Pendidikan Moral Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Tingkatan 1 2 0 10

2

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu 2010 [ Semester 1 ]
Minggu 1 03 – 07 Jan Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri BP 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Minggu Orientasi Tingkatan 1 2010
Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks

Minggu 2

Tuhan penciupta alam
Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan • Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan Anggota yang tersusun rapi dan Wajah yang menarik kurnia Tuhan Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota. Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunungganang dan laut) i. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan. ii. Memelihara keuniukan alam semesta ciptaan Tuhan iii Rujuk juga objektif Unit 1 dalam Buku Teks. i. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri ii. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota. iii.Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi iv.Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1

10 – 14 Jan

Unit 1 Keunikan Alam Ciptaan Tuhan

Minggu 3

BP 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah tanggungjawab semua Amanah dalam setiap urusan • Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan Urusan jual beli barangan i. Amanah dalam menjalankan tugas di sekolah ii. Melaksanakan tugas seharian dengan amanah iii. Rujuk juga objektif Unit 2 dalam Buku teks. i. Perbincangan tentang tugas yang diamanahkan dan cara melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 2

Unit 2 Amanah Kunci Kehidupan

17 – 21 Jan

Sentiasa menjaga maruah diri Menerima dan menghargai keistimewaan diri Rujuk juga objektif Unit 3. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan ii. Aktiviti Pembelajaran Buku Teks Unit 3 i. Kenali Diri Anda Minggu 5 BP 1.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3. Sumbangan tentang cara memelihara maruah diri ii Menghasilkan karangan kreatif tentang hala tuju kehidupan. Btnggngj awab Menjaga Kesihtan Diri . 31 Jan – 04 Feb Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih • Pemakan yang seimbangan • Penjagaan tubuh badan • Kecergas fizikal • Kebersihan persekitaran Rumah Sekolah Tempat awam Unit 4 1. Menjaga kesihatan diri Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih Rujuk juga objektif Unit 4.Gotong-royong/ kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah iii. 2. 3. Melukis poster tentang pemakanan yang seimbang iii.4 Bertanggungajwab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.3 Minggu Minggu 4 24-28 Jan Nilai dan Penerangan BP 1.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4. i.3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.Menghasilkan buku skrap tentang penjagaan tubuh badan iv. Kandungan Akademik Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup Kenali diri sendiri • Maruah diri mesti dipelihara • Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki • Hala tuju kehidupan harus ditentukan Objektif/Hasil Pembelajaran 1. iii. 2. 3.

Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup Toleransi menjamin perpaduan • Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan Kebolehan Pemikiran Status Sosioekonomi Agama/Kepercayaan Unit 6 1. Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi Rujuk juga objektif Unit 5. Objektif/Hasil Pempelajaran Aktiviti Pembelajaran Buku Teks CUTI TAHUN BARU CINA BP 1. status sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamerkan hasil perbandingan tersebut di sudut bacaan.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur. sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup. Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan. Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5.7 Berdikari Kebolehan dan Sikap berdikari menjamin kejayaan Unit 7 Amalan berdikari dalam kehidupan seharian 1.Melakukan sesuatu i. 2. ii. pemikiran. ii.5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi Pekerti mulia dalam Pergaulan seharian. Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat Rujuk juga objektif Unit 6. 07 – 11 Feb Berbudi bahasa budaya hidup kita Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian • Adab pertuturan yang sopan Lembut dalam tutur kata Bertegur sapa • Tingkah laku yang sopan Adab di meja makan Adab menyambut tetamu Adab menggunakan kemudahan awam Unit 5 1. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi. Berbudi Bahasa Amalan Hidup Masykat Kita Minggu Minggu 7 14 – 18 Feb Minggu 8 21 – 25 Feb Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik. Minggu 9 28 Feb – 4 Mac Minggu 10 PENILAIAN KURIKULUM 1 BP 1. Tolrnsi Teras Keamnn 2. i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6.4 Minggu 6 BP 1. i. Menghasilkan peta minda tentang .

iii. Bersikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup Rujuk juga objektif Unit 8.8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan. Rujuk juga objektif Unit 7. ii.5 kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8. Bdikari Mmpuk Kyknan Diri 07 – 11 Mac Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup Rumah Sekolah Minggu 11 14 – 18 Mac Minggu Minggu 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Nilai dan Penerangan BP 1. Minggu 13 28 Mac – 01 April Kasih sayang asas akesejahteraan hidup Nyawa anugerah TUhan yang amat berharga • Sayang akan nyawa Diri Orang lain Unit 9 1. Mengumpul cerita dan keratin akhbar tentang sikap rajin beberapa orang murid sehingga mereka berjaya dan menjadi terkenal serta membincangkan bagaimana mereka memperoleh kejayaan. Kasih Sayang Penenang Nurani . Perbincangan tentang gejala yang membahayakan diri dan menjejaskan maruah. Menghasilkan sebuah sajak yang bertema saying akan diri. Rujuk juga objektif Unit 9. Aktiviti Pembelajaran Buku Teks Unit 8 i. Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan 2. • tugas atau kewajipan tanpa bergantung kepada orang lain 2. dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.9 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9. i.Rujuk aktiviti buku teks Unit 7. BP 1.kece kalan. Hendak Seribu Daya 21 – 25 Mac 2. Kandungan Akademik Amalan kerajinan menjamin kemajuan Kerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup • Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara Cekal Daya Usaha Dedikasi Gigih Tekun Objektif/Hasil Pembelajaran 1. ii. perlakuan yang menunjukkan sikap berdikari di rumah dan sekolah ii. kegigihan.

Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga 2. Unit 11 Kesahihan Maklumat .11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10. Keadilan Asas Kharmonin Keluarga Minggu Minggu 15 11 – 15 April Nilai dan Penerangan BP 1. Aktiviti Pembelajaran Buku Teks/ PGuru i. Kandungan Akademik Sikap rasional dalam membuat pertimbangan Ketelitian menilai pelbagai maklumat • Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber Internet Khabar angin Objektif/Hasil Pembelajaran 1. Menghasilkan skrip berdasarkan satu situasi tentang amalan keadilan dalam sebuah keluarga dan main peranan sebagai salah seorang anggota dalam keluarga ii.6 BP 1. Keadilan asas keharmonian keluarga Amalan keadilan dalam institusi kekeluargaan • Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga Pembahagian tugas dan tanggungjawab Pembahagian barangan Pendidikan Unit 10 1. Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat Rujuk juga objektif Unit 11.Rujuk aktiviti buku teks Unit 11. Rujuk juga objektif Unit 10. 2. i. Mengumpul dan membandingkan maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat sesuatu pertimbangan ii.10 Keadilan Minggu 14 04 – 08 April Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup Kesederhanaan sebagai amalan hidup • Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan Perbelanjaan Pemakanan Rekreasi 1. Unit 12 Bsederhana Amalan Mulia Minggu Minggu 17 25 – 29 April Bidang Pembelajaran (BP) 2: Nilai Berkaitan dengan kekeluargaan BP 2. 18 – 22 April Bersederhana dalam kehidupan Rujuk juga objektif Unit 12.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Perasaan cinta . 2. i. Mengenalpasti seorang rakan yang bersikap sederhana dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya yang boleh dijadikan teladan. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13. Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru / Buku Teks Unit 13 Kasih sayang amalan suci Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga • Kepentingan amlan kasih sayang mengikut perpsktif pelbagai agama Islam Buddha Kristian 1. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama 2.7 Minggu 16 BP 1. Merancang perbelanjaan mingguan ii. Mencari maklumat tentang kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama iii. Rujuk juga objektif Unit 13 i. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12. iii. Kasih Sayang Teras Keluarga Bahagia .12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran.

Melakonkan cara menghormati anggota keluarga ii.8 BP 2. i. Hormat-menghormati sesame anggota keluarga • Cara menghormati anggota keluarga Layanan Membari perlindungan Meraikan Mendoakan 2.1Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Hindu Sikh Unit 14 1. Menghormati setiap anggota keluarga Rujuk juga objektif Unit 14. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14 Pedoman Penting Hormat-menghormati asas keluarga harmoni Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru / Buku Teks . Menghasilkan sajak yang bertemakan ‘Hormatmenghormati antara anggota keluarga’ iii.

Rujuk juga objektif Unit 15. Mengenal pasti dan menerima tradisi yang diamalkan dalam keluarga 2.meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. i. i.Rujuk juga objektif Unit 16. Main peranan sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihan ii. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga Tradisi keluarga perlu diperlihara Unit 15 Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga • Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan Ziarah-menziarahi 1.menghormat i dan mengamalkan sesuatu kebiasaan. Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama • Peranan setiap anggota keluarga Anak-anak Ibu bapa Anggota keluarga lain Unit 16 1.9 BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota keluarga ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15 Tradisi Warisan Keluarga Minggu 18 02 – 06 Mei BP 2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16. Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga 2 . Menyediakan carta salasilah keluarga ii. Simulasi tentang amalan tradisi kekeluargaan semasa ziarahmenziarahi iii.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima. Tnggngjwb Hidup Bkeluarga Minggu Bidang Pembelajaran (BP)3: Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru / .

Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara. Gotong-royong iii. Sumbang saran tentang kepentingan penjagaan persekitaran ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18. i.Rujuk juga objektif Unit 17. Unit 18 13 – 17 Jun Kebersihan Psekitaran Menjamin Keselesaan Hidup .1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Buku Teks Alam sekitar warisan kita Unit 17 Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan • Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan Manusia Haiwan Tumbuh-tumbuhan 1. Hargai Alam Warisan Kita Minggu 19 09 – 13 Mei Minggu 20 16 – 20 Mei Minggu 21 23 – 27 Mei Minggu 22 30 Mei – 03 Jun Minggu 23 06 – 10 Jun Minggu 24 BP 3. Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan alam sekitar iii. Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa 2 Rujuk juga objektif Unit 18. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama • Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup Rumah Sekolah Tempat awam 1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17. i. Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab 2.10 Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar BP 3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. Melukis poster / mencipta cogan kata tentang keseimbangan alam sekitar ii.

4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Minggu 25 20 – 24 Jun Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan • Perlindungan terhadap hidupan liar • Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar • Pencemaran alam udara Air Darat 1 Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar 2. 3. Sumbang saran tentang isu-isu alam sekitar ii. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan ii. sebab dan akibat pencemaran alam. Kajian kes tentang pencemaran alam iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20 1. i. Hutan Nadi Kehidupan Hutan sebagai khazanah kehidupan Unit 19 Unit 20 Prihatin Terhadap Isu Alam Sekitar Minggu Minggu 26 27 Jun – 01 Jul Nilai dan Penerangan 4. Menghasilkan buku skrap tentang jenis. Rujuk juga objektif Unit 20. Kandungan Akademik Kenali negara. ii.Rujuk juga objektif Unit 21. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang menggambarkan keindahan alam semula jadi. ii. Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan 2.1 Cinta akan Negara Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri .3 Kemapanan Alam Sekitar 13 – 17 Jun Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19. cintai negara Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru / Buku Teks Unit 21 Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita • Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semula jadi Sungai dan pantai Gunung-ganang 1.11 3. Rujuk juga objektif Unit 19. i. Berbangga dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri 2. i. Membuat kolaj / model tentang keindahan alam semula jadi ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21. Kenali negara dan Cintai Negara .

Identiti negara lambang kedaulatan negara Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara • Kepentingan menghormati dan menghayati identity negeri dan negara Bendera Jata Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri 1. mengenali lambing kebesaran negara 2. Menghormati lambing dan identiti negara 3.Rujuk juga objektif Unit 22. i. Unit 22 Identiti Negara Kbangsaan Kita Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru/ Buku Teks .2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.12 Minggu 27 04 – 08 Jul 4. Menghasilkan buku skrap tentang gambar-gambar lambing kebesaran negara ii.

memberi naungan dan memelihara hak kanakkanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. ii.15 Julai menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. 5. Unit 24 Mmelihara Hak Asasi Kanakkanak Tnggngjwb Bersama 18 – 22 Jul Membela. generasi akan dating sejahtera Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama • Tanggungjawab golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup Makanan Pkaian 1. Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran P Guru/ .Rujuk juga objektif Unit 23. ii. Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi Rakyat berkorban nyawa demi negara • Tanggungjawab dan peranan pasukan keselamatan Tentera Polis Bomba • Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara Lt Adnan Saidi Datuk Bahaman Tok Jangut 1.13 Minggu 28 4. i.23 Unit 23 Berkorban untuk Negara Minggu 29 Bidang Pembelajaran 5 Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau 11. Mengumpul dan melaporkan maklumat tentang pencabulan hak asasi kanak-kanak di seluruh dunia. Rujuk aktiviti buku teks Unit. i. Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangannya ii. Menerima hakikat bahawa setiap kanakkanak mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang sempurna 2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24. sanggup berkorban jiwa dan raga untuk negara 2. Rujuk juga objektif Unit 24. Menemuramah seorang anggota keselamatan tentang tanggungjawab dan peranannya.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Hak kanak-kanak terjaga.

masyarakat dan negara. Rujuk juga objektif Unit 25.mengharg ai dan mengiktiraf perkhidmatan. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26. 2. Buku Teks Unit 25 Hak Sama Rata Bagi Wanita Minggu 31 01 – 05 Ogos 5. kebajikan mereka terbela Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama • Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan Gaji Cuti Keselamatan Unit 26 1. 2. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25. i. Menyenaraikan dan membincangkan kemudahan yang diperlukan di tempat kerja. ii. Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk ‘Wanita berhak mendapat layanan yang baik’ ii.Rujuk juga objektif unit 26. Menerima hakikat bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati.3 Melindungi Hak Pekerja Menghormati. Wanita berhak mendapat layanan yang baik Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk anita • Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan Pengagihan tugas Penjagaan maruah diri (Tiada gangguan seksual) 1. Kebajikan Pekerja Terbela Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Aktiviti Pembelajaran P Guru . Memberikan layanan yang baik kepada wanita. Hak asasi pekerja dipelihara.jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. i.14 Pembelajaran Minggu 30 25 – 29 Julai 5.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh member sumbangan dalam pembangunan keluarga.

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27. Menulis surat kepada pihak berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan ii.5 Melindungi Hak Pengguna Minggu 34 22 – 26 Ogos Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu. Menerima hakikat bahawa diri sendiri adalah pengguna yang mempunyai hak dan tanggungjawab 2. i Menulis esei bertajuk menghormati hak golongan kurang berupaya ii. Rujuk juga objektif Unit 28. Rujuk juga objektif Unit 27. Unit 28 Hak Pengguna Minggu Nilai dan Penerangan Bidang Pembelajaran 6 Nilai Bkaitn Dgn Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru /Buku Teks . Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Pencipta Hargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka • Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri Kelahiran Keluhuran Keturunan Kemalangan Penyakit 1. /Buku Teks Unit 27 08 – 12 Ogos Hormatilah Golongan Kurang Upaya Minggu 33 15 – 19 Ogos 5.Menerima hakikat dan menginsafkan diri bahawa tiada seorang insan pun dilahirkan dengan penuh kesempurnaan. PENILAIAN KURIKULUM 2 Konsep pengguna asas kesedaran semua Hormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas • Hak pengguna untuk mendapatkan barangan dan keperluan asas untuk kehidupan Makanan Pakaian Tempat Tinggal Kesihatan Pendidikan Sanitasi 1.15 Pembelajaran Minggu 32 5. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28. i.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. i. Membincangkan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid-murid terlibat dalam kegiatan salah laku ii. Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah • Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan Di rumah Di sekolah 1. Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah 3.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. Rujuk juga objektif Unit 29. i. Unit 29 Peraturan Asas Disiplin Minggu 36 05 – 09 Sept Minggu 37 12 – 16 Sept Minggu 38 6. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29. Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’ ii. Minggu 35 29 Ogos – 02 Sept 6.16 Demokrasi. Memberikan pendapat dan maluahkan perasaan mengikut batasan 2. Hak Bersuara Ada Sempadan 19 – 23 Sept Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru /Buku Teks . CUTI PERTENGAHAN 2 CUTI HARI RAYA Kebebasan bersuara asas masyarakat domokrasi Keperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat • Kebebasan memberi pendapat atau pandangan • Kebebasan menyatakan perasaan Unit 30 1.Rujuk juga objektif Unit 30.

Bersama Mjayakan Aktiviti Sekolah 03 – 07 Oct Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru /Buku Teks . Menghormati amalan pelbagai agama 2.Cara beribadat . i. Unit 31 Amalan Keagamaan dalam Masyarakat Malaysia Minggu 40 6. Mengumpul malumat dan membincangkan amalan pelbagai agama ii. Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan semasa menjayakan aktiviti sekolah. Rujuk juga objektif Unit 32. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah 2.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan. i.Perihal makanan 1. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31. Rujuk juga objektif Unit 31.17 Minggu 39 6.undangundang dan Perlembagaan Malaysia Murid berjaya. Iii Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia 26 – 30 Sept Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama Amalan keagamaan membentuk pribadi • Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama . Membina carta aliran pelan tindakan bagi menunjukkan cara melaksanakan tugas yang diberi ii. sekolah cemerlang Unit 32 Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah • Pangagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah Hari Guru Hari Sukan Minggu Kokurikulum Hari Anugerah Cemerlang 1.

i. i. pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama. 2.dan budaya. Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup. Mengadakan kempen untuk mewujudkan hubungan mesra di kalangan warga sekolah dan masyarakat.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan.bangsa.18 Minggu 41 6. Sikap Terbuka Membina Keyakinan Diri 10 – 14 Oct Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian 7. ii. Rujuk juga objektif Unit 33. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33. Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaaan.Mengawal emosi Unit 33 1. 2. Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang peringkat sekolah. ii. Unit 34 Perpaduan Teras Khrmonian Minggu Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran P Guru /Buku Teks . Rujuk aktiviti buku teks Unit 34. Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan • Hubungan yang baik dalam semua peringkat Sekolah Masyarakat 1. Rujuk juga objektif Unit 34. Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan dan melakonkan dialog tersebut. Sikap terbuka membina keyakinan diri Sikap terbuka dalam tindakan • Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati .

Keamanan Sejagat Tnggngjwb Bersama Minggu 43 ULANGKAJI PEPERIKSAAN 24 – 28 Oct Minggu 44. Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersama 2. Rujuk juga objektif Unit 36. ii. i. legislative dan kehakiman) Unit 36 1.45 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 31 Oct – 04 Nov 07 – 11 Nov Minggu 46 PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . Semangat Kekita an Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara • Hormati system pemerintahan. Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman Saling membantu untuk kesejahteraan bersama • Hidup bermasyarakat Jiran tetangga Berpersatuan Unit 35 1.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.19 Minggu 42 17 – 21 Okt 7. Menghormati kedaulatan negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan keamanan sejagat 2.3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. 7. Menyediakan satu pelan tindakan bagi mengadakan projek kemasyarakatan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36. ideologi dab kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif. Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai ideologi negara di dunia dan membincangkannya. Rujuk juga objektif Unit 35 i.

20 Minggu 47 Cuti Akhir Tahun 2010 (21/11/2010 hingga 3/1/2010) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful