UN PO'POR CARESE: ST~N.GE:: AIROIMiiNll1 (M[ACEOO'~ttO MAINI).

FiOLIIICA GR,ECEASC::A FATA D'E RO,MA,NI,~ (TIIMIEO D,ANAGS ET BONA FER,E;NJES, .... MA lilEM DE GR,I!Crj CHII}A.R CAND FAC D'ARURI)

"R,()liiI'laniI3 nu· poafe pell'tmiite ea IRoniliniii din Macedon la :sa fietrata1li COl urn rnea:m :il!'lfe~k>!1'} sa !nUl Ilii se reO!!.lnoasc;a, IfHlnrJa ,e1!ni,Qar sa nu Iii se g:a:ranleze 0< sitiU3·tfe l!ltOUtlca eg!illa GU ill! oel'o!l'lallte po'poam ditn ~a.lcani •...• Ace.as,t,a insoomlifta 'ei R'orunania eS/tEI data afara d:il!! IPeninslJ:!la 6,alcanici...,"! (pga pent!!'UI un'ltatea cul·~ulI'aila artlwtUII'Of rb:m8,rnUcH' - :27 declembrit! 1'9'12).

11. '(;J"atEl'va pagi'ni de ist,nri'e a aro.m:iin.rJo.r

11/1. Idea i!!lllll1ilOistrUi Inafiol:1,aJl §i~ A.r,b:lililIi!i!1li~. 1~

[);:mal In ideah.ll fi!as~nii !iI:a"~ip.naIL se intllUlnlecsG t. .. ..1 (I asp~w.1lJ1ie et!1i~ ~i o1lJspiratile pQhlt~o.a, n~s¢]M'u~e una ointli'aJlita::li Tn~,meif"!dil.!·se (j!f'i~ ,Pe .~JI;~a, i:iflJr afll~do'ula ~l,lpra[p:l,mtndlu.[$e plrin~r'(;l' ~i!"ldr:len~a $:!iilCl g!llometlica, ~~ daca" p.ri:n ulimar-e. ro@i3ilisarea, luie ,0 protlIlema d~ G~nt('Jlpire n<ll~onala,. puin ili'l~egralr!@a teri~olriulllLJli: tlal!iotn:a'i [l1tfi'.unul ~i arela~ ~cadiiitll pol'iitic,! atunal fara irrndo:i<ila, ArQminii $Co~ij pnn IPui!erea f'atalTt~t!'lor

istolice ~ ·grafiipe dIn ;aces,t :c:adr!.l" rimflil il1afcrra de aeest

ideal :j;~ 0 e d~ Ua,giic a Q IFeOOlnQi3i~te. e ClUI neIPu~il1~a a ~\J (l!

mMLlrtsL De :ace:ia,iliIu §ii ma.nufl'isrt"«) de mUllt §ii {<'!ira 1inGl?ln.IIulr' Gal1lifl;)l':i ~!'I. Boi1lnltit"lEllSlrl;l,l (Caliltorii la Romill~i din 'Macedoirllia, ~i MlUlillel~ Atos, BucilJrI@!il1i1.8JJ;3 p" 10), (lameni de Stat cad, C!9i~P, istori9J ea d, lorga. A!S1ta I1I~J li)rlis@amn~ de liDe ca avemaJ.i uita !i'~ .8 me' ~epada de Raminiii baIO!illi'li!oi. Fapta ar ffi fiilra paf6che ]filiistoria

mM~mla a ma~iQlilalii~1i1of, §l tnlkll ~i-tar. - ~'I1!a.:baJre, cLlm :aLI

Wi"lCEii'.cat Sa s!)uie: Liifliu $~vall~i$~raiinil. Iilirci . alria S~a),l'illotr Vell:::i,

rnioi f(rl~r'atega a AJloo'nesilor $Jiciillieni ~i n~.ci mae:ar irntr'aG@ia a oolbrlari~~' insl!!le de I~om]ni dii:s:paliuJ~i. 6a seiMl1if1l(;~~ia eii, d!e~arle de a dOI!l€!lcli $ilmt ~o~mc §Ii die a sluji id:e·aIIUillui !ilas:~!iUI pCilmc, ar

1) F.D,P.S;,G- !JqSAR 84/1913

11

'd'eSiOOp~r.1 ~Urnliil Q fips.~ d~ ::un~'ln~1iOOal ~1t.anLc ~I l~iliOa~~ II~

un IPo~r~I;:i:e;;ire ... ma~~tf~m~!YC8, . -'"_ ,." • .". " .

1EIa.~i 'il"ltr';;Id..evir. A1nn11FlI] au "ili1,ma pnn !j,ICI~Ud!)i11;!l iI,r6!J.u~l!.!IUi

e lf~e* ~ ISI.a\!tfinifa l~iI[u'll,Jirltia~irljj natIDFia', ,e~p~iaJ a~'W 1I'!;l!jIi'Ji'{~ne ~QfMll:;n'i 'O[.i pcioStul'ail!Jl 'fll,:m~mcntal. ,~~ W ~O~~~ OOf!$e~~riii rliD~re e1nke, Cstii ;;;i ,d.erij:ltlriUU d'~ n~~ pRn ,~e~ ~ealajif~" de '!.i\la;~ {fOOs:eb!.l~l, d~5plh1i~j piiFl ~Hm "'m11ooef~ d~ p~llTht ~tr,eio ~i rP.iili'll ~e' p ed"Dci 1m3;u~le .. oii FIilj :S''f!!Lt, d"£i~p~JltV ~I inslrJI!:1ajji prim ~H'iO~. ~!I '''~;IIi lUI" ~Je' a ~U!t '!U!iac!Jri1e, S'1i:iloote ,d'e:pil!im1~nll!" L\l!el'<!.!»~ iiirre~Q~ ,rntliea .aba~'lJs:rn!.J1 _e lPi;lrr;~ esa illi'iaj i3ijjilil~ ~f !TiS" 'j\iSli ~ \!ie~1i ~ ~ilil~i ~n~l ,r1 tlla~.;J p~ ~~ne p~ ~iI~t o~ de~~t, ~_baI8 ;Q '~jJt rr~'~". {I~ 'V:~,(i~mS?l}~, "f~'a'" !aist~ll lflu·1 ,iijirno.~ro~ !g;o81:~l, .tie oom OOliilil~EIes.ul

~prinsUlu! e~ ~ ~Lueerce~;;:I, d~s!fti~~~tiii!~I~ .'il_ ea _ im~q~ d~Mf de ee~~ii~~ $il .d',q f~t<e" ~r~' 'trebl:rl~ n:reriQllI !Prre::~, CiLJ ,a~iII: m~ 11~1l"!1r.rm, CUI ;tit ddar Q.piirJi8 IUrTIlii iWJ..Il[(ii ,~tS~8 lll:'i~~ n~e::sl~i~~ :;I8Upr,a lioil' ~I, din CBiI,J@SJ ac~~I.'a, ~e~ r.1e~l.\i}a!re

'inCi~id;a~ de, el~'- ~

,AWfiIl, lntr'a4e!i'jr. di:itQ Iim(p~ dEi' ~8IMaa~!!Ia Jot' e<bl":iica. ('.(l: ~~'biJic me!:1~ir.l1,rtj, IIiUi In!J.WI~ c~ Ulili IiliiDli'Wlilile~t. ~~ oo!riJ I~ ~ olifila.g:U acfu~ ilew~lui, !!iir ~I ea .g re!jBlNa 1I1I8~JDll'Jallii ~1if11iti ~lIDr: ,a:'Ii~ili1 d5itorii ~rfipiLISQ 1~l1ifl '~e~~s lrns,tmO:l!.!lil:Jl h;;!f de, 1r;.Q~~~II\!'d.T-e; ~~re IreMii;!' ,alirmil:nt~t~ fn~lr,lJe ,g'~-~ ti~ij)l~ a\,:'Enm ,d@lnlii ilfli~e de ft!UF!\1i~ lilf. ¢.a~ ll'I,U.j ~~ID1lde ~!M ~c:n~f\l :[II ne s~iguf:a doe \\i!~r. F!i!;ij :ar~ d'~ mle per-ltrlJl 8·1 p'utg.:a "~r:filce' !C1lI 'V e o:!e n;rra , ,~~b df:!tQrli ~el impun a~ 00 [pllJtefeS, ~n1Ji '.;R'l]t!R!, ~ .OJii ~ Ilii~Odal1WlI ~ m'l)mliBlfibul B 1lt'O'~~r. 0!.Ir~1 oe' p~~ ~tb] - ~i eel pU11n ~e !'o ~ 005' - ~lOtl:'ljhL~ e~!\!.M~ ~,n:;l1tl~~m~te ~~ ~1iJi~rilil ruree!;:e, ~m ~ de sup't "i~nrre8,. Ikln, care ~8 m1,ll1~imit ~$cr:eaumi! d~ ~ '11"I9~~fl, ~al1l1uml~_ ::;upu~, Ud ":!i~: lli8~sen a ii Ie as.lill'lill~; C<1 :sa !!'!!lre' "~pD [d~ln;:;!~!f:i I!!~r ~1e ~jIrer:eJ ad dege-nernto, Qe' ,~U dli' n;~I,J~ d~$j~ [pmlil ~Ci:ms; pniiill Jf!p'li ~ JPriliil mm~. ,~I:e un ~~~'~~11!1'iJ ~r de !)In ~fiOO1garis~ hriFlrt de ~lErmal roJl1ln.~e !~tm(:~s,.

De' aooia, AE'~rr-)'riFlii ~:;rl!l iI.'Otdi!i3UI1l@ 91'e~ ,;;:I -:s~ gLrndl1 ~ de~mIit8mti~~ ~~ peire;;i Crnpi;!nuiw· iI.U~oo:Je, ~~~u 'dinl :S!jfle.~ '~ ~ ~~ilf~,.al ~ m"eri~nere;;i !!i)·i ,iii II1U ca~l)!JI ~~;a, ,_ Ii. ~.~ ~~re;;;l, ,ow . 1i!3p1lljn~~ ~ ,~\c~l;a m idGia ::;f[i'lmltriil :~~I.e ... ~i!lJ M :s-fi'!1Dia,1Ies 8iSla a ve:n!~ :;IG<wm, nu nlJrnOi Tm~II'i!al tuIMI(lIi"

'~ri~gil. dar ~nfnI10:1Ii'im_ 3:f'lfl;~tJnlolJrc1-i, dim GEiu:5al.ai.j8~!3L'i;r·a 1ii ~nde nelk~g41j~;. {) ffOOp~~~~illB Oa.M sdEruQi!i, ,i miiii 8mU 1:;11 g:r~'t!ta~e";3! m'llmtlI[fJ;tlJ~lJ!i. iar 'i:ill a~Eria;i m~$U'Jit pifLlll W~·Il'FI~lI'Ei. Iial i'rup:e~m:itaiea ~ ui'900~ (iia~Om:ilrrif l'O~~f~_ ~~~, qe-,~ig.~r, St~ ~:;rl ~i .mhJI\t:lBl, grou~~~il$ IiIU i1~i!t! ,~rlTih~i !li!~C:;lr r.lU 1!ll1~Ql,~i!g~ diffoo~~, ~nuu c~ dim p.;,jjma e'1'eI !O ~~ ~p~nill Is !l1lSiSWJ~ '!iaolfrfi~J,!Jl'ur~, IDe a~a. ,8CE!:;lt'l;i grel,Jls~i ~i F!~ De isculIDlllerr!1. ,o~t er fj ~e rTIi1,J11e' i'i ~ ni~Iii, ~n~rlJ jr Iii;!' blllUl ll18! tdne-. !t~ a.m .l'ft!f:il ,m1!llt~ w '~i~ 1,!¢ITiI 'If.!d~\j, ,t,o~ elre' ri~ :tin ~u~ i:fe tp!ee,are ~~ ,~ ~~iFlI r~ OIi'Uir-ea lor_

Niliil!3liiii dilMJiei iCsmenri dei ~~in~~ ,en~] lP~tin ~e' b'J,!!I'J~1 c~!~~~ n"ili r(i,i~ii plJiIl~ lal tinQ,ofidlij e:':'iei~n~~ ~1I~ll1iIeni,y'll,Jii ~!Gf!!!!In.es~ ,~ '9tili~ ~-.a:r,:l :!;ilu:giS~ ~j l~ul ~Fi~.¢Q'j; ro!1a"IDtlm~_fI~. ~,en~iirltt~a :~ id~nfitatf,sl ,~~~, 11~f!H~ate~ 850m Je~8 r~~ re:WJ)i)~!Jt~ 'fnir",~if,e'~,jr dlfq eele f1lEl veetJl 1.irn~ljd, 11 ~Iil~ ln~11J.L ,ohloaf dl!')1 i~wrt~~ifiill ~~ ebJltQ9~U@ ~tiltinll\. de li~ C~1lWkCmd~I~~ ;1 ~n~b Thurnn~!'I(i1, dei'1'Q rn!.lnm'U:lnl.~1 ~n~ I.a W~i§"aii!d, ,Au C:!Jil1Jl)~ ,~p;;li, c:;I:1nll~ din If{:-:aoull aj XV1Irlle~, oe~ m~i inN~ta.1)\:tlrnt~~e ~ni\;i$wi InC!i=rk Mf.r,Q1fii [~tii71 ~i f$~prnicl,Jll ~Ii~f~ntj'n C~m_~i:rnli;l'~ ~i rIIl,ll Inul'ii'i;3,j din ~18 ,8t~D"'~ ~I,JI dim JIiI~q,e\, ~~ '~i, ~'lnd de '''aiJ~D-MI8ni~ ~.:;II dtrn ~rm~1 I']ilSiti»Iii~I;!W~ ~ '·~i '00 dll1tr'hl~ii' {!I Wflri1l,~" i~ ~1i~.(:!lJi~ ,~~:;ii QliU. 'dill 'oo~:l)fJt ~~I "¢~mOO!~·· :a~:sta. ®>EI 8J lIimll~~' i:;;ol~ ~ii '~n 'O'I[i ~ ¢a5:, MFa! IlTlili!llllFe'. se :s~aDH~~!} lOOn~alf:liWl ~I m'iji~ ~n~.~a~1 Jil~~ionaIL ~i Qd3~~' 91,1 dl['J~ui. 0 nooil:i reQ[jMa~lare, I\a :5lITqi~!lll ~8cLiturl sl ~~14e8~ dnu ~~i~ia, iRCimiflii ~ceffOmi(Jlji. f:1i dec~!&Ii MQ5;¢O'JXII~ni • ;a'ILinga~,i [d'~ F>1liiO'l!,Jiile ,r;rlban.e5ie, i$,"3;u aJ;I~1lX!$.tit mai el~ 'ftr! l!J-ngSJ~is~ ~lid~ a~ iQi_r~t hI 1~~11;J1~ C\!I f!lllln~a9'ii :~m ~atilii~~e. :al~~uri ·de C:;Iri SU pUi '~ff'li;!~ reg,~rii!erirH for w'ltyr;rI'e 'ii 11T18~ji;lf1i~le, ;a;d~ndl If:! cWIile'§~!f!;,1ij1l lumfjl rn~eme i(ieF!~tbfite;;l1 lOr ~thic~. ~i~4;mna @ea d'~.!r.!1 S!l"ernli!~e'~ Ifil ~~ d1Ft~~ilJl !~~e {i ror ~i ~:;miisroo ftlriee~Ul.Um!~ In''~~~mr1ln:lltI1!! ,aromlne~e\

I~r I![Ili IIifT!~rnem ~i ~i [I'Hilillrt1,Q't· tn ~~QV~re-a 'c",;m~F!~eii @~~iij, [g, "rleI!;U~;a~~ere"' '1ii~ f)JI~~ rOOFlh:;,;l!i1 ]p!iill lJ!~rH~ '!ifile, e~te ~e~emJ,!:!il::aUil r»m ,eontadu~ exil~~]le Ge I~ 41S~ [~(lFi ,ee! id'll1iI:i.lu >deSClCij:l;!ir I'J~ A.fclflrutr,U a~s~ I~ eiJ ~~ ~rfmle~e ~mteresu1 a"Cl.!,Y' pe~Wl! !drfl~Ii.· 1~J1e£ ~e) ~lUl; 0' Jofm.t5 o{ifi1;ae~I§ ~"13 Ii} tnremeletmil Fromi!L~lel ,ooii1!,e~~oiro.1lte~ :A.de~tlfil. -eel d'liIi1!t"lll a:~ 'i'rf,Geput pdFl 'fa.~te, eli u·adl,Je. de ;ooild~tll.aw liIa~loo~i'i ~11t!ili;1JlIr;iiJl~ a iOf. ~~~,

,([f~plun, eare ;;! ~ fost fElCii.if'l;o~e I1!1Q. ti~i~, CiI tI ~f11fifr'1a . a IMn~lti1l!1 IOf na.~i;ln£lle~ ,Q f..ama:s~ilIi I'e oorrtlFlutfi!il n,ll,ll1!i11,11iii'J81 ea 'ulfil iiltiL de ple.~te fati de 'Dei carl 1:',al1l flJ'i~1f' ~e41,1 'i'ITf~1iI!i8iii:rt $1 IIQ~ taU g:ar,eml31 .• d ,~ Q ,alfm.e_lirte~ a iliHitlnctull! det ~.gn;el1lrjr'el de' ~re .a dift do..\!adi!! eiemeO'lJJil arom'i1l1'leSCi" irn l:u!j:!t • aUtea, \fea cu !iii ¢II $,1l'aliLJ.caa ~1 ~:anrupl·toateEi ¢t\!il~ati~.a 'h'ii'lpe:ri!ll llI1 b:iIDafltjn f~r ~upilfi ra¢ei31 ~ ~ii'r'ipe:i1i!Jll.Ii.!~~ care prin :Sllaibici. '11<1 Ili~i 1'31 US:a'l Tn PI,ai1e fl;l~i :;.ovinis.'L'C a j)opo;:!!re or !;ili:l~nii¥i3L

tfi oi de~ m';:I_~iDmi I ts ama!. nld e 1iiT!19~ r<e~, ce re :!i "e:1lI !aj u~ al :ii s:";;:!,'U de~E!mrlIil81, !JJ]lIa PQ a1L\~. T~ aee~itt !l;)Jii;!ll'i ,~ ;J'j~'IfIllC1.ilr:ilel ellfrlh:~. FlJ~ ~b:\lIli1; a·,i nttj'ltiiC(l; I~m~ura l;,I~i ~'liirTl," re~ni~ M'Ilijoolle. prirrrtre ~elaiQ~ ll'iii}arnu ~Ief!m~. ii irl'a i~b!a'lit. ifli'Jal. es, $; el!~t;:.eI;ll;iCi ~a:" rnJijl!li !i1 Jl1QJ'~"'1,I1ii :E,'IJ'iil1ii~8fti, 70 Q",re $e ci;l~Ii:,g.em ._ ·'tl~lJllfl;wtiQ_f1~t C8Gi, ,F.ail'§l lliltioial~~ ~eJ)~o.ttatE!~ a~1lri ~nsliiMt nllJ U'1l:b!J1'e mhlW,a~1 pJiiril IP~ortia Writ-ori ~ ~I nl,Jfl1l~~i~ 'dI~ o~OO'ns;ium.e~ lor d.e .;jdjrnD~ti:wi coottae.trnnoo, oe' . ~ I.!Irrna .. di w gr'~IIJ'I.~1e; lsplle ~j pn!$:JU ·Ig, os·ali a'M\1it s. ' Iebi~.

t::y ,al~e' ~LJli'in~& dl'1!a ao~ • .re'b,,-![e l~em~a,1i dlLlpa 'ial~arn.a e1 lsjDd l:i'l , iEII r ni)j ,dUJIi! \! a.k:l.i;r:I rea ;a1'ifD I u~:i.. C~ eliU l¥I:;:.i IIfiU I ~ Q u cit {I'a:~em is.:;ifJliilrya ,1jm~~ ~ s; n'i :jJT:(j~ ~: (::iit SJ'lil ~i cum ~'nmlJJ ,,'S-S!:":, §i Cii.rrn desae!lC, ~ Oaci!§ :S,·lit reg'iiJii'li '1!iII c;i>!!l"e nlllmsiiLIl tol" SoIl fffflh:rote;:lz!. 's:'fnt .albele-" CilI 0., I\l'OPota~ (0 _;e ptQ,1ilflClli. Sl'a1iS~lc~ aDmlrnl~H~~ej wroe ilji , Tn (;am iCOi'iiJptla 'IisCIL~ ~I,JQe nl;i~Eiro'l c;:a~l:el;:ill". e ~£i hJ,l~iil6c.a ~I ii?iln~S'l~MI~. arne;Ae¢.i:md ~m a.:;.cun~oo ~ Norrif!l!! (::WI $18'IIii. ~,H,i!if~ iii ,c.'hlQr cou 0 fNlirb;!l dili'll ALb aoo,l , ii1'!l nib!!fea ~jnllC s!:Jpu,1 ~t'!!!ibabill,li drn .cor'ls.~anijifiliYp : IQ'f' "t~tfts j(lile: ~t>Onlor :G111M ni§~,e I ... J .inip'J'iE!Sii' c:rfir:at.a". de III o~e ~j !f!i~. ~;;'I'e dec:t't Ofllce a lte i rnp resii,

~ro:xrm3!UIr.e 101 's1~ ilPBlibo1ioa' on ~ '~n~r'o ~~emi carE' mdliEfl; e..ruiti!i1,e1l! 1:;1 mITlilic. Si!§, recunO:aIW, Iblnl~f !{!l rQ ~rW ~ an 'p~ t!~ pg!n~ru liI~eme'fI1ea Ciefai:t~,Oil JI.e!lilLi~ ~i lJKImi ~ d'loo: n~e cJ.!le :ali!,!.lnf $I iliGhemri~ ca, Me~s'lt ref!JLl~.e e' 'Ii greu ~e doe9iOO,I;lenl, ~rrtrJ,J un eM~t[lIj' fl rna ;;:tl~s ~\f1rl.J\!! !,.I1ll! ~lrt1m. E:~. ~1JIlrr,", lel' 00, vorba p.9i cate Aramino1 i) ~pune !llTIiiI.'i ~E;! lil!J]'lti~i ~Rafl1d!"!uh!li de Is [Jun~·'. §I . c5 ~IJ~ rtotaea nt=! C'a,~ ]'n~ili, 'sta1i:S~J~~ ~~Uil ,ii OC!lmp'~~' UPS"~~fl-. CM:~entiL~ ~i _ tf! once ~5,. Ittodle;)~l1 :9nati$'~:e g!iSilfri. ;.its pi1d~. lin ~'a lstica eQll~!,.Ila' wi

14,

:;:I1!II5."" (!~ Bitoi)11i9l, earn, dMiC!tiptIm RUlillil;li ~n v,ilae1J . Mo astir 1 ~O'~ !i1'!. ,~e '.. rnTftli (1;I'e:Z~, 'm "CQr'I\M;;lIrE;:!lri IrteflJl:e ::<XXVIII,,' :~1:Il.I'diu~ d··tu!1 er.~' . AEc;~tii. Pi' aQQ~RQQiiniJ ipp. 1S5 il s..39~ lDMI rilil ,de:9re'pElriril ca aOOe:.a 'f,acl,Iti ~Fr! ~ec~'"<dI:li':s.~Ree' alll" eind ~aC!at J~Je' ~1JIne, IIli;!GU.IIQ~ol,l~e' ~ JO de, ml de Ardm1ln~ ~I. in ~fI"r:il[. I n ~.e.Jlll!lfie.a I,ID1.L1I WJ1fIIT!;lJ!i' .. eere este in, aceta . un ~m de' i1irilft~:. ea d. G. MUm!u~ ~r-.e ereee cli d'i'. tr:Q~ui!Yi I~_rsat,i;'li ¢Ell Ptr~fr,'!i lP:lliniJi 18 r500 d..e n1!11 ~e'Z U11l1lj!!!l~Uf, da ~ :2Q 1D'e;I;;:EiIililI:;lIre '1!9r112 iii rt, ilAutmno:rnl1a ~~ifooIEl J. hie 7--~all'r'lli't.j ~'. atilt· nlj[Jlljru~ ,~n i!i!i tel!l'8!o1ta'tea. cit ,I miJu af.es; rdlil:n~ltaoo;a ~'Qi e'Il1ICli Ii iii d'fe,p~ul!' (J '\i'~~~ nll~ionl:"!!I., Jar i"1IQui ni N'iJ.1n& datoi'ilii ~B li'-(il ~n:le~l'irJll il ;S.t I!~o nlg!J!Il1I:~,

O$tQms ~!ita Sill! imp~' m13~ 100 pi.i~ere dao.:! ¥om baga i1.(!i s~mj, i! 1f1~ ~O[li1 ,s!SClJooe. ~ eI hlJ a;oo:s:IItt. rQ~,!!t. ,d'@ ~n&efiia~ ~8 .t.e~' '~ ge'rmemi ~(I; iliIl~QI tfu .. rlfi'lE.'ad~T ~, ~i. nillili '~nUir~, rn~1 .. ' ~u~1,n_ '. 9o.d, '~I'ifl patlU. ci~ "ute ~ lIYIim ~', .AIl'Qmfnfi alll • oricu~._,~~~~~;a, (I~ a_ 'rJ rtizle1f ~i ri$ftf~~i, 1P~5it'CIria alungTml ~~ a~c.IJ~1iW IP~ I,IIll'II In ~'iiul'!le .. uri!l!lOr" De9_Sllm:ia. care, 3 'Iua'i: 181 Eri un mare ~lrll~r!i1". mEili 'O!'! :s.ea~i dlm 'Iil'eaC1!.i al ,XVm.IEfa,. ~~~~fia pal al~i l'I1I OmlliEI 'CUI ce.lel;t!li:e nea_rm.U11. orll U9'nm~nctt.:l~b I~ ~lUl1iIe ~j~ Tn oe01rele oome.'l~le ~re Elu~1 oonnfalo ~~ dGp.a ~ B-\i dl~lo de M~re. ro E,gi~

_.~B' ace~~:. 1itaLi?l'Ialrfa~~ . 'F neriind oijmPt!~!i nu·1 rmedlal ~~ ',IiII!:::.1 d~:!i.~ul d'@ ~n~~Sitent(!iL A~i bt OOlimertulle~ :sllit a.~1 bltlhsa ~.~ a"~1 (ibl111\i\EI tn/all pu~ n Ifmb!il l!1\!!i~hi(I:J~, eare a rlio"!:(I:;!. ~I ifiLillt ? lirrm~ mat_Ina, ~di¢'J mSi ~u ~ !:t!,:! i'n$~, w ~t!.!l. ';n S~ 1D.~~ 'I~i' ,iii p.i$;'O'liiI~, ~ ~u pji11~t~ litt!! 'fi~~ III e ,al~elll!l·~i el ~~n ~I~ Wn;p.~IDVWn ~~!ne'" (:J~ mElil files J~m cs."'p lPO'.a'Lt" me' SEgur, ~Iliva ~II n;;;lt~ I~ ~mn. ~eQ ~mel liiilb.1l mertrre .. Oe ,ilC,I2tQ iiQerill'l~~ !C!~ ,ebm'ie~ flU ;e'$te. IiIIlel C@ oolndl:diJ1i'L1tiI, I'a prima '-'!lm~" In '5i~.r~ ~ ~.il ~!fta·! ilfmp~e;;l.m]reill 00001 inai grar\fal ., acea:s.tI Ide~:ate 1jI!f!!1Jooal'l Rbi ~e' '~n.omLb:i;iliZfi i'nareo ~!liIfrii3imic.tI ~i QQFlstan I :s:oUdsltri~i'-te., Illfi~O'I1~r~: *' dad. d "c"g!lr1,. IliiLJI 51'liIt lipsitl del conJ _ln~~ IU~J~l:lool~, eEl _ IPoti'n i~ ~tur:a Ctd~, !i)tl:6astii, ~"!i~ln,~'iI dl"lla:!"' illJl ~ceas'lll pm~!dra oultBi. as.ta lQ' CQ~~jillt'li!!i1 de, ~rbit~arei ,iile zl~ mmi. iar nu c:oDi'l:iirn~ de 't()a~~ iOlIIl~ f;3r,~ ,aj ,~1I!l' uad_ orlcTr!!:! il .. snfili 'in 'faptet ii'I::a~na~~ iln 'y;iEl~ElI na1,ienElii.

~ra:CCQ .~ 'tonc:l:lJIUI 'tf;acic. ~ §i di ~ 'camSEll e~Mit.o1ilurner lell nOl, ~ .ao~1a iPS~1 de $OIid8rntate IfNIi~HmaJi)fi 8i ~, $:Sr,$, ... ,:;t~.~ l!ii

jI,.wml~I!1~ '~cmai lPnll'llilSYOil~ Pj!imtim pi}3lCif>e.!Jti ~,! O'~me~le. A~,~.i '9E!Inl,enil rt:e Qi~,Q ',~B n~ In!j.oi ,~$C(u~ernl" d~~, ~ ~~l!!, ~I d~_ ~mb~ tQ~'.3ii t1100Gi. ,'orintl ,S1.Ip<t ,oeM, ~ibm, c~j .'dl~cull~ rnlflri; c;:aci~ 1fi.1Ilmai ~j ilftd sam d~ ,e. putel'l1l a, II :an~ s.tI res '1I.t~e" i1)u am maj slg.ur. co cH c:l1rar" Tn !Ca,~!£!le_ ce .. !Ie-,£:lll,l ~US' '!1I~illiii ~1lIi1l~im ~~, :sp!!lran~il!i .. p!.!ii11e tte ~lPliijln e~ !i!IJJQ-!il~' (:r,e :s1:1'111Itr'e' a~rnrfurfl1ii [Ieii. Cid I1UJ IIX!~ '~g;fid!.l~ ~ n~~~ul ~~ ir-:i t.~:!;rir,al, io-a siii ' SJ f1 "»cHgJe4f"' ¢(Iii '·MinooMi" ~Il t;a I ntlVp' ~ inti,o lbu~ die 18 idelle ;il ;sim"iri[;B na~ionale" Iloa IQll9~1' lin ~ii .1 "P" 0' 'mr;e ~'W~f,Ii]i~i ~1,i~ ~B i~~C~'jM_~." fn at, ~ ~jlJtonJl ria! ~rednd1 j'fJ] Jll:I~SJ ~ ~~n~_ P~,~IfiJ1~~~a ,~~ RatJon.Siii'i1 iIlll1tl.\ant" :~~w ~~ ue8~or f! OJ~di.md, poe:., ~~ifIi'if1l<11~ :sp.' [ lui de 'fitrmlli'e, eare a Ii'~~~ '1lrb8~C. lea :, m,orall~atga,,~ t:1±Ii . !lam tflrnti'frrill:i(. ~ CU [Aoepulurll~, de Il~ratUira, a .;~ : pl.Jltin~,1 Ui1l dla1ee:t !iJ~~ml~~,¢; e~~ ~~1~m, ~O~I~~:~r,oni1ij'j1 ill \!Cf ,~.a f01'im1!J r111,~cm~I~.e,eeQ u~.~ ~ !Jrgamt-l; ~ ~~ ~G iilj'l!rdr.l!l~pt;i1 'rot res1.Ul ,e;:l~teJl~~i rqr .~I lijl1f~1i ~tea~. ~a 'D, o~g~~I.s~r~ 1P01~.ic.i! ~roprlfi" eN! ~ cu'o!!~ e. :E!lQe:;l.!l~§, (lr'9Eir'lES~ ,~ ~anl;. ~ ftri!i 'ii.OlioihiJltli 'e '1oaMffi, dar int ... lul ri1'!dI, ea (II umrlare s' v.(!lllIlfi

~gf de ~ 'tJ1ii ,aIiOMlin(t'~le·. ~ . . .' .' .

Org1ll!'J.i' ~Iift~ :a:Mm:s~ cmliJ sri fie '~P11(li!1al~, '~ ~! ctiHll~~~ etmic 'i~ dhlar g~O@r~flc, ~J aeestel reg hrJlli , e~I:ie,~liJnl3l~ .. dar ~~ fa(1 !til a[~h)' ell! aHe 'tormrm.1J 1111 l\!Q1i~ioo. ,CI,!IIl'I ~re'. 'ff:e ~:lIr~iI. ~l'iI EINa1iSt. GAel, ;ntrade'l'~~~ '~ rm~Qi _" ~ .. e_~~,~', •. ~ a~(d~~ ,a!liil: 'Qiil~. eu admrnls.\Qi~ ean .g~l~ ~pt pn:steqlB Put nk.if'

sau, em m ~ ,S·.aeelbr lba~JijiCle''' w m :a [pr'O;Pus..o a. Mw:rn!JJ (wzi ,8.111._ Cii~,) ~~Fide, .am: 1;:1, ~eceiSiUli~ile ia'Lte-:J1iC"a:ftI:fI. ~ie~ ~.ag(jJ~ ~ re:po.r1urj ,e~nIOce, ale PQ,~rerQ!' C~~I':II~,e,~. ifI~ 'i:I lal I'fIB'i'QIle ~'tliC(j; de ed111IIb:nu 1b!:!1~~n!~ Qf!J ct!!:(Ifi" e;l,J~Ba'm, _ _ ,_,

E:~j$tena Ii va j:lll e iintr'ade¥~r !Saa~ila c!j4 e~p~~Uf! ~,""ICI;i ep-~ SIlI4 iii osfei g1dOO1l~ ~m orcS, ar~ri. del :gi~'UIi ~1iI ~.~ ~ l«I!!klii d e lil~fLl'lliE I i!i . .:IUJ .e. ,a i'1i inO sitiItii O~ 00'1 e~ 1llJce, ... 3m .:te v..e d h II i! ~ iP'I;.I~l3ni~. at~~. in'lt'ili!lSoa ,I piilDt(tn~:l iSl! ~r 'EmJ:lI~~ ~er~c;M1SI~ (dhielfg;mn~i!l' ;ale OOilllinll.! llcH! re-o k:lCi!J!ese~ '~, iI'n '50fil1ft, 1n~r'lnilil "' "''8 !ooriiralisiOii r~c~iLul ehi!fii'I{M~t w'Qm~ne3'e ,1~"li1fi a5!1a. TOliii va WliIoel:'l~ra f"rrlGI'(ji s~fe. o.<'!~, !:,leu Win lfI~j adwge. d Idin\m'e '~D~~e IIX!lti¢iU~ tLa lea mlre , ;a mslnd I~ !~, [pt1 n:I e •. se ·hl.':eteQ~ ~ ~'1lj£li" A~h'iif'(' ~ •. g~ If'IU &e !9&es~ .Ift! ~Fltlfn6t8'le WfIrt<l!ri ~ Lilli 'DU SlBI.1lI'I Icr n ailMai II. ~ om 1n!;e I e£le e~ de aceastl

16

M{lQcn:toni'e,. <1Ie' :aoe{l!9~~ .a!ll~O Olliiiie, ode :aoe6S.~ or:gatillssll!i iCiilntonalsl ~U g~(jle in irtltJiilla Ii'i'ru::ll ~ om! ml,l~ 00 -oil ~!J~. Ar:om··n-. O~r;£!lUl r~ aoera~i limp ~Qii IPQPO a reie' Wlru:~nP'i:ie ~II. .1"1 dilos.e~. c,.e i9h.wJe.e. ia ", .dinhtE!! ele. ma ales 16 bll'gtiliii fm~one!ilj. de Qare. Oi:!l" prin Ciair;e~el'1l.d lor em . In!lli fifiJii1tflan ~l Il'tUg;r;a, ... ite~:a Gll~rfIi toe~'il~ls- lelf rd'e (I!iS!f.!Mi!Ufl' IPQlillCiBt e:O;EJ;~m.a~e.donoene.i dar :t!91 ifijpOUi, .... esc 1';1,;,1 ene glo' ;i llIo~ll'ire .l!I ?l;!l ane.:ro .• ~II a~OJIis.~!.I11 ace.~t~ ,este am de seriQ:;l, In !Cit iI 'oons.~ati.;'j il ~tiilillB Oe"a ~~I1UL •

"',;;rJ c~. da~ ",",T~I;J ~nl!ITle.flIteiQil'. dad aIfn8~a:;l~ i:;;:;bTJ'gjlo!f. ~£Ir dlaCi (ii:![itrares EliIraJ),el. eu dl{foO~~DriEI a AIlI$llll'e;i, ~oq' ~mce d~~l1il:Ia]8J "ii'1:e 'oe!ii't.e i!.enct~~ '~r ~stG If'ItI~Bi!;i·ill;HE!~ ~~ _"aeed~li ii dijlca. polfli!;a, elJ!f~5 ~ va m!ll1limi ,Sl erea 0 Alb:J!;mIEi auMr'lormJ. GO ~~ ~ pri' ,. "riJ se vor ifesolv~ c9f~m~B Q1J11.1C:e ,ale B:;I~:nirQ'r ~ !~ Q~ a~i:GI!.ir;at intel'8'B$Ie P , _ ~i :ee· ~~ol'l1'l1Bi ro,r, !Iii!,!1 'l{1l! il'nt'trn!(!l dip~l ClIna IMell;::'I;!(fil;!lmi@ autoncmi SQ, 'ii'$ ~rmP9li!e: Col '0 fri€:cc'f>[=~~el ii'G!J~QjI~; ,,1 ~;:! 'iFitlrzIa CU' am. mlJi [pIJt1i!lJl. aJ! c·t phll1:juJ ~ ''iri;ll ·p~ce :a;pro;::.la~1l

dMflilil!;are ·kIhlla. ~ IIII1~yflUl iIllJIOBsc d'in Ewropiill,. ,

I)a, ,a¢e~~' f;I~J ',1 d'e 2C8S'N ne,~iUi~.i iii, a fneil S.Q(jot~J~ A~Tnll ~r~ ~I~~ureiil iiiI~ e~ ,~ nOj, ,pellf~ ~·nr~~.rea Mt!icM'liIni:e-j ~1,I~~nOlifie :~ cmtl.Ci(ne~, ljl;iil ;GlcQc~im ~ asta nL:l~~ 0' p~Q~eiiiFi!Ii p~ e:(ilg:e~at~ ~j Fil'el p~ f.8~ ,care ar !i'~rnIi1na mi'l:ear ~ dilfpali1e, w n~zui '~Ie ck: a~teifl5run~ ,~~MQ'~ me a ~Clio~ §.i ea. pliin _ rmare,. ;I P.UlIIO· lRo~rrll~ms al~1~Jre:tl! ,eu ea " In f:ac. !lJI-ii (L Ni:e-de.de·t 'i)p .. cit, p~ 1[14) '8~te' e 'IXinf!;!~re $.br;a1i1~ hi un om QI;!l ~ei!nl~. di!:' oo.r~ w nel ~lle!'1'l in M"ltm'oola, d~~k 10 'OOIQ~lliei:!ltolli¢l, ;0 c<!Wnig ns-LJt;nalili. poe cafe jl in dil1:J1t. a dBv.B i ,0 cij~!'ile 001 turalil. ~~ in ftlioi 1lfJ1l dhip, !C 00 I 0JTi le , . bcFiaJA" (:I QolQ:rnie ~i~lca. 0 'OOloftlie (I'~ S~et Ctrl(:. ind eli d~n:.i~ A~:'i'nii iii, rest soo~1 iilI~' rlfIi;1l~." p)rin 1P1j,I~~!~a liH10ii !P3ta'lit:i~i ~ nu :;;1;'1' mEli PQt 'iln~tfrJil;gB ·iiI:gtl~!. !fm ~fm,~ d~ Jl:a.dlfij~ ,grgam'liaJ1! riJ.'OaM' -po1fb'loe: ,!fCf ibive: aer. i~~i, EOOsre~ tor ~li'lim!1Jl :r;iolidlild!, Lbeoote: ~ i"m·i~ s~~d - ~. , 3U recL.i MCiJ~9J<:Qii BI,J de!';lal~<tm!;l' m~1 intaiu intemeie:tOl!il R~nrei COJiI' '1PQIl"an~" - g'!,!I ~91l:! -3mi 'rund'alTlu:m1l!1J ,iji'l 'ide;;lhil!.l! !10s1Jru lna;tiooal. eu 'fQM;I§I >OOl'!semnl

n Ms1Jfe alJii iQEl. .

isS} Atu~liu M8~rl:lri'iu.

11n, B:n)iur;a; "UlIljjl pOpa aa re Sit ",tingle. ~(:;tl' 'Ii lIiIO~ Itljl.!lle~ de N!ir{:8~ O~JIii M:lim, 1'9;'(5" eu 14 I L!ls.·~J'ali, mii c~l:gingl:Q 'UI;IW Iii, mja h)~Ulul\'

.. ~c;u" l' ,.

,,'. ~ I ,tiL ' , " n" 'n e,

~ iMW1Iijt.-n! ghin.e di.JiJirtL.tlifru.fr.:...-t:rnsnilli·ne, bin.: !'tIl SLHYWOO *rnU1F~.

Pilno ~e ja'l~' ~i mJt~t adevjJ', ;$Un~ ~~~~i31 '!IQli'b& poe tia',1! fratii ~'Di'litii JIij'O~nl. o;r>ops.I~ ~iij:lsi~i ~ ~;~r lie 'illilgililBI in

:!;~ar:t:rtl ~Qi1' rtl:r:! c;f"e margln~, Vcrbe~;c IIDpiJSMh31 ds' ~~a, COR '~I·te:1 !O' 11!~~lanllle', d,'p~ ~11l ~ rH),i Ro.r'riI~ ~ii lJo~bli':iii (fc , e;tept,~reQ ~~,i!n~ Dij~~er-e na't[o:nsfe. li"m'i~ oot'~ii A.MfirI~n' i'liIl(lIU 'IO~C :j:I~~1 GeIro'Ei. P,BJifbruca iw' 1111.1 aru • nlcl .ai~~ d'..attil ~ II iS'il ~Fe'Zit ~J'tirnrta. Au ~cat po tlrmt;)' ~~rorno~lotr r~~ sJ mal aiblrne'lcie d.e 1l.ta~re,. (:I ~£l CiUe (Ui d__Qe.~~ l-a lles~(I~j~ ea llteam. ,e~ 'ri'3W! lidicat ~i, ;",IiI!.il Sp~1iat ::;1 p~~ '~ n'a\il ~i]lS (ru s"'81J1 I~!i~~,. ~u!!J.fre;;l Igt tie Iil$ElIiIii 'i~ E!~ 1P~~ri.(:; Ell fwJte D1mjlf:l; el ::J!jFl~ !llIClritew-;ri del mwnci '!ji cutlur.a". n~ui~lJn JJ'l!i oO~nLm1 ~DiJl~ :~ IPll.i'1JLIlI~ m S[f:!fftt del rm~i~ iJi in~filijn~:ea G:a:iswn~mi klir ea Romll~ri .

N;carm~ e unul airli cere mPi t!1RW:§iJ~ d~ 1IiI~~I,Jli'a a,g fawitit~ t:U Liiliiii~-C: ~I OQ'!'~~es!3 ~ a ce.1ollta'lte n:eelIiTlU _ din OOIiliTliJp6lita pOf)LJlar1le ,:3] P:mlns~l~ IBslcsniCEl.. GalEi niiiii '!Ili'Bdn~ @. ,ad'mb~~e' !l:-i!liti-u aiel Trfieilltllf. iii ~t;' urma~il ~i'lt" Ie. rm~d:Qbe~c fjr,e.jj. MOfawril'e lor $3nSl~ ii fa.c naV"a eea mai difiUnsl In aoe.;s S1JId. ~I EYIrQ,paa 'ii ~m~ ;:,.~ mall d(l ,- 'in Q.cm IlI!J~~rm"8. IzoJat1 d.e ,a,s ,g'!!;!lll!1wt ihflip,)·d'.fj 1runohiUl com;paLI al "RQrIi'i~i1Il~_nfnl(I!J;_, ei ~i",~uI p-~w~t t¢.WJfi (l.!I·~lim~nii!!i ;n,mmald~1ILW'-",m 10'1 ·e~niit'~~ eu 0 Thit!:!~!~'iclie· ne~~~",M~J :!i!'~ nI.J $.':ll1,J t@~t lI1i~ ~iilt" Tnvi':;i.

'CUI ,~~ nad_i\8~E5~iI~ m II s'au f,lcu:~ .:,1 ~!JI l,e i1eet(un!llil"riile cere .1;1111 t-r".IiI: iii! ei. 'Iil!;t,a lot (!ig, "jj'rad S·3 .:Ifimuf. Tlfltotdell _Fl:lI! '1iIi IlIU s,'a1.ll te"mut d's nlli'r'lic. pr·!2clJm "CI 'rflieOd~1:A nu ,iii I i'nl~~re.z,-e. I'iIj·omtl~ ~ ii .aiJI in aoo}e. "-'1I,'n dU,m:!j!'!i t!'!c1,p~ anat din fire •. _, e'1~r,nI!l~ 9.il"&t,i ~~ne' de ~e'8;wri _ p~!l!i ~n PQ'I. ;!Ii lor '.'. lEi ,su S~~lft 1ns:a II!Jma 'In rn~ demn ~r ~1,L.I1'IMn8, ~b .~~8ti de 1i1fI1J[~: ~n 191 la Di)~iI. ~fI!rul ·,1 ,e~ll,.!lli~ 10J, t[i~~ cBEi'c ~,a ilil~ri1Ip'b Gai :sa ftliJ i"i'KIil ~~~ ,)ne ~e~t l~ie'l ~k~inilg;r,. ~ri ~e;me~~ ~i $~ a;''IllZ£lilJ ~liIi s~ele IOIi ·tn1pe9~r.i\tMlJl,.~e curate'le- I'Ql' !o-r,;:~~. 00

1) IF,o,P',S.iG, - OOSAR JJ!1e'~'!}

~r'tle-e"de IP-~Iml~m h -OMIC ,:,i :!iil1lraGlGioas.e Ijli r~,~ -d si ~:Sllme F,lCln ~tle ~ ~~lfe t0f l'll.I'iMa~e. _. barf>;atal I[]r; ~ill!'lt;lii, • p~rlseaUl C\l1 rruc eu m~re, p:&~ ~a oll~ , n UtiJio'j, !l;!r'~!!lle lotJlJJd t!:l ~-e' '~f:iZUiS~~~ ~mal ~~,nI!l~ :!'Q~l~lil.IIj ~~ t~ ~re. cre"S·c~:::ef~ T:FfI",~,~nd ~.~ ,ean1~ J~tnl~ ~oliiili ~~~~:ei;l:;lca., ~I ~e d'uc.e.~Ul OOiJ, Tn Y.i1£1~LJflf!e. ml.lr1l1J~r !I~e .e.aIJilCls~ de ,liItinS:er:etl IS iriiEm II w, IIfJljle::m ,d"~ it;, ,. iJ:h~ ~1~i.l'I,e~ ~n~. ~~ tr;Jliin,au am:e s~t~.~ Sell mee~u ·~\ooJa1T It, ~~. _)~:., ~~d~"il 01:'1 r,agl" Qlre §i ,~nt~nd ,c:antmoo jalnlUD d@' d'EIlsplilret. -amlliflindu~iJ de' eel ~1Jl~ ~k> ;(15.

.. ~n_~, ~~, -iii -C~I ~ ,It ~~nt ,~ lua~ nQ~iiI! -po~Ea ~1:1'iJlr:i ~n~r. 0. :!i~~ d~ PO~II;;!' pi;i~!~r! ~~(lma ase~. 'Qu too-to ~Sil.e ~lrt.~~ ifl:i;.~ •. ~Bre'il [Igr ~~il!,lgll:ti. nu e's~e de lioc. " Il~. ba ~.Gmlmll ,~'~i ~~:, €I _ rEI.s- de ·t"ot , ~eJi~el.J~lIe iureoe!flj pe ,de 0 part!3. ~I COlII~!lIur,e~ cu Uilas~rabllil ~!;I,~~, ail 009itlfreri~JI S~iibii. PB .. ~ ~1;~., p~~e'., ~!:IIJ,I ·r,leut s; .~ re:tf;iil9.~ I~ mlJ~~ fa Iji~,"iii ~~1?re,,>'5~, lPe ~re' aeUri1 0 we m~I' ro, ~i l-au IOO-idU:!i e:p~ I'a ~'ii Ollill!1!~rI mI~er,le ~ !S:l1r~cle~

~I iJ;le ~I'ld 3ee~st~ miiMlirfl" d~ ~iI'i~nl :aaa~~!I"~ri :ij,16 ~ij;trel retl'89<!. ~Iltdu:€:re.a ~r.Jifg.'9: dal~ Tn ~n~ ,cimr\',ijI, WrtelectLliJa , OOJDeril ,(f',.:m P.iJi~bI~ mn;a] cwltai a ne.eriii.J i ~.ia TJllj5!1 dln nefnelr:e, • 'Ii dinl cams PlJrr~i¢ei. ~ din ,~U\Z:Sl 3n1~ ler ~~a'e·. _~iJ mel ;~i.!ll! M (l~" _ iill,J1 ~.~ ini'eire$e$Z'8! de .ene:s~iu~!e' ~H, c~ ;gjg Ro.' anlSnflbJillli,. iem' $ii.I'JTII;lmJa ,e!le~~ie IlItiOnlIill . la oo:z,e~t~ d~apuli':Ul'lMli 'intr.sl CElrt-miJilsle in!J.echt e .~ ~. E, i~~U~ ~'fere~~ iI~1ro. .-o]~~m-amili kli' $i 6Be:~ 08 fa!::, 'rn~a~ J;lQp;;irud ~ d,~rll~,'im~i1~' ~pe~IC r~~~ Ifoi;l ~1~~~~Ri, ~$i ¢.j ~ ~.U3:t n~~~

~1 ~~~a~., ~~_ ... MA)n~ _ iW-;;Illi ~ '~\!Jei 'S'!UI !';;lllwr~·' ~.~J bm~nulla ~~!Jali~ Ifacli VJe~ 5s)O!I[pieW· ~ leneseu Sc.odreal. [n1r\ufl!

.0, !!'i..an r, ~;aftiz.a~a Itlll' de neSImi e de P,Uif!.!S'J e un I'JO'JXIr QI"e' se

~'Inge~ ,

'~~~. ero~Ujri= St:u:~::i'ei~~itel;!l de ~yl~lIfii m:j!e.edo.·romaf~ ,",rfialQu([Q!iia 0 Mait:.edDm.eni'lor'·" Bl!le u ~,,~J. ~n!SUWilll.!!I dQ 8111te.g ~i'QQ' .. Emi'illJ86~u". 1912. ~i

t .... 1 ~~ M Izi}B'~ pe 001 oe ·oo~tr:I:IJl Q 'M~ eOOio~r .a~~ ,~ tim.1 ~~p~fi8 esbl;i. in pJiliilul ~ndJ ,~~t(lttea ele'nu~JlIteIClf, ~I

dupa .a_~!!6a, ~omul ICY~ e~ S'LII~~ 8i\ei:.;;IJe~ ~FCI. Bul91ltrl. Gred" Rtlmalill. Sarlbl • .Alban~ ~ ~'o!re~ lo~~ 'I'n ~ilJJ1fil m:si~ limldt sa'U!

) ir.OJ . .$.~·~IDQ;SM Si1915

rmai iP-U~ri intif'l&e\; irrm if e3iUZSI ~ swm impt,ii1iam poe in1J deri moo, fll!l SlIiSe$1j iii un i~J::; ,deeM drJIar firimi~ri dili'ti fl~r-e' dm aces_~,e 'e.l'emen~e- T!lJi'd; A1ooFJe2il BtJlglDrj'. Greci. R(!m I'll iiijj S~I ii ewlEl fQC\I!e~'c: 11,J1i\u1 ,eiMwi ,de al ,ul. ,s,;e lFi~~n;:~~ 'ivntro- re~CI (fin celt). moo ~rtCl,!lFCB19" cnesrP.~nd:ii·:Sfl, Uiil:OOrJ ~mm ~ '~ lie' g~segsg ~ sl 51;;! ilfE'l~bi~e. din f'loo ce~<l ma I de~rW!i, 'Mi1ig~m®IJI~':S"3' C~ !.I~ wl~ I;Jnii intr'i3;'I~i. d'15.p.ilJlilf'ld 1Pf!; .aloow ~fl~ru ca sa. ap~m ~arlij8 mai1:nOQI!J'; fuarte ~BS:eOrii ii g~'Sim a~ez@,1 in ca~ a$i1t'sll-ormQ'a'iI 1n urnefe 'curi mD,~~i¢w:[i ~ adcv~r,m~ Cijr dale ii c:e ii e.i.iiil~ :i:U fI r013t iF!~e!iL:1iClile~ 'f:iCI,J'~1 dB 'yll"!lJ'f'I [Jml~ 1)<18 ~CUi; 6~ f.jJGi m ~l!~jiittl 'd~p.Ir1.il1'Mi .10(,.

i.:« O:hes'li nea 'tbr1;si ttJlli'rflem' 8i fiedfll1 dil1l n<1VCfu~li.~MiI~ rMI~m: 'rn lPnw.1n _ Ie '1;1 J\Ci~i&f'I~ ale T1irc~e;j a loo~ in YI~m!.l1 tilTl),P.', !Bi·ta dOl m LlI~ ee roe h:1 ~~. des b'a'Lu bill ,If! i\tI~tali~, in C9., ,w ,1;1 ~pt ~nt Elf iI Q~J[ro.r iS~ rie a,nm :~( no:i as ,pm e "~ ~ce3~~ au mat m\ill rnult QlrI ~t mit:! nl"a 'itlst Wo. d'ai:11 (J c:~jllJU!~ sllr(! ~ntan1hJRilt s;~ { fo9it Irnj'i ¢OOtJ.Ol(~:r~ ~i mal ifIt'tli~eat.~" t;;JiJJ~ cecal Linul i~ fdrzept DlRzi a ~t.aI;iG:~i ~18' limba, ,allul prerer:l ea af~~ ~1~iLl~. !J tteile'a ccnfe~un~. un aEt ptvpldra'tfia ~t:;dlelii. un Blru1 tilbt\r; a.~l,1pqi ~pernd:~Iif~i de CU era idfiJit~rit<rlb~ bi~e~IiI~, pffiwm se ~i ~Iie!;le ~ii de- ,Sloeia .c.a~ dalli C!r.e~ ~ pemw alc~t!.llrea e'ttltiMi~ Cil)n:;.:tiiri,e g~lJna1i.1 ii'OOr i;!'~P'ifill~~i, Nili U' un ~U~ DI,!l :6e RQR l.ig~~i: ~Ia ~ 'l:olUe. ~~i;ll 81BIfien~~ Iffi' $.~!~ dar ~n :8ii'a 'chi'p ilit:l1, li'Iidi ofrlli di!'ftr'~n~'8I81 f'lu po:ate em ~r;!JCierul lu" Flfo.J~lJiilll !1Ilfil·el p§ m~1 tmjlme 81 l1tu,2i t~iilL'Oriu:,

Toote ,aoe~'W! n3\l0JTlalitiU- "·,all] ace.eQ~j vecllrii!ili!l;!l in ~gwf'lil@i und~ '00 g::ise:!il!¥ astbi. U/1nJ.lc, ea AUJooe'Zii. de pildi, ~WiI: s~~blli~1 d!'n eea Qt." _ i1mt1e~i1ilH~ 'oIllct'iInte, JiiJtoele, ca G!i~j 'Gi Rom~-'" se glse;s~ de ar~.mef'l.s, s.tabiiil" d' - 00 rnai ~e.Gh: 'lUiRpiJri, Pc al~lI. ea SIav.ii (BIlIIgSlTl ~i Ssl'Dij, n gbim ilf1l f!"e~!nslJl~ BaI,C;af'llcliJ IiiIJJ mElil ff.!!.!ftim ;je .Z,B(;e o.riLmiar dooi!§:S~re. vOOtet!!rl~ In sf~i'fit, Twwr ~" !;v.~Bii, teM e!;J v~rnit ,cli ' 'n u .', au (f.e aliWftenl. iindJr1i~ul'rQ1 (:I e'.Xi~~fli~ ci'.e dhci ~al1l ~Me ~'e,it«lrt

(lIn acea!fta l"Ieiii;!~~ c8J, d~1 OldiJii din calJ[oo dr~r;i ,e~ j;ie loti TI uils:1m 3;:;0'101 Q~ mSi.li'Iii!JJ ~ 'iQawrl ; ••• 1 CIJ tw [! aw afle~ .: ea. 11;1 e VJa~ ~pnie Si 1¢'1, 'c~ci p~HJ'Ibt' pe eare IIQ(~C a foM 1ifmi (:Ie 'iea~liIIi m'resi, dQ~pr~ (Ie 1iIi'I1lJ11i~ ,,~ 1ii13~ :ai~:5 cu :s.uferifll1,Eih ~or! c3Ql iW ~a~JI au '~rn w.eliTiun 'iii' !Jroi~lSlB ,!ili ·'n eWde ~ifilllb€lr~lo.R' ~I ~I

2]

del31 is!a~r~y~ ~~]w! - Sl !l)pt~I't'e~$~~ ~ ~il . dela fncep. , wac;uI~L a'l InO s.;pre-iil:~~;;I;;;I· '~~. QI,iI Ifnyl' lliltlllM:e all .'c '.' ,r,~ R~nl. 1 mOOeme. ~ cjtre ~rtlJll14lriii lMacadk;;·R.onl't1mll. ~ta, J1I

in ElIIrooo. ..~. . . , ,

Aoollia, ea l!1!tedt~ii ~I;l--zel iii 06J\I\EihQ'Ul. iPl'is01,U1 U~!.!I'ia ,::-1

IPrcifecSORIII BQ.!Sl±lj ,~UI oomJ;il;Ji5- h.m~n 'in 'graiuU maQed'®.rn:m~I'i, ~esJlna~.e' U E~I~e:;lsr;:~ oon~onaBQIT ~DU til M~,~ a, AJoo'iIIlfl~ E~ 'Ii TIl!':9~·i;a. iIl8~~U;;;tTllIlie,8 m idro.tiI'lHll 101 pm~id~ rilS>~, F'~tr13frth!!al SF~ (lin 'DOIi:;lUln~iOO~, dEl ¢aM ~n ~nCltiil de vede.re ~ee~1;;: ~pi'll1de$liI RolTiinii dtlll lIlCIB! . ,care. Bill 1P,- :e:Jtoarea ce.a_ mai gelo~ ,1;1 J$:dr!iiilor =ii a im -ese~r ~1~loo ,al. . el(l ~.SIffi' lL!l~ !S,";i!l TrnpotriiWt :l;Ice~toli i~rt:l!hli dim toat£l ptiMili~ , • m ~o.i~U~ 3ytonU,me.a :5.11. dup: WID 'iJebu!s EI·:r. '$'E! ~Ij~ D'1i'Un ~rrijj rm.iV~1 de c!~~te~~are nR,jCi~~li ~ ISulS:II;~~lor ~ {II AJbane\l'ilot. TIiI&:i L.J E.tit!lt¥a LJ ~ cte:~rar:e IfIfI~.lonfilit, ~ ~marui dilili Tul'Gia ,a ~.il!ilfUt din Mid. 'tl'!8l;;:.e(l1 orl po1Jlf..zeei de en!

lfrnJ;!ii 'tlr:iiu L.i m e 'rJig:.oalf.-e nU.m ii'li'iaj U'j;gj\i!:\,- ,

RIom!~l!irl n;a¢~n$'iili ~'at:ali~ ~i"i ~'ii"iMm~'tI'Le rnde~~bI 001,

~t8'bilqi m Rom.BJiii~ L.I staUi '9~dtl ~ ,te wii'} 'in .ajiil ,Of I . .1 ,,~ srl! aib~ L!J- ~I1i!Jii ~¢Oli ~i Iblse -d M;Onale·. a:j:a ~!Jp3 pt.. t1i~U ~eoir. ~Ig~ni. S\Birtf 8i1C. ~~Ii GI,iI ~tir:pUI aeesta au 'r:o~ rfiffiin~ate ~rn' M~ged(;inidJ ~.~ Epf' i'~ din MiJ t8~. Inst \ic~a 'i'f'l aces 'e' '~i~ m,,!Il1rite na!;W,nala. et:a sll 00 ~a.~ in, llrnba ~orn~J!lt. [!;;:Jr ,aceil~~ inlFe;p.riMalTS 'Era imit de iw.:po.~ri,",irli'a CQQ m;;!11

Efl~e~'l1a~1 ~~i~ :!;Ii P,striams~ufUi g~~~ 'i~ :a '~r~cu! ~~bi.,'!:;~~ ~il a statul~~ elen I ... J. Ar fi JO(IlrLe lung s' aj~tim ~;t$.e\iiI ~ arfrl~i!Lin~~' mholUi Sr~~ef'fmtJe !~I fllm Ifl~e. ~ ee IN fj~l,Ift P;(iIbriadiiie :;i S'alllIl

- n in C'CllfLUD ~dlor ~. oderenUrQr l!iffii~'~rei de' daijtepMlli~

rna'~n ~H .. J. . ._"'.,, __ ,_.

$e ~Ije ~ a iost pU5le'Tn uerare fi~, eel m~~ mlC :scruP~ I~

nfIl . acele ,de ac~une de care pu ea diapune 1F.aIfl:arul ~'I S~ 9lliQoose. 1'0 ~ 'i~!'e 'df!Ei.zeei d'-~ ;jInl'I!I':!ji ,f[]st 'in Q[]~~'~ Rom:i .,'II~fi

''In hre1@, ,de~jt 00 ~rie IlJIDQi !§i f!~:!hl!~~ ,$! pl"i8!il!JIml. 'l'8~a1'!lJn~! care S~ e.:soere'itau !l;;41Dd "ew ~Offila ,d~ re11!l'Z: da' 8i:5iso'~iifti 'ellgioas~. dEl' €t>:ooml!Dli;~ri1, .aOO'toemi;!'. d~nul'it11l,1Q ~10~n~~,8a, ~ mngj a1JltofiMJ~IQ; :1.ur\~~1i. c:ind sub 'r.c~~ fl1IuU' ffl8! ~I;!nb'l~" ,(t~ aea Iii n e ~ e, 1iti ce I !!.In i in.ce'litClI~, tot s Cilu'l ~ e' 'Clhl!l\' rl oa.tte ~r,t:me ~~rOzi' oa"te .-I~tte ~ 0 Ql\lZifil'il~ ra~ de ptt;re Qh !!I: ,~ ~'~ Ibandele doe crin(!]l;Ili '~rimitie de Gre¢Y ~i plitil~ de .. rcrpagltindfa

g:reeetw~.

Mleil 0 'crll1dad~ n',al f~t rnw e· ee otina~~ ~ T ~pIi :~ C<1:!l

Ilfl:j:l multil 'in'le~lr1ilere dedt 8iceeo ~a I itii in OOn~.1131 ;,oo~le!o:r ~i b[~·endIlM ir~li'ftI~ e ·!!Ilm 1'lurda ~j m CllmII~. a4Bp.1itO'i' Im'_ ;1' .ol,ufii ~ (i~ U M CiJ R qrnj n i r.¢ F 'I;! ra 1C'e~ ma i fI reas"cl ii Il'Il'I al 'Sili m:!!iL V O'lali!! ea ~i ~cilli'l~nir :$.;1 ai.bfi ~iXil~ :fl b:looflc:i lna\iQtila [e\, tm ,stile. dllJP~ oom iii 11l1llinlase!f'A Blil I gml I ~i S~mii ': n Ma~og, ~ dllp~ wm, de ,~[t!ii!1 3!lill.au de. mul~: G~j. !~~n.t';}~f,! itIilI ,Ilooste ~ool~ sa ifil;e~ !i!~~l, In dfurlecruI rilTIecedc""lomsn, cl!~: ~I Til'll ilmb-aJ ylNlJir,1 *i :SGMI i R>omalitia_ NimicElI m~] filr~!Se ,a'edit tw:rul ~a_ oere d!)lJ'~ popGall~. da~,rl?miJil ~ Iifi~Qc"'Qm~ , Ie ' :u dg~ ~rJi!! aln acooa,i Fa!Ss lOO,gfm~ '.' IU).J cu 't~llJl ~rta d:0e.lit iii klr. aar Ci;lfe\. eLl tca--m aGe$t~a 1ii ':p-i<'S .i1lIiSer: ~~4tmiih~t. rol" ,oorililu : IiiI,JFIiIl;lfe. Ir ba" Obf.t(j:ibl[i~ 'ii morawrile etc, !Im ,~crw:ar. ~.i unll ~i ,81~ii tlj-.ii :ric mllllnll_ §i~ unli :a;i ;ijl~ora ~riinil le dau LJnLJI ,~'i ,actlla~i 1fW.1iI'iEi. ge' 'V31~h:t

D~c:J f~.wn 'b~hl:ec:~a' de e~t~!..,a ,i1l1'Qsettri drEEH::tlilil~ nrJ~'M!i1";m.na$!'. tdicroe:le' Ii:!"' ;I~' :ai5ffa an~ p!e'rrect (ilin '~a~el pwndl~la de wde.Fe'. Ie t'orm(f.a~,i Liifl3 ~i .aoe&ar;.i .bili. lalu;i, w tc~"e lPe~ew~'~ :[IJprfg-e I a carl aU . []$'t el(Pu~~, Rorntllfii dIn Tur-ela a uta~j ~ dB 'a~ii ~Of din ~e9.e-t au is " .t~ :9<li~' I ~ • s~ Thl1il"e1"1II . IP~)O a!Sjt.i2!.~ un mare 1I11,!l!i1j:r de :~II ~~m.am ,if1 :s.eooF1cmr€l: de ba'e~i Iii de (I~le. 1n ~. RUI] marfli ~i'kI din kJ~ali.fL~[e ~n~i dilill ~scedcn a" E~ r ~I I!JJbul.:IL yet a~ ~ P!.l~ut s~i C]il!id'eesci.1i m.I;IIJ mullet, IbI~eJfd fu ~Qro &~WI~1'uI tlw,n ee f~ce 'an Iimb3 I'(!manilli.

R,erninii tin !a'iiI de~ mwlt 1'3 :ae:es'tes,1111a\i;a; I de '~jjl~biri ~a tlo fii'a 1 ~ aob~Jjn;Hile ell m'i;!~I;,!' de a b~~ eo is Q ~' • Sjjii'llliilirtf ii saain.Cii od·~ ·~t '~Iu~ "'ndl T s~t; ea-eea mcu mare lfI:en[]~17e1 ~i ea ¢e$ rt!8! ~JUdI a1~. .~ ~ili!::iI~' ;allinger-a' Gii 'U~ :l!imarre ee Ii '5i\ar $dl,.lce' .. ~i 1j:rn In OO~ rot a~ dA!i mutt 'dlAPi 'CUIfI"I Grecu. Bur.ga~i ~I Si~i ~n fa a1e:' ha ~i Plf8Cl.mi iii1oe:,tis n"31r WliI9iIrri)'~ . ·odtll~ ~~ ~Fjunte ra ,rea; inai mic.!, ~1~, ~ bi;selrie 8 r~J, 1:®i "',IJ ~. Rom~.nl~ "r:.o:ar ap:.i~ p~iI·1 l'iII ultirmal e)i;ii:rem'ttate, ~@] ce' dAFf,I~ SQC(lt€l$C. 'C:.a pa~d'nul indi'il'iduEiilf~lt1i ~!" ,e.~I''!IJJ;:e t ... i. eqarU, i3revll. S~it!Ii, ElJ.iiI clfliar ,i Murn~n~ref!'ii ~ifil ~!iI'a!l! li~re :ale ~19arien, GimciBi. Sarbia! 'Iii MllInte~gn,!!h,J~, ~UllWaWl c:~ 11161 mall p.tIt 9ou~eii"i eOil mr~1 ler d's ~~i1t.Q~ dll1i imperlu'l ~~~f1~' 'Ie I~s~' P'i,adtil i1m~I~(dor ~imu 'i jJ.la- ~urt" cl;lre !S~a ~ne~. dl.:!pc! :SPUS3J

lor deS:1IQItgre~ fOr na~oMI~ ba TfiJci'i mai avea :; gandu~

~SClJn~i de @ p'imiie'l i!'!d~\!i'~l)Iarta;~e-;a tor Q=ni~~ ~

1 ... 1, Cere OO'bfu :state bllllcl;! -~, ean pSr:ili mal ., 1i se d~iiti~au ~OOFi'HL _ " ~ U~ unei dilsstiurii dEl II'B:S~, 1 orIgioo~, Jlr:1',J,. s'au I'ntWC.5 ,S'~ Qe!>!f~ T1u!'t'ie- I~ '~~ iniJQQ~~ ~n 'jm,rlul I~' ei at EUli'Opal nli1:eJIi"~QiJme Qje' :at~a I!'l:atuf,~ &n c:IU, des.w1~:;r 1m :s'i3 fla ,g~r;iiI,n~a~~ ~I! <liSPiLJmt~ ~~nro ~'Or i .. .I. ~i I'iilrr!1,~ ,:;r~e:;r'5ta di.rn wil'i'i~ If:I'aJ ~Dtt ,sil 00 :S'I!!p.uj1j~ aces~ so:mft~U ,c.ere patru :&ilate ~nie!!l ,~iJ'tr~~dtt ~~ _, ule Tu~i~i ~F!ctl.:!l J;lF de ~ij~ F>E!i eatea mmelGr. ~.~ ;(!iS~rel~z:bQiul :;r 1'II1ioep t,

1..... iE~ bfDe:, s'er "f,ea ca 5o~le ba" nics,. de 'ftI'nImd' , nd' e~@ d~~ ~:e!lele arme!or lor. ~!lI !liri3t li'Tio.;i'l'wU r'lilillTturi:si'l. fl p'J(!a~lff'I,m ;;i1 a~Jw_eir (l~eene~e' ~- 'ci au awfTfI i' -ian a aB a..; :m;prlma cil:iir.];d~1 ~lJf if ,5:impl 81 ulllu'i ~~~'i dfJl cu~eliil1!i t.. t. ~"'Ell rrnam rmwl1... ba ,ceua mal ~lI, Wli!lele dln 'ace!i~ ata,'Ie.> '~l1Ib8Ie~B ,d~ :S~ .. n'au :::f'lll..1t IiJlmie~ m~1 urge.n'!: de fi~" tie • ri~ oa au f,lUlS, m~ii1e pc O;itlrcunl ~I!al 5~i pc!~Cile.a5¢j '" iSet~ de I'i~fbun~re li~loa~. ;cam'. [pm ur~dunoo el, rel!!lil'Iln~e~e ri:i_lxli~e' di~ ~IEI' ifmpur;il ~'n~p~, ~nd o.mwl ~~~Ij Qefll PI - rmi~ m:Q'tfl!lme de dtsFful 9"171 O~.

.r ••• r. A'i!iil au prc¢ed1Bt a:tmsrtErlQ glieM'$~i fa~ oClo "rrnenliiJl rQm'r:!~ 'gm r'eg-l,Jrii . KaGil'8rim ~i qf.tIDGOO'i. La KarnfeifB ele m,!I P'!J!$.·~n~ ~ m,.nt:3i1i R'Otiii'aini D ... SadrraiS):i. O. H.a·gL'9Q9Ill, G. Ha.glg:Q0.!3 N. Ciume't!i'. ~_ Eladl".3!B~. iN Baidmlexi. ,Badil!lIe~i. IN. (:~rort:£!nti. ~. :S-til~, Ofn1i~J!U'lui Ba,*~I~i~ I. F-J,OO$"Tana~. v. Z:e-~n{lJ, St. CU:O\liJ AJ. GUd,;;)'1I8f]~ T. I!iIj~~1,I l(il[ Iliagi;og;u. St 1H'a:Qlg~Ul ~1 CMlli]. ~ljurn l!;li dupA ce ioeu i±l!6!tjOi;;:iJ t'I; pEln'lliU a~il la'CU Ite Gi~rr;l 1n r~~~ [pop-lila je{i !QI;3Ie'. i.;;ru te.g:i!M~ c..:~1,Jl pw~. in Ji l~am ~~ m~i pe lmmf I·&!I UtI',at pard la Slllall!ie, t .. Junge :au ajuns; 1'il'I~ ~S9rabfi mat • d'ec:lt ... 1 i ide ~ -rmrJ !SQ'hL " iuIrih~lT. ;!II

lips~i ee mana. ' . '

; I., $i p'Ul' ~fld 8rm~t~le gr:e.~f ~e n' ~'te.r3UI OiISWj;ir.ill a";!.I~ul aoe~r ','n.! (I~ i!l!!~~ dl$tru;e~I1;I. wtQrUl11 IE! i!:1~h;llal81 de till s--ele· ,j;ir~;;I~ f:a itn~b1ideree ir;;:Q.:;rre'ltJf rlQfililafiei1il. lili ~re:slare~ pi'iofe'Soololl' 10 ii la IfIl!'lo~rle:::r I~' C1rfn Pl,o[e~orii '9re¢j_ ~ flflg Fleo Sr,-eheF!I i.; a.mn&la Slre~'~ is,~ l;;I_lfii_at la fall w R<Q,m~rllL i:a.iiIJ IP~ ~n<:!J ~ '~Iil1~~ Ft'om~fL Oil.!ml~J~ CielDll:I ~ dlllJf1ili ~ I-al ~gM tiln~; J-:a pjj~ fn Ine~G,ariro.. ~~iri '. p; "rite p4~ :acum iii WJiI'ni ;~p I!lI'I ca ,iii <~ s1 ~tl!; I ant in clU,p1l.l] eel r'IiIi:! i ~ rib£1 ,dll:

.' tIe GreQ]. p'a ~ oisLUI Rom~n 1~lae Ltlgm,a a. f!t)~ ,~ as:en~o~~ ~FB~s~et a GF~bena :!jiI ;:;Jj !ost dIJS< in or3fLii linii:CIa undo a ¥ PIlmi, 1m p.u~C·a. 18 un lee ,eu' rina i do'II'tI~,

E d~ ptii~D8 :s~ _mai Il,JllJgilil'! h,s~a_ Qlrn~IC'J ,I 1.1 c:cl I . , ' ICi" !G~~fiite ~, . ,a ~b8~~_ ", ~e ,ElU,~ I1"J(J~lZQi'h gnN:~.j ~u.PrniI R~~~nlto_r ,d'm il"Url:lai I.",J IP.O~I,JI:;:I;tl~F.leQ ~(im~m~" fn 1m! m!J11~ ,~rr 'O'~C~.~D ~ g~,tj ~ fwgit pe lu~e' ,a P-'~: <~1J' d idft. mliai Inatf:lbe 00 &Di;lnB 'J;Il ~~tesp3i. Cid rilii ~Jli'tlfHl!1 Ill'Iti CIl' an~ oa1l!:' au pii'eoe~t 'S~8.Elilire.tl FE!slmu i iXil'l:sHtu~loool in 'iI"ulrol ,atu d cArnell ~ .. nd~ de ,arneri 9!\'~i bamumu re.grumJle 'Om~ . JIi [pet'thu a 1& 'i'lh 5i~, pI~se'3.sd :~ile ~t ~rio'ile ~ -- ane;,l1l, ,ace~a ,WJlulu. a _ 'ro~ te.wi~i\'Jti in Mare' 'Dhip:urir~. E ~ 8jUn1, s~ :s\p1J ·,m c.a I, ~jItli'lP_ de ~oi ~' :Jl'iW ani Im!ili bi ,. de pun slJ1le de r~i.JFUa; iJ'OiTiI~ ,a!!Jl iSpili:;H~ lpmnt(lg FF!~rte 'efUi1. 91i"e~'eal:f!! de. 31 nu em a.~ta~ ~ ~!'IOO ~omite1.ekil" ,rev~u~leMr:e grece:fti cte a·~i rQl~~ 'GlDRN" al3 I~ i'DOII~ n;im:illoei~ .

[)B .a111fe1 t~atar [ulillea iii ,sdL!l~ a~[m-e d r-eg[ur,tllo (I~m :a~wrr (d~ ~'8 b:;r.~rnioe ~y ~·~lt ,~eIir1li1 ~r1va ami 1G'31l11Ji1 a:a~~I~' 'oer.~, .. ~ll:Il st:rn9!J~iB_Se. Bufg;arill ,I S:J -11. ~iN:di ,fi [~u 'i;I ! Grre~11 i! ~rna !I r~1 (lce.a1J ran 3:r.D.m ' e);"~i'frI1Ilnar'lll ftlr,ili miJ~i. s.e Na~erlir t>8 ~fltllean~ e.ct:i\I} d~ ~:.a:- :sa.: '~Bca mai n'I_P, p:a~F!i. care de efl' 8~U Q)pm'8 p.~JXIOOBi1'e_ntB. ,cicio pe, a"I.l~ee~ se ereeea c~ a;nbif;'lrill~ PO~Ill'fili 1r;li'n terit(lri'~ ~tor'(;l~n I9ll,R 5~ ire.\l1e1etli ~ ircn,Flarpliii ~I .,:Il'lI1'ia - 'd'u,p'~ :s·~ile' kiF"'" ca I'rn w~oo s~ aib~ IM,< aoot.e:Ja dJn Sli3.tete ba ~nice~ csr.e Ilrin fee; ~I :~~~. ;ill' 'Ii rThUlit s~ ... irmpnltil8' wloare:;r ne.~o3l!alj. (!l~I. ~r~l. FL~n!i1:l, AAtltJ1iI·c.zJJI" ';r fI pniifiaftu ~I 'mOlIi.l1(j mEli de' <i;!rabi ~rn~ .rt~ ~n1 mo~ tr~t"~ Q~Milill~ iSJ '~J\BC8' mii;lp.'t ~IQ:~'r<tle te~i 'c~ 1n1J':Q '2,! :81 flU eada <S1Jib ~pariiteEi Itlutgsri\, pei (:era !l) p:rt'loea. es ee 0 ;3;fJe\l~';jjJt~ ealamilate,

~1~Qrl.!~ ~eml'n!J1. S1r' I ':- AJt)ane-zul ltiu s':a" Ifi tam ~ ~ roptul c:.a~iJIUi d :!maca dr~t II,!Ifl Glee. il:emirl ~!je' de afi" ~ fjga; ~ ~ n~, rllllcJFi~ ,!n1l1g, ti pe rn!il:;] GIecfel. _enJ pe C~ii'ei il rCCl~t(!eli'a ea cetIi Ma!l mare.' ![TjeMfO!l::ire. Tot ai"il (Ita C::!JJl ~11~I.~rU~, ~!J.I 't:lreoul. c Rcimoltl'lu :ii idb~ 'z!J1 fa~ (:Ii; ,S~m,. ~ C~nr.1I lXloortre rn Ihmoe.®f'ilo IP-ilre~, (;.~ 0 M n~l~ .iill OO:'alip:~m 8~le; fj;g!~;:J!l.~Ji1!t~_.A'~L~~ rem sltua1}.a·~p~ ~ 1I1~~iglQlliii[i;jh;;rf ~I'I _Mi~L~o~a. 1 ntr}!lt 'Mec~~, ,care iilJl urc~ riii;lll de~~ d~ p31lru ,aJ:'l'J 1 ••• 1. la1s 4e ral Erj,1;! llifielll1dl$'l~a ~i d'isp1l~~le

tna~Oflalitturo~r din MiEW~OmEt! ~ni !ii1!l1~ aoolilil '~~ tilin~ ': •• :1. Caire, 8S<1.c (1'001 Ipnneiplu, ee 3F l~1 Illtat ca t);ilza PQru~ ~'~£iWiU'!!i-a drna,~~1 ~I ,deAn'itiva ~ me:t1tLilne.j Jmi!ceO~_8ne? ~u oil~1Il:: d~,oln pdl;Jel~IUI n~FiaJittlii i",~ !ii"~~n!UuGAJ logro ar II :s~ ~ 'Bwn~', ia.Wiee ::Jpl " de weerlre '!J: sl'klamre ~i a~ :sa. MI~

pillii ,1 :s,iImplt:l fm1TIl1lu!3: " ,_ .. _ .

M'aend'aniCl M.aoect~i"!eniICir. Mac.ed;Dnm ~F 'riorm~ ~fJ81 ua ~~a~ ,allI~Doom uFn:l'u to.a'te na~ a !~te.ar 8'!."e.a acete~~! .r;i8~- ~ ~ aoelBaii dr,Sp1- ~I und'fi Ibcm:ate_~ ~a . ll nte;i 1 3 [et.:lltulw _." !il IilfJilbii' ::I'ar pii':-o.d:amUI :lIMOMo J ..... t: ~I dmmr,j de. ,lIJ ... e_~1!i8 I~ "~eetJQtli.a p3~ defli'li'lw' mbili1a, nt,;] :S!u~·, Ilfll"l ,,~in~' ~I Uoel Maeed'oo11 i!,1,!!wnQ me, pt!,I~8 :$I,JQ prot~ia Pul:e.rnl.-· I' ea !Sm~ ~ ~I res; In eapiiI_tdl is, a~1mure dle~uri'le !!;!'B:jI~ ,i bedSlea _oon~ n~i '~uturijr 1Ii'I~lo.n;)Itt,~~IIQf M:a~eQc~i. C$~ i~te au :e~iili dt'Opt la

'!jla~, , .' . ,

'Con':llteWi 3Qe1el~~ii. OJ', A. L'eQF!te. Iq,f-', R~eS:1;;:i,J" 0;- ValaW1, G.. ~ lurnu, lOr, V. DuCllInli, e~'~ roe~fl, ~$ N'Qii;lm~8 ll!~jct:2,

,2, ,C'iklW ,.a'ndon'df}sp.m 'IIn'lIdo,'"

211- TiribulflI:j:II 1rI' . .(I~!!Idonrer"' - DiliJr MiIi.:-OEldo·Rcr.mlI!!fi. s6ptlm 1\,:a1I" D]re,",1JoF-Adm[!l!il5ihriil!tli):r,~ f'iilri~U ppcerna, AJr,j III. III r.19 If 29) i' Ilh.eYJe'~ ~4, lunr~''1'9.07 •. Al1iGDI)UI~

CO N' fdf:"t; ,Fan~t.bf-ll fI GrflcJi 1n ~irll,fJ., (, II~.) ~~ ,

MI~' d'e c~pete:Jilre' [pe~ 8 ~ f!9:e !Si nllJI' ~~~ "Oi'il~'

ililil~rivJr,e\; etcill :9<~r~da ~I dlS'L'fi!J!geJIee boer,ilor ~!~n~l;in ; ~ ~

m~n~i\B il'ii 1'i1l~r>!il' paii1€tii FaUilrhiJti: au roo!{rt:-. 0 m;¥li1;! pljl~e dl~ IXIari ''i:~lM On-'lii'l:ip.:!t>effll1fiI F.aMriMlrof ulta~ ~c~hEl'e ~UjIS?U~ er,oi~ • pG rla~-oa tor illl jnrem-s'Ul eonse;wtlri! ~f5ca:lile~1 ,~I ~(!lU 1m', ~i so' S~iJSerili c::Ll!itan~ a '~' il"l~r:e'Ce ~ I [pel ,el,_]~ _I~ s~~lInlcltl. ,At~i ,a.1II dlfip3i'td~ S~III in ~11.e ,za~m"', ~ ~~c~J ~_ 00 datil i!j ;e(aidil !lI 'i~ ~i!LU pl~n d~l~iue d,e cltre ~',urc!; ~I [," . .e~ ~J1i'I: 'in aSrids iI au MIff11il'at 'in r~nd!.il ~:fIIQii. dirr'l~roe' can ~Ie:e

[pfin 'fiBpl;e ~rlli!.)81 'iiil i1impllll'ifQ crs'IUpli~.I •• .1 . ~, , _.

~IDJ1-' F::I'61r1:O'" or din aIrNllidOUi Pliin O\P'£i~lim See

CIU~,;;c~ p:rinbl"=Q ;iilda:mrms,11i'a~ 1il1.l ooml;ii C~ 'eas~,lji~~lre I~e@, <d~F Tn1l'1'aoo de ;Sfrbi.rlI.rj Cj II"ll,Jm:ji:l ce~irE!~, ,~!lJ~~Iii~r e.ar'o~ au :t1;.iltt ~i 3].:1 s~r,i!S pe ~fie;mea .a r;ee'08 1 ~~~e d:9J 0. idiee ,IiiPKlp1a'ia d~jW'-e 5m~e3J jmrnlc~ a'tArlil. ,,'

'I) F.D,p,5,G .... OO:5AR, 71IHtOOI~,

SU!n~el OLil'fu!1i, 'c.red, e,~' 1 cum ~I~ Un lDomln FanBirlG.\ ~ Qftl aa n: , CWiQ.zi"a ~fa :aeea~~a ~'~I~!'S: Ii~ra~a ¢lfIier I!JIn [13~ u Orne ~i ill<S ~jt i a iii U IITi e lsl!o !'!J)"_:. (;11 r;e a sailii- ,d'g P ~I !QI.lI1lii :P Fl1I Ililtti :5 pus;, lbi ilIl ,",clum ,~~i:jlpral Fa nan 0 !1Ii}J~ ~M!mQ • nu [pO'a1e de:sCllf.e :!jII!.[I91f'ir~"Q t-ooilUor dill ~UIl'UI ttf.!ll (tui V:od.~"~ Gtija 11M r.e~1 1118i 1Qf.I!'e este [erB ;]] ~e' aprapii;ll (ie per'iOma [l . IJIIl!]. llii'Ii'IElQi~iI ee aces~a do re.j M' ~~ sg ~I~ ,~.Iii OmXii dlol sau 'lUli :G;e ltil;!ped. 'FI ta~ d'e ,~!i.!b'~ofi ~"I ri~ attlt de S s, eli :abfil PQ~,e; a loge, p.-btanru~ IW 'If.ikrffl.i!l degrebelw, a1~ W,I 'ii p.Oarti eesda m~1il1!m p;t. rmiliilni ill ~'tfie!. lP~rml"l j:!®r~Mi~ ~;] iIIe·~ rn a~a{!l~en~ele Sdie liIm'H':il(l~'Fle~lon,

A~io, imB: ~t, un ~un9 01 ltbu 0, i'nb~ie~~e' mttiriiife; de orJlIbI !So ,jjj iJflll 9' tf~rul s~~~, 1c al iblFlul 'Qe·aui, Acam VP~~ '~e~te~ [pe C8if~i 8~~ ~ fuil~me.Q SOli ,d'o16ftEi caf@IjI,; fmec!i:ttt 1:98 adiillOO ca1B-3Ua ~lil'br""'c oea§~;tI m ~ 'impoe:obi]~ CIJIl dlEH!name, ell d 01

iliiipol 1ilit;!~~l, de' 01:;1 ~eiu fQ ,a rnii:al:a , un al. ~a __ , 1h?~ ~ll1f1ai tarn ,I me.i IllIng, cnelnind IP&. pahi3111iim., prlaml !j01 lin ten der-U tI. ~MI~iIl'Iej sa~ ,~.acMc@l"nCl: ~i '1101 to~i C~I'EI slllnrte' ~ a18f~ la st!IINiciW'l Iilies.ei 1'1:1' r me.l Sale l1~i ga~a- ill~tI ee DDnllr1u se i;I~e'~ fa mas~. ,lg,anii liv~cel1i 'fn ~m~r de ~~O, caiTi iillls:ll rnLil ~ ',",sd, ~dJri;l :S\iinl ~n~ d'upi 0' [l;teme1!l\, inc§' al ~mcw 8 pe fel de ,rell ~il I "suutnam11!!ll! ~tfEirt(>e rne:I~I, ta m~ ~ Jilll "~i el dilf;I~ IftIlfii:odim na1i:¢lilale gre~ [C-.1~ rFf'o!Qs!IlIBse pe; Fenariot

re~rnrnLil1id'il!~llP-a1n"':a '-.1, '

OUP~I ,0. : Dcli'Jii IilU I :!:eJililil!nj IR8sa, t 'pa', al CEia!lJl~ului :$E! ayde ~n~ru ~f!'J<a. Arum ~1:e un eeas d :p~ 12, Ceau§ul p.ri'fldJl'li~ lul. pe caM",1 SOO;;l~~ l~liIJJi 0 ferea~OCi~ ,3 lPalla1h1ui, -:a ,",a'B~i~ In tm ori;j~iJl, d 7n aoas~ morne'liit tn:!iI,lmea ,Sa Ib&al (l;<iFe6l~ ~ ¢i pEl

111Il~ 0. d tf.e~ [1.1jI ~illt!iltil" Nie.lliJli1I ~,Gtnot fill.! ~rnbu~ $Ii. IiIlISJ <ltild'r.il pe af.ti~, 'in ~slift Ii pe~r.ad~ ~mlJuie :5~ .o~"J1]neasc~'~ tlcelle st~I~~. T~te ai~IOI ;Sla~u[' 'j ~unt in.Fe'JU~e'i c:t !!:IU '~f8ooe' :sa se' 1m: Jre\Fl.lD~ CtJi nlci IUIlI [pi"Bl: s·CfJ1nul \!!f!W Oemil FJ;lI!t.Pr!ot ~IJ ~mina illilsl ~ti 1Jei pre' dl ,m!.Jrea~ ~itiCip~a, 'it! p:sIlat :~unt ThilIij}btiin~e~e IIfIUnlif!il pefiJ1ru iiCIfFID: aoesoo It{j-'a~WIiii :~unl !iliill nwlt or,a ;f!e. mediti,&iu!:1:e Ipent«:! 'DDmlfll ~il d's r;epaus p6lt1ru m,~ga~i, Mil! i.e mefericlfJi au r$.!i-(!~ penlJrU bi8~UI fKI~r ~m1ilill dim iiiooatfi medil~lJIFiul La o~ .til ,S1JintdUI nulflflet(;la?e~r dlOpo1.9 din laQii ~~!!I 41Fi Bllwre~~ OOUf'l~~1 ~Iui Ci cwmJl ,t(ao.enilOif ~Ijoe ~ IieTncep!LJt',i Ci.l [001 niJ~ iitili tIi'ai dOill:lml;l,

Cum ;Brae ~I!fi IFana~~~' IBae!Ilii fana o~i ~e i~ llil lP\rir'l.¢ip~toe

'm UmlQ ,cl;lIfe!lJ r 00 I~aj(j{'i) i9 00 pOdiUll.!JU i Foilili!ll(lt, ij '!ie iii ~ Q u cll~i __ si"Ie a 1Il,i'g,a la EI tcarea .a"'~ri~ hJIi.l(rnT~ Qe l'wl!.Il boei1IM' ~~~am'en' doo1o:m ,a"~H ~,joo fBJlld! ce le;,.@ .oat Domnul ~ Qe ~r:1;!I rniJ Qraili ctDf'Ii'I n:' , ~a-e ~i",'alt!:~ ',i 05;1 iAlli'iflar ~. r ~l boslii p.§mA uliJi 'Tn fBUI. $i ~8n a se ~elJp'~ de rv.lnc..r', ~r'-e ' 1:Jie~,I;I~i,JI! IOf Ii ~:ar' fj ~itt-f:S dill! IMint, ~ ee ijrlibesc:, =:IJ ,nm'l oi'erbeh;l ,d(!j ~di'; 00 ~~. r-ar;:. n~9USQ,OIfi §iMnc:~rii ~~c:i ~enT~ ~Ul df_f1j~i" Frio r'ae~ ,.iiIilljlGt iiljum.-g :e 'In l'aDi inl I~ t~h,JlQ! pe ti(leJ;ii ~mantelij_ ti ~ inta.m ~,w1ft.., w 'il(i~rii iOJglrume. pe ~~ ~~Wlii'!pi" ~i dili:i!~I. pa "'cl ~ri~i $: ~rlsulle mieri~ piJlh d, se flreMli 'ow I!i!e!CU ita lOr b¢;gMje,.

L.:a ,ap.ropfeFe.'~ Jltir ~e o:rm.!l1 CiIilIi1i1: §u milJ~i );. ti d"al}If!J-~ RllIrlfIll!ita nLun~nl.d slugi!cr care l!Jimea.z'j -Ii'Jiwmh I ai" RlmfH aJ • irflilEiI tJ~Qii ;t:J rJ g~e~fl ~ aoeiit [u!(- (;I. pi~~ dil:'iJ siddoaroe ~oo.!\I1 I RQmA " Ia 31 dl'lJl -e~a~are IHlospD 1iIJ:{1I,I I f'ana "at e ~V~:jl ~ d~I:!"Ii. B.oorl! F.\~Dl.QFf:a raw 1i~~Gd'1 un :(Il~derJ~ ne(~~t as'Ilipm [lC,iiI'I1iIl~OiWlLi!l~ prll1l eaee preg;gJ~B:l' Irnl;!fl;!lrici:rs~ ~ rm_ze~~ F,)Qp(itUlu·, ~i ~tiu _proal ,"nl!!! ~ouJ HDB,p"d~r ~ ,ebtiout dem !ta~ de«n, jl:Inrn 'fa~a e ii 'Ci~ '!.!li[i ~ d tie 'fQane 'W~Ii1~e!nll~:I; e;a a!i-elfe-..a DommibttrwtiJl daG~' '1f~ ~n;;!b'l,Jel Cl!! desmP,il'e' Cr88Jta. d:M dMi9 r 'lUI tNl e· ~ fc.<ml1-e !1JiIull 'M '~Impl;! dQrn:nrei:,~ . h'1 iJrmare. 'tgallJ i\'fi'Ii~teilB'i!.l!f,l' bWillie ~Ilr,e iI'i d~ aJ~tljl I~ ajlllh;g!!lrna a~stul :;CelPi mal 'Ij~rtS, c;§ ~f"'9I;JO ej sun1 'l'n 8~j!;l,i ",il:ua~lune ~' ci ,Q'ltsrea IP,I,J~i~ esle ~iI'it9UJ'8 S~IFl(~ ·d'~ unO'e se ver i m'bog,l~1 din ~~8m~~m~m!e!f. dar 'i~ s iuate eJ ~rr'cli !l) inEluen.; :s~rle~tli. i~~pende;nt - de'

Voli1ita ,i1 sIDe!i1.e ill ~o!e;(~ ~~ a~ril~. 1 •. 1.

R.Qi.M~mll 'lIeb I ~~ ili11FJUti molt JTl~ Jilre e!ei I !J Inlllm.a ~ S!Jfffl Tn ~e de sllp1~!Ji . , P'QZ ita Ie 'ce ... jllPr(i~. <Ciallo-me :ar Pi.l,OO~ pl~,'J j~ ,~.lJe~ 1!T~ll.Ilt ~i m~ri~ IEl09~Vlre mid _ t im~iMie in PrIMI,~tu'1 ~n I _rIle! T~1e <iJ ~. Pti FlQiil!! lui mit pJtea! 1i'I"Ii! ~ ~~m ~Ie I_u, I."', Ac~~ti3l datum tQtdaYf!% rlfijl primitll dIe.i ~ Gu~!~llI:!!j:I iDmnliuluil lFanllln.9l S~!Ift p!ildie~, l:Irlfia~,(j;. 1~lru Ie '~Ta~r W!1~ aiS,t (Ie mu" ~~te. "I ~l: ~rlfrlafilli Il;ir:te:aza I.o=,.a -I jpe ., iI1!1C- J., f. Ot!;dlr cere.a -!.!Ir'oIl;I '0 au;sl d8 lli!il'ii [fe ,r;:ar,'a' ;t:I~ gr~1:J 1 •. .1 Dernool CiiJ ~!Jo srpO'tul~ , inlinl!l~~le de onci mii¢81fl_1i=~~He ceroID: &01 I ill loe ~j'Q Pi) :Sl!f,'~d m~ dee '~f:I!ie de' grau. e~ ¢~re ~.ilfl¢iSjj~e de mil; "1\\ loc, '~li 4001]1 e eli, el !l:e"'~, '200o.~O;I,i;;,i mn cit ~ 'imTl'n~ f~1~ ~ dEl:tIe;g,e ~9.~l hum ;st~:prJ~

3. C.mpal1JIle:,~amNls_ d~l:ifuJirte ~n leg-arum cu

MacedonIa, lmpu;sv din Ramiinia }'i' Greda

~J1. ~IM~~UnB8J P(l!lLliI!lJJ :,~ :S guran~o; !S\i)1!t4raIEil. ~liiiJ1.lII • Cli"On~ca·' dl'n :9 luUa 1'900. .. Art~o.l 1.:11: l;u (ifnI!! $'" if ... U'''''~

gN-o,tlfi 'IJ [II " "!I>.--_ ~

~!(I; '!Mc[j~e S8ro8~B' ',i~ priin -Ins"'; ~ palrtie a~l:O:r' ~i.

li:p I rul ~I ~e_~alie. n!!J ~ .mi!;c ~pre a ~~()b~ ifI'Ii~·eliiab·iffi ~o~ga~~I~~I. ~di~ pe ,srorn~!!1 I Se _ vedfl1 e~, '~11iij a(la.,tie .d'e 9~PI mll11 'da-lil ~arn8 de' c·elil! ,QG''if<,Omi1lsG ni~l od~,1\Ei cine ~~,ri ... , EI [ired ce J~1Qr1aJ ~ume5 $IE: giis~1Jr . liIulTltiai i'iii '~I1l!e Oli' ~i d al~e ~~m~~ n",;]1i e. l~ta SI~1f8 a -ilfrnioi ~8u"dele 1m', Nli de.J~e~ ~.~ ~, eSI ~d,e~ ~~ca ~I,I~t~~ a~~1t!r:aUil ~o~ ~,u lr;!aWe§-te ea 1,; e~ ll:rolI w earl se la!lrd~ ate'OIi ,1iiI1i,I ~cet a~~ge ~O I .amrm.n~ ~i c~1i1:d 3'~nlmtj . ~IDJJ!tIS'llai_ ,~u 5-,glITlite~ ~f:d (I; 9 e,ea)il, M~· tg~i eli pfJ mil de ~fm di'~ .aoll e 8.2, t, '1 eS4 'j! 187,13· ell1lJl ~lr(jm: -I" ca ri

~" ~~, :~, t. ~ }:'id_ r~J'l 'Ilj~J'~~~I,J~~ '~!"Ig:e}e' ~r PQIiWWl nl~~e· QilIDeFll1 stnu, _ I dl ' nSilal Cf. ~I. ~.~ ~ e! mull 'j tcli:lg4aiJl• fi'W de~sib~{'ILJ t.!9ai:'frlilil de ,Iie1lQie §Ii aeel emil r~ooau· ~a5ti (ji~tJji"lc~u~ p'iJliULI1 m!;li ~'n!i!inte., Fe 19ra l)1 apoi f'{~am.U1' ,aalifel ~ ~o~t ~ISIia~~,~ B~~o ... :arei. H;]~ ~ 11: al,ii Oirn 17e$ 'a; ll)i~~1iI GrI~~.. ·c.a'?l~!1ld!m, _ Gu~., bQ~1 _r1~~~ .. i9.t)tii1i, Oe~j'l Amlfl~!ltIi,m Uieleg~l!anl9il, f.~~I. ~l:UrlJaret :ill :iii1~1I,

"T ~ ~lIn v!Ji'ejl~ ,aoomr ,aK!m~ -j pe lce~ dLf';!!!lIi!' Ii nQltri li.iireo ~1fII~!ji ~ 'grealolf. P.QdUl '~Ia ThslfRlQ'J;lile Tnej pam a .. _ no 8dl!l.~.e 'flmln.te do [Iia_o~" ,dll1p.il!j, Cllfm oe!ilef1i~1lJ1 ~e BDe).~~ ~11i11d~ !'.;:Wffl G~m~1~ dl ,C~e~GiiI ~~ lflIagi Relru; 1:p'~ r~lt3llzlil~1 prin CBfiteoe ef~l~e'. A1m{i d ~it.aliiii de slime CliIIie"~i au ~arsat ~an~ele ~tI& GI~c;I~ :stl~t;; al~i '~re -I;I1lII ~1,J~!;ltc.~ cu mnte..a IjOl, cu Mf'taPi~Uf8. l!Or ~i C!.iJ bamiil 11M, A1iilfel diiijj'figem r;;e mLrIele bi~ de ~mt Coleti._:arman ~n SeraDl,!l, 'CllIf"e al-ocntflh-lJ! t foa~e mu. !~~n1dlef,jre~ Gmaei p.~ I sfE..' :rile luiu~n~eLe-pt~.

,SJ a 1wr:L1 p;rte a~ti!j~, in timp- d~"le~ I'e9e.NI 'rnC!fl ~ a '~ij)S1 trnmcs ea a-jfi'llas·a~OF !.IF'aris-~ urn:le !S,'a c' mOI!:.!.n w 'r~i}ite, midllA Il)Im~ :j;I ·a~~. 1\0010 a ¥but ~i n Cbim,~srut lp$! [ma~ t);i~

1~ F.O,P.~,G - OOSAA·4~~905,

~!MaF!~ ,pe Itl311i ~hi~~. Ei 's'au ¢!lfJiiD~IJU~ ~1fIi ~$1 unul 1liii~'.l'E! .om d_ln FJ<a!'!~a~ ~F!de (l«le~i ~ .au~:;le ~ra~t 'r-n ~5.tllrn'Ul IIl,Ji 1O~~!Olila'l~ In ~t '~I;I~~~ privilffili31 :Ii€i a;iri~i3-.:ru 088upta luiL Garid 58' ;(IJfi~i~1 g:e j;irrin~1 l;can ~hiea, ii ti :m.e tn frurmc3$.a tIIDa~li:i Ilm'b~. "ii eu Ihi-u (!S~ ~_tlfi~Iii",. 'CI,!I!ljnt~' ,~~ n1,il ~ ~ ~~t Ift~ o-d~'~j m31,ele ~~rb-!;It ~~n ~hi¢a!, T'Q'I~ atunCi O~i, Qetil,:l I?iiiri~1;I11!ri Gt'ilcaJ 8~ Ti d'1!:a dilll f'tiFfi~_n:eitl ~ '~:§I ,cjteasea '~ I'jlj!lbsl lui !C®Ii't(lt;t'.aS'~ ~ dlnl urea ~ 2ilrrlc $-~J ln~~if1e~1lJ ~I ill SPWiI(l@ ca hl Rln_d ~s[;lnl. 1i'ii'i1lI'l~; ilI!ti~ ~~rir~ Co tel ma~ ~I'I greil::J~or dlirl em_ ltir?

312. IJ itifU I • 'A1'J ovlrulf' • '9 lullo ~ ~:oQI5~ ,;i\r:tlicolur: .-,G~riC~t~ c:_a-n~Q mm;i'iIlriGr ~r blil~~,rlIOf~ A1!Nns~tn1'ntul popa/~rNI tjrn lMG"don~. FM'a' gfC(i'ito",. ·un ~~ din zo-lwid' ~~~., Po'l"ngr..c~ls~Ju1: KUrdf:f/<O-RJ A_rm~f(in~J Al'b~nO'to<m., SJ-IV(ifo.n~ 0'.1-,(;:'" .API!il11'o!1i QPlro!1fr.1if;1if gfEl~c~~

Clllfrd~IlJl1iile' 'aFi 'care s~ f;;:!lfe de ,a.ett.d$'~ reee..,ns~m1!i'!;,.u] lPopoUli1~lurn!1 ,i[.n Mti!ceQclil~ ~J~ e';;::;:I!l~~t pe glleci. '1Fe~~ g:e dtr~ ~~I8I. ,romrrnl ~r tblJrg~il"Ei ,df~ ~~enSa n!"!indrtllm~1!J ~~~~, d~oi~~ 1"il a ~I~ooIlt3tea ~I eeau :QPJO~pe ~ ri:G~i ~n::iOO'~ CJI gr~l [i~ ~!IDtd :~~lin!l.i~ ii'~mln a Qt!~nttl, (Ii!. Ie) SUltan' ;Ql:in~(;-iIltal it~~~~ pr:iril ~~ s~ i'$dtiniJ1dIi1~ liIa~il:ii1Nlli~i!lbBaJ erotlllll1ilCt. d~ Cli"hd1 d:;1Ii a~~iSl R1!I ;$:j~: de iE~l d a-Il! pe dill 81 sal 5e' ap!iipne. §il JJa S8' SI:lir;:E!~~'e ~eini!;!! $A-i ~8re ,oomlJil3J tlitsriiei '9~DEiill, 0 msre ~(:fim-'bsre ~ ~ ~~ ~ ~ $e p;I\~~\ ,A.¢Iwal~ lhallt!3J ~~nQIiJ.g~ Ir,~s,PfI'ndii_j de ,~~rlel g1Eio'i 1,1'1 't.pa~~1 lu!ille~1 ~$I l~u~ ~~I fie ~~~b.l;Ilij ~nf.Qnfri w rEisllla,:e-..a. Ui rIB08IiJ1S~Jtiii1t-'ul iriOOPlllt 8wm del d1~ e.u1PJiti_tile ~i,J~~i. 8irtutrlll1lli $a 19ribe~'c. ln liiuliiI~r liiIa~ .s~ :SeJ tne~e/ ;eI!.Jb ,e~eviir-a~a 101 ~~OQBIlitw~,

l.a 'rei f'&'C ~i'rnu'!~ blJ!1!;lil'Di. Ffil"e~ gr<eQeill:5¢!i t;;I;IUl1f!tilISI ere

rn~le'. f .• .1 face UJTi a.p~el di~"rel I(':!". ~emdl ~Fe~s~ ~a tm~dl'~e ';~!na einc"l,i~·' ~_'~ ~~~r"}e"te ,die 'e~tre ~~~~E! ttu\e~ de' re-ceFi5:~mlm. Leu~ ~, 'rJ;j 'tr.ad'NIteroe' fLd'eti. UfJi iilliiJooi ,~~ru~ tn ,zf811U1 '~iKenr w da_~~ de 211 I~ie' 19!!JS~ iiMl1(',9f1eFii~' "PM l1I!"!ilfi~~-:Jrea f)Op;ma~iYn1Ier m{a~{~enerrie' irrtee~lfi-' 'itl :2fIlel~ din ll!rm~ cell Jm:er:essO~ Imici ,~ m;Iin. I;ffie'lte~ iSlI~f~pful1!lsc~ duplJi ·c!.!!m ~e' 1il:IQe' .'p ¢Jkf~~ eLnolG9le~" Qrl~~ ~I ~~'f1l1-entil. A.'en1.fnd Ii] '!,!~rbll n;:!!~IDJ18'1 ~;'I Ia le~aJ Fililrner-le,! a ,sreeisRlufuI {!jrm~~:)o '9<~·1 '9oI5bea~ de'S~!l!'Ni!du~J ~u~ lirnfll i! d.l.!!p~ ~:ase~ iN~~

p'iM<tI ~ ria 'fiQ~t ~~"SaO'r,a~~ ,acea!~.i Cliibirj rn:etM~'

fi.:li~t,jI1iril8a 'rr;fi:l~ Ei~:te coort;puts.~ ,ii'lfil RIal ril1JJl1te rase iWMi • .rtr,tJ di'eli'ie p~ D:;lIli !e 1i1'89~' Ih~re e'h~' s~ni.limfffJIt\lii n~01iIaf!J ~i IUQJU :~ ,ffiUrmPQi !.B ~oa~ fti~~IIJ~ie' ,e~ro~er.te, *llil:lnIDrte-a Frira ~OOrii riu $'~ g1ndJf t;l~J ~ ~Fi~ei'te l!.!F!ftate:a [lor 1\1 ..... ~n31~ Imp~~tIRtJUI'i8' dup:lli'mbi, rali~'ii :lii !lI~e·.lefn$ ~ 11'.n'.(. T~~ 181~e~la po; ~aM .0' Ih~¢I!J~ fr~~, !~:;Ilienu 'Ji gelm.1tmil. ~nd ~rnbi ~1 Pa~I!) dASlg~e~Lij RI;! CQri~~we' dlir ~ nQ'~!.l!f!e ~liI lPe' aBri~illTi~ntullni;l~ililni;lI1

~ !3f~clsm!J1 se 'ifi~irnpi~ '~'1,a to ~otLii ~'p:~Ona'l. p~ ~i.JOOIUur.r1 gM:e~;ti. ~ ~ft tiU 'I~' ~itite~ti ~$.1.Q:Ila. ri~i ~Iogle. ... o~~ i!lIiJpi Vhi di~!3flt(ij f[11i_1jj_ i$taGii Tn ~iiI §ii p:;lres,li~ d'e\!ElIiIirBi !3it,aooi'iDrii. IEiI [)iiB1bQtir' ~JlHd:aJg;ni" ~ .A;ri·i;;;I~ ;(Ii!Tl1!emrQnik

i_~ ""ifm~~e~a_ :~~i~_L ~ riia~ __ ITIiiWI~i. _ 'u~~~i _ l1ie~g.nt'et;Jla2 _ de nlr,!:,l!illiIl!I~~ lD~r ~I ~n ~~l1ie 11;!!l1..pg~n!;!i Qln nefenc!Fe grec!r;llllluW! I Ii-a irJlim,ptl§t itiosi8iii Iliii3ROliOliIe_ 111 ''Il7~.~ ,~,j -'00 ~;;ioed;~I11'~ riuliifl~a~ plJpt,I]~~il!Jni 9~1i rn ulliFl"!! d:01 t;le~!i ~YI d~lt ~Lall-iiF~ni TJIi E~lfI,JI! de m~l~ al~-;;m~Fii. ~ ~j din Iunml SO, ~ml ,d~' IE'! ~n~ i'i In M~ee~f'lrQ '~ud1 wS'~ ~liiJM'~nrool de Ol:~!.l~, IJar b~ ·8ee~ ~d oo~mnrt1 de {!1i;gloo ~Qr gre~a~e~. a i}C1lI~e!'iY-~ ~~ v.IDm11:' .~Qn1im.untuU,n~~.h~MT ~I liJ.I~z~, ~ Jar-:d'.oa!mg, peli\'lli'U g~fIi'Il ~i nflroo;ne---a j:jin~ ~1iIIi IiIUI Iw ,ooribEistM

M~loooii€i!iMl\fil ~ i\l!:O'm~~, -

GFec11 ~1{!!horQiil1 ~~ ~ra_"{:mlUnl sillit ~p~a'kiiri IPfifl' ~l~n .i~ 8i ,g~eelsmlJ~1 ih iMace@nla ~~ndl QOn~~irr~~ am' C!ri~~nal 161' ii '[jiM I~a~ ~:ni!il s{ljn~lilm~n=jJ( nd;:Jj.~.\n~~ &u 'ooa~alta ri8llJ:G· gr~a~ diril S1~1 ir.remoi1lWbll.. I~Fai\'-luili9-, ~~Flr[jl calt~~B,. ,~Nirtiill!l' fJ~trlQ:Ucm-'it 'Ii'lSirl~i liii'n~ GlrrIOlill.;rflilct. ,ca{e lila, jlllil'lj-ta'~ eSi!' al~rLiit~, ~in Oi,ii.IintEi 9m~t ij ~~.~ ~ pe ~i liiI~ii ~ra~i !:;3irilr:e 'Qt>8oL E\!i(:I~nt ~ ~r;;:ele1~ Ilu¢!iU ee Mmr}l~ ~i iQ\!! Sle ... ofo~~ ,g~~. pe ~ri 'i;P..{Ii ne~-tr!ce' kf:ill!l FilMln clUfgarqf'9'n'l~ S;1nt !ll(l_rn~ "9:red FOO~eri1. Limn ror pe .il.!lm~~e es.te arlB~e~cl :s.1ru~1fja lor oo:~.al~ e4~f:i ~r' o~~II~n~iaim g~~~J~ti. iar Ilo~liJi1M O:h~d~i. V'!l(fll:lj·I.~1 ~I Mlorlatl . ora~~ 1i'I;Ha~Cftl~Ii'IG ~' vorbt:;:;.e iilinh:dl :51a"'DrI'~ COri:58f1ra OOlPu'I fn:imo-.:s ~i :s.pilit~ilt'I llilbBH~Ii.. ,iii I ~

l:ati 0 olJomspaiBdentt ,din r~Flrft~ p!.!!~~1:~ de ~re iii:l~rul ~lFOfiiii '~js: rplru" ~ ~tQm '~' ~ (lOOre~ ~I~efl~ C1~p~ 3J?1'3fl~:e~ iMj'i3ntlJlui 'Lumo-tOfir,rn ~i rPmmulgare~ ,wnMc!a~!!i~ l\t~cle!~ lilfl~ial~; MMi.ic;~tOii'ii pr'O~9{1jijd'ei Nm;:iil'ie1tJ ,~·mJ iir~tI: ~fo:ftlr1l~ ::ji IhlpMi1 tor pentfU ~ iffitl11i ~i~l~ ~~ priffi'~~e(f. 1~'Dd, M~nlll ooLJirer '0i5n,'i'!9nj~,i ~u oomTh1lISIllIJII;!], Aoom ~iri~ \I~ :;I, S~ (moe, ~I ii'ifII E~r reiiJtilIDi.lmin~ loo~it:ori!'Gl pre~m :~~' face if,lJ ~b Maoad.rmi<:IJ njj] n!!lgly~a!\iI ~ rtid urrl1l din 1m'iJlo~e' d~' ~ru ~~ ptifJI [mm,alitalea ~i infami.ali S~fQ< a p(,:sc;ui nCl~ ~jir'iQm;!~ ra'.5Qi.n'll'l~(Mid (i¢tli1lii'lta1e, de IrflilJtI ;ale Ufi'iorm~ef:aOi~ fi'i~L:ifr:agra!t1 'im iluF,)f$.~pen~.ri,J. e>;it5~e~, t!ili!p~l;In~ (i;U ~~riji ~ ~ ~eU~ I'a~ eru~are" ~~Di iF!~rig], ~Jl1e'F!!~cri. eifn'iciil l[1MiPi ,~ Qrnemro :~~te ,e~ rl!ll~l.i!t :ill se !:IW'rue' TIri luersre. Abf~ ~ f!1;li'I,!!5o'e' Q!.!!f!~CU ,I espj'!lle ~reri de ~~re F!!§~e ~Iih{l;[~ !o ,ordine'h;!1 IPfaP::[l9~:rud'el d).~1 ,C~~s ,t:!!r.!I ~~ia~a. Il)en~!Yl ci ~J;;JJ 'CP'!,II~ BI!i3nulii!C'J' ~r~rJ'3;~;U~oQ!!ile ~~ I-a unr.!d OOlQJil,:!! L~1 !aF!! ~;;;Isics, Cere 11IlIeri95n!i;l dele Q~~~ Si~t~ :1i;Rru'1 fSrrni81;1 c8zt!I ~n cur.g~ intinsB ,[fS cs.;~ riuf~~J}iJn p~l1jlz~m eJ riJmtni~mulil!i,

- iM\m~~ '(Amirt¢i~ 11iJ ronliim,e~r~ !i)j;il!:;;i:;IOCII, Tn care i;i.'S,llI fi!~~DUlt rm.i m~ ~Jb~~i ~Ei Im!ari~~ c.e,8. m_~1 mar,a _ ~ml,J~~ w~Me.~ "~illI [~IJU' d~F ~ )g!1ffW ~I ce~ !i!'fil p,l!!rjr d~~, IP;;!~·rf~1lsmu!r ele~;;:; ~~ dupJ s-en~iFl'!ente1e ~s aUl ~re~a~ P-~ iecQuieofiB :s~ll!.1rrn~,OR![1 rI.spulfi:S :~Iemn :~lluoof'ilm ~I 'cu rr~19flH!!ie abha ~.~pini~ ·SirtLGm gmdi drep:, ~rndii"ieil!Jo§il ~~ ~opii ,E;pimlli'a'ii ai [pa~riardlul:Ui '!9<:~m.e_niD~_

AMSt5 a tbS't ra~wns.ul ,a~esrul Mai ~piMmau ta!rie t!lJ dr$t ~Ij'il :stii _rl'ii1ild'rn:f1~, cAl :a Cla~ liIa~mm, 18i_ iii~bel IMltla,i eo:

Srui'fi.~ro; f~.~~ Av~i\O~'; Gte.. $i nlm e:~lsU tt;msrn oDGo'. ~nm Iri~Sp!illrS; di(€:ili'i: ijin p~n!!laJ OOmluil1J1~J~r rmal rrllei ~U~,0\i1~~1tl, Ctmllparli"l\j~~j mar,elUi :Ooll\!i;11~ aj'rui' zarooo~ta1 ~:!XI:;1.'a ,al Giel\ai) ~I a1 !IlIeo1laM(Ji 1P!~tC;. Cru~1I iCinl~;oru'l '!Jiu~i pms~ra~ ~ cu~o,~la ·il~' Ei,prro'~ni n!lJl a2;ilEi 'CI,!I pl,Jlin~:;I, :E;a C8'a un 1r:e:;iPUIil5i de~~lt: iUmblfe1la 08 os I o:r mari lCut"o~·l;Ilhj ~pirof@,Jili ~ 1f>or ti,~mt;ll~ll'"nii in ~\nii ~ ~~I ,8~~ ~I ~I pe ~ic~~~ " in,~, ~.~ ~'i s~ o~lJfCJe 1P~~!'!~u!1 '~~"oru ,a!, e!.!rn~ei ~eeloatle 9~iI!lei .~ 1E~1!!Ii.ip,

IN'"6~ti!ni~ nti! :se ol}:re-e~81l~ ,deli9l 51F!e, nrd ~ilim b~ilL n~ ~n i~ri9i,

!!1~ pliin In1irntdi!l~, IiIk:i prinr $Ia~roerii de iriild1!:le de' ~ eei pu~i'ini~, .N'u, Jd'ei "0' [n1iel1Ce' <eJi n'U!ll fl4um~i (f~ !OOi df.nJ BtlIO[j~~i 'l'CIi PU~I;!:,::II e~ eehirFI~ tns;l~ aJlill~iJ oil ~iJ~m.tlli:lr. tI~ \!rn' ~i;ltesl in~'ntl:;IJ ,dkriin~te lP~t~a11re §I puf~~UruE1 ~Qf!B1 ere ~~f ~OO de' FfI!~ del g~ dm Eplr. ~ 'ilOt puteal :5U:\)lflll.mNII iel;lR11 IlTI!!fJilI)i;l I ror na~!,!;aJ 3J\!!!'!CJ. ~~~ ni.Jiiia~ aUlille.i Ci'!ea,\!)M rorh'i'lni s.cdloQ II,ma.e lnl,ll e;;:i3~~ ,fliS'hlt~"

l)ac;~ in, §~ ~ iiJi'Icrl rnrulfi ,~8GOO EF)ltl,Jll ow ~1i1u1 r;;Isei ~r:e~~~ii 'fdndJ ~.~ 10 glfularnae, u1iloli' au~m8ni ,01;1 fIil!Jlt mal peDw'lqil~ ,!, ~~I TfiI'rtiloo~~~i J;~~ - ii'Liii.1. ,~,lIr~i:5lei~ ¢QHtrs, 1I,JIllW ,Ilie i!1I!;i! a!.Jzi~e· Ii',~stn~~ be ;(:Iwina lP-~V,iQema ~I "IN. e~ Ie; ,gmlnl~~a~c~ iPB~~' ~,PiJi ~i $u :a i!UlPt,~J;I~]!; ~ i;1~~i dee '~muri!'e. el iS~·e· a r:l m~ i:jIs' rn:mirij e:;;l!!!l (le O~!ie' 8~1!Le~Ji se ~C!..lOO llii1 ;Slprue:l'B lor_

4 .. Miji,i'nM'U' ,~aft'E! ..$:W(iEin#/ mmanJICOIJeepu,t aEI' Tli~C;:U ~~''';'';'fii

__ i?,,!'~

4M" M8I1iliJlI~t~ !"5h!!~i!!;f1~~meil Row:Jine-lJ ~~ ,

A1IIii~i plnQi ~'n ce!:e tm~1 ;a~~nfJI s:en1Jiml}i1~ ,~If} liIOa~tI>l!· 'd~ iutiir;l'J, iiie!' m;:Ii¢:l!i.m CJIJ $U!Jetu! rn~b!"llil: apaP-!lif'iCl ItQ iiiia1or1je~ea :5~~@'.rn[ilor 'iji-l ~MiF!dJ D!l ml!!Ii!nlre }itf ~~~ra~ ~lQ~~ ~~~d'(:w~ cSJe ~e~m~ De rI;t9U1~m C!..Ii e,plle~et-e Mf'{:: m~1 p:;.nIiJE'. numlndll·m, fn ,plin~ -dr~(]!J~lel 'fri cantIna Uflllvt~~U~tei. thiai, In IJJni\!er:s~~1~ I~ c!Jromi. 00 'Lill'Urile; ~e IiIUrnaj jDli\tia~ nllJ ~e 1;£!1os'. de 11,p!~~1ll '1i!. I C'p r:J!; CJJD'i1 :sunt<em 'r¥ooSider~~ 'de ef~ ~UI ~de~i fn '~a~aJ ~oajl~ i!llbi~i ~gi ~ ~i e~~ r~~nq-~ care ~e: .[I~ putel)ii ~~b ql :;Ei lliflll ~1)Jmalilii 'gil RQIiIii·~m1e vi~il'li·'. ,~ s~'j !ex!I~~ $~ va ~dk8~ bDB1~, UC'ai ¢jWlifb",!;I 1011. ea ~*neful '~~. ~etI ,iiiS!Jp7;l1 .OI1'~ dar ne :;I~!iW!~ ,din dn~l WiJn!! pee IF!03 1fia~1I 'lI0rinflii lmllm~rrLd~(il lJ,paoiii p.entru ~a~ ,d ~lf_£ft ~~ ~~~j~a d!f'i ,i?J1 ~flui ta Ibiil3ml tum~~natih ~_nfAJl ~ riFf!~O ~j,~V8 ~in 31 no.~j]t fooroo 1P.!iJ~)ni la mrniir'al"j 'nn Unili~

Nu ~~pesa~i !tlCJ.1Urile ae· ;a!el dto ~'3ID~ ~i~rtJ~i d ~iieeefif'jj ~aiia unce' ~Fi!!TJ1i n'iii :,i ,a~ull\d ~ sil ~ede,1 ~e d1r~~:(!l mare 0 ,s~ iiit'i d8'~, Ecvetf~ ~r n~ool db~a {i'·!;,l"'MSIt)i, ,Scii'! ,ai'umg~ :(Sin :salflul ei Il9 AI~fll. ~6 ArItt&liI!!tzL p0 lRu~i; ~ tnlil ,ace1't(:jptil!i~Ofi ~J~liIe~iUIitBI din cmw t:ac, pa~lii, IUP~~illfd ~a ~IfIJI~u~ra4i I~ului Ik)bi~i'? I~I;II~ ar

1 ~ F.O,IF\S,6 - 610~ 71J'1 ooa·

't~~i ~. ~1i,Jmge' ~ iRi!lsLiemt ~Gm~ pe A11~ci:eni~ 8\1!g&iri~ jiE! B~sn! Maood,Qn~'j? [)·'!.!c-as ... r~ nu \f~ ,@lfI;oj}rv[!,~, ~'!,!! ',",~ ~!~~V '~f1l~ ~Dr SD.'ooO '!Xint~_a 1i).:2w!"d~} oooo!iCiw:I~ A.rrrn~ni epH;!1 ~ii ag;or;u~~c hratrn8~ IP!NiiIltti ::;m ~ ~1.MBn~ iffiJr.e ;~IJJ un nwle ajl.:!~e-r din "~a IStetl,!llui pen1ru IllIrni'tlIelf4a ~r. vi If~ita,t ~Gntrn a 3; ~ ~ 'dO~, ;£iI ,it - :5 ~fIeii<ofi :f.li a 1 ~InCii' ~~e' alii l~ijJjfl Bfd'-? 0:1 ~;::!r M fl~i mit de FflW'It ili1~ere~~i de' buge~~ NUL ~~ aUlit .de rIlllJl1t ill~11ff~~~flJ;~ ~n ffii~l'e!iIe, G~lm;lqi.\!,a ,~ IP~ 1P~llltgj1lfi.Jld a~;1.I3'j t~ni ,au ~iiitil~di1. litleoote~ d).!r~~!'!l[tr!':!i" n~f1!.I ne~mt!~~~01' p~, ~~"'Bi ~wasl1i ~itj men3ja~ :~ ccNm {i!8~fcr ~~fil ~, ooi¢$\i ~ vi raJ O,RS~I1~r,nn~ SUill\'l~ din Ibtlge~ :~j·1 nUllIliYi w ala~ '~~Qg:e ~oe ,i ~'I[{illi~~, hpllat-{

"rn;j~!:f 'tifil'!pulJi :jjim ,ajMJlsl ~Iil ~ ee 'l(J~:J!~,e' UJIf.1tver~i~~~i!e ¢JJ \!ili\lid'e'Jil~i lot $8 ItidCd lpeftl'nnu iIJ! ~r'C#te;sI,~ oo~1ra barbGiM'eli d1.l!!ji11!\Eil'!lI"Iui '~r{i~~llli ~iJ~ iar \!'O:i ne Ipriml11 el!J ea:'itebe' noemlen"tarte • li~lQ1li. Jw:dSda11 itJ&ilUi mel ;IDd~~. ft'a~ll&r'J a-d!.!ce~~ ;~mlnt'e ~ ta:J;rtele li~~r~~~ ~~~~lifi~'-',~ ,~ aeea ,~, ~r<1 ,;;lC_e.~~ r~r~. i'mI!llnt>e 'd~ !!be!1i~~I;!J. ¢L1J'1 :~ ~8~i iJiti:de ~r,il!ir.:au. un~ fitccO'iu P'1~lJtu1 ~l:iernrei, aeei ~~' ,~m£li~ ~e ~~ ~rtJl.aritull ~~~i $!ilil!l'. pmn f:Ki:r~~L:I,~1 ~J nLJi'nia~ a~lJJI1IeI R'fii IPUfe~1 SJJu;:::a 00 filO!1 ~ Illlil;ori,

gAm ny i~Ii.~flh,. l!.<ldt~1.~~ '[01 '~~~' Ce 8 call1bB~,Trf!Jl3tii 1I'De~~,?lmbl J'J'} ~~ nil] fu1reb~ ~ Laurlar! de ce a r;:te~t 'din pa~ri~ I!;il ~i .a ~M ~ici ~ vl ~,Peas,d p~i~~? De ce flU ~~treb~lm ~ i3~ade ~rtI ttl3tlil;i~ ~ IRe fi'IiIilIlIi~i? Dc ~' iiLi.!i ln1Ie'b~U r;.e Bgjintin~liu GEl' G9]a .inNmbat lIiIieM:i MiilCll'dOii'LiU,lI? DJ3 ~ M·:;Ii.(l;l~ Init;ltEi bugetNOJii? 1i~~8' oa:m:enil tarn nQ ra d~~~,Ial fli~stru7 [;Ij;!' ~ nu :£[~ rnbt,ebat ~ ~rrn:il Mi'lilei Vitl!l~.O'l; M:m :!'ipi'!0' bu~m~ ~~mai~!1!ti n~niutui IRbrn~li'I.e~ Il'a~j liisat jeri ;;pro lI;ia~~,a tl,!llililii ~ de~' 71, :5tua:en~i G!t.ir:o~naJ earn ca1~ d~tf 0 f,i1J1iia F(iiii d.e i9lu~!'!U? '~i Ii~ :ei~2I.!Jril .pi ~l!!il va ri~puliid'e 'ou ~)i)'LaI :al~oova. iflt'jl,~~~~I,!~vi 'iJ flU ~ ~~t ,~ n'lu'lt ¢;(IilJilEliiifi ~Ug;e'luli!J~, :s:.i fI~ avC1iI.~~.~ n)~re JM"iL ,el (l's.i vi t1.t!~rml !'!oJ ~Fe~»! Q-''''O~JI'~,

I~r., Fti~I_~JIt:N', fill.! :(f'le~ fnc:~." ,e~el ooi". nu !'!e: b~W"I,~m ~e ~! fa'!.(Or' pmn care rp.utCfml s~ ',!,,~ loollll kicull inl buge •• nu ;S_W~ fflc-il, m:~ CAri Itlu :!iWI1i~m Cll~ . .r:it~l11i ~In~illi cl Sc1]fite~ 5'!]P~l crtolrnmt/ Nti '!i~ • de' fiiliJU, ca1"l'&nin ilil'l.'Cm(l~i ~i m~.eri;]li~tl, m:a1 I~~a~, pe langEi i~:il;ill d~ldJe~tl'B panj~i3rr. piJ!pn 1Cl!e ii:::e{lul g!!:lfrEHpl, ~u

,1;1 ~!m~i1!In:H~n1v;'1ui 1ii8~jDnal. Ar!IJlica~j~,",a iPnli'ilii!B 8J3u.prn 8!lJ1gali'BVt'i v.e~1 ~E!~l l'al 08, 'iilli!!iL1irne rnr~Dn:a'lil!i .esta l!J"niltQiffil1at~ f.br. }~

~fia l .d~. ~ 'O~ l;a"~,rUI Ii~jo.n:;;ll tSllrJ1!'t ii'!~ri~1 ;~1 OOfiIdm~r ,acm ~~~~n~l~ 16,1 ,Iit~ nliJ1IlJI! ,~, OU ~I!.!!f!g;~ ,dill iS~rIJajllcii' p.e ,Sil.OOeH'1,i1 fli'ilP :;I1,I~ ~~Oto,em ~f! :sdroos~1 eplIQ; de, Ii,pUolJ'i ,!3j dlin ~11~ ~j ~rn'b~esJ:~ ~!J. ,.QjIdU!rl. 'II ~~1~1" $i clfIar li'r'I~rn [p~n~ eoorQ (:1l,I seffifmeFlt!.JU 1Cf.l:. Ilnl~C s@ [.1JiiM~'in IiInti!jJ1 ~~I~'~r.

N!.J 2ie. ,nollMll "\t~ M-Mi¥! U hlI,p~8~i tin ~nde ~e~1]!U !!N)'I, Ilttl 'CI '~~ In~rmi ~,I'I:,. ~ :51 ~f!ern '0< mkti Tfiieu~la~, ~!'! nflr!lo &jLJ~j)~ moli'a~ [p:_IID1~1.~llll;1 .1iI C'¢rntr;;:l! rJUiiiFfH;lHU!IJ[ f,rd~tr!J1 ~;:!J~ ,e~t€! 'rn

:P~OP~:uI ~"'iiIJ~8~_~_ra p~rn~Iri!t, :;ISg!'1i9jlTl~~~ ti!'II.D~-= \!"rer.m :si'l 3!lzlm ;r:lln, ~UIJa 11l-1K!8~~r.i~ ~~! d~ce WI\~rl:ij ,~: .~lfu(a!m..~ ~unt~~ .~~ . \I'm"'. lar nlll si De ,mal n._umi~ i~ito.ri ,Ii ~~ ms cQ;'1~!de:r,a~1 0 ~~.e'pefll1ru [t~¥a,as1r~, Ilar. ~i!I~ I.'e~i ,~i¢e~ 'd'air' cu:m nQJ ~~ neralil1l iMl~~i' nM rJ in pK!~sta~ lIlUI ;am i~: iln;n,unrri :~!..!d:e:Fl,e1~1~ [i@. irliJl :de Da~ -d\iir :atalet mi;llliiira~tiirll,!U:lj 'e!fiiiU ifa~tte IifuIDta~alJlna! eu un ;s~, POliticj e~el 'ei ",,~i !1fiuJ:1' r:§ut'Iri_! s,"a, ;!'I_dl!..!'S e!JI o~l(.'; ~_ d; cme'" "B'r~r~1 (Ie iIfru~l:l:rfe~t~tilli~i !l;ill ,a~,~mt irn~~Qn;I!le €5~1j~1'}. in "a;,;;~ii!i Iv~r~, ~i :iJl.unpi ne in~~IW!e

'Ii:lar.e d]B II,mde '!lin~ 'c~ la ,~tai.u1 vecl.m. ~~de:nlll JMi1ceJf.M~ftli., a~.m ~~. d~ l!i!'!~ [primltO ~ oc!..!p-i ~Io n1:a1 'jn.ai~~·'funC1IMi 'ff~i"8i lti IfI l~ri<lh:;:l~j7, F{~e~n$ul es:te reO:iti) OOLUral. ~Bnlm~ mu ~-whl, af~.:ti :~ m1.!llt tiFl~eli'eS".a~1 ea ~wa~tr~ ~~JlIia bLig~I.u'uiL ~il ~PQi q l;lti~ r~lliepme: De~L~ f~ ~I Bii·[3" qr~~ ~Drr $i~ irno~Ji~~~7 reFilm ~ mf!1[I~ ir;htJld~R aUI f~t aa fafa Bocului, m MI;I¥E!~n~, .§i ;;I1l,I

'V,.,~~~, CIJ 'tr~,iu aJil-em noi i~etttrl~t[i :;J~01' flU ~~~ de ceil!iLU ~~!ifPFal, ~~rtli Jitu ~1e r,j~!a.i U1Sial ~rnarnuflJ!l. ~1!1 v~ ge~~ecu~Jlre !i!. 'care :sun1:e;m Ie?:JMlI~I .. AJiJ ,~Wl[t. ij"tcp.l~cul.U'l iSldlimt ,aD revdJverul!.J~ ~I "I pu~l'el ~ce· ~:;'i.irlil iiIit fi'~~f,l3SEl~ 'i1llt!~~n;t1 ,e~se Mi1'jstre~

,iW ~ut Willil ~ioan~e~ d~rm~ne tiMun:l:ai,J 1i,J~i n$1jjyJJ1IE!i '~ljj~.~'am~e~tIl im3:~e'_ []le ,a~e-ea ej f'ii_u·i !llUme~c l!i~1:o:ni ·JI Iliu·i 'no~OOI~J!:a CdJ [~a~f~ QulfIfIl ~\!'. ii!ElI If!Utr.'lrp i'i !:'Ie Oi:IJiI<SLde~ pe

MI, Q.arr& d 'lie Ga!lJLai !013' '''"8 1i'm;d~lif[n~ ~e' [!~ ~.. ':N_"' ~"'i"J>

"" •• ;:, ~It-:" ~~~J~~:!r! KI!Ii

NlmlCi, me~ u;iUr qe 1r;~r8puIi8: ~Bntru clI LI"'""',, ~mi~ i!'n1t''ti tar.! !iberi,

i.Jifl'!:l~' sun R'lu I ~1~I1J'Ii,Ji :$i al p~~ei vi ~~~ ~ce~ drJ~n~~-"'~1 I~ ~ao~~~~r'e: ~E!1i !iu 9.r~ ,c8 tpe!'!tl:U Mi. ~ .1tlnd .g'~~ lliIJ '0' jI!J;fti ITl~re l!oell1~a,e 1fTl!.!l ri PIil're<1] ingrUI de' G~~'.;k blilgBa, >de Dung:J1, l3~mlllJ ~~,C~ ro'lu. ~a lDov,. ~cl ~i '~~b~' 'tatuli ~rn a ~iI J~m~ in aeea~I~1 ~Fa' a iJb~l.'ej_

~a ~lIim neil ~iJlM.e-m ~~i 'car~ 'i.li tlPliill ~nii7 OIJIlirln~!l{)a~tf'i

~ ~i~!~ ~~irti rttlli·:j ~~ ~ifild'iJ1·Fle ~ O;!?i C8 ~]I_~iu11~ QphiL '~llUoll\ ~' GI Iij"a,il hre;.;:-!¢ liIi!;:'i 'Od~~~ gt;8ni~IQ ~i\Ell 'I d'~C(~ re·~l '~Mc!J.!I;,_ ~~I J~CY~, ~eait8 ~~rl,JI 0 ~~Ii\'i lliTIeu~I~" li:mai dJJi!Lti;n~ C~ tarn_ mullfil~.i I~[ prlnl ~!.II:il.e rmsi ~'il~il:il ~te 'wuf'Ii'I 9i M.aOOd'Dnii~; 1Y"3~ -r~~t ~I nildi g~litd :~ mefSe,W ~il :_ e ~¢:ega (:~ ~~~ u~l!f_mn~~ mii:S~d\{t.lft ,se· e:Nl?riffl~ nl.l-JFlirudu~e' lJJ;iilolli, Aiig'i rn EIlEI1'ilB1B, ~~r~~~~i l'a ~~ P.l~C!lfl(t. ~ l'OO~re. 10 di~traJ~~i. pe ~ifjzi Jciij~ junl'lni1e pen'm nm0J~rea ~imlplilnj" ,~ mJ 3'~ ,~i~~Q~ CiIJ M!, !j '~eel:le nahtt,:;!le :;ii diJFBroa~e-; 100 O~~·" Ie 'c'iL~~ ~,l rn.!! ~i !'ITlilN;esionea'i:~! 'iet ~i Ie ued'im :$,i ;t~~rirn.

~'~ 'fOS4 ia,,~1 ~a t-Q!]pI!,l]1ih;I' fr~~iIGf rto~M m~,(i~iiFi~; m ,ohr-purirAl: oere lilml ,g1~umge ~ i9i1!wli'C~, N'~~ QDlI'mlt DiDi ,0. :se~t,~. eu frica ,d',e a II omo~~ a idau~ ~it ~~a~1 1inl,J~ in m~in] ~rg-m1!JI1IJfjd :ii ~mn~ cIjl ~Iii :~ 1P4 ful'-i~ via ca_F!,Ie ~e istc~. [~ nu ,eur.'If!loI:;!1 $:ii '~ 8Ui[prfn~i (lie, !t..ii:'iilia ,a~ aiJt(!n1~1or." NUl '!.I!~ at1cat ~ici ~a~!l!i CIl.I ,~ndhlll Gal ~imi[t~~8J :s.~ ~~~ MOi11. pe ,~r:td ndJ '~n fiec~r[e· eearra $'i'1Biptiliftl sf_:ar.;iifl.Ui c1in (lOti ii'll mi. V; p1IFfi~ ,poe :5Itii'~:u:!'e ifi~, fn~ c~"~ 881 'fi~ iIiftlP~iliBiU'_ I'tl:I v~ Into~il'C~ 'if'i~poil~r :s~ wd'eti cine 'lti -lllr!1Fi~re~, n~~ ,plD"Dhtt [ni~ ,~Mi eiJ MQa de ~ fI '!.JiOOi'itlifi~ ~I ce~ rnai ffi\!!'U, ~rid ,~ ~~al Ulfnisri~ ~m~ 'iJial,3; pe dind Inol ~tlm moo IIlImtMim 11~~ i:iw ,ea~ :!in n}Q:;Ip1~.. N!,8~,i p:liiniil lirell odaLfi t:iCiri{i~~ de· i~ ,eCilITfltt-e~e' revojU~!o;li~~ ~rilll t¢$tE! vi :8nllli~i1 lei :!:i'ilInhe~l err dafi'f'iM~ ia m~;qJte. a s~ j'~t~ eurn ~i n-e mena~ ~

IJjl:lii~~re primilffl zilnro.. '

1N\e arun~~ CIl,I '!IQ:~6' p!in~ de raD~a1~~ Mrn(i~JL_,a~1Q ~l r[JR4i!dlt,l!~~l-91nmlfQ- w!!g,efrL[J_e_oe~tafl£:ili~~ .. JB[i_L~~ RO.~ li;rlf d·V'CiM]]'fi Fill] ~.WJi '!jIj IFfiiS. rIlIJ);~ Jo~ rWi mu!1\ 'luDJ,ul .aoe~t:I. nu_ ~111~1 ~c; c~ 'pef'itl1! ,ches"n oo~o~h;!' 1';lI,~!i!lenli I!UIi)'tS'!,$J1i :5ia iiftlp~ll in IMID ~~ii'i!e ~I ~e a,e~ a~tiki, IlJITld'e ered ,eu ~ 'e~~e ~pe1ll ~nl a~, lucru'? ru d~c~ ;1i~L p~n1m ce· a~ul'1a:;;j WIt:!; al'UF!Q:B~1? Qat-s GEimaftile. filanta, ,a~ ~mbtii ®I a~l]ng;e pie :sfudeil~1 f."t.om@rii ,DEi BB d:u[: ;s;i~:ti 'E;apete OO1bUi.llJ Ilil r'Qooih·]~lie- 1~1i1 O~ie' studeF!~1 dfn f$wl~i'~E! ,~i.JS ,olt.abe. !aia ~e; PO~fl1I! ~ :S:1~!;ifili~; Rom~n'i? Qy!llilJ Q IP-alii_e din] ~-voa~l~ $~ ~rt~j'lii!ij IiIci~ ~~G ,i rJ:1 'tot :a~a, 1i fiUlJIleSJ:i, CUIIf! iF!e; Ru'wi'i~i d·',,~lrj pe' n¢l!. ![pitoni'?

n;:.ar~ ",,~, tnt Feb: ~Me· '¥roiji d"'!lco~~r@ ~. 1iI!:!1 'i'lidr.ijF)1am ITIDI pl!M_rill9"j, d~clI mJ ,ci'~I';e. ~ffla:f'il~, '~~m nw:~7 lI~e· ~~ !i1-e ~ucetn no.; ~ ~~I~ii'I'I ,cullufi\7 [;(a~ ~ ni:ii ilJFi~r;~~~hl RloTm_~f'iel O~· !@ tiin~ :G:i ,r,eram ~utCii. al~,l m Ola II ~t ~.~ fIfIate:ri<Il dao~ fIlU ,~ I~!

~r'~J_ fO~~~~'$~], • de I~ f~Ui hOinlii? [DailE' ' ... o~~ e~ fife ~eaa~~I~ ~~Cfl1,m U~Ql. fp~!1e· uWr _(l; ~ n,e P$t,d'et~, dl~!r 'clJJ s~ ne' ~~1i;a~j e~te ifQ.al1.e, ~nevTh'lM" VtQl~ [~ ~~; !'ilie ~~I!!l ihl 'ra'CUitJ~I11!1 tfin #l,1ben~1 '01 flflj n~an ITrIi1Jtt ca ~UJ~ i;~ a~~1J~ eal"e aoor.rn n~' stUll ~u~.il1ani tlfl ~oi;lli1el,_ ahlInrii va 1J'iia 'OO~I~1 IUFaJ 'ii lie v~ pliirni _~U ~,a~~~~~Sle, ~daQd~~n.e biiin1: ~ltJij~1 IBrJ CI;I ~B '~t.1ge ~ ~. lulilirl ~gcllil fOr. cum ~'-'IDa~lrii 'fa~i. E':uirn~ cIlIljli;!1!)i'! cu mille.

G:r,~c!J1 Cal1r10~~I'J~. ~8tte Ibine ~u~e[ea_ ~ "'~~ Afm~f<I!.Jf6L d'a ~ CU9:e13, ,I a li.i.or'a~ il,~tj~ Q6 ce ei'~ l\fm~nul 'wredi'liei: S~I ~aMi. $Ii~ ~ ~OOI C3i'i& ~~a'u [Fat hbellilate.a t!.ill iSun~ Aw~nil. rm~.Mr ~ aoulilill ffifLlf'oO,tlFi rdI~DnE!l!~ T~ neag~ ·ade'l~LJi~~ dQ :aoeea ~ ~Hm;h:;:.~ ne wno_s.t. Inll.l_\lWe~c, ei'~I'!l\'e proriCm, c.N~ dau Ihate :$lIin~e!~" S~l De IP~$~~~ ~nlrul e!l. ,~~nd ohrar p~iita I~ ter~. Cilna-a~i~ eil ilJlrte z~ ~e' ~'"'~ Arm~;, ~. ,G!arn fi.-v_ 'il '~iSJJ;i~ I~ CUI josnlool ~p~e', de ~~~blln. In s.:palJlla tIl1~re ice! 0 aye~l de a nu ~~ Ilu~ i~tdi

~n ~~~~t~ ~~nrr~sunl§une4Afle~ el(~~g£ '~..h JS£_~ai[a:~ li!alLoo,~lrz,m au, Q pJuite Qilrg d·~S1 ~? [Pa~ rllG-I n"1;IF'~ Uffi18!jl1! rQr?!.J Iln(ll!Fe!1enta ~ ~md'flIl~fi~ a~, 'C-aiill $-U1i~ ¢-;¢~riJ1i~i,

S1\!Jd'~~1 M~ct:do--iRl:cilil'il~ni.

ruii~.elt(~t~.: A se M~ta a ulQ'JiU II fiifrl !'md'egm'DU .

,~. Pj1li_O~u~' P-~_~I~le~ G,~,~!ta~~ .. Servlcl~11 dO' Sllouranl~1. B_I~~ 'dtl; I.mfo:rmat!uni. ~QtI .a'ln ~ 3! ~o;etnbffiic 1'1II0:s', .. ~

o/nlt:B:5,~I. 8,p.~rnt ~e 3 !i:il'e din pa(llea ~"l~efi~iDii MS~OTtl8!llii

:est~' r~~r d~ T8~ur[F!~_ere~, larrmooiSl. ~J iPli'6r~SlOr dinl BikilNi, ,S! r.oSO~ pr~~t de ~!1 tfllel!1ef'it. ~ .a ~\!Ut klc ~~ C:j!ilifijnil u.r!l~el\~rt\. tfllln"i~eJ~r;~m'le· l;inm~t(js~: lfiiDdc~ Ta!1w 'puoe:re~, ;(:! tnce1ea~ siiJ j~ iimI Tntf'~rll'iliQere Ce'.ITifil'!~ ul:l.lv-erel~~rtll, I!.!!em ~~~~~'_'M~,,:aU a.flat liiiiai ffi!Z<h,r~i :50i"Ude:f'i~ii FCifi1ltf'i1 ,de ad. ~ntfaO ~j dlnl :S:ii~~~I'!~ 'trre!lJ-lLriIj, ~~f1 ~ndi ~~, ilSiifi~ilfliii !lrnilfti;iIi~ife~ ee du:s~ T~~o~ ~eere~ ,eu e~i'jia 8ti..idEnflJl Mac~l;Hg~~lI1ii :g·SJ desdh!.-s '~ ,c&ro~: :a SlLrpral a~il'Qeitli~lor ciml~e de Ilandsii: ~rece~~ lin ((!1fI,tra R'Orn.~mjilDf. ,~¢~i ~in IU~ a Q'b~erta!t e~ !s~l.!derW~f-n IRom~nlal nu ~i~.ul nh;:ul dslorill! ~ d!~Hm~ll'e!'dlfll ~1a,~~onr:a!. ~ ba 00'18 mill I 1m,iI!t! ,a~ m'lltlm Oi)' looi~~n~i!i ;s~~nl~~_a.~ ~i8lrH ~ ~a lncef'U~U~ ~!1Ilpaml~ @nt!bl'{l!l:i~~jl (:lin ~~~Il'U~_ O'~~~~!U~@ ~ceaS'ta a 1~Ig;l'Ial, pe ~1~itlli If,om'li~ CiI1Ii! ,au [~~UM~ I·D;g~ 5.--t!n;e1il p.a~tiC1i. 'd'U~~-'!i~."~n M~,¢~onj!;l ~!

1] F',D,P-'_s..Gi ~ OOSJiJR ';Jr1~

:.l1

~pt~~i a¢¢'Io' ~il InUI :&Ia~ ~iee-a ~ n~I~.ori Ie bUSelUI ·$ea~y[u·i 3f.lJI.e'J;ltiniOl I:~I b~If$.~, f!llM~Qii'lt.ari.sm ,~ e'uii1 de lif!s~Ltutori ~ ni'Ofe~C{ij §i In too tii"'i.a '~M~l ~turla p~drl~. U!i!1l~~ !c.YI~n~rig1 pri~ 1~6en~8 §i' lltil ~Dal.'e pil~He,~ Tin unmHl ~.ll.!r ~ilrnib;i:ij" lt1oc-ewJ1ie~'ii ~~ ~~M (:can~in\3 ~i ~ d'OUQ 2] aJ a;p}j~t M;;:Jjr.llte~ul.

5. ·Sa~ie.tat~.a' ~~,onaJjsta ~~aM8 iE\l'lenfsm:.os:i,.

.Sctlp. A·c.tiWtl~i a..n~m~tlil§fj

~1. Imr,g!t:~luli!3a f\Gi~!jei I~ Sllmil,!lif;iiln~1 Gene'ra!I~~ . IE:dra!5l drift '!~gi~lrf!i~ ~iu5tifataf.I'. idlln F,obrmui:c 1'9~$, 1~ PtrelOO, :9 :$;egJD..'b.Jie'~uii iN C;fi$§o'i~Wmi§\' E?J:wJ.!mlji.

!Pin 8(lr,1:S(i(ljN~:f!lIPre!)edintel~il l!1~rru, d. N. lKazam, ~m .alla\ (i{l '0' 1i"i(i'Spu$llbl;!~n'e 'rDfijn,a~ ll;llii~ii ~un~ .8J stleiF1l~~ fJ'ioas~m 'in capi1aM If~gmulu~ rQ-~~r:l\, 'Cee~ ~ ~-¢:rn~a I.i~ din eats mai ;s;flliL1\ dl~ r.'Dl!jstte~oor1Me ~j ~:Fe; liia IlllL~ ri Tnd'e-,Illin'itj din ~Ilz;a .oiferii~loli diblti1~., hitflrll~re-a 'f.i~e5t.e~ se>~Wllli '9 ~~~~~1lIlI CIl.I oowri~ 'G;§(:4i BU[i1.l~1Lui ii'l 'tirrmpuJ n~rej 1'O~11 a flieiilm~luii l!lostfWI ,iill .~~ refl.!:gi~1 ideeil ,(l~i'dbirii ;a ~ienisilllLJ[Ui slab Uliirlbrn ~.~ sutill proilteeth!!f!e~ "",arilor §!f,e¢i 11i00~tI'~r1 din ~,afiar a ~[U!rOOlor princ:lpam.lor oo('l~.ej:'!,e, Din s~ae~~ ,ca!el~a §! !!l'Ii!FXil1a~n!3i a~ 'tiwl~~i iiHi~un;:]l~ ml ,o::apUaJa Rarnamei e~:e rnare ~~ (1i;!1 11;11 1Jiv~ de~ giliI(I;~ 'in rrna"M pane ca r1 002.u'I.t~~!.Ji ,aoesreil ac1.tvt1;a1i sa 'Fie ~'!!I ~, ~ril ~ 8~~8ptaril~ rLUaS~j\fJ' ;ri >W ~moo~!.;!! F!~~IJ!J !lS.O~cC i~ ~1~lltl~ !i!il~l,!Ii 'i'Iii lRomii~lIi'lia~ Im'aiftiltcii rno~~ri S!JriI, m!.:.!L\IJ ~i '1lar11J,.,lh

9~:r.aj,a1\ea li;ali'On~1~ CS'i.'e' ;,15Lt:_&1 eel maS IfrlfUe' i!'18Iln!ic, ~I no~~. e;a paliB1izgi~i.~L~ pulDritf:i l1I~ilS~re nf:i~loll19'lel! eSI ne :(IHn~~e~t'Ei. e8, lie aifun.cli f~l .aplrari8. !~ pl{ll!!}~~e' Inoll!1jlcilo'I' rtOiblii~ na~J,!Iri~ tii~5!ill:i mild Tnoomj",uratla ~ :a't.~ooaJ ~ic(il~, de eare ,e alnenr~1'~ti ,e;';~$~r'!~,~1 ej, I_,.I_ i[MDl.i~ ~i llbijM~fil1ii ~/.'ebLue &ri R~ atp1riilrn_ prill1l ~Ofk~ mTJloocele drepWnle. tt1D~1ie tila1ronale ~8"'8n'ite a~;~~li jP~~ HMlsllo-i' 1[;a~8i se 1ii!..!rTleaUlI,P9lP-1,I1;cr~;I,!If!i~ oe la !it!:a~i~ iJunil!irrel pe V,~8flfli9'a 1ll'1 lHI!'ilmdot), ~re'b!.re FIll!&!~ YAWi !i~ ne' deoo_fi!S~m de 'd~Ct!Jlaj8.1E!a! If'latlj:o.rnaJil ~ ~f~i~h:Yii'li;m~; uniHrl p!.l~~fi!e rriO{l;Stre ,r!e pJ,eiu.im4eOi, p!E!1i~rn ~ ~:!;i!J~Ii!9ld mars tutPt~ na~,Ci!tl~r~, t. ,J" q~u'l n0:9\1'UI mndl !W:1l~csl F?e1i~1lJl ~ .oi~cl,I~al oonsbil.Ui~a se~(j!JRel dllill. Eh'!;'l]t~re~.i! ~ ,d~ 1lru urn~~F!1iitiilbl;!' ~ C~

In85PiJ~~1 'b!illWIl!3·. apfD~fid:u·V.~ ,e~ IPre~-edjll!te I.,J, -

P-Pfei. t:.ssJ wnsaur\g(!l1;, :Secr,geM~r I~~ K~e.L'~I@,

~ ~ FJluF'.S.G ,_ IOOSAtrt ~cUUiOO,

Oi.rec~or .. fM.1 Qr1sso,\laiSile_

512, Diroefr[j~~ ~Qlijlei ,I SiI'gu~lfiI~i.G8n~ra!IQ. 1],

OQmnll.ite MiFl~Aru, '

,I, ,,J Prtul rn;pooFbel~ ds [rfIi~iJ ~us ~rn 3lr,~~~. men'i~ ~~ejiei EtleIll1sm!!)s din Afhani3J ~i Dllii! ales IFiI~n1)aJ ,direeta ce ,~ ~Je'itat fu ;OeslJ]UMal 1Iliice:~OMffi'iI~ ~Idin ~IflO:l 11~O~ pe' c:.:'illd ~wd'iinte~ ~ ~. C~iil:ls a.lWi'iE)er;i!lnd !C'a,p.ila~lm· stabelor E,mopa 1fI.e!, prepslii w :SIul'li!liilU~. iPa ,~ '0' I~ I'oEI 'ill1l ~nsu~ I~~iror 'DD~Fl)Jh;!I :O'e ,dc~n~il ~I afllJlfi1'i1!}' d~ ,~ t~ii)el p~ -g~i c.a~mtl~a~ ~ prim ·t.trire Sljr,jine 5prn a oon~.m1:ltJj gan~i ~ ,~r pe de ~lbfI rnooa~ ,,",I l'foi Fl'iiiail'e' ~rm' reu~!!I~e ~rp~i:n ,~~erlnte ~l 'eor.1~~~u'.t;~ tl.um~ Utern~~ ~i'POlfji~i ~~i pre~are 1n ~a-voiifi1'e@ rev.endle~' Df.' 9feoe~~i din Ma~onia~ ,caubiir.Wl ~ j~~lfle:a penJflll IfiIiI·ail 1~b1 ~IUIii~g o~, ~!l(ja!.!! ode g.5imd a Q d~l.ra pniii fuliin1~~ de, b'alie-e dlEiLalilii1irtL

!;e~e q.!In~t ,d'e as!3tJl'il!:j;f'I@',a wfTiieul ~awt tn ~1iIi!~n'i.~1 ~~e' ,i3J YnliEn~t iSe!:~l]ni sea\ll~e Me EWf1\e1. ooriru det 89>emelfi.es, est~ Wriooellf[ ,e~ t-o~j Iba 1 .a~UIi~~i ·!iew~ la '~\)ii"fiIOFe{!i" TF!tre41ne!"e'b de' b~jjWje. ~u.b ~iti!liU i~a zEs; de' eOf1)IJri m~~:or:u;:fie, ~Fi~ru :aplr-area: e'1€lfjfj{f.t:l~iJIUli g~8C: ~'Ill CQI'!~m ~llL'(In~~lOr b~3fe= dar can mmd:at '09 aiJJ mtiEi~t ~ '~e~,;i ., 1004, • au nl-~~iTt !i}~~~1 mQ«B~nilJor din ,comU-IiISJ ~~~e~~I~ ~oif{jjl'idl ~:mrf1Hiltaiul i'l)m~~~ ~i pG 1P~'¢~i IEIitEFfiie ii Ori$~ alban@l.!1 ~~, l!m'"'QI~; r.tlrffal~ ~ntm $iIiVlPI~llllii1gti!jl d"~ a 'N T1mb1~~ll~5a Iil:~li~rnalli r¢l'fi.in.ea~C;.~ .tiin M~ced~[j18, P,eflftfti 3 pUIi'i.8 in IWI!T!IIinr:! !m:tlii mult 'i'n~~ ea '~Da1~ comiretoell'J. lna~I3(1oMlie l1e' ace-s!i:e~ d31"i ~itefi3l, fie' ~e'a ii11~t'iia~e; ~ 'tE!n1o:rnul M~cedon~t Mogawl part>e din J['teria

1:1I1C1t.i':;'rfIlIn., 'lUi "'''''Ni:I.Q'. So. i'I"rl ....... -_-a -'''''-- 0.11 ~- ;>'> _.;I- -.., .... "J:: .... ~'"i .. -.;i',I ... -I~r .J ...

I!;;I!... _"' __ ...... i! 'F- _. - ...... "" IIIII I!"IIIUU. IH;::tiil!;,i ~iiI, ' DII'i,'IU......,.,8\:11 ~ClIIIR.iI'" ~ '!,;I ....

~nts~j. este ,50ufi~ient a eeli' [r,n~Fli'f~~"!.1I,:!1 (Ie !i!lisalle v~le' Tmp~rv. ~'n nfIli de ,~~plare' g~i!Jt I~ ~ret!JUooeru li F)ubflGa't ~let Tn re-YJ~ Icllenl8rnoo MQ_aliul O"~Gr~! ~r neooates1:at !H~'Ete.rie1;

CoMitotuII lEli(,lnO.oN':a~Dnl;;!e!l 4;!.II s-0dfui 'in Mace®n!iil! a '~~cut en ~pal iP!Il'!I~JliI(l(r ~~~rie ee!' a fast ~batat illii rres;~ f'a!'lsl'am., prin call(( r~ fl;l~ J';I!,I1_l'!iWS~Ut Qfu1.imere bUI~~'1i ru oo~ e'181iT1¢'Ji1~I;IIUli p;qiin~O!il1 ~J M~dolili8'i :ad~ ~I g~~ /, ,J. I~' ~i rrn::ullir.e~1!,J1 ~~~ nul'ill~ Ire bl;ll~rn 1D~U:§ii 'd'u.P~1 eUiifI ,am m~.@= 1ml{IJ1 S!J~ 3~rIlBCIl ib~'ll~f<:lli ~e lJi!~apti -'ii ~unt; f'b:llmare, ~i ;n poUi~al ,AI«H'II'i~nifOr ~iliJ M;jI;edbn5~ ~~ areasta Feei'e Ii!T!Eili muftt

din wlirlQa, zjg:J,ei~ '9rece~ ~e, pe "re_m~Mi :eari se Qe~Uif1~u~c; 1t1i,j Ii) ,tune, n®iJ~ in po~rl~~ I~:o.mti~filtm' §! ~!n 'r~~tu!1 ei ~edern " pre~r;I~I~' i5t~ rei lelienlsmo~. N, 'C:az~rs ~re ~ rnai lCiu.~OO irnfrulflfsi ura ,rj obtll~nh:d~ f~t@ @' rom3nR. tlf~~e~'lle'~e~!c~i'ril~ n~i51iEi ~n t'IJ';ttB ,~nJftrin~BrY (dmpt ·l1ill\dlro ro'm~f1&asei~ '~d~mtiiaoo la ti~ in 'I'on1ta am eirUi e'h~ii'ffiei"it De,~,reaesc ~J 'pflc:li w;;Ue' ac"e~teSJ ~r a 1Ii!IJ $eji$f~ge' IUra lUi c~el. inlt"uli1i a:iG;(:;Uta poe ,ca_i"e ~,~~Js. II D~ornJ!n~ cu ,oc~ pri!l1'1irEi ee i ,~e 'f~oe Ia AthC!tla iftI 1 ~05j d!J~ UJJfieJll ,~e pFQPaIDlnas" ijf,J Af!u~~ m,tlilletSltei

JlOliliea ®1N~ilam!jlullflrn!i • .ru (fie [l3YeITah"l"', Etrta ce rs~ne: -

-Msj 'wnaD In~r!can~IJ,~r GSt.e ~nl i:JrJptrej!Jraroo ,de '~at~ ~IUI~ Q~t!iI.dUi r~n ,sail} maii ~~muri~ wrbSrndi a $!J~cranll'i.ii RIOO'fi~n. '~;i;:i ~ubJtwl ~n;~n! d~~ ,~; ,mn, IfiilJ :e:sbr3' ,alMirJtl~Crl:;";(i:" dar I~,e.e~~~i PQli~jci <I;;i_::Ita $tI6.tinu~~. pa a~riS de;~edsri ,~It,lioo_ N~~e FCIm-anl mj~9~!~dea~. ~ ~b~tce~ :5i ,tft8i~ lPQ;pui~~llIf'1! romlf!~1I' ;n MBie~f1i •. Am I~~ de' mii DEi Q'J1i Qe~pl1'e ~~ slJbie:ct ~I fiU toreK; 5. rni6ii IFe~i~ dar Ciria ee m~1 ~Iig :6i Qb~·~,a ,~~~m ~iitit.a ~Anitol:ir rDalilf; 'i{.-entd~ catolwm-ndJ ~i &ernJl]n~~oow·' Ii~ ~ riot TITi Eut(Jpa S'.sle' lP~gubiMta~ in1IiflGlsGMr grlBc~~~J inl Ma~ogr-la ii l~azSJ nu numai lPemru p~U'ba. il\tia~~~ da~ ~il f)ei"itm f~esu!1 el, !S~!1nd f!ii~~e ~nee!;liW-Jlii ~~tQfi@'le fu ~l,Jlgjpmal clf~~ re1l::omt~e!'illSi ~!I~Lil!:ei !~ ;r:JJ ~ ~ IPrimoi.Paru'1 !STar f! 1!-i~ir:t$, ~~ . ~a~onl3!: .Tnsi1 ~ .. re~lit3rte @w-emu~ m(nan s!J5~ioof!~1 "fLi;lIr~\ aCl~un(j:,i) bUl9mJ rIA M~ced~w~, 00 lI"Iilffiic" n-are 51 iSe '~oiO:S-"QasQ~ cID:'l!!ldl1!rd nU~{!jl ''!eoo!i~~~e3 sa, ci11l;:i del~ Butg;jOO m;ai\r!! rniniC ,d,(j; li!Jat ~~r w~yl~~l! ct!FiI M!3oe~Fua ~OJl' r~ ~rr~ purlif1Ca gmCli.., iWij roi\e.' se ~prople iiIflal ,[nI..!U. ,Cie ~lt"ld CUI ~nii,. mimic, nici. li_'Wfii~ Inidl Icoi:t'l!Jdll:.3l.'@~ de lW~uri. fa(i de, ,man d'U~fDaii'iirt,eooe·,sl ~ ~r:e.z;O'oo EEiitrrisrmUI ~i ~~ ilupl.l:l,'"

_ ~~ '~ ,e~p4~ .a~ibi)i(jiilie.a ~r-;e~~ gM6fii~ dill! JiJh~Jila p'lini <lie !PJum ra ~~~ ~~ e;l'W: tQ!i!iit!~S{:. n~~all'L(ll Wlil Qt~f1Ea ,ei. Ini'cl ~rn~{!;:riia ,SIlfi"'a,lJiiUlJlu- lilP~u. da!:' ,oejtl ce e~te ~I 1i11i;1i ~ri~l e9!~ iaplUl ~ 'toat~ ,a.Qfi~~e' Iimljjrd~il'il au ~'lU~, I[.!n &oou iPu~emlc ~i :sl!ltijiifiit d;e; grErdi dim ~r,~ IJJlrdlii au 'tDst il ;8wnt ~biar if'llmo~Qn~~te a~lWIl~ ,ad~poali~ :S~':TI; ~i3 llillaii l8itg,i ~~ pt(!lieffiiam o8pil.e.~ lira ~.j'~al G~p'lu.tiiIQi l'L(!a$t~e is 'in f«JD~iJl":i1i ~~r~;a I\l)r'_ El.Qi)1;i ~1i'iiID.r.s rna! ffi\IIrd~:r de' :bete!e ,§:teCilC'i' di!'!ll!;i~, ~¢i le~b~ $l,Jrloien't ~~ ,tjijrrm 2f8rul iir,-.ll~on A~1i" ,df..rn ~1 Jl,Jn~ 11~Ql5~ ~~PQJiIde:rn~~ din IBUC.W'fflJO i9cUI;) rse;rnI7i~~uJ~ se Gheo~hi~ .~ r~ll,rrtta de cCk:a

~~a!iC~ d_i'~ 'C~~'it.Eti!_i Ide !;a ~;:;!~I iip:!.a~~,~; ~Jeti'prm~n~~ ~~ a, r n~~~ rD!me~ w-bulnF 9 iJeell(ll; c:llii 8I'J. ~t]Q~ i'a1 ~r.r~r@:.a pet..!)r\U Pfi'J!!!1! Q.~rt.. in pa~mnt'lrtt rp.nn Me:~giUi TtrOrrlll'lui Cle:spne, o:erco~!re~ e!e\~i'fIc'ia!1Jl1 ~Oiili'i~M~c; din] Ma.c~Qii'ii8_ [f'1i,JrirQ MI ~~ ftooSl~~ al~re ,~il cazazi~, I'n d'j~rs~11 M~I (Ie !frn:;:r~ 'W:;:}, ~i ~lj!1 ~_~. d'.U,P~ pa~taa ,~~ '~ f~lii~c:;r ieboliia fn. ~ 5l;!s~ine Gi In M\a[}l;!!I-mma :;iwru_JlTGnlam ~, .a ~u~a ~area 80010 a 1ill'I1l!~ !f!lem~nt l\~rn~mii;!:;lC; Fe~rn~r.td~oo mbuJldr greci10r c:u prin 'IDi±itQ' rnijtflti:loQt.e ~!I f~ ~treag~;:';! I~Ui!'~~ :s~ 'ttesilrl!fi1~1 pc (a r-§ [f1 CtL'(N1U I 1I}!dO ro'.iila I ~I aFi~ INID,1].

Es1.e OnFl'i}~t €ii\1.usiaSrnfrUI gf'@cll01l' iitl wa;!31 msstiuli3Ei ean fA rm!rtllSn~z~ ~~ da~ n~~iif.I ta:ari;irilt~ tie ~ t.J1§~JIE!~ ,Produ~·i m umrnfJl ~~~,II)Oil 'g,McMuM: §~ "~pi3n!Hi :arurri¢~ ,1;11 '~r;;r¢iE!~~1;ej E:itniki E~rlai_ZI~S _~ .Pir.:rbe~ iri!jli;!!;ig]!!!. ~in A1heri~. df~gi~'jj Ide· i:~elli~ peraC'iine ~ rn _cQJildUc: 3911~l Et'etrisJ E~nw.riJl@9I. iU n ~~S"~L!i1 iC3 ~r'9;~rHn;e~ en'IMziBiSMiul are9im. fiIi$~ a f'Gst in ~,M ~a,unaJ (iUS la eJ{1~ ~.e ~ffldl din ,,@la n~~I:l;~! ,~i da.~ rr.ilsiloiu~ gJtiElDD'.i!rJ\~!ti Il1t:lt l"fIi~;, In liMlafe P';II~ :Se ,d.a'to~.e 1:0}, ,~,er!;l'~ manire:!i~'E!I~ ~a;riaa~~. !l'eCrunr~sl 'i,n,;~1uffi:tlii!Qr i! Qo"teolil de ba~l can, tSllJl!ft lum! ,itirJ . ifactO'Jiii' '~::i!rri au lllrlPIJJS 9JUr'l~iID!.J1 '!!I[eQes(; ~.a e i'hcerlti:Jire d-ure\f\?~i.1, ''Ii:~, a§~, ,~u ,r,o~a~: ~i inl ~Mi~Ij;j.ftrl!la ~~jDii'Nila Id'l

~.~it~~~ .. cu. ~~1~~1.a ~i~~~~~~. ~! ~f~ 8~iiJn8~1. raJ'_ Si "D~t ,~C;UI~~ Iblifii, 8i ,a-wt 0 pa~81 181gB, l"csm.aU'.;t :g~1 !lI1~ E;liri8~ ~a

C(ifltiilirieai primi1i ~1l1 ~a:t,a rn ,Care IO·6trEau t:J~IQ!.~r1ind~ ,i ,ooii'i.1~bmdl ¢U 11,J1~ilii!l11 ;Pltliar la' ir;m~r'e~ d~ ~r;:ijYni ~!e' aemei E,r~li~c$Iit(!S _,~ .. II~I_ inlte1,iliJeri de bande'. FJi!e~aoo Pttni iMN'!o m ItlQr;rrtl~ de ~'~I ~r,rDcge eO-OF,:!u!L.m cat peninl a nu di ,d~ b8nmli ,au '~n~j'nt@t r.;r!ll]j~~i ~!e ~i:ef1tei ~~nr~~ '~U~'@f!I[.e;il] ,d·e .sQcl.e-~~~i Q.!jltura!e· :S'~U F!runtr·op1ee. sub dkech"l ci)ndl]oere a ,S,~"1~rfei 18n~rrel ~Ei~~_~lm'm~G~ (fi~1 8~~~~, i)ov,a(!lii $~l\if~' cd, biJil!]ll)ac~' :;" 'ilf.anHupICi3; d'in GalaJtr :fr IBrarlai.

1...1. ~'1iI sa fir;r I IEbEirfisi 1E1I}~mi8m~... du~ CllIm :5i'lr;l, ~ dflii t'apge:rbBle; r:t~~~~re ,~~riQr;rre, ~unt g~~te urm~toa~le IOO!flfliie~ Ma.c~aoeSiIi. AI6aI'!~! T,h~ciir:: ~i ~i~ i;:are ~p.rezj:lTfb~ I~",um~a Etert"l ln~r~i ~up_~ t.Q:c~!iJ~,H~ fWi Jl}lIie' tSe ,deS'f~,oa1.~ ,~"~l!.Jil\-ea fb1~lDi1al~ 9r,eGe3~e'~, ~n lnprf:Jmlill11e a~L)I.mre c:I)J~~ rolut [pr1l1r~pa'i, PD' caIr"€l: I·~ :ilrIo!U~, ~ Ma:~(iMan '"in'o GOO1fu!lUi i;pirotio., U-te~~iUfietal lna~i);ln~ i'¢irrm~ii\' ~ID!:;1a~rtr~db~, ~e tQt atat (I~ ~arg 'd'~ '~r~e' ~ ,e~mel1~1 rQ:mar:'l.-e~ E!~tEi 'f.'oailOO

blnl9i m,P~nllat fii baMef.e trebu~!.! 00 ~~ze' ~t a1.t~ de, d~~ PE!1i'lM1,I ina~U$'inta ~il dili~r!lijJema ~re,lle;gmlMll~~ fom,ali\Ei., ",rMur.a~ de' Oormi~e~!J1 Epi~ ~1,J[::rB'aza §I ~1b8 :8~~~ dU :I;:e~iul ID ~t11fenf:!.dPUflilld '@m!mFe~ dife~lolfl:::lI~al~ din E~r ~i earl au ramil1c.a~11 :11 In ~~rft rQ rml~

~:;~(ji ~n~j'{i, :i:ticte{i~~ ~eiEi~flU ~!Jf~~2~ "~~e~~~:ea GllfIrur:s1i CQIl~a" :;:i "S~hatQa ,~jjl~jjmari Ci3ndiJc!.fi ,eaili ili1 u~ '[!.!~ pe~I~!i~ ~gU~ de riG-j la "r~l lDilflili~rie ~i Loonicl\gfs N~!ili~~ :;l~:$I ~~biLit '08~ ar.~~~1~ m:;li sus' ii ~blm~ rii!lTi!~espl.!n5le lOr m ~ad la ~i 'sub ~d~r~E;! dlrnd~ a C~~itet\!!!uj 'Ce-.ntral gi!l'A,tHlleJfa, !Q~!1fl!i~e~uU "'Sc'Cje'l_itel CoFilZa,m w ;sedll!l,iIn Ab'heDE;! se Cwro;ciUr\Ie d1i1: ~" • .I. ([:ill' dif1~Ii~ d;aN~:' d!!ii ~am'a a a1)estol "iOO:IrnL'et, Pftip~Jle' FlTieWl~ri ;:l~bi'll, ~gure~ 10' rnUI~iIilll8' de ~Fei;:::l din ~istrietufl ConU:iIJ 5UJbill~J ;11 tor,BJ hr "oit; Orn ali1ura~u~ ma['j"~st e~tr;Q' ~~jl Or:edl d!n C'.oQrl12<JJ. orl U'rc!de s-ar ~mlll 5E!' ~n~ta'ta ~ ~~'W ~oOcta~ au fOM in"'ln,a~e "il'i oOlil1ll'a 1tO~ ce e:~te i'lii E,Pi'll {'!fezii aifla~B ~Qd I). Mcdbill win eSo1,9 ~ralia~ ,oe~~hf~eflj I"Qm~ne;il~Gi (tI~' (l~_j. dm :ii~$;te:5Dci:e1i~ :;;1 ~Jl~J~1l!be: in m8!l!fe~~ele ~Iill ~ ~f!nl!r." l~Wfgr :;;Iii;le!'Qr I~I~ rne;m"bFii ,elm ~Pli':a I'n UFmaL e~rQ'J.a, a~~~!a! r;:e e;r.l!.l!l~at;lm~! ,~ ~,Q!'itfibue' ,QU ","Ol;ba ~i' CJJ.I ib~nl!:'I~ ~ej]!i;~Feo 'fM.(!o'J)u!U1 lor, este '~a~e; f.e,",g!~~wr ~ii ¢!J,rt,at! enj!..uie' ~~ i:ut_l~"S:::i IImbel :~J!oe'8mfflli.!j mFrll~ne~e,

l.,,l, PrfrM ultlml.JI IiIO<"StnJJ ra~rt wrtdndu~se de ®oaeba~8J ~~IiC~~ ,dim ·~tar1'c!'mi· (1E~"1' IP~ ,din fi1~HflIbni '<Ii!oest.eii sccd~~i~. m!:lmnbtiii cari illl erma [j';a'pOi1!JiUi nCf.S,1ifu ~~ 'oost ~I;i,I\l~ ,.l1atilii, ~i:5t.a ·iii, ~~i'II'IP:h~¢t.aM: s.s. ~f.a~ 0,1;1' eel '~ernn~r~ . n:!8! ~~, '~.!~~ ra~~I,JU IUn~1 atte ~~Orii (I~ 9reci~ ~11l 0 ml.U~'I!.lI~~' ~!n~ ~e'fijm~a. ~n.Jnd ~~ mUll 'a1n e~pedi.elllrte :Ii Ciill'fi p~~, ~ca, dln~r·1Ml IlfL;WJIlJefl.: iinlli"~lt!J1 Q ~1m~Jltfrni"C 3 OJ~ll'i\iei ~ublr~~ prrii purlama ,~cr ~a~!m!,1ri'loica-~ ~i, ~fidincm. Aceiti g~e! C[ljrl fOttrneal,!i dliami9"la o'bf¢lrlll;ii~il!i ~ ~'(i:rnafr.gJlOr g~iti, rilil ~e' ~~e~~ '~ ol;!~l~ tQr ~ ¢Ji1_~ CI,J I!.I'Ii! ~e mai ~rn~lt ,dfl;P1G~, abte1e . GU!oIe!lDull!Jl romin ~I']l !Che~tis liil;i'ionel~l ~ a !OO'lifi'!~a. ps' roni~IIi! m:a:~onelfLi de ~rmE!Riii[}], l.d_ ClBle ce' Ii iSe ptiiMI Illil 'S~r~,!i:i . se 'iW~~aU!i1 di~ C(irtet;l~o!'l.Qen1al '~~5:atJ ~I iii !!I"J"lliTIia ce';f~~~m~r. ,~~gheri!-Olf ~j [pe~ne~i~iunl!or f~c;iJ~e a~ SeM~i'u'1 ,de S~umf!~a ~~ vi Rlgim OOl!lllnule Mlmi~1ru" ~~ biFfev0'l~i a ht!~ .0' (ledzfune de ,ex,pulz~re In contm f.I!.Jmtll~i~r L,t"

, t. ."~ ~a~, in~~, ra~_;e'Ie' ,~ce:s~Cif S:1J,~iiili ~li [rnai [pO~, @~s~ .0- ~~I!catlle m:~r;'U:Q J~!'!a1ism e!lb ,~ Me:d'~pt. :apiOO "01 \!i~ iin~lgn'a~1,.infl ~! [Fe~~ 1~li.!n'L~e! e\l!Fl1 n~ e.nQ~' 'OOfi~iin~ tQniaReS:!;i~~1 ,~Qt1 tdurl,[e. ,*e' ~ ~!3nl~c:! 'd'e' I ell a~s :;::~ji ~!reCiDFf!allliL cebe ~ungecu~ ca~11J1 l!lh Gl1e~1il.e ,Z"o ·a. '"carre i3l wItt 0' '!If{l~ fiir~~tI8; iIlil iS~mJ] ,:50~ieti'~i lI"a"liinet$,~i~ reeli!!!:an~ G a"!Mrn truJnOel~a ~j 00 IfI'a~ ~,¢,~~ ~iI tfigurea,~i "M {mnteiOii paiR;(!l;jlllti 'gf~~m.an 'ii sd!p.o~~ite De' amarul gil"~~tel. _e~ 5~1,.aM~ina~81 J~ 'fI'.a~i ~a rud~l~ ealeT(peJritll.! s~!a'fi{1 jij"jO~ el f;:J;c IilI;i~jq.nl;ilrznk ji{~~n~ a~hii ire1iieg!:!!t .s~mt NICf01i:l1'1ll !~Is _'il tI.Ii~e' tP,eri5~eri5!, Ori9f.li1:;II'o din '~fI1fi~ri~ roJildifi.Qasc~ irLlM. Gi'ec~mfm~mU! 8. etin~ ~~ 'eii e",~ $Irn~rnaill't de p~ ~ neam;. flU alJ1 rmmil'iestat n.iei ca Dlai rna!: '~I;!ITm'tte d!.!~Fe' $aUI 'CDm~iillllli~ la a(:Ji)i,iI wferi~f~r 'flra~ilcr 1M' ,din ,M,@~~Fir8: drn c.ootr.~.. fii-4ii1,J1 'Ililli~U~ '9!1ticifQ'I '~8C~nd~'~ !!J~lbBI'e_!I~1i 'I ~ ~~vo~t-~r~~ ,~i[~n"re8J Game·1 ~~~~, ,fJru ~io~~ ,e~_1 ,;tI, ~.~:eta_ta ~Url~ '. ~~r ~I"!II 00' SoQIJ ~.r!1iIS au 'fDS'Il ~I!l~~ lill 'd,I~~I~1;I ~QJi_5!1I~IU~ ,lt1!1;e~letan ~,n G:i'ebgna. [jD;~ ca~ '5~e1lTi~1 ~~!'1em 81.1 pw~e~~t :~ au lPu~, bQ~lg !til~ii s~'t1~ ~ta~ natlQnil!~e' ~r, Miarla M~nf-," Mlc~8' P-s~afia8 i"i r&I- ,P.$riMBJii:§ ,au ~R1'85i f!etfjfitt~ ~ iSefi~llff;'tentere ~!J'l' fmqusnisliltl IiilUtlilil1 eEI~ril~ '9~fbJ, ~f!de '~t~c :sprote rtirurt:aci~8::;;8' PEl 'BtI;j!J~e:aI8. clfl&1iJ1ll ei ,rofl}~!"ie in M;L!;~la,

, _I)~" a?~j;"1~1 ?e~1j Ilt~nl ,e;s~e. 'S tap a "'it ~i ,~~ Gil,J~!l,II1, p:Jigin;.r rd'M......._ Y1a'h,:.h.-sur;i31. r~ il.implill d n IlJRni, S~~~!.! de ~i9!JflIn~ caFe' '~S);ea [lni~~l!lsa~uni 'illil @~~1i :dW;lo;~iWlie'c aJ,j1 ni la un anume H'lflrrlt1! .sQ'ij"rru!~ gin e~r. ~~de!il!ile~ rn-: 1'~. Mil faiQ ,d'~ :2Iclln'l~ri soomte ale lU!"iet iS~~t~~i ~{!trro~]o!i:' ·o'flnOOiaID• '0 pa~h~~wn~ fil!imi.a fIa !dG~lci'lI~ ~s:tui~l CiC~lB1.~ m ,g~r E!'~i~teri1al UQei ,a:;;eJrn~n~ ,:;''jjI;;~~~JI ,1iil'i'iJltlta~ p:rln iiiriu'l 1Ie9'7, adit.j lWbr"un ijD!~ cal'!Q ,i31iPlr,a~i!ll1ilile:. 91'B!tiiLOr ~:i lRaIi 'Cbll s~e'8m~ 'e~J1Q~il(\\f' vn-eallJ ~ :5<OUI:\l,JI13iJ<B',ii uug,uh!Ji obOni~TiI,L.t_ A£es1:e S!Jl!fi~, e-ele ~Jiimt:ffie TI1i U~ [pe~~~i~i~hil¢'t ~~ ~upr~~9b~nilc~ '~eute de ~rvleru1 de' '5i~ur.enli .Ii _n,!I!;j81Vli a ,aP'l(jb~ eN'pul~~ro~ iiWf,ft!i~IIQI'. II;:]!" Trri ~' ~~ p.e 'w~rJ~~fJ~ ~. [n.n_] :Qr'Gd~Iiiii[ clj, ,0 ~"DIiilicarI:: ~ ac~e.

,~ :s.ta:f1@ cl¥IMIi ar putea faClii ~ ;(I'i n!jli 1 :;i.~[ fiB lI'RimU~·[ irnainteel Trito"llin~1ek!r OO1ieC~Dnal~ P!!Mt.11!.I ,[ilj~~ii'llJrB ~naJrtfJtes, ~~'ln'lu!i1111i ,a sef~oK;!e a5iup«f ~~~!f!l!tmten!rii [.or. IPro'i'ee't. tt.sl ~ii1.descl[m~l,

,SJ~," B:ro~Jjjjri g:acJi it s' 18 IIIIiitrilillairid I Mil!irg~m: h~

1) De¢i\zLIllJfle$ Elp-iIiUIUi. [GI~;r,8!ial ii E~Ii.Qlg.gj~ JOftl itrmPUIlire ce!e' FAail Vleo'hi .~i" ~ t'!~ ~~zji. Egitif~ (h~' E;~il!ria [E!h~:lli~Iii~ .. A\lI't.o~ 1-1, ~!1i~~\~~'i!i'ts ~pir(it, [le-di9a S marte!ui ~(a.ri~ f1/.I, C~5:is !l~e'l}fOr all Sl\ed~or. ~1l.!~]!.Jg)3J~l, ~~riW'3h!. ill! 19l1Jfi. ~ ~cOOnEile' ~Fec~U din] RrLliSI@l ~I IRlQm~nl@ e!.J note ~~Mioo *' g€G9rar1h:::e, ~C,euifiii ~ fn2li r.riIi,!ilte' ilustr,a~iun:1 d'~ [)i~i:;;'ie Me~~):1lI I!!lliar,e~Jl.!i Br.§ilEi

- •• ~ - •• - - '!o --"J.

il"U,ficgratia lI~~~aq ~m,et p, 1N~!au, t:900, ;3) L"~~e!e dIn, ,Su~ '!Pen1n! fm1ne" OPel~ i~ ~r1 in ~ t1Ictie. F!ire»ll~~. I;;]] CQfle!Jf~t0 drll~~e ;al[ ~ele~1t'W Ellen!smoiS.ErlUJr1 ~ 3~a~ 4,) ~i rnulte· Fl~j'{,'; ale :d~ilU1b1fJ !Jnm~rlstlc 1m:0ni1iOli. !Cam dl!l' Ue i",lJie';a eonmlctlil!:li,s--:iol GCU.Pqt ~il m ~0r1m'li1iriii\'af,) nilai rnul~1M' peT.s.ona;giu

paii1~ din '~r;~,_ .

:'i'A_ [ElTQfiI~r,i!J '·IE.Il"~~ E!~mii$!ltlo$~'_ iill

M.ece~nr~ ;i ,dJ~~l!rrile' 9Nji;:e~1i. U¢e QOrU'e!rin,e ~mtte de' ~~I!lt~e E~erie'i, dl N,eccbjj ehs~ii!~ii:s~ IIrector iiJl U~rslh".l~e~ ~~~lllfIle·. "I!"3r.edla ~ste :~;Maee!;!~l'Ilm~, COO~FlU191 ooill~rl mteiet: 1} rmSi~nl11~-~ M~edDFl~1 in Pefiiins!l.tla Ie aJe:a ni c;i;i ,

""'~ .......... J.~,;-o!l [i'I-..r;h11",,..J:,,~, ,... 11... ...."',c .. ., ,

,t:;~ .r-~ I.h.1 !I'" ~V;I"".IJ",,IIOO [1111 nliilQC~f'i[a lin waciJl OJ iii !IJ'i11ruil!i m

pag. 114·29 ..

3~ 1!'.eoria funrillila~junale; ~i ,s:aI'iltJtaa din !J381 - P'aQ_ 31).42_

~J CeJia~.eru1 g~$'C; alIM;a~nrei - pegl, a~ee"

llll ~~m!lil'lfli'aiM~aDed'orii~i ~ ¢!j.r~;~ ~~Ga~ - ~gl,>a7,-·1l1P~.

7) &~tlrbtlll_ IfIiUDte :§ii Ilm6ieriillfrat.ateSI l'U1i in 'tis,tel I;!'e;mi5m1ut!.!ii',·

psg. ~O'3...: 2.2:

e~ $~;;Ire;;l :ac~:;Illi'~ M~~~r!i"e'i ~ Ra_9,1~~·':I~1,

9~ Cbei~!.!!F!~ Tlf,;.;!ciafli:::i :~'i ~laced,Of!r.a ~ p~9i;r 1'3B-'lSs"

10) 8ilIM~r.eii1 1il;a~f1a1ii fie,~~ fib~ln.e Ipm~ :i~i~i ~r1~ ~~ prim. r1lJlMgan"~~ pilioofi!t!r FrfrIili;am .. pag. '1;S&~f1:4 ..

~nexi: C8~'lIiIill~r8 B M~~'Qni'~ ~ PJ;l9[. '1 'f'5~~

s. Ta~~U' Pu,~r~~ ,A~'~l)tJljll

e11. Zling~ '~Tar,a!'i din ,S Mili 1'906,

_0. T3~ I?lleer,e<~, ,!)~if'im' dii'l eem, I?rii~p ~.Ma~OftIi8i), ;&.-,a. ~~S(;i.i~ il'i iiinlill '18'1,4) Q:;.t~ 'I1eti '~n viJf::,1)i ~ ~2 ~lii. :S~ud'ii!J;!' [lCGal:G ~Il IN 'fiDU~ m MO'.IiI~a~ir. C;1i;!' I)JlIilJile ~ 'l.!-etlii~ I!S ~~JClU~,1U ~

~~ F _D,f;J5~G ,_ OOSAf! 7$/'i'~

1} ~'JjJ;i·:.s.'G ,_ OOSAA re.r; 9tta;

und'fJ. -a ,a~OcMt {Bfi.:iI~,i3~!3'a a'~ ~Iiinw. IFiin~[ mIIml~" lP~r r.a IlGeuI [d!n Elih~i~JO el ~I pli;!~~19, ~nde 1Il3i ti~i~"~i~ ee~~~"Q ~ernfl~~e: "~E1,i~~,~_ fJ"lfo~iLt lli w-nul din 'ce~ lila! TnfI!i~!i~ :;I~~~~~l~! ,es~! ¥-:a&~~ene ,e~ a ~'o!u. FlilU.1ie de ~lJ!fe;rrj~ dlJ!ll pa!1eiIJ i3~clll!Jj ~i 81 'fost dlftllJ ~I.s a B'lt!))Ut\, ~Il (ide din. Iurrmi, 'f!~nd mnElnjfl~~1 de- ba fldele 't3rel5e~~J ~J lrf ~I de a 11 ,amor~t 91 a Vteli'ilt ~turn [6 IUl:'ii Ill'll tarsi, WlId~ .e$t4!!i rufielul m~~ei M:;:I~~"J;!~.

EllZ~ 2Jar~1' '!l0inIWi, Nalil!:!\na~'ji ~ dfli'l! 1;2; E)"~Ii'Ii'I:b'ri,=. 1 !I0Ello Aftm!l:iiU.III'! K!O ;$~1i$o.gjm 11 ~ :r4~tlU ~~~.ti"~

" R~gr8J _ iri] . RDliifletit :Iljrl~(J\8~i.JWi ~a~c..romallTi '~l $OJile~.za in m'mler~ ;sjD !(Ie ~Q, ~e!fl~~1 laDg!i!al]!' ~@ I\~;,pl!fnd~ ~ ~~~ii: .-.c~ ~ [ee~:a ¢j rni ~ ~fu~al 'o.e~~~.en'is? tla:q, 'iliil,",~ ElQI1lIDI,:IIIii. ~n~rllI C:;J~s! ·de rQm~n, '~UJilJt IMJ;lil roman dE!~ d~Jlu~eA~ PS:ti~e, l)imflJiQ~1 e.t OoPaJ, ,~re,J;i d~ ,~rl1!ilcsri miJsy da~ !neo!Mi~I~'1I~ Tnoo"o 1!:~ lOila ~Ib~" fil!br~al'JJ Il!.e~r'i, ~i nUJ!ilai @~u~ ~IO" s~It!er,a invEl'lwj;jle ~I eabrliirl e adl!~e flQY!i fiIIIill~Ctl~~Cr dr;:: ~I ral 'I!~lii $'a'rlll ehl~r d:e IiIiIs~~1 afdtaril ii;ilMjJW~l gl'_ Atlllngi Iitl;JriiSl V(JIU ;~lIri'~ t);p'iri[e.1 I!lCJbltG~ o.aLl,z8J ;:Jde~~rabl 'pentru c~~' ua mlnits.~F1.!~ care m.s !w.:t gr'ept '~ic!jrn~. ~i m.~_~tf,~nUt lin ~ad:e~ \ile~e :~re ~~j JI,\[~U~ea 3Jj!~iQe'31 iffli COiil1ltd~1 ,CUI Greola~ yf'l] .miii'OO'tftJI eare rml:aQ at3rngrf !1e ~Le~=, ~ de-ool'B~i" r6iT'~OO§rii $4i ~~O.si~ p~"n~ ,al ~a ,:ri p~ Pmdnulde .. ~i'i al1lJriJf:~ li;i CSJil"i3iJri, Itlil'a fle,i3~r~, Tn Ulflliifi. d'u,p~ (;l!f Se:na'lJlJl iitiJi·;3j ODm~ri~ dm ~rbB-i ce1ateri~. "~lulii;(ij aetlh;:}lUDlfM1lIia lPuD'lit.JLSCe' va Qorn.ringe I~ ,ami JD~l ot;ie c:1)J,J I rim'un!~j mui Crl!S~I15ru prfn ~)l,¢eieri~Sl ~ d, genera! lLah!l)ya!)!. eeJre ne-j;iu~and ~i ~ ~ijuliU'!i ~_pa~rlO1i11l 1'Ie'~!JP.Jet~t Fi'lIilr~.Il.!I M~I'l!~ ~I pe,R,QIDuIU9j Vtiili!~~, lfi\;Spi!ct(lr ~r al ~!gl[r:an~1. eel caJrt_ la a'lalll1l!a ,dlatl de IflGl liia~ooEini.I" au ~~rli.t. peSffl grani~M p.e. uipeli':a ~ edri!l}Wi(t]Ji r r;;efwl lbeli!d'i~!!:Qr '~~C! ~Iri Bu¢!ltr.e~ti, ;J;J '~~it d~ ~in~~. $~ ~ rj~uo:e· pe. iSu'b<':ieP!flia~ul",TlilW !iiU'~"eJle~~ Ca.\I~!ell el '~j'fiului "'CO~C~IU]I R;omMrrllei', :1) "~~sMfa~ MtllJIeii· ~~ ~(;!tnn tSc~lV]cii

IfiJa ~ C Iiia i {li, "

61l,ZiiI!l:rul ""Til"ibiU'ii21 HliI1IC(JiiiiOnIOli~ iilil'i F mil~d'Qo·rcmlJlHi s.aiptam;final" Bllie:!i.iIi'C'tli~ 1:2 AprillflD ,1907.

A!rth::dul~ ",-!,~r.i\tru c.8t/lt.l;p1.dm".

;;is

O!,!I s~!nserea Ptlfill Imoatta ~i fi~ U01il@. I nicldeoum pr1lil diTzna,lon~I~j'{J' ~I oougMjllln,e, ~i ~'p-ej ~d'ern ~ n d u~am de' [pe :S:jj~faia pamjnlwll,:li' 1l1!U1 :6!re mal mult dre,t ~ ~a~ '~~~fiI}:a d~lllu .. cr sate' ~~ RDfIlI~nulb ~btUc;i3i 'hnl!l~al ftIW oeste mEli 'f{lrt~nt ea 'e~,

eM. !1:JJ~lJi ,"ifmltUina, M_E:~.aJ9~i!1I~1"I ~IJr Mlllce;;;1/O< .. RomIIlil &.iRtii'ii'final~ Anulll;, IU'. ~ot, ,~24ij •. e?l.It;a,nef)d. '1:! ,Aprillr.o. '1 !l07'. AI1ii::Qh.ll~ . llouUnspfJcc,torl ,m. M.il~cQ'(in~~~"

rn~f"1JI1'1 din l;TIumerme 2:iarlJ' I QS.tnJ :;)rm :SF,RIs. sl ua'":a cd i~ ij

d'.ez1il~IlrnJ~a!;l a eileS! Me lTJa~jOl'lla' di M~ijni~ dll.lp~ ,CUmi ,i ~oem 1i:i:~uefe MaoeQo ~.'om . il~ eap QUI ",Rc:ndf'J de I;a. Find"I' oon;;;:l~'S, d~ 'ct, N, Blatarial au feCbU'iQSQI1~"iO d EI ~r;f$.~1 i'i I'M'r'gerilii I~I pie:ire d'd ~u se V,iiI 11liP!JJ 1-i!i~1J~' ~ apai:LiilI'11 ,il ind~p.1I;1~" PtiP '$u~~lm,rl w f1M~ c:.ai wr itl mrlilim-ali i;~i 013 vo;r ~ -flili 6ttua~~ ,@ctual~ s.~u ~ oa Vllr ilrtmSl ~l;Jjh;,Jl!!li i!i~pe'CboIT (:~re de.; ~ ~FI~ p!ilb.ega~te' in~re Sl!i1r'riDIJII !jli ~eulJe~1i ~i WFe' 1lIl!! P"~ SB' ~OOQ' s.~ '!;Ie Tw:f~~ ~ IMjaCfldo.IlIla idiill cau.za ·1'Ie:lIJ1(;:§l.\li~iror cai,1za1,e; CD p.fI(lliIiIlS.tlJflIit~ ~i ,sln~urir.Qr (Ie p.ric~51eala, ~p~te (lY,OU wLaJ I !J.

MI li& ~ !) Ir:ap.e~~1iliI u¢iYoJ f~ '~rtid~_Wri..de nearn ~II ,~~ mlfl 'Qe~ ce 'l/,Q!i Q.i"1,J~!iI ~~I ee Iddlce de pe'l!!rlfmoo desars1ruJui din Mat{l;dc ItIL "'-:;Iii/em DilTIic pe:.fS\DlI1ol au Flo1.!1 l~doQlri 00 au ~USI ,sa~1 ~Of ~I 1Il1J1. _ "-1 dar f:a;pwr d !P~S'c till :s1.Jlf.a~G1 Qi) p~ .. leii'i 0 !!l.I"iM·aill §Il iSpU eau ~~n gra'I' 5ais ,c.:i Imrillrg:art'l lEI piEii'i(!i. fie 'OI.a diE! W'riu'il. ~I M tu1m ,,~rrdnil, ~ dl)s'i~I:uim v~lul 'DB ~D~. '~a ~ruJiloe' asufN,;_::j 'l'I~run!91 na,11l el:e dlli Mamthooili:;il ~Ul ~Ie~ve, ee' ¥or o~r:~Ni ';l'Uii'Q9!ll1 on-gall'llM'i n~tmfi~1 ,i 'W!I t:tei"Cl.!l~~E! ~i ~ ,p~J1I1I, Romani c.e,~Ul !ii:,;l:i r'm~~... ,. ,

Ay ~j'piid cu ~o~ii cwe n-eoe.s.ii1I aptirm-eaJ "rn~i1l!Dr. ,c.hi.u liilS.'li~1 tI rnl IPa;ai ~.urtoM balftd itJf Gmoo$,fif :;iI '~.01a~~t ~a .1;I~!l1~ oo:mflllc ~Ij ~.~ filf.lfl:ri: N'laill'il ce '!I:i faGe. IFEicert :;11 'IlQ1 C8 GIie'~!1 ~I iOO toatO ag;;1~ tr-ecerttil pest,sl ~at·e, " ~ :(IIr.l;lnJi:!im. ~~i

. :ifS(WrIa[:C;i ~f'J 1oQ~ Sa lI"Ie c<:,u,pam de ~1l0J1lj1 Tn 'gen~r,al, (!id el' e care' sur~ a ;i p~n'liI,I $.1 wmE!~~tn iqij:p,e~ofi, N\I cu!IWa ~tlri'm C~ Sa i~.api ~gliUl ~-~i 'r'EiI~5in~~~ ~p1~tet? ~I m,l e dep.aI1~' uedllilllonn~Jitul ,~n1(!" ~ca1~1'1 de :tIl'a13 nepli$are ~llfe~oUa~ '!;!'OF ¢D~~i. ,etUfi:giM ,di:11! '!;late ~~ e~:e !~1Uu.crftl !II ~o~~o.ril Ffo.mbl Clue' nm adue d~ft ~rnjool fire 'l1i'a~ii:' ~i ~r~~e:'. tlllii :" ~Ui 'in 't;ol~tli une1 Il de de ;!i~~jj !tori ~.can~hJ"i u alta p{!lili~ un$'j ~lt8'

~~, de' !1XlfiK~n~ ,ce' IiiU 1J[~r(! "c-ei_c~~ ~e' a-l :~carJi!. ~1J,[m1f;~ Ii '¢~J i'I'ilI9_ooetori hl ,acJ~b!~le 1l:nnr.e~r~mi e ~ 'ram~. e (10 cabm~ ee 0

velTri ~en'I~ in ~HJ~fid. "

~~Izi ~t;Ihb!J[C S~I SID! ~~p!J:e PD~fLirui ae ~ii~~ tCtaOOi ~cM~lIii~le, incap~O'i~~ji ¢Q1iId~~t(lr.iI(H;. t;l~, se ~~i,J~ ,lie sdevAir1lil" kl·oo ay d ~ a:e~ean:e!~a, p;riFf!l'!,!1IJ~. :~;r e s;purueiT! ,claw' ,~ ~~. I'm ~~lirrem !n :S'~re. ~~~.I ~p~ii'i1~. d ~I s.~~i i~ rn~mile din v"@r:m~\o A-m l_fiI$i!I<l I n~t, ;tU IiTilw'rl itiS rtu :;l~ ~e~~ 1ltr~liJG. d -' a '*!! ~mtiQgruu d~a 11IitIi~izi~ e 0 t:rillllLi C8lfEi ~emr C8i pcporull 'il:!~n ,eo~~iil1ici.oSi; ita ;r1J ;s,~ D pede;pMa!5~n T.f'.

,8j,5. [{~rne:~itiiij~ IPel'i~~~ i~ S~JIJI~ fr~i 6i3ii1,~JI(!" Ilfdo/Tfil'i'.a~i[in I,. IHtd oo~, latA, ,BiIlImr. =, n..r.r'J ~~

A~Hdllr'l -0 ~urt;i s-a ~COfi'SaiDuil. I"ill BuoUIi1!i$U un ~ormiat de :5~i.[ijBlll1ii [m.aoed'~r¢3iiirti, :line«!~ ~It ~i ¢9:rn'eF(:i~lii~ de- '>'ad, ~ ~J;;IiJ1'! de: ~ ~~al Q ~jQ~l,!Ilfi-apel ~):l lil)li~e' A~Fi~~BWI~8r;~~ S~m~,. Tu~~ ~i G!Teacfj~ in care VQr ;expune ea!J~~e. de-Z~s1rul(!l 1N1[Ij~f]{Ij_1 (lin MrW€fdonla. V~~ a~:a vinai ~i~aMj ,a iOOndt!Jclloft1o,~ spceui'aillI~ iiii ilrninciooii, tI~ .aiJi ~i' D1ln M~tlbnis~ ~Ji cautl, G!lII !l)no~, ~ ~ Tht~.8'liiI, ~ifIJ ta i1ilr '~I ni~i gil! mJie~Arj'~ poe ~~actl;ll iIXIP9r ,aro~1\ cIIJw :iOOP ~ cr;r '~i ~ !if;li'n~~ lar (11 ~ de ~diNR:i irltca~abili as, a, '~~i ~ftt~1 i.j T~ fur ~"ee~~!~lbFG:~'ri eer'~~; ar!il!!ta "i' Ll1tWri8i (i~1m" !IlIe ~ BUIil!,!l~ll 'CaJf:6 ,ilU cihoe!ililuli'1e~ MatedOne~:l! CS is ,S-a wa~~ (fe In drlJt~l.

7. A:rJtc;ROm:i,. Ma~iI1,doniifi vNuti ~ Tia~~:u P:ueere~ ~t a{rt maeedQ...mm5t:1',~·

7/t.., ,Z~f~11 .L!ribid'~a [MB~~ID(I1Ii~~'''. Aoul II;, N~""$.,Bu~IlIlr:e~~ 24, [l!u~I~' 190'7. An~~QIWlI!: •• Ailfi"Otl'OlIJr.ra MaQe®MJ. l(ltk!I'. ~ i\m f;!r'jtait ~i' itl1I) tleioVOOit ·e~ rote:re~(l{I~ en ;a'jjj ill ~~~(ji1rla

SB,a1:eJe BakaFilce·o Mml!e IPlli1'Ifin ~ d~ :alfa. :GWfrt a~at do M.arlil ~'i ~ QttIfitDi!!!i:1 itf.1~t '0 lfi~el~~oo d'e-'spr'!!i' tilll.~tPe,~ Macedoniai '~ntre '~~ri!e 1I~J"Qf,e,~ iSa!.! e OQ!.!pa~bJOO :SlrmM\,' IP'fln1ru a ~a PQJilJta~t~n e ~rFll M~'cmia .d)e !S!j;jl;) t.e~r~ t\lda~e'~1 '~;Me' s~~IIJ~, lr:l,P6slblial ti di;}e~'lioam d ~~t~trfr !).iill~~ aa$;t j~ !'ll_n~tmi)S :~i mnill~~ii' fill liffi"ibU~ ~ IIIErI bi!ZruUliIii ~eeaE fiB Jrllii.e~

~l f._D_P."S,~ - E)OSP.!R ii'l~~9fie

,ill EEltP"S,~ - [E)OSM i', ~~ooa

lfiOOS'IJ~ :~ a:sM@i1 I"IiI lJOe ~ lIle ni9wi'm tior~* iilil IU~~ 'Ifa;~e' :iii IDriRlr~Ii'Hgl!ile ail!! 1Iri~rfm "e!~u'8"W~ rurtUlliL nil'iai ibiris S:a.ril8c unim ilili es [pomim [:I ~e:~U!lte >lXimllffl~1 ccontmii Ln;;j'ni'irt~ui O!JmllIn-, _,~r:e 'f'i;r~, iiOOoral~ D1,lIIP-~te ~ iI!e Ii~J'OO..:i~~ d'(I! imSiJ!tiDe!i. L.t.

IJar ~E?J,e Il!e!lto~eg nNs~/.m oc.Imea ,~~n~liIiiiei MacedD!Il:!e1 ~'n1~JnJ;li~ TIii~ pre:i ~!JWJ; obim~nfl JORn'ijlste' ife ~! ee au ~t r..ortereslr! ca ea ;s~ lnll: PDa,~ pnn'Lde-~ 'C,s.Gi 'En e~l c-az le :S~j;"j).iI d'.e: s~ lPieiC'.dr~ ~>~nJ,!lI lPe ~~ le~ s!i\~ cM~dEl'asei Id'@,altlj [or d~ r:-n~~~i_~ lfijkl.are.laeea "A~u~on~!lmI~I"l:!J 'i'noopu~ aJ fti!s,1: ftltlmwlB't@ 'Cfe ~~re OO!ifii!~e[ul ~llJ\(Qnru' ma,,~eon~ii'iI 'mn S~ • Prin ate~t sim~ f;ru,p~ c~ az1};sJ, rnmih:il i§ii '!iI~ea set~iwl lil S'Qlia ~J ~o~ 30010 (ifg8ftlgi:1i:Mt l1M.reeS)i3, a~i9ne ~~glu~jO~f:!rt care. la 1:900 :a a'lii3Si ClI"'Il~n~e BJJr'O'PE!i ~~u~r:a prnt'le.nnJflul maOB(frOrt1!'.an;, D~ elill 'iJOIiiiiF>\li~ rl\!l!fri!si dio M~ce~ooQW; ace~tia flirnd' rifr~SI de n~naIttate b!.i!lg:arl. ee ,Il], fos= :!;ldtipa~t GJi ,e$~ rn iS~ul ~~rm,llui IbIJl!9.ar :~ ,~ jMlI, ~nmt .c.i ~SIdD iIlJilill~ ~ '~A!r.r~nQmier IUG~:;r,~~1 18 aneKaJie'3 iMlaoo@nool,ClIbl'iB Bulg)a'ri:;rl.

!tOite lP~tes~!l!r~l~ lui i'laspur -culfi'~nia Jl!en~imef1!tela{ ~i :s~oeTilate:..:i :a.e;~iiJneu ~n~(1)J A-utgrl(:mrnie ii'!.!! f~t ~d'omr~:e,i ~~el rrllrnffiilrl nUl '!ff!ia :!;i~ ,~S ~Qe:s~ ~Cfl.!~ ea lurml]rr.a ~a1 ~oi~~z~ !l ~"twrie lPff.n~1'I,J ,#i!ylO!i!l;!mie a ffi18~Of'!1&ji em Ct:i~' i3i' 'l,ri~ja't 0 BUlgarie ~nfOMl)~ 'W itfe.c~~!.J1 ,ere b sr. ~rii!no..

E1,(~ri.lrn.eM'ete ~Iteri!l]l~re au ~fJllt :!;~, Wtflilrme ,s:jri08~~ d1eel!::!r,~~ilJf!!lIru or-g~llIiZa~iei M~ooene~ :,::riwne!, dntj din :BJt;te~SJ~ e~.m.,ill 8~;11 pr'Oi:!lw$ ~nQ~J;~ s~iz!~e (1m ~~ ~I G~ ,~ I~st ~lii'l:_ rsii"~il :iNijmg :5edlUi ~ M~dcmi3l tn~~~il ~I ~ SQ; In!d~aseil1i1 ~O'igslii"izl;r~iUllieiiJI !n~fl!"iflN'. Tn a;pozl~l~' m '·C-ofi'iil.81.ul Ma~'o:tire~an" Qin Sgli$l, ~e' t;ll;,lt! w!!l~u!:e'l!e~ ~em.erall1ll1lf ZOiiiM1f" ca i'G om ~ Pf! n1n:r ~rl e'~Fe.

A~~s~S., scJziW!fg; cl:tl fb~~ ,~~ilioat~1 ~, O;O-\i\eg"ft ~l'ill ip§I'e

m""M""...",lbll" FlIll"\!'!ifi.l:llrl ::-..~ ........... ...,.... .... --'. ~I ~ ~ _... ~ :I: if -,' - ~ ___ .......... ,' """.,;. "" ''';''i,;!,,"r ~~LUI!E;' ••• ",.nuril """" Dr 10;1001;1, .ra~II!J:rn!J' ~re 'I~~

100 B~ oonlInbllQ! ~i',a Itle"'Pllu!ion~1i)} ~el IJ,[mreaUl :,1 se ,clisJrugGaid fil!',o~prnc. c~al c~ ~U!bjH! lTIu~, ... ~o~e~ ,~Rlbel'Or mtl~"(1I1l'. sPiJl!i ~~ ~bi~f@C'!f:e (:! 'i!iurc!~dlri B!i.!fg~fi~ fn$ll. Mi'iIU'tintete ad~u,~er~ fa :eaffiilr. ~JIi.d_~ s~m'hl:dt!~i:!it de $tJ~ :~efia, regrehlbWl~

~rbDt c!e' stat fi'ebcoi1'. ~

~1a, 'i'~,~ndl " d~ ~ ~~~~ inulili~~~:ea ~b!~eror 'rr~~ficlme dffillJr\B, ael'e doui!!i, 'tiebeFe. pe de aM 1I)~c1.e (}ilrrrtlri'M if'l~!3r~~I~ Don'ilariii ale d~rseIQ!, '~1a'te Ib~fl[{;e ~i ::. Moril'Gr PtllOO" <'II ""~Ziiit

c~ ~f;1eN8retf e50ie f;li I,I~DplE!\ ialr 0· !aI!J~nl!!l :!;apara1is~~ ,pcil'filfl.! un aJ£ifrel de soo~ 11fC;:ijI!1d::3'Ci!~, '!i!~UiR!~:;!re ili~l;!re~el¢'J 1B.!)r!geliei.IIPriiil ~a.P,l-jll.ll . d llO pletd!J~e mult 'Mc{'eder.ea ~~nIOt; bsl'(i@liIi08' ~~ ;tJin e(liit~M.I~ii'iiI~-i) ~'i.lr1lb_l· PIJ'~l~.

Oar BLiigaria_ mtiai :a~efll d~ '$ufem. 0 ilI:lti [p'lag!!ic dB p1EirDIi':<II iil'ia~On'Qnl1or re~gl{ljt1l in IBul'grmQ, Q.;Iir,~' d~ v eni~~' rfi~pQ:titjI:).i'l.l. prin ltillJei'ai ,01 ~iJ!SOO5' Q Ipel1mbaF~eecp;imici ~n (i!il~llll;;faril!i. IJ~ ~Ei. ,.~e;tltit.iD §itan'iD'"lJia,.'lIit:i~. fl:.N!~~l9;gatt: deil "J!J!.I~egeIllJi'et,. care t.Cd ~~n ,~Iil;!i liI,eri~I,JI·[oo _a .otOn:S~fi!oa @l~mlJl bul~~ of! IdlLlS !iIl £~f.l;irta JilJ!~ion§!I~. prim ,~tli~ ~ .. biseri:ca; ·de tpil'llirt3,. hu ~ ~e ,aI~ 1Pruri:e de, a fua~edk-j' II;). 'i;!IIJ~JifbU:;i1rii ODDor,i1lB B ;!!i;lJtri'1gj !S'(Jffii salo .. lio. cam: 'mn ,~~:s~ ~ 'rJr ra~e d'in M;;I~CjI;'!~ ~ ,Alba fli~ Q ilili Bo~f'ii:e ~ilf.:i~ii1~Qviftd.

~ ~.t:el • .g:p~ _ IlilLii~e, ~i'itCr:oJht d)jp~ un mar:~ :~ zgnITllqbJs, ~{\/l]J'glle90 la S<;rfia. ;;ita ~I,I~ 181 ,ijrn'itopifBa. ,aii'l'ib~l!S' oomli.'gl.e 'iFl~1i''' lmwl s.rn,~lU'r :~b i;l~!e~ull "'Au'OOiriDll'IfIi.ei M~O lat. i!!i:l a}9~n.rli e;gare ~r~ teate fr!a~io;J1!aljj~~ wri~wi~o~-

~j::Z_. _l~~jJ"~ul •. ,lit~b'I.!I!fii!l1 IMj(ljce'('!!Qf!jie~- Ain;I!I~ ~L NQ. ~21!!s, AUIiJll!liSli 1'~01. i'ifflQolu'l: ~AufoJlom,fp ,M~-¥~~~~'i;I~' if~'· ~~

LJ .. Turo_iei ifi.u··i !do~vr.file' L~t:on'l]limllQ ... nu lPeniJ-iL~ d i·1I1f fi iriC'j. ~ ¢ld'B'la,Ar(ftomifutia' a~~U~j Ma~o;f.ll1i! ~·{I;r ali~ la wtelllriisl illii 1iml~~iri1_i~rgj"e'" ~ .~~mJ _iiiI~i1,;\iJl C'ii ~~_ .~l!lQlilJ;iR1[\8 ~a~Cliei, If'!i~tO_p;!irat [a~ :Sji \l!e '~I :;i1ll~nG:m..ia, ~1b;anii2\i $i ooa~~ aee.,s]e' ~~cll d~ni~ ~gnom~. 00 mtl~, cl e:Je' ~iMjl1lblA t. 'raoo' paIW rn~ro~ de goopitnul ~~I1Oe~~. ~~I,I~i el~ TIlDB~e~ !fe '3 111 ~!imi~,iin~t~ C!.li !~~~gm!.!!! ~ spe!i •. ~ !K~1 ~~~ IifII,I '~Dnvlne' PadL~aoolid[. EI \!'cl~~~g. $~ aib11 ~lJb :~~!iW1 '~~Ul ii;tel rnai n}1,:Il~'

, pro'!tlndii. Ii'OOI ~ntr1J :i} ~ (€ice reMel~f:!~ ci ~~ ~ I~ ~oli{ii; ,ma,ci d'UCp1!i1 cum :sa ~ielo 'hlil "ffirci£l, poe G.~d FfiUiS~lM;:>!!ilj! ~Me~il'!_~ to:;l~E!l t\:m~~!;ini'J.B ci\!ite ~i miiita re, ae~'W1i :9lmt" aelil ca'r.e prtin t;fPJ!l'i~ ,(fe' I~ '~I,J _. Ibill)iri ~ ~~ ~SLq p.LJ~eril~~ IN • ~ni~t~ h~a~. le' Q~~~'i. (lEi I,JMe ,$1;1' lPl~~ !O~ rundljnnlril ~~tO$kW e h~W_'Ie lire.

Me:Midrmlja ,a!i1'l:01il~:RIa, iffS~. fq.!fealrmi Qipfi~i~ 'Care :!;Ii ai~ D w.iaJta pr'cp:me'_ p>oplJiia1I1mli(:i crei1iftie· if'ieet~ -aer1alJ !fff!8ti ~ IJ,.I\ le.l ¢e 'iXlLQ!i!i~ta tllJ.l{i!i ~ ~Ji dE!:Sp¢'ia~i I ... f., ~ar ~~s:1 ,a~, fapt 1PI!J~i c~ne Turcl:ei. ,~Il.di.8nu1 V2e~te '~I {ie ~e~pc.tlJl.l Maoe~~i 'g:e

~'ap1;. r~r IllU m.!JIlllli3~ :S~iIDlflllii r~1Gm1fl~. ~{!j1.t de ee 'Turdi se iil'n~~rl!ie~e;, .$i ~ VOii' .m~t~~l ·d'B·a ~dli'nit~· ~ Mtaeed!:fnia ~ ~ala aubont1f1i'1i~ii., Oar ~.ul nllJ eS1.l!i nUlI'Dai ,a~ta_ aM~~i~ a-ooesta IIiII,J d~tPi~eJ ,!'J\e TUf'Qi~ ~i'G 's ,~~~, =G,'i)b !mi~ropja Marneii' N~rL

~ d_~m ~ .. ~:;Inle: F~eellii ~~ hIi ~~e~i:jl<1 A~li~1 SB ~as~ :;;i ~heibl;::l po;::l~~e '~! 1!liITled!a., tJ;a~atJ, IDilir ca ~~ ''''9j'~ 1M'!ilrilS'I~Li'Eu'I] ar tmbul :sliJ ~1Ifii ~I "gil!! lim ml~~~1l1il n1al'l'nballJ[, l'i1~i pep ukl,J.!!!!UIel din M~On[:;I rn~ ,ah~a~1tI lid'Q;ie, a .. ~ ihtIl;u-j~~tl de ~oo~ ~c~'la~i~!iil'e: ,erte~~1I\t ifl!'fl M~~d'QJli~ Iii at I~ d~~mbln .aeam in ~.e:st :~n-s i!s~fI~ ~ite ~iglJIi. [!~r Jlu~ ~I!ili! ~1iIii :Spl,J~, ,~ n MfiUtJr,~m·_SiJinl. UlMI~ p~!.JI;}~l!.Jnl ciret1rnre· diD Mape.dcti!ia~ OC3JIe-~ ~Ub' ~fitrI'bo''Ldul_ un,w' sla1i.!NU ~iii1i ari,a]:.;J fiO voo~ s~ ~.dm~ ~e-e~ ~ut·oIitOmi'e-:i. Sw:1J w'i~itit ~i ,~ .. nam ~D :tLJlefii na~rf~lbate '!,!',~ ~~I ~~IfI4eren ~l. 'el~ ~"'1f1ii Imn{J~lf1lMa_ Ma~Ml~i '~n~re ~iiit~· li!T!lillfloje. delf ~i ,:;ICllli~ s~' P9t 1n~~Ie:g~. 1IiibJil,Je8=r M~~d\,i):rniel '8inltd ~~i1r:t~~,,d'~ ~j)1' '~i!!l'l Qe [n~jQn'ali~~~i a08:sl.aa :!iI!lBt a~evmte !a:;; a, lei iIm::i! '0" Irllie' de tI'emsrcat'le' lfll~ d:§~le nu ~i·~·I~~ ~8tli, ,i:rB~ M' ~~~~~Q este ee;:!(m'3l gi"e'a d'in .ate s'cl!.!!~iile~ ~R 'f·ir"tillf!:1dgfiUl!i1 ~a ril'i~i atlQj~OOi (J:u~ iWilll!.!l1M d(f~~1 'Q~ :nl~~ OCil!_lZji.

.8:., A,~la'n'lIrno ,eO't;u~1krtU'ltI'j' grec.o - ,wmillil' ~llt d-e.

rillJ~~ ~~ti:"8J!'i8Q 'II ti-a un~fu z(iflire'

11:1._ ~'lamL!11 g"rth\!lO~ M'~eedolf!i'leh~"' .. ~J! Amd HI nr:.2::U~i2. 8uellM~tii~ ~: ,1II~eu~,t . '90'7. .Aril~l!!!~ ,.Cg-f1l!h;lU} gNli\hfF rthmun ,ifi uR'lsJtilmo rnm:_jfio·~C~ R-Dli8~t~lf.la~'J':~tc(lSrJa ~{ imp~carBll ~~\Sn.a,L!!~,

MUI~~ [Umel ~i !d!p.fOepa ~mi din oCei;i1 ca~' a m~ in ~!i.!refl~ ,eu oon~r¢~u ~I'i~re T:;i:r~ Rlcm;Ii~@~ i'i mal gj'epa~; cm~ Cil iI)!J iireeul Ifiit}lJrlJf1 n.,r:rJ' ~irr, ... ~'d~r;e, ~I;i Qe ,~b$QIi.J~ ~n mod lunanim ~.~ oornefte ge' !..ID OOiDi1lei G:recg~~J:mi IT! §i nu <~eo um,lIl ~liIilenll'" GMO'?: 100 r~p;~ oonrtle1Ui (f.s1,Q Gl1een-Rom~I1I,. eMI Iflill ~!m1i-mi~ .SJ n..i~t lfie~atiile ~ GUi~itil ~ :d.ceasta ~In unnit ~ 00 ,d're~ C:!.I~tI1!t :~·a ~a~ eQnfli~~wl ~cg.,.fit(l!ii~lli. Sal ilia d~ ·t~ lS~r~ ~i'ie~$e~ (}lJ]m ea,~fflle ~iD ).\tefl~ Tfii" el~mlilll~1i p_atti!)1ic M.a,iJJ ~n ,:;tam aruOOl dOl ami ~~ lrup~ rd:J~Iil~ ~JJ.I 'iF!~~ga ~!iJl)J;I~cr lata ~ :2:1083 pe ~ a~ij:lilr;i ,~i~i ab!]liMafll o;'S'!i}ri,pr~ "5i flfile' ~r'!;!~~ care !tlMdoo l~lIi~ Roii'li'l~n!lfaS'tl (a~ rlfirnl~1 ~I rnilmisbegbilfi '~e lIle~m gra~) Giii ~I~mi~ PI!lii'L1ru !J[lj .id~1 ~I tru' ,~t!!'l;t 'En 5ta!'el Si '~ecla~ ~S'tHtl Tnlntgl!:i Elur;opc:'. s~ ru;p11 ireiQ'U;ile.· eu ~'ie ,~'taWle\,

:s m.OIi'iIA lpiJr!~ 'a I,lool ~i iollfW SQ' WI" "iFicln:!"~a, _ f!o.:r R'QIiTfl . nl sa i unol R'miJBga' GI\"e,~: R'afI!$Iniza~ [ealii ast~ ar dari 5 M _~~". lar :A~rap.i;; ~n~lnu~: lDact frt 2~ QEi o~ nu va,:iIl _recli~at -rr!i~lFUl 1100tFtll. rtiI,Tom~~, di ~curei1i,,at ilreb ! po' t [I) 'CarnDiI.nie eu rnic: ~ mar;a' 'in ~omm g!J~wlui Cos pe _oric::e oaI8

d·1 . ,d'drn ~!i"MIiIC4;!denla e .amoolmila'~' Cll.iJp"'l;aI,sili1[l ~~ ~~~Q~,a'. ~i d:e-::ii ge~ul '~' ~i ~ei' ma:r.mi. :s~ _~I~~ unmnt-rl_j a:llOr oM sa r,~s.~~~~ I~ Ccri';y (mllfllMrl gr,-a~ (i;3 :~:Mcg aflc. ~ ,E!liUrnCeJ iiIiI;inu~1l eelu m~ mg. PR_': '. ' ~ ,,',.!?A ',' , ~ I ;:. "I ,_

, "'. ' hirer is',' nil 0 m1oLedili, ii, \,~ I~ •. ~e

,;:), ,a" I r'm 1liB a CB In' , , '" : ttl: liil in

Bomanj<l .l fj,ubf.. rJ,J

ISiti ,tt.nd d~ ee 31m -0: cj am a-vut Un!.Xln "Qlr,o~,i)-Rol1ilan! ,~oi il1~tra d_TomOO8s a pl~t .'0 mod ¢BIt:5B peate de inj!ll!~r l!elTtfl.! Rega'!!!i1 R~m~n. a ,~t 'r~r:j 's~ illilU;]fte I~~ind scmSO'JiIle de ~m1J.-e Il!:nuil pgd~'i" d~e ~Qattune.~ grl~d. l:or dUP.~ H) ,zi~Q ';IAltIilrra" sctHa': "~I1'elictlil!i1fl:i1 F>e d- l(irrtrl~,~ tid ~ purlsl ~a, un ,ade'!laral 'gre-Q, a m9<at ca 1Fa'I5iu! ~nOgfQn:ill: ~Iii&. :!l;~1 wrbe!il~c~ ¢~ $.el'\i\ftOrul k:g,i3'~m.el iitefiilFld dermn d:e :;:I, VQibf di3i cat C!JJ el', ~.a!f cor(il,uliila gr;~Ji (adrc mlFi ~l1i) d 'ifl~ele-,a9i ~ nea!1l1lu~ aJ;e~e~ in~lnl;i ~·a "edut l~fJllmJMs.m'u1 ~(i'se:gJ!,lIllor a~h:!i:ll eft ~!llall1ii ~ n''aLi a-ll'iut ;~ nta se a'JiJde tn voeElb'~lal.liJl ~m~n ," , F! 1,11 ~;:h;!l P-at~ ~i FatriO'lismil. ~ oei eari au lI'lew(!!'e ® file s~ im 'i'iiJIiTflIilUil delSl gtec'i". Al,lzl~ iL.ib.l~ ciliton ~i Si'pbI~~1 (JaOi :a08~t~ ea onl nu :slJ!e~ de 'ecmnarlITIb4u'li~,IiITI. a1..it<om®1I12Fn eItC- ~DI nilJm~1 e~~'p(jl $.~·mHndllpui'e~ ¢~~ tC:ri~e, i'liW_ ~~:rrit Stfi5le d'~ca~ j:le ~l:;Ierilfi,Jl 'I['~i.Iii\e1 ease der~ 1bI!~~u!l;; Iii'! IUI1ll!f1~lllunel"

, Ou to ate' ~M~ il"i$i ;~i.I~, dEI' ad jr,a~: ~n1.IU ~ bl~a ,oo:~1 ,an'3t~ e tre fJ~~i ror i5W:ijI![9i;l~1 §i ,apaFa ~~ .00' lau :90aert~:a~od U1"I~,U~ I~~' bran. Ve i ,zJee P-O!I~ d B$8, '8 pte:!i.~ gr:e<:1}a~ii b~ Ell camp.IIJ ";OOIffl~ 'col!!lq;riUi cji;j preas 9Fe-acJi e i .s.:pirat:li ol'UaJ de rnini~tri~ 1:3 Gre Q'rHJ~e ~ I~ noi unde IIjIn d. mrii _~~tru i o~, li~ cmamlli la e:i dLe un m~oneaITi 'lj:i i iini~i8za 1'111 ml:G''i~ dUpil i,n:eres,'ul sau sat!! aJ 1Pamdu'lui lisr gnti '!l,in@i Iial IPUhl U II pSr$eeuti am."9mlli1tanrllJl.il eu 'e1:pu'tzsrea. In Gr_E~~ "~.8'j ,~d~ ,l~h:! I,ln !l;:~.!;ii aoel min[(jlru c~re s--ar '~~IJ!!'!-e ~YFI;!I1I'L\l!II,lI ~~C~II~~ ~.~ A!'~C~ ~fJi dE!~fl;il~. Ti'iI t:un~ A~glllS'. aFiw:l .~L Teo.~f;:Js ,ml:'li'lfi~lnt;]~ fi- I'd ~ii ,elideere~ Cj~ _ - Culul ~ra un t~pt '(!'f:" OOteva ~1!~. ,s.p~. ra ~ s.~p3J ere' Tneurd .,a :;:Il faeurt ~a, rarm'O.a~.~ (dl!~if~~le m

" ~ ,~dlltiId: ''N1IlI 'ilQi ~~re9E!' 11;;i~1ild'e'le!l Greeo"Macet!Qne:ne.' pan'a [caoo bulg@rii' nu is;;!! wr curntl'l~l. IN:eamu1 9meeS'~ i!I;'

~1'IU;!rrn~!iI", dee! 'wl1'em :._at'ori 8 ~l:Je~". _

$1 nti! ~o.rn_jml.Qe aeea ~~' ne 'I.! , .1:3r,m callemoil'e a~'t~p,'Ia d Cal E)uroD~ sl 1~le ,I :s~ ~~e c:Bn eo~rn ~IMi ~nJj~I~ ei s~ ii'I,'Li credem cj n~rmal T'ectQkls; ,f<!rn QLH1!, ~JI K~ ;j) ,riJ'idl ,m~ml rral1l~, Sprn 8i se ~ede.~ ilJ..'I.!j ~o.~J 9reoll min . ~:aIi@bllll :S'1]n1. ~ ~la:'~lat, cala,poa r.atiJi ceo a 21~ d. Ralls ii'ltl'"-l:.Iif'l ircJoolNi liS' ,~il!llM ~~I:e:Fi~ttelfli eta1it, pe cabirrG1,U_1 ,S~ clI'h:ain~a1 Cia' a inlind:e ·n;~liIa" - mall'U;!!i rornlln,e tntinse. ~eJa ~ ~ ~ 'CBa _, flilGCria ~ ne ~GjglUlri '9wemu1 fW!'!1eli! SlileIile comlJlnr atHer 9lieCieiti din R-cnlania." (Adid .eulburflle cornilJlhuJ .;:rimin~r .sa ~1e '~sI9I.!!mte'. latl dfid c O~S'~ ~ gr,iliau iFl~~ii1l g}f:ci.

'lD~i d, Sturia ,s, 'd'eolsliat W~!)'lliO· ~ liidi¢j re~$eli_~. ~ ehe.e.1ilJlne de IlJrnEm~b1ri5lm i', telcf !i:i!~m~tie, g~L n 'InJJ rt" VI urnile:;lc, pjlltj 'iw,:(Ii1Xi1lo In (:~~ d!.!!~ ~ oei :~Ulllt WnC'lril'" du~ ce ei !;lunt Ff!~~,a~~Ii~ ~u~ !lie e1 Su.JiIt ~au~ oonfllctul ,d(lf~s~ 1i::lJJ! Grice ~ lSi ulOOfteoo'l: :~, MQrn,U"! R'c!rn~iil.C:g.c ,iil,~iiI~bI~ ~m..~~. I!:le a. t'l'ej Iil~~ ee ,:IOfl; Zi~]lfbi~ ·S~r1p'": ·1~afUl tt.:~mt til ,$~a Imf)hjrll~, a I tk!rU u canllict G "QOooFi!o:mAn $a :ar8i1:eim ~ IiII,I .ne. ~!lJ!;g~ man'llili~1ii ~i I-~ ~t, :;:I~m ~1Te'byijl 'imp ~ 0 Impic~~ R-OIifl;ijn~Gre'a~, j'n C$ >e ~~I e;;!! dee ~~i m~mjligar1~ C~ - !I'i~ v,Sd de tarl!l ~ef ~l ,e-alll1:3 !J- de;;:m~el!u~II~e2:e frQ'U ,o't~l carli d~ suiiltC~"N n'a1J ii1:ki Tn ,elin lfiIi~i Tn m.tned CLJ Manir !:ija ~sl~ Oi.llillm.

,S:i vadi fJfBtii Maoa~l'i(!;nr '0$ 'gll".eiEya1~ niare .e1lJ fl§c·w-l c@i ;5.!'11!!.1 lIilCiFM.ut !Jialfrielitil!Jl" pol'iUe! 1T(llTIu§rn ~ri [CElU'~1 ea.,.j spe!oule-z:e ~'n ffn~a mi:rel~ d~1l\d [ooa~e ~ _ d eu Bulgiilrii, ~AI;I cu jur¢i]. M~1ri!a[l1i 00 Gi~rm\;lnii gl;lpJi '~l;Im ~ di'(;~e$ld! iinte!l'e~I~ ~il;iCiialii-h;lIi (I~ 'CilIlI¢i'ilc oe C(l!n~1,!Ic, SIii." Si I cdece SCUQf! Qr;:ilTii~ publici dklci g~i 11i',SIl dr,eptate ~i ,ee. fnlr"adevir ~Jifl1liotJJl! 8 'r,O~t Gneii;:o·RomfIl ffar S,plaJili;!!!'eiJ R.o;rMoo·GreifllCA. 1i~M.

an. 'zfaml '"TIi:ibun~ M:tcnd"'flliQ~'" 1 ••. i.A,Iiltr'l ii. NIi'. :22132" eiJ~lUIrqrl:i. is A,ugu:st 1:90'1.

Ar1Jo@LIJ,III~ .,~~f~k.n de' 5oJl;rlmmb<,uJI>I"

Oup ~pt1JnrJfefll rof'l~l(aulul £lre.OO;..f~m~1II 0. rflfteros~f'ltl,dilS~utL~ ~·,a 'inc;J~ i~l~~a IP~ de, o.po:2:i~ie' ~ ,ooa (j,mmriMUim9Ifwta'l.il'i_ P[r:a<sa ¢e ,1);!I~'~Nie Q'i1XA gUVEimul $P1Jjnindl Gi fitO SJ rtoot ~ ~a m~i~l

l1ii~gtJri:le 09 mprooa1ll • ODFltra ~eiIOt, l'aiTi ea ~1ia d I'ii d'~t Se!!li!M eJ niJeN a~,ma;s~~ Il\1d~genti., O~~~~[I~ Ji~R~ndl ~ ~I~ pc-tolli b'jne a r~ gu~,' . ulee a 'l~cu1~ ~~ .~!di1:at m1i,~~unle ~e repres.a1ii 1iirld'ca nu g~ 8lt!lift re:~oo9<Elbi I de eele ,ce trandele lor ~c; i'n r-e prQVincj' In dafi'Q S ltan e d~~,a :S' f~ III ," e, tJ.pot ad~og!" a!h;:igaa;eIEl]. g,mmrnul ae ~I ~~ I~'ewen pe lange ~ rur:eesc, de Da ~~' ~~ra $l ,Qb~ ,d{~pl~~e>; ~r n .. LJ ea gU'I'eml.i1 pi'lOCiOOenl, ,care ee~nd G'reel'ea d ~:aM '~Hi'i;9 I ntr:.o ta~ $~Il'.a-in3 ill JimFiil~ ~~ CIJ i;tlii;ipt ~".8~" :a_mo~1 ~1"O'f.~,~.a' ~p,o _ ' I~ hrew( mult Chdpil 3i:e~St~ diiQU~le :!jI Po 1;1 111;1 'O'iimrte 0.. iii 0 ~

el'il~rg~C:i gu, ... ~mi,JOC"i gMOOS~ ~e.~Jrfld ~ :i~ ~.prea.~. ~f,eCeJie~ Itm:nde~f tnJ 1Maoe'OO['lic£i.. ~~~1, nDJ~ a [OS~ '~rln1IS~~J Itln, r~ 'Mbme~cl'o: carl prln rep Fez;e nlam 'iii lot Siw:GpJij1 'piTeteS!I.U1 'o~n lis A Ma_ C~ 0 umlnre ~a m~f'e' ~;sle:!i 9U't'SffiUI gre[:,.a tI'at o:rdlli'il ~~ti OIi'dB Ir:' "i1rj s.' FUJI permi~§ b:;lnoefQ:f' ~~fEiJl -~ Mscedonia ..

Nfdi Imai rtilldU 1n1c:1 miHIll PlO~li!. ~Iti~ g!i,li'il$iny ,i OjQ,~el, ~ dlat rQst:le" pr.e\l;aQeri~ p're~e~ ~"cj~~s:e' WI,! JeelltZ~ - ., bne1 ~l in Ii~le8 ,ce!;t,szul ~ocal9i 9~~1 0 ?E:lrn.2 rQ :n~~!ll '~ru~Q~~1 - r Q lb~IilCla gjil3MBd; ~~~Itpe ,all cca .l\I'~a ~'~ • 1:11 ,la, Ne,v,e~, f,fci~S%. o~i~i :te a1E'U'mea2l~!. La aQ,e:s'be~ V, rI~;] ,N;a 101l1f111V ~~!JMle: '\'i(3~~se~e. ~re ~iifraNi n ,®;P~[th~N~ '0' Gr,fmi1lz'~p~1 ~~t!i de un iindWJd Qe'te:l~r& la Ilnd'm~~~~il.'Q ~~. ~~~II~ vi ollsis' (tinalii'i,"~ de oolll1it,er>e1ji1 el, ~~ lin Ulma, rn care-l ~~Ulriik1~ de MpMs.ah bandele Qlecewti 'u!tir,ese, ~ilml.,:;:; ~:m.t! ~nfl~r~~a~' 'in M~onh:ll? Sa1Jl p'~o:me ~~ ~~~,Ie a:~~,tl'se,ri,o~~ ~nfrQ~' !CA, 'il' claral ridiCCilt4, ~~!ml~ ,lie re~a1I1; v>or ~I~~re ,Ia ~r.r:Ie " Cal ~f'eet a' I,!nEi~ 1fIfI1~ID,a~-.~ ba'L ,fIlM: ~~re' •. ,o~ 'fo.rm~ de· rnani{eS'~a~ ,s! I!In[or :ad1Anol ntm dlteri~~11'Ji popome. ce

1M '-"sc inl M~,e:d!lr.Jietr '. . ,. ,

~\\lrul ~~e w ~o ul @!~wl, SI ~ ~al 'IJ(',lle' dl ooi'if(~il ro

IfH!!in~~ ~i ~runoo ;3lfDrml a ~f;I~liel i!i!iJ eei ~ Q '!KIr nil8~ meUite' '~ei Ie ~pui'i 001 wm s[au __ cw!iile; Flamdeh ~r<e~J ~ a! mmtl:::1 ~i 'tfti IiiIS $, 'in M~oolaJ, '; in~teger~ w ffilm! ~a!J~ ~ntru Gill :~t':i slibeai'cs pu~jli pl.J~rII'a orglan{za~!u~i inc.c· i1 .f!A caftlil:atul!.l~ m~GJ1Je:tlim ~19~r' iljilr;e ar~1 ~ de LZ~~ au~nQ'Jn]a M~[I\:i.:ftlh~i, !lin ~: a~i od'm~e;r,S! ilJllfI:e O\~S~ new~1,ate E)~M8re sil~!ll§'li, Hi rnl .f8~~ c:lil'llJis, IRSIl!\t1mii is'rtiiU plalflrs mn

8mJ1ni1erate. r~ ttlIun ,~ if,'Kl!lflle. CtrJi;;llf C~I ;-l,;I'\N;!rn si 'Ii !!Up Ifela I e

ClJ.I Grreela; tlitmi PiiI j 1;11 ~re ~tia iSurerrli1rlJ ' f01iIiI~iitll!Jlt~1 care

'w., :;~4 ~. I'e-$! !l'ti'pu~9: C . mil ~;gtQ :S~l Ie- leC~1 81~ llliil'fll~ .toe ~ ~~ afil5~l,Jra~ ea s.i fd ~~ d'~n$l~ la t:el~ lI1all1(:le~r g CPbl "anide- d\a~ voe:se s ' He tn srgidrnn~~_

,Oara, inl3iin:euC8 $I~ emul rcliJ'llAi'ilprin llifei\'an~il~ ~ille' II Aten~ 5Ji 'N .i~lfIif eIDCrUllPFOP.rlu al :SolttanUli.J~ i1lfl ~rm:;l iW[~f!leo"-lor oe. ·rie!.lse;,If'~c;~ Ia co.mi~enlmo;pol ~I fJlill,!!'I1iJlII plaQgelil~r !j!e'~ Lu d~' I~ Ar(llm.~n·, POana n'iir iii putvt i;l!j dea I[) iitO'~ fa r~~ ou :a~S$~a, (I'e ,at·i,Jm? C:e!;t,1iI m~i muilt; dac::! ar vliUt ~ IiIU ,de-a ,I) r.'I:(!ti, ~ u pu:lea ~i rD mi!iul!i GonlJtl b~!~h}:i~1l1 SSiilOG ¢iede ~'ta. cI llLr..rda dac~ OF v..o! iillJ 09' in !i~8re 'iill 2~, de'..we sr.i, 'r~G~ coM I' , in Mo'Md'O:filla"tg.e' ,si9~r di d~, V:a r Turcl~1 ~'"'~ v{ufH fad nlrnlc, In~ a ptCt$:!it.at I~ AJ;sl11a! n-a l:!J!al rmi~u~ 'oon~iia boalnd'Ailo '! fII-a 1Iii:riie~ 81l111a €i $tli ~a;.~ CQrn' nele m1Riln0i1~ ~ ;en-t'atQ de' C$l1Ide ~i 'f,ol;lj~ iiJiceiS"te8! nu! ~~N e a fMtjigmi~ ~I;l ~11I!JI ~e i!'l1i!~f1~Jlre RDrnini~i ~s' lM;e.m~~ d PUIi ~I ,~himpw fli'Iil:p'~ '~~a "?~ ])riQ aji~udinea :~~ v-a :SlIIi 'i'I,YI']l fO~~~ " ,Cia ,~ tnen~~ ltrel1id~ peFl.m ea 89011 I~"p'lnla, tlinUEi Iil8 IlonE!lIil!~le dtrl! M~Q a :s~

'd'ege1)erem' I iii i~b~i!.J1 cwil ~i iP'aafta ,S3 Pl'al~ Olltm~ p1iO~isilll ~eSi ~~ 'Jaca 'i'iTI 09Jrr~t maloo ill} M~oolal !I),lm ~ r~;mt m .A.meJili~, J\.VeJili! ttl! e doo,p.~b1Ldi,J,pI~~i hi OOm~hm1mo~l. ~sr ei'i .' rtalJ if,~tU~ sl afta C~, poh1ica cea m.ei lTlowi!i a F,I'~i ,~el M wre:te ~'dU~1 jj Ma~o ~'ia,,~ Qre~~Hi~ il ,51 eo.'!on1iez,e, w w~cl din ~_ De !al'fel 'iIllQElpUl\Illl~!.J ·fijC!.It CIl.I ~ll3etul J~1j1 rn

lDar 'In sl~~ d'e C!9. :!;i~ hc~mri.t aClJ[m ~~I1Il!l s _ ~ne.:fll !lle1m~}J.SiJnile IP~ care let",~ fflwt7' o~~, .me d~!.!~ ,oc.t"I~r h.lil Stb!i!Zaft' [It!! sigul' 'c~ llil!! ~nlFlil d~g;~m <C'·11iI1 S!!111'Z3, ear 00' drag;os~3 UIiiOri -lile~5e' d~ealiTad~~ p)je;s.~u~ ;jl'e m;;,ri pen~m ~oarti, Acw~bn'ente! 18 CQns!~j] I !lio~lfi\i ,sQ,tr.a~~ mm.\!~1iI~ ~:Ofm!l!(!i81~. ~sbl~ar ,1 ci'l051ia Y.8;truJ~ril~r" Ei, tliM, ,PQarilaJ ~ df;!a no.ttli s~rll!flldl C~I in ~hii'lb!j,l~ ¢'b4in., ~mpe1]~f<!~je' 1!iIl Gb~tel~, ~ mai SIlJ:G... $i [fGliedJ c~ :aijlal S!I:a,u II ~me e fa,pti!.d eli '9.m1!l1'lfL1li1 a admis $i '~r,a~ !',;:oo1i.en1fa ~0'1fIMJIa_f.1 c pEl' eln!.1 FklnrI.rI,la~· :"tie ci 5e tI~wr de; capll"ljta~iu 1. Tblrni'~ ,da-at o~~ a~a~ ~,qJ111\€!m .. 1,le CIDJe' ~ Roiil"l~:1lIi~i ~"ii;!! ~1l!41l.1:ri pe ~~ I I~a .cal, mn~f-e~UII,d':e La 8e"J1IIl1"~ii !fL1II ~1p-!i1:e1"rel cIJI10jirli:l'le ..

~h CEi pt'1i!lE!ibB r.;:qrd illll,ll I 9y~emlJt!.:d greG: c.-!lre \at.ac»iiti1~I~ d~ fr¢ntieri e~ ~e' daeOJe'lte ~ del ~~Jm lTio· mnt,e~~el _(;iJ'Y wtUIi englez H=ie ~ .~ ·Volma". MJ 0 .Lu~I~I.i~1 I ~ (f.up.~ ,al~1!I1 mce

.9en~rn;1~i. ~!m!atnia Ir'!IU '"'e, ,9I1ill.-a i~ t!ip.i'em.~t!J. care :s.~1 ,~, i~fOO1~ ~Ob~te, la ,c~~t ~ qiPlc~~ia tu~~c;a- ,8~ ~ '~nw'h~~ "Ojil""'t'lfij'~e' irn~pMbe r~ ICo~lam~c~le, ~~I S8' .ul~ (-.E1e~ 'iialtlufliluJor< ~i _ ~gd'e!e 9rece~bi de rn,!I'~~ · v ~f reLm!J8~ ,I;I~ 1fI~~t.atEI de. f:'Ifm;c;Flil, d~'~er~ 'Y~m!~eii" !;l~ ne tr.'aLw~ ~Fep,t i~i~n~i, Nu ma'i V01ltdm ,de =!btlWf@fea ecrmit~telO[ le1'O~OO ]jim M8~rJlj'tia ~' fliod ea 'to~iJl Irul~~Fl~F1~e' Tl~ va py;~a ~ !;lPilliHU!! 'cfit tD1i~ 1IiI);J1 'U~ lua ooi ro:tn~mil !OIl :s~ rl,e pjd~m ~ :itd~PQ~t ~rn fi "~ri; c:Si ,8.c.1liuiilEi8i ,adi.idlliJ~ui ~lf'l£m sl fi_ ~l inC!.!m,!!!'!:a!i:j ~e ~,yI~~ ~i ;~ntFw t':itnefe [nos~i1iI; din oonO;j\oci~ ~a iOOliIl ,~f1"9. l!.!!eruri1e"R';:n.!ijl:ii :;:e' p·a~ -oil!i :ifi ,e~i,ia'll,Jl glw.rerlfl~ ,M $i gW~inlil..il ~Ii,{.~'~ [j'L:Joe~"re 1n ~fieJ:ec; ~al!.!! ¢l.!1'IfI,1~!D ~lee: t6!Qe P9li!j~ :$(i!illln~mJ]iJi~l~ 'in M@c~o~a!"'

wa. Z1IOI!rnl !·M~j'rJl,!lI'·" IN'If.OO.~if dfi'i, :~ se-p ... bliie 1 !aO~ .. Al1jQ~I~I~ ;;A.Pr~"ilr~ ~i{iI"f~tulW' c~ G~la. M~«~l",

mvoc..am JO~tr.ii!·Sppilai!l!!!-ro"". _

~1i1 rereJJ~ PQ!I~lee' ~~ ~iWof.!ililiff~~ ~p1,!In~ ~,9· ~h,J~ ''"''1;1 ~ IPl'iimit IndiQ~1iwl de, l~ repW;~!'i):t~ 11!~ ID!f~l;Iri'IQr ~lJiS]ne ~ ~1)J'l~,8 a,pi~CI ~t ,rmal ~e ;9ro~ oon'fltdlJl elJ ~~(;j~- rn ;$(p8l;;:i~U mint ~ Ei~I.\Hn~ a1 lRllfsl!!lr~ iSt~sty-. :;jr fi 11'J~~~~1, pe l~ns~ ,ej Sbt.!~~. M~Iiilt:'IQ' apla~rl~ '_ se ~~fJP ;n a~!i~ ~fCUril 1= ar iii ~::II·IiTIS~03r,ef«: NG'ln~$gmHe ~rlt~ ~,e~la ~il ~Ji1~i [!i~ !1·!ilU~h, di~ e8I.!!ZS a:tiljlUln'ii Cr;1mima[e ,al lbaliOOlel6r !'1~ ClifillJa~1 ~I~d 'l:fI1IPQtrilf~ e'leme;rr!tul~ ~~aM~ ~inl MEioe~[IIMa. G~t iimp ~!Ei Iban~ef ili ~i'Wi~11jj ae.(lb!llle~ 1m" er\iJi e¥ident ¢;i If!Wl ~ 1P!!J1sli :a~ii~ ~i~Ill'L .A~IJIli'I. ~f.ide1e, g~e;C~111 al.! inc.etlk'li ge a '~e@ 1n M~~nili!. de Gaindl ~<al M'tntfQoot la'oM-~l~uV~ iftI Tl.Ild3 ~I elerne!,!~IJ!III~rn~li1e~ thllii aOOa pi®iiloill' &1.UIll~iilI Ii'!] jural ~re ,de 5a~Jem.lliies_p.msulii ain Ipa~ ibaooetor_

!¥',arilJl(1 ~~, ~ ~n :8~bBal in.~i~te~ ~ mngl' gU'I!eiMtil rom~iJIi ~'Plt-!l!.! !a~f:!I'!Qr'eii l~(lfrlticIRlhJil-. Q~:E!~J~ ,~~ ,a~1 $~a~ im.Q(,II~ m!J11(l; nerJi~i'"I~!Jri ~e pe WOOl:'! ~mtele~e~ Tn ~~ ij:e eJl.~ 00 ~tlntimi8!. In a,diri(,~r OOi1Il-el1ull de ~~])Q11 aJl G~~'ei a 10-9-t '~flJti~ 's~!rt)ti~ iz.tli~ tprin in~reru~l1}a li'iera~IQii ~ ~rrilllia. IN d1iIdl 001 l'n1.md~~rn '0' !'!ernsemn~j eiinti~be ,jjie [1iII~lifulii. m !G;r'E~iijl, ,1;1 ce!lt, strd ie>:~!'!ia Sin1_l~i~ ~!,!r;lid'.er~!b-ile IIEI, Deil. e-; ~i!'ld >cilrl'L ~-e:~1 are1o, m~r.futb ~ no]. sr:~ii ;~u il"ec:~ ~E! dlferite' miijllil.'ace ne-·

~I'ml~. in~rWl[c.llm:l' fa filei ~f psl"iladip Ii1Ilriiulrlre IOii. ;S;jj~ ~~IfI~~ twce.ea<s,~ satl bulg~-rea~. S·a~ put:oe'tll z.~ ei~ fi8i3~lJIn:!;iI!.rJ ~ mal sfrn~lM 01;1' ilIot I. am 3,",U~ (t@ ~ !!fJliIIIa I~fw~ri] 1!'e!\R~ihJl ,e(J

G~~~ a QJJP5jtartJry {Q~I :~~ ~~~~~_ f'IlIann!;!ill1l~m1l!e'~r;neT~i~~ ~~j~~{i(ll S~' E.g_~ intau 11iIiI~~ li1l!er~ ~ eal'eUi F'il!fl!iJWil_ IIl3r 'il gre!!1ii',m ~t f'jsajunslLlii, Q'eoele~ Fl"aU I 1=(IiI=til d.H1itelii ~ ~po'dJMi'e ~ennOil;Jll.'-i I!tQ!iWu !!l"mrll.lm. 00 ,sUm=: till~jJ~e ~i ~u lai!iife iI'CIlaliv ie'fIin~,

8!1.1n~ Riiiu'I~ ~!i!men1 peli1ipi ial If'I,Cli eaM' filii! ~ ~ Gdll ~Fil (hf~~l!I'1ile lPaDlQ.!! <!pi<.lOaf'Ql:IJ 1t0000£iicOOIll,li. ~i ~,p.1l,m ,e;!i 1FiceJ0m~ .a~I;JIll1i ~n~I'w' ';f-e~' iiill~(i·~dgru!il Il1,!I eO\f1!~i~JJ!)~' lJ.m mG1iv a1.'3t Q~ p:u~oo 'ff'lca=, ~l rcd;JrtlI grre~r a'o!amaje~-e IFusemMt~1ICm fe~ au ~~irClut ,pliiiil 7ii1l1iJ;1~~r'eiJ '!I"'-er«tiiIQi COffii!rcial!!' ~iJ It~ii, 'iIJa¥il! !DllfIl)u!Jfe ,au 711111iE!~i;I. i;I"'UIlf~eo tor ca.liIllrra1~. palriarJm:i~ 1i111e ince~at (iU ~r:ij~i;!n~il~ el ~!jujWla ,eternmnLUIUi i'6n;~nl;!:;;1;:: !':;lIi!l Miil&~ool~~ 1P,e~riairh!,!.l'1 ec!.!!fl'ie.Qle din G.On:s.~IIIiIii1g~1 \pre~r(lfde ea ~.ooro bj!i'eri~i~e ,~ MaWdO'ftliaJ ynde e~':ye!fC ~~~~ 'gre-oi. s;l fl"!! cooJ~I!:l'er~te ea ate J~rii;llihiei' !9~ee·~tj" pe e"aJiICI ~.u ,~ti8 ~ banC1<eie 9iiet.a~~i. IPri"n mFQc~~. 00 a!J1 ris,p~di1~ au II"'B~:!1i~ lilmp~fi"a :aTQill'iialltil~" ~ [g.riD!~ ~1~ bl~effi;fte iCij"~S~ ~NeM¢iI~r,e~ ,~reti.

lEe I~rf~' pl"Ch~bil :sil fil1Jl ,~~ ti~ gent !li!e' ~f4e oon!Sl~rn1fll~1 din IJlm~ §l d-.G~'i :sal ~ &;IS~e&ie:t2j ~II apl~~fe~ con me; t-iI f!lrl , ,r,mltdiMu~ ,a~~t ~Ie~jile ocmercla1e' ~iI: ~i ~ P<'lr~pe- ~!!Jti, IPenlitu :;Ii de! Q IlWIU& ~~~ ~ ~iJjt1~ run :sTall d'~rt~'O!f 8 tr~r io lPace cu 'b!l'"~te' oe:i0la'i~' ~~a~B :$:atll IiIlsi 'e~ad. ,e~ lre:bue ~~ fude~l!rruij volm pulllnl~r liW.aifi ¢~"fie' mlJO~~~ra.

~. Zlai' Iill II ~ll!lJ I'i~vor~ul" Ny"2'11 ,Urn ~ 0 :Se'ptcm~riCt 190JII. Ali'tI~~ul~ ,,,,,~~m mn :&"-.Il~onl ... ~ lnWme!i!i!".o1-l E~ ~ dl~ Q-. &~ R1!.i!:iI~YS~ H~Z~"\di(m;t ~ CRrJ.~l~tIrnJ w Mtl1llff/ din ,G'f,ti'"~:D~ C:~i1f1? G\I"~~f~{"'~.

In 2"~~~r~ ~ eoott !;(IJ S~IbFlIC: E);""Qercf'j~a ~ L.l

- ~~.~; Sie '1ntehil6e'. a.rnc:il ~ilJ1ilt unc-a~~ tQ~]~ .a!iS~j~~F1U;!Je I~~~e' de F'ternof'l!~ fa~;l;jl de '~'8da, c:and ~tf"e~ es~e loyJtt. de!fiflAl~ ~Pi!~G-a Grmei. 'I.Oate pairb"Jdeie VCIl" 'i!i de ~~OJ..;l.

- IRI:;!} ~ D~r ered a 'ri eig,uf. Ii:t:cetent~~ c~ ~3 RJrinClI~i~, lPem-lliU '~Hi iW s'a a.pl~'flI:;I~ p'in1!i1 ,;fie:' i aee ,e_,j)F1f1I(l~ elSie ,el a do eM ~ru~u~ Fk!M~nl€ii ,de:~ R!sp@cta engajaliilentiSi! )J,I8~8 fe,p do. G~~'

- iIE,S,t ID~ Ie, iQ~ ad"evjriit ~ (it iLatitrIMnli ~a 80elitei i1Wt;J aldJlij fiTlSiI ~I~ :Sfllftlt de, ~rneniul Qt)fIf$.ti u;jmii~' biSe~Jl!ii carl n~!J1 Fir.,;:!' 0. liii!sa~UIT8'W ~Jflf::f~ile. ~r ~i~,

- IRa,,r: ~I[I roa'le ~~(8a, e.x"'C€i 'nr·. in UJrnI) Oi)I'fIS'l1i1;u~i otQm:iline. IROBLiAia e '~~gUf;~. 1P'a'1Ji~~:ln.1iI ;etumMh::, va recunQai'le K!m~ "10l ~~oD:rneli\i dmplUrJ r<el~laas.el

• jnE,S!f~ N~u fa! fare che5it1i!e de P~litik::J eu "mle. lIirrerlOo8re- ale lserfu~, cere ~ iOOf'ld1J!~e' d\rJlsl 'iIOgl'I'I~, Ci1ci pHil Otlns~iru~i8l acomilti nu sa i_ge deeit IpO'$ib1I~Bta:a lie ,a ~~ \!I~ ilraill.l

it btilA. ~o" 1ibOf1:ate de a~i:'I~ Tn ¢!jI~'~, md ~tfie. :agool~um ~ legj ~f;tjblle aoe~tor rarnuri. Se ~e odel}~ ~ CQMtf~!.!1j~ e Q!.lI il,¢ful !~I- .1:5 tfe dhe~liil~ lbi~lii~ ~ Nlfffleni ruJ :5 lPOan.e atJnge de praWfi:g~ae PeatriiMwlu'i e.w..mamie. I te VOl'" riill1lrte in Ji'i Fi.~iJ! ~i de a.ru.rn inam~e!. ,I mI mg. I!ll!.!l ~i!lt d~ Qfi' e ~~ p-alriamul ea :a~~~ ~e, iif;'l~oilia'b1l7

• fRtU:; E'Ila~g' . Ji~ 5~um_e ~a1ll9rhu1iJt 5);>Mle~~ ca ifi:~re poper tSl 'i'e i1f!$;1rulas~ in Ifmb~ ~nii. M~un~i~: ,c:AImp1ile M:ae.ed!illlliei 19":Jn~ plina d~ rom~l '!fiIUebw 'Cfi I.P' .. S~ P.Oltriamul sl Ie ~nooSJCi mfi~1i Mi~li1ii :amle.rel :, pr1e1o ~ri iSI fi~ ~o.t ~I) aJjloi'i"tatoo Sp1rttu~~ 8 I!IP .S. 00 fiIljl I eu doo~ebire ,~ $3 Qire~~c§ ,ii S :'!icrJerin 1i'00ba l!e,-nb8a<s~.

.' 11~,:S.l: [),(Ir miri, m!q" ,e~e'i nl),l ~~UI 'D8 '''f.l3oma~1 aDEl~1JI ~Iahi '5i~ 11 eemt !S~sratruni!t~ d~ ~s;eric~ Qrmt!\;a'!J. C'IIu :&;"su :ad'ie!Jat Inici ooa~a oe~ri de '~Iu1 aeesta

• IfRcV; S'tW adN$at Exe~esen1j, iiJi rt'l1ijilJii IiiEIi:::ed0.flern nrau ~flJ~ ~II nu ~r :sepama'b"'unea d-e ttHrice QriQde«:I. oj ver sl i':im~e tot Slwb utoa1m-a ~ fiilhultf 'Ins~!S~ te rseu OMC ~ 1Pn.tD~ii In I Ibi IOf,

-JiEJlt Ch~cSt1une de dclilileni J DI~Qilire.s il nen ~m ;SQliM,iJJ1 Singd! 1M r1if OO~ ei !:i pa rt e..

, fRW: eali!1f'11;1r S :( Id~ ,ElIJ'lflin1;'$, po.a~e di M:S.I. S~IiIll'1 ~ !("tecunl6i~t IP~' for)i'!I1I~nii m a.c.eotiI one nil itial lII1a~LlIlie ~:parrte " le;.:a ~rd~t OI;lnilJ .. i'ml~, E ma e' Inen.roe iB~1i1i ~ pneo~J. Ct!l~t 119 p:r(i~~nmm'l GEl ItatWnoo mmaA3 a :a:dm~.t ¢.IJlflitetull,lil, Ad EX.:S!3!, m:. fut~!l.1PBA;i ~ii '9tiii am, :~e.,~dt81;

., m,S,/: C~ 1P.~!1iI,r~ C$ Jil,li c.Q.rnitet'W ~u"li ,a~e.a loatllunl as-L'f'e1

d_1!;!! prQQ~m, .

~ ,fRdij; Biine Exoelefltli dair da;l.rm~ ialOG Sa ~ pili 'in clJMnti !'l':looa CIJ Ut!1.I1 ae, ,eumzrtaro:. :Sa ~~.i9ri ,sao S!9i 2i~. mai tiine. ~ ,S~aw!. in. ,T~ fll ~lJ, oW QS.'1:e ~terLlII IC~6ifJt1ali de Uli'Ii\lIne ~i ~sms au'il S .o~ ~~~t ~I~t a !J81lU~ il\lf1,1,g10t' n~MI'!~rtj~IOj '~te' U jillilOgrali'li'iC re lfIfI<lin III il"31JI :illc~Uu[f: fJ ;;111,1 .:;:1:;1' !Pe S I~", ~n ,a ees I pfGgIi':-<im .e~ ~er ca II. P. ,S\. ~~1riIiImull e~!l.I!Jlem·~ !Sill 19i ~e' Im~n~~:~ i1f~ ~elf ~11~jD:5 ap'.31ite 8Sl!I S~l!;! ~r!(;l'~e Mkropo! , an:neiilH ~I ~9 I car! Tmi~, '~il5 recuIKi~!',;i " I. F. S~ Cred ,e' dr!~ar 9,Ullerp1J1 lexeelem~ I S@ . d~l; i S~bii1d!'a 00iI,' pmf!llfii 8."iXiroa're~ din ~'fr.~~ P.~~l~ul d'e M,~Q~,;a( ,001 ~i pi'G~ ~I . ~iln1aBooa ifOm~ 101 maDBID:!n~Jii aub iiilulorit_el;il IiiiS :&PI rilllla I !!h.

- ~,S,I;.IBF reg~ e~ ,eh~j n!re [p' . em-eme.III'au Q mce 'Cibl

ce!e!!iJ.~r!~Fe sje ~rs.ef~ee.r,le~ei ,~u C:~ oo~ dogr.mBrc,

- ~dj: "13 !l"lCi9i .~~C!e{en1'~i 'fare~l, ,'f!:. 'ru ~mBiilt ,~~~~ d8 ~itl!.!!ldle, pur po!)h~loo ~~ ;!;.~ P~'lirlil ~~1iI In (lO'ii'iiemrul poHlicei rehg oasl~' ~ ~R'~"~~~I~ ~'a M!JiJnD~e ~i va r,@s~ Ip,sre dt.~PLUf1l~ ~I_ ~.hiil.afJlJn'l~ Iu.ate, fca.~~ d~ G~, 'iile~jJ a\!ta ~li,Inl;l, ~~In'i!/i "~ ~a !i\iJn~l(;f..ljiOe~ri, s,a. 'in etve:ni,i ~ IAngI t.P.S, IP J;:*li;1im, ~ I ~ rneme ~ :I);§ ;6 00 rd e.' ~i ffi'Jn~ noo r moJ:oe.c[:0 n eu:il drei?tu~ rellgl!'Jl"a~e: 'e~el 'i:lnil ¥{!II' c1p, til a~. or1 '!tOr I M1lQI.i s.rli cJlufl8iil ,S!ettlls.mal'1' "

" ,~J: N'a.\i!91 Roi ni~i 0< p'lJIte~ s~upr,a F,).!iI~rliamll.i 'hecumelli:¢., ~~. 't(!~~~ZSI.O :a1J.f~~te'. resi~i9!;H91 iJ~.aIil~, Plrin fe~' qL!! 'ie' PQ~'~ re~~!- I)e 1;1 e~, dlllP' ~un V'aFrn ~!.!s n"am ¥&Vt ~n' acu~~, mj,d"~ ~r~re" !!'~~ ~e '!ich!tSrr1:tIJ ~~ 1'iI~::ht.e MlnliO~II~J.

-IRdf: VJI ei ~ei. ~:i('ce en,1a, G!le.ci~ ~eopf co Rlomllrd3l'S' r;;;ld PJjlFriWI ~a~, E).en1!lU a-'Pjafl!ll!N~O li:~n~lot\!!I~~

~ ie,S,.!'; "~fiU • d .. Seurag:a ~.~ ;d. ~~L .1.1 aUI ~rn "ied'Bn mol mod e!lI"Fl e:?

.~ /JR'd,~~ .~~ !.!nul ~i ,gjl~J.!1 ,S'Ufil1:. &oiJlanpl barlm1i poC'lLid hi ap.~~l d~ Eluro;p.CI~ da1 mar [eu oooamGl d!!ll ~arn ~o.r.

.- 1E,.s..~ v.~'. (1'(111,[1. oe3i 1:11~ rWtIO"aq .aii9~r~re d noj doom w SInC'eri1i1.e. illIil~~.enlall co!.! Ft~nnaFlfa, !i'W.!1~lud eli iaO 181 reetl!Al'J'itrJl;~ an~aJa~ _f'l~~' l~iJ~. I~ d1 po: iiMt~ .. ' iiliI, 1:1 di mp.uri!1l, ~$IJlll'B::;c 1i::;8~J3l .Ii p;a·ce C8 8~ .:58 d:.g3i1K!I~a '~Ii riioo nelural pC lwrJ:

W f~lel IQt" '

·, lR,dl,!: lnci icell,a EJ;can,~ aWfJu. eMes iUiIle1 ~omtu\lh~ r'n90erron(t1iJi. AeeJ - , a~Fl_til Sit VI" , Parlafii'iemh!I. ear:e Tm ilZi!! COli\~_itl,J~ie~ va i(eC:Uf1~~-!jte dieP11lfi'i ~~, =1J~b1IQr ~~i 'ali'~IIDF. P~im 1I.:!!l1TI~ra' ii Fomanllm~ A~ :i'e m ~ lPariamelir _ in prima sa ,-edirr~1 S~ 'II-a OOlrpa, ~.!i ne'a ~F ~ilJiD~L lli rete Con9l~Uu~iei !Mlliit'i~(jl :ltico~a~e.<.. va 'f! ~CUlilll~ti cal 1i1.\i1.!U1i;!! a.parriEli ,II ,e9sl~ ¢Ill il:iS~ ~'~ te ftlumau ~~eil ~n:e W iSf"e~ l'(II~ifezen=;Jn~ In Fi:jlnsllliietrtL

- Je,,$l: AJ)r~oo7 D·\\~lfi '!.re'~ av,go.a vre.:ufi, depl.Hai"f

- ffi.d.J: ,SIITJlbelml ~uri de dooi. ~~n~~.

'" tlE,S.t S·o} 1n!J1 aezi iiI(i~,1:a. - 1Rd!J~ Pelii'rilte'- ~ a ~e. e:toe'lentt ci In!.! wnGa~1e"e ooulllllleal ~i SIDJi iii n;r.minilOr ImaQeooF!~i ~~rl,!li~l, din·Q ~ ~i1 pana..eri! Tii .~~lJ greC:i\' au

'Ii>llOLlt in Il1I!FI' rile !JQ:rn1JjJ 1-' -,IT_ '

._, lE,S,1: i!l(l; ~Il~ell s.e pre$ poete :ij.;3i ,ai{>i1i~ ~ta~, ICan s~ 11il:ti:'e-:!e m:mtbrrr'i ve~e;iltlf ~urtil(:!r ~i Oi:)mlk:~iJfui ~to.m~11I de, IlJIli'li urrI e. ~ i P'!tO.Q res\o

-1Ra..l~ P.'Cil ~·nnl J,lerrni~ a ~n1~ba P.B [~k!'J ~a V(la~tr~ ~s!Jpr:8 ~cD~Ii.Ji: . ,iI\1iH s.akt in Ma~Mi'i~?

"" lES .. t: D.di, .am .... "{lIDit, IlaJ fata t,- - _ iii ¢a :!;is :!;1wdl:«z mai ~i~ ~i~ua1flB! Pditi~. 'mai ale'S IOn veaere§! li'I~eri" (:I~ de~tl. p~e~xua iye~ G(!i 6Ei fac;e fI.ru 'Iroel seop ,,~ d'~1!! '!jlf~[llni ~i Qriesl

~mY , -

" I,~dj: ~efen~:;I v;g •. 1iI¥i "'3 mal ~mlt " rmuU timp fill M,tioed'.orMr:?'

" /rfEJS.f. TOI ~e d.ru .ac:ela~1 :fIOOP ''fI:liu $~m~ine' 1$lIEtfl;01i1;II. IDsl .aoohtll !i!ailJ! rnie;rtl~ ~ [>3 Seres ~ fn ~1t4;lJ ~ra!j$. tJ;\e ~FII1I1:j 1'8 CoMiS.~m1f_f1j~~ 'JIl'!de am 0. '~a~~, j'lil rotal ~QIWl ~~. . ~ rllJr~ 1:s.

~il~ .

- iIRd,l:: • -'tid Tn moo' W 10ui pa~r; Exeei'fliJ V-oasm~ va sonda ad~rnQ:;}t a~j~ na iOllJalila1.iI:or' d!i Birolla. \fa g:&ll ~ ro.cl. :atfa ";~, dB Dulg~riir l,u d ~i e~!!iE!- S!l.Ilm't romanr nidi un g~" .. "" IE.SJ:, C~ill

.. tFtdLf: Ce pJ~, are [El~le!!'ita Sel ·GiGUpr3 rE!c¢e-nteIQt nEfin~e.I~eJi! gintre' gf$c'i ~ trLlI~ri1

• /15.sJ,: D~ bu~m:;lni i1a wr f~!Jla Ge 1Je,at.~ IbI:Q~ d mUIJl1l~i lpe~ n3'" FiU klrm IUll;norile \10'1 lin-.er-gB ~, lJacil "msl :S-'e "I,Oii' gSliIdu:;;1 U01:aJ pOOlJlJ alJ',e I:lFfliE\, in~ege~ fi'lbe !t(iJ ~i ei nu ~e poall:! f1i~,

9. S~ietafiu,' de ellJ.rura m.~~mina

911. Sou rt 1'51,o~l.c .al :socrldi1r1 OB culfilJi~ m:Blc:I!JC'o.,.n).mBin~~ A~tlyltam" f.mfa~~ II

La ~, ~EI~liI1fblie 1S'(,9, :9;ub IP.re~dil1l'~a p;r!:lr€lSQ lUI VA, Ure·dh!a! !~ fl[~ I:il [BIir~~!31iCI ,S~ig:t~~~ ~ OtJltu~ fll'iaood~~, II'¢lii1aijj"' ~ruFl~~ ea persc.an;i i'ItOr:etl §,i Jurndh;a, p-m1il ~S:9~a ~~il~~ de ~ipiJnle; ~egji.Ji~C--Br~ :ti ~IilJ!lrs:;l~ilf lPr1n ~n:;l111lfl d~t ~~rn'rl~~~ 1'IoiIf'_ '12931 5 Aprilie 1 f.le~ ~lUlblica~ tn Mo rrilw~l OIt~~1 1'IoiI~~ .. ~ dl~ _:2@ ~rnlie ~ 00' Priln1re memool 'ondrmr fI~ureil:

MI~1a11 K~~1mce(1lF1! V eesa ri; C.A,-OHliIli, N oo1ae

~,1f8~~1~, liol1 e-a!l]"!~if!e~Iil;U' Crl:sllm~ 'Tell, ~ M cmsw ~.:a. ~~ I tru ~, ~' w~a;~e', l:mKis, de-~dll~ .~~l ~S'gd6 ~'i~·~ Mt .al~ m~~ (loorUlc, ;1 amb~dO:j'ibll te uhil plOman l\ai B~~~I~ s'Ocre~tii.~, ,'-:a dB:sf~$ur.at ~~~iwta'tti;l: lP~fia In ~nIl"'l 1 &SO. ~I~ CMJCetar1!'a rfdoC;!llmelile~1i ¢iai'1'$ ;f~u p~:;l~.r;e ~e'!X'o Ii\QO~~~1i~UI at;!lUt;rr1~1~ aociel!l!iUI~ ~egJWrl!e ,~Uumle all G ,SleFIe Ide :s¢~e~~'I. 'dt!'! ~;]r4, sl!ib'le.IiI.~1 bJnoj1i OlOOr·d'gto. th~ Idooll'ji p.e~F!{! I~~j, e.~_limj s.aU ~n~ti~iJ1ji ~. ~ru ~vo}l:ai'l-a ,J:;uUiJf'a'la ~ ~em;fi1r"t?r ;~_nl _~8ICani~. c" '1;I~~ra liIiWrt;la~ 'eM!;i"ih~lf'! ::iitu~nVf_Q.r! ~II!J ~H:liiI~ ~fl1]lU a ,! ~[lSU,~ Imwa :,1 - IWlm mmafii. a

~s.pan_ tn ~e:re ~Ie !iOma!!\ie~ cln Bal'e~(l!1 il8e:lra cu:lrufel :s _riYeene tcirnlfle;]s~;!i.

Del ~: :ut ~ il.tes.t bJ'ld, oon=i1bu1e I~ ~liffrlO®iW:J·ea_ aolivillitfi n8~g.s~.e 8. mQref;I,:I~ ~~t1mr VAU rthchl a_ D@ l\a inc!9PiJ~ 1S(li e~~t~, OOflfi'i&fiIfl'il stal.\!lbelG:r .se[4;, :;ifa, Cirl~lerimt adWife~ea i iii 1oml, pii'!QN~flli'if!I~' legate' ~8 ~al"'Dllare31 ~IWJrii IE!! rQliIi!l!Jrili ltii'lli p~ IIn$,1&I e..alca!iliCi:Q'i:!nHn1i!areaJ fu1WJi'i,lrii dar ~pc. , ~lj:x;fe'bl~ wlw!llIl!e., 1Wiffi. liroo ,aQtl"lt,~,~IGr'; aJbI~Q;rilire'41 :~ ~ Irctml'laroo

1) F.o,p,,$,G,- DO~ 1fl003

,eI'e'1Iten~8ror ~ifieFei uemil:e iM I;a~ pEinii'llii S'ltiltiiii, lRl!Jb:li~reE!i de' 1!iJ~1ii ~rill'Q §~ li~~mar,al p:ri!.Nntl~h~lIl'li'I~ntl;il 11):1'i1j1f~·Ci ~ ~~~!9~ inrl1!i'~~ ~e ~bli~. mI;lZ~e. 1~~~ltgir~ ~F! ~OCJi, ~pltr.ld ,~ ~ ~!e' ~1iIl1;l1ie!! ~nin~lei 1Br;r1'~nice ied~Feflj ele dj~J ~Il'~ ramal'] din aoeJe pi:J1i, Im!!!be' ~tfCum'1Eu'tie S0' mr1!lr:~1 la ,d9I'ii~~lIIe eare se ~!te~Ui ,~ bi~~ltCillii oomani ~fa:jj(:~dl~,gjtJ"iemi.; Eie, '!Je.~ ;,;mal ~i ti. ,~lIadU1a ea l!rl~ da-na ,iiWltl)" ,olrir.a:t' ,a.~rj~rr lJ~u~~ oql1i~li~l,l!iriir$~~ ~ tliu ~~I dl'5~rTa,'Qsl d',e Ie d'e~~~~;:J et el ~ se sdl,lci ~llt~~i llil mtth:!!plim~'. dupe 'Iltiin1;a dona-:oola::.

~rin ~~_l!Ilnire. d-e~fi~l;Irrat~ ?~ "'Mlj~ Q Ib~n~ Gmab~r:afe ili'ilifi!i Id~~e~e:!e' IiH[~jIi!JlI] ~~ N:rrn~!~ ial1a~l I!'n 9a!CLR1. '~r.mi:l '"tt:In Imijl'OG d'e ,eorn1lUJ!,::aJi~ ~s,a!v{!~~ ~orn&IFlI E!!it-!;! 3'Sigu_ral:' numi dEl ~ irnrIj~~ea :smcenllJ, [Or IlJU de b per;~cu~areal &:(~p~. ~ij(j IPM t~nd'W~lfJ '~:atal~ d~ ~:c:smra~J~nal[zm~' mut!.J~:JTlii-"SlJfll8r*,r ~te ,a~1ull' CcmileluMi de' conlliu:!I1Ir1!i al s~id" ~ttle' r,omi~i~ dila ~age~n~, e/i.l~ndl na~iM\e~ istQ~ t;Ii I1¢ililiiaf'li!~r rna eed'qn efl I,; rCtU'! I'orin Perifru~u!~ E!'SJ!~!ii~ "eiS~~ (j, pa!mt!lilaear ~ pilrn~riit dj'n P.'eFlrn~lar B~rJ[~, ,carer 'S~ If.lU ~e udaleI' ,!:1J1 ~n~l~ nGSlru -:r

'rid 1,goS :!:i~tat~el liIurn~li':a 1200 rneil'll'i~rii. Qoodllr.ooffl'a ~'je~~~ii 'eta nm~d]ru~b; IJcllllj preiE!!1inte ;;!jUtat a~ uA 'OOl"lis[dervM forms. ~m J5 ,r;;r-e_ liliie~b:i1i ~i''i'i. E~te de' semoo!fi~, '~n m6ti d~!j,Ei'bci:' ~ctnri1~n~ de~liilJ~ dl;!' V .A.~~a; N.JF)&!Ja. it_F. R'obe~, liMf'!I~e~! btlr Ill.!E!QJ1fte ~ @ltf.i. ANI f'O;9~ ~c1i~~ man!llslE!1 '~ta!l"e ff,} !!rmb~ J'OF!f!~~. SJ;1!':QIPiQ,t,e ~ dLia~~{~ ,rmatedOdI'Or:m§n. F.l~ ~n$ll ~Col)!1 lau 'f!1fi~~ iii 0 sMe' ere ;Joclel~~_ Wi~ra~, A~Uel; S~fet8tej A.e;S!~!iIllc~ I~~~a • fl!.~re'!!~llIi :3 s~!.JdBn,VMir OJn "{'are;;! iiOO'D~I .. !iul; :S~~,~ C~ltur~Q 'liiIIiiCip. ,3 iJC}ffi~Iil1ID·1i oi'o ~loe~ iilfiQCHliUi ;ii i:lr.e~pt~ 1D.l.in~rli~ $cdQ1!at~e ,OUUUf,SI@ '.'N~1:@. dl!f.i l~mIl,Jiilii $,U1 ,aoe!SiQi !i~~~ IO~!i'Cill'I St\!l(!'~~!p't mD.il:edQ;O["'f'f'i~;I1I1 ei:lnl g11l!.;w~~bi :!i.a. :Societ~t:a. ,S] ~~r'1i!~ ~i 9u1 Q :,~~ ud'l:! ~ie~s'i calle! Tn' a'3ilVjtaiea ~OF OIifl~_1oeau r)sp:hmlre:,a Cl!li:wri~ li'iIJlfIi~filE!~~i tili ool.Q~rn1lB~ QIJ Ir©Ifffl#lTtr1l de ~s.ro iootaii"l2\. Amiiinbim; ILlas [pejJl;liu 11.:mI~caJ'Oa iotiltuii!a'i~ a '~hiru~ IraU'ii~nl~G,r .. \ScGclfrt:rbe~ :(iI1~!l~ !1)[t~.~. $q,ci~ d~ ~1]j1l:r:~ $i binmfaMM "Ajr,:rt(lll1!r ~ f\crntnilll)r mGltij.j)limi ~i, 811MITtlElzi ~ili crOriSt.iinl81 ;$-..8\. ~1iI l~c;i:lti1M-e' dln ,~ilt Tn caii'e lr.3ia p[l,pm:l8~.i~ riIfl8cE!dD·fQliii:~I!li!i ~e ~~oo1Ea!..li W Ir,~gwls1itate ~~~t!t~ d~e~iee' w ~'e 0 COFiflUFi',~ ,~tI ca t~~ 5\!!bi~:e di'n ¥i;a,1l1J ~i OOlLum mmrmlJDr." :~Ila~i peat,e IDH,JlitJ,e,.

d~re uroele Ipe~9fialffi!~1 m.ile~d~~i'Qrrna~_

8~1'~ ElrrdiO~un!3iiJ PJJI~~e5 ,i Slgll! fan1ellt!3e\I1~liat'i:'. No,:1 i!j,T9 dl'n ~14 100cambr~j)' ~19Q91 NClII£. Ii.~

Tn ii:iw ~ 10 cllrefi~" al a~iJt, 1M .01 in~rnril!i~ ,r;r, I'ItembJi!O!l" :S!i)Qle~~ter d~' ,c;i,li~tJB'~ Mi~t¢~~Rti!i'1~ni!!i. ~E!ne_, QQD~!ie;', Iljj~frltJl GIIi!i~i7Ili;lt sra~ ~ !a OFd~!1le8 mil e c;RescLID r''e~rna-:.arteiliil kiF d~ CcatP4i ~~ri~ Legjb!lloo~" tJei s-urrrt ii'iI'i~ ,dG dQ:5a~ dli fIe~l!Jno~~,te'le ~Ij rolifi~nllor i· Fn~d'O'JlI!'lni nu ~i sa: lace drre:Jlta~8' Ita C~merj !ill $emt, ci ®i) 'oIajQQ~i!!i ilUiTeu pe'f.ltru eVI~i~ ~j'eci ~~a!~e fcia~jlJoi. ~I. [J~. I...eoote ii"~spufrl!1a c-~ v;a fa~ I~ ~. P'lj:t~., '~!1! ;gi.lltr:! de' 1 ~ (lllrer.1~ Ciomiiitll elm. ::;1!5' ~I ~~~i ,~ cu[1J!I:[l! '·M~ce~·' IR:GJiIl~fJd'''f. s;a 'illlltrunlt ,din Il'L'DIlJ. NJ,ir ~,'a ,pIl,IIl~ w~ lJJe,"~1iW1 ~nj'o.amit iii maJruii~~e~ ~~jl!u!\"i ~ c~c!s s~ s;e n~JnJIi~s~ "?' ~~I,Jm;e.(;(Ire :sli! fiitoelille{!!s~ ~lJill al~ mCHfrrr.Gc~!lI!. p;eln.~f~ !til Iii F.Ne~e~tift Oolllm.~!.J11 Mlnls.'1riU de,~!l\rn~. eu IbiiiDIittlM pI1O;g!r,arn ;

'1) L3J IBltoijg; ~~ 'fm, lin ~li\.'5illl;l ~11i'Ii;;iilfl~P1 QI;! 12' lJ~r.,'Kiane;' !di~ a'l}{i\S1fii t~ p8r®D<:iIllB' s~ ::98' 'f;olinl~ ~ ~ctil,m~~

2) S p~~.oafi~ PJr 'ioo8~le ~inl Ma~dglTij:;rll i:jjJ ~ JIii~reQ.~!i!e ISS. se ~p.!) ieu lbi~en~11~'. ,3 Sl:J1 lbuGetull, cum !Sa se ill'l!tJebUln~e2Eli :;~ 3 ~r:Ega1il~1 ~~, ie' ~!lI\pe CUI e(irnll!fiIUiU~e;

3) In rl\ie~~' 'CQ'ml[~~J. !j_~ ,e,ti)FliJfieae IErJorh: ,~~t:'S~'1 ,~fCiUI 5i fiG OOIi1!!~!,JjiiiF ,di'n e~'t ~rso:afie; ca~e :sa ~un~ Mt~: De :!;j.!3J 'Uo!I ~!iit~r.f!~a I~Ji!'i oOOllIlIJIilfl la I.'i;)cns.illi,iI ~rli'r'lane~t (:lin Bnti!iSl (MQ!lrIillS~ir,):~

. 4.)1$~ fie 2 ~JZ.gIii, in{le1a!i~ cu f-aeerea ~IOf (eri!)r1 Q~ dln eornuo'!, ·~~bE1l Maeedoma :~I llEpSI:):

06,) C~Fl~silil!i1 ~anl!Wt eiU ~ftIr1ile dUfr ctiltJ'lWI1II. ~ aiba ,d~p~ull d~ a ra~1iIi'I~nd'ca 'S:UIj,Eiifllli,il).li 1i'(Hiliian iri~~i~I,J~C", !.ttf5.1i:1Mi:oare, i~~ilii~gliil ~ri 'ii 1J;i[¢'e~ril i'i ~~ :ai~ dr,elJ)'WlI ~e 31·1 s-.z:liIs.mbfll fi~l ~ -g;rrt~mul IFOam~1i! lSi ;:Jl'b~ d~LlJJI de a remrniJli'lcliJ pc'

'l.ITtullliull dID! '8ee~~j~ Fnstt:1Jl.ibl)n. rr"€\!i~O@ii; ~m: " ~.

6,~ ~1!J9~lul s~ 1!e in,:wlllSt de eomiliui l~liIiIaMn~, dinl IBittili.a! care si aJ-~e 91U",elm!Jr~1 Ii'iOfiti:An -C;il'il sUm ii'li'iaj mlll~e ~~:stiiJr,'i;i ge' 1.reeu~ 1'a!i a Ge:sl, f'fieffloi'1'u. ·iPes~~' 5~Ei, ,zil~ ~mDiIul ijla,'~ 'lfjj;la:r'iit §.i ~rrgmnl~l b~hJi Mirnli'lru d.s E::d~m~ SludentU l!"iij(Jr]iliii". rrrne~cii\lemi s"rair 'Ei calrii8J1:"~1 $1' iii ale~, ·d'e 1P~~inte pel ~d'e;rutl,:!1 Ma~ ~Qn~ta!'l1in.

n INVI:;NnrM :aiJO~\ ~Wru~ (!~ or...n1.il~ ~robr\1~liiti

9'[~~ Zl'am!.!U "!,iR:'1;imalllill {i:O I~ [PifiiiCIri~ NQ,,1~' IlUn 2.M.a~ 1910. 'iJ C~I~- --~reee~~cSI IdiJii ~pi~~lli._ 00 o~ Ifi'I1rI.orfi'l"l~fiit1'rli cfI.adlu!!l.I! gre'iii ~Il!, l-l~hmoi8!~f6far~m:3t ~I eJ Iljja~ l:5:iUoaa 00: laJ rfilO'ml~kl~U~ !m~_fi._1e9reb!JW!I~ L~:l!r ~Uifil;iL

":Ji~ D-I~'~ $Nn:M\$tpn"Ntil~d'a.~~M'r.aie-a Sq~1iIHiir!G cui-tara ~~Mao~do-Rami-liaH. R.elUI~ ;lSI~tjJJ()r

dlpfO'Jl18fi'Ce ciintfev,R(ltmall'm ~~i Gi!':Eu:~ia

1~1. D~~i!;:~!ulle~!p,g:li,j8i ,~ ~ig--:-ur:ail1l,i Gan(lfii~e.

CIrce de- !5l~~mfti. ~~ "'1;1 11 i 1;1' ~:9t ~ , ZI _

,A'Sead:ii 18 sooletatea (\Ie ,cu!lurl! ~~:;I~~g..!ftom~M· ~ :a ~-~ I~

e il1ltrwll re, i'i11 care '~1lI p@rijljpat ~F1J ml;l~ 1li.1I1i1'i1:!i1i' d'e r:6:ti1iniiIii'igc~CinCli11i. intnmrrem .a f'e," eon~~ ,de" ~ire ~Jiiv OlI,Jd'un~ l~ Ptli~m>a" m:e:m'bro'] in €~ri$lIw! ,d'e; ~~~_ al iS~~i' !iii _~eg~~ pemlm B ilia palt~ 1m ~9Cffirlte det8 MiFlI~~emJ _ ~e E:-rtem-e in ~1i~ inlo~iir~i 1b!J~~~IDrol m~Qeoo!1-e~D. T\m1J1!.!!mjr'eiIJ ~ ,[oS'~

pr~idBlt !l;!II;i1 ;~tnel D-Il ~UJJp;a: •

iPtrllmllil II !wQ1,cu'itmtu'l P.;rt!1 [)um.tlliJi ,!!a~ ei e~l.!a't ~cal"iiindl 'u'! del~~~Je In 0·1 Mln~~ru 00 cxierne'. ~~ I!i~ ~e¢!~t,a~ ci !n ~ra~ .. adicl ta 11 Ap,rllle ... Sf! ""m rt!a il"eratiYF1!te alplQ'!if!I!::!~loe w g~~ iiIIl:l~.tteooem ;de o1lIM;~a br~~loe~~~ t~ iI"'~rf;18!1!!fQ:r. inEl~i;I'Q:mi;!ni. NQi. l~ o-~. ,am $PU~ D-lti~ Mimls~fjJ C"~ QlQs~~ i!103."9~r1 iffiifla !eg~t~ ~lra~~;(Ie. ~i'Eia lI'iel~~il,JnilCr dip'orma1i~'!C;iJ ~reefa. ar n de '(f,0J1it ea ~i [0 1rn1Pfi~' ~j '~:e ,o.g~t 4e nooi. Ift!ai ~ ooam~ii'!l1~ ei:kll~&.$ti.iI ~erkea:sJi::-iI! ·e~~' P~f!d"'rH~ 1:(Il f!~~m~rh:~l-

ta ac-eaM~;, ,oon'Jiflu~ &:1 Dr. O!lJ4!.!!lI!-eJ, ~I ~in'i~l~ 1l~:;:I: f~SPUM ~I ,p~M~ Qii.Jio\Oiln-!.'.l~, !@~~ ea ~s~e"d's~~ de"!~tt!i!rd S~I nlLl fiel I~a~e 'iJntFQ' ~: Iifi"i ~$t ~e(ilS: 3UI lost sltiAlltiti ~II de cll.\fe, ,altsl pulsD 'ca~ [Ie~~jj al(.as ~~Ia ~ fiW,_ e .hIDe· £8 '~Fi ~l Qti~aJ ~, ~e ~noa5!ti GrME'i. DMpW] ~e a, P!ilIQg _ rill~N!'iInl ,~ pat~rl:llPt! ,~~i~ [p.D~e iii'llll)in&. liea' alta diMEPpO;a1grin, ~IJ. ~ ;aMla; ~l~ 11'!~;sa-,l "Iill ~C~~ '5;~ [lie' $!:Ulliim ,~i $® ~~rn '~I e'~ 'f.lOJJt, 1C.~.cJ IPAr.l~.~ 1 Aprili'e IJIWID!,!I! ~see :i'~!,!Iril. _ .._

R:m1 f~. d~~ cet a _anj~~t i! . ~~~I ~oo~1 rq~n;Jnlrel, ·@,PJll1ie~ ca dUp~ D·s~. ;fci'aVuf'lile nu JP;Q,'I,_U re1ua'~ 'f~rfiJ: ,~~ ~e' eOOOteaJ~ 'dt\$~ngel:e 'ilJr,sa~Jae green mIMiaOIl@rlra" R~~~]!Jm!I~' el

1} IFJ}~.$,~,- OCi~ ~1"~;Q101

2,~ f .nF.!' .S.IlS, = OOSA'R ~';I§"1 ~ 01

fQ~t~ntnwupte peolli!J ri0.l;1 ~~ fltt)1 nu lPiJ~~m s~ :51~1i'IfI ilLe\p~~ri ,~~ii '!}!I s~ intiFl~rm mf~lrI~' ~nli\ti i;1 IiLe i~p~ pe ~~~I)f,m!iS! ood'rrr«lel'C'j1ff;a1illllir Irlo:jlIfi C!iI.!3t1it Irnrll~i mull ~ mt, ~1,!IP"i Qi,I[iI1 ,bi~ a ~ls ~I [j·i ~rnl~MLI MiitiC~~DM" Ipe rnoi filU ne ~~~~ lrii!m!i'!l:) eifau IM~ GS' rmp~~~I\Q. ¢l~ ei :;:!u !,~r:e:s~r:o:e ~ar3t In 1'1;~ ~1JJ fiat 1lr;~ji1 m~i ~F$ij ci 'g;!.!fiiIemu~ ram~n e;ste :oollt s~ 'raQ~ im:p~ea Jea~ iIi!ndli£~ cdi~oFlfl3rt1'tt ,9<trel~ liil:Sisj ~~:mal CUl s!i}afil!l~1 fllrtrrl'!:;~1 ~1 p ooarA am~s~ttorwnRustei_

,AoostEI ¢I~as.nWIii ,ai)J1 r~i;~ a~I!AAlFai a!.!!da.CfijufMi ill ~rnpre5de' ~:df'aOrrQin~~, lF~p·uU (::Ie.. ~Si~, es.i:e ill]Jl~Ui ,dID 8f'3'1,~ ~~ lei Il)U ee time G(!fi~ de eauz:e'!e' carl aUJ pJMfM.al-o. am' mall ~ ,fiill~ iI"~!l!r! !l:-t !'l~ se flfO'i'iltI de, o~_zle~ :Sp-fi!} a ~(j; ,eo~ rn~J},iN}.a cM~1 bl~leme~ti,a ~ndian~~ audUMlluL fl:.rul fim:~eMal a DOil\'!:J]iis s~fi~nd1 ~ re~~e (If ru~irlA ~aJ ~~~ ~1i~(~iiBl :~ tlI~elifllil ~1l'i.1ll\l1 ReKmiimQ" d@ iir pnml iliiii~~~1Ei~ fl1 ~~!iii~nfa loo~i~u!!1i. ~~!i!il i! pJOii'll'lL~' :a~ 5'13 :aie-agB' 0 e:gmi5ie. ~ roe :5i s~ d'wei la 11);1 Carp" lB~tian~",il T~_I;!I 11;I~i'ou .. :!jp!l"e a !e ~rnjIIJ dote~~ ~I pe ~l'I11fItiJ sl CH~ ~I 'i:io aoolen~~ ial M\!\Jll5Sl'ATEA, S_A: ROOIElE_

~~_002_. Ji9Clil!itQ~C~il)CI ~ mJIge~!iel'![~ !I\\IJ ~u Cliij~ie~ ~ a ~ RliQfllblmla ffii ~e~~ii (ff1Ci1~!Jee· a ~~ C:~ ~ltu~1fQ FfJ!rnsnilqr e9!teioatte lI~ ~I; e! ~mal1!l13. eare rew:i±l t(~_.zlt cQl!l";,1rm~a n~1h":mi~~1 ctuJ.pt1 cum re ~rlflfl__rl~ p.1;"O~sori; ~~o~t ,19~O l .. if. e~ dr.!~®re· ~~ ~ ~Jirnit~ ,~;'pm.o~l. R:Oilll~~1lii.a [~t4 ~ :f~ ~ e podti w 'S"rfu:ia. i,jeii ~~ IiIU ;Ia~l ne~I!jI~~~ ·~h~lai b&erl~~seit ~&'i",c-an'lii'l~~~ ~rillfU im;p~.iti;3JEI' ar P"l!Ima jiM: a~ s:J I~~' ,~i pQiJtIJ'ljj ~lita[6al <Che~p?iI1J1El81ii~li1~.

~~hJt.r;;Djt,ati, ,D!)tr.'if)·~~afid Qe!le ~p~ ge ilJi.r1,J1 P"3J;I~9~a, a ;z;i'$, ~~I Min:ilil RYbli~ ~ ~~'e ,enH~!i:i.e§ Tti me'~~u~ dw!om.:li!woe. ~ (Inri! aceatS~'!::! leca \!fq-e,~.ajdi.o.'JiU! 9,~rnt!JllJiL Cfiq!! ~~~e ~i ~u:s~I~Qe' a~e, prih 'ml~oare~ opllil'i~l pbi~lICoal'_ Mln'L'4i~ FI''lGlIYe£.e peii11ru ,&:ire £li~t11}.rahil lahOioI9fIY iii iru.~~. lif!'le~iiri!i ~'~ S~~8 c~ dad illI~1 ,MaiO'Jie$Ou. ~r 11 deae:hi$. ¢.ar~~ ~r'@8,. at 11 !i~zut ~ 'i~~rel ~'~qi ca ~, (j~ -$~;fe~i~ ~~1ii[mie!:tt~cr, n;Q;;I~!lJ\e' ji9!liite II'!!JJ Sea ~~fe'- }itab~. ~~,oi ~J 'r~~ ene;':!~h~ b'i~eDceat3C~ re;m'!I,{JtI T'ffl1:i.

urn oons~ w1'ftta m1V0J'lflD [-ill] ppilite ~s-m. _

;/f; mru ~&blt .~lagU!i ~lm'~". ~Fel a dH~Clri~ ~iil~lbl~illGl~'(ll ~ ~clror; 1111 !Jrlm~ ;:;iir·ora soau imP; Fttlle~~laif'lill 'otl S~~~~; ~i Ti'!I ~i~~i~, jjfli aOil'l:'lfil P,aa~. a ~i,J$, 'e.81 ifl.1,:I ,e.$'W1 ,ade'!jJ~ ,cal i'LQi"I1!U am P'!ii~SSi Ci3~ linl~~nlial !S~i [poe !\ir'rgi iPa~liiarh@t ~~ e~te ~lillJl

de ~ctaif!lj 1!ijrne.~!H::i1 0"d de'l 011 ,Falilar.; iim fae Inlliml-r:: ~r~ ~v.[ml OOkHf dli'i ,r:;mcla_JCfpimla ~i'iCtal~ ~s~ cl! ~n ~1"ir,:£1I ~nliHolUliJ~ ~ ~rJ!mJa~ '~~lfi :a ~ r:ezo'M §f mesgulft8e M~~¢;i;I'a~, s~ Q.i3 0 rilit1iIB Ilfwi~l!Itlii ItfiiE!~tiuR-Bi rti:;II:}.i~:¢h;;Jnel!\i!;li., r1i].1~ ~!,[~ca" de ase~rn '(u!ie3e f-i.bL!r~ ih gr3!;jj, ,~~0J ,e~ If'llal ,~IIJ.I Pl1!jJmi: :dl:i iI.011 rnarertalilenli, Ila, ~cal~1 jpal'tn iill.:i a l8?iJh.il ;a~im l)·1 i::!r_i __ eonre· ili~ ~ mai rnaiFl~~' irt.:1.Ii~~~ 'in al~ pea~ :$'-a h@fj~~ ~ii'i~,e. W'me~ m;Iiuil 'ru-rltrcuniri. ~mtQ.l ,s.1i~~~J' IE:! I~re tSi tS~1 hQijJi~3e~ ilW~l,Jdlme~ d$ IU!!IIIat ~re :s ee 1im;peg!i;f! aC1tl.!!n~~ 'd~ ifmD~cafe 1.,1,

lP~dI:;lU :i!ifaF,:'-a5i;:d ,;:d !l'oOl'i'f1bllO'f FriBfierkinenl, de,,~~Lt ,~i!!il rrn;,; ai'tlii'i,c;;gJm Tn vall!lirile ~e ~~]e qilr~~ arli'li'i~ imp~li'ii',il:8;i~ liJlp;anti p8ri~m ~dealuifillCaIief 11!J1 s'Am ala.n"oa~~liIii 1 __ "'1,.

in sf~:r~t '. - 'nA1~ paOla!)1 ,a Da~ ~1ii'E! ~n~ rfii!~l,Jrn pn'a'I ¢~j,e' eellil1Q.,1i!I.I1 fQ!}~Jor :in 18 akii!'l U eiJ I!IJ! ~t~ 11 JiUf- lui d~~f'i~ Ft:::irn~liIie, :~ ea IiIl~l 0 ;~blfiGere .;S.~ nLJ ft~. adll~. OO~{I~~ ;~ dnt:pttir"lloDr ~~I rOm~ne,~tL Dup.~ ~emlintiJElal iilJiiIJl'unl~ijr 8si~r.e~, TIfmpr'8Uri~G[II'D~ ~¢jilel~',~r~- ~~/[p~nJ lis ~;;I ~1,J1'Wf~I~, Tree.a~ p:nili rata p~l~~utJJii Fegi!l1 ~',a~ oprit _df!~aoo ''If!:11asc~ R~~e'~'~ ~,urn:!Uf:! U~8 O!.!I~ur3li ;8 lu.at ~!f.t'U1lPreQ~1 S;!edb~~, !l:eJit!oo :s~ se :sea~ ~ sub, jUlgl ~ fr,~!tlu N:ii:m~i'il din BUC0«1fia, lB~s:rnJiEiM~ll Jr,~~j;JanBa.

'illijz, Zrafl:fi ,jAc~luneai' No. ~aa7 !tnill 30 lM>tift.k!!, ,t 911'1_

~R~LJ¢ ~ vje' ;i~ir»e.~i~ ~Ii!. ee[¢~le fIiIa~~ne~ "~if! Oa~1~ ~J;!dj~e !i'1JJ earl tSe ~'I:Ie,* 1rnPi'Ca1'e8 d!fti'I.ffl st~bul 'oowu ~I ~rod.;). !SJ del~~~fj rf(l! Ipl:!ltrtll r.maWtfon~~ ~Mm.ilir.I!:f;ili~~, ~Fi rei .. [tii IM~hjfEl5CU\. riI[mi~1 Ii;f~ i~emeJ ~fe1 ,S ~.~ 'il'!~e~ge 'o~ d~~a ~~p1~ ~1,J~I;!~UIUi !§co.leW!r r(i!TIi:rTL"e (tIi~ Mi~edoo!a~ d;,;5i~ i·a ge~~i~uU ~ mJGi\~e;;!~~ eu if3recLiJ !i'e' 'faee' l~rl ~ ru 'ie! ,da ~reo 5:a1f~Ja~le tn il::OOS !~ miJ~~to~aD~i det~1 o~mii'iflj ,ac:esllJi 'OQrMllC:Ii, c}e~ lO~tlflat ,d!liI c~m;a 1It1;gj1~r·~~~(el. dB e~t~ 9 i1"5C1 I a ~tqr no~t]jL

Oil)arr: ~ t(!ehel~~ m!nl~:1rui de ie:m:::mo, :s~oom !slll~ :s~ 'faceffi'l acea:s~~, 'I{nI=i~e~ll1r!e. iiilila'c~ ea IiIfl"'''-l ~Qo:SI ·r:mp~il de ~tr~ J?!1berrl . str:~hu!t." ~ooS'L'(t .[I~l13iIji au p,tilXi';us (I, '!l,ie impr'ElI5.[e [Iil ~tour1!08 Ii'IfI\3:OBdOJlIe;tjll~''- lD4fIiil ;:jI~~lJri [)w;lIl,JrIili ~i F4J1ol;I~i;I, :au (iD;lfrro¢;~: iIi~-'ari ;fj 'iPi;fi!,m:iF~war r:mernb~c!l" !;i~i~i "'Ou!lllfr~ J!i!lace~F1ea~ tl~!:£0 au ~al ~!'], "-a~ii idt]~r~[fil!~r[I'ii!Q_ t!1Aulr lMar®~~sc~ ,I au pra~e{d~~, B1i't dJ..!lor pt<Il~U:1W ~il d. :a,~~t QOJ.r~ ~e llilllMWI ,rum ~ f~~ irii~ca~aJL.i_

'1 Q~~ l!lB!l\u'! "$e'a!T3!1l. NOr 43~; !din :30, M2!l!'Ue1:e~~, .

T.!a~a~tw.er.e ~~efJfi~1.!11 i'iI..owJU._ eQ. 91LN>el8u11 ~~re~se". pe;.Fl~fl.!1 g-pl'Oi!iar~& lI}oorileLrliiJl C~ ~1i fuue $ta~rJl ~s.tru ~I S~ ell~, s"au t~fflf'iin~l, m 8!!"ff'l~ii Id'8 <II S!Q! im'iua i~~t.uml(li (I!'J, ofItistau intflIi' ~Ie, (;10\1., (B.1'ii. rmai 'fnail'ite ,~ !.jilMosou~ere i~efi1i, Ii). ,A~, G.. IFIO~, fQ~t :5~e~~1f ~§!ft!er~1 ~ liiini~'I~;rlJl~ ~ '~(:c~8M1e,.. al iii IFlWrnit mln~fru pleliJtpo.1:eI:l~lar aJ l~~ rnJ@tStFe I~ Atenm. !~ 1', ij, CaimsM, dJstW~ull ~nOO13.Sit, mln5s1ru pl€mllpol)teFl~ja!l' al G rede II laJ

au ooi'ie~ t I,

1014" 2:iaml ~'\i'lIitOIlll!I'1 1IiI1F.11ls6 dl"1 ;! Ap.~illia' 1 :9~ ~,., ' , ,,1'1' A!11"coli.lt: "lmp ',~re.ft ~rJ GJr~d' ,- 0' IaW~ a (i'~~~iIl'~ ,

1:. • .1. Pl11ii a~l€iz,u :s~u 1P;§~t:rat S~~Q Ir:m1We.:e,~ I~~c~re -ree.!!Il ee ;;I (le-1:em\]nat: vJe. IliIlii~esii'e in iiirndull ma~l)-f(Irl"lI rrllt:G~

,aril~Qifi tn ia-a~\~. cere su rl~!J! cae iIfIa1 stifu ~'1id~~I,J" pe ISlIliU~ tlIl. Mmor~ 'ee ,$a a 0. az~ tP~ ~n ~ urm~'3d trat~IEi' iWlfe gll~!1nBI~ ,cel~r dQ1£1 ~~ri, ~' rc1fu~i ~-' M~l;Ii~tcu ,e j,::) SJniju,~':;II, fi p& ii'r'i~~,Il<er:ro!'!l~n _ ~ap'!L':a1 .. , ~Clil. con~fiUilrl au Q't!.!~ ~ dlel,n\ilZl lSi IfIDnlsperoJ W e::(II,~~ I ~ ru!:e:st 'SIXip. lal ~j'i au f'Ost mv~~i 'il ,ci\lvaJ repr~,z.eIllil13 n~1 ,';11, :SMldlUu Me¢.itdclfOnrni~e'. o. Mla'iiJl"Ei~CU ii, ~b~]':~, lIDe~~:gperemt wUll~J:S1flfl ,fi!$Up:r,~ ,conai~h~ , if'lleare l,nmS'azi ~S;I sc fadim~re:a GiB ear mac~doneRin Ca t,ra~a1Wefe de l'JIWI~care $A WliI e:mJ;J~ d\eEi1itiJt'l1!I'3 biF;encik:!F di!"l Mac ',' ~mat 91!!fe a' o{lti;ilt unu ~i~ 1InO'~!e ~htrill de 131 1906 Till :ad~r" s!iJ~b are~'~ r;jjpcd ~lIn;"fl~hl dll Ma~o -a stat i ~t!lre de ~:tleoc'- [P,sflaflhli;J .lite¥O!nd d ~Oafld Ibl$eri:~!el rCllfrfi'l~. Ill! s:unti de s.¢tEi ci.!iJ~ =:;ll'U. ea

a" ere,palit1ru 01 .e9~1;!

1 pj'! , ,Zi.arull' Or'dl f1~~ !'hI,a- .. '9.f'.dJln ~ , Apr!Ua 1 i'tIl.

ArticOII:JiI~ ffK"Ub@ IIiMuIlI1aarp"'. . _, ," .~ . i.'

Zrairul '·R~·Q~rQ:S· defPrEo ~~!l~int~l:e c~J'I~!hw I,U: I}, ~~I~~M~I

:Simt!~ a 2 ,~Ilri ~ sus f11!f1ilil;tti d,' g:a:~ne 8 ~t.r~ml~~1 ,I\:ii 'd, tcarp un ~Uldimil~~ ~'I ira ~~pl!iS pilr&J1iIO el, Id!'j~er~ mgDa"~' lOrn'll'J'j, ~r.rs{;j, ,din ;0; ~mJ'!4 f'ill tnm~~ ~u_ df~ lewle - l'iI.II'J,/_ ~I

carp WITI!! ~ iiJ1llZlt le-a r~pu!iW tn I'!lQdl $lm~ ~, ~nu d~~ ~c!e RiOiil"f~nlbDr '~~eeI!Qneni $~ se a:rnes'reoe 1m pchllCl ~te~a \E!! 'StilM'!ui, nk,ll ii1.u·mi i!i:l1J 'iftoe:-uffl .a~~J\Plll1IeJiJlt tn !!:Ioe~~1:ti P~~lnt· , C~ n~ ni~O ean!. SlJiJIeQii1;l1 D va uata dbl~ ~!1IlI ~~e cAhe: TIll i"nteliE!8ul hili", Ita ~ Ifi.sp;l!lri'-!, fulgi!i·iUQ~ :~ ptl_i:l1;K: (;I~ d.iul C~!1P. umn1 diii'i m~llIi deP'Wtel~unei, ~ ,~ibg~. "a ... em no,", a le ~nrm tile p,rn ffl"ii'lti i i51,ru. ct~ ~ III i'e I' Illh gJOl N>1lIi1)81 ~ MOO' I aoe$'la v.om iJm~l eil d cUi~em :i'j pa tra~1' F!~ n

"~~i!!Iifl, ,

9 'Cey ee' vol oeFe~i~ :;II ~Wfi1S eJ..Ca'rp ! eiie. f~rte, 9 "U\;

dec'erece ei ,~UI ~~e~:Bot C!l,I (I~au~I~. O~· ~ltret :~ ~1lJ'p~. ~tati9lli~ pe ~1Q' Ie ~ffiiI FWm'inii (:linl M~Qnu swt rQollrW

6'8

PLJ~ni. ~~I,J 'Wi::e aeer~~ ,gmrernll,il! YB oOOLllaJ ,~~ f\aoa" 6:i~» ~I!(tru RQmfm'iill din I," ~e:~Qa' _ fI!~~i[a!K!l1 {tC@sra 8 dr. Ull Carp iii ,dat 6~i~ R~!n1nIIQr liIlIa~o ~et:1i co S' . s~rCCf1fl\!\Qa¢e 0' ellA ,adu - ~ra imediat d:{IJ~iln~o;a~sl ceeles;)~J!JJrI~iJ ere Is iPrrimul miin ~m,

11016, ,'iarDl t!Ader1ii\!1I'U1!~ l'IJo. 7783 dl'fI 13 MIld 1!1111. Art.£c;O!~u~= ",Un' fdumf.ttl GHi(;,l~ ~ umllmta a RomtnJer"

J .. "I, limp 00 ,4(1 de SRi i!1e-l!i1in preze.l11~a]: ~,aJ {iI~rsjOti.i ,iL -e.~er, r:ominllor mflaced'on!}rtli I!lrm~ll'i"iiicl un s.mp ~'ti~'ol '. e lura'i ~i n~~h:maiL $·atrifitliile iUtLl~re. CfiI; IB>-.a I~ 'ibltul ;fIlLl fG&t IPBi tca~l :!':i W"1r'K:i n. ~ I • i!! irndi TlffOru ~ 0 T It! U glEi ~ wi 111 OS. ru ~ I cl i sbni o,~ I. :rn M8~Q,l'Jra ~oc~~r ~ t;.iaenti'I'or ~m1n:e~~l O;:'~ ~ti~ gu,'Ile:mulei D'I.ornaliL . 'enoo a dQlJiOOi Q 'iilten~"m,e, 0 m~' til ~I c:u !j,'!fG nt~ .miil p~i:le'8 9 Lf~ aior o~m:;n:lie f8~ de romlllJl mepe~i?lrIlJni., :QU'lfErne!e Ooas4JilJi au inlr.e.,prini '0 ae 111m!'} mpt(mmtlc~ lo.ara~ :~tan.riloare I~ Coosllaniin'L(lP9le'! ;;:Inrl me'JS d'rIiar 1m Un ntaml~h['lt (f'ijt, [pJ'Fl' 3'j)ro.il~ dB ~p~eil rela llnllor d"IPICm,,~ W 1\Jrda. Dar TilJlrtlCll a IiSCl.JI1Q~t ;;;i ntaitQififij g'incrprj :[1{5( ~~e.' in Ma~egoni~ eli ne faDI;!!l1l1 JlUf ~ is . hI G sflnt,iI (I'.liie rrt1e.r~sinctu·~ de ,,1~te.· ~nSlrrrtg:e.n~ pri.goRli~ d~ ,alle1rte>f4ffiUd, 1i:iI soorrurl IPQlitl~, :~ c~ fIJi In e,ger dac:ilI: ~ ~iXird~m bllil ,~p ,Jln. amimlsmente cultural. Tureia a in~le~,'~ ~entru Olcea:;ila rl9r~i'lIiiij ceJeFe mJ~OO~ 'sa sa rll.lp8J Ii@pCfiIJ _rile 00 en mt am1cel "iii I ~n ~~Ite. t·l'I!$\!I!\ n~3 ,tra't ael;iu!dare. 1ll~~;!Jj ~Fi,iinll ¢mar Tn cOfil"lIiB! pr;o~~,g}llndej gfe'.Cie,~tiI" Acesle.1l 11 nel, "n eolIA [~!t.inte ismtilclJ~ a'Cil~une1 1i!~~lIe ') n MaG~!:!mi':l. in t1it.o-a rea. Cirteif:!. ,~m Clll~Mfili~ ~,ncut$.t.!IJ "'wIde I , eare. a m~i'I.9~ ,e'):i.-s el1l'~ nI]~jOTtlaiL1A1~i t(i!iili~e tn __ I]cflCiorua!" ar 1'i ~ I~kintai 0 Deb\!l!'!(eI' dar (I, adiiJiliFB'L1§i ¢Ii'imi ca '~ol eeo~ 00 am re:a'lizat Til! 41l! de, ,a i de IrE mYmillFe peFi~ru mli!lim'nij Jruacel1.One;FIi sl :~oondOnilm 1m :$~j'Imta\!J1 tre:lalfl~r eu G~l~' ~-,g !fil.!1 :s~~~ eare s-a ,pullat 'eYI (1 ur 'Ji ,0 dU~Iifl1~ B~' f~ i e;eQm~n ri\~ de !Slrmanli meoedQQeni, 'oD fattli de Sla1,ti'I nos~~I,1~ llru!J"giflO1 pro; Ji.'J 'Qfg,,;r lzaW, .nO'elof de _ ~s.a,sfni Gar,s 1;1.\1 iFloe.n'r.Ii;~t 1000000In,J$ ~I bi~eriQle romr~ltor" ~I aLI a.!S!a'5ins~ ~ ,ce~ mal br:aiMi luptiton Bi lilootrii dfrli M~cedQiJ.

1', ~t~ aromnnllw eu, pfl11lfeJ,tj ~0"1:;1 ernmiini 1J1U. Z ~ I iiO ml'irnuta"~~ 1[0 M\arUe 191 ~it

~en3il~ru~ 6aI2ltiri.E~\Wt!dj ca'm~nld u~ui ,ziaJ ,(jin

111;1'%. ,Zian:l~ i ~evtrul'~[1 2'4 lunl~ 1'91;2.

In i'rltirl'iWederea !I1I11ll a I UHlilJ! ,~,e !8 A.bh~(Z_, dfm.l'!e ~-i!o1e Ca~ I a1 Flofi1Mle ~ rege.te George s~ G!l"ee!ei So"au' pus ba'z. .lIIi iWrl~h~fdQ fOiM,~n~"gIece~ti. lDar ,!'!JJnOOi d~j;$. arni 1i.!e!l'~8 ,Ij tt'H!t rl1'L~1cati Cflj; gr~d. Aisl!eL 'in Aqg~. 90$, i'f,b 3ljdlen~ ,a,,,,I,1~ fte dl L papin8:\i; ffrll~'is.1m1 ~m~ I ta Me.na; tn cabl~lU3 d'· _. R:i!1 •. IPliirmnIil miliV$lfi!ll ~1 m'imlslll'iU ;tje· oB:(terrn.e aI Gmole~, ¢aRl'ia mmfffiiFldu·i~:s,e ~ (:;itrEi n'ljr'li':!),fl\l~ Ii'O:riI1,l\!Iliil $1iIgaj,amente.lel lu~le' G8 Gfleda tn fntroeved'ereQ de. la All~lilZla. CUI IPri~ire. Ie nl'rrilfinlll iii Maitmdooi~. a dilt fillowwl ~~!s~fI!;l ~ iDem_ru Grfi a all! Co):i$li rom'ini in iiUmla i~ ~ FC, 111 Arn II' ar 'Piaee' blne ~ illlctJl_iIl:,i1i, toa~ ~O!l" IQ ~ ill'lm'~n '~n MaredonlO1_, d~GI altfeJ VOl" n TIIfI~hi!e 'fj~~ 'ilc-a sJeli-i ~i i'Om~n." i~ .. ;s'(el :;n4ndl ImuiITte iimreb. I ... 0101 n

S! - nilai in¢l!ieial .arr'arn~~, c.u nl,1.'C O,i1m~ ii eare nu S1 • sa~ mai

bine zi"s !Ii:U ~~181J :sa ~ \I1fI~1 de .gj;J1t~",Iil1:. I?et:a, ,i3~$sba !<I_ im~rei fClfI!!'i::rnc"gre~{11 a~ '~~DI:J;;~rml;maiti" me [f~~ toc.i'iIla.1

efCDiJJJ"1 mult ,~t~L1:e;l-rIlf!~C~11i ~fi~"!1iIs~ia1E!- _

ri~ Lim.guml Ufm~.r-~Sc. eea OO'IFI~{)~S.~ a tUngl UD'tSlB1

'~ri .. ~a~ s§ ~ in,irwlli§ ds It;Il F'qciiII it! ,~arna Noagra; Qrre,(li~ 00 ~i ei Jop{. IOf dtilsicl§. [dee-iii ~n~ini'~. care __ rmne8~~ in r-.estnumrea IrnpogMu.!.i!i Ibizsniin. Condu~e de ilce~ - I,*,o IRe car·Il' 0 alliOOin~0~:r~t 'eu fi! mlM:~_;;3!ifl1'! !!f~le-'lJt, gre;;i !)redl ~ IKJt dQ:sril I~~ Intfo _ t~, it tc. d'.e w~~u "lu~. a, iInEl'); 'md .~_a~ proViiil~llIe Il.w:oe~1.1 18 re.g~~ul r~9;e1ul 'i3evr;e, pefUrl.! ea a~1 ~_ dC!i'Sna~F1<.3l1Imoo I~ li"(\Qna!1~, blJLtgari, 's~fJ"bl ,I alb-a~I; i fifu'an~u·i9. ~e.g.a [prne.I'(ffillciij $ flffi (!{!jf" t.11!l~ ilFftiIl.liI~ ~-oo cine:! 'i'a'rI ~fJjfi1lt,a ~MtlIIM diil Gre(;la nl.il Wi" ~iI1Il ~iI1mafj'j:i ftlM'liei (jj vede;r1i l1Ji1i ~rgt ~ri ~e r.'leaga ~ ~ ~e impanEl ~ g~mct~ll ,a 0 rrurtej R):;Hiili-l1~i in r'ij!.!QiijI~iI ItiliTian'jl~r 'c n ~Eilcedkmia. ~rr~l ,atund nr:a wrbi n-1.!! poa:e fi d'e p T!UJli§~1"!e i:;I!n~ri sau de' ~1

I;Ill!illlli~ intre"iRoma a :,1 Grreci@.

11113. IDlreqiulnc.a Po1~ ai " :i" Si·guranto~.G8i1fJt:8~a. Ne~ din 26 luiUB 19~12. ,~

Arlhi~1iii'id'r~btll ~~Q;edO"I"Q!'fIililito:r ain l3'IJ.I~!.!!Fel~ ~ :9-Pu'S ci ~a eperul iD!U flU a if,~5iJl.Ufl51 [fIlel un pre@t mrlt:eclCll1"\Cilfflldrn dID ~Q:m.r.nlo, d'eD are CiZ:' mnc:lt~ifl; llini1lt!!lriar(.'i ,i1I~e a.c:eSi:M'a. a~tguiiB'l.'e. do g;mrerliW'i ~am~ SUfilt' IiIlLM mai bun~ (ia in Ma~e -"EiL Midi 1'3i apelui~rut .tI1I'!J(l3'ti1CIi • .moeEoriler •. pE'(li~ritor. fSl"Iiiaci"liltJr"l1e a r'riIl;li'$Ie 10 M:tIoed'Dnii3i, ' nd.e prii/i! rn~iI1~ I~ :5.i! h,Jm~·~.e~e po.p!lJI~_~$1 r'riI~ced;).forn _fl~.U r·erU~iI'·. ,t~.. rj~t(lrl1i COil 1~1191 mli'itefil-cale ,difeflite. lJ)e'ur:tde; se. ',;e.de ,c~ lmer~s.ul a~ ~~I care eer~' : !.!!mne-

9iacrfflGlii~fece in a fi1;te~esudlJl pe.rso. I.

1:2. MJflagurl In toalo tmtrim IQ.r:BIiMt~flia Romillniill, ..

. Pmfe.st,e·

Na'i : ~ 111 .F.~D"P~S.G.. - OOSAR 11'7nS\1~ lD r;fffqJiJ8 ,i'"rar!lii tJ ,~~ dfj .~Ia. Sflfl.!' If;ecu\!E:; mJ~mg,~' ~~. au;awn ,fCC. rn' ~~rB r.a~ penl.JllII s Bt;Qre~r.j fut~tfv~· ms~~c~r ~Jtlm~l'O!. ~~ de ~ " b~Jga'!i, mf-ll':

l' ¢WI" 10. 19_W. _. _

iii llJ.{rnia ~-I 01\' Ill·' . de m~cedG.4"OO1lfll cI.'fhI~ rmOlCOOQuo r-O'Dl1irll din MaQ~donia ii'i. fV;oilld a ;Si@! bini Ii d) ,a lua part~ t roonil ,eM Ib~~flte gJtle~j ~j bU!;g~M ~~n~ u ,i!f! lili~a ~ntrn

ti~l~ ~i h~nWind ca :!:iw:mt In r8Nfi;ti~a Turt;;ir'll a:Li ~: .ase:5iliia~i.

I m:p F&S,k.n 3~ ,ca~li!li:'1 ma oaliC"w m~,n !til lIiIe ~f.i ~ pa mru sea r8i ,l;Ioea$4~ (:I Wi11lUnire :pub'lici p:ertiru Ja Jl~t~$I impO'ilWa bellfisri'ill)lf (iinp!.illl1e'i! g~C!l" ii lbu~~rJil91,

17. 10, ] m:. i'nJJUfll ea a hotlf.iU ea g-wremul J~f,"tl~ ~i lilI!~' llJ Ipe. I~a -Scr a ~I Ateoo s~ iiiloo"L~~' ~ a mai 11 m~C{tBi1iV a~F1~. \It . ito lau SpIllS d in aoos1. tb.b.cl sa udd

'fit.a~ii in~r:e ~i. ae¢:a~ atQtrfcla ii. ~unt i:nl BiJiI.~:~~a,_ ~!r~ ~ '"Tiul1'¢j"~. ~e aseliEi~&'a s'a [di~~t ~ d'e6J.1~ '$Jl!l1;JlnU'l F,;l'JJ!JIlt ge; Ii;! 9lf1\1'el'Ql!!I lfelIT1SllI de' 8 s~ fF!~inta .,i d~~aJ ~o ec'l71iplli ei~~~ f:lla,eedo~m\ care si itljule· 'S>eIifiIIUlfi8l ~Ie. ~ifA ~Ipri s~ .albll 0 te;9~rur:~ ~~foo@oomla ,"U ecHlpiiI :S~),I"lII~~ri\ rom~~

1 ~ f,,[I,P,s..6 - DOSAR ~'o11J~9t2 2] F. D.P.s..G ,~ COSAR 11 fJ~910

7]

1 !~1I. ZiI SIrU I] (;jDilililnea~'II' d~F1I IS NQsmbriel 19It.2;,

Arti! Ii:: 0 I ilil If! f.iC/UistiunSi3' m~r::~~ihY"f. Ad!C!4niilf(l~ of-tJ

,:f(IC. Jma~~ .. nn:rJ4i!tf,ii.

MBIWID:rii ~J;;iC, i' aQed'.o-R'{lmlr~ df!l Capi~al'a ~"aJ;l flill\!lnit e!.ri e.a. iii :idliln;ue i!!~rr.ai;)Jidi~!ii la redl . ~o:m" din ,~h;!Q Raoo",~el 20\.

p.~~~ ,d. p;rQJ~?or ~r. C.Lepnttl. liJ-lia lie QeJ dlril,til ol.!lVinb!J1 ~tc' nell ~ AJ:'Om7nii Sr!1~ 8~ta;zi Cih!3f1li~~ :6J. se- OOFl!S!ill) 'in cn.es ne-a r~bOiul "1~ln BQ!e~ ,"Sa ~:;'lI:fe· ¢i Pi!rromlm .!ill paper e1. ;j)1JI ~Ch ~1!1 rn Ma oed'0'.m 13 .. ~a U [00 set p8liZe"c1l!1'~f ,de :a I i a~j ijje ~1~L am ji ,iill al d'1P.'t4 aede ca ti aournal'~mo.IDffin M va ~ri nl, Nlnl'1~rul ii1cp.slm dfili 1.~Q(l.OC9 nu 'e penmlle s:i ~Im tj Un teri'l:o:rUu I'lro~J ,D~ at:e:il;il rn'sm ~tt la 0 uni cu~lUi ~!ftri AlMFleD '" elji iCilIf.· iile ~lfIlIUi:!tm (Ie :~PI'-.j)ape- Ou BD9i~ 'fomreNtFlliJ 91 cer£:im .a~i)n'! - " A:1CraFlI'J.Ii=tomin:i'.

I ','- - - '-, F'~_ urn ~Im'i!ffi:rnbintil ~~t<;!ri~ al R,orr~~nilm' ii:lifi'll

M~d~i81. "&U!tte.'ID n din pcpg!;l~le cere Mill ~I!lclj" a~n p~<n-S1l.1lal ~I~~~ ;f1~ (iin ~mp :5. 1p:i!l1i[ei rool:ftnltollr li'I~aJ. din Ewl h'ifWiliJ arQJr~l[:!1I s.~iJ maifl~$.1a~' ~ ~em:mn~ 1"-of'i'irii"le~IL In 't~at:u'I al 1 ~ea avem c:ultNa~ liFfJ.be1 f(irnil'let~tl: wm ~ ftl ~ oe l.. ,de tt.J!ri <iI11I MoSGO~i. Oe!'e m~j mwl1.e d pZUii irn l3a:k'iani Ie a!!.l A!:'Qrutn11 ~ iliIDaoezii.. TIJIr:cli ., GUI 'l/I'IfillrrJ:.iJ IOIf 7111 ~u;'i(lwa - a,!':! reJ~a' Qrnptu _ !8i1'!ii'~r ~oe.st(ir p.qpo.~ "e: :5!2i ~nC'ai~ rOrocIim,i':1 sLlI~~~ului MI,J$d aJ m·re:. .. aI pri\!lJi'E! I~ dre-,gbJirlre NO miiIll II or. 1m ~I 1!'!1eQiUl 00 arn il'Q~at impeJiuI] bl.!lg{IrG'~~'Qmi'n~ n'iaJ'E!aJ ~illTil~ Va':ochl~ t;l';uoatul lui" C ,rJeJ, Ins~1 ab!~llna 51 n~tri re¢W1io~tij~!J mal 'Iiiilal ~ ¢~ 8in~ OOo.OOtO de. J!.lr,cmin~ ~n Ela1elIin~ 1'iri afa~ ern Ma~nia ~i Aloonl8, Wiol .l!iIlJif~ ~~.a IrnumeFic~C')l.Supi"alll~la'UiJo.ill ~ 1:F1IfJi!!1i;e, •

Cera m:a'i m~n fd'f!e~J.! Ie ,alf ~ ~'n prim; 'I ~Mi! JMbaoo2l11 • ':. ,a~1 Ammtr,liliL De '!'3ree • ~ all d'Ulplllrii - e~te rl'~ $.. i 't-owim_ii T,c'li (I~fl'!e.nii rOJ ~e ~~it !aWl 'tO$t Ncm11'!1 '" ,I <!loe~JaJ ,s;a ~ul. ill 'Iimnpul {e!fOlupe:1 dcfa 1 ~1_ "'Gre::iI in~l~i ~iilmic ,e;uperiorttate2! m:<OrJi'finlfOr., NLI @l<ilSla aFolillln oare :sa nu :rllie ~ ~]i '$j sene.. Sin. {:IrJi p;tr:e~ $:1 ¢gIE!!'fI :$I nl se ~S1i1J!t.e ijllt~P1w~h;l' pe ~rf~"Qm a'IIUt p;ini ih ,:;Ioul] ~ 1'@91 tG2:l ~I ~ 8M_ M OD'nl1iil CIIJ /ldban;g.zij n!n 'c :et ""Itor. lltteiI Grecll :!it 'in~ind pTh\l JBi SalQl1Ilc., !alruJndl :si ne re~'U"1ile ~ ~Q~i ar:rnmimD liI.Q~ri Idin ih~8Tla ;1 E~r ~ 1Pe11l1w ea s! IfJIlJI:ai'n ~Mma 0 l1iIai$i QIllrnpad .. Mol am ~mart e1J:ttjM'.3liJi gred jJJ'Ij'Jal ·r'lI'~5iYlle.

D. G.M!JJrW.J!: <Zios, ,~ o;~CIi ~t~lnB nu ,ebJM~ chI!SJii!ine~

13

arlilfiffirior les~ ~ OOmeF!~ ea ~i~n~, ~t~· ~ ·~fi is!~lilel ~c!f rQ_liiSbEI __ . "'\aiJi (h~l(iiMt ea ~ IfiOOi"" n:jJ;U~!lI~ 'i~ l_:l:uea til,!l!g~rnltllj': • ·~B iilI~ alt1i 9~ite· Etl.Jr~~Mi ·"siIJD t;aeu~ !li ·~i 'fao 'I),mam ~olJlriliH3 Th1 EllHii~hlIl.U, "FQC0tJUi ~pe1 r~ 5~11 ,Rlt!!'l!!Trii'i .. ~:;.; I~ O!!ril d& Pr;i8Le C8tpi3~j ;;;; ~ci CSltC' vo~ (!Ie lim I=f~r de ;g!li~~ dinl ~nim.ule BaleaM~, ~/l!e' a<s~~._Z1 e~.e Re' ~ei~, ·S\i ap.;iii:;~ili'lil Il:i.il llii5irilll vie~i frI!4~re a-~s1 pi)~9f ~e· erita. T'!'ettu~, .s:1I ro~~n dr'S~!lIiii ~ut,o.pel int~(li. IN'L~ nt'll! 'tr-e~l!!.et;:c !;:im;if;ll'~ oofrl~s'IL oi Jiii:il ~rlr;iI'iil [lin d1pe~ IOOrt'lpJct'I. ,~omrfi!! F'ilFi~!UU etiu ~ m>daffj daci§1 e~i$ n~~ ,~'YM r1 ii'n~i]@: vll~-ei3!.sel_l., [I;i F!!lJ :Se!' l!loJ pr,r:c!a,

0. ILt.I~AA. f~: ~~MillrillMiI~edonil8: Cel"8 ·ta baiooer-BI@

II"~Jll'me~U ~8 i'ruwntie'., 1ii(!i'l~ rID mal RS'te de p{:erdilr~. '

ILl, !l,Mumuc $~Pl;l~ ~1li ii'il1I ~miilriai ~rn as1§2:il ~lE!' a:rbi~ril!lJ

sfiI.U:rttel, . . .. - - .. -

P:I. Ni~_~: !Cere ~G01ire~J,mui CQ:!Vb'rtft ~ ~illil1te' tA eare ,~ [r'frtui iI JiMb;!Jj)~~1.

, ,l:t .. Ba;lfma7$: f~~o ~fo~ ~~to~wei alb'a11te~!f" .Y\Qfij~ ad .. J.lJ:!Jane2l1 a-u Jl.lImI. ~ 'Vm mJ ~1 ,~!~JJJJI! ~e )\:tQ1iIiI'i'Ri",

~ ~e de' p~re;re ~~ wliflj~iuneBI ~sl S~ pr~.ziii\1lt. "g.~iilillllllli rnfilirirn ~i I(!is.~fl: ~~1!31l.!11 ~ Ftcmtf1~ ,",,::;I VOF~. ~~UM (:I m:;lre ml:f1llJnj~ p.ub'licli ~ iJlfid~,;s I iii 'Parte ~I Alb@l'rs(ZiIL Da,C;i V.a 'fii ~ '~ ~w :MSQi!)i ~i ell& mijroaQ~ ~e ~1'rl.!!I1!e [inni' riUiur ..

~. \i':slj'ttd~ h'ii ~~$;t1 ~mil:lm!~' tr~t!i.Je S~ilII1lE;: g~irn lSI Q!lIllEl'1fi!iI!

IIGJQtn, O'a;'Gi nwr ~ ~ ~'ndi I'iI Tlitr~gJine~ ~rnTrmi~r " ~r d}~f:!re ~rftd pe rind~ ceil l~i!!li MBoedO'mi~, ~p!Jj ltei ~ n Tr~nsl~~nla Ea-s-~~~Ii3J ~ ~:'3,pd ~i 1m.iJ,ij Fe~atl,J!1 t(jririr'riti, ,ola i~-roeOO~ aii'iQrIT'linrlQ:i' ,era 'greell dIn M,aeei:lbni'il ~ v~~ ~S:.~!uii'id~ -QIJI parer!lCiJ;areii ~reail6'l dr'aol 4-Tfi ~eg:at:"~re~i lr!i1 diit!5r~~~: v"f.lj~ ~r:oil)lrt ~ri' 0~mltd!l. .S\~ ~~_m ff,@'~lorr InD~tri dTlt R:eg;at :~ Uir~MI~~ ii1ti~i~~ ~mes1}unea C~k:iF 1:~~,~(Ju a1~'rr~'jrri. J~ ~I~ ~rfiij iLllMr:rJrfull icltn r.-eS:a't ~r8U da'!; d:r'erlt iQJet;J, ~'e ~ au \i~tlJt ~_ 8.lt~~iaJ ~Thl u~ au )_ma·1 rI1!iJl'te ~~Ilfri. () Ilil,Jflne~ ~~I~I!llm~ .. $.I~~ j1fe.:: da~~'~~1111 ~lll'efl~1,!1 de {'i1j ". pi~sr.iQm fJ\a~.

l!!.-PL9'mSOF 1?-!r. c. ~em,,~e~ Sie Nil f'3~ Ill_D memM1!d ~n [lirt'lb1~ gemjart~~ fr\lan~~il1i ~il i"Cimin~i; _e~ez ~ 1 •. 8 ior@il 'iii fo'SI 'fi (!Cut ,c!J!F!~~I, ~~~rJr;riL Ml~f\8al ·1r1rSi!i ~boo' ~ n;~iiJgi ~n~ ln

Ilr)_fn! '~ 9W~liml!lo -

fl, ~lrmu;. [)~ ce~jre.mlfQ"il;Jkiare1llft!o~ium.i:

M011UlN15

M~rn'tliii _ ·$l6io~ij~:~i~e~ ,d~ c-wlur~1 Ma~dc~t1,~'" ,p'~1iI1 ~~ 1R'~~g.tll~F!ie ~rerrrrlne-~!Je~ IdliUJ e~~I~i ;mi'1J.!T!!i~ in 1~f!1!i!1 s~~i., '~rl ;zru~ ~ 4 t'4oenrrt1rte lsi~: Cil)nSI~Ff!rit!1 iS~:aa~U!ite-~ Clrea~~ lFi 'llit!tJG[~ EMr:e~l.ml1 lim mma 9;!.-Jooe;}elI'N mllit;jre ete ~or .4 state oole~ntke 3l1i;"ite~ !Zfi!]ls;ld~rTnd ~pe~t:l~ 100\1 mare c~r un ii]11 ClI1Iil!e Al~mT~i Can~f'i~Iai~i u'fil iur;eial Eu~;mit Tn ~I:JI cJfiidl ~r ~i:I!@<a I~i:;li stclp)mire.a de[jnl.IIi'~] ia! ~JliboFiMIi' ,aa(ja~ gr;ed ~I sl'afi,!i; O~~d~ ,~ ~.r,~~ires iii '~r;:ri~l~~ A~rni1:tilorr ,C~ ilJ:m tFe(l~ _it3WFi'(l; ii ,eul~uml >d.e ~ !nEili mare ii~.PO'ltlli]if~c~ pe'liftfir.! GI~lIlllalmffea ~!.-Jlalj'u.mllrn' din pelilf!7lSllJla b-5ilca!lllel~ or ~f1~ti"tui un :a~t Ii\U II'rIJm:ai d:I'ii' li1oorn:p~~~e fui fata~urnilf1im1;i:-5 a ':J1 de, II~A de, con~Ji'il~ rrr~~iMam (din ~~a '~f'irr:il~ultfi ilOS'Lm neam r-em'hlie!Sc' ~i iifr~i 00 ,Si!:a:li"iA (]in parmal ii'O~iiir,~cir cd~,.r~ ,c;~~~~1 re ~nel~m_b~ ,~tJorrrJrls~ _[p~rm g~i! ;so~i Arnrnirlile:r ru aCBrUi·d~ ~Ulll:::{!m IlhiIlgarli. G~ii ,,; SI~biA au It.~t aJlmell2; flil rfUHt'l8fB ~liool:Jmi trnjJI~ klr ,~p'ini1i (ico twrtit:

eoo:;'~!!I(rt-rm:I ~ acc~1.'I rtrn'i®ifi~iml!t. M'~f,~[Q!.ij]\rl ar ~j;.u:ea rl fmaie· pelirru ililtErg rrnearnllli Aror'ftiiM-sc d'acl var ~ la djw~~ m10iT MM iiin! 'P.rn;jj'elu~s~' au 'inaliltrM ti8ri.dsl~ 98' 8Jlrtar~r ii co:mi~ii]1spM a r~ t;:lilprim~ via1:;!] !l~f!il~ ~rin ~~ Ililii~a¢gt.e cnrn9.liale - ~ ~t:! ~!'fe litllil~~Q!.I~ ~e !urne@] e!~i~~: I!:w!t~ pe ~~lii membJiii e:M1i'1f>MIJ~ ~i ~r 'OOii1iSlI3ulwl' ·de l5 8~ socle1~ I!l,'lllasitre s® faca B,jJ,nla' patri~j;sil'illit 1~8iifl~f-g'la,~ la Wi~I€!~nea gU'!IemulU! ~;Wel rt(irIDtfr8§li" caM dMliglJ(-.!al Ii .mhi~llit ~l!Pil"alI~I!';if@l'd~sol" pe ~~ I~[[ 1000rfe Qe$laga~a nrn'l!M~,a a mutt a~1'3l.ei ¢~~i!ir,mii mlifrITr:i!;!~ti~ ~in~-if '~~ iii n!llrnel~ p~griJlm 11 d-elTf!mil~w.j :;i·~afl,llUi ~. :s;i is $Ub ~ctli,;r.e, di'ui· ,caa- dln ~rmS. ml'd~J,~el e?1e 'i'n'd~tgrU!i CiIrE!' ~D8;3~i§1 ~ra ceff-e a r~CHli_{ ~rtre ~e' m!!tQane peJ'1tU:vn:eF!'ir:'n~~ ~n 'd'et'li~ri_ ~,Alf,ormlnir,or,,~

\JLpN:i~e§W' {;h~,= N~~~ WliJ~ rniFlitiOOi tOrn a-ttuiMull 9U!a'Erm 88' mrMlr:ff'SG _ Gra ,~rigIM lar Ma'l}edanlaD~ ~i ee 'IjoOF nt1ndri iml~' 1iiii1,J1~i ~ rrumlitlQ d~ ~roiiftrlrrr, "Glf1j1ellfrU~ tre~e' ;SIjlont'la~ ca • f~~ acer~ ~ 'ionreo.a .sill! 'r-a~. F;a~ !l) !doo~~OO!.-Jire: iff~~;~ 'Aese!e ~. lIremrD'ttuiirii'it o~ ~fililiilJ'ii II'IWl 00 <nn~clii it ;lor d0r1 si se m~n:e,," IPql,J~ .. Qj~l3:r~ ~~n:rrmre pu~ ~i3J care ~ 'ial parte '1."iiJ~!pre~ ~I IPrrn'e90nr d!II1I-C~pr~:;Ila. (Aplau~E!'~il_

10, dr. ,Ghiullamilac P-~gl![rnE!' un ~greSi a1 Mrlrrili1rifciJ' m:aOO-d®elil3 dio er~t~re~~i" L$l :6-:'filli~ '~ ~tlra~1~ 1,iil~re.a Wlli.J~ !OOngres In B~Fe~ti CIt ~i, ,illl--e~'ii ml;l~ rnul~!JrI ~'1i\1rur1rM IPw~ice und~' S~'''''te ~1

1]4. ,Ac,ti",j\~rea So-~a,tPJ do GU'~Juj',ii Maooo£i-RID,nan'B'. ,~'f~ fomA~ilOi fiiadad.o.niOO' C'O~~ ~a'F.$'4;I¢ll~~J!J;nr ~l ~~CliA'1JloF I'll ,OBI,e' l$u'Q(f $U~Of~';ilromWJfj de· Cifi'e' gre.c:i ~1tlmP'UJ,' t:'fu!~oi~llli' dib B~1c.:1nt AiU.wai,"e,~ pjiHg:j;

(::~l~wlJimrJ f:tlJ'i de p~bc~ ~tdtu~e'S;rir

~ 4·'1~ D:11fl3c,tIUliiicii i?~il:Wcjl ~11.!~ngl)lrilll~e!i G~IlWl!~(!,. _

!lfOotBi din 6 Nll:lI9mblri!ll' ~ &'t~;qBr!Qi-d\i I .. AgEi!itt 92 ~I: ~1i4, ~I flLse'a:r;m 'D~ '9.a~ mtmlbmi ~~~~lii ~:.ac:aao .. i.~lne au ,~¥u~, '0

1rl!,il'\ilni1Ei Ie ~ !S-oelet~~ll"< Fr~d~' 'dl~Vali1I,:1~J..r'{~

D'IJBW1"gl' uDWr,s1taCM.1J.IIl1.!! zi~ ~I nu rmi ¢erdefft tl!lllPl;l~, ~a, poe mi~Cim de, Ia ffilc 13J IU3~ fliii,Q \rolti~ de f~'ii lrio,~~ri !iTfl;a~eQtlne-Jil[~ ~r,e, fa'~ 00 slJoee~Ie.' IT!eD ~PLJ~3~e' ;de- ,S'lia'te:le' ea1~n~e ,ccf1fj~ Tv-J\liieil Ir,~un~r. d'i$'l~ ~ peam. ~tia ~aMl' I"IU ~ttJ'It cmncS'cu,i ~1fiina~~J~illBlJr~d ~ i5~~tele rOt a1h~t1~ ;ow Ibaflll w f~Cit.!lt-pr1fipot!g:ar!i;l~ ~liI El~i$lpa. lia1~~ prnn preae e.i ~i.Jiji!i, mutt Bllilg~1ila~ t:lril :zJMi~ ~~elisn ~om~ aru~e; d'e !l1fIl)'ar:te rmp{l~ 'Uii'fR~m or I'af ~ijrnllnH nti~m ~ aKll ~ ~j!s.e:;!z~ p~in §i:;!lII"~ to!:. (iH'(j~~; W bf:!F!ii lo~ ;a~ eng:;ijat ~illtdi} cne ne:-:;!1lJ (mi1Cfi~ 'iil3~ii~

!i"ElIliI l~m Mi1iJ,_~ceJi til jfir,~ tH~Bm:e~l,; _

~m~m ~a S'i tim; ~u~~ Jt~Ir&1:;11ii~ 1P:;3ettllll,!ll [I;Ie~Jj!J;I ~h1jFe.;a l\l)f L'm.bue ~~ ~~E':!Si~,~ BU, ci;:i \~co~ !Sunt 'm oW!ih~u~'t QId gi1iell. Ci.Ul ~giDl ~j :~~Iij ~ tfl'O po-t lace!. N;~ Ill'e'!;il[e (irg~nitziilJe ~ am oom_~~tta:blt fp~ de irKIDJf1iil air. -,laMa f{ijJ{ffinllClf drfl! ~rru~lilia. F~[i til pi&.rde tlrnl!!!, 9_fi"iu1 fOIMI6ii'ii,..¢'iii tet Cle' I!~te, FOO'i~n ~rebl,ile, al ~e ~n~i'!eSidEe rOrn)Mii 1i1118~diDrie'Jlji ii dq mtil~c:afea ~o~t;olf~!, ~:¢ii F,K:!~¢i rw ~&n ~ ~1iIii 1Il0il ~i trEiwe 51 ~~, !S!DJJneMl ee lre,'bui~ ~i dB :iIl'~ Ita~i d.ci~ ~i;imlll1l!or. ~;:! ;d'Wlrlt'l I~ma~e' 1li3 f~1: liIi~ilo ¢i in 'Th~h'a !~ il~ lll'1i C,:a~31i~ 'ct~ ail::&.a!5:1n ~ Qa",r!li ~i~ i·~~gm-~relA. ~~d1rr1d'~i;!J 9U FGmif!ii,~ 1'g'~l'!d, dIiJP~!lOiIun1l;lta Pilfl.dulwL

tilo ~ ~8ml tragi!lm ~te ~103se rare, ,ti~ IfrU ~ pl.nem mlittec~ midi I.~ rdi.BZ~ 2i. nrQ II ~:us:, ~md'eJ CI"'erm l1iu!T!~r rmor,e' de IfO~~F!!: rani@mi a,\len; 1m _II~~ E~'. "'I~ni~ i!;!~ If! hc~aroje grei::t~~ ~i liIlii ~ ~ril~ i ~ de ,dtlFe{e ~1Mi m1.JI~1

rglfri~1lii s":a1,J !9~ ,dan~ ,~~ a'!$rn rniililfu ,Stiilffi:;'lEI nu $E! 1jJ.:Q1 ~~, ~ e 9 Fe1,!! , d!iliF :;;iVem C!.!!iJ.QiliJJte !Iit~acte ci ;acol./:! ~ II;IIl mjlilii~F mare de peete 1 p!~l[cn ,il ~'. Di;!~[ ,5t1Ie'rd~imd w ~ li1Q:i ttiim v~r ,tj!i ,~,ei'. OU! t~aie ~~~ilacil pQ'J;iom! r.l\ll ~ P1E!war~1 ~e! ~.r,e ~a,iO'foia!'i, fi!.es~ !S~.'I de~t!n~ pe CQlegcl,:!! !me\!! torgr:! e~ me~§e (tel ·~i ~reiite'r [~ :sj vf.e ael, ~!iJwil\l Qe noi~ !i~ !IlIJ;1'te :~i :~j t.lri:Ilie@s~ ~R~~!lIliIiJI~ LilJtd'bdl ~ ~~guoo, ~po]rrul~ '~.Fe' aJ ~l!5Vile~wl Ji._;iruilJt 'eil ~ice ,~ de :s;'ar Iilta'! n~1(,'l 0 clat:a ,~!JI de ~I!O en n!.J~~i IlJ;E:{l!1i S,'3f ~; (:::id i .. i:.! pUcu~, ,s;~ IIiJ~te pea1tl1JJ rolil1l~n1. ~ez~FitU! ~Il:ipt ,Ie eI hfhnEf~~e :ii ars-~ (io muU]me·

~ :S1ooew[!J ~rn~nr~ .

A!l!1 ~'Wtat II eu ;00 rn~ i1!Iteresez <re soolta lMi:'feedon~lh ;am R!!g~ ~'f0 '~a1w0rblf~ ffifiLn.il elai ,d~ !J1Jiiii'iba. e;onsal~r al M~S.JIlIl,~a~~IUl [~an~ ~ood., ,~mi·aI ~~s: ',;Nu 00 PQ~ ajiJ.L1f1l, dbd 1000 'in R.(]dnt-a ta6e~ iJiIIi SPOilt, rul Mm~TtlII m'.tli~o:men::l ii masJi~IM1~i PJii_n $JfiQ~. I:lw~a"', ~irbi:"r m. Pipa O!Mile~ ,;.pwne ~ (liSo1l:: _f=i11rt ~ R~nr;;il val =a~eii ~mp!till~~ie' !O~thii:l~belilJj, Q~r ~ililBa g~niU'lu~ KHiili~lIil ~ 1i8 ~n~m rgli1l~nii nn~~~emj, Q8oa~eoe !fiRm ptililics, ;gill! "I!iJ![~~rii3J dQr'B~t8' ~ -B'I)Ilg.(Iiri:jl !ii:l! 1I1E!' prb,~~ ~a Ii~~ ii~ fie ~ IJb~9~ ~:;!j~ ~u 1n; ~I;I~ ~ Irne' 'il'l.'QaoortEt~~ ~ WS'ii F!~.1li din lra(ij~!!J,E!Ifii~", Tnu:~~ull tmi,rn caFe gW!o\81l1iiUl m~'i;l1i: !l;l:8re ~i pjFe'(e:;l1 r.1!tis~t~ ss~ :~rS~m ~ ~rern on s~a~' amt!liLQmt !lmi~ ¢I)JIfAlb elm L'lIi , mu!illit ~t~tl,Jlr ~1'!'1~:f7!"cA,I~i!n, cu d~·· ~ri!!Wlp1,

1412, ~ilr,{I~~t!lf'!G~' PQI~IQlil~1 SlsYr,~n~:o11 GOIUflia'l\of" eri~~ilt~ I., Noli din d Noembrtlo 1:9~1:2, Agebt 912 ;[ 1~. I~

F'r:o!, lIr.i!¥el'!lmil' MtliffilUI ~,~W1Iff! "c!SM:' ~tilJl t,i i'iOiM~li ..

Wi~ce.~enl ~a,1!I j~1t FD~.jfi ifJlSlmmm'ate, 1JHrar calid $,!a1Jl :aFlg~j~~: na OJ\Q~I' di)' a, ·liJipJa ~n~m '1ru~1l1tiit ~l llilltiipt.g~ ai Iil"au fuG.i 1t'Q,'b1 nl~JMmi:l. §I S,~1.:I ~O'n\diJL de ~a sins ij prnlfil Eli p~~tr,~D(;IU~,i rnd'epeoo~n~ ~r pFiil'i iS~Qrf:C. Rc-mIFli~ '[!'e ~ lPim;t!, ~r d~ Errel!l P~ZI~On1l ea QO!J~~. daj' IP~Jt!Jri d~ mam: iGi,PFB-vl. ~'Iil ~B~po:tiI!3~ au '~st .pe t"ij~!ilfi _:_~lq~, ,(hi} fIlr"abIJ pUOOit rezla~ d~ ~rii ~n ~i!m~~H cmeia([elQr. RQ(~nii m~ ~ n,M aUir'SlifM [pB 100 ~i iill! mod dns,1fvel mj~lrmt piAn, ,aiiWijfl~'!§1i ~nge:le, lot camd1~8if'~~ '!tQr~ ge',:;! fi al.'a~~ I. .. ~ Oo~rGsilti d~ ~a, 881i1in ta 1 ~W :iii Il1AR~ ,dtn '~r1JPI,JI Thi'V191 ~etS~1iai dandl!!lJ gfBCilo(J:! ,delF ~17i;!'Jll~ 'e:;:~e 4Snd ~~~~zl e

vwba de (h~=ifU{;li!l~i3 iell /r._.t_

OL farmaois;t dro:glitis'b. ~d'a ci~i~ wnei M;1lf~oo ljIeifi~ ~ )~ Gh,16.aUliOiMe IPm"n carsl ~ ~fIe ~ ~e ir:!~:ef!.!l:mIl I~ fOiii'iiltrnii 'lCi"f'J R~t ,a i'!Iij'f1 I~~; ~ci grecii ~iei nu S'~&!.!! ",ku~, LJb!n!;.i,l,stip~u'li ~G %U '~i'i~put .alti t!ld!lJ1t~ :ii ~~!'i'e9U~~" Au J'OS~, :::!l.es'ita,] :aOiJ. dc, ,eLJ~nd" iifi Sal:ani~ cEi, ,pBj~ !lJr~ci~ 9 "~u!illedenle d~ ajIQliiI~oi irM!JQ' ~ri ei~ea(2ti: [iunn'iiru B.r,I;Id'((!!OG~. EM~e ~ N,eoolai 'Ga~1:I9na~t\i8, ~Q~ii UQ,l~ ~~ere CUl,;oca~ l-\fe:<e G!l.!d:IDilOcll' 'iI(a'I~~ M~ rii'Winui~ ~I iirr '~ ·t:O~t iIl1 ~~tl"l! '!iJal'C e.'I1.Jl ea ~lf'iliinC!fi 'eM~1jnilor_ '[)Soi, d$;~ e .Stila)l .si f'areIn '~·I ~I celf~ oia(iofb L. 1,.IIlI,pr,[j.:fe~Wi lJ;I~p~ne .. lpe;r7lt!1!.! :zml~@ffi:ii :s1~!Ja~lQi, ,91 sa rollilia Iiii ,~rm~ ,'_"_1 ~r>e' v, !Pc~ a~ :lie! im melfiortlJ! (f,.oCUil'L'(fnt~t ,:wj Si Iple~ IRe' 11t~1 1:Qete ~ine~e eli.!llm\pem: ;;} ~re: s;prijirw tI¥lni.IitJ r'r:a~ miil t:ed 0Jii1;i ni.

't,4J,1l.J[ljrle'~llL!Ing ponnel ~~ S]gurallf~:ci G~nc!fatt." NCi~·din IJN~JIIi!brJ~ '1'9:1.2.,;!\!;J.,ilIl)'~t .. I~

IL$ ~r'!ti~Jtui'~ ~prjteJe au ~B!t -r~;;ute' I~~at~ Iil'Ilili ales ~1iiI !lIMi~1 IJ,J'llim~!or ,~~ip ~ri!lIili~e~ dl)"'! M~edol'Jia. ~nde se pellUC; ~rilhriiile, ii ~e:le;!JmpOlmw.5j J ~~Mo'\r~iji'i~li1Q i d~ pa~ biilnd'e'h;IIi". :iii :lIilTfi!ateii ~~ ~Lar de,Jgu:ve.Mul·sre~c.", As'L~!9l il15ttca bill I rJ31f:Ollali!lt ~~lpr~retS'af ~, (!UJl~ ee 1.~I;'lllll.ila~ 'gmdi diwccoJi1tme 1m lris_sl'l ~Ilf&eribi del~re:dl"'llUi omDdli inllnl r'lj~r.ia~ Qf$oli ,eiij l'J1Eat 9 :iiiJgR!~ ~ eei FUia~ mad rrum~8~1 fIIa~JM~I~M ~ &..aiJl i~g.a't 'ii h~l!l! tr~Ii~IilOfil~1t llil Gfr'i3dQI §i,ftI!J ~Q !~~ d'B ~a~aL ~r_ i)1!i 8I5.Sme'liIEi:;il pr4;Jfe~!l.!1 !Nusi Thi" fiJi IJrrna a"~S'tiDr :rlirL matedOnBriiii au dE!Qisrsi egi ~ti se ~d.l\'ii GI.Ji 9~i ~ ,a~ I~ 'Iel~ P;!flll:U urn ~FQrnIn ~~(fJ~i~ l1e (ioftj@:f:A;Ltll.1-i ~r>B!.':ii ~ca la, 1tOO6i,.'t~iJl7},.

,~;pjgrili' 9 No!J.1S"11:2. R8PD~I;I1iI~I~re-~ct,~ ~-Q'H~, Mo~, a iuat t1IMf,liri~il!i. egJ wEi. d\ai I.~ :a'ea~ 3~!3Irei rrli~:rij} IIfffil:!.tlilnd 'c,'MiIs l[f~ apr;oe(PE!' 1,ti~t,e mi~!e ~l;ir ~i fn :!jl:le~hd a oel(\lf\ rrml in'tB~'!JJiltL~j ,minim ;:;apii lliI1ii'~rii! fa~'P~n:;l~e!Seu.

11414, Dir8Q~unEiaIIPoli1.IBI §!! lSlgl,r~m~J G!I;!l~r~!i!1I'. NOIa,ufliiiii 10 INI!I~!3mbll"ii'i" 19~ ~ ~eM~. til

ILJaI~mllliUrirliEa '00 '~''!l-i;il tim!;!' 1~1'~i'Wiie.r¥'iIi 'i!ori:i! ~ r.aiGU IPuoeJ"e~; Ga.m "!t,s 8J)ta 'irn 08 :;l~~~ :~ ,;;I(1~1 bl;!l!i~:eFiiln1U dJJII B~!oi;~, 3t~t~lildl

.;, IF.D..P_S.(;j, _ iWOSJ!lR VUijil2

2~ IF.n~.9.€, _ iLl~~A~ 11"1i~

,~ ~p~~i~ :5'~i ,au ~~rat cer,~~!ete ,oon:sJOO;}~et@1'i< 1C'l ,~! el!.!reii ~1,!1 aWiEll dr£ii~U! ensieU!S'c, nwmal r!!)fiIl~~ I obi aid ailhoi'4t rille1 lI'JII d't:tipel, ~:;:I~l~ d]n cag_~ ~onwla!l!!!.J1 R!)S:~JIlJ din e~jiI$,_ifIljitOpO!'~, t6J'~ ~~nr awm r.ia ~~Fllitt iille; 'w mli:lln de!i~ g~rtL1;Il ~FI. !ia aee~!Sj~ int~lrilre'j Ptuoerea 1i\~1 cere, gmNillii1lllllli I1mi~n ~ imleJ'i.l:eni' ~ 1:lID.91 o,f,1~u1i1t!.J1 din COfi~rnopol~ sa '!ju~~ JoOIIl'BmI si1 :iliilbore~ 'IIi 00 I Cfi1JII ~f!~~

~ ~~, b~IiVit~_;!Jifll-tI P'OII~ttl ~a Jlig~lr:;aii'l,'i 6ij~otal:'. BriQ!8del, It. N.oUl cUm ~5'NolHnbfJai ~9lf2, A~lJnt ~ is. lie

T~RO' ,t~r~ ~miL;ii ~i'a N" Ctl:sm~;li~u WI"! Ml;lcecdcII:tja ~I;! ·:;:I~ti ,c~ iOO:illI.H'i'q, pm a~~nl ~jJi~~ ~MijI~~oni~j ~ l~. 9ii'j.n.lI5r:i :~i ,~~l eurM'tui od·Q oir!itm ~nd'el~ "~i1i.

tM&': D'1~IiIli,ifloa ~all~ieT ~i tSlgl)!r~Mei Gelil'er.al~" SQnSJ:II.mD !MlaQrr1:I:o",rolflilliilllllilui ,IA.. pj!lI1I~ dUn G;r-ebeina (Ma~(jj~n~iij_,11Fiif:a d'allI, - n!jfl"'~ f,!

Git~ i"a1lli Iwt ~'"Sir:omr~iilij' rll11flifts~i d1m !~~!lta~e1 ~II 'IffU ,0000011lWtt ~1IiI9~dUfle) (I~n:i!. tliiMu,!e I!Jr~ah~. mSLJ~ ~WI ~~ndu.io QO!fiin "-n~!l.! c~ ,sJ!'de~~mt C1!i1 s!Jrrl! r~i1j ;u i1~a!J ~rm Sa ,cl~r-s ~ h~~~~u~ aUlow m~nro; in ~~ _~p, JRollrilalilii3~ ~~~rn8~ ~Iile ~~ m~n'e!!e Q!!9 MaOeOOflrQ ~ E;ptl, to r,b~~t1~ Gal ~ngntll 'II ,I;II)! a~el!li!{(lit ooe!!.i~I. rom- ~ a_~Mi:a $Uln~ ~~~ufe Ilt!.ll!illl~~ if! $C1Xi~ W'!L\!!r:a~ IlIU pOILiJ(;.;" 'C:o~ile :sins.:5nl\i)t :5Q{8['1~ din Ms~Wliiisl 'IlQ1' fi ~~lFl!.:;I~e' ~!or rn~l~ Take fOI'lG{imi ~nlI·rrnl'ni:i1J!U!; m_M8iD~~t dr. li!fa~, ~e~ '!;;:u[1~i~ ij;i $1~on-1lniji i'lInlI~iile_

11417.: D~~thJ.llJ;e:2! Ip.~mti!! ,-1 ;S;QI:l'fl;lJIi'i~Di $t:fillitaila.

1a ,~'~br~ 191'(2. MOOlht,tjlu Il\a~!l:n\al d~n s.8!iallb~nll)lr Elcujlel. ;!IJ

A:'Sis,'~ Jj~ ~bit~ fel'ai'te IIfIW~iI'HI~JiI$ Inl corF.>QFre" a$i~tI]: ~Iubul ceniI,al, ai mn~{l'nia~lIb:r Ir'pUJilB1Jli 'i1r1l'pn3'llIn~l~ ~~~lite brllJli:liilof, Uooull d-e baie~ Viti!llR P.g~~·, ~caa'f~ ch pMud~~~le[e" ~al~ !i~ooa-r.i Qe ~a9ri~ltuvi, $.el1fiirn0flJf. ~e:nn;Qi. ,S·(tIl}limarui ~Nii'~p,. l:i~!!i1 ~sr. ~ii' ... LioeliJl ~M.Vilt,e!a'-zU-, ~QO~~:ro!lI~l.'Qiflror 8lGetia~, ~ooli~ ,gll~"ri~o~ Qr~~ 8J l!ge~ 'GjJUumlel; u.11 !!;Imp d~'

1~ IF.Ci.LRRG~ inO~~ ·11·171191ij,

2~ f .[ltRS.~, _, OO~i!l·11·~ 1I18'~Q

~~ f.D:!tRRG., _, OOSJ;.iR 71J11gii.2

ltfei;:li am m:.1 Mel;U 'CUI !S1 Umi 'diti! a~ ~!miJ:itr~~lI pe G:l~~ Ie amlihi1~f1~e ilalOM (ttl! ml,ll~~l glori'e. S~ ~,e.tm1I'1e lI'<:!zbo:lull ;1 :s.~ inooa~llmta'IWetB. dl;lll' 1m i'n'!Jegime; OOe'rillfUlr iifl!:h- "a pama 'fa'" ftlor~ ad" W! i9noi:stril pe ~r~ lie '!;'Of 1i S ",II, r.ilm~· a:a '"cl D. .cmd1ie.: '~i'a IOf rgraFld ,~~r va fI tlp.sl~~ de, IlilJll'il'i" ·1. ~e"tEilni aces'kfa in lmoo p;meteM~ ealrem ~ a~l'ej:l.il!ifl'li'ij , ••• ,. ~ IPU~l!Il rQ~llI bt e' ~l9:allii ,~a ~.le'. ~~~e' tNar ~~ ,ri8ruiia15!I::B n 'imp~ :iI~e ihilre'~al; m,!I V(lli p'wt<eaJ ins d 'taeil, :s.a:dispa1~ :su:n~ i"G . niter li1'iaood'Qmen'i~ S!!~~ nu se poalr! PIli Il'I.tii ril!l I'i1.e ~ I a,tEl~ ,rillil De' !iu"r~ Ilm ~r:eaQ dar ifili,~ri1rtiiffl'~b ~Gi~Y!!lJ rulii ·,t '50tlnj:e:nlFe.t1 iIiO-m;~rli SI.:JM ro.rnanm ii'll! IEjpir. ME!oe-doillia. IMbmri~, ~Qi:m ::il1·1 ,~ct.p.o:sllmi'l Sbiir !iir.eea~ IPUleTe ',i de acel!!!] ~CaieIO'l a!1!i~e Ee d~ (:I ifOrmug ii'n Ibag~ c:ll"'e~ . ere au FID~ut ~ep.di.

a~[. saml or ' " bulgtirilQT Ie ~QE!ITi!L aael ~att!' e:JJ I~tr.ltlrl~ilm. w~~1N !5i !fie. ~l.:Iffitiil!9l. ueiEt~ din tcl ~POWlI macte:dono-.an 1\.!I["J1 sh". (Ie ::ill~ :S1IfittVi:o:r; c:I~pi ~ClI,iII ~~i d~~ ~u~@U.J~ si se 'cnneze !5~~~!d1 AJ Il~maoe(lonean I .. J. 0' pace dUr.mt11J111nu e Q!I pUifntl " n w pndBili ~Ei rn~~SI deel~, . _ Fi ~~ cu wim:\a nCas~r~ S~ 5pumem 9~ihJ1! ;~~litifIl~r '!J1 bul!li\l,~I!1)l)r ¥J s.~ Is, aducem :mnlnMl ~Q~ ~'ia ~ Ie·lim da~ ,t~h~~~nta9Ir1c; p8 lC:aillll ~.e';;RiI aM de ~ urrrta nOills!lrl. G~e~ii $~ nll.l lte e.I1 numa.i lMul~iJlr,mi~~ fit~ui se ,datoi'it,re lr _te.phurea lor In "a~ll 'Lfe PQpor libBr 'ii lIRai Cbl ~am~ grecfi e~, ~Il!. IUIA.e bam!if ,smul:s, din iudoarea

rcm'IAn!ta~ .. Bill . "m, "."1 ."- ibet;a

rMia\'$fi;lji!]~ullile ~e~ kif;jlU ro;t tpp~ri'n f'Ol'full 'O!U~l!or ooJl!i IBI,PiBwuWO''IlIILL J~~ .. ~.i. Pim~~lI1rrul ~ eare st~" oeSite (t~it m ~ri~l~ v.t1rn.~ or nGi)1ri. h • :c'irirililfilim'~ se, ¢Ie. cI dac:i~ am ¥1i'U't s~ De ~bol!lf1 ~pre a-l d'crnbi de' SL!Jb-~U9!ilII!il1ipJ 'tori @~ jaf. (lg :atilt 1Il){l1. mU!1 WiM ~jj s~ - Iblp!jrn lP-e.J1lJ\!l feri~reQ ~l '9f!l}.niaJ lliloa~1m J."f. S~; iilll m~el 1m, ,~1P illl 'F1iI~Ie;po1lJne~ ~e,rnO'l eumpelle cl!lrugiio1I.:1Ii1M;Q Ii'IMS!1ti :5i,lle:i!lldeI1J{iFlUi 1 ... 1

~,: ·;Sta ~is G~ s~!e" cI To . ~\OO1iTI' flla ,nu ~tB Q.pi' ~ pu'blid. atelJsta lestEI ine~ r~lj ~j dO'il~ 0 :ac.G3i~ i!it1RU11hre C1ire' eonstfLUiBI.1l) 84lini!'ai'blllr~~ 1'r.lGan~t.o~rc. Imsli'il'f"I:iI~i~ p;Er~ri~jc;:~~ Rldi~rJla:5bi1 ~.l!IlOre~iIOf pe.n1m .illQfel!) CI1bilIe 'I~~ij 4e [m i'il@:;'I1J1 ~tni'. atIeflli~a I manlr1l1 :d.c1I ~ ce .suferesy mt!J~fll blS!'eriatl . ce~ ce SlJfe~ e ::lSi' : ,Sii..iiitl ooil1'lui~ 11'1 ml;jd 'ti!iWille. I se ~nt oehiV. I:i ~e ,e!ililu!ge pbJl: aMe~ a ~ Il!I,!I ~?,

PW1m ~ cl t~ t;;Ip{ll~ ilhlha :~ i'dr:e:pOOlrlte I~r elJf IJo ~Ftoi~Ai irnt!I~~~Qr j, .s p~.pali!lJi liMao:ec@rleQ!"i e un IPQ~fc .me, W'4l!n~" :0. unl ~~r de bf,i.l~lJn1 ,I Il.m eJement,de CJ!.!HuJ~~ ~rljj lIJmare~ se ~iiI3'

~ ~~~ ,Mf~~ rne'8!ll !5~ ID'b.~ dJe,p~tu! i~ ,~!s~em.,~'. ~~rwl iil1>oml!rfi1 ~i"' ,~ 'I,1~r.sm ~~!"i9g!e· ~ntf\!! rndep,!oeF!4en~~ G~~~ ;! a iuptat w~~te nlill lriuma'i pefitn.! 9r,eCr~ ,~i ii pef!fLru !;ZWtrrroo Ult.icei'". ji;j'f'jif!iM:~~e 'de 'Q{l1n'enl~ ,de !Se3~ ee i;ra ~U~ [pOi)Orol a~G~nc ,d\r:i-,se(iQ ~i:I iC:U'i.Mt~~n~!J!llasmote ~I<'!!tn lI'fi'l~reilJi mliJJQ~ilt ~'t.l9!lJl'ila ::ji ~pgi ~Q ~ii'I,lire'a~: ~~im :s~ Ir.IUI ale dre~, ~1: i'i~ann ~ tf~iasca 7' A, ,J Gem'i~nlu 5~!lf1il1~,e~ lli!rtde e51~ '!li navil gemana e 'wn~O'~r£i ~ ri'.rlJ ~mt~" $i rI ~ ti~ ~I:,wn ~ ttrtf i~~~ (1i3flm~na~ 18.1' 18i1J1 ~ii spWIi'iI ~ eu ,~~~~ rnai it'IiJlit a~ UM8' 13' un iblJilet ror,m~J'lIeM :;Um~, i:il1il'i'ie:s.9 §i J)~rnam mmtnKCii., ,~i.imai Q M~QBdQiii~ !Hijj~~m~~ 'in :SM:;,:ui E~i .aC1i!laie P:!Si'i) $G~Piii p~~r!fi ittj{j1i1fl8fi iiliB diiilooio ItSs' DUiil~ro, 13

IT:iil. p.tiD1.)ai\'t@leACU de ta t41oi~i!'} 1 .... 1. -rfll'a'MlJil if~nMic"a5~ :eel mili lIli!!o'liIi ,din PEinimSt:lIB Ba'IOai:'i~~1i ,am 01 \AeChlmig ~ ~:i'te 'COOI.:de am," D""~ st:ata Ifps:a ,~, -.e!l:iidng~ifit'~l a IlOP(inUl!!.I!i bu1gar. iliNe·~_rn '~~e~' ~~g;e1e I~ "iI,."j pem~11I,I ~a~rg~re~ lor de su~ ~gl,l.!j ii:ur~!of,( ~f11 ~!JilTffflOl~ ril;lrmjjijD~bUlls~r din f9'~'IJ ge!i];e;r1:J1n'I ~rm~~row~ ~ '~U!S eI ~ ire I gJle aJ!i!lB1i3 tul9iif! V..:ll 'N ia euwre~t!, e~g!IL1ia ~tdea~,maJ va ~ ~ere~l,i!rn~O'~di'Gi8re;c rde~M ~~~rilQr e de 8 lire ~ ~1I.!J)ern:.ri~ ilil ~I ~m~~te' ~t ~~ ea ~r.i~OOOi p€lfilJru ca m~Jne' !j~ nle !'iI'Qat~ ,!IJ~ o.D'b:r~;ea. ~I a~1!i1tei eo~te Imr 'l:ire'Pt '~~, te !s~l'!em Tn;;lllil'i.e ~, ~rtlgeal ;a tb'!ft 1I\1topme'aOWF!8 8 oos~hf,j!j;. ~~ woen(ro ~ ~ wro ~i '~a, ~mme :till veol..a !'I_Q;~n~. l~u!g~1!ia rii.~~ Pl;e~,em.1j!lJjifi p~lT!1~nJ §;'fj;p~rure:;!1 M~ru Egee t: ,ig at\!lFiC! ca~ ~or ,:;i""e~ Q '~hJti pu1_jIill1~1 'II.t:N' pl!!~eg 'r~jl!l~(\r' sa ne' ~I:1TIi ~j' pe noLIl

,em: ion.il~ G1.~di~1eantn, ft~ti ,e~ aSi~~! se frnpu~ 'dou~ ~edf'i~: t~i"~rrea ~frilurl~1 tMin quaQn!ai:e'Ji!.!!! lu!g~l~o41~i.o'l'.u! '~ un ~ [pn" IUirc ara1tll a~ a~llIll~m:lI~Jo~ n!l!mefle~ ~~~ruI 1i~i'Eli POPU1~~i!Jfit ar.at~ dJ J'Om~[iQ ga-l::~ f'i!iJ ar 'il ~o.a~ ~ffiil(OOD. trrn~~ ~ ,s';,~~ ,ol.lflt,emi IUiilr frI!Jrn~ ~, ~7 mil krn~ i;~I' ql;l~rila.1i3'ru1 i1ILi! !are ti~t 1 a lfll"lll mp.: Ot.a~1U1 rnS.ls~ a Sii:i pffiilj dreJ!durilDt ~storloe' pe ~M il!!r:a\!Gim ~m ~~~i' dlml vrml!a I~i Mi~~ ~-Geil' MaN, IRlrrnlmia tlfe~e :s~ L ~ ';f'i ,drepturll'(J, &i ~~e; 1iI,~.,a!lJl fD~t dare, 'in pMeipiUlilTh uJirn~ ~,;it«imIUh~Ii"il11a7?,.~a~ ~!foEi1ii ln~ 0 illIatQrne,: ~ii!! d~ rJJ ~&M 11il~;tIlM~e~I'~t1:l1C\l :a

rJQ~IL!~ a!IJl:irAlLil illIlnl Ma~1iIQiiUa. [~m~m~ rillJ-j PQW~ ebaifld'.Q!'!8 poe fm~1 de~l\mIPi~, iiflai\!idUiiilit.af.e~ ~efRtiat'eiiCI1~~!1!!1~ID;Ci~_n~M :sJ fill] ~e re!jpmifif~ Ii'i~ 'In itWmsiiia ~l lI1Iici 1'0 (3!1'eI1f.i.~ci aee~~~1 ,au

1Jrfoeput :~·il MlCBi~a~~I~il;lr tI~ ,I;ICl;!m~ 1R~:QIiI!f~Q!1 rnore~@l1l ~u 001 il'fi'ia] mut~ (liil'I"ec ~ rill,!! lie e!.!rmr!~! ~.:s-tneie Ibm.ea~loo 'il ~ &:!rii'ii'i~ !Jli'illiioo"~tlt. AQe~l'e dO'!.!!! cgr1eti ;9L~li1t 3~cele;a pC ,eam ie C{jf~rrtrI d's i'a gllJ~i311iIIlJIIJg!i1'!~Iii, JC:lei ![IJ1f~1 ~nbefiW sai~] $~ fa,wm

rolc, mati rnanl~i"i:fe.· •

lOt, G~Q_m f,il~, ~h;!9l6!b!JJ! &~en~kll" din I~~h, ~lt±i! 0 PJ"O~~~~am ir;mpo;,fiVa ¢liimelcr< r~ErtUfte gel .gfee; ;1 bi..II'~Jari fa~ dtil

f(lmll~ii'iii ainl ~ae!3iliDmi'a. .

1i4l1J!i. ~iilruU !=oIMDa\ ~NiI .. !~, I'Iir i!I~1ii AI\.,; !.11~ "JjA~I?;·',,!."1'~A'~.

_, _, _. ,.,!!il ~,- I!!' ;iOJiliO' '!oil !Iii iii,.., 1'I'I.I.!UlIIIILiln"" ;!I' I~_

,Al1jI}Qeu~~ '''~ meerJn" #"1·0 mD,$~br.ml1:;llir~

Am asiS-lat Il!J:l.!!mlm~ iii! (~apitalaJ Ia CE!tef il; i!i!ilee1fll!~tri~J l1!fU11 ~ ille' ill!!;;mGui~!J~; la Efoti~ ~n :albl,!ll ~e ~i~i~~~til ~;:Lfio!ll!!l R;::!!~IO'~'l'S~!1I ~ ~"a, Po ~!:II I~ ~PeI'UI li§,~J , J~;;:oon!i ffi1Te~g.a ,elWA 1~"de(;OOialill a ~pitaiiji :§i lUll! e!'!arnl ~li!7e ,adlJ~O;1; ,(lm tOOiID lurndhl'rnfllfJ ~~fii psnrJiW ~a~i urn 9'!E:leul (Ie PI1ote:s.tarre i1Tn~Ilt'ia impll~loll' Ia (;.i!Jrl ~uM a I:Jp iii iili 'rr:s~ii 1'it'l)~1]f ~hm Ma~d0n~, I.a Oa~a. ~Ja$ilil sin~i~!isti ;QjJs s[lw ;,paI:dQ~] , i!fiSJunau In :stl11gri~ flIie iOeari1 oon=ra 1b19~i 'OUI~ut@!eJ ~i e: .Ti~~~uhat Ern loin e:'OfiI]r.aM ~r.e, rJscdi9-'~ lSIilitlebul t1;Ei i!!J;-tiigl!i!affl ~I rewUlt 'La E:(o~~ liiI wl/ilit-e in3!J~to81iB ,5.e ,eifJf~ '~~lntm ~Cit!bilc a.s .... p(i3 f'I'iI!:!li'Iile',mtel!lt ha.:~dtoam'lri ~~r ~~'r~l,J? \riLbQ~ ~;(!!eDID.ltarea: :sJaJ.llIlili ii'i;t.l~li'U ~J pg al 13' r=ihTa:r~ ~:riS<~.nta lui. ~~Ib ~et f~~i !api1 18 ,PUl~~t~}~1 ~~n~meiil1~llIi ri'~!9i[1~, c~re ,am '~~il.ul OI!:' rnilillJni'lH fa~~( Ie ¥ecim-i iilIC'$tiii r1"£1 PE'!~ ~l,JnJ!'e\1 lElF de t. [)iLcl,a c~rm.sa eoollil ~nBlilniei ~w ~I ~rn*rnJ,~nui!!.!~ ~d~!;;mmrt~t p~;Jiil:~)liit (Ie- ~ii1~' :;I~r,~ini,

~ I'Ii - r. .,.'li~I1'" ' 'twi,aj,,'" ,""" """I . - -18. 'I" "<!! oo ... ..s

" U!i!lIa! I'o!'!!fi~. "0 Inehl~iJ"'A"!:.I~U L'Lo! ltiaiWr ~! F}O~ nn'SP'I.!Ii!~

a5;e1il18m;!i~ ~~~m ~ Il'UJlr ~;I.~~c~lJo'araa 1IiI~~tJi ~r:i\, LAm~r.t mmfe ~1'!~f1.!1 (ia~rlolml ,d'G'Jll11l flllpa$DU ~r<l;ll cS tSenm::d It rna ul ¢¢ti~JiUI!"i ~ rm[fll!pij ~n ~r~ ;so'" I'lo~~rna atimirel'E!s, J,e1Ii1I~rl~!l11 ilil'~rtHiIi '~..fIJ.![Ui I~~~i

f,lal' ~F!1i p~9c1} urn rj)~, ;i rnahglT$Y ~le' Qe midlim'~ ~a &'ifilft d\(Inu~ ~~ !m!!~ Il1U minai' senll1fi8IMiltl wtI!i'~Il!~!.!I! JI91i1it d,a~ cm'lar pieblJe!e ~m1~rnlooi" .Gapila1ei. ~toe .. ~~ !iF!!nuM! depllJ CQlI irm!iNtlsjj~ 'oo~u ,de [a EfCinBi ~ r~CI4t '0' m~n1re~l.3'~ (lm,twna~ as sllin~ ia ILja.~ C:Ulb..ll~IIj, ~ mg~f '~res~reje :iCiOfii:ialf,ii j'fiMi~u~ii

1fi18jiCnNlilElI au risl,Jnl'iQt ~ie< ~jtuniD :§Ii h ~. l,Iielire ~et de de'SrtrfI~lftt8ti' ¢a!1ii 161l~n1eBZ~, !3b~ttili WI~,jDr ail ·wllll ~cC"wski ~I c.allli ie:;:l;U; tfe Ie ~'nll1f, 'iFN de 13 Dar:ia. Da¢i pm ITiIU! )!1l1Em earn IPri~ea '00 (le1;Ill,iI&' I'a ,S,Ce;1 !s~.ilCile_COI de&;gU~~~J;I'f 5'0 1'1 iMIfma '!l/eI,Jmi ~t:reill. ~I lre1;iyfe i~~~ fi r~ci.Jt 0 bVJ '~ rl!ee cie.· ••• ~ut€;rea semtim;eln u 'i~IiI[jS'il[iI,J F!~1i(!llTlel

1 •. , Zia~uJI I1Dlm~ne ~ _ If. Nil. a,ill§: drtn 2:4 Novemlb. e-19; 2. La inteN-e:ru~1~ mlnf,:s.~n:Jtul ii'I.om pl'elil!~'af elm Al(lfia. in ~1:l~llme;.J1 _ -J~ei~r'rfl~ ar:am~nilorH ·dl V~ eioo,; ~lirll818 Coos lulil11 ;;j1'J; t.r If'ool g~c. :iii riiP!'!D5~ ,~~ fiW cw oa~be F.;ap:e e lUI} I r:;,~ .MLit:, ~a w1il[],~in~i!!i; e! va dJs!j]wM i'm·Miat ;,il5 :G:e raCSI C;.El cQ~:rui '>~r-~ ',' d. I ~a g~~j ~J'JmI" . t ru:g ali!ilale fap~. "at p(l'tJ~psi c:u coo rr.ai f'fJI.aiL~ ~pr~m~ ~ '!.iino"a~: ,di va Ilu31~~j!J iimP!l~jj ·i~· ea si5i se 9~aiM~' ar,omanl[;ru peMllf'liB'le ji aveIea i:crl. 010 pWfI,d d~ ~12.N iilIiplglJil~Uc rl~~(mSlid1 aoo:;t:ll e :at)So lft ~C!Htd_ R~_n!9 'ins~ d vegte,m OOnsedn~If::' fapt 0Ei $1 ~ ~\fta. ~~t!lfltam tnt;i c.a QUlVerm.ll ~a.~~ru ,sl s preoowpfj rnnei mtiU ,cl~ I'a~~ rmil~:. @eeit ce wnb!9k!1, cum ~'b~e :ai IiEOO:rnll~81i1' a~Ohrrt ~d.e al:e " wi V ~lzelljS,

14110. X ill nJI I 'ilRamibll.lll do, fa prmd'" mr.1 {If n '£'5 Nave-JiIlIbi18 ~ 912.

cu aQ~a [m~1¥8~iiI-II"i3p,~!'OOt3n~JIClf 1id'lienm'lui ~mlr'I\. ~ H3, IDB~n'lEirii81 ~ 91:2, 81;11fQ5! <p1!.I!.!~1 ar:Mi~a~. h~9i~, ~'~ 13 a o~;rmi fli'ti1 ~'nu~ul 'Celi\iJf:enis. TIiiIJEi ai 5t1li1t Fr,a i Lealil'a, ZuD1ili. sterle Cwl'i 'elC, ser,u'l ae S1ItI,jl~ Hn,1ilJ carnp.an1Jl1 :g'a ,dU~ I ~ C'Q'J1U,!Inal Utie~1~ wwde ~·a uols: ~ roam nu ~~~i~ CQ'J;l'~tin OS!ll@me.u ~ lif1~c~Uiiri~ lrill ~ 1b1,J~, ~pl:,l~ ~~a W's.t PIlI$ hi '~~p':~I. itu rnembNi:le l~a1'e rill Ql5.~lfB ~inilQrr

1l~' : " ZJ~ru~ ~Roml mul Gala ~ifld!'il d~n 26, tt.loembmlo 111 ~ AI1J;oQ1lul: ".M.MKrO~o. din SllJo.nh!: ~

~n"~~ d@s~J~ liIlasacreil~' ~!j,Ia~!~e' de 9I~0I ~$a1o" ~i tn ~t@I a1l!)m~ aL!l fa!:!1fit ralfjil1id ~~jl,l IliJm ci'l~Jl131e til .: p9 oo:i vi~a ',$.1 S{; 'I»:~. II1Ck:I~g, ITIU ma;;.aao. .. inc.ld~ta ~re-,tab'lle .. arlJl r~s~:; QFe~ii ra FW(I~~stlm31 'QOn~1'9' o:tiOlii--r ~~yr.l 'PI.fj~ Un m~rt'®r (!cldltar' demrTi de, ,ore%:lre dr, Haii'i~. Barth. ~Q~ lI!¥,pcr ", aWl: al mriQ1\I!l1ll'1 zfiBi r be ~!1iez "Stiff! f'iE!~ lauB bfiMti,. rep.~lilte,. "n frUl1Ite~ ~r'I~IDr ~e Ie °mee' zl£! 11.1" €4u.

1l,l1i'iRit(:i·elU 1'apfe· denu~ ':e fflifl! r3;pM.ui iHi\ui mn~. dera rS~!iimi',c glllli,l'fif.lllft\!!1 ~ei 1'rrI.~11'i ~: "Un SOI~al, gl'ls¢: il1l~(~i 1rn1;r'l1,J8 [m!ilg:a~zill ~ del ~teri all QQilE'i(fJdamllillJii Gn1h~tnQ ~i 'i\!Iri !:) ta~rj, Noe9 U9Ic!ru I se _f;'I~ a!d=o~r liIiIilihuEio dar e~w ~rtS<;alllel TQ Joe!.!1 hOIilI.

IE:YFeti SliJift ,;:naca~ iG massl.;1 ·armMim~e,'i ¢u ni:Qe~ea '!liFldd ;:n ~z~I.11 de, ta 1s.91 au rMit ~ palits3 1lulI:¢irQr ~! I[II!J a :gred:lo~. ~n ~ ;'._' !~Illt· Errera au j)#jtru~ J sIl1!ia:.i Ibl,Jfgelri ~ii a ~J dbtms ~I .cer\!!rt iI:o:l oe .. aL:! 9lbs~.. In vagOriiJIl !lJ11 III I ~r:enw~, is!ll4d~1Ii ~!1e~1 l'nlaJ~ lnd un ~Qtdat'· Ui'!C ii t:iat ;i "I !.'>:lIt'Oar;l lD!iglantlrr l!l"~ bllh:meli3 In ~:p .. , Dill I m~dJcl lma (tin SeFl'1i~na roile 81.1 rQ~t are.sl~~I. . 'be~l},~.~ i08 ~i·au aritat calilaetl, II,,!I!!WI n mediGl i!!:t1ite gla~ ntklill~ Ila ~p:. Ur:I ;aln fIl'jeci~ ~wn. din Se!1fflllur,i~ ~re. esm atacaIJ i sca~ trnla t! m~·al1& ~G..liIl!Ni liluJI1al g.f,~~]e Ilmemn1i19t ffMai in'iwLl$l" ~ur,opBn~. I'ndrgelfli Wec!-a t~Jrid:us;II)e.',&ol~a~j 'j 1c;:lsele ~IDt~'iii tmltru'ieu j!Mllliti. ""SOI'dEi!~ 9Jeel au p~~flJ S Obi 10.118 ,in G{iI~Br~ iawreiloll' ii ds du;..i !l!!im~ :s'tm InSil:alat ~I iIiI !i?1e'.

--.:_iI' ilQ! gteel. I~.n~ aCIJ ~~ii all:e fa;p~ Qem,m~,$.li? de

mleIT1bri! dln eel m~ de :s>eama din oo'looiile a.;ij;IjJQ·mrrigV,~ gennani, etre' _Fl OJ Il M; 8W.. P~Iiia' .a¢e'il;ll ~ii eon ~lml [ba~iD!.1l~uc!!le 'C!~~ i:i~ sred ;s.llIn~ 1ilI91i'1:'1soi 00 'gjM;ll,JleJe:, [pe1l"Si'J.BlF1e H niOO se. pro'l'eSiDril ~ directori d~ ltI~ftla. 'Qgn1t;a F)13~I;(iei ellJ1;l~li ~,'iIi 'organ iil:~~: 0 ,adev-arata fum!} ... fram~il~ ~Fl' 5illlJJte! Ib~rtra,ii j~. Btir{\ 1'nt6'lril~i dj ·t!i.n~] :~'Uliltl a'pl,J~ de bBrbi! bliltj~ ~i m. mati. Refug"ll) '101 ~uiid li'59 h;ii ~~'I!I Una r :m'1iJ~lt:il de' ;£ff'loe!le ~, ,;:m ~<s:alya , tnl,.ili.El (lI.a ~, 1If1r '~rwr! ~I[le re:1u@!i!1

'. , un !S ,~., '9C: [i08 tcil;i" '!&I,:;:I¢a sing ra avera ror:~ mai

r ~m~sese.. el~_oiIDlliIn!3i mfla:ri I'n~OO!iii;!er1. 'germmE'lM v~f;'I;iilI~i ~a!iJ.9~M, :suPUri(li caztlS U"ftlui !i)ji1e'I' ~r<ec.. ,Aees-t~ i!iId. dlf,1 unfliiIrti. 1. Ji. lJJiI Q1tt1!ir 'bl,:u'C:, ~ fi'J.S' Ql.!! de!i~Ij!~I1r.ri!' s ,e.it ~ g et, llIn c.ome~Cilaiitt OCarc i{djr'l 'O$·Il11~nle rek!!~! cI~ in Sa~ni~ 1ft! ~~iJ

lJi 0':1flie!l(, ~ii bl)llg:{lri pj~!'l:!n:d 'I'nr ~~ . !Vwwlul jM~ IP$ e'l.iifCW II PB n.li1'O de ~'6i: 'oe au ~j ~illll;e,c 'rleml'Jo.~ IMI_ia~u[u'irlure.. Ce.. 1 'I' ~ts('Jane ~Iii oompun9U ·tar,mllia mrug~atulm ~iJr1C au ,to.~t ii'itI;]1IJatatB!, :5Cna'lle clJJllti~IIl d"irn ea~ LJ~ ,:s'su ~~poS~ :iii aruncale i'liiI ~~~ 'If!! I:oOuI ror slau l~aDt rml1rii~~9-i ~ 50[d~~ I:m'lgatli. \lIistel eu~.pe~ lor este ajifjoollil~a~ iii meoe sliP!!- ClIiime. , ;;;'El '~Il! hint fre,t~~JMeni S~ g;iI~esr: ~~re w C8~eleJe dUf!1Iito di!;!! Q!Oe:ll!~. Ii ~ ' .. ~ tisURi '~liInre (Ie revol)ve:r 11'300' dO

s.ardff~ :frJ' erg p¢t~I!J~~a ~r~cea~ SDI~tJi 1ltIr,tJ ~1atJ,t (lU de,s1Wtl~lr,~ ~a _di~!J~~ a!talrori~i ,:rJ IbIiI,tL~fi~ !S~ld~,lI~' i1 ~~erlllW' ~f1ed. €,u ~oBte 'C~H1UJ;l1_ ,oondJ~ilinl~ CiSiprWl~!reiI, '~Id':a~ '~l,!Irei 1f:~1i1 'rb~t ~!"C1a~ ~nr~J1. ,ei, ~un1. ~i '~I'!UrnJ!!'! lritl.,~

;~l,!Ib fe:! de' 'rei d~ rn~i!j!a\. .

I!.~ia ~lnI'S0}datU~ rur,oi celli~ friiese ru'~~ dm fi_~ !ill Yin ~.~i ~~re .II]_~ _C;OO~ de, Piifle ~n 8iil'mlli~,. ~u~t as8tt3~ ~e s.okh~j 9~eol can II ~ffi.:ie5e de l!ill?in!i g",o:I~nll ~! Q~!Jes-e a~!1.Ipra klr_ Orioo ~im8~ de iibi,lldil '~ii p8t~ :S'J IilmsmDoo $1' :si ~~)jlazi~jDDI2e l!le !iord~~11 turd. AcB:a:;~ 8U'b.rn~ ~l!ir,e~ de ~fms: ~lfIibi~. ~!!n1c: ~~. IPOl ve;mel3i in slfiD 1:lI'OfiIi~llIl!lri acene -.din ~Ie 1lil'I~!i 5i"~~. Urn :80h:r~t ~~ OSI iSi iJe~e~ ~~raD\a !frnttiulll lPiJ~~ IU~ ,em ~ruernjsil ~moo"~, SEmlr:ttla. i!.l!rll sof.:!at g~ ifjr~ :sa irnDSrce !;ii~ e,_~Ir:Ge ,a:c~lili ~,llfiICllGii ~] e~te ~ ~rnha~al IP-~ .~~'ID:. t[j '1'nm1~nt1 ~omlJa t1w s~ornlffiJil Oilfl~JAIil~u-11 pe !'~ :SBii'I.tili~!ii ~~!Ic~ aSl1le~ fa:,p~a s~ ~1iIiI 'trhmfe~ ~ '!.Urn la S:'Ii'~~ii

Illi :s~n!iifinl parracrJs.~1 ~!J~ M!lilemi;!@.· .

11~~;, Z~airu~ ~ROJif'm&i'll'!l mn .. 2~LN~lI'II'IbriCl' i:r,~l1a- f,I~~'. ,~f,tl'c(lir~,.d: Wl'0ni riM sa~a;tff'(. ,dfJ' iIlMlil t . ..l jt, ,Eintariit ~,gll'luJ,

eh@.il(ftr:o.s af ~Ci13r--1C • _

~~rlre .ee na :GO;S~ a8 vr.e~\l;;i' dcru~ s.~~i:lfi'tlilli 'd'i!1! Maoedorllo

~!'!~ ~::r(i~n~. ~~ rot ,mu e~~e .gell~~ fha §111P~IiiQL f~ iS~.ei;)1 f!~lf&a:Ej! '~lil'eoOI aid ,aii'Clii B~Iii~ ~, Cfl5~fU0.3~ Mt ~ :sinnte !J1 ~ 'I!ucrnl ro~~rte~'I.e. , OJ'onlli:' .~§1l'\e ~ l~u~l~ Ir;e~u9ra~1 !jjmtr'e' ~fll'. c;:s11l1 ~ ~'!'!.!~ no~ li~ ;S!1:3p1;il ~lJJm Id;e a~ na~~~ m ~~I' c:e~ il181i lCi~clm.~ ;i mail iNl'~tQr ,O~ i '!3Ie i®~lfui1.~llpill;llJl ~i wrd!i1li' ~re'l s:;!le ~ mat:] SD ;;:~itB ce~ RllI'i ~te~ID:bll~ [a~~~ clilill~. &;;a~ inlilrctlJre molla va'le, .idoveoe'S·~ w 1P~s:a~iii'i~,81 ,~ {.in:f!a.~~ ~e! ~~rQ'~ aI ,tslmMi IlIUI 'fe~le a1~ev:a d~ (ii ~d\II!ii~t!.!rri 'de HIiIr:iI. m~~~ ,s;l1rt!iaC~II~uin IOC>lil ~::.blei OOIi'iUm §i jl¥fJ' pe t~ .. ~ a'l}ei~ CiJJi nu stint ,c',(lj ra~la$i' r.ig~1'iF! :~ i~t;nte,.truI a~n"ii. ~'emru a~ W~~ ~~ a iiD8l~ 'r!;lp~! ,~i:i nf s:1,~Uj a~jjs. ki ¢!lJ~C}iii!l~~, c~ei \tal~ ;~fJj~rmlf.sigiJri. Ci FI~~ ;;! zec.ea ij:!~~,ili 11'I"8(1,lI p.lJ!tyt '~i fie: C'Uir.io~tOiJ~e,

~ca. l'ncsn.:.m m ......:0"" 1'iA..j"'_~llr~ ..... I .. T ., .

~.". "" ~~ 1"'~",'UI"'1l"'''':; Id, lUil~ .

.l1dMJs!!,.!lsildei lufJ ~Qe:att"~. IE r!il~1 ~t;)bliit as;,a~r ~ comaIiQi!lFI~UI !j!.!~rlM aJ 3r,mateii Ig~~i~ a dIll tooiiriCirn a rea , ¢;ilIl m~'In!I!3!;funl. a~ctf:!!e~ ~erurui ,CI'@; bamdi:5· ~i~~iilO, call ~~, ~~' ~n~ t(iFf!aill!'~f~ dIn ~\tubiJl'l Gr.eben~. N!a'l.~m ,a 00 BOC! r

11!'!!Stru~~j!.!!lli _c!a~ 'il ~nEi(:lenrjale! ~ d~H!!i:SO isp7~le ~:ale ,~tlte! ~u~ 'Q!,!!!'Fi I!rfffie:ag~ de dOi lfIiIiliiWri oolJl~: Tn Ulm16 ~ere! ~~Jw tw~u (lh!llla '[mt,81ii~ gmoc.-mrd a lUliIDf:!t

I .:.r...,.,;~ ... " Il'_",,", 0.1".",'" '~' _.,' ' ... "" o.i~ ~ i! . ~ ... m 'i .w ... ~ 1~~11' ~II II;Ia'liilil!2~r gr~JJI. C,;",;jjr,1 !S. aUI 'l.iI,",""~~ l:a ee..,., . ".8.

rnl1l.Q IllrC01it~ f~ttle lfigi ~mH~fliij_ In z.ilia,fde ll1 OetoOi'!I~bde ~l~ ~!CIJ~ al'!!ilr.i~~ YftI OQciliurna iTuJiEli ~aa~i" ~Pooac&.1i'iQI ~ 'rfiun1:e8 mei Qe'~e ~el ,sn1.aatti in IIiII!J:nikt~8' 'Il1EI~~ 001 IPf! rsea 00 .. ~I ,~ ~Fi~i1a~ ~,~I 5l~, fac,S1 &C't ,d:e ;Si!)IptlJIIIBUj 9,~rnuliJ~ gi'ie~ i;:u r.::m~' ~pi:lft!! ,f! ~bu'rt 'eSJ ~ :~UJ:;I~I ~ci nl)J ~e' ~!:e'a,'anleIL

E ;S"in~U!rt!) iie( de baM;!!" ~1e a ~t Ifni:siurn~ !fin pa(illJa 9,u"C~riiW'llJi .greeeSoC de ,a i91l!~w.ne 'IWte corn,uni~i;i rtir:nane~1i ldin a6!,as~ m:gi'Hm@ :sa ~frel a mers rond 00 rind !a JIC'!ldeISi.

1!:Ii.Ji.";'c ,,~ .. ;fo, ... _ ... ~"' .. " .. ~... "I"~;:;i "', ~P"..r .... .ri03i~ ~ iClir· .... ' ............ !!InO::., Turn8 .--1I:i1 ~\!'-liI!I. om II II 1I::lU I 11:11. !:i~"'I" !dllb'Lil,.. 1!.!J11l"~'!o!~"'~ ,..~ y,_ II u "' __ ,~k ,,~ , _:' __

I' ,...",., c....... ',.jI , ""i'iI'.. .,~Jt_"""' .!1 t,r,'1 ~u~.,ji'.jl!!or IIi,'I m:rl;riU

n ~"'<:II 1lU!l:I1 .,., 6"ILiIo 11LOI I "'~ ~!llJ!.I1 1!!1 .!t ~... ~ ~u:!!Ic ... , 1b)I", ,

;;"i" . ' - ;oiI'~~ "- 'I - - LoII..... ..o"ift'i,Ai'i~ I<o:i t- "''''~'''<t '~IFAP1t "" il<!i

IQrClilla~ !iilh~JJIiU ~ Q"",'I!'_ '-I. 1· ..... IL'd ~ 1' ..... In ""'''~''''i L",',I'" .... ~,

" " , - I ,-"" n""; '7f- ,J,... ... ,t'~M' ~".!l"""::I"i""'" .ni10'll IA.<'IoriI .... ,.; 1\n,{;.."tt'I"i";.~F prlliTl8Rl1 O!J'lilU !:II ~ ~.JlrI;:J!. !I:II 1,'I"I;:Pl h.ORt!!'W!!II~L '!.'! ~~ i!"!l'~tlc""'''' .~,,",~,~ ... IIt.i'Y,

,ca :5i meargj lal !5:i\e~n8iJun!:OO mat! linst~iare au~od~~!e !W!i~U!Jte i5!lfpenoaCl!i ,g1Ei~~1i ~1 S~I ~~, a slig wre' ~~, leatil:@te~ f~mm]IC!'i. '~eJlii $'al:l ,smt:at FllBrtei ~,~ ,!fA!; ,a~~~ act di1l 91WOO-Fiele ~~ R~m~m~;r. '~ I',a~' al$i$ulIStl c.~ a""1i J9U ~1l, $1 Irnwfai'il~ ~C!f fI tmM~J blme.

Aoe~be' ~-vviJ1lte de ilJIbi're ~11fe IfQrn~lI\'Ii ~ f~1 fEj~OO ~i (;Ie. a rMe re1i1 grec dJn 't3rebem:!'. TIll Wvafl~sreal '~inuta I~ tM~m[;i3 diiil GilOb~lli)!W ~[I ~cup'iJe! terftoJiulWl rtu~eBE;C ~i :I;!I llbetami d'e ;sub JU9!.!1 ''IIuf~r;, T~~ U)ma~i ,!:':!1;.Ii ~!i!1fa!;l !imWliljj ii IIftljUI";lm~1 ~ btiiiliii Pllii1~r.e a 9;r~dJlQ1{ ~e~i Cfelttn~ d!':!p@ ,oe' ~"a;1,!I 'O$~tat m DJfirI_ Olema. ~ ,au rlctlcat p-I!l:lii;Me ~ 'onoare~1 S~~nuIUi ',~tei 'Gre-cefnl1 I~u idal fuJl! :~te;:ig1 gJ~;f~~r::,~~ i~u pe1f1ili~ $H1:s8' linaJ·, ~~~e !a i~ij~~ ~u~t PQ'~!':! r;:ifg \;I'~la _~elftlli lui ~,~tma din Greberntl~ \rinej~ri1 :9i~~ll!1 '9re~;jC w.~ aQle.:i:a~Jla 0 "~n;l' ~ '3, O~~tI~ d'e Tuiila~ ,eJI.II ~1I~le~ ~I'l i3febe:fl~, Pe'tm,J1 Z'IJSr.SIi81 §i im.ri~a Ij:!e elk;.una"[prlR1(1l) :f.jttfe3l e1rokt11~ ,e,are ,~ct!'!;(I~ntel1~e' $N~,

d:e:1~)irn$~~illla "llgaliU i'i ~a1 nO!Mit~ (Ii n ltMi Iitl). .

li ~i1l1111l ~tl!iii~~'illlj" s',al ~p!J.llS. JrlidmJ'iaS d;e~t Clanl0J ~ ~ mers !~ IKijpjijo\, "~li't die :al~i~' 1i«l1iiii~"mj_ 1II.le.-1 ,~Il: !ji~df!l '~_i'ioomjLllmt de 0' mU!~m.'fS d~ ~hf~ ¢.u lb:aiOli~ Ie !tFtm~ ... li~ rom~n1I,., aD 'reS'! FrI~~ ~a11 ~IJ I"ttJlfll~ ,~~ I~ ~t :$] d'~ I~ G~~'be~_ In atK~ ~ra~ce!la!~ ~f!'i ~!,:! '~~1 [i~~!, iar ~ec !oi:¢m~ l'au~!IJ~, Ia M:sal ~o~aD;'!ulllTj '~Jee Cw,,['(iil unge locui:iII .lh!J:a8ca~D'lliJIL ~D!I1pa, ILin

p8'-tG;(i~uW;! ~fi.1ru {II l!!f(iel.!!r8 1iW~~M ~d de. ~I(l; m'i~~i!inii a-mt.a~IO'l CEI Il,Jli1'ma", $j ~·~~~ef in zll'ele· UmLGw.are,

Tim c-ornl,!lna It'ivU aeeste h~Me ~1lI erul~ ~lt1 tuiluicM tltl~iI" -: ~f_ 1n . 5I;;a p!'ei~lntel i 00 ;un "~ ~ne, Niool~ HJiililtea. da'1K!! p~te IlJD PC! '.1jTh1 ' "18, Rege " i!GalIOl I. entart_ii au ~a5 liJiIa- I1l\!!lbe 'b.Cl~ de p.~.ca. ad~U;~nd: $~ lXlM'a~car acesi 3!;1fliflt ausliOOo ~I pi)pi1i~a~UI ~ !j!ij rel~Pe'. Qe!l\'O~fiU~rI [\!8_,d n~ 3QUffl.a LI v~ w~ lapio'$! (lie rom:a 150'00, awn" ~s8 ~ ICi1 v.il 'ifiml mlOil!I~ a IPB' 'toti ~i fi\!I \fOil!! 115IE! ntcl ,a~. ~ste IPlai.11'I dilfli acea~~ afillliS~~ ¢Onium;. ~ ~t_f,l" !Des~rnrll~ 'e.~ n-aUl ~rut ptH'lD liiiiama IPsl '!,j'.al~~ullfl~tn! 1~~bDr NIOl)IOll Hr.f~~!.l~ au IPI~ irlf:wHa i ~8 Qpnh~i' d\eci 1I:;;Il e~PQ, IlIIlid'e lllJ ~mlQf4·t m 0il'1~ l'i'ifi1i gro~e,Y8' ~hinl,Jllii p!e ~rili1"!alU! lramolil od aoeasti:1nCQlfnlll~. ilfa,i-an Ciupa §i ~ fiul siu BirniLri, NJ pm ijspii!li ~il' II:GN.1S1B dQ :a6e~tj pteffin,i lThef;(i!wn- 'ilQID re\!"ercll eu ill1i'iJir:'li:llnMi: mai ¢o1fijJ1B¢'& ti:rn Ii'i.."'Uml!i1iUl 'llil'!nr,

14!11~. Trag' t:ere d'n tlif'li'lltia ien"llm,

.A;.JI'Qc:t~illl~ 'G~ljllllr in d~Btn~tilfl CDn1~uiFin1i dB.~ - !J;f~"J ~,aptele @00ti) . te ,ulterior. ~d~ a ~ci~. in teribihr!

trae:edre, rita 1M I. illbillilal ~li'Lmr.aj;ati (;i f:.hipr ,~J~ ~e 00 mare ~Ul:ere. M~lzl ~lic:hn~ liS'Ili.9 91ii(Hlj1Ji'tilDr ~~1rir¥re de Ilnupele· Greee~" 1m ci&tllli Go~a Aooa$~~, iG;1j al fQit ~Ica wfit eu i!f1t9r{jII1e. leal cor:W- ,Iiilbimaifapte eootrolate! ~!ll tn -regime (I :blfe. 'h!;l,edle"

It :$ eo,l\! Mlill (;QI'OJJJ ie"

1. QhIfflam, :!':Iat lfI'Ial'iltHii8g, (:.Ill 55 esse a f~ jr,we:f,fd~ I:. AiW miOlS; T ~oia~ a, case. llJnnaA~re~ persi)3n~ "·oamen~li'iTAn~ •

aUI "Gst mas.a~raif 'i'i tIliuti ~-~ In ease!e IOf,; 0, ,QUD 0 MlJm~ 60. d~ :ani, :$'(I~Ei .eoo~~uia, 5~ de an , D, Rmdp. T~Ulltai 65 de .ani, e~~ :$a ~(J (!lei ~llIi" n:e.poo'ta I!.:!I ZttJJlkl, Muil'at tn '!Iirstll d~ 21 de ·GlIIll, al if¢st W;til~~~ a~i dsl ~I Qrlbil fi'l;Ulila~~i. Gapfla I,JII G' 11;11141 a 'I1iZut ~~uri!e ;aOO$tor ~ ,", .

l ' Sel~i~~ SI!i CUI 00 de· '(;aml i ·L1intr:e ~an ~(I grE,~illi..e ipr ~1lll1 ~h~med~~i" 'lioate ~culli\~ulC mahO'l'RElCl'anil».r. af~rfil de 4! ,aWl ~ inQend'iF!~. 'w~.~ ijX!~Ia1i8l ,~na~lili~ .1;1 f~ fusU!i !G.:'l.I 5iilaJ de i~r.e Greee"tt Aeol~.~a1ii .au I'I8'UZ:;it slil rmmeze: ilru,C1ete a " tQM ma~or;e~j. irm<toa ele ~~oanQ ~ilI tfOa:.t rn~OJ:~le· ~i mull!:aAe

rn ~5oie!~ ~Dr.-; 0. 2iMbudD :~he'JnJ .::lO ~e, ari~ bi" lDiJliJe Il.iGDEi CJii!ebo~ 7£1, d'e ml~ 5 ~pil ,a!Ji~~g~rwt.

'3, Mi!e~a!! sal (;0 2.3 caaEl~ 11e ,eaSe au fMI C!J1 ~!l:s.i!liliia~iiE ll;Si~ae se !nce.fttdlllJ,

4, ~i1!~1" :fat ,cm~tjnl 81b:;l~ w 90\ 1 CIa ~!S~: ,81 'rO?t i:rncef!di~~ nUflll~~ 00 t:as:a, ~l;Iar1f,leliite, ilmeS'e ,i:iiCoto fi'illf!liar ~ffB] r~mll1 ~I 'Vf~ :2Qi ~ii'f'iQi bal)t;@lne; re9lI~ oo,~~1 ,a 'r¢~t I~ ~I;II fo~~ ,de lrupcio ~~GC9~tL 0';. [IJ:;Iili D, [j", (M~ele ~liJra ~i(in~\!!'Il !~',. ~li au r'l1r:uza~ lS:1 I;Inm~~ illUpe.le ,aJII 'M;~ rnasae:r$~i ~i 03b11 l:m.l~]!aV\' 'ifot iacolo ilil,J mt !iIilasumte ~ro:i fmsl ~ pEI(r1ij 'w~ em in~~ mr:aldb~t i~ntig~,

,s.. ~JJfliY~llli; !Sat ~jliJ 38ifellJl1ilfJ ~!n1re ,eM! 23 ,~j\I!§tiri~ - ~I~me~i ,em IIIe~ttUi m~mtQm!!ldaiJti.,alban~i. ~!i!sef;.e ,iilM~~t!N:II din urliil~ :ail;l 'riDS'!: ~lifdia'l.t'l. p!lp(.lla~r;li ~tti~'NJlbiUtm:.a ,a 'Olit IU8j~ ~ fQrta d~ Gil1m 1:nJJ~JEI gi7ij~~~i. Un cf(e~tinl ~M ilZJ; [im 'Il'1!'i$ij de 55 de .am], oal'ie\ 81 ~ :;:~I !'f!e1I!rg~ ;:Jj fost rm~[1:at §i .gritii! rn1lI~!:i~~ ~1 liffilu~ulm$iJ!Ii a'lbil~~ au ftlSl ,nti~a~j in ep~1e' lor :~J anlJmi~ Eli~ Mel~, ~~ ~e' ~Il'ki ~I NuriJ ~i'u; 2!5 de ani

lB. IKir>l;rsCi:i .... ,:aI• sa~ ~!.lI :2"6 !fila: M~e ,oii'i~ ,ea" r ap~e{Lu lIJIii'to:r mU5.l1IIm:;lni·;ilItif:i~ 11M Ms,mli IlfI1QIi crew~ ;a!mnezj\, lCJ'a1.t: ~~e !ifJu~~tfl!gf!!~oWl·~lbQnfiZiralii fm;i\~nce~iaa~ deose'm-!2l~a !~ ~~ ~ii;irniICf~a!D~J'!e:zjll:_~ e8lil(j~ ~'i Tjmase-,d)n €·re~m.a, 1TQlifiJ[pg~I~~i~r'G!ie{lU~ (lJbtin~~~ ,8 fu~t IWtl~Wlr~~ de 3rm~~~ griBa~. Un 'Gml :til lOO~' i9:1t!srJ linas;a~;a;', imiS8 ~n~ a~m ou I ,~~ $~a~mt i~f!~ik!tea~

{. S'iarna, sat lWI~ralrm:ut~bane:2:: flJU 12·0 rJe ca!;le~ 11~O de eaM, 81,!1 ro~ jn~ooii:te~ LGOOt~1 Sa<:li!~ ~r;;:Q~ ms !de! ani a fO'M. rn~~trat ~i e~b:1I mUIHat in I~m~!ii 1\11, Haaan ~tlJ~~afa. ~O as' a:rni. ~c~h~1 ;$(I" 1~5'"lde anI. fllea :Sa, ''1 $Fri .. R_e:~;;relilIEI13S\, ff31.l!19 ~u. !5.$ (I'e an! au (Q~st m~:;;aCir:a~i '~ rn!Jti!a~!. L~ _ui ~1iI 'ba1ir~ il'ItO de ii~ ~ tM~ masa~at i!ili!l')re!.!!n'i QU i'n~~fLia :;8 fS_M iEl'. OCimp'l!IS~ dlTalsOrtia sa; 35 ;!It;!! :ililli~ lJe1 rl'itre!hi¥ ~,~r~it~,~ 1::!:l. m 'ii~lli :ani ~!, Ui1l 'fiu de, e :ami. To" ,Ell[! 'ri:;ii~t !i!lu~!!a~1 ~ t~c.a1,ri in Djjcli~L Ilw!.!!rtoro Ifeb1 M~, 6-5 de ,ama ~ f~~ Qi.l!;I~e.rifft ~; rnIll.'t1lra~ In~r}!lMr ,OM!ElJ re'n~;S;e tpOatti; ~SCrn~,. [)Q1WIIji, til! !lLlSur".3S de ani. Iidioa~ ,dUll n(!f~~ere, :a f~st ma8a(l(;at~~i rm-u I!ati Tn ,~~ ~IJ IlocuiUmW'l '!Z~usK:b ,6llCO ,Ii ld!.'SU~ iIi~ ,!;IIi;!; ~iI~1I Tn '~~rs~~ dill, 16 ;i 1~ 8.1lIi ~1JI ([isP~FIii1~ 'T:Q~ 5ateh~ meri~o!nme rnliiii sus- :srulnl rn fi't:lHii~~ IftQ~!iI$:·' ~re .. tr8:5~1 GEl' 181 VOIi!l men1ibm mal ,~a~; SuJift iM~ en lriliaini!~' ar",'

1J!a1~ ~eeiti a~Me'I ,e~ Be e.: ~1np"MlbJl S~Jl'~llJn l~e1:Ml1 OOfifI~ec~e

~q~!1l!i ~kifllpe'1~ a!xiio.: .

a IFi.SE!I'i". e~. ~1JJ~ul~a~loorf~ c.!jI ~ ease" ,~ fa~~ CUI de!j~'!'a~fre !d!~t!iUs1d~ il!l~emdiui la 2(11 M~I. MulU i(i~Jl1i~ri ,till flJ~~ Ol!! ae WJ!jtl~~el 'f'Ffei! II'IlJfmdl'!JVJee~r ma~.,.~ra~,

9., ge~.a, ~a~ IrnIIJ!:S~m~lflot.i:lloone~ ,QUi 2~ !OaM~ ani au 'foS.1 rneendi~te ra 1 Mal, N!J se ;~lJiitOa~M iim~ ii\Um~ilUl ~tor lin a s au a ~1.

110, Hersoc,; ,s:at fOIfl'ilat rnn 1 i femilii, rir~'lmi:;riili·mb:i(nce'zj. a ,cre~~]F!~ibanez~ Toa~~' ea~le mi.:lSrJlmramil»,r :mlbililiezi $1)1 r~~, ItlOO1tid~lC 1i;i,:2 Mal [)o~ teflrtfJ ~u.a~, ~na din ]'~ch~lc-ea!a1~ din Hllrsica au 'f,O:;;1 Rila5at1i'ate. N!I.I $B ~l;Ing:;l~~e 'In¢~ nvrrn~nu1 'Oi'!licw m~mr,a,i.

1 '1.. Ch~rca!, [lIt cS~iIir3n~ Ci~po, 16ij Qe: alllli CWi 111!i! ~i!u ~~f.!~iar Q~p¢! ~I;I rf:oet tiiLiili 'I'n b~ti w S;al;OO, lIJID~~o':!:rele ;s~t'e ,~lbJiln~ :i;il1;II wit i~n~ate Tn ~~ime S8Ul pa~lal: Co-df<l1ts.I • j~!iIiIP-W '~1!i! ~O ,~ ~Js.e:: 'T:ha/~Ifl~he hlfe'l or. 00 C as 0.; 'Tha~Iii1,iIDf:; .aW'.Pet~r.- :$0 ~e. Ale!, au f0sl masiicmrti Hg~a:iII looi~ ,51l'd'Q ani :~ m~ml !Sa, .nll (I'e anl~ Eoori~1 4 S'c;aSii!: G~o~, 25 d'el~:;:.e~

I ~~.. .i!\~..lI.. . .. :;.~ 6· ~.~.. it:'t!l A . - ~. ,,*," •• _. jlik "" _ - _ ",i'i. IoI~U~~. 'Ii!m "-'Ie' Qa~!:1. ELall~Id~]; ~ yjl' Gali'lll. "",,~rta~], '''I"" ~r;r ~~"

Mav,oSciJifa;, 10Qijd!'} ,caSQ~ ®aiit~lra:;'i, ~,¢I~ ca~~; Badilllirf~ $(ii ~ iCa~: iKarnli«11" 16 ea'H~ i3.1t:rir.g,w:o, ~5 de case: R:;r_li\ianil ~O ~'e ,case: M'emcNJ:l3, 45~~ ~Sim~ GU~i;, ~.(:I~ ea:9~: CjUg~1~', ~i)~ ea9le~ 11em,,:e~" 1 ffi, 'M~e~ GMt i!li:j;1.i , 1110 ~$iEi. ,Aitialli, :20 ~ ~G;G~ Zb~~dtnl. 4!l!J de ~e: ~a{d!.Jeihl ~O ,t;I~ Da1iB:; ~g,ari" ~5 m15:e; ThSl~\i:.~~ 111) mB~

13, See~u@eii: ~Kt.Q¥it;.

1. le~d~; eem pil[~, di~ ~:mII oa~ ~I;I dei5i1.ri~!!iel ,d'i5t1l1lJ:5, d~ IlneendlUl.

~. [J~Dii'i~" '&~\!I~ din ~ ~~R ~a~ aUI ·r,(.s-t InoeFid'!~~e;

iP~1.U1 ~w'II!i~,Ii'.m.prer.:rn~ !:::lJJrr;srm!~ aa au 1(i~'t r:maS{rCf;i]~i. s. IDU:gi1l. (f,QliliIJ;r~. ,din 00 de ,~t3e. (:Jtsln[~, de f.l1foeMI!iJ!~ ~. Peda, ommPl!l~ din~(P d,e ~5Ie. dl~Q.!!s de I nme'JJj diu,

s. ~GiBz~, ¢QiiI~I;I~ ~ir:'JJ ~~ ~e-e1!!~e'~ ~Iitflus·~er~ndiu.is. R~a~iJ ~~P!.!!~ din 1AO ea!Je', di~tllJ!9! dIe,' ll'fiOO'ridi'tj,

i .. Vlr'l3~~~i;I. CQ!JJ.PUS, di~ ~ de case, dl9!~s, de lfi~ndilll. ;5 pern;i~me mr~OfoatEi~

iel,., G~~Ji~~ COfflP!.!!S d!n i c~se~~lstrus ld~ IntenClju. ~r KrU!g,~i, ,oom~s dIn ~ 5 case. di~tru~, 'tOO" inCGndiiJ.

1[!1 hmdJQptil. ¢¢;I1t,p1,J~ (,Iirl 1(1 (l39-<e1• ~I:rus <I'e ~nC'llCliU, U. hraUin CGmIPU8 dillJj s: ease, dj'g~rus de ItNlencfh:l.

1~ S1ui1';jI" com ~ lis dilfll~1Q de' : ''JIe~ cUs-1rus etA"; l~liIcru,

1.3, RaioU"1 CiDfl'l' s din 30 Ef.e case. d!s:WiUs ~ tnroncl" ~tJ pc~a~' at! lost !iI1a~a¢ra;te ~i '~e'8te i'n t!W~1j;, '1:1', i'rI;ca m.1Ji s."idj srabilil: i(fer;J~rr.a~1;I I@T, in se(;tlunea ~.esCQ!iJQ a.'li miiii 'fio&1 iooemiate,;Q.I lite eSI&iE!. car lru!J te :~IJ~ 'i'n~ ,ace,asti lfiBglulii.e fr d in~ 'i'n1R1fmele {3~f.

, . . . i '.

1. G~~ ~fI!!P!,!!!;i: Cilin 96 ease, m Qes·''I\8lli~ (ili6;1n,!J6l de, ilTl~ndh.!l. ;'o~j I~I a.lI 'i'bs1 tua~hm ~.rta de SlmJilJdlli G!l'e.'aeill :2 APfjlie'.

2, P(!IIOtI~! eompus il:Un[ 00 c!c o:aSiB oiliUt1I ~ri ,~I).I n!a~ ~i!'ili!a!;l IrII.!8lai Ul.

~, ~l~. tal aES de G~ lal :2U De!r:B1li1b. t~1~ To vara urm~~a«fap' ;S~I1T1;aoIlIOiWltoril aM, int*~iJ'l,e, ~e 'i'fi!i!i~~ 1iITi ,!MI!liI! Ilcr~ ~nmtiin iJI·~1 h<ar~~~ PKlvi~!Jm, M ~ -, pe ~e iJ~:2 '!4 • wpe{e Gre«:ill au aliilMt Nico:li~ca ~ nB~~t·epte.le Sa_rmmnel:e f~1 :: " !l)afmi!Il~ fii ~i1~r.i~r I ;aLii in~p,u~ sa ·fugj. iji:ii;!Rloanel~ IHIllItoiue at!! f~~ mise pm "'rlliI ·c~utalJ ,ili s¢aje~ ~a ~Q'h!IllUdi. 47 de ~lll I-ir:soo ~iQdIl~a 00 de eni, ea~m Oje'ltI\! 11U an~ Abdil OJ~tOI gjlde 3Jil1 QJlJi fl'llli sttil ere: 'l.aol P~·l;Inele ~rmSloaT~ au~S:t ~ ~ te ~e e' ~ i le,ereau .s:i!I fu.gi: il.4:,a BBlet Clnocli1e de 1 bani. !3 i!JJilsa A~ :8li (j~, &Il Cfe :lii'-, Z:a1iii~ Fei!}l ~en de 4~ de enl, Cham; I~oo B:eJ~ de ~, ani. ~i32.lm Alxlrhil)li;iI' ~i(ll.~ ,!iI!!li! Slme~~c ls m;;ill I de· ~ ililll :illil .

~" , . C ~Ef --: ~~ ami

1. Trns!tJii eu 15D [d,t csee. kiat>e a ~ fest I .. ' : lru,~ ~. a I (fff. : "a_

2_ 88relii~8. ~I,J~ (din 4@ de ~e\! IIiI\~Ofit~l~ ~.il:aG' ·CUI

~~>trlire dB iliDSndllll.

3.. ,SstQp¢l,,'OOItlP'!J!i din 00 4e ~sel'~ d'(Ii Im~iU_ 4,. K~O¥OI 9iIDlPue dirll 4,0 de· ease'; ~tt~UlS ,(to i I'~dfu; S. KocQ'S. C'OJiOIIW'S din 20 de C..aKe'J dlS'lrus. ~!} imcerlm ..

[~ Bi;If!l;)'ti5~~ 'iXImpuS; n -to. dO ta{iifii" Jdisrrus. i!lIe' if:II~liiaiul. '1. ~egrl. c~u:s" din ::ro de ,case,. dls.1nl!li &! '"meendw,

ij" Che~il[e5,! GQmp . J35 de ikISC\; Climm ~Ii'i I} i~~ d!'a'!:e..

,~. Strenoe'hz~ IOO~~U:s.' m ~5 de M!s. ,distrus de ·rncBIfIi'il,J.

E_ Sec)1Lr. ep ~~ ri.,

1, Sewia~1 ~If!i'!PIllS dJn 1.2:0 casa, ~.mSi de in¢it,rndTI!.I. 2, M~h.e!fllt~k8 ~I MillI~ ~ntCMii3'~8 ~~h;ll.

N. " il'irupei'e Gr(j~~ O(;'ttp~D(d ~is~ ~e~ e~at 1'i1lg8 Tepde aU! !M1lal pe~:o fi~1k:rnii~ Ib~ b.~, f8rirn8~ ;i cqp!i a e duce I~

ernc.a Oi1pcr.o~6i, Ctlmd ~u 't(j ~i Rtlrwa > aw!o. weo ~ dJ par.M{j;ill~·. orr~~ I Gieoi au ~a!1dtrt ~1dl8 Oil' ~ ~.~g~ i [(j~ aJ ~unn].T~rJ popwls,1fa ~ fr<i~11[~1!S~, eapeh!lil!' la.ie ·11 ~~h.z!lftiiibG pB :nom], Qi;!DE!!llIlu!1 ~f' <dl mlstilli Ila OfandeZ.al s"a -d'D$, m ~Cll:st $a1~ ~ ~.~ a'~.1~1Ie GfeclMr . ~ Illal dliarr '[0 l!;mrafii dup.a a~B' QnilOi v-ed'e.I1i. iOIOfM Ka ~a~. in ~Ig, (rn~j!lt Be i3flB 200rl' ~ ~1a1f~ Se slm~ r;e.~Ql\a t! ~ wi ;ajwlQrt lmeQi~U. NlUitilete sate:lOI1' ·ell3e 1n ·trlrn_pwl Cle, I~ 1 .. '7 lul'f.e :st.n...: Z~. GOICW!'i1l!;i, '"fw'iaOljJ I~l\llri, i:(; ·nttZal; F'U'a. f~k'il Co-~il Da~1iuc, VO~J:ii" Goscovo. P,mcd· aJ .• ,'.

Au~c· ~me IrlOOSh s t i'liiJ posa:sia uner dCK:1lImen~e.· bIJ~naDtel calli ~!fe';sc eu 'De'li1itl;ld'!lite' ecir epi~: ~ ~nl:1I1 llSellmanM, f.i ~'j!a, irr,\1,!I~Jii g1;1;!oi elf,llU !m~rm d'r~~Il~ a QUlieiiDlJIiUi Grt¢ "'n Qr!Qatflize~ ~r~i din (';.Gr1~~, Toat· ;dO!lste oocumBifi'te 'Io!~cr '11 pl,J~e ~ "Jrnp ,dB e. 're til:lye«IIJ .albamez. "IrIil:- sJ.pI~R'ltrni II'Ii1S] Uirzil,J. ,e~ ~U!8t1 9fea~ @Cf'lipatt eu ~!Jmilllrl ,al a1s,.Qt ril~~ n~~ tn ~lstriC<1.U1 ~iiilnh;jj; a~mdr o"itElpt ~rn:d!lar;di ql9 Mld~ gre,cj d'e:gI;Jt:.8'~ Tm 3ii1t~~i~ Atawl a .a.wlill too to \~ec:;Ifff.iI:a1:'8a liIl'i'rirn~t[]arel'Q;r :;isle: Se!e:sl I.<el II ~ '. lafd; la 'suctuli j(~t

~tar!:il .au (M~ irnlftin:;;i il fQr1ie~i ij!. !Je' n-etf«g~ ~~~ M ~I:CI 'i$:uttr,m~m51 1..1 P\riliWfpe!~ S1urza, ~~arulle~~iiJiitQll"!l1I'I~h~ Din l!)u~, escre :;II fO~t m:SliIDF c)wl~r 31 all,2cuiui di'liii C(il~isl, :Pb'~~ Dim ml.!llt,e eapel,e de a s.Qtlila~i 'g Qi.,IP'B llariglil p- .ljp~~ .s urza au mai f~s:t tical maillo ~rii J,ll'iilfli Ii ,a~scul ei IK~on~: wnte.le F! ~rrn ttl) IF'im~an1~ fl1'artlee:z', ~i d~! H;;;qiOl'd Snewcodl ·Spoeeer. ~mW'il~arn. AD8:s~a ~in 1I,!I!'1T~i 'ie' ~el8lge ehlar ca '!{-Q!untar tin pnCfcarmetia al~~~ ~ s,"~ IUpiil 00 v.iteJle~ Mal ~!.lI!ee I!.!~e gAl~lji ~ afilili in ~5i:l!;il,Jne~ gI1~-e.Pl!11 ~n~z S.1'!i!~:rl11."J. ~ ~1Jill'~i fILa s;ia~Q

t .tl14.; lktRiJI ·11 MIIUif\f,a"' Nr:. 1423 d~n 3 ill NQ~mb~IQ 1112, Sinrli)zl: Shide~ .romar.1i ~ B~m~e8~' II sPa' nrtJniiS' 1,?imnrefl do PmIf$l rmpc!tfiva ffl3Sf.!C!'ltltlr gmcJl'M ,O'fi~ Maood'm.la

14f~ S~ zr~rIJI~ "V~!w:ul"' Nr::117,331 ilIili1 3; DKClit'librio 1'5111:2" Amr:aIilJl'I':: ri&roB~'.h M~~('/M/;D'~

,Sifi~: lrJ1p~~e\ J!$'nr~~i @!)!, ~\ cucofflo ,~ s~,M:_ 1Gii1~ s:ar.r IPr:.n!_~(. ~]~ 'm~ ~iI!Wri~ ~~Jof IGI..~Je, ru~ Sl'"'W'9§1\Hd:au PuOOM peM\1I";T,I\!)"'~ S(3~,

'1~1 it .. liiilTtll ·'Vi~tonilr·' dl'ri! ." nI;U;:em ibrfe '1:812.

SililhtUl: ~'Hp@ zffrJ~ ~vem~ _ilWlntl1 p.!fJl~gl~ f8,tJmil'iirtl do

UI !!i~[;I]f;.~_f]; d1.njM3i,?oi;\d~r~ ~, ~~~'fffJ SlII' or,u:rnilln&

1l~7 -jlO~rce~~I'uneQ PoIUi~i ~~ S~;urfQn~,ci'i GOiUlfii'lfi.

ND'~ij. ff;'f1~ .~: fil' f,j~'i"Um~ -'».!1'i ~I'

Sln.Ed;: ~L iii, ~~~~~ nWl~;Srm 00 firJlli~,~ 19! ,aepu;s, m C$itl~' mf ~roieC::~ ~ ~~'EI' ~Mr!l'i&l' ~\ScI:!~roit ,U}uJi o-«JJ~ i1.a

~£Ia.OOO'Jf'~ ~ ,;m;::':O'H",":' ;Ilolll',.,jrxi"",p"r.,oi ~- ~~oI:ij!J~.,diji oom ~r"~""IDm

•• C - _ ~.to"'" "'f"'.,.~r!'i!l HW'",roJl,",' 'l_1',!1)!!' I;i'!t:~,~ '" ''!'?'~\,~ , , .lIf"""", ..... ,r

~ l.i'4;liW.J :r~ ~ft~twW mn~it!!W~ {1h.~ ~oodooJ{i;;, ~n~ ti.M'<

,~~WlHii ti'i'r'P 8al'~i'l'i,

111!1!!;l, 1J,;:a !'l'Q!nJ:tr>!.l .,un~tltfaFuftt!;l ral~ ~ tIllOOf'DF f{KrnUli,IfI~~r. f1uGWlre~Q. ' :'1IOeeOO!r.itil[~ ~1'!:I1_:;it;111

Ft01J1l~rda n'1j ~.~i1: ~rlil(illG1 ea I'himslilji d - MEt~dQ!f!i~ '5im ~~ Il.mta~ at] UI'I iUttilam fnr~rldq, :s~ IiI.U ~ Se IiBWn~ r,iHl1:a1 J:!~n~, :~~ ;rn!J: ~ ~e g:~mn~~0e; e '!S,tru;ii~j!Ji:fi9i ~lili:Ga ~9iUl Oil ,1;1 DeIOiil~~e1 lCie~~re ,clilil le~bnl~ ~cflWi~iiI'ia, se iPOa1;e, ~~i ~~~ On' ~.~ rei :f:i!te e he-!l!Jw 01 ~ q ar fill] ~c(i~ [?rtiiXU e-a ~O,IfItI§jjili liTIs Oi!d q-Il\f liil ~ B InI,!1 1!Il~! e-X'iste, In iS~k<1D.1 C8J n@~I!J~ ~~ji:'l~~~. legal~, rliii draptuffi ,CUI ~eliib~ r,l3~WI:'! Ae~~:a'SM .;)r il1u.eiiln~ ,~ 1R:dnt4nia elite, ~ar~1 ~f;~ri_ t!in ~Imulrt IB_;Jt~nle~ ei .ear hu f'frI~11 co~~a.zSi ca fscher :ttil etlji!ib!il..!!Yl bt.a1e:3iIl1~ ',I. pAm~ I~ unl ~~ iiticl ,aE .athffibrnililli dsmwlil"!li 1.",1. 0 g~are Flcru~ ,de'tUfcru~ SQ ~ntiili'l~e~ ~'1iIl Ealtami IFk~ R;ollll~~~ ~f'lctt!li 00 ·cffista'iizaN Th'IJ'fPrGjiJh1uI 1J~ruia. (f!lJ~'!; ~~fl:e' ;J $'l~Leii ~!!i' ;00 Pill~,~,l(t S1e, WJf 9rru~ ~O_~~~ iij~~I~ 1U11 19aik-t:mii " l ... .1. :Am~~!lnrS!~If) a:manCi dili~re IBWI~~Fi ei :&~~! dln~ffi '6:r,ecli ~i Ekll9pili! - Ei~s,relilfi'il UliL'opr 11;!1~l'\ert~e tare au :~~ pii~au 0 'ai:'l1al tlec.at 'in S;pre lim ~i C-a1Ei p1,!!te~1!I 11 (jl ~. grnU1:a1l,l;.; ~ CUM mnt A.Mrn~ 'ii ~~ AI6an~ii~ ~1,J~r-e" pg!j\a~Uoer'e a Rt!m~iili~i ~il ~S'ligillJg ~i n~ ~I,J @_~ ~e!ifl ~ R~!!fIanl~ rera

'II) F,ID,P·,S.G - OOSAj;l, ~~ 91.4, 2~j F',J[),P~S~G _, OCtS_M ,~'a!~1;3:

~,

~lir'IaJ8J :s.i j03~ ~ ~ ~~marrt ~n u~ ~itf;tf8!'E! 9flUP~rce s POPOS~IDIi tit~l~nioe, A501b'i Rornirni!i!l ~arel,eI ~'oef)te ~ ~~' c!:ea Ia 0 p8Fit8~ '8aJI3~~ ~~ITf~1il,I ~-'I'Qf!l~:rui 0' iStlu.M UIi1'1!iii:fi: ea ~e pl;ime rn I8laI~mi 'iWI~ 5rb\!!a~~e [~M~"'fi~ ea l;)~~ nU~,@ ilfi~ijiB~tea, ~i ~~ pli:;L1e ~",edea, I!r.!Clrne:f!l~1 .c!n~ wm fl a1rn~ nol iMl jijj/iLii 'focamaiui csluilDDI,I,1;f-1!;'! F,)l,:Ilere cere' H 8pflrrde,

,~~:st.a ln~ 81 fn ,0. po1iiliCi li~i~~, iI1e ~n(lli!~ ",I ~d'e!1e~ eare']' :srap't pte'~i\I UIiIY. $l$p:ir.~~il!fni ~s' ~~hrce ~k!!~, ~llIlefjte ~ltjja,~Wili [iJii'Aili'b.)iir:a $1 S'I~~WI ,de ~Fe\'SU~t!.!! :~ ~'e J0ri'i' ~1-e ~li'Ii'Ip1tiltiit ~ .a~pj'r~~l)Inj ~n ~~ "rt.,.J. ROD'!~n~ din IBi!1I~1 ,exi:st~: ~DIli.1Jiaa ~j 85las'inal,e8 lor e U!lj'~8 ,1 eea mal ~l'ij':srl Id'Q\fad~ $I ~i~ "e~;ei !liiFo ea r:~1Ii. ~l' ~ IPU-aw co'ni!prreJfiilte Ilimi$.l_e@ 'Vii ~WL~wr:ite f'l03s1Jre, P~lMro ca ,~ a:i~mem~ eJ[illj lrornimi iii '5Ie' n~~~ C.~~~~"91 fmnn\Ji aOQI~, ~p~ ern IM;:fde®Flro? ~~fldl Ir:om1'ii!3~o w ~lijJl,lnOi;!j! [ar c!~~a !uj Ci6!l~.I.!!e~~OI!IC, eare ~~I la lnalliai ar)3'p~ p~~, '!la tFei:1ui' iIii~ ~uc~ d!.-!~.thfcM'~ lUI)"

F'~ed!!iUf; V~!iiOifi, ,S'e~ti;lr--g~Mt81 !S:BoSdan-!Dl,li~,

'- 'il:5l .. uAc,tiv"li!~ Shl)C""etM~~"J .. !,~'Ci1d6-Rama~~;J') tlln »'Yc,CJreJtl',~J e C'omJ:sUiI' GO~u,s'~: din S~Drg~ MfI1>V "i

iu-liaQ Va/.ILori 8' ~-8~I.sC',. ~f'lI slliJP~;j)te mariltlP Jluten' d"O'locg,l'1,ele rnmt~'II01' m9!~~n~i

1,!N. I~:M a~ Bgl!li1~kw ~1l'_1'4j, 9',2p N"-I'" "96 'i:ile, ~~

S~Iil;tQm: iMiIF'o $~e. ,~ CWl~:e~l~ i-i'i'lruu1fn '{# .frNi;n{/Jftl~ ~rolu.l'fjtl ~, ~lf~ ~f:.ij~l'8~oon_earll ~p A~~/;Il Si!t.M.f9r:~ mBjj8~.~_f]; ~ h~~ ffl'ndoft'iji ,UiOOl d&.iI!!lPJ~ l:JfNl ~lm'eJs; rM~ Si~a~ f.1J' ~fflff. ;~i.?~ ff ~~'-2'til~~ POOllftll' ~ ~we ,g~~~~: :F!f,! ~ ~r;fr:drliOr rom~rJ-o irrI',llt:t:C'ooOOoiJ'o'r

1[6:" T3~~1FJ' ,Puciiltj,a Qtdil"'~nJl. cela~nlOmSl;J 1611. mr~c:iIlItme~IP~llfeil ,II S!lgur.an~1i"1 Gonerale, Siligs 11. NQU ijin 2S iManNl ~'9t(i3" Agtffrit No~'f,4~ ~t

'I'n! I!.!! FIT! a :~1iJiUInte1eii' jpf:i lia die~~ p@f,aOa:rilS' Irnll;lr'¢Snte dim

<;~ f:.n.PtS,G,- OOMB aCln~r1~,

~~ IF.o.P~S,G, = !JCJ~ aO~t!Br1 a

~CiJiipliiile; ~i~b~~re" I~' ~U!iIJ de 2i e, eam~ra aa '~oial Ir~m;l)8!:!te~ lui ~'i8!;lcu ~~dll (aiM' ~ ~ ati" -. ' , . '

... ~ J' - - . ·"-">1 'FL , . ., !lJl5 un 11lI81e

,eiMiIl'Zi~1lii Iwi li'ai~t¢1;!1 ~l;oWfllifl ieri ~~Ii.INr0ikllal w~ IfimacaUiDnmiL Ii-a ~al !uii 'i1ti! ~em~rj~ '1IafGU Pu~me~ "a ;gmat ta in ~It:.a wbarii lui ,ijI~ l~~ ,cj~iv8 !JepU!8~ D!J~I de Cr, I.i!!:elfltG piitJ'fttnJi 8r:[1 1j'iQ:s~in§8 'M8~ n!!?'pu~~oo ~~.~ :S...,C:URl 'ra~~u i;!u,OOi'IMII itaul\il ti.~bulil~rIB 'OOIil'~ ~i !)s~ '!L~F!~e~

~ ,'7", GRx.:-11 dJn Ra~"itil'a... i.h~~l·&Jtilri t!l~"primuJ miwi5t,m'

§mc~ v,1I'J1{zQJI'O};J' erhl'CJ iigtii~' ~miniei.

117M. a DI]'fIClhllrlil!!3i P'OIPU~J :~l SIJlL!lran,:t!J G(j;li'ief.ail~ .. NQ'tJJIit'!" ,5, AI!Jl~!J! it 1'9f~, ~

De!ega~iaJ e~ej}~ care ;3 'M'!erul m I~fmlli ii'li'iiR1M~~1jJ arrer: v:~mi2)e!Q:S. ~ as I slat ~ 0 :sJWpl a ~Flca 'g(tat::~ vdi'li! G,e!a1iL /ii)::i ~UI '~;w. ~n!t nf~le ~ ~8~ la rQftrdl~, Il'!Om~JiI~. ~IiIiIEiriindw~ Ilt'UlM~r

,i<i.mIU"", i"Ai"I"~i'l ~I .. ~·!i .~i.· ........ Ji .... ; ii'!o'i,o",a:"'''''I. ,"""'- I' ,'.' -.,i .... ·I. , 111rn..lIl

!oil!.'. , ... !l!l " ,~to!.'I.!! .... ,-,Ud, ,1""LI"-iIIIICIiJI In .. IiI1-'f.' ""'lIf!;l e::u :IIi~~!o;1'I" el!;ii IJ.!~-!l!

allIlFi~ ~ ... ..J' ~~'

'~!o'!"".~ ~iI'!;;!IV~II~I.

1:6~ [~'f!¥"tlp:rJfe, ~i ,ua'ainmele Mdre~;1i~:C lIiSqp.iI".a aromi~ilor. v(J e:.iitte g~ .s.~U' t~/~ P.rq;t'cst.v'IB ,i!lirOma11t}Or #>i e ~itrJil} Rom,ini8 fa,fa de ,8Satin:9rntj llU"~ui,&TQmai!TDumifw E'~'lI.

;H3~·~. Zii:mlll ~S·(I'aral'! [No~ 131 din 1iICI NC(liitmbrll'e 19~ a;. ~

N"au u-ecm d'~t !l Ilrmi de, Ii~J T11I~e~iEa. P~-8 1n Bs ~flJ ~ mi:r(lIil{!;I'€~ lit U:1'~ili ~ limi1~ ~i i1i'i'~ ilil~~ P<>,~!~ r::e.l1ii~l!'~i. ~i ~I;] ~oare aSlI.{H~ ,a.sasiDabsle pali11os' 8:1,!1 lrainm.ep\!!t jl'5lte! ~ileJe ace.5Wa a rfiost ~ PB ~lidl c~I'a'L'o1I8i3l B~ ~! :K;dD~~ (Ma~j;lia~ fimlM$_§lJl ~_(~ii i'i 1'!!JJ!~~r !:i*~riatbt ~1Jf:rnf1w ~ din 'C'pii'i'lJl.rtia Pr~~fiU. MWI 5.'8' :~1ie r~" g~~, ,atSe,silOO.!!! ee-te ~uI9«1" ~a1.U Q;l\l!c;~ c~£a 00 1$ sigUJ ilJil8.Ei~ e ca, mi r.BiliIll;i!fi ~ I!JImI;;;I1 !Ul ~J.!m ,d'Cl':a~Bfii'i~nj}a am-en[m~~1 ::;;a c,ad~,$,U'b ootflW w'~Jm:jl,~i~F. ~ ~i.i1 'l~a~~ :al~a. crY=lI~N~ nu;1D il§j faJ; a~ll;!rwtfl P,lJ!QF!ice de d~ag~sM~ fl ~ \!l~em ,f6pi~, Iit!lll~~ de liiGla di~!lI1a~ieo't

1812 .. Z~r,jJ'1 I,Ml'l1m;rvil'P. ~r. ;:U ~ dRIi! ~l3. ~QiSm~~e, ~ 9ts .. .Anil}Q.I\I,:iI:: I;.MaKiE!~~' me;etlt!'JJI ~'llI~,$C dfJ(IJ' ,'$'fi~~

1 ~ f,.intF'.S.~ - QO·~ ~W' Sill a

,2~ f..iilt~_S.G,~ LIO~ 7111 srn~

Trnei 1\ tara 1 Id,;a. tlli.rwl'8$~1fIii s-u ~nru rrn n_l1Im~1i II1l(Ir,e'" lEi lMarele n1(eetlns iKfJil\ine:s¢ I[j'e Ie !!1lri;lRe. slule'ltIH5)Fo~.e\'9~a 1Jm!lJo,'I_lliv-a ~~mJr1e~ aQoo~1'r1~ilor oo:;;m di!l\ Ma;redools~ iC!9~Fe'a L!iQJ!~.j lij!,!!!fum;!e lil a :9-~tijt~! '~tiU'll\!Ir$IHlfflIoe:~.~~ni ~ ~1,I:5 ala~ Ftlrntmi~ in ~M .Loo~~IE!l gelllll~1,I rje I!If!11ey !i1' Ma~ta !;i!§!li Ide 'i'nIntI ni'rEi I' cum ~! 1Ei~nr-ad8m:a~[IIlIIOIi. :a~ ~i p~te~IjI,Ji ~U~~ a~~~ p~f. AIWIO~pe !ri!Jj ~J~ I~ ~re c5ct nil] fie GeUpa1 de· IUD ~te~1i\ a~t otto ftiSfEI a'fOit '~Iil~u~e~li1'OO b!.J'C}!Jle~~nllor iP!zrlzl!_;j0J de eO; clint! 'Gawn~aal 'VI'ZLI'i; 0 hUrurrilre fa~;. 0 ::nf~r:m~ ~itlJ~ro. iti m~:7tiim~i:!ii oo1!s~~e- n:J~Qoole.. D~n:ll V1f1jI~ Al!1iofa, pr9$:8~ln~e~ l1igei~ J~r,Ulonte. ~~edBntC!lo ,:;;D~i~~* ma~D'" rorm~ne. ,Cd ~~ ste\agu! ~~te~ s~ie'~~ aili '~t :5aJilfta~ d'£ puDCit (i;U ,a~pJ$bI~$ '§II ,e¢l~~~1JIi'!l P,;S"s. N1hil'r'iaJlId'ii'lli1 IUliu ~ilrarn ;} p.fimi~ 'ilil a,pl_8I;LZEI' ~.m ~I!lI! m~~ mlil~' mimIJ~~ ,,@;$1:i1~ W1(:!~~OIli ulii,vEiSIolaIli" ~n6B1~t!'t\ji de e'lit~ ~i p(i!~. (;lin t;Qat~ Qls~We ~~~i.. M.airsgntA~r,apele~ ~~~lcel ;Si1.nocl~iTUkir 1lIiI8~Dl1Eini:

I?4Dft 'l;emte ~e_itl'e fl1ltmnii'i9a SPUlil~1itI ~ praz-.entB IlIDUiJ pIlII:llE a~'~~ ~ n;~~ Il;!~t!i~d'>:. cai liJ~ ilia fii ·ce$~ig~ta. T;o~j miilrii o:r.~rtilli 8j IroJiTi8r1~ul!..ii ~,ail.i ii'it1M~, ~ M(lir~~~~ ~i ~Q\j'r~f~nii 8!SJSI~1 spo:mb!ilri,e;l!I !~ 8Il}eQ:;~ iiffirul Ii i'rEi_ A~8m dl~pa!lJ1ii 'illl M~~~'ie, d'e.2t100,~e ~!l'iIL

. ~Q!JG~uj0ljfl9jiAJliiop, 1:). 7I/irgll ~ri¢m e :!;I$!l!I~l;I~ CUI aplail,ll'e 'rUlill!JnD:;i~~. ~~j! '~!JrntEj lea ~ooiWI dinl EIlSlesRi ,a ,sg;!JI~ (lJ,5il'JJa~ie' !i'L-~u~ 1'n1"Uf$ 'a~rn~nl~r. Po-po ru I car.e trie~te de' 2(100. de' ani'll'!) '"!i7e~a~il;l~ ~r~eil;!j ~il C'PI~. ~J9 Ei d8). unlllQi;iInij,C"!;l ~I II !.le:;l~ '~~re1i!Jr~:;It ~~lu!U1 poe IUIll! ~ag!J!m~, iillr r~Wli!~rei w!gare lPe ~terfi!l M!hj!!!e-aFi~ aee!i't ~'af Drav e ,as~~~i' ;a!l1f!en!~t'a!t. ~~!ll~!!.-1~!e ,dim ~·a~!7i! ng ftie .. au ~S~~" OQ'~'ii ,~ ~t ae-umfl can-d ,alml'8tefe a abe' ~ ~F!I., S~ilpaFiI(t. IPS! ;!;iI~l\S, F?Op'of,' fon-n~nese;. ~enimi CIJJ '~orbe ~ realiti]~e: :~l ae ~lilfl ~~Im!i11 9S1 de!p~~.ed ,e' ,o1!NjrU~1 tfjl mOWMWlI a~t~ ~liid UJII!$Q!d~t, ~e!l_!1~e' !S~lrn~TIu'i~sc~ ~~. 'faoe mal. mUlt c;a ~~ iilj.i.ltQM~ '!ilJjhr~l~ IRe ,~~Ii ~Id'~~ 'ii ~m, i3uvenwl romlnG\SQ ~ iiJjl,[l.ltf ~l!ea '~ai1'Zru bUb!.Ji'I.Ul tunmtJiil tn Baloar.tL ~e liIn~~!me ~:;a~1 Am d,epffis pr-e2i, mUir de; aI~jl" .am ~l~~~~ d"..a: ;a'!~ P;uteli'i man "i ~ct'.i:ls.1a De-dl iw~~~ S~I Ine 'rfl~~lot~~ DQI IPmn ooi in!i!III:e C.lI1 ,aii\a~ii. :P.l-~1iIiI wOrn mEjrg;Ei in Mn1'.Qfl~~~ :s!li'D ~tEtetf.a Mmiioi' P!l.tI.tiiti. {lacr fi1,lI ... ~m .g~im,e e'c,*:;I] O~_ ail'li'l 'Ii piJti;i~H!;ilngUri!(l8~ am 'm 1.~1.M :5i~i,Jli

A'i.i~ rn8~11Bi ili'k'iliifES ~ '~Fi h1caii'ii plii Ii Gi'ph.l II ri~~na~i~J~lo.~ ~~I

IrillfrnFe, nu nUIWi:nl ~en1ru ~h. byS" ~I Sred, cd 'fl :pentru !fQ:!,~1I :~ R(lIJlll.\nila .mbu!S; s~ lume ooi ll!!F1de ~n~ru r~~~ClBFe~ am~u1 prnrIclpfu cam' crane tJi,ri~ de a2ii a all~i ~inclpllll cam, ~f<eb'U'e' ine~~~n ~~ p(l'rrlbrbl mlliii'31ii'i ~,~ penW Mb~ J~I.. Soa,ifls, lie,aml;lrlfor n JiSe :p1)3te tlll1a -a liUlJ\aifi '!iJ!'!:ule~ f.J~ - I tmJital ,a~ Ducerhii ~i inl;~n:llplarea ~.;_j la~1 ,sun1: mi bfrl;litori' nt! lie' di:§ dle,p.tt.ii d WJjfiJl~ ~ ce. j~l. ~ii1o'ip I m~i'o.ns ,at!',;!i etile ~ce.I9li}nllm!lm ~l;Ilina:' c~:re ~JTe.a re,s.p~bi~ diiiij1Lulu~ f1:ecifl;li, Ceeace' iCei'iClm IIiIOi.

,illcee~ ee ~rebue :sil av.emi Mea M VOm ;a ... ea ,de:iig I faplaum flitme~ioe~ e GfJ prl~pl611 iila~ioo8Ii;~ )101' $; ~rl we: In EI[N:lpa. fJe a'llif ~ ! liljlrnanrtIJ n:u ~aba':9 ~nun .e' la ~! p~Flcl ·· .. IJ ~I sa J~ue i5-~ ~ plJlm m5pBctarea lui Tre. s~ a.'i!!1lWi ~i hlliJ1r,bifef! n I liJ!.C I , !1a~ va iii m~e'~ ~ac:1 nu 'fre'M s,i'w'e'm rm me u rml h ~ 'tMrnang iilii3n.

'I' - " ~lu· G 'IJ _ TQs~i me.tll e j' 5 ra zgnrdl;li~ d~

e~~~s1lro'a iiillanl'(i!lINi ~ dar 1'1"1 ~aee..nra :sum ,~re' de. mil d'l!;!! ~L ',nr ~ de- (I, ~te:~nroil mOF<e. ROlfml1 iSiLi 'i'iFlu~e81 rim ~. 'a~ cal nu.il pt:e~ '~e~ Ifeelaml ~r et t bbl"6 s8J1- spelie dre\Pb~MIY' 101'_ AJiatD ,au ,elme.J ' e,H'~~.oo dre;pbLimM lot', tQ.liwwm,J1 se m1n:trup8 tl8l \''etlii~ d-II!.!" Ce~tln~-e<a caro @! i2dariilal W'!iii:;!1 is.'i!.tI'fAl· .), M;&~Q-r'iJRL m!il . F!~ ~s<re 1.2:00,00.0 i B81~1\1-, N~I n"';Ij,mlfr'l df'S'J:!fu,lJ1 :!;i~ illt1:e'.menlrn d~ ifJI bl~r.lt? 11"1 :r~~i:;l c!Jfli:lipaalfl~ [nllllll¢HJ~:fii d~:2 mfli~me de !S~ 'fl gjlec.i ~~.(ilc8,~a 'lrGf .s.fI oCilJpe LiIi1I~8ritornu.~ r "e , ml!iGano Idll' all,8 nsamllln" 1P,lfmi aeele Ie, itISi'g8' 'f1mjrrHi, ell !'11'3'U wtrt ~ e.~o. ml:el ilfl.aape,ri~n!1i )!Jlb~Jfili8,il! ~'B!.i lliiai fTill,Jrt illf1ePl't gfleclll d~'C:i~n, ·oi. IWI, Mnrn~ 'riS~, Ilm tung isrori'c, :81 '!JiB'~i 8Ir'Omlrnll'or'irltce ,ilnd - -; e'lt:ll ~dL ~i ~;aQ azi.

tlJrl,HQM.SQJ ,8' :s;ahlIlal ~J,s.plE!UZeIiCare iilL1Mi'iUp iPQ"Dt'aliJ:l} NioJ T!J , .. ni~1 bR:swlinii nf8u pUlUi; iiSUP: i :, ~Mmll'- ;S, 'emwl Mura't a ar,;lImilla't vi:lejia JOIi!i!SmlOf din m 1frI~1 "iCiwlui $i Ie;-a oat iMepan!fen~a. ~i ,l;Ioe~ti ~n .• 4e !) m~is.4.lIrn@ ~*Ilell, trGb'liie, $a (lispalii ~? IT'apuuul ~ 'tmmfnal pel ant:ior~ii gteDi ,~I!i n~Li ~:a " Iilici 'tJallillJi, I!'!ic.! Celmlel. . 3 00e1 I'J' ~'atl orgar.'i:iZ'lIIt i!iiJ A100a. Gsr elr81,!l in ~Im a GU f@~~fihla i'~ ~au i'n caJ:lul lor O~~fi greCi, (SIri1;l~'~ jos grecilij. P.1i!rre dilif.arnmilili a:1,lI1~ uei,i. partt {iil:llJcari Tn temn~e. Oo.lifm( ~ slakill roroel'1l :sau ~t!IQ~ (Vo~: ooi. rrlUl EUfop-a. In~l'J" ". seli romS --Ili)1f ~ille ~!;!01 n. ~nll) ~ 9 'seit~al oj) f(JJml;iI~ ('Vocl~ b-aii(lni!'l$) a ~mlre! dle:niu!nei

l'njoeEl'~~enE!. Ce' ru~P.l alJ 'g 4Cii i1lS4llpra M~!Jlli8i' Gand ma]OOt.atea ~QtlIulnVC\i ~~t il'Gmill"; ,aIDa -~I ti ~ii? ,LJ,

'-" ',. t!l...Eron AIllOJl~" [i!. El'IiL ,AJ'i~EiQti $:;i~l;Itt in

i fi.m..ri1 i ll'elll a~8'9it8 red es:.d1 :' tilfO aJ elTi.Y:s1i:iJJ r'I&i na.~"oo8 [e,

• P~181l\i~ Ii!~dl re _ maselor rommOf,tj ea s.~ ~,imulBz81 ,a~~m\88 ptilUiDer inO!i:!fI!:fEl' E!xterrn.e. A:sl,~il 1i'O~~ii'li.:iI' (I'!Ei OJiig- -~:

I'IiIB~dooem~ 1"ike ronesctl 'I'I mn~l~ ~i"JJ NiOOlat firi,pe$cu SI!Jn1; ar " iii n glWefii'l ( 10 D 'Ii'@:: S~I f~ce $i ince;1eze' _fO..1Jd OOlimeel !merne de ia nel nlote&.'C ~ ~'I;I"ul '-~r@n. ~rn;I ~,e Wi! dlI~ Is ~ool ~~ i1M ciI f-mni II al SSi 1i'l:1iI VS eellL laUl g lla~um t~ r;;w~e 1 "'I ,r:u~ ~. mblit,:! :Ell ~rtN:!urt!!i eons e.!V{I to f. ee '9 U'lre'NIUlbil ca ii'tGUiI ~ali'lfl~ ;sa ~ v.af,l.'Zs:re~ rnI~Ho~ de rn~oo lili'Ioarti I'a ~;tnu. CSI ~rellil,:lll si ~je Cle.Wtru ce lupl~ ilil rii~MI!J~ Mai oar inf.Mur8rea, re9~ perrlsill'OJ ,I n1J'Odl OOi'(foi) ,a,~lg r,:.i" i ftlln'~irm~IO - 001 ,soe~.ja s.~. lube-.3d ~~~ria! flfja;j lIiilult Mil oor~ ;S'@ iilEl'a t~iiamilor I~Jii lTIiI [Pllillammt ea sill ~IJe (pen1ru 'Qi!: ~iJpti ei 'iim ~zb05u. Nullld VOID p'!J~~ SPUFlO: I'naln~~ I)ajI unctl!:li'? ~ e $i dow la.lJff'· 8 pfe'bl : .1. ~l'iI aJilbifi'il'lite; in'DfrilJrlnte.. p¢1i~ Dea~~n~ 'e~e.IID'~ a msa~ d~ lIt.fcrit. Amn fi·rut ea la~h$1.ll1 ~re ie' un~ Woo ee Ijlloo il lirudlJ~ 13 :st.mpinvl Si:J.!l ~i urEA Cj eol e .~, 1 I~ "IJ'. ~'. RmiI' ni'l;! a. awl '0 e ]tu' ::me Mtectl! ~ F!i!e.~eDD~:sa~f~~~ da "'-!9~nil dlii'ilBBleani..

C~re e 'In:s.i H. iiJi,lIudinc-a aoosoor VEl ciilif . C8ririliJ:ib;iblr~,gB '9~fiSi iilriTliielelor ~~!oose::m~m rnent. I~~ Ii elba~i ''Ii 1m iilJ{Jliiliimi, eaMi iiUnt mla,.1 al :sJ~ilQ! ' IBg'iCrnal'illi(l1mi;lni1 l\'U'i;!ni D.1lZl,~ ~~~ co '!fl ,~I~nezij, 3fa '~~J :5fa~ull a'll:YamD;rnli11~tr 'e Q

, oesi_l;Ite ag'~ 1'~ Bale I , ;~ 31lmala fOm~n1 va ~~i :6i1-~i '~8~ dakiria p-e' '~f,ilin. '~'em .s~ se- ~" ~ Mb.a -'O-:'!JJlaIfl1lll e 0< oooe:gi~l;I~e i~erioa!j ~e~ h lf1:C.ii '~n Batcanil ~i (J. -d~ri~ na~Dli\8lli Ipentrtu Rmntinla, Slai9' ii'Om1~Ii'i.eIj;'Ii ell ~1\l~ vea~ur;j SE!CIIi 1.11\1:81 pel!lbf!.l1 ac&Oail,lflffUC:e 'Miil!! as.i'aQe azi if III I~ pe 811;f!l' r" PE C'llIFP ~ i1J~mQiO\l~ a:I ~md:lc~ 'YOI' gjGli Inwmele \9 litovlrrre ~I Ra~boen1" JCilii~gj~f:lI. ac. I!.YSts!!!1tz :(111 OIfl"eF1~uL , !:'ilIm ; r,J\)mel'e ~ Griv,i a ,Ii P-fevn.s_ I~ al :!ilIierifieile R'm nlei pen~ru cru!l:.e ~I rmp.OI.ri!.ie[.S~i!niill!JeiL

'e.'oa1pi3!li\!;a~1a !iI~L¢r $8:f;:fii~ e d~lla,M;;:!re;;! NE!q~ f.~ ,!!t, erirrmlai s~ ~Q CIJi911$II1iI~r <:a Ifill se wlPli.! e-,a I ,tflGCIa'~ acel peiee cJi1l p.runin~ csTa mialr:e<. [ttQ~,ea' lUI Mi.rQeal ~e.1 BMIan,. S~r d ~e1 M i~ Tnei:::4mi _ Sper ~-'i [mt~1 SIJIr:Jt ,oam;tJnu ~l'ii

i!.J~lIla S~.31i ~ De ''.!lOr itl'@r(lr'emurl. t{oata 2:600 ~a~~' 1i'I;oi.lii~l'dirn GccMamt:s{oneare ~~_'iIIllO;li da~~, dlrn SmOlanl' wa fI Q'll;lmilil1ti. R'IDrltAni~lp~rri!i iii ~D~ ~i ~~ ~I rit_&borul. Nbl :~'llin~!3nil gB.~I;I~i pcii'i~rltil '01 l~ate ro;elfrnna i! p'enlru (I~b(ii." ~,IlJiJar~ pfrBllniI:gi ifi (m;flBtiCEiJ_ [Ill :;Ii~t Ql,!lrem !l'.kibO!~~OI no indM,p~ilhifl IPllil.!irile IT!~ ~ intl.fEld'6ti8 ~ ~~11!1 ~l'(e g:wrem ~i~"C h~ rDliil~n~~ li;Jli"illB, ~lauzEi ~ri~elill1!1iliil;lbijel'"

~1:;jjhd-IJlri 1l.'fh1I.IMI~!ii!!!!. odeputilt. Ce~~ii OOCiJ~E1l1i tn!!

~ ~:;iJi ~nrali~ i"OOi!e~mtl '"'~FI..Ir~II'I\£b iffiui"'i ..... "" .... " .......... ,flt .... - -,- ....

1"""'. . . . .. _ "'.,.,.._ + 'Io"@ .• 10!1 _~ .... !iO.I'iJ!llrJJ!'" -oJ' om r'oJ.!lJ ..,.u :S~ l;Ir'1;!l8

im l1tialiidrti~ ~ru ~F!~c! de 18 FilDIil., MaCCGfDiir~ e gOpilWI JtiI!fc!'did~r ~AlIb~ ,cttJ.e ,C':s!re IlonlAnla! 'M, un p;ann~8 b~lil! h;ebl;Je :s:i pIfiNE\Bi~ 01;1 tl;l$1_~ d~o;gte~ illil'l~ii't~iW'ams §ii M~DJiil $U!i!t Qe~~fi:\!'SJ~pel!1tnJ fjci. :§iuItit~N]i iiO:~n~ 'fe ~IO urnde bate Q [I}iml r'omane~c~, ,Ace~l2i JiI~' (J'l{;I~~~1 :5:1 ~uMirrr pe!f!~ru ~I3~~~ I~ f,)Jrtdt {O~AJ] ~ ~aite dM Thl1~IiI,Jp,1' d-e' aplaw.e. ~~

ani ;tin 'iii",] ... 111'"'rii~ , ... l:!!t .... Fi~"'..." ... ifi ... _Jili""· ... - ,,,, 4-.\ ,- ~ ~~""- .. -I·t1....;.( _ ~ ... '!.'!!r fo!'l'!-.::!LL\~~ "''tL-'!I~,,~ClII- IR'W~IJI;:I.iI~IClI ... J!;l$il, 1liI:;:I~U~~I.(!!Lt;: DO I~~;

dar eartdl ~eein11 vld fi1i aoea~t; ~a~itar.e~ ~18s-t@[iI!i lor. ~~ ~er f-e;te:;l~~~ ~~I,!l ~ ~O~_f.area ne'bla1"lLiiUi; da' :&:i t.e 1~~~tSe~ ITI:;!i

l1li"0'1+ del l"ini~~'" :t.;.~\D.il.a.t"i.II"·1 'i/.!'...,.~j.,,''''-'\'iI ......... - c:-- I "" -I 'iii:;:, ,

","'~ . - . 11'''''"'''' 1I!'~,W'-'1I!I~1I'o!1M. V .... ,II ... IIII"iiI,I w.'" cazu ~Ei i;I! '!''li'~1 !imI!'J~

:s.ii!J1lu lIIi~ '~i;:ii ~ i!WF!~ @ ·oodl,~ :a t)llltgalilDr ~i ca in I!tlllrnU!~1e,

" - - - - - Iii -10',.;;.1 Ibi . n1....i1Lm in "1 I _. -Ii " ,.' .... "'il;:; .... - "-.,,JQI iP," ,-

~ . (:;~l.i'IO! __ S:e~~, _. ru.!i1ll'C, e JOW ~urifJ lhll!iilil.-.J ~iJume" Il'liII nu

~dfti ~mrnibe!] eM "'1;Jl trlij ~irn~ ~Ollil(jnf:~tat; ~ ,~lIlli1i~1~ I'(j~ml 5B tIi~ a~~ (de IPsmdlll ~J ~e illutiliOaM! c.lcl ~i rr;e~~GI 1)1!In1~~ytde ~albla ~~,de, 0MJI~MLJlll'lilf¥l8tf8?~. Mi'wi1luni 'W t~~ msni bij;hlib-a-1il 31 ~~rel lC~ ~.~ MMil'I ~ilJ~: 1~J'-~~. ~1ie, u rn:tt:~ita:le'.

~[;)L hrtg 12fd~, . ,~ ~imlft 9IJ.! ffU~l)Jnj de ~i:I{a!.!,e'~ ~me·i

:sI~eri ~[e dlnMfu ~~, li'iaoosl :&~ mergl e~Q, wDcl'e ¥Olni§ su~~ikir ilml ~~e· :s~ il'i:Si"gI" [le l) 1II;IIfIfi jUllf!~~a~el 8Sis~~1ITii I~ vJetv~ij!le III iii Qira 1 Ia llri't'n~Fir~ ~tQ~ hr5llilml I;) '0 rnm~ P~N~'i!~care v,;) ,sdIIlrn~ ham Ei!J19~, 0 di&li e '~!lIl.Pullde la rh~I!.!1 sJI'i '115'71 ~i ii:l:;'~ OOSlit8 m'"l!flr~'ei el ~ iSil~ ool iP!.!~ln ~~ (i ,1.lrn!r.Qiil"i!l! IP:fiI mJai'ti:l iEi[J1iO~i.. Cud l!In$l.d!mllmrll'ell~!Jl.m.3Ie ~~d'e.re! li1fI~ri~tuJl ,cJorma:n nu ~ da ca~ ~i,~ss,,,de k'fe~ m GfMelif!! S-9QljJh~t A.ooast~ ~ d~ lid~1 ~~,~ ~i'~ blflild:~~ de a Sfl' ~w'pa] ~e iblil1~il:' IJltUjUlf liliin~rtllJii imp~iliW, Si IIlWl !!iIei fu'lbt-t4m InL\zl.i~~ec lU:a tU1PO~.a omMa. nrei dial bIlN::vJii!!!, pentru ,eel iIl:lV1~S" P.ttI~li!ftI ell) d,uirom, ItIl _mar.era WnJJiil!~l ~i nu lin.~!d1e!il1i s~fie IffiIloll 1l1t1.iing~.

~nererul ,d ~ra~8 iml~a.1~'Ui,~ 'Dlrn acea~i'@ ... ~c."!;mla c:anei esta

1.00

re3liraJe~ ~fe,bl,!le e~ '~n~l U1lI tde~l~ ~ ~nmue :5i il~ 00 ,ee rie~:cm a.

cm!l1teli1 j ~!ri~~IJJ~tl ~Il,mt oei can ~OOlli:iZea2a m'lBi'ie~eil1 ~i pl"e~S ,d:e 1~1tea ',*i~a:li-, ~(!Ij, CPIii am '$hlt·~ .amil~ I~ IP-i~i~. - mi 'Cf!ire:im un s;ln!ll,l]r ICtuWIJ • ,rif,ee~ £e :s-'\a iSpuii a~ Q~~ :j;Ili" fI firlltln~S!Jr; ow se ~4i :s~hlmb~ nllmii~ 'In Ei~_k;oFli. " ftCUffii ~~D ,:~{aJa ~li!ftI'bat ..MJa iifi~(f.ai'ftlrf~ ~ ~oor:ete ,caM ~r;.. 00 i~ ii[¢f lale; IniIJ fl'iW nit! ~Iai~i. liIMr1D'iiila ~~ ~tl~ ,= s.unterm 1[1 ~ ~~n;i~ ~a~ ~MI ~.a ~iJfiJa IXlIr,a~ :sa me gl.~~:s~ bml~ 1lii Imp~t~~_ ~!Ji tiiuillbBrrm tn I'i)ansli\f~i1llla~ 'in le!£~.ovi;flI~ dar J\l!! ::i;UlidBmi IrnTID~iL NDi li'llll 'lillel'ltl ~~ tiJlit)'urrun p3t8a. :aml~!'Ji rioom MMJi1.au !f~f wirrn ~ ~iU~tJ ralm'.lirni. in I~am ,,~ a1t1lnd !iii ~or,m 'II] pfiBkilnii ooi ImQI ,eM ~rm~i. ffiftlfl mnc I' '~noomil~'~ il:llil '!ff)1 se ~lI~J~-e~jte '!JD~tjili'rt~lR~nim~If.J~'lm~lifteL

N·D·il ~1iI'ta1fli ~n~1i'en~ii pe .eli. lRG·ifiII~n.1a Ga' ii'ltl;~ii'l@, 0 'i.ilili'-.tri rmare Iii! iIliIi~~lI~~ [n itI~lftate~, n~ii'iiIlJllil ro.li'n~llIe~~,. CeiMii'rI Ita flIWtI'~ - .,;~ . .a:M~ 'r..,. '~~- - " -~ -i ... ~ "'"'"'te '1~ C!LI-m ~Iie_b-(e

eILF!""" ... ;E! !J.,·m~F!!!I!.;'~ rn~c _ c c.rH~'_n! s. r._ IiIII;I _ _ ........ I'l _ I .' _ I.. -!!J

!i~ 'nel rill!' nu fID~~fIt!~~ '!jag un '5i'lm ~el!!~m:jJi!l lIJe~ ca 'Itt. 1l18'~U1rfe flU IPCfm~ \~ ii;l~I~ !:;In);! 1f!1bllJ~·e~ A,1tl~1 nllJ \fa in Ifnl"te filil ~~IO~. ~~! f!~!1!1 r'i;:&t lTiilrf:1ic;.~,e J\tio Elulg:;lRa ~ ~8re.:alli'rn red~~e~tat-Q Iltol~ 1Cie' care 3!l!l ndica'l:.o ~O~. pen~ l~re :i1Tti '~~ll9at i91f!~e:!e' OO~W! pe~ !';are a.ITfrf~~U~ 'Wr~1 c;:a :$,'"'0' liOi~~mL in ~FGge:j;l1 ::i!!!J!i!~ IU!1I1i1e Jii;lIi1l!:j;I1Ti!!!, '§,I,IIlt" mQn~E1E lUi Mires'a. lItn; lu~~ de: li-1:t'uro::.! ~:ela Qe' oj ~ 'CI,I!~renj:;IJ ~f Iltl;l ,j;1'e ~s. loiJil9tan_ 'fi'nerirmeei ~r.etil,le ;5iiJ Si~, !I,m lid~l. id;eslul rlieam~lui IUm:iIil~'~ c.~_fe '~I·ewe' ~i tmiaiSc:.~, mal P!l"e~ut;: ~ l!iI1~te!!ie ~cj ~"al;l ~~w.t P:~PO-f:!r.e ~rfnd del ~~~ie~ tQ~ gki!lien_;:;I~n'!! de moWliI~e,

'fi De ri ~ bail:rnflj, ~i IF!I!J ,ea!l1ir.m g ~ ,~n1n!i ~~!\I:sI~oriIDr~

.... ,.-.= .-n ....... ~.:; .... ~lQlo .. , " .. -rJ 'I~"M .1\11 'iI 0:0,.., '.-.;iiL Iri .... i"'i'l'i ...... d • ....,... Jt,jii~"11

II I !.'I !.'!.! ~I!:JI 'li!"'MIIIOUO!A!U!~ .. ~s ..;1111.'1,;1 'I!'!o!111 '8'!UIi'!!Oi!:JJ ~ !:.WL!!IIIiL 'il"" '!o!~ !.'!.I!.'!o!.

pmn1ru :arrna~~ ~f:ltr1i ii'mifi~' ~1i'I~i ,£Iii' lrebui State Unite '~n I6:UlN]pi9l'ill;i1! d'a~ jj'ju s!!'~poaw S~l IrI!2i ilijlailJil3lill'il; ,s~ I!i!jl p.~cjm pSi rilmB.rnl~ dar 58' flm tnam;a~, Ptnlnl BlilfirdiJ ,~~, sifl'tOOl .00 IQst1ll oj) l'iia~jiJtl'@, Sii i~m ~ ;Qdil~ns~i ,e~ag!!lL-u,az~ sei'i~jm1(lDtele pGmm a .afe, siJii'l.1iiOOnil MI~~~ $~ ~~ilrnl i'iI~1i'I1 CiIili.Un tiinglJf sMigiiit: "$B 11fBia8~ £imreral(tul Il'Io:Gloo I'~~~~ ~ 'U'li9Ji'i~ in ii'li'iljlQcwl afmalS1 S:ale~ ~jjm :a f!Mi1. ~ fa 1I,e~, (#!lpi'aLl~Q UI~ ~f~:ilirfJ'.

IrJ»'R_~il!Ii_afi'lPifud~r illn'ive'rsitaii'~ :!i~me ai l!ilplJa a_Elia flli 7ft~pCt .lPem.ru, (:~l 1Ita'~ iIe;f1:tp~tie nliiOO~imiilel ~n~m1;!ii ,~a~ od:QfilijniKe iIii tntune~c, [).IR,er!l~1i (iI~t~ apOill:l'llmt(ia~~

MtjTIUt14E

~Oi" ~~ftlil ~i CQPitaiai" cil'ieJfii!l~ a_~i ~ '11 rfriiOiBrii:bri!3j, la 1iiii8M8 If,rtf!.:!rcilre rn'.3~PilloM ciln !MjtQ erC1i~!!~ ~'c e It rn' ",Sel!~tatea, a8 'CI.!!tur:!l Ma~QnR~/tIl~fi~ ~i ,de ~lga Ci.\lr~IjGlI~ ,e, Wlllio~ Rom~MEIo~ Mcum_-and olilliffi':tbi1ril<e oiTa1.anio,," ,tare su :5~ilidi'M '1'O~!1e ad~lJl~ Giner.1iIllFleo :~ 'ooiIT~lde~ d1 fra~1 M:,1ll1udim T:-urcla Elarc'pGam~ oon~ ,aJifiAIrnin~;a,] 00 j:!eti'Elfii: e~ 'rta~ nO$~n :ain] !B,i\8~8i, Smlb'ie fi B~aria ,~iTli'ij. Ilipsup dYe ~rt(la :ai'i8~tifi ¢Ili!lllliiile: G~ ,oil rnai !!ltll:mmmjal ~mt ~ ,:soit.t;iaiiila1lii ne~i~I~] Ilie PQ:f,I;i~~e $·jjle wnLm iiil1tajjj~ert:"Ci!i, grsflii~ 11I!J\3iSJtSi IdIilI :5 !lI)j1Jl I Ill<:ttiIJ"9g8n·Ci~:lIi'ir~ 1m ~hi Riu N~tl priii'i iltllc~rcaMi8J 'listi3tUlui d'.Ei rill SSrlin a-~~e:ap!~ I'filt-i Gal I~ 187'5 "', ......... j·oI':l .. 'O; ..... , .r?»Ii --:I\oo_m~i;""I""',~ -- :'"'itl- - .. a, '~- --, - ..,...,~

, , !oJ li'b'''''1 ~1"'CJ.'l:!, '!Uf.4 .... !.:IUI . LaL.:"ii;l, ~I ~~u~:an~a, lllQao;;!!Ii!!!

ea ilWam ~ CiaJ popor ~. impc:rietS p~i'oorn®irn 6s9ma '1;1 a~stLWj' d~i ale Ma;Sr~e' in'warn] [ltiibJ~i ihlal~rai1ll:

S~ coii'ilifi'OOl~mtIl tliJl ,cea!lmti~lImar'B margie. iiTIi~~Ii'e;a inooPlld.B p:tili in1rumiil'9:a Q(;I'~ a!i. inl llillrunitcilli Clej,aJ !alTlwiiJ,ale ~i allil~ ¢e '$a \let mai aliu.: fS~1 rid'lt.im ]1'1 :scn~uil ~tI~or frlrlB~ii'jlrtnliEla~ Q:;Pi~ puMi~ 1iQ;1fi@lIii; r5ird'eil~miI ~i!ili~ Pll!tllEct [e~lleaf!i '~pr; a ;!;i~ Il,!ImiFli!) ~ ~u'i!em-elel t:;I~~belo." C!l'e!J'une l!;ie~emflte cltt ~I M@ril'e' ~~rnj ;;I~I1,I~ ~1Xi1e:!Of I~ ~!i!l'e~n~~ fntIe:f:!g@ cl~i!i:i:i~Ve~ d!ifcj se ~I~II J:i!liQd,ciI!te de dFe~iill~ grn~!'!I~iil~ej ~n ~!.I~ na~iunij ;il '~~~l,Ji !iii:lnljlil~ S~ iCeFern 'tlr:g~!:1g)~r fli'Ji8s:ke O-]CI:fLLe ~J-e qndl,!lc ~ e:(ti_:e'lifli {Ii :f*rii;if~ ~~ra~ 1J~1ii~ I~ Ili!lima hoU~irafE! ,S [ilitere~eIOT liio~I~, ~stvgl8m::l~mdl ~i~ben~:sl m~"Qli!aUI ~ rl$'~tQ:r ooi'lri ~i ol:l~Jll'Iilirlltll ~$F>$~~e~1 (hiPpl;\llrilQr nQ~~~ ~ ij;ilrt, ~'n 3rij~'rt. ~ijj Ii~ ~~j;m ¢ILl ~ti!lTliIe~ ~a~bill~n~ ~ 11111,11 'IjIOf fi oo!!Hie liai,i'lilIDBprernilfe ~oate aJi8~8' filD~.Ife oomri_ l...J.

l&:ii\ Let!r'I~ililllliE!~[:UL

19. M.a-ciSd.Q!·~~'n'iJ Cii;U' ~~ gmte,j'1~aJl~~ ~9i

~e.plm~$cl p~m~~idnul:e,

~$~'~. ICI~~,;;:~I)!,!ID~ lP,ol'l~~e~ ,~ Sllsyran~1tiI 'tl;efut'~I'e\i lNo~ldhl'1:~ N~mlbftei ~ 9lS. ,A~gl!fnt 11, IiJ

Ctil ~1"f~I'!Il!\SIr~ !;lI,JW~!le~life:rei - :i!!;i:!.!p;'B' Ir-er!.!g.~!)1l' m~ce@m romani $111 mai'·al1al UJif!1j~t03fE!!e\: Ne IlllJ!if!~ Il~"r:! fn P~r:!~ r!i~! un remUa~ din P-1Jrte~ 'ij-w-emlwi tR'Qm~!:Ij, 1111' P'nMfi~f:i git1J.!~UMI lo~ der d~~g!.!lbllile' ~ ~YI l.g:;;l~e IC~ !9Il!¥emU~ ~F!!~1l! ~.~ ~

n F'.~,F'~$.'G '"," ~AA '17f'!'!iI12

~ ce~ ae' w~oo 5e'1l!l,1,l Idal ~Ja11Ja1.Ul ~ii ~ ttEI ~Iti 1J;;lIte stE:i~1 reF\!l9rw~ ('Oa~ ~1Jj'~!J1 ~_S~ri~a ~ilrn~ Gilil,~~~ G~ii!,Qui ~F!~ Ii :;l~e;J.!l ~ir.at ~~~e' din parte a] Mln~Mruill;Ji d-e ~mtefille! aije .ec~ ~~~iF!g!.!!·g'e' ~Fi ja~eaM'i ~rl~ ~i netiLlI1Da1Ei ,ei"sJ,ll (du~ as~r:'i l,a t'lnu! 4~.!leo~e fort~d'~1 ,~f'li'im-Jflin1~J;j,:t' ~ ir:i~eMe' ge ~.~~~ ~~!.Wemul ~lman de a te ,s.;ti:;,f~r;e iirliaii 'Ctlr~~ I" /$, OOrnflul ';lj~. !l,eor.jte: Je·lJJ SpJ.i!~ ol li'tU ~te :sa Ie ~ti !iJimic di'n- ICa!.!Z' d' a Im_~~JVefi!t ~ m5 d.Q '01ii ps langiJi ~1,J'i!eMlI,JI ~o.rn"fi ;J nu ~~a d~~, F!!_(ll~ J!ei:!.!I~il:n'.

2~Q" liN>e l'].sasJna~.

20M", Zilalrol ~,Aro:m~tiliil'~~ Anl)Jil I~ NQ\.,1~. 1M Iqll!'Oulfi fI 13., ~ti.C{r:mb~Di 1~91~. ~IltJ(:)Q)Y'~ ",Ata'Qfni!irD ftwlt;lflO1' a~m.l!' ~ ZfctJ ain PtJ1dr;. 1J§~' ~1:!l!D'd din $'.'!U'a ,[is CBlre ~~'~~., ,J6r:n.qni ~~'~i!1FS~'Cuj'J!a dra~~1I1Wj de carte (i!a<mt_nll IvJ 5ai!1~";:;I.J~ Retfle'l~, 2:~ J~o-mf1mt~ ...

IMimiiliTl 1~liQiii~ar:ea :9~rf.§(lf.ar:e~S~il¥ia1' atln11it1,llle r.ed~t,~!l'~ Ou ~Bct"V~ ~ ~ ,mel"qijij 3 '~n~~ in Qol~m.el~ (iF~V~lu~ d'IjID~ ,Iifi_ ~F. u~\l)~irele~ Tn IUflfrt3i pnmi$i~liliLQIi ~~te ,~ ~bl~' '~JE!~~,i ~ta1¢.O!l' ~Iean £:.~ _Ia [co.nrJ;lril'ii~ de IjIsce dill Eij.!!c!.:!~Jl mlUml ijJI'!~~ IFefugl~~l! !fI'!~~~OOrl~ au ~~raEiit tal'S! ~ 6~1;a!ltt~ ,C'~ oolf §~al ,t;Ol9' ~a el 'Q: ~fu~ iiiial ~!l.i!Ce. IOQ~i~i iliirn:J ~ ~rrata~~ pifrona:':~ ~e pdrnwl mlifi';s •. m 31 ~lfIfIa'lili~. ""~ ffic'U'l~ '!tFeme ~n8i!i~~,WR~ r~a~;re~, ',ru::. 'c(ffi~OI ~~ml~!~i 1~_I\a ~.~el lol'! cncoe 1n._a·deJd~ iF! Caate l!e;.-:a rbs't mr:atiitl. tJQI ~af~ filQ~ ~e~i~j: au fiti~t dti\eC,bUll de d1~~ :a~ ~jj~utQ~ ~alilDr ~! ~ioo~a~1 ~ tonre clhle B~ fflS',1 aut(rrl;~)119 lor~ I~r ¢a ,e!.!jhf!e ii!! !"!eliJIorooffiiM' II1IgMt~-e1i .11.!!11,ui d'ifil'lIiC' pa~~~ ifI!:N}rri~ Oem Zlc!.!~ ~~~ "e~lci. Orlkj~ OOU lilmil, la 11' Mm-n.'br:el ~ ISj se ~I;,!~l! prlR'i 85i.~ ~re~' ~~ a e~fi, i~ drum '~P-~ ,em(~~ tnl !SaLUi £·(io}dfO'liO 8J b9.\ Q~o~de l~lir~.ilIml, (srlj ¢a p'~n~ asitt_z! r..eJ!rnO~le l~ ,Sm 1Bcii3J de! ~du'~ vilii~JrIil9i. I'lil ,e~I\iiG\i clil~ a 'rii:i~~ mu~or~~ f.i frunli3$!ld fiiostr!.!~~~nThk:U1 Mitm ,~F{lrnd cr:iIi-!;ODllIJn~ ~~~m, ~fun{fa Mefnh~:. p'r1~f de, grna~~ ;i1 ~i ,Oil ,zi a,~e~p~1 moo!1ea, ~ IWipLiriU deGi C8J ~ ~ C[~e~ s~ jlma~ Eili~i~ G.ft !mltt1,ne1l1Wniar :aj~ lunae ,e$~e 3!ii9q1;rdil id{ifi'ifiit.atea 'priil F9'-rnjn~ill] 'Cil .s-tat §i iilIi7Ii8mli~l;Il~ ~~nta_ el ~ 1ii3~il,J~, e1!T!evOO~,al pli'lnip dOiiVinule ~~~tof ~u5~m:mrc ~I~ N,IB, ~ee\i19~~r ge4so~fO" ali'f'l ~t~, ~i Iia

·UfinmfEulr". j~U~il,ilf!1!elmt, -

r.fl~i;lJi1'oare 1n tOij~e, ~te1e - in ulima e:(O\!Illliunii mill lire '51udMl Bun I, 13 'itiii':f"i ~ a~~~.a~ In sen :melll. ,i:mnma. in8m'l~ flf,~~~ ,al~ .oor:sj:W iii $E!I ~!:l!I~e !i!f!i:~f:" ROlTfilbl!3lIMm-e. tara ar1S'tootall~, de ta guml~ Duni"1 rn.I! e' 1rf stare ~ d'~~:9 beQsc- pe dlaw mii de ~ml\1l1l1i, 1m'U al ell,' 'pe:rnru gloria M~iiTlllJjuil m~ii'l1!!~ $'lal,l ~~t In ~ ellOlc f: ~ C:~ Sa driia""'ii 'iLfiI'ijXI~ri"'8i mm'lfIu'i. ~eo ~d Europe II ~ ca~ n,:o:ay plernul nl';clj un !lupus din ~i ~r ~, ,a~ fl'Wt ," fa!:; a - mts' !S~ ; i'fil M~D . "s, (iU~n~iilnc~~rl d'ellfj E}ill'ilffil!l. il1liifruri~r3, e;y ~s\&..a eIrlDS1i~ m~E1neF!jl;~'J 1~~ee!eTii~ S~ alJl111l(tle~ Ii1IIJ s'an imtmooicil; ~ ~..l nre! ma. Q!.:! 'tO~le' d 3m p ftdUt mi" ~ -I d.e fli"a~. I3af Qilli1dl~il ~m 5l~ Ie ~se.' ;. as~:Mi '1

i;2) ran!1:tieta ;$;,1;1 'Oiol,I~ '[h te!i'l~~llfile' miI!!Xa~p}. .mB' Grndlai :§ilesl Cia vai d'e itap ~ :anrhe~ redli!oo ~,~ '1~~Mmi~ In pe~~oItw c'Ii'foriei IPlf(:iie¢~tilt~ ~en1JU ~t~rtO, And'iBta pgfli1fil ,Af'Ominii dI:I1i_ ul,~r.1la ItiIlJ s,!a,M~I!!U'rrne~ '!Jilflir.iddll 1it'U s.i.a 'M~i,lit 3oea$~a - ~aU;gi d1Hfl~1 1Il~lrii de~' Clodul Mog:' u,ai ., nasi ~ vr,erne pentm ea aU {;II G~EI _, ¢1;Il el.e eYVJflte. pl.al· ::te' VB fsce ~n~n;I '[Q'I ntr'o :GititQUlrtS (:Is~e Gad See dEf~~gUl:lla~u AI\om~1iiil din 13~~la :!J3 [netl in proptir1js i!!!oS 'lo~re ~tam a IMCi~ ~iffili~'isl ~ ~f,Jche1j, aepart,s di;!l. a. 'I 8Ji~.eozat rml ~S1iU1 1119 ilit'~rnE!! ~, ~~tiji ~n ~1I1'ital EI[mirM~ 'Iifirn iQOn~ri~ ,e.m ;s.il\ fie IPrlririft~1!I ~~. l-ar f] 'd'l9911'!11:a~:

Gre<iil ~i ~ceasa~ !OOS1:a rnal mi'rea eEt!r~le ~i liT'!ii~ de-- c::rdm!'fie 'riJte:fi' !j:1t~be' dfi:·f:lam1D' (J1~ilIe.

m!iaf!~ iOM~.- iii'I in~magB tui vja1ij ~!i~iC:~il mJ s.aa 9~ ~~ laJ ~ ~ dedt s~ OiiIilIlJacbBze' :ildep, ~d~ClI~1 d-ixrnn~cli !S~ . , adlmi at.oi1i If'IBamdi'p'¢JiIlilii ~i . en1 ~r I. GITlJa I"j ae s:1 ee be. ·..a fCSD ~r b.an~f(l!l111e :s.vIJe~e.le :aIEilSO din t~MiJn'IB oo:tl!ibl'e' tnllruli'l ,e[Ua~ ~rt' ca :;l~ !eodelt few '. ~ ce·' a!h~ .ea §i S;;A Iril1IOduca pe m8~ mul.i in !ilelNfclllfl sI9i!1rmi1~'il ~.", llil sDmill11t)u1 ~ SIMElWJiIl' rerrtIJIbile ~i 'lJriilnldi un ro:s'j; o~Ji11i1ml ~e - !3n~ de ''i(ilnte S'lJioiM ~ a~ de~erWai~~ eea mal ,S'r"n~~ di~ o"~I.I!JJ ie neamului roli!ibe~e, l\f.iiIl oe~oo ; ifi dca ;a;.a is ~reij.Uit :S: ':e, s'a ,CfU& ,sa IOU I tag a l8ll!rii d'8IiI. .' lal coil rnai DarDar ,cliiilte PDpt!81l'e:11;1 h,Jl!ilii nDas~;e"

Ala~ Sl lJutu! s~ ra~l: ·mruamfe ~aJii 1fB1~5iC nt!i!Iil,·. de 'foalflfiEi In IUml;P maeac.rI~i re~zmglfui,clt p.lirim~ ,ti "'rca !. 'secetra~ dB Wim;ie!e de ia_n'l'3Jli ca~1 f~·Ci~~W 'El~~·OIil1li l'rabe!'w3 klr - t:Jjw s mini:shtiu ,~ ~F!~eme' a~ Rlmnlni If.i llJEil mal .I;IbJl dinLre drf]of'lila~i

no~!ri, ~ti~ 8 ~OO!t 'fa~ ,fi $~filil :6ealiil1Ji!eil IliC:i;str~' b mlni~1,1MW1 af~~!or S'hriel~ - EE>:D!Ii~n~ :Ss 1!7ll,Jrglii e rea , 'G;:~~~ VUlmll' a gli'rnw lliHtuD~ '~$rru~ B r:ij2~iul_ b~IClifil0 Rid ~ pre ocuoo t de an~ilte1£ii ii d'ei :tilde :a~1eSf 'e'! ~ triilnQal~ p.e. la G~~el~1Ii:1~ pe' r:e~'wsratii :s.u:;i~i ,ai·Ci. ~ ~ltir. P"J"e~n,:f!J ~.~ S'llJp~iiiaI ~I sup.j:r~ lIiIiIereu~ C8 ~~I ~S'~ InB :s!Jt1~~ gUJ;eW!l!!S8! ~~Ire f' a~~itfirii Aim!l!la!OO'iel din M,eIififC..

lar' 'gI~rnu'1 OO$n o;a_~ iItCO~ n;ili':QBri~ pen1n!J e V'mLil !a AlIi!$IlIEi1 •. f~~ pe s~n'd'tJl ~ '~lJ~iI ,c.it,EI'iii;l :5liJie, de mil ,de 'rio1r.!Gil IPSIifi.nJ :i!iiJEiioili <iii lei ~ro~ lew1n~~ fi 'i!te:i~II'S~1ii ~i 'Iliu!~ I'e~ 'rw~

1I'1i~8J fi:r~ ~A "'~;O: .... ul("..r~·..,~""' ....... _ ... ·I~ '-~ '.- .• ,,~ . ,~ ~.rr.._il~

, I!''"! _ , _ '- ~ !I!!o!.I!I! 'I,!! , !o'wIIIA.".Jmf'l:'l 1l11'irlla 0:11 ITItleI;Ir ~ oeiJ~'!S~~dU:~

uO'iga~ilo;r pe e~fe ~·al~h~t Ua ili'!I~st;lll""etde. :rru{rn1llteil ~rela ~, ~uee;Je prem1ileHl!l Romamimi $i ,~ lipsel ~ ,a~,QfitaI.'C lnorar.!1 lati de ai(;~~!.Jlfi ~.ii~c@ - .~I~ ~11!e- - ~i~m,~~~'a '!:;UFtil ii:i~ 1l!I!.!~e~ J'llliSllnCi:l a~.aS'1:i l~na8J fa1s de ''' ..... ~III rnr .... ,.=.,;. ........... .;1, ....... --~ .. '" !I" Ii.!. \1". _ :r;l'!!i!, .... ~><l oil "'L'!~_' '!.'IIil!3:!iLIUnillU

rn)a~tr'e' ~I a clllmr ifJIfamlE!i ~f ~'mdrD1;e .cirflm1f1me ie,..am ,d3t !lID altiDrtei!!l0ri7 O~re iiI;tjj Wost selli~, ,ei ~i 'Iria~ ~i clmsreaJ ([ctllaJiJ'tSfrii dl fie' l~ ellel1eii'ii'i1Jll ,grc~r.Bilo:r ,ae I~ ~~rr.Je !fi ell :Soorti1 RQa.s~fEi <SS Ji1e;pIFlZ~ ~Q' 1I:!1Jlflui plac 81~h::iI(j!! ~~~~~1iid 'iSl[fII'tern[QQndamri~~~~ 'fi~ au~J [ljri' oc'liea frl'ijll!ewAbil'Sl a a.~Mor~ ~ dJ ~ilIl ~l.Ui~1 aEl' eir?"

eore;;flOnd:GO~a eJrtcC:ja;;'iJie[j\lli. M!~~~!It!.!il !iiI~ (lin I~itate. 1FirlW-1l) cif~.tMlail:~ aef;8:!i8~~1 I"Ionl"iil- 'i"I~~ 110:1: il\i1o ............ 'O;~.... - C ,~:.Il:

IJo' , . 1"''''11"'--,"" :;;I~""''''''!' '"' .""'_1 III tI.rl.iI i;!, ~ 811

dl$~jj"(f,tu'iaM.1 tiQ~ a3"i I~r:omin '~i :ap'a~lne ~ees.tota ~i a.j. ~

~'ei'Elal in rolil8J nE!8mu'lufi ~r,;:;i'!o:Ii<';r; ."';tt ,"' ..... ~ .... ::-"11 - '" dl .... K-Ift.

•. _ . _" "''''- hd a ~WoJ'J 'W Z!I can _ ~eo!l~

oI!;u M:;.gilGile aliO'J'fiiri_e.c~i ~ ...... II'.-:.: JJ , "",.i1o'~'~. ~ .... "":... n:,. ...

'!il ' , ,', - ,-'il'" ,~ _'~!'I !ii!!!_ ... li'IIJ~WI!i ...,r'!:I .... LUr.. ....u1i'!!lS:ilL

~~M1iI8 'Dtiiii§il,!ll ;d~ ~eiil~ ~e[!Dr!~~! 1P!t!~I~lrde ,g~mllJhtJel'ii! ~r.ii pWI .~ 'i.ledS!le A~.rn~l'!i~F" 'wb c:rIID~, ,tintiooin~i!ilii! CSI S~l n;!J!.~ U'in'iif,:at:l @tipifi ~8 ~CD~1a :~II:~rn8I[eaSl~, ~t-e fmlLiI~!3' .soooomi p.~mite dIn 'Grecia ne ar,at:il~ $ilU~ lon!ti:! mal nm1J!.Jfiltlav~_

21" e:ropUW'cmd' ,(ll;UU~ Q~ }iflfuitfNlN1la, PJ:n d' :Mt-t :ztcaiil'IU~ iI'vinQfl¢l~' N~~11Q9U ,dlln :zt! ICe,Glilmbri,sl nlr13. Ai1n~Dtllll~Ij!Ro.mfiiliJ Jirar;e!1anwrl'. fllnl1uJ ,n)m.F'n,sstf ,sA R~ i"~ar:f'i\Q~t> ,ia' :AlbSflfli:. ~e~~ G~t ma" ~.-; 00la ,,-~'

'.Il"' ' . ,- --._. -, ~!, ~. '. '. p. !p" n" a

Ro.m'i1iFtGI!'" ;MBG~]I1~J,,~moni'h'~' sj d/.$p.,ili~)L~

t!lnl (lrlfl'Wrii:c8j, Qf1~i~ a! icA\'gen~:ei ,S~01;;jm11' ,a~l'iU~ 'rr; 2ijle!~ djllii illmt;;i ,rr,e~8Il"i' !Q[jml;:;lu",-,:;"" 1i?i~,r;"""""'ri"''''''''I.I':, ." ....... ,~I' t~ . .

___ .. _" ... ' _,. __ ~,~~"''I.''! IlIJllioiUlltll'!.!11G E:II Ip8nu!IlI tu;: Imi.~~ree

,gr;jni~el\:lr !9ud~1bmeze~ a :aQ~plial in uiilammmlt~! <ehi;j!lf ~! fil

OO'i~ rnai: mJ.ti d'l1~ii. lima prgP'UlS~ de (I!WM'Jrilli'l !!'1Il 9fe'z , CiaIlEl' .oo1\B:spundB '!Uiti:erlil!fIf :Au~~I7i>--UQI±I:3Jii8~ ~~ 11~I;II~i- aDQrilit~ data liJoRdi'(a ii1D1~lii'se ~ Tmre9ga ca.z.trJij~ !ii ODn~'i :ii ~i!ll:rne:aJ iCO:pM~iI ~ no'1t:i ~ g;tillfuil ~Iial :s:I rMre '~n AIIb;ania, m:omiSiiJneal

det~a~~~r ee.io, t'~S!J. marl pbtt.BfIi, '~ntrum~ ~ ~~~n;a~".ad~!m~ I~ IPr®Une~8 '~n9re'Zt1 '" ~ I u i!]l al~a ~~Cil,t 'D' pa(afraZaf@ rJ iP~!.Jmer;e~"'a!JstfiO-i1:all~oo ... a 'Ir~s IllfIIia .Wi ~$a ti'Up, ea ~.~ ~a:se, ~baliilei ~~ ~iJ~ IruiMn!);, AfgIhli\~~I~ ~ ;.r.r.1t:h~ diml 1m rriCipoii's" iEi!f'I~~rf'ld la a~l$t ~..t,i'iit(!lfu ~s1ele T~e~n. If-!i~m-eii, ~ooiJ~~ t5 Go i!JfIJi a. NiDi Ii'tU pilJ:'b;ra fi ~~ ~ 11;1 ,rub~1iiie' ind~na81Mti ~~ :s1!i ~ii :~e:;lffiii d~ ~ndmi~ni~ geo,g~!, ~~talegi~ :iil~nom[¢~>,

!O~'iGil,!lri~ ioterna~ll;ma!i I.,.! flU mal, ~'a~e (flee rer~t~M ~I:;I~ ~i'Uf!i!QI m,\!!f!t.ea.se d!l'! RIDd. ~ lmffi8 mi'Qoone{~il ~m9h@e" ,care~ fo-s·~ ~ 'Cle toa~~ [lmme8, III ~~1~ 'a :5'1illlr.elJl G-llI\Ii'nI.'e'le~ ·iO~ ~@ ~e~fi!,!l!'le~, ~:.e:mrrn!or ,~r IPU~eQ !j~ is,e ~~!~ i'r;_~1ie Grecr~ ~i F!,QffiWa i~'i :a". ft oom{\lI1m ollinCir:wi lP~eij:ll!;]1 de ¢ilililizl;I\iili!! ~ de!'" OREprATE 't~n~E!irea a)~~~e~ iP~leme ifrlt~e' ~'te dOIJl; ~teM:· min eele de rna'i sus m!liise dar ~ :s.1iJ.M aJbanez e ~Illfoa~ iCbnstii.Uit, Imr Pi'iildwj a r.~iMa~ irrw G:~ee:ia(. !iiMiniDi:! Cia' ~ornsrnla p-J1'inl ~n~Cnf«;!';I~a e~ GI'iMoa ~~ ti'88~9 ,01 so.n~ nlQllbwa~ ff:.a~iOl ~M~ de~.a~i~{

¢er!me ~;~iff'i~ne d~, fi1cUt aObirn ~fid lOwl B :pisl'itfu'r¥ U1ir8~,i inlf'um o"tt fncl~p~ii1a~, ai epil'tilui, PklmTnli 'iCii 'tr~i! oe EI CiiE'pt, ~ nta'i d'e,p{lliIB: iaJ' 'ihC(iI!jJ OWl 'ililOBtill ~ '!t~ SjjmgEl'Tn' ei ·1I&~.rnrr :!;ili'viiti :Hi rrfi:mcfdel irali'miMIe'. IPrln ,euihrl'a gl'¥liil~ ~ Q Ii!))! prill'iir~ \!'(iiI" ui~ (de' maJ11 liOIJ Mr~m~t l~n~iMciii\'tlliJ~ cu g~i §l inoOi1fiDd!.J4E! metllmwl, Cfd, ell oclrept ,eu:.fInt ~iJfiBa tnlai dEl mull ziarul o;;P~.am5·'

dim k-i.::'rI-' "~~r'ln V."'~"'hl' ",.I'<~ ....... ~ .... ~r''''' o!:i' i'i ........ '1""1l:l1 "" ... .mi'Mnl~.:: ""' ... ""~ ... i' _ " .-'~,,".','Io'!, ~'""ill"" •. :!lJW J ~l!JI~ III,I~G lal,!!,1 II""'!.! 'D~ .~!:I4'nlil ,'1..1..1 nWi:unJ •

Il..u~.'i!~ 9!f-rel'li'lMli ,iltiLlilIdiooa, (j'.omna ~ se' ~ilri.!Wiia 'lm ,aceste irnp~!J~~7 irm~tlIneoil,a Gn~i~fei R'I~t' a 31;1~om¢Iin'il;!' adlnlnr~Jr,a~I~,i tmi 'a fta r:ir de ~a ~.(iiOOa~ 'i'Ii1 1P-[Dl;Iu1 rQnm!ftie!;li1,?1 ,I'IlOil MY mai ~de_m tn lifmili. [t~lu~i8 rn!Jia~iIlI ~':;I~il de m~Fe;, ~'nle1. f'tu I m31 [puteiWi IM~nii ~j)E!f~ri~e; v~gjrf!i 5unetete'II1!Y'8~tre ali!1l~~~e\.

Ca~ ,\ia 'r:! ~rtEi !l1!te!edwalilol' oo~triJi ~mdul ~II iesaliD gih~ dOLiB ~iirii 'CUI Cl3J1sctiEir lI"iQrm'~n~c. lilt M;;;I~e>dapi~ ~,ptru Zl~t~ JMJ pul:e'm p~~, AJj04~ Illl!,I w .. llll1llim ,~ iIlI8S'S-~ G.ontp~I~_ R~ilI~~. p!llig,W~~ ria .I;I~P-~~IT:! lI'Q~rdi!.!111J I '00 ~l\f~lirl'~1 i"ia~nan !Sr~I.~\i tU iltl~all;l~ pOliti~ ~tij'!Ju~! lie '~om rJterd.e w ~lrnpL!lllm~Q, N'qfro~1 iii!

Marear'ilalliie' gEl' ~I~ ~ti ~!,!f~a n1~M' QelliJiii91ill,!ll ~e~eptirfe~ IlilDasfJTI3' n.ris!e, ~F lin~el'~1f~!ii '!ii ~~j~i IUptEj_~glli ~ Qe~ffiIlJ'lwl 1P8Iiiiacwi~~i §i rt;r~ZI!IniliHiI,1i l!Itr;ili~ i~~te ~f1, moire 'b8ri~ollii s'~rlbelt! ~I' g~:r.iti vQli ~a!Si wn 1J;!1'E!!il '~a~t GEi ~u~i ~Wu eo~I!nU;;:!r.ea QPeJei ~J'!aJe. pe a!~anl! e~!fela au ,s~!'l',:iljfi~~ ,;'i:i!n~ ~(tl'Wpl ~-fcI

'i.!f~~ "". J"~'.+IJ1 h..tl cC!i oo ..... j<..,..,~ ...1\ ..... ':I~ Il"iif' ~1.!!;.,1'I.,.;,I"~'"

. , ... ~~ ~II=! ~1~!l11, 11!(lJr-' 'M,,-, 1'!~~~lll. 1J...-~r,~lj ~ I IlUl.ll~IIUfIpI~J":~1

" cillL-e :(!iii 1P-1!1~ sit! mel mearg~ ~Qolb l!Jnr;ile fr,je~ 'rul1ll~i1 ~i~~ lauerei Floom" 300h:)..,mde p~il'fillFit!Jl!'iMr~ Ei uel illIe ~ln9l!lle ~Jlgil'W' ROil..-I' ~t!ar1e nQa~~,t! de !n1n1Ji ffn ~1:el unei ~!t~~ rne~o~~ih;!· nl,!l FIe (lo"at'e ~1i,~Rde. Oar nu se ~~ ni:;:i Mi5a 'm wra Ilnwi e~~~ ee' ~'~ID dMenlflt '~Fi IUrnilnB (m~fiim~ev lJli~cma~, IP~ r.mile de QS~~!ili ,~e :a~1ea~i de ~.~ lmoK, ;de, ,sici" nJdejeli~Q t~r ;de, b.1l1ie~ ea sl ~rn amt'url::.de e5 1lil ~remU!M te~eJte, ca ~j in ~~ 'grele;o '~r:edem1 ~.~ nlj;j.je!e' m.dbUe dlil1 ac~as~1ar~ ~I ~'iieilllNl liQU e~um 8~cre,gm Q ~a;-~ il\a~ii'ia1~ mal ~ni ~nlLnrIlM ~In Rnrndl $1 ~Qf cliMta ~.~ iilTi\~tuiaiSd1 h:!li;Qal U1nilJI celi'L~j'jJ rom:iMl Tn Albania, de sud, ifi.ooy.~r1trd'.ooii't'lwRllI'Q r~rn'inaiLirin A.I~I~\' Is.~il. if\o~L

2~. iij'utOlUl Wne~ ee fi iIIC'Qrdj m~c.e.,~IJor

Pifugi'fI/i

1,!I~j','iI iT"oll~li •• n""" ifI .... I:lIi· • iIt· ;6"i"iU-iOiM· .;!ioitiniti",,"'I .. ,

iiOoIQI P.. !i.l'L, .. -""'~_"'" "" .. I!:'" "",_.wl II ,~I '!OIIlp ~'.~~"_V~ ""'''' __ '''.'Io'!_''-'

NotJ din ,30 D~eJnbrre 111'~ a.. ~)C:M,-lt2. u

MlliliiS~erul d'e ~ffie a fiUJl'lill (iI~Mls.ie peFltf!J1 aOOO'1-dar-ea, (J'.e ~l!"el' ~e,~DI mI~ofll~miiol' 1\0~1Jgr.a~: .Acea~1_1 ~rnlsl(jJ~ ~t 4QlOO~ £000'. ;iotO. 1 a i~ll ;i Irm~ja~, 'j"a1il sili~ 51 se inapo~;m in p~. li1U\par:pMaJ iOO;QaU .a CUii3.I: In~rm!irtltumll.

23. ,ae~spre-tO'rplll'l df.d:ar;;tlo D~ ,~GoNiQcr romine~ll-rlln M'B·~obl'Olll'lD'

~3J'1. i:i'ali1ill ·'liJhmiv'Ul'Su1PJ fI'Illi. ~ ,tUn ~ ~niiliarJQ 1iSbl • .Alr1.i co I ull:; ~,M~iII1orritili fldlf(l:s!ilJt di (:"tlfp~il' dli,(BiI!:.1]~ maCu,{fYQfllun.! ;gilliRil'IFiiUhj!f •

Ca aEiiBgs~j 81 prof8SIDri~{ir ~i mn::ltilllllo:riililf ~'CtiIDr KHllilSRei1i ,~illl MaCe6Qnl:il~ mtJlI TIiL ~pidaf'll _ diretl'lmul itG'4ll ~r~ir;rl:e din. SMOIi'i~ _, Gft ~~ _ p~1"el$¢:r" [11;1 I[¢!;!ul (li'n Bil.lMi.Slil _ p-~~ I~n -_. dil'iElr::i:Qrl,il $Ooltiijlrim~rte' ijjn EliiQli:;:l, _, i-au IprBz,aIfi~~~~rrnb@i~'d!u~

~ ~ ~.D.~~S.~ '-IOO~ $9 ~ ~ I' 91$

1iil!! M~o~-'l:i1lJ ~ l-su re;mjs !l.!!r:lJ Il)'emiQdlJ! pJitltibCir l~ 5i~Uil}liimea M-nllJii~i.Jii'Ii'iltofdj\!). in ~M {itt '~~I!~OO: (lGIpW Ii1lcladk;; MSpee:iLY. £..:jrpu~ .dJfIa~io maoe!forn~ Ii'Hfmliii'iIQ<';'~~ ';U"']iff!UWI ~ i'ieMLlIniB'r,a~ial :sa. pre;a fitilO!.19:;l\i f~~ (:II) gill§[e:1e, (lo1il:::l11i!ilni ,de ~:t.aj (I~ ~::;'taZi, n",-i mai 'i'mg~~, W tol;i~~ E;n:in;ID,rQintal ~ arTS; lI8i~ii faG~, catt!m~ :s;a in 1iifI~~f8, ~"bd~1 ii3s' [mtep§~ie' WilUr;a["e ~f III 8i\IDrial8' !lIle, l'fIaajnuhj~ ~ ~~rili~iiIB ficma p~'fii.I, ~CllIm ;$1 au [1~nfrurirTem 'i'rnI1:"l!Jel putsllilli(;: :§~nrjIffilEirut s1 d:;r11flri.Bi', cBFe :Hi fior;it ~ 1i'il;!! 'in~r~t'~ cu ,illllult'~r ~bm~~~i~ ~a~ 9l~ild;@ti1e IfIli~N,rnal~' ~ ;SitS.tiElB ~l!la'18 de f.ut:j;ulii~ illlsa. a iftwpMabil\a"

l~amlmtEiit$.- t:ie. oasamBllrS3, im,~Il~LiII r,oll CEi au ~t if! au ~oolil~ rQitrlIa~1i' ,d'ffir ~l.iIr.etI'o:rnii3i1 §i ~f~pjul c~ _"PE!Ifi~.ru ~eti~ :6Ioe:$~orr ~i-" ~a~ ~~ ali~, II"!Wlil~rulrrr;l~ '00, (le~~m ~_u luPiM (;.U Sre1!f~~j ;i1 [pri;il':;:l~iWJlli 'ltll;!1 ~~!i!chi~l,Ji~, d~1Ild e'hi;ill' ¥ ~grifir;ii OFf!~~ti ~j 'fIJr:;ind CiIIprecipt~;;rr.e!3 ~ ... em!ifte~!t1r Pe1J'eI),!~' in :eilill.!l! ac.e~~a, :5i~ !i1e g~e;e@s~,® 11lrteg~b!~." Me [iIIi Q.n wi 'e;:e '~I'!gn!;!~ ,ae.tfeV ';I'1fI1 1!JWlftil,:lrmh~' ~feai~ ae i!Oite ~int oe I~ri~ net au ~-ro m~ urn ~lt.n1' OJ:: cle i9J!:~J:liI!I'e din ~itw~~ ne~rlo~1~, Jrn ~re l!iIel gj~i!'f!" de~t rn,!I!i!im~ aa:G.i1 :se \i'oQf lYE:! nrIimJrl ~I !9i tim ~sirmi(lw~ ,,'i !!lQ! ~u ooiegii II'!~hii di~ ~rJ. ~l1~~d'Nr!!ilil:Bu·ok~~. 1lfI:ai :ilea. :a. fQr.!e-~FI. ~!'! '!IirJLVl.'ea 1!.:!!:1~1 le~~ ,care. sl ne aa.lg fle-'~ @ [p~Jil~'iI;i' '~''WIilIi!S eli! ,clit!er.ne:reel !!].Qa~r,~~

NU!!1lI:(I! .;aee:(t~,al ~ran1* a c~ul:tli d~s_pne ~i ~15erlct!J~ Trnp~N!Fli CUI Iru~~ _ ellle!)g~ a O!J\!emufUl 1~:OWl~JIi IllE:1l'h;l!! ~~~:ne~ dJe~wnlof ®ilS-ji:.e, ~nMi~!ll1:e, ~nl ~m1fi1. d'e '~{l.lJ_Jre ;S,1;JJ~' d1m ~re fa~.p.cJrJe·. 1m a II pOJ fat;e>iCUl ~J1IjIIfi1tl ,~n~lii'tuare_.a .aCl~ii..ifl1il i'OrtiI~OOf~ prnn~.r:m; ~li'i1iblrl. 1'111 OOtfil ,all ~z ;5urntfiliii :am(fItJi~:a11 a IPI&1iclQ. ijlun'ja'l iifi1 ~ija, ,ani] ~@'>a 00 !31iii pU~UI d:ftigaJ !ttl Ii'm~ M~;.ilJilfil1~ ;i in d~~ d~ 0 e ,~jjrrt~lale da, Me~ lallil Q:.i~i!'jn~ ~1lS1iOh91~~ullli1e 'oa~ rae ,cal ,e«Ui3la ri~~1ra :s.irua~I!3l:;aI 1i~ @B llIi3jjtlsii'l: ,ii CBira lrie~1!J 'd,eterminat Plil lIiIoi. rn1srri1D:rti1 oorpu'lwi ,dffia!t:bi'G §i bii58:rri088C" 81 'i'i, Ie E~n~~ prill1.1Jf@· 'c()mi'iI:siU'1rIe"i~'h~a!!i~"din ~nfllt n!J.S~ru; inl nil:i!i8jdearln88'bj,~IfriIlil.a't8r@l!r ,a~~· ~l Gl; ............ IClIi'i ... ~l V;C!aS~~1 ca~IiIQuq!9 lI1I.tiIi ,D"e ,s- -: a :8'- - i'j

...... ~. ~ 'IF' - - , - - ~ - ,- _. - - P«J. 51 • "lE!,

h~ a ill I ,8m' 'r;.aoo .grNf'pr.a~B ~ ~r:li~i ~r:1!i .mgu~, ~~~i;I ~ ,~ai~a.':oa~D 'Hi'ii rn.OIi'Ii'iW'N!!i!~nJrI~ioe Fiiiril carel~mc ilirslil.utiila lit9i;1SWi!;;l'_'" Rrirn~ml~flli'i a 'C!it dEi BOOrd CI!.II ,a,¢B!8~eil08lf+ri, 'ii 8 re~m:;lllild~ 'd~!lg.a~ai ,::)a lie IPItWIitt6 ~MDr,:ii hflr'lliH.il;\Ejt'Han'U. "

,24" G.fa\Qli f;l gUllQMa-n,n ,~rniQi·,do~~ ~~'Qt'~'ra NhI'DJ'llioF in,torsfawlQ. 'rCi!tD#~ ,gfi8\C;ii '~~iI1'Jtrr:iUliTiPt'(glianl!l" am.sMrilo.;~d mUA,ofllAltl! amminno.r'

24f1. fl.llfUII i·fulgerul'· (ilalill~. NQ. 12 d~n 20 IIBIFluslrlar t91:.t. ;AJra~Qlllll~ ;,;~~~fiI~ .~~n1fgr"':

S'~rftt.vt I!nul~ ~g;omKI] '~!'!I ,iuni! !;iuOGe!;iulu! di.Ph:lmaHc· ~tyi!u~ ,~ SU'o''e!mul del 'oo~b:o~re' eu ~!lif.e:jull rul~ime~f ~~'i!ifif~Jt1e din 1~~~~ol ~I ,~ ~ele1\l! ~Icev ~ II EI~e!J!Fe~tl. P'mI_nt! ne~lJ!~ mfstrtl rn.rn~r!esc ~eeru de I~ !:It!JQure~~i ,eim 9 p~cos~el i! flIertJ~~ etc a'Elf1o]:tn f'i~1 a ~ar.an(je I~rru ~crai'tl1tom~iI(W dim IB~t~~t iii] 't!1~,Qf PJrOb~CiM (I I!t~tr;~ lUrl1~ ~d ~~!d~J-a isc~lntei ~lpfQiml~lo.~ ,DQ?i~ ~ asu~~ r~~~'1 a tmMtt!.!l~ ~~', PRe:@: ~e,j ~ lS!JtJjro~i. ,o.on~!;Ie)to.rli- ~u;'!lem!.i!iijj ['Om~~ ~ t~.iI~~re, '~n ~oOO'~ ~~ 'O!l!i~~' !;;:!nl!ri]J'~e e~nil nlc! ~m~~:I! ~ ene\f~r:(lj Jor~ ~ HUm::.1 M~i,{l~~W~ In 3ru'l1l~ Ii%, p ~1,0311e~ "au ne-s,~OO[t 00 ~es~'i~~rre l~ere:Jeie Ne~mli1ml' f(Mi~ru ctlFi provrlldll~ d'e p;!ste 1000flire ~~ mu.; ~,WJ s:e(!:rn'~ ~ cel'e. a1e AI1'G!l1'~J'!I~r. I!Jn 'i;{ieI er, c~~ ~e' 1P!.J~f'i emlll~r~~, If'itl!lp!J~eo ::J~I nu ~11d~ ell iSf~!Jrn 'eorJdi~;[me ,~ :i.lflilg(ltJOlit '~l;sJentei N'Orn~iiSlo~ iii "'~Ibo~. era a!SI Olmvea am.on:oml(ii ~i d~iel lOr e1nlce )Min py'OelamQre-~ DOOFiOm:e1 Mac~tt{ffiicl, '@3~~~;~H:i~ maritc ptlteri~

Q..j totl~e a~sL'C;a gl:i~~I)iI!J~ ./tIo~Mu cte ooiatlOlfareli pe eare ricttOooi 'Mrlawse arbi1rui ;S,~OOIalj~u din Sa~~I;, a ref'iun~t Il.i~ [nJrn~ w~oml I~ ,iioea'Sl~ ai.J~oliluftrllie _, pi:!l 'Clam a!!l~mirit~e[{f.a ifI!'d 1ITI~0J oorm·o :~ Fir"or;-II,· ~Q ,!S,.;lIl!9~ mai,t, ~,'··~,r SiO ~ro)ni, ,0', _ a ':ill, p:flml~ ,e~ ~.Ani~ .care '&oflj'f'f~ tir.J !Sill,gtl1 trup ,Si..i~ <liKrmtii] mra~£"e~. :siriJ 'lie irn~f'\lit 'inrr6 ,cele ~Lro (s'ttt1.e ~ei1nL{;e\i ~~Ia, Malrrl8,

ij 1F.I)JP-.a.G -IOOSAR~9 '~ II J~9~ a

J~mial ~i iul9:8riS, ml;!l~~rnif'fC!U.se, 81 ru8J~ F>8~i!lISma 1ii!J ~in@ tSl))'O ~~lj(Ii'iI ~ ;5illiiJp}e ~te ,drp1om\3Li~;, m \~Ili s:e 'go,(Iirama) [Cielrtriw ~I~!, lilffe~ ~m~nrlo~ ~uu $~ (l'G-'Jftilla'lfj BW~;;I_fiJcr. S~iitilmF ~ Srecil'w! rde ~ 00 '~iO'6i d~ liniJti~ ~F IfliI! ~al'i ,i

~ri'9~\: '

O!3lSI 'ila10'.airte' au 8NUil ~~ a~cli~la, Rote "\P-I'Q:IiIflE!tio~ S'~ d~lt ~fii 'r'~lIte ~~~loorerIte. :Sun1fii'i pn~iij'r>Ol!He'J ailt{3fe'Cl.lei. d!re'i~ I.am "ioul - '~'~~ioe' _ SJi:iJ'\i'iclhoa Ili'I~Je' ir!!SeRlD!~a~.e .. CUI tMIl!: .aom~~al G~~i ,~U1 rOi.S1 'eel ,dfirLti Gan ~I,!I calca~ fftl iPi~~o~re arngaj8Irnll!lit~!lI'I jl,:l:;l~ pnn oo~al dlpl~JM~ n~n~eniFli;!l ~schf:ngiMi ~I petseCiJli:Il du~ ,I=la~ de hri Ei1li~ra~j~ C!ii! iJ rifliarr.it~ de' ea PQ ~oil'itia'nii ~~ '~ub '~n~lnQ'f.a rer" Ali!t~~ilQ'l:' ~"terO.rlza;u pr1~ ,QlillnmB ;i i@fu,rll'e Ilelr PGP!JaatJa ifOmllfJ~a:scS din The:sttll~ ~ dio Elpr Ii :si'a ~o'trii~b.at liIi • .!Rre:le' 11'11 j and amro'i. Ap'u~tlJ.!!r1l:e ni<.1!J iii'"1ll~S ,aoefs8§i ~i ;O,fifi~fiiil iflIio PlOd ~1,11 ,a ~~LPI'If!g:e ,d'm 00' iribCEI Ma'i ifIfIlllft delrilet~ IQr' tr.atafftle'~~I!L if{i!!irii~n~ rf03 00 rn~iJI~J~' s!lib$iu~ 'fie!pj ~ ,Q~!faS.1~ ~t8re ~DB [u~rurr M~aliitl~iY8J g~m"U'1 rQli!1~ne!JQ a P~ ~iJ iooi(arerit~1 ffurr\ll aI aro, sa, Ul'm~re~'te e.!TI'IilllllJfea 11'3~lo.~' ~illli :;iillP~~~r,.a1r'l(1! rnt[~I~1liI'll1e 1P~9' $:W!1I1, Ill!! !if1[ifi ~nlf1.!ll .a lnl!.lllm41~JlUr;e'pe s.~aropll !nCil!i~lfi 8Ji~l.~i. G~!?'

2.A~~. ~i!1ili·'t.i] !-;r~i!!llnte!~ Nd,,1:l97 dhfi2 fillnuall'iie 1:e~14" Arth:cl~r~ ,~-fn{j' ~ ~~ fa)~ ~,R','i

_ ~~;-~f!~"~. [ . .. 111 '~l ~'~~ "'"7

Se '!fife 'CEiI :;IS!~'L!!~JJ! fcmmato fils-:a a~, ij,' :'IIeF!~~O$, priimWI ~ililiS!MJi iii I Gtetigi. ci tl'e ilWji) 'iiiai.rnte' totul Vii fi ~mb1tt m Ma~gma~ dlt \f;e~Ci~ ti~, iimedilii~~ ~ ,s (fat eele' rnB1 SByiiili't Q!'d1rie 'JI;!~lcm~~~ ~i d ~~e~ te~ 19U:!~ :~i\ ap1IGSFe iP lag i[.Q F! fili~ 5~ maj irm~a~e- riIi"ii\flf!~r ce~lrno! m!~ ,~ct d'@ ~1Di1fOie Qn de ~el~o~8 fli'ti II;fe fr;a~i~ nG:!}tfi ,~rorn~ii'il ~ ,a~u~ ~a ~!.!I 's-ostt iirl .~~ litJ'iii iliJiiull.e dernln&yili ~~ pi~ng!D1i >diiil M~~~!'IFa~_ ~~n1~ ~zJUiI C(j~~ ~el ~t!ltm~ .~ bamtilfii. MInI~~!'t!1 ·G;r~~1 ta ~nrul'lB~1! 8 lba~ 'a~ der ,em GI' dupit ~l1J rn ceruse V,etilr:~:elo~" ~!l~rooiilllum~l ~a ;A'ten~ pemi1U ~ (lSi mo~a~ g ~~ ~~r;\!S~'1. ~u ~~im iIlIsca pDllftul liiIiIlii'l;;S~ru pl 6~'f_j ~ ~ r~ cev:~ hri ~c!fas.1a lIi~Je;, '~.,p,~ '€i' ifoo!llii ,~, ;s~.1it!' me~ ,pla~elll'~ ia [r:tl1,i ricttrL [I~ C~~e\''1iI ~ da1tj ~a M~i5!1~azil i'i!amfatei'e '"Rc:wn-:lnlrT (:Iiml Ji}f,ad: .~~~m'imal ~r~ti f1\ll1'l~:;;I:;:i~ a:re!m~nl dim! lrurmnilal I(Me@lenJ.ta~i' J&hOOf'!91li.'G Me;Qn'ia. Ta~::! 'COlJ.!rojl. ~POO,1al QOti"18Iliftir~iiilil~'U~ fJim .ckrli au '~i;let 8~~l'a~i

- 'r[JI~ :el~~ \NF!l (!eeat ,aceea .cIel ,a '11 Rornib1i'i _ pu.~ tm 1!!i'I~.

~ti ;qilll':'lii'b!"':!,,..,.f~ 11"', ..... I;t-UG ......... 1 • .'1";· ,oi1~ .. _.a;~ ..... - - ... oOiI - c " ".. -. oil, ,;i,1Ij,

" '~ _ .,. ',I~'!.i'\!~rt! ~'! PPI~"'''', _" -."l!lJl!IJI.tILo!I II:K! VI:J-'lli!tI' ,~8I11uiillilll:1l\. 1@111,1U1,~

ace~"iI;iil.J' fil;i~t 1~~HJF!1 !'liiunUl~1 fill] 8;,~, rna; a.flal d8 uliDla ~r.

Oei l~rJi.OOCl ~ ~~!I"fl~~! ~; M{l%li(inl~1 .. , ~nu~, ISmiiiR(il1iliBDl.9 ii\':o.-;'~:~e~e _, 'illie-sc l!sti\~! ,sub eea mal :OiJmpl~s, ~arQere, TiW¥ni ~uFlI ~i~~ b~~.~ji [b~=IJ~.1 ;i '~n~~iimli'll1;a11. liilif ~ lli!eci~~j~~ In '~u~!.!!1 ~rnf6rie~ a~lai~ mgim, fl4W M m~ ~nO$;CU~U! ~~ ee ~i!)~ i,olim iHla(l:~og~'f i !i'~ flpn' CI!JI ~ apm::Jpe 'ial.h!~~

3lj,er,-e .. iFi~re- eam ~I M6~ ~ IDDbt~ 1 1_ rm1e~ern lblille ~ (ii

i9~are de i:uenJr.i M ,000al din MaGBQOFIr.a iill,J .'@ eet!i!mDat n!mic. Aoola~ lilJplil:'l s~lbatl~ de {LiRna~i-Ori~~a!Te~ ~~!i urijle cOltltf;a A!'"Qff'i~rnj(it, ,~tCGii:l' ~!iil'()arni GEl' ,ell~, data. ~i 'iIlIV~ITii~e!'~9i e'.5.~~ (rn mil eaJ1e' dlctea~ ~ 6rod~: ~tele Sala SI,IIIl'; iIllS~L1~1'e ,~ evitr¥l'e.~.i ~~clj- ~i(:: saM ~:un~,«:(EIQut.a~~ ;Silin1;en'ie:. Ce!'iPu~liil a~ SPUill iLCi~' ~~ti'~ulL Qf~t

2M!. Z9;arul nUt.liiver.$iuU"'. ;ZS Il;Iin~flrfe 11:914.. ,tn1~o.IUI.:

Scri-sufJ dm Ma.r-..;.d'ooi~ Slun;l"' ..... ni'..JI·,cIiI't.I~ ,i"'J",_ .. ~r,II • ..I"'. ;!j!' ~

n """"" " _""" - =,]:~,",r>f,r iI"'- ..... ,..JI',~" "',,",c,o:p"'l~ ... ~nI ... yr

,prMiiJiDile [-it::uM mn pBrl~9 ~r!ttNJtj-jNtU ~1J~rJ impo:rnVlo

mlll1.JnIIllJr,nlij IiRt::etJ!r9Zi~ ,

In Ii'ri~i nt~,lIlt~ lii~ngUlii ~F1im ~u ~~!'!~, eel~j" frn df~t. ,dQr au~ta~ itJ-8ilJ1 1'tJi8~' llliCi Q riIi!~5U!ili! OCl~ 1}~lIftfa~~r 1tafJ\e lllJ '~nehlllMJ!re' ,rA 'Iri MaDi3oorii8i RU oe~i~ e!eme\rnt rolil)~ii1e~:'~1 ~are ,~ilmPt 'fa, :zil!'lll aiil'id'JEI Il'!Om~lifiIDi_ 1Nt$:;l w,e:;l ~ ~rrmline~ f'l1J.!W!-e!e:' c(!f'i'iWOOICil liind:m rnrntniii :5ufei'il riil!li( ni!~lte di" 'parte":a 5W!bUw. d'e '~~iM~ ~ JiXi.i fI~ tlrrn!'l:fid8~i s~ iri!i;:hL1i' dcSiF~;;J re p~ a"'rrna '!3.SM 'fapcul ~~I romiliiii" din COlll1ll11liie~ pur ~mar.1~'1 :!rum ,~:SeCUIJa~ pe-.fIbiiW !iilifl~filIl rfIfI~;i,~' ~ ~!n!t ~II~ -Iii f.CQ~!~ mfI1'i~e3l5;;::.B :~ ~ QO~'¢' ~.~ p~~~J;~'e flSc,iaf,i~!i~~~e~ lio11'. Du~ iia~~~1 Id~ ~ 8~iiji oc~ ~J:I~i ,~~~am ~ VOID ~~IIg;a ~I! mtu rntJtifuiiii';~JaOlJr,m~ni i;:iIre-~ lin lIWl1a in~rj9'i1~1i' pe!Friide' ,~r.e anhi'ere'Jlor 19~ :ic1 :31ilErii~le lb;;:ln;;!lel!~'.r g:.reoe~h!, PllJlsi~r~acl~~ral~ i:0:~ nav'QttJalL;a,te'~~ I $~~ i~~e~P!Strl1tfite .. C:at ne InfGfain~

iT(ftuiL ~,~~~ 'ca!u~a ~~f.!.! eare r~m~~I"9~maf;'li 011 se -de¢la-r,s Irillfmini liH~,joDfi!i~ijll Oare lJl'r'a ~~it ilimpui clinci ~i IrDllfnmii tre t;:4.II ie' si tie' Rlinall"i ~J1II ~u!ff'iete ;de r'O.miint1' ID,a, DiU ad\~Jl~ilI~Sl ~~ti e~te &~I nMl~Mr''kl'i'!e~ ~I'Q!.:!m ar '~nd'tJ.mi cll!mdl '~ri~t£rtJ ~ n'ii~Fl~iQi1Jj romami SMr:it 1P;e'f.se~CMI.ia~ ~' ~M'~ ~~I ,tandl ~ij~ ~ F1:j1IVQ,liU;l!i:s:~ii iFo~n~nl· n~aliJ s,~~!Ji r.m~ma1 aI

~Jl)m~mel? N!;JI eu miuU tn uJiml'il :drtfi au TIiitf·e~in,~~ ulI\e!e mijlo~ peliHjjllJ a se am.esle;c:a ~i lin ~Is~olle i'"C~Jn~i1le~1!. 'raft! ~ ~B ~amtia ,cl:~ ~MncmW i)1~~a8clt dDp{lj cum n~!J volt 3. ~~ ~~~ :~'~f!l ~Hl1ronCiWl[';) ~mra. I~~ Roi!fi~Ia1nb! Fie wr~~ tot ~CilJlrsul m.ora~ tI'~c1 litCi 'ita ~r~sl cliim ~nM:1i'Ii'I a~~_i p~rasi~. in sDilirrl t!mp ,~il~ In etisLrn' VG1' " ~I&e. bls:en(:lte ,",Cfi' ",a ifJil silli3' r~ ~1! liali' Em.ba. roliii~iiil(rf,! rlmb~ Iil~SiIt.ii dLiiM' "i irumc9.$~. Inilft ,eel va m:i1fi !a11Z:i 1ifi M~cnial! C'E' bliCi'lJ1 d~ifo' panlii'U ~btii ,a e ai:a Gal'ia' ~gBti'$ii ,slrnt roftA~iI\iB:fl.&i

24J4!. Z]arullOlUnwemull~ ,;29.> li!liilu811iS' 1 !ll1;4~

liirti!i::ohill:: ,IiCannnfiB, ,m.rmi.rJg...;gTfiI~I{i1,oti:t.$t.s-emn~~~ ~OJ;r!l<E!Ili;'fil mtie Rl)'.I'fijni'~ :$! IGreoia ~ ftl:~t ~1fJi[ijlb!, fWmSfiia

;~I;)\'~" . .. ri"illli no "" ._ rflod" " ............ r..-i-X in· """. U ;nAQd

ee 'O!I!,,:!;!!.;:!' iii! <SP, Y ,'!;:IJec:!a eu -".1,a Y Eimr-gJ!:p!, "" ~!,:! !;,H;;I_

aeeas:-ta ~a ~ 8r~1j de lBurgaoo sau if-uflel~lo- C~F!~i~ m~i ~.u,prlooeJ '0 ,claum Tn seFi~ul pc~relaJ aI;ecii s'ei ~bligl~ ai'"l tgMjr~e' prr~1'ld ~ed .t4tJl;JoJ1:ml!J' - ~~.~~J ,I ~~.~ 'l!!!Iu!ro :~oes~UI18 ~~:j,relllll~:r~;jI! flii:iwl!.!!! :s-in'I: i!b~~.

:N.~$. ZI!:a:rul ~j,~r'O'm:!tn~II~,~ :a1r.!~1 n.INQ" ~~ 'I:Jrrc! "'(!'r.-ou Ii 1:2 FeDr,l!.!!~ll'i!e ~11" A'!lit!-~"d~"il'J-IQI c4~' 4l~ltIJ' ~~f,ilur(u"'i' ~ mM 5u;Q~e4ilul ~OIJ1.fi!h;J, C~ ~Fh:lref ~FI. !'mtl~ el'ie~!;iv- I~

e¥elllfmeF!~ele dbi! Ba!ca~,!W .wte ~a!fmpi!e ,I iI!'1~j;;uille-nte!e il\wiJnajle, cA litlera de21o\~1.i3re ~ ~Krrlm!.J~ lFia11oo:id la \hearnU'l~i iFit~m~mese ,din peoo.~!J!I;(!1 ool~~. e :mgl:aum~. C:~, 'to:ali ideo1!1Me:f de rJ~erese dln1re 'R(!mlin1~ ~ de 0 parte ~I Gl"~elaJ.jl Sc~ial ~ ,ac ar.1a ~~; fa,pt ~ i'tB O'bl~~ p~ ac'"t~ :Mill1:c· i~ Q ooiie'illiJidi:oG:! mai ~r~~ ~i mal ~~dLiiMaj\8 ~"a~~1 dB' aI1Di'fI~'-'lj ibtJI.Uji 'dlIiatla nDa,st~ din! pUIit'd de 'ltetilBt'8 f'la'~naJ EI' ~t SQ IRO~ derlpr~rA ~i alifiieli'iirn~~i!$1EL

~~~liil~ ~i ~l'Be~!J~,iite. ~Diii'!i:ftli,J~ Ide til ~tI~ ~1lml1 :a~riiror. ~8~i llii ~'i aDssts !Q!lI1.f@l7Iiul gt$C ,~ S8m ~'§i '~8rcBl ,angaj~n~Elre "~tJ 'ti\8os' pe:>Slj~ Dal:'isJ8 ~rilJ)i'ti~ 00 0 da'atea:!l~1 Rt!ii'I'Ian'iei~ U PifOdillii, al a~~ri~i ~ li'lfji~i\e ifiIiliii viir8J tIlJ'E 91fUL

IEr~Tb~~t'ii' ~fIi~ :;ij See rrbie il ':Ii ~~;¢iei. ~I;I! 1i'i'~,Rl,ln$J 1~!lPr'Q~!ii~t'rif,(!i 1n000J~itfe [I~ ~~nel~ lor ~!iIi'i!'1i~l~Jye ~'!l!!1~buin~~~ wo!elif~ ii '~!i1i1e'l{JliF!~~ref:! "~F!~!l.! a (!'ez~a~!t1M!ii:i!JJ p"e' ~rc:rniFiK, !ii! peFi~FIi!I a TI!ii~gv~ Q~ ~~if;~ ide ~~ rHi!~lClr.ial' 'tare llIij co~9IJ:iuotie ~

'!,i'I~D'~me 1O'.r de I£IDtflo.lirG ~n ~cel~Ji ~~~, ®. ~lIi~ IIXI~ ~ um.-.r;Q1' ele"FrI1ielil1:e:lor n~ilI~~~ ,~ f!e~~~_i' ,elm -N!a,c~en1a 'li '~plr. declar,~ ~ iI:~.~te a~1;! ,aliiXlnu{er' ~J plledJ.cl~1 ~ ni iSei pun m'~bilfl~8Iino~~rJ a~ ca ,alOOO'n ffirEm:~ ~:;lIm,!lmt~ fu~a.JiIi3ri :i;iI~M ~i ~~i~~i. ge ~_ri1 nu ~t ~ r~ re9!-.Pi:J~~blie ,gWUrBIiDEiIE!1 ~i in

;t;~l.t:a ooJ\D~'~i;lI~'tor lu~ mi1~I..ii!i. _

. ~;.!~~~~~ .iiiC:e~te'dedar:a~H ffi.'eriitel a ~,el!lj aJ11:a'~ leCiIDrhi ai e P"'rus I l;Iutil!OE! l!1OmlfuriQ~tL pYJelal ~~~e~re'~ ~Q~~ 'oon$~~ITIl CiJ 'aM.reFi$l ~ i!Jc'L~h~1 am~(fa ilia \!idleri~@ 11(1 !;;U!l11 a~~IiI:;Jre rti ~~ri~a IjJn sJ:sle!mru ;aj oltdall;~~ii ~r.eeo~ad:!e,.j, (j; (Ii 8irliri~ ,o"e 1~F,it1BI ,I;! ,a~st(jr 9Uirern~ ,calli ~MI~~eJ1t!lllS~ll ,oiik;e le~illt~~ ,d'e "Mti I1is~i:iool~ aJ"Orrn~fIIe'8~~, pe csre 0 ;ron;j'Qe!'"i @f Ij;ie~~~a~ pM MplXiil ~ I~ ~~ a :«Ii .c~ v.~ 18"MetiJ grrel!date Tlii aoe~1.'C ~~"ncii,

~m ciIDcl "O~nd~ri~ pDF! [u~'Ci~ ele bilrba~il!lFl~olifica 'grtJt:i ~i ~~(\!I ~~I;,I 'f~cheJi:l~ ta ~'B,b1, ~Fic:;ttl!1 IhQt~~r ~J :;;1t~n!~le~ 1m ~Ii ntl!le e~rt~e~, e:ii11~ fo~81 milil:;l~ i! JP~pml~er.:aii'i~i3 ~oli~ic~ a Fl:gFT1~!il.$e1 e un ~nd oar-;el ~~_raigeJgr(l~une~ ~ ,allali~1 df!ll!lrf~il1eQ :::tce~OO'J :S'la1f;; ~~ impuli\IIj.g \ch~in~~ ea 'C ~ ii'L'«-~I~wii:e~dl!)ii'ii1 hC!;1~ritrJl: 3i1fJlioo'i9 de ilfi.1ere~e 1m pClf,aOO: (J~i~Sl intte fIlC!01tnl~1 ~ii ~~~te ~n~t~,; [rl81fl1i.s~el ~e ~eoorl ~il ds' '"riJLoa~ reaiiZ~n dGi kJe~-Wn mJiPQale ~~_al '~!'edrn~ pes~.e IHelitl~_ mJrltmel1tC

din 1~~~de:ni8i a ,,..;tiM \!j6'l-.ii ....... t' ... "" .. 'liI. , ... ·~o:'Ni'iIiC. I [,;jj I~~ .-..1=..0..... -,

• ~ .• _ I"O!;I_ ~_ ~ _0[!1~ nL'!~I!.!~_ i3 '-"'IIJ"",,~~~ ~.a,,~ r'Ill'JIr-::lln, r,ar

.n'I~ lIi:':~o il'ffij}l3-aic~_

mtilia~a If'loaEttrli mn !!lOJIe. ~:emioor11 gJ\8D8~li !I!i ~t se POiJt~ d'S ~rfi, $1 ~~$~ I':'I,iJI;1IU se C!O(I,W ~.oMtBJS ,din ur.m~Lli l~tiiDU 1UitO~ - tUH, ,e~~'b:;'f, !!iej~'~~ ;Ct~~lere nossW"e itm Mff~!.'ll fi in ~ent:

~ ~lI!luooL~ a~om~G'

, ., ~~

nl!fti ~!rillt(,f]ld

iA Thill 2.jF«fi¥oti S.A~ial

~. ,Siilmnna ,5,IGrn'll$lIa 6. ~h!Jritliliii 1:.IP~i

8. D.ama~i 9"tM~~

li§l~i}i~

Lm ~ii '191$::~'9Y14

22 24 00,

20 6~ 00' 35

,$,

:ro 10 ztll

1~ 31l 45 ao

::M.18nj'OO.Fid't:ctJfuC!m1&.a ,SIl TI a

~L ~ _j OJI!I)I 59"

I .. j;. lNe :sitepUirrn de lSI ~u"emu~ roman G-~ 'ilil 8PBtiiai d~ i!:ll IU,j~I(in;)l!srnl;,!l l!1ieo~~~~btT ~re vi cara.~el1iZE!~a. ~e, f3 001rioe~me ~ri.'i$G39itii"e! ea eQ[lti~~~or e1 ~Fe'll,!Ii IiQliliallil ~QIi'I IBr£!!J~n!a'i in e a~en1J"e ilpai 's:'eno~:sil~i If:i ,olt~~~1 pen1n;1 :;Il ~e aei81 oorrdWUnl, 1~r.fe1FiI~ ~ie~ellm~lio;mal:e iiII ~11fI~~J1m!t1r tim lPind /.,1 '0'4i earl al' ru im!r~s:e~ ~m!'Jill . .e ean d1ote~! lIJiall1!~ [f,j;lI1ll:(lin~~C~. :te'llIi pt:llli'l~n1I Doi eo e 1eil!l1e' aq~~90tto;;!lre~ ~~ [II,:! PQ~te' ~ iJ;:Jem'linj. iIr~olll'idu·~e ~s.l[e e~~llff~~rn . .A_R~J._NlJl!!:,

1O,;li.ii'I\'i!9f

'1 ~mi~i

i s. E98li;asa

1 ~J~l tHiJlJ

t4L F.lJinMI, 115~e~!~ei'lrie§,~ 1fi~:SI~aco 1\i'_~mo~11 de ~ 'l:aJb~ '19.J;~O~Qn- 2fl,p-,eIB-OMrit

~~J3~~ ~rpalec:;lI:;!l]

2$,I:(Iif!in1-!i1 "lOI;lI1 plij'm~~

::2'MS~ ziafi1lli ~'lCfCilPta~Q'I1 ' No.l~ ,dl'nl ~;@ ~\3~~ ~ 914- A:iiti'Ci~ilil~ l!Jj~.m~~~ oIh~J t,1 !It.5.iI~ln"'N\it' p,~~r~lw ,Bi!f~mi!:iM~

' ••. 1 M~lOOasC(al asaSiinam ,~ Cii1'-!7e g!reiCi, I~ CGli!~~ ~ ~~~!.!i n~natiM. 1\Ofi'A~fD·aiba!'i~, pre;pL:u1 Fl3J,~lam~re ~~ce ~I :ill

'~""I' JI ... ,......,.,.I.,.!~ ;.~I...,"~.-l i!!I .... 1 ............. ;a; Ir;.:;:·.I"'fmlll ,~ .. II..IIi"i1l' ~1Mi~1!1"" din I~LI m ~V]di If,. 1Ioi~1~1 ~!LLM!llIU:.L-~~1 ~ ~!llb''Io''~'~ '~-~~U~-;:;:'~.f. !l~lIL~M~ .~ "

AfbaliUa. a ~'oo 0 ~fJ~ifimt fIlI~e, TifrI'tife r~1WI3FiIi ,aJbflnezl. (IiJrie ceJTei. n!l.il ,:§ej :;Jilg; (\d~ ~i .cum :su lJ.al ~01IDli. ~p" 'to"~ne i~~i:'I~iti;ruil& 'f,lQIJj~a ~S' IAnga 'iljr~iJii'iIl im;'lIr!.ren~'Uiili ~ili; :d'u,Rlli !;l;Imt ru ~~ s:fifil'i;l" n1.ll aUI i3tIru!IJ mw.i !IJi7I i\~fz.lliilBt. ~m.li ai~n~. If!~jn Ei ,d~ ~ nmCEl~ h:I~~, rQr: ~tplii~ JaiJ !Nit li,Jn1iiateru] ~~llInit:at e~~JTe ~ fqrtii lor gillll ~~: ;~Iij'~bt,SI ¢¢:med~, JlJiJI cere Imi:jtjlila :di:;l~IO'I' 1il,Q·tiri '9~~ Q j~~ ~lru .AJb:311tiEi~ ~!~ ~p~r.t ~i d~ a:st~ (:I9'~ ;nl c~ti'~1 r~f!ir~F lIi!~tri. 1~f!is~e!lU1 _~.~ de' ~Iefl!ie ¢:Q'JiIlirlii~1

] 15

~ ~me[e de sOOd!3;~j ~Ierii degma~ TiI1i rete·de lf1s!ilJge~ 5EYI~' :(Ii ~e8 ;:rStil(Sfna ~J Je!~li it! WFi~ '!role; J~I f~rli t<i1$~umd~m au m~ee'!~ri~ ~ msrele' ht!p.~ior flH3~j~OO!rs-t ~~tui IiiQrn'ii:i!iWItlW ~~I;;IiJtl~ ~f! ~rj~a~ ~. I~! ~ju N~CQ~ B~lilLQ'I~, r,~i2Qru! ~OOiI~!i:ir ~F1e din Alb~!niH ~j aI~ 'bI;e~ n~I!~ mrntnL.

~l,Mel'1ru!Jl !i01i!l~Ill, ~~r>e a loopioo ~ 'foe .poe .aeei~1 l~rp1.'Il\l)Jii incu~;,:r!l:1dlu·ti·3 c~~ua ~U~'3 ·e!!'ii;.1!J dWp~ ore ·!'fUs.ese ~Q~ul ph~rdlJjt ~F! lCiaeeB ~!i! B\t!C\!!r,e~~JI p!ilrnfe1i~e 0J.!j rfljrm~ !.I~{jr~ ~ceste ~e;bJ. S?!.!!l1tem ~r,r"JF!!ii c~ C'ilIoe' !i~!1~iI!ij d,,;!·;.JJ ob~h~e pemJ'.lsl~ I,Jc-i~j~l;iIi !mlor~ti ~j I!l\Jterj'tilfi, 1P!'1)a Slu~eMu~ NIiIl~Q! es~e PJerdu1~. IlkirrfliDi ~!f!1 AJbanh~I.:det:bri ;ns:i.c; !'lJlJ ~'O'l' rem.mr,a 1~IIF~2ool"mre, oc~ ~en~!'Il.II~e'l:i!F dinte l)er.Uru d!1:'Lte. ~:lte' '9we!il"iJl.!hoi"fl~~ ~i.1 se prera~ ei11'i!:.!l ~rJe. cine Sfj]n~. :i)de:'l~r:a1JI a&llSift!l. [N}ol, U'L~~~ '1i1 Jrntiil ~1 pJt.almrllil c~Dr !Miasim~. 11ii'Irw dr..c trnam'ijj;l~i Obi! fiTi~Ii'8.IIEfNi ~i tUFiUru ~J elnil:!i a'lt.~ru~~' ,aceJ!tg'MmB sali\giJliila'rl8i i'J GeCl\3tim ca '1t.!2:00 iro{ilitn aJn. ai. nO~1l11 .as.~iil. at de ~t.ati.:ll !;Int;Q va iii ri_:tIJ..!lInat o~ se ,-,ar';l'i~~rm~a' • Tn liIfmaJ a~,s,tiJm cCim~mlea~, ~lijL~ C-iapi~atf,i ~ IU-iIt mbiJo :i;tG'JkiiliSt:; QillPti~~ a)~a_~iiJOOI g~i'i ,[ITo CS;RitaI8i.

~~. ~11f1tC(j_1J rn~.a. ~~~I~I~'~ ,~i ~~~J~f:iin~~ ~:gnBf~~. B~f8~@~ _ MO'til dlirn :2.f.'lJ!I!aJiflliiu 19~,ili ~Dt1,:2. I~

~OO~i. laJIMinlsooru1·id(l; ~i'lII,C .iiI S"$II. fi,J.a1i1~[.aiiJ)~ 100ft! Coota [~banl.a). md~ :a$'~ ,swIM: r:w.j:!~~I{j; tntrtl albafi'W'!.i :;a ~$efU~a'~ ~(eQi [~I(~~; §I p/!;I!I ~r:e't~I:e,g~ ~ se ~ni~ MIMis~QruliJ~ c:~ 1i3J CDn:tei alii i.i.1Sl, ;aS~:5lna~ ~ ~·ITS gi'Go.i Iba=r.3 ilI!;!1 ~~ ~rgliil~n i3'iai.9iiiii3i.'J.B\ impfEa.l~ 'CU flilJl :&ali ~i 8f~ ~ml Ili000ab11i ::ij'DliiH§nlltlin aca~l, or,ai. Mji':listEJ~ (lIIi 6ibeJrne 'irmeai~~ i .aiilu~tat iPB ~. 101. ~r'I'e (h~J 'C(!i'ltii:'iHl.Ullel'~~~i, ;$.-! '~t ~el~ 01. lbrebBi.'e $l w~t 811rum1al dB ~De:!:l~ ¢BiZ, ii ,Ij.e ~~Il\).p{llibil M¢klh;;J¥j;li~ Ab.lIrici lOt, IL&lIiiis' a :arl!lJ'JiI~t PEl;::u~ Il!.I.Gelor pIEi'ofi..J[ui Blillam~ d'irn C~~'I;iI .. 9,81 t'A !'meais]: !tiiI81itl'iJ-S8' prin mmull 1lll1iI!JB~F!JIllTI:§:ff cazul d~ ma~SU$ $,!'alli a,gi1~1 in moo ~~rte a,jJlirn-6\. oon~rilUindJli-~E!1 ~ iii 'f!ac§, :Qi '~llil'llil :!:Ii prooo-ti~ "n~nJI prnla$laFN ~ontr.a 9:I'EI~tOf' pen~rt!JI sslili5irnElrii3 [rUn'la§llo.li ~il DEli Iii::il liIa~ionali:;.ti :i;liFom:&rni dilil OJJri!;a arg,jiiBl 11:18 oonSffa1lL11ri SIlII a\!l;J~ IID~ Iia re:!%al;Jwantl,!ll idin ~1r.. sc~elrnliei,~:Q1t ~IU! tStr, EOU8Fi;!1 QlJJinei ~i SI!J rOiS'~ !Wtiinl(trr:!'T;!~rIF-Qti E?ala!lTil3~e1 Ain11rei e~arll~e! ~$tarnl!OOFld'.~ 8~Imroe'. iMilbl~d\e BOlma~, C~~ t(i~! i:i' 'I'3.m!lre cu sm &saos!'nat(J1 preot aUI ma (:O$'t

1~ 1n-.CtP,$;G = OO~F,t ::;is'~O! U~~l~,

D.F. f'lIlp~ f0:91 deputa~, la Co n,p a tfl " l"adb; '~iool~:;,w [N.ai~ ~i ~ IUmll ~U~ iCe ~u 'I~c!jt 1lIf'i1 ~t:I;~ PJ3iWu cazull de mai ,:;ua, :&":a!lJl ~'i)JiS\ pe to ~r:.'J tlJl!·11 ~ I.a to;at~ iPnli'~peii'i~~ p,Lill},1icelfe.

,2!4~ .z!~1l\!I1 .,Jtdovlilrull1 Nrt. ,8114, d~-rn 2BIMarrfO UIt14 A~co,1'ul~~~ROmoihl~' RM;iML1M4t1J ':# muacJ'ah3c,difr

1~~~eJi1frir.e:, ~(.i; 1loiri p~n~.;J a;t~~lIreg;Elui.l'flJ I,JlITtJf!ii ,ssssin:l!!nf

IIl\~IDQlUI!l.In M~Dn'.il11:;~ p_buil H~r~ISiJll;:iiel ~!im(iioe'. ~t ~~ ~ llliihJJI :S~Jlj IN"reu~ Bal~mEl08'~ PIr£Ql,!lIli! :~i a a'JtQr nQ"tablli r!offi~n1 .!iii!! ~ti'iB1 ~f'!a',e!le, i9~iii """ (j nM! s~~ dorrn1ieJ~e ~Fitre' rofillJ~lfiji mlilc8~ri~n'i ,~[II} i~rm'&'l~. ,Q mme' il1\1rui"i!ire ®e "Y.~ ~ dEi' lIIrg~Ii~'8, 91;1 ~eba~al' Ma~~~'QImi~nl Fe cle aU~ parfal d. ttL: l!.'eQI'!~e'~ pr;e:wed!Fi~e[e s~I'ettta; se va i'~lQjita CmBar eli ~ 'D~!e '1:' ::;le1l!1e ~e.!,\I! - ~nt1'ljJ a fXPUFi~ atf1)clt~~]I~'CO'Ims-e r~ ~Qm~ iil:1 F,)O~"{:i ;arQIDl!'l!~r.

R~p.

~., ,~iin~'l ~.eYj:rul!!f NF'. as~ 6 d~n -291 Maffia, 19~ 4~ ,Ar1D~o[l,!!l~io:i~n m~~~/J"~$l'~

'~n oooo5.'l.!l1 SB8Elim-t ,,,':-l,,jI;~I' ':~.:ii "''''li...li'''~l' ii'i~ "" ... ~ ,...-_ 1-,"'" - ~

- - - -_ -_ ." ~~ "'!:'I~~"'r!i q I(!i!"'" "'~ ~I.'!~J .... ,.'ii'!iI ~I aU U",IS I"!"

'!j',l;!lfl\ef€lQi!1)I1 p~~~ ~Iiflij~ iS~!'Ooowoo ~i1 ~ '~'f<a~~f4! ,aw;!Ji'~. lSotir. ~~I,J!l'!'! ~r tJ:ie. a!~ tf>el ~e1'ab1li r'(ffi'(<ini. ~liJl ~ri:rn!!i,jlaJ Pal awul!, ii;lMpi ~m se ',;rle, m1tr~otiLul :g~Ci Gh8ii'ml'ilan~ ~ Pt.e~M , '!jo~atU ec~ ~~~I ~r€:bLl!e. sl"il ili1ld'ep'lilft$i3$!t.i m.i~ri!!Nil ~~~

.:3.SllI1u1lrud I"iA llI,.!1i"1"'-C: "" ........ ""'''' 'fr"'III' i:'ioii'oI:I"'l· of:' i>;, ,,,,1),,,,,, . - . -. ii' • ~.' .. , .•

_ _ _ • . !"""l _ ~;:I"-!'!Ii' "'~UI.I'L'! !d!I~ .... 1 1l" ••••• J • .I, ..,1 !:IO Guu.r Cr!3'1NIIiJ.L lMl8.l

!liU.!!j~ a~~W:1 ~~err1f!f!ilftOS t a 'th,st s'il!.fa'i:I 'Miat~. in1rig g~ fM.Pre;il.4raJ~" cie lP~L"U1 aalatma~; ~D'lima ~:alcJe a~i~

fM'1G. Zial1J~ p;lA~lIdl\i.iI" INo. :11116 din 3[11 MsmEl' 1UU4, A:r:t!GOril.!ll: GWOm:Ei'l it m.i:i!\s\aGWe iNn CVd{:sf'~,

1 •• .1. [;rf ~~rnetiul giJF~~mt:m:ri IiWiM~1)i,r,$,'Si ,fiis.:6u~ idie) A~s [Cl!lin dOll!~ ~cl~rnM~ allll d'\~ui V~Iii2:~S lF1l P'Jl!'lilS SaJ .e!e:9~ (I, "e:UlI~~I\i}-S ~~n9':a in eS'l3If1~B urm8~g'a'reIJe; att! ,eei' can au 'cst ,of(li'lif1ii~L cit ~~ osi ,ciJril au cami~ a'9~!ria.e~ satit :~JJ~~1 3'1~~.zi", 10 'Ila at~r.e ~L_ ci:ii lri!l.l s~ !i~ t!~ 'f-.l~ut PiP.OO'!nd ~c'(jlS~ Cbifi.6S r~sPJn:5, 'g~liIiu1 !'!~~:m~ ";.;1 .ral!1isfMs d·!:u1 Vel'it~E:.QS 'Li'lcgroSii'mai

lp.~tm~liJ~ dB 'l.Ni8d 1~~tJe{i'}6 - ll.rrl mif Il}.8J~' se m,at~ clI I~ CM~ ,o~m~ rfld~ g~ti8~t] ~1lI~te., Tn Iilma :aoe~i rQ~ d.

Ven~:eJo~ a adr~gat ~u",ernll:Jrui r.m:;1f1I.!i ~a dOWi ~81'~t:'$m~. "M ~r~t se ~e' ~ es.'Iel :"ol~rba !:ill 00' iI'tIitiIn.O-pEii\a a ~~ei ~1e ~nue ~~I ibel Imp~ibii. ;i ~ ,o.~c.lalilEile-a g;rEiaci, fg!grre~~ ~fO;fu!!l1~ 'ce' ~M~kitfrnp1~~ dar ~u ~i'i9' mijIDif:UU sa i~pedioe ~!:ti!,'a!~O;nneiJe Slc~ ..

~cl[ef'l~~~~ d~null~i't'iOOO!.\l.

I!IJiP-~ 'CU!IT1 am ~liWri~iit, e d$ga~ a, l'Or:RiniiolT Iiii~DnI;Hi~ i!;i,~ prleg.e!i1M_~' ,~z! 'In aL!!dteFi~~ 181 (i).o!.Ji, ~ruml:laGil.l, Ilir(irii~~J1.Il d~ ~:«emer C~!j:I~1 lin ~rue I!e~ 'YOrba -do' ,Rornm'ba.cu~ lnl'a s131i:5f~-ou~ Qe loe ICJe Ql18eedO'Jiie~, 0., Mlnis~rn de '~~~f~ ~!!:~~j~bi~ lilI 'tQmLiI ~m'!ea~!J11l1!l ~ I~~mi a~ea~ in .Incf~oo.sifr~8J RD1l1111ili". ~Uffie~ ,.~em1!!1 !il@'Silru a ~.ilc!.Jl,dermO'~rl. pe cal'e ·dip!OIifiEirit:i. r:a ~Jerrflj ~JII01!H~ru..Deta :~tec'i n6 :s,"a 'eI'at r:i@piJli'I$l)d ~ :~lii;Il Sf 11 o~ern, wool ~!J~mIIJiI ~r,SCfRaI a1 C!·i!!ti Vrnlli~I~. pm ~!i!uIlIre hs-stoilrrir tam' iilf{llal s~..a fa~1Sirjja;~al illi'iP(!~bil~·"

ira dbs!Jll'Y-artL\l,~ :aCG~l~l~lie:.a~lel g;r'S08Bfi~ mu~une liliF!'1ic~ ~i eJ w ~~ta Imae.e~niiNllij' ifi.U sa !Ptrt dE!;;Iaj~ mI,!I!~I;!!Tii~j~ dFrgl {m1 ~j p:arjn~i am~~i IW' s'iflit mas~~~ ~. ~S.ni~!na ~fJurn~C'!.!! !;:Ia, itriJlti,imif :Bl a BEll !fin lUmen. '1. .•. 1.

2~l11,,; DiI'!8Q~iU1Erirl P-Cl~~,~i ,'I ,SiJJWIII'.aJnfi!ii ~eiDeiraJei. NDtl @Iin 1 Apr.m:o: 19,11~, Agent ~12 u

Sjn:t8za~ ~~.rrt! ~fi.m.~re (fj' !'Si CI;:!I!!'/~ .:i'8 ~~~~.af ~ JiM~st~ iI'I!i' w~~"tI~ GjjHll1:ghs. L8q~oa~r .$:'Et~ ~'iol!8f !E!~4e ~rJf1e~ ~[JrN.a' M~~r1'i~~ ~ )lJ'Qsn9l'~' C'tl! dfiW,IJ"!f) ;Iij

-~ .

" . ~ ~

:2~l1::ili, oZiaru I '~Mrf'li:iaJrP.iIi'· No" 7,15 dtn J A;rJ-:!'flie: 19i'.,.!t

Airtl:T(:d~ul~ i!!MC@ll1g16JN~i'J'

bB iCQli~e. 'M;i11i.1~in .;ar:gffijni :ill;! l:ggt ~~L~~lti ae wFid;ele !a~t1i: t.:IiGJ r:ll;l ~~ OO~glfS'!!!li ~ne !;luib ~rm:,i~~I(!j lllnea e'iei1l1:uaifl' 1E!g.~hL:lri Tu;rbI'~' ca::;8~ aDrrmllrll:Ql;lre rolilil~ne §i ~!r,eee! re~!3Ien{!m"e~le' 00101 :SlJ'hln;giill1~ 00 aulolillati ~i de ~liCl3rit[n llTil)l!'!1iele !E'!;ie1i:i,i: Fil~~ rr~ $8; ~iDin~~r~1 ~ru1i~'e' 11i~~t.g:iU'e CUI Idee;:] ooeR piltfi~nii $im~re 1111tEi' R~nfa iii @r,acia ;i '1i11~~ <IlL'! Mj!~1a r~e' ~8:se i8pri'!.l'JlsJ ~ahllt(iane'IDII' ~~'"! ooi JaflJ.!:H, no I, ~ingjLlliri:' liIoi ririI~C8luni., L91 IDmi~ 'I'ItI;Inja;Ji sw-:!llinl ~U t~S1; mit~fjni,i d!;'! Ii1and'il~ ~1fe~i'1r ! lfJill1lol)l',Zg.Qj~fu." nUtmel~ ~CI!;S~;) P'$rE! R!~i~ ~~ ~ BJ,!I~t ~oo;:Ji ae' ~err::~'tIiJ~:O~ ai fWJ~I\i) oo~ttt

1) F.o.IP.$,~\-IOI)S:AA Sa ~ i ~1'!~~~

cste tn 'CiaRU1 bamd~[Hi: [Jn iliioo ~, a~s ~ ~fl),~ Oml\tuliilt cto~rN:t1:Q p@~s"~~cli Ma1iIL QarU ii'iU ~B!l!l ~rif~al Idc~1 uf'll~] t~i1laMl'. a E,pirui!J' ,aibanCJ!"liIoll'll'iltrn 00 T~a1laJ '9rece~!l:i~ :"gl $jlOfie!e Ib~~a..~;g:ne eom~se odet :sot-li~~l ;;! ,o~~ell1l gre~l~ Q~ftll~ de 13 ~'tena II :s1'a'U! ~~d\at o&n cedii le 1frI(la.'tai'll' iP~ftlLru aoo~~~ rrmtQ~ ~I s.uplimenti:lillil campilfflie. c:l'unreM. !SUU~;!3~. !~ sdIln~ju~c, t:I"Irl o~~rlii, 'iD :sumG~G~ tlMulUi Md~MeH~i :;i ii:'i~KIli OMlGtiinl'J ~i~ lislpa~ridQ$)i~iifli Er~fil:en~n-!

1N1li e ~ilNi aL:l~DIiiI~iIQf" ~. palii;aI1i.~r. fiW' e 'Iliria '9reDObr3itQ:r. ¢U {~ED818 §i ,oW DIi8JJrI pli1li ~~ i~a~. N'cr)r e~ '~ra~iau ~ar ~i~ m.u5itrra~ ciSl ~il 'U!i!l11~ 8i1:I;j;vtla~ ·!:o.r Il!sUonsl~al, 8tS ~1i!1 ~ ~-e!;ll ~u ~I;I r:f1l~ele~~ ~e:;rurn~ ~e1 \N!ifov3ti! ~'l :g~~jJ ~i t~ pjea~uU $Untem fl!C~ ii n\!!!iI1H;:!~ lI'!o:!, [1e' :~"b~jL(le ;;;rill! am tn~ ~ ~ hi Gre~ !ll~ F;!!ifte!"!li ~!jt-epi:@ llli!mli~ '~!Q~J:!r lFfbu~, Oe tSw-~e • ,erlili.~m hil.~ei~ at!Ie!jl~n,[j 'i!e1;t;H~i!!l1!!iJ(l(i~ r(ln,l@f!e ~i F!~iQi::;r, c;:HIlin~I;Ih!J] grece~~ 11e ~u~e't!~ ;(Iif!U i'M tg;;;r~e' ~!.IIi'I ... g'rn (l,@Fe! :;rm r~t:IW !egJ~Pi,~tiiiFe~ij, !'lU :!il ie~ft ~~ml~~! ~c~~ ;;:u:'nit!:eittne' ~~ ~ec:~ptt'e, ,I 001 ;am r~m~g\ tCi4: emu~I~~~!I. tJj)'t TfIl'tC1~~Iij)I. tm ~~~bJ i .l@l",

OQea'baFgtlaJJi(j~nnlle.g1.:l umiiit $1 nQ~U ~11i'i~ial! ~ara, ~d~~~a dll&iQiiiili 'S~OJ 1:i!!l1 ~ ~h;ilt8 I a!o! rete, ~mtllli'IUii a.1J.ll tire:!: eu satii a[JM ~i ciJ 'C1hG~Grt! itildQiIli\G~ aili Mcl'Cc'.ia ~i dili'li MUlil~nia;, dieg.eaba a~~~Ji ~a ~$Ie$1!f(i] g~ ititi 'i_Frr~inl.al '~a~~'

liIS'bt[uni inl ~acr:a m b.an'lI sro~i rltlil campiie' nO~~r:e:~ ,~e-:ab<.:r 'pQpi)rtIl iii P1'run~reai ~1H\ti :saID. aseu~ del' (ltrj\~OO'i ,aJ ~:teli:U'rla~ '!'ei1'S!iirnle ~' ~ ~ii'eCij,!H fmi( ~""Cnlli'LUa(i~ ce Iptl~ro-JJide .,~nyil (io3.~ >de(F.eA-~ v..aetelle N0:i'!!l~mitoil' iOO{I~I~iIi~; ~CJl1uroi)~, Slllfi~ec~J .. or,1 ~ec ~il de ooteie (lJ-;ecelti. :3!.Jliric\eu~'!S~I~Q ~!Jj~Miillum ~!.lMili; ~.;!lb~ s',auJPro.farulriii1 !SUUm1l ,at'alGftihMor :S!.i~ p:lfai'llil f~Ui ~~mn~ idS, ~UfDiITla'ii! ~e;aoa - Qfii tte cate' <;iIi ri~·~m amm~t Driyiliil1!r ~r'9 M~iJnitr Iil':alilil ~ri~ ,de C@1l. '~scSiii ~ :s;jrci~~ dEr~~sb$ '~ql; de~abB ~l;Iat-e I", ,~~o 'ljIizi~~ de e,r;J~,J]!e, ~ pe~cl:i!t.a de 1iiI1~lJ.r;!~Fe~ 1~1l'! \!i~ (I~ Imgrie~iF!~ ~r~:;I~ ~j veaOi,ln d;-e Qe~am~in Iii $!rferi~ ~,I$lW ,~ tnlrJo ~Iip.; -'di'n ~F!i!i~1L~~ 1f!~~1fi iIilj em 'r:n'if!t;l m~IT8 1n ~rnftJ 4e pete!"lie ~! de p:;rC$! OUI ~~m~!ilIi'I.eit3te, (:U fu~i;I':ere@ i~;'PTll~d~1f&'i lle8lnuL j nD~tJUl Ilrnoori~j~ilii! rr;lre;gj; ri~,F-'I!!iJ1jSI J1_,fe~ ml;J~liI1!1t3 ~ !IiI~oJ 8m ~!t'e~ r~ i!er.1i:;r~ 'tQ11,[I'!; ~ ~i;I~ fn;Jf!l;;;r~!~ a;N~~:l'JJni! ~!,:! 'r'D~t rn~!~Ili~ os. oarid'~- .. "" " 1ti11J.i;;n !iii' . '~

. _ . _ ... __ .1:1 ~~i. .~ ... eIE!~

2~. Ne.m~h#e m!llCiEtdo .. m:manNOIi eonfm'iul 'rako lOne~ldiil'e\EiUra i""tW~Wlub,~ndJ\I"i~ild .in' ,2'larul

.,.Aa'e'!latulr,l·

2!5j,1" D.I~li~j:'jDa f~II'WIf,j Ii SiUifmnlmti Gen!Bit~I"" t4oJi, dl'[iI ,J. Apililic 19114. ,Ar[ljt!ol1 ;:t 'I)

~n iLiirrTtla uililli ~rliooj piJI~ ifll liarul .. AtI'evaru~ ,de G8~rra III ia~B lIDf'iooe.!J~ dCSFID :as~~if'i;a~aJ filjj~Htir :artfl'fifni din Oortts de 'G~tre 9~ ~hf1~ ;!]Jill~ de:S1l;incw~:c1lo· ~ 9!j'YQiTiliJl g~o (I'e, ~~e9loecuJ To aSi~f:n~rea 8J!oIfriltn'iIQ~. (lef~ m~JUedD·FO'm~f'i tA}:;,t~· ~d~f1~ iU~rn~/lJmit'~ ~rnd19i1iQ~. ~1ii1 Ci:l~_~ aowa!1.a.

~~(hm ~emlJ~ttmMle· Milce~Rom~ "jail' 'C011~.r:a1 iiJ"j~i 'Tab tones~jj din Ci.ail.r2L3. :ar~ool!liljjl pnblieal. tintQnri"1Wl fin Ziai1lJ~ ,Am~'ilruf\Z6 FmJ~~~ !1!'Jj\~m ~.rot",8~~r§.f.l~ ,rM; ~~n:ijJli ~t:i ~a11l'li,o~ .mF~~tl aJbi!]jt~~n&.

~6ii HOfe..info;lI1ti!iIi!tive'.,i!Wuprs ,mftr,gJt1pl:rlJ1 ilnllc;od,'o-

"Ulman} in Rem-~n~B fI:i ,Ullmlt flWMletlr pic}J' dlnfm grHI '# 'filr~i; ref.nn a;5lu~ ,pe~u:IiJlO,r fl' aai9i5f~lbr md.~lale i'm ,- ~bjliB am -:- '":- ~"'r:-,~ "x..~ ~ i~r. ." ,,-.

,_ ._"',f,"';.:.:~- ... 1R- . _ .. " -~LM.""".iI' !i,!!1!;; c"">[:.I"'""9if'~ .. ~illU

:fitu!~. JJij~-afQi1 ,U'~r. ,iaM m -.lltaianilJii'J!-"~ - -c_ . n"~

_ ~ ~~l_ _ _ ,.~!L;I\_ _ _ __ '-R- \U_ .,.a_"~ _

~" ri]ilfe~l!'!J!"i!NIi, ~o'!~Ue:j ~Ii S~gur~nfei (fe:ner.ale. ~Mi![[in 4 'iIi{~ril'io 1H!J1:4 .. ~'(3;o.mit t~" ~~

Tim UIilim8i II1I'ltimEiIQ:r' '8'i\eIlLirnen~e r;ii;;5bgiitl~ pei~ ihr!! ,lJb:ornlaJ dilll p$rl~ Iri'~!l!'l!ii{i!or ~~~~ 19reei, .,. Wre [r.;SCt'l~r6 ,es[.ei CU oonclJ~141 I§JWlferf!wt~i gr,ec, ~t".J uo Ffm~r de \~n~e1i ~n! f!:;I~cm~!i~~ i'd!J~$-ll'J'.ill.l~¢eoe ea vo.'U!n~~r.1(if'i ;j6il~nl~~f'imJ ,apirn;nea fnI~'OF 101 'de ~iJlfge I:!e orgla·haFlcteloll" Igreee~ll.

2~'~ ~!~ !'UW'!DI!i!1!hle!~lfial! No~'3SI7' ~in 1~ A!Wme ~ &14.:Jli.lt.trciIJ~ull~c C~~mi 'C;!Jpihlf1e;l j}~~~~~.~ ,C:OI1I\r.ra iCd~r ,g_1'ii3 G~:h;;i r ~

Ge~'I~fliilma,Pi~al~ ,er.a!lJl 'iWlmnil ~i dluoo s~ni'm ifn ~1S: G~I m n!U~r mate, ~p're ,a pr,ti~ei~ '~f! ~,fii 'erime!w '!j~~~te ~;i'i GDrili;l ,d~ ~~~ rtml\~li'lil;Rii QrIec! Idin'~if J .. .t.

Ql!Il.IIlDhares [)"IDl~l, L@iQn~ec /!,.,l, ~~e-3m ~ (i~ p;:fce~1

~} F.Elijj}.'&',~ - OOSM: $'9 wi ~ ~1i1 ~

~J jF',.ilJP_$.'G; ,_ OO$AA $9 ~ i ~1~'1$

~labllr1~ 'In PtrniM~U~ Cj!1~fI~ 'era !SI frfee~ sitlJ ,donmQ~~ jllti~l~~ilfl ~iun'ill;!; I~e !'le' a~minl, ~amebH CQI, linan ~;imliOi. '~i mail lfuamii~ ~'i eei mai :fln'Ce'<f.i!i.!~J -d11l'L1re mil~iJl f'i~ar.miJmJ8 dIn "rlflln:sjj~a Bah::aliro;a ~111 ,,1'4'111 i'1~U ,,,I.,. k""k ,...- l....'oil't -:-1...... - , "I'

F' -', - - --, 'Y'o! ,;I!I"'-'!o'!1 !O!~'!.<, '-'I .... ~~~ ;&1111111 ,~I:L.I ,~J!:JU:i iilDEi e'aI

In O-iilrre ~~.e~t lI'!~~.4e em~ a "os:t. intbUMt'!!i~t 1'iillJie' c~ p.ab/lu

'"cirloflalOOi (1I1i) .,;,.r .... " .. :;j, ... 11'U:I""""';,;ul\IIL· ·r ... • I"j........... !I,; -Ifjji!i~ .,' - MI;o ,- -.",

IF' r,o;'"", L_ _ _ 1 ~,",1iCI! _~~!'!'i!, Q & k!Jj ,~~..",.I; Ili'LJ ~rI ... 1 i;lJl,;!i;I~.

lIIe ~fi¢h'ipl;Jr,p1i!1 In~~ $I dIiJ;p~ :a~lguia~M tnate d"~ ¢~ I~ f1!"~l1ri' PD~8rra: ~~I~i a~s ii;lJrrp~ ~e el'l'} .a!Jl InaHca~ ii !i~\ll!dj ~J;lbe~ tSli omni;a ne~ll'Ifiiiill,!li ftlr!i1lrresc.. a :5osl1. mormafirul ~ pBlit1ru sJiDrrnT,ni ~i ~f~ia~ ~iflilruilt!ie l'fI Irnja~"", ~'::i~ v51iIjf"I'iirit.,"1¥1 ~""0!;~1,o;~\ ,.-;:!Il: -,'. ~"" ....... - ,

r."'" - -! - .. :i'1JiiiU """!,>!~. ~ I,,! ~IJI'I"""'UIIIU lur' 1;I'lc~I;.II~lIli!I!

~~ia ~ alii ~D~:t 1Ti!1;I~ wJiiji'ml~ '~ Q!J \fIil~ba ,il oolfa~alldJ;! lI'.groill~ ~Int uJ can prigil;me~~ ~i a9L~911fie.a~ tet m e IiJfJBj ~1,J1l"O~! Jm~i ~e.patii~ I~'i IlfiEi!lllie: ~.n n'e':@mui :a~oM~nKe. 112U~r.e8, Ji~~11fi :(Ii

'lIiJliuiI7O'J Ei ~·"'rlr"" ~ ... jj ....... iI'Il ..... AWk ""'n li'I,II;''':n~ "Iiliii [611 c, , "I.. "6"·

- , , """"""'!.I'l'! -I(IIJ !iI~"'. .....!u II"''"'~'''' ~ I lFo::IU L'e.., n!1lFel!!lflll"lle

Balsrm~el! 'In SiotJr eabL\lil~' :~ iifi'il aJti ~r~i ~oorT!'rf!r !'I1'~te :';';Ip5 ~:e'lln[i~t rji !1!eciiflbr~ tte'jgj, ~aton.a lOr, am piEimjl,!f~ pe m 1i11ll1 ~t~ini~i ~S~ri ~ r.1,e~niluIUi d1('.lmlrn~s~.. ,can 'IilllJ;i 4e '!ie1

d~liiii "'"[I .1"O';1,ln....r~· ~f'i~I'i- I~_b. ... O!:. """".u... --'""'r ,"± .. -~ ...J'

-', --- 1__ ""!PI ~'m'O!!OOiO>~ Ii"- ~d.1 ll .. [lel '!t 'i,i!W1,Un;!1 n;;Irn l1Ie~~ ~!!lII

MsosdQnia. J .. J i9i IWr(lre~m m] ~fi'th'8i ,s,*ll!Ii ad rn~e1e~e ~!Ii~ili dE! ¢:Mre le~J~~1. SAI!pIroJ'teS1mn >Qii'i.lU:g"~. cad 1rl~1,J1 r,a~Si ~.rlJ, ooJl!lJ1 $i (lh~~~l;li'~1 IH'ar,lLf.ombie eala'fi'ilatEi. ~j':3J ~t'O~m in'iErn~rn<a afliOC!r,~i ~v'~wiei ~11'll1~~lmlile·Mba~i.l. .. 1:."

QWMWJ),"IU'LJrl!!ctt;·~ .. 1,. to:IeJ1joroci~~a ~J!i~a ODn1a ~~ GI!I1 atila rftJs~ dUl'8r¢s~~. ~I,J W '~red~ 'o~~ie~a ;i 111 sO:liei'alS" nUl ~n.a~ d'B ~] '~I1.m,!bi~ u!lbl e~ G'J1bIIC~ ,ell ~tflit ~ m<ai ~eaIijpri!3~ellii iii ~Ii1i1L!i!iet, ~'emUiITfl~_.;riinel'e omorori $~,\!nJ1;'ibe' ~ 9~ tari au c'int1 inirn!ee f>Oli1ff~fll~r de ~~ut]f'id£ii'iiL eUlf0:5l'iJperaltu!i R~I~" a~~ :¢!lJ:nil @rtrnollU1 iJ;Je~ ~1l11fJJ GS1:s itrp;fJa I'm "'e,ni~e~5i, cierfullfJt 1f4 Bl;lcl,J~~i 't.ee! fnteJep,f Gr:a~Qi e;\!if'il~~.li DfaVei ii!l1iIif!i;;ibe' IriQ11T'Tlne, grec'ii a1!! I:;Jllt'Uill iavea gm:aifi~jel p~Cei ~iiQ:l.u! FOm~~ d'_fe~ JfeWn~~im;1~'. ~ ~t ~ellfflt !$rn~lr.:ii. 'rar:8 cal fullis ~:;IU FtQ'ffl'lllQ ijJ

rur.RtE! .- ...... ~ .. ' II'~ -I' ~'!>IJo!~m . .-.-it.. -" -. "~~ E!i r. J!"I"-! - - gUls~ 5i;i'if!~_!I1,;;'.I:J a~JffI'('I.OJiJ,'H ~a AilEll :iW"'iI;!In~ah:11 lirl!i! !RI:tI ~FlI\'

~B4Ei -am"kft;i.;·";I·'~· "'-': ~~ -I', "''''' '-"'iI"iilj,oj'ftij C '-.- - '·1;0""1;;1 -' , "..I ,

_ _ 9 _ W!Mil" 5'-iit! nu !1~eelrUrrm ilfJ'1.'II III~!"."'~ ~nll,;l'a uor ~"'11 au

d.eY;a&tBt biBS""""", " - ~ I '-I ;. ,--I<W.... I(" ..r1 - ~ ... ..; ':

, ," - - -~.._ ~ a~!J~!.J QO Q]JI~I r¢;_mun;;:i~! M~f! 'I"i'!,;'.! !~~.

Mi$sre.s:::ca ~Iif'!'e a ~~rlfnetll!l Bale:maoe ,§i :;:II oomwJJ.:li.1tel ifiOa~tM tf.Jil '~~~I ester 10 ,d'wacla ca 00" '8:!;its nidi I;lJ @eose1::l!re 'intr.E1 Hs~s !Cd [Fleb!.!1nl ~~ ~*«I!lS, ~el fr:t~eP4. ~8 '!9~1 e~1:e vtim de lUI'! c5i~:em ,~re ~e' ,p~r:!IJ~ '01;1 ~~eaii ~!b«,jc!'e Cril :~ 1m 'IHmut, i,.i. E:ste-- d'itr I) ~ldilJi ~,liI'tiJlj[Gi~ate a luli ~F!I~eloi)s; eo

m1,~-ea ~R Epir ri ii'I'Ia1i$¢n!i1 Idin e~!il~', 1 •• ;/, IElPli1UI rnWi ~.e ~o~wll ~ nUi'iiai (fe itGIiIl'Iiri~ '§j :;I1~me~l~ ~~1Jti& (t;~Sl'3 mniH a ~I~rilei d':e ,S'udi ~~ a_1MiII~~~~I;I?I;:~ I., ,!,,~flec.H ~~ ui fij!:;:I1lJ ~ ntc 0 stJ~!Joo ~n~ral ,i3dJiillii5ireIlei gre~' ~re ;;) Qrntlnt '!ll mU~1 Gmbcn!'li p!9 'filun~e~li!l r'cif!!!1n' llgma, i.~II. [)~t9Jif.! IilOflf.ltra~es1e s~ Qe~ ~1Jr!,l'arnUlUu a ilifl~e ~ui VeFll~er,Qs i!;IB ~~~eete 1mtaru1 ~etl ~~UC:Ufie~tlL PiI\EiS"~iIlIlI 1ll1~~ a! ~i'JmiFiIe5 au vt r~s;a ~,~ ea~"ni i:iahdeiot,d'1 ~If~.i perr~'iil 'C£iin !uiPti I)~i'l~ ~en~ler:e'8 eui~!JreJ i1"G:1lIi~~li pe$~e I~m~~, lQ~' ,~~ W'eO ~ume Q~ 'itat sile;le 'Slfite]filill :ail SMli3 in IJtmt'eri 1~l,Jn, ,cu G~I ~~ '~~r~a s'i ae s~n~I'~ nIli IVIB! ~JiII a~ F1Lm]ic (!le' ~~rn.t

~I!?II;I JR;QI1it'rn~~.~ ,

l~pwJ»"IIlliI~aQeU3~d!(;t~&l!!'l!U6 V •. .I N.-e-Snil :;iQI,llr;at acfJ ea 5i~ lS981i1ii (II '~li~Eiirtlabe' ,~ mlil~tiIIli:&l d,~ ~mlind'''i[i. ir1fet:ue t:i!i ee ,Q!1ie Ci nl,J gi'Ff~ rn~i !fff!ll!fifi ~1J!r1 00 i"OfI'ii'Iunl ,fil ,~Illi ~ I!j'.rre~ ~i a~'e n~ oe p~tefll8 FtClmTn1el' IitU ; se vaT ~ffiilil:ei s~ r~as;clln porninii @!jiM I'~!ie ~!liooIQ ~ mil~fttlile ~allull~ii. irifieb\le :d ooallll'IOO~i:!;sil1'e~ f'ip~ul~i:irrtIDl'i 'Qrnorulj,Ji ~i ttil3Dilie :58 ~ oe!ie'ffi ET:1t~

Albsm'ie'il ....... II'~ IN=iJ~I'I"";-;""""';<Jo!. rn ~~II'."",· ;:,"",",-. ..r.1I, " .' . ill ~ f'- - - i'- ' ; "~" Suc,p::--'!.!il:Lli!l~1 " :~ lIIa~~ ,I.IILIU ul~ emma, a , IM~

_j;p~,~ ~ lerii.m' alt!a't;a~, n!a1 ~lJIlea II"Itll:11 se w eere

tl)ed\$J:is£!ie !S~a~i'or' grna ~i'ii ~~1,Jl r~g.~ WI7I0',l\~~ de, ~rP.1i~rie, del~ g,!J!Vem~ i(5~1. E~~ (,jpsp't cal :ii'lliil: ~1,!I1i!1e iF1~erese :ale ROOIlrn~l,oorii1I;rl:!~' !l;l1J ~'i~ :i:li0 IGf~~i, .0\31' ,8'c!3ii1~ts ~n~einJlilj! I~ ~a ~um !l1~(lI! ~1!'!eOOi ;t,<e~;JmQ rio ,:S!lM1ime~ ~i [n1Bte~lej ~re~, lol ~:a '~~:;I iiJebw:e s~ '~~ !S-C'ama (d~ :stlr.i'ill1iI!~~le ~~

LD1.etassle noa5.1~ D~~... ;«1'.... r"'I~I~ iI',.,Ii.oilm. --.;;'L~ A -, - . ..;.)1.-

, ~ _ ~~ ... , 1.;;;I~~!A. '<! Y ru ~""I~' Io:~WJI.'l:i' II1lUIL 'LIB IRn,;,.~.JiiI:;l

RDmYIlr.ei, liind~ fir,~ ,in1errre:m~a ,ii1ii'fil'i~O~ noa_sbtB~ Brm:;ll~ 9Mle¢~ at 'ii_ {P$ll~llin~ de ,a!lTff!e:~ ~!.!i~!re~~i" ,Api:1i lal~maha'lul (diri BU,' "l.ii'E~Fi! _Jam ::i).;I=ln, YJrnI,JI R:9ID1'rite~i !(3n-e~la ii1IU ~rc ~ dCi.tlIM. '.' it ~~

~, !aira,~. Tn 8.:geme:nee ifool'i !.:!~ ,~~!]l' ;rrID"," eM -,a -~"I , ~

, , - ... - - .. , . w ,. ,:tI~""'U :3 1iIiI1~ 1;;-,

GfElOia n!lJ !tlil hJ~ lIli~r,j rJenlQ.!! ~m~d[~'Gi3J~ait,or tillh~~ii. fii'l1lllc~

88 O'iioo'iiEl[s oor,li',J:iI(I"ij:I, urn ,i:j~' jb .... 'lr;"'ro!"'1"'I"'~iil· ,~-: .... ~ ... Ac,,;,,;, ..:1-.- ..... 1'· '

~. 'r. ~ - "~\I"'''' _., .... 'i". .!h'i.'! !,I!IL'ir!L!.lI! "" y1 Idl'l:I 'iiiI~!C,Y-I:a, 'i.ilI;IF ~~I!I !;is

~te 'in-~p~l,JiL Uri 'et;~ bnu t.afil:ianlc: W:lr:a RQm~~ia" Ila~ GlEQlE!I nu !i8 tiJle, mi~ulii~ dfnd eaif~fac~e ~Fitr~ ml mQ~,I. hUj'mdu-;i a~;O'iiaJ-ii!iJI'igbllll C'ii P.iA '-lt~r nil iC'A ~~r,' ~.,: 'L'I'>'I~M"I'IIi"i ""' ....... ', - ",',

."'1:11.... , , _ ~'" ,. ,"""', ,~,<!,,",' '!''!AI ~111!:u luu, ...... 1:11 GlK:lliriSDS

'HIMni~ '~t.e~e' ~.~ ~ti~ 't:I! n~!i:i sl ~Iaro~ :S~i'n~T RO~ilili~. I~ ~CG~~ cr,sD] ~ g~1)I1 ~~ \'8 (lji:J ce~r1rQf OO~~~'M ,CI:e,plilill

,s:atKfa~i8.J\._}_ .

[];i:rcutS.~ui:;VWk:&liElr,}: ~P.~J!liFl~uID"tlI!~~ E:ISMl' eiiil'ilp 00

~u~1g ~I~~ ~ (I~ ~ntPigi~ ~nfI tirn alii ~i jum~ta~e" ~~rrd ~~U!l;~ ~]Ii ~e~1ilI~~~ $Wiri~U cTnQI !.1£imiig,amiziEili\QBi arIT'fa~elJ il':l[~i1i~:;:Ii IP'i;!m1~ ,~Ij'~r d~liim~DB8 mlill;JlJ3nllli!lli tu~ I\;) WFiQi '!.Ji1t zi{!lri'~~ gE!llman, MaiiiTLllii3n 1H~~d'e'JiI :a '!i(fiJMt ~~; ocl~ri'm:area iliJli!i$~ul~i !UIIQ ~iJ)lif~ Q'~p~UII~ ,ca~$S!tria jI ,eire ~a mnO'~lenlrea ,IiIDEI,St\lIi ~IiIiIP~nllL

L~I la!IlS~~lij OOilrferin1s, :6"a [eiJlli8ii'e-at [p~ta tui ~r.cnt,~ dlilid8~rul A!LII$~liE!l A !l'oiibi't lr"IelidBlfIl ~i ,al d!l\!~i~ Q~ ~~ya 'de ~p:EI~B:iiliS' !til AUM~i; urlim~jfll 'd'O W$i~ri ,ai f~1 ea arone! C'i19dJ ~~sii,:lIl~l'.a T:urM'i ~~ W"aJ d~(ih1iliI!'" A/LJsllfti~ ,s;~~i la looJJ.LI, A ,pomgriii~ H~rosn dB rrri8r£la' ~mlit~ ~ugal)1[j dl'll SalWmai care a iirialll;Q!lJj.~ p¢lrlir,a· QB mo~ternllie B t~~r:ilrj.ai w~,..tl, ~u ;~1j~ d~~ t:I~el1 a ¢Ql'if!l~m~ pe ~~i3Fu'I' ~'Ustri'~i ~aJtl d~~ ~i;!~~!dIIiJiWJfw~~~ li!I~ilQinainbEl' PO Ii,\!i R$;, f.apjlG:SM ~ :a~i 'oare ,a~ U!i1m~t ,p'gllI-~ ~~ri~ 1iiI ¢iii(lB Ifta~earii'ca $UliI e~ ilJlr.af(i~a A~~ri~ iii! fQ~t cs.i ~s~m, IuS! ·1,ute181 JPbPDaiEilO'J ~IMM~, :~'a vbwt '1M3~, cj 1AN!5,-;pa nL!l poa~e !I,J~ SU¢~Sif!JilIear TlJi'(iiJ'i ~i~ vrerele Ji'!1lJ ''Iofi! ~a rJi'e'ijt FllSj 'iW~i w RJ)J;$ia ~i a CI,J R!l rl,Jlll an !91.a1lfrl lili ~~jFf!a I!!fIQIl' fio~' :;I~ Ff]a~ll,Jii mi:z~i 1i!J~!Ji;-,8Il1:s~Iia;~·

, I}~ v_ Al:iQn ·~~~1~ IlIIii arti~1 dilfll ~R,Q:J'D'ilruI·' ~a~ (jI~ j:m raW, lip's.3

de ¢I!!lf,aj :Iii gi~!iIlia'iei ;siU?~a¢~- :A\!I t:I'i9lMt _ ~ ~8~ ~ 1t!1j' ~t faDEi 5iiliiri I\~ Q~ ~}~j~ pWt Tfif:iJJtwil'prililii p~iai} 10 .... ili'OC~11OO a d~'iri:3i pB'lb!lJ~aiitae' ,8Tdfii ::1] :8,,i3~~ fe' 'greohru ~a~i. SOO'~nd pe, ~~l1Iari ,dfi ~1!I.tJdQm}jria~~ Ri.J~.ie'ju" IJI",B$SlI M jm'Ia-:al.:l Gill "I d~~rii~~ iG\P'F@~ ~p-~~ I¥!ai ~rltZi!iJl :~-;i i1i p~,a ~ 1i'Ji'Ia.1 rn~re. fln CIiII'Cl!l~I~ fiil,J~ei J~uj'a ~ 'Eie p;(IIl13~ aG1iUiiiEi,8 ~miniBi~ Eilt~nllIl er~ a,~i~H ~.~ (iU '[nra~ultee, lUi ':58 ~'~r:cili'i~ OOIi't~BIe fiIii$iZ{Il, Rez~~HIJ:58 ~l,Jc\!Oa~t>8: ~'lfi..frin9eir:e-:.a I1iU ,8, E;urJeili~:Od3'ililg~flah oi ~ 'fQ~t 'fri~r:ifl~e!1;!~ ~!fjll~~ ;e Au~hf~:i. ~n ~~ ilIflpl(!lj!UJ"ani" lil'lJrfllni\ai a jU;¢e~ Jll;)1~1 Illl~b}rit~'! IliIgijilizmd pri'n infl'.u.Bm.1BI 'uliISi rTfIi;c~'1ii PQ\pwllare "ii I\BI!I~ioo :sa ~ll'iUnd~l.piIfiJa Ui~!JflElI.

W!U~~ ~d~ s.~ g,me' :iI ininb.al ~Iii [pei:'l.in:;;i,J13 b~f~mic~l, Atb~rn~ IiiU ~~i9! 1~1ll It.e~ulhtt QiA;l~ BJ p@~i Q81a l11IlHi;Ur,G,~i ci ~~~I diraGi ·al ~rint~ d~1a H..Qri[fJ;a. fill u_ :5~ll'1IJiR~GG A~$,tn~il §i 11~l;Ili~J '~n l~tIN~ :!itllJ!llrii~I~' 'G~disi ~ fS~nbiei. M~, da~i sea~ ge' di~I~~ ~i1i~e!ltt~~ ,8.¢.B~~blii ~at A~Il~1tfia, e;te e.S~!:l1i ~ e:!erne~t irl.di5\~e~~'bi!1 ,~~ ech QlillJlui I~el~ni¢ ~i ~illti'iU siglilranta Se~iiieil ijl! ,~~i., N4:li \s,'ilem W-;Iii iifl~e~~ de ~ rnentf:I7Ii;!1 {~tatl!ll ~e!'8 ~U)i€t!ref!j gar ,G1i~e' "~~Fe ~e ~~h1Iibnil m Ij:;l~ni

nQ n!!); N;alp~la nO!l!Y ,~i .;;jelekjr pute'iii Ffi:!:!;i·eari au f~1l ~Ii~ilil!s~ :ti ftl!.!fnai AU'S1n.a am n~ de t\HburJFii in BiliCi.aii'i.'1. $1 o1nd '9~ ~1j:Ji ~ 'fac Inrn11 OOiQ-~Ct~.~ Ci.JiWI ruu-;i d~wr Se1ln1l9 ~ 'f:a~ j~i;.il iiLlI,!I!jm ej?'

~ n1I! se e!ieM~, ,e~ aU~e!1mIDli;I AllftarnieiJ ~di,!~ore'1~'} :AJJjt~iiiet

Nuni"'~ 1~"'I:i", .... ,,~"': C'IFii"l~!'ri'" ""''''r,':' li"I-ii" "ii!iFi:~;" ." ' ' "Oil ....... -=>0, ~

" .. 'i!_ ,I'i'! !>! ".,.~uo;: ~ ... !;;Ic!o'!.>2. _.. "" .... """,!:.I~1;:i :t;I~;;!!¥W!! :::!'WwrlQll1L'Ci,

N.:alis flili! '1M pe:mite '~111 in~ un pii'~~ ~ri~ s~ iSe :~ta'bileasd 'iJn ~U~IY:~ 'ifaioo~ ~re{i:tlm1A:us,1l1fuIIi'lu @1' Wi;e,a [lIe1im1t.e·o ~li1'Ii~n.

'rill ["'p.,.... ' ....... '"C"N:IiI I"'''';''''~'''r.a.:r.",~ a """~ ... c "" "~ I I '!'-I...." ,- I, !I'!. !IUP<! Y_ ... !o'!W' "'''''_I'~I''''~'''U, Inl.o::IiI'W?"ll~ ~00l1!lf!D1iI1~!.J 11lI~~

,;;!'Oeste cr~ul m~ ~ a d1!!s lal ,i;jiJtOi1'tOrnU;;i ~~I. ~el ,~~(fa not ~d PNbest~r.r.i ~I. '~~oelffi'i un miilre' act ae ~en1~lpoJi1i~.

:fi]nd'.nJll ..Mim UFi ;:ofc"'~ n.-.:o ..... I~A'.' "'~ "·lj,,;'~"' '''''~ " , 011 h.""" .!oL..1"

.,.""oil' Y'i:!" __ "' .,"'O!~ ~,\ ... o;,; ,,'S\',,! 't" :;:,1 uh@J 'i3I II;!nce~ nWI iJ.Q!.I1!OIlJJf""rl I,m

Bi.1L~! lrri!i.!l ~ Cf;eell ~~ ~ro1'i~!'} ~~ri!ij I'IlIi ,da1.!!l9i 'i'Sr@clilll ~ a $eJblei. iNb a1d ne ... ~m \f.llcut 0 in&lQi['i!i Qatan"e de :ooli(!lai':i~a~ ~ Irri9.liI\; de p,r'eKlite d~j' ~ro ,d_:;JI.'O~ElI ~ lij:;lmem!i ~rtkl. ,Qiarl 00 d~a:.m :se'am:~ ~I S,~llln€1Wi 9feoliQ~~ ~a DB ~ '0 (a~ in detlif'ftlBm,1lli~ ~I'i~eres~r ~r ~~ fr.i ~!O'i9LUi !St~~!ilor wijlin:;l~e'l't.a1!!1l'! este ~JI.!Mrlal.['; I., }.

26fS. lDiMe~UnEi f(ili1Ltei ,a <S~;!1liran~Eli G~nEl~re. !'il;O;~,dhlI!l7 AI~:rm(!f 191*, ~:dnt 111. ~)

Tn~*frloole'ln b@1j1~cun.VI;$~c[Q ~luldnC(edBllEafl'n Ireu:sUf1 m:;,~ , lfII$.Itl). E:ri disQIJ~ng~j'e' tJ;UfM '~I\G gel M~rn"e!ltl ~e.~

~n",it"j"'i""'''' b"'.""I ...... n',I.. OP~ .. "',-.;m' i.'!<'1... "'n:J11\t: ""~ ,--' II' - i d ... )il ........ ,..""1 ... !-..'" !I.I!<!~'<!"b""', .'o!~ "","',,",,'!d. ~ a i:1f'''''''"' ~ i1aU ~I.f1I5leifl S ~JlIiI

a~UF!ii, ap~;)pe 1100 ~e, persQ{l:G6. llIi~tra CI;I~irt!UI ~r pUI.ea ,~

.nIBl'io..u., ~I"i; "N'io .r!I~ ~FI;;:I ~i:I;a;]u ....... ,,".i:i C\"!l' ,n;r. t"~."' ~ "" .. -- .... ,' _' 1 ' ~'"

..... _ ~~ "Y"'~'1I"I1 """... , 'T" '''''''''', _~~'l!~ '!o! 'M!I!I !iJj ~liIn~ u.aJiioI ~ 1l;:'~l_n, !so:!! ~

"''''l9i~~ I!!i I'tiI;IiJ!j'km" fn~,"",,11\o.~r"""'" 1-"''' ~iII"''';''m'''""' - "' "-U,;.p. K ..... ,:I-.:.n·' [ ...... , '"~ 'T. r-:-.!.l!'!r! _. ·~!\""'Ii-!!m...,'L!j ... 1. Ifll:ll~QQeR, 'QITt! ~a!!i!I '!or!L!!fl

dore~ ee ;(Ijw~ ~Me~!!ili'iem;:e ml,eari3a~ ,nu ~e !r.lJ.eres.ea_2:~ ,de ,~tI~:.. F.l~ $'U~1JlfQ 'iW~~e:r<e Tilt ~1,!1~'8,:a,clfunsi, m;a.; cu ge@flli ~ ~! ~naiF.l~e' ,E:i1J ~'aJ" drfie~tte( !3;wrne, de t1tlfmi;1 tan "Ii IO'~, !;l~1 f@ 'i'Il1.1Ifeb~i.e 13i ~lIti ro1ostecr, 6~all.!l ~~~iif:it1: ;;i fn1~OO'if!~s~ t;lentru IriU;!'il1li1e m~~FI!;!l;;!r:qll~ m~~!iliu .1Ice:JB M'Jilrl!;,in.

~"S~'4~ m~~t!une~ ~~I:e~ ~! ~~~J!.!!ra.i GBnEilf'als,_

IN:oiti din 'l M!ili ~ 9.14s; :IjJ ,

Tn ulb1rnelsl <lire $"811,1 r;:rr~liIi!1t del;) Amm~ii w M:;Ioe~Fii':iJJ sracelBi~ s¢.ri;OTti ,slaIimSIi~~ 8S~~a :s£ttl&llllI1S1 srmmaniioll' ~i a 1t,;:irJQrt\!!lii!CIf ~f' w a!J~cri~'i~!e greee~j~ R,(ml'I~Jifii dilfll M~i;i~a 0')1,.1

~J( f:'. 1!;J..,i?,S ,($, _, OOt$~R ~:9 'ileii 11'181::1

2]1 j!:'.JIj'.PJ~J5, = oo~ :Sa ',,I.])j mi ~lSil~

a1\at ~ To conf'Omltls!e W Q (iji~~ re~~al'Ei .!;II 'r.3;~anJ[Ui ~I~~ 131 lB!J!cJ.!~~ lmN:!1 ~t;;!ee!e tia~niee ei ,aUl dr,ep'!u'i ~ -n ~11i1F# ~I;f tIe! ~nl de' ,~i!e de ISl iSeJI)J}are'a 'iJaetab!.!l!wi ~@ ~belBI pellli11iU :;:1;J~ef@l'!r~l;Ite~ rrQ'JIl.in~ ~:;:ru 9r<e'~ ~D ci Iplii'lij urmi3r6 in 4e~ure- I~e 'tre!' sro eli rII!,!! PQ. fi '~eb'U~ ~ ~u~l,I~i ~re~i ~i (:Ieci re~rU.:;I~i. #!;'I,lI~ri~~~i!e ~~,ii, 'i'n]j ne!j\~rntl ~ ~j~' 8e~m~ de, ~ces~~·; di~~i~ie [~re~~l~. ?OfO;':e:sit- 1J;ie'! Fooljni §ii '$II1Jiiu~i 9!Feci ~i"v ,CMearnilii Is, ~Jare~ A,cej ~m nu s~ prez(nij ~!lf1ift Iu:;l~i !'.;I!JI ~i~ lIiIillll 1illlip:.QQ1,iI1 'ri(llilililiei, ~Je 1;(11 rintJ.~1 ei e"s~ mi(llll,\r:~~~~~l, i'r\¢~~mnjiri ~j, ~~ '~me,i ~ ~!'mem~l~ din 'G!eeisu ~~e~~~ rm~ur,~ ~ie' luatl ~bfu ~ ~!rhe:fe~U~~r~m~n~ ~bI 'n e~pe,-4i~t f6< .A.UlentIJ ~~e· U ~ ~!1\lI c!.!!reuIi i1e Stf<;jrj ~~ 8 Ji 9~;~fz~t& Ofll CilJ.ml 3C-€steJ :~~ii'I-mli'CiJDlo1l a; mooFi~~~iI:OJ S'\~I.K 'il'il.'lJmm;r:!~ IM~i il'fi!!W~ l!ncJ@'rrite. Tiniei'a J(i"~an:l r.e~~il1J'I:tt~ ~re aUf C;~Q'ta't :s~ f~Jl d'~ltJJ ~rmt,~ ,;]U ~ grur ~~ ~hoo rmp!.!!}c~~l, S~ ziOe' ~ ff'!;;Ii 'm®l1~ l1~rl au lD!ent ~i~ll ~n as.e:a~ ~ut~~$te ; 9 de- ~Inerl ;arQlm~ni .g1f!! '~nil;J~unh~c \ten~i jlWf lu~r ~~~~ i! au fu~ ~ 11D1lI1:I~i ~on5;tfjU~~ 1l'! Ibill)deJ. ~e!e!MI !~ s~ 1tPti~~!:;!! ~ ~1JcI (i~~W~ dio!1i pl1i!e: C!i6"'ureil. ~ ~~., ~ .. ~~~ !ilW' ~ mjnSI CU C91I1i1_~ii bw~alii ::j~ a pormi 9 ru,p~! 'rwti ~rnUIil '~!lii~liir-a 9riacitor..

~g~S" ~aru!1 !iI,R~_~~ul"', 1''5 II!:jIJ! ~1914~

AmeQlw ~ J'I'~11 flm;ro:W¥a a~~~~'oc~. .

:zj ,~ ~ !Se '~fimlJJ[te=;~e' 19ooi1ruJ acelOf rlm'~ 81 Ff~tn .am Mecetl'Gl!ilS!. Itiar1 ~m ~!w~ R1~ ci'S'\W n~fR-ttlf!ni-llli ~i ~.NalJ. si ~~e;, Q!aJ Ro;m;anll ~ eICfP.'~~r~l ~I ';mpli.!~c\W d'~ ~~gtmere ~i. re.'IoJ~e~." le b-~ndI~~I!.1 ~~e.~I. 'In. e .. Ci~!:FiMIe, ~.- stu', :;:rer ~8.IJI:g1is ;~IITflb:.ul'\L'e' fl31J,rpm reeefit~rna~a"r.~ri de la ,~~ ~Ml~l~ e;rn:! cei mai ,de Sleaml ~'Ot~bi.!11 remii~, ~~t\l'l m~-~r-ell rQrnal9~~! 'i:m IiiJeal91\a :~ IM~Ogd'.,or:iI\:1, m:.uUrul IPreDt (Ma·, Jf!la:rnlbie' ~ijamace .1 c~al(1 'i9~ EI I~ 8,UI ckut ~J[!-'fe !!:!liiel Il!ewna:[lj cel'ul 0]18! baib~r" !i€md ,PGpC!1 ,dfm IEm(t~;f. ;(I 'i}'0mi ~r teg.e,: ~'n C\!!ri.a'~ 'lie '~ncr,uoe 'r!li 'r0~~':f :ajrtl!iUiUi P:e 1fuFflC!ia$3 lCfJlfn~!lJ

J(iFrnap~ c;!~.abeh! J: ,.t, c'

:2Ei~i. :!huul .r1Dlf!trjlM}j~"~ N~,,3&9!5 dl'rn, ~lllunir:! ~[!g<ht

Alntil co~ u ~:: '" ROmitfaII db) ,1W';'CJ!l(fo.nIa ,~::hl~'i'::Siec<Ul\;itl d-a ~"hti.

r.erom~re'D ,rom"rrnO'l"Ofu"tJ,Um"r~~· .

"'~;8Mi nCf:tm ~ndl ~ pq.po.mr f~m~1Il &e' ij'i~}:~ ~Inl I!tOIlli ~i

~l idlY tiCrn~tJi:iml1ll!lJl p;ili~ ~d'tCinl dln e-e fn ,de mo! t~" 8M :!fi~prlI~ $'i l1I3¢.IiJm~ 1$ mijl~~~ lih1i!9i!e ,1 l;,;j 3me!~~ri s;~ Im.PIe-d~ dEr,5~!Jlj8iEii3 ~~1~ iI::r~j! ~j '0' l'nmOJrntnteze, P~e'!l) ~fI.,(lr6liISQ d~; IIf! MOd 'QfI~aIL !tiiJ~IfIOJniBi ~CafA~' §i :;II bISi!;Ji~!, .1:i3r' pe de alti.l ~iI~e. ~rn 'lg~n~ i"Il'li amell'i~rn~ ~i,J unrni'Si admin'i~1J'wttei ~ 8 btandeJ\w1' dacil ~ tr,ii'frli~e, ~;pm ~a '~~1a romfl~~$1~ saW! nm 111!~ vem duc.ejh!! b!:seirka1iIiJOlIiSI.rth. 'rn 'COfilil!.ima IIdi!Jrnfi'l~IMiI 'fitrs.t ,;:J!f~~a~ 5 fl\!!fI~a:;:i aFtJlrnlinl ,pen~M 30%mt~ 'iiil1~ ~u Z.[tlrt in in~i~ijlr'i;ra ~R.p lPanl ~~ '~C!;t e1!bef3~ fll.!Jm~1 ~~~il in~eiNenlia rd·rniG. G. liDliLe5~; IGIOn~l,Jl_ ge~e;r,;;I!'IEijrnm cfJ'm ~a!'C!'.I)le,

:2Q~7. ~i~fl!!' !~~JIllr,f!~aF' MQ,;a70~' "lim 30 ~Lllde j'e1~, A1rti~9~~1~ "~~Jip, diB ~~_rLtl'nl~. P.f#":i.~YPf!~ gL(tc:~~tl '~U8 1~m:1f.Iffi;I,~ !RCt.ffliHTf <1m M''Q'~JJloi1\ ffir6l~tl In o.mt_

WoB'B,~~; ~l ~~,fj' cul"~lg.p-ffl~ .

1_.J. ~ifrld ¢j ooli!il1Wii 1ruql~ ;n ,;,;jmla1;31 'gl!~~ !I:I!~ ~;}ICIDic II.mifl..c8~~~ .a~;. 1j"~~~~~~~1 17Q~ln~~~.e!l.·; C~I cu ~~~' @rdmefe dro;e; fillJI,85tei ZII G:;II pEl stif:izila ~8illJmc!iI"h,JI~ ~j ml,!! ,\Sdd:Ji 'ti rnJ.'1I"eI QFe!~ ~.

~ "t!:~." _~craa~ i~1 ~OD~rl)lrfil gtieQe~~! ~ ©;I;;I~~ rn'LIe i;!.~ C-IJr bli!o~ ~~:am~!L ~i -"~ rll1t8~

Vhiniil ~ flliilia IflOa:5iJ:t 188tEi ~8R'indLt~1 in 'tQt ~~Olll~ ~i ~~ !S~rfjl[flj ~r.a, mt( ~i~£t:~ il.G8 Irntili!lJnB8Zii ~ ~~rilil rnp~ ~i.ne ~!!ilidUi. ~ml.\fiU cl"t.~Q~~ear (i.~¢all'd' fie ~Mdlfi lilfitJa. griesiiL}L~ 111,J:p..1:

G 1i'Ii'i~!S!dJ[a" flNii18 g~u ~ a{llEl!i~~~ 1J;;Ierijru 1lL~'i, i1l[1rF f,l~ e:ar,e;, e~m ~ 0, \Kim ,~J3'a [lfOOIuliB': 1. .. 1. Ap.I,JFn ei au ~~b~rtI: ~I le~ i'iOIlITh( ;:am WlJJ$liu :9(~. ~ !i~1 'fie 18\i:iI8~,i 'fIri1pl\8l'ml m bul~nii ln Gl~el~ Ve~oo, t. ,,)

Vede"~t.

:n'. R~lja't~~inPJ:or;~~ed'O~~ni

:lift ~r~~I)Jr:!~~ P~J!~1(il~~S~,u~~toi ~eon~raro,

Bfl~~~~ SlIl~!3I~rao NQ' ~Uf!l 1'~uU~ 11!n,~ • .Age~t ,a:,~'. Ii! stl"~~:~ ~~nr ~)JJ!~f .fW ~~Bl: dJn s:as~ g~ ,~I

~9 7riI~. C~ ~~n~ i~ ~.rmar8 ~r.!'.!F. ~oo~fD it{;!' fuj;!l dfJ' i'i!iI~~ Io!f~ J;lieJlmJ ~~/0!!1 gJiGi~ctJ'u

1.26

~8. ~;-e~iJii rom:'~iJ ~~/i} (ia(J1 .c'O,"c,vr;s~·p,teJaJJi~lf'I g~iJ' :fit:~·~ Ie' c~ ,.~JIi~~a ehRf1iUllJi' m:tMicil1~fi ,mmca'lUi' ilr'H ,Ma'~'Qd'(rlJ III

,:':la111~ OJfi"Botluns'al p{llijiau ~i 1Sim,ur:lil'mte~ Gsn8r:aI!ll~ Ohrlzill 11\;;8r~g8diili I iii, Nmii tiS hI'li8' '~1914., ~QifiII!iIJ'l ':7&~)

~~pi !Q~~ ,aaft'ie!"ieiIllIJO.ri~~\Pl!i(:!r.g$ ~11iU din~Gmn$tar'lli~PQM ~i AlleJ.lIE~: ~:;ia:oul~. '1;1I!ti1iim!liru~m~ lju ~~jt r~ Lag;ali\llli~1gre-:a~ dinl BUIWI!7eI~fi. Ol!lpji :ii3oeea I~I,JI v~ r;!~ mirn .. ~ lEi.rne ~il pe !,P./$~$. Mibr'Ql;;IQ'lit\U! 11i'~ peliL1m _ Igr ~21E!iM':;Ii II,!In li1i1emQrll!Iw!a1 lPa~riiirflulu! ~e·!iJlif!erut: ~liJ! PI! !l,i rei ~ pe~~ii!e oel ~ 'jnthur,j ~F,)'m!~~i~ ~Je~~!~' \~riThl~J "t!.ur,eei'~,

~~~ ~riilfr.ul·iHNilJtliunBiI1r NIiit" '!il3 din 10 'liiillgliM 1914,

l-Sin19z~~ r~ t\~, ~\;.~,~ ~, !!M"~ti~11~ "~tI~im;r I9;ijJQmi!l~ ,tJu ((.liS1: ~~ ,am [P[Ji~riihliJ pil}l m: ,Lrr~\.'l~W ® ,,,p;~, ,tm.JOjlicrfJW :fii-ec ~jfe:t:mfJiilO~ ~tJs §l ~~ frtnr.J Im'llMW ~ ttl a~s1ti~'erldr ao ~. ~~>S' tn Mlmtf ttl ~c:t\!!lt~ ~'ID :ProrufJn~m oomn~ t)l(~

~[];!. C~~.,.._. clri~i I.r£:~, R\,~" "~. "\t11BjI- -; ," ~"'0i5~~.z;e.

_ ..... """'>!i'l;;!'!i;i'!'!na' ... r. !Oi!~~ __ i!l!roa'L "'~\!I_~~~"-.-

:wrt. NO'~~~ 2~ ~LI!lU!S~ f!11,4" Ag.'CQlull ~2 ~J

. At~, !Csonla eten~ ,din e~r·e~tl._ 'QA~ ,I Ih'~!..!1 popo . !etmJj rlJrFlI G1~~@ :sum; ~!ST!!U~ ooi1"l~rn ~u~emu!U'!llf\Om~!1i ~!'I1lf!.!1 penmlterefl ~re~eril ~mn [~imi~n~ a ~r,en'll!rl!:0r "t gelflID~r.le lot:! de~l!"~~!~ ~f'i~~

~) IF,OoIP.,.S),G; ~t'!~\I\R 'l04f1i91~:

:!lll ~,D.P",$,a:"", e SSM 'l.i:1f1i91~'

:ll IF-,c.P.,.~,G,,. DOO'AR ':Jl(04i1:!l112'

121

F'u~ ~I~ :SO~~. ICOn~ii71lil1ld 1iIl1!illti~, UJIi'lWii 'ii 8lJll'mrtl, Iille. ~ero~a in R~~iiil~ smt ~'~!;VNel ID'Ei.~ oiln cQl\:lnIJe. ~~~ ~Wl !l1!silJfIea !ipe~ra1ii ~ 'i3\ i&'b~:i~tN~, aw~J@' Irnfi~c~uM. precufIl ~i orie;e rn~!;~re a .Rcmlitrnlei, ~Ie ,®&ej"ija~jj :s.trm ,r,amCSIl1l1i'se. ~M'I!!'e~n!J!w e\ejW ~Ir loe9~~nC'a ~i91 ~UOW1a$li, CGJl(lmis 'E!1e:J!!S, 4io I~!.!!w!'e~~i ~m~ ~t.®1 ~e' ~ s@, [OOil~ere~~ Ir;~r~~ ~i sll!l1i~~i;~ m.1lrnitl~re ~)l!;t1.tiJ 1!rr~ ~il2' G!alGl- ~r,aCl;!;;gi~~ tta'l"Q:!iiti ulUmefof I1flr~e;J~ a1e [Rorn~lite! ~!ritf~ inrere.s(itoj'l9r:e~iJL

,2i!!lf11. mreE:~Un8~:L Pcl~fei: I~i srlglllra-:r~~i l~i!1Ia1f~\~I!J', Bilgada, 1. Nlnta aifiG Nla:rtli 1191.,S. ~e.mJl;, 12~ ~!

~Sil1ima: AiIt~~rilJ' QNItI!;3irc~ ~ Qoo$. i9,f;1fjil~'t1 ~1lJZ~ilill

ffiB~~ ~1'l'J~11i fiijiS~~ ilijil{lrIllMDJ"J.@.' 'IlQ,itl' ~~rpfjRl

J,O~~. mre~~iulltE!a, PCllll~'1 'l5li $I~nar.fi~:ei Gel1ii!1l{J'j(i. IN~ta di!l1J ~,UlsJ'~i;I' ~191 !S:. ~~~nmt UI.'l. ~

IHl.Qmriin maootronmi din ~:on::.'n~iniJPQ.Ii;!~ §l[ill'im:a ~i 'An~kitia;, G":liii :s.uAt ~upu~ s~JJbi a!JIfi:!s-t r[ji18~i &a e-1iIli1;:l~! 'IJRJif'id"n"I·3.~,jOO't a'Iru L:u I, ,~~'al ~UJiI't in ~~ fll]Slu~t.7iIi, M!NfNIIJI at:et~J ~rset!J;'JI es~e >~ ,~ce>~~ a~~i:'Ii SWift S!ijJJ.J~i $arlbi til Is fte;e~l l!Il1taooernt ,e~M:' s.uf.ll!$' Drlce' loeJ.Jl~oJi' .eai'iC' IiOO~~ d~ s 'P~~Hilr;:9rt detc~~ bulg~f', 'gJ!'!e~J 9grlm~hj :a~t~fJc ~~~I"l, In~~ag81 p!ilpIllI8;'!ie lP-SronA fidl !~Ur:ifel~r ~eJ'aFitE!, e f~ mil'~~e,eUi6~~1 ili'iai~reM d:ac~ '~Ilfglf!~ I~r n~ e ~"~ 'OJ,.! 'eeLi~1 ~ p;g: ~~ Q iiu_ ~'n a~Gi:;i1 ~m~~r 's!.!!ptJf.li i5ltri1:ir II se 'rae i'lII'Z~riils, caisl fliewn~lp~eFfie}1lte, .Asj~e'! ,~romfili t~(tIJl~j p.~ ra\POii~i~ s~,rl;l~t ~rir(llitil am8!NelIJ ~oo9t!lu[U. :de f~zb~, efr~ Ile·a .m:!r ~ 1 s,.~ .:zih'i!' ~'ndl~Q-~re~ 1~~nJ ~Fidl rlinile pooliI!.l!l~e de' Ib~MrQ de ~ POli~jEl Gf',iililli ci:ca1m~t 11lIA~ a~s ~~, ~fOle!'1J Ga 1m ,2~ de ore' ~ ~~~8_:S~ T~r!:iie, tI'qar' GU ma:«rourll §. l.il78l hl SI,JIl' ~r ;;,;! li~ h ~rnt, iDa.:r nm-:II :a~8ti lire nu Ii :S'~ [.A~t, ;~i;!Qliire~', rm. primu [ga~ d'qp~ "'C'OiiIShairiffilil!JpnJlB-'. un ofi_~81f ,~[pD~e Ie ~s Gtii ~~II ~~ (I tir,~ PSf'l~rul ~!llla cCbt.iifti,an;3j, i:ar I~ :a ,d'a-UB ga:tii c~18 0' tlIi pe1('itIlJ ~~D_mr.a~i <t;I~ 1.'ei3frul lli~ int~Cl,!I~ ~~e ~~nl~~ II1U II se ptlFIi'ii'iUSI :a Wa ~18~ 1t«II:ii~nieii Ci ~pra ;G~~, 1ilU.P~ mul~e'

1) F' .Il P', S,~ - E.'!OSAA sm !i'OI1 Lf1 ~ 1~, :2J [F,rU~',$,~ - 610MiR·S9 'i'Q! 11Ii;91$

~~rii a~ ~rii~ aul .. u~it $afin~raI8 f.igilEifllta PQi~j'cl ~I ;So~ ajlil11!91 '11111 ~QIi!'1~nil;l,

St~l. 1",Q§(ll1l pu,C6la dac1of,1IIt,' dfJi SoemiJu,filii' ,R.Ofm :un ~ Di~ll:~jl!.lm~ ~'ollthB~ Ii S]~glirafillili '(;cr:iDrat-o IEIr~gial;l\ll .ae SllgurB~Ei SUisfllili .

NotiJ liii!l1J 1115 tf.Ioembll'ii!1l' 1191 ~ AgEl\FI~,a1fn_ '~

~[in ~-~ ,!i1:ile g-Iwi T$"'~I,J P~,:f~_! M$di'iij; ~i ~:arf'l\'ia,as~ in 1'.Q~lita~. ~·-al ~i~ >0 lfIiadaii.e d~11a IGI:!IM:lJemmQp6I!!, ~n=rJi] ~·enri(:JUI :iiI~!!I5, in 'iSlrWl '1913, lfllll'bOOjul BaIOi!lm,l.c:, ci!lli'Le a rltlit eUl'O e-mipa Ii'lis,CSeoneana 11i c~i RoilS'. M~aaa am Ulm ~cf:.

~I:ijIIB9~ Q8 8i;. I$$,~ ~md~dlTI9.1Jil

32. A.5tMei~, ~Jl;J9i:UiRNil'i'~J.mMHfilro~ efOffi\!iffiJor

, GMrin,ua

3.ln. :Z.iilri.i 'I~' f1IJF!ta1(J'ifI' ND:, 1~~)hlli~ 2.2 Feb UQIiIEf. 19~ 8. Arlili:o!l1Ij~ rrsBJfjfjll~r1a GmcI1l)l: ffi Ma!t"4io-J!ll~ '.

L'.1, zr.ellel re~ 1iIe~ paMlllft Q ~t18~~€i:S~B. Pe ~ficl r;O~nll (3inlI!QQ:tI'Wf'l9J lUli'l'liii'ill,\i: MJdia~ia~ ~"Tasub~~ ~I Pa~r;e, V. i~lIl~ afiaul Iia ttnim~i~ Il:lr .d'.~ ej.liIj! afar.] ,din ~f'i~ au foM I)rl~1 de ~~ ~Bt(;!llfti g~ ~Alm~~a~ itll'lfMlo:Cru1 ,cei ifIfi:Jli'lb~~~~. ~.on;. ~n COlinJi.Jn~ ~ila~i' [Om~ml zac aI'e~ta~ 'lrn ~r!li;;~QNI~ din VQdma" ~plla;;g nrild f;J;lr.n r6iftu~1 ~~ !Jda~ ~~ a;p~, ~~~ ffflOOIra~~,

,32lf:z'" I~Jre(;~Il!ni!i~ ~~ij.l:e~ iI~ $:I~rulffil!l!~~ ~~nel'"ce!li;I'. elnglldl!l, Il, ~eli'Vt, t2. ~oll il:I~nl 81 MarUe ~ 9t16~ ~

iMlaced®",l'iQflmari1l;, '~n UiJrni1lJ wei ~1fri e.~re til!.! dj'la Mac.edo!lli~ S~OO(1~iI awm ~.pa~~ de' '~m1ftwe butg;;;ii~ '~~Ei ~i ~1Ti ~JlCla~ ctlin JMe'l.Jllm~IQ~ ~ ltl'flg~ ,aTe~jJ,ile §re, au 1i!::'Wt paM ~C;Uf'l\'i. d'e tOJ4.ua:oli1 ase:Uoill ~oeaIU':j~J. de ,oll'iglM a~ma!'1A i1 9~ilntji Wmijand~i 10] des:~m!1te !'ilJ.:~~ul\'!oscI;J1~ ~i f!e~(JL~!J!'" se de ~i.u~;;:j il~'i aC"lJli1lhjilll~ced@nenll au '!}tfffi: <C~ !5,ll:U:l"rio~t ~Jlf:llte ,QreEl~li a~ 1I!8 Il!.!!m;r lWI;ai mOle' de h:j!~'ijiu't~iJ\h, "de ~o~i ~ ijJe i~~{ e2i~ inl timpu~ ,Seilblei e~M ef~lI ff.! M~oe'~Jr!!a· fitVeau 'Cl'me(.~re :~Jbe]~ S!4fbi~ ~I e~' ~C,! :;;Ice~~la 'I~ I~Fl~l,Jri ii"aP 'lJime~ I~ i;fe;51ti~~e Iliii;!CUn(i$~ ~i' n~ind di;!l ~G-@rt:EIi lOr ~i in l!J:rms proeet!~! a~S'tei nriberii ,a a~~~~jlor ~L:lI~lfe ra1~, de' 1~l)J1lQilii

1 ~ r.:.iLtP_S,~'~ 1DO'5:m Mr1~nll

2~ fJutP_$,U; -IOOeM ~191a

,a3. ,D.!'SCUlSU} df1J,1rJJllJ}ului c. 1G"r1~;Jt!'~!iJu,J, rln,u~' flD \G1rm~m DClnrlDl(or,;, ,rnJ(irJioJ'; jDIfmp,lJ1lr~.a ~iereJ!»'dJ!J ~nBJ1IE!Rfi,k1~ marlle "plflnri

W1. Ii)S!PL'ittat i~iill IS. 6llia!:lll'l1iBillfiU 'Il

1, "., Eial.a anOO~h~ID!llaJ ~ ;[0 pu_!Ii!!l' ~ tn W'ii'iI)a ~re(~cre~j_1Dr ~In Si8lleanL ~~~ ~ 1fi11dlull in taluie' dtoioma;;!'i.li; e~in~a f!ttt~!Str:~ (!-gte' oi1 ~oiml~la ~M~ ~ mabruil' ~~i!JIU'lIb~~'ie hI aee1e' OOMI~ril ee, au ulm~, rmrne.~ in~~q.iI, [Plllt~{Ij ~lll;lij~e!in1fne pOn ~r'~~~Q~i d~i'Q SiJC!.i~li~ Iilia~ iliU ill! nQ!.i~ ~1it~ralie a h~~e! ~~rltolJJ' ibeli;@~~te. J%lal ~Ita~r~ ~ji'ilfl/!l. uill ~C!~1i Q:J!!.J mai '~1~!I~ 'OOf~ pJj~~ flma ~ ~Jl'OOa~o~ G :SO;jj;t~ li'li'iaJi ~ljif:l~~l~i ~emn~ a rom<rilli(if dlnl aoo~ pm ;aU!!n~J~ii ~ ,i,lJrrmafll1Jli F60ii'll'l~me[_ !)e s:!gllf' $ ~ ~rm~ilt:I, ;lfI=~rir~~1 ,SeWlei~ ~cl~1 prilli'll ;sJ.in!i~ ElUI!uutel. ~a ~tI£S~~ se .,u~~ ;3J"Mnge ~~ dI~ ~il iii~:fl.lere' I6iiJ :§.'iat ,Albano-~S"~~mep, ,~~;tIl :~CiI'[~ ~ ~~ ~tenl~1 C!lI1 ~Ei dcOl,I~1

'n~n ..£ilbil!i ~ (SJetli _ rn~· ,~., !WI . c'n '" "-'""111.' - -: -1<,.. ,- 'C.;.

• !OIl, _~. ~,~ e , _. _', ' ~, _ _ ~_s_ ,)~_ Ii! __ . Ct.se S'3 i:i! II, __ e!]I .~n, ,1I!U ;II ;lie,'

re'il'!Z~ s.oe~~~~ pli!e~.e!lWe- I c §f - <\I\t~, ,f: !fa~{lDl:ialE\i ~urulfCJJ romamiIGf'!rlliii :ii088m ~,~ri pn8~8D1;!i. i~f~I:oe IlUJfIi;!~te ~ih~~I'~~ " -

M~m:lr;8 R:oIiIiI~mD8 nt:ai !Uiu~i mBu1titi ~illbalj~rlt~ ~i) P)I~. iC31 la 8~~r;,a~ '$ilJtilil\jnS]~, prin tr:a~a!;l1l1 ~~ (:1.1 BllIriallig (tie, Otilfli!lJll ~~ ~ ,A\li~1~ pelifid'a'), ai.t~~ ~ wi '!il"eq. flu prtir[,f~J 'ili:sa,..ms '~pI8mDaJll3a'ElihLll8~i8i 81;11-$ mili'l:;lflii ~i ~D;e rc~IS~ 'Cr,~;}2L~ fra~lID:i 5~1 ra(!l~ DJ \!i8~'1 Q8il'1f1rua :as :BitB85~ ~I~U., D!J~ ~ al P.i8f!tl1n IMi Iii pf~~Ofjorul d'l!ilel lP,e~e~btrl!9 ~i ,~ i~dliE~ ,Cli:l~al Wi'ltltlJDaoo ~n!iJl iG I'Ii\O~ 'Cl «It jl~ilIi !91a ilJrmll'i'lJ)r~) ell 'Rorn_Qri!~1 8' '~I~ dfi:i\PL~i s ':Si.J~m~n~ ,~i~r,e ~i M6~r1'~lercilil'flbJ1!J! ~1 ~,(!l ,~ ftieC!J(lmrtate de C~~I1J' .ol)f)li;1 (U~hr (1'~'1 :;I~i ~;m (;diii'I~l~ ",~:GCfiH}i ,I Ii) BUQijre~'IJ. de.'; ~i~~~I~ se s~tc'ifli1l!bas.e SI!!1 des:ilw'~!"$1 rtf ..

Glen[e1u! ttt:r~ru de~S'i.tllil ~,Mijli:ires-~J se-G~~n '~8' ,calirot;! ~i!ilftil ~le91i)~! ~I 4e ~tl'fe! i:i~!1I!~1 1l=i1;!~le~ :3l ~imi~~1 ~,"8J liIU~rgjlTli~ ~~

--

1) IF,Dl,P,$,G -tDos\AA ~w~ gJl~~a,

IfJillmien~enrelue, ~ ~~_~r-Eil ~O:ll'i.l!l'iCli:lrfii~l9fia feci'Jre :s4.o::ll' OO1e;:r!lllie refe~lbo]jre la m!;>Mah; ~!.J~nd aid~ ~af~J~ 'ro~'tJff1_fj • ttLi'J',j chn preloo:cllJ1l delD ~a.e~~r'g~ ~ea51a este p~r1efIJ ~lrl:s~~ :i;I~ @1ed!et ~hf~im mo~!Jf! ~~~ulfeS ~1,lh~e~~I11~ ~j e\!tla1'es d~ a :SIe tfleOe. ill1jtIDtt!;d . ., ddt filrtd ~~t.em"li.IJ 1b£J~amjOrr de a':Q!~eo :~ e~ ~~!<lJept,de taJ !Se !SIJ.!~~O~EI :~~~;)Ie: ~I ~sef.icl: 1!1l~ se; Lu~'Iic:~, cll.!lm1~e iCinmfreaJ ~:ennern!l.!tu1 - p~ll1o!re'!.J ee iIliQli ~.~ r~~~~ln1lJem ~j c~te, odo'~ poe 1CI1 '!.!lGl!1lFi~e· C~Ifi~ rlI se ;Oiil.iff)mi\ 00 :adJMfs3rll ~lncIOfI.

Oaci ~n!il t:;!."8F f1l1mr~JoeOOltir~at ~emtef!ul Ac;.mIFi. at!.!!f!cl ~.a tn e~ni mS!j~ ~e3 !I'!i1~re 8 rornlniilw d:~ 1"IJi1i1K 1~,Se~b!{II~ ~! a ~IQF ,dm Th~~li!;il ~~ '~I;m3i ~e ~~:;I~~S ~~;tIIU f'eJil.t i;!'e'I.~1 Se~i ~i ai ~,;iiE!fi nlfj .... A Ie' lil"i'="""''Qcili dllll"L'l5. .......... ,cu::; "'i:I~e' "'Ei...-.nJI-~FI~."" __ 1,#,_ .. ~.!;' _ ~ ,_, "' ... ..,,!i'!?'_ ... ~ _""I":"" ¥!i!"]~ """' ,,,,'O!' • ~._!,!,'I'!'~ ,'"

!ltIi!in!;l~!or r;:Q1iti(jjnii t~ l6iuourei'1L ear Tm e,a!i~a~e de ;uirnlili[:Of!u ,_ ~~!ei'Sse obtiae' - trebwi';[!;!.!! ~ti meofijeze 5!u:5oe~1jtQ1!t!i!~eJ ~~ti~Ile'~IiII~lI1ii~ilqr, ~rcr:-', "I ,a~i II,l!FIf~~~ QfwiQ.~ ;BI'! IP.Wi!1:!Pllililin '1'!'i1,In~ ~rufili ~c a'il~lIgen1aly'l d'-~IO~!3&'J ~ 'Slorts: iIilS'911U r;:e :6111:).:

M!;.!J Ims~ ~crrn II ige c,001mue @ll1i1edl~ eu ,g!!~o!o\lahli •. ~'~ ates1Ji.p.n.PI, ca!i! fuEi!i!l1~,e' ,ere evenimml-ele' Il'eCenf.e ~rom~rn a!Jl ~ULUt ~ede~J ~ '~~~11'i ,de eci~e!ia, ,~t~~~j!~ rn~aJ msJDilna~e -a 'lPcol~ic!a:rl!i!i1lf !l'Qlll!!lIiFlil 11(e.i8J l!=-lr:tvl~ tert.de-W!'!D '~ r1-e~a ~ra~:a" ea ~e 0 7lWffl'ffi de ~~_.n~~ ... t'SPJM.nl

3~. A mmn nil ,"]-11' IQJ.IUW:l Gr:e~l.'l~;,a'Ri,jhpdnrm it;r8e,~njin~j.ll (liJ'

~1" Jfara lll'ita = liU'i,I. iII.FO~9WjIIMaf!1:o.l 9.:1ea~ 'I~

SJIIu.~: A t~ Ifni~_r r[jj ltllfiiG!' Fn,nrE~~';d't ,I\!i f~ pootm rad&p9I'iidiG'J'J~~i' ~J~. iP.F.i1 TaiSafia ~r: ~~~v~ rn1i ~. sm.rmir.Lr, J!1WNbiJ Ctmla~f "'giojjj.~n'klr' if!Offl~Mi t:!f,m,gJf U~I Tp,hlls ttipp'S ~~iJj ~ ~.F~~~

~s. COJn.piW1:ar:e~ oIWlOl~Yfililor sam'e~~'lfil,A: fie iEirolJ\~~~ 1-:5J;'" Brl!aQrI. NGII d~n 112 f'~LiIftl~i_fiac ~ 91~9\IJg~rI~: IN;o.;:i!2" ~ CIJl!E!mul ~ tnH:Jlgnare fl ~foter.'tdJ~, dim ~~~e<.i.l lllnot!_d0c-

~maF!ik!Flia~~ ,de ~~~le ,S~rb~~ din M~Ciiiil1~. din ~I 'in zi

U f,o.P~5,G'- C~S'AA ':r4tJ'9~2.

:;;!lr f,niG,p, ,. !llO~ :.1~191®

III

n,a p~~iuDj m~li qr!. ~i l'~i~tJ In WJma ,me; ,,1frii ~~ 'a1.ll IpnliJiiiHJ! IMaood\tHicmin'i gin iUEiieedli1Jiiia :S~me~~~i: a. ~ij~o~~ile S'r~li. pEl [I~lipil:i ~ca18 1':;1 Lf-e' ne.8iju~~ri ~i ICir~G£.d'U11i Ibfl~~re, .ca~ ~B' f~~ 'r!a'~ de. pDF,):)til;J1 :j~~n iifj'n ~aeettmI8~ ,i)Qi.iii'll au ~iki~, ,al~ l\!ifQ~ijll ltPelfi1lJ~ )l :sil'i poe :SFOOflL~ ,~ a ~j 1P~li'iisii a,e' ~otd'e ,~h~rj8 niil~ifllfl~~ 1rn1:;1~,gQ~!TOmjru!~ ~tlel ¢i DirQUftilel de, epliOlii.;riollliilr:B ,;;lIs Alu~'l;iril~~jIO!i girbe~bi ra ImptlH;ir'8t11 iiJl1imllamlelill~' rPD~\lIla~iei ~~11lli :PJ~miI~ll1~ 1l1~ ~gJj, >diiJdl rnu·i Y81 aduce -d'O\i~~~ ,r,~ ~piii !a hirile~ ra ~cl;;~lP S~rlXla~G~, !s~l'ik~uIG' eJ ~I~ ,e1i'0~fili}i~.i rildl:s.-B wt dl!i::1ooid8~

BuJj~~rli: ii)·iui Prim Mi~, Min[Mru dSI Ifl'I.'iNll1B;: MiniS'1RiI ~e C'u~e4'.l$~ !~d~Qlfl',~~~, ,(!.:OftlurnlcaHSo:Sl Ind!!lS~lf1abiL

~l, ~r:i!±l~il'Il n. A~cnl; IN\i).:2~. Nd~ 1~ ~800uilri:e 119' S,' ~~ ~~(1;J9mt{f ~~ODen~ (;;}F(jl m] i~~ immrmil'JP 'jr:J BiJrgalii8. :jiun\ 'rioarle' mVU re~l'a!tut~ ~~rli! mDDt~i ~ irnlai lP~ot s~ :S~l una~te ro ~~mj'll1~ tw' ~~ ~~,ced'G'flla. IlfJltde au ab~oJtit8i ne ... ot'j; de' ;a~ ¥~ '~EIi!illili!e ~OJ:~ '~_J~u~1;J1 fbr 00 ~<~Indl OOJ~i!fii11 il~,2Iif:i:H TJflI W~ rig~i,ulwi ~; (i:8Ll1ZI) ~l'itli!.l ctQ~'ln~ pot iP'i~c~. eWi~nand'U6:e ~ln ~ fn ~i~ e~~ t!il~ !Sr;;g",~le' I!'! 9lfve,rnlji 60ji'fti~n" cam RlIJ k! mh;!i;m~~<@' >01iWffi:'!,!I! ~~ ~~6e(e ~eoetsf4re ,I f,lllgubere wtieri~~' ~ !JMl'a Ir§;!OO1ll1h,l\ iiIi~tiel ~ MieioWg.;Fam~DI 'i/!Qr ~oe JilIfmu'l d~r.:; ~G; I~n~l !9l1NJ~mul lRQ,iMn ei d'_~ '!jj iI;!I~~t Uem9r:s Iii.U I~ va dal QUI'S ~~IBGt I~~ Id~!iI~le I Of. a1.u~ ~ 'if¢] "ofii~lI:Irui cs asltrii3rnurn wr Ilu81 pjiinhu ,1;1 g~i 8ol~il!fffl!& d~ !til p~ il:,_ 'oi\1i C~' P[~ i'l J.!nn ,nri c& rmij[oc '!tor !Q~.I5i d~ ,oIlf!lJin~.

,RMQf.jtJ1« [i4iJii Pi'iirm Milfi~IfJ!.I, D. Min, de l'IT!terfl~ tf!,~J

ind~~cdfla'bll. CtomiJmr;;at $sillhlDB:~aJfmabiL

~~:. IC~fiO~,~lun(Ja ~1f~i:eli ,~i :Sig,i.inln~:i :Gi8':riIe:na.1!B'. Nl~G~n 22 Fnili[i'lI.iI~iii_IlI' 191:9. ¥,!

1'0 li'i~ifiif'lJIrire IMliilflliillctr lii'I'd;cc!:i'!.1nMI ~_",n '~~ d'tnlifiEiit4! (I mare' nemllil(Urn1llB' ~ro\I~ ,@ f'LUlii~' :G~ a dllii Miit.fitl~ ~~ ,~u~aJiitrl1te !51iHSe!fb'l asujl'{l;sG ipfJ: I'IlmMri JI lfil U111niU1 ljimi~ ~e·@ i!9be~~ dhl:af ~e',a mnl'~r~j IroJm~i!l~Ili), lNt:-mljl~~iMri(>Ga !til ~~ ~ rnsi ffiutl; dill!! ~~ii!J ,at~qqrn.el Ders~li1lLi1u[jl.l:l CO~lJtir, :5a~S'C diml ~:;IIliIl:;~,..a:re riefl,l[!!:1 a yj'ztal ~!}apOO,l1eleHr''t~C~ficnilo~S,l;il,l~~!iK!

1) F_O',,GdP_ • OO'.SAA Z2tti:91J~,

,~ Fr_~',!;i't!P. - ~AA?1t:1'H~'

~ .e~JibI~ mu are OO1.l\ole' de . ~~. La urmal )aoe~ki~ m~~J\'ili'a1Ji .a~iit 10 t5rns1i\1llim ~I Q d'e'iega~!.!i'l-oe>;s~ [pref!:~tgt d~l!,ji li~nei ~~clr~rea~; P.J~~tedlm~e~ S-Qi:ie~~~~1 de" ((!.:l!t!.!!Fi m~~f-omf~ eare IESl p~1s ,ei ya iFitewten1 If! J;a",olllre~ ~gll' tiiar ,afMilll1~ ~Srj~g ~~lli.Ii P.rirn MIDi~lIm ~~jij.-J ij).' 1'n;)!1i11;jJJ uo Lffiem\'Oriu 'in ~ce.~tit d1Je~!!Jne ~I m~ ill!9~ :j~ !@ mihllfii, &OJ:I~~~e.!Jj de 'clJltuiii1 mareclQ"mfi'fi'ilin~ ljIa Um,e m~i r~ull:e ~M!~['lJ[iri im ~OOS~, :~ la eare ~' IlJJa _~rte fu~n rnte;mi11Ui eel Qbress;:$1 Se1EFiii!po!eg,e ,ett m~ De1:rnJi!lil~j' !;;J~ 'egj!ietj far"

:S6~ ,Mn.'il.MJN,~"lCa~ii in ~Ib-,a-nia $1 M~~'Otl'Ja ~1. DllTec~IWJnea PQ~IUel ,~ Sllgurall1:Eiij'!3lt',-F!~~a!:e. ~rttl'l~~lnftlnniftJ~l:Unli Ncot;'d';ln 1;r. MiI!!~ 1 Srl~, ~1.

rn ci;fwli!e M~onef'i!lw ~~ AJoone-zJr.o.r d"'1J1i ~~~~ iSJrf~~!jJt I'J! bllInlJ iM.Dr:esle decl~f8'~ moo~ del rn~IOOfe'8 ameTk;an:l! i_il!"rm~·~ de ~meli!J:'!~l3j ~e, ~ad'~' ~el~ ?l/:e~!le 'in A.~l;la.llli:;l, ~ MI;Li;a~nfa, P-en~r1J!l ~ ~~a ~!11J1 Cl)!~ e ~SI1~:M~ oop.~i]ullle:;l dfm~H;l1fi¢E (Ie ~~(!~~ ,e~ni'Gi I'li te1il'Qriil. oon~~~~_ rlm :§~rnilil Iii ®fi1iita; tli'n QrdlmI1l CGfl8.!U1I;1~I,I[Ui !111~ :g,'s Q"'Sj:i~ d !.'S' fB~ q; lfIiIa~'_a1W ~iIJJJfJ!3i, dt'iF ~i8i !tiIu ~rililii8, t!iljJro~, :§Sl'l$E {jpJ'ieS~~ ori m r~i $ mQfilit:e:~;Lta'tt', ;(:IMndl~ _o~lIr~~,a' ,Sjmguni fiBi~m1e;i C1il Did unl ft:1 (lIBI :sim;Ri3~i~- G_i ~¢ina :5~1 dA ,a·s,QlJlltar"C ~l,ei aDnl0ij eiliil otdilflUl e.omamillrna,(j,iLilIiui 'I13D~ !till ~'o~~ im~r,;fif.tla~l ide ~.~ ,rb~a, :al'fffl1e~l" ~-upi )lin tUJM-.BU de mai i'illtiill.'a' zlle' til .A1~ni8i :§;i ~Q p~ ~ Ma~ni'e5 ~p~~~ .g~ ~ai11i ~miSiVn~~ i(iIliI1IeJi~~ :;IJ'oori~rl '1iiI~1~: tQ~lif~~ d~Jiinti '~I ~tJ.'!.!i'JiiQBre~ l:af !I;!i~1;~ CiJi :s_i1 ~rirl]~1liI8eze ~n ~~~ etni'¢ :;I[ban~-_~ri~.tfe aare 00' ~n'~gjiJI IP;DW1B~iUIiLEi a ,Boolb:f' '~Iliufultii mlI ,8re mibi ~o:n~J3' !lIJiG: $au ,tI~ Mm, ~i:'il r~~~iJli'aPGUlalEa:sta iiJlD.iiiiliffii'_dir'll ;Sfll ii'ilLuni~JiCU ~'iH~I'iJil Italii3J ~§i oai' din c~lbatrii8J -\!'Off p.t>l3~i3nta ~nfGrilti_mfl tI~ p8~ ~oi m~lDOriltin' ~n'~ 00 :a~ kl.ema ~a~~1 ~lli~~i0'OOlel ,au d!Jti l~ p,iJiillam cai':a~~IUj iQilJ'i{io, inl 'd~t~iJ~ a ~ee' uaa miB .cit) ifni, iM~1 sUb lD~am~ifiii elil \i '~f'lJlin~ I~,

lB!pl~'_: 17'{~~~ml.llii'i~.a'iil ~I F!1i'.MiJ\'iI~r:1I],. ~lJi rill" de Jifii1.e ne ksl ImdB~IL~ "al. ~o:m1tml~

3~. ,Oill.w!e,rmtA tJ!!~rpm mtam-!lM~,ma!OM'P~min~r ~11. !i)lr:eQ~gnelJ'P9j~hrt'1 .,i ~Ilium~!li GlJilBlral:'.

Br\rg8d~ l-Bai, Agent 2:lIN'ed jiin.,7 MI'11 819. I,~

A1~.iti 18, '!lis oBI 8l 8l.luI: ~ I~ '~~~;J IMitdMo"r~,m'an;3J 'QOFif!!lIi'i:n~ Pr-meti!llilJllLli ~,iH1i'o\eali!~ell' c~h I!Jr~1jI1li J~amil{r care a oornff. ~S!prn' t.'l:ited'_li);'rom~n:i ca n~ jl,!lr,le ~ de IlLet3lt!r..:il PU;PiJ~~ ~ :til srAtat ~!JI ,ool:Umenle ig~r;joe 'Cti [olim~m din ~'Insi.jra B~~i~ ;!liuiftt d~~~8ri'ii i(frnil;lmibr!"lCmi ;fI;'U! msat ,acom rdrtruiTiii isMi'iioe liIi~pi-'lli~ar.. \l'gif5jmd !ife~re !fiera:OO!m ~!.JI~r:~fdilil M~~oiflNi !9'a 8laha ¢.al ,aOB~:!I~~ !l1i!~1 seamlf~ Q~~t ea Ibrm~ 'tilt ~r ca 'Qiiid w .ijjDilit~ din R>Dm~mi'~ ~r:! ce' ii;!l'WeOe~,1el ~r1~~;, ~il:i\'- ~ 'cOli'ifeii'ilip ,a~!i~i::aJt. 1m_.f];!~:;:I1 i~!d'rnfa~lM\acerf~rnmii.1 'din~~lxt~JtI, pr,~lti.\imn ~j i,J1li1 ilil,!lliiilmr nlpre dEi liIiIembM ;;IE ~e'!efS~!i rorl'sil1laili ~ Tif!f~.

38.: GJ1R«UDe:~ "\d~poa*kN' mg¢~~D;'_~Il~4:tr 3B~~. Di_~il)!!i!U PoIIU~111 ~SIJl!ll mJ1~~1 ~e\rilefale" IRm8r,ll~ 00 .A.UlgulIl: 11920. :Iii

F~m~ '~roe~~1li ~~ ;;I, ~ eW!biliill]l1~1!~el~1~nn1l.ll ~car:fl"m!I OOn~ rEiQ~ri~~l;Iti!i ~:fj~rtieI8' rQrnan~~i ~te m~.oh !ioll' ~i'C 1P1!3~ ~rn psrte CI!J a~~1 de ,:;I~tel ~ a;DOl3re ~ r'3~m ~ iCC lm"iilGa~8~ P,~M M 'Jaj[iJul 19~,S~ 1M.Bi~!Jmm iIlm~ tSlUlti oc ;j}a~!!.!rTe~ ~l~rri~ Q~tlniD dili'W acele IP~~i ~(lf IbliiQL:ifEiu {de (II rn1,Il~rne @e ava~~~SIl = ma b:ine:!;Zls p~l'e9m - ~n a;u 11'10000: i~i~~ QI,J~ iIn~Fe@ ,t1 !llili11c~re~ ~~oei ~.~ Pa euiWro~~L IUlrpta di':MJe gjreri~h~' F1i;l~i~~!i~~~ @'.rnl~utt~~ Thl Maoed'~~" 'earl ;ajWi\sOOtil piillij ~ ~~! ,ar '~cu~.~ ~lJl,!lr.~ rorn~nl i(Ij {i~iOl' ,]m:n~ni :s~ DILl YI'ii3~G"Sm rt:aman~ ;gUb dQ:mf.ml;l~il,lmJ'ai :9rrei1ci ~~ ~am~.rdru' in :GptJmlal ode, a, Il'fU sa'I~~e!J:B :e;.elViDiu~ rnili~~F 1rf r;jni;!ume amff~~eIOO' i'Ei8'M!~~. l1lin I;I~T~ ~l,Jd Ii!1Iw!~i UneJl 3!l11'i,*~(11 ~ ic ~~fJifem1' P\6rlin~ eisnmemm Jirilfll p01_eci!'~ l!1!ll;JFl~i!Cir ~r.il in lBiJlQ:~ri8rt:l~1 uoos ,i3ptlij ~~alJ 'irnl~,l;Ira.

"Foqi ~~~Ia:. ira~lin~ pl'olm5:>Jiul pim .jjrrBrH~ 1~1i1~W 3U 9b~n!j~~1~i!;i, r:om~na ~m!1J:Wi!I~~i01IG3lia~ ~ 1i)1;I1ffI.$~I;l!r. iSiF Tn aiillJ~ 11~~~. in ren~orli'nitaoo w bini ~In anMFtls,.'~rulllrl da lrazbQil;l~

~J 1!i.D.JG..~. ~ COiAA ~2li1'!!~a

~ll 1r.:"C,.~.EJ. ,. ~o~ ~_ir~'~1r!

39. Atrt'tllfi'(jim.a~~ .. ··,. ~~~ J' if.J'~~~8j',:r; - Baaa"'ul c."".~;ii

~ "_ _ _". _. "~Om oJr 1IO!'J'.3-'!'.rni _ r:»: p .. __ ""_". _ I;Vgl~,

:s~ A~~,Ttrea. mtfi8nllo.f ~;j7 J~,vifJdfl~

~ikMfi?.ite 'aIJ'jnr8 ,G.mc~;e1

tlS~J. Pif6'isdim,t'ia Adl)!lmi'rrlljD"'J!lu~i~o:rr.

Nolo ~318 oii1114!\'lulU~ ~1~1. 'II

J1~~ililta[II.IBu.e[lli;lOiitr,! ~

in ~cl£li~ iiI'lrn ~ 1 l~i~ ~ ~1~ race umlI~:;I~1;I ilit~~I~~; "'Ca ~M~m msm.aIiHrJilI~ ~ri ~1fm 00 tln~;3nilil~1 ~Dli1mel;l ~i iSlJ.!llf~rrr~~ia ~.ut\ d~rnEl~8 ?l;Irlim~, qll!! liI~iJ ~n,a i3c~st II,Ii;:rllf ~ ref,le~~ a~t;lpii'il ,al~g~ iiilililuri :1;1 Qe,;umlltw! Iii O!H'ILII ,;'1 li'IiIai ,al~ ~Supr~ IiOm!liiFii~r m~oii'i~i" mm GEt~ mll!~] in ,tlriflP'wrii~ osm m\fii grale

1 ~ F'-~.C.M. ,. ooSAR ~i2:1

ele mi~~l1 nti!l!~~re fII~~on~' ElaritiH!iibiSi ~i!lI gat ~fit ::;pIiiji 1I,lI1 In i~iI,Jnef:l rrI~iSllt~ QlMlS' r~m ~I )I .g\;:t1miB ~ 1m. ~eliiil'li Iii ooililfl a,~r :l;1I:es,lor Ira~1 !IlIriDpst~, 'eli! :.tNrnt . .a ,s.p.riJJ ii im~ Il~alili ~i pnn 'l"9ate ~IEI$Qele ~Ie ee wem dreplul s 'i~ l'm~U[ - '111 tprs ~b1 ariSB :5irulil;~i IOIi grel [e a~ '!.l .. e.er irngldlllm~ s~ alliu~ kI (;~ne.t..tin~e Dtlrnllii1si Voa~ ~r a I~nnmulwi Mlni:str1U (Uj) Exmm uriililiJroan:tle ifa.p1e r'ltJ ~B:9~, I ~ll!l ~Ba~~ mmlijr{\ a ii1i[fambi~ Imr:nAnM~

etl!1lle·: ~1·. de - ~~l f~ sint '[gaiftrl' i~rijo~~, ~i ~w1Ea CS~I"ie' d1!~r ~mgleeL ~. aOC'.as-~ si~ua,iG JIj,te co slit IliiEli t~~ ~' dt e.~le. produ~~ 1i1'i~1 ~fB8 de afStQ m~i tI~ [-e,m, !ijam, 'jm ¢Wda/ ~I:e'lor. les or lii'lter,oo~-on~le' 4'l 3 $1lM.imen1l1ki' 'th31 ~ITIla!:l1 ::f~e .. 1111.1 wribese de ateJll~il ee SiC CLlIlnTIf) p!i8~anHor ~ti!i!U: hrl fonnQ IiJ • I ~n ,eje.' :Qt~l bllfW pllinmiri. lJ.ametru1ia. e1emen 1.11' !'W!f! frie"sc: pe.r.mu a-l ,d'~~in~a, l;as. II a, (:I pi'. B clJe&1iunel;:! il'i[i1i1il~ni:101i dir:lJl ~eR!J.t!J!1 l'uat ~e $:~r~ ~ntJibi cali SWiM deslUi depU~8~i pJiri~ri8 DOi' (::a .e.j ':;IIlBI.:e .;;::j 11 .~ij;nteaz~ ~iXi"rt84ile. :s& aiS'l:i'U,g c~wa'li'i!81~ ~i [i '!lie E~lWFn;:i.z a-mlle ~JMru a fii ~EltG' _rliHfQr. ,., palil,l\I (:$ ~ '~ta Il"omr( , M(!'~oii'lra 00." l.i 'I ,de s mi. ,BI'8 Git(!r ¢tr' , 'Qi ~fse~1 ~Uf,l~ ~o. djj~l WA~i cmda~l!aJ [:I-lui pa,i a'i , p.lmu'l M'llIi~1ru :Bil $e~ . !. marele iPrI~efl'r;j)1 mlnlstfll,,!1uil m~m.l' d:c, C2h!lllii. (iiafSi 8~.

B~ure;~'J, a 1~1.~ lm 19'13. ~f~ilil~ !prill ~~f:ss r:Bu!J~tea S!utoflornla ieola ~ 'bsa eease a .ateStOf i1"ctfI i.

~ le,,~ tF1ch~. desl __ f", ~~ @ ~eil~ 3'I.lm'UCl,~ ~fe M:i d'A ~OCile .!jl 56 d~ Ibi5leris· din E!Qfla~!.IIIIl"tm1~~ :smt im~Q~imljjto in CB:a mal Iluarre ~pl;!ld'81 d'Ei ($U\i'Bmu'I [(lD'!sn! ~Ife ~~a\ \!\ie.a 1 s~roas~ din :r~lTiii~8r:a. pentru 8'~Ell"S'i~lul mill, 921. ~:ste 4ooJJoo rei, IR(Jmrra'i m~cne _. :SUMi ,Serife SUfl~ ~IliG~U~ii~ ~rin toa~ nn-Yllflla;OO}s. Un&;!i nu :!:Iullil ~ i1i bi!JelK~'1 ll se fate flcarmii af:IflftIinls~r;att!;l'@i $1 ~Ii'IJnJ csa s~, iai ,S;[~l!rl ~r,ebllfe ~~ cmL~~ ~j'1J i ~ 9 wt'J,n u ,~rt:Kr.s c, a p ~ ~'it a:niIl:ta a~s1:Oi r'Qm~Ji ii [pe c3fe~ ~v Ij ~mloe., Me r' ~ ~ J:lf'oal. iar iJ'iJp¢'Zit.ele deS:3~e:sc ~la de dlS'!JQge e. Se I~pjd .' .. de iili oli ,EI'i'slf8a_

~e $Ig . ~ nu me ~~I'Jt1i"i, afl'li'l!!l!tec:a ihi afaosrll95ils.,;elle Willi I ~pat, oli~ci~ no ,~.,~r "i1I~' ~I de ,illl'I~~ai'il\1i]!i'rIOOli dar: lulem IIlHii Gj iiIlli mils "ce, !Surnj:em or~a~l !Sill lu:Jm. ~. on tit 'p- ,!!ii RU 'tturbuJi lfJ[p'i pi) stu , ollnc.hewl tte Ipalruolre.' oe :a :a\lUt ioe;. La ~Glg - iii'! Din8tea D· fui T~ ~ane!J~!!I,,!!1 Ill"! ~ 'o~ de ~I ~ ~e~ $Irijlm' 'a ,aCClSt<Jr

lI"(in~.II~ ~~ ;su(arrna.5!r,:,ri'.eFiIfI!:i!if'1!J e, ,I fom~ iSlmuL

Tree fJc;u. dormrFlil'Ot. la ~liJJiar.1ll Ma~QMni dil1l 'G ..... ~fI.

Situ a a filii a 0!3'l1!S1 i!1 ~ejjla .es..'te :Ji mal :g r&a, de; G r:mci' p~ :test: dB~i;;1rij pu~' :: 'P'lbi~ lSI Bl;lpliimare, ~ll!1n s-a 'j ~ "'niJOfm ~Iil PfO' .. ~nciaJ; Meg.ni~. rn~l, IlIJ1 e' numal ,atH'. GrOOi, a .~ SMHIJII 'llI;rE1C ~ ~~ !OODt de r.r:gila. imh;lmE!l,ie:nale itll 101 dl!! M~~!9ttl,.ll ,ee rrie~ie aii p~ sUflL!liii ~~al!J!1 R,ootlftftl. Pel :SWiI,J~i~ tQR!l'ni, Oi1l;~!oonl dl MeC8ooni'a~ ~ri merg sll ." "lila. 00 :s~i Mr;rfMi tamiliil~ 'fi rfnri;llead ~rtat ~'n :afr'!.1l!;l~S we~.'. '" ~ 8ffltlflilla GamS' I ce a " fOc P.e 'fion~ul dlli'iJ Asia MiDi! umde dl~J!me de rnmini (:lin if~S31isj ~i Mlpeedcmla au r~a:s~ derirnJtQ ~n~fU ImanWEI ~mil!Ji"

loti. '

~tj :~UJ;Iw~i rO'JItl.1iI1 L' a -c ilTf!jOs~ eU~l.!!Jeif!i:a Mm:ird.

,2:~.damr;~ 8faillil pliI~~~rte.It}. Sta.tmlJli rGfll@ff!. ~m Ie :ara~a '~vre1.a Cle !Mitenii ~i !iO!cfoti 31 aii1i'r'lslat roliJilSI!1;e. G~e.al te I'll..l~. il3fe~i.l. se !jI~c:r,e; ,rre ne~a d:e 0';;ii1'M d'e 'tfill:in;QB 'MI F,fId11fl1.I!i ~ ~almll 'M!!:·~a sCi MlI iOfelre; cA.re~fooM;l'!Ooi~ ilfllE!mn I!:eilegnIi'k (; ~at unea oasbl'l din Ale EI~ dol'i a~a,p-il, z.ad'aJiniG: elibe'J.areit liar, ca, ~~)a t.MtI'8i (ji ~n o~1:a;.:poca~Q' sS1'li.i 'DOO~ ~~ ", fie ei i!i!U{ om,l~le ~~CtllCi iilllJ g~jaJ si f:d ~~ tel ea Ila~rramele ee R!J! iljll,lngll~ doo~ln.ali!9..

Gu d~ a.Mml sa I'n~r,e$.b:gj ~ n " 0 M~ Gilll;!! me ~.:e pretef$. daej R· lRia~ 1'II'I!il1l1'£i nQaiDrI. rJllmltfr1J ~, a Irllp1a.t ;Qi ai ~rei 'eu~. SU~" mu ne ~je.~' l' ,Mt; aSl,.zl ~ afjrMpe .g suM dfi ~ s~ ,rtm1In~ clJn trlFl.!rJ'Mlriim- tom" ~-nr: pr.ri;e.j~1' ~ ';s.rgf'Ul ~ ~~;rtrJttfull. e'&le 1~'ro1 ~.rhJI ~irrn lI1 deOOrJot F!i ~~ poJor1f!Y!~ ~! fkJ r' 'fiJIrl de giie¥.;rl ,~ a'im ca fflivnstr:~l • ~ ~JI1.! f.i' pmJl'lltllW s,;1i 1me,iV,,'nl\ii. ~ IfJ!~ ,aoo,i lNJ~ f;n~ ffl8/I coo".m.r.ii ~g Mr} COtl'd"LlGa t'Sr;a, - n'.rU ~i au f~~. !ifglili!nl~r~ ~Ub SMa-:agi!lrfil8 triCO:iom. na mai' ,pIJI~'n de 40IJ Qfi~ri ga' wl;!I~e ~~ele ~i 1'1) mil) a(f sok!le~,i. din can m~ au rall'ia:i ~ inl' Jran1.urrll '. au mama:; ~ rtru y.eQja~ liT1IL!lnQd ~ Ini R.crii'ibl8J ~~t ~ "Ilt\. ptI-2ru 1R01l\~n <.:Ii M:a~a C':e.:lWlg [!.II'! ,ati',ja gJSoi '5;e fmbttgs ~hnd aw tia iiilOa~lf.8 Ii ;;J~h::mj! 1'S1.

Pte· ~,r~WiI9"a ID4il1i umtzel~1! IIJ!n 9Wi1Gm1, iiIInlilme M~lIlr~:l~ls. it~a ~d:rni]t QUI iilr1}rn'ilSa see:re~ : perurn ~l:irpil'e\3r nI;!l1iOO!;lWf[I,Or romini. C!zrM :&1: "inbll. S--jI dl,ls '~ is - ". dlllpi €iI, Ilfednd ;h~r ~in li3ucwai11! ~nde '~~9 2:9 ds f$F]iliHi ~~nt~ IiIOli~,pr:O~OO3t de

.~C!!st 9!!:rrlcrral Ian pf~m tt~to;ra. tOmlnii' au rE!5I.Cl1J3J~ ,I «~.~lli Cli, .aoost~a~, liIIiJ 8MB' [l,lIrn~4t';ilI .. ¢il Q lI'iB~ni!l'e a g(\ecJl®1' ~~ :sC',r:'I'rne~I'}.Jlurtlai:'iIU.Fe~ ~ smlllS l'a G!!J~IIri't,a oqpjmiei plIrb'lIoe'. a~1 i!'r!!;i~ au reke~..t dim FlOW Tn IOCOI ge"JiIsr:ai!ulllli Mofk__z~rl1dh!ls! ~Jlil ~pa;r1iTh ~oaf'ia \~Df'ie;llIlJ]'i ~~.3t5~" ~

MiliD~1 ~1:;m.'I;)'pI,J~.. .'

~M~81, aoos'Mi a ~,~ 1m' rn~r!~11 ~ei. urm;del SL!!f'i~ p~soon~ rorfrl~rii!¢rullfl1lrm;~. ~Ei-$I cer.U' ~r~~ele~ !e-~lll'r:i;!I'i~U ~e ~bl!i)~~ @Rdu;.[e 'Q(: Irn"~ :§~i5 1f!3~1QI: QElnrt&i}ts{e SW!i1t ~11fi1a1:e. ~MIl'IGntm l-:::' dill'S pe iiCln:3riri~ ;;;'ili'n Imcu'I~M:r ItIIlI :aillu819r,ed. ,~€!, an f!aoo'Gi"rJtiali ·d~ 1~~liE1 at izgDliii ~ g~i ~ri f~(;; ~e'J1t ~I ,d'ifmlle' a'.'acetri in RCimrlmB? ~8 cr£rda'8l dl ~B ~w 1P.'I~re"a de ~[j ~W~~ ~ [i .. rui Vemi:mIIJ::j. :a!;1: IIli~nr: ~ ~I llU1j'ni~~!.!!i no~Lru d';ejJo~terrfi{t pO~~~!.J~jJle rom~triIOf' ~ MeOetlMlEl ~F!t!iU ~i31e ~1_(jb!i!i !9r:e'G ~I illadi; pmlil IraLilij~ gre~ drm t~~ $i. 8111~ilj8~rrtlUl ,de' on re~C'le autoiit~liDJ ~ ~~~rrar~ ~i ~li1ee~d. :9!e ~r.OOe~j; .zle. ~ .a~w ~lThleo!'[~ 'Kif iiifili:!3~~L ~i &m~f·~~r IaWI ~F!detiilt. ~'ru ~ s:li :Sle ~oo!Jcj din 11rJ11I~ ¢u~n~ if! ,aCi~!'!eal~ ~! ee SLiJ:!llI~1 5ta1.!!!'ut rom~liI.

~~re1",~ ~e ;:;I;I~~ ~mlll:fi1. ofijJrnttIl djD1M,,~donIIDl rrlio.lM3im'~ iii '~1lI1 IriirooLu'ltlIi de ~ QOftls'W1;:r1J!!1 ;din aelD~ :~lr~@Ii p9 Ijf:'l~ ·arrtrlirtEile, aDebe ~ ~bil~'31l (j 1T:n~'ie~ii! ~ • ~u 'iMt f~~9~ ifriIDQilg8~i t.a \g~l l!.iEl'1a a~e~ ~eJ '9a8er~bi '~n!sl,;!la1lJj !ilirn ~8J\tlUiiG §I ·cred ;i 1m lr.!in'i~er" rr~iB :5~, Bd~~ ~ ~ I~JrI~e ~f'isbil1ifui "ii Mimj'::,1.Ii1!JI!!JiI din A'tma {:ru ri'ma9i z~C!.armlue\' tA,;l ~~~J1tal ,t=;1 ili'i~.r ttil;lriiJ!jts' ~JJ.lh:ii'oOr:a. d;[:~ ~t;tI;lr,f,,::~~1i!~1 fmq 11ri\~. Iii b 'MI "s.I~ru1 ere ~ ·iI ~a ib~ga.~~, d:n JidsM, ,Citez; nl,!lfllf:!1 l .. J c~cl ea ~·I C'fl.t£.! fni.i\a1' ;r~C!bii 1.U1llJ Iista supu:;liIQr' ~rn~nij Q~gi!l1«l1 am Macedan5a. ~ri 1iI!W rwpJa1 fin ~i1IIiia~a il'~l11lirl~1 ~i ¢Sn au ~n, [Fi il3Jel:ja 'Cl!! ~~eil~l'OWL!!~r.i~ ~ll!1 ~i)re' g:M~i. iii'il~l im Gmramm ii sa 'i'rm~~~ ID!Ff .;J.~'iI~ 1~l)Id !Il'Wl~ i'iOm~ru ",~;(lIgli~i ~l1Ipl,!l$:i tQm8l11i. f:iAffdl ~I1Iew:ji!ii ~1P1a~ mmir:i' 00 pg~ ::;1§ m~jQ~ m IMa~~r.i(I] ·~..,~i !;;I 'f)milii[~ ,~11Jl ~j ~e' "WCl~'l ~cl .a ij'iB~ ~. itfr:5E!amr;i ~Iin!1ileri irn Mia d e~1 b';;f~~ o!.! Tl!Juii. cari Tu_fllj. ;timel ~tl,pj_~ei-UI M!!I~d:air~ n!lJljFll!Il'!l1:;;1i dl fllJ.II.se a1Hlt!%iIll 3D ~ib(j-1ti'ltI~ ~or 't!C;;E!m~1i ~j §M1aM., ti ~ aoordau ~~ f~fI '8pCl'lIJie ...

tAOOilsb:ii fllniJi .:ffiruil~ mJm~~ miltia~.oliiml 8:11:UiJlii iiJi,it ifill ,lSoo~h:. en ~~ 'irn a~bL'Q. a~Mta f1i~.d1 :sltYii~ ~rnilWl

MaceiOli~i :SWP!JI~ !l'eJldm! 1~ll lfPleJ!9 ilia :i3mcl.a. creel c~ I~ Ifa~ sC01.liI ~1!I~l!ItQF rQ!l!1~r:riklli ~indl !i'Fl~~!'ez !pe itiornlit~ MimiS'1nJi 1lIt= 6~ler\1lH!r" caliS e ~i~ue1i:;j1 !tQ1l1imilOli rn~one[l~ .acteM;~ r:rum1Uf.~ nR~itl" a rtlssnmtfl!li 'nOOll\n,JI •• ~iFli;I\\!Ia! d Witefi!\lilfa ~:O~,OOO'tI ~' rlng:igi.r1iiI'lMUI t9~'¢S1 s~, ~~'e'~e ~I;JOO~! il"1ijrr.!:tn!. ~ ~ ,mtie..:...~.olJJa syM§! fill RM)mti~ [Urm~_or_dl[j r$:;if:ma_ ~tlII. i'l~\ ,~~ nu $€!' !P(il ~~tdi'ie~ilJiile .a08rHi i5UpU~ rgl1iJ:~n! 'dlU'~-~ '~!in iF!Wl se poa~e ·r:r.ie~rc~ ~e11'ilarii.:li ROfiti~iiiei. rf~rBfG3i ~ ~ ,c~l~ ~ In\I m~le'u ratefIPeieii!: totOOa~~1 ~i. ~ Mif'il~~m~ np~.~FIUJ1(.1Er lR~i ~nfr~' '1;I~i3ntr!ta1! mob1llzare iStIllJ lO,QifWlMlraj'i~'. tLJIiii'i \!a COO~Erra Ipr;!' a~~i Qilte"~ t;"' $oldtr~ a] armat~l ~n~ imoona~1 ilJ~E)' i'Im ~re¢ia; ~ ~~!i1~ ea De~L\~~t ea diSfdliif~ sau ~ 88~i1ii4 I~rfijnr(li. i!'!nJ ~rH'm;;:!~a lI~.I1Ie~ ~ m.~Iii1e; !llIJJ~f,ftj~ilU ~ ii'froa~ 1\J.f. ~r priliil UR1!I"iilD!i ~1,!I"!n~f!~ fOlli1tL~IS:Nh.!t rru~im:ej.r.1 sal irnbBrtirr.l perMnlJI ei. ~ii l1'i ~~~JiJr@ to !;J61e'i(!1 s.'!io~n ilj01ill'UlrmrbB prililbpD rnl;et~~nt Il\il ~e~eJf:! li3re~.c~, ~I ~n CO~lIli~J.'~ifil 00 I:41'bi~ la gr,am~,$I Alb@liiiet rela~iv !a Q rufan~~ S~~ iire~QM~ liM. ~l7rtirTrd ;lMrP.rsSI A~D8niBi. um.-de ~1,J1l1" ri)effle ·301l1~ ,de ~fi'ii'f~1 $1 !lintht. nearrnJl InCl~tru S!3' I~;'~ de~ol~s itn L'Q:~l~ ~belil;nteq, • n~~u rnref!P~~ pil: ~-I Miifrns~J1r;ri ~ ~~~ITi,*! dal;i a1r3, ate:r:I~~ (fJ.l~jrn~~~~' )ijji~ ~fiNlli3 f'i Bi3rgr;~Il£l! ~~J) ~~~!.me ~I.loa Albanred; ~~ 1i ,oorr~sLwatl ~ RDIIT:i~ni·S ~ 'liind ib~Lu_. ,Cimr3~ [n1:ere91ei'N Ci.·'

40,; ,Nfi!! R_ i'RUmBne' slvjl!JJ:t~,d!i;llcgtfllElm,ui ~~i

rmrJCQrri~. 8mi'11iiJnilo~

,.011. 1i='1I!,~e}d~n~;;J"~unlrll ~~pgta~illd1" "D. 2.641 d!!n 241;1,,11 ~1J23\, 1.

Ilspuliil Ilmh. P'O,p:~

:AJ1UOO Ia rurnoiffi.rnta glll'lEirm'lu~ ,.~ 1!iI~ rap (fe ru~., \~'r;~~il rn9f~rl ,dl M~t'(:d'!6f'ii;3 'g~~ ~r:¢1I1jf!i~ Pi'MU!u1 ;! ~! aiM!" re.g IUliI I dill re,gWIDJ lElmiit '~~riiiE;:c .zrler' '~g' mai 1±I:re'h:!'. !lin ~Joo ome2astf.wlUi .am ~ ~~. strti3 tI~ I!lirii tte ~fi!giiw~ din ~m.dJ1!1 imliin~i au Irt~tld.at mgiIMil9i 8Ulm~lii~ gin ~i!l' !Jl M;rce"'onla. mgU!S~~ bM:t1I·de "f:)1isntJll~., lP~m~gj(1!I1 ~i' p~iu!l'li!e lJ.a~ilo~ DP'JiIi~lruS~e(\I~L

uiSlJ1·!..-emr!j~ ;i\Be;o al lHltHi~~ 88 ~u ~~ 1Ill.Cinwrfe"lJ~ril~ ee se C;;re; 1n ~oo~te mgJllIn~ ~edhii I'.6t;uJOOiri ~QIliH~~! ~~JrI! s-1nt1{-eCftI ;a]

1) 1.f-P-'C,~, .. 1~~.sA~[~iNUlr2~

4iZ1~,2'. R:qGdrill~iI!Il\A{J i.miirfl DtJplata1i'IQIr ~ ,a1,6:O cUn, 111!JJ nio' ; 9~. ~I

~Dl,Jta'~ t e~~J.:!gln

~mll.miea M!!"!IStfUI ~ - d~ kleme cI tn le:gl!~u' 00 Oerew d-Iuii d8~·GIn.E1'IJ~ ~ ,a8 fie. 'rmpr{l~~ 1!i!JijI~onenli ~ SILl - , SOl .U ~ g@1li. ~IlL~f!lJ 8 .s~ Iii II·cowl igr pe refiJJgla1J1 (!11m Mia Mr~, pj'iQ~OO ea .ac,!!~ S:a rim~ii'li lai~i918 Icr. ~'e~re~ ~fe oe~ teres .I~: ~c;Mal • , • ",mOaN! ~ 'n.eallTflllh.!Ji~·"" men '!Ce"e~ iOe OOf (j '1 ~tia 00 tM!1.'lU8 s~ rfJaoorn mOl ea Ifmti !If!al[puem'

1} F'_P_,C,.M. ~ llJiOSA.R ~@'1 QIl3;

e,wte ~ ~r:n!.! SJe.e :S~I ~mcet'ilm '00 adda a'ie' de :!i~IDa1idi:e. ~Ica~. dHI=:If de ~iii'icnQrui~~ ~ dim I6bi~id~L ~leirt ~I~ne dlDm or.,~ ~~~e o{Irm~lel rc.:lne • iil'fl carn ,ii iigur,Slt ,Ii bin Ge:riJJ [[JB; 'IlO!L1n~ari 1"Q!i!11lnii ~i;I!1te:rnl .. ~. gim~e pres)J, ilul Sl:a'lUIiJi

IROlilJrt n, G red- ~ ,ii 'S,itJ i~ i~"'~ iii mliffi: ~ ~ a~. ~!;!m I Cl'...:Q bi rn ~

in 1!sM.t

iF?rIrnl iPalZiri .i~l ~iJe:biii1tiU GI~ ,:is o.'hiligal.!l B~ leI5te d,eplinl Ul)efl:a e, Si.![1uro'i~ ~I mUgiai,llsa fla~hJII D~til1 d- ""aoedQJ11isA,'eeG4 ~ p-a eklJ~ ~' -M od'ar ~ ". -. ii'W I"au ~al ~j ClMIIf ilia :!;1M caloe'" 'Ern c4' da 1,Ill:Uil"O'I Ili~a :clor r.rnmmati·ilIl~ :$i ~liik'b OOIiJI:rtH.r.aP5;J CI.l!ITQQ~lI! 'fa~ cte amIGl~l~ re.inliil'iita piUi!!I:spfU.

00 sa ~,~-,f !ei;lg)j (Ie stPtul ~!iI. !Sre' Iru 9;',i:lt.ll d1w:at ,dO

~r:scolll~me· dI; SQml,meie dill'll~C1ir Ii ~~o ; 1rn!J s.'. ~r,2It tie ~mete 6a'te. tilfJ: ro:nrMilii tr Teaa'ia. caM si!n9l!1m ,au fQ;s~ ~.~ s ill!.J~ ~8bo.hJI de irl,~81!t1JlJ:ri iii Gre~ei di'n ~iiiIJ ~iGi~ cSll1I'!~ile rej!'e. au rJoj'~ ~i\iI~ 9 miils' d.e WWpjlln .eh~' frafi~(IiI oolj'bii [Gam fOIm1:i!u ,d~ii:i!le de "l,~"itl,\o . nu liNltii Icst !:I'Mluli8 on'IMJirile1 dili'll Mliliw lB MeWeFlr~ '~E.' .-Ill de Nmrl:. (I{:: .acula ~ Sill: ,as.~ :a 085111id'.&jnBifaa farw.~ @ 'l'1I~II~' fI~ 1 ea se -rid': inlceK ~.~ ~m-~it .aQQlo;. Pt ~~li'IiIa . _ ~II:I~ SHa!'1'ltl:;:esc, !l;1)J 'telma;~I~E:I~e~ :~ol~ ~.ai I;"i -:"

GIiWen;iWI srec aduC'e' refu '~;dI~~ll9HM': ~~ij 8$BiJlZ8 numail

Gii liiv:m.pi tm oo!l1'lunele' ~tLe de rM..tml 'Q~aoo pe acBt~ie S~i i~~[!i~gI!Il ,Cimbe.\g!e_ ~r,~e;)~hae.' tot avuml ~o.r. A,I~aast.l rJ¥I 'i~ Sl S~a~L1I!ili {I~ po.liij~ ,i1e 's1i~are ',ja (f,e Fi:afil'i~ia., 8l e=in:s fne.:tirtn:llifl de ~riftel"l(rtate IF! ~jeg_L!!I'i~:8 Vefflp. 1'n n1lIfmlal9 a.il}8sbl]r' h~ Of(iipm~ de $¢-prf.~ 'iD nurnele.· ne.;H !.:Ii i'(!m~frOO',S~. oar gwe blltl" iiIi 'ilI sa ,8~f:eg3 Iii mod ee!iGS a~enf8 ~rn - " gre~: • 1 ,.;:.Iel atlt gU'ffl I I~;re.o. ~~ ~i eel" :!1I3 •. a:u ael'l)Jr de a II"IWI iU{II tn "~!"!5Ide~ . 'O't:eS.11lfD !il,.1.fIle n~i mf'tilAIi'JJ -, dl s~ Is lifd!3;url .i3na~age, oi;lllllrl! 9alor~ oam ~rn:aSPilt, 1SI!i11 nava'li~ '~ifI RQ~l9ii!ll, ,ilcapaiandl'm spe." ]iQI,etlele

"t*i CJ:!m~.an1a, G~18~. ~~~ . ~ lro, t'Qf)~, pull ·ie· aun~ne- ,'j , iar Bl:iwrte$'tii lf fae imi~ Un'll bu - ii ~e1ta!i1{hl~ de~MC1l ibi~i1'lu_n'gra[:. ~e ~ fnl~ S,1il1lul JS.~ ~I .s~.JtuI R~m, ~, s~ ~~ l~iJ ~ ma mull decal 8lJI~le iP8mseel;J.and pie f~ rI@:~illi de al~o; cer eel ·to8~8 oWI'rifJ:;ltririle de ·~--lJilB M¢w,e d.e .~!it!1 !'ev3ri!IirnI. "upa li:::im!lte.:a ,P3dr~ ~jl !i'rll.illt}l f'ii~ 0' 'YFetoallL ,11: F!ligI:1S~!11,!os.'l! dam "f. ea a~i.Jn;ti carid

4·1

1~:t4~ ~efu:8~ lI"' $51.iis.§rii8a'l~ 00 ir3~1 ff~ft~. Irri~!1 iS~ p~mllM pe ,grnti aul~r;e\~I!BJJdEismt$e ,~ :~-i 1~~~1l'!1 .~ :;IyaPll~ ta'AJ~J~ ~11!1 ~~tru ~ ® ~eUiI~~§.i ~ s~ ~~:a1ta 8~ dl!;!! :ljjgifa~e!,wrn .. ra~ Will (!i8'roe~1e ¢1lJ1ii!l\!ii!!;S, ~!~ ~!'iSWI\1P1j ~; ~ Mm~ ~mdBi!lrmlli8J 1':3 ;as;a~ Thlt~lllW'al.~il~~. fllij eea ~!il lrn~~ ~rn~" im dt::i~ 'SJL~~i.!19r>!!~, ""BllQljn~iri!J3i po e:ali:.a p!!iI c .. Ina .Ii! aP!lf.C:;I~'~~ iS~, se ~e

Lm D r..:.n;:. ..i\n, ~""i"Iul~""i"Irit' ' .. "'I'I""~,", • ..,-",,'1\;0.. ,-- ;,.PI .. , .' ~ 'or: - , .

~ '~~"" ~ """"'J!' -_-!:'!~..." 'I.'! ~I.'II.'I,;I!"", ."'i!:!,,,1 'iJ'II §I <.U!:! OOljlll~ 81

,:;I~erilw !~.

~QifIi t'iitl'fii 8i;B'ZEi iii ~ lOt ~ rom,lirn:i ffi'lI1 Mo:o:"' .... 'JoIor;n,i." , ... ."..J

... ~ ~ ..., i'"" . ,..... _ _ ... !I'!~'" _.I.'!. '-"L'!I,I

Wf :31!.lF:ig~ iii! 'Iii'll ~ ~; mJ8" ,,",Om :sclpal bIltGd8~8. ~ ~~i IliiEiof1i.oo~ot,1 ~ti ~:i:l~ OO1l:m_oiMi" ~ti(r fflJi~ "~. _ -ta ,;,."JiI·~

.. _ ~. ~>" '.';r'!I,!, ·.,tIll)" W.. '!lill. 1"""] ,

§i $O¢i~~ el ~~etu!wi ~:an, ~~Iar tJebVB s~ '~m&e~ag~ ~~ aliliiirilja 'DIJI :!ltaW'l rQJI1~J'i n-~rle' v:a~re attl I!!l'ffiP ,eM ~O"J!jJ1 r.omr~n ~ 15l;{.ifli'atria '118: sirlril~' klwbJliil:e m 8~ GIiiU '~r;IJteoli !a~ ~

~~a .

,Q;i 1R~n?;Jlrno;li Ato~~ .... iJ'I~~ i·ll.a,;c;~il'i .oJ"" i\'iiiii'l\f!8i'!l''''':r:. ~ !i ""I ... InIJl;~' ~:, "if!. - :io!'~~!'(1 __ .!.'! ""'~~ !.o!"'!!r.YO.!l 1,,! ... ...:l~,O!. \l!'i; ~ ...... n.I!Pd!, 'F'" "JIlJ! CI It" cI~li ",,11

aoB8a,~, lmomedEi, 8DEiii.t~ II O'l.ittr(!'l" ~a!lldl !!ll!;1 li:!e' ~~I Ma~dOii'lilNili all.ll'Simg!3miJ ~i :slaAl j9rtbfi~ ~ $I'i~ .mEi ~~erl au lu~~~ :~J au II)'Ilmt if.! arrna~"i(f. Rom~rulli piffilru lRiJfil'I~niijr M:atI8, (!i 0 dle~11Wle de O!1oa1fe tPelntJiU Ft:oIil1~la ea sil rpiate~sea ~t!l Im.ri1!llli ~i f~ Q InChe~ ~ ce!1wr ~, m~! !SUS~ am QRQili'it, .~'iin'Wba PB d-I Mini~ilfU de ~d~M8 (:Ia~ 'e$'iB 8~~tj ~llr\e~ d'at~'Ii1j _111 2lf.:l1 ~e~~ diml ~dUm~'ii" "~MrQ~'. omil Gi IQ:llJ!w t¢'lI!;n l'j ~er~q*~li' .,If-Gc~ $Ui~ ,~J!1~'"' ... rJ\;lU I~ prll~jyl ir;DOt~I!1j'liii :~ Q!"iQmt ~I,! ar~lnllIj lCffiiO;iffiQ ~~mi; pe mi~t!IJ<P:!JI~1i11 grl8e K;;:i~ii!~Jhte!i:s. ,e(u! lb~!l1tJe:!o~ ~i ,a~$~Sirneaz~ pc rom~ii'iii illm M:a~~trnia;

~.$.~ DIl[Ol!:!iWUMI [~~li~t~1 :~i $l1'!Jr:an~gi G~ii'i:eiia1&. IE!iflg~~~1 ~V.!, N~ d~~ 9 ~elt<imbr'!lEf,f11~" III

~m~rrrartaa ~i IUm3I Ma!7&d~R.linlarlilb:r COrfrh13 GlItilcil~ i~1 p~~i ~!Fi :i:1 in -zl (~r 300'as.1,tiJ .If U;iillia !lIlM!~ ~ii1 pe:.Ga~e' ~IJ p:rimi1: ajr] M~nr~re~m, ~JiLl11!e S~1S '~mh~ tie a ~rSEtoota ps I'tiNliiil lima9BdQmEiJiii~ pef!~1iI.!I SJ Irimrte eQr;lIiI.1la i~Oli~ gliB:d3~bi. ,~~l8 8ubflfll_~~ nu l1~rff!~~1 ~e~i1irWi 11ll~'!tutonl~1' n~i:lecdQ:;.Mi"tI4nl" ~mtru ~ wni rn RQIiiiI~iiiitI [iii iI!lL~rtEf~' ~Jmrn~le~.i ~col~re:; !i~1 !al1ii:liJ itf:ir COfrr'tatlJ. ~rJ MaoeO'rl):;o

[R~I'!iIAl1Ilf ~;o, ~,",;opo;~;;-;I!'Io "'!-iJl" .... r, ... iI ..... ~~, I:'i.Ilt~ .. ."i' .~ ........ iifi,!i:·= ... 1Gri, 00I'.i'i; ,~~~" . tio?l'~, _ .. I;,!.J,'! FIo,",!'1 !!L!~I ",.(!,.l"-'l !>! I!:;: ~I r'".d"""-,, '!JII:!, 'l.'!JJ!L'i!IilIl!",~ 10.1"'" L ...... ilL'L>

1} IF ,D~P,. -i6MM 2'2f~'Sl1je

ISw1emte~ een~Fa~i!'d1i' lor~ ~He ::.L:n1~li!rn:e :11"< iPut~'3J '~ ~!caL'e iI'! ~~~ [Qrn~e~ iii ~~re! ~1i se ev~ looflsee!r:J,'e!~ ee 81 1.!m1~1 !tMlltfilild iJX!pooJil romari d!31 :511.81'88 fmiljk.iJrlliiin iM\allBdoo:i8 ..

h"vz:Q;'l~iOO IPf.M~;, M~i.;, M,~~ f.~,. IMa~ffii'bil: ~ ~9il3 C~mlc:3'l.'. ~/l~OO:.eda~1

~0l4. ElIIiB[:'PW'riiU P!l}1~[e1 tQli SllgumBIm~11 G~I!1!1;!ir~I'~; N~ dUll 31 Iilnuarile 11'~!5." 11

~ 2:100 d'ce 2S1ruWi.lH~ e(lr;ent a s,ttsilfllir Ga,pit.al8i 'D d~a{ip tI~ ..:I romani 1WI:;:r~e!l1Jl i;!iQ r-eg meifll $lr;eOeaiSe~iIJ ~re SC; Vgil ~ftrt:Bi 1r;rr;;!fI1iAul\ii ~ini'~~ ~ Maee~~r s.~ rte' !C'J tUrnll!lWJ~laril;Jl pd~ ~ \l.iJt o~~ :51 Ii _ d'Q 1P'liiiamllThl ,r;:rr1i ~~ a ~e' ~1~~ili {l1~1~ rnUM~. 9~~~i g~q. l"tIl d'e,pJls!3dat de itrB1e,liIllIrri~ dEll ~ultl;l~ . ~~I :B.1.!! ,;J"I,!f~ :~I ~ ~ ;I1iOf!i;!®ttnt re1irr~~~llo.il' ~n!)el ,din /,lis.ia Mi~i!i. ~!fil de~ni!.llri!e ~f' wr' '~ TMo-ttil tl d'e t~rmJ ~~ ~riill~te-,atilil'. pr\Ei:JBtlin.iJ;!~ ~QGii31~~i Qe tdtwl Maeed~~rn~nl"

41. n!ll'l~ 1i(<5p~jill'i pera<rom~nJJ dln,Macfid:onlll ,,"1M~ ~mltemt oeit:JunQ3tU1 - n.li'ltJn

Nrita 1~'ri~'!i1H8 drill ~ ~I !t!!l;:~JJ!(II ~MO ~

~ - b'bmLt~tl.icB.. ~8n11!J~ filo:;.tn,a din ~~~ ~mi~ Uiln'ii5.~~IC int!oi'imQ~illln~

tn Swdl.[1 AJoo.miel " 'ilii EMI ,do IN~ ~iii~jl.ilni:a Ifalim .

im~i3~If!~, !In'i~re!W! ~ eare, Halt.8 '~ m'!Uli1es.l~ l(tIi~ de po~la~ia ,afilOO1i~m88!i~ aim JM~Drfrrili §i in ~t;i;j!J dtfl! P.JFfI~., !i;deljjn~1 ~j~ee' iii! ~rm~H~,~id~n1l; Ii] r~ltl.il~, dI ,aosa.sta ~8' ~rn1ar;rI~'a:z~ ,~ IllL Il3~!.II~~'JilJJ i(taJlei ~i' Atlfmill. :a ,~jjr; ll:i.iaJ !liD ai:itliru~_(~tS;Oni3;gJIJI tdil1ifue AIoon!~ll' Iuq~ 'fl ~bare oem'iOrt:ilfl~ ea~r CI~i ifi'irrJrmn~~iil~rgblilill;lte. :g'1I1i' ~ fri!j\~~tl Tn jlilnil a~rng~fe:'l\el irA ~ ~ a i'JJI.tJf6sulu~ ~ ~nB ~ta1~1iI 'j] ~~~ !A-rQfll$11ii!ij;IJ. ~iqr,.a UnE;i e'l!e~lJ~ -ao~nl~ :aMI ~e:ma9ilU .ali ~i Iie:CiOODain~:;ij' 1iI11;11.~ ~ge1l\1~. S~I1i~Ifi.~· M!!listrurllll ~ta'li~~ '1I'Ii'iBll1tilmm.ma ,abBnljS; c~ci ~ Grre~ii "rirnQi de' ~e' ~)!!alle ~ i"li!Qmeifl~eW ,ttcd.si~!!I~ sm' n~~B$bB ~lJ !ar~m~rrri~IiIiII;IILI!!

,.q,llN":t#Gmt: SutSJa ~ei1Ji)ers:i ~i os' 'm~D8r,e.

1} if.IP_C.Ml- $.$.1, -IDJl$~R 4f1 ~.~

:2) F,iP.c,M~ ,-£8JL--= OOSAR 59 mLilt 19J.r

4:2i"1 u Ifjm!i:~lI f1ea,~-aI~I:O'li ,i .S!lgur.\!I'!1I_W;1 'Gl~Il~I\(Ii~i' N~II" I~ zlua] do I lD(JlWnn Inil & 11MIIi ~

F~I1:i~~ ~.atl'!~~!!~ pe la file, 1-2 zi)Ja~ au :s~~it pG C1imp,. in C!l!.181l1- ~ ~ngrn'b' '~lJIr1ifi!~ iite o! 8 Iu! G_ eorshe et.teeilnl.\il ~i 10 ILlrrt'la dB OJ ,8 nt~Qnl3'arnulm Gill\! 'V3~ Ttie'J! ilim11 ~rn OOrnUifi'.dl 0ci~R-ala~. Me,ee~biII8If1a twml mkflti~tii refl!JJJ1l;1~ dim ~adJtlaM!f. ~I!l,itil'!r~l, ;[IU '!ICJj~ ~ ~I.:l~ iMl'ik1~ i1.Um'19 [1':« OJ f.al prirn;arnEi. d'liIT pie Q~1,J1l1ii ~~ ilmWF!!~ cu '!S~. B~$'~nu ~i ~uu ~!.J;, V!1Sil:e ~ElBnL!i. care tis ii'narm!ijt !l;lU I,Im] f;lr$~'!, ~~1a ~!au Q~~. ~i ~u hlit'd ,oiltr .mi.:iD'ili'ii3I.:1-·le iilIJJ O~ritB~] br. iW B 1~1l" i!;j"3.U ~mgeca1 ow ~~ i"IiiiJ~Me:fiiMiIlJil rooi. La ,~'fij'g~ 'G'i 'itl,!!ieriUr~ 1P~_ZFl!~ell~ loeb!ltorl~ rore :in mQj~"f'I;JMl ,$iJnt ma!Jl3£l~liii! 'e!.I;IU _I~rrm~j, ~ill~~3I,II ~!JI~ Iia eoB;s'OiI] [!!;I! G~. e~soe~r!1l] ~nl1lJIl!illua '~~ ~~ lEI ~ ~ pm~tJ:i~rie, C~I s¥e~tl ~EIi:rie !~1a1)Jl !O¥Lt [pe ,~I dol [~~$~1i~ JJiiU i~(lfili j:Dtl8rnTi1ii §i i-all 'rmpr~~1f.@1' 01,1 ,~!ie. (l~~!~ !~d\!! [e-~wt ~1.liUI ~{j~~ii'l ~ ~I.ru 1imsfii ma~orieaL

P!!:' ~iill1ji!ul _Qull3dBi;, ~re itii ~1J1iB1! QI~e~ [~1Pe\o :(IiI,!! f~~ ~,'Smf't! ~ 9 ... "S·au dlMS<iIt ~tt~ Cf,(i: ~ ~ SIJ~j_~ i8 ra~ 1!XlJilui: [~lfTi3[E:1JhioJ Ju~I"'l. ~mal1fd~.um.ti neg!Wt!!! 00 j~~rml~ !.Jm! ,iuCl~~il!jktr. !!j1i'Jj ~·~Wf \e~ Peliit{!u t~i1al S'QU t~m!s I~~um! ~I ;j)nma~ k!J ~~G. Mul~ IiF1sos!ifo.m8If1i :;ll;lm~ 1e;l1!i~ri, ~(:tr\!I1 ,ili!de~)J!Ui ¢'l:Jmst;~r,a.fX!fl~IMlA.J. ~ SSl ~'rIDri!3\'3~\~ndB Idmi]!irifte'lEim~Jca 5~s.1l !me iil'*elitt s~ se ~n~r«1ri,6; ~li1 f1l1\:a, O~ij;'jim.. ~ru,"o r~",ell;!~le~ ~ 1!Jile~j~1J.l'i rnfQtlma~i~ lNa.~6'519 D,~eembr,I~A~.0,i Qr1iW :2;il.OO ~~ :;Ira~i [~ itar-e~ ~e~~ i'ric~ es~e' ~1~ Am'i)lf~ttre adllTiim~fr:s~ p:>lj~e;~ ~.~ L1JQec~~I:I_fe~ &\!! fQs~ am;e:m!~~te. Inr:.~a1iiMJitl illii! jaMbiifmi QQnstsil~~ ~1\Ei ,8J :sa 8~~ J!jj~~e~ Unf I)emlfie.-z]~jl to (jo~lcdll!ill' rom~miroOO' iiIiIli~'~~i ,:ti ,8 Ii 58 ~ii!i~ ~~rrmel'e. in re~o!U11e~ D!tAlstfIJJ~ ~~ RIOfijli"l~ oi"do~ de~9Mi'J;lImEi 1ftl~~O'.I1erlil'Q:r" [~~ ~I€~~I:;:I ge, !'Jl'1.Ul!., ~~ W inlIOtb!.J11i'i1ti r~O,~bi. ~~ ,zi~)Jmo ;1JO d~MmttlJl1fe tI~o. D~fe Ji.,5D imli:. ~ ,~I~!~~I~~ se ~cde' dlJ $tLua~.e~f· MH:Mi'i~. s~aJ!!!~ ,de ,$plrit &:-.I;!i linii1il'_ l!J.rme:i!il~ ,~rreeijrlleJ 'i!i ~r-a,iuFlea c~er~~)1{l1e.,

"4l11i JErt.urni"IIlr.IJ.~{i!'S_ =rJ!;P~~\~~

NG'I., ~~. ~~m; ,din fI,;! D(fl}BmYlr,]!II' ~ ~ 1~

~m~[iOill 'Oltman1l1!wj ;:r~Qm~!tj!.l.s~ Ro~id1fn1.01 {din ®I[~ljp ~U~!I~ '!i!e S~~ tf.~!,!$mfte'l!!JrrJ1I~~o~re2e !nfQffill~tUilh~ pA~Iil"e f@ ~J(lI1!l(lFii!' (!Ii~ ~~'~! ';!n, ~cedo~ Groe'Oe3S~:

Ilh ~J1iSi fa.l~1 ~ 'O;pe1lIItnumilor~ ~1l14 '~Iiffl~~~ ~~li(liffill~.~ g~~:;j tf;J1 riil~irnaa'e; cGf!:X:iil ·aWI liliaBlli4iJt ,4 Iltl~I[U!i"i r(!man~ll: Seln£llliinlSl. P:01l[mli. Aw~la. ii ~ai'sa lSi~llIe~e' ~Mi"Q rs;iuli'l~ 118 1;::(b!'$[11 !lim. Nor.clit'5~t lali1rn~).

Nl1ImB~i ~~~i 81,!1 ~~ ;[IIrte~J Il9te~~1 ,hm@I~t#tt'iJ\'i ~ DaJbaii aw 8i1Jj.o1fi~il!i~jl!lJ :g~Ili.

~~ ~rti'l1lM iI"m.~~dG~. ~ml~mfla'J!d1ili ~Gre5i.moo.

~" 1M.lnr3'lcl'iU~ A1i3~c!f~i91' IntC!ioo. D~~L:a A:omlnIGlil"~iloli de, $U!t. tcQ'pffdJe!'f~~IIN(l!., 002:G~ A~ oO:~eD2 A!_ OO~~,O~ Ai

d[!1I '1!Di F-'lI!ibru~fr~ 19A,~'~ e~~~ 1!"I~~~I~GtQFM~! ~e.n!!trl~ oal l.!IiliJiilaillilti(Jf;iB!~. D:IIiB!l::~BI, 1~!IIn!ll1Blii ,II ~Dnpl!ii. !U.om~ndln"flil;l;mhill C:irpllt!Ui do, Gltni~il1. ~

~.~ 'l'lr.iE:lill1le~~1 ~ '~$!!~ ~d~I~Iri!S1m1!.![1 Re"9!!l~ ,[Ii ~~!IiI0~

'1) E;P.C~M.. -S.S.L-~ ~!i'!,i'(!l.iIt-100,7·

~~ F.F','C,~, -aai - 00SJi.lR a9 'Y01.m ~!9l?

g,) f_Pj'~LM. ~.s.l '= ~fll ~VQUlJ ~~1

m~jme IN~~4J1~'1Ii ~Fin !iidre sti ara~1 ~ d - o:ltIin!li~ IiJOmF!u!_ >~~iiI!!lraJ len :A1tt"IjM~ UJt~tJta 1i..ia1A ull.'RfiiolT ~:;I:sir.Hili! Ma~liUiU!1 SffiIlllOJIl LiQ~~ ~ Inlcd IjO ~t['f~OO S~, ,sa nilil mm fte ~irnil iI'"m '!,lIf'i, Sill l~a'J~ si ~r,~~~sej ~~!'1!1a~ ~rme;)~ d 'ire apli~ti !Ciani I!s, Renmrnal't~s 8F!Ohdei' ,~ii;isr'e ~:e ~-~ fa«li '!in Imgaliillt8 ClII ~$.8siFl;a'hd ~i!!i'l\irtit ,de :su~!lJ lure: ~ oil!~!n;e ~m~ .• l~, ;SalJafii:Jo.s~

45. ~jlD o1c_lnMHfJct1fJJlln Di& ,g,ul1i'GmUM'i ,~r:ec 4~. ~mL(1mt,"o~nQ.SGur,- iI'!IJ11.

~tal~r. ,~O\l~~~ d~f11 1l1lliebru:ilrte ;1.~ "J

oo~m;qy ~IEijhJujn 1M8Q§OpnjSi, ~ [~If5I;j.an_..a 'dEMln~'ef!e~ E'1J5i'I~ ifillt.eflt ail; S::a1Qliiit; fiJi} ~nal~~ WIiU'ii!tD;3~ ,~S,\IIJ~irsj sT~~ ,a~J[:;)jj) aJ C{oOfiOOnt!lilJi f1!)~iilf!t~ ~lrn ~roo~ Eitnlii3W!,IlIU ~~~!leS(; (!If! M;:weeaor..1:l g;r1E!oe11~~ e~te iF! ,;ade~,;rr asupnt ,de :;!lBt¢rit~lHe\91e~~ir~ s!;iuPnprea ,e;~ TnQr~p~stI11!i1 ~~~ ~_QrJllro! im~el~1,!I~!irQJ',

~ iiI'Iai rliIUlli ,ami ~nteleEct.ua'lii lfiOrtilifinil din ,diMfit~ i5811i~ri8 au d'(f~[.I~ ~~1e" (i,,~C,lwii~ ~~m 'imb~m~t~~ire~ retaUirm- CD s~eie~~ sa ~ee~sc~~ fJit~ (~rn !l"e'~wlla~! ~~. r~~I:IUiii':~M prinii'-o ... ~djf~ iIiI'!Uir:EII,me t1 ~!;!ulsil!Jne. A5~pri're:.a A.mt.n1ijm1or is.:a r:J"ljt ~m 'l.'Oal1f iliM.nele ;i COIIiIwMle Ma~oii'ifBi, ~:a liif'idl fliidlni;ai acoennliiilU. na ~~ M(jnrna~ ~clij1!ta flilii(jl @Ii'i mai maMl ~i mi3:i ~ula~~ 'OCfl!t~te a:noml~!'ietl~~-:l .aiia M!JIFi~J ~r,jdufu1,

L::;I irgl:;HlJ:cni'reel 1f~!iI:Ii~Lu'hili itall;!"g;rg~ :;I~llIprire!il ;eI Ih,!i:;lt I!;!! (l'IiIDfl~ mul~ m:;li ~~], i(Jrecii .§i~l,ilmu IPf! Ar{lm~l:'IiI eli :ill fi &,"Ugg~' sg_mflii i~i81:'1e. Uw_rtt~'i fliU~! gilil ~iI'I~n~!3 ~1~ ~m ~llllliwi ~ l!oo!J au ~s.l ares.t~~, ta ~ifl:a, amm~l~ ltIiiili~8~ iIIgllI"·eehl~J1@l~t ~oe~!I!dIUoeOJ!1,!1 fQ-!ft~Fle?e ~rilintlrcid 't!iU~ ~ro~t.!U fiin@ ¢fIr",r,~ ~Wj :z1i~~m~(lrdJ~t de: l;I'i'ili'l~~i' i~li:~ni~~in1.rutJlJ!~ne~ 'ilrAn·dj Gil ;Q !DDmb"gj silii !Ca'ill.I'Jmliifl~~, AI~~nii ~1JlrQS 8!J1lL[8~ e~ Iprilill iFf au :oo~if:W IPFe~emt"Q 1:Atll~el ~n ::Lce'S'f i'Q~1li ..

p'ease~ll'!iIeJ!I"~ ~ro:'l'Ii~Lau '~~t~ ~:;I~ ~ S~,grr;o~ ,g~' Cl~!~um i~8lienilDIi :i~ c8l mul~j ;S,'EIll iliil\_Ol.lI~ '[m rind'll e ~~1;QJ@.

DflIa~!!IiIi'ieD8a iiHrOiml'~i ,enau _ ~~~~ ~ 'r;['i]:I~~'O~O~fttd~ i'l.8Ji.arn~" iapl, ~e:(ac,t aCU;~1j'~ ji'i~li1g~ ~~ se ~t!JWnl~fii $;I il"1j}~e 'rn I Ii.<I;j ~ if,. ~"'rl~ f-"", ~'o:i~ .,..;lolk!!u

~O~!o'! .. es.!!!.r ,~. L I~~ '!o;!l'_!!"'" Ii!loj,'I _,

11~ !F.p.eIM, ~.!S.I. - MSWii~ ;39 'tGRlii ~~1

,

La iIU'01iin~ sa affa un rn~rel ~~jj\ de Qi:m~jfj1taJi"'U psmk!.lll IAr~~!"ii~ [i!,;~ljl!.iiiiilifr.at&BJIIi.:lliii Ii.Bn!lHB:Ii~' 1'S'A, t iS~ ;iJfi'~1!,I tFiJ ;;1ces-t i~~~ ~~' n 70 !!'1telee;l.Uaii ~~]jli ~allRe m 1t~~~, l-9r.'imJ'~ d~dea ~ I~ ,2ii ~ !F!~l.!f~liIt~~ pw~~ milz:iiliB '6a1)l l:a~le ~!it ~81fB1Si ~ I~ !i!l~s.!!lile,. l!ie1jnl~~i ni'au '~IBl'Si' OOI1ilIlJ~ eu f03liRiliil~ ~r ~8U CUlmi:¢illl~1 ;el ~u'i seiPeflill!lte de, a ~D '-'O~tijla8if:~t S~tt:

~J~l ~ani ~nt iJiItelir.le;i 'Iw Tn~~fii laf a!t'i)l'a ~ stoo iiil1,p!JS dlJmi@iliii '~~te~ NJJ ;ali.!! 'ost mM~iiI~j tici fu.i;hramii Imlai f<erne e, I!..imi ~rn ~~ii!iil ~r~lI '~is!l ~~~lLUI (filii Ci:iU1!3 mSltaFlllliir¢T sm(lfi'lA: i@i}1QQ:4l1i18MJ NBoo '~~.~f:!na, ~oo~~irn ~~j'~i:i~ iifI!JiiJ Ia U~n1r.f~ dln ,ec!)UZ~ irouiiifl;1.liliJi :!:i~lb8teG lis, os~ ;8 '~b~t iSllfJ)I,!!S, oj:lo illW~'~~mUJI ~-nw!'iar ! ~I!.! :Sdrula m.~ iilllaQ~ml din 'O$rint.

~iJrliiGre~ ,Aromini ge{iml;J~ ~~ !'"fIial~n!~j)~I, ~ur~OU,j~~ ~~ii' r!t.a~j $8M mf;iel ca~ Il:I.e~~ 1Jl8' ifralfft CEil o~~~i 19re-:

~tbatea S:-anl Manii'i1a 8i fost bQmtf~~ de, ,.;3i1"E:~1 lifAeelat dlAR~1 ~tmgere.1 It(! elilllc!f~ d'm,pt re~~liil Rel'ltlil,l b!JIfHl! ·pl'1irrmll\e' ,~~~, s~mtl"':-de ~;irre ~pula~8 .. ~~ :;Im,!Ilini~e,iin~Fma~!, 314'~ 'foM 'QEllmlf;l~~ dl~~:M~. AeY~a~i i&tiiililil aUI ,8,1llJ~~ :tJ ~~Il-ere

fu~ :f1lB~:;J~~. '

~:S\ilr,Qi~ Qe! ~rede~e>" ~flIQffm~1jjjni ~aros.imilm,

!il8~ Mas-w de ,preveJ1lr..e alo, unoI' d~j)tuaI8' a-:.clJnni. dw,ttl'Slomste''-fQ~§lri.l' ,tuarerxte' cdtM gull'lCl'mJt ~aminillJ

4e~~? ~QF,!le depe (lldllliUII Cire~1a1r ,1Ii8El'lIit Np,; $3-0 1J!1E!41

an D~~fQr MlIif;lnoIIC~m~ial(l,'r _

[~ - d irnro.nl'hl;r!ii ~ gllVtfflui T2JJ!lli1l(.a~ ~ Gie~i8i ILibare ~I (lsI ~I~®i~i..inii amfi~6rubr ~I\ijci ~~'eJ se !!J~&~S~ in] ~ilriI8' ij~!Jpa~ ~8l.!! rub, ·itWi'i~ pi.JMlrilot 1U:~i ~! Tn iSpe:(;~ ~elor\ Jdin R(lrfrani~ sa 'di''!I.rl!J'gj ~fti oriiee iMljt6a!5B 'M'.~JB lOr.. ~~ r:w. l)efW!1t11

urmlto8~ utgem~e' liI'di~!,!IFI:1 •

'1., ,Se Ilor owpr;8~B:9.Hea mgU~i ~I in eiJ~~j)C(Iprilii PBf~Qn~i.l1 @i~Fi!e. feM'O~~r:tM ::Ji ~fll!Jrbe ~~-~~!!' 1)e~1!ru ;a II ~~ iM ~:;TlJili~l;Ill;fal ,~'e g'~~9Sea v~s.e101l'. ~Iiii '!t81ife'JIEj~1 :;I~Wte'! iSlt!cte S!j~lav'-e-gli'lm 'U~li 'Mii,jIril g~~!ie' ~~I~m:d ra lGr~rIi~ ~i MWrintp ~eg~I~J.

,~'.. 'lie 'j 'iO:e.ui 'ij,as.els' g~,t1 - -"!i)iigte~! dat:B ·Iil plifmire fa

rl4F,1~ U~MI :~I MamMa RBOEIII~]'~m1l[KH'~~·fil'Ia ~ ~t!lrI~ gre~ p18wm ,~ onc.e cArrnaei ~!ilI:l!'n1{! IrIl)r ~M n1!Jj p:r&ziffltl ~t~!~ 5:tSllll'aftlt:i" T~I~erJj se !jIe 'F~ cu erernento ~arre~il del ~r.e'_

3. ~r,il iMI~lrii3i ~rl!I!~!ilr..r ;i tiJa ~l'iterirO'l ,d'epe 'l,liIs:oe!el

reCii'iripoll1ate ,1~luat,~ dB D\QSG vi, 'om face' in DJ Qomjjmi'~nii.

MI!i:!:iun ~ IW!i:e de ~ils.. vcr' fi II'sw.rt~e d l:Ir'9~ DlreQ~rnl3r~ l1ij7ec~1 MIJr1l ' I CQii'IIIet'¢l:;:1r~, ($51 C~pJ1a,n C!I;\IlJ1:f1Jldor Bors.

OwmtljlJl. .

4:1'. (i.olD&ntllrl' Qs~p.ra jJe'meil1Zu~'u-r,g~e&t!· dIn Rom'nla

,7111. 11$ Feb mtui 0' ~ 9~, Nai~jontl!li~~jl'O ccnlloeuitCl'l1r:, ~I'ri Romilnllau lP.r!I!o!1rl ~!3Inlirii1ID diSl 'Bil!ltw iU!!Liptlil"n~4~O;r:I' ji~~jl)gf' c;lllim l'oculkt8f& ,d!flRorMl\1]:;a IaICBrG S.I~U $Os.ifisil. oam Garil milliS L 11

Gr<e~H~ E II'b8:mtllll griSe dfn f.!:om'mj';jj rmw~m ElPi(tEilpe! :~~OOO'de' ~!i.!.' , ~ giilrti ti de ~til,e 1 rQfIi'I~ -- d~ ortglne ~iI1taGa, iP-£ii1m :a ¢efO:r' d'~ urml 1i -tlItI IiJIl\¥r1sj'i.! 9.r>eoi!or' Qrti 8~_~ !ftabtlll pB ~(l'Rilo ~ -I rorn~F!e'.5c fncii ~in w.~rmietll i'n~e:mmjem p,rirrJetJ)i)tcIQ~. ~~~ ~ 9 ;a~ din W. f!fJ8SI~ ;al~llal 'fiimti fuljUFlill , ~ll,Ji 1~So.. c6lm:ll is' l.iI~i gf1lia :au [1li~,j;iU~ ~~ ,~C' stati.i18~~ej in lI1Ium~1T m~i fiJ1i11m ~J. 1lf! el!ffi-~ti ~~ iil[n ~!1t!.!rir 'AJlJln:.iMm8 !;law m.~nfUme', 'In ,!tptlc;ial Ila EIf'il~1 G;,lJ~' i Giirn'gibJl. C!;il~r~~ ,~l IDlJri~JI~, [p ,a oe s-te 0. ~ e 9 recii :jIJl,I r,o rma t cel'e m Ell i ~!!1 ~ aili1 Oii m ~gl onil, di$:pl,Jl!!i~ dee' ,cOli' $i bitEirlei ~~ii aal:Oriti Ulmo.~~lIlu- eml ~81e ';1 oe!(i ille. prftOOIlli1 ~i tql!!~rLuriIQj'1 p.&!itpj\i De ~ail!! .. in bl!Jni P(lirte - te fifliom;eplJli.z8 elii. N'ls.O;jj~ ;saD :Soti _f~ in ~.aml u reoii ~r~a'IJ iIiIleFl~11 . I'~d'eauma, oom"iilt a lU!a~onatl, l1lI;!Joo~i~ liiIe, !'il'e~rIlWIi !iulgirsa Qe PM~ gr;e~, pe care ;pl,il '~!.o!~,.:!ii!i, ,0 SIJI!i ne fn iIPMe', p,tejultillil91 ~SNe' ~~ ~ ar~/w.i!lat~a ~Sl'~f am ~.i'r.I~~f1I.M~ a ~ m~ 00' :rJOOm §i iu:¥f.e 00 p~rna _r, I!i~ ~ ~ dwjt", A~if.1.iIi:.d 'SBle ~I nfrJJ ~fli;l,l'e ~wfll'p ,i10114 1i'Jelt 'u-foi'DZS in a~a;s.rj -rJ!~ 'iii - r:r.J1il. Uri] rol iR'lpooil:a'rnt 1n rilitBn~ini;!re~ (:mpJl~,eil ria ,i~le'~' ~ Pf.3~rriIJJism I ~,aiJ jU~~ 'COfillL\lnil~' eem I In SRtCi8J O[]mull1i!ate~ SIIll-' ,dfn Capitar:l\; in JUM e:arilf:a gil'8QI 'i!ia~ Ii:«~ilili !II *rnenl' wi gre!f: dfn ~~I:'@

1) l!".P,C M\ ~S .. I, _ OOSAR $1;nS~

~Qca!lI:i}, t.,·', Din PilinG!: ~ ~(t 're po! . c. '·cnil(!! gre~ ~i Fl:'OJti~lil, ~ '~~t 'rn ~mnanen~i1 :sub IIi1r!uen-~ ~ninfl9~OOJ din i3fe(~a, t. ,J- I'n aiUi!lOil! ~~ er:!;ll· ~1!JQin83 gli'iitCifOr fal~ ~e.' SMlJi! ~'i po pI)'lU I rnfl'ia ee IDeFl~ tiF!e~ ca .eceasl'a ,9 ost ~lo,1~'e,eiUnlP, 'Iri fU~8 do, in~erei.Se~ rQI' mM+:tRi3lt- ITli\offi'O I.))iMlii,OS' ~:If OONA ERENT'!S ,_ .'fl!.n.U_.J.,

]49

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful