ghidajul 3. la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Resetarea tetierelor NECK-PRO declanºate Resetarea tetierelor NECK-PRO declanºate Dacã tetierele NECK-PRO sunt declanºate în cazul unui accident. March 28. la un Centru de Service Mercedes-Benz.book Page 324 Wednesday. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Repetaþi aceastã procedurã ºi pentru a doua tetierã. În caz contrar. tetierele scaunului ºoferului ºi pasagerului din faþã trebuie resetate. i În cazul în care întâmpinaþi dificultãþi la resetarea tetierelor. tetierele NECK-PRO trebuie verificate de cãtre un atelier de specialitate autorizat. ! Din motive de siguranþã. de exemplu.

În cazul ingerãrii accidentale a unei baterii.book Page 325 Wednesday. Aceste ateliere vor efectua de asemenea înlocuirea bateriilor ºi vor prelua bateriile uzate. March 28. i Este posibilã încuierea sau descuierea accidentalã a autovehiculului prin apãsarea tastelor de pe telecomandã. de exemplu. i Înlocuiþi întotdeauna bateriile în pereche. de exemplu. Înlocuirea bateriilor Sunt necesare douã baterii plate CR 2025 de 3 V. veþi putea activa sau dezactiva sistemul de încãlzire auxiliarã doar prin intermediul butonului din autovehicul. de la un Centru de Service Mercedes-Benz. G Pericol de intoxicare Bateriile conþin substanþe toxice ºi caustice. de exemplu. este recomandabil sã apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Pentru înlocuirea bateriilor.Manual Mercedes Clasa E_ro. autovehiculul va putea fi zãvorât sau deszãvorât numai manual. comercianþii sunt obligaþi prin lege sã preia bateriile uzate. consultaþi de urgenþã un medic. H Notã privind protecþia mediului Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. prin intermediul cheii mecanice de avarie ( pagina 320). Dacã bateriile telecomenzii sistemului de încãlzire auxiliarã* sunt descãrcate. Introduceþi cheia de avarie 1 în degajarea din cheie ºi împingeþi-o în sensul indicat de sãgeatã. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui atelier de specialitate autorizat. Din acest motiv. unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct special de colectare a bateriilor uzate. Cheia normalã sau cheia KEYLESS GO* Verificarea bateriilor Apãsaþi tasta ‹ sau Œ de pe cheia normalã sau de pe cheia KEYLESS GO. Bateriile telecomenzii sunt în stare corespunzãtoare dacã lampa martor se aprinde scurt. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Înlocuirea bateriilor Înlocuirea bateriilor Observaþii Dacã bateriile cheii normale sau ale cheii KEYLESS GO* sunt descãrcate. Acestea conþin substanþe foarte toxice. Scoateþi compartimentul pentru baterii din cheie în sensul indicat de sãgeatã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. 325 . 1 Cheie mecanicã de avarie 2 Compartimentul bateriilor Scoateþi cheia de avarie 1 ( pagina 320). În multe þãri ale UE ºi în câteva alte þãri. Puteþi obþine baterii adecvate de la un atelier de specialitate autorizat. Suportul pentru baterii 2 este eliberat. depozitaþi bateriile în afara accesului copiilor.

copiii pot deteriora becurile ºi se pot accidenta. Împingeþi compartimentul bateriilor înapoi în corpul cheii pânã la fixarea acestuia. i La montarea bateriilor. i La montarea bateriilor. Nu lãsaþi lucrurile la îndemâna copiilor. Respectaþi semnele polaritãþii de pe carcasa a telecomenzii în timpul acestei operaþii.book Page 326 Wednesday. asiguraþi-vã cã acestea sunt curate. March 28. utilizaþi o lavetã fãrã scame. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Telecomanda pentru sistemul de încãlzire auxiliarã* Sunt necesare douã baterii pin de 12V. Introduceþi bateriile noi sub arcul lamelar de contact cu borna pozitivã orientatã în sus. este recomandatã purtarea de ochelari ºi mãnuºi de protecþie la înlocuirea acestor becuri. în special dacã sunt fierbinþi. este necesar sã vã asiguraþi cã toate becurile funcþioneazã întotdeauna corect. trebuie lãsate sã se rãceascã înainte de înlocuire. Aceste becuri pot exploda ºi vã pot accidenta. Din acest motiv. Becurile de tip H7 sunt presurizate ºi pot exploda în timpul înlocuirii. Verificaþi funcþionarea tuturor tastelor cheii. Îndepãrtaþi bateriile uzate 1. Verificaþi funcþiile sistemului de încãlzire auxiliarã prin intermediul telecomenzii. Fixaþi la loc capacul telecomenzii prin glisare. asiguraþi-vã cã acestea sunt curate. 1 Bateriile 2 Capacul bateriei Îndepãrtaþi prin glisare capacul bateriilor 2. În caz contrar. În caz contrar. Înlocuirea becurilor Observaþii privind înlocuirea becurilor Becurile ºi lãmpile sunt elemente importante pentru utilizarea în siguranþã a autovehiculului.Manual Mercedes Clasa E_ro. Din acest motiv. Nu utilizaþi niciodatã becuri care au fost supuse ºocurilor mecanice. În acest scop. 326 . este posibil sã suferiþi arsuri la atingerea becurilor sau a lãmpilor. Becurile ºi lãmpile pot fi foarte fierbinþi. Introduceþi bateriile noi. Din acest motiv. G Pericol de rãnire 1 Bateria 2 Cheie mecanicã de avarie Scoateþi bateriile uzate 3 din compartimentul pentru baterii al cheii mecanice de avarie 4.

nu îndepãrtaþi niciodatã capacul de protecþie al becurilor bi-xenon*.Manual Mercedes Clasa E_ro. Nu înlocuiþi personal becurile bi-xenon. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective. un alt bec va prelua funcþia acestuia: semnalizatoarele de direcþie lãmpile de frânã lãmpile laterale de poziþie lãmpile de poziþie spate Break Becurile lãmpilor faþã Limuzinã Bec Tip LED-uri 1 2 3 Semnalizatoarele de direcþie suplimentare Semnalizatoarele de direcþie Farurile pentru fazã scurtã PY. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz.book Page 327 Wednesday. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Atingerea contactelor electrice ale becurilor cu bi-xenon* comportã risc de electrocutare ºi accidentare gravã sau fatalã. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Înlocuirea becurilor G Pericol de rãnire Becurile cu bi-xenon* funcþioneazã cu înaltã tensiune. 21 W H7. Prezentare generalã i Dacã unul dintre becurile urmãtoarelor lãmpi se defecteazã. 55 W sau bi-xenon*1 327 . ci apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. March 28. În acest scop. Din acest motiv.

Manual Mercedes Clasa E_ro. de exemplu. la un Centru de Service Mercedes-Benz. la un Centru de Service Mercedes-Benz. apelaþi regulat la un atelier de specialitate autorizat. Becurile lãmpilor spate Bec Tip LED-uri becurile lãmpilor de ceaþã semnalizatoarele de direcþie suplimentare din oglinzile exterioare LED-urile lãmpilor laterale* (la autovehicule cu faruri bixenon*) lampa de frânã suplimentarã becurile cu bi-xenon* lãmpile de poziþie spate 6 suplimentarã de frânã Lampã de 7 ceaþã spate Lãmpile de poziþie spate. la un Centru de Service Mercedes-Benz. pentru înlocuirea acestor becuri. 8 plãcuþei de înmatriculare Iluminarea Înainte de înlocuirea becurilor Utilizaþi exclusiv tipurile de lãmpi specificate. Înlocuirea becurilor lãmpilor faþã Stingeþi luminile. de exemplu. March 28.book Page 328 Wednesday. la un Centru de Service Mercedes-Benz. lumini de poziþie Lampã i Pentru verificarea reglãrii farurilor. Apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. 55 W 5 Lãmpi de ceaþã faþã Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. Nu lucraþi dacã aveþi degetele umede sau murdare de unsoare. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. lãmpi de poziþie W 5 W sau LED-uri* H11. de exemplu. HiP HiP 328 . Manipulaþi becurile numai prin intermediul unei lavete fãrã scame. pentru înlocuirea becurilor urmãtoarelor lumini: farurile pentru fazã scurtã (la autovehicule cu faruri bixenon*) 1 Autovehiculele cu faruri bi-xenon* sunt dotate cu becuri D1S 35 W. Dacã nici noul bec nu se aprinde. Stingeþi luminile înainte de înlocuirea unui bec pentru a evita un eventual scurtcircuit. de exemplu. 55 W Bec Lãmpile de mers înapoi Lãmpile de frânã Semnalizatoar ele de direcþie Tip HiP HiP LED-uri* HiP C5W 4 Faruripentrufazãlungã Lãmpi laterale. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Bec Tip H7. Deschideþi capota motorului ( pagina 240).

Faruri cu halogen sau bi-xenon* 1 Soclul becului semnalizatorului 2 Soclul becului farului pentru fazã lungã 3 Soclul becurilor lãmpilor laterale ºi de poziþie 4 Capacul de protecþie al farului pentru fazã scurtã/lãmpii cu bi-xenon* Înlocuirea becurilor farurilor pentru fazã scurtã Autovehicule cu becuri cu halogen Rotiþi capacul 4 spre stânga ºi îndepãrtaþi-l.Manual Mercedes Clasa E_ro. ci apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 329 . Introduceþi noul bec în soclu ºi rotiþi-l spre dreapta. Din acest motiv. Introduceþi soclul 2 în carcasa farului ºi rotiþi-l spre dreapta pânã la fixare. Nu înlocuiþi personal becurile bi-xenon. Introduceþi noul bec în soclu ºi rotiþi-l spre dreapta pânã la fixare. nu îndepãrtaþi niciodatã capacul de protecþie al becurilor bi-xenon*. Introduceþi soclul 1 în carcasa farului ºi rotiþi-l spre dreapta pânã la fixare. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Faruri Înlocuiþi becul. Rotiþi becul spre stânga. Extrageþi becul din soclu. March 28. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Atingerea contactelor electrice ale becurilor cu bi-xenon* comportã risc de electrocutare ºi accidentare gravã sau fatalã. Înlocuirea becurilor semnalizatoarelor de direcþie faþã Rotiþi soclul becului 1 spre stânga ºi scoateþi-l împreunã cu becul. În acest scop. Rotiþi soclul becului spre stânga pânã se deblocheazã. Introduceþi becul nou în soclu. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Autovehicule cu faruri cu bi-xenon* G Pericol de rãnire Becurile cu bi-xenon* funcþioneazã cu înaltã tensiune. exercitând o uºoarã presiune ºi scoateþi-l din soclu.book Page 329 Wednesday. Scoateþi soclul becului. Aºezaþi capacul 4 ºi rotiþi-l spre dreapta pânã la fixare. Înlocuirea becurilor farurilor pentru fazã lungã Rotiþi soclul becului 2 spre stânga ºi scoateþi-l împreunã cu becul. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor respective.

LED-urile trebuie înlocuite numai la un atelier de specialitate autorizat. Desfaceþi cele douã ºuruburi 1 ºi scoateþi lampa. nu înlocuiþi personal becurile lãmpilor de poziþie spate. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii operaþiunii. rãnindu-vã. Extrageþi becul din soclu. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Autovehicule cu faruri cu bi-xenon* La autovehiculele cu faruri cu bi-xenon*. puteþi deteriora LED-urile sau alte piese ale autovehiculului. 1 ªuruburi Stingeþi luminile. În caz contrar. În acest scop. ! Nu înlocuiþi personal LED-urile. Introduceþi becul nou în soclu. 330 . Înlocuiþi becul ºi montaþi din nou corpul lãmpii. Introduceþi soclul 3 în carcasa farului ºi rotiþi-l spre dreapta pânã la fixare. Strângeþi ºuruburile 1 la loc. Înlocuirea acestora trebuie efectuatã numai la ateliere de specialitate autorizate. G Pericol de rãnire Becurile de tip HiP din pãmpile de poziþie spate sunt presurizate ºi pot exploda în timpul înlocuirii.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Înlocuirea becurilor Înlocuirea becurilor lãmpilor laterale ºi de poziþie Iluminarea plãcuþei de înmatriculare Înlocuirea becurilor lãmpilor spate Lãmpi de poziþie spate Lãmpile de poziþie spate sunt dotate cu becuri de tip HiP Autovehicule cu becuri cu halogen Rotiþi soclul becului 3 spre stânga ºi scoateþi-l împreunã cu becul.book Page 330 Wednesday. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. care deþin echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare. Din acest motiv. În acest scop. becurile lãmpilor laterale ºi de poziþie sunt de tip LED. March 28. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.

În caz contrar. Braþul ºtergãtorului ºi lama ºtergãtorului Trageþi lama ºtergãtorului din dispozitivul de fixare al braþului în sensul indicat de sãgeatã. i Pentru efectuarea acestei lucrãri. apelaþi întotdeauna la un atelier de specialitate autorizat. în consecinþã. Aduceþi lama ºtergãtorului în unghi drept faþã de braþul ºtergãtorului. geamurile nu vor fi ºterse corespunzãtor. În caz contrar. puteþi deteriora componenta de cauciuc a lamei. primãvara ºi toamna. În caz contrar. G Pericol de rãnire Scoateþi întotdeauna cheia din contactul electronic de pornire înainte de a înlocui lamele ºtergãtoarelor. Setaþi ºtergãtoarele de parbriz în poziþia u prin intermediul comutatorului combinat ( pagina 114). Acest fapt poate diminua vizibilitatea asupra traficului ºi. În caz contrar. În caz contrar. Nu aºezaþi braþele ºtergãtoarelor pe parbriz dacã lamele acestora nu sunt montate. este posibilã zgârierea parbrizului. Când braþul ºtegãtorului se aflã în poziþie verticalã: rotiþi cheia în poziþia 0 în contactul electronic de pornire. veþi deteriora capota sau hayonul. Demontare Rotiþi cheia în poziþia 1 în comutatorul de contact. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz Indicaþii privind înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor Nu deschideþi niciodatã capota motorului când unul dintre ºtergãtoarele de parbriz este îndepãrtat de parbriz. 331 . Îndepãrtaþi braþul ºtergãtorului de pe parbriz sau lunetã pânã la fixarea acestuia în poziþie. Înlocuiþi lamele ºtergãtoarelor de parbriz de douã ori pe an. ºtergãtoarele s-ar putea deplasa ºi v-ar putea rãni în acest fel. March 28. Aduceþi lama în poziþie paralelã cu braþul ºtergãtorului. În caz contrar. ! Depliaþi ºtergãtoarele de pe parbriz sau de pe lunetã numai când acestea se aflã în poziþie verticalã. ! Trageþi doar de braþele ºtergãtoarelor. un Centru de Service Mercedes-Benz. Pliaþi braþul ºtergãtorul în poziþia normalã pe parbriz sau pe lunetã. este posibilã deteriorarea capotei. poate fi cauza unui accident. Montarea Montaþi lama ºtergãtorului pe braþul ºtergãtorului glisând-o în sensul opus celui indicat de sãgeatã.Manual Mercedes Clasa E_ro. preferabil. de exemplu. G Pericol de accident Lamele ºtergãtoarelor sunt supuse uzurii.book Page 331 Wednesday.

2007 11:56 AM Sfaturi practice Pneu dezumflat Pneu dezumflat Autovehiculul poate fi dotat cu: o trusã TIREFIT ( pagina 269) o roatã de rezervã "Minispare"* ( pagina 269) o roatã de rezervã compactã* ( pagina 269) o roatã de rezervã* ( pagina 269) Sistemul de rulare cu pneu dezumflat MOExtended* ( pagina 247) Cricul trebuie amplasat pe o suprafaþã orizontalã stabilã. Autovehicule cu transmisie automatã* Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P. dacã este pornit motorul sau este deschisã sau închisã una dintre portiere sau capota/hayonul). Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. dacã dimensiunea tãieturilor sau a perforaþiilor în pneu depãºeºte 4 mm dacã janta este deterioratã dacã aþi condus autovehiculul având o presiune insuficientã în pneuri sau cu pneurile dezumflate Nu continuaþi cãlãtoria. În acest scop. acesta poate aluneca de pe cric (de exemplu. G Pericol de accident Siguranþa personalã este periclitatã ºi trusa TIREFIT nu poate oferi asistenþã în urmãtoarele situaþii: Pregãtirea autovehiculului Opriþi autovehiculul cât mai departe posibil de zona de trafic. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. cu aderenþã adecvatã. Utilizarea agentului TIREFIT este posibilã pânã la temperaturi de –20°C. Amplasaþi triunghiul reflectorizant ( pagina 268) sau lãmpile de avertizare la o distanþã adecvatã. Acþionaþi ferm frâna de parcare. acesta trebuie ridicat pe dispozitive de susþinere. Nu vã aºezaþi sub autovehicul când acesta este ridicat pe cric. pe teren ferm. March 28. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Aprindeþi semnalizatoarele de avarie.book Page 332 Wednesday. în special cele din zona suprafeþei de rulare. Cricul nu va mai beneficia de aceeaºi capacitate de susþinere a sarcinii ca urmare a înãlþimii limitate. Dacã intenþionaþi sã lucraþi sub autovehicul. în scopul înlocuirii unei roþi. Asiguraþi-vã cã aceºtia sunt în siguranþã în acest interval. Pentru toate autovehiculele Toþi pasagerii trebuie sã pãrãseascã autovehiculul. Autovehicule cu transmisie manualã Cuplaþi prima treaptã de vitezã sau în cea pentru mers înapoi. Dacã nu ridicaþi autovehiculul în modul descris. 332 . Utilizarea trusei TIREFIT Puteþi utiliza trusa TIREFIT pentru a etanºa perforaþii minore. plan ºi nealunecos. G Pericol de rãnire Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi susþinerii autovehiculului pentru perioade scurte de timp. Respectaþi prevederile legale. Nu porniþi niciodatã motorul când autovehiculul este ridicat pe cric. Nu utilizaþi bucãþi de lemn sau obiecte similare ca suport pentru cric.Manual Mercedes Clasa E_ro.

Dacã agentul de etanºare intrã în contact cu ochii sau pielea. i Dacã existã scurgeri de agent de etanºare. Plasaþi recipientul cu agent de etanºare orientat cu gura în jos în degajarea 3 de pe carcasa compresorului electric. Scoateþi fiºa de alimentare 4 ºi furtunul 5 cu manometru 5 din compartimentul de depozitare. ºuruburi sau cuie. Consultaþi imediat un medic. clãtiþi imediat cu multã apã curatã. acesta poate fi îndepãrtat sub forma unei pelicule de substanþã uscatã. Depozitaþi agentul TIREFIT în locuri situate în afara accesului copiilor. G Pericol de rãnire Agentul de etanºare TIREFIT nu trebuie sã intre în contact cu pielea. Fixaþi autocolantul în câmpul vizual al ºoferului. March 28. 1 Recipientul cu agent de etanºare TIREFIT 2 Capac 7 Supapã 8 Comutator 333 . Scoateþi trusa TIREFIT. clãtiþi-vã gura cu multã apã curatã ºi consumaþi multã apã. Dacã apare o reacþie alergicã. aºteptaþi pânã la uscarea acestuia. autocolantul anexat "max. Schimbaþi imediat îmbrãcãmintea care a fost contaminatã cu agent de etanºare TIREFIT. G Pericol de rãnire Respectaþi instrucþiunile de siguranþã furnizate de fabricant. Dacã pe haine rãmâne agent de etanºare pe îmbrãcãminte. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Pneu dezumflat Nu îndepãrtaþi nici un corp strãin care a pãtruns în pneu.Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 333 Wednesday. de exemplu. ochii sau îmbrãcãmintea. Ulterior. Înºurubaþi capãtul furtunului 5 al compresorului electric în flanºa 6 a recipientului cu agent de etanºare TIREFIT 1. 3 Degajare 4 Cablu de alimentare cu fiºã 5 Furtun compresor 6 Flanºã Deschideþi capacul 2 al compresorului electric. În cazul ingerãrii de agent de etanºare TIREFIT. inscripþionate pe autocolantul compresorului electric. consultaþi imediat un medic. Nu utilizaþi vomitive. Nu inhalaþi vapori de agent TIREFIT. clãtiþi-le cât mai rapid cu percloretilenã. 80 km/h" ºi compresorul electric din compartimentul de depozitare situat sub podeaua portbagajului ( pagina 269).

Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. G Pericol de accident Dacã presiunea a scãzut sub valoarea de 1. Compresorul electric este oprit. În cazul în care nu se atinge o presiune în pneuri de 1. aceastã acþiune ajutã la distribuirea mai uniformã a agentului de etanºare. Introduceþi fiºa de conectare 4 în priza pentru brichetã ( pagina 226) sau în priza de 12V* a autovehiculului ( pagina 227). în cinci minute. În acest scop.8 bari. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare de pe manometrul 9 este închis complet. apoi deplasaþi-vã cu autovehiculul aproximativ 10 m înainte sau înapoi. scoateþi recipientul cu agent de etanºare din compresor.8 bar: Dacã presiunea în pneu are valoarea de cel puþin 1.book Page 334 Wednesday. deoarece. Opriþi compresorul electric ºi deconectaþi-l. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Nu continuaþi cãlãtoria. pneul este prea deteriorat. Compresorul electric este pornit. Dupã cinci minute. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Pneu dezumflat 9 Manometru cu robinet de depresurizare a Furtun de umflare a pneului Deºurubaþi capacul supapei 7 a pneului deteriorat. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.3 bari. ! Nu lãsaþi compresorul electric în funcþiune timp de mai mult de opt minute fãrã pauzã.8 bari nici dupã cinci minute. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. puneþi imediat autovehiculul în miºcare. umflaþi din nou pneul. March 28. Aceastã acþiune ajutã la distribuirea mai uniformã a agentului de etanºare TIREFIT. apãsaþi zona marcatã prin simbolul 0 de pe comutatorul compresorului electric.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pneul este umflat. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. în caz contrar.8 bari.3 bar. aduceþi presiunea la valoarea recomandatã (valorile recomandate 334 . acesta se poate supraîncãlzi. deconectaþi compresorul electric. opriþi autovehiculul dupã aproximativ 10 minute ºi verificaþi presiunea din pneuri prin intermediul compresorului electric. pneul este prea deteriorat. Nu continuaþi cãlãtoria. În cazul în care presiunea atinge valoarea de 1. Înºurubaþi capãtul furtunului de umflare a pneului a în supapa 7. G Pericol de accident În cazul în care presiunea nu atinge valoarea de 1. Rotiþi imediat cheia în poziþia 1 în contactul electronic de pornire ( pagina 84). În acest scop. Compresorul poate fi utilizat din nou dupã revenirea la temperatura normalã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Apãsaþi tasta I a comutatorului 8 compresorului electric. presiunea în pneu trebuie sã fie de minim 1. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor.

pentru înlocuirea trusei TIREFIT.Manual Mercedes Clasa E_ro. pentru înlocuirea trusei TIREFIT. Când este montatã o roatã de rezervã "Minispare"/compactã. Roata de rezervã* "Minispare"/ compactã poate fi utilizatã doar ca soluþie temporarã. de exemplu. unui Centru de Service Mercedes-Benz. Din compartimentul de depozitare situat sub podeaua portbagajului scoateþi urmãtoarele elemente: roata de rezervã "Minispare"*/ roata de rezervã compactã sau roata de rezervã normalã* trusa de scule a autovehiculului. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Pneu dezumflat sunt înscrise pe partea interioarã a capacului buºonului rezervorului de carburant). Este permisã montarea unei singure roþi de rezervã "Minispare" sau a unei roþi de rezervã compacte. cala ºi cricul. March 28. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. Pregãtirea autovehiculului Pregãtiþi autovehiculul conform indicaþiilor anterioare ( pagina 332). Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km/h ºi nu dezactivaþi sistemul ESP®. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Autocolantul cu inscripþia "max.book Page 335 Wednesday. La fiecare patru ani. G Pericol de accident Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare pentru înlocuirea roþii de rezervã* "Minispare"/compactã sau a roþii de rezervã cu o roatã nouã. Înlocuirea unei roþi ºi montarea roþii de rezervã* G Pericol de accident Dimensiunile jantei ºi ale pneului roþii de rezervã* sau ale roþii de rezervã de urgenþã* pot diferi de cele ale jantelor ºi pneurilor roþilor standard. G Pericol de accident Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km/h. Manevrabilitatea autovehiculului poate fi afectatã. 335 . Pentru a creºte presiunea în pneuri: conectaþi comutatorul compresorului electric la pneu ºi activaþi-l. de exemplu. la un Centru de Service MercedesBenz. H Notã privind protecþia mediului Trusa TIREFIT uzatã trebuie încredinþatã pentru casare unui atelier de specialitate. Pentru a reduce presiunea în pneuri: deschideþi robinetul de depresurizare de pe manometrul 9. la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. Conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat atelier de service pentru înlocuirea pneului. 80 km/h” trebuie sã fie amplasat în câmpul vizual al ºoferului. este posibilã modificarea caracteristicilor de manevrabilitate ale autovehiculului adaptaþi-vã stilul de conducere a autovehiculului noilor condiþii.

acesta poate aluneca de pe cric (de exemplu. G Pericol de accident Amplasarea incorectã a cricului poate antrena: Ridicarea autovehiculului Asiguraþi autovehiculul împotriva deplasãrii accidentale Pe o suprafaþã planã: amplasaþi cale sau alte obiecte similare în faþa ºi în spatele roþii diagonal opuse roþii de înlocuit. cu aderenþã adecvatã. Cricul nu va mai beneficia de aceeaºi capacitate de susþinere a sarcinii ca urmare a înãlþimii limitate. Cricul trebuie amplasat pe o suprafaþã orizontalã stabilã. Punctele de aplicare a cricului sunt situate în spatele contraaripilor roþilor anterioare ºi în faþa celor posterioare. 1 Manivelã Slãbiþi ºuruburile roþii de înlocuit cu aproximativ o turã. În rampã: amplasaþi cale sau alte obiecte similare în spatele roþilor celeilalte punþi. în scopul înlocuirii unei roþi.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Pneu dezumflat G Pericol de rãnire Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi susþinerii autovehiculului pentru perioade scurte de timp. 1 Punct de aplicare a cricului 2 Cric 3 Manivelã Amplasaþi cricul 2 în punctul de aplicare 1. Dacã nu ridicaþi autovehiculul în modul descris. acesta trebuie ridicat pe dispozitive de susþinere. dacã este pornit motorul sau este deschisã sau închisã una dintre portiere sau capota/hayonul). Nu intraþi sub autovehicul când acesta este ridicat pe cric. Dacã intenþionaþi sã lucraþi sub autovehicul. alunecarea autovehiculului de pe cric accidentarea dumneavoastrã sau a altor persoane deteriorarea autovehiculului Este aºadar important sã vã asiguraþi de amplasarea corectã a cricului este amplasat corect în punctul adecvat de aplicare.book Page 336 Wednesday. Înainte de a amplasa cricul. Nu porniþi niciodatã motorul când autovehiculul este ridicat pe cric. îndepãrtaþi noroiul care se poate acumula în punctele de aplicare. March 28. 336 . fãrã a le scoate complet. Nu utilizaþi bucãþi de lemn sau obiecte similare ca suport pentru cric.

Desfaceþi restul ºuruburilor. Rotiþi manivela 3 pânã la ridicarea pneului la maxim 3 cm de pãmânt. este interzisã continuarea conducerii autovehiculului. Scoateþi roata. sã utilizaþi numai ºuruburi care au fost omologate pentru autovehiculele Mercedes-Benz.Manual Mercedes Clasa E_ro. G Pericol de accident Utilizaþi numai ºuruburi proiectate special pentru roþi ºi autovehicul. Este posibilã alunecarea autovehiculului de pe cric. March 28. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz sau la un centru Service 24h. este posibilã deteriorarea ºuruburilor ºi a canalelor filetate de pe butucul roþii. Nu ungeþi niciodatã ºuruburile de roatã. G Pericol de accident Înlocuiþi ºuruburile deteriorate sau corodate. Mercedes-Benz recomandã ca. În caz contrar.book Page 337 Wednesday. G Pericol de accident Dacã unul din canalele filetate ale butucului de roatã este deteriorat. Nu strângeþi complet ºuruburile de roatã atunci când autovehiculul este ridicat pe cric. În acest scop. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Pneu dezumflat Introduceþi prin înºurubare dornul de centrare 1 din trusa de scule a autovehiculului în canalul ºurubului. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat. 1 Dorn de centrare Desfaceþi complet ºurubul poziþionat cel mai sus pe roatã. ! Nu aºezaþi ºuruburile în nisip sau pe suprafeþe murdare. Montarea unei roþi noi Asiguraþi-vã cã baza cricului este situatã exact sub punctul de aplicare. 1 Vã sunt furnizate din fabricã ºuruburi pentru toate roþile. 337 . ªuruburile de alt tip se pot slãbi în timp. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. din raþiuni de siguranþã.

Dacã presiunea în pneu depãºeºte 3. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Pneu dezumflat Curãþaþi suprafeþele de contact ale roþii ºi ale butucului. Cheia trebuie sã se aflã în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. ! Nu lãsaþi compresorul electric în funcþiune timp de mai mult de opt minute fãrã pauzã.book Page 338 Wednesday. Umflarea roþii de rezervã reversibile de uz temporar* cu ajutorul compresorului electric Umflaþi pneul dezumflat al roþii de rezervã reversibile de uz temporar dupã ce aþi montat-o pe butucul roþii ºi înainte de a coborî autovehiculul. Pneul este umflat. Strângeþi uºor ºuruburile roþilor. deoarece. 1 Capac 2 Comutator 3 Cablu de alimentare cu fiºã 4 Furtun de compresor cu manometru ºi robinet de depresurizare 5 Piuliþã de îmbinare Deschideþi capacul 1. Compresorul poate fi utilizat din nou dupã revenirea la temperatura normalã. Când presiunea în pneu atinge valoarea de 3.5 bar: Deschideþi robinetul de depresurizare de pe manometru pânã se ajunge presiunea corectã. Compresorul electric este pornit.Manual Mercedes Clasa E_ro. Deºurubaþi capacul ventilului pneului deteriorat. Apãsaþi tasta I a comutatorului compresorului electric 2. Introduceþi complet roata de rezervã de uz temporar* “Minispare”/reversibilã sau roata de rezervã normalã* pe tija de centrare ºi împingeþi-o. Compresorul electric este oprit. apãsaþi 0 pe comutatorul compresorului electric. March 28. Scoateþi fiºa de alimentare 3 ºi furtunul cu manometru 4 din compartimentul de depozitare. Strângeþi uºor ºurubul roþii. Înºurubaþi piuliþa de îmbinare 5 de pe furtunul de aer în supapã. Scoateþi compresorul electric din compartimentul de depozitare situat sub podeaua portbagajului. Compresorul se gãseºte în compartimentul de depozitare situat sub podeaua portbagajului.5 bar. Deºurubaþi dornul de centrare. acesta se poate supraîncãlzi. Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare de pe manometrul 4 este închis. 338 . Introduceþi fiºa de conectare 3 în priza pentru brichetã ( pagina 226) sau în priza de 12V* a autovehiculului ( pagina 227). Deconectaþi compresorul electric ºi depozitaþi-l într-un loc sigur. în caz contrar.

339 . 1 Rotiþi cricul în poziþia iniþialã ºi depozitaþi-l împreunã cu restul trusei de scule a autovehiculului în portbagaj. pânã la coborârea completã a autovehiculului pe sol. Distanþa maximã ce poate fi parcursã în modul de rulare pe panã este contorizatã începând din momentul apariþiei avertismentului referitor la pierderea de presiune din pneuri pe dispay-ul multifuncþional. Cuplul de strângere trebuie sã fie de130 Nm. sau În funcþie de dimensiunile roþii defecte.book Page 339 Wednesday. Scoateþi cricul de sub autovehicul. În acest caz. puteþi totuºi parcurge distanþa maximã admisã în modul de rulare pe panã. Pentru a realiza aceasta. în secvenþa indicatã (1 la 5). ! Distanþa maximã ce poate fi parcursã în modul de rulare pe panã depinde de încãrcarea autovehiculului. este posibil ca distanþa maximã ce poate fi parcursã sã creascã considerabil. Nu trebuie sã depãºiþi viteza maximã de 80 km/h. Dacã agentul de etanºare TIREFIT nu poate etanºa pneul datoritã tipului de deteriorare a acestuia. i Nu activaþi sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri* înainte de înlocuirea pneului defect. trebuie sã scoateþi compartimentul de depozitare din spaþiul pentru roata de rezervã ºi sã-l depozitaþi în portbagaj. rotiþi manivela cricului spre stânga. Autovehiculele cu roatã de rezervã “Minispare”/reversibilã* de uz temporar: Înfãºuraþi roata defectã în folia de protecþie furnizatã împreunã cu roata de rezervã pentru uz temporar "Minispare"*/reversibilã ºi transportaþi-o în portbagaj. este posibilã depozitarea acesteia ºi în spaþiul pentru roata de rezervã. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Pneu dezumflat Coborârea autovehiculului Coborâþi autovehiculul. Este posibilã slãbirea ºuruburilor de roatã dacã acestea nu sunt strânse la un cuplu de 130 Nm. Aceasta este de 50 km dacã autovehiculul este încãrcat parþial ºi de 30 km dacã este încãrcat complet.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. Sistemul de rulare pe panã MOExtended* Sistemul de rulare pe panã MOExtended poate fi utilizat numai în combinaþie cu sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri* sau cu sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri. i Dacã utilizaþi agent de etanºare TIREFIT înainte de conducerea în modul de rulare pe panã. 1 – 5 ªuruburi Strângeþi uniform ºuruburile de roatã în diagonalã. G Pericol de accident Verificaþi cuplul de strângere a ºuruburilor imediat dupã înlocuirea unei roþi.

Consultaþi un Centru de Service Mercedes-Benz dacã doriþi sã parcaþi autovehiculul perioade mai lungi de timp. cu încãrcãturi mari. peste borduri. Aceasta poate fi mai micã în caz de rulare la viteze ridicate. În acest scop. asiguraþi-vã cã utilizaþi exclusiv pneuri etichetate "MOExtended". Din motive de siguranþã. înlocuiþi bateriile numai cu altele prevãzute cu capac central de ventilaþie. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Bateria G Pericol de accident Caracteristicile de manevrabilitatea a autovehiculului vor fi afectate când conduceþi în modul de rulare pe panã. este necesarã adaptarea corespunzãtoare a stilului de conducere. evitarea manevrelor bruºte. la accelerare ºi/sau manevre bruºte. este necesar ca acestea sã fie suficient încãrcate în permanenþã. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a bateriilor care au fost expres aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz. cu dimensiunea specificatã pentru autovehicul. condiþii dificile de drum. precum ºi a rulãrii peste obstacole (de exemplu. care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor. Verificaþi gradul de încãrcare a bateriei mai frecvent dacã utilizaþi autovehiculul preponderent pentru cãlãtorii scurte sau dacã autovehiculul este parcat perioade îndelungate de timp. Aceastã indicaþie este valabilã mai ales în cazul încãrcãrii complete a autovehiculului. gropi) ºi pe teren accidentat. Pneul defect trebuie înlocuit în toate cazurile. sau mai mare dacã rulaþi cu foarte mare atenþie. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. Bateria Indicaþii cu privire la baterie Pentru a prelungi la maxim durata de viaþã a bateriilor. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. de exemplu: la efectuarea virajelor în timpul frânãrii la accelerare rapidã Din acest motiv. Nu continuaþi sã vã deplasaþi în modul de rulare pe panã dacã: sesizaþi apariþia fumului ºi a mirosului de cauciuc sistemul ESP® intervine în mod constant observaþi fisuri în pereþii laterali ai pneurilor Dupã conducerea în modul de rulare pe panã.book Page 340 Wednesday. Pentru a preveni deteriorãrile cauzate de coroziune. auziþi pocnituri autovehiculul începe sã se deplaseze necontrolat 340 . este necesarã verificarea jantelor la un atelier de specialitate autorizat. Distanþa maximã admisã ce poate fi parcursã în modul de rulare pe panã depinde în mare mãsurã de solicitãrile la care este supus autovehiculul. la temperaturi exterioare excesive etc. i În cazul înlocuirii unui pneu sau a tuturor pneurilor. G Pericol de rãnire Respectaþi instrucþiunile de siguranþã ºi luaþi mãsuri de protecþie la manipularea bateriilor.

Respectaþi instrucþiunile din manualul de utilizare. Pentru descãrcarea eventualelor sarcini electrostatice. Purtaþi echipament de protecþie adecvat. ochii sau îmbrãcãmintea. la un Centru de Service Mercedes-Benz.000 de kilometri parcurºi.Manual Mercedes Clasa E_ro. Aceste baterii oferã protecþie superioarã la impact pentru a preveni producerea de arsuri chimice în cazul deteriorãrii bateriei ca urmare a unui accident. Evitaþi sã trageþi sau sã faceþi sã gliseze bateria pe covoare sau alte materiale sintetice. 341 . Nu plasaþi obiecte din metal deasupra bateriei. March 28. Îndepãrtaþi imediat acidul vãrsat accidental prin clãtire cu apã curatã. de exemplu. Dacã este necesar. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Bateria Pericol de explozie H Notã privind protecþia mediului Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile menajere. ! Opriþi motorul ºi scoateþi cheia înainte de deºurubareasau de deconectareafiºelor bornelor bateriei. În caz contrar.book Page 341 Wednesday. de exemplu. respectaþi urmãtoarele instrucþiuni de siguranþã la manipularea bateriilor: Nu vã aplecaþi asupra bateriilor. G Pericol de rãnire Din motive de siguranþã. este posibilã distrugerea unor componente electronice. Îndepãrtaþi consumabilele uzate în mod ecologic. Nu ºtergeþi bateria cu lavete textile. Pentru a preveni arsurile chimice. pentru verificarea ºi eventuala înlocuire a bateriei la fiecare doi ani sau la fiecare 20. Îndepãrtaþi imediat acidul vãrsat accidental prin clãtire cu apã curatã. Þineþi copiii la distanþã. Asiguraþi-vã cã nu sunteþi încãrcat electrostatic. pãrãsiþi autovehiculul ºi atingeþi caroseria acestuia. Purtaþi ochelari de protecþie. consultaþi un medic. Fumatul. Acidul de baterie este caustic. în cazul purtãrii de articole de îmbrãcãminte din material sintetic sau ca rezultat al frecãrii de un material textil. Dacã este necesar. salopetã ºi mascã. În caz contrar. Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a bateriilor care au fost testate ºi aprobate pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz. cum ar fi alternatorul. lucrul cu focul ºi cu flacãrile deschise sunt interzise în timpul manipulãrii bateriei. Încredinþaþi bateriile descãrcate unui Centru de Service Mercedes-Benz sau unui punct special de colectare a bateriilor. consultaþi un medic. este posibilã cauzarea unui scurtcircuit ºi aprinderea amestecului de gaze foarte inflamabil din baterie. Apelaþila un atelier de specialitate autorizat. Bateria poate exploda ca rezultat al acumulãrii sarcinilor electrostatice sau datoritã apariþiei scânteilor. Nu atingeþi niciodatã bateria înainte de a vã fi descãrcat de eventualele sarcini electrostatice. mai ales mãnuºi. Evitaþi contactul acestuia cu pielea. Evitaþi producerea scânteilor.

pentru efectuarea tuturor operaþiilor legate de baterie. Amplasarea bateriei Autovehiculul este echipat cu o baterie montatã în portbagaj. de exemplu.book Page 342 Wednesday. Limuzinã 1 Borna negativã 2 Borna pozitivã (sub capac) 3 Dop de ventilaþie 4 Furtun de ventilaþie Break: bateria montatã sub capacul compartimentului pentru bagaje. încãrcare ºi înlocuire. March 28. i La autovehiculele dotate cu roatã de rezervã*. de exemplu. Limuzinã: bateria montatã în portbagaj 1 Protecþia electrostaticã 2 Bateria 342 . Aceasta se gãseºte sub capacul compartimentului pentru roata de rezervã. la un Centru de Service Mercedes-Benz. în partea dreaptã Trageþi capacul în sus ºi apoi scoateþi-l. pentru deconectare. bateria se aflã în partea dreaptã a compartimentului acesteia. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Bateria i Mercedes-Benz vã recomandã sã apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. scoatere.Manual Mercedes Clasa E_ro. Scoateþi compartimentul de depozitare ( pagina 271).

Pentru demontare: trageþi sistemul de protecþie în sus ºi apoi scoateþi-l. Break 1 Protecþia electrostaticã 2 Bateria i Puteþi obþine sisteme de protecþie electrostaticã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Deschideþi compartimentul pentru bagaje. ! La deconectarea bateriei. Scoateþi capacul fiºei bornei pozitive.book Page 343 Wednesday. Deconectaþi furtunul de ventilaþie. Acþionaþi ferm pedala de frânã ºi deplasaþi maneta selectorului în poziþia P la autovehiculele cu transmisie automatã*. prevenind astfel aprinderea amestecului de gaze extrem de inflamabil din baterie. Scoateþi compartimentul pentru roata de rezervã ( pagina 271). Deconectaþi fiºa bornei negative a bateriei. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Bateria 3 Dop de ventilaþie 4 Furtun de ventilaþie Protecþia electrostaticã maneta selectorului rãmâne blocatã în poziþia P la autovehiculele cu transmisie automatã*. Scoateþi sistemul de protecþie electrostaticã. Deconectarea bateriei G Pericol de accident Dacã bateria este deconectatã: Break 1 Borna pozitivã (sub capac) 2 Borna negativã nu veþi mai putea roti cheia în contact. În caz contrar. respectaþi întotdeauna ordinea operaþiunilor indicatã în continuare. apãsarea butonului KEYLESS GO* de pe maneta selectorului nu va avea nici un efect. Pentru montare: apãsaþi sistemul de protecþie ferm. este posibilã deteriorarea sistemelor electronice ale autovehiculului. Acesta împiedicã producerea scânteilor datorate acumulãrii de sarcini electrostatice. Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. pe baterie. Deconectaþi fiºa bornei pozitive a bateriei. March 28. 343 . Rotiþi cheia în poziþia 0 în contactul electric de pornire ºi scoateþi-o. dacã este necesar ( pagina 343). Dacã este utilizatã cheia KEYLESS GO*. Nu inversaþi niciodatã polaritatea fiºelor bateriei.Manual Mercedes Clasa E_ro. G Pericol de rãnire Utilizaþi exclusiv baterii reîncãrcabile care dispun de un sistem de protecþie electrostaticã.

Desfaceþi ºurubul care este utilizat pentru fixarea bateriei. În timpul încãrcãrii bateriei. Scoateþi distanþierul 1 din furtunul de ventilaþie al bateriei. deteriorarea stratului de vopsea sau coroziuni acide ale autovehiculului. 344 . March 28. un Centru de Service Mercedes-Benz. Eliberaþi cureaua de fixare 3 ºi scoateþi bateria. Break Încãrcarea ºi montarea bateriei G Pericol de rãnire Efectuaþi încãrcarea bateriei montate exclusiv cu un redresor care a fost testat ºi aprobat de Mercedes-Benz. vã poate oferi informaþii despre redresoarele care permit încãrcarea bateriei fãrã ca aceasta sã fie demontatã. Aceasta poate provoca rãnirea dumneavoastrã sau a altor persoane. Orice atelier de specialitate autorizat. 1 Distanþier 2 Baterie 3 Curea de fixare Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 343). de exemplu. Eliberaþi cureaua de fixare ºi scoateþi bateria. Acest tip de redresoare permite încãrcarea bateriei. Desfaceþi ºurubul care este utilizat pentru fixarea bateriei. Nu vã aplecaþi asupra bateriei în timpul procesului de încãrcare.book Page 344 Wednesday. G Pericol de rãnire Existã pericolul arsurilor chimice în timpul încãrcãrii datoritã gazelor eliberate din baterie. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Bateria Demontarea bateriei Limuzinã Deconectaþi bateria autovehiculului ( pagina 343). este posibilã deteriorarea sistemelor electronice ale autovehiculului. În caz contrar.Manual Mercedes Clasa E_ro. fãrã ca aceasta sã fie demontatã. Efectuaþi încãrcarea bateriei într-un spaþiu bine ventilat. este posibilã eliberarea de gaze ºi provocarea unor mici explozii.

Nu inversaþi niciodatã polaritatea fiºelor bateriei. Asiguraþi-vã de fixarea unui dop de ventilaþie între baterie ºi furtunul de ventilaþie. descãrcarea electrostaticã poate provoca explozia bateriei. 345 . În caz contrar. În acest scop. dacã este necesar ( pagina 343). Resetaþi funcþia pentru plierea/ deplierea automatã* a oglinzilor exterioare depliindu-le o singurã datã ( pagina 101). Încãrcaþi bateria. Montaþi din nou sistemul de protecþie electrostaticã. Resetaþi trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa panoramicã glisantã* ( pagina 197). Conectaþi furtunul de ventilaþie. Evitaþi contactul acestuia cu pielea.Manual Mercedes Clasa E_ro. ochii sau îmbrãcãmintea. efectuaþi etapele descrise în cadrul secþiunii "Înlocuirea bateriei" în ordine inversã. Conectaþi fiºa bornei pozitive ºi fixaþi capacul. Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. March 28.8 V. ! Nu montaþi baterii reîncãrcabile fãrã sistem de protecþie electrostaticã. ! La reconectarea bateriei. trebuie sã efectuaþi urmãtoarele operaþiuni: Setaþi ora. Acidul eliberat din baterie vã poate deteriora autovehiculul. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Bateria ! Utilizaþi exclusiv redresoare cu tensiunea de încãrcare de maxim 14. este posibilã deteriorarea sistemelor electronice ale autovehiculului. În caz contrar. Conectaþi fiºa bornei negative. Conectarea bateriei G Pericol de rãnire Acidul de baterie este caustic. respectaþi întotdeauna ordinea operaþiunilor indicatã în continuare. i În cazul în care alimentarea de la baterie a fost întreruptã (de exemplu. Montaþi din nou bateria încãrcatã. Respectaþi instrucþiunile de utilizare aferente redresorului. Informaþii suplimentare despre protecþia electrostaticã ( pagina 343).book Page 345 Wednesday. bateria a fost reconectatã).

Le puteþi gãsi în secþiunea "Bateria" din index. 1 Borna negativã a bateriei autovehiculului propriu propriu 2 Borna pozitivã a bateriei autovehiculului 3 Borna pozitivã a bateriei furnizoare 4 Borna negativã a bateriei furnizoare În cazul în care utilizaþi bateria unui alt autovehicul pentru pornirea asistatã. Utilizaþi cabluri pentru pornire asistatã protejate împotriva inversãrii polaritãþii ºi care au diametrul secþiunii transversale suficient de mare ºi cleºti de conectare izolaþi. Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. Pornirea asistatã este permisã numai de la baterii de 12V. conectând mai întâi borna bateriei furnizoare. cele douã autovehicule nu trebuie sã intre în contact. i Cabluri pentru pornirea asistatã protejate împotriva inversãrii polaritãþii ºi informaþii suplimentare despre pornirea asistatã sunt disponibile la oricare Centru de Service Mercedes-Benz.Manual Mercedes Clasa E_ro. Limuzinã Bateria se gãseºte sub podeaua portbagajului. Evitaþi prezenþa flãcãrilor deschise ºi fumatul în preajma bateriei. Autovehicule cu transmisie automatã*: Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P. Autovehicule cu transmisie manualã: Comutaþi transmisia în poziþia neutrã. Nu porniþi motorul dacã bateria este îngheþatã. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Pornire asistatã Pornire asistatã Pornirea asistatã a autovehiculului Dacã bateria autovehiculului este descãrcatã. Respectaþi instrucþiunile de siguranþã ºi luaþi mãsuri de protecþie la manipularea bateriilor de autovehicul.book Page 346 Wednesday. Conectaþi bornele pozitive 3 ºi 2 ale ambelor baterii prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. Nu porniþi niciodatã autovehiculul prin intermediul unui dispozitiv de încãrcare rapidã a bateriilor. Apelaþi la pornirea asistatã utilizând o baterie externã În cazul în care utilizaþi bateria unui alt autovehicul pentru pornirea asistatã. G Pericol de explozie Gazele eliberate din baterie în timpul pornirii asistate pot provoca mici explozii. 346 . G Pericol de rãnire Existã pericolul arsurilor chimice în timpul pornirii asistate a unui autovehicul datoritã gazelor eliberate din baterie. March 28. ! Evitaþi tentativele prelungite ºi repetate de pornire. Acþionaþi frâna de parcare. lãsaþi motorul celuilalt autovehicul sã funcþioneze la ralanti. Dezgheþaþi mai întâi bateria. Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: Pornirea asistatã trebuie efectuatã numai când motorul ºi convertorul catalitic sunt reci. Nu vã aplecaþi asupra bateriei când se efectueazã pornirea asistatã a motorului. Scoateþi compartimentul de depozitare ( pagina 271). motorul poate fi pornit utilizând bateria unui alt autovehicul sau o baterie externã prin intermediul cablurilor pentru pornire asistatã. Evitaþi producerea scânteilor.

Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. de exemplu. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Pornire asistatã Conectaþi bornele negative 4 ºi 1 ale ambelor baterii prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. Nu aprindeþi luminile. 1 Punctul de prindere la masã 2 Borna pozitivã a bateriei autovehiculului (sub capotã) În cazul în care utilizaþi bateria unui alt autovehicul pentru pornirea asistatã. Conectaþi bornele pozitive ale ambelor baterii prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. porniþi câþiva consumatori electrici. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Porniþi motorul. conectând mai întâi borna bateriei furnizoare. Nu aprindeþi luminile. Porniþi motorul. de exemplu. conectând mai întâi borna negativã a bateriei furnizoare. porniþi câþiva consumatori electrici. ventilatorul. pentru verificarea bateriei. lãsaþi motorul autovehiculului furnizor sã funcþioneze la ralanti.book Page 347 Wednesday. Conectaþi bornele negative ale ambelor baterii prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. Îndepãrtaþi capacul 1 împingându-l în faþã. Deschideþi capota motorului ( pagina 240). conectând mai întâi borna bateriei furnizoare. Break Borna pozitivã ºi punctul de prindere la masã se aflã în compartimentul motorului. începând de fiecare datã cu bateria propriului autovehicul. Deconectaþi mai întâi cablul care leagã bornele negative 1 ºi 4. 1 Capac 2 Cepuri de fixare rotative Rotiþi cepurile de fixare rotative 2 cu un sfert de turã. March 28. Odatã pornit motorul. Odatã pornit motorul. de exemplu.Manual Mercedes Clasa E_ro. 347 . ventilatorul. apoi cel care leagã bornele pozitive 2 ºi 3.

Fiºele pentru pornire asistatã nu sunt adecvate pentru pornirea altui autovehicul. la un Centru de Service Mercedes-Benz. Le puteþi gãsi în secþiunea "Bateria" din index. Limuzinã 1 Borna negativã a bateriei autovehiculului propriu 2 Borna pozitivã a bateriei autovehiculului propriu 348 . Acþionaþi frâna de parcare. Evitaþi producerea scânteilor. Utilizaþi cabluri pentru pornire asistatã protejate împotriva inversãrii polaritãþii ºi care au diametrul secþiunii transversale suficient de mare ºi cleºti de conectare izolaþi. Nu vã aplecaþi asupra bateriei când se efectueazã pornirea asistatã a motorului. Permiteþi mai întâi dezgheþarea bateriei. Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: Pornirea asistatã este permisã numai pentru bateriile de 12V. Respectaþi instrucþiunile de siguranþã ºi luaþi mãsuri de protecþie la manipularea bateriilor de autovehicul. Autovehicule cu transmisie automatã*: deplasaþi maneta selectorului în poziþia P. apoi pe cel care leagã bornele pozitive. Autovehicule cu transmisie manualã: comutaþi în poziþia neutrã. începând cu bateria propriului autovehicul. Nu recurgeþi la pornirea asistatã dacã bateriile snt îngheþate.book Page 348 Wednesday. Respectaþi indicaþiile privind celãlalt autovehicul. Pornirea asistatã a altui autovehicul Puteþi recurge la pornirea asistatã pentru alt autovehicul care are bateria descãrcatã.Manual Mercedes Clasa E_ro. Evitaþi prezenþa flãcãrilor deschise ºi fumatul în preajma bateriei. Cele douã autovehicule nu trebuie sã intre în contact. de exemplu. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Pornire asistatã Deconectaþi mai întâi cablul care leagã punctul de masã ºi borna negativã. Utilizare lor poate deteriora autovehiculul. pentru verificarea bateriei. G Pericol de arsuri cu acid Existã pericolul arsurilor chimice în timpul pornirii asistate a unui autovehicul datoritã gazelor eliberate din baterie. Porniþi motorul ºi permiteþi-i sã funcþioneze la ralanti. ! Pentru a porni alt autovehicul nu trebuie sã utilizaþi fiºele pentru pornire asistatã din compartimentul motorului. Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. G Pericol de explozie Gazele eliberate din baterie în timpul pornirii asistate pot provoca mici explozii. March 28. Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord.

este necesarã demontarea arborilor cardanici cuplaþi la punþile motrice. G Pericol de accident În cazul în care tractaþi autovehiculul. G Pericol de accident Când sistemul HOLD este activat. trebuie sã utilizaþi o barã de remorcare rigidã dacã: Break 1 Borna pozitivã a bateriei autovehiculului propriu autovehiculului propriu 2 Borna negativã a bateriei Conectaþi bornele pozitive ale ambelor baterii prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. În cazul în care totuºi tractaþi autovehiculul. Deconectaþi mai întâi cablul care leagã bornele negative ºi apoi pe cel care leagã bornele pozitive. Pentru remorcarea sau pentru pornirea prin remorcare a altui autovehicul. Dacã transmisia autovehiculului este deterioratã. masa acestuia nu trebuie sã depãºeascã masa maximã admisã a autovehiculului propriu. Dacã distanþa de tractare este de peste 50 de km. ! Distanþa maximã admisã pentru remorcare este de 50 km. 349 . Dacã nu este posibilã pornirea asistatã a autovehiculului. frânele autovehiculului sunt acþionate. Prin urmare. de exemplu. motorul nu poate fi pornit sistemul de frânare este defect alimentarea cu anergie electricã sau sistemul electric al autovehiculului funcþioneazã defectuos Asistarea direcþiei nu este disponibilã când motorul nu este în funcþiune.book Page 349 Wednesday. Autovehiculele cu transmisie automatã* nu trebuie pornite prin remorcare. transportaþi-l prin remorcare la cel mai apropiat atelier de specialitate autorizat. încercaþi pornirea asistatã a acestuia ( pagina 346). la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã motorul nu porneºte. remorcaþi autovehiculul numai cu arborele cardanic demontat. conectând mai întâi borna bateriei furnizoare. Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru fiecare þarã. începând de fiecare datã cu bateria celuilalt autovehicul. conectând mai întâi borna bateriei furnizoare. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Remorcarea ºi pornirea prin remorcare Remorcarea ºi pornirea prin remorcare De reþinut Este preferabilã transportarea autovehiculului cu ajutorul unei platforme de remorcare în locul tractãrii acestuia. utilizaþi o barã de remorcare rigidã. Viteza maximã admisã în cazul remorcãrii este de 50 km/h. trebuie sã dezactivaþi sistemul HOLD dacã autovehiculul urmeazã sã fie remorcat. Porniþi motorul.Manual Mercedes Clasa E_ro. Conectaþi bornele negative ale ambelor baterii prin intermediul cablului pentru pornire asistatã. March 28.

contactul trebuie luat. intervenþia sistemului ESP® poate cauza deteriorarea sistemului de frânare. În caz contrar. Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi strângeþi-l. În caz contrar. pânã la capãt. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Remorcarea ºi pornirea prin remorcare Maneta selectorului trebuie sã fie în poziþia N la autovehiculele cu transmisie automatã*. Îndepãrtaþi capacul 2. În caz contrar. existã posibilitatea deteriorãrii cutiei de transfer. existã posibilitatea sã nu puteþi intra în autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii. asiguraþi-vã cã bateria acestuia este conectatã ºi încãrcatã. În caz contrar: i Dezactivaþi funcþia de zãvorâre automatã înainte de remorcarea autovehiculului ( pagina 148). Montarea inelului de remorcare Deschiderea capacului faþã Deschiderea capacului spate 2 Capac Apãsaþi marcajul de pe capac 2 spre interior. 350 . Înºurubaþi inelul de remorcare spre dreapta.book Page 350 Wednesday. 1 Capac Împingeþi capacul 1 în sensul indicat de sãgeatã. March 28. Fixarea inelului de remorcare Scoateþi inelul de remorcare ºi manivela din trusa de scule a autovehiculului ( pagina 269).Manual Mercedes Clasa E_ro. Dacã tractaþi autovehiculul pe o distanþã considerabilã. În caz contrar. Înainte de remorcarea autovehiculului. contactul nu poate fi pus maneta selectorului nu poate fi deplasatã în poziþia N (la autovehiculele cu transmisie automatã*) nu este asistatã frânarea Dacã autovehiculul este remorcat cu puntea faþã/spate suspendatã. acest lucru poate fi realizat doar cu puntea spate ridicatã. ! Cablul sau bara de remorcare trebuie ataºate numai inelelor de remorcare. Autovehiculele dotate cu sistem 4MATIC* trebuie transportate pe distanþe lungi cu ajutorul unui autovehicul de asistenþã. Îndepãrtaþi capacul 1. Vehiculele dotate cu sistem 4MATIC* nu trebuie tractate cu puntea ridicatã. de-a lungul marginii sale inferioare. este posibilã deteriorarea autovehiculului.

Autovehicule cu transmisie automatã* Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Vehiculele dotate cu sistem 4MATIC* nu trebuie tractate cu puntea ridicatã. Deºurubaþi inelul de remorcare. Deplasaþi maneta selectorului în poziþia N. Tractaþi autovehiculul sau lãsaþi-l sã ruleze. Transportarea autovehiculului Inelele de remorcare pot fi utilizate pentru urcarea autovehiculului pe o platformã în scopul transportãrii acestuia. În caz contrar. ! Motorul trebuie oprit dacã autovehiculul este tractat cu puntea faþã ridicatã sau dacã frâna de parcare este testatã pe un stand dinamometric. Comutaþi transmisia în poziþia neutrã. ! Ancoraþi autovehiculul numai de roþi sau de jante. intervenþia sistemului ESP® poate cauza deteriorarea sistemului de frânare.Manual Mercedes Clasa E_ro. Amplasaþi capacul ºi fixaþi-l prin apãsare. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Remorcarea ºi pornirea prin remorcare Tractarea autovehiculului Introduceþi manivela în inelul de remorcare ºi rotiþi-o spre stânga. Motorul este pornit. March 28. Autovehicule cu transmisie manualã Comutaþi transmisia în poziþia neutrã. Nu apãsaþi pedala de acceleraþie. Comutaþi în treapta de vitezã adecvatã ºi eliberaþi încet pedala de ambreiaj. este posibilã deteriorarea transmisiei. Autovehicule cu transmisie manualã Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire.book Page 351 Wednesday. Autovehicule cu transmisie manualã Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. Demontarea inelului de remorcare Scoateþi manivela din trusa de scule a autovehiculului ( pagina 269). Evitaþi tentativele prelungite ºi repetate de pornire. Pornirea prin remorcare (pornirea motorului în caz de urgenþã) Luaþi în considerare urmãtoarele recomandãri: Autovehiculele cu transmisie automatã* nu trebuie pornite prin remorcare. Motorul ºi convertorul catalitic trebuie sã fie reci. În caz contrar. autovehiculul poate fi deteriorat. Bateria trebuie sã fie conectatã. Puneþi inelul de remorcare ºi manivela înapoi în trusa de scule a autovehiculului. Nu depãºiþi viteza maximã admisã de 50 km/h. Autovehicule cu transmisie automatã* Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul electronic de pornire. nu de piese cum ar fi punþile sau componentele sistemului de direcþie. Deplasaþi maneta selectorului în poziþia N. 351 . În caz contrar. existã posibilitatea deteriorãrii cutiei de transfer. În caz contrar. ! Nu remorcaþi autovehiculul pe distanþe ce depãºesc 50 km. Comutaþi transmisia în poziþia neutrã.

Oricare Centru de Service Mercedes-Benz vã stã la dispoziþie pentru asistenþã în acest sens. pentru identificarea ºi remedierea problemei. March 28. Siguranþele sunt situate în diverse blocuri de siguranþe: Blocul principal de siguranþe de pe partea stângã a planºei de bord Blocul de siguranþe situat în portbagaj (Limuzinã) sau în compartimentul pentru bagaje (Break). Nu încercaþi repararea siguranþelor defecte sau înlocuirea lor cu dispozitive artizanale. de exemplu. Înainte de schimbarea unei siguranþe Parcaþi autovehiculul. G Pericol de incendiu Utilizaþi numai siguranþe omologate pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi care au amperajul corespunzãtor pentru sistemul protejat.book Page 352 Wednesday. 352 . Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru înlocuirea siguranþelor sunt disponibile urmãtoarele unelte : Schema de corespondenþã a siguranþelor Siguranþe de rezervã Extractor de siguranþe ! Utilizaþi numai siguranþe aprobate pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi care au amperajul corespunzãtor pentru sistemul protejat. este posibilã deteriorarea componentelor sau a sistemelor electrice. apelaþi la un atelier de specialitate autorizat. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Siguranþele Siguranþele Observaþii privind înlocuirea siguranþelor Siguranþele din dotarea autovehiculului sunt destinate întreruperii circuitelor defecte. pentru rezolvarea problemei. conform indicaþiilor din schema de corespondenþã a siguranþelor. Siguraþele de rezervã ºi extractorul de siguranþe Extractorul de siguranþe ºi siguranþele de rezervã sunt depozitate în trusa de scule a autovehiculului din compartimentul de depozitare de sub podeaua portbagajului/compartimentului pentru bagaje ( pagina 269). Scoateþi cheia din contactul electronic de pornire. Tot aici este indicat amperajul siguranþelor. toate componentele din circuit ºi funcþiile asociate acestora vor fi indisponibile. i Siguranþele arse trebuie înlocuite cu siguranþe cu aceleaºi caracteristici (care pot fi identificate prin culoare ºi amperaj). la un Centru de Service Mercedes-Benz. În cazul în care siguranþa nou introdusã se arde. Suprasolicitarea circuitului poate cauza un incendiu. În caz contrar. de exemplu. Opriþi toþi consumatorii electrici de la bord. la un Centru de Service Mercedes-Benz. pe partea stângã când acesta este privit în sensul de deplasare a autovehiculului Instrumente pentru schimbarea siguranþelor Schema de corespondenþã a siguranþelor Schema de corespondenþã a siguranþelor se aflã în blocul principal de siguranþe de pe planºa de bord. În cazul arderii unei siguranþe.

neascuþit ! Nu utilizaþi obiecte ascuþite. ºi scoateþi-l. Închideþi capota portbagajului. Rabataþi capacul 1 în jos pânã la fixare. în sensul indicat de sãgeatã. Pentru închidere: apãsaþi partea din faþã a capacului 1. Trageþi manual capacul 1 în exterior. în spatele panoului interior stânga. Blocul de siguranþe situat în portbagaj sau în compartimentul pentru bagaje Limuzinã Blocul de siguranþe este situat în portbagaj. Introduceþi un instrument plat. În caz contrar. Închideþi portiera ºoferului. pentru a acþiona ca o pârghie 2. 1 Capacul blocului principal de siguranþe 2 Instrument plat. March 28. Îndepãrtaþi capacul 2. pentru a deschide blocul de siguranþe de pe planºa de bord. Pentru deschidere: deschideþi portiera ºoferului. Îndepãrtaþi capacul 1 de pe planºa de bord cu ajutorul unui instrument plat. 353 . neascuþit 2. când este privit în sensul de deplasare al autovehiculului.Manual Mercedes Clasa E_ro. neascuþit în niºã. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Siguranþele Blocul principal de siguranþe Blocul principal de siguranþe este situat pe partea stângã a planºei de bord.book Page 353 Wednesday. 1 Dispozitivele de fixare 2 Capac Pentru deschidere: deschideþi capota portbagajului. Rotiþi ambele dispozitive de fixare 1 spre stânga. este posibilã deteriorarea planºei de bord. precum ºurubelniþe. Pentru închidere: introduceþi ºi fixaþi capacul 2.

în spatele panoului interior stânga. 1 Butonul de eliberare 2 Capac Pentru deschidere: deschideþi hayonul Apãsaþi butonul de eliberare 1.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pentru închidere: introduceþi ºi fixaþi capacul 2. 2007 11:56 AM Sfaturi practice Siguranþele Break Blocul de siguranþe este situat în compatimentul pentru bagaje. când este privit în sensul de deplasare al autovehiculului.book Page 354 Wednesday. în sensul indicat de sãgeatã. Închideþi hayonul. March 28. 354 . Rabataþi capacul 2 în jos.

Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28. 2007 11:56 AM Date tehnice Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz Echipamentele electronice ale autovehiculului Plãcuþele de identificare a autovehiculului Motorul Performanþele Pneurile ºi jantele Dimensiunile autovehiculului Masele autovehiculului Dispozitivul de tractare a remorcii* Consumabilele ºi capacitãþile aferente Frecvenþele pentru sistemele de deschidere a garajelor* 355 .book Page 355 Wednesday.

În documentaþia autovehiculului sunt disponibile informaþii referitoare la nivelul emisiilor sonore ale autovehiculului dumneavoastrã. March 28.book Page 356 Wednesday. i Datele tehnice au fost stabilite în conformitate cu directivele UE. 2007 11:56 AM Date tehnice Secþiunea "Date tehnice" conþine toate datele tehnice necesare referitoare la autovehicul. Puteþi obþine informaþii suplimentare în aceastã privinþã de la un Centru de service Mercedes-Benz. Din acest motiv.Manual Mercedes Clasa E_ro. este posibil ca datele tehnice reale sã difere pentru autovehiculele cu dotãri opþionale. 356 . Toate datele se aplicã dotãrilor standard ale autovehiculului.

componentelor suplimentare ºi accesoriilor originale Mercedes-Benz aprobate special pentru autovehiculul dumneavoastrã. puteþi primi îndrumãri privind 357 . Mercedes-Benz nu poate accepta nici o responsabilitate în urma utilizãrii unor astfel de piese la autovehiculul Mercedes-Benz. Pentru aceste componente se oferã aceeaºi garanþie ca ºi pentru piesele noi. anumite componente sunt aprobate oficial pentru montare sau modificare numai dacã sunt conforme normelor legale în domeniu.Manual Mercedes Clasa E_ro. În Germania sau în alte þãri.book Page 357 Wednesday. 2007 11:56 AM Date tehnice Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz Piesele ºi componentele originale Mercedes-Benz Mercedes-Benz testeazã piesele. H Notã privind protecþia mediului DaimlerChrysler furnizeazã de asemenea piese ºi subansamble recondiþionate de aceeaºi calitate cu cea a componentelor noi. Însoþiþi întotdeauna comenzile pentru piese de schimb de seria de identificare a autovehiculului ºi seria motorului. chiar dacã acestea sunt aprobate în mod oficial sau independent. În ciuda studiilor de piaþã în desfãºurare. Mercedes-Benz recomandã utilizarea pieselor. Asiguraþi-vã cã piesele de schimb sunt adecvate pentru autovehiculul dumneavoastrã. componentele suplimentare ºi accesoriile originale care au fost expres aprobate pentru autovehicul în ceea ce priveºte fiabilitatea. Din acest motiv. Toate componentele originale Mercedes-Benz respectã aceste norme. siguranþa în funcþionare ºi caracterul lor adecvat. Aceste serii sunt disponibile în cartela cu datele autovehiculului din caietul de service sau pe plãcuþele de identificare a autovehiculului ( pagina 359). În multe þãri. Acest lucru se poate întâmpla dacã: respectivele componente determinã modificarea tipului de autovehicul aºa încât acesta sã difere de cel pentru care a fost eliberat certificatul de înmatriculare modificãrile aduse reprezintã un risc pentru siguranþa celorlalþi participanþi la trafic modificãrile afecteazã negativ emisiile de noxe ºi zgomot Utilizarea componentelor care nu sunt aprobate poate afecta negativ siguranþa funcþionalã a autovehiculului. montarea componentelor care reprezintã o modificare a autovehiculului poate antrena anularea certificatului de înmatriculare. modificãrile tehnice dorite ºi vi se poate asigura montarea componentelor suplimentare. March 28. Piesele de schimb originale Mercedes-Benz. Mercedes-Benz nu poate garanta calitatea altor piese. precum ºi componentele suplimentare ºi accesoriile aprobate sunt disponibile la oricare Centru de service Mercedes-Benz. În aceste centre.

Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. În acest scop. ! Lucrãrile asupra sistemelor electronice ale motorului ºi componentelor asociate. care deþin cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele necesare. este posibilã uzarea mai rapidã a componentelor autovehiculului ºi anularea certificatului de înmatriculare al autovehiculului. La utilizarea unei antene exterioare vã recomandãm sã luaþi în calcul dezbaterile ºtiinþifice privind efectul nociv al câmpurilor electromagnetice asupra sãnãtãþii.book Page 358 Wednesday. senzorii ºi conductoarele. Mercedes-Benz vã recomandã utilizarea unei antene exterioare. Aparatele de emisie-recepþie pot bruia echipamentele electronice ale autovehiculului ºi pot afecta negativ siguranþa funcþionalã a autovehiculului. Efectul ataºãrii unei antene exterioare este acela cã dirijeazã cãtre exteriorul vehiculului câmpurile electromagnetice emise de un 358 . În acest scop. trebuie sã obþineþi o aprobare oficialã în acest sens. În caz contrar. montarea antenei exterioare trebuie efectuatã numai la un atelier de specialitate autorizat. Mercedes-Benz aprobã instalarea staþiilor de emisie-recepþie dacã aceste echipamente sunt instalate în mod profesionist ºi sunt utilizate cu o antenã exterioarã fãrã efect de reflexie. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. G Pericol de accident nu sunt dotate cu o antenã exterioarã i Pentru o recepþie optimã pentru telefoanele mobile ºi staþiile de emisierecepþie din autovehicul ºi pentru a reduce influenþele reciproce dintre echipamentele electronice din autovehicul ºi telefoanele mobile ori staþiile de emisie-recepþie. trebuie efectuate numai la un atelier de specialitate autorizat. cum ar fi modulele de comandã. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. de exemplu. Simbolul e poate fi obþinut de la producãtorul echipamentului sau de la autoritatea de certificare în domeniu. G Pericol de rãnire Radiaþiile electromagnetice excesive pot dãuna sãnãtãþii. În caz contrar. Puterea de transmisie a aparatului de emisie-recepþie nu trebuie sã depãºeascã puterile maxime de transmisie indicate. funcþionalitatea ºi siguranþa autovehiculului pot fi afectate. acestea trebuie sã prezinte un certificat de conformitate ºi sã fie marcate prin simbolul e. March 28. precum ºi siguranþa dumneavoastrã personalã dacã: antena exterioarã nu are coeficient de reflexie redus antena exterioarã a fost montatã incorect G Pericol de accident Lucrãrile asupra sistemelor electronice ºi a componentelor asociate trebuie efectuate numai la ateliere de specialitate autorizate. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. Dacã doriþi instalarea unor staþii de emisie-recepþie la bordul autovehiculului. Dacã sunt montate astfel de echipamente modificate. ! Daunele provocate de montarea unui echipament neautorizat de Mercedes-Benz nu sunt acoperite de garanþia oferitã de Mercedes-Benz. care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. la un Centru de Service Mercedes-Benz. 2007 11:56 AM Date tehnice Echipamentele electronice ale autovehiculului Echipamentele electronice ale autovehiculului Modificarea echipamentelor electronice ale motorului Modificarea echipamentelor electrice ºi electronice Echipamentele electrice ºi electronice pot pune în pericol siguranþa funcþionalã a autovehiculului.Manual Mercedes Clasa E_ro. Din aceste motive.

book Page 359 Wednesday. certificatul de înmatriculare al autovehiculului poate fi anulat (Directiva UE 95/54/CE – Directiva privind compatibilitatea electromagneticã pentru autovehicule). 5 Masa maximã admisã a autovehiculului 6 Masa tractatã maximã permisã 7 Sarcina maximã admisã pe puntea 1 Plãcuþa de identificare a autovehiculului faþã 8 Sarcina maximã admisã pe puntea spate 9 Codul vopselei 359 . 2007 11:56 AM Date tehnice Plãcuþele de identificare a autovehiculului echipament fãrã fir. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. de pe partea pasagerului faþã. intensitatea câmpului magnetic în interiorul vehiculului este inferioarã celei dintr-un autoturism care nu este prevãzut cu antenã exterioarã. Gama de frecvenþe Unde scurte (< 50 Mhz) Gama de frecvenþã de 4 m Gama de frecvenþã de 2 m Gama de frecvenþã de 70 cm Gama de frecvenþã de 25 cm Putere maximã de transmisie (waþi) 100 20 50 35 Plãcuþele de identificare a autovehiculului Plãcuþa de identificare a autovehiculului împreunã cu numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) ºi codul vopselei Plãcuþa de identificare a autovehiculului este localizatã pe partea inferioarã a montantului. Plãcuþa de identificare a autovehiculului 1 Plãcuþa de identificare a autovehiculului 10 2 Producãtorul autovehiculului 3 Numãr de autorizaþie tip UE 4 Numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) ! Dacã utilizaþi în autovehicul echipamente electrice sau electronice care nu îndeplinesc aceste condiþii.

Seria motorului Seria motorului este inscripþionatã pe blocul motor (carter). fiind de asemenea imprimat pe caroserie. Împãturiþi covoraºul 1 cãtre bord. Veþi vedea numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) 2. Puteþi obþine informaþii suplimentare în aceastã privinþã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. March 28. 2007 11:56 AM Date tehnice Plãcuþele de identificare a autovehiculului Numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) Numãrul de identificare a autovehiculului este indicat pe plãcuþa de identificare. în faþa scaunului pasagerului din faþã. 1 Covoraº 2 Numãrul de identificare a autovehiculului (VIN) 360 . Numãrul de identificare este imprimat pe podea.Manual Mercedes Clasa E_ro. Împingeþi scaunul pasagerului din faþã în poziþia cea mai îndepãrtatã de bord.book Page 360 Wednesday.

500 rpm 6.500 – 5.800 rpm 8 5.400 – 5.000 rpm 530 Nm 2.400 – 5.800 – 4.000 rpm 6 3.000 rpm 530 Nm 2.000 rpm 300 Nm 2.996 cm 3 E 280 4MATIC 170 kW (231 CP) 6.500 rpm E 500 285 kW (387 CP) 6.500 rpm 6.000 rpm 6 2.000 1/min 4 1.500 rpm 250 Nm 2.500 rpm E 500 4MATIC 285 kW (387 CP) 6.300 rpm E 350 4MATIC 6.500 – 5.500 rpm 6.800 – 4.000 rpm 6 2.000 rpm 350 Nm 2.498 cm3 6.498 cm3 6.796 cm 3 E 280 170 kW (231 CP) 6.461 cm3 Putere nominalã La turaþia motorului Cuplu nominal La turaþia motorului Numãr de cilindri Capacitate cilindricã Turaþia maximã a motorului 200 kW (272 CP) 6.800 – 5.000 rpm 6 3.000 rpm 300 Nm 2.800 rpm 8 5.996 cm 3 E 350 200 kW (272 CP) 6.book Page 361 Wednesday. 2007 11:56 AM Date tehnice Motorul Motorul E 200 KOMPRESSOR Putere nominalã La turaþia motorului Cuplu nominal La turaþia motorului Numãr de cilindri Capacitate cilindricã Turaþia maximã a motorului 135 kW (183 CP) 5. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro.461 cm3 6.000 rpm 350 Nm 2.500 rpm 361 .

500 rpm 362 .800 rpm 340 Nm 2.000 rpm 440 Nm 1.800 rpm 400 Nm 2.800 rpm 510 Nm 1.500 rpm 4.600 rpm 730 Nm 2.400 – 2.Manual Mercedes Clasa E_ro.148 cm3 5. March 28.000 rpm 4 2.800 rpm 6 2.400 – 3.200 rpm 8 3.book Page 362 Wednesday.000 rpm E 280 CDI 140 kW (190 CP) 4.000 rpm 4 2.800 rpm 540 Nm 1.208 cm3 7.800 rpm) 6 2.987 cm 3 E 420 CDI 231 kW (314 CP) 3.200 rpm 8 6.400 – 2.800 rpm 635 Nm 5.987 cm 3 E 320 CDI 165 kW (224 CP) 3.200 rpm (1.800 rpm 6 2.996 cm3 4.400 rpm 6 2. 2007 11:56 AM Date tehnice Motorul E 63 AMG Putere nominalã La turaþia motorului Cuplu nominal La turaþia motorului Numãr de cilindri Capacitate cilindricã Turaþia maximã a motorului 378 kW (514 CP) 6.987 cm 3 E 320 CDI 4MATIC 165 kW (224 CP) 3.987 cm3 4.500 rpm 4.600 – 2.000 rpm 400 Nm (440 Nm1) 1.600 rpm 4.000 rpm E 220 CDI 125 kW (170 CP) 3.148 cm3 5.200 rpm E 200 CDI 100 kW (136 CP) 3.500 rpm 1 Doar în cazul vehiculelor cu transmisie automatã E 280 CDI 4MATIC Putere nominalã La turaþia motorului Cuplu nominal La turaþia motorului Numãr de cilindri Capacitate cilindricã Turaþia maximã a motorului 140 kW (190 CP) 4.600 – 2.

2007 11:56 AM Date tehnice Performanþele Performanþele Vitezele 7G-TRONIC (transmisie automatã cu 7 trepte) Viteza maximã Limuzinã Break E 280 248 km/h 238 km/h E 350 250 km/h 250 km/h E 500 250 km/h 250 km/h E 63 AMG 250 km/h 250 km/h 7G-TRONIC (transmisie automatã cu 7 trepte) Viteza maximã Limuzinã Break Transmisie automatã cu 5 trepte Viteza maximã Limuzinã Break E 200 KOMPRESSOR 232 km/h 222 km/h E 280 4MATIC 244 km/h 232 km/h E 350 4MATIC 250 km/h 245 km/h E 500 4MATIC 250 km/h 250 km/h E 280 CDI 238 km/h 230 km/h E 320 CDI 250 km/h 240 km/h E 420 CDI 250 km/h – Transmisie automatã cu 5 trepte Viteza maximã Limuzinã Break E 280 CDI 4MATIC 234 km/h 226 km/h E 320 CDI 4MATIC 244 km/h 236 km/h E 200 CDI 211 km/h – E 220 CDI 225 km/h 218 km/h 363 .book Page 363 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28.

2007 11:56 AM Date tehnice Performanþele Transmisie manualã cu 6 trepte Viteza maximã Prima vitezã Viteza a doua Viteza a treia Viteza a patra Viteza a cincea Viteza a ºasea Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break E 200 KOMPRESSOR 55 km/h 52 km/h 94 km/h 88 km/h 143 km/h 134 km/h 198 km/h 187 km/h 236 km/h 225 km/h 230 km/h 221 km/h E 280 60 km/h 60 km/h 103 km/h 103 km/h 156 km/h 156 km/h 217 km/h 217 km/h 250 km/h 246 km/h 241 km/h 228 km/h E 200 CDI 41 km/h – 73 km/h – 116 km/h – 166 km/h – 205 km/h – 214 km/h – E 220 CDI 41 km/h 39 km/h 73 km/h 69 km/h 116 km/h 109 km/h 166 km/h 156 km/h 209 km/h 197 km/h 227 km/h 218 km/h E 280 CDI 42 km/h 39 km/h 74 km/h 69 km/h 117 km/h 109 km/h 167 km/h 155 km/h 211 km/h 196 km/h 241 km/h 231 km/h 364 .Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 364 Wednesday. March 28.

7 secunde – – E 280 7.6 secunde 9.1 secunde E 280 4MATIC – – 7.1 secunde 7.9 secunde 7.6 secunde 9.8 secunde 8.1 secunde – – 365 .book Page 365 Wednesday.4 secunde 9.1 secunde 8. 2007 11:56 AM Date tehnice Performanþele Accelerare de la 0 la 100 km/h E 200 KOMPRESSOR Transmisie manualã cu 6 trepte Transmisie automatã cu 5 trepte Transmisie automatã cu 7 trepte Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break 9.9 secunde E 350 4MATIC Transmisie automatã cu 5 trepte Transmisie automatã cu 7 trepte Limuzinã Break Limuzinã Break E 63 AMG Transmisie manualã cu 6 trepte Transmisie automatã cu 5 trepte Limuzinã Break Limuzinã Break – – – – 7.9 secunde – E 500 – – 5.3 secunde – – E 350 – – – – 6.1 secunde 9.9 secunde – 9.7 secunde – – E 280 CDI 8.3 secunde 8.4 secunde – – E 200 CDI 9.5 secunde 9. March 28.1 secunde E 500 4MATIC 5.4 secunde E 220 CDI 8.3 secunde 7.4 secunde 9.3 secunde 5.1 secunde – – 7.5 secunde 5.Manual Mercedes Clasa E_ro.

6 secunde E 280 CDI 4MATIC Transmisieautomatã Limuzinã cu 5 trepte Break Transmisieautomatã Limuzinã cu 7 trepte Break 8.book Page 366 Wednesday. Tabelul cu presiunile recomandate pentru pneuri este situat pe interiorul capacului la buºonului rezervorului de carburant.8 secunde 7. în cazul conducerii autovehiculului cu încãrcãturi mari. nivelul de zgomot ºi consumul de carburant pot fi afectate negativ. i Puteþi obþine informaþii suplimentare despre pneuri ºi jante de la oricare Centru de Service MercedesBenz.6 secunde 8.1 secunde – Pneurile ºi jantele ! Din motive de siguranþã. Informaþii suplimentare referitoare la presiunile recomandate pentru pneuri sunt disponibile în cadrul secþiunii "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 247). Mercedes-Benz nu îºi asumã nici o responsabilitate asupra eventualelor 366 deteriorãri.Manual Mercedes Clasa E_ro.5 secunde 4.3 secunde E 220 CDI – – E 320 CDI 4MATIC 7. Mercedes-Benz vã recomandã sã utilizaþi numai pneuri care au fost special omologate pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz.0 secunde – – E 200 CDI – – E 320 CDI – – 6.4 secunde 8. 2007 11:56 AM Date tehnice Pneurile ºi jantele E 63 AMG Transmisieautomatã Limuzinã cu 7 trepte Break 4. . caracteristici precum manevrabilitatea.2 secunde 9.2 secunde E 420 CDI – – 6. În plus. ! În cazul montãrii de tipuri de pneuri decât cele tBreak ºi recomandate de Mercedes-Benz. Aceste fenomene pot cauza deteriorarea pneurilor sau a autovehiculului. Aceste pneuri sunt adaptate special pentru utilizarea împreunã cu sisteme precum ABS sau ESP® ºi sunt marcate dupã cum urmeazã: MO = Mercedes-Benz Original MOE = Mercedes-Benz Original Extended (cu proprietãþi de rulare pe panã) În cazul utilizãrii altor tipuri de pneuri.1 secunde – – E 280 CDI 7. Informaþii despre pneuri pot fi obþinute de la oricare Centru de Service Mercedes-Benz. variaþiile dimensionale ºi deformarea diferitã a pneurilor pot cauza contactul pneurilor cu caroseria ºi componentele punþilor. March 28.

2007 11:56 AM Date tehnice Pneurile ºi jantele Pneurile Limuzinã E 200 KOMPRESSOR/ E 200 CDI/E 220 CDI E 280/E 280 4MATIC E 280 CDI/ E 280 CDI 4MATIC/ E 320 CDI/ E 320 CDI 4MATIC/ E 350/E 350 4MATIC 225/55 R16 95W 225/55 R16 95H M+S 7. E 220 CDI: numai pentru anumite þãri. 2 Doar în combinaþie cu suspensiile sport* sau cu echipamentul opþional Automatic DC*.5J x 16 ET 42 sau 8J x 16 ET 36 245/45 R17 95W 245/45 R17 99V XL M+S 8J x 17 ET 38 sau 8.book Page 367 Wednesday. March 28.5J x 17 ET 38 Pneuri de varã Pneuri de iarnã Jante Pneuri de varã 2 3 Pneuri de iarnã Jante 1 Nu în combitaþie cu pachetul opþional al echipamentului sport. 367 .5J x 17 ET 38 2 205/60 R16 92V 205/60 R16 95H M+S 7J x 16 ET 33 225/55 R16 95W 225/55 R16 95H M+S 7.Manual Mercedes Clasa E_ro.5J x 17 ET 38 Pneuri de varã Pneuri de iarnã 1 Jante 1 205/60 R16 92V 205/60 R16 95H M+S 7J x 16 ET 33 225/55 R16 95V 225/55 R16 95H M+S 7.5J x 16 ET 42 sau 8J x 16 ET 36 245/45 R17 95W 245/45 R17 99V XL M+S 8J x 17 ET 38 sau 8.5J x 16 ET 42 sau 8J x 16 ET 36 245/45 R17 95W 245/45 R17 99V XL M+S 8J x 17 ET 38 sau 8. 3 E 200 CDI.

5J x 18 ET 38 E 63 AMG 1 Utilizarea lanþurilor antiderapante nu este posibilã. Break E 220 CDI/E 200 KOMPRESSOR/ E 280 CDI/E 280 CDI 4MATIC/ E 320 CDI/E 320 CDI 4MATIC Pneuri de varã Pneuri de iarnã 225/55 R16 95W 225/55 R16 95H M+S E 280/E 280 4MATIC/E 350/ E 350 4MATIC 225/55 R16 95Y 225/55 R16 95H M+S 368 .5J x 18 ET 38 265/35 ZR 18 XL 1 9J x 18 ET 39 245/40 ZR 18 8.Manual Mercedes Clasa E_ro. March 28.book Page 368 Wednesday. 2007 11:56 AM Date tehnice Pneurile ºi jantele E 420 CDI/E 500/E 500 4MATIC Puntea faþã Pneuri de varã Pneuri de iarnã Jante Puntea spate Pneuri de varã Pneuri de iarnã Jante Punþi faþã ºi spate Pneuri de varã Pneuri de iarnã Jante 245/45 R17 95W 245/45 R17 99V XL M+S 8J x 17 ET 38 sau 8.5J x 17 ET 38 245/40 R18 97V XL M+S 8.

2007 11:56 AM Date tehnice Pneurile ºi jantele E 220 CDI/E 200 KOMPRESSOR/ E 280 CDI/E 280 CDI 4MATIC/ E 320 CDI/E 320 CDI 4MATIC Jante Pneuri de varã1 2 Pneuri de iarnã Jante 7.5J x 18 ET 38 265/35 ZR 18 XL 1 9J x 18 ET 39 - 369 .5J x 16 ET 42 sau 8J x 16 ET 36 245/45 R17 95W 245/45 R17 99V XL M+S 8J x 17 ET 38 sau 8. 2 E 220 CDI: numai pentru anumite þãri.book Page 369 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro.5J x 16 ET 42 sau 8J x 16 ET 36 245/45 R17 95Y 245/45 R17 99V XL M+S 8J x 17 ET 38 sau 8. March 28.5J x 17 ET 38 1 Doar în combinaþie cu suspensiile sport* sau cu echipamentul opþional Automatic DC*. E 500/E 500 4MATIC Puntea faþã Pneuri de varã Pneuri de iarnã Jante Puntea spate Pneuri de varã Pneuri de iarnã Jante Punþi faþã ºi spate Pneuri de varã 245/45 R17 95Y - E 63 AMG 245/40 ZR 18 8.5J x 17 ET 38 E 280/E 280 4MATIC/E 350/ E 350 4MATIC 7.

5J x 18 H2 ET 38 245/40 ZR 18 8.Manual Mercedes Clasa E_ro. Dotãri AMG* E 200 Kompressor/E 280/E 350/E 500/ E 220 CDI/E 280 CDI/E 320 CDI/E 420 CDI Puntea faþã Pneuri de varã Pneuri de iarnã Jante din aliaj uºor Puntea spate Pneuri de varã Pneuri de iarnã Jante din aliaj uºor 265/35 ZR 18 XL1 9J x 18 ET 39 245/40 ZR 18 18 97Y XL 245/40 R 18 97V XL M+S 8.5J x 17 ET 38 E 63 AMG 245/40 R18 97V XL M+S 8. 370 .book Page 370 Wednesday. 2007 11:56 AM Date tehnice Pneurile ºi jantele E 500/E 500 4MATIC Pneuri de iarnã Jante 245/45 R17 99V XL M+S 8J x 17 ET 38 sau 8. March 28.5J x 18 ET 38 245/40 ZR 18 97Y XL 1 245/40 R 18 97V XL M+S1 8.5J x 18 H2 ET 38 E 280 4MATIC/E 350 4MATIC/E 500 4MATIC/ E 280 CDI 4MATIC/E 320 CDI 4MATIC 1 Utilizarea lanþurilor antiderapante nu este posibilã.5J x 18 ET 38 1 Utilizarea lanþurilor antiderapante nu este posibilã.

5 J x 18 H2 ET 38 245/40 R18 93Y 8.5 J x 18 H2 ET 38 1 Numai pentru anumite þãri.5 J x 18 H2 ET 38 245/40 R18 97Y XL 8. 371 . March 28.5 J x 18 H2 ET 38 245/40 R18 97V XL M+S 8.5 J x 18 H2 ET 38 245/40 R18 93Y 8.5 J x 18 H2 ET 38 265/35 R18 97Y XL 9J x 18 H2 ET 39 245/40 R18 93Y 8.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Date tehnice Pneurile ºi jantele Pachetul sport* i Pneuri de iarnã ( pagina 367) E 200 KOMPRESSOR/E 280/ E E 350/E 500/E 220 CDI1 / E E E 280 CDI/E 320 CDI/ E E 420 CDI Limuzinã: E 280 4MATIC/E 350 4MATIC/ E E 500 4MATIC/ E 280 CDI 4MATIC/E 320 E CDI 4MATIC Break: E 280 4MATIC/E 350 4MATIC/ E E 500 4MATIC/ E 280 CDI 4MATIC/E 320 E CDI 4MATIC Puntea faþã Pneuri de varã Jante din aliaj uºor Puntea spate Pneuri de varã Jante din aliaj uºor Ambele punþi Pneuri de iarnã Jante din aliaj uºor 245/40 R18 97V XL M+S 8.5 J x 18 H2 ET 38 245/40 R18 97V XL M+S2 8.5 J x 18 H2 ET 38 245/40 R18 97Y XL 8. 2 Break: viteza maximã permisã cu pneurile de iarnã este de 225 km/h.book Page 371 Wednesday.

Presiunea pneului trebuie stabilitã la 4.book Page 372 Wednesday.2 bar 4. ! Pneul roþii de rezervã* trebuie umflat pânã la presiunea maximã specificatã pe interiorul capacului buºonului rezervorului de carburant.Manual Mercedes Clasa E_ro.5J x 17 ET 38 245/45 R17 99V XL M+S MOExtended 245/45 R17 99V XL M+S MOExtended 1 Pneuri cu proprietãþi de rulare pe panã.5J x 17 ET 38 Break E 350/E 350 4MATIC E 500/E 500 4MATIC 245/45 R17 95W MOExtended 8J x 17 ET 38 sau 8.2 bar/61 psi pentru roata de rezervã reversibilã de uz temporar "Minispare"*.0B x 17 ET 34 175/55 . Toate modelele cu excepþia lui E 63 AMG. în funcþie de þarã. o roatã de rezervã de uz temporar reversibilã* sau o roatã de rezervã*. de varianta de motorizare ºi de jantele instalate.18 95P XL Roatã de rezervã reversibilã de uz temporar*1 372 . E 63 AMG Roatã de rezervã de uz temporar* “Minispare”1 Pneuri Presiunea pneurilor Jante Pneuri T 155/70 R17 110M 4. numai în combinaþie cu jante din aliaj uºor ºi sistemul de avertizare asupra pierderii de presiune din pneuri Roata de rezervã* Autovehiculul dumneavoastrã poate fi dotat cu trusã TIREFIT. o roatã de rezervã de uz temporar* "Minispare". March 28.5 bar/51 psi pentru roata de rezervã de uz temporar reversibilã*. 2007 11:56 AM Date tehnice Pneurile ºi jantele Pneurile MOExtended* Toate modelele cu excepþia Break E 350/E 350 4MATIC E 500/E 500 4MATIC Pneuri de varã 1 Pneuri de iarnã1 Jante 245/45 R17 95W MOExtended 8J x 17 ET 38 sau 8. ! Presiunea pneului trebuie stabilitã la 3.

852 mm 4.822 mm 1.854 mm E 350 4MATIC Lungimea vehiculului (ECE) Lãþimea vehiculului Limuzinã Break Limuzinã Break 4.822 mm 1.852 mm 1.854 mm E 280 4MATIC 4.483 mm 1.822 mm 1.822 mm 1.0B x 18H2 ET 25 1 Utilizarea lanþurilor antiderapante nu este posibilã.822 mm 1.822 mm 1.498 mm 1.5 bar 6. 2007 11:56 AM Date tehnice Dimensiunile autovehiculului Toate modelele cu excepþia lui E 63 AMG.884 mm 1.854 mm 2.884 mm 1.822 mm 1. E 63 AMG Presiunea pneurilor Jante 3.book Page 373 Wednesday.884 mm 1.854 mm 2.822 mm E 280 4.854 mm 2.Manual Mercedes Clasa E_ro. Dimensiunile autovehiculului E 200 KOMPRESSOR Lungimea vehiculului (ECE) Lãþimea vehiculului Înãlþimea autovehiculului Ampatament Limuzinã: Break Limuzinã: Break Limuzinã Break Limuzinã Break 4.852 mm 4.822 mm 1.852 mm 1.852 mm 4.484 mm 1.506 mm 2.483 mm 1.852 mm 4.854 mm E 500 4.852 mm 4. March 28.506 mm 2.854 mm 2.506 mm 2.852 mm 4.822 mm E 350 4.884 mm 1.822 mm 1.509 mm 2.822 mm 1.822 mm 1.884 mm 1.852 mm 4.854 mm E 500 4MATIC 4.822 mm 373 .

500 mm 2.884 mm 1.822 mm 1.822 mm 1.484 mm 1.884 mm 1.852 mm 4.822 mm 1.822 mm 1.822 mm E 500 4MATIC 1.854 mm 2.852 mm – 1.822 mm 1.884 mm 1.854 mm 2.book Page 374 Wednesday.506 mm 2.854 mm E 280 CDI 4MATIC Lungimea vehiculului (ECE) Lãþimea vehiculului Limuzinã Break Limuzinã Break 4.852 mm 4.822 mm – 374 .852 mm 4.499 mm 1.854 mm E 420 CDI 4.483 mm 1.854 mm – E 320 CDI 4.852 mm 4.822 mm E 500 1.513 mm 2.465 mm 1.852 mm 4.822 mm 1.854 mm 2.884 mm 1.506 mm 2. 2007 11:56 AM Date tehnice Dimensiunile autovehiculului E 350 4MATIC Înãlþimea autovehiculului Ampatament Limuzinã Break Limuzinã Break 1.475 mm 1.854 mm E 280 CDI 4.854 mm 2.822 mm – 1.500 mm 2.854 mm E 220 CDI 4.465 mm 1.854 mm 2.854 mm E 63 AMG Lungimea vehiculului (ECE) Lãþimea vehiculului Înãlþimea autovehiculului Ampatament Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break 4881 mm 4919 mm 1.Manual Mercedes Clasa E_ro.483 mm – 2. March 28.854 mm E 320 CDI 4MATIC 4.822 mm 1.884 mm 1.854 mm 2.852 mm – 1.822 mm 1.822 mm E 200 CDI 4.509 mm 2.822 mm 1.

E 200 KOMPRESSOR Masa proprie (autovehicul gol) (conformdirectivei CE) Masa maximã admisã a autovehiculului Sarcina maximã admisã pe puntea din faþã Sarcina maximã admisã pe puntea din spate Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break 1.854 mm E 420 CDI 1.690 kg 1.295 kg 1. March 28.200 kg 1.854 mm – Masele autovehiculului Masa proprie include masa ºoferului (68 kg).320 kg E 280 1.215 kg 2.480 kg 1.385 kg 1.Manual Mercedes Clasa E_ro.305 kg 2.509 mm 2.375 kg 375 .854 mm 2.370 kg E 350 1.785 kg 2.810 kg 2.905 kg 2.854 mm 2.185 kg 2.854 mm E 320 CDI 1.780 kg 1.010 kg 1. Elementele de dotare opþionalã se adaugã masei proprii a autovehiculului ºi reduc sarcina utilã maximã.720 kg 2.484 mm 1. 2007 11:56 AM Date tehnice Masele autovehiculului E 280 CDI 4MATIC Înãlþimea autovehiculului Ampatament Limuzinã Break Limuzinã Break 1. a bagajului (7 kg) ºi a tuturor lichidelor (rezervorul de carburant umplut la 90 % din capacitatea nominalã).200 kg 1.509 mm 2.005 kg 1.854 mm 2.506 mm 2.465 mm – 2.book Page 375 Wednesday.105 kg 2.060 kg 1.355 kg E 280 4MATIC 1.145 kg 1.110 kg 1.580 kg 1.045 kg 1.660 kg 1.499 mm 1.854 mm E 320 CDI 4MATIC 1.005 kg 975 kg 1.499 mm 1.360 kg 1.150 kg 1.185 kg 1.

145 kg 1.080 kg 1.785 kg 1.380 kg 1.Manual Mercedes Clasa E_ro.895 kg 2.430 kg E 500 4MATIC 1.250 kg 1.910 kg 2.240 kg 1.880 kg 1.235 kg 1.990 kg 2.375 kg 1.430 kg 100 kg 100 kg E 280 4MATIC 1.430 kg 100 kg 100 kg E 350 1.195 kg 1.535 kg 1.260 kg 1.210 kg 1.380 kg 1.430 kg 100 kg 100 kg 1 În cazul vehiculelor dotate cu Airmatic ºi al modelului Break. March 28.115 kg 1.300 kg 1.310 kg 2.book Page 376 Wednesday. 2007 11:56 AM Date tehnice Masele autovehiculului E 200 KOMPRESSOR La tractarea unei remorci Sarcina maximã pe pavilion Sarcina maximã a portbagajului 1 Limuzinã Break 1.290 kg 1.430 kg E 500 1.405 kg 2.485 kg 1.155 kg 1.250 kg 1.460 kg 1.785 kg 1.430 kg 376 .395 kg 100 kg 100 kg E 280 1.110 kg 1. este important sã respectaþi sarcina maximã admisã pe puntea spate.250 kg 1. E 350 4MATIC Masa proprie (autovehicul gol) (conform directivei CE) Masa maximã admisã a autovehiculului Sarcina maximã admisã pe puntea din faþã Sarcina maximã admisã pe puntea din spate La tractarea unei remorci Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break 1.310 kg 2.200 kg 1.

195 kg 1.025 kg 1.365 kg 2.615 kg 1.140 kg – 1.book Page 377 Wednesday.105 kg 1. 2007 11:56 AM Date tehnice Masele autovehiculului E 350 4MATIC Sarcina maximã pe pavilion Sarcina maximã a portbagajului 1 100 kg 100 kg E 500 100 kg 100 kg E 500 4MATIC 100 kg 100 kg 1 În cazul vehiculelor dotate cu Airmatic ºi al modelului Break. E 63 AMG Masa proprie (autovehicul gol) (conformdirectivei CE) Masa maximã admisã a autovehiculului Sarcina maximã admisã pe puntea din faþã Sarcina maximã admisã pe puntea din spate La tractarea unei remorci Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break 1.360 kg 1.Manual Mercedes Clasa E_ro.335 kg 1.145 kg 1.460 kg 1.350 kg – – E 200 CDI 1.145 kg – 1.110 kg 1.140 kg 2.715 kg 1.785 kg 2. este important sã respectaþi sarcina maximã admisã pe puntea spate.195 kg – E 220 CDI 1.245 kg 1.955 kg 2.165 kg 1.180 kg 1.040 kg 1.060 kg 1.410 kg 377 .615 kg – 2.240 kg 2.840 kg 1.420 kg 1.040 kg – 1.385 kg E 280 CDI 1. March 28.230 kg 1.360 kg 1.845 kg 2.

125 kg 1.885 kg 2.195 kg 1.255 kg – 1.book Page 378 Wednesday.210 kg 1.380 kg 1.275 kg 2.840 kg 1.435 kg – 1.380 kg 1.430 kg E 320 CDI 4MATIC 1.305 kg – 378 .Manual Mercedes Clasa E_ro.245 kg 1.845 kg 1.175 kg 1. este important sã respectaþi sarcina maximã admisã pe puntea spate.200 kg 1.370 kg 1. E 280 CDI 4MATIC Masa proprie (autovehicul gol) (conform directivei CE) Masa maximã admisã a autovehiculului Sarcina maximã admisã pe puntea din faþã Sarcina maximã admisã pe puntea din spate La tractarea unei remorci Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break 1.430 kg E 420 CDI 1.255 kg 1.250 kg 1.965 kg 2.980 kg 2.750 kg 1.910 kg – 2.210 kg 1.205 kg 1.460 kg 1.540 kg 1.555 kg 1.365 kg 2.430 kg E 320 CDI 1.080 kg 1.225 kg – 1. 2007 11:56 AM Date tehnice Masele autovehiculului E 63 AMG Sarcina maximã pe pavilion Sarcina maximã a portbagajului 1 100 kg 100 kg E 200 CDI 100 kg 100 kg E 220 CDI 100 kg 100 kg E 280 CDI 100 kg 100 kg 1 În cazul vehiculelor dotate cu Airmatic ºi al modelului Break.370 kg 2.170 kg 1. March 28.

Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 379 Wednesday. ! Dacã montaþi un dispozitiv de tractare. Dacã montaþi un dispozitiv de tractare. este important sã respectaþi sarcina maximã admisã pe puntea spate. Dispozitivul de tractare a remorcii* Dimensiunile de ancorare G Pericol de accident Montaþi dispozitivul de tractare numai la un atelier de specialitate autorizat care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor. respectaþi punctele de ancorare de pe ºasiu. Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat. în funcþie de tipul autovehiculului. se pot impune modificãri ale sistemului de rãcire. March 28. 2007 11:56 AM Date tehnice Dispozitivul de tractare a remorcii* E 280 CDI 4MATIC Sarcina maximã pe pavilion Sarcina maximã a portbagajului1 100 kg 100 kg E 320 CDI 100 kg 100 kg E 320 CDI 4MATIC 100 kg 100 kg E 420 CDI 100 kg 100 kg 1 În cazul vehiculelor dotate cu Airmatic ºi al modelului Break. În acest scop. Mercedes-Benz recomandã apelarea la un Centru de Service Mercedes-Benz. 379 .

234 mm. 380 .Manual Mercedes Clasa E_ro.5 mm. 1 Puncte de ancorare 2 Dimensiune în consolã Dimensiunea în consolã pentru dispozitivele de tractare instalate din fabricã este de 1264.book Page 380 Wednesday. March 28. 2007 11:56 AM Date tehnice Dispozitivul de tractare a remorcii* Limuzinã Break Puncte de ancorare a dispozitivului de tractare Puncte de ancorare a dispozitivului de tractare 1 Puncte de ancorare 2 Dimensiune în consolã Dimensiunea în consolã pentru dispozitivele de tractare instalate din fabricã este de 1.

Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Date tehnice Dispozitivul de tractare a remorcii* Sarcinile remorcii Toate modelele Sarcina maximã admisã pentru remorcã.book Page 381 Wednesday.900 kg 1.900 kg 2. March 28. cu frâne1 Limuzinã Break Transmisie manualã Transmisie automatã Limuzinã Break Limuzinã Break Transmisie manualã Transmisie automatã 1.100 kg 750 kg 750 kg 76 kg 76 kg 84 kg Sarcina maximã admisã pentru remorcã. 381 . fãrã frâne1 Sarcina maximã pe cuplajul de tractare2 1 La un unghi de atac de12 % la pornirea de pe loc în rampã. 2 Sarcina pe cuplajul de tractare nu este inclusã în sarcina remorcii.

vã rugãm sã respectaþi legislaþia din domeniu pentru a nu vã pune în pericol pe dumneavoastrã ºi pe ceilalþi. March 28. De asemenea. lucrul cu focul ºi cu flacãrile deschise sunt interzise în timpul manipulãrii carburantului. motorinã) Lubrifianþi (de exemplu. 382 . Evitaþi contactul carburantului cu pielea. În consecinþã. de exemplu. nu permiteþi contactul acestor produse cu ochii sau rãnile deschise. trebuie sã opriþi motorul ºi sã dezactivaþi sistemul de încãlzire auxiliarã. benzinã. depozitaþi sau îndepãrtaþi orice tip de consumabile. Consultaþi imediat un medic în cazul ingerãrii oricãrui consumabil. fumatul. H Notã privind protecþia mediului Îndepãrtaþi consumabilele uzate în mod ecologic. deoarece: piesele de schimb ºi consumabilele sunt compatibile deteriorãrile produse datoritã utilizãrii de consumabile neaprobate nu sunt acoperite de garanþie Puteþi obþine informaþii detaliate în aceastã privinþã de la orice Centru de Service Mercedes-Benz. direct sau prin intermediul hainelor. 2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumabilele ºi capacitãþile aferente Note referitoare la consumabile ºi capacitãþi Consumabilele includ: Carburanþi (de exemplu. Carburanþi G Pericol de rãnire Carburantul este extrem de inflamabil.book Page 382 Wednesday. Pentru a vã proteja sãnãtatea. ulei pentru transmisie. înainte de alimentarea cu carburant. ulei de motor. G Pericol de rãnire Când manevraþi. ºi nu inhalaþi vaporii emanaþi de carburant.Manual Mercedes Clasa E_ro. Pãstraþi consumabilele pentru autovehicul în afara accesului copiilor. Acestea s-ar putea dovedi nocive pentru sãnãtatea dumneavoastrã. vaselinã) Lichid de rãcire Lichid de frânã Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã a produselor special testate ºi aprobate pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi prezentate în Specificaþiile Mercedes-Benz pentru consumabile.

Defecþiunile provocate de adãugarea motorinei nu sunt acoperite de garanþie.book Page 383 Wednesday. Break 70 l 70 l 80 l 80 l 80 l – 70 l 70 l 70 l – aproximativ 8 – 9 l aproximativ 14 l ! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. ! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea autovehiculelor cu motor diesel. Nu amestecaþi motorina cu benzina. Chiar ºi cantitãþile reduse de benzinã cauzeazã deteriorarea sistemului de injecþie. March 28.Manual Mercedes Clasa E_ro. 2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Capacitatea rezervorului de carburant Limuzinã E 200 KOMPRESSOR E 280/E 280 4MATIC E 350/E 350 4MATIC E 500/E 500 4MATIC E 63 AMG E 200 CDI E 220 CDI E 280 CDI / E 280 CDI 4MATIC E 320 CDI / E 320 CDI 4MATIC E 420 CDI din care carburant de rezervã la autovehiculele AMG 65 l 65 l 80 +l 80 l 80 l 65 l 65 l 65 l 65 l 80 l aproximativ 8 – 9 l aproximativ 14 l motorina. Informaþii suplimentare despre alimentare ºi carburant sunt disponibile în secþiunea "Utilizarea autovehiculului" ( pagina 237). Defecþiunile provocate de adãugarea benzinei nu sunt acoperite de garanþie. Nu amestecaþi benzina cu 383 .

care erau corecte în momentul tipãririi acestuia. Prin urmare.Manual Mercedes Clasa E_ro. sunt influenþate de: eficienþa utilizãrii carburantului de cãtre motor stilul de conducere alþi factori non-tehnici.book Page 384 Wednesday. 2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumul de carburant Autovehiculul va consuma mai mult carburant decât în mod normal în urmãtoarele situaþii: la temperaturi foarte scãzute în trafic urban în timpul cãlãtoriilor scurte la tractarea unei remorci pe teren accidentat Valorile consumului au fost stabilite conform Directivei UE 80/1268/CEE în urmãtoarele condiþii de testare: Condiþiile de trafic urban sunt simulate prin pornirii de pe loc ºi opriri frecvente. ! Utilizarea aditivilor neaprobaþi pentru carburant poate cauza accentuarea uzurii ºi deteriorarea motorului. cum ar fi influenþele mediului ºi condiþiile de drum Puteþi contribui la micºorarea emisiilor de CO2 conducând cu atenþie ºi efectuând la timp reviziile tehnice periodice ºi operaþiunile de întreþinere a autovehiculului. prin urmare. acestea pot diferi de valorile indicate în manualul de utilizare. Condiþiile de trafic extraurban sunt simulate prin accelerarea de la 0 la 120 km trecând prin toate treptele de vitezã. Emisiile de CO 2 ale autovehiculului dumneavoastrã variazã direct proporþional cu consumul de carburant ºi. în funcþie de: stilul de conducere condiþiile de drum ºi de trafic influenþele mediului starea de funcþionare a autovehiculului Mercedes-Benz actualizeazã permanent sistemele ºi echipamentele autovehiculelor la nivelul standardelor tehnologice curente. i Valorile reale ale consumului pentru autovehicul pot diferi de valorile indicate aici. Este posibilã modificarea valorilor consumului. H Notã privind protecþia mediului CO2 (dioxidul de carbon) este un gaz considerat de comunitatea ºtiinþificã ca fiind responsabil în cea mai mare mãsurã de încãlzirea globalã (efectul de serã). March 28. Valorile curente ale consumului sunt disponibile în documentele aferente Certificatului de conformitate CE. Aceste documente vã sunt furnizate împreunã cu autovehiculul. Consumul mediu de carburant este calculat considerând o pondere de conducere în trafic urban de aproximativ 37 % ºi o pondere de conducere în trafic extraurban de aproximativ 63 %. Termenii din certificatul dumneavoastrã de garanþie vor fi supuºi unor restricþii dacã utilizaþi aditivi de carburant neautorizaþi. 384 .

5 -6.6 l/100 km 7.3 -14.5 l/100 km 9.6 -9.9 .8.3 l/100 km 6.3 -9.3 -6.8 l/100 km 6.1 l/100 km 7.3 l/100 km Transmisie automatã* Urban Extraurban Total (NEDC) 385 .8 l/100 km 6.9 -7.3 l/100 km 9.6 l/100 km 9.6 l/100 km 11.6 l/100 km 7.2 .4 -12.9 -13 l/100 km 6. 2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Consumul de carburant conform Directivei 80/1268/CEE Transmisi a manualã Urban Extraurba n Total (NEDC) CO2 emisii Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break E 200 KOMPRESSOR E 280 E 200 CDI E 220 CDI E 280 CDI 9.1 -12.0 l/100 km 6.7.6 l/100 km 13.9.9 -7.4 l/100 km 9. March 28.6 -8 l/100 km 8 .196 g/km E 280 4MATIC 13.2 -7.8 l/100 km 222 -227 g/km 229 .234 g/km E 200 KOMPRESSOR Limuzinã Break Limuzinã Break Limuzinã Break 12.7 l/100 km 6.8 l/100 km 8.9 l/100 km 6.6 -5.book Page 385 Wednesday.4 .4 -13.5 .2 l/100 km 13.9.7 .7 l/100 km 9.210 g/km 212 -217 g/km 6.3 l/100 km 7.7 -7 l/100 km 8.4 l/100 km 8.1 l/100 km 167 g/km 188 g/km E 280 13.7 l/100 km 12.9 l/100 km 9.Manual Mercedes Clasa E_ro.6 l/100 km 5.6 l/100 km 8.1 l/100 km 7.1 l/100 km 195 .6 l/100 km 8.1 l/100 km 7 .8 l/100 km 13.4 l/100 km – 5 l/100 km – – 167 g/km – 9.10.2 l/100 km 5.5 -9.12.7.8 -14.7.2 l/100 km 14.8.9 .5 -13.3 .8 -14.3 .6 l/100 km 5 l/100 km 5.4 l/100 km 183 -189 g/km 191 .9 -9.4 -5.6 l/100 km 12.10.7 l/100 km 10 -10.2 l/100 km 10.7 .2 -7.7 -13.2 -8.10.

8 l/100 km 9.8 l/100 km 9.Manual Mercedes Clasa E_ro.14.4 .2 .5 l/100 km – 386 .5 l/100 km 11.7.5 l/100 km 12.3 .3 l/100 km 14.3 l/100 km 8.15.4 l/100 km 231 .9 l/100 km 14.5 .3 l/100 km 22.2 l/100 km 9.2 l/100 km 9.7 .14.8 l/100 km 7.6 l/100 km 7.3 l/100 km 8 .2 l/100 km 8.8.6 .8 l/100 km 18.1 .9 l/100 km 14.10.7 l/100 km 10.2 l/100 km 9. 2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Transmisie automatã* Emisii de CO2 Limuzinã Break Transmisie automatã*: Urban Limuzinã Break Extraurban Limuzinã Break Total (NEDC) Limuzinã Break Emisii de CO2 Limuzinã Break Transmisie automatã*: Urban Limuzinã Break Extraurban Limuzinã Break Total (NEDC) Limuzinã Break E 200 KOMPRESSOR 202 -212 g/km 219 -224 g/km E 350 14 .3 l/100 km – 5.9 l/100 km 17.8 l/100 km 273 g/km 280 g/km E 200 CDI 8.5 l/100 km E 280 4MATIC 237 -245 g/km 246 -253 g/km E 500 16.261 g/km E 63 AMG 22. March 28.11 l/100 km 247 .248 g/km E 500 4MATIC 17.7 .3 l/100 km 8.8.4 l/100 km 14.6 l/100 km 9.book Page 386 Wednesday.3 l/100 km 12.5 .5 l/100 km 11.244 g/km 236 .5 l/100 km 10.255 g/km 253 .6 l/100 km E 280 224 -232 g/km 232 -239 g/km E 350 4MATIC 14.9 .5 l/100 km – 6.14.10.10.

2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Transmisie automatã*: Emisii de CO2 Limuzinã Break Transmisie automatã*: Urban Limuzinã Break Extraurban Limuzinã Break Total (NEDC) Limuzinã Break Emisii de CO2 Limuzinã Break Transmisie automatã*: Urban Limuzinã Break E 500 4MATIC 293 g/km 300 g/km E 220 CDI 9.7.book Page 387 Wednesday.5 l/100 km 6.3 l/100 km 177 g/km 194 g/km E 320 CDI 10.2 .6 l/100 km 10.4 l/100 km 7.6.5.8.5 l/100 km 6.212 g/km 218 .0 l/100 km 5.7 .199 g/km 202 .11 l/100 km E 63 AMG 341 g/km 345 g/km E 280 CDI 10.2 l/100 km – 387 .6 l/100 km 10.9 l/100 km 6.11. March 28.1 l/100 km 9.9 .1 .5 l/100 km 7.10.4 l/100 km 5.6 .7 l/100 km 7.11.10.226 g/km E 420 CDI 13.10.6.9 .6 .3 .6.215 g/km E 320 CDI 4MATIC 10.8 l/100 km 7.6 .5 .6 l/100 km E 200 CDI 173 g/km – E 280 CDI 4MATIC 10.3 .8 l/100 km 5.5 l/100 km 207 .2 .4 .8 .10.1 l/100 km 191 .8.11.9 l/100 km 5.7 l/100 km 11 .6 .8 l/100 km 8.4 l/100 km 10.Manual Mercedes Clasa E_ro.

9 l/100 km 7.8.book Page 388 Wednesday.3 l/100 km – 246 g/km – 388 .6 l/100 km 7.8 .9 -8. March 28.6 l/100 km 5.1 l/100 km 8.6 .6 l/100 km 6.6.9 .3 .4 l/100 km 7.228 g/km E 420 CDI 7 l/100 km – 9.7.6.4 . 2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Transmisie automatã*: Extraurban Limuzinã Break Total (NEDC) Limuzinã Break Emisii de CO2 Limuzinã Break E 320 CDI 5.6.6 l/100 km 210 .Manual Mercedes Clasa E_ro.215 g/km 220 .3 .215 g/km E 320 CDI 4MATIC 6.8.1 l/100 km 194 .6 .202 g/km 202 .

5 E 63 AMG 229.51/229.31/ 229.51 E 280 E 280 4MATIC 229.31/ 229.3/229.3/ 228.1/229.1/229.3/ 228. Totodatã. Tabelul vã indicã ce numãr de fiºã MB corespunde fiecãrui motor: E 200 KOMPRESSOR Numãrul fiºei MB 229. 389 .3/229.5/229.5/229.51 E 420 CDI 228. numai dacã uleiul specificat în listã nu este disponibil.5 E 350 E 350 4MATIC 229.1/229.1/229.31/229.51/ 229.51 E 220 CDI 228.51 ! Nu utilizaraþi aditivi pentru lubrifianþi.31/229.5/ 228. Cu filtru de particule Diesel Numãrul fiºei MB Fãrã filtru de particule Diesel Numãrul fiºei MB E 200 CDI 229.1/229.1/228.3/ 229.31/229.5/229. ! Uleiurile de motor pentru autovehiculele fãrã filtru de particule Diesel se pot utiliza temporar ºi la autovehiculele care dispun de acest filtru.5/229.5/ 229.31/ 229.3/229. March 28.3/ 229.51 E 280 CDI E 320 CDI E 280 CDI 4MATIC E 320 CDI 4MATIC 229. În acest caz.51 E 200 CDI 228.5 E 500 E 500 4MATIC 229.31/ 229.1/228.51 229.51 E 220 CDI 229.book Page 389 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro.31/ 229.5/ 228.31/229.3/ 229. Utilizarea aditivilor pentru lubrifianþi limiteazã drepturile de acordare a garanþiei.51 E 420 CDI 228. lubrifianþii aprobaþi de Mercedes-Benz pot fi marcaþi pe recipient cu numãrul fiºei MB.1/229.31/ 229.5/ 229. 2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Uleiul de motor ! Lista uleiurilor de motor testate ºi aprobate conform Specificaþiilor pentru consumabile Mercedes-Benz este disponibilã la orice Centru de service Mercedes-Benz.51/ 229.1/228.51 1 Restricþie: pot fi utilizate numai uleiurile din clasa SAE XW-40. deoarece aceºtia cauzeazã accentuarea uzurii ºi deteriorarea angrenajelor mecanice.3/228.5/229.3/ 229.5/ 229.31/ 229. uleiul trebuie schimbat în cel mai scurt timp posibil.51 228.51 E 280 CDI E 320 CDI E 280 CDI 4MATIC E 320 CDI 4MATIC 228.3/ 229.3/ 229.3/ 228.3/228.5/229.

Limitele de temperaturã sunt oferite doar ca repere. Vâscozitatea descrie caracteristicile de curgere ale fluidului. 2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Capacitãþile Urmãtoarele valori se referã la schimbarea uleiului ºi a filtrului de ulei. Respectaþi 390 . Corespondenþa dintre clasele de vâscozitate a uleiului de motor ºi temperatura externã medie sunt prezentate în urmãtorul tabel. Dacã un ulei de motor are o vâscozitate ridicatã.5 l E 280 CDI 4MATIC E 320 CDI 4MATIC 8. Alegeþi uleiurile de motor din clasa SAE (pentru vâscozitate).5 l E 63 AMG E 350 4MATIC 8.5 l Vâscozitatea uleiului de motor Vâscozitatea este proprietatea unui fluid care-i conferã rezistenþã la deformare. Motor cu filtru de ulei Cantitate de înlocuit Motor cu filtru de ulei Cantitate de înlocuit E 200 KOMPRESSOR 5.5 l E 280 E 280 4MATIC E 350 8l E 500 E 500 4MATIC 8. March 28. conform anotimpului. înseamnã cã este dens.8 l E 280 CDI E 320 CDI 8. la temperaturi ridicate. Trebuie aleasã vâscozitatea corectã a uleiului de motor.book Page 390 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro. trebuie sã poatã fi garantatã formarea unei pelicule lubrifiante. fiind posibil ca temperatura realã sã varieze puþin faþã de acestea. Uleiul pentru transmisie Puteþi utiliza orice ulei pentru autoturisme.5 l 8l E 420 CDI 10.5 l E 200 CDI E 220 CDI 6. testat ºi omologat de Mercedes-Benz. iar o vâscozitate scãzutã înseamnã cã este subþire. care sã garanteze alimentarea motorului cu ulei în toate punctele de lubrifiere la pornirea pe vreme rece.

! Sistemul de rãcire conþine o rezervã permanentã care trebuie înlocuitã dupã 15 ani sau cel mai târziu dupã parcurgerea a 250. Mercedes-Benz recomandã utilizarea în acest scop a unui agent antigel/ anticoroziune aprobat pentru autovehiculele Mercedes-Benz.10. 2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Specificaþiile pentru consumabile 235. punctul de fierbere al lichidului de rãcire se va situa în jurul temperaturii de 130°C. Informaþii suplimentare referitoare la lichidul de rãcire ºi la completarea nivelului acestuia sunt disponibile în Specificaþiile Mercedes-Benz pentru consumabile. agent antigel/ anticoroziune în cantitãþi egale. March 28. iar punctul de fierbere va fi prea coborât. În caz contrar. chiar ºi în þãrile cu climã foarte caldã. în caz contrar. Dacã autovehiculul pierde lichid de rãcire. În caz contrar.1. Lista uleiurilor de transmisie testate ºi aprobate conform Specificaþiilor Mercedes-Benz pentru consumabile prevãzute în fiºele 235.12 este disponibilã la orice Centru de Service Mercedes-Benz. Acest amestec va proteja sistemul de rãcire împotriva îngheþului pânã la temperaturi de –37°C 391 .10 ºi 236. Dacã antigelul/agentul anticoroziune este prezent în concentraþia corectã. adãugaþi apã. lichidul de rãcire din dotare va asigura o protecþie adecvatã contra îngheþului ºi a coroziunii.12. deoarece aceºtia cauzeazã accentuarea uzurii ºi deteriorarea angrenajelor mecanice. în funcþie de transmisie. ! Utilizaþi întotdeauna un lichid de rãcire adecvat. disiparea cãldurii va fi mai puþin eficientã. ! Adãugaþi numai lichid de rãcire amestecat în prealabil cu cantitatea doritã de agent antigel. Acesta îndeplineºte urmãtoarele funcþii în sistemul de rãcire: Protecþie anticoroziune Protecþie contra îngheþului Ridicarea punctului de fierbere i La livrarea autovehiculului. sã nu depãºeascã 55 % (protecþie împotriva îngheþului pânã la temperaturi de –45°C). Concentraþia de antigel/agent anticoroziune în lichidul de rãcire trebuie: sã fie de cel puþin 50 %. fiºa 310. sistemul de rãcire nu va fi protejat suficient împotriva coroziunii. 236. Garanþia pe viaþã este valabilã doar dacã adãugaþi agent antigel/anticoroziune aprobat de Mercedes-Benz. Utilizarea aditivilor pentru lubrifianþi limiteazã drepturile de acordare a garanþiei.Manual Mercedes Clasa E_ro. 236. este posibilã deteriorarea motorului.10.000 de km. ! Nu utilizaraþi aditivi pentru lubrifianþi. Înlocuirea lichidului de rãcire trebuie înregistratã în Carnetul de service.book Page 391 Wednesday. Lichidul de rãcire Lichidul de rãcire constã dintr-un amestec de apã ºi agent antigel/ anticoroziune.10 ºi 236.

2 l 5.5 l E 280 CDI E 280 CDI 4MATIC 13 l 6.5 l 7.4 l Cantitate de agent antigel/anticoroziune necesar protecþiei contra îngheþului 392 .2 l 4.2 l E 500 E 500 4MATIC 11.1 l 5.1 l 5.6 l 10. 2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Capacitãþile E 200 KOMPRESSOR Lichid de rãcire Pânã la –37°C (aproximativ 50 %) Pânã la –45°C (aproximativ 55 %) 9.1 l E 200 CDI E 280 E 280 4MATIC 10 l 5l 5.book Page 392 Wednesday.5 l E 220 CDI E 350 E 350 4MATIC 10 l 5l 5.2 l 5. March 28.2 l E 320 CDI E 320 CDI 4MATIC 13 l 6.7 l 8.3 l 7.9 l 6.5 l E 420 CDI Cantitate de agent antigel/anticoroziune necesar protecþiei contra îngheþului Lichid de rãcire Pânã la –37°C (aproximativ 50 %) Pânã la –45°C (aproximativ 55 %) 10.6 l 15.8 l 5.7 l 6.2 l E 63 AMG 11.5 l 7.Manual Mercedes Clasa E_ro.6 l 5.3 l 5.

Fumatul. în compartimentul motorului se aflã o notã care vã reaminteºte data urmãtoarei înlocuiri a lichidului de frânã. i De regulã. lichidul de frânã absoarbe umezeala din aer. În cazul vehiculelor cu sistem de spãlare a farurilor*. este posibilã acumularea de vapori în interiorul sistemului de frânare la utilizarea intensã a frânelor (de exemplu.5 litri. Acest fenomen diminueazã eficienþa sistemului de frânare.book Page 393 Wednesday. cât ºi cel de spãlare a parbrizului sunt alimentate din rezervorul de lichid de spãlare a parbrizului. ªtergãtoarele de parbriz nu vor lãsa urme pe parbriz. ceea ce determinã coborârea punctului de fierbere al acestuia. Variaþi proporþia amestecului în funcþie de temperatura exterioarã. G Pericol de accident Dacã punctul de fierbere a lichidului de frânã este prea redus. Sistemele de spãlare a farurilor* ºi a parbrizului nu vor fi afectate de îngheþ. la deplasarea în pantã). 2007 11:56 AM Date tehnice Consumabilele ºi capacitãþile aferente Lichidul de frânã În timp. Atât sistemul de spãlare a farurilor*. Înlocuiþi lichidul de frânã la fiecare doi ani cu lichid de frânã omologat de Mercedes-Benz ºi înregistraþi aceastã operaþiune în Carnetul de service. March 28. Sistemul de spãlare a parbrizului Rezervorul de lichid de spãlare a parbrizului are o capacitate de aproximativ 4. Umpleþi rezervorul de lichid de spãlare a parbrizului cu o soluþie de apã ºi lichid concentrat pentru spãlarea parbrizului.Manual Mercedes Clasa E_ro. 393 . G Pericol de incendiu Concentratul de lichid de spãlare a parbrizului este foarte inflamabil. utilizarea focului ºi a flãcãrilor deschise sunt interzise în timpul manipulãrii lichidului de spãlare a parbrizului. rezervorul are o capacitate de 7 litri.

957 – 27.283 26.66 – 40.95 – – – – – – – 30. 418 MHz – 30.7 40.66 – 40.875 30.66 – 40.7 40.7 40.283 26.79 433.957 – 27.7 40.9 – 418.957 – 27.66 – 40.283 26.79 433.957 – 27.7 40.1 30.283 26.283 26.66 – 40.3142-266 D800038K R & TTE FI98080106 97619 RD 97619 RD RTTE 20754/ 0087847 JCI 05JUL2000RTTE RTTE 20754/ 0087847 97619 RD TRA 24/5/109/5 Gama de frecvenþe 27 MHz – 26.66 – 40.87 – – 417.283 26.05 – 434.79 433.283 – 26. March 28.79 433.283 26.975 – 27.66 – 40.957 – 27.66 – 40.7 40.05 – 434.05 – 433.05 – 434.66 – 40.7 – 40.957 – 27.7 40.05 – 434.66 – 40.79 433.957 – 27.957 – 27.957 – 27.05 – 434.79 433.book Page 394 Wednesday.Manual Mercedes Clasa E_ro.05 – 434.05 – 434.283 30 MHz.957 – 27.66 – 40.97 433. 2007 11:56 AM Date tehnice Frecvenþele pentru sistemele de deschidere a garajelor* Frecvenþele pentru sistemele de deschidere a garajelor* Þara Andora Australia Barbados Belgia Chile Danemarca Germania Estonia Finlanda Franþa Guyana Fracezã Gibraltar Grecia Marea Britanie Guadelupa Irlanda (republica) Numãr aprobare tip radio 16SEP2003 27NOV2002 – RTT/D/X 2064 – 98.7 40.79 394 .975 – 27.8625 – 30.79 433.79 433.79 433.283 26.7 40.66 – 40.87 – 434.283 26.79 433.79 433 433.957 – 27.05 – 434.79 433.7 433 MHz – 433.87 – 434.7 40.66 – 40.87 – 40 MHz – 40.70 40.283 26.05 – 434.957 – 27.66 – 40.283 26.283 26.7 40.05 – 434.05 – 434.

79 433.97 – 433.79 433.283 – – – – – – – 30.79 433.957 – 27.79 433.05 – 434.book Page 395 Wednesday.05 – 434.957 – 27.957 – 27.05 – 434.7 40.05 – 434.7 40.87 – 433.66 – 40.05 – 434.66 – 40.957 – 27.05 – 434.05 – 434.283 26.975 – 27.70 – 40.79 433.283 26.975 – 27.05 – 434. 2007 11:56 AM Date tehnice Frecvenþele pentru sistemele de deschidere a garajelor* Þara Islanda Italia Numãr aprobare tip radio IS-3418-00 DGPGF/4/ 341032/TB 0002573 TRC/LPD/2002/ 20 SDR 156/03 14JAN2002 R & TTE R & TTE WT/122/98 97619 RD Gama de frecvenþe 27 MHz 27 26.66 – 40.66 – 40.87 – 434.283 30 MHz.283 26.283 26.957 – 27.66 – 40.05 – 434.92 433.79 433.Manual Mercedes Clasa E_ro.66 – 40.7 – 433.66 – 40.957 – 27.7 40.283 26. 418 MHz – – 40 MHz 40 40.957 – 27.975 – 27.T55-03/ 26.79 Iordania Croaþia Kuweit Letonia Lituania Luxemburg Malta Martinica Monaco Noua Zeelandã Olanda Norvegia Austria Polonia – 26.7 40.66 – 40.66 – 40.957 – 27.7 40.7 40.283 PC/cp-CI.280 395 .283 26.66 – 40.283 26.66 – 40.05 – 434.283 26.7 433 MHz 433.79 433.7 40.280 04672 02DEC2002 NL99030970 NO20000026 GZ104569-ZB/98 CLBT/C/66/ 2002 – 26.79 433.97 L2433/10510-01J 26.7 40.66 – 40.66 – 40.79 433.79 433.975 – 27.87 – 433. March 28.975 – 27.7 40.7 40.87 – – – – – – – 40.

7 – 40.957 – 27.97 433.book Page 396 Wednesday.05 – 434.66 – 40. March 28.975 – 27.283 26.P R 267 2001 N C252-0022/04 E D.66 – 40.66 – 40.66 – 40.05 – 434.975 – 27.957 – 27.05 – 434.79 433.28 396 .79 CTU 2000 3R1194 26.283 26.05 – 434.Manual Mercedes Clasa E_ro.05 – 434.66 – 40. 2007 11:56 AM Date tehnice Frecvenþele pentru sistemele de deschidere a garajelor* Þara Portugalia Réunion Arabia Sauditã Suedia Elveþia Slovacia Slovenia Spania Africa de Sud Republica Cehã Turcia Ungaria Emiratele Arabe Unite Cipru Numãr aprobare tip radio JCI 03JUL2000 RTTE 97619 RD SAP20554184 Ue990195 BAKOM 98.97 433.70 40.280 26. Tel.7 40.75 433.7 40.66 – 40.283 26.05 – 434.957 – 27.66 – 40.975 – 27. 418 MHz – 30.79 433.0746.05 – 434.10 – – – – – – – – – – – 40 MHz 40.05 – 434.280 – 26.957 – 27.79 433.7 – 40.7 40.7 40.283 – 27.79 433.87 417.095 26.05 – 434.G.957 – 27.283 30 MHz.79 433.79 433.7 – 40.975 – 27.66 – 40.66 – 40.05 – 434.05 – 434.01 00 0398 TA 598/2002 0425/TGM-TR/ JOCO-EURO BB-5793-1/2000 K8133510-CC MCW129/95 12/ 2000 Gama de frecvenþe 27 MHz 26.957 – 27.283 26.68 40.90 – 418.66 – 40.K.7 433 MHz 433.79 433.79 433.283 26.05 – 434.975 – 27.79 433.87 – 434.7 40.283 26.92 433.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful