Γιάννη Τζαβάρα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(Για να μεταβείτε σε κάποιο από τα εδώ εμφανιζόμενα Κεφάλαια,
πλησιάστε τον κέρσορα και πατήστε Ctrl + κλικ).
0. ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
01. Ινδική Φιλοσοφία
0.2. Κινέζικη – Γιαπωνέζικη – Θιβετιανή - Κορεατική Φιλοσοφία
0.3. Ισλαμική φιλοσοφία
0.4. Εβραϊκή Φιλοσοφία
0.5. Περσική Φιλοσοφία
0.6. Λιβανέζικη Φιλοσοφία
Ι.1. Προσωκρατική Φιλοσοφία
Ι.2. Σοφιστές
Ι.3. Κλασική Ελληνική Φιλοσοφία
Ι.4. Μετακλασική-Ελληνιστική Φιλοσοφία

ΙΙ. ΠΑΤΕΡΕΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ - ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ - ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΕΣ
ΙΙ.1. Πατερική Φιλοσοφία (2ος - 5ος αι.)
ΙΙ.2. Βυζαντινή Φιλοσοφία
ΙΙ.3. Σχολαστική ή Μεσαιωνική Φιλοσοφία
ΙΙ.4. Μυστικισμός

ΙΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΙΙΙ.1. Έλληνες
ΙΙΙ.2. Δυτικοευρωπαίοι

IV. ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
IV.1. Εμπειρισμός
IV.2. Ορθολογισμός

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010

2

IV.3. Ευκαιριοκρατία
IV.4. Γαλλικός Διαφωτισμός
IV.5. Γερμανικός Ιδεαλισμός και Ρομαντισμός
IV.5.1. Κριτικισμός
IV.5.2. Θεωρησιακός ιδεαλισμός
IV.5.2. Θεωρησιακός ιδεαλισμός
IV.5.3. Ουμανισμός και παιδαγωγική
IV.5.4. Μετα-ιδεαλισμός
IV.5.5. Ατομισμός
IV.7. Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικονομίας
IV.8. Ελληνική Νεότερη Φιλοσοφία

V. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα)
V.1-21: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
V.1. Κλασικός Θετικισμός
V.2. Ιστορικός και Διαλεκτικός Υλισμός
V.3. Επιστημολογικές Συνθέσεις
V.4. Ύστερος ιδεαλισμός
V.5. Νεοκαντιανισμός
V.6. Φιλοσοφία των Επιστημών του Πνεύματος
V.7. Φιλοσοφία της ζωής
V.8. Φιλοσοφία της Κουλτούρας και της Ιστορίας
V.9. Κριτικός Ορθολογισμός
V.10. Φαινομενολογία
V.11. Φιλοσοφική Ανθρωπολογία
V.12. Φιλοσοφία της Ύπαρξης - Υπαρξισμός
V.13. Σύγχρονος Εμπειρισμός και Νεοθετικισμός
V.14. Φιλοσοφία της Γλώσσας και Αναλυτική Φιλοσοφία
V.15. Λογιστική, Κονστρουκτιβισμός
V.16. Αμερικανικός Πραγματισμός

2

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010

3

V.17. Νεομαρξισμός - Κριτική Θεωρία
V. 18. Ερμηνευτική
V.19. Επιστημολογία (σύγχρονες θεωρίες της επιστήμης, σύγχρονη επιστημολογία)
V.20. Στρουκτουραλισμός
V.21. Πολιτική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικονομίας

V.22. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ (με αλφαβητική σειρά)
V.23. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ (με αλφαβητική σειρά)
Για να βρείτε κάποιον συγγραφέα ή κάποια έννοια:
1) Από το μενού «Επεξεργασία» επιλέξτε «Εύρεση».
2) Στο πεδίο «Εύρεση του:» γράψτε τη λέξη που σας ενδιαφέρει.
3) Κάντε κλικ στο πεδίο: «Εύρεση επόμενου».
Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος του 2010

0. ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
01. Ινδική Φιλοσοφία
Ινδοί φιλόσοφοι κατά τους αρχαίους χρόνους:
Vyasa (ή Veda Vyasa ή Badarayana, περίπου 8ος αι. π.Χ.)
Mahavira (ή Vardhamana, 599-527 π.Χ.)
Kautilya (4ος αι. π.Χ.)
Valmiki (περίπου 400 π.Χ.)
Kapila (= Maharishi Kapila)
Jaimini (3ος αι. π.Χ.)
Patanjali (2ος αι. π.Χ.)
Acharya Nagarjuna (150-250 μ.Χ.)
Bhartrhari (5ος αι. μ.Χ.)
Markandeya (;)
Ινδική Σχολή Σκέψης Nyaya:
Α) Πρώιμη περίοδος:
Aksapada Gautama (περίπου 6ος-2ος αι. π.Χ.)
Vatsyayana (περίπου 450 μ.Χ.)
Uddyotakara (περίπου 450 μ.Χ.)
Jayanta (περίπου 875 μ.Χ.)
Vacaspati (περίπου 960 μ.Χ.)
Udayana (περίπου 975-1050 μ.Χ.)
Β) Ύστερη περίοδος:
Gangesa Upadhyaya (περίπου 1325 μ.Χ.)
Raghunatha Siromani (περίπου 1500 μ.Χ.)
Gadadhara Bhattacarya (περίπου 1650 μ.Χ.)
Ινδική Σχολή Σκέψης Vaisesika (= Μεταφυσική):

3

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010

4

Kanada (περίπου 100 μ.Χ.)
Prasastapada (περίπου 575 μ.Χ.)
Sridhara (περίπου 990 μ.Χ.)
Sankara Misra (περίπου 1425 μ.Χ.)
Ινδοί σκεπτικοί φιλόσοφοι:
Jayarasi (περίπου 750 μ.Χ.)
Sriharsa (περίπου 1150 μ.Χ.)
Ινδική Σχολή Σκέψης Jainas:
Siddhasena Divakara (περίπου 700 μ.Χ.)
Haribhadra Suri (περίπου 750 μ.Χ.)
Hemacamdra (περίπου 1150 μ.Χ.)
Mallisena (περίπου 1290 μ.Χ.)
Προ-Βουδιστική Φιλοσοφία (6ος-4ος αι. π.Χ.):
Makkhali Gosala (δόγμα Ajinika)
Purana Kassapa (δόγμα μη-δράσης)
Ajita Kesakambalin (υλισμός)
Pakudha Kaccayana (δόγμα των 7 άφθαρτων σωμάτων)
Buddha (= Siddhartha Gautama = Βούδδας ή Βούδας, 6ος ή 5ος αι. π.Χ.)
Mallanaga Vatsyayana (= Βατσιγιάνα ή Βατσυαγιάνα, 5ος-4ος αι. π.Χ.)
Βουδισμός:
1. Σχολή Madhyamaka:
Nagarjuna (περίπου 150 μ.Χ.)
Candrakirti (περίπου 600 μ.Χ.)
2. Σχολή Dinnaga και Yogakara:
Dinnaga (περίπου 500 μ.Χ.)
Dharmakirti (περίπου 625 μ.Χ.)
Vasubandhu (5ος αι. μ.Χ.)
Ινδοί φιλόσοφοι κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους:
Adi Shankara (788-820 μ.X.)
Abhinavagupta (10ος-11ος αι. μ.Χ.)
Ramanuja (1017-1137)
Madhva (1238-1317)
Vedanta Desika (1269-1370)
Namdeva (1270-1350)
Nimbarka (13ος αι.)
Dnyaneshwar (1275-1296)
Kabir (1398-1518)
Vallabha (1479-1531)
Chaitanya Mahaprabgu (ή Caitanya, 1486-1534)
Tulsidas (1532-1623)
Madhusudana (1540-1640)
Tukaram (1577-1650)
Σύγχρονη Ινδική Φιλοσοφία:
Sri Ramakrishna Paramahansa (= Ραμακρίσνα, 1836-1886)
Rabindranath Tagore (= Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, 1861-1941)
Swami Vivekananda (= Σουάμι Βιβεκανάντα, 1863-1902)
Sri Aurobindo (= Σρι Ωρομπίντο, 1872-1950)
Paramahansa Yogananda (= Παραμαχάνσα Γιογκανάντα, 1893-1952)

4

) Hanfeizi (= Han Fei Tzu.) Mo Tzu (περίπου 470-391 π.Χ. 4ος αι. 551-479 π.) Lao Tzu (= Λάο Τσε ή Λάο Τσου.) Hunzi (= Hsün Tzu.Χ.Χ.2.Χ. Κινέζικη – Γιαπωνέζικη – Θιβετιανή . 1895-1986) Sri Sathya Sai Baba (= Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα.) Νέο-Κομφουκιανισμός: Zhou Dunyi (1017-1073) Zhang Zai (1020-1077) Cheng Hao (1032-1083) Cheng Yi (1033-1108) Zhu Xi (1130-1200) Lu Jiuyuan (1139-1193) Wang Yangming (1472-1529) Σύγχρονοι Κινέζοι φιλόσοφοι: Liang Qichao (1873-1929) Xiong Shili (1885-1968) Feng Youlan (1895-1990) Zhang Dongsun (1886-1973) Hu Shi (1891-1962) Liang Shuming (1893-1988) Jin Yuelin (1895-1984) Fang Dongmei (1899-1977) He Lin (1902-1992) Zhang Dainian (1909-2004) Tang Junyi (1909-1978) Mou Zongsan (1909-1995) Feng Qi (1915-1995) Hao Wang (1921-1995) Li Zehou Jiyuan Yu Chung-ying Cheng Γιαπωνέζικος Βουδισμός Περίοδος HEIAN (794-1185): Saicho (767-822) Kukai (774-835) Περίοδος KAMAKURA (1185-1333): Honen (1133-1212) Shinran (1173-1262) Yosai (1141-1215) 5 . "ο Κίτρινος Αυτοκράτορας") Confucius (= Κομφούκιος. περίπου 280-233 π.Χ. 1931-1990) Robert Nagemy (ή Najemy) (= Ρόμπερτ Νατζέμυ ή Νάτζεμυ) 0. 4ος αι. π.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 5 Jiddu Krishnamurti (= Τζίντου Κρισναμούρτι. 6ος αι. 1926.) Mencius (= Mengzi. π. 300-230 π.) Osho (= Όσσο = Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς.Χ.Χ.Κορεατική Φιλοσοφία Αρχαίοι Κινέζοι φιλόσοφοι: Huang Ti (= Huang-di = Χοάνγκ Τι.) Chuang Tzu (ή Chuang Tse = Τσουάνγκ Τσου. π.

Σχολή ΚΥΟΤΟ Πρώτη γενιά: Nishida Kitaro (1870-1945) Tanabe Hajime (1885-1962) Δεύτερη γενιά: Hisamatsu Shin’ ichi (1889-1980) Nishitani Keiji (1900-1990) Kosaka Masaaki (1900-1969) Shimomura Torataro (1900-1995) Koyama Iwao (1905-1993) Suzuki Shigetaka (1907-1988) Τρίτη γενιά: Takeuchi Yoshinori.) Ueda Shizuteru Kimura Bin (1931. Περίοδος TOKUGAWA (1603-1868): Yamaga Soko (1622-1685) Ito Jinsai (1627-1705) Ogyu Sorai (1666-1728) Miura Baien (1723-1789) Γιαπωνέζικη Σχολή σκέψης KOKUGAKU (= Κλασικισμός): Keichu (1640-1701) Kada no Azumamaro (1669-1736) Kamo no Mabuchi (1697-1769) Motoori Norinaga (1730-1801) Hirata Atsutane (1776-1843) Ueda Akinari (1734-1809) Kato Chikage (1735-1808) Σύγχρονοι Γιαπωνέζοι φιλόσοφοι.) Τέταρτη γενιά: Hase Shoto Horio Tsutomu Omine Akira Fujita Masakatsu Mori Tetsuro Kawamura Eiko Matsumura Hideo Nakaoka Narifumi Okada Katsuaki Keta Masako Άλλοι σύγχρονοι Γιαπωνέζοι φιλόσοφοι: Kuki Shuzo (1888-1941) Watsuji Tetsuro (1889-1960) 6 . Tsujimura Koichi (1922.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 6 Dogen (1200-1253) Nichiren (1222-1282) Γιαπωνέζικος Νέο-Κομφουκιανισμός: Fujiwara Seika (1561-1617) Hayasi Razan (1583-1657) Makae Toju (1608-1648) Yamazaki Ansai (1619-1682) Kumazawa Banzan (1619-1691) Γιαπωνέζικος Κομφουκιανισμός.

210-276 μ.Χ.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 7 Miki Kiyoshi (1897-1945) Θιβετιανός Βουδισμός: Sa Skya Pandita (1182-1251 μ. 811-891) Abu Nasr al-Farabi (872-950) Abu Ya’ qub al-Sijistani (περ.5.) Κορεατικός Κομφουκιανισμός (Δυναστεία Choson. 970) 7 .) Tsong Kha Pa Blo Bzang Pa (1357-1419) Rgyal Tshab Dar Ma Rin Chen (1364-1432) Mkhas Grub Dge Legs Dpal Bzang Po (1385-1438) Mi Bskyod Rdo Rje (1507-1554) Dalai Lama (= Δαλάι Λάμα XIV.) Abu al-Abbas Muhammad Iranshahri (9ος αι. Περσική Φιλοσοφία Zoroaster (= Zarathustra = Ζαρατούστρα) Osthanes (= Ostanes) Mani (= Μάνης ή Μανιχαίος. Ισλαμική φιλοσοφία 0.Χ.) Abu Hatim Razi (περ.4. 1392-1910): Chong To-jon (1342-1398) Yangch' on Kwon Kun (1352-1409) Maewoldang Kim Sisup (1435-1493) Cho Kwangjo ή Jo Gwangjo (1482-1519) Hwadam So Kyongdok (1489-1546) T' oegye Yi Hwang (1501-1570) Haso Kim Inhu (1511-1560) Kobog Ki Taesung (1527-1572) Ugye Song Hon (1535-1598) Yi Yulbok (1536-1584) Yohon chang Hyon' gwang (1554-1637) Ch' oe Myonggil (1586-1647) Uam Song Siyol (1607-1689) Paekho Yun Hyu (1617-1680) Pan' gye Yu Hyongwon (1622-1673) Udam chong Sihan (1625-1707) Sogye Pak Sedang (1629-1703) Hagok chong chedu (1649-1737) Songo Yi Ik (1681-1763) Namdang Wonjin (1682-1751) Tamhon Hong Taeyong (1731-1783) Yonam Pak chiwon (1737-1805) Tasan chong Yagyong (1762-1836) Hwaso Yi Hangno (1792-1868) Nosa Ki chongjin (1798-1876) Hanju Yi chinsang (1818-1885) 0.3.) Mazdak (6ος αι. 1935. Εβραϊκή Φιλοσοφία 0.

7ος-6ος αι.Χ. π. Περίανδρος. Ιωνική φιλοσοφία: Θαλής. 980-1037) Hamid al-Din al-Kirmani (996-1021) Bahmanyar ibn Marzuban (11ος αι. π. π.Χ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι.1.) Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος (490-430 π. Ξενοφάνης.Χ. Αναξαγόρας Ι.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 8 Muhammad Zakariyya Razi (865-925) Abu al-Hasan al-Amiri (10ος αι. Προσωκρατική Φιλοσοφία Οι επτά σοφοί: Θαλής. Κλεόβουλος.) Κλείδημος ο Αθηναίος (5ος-4ος αι.Χ. Πέτρων.Χ.Χ.) Παρμενίδης ο Ελεάτης (540-.Χ. Αναξιμένης.) Μητρόδωρος ο Λαμψακηνός (5ος-4ος αι. Ατομικοί φιλόσοφοι: Λεύκιππος.Χ. Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (570-.) Ζήνων ο Ελεάτης (490-430 π.) Ιδαίος ο Ιμεραίος (5ος αι. Δημόκριτος Ορφεύς .) Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος (610-545 π. Βίας.1. Οι Προσωκρατικοί κατά Σχολές: Ι.) Θαλής ο Μιλήσιος (625-546 π. Ελεατική φιλοσοφία: Παρμενίδης ο Ελεάτης.) Αναξιμένης ο Μιλήσιος (585-525 π. Πυθαγόρας.Χ. Ζήνων ο Ελεάτης.) Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος (500-428 π.Χ.) 8 .1.) Nasir-I Khusraw (1004-1072) Omar Khayyam (1050-1123) Muhammad al-Ghazali (1058-111) Fakhr al-Din al-Razi (1149-1209) Shahab al-Din Suhrawardi (1154-1191) Nasir al-Din Tusi (1201-1274) Qotb al-Din al-Shirazi (1236-1311) Mulla Sadra (1571-1636) 0. π.) Πυθαγόρας ο Σάμιος (580-500 π.Χ.Χ.) Αρχαιότεροι Πυθαγόρειοι: Κέρκωψ. π. π.) Αρχέλαος ο Αθηναίος (5ος αι.2.6. Αναξίμανδρος. Ηράκλειτος. π.) Διογένης ο Απολλωνιάτης (5ος-4ος αι. Χίλων.Χ. π.1. π.Χ. 1883-1931) Ι. Λιβανέζικη Φιλοσοφία Khalil Gibran (= Kahil Gibran = Καχίλ ή Χαλίλ Γκιμπράν.) Abu Sulaiman al-Sijistani (932-1000) Abu Ali ibn Miskawayh (932-1030) Abu Raihan al-Biruni (973-1048) Avicenna (= Αβικένα. Πιττακός.Χ. Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος Ι.) Μέλισσος ο Σάμιος (5ος αι.Χ. Σόλων.Ορφικοί Σόλων ο Αθηναίος (639-559 π.) Ηράκλειτος ο Εφέσιος (545-480 π. Βρο(ν)τίνος κλπ.1.3.Χ.Χ.

Χ.) Θεόδωρος ο Κυρηναίος (4ος/3ος αι.) Αντιφών ο Αθηναίος (5ος αι.Χ.) Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης (384-322 π.) Όκελλος ο Λευκανός (ή Όκκελος ή Όκελος.) Συβαρίται.2.) Ιππίας ο Ηλείος (5ος αι.) Δημόκριτος ο Αβδηρίτης (460-370 π.) Αντισθένης ο Αθηναίος (444-368 π.) Πρόδικος ο Κείος (5ος αι.Χ.Χ. Κροτωνιάται κ.Χ.) Σπεύσιππος (4ος αι.) Ιπποκράτης (460-370 π. π.Χ.Χ.Χ.) Ηγησίας ο Κυρηναίος (330-270 π. Μετακλασική-Ελληνιστική Φιλοσοφία Ακαδημία: Εύδοξος ο Κνίδιος (407-355 π.Χ.3.) Αριστόξενος ο Ταραντίνος (4ος αι. π. π.ά.) Ι. π.) Πλάτων ο Αθηναίος (427-347 π.Χ.Χ. Κλασική Ελληνική Φιλοσοφία Σωκράτης ο Αθηναίος (469-399 π.) Λεύκιππος ο Μιλήσιος (περίπου 460 π. π. π.Χ. π.) Θρασύμαχος ο Χαλκηδόνιος (5ος αι.Χ. π. π.Χ.) Αντισθένης ο Αθηναίος (444-368 π.Χ.Χ.Χ. π.) Γοργίας ο Λεοντίνος (483-375 π.Χ.Χ.Χ.) Ι.Χ. π.Χ. π.Χ.Χ.4.Χ.) 9 . π.) Ξενοφών ο Αθηναίος (430-354 π.Χ.Χ.Χ.Χ.Χ.) Μεγαρική Σχολή: Ευκλείδης (450-380 π.) Κράτης ο Θηβαίος (4ος/3ος αι.) κλπ. Σοφιστές Ξενιάδης ο Κορίνθιος (5ος αι.) Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης (480-410 π.) Ηρακλείδης ο Ποντικός (390-310 π.) Ευβουλίδης (4ος αι.) Αρίστων ο Κείος (3ος αι.) Ξενοκράτης ο Χαλκηδόνιος (4ος αι.) Φαίδων (5ος/4ος αι. π.) Ηδονιστές – Κυρηναϊκή Σχολή: Αρίστιππος ο Κυρηναίος / ο Πρεσβύτερος (435-360 π. π.) Περιπατητική Σχολή ή Περίπατος: Θεόφραστος ο Ερέσιος (371-287 π. Ι.Χ. 2ος αι.Χ. Πυθαγόρειοι: Αρχύτας ο Ταραντίνος (400-350 π.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 9 Κρατύλος ο Αθηναίος (5ος αι.Χ.Χ.) Κυνικοί: Διογένης ο Σινωπεύς (412-323 π.

) Νουμήνιος ο Απαμεύς (2ος αι.) Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς (περίπου 50-120 μ. μ.) Γνωστικοί Σίμων ο Μάγος (1ος αι. μ.Χ.Χ.) Μοδεράτος από τα Γάδειρα (1ος αι.Χ.).Χ.Χ.) Μέση πλατωνική φιλοσοφία ή Μέσος Πλατωνισμός Εύδωρος ο Αλεξανδρεύς (1ος αι.) Αρκεσίλαος ο Πιταναίος (315-241 π.Χ.) Διογένης ο Λαέρτιος (3ος αι.Χ.) Καρνεάδης ο Κυρηναίος (214-128 π.) Νεοπυθαγόρειοι Απολλώνιος ο Τυανεύς (1ος αι.Χ. μ.).Χ.) Καρποκράτης (2ος αι.Χ.Χ.) Ποσειδώνιος ο Απαμεύς (135-51 π.) Φιλόδημος από τα Γάδαρα (2ος/1ος αι. π.).Χ. π.Χ.) Μητρόδωρος ο Λαμψακηνός (4ος αι.) Αλβίνος (2ος αι.) Στωικοί Ζήνων ο Κιτιεύς (336-264 π. π.) Τίμων ο Φλειάσιος (320-230 π.50 μ.Χ.) Εκλεκτικοί Φίλων ο Αλεξανδρεύς (20 π.Χ. μ.Χ.Χ. επίσκοπος Εμέσης (4ος/5ος αι.Χ.Χ. 1-65 μ. Χρύσιππος ο Σολεύς (280-209 π. μ. μ. π.Χ.) Τίτος Κάρος Λουκρήτιος (= Titus Carus Lucretius.Χ.Χ. μ.Χ. 1ος αι.Χ.Χ.) Κριτόλαος ο Φασηλίτης (2ος αι.Χ.) Γάιος (2ος αι.) Lucius Seneca (= Λούκιος Σενέκας. μ.Χ.Χ.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 10 Σάτυρος (περ.) Κλεάνθης ο Άσσιος (331-233 π. .Χ.) Λουκιανός ο Σαμοσατεύς (2ος αι.) Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς (45-125 μ.) Επικούρειοι Επίκουρος (341-270 π.Χ.) Θέων ο Σμυρναίος (2ος αι.Χ.) Θράσυλλος ο Μενδήσιος (ή Θράσυλος. Σέξτος ο Εμπειρικός (200-250 μ. μ.) Επίκτητος (50-138 μ.Χ. 121-180 μ.) 10 .Χ.) Αινησίδημος ο Κνώσιος (1ος αι.Χ.) Βαλεντίνος (2ος αι. μ.) Απουλήιος Λεύκιος (2ος αι.Χ. μ. 105-43 π. μ.Χ.) Νεμέσιος.Χ. Μarcus T.) Παναίτιος ο Ρόδιος (185-110 π.) Marcus Aurelius (= Μάρκος Αυρήλιος.) Σκεπτικοί Πύρρων ο Ηλείος (365-275 π. Cicero (= Κικέρων. π.) Νικόμαχος ο Γερασηνός (2ος αι.) Βασιλείδης (2ος αι. 96-55 π. 200 π. μ.Χ. μ.Χ. μ.Χ. μ.Χ.Χ.

μ.5ος αι. Σχολαστική ή Μεσαιωνική Φιλοσοφία Πρώιμοι σχολαστικοί: Johannes Scotus Eriugena (810-877) Roscelin de Compiègne (= Ροσλέν ντε Κομπιέν.) Ιωάννης ο Φιλόπονος (6ος αι. 354-430) Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ή Ψευδο-Διονύσιος (5ος αι.) Λογγίνος (1ος αι.Χ.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 11 Φιλόστρατος ο Πρεσβύτερος (2ος/3ος αι.Χ. 480-524) ΙΙ.) ΙΙ. μ.Χ. 1050-1123) Anselm of Canterbury.Χ. Πατερική Φιλοσοφία (2ος . 4ος αι.2. 1033-1109) Κατεξοχήν σχολαστικοί: 11 . άγιος.) Νεοπλατωνικοί Αμμώνιος Σακκάς (175-242) Πλωτίνος (205-270) Πορφύριος ο Τύριος (232-304) Ιουλιανός ο Αποστάτης ή Παραβάτης (= Flavius Claudius Iulianus. μ.Χ.) Βοήθιος (= Anicius Manlius Severinus Boethius.3. μ.) Μιχαήλ Ανδρεόπουλος (11ος αι.) Gaius Sallustius Crispus (= Γάιος Σαλλούστιος ή Σαλούστιος.1. 331-363) Ιάμβλιχος ο Χαλκιδεύς (4ος αι. Βυζαντινή Φιλοσοφία Λεόντιος ο Βυζάντιος (475-543) Μάξιμος ο Ομολογητής (580-662) Ιωάννης Δαμασκηνός (674-749) Αρέθας [επίσκοπος] Καισαρείας (860-932) Μιχαήλ Ψελλός (1018-1096) Μιχαήλ ο Εφέσιος (11ος αι.) Υπατία (370-415) Πρόκλος ο Λύκιος (410-485) Δαμάσκιος (5ος αι.ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ .) Τερτυλλιανός (160-230) Ωριγένης (185-254) Γρηγόριος Ναζιανζηνός (326-390).ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ . Saint (= Άνσελμος του Καντέρμπουρυ. ΠΑΤΕΡΕΣ .ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΕΣ ΙΙ. Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Γρηγόριος Νύσσης (335-394) Ιωάννης ο Χρυσόστομος (344-407) Αυγουστίνος (= Sanctus Aurelius Augustinus. μ.) Νικηφόρος Βλεμμύδης (1197-1272) Γεώργιος Παχυμέρης (1242-1310) Μάξιμος Πλανούδης (1260-1310) Βαρλαάμ ο Καλαβρός (1290-1348) Νικηφόρος Γρηγοράς (1295-1360) Γρηγόριος Παλαμάς (1296-1359) Δημήτριος Κυδώνης (14ος αιώνας) Νικόλαος Καβάσιλας (14ος αιώνας) ΙΙ.

1214-1293) Bonaventura (= Μποναβεντούρα. 1265-1321) John Duns Scotus (= Ιωάννης Σκώτος. 1232-1316) Dante Alighieri (= Δάντης. 1685-1753) David Hume (= Ντέηβιντ Χιουμ. Βενέδικτος ή Μπαρούχ 1632-1677) 12 . 1266-1308) William of Ockham (περ. 1225-1274) Ύστεροι σχολαστικοί: Raymundus Lullus ή Ramón Llull (= Ρεϊμούντους Λούλους. 1623-1662) Benedictus Spinoza (= Σπινόζα. Εμπειρισμός Francis Bacon (= Φράνσις Μπέικον. 1596-1650) Blaise Pascal (= Βλάσιος ή Μπλεζ Πασκάλ. ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ IV. 1632-1704) George Berkeley (= Τζωρτζ Μπέρκλεϋ.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 12 Petrus Abaelardus (1079-1142) Petrus Lombardus (= Πέτρος Λομβαρδός.1. 1733-1804) IV.4.2. 1304-1374) Νικόλαος Κουζάνος (Nicolaus Cusanus. 1548-1600) Tommaso Campanella (= Τομάζο Καμπανέλα. T. 1493-1541) Giordano Bruno (= Τζορντάνο Μπρούνο. 1095-1160) Averroës (= Αβερρόης. 1469-1527) Paracelsus (= Παράκελσος = Philippus A. 1588-1679) John Locke (= Τζων Λοκ. Δυτικοευρωπαίοι Φραγκίσκος Πετράρχης (= Francesco Petrarca. 1260-1327) Johannes Tauler (= Ιωάννης Τάουλερ. 1193 ή 1207-1280) Roger Bacon (= Ρότζερ Μπέικον. Μυστικισμός Meister Eckhart (= Μάιστερ Έκχαρτ. Ορθολογισμός René Descartes (= Ρενέ Ντεκάρτ ή Καρτέσιος. von Hohenheim. 1300-1361) Θωμάς ο Κεμπήσιος (1379-1471) ΙΙΙ. 1126-1198) Μαϊμονίδης (1135-1204) Αλβέρτος ο Μέγας (Albertus Magnus. 1285-1349) ΙΙ. 1217-1274) Θωμάς Ακινάτης ή Ακυινάτης (= Thomas de Aquino. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΙΙΙ. 1568-1639) Jacob Böhme (1575-1624) IV. 1711-1776) Joseph Priestley (= Τζόζεφ Πρίσλεϋ. B. 1401-1464) Niccoló Machiavelli (= Νικολό Μακιαβέλλι ή Μακιαβέλι.2. Έλληνες Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων (1360-1452) Γεώργιος Τραπεζούντιος (1395-1472) Βασίλειος Βησσαρίων (1403-1472) Γεώργιος Σχολάριος-Γεννάδιος (1405-1472) ΙΙΙ.1. 1561-1626) Robert Burton (1577-1640) Thomas Hobbes (= Θωμάς ή Τόμας Χομπς.

3. 1530-1563) Michel de Montaigne (= Μισέλ ντε Μονταίν ή Μονταίνι. 1770-1831) Friedrich W. 17721801) Johann Fr. 1744-1803) Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) IV. Κριτικισμός Immanuel Kant (1724-1804) IV.1. Ευκαιριοκρατία Nicolas Malebranche (= Νικολά Μαλεμπράνς.3. Γαλλικός Διαφωτισμός Etienne de la Boetie (= Étienne de la Boétie. Charles de Secondat Montesquieu (= Σαρλ Μοντεσκιέ. 1709-1751) Jean-Jacques Rousseau (= Ζαν-Ζακ Ρουσσώ ή Ρουσώ. J. Helvetius (1715-1771) Jean le Rond d' Alembert (= Ντ’ Αλαμπέρ. 17431794)) Charles Fourier (1772-1837) IV.2.5. 1612-1694) Pierre Bayle (1647-1706). 1712-1778) Denis Diderot (Ντενί Ντιντερό. 1635-1715) IV. 1715-1780) Luc Vauvenargues (1715-1747) Claude A. 1788-1860) 13 . Herbart (1776-1841) IV. 1689-1755) François Voltaire (= Βολταίρος ή Βολτέρος. Ζαν λε Ρον. Μετα-ιδεαλισμός Arthur Schopenhauer (= Άρθουρ Σοπενχάουερ ή Σοπενάουερ. Leibniz (1646-1716) John Toland (1670-1722) Christian Wolff (1679-1754) IV.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 13 Gottfried W. Ουμανισμός και παιδαγωγική Alexander von Humboldt (1767-1835) Friedrich E.5. 1740-1814) Nicolas de Chamfort (Νικολά ντε Σαμφόρ. 1759-1805) Johann Gottlieb Fichte (= Γιόχαν Γκότλιμπ Φίχτε. Schleiermacher (1768-1834) Novalis (= Friedrich von Hardenberg = Φρίντριχ φον Χάρντενμπεργκ = Νοβάλις.5. Γερμανικός Ιδεαλισμός και Ρομαντισμός Johann Gottfried Herder (= Γιόχαν Γκότφρηντ Χέρντερ. 1717-1783) Paul Holbach (1721-1789) Marquis de Sade (Μαρκήσιος ντε Σαντ.5. Schelling (1775-1854) IV. Θεωρησιακός ιδεαλισμός Friedrich von Schiller (= Φρίντριχ φον Σίλλερ.5.4. 1533-1592) Antoine Arnauld (= Αντουάν Αρνώ.4. 1762-1814) Georg Wilhelm Friedrich Hegel (= Γκέοργκ Βίλχελμ Φρήντριχ Χέγκελ. 1713-1784) Etienne B. 1741-1794) Marquis de Condorcet (= Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat = Κοντορσέ. de Condillac (= Ετιέν Κοντιγιάκ. 1694-1778) Julien Lamettrie (= Λαμετρί.

1. 1870-1924) Leon Trotsky (= Λέον Τρότσκι ή Τρότσκυ. 1820-1895) Rosa Luxemburg (= Ρόζα Λούξεμπουργκ. 1784-1853) V. Αναρχισμός Mikhail Alexandrovich Bakunin (= Μιχαήλ Μπακούνιν.2. 1798-1857) John Stuart Mill (= Τζων Στιούαρτ Μιλλ.1.2.8. Fechner (1801-1887) 14 .6. 1879-1940) Antonio Gramsci (= Αντόνιο Γκράμσι. Αγγλικός και Ιταλικός Ρομαντισμός Thomas de Quincey (1785-1859) Giacomo Leopardi (1798-1837) IV. 1814-1876) Pyotr Alexeyevich Kropotkin (= Πιοτρ Α. 1842-1921) V. Κροπότκιν. Ελληνική Νεότερη Φιλοσοφία Θεόφιλος Κορυδαλεύς (1570-1646) Βικέντιος Δαμοδός (1700-1754) Ευγένιος Βούλγαρης (1716-1806) Ιώσηπος Μοισιόδαξ (1725-1800) Δημήτριος Καταρτζής (1730-1807) Γεώργιος Σουγδουρής (1745/47-1825) Αδαμάντιος Κοραής (1748-1835) Δημήτριος-Δανιήλ Φιλιππίδης (1750-1832) Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) Βενιαμίν Λέσβιος (1759-1824) Αθανάσιος Ψαλίδας (1767-1829) Νεόφυτος Βάμβας (1776-1855) Κωνσταντίνος Μ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα) V.5.5. 1806-1856) IV. 1804-1872) Karl Marx (= Καρλ Μαρξ. Κούμας (1777-1836) Θεόφιλος Καΐρης (= Καϊρης. Ατομισμός Max Stirner (= Μαξ Στίρνερ. Επιστημολογικές Συνθέσεις Gustav Th.7. 1891-1937) V. 1806-1873) Herbert Spencer (1820-1903) Ernst Haeckel (1834-1919) Ernst Mach (1838-1915) Richard Avenarius (1843-1896) V. Κλασικός Θετικισμός Auguste Comte (= Αύγουστος Κοντ. Ιστορικός και Διαλεκτικός Υλισμός Ludwig Feuerbach (= Λουδοβίκος Φόυερμπαχ. Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικονομίας Adam Smith (= Άνταμ Σμιθ.3. 1870-1919) Vladimir Ilyic Lenin (= Βλαδιμίρ Ίλιτς Λένιν.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 14 IV. 1723-1790) David Ricardo (1772-1823) IV. 1818-1883) Friedrich Engels (= Φρίντριχ Ένγκελς.

Lange (1828-1875) Hermann Cohen (1842-1918) Wilhelm Windelband (1848-1915) Paul Natorp (1854-1924) Heinrich Rickert (1863-1936) Ernst Cassirer (1874-1945) V.) V.Υπαρξισμός Sören Kierkegaard (= Σαίρεν Κίρκεγκωρ ή Κίρκεγκααρντ.7.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 15 Rudolf H.5.8.10. 1874-1928) Emmanuel Levinas (= Lévinas = Εμμανουέλ Λεβινάς. 1805-1859) Karl Lamprecht (1856-1915) Max Weber (= Μαξ Βέμπερ. 1874-1948) Martin Buber (= Μάρτιν Μπούμπερ. 1878-1965) Karl Jaspers (= Καρλ Γιάσπερς. Νεοκαντιανισμός Friedrich A. Φιλοσοφία των Επιστημών του Πνεύματος Wilhelm Dilthey (1833-1911) Theodor Litt (1880-1962) Eduard Spranger (1882-1963) V. 1859-1938) Max Scheler (= Μαξ Σέλερ. 1892-1985) Arnold Gehlen (1904-1976) V.12. 1926. 1813-1855) Leon Shestov (1866-1938) Nicolai Berdiaeff ή Berdyaev (= Νικολάι Μπερντιάεφ ή Μπερντιάγεφ ή Μπερδιάγιεφ. 1906-1995) V. Φιλοσοφία της Ύπαρξης . Φιλοσοφία της Κουλτούρας και της Ιστορίας Alexis de Tocqueville (= Αλέξης ντε Τοκβίλ.9. 1864-1920) Oswald Spengler (1880-1936) José Ortega y Gasset (= Χοσέ Ορτέγκα Υ Γκασσέτ.4. Lotze (1817-1881) Max Wundt (1832-1920) V. 1864-1936) Ludwig Klages (1872-1956) V.6. Φιλοσοφία της ζωής Friedrich Nietzsche (= Φρειδερίκος Νίτσε. 1844-1900) Georg Simmel (1858-1918) Henri Bergson (= Ανρί Μπερξόν ή Μπεργκσόν. 1859-1941) Miguel de Unamuno (= Μιγέλ ντε Ουναμούνο. Φιλοσοφική Ανθρωπολογία Helmuth Plessner (= Χέλμουτ Πλέσνερ. 1883-1969) 15 .11. 1883-1955) V. Φαινομενολογία Edmund Husserl (= Έντμουντ Χούσσερλ ή Χούσερλ. Ύστερος ιδεαλισμός Eduard von Hartmann (1842-1906) V. Κριτικός Ορθολογισμός Nicolai Hartmann (1882-1950) Hilary Putnam (= Χίλαρυ Πάτναμ.

13. Peirce (= Τσαρλς Πηρς. 1900-1980) Theodor Adorno (= Τέοντορ Αντόρνο. Bollnow (= Όττο Μπόλνοβ. Hare (1919-2002) John Rawls (= Τζον Ρωλς. 1889-1973) Otto Fr. Φιλοσοφία της Γλώσσας και Αναλυτική Φιλοσοφία Alfred N. Νεομαρξισμός . 1884-1925) Alfred Tarski (= Άλφρεντ Τάρσκι. 1921-2002) V. Αμερικανικός Πραγματισμός Charles S. Quine (= Γουίλλαρντ Κουάιν. 1911-1960) Peter Frederick Strawson (= Πήτερ Στρώουσον ή Στρώσον. 1859-1952) Richard Rorty (= Ρίτσαρντ Ρόρτυ.Κριτική Θεωρία Georg Lukacs (= György Lukács = Γκέοργκ Λούκατς. 1913-1960) V. Σύγχρονος Εμπειρισμός και Νεοθετικισμός Moritz Schlick (1882-1936) Otto Neurath (1882-1945) Hans Reichenbach (1891-1953) Rudolf Carnap (1891-1970) Karl Mannheim (1893-1947) Karl R. 1901-1983) Wilhelm Kamlah (1905-1976) Willard V. 1892-1940) Max Horkheimer (= Μαξ Χορκχάιμερ. 1839-1914) William James (= Γουίλιαμ Τζαίημς ή Τζέημς. 1898-1979) Erich Fromm (= Έριχ Φρομ.17. 1918-1990) Jürgen Habermas (= Γιούργκεν Χάμπερμας. 1902-1994) V. Popper (= Καρλ Πόππερ ή Πόπερ. 1905-1980) Maurice Merleau-Ponty (= Μωρίς Μερλώ-Ποντύ. 1885-1977) Walter Benjamin (= Βάλτερ Μπένγιαμιν. 1931-2007) V. 1872-1970) Gottlob Frege (= Γκόττλομπ Φρέγκε. 1910-1989) John Austin (= Τζον Ώστιν. 1919-2006) Richard M.15.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 16 Martin Heidegger (= Μάρτιν Χάιντεγγερ ή Χάιντεγκερ. 1908-2000) V. 1903-1969) Louis Althusser (= Λουί Αλτουσέρ.16. Whitehead (= Άλφρεντ Χουάιτχεντ.14. 1885-1971) Ernst Bloch (= Ερνστ Μπλοχ. 1889-1976) Gabriel Marcel (= Γκαμπριέλ Μαρσέλ. 1908-1961) Albert Camus (= Αλμπέρ Καμύ. 1929-) 16 . 1861-1947) George Moore (1873-1958) Ludwig Wittgenstein (= Λούντβιχ Βιτγκενστάιν ή Βιττγκενστάιν. 1903-1991) Jean-Paul Sartre (= Ζαν-Πωλ Σαρτρ. 1842-1910) John Dewey (= Τζων Ντιούη. 1895-1973) Herbert Marcuse (= Χέρμπερτ Μαρκούζε. 1889-1951) Gilbert Ryle (1900-1976) Alfred Jules Ayer (= Άλφρεντ Άιερ. Κονστρουκτιβισμός Giuseppe Peano (1858-1932) David Hilbert (1862-1943) Bertrand Russell (= Μπέρτραντ Ράσελ ή Ράσσελ. Λογιστική.

σύγχρονη επιστημολογία) Gaston Bachelard (= Γκαστόν Μπασελάρ ή Μπασλάρ. 1908. Χατζηκωνσταντίνου Μιχάλης Ψαλιδόπουλος Κοσμάς Ψυχοπαίδης (1944-2004) Roger E.) David Landes (1924.) Κωστής Μηλολιδάκης Παναγής Παπαληγούρας (1917-1993) Θεόδωρος Κ. Σολδάτος Γιώργος Τσεμπελής Λευτέρης Τσουλφίδης Κώστας Φιλίνης (1921-2006) Γιώργος Θ. 1901-1981) Claude Lévi-Strauss (= Claude Levi-Strauss = Κλωντ Λεβί-Στρως. 1913-2005) V. 1883-1946) Paul R. 1953. 1900-2002) Paul Ricoeur (= Πώλ Ρικέρ ή Ρικαίρ. Ερμηνευτική Hans-Georg Gadamer (= Χανς-Γκέοργκ Γκάνταμερ. Κορλίρας (1946. Χάγιεκ. 1884-1962) Imre Lakatos (= Ίμρε Λάκατος. Στρουκτουραλισμός Jacques Lacan (= Ζακ Λακάν. 1928. 18.) V.) John Nash Joseph Schumpeter (1883-1950) Amartya Sen Stefano Zamagni 17 .) Σταύρος Δρακόπουλος Ξενοφών Ζολώτας (1904-2004) Νίκος Θεοχαράκης Αθανάσιος Π.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 17 V. Πελαγίδης Γεράσιμος Θ. Καραγιάννης Σάκης Καράγιωργας (1930-1985) Ηλίας Καραντώνης Παναγιώτης Γ.19. Krugman (= Πάουλ Κρούγκμαν. Α. Backhouse (1951. 1924-1995) Alexandre Koyré (= Αλεξάντρ Κοϋρέ. Επιστημολογία (σύγχρονες θεωρίες της επιστήμης. 1899-1992) Robert Heilbroner (1919-2005) John Maynard Keynes (= Τζων Μέυναρντ Κέυνς. 1922-1996) Paul Feyerabend (= Πάουλ Φεγεράμπεντ ή Φάυεράμπεντ. 1922-1974) Thomas S.21. 1892-1964) V.) Friedrich A. Πολιτική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικονομίας Μανόλης Αγγελίδης Χαράλαμπος Αλιπράντης (1946-2009) Γιάνης Βαρουφάκης Πέτρος Γ.) Michel Foucault (= Μισέλ Φουκώ ή Φουκό. 1926-1984) Avram Noam Chomsky (= Άβραμ Νόαμ Τσόμσκυ ή Τσόμσκι. Δούκας (1952. Kuhn (= Τόμας Κουν.20. Κανελλόπουλος (1923-1994) Αναστάσιος Δ. Hayek (= Φ.

1862-1932) B Roger E. Beauchamp Ulrich Beck (1944. 1930-2002) Dominique Bourdin (1949.) Benjamin Barber (1939. Bailey (= Αλίκη Μπέιλη. 1909-1997) Jean-Michel Besnier (= Ζαν-Μισέλ Μπενιέ) Bertrand Binoche (= Μπερτράν Μπινός) Guy Biola (= Γκυ Μπιολά) Brian Bix Simon Blackburn (1944.) Helena Petrovna Blavatsky (= Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ ή Μπλαβάτσκι.) Bernard Bourgeois (= Μπερνάρ Μπουρζουά) Jacques Bouveresse (1940. 1900-1986) Günther Anders (1902-1992) Elizabeth Anscombe (= Ελίζαμπεθ Άνσκομπ) Hannah Arendt (= Χάννα Άρεντ.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 18 V.) Raymond Aron (1905-1983) R. 1898-1956) 18 . 1915-1985) Tom L. Beardsley (= Μόνρο Μπήρντσλεϋ. 1886-1956) Barbara Berger (= Μπάρμπαρα Μπέργκερ) Peter L. Backhouse (1951. Atkinson (= Joghi Ramacharaka. L. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ (με αλφαβητική σειρά) A Johnson M. 1942. Barrow Roland Barthes (= Ρολάν Μπαρτ. 18311891) Murray Bookchin (= Μάρρεϊ ή Μάραιη Μπούκτσιν. 1937.) Alice Α. 1897-1962) Diderik Batens Jean Baudrillard (= Ζαν Μπωντριγιάρ ή Μποντριγιάρ.) Julien Benda Gottfried Benn (= Γκόττφρηντ Μπεν.) Monroe C.) Giorgio Agamben (1942. Atkinson (= Ρ. 1968. Berger (= Πήτερ Μπέργκερ) A. 1880-1949) Per Bak (1948-2002) Mikhail Bakhtin (= Μιχαήλ Μπαχτίν.22. Άτκινσον) William W.) Alain Badiou (= Αλαίν Μπαντιού. F. 1915-1980) Georges Bataille (= Ζωρζ Μπατάιγ.) Pierre Bouvier Fernand Braudel (1902-1985) Jean-François Braunstein Bertold Brecht (= Μπέρτολτ Μπρεχτ. 1921-2006) Pierre Bourdieu (= Πιερ Μπουρντιέ. 1929-2007) Zygmunt Bauman (= Ζίγκμουντ Μπάουμαν.) Omraam Mikhael Aivanhov (= Ομραάμ Μικαέλ Αϊβανώφ. Abercrombie Meyer Howard Abrams (1912. 1925. 1895-1975) Etienne Balibar (= Étienne Balibar = Ετιέν Μπαλιμπάρ.) Julian Baggini (= Τζούλιαν Μπαγκίνι.) John D. Berleant Isaiah Berlin (= Αϊζάια Μπερλίν. 1906-1975) Vladimir Igorevich Arnold (1937.

Casti Thomas Cathcart Gregory Chaitin (= Γκρέγκορι Τσέιτιν) Alan F.) John L.) Jean Brun Susan Buck-Morss James Burnham (1905-1987) Judith Butler (1956. 1969.) Michael Clark (= Μάικλ Κλαρκ) Maurice Cornforth (1909-1980) Frederic Cossutta (1949.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 19 Stanislas Breton (1912-2005) John Hedley Brooke Harold I. Cushing (1937-2002) Βoris Cyrulnik (1937.) Charles R. Clarke M. 1889-1943) Jean-Pierre Cometti André Comte-Sponville (= Αντρέ Κοντ-Σπονβίλ.) Micha Brumlik (1947.) C Pierre Campion (= Πιερ Καμπιόν) Luciano Canfora (= Λουτσιάνο Κάνφορα.) Ian Craib (1945-2003) Edward Craig (1872-1966) Simon Critchley (1960. 1911-1995) M. L. 1939-) Lee Carroll Roberto Casati (1961. 1948. Brown Pascal Bruckner (= Πασκάλ Μπρυκνέρ. 1809-1882) Françoise Dastur (= Φρανσουάζ Νταστύρ) Donald Davidson (1917-2003) J. 1942.) Georges Canguilhem (1904-1995) Patrice Canivez (= Πατρίς Κανιβέ) Fritjof Capra (= Φρίτγιοφ Κάπρα. Cohen Janet Coleman (1945. 1925-1985) Léon Chestov (= Λεόν Σεστώφ.) James T.) Arthur Danto (1924. Chalmers Jean-Pierre Changeux (= Ζαν-Πιερ Σανζέ) Chen Chao-Hsiu François Châtelet (ή Chatelet = Σατελέ.) D Roger Dadoun François Dagognet (1924. 1866-1938) Emile Michel Cioran (= Εμίλ Μισέλ Σιοράν.) 19 . 1952. Davies Richard Dawkins (1941. D.) Rodney Collin (= Ρόντνεϊ Κόλλιν) Robin George Collingwood (= Ρόμπιν Τζωρτζ Κόλλινγκγουντ. 1925-1998) Manuel Castells (1942.) Carlos Castaneda (= Κάρλος Καστανέντα.) Alain de Botton (= Αλαίν ντε Μποττόν. Darwin (= Κάρολος Δαρβίνος.

) Albert Einstein (= Άλμπερτ Αϊνστάιν. van Fraassen S. 1879-1955) Ivar Ekeland (= Ιβάρ Έκλαντ) Linda Elder Mircea Eliade (= Μιρτσέα Ελιάντε ή Μιρσέα Ελιάντ. 1949.) E Terry Eagleton (= Τέρρυ Ίγκλετον ή Τέρι Ήγκλετον.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 20 Christian Delacampagne (= Κριστιάν Ντελακαμπανί.) Paul Foulque Bas C. 1930-2004 ) Marcel Detienne Carlo Diano (1902-1974) Lothar Döhn (= Dohn) Fedor Michajlovic Dostojevskij (= Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογέφσκι.) David Edmonds (1944.) Petar Denov (= Peter Deunov = Πέταρ Ντένωφ = Beinsa Douno = Μπεϊνσά Ντούνο.) Julius Evola (1898-1974) Amitai Etzioni (= Αμιτάι Εντζιόνι) F Nayla Farouki (= Ναϊλά Φαρουκί) Cynthia Farrar Nicholas Fearn Ferenc Feher (1933-1994) Niall Ferguson (= Νάιαλ Φέργκιουσον. 1882-1937) Vilém Flusser (= Vilem Flusser.) 20 . 1803-1882) Pascal Engel Joseph Epstein (1937. Frank Michael Frede (1940-2007) Sigmund Freud (= Σίγκμουντ Φρόυντ ή Ζίγκμουντ Φρόιντ.) Roger-Paul Droit (= Ροζέ-Πολ Ντρουά.) Umberto Eco (= Ουμπέρτο Έκο. 1912-1994) Ralf Waldo Emerson (= Ραλφ Γουάλντου Έμερσον. 1949-2007) Gilles Deleuze (= Ζιλ Ντελέζ.) Oswald Ducrot (1930.) Paul Florensky (= Παύλος Φλωρένσκυ.) Georgi Fotev ή Fotef (= Γκιόργκι Φότεφ. 1864-1944) Jacques Derrida (= Ζακ Ντεριντά ή Ντερριντά. 1932. 1941. Feynman (1918-1988) Alain Finkielkraut (= Αλαίν Φινκελκρό ή Φινκελκρότ. 1964. 1951-) Egidio Festa (= Ετζίντιο Φέστα) Richard P. 1821-1881) William H.) Luc Ferry (= Λικ Φερί. 1858-1917) Ronald Dworkin (1931. Dray Hubert L. 1943. 1856-1939) David Frisby Francis Fukuyama (1952. Dreyfus (1929. 1925-1995) Daniel Dennett (1942. 1949.) Pierre Duhem (= Πιερ Ντιέμ. 1907-1986) Norbert Elias (1897-1990) Jacques Ellul (= Ζακ Ελλύλ. 1861-1916) Émile Durkheim (= Εμίλ Ντυρκέμ. 1920-1991) Dominique Folscheid (1944.

Α.) Maurice Godelier (1934.) Félix Guattari (= Φελίξ Γκουατταρί.) 21 . 1948.) András Gedö (= Αντράς Γκεντέ) Clifford Geertz (1926-2006) Ludovico Geymonat Les Giblin Anthony Giddens (= Άντονι Γκίντενς.) Olof Gigon (= Όλοφ Ζιγκόν. Hofstadter Martin Hollis Ted Honderich (Τεντ Χόντεριτς. 1923. 1913-1970) Ernst Hans Gombrich (= Ερνστ Χανς Γκόμπριτς. 1949.) Jonathan Glover (= Τζόναθαν Γκλόβερ) André Glucksmann (= Αντρέ Γκλυκσμάν. 1960.) J. Hanson Richard Harder (1896-1957) David Harvey Stephen Hawking Friedrich Α. 1937. 1906-1998) Anthony Gottlieb (= Άντονυ Γκότλιμπ) Sylvain Gouguenheim (= Συλβαίν Γκουγκενέμ) John Gray (= Τζον Γκρέι. Hankins Norwood R. 1866 (.1949) Georges Gurvitch (= Ζωρζ Γκυρβίτς. Hobsbawm (= Έρικ Χόμπσμπωμ. 1899-1992) Joanna Haynes (= Τζοάνα Χέινς) Robert Heiss (= Ρόμπερτ Χάις. 1946. 1917. 1938. Hayek (= Φ.) Alvin L.) Etienne Gilson (= Ετιέν Ζιλσόν. Goldman Lucien Goldmann (= Λυσιέν ή Λουσιέν Γκολντμάν.) Georges Th.) Eric J.) . 1886-1951) Michel Guérin (= Guerin. 1904-1969) Nelson Goodman (= Νέλσον Γκούντμαν. Χάγιεκ.) Douglas R. 1929.) George Ivanovich Gurdjieff (= Γεώργιος Ιβάνοβιτς Γκουρτζίεφ. 1903-1974) David Held (= Ντέιβιντ Χελντ) Agnes Heller (= Άγκνες Χέλλερ. 1884-1978) René Girard (= Ρενέ Ζιράρ. Guilbaud (1912-2008) Jean-Claude Guillebaud (= Ζαν-Κλοντ Γκιγεμπό. Greisch David Gross (1941. 1933.) Axel Honneth (= Άξελ Χόνετ. 1944.) Lydia Goehr (= Λύντια Γκερ. 1912-1998) Michael Allen Gillespie (1951. 1894-1965) Patrick Guyomard H Michel Haar Thomas L. 1930-1992) Stephen Gudeman René Guénon (= Guenon. Μισέλ Γκερέν.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 21 G Roger Garaudy (= Ροζέ Γκαρωντύ) Alfonso Gatto (1909-1976) Marcel Gauchet (1946. 1909-2001) Witold Gombrowicz (= Βίτολντ Γκομπρόβιτς. Ρενέ Γκενόν.

1886-1961) Helge Kragh (1944.) J Russell Jacoby (= Ράσελ Τζάκομπι. 1933. 1956.) Jaegwon Kim (1934. 1966. 1903-1985) James Jeans Laurent Jezequel (= Laurent Jézéquel) Alexandre Jollien Hans Jonas (= Χανς Γιόνας.) Paul R.) Michael Hughes Johan Huizinga (= Γιόχαν Χουιζίνγκα. 1945. King Peter Kingsley (1953. 1958.) Fredric R. 1947.) David Howarth (1958.) Paul Jacopin (= Πολ Ζακοπέν) Albert Jacquard (= Αλμπέρ Ζακάρ. 1925-2005) André LaCocque (= Αντρέ Λακόκ) Paul Lafargue (= Πωλ Λαφάργκ. Μάικλ. 1872-1945) I Michael Ignatieff (= Ιγκνάτιεφ. Jameson (1934. 1926-2004) Friedrich Kümmel (= Kummel = Φ. 1925.) Fedor Vasilevich Konstantinov (= Φεντόρ Β. 1842-1911) Jacqueline Lagrée (= Lagree = Ζακλίν Λαγκρέ) Michel Lallement Patricia Laporte (= Πατρισιά Λαπόρτ) 22 . 1953. 1921-1998) Elisabeth Kübler-Ross (= Kubler-Ross. Krugman (= Πάουλ Κρούγκμαν.) Max Jammer Vladimir Jankelevitch (= Jankélevitch = Βλαδιμίρ Ζανκέλεβιτς.) Federico Carlos Krutwig-Sagredo (= Φεδερίκο Κάρλος Κρούτβιγκ-Σαγρέδο. 1941.) Peter J. Κιούμμελ.) Ivan Ilyine Luce Irigaray (= Λυς Ιριγκαρέ) Terence Irwin (1947-) Jonathan Israel (1946.) Will Kymlicka L Lacarriere. Κονσταντίνοφ. 1901-1991) Pierre Klossowski (1905-2001) Karl Korsch (= Καρλ Κορς.) Robert Kanigel Bruno Karsenti (= Μπρούνο Καρσεντί.) Hans Küng (= Kung) Adam Kuper (= Άνταμ Κούπερ. 1951.) Richard Kearney (1954. 1875-1961) K Robert Kagan (= Ρόμπερτ Κέιγκαν. Jung (= Καρλ Γιουνγκ.) Philippe Julien (= Φίλιππος Ζυλιάν) Carl G.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 22 Michel Houellebecq (= Μισέλ Ουελμπέκ. 1903-1993) François Julien (= Φρανσουά Ζυλιέν.) Anthony Kenny (1931. Jacques (= Lacarrière.

1956. 1901-1991) Άντα Lehman-Βλαχούτσικου (1905. 1950.) Pierre Lévy (= Πιερ Λεβί = Levy. 1924-1998) M Douglas MacDowell (= Ντάγκλας Μακντάουελ) Pierre Macherey (1938.) Niklas Luhmann (= Νίκλας Λούμαν. 1942. 1875-1955) Maud Mannoni (1923-1998) Mihailo Marcovic (= Μιχαήλο Μάρκοβιτς) Lou Marinoff (= Λου Μαρίνοφ) Jean-Luc Marion (= Ζαν-Λυκ Μαριόν.) David C. 1927-1998) William G. 1862-1949) Bryan Magee (1930.) Brian Leiter Miriam Leonard Theodor Lessing (1872-1933) Bernard-Henri Lévy (= Μπερνάρ-Ανρί Λεβί = Levy.) Robert Layton Le Corbusier (= Λε Κορμπυζιέ = Charles-Edouard Jeanneret.) Marvin Minsky (1927.) Catherine Larrere (= Κατρίν Λαρρέρ) Christopher Lasch (= Κρίστοφερ Λας. 1948.) Thomas Mann (= Τόμας Μαν. Lycan (1945.) Zap Mangusta Michael Mann (= Μάικλ Μαν.) Gottfried Martin (= Γκότφριντ Μάρτιν) Jean Mathiot (= Ζαν Ματιό) Marcel Mauss (= Μαρσέλ Μος. Lindberg Matthew Lipman (1922. 1897-1968) Sylvie Mesure Thomas Meyer (= Τόμας Μάγερ) Yves Michaud (= Υβ Μισό) Jean-Claude Michéa (= Michea = Ζαν-Κλωντ Μισεά.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 23 Charles Larmore (= Τσαρλς Λαρμόρ. 1932-1994) Bruno Latour (1947. Κάρλ Λέβιτ. 1944.) Geoffrey E.) Karl Löwith (= Lowith = Loewith. 1872-1950) Ernst Mayr (1904-2005) Barry Mazur Ward McAfee (= Ουώρντ Μακάφη) Darrin M. 1897-1973) Michael Löwy (= Lowy = Μικαέλ Λεβύ. 1946.) Jean-François Lyotard (= Ζαν-Φρανσουά Λυοτάρ. R. McMahon Martine Méheut (= Meheut = Μαρτίν Μεέ) Philip Merlan (= Φίλιπ Μέρλαν.) Gilles Lipovetsky (= Jules Lipovetsky = Ζιλ Λιποβετσκί. 1938.) Robert Misrahi 23 . 1887-1965) Henri Lefebvre (= Ανρί Λεφέβρ. 1950.) David Miller Georges Minois (= Ζωρζ Μινουά.) Crawford Brough MacPherson (= Μακφέρσον) Maurice Maeterlinck (= Μωρίς Μαίτερλινκ. Lloyd (1933. 1945.

1947. 1896-1980) Michael Picard (= Μάικλ Πικάρντ) Luigi Pirandello (1867-1936) Paul Poupard (= Πωλ Πουπάρ) Jonathan Powers (= Τζόναθαν Πάουερς) Graham Priest Ilya Prigogine (= Ιλία ή Ιλιά Πριγκοζίν.) Thierry Paquot Talcott Parsons (= Τάλκοτ Πάρσονς. Olivienstein Michel Onfray (1959. 1937.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 24 Carl Mitcham Jacques Monod (= Ζακ Μονό. Nussbaum (= Μάρθα Νάσμπαουμ. P.) Robert Owen (= Ρόμπερτ Όουεν) P Maggie Paley (= Μάγκι Πάλεϋ) Bryan Palmer David Papineau (1947.) John Nash (1928. 1910-1976) Franco Montanari Charles Morazé (= Moraze. Ragland 24 . Νοτ.) O Klaus Oehler Doris Olin C. 1921. 1913-2003) Edgar Morin (= Εντγκάρ Μορέν. 1895-1990) Herfried Munkler (= Χέρφριντ Μύνκλερ. 1951.) Reviel Netz Franz Neumann (1900-1954) Kai Nielsen (= Κάι Νίλσεν) Charles Stanley Nott (= Τσαρλς Στ.) N Ernest Nagel Thomas Nagel (= Τόμας Νέιτζελ ή Νέιγκελ. 1902-1979) Cesare Pavese (= Τσέζαρε Παβέζε. 1887-1978) Martha C. 1908-1950) Roger Penrose (= Ρότζερ Πένροουζ. 1917-2003) Francine Prose Dominique Proust (= Ντομινίκ Προυστ) R Luis Racionero (= Λουίς Ραθιονέρο) C.) Wolfgang Muller-Wiener Lewis Mumford (= Λιούις Μάμφορντ.) Mario Perniola (= Μάριο Περνιόλα) Christopher Phillips (= Κρίστοφερ Φίλιπς) Jean Piaget (= Ζαν Πιαζέ. 1931.

Searle Amartya Sen (1933. 1841-1929) John Schwarzmantel Eugenie Scott John R. 1943. Ιερομόναχος. Atkinson.) Michel Senellart (= Μισέλ Σενελλάρ) Richard Sennett (= Ρίτσαρντ Σένετ.) Byrne Rhonda (= Μπερν Ρόντα) Maxime Rodinson (1915-2004) Hermann Röhrs (= Rohrs) Jacqueline de Romilly Pierre Rosanvallon (= Πιερ Ροζανβαλόν) Seraphim Rose (= Σεραφείμ Ρόουζ. 1948. 1953.) Torkom Saraydarian (= Τορκόμ Σαραϊνταριάν) Donald Sassoon (= Ντόναλντ Σασούν ή Σάσουν) Carl Schmitt (= Καρλ Σμιττ. 1823-1892) Alain Renaut (= Αλαίν Ρενώ. 1939. 18621932) James Redfield (= Τζέιμς Ρέντφιλντ) Michael Redhead Ιsrael Regardie (= Ισραέλ Ρεγκάρντιε = Israel Regudy = Ίσραελ Ρεγκούντι. 1888-1985) Manuel Schoch (= Μάνουελ ή Μανουέλ Σοχ. 1947-) Quentin Skinner (= Κουέντιν Σκίννερ ή Σκίνερ) Henryk Skolimowski (= Χένρυκ Σκολιμόβσκι ή Σκολιμόφσκι) Philip Smith Bruno Snell (1896-1986) Charles Percy Snow (1905-1980) Rebecca Solnit Susan Sontag (= Σούζαν Σόνταγκ. Sandel (= Μάικλ Σάντελ. 1946-2008) Erwin Schrödinger (= Schrodinger = Έρβιν Σρέντιγκερ. 1934-1982) Steven Rose (= Στίβεν Ρόουζ) Clément Rosset (= Κλεμάν Ροσέ.) Bede Rundle Jacqueline Russ Lucio Russo S Zoë Sallis Michael J.) Stewart Shapiro (1951-) Ann Margaret Sharp Philip Sherrard (1922-1995) Georg Simmel (1858-1918) Gilbert Sinoué (= Sinoue = Ζιλμπέρ Σινουέ. 19071985) Ernest Renan (= Ερνέστ Ρενάν. 1933-2004) 25 .ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 25 Yoghi Ramacharaka (= Γιόγκι Ραματσαράκα = William W. 1887-1961) Joseph Schumpeter (1883-1950) Edouard Shuré (= Shure = Εδουάρδος Συρέ ή Σιρέ.) Aleksandr Petrovic Septulin Michel Serres (1930.

1922-2002) Lev Semyonovitch Vygotsky (ή Vygotskii = Λεβ Βιγκότσκι. Tickle Paul Tillich (= Πάουλ Τίλλιχ. 1932. 1929-2008) Ferdinand Tönnies (= Tonnies = Φέρντιναντ Ταίνις) U Nicola Ubaldo (= Νικόλα Ουμπάλντο) George Uscatescu (= Χόρχε Ουσκατέσκου. 1914-2007) Pierre Vidal-Naquet (Πιερ Βιντάλ-Νακέ. Thurman (= Ρόμπερτ Θέρμαν) Phyllis A. 1935.) George Steiner (= Τζωρτζ Στάινερ. 1931-) Paul Beekman Taylor (= Πωλ Μπέκμαν Τέιλορ) Paul Thagard Pierre Thuillier (1927-1998) Robert A. 1919-1995) V Paul Valéry (= Πωλ Βαλερύ. 1836-1934) W Raymond Wacks Hans Wagner (= Χανς Βάγκνερ) Immanuel Wallerstein (1930. Voloshinov Michel Vovelle (= Μισέλ Βοβέλ. 1920. 1861-1925) Zeev Sternhell (= Ζέεβ Στέρνχελ. 1886-1965) Charles Tilly (Τσαρλς Τίλυ. 1847-1922) Roy Sorensen Ernesto Spinelli Jean Starobinski (= Ζαν Σταρομπίνσκι. 1949-) Susan Rubin Suleiman Lars Svendsen (1970. 1899-1973) Patrick Süskind (= Πάτρικ Ζίσκιντ. N. 1930-2006) Luc Vincenti (= Λυκ Βινσεντί) V.) T Charles Taylor (= Τσαρλς Ταίηλορ.) Neale Donald Walsch (= Νιλ Ντόναλντ Ουόλς) 26 . 1929.) Rudolf Steiner (= Ρούντολφ Στάινερ. 1871-1945) Bartel Leentert van der Waerden (1903-1996) François Vatin (= Φραγκίσκος Βατέν) Jean Vaysse Viktor Alekseevich Vazioulin (= Βίκτορ Αλεξέγιεβιτς Βαζιούλιν. F.) Neil A.) Predrag Vranicki (= Πρέντραγκ Βρανίτσκι.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 26 Richard Sorabji Georges Sorel (= Ζωρζ Σορέλ. Stillings Gerry Stoker (= Τζέρι Στόκερ) Philip Stokes Leo Strauss (= Λέο Στράους.) Jean-Pierre Vernant (= Ζαν-Πιερ Βερνάν. 1933.

23. Eduard Zeller (= Έντουαρντ Τσέλλερ) John Ziman Robert Zimmer (= Ρόμπερτ Τσίμερ. Ακριβούλης Γραμματική Αλατζόγλου-Θέμελη Σταμάτης Ν. R.) Reinhold Zippelius (1928. Αθανασάτος Βαγγέλης Αθανασόπουλος (1946. Αλαχιώτης Χαράλαμπος Αλιπράντης (1946-2009) Διονύσιος Αναπολιτάνος Πέτρος Αναστασιάδης Διονύσης Αναστασόπουλος Ελένη Ανδριάκαινα Δημήτριος Ανδριόπουλος Μανόλης Ανδρόνικος (1919-1992) Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης (1956 -) Εμμανουήλ Αντωνακάκης 27 . 1876-1962) Michael Walzer (= Μάικλ Γουόλτσερ ή Ουόλζερ.) Αθανάσιος Αγγελόπουλος Σάββας Αγουρίδης (1921-2009) Παναγιώτης Ν. Αγγελής Μανόλης Αγγελίδης (1952. Watts Albrecht Wellmer (= Άλμπρεχτ Βέλμερ.) Oscar Wilde (= Όσκαρ Ουάιλντ.) Nigel Warburton Wendy Wasserstein Alan W. Αδαμόπουλος Κωστούλα Αδάμου-Φίκα Κωνσταντίνος Π. Αβρααμίδης Γιάννης Αβραμίδης Δημήτρης Αγγελής (1973. 1945. 1854-1900) Walter Wili Bernard Williams (Μπέρναρντ Γουίλιαμς.) V. Αθανασόπουλος Δημήτρης Ευθ.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 27 W.) Νικόλαος Κ. 1935. 1929-2003) Helmut Willke Edward-Osborne Wilson Peter Lamborn Wilson (= Hakim Bey. Wright Z Ernest Zebrowski Jr. Walsh Bruno Walter (= Μπρούνο Βάλτερ. 1953. 1933. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ (με αλφαβητική σειρά) Α Ευστάθιος Κ. H.) Richard Wolin (= Ρίτσαρντ Γουόλιν) Paul Woodruff (= Πωλ Γούντραφ) M.) Κωνσταντίνος Γ.

Αρτεμιάδης Ναυσικά Ασβεστά Σπύρος Ασδραχάς Νικόλαος Αυγελής Α.) Περικλής Π.) Γιώργος Βέλτσος (1944.) Γεώργιος Αντωνόπουλος Ιωάννης Π.) Γιώργος Βαμβαλής Γεώργιος Βαρβατσούλιας (1964. Γ.) Ιουλία Βελισσαροπούλου-Καράκωστα Γιάννης Βελούδης (1951. Αντωνόπουλος Ν.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 28 Αντώνης Αντωνακόπουλος Βασίλειος Αντωνιάδης (1851-1932) Ν. Αφεντουλίδης Αλέξανδρος Αφουξενίδης Β Θανάσης Βακαλιός Αναστασία Δ.) Πάνος Δ.) Ανδρέας Βαρνακιώτης Γιάνης Βαρουφάκης (1961.) Περικλής Σ.) Πέτρος Βασιλειάδης (1945. Βασιλόπουλος (1944. Ν. Βαλασίδης Κώστας Βαλεοντής (1944.) Γεώργιος Αραβανής Άννα Αραβαντινού Γιώργος Αραμπατζής Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης Ρεγγίνα Αργυράκη Λυκούργος Ε. Αρεταίος Νικόλαος Κ. Παπαγεωργίου) Κώστας Αξελός (1924-2010) Χρήστος Αξελός (1928. Αντωνόπουλος (1920.) Θεόφιλος Βέικος (1936-1995) Δημήτρης Κ.) Μαρία Βενετή Μάριος Βερέττας Κουλασένα Βιντάνα-Γκαμάγκε Στέλιος Βιρβιδάκης (1955.) Κ.) Θεόδωρος Αποστολόπουλος Λάκης Αποστολόπουλος (1940. Αντωνόπουλος (= John P. Αντωνίου Τάκης Αντωνίου (1932-2006) Γ. Βαμβακάς (1931. Α.) 28 . Αντωνόπουλος Ζωή Αντωνοπούλου-Τρεχλή Μαρία Ν. Α. Anton.) Κωνσταντίνος Ι. 1920.) Δημήτρης Αποστολόπουλος (1978. Βαλλιάνος (1950. Ι. Βακαλούδη Γ.) Χαράλαμπος Αποστολόπουλος Γεωργία Αποστολοπούλου (1946. Αντωνοπούλου Γιώργος Ανωβολιώτης (= Γ. Βελισσαρόπουλος (1920. Αποστολίδης (1940.

) Θεόφιλος Βορέας (1873-1954) Στέλλα Βοσνιάδου Κωνσταντίνος Βουδούρης Κωνσταντίνος Ι.) Γεώργιος Δ.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 29 Βασίλης Βιτσαξής Γρηγόρης Βλαστός (= Gregory Vlastos. Γεωργόπουλος Νικολίτσα Γεωργοπούλου-Νικολακάκου Γιώργος Διανέλος Γεωργούδης Αντώνης Γεωργούλας Ηλίας Ν.) Δημοσθένης Γεωργοβασίλης (1933. Γέμτος (1939.) Φανούριος Κ. Γιαννόπουλος (1941. Γκίβαλος (1944. Γκουτζαμάνης 29 . 1907-1991) Αιμιλία Βλαχογιάννη Θεόδωρος Βλαχοδημήτρης (1925-2005) Παναγιώτης Βλαχόπουλος Αναστάσιος Βλάχος Γεώργιος Κ.) Ερριέττα Γεριτσίδου Σταμάτης Δ. Γεωργούσης Σταύρος Γιαγκάζογλου (1962. Γεωργούλης (1894-1968) Παναγιώτης Ν. Γκέκας Μενέλαος Α.) Κώστας Γαβρόγλου Σπύρος Γάγγας Γιάννης Γ.) Σωκράτης Γκίκας (1935. Γκιούλη Σταύρος Γκιργκένης Βασίλης Α.) Παναγιώτης Ε. Γαλανός Κωνσταντίνος Γαρίτσης Κώστας Γεμενετζής (1944.) Ιωάννης Θ. Γιαννακόπουλος Ανδρέας Γιαννακούλας Αναστάσιος Γιανναράς (1920-1977) Χρήστος Γιανναράς (1935. Βώρος Γ Δημήτρης Γαβαλάς (1949.) Πέτρος Α. Γιούνη Βασίλειος Χ.) Βιργινία Μ. Βουρβέρης (1899-1978) Πέτρος Βράιλας-Αρμένης (1812-1884) Παναγιώτης Βρετάκος Γεράσιμος Βώκος (1948.) Παντελής Γιαννουλάκης Χρήστος Γιαπιτζάκης Πέτρος Κ. Μοναχός (1956. Γεωργούλας Κωνσταντίνος Δ. Γερογιωργάκης Θεόφραστος Γέρου (1916-1996) Νίκος Γεωργακέλλος Γεώργιος Γεωργακόπουλος Θεόδωρος Γεωργίου (1954. Γιατζάκης Μαρία Σ. Βλάχος Αρσένιος Βλιαγκόφτης.

Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος Ι.) Βασιλική Γρηγοροπούλου Μακάριος Γρινιεζάκης. Ε. Αρχιμανδρίτης Δ Σάββας Δαμασκηνός. Γούδης (1947. Δημάκης Κωνσταντίνος Θ.) Χ.) Χρίστος Δ.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 30 Δημήτρης Γληνός (1882-1943) Ελένη Γλύκατζη-Ahrweiler (= Γλύκατζη-Αρβελέρ.) Γιώργος Σ.) Κώστας Δουζίνας Πέτρος Γ. Δημαράς (1904-1992) Γιάννης Α. Δολαμίδης Κυριακή Δόλια(-Γαβρά) Απόστολος Δοξιάδης (1953. Δαράκη Δημοσθένης Ι. Δημητρακόπουλος Μιχαήλ Δημητρακόπουλος Φώτης Δημητρακόπουλος (1949.) Μ. Δούκας (1952.) Δημήτρης Γούτας Θεόδωρος Γραμματάς (1951.) Γιώργος Διζικιρίκης (1921-2008) Αλέξανδρος Διλμπέρης Ουράνα Διοματάρη Παναγιώτης Δόικος Γ. Δασκαλάκης Σωκράτης Δεληβογιατζής Αλεξάνδρα Δεληγιώργη Κώστας Δεληκωσταντής Ιωάννης Γ.) Σωτήρης Γουνελάς Χ. Δεστέφανος Παναγιώτης Δ. Δημητρίου Στέφανος Δημητρίου (1968. Γλυκοφρύδης (1952. Δεσποτόπουλος Κ.) Κύρκος Δοξιάδης (1955.) Σωτήρης Δημητρίου Στυλιανός Δημόπουλος Τάκης Δημόπουλος Νίκος Δήμου (1935.) Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη Σωτήρης Φ. Γουνελάς (1942. Δελλής Νίκος Δεμερτζής Νίκος Δενδρινός Χρήστος Δερμεντζόπουλος Μιχάλης Δερμιτζάκης Μπάμπης Δερμιτζάκης (1950.) 30 .) Ευάγγελος Γράψας (ή Γραμμένος) Παναγιώτης Δ. Δημητράκος Δημήτρης Δημητράκος Δημήτρης Δημητριάδης Κυριάκος Ν. Αρχιμανδρίτης Μάνος Δανέζης (1949.-Δ. 1926. Γρηγοριάδης (1947.

) Νίκος Κ.) Άλκης Θεοδωράκης (1970. Ζέρβας (1957. Θεοδώρου Πάνος Θεοδώρου Μενέλαος Θεοτοκάτος Νίκος Θεοχαράκης Μαρίκα Θωμαδάκη Ι Δανιήλ Ι. Θεοδωρίδης (1958.) Νίκος Ηλιόπουλος (1952.) Στράτος Θεοδοσίου (1949.) Γιώργος Ζωγραφάκης Γιώργος Ζωγραφίδης Η Δημήτρης Αλ. Ηλιόπουλος Φίλιππος Ηλιού (1931-2004) Ιωάννης Ν. Ιακώβ (1947.) Χρ. Θεοδωρόπουλος Έλενα Θεοδωροπούλου Ευάγγελος Δ. Ηλιούδης (1957.) Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος (1900-1981) Πέτρος Π. Ζαχαρίου (1959.) 31 . Ζιάκας Θεόδωρος Ι.) Βίκυ (= Βασιλική) Ιακώβου (1969.) Μιχαλίνος Ζεμπύλας Γιάννης Π. 1926.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 31 Ίων Δραγούμης (1878-1920) Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου Παναγιώτης Δρακόπουλος Σταύρος Δρακόπουλος (1962. Ευαγγελόπουλος Ιάσων Ευαγγέλου (= Ευάγγελος Ευαγγελίου. Ηλιόπουλος (1951.) Γρηγόρης Δ.) Χαράλαμπος Θεοδωρίδης (1883-1958) Ιωάννης Ε. Ζαβιτσιάνου Νίκος Ζακόπουλος (1917-1997) Ρένα Ζαμάρου Σπυρίδων Ζαμπέλιος (1815-1881) Μάρκος Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης Τ.) Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Ξενοφών Ζολώτας (1904-2004) Κώστας Ζουράρις (1940.) Ευανθία Δρακωνάκη-Καζαντζάκη Δημήτριος Δρίτσας Διονύσης Δρόσος Ε Γιώργος Λ. Ευτυχιάδης Ζ Ε.) Θ Παναγιώτης Θανασάς (1967. Ζιάκας (1945.

Κανελλόπουλος (1923-1994) Παναγιώτης Κ. Κανελλόπουλος (1902-1986) Βασιλική Καραβάκου Αναστάσιος Δ.) 32 . Καμπάνης (1950.) Αθανάσιος Π. Ιεροδιακόνου Νίκος Γ. Κακριδής (1901-1992) Νίκος Καλαϊτζής Γιάννης Καλιόρης (1939. Καζά (1961.) Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση Νικόλαος Στ. Καρακώστας Άννα Καραμανίδου Γιώργος Καραμανώλης Ελένη Καραμπατζάκη-Περδίκη Δημήτρης Α.) Κωνσταντίνος Καλλίας Βασίλειος Καλογεράς Νικόλαος Α.) Ελένη Καλοκαιρινού Βασίλης Κάλφας (1953.) Γιώργος Καραμπελιάς (1946.) Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957) Τάσος Καζεπίδης Ουρανία Καϊάφα Παύλος Καϊμάκης Αθανάσιος Γ. Καββαδίας Κωνσταντίνος Καβουλάκος (1967.) Πηνελόπη Α. Καραγιάννης Γεώργιος Καραγιάννης (1936-2006) Σάκης Καράγιωργας (1930-1985) Στέλιος Καρακασίδης Παναγιώτης Καρακατσάνης Ιωάννης Μ. Καράμπελας (1972.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 32 Κατερίνα Ιεροδιακόνου Χαράλαμπος Σ. Ιντζεσίλογλου Γεώργιος Ιωαννίδης Κλείτος Ιωαννίδης Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη Κ Θεόδωρος Καβάσης Γεώργιος Β.) Γιώργος Καμπασακάλης Γιάννης Καμπούρης Σοφία Κανάκη-Πρωτόπαπα Ζωή Β. Καλογερόπουλος (1924.) Ηλίας Καραντώνης Βασίλης Καραποστόλης (1951. Καϊσης (= Καΐσης) Αλέξανδρος Κακαβούλης Μίρκα Κακαδέλλη Ιωάννης Θ. Κανάβα Ελένη Κανακίδου (1950.) Γιάννης Καράς Βασίλης Καρασμάνης Δημήτριος Καρατζίνης Χρυσή Καρατσινίδου Γρηγόρης Καραφύλλης (1950.

) Νίκος Κουνενής (1957.) Γιώργος Κ.) Παύλος Κόντος (1967.) Διαμαντής Κ.) Ιωάννης Γ.) Νίκος Κοτζιάς Δημήτρης Κοτρόγιαννος Γεράσιμος Κουζέλης Νώντας Κούκας Γιώργος Κουλούκης Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης (1941. Κουράκης (1947. Κερτσόπουλος (1952. Κόιος Νένα Κοκκινάκη Γεώργιος Κόκκινος Κωνσταντίνος Τ.) Δημήτριος Ν.) Γεώργιος Κ. Κοβάτσης (1950.) Θεοχάρης Χ. Κούτρας (1936. Κιτρομηλίδης Νίκος Κιτσίκης (1887-1978) Θανάσης Κιτσόπουλος Εμμανουήλ Κλάψης.) Θανάσης Κουραβέλος Νέστωρ Ε.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 33 Μιχάλης Καραχάλιος (1952. Κατράκης Γιώργος Σ. Καργόπουλος Άγγελος Καρούσος Κορνήλιος Καστοριάδης (1922-1997) Δήμητρα Κατή Ανδρέας N. Κατσιμάνης (1937. Κονταράτος (1933-2009) Σάββας Κονταράτος Γιώργος Δ. Πρωτοπρεσβύτερος Παύλος Κλιματσάκης Λεωνίδας Χ. Κούτουλας (1962.) Γεώργιος Κουμάκης (1937. Κατρούγκαλος Γρηγόρης Κατσαρέας Κυριάκος Σ. Κιντής Κώστας Κιουπκιολής Πασχάλης Μ. Κοντογιώργης (1947.) Γιάννης (ή Γιάνης) Κορδάτος (1891-1961) Παναγιώτης Γ. Κεράνης (1948.) Στέλιος Κουσούλης (1959-2007) Άρης Κουτούγκος (1947. Κεκρίδης Μαίρη Κεκροπούλου Άννα Κελεσίδου(-Γαλανού) Ανέστης Κεραμιδάς Δημήτρης Ν.) Φίλιππος Β.) Νικόλαος Γ. Κουτσάκος 33 . Κατσιμπάρδης Ευστάθιος Ν. Κορλίρας (1946. Κεσσίδης (1920-2009) Γεωργία Κιάφη Βάσω Κιντή Σταύρος Α. Κολιόπουλος Ίωνας Κον Παναγιώτης Κονδύλης (1943-1998) Θωμάς Κονιαβίτης Αντώνης Ν.

) Θεόδωρος Π.) Νίκος Λέανδρος Διαμάντης Λεβεντάκος Αθανάσιος Λέγκας Γεώργιος Λέκκας (1966. Λυπουρλής Χάρης Λύτας (1957-2010) Ανδρέας Ν.) Γρηγόριος Κωσταράς (1937.) Ελένη Λεοντσίνη (1971. Κυρτάτας (1952. Λούβαρις (1887-1961) Νικόλαος Λουδοβίκος. Λιανός Δημήτρης Λιαντίνης (1942-1998) Διονύσης Λιβέρης Πάνος Λιγομενίδης Θάνος Λίποβατς (1943. Κρασανάκης Ιάσων Κρέμελης Θεόδωρος Κρητικός Δημήτριος Κρικώνης Κώστας Β. Κυριακόπουλος (1936.) Νίκη Λοϊζίδη Ζήσιμος Λορεντζάτος (1915-2004) Νικόλαος Ι. Λύτρας Μ Γκόλφω Μαγγίνη 34 .) Δημήτριος Κωτσάκης (1909-1986) Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος Λ Γιάννης Λαζαράτος Γιώργος Λαθύρης (1962. Κριμπάς (1932.) Παντελής Λέκκας (1960.) Λουκάς Λιακατάς Στράτος Λιακάτου (1947.) Βασίλειος Κρουστάλλης Γιώργος Κυπραίος Δημήτριος Κυριάκης Παναγιώτης Ι. Κυρίδης Βασίλειος Κύρκος Δημήτρης Ι.) Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη (1932-2004) Δημήτρης Λαμπρέλλης Έλλη Λαμπρίδη (1896-1970) Μανόλης Λαμπρίδης (1920-2002) Βούλα Λαμπροπούλου Δημήτρης Ι. Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Λούρος (1898-1986) Νίκος Λυγερός (1968.) Αγγέλα Κυριακοπούλου (1938. Λάος (1974.) Ηλίας Κωστόπουλος (1964.) Κλαίρη Λυκιαρδοπούλου Δημήτριος Δ.) Αργύρης Γ. Λάμπρου Νικόλαος Κ.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 34 Γεώργιος Ε.) Κωνσταντίνος Κωβαίος (1950.

Ματσούκας (1934. Μαρινόπουλος Κωνσταντίνος Δ.) Μανώλης Μαρκάκης (1942-2001) Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος (1938. Μεταξάς Αιμίλιος Μεταξόπουλος (1955. Μάρκος Ιορδάνης Μαρκουλάτος (1968.) Κωνσταντίνος Ματζανάρης Νέστορας Μάτσας (1935. πρωτοπρεσβύτερος (1940. Μακράκης Κώστας Ι.) Ηλίας Γ. Μανωλίδης (1940. Μανιάτης Ανδρέας Μάνος Κώστας Γ. Μακρής Νίκος Μακρής (1947. Μανουσάκης Ευστρ. Μερεντίτης Ελένη Μερκενίδου Ανδρέας Σ. Μανουσόπουλος Μιχαήλ Κ. Κ. Μαράς (1966.) Αντώνιος Γ. Μετοχιανάκης 35 . Μακρυγιάννης Δήμητρα Μακρυνιώτη Λάμπρος Μαλάμας Χρήστος Μαλεβίτσης (1927-1997) Γιάννης Μανέττας Γιώργος Ι. Μαραθεύτης (1926.) Σπύρος (= Σπυρίδων) Μακρής Σπυρίδων Μακρής Δημήτρης Η.) Κώστας Μάρας Αναστάσιος Γ.) Νίκος Αθ. Μέμμος Ι.) Αριστείδης Μαυρίδης Νικόλαος Μελισσίδης Νίκος Α.) Ευαγγελία Μαραγγιανού-Δερμούση Γιώργος Μαραγκός Μιχαλάκης Ι. Μανουσάκης Ιωάννης-Παντελεήμων Μανουσάκης Γεώργιος Π.) Βασίλειος Μάργαρης Ελένη Μαργαρίτου-Ανδριανέση Ν. Μαντζαρίδης (1935.) Τάσος Μαθές Μιχάλης Κ.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 35 Μαρία Μαγγιώρου Αναστάσης Μαδαμόπουλος Μάρκος Π. Μαντζανάς Γεώργιος Ι.) Αναστάσιος-Ιωάννης Δ.) Δημήτρης Μαρωνίτης (1929. Μαδιάς (1920. Μάνος Γεώργιος Ε.) Βασίλειος Μαρκεζίνης Δημήτρης Μαρκής (1936-) Μάριος Μαρκίδης (1940-2003) Χρήστος Μαρκόπουλος (1925.) Μιχάλης Δ. Μαρίτσας (1957. Μεσημέρης Γεώργιος Μεταλληνός.

) Αύγουστος Μπαγιόνας (1931-2005) Γιάννης Μπαδογιαννάκις Μιχαήλ Δ.) Σοφία Μιχαηλίδη (1963-2002) Κώστας Π. Μικρογιαννάκης Αθηνά Μιράσγεζη Δημήτρης Μισιρλής Αλέξανδρος Μιτζάλης Στέλιος Μίτσιγγας Μαρία Μίχα Σάββας Μιχαήλ (1947. Μήτσιου Δήμητρα Μήττα (1959. Μοσχονάς Μελίνα Μουζαλά Δημήτριος Μούκανος (1946.) Νίκη-Χαρά Μπανάκου-Καραγκούνη Χαράλαμπος Μπάρακλης (1935.) Κωστής Ν.) 36 . Μουστάκης Ευάγγελος Μουτσόπουλος (1930.) Γεώργιος Μπαμπινιώτης (1939.) Κώστας Μπαλάσκας (1939.) Κωνσταντίνος Μηλολιδάκης Γιώργος Μητακίδης Παν. Μοσχονάς Σπύρος Γ.) Χαρά Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου (1948. Μπαστάνης (1946. Μπακαούκας (1969.) Χλόη Μπάλλα (1966.) Εμμανουήλ Ι. Μπάλλας Χρήστος Π. Μόκκας Γρηγόρης Μολύβας (1965. Μπαλόγλου Αριστείδης Μπαλτάς (1943.) Παναγιώτης Σ.) Λεωνίδας Κ. Μπαλτάς (1970.) Δημήτριος Β.) Γιώργος Ι. Μιχελής (1903-1969) Βασίλειος Ε. Μπαρτζελιώτης Παντελής Μπασάκος (1947.) Κωστής Μοσκώφ (1939-1998) Αλεξάνδρα Μοσχονά Σπύρος Α.) Νίκος Μουλακάκης (1951.) Ιωάννης Μουρατίδης Αλέξανδρος-Φοίβος Μουρελάτος Γεώργιος Μουρέλος (1912-1994) Αλεξάνδρα Μουρίκη Θανάσης Μουσόπουλος (1949. Μιχαηλίδης (1928-1998) Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος (1909-2002) Α. Μιχαλόπουλος Ηλίας Ν. Μητροπέτρος Γιάννης Μητρόπουλος Δημήτρης Μητρόπουλος Αλέξανδρος Χ. Μιχάλος Παναγιώτης Μίχας Παναγιώτης Α.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 36 Σπύρος Μήλας Γιάννης Μηλιός (1952.

Ντούσκος Ξ Εμμανουήλ Ξαγοραράκης Αιμιλία Ν.) Ευτύχης Μπιτσάκης (1927. Νούτσος (1948. 1953. Νάσιουτζικ Αλέξανδρος Νεχαμάς Νικόλαος Α. Ξυδάκης Μιχάλης Ξυλινάς Ο Ελένη Οικονομοπούλου 37 . Ξανθοπούλου Αχιλλέας Δ.) Δημήτρης Νικόλης Ηλίας Π. Μωραΐτης Ε.) Πέτρος Δ.) Στυλιανός Σ.) Βασίλης Νιτσιάκος (1958. Μυλωνάς Λιάνα Μυστακίδου Α. Νικολούδης (1939. Μποζώνης Τάσος Μπουγάς (1935. Νιάρχος Χριστίνα Νικηταρά Απόστολος Β.) Νίκος Εμ. Κ. 1958. Μπρώνη (1975. Μωραΐτου Ν Νίκος Ναγόπουλος Αθανάσιος Α.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 37 Μάριος Μπέγζος (1951.) Βασίλης Νούλας (1939.) Θρασύβουλος Μπέλλας Λίνος Μπενάκης (1928. Νούτσης Παναγιώτης Χρ. Μπίρης (1942. Ξενάκης Ιάννης Ξενάκης (1922-2001) Τζέησον Ξενάκης Γιώργος Ξηροπαϊδης (= Ξηροπαΐδης.) Αντώνης Μπιτσιάνης Τάσος Μπλέτας Γεώργιος Α. Ντόλας (1975. Ντόκας Λάμπρος Ντόκας Νίκος Χρ.) Μαριάννα Μπενετάτου Βασίλης Μπετσάκος Νίκος Μπιργάλιας Τάσος Κ. Νικολαΐδης (= Νικολαϊδης.) Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου (1958. Νασίκας Α. Μπέης (1933. Νησιώτης (1924-1986) Δημήτριος Νιάνιας Κωνσταντίνος Γ.) Κώστας Ε.) Αγησίλαος Σ.) Τάσος (= Αναστάσιος) Μπούντης Παναγιώτης Μπούρας (1946.) Θ.) Γεωργία Κ.

) Κωστής Παπαγιώργης (1947. Παναγιωτόπουλος Ι. Παναγιώτου Ανδρέας Χ. Παπαναγιώτου (1939. Παπακωνσταντίνου Κερασένια Παπαλεξίου Παναγής Παπαληγούρας (1917-1993) Εμμανουήλ Παπαμανώλης Παναγιώτης Κ.) Στέφανος Α. Παπαγεωργίου (1955. Παπαδόπουλος (1933. Παϊπέτης Ρέα Παλαιοπούλου-Σταθοπούλου Κωνσταντίνα Παλαμιώτου-Θωμαΐδου Μενέλαος Παλλάντιος (1914.) Παναγιώτης Ν.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 38 Βασίλης Κ.) Παναγιώτης Ουλής Π Γιώργος Δ.) Ευάγγελος Π. Παντούλας (1968.) Θανάσης Παπαδόπουλος Στυλιανός Γ.) Νικόλαος Πανταζόπουλος Άγγελος Παντελάκης Σμαρούλα Παντελή (1959. Πανταζάκος Απόστολος Πανταζής (1971.) Λεωνίδας Παντελίδης (1953. Παπανούτσος (1900-1982) Κωνσταντίνος Παπαπέτρος Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Χάρης Ν. Παντελής (1927. Οικονόμου Ηλίας Β. Παναγόπουλος (1940-2009) Γιάννης Πανεθυμιτάκης (1926. Παναγιωτόπουλος (1901-1982) Νίκος Παναγιωτόπουλος (1962.) Θεόδωρος Παντουβάς Θεόδωρος Ε.) Ιωάννα Παπαζαφείρη Φώτης Παπαθανασίου Δημήτρης Παπαθανασόπουλος Κώστας Παπαϊωάννου (1925-1981) Αναστάσιος Α. Παπαχαραλάμπους 38 . Παπαδόπουλος (1959.) Κωνσταντίνος Α. Οικονόμου Γιώργος Ν.) Ιωάννης Πανέρης (1935-1998) Σταύρος Πάνου (1939.) Κώστας Δ. Παγανός Κωνσταντίνος Πάγκαλης Φιλήμων Παιονίδης (1961.) Ηλίας Παπαγιαννόπουλος (1970.) Δ. Μ.) Πάνος Π.) Παυλίνα Παμπούδη (1948.) Γιώργος Παπαγούνος Απόστολος Παπαδημητρίου Ευθύμης Γ. Οικονόμου Νίκος Ορφανίδης (1949. Παπαδημητρίου Δημήτρης Ι. Παπαδής Δημήτριος Σ.

) Μάριος Πλωρίτης (1919-2006) Γιώργος Ποάλας Νικόλαος . Πατέλης Ιόλη Πατέλλη Κωνσταντίνος Γ. Πετράκης Αλέξιος Α.) Κωνσταντίνος Ράντης (1963. Πλεξίδας Κυριάκος Πλησής (1929.) Έλλη Παππά (1920-2009) Γιώργος Παππάς Πέτρος Παραράς Θεόπη Παρισάκη Γιώργος Πάσχος (1945. Ρασσιάς (1959.) Μιχάλης Ρέλλος Μάρκος Ρενιέρης (1815-1897) Χρίστος Ν.) Δημήτρης Σ.) Βλάσσης Γ. Πιτσινός Γιάννης Πλάγγεσης Ελευθέριος Ν. Πέτρου Νικόλαος Β. Πολίτης (1852-1921) Βαγγέλης Πολυδούρης Πάνος Πολυχρονόπουλος (1941.) Άγγελος Ρ. Παπαχρίστου (1945.) Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά Κώστας Α. Ρακιτζής Στέλιος Ράμφος (1939. Ρέντεσης Πέπη Ρηγοπούλου 39 . Πλατής (1922-2003) Ιωάννης Γρ. Ραφαηλίδης Βασίλης Ραφαηλίδης (1934-2000) Αντώνης Ρεγκάκος (1957. Παύλος Θεόδωρος Κ. Πετρουλάκης Κώστας Πέτσιος Ιάκωβος Πηλίλης Παύλος Πισσάνος Γεώργιος Θ. Πάτελος Σοφία Πατούρα-Σπανού Χάρης Πάτσης Σάββας Παττακός Γεώργιος Π.) Δημήτρης Πορτίδης Ελένη Ποταμιάνου Νίκος Πουλαντζάς (1936-1979) Παντελής Πουλιόπουλος (1900-1943) Παναγιώτης Πούλος Νικόλαος Εμμ.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 39 Θανάσης Κ. Πρεάρης Κωνσταντίνος Πρώιμος Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη Θεοδόσης Πυλαρινός Ρ Εμ. Πελαγίδης Θεοδόσιος Πελεγρίνης Θεόδωρος Πενολίδης (1961.

Σπηλιωτόπουλος Γιάννης Σταματέλλος Κωνσταντίνος Ε.) Γεώργιος Σκληρός (1878-1919) Ζαχαρίας Γ. Σκαλτσογιάννης Τριαντάφυλλος Ε.) Αλεξάνδρα Ροζοκόκη Ε. Ρούσσος (1931.) Έλλη Ρουσοπούλου Ευάγγελος Ν.Ε. Σιάσος (1952.) Βίκτωρ Σαριγιαννίδης Ζήσης Σαρίκας (1953. Σκούρας Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου Νίκος Μ. Ρούσης (1948.) Αντώνης Σιμιτζής Τάκης Σιμωτάς Χριστίνα Σίνου Θεόδωρος Σκαλτσάς Παύλος Δ.) Γιώργος Ρουσόπουλος (1951. Σαπουνάς Δημήτρης Σαρδελής Εμμανουήλ Σαρειδάκης (1970.) Σούλα Ροδοπούλου-Ρόζου Στέφανος Ροζάνης (1942.) Βασίλης Ρωμανός Κωνσταντίνος Ρωμανός (1947. Σακελλαρίου (1888-1964) Μιχάλης Β.) Νεοκλής Σαρρής Νίκος Γ. Ροδάκης (1923.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 40 Μυρτώ Ρήγου Περικλής Δ. Σολδάτος Δέσπω Σολομού Ιωσήφ Σολομών Νικόλαος Σούλιας Παύλος Σούρλας Ευάγγελος Σπανδάγος Μιχαήλ Σπανός Κωνσταντίνα Σπαντίδου Α.) Γεράσιμος Σάντας Αθανάσιος Δ. Σβορώνος (1911-1989) Ευάγγελος Σδράκας Νικόλας Α. Σκουτερόπουλος (1938. Σταμάτης Χρυσόστομος Σταμούλης (1964. Ρόκκας Γιώργος Τ.) Αντώνης Λ.) Σ Γιώργος Σαγκριώτης Γιάννης Σακατζής Γεώργιος Θ. Σκλαβενίτης (1948. Σμυρναίος Γεράσιμος Θ.) Κωνσταντίνα-Νάντια Σερεμετάκη Λάμπρος Χ. Σεβαστάκης (1964.) 40 . Σακελλαρίου Δημήτρης Σακκάς Σταυρούλα Σαμαρτζή (1960.

Δ. Τζαμαλής Τάκης Τζαμαλίκος Παύλος Ν.) Ιωάννης Στράγγας Άρης Στυλιανού (1965.) 41 . Τάτσης Σπύρος Τέγος Χρίστος Τέζας (1941. Τσάτσος (1933.) Ιωάννης Συκουτρής (1901-1937) Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου Γεώργιος Μ.Α.) Αθανάσιος A.) Ανδρέας Τσάκαλης (1937.) Δημήτρης Θ. Στείρης Αναστάσιος Στέφος Αθανάσιος Στογιαννίδης Γεράσιμος Στουραΐτης (= Στουραϊτης. Τόλης . Τσαούσης Δημήτρης Τσαρδάκης (1937. Τζερμιάς Στέφανος Τζιγαράς Δημήτρης Τζιόβας Τάκης Τζιρόπουλος Πηνελόπη Τζιώκα-Ευαγγέλου Βασιλική Τζουράκη Βασίλειος Τόγιας Ε.) Νίκος Ταμπάκης Θεοδόσιος Π.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 41 Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου (1944-2009) Γιώργος Χ. Τρωιάνος (1933.) Κωνσταντίνος Τσάτσος (1899-1987) Κωνσταντίνος Τσαφάρας Δαμιανός Τσεκουράκης (1936.) Χρήστος Τερέζης Φώτης Τερζάκης Γιάννης Τζαβάρας (1950.) Ιωάννα Τσιβάκου Εμμανουήλ Τσικογιαννόπουλος Ζήνων Τσικρικάς Κωνσταντίνος Τσίνας Σταυρούλα Τσινόρεμα Κώστας Τσιρόπουλος (1930.) Ερατώ Τριανταφυλλίδη Σπύρος Ν. Δ. Τατάκης (1896-1986) Νικόλαος X.) Ιωάννης Γ.) Σωτηρία Τριαντάρη-Μαρά (1967. Τόλης Ουρανία Τουτουντζή (1965. Τάσιος Βασίλειος Ν. 1946. Τσακνάκης (1971. Τσάτσαρης (1934. Σχινάς Τ Ιωάννης Ταϊφάκος Περικλής Τάγκας Ανδρέας Τάκης (1965.) Γιώργος Τσεμπελής Γιώργος Τσιαντής (1968.) Δημήτρης Γ.) Κώστας Χ.

Χρήστου Χρύσανθος Α.) Βασίλης Φιοραβάντες (1952. Σ.) Βλάσιος Φειδάς Βασίλης Φίλιας Χριστίνα Φίλη (1945. Χατζηκωνσταντίνου Ειρήνη Χειλά Γιώργος Χειμωνάς (1949-2000) Ιωάννης Χολέβας Αλέξανδρος Χούγιας-Παλαιολόγος Νικόλας Χρηστάκης Θεόδωρος Μ. Φιλόθεος Φάρος (1930. Χ. Φουντουλάκης Βασίλης Φράγκος Άννα Φραγκουδάκη Παναγιώτης Φωτέας (1948-2007) Αθανάσιος Π. Φίλιος Νικόλαος Γ. Χριστογιαννόπουλος Γιάννης Χριστοδουλάκης (1943.) Κώστας Φιλίνης (1921-2006) Παύλος Χ. Φαράντος Δημήτρης Κ.) Πέτρος Ι.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 42 Λουκάς Δ. Φωτόπουλος Τάκης Φωτόπουλος (1940. Χρηστίδης Κωνσταντίνος Π. Φαρμάκης π.) Μεθόδιος Φούγιας (1925-2006) Γεώργιος Σ. Τσιτσιπής (1946-2008) Σταμάτης Τσόρης (1963.) Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (1937. Χρήστου Γιάννης Χριστιανίδης Α. Χατζηκακίδης Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994) Γιώργος Θ.) Χ Άγγελος Χανιώτης Ν.) Αγγελική Χριστοδουλίδη-Μαζαράκη Παύλος Χριστοδουλίδης Δημήτρης Χριστοδούλου Πέγκυ Χριστοφή 42 . Δ. Χαρακάκος Αλέκος Χαραλαμπόπουλος Κώστας Χαραλαμπόπουλος Α.) Χαρίδημος Τσούκας Λευτέρης Τσουλφίδης Φ Τάσος Φάλκος-Αρβανιτάκης Γιώργος Φαράκλας (1962. Φαραντάκης Γεώργιος Δ. Φιλιππίδης (1912. Φατούρος (1928.) Αριστείδης Φασιανός Δημήτρης Α. Φωτείνης Κώστας Φωτεινός Ι.

) Ψ Μιχάλης Ψαλιδόπουλος Στάθης Ψύλλος Κοσμάς Ψυχοπαίδης (1944-2004) 43 . Χρύσης (1958.ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1980-2010 43 Νικόλαος Χρόνης Αλέξανδρος Α.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful