PANDUAN PENTERNAKAN LEMBU PEDAGING FIDLOT (SISTEM BERKURUNG

)

6.1 Fidlot (Berkurung)

1. Ringkasan Projek
Penggemukan dengan sistem fidlot menghendaki lembu-lembu muda penggemuk sentiasa berada di dalam kandang, diberi makanan yang bermutu dan air bersih secukupnya; supaya ternakan itu cepat mencapai berat yang sesuai untuk disembelih. Dengan cara ini anak lembu jantan muda pada berat asal antara 150-200 kg. akan digemukkan kepada berat akhir antara 350-400 kg. dalam masa kira-kira 6 bulan. Makanan bermutu yang digunakan berupa rumusan tunggal seperti PKC atau campuran dedak PKC dengan bahan-bahan makanan lain seperti rumput dan sisa-sisa pertanian yang lain. Menternak secara fidlot ini adalah satu usaha bercorak komersial, sama ada sebagai sumber pendapatan tambahan atau sebagai usaha pendapatan utama yang dijalankan sepenuh masa. Oleh kerana ia bercorak komersial, penjimatan kos input dan kecekapan pengeluaran hendaklah dititikberatkan. Semua kos adalah tanggungan penternak dan tidak ada subsidi yang diberikan oleh Jabatan Per-khidmatan Haiwan.

2. Persediaan Penternak
Seorang penternak yang ingin mencebur diri di dalam usaha ini harus mempunyai ciri-ciri berikut

a. b. c. d. e.

Berminat Mempunyai kawasan tanah Mempunyai modal Berupaya mengerjakannya Mempunyai pasaran

3. Memilih Kawasan
Kawasan yang boleh dibinakan fidlot perlu mempunyai ciri-ciri yang berikut:

a. Cukup ruang untuk mendirikan kandang; luas ruangan kandang ialah 30 kaki persegi
untuk seekor lembu.

b. Mempunyai kemudahan jalan keluar masuk yang baik untuk pengangkutan ternakan dan
makanan.

c. Mempunyai kemudahan saliran untuk mengalirkan najis dan basuhan kandang, supaya
tidak mencemar air kegunaan orang ramai dan mengotorkan persekitaran.

d. Mudah mendapatkan air bersih untuk minuman dan membasuh kandang. e. Terletak jauh dari tempat kediaman supaya bau kandang tidak mengganggu orang
ramai.

f. Berhampiran dengan kilang membuat makanan yang akan digunakan. g. Terletak berhampiran dengan pasaran daging yang berpotensial.

4. Modal
Semua kos projek akan ditanggung oleh penternak sendiri. Walau bagaimanapun, beberapa cara penggunaan modal boleh dijalankan seperti:

a. Pembinaan kandang dan alatan - modal penternak sendiri. b. Pembelian lembu - modal sendiri atau perjanjian skim penggemukan atau pinjaman
bank.

c. Bekalan makanan - modal sendiri atau pinjaman bank.
Biasanya kemudahan kredit jangka pendek bagi bekalan makanan dapat diuruskan dengan pihak pembekal bahan makanan.

5. Tenaga Kerja
Bagi sebuah fidlot kecil yang memelihara tidak lebih dari 50 ekor ternakan, tenaga penternak sendiri adalah mencukupi bagi pekerja selama 3-4 jam sehari. Tenaga anggota keluarga boleh juga membantu di mana diperlukan. Apabila usaha menjadi sepenuh masa, kadar kecekapan pengeluaran perlu ditingkatkan. Untuk itu, seorang pekerja boleh mengendalikan sehingga 200 ekor ternakan sehari, dengan menggunakan alatalatan pengurusan yang bersesuaian.

6. Merancang Pemasaran
la adalah paling penting dikaji sebelum satu usaha fidlot dimulakan. Kemudahan pemasaran mestilah dipastikan terlebih dahulu supaya semua ternakan yang dipelihara dapat dijual pada masa yang dirancangkan, atau pada harga yang paling baik.

7. Pembinaan Kandang a. Luas ruangan untuk seekor lembu di dalam kandang konkrit ialah 30 kaki persegi.
Misalnya, kandang sebesar 30 kaki panjang dan 10 kaki lebar dan 8 kaki tinggi adalah sesuai untuk 10 ekor ternakan.

b. Untuk kandang terbuka yang tidak berkonkrit, keluasan yang lebih adalah diperlukan,
iaitu kira-kira 150 kaki persegi untuk seekor. Kandang jenis ini adalah kurang sesuai di negara ini kerana kadar hujan yang tinggi dan mengganggu pengurusan dan menimbulkan masalah kebersihan kandang.

c. Sistem perparitan dan kecerunan lantai adalah penting sama ada ia kandang konkrit atau
kandang terbuka di atas tanah. Konkrit yang baik juga diperlukan supaya lantai lebih tahan lama dan tidak mencederakan ternakan. Palung makanan mestilah terletak lebih tinggi arasnya dari palung air.

d. Seelok-eloknya terdapat pokok-pokok di sekitar kandang untuk teduhan dan lindungan
dari angin.

e. Contoh-contoh binaan kandang adalah seperti di Lampiran 1 dan 2. f. Tiang dan palang dinding kandang hendaklah cukup kuat tetapi tidak semestinya dari
kayu yang mahal. Memadailah dari kayu lama atau kayu belahan kilang yang kukuh. Kayu-kayu hutan yang baik boleh mengurangkan belanja membina kandang. Atap nipah atau zing boleh digunakan untuk bumbung.

g. Palung makanan boleh dibuat dari konkrit atau lebih murah lagi dengan menggunakan
alat-alat seperti Lampiran 3. Palung air juga boleh dijimatkan dengan membuatnya dari bahanbahan murah seperti Lampiran 3. Ruang makanan yang diperlukan ialah 1.5 ka. tiap-tiap seekor dan ruang untuk minuman ialah 1 ka. tiap-tiap seekor.

h. Bumbung kandang hendaklah jenis yang dapat menahan panas dan hujan dan memberi
sistem pengudaraan yang baik. Bagi kandang yang besar, bumbungnya memadai dibina di atas palung makanan sahaja.

8. Stor Makanan
Tempat menyimpan makanan yang berbumbung berlantai dan sentiasa kering hendaklah disediakan. Seelok-eloknya terletak berhampiran dengan kandang serta mempunyai kemudahan untuk memunggah guni-guni makanan. Pengudaraan yang baik juga diperlukan, di samping ianya perlu bebas dari serangan tikus.

9. Pengurusan Tinja (Najis)
Sebuah takungan pepejal tinja adalah diperlukan pada kadar kira-kira 1 kaki padu seekor sehari. Takungan ini dibuat bagi menampung basuhan kandang supaya pepejal tinja dapat mendak dan hanya air yang jernih sahaja keluar dari kawasan kandang. Bagi fidlot yang lebih besar, sistem takungan tinja dan pengudaraannya harus diubahsuai supaya mengurangkan pencemaran. Pepejal tinja boleh dikumpulkan setiap minggu untuk dijadikan baja tanaman.

Apabila semua petak-petak berisi ternakan. b. satu kumpulan ternakan dimasukkan ke dalam kandang dan apabila tempoh penggemukan tamat. Tempat menimbang pula diperlukan dan seelokeloknya bersekali dengan tempat memunggah. Dengan sistem ini pembelian dan penjualan ternakan dapat dibuat secara berterusan. Hanya fidlot besaran dapat menjalankan sistem ini. kerana jumlah ternakan yang sedikit mudah dijual secara serentak. 11. Masuk-keluar berterusan Dengan sistem ini. 13. kumpulan ternakan dimasukkan ke dalam kandang secara berperingkatperingkat mengikut tempoh tertentu. Menimbang ternakan juga mungkin diperlukan dari masa ke semasa.10. Tempat Memunggah dan Menimbang Tempat memunggah ternakan yang sesuai adalah diperlukan supaya ternakan tidak tercedera dan mudah turun naik lori. misalnya untuk tujuan memilih ternakan yang telah sesuai dijual. kerana kandangkandang perlu dipetak-petakkan mengikut keperluan. Cara ini memudahkan penternak merancang masa pemasaran yang sesuai. Kemudahan Pengangkutan Selain dari jalan yang baik. supaya tidak berlaku kemalangan dan kecederaan ketika memunggah ternakan dan makanan. ternakan akan dijual sekaligus. Kecederaan semasa menimbang juga dapat dikurangkan. kawasan kemudahan untuk lori berpusing adalah penting. misalnya tiap-tiap bulan atau dua bulan sekali. Biasanya fidlotfidlot kecilan sahaja yang mengamalkan cara ini. tempat menimbang boleh digunakan juga untuk tujuan ini. Sekali-masuk-sekali-keluar Dengan cara ini. iaitu: a. jumlah ternakan akan sentiasa tetap pada . Biasanya. Ketinggian muka pintu harus disesuaikan dengan tinggi lantai lori yang digunakan. Trevis/Pasung Sebuah trevis atau pasung diperlukan untuk mengawal ternakan ketika membuat rawatan atau pemeriksaan. Ini memudahkan menimbang ternakan semasa ketibaan dan ketika membuat jualan. Pengurusan Fidlot Ada dua sistem pengurusan fidlot yang boleh diamalkan. 12. atau bagi mengesan ternakan yang sakit atau terbantut.

Dua atau tiga utas tali jerami sepanjang 20 kaki sebesar jari adalah diperlukan untuk mengawal anak lembu yang akan tiba. Menerima Ternakan a. untuk merangsangkan lembu memakan PKC. Pada beberapa hari pertama. Jangan dibuang sisa-sisa makanan kerana ia merugikan. Rumusan makanan Sisa Pertanian Beberapa jenis bahan sisa pertanian di negara ini boleh digunakan sebagai campuran makanan untuk lembu di dalam fidlot. Dari kajian yang dijalankan. lembu pengganti dari baka Kacukan Brahman atau Kacukan Komersial dari Australia (ACC) telah diimport. Kedah-Ke!antan. baka tempatan adalah terhad bekalannya. Beberapa contoh adalah seperti berikut: Contoh (i) . PKC dikenalkan perlahan-lahan dengan mencampurkan rumput. Pemeriksaan menyeluruh hendaklah dibuat kepada lembu-lembu dan pastikan ternakan ini adalah sihat. Pada biasanya. Oleh itu. Makanan sisa itu hendaklah diasingkan untuk ditaburkan di atas makanan yang baru ditambahkan. 16. Lembu pengganti dari baka ini juga boleh diimport dengan banyak dari Australia dengan harga yang hampir setanding dengan lembu baka tempatan. 14. sekiranya diperlukan. Cara membuat anggaran yang mudah ialah dengan melihat sisa makanan sebelum menambah makanan yang baru. dalam tempoh seminggu. Jenis-jenis Ternakan Semua anak jantan baka pedaging dan baka tenusu boleh dijadikan lembu pengganti untuk digemukkan di dalam fidlot. beberapa campuran bahan makanan berasaskan PKC boleh digunakan. lembu-lembu mungkin tidak memakan PKC. Oleh itu. b. Ia ditambah dengan kadar yang berpatutan supaya tidak membazir. Gula hitam (molasses) boleh dicampurkan jika perlu. Hampas isirung palma (PKC) sebagai rumusan tunggal. Dari kajian yang telah dibuat. Pemakanan a. Baka tempatan yang boleh digunakan ialah Kacukan Friesian Sahiwal. kandang mestilah telah sempurna. Makanan hari sebelumnya hendaklah hanya tinggal sedikit sahaja di dalam palung. Sebelum menerima ternakan. lembu-lembu itu akan dapat memakan PKC semahunya tanpa makanan lain. Cara ini akan memudahkan pengurusan dan kecekapan pengeluaran akan meningkat. Akan tetapi. siap dengan bekalan air dan makanan untuk beberapa hari. Brahman dan kacukan pedaging dari baka-baka tersebut. kerana ia makanan baru. PKC hendaklah sentiasa ada di dalam palung makanan. Semua lembu perlu ditimbang bagi mengetahui berat asal dan direkodkan. baka ini telah didapati sesuai digemukkan di dalam fidlot. Droughtmaster. b. 15.setiap masa.

5 kg.000 Contoh (ii) Berat Berat Kering Basah (kg) (kg) 2.95 Bahan Makanan Hampas Isirung Palma (PKC) Hampas sagu Limestone Jumlah 2. kerana ia akan menyebabkan makanan berbau dan berkulat.Bahan Makanan Hampas Isirung Palma (PKC) Berat (kg) 2.025 5. Air Air yang bersih hendaklah sentiasa ada secukupnya di dalam palung. Ketika membasuh.02 5.95 2. d. Untuk membasuh kandang.05 Kapur (Limestone) Garam dan Vitamin Jumlah 0. makanan. Garam Galian dan Vitamin Garam galian hendaklah dicampurkan bersama dengan kadar 1 . Air telaga yang bersih atau air dari bumi adalah lebih menjimatkan daripada alr paip.02 0.1. 17. untuk menjimatkan belanja ianya boleh dibasuh dua hari sekali sahaja.50 c. Akan tetapi. Sebagai gantian garam dapur atau garam TCP boleh disediakan untuk dijilat.875 Enapcemar Kelapa Sawit (POME) 2.00 16.025 0. .53 0. air perigi yang dipamkan menggunakan jentera pam air adalah lebih baik kerana ianya lebih murah dan kuat tekanannya. setiap 100 kg.0 Tri-Calsium Phosphate (TCP) 0. Membasuh Kandang Kandang ternakan biasanya dibasuh sekali dalam sehari.03 13. pastikan air tidak membasahi palung makanan.

d. Lembu boleh mula dijual apabila mencapai berat badan antara 320 . Keperluan pengguna dan kemampuan pembeli juga harus diambil kira. Biasanya. hingga 400 kg.350 kg. berat maksimum yang menguntungkan bagi lembu-lembu import yang digemukkan ialah antara 350 kg. sesiapa menawarkan harga yang paling baik. Sistem lelong: Beberapa orang penyembelih diberitahu dan dipanggil ke fidlot. Pada bulan-bulan terakhir. 20. b. Melalui Jabatan: Pegawai Penyelaras Projek boleh membantu untuk menjual ternakan kepada pembeli yang lebih besar seperti FAMA atau Syarikat Pembeli/Penyembelihan lembu yang besar dengan mengambilkira kos pengangkutan. lembu boleh juga dijual pada berat yang kurang sekiranya ada pembeli yang sedia membayar harga yang tinggi. pertambahan berat yang menurun juga menunjukkan lembu-lembu sudah siap untuk disembelih. Rawatan Sambil membasuh kandang dan memberi makanan. pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Haiwan hendaklah dihubungi segera untuk bantuan rawatan. c.18. Jualan sendiri: Penternak bebas menjual lembu hidup kepada sesiapa yang dirasakan sedia menawarkan harga yang baik dan menguntungkan. Ini bergantung kepada berat terakhir dicapai oleh ternakan atau adanya peluang pasaran dengan harga yang tinggi. Tempoh Penggemukan Tamat Penggemukan secara fidlot biasanya dijalankan selama enam bulan. Menjual Daging di Pasar/Pasar Tani: . Format cara jualan ini boleh diguna sebagai panduan: a. penyembelih itu berjaya membeli lembu. pemerhatian hendaklah dibuat secara keseluruhan kepada ternakan. 19. Kriteria yang digunakan bagi menentukan masa jualan ialah berat hidup. Menjual Ternakan Penternak digalakkan menjual sendiri ternakan masing-masing di masa yang betul. Sungguhpun demikian. Jika kelihatan ada lembu yang tidak sihat.

Harga lembu yang dipelihara secara fidlot sepatutnya lebih tinggi daripada lembu-lembu biasa. 23. bahan api. Pegawai-pegawai tersebut akan mengasingkan bayaran untuk bank dan untuk penternak bagi mengelakkan sebarang penyelewengan. serta pemberian makanan dan air yang cukup boleh menentukan kejayaan. pembayaran balik kredit itu adalah sangat penting dalam edaran kewangan projek. Andaian Berat asal lembu 200 kg @ $3.Penternak yang mendapat kemudahan gerai di Pasar Tani atau Pasar Besar boleh menjual sendiri daging lembu keluaran fidlot mereka. Masa itu boleh digunakan bagi mencari satu pencarian yang lain. kerana mutu dagingnya lebih baik.30/kg. 21. Harap bersabar jika mendapati lembu yang baru tiba kelihatan agak liar kerana ia belum sesuai dengan keadaan sekeliling yang baru. Akaun yang sistematik perlu disimpan oleh Pegawai tersebut di peringkat permulaan supaya mudah penternak mengambil alih kemudian.30/kg. Segala kos dan kecekapan pemeliharaan perlu diberi perhatian supaya mendapat keuntungan. Penjualan hendaklah dilakukan melalui timbangan berat hidup. Pengurusan Kewangan Sekiranya penternak mendapatkan modal dan makanan secara kredit. 22. Memakan PKC @ 5 kg sehari Kenaikan berat badan @ 0. Berat akhir lembu 350 kg @ $3. Jangan menghabiskan masa berlebihan di kandang lembu. Harga yang digunakan boleh berubah dari masa ke semasa. pembinaan kandang hendaklah dielakkan. bahawa penternakan secara fidlot ini adalah usaha bercorak komersial. Segala pembaziran input melalui makanan. Pegawai-pegawai Penyelia Projek dari Jabatan Haiwan akan memastikan pembayaran dibuat mengikut jadual dan penternak mempunyai sistem akaun yang mudah difahami semasa jualan. air. Kandang dan kemudahan yang kukuh. Dengan cara ini tiap-tiap penternak dijangka mendapat keuntungan yang lebih banyak. Peringatan Khas Harus diingat. Contoh Aliran Tunai Berikut adalah contoh aliran tunai bagi satu unit fidlot yang memelihara 20 dan 50 ekor lembu untuk dijadikan panduan. Jika diperbesarkan aktiviti ini ianya boleh dijadikan sumber pendapatan utama.8 kg sehari .

hanya anak lembu jantan baka tempatan yang sesuai.000 4. Kandang 60 ka x 20 ka (Susutan 5 tahun) iii.750 100 250 150 300 18.450 47. Garam galian v.. lembu yang dipelihara dibenarkan bebas meragut sama ada di kawasan rumput yang berpagar atau di kawasan rezab ragutan di dalam tempoh yang dihadkan atau di bawah tanaman utama khasnya kelapa sawit.720 y 6. Droughtmaster dan kacukan Brahman tempatan boleh dipelihara untuk tujuan ini. Makanan (PKC) 940 kg/ @ $0. lembu L. Ini bermakna penternak perlu menyediakan kandang malam dan mempunyai kawasan meragut yang mencukupi. Kacukan Friesian Sahiwal.730 20.750 Perbelanjaan i.25/kg x 20 iv. bahan api 300 2.300 vi. Dengan cara ini.845 4. Untuk penggemukan jenis ini. kerana ternakan itu telah jinak dan dapat menyesuaikan diri kepada keadaan persekitaran tempatan. Sebaliknya.l.030 Pendapatan Bersih 2.D.700 11.2 Ragutan Separa Intensif/lntegrasi Selain dari penggemukan lembu secara fidlot. .200 33. Baka-baka lembu jenis Kedah-Kelantan dan kacu kannya.000 ii.30 (RM) 23. Pembelian anak lembu 200 kg x $3.295 52. penternak tidak perlu mengeluarkan belanja yang mahal untuk membeli makanan ternakan. Faedah Bank @ 10% 1. Pendapatan 20 ekor 50 ekor (RM) Hasil Jualan Lembu 350 kg x 20 x $3.Harga PKC @ 25 sen sekg.805 5. Lembu-lembu dihalau balik ke dalam kandang untuk makanan tambahan dan berteduh di waktu malam.100 57.00/kg x 20 13. penggemukan juga boleh dibuat secara ragutan separa intensif atau secara integrasi. Kemudahan air.

Menanam rumput khas untuk ragutan lembu penggemukan jenis ini adalah tidak digalakkan. Palung makanan diperlukan bagi pemberian dedak tambahan dan garam galian. Makanan a. Jika kandang berlantai konkrit agak mahal. seekor lembu penggemuk memerlukan kawasan seluas di antara 1-4 hektar. Palung air yang baik hendaklah ada bagi membekalkan air bersih secara berterusan. sekiranya kewangan mengizinkan dan bekalan mudah didapati. b. Ruangan makan ialah 1. Kawasan tersebut perlu dipagar dan ragutan hendaklah dijalankan dengan cara yang teratur.A. dedak beras dan sebagainya boleh digunakan dengan . sementara ruangan minum ialah satu kaki seekor. B. hampas sagu. Dedak Makanan tambahan berupa dedak bolehlah diberikan pada kadar 2 kg seekor sehari. Di dalam ladang kelapa sawit misalnya. Jumlah lembu yang boleh dipelihara dalam satu hektar kawasan bergantung kepada banyaknya rumput yang ada untuk diragut. Seekor lembu penggemuk memerlukan 30 kaki persegi.5 kaki seekor. Kawasan rumput ini boleh dijadikan sumber makanan anak-anak lembu jantan penggemuk. enapcemar kelapa sawit (POME). Ini adalah disebabkan belanja pembangunan dan penjagaan padang ragut adalah sangat tinggi memadai dengan penjagaan rumput semulajadi dengan sistem ragutan yang teratur dan pembajaan yang cukup. molasses. Rumput Banyak kawasan-kawasan seperti di ladang kelapa sawit. Kandang Keperluan ruangan kandang adalah sama seperti kandang untuk penternakan fidlot. kandang tidak berlantai boleh digunakan dengan syarat mempunyai saliran yang baik dan dijaga supaya sentiasa bersih dan kering. dusun ataupun di tepi-tepi taliair yang ditumbuhi oleh rumput semulajadi yang tebal dan menghijau. hampas kacang soya. Banyak hasil-hasil sampingan pertanian seperti hampas isirung palma (PKC). kelapa.

dengan meragut rumput semulajadi dan memakan dedak tambahan.30/kg x 10 Perbelanjaan 9.30/kg. Memakan PKC @ 2 kg sehari @ $0. berikut ialah aliran tunai bagi satu projek penggemukan ragutan separa intensif yang memelihara 10 ekor. Contoh Aliran Tunai Sebagai contoh. Tempoh akan lebih panjang jika tidak memakan dedak tambahan. Tempoh dan cara bayaran balik serta kadar faedah boleh dirundingkan dengan pihak pengurusan bank. Pinjaman Bank Modal bagi projek seperti ini boleh diperolehi dari Bank Pertanian atau manamana bank perdagahgan di Malaysia.30/kg. Andaian Berat awal lembu 150 kg @ $3. anak lembu berumur purata 10 bulan dengan purata berat asal pada 150 kg akan dapat mencapai berat akhir 300 kg dalam tempoh 10 bulan. D. C. Berat akhir lembu 300 kg @ $3. Biasanya. Makanan tambahan tersebut boleh diberikan secara tunggal atau dirumus supaya seimbang.25/kg. Bentuk rumusan adalah serupa seperti rumusan untuk lembu fidlot. Pendapatan RM Jualan lembu 300 kg x $3.900 .belanja yang murah di beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia. E. Penggemukan Tamat Penggemukan secara ragutan separa intensif akan memakan masa di antara 8 hingga 12 bulan bergantung kepada berat asal anak lembu jantan dan jenis makanan diberikan.

Makanan. PKC 600 kg x $0. Garam galian e. Kemudahan air. 4.500 50 300 6.30/kg x 10 b.25 kg x 10 d.900 690 7. Kandang 30 ka x 10 ka (susutnilai 5tahun) c.950 100 1.590 2. Faedah bank@ 10% Jumlah Perbelanjaan Pendapatan Bersih .310 f. Pembelian anak lembu 150 kg x $3. bahan api dll.a.

. Kg. Kandang Kambing di Ladang Pena Erat. Gombak Kandang kambing ini menggunakan rekaan bumbung yang baik. Teluk Penyamun. Kuala Selangor Pandangan lain dalam kandang kambing di Ladang Pena Erat yang menunjukkan betapa panjangnya kandang ini. Kg.Kandang Kambing di Ladang Ar-Raudhah. Kuang. Teluk Penyamun. Pengusahanya membuat ubahsuaian apabila ingin beralih bidang usaha kepada penternakan kambing pula. Kandang Kambing di Ladang Pena Erat. Sila beri perhatian kepada bumbung bertingkat (monitor roof) yang memudahkan udara panas keluar daripada kandang. Kuala Selangor Kandang kambing ini pada asalnya reban ayam.

Kandang Kambing di Ladang MJ Fatonah. . Kuala Selangor Kandang kambing ini pula menggunakan kombinasi tiang batu di mana pada pendapat pengusahanya lebih kukuh. Sila beri perhatian kepada pelantar di tepi kandang untuk memudahkan para pekerja memberi makanan kepada kambing. Teluk Penyamun. Kg.

PANDUAN PENTERNAKAN BEBIRI Baka Bebiri Baka bebiri di negara ini adalah terhad. Jantan Dorset Horn 60 . Telinganya sederhana besarnya dan kadang kala genit (vestigial). baka jantan digunakan untuk dibiakkan dengan baka tempatan dan hasilnya adalah sangat menggalakkan.70 kg. Polled Dorset c. . Ciri-ciri yang baik untuk baka ini ialah ia tahan kepada cuaca dan penyakit. Kebanyakannya adalah jenis tempatan.8 kg.Baka Kacukan Baka Asli Tempatan(Malin) o o o o o baka bebiri yang banyak terdapat di negara ini.25 kg. Baka Eksotik a. Betina Malin 1.Wiltshire d. baka ini didapati boleh menyesuai diri pada iklim panas. Jenis eksotik telah diimport untuk tujuan pembiakan dengan jenis tempatan ini. berbulu putih.110 kg. Dorset Horn b. ia kerap membiak serta sering melahirkan anak kembar 2 atau 3. Jantan Malin Berat Lahir 1. Jenis ini bertanduk.8 kg. bulu berwarna putih dan kulit berwarna merah jambu. Baka Asli Tempatan(Malin) 2. Pada tempat asalnya. 15 . bertubuh kecil dan pendek.30 kg. kehitaman dan kadangkala perang dan hitam di bahagian kepala dan kaki. 25 . Dorset Horn o o o o baka adalah dari jenis yang berbulu pendek Badannya besar dan gempal. Betina Dorset Horn 40 . Pada keseluruhanya. jantan dimana tanduk jika panjang akan membuat lingkaran di kepala. bulunya sederhana panjang dan agak lurus serta berkeupayaan untuk menggugurkan bulunya sendiri. baka bebiri dibahagikan kepada dua: 1. Baka jantan mempunyai tanduk.

lebih-lebih lagi yang jantan dimana tanduk jika panjang akan membuat lingkaran di kepala. Pemeliharaannya adalah untuk Jantan Wiltshire 40 . o daging o Walaupun bilangannya di Malaysia sedikit. Bulu berwarna putih serta pendek dan kulit berwarna merah jambu. Badannya besar dan gempal. la mempunyai tanduk dan kadar pembesaran dan sa Betina Polled Dorset 15 . bertanduk. Betina Baka Kacukan 20 . Baka Kacukan o Dari segi pembiakan. Rupanya mirip jenis exotic. baka jantan digunakan untuk dibiakkan dengan baka tempatan dan hasilnya adalah sangat menggalakkan. Pada tempat asalnya. ia kerap membiak serta sering melahirkan anak kembar 2 atau 3. Bulunya adalah lebih panjang dan gebu dari jenis baka ternpatan tetapi pendek dari baka exotic.25 kg iz adalah sederhana. baka ini telah menunjukkan prestasi yang baik.Polled Dorset o o o o o o o jenis yang berbulu sederhana panjang. Saiz badan adalah lebih besar dari bebiri tempatan. Betina Wiltshire 40-80.30 kg .kg. Wiltshire o o Baka jenis ini mempunyai bulu yang sedikit dan ia seakan-akan menyerupai kambing.40 kg o o o Jantan Baka Kacukan 20 . Jantan Polled Dorset 25 . PENGURUSAN PENTERNAKAN .100 kg. baka-baka kacukan telah dapat membiak sepanjang tahun dan prestasi pertumbuhannya puia adalah lebih baik jika dibandingkan dengan yang tempatan. boleh menyesuai diri pada iklim panas.50 kg. Kebanyakan dari jenis ini adalah hasil dari kacukan baka ternpatan dengan baka Dorset dan Wiltshire.

anak bebiri dipisahkan dari ibu.  Ibu bebiri beserta anak-anaknya tidak akan dilepas meragut selama 4 . Penjagaan bebirl dewasa  Setiap ekor diperiksa gigi.  Anak bebiri boleh digemukan bila telah meningkat 3 . o o Pengurusan Am o o o Sistem berkurung o o o o Sistem ini pada amnya tidak digalakkan Sistem ini diamalkan oleh penternak-penternak yang tidak mempunyai kawasan ragutan Sistem ini boleh dibuat untuk projek penggemukan. Penjagaan dalam Penggemukan  Faktor yang penting ialah makanan yang bermutu.6 minggu o Selepas cerai susu hingga dewasa  Selepas cerai susu (umur 3-4 bulan).  Penggemukan ini memerlukap empat hingga lapan bulan dimana berat badan mencapai antara 20 35 kg.  Pemberian ubat cacing dan penyemburan ubat kutu dibuat mengikut jadual. kaki dan ambingnya. menggunakan rumput potong atau makanan lain Untuk pengurusan ternakan yang sakit dan yang baru lahir sehingga 2 minggu ke 2 bulan Pemberian Tanda (Tagging) Pengenalan Perawatan Kuku Pencukuran Bulu Bebiri Sistem meragut bebas o Ternakan bergerak bebas untuk meragut pada bila-bila masa. .4 bulan.o Lahir hingga 3 bulan  Anak bebiri yang baru lahir dikurung bersama ibunya selama 2 minggu.

sulphur.5% "trace minerals" dan 0. hanya vitamin-vitamin A. pembentukan cecair badan dan juga bagi menjamin kesihatan ternakan. garam setiap hari. Keperluan/ekor = 7 ke 14 gm. pembiakan. pengeluaran susu dan kesihatan. Vitamin B dan C dapat dibina sendiri dalarn badan ternakan. Kekurangannya akan menyebabkan kadar pertumbuhan bebiri terencat. kobalt dan selenium. Garam galian akan mengambil tempat jagung 3 . Garam Galian diperolehi dalam 2 bentuk iaitu campuran atau batu garam. fosforan. magnesium. pembiakan dan kesihatan ternakan. vitamin penting dalam mengaturkan proses-proses badan bagi menjamin pertumbuhan. la juga adalah mustahak untuk pertumbuhan dan pengeluaran susu. memberi tenaga. D dan E patut diberi penekanan. pertumbuhan dan pengeluaran susu. Campuran yang diberi biasanya mengandungi 1% TCP (Tricalcium phosphate) 1% garam biasa. kuprum. Makanan juga mempengaruhi sistern reproduksi ternakan. 0.5% batu kapur. Makanan bermutu tinggi dapat mempercepatkan pertumbuhan anak bebiri dan juga kualiti daging bebiri yang disembelih akan lebih baik. serta ketahanan melawan parasit dan penyakit juga menurun. la memenuhi ruang dalam perut dan akan menggalakkan dan mencepatkan aktiviti bakteria untuk menghadarn makanan tersebut dan selanjutnya akan meningkatkan daya kecekapan penghadaman . gigi. Klasifikasi Makanan Zat Pemakanan Protin Karbohidrat (Kanji) dan Lemak Keterangan pembinaan otot-otot dan proses pemulihan tisu-tisu badan.5% dari peratus makanan tambahan Vitamin biasanya dicampurkan dalam makanan tambahan atau pun dalam garam galian Serabut kasar diperlukan dalam kuantiti yang kecil. contoh. natrium. untuk pertumbuhan tulang. berat badan menurun. pengeluaran. chlorine.kalsium. pembiakan terganggu dan juga boleh menyebabkan kematian.o o Bebiri boleh merayau dan merosakkan tanaman orang Risiko kehilangan adalah tinggi Sistem separuh berkurung o o Dilakukan dengan melepaskan bebiri pada siang hari dan mengurungnya di dalam kandang pada waktu malam Sistem pemeliharaan ini adalah baik kerana pengawasan terhadap kesihatan ternakan dapat dibuat setiap hari sebelum melepas atau ketika mengurung ternakan itu kembali PEMAKANAN BEBIRI Keperluan dan Manfaat Makanan Pada umumnya makanan diperlukan untuk pembesaran.

Kandungan bahan serabut dan isipadu yang besar dapat merangsang perut besar agar menjadi lebih cekap dalarn penghadaman. kelapa sawit. Tumbuhan ini terdiri dari rumput rumpai asli dan kekacang yang diperkenalkan sebagai penutup bumi.70% daripada tumbuhan di dalam kebun-kebun ini boleh dimakan oleh ternakan dan nilai zat makanannya adalah setanding dengan rumput pastura yang ditanam. pengeluaran susu akan berkurangan dan ternakan akan mudah dijangkiti penyakit. Kawasan-kawasan yang mudah dan baik untuk mendapatkan makanan hijauan ini adalah di estet-estet dan kebun-kebun getah. Jenis rumpai asli yang lebih digemari oleh bebiri ialah rumput melala. kelapa dan pokok jati.sebanyak 3 .10% dari berat badan. Contohnya jika seekor ternakan mernerlukan 4 kilo berat kering makanan sehari biasa ia memerlukan 12 . seekor bebiri dewasa memerlukan di antara 8 . Cara yang baik dan praktikal untuk memenuhi keperluan air bagi semua ternakan di ladang adalah dengan memastikan air bersih sentiasa ada Pada umumnya jika zat-zat ini tidak mencukupi pertumbuhan bebiri akan terjejas. kadar muatan bebiri di dalam sesuatu kawasan perlulah diambil perhatian supaya dapat mengelakkan daripada ragutan berlebihan. kelembapan udara.5 . Makanan Tambahan Dalam pemeliharaan bebiri makanan tambahan hendaklah dihadkan kepada 6 .16 liter air sehari. Purata keperluan. Oleh kerana pengeluaran bahan hijauan dan bahan kering daripada tumbuhan ini dijangka rendah. pengorak. Sebagai garis panduan kadar penampungan yang disyorkan adalah diantara 3 . kekacang dan tumbuhan lain adalah bahan hijauan yang biasa dan penting di dalam pemakanan bebiri.Air mengawal suhu badan. ibu bebiri yang mengeluarkan susu. Tumbuhan ini pada umur yang sesuai.4 bahagian berat bahan kering yang dimakan. setiap hari atau bagi bahan kering diantara 2.7 ekor bebiri dewasa sehektar bergantung kepada kesuburan tumbuhan rumput rumpai di bawah tanaman-tanaman tersebut. rumput Israel (Asystasia) selaput tunggul. JENIS BAHAN MAKANAN Bahan makanan yang diberikan pada ternakan bebiri dibahagikan kepada tiga jenis iaitu: Makanan Hijauan Rumput.3% dari berat badannya. pertumbuhan rumput rumpai yang tebal di antara pokok-pokok ini akan dapat dijadikan makanan untuk ternakan bebiri. perjalanan dan pengambilan zat oleh badan. Kebanyakan daripada kekacang penutup bumi juga digemari. Kira-kira 60 . Jumlah air yang diminum bergantung kepada suhu udara. bukan sahaja mempunyaj nilai pemakanan dan zat yang tinggi tetapi mengandungi bahan serabut mentah yang penting bagi pengeluaran susu yang lemak. kemampuan menampung bilangan ternakan juga adalah terhad.10% dari jumlah berat makanan ternakan tersebut. melainkan jenis Calopogoniurn caeruleum yang biasanya diragut akhir sekali. Bagi bahan hijauan basah seperti rumput atau kekacang. o Bebiri betina yang sedang bunting . la hanya diperlukan untuk bebiri seperti berikut sahaja. Dalam menggunakan tumbuhan-tumbuhan ini sebagai makanan ternakan bebiri. Jika kerja merumput tidak dijalankan. rumput kerbau dan rumput pait. jenis bahan makanan dan juga peringkat umur dan kumpulan ternakan.

Sebagai panduan. Kesihatan Ternakan Penjagaan kesihatan bebiri adalah satu perkara yang amat penting dan perlu difahami oleh setiap penternak. kulit nenas.m. baja tinja ayam. (bahagian dalam sejuta) adalah tidak sesuai dimakan oleh ternakan bebiri untuk jangka panjang. Di dalam membuat makanan tambahan. hampas sagu.o o o o Bebiri betina yang sedang menyusu Anak bebiri betina untuk digemukkan Pejantan baka yang sering digunakan Anak bebiri yang baru dicerai susu Makanan tambahan biasanya berbentuk campuran tepung atau until. Secara keseluruhannya yang penting dalam pemakanan ialah jumlah makanan yang akan dimakan oleh ternakan hendaklah dapat memenuhi keperluan pemakanan mengikut peringkat-peringkat umur dan pertumbuhan ternakan tersebut. palpa kopi. tahi gula dan hampas tauhu boleh digunakan bagi maksud ini. sagu kering. Bahan-bahan sampingan pertanian tempatan seperti hampas ubi kayu. makanan tambahan boleh dibuat dengan campuran jagung dan bahan-bahan sampingan pertanian yang lain seperti berikut Contoh I o o o Contoh II o o Contoh III o o o 60% atau 6 bahagian jagung 20% atau 2 bahagian dedak kacang soya 20% atau 2 bahagian sekam dedak gandum atau padi 80% atau 4 bahagian jagung 20% atau 1 bahagian dedak kacang soya 50% atau 2 bahagian jagung 25% atau 1 bahagian sekam/dedak padi 25% atau 1 bahagian sekam/dedak gandurn. Bebiri yang tidak sihat akan merugikan para penternak dari segi berikut: o o o o o ternakan senang mendapat penyakit ternakan yang sakit pada amnya tidak akan membiak ternakan kurang selera makan dan produktiviti menurun kematian akan meningkat kos perubatan akan meningkat . kulit koko. Sebagai contoh hampas isirong palma dan dedak kopra yang mana kedua-duanya mempunyai kandungan kuprum lebih daripada 20 p. Sebagai contoh bahanbahan yang diperolehi dengan mudah dan dengan harga yang rendah hendaklah diberi keutamaan. kos bahan-bahan mentah hendaklah diambil perhatian dan tidaklah perlu mengikut contoh bahan-bahan yang tersebut di atas. Until-until konsentret ini boleh diperolehi daripada kilang-kilang atau peniaga-peniaga makanan ternakan manakala tepung konsentret boleh dibuat sendiri. hampas membuat arak.p. Seperkara yang perlu juga ditegaskan ialah bahan-bahan yang mempunyai kandungan kuprum hendaklah dielakkan dalam pembuatan makanan tambahan ini.

mengenal penyakit tertentu mungkin sukar tetapi apa yang patut diketahui adalah perbezaan antara ternakan sakit dan sihat. Bagi para penternak yang baru. Coccidiosis 3. 2. 7. cergas dan aktif Bulu kernas. 6. Penyakit Kutu/Kurap 12. hidung dan mulut bersih. 5. Gempal dan tegap Bebiri Sakit Monyok dan kelihatan tidak bermaya Bulu kusut. Apabila ternakan telah sakit peluang untuk sembuh adalah tipis dan produktiviti akan menurun. Penyakit Puru (Contagious ecthyma) 4.o prestasi akan menurun dan merugikan oenternak Oleh kerana itu para penternak perlu mengetahui tanda-tanda penyakit dan cara-cara pencegahan dan pengawalannya. Tahi keras. Mata. Mencegah lebih baik dari mengubati. Cirit-birit 7. Penyakit Buruk Kuku (Foot Rot) Penyakit-penyakit yang perlu dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Haiwan dengan segera untuk tindakan 1. hidung dan mulut berair atau berhingus Tahi tidak bulat / terlalu cair Badan kurus kering Penyakit yang sering dihidapi oleh bebiri. Penyakit Paru-paru/Selsema/Sejuk 6. 1. Penyakit Cacing 2. Pada amnya tanda-tanda Keadaan tersebut bolehlah dibezakan seperti berikut. Berselera makan. Kancing Gigi (Tetanus) 9. Penyakit Kembung 5. teratur dan lebih bersih. Luka 10. 4. Sentiasa berada dalam kumpulan dan berdamping dengan ternakan lain.9 bulan Kematangan bebiri itu bergantung kepada . Bebiri Sihat Kelihatan segak. kering dan mudah gugur Tidak mahu makan Mengasingkan diri dan selalu ketinggalan dari kumpulan Mata. 3. Sakit Mata (Conjuctivitis) 13. bulat dan kurang berbau. Penyakit Kuku dan Mulut Penyakit Caseous Lymphadenitis Penyakit Melioidosis Penyakit Brucellosis Penyakit Clostridlum Penyakit Pasteurellosis Penyakit Lidah Biru Pembiakan Umur Dewasa Bebiri Bebiri akan mula membiak apabila mencapai umur 6 . Penyakit Kuning (Jaundice) akibat Keracunan 11. Kurang Darah 8.

faktor-faktor berikut: Faktor Baka bebiri Keadaan makanan Keadaan sekeilling Keterangan Baka yang kecil seperti baka bebiri tempatan lebih cepat matang dari jenis besar Bebiri yang mendapat makanan yang cukup dan berkualiti baik akan mencapai kedewasaan lebih cepat. Ini berlaku apabila ternakan tersebut memakan rumputrumput yang telah dicemari oleh najis ternakan yang mempunyai telur cacing tersebut.152 hari atau purata 148 hari(lebih kurang 5 bulan) Jarak kelahiran Jarak kelahiran yang biasa didapati pada bebiri tempatan di Malaysia adalah 6-8 bulan. Umur yang baik bagi membiakkan bebiri betina pada peringkat 15 bulan dan yang jantan 18 bulan. Dengan kadar kelahiran kernbar sebanyak 10 . .2 tahun.42 jam atau purata 30 jam PENYAKIT .PENYAKIT BEBIRI Penyakit Cacing Penyakit ini sering dihidapi oleh ternakan bebiri.4 . Kedewasaan bebiri dari segi tubuh badan akan dicapai pada 1. Bebiri yang berasal dari negara tropika lebih cepat dewasa jika dibandingkan dengan bebiri di negara-negara dingin. Sifat Reproduksi o o Tanda-tanda berahi o o o o o o o o Jangka masa bunting 144 .20% adalah dijangka purata bilangan anak yang boleh dliperolehi dalam setahun ialah 1.5 ekor anak untuk seekor ibu (ataupun 3 ekor anak dalam masa 2 tahun) Gelisah dan mengembek Nafsu makan berkurang Suka memanjat bebiri lain Kerap berdamping dengan bebiri jantan Kemaluan membengkak dan kemerah-merahan Keluar cairan/lendir dari kemaluan Suka mengoyang-goyangkan ekor Rela dirinya dipanjat dan dikahwini Kitaran berahi/jarak berahi: 15 .1.20 hari secara purata 17 hari Lama berahi : 20 .

Pencegahan y Pastikan kandang sentiasa bersih dan kering . Synantic. atau dari kawasan yang telah dicemari telur cacing Pemberian ubat cacing dengan teratur. Ia berlaku apabila ternakan berada dalam kawasan yang sempit. lembab. Tanda-tanda Penyakit y y y y y y Cirit-birit Najis berbau busuk dan kadangkala mengandungi darah Kurang selera makan Lemah dan kekurangan air (dehydrated) Kurus Kematian Pengesahan dibuat melalui pemeriksaan tinja di makmal. contoh 3 minggu atau 2 bulan sekali bergantung pada keadaan Ternakan yang baru hendaklah diberikan ubat cacing sebelum dilepaskan Badan kurus dan tidak membesar (bantut) Perut buncit Kadang-kadang cirit-birit dan lemah Bengkak di bawah dagu Bulu kasar. dan kotor. Nilzan dan lain-lain Memberi ubat cacing yang berkesan Mempastikan ternakan mendapat minuman yang banyak Memberi makanan tambahan Kandang hendaklah selalu bersih dan kering Rumput yang diberikan jangan dari kawasan yang berair. tidak berkilat dan mudah gugur Pucat dan badan kekurangan air (dehydrated) Analisis tinja di makmal menunjukkan bilangan telur cacing yang tinggi Coccidiosis Penyakit ini adalah disebabkan oleh protozoa dan selalunya terjadi di kalangan anak bebiri.Tanda-tanda Penyakit y y y y y y y Pencegahan y y y y Rawatan y y y Jenis ubat y Systernex.

gusi dan bibir Apabila gelembung-gelembung ini pecah. Tempat yang lembap atau basah serta kawasan yang sempit dan tidak mempunyai pengedaran udara yang baik boleh menimbulkan masalah . 'gentian violet' Penyakit Paru-paru/Selsema/Sejuk Penyakit ini biasanya terjadi apabila bebiri terkena hujan yang agak lama. Jenis-jenis ubat/veksin: y Veksin Contagious ecthyma. Ubat antibiotik juga perlu digunakan. la biasanya menyerang anak bebiri yang masih menyusu dan mengakibatkan anak bebiri menjadi kurus dan lemah kerana susah hendak makan Tanda-tanda penyakit y y y Terdapat gelembung-gelembung yang mengandungi air pada bahagian kulit lembut mulut. Rawatan y Membersih dan mengubat luka-luka akibat gelembung yang pecah dengan menggunakan ubat iodine atau 'gentian violet' (ubat biru). iodine. rawatan dan pengubatan dilaksanakan bagi mengelakkan jangkitan kuman penyakit lain.y Rawatan: y y y Beri keluasan kandang yang cukup untuk ternakan Memberi ubat yang mengandungi bahan belerang (sulphur drugs) Memberi minuman yang lebih Laporkan kepada Pegawai Veterinar yang berdekatan Jenis-jenis ubat y Sulphamezathine (33 1/3%) dll Penyakit Puru (Contagious ecthyma) Penyakit puru adalah disebabkan oleh sejenis virus. ianya akan menjadi keruping dan kadangkala merekah dan berdarah Tanda-tanda juga berlaku di bahagian kaki terutama di celah-celah jari dan juga pada bahagian tetek ibu Pencegahan y y y y Suntik semua bebiri yang dibawa masuk ke ladang Suntik semua anak bebiri selepas cerai susu Suntik ternakan dewasa setiap tahun Sekiranya ternakan sudah terkena penyakit.

ini.mengembek Rebah sebelah kanan 'convulsion' dan boleh menyebabkan kematian . la juga boleh terjadi jika berlaku sekatan di bahagian esophagus. rumput muda dan bahan yang mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi Perut buncit terutama di sebelah kiri Bunyi denturnan yang kuat apabila diketuk Sesak pernafasan Mengeluarkan air liur Membuat bising . Tanda-tanda penyakit: y y y y y y Pencegahan Pengurusan pemakanan yang betul. chloramphenicol dil. Penyakit Kembung Kembung terjadi apabila terdapat banyak gas di dalam perut. kurangkan pemberian kekacang. Ampicillin. Ini boleh berlaku apabila ternakan memakan terlalu banyak rumput-rumput muda atau tumbuh-tumbuhan yang mengandungi banyak bahan-bahan nitrogen seperti kekacang. Tanda-tanda penyakit y y y y y Pencegahan y y y y y Rawatan y y Tempatkan ternakan di tempat yang kering dan bersih serta mempunyai pengedaran udara yang baik Laporkan kepada Jabatan Haiwan yang terdekat untuk mendapatkan rawatan Asingkan supaya tidak berjangkit Menjaga kebersihan kandang supaya tidak lembap Pastikan luas kawasan yang cukup untuk ternakan Adakan pengedaran udara yang baik untuk kandang Jangan dibiarkan ternakan di tengah hujan Kelihatan moyok dan mengasingkan diri Lemah dan tidak berdaya Pernafasan cepat Kadangkala batuk dan keluar bendalir dari hidung seperti hingus Suhu naik Jenis-jenis ubat y Terramycin L.A.

Cirit-birit Cirit-birit ini mungkin disebabkan oleh beberapa perkara seperti: y y y y Cacing Protozoa (coccidia) Kuman bakteria Salah makan Tanda-tanda penyakit y y y y y y y y y Pencegahan y y y Rawatan y y y y Memberi banyak air terutama yang mengandungi glukos Memberi ubat yang boleh mengurangkan cirit seperti 'koalin' yang boleh mengalas kulit dalam perut Memberi ubat pembunuh kuman. sayur atau jagung Berhubung dengan Jabatan Perkhidmatan Haiwan yang berhampiran untuk rawatan Jenis-lenis ubat y 'Bloat Remedy'. minyak sayur dll. Jika hendak menukar Tahi cair atau tidak berbentuk bulat seperti biasa Kotor dan basah di sekeliling pangkal ekor Bebiri akan kelihatan moyok dan mengasingkan diri Kadangkala naiis berbau busuk Suhu badan naik Lemah Kekurangan air (dehydration) Berat badan turun Bulu kasar Kurang Darah Kekurangan darah adalah satu keadaan di mana bilangan sel-sel darah merah kurang daripada biasa. . protozoa ataupun cacing Laporkan kepada Jabatan Haiwan yang terdekat untuk mendapatkan rawatan Memberi ubat cacing untuk mengurangkan bebanan cacing Menjaga keadaan kandang supaya bersih dan jauh dari kuman merbahaya Memberi makanan yang betul.Rawatan y y Memberi makan minyak kacang.

. tegang dan keras.Tanda-tanda y y y y y Bibir. Kuman ini akan memasuki badan dan membiak dan kemudian akan mengeluarkan racun. Keempat-empat kaki akan menjadi lurus. ianya akan tumbang. Ini biasanya terjadi apabila terdapatluka-lukakecildi badan/kulit ternakan itu. Kalau terjadi semasa berdiri. Tanda-tanda ini menjadi lebih teruk apabila terdapat rangsangan bunyi yang kuat dan juga cahaya yang terang. Geraham dan mulut akan terkancing (kancing gigi) dan kepala biasanya mendongak ke atas. Pencegahan dan Rawatan: y y Suntikan veksin semasa anak berumur 3 bulan Mengubat luka-luka terutarna luka-luka yang disebabkan oleh benda-benda yang tajam Jenis-jenis Ubat: y y Tetanus antitoxin Suntikan veksin Luka Luka boleh disebabkan oleh benda-benda yang tajam. Apabila berlaku luka rawatan segera hendaklah dibuat. Tanda-tanda y y y Keseluruhan badan menggigil dan menggeletar yang tidak boleh dikawal. Walaupun ianya dianggap ringan tetapi jika tidak diberi perhatian akan menjadi busuk dan berulat. gusi dan lidah pucat Lapisan dalam kelopak mata dan kernaluan keputihan Lemah Bulu meremang Badan kurus Rawatan dan Pencegahan y y y y Memberi makanan yang cukup dan berzat Menambahkan zat besi Memberikan vitamin untuk meningkatkan selera makan Memberikan ubat cacing Kancing Gigi (Tetanus) Penyakit ini adalah disebabkan oleh racun dari sejenis kuman yang boleh merosakkan saraf.

Contoh dahan kelapa sawit Elakkan ternakan berlawan Penyakit Kuning (Jaundice) akibat Keracunan Penyakit ini adalah disebabkan oleh kerosakan hati. kemudian merekah dan terkelupik Kencing kadang-kadang berwarna merah Selera makan berkurangan dan berat badan menurun.Pencegahan y y y Rawatan: y y y y Membasuh luka dengan ubat kuning (iodine) supaya terhindar dari kekotoran dan habuk Sapukan ubat 'lorexane' pada luka Semburkan ubat penjauh lalat seperti 'gusanex' ataupun 'negusant' Laporkan kepada Jabatan Haiwan yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan Jauhkan benda-benda tajam di kawasan kandang Pastikan dahan-dahan pokok yang berduri/tajam dilonggok setempat. muka. telinga dan kemaluan menjadi bengkak (edema). bawah bibir. kemaluan dan bibir berwarna kekuningan Kulit di bahagian mata. Sentiasa mencari tempat yang redup/gelap Menunjukkan tanda-tanda kurang darah dan air Bulu kasar Meronta-meronta dan mati Jenis-jenis ubat y Cupramine tablet dan lain-lain Penyakit Kutu/Kurap Parasit-parasit kulit seperti sengkenit (tick) kutu (lice) dan tungau (mites) boleh menyebabkan kegatalan dan . la selalunya berlaku apabila bebiri memakan rumput Brachiaria decumbens dan juga apabila memakan dalam jangkamasa yang panjang isirong kelapa dan isirong kelapa sawit yang mengandungi kandungan Kuprum yang tinggi Tanda-tanda penyakit y y y y y y y Pencegahan y y Rawatan y Laporkan kepada Jabatan Haiwan yang berclekatan Jangan beri makan rumput Brachiaria decumbens Elakkan memberi makanan tambahan yang mempunyai kandungan kuprum yang tinggi Bahagian-bahagian mata.

bengkak dan biji mata ditutupi selaput putih . kulit akan keruping dan kadang-kadang bernanah Lemah dan kurus Menunjukkan tanda-tanda kurang darah Sebilangan parasit ini boleh dilihat dengan mata kasar Rawatan y Sembur atau mandikan ternakan dengan ubat kutu. Jenis-jenis Ubat y Asuntol. Sakit Mata (Conjuctivitis) Penyakit ini selalu berlaku pada musim-musim panas dan Keadaan berabuk. Tanda-tanda penyakit y y y y y y Pencegahan y y y Sembur semua ternakan jika ada menunjukkan tanda-tanda penyakit Asingkan ternakan yang teruk dan buat rawatan Mengatur satu program rawatan kutu untuk ternakan berdasarkan nasihat dari pegawai Jabatan Perkhidmatan Haiwan Bulu bebiri akan gugur Bebiri akan menggesel-geselkan badan ke benda-benda keras Pada ternakan yang teruk. la bermula dengan sakit mata dan berair dan lama kelamaan mempunyai nanah dan boleh menjadi buta. Potongkan bulu terlebih dahulu bagi bebiri yang berbulu tebal atau yang berpenyakit teruk. Taktic dll. Hubungi pejabat haiwan untuk menentukan jenis kutu. ubat kutu dan kadar rawatan. Tanda-tanda penyakit y Pencegahan y y y y Rawatan y y Bersihkan mata dengan air bersih (air suling atau normal saline) Sapukan mata dengan ubat krim Potong bulu-bulu yang mencucuk mata Kebersihan kandang dan kawasan hendaklah dijaga supaya lalat dapat dihindarkan Jangan memberi makanan yang berabuk Asingkan ternakan yang kena penyakit dan rawat segera Mata berair.kehilangan darah pada ternakan dan ini boleh mempengaruhi kesihatan ternakan.

Penyakit Buruk Kuku (Foot Rot) Penyakit ini terjadi apabila bahagian kaki di antara kulit dan kuku menjadi buruk. Kejadian ini selalunya berlaku jika ternakan ditempatkan di kawasan yang lembap dan kotor terutarna pada musim tengkujuh Tanda-tanda y y y Rawatan y y y y y Pencegahan y y y y y y Jenis ubat y Cecair 10% Formalin. Gunakan pisau yang tajam Kemudian rendam kaki yang telah dibersihkan/cucikan itu ke dalam cecair 10% Formalin. krim antibiotik.5 minit) Sapukan krim antibiotik dan semburkan ubat mencegah lalat jika luka teruk Simpan ternakan tersebut di kawasan yang kering untuk 2-3 jam sebelum dilepaskan Lakukan rawatan-rawatan di atas untuk beberapa hari sehingga sembuh Tanda-tanda awal adalah bengkak dan basah di celah kuku Berjalan dengan keadaan yang tempang Bahagian kaki di antara kulit dan kuku serta bahagian kuku lain akan menjadi busuk dan reput Penyakit-penyakit yang perlu dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Haiwan dengan segera untuk tindakan Penyakit Kuku dan Mulut Penyakit ini adalah disebabkan oleh sejenis virus. Kuprum Sulfat. . reput dan berbau busuk.y Beri suntikan jika keadaan teruk (hubungi Jabatan Perkhidmatan Haiwan) Jenis-jenis ubat y y Ubat mata Terramycin.A. Kuprum Sulfat atau zink Sulfat untuk beberapa lama (3 . ubat mencegah lalat Jaga kebersihan kawasan dan kandang Potong kuku selalu/kerap Elakkan bebiri disimpan/pelihara di kawasan yang lembap dan kotor Beli bebiri dari kawasan yang tidak mempunyai penyakit ini Adakah 'foot bath' pada musim hujan Asingkan ternakan yang sakit Buang/potong semua tisu-tisu kaki yang sudah busuk dan reput sehingga sampai ke tisu yang segar/sihat. la adalah jenis penyakit yang cepat dan senang merebak. chloramphenicol Terramycin L. Zink Sulfat.

Punca penyakit ini adalah dari noda-noda limpa yang telah pecah. tetek. Tanda-tanda penyakit y y y Pencegahan y y y y Rawatan y y Jika terjadi luka pada ternakan rawatan segera hendaklah dibuat/jahit dll. tercucuk duri/dawai tajam dan sebagainya. ia boleh menyebabkan 100% dari kumpulan tersebut jatuh sakit. lidah. Tanda-tanda y y y y y y Pencegahan y Memberi suntikan veksin semasa berumur 2 minggu ke atas dan sekali lagi 2-3 bulan kemudian dan diulang setahun sekali Demam Muram dan monyok Terdapat gelembung-gelembung kecil yang mengandungi air di bahagian mulut. Kuman-kuman dari noda-noda limpa ini akan masuk ke badan ternakan yang lain melalui luka-luka akibat mencukur bulu bebiri. ternakan tidak mahu berdiri Kematian pada anak bebiri adalah agak tinggi . Rawatan tidak disyorkan Asing dan singkirkan ternakan yang mempunyai tanda tanda penyakit Cukur bebiri muda dahulu sebelum mencukur bebiri yang tua Jaga kebersihan kandang dan alat-alat mencukur bulu bebiri Elakkan terjadinya luka-luka pada ternakan Kelihatan bisul/noda limpa tepian membesar Keadaan badan bebiri menurun dan menjadi kurus/cengkung Lemah dan boleh mengakibatkan kematian . Selera makan menurun Ternakan berjalan dengan keadaan tempang dan jika kudis sakit sangat.50% Penyakit Caseous Lymphadenitis Penyakit ini disebabkan oleh kuman bakteria Corynebacterium ovis. Ternakan yang sakit akan menjadi sukar hendak makan dan berdiri dan akan menyebabkan pengeluaran berkurangan. la sejenis penyakit yang kronik (berlarutan/lama). Bebiri yang menghidapinya akan mempunyai bisul pada noda noda limpa tepian.Kepada kumpulan-kumpulan ternakan. kaki dan di celah kuku Gelembung-gelembung ini akan pecah dan meninggalkan kudis. Mulut akan mengeluarkan banyak air liur. memotong ekor.

Tanda-tanda penyakit adalah dari jenis keracunan makanan. Bebiri yang muda adalah lebih kerap dihidapi tanpa terkecuali bagi yang tua. la menyebabkan keguguran pada bebiri. Manusia juga boleh menghidapinya jika termakan kuman ini. lemah dan sakit-sakit badan. Tanda-tanda y Rawatan y Pencegahan y y Ternakan yang sakit hendaklah diasing singkir Beli ternakan yng tidak mempunyai penyakit Rawatan selalunya tidak berkesan Berlaku keguguran biasanya pada masa 40-50 hari bunting Penyakit Clostridlum Penyakit ini disebabkan oleh beberapa jenis kuman bakteria Clostridia.Penyakit Melioidosis Penyakit ini disebabkan oleh kuman bakteria Pseudomonas pseudomallei. Tanda-tanda y y y y y y y y Rawatan y Pencegahan y y Asingkan ternakan yang sakit segera Bersihkan tempat-tempat yang telah dicemar dengan ubat pembasmi kuman Rawatan selalunya tidak berkesan Demam ringan Selera makan berkurangan Nafas menjadi berat dan sukar Kerap batuk Berhingus Sendi noda limpa dan buah zakar membengkak Tempang Kadang-kala menunjukkan tanda-tanda kurang waras Penyakit Brucellosis Penyakit ini adalah disebabkan oleh kuman bakteria. keracunan berpunca dari jangkitan hinggalah kepada jangkitan yang boleh melibatkan . la adalah sejenis penyakit yang kronik dan merebak dalam badan. Pada manusia ia menyebabkan selsema yang kerap.

Demam dan sakit bahagian pinggang (abdominal). Penyakit Pasteurellosis Penyakit ini boleh menyebabkan kerugian yang tinggi sama ada melalui penurunan berat badan atau pun kematian. Sebarang rawatan hendaklah dibuat di peringkat awal. Mulut pucat dan berwarna kekuningan. Lumpuh dan mati. Gunakan ubat mengikut tanda-tanda penyakit. Tanda-tanda y y y Kematian yang tiba-tiba tanpa tanda-tanda yang sahih. Tanda-tanda y y y y y y y y y Rawatan y y y y Pencegahan y y Elakkan ternakan dari luka. Otot membengkak. Rawatan y y Pencegahan Rawatan hendaklah dibuat segera. Satu dari penyakit yang disebabkan oleh kuman jenis ini ialah penyakit kancing gigi seperti yang telah dibincangkan di atas. Lemah dan tidak bermaya. Rawatan adalah sukar dan tidak berapa berkesan. Gunakan veksin dan antiserurn atas nasilhat Jabatan Perkhidmatan Haiwan yang berdekatan. Dalam satu-satu kumpulan. Tinja dan kencing menunjukkan tanda-tanda darah. Tempang. Mati dengan tiba-tiba. Gunakan ubat antibiotik yang sesuai.kerosakan kepada tisu-tisu ternakan tersebut. mengandungi air clan gasserta kulit berwarna kehitaman. Pada yang dewasa ia menunjukkan tanda-tanda pada sistem pernafasan seperti o sesak nafas o batuk o berlendir di hidung (berhingus) o mulut berbuih. . Menunjukkan tanda-tanda tidak waras. Suhu badan yang tinggi. Gunakan ubat antibiotik yang mempunyai tindakan yang luas bersama antitoxin. 40% dari jurnlah boleh dijangkiti dan boleh menyebabkan kematian sehingga 5%.

Tempang dan selalunya tidak mahu berdiri.y y y Ubat-ubatan y Kurangkan ketegangan (stress) kepada ternakan terutama yang baru sampai. Ternakan yang sakit hendaklah diasingkan segera. Gunakan ubat antibiotik yang sesuai dalam air atau makanan. Permukaan lidah berwarna kebiru-biruan. Semburkan kawasan dengan ubat mencegah agas dan nyamuk terutarna pada musim hujan dan di waktu senja. suhu badan meningkat. rahang dan bibir. Hidung berdarah. Kudis-kudis terdapat pada lidah. Berhingus cair dan kemudian menjadi pekat. Menjilat-jilat bibir. la selalunya berlaku selepas bermulanya musim hujan apabila agas (culicoides) dan nyamuk pembawa kuman ini mula membiak dengan banyaknya. Jika dapat. Amoxycillin dll. Lidah dan bibir yang bengkak senang luka dan berdarah. Tanda-tanda penyakit y y y y y y y y y y y y y y y Rawatan y y y Pencegahan y y y Jauhkan kandang/ternakan dari nyamuk/agas dengan menyalakan api waktu malam jaga jangan terbakar. bawah lelangit. Hingus kering dan menutupi lubang hidung. Bahagian hidung. Rawat luka-luka seperti biasa. asingkan dalam kandang/petak yang bebas dari agas/nyamuk dan di tempat teduh. Bahagian di antara kuku dan kulit menjadi lebam dan membengkak. Suntik ternakan dengan veksin yang disyorkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Penstrep. Mengeluarkan air liur. Tidak mahu makan. muka dan lidah membengkak. Kematian selalunya akan berlaku selepas 6 hari menunjukkan tanda-tanda penyakit . Penyakit ini disebabkan oleh kuman virus. Oxytetracycline (LM) Sulphar-drug. Suntikan veksin boleh mencegah penyakit ini. Mengulum-ngulumkan lidah.

membalikkan permukaan tanah yang diatas kebawah dan mendedahkan tanah yang dibawah keatas.4 minggu bergantung kepada keadaan cuaca. Alat pertanian yang digunakan ialah bajak 2 piring atau 3 piring (2 disc/ 3 disc plough) Terdapat 2 peringkat pembajakan y y Membajak kali pertama Membajak kali kedua atau membajak silang Jarak masa yang diperlukan diantara dua peringkat tersebut adalah anggaran 2 . supaya akar-akar tumbuhan dan rumpai terdedah kepada cahaya matahari. Kerja-kerja penyediaan tanah boleh dibuat dengan mengunakan jentera atau tenaga manusia sahaja. Ini dilakukan lebih kurang 2-3 minggu selepas siap pembajakan silang.PANDUAN MENANAM RUMPUT PASTURA DAN FODDER PENYEDIAAN TANAH Sebelum kerja menyediakan tanah untuk menanam rumput dijalankan. tunggul kayu. Traktor dan lain-lain jentera pertanian biasanya digunakan untuk kawasan yang luas. Segala batang-batang pokok. perlu diratakan terlebih dahulu. Kerja-kerja ini sebaik-baiknya dibuat di awal musim kering/kemarau. Menyikat/memecah Bertujuan untuk memecahkan ketulan-ketulan tanah yang besar tadi kepada ketulan yang lebih kecil. iaitu dengan mengunakan cangkul dan parang jika kawasan tersebut kecil. akar-akar dan sebagainya dilonggokkan kemudian dibakar dan diperun sehingga menjadi abu. tanah dan lain-lain. . adalah perlu kawasaan berkenaan dibersihkan terlebih dahulu dari sebarang tumbuhan. Jika kawasan tersebut berair adalah disyorkan agar dibuat perparitan untuk mengalirkan air dan sekiranya kawasan tidak rata seperti terdapat banyak busut atau longgokan tanah. Alat yang biasa digunakan ialah "disc harrow". Ini untuk membolehkan akar-akar rumpai dan lain-lain musuh tanaman cukup terdedah kepada cahaya matahari dan musnah serta memberi cukup masa untuk melembutkan tanah dan mendapatkan ketulan/leraian (texture) tanah yang baik. 3 Peringkat Penyediaan Tanah y y y Membajak Menyikat / memecah Memutar Membajak Bertujuan untuk memecah tanah. kawasan hutan ditolak dan belukar ditebang-tebas.

peringkat ini mungkin tidak perlu dibuat. batu dan sebagainya dibuangkan semasa menjalankan setiap peringkat penyediaan tanah tadi dan kerja-kerja disetiap peringkat dilakukan dengan sempurna.0 Serbuk batu kapor yang biasa digunakan ialah Calcium Magnesium Carbonate (CaMgCO3) Kadar penaburan kapur bergantung kepada nilai pH tanah yang dianalisakan.Memutar Peringkat terakhir ini dilakukan sebaik sahaja kerja-kerja menyikat/memecah tanah selesai.7.0 . Kebanyakan tanah-tanah di Semenanjung Malaysia adalah jenis masam iaitu nilai pH adalah rendah.5 Sebarang bentuk pembajaan tidak digalakkan sebelum kemasaman diperbaiki kerana tanah yang masam akan mengganggu penyerapan baja oleh tumbuhan. Peringkat ini bertujuan untuk mendapatkan struktur yang lebih halus terutama dilapisan permukaan. tunggul akar-akar rumpai. Mengapur dibuat sebaik kerja-kerja penyediaan tanah siap atau dilakukan serentak pada peringkat memutar tanah. Penutup hidung dan mulut serta sarung tangan hendaklah dipakai untuk mengelakkan gangguan penafasan dan melecur . Mengapur boleh dibuat dengan mengunakan "Spinner broadcaster" atau dengan tangan. agar mempunyai ruang-ruang udara yang mencukupi dan daya pemegang air dapat dibaiki. tiada tunggul atau batu yang menjadi halangan dan boleh merosakkan peralatan pertanian dalam kerja-kerja seterusnya atau sebagai punca kecelakan/kemalangan Mendapatkan struktur (texture) tanah yang sesuai. iaitu 2 minggu sebelum menanam. Sekiranya tanah adalah gembur. Sebanyak lebih kurang 2-3 tan metrik kapur/hektar atau 1 tan metrik/ekar diperlukan dan dijangka dapat menaikkan nilai pH sebanyak 0. Faktor ini penting untuk perkembangan akar dan pertumbuhan seterusnya Segala baki rumpai yang tidak dikehendaki dapat dihapuskan. sesuai untuk pertumbuhan akar-akar rumput. Ini penting untuk memastikan agar:y y y Mendapatkan permukaan tanah yang baik. Menabur Kapur Kadangkala kemasaman (pH) tanah tidak begitu sesuai untuk tujuan penanaman pastura terutamanya apabila kekacang ditanam. Alat pertanian yang digunakan ialah "Rotovator / Rotary Tiller" Adalah disyorkan agar segala saki-baki kayu. Nilai pH tanah yang dikehendaki adalah diantara 5.

.

.

43900 Sepang.00 ptg Cuti Am .00 pagi .Pegawai Veterinar Daerah Sepang NUR SHUHADA BINTI SAHAR shuhada@dvssel. Jalan Kelab.00 ptg 8.45 ptg .00 ptg 8.00 pagi .00 ptg 2.5.1.12.1. Selangor Tell : 03-3142 1362 Fax : 03-3142 1659 WAKTU PEJABAT Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu & Ahad Pagi 8.00 ptg .my Alamat Pejabat : Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Sepang.5.00 ptg .1.1.gov.00 pagi .5.00 ptg 8.00 ptg .5.00 pagi .00 ptg 8.5.00 ptg .15 ptg ptg 2.00 ptg 2.00 ptg 2.00 ptg 2.00 pagi .

LIM KOK TEE 147 Indah UPC . AMILAN SIVAGURUNATHAN 25/02/2003 3 DR. Jalan 3/34a. Batu 3 Animal Polyclinic & 1/2. Kepong Enter Park. 59100 Kuala Lumpur 5 DR. Pusat Bandar Wangsa Maju Anicare Veterinary DVM (KLSC) Section 5. Bangsar Park.Klinik-Klinik Haiwan Berdaftar Negeri Selangor 2008 Bil. Jalan Kelang Lama BVSc & AH 11/09/1975 Kennels Sdn Bhd 58000 Kuala Lumpur 94 Lorong Maarof. 6 & 8 Jalan Tun Razak MRCVs 50400 Kuala Lumpur No. Jalan 1/27F. GOH KIM SIANG 6 114 Jalan Sultan Abdul Brickfields Samad. CHRISTINA BLOSSOM WELCH 90. RAMAKRISHNAN A/L PATCHAIAPPAN Animal Medical Clinic BVSc 05/06/1981 4 DR. 50470 DR. Nama Tempat Amalan Alamat Tempat Lulusan Tarikh Daftar Contact number 1 DR. 52100 Kuala Lumpur 24/07/1995 2 DR. Clinic Wangsa Maju 53300 KL Animal Medical Centre Sdn Bhd Wisma Medivet No. ADAH JAYAMALAR DVM Veterinary Medical Brickfields Kuala SIMON Center Lumpur 22/07/2005 . 3.

KHOO GAIK LING 11/08/1994 9 72. Veterinary Clinic 50490 Kuala Lumpur 11/08/1994 8 DR. Taman Overseas DVM LA Veterinary Clinic Union 58200 Kuala Lumpur Plaza Damansara. JOHN 11 KANAGASABAPATHY VANNIASINGAM 12 DR. 53300 Kuala Lumpur BVSc 01/06/1982 BVSc & AH 17/08/1979 DR. 58200 Kuala Lumpur 133. 3. Lorong Ara Kiri 3. Jalan Cerdas. Veterinery Clinic & Lucky Garden Bangsar. KALIMUTHU A/L 15 MUNUSAMY Klinik Haiwan & Surgery Sakthi 45. Damansara Height DVM Medan Setia Satu. BUN KIANG A/L EH Companion Animal 3. DILIP KUMAR 16 GHOSH Klinik Haiwan Genting Kelang BVSc & AH 17/06/1977 . Taman Lian Hoe. R. CHONG YING CHOI Clinic 56000 Cheras.7 29 Jalan Hujan Rahmat DR. JESSIE WONG YII LING DR. Kuala Lumpur Hayward Animal Clinic Kanagasabai Veterinery Clinic 437 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur 4A Jalan Tangsi 50480 Kuala Lumpur DVM 20/05/1999 10 DR. 50480 Desa Sri Hartamas. Karu's Animal 14 Off Jalan Loke Yew. DR. ASOKAN A/L THARMALINGAM DVM 17/05/1984 DR. 79. Jalan Jubilee. BVSc Surgery 59100 Kuala Lumpur 18/10/1975 No. KARPAYAH @ R. Everise Veterinary Taman Connaught. Kuala Lumpur 9. KARUPPIAH Centre & Surgery 55200 Kuala Lumpur DR. Plaza Crystalville 1. DR. ASOKAN A/L 13 THARMALINGAM Kanagasabai 14. Jalan Kuchai Lama. Jalan 23/70A. Jln Genting Kelang.

Petcare Veterinary 24 DR.K. 51200 DVM Segambut. Cheras 56000 Kuala Lumpur 27/11/1976 22 DR. MANIKAM A/L KUMARASAMY 9. 19 PANICKAR Klinik Veterinar Ampang 04/10/1975 20 DR. Jalan Damai Raya 2. Kuala 27/10/1975 26 12/05/2003 . 51100 Kuala Lumpur 13. Ark Taman Sri Bahtera.DR. Jalan Metro Perdana Timur 3. 52100 Kuala Lumpur 10. ABRAHAM GEORGE Taman Melawati. TAN AI LIN Lin Veterinary Clinic 19/07/2000 DR. Taman Saraya 56100 Kuala Lumpur 8. FOO LIH RENG Klinik Kembiri DR. GOPINATHAN A/L Mutiara Animal 23 GANGADHARAN Clinic BVSc 10/08/1984 9145 Jalan Bandar 4. Damai Niaga. VANAJA A/P G. Jln Bunga Tanjung BVSc 8 B. Jalan KM Animal Klinik & Cumarasami. Jalan Air Jerneh.Bt 3 1/2. Jalan Mutiara Raya. Kuala Lumpur 18 DR. DOM LINGGIR AGAS Pusat Haiwan Kesayangan/ Veterinary Clinic Sacred Hearts Animal Clinic BVSc 25/04/1980 25 6G Jalan Ara SD 7/3A DVM Bandar SD 52200 Kuala Lumpur 2. Klinik Haiwan Pet' Jalan Lanchang. DOUGLAS LEE 17 TIANG CHIN 153. Tingkat Bawah. Jalan 20/38A. DVM Kepong Utara. 53300 Setapak Kuala Lumpur 37. Taman Sri Sinar. Clinic 53100 Kuala Lumpur DR. 56000 DVM Cheras. BVSc Surgery Jalan Ipoh. 56100 Kuala Lumpur Jabatan Kesihatan DBKL. KOK TIEN SANG Klinik Veterinar Damai 14/07/1997 21 DR. SUPARAMANIAM A/L P SAMOGOM DR.

Animed Veterinary Off Jln Balakong Bt. Taman BVSc Kepong 52100. DVM Center 43200 Cheras. Jalan PJU 1A/20A. ADRIAN BENEDICT 5. Ara Damansara. 47301 Selangor No 1. SEE KOK PING See Veterinary Medical Centre 47.V PILLAI Clinic BVSc & AH 06/09/1976 34 DR.K. Jalan 14/2. Jalan 1/3A 46000 Petaling Jaya Selangor DR. 32 PANICKAR Animal Health Center @ Ara 33 DR. JASON NG CHIN TIONG 13-1. Bdr Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur 46. Jalan Kasturi 1. JOEDY A/L KANNIAH Wilayah Animal Clinic 29/09/1978 31 DR. Jalan Development. Temenggung Animed Veterinary 7/9. Jln. Subang BVSc & AH 25/09/1975 Jaya 47500 Selangor 25. 43200 Cheras. Jalan 1/149J. Bandar Mahkota Cheras. VANAJA A/P G. HOO KIE NGIE 30/06/2000 . Kuala Lumpur 30 DR. HOO KIE NGIE 42. Taman Bukit 27 BVSc SUPPIAH Desa 58100 Kuala Lumpur 03/03/1976 28 DR. Selangor 35 DR. Center Selang 9G.Lumpur 5 Jalan Bukit Desa DR.N. Bandar Baru Sri DVM Petaling 57000 Kuala Lumpur 17/08/2000 29 DR. Jalan Damar SD 15/1.11. Kasturi Business Plaza. BASKARAN A/L GOPALAN Animal Clinic 68. MUKUNDHAN A/L Animal Health M.

Jalan Equine 9D. 40460 Shah Alam. Clinic Permai.00 . Jln Lancang. Tmn Serdang Raya. JESSICA LEE TUNG Ceva Animal MOI Health Malaysia 29/06/2004 42 DR. Jalan SS 21/56B. Veterinary Clinic & 47100 Puchong. 47400 Petaling Jaya. Selangor DVM 13/05/2003 7G. 36 DR. 9. Seksyen 9. Bandar Chong And Wong Teknologi Kajang. YEOH ENG 39 CHEONG 40 KEE SZE WEI Caring Animal Clinic Sdn Bhd 17/05/2001 41 DR. 59100 Clinic & Surgery Kuala Lumpur 8G. Tmn Sri Bahtera 56100 Cheras. Jln SR 1/9. 43300 Seri Kembangan. CHEAH WUI HONG DVM & Vet. 43300 Seri 43 DR. Surgery Selangor 94 Lorong Maarof. Wisma Academy Lot 4 A Jalan DVM 19/1 46300 Petaling Jaya Selangor 14/06/2001 38 DR. Selangor C 1 . 43500 Semenyih Enterprise Selangor City Pets Veterinary Clinic City Pets Veterinary Clinic Sdn Bhd 153.06. Selangor No. GOH LAI HAR DR. Bandar Puteri.No. Kota DVM Kemuning. Jln 1/7. Selangor 3. Jalan Anggerik Vanilla Y31/Y. Bangsar Veterinary Bangsar Park. 16. Jalan Puteri Bandar Puteri 5/8. Ground Floor. CHRISTINE NANDY ARK Angel Sdn Bhd damansara Utama. YEOH HOWE YIH DVM 20/05/1999 DR. CHONG SUNG FOOK 16A. Baby Pets Surgery Tmn Equine Bdr. CHIANG CHUNG 44 MUN EDMUND . Putra 37 DR. Level 3.27.

AMILAN 46 SIVAGURUNATHAN SI 2ND Floor. Jalan Kasturi 1. Taman Chi Liung. Selangor Govin Animal DR. PET Care & Perdana 1. Apt. Jalan KP1/3. Selangor 47 DR. SHALINA BINTI 49 MOHMAD HAL HAJJA 12/07/2004 50 DR. Lot C Damansara Animal Ikano Power Centre. LIM WEE MENG Elanco Animal Health 17/05/2002 16. DR. 43650 Bandar Baru Bangi.Kembangan. Everise Veterinary Kajang Prima. 9G. Saujana 48 HAMID Services Sdn BHd Impian. Centres S/B Jln. 41200 Klang. K. Jaya Selangor DR. Plaza Kasturi Off Jln DVM Balakong. ABD DR. Jalan Impian DR. PET Care & HAMID Services DVM 07/07/2004 16. DVM Veterinary Clinic & Jalan PJU 1/45. ERNI WATI BINTI 21. Jalan DVM SS20/27. Selangor City Pets Veterinary Clinic Sdn Bhd No. Jalan 8/1. Block C. Lintang Menalu Kaw 5. 17. CHIANG CHUNG MUN EDMUND 15/06/2005 DR. Blok E. 1. Damansara Intan. No. NORAZIAN BT. Bt 11 43200 Cheras Selangor 45 DR. Selangor BVSc 19/09/1978 Hand 'N' Paws Ground Floor. 113. Seksyen 8. 43000 Kajang. PASKARAPATHY Polyclinic & 52 RAJAH Kennels 53 DR. ABD DR. NORAZIAN BT. CHONG YING CHOI Clinic Kajang. 47400 P. 43000 51 DR. No. Mutiara D'Sara PJ No. Selangor E-CG1-22. PJU7-2. Aman 13/05/2003 . 47300 Animal Clinic Selangor Unit 3A01. Salina's Mobile Lestari Damansara DVM Damai. Level 3A.

Selangor 14/07/2000 DR. DVM Veterinary Services 68100 Batu Caves. Bhd 47810 Petaling Jaya Selangor 18 & 20 Jalan Anggerik Hillpark Veterinary Eria AT 31/AT Kota Medical Centre Kemuning 40460 Shah Alam. Irma Pet Care & Bandar Baru Selayang. Jalan Pasar. LYNNETTE LOW SHIOW SHUANG 56 DR. Jalan 2/16. Sel 54 DR. 8. GF. HASHEDAH BTE MOHAMAT HASHIM Lot 4 G-1. Shah Alam 40000 Selangor 27. Jln Nuri. 41100 Klang Selangor 20/07/2005 55 DR. SARIMAH BINTI SAARY No. 11. Taman Sri Serdang. JASON NG CHIN 60 TIONG DVM 12/05/2003 61 DR. Jln Bukit 46200 Petaling 18/08/1990 DR. Jalan PJU 5/13. 47100 Selangor No. DVM For Pets Sdn. AZILAHANI BINTI BAHARI 21. Selangor No. WAN SULAIMAN Klinik Haiwan & Surgeri Mesra 59 DR. Selangor 82-G. Jalan Raya Barat. Pusat Perniagaan Raya Barat. 43300 Seri Kembangan. WAN AHMAD 58 KUSAIRY B. PUNITHAVATHI THURAIAPPAH Holy Family Veterinary Clinic BVSc & AH 23/05/1981 57 DR. Seksyen DVM Surgeri Shah Alam 6. Pusat Bandar Klinik Haiwan & Surgeri Wawasan Puchong. dataran Sunway. 47301 Petaling Jaya. 19 Jln 11/2. Jalan Wawasan 2/22.MOHD ARIP Pet Centre Suria Damansara. BALBIR SINGH A/L Klinik Haiwan & TARLOK SINGH Surgery Dhillon BVSc & AH 29/11/1975 . Heshmael's Clinic Sunway Damanasara. Klinik Haiwan & Pusat Daerah.

SIA JUO YIING 255G. Taman Klinik Haiwan Lian Bunga Melor. Bkt Tinggi. Jalan Sentosa Klinik Haiwan Lian 41. NOZIAH BINTI 63 GHANI 21/07/2005 64 DR. Lrg. 47301 Petaling Jaya. Taman TTDI Klinik Haiwan Lynn Jaya. 43650 Bdr. Jalan Sentosa 41. BALACHANDRAN 70 A/L IYADURAI . Jalan Opera K U2/K. Selangor DVM 22/08/1988 66 DR. Selangor 10/05/2003 67 DR. Bt. Bdr. 8. Jalan Meru.Jaya Selangor DR. LIAN TAN MEI MRCVs 18/08/1999 68 DR. 41150 Klang BVSc & AH Selangor Klinik Haiwan Sri Utama No. YASLYNN BINTI YAMIN DVM 12/07/2004 DR. Jalan PJU 1/3A. Tinggi 41200 Klang Selangor No. DAVID SIM ENG 69 SECK 31 Leboh Lang. Jalan SS 22/11 Damansara Jaya 47400 BVSc Petaling Jaya. Klinik Haiwan Lee Commercial Center. Bandar Bkt. GF. DVM Damansara Jaya47400 Petaling Jaya. YOON CHI-EE Klinik Haiwan Healing Pets 16/05/2000 65 DR. Sunway Mas. 16. Selangor 10/08/1995 DR. DAHLIA WEE YU 62 CHING No. Selangor No. Selangor 13/02/1976 DR. 41050 DVM Klang. Klinik Haiwan dan 7. 40150 Shah Alam. Seky. Jalan SS 22/25. Baru DVM Segeri Mesra Bangi Selango 16. Nilam 1 Klinik Haiwan DVM B. Jln 7/16. (Ground Floor). 255 G. DOUGLAS LEE TIANG CHIN 32A-1. 69. Taman 17/09/1975 Klinik Haiwan Sim Berkeley. 41050 Klang Selangor 39.

19. Jalan SS 11/3 USJ. DOROTHY KIRUBAI Klinik Haiwan 71 A/P SIMON Subang Jaya DEVASAGAYAM DR. 14A. KOK HANG SENG Klinik Veterinar Healing Rooms DVM 05/06/2002 . SIVABALAN A/L 72 NADARAJAH Klinik Haiwan Subang Jaya 15. Taman Sri Hijau. Selangor 06/02/2003 DR.DR. 68100 Batu Caves. UEP Subang Jaya 47620 Selangor No. Jalan SS17/1A. Wisma Dicor. Selangor 21. DVM 48000 Rawang. DOROTHY KIRUBAI Klinik Haiwan 73 A/P SIMON Subang Jaya DEVASAGAYAM DR. NORNAJIBAH BINTI Klinik Veterinar 78 KAMARUDIN dan Surgeri PC 28/07/2005 79 DR. DVM Kelana Jaya. Selangor Lot 29. 55100 Ampang BVSc & AH Selangor G-2. 68100 DVM Batu Caves. Selangor 02/07/2002 3 Jln 1/22. Jalan SS 5A/11. SUZANA BINTI MOHD TAHIR 31. Jalan Sri Hijau 14. Jalan SS 15/4E. Jalan Sri Hijau 14. CHEW HUAT CHIN Klinik Vet & Surgeri PC 02/05/1984 DR. Selangor 77 DR. 47500 Subang Jaya. Pandan 11/10/1975 76 DR. VS 48000 Rawang. Pusat Bandar Sri Klinik Haiwan VET DVM Gombak. SABAPATHY NADASAN Klinik Veterinar dan Surgeri PC 22/12/1975 80 DR. Taman Sri Hijau. SS17. 47600 Subang Jaya Selangor No. YUAN LOH KEONG Klinik Haiwan Yuan Indah. Dip. Selangor G-2. NUR AZLINA BINTI Klinik Haiwan 74 CHE ZABANI Tropika 30/08/2006 75 DR. Jalan SG 3/19. Jalan SS15 USJ 11/3. Jalan Besar Selayang Baru. 47301 Petaling Jaya. Subang Jaya 47620 DVM Selangor No. 15.

Petwel Veterinary Taman Sri Bahtera. 47100 DVM Puchong Selangor 06/01/2000 89 DR. TEOW BEE HONG 13/06/2002 . 40000 Shah Alam. 43200 Kajang. Selangor 83 DR. (Ground Floor) Jln USJ 10/1G. USJ 10/1E. RAVICHANTHIRIGA MY Pet Medic & A/P SUPPIAH Surgery No. Taman Indah Off Jalan DVM Balakong. 56100 Cheras. Selangor 11/07/1997 82 DR. KM Animal Klinik & Dolomite Industrial Surgery Park Batu Caves. Seri Pulai. 43200 kajang Selangor U6. 17/38. Clinic Selangor Philos Veterinary Clinic Pusat Perubatan Veterinar Small Animals DVM 29/07/1995 88 DR. Blok C. LIONG SIEW LING 925. MANIKAM A/L KUMARASAMY 5 Jalan SBC 6. 20. Bandar Puteri. Jalan Bursa 23/4. Selangor Lot 1. KHOR YEW LEE Klinik Veterinar Mayo 11A. Tmn. ANTHONY EDISON Distributors Sdn Bhd 87 DR. Subang Jaya 47600 Subang Jaya Selangor 23/07/2001 Mypets 86 DR. Seksyen 5. Persiaran Puteri 1. Happy Garden 46400 Petaling DVM Jaya. Jalan Lancang .81 DR. PHONG SU FUW 153. 47620 DVM UEP. Subang Jaya. Selangor CG-34. JUSTIN TAN YUWEN Meriden Animal Health DVM 02/07/2001 84 DR. Selangor 12. SHANKAR GANESH Mines Pet A/L KANABATHY Medicare DVM 14/07/2000 85 DR. Balakong Jaya. Jalan Balakong 26. Section 23.

13. 40000 Shah Alam. Jln SS18/6 Subang Jaya. Pusat Bandar 47100 Puchong Selangor No. 8. Jalan Seksyen Reliance 1/18.90 DR. Selangor No. 20. Jalan Bandar. KANDASAMY A/L M. 41200 Klang DVM 12/02/1986 . 47300 Petaling Jaya. 43000 Kajang Surgery Selangor 02/09/1991 DR. Jalan Mempelam. CHAN WEI YEE ST. Angel Animal 95 LIN Medical Centre 96 DR. MARIA 16 Lorong Selampit Thomas Animal 99 SWAMINATHAN A/L A. Clinic & Pet Corner Muda Musa. Jln Snukar 13/28. Taman Klang JOSEPH Jaya. AMILAN SIVAGURUNATHAN 15. MOHD ADAM SZE Shah Alam HSIANG B. Selango 63-G. Taman Kajang DVM Veterinary Clinic & Utama. Selangor DR. CHAM AH UNG No. DR. 41100 JOSEPH Klang Selangor DR. 13. IRINDA TOH BENG ST. MARIA Thomas Animal Off Persiaran Raja 98 SWAMINATHAN A/L A. 9. ADRIAN BENEDICT Sea Park Animal 93 SUPPIAH Polyclinic BVSc 03/03/1976 94 DR. Selangor 92 DR.56. Tadisma Business Center. ABDULLAH Veterinar Clinic DVM 29/07/1995 DR. Right Angle Animal 91 SARISMAHANIM BINTI DVM Seksyen 14. 46000 BVSc & AH 02/04/1980 Petaling Jaya Selangor 49 Jalan SS 2/30. Jalan 14/22. Clinic & Pet Corner 18B. Sek. Angel Animal Medical Centre (Kajang Sdn Bhd) Subang Animal Centre Sdn Bhd 97 DR. SITI 7-1. 46100 Clinic ISMAIL Petaling Jaya. Jalan 6/31. VYTHILINGAM Ruby Pets Clinic 13/07/2005 42. Desa Bunga Raya 43000 Kajang Selangor No. Jln Desa Bunga Raya.

Selangor DR. Seksyen 13.my . Tadisma Business Center.Jalan Snuker 13/28. NORARSHAD Shah Alam Veterinary Clinic DVM Note: last update Nov 09' Jika ada pembetulan atau mana-mana clinic yang ingin mempamirkan perkhidmatan mereka disini. 40000 Shah Alam.gov. Selangor 63-G. sila emailkan kepada : webmaster@dvssel. 47300 Petaling Jaya. Jalan SS 3/31. Selangor BVSc 17/11/1980 101 DR. SELVARAJAH A/L 100 SUPPIAH Wilayah Animal Clinic Sdn Bhd 20.atau membuangnya dari paparan.

Selasa : 8. ahad dan cuti umum.00pm Waktu petang : Klinik tutup SENARAI PREMIS PET SHOP/KLINIK YANG BERDEKATAN DALAM DAERAH HULU LANGAT BIL NAMA / PREMIS 1. Klinik dibuka pada setiap hari kecuali sabtu.30am . DR PET CARE & ALAMAT NO 113 JLN 8/1 SEKSYEN 8 NO.TELEFON 012-9182426 . y y y y Isnin .30am .12.KLINIK RAWATAN KLINIK YANG BIASA DILAKUKAN : o o o o o o o o o o Wound ( luka ) deworming ( kecacingan ) mange ( kurap ) ticks ( kutu ) vaccination ( vaksin ) maggot wound ( luka berulat ) castration ( pemandulan kucing jantan ) fever ( demam ) spaying ( pemandulan kucing betina ) dan sebagainya.00pm Khamis .30am-12.Jumaat : 8.00pm Rabu ( ada temujanji rawatan ) : 8.12.

Jalan Bandar Puchong. NO 96 JALAN KACAU SEMENYIH 03-87234637 019-6629866 03-90766911 03-89435602 10. KASTURI BUSINESS PLAZA OFF JLN BALAKONG. NO 11. BNDR BARU BANGI 9 G JLN KASTURI 1. JLN PASAR . 7. SEKYEN 7. SAUJANA IMPIAN . 9. TMN BUNGA RAYA. Selangor . BT 11.SERVICES 2. MESRA PET SHOP 3. PRESINT PUTRAJAYA. BT 11 CHERAS. MESRA PET SHOP MESRA PET SHOP KLINIK HAIWAN SURGERI MESRA ANIMED VETERINARY ANIMED VETERINARY RELIANCE VETERINARY CLINIC & SURGERY RELIANCE VETERINARY CLINIC & SURGERY CITY PETS VETERINARY CLINIC SDN BHD ST ANGEL ANIMAL MEDICAL CENTRE 6. CHERAS 11. 4. 03-87399884 KAJANG Penubuhan Persatuan Peternak Ruminan Negeri Selangor (PPRNS) Penubuhan Persatuan Telah Diluluskan pada 31/7/2009 Terbuka kepada semua penternak ruminan Negeri Selangor Alamat PPRNS Persatuan Penternak Ruminan Negeri Selangor No 22-2. BANDAR BARU BANGI NO 16. 5. 42G JLN TEMENGGUNG 7/9 BANDAR MAHKOTA CHERAS 8 JLN SEKSYEN 1/18 TMN KAJANG UTAMA 03-88810121 012-6051680 012-2482932 012-6051680 016-2392763 012-6051680 012-3990998 012-3711525 012-3711515 03-90190100 03-87376790 019-6629866 8. 47100 Puchong. NO 20 DESA BUNGA RAYA. TAMAN SERI SERDANG. JLN IMPIAN PERDANA 1. TMN WARISAN PERTANIAN JLN P16. KAJANG. NO 16 JLN 7/1C.

Tel : 03-58828135 Fax : 03-58828136 Email : PPRNS@yahoo.com .

.

Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Hulu Langat WAKTU PEJABAT Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu & Ahad Pagi 8. Selangor Tell : 03-8736 5002 Fax : 03-8734 9360 Senarai Nama Pegawai Dan Kakitangan Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Hulu Langat Bil 1 2 3 Nama Mahamad Fauzi Bin Ab.00 ptg . RAZAK fauzirazak@dvssel.15 ptg ptg 2.00 ptg 8.00 ptg 2.00 ptg 2.00 pagi .5.00 ptg 2.5.1.00 ptg .5. Razak Zainudin Bin Abd Rahman Raja Mohd Yusof Bin Raja Rastam Gred G32 G22 G17 .00 pagi .00 pagi .00 ptg Cuti Am Pegawai Veterinar Daerah Hulu Langat MAHAMAD FAUZI BIN AB.5.00 pagi .00 ptg . 43000 Kajang. Jalan Bukit.1.1.45 ptg .1.00 ptg 2.00 ptg 8.00 pagi .gov.5.00 ptg 8.00 ptg .my Alamat Pejabat : Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Hulu Langat.12.00 ptg 8.

my Tel: (603) 8870 2000 Fax: (603) 8888 6021 Website: http://www. Wisma Tani.dvs. Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62630 Putrajaya Emel: pro@dvs.gov. Blok Podium Lot 4G1.4 5 6 7 Syed Hisham Bin Syed Ahmad Bibi Sharila Bt Muhamad Ishak Mohamad Fauzee Bin Hamzah Nur Azlin Binti Mohamad Isa Nurul Huda Binti Mohd Sunip Roziah Binti Saleh @ Ramly Jaffri Bin Sabri Mohd Ferdaues Bin Osaman Siti Mardiana Binti Hamzah Sitra A/P Munusamy G17 G17 G17 G17 8 9 10 11 12 13 G17 N17 R3 R1 R1 R1 Senarai perjawatan yang dikemaskini sehingga 03/06/2010 Jabatan & Agensi Jabatan Perkhidmatan Veterinar.my ]\ .gov.

jaminan bekalan makanan merupakan teras utama dalam penggubalan Dasar Agro Makanan yang turut merangkumi perancangan untuk membangunkan sektor agro makanan negara. pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan orang ramai.´ jelasnya. input-input awal telah diperolehi daripada pihak awam dan swasta termasuklah pandangan daripada ahli akademik. . jaminan bekalan makanan menjadi salah satu objektif dalam Dasar Pertanian Negara Ketiga. Dasar Pertanian Negara Ketiga bagi tempoh 1998-2010 akan berakhir tahun ini manakala Dasar Pertanian Negara Keempat bagi tempoh 2011-2020 sedang dirangka oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. katanya. Konvensyen Jaminan Bekalan Makanan menjadi paltform utama bagi membincangkan dan merangka hala tuju strategik berkaitan jaminan bekalan makanan yang menjadi teras utama dalam Dasar Agro Makanan. Datuk Seri Noh Omar berkata. Kedua-dua komponen dasar ini iaitu dasar sektor agro makanan dan dasar tanaman industri akan diselaraskan kelak oleh pihak Unit Perancang Ekonomi. Sehubungan itu. ³Buat masa ini. ujarnya. Tambahan pula. isu jaminan bekalan makanan tidak diberi penekanan dan hanya diberi perhatian serius selepas berlakunya krisis makanan dunia pada tahun 2008. Jabatan Perdana Menteri untuk dijadikan Dasar Pertanian Negara Keempat. Berdasarkan Dasar Pertanian yang lalu. Persatuan Peladang. Persatuan Nelayan. Persatuan Pengeluar. katanya. Persatuan Pengeksport. Menterinya. Namun.Dasar Jaminan Bekalan Makanan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kini dalam peringkat akhir menggubal Dasar Agro Makanan bagi tempoh 10 tahun bermula 2011 hingga 2020. syarikat berkaitan kerajaan.

Daripada pertanian untuk sara diri. Langkah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menganjurkan Pameran Pertanian dan Agro Pelancongan (Maha) adalah selari tuntutan fardu kifayah.´ (Hadis riwayat Abu Daud) Berdasarkan hadis itu. kepada Allah jugalah (tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula. seperempat dan makanan asasi. Bidang perniagaan dalam pertanian khususnya dalam pengeluaran makanan dan produk halal membuka peluang pekerjaan dan keuntungan besar kepada pelabur dan pengusaha. Sesungguhnya perbuatan sedemikian dimurkai Allah kerana seolah-olah tidak mensyukuri nikmat diberikan. Malaysia sebuah negara bertuah kerana mempunyai tanah pertanian subur dan sumber alam yang kaya untuk membekalkan makanan kepada penduduknya. jelas bahawa manusia bertanggungjawab untuk memakmurkan bumi ini . menjelang 2010. bertukar menjadi pertanian untuk perniagaan. maka Islam mengkategorikan bidang pertanian adalah fardu kifayah kerana ia bukan saja untuk kepentingan agama tetapi memberi sumbangan kepada peningkatan ekonomi negara dan kesejahteraan hidup manusia sejagat. (maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaan-Nya ). Baginda SAW bersabda yang bermaksud: ³Sesiapa yang mempunyai tanah hendaklah dia mengerjakannya dengan bertani atau (jika dia tidak berupaya melakukannya) hendaklah menyerahkannya kepada saudaranya supaya diusahakan dan janganlah dia menyewakannya (sekalipun) hanya sepertiga. Allah berfirman yang bermaksud: ³Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu. Sumber itu bukan saja mencukupi untuk rakyat negara ini tetapi di eksport ke luar negara. serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah. Menurut Unit Perancang Ekonomi. maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya. Malaysia dijangka mengeksport hasil pertanian bernilai RM72 bilion setahun. Apa yang nyata pertanian adalah perniagaan yang memberi peluang besar kepada umat Islam khususnya dalam pengeluaran makanan halal. ayat 15) Besarnya faedah makanan kepada manusia khususnya dalam pengeluaran makanan halal. maka sikap membazir atau membiarkan tanah tanpa diusahakan dalam keadaan kegawatan ekonomi perlu diubah. Berdasarkan aktiviti pertanian adalah fardu kifayah. Jabatan Perdana Menteri dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia Kesembilan. Namun apabila meningkatnya tamadun manusia. dan (ingatlah).Menjadi Usahawan Tani Memenuhi Tuntutan Fardhu Kifayah Fungsi pertanian pada peringkat awalnya adalah untuk memenuhi keperluan asas manusia iaitu makanan dan minuman.´ (Surah al-Mulk. mudah digunakan. Nabi SAW menekankan dalam sabdanya mengenai perlunya tanah pertanian dibangunkan untuk menghasilkan bahan makanan dan tidak mengizinkan sama sekali tanah dibiarkan dan dibazirkan begitu saja. maka fungsi pertanian berubah.

umat Islam diseru supaya memperhebatkan bidang pertanian dengan cara menjadikannya sebagai sumber perniagaan kerana nyata memberi keuntungan.´ (Surah Al-Maidah. manfaat kepada manusia sejagat dan memperluaskan pengeluaran makanan halal dunia. ayat 88) Sumber . dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya saja kamu beriman. iaitu yang halal lagi baik. Firman Allah yang bermaksud: ³Dan makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu.Laman khutbah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia .sebagai tanda kesyukuran dengan memanfaatkan hasil ciptaan Allah untuk kebajikan manusia. Justeru.

00 RM140/ ha/ musim (maksimum) RM100/ ha/ musim (maksimum) RM650/ MT setiap tan kenaikan 3 beg @ 50kg setiap beg/ ha RM200/ ha/ musim RM850/ ha (diberi 3 tahun sekali) Semenanjung: RM750/ mt Sabah & Sarawak: RM600/ mt Diberikan kepada pengilang yang mengambil bahagian supaya mengeluarkan beras ST15% Perbezaan antara kos pembelian beras import dengan harga jualan borong 95.00 4 5 6 7 8 Insentif Peningkatan Hasil Baja Tambahan NPK Bantuan Kawalan Makhluk Perosak Kapur Subsidi Beras Pengilang 9 Subsidi Beras Sabah & Sarawak 150.00 46.Senarai Bantuan. Subsidi dan Insentif Industri Padi dan Beras TAHUN 2009 Bil 1 Program Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan (SBPKP) Kadar Bantuan 240kg/ hektar baja sebatian (12 beg @ 20kg/ beg) dan 80kg/ hektar baja urea (4 beg @ 20kg/ beg) Peruntukan (RM juta) 275.94 40.10/ MT 448.00 250.00 Tarikh Akhir Dikemaskini : 27 Ogos 2009 Paparan : 1072 .06 y y 2 3 Skim Subsidi Harga Padi Insentif Pengeluaran Padi i) Baja Tambahan ii) Bantuan Upah Bajak RM248.00 173.00 250.06 54.

penternak dan pengusaha akuakultur Jemaah Menteri pada 16 April 2008 telah meluluskan cadangan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mengenai pemberian insentif pengeluaran dengan tujuan untuk: a. y . menggalakkan peningkatan pengeluaran makanan. dan b. berkualiti dan selamat dimakan o Memastikan pengusaha pertanian mendapat pendapatan yang setimpal bagi menjamin pengeluaran bahan makanan tidak merosot.DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008-2010 PROGRAM INSENTIF PENGELUARAN LATAR BELAKANG y Peningkatan harga makanan di peringkat global dan kekurangan bekalan makan telah menimbulkan cabaran dalam menjamin bekalan makanan negara yang mencukupi. Kerajaan mengambil langkah segera dalam menjamin bekalan makanan negara sentiasa mencukupi dan pada harga yang berpatutan. Strategi dasar ini adalah seperti berikut:o Peningkatan pengeluaran beras o Perwujudan stok penimbal beras o Peningkatan pengeluaran & produktiviti komoditi o Insentif pengeluaran o Pengukuhan pasaran & pengagihan o Program bumi hijau o Pengurusan tanah terbiar y y y INSENTIF PENGELUARAN y Kenaikan harga minyak sebanyak telah menyebabkan kenaikan kos pengeluaran pertanian yang telah membebankan petani. Dasar Jaminan Bekalan Makanan telah diluluskan pada 23 April 2008 dengan objektif :o Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti sektor agro makanan bagi memenuhi tahap sara diri o Memastikan bekalan bahan makanan mencukupi. meringankan bebanan petani/penternak berikutan dengan kenaikan kos pengeluaran.

Kadar insentif yang diberikan mengikut sub-sektor adalah seperti berikut: Sub-sektor Tanaman y y Buah-buahan Sayur-sayuran - RM78/tan metrik RM81/tan metrik Sub-sektor Perikanan (Akuakultur) Jenis Udang Laut Ikan Laut Ikan Air Tawar Nota: Kolam: y y y Penternak Kecil Separa Komersial Penternak Komersial (RM/tm) (RM/tm) (RM/tm) 1.kolam 2 .30-200 petak .Fidlot Lembu ± Tradisional Lembu ± Integrasi Daging Babi Penternak Kecil (RM/tm) 411 195 906 780 1.10 ha .560 780 520 1.kolam < 2 ha .KADAR PEMBERIAN INSENTIF PENGELUARAN 7.650 825 550 570 285 190 Penternak kecil Separa komersial Penternak komersial .122 600 600 774 Penternak Komersial (RM/tm) 137 65 302 260 374 200 200 258 .> 200 petak Subsektor Ternakan Jenis Telur Ayam Susu Daging Kambing Daging Unggas Daging Lembu .< 30 petak .kolam > 10 ha Sangkar ikan laut dan ikan air tawar (3mx3m) y y y Penternak kecil Separa komersil Penternak komersial .

000 ekor/pusingan Unggas < 200 ekor/pusingan Lembu .Nota: Jenis Penternak Kecil < 10.000 ekor penelur/pusingan > 50 ekor induk > 300 ekor/tahun > 20.Tradisional < 100 ekor/pusingan Lembu Integrasi < 1000 ekor/tahun Babi Tarikh Akhir Dikemaskini : 30 Jun 2009 Paparan : 1796 Kategori Penternak Komersial > 10.000 ekor Ayam Telur penelur/pusingan < 50 ekor induk Tenusu < 300 ekor/tahun Kambing < 20.000 ekor/pusingan > 200 ekor/pusingan > 100 ekor/pusingan > 100 ekor/pusingan > 1000 ekor/tahun .Fidlot < 100 ekor/pusingan Lembu .

gov.2.my o Ibu Pejabat Negeri . Bandar Tasik Selatan 57000 Kuala Lumpur.tekun. Malaysia Tel: 03-9058 8550 / 9058 8999 Faks: 03-9059 5777 Website: http://www.y Maklumat Lanjut TEKUN Nasional No. Jalan 4/146 Metro Centre.

pendahulu dan top-down dalam bidang agro-makanan dan bukan makanan berpandukan Research Themes. Projek-projek yang berimpak tinggi meliputi akuakultur. http://www. pra-pengkomersialan dan perolehan teknologi adalah dalam bidang keutamaan yang akan memberi impak kepada peningkatan produktiviti pertanian negara.my/dana/home.gov. industri asas tani. Dana ini juga untuk tujuan perolehan teknologi luar untuk digunapakai dengan adaptasi. Skop dan fokus Dana R&D Pertanian adalah penyelidikan kritikal. ladang contoh. peningkatan skala dan perolehan IP yang memerlukan penglibatan pihak swasta secara aktif. Projek-projek yang meningkatkan pendapatan dan menjana pendapatan baru. Pembiayaan projek peningkatan skala. ScienceFund ialah geran bagi melaksanakan penyelidikan dalam bentuk Applied Research atau Strategic Basic Research manakala TechnoFund merupakan geran bagi perlaksanaan penyelidikan di peringkat prapengkomersialan. Bidang -bidang yang diberi keutamaan Dana R & D adalah seperti berikut: 1. Laluan ini diharapkan akan melonjakkan teknologi ke arah pembangunan sektor pertanian yang lebih mantap. menyeluruh dan sepanjang rantaian nilai bagi mencapai matlamat pertanian negara. Dana R&D Pertanian diwujudkan di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi memudahkan dan mempercepatkan pengeluaran dana R & D bagi sektor pertanian supaya penyelidikan dalam bidang pertanian dilaksanakan secara holistik.gov.moa.PENGENALAN Dana R & D Pertanian adalah dana khusus untuk kluster pertanian bagi projek ScienceFund dan TechnoFund iaitu sebahagian daripada peruntukan R & D yang disediakan oleh kerajaan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9). Projek-projek yang meningkatkan pengeluaran dan keselamatan makanan.my/scifund/ .mardi. racun atau makanan ternakan. mengurangkan kos input pertanian seperti baja. pengeluaran baka ternakan.html http://agridana. 2. 3. Penekanan adalah penghasilan teknologi moden dan efisyen untuk pengeluaran produk yang berkualiti yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi.

Insentif Untuk Sektor Pertanian Antara insentif sektor pertanian yang ditawarkan di bwah insentif fiskal adalah: y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Status Perintis (PS) Elaun Cukai Pelaburan (ITA) Insentif untuk Projek-Projek Pengeluaran Makanan Baru Insentif untuk Syarikat Yang Melabur Semula di dalam Produk Makanan yang sama Elaun Pelaburan Semula Insentif untuk Memodenkan Sistem Penternakan Ayam dan Itik Elaun Modal Dipercepatkan Elaun Pertanian Jadual 3. Akta Cukai Pendapatan) Elaun Perkilangan Bangunan Elaun Infrastruktur 100% Elaun untuk Perbelanjaan Modal ke atas Projek-Projek Pertanian Yang Diluluskan Insentif untuk Projek-Projek Teknologi Tinggi Insentif untuk Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Insentif untuk Syarikat Berskala Kecil dan Sederhana Insentif untuk Syarikat Yang Membekalkan Kemudahan Rangkaian Dingin dan Khidmat Produk Makanan Insentif untuk Penghasilan Makanan Halal Pilihan kepada Syarikat-Syarikat Pelopor pada Kualiti untuk Elaun Melabur-Semula Pemotongan Berganda untuk Kos Perbelanjaan untuk Mendapat Sijil Halal dan Sijil Kualiti dan Pentauliahan Insentif untuk Ekspot Insentif untuk Latihan Insentif Yang Berhubungan Dengan Cukai .

3. telus dan terjaga daripada segi kualiti produk dan perkhidmatan bagi meningkatkan kualiti hidup kesemua golongan di samping meningkatkan sumbangan keluaran pertanian kepada Keluaran Negara Kasar.´ MISI Misi perniagaan TEMAN adalah ³Dalam masa lima (5) tahun akan datang. TEMAN juga menawarkan kepelbagaian produk bagi memenuhi kehendak pelbagai golongan pembeli. asas kewujudan TEMAN adalah untuk member perkhidmatan dan nilai kepada masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Di samping meningkatkan langkah keselamatan dan penjagaan kualiti keluaran pertanian. Kaedah Kaedah pembungkusan Saluran Kaedah ruang pasaran yang kawalan dan kualiti pengedaran pemasaran jualan pasaran ³bestari´ Penggunaan Prasarana VISI Visi perniagaan TEMAN adalah ³Menjadi pusat pembekalan atau pasar borong keluaran pertanian contoh yang beroperasi secara cekap. 6.Terminal Makanan Negara (TEMAN) PENGENALAN TEMAN merupakan sebuah organisasi milik penuh FAMA yang memegang peranan sebagai sebuah pusat pembekalan makanan moden yang menghubungkan pengeluaran dengan penggunaan. Perubahan-perubahan ini termasuklah perubahan kepada: 1. Untuk membangun dan mentransformasikan prasarana pemasaran produk pertanian dan makanan.´ FALSAFAH PERNIAGAAN TEMAN Sebagai sebuah institusi kerajaan. 5. beberapa perubahan kepada aspek operasi dan teknologi perlu berlaku. . 4. OBJEKTIF Objektif TEMAN termasuklah: 1. TEMAN akan menjadi penyumbang utama negara dalam pemborongan dan pengagihan keluaran pertanian dan meningkatkan jumlah dan volum pasaran eksport bagi buah-buahan dan sayur-sayuran tempatan. 2. Operasi TEMAN adalah berteraskan kepada suatu sistem pemborongan dan pengedaran yang berintegrasi di mana transaksi pasaran akan dilaksanakan secara telus dan cekap berasaskan penzahiran dan perkongsian maklumat. PRASYARAT TEMAN Untuk memenuhi prasyarat TEMAN sebagai sebuah pusat pembekalan makanan moden.

pensijilan. TEMAN Kota Bharu. Kelantan NILAI-NILAI TEMAN (KELEBIHAN) 1. barangan kering dan lain-lain hasil pertanian. Kecekapan Pasaran Ketelusan Pasaran Keselamatan dan Kawalan Mutu Makanan Bekalan yang Mencukupi dan Stabil Kualiti Perkhidmatan Peningkatan Penyertaan Bumiputera PRODUK DIPASARKAN DI TEMAN Produk bermaksud produk pertanian dan akuakultur dalam bentuk segar dan diproses yang dihasilkan dalam negara atau yang diimport. Untuk meningkatkan dan mempromosikan amalan terbaik industri daripada segi kualiti. ayam proses. 4. umbisi. Untuk menjadi pemangkin kepada pembangunan sistem agihan dan pengedaran yang cekap bagi perniagaan agro.2. daging. Untuk menghasilkan kecekapan pasaran dengan mewujudkan suasana persaingan yang sihat di kalangan pembekal dan pemborong dengan menggunapakai mekanisma perletakan harga yang adil dan telus. ikan. TEMAN Ipoh. barangan proses. Perak 2. LOKASI Dua lokasi telah dikenalpasti dan sesuai untuk pembangunan TEMAN iaitu: 1. 2. 5. buah-buahan. pelabelan dan kepiawaian mutu makanan 3. 6. Jenis-jenis produk yang akan diniagakan di Kompleks TEMAN adalah sayur-sayuran. Tarikh Akhir Dikemaskini : 30 April 2010 Paparan : 371 . pembungkusan. penggredan. bunga-bungaan. 3. 4.

Kawasan Penternakan Terhad Lebih 90 peratus penternak tradisional dan semi komersil tenusu tidak memiliki kawasan penternakan sendiri. pihak ladang terpaksa mendapatkan pekerja asing. 5. Justeru. Pengusaha di Heifer¶s Park akan dipelawa di kalangan Koperasi . populasi bibit tenusu di seluruh negara ialah sekitar 24. Pengendalian dan pengurusan Heifer¶s Park akan dilaksanakan oleh pengusaha Heifer¶s Park yang di lantik oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar (JPV). Peningkatan Harga Makanan Kos makanan ternakan telah mengalami peningkatan di antara 75 peratus hingga 119 peratus bagi tempoh 1998 hingga 2008.000 ekor yang hanya mengeluarkan susu mentah sebanyak 51 juta liter pada tahun 2007 dan meningkat kepada 56 juta liter pada tahun 2008. bilangan penternak telah meningkat sebanyak 0. 3. pembiakan dan pengendalian susu tidak cekap hingga akhirnya mengalami kegagalan. persekutuan dan daripada pengusaha sendiri. Kemudahan yang disediakan adalah seperti kandang.000 ekor yang boleh mengeluarkan susu sebanyak 118 juta liter setahun menjelang tahun 2020. padang ragut jabatan. Bekalan Induk Gantian Penternak menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bekalan lembu dara pengganti yang berkualiti serta baka yang bersesuaian dari sumber tempatan di mana bekalan terpaksa diperolehi dari sumber import. jalan ladang.04 peratus (693 penternak ) pada tahun 2008. Kemahiran Pengurusan Ladang Kebanyakan pengusaha yang menceburi bidang ini tidak mempunyai kemahiran dalam bidang ini. enam peratus semi komersil dan 89 peratus skala kecil. Kos pengeluaran dapat dikurangkan sekiranya anak lembu cerai susu tidak dipelihara sendiri. Penternakan dijalankan di kawasan rizab sungai. Jabatan Perkhidmatan Veterinar telah membangunkan Heifer¶s Park (HP) di Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM). di bawah laluan kabel elektrik. Peruntukan adalah dari peruntukan negeri. 2. yang telah diperuntukan oleh kerajaan negeri bagi kegunaan industri tenusu. pagar perimeter. ISU DAN CABARAN 1. makanan. Kakitangan teknikal yang diambil bekerja oleh ladang juga tidak mahir dan ini boleh menyebabkan pengurusan ladang seperti pengurusan ternakan terutama sekali pemeliharaan anak. Ketika ini.Pembangunan projek Heifer¶s Park untuk ternakan NEGARA dijangka memerlukan populasi induk tenusu sejumlah 74. Kenaikan bahan makanan ini menjadi faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan kos pengeluaran. terdapat 689 penternak tenusu yang mana lima peratus komer sial. 4. bekalan elektrik dan air. Bagaimanapun. Sumber Tenaga Kerja Ladang tenusu menghadapi kesukaran mendapatkan pekerja ladang kerana rakyat tempatan tidak berminat bekerja di ladang. estet dan sebagainya. pembangunan pastura. Pada tahun 2007.

Kemudian dibuntingkan pada sekitar antara tiga dan lima bulan serta dijual semula kepada penternak tenusu. Pengusaha Heifer¶s Park akan menjual semula ternakan bunting ini kepada penternak tenusu mengikut kadar jualan yang telah dipersetujui. dibeli dari penternak tenusu atau dibeli dari perolehan anak lembu dara yang diimpot oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar dan Institut Veterinar Malaysia.. Projek Heifer¶s Park di Alor Gajah. Anak-anak lembu tenusu betina dara terpilih akan dipelihara dan diurus dengan baik hingga mencapai berat 230-260kg. penternak yang sedia ada atau baru. Manakala di Pasir Putih. LOKASI Heifer¶s Park telah dibangunkan di Bukit Selambau.000 ± 1. Purata berat hidup sekitar 100 ± 150 kg. Kelantan. Harga belian dari ladang penternak ialah RM1. Pengusaha Heiferís Park perlu mengikat kontrak dengan Kerajaan. ia masih dalam proses pembangunan. penyelenggaraan dan pembaikan. Berat badan lembu disasarkan mencapai 350 kilogram seekor pada kadar keperluan foder sebanyak 25kg seekor sehari.200 seekor bagi menggalakkan penternak menjual lembu dara ke projek Heifer¶s Park. Melaka dengan keluasan tapak 4. Pengusaha akan memelihara anak lembu betina cerai susu yang berumur di antara 9-12 bulan. Pengusaha yang dilantik juga perlu mengikat kontrak dengan JPV.80 sekilogram berat hidup. pemasaran dan bekalan input secara bersepadu yang dilaksanakan adalah seperti rajah berikut: . Menerusi ikatan perjanjian ini. ubatan. Kluang. penternak sedia ada atau baru di seluruh Semenanjung. Syarikat. MODUS OPERANDI y Peringkat Penternak Penternak tenusu akan menghasilkan stok anak lembu betina yang akan digredkan oleh JPV untuk dibekalkan kepada pengusaha Heiferís Park mengikut harga yang dipersetujui didalam surat perjanjian antara penternak dan pengusaha Heifer¶s Park. harverster untuk foraj dan aset mudah alih yang lain. sebanyak 23 ekor bibit tenusu telah beranak dan mengeluarkan susu dan selebihnya telah bunting. Sehingga kini. Bhd. Syarikat Sdn. Bekalan anak lembu tenusu betina cerai susu yang terpilih adalah berumur sekitar antara enam dan sembilan bulan dibeli sama ada daripada penternak-penternak tenusu atau JPV. Penternak tenusu yang telah mempersetujui akan menandatangani kontrak bekalan anak lembu tenusu cerai susu ini.9 hektar telah pun beroperasi dengan ternakan sebanyak 50 ekor lembu bibit tenusu Jersey tulen dan 2 pejantan baka Jersey tulen. Ternakan dipelihara sehingga bunting seawal 3 hingga 5 bulan. Pemilihan penternak-penternak tenusu ini mendapat kerjasama dan pandangan dari pihak JPV. Kedah dengan keluasan 87 hektar di mana 30 ekar digunakan untuk pemeliharaan lembu tenusu.Penternak. aspek-aspek teknikal yang telah ditentukan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar perlu dipatuhi. y Pengusaha Heifer¶s Park Pengusaha yang dipilih terdiri daripada kalangan Koperasi Penternak. Harga belian dari ladang JPV ialah mengikut harga yang diluluskan oleh Kementerian iaitu RM 6. Rangkaian pengeluaran. Pengusaha perlu menyediakan modal bagi operasi harian ladang seperti bekalan makanan ternakan.

Bekalan dari punca penternakan dalam negara lebih baik disebabkan ternakan telah terdedah kepada suasana tempatan pada jangka masa yang agak lama. Justeru. Ini akan mempertingkatkan produktiviti ternakan dan hasil. Penternak dapat merancang sumber kewangan serta program pengkhususan pengurusan di ladang dengan lebih berkesan. pengimportan induk gantian dan kos pengeluaran dapat dikurangkan di mana ia dapat menghasilkan induk gantian yang lebih murah berbanding yang diimport. Pengusaha Heifers Park boleh mempelbagaikan hasil hiliran seperti makanan ternakan dan baja organik. Penternak akan mengkhususkan pengurusan lembu berlaktasi. Pengusaha Heifers Park mendapat meraih keuntungan lebih cepat dan lumayan berbanding dengan perusahaan yang penternakan yang lain. projek ini dapat membantu secara khusus bekalan heifer¶s atau induk gantian yang tidak mencukupi dari segi permintaan dan juga penjimatan dari segi pertukaran wang asing. 3.JUSTIFIKASI Secara tidak langsung. 1. 4. . 2. 5.

Oleh itu. Komponen Projek . Pusat Fidlot Nasional (PFN) akan menjadi komponen utama di Ladang Beef Valley ini. kepelbagaian biologi dan alam sekitar. negara masih lagi bergantung kepada sumber bekalan daging dari luar negara. Inisiatif ini adalah juga selaras dengan matlamat Kerajaan Persekutuan untuk mengurangkan pengimportan bahan-bahan makanan serta memperolehi imbangan perdagangan makanan yang positif menjelang tahun 2010. Dasar Pertanian Negara Ketiga. Dalam usaha menyokong hasrat Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan pengeluaran makanan negara. DPN3 dilihat melengkapkan pendekatan pembangunan berkelompok industri berasaskan pertanian yang telah dikenalpasti dalam Pelan Induk Perindustrian 3 (2006-2010) melalui pengukuhan pertalian dalam dan antara sektor ekonomi yang akan merangkumi pembangunan dan peluasan industri sokongan dan perantaraan.5 ha.Pusat Fidlot Nasional (PFN) Pengenalan Sektor pertanian telah memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia.023. Sehubungan dengan itu. Ladang Fidlot Komersial Pewujudan dan pemantapan ladang fidlot komersil adalah salah satu pendekatan yang digariskan dibawah Dasar Pengeluaran Daging Lembu Negara. Pengeluaran daging lembu dalam negara masih berada ditahap rendah dengan hanya mencapai 23% Tahap Sara Diri (SSL) pada tahun 2005.54 ribu tan metrik. dan Tempoh matang yang lambat serta pulangan pelaburan yang kecil. Dasar-dasar tersebut ialah dasar perindustrian. (5. penglibatan swasta tidak mudah berlaku disebabkan minat pelabur yang rendah kesan dari kekangan-kekangan seperti berikut: y y y Kekurangan tanah untuk dijadikan kawasan ladang. Kerajaan Negeri Sembilan telah bersetuju untuk membangunkan kawasan seluas 2. sains dan teknologi. 1998-2010 (DPN3) telah digubal bagi menjamin pembangunan pertanian yang dapat disesuaikan dengan perkembanganperkembangan terbaru yang berlaku di dalam dan di luar negara. produk kimia semulajadi yang dihasilkan daripada sumber biologi adalah selaras dengan dasar pembangunan sains dan teknologi.11 ribu tan metrik berbanding pengeluaran sebanyak 28. 2005.000 ekar) di Daerah Gemas sebagai Ladang Beef Valley bagi mengusahakan aktiviti ternakan secara komersial agar dapat menyumbang kepada bekalan makanan negara khususnya bagi Negeri Sembilan dan Lembah Klang. beberapa dasar lain juga telah digubal bagi menyediakan landasan yang tersusun dalam pelan pembangunan sosial dan ekonomi Negara. Walau bagaimanapun. Permintaan daging lembu sentiasa meningkat bagi memenuhi permintaan pasaran domestik dan keperluan industri pemprosesan daging. Kos pelaburan infrastruktur dan kemudahan asas yang tinggi. Selain dari DPN3. Pembangunan industri baru seperti bioteknologi. Pada tahun 2005 permintaan daging lembu adalah sebanyak 124. Penglibatan swasta secara besarbesaran dalam penternakan secara fidlot dengan sistem pengeluaran dan pemasaran secara bersepadu dijangka dapat membantu melonjakkan prestasi pengeluaran daging.

000 ekar) di Pusat Ternakan Haiwan. 2. Tanah-tanah sawah atau dusun terbiar di Negeri Sembilan Timur untuk membangunkan projek-projek ternakan secara individu. Jelai.5 hektar (5. dan 5.Lima kawasan satelit utama berikut adalah terlibat dalam pembangunan Projek Ladang Beef Valley: 1.000 ekar) di Daerah Kecil Gemas yang akan dimajukan sebagai Pusat Fidlot Nasional (PFN). Kawasan seluas 2. Tanah seluas 404. Pengeluaran baka-baka lembu terpilih di bawah kawalan dan seliaan JPH turut dilaksanakan. Gemas bagi pembiakan dan pengeluaran ternakan lembu.023. Padang ragut milik JPH Negeri Sembilan untuk membangunkan industri ternakan berskala komersial/separa komersial dan diusahakan oleh penternak kecil dan sederhana. 4. Tarikh Akhir Dikemaskini : 02 September 2009 .7 hektar (1. berkelompok dan in situ. Perladangan kelapa sawit dan getah di Negeri Sembilan Timur untuk projek intergrasi ternakan lembu. 3.

Minat pengusaha menternak kambing juga semakin berkembang berikutan dasar kerajaan yang menggalakkan pertumbuhan ternakan kambing ini. malah dicadangkan oleh American Heart of Association untuk mereka yang menghadapi masalah berkaitan jantung. kolesterol dan kaya dengan protein Kambing boer paling bagus dari segi daging berbanding baka jamnapari anglo nubian.7% setahun untuk tempoh dari 2006 hingga 2010. Kambing boer mula berada di negara ini selepas dibawa oleh Mardi pada tahun 2001 dari Afrika Selatan. banyak kambing boer yang dibawa ke negara ini diimport dari Australia. alphine dan beratus ratus baka yang lain Tahan lasak kepada pelbagai jenis penyakit dan boleh menyesuaikan diri dari sebarang bentuk persekitaran dan cuaca Daging kambing boer bukan sahaja lebih enak dan bermutu. Polisi Pengeluaran Kambing Kebangsaan mensasarkan pengeluaran 4. tenusu dan bulu. Kini. Tiga jenis kambing yang pada masa ini diternak di Malaysia ialah dari jenis baka daging. tinggi khasiat. Ciri . rendah kalori. kambing boer semakin menjadi pillihan penternak kerana mutu dagingnya yang tinggi dan mudah untuk diternak. Kini.96 juta ekor dengan 1.99 juta untuk penternakan kambing menjelang 2015.Penternakan Kambing Boer Industri penternakan kambing dijangka berkembang pesat di Malaysia dengan pertumbuhan pada kadar 6. . pengeluaran kambing di negara ini adalah pada kadar 8% dan masih mempunyai ruang dan potensi yang besar untuk berkembang. Pada masa ini.Ciri Kambing Boer y y y y y y Subur dan mudah membiak sepanjang tahun Mempunyai lebih banyak daging kerana tulangnya lebih nipis berbanding kambing lain Daging lebih bermutu.

Insentif Untuk Sektor Pertanian Antara insentif sektor pertanian yang ditawarkan di bwah insentif fiskal adalah: y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Status Perintis (PS) Elaun Cukai Pelaburan (ITA) Insentif untuk Projek-Projek Pengeluaran Makanan Baru Insentif untuk Syarikat Yang Melabur Semula di dalam Produk Makanan yang sama Elaun Pelaburan Semula Insentif untuk Memodenkan Sistem Penternakan Ayam dan Itik Elaun Modal Dipercepatkan Elaun Pertanian Jadual 3. Akta Cukai Pendapatan) Elaun Perkilangan Bangunan Elaun Infrastruktur 100% Elaun untuk Perbelanjaan Modal ke atas Projek-Projek Pertanian Yang Diluluskan Insentif untuk Projek-Projek Teknologi Tinggi Insentif untuk Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Insentif untuk Syarikat Berskala Kecil dan Sederhana Insentif untuk Syarikat Yang Membekalkan Kemudahan Rangkaian Dingin dan Khidmat Produk Makanan Insentif untuk Penghasilan Makanan Halal Pilihan kepada Syarikat-Syarikat Pelopor pada Kualiti untuk Elaun Melabur-Semula Pemotongan Berganda untuk Kos Perbelanjaan untuk Mendapat Sijil Halal dan Sijil Kualiti dan Pentauliahan Insentif untuk Ekspot Insentif untuk Latihan Insentif Yang Berhubungan Dengan Cukai Tarikh Akhir Dikemaskini : 02 September 2009 Paparan : 3947 .

DASAR JAMINAN BEKALAN MAKANAN 2008-2010 PROGRAM INSENTIF PENGELUARAN LATAR BELAKANG y Peningkatan harga makanan di peringkat global dan kekurangan bekalan makan telah menimbulkan cabaran dalam menjamin bekalan makanan negara yang mencukupi. menggalakkan peningkatan pengeluaran makanan. dan b. y . Kerajaan mengambil langkah segera dalam menjamin bekalan makanan negara sentiasa mencukupi dan pada harga yang berpatutan. berkualiti dan selamat dimakan o Memastikan pengusaha pertanian mendapat pendapatan yang setimpal bagi menjamin pengeluaran bahan makanan tidak merosot. Strategi dasar ini adalah seperti berikut:o Peningkatan pengeluaran beras o Perwujudan stok penimbal beras o Peningkatan pengeluaran & produktiviti komoditi o Insentif pengeluaran o Pengukuhan pasaran & pengagihan o Program bumi hijau o Pengurusan tanah terbiar y y y INSENTIF PENGELUARAN y Kenaikan harga minyak sebanyak telah menyebabkan kenaikan kos pengeluaran pertanian yang telah membebankan petani. penternak dan pengusaha akuakultur Jemaah Menteri pada 16 April 2008 telah meluluskan cadangan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mengenai pemberian insentif pengeluaran dengan tujuan untuk: a. meringankan bebanan petani/penternak berikutan dengan kenaikan kos pengeluaran. Dasar Jaminan Bekalan Makanan telah diluluskan pada 23 April 2008 dengan objektif :o Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti sektor agro makanan bagi memenuhi tahap sara diri o Memastikan bekalan bahan makanan mencukupi.

kolam < 2 ha .650 825 550 570 285 190 Penternak kecil Separa komersial Penternak komersial .> 200 petak Subsektor Ternakan Jenis Telur Ayam Susu Daging Kambing Daging Unggas Daging Lembu .122 600 600 774 Penternak Komersial (RM/tm) 137 65 302 260 374 200 200 258 .30-200 petak .< 30 petak .560 780 520 1.Fidlot Lembu ± Tradisional Lembu ± Integrasi Daging Babi Penternak Kecil (RM/tm) 411 195 906 780 1.kolam > 10 ha Sangkar ikan laut dan ikan air tawar (3mx3m) y y y Penternak kecil Separa komersil Penternak komersial .10 ha .kolam 2 . Kadar insentif yang diberikan mengikut sub-sektor adalah seperti berikut: Sub-sektor Tanaman y y Buah-buahan Sayur-sayuran - RM78/tan metrik RM81/tan metrik Sub-sektor Perikanan (Akuakultur) Jenis Udang Laut Ikan Laut Ikan Air Tawar Nota: Kolam: y y y Penternak Kecil Separa Komersial Penternak Komersial (RM/tm) (RM/tm) (RM/tm) 1.KADAR PEMBERIAN INSENTIF PENGELUARAN 7.

Fidlot < 100 ekor/pusingan Lembu .Nota: Jenis Penternak Kecil < 10.Tradisional < 100 ekor/pusingan Lembu Integrasi < 1000 ekor/tahun Babi Tarikh Akhir Dikemaskini : 30 Jun 2009 Paparan : 1796 Kategori Penternak Komersial > 10.000 ekor Ayam Telur penelur/pusingan < 50 ekor induk Tenusu < 300 ekor/tahun Kambing < 20.000 ekor/pusingan Unggas < 200 ekor/pusingan Lembu .000 ekor penelur/pusingan > 50 ekor induk > 300 ekor/tahun > 20.000 ekor/pusingan > 200 ekor/pusingan > 100 ekor/pusingan > 100 ekor/pusingan > 1000 ekor/tahun .

00 4 5 6 7 8 Insentif Peningkatan Hasil Baja Tambahan NPK Bantuan Kawalan Makhluk Perosak Kapur Subsidi Beras Pengilang 9 Subsidi Beras Sabah & Sarawak 150.Senarai Bantuan.00 250.94 40.00 46. Subsidi dan Insentif Industri Padi dan Beras TAHUN 2009 Bil 1 Program Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan (SBPKP) Kadar Bantuan 240kg/ hektar baja sebatian (12 beg @ 20kg/ beg) dan 80kg/ hektar baja urea (4 beg @ 20kg/ beg) Peruntukan (RM juta) 275.06 y y 2 3 Skim Subsidi Harga Padi Insentif Pengeluaran Padi i) Baja Tambahan ii) Bantuan Upah Bajak RM248.00 173.00 Tarikh Akhir Dikemaskini : 27 Ogos 2009 Paparan : 1072 .00 RM140/ ha/ musim (maksimum) RM100/ ha/ musim (maksimum) RM650/ MT setiap tan kenaikan 3 beg @ 50kg setiap beg/ ha RM200/ ha/ musim RM850/ ha (diberi 3 tahun sekali) Semenanjung: RM750/ mt Sabah & Sarawak: RM600/ mt Diberikan kepada pengilang yang mengambil bahagian supaya mengeluarkan beras ST15% Perbezaan antara kos pembelian beras import dengan harga jualan borong 95.10/ MT 448.06 54.00 250.

cili. Sehingga Julai 2009. Temerloh. Perdana Menteri Malaysia. Setelah melalui proses pewartaan. tembikai.t hasil pengeluaran yang bernilai RM 113 juta telah berjaya dipasarkan. 32 syarikat telah menyertai projek ini dan seluas 2. Pencapaian setakat ini menunjukkan bahawa projek TKPM telah memperolehi hasil yang menggalakkan dan amat berpotensi untuk diperluaskan. Pusat penggumpulan/penggredan hasil juga dibangunkan bagi tujuan memudahkan hasil tanaman dikumpul dan dipasarkan dengan harga yang berpatutan dan mempunyai nilai kualiti yang lebih terjamin. Antara jenis tanaman yang diusahakan adalah sengkuang. betik dan banyak lagi.t dengan nilai RM 1. Program TKPM/PPM Lanchang ini turut memfokuskan kepada pembangunan projek TKPM Swasta dengan keluasan 2.339 ha kawasan telah dibangunkan dengan seramai 800 peserta terlibat.000 m.300 m. jagung.9 mensasarkan 60 projek TKPM dibangunkan dengan keluasan seluas 5. melon. Pada 13 Januari 2009.A.800 ha. pitaya. Seluas 1. Majlis Pelancaran Projek TKPM dan Projek Pertanian Moden Lanchang. Sehingga Jun 2009.6 juta. Manakala Kerajaan Persekutuan pula berperanaan untuk menyediakan kemudahan infrastruktur asas bagi projek yang akan dibangunkan. Selain itu.t dengan nilai RM 197 juta dan penglibatan 1000 peserta. Hasil pengeluaran dicatatkan 1. Dato¶ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Pengamalan teknologi perladangan yang digunakan dalam projek ini juga adalah yang terkini dan moden seiring dengan pelaksanakan Amalan Pertanian Baik (GAP). Konsep pelaksanaan TKPM ini memerlukan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bagi mewartakan tanah-tanah yang telah dikenal pasti sesuai untuk dibangunkan. tanah akan disewakan kepada usahawan atau syarikat swasta bagi mengusahakan tanaman buahbuahan dan sayur-sayuran berskala komersil.062 ha daripada kawasan tersebut sudah bertanam manakala 133. Nilai pengeluaran dan peserta yang disasarkan dalam program TKPM ini adalah 184. Pahang telah disempurnakan oleh Y.B.594 ha. nangka.Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) (di bawah kendalian Jabatan Pertanian) Matlamat TKPM ditubuhkan adalah untuk mewujudkan kawasan pengeluaran makanan kekal dan melahirkan usahawan-usahawan di dalam sektor pertanian disamping untuk menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam bidang pengeluaran makanan. Tarikh Akhir Dikemaskini : 04 Disember 2009 Paparan : 5639 . tomato. seluas 4.085 m. penglibatan daripada pihak swasta amatlah digalakkan untuk menjadi ³anchor company´ dalam program TKPM ini. Manakala sebanyak 110.7 ha daripada kawasan bertanam itu telah berhasil. RMK.266 ha kawasan sedang dibangunkan. Projek ini juga mampu meningkatkan penglibatan usahawan baru dalam bidang pengeluaran tanaman.

Projek ini juga mampu meningkatkan penglibatan usahawan baru dalam bidang pengeluaran tanaman. tomato. Sehingga Jun 2009. Majlis Pelancaran Projek TKPM dan Projek Pertanian Moden Lanchang.t hasil pengeluaran yang bernilai RM 113 juta telah berjaya dipasarkan.A.062 ha daripada kawasan tersebut sudah bertanam manakala 133. Antara jenis tanaman yang diusahakan adalah sengkuang. Program TKPM/PPM Lanchang ini turut memfokuskan kepada pembangunan projek TKPM Swasta dengan keluasan 2. Konsep pelaksanaan TKPM ini memerlukan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bagi mewartakan tanah-tanah yang telah dikenal pasti sesuai untuk dibangunkan. Pahang telah disempurnakan oleh Y.800 ha. tanah akan disewakan kepada usahawan atau syarikat swasta bagi mengusahakan tanaman buahbuahan dan sayur-sayuran berskala komersil. Hasil pengeluaran dicatatkan 1.7 ha daripada kawasan bertanam itu telah berhasil. Setelah melalui proses pewartaan.t dengan nilai RM 197 juta dan penglibatan 1000 peserta. pitaya. Pengamalan teknologi perladangan yang digunakan dalam projek ini juga adalah yang terkini dan moden seiring dengan pelaksanakan Amalan Pertanian Baik (GAP). .B. betik dan banyak lagi. 32 syarikat telah menyertai projek ini dan seluas 2.000 m.Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) (di bawah kendalian Jabatan Pertanian) Matlamat TKPM ditubuhkan adalah untuk mewujudkan kawasan pengeluaran makanan kekal dan melahirkan usahawan-usahawan di dalam sektor pertanian disamping untuk menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam bidang pengeluaran makanan.085 m.266 ha kawasan sedang dibangunkan. nangka.t dengan nilai RM 1. Nilai pengeluaran dan peserta yang disasarkan dalam program TKPM ini adalah 184. Sehingga Julai 2009. Pada 13 Januari 2009. jagung. Pencapaian setakat ini menunjukkan bahawa projek TKPM telah memperolehi hasil yang menggalakkan dan amat berpotensi untuk diperluaskan. Temerloh. tembikai. Perdana Menteri Malaysia. seluas 4. Pusat penggumpulan/penggredan hasil juga dibangunkan bagi tujuan memudahkan hasil tanaman dikumpul dan dipasarkan dengan harga yang berpatutan dan mempunyai nilai kualiti yang lebih terjamin. Dato¶ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi.9 mensasarkan 60 projek TKPM dibangunkan dengan keluasan seluas 5.6 juta. Manakala sebanyak 110.594 ha. RMK.339 ha kawasan telah dibangunkan dengan seramai 800 peserta terlibat. Seluas 1. Selain itu. penglibatan daripada pihak swasta amatlah digalakkan untuk menjadi ³anchor company´ dalam program TKPM ini.300 m. melon. cili. Manakala Kerajaan Persekutuan pula berperanaan untuk menyediakan kemudahan infrastruktur asas bagi projek yang akan dibangunkan.

Pembangunan Usahawan Industri Asas Tani (UIAT) (di bawah kendalian Bahagian Industri Tani Kementerian) Sektor pertanian disasarkan berkembang sebanyak 5% bagi tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9). Dalam RMK-9.000 sebulan. Meningkatkan pendapatan usahawan. Sektor ini diberi nafas baru untuk menjadi tunggak ketiga pertumbuhan ekonomi negara. petani. Bagi merealisasikan matlamat yang telah ditetapkan. Apa yang pasti. peningkatan kualiti produk. Membangunkan dan mengembangkan aktiviti pemprosesan atau nilai tambah produk agro-makanan dengan menambah penglibatan usahawan dalam aktiviti pemprosesan berasaskan pertanian atau nilai tambah produk agro makanan. Tujuan program ini adalah untuk membangunkan usahawan di bidang pemprosesan makanan yang menekankan pembangunan dan peningkatan kualiti produk ke pasaran global. 3. HACCP. peningkatan keupayaan pengeluar. promosi dan pemasaran. GMP. penternak dan nelayan dengan penglibatan lebih serius individu dan perkumpulan usahawan petani. pembiayaan dan teknologi akan diberi tumpuan sebagai pemangkin ke arah mencapai objektif program ini. bagi kelima-lima strategi tersebut objektifnya dalah untuk: 1. Kementerian mensasarkan untuk membangunkan 10. Penekanan juga diberikan kepada aktiviti pemprosesan atau nilai ditambah dan membangunkan usahawan industri asas tani nasional yang bersepadu ke arah peningkatan pendapatan kepada masyarakat tani. aspek promosi. 2. Sekurang-kurangnya 20% jumlah usahawan akan ditingkatkan kualiti produk ke . pembangunan dan pengembangan produk. Usaha ini diambil untuk memperkukuh pasaran tradisional dan menembusi pasaran baru berasaskan pematuhan kepada keperluan antarabangsa seperti persijilan halal. salah satu inisiatif yang diambil oleh Kerajaan adalah dengan melancarkan Program Pembangunan Usahawan Industri Asas Tani Nasional. GHP. Sehubungan dengan ini. Penekanan diberikan menerusi aktiviti tambahan dan nilai tambah µvalue added¶ yang tinggi di mana boleh menjana pendapatan tambahan kepada mereka. Kemeneterian turut merancang beberapa program utama melalui lima strategi seperti peningkatan modal insan.000 usahawan industri asas tani. pemasaran. Dalam usaha menjayakan program tersebut. pembungkusan yang berinovatif bagi memenuhi kehendak pengguna serta pasaran tempatan dan luar negara. serta pembangunan penjenamaan. penternak dan nelayan dalam aktiviti pemprosesan berasaskan pertanian. Memperkukuhkan kualiti produk bagi menembusi pasaran dan rangkaian global melalui penggunaan teknologi pemprosesan moden. Usahawan naik taraf disasarkan mendapat pulangan/pendapatan bersih minimum RM 2. MQAS dan VHM.

.tahap yang menepati persijilan antrabangsa. seramai 12.149 usahawan berjaya dicapai daripada 10. Sehingga Julai 2009.000 usahawan yang disasarkan. Ini menunjukkan komitmen Kementerian dalam membangunkan usahawan naik taraf telah berjaya mencapai sasarannya.

Projek ini juga menjamin bekalan yang berkualiti sentiasa berterusan untuk pembekalan kepada pelanggan tetap dan pada masa yang sama menjamin ruang pasaran pada peserta Ladang Kontrak. Pendekatan yang digunakan adalah mendokumentasi rekod ladang daripada setiap petani 3. Antaranya adalah kemudahan kredit.010 orang. HIP-Ladang Kontrak mensasarkan penglibatan peserta seramai 25. Memperkenalkan Forward Agreement iaitu Perjanjian Jual Beli di antara FAMA dan petani pada 31 Disember. kemudahan input pembangunan dan pemasaran. Program ini dibangunkan melalui pengeluar yang bersetuju untuk mengeluarkan hasil atau produk yang berkualiti dari segi kuantiti. Pelbagai jenis perkhidmatan dan bantuan yang telah disediakan kepada peserta Ladang Kontrak bagi menjamin program berterusan dan tidak terganggu. pusat penggredan yang akan dibina dan disediakan. perkhidmatan bantuan teknikal.866 ha. Sehingga Julai 2009. Ladang Kontrak telah berjaya membangunkan seluas 20.689 orang dengan jumlah keluasan sebanyak 31. Dalam RMK-9. Antara program HIP Ladang Kontrak yang telah berjaya dilancarkan sepanjang 2008 ialah: 1. variasi. Y.A. bantuan jentera. gred. Membangunkan 26 Pilot Project di setiap negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Perjanjian MoU antara FAMA dengan FELDA yang telah dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia. masa yang dipersetujui dan pasaran dijamin pada harga yang dipersetujui bersama. 2. Pelaksanaan program ini mengambil kira semua aktiviti yang berkaitan di sepanjang rantaian bekalan pengeluaran pertanian di mana khidmat-khidmat sokongan untuk menjayakan projek ini seperti kemudahan lepas tuai yang merangkumi pusat pengumpulan. jenis.LADANG KONTRAK (di bawah seliaan FAMA) Konsep ladang kontrak adalah memadankan pengeluaran hasil pertanian tanaman dengan permintaan dipasaran.5 ha kawasan dengan penglibatan peserta seramai 12.208. . pembungkusan.B Dato¶ Seri Najib Tun Abdul Razak pada 17 Disember 2008.

berdikari. progresif dan bersemangat keusahawanan. Skop pelaksanaan IADA meliputi pembangunan insfrastruktur pertanian dan pembangunan sub. dan ternakan secara "in situ".Kemubu Agricultural Development Authority) pada tahun 1967. Meningkat purata pengeluaran hasil padi ke tahap 6. Pendekatan bersepadu ini diperlukan dalam penyediaan kemudahan insfrastruktur pertanian dan khidmat-khidmat sokongan yang berkaitan. Struktur organisasi dan pengurusan yang diamalkan oleh IADA dibahagi kepada dua bentuk. iaitu secara "korporat" atau "lembaga" seperti diamalkan oleh MADA dan KADA serta model pengurusan secara penyelarasan bagi IADA-IADA lain. perikanan. konsep pembangunan seumpama ini telah berkembang dengan penubuhan Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) hampir keseluruh negara.Muda Agricultural Development Authority) diikuti penubuhan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA . Pasa asasnya. menjimatkan tenaga manusia dam mampu bersaing dengan pasaran dalam dan luar negeri Membangunkan golongan sasar supaya menjadi masyarakat yang berdisiplin.IADA: Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pendahuluan Konsep pembangunan pertanian secara bersepadu berasaskan pembangunan "in situ" telah diperkenalkan pada tahun 1965 dengan pelaksanaan projek Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA .sektor tanaman. Skop Dan Fungsi IADA Skop dan fungsi pembangunan IADA ditentukan semasa penubuhannya berdasarkan Kajian Kemungkinan yang telah dijalankan. Walau bagaimana pun secara amnya objektif IADA adalah untuk :y y y y Meningkatkan produktiviti dan memaksimumkan pendapatan golongan sasar supaya perbezaan pendapatan dengan sektor-sektor lain dapat dikurangkan Memodenkan sektor pertanian supaya sistem pengeluarannya cekap. pendekatan pembangunan pertanian bersepadu mengutamakan integrasi segala usaha dan aktiviti di antara pelbagai Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (dan juga kiranya diperlukan agensi-agensi kementerian lain). Objektif Setiap IADA mempunyai objektif khususnya selaras dengan keperluan setempat. Sejak tahun itu.5 tan metrik sehektar semusim menjelang tahun 2010. Fungsi utama IADA ialah: y Meningkatkan insfrastruktur pertanian terutamanya sistem pengairan dan saliran bagi kawasan pertanian tertentu .

y y y Memperkukuhkan dan mengembangkan khidmat sokongan pertanian dan pengurusan pertanian. Menyelaraskan aktiviti khidmat nasihat dan perkhidmatan pengembangan kepada golongan sasar melalui program pembangunan manusia/latihan Mengukuhkan perkhidmatan Agensi pelaksanaan dalam pembangunan institusi pertanian dan peladang .

Mulai Rancangan Malaysia Ke Tujuh (1996-2000) dan dengan matlamat mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang terhad, skop pelaksanaan IADA telah difokuskan kepada pembangunan kawasan jelapang padi negara. IADA-IADA bukan jelapang padi, kecuali IADA Samarahan dan Kalaka Saribas di Sarawak, telah ditutup dan hanya IADA-IADA Barat laut selangor, Seberang Perak, Kerian Sg. Manik, Kemasin Semerak, Pulau Pinang dan KETARA yang melibatkan kawasan jelapang padi diteruskan pelaksanaannya. Kawasan Operasi Saiz keseluruhan kawasan operasi IADA jelapang padi berjumlah 923,565 hektar yang mana 482,580 hektar atau 52 peratus daripadanya merupakan kawasan pertanian dan bakinya seluas 440,985 hektar kawasan bukan pertanian (Jadual 1). Kira-kira 42 peratus daripada kawasan pertanian kira-kira seluas 204,374 hektar adalah kawasan padi yang hampir semuanya diusahakan dua kali setahun. Jadual 1:Saiz Fizikal IADA

Luas Kawasan (ha) Jelapang Padi MADA 126,155 Projek 109,501 Pertanian 96,558

KADA Kerian Sg. Manik Barat Laut Selangor Pulau Pinang Seberang Perak Ketara Kemasin Semerak

82,900 66,282 199,199 104,636 17,307 258,736 68,350

64,555 30,560 82,044 67,095 16,437 65,828 46,560 482,580

31,464 27,825 18,590 10,138 8,529 5,110 6,160 204,374

Jumlah 923,565 Tarikh Akhir Dikemaskini : 04 Ogos 2010 Paparan : 3768

IADA: Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pendahuluan

Konsep pembangunan pertanian secara bersepadu berasaskan pembangunan "in situ" telah diperkenalkan pada tahun 1965 dengan pelaksanaan projek Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA - Muda Agricultural Development Authority) diikuti penubuhan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA - Kemubu Agricultural Development Authority) pada tahun 1967. Sejak tahun itu, konsep pembangunan seumpama ini telah berkembang dengan penubuhan Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) hampir keseluruh negara. Struktur organisasi dan pengurusan yang diamalkan oleh IADA dibahagi kepada dua bentuk, iaitu secara "korporat" atau "lembaga" seperti diamalkan oleh MADA dan KADA serta model pengurusan secara penyelarasan bagi IADA-IADA lain. Pasa asasnya, pendekatan pembangunan pertanian bersepadu mengutamakan integrasi segala usaha dan aktiviti di antara pelbagai Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (dan juga kiranya diperlukan agensi-agensi kementerian lain). Pendekatan bersepadu ini diperlukan dalam penyediaan kemudahan insfrastruktur pertanian dan khidmat-khidmat sokongan yang berkaitan. Objektif

Setiap IADA mempunyai objektif khususnya selaras dengan keperluan setempat. Walau bagaimana pun secara amnya objektif IADA adalah untuk :y y y y

Meningkatkan produktiviti dan memaksimumkan pendapatan golongan sasar supaya perbezaan pendapatan dengan sektor-sektor lain dapat dikurangkan Memodenkan sektor pertanian supaya sistem pengeluarannya cekap, menjimatkan tenaga manusia dam mampu bersaing dengan pasaran dalam dan luar negeri Membangunkan golongan sasar supaya menjadi masyarakat yang berdisiplin, berdikari, progresif dan bersemangat keusahawanan. Meningkat purata pengeluaran hasil padi ke tahap 6.5 tan metrik sehektar semusim menjelang tahun 2010.

Skop Dan Fungsi IADA

Skop dan fungsi pembangunan IADA ditentukan semasa penubuhannya berdasarkan Kajian Kemungkinan yang telah dijalankan. Skop pelaksanaan IADA meliputi pembangunan insfrastruktur pertanian dan pembangunan sub- sektor tanaman, perikanan, dan ternakan secara "in situ". Fungsi utama IADA ialah:
y

Meningkatkan insfrastruktur pertanian terutamanya sistem pengairan dan saliran bagi kawasan pertanian tertentu

Menyelaraskan aktiviti khidmat nasihat dan perkhidmatan pengembangan kepada golongan sasar melalui program pembangunan manusia/latihan Mengukuhkan perkhidmatan Agensi pelaksanaan dalam pembangunan institusi pertanian dan peladang .y y y Memperkukuhkan dan mengembangkan khidmat sokongan pertanian dan pengurusan pertanian.

telah ditutup dan hanya IADA-IADA Barat laut selangor. kecuali IADA Samarahan dan Kalaka Saribas di Sarawak. Seberang Perak.565 hektar yang mana 482.558 .374 hektar adalah kawasan padi yang hampir semuanya diusahakan dua kali setahun.501 Pertanian 96. Pulau Pinang dan KETARA yang melibatkan kawasan jelapang padi diteruskan pelaksanaannya. Kemasin Semerak. skop pelaksanaan IADA telah difokuskan kepada pembangunan kawasan jelapang padi negara.985 hektar kawasan bukan pertanian (Jadual 1). Kira-kira 42 peratus daripada kawasan pertanian kira-kira seluas 204.580 hektar atau 52 peratus daripadanya merupakan kawasan pertanian dan bakinya seluas 440. Manik.Mulai Rancangan Malaysia Ke Tujuh (1996-2000) dan dengan matlamat mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang terhad. Kerian Sg. Jadual 1:Saiz Fizikal IADA Luas Kawasan (ha) Jelapang Padi MADA 126. IADA-IADA bukan jelapang padi. Kawasan Operasi Saiz keseluruhan kawasan operasi IADA jelapang padi berjumlah 923.155 Projek 109.

464 27.590 10.900 66.307 258.555 30.350 64.636 17.199 104.565 Tarikh Akhir Dikemaskini : 04 Ogos 2010 .529 5.828 46.825 18.560 482.374 Jumlah 923.437 65.KADA Kerian Sg.580 31.560 82.282 199. Manik Barat Laut Selangor Pulau Pinang Seberang Perak Ketara Kemasin Semerak 82.110 6.095 16.736 68.138 8.160 204.044 67.

Perancangan projek TEMAN telah dimulakan sejak pelaksanaan Rancangan Malaysia Ke-8 (RMKe-8) dengan Projek Perintis di Gopeng. telus dan selamat. telus dan terkawal. Kompleks TEMAN Gopeng akan dibangunkan di atas tapak seluas 50 ekar. Sehubungan dengan itu. Ia merangkumi penyediaan ruang niaga yang lebih luas. tempat meletak kenderaan dan sistem perparitan. . kemudahan penyimpanan. Melalui pelaksanaan projek TEMAN. Komponen lain adalah termasuk blok pemborongan ikan yang mempunyai sebanyak 40 lot dan blok pemborongan ayam dan daging sebanyak 20 lot. kumpulan pengeluar boleh terlibat dengan lebih aktif di dalam aktiviti pemborongan seperti mana yang berlaku di negara-negara maju seperti Taiwan. Pembangunan projek TEMAN bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang serba lengkap. Ini penting bagi menjamin pengeluar mendapat pasaran hasil pertanian mereka pada harga yang menguntungkan manakala pengguna dijamin bekalan bahan makanan yang berterusan dengan mutu dan harga yang berpatutan. ubi kentang dan produk-produk lain termasuk barangan proses yang diusahakan oleh pengusaha PKS (produk kecil sederhana). Ia termasuk sistem lalu lintas. moden dan mesra pelanggan dengan sistem pemborongan yang lebih teratur. penggredan. dan peranannya adalah sangat penting sebagai nadi pembangunan sosio ekonomi negara. cepat.TEMAN Pembangunan Terminal Makanan Negara Institusi pasar borong adalah pusat strategik pengedaran bahan makanan keperluan harian. Antara aktiviti utama yang dijalankan di Kompleks TEMAN ialah: y y Menyediakan kemudahan yang serba lengkap untuk membolehkan urus niaga secara borong dilaksanakan dengan cekap. Usaha-usaha ke arah pembaikan sistem pemborongan di Malaysia perlulah dilaksanakan mengikut perancangan strategik yang lengkap dan teratur dengan melibatkan semua pihak berkaitan. faedah yang diperoleh dari projek ini secara langsung dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan kos makanan kepada rakyat. Selain itu. Perak. pelabelan. barangan keperluan makanan utama seperti bawang. Blok pemborongan utama yang mempunyai sebanyak 227 lot untuk menempatkan pemborong bagi komoditi utama sayur. Korea Selatan. kompleks ini turut merangkumi kemudahan-kemudahan sokongan seperti pusat pengedaran untuk komoditi bunga. pembungkusan. dalam pelan tindakan RMKe-9. Sesuai dengan keperluan semasa. Pembangunan kompleks tersebut merangkumi penyediaan pelbagai kemudahan asas untuk aktiviti pemborongan. khidmat sokongan seperti perbankan dan kemudahan penyimpanan dan kemudahan awam lain. Kejayaan institusi pasar borong di negara tersebut dapat membantu pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan taraf hidup kumpulan pengeluar. ikan hiasan. Memperbaiki dan menggalakkan penggunaan amalan yang baik di dalam aktiviti pengendalian produk dari aspek kualiti. buah. Jepun dan Australia. ruang pejabat pentadbiran dan kafeteria.

pengesahan dan standard keselamatan makanan. Jalan Persiaran Satu. 68100 Batu Caves.my Tarikh Akhir Dikemaskini : 20 April 2010 Paparan : 4027 . telus dan saksama di kalangan pengeluar. penyediaan dan pengedaran bekalan untuk tujuan pasaran eksport dan kawalan import yang disokong dengan perkhidmatan dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan secara berpusat untuk aktiviti akreditasi dan keselamatan makanan. Selangor Tel : 03 6126 2020 Faks : 03 6138 3650 / 6138 5200 Emel : teman@fama. proses dan Pusat Pemasaran Produk Halal Keterangan Lanjut : Bahagian Terminal Makanan Negara (TEMAN) Ibu Pejabat FAMA Bangunan FAMA Point. Lot 17304. pemborong dan pembeli.y y y y pensijilan. Menjadi pusat untuk aktiviti pengumpulan. Ia seiring dengan cadangan penubuhan MAQIS (Malaysian Agriculture Quarantine & Inspection Services) Menjadi pusat promosi dan pendidikan bagi hasil-hasil pertanian sama ada barangan segar. Mewujudkan sistem urus niaga yang cekap melalui mekanisme penetapan harga yang berkesan bagi menjamin kewujudan persaingan yang adil. Bandar Baru Selayang.gov.

Kejayaan institusi pasar borong di negara tersebut dapat membantu pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan taraf hidup kumpulan pengeluar. Selain itu. Korea Selatan. ruang pejabat pentadbiran dan kafeteria. Jepun dan Australia. ubi kentang dan produk-produk lain termasuk barangan proses yang diusahakan oleh pengusaha PKS (produk kecil sederhana). dalam pelan tindakan RMKe-9. Pembangunan kompleks tersebut merangkumi penyediaan pelbagai kemudahan asas untuk aktiviti pemborongan. cepat. moden dan mesra pelanggan dengan sistem pemborongan yang lebih teratur. dan peranannya adalah sangat penting sebagai nadi pembangunan sosio ekonomi negara. kumpulan pengeluar boleh terlibat dengan lebih aktif di dalam aktiviti pemborongan seperti mana yang berlaku di negara-negara maju seperti Taiwan. . Perancangan projek TEMAN telah dimulakan sejak pelaksanaan Rancangan Malaysia Ke-8 (RMKe-8) dengan Projek Perintis di Gopeng. tempat meletak kenderaan dan sistem perparitan. telus dan terkawal. kemudahan penyimpanan. Ini penting bagi menjamin pengeluar mendapat pasaran hasil pertanian mereka pada harga yang menguntungkan manakala pengguna dijamin bekalan bahan makanan yang berterusan dengan mutu dan harga yang berpatutan. barangan keperluan makanan utama seperti bawang. Pembangunan projek TEMAN bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang serba lengkap. Ia merangkumi penyediaan ruang niaga yang lebih luas. telus dan selamat. Kompleks TEMAN Gopeng akan dibangunkan di atas tapak seluas 50 ekar. Usaha-usaha ke arah pembaikan sistem pemborongan di Malaysia perlulah dilaksanakan mengikut perancangan strategik yang lengkap dan teratur dengan melibatkan semua pihak berkaitan. Melalui pelaksanaan projek TEMAN.TEMAN Pembangunan Terminal Makanan Negara Institusi pasar borong adalah pusat strategik pengedaran bahan makanan keperluan harian. Perak. Ia termasuk sistem lalu lintas. Antara aktiviti utama yang dijalankan di Kompleks TEMAN ialah: y Menyediakan kemudahan yang serba lengkap untuk membolehkan urus niaga secara borong dilaksanakan dengan cekap. kompleks ini turut merangkumi kemudahan-kemudahan sokongan seperti pusat pengedaran untuk komoditi bunga. Sesuai dengan keperluan semasa. khidmat sokongan seperti perbankan dan kemudahan penyimpanan dan kemudahan awam lain. Komponen lain adalah termasuk blok pemborongan ikan yang mempunyai sebanyak 40 lot dan blok pemborongan ayam dan daging sebanyak 20 lot. Sehubungan dengan itu. buah. Blok pemborongan utama yang mempunyai sebanyak 227 lot untuk menempatkan pemborong bagi komoditi utama sayur. faedah yang diperoleh dari projek ini secara langsung dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan kos makanan kepada rakyat. ikan hiasan.

proses dan Pusat Pemasaran Produk Halal Keterangan Lanjut : Bahagian Terminal Makanan Negara (TEMAN) Ibu Pejabat FAMA Bangunan FAMA Point. Selangor Tel : 03 6126 2020 Faks : 03 6138 3650 / 6138 5200 Emel : teman@fama. Bandar Baru Selayang. Ia seiring dengan cadangan penubuhan MAQIS (Malaysian Agriculture Quarantine & Inspection Services) Menjadi pusat promosi dan pendidikan bagi hasil-hasil pertanian sama ada barangan segar. Mewujudkan sistem urus niaga yang cekap melalui mekanisme penetapan harga yang berkesan bagi menjamin kewujudan persaingan yang adil. telus dan saksama di kalangan pengeluar.my . Jalan Persiaran Satu.y y y y y Memperbaiki dan menggalakkan penggunaan amalan yang baik di dalam aktiviti pengendalian produk dari aspek kualiti. penggredan. pembungkusan. pengesahan dan standard keselamatan makanan.gov. pemborong dan pembeli. pensijilan. 68100 Batu Caves. penyediaan dan pengedaran bekalan untuk tujuan pasaran eksport dan kawalan import yang disokong dengan perkhidmatan dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan secara berpusat untuk aktiviti akreditasi dan keselamatan makanan. Lot 17304. Menjadi pusat untuk aktiviti pengumpulan. pelabelan.

projek ini telah dilancarkan oleh Y. Keluasan projek ini adalah 9000 ekar di mana seluas 3. Pada 12 Februari 2004. bermutu dan kualiti yang lebih tinggi dan stabil. nelayan dan petani. projek ini juga menekankan betapa pentingnya penggunaan teknologi yang bersesuaian dan terkini dalam industri pertanian bagi mendapatkan hasil yang lebih banyak. Sebanyak 21 syarikat telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri bagi menyertai projek ini. United Kingdom. Mahathir Mohamad sempena lawatan beliau ke Royal Agriculture College (RAC). Melalui pelaksanaan Projek Pertanian Moden Kluang. . Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.A. Johor. Tun Dr.202 ekar di Padang Hijau. Projek Perdana ini merupakan projek ulung dalam usaha mengeluarkan bahan makanan dan sebagai projek perintis pertanian campuran berskala besar yang diurus secara komersial menggunakan teknologi dan amalan pertanian yang terkini.Projek Pertanian Moden Kluang Projek Pertanian Moden Kluang diilhamkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia.595 ekar adalah di PTH Ayer Hitam dan Institut Haiwan Kluang. 203 ekar di Pusat Pertanian Ayer Hitam manakala seluas 5. Projek Pertanian Moden Kluang adalah satu model projek berskala ekonomik dan moden di mana ia dapat menjana pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian dan dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan perniagaan. Selain itu. Penglibatan pihak swasta dalam projek ini dengan pengurusan secara komersil serta pengalaman teknologi terkini dalam sektor pertanian dapat mendedahkan kepakaran dan kemahiran kepada lebih ramai penternak.B Perdana Menteri Malaysia. pengeluaran makanan negara dijangka akan meningkat dan secara langsung menambah bekalan makanan bagi keperluan domestik serta dalam masa yang sama mengurangkan bil import bagi bahan makanan negara.

dvs.gov.my/web/guest/681 .http://www.

my 4. ROHAYA BINTI MOHD ALI PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI MELAKA JALAN AIR KEROH LAMA 75450 MELAKA TEL: 06-2325103 . PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI TERENGGANU PETI SURAT 203. QUAZA NIZAMUDDIN BIN HASSAN NIZAM PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PERAK JALAN SULTAN AZLAN SHAH 30740 IPOH PERAK TEL: 05-5459111 FAKS:05-5482712 Url Laman Web : http://www.DR.DR.DR.kelantan. SERLAN PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI KELANTAN KUBANG KERIAN 16150 KOTA BHARU KELANTAN TEL: 09-7652545/2811 FAKS: 09-7651178 Url Laman Web : http://jph. MOHD ZAIRI BIN HJ. JALAN UTAN AJI 01000 KANGAR PERLIS TEL: 04-9792600 FAKS: 04-9764531 2. JALAN BUKIT KECIL 20720 KUALA TERENGGANU TERENGGANU TEL: 09-6221822 FAKS: 09-6229982 Url Laman Web : http://www.DATO¶ DR.gov.jpvpk.jphtrg. NUR HARDY BIN ABU DAUD PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PERLIS KM.gov.ENARAI ALAMAT JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI 1.my/info.3.php 3.com 5.

DR.FAKS: 06-2327633 Url Laman Web :http://jpvmelaka.my/bm/main.dvssel.gov.DR. DAWAM PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PAHANG JALAN SERI KEMUNTING 2 25100 KUANTAN PAHANG TEL: 09-5171090 FAKS: 09-5141498 Url Laman Web : http://vetphg.gov.DR. SEKSYEN 15/7 40630 SHAH ALAM SELANGOR TEL: 03-55103900 FAKS: 03-55103903 Url Laman Web : http://www.gov. NOOR SOERAYA BINTI NORSHAM PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SEMBILAN LOT 1504. SAFARUDDIN BIN MD.gov. MOHD TERMIZI BIN GHAZALI PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI KEDAH . WAN MOHD KAMIL BIN DATO¶ WAN NIK PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PULAU PINANG BUKIT TENGAH 14000 BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG TEL: 04-5084363/68 FAKS: 04-5084366 Url Laman Web : http://www.jpvpp.my 7.my 8.php?option=utama 6.my 10. ABDUL LATIF BIN BORHAN PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SELANGOR LOT 2 JALAN UTAS. MUKIM PANTAI BATU 6 JALAN JELEBU 71770 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN TEL: 06-7629163/7628857/9170/9157 FAKS: 06-7629022 9.DR.MEJAR (K) DATO' DR.pahang.

DR. SAIRA BANU BINTI MOHAMED REJAB PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR WILAYAH PERSEKUTUAN JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR WILAYAH PERSEKUTUAN JALAN SAGUKING PETI SURAT 81180 87021 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN TEL: 087-412246 FAKS: 087-414523 14. RAHMAN PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR WILAYAH PERSEKUTUAN JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR WILAYAH PERSEKUTUAN KM. 4 JALAN SELAR 4 OFF JALAN CHERAS 51600 KUALA LUMPUR TEL: 03-92849716/92849718 FAKS: 03-92849717 13. JALAN KUCHING SARAWAK TEL: 082-628255/250 FAKS: 082-628227 15.DR. EMBONG PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JOHOR ARAS 5. HJH FAUZIAH BINTI HJ.DR YEOH BOON KIAT . KOMPLEKS C2S. HUMRAWALI BIN HAZID AHMAD KHAN PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI IBU PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SARAWAK JABATAN PERTANIAN LOT 877. MAS AYU SURAYA BINTI ABD. JALAN SEMENGGOK OFF BATU 12.JALAN DATUK KUMBAR 05300 ALOR SETAR KEDAH TEL: 04-7205200 FAKS: 04-7344673 11.DATIN PADUKA DR. EAST WING PUSAT PENTADBIRAN BARU KERAJAAN JOHOR 79000 NUSAJAYA JOHOR TEL: 07-2667501 FAKS: 07-2909215 12.DR.

gov.PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR DAN PERUSAHAAN TERNAK TINGKAT 3.sabah.htm . BLOK B JALAN TASIK LUYANG 88999 KOTA KINABALU SABAH TEL: 088-287400 FAKS: 088-238418/238414 Url Laman Web : http://www.my/hwan/index3.

SENARAI ALAMAT JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI 1.gov.kelantan.gov.gov.DR.php 3.DR.php?option=utama .com 5.PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI TERENGGANU PETI SURAT 203. SERLAN PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI KELANTAN KUBANG KERIAN 16150 KOTA BHARU KELANTAN TEL: 09-7652545/2811 FAKS: 09-7651178 Url Laman Web : http://jph.jpvpk. ROHAYA BINTI MOHD ALI PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI MELAKA JALAN AIR KEROH LAMA 75450 MELAKA TEL: 06-2325103 FAKS: 06-2327633 Url Laman Web :http://jpvmelaka. JALAN UTAN AJI 01000 KANGAR PERLIS TEL: 04-9792600 FAKS: 04-9764531 2.my/info. JALAN BUKIT KECIL 20720 KUALA TERENGGANU TERENGGANU TEL: 09-6221822 FAKS: 09-6229982 Url Laman Web : http://www. QUAZA NIZAMUDDIN BIN HASSAN NIZAM PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PERAK JALAN SULTAN AZLAN SHAH 30740 IPOH PERAK TEL: 05-5459111 FAKS:05-5482712 Url Laman Web : http://www.3.DR.my 4.DATO¶ DR.my/bm/main.jphtrg. NUR HARDY BIN ABU DAUD PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PERLIS KM. MOHD ZAIRI BIN HJ.

jpvpp.my 10.my 8.6.DR.DR. MUKIM PANTAI BATU 6 JALAN JELEBU 71770 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN TEL: 06-7629163/7628857/9170/9157 FAKS: 06-7629022 9.gov.gov. WAN MOHD KAMIL BIN DATO¶ WAN NIK PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PULAU PINANG BUKIT TENGAH 14000 BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG TEL: 04-5084363/68 FAKS: 04-5084366 Url Laman Web : http://www.gov.MEJAR (K) DATO' DR. SAFARUDDIN BIN MD.DR.dvssel. NOOR SOERAYA BINTI NORSHAM PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SEMBILAN LOT 1504.my 7. ABDUL LATIF BIN BORHAN PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SELANGOR LOT 2 JALAN UTAS. SEKSYEN 15/7 40630 SHAH ALAM SELANGOR TEL: 03-55103900 FAKS: 03-55103903 Url Laman Web : http://www.pahang. DAWAM PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PAHANG JALAN SERI KEMUNTING 2 25100 KUANTAN PAHANG TEL: 09-5171090 FAKS: 09-5141498 Url Laman Web : http://vetphg. MOHD TERMIZI BIN GHAZALI PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI KEDAH JALAN DATUK KUMBAR 05300 ALOR SETAR KEDAH TEL: 04-7205200 FAKS: 04-7344673 .DR.

DATIN PADUKA DR.my/hwan/index3.h .11. HUMRAWALI BIN HAZID AHMAD KHAN PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI IBU PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SARAWAK JABATAN PERTANIAN LOT 877.DR. JALAN KUCHING SARAWAK TEL: 082-628255/250 FAKS: 082-628227 15. EMBONG PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JOHOR ARAS 5. RAHMAN PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR WILAYAH PERSEKUTUAN JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR WILAYAH PERSEKUTUAN KM. KOMPLEKS C2S. BLOK B JALAN TASIK LUYANG 88999 KOTA KINABALU SABAH TEL: 088-287400 FAKS: 088-238418/238414 Url Laman Web : http://www. JALAN SEMENGGOK OFF BATU 12.DR. 4 JALAN SELAR 4 OFF JALAN CHERAS 51600 KUALA LUMPUR TEL: 03-92849716/92849718 FAKS: 03-92849717 13.sabah. SAIRA BANU BINTI MOHAMED REJAB PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR WILAYAH PERSEKUTUAN JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR WILAYAH PERSEKUTUAN JALAN SAGUKING PETI SURAT 81180 87021 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN TEL: 087-412246 FAKS: 087-414523 14.DR.gov. MAS AYU SURAYA BINTI ABD. EAST WING PUSAT PENTADBIRAN BARU KERAJAAN JOHOR 79000 NUSAJAYA JOHOR TEL: 07-2667501 FAKS: 07-2909215 12.DR YEOH BOON KIAT PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR DAN PERUSAHAAN TERNAK TINGKAT 3. HJH FAUZIAH BINTI HJ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful