12/21/2010

Utusan Malaysia Online - Politik

NASIONAL

ARTIKEL
|

WILAYAH
|

LUAR NEGARA
JOM IKL A N

HIBURAN

SUKAN

BISNES

PENDIDIKAN

SAINS

REKREASI

GAYA HIDUP

VIDEO

LA M A N UT A M A

ARKI B BERITA

POLITIK

Waktu Solat Kuala Lumpur
Subuh 5:52 Zohor 1:14 A sar 4:37 Maghrib 7:10 Isyak 8:25

ARKIB : 20/12/2010

Klik untuk waktu solat kawasan lain

DAP alat politik negara asing - Zahid
Oleh MOHD. ASRON MUSTAPHA mohdasron.mustapha@utusan.com.my

IKLAN@UTUSAN

KUALA LUMPUR 19 Dis. - Kenyataan Setiaus aha Agung DAP, Lim Guan Eng yang m em persoal taraf kerakyatan pihak yang mem pertahankan orang Melayu serta pihak tidak s ependapat dengannya adalah bertujuan untuk m enutup hakikat sebenar, iaitu parti itu m erupakan alat politik kepada negara asing.

Waktu Solat Laporan Cuaca

Naib Pres iden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahm ad Zahid Hamidi berkata, pers oalan m engenai taraf kerakyatan itu sepatutnya dilemparkan kepada Guan Eng dan DAP sendiri kerana dakwanya, parti itu menterjem ah agenda negara as ing di sebalik am alan demokrasi di Malays ia. Sam bil menuduh Guan Eng dan DAP sebagai bacul kerana cuba menyem bunyi niat sebenar dengan menyalahkan pihak lain, beliau berkata, golongan cauvinis tidak akan dapat m engubah hakikat sejarah bahawa institus i dan parti politik Melayu bertanggungjawab secara langsung mem bangunkan negara ini. "Guan Eng yang sepatutnya menyoal diri s endiri adakah DAP s ebuah organis asi politik yang m ewakili rakyat Malays ia sejati atau m ereka bertindak m enterjemah agenda negara asing, m ahu pun menjadi alat kepada negara asing dengan berselindung di s ebalik dem okrasi. "Cuba menutup niat s ebenar dengan menyalahkan pihak lain adalah bacul. Sedangkan, DAP yang bertindak m enanam kebencian masyarakat Cina kepada seluruh pem im pin UMNO dan Baris an Nasional (BN)," katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini hari ini. Beliau berkata dem ikian, ketika diminta mengulas kenyataan Guan Eng yang menyifatkan pendokong dan peminat Utusan Malaysia s ebagai bukan rakyat Malaysia yang sebenar kerana dakwanya, akhbar berkenaan menggunakan faham an ekstremis. Selain itu, Guan Eng juga melabelkan BN bukan rakyat Malaysia yang sebenar kerana dakwanya, parti itu hanya tahu mem peralatkan 3R, iaitu Race (bangsa), Religion (agam a) dan Raja serta turut mem pertikai kerakyatan mana-mana pihak yang m eraikan tragedi 13 Mei. Dalam pada itu, Ahmad Zahid m enem pelak tindakan Guan Eng menuduh Utusan Malaysia s erta BN s ebagai bukan rakyat Malaysia yang sebenar kerana dakwanya, pem impin DAP adalah lebih tidak patriotik ekoran tindakan mereka menanam kebencian di kalangan rakyat. Katanya, BN tidak pernah mem peralatkan bangs a, agam a serta raja sebaliknya parti itu m em pertahankan tiga elemen tersebut yang m enjadi asas utam a kepada pembentukan negara bangs a Malays ia daripada dimusnah pihak tidak bertanggungjawab seperti DAP. "Apakah akhbar Roket lebih baik daripada Utusan Malaysia? Akhbar inilah (Roket) yang m enjadi lidah rasm i DAP untuk mem ecahbelahkan rakyat, berbeza dengan Utusan Malaysia yang menyam paikan suara rakyat tanpa mengira kaum , perjuangan rakyat menjadi agenda akhbar (Utus an) ini. "Utusan Malaysia bukan lidah rasm i UMNO, lihatlah sejarah penubuhan Utusan dan jalan perjuangannya, akhbar ini bertindak serta terlibat secara langsung dalam menuntut kemerdekaan negara daripada penjajah berbeza sama sekali dengan akhbar Roket," jelasnya.

Berita Utama Dalam Negeri Wilayah Laporan Khas Parlimen Politik Luar Negara Sukan Bisnes Mahkamah Jenayah

IKLAN@UTUSAN

TAJUK-TAJUK BERITA LAIN:

Agama Keluarga Hiburan Rancangan TV Feminin Pendidikan
IKLAN@UTUSAN

• Zaid akan saman Karpal atas dakwaan memfitnah • DUN Tenang uji pengaruh Presiden MCA • DAP am al politik ala aparteid - Reezal • Guan Eng perlu cermin diri • JOM bukan gimik politik - Khairy • DAP gentar dengan 1Malaysia • Guan Eng enggan layan? • Samy Vellu tetap turun padang • Abdul Ariffahm i dakwa dipandang serong • Mukhriz garis tiga faktor BN tawan Kedah

Sains & Teknologi Agrobiz

www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y…

1/2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful