ISI KANDUNGAN

BIL. 1 2 3 4 5 6 SENARAI KANDUNGAN TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN • Nama permainan • Latar belakang • Tujuan dimainkan • Alat-alat yang digunakan • Cara dimainkan RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN MUKASURAT 1 2 3 4 5 6 • • • • • 7 8 9 10 11

7 8 9

12 13 18

PENGHARGAAN
Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Bersyukur kepada tuhan kerana dengan izin dan kurniaan-Nya dapat lagi saya menyiapkan kerja kursus Sejarah yang merupakan salah satu syarat dalam mengambil peperiksaan PMR yang akan saya jalani. Di kesempatan ini, izinkan saya dengan rasa terharunya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan pengetua, Pn. Kamariah Bt. Sahak yang sentiasa memberi dorongan dan nasihatnya dalam menyiapkan kerja kursus ini. Tidak saya lupakan juga, Pn. Hasiah bt. Husin yang merupakan guru subjek Sejarah bagi tingkatan 3 Elit sesi 2008. beliau telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan bagi memastikan pelajarnya dapat menyiapkan kerja kursus dalam masa yang ditetapkan. Selain itu, jutaan penghargaan kepada ibubapa saya Pn. Khatizah bt. Awang dan En. Ishak b. A. Rahman yang bertungkus lumus membantu saya menjalankan kerja ini dan sanggup berbelanja banyak demi kepentingan anak mereka iaitu saya dan adik-adik saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya yang memberi komitmen yang tinggi dalam menyiapkan kerja kursus ini. Akhir kata, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menyiapkan kerja kursus ini secara langsung atau tidak langsung.

OBJEKTIF KAJIAN
Setiap kerja yang diberi mesti ada objektifnya yang tersendiri termasuklah kerja kursus sejarah yang saya siapkan ini. Objektif bagi kerja kursus ini boleh diklafikasikan kepada dua iaitu umum atau yang khusus. Bagi objektif umum dalam menyiapkan kerja kursus ini ialah untuk memenuhi keperluan kerja kursus Sejarah peringkat PMR. Manakala bagi objektif khusus kerja ini ialah calon dapat mengetahui nama-nama lain bagi permainan tradisional melayu yang dikaji. Selain itu, calon dapat mengetahui mengenai asal-usul atau sejarah permainan tradisional melayu. Malahan, calon juga dapat mengetahui kaedah membuat dan memainkan permainan tradisional yang dikaji. Akhir sekali, calon dapat mengetahui mengapa permainan ini dimainkan dan bilakah masanya ia dimainkan.

KAEDAH KAJIAN
• TEMUBUAL Terdapat pelbagai kaedah yang saya jalankan dalam menyiapakan kerja kursus ini antaranya ialah dengan menggunakan kaedah lisan iaitu melalui temubual dengan orang sumber saya yang sememangnya pakar dalam membina sebuah wau yang cantik dan bermutu tinggi. Walaupun kaedah ini ada negatifnya, saya mendapat pelbagai perkara yang saya dapat masukkan ke dalam kerja kursus ini. • PEMERHATIAN DAN LAWATAN

Selain itu, saya menggunakan kaedah pemerhatian dengan melawat ke tempat perminan ini biasa dimainkan iaitu di Kg. Rusila, Marang sewaktu pulang ke kampung. Saya mendapat pelbagai pengalaman dalam mempelajari kaedah menerbangkan wau dan cara-cara pertandingan wau dijalankan. Melalui kaedah ini, saya dapat melihat sendiri cara wau dimainkan dan mencubanya selepas mengetahuinya secara teori. • RUJUKAN PERPUSTAKAAN

Akhir kaedah yang saya gunakan ialah dengan merujuk perpustakaan bagi mendapat lebih maklumat walaupun sibuk dengan peperiksaan yang diadakan. Melalui kaedah ini, saya dapat mengetahui permainan ini secara teori dan membantu dalam proses mengumpul elemen 1 yang perlu ada sebelum menyiapkan elemen 2.

HASIL KAJIAN

HASIL KAJIAN

6.1-

NAMA PERMAINAN TRADISIONAL

Terdapat dua nama bagi permainan tradisional yang saya kaji iaitu wau dan layang-layang. Mengikut sumber yang saya kaji, perbezaan antara dua nama ini terletak pada bentuknya. Bagi wau, pada kebiasaannya berbentuk yang unsur mencorakkan alam seperti bulan, kucing, burung layang-layang dan pelbagai lagi. Manakala, bagi layanglayang pula, pada kebiasaannya bercorak geometri seperti bentuk segi empat, heksagon dan pelbagai lagi.

6.2-

LATAR BELAKANG

6.2.1-ASAL USUL Terdapat pelbagai pendapat mengenai asal usul permainan wau. Di sini saya ingin mengolah hanya beberapa pendapat mengenai asal usul wau. • PENDAPAT PERTAMA o Bermula di China pada 3000 tahun lalu, pada masa itu wau bukan digunakan untuk dimainkan tetapi untuk menerbangkan makanan kepada mereka yang terperangkap di bukit-bakau atau di gunung-gunung semasa banjir. PENDAPAT KEDUA o Bermula pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud. Terbukti berikutan cerita perihal pertandingan Wau yang disertai oleh putera Sultan Mahmud iaitu Raja Ahmad di dalam buku Sejarah Melayu.

6.2.2 -NEGERI YANG MEMPOPULARKAN PERMAINAN INI. Sesungguhnya permainan wau sememangnya terkenal di negeri-negeri pantai timur khususnya Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. Kedudukan negeri-negeri ini yang kebanyakan penempatan terletak di kawasan tanah pamah memudahkan permainan ini dimainkan.

6.2.3- KAUM / ETNIK YANG TERLIBAT Kaum Melayu merupakan kaum yang terlibat dalam permainan ini. Walau bagaimanapun, disebabkan dasar kerajaan untuk mempopularkan permainan tradisional Melayu maka pelbagai kaum telah terlibat pada masa kini sehingga diadakan pertandingan peringkat antarabangsa.

6.3 Tujuan Wau dimainkan Pada suatu ketika dahulu, wau merupakan lambang kebesaran sesebuah negara. Wau turut digunakan sebagai panduan menentukan arah. Selain itu, wau juga dikatakan menjadi lambang kejayaan bagi setiap serangan yang dilakukan oleh sebuah negara ke atas negara lain pada zaman silam.Apabila berjaya dalam sesuatu serangan misalnya, satu pesta akan dilakukan penduduk setempat bagi meraikan kemenangan. Caranya adalah dengan mengadakan upacara menaikkan wau di tempat-tempat terbuka serta disaksikan oleh orang ramai. Justeru, lamakelamaan wau telah dijadikan sebagai satu permainan untuk mengisi masa yang popular hingga turut diadakan pertandingan di peringkat antarabangsa. Wau juga dipertandingkan oleh para petani selepas musim menuai padi.

6.4 Alat-alat yang digunakan

Terdapat pelbagai bahan untuk membuat wau. Antaranya ialah buluh (jenis yang kuat, liut, dan ringan seperti buluh duri), kertas minyak atau kertas warna (untuk tujuan diterbangkan) manakala untuk perhiasan pula kain berwarna-warni, gam, dan benang. Peralatan yang digunakan semasa membuat wau pula ialah pisau kecil, pisau raut, pisau pemotong, pensil, dan gunting. Proses membuat wau mampu memakan masa selama satu minggu bergantung kepada saiz dan jenis wau. Panjang dari sayap kiri ke kanan mampu mencapai 1.2 m sehingga 1.3 meter. Wau mempunyai kepala, kepak, pinggang, dan ekornya tetapi demi memperindahkan lagi wau, dengung ditambahkan dalam sebiji wau supaya mengeluarkan bunyian apabila dilayangkan ke udara.

6.5 Cara wau dimainkan.

Dalam pertandingan wau, beberapa aspek kedudukan wau diambil kira, antaranya ketinggian wau, bunyian dengung dan kekuatannya, rekabentuk wau dan awan larat (coretan) yang indah dan juga dengan regu yang mahir. Pada kebiasaannya, dua orang pemain diperlukan. Pemain yang pertama dikenali sebagai juru anjung dan ditugaskan untuk menolak wau sewaktu mula diterbangkan manakala pemain yang kedua pula dikenali sebagai jurutarik dan ditugaskan untuk mengawasi wau yang dilayangkan di atas udara. Selain itu, wau mampu terbang sehingga mencecah ketinggian 450 meter. Wau juga dipertandingkan dalam bentuk hiasan. Antara aspek dalam pertandingan ini. Wau dilihat dari segi kecantikan dan coretan di atasnya. Pemain perlum menggunakan kreativiti untuk menghasilkan wau yang canti dan menarik.

RUMUSAN

Berdasarkan tajuk yang dikaji dalam kajian ilmiah ini dapatlah saya rumuskan bahawa betapa tingginya kesenian orang melayu pada zaman dahulu. Saya berasa amat bertuah kerana dapat menjadi warganegara Malaysia yang terdiri daripada pelbagi kaum dan berbangga dengan sejarah kaum melayu yang tinggi debgan kesenian budaya yang halus. Selain itu, permainan wau ini,juga dapat melahirkan masyarakat yang bersifat kekitaan dengan menolong antara satu sama lain bak kata pepatah yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Daripada semangat kekitaan ini, dapat melahirkan juga masyarakat yang bersatu padu yang merupakan asas dalam pembentukan sesebuah negara bak kata pepatah serumpun bagai serai, seruas bagai tebu. Malahan, permainan wau juga menjadikan masyarakat melayu menjadi masyarakat yang berusaha dan produktif dalam melakukan sesuatu kerja. Akhir kata, permainan wau menjadi bukti kepada kesenian orang melayu yang halus pada suatu ketika dahulu.

LAMPIRAN

RUJUKAN

Buku Ilmiah Zabri Zakaria, 2005. VARIASI SENI DAN BUDAYA: PERMAINAN RAKYAT. Petaling Jaya: SEJATI

Jurnal Jasman Ahmad, Siti Zainun “asal-usul wau dari sejarah dunia” dalam Jurnal Siri Seni Dan Budaya: wau. Bil 3, 1969

Akhbar Sinat Harian, 12 April 2008, halaman N15

Orang Sumber Mohamad Ali Bin Jusoh, 50 tahun, lot 1116, Kg. Paya Berenjut, 24000 Kemaman , Terengganu.

Televisyen TV3, Majalah 3, 15 Mac 2008, 9.00 malam, Episod 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful