Tipuri de cercetari in psihologie

1) Tipul de relatie intre cercetator si subiect a) Cercetari experimentale – cecetatorul manipuleaza o variabila independenta si provoaca reactii comportamentale(variabila dependenta) – experimentul de laborator. b) Cercetari cvasiexperimentale – cercetatorul chestioneaza despre evenimente sau trairi psihologice,dar nu intervine – ancheta,chestionarul c) Cercetari observationale – cercetatorul ramane necunoscut pentru subiect.

2) Tipul de metode de cercetare a)cercetari cantitative – controlul rezultatelor si generalizarea lor b)cercetari calitative – analiza de profunzime a caracteristicilor unui segment al relatiilor sociale 3)In functie de scop a)cercetari descriptive - descrierea evolutiei unor evenimente psihice b)corelationare – legaturi intre fenomene,care nu sunt de ordin cauzal c)explicative – explica cauza aparitiei unor evenimete psihice 4)In functie de numarul de subiecti a)cercetari statistice b)cercetari cazuistice(studiu de caz) 5)Dupa natura problemei a)cercetari exploratorii b)cercetari descriptive c)cercetari cauzale

Exista doua mari categorii de cercetari in psihologie: 1)Cercetari fundamentale 2)Cercetari aplicative .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful