You are on page 1of 1

Onderaan deze pagina vind u een machtigingsformulier.

U geeft met dit machtigingsformulier UVO


Vervoer toestemming om de WMO-bijdrage van de ritten maandelijks automatisch van uw bankrekening
af te schrijven. U hoeft dan niet contant bij de chauffeur te betalen voor uw ritten. Dat is wel zo
gemakkelijk. Heeft u een machtiging afgegeven en bent u het niet eens met het bedrag dat is
afgeschreven door UVO Vervoer, dan kunt u deze afschrijving altijd ongedaan maken.

UVO Vervoer verzendt haar facturen bij voorkeur digitaal. Dus per e-mail. Dat is milieuvriendelijker en
geheel veilig. Om de factuur per e-mail te kunnen verzenden, hebben wij uw e-mailadres nodig. Wij
verzoeken u vriendelijk om uw e-mailadres in te vullen op het machtingsformulier. Heeft u vragen over
de machtiging van uw vervoerskosten dan kunt u terecht bij UVO Vervoer, telefoon 0595-412611.

Doorlopende machtiging
SEPA
Gegevens incassant

Naam: U.V.O. Vervoer B.V.

Adres: Bergsmastraat 7

Postcode: 9982 EA Woonplaats: Uithuizermeeden

Land: Nederland Incassant ID: NL96ZZZ020075580000

Kenmerk machtiging:

Gegevens opdrachtgever

Naam: Klantnummer:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Land:

E-mailadres factuur:

IBAN: N L

Datum: Plaats:

Handtekening:

U kunt dit formulier toesturen naar: UVO Vervoer, Antwoordnummer 99823, 9982 ZX Uithuizermeeden

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan U.V.O. Vervoer B.V. om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
Taxivervoer en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van U.V.O. Vervoer B.V. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.

You might also like