Valoració

Conceptes Actitud
Molt Bona Bona Ha de millorar

Matemàtiques Tema 5: Geometria tridimensional

NOM: ____________________________

DATA: __________________________

1. Completa la taula:

Nom Piràmide

Polígon de la base

Cares laterals

Arestes totals

Vèrtex

Triangle 8 5 Hexagonal 2. Completa la taula:

4

Nom Prisma

Polígon de la base

Cares laterals

Arestes totals

Vèrtex

Triangle 12 5 Hexagonal 3. Relaciona:

4

4. Completa la taula:

5. Relaciona: