UNIVERZITET U TUZLI

MAŠINSKI FAKULTET Unijeti logo fakulteta

NASTAVNI PROGRAM PREDMETA/KURSA:

FLEKSIBILNI TRANSPORT
FAKULTET KATEDRA SMJER ODSJEK ECTS SEDMIČNI BROJ SATI U SEMESTRU Predavanja Auditorne vježbe Eksperimentalne vježbe NASTAVNIK ASISTENT INTERESNA GRUPA KONSULTACIJE DODATNE INFORMACIJE U VEZI KURSA Adresa fakulteta Telefon Fax Telefon (kancelarija) Web strana fakulteta Web strana nastavnog kursa Mašinski fakultet Proizvodno sistemi Proizvodni sistemi Mehatronika 4

2 1 1 Dr.sc. Alan Topčić, doc. Mr.sc. Edin Cerjaković, v.as. Studenti 3. godine, odsjek: mehatronika ponedjeljak, od 08.00 do 10.00 h, MF07

Univerzitetska 4, 75000 Tuzla 00387 35 320 920 00387 35 320 921 00387 35 320 944 www.mf.untz.ba www.mf.untz.ba

PREPORUČENA LITERATURA 1. J. Vladić: „Transportna i pretovarna sredstva i uređaji“, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2005. godine

Rijeka. Mašinski fakultet Beograd. godine 8. Nauka o čvrstoći II. Dinamika. sistemi masovnog opsluživanja. godine 4. Tuzla. godine 5. Petrović: „Stohastički procesi u transportu“. FTN Izdavaštvo. uravnoteženje transportnih tokova materijala. Matematika III. Kinematika. Mašinski elementi II. 1996. Mašinski fakultet. Uljna hidraulika i pneumatika. godine 9. Sveučilište u Rijeci. J.2. Elektromotorni pogoni u mehatronici. Vladić: „Mehanizacija i tehnologija pretovara“. Tufekčić: „ Fleksibilni transport“. godine 3. Osnovi mehatronike I. Konstruiranje računarom. Z. sredstva kontinuiranog i cikličnog transporta materijala. Mašinski fakultet u Tuzli. Statika. Beograd. 1987. pojam protoka događaja u transportu. Vukadinović. 2005. 1996. Dundović: „Metode projektiranja sustava unutarnjeg transporta“. Đ. 1983. Đ. te ovladavanje neophodnim teorijskim i praktičnim vještinama iz oblasti proučavanja predmeta u cilju povećanja konkurentske prednosti proizvodnog sistema kroz unaprjeđenje efikasnosti procesa unutrašnjeg transporta i njegove uspješne integracije sa 2 . Matematika II. 2002. Ćerić: „Simulacijsko modeliranje“. 1994. Računari i programiranje. funkcije i uloge sistema unutarnjeg transporta u okviru proizvodnog sistema. Nauka o čvrstoći I. godine PREDUSLOVI Matematika I. modeli troškova čekanja CILJEVI KURSA Osnovni cilj izvođenja nastave iz predmeta „Fleksibilni transport“ je razumijevanje prirode. 1993. 2003. godine 6. R. modeliranje i simulacija sistema unutrašnjeg transporta. Rijeka. Č. Elektrotehnika i elektronika. S. Beograd. Đ. J. sistemi upravljanja fleksibilnim transportom. Proizvodne tehnologije I. Novi Sad. Školska knjiga. strategije discipline opsluživanja. S. Beograd. Zrnić: „Simalacija procesa unutrašnjeg transporta“. godine 11. Zenzerović: „Teorija redova čekanja – stohastički procesi“. godine 10. tokovi materijala. Mašinski elementi I. Zagreb. Mehanizmi u mehatronici SADRŽAJ KURSA Osnovni principi transportiranja materijala. deterministički i stohastički procesi u transportu. Zrnić: „Metode optimizacije u projektovanju I“. V. Popović: „Sličajni procesi i njihova primjena u saobraćaju i transportu“. Zrnić. D. Tehnička dokumentacija. 1989. Šelo. Beograd. godine 7. Dž. Ekonomski fakultet Rijeka. teorija redova čekanja. Vukadinović: „Elementi teorije masovnog opsluživanja“.

usmeni odgovor na postavljena pitanja. razumiju pojmove. projektiraju. Popravni ispit (pismeni) – rješavanje postavljenih pitanja/zadataka u zadanom vremenskom periodu vezanih za tematiku izučavanja. OČEKIVANE RAZVIJENE SPOSOBNOSTI/KOMPETENCIJE STUDENATA Na kraju semestra/kursa uspješni studenti. koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze. testovi (iz teorijskog dijela i sa zadatcima). obavezno prisustvo studenata. Odbrana seminarskih/grafičkih radova. stjecanje praktičnih vještina vezanih za tematiku izučavanog predmeta. Testovi sa zadatcima – rješavanje testova. Završni ispit – usmeni odgovor na postavljena pitanja profesora. definiraju. Testovi (iz teorijskog dijela i sa zadatcima) – student rješava postavljenja pitanja/zadatke u zadanom vremenskom periodu vezanih za tematiku izučavanja. opišu i projektiraju tokove materijala unutar proizvodnog sistema. poznaju principe upravljanja sistemima unutarnjeg transporta. odgovaranje na postavljena pitanja asistenta. Testovi iz teorije – rješavanje testova. izvještaj sa laboratorijskih vježbi. poznaju transportna sredstva koja se primjenjuj u unutarnjem transportu. Seminarski/grafički radovi – samostalan rad studenta na rješavanju postavljenog problema. Konsultacije – pojašnjavanje eventualnih nejasnoća vezanih za tematiku izučavanog predmeta. discipline i strategije masovnog opsluživanja. Odbrana seminarskih/grafičkih radova – student brani pred profesorom/asistentom svoj rad – odgovara na postavljena pitanja. aktivna dvosmjerna komunikacija student profesor.ostalim segmentima proizvodnog sistema. popravni ispit (usmeni i pismeni). Auditorne vježbe – rješavanje problema sa zadatcima vezanim za tematiku izučavanog predmeta. auditorne i laboratorijske vježbe. modeliraju i simuliraju sisteme unutarnjeg transporta NASTAVNE METODE • • • • • • • Predavanja. seminarski/grafički radovi i konsultacije Predavanja – teorijska predavanja. će biti osposobljeni da: razumiju principe transportiranja materijala unutar proizvodnog sistema. Laboratorijske vježbe – radu laboratoriji. aktivna dvosmjerna komunikacija student – asistent. METODE PROVJERE ZNANJA • • • • • • 3 . Izvještaj sa laboratorijskih vježbi – podnošenje izvještaja o aktivnostima vezanim za realizaciju određenih laboratorijskih vježbi. Popravni ispit (usmeni) . završni ispit (usmeni). testovi. aktivna dvosmjerna komunikacija student – asistent.

Da bi student mogao dobiti potpis u index mora biti prisutan na više od 70% predavanja i vježbi.5 7.METODE OCJENJIVANJA STUDENATA Na osnovu prikupljenih bodova student studentu se upisuje ocjena u indeks.5 10 6 9 20 100 Pri rješavanju obaveza vezanih za provjere znanja (testovi. seminarski i grafički rad. izvještaj sa laboratorijske vježbe) student mora da osvoji više od 50% bodova od maksimalno propisanog broja bodova za datu aktivnost. SISTEM BODOVANJA 0 do 54 bodova 55 do 63 bodova 64 do 72 bodova 73 do 81 bodova 82 do 90 bodova 91 do 100 bodova 5 (pet) 6 (šest) 7 (sedam) 8 (osam) 9 (devet) 10 (deset) SISTEM OCJENJIVANJA Aktivnost Prisustvo predavanjima Testovi iz teorije (3 testa po 6 bodova) Seminarski rad (1 seminarski) Prisustvo na auditornim vježbama Prisustvo na laboratorijskim vježbama Testovi sa zadatcima (2 testa) Grafički rad Izvještaj sa laboratorijske vježbe Završni ispit (usmeni) UKUPNO: Bodova 15 18 7 7. 4 . Ukoliko student ne osvoji potreban broj bodova iz određenog oblika provjere znanja pristupa popravnom ispitu iz datog segmenta provjere znanja.

CollisiBöhmer. …) isti će se udaljiti sa navedene provjere znanja i njegov rad se u tome slučaju neće bodovati.Planung und Durchführung von Simulationsstudien“. B. ORGANIZACIJA IZVOĐENJA KURSA PREDAVANJA 5 . S. Springer-Verlag Berlin Heidelberg Berlin. H. SpringerVerlag Berlin. Univerzitet u Beogradu. Beograd. ometao druge u radu. Pitsch. M.Usage and Programming with Examples and Solutions“. Wenzel. 1. Bangsow: „Manufacturing Simulation with Plant Simulation and SimTalk . godine. godine. 2008. 3. O. Vidović : „Kvantitativna analiza sistema rukovanja materijalom“. M. Berlin. S. Rose: „Qualitätskriterien für die Simulation in Produktion und Logistik . završni ispit. Saobraćajni fakultet. godine 2. 2007. S.PREPISIVANJE PREPURUČENA DODATNA LITERATURA Ukoliko se student bude nedolično ponašao (prepisivao. …) na bilo kojem vidu provjere znanja (testovi. 2010. Weiß.

Sedmica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dan Datum Naziv predavanja Osnovni principi transportiranja materijala Tokovi materijala Sredstva kontinuiranog i cikličnog transporta materijala Sredstva kontinuiranog i cikličnog transporta materijala Sistemi upravljanja fleksibilnim transportom Test sa pitanjima iz teorije Pojam protoka događaja u transportu Deterministički i stohastički procesi u transportu Strategije discipline opsluživanja Sistemi masovnog opsluživanja Teorija redova čekanja Test sa pitanjima iz teorije Uravnoteženje transportnih tokova materijala Modeliranje sistema unutrašnjeg transporta Simulacija sistema unutrašnjeg transporta Numerički statistički simulacioni algoritmi Uravnoteženje transportnih tokova materijala Test sa pitanjima iz teorije Rekapitulacija Broj sati 2 2 2 2 1+1 2 2 2 2 1+1 2 2 2 2 1+1 30 Ukupno: AUDITORNE VJEŽBE Sedmica 1 2 3 4 5 6 7 Dan Datum Naziv teoretske vježbe Proračun kapaciteta transportnih sredstava Proračun sredstava cikličnog transporta (manualni transport) Proračun sredstava cikličnog transporta (viljuškar) Proračun sredstava cikličnog transporta (paletna kolica) Proračun sredstava cikličnog transporta (motorna vozila) Proračun sredstava kontinuiranog transporta (trakasti transporteri) Test sa zadatcima Broj sati 1 1 1 1 1 1 1 6 .

7 .8 9 10 11 12 13 14 15 Proračun sredstava kontinuiranog transporta (elevatori) Proračun sredstava kontinuiranog transporta (valjkasti transporteri) Proračun sredstava kontinuiranog transporta (konvejeri) Proračun sredstava kontinuiranog transporta (konvejeri i kliznice) Uravnoteženje transportnih tokova materijala Analiza transportnih tokova materijala Test sa zadatcima Rekapitulacija 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Ukupno: EKSPERIMENTALNE VJEŽBE Sedmica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dan Datum Naziv eksperimentalne vježbe Osnove simulacije diskretnih događaja Prikupljanje i obrada podataka Modeliranje interakcijskog djelovanja između transportnih sredstava i proizvodnih segmenata Modeliranje sredstava cikličnog transporta (manualni transport) Modeliranje sredstava cikličnog transporta (transport viljuškarima) Simulacija sredstava cikličnog transporta Modeliranje sredstava kontinuiranog transporta (trakasti transporteri i valjkasti transporteri) Modeliranje sredstava kontinuiranog transporta (elevatori i konvejeri) Simulacija sredstava kontinuiranog transporta Zapis rezultata simulacije Kreiranje simulacionih eksperimenata Uravnoteženje transportnih tokova materijala Uravnoteženje transportnih tokova materijala Izvještaj s laboratorijskih vježbi (Simulacija sistema unutrašnjeg transporta) Rekapitulacija Broj sati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Ukupno: DODATNE INFORMACIJE Da bi student mogao dobiti potpis u index mora biti prisutan na više od 70% predavanja i vježbi.

2. 3. 17. 6. 9. vježbi IP-Individualni projekat GP-Grupni/timski projekat K-Kvizovi PI-Pismeni ispit UI-Usmeni ispit UB-Ukupan broj bodova Prezime i ime studenta P AV LV Aktivnost studenta A Nastavni predmet/kurs: IL V Projekat IP GP Kviz K PI Ispit UB UI Konačna ocjena 8 . 4. 18. 10. 5. 7. 19. 11. 8.OBRAZAC ZA EVIDENCIJU REZULTATA PROVEDENIH AKTIVNOSTI STUDENATA I FORMIRANJE KONAČNE OCJENE Školska godina: Semestar: Prisutnost Rb 1. 13. 16. 14. P-Predavanja AV-Auditorne/računske vježbe LV-Laboratorijske vježbe A-aktivnost studenta ILV-Izvještaji sa labor. 20. 12. 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful