Jumat, 02 April 2010

SISTEM TULISAN JAWI SISTEM EJAAN JAWI MODEN BERDASARKAN AKHBAR UTUSAN Melayu (Apakah Perkataan berubah menjadi ) 1.0 Pengenalan Latar Belakang Ringkas Sistem Tulisan Jawi Pada masa dahulu hingga kini, penggunaan tulisan Jawi masih digunakan kerana ianya amat berkait rapat dengan agama Islam. Kemunculan sistem Tulisan Jawi banyak berhubungkait dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara. Sebenarnya tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan mengandungi huruf-huruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Sejak kebelakangan ini, penggunaan tulisan Jawi di dada-dada akhbar mahupun penggunaan di papan iklan, papan tanda nama jalan, bangunan, dan sebagainya mendapat pengiktirafan dan sokongan padu oleh kerajaan untuk digunakan secara meluas.Begitu juga penggunaannya di peringkat pengajian di universiti dan pendidikan di sekolah, sistem Tulisan Jawi telah dijadikan salah satu mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh golongan pelajar di Malaysia. Meskipun penggunaan tulisan Jawi telah bermula sejak 700 tahun yang lalu, ia belum banyak diselidiki dari segi perkembangan dan sistem tulisannya. Jika dilihat dari segi sejarah perkembangannya, terdapat dua pengaruh sistem ejaan yang digunakan iaitu pengaruh Arab dan Melayu. Secara amnya, pengaruh Arab dalam bentuk ejaan tulisan Jawi dipengaruhi dengan penggunaan tanda-tanda baris; manakala pengaruh ejaan Melayu pula, wujudnya huruf-huruf vokal sebagai menggantikan penggunaan tanda-tanda baris. Memang tidak dapat dinafikan bahawa tulisan Jawi merupakan satu aspek yang penting dalam mengekalkan imej dan identiti budaya Melayu masa kini. Bersesuaian dengan penggunaan tulisan Jawi dalam segala urusan dan pernah menjadi tulisan antarabangsa seperti mana bahasa Melayu yang pernah menjadi lingua franca sebagaimana menerusi catatan pengembara Barat ke Nusantara seperti Magellan, Tom Pires, dan Van Ronkel, menjelaskan bahawa bahasa Melayu dan tulisan Jawi diiktiraf sebagai bahasa perhubungan utama pada zaman Kesultanan Islam di Nusantara. Kelahiran Sistem Tulisan Jawi yang berasal dari tulisan dan pengaruh Arab terbukti sejarah kewujudannya dalam tamadun Melayu melalui beberapa sumber khazanah dan bahanbahan bertulis yang ditemui seperti; dari batu bersurat, manuskrip lama, kertas lama, majalah, batu nisan, bahan-bahan yang dibuat daripada logam, kulit, alat senjata, duit syiling, batu lontar, tembikar, ukiran-ukiran pada masjid, istana, termasuk sumber penemuan pada azimat dan tangkal. Sebagai contohnya, penemuan pertama pada batu nisan Syeikh Nuruddin Al-Raniri di Barus,

hukum di luar darling.) بنتل‬ c) Ejaan Mengikut Hukum Dalam sistem ejaan Jawi mengikut hukum. dan ejaan mengikut hukum : a) Ejaan Tradisi Dalam pembentukan ejaan ini. hukum ha-aha dan lampau hukum. 1. atau ke depan. Ini tidak menjejaskan sistem ejaan tersebut.Sumatera Utara yang tercatat dalam bahasa Arab bertarikh 48 Hijrah. Grisek. ke bawah. Jawa Timur tanggal 475 Hijrah bersamaan 1082 Masihi. dan batu nisan Fatimah binti Maymun bin Hibatullah yang dijumpai di Leram.) نغك‬dan bantal( ‫. Terdapat tiga jenis pembentukan ejaan yang lazim digunakan iaitu ejaan tradisi. Pahang Darul Makmur pada 419 Hijrah.) لدا‬pasu(‫ . Antara contoh perkataannya seperti lada( ‫ . Tajuk yang diutarakan ialah “Apakah perkataan intan akan berubah . yang menunjukkan tulisan Jawi berasal dari orang Arab yang kemudian telah diubahsuai dengan menambahkan beberapa huruf Arab yang disesuaikan dengan gaya bahasa orang Melayu dalam usaha membuktikan kewujudan tulisan Jawi dalam tamadun Melayu setelah penemuan prasasti di Kuala Berang. kemudiannya batu nisan Syeikh Abdul Qadir Ibn Husin Syah Alam di Langgar. 1. persoalan yang mungkin tidak dapat dihuraikan dan mendapat kepastian hingga kini ialah siapakah pencipta sebenar bagi tulisan Jawi yang ada sekarang walaupun aksara tulisan Jawi banyak menggunakan huruf-huruf Arab.2 Bahan Kajian Dalam melaksanakan tugasan ini penulis menggunakan Akhbar Utusan Melayu sebagai bahan kajian utama. dan ada ketikanya ianya digugurkan.) تئاد‬pada ( ‫ . hukum ka-ga. b) Menganalisis peratusan penggunaan jenis dan kaedah ejaan tersebut. Namun begitu. diikuti pula batu nisan seorang puteri raja di Pekan. Kedah bertarikh 290 Hijrah. penggunaan kaedah baris digunakan. Contoh perkataan seperti tiada ( ‫ .) بولن‬nangka( ‫ .1 Objektif Kajian a) Mengkategorikan dan menjelaskan jenis ejaan kata Melayu Jati dan kaedah ejaan kata serapan yang terdapat dalam Akhbar Utusan. c) Menilai semula sistem ejaan yang terdapat dalam akhbar yang dikaji. Oleh yang demikian dalam penghasilan perkataan Jawi. hukum ra-ma. ejaan lazim.) بارغ‬bulan( ‫. terdapat beberapa hukum mengeja seperti hukum darling.) كقد‬ b) Ejaan Lazim Ejaan ini lazimnya digunakan bagi mengeja perkataan sukukata terbuka atau sukukata tertutup sama ada bunyi sukukata itu ke atas.) قاسو‬suka( ‫ . sebenarnya ia berkait rapat dengan sistem ejaannya.) سوك‬barang( ‫ .) قد‬dan kepada ( ‫. Terengganu pada 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi.

namun penulis hanya menghadkan kepada 100 perkataan awal sahaja.0 Hasil Kajian Setelah mengkaji 100 perkataan daripada akhbar.1 Ejaan Lazim 1 Tanda 2 Tanya 3 Banyak 4 Baru 5 Tahu 6 Besar 7 Hasil 8 Usaha 9 Dan 10 Dalam 11 Dewan 12 Ahli 13 Majlis 14 Tentang 15 papan 16 Lagi 17 Batu . 1. 2. sumber rujukan diperolehi dan dirujuk dari sumber perpustakaan.3 Kaedah Kajian Dalam membuat kajian penggunaan ejaan yang terkandung dalam akhbar Utusan Melayu ini. sumber internet.4 Batasan Walaupun jumlah perkataan dalam akhbar utusan Melayu agak banyak. Daripada 100 perkataan ini kajian akan dibuat berdasarkan objektif yang telah ditentukan. 1. bermula daripada perkataan : Hingga didapati ejaan bagi setiap perkataan adalah seperti berikut (terdapat juga perkataan berulang) : 2.menjadi Intan” hasil tulisan Pak Madlub bertarikh 30 Mac 2009. dan Bahasa Melayu. dan individu tertentu iaitu guru mata pelajaran Pendidikan Islam.

2 Ejaan Mengikut Hukum 2.19 tanda 2.2.2.2.2.2 Hukum Luar Darlung 24 saya 25 Mana-mana 26 hatta 27 nama 2.3 Hukum Ka dan Ga 28 ketika 2.4 Hukum Ha dan Aha 29 bahasa 2.1 Hukum Darlung 23 kali 2.3 Ejaan Tradisi 30 Orang 31 Utama 32 Batu pahat 33 Yakni 34 Itu 35 Sendiri 36 Apabila 37 Pertama 38 Ia 39 Yang 40 Huruf sin 41 Atau 42 Tidak 43 Maknanya .

5 Ejaan Kata Serapan Inggeris 80 edisi 2.4 Kata Berimbuhan 57 perkataan 58 menjadi 59 melintasi 62 dibandar 63 apakah 64 Terpinga-pinga 65 terlihat 66 perkataan 67 tertinggal 68 Sebaik 69 kerumah 70 menyelongkar 71 pelbagai 72 termasuk 73 ternyata 74 terbaru 75 menyebabkan 76 bertanya 77 perbandaran 78 tersebut 79 sebuah 2.44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Sampai Kamus Melayu Wujud telah kepada kerana apatah penggaram segera Jalan Rahmat sebarang Hj. Zainal Abidin Sapruan 2.6 Analisis Kekerapan Penggunaan Jenis dan Kaedah Ejaan .

. ‫ داڤت‬Ejaan tradisi (suku kata terbuka) 28. ‫ ڤد‬Ejaan tradisi 2.. K. ‫ كامي‬Ejaan lazim (suku kata terbuka) 18. ‫ بندر‬Ejaan lazim 14. ‫ تربڠ‬Ejaan lazim (Suku kata tertutup + tertutup) 34. ‫ دبريتاهو‬Kaedah kata berimbuhan awalan (di) 19.nya) 27. ‫ سبواه‬Kaedah kata berimbuhan awalan (se) 38.an 5. ‫ دان‬Ejaan lazim 8. Perkataan Jenis dan Kaedah 16. ‫ سمستير‬Ejaan kata serapan Inggeris 4. ‫ للو‬Ejaan lazim 6. ‫ دڠن‬Kata perbuatan 36.A Penggunaan Bahasa Inggeris 35. ‫ كڬمبيراءن‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) (ke……an) 25. ‫ ڤرامه‬Ejaan lazim 41. ‫ وه‬Kata seru 26. ‫ كوچيڠ‬Nama khas 15. ‫ كاڤل تربڠ‬Kata gabungan 30. ‫ ايبو‬Ejaan lazim 7. ‫ سرونوقڽ‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) (se……. ‫ سكلوارڬ‬Kaedah kata berimbuhan awalan (se) 32. ‫ ملوات‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) 13. ‫ كامي‬Ejaan lazim 12. ‫ برسورق‬Kata berimbuhan awalan (ber) 24. ‫ تنتڠ‬Ejaan lazim (suku kata tertutup) 20. ‫ كلڤڠن‬Kaedah kata berimbuhan awalan (ke) 33. ‫ ڤرسكولهن‬Kaedah kata imbuhan apitan (awalan -akhiran) Imbuhan per……. ‫ ڤرچوتين‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) 21. ‫ وقتو‬Kata serapan Arab 17. Perkataan Jenis dan Kaedah 31. ‫ تله‬Ejaan lazim 10. ‫ ممباوا‬Kaedah kata berimbuhan awalan (mem) 11.L. ‫ تكسي‬Kata serapan Inggeris 39. ‫ امبوءي‬Kata diftong 40. ‫ باڤ‬Hukum di luar Darlung 9. ‫ مناءيقي‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) 37. ‫ كامي‬Ejaan lazim (suku kata terbuka) 23. Perkataan Jenis dan Kaedah 1. ‫ ناءيق‬Bunyi glotis 29. ‫ كامي‬Ejaan lazim (Suku kata terbuka + terbuka) Bil. ‫ چوتي‬Ejaan lazim 3.I. ‫ ايت‬Ejaan tradisi 22.Bil. ‫ سراوق‬Nama khas Bil. ‫ سوڠڬوه‬Ejaan lazim .

Bil. 48. 70. 46. 51. 62.. 43. 64. 74. 58. 44. 69. 61. 80. 72. 50. 57. 63. 71. 78. 52. Bil. 47. 68. ‫ دريبر‬Kata serapan Inggeris ‫ تكسي‬Kata serapan Inggeris ‫ ايت‬Ejaan tradisi ‫ كات‬Ejaan lazim ‫ ايه‬Nama khas Perkataan Jenis dan Kaedah ‫ اڤابيل‬Ejaan lazim ‫ سمڤأي‬Ejaan lazim ‫ د سان‬Kaedah kata berimbuhan awalan (ke) ‫ كامي‬Ejaan lazim ‫ سڬرا‬Ejaan lazim ‫ ملڤور‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) ‫ ديري‬Ejaan lazim ‫ سمبيل‬Ejaan lazim ‫ منونجوقكن‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) (me……. 59. 60. 77. 73. 49. 65. 75. 56. 53.an) ‫ ستله‬Kaedah kata berimbuhan awalan (se) ‫ ايت‬Ejaan tradisi ‫ كامي‬Ejaan lazim ‫ منوجو‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) ‫ كبلي‬Kaedah kata berimbuhan awalan (ke) Perkataan Jenis dan Kaedah ‫ منوڠڬو‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) ‫ وه‬Kata seru ‫ چڠڬيه‬Ejaan kata serapan Inggeris ‫ سوڠڬوه‬Ejaan lazim ‫ باڠونن‬Ejaan lazim ‫ ايت‬Ejaan tradisi ‫ كات‬Ejaan lazim ‫ ايبو‬Nama khas ‫ ادوهاي‬Kata diftong ‫ سجوق‬Ejaan lazim ‫ ساڠت‬Ejaan lazim ‫ ددالم‬Kaedah kata berimbuhan awalan (di) ‫ باڠونن‬Kaedah kata berimbuhan akhiran (an) ‫ اين‬Ejaan tradisi ‫ كلوه‬Ejaan lazim ‫ ايه‬Nama khas Perkataan Jenis dan Kaedah ‫ سمنتارا‬Kata geluncur ‫ منوڠڬو‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) ‫ ڤنربڠن‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) (pe……. 55. Bil. 79. 76. 83. 67. 45. 54. 66.an) ‫ كامي‬Ejaan lazim ‫ دريستورن‬Ejaan kata serapan Inggeris .an) ‫ تيكيت‬Ejaan kata serapan Inggeris ‫ ڤنربڠن‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) (pe……. 81..42. 82..

‫ مينوم‬Ejaan lazim 100. ‫ ماكن‬Ejaan lazim 89. didapati penggunaan sistem ejaan dan tulisan besar pengaruhnya. ‫ كامي‬Ejaan lazim 88.7 Penilaian semula Sistem Ejaan Jawi Secara amnya. ‫ كوڤي‬Ejaan lazim 2. Perkataan Jenis dan Kaedah 94. ‫ سمبيل‬Ejaan lazim 95. ‫ دان‬Ejaan tradisi 91.kata dasar satu suku kata . Dalam . ‫ منونتون‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) 96. ‫ يڠ‬Ejaan lazim . ‫ مينوم‬Ejaan lazim 92. ‫ اورين‬Ejaan kata serapan Inggeris Bil.dieja tidak menggunakan alif 85. ‫ دسيتو‬Kaedah kata berimbuhan awalan (di) 87. ‫ اد‬Ejaan tradisi 86. ‫ جوس‬Ejaan kata serapan Inggeris 93. ‫ ايه‬Nama khas 98 ‫ ڤول‬Ejaan lazim 99. ‫ تيليۏيشين‬Ejaan kata serapan Inggeris 97. ‫ ساندويچه‬Ejaan kata serapan Inggeris 90.84.

dan Kementerian Penerangan. ejaan lazim dan ejaan mengikut hukum. Ejaan tradisi paling ketara digunakan dan ejaan mengikut hukum dan kata serapan Inggeris sedikit digunakan. Ini selaras dengan pelaksanaan program j-QAF. usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran pula dalam mempertingkatkan pendidikan tulisan Jawi ialah dengan menggalakkan sekolah-sekolah supaya menggunakan apa-apa sahaja bahan cetakan bertulisan Jawi termasuk akhbar Utusan Melayu untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam kelas. Selain itu.kajian Akhbar Utusan Melayu yang dibuat sistem ejaan banyak menggunakan ejaan tradisi. Dalam hal ini. tanggungjawab memelihara tulisan Jawi bukan sahaja menjadi tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. Kesungguhan dalam memperkayakan pendidikan tulisan Jawi dan menaikkan maruahnya. peruntukan lebihan masa kepada Pendidikan Islam di sekolah turut dibuat oleh pihak Kementerian Pelajaran bilamana pihak kementerian telah bersetuju memperuntukkan satu daripada enam masa seminggu bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dikhaskan untuk pembelajaran Jawi. Justeru itu. dan Warisan (KekWa). Hal ini berlaku kerana majoriti daripada generasi muda kini tidak dapat menguasai pendidikan tulisan Jawi apatah lagi mahu menulis dan membaca Jawi kerana sebahagian daripada mereka ‘buta’ dalam pembacaan tulisan Jawi. tetapi komitmen semua pihak untuk memelihara tulisan Jawi sebagai suatu warisan milik bersama mesti dilaksanakan secara kerjasama dan kesungguhan yang hakiki. Kementerian Pengajian Tinggi. yang memberi penekanan kepada bidang penulisan dan pemahaman Jawi untuk murid sekolah termasuk penghasilan buku teks Pendidikan Islam dalam tulisan Jawi. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pihak Kementerian Pelajaran juga telah mengambil inisiatif penting untuk kepentingan guru dan murid dengan menggunakan ejaan baharu yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bagi mengelakkan kekeliruan yang timbul jika terdapat tenaga pengajar yang . Kesenian. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan dalam aktiviti pembudayaan dan menghargai pendidikan tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat ialah usaha awal kerajaan menghidupkan semula akhbar Utusan Melayu Mingguan yang mula menemui para pengguna pada setiap Isnin mulai 01 Mei 2006 dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan. kertas peperiksaan peringkat Peperiksaan Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia dalam tulisan Jawi. Malahan. Ini berkemungkinan Usaha dalam mengembang dan mempertingkatkan semula pendidikan tulisan Jawi dan penggunaannya di dalam media cetak mahupun media massa seharusnya disegerakan agar tidak akan terus pupus disebabkan oleh tangan orang Melayu sendiri. Kelemahan ini amat menghantui masyarakat Melayu yang amat menyayangi sistem tulisan Jawi ini. Dengan masa tambahan yang diberikan itu membolehkan pendidikan tulisan Jawi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pihak sekolah dan guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. misalnya Jabatan Pelajaran Terengganu telah meminta semua sekolah di negeri itu melanggan akhbar Utusan Melayu untuk dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran Jawi di samping sebagai bahan bacaan tambahan kepada murid. Kabinet juga telah meluluskan peruntukan khas sebanyak RM11 juta kepada KekWa bagi memartabatkan tulisan Jawi di Negara ini.

) سد ه‬ejaan tua (itu . Perkara ini banyak tercatat dalam penggunaan tulisan Jawi di dalam majalah Dian. pembentukan sukukata terbentuk dengan gabungan antara huruf konsonan dengan huruf vokal atau sebaliknya.1999:180-181). akhbar Utusan Melayu seperti yang dikaji.‫ . Hiburan. tulisan Jawi pernah menjadi tulisan antarabangsa seperti bahasa Melayu yang menjadi lingua franca pada zaman Kesultanan Islam di Nusantara. Antara cabaran tersebut ialah penggunaan sistem ejaan Jawi yang tidak menggunakan vokal pada sukukata akhir terbuka masih digunakan dan bagi perkataan baru dan kata pinjaman vokal digunakan bagi mendapatkan bunyi sehampir yang boleh dengan perkataan asal (Hashim Musa. . Huruf-huruf konsonan pula adalah selain daripada huruf vokal a. dan e(pepet). i. manakala huruf wau( ‫ ) و‬mewakili huruf vokal o. Ini kerana pada suatu ketika dahulu. dan akhbar Fajar Asia.0 Kesimpulan Sistem Tulisan Jawi yang terkandung didalamnya sistem ejaan dan kaedah ejaan merupakan aspek yang amat penting dalam mengekalkan identiti budaya Melayu.‫ . Pembentukan ejaan Jawi dari pengaruh Arab dan Melayu ini telah lama digunapakai oleh orang-orang Melayu dan bukan Melayu di Tanah Melayu yang merangkumi sistem ejaan lama seperti (sudah .)ؤ وكل‬ Maka. Mastika. o. Sukukata terbuka ialah sukukata yang berakhir dengan huruf vokal. Kemunculan tulisan Jawi juga banyak berkaitrapat dengan kedatangan Islam dan budaya al Quran.) ائت‬ejaan baharu ( billik .‫ . Cadangan penggunaan sistem fonetik oleh majalah Dian juga kurang mendapat sambutan kerana ketika itu sistem ejaan Za’aba telah sebati digunakan. ini menyukarkan lagi perubahan sistem lama kepada sistem baru. Semangat Asia. Dalam sistem tulisan Jawi juga terdapat tiga huruf vokal yang mewakili enam huruf vokal dalam bahasa Melayu. 3. dan u. u. telah banyak cabaran yang wujud dalam memelihara tulisan Jawi di mata dunia agar sentiasa dihargai. Oleh itu.‫ .‫ . Pembentukan sukukata Jawi dapat dipecahkan kepada dua iaitu sukukata Jawi terbuka dan sukukata Jawi tertutup.)قد ولئ‬dan ejaan kata asing/Inggeris seperti ( vokal – ‫. manakala sukukata tertutup pula ialah sukukata yang diakhiri dengan huruf konsonan. Lantaran itu. Pengaruh al Quran dalam penggunaan kata bahasa Melayu juga wujud daripada peminjaman perkataan Arab ke atas bahasa Melayu itu sendiri.)بئلئق‬ejaan Arab (wajib .masih menggunakan sistem tulisan Jawi lama. dalam pembentukan perkataan Jawi bermula daripada pembentukan sukukata Jawi itu sendiri. Kelalaian dan kealpaan dalam menyanjungi tulisan Jawi bererti mengabaikan budaya yang sudah berakar umbi dalam alam Melayu sejak dahulu lagi. dalam abad ke-20 ini.)واجب‬ejaan kemelayuan ( peduli . e. diikuti huruf ya ( ‫ ) ي‬mewakili huruf vokal i dan e (taling). iaitu huruf alif (‫) ا‬mewakili huruf vokal a.

181-187 Mohd Hussein Baharuddin(November 2000).Tulisan Jawi:Perkembangan dan Cabaran. Major j-QAF.’Daftar Ejaan Melayu Za’aba’(1939). Pelita Bahasa.9 : Bahasa. Pengajian Islam. FBMK :Universiti Putra Malaysia.Penghasilan buku.167-179 Hj. Monograf: Bil. Bhd. Sastera dan Budaya Melayu.FBMK: UPM. penghasilan buku-buku tersebut dapat mengelakkan berlakunya kekeliruan dalam sistem ejaan tulisan Jawi pada masa dulu. Bagi menangani cabaran yang berlaku. Lantaran itu.4 : Bahasa. Sastera dan Budaya Melayu.Jabatan Bahasa Melayu. Mohd Hussein Baharuddin(Julai 2004). PPL. dan ‘Daftar Ejaan Rumi-Jawi’. pelbagai seminar.100-104 Amat Juhari Moain(Julai 2004). Serdang: Pro-Office Shoppe Sdn. Sistem Ejaan Jawi Prasasti Terengganu.wikipedia. ……http://ms.Serdang. pengekalan. kini.etc. Serdang. 9-11 Saiful Bahri Aziz. FBMK :Universiti Putra Malaysia. dan mungkin selamanya.Ph.hlm. Universiti Putra Malaysia.Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi. yang diterbitkan pada 1988 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka adalah gabungan dan pemantapan yang diusahakan daripada buku.hlm. bengkel. Bahagian Pendidikan Guru. Keduadua buku tersebut bertujuan untuk pemantapan. dan seumpamanya akan/telah diadakan namun peningkatan dan menghargai tulisan Jawi masih di ambang kekaburan. Menerusi kertas kerja kajian ini diharapkan masyarakat Melayu khasnya dan pencinta tulisan Jawi amnya terpaksa menghadapi dugaan dan cabaran sama ada untuk menerima atau menolak pembaharuan/perkembangan ejaan Jawi yang diketengahkan.Jilid 38. Mohd Hussein Hj Baharuddin. Sastera dan Budaya Melayu.hlm. Monograf:Bil.9 : Bahasa. KPM. dan pembaharuan dalam menyelesaikan beberapa masalah ejaan Jawi yang dihadapi oleh para pengguna.Jabatan Bahasa Melayu. Jurnal Dewan Bahasa. pengubahsuaian. Serdang. Mengembalikan Maruah Tulisan Jawi. Bibliografi Amat Juhari Moain( 1994.org/wiki/Tulisan_Jawi bertarikh 16/03/2009 .’Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan’. Modul BBM3402 Sistem Tulisan Jawi.Gagasan dan Aktiviti ke Arah Memartabatkan Tulisan Jawi. Mod latihan Perguruan Berasaskan Sekolah. perbincangan.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.139-153 Samat Buang(2007.2.D(2006).(2005).hlm.Bil.Februari).Januari). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.hlm. Monograf:Bil. Modul 2/3.

……http://www..html.ftsm.ashtech.my/koleksi_digital/konvension/Display&f=jawi00089 & s=1&t=toc.my/IRPA/EA0036/01Tjawi. bertarikh 16/03/2009 . bertarikh 29/03/2009 . ……http://www.com.htm.ukm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful