You are on page 1of 7
DIN FOTOGRAF THALMSTAD studio trandh Bildvisning, sa fungerar det: Inf er visning gar vi igenom och bearbetar era biter. Pa er bokade ti far ni se bildema upplérstorade pa vaggen {6r att lattare hunna val férstonngar. [Nar ni g®r en samlad bestalining underlttar det var arbete 88 dérfor far n store rabatt ju mer ni bestaller! ‘S8 passa pa att best til er silva, néra och kara Eller lat dem vara med pa visningen 84 summerar vi bestallringen Coch alia delar pa en storre rabatt Vitamnar foiande rabatter, men bara vid detta bestaliningstilfallet (Giller ej Touchpaketens visningspris som redan &r nedsatt med 25%) Vid bestalining av férstoringar upp till 7500:- * 15% rabatt pa forstoringar fr. 13x18em * 10% rabatt pa ramar Vid bestalining av forstoringar éver 7500:- * 20% rabatt pa férstoringar fr. 13x18em * 15% rabatt pa ramar Vid bestalining av forstoringar dver 14500:- * 25% rabatt pa forstoningar fr. 13x 18cm * 20% rabatt pa ramar Det finns mojighet att delbetala rntfit 4-12 ménader ‘Om ni inte valor att anvanda er av delbetalning s& betalar ni ‘mins 40% vid visningen eller inom en vecka och resten nar ni hmtar ee ee Behbver du andra din tid? 035-210962 Atkin Att tanka pa infor visningen ‘Skaffa gama barnvakt, en visning tar ca 1 12 timme. Det gar valdigt snabbt nar man ska gora manga val. kKoneentrationen behovs for att kunna ta beslut och barn trotinar snabbs, Skyterbjudande (Om ribestter en vlgytsrng fn 20;300m och iter oss sna med deni viranstor cara veckar sf et present pd SCD en cogafeng, Preserthrel agit et rN kan arvana cet ava eer ge bat ‘Galer vd ket otgratenng Bordsforstoringar Standard Laminerad Bildmontage as ai on Ex weg sit ot in era toni sama am at gra ikdmonage tals mae Dean gas rang oa st och ita et son ud a aya rata ae pe fo: “olka esse, Haneda ser dung exempe: Vageforstoringar Kyadkatiska Laminerad & monterad pi skiva Tomo aie Rektangulaira aio 20: ‘ana ‘ste Smala Sut ton oxi sms Laminerad Ptandard Vistytamnara ster ech meer ‘iden limited och tore atom gas een phar, las onodet ‘Touch “Techno re perk akema fe gsc ire ilar amar. stan rem hock med kasd som ls fis vi. svar ellr bun Hiren nira esl ponte de a rap mina oka st Tikamans made ao vt pat sam pasar ea ide Vid viingen hr 2% rab 8 tacpeen (Vibes vid ania visinsen ws 10 rab per ris) Touchpaket A exh 212808 + ord piste du 2sesy—— Vidiinger: 7095 x2 26:NH0+ ond pris 1074 2530640 Vidviningr: 055 Touchpaket © Da 3oei0+ opr Isr soneiaaxso Vid visingn: 6: Touchpaket E ext t2020+ —ordpis 97 cust Vid ining: 980 ex 3525254 ondois 10290 ii 2a 306) Vidiac: 1115 ‘Touchpaket I xl 442525 ond prin 600: Vid ving: 4935. 2 HIM. ald pas 9840 Ni isninge: 710 Touchpaket J ex] M2525 oxdprewnss id ising 3700 x2 M3090 ond pis 770: ‘Vi ismingen: 5380 ex} dodo ond pis 10575 ‘Vi ining: 7930 fouchpaket R Intdoeior Vid ening: 34 ord pis 2M: Ey eo on: “ae etm ‘ , ry. si Touch Duo Toxch dip rene raptor som r monteade pi cnstore plata viet een ex dimension tl im, ‘Bokpatan a tpsterd och det fis et onal cla apc at vaimelan Touch singel Detain licker och amor tp igen ee mar 1290- wos 1S mead 1715- 2a 1n5- Deo | wes 1715 2sascanay 502 ne dsasiansn AIM ocd 290 Ins SS 300-200 ssarseen) a woo 35. 50 a3 an soe okt, ea 2a2505 ahs 7A- pe Dwo3 Sissi 24 25025(HN) 7150: siaito 003100 Aqua ‘Ags cn pot ev montrarien akom en akyelaskn, ‘ue abla nh veka rp ln ‘Vat promi ss de ook kyla ed anaplerade amr oh da vj ncn preminnpappe eer mellepppe so gr fn dup och hina ste, exsanana a on an var Presi ys ames meen hogblnk hem bed passparout ay texas arn Hi be, Poni Prin ye dma 18> GO 00 Premium ie Fame 30:30 (mam 580) 980: Sins (tam 1X70) 788: Bond aren sien prot med is kali Bond ides:wmcra cn dbl metals sow ger stabil ok pase aril ier ste forma ara, Tian 980: Isoxis) 1500 simi FIs. sini 92a sini) 9800: Tosa abe Chum ‘Sea il aun 150 > ‘Sweet memory ‘9x9em vikalbum 9 bilder 1000: perf att ge bor eller ha med sig vaskan, om man valer lr bilder mneguas nat ewer Saga morgen Wy mtr ohne hs Coppel cae ogee ara eugene aeons eer Ceca een cane sea oe a terrerrrereoas Spee races pk: acaek Lea 92/121 ss Bidz nsaaistoun 912/112 (00.8 Fs snal visa en, Bikpl phUSB GPCeIMie ——1200- (id ildbsting oer 300 te ls 0k vidhapa USB) Leah tt album med 12 stora bilder, comslaget,inklusive namn péalbumet, ‘20x20 cm 12-20 bilder 2500; Dragspesalbum med linnekansla TM bilder 1Sx1Sem 2650: bilder 20x20em 3750: Lulea En abun ivi svat lotilder 15c1Sem 2550: 2obier15x1Sem _3650- Sackhort / Gulkort ee ee en ne we ‘Bu kan aven na tack som bidmertape, da ikonmer 10-ackkor ps ornare pis ‘Sine tack 10120 cm 1st ket 300 cogamia bide, ian gure, eka oh shade ber sxisoutsom nya gengenon arenes ‘oh rokacera Jom Rana Oh “ge med biden opera. a Det inns nig fr alla bier och smaker. Merteringonbjser vi sitar pi Deeiger et hantver bk var bil vip som vison Ove. Abe i gsr ne pi varie bid ans ine alld syns dg som kunt men det fins dir och garner dig kvalitet och et hilt slat. Viktigt ! Fog ii saccharin tanta as Ssomuieeg sre! Va owas ee ‘Shmiditonalveinginmen Ona iain enone den ‘sings dal guide is arn en dn eto aaa eek ‘gs ear ns oo ‘Segre toa he Oude Oppettider Mind-Fred_ 1000-1800 Léntagarendast en overenskommelse wwwstudiostandhse Adi: Storgatan 1 Te: 035-210962, info@studiosirandh se Bankgio 815-1516 Regn Ss