12/21/2010

Utusan Malaysia Online - Rencana

NASIONAL

ARTIKEL
|

WILAYAH
|

LUAR NEGARA
JOM IKL A N

HIBURAN

SUKAN

BISNES

PENDIDIKAN

SAINS

REKREASI

GAYA HIDUP

VIDEO

LA M A N UT A M A

ARKI B BERITA

RENCANA

Waktu Solat Kuala Lumpur
Subuh 5:52 Zohor 1:14 A sar 4:37 Maghrib 7:10 Isyak 8:25

ARKIB : 20/12/2010

Klik untuk waktu solat kawasan lain

Kebiadaban Guan Eng
Oleh ZULKIFLEE BAKAR

IKLAN@UTUSAN

JIKA ucapan Lim Guan Eng di Konvensyen Pakatan Rakyat yang berlangsung di Kepala Batas, s emalam diam bil kira, Setiausaha Agung DAP itu tidak boleh m arahkan sesiapa kalau beliau dianggap bersikap rasis dan menentang apa sahaja yang berkaitan dengan Melayu. Tindakan biadab beliau yang menuduh pendokong dan pem inat Utusan Malaysia sebagai bukan rakyat Malaysia sebenar dengan tafs iran akhbar ini mengamalkan ekstrem isme sudah m enunjukkan siapa Guan Eng. Tidak cukup dengan itu Guan Eng juga menyerang Barisan Nas ional (BN) dengan tuduhan yang sama dengan mendakwa BN hanya tahu m em peralatkan 3R iaitu Race (bangsa), Religion (agama) dan Raja. Gam baran yang cuba diberikan oleh Guan Eng secara tersirat ialah apa sahaja perjuangan yang berkaitan dengan Melayu tidak harus dibiarkan dan harus ditentang oleh pakatan pembangkang yang turut dianggotai oleh Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Pas . Kedua-dua parti berkenaan semem angnya diketuai oleh orang Melayu tetapi apabila Guan Eng m enyerang orang Melayu dan institus i Melayu m ereka hanya menyokong. Pers oalannya baik sangatkah ins an bernama Guan Eng ini yang baru s epenggal mem egang jawatan sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang? Jawatan itu disandangnya selepas DAP menguasai kerusi majoriti di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang yang sudah tentunya sedikit s ebanyak datang daripada sokongan pengundi Melayu. Tetapi apa orang Melayu Pulau Pinang dapat apabila Guan Eng yang kononnya m enggambarkan dirinya sebagai rakyat Malaysia tulen dan ingin m encontohi Khalifah Um ar Abdul Aziz m emerintah? Orang Melayu tidak mendapat apa-apa malahan ditindas , satu dem i satu satu perkam pungan m ereka dilenyapkan di bumi Pulau Pinang atas nama pembangunan. Perarakan Maulidur Nabi pula dihalang dan peniaga Melayu dicegah berniaga di Kom tar di bulan Ram adan, apakah ini pem impin yang tidak rasis dan mengutamakan sem ua kaum ? Dalam hujahnya, Guan Eng mendakwa BN mengamalkan diskrim inasi kaum , menganiayai orang lain serta m erendahkan m artabat orang lain juga boleh dianggap rakyat 'Malaysia celup'. Tetapi apakah Guan Eng, rakyat Malays ia tulen apabila mengusir penduduk kaum India di Kam pung Buah Pala dan menghalau penduduk Melayu di Kampung Genting s emata-mata untuk mem bina sebuah cawangan univers iti. Adil sangatkah Guan Eng apabila mem buat fitnah kepada seorang pegawai Kemajuan Negeri, Nik Ali Mat Yunus dengan menuduh pegawai itu lidah biawak, tidak kompeten, tidak profesional.
IKLAN@UTUSAN

Waktu Solat Laporan Cuaca

Berita Utama Dalam Negeri Wilayah Laporan Khas Parlimen Politik Luar Negara Sukan Bisnes Mahkamah Jenayah

Agama Keluarga Hiburan Rancangan TV Feminin Pendidikan Sains & Teknologi Agrobiz

Hakikatnya, serangan terbaru Guan Eng kepada orang Melayu dan institusi Melayu adalah langkah terdesak beliau selepas beras a tertekan kerana pendedahan bertubi-tubi oleh media arus Perdana Menteri terutamanya Utusan Malaysia terhadap kepincangan dan betapa rasisnya pem erintahan beliau di Pulau Pinang. Tetapi Guan Eng tidak m ahu m engaku s emua itu, s ebaliknya menganggap apa s ahaja yang didedahkan adalah usaha terancang bagi menjatuhkan kerajaan negeri pim pinannya. Guan Eng sengaja ingin mengabui m ata rakyat kononnya Utusan Malaysia akhbar yang ekstrem dan BN hanya tahu memperalatkan agama, bangsa dan raja. Beliau s ebenarnya sudah tidak mam pu lagi m engepung kelem ahan kepim pinannya dan s ekali gus m embuktikan sama ada beliau, DAP mahu pun pakatan pem bangkang tidaklah s ebaik mana. Tindakan beliau menganggap BN m emperalatkan agama, bangsa dan raja boleh disifatkan s atu perbuatan biadab. Ia kerana tindakan itu menggambarkan seolah-olah raja-raja Melayu boleh diperbodohkan sehingga dapat diperalatkan oleh BN.

www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y…

1/3

12/21/2010
Kesihatan Rekreasi Polis & Tentera Sastera

Utusan Malaysia Online - Rencana
Kalaulah BN mengam alkan ras is sudah lama negara ini akan kacau-bilau kerana di dalam BN terdapat komponen pelbagai parti yang m ewakili pelbagai kaum. Guan Eng sebenarnya ingin m enyerang UMNO dalam soal itu tetapi s engaja bersandiwara dengan menyebut BN. Bagi Guan Eng s elagi UMNO wujud dan Utusan Malaysia masih ada m aka selagi itulah agenda ters irat DAP untuk mengugat apa sahaja yang berkaitan dengan orang Melayu akan terhalang. Oleh itu Guan Eng menggunakan hujah berlapik dengan meminta rakyat m enolak BN dengan m em berikan alasan-alasan tersebut.
BAN CI AN

Rencana Cuit Selak Awang Selamat Kolumnis Forum

Mem ang benar dalam pakatan pem bangkang ada PKR dan Pas yang diterajui oleh orang Melayu tetapi mereka hanya pak turut dan sanggup m enggadaikan segala-gala dem i m eraih kuasa politik. Tidak sem ua orang Melayu boleh diperbodohkan oleh perm ainan licik politik DAP yang sampai kiam at pun tetap dianggap sebuah parti cauvinis ! Ini hakikat yang harus diterima oleh Guan Eng. Beliau jangan terlalu bangga dan taksub untuk beranggapan bahawa kepimpinannya paling s empurna dan pakatan pembangkang paling baik. Pendedahan demi pendedahan berhubung kepincangan memimpin Pulau Pinang dan tindaktanduknya sebagai ahli politik sudah memaparkan bahawa anak kepada Lim Kit Siang ini bagaikan kaduk naik junjung, baru m emerintah sebuah negeri sudah mahu mengamalkan s ikap 'beraja di m ata bersultan di hati.' Seharusnya kebiadaban terbaru Guan Eng mem buat dakwaan yang tidak berasas yang secara tersiratnya m enyindir kem uliaan institus i Melayu perlu menyedarkan orang Melayu siapa s ebenarnya Guan Eng dan apa mainan politik sebenar DAP jika m ereka mem perolehi kuasa m em erintah negara ini. Buat m asa ini, orang Melayu tidak harus bergantung harap kepada pemimpin Melayu di dalam PKR m ahupun Pas , s udah jelas mereka sendiri pun tidak berani hendak menegur keceluparan DAP dan Guan Eng. Sebab itulah Guan Eng m ahupun DAP tanpa segan silu atau rasa bersalah m enyerang institusi Melayu dan m elakukan tindakan menyinggung orang Melayu. Bagi Guan Eng, beliau amat mem aham i pemim pin Melayu di dalam kedua-dua parti itu tidak akan menyanggah apa juga yang beliau kata. Sem ua ini boleh dianggap satu petaka kepada orang Melayu di Pulau Pinang yang boleh dianggap sudah terpedaya dengan janji- janji manis Gua Eng ketika kempen pilihan raya umum lalu. Orang Melayu perlu sedar bahawa m asanya sudah tiba untuk m ereka m enolak DAP secara total. Kebiadapan dan penghinaan yang dilakukan oleh Guan Eng tidak harus dibiarkan kerana ia sudah s ampai ke tahap yang tidak boleh dimaafkan atas apa alasan sekali pun.
IKLAN@UTUSAN

Classifieds Utusan Airtime Portal Pendidikan Kosmo! Online Mangga Online Saji Online MyBooks Kareer Utusan Karya Laman Xtive

DARI TUTOR.COM.MY

Liga M 2010 PRK 2010 UMNO 2010 Sharlinie Salam Perantauan

Dapatkan Pakej Pembelajaran Online yang boleh membantu anda berhadapan peperiksaan dengan penuh yakin!!
IKLAN@UTUSAN

TAJUK-TAJUK BERITA LAIN:

• Kebiadaban Guan Eng • Desperado dan politik • Jangan jadikan Parlimen safari politik • BISIK-BISIK AWANG SELAMAT • Dilema dan mas a depan IPF! • KITA muncul lagi menjelang PRU, Tenang dalam 'gelora'
IKLAN@UTUSAN

IKLAN TEKS

• MENJANA PENDAPATAN SAMPINGAN LUMAYAN DENGAN SISTEM INTERNET. • FORMULA "10H-10M-10B" JANA PENDAPATAN LUMAYAN. RAHSIA LAHIRKAN
JUTAWAN SEAWAL 10 HARI. JAMINAN 100% & MAMPU CAPAI.

Utusan Online
Like 143,192 people like Utusan Online


World-class Business Productivity Online Suite on FREE TRIAL

A ida

C hE nta

M ohd Sallehuddin Lurp Ikha

Rozzana

N ur

S iti

Zain

F auzi

Khairul

Utusan Online on Facebook

Kumpulan Utusan | Hubungi Kami | Jom Iklan | Terma & Syarat

www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y…

2/3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful