A S ON ALTESSE SERENISSIME~

;n .

(~HRISTIAEN S CHICKHARDT

{}em .Przrna" .. __ /{ , . ./~t .___/f{ .Y .. / (£'"._/( .7J ,j( ._.4{,

( <.) I' . 't1 ', (; A) . ~ .. c/ J ,r;7G··· /; /.1"'-

I i](>.::: C. lu!7Uu.! • ...,:::/ UiJp3r ,,( ... ;){arclianej '\ lbrml'q,_

r 0 \)_

r

j~ae.r'aiS lonj'~IlY:;s L!e.. .. ~ir; l'/u:rru2eur Sd'c .1:'roc/u£re cZ_'8 Ju;rU!?~!1es _l7ieces de.L/liusz'!Iu-{'/ _f;J-OU1~ .ser)/fr o-'l,.u ,-IL~ 1~1-cis-s-e17UD7:l; de- VO~RE AI.tT.E S S.E E RENI S S IME dallS s es heur£>s dJ recr-eaceori; SaChflllf:; 14..;,.s-cinle,

~ v-curt:lculi.ere !iu1 elle J:Ut: ~ ces surtes clOlL'vraues ;._4lais si TUs-g_ues a_pre.s-en:t: J '"lay t/t--ti .ret-eJZlL-dans, 1~'.!Cecu-t;l·C'71/

J_ J c;1 ,7"''' A

de 772o-TV dess-fJ;i7Vy cJest::_parce s=« je 'l-~iYno-rois _pas celLe adnziralrle jus-cess-e avec llZ_iuel1e- V OTRE LTE S BE .

dis-cernc_pa:!:rittenzen:t: 1:011:1: cc !lu1i! ya de _plus f,e~ll./ 1£ de _plus ;iu.s-t:e ~ans lc,sdynpbnies ; je crai;1_Tull's a1VJC r+nd"ex-_pufir?nes~foibles ou~aujuJlement;dbne7!rlizcyse tlunt: loreil!e sfrsi deLz'cafte !Iu";! =r= 2.uc /cs_pr£'-

ductwns des ..Flus heurcllXJdnies _!lui .s-ozera: dffnes de-- son attenticrn-. , /I

Cefte cun.s-ide-rario-n rrze i:iendrv-i:t-enco-re en su.pens sans la_P-~tD-n e.7ct;relne s= j'c:vde tel'7UJiyner ~ VOTRE

ALTE S. S E SERE N I·S S IME La pr,'!fonde reccrznotss an-c e flue J' '!auray wu:t:e rna" vie des b-onreZi .-f~ulieres d077.:t: 'elk 772-1a.Javo-ru.-;; It n.' y a!/_zte, cette rai:pn MADAYE s= aii:; eu./la,fo-rc& deY- SLu'711o-n:/;er n'UZ_,i;inz.idit:d en 'mefois-a;n:t;_p/rendre la-libert:e: defr'!:fi-nler ~ Vo TRE ALTE SSE ~/zjc do-nares PO-U-l/l/ la-7!ure~!lu ... i.>: .raru: Zes _prenzices de. rncvJayo-nJ_Fo-ur lui en~T:Xi1v:? A07nrn..a::'-e/ 1£ F,"rur n ie rrietcr-e: avec eLtes s-ozcs: son iLlus-t-re.

7?rotec~i.{T1L. - .de: rn.es lurnieres ~vo-ient::_plus de..1!7"'~1:}01"i·wn ori-ec rrz e s bonrzcs ;,-u:ent::icrns J c e .r=« ouvr'a.:Je al! r ait: 1:1 a len7.-en;t; 10 ~ntziJTe de_rrrrr 'I r-e r: ,~ V 0 T RE AL trt E SSE SERE N ISS I ME des _pla.!firs in n o-c ems JC

it. l . , . '. J\ 1 "" ,. 1 f, . 1 II· . t "..

e icz =nr=: enrne7neienps rrurn. Zl"tt.? r~il.,.t?cfZlL"1'-~· s: 'd_l"?r~-rI(-'1Zae "':'I1':'i'atlon ai-ec la1.1U"Ll.e~1{,S7.~:1S_P'llS!Llle_per/an:rz_e

..,

MADAME

de VOTRE AL~ESSE S~RENIS S IME

.. ~ _~..,..) .-.c0l" ..::; ., ·tJ

_) C \ __ Q_/~'e;:::: -(J.!~' ul1}:vLt:" ~_/r:e;:~ ° ,be i-lrar;_:t:-·

• (;C .-:, l'-r.z '-.A/f i J c Lie 9ft.?~ ~ r- I -t e U ']" ·,7 .

JEAN CHRTSTIAEN SCHICKHARD~

I

I, :

~ 6 6 t> (1 5

• =t=51'3

r: r . E Elk(! C1 j. :11: II

'1-

:11: II

=IIi II

...

...... . ' -._'-1"C; . __ ._-..._........ -~,.

5'

. bC .rur_;WfPM"_~all~_'~_1 @1j¢iQ~fSrCram

6 -+- 6 7 _ 6 . 6 ~ 7 l. 7 i 7 7 7· 7 77

(Xc eTDt tr Ctr IF r EJ t I r r I r r r r IrE rna I.y

_._ .. _ _IC_~ .. ~. _._ ... ~ - II- .l~. - d:: :~. -'_~ -h ..... - ~ ..... " . ~. • • ._.,., _._ ~ ..II
_____ .r: _:I
(~ _.__._ ~ • --
~ ... - ... .1lI>
JIto ~ ~
............: ~ ~ ;" ~- -- 6. ... ..... - ...
) ...._ ....._
65: 6a ~ 6 - Ii 6
) ! J 65 6 6 ~ j 6 6 1'3 !L1:rILJi
@: J I * r J- w I ;$. J I
I J qc

" "

~

.. . ...

r- .. ~ • f

-. • I "'IlL __ •

IV" IV . V I I

i'

,

t

,f

.. ~ --- ~ " /"' _".-hr. ~. ~ ........
.... rv ~ • .., _a ..... ~'" ..... .. ..
"- -'" ~ J!'_ I. .
I. OIL ~ ..t:: ,...
~ I. ~~ _A~:«'-;,J e p~e;:~s~ I
""'" ~ l.-J:==I~ 6 ~ """'~ -

~ x 6 ~ '1... 6 5 X6 .'J .¢ X 6 6 - 'j( u &15 ;( X- U
@>::J I r F , ~I cr ~. I cr q- I tr ~I L1 C! ftir I Sfj I E
r • - • "
" • ,
r - _ .. - ~~~~~'---~: --.: .~ --~~ - - -- -- :~-- ~~~~~~

-:- - --- - -.--. -... ======= - -- -

.- - - - - .. -

-- _. _ .. --. -_--.- - .---

· ... ~__....,_---..-......-- ................ -~--------

.-._ .. - - ~ . - ..... -_ .

.' 10'-··· . ... ... _- .

... . . b ~ ¢per r 1 kIW!fl\n crr_,Irag r 1 ~IWO: r 1 flWCL r' ~Iru&r*

SONATA V @~ E~:~ijf~!r' ~kULfldld"b;lrgJLidl r,~ru~1 E,msrfl r'~

·b ~ Wrtu t' ~I '_'@Iei, F ' ; I ratr£fcraCsrtl brCfdid.lfIltfrutcm--gmt,f

. - . 6

@:~ C! iflim ; , f r sAd",m r ' v r. UI r 1 J f fir ' V t r. t r r t ~ ~

- .

b~-IrC1ijlcawcrtarftrltU-laE1ru_!JB~ ,II!

\

~

, . '" . ~

b~ r F IOQ~gpl;iEfGrmdimOOr F I - :11: lie Dir-atHfIrl.~d-W

- -../ '- -- "-- -../ "-- .- 6 S 6 ..Aile o

01:~e:a1 d r it IUfJ JF I uttEtrJJnI~Jj J :11: lie r r 7r~&I&fj w'-'

b~if~pdn-_-tft_IQ •• xmtfrir~

6 6 7~ 6 6· .}. 6 .} 6' 6 x){ x . x '

. (Q:t 0 J. I r F, r d I 0: r (j CJ i 0--6i B F IF 'F r r I. r J ! J I r r W

b {Wtrfflbttitl ~ I tJJfcmd0;.xC(riJSff~1 prdltbittl tto (UW

} . sd 5: J: 5' 6 5' ~. 5' J; 6 6. _,x 'l( S 7 i ~ ~ 6 7 7 S 'i-

.. 6i:~ Fr .1 ntYJ fsF ILJ u, ffl_2P±t:J i t1 #:,0 It] tij ~ ~ I ~ ij w

b ~ rijf-a!~ ~ 1_ pt~l~~=tle _d~: 1$ F6, Ctcfl9 [r Hpj ~

. . 5 f3 .' '. x '6 4X ~ r 1'~ ~ 6 5 .

R:~ a 'J F J F I J F J Flo II~ trfrrwJxJ] Ir EM UI ~ wrr cr I w

p illtf' rl ~ CDll r1 SI a-u a Lit I LULL=! II. .

f • .

"

- . _- .. ~-~. - - ._- .: ._-:_-~-:::""_~:- ~--- . ...----.;- .. ~~_- ~- .~ .. - -.. ---=-=-_ - ~ .- _

2.2-

- .

b y cf' ~ r Firer FF IrQ r at ria r F I!" t (" ~ I l(tJA r 1 Hff: din t r · v r r' I (" V 'f? '

@:~e-4 ibxJ 8;1 ab?1 ~ I UwaYl ftil i11_ &lfJ,n ~~iJ I tdJEttrI WstrUl ij 1: .1

. b~n It"ifF IfiH1rrlr"~rF Ifvr r It"tFF If'~,Lfrrlr'v i I .-ir ~'l1wl

,. J'=. :Forl:?! ~

6 . 6 6 6 f 3 . 6 6 6 d 6 6 9 6 f 3 6 6 (j. tf I

@ ~ [ffl EbE; rm Ilttf wrftffi WUI q mr I r trrt:tU1 tttr l£lUrA C@I car x;~J xl] I tlf1 w.

b ~ t Fit' [lif~1 ~. g r r 1 ttdmtJtQf%,lttd%1 r T .1~(UfIUl-W-

w~ [lritlcrr5r;dl00 pi UJ & =tt39 IpM &Agal E L1b-Cu!lr I EJI & ~

b~!F It' $_I·f~ r r . If'fffgjr v r r I!'b! L 'I rtf r F Ir'EI_lf

~. 6 6 7j 6 1: ~ 6 6 6 5 6 _ ~ 6~ 6 6 6 6 t 6

@!~ -ttl cute Ef'rprlilijm_1 O:EFCWI Ett!t '&1 erE! Vn 41 tEfJ ~£J I pm- Ej 1;;-

, .

b ~ t" g 3 I tcr r Fir' U F Fir' C! r cr I J.] ;j I1II I I "

)

· . 6

.66

56 56 56 5 5. . 6 76 5' 1'3

: @:l!' 0 'I I , • , 1'1- '1 I , • ~ I ,I - rl I 1 , i I ,j 0 0 _ II

,

i \

__ .- - _.-.

- - -_" --- - - ... _ -~ - - ._- .:-- _- -~-::_-- : -- _:..;:.'_ .~-... -

.i~ri6~tf'_9a,qu.cari. r ' ~ ,auMWWfIif1~c{crbUJr~

A!lemanda .Allegro l' 6 5·· 9

GPcy; rrlJD 1 J 1 d j ; ; ,Dr ~@jl J F j F Ii ~ J r I r r' W ,

. f:>x_*o-IUQmWII1UrrlUlltfl!mrt;=i=:II:~ E F 1_ F - F '.-

. .:5' x 6 6 '. ~ 6 6 ~.: . ~ 6. 5' X 6 "

iWk F r IQT(Q'Q"tCO'lmQJJiJ1qq, :11: t ' kPiiUl F F p$f t f r F ~

5XerrJCtt F i_ r F I_r F IbWgr.---_rrttl_W

6·· b 6 6

~ !) ~ 6 r: ] 6· !i 6 6 6 6 :f 5 G

0:x U bijttl1CijfI"J F fjJflJlJ F nallJlJ J J F Ii F 19 }"j,t, ~1 S,,~, V' w

~/l'-alk1 V' k' V' Ilfib£UqlwYrd-iglnJdJ :1I:11@~Slr~~t"'01r1~tf'ererrlf~,ar

6 Corrrnte 7 S

5~:K J @_tr_luq~&tJj.m~~;jI: 1I¥'m rr rtF!1 tj r IJ I1 Irt@

~~~~-~ ~-----......_---------------- ......... ------ ....

p:){ r F r F I; r J F I J J J J I; J J J I J J J W II

i&f4r(f4tf'rlr~nt(rlrr.ntrrlJ,SnIJ!JJIfrTFFllrr PI r J ¥lrr~IPJ FlttrlBlrrkFlg frl'i

}7z;'ace s- 6 x 6.(f 74 r ?- y- ff!

.' b1 i. 1- 6 .4- 6.5 6~ . ~ 0 0 ~ -4 6 5 5' 1""1 4- J

@: ~ ~ r I r I! a f I rr r II<, M FE r I"l r I rJ i.-1- J J I ! I r I 1 F I a rr I , r I 1 r I k! I F I S J 18 tJ Ilk

P ~rC f I rrl%fi 1!F I r@ltF I r rtl ,ttl rnpn rTI rtr 111[& rn Ilfrrn i;t"k 13 £1 rL!ItII~TItil"~ @:~JJ 11g rI1l,fnUrllt;hI1fJljIlkl~ ~ I j41'lrltrrl'l FlifitlllHtl~ rl;5Ictl~:

... h~'rJ PI ttl ISF cO I tr t·~ I l r I J r J I J J] r I r! Elt, *J rtq+ni rtfl tfrU¥:!GI 'l ~~rJI~ @:¥ Ii F iF rr I r r r 1 1 t; I is J JJ J IJ r =r I 'I J I t if 3 ; ~ 11 tJ I k a r' r J t ,-, r I U k r ,~ ~ ~ !J rwm I ! Ii iW

I I

J

\ 'I

I

4-. ~ • .:a·a .... _ ~ V~>M ~ .~ .. a'_ ~ .. ~
~ a I :::.~ __. I" ~___ ""_ .-t- ~ ....... _.,.---.....
I"" -V .. ." ..
.
.
v 1 v "I. ~ .1...1 ... V ,
- !t ~ --~ 6 7
) 56~ 5. 6 SltffrtD ~ 6, ff 6 ~ 6' 6
rw JJI X t • 'tl· t t t l'
@:~ r s l(P I r ::; r • r • r s
. =I ~ I I I S I :r I: t f
p~Q!i81 rfrJ r1ri lam tfDl~·~ 4:111 (If; EtgJr;r1 &.41 bP% kL1r#I rt lIZ . @I~Q j 'I > ~_f xt '] I 5~~f biB rlld ~ "1 I tj , 12r r ~ @ Iff w ;

6 ~ , I btr1tutI9trE1dqf;! §i"1 C'~ 9 :11:1111111 :.

@:~iltr I ['1 'I I J.i ; H~ I EtiF t fill 'jill; 1111/ i I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful