Grmljavina Pravde

GRMLJAVINA PRAVDE Upozorenje –Čudo –Kazna - Razdoblje mira Božja konačna djelâ milosrđa Autori: Ted i Maureen Flynn Predgovor: Malachi Martin Prijevod hrvatski: Alexandra Chwalowsky Naklada: MaxKol Communications, Inc. Proročanski san Sv. Ivana don Bosca. "Dvostruki stupovi pobjede" bili su predmetom proročanskoga sna Ivana don Bosca godine 1862. Otkriveno mu je kako će mir u svijetu nastupiti tek nakon žestoke bitke u kojoj će Papa pobijediti usidrivši Petrovu lađu, Crkvu, uz sigurne stupove Euharistije i gorljive, istinske pobožnosti prema Mariji. Posvećeno Colleen i Dannyju koji su nam bili izvorom velike radosti Ad Majorem Dei Gloriam (Na još veću slavu Božju)

Izjave Nakon ukidanja Kanonâ 1399 i 2318 bivšega Kanonskoga kodeksa, publikacije o novim ukazanjima, otkrivenjima, proročanstvima, čudesima, itd., smiju se proslijediti vjernicima, a ovi ih smiju čitati, bez izričitog dopuštenja Crkve, pod uvjetom da ne sadrže ništa što bi se protivilo vjeri i moralu. To znači da nije potreban imprimatur (odobrenje za tisak, op. prev.), kada se prenose informacije o novim ukazanjima o kojima Crkva još nije dala svoj sud. Autori žele izraziti svoje bezuvjetno pokoravanje konačnom i službenom sudu Naučiteljstva (Magisteriuma) Crkve glede svih događaja koji se zasad još uvijek ispituju. U dokumentu Lumen Gentium Drugoga vatikanskoga Sabora, 12. poglavlje, Oci su Vijeća vjerne potakli na otvorenost i pozornost prema načinima na koje Duh Sveti nastavlja upravljati Crkvu, uključujući ovdje i privatne objave. Čitamo: "Takve je milosne darove, bilo da je riječ o posebnom prosvijetljenju, ili ih se pak širi na neki jednostavniji i općenitiji način, potrebno prihvatiti sa zahvalnošću i utješno, budući da su posebno prilagođeni i korisni potrebama Crkve ... Sudovi o njihovoj istinitosti i pravilnoj uporabi pritom leže na onima koji vode Crkvu, kao i na onima čiji je naročit zadatak ne gušiti Duh, već sve preispitati, a zadržati samo ono dobro."

Sadržaj Knjiga prva: Poziv na promjenu 1. Poziv na buđenje: Hitnost naših vremenâ 2. Veliki finale: Današnja eksplozija nadnaravnoga 3. Proročica našega doba 4. Proroci među nama 5. Gospina uloga u spasenju Knjiga druga: Majčinsko upozorenje 6. Tajne Apokalipse 7. "Zašto plačem?" 8. La Salette: Sotona u svijetu 9. Fatima i Posljednja vremenâ 10. Garabandal: Njegovo je vrijeme došlo 11. Japan: Suze u Akiti 12. Međugorje: Njegove poruke, tajne i upozorenja Knjiga treća: Znakovi i stradanjâ 13. U Crkvu ulazi dim 14. Veliki otpad: Gubitak vjere 15. Sotoninih stotinu godina: Anticrkva, Antipapa, Antikrist 16. Ratovi, katastrofe i stradanjâ Knjiga četvrta: Pročišćenje svijeta 17. Tamo gdje se sastaju Pravda i Milosrđe 18. Globalno upozorenje: Božje posljednje djelo milosrđa 19. Čudo; trajni i ostali znakovi 20. Velika kazna i tri dana Tame Knjiga peta: Novo razdoblje - Trijumf Dvaju Srdaca 21. Drugi Duhovi i razdoblje Mira 22. Apostoli Posljednjih vremenâ 23. Lijek Dodatak prvi: Odabrani dijelovi Pisama Konačne bilješke Bibliografija Indeks Zahvale

Zahvaljujemo Gospodinu i Njegovoj Majci za poseban dar milosti što smo ga primili iz razloga znanih jedino Nebu. Kada smo započeli s prikupljanjem informacija, nismo niti slutili da ćemo pronaći tako bogatu žilu duhovnoga rudnika. Uhvatili smo tračak dubokog otajstva koje se sada polako otkriva pred očima čitavoga svijeta. Uskoro će Mariju svi zvati "Kraljicom." Zahvaljujemo svojim roditeljima za njihovu potporu u našim avanturskim pothvatima svih ovih godina, ma koji bio njihov cilj. Bez vas nikada ne bismo uspjeli! Posebno tople i naročite zahvale zaslužuje Jim O'Rourke. Za kasnih večeri, proučavajući gomile materijala i pokušavajući iz svega toga izvući neki smisao, često mi se, glede tebe, Jim, nametao ovaj stih: "Valjaš, slugo dobri i vjerni." Puno hvala i obitelji Gonzales, dr. i gđi. Francisa B. Hennesseya, Stanu Kaminskom, Budu MacFarlaneu, Bernie Marcotteu, Malachi Martinu, Ricku Rotondi, Ronu Stoneu, kao i svim prijateljima koji su sudjelovali u ovim našim naporima - svima smo vam veoma zahvalni. Svim našim prijateljima iz Znakova vremenâ - "vojsci vjernih", o kojoj se govori u porukama: naš časopis, Znakovi vremenâ, kao niti ova knjiga, nikada ne bi ugledali svjetlo dana bez vas. Deseci tisuća ljudi već pet godina čitaju plodove vašega rada. Gospodin vas dobro poznaje. Ted i Maureen Flynn Predgovor Samo bi se vrlo rastresenom i posve neprosvijećenom kršćaninu današnjice moglo dogoditi da do "dugog vrućeg ljeta" 1993. nije doživio makar i samo površni osjećaj da se već godinama ravnomjerno gomilaju, u najširem smislu rečeno - događaji, koji upućuju na to da se čovječanstvo u cjelini, a naročito Sveta Rimokatolička Crkva, nalaze na sudbonosnom pragu iza kojeg leži novo stanje stvari. Doslovce je svako desetljeće ovoga stoljeća sa sobom donijelo ono što je Krist nazvao "znakovima vremenâ" (Mt 16,1-4). Općenito govoreći, gotovo je nemoguće da bi nekome u potpunosti izbjegla svaka svijest o tim događajima, kao i buka što su ih podigli oni koji za sebe tvrde da su u njima sudjelovali. Vizije. Ukazanjâ. Poruke. Proroštvâ. Upozorenjâ. Tumačenjâ. Kipovi koji plaču i ikone koje krvare. Čudotvorni izvori vode. Spontana izliječenja. Igre sunca i pomrčine mjeseca. Dječica koja proriču budućnost. Neuki ljudi i žene koji poučavaju Pape i predsjednike. Putovanjâ diljem zemlje onih koji donose posebne objave. U svemu je tome nemoguće previdjeti očigledan naglasak na ulogu Blažene Djevice Marije iz Nazareta, kao Kraljice Neba, Majke Svega što Živi, te - što nimalo ne iznenađuje - Posrednice svih Milosti. Čini se kao da se ostvaruju riječi proroka Joela: "Poslije ovoga izlit ću Duha svoga na svako tijelo, i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će starci sanjati sne, a vaši mladići gledati viđenja" (Joel 3,1). Međutim, ovakvome se ushitu upravo otrežnjujuće suprotstavlja drugo lice ovoga stoljeća. Jer, ovo je stoljeće bilo i ostalo svjedokom prizorâ neumanjenih strahotâ. Pokolji isplaniranih ratova; doslovce milijuni pobijenih ljudi, ženâ i djece. Brisanje, ponekad i prekonoć, moćnih carstava. Sve veći broj čedoumorstava, koji se u posljednjih pedeset godina popeo na znatno preko milijarde. Sve veći broj bratoubilačkih ratova - do trenutka kada je napisana ova knjiga ukupno 245 - i dalje je u tijeku. Valovi nasilja i progonstava na svih pet kontinenata. Trajni slijed prirodnih katastrofa, koji u povijesti kakvu poznajemo nema presedana. Pozornica je ovoga svijeta pod prijetnjom sveopće gospodarske depresije, kao i jasnog pojavljivanja - iako

zasad tek naslućivanog - svjetske vlasti koja je upravo profesionalno svjetovna, zastrašujuće opasna po ljudsku slobodu, te pomalo nalikuje na "Velikoga brata" što ga je George Orwell opisao u svome djelu 1984. Danas smo suočeni s morem događaja, poplavom detalja, te pravim kaleidoskopom događanjâ koji sve brže izmjenjuje svoje prizore. Situacija je to stvorena upravo kako bi nas ostavila zbunjenima i izbačenima iz ravnoteže. U takvim su okolnostima ljudi skloni netočnim sudovima, a time i nepromišljenim kontraproduktivnim djelima. Nesretni su oni koji, uvelike na temelju onoga u što su se sami uvjerili, prenagljeno predviđaju točne datume, vrijeme i mjestâ događanjâ vezanih uz takvo očekivano novo stanje stvari u svijetu. Jer, sami po sebi i u sebi ne možemo pronaći pravu utjehu. A utjeha nam je potrebna. I to nježna utjeha. Jer, nismo baš neki sretan naraštaj. Nesretni su i bez nade oni koji, iako obdareni makar nekavom sviješću, iz ovog ili onog razloga, nemaju izvor prosvijetljenja niti providonosnu normu ispravnoga razmišljanja na temelju kojega bi izračunali vjerojatnosti daljnjega razvoja našega stanja. Jer, bez dragocjenoga svjetla odozgor, posve je sigurno da nam nema čvrstoga pouzdanja izvan one posve ljudske nade - koja može biti dobrim suputnikom, ali je zato kao vodič slijepa. Najbjedniji su, pak, među nama oni koji vrlo uspješno raščlanjuju materijalne trendove poput vremena, burze, najnovijih političkih znamenjâ, te posljednje mode u oblačenju i seksualnim sklonostima, ali nisu u stanju pročitati ono na što je Krist stavio naglasak kao na "znakove vremenâ". Obično blag i pun ljubavi Gospodin Isus, te je ljude opisao kao "naraštaj opak i preljubnički", te o njima više nije ozbiljno razmišljao. Iznad svega su u ovakvim prilikama porebne gole činjenice, istine - do one mjere do koje nam je moguće utvrditi ih - o događajima koji stavljaju naglasak na posebnu ulogu Blažene Djevice Marije, a za koje se čini da su se zbili poradi našega poučenja. Jer, čak i umovi ispunjeni predrasudama, kao i oni mlaki, moraju priznati počasno mjesto koje je njezinu svjetlom liku dodijeljeno u raznolikoj povijesti događanjâ što ih mnogi u dobroj vjeri pripisuju izravnoj Božjoj intervenciji u naš svijet sjetila, kao i želji njezina Božanskoga Sina da se ovo razdoblje prepozna kao Marijino Doba. Više od svega drugog, potreban nam je priručnik koji će nam na jasan način prikazati točan razvoj ovih događajâ. Potrebno je da on bude što je više moguće cjelovit, sa svim potrebnim detaljima, no istovremeno da može poslužiti i kao pravi priručnik. Ne smije imati miljenikâ, ali zato mora jasno stajati na strani anđelâ. Mora tvoriti čvrsti temelj vjerovanju ljudi, ali se ne smije upuštati u dokone špekulacije ili s pretjerivanjem predviđati konačni sud poučavajućeg autoriteta Crkve, koji jedini ljudsko vjerovanje može pretvoriti u božansku vjeru. Jedino je takva nakana, i ništa manje od toga, vrijedna pozornosti jednog kršćanina u ovim neobičnim vremenima na kraju drugoga tisućljeća. Prema mišljenju pisca ovih redaka, djelo autorâ Teda i Maureen Flynn što ga imate pred sobom, čini se, u sebi utjelovljuje sve gore navedene odlike. Ono je puno više od pukog redanja golih činjenica, a ujedno i znatno korisnije od nazovi "objektivnog" prikaza - utopije s kojom se obično razmeću upravo najmanje neutralni promatrači. Jer, ono je sastavljeno s velikim oslanjanjem na mudrost one kojoj se Katolici obraćaju kao Majci Utjelovljene Mudrosti, Svete Nositeljice našega Gospodina Isusa Krista. Objavljeno je za svu djecu Božju, ma gdje se ona nalazila, a čitateljima upućeno uz onu drevnu molitvu zaufanog očekivanja koju je Sveti Ivan izrazio riječima svojega materinjeg aramejskog jezika: "Maranatha!" Dođi Gospodine! Dođi Gospodine Isuse! Malachi B. Martin O Blagdanu Uznesenja 15. kolovoza 1993.

Sve ih pozivam "Došlo je vrijeme kada ću se u većoj mjeri očitovati u Crkvi, preko sve većih znakova. Moje suze teku na mnogim mjestima, kako bi sve prizvale natrag k žalosnome Srcu njihove majke. Suze majke kadre su pokrenuti i najokorjelija srcâ. No sada moje suze, pa čak i krvave suze, mnoge ostavljaju ravnodušnima. Moje će poruke ... postajati sve učestalije što će manje svećenici svojim glasovima naviještati istinu." Marijanski svećenički pokret 30. listopada 1975. Rukopis na zidu "(...) ti si se podigao protiv Gospoda nebeskoga, dao si da ti donesu suđe iz njegova Doma, i pili ste vino iz njega ti, tvoji velikaši, tvoje žene i tvoje suložnice, hvaleći bogove od zlata i srebra, od mjedi i željeza, od drva i kamena, koji ne vide, ne čuju niti razumiju, a nisi dao slavu Bogu koji u svojoj ruci drži dah tvoj i sve tvoje putove. I zato on posla ovu ruku koja napisa ovo pismo." "A evo što je napisano: Mene, Mene, Tekel, Parsin. A te riječi znače: Mene: izmjerio je Bog tvoje kraljevstvo i učinio mu kraj; Tekel: bio si vagnut na tezulji i nađen si prelagan; Parsin: razdijeljeno je tvoje kraljevstvo i predano Medijcima i Perzijancima" (Daniel 5,23-28).

Knjiga prva: Poziv na promjenu 1. Poziv na buđenje: Hitnost naših vremena Kazna gora od potopa snaći će ovo jadno i izopačeno čovječanstvo. Vatra će sići s Nebesa, i to će biti znak da je Božja pravda od toga časa utvrdila trenutak Svoga velikog očitovanja. Plačem, jer se Crkva neprestano kreće putem razdiobe, gubitka istinske vjere, otpadništva i pogrešaka što se sve više i više šire, a da im se pritom nitko ne suprotstavlja. Već se sada ostvaruje ono što sam prorekla u Fatimi i što sam ovdje u trećoj poruci otkrila jednoj svojoj kćerćici. I tako je, čak i za Crkvu, došao trenutak njena velikog suda, budući da će se unutar nje ustoličiti čovjek nepravde, te će odvratnost pustošenja ući u sveti hram Božji. Gospa preko oca don Stefana Gobbija 15. rujna 1987. u Akiti, Japan Blagdan Gospe Žalosne Dvadeseto je stoljeće svjedokom fenomena koji je jednostavno postao prevelik da bi ga bilo tko razuman mogao ignorirati. Nadnaravno se među nama svakodnevno širi. Budući da je očitovanje zla u ovome stoljeću neporecivo iznimno, Nebo izlijeva velike i dosad neviđene milosti kako bi nam podarilo sredstva potrebna za uzdignuće iznad moralnoga pada koji nam prijeti uništenjem. Gospa kaže kako je razlogom njenih upozorenjâ potreba da nas pripravi za Drugi dolazak Isusa Krista. Ona o tome govori vrlo jasnim i jezgrovitim izrazima. Presveto je Trojstvo poslalo Mariju, Majku Božju, Majku Crkve, našu majku, da nas upozori. U porukama se upravo vapi za našom pozornošću, ali mnogi odbijaju slušati. Tvrdoća ljudskih srdaca otežava slušanje nebeskih trublji. Kipovi plaču ljudskim suzama i krvlju, mladi prorokuju, niču vjerske zajednice, prenositelji poruka primaju upozorenjâ, Marija podiže vojsku odanih, dok se o Marijinim ukazanjima izvješćuje s učestalošću koja još nikada

Kazna je blizu. Pisma navode kako se u trenutku Isusove smrti zemlja potresla. bez vjere. Marija nas upozorava da će zemlja pretrpjeti "tri dana tmine". porukama). postoji mjesto na kojem se možemo sigurno skloniti od oluje koja se približava: korablja je to Gospina Bezgrješnog Srca. kao i tjelesnim. Brojne osobe odlaze s uvjerenjem da im je u Božjim očima oprošteno. Papa je Leon iz nje zaključio da je Sotoni dopušteno da kroz stotinu godina pokuša razoriti Crkvu.1) pojavi diljem svijeta kako bi Njegovu narodu ponudila sigurno utočište u svom Bezgrješnom Srcu. dok će pošasti grijeha zauvijek nestati. kao što je i Sam Krist tri dana proveo pod zemljom. na moru. dok se on razmeće se da je to stvarno kadar i učiniti. Iz međusobne razmjene iskustava onih koji su u svojim životima bili dotaknuti neočekivanim i nadnaravnim. budući da je svjestan kako mu vrijeme istječe. moralnim i duhovnim ozdravljenjima. more i nebo bit će podvrgnuti velikim razaranjima. kroz čin posvećenja tome Srcu. Njegovo je djelovanje upravo grozničavo. Gospa nas sve poziva da se sklonimo u njeno utočište. Već nas je više puta upozorio da se vremenâ Njegovog Milosrđa približavaju kraju. bez Kristova svjetla. Ta se kultura očituje kroz marijanska središta. ali i značajnim plodovima: milijunima obraćenih diljem svijeta. dok se hramska zavjesa razdrijela odozgor nadolje (Matej 27. Marija: Odabrana Proročica našega doba Putem ove istinske poplave ukazanjâ i lokucija. kao i na tlu.a to je upravo ovo dvadeseto . te da su ljubljeni i neizrecivo važni za ispunjenje Božjega plana. S početkom "pročišćenja".da učini sve što je u njegovoj moći kako bi razorio Crkvu. Ta su ukazanjâ urodila obiljem poruka. niti se u nju može povjerovati. možemo očekivati stravična progonstva Crkve gotovo sve do njena potpuna uništenja. Papa Leon XIII imao je viziju sučeljavanja Boga i Sotone. na nebu pojavili gromovi i munje. Dio je Božjega plana u ovom trenutku da se "Žena odjevena suncem" (Otkrivenje 12. Prema proročanstvima brojnih Marijinih ukazanjâ. umnim. zemlja. Bog se služi ukazanjima (nebeskim javljanjima) i lokucijom (nutarnjim govorom. odnosno. Pa ipak. Blažena Djevica Marija zapravo oglašava poziv na buđenje. molitvene skupine. spontano niče jedna čitava kultura. izdavačke kuće. U toj je viziji Sotona za taj svoj cilj odabrao stotinu godina upravo dvadesetoga stoljeća. Ona poziva svu svoju djecu na ulazak. Sotona je oslobodio sve svoje demone u punini njihove snage. Ta se bitka ne može shvatiti.dosad u povijesti nije zabilježena. budući da je Gospodin pobjednik. punog majčinske ljubavi prema Isusu i prema nama. preusmjeravanjem života ka duhovnom. Međutim. "kazne". budući da su se sva druga sredstva pokazala bezuspješnima. Broj će preživjelih biti veoma malen. Konačna je bitka vrlo blizu. Sotonin je konačni cilj posve izbrisati svjetlo vjere s lica zemlje. U današnjem svijetu. budući da mu je Nebo podarilo jedno stoljeće . te nastala tama po svoj zemlji. Svjedoci smo posredovanja Blažene Djevice Marije. Kraljice Neba i istinske vodilje svih kršćana. sa svim njegovim materijalističkim . na kraju ovoga pročišćenja slijedi uskrsnuće u slavi i Razdoblje mira.na nebu. Od ljudi se traži da se bez odgađanja vrate Bogu. te započinju vremenâ Njegove Pravde. kao i alternativne medijske mreže. Bitka koja se zasad vodi na nebesima uskoro će se u svoj svojoj žestini odigrati pred našim očima . Evo izvorišta naše nade.45-54).

prije negoli što se to dogodi. dok brojni pouzdani izvori. koji pripadaju posve različitim slojevima. Njegovo je nezadovoljstvo bilo tako veliko da je Bog požalio što je stvorio čovjeka.2 Vidioci iz čitavoga svijeta Poruke upućene svijetu dolaze nam od vidjelaca iz svih krajeva svijeta. koji će pogoditi zemlju. već svanuće jedne nove epohe. proriču događaje sličnih razmjerâ. te imaju posve različitia obrazovanjâ. Čini se kako se nebo vrlo uskoro namjerava poslužiti moćnim sredstvima uvjeravanja i to u razmjerima dosad nezabilježenim u svjetskoj povijesti.jer nije preostalo još puno vremena. pojaviti upozorenje i dogoditi veliko čudo. uslijedit će strašna kazna. već kako bi upravljale ljudskim postupcima. vidljiv. talijanski svećenik otac Stefano Gobbi prima detaljne lokucije koje su rezultirale pokretanjem Marijanskog .. Obraća se onima koji su udaljeni.1 Jedan od najvećih teologa u povijesti katoličanstva." Očigledno nam je Sveti Toma želio reći da osobna proroštva imaju svoju vrlo važnu ulogu. te spominju "tajne" koje se odnose na buduće događaje. kao što mnogi misle. potiču puno lakše i učinkovitije negoli apstraktna učenja učenih teologâ ili Crkvene hijerarhije.koji će biti trajan. što ih nazivamo ukazanjima. bezbožnicima.filozofijama i sve većom grešnosti.veliki nadnaravni znak . Bog je čitav svijet očistio potopom. kako bi pridonijelo njihovome spasenju. Upozorenje je poziv na promjenu života. koji uživaju odobrenje Crkve. čini se kako je većini ljudi ipak potrebno ohrabrenje privatnih objava. onima koji Boga odbacuju." To neće. koji se bore protiv Njega i koji Ga mrze. Stajalište teologâ Teolog Karl Rahner istaknuo je kako nas te božanske intervencije. ne kako bi obznanjivale nove doktrine. grešnicima. Upozorenje će se javiti u vidu nekog tajnovitog globalnog događaja. Unutar godine dana nakon upozorenja.. natjerat će čovječanstvo na spoznaju da Bog postoji i da bismo se svi trebali usredotočiti na spasenje. uslijedit će čudo .. Želi kao majka pomoći svim ljudima . Govore o grješnom stanju u kojem se svijet danas nalazi. biti kraj svijeta. Na primjer. Poruke su zemljovid naše budućnosti. i u svim su razdobljima postojale osobe obdarene duhom proroštva. Marija ima majčinsko srce. srce one koja živi za svu svoju djecu. u okviru kojega će svaki pojedinac spoznati stanje svoje vlastite duše onako kako ga doživljava Bog.. u svim je razdobljima čovjek bio Božjom rukom vođen u pitanjima koja su se odnosila na spasenje odabranih . iako nitko nije obvezan prihvaćati privatne objave. Zaboravili smo da se ljudski život u konačnici svodi na odabir između Neba i pakla. u svome je djelu Summa napisao sljedeće: ". te će tek nakon temeljitog "pročišćenja" nastupiti "Razdoblje mira. neće proći dugo prije no što zemlja još jednom očituje svoju žestoku tugu. Prema Svetome Tomi. Svakako je to rezultatom božanske Providnosti. Niz kataklizmičnih događaja (kako prirodnih. Kratko vrijeme nakon čuda. kako nam govori Knjiga postanka 6. te posvema znanstveno neobjašnjiv.6. novoga razdoblja u kojem će se obožavati Boga. Sveti Toma Akvinski. Marija kaže da će se. Knjiga postanka nam otkriva veliko Jahvino nezadovoljstvo sa Svojim narodom. tako i natprirodnih).

" S obzirom na takvu učestalost ovih događanjâ.“ Pokret je započet 1972. Njegova uzoritost Kardinal Joseph Ratzinger u svom je Ratzingerovu izvješću naveo sljedeće. U selu Međugorju (bivša Jugoslavija). Upozorila je kako će. "Jedan od znakova naših vremena jest i taj da se najave 'marijanskih ukazanjâ' množe po svem svijetu. 19. ako se tako ne učini. koliko si postaviti pitanje čemu sve to. šestoro djece (sada već mladih ljudi) svakodnevno ima viđenja Gospe. Bernardica nikada prije nije bila čula ovaj izraz. Na drugoj je Gospin lik s raširenim rukama i zrakama milosti što izlaze iz njenih dlanova. Dok je Fatima predstavljala najznačajnije mjesto ukazanja prvoga dijela dvadesetoga stoljeća. ne bismo se trebali toliko usredotočiti na sam fenomen. pri čemu svake godine postaju detaljnijima. Na jednoj je strani medaljice slika dvaju srdaca: Bezgrješnog Srca Marijina i Presvetog Srca Isusova. prema procjeni. Marija je djeci . dok joj ga nije izgovorila Blažena Majka.. Blažena se Majka ukazala seljančici Bernadette Soubirus u Lourdesu u Francuskoj. Blažena se Majka ukazala djeci u mjestu La Salette u francuskim alpama. a poruke se nastavljaju sve do dana današnjega. Sve se to zbilo prije Ruske revolucije 1917. Sadašnja su marijanska vremenâ započela 1830. Marijino se sljedeće veliko ukazanje zbilo u Fatimi u Portugalu 1917. To je udaljeno selo dosad. Godine 1961. Ukazanja se Blažene Majke događaju u seoskim. Ono je središte marijanske pobožnosti današnjega vremena. Crkva je La Salette priznala 1851. Međugorje udovoljava duhovnim potrebama ovoga naraštaja od konca stoljeća.. posjetilo približno 15 milijuna hodočasnika i 15 000 posvećenih osoba. Marija se ukazala u Garabandalu u Španjolskoj. kao i gradskim i prigradskim područjima diljem svijeta. rujna 1846. gdje su njeni zahtjevi za posvećenjem Rusije još jednom zanemareni.. rekla im je kako će brojni zlodusi biti pušteni iz pakla. govoreći o kazni goroj od potopa koja bi mogla zadesiti ljudski rod ukoliko se ne obrati. Rusija svoje pogreške proširiti po čitavome svijetu. predstavljajući se kao Bezgrješno Začeće.svećeničkog pokreta s 55 000 članova. odabrala sam te upravo jer si najmanje prikladno sredstvo. Otac je Gobbi jednom prilikom upitao Gospu. 1858. ne posveti li se Rusija. Godine 1973. pa tako nitko neće moći kazati da je ovo tvoje djelo. Godine 1864. U Garabandalu je rekla vidiocima da se čaša Božje pravde puni i da je potrebno puno žrtava i pokore kako bi se izbjeglo Božjoj kazni. kada se Blažena Majka ukazala Katarini Labouré u samostanu u pariškoj ulici Rue de Bac kao Posrednica svih milosti i čovječanstvu podarila Čudotvornu medaljicu. nastupiti teške posljedice. Šesnaest godina nakon Rue de Bac. Tom se prilikom ukazala skupini od troje djece. Zašto se Marija ukazuje? Evo ključnoga .Melanie Calvat i Maximinu Giraudu progovorila o brojnim stvarima što uznemiruju njena Sina.. Četiri godine kasnije. Zatražila je da se svi biskupi svijeta ujedine i posvete Rusiju njenom Bezgrješnom Srcu. proglasio dogmu o Bezgrješnom Začeću. Svako je mjesto na ovome svijetu na neki način dotaknuto njenom prisutnošću. te tako potvrđujući dogmu što ju je proglasio Pio IX. Ona pritom odabire slabo poznata mjesta gdje žive siromašni i nevoljni.. Marija je u mjestu Akiti u Japanu ponovila ovu poruku. "Zašto ne odabereš nekog prikladnijeg i sposobnijeg od mene?" Naša mu je Blagoslovljena Majka odgovorila: "Sinko. te od Blažene Majke prima poruke još od 1981. Upozorila je kako će. Papa Pio IX potom je 1854.

te prepoznajem da se u današnje doba neki od tih znakova već pojavljuju. "vrijeme je to gore od potopa. napisao je sljedeće: "U ovo vrijeme postoji velika uznemirenost u svijetu.36). Pisma obećavaju konačno brisanje zla s lica zemlje. Govori nam da postimo."3 Unatoč svim mračnim upozorenjima. Marija je o našemu dobu kazala. Jesmo li blizu kraja? To nikada nećemo doznati.pitanja što ga se sa svom iskrenošću trebamo zapitati u svome srcu. Događa se da si u ova vremenâ ponavljam sumornu Isusovu rečenicu izgovorenu u Lukinu Evanđelju: 'Ali kad Sin Čovječji dođe. moliti". ali Božji je grad izgradio Bog. pokorom i postom. U Pismima Bog u 177 navrata upozorava izraelski narod da odbija Njegovu beskrajnu ljubav i milosrđe. Kada razmišljam o katoličkom svijetu. čovjek i razara. Potrebno je da opstane malo stado. Pisma navode kako će prirodne katastrofe. No. te ga čovjek ne može razoriti. gubiti nadu. ona nikada neće predstavljati razmišljanje Crkve. pa ipak je iznio ovu opasku. ne smijemo gubiti nadu. tako i mi možemo ublažiti Božju pravdu molitvama. No. Sveti je Augustin jednom rekao. Rečeno nam je kako krvavi kipovi ukazuju na činjenicu da je kazna blizu. te se može dogoditi da upravo ta nekatolička misao unutar katoličanstva sutra prevlada. pa se na te knjige i ne gleda kao na nešto neobično. Marija kaže da Katolička Crkva ima puninu izražajâ brojnih darova datih čovječanstvu za spasenje i ustrajnost u borbi protiv stalnih đavolskih smicalica. Njene poruke zahtijevaju promjenu života. a ne samo katolicima. Blažena Majka traži od svakog vjernika osobnu odluku da će težiti k svetosti. baš kao što su Ninivljani izbjegli katastrofu prihvaćanjem Joninih upozorenjâ i odvraćanjem od svojih grijehâ. no sve bi to moglo još vrlo dugo potrajati. predstavljati upozorenjâ koja će prethoditi Isusovom Drugom dolasku. a u pitanju je upravo vjera. Godinu dana prije svoje smrti. hoće li naći vjere na zemlji?' (Luka 18. Vodene su suze već gotovo uobičajena pojava. ma kako malo ono bilo. izmirimo se s Bogom i bližnjima. Biblija kaže da niti vrata paklena neće nadvladati Crkvu. kako bismo zadobili osobni mir i postigli mir u svijetu. Isus nam je dao znakove na koje bismo trebali pripaziti kada se to vrijeme približi. pogađa me ponekad činjenica da unutar samoga katoličanstva kao da od vremena do vremena prevladava nekatolički način razmišljanja. 1977. Iako "o onom danu i času nitko ne zna" (Matej 24. i mi se nalazimo na samome pragu uništenja. Bog nikada neće napustiti Svoj narod ako Mu se ovaj odazove. Događa se da se pojavljuju knjige u kojima vjera uzmiče glede nekih bitnih pitanjâ." Poput starih Ninivljana.. te je teško i dugotrajno kažnjen. Ona naglašava potrebu donošenja čvrste odluke da ćemo "moliti. Ne smijemo. Meni je upravo to čudno. već srcem. kao i u Crkvi. no ona je majka svima na zemlji. Episkopat šuti.4 . Pavao VI bio je oprezan čovjek koji je uvijek govorio s rezervom." Marija u brojnim ukazanjima upozorava kako su njene poruke namijenjene svim narodima. poput gladi. za određenih tamnih noći koje nam prethode. Sedamdeset je puta Izrael na to povoljno reagirao i bio blagoslovljen. Upravo u tome leži duboka tajna našeg planeta koji se nalazi na vagi. mjesecu i zvijezdama. Isus je pobjednik i neće dopustiti Sotoni da nadvlada Njegovu Crkvu. Uvijek moramo biti pripravni. "Ponekad čitam dijelove Evanđelja u kojima se govori o kraju vremenâ. potresa. dok su se odnedavna na kipovima diljem svijeta pojavile i krvave suze. "ono što čovjek gradi. moliti.8). Stotinu i sedam pak puta Izrael nije mario za upozorenja. te znakova na suncu. Prije šesnaest je godina Papa Pavao VI kazao kako opaža stanoviti obrazac događajâ koji u nj izaziva zabrinutost da bi mogla biti riječ o koncu vremenâ. i to ne samo ustima.

Proročice našega doba. a milost nam kazuje gdje potražiti sigurnost. Logično govoreći. vrlo različitih vidjelaca. uključujući i one koje dolaze od visoko cijenjenih vidjelaca. osoba ne gleda očima. Sve poruke moraju biti podvrgnute prosudbi crkvenih vlasti. Približava se oluja. Ono najvažnije čega bismo trebali biti svjesni jest kako poruke dolaze od same Marije. Kraljice svih prorokâ. U Međugorju je Marija rekla da će se.Mala vojska Gospodnja Povijest i Pisma obiluju primjerima Božjega obraćanja Svome narodu i prorocima. Marija svojim postrojbama obećava pobjedu. Ukazanja se događaju s takvom učestalošću da više nije moguće zanemarivati činjenice. Pisma su puna takvih događaja. Brojnost ukazanjâ Trenutačno se izvješćuje o stotinama marijanskih ukazanjâ. ne mora biti sto posto točan. Mudraci su bili učeni ljudi kojima Bog bijaše podario razumijevanje. Njena je ljubav i briga za njenu djecu tolika u ovim nemirnim vremenima. Poruke valja čitati otvorena srca.a koju je Bog smanjio s 10 000 na 300 vojnika . Baš kao što je to bio slučaj s Gideonom. Daniel razumijevaše viđenja i sne" (Daniel 1. ne sluša ušima i ne dotiče tijelom. Baš kao što se umnožavaju ukazanjâ. "Bog progovori po prorocima. i učestalost i dosljednost nekog događaja uvelike otklanjaju mogućnost slučajnosti. te su znali koje im znakove valja slijediti (Matej 2. i oni su je izvršili. Lokucija također nije niti tek pozitivno nadahnuće.i ljudi koji se odazivlju Marijinim porukama tek su maleni odsječak Crkve. Isto vrijedi i za Mudrace koji su tražili mjesto gdje se rodio Mesija. Osoba postaje sredstvom priopćavanja dok prima Riječ od Boga. nemoguće je otpisati tolike slične poruke koje nam dolaze od. Kada nas Bog upozorava na pogibelj koja prijeti ili nas poziva da slijedimo Njegovu volju. upravo će malenost pokreta biti moćnim svjedokom da je pobjeda uistinu Gospodnja. ukazati baš u svakome domu. Potom su u snu upozoreni neka se kući vrate drugim putem. broj onih koji se odazivlju nerijetko je vrlo malen. kao ." Proroci su glasnogovornici na dobrobit naroda. Nutarnji je govor onaj dar Božji po kojem Bog želi nešto obznaniti. u kulturološkom smislu. svjetlost kojom se Duh Sveti uobičajeno koristi kako bi se izlijevao u umove i srca onih koji mole i žive po vjeri. raste i broj lokucijâ odabranim dušama. Iako je Bog iznimno velikodušan u izlijevanju Svojih milosti. Ali. ako bude potrebno. Kao što kaže nicensko vjerovanje. Poput vojske što ju je Gideon podigao u Starome zavjetu (Suci 7. Uz to.4) . Međutim. Kada je kralju Nabukodonozoru bilo potrebno tumačenje sna. te pomoći nekome da nešto izvrši. Bila im je povjerena zadaća. Nutarnji govor nije ništa čudno niti senzacionalno. riječ je o činu ljubavi. zatražio je savjet mladića po imenu Daniel kojemu "dade Bog znanje i razumijevanje svih knjiga i mudrosti. Onima obdarenima poznavanjem i razumijevanjem Božjih putova otkrivaju se tračci budućnosti na dobrobit sviju ljudi.17). Nebo im je govorilo i vodilo ih na njima razumljiv način. Priča o spasenju krila se u zvijezdama.2). To je prije jedna mistična pojava prisutna u životu Crkve i opisana u duhovnoj literaturi. i dalje stoji da pomno i široko uzorkovanje Gospinih poruka diljem svijeta otkriva izniman stupanj dosljednosti i logičnoga razvoja. Sadržaj porukâ. odnosno. Kod lokucije.

U povijesti Katoličke Crkve ova mistična pojava nije neuobičajena. koje će među vama biti uspostavljeno Drugim Isusovim dolaskom na svijet. “ ( Joel 3. Kao što je Ivan Krstitelj pripravio put za Isusov prvi dolazak. Pokazat ću znamenja na nebu i zemlji. te istovremeno biti glasonošom Njegovu narodu. kao i u Predaji. Naša je Blažena Majka rekla.5 .. a vaši mladići gledati viđenja. Temelj naše vjere u Isusa Krista leži u Pismima. među preživjelima oni koje Jahve pozove. jer će na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje.. "Uskoro ćete stići do najbolnijeg i nakrvavijeg zaključenja pročišćenja koje će se odigrati ovih godina prije velikoga trijumfa moga Bezgrješnog Srca u dolasku k vama slavnoga .. Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one.. Sve što od toga odstupa jest krivovjerje (hereza)... velik i strašan. krv i oganj i stupove dima. čije će ostvarenje biti bolno. Marijina uloga u tom smislu nije da odvraća. kako bi uspostavio Svoje Kraljevstvo među vama i čitavo čovječanstvo. Njena je uloga veličati Oca. Marija je ocu Gobbiju iznijela svoj plan za naše vrijeme. od Blažene Majke. Ono što se sprema tako je veličanstveno da se ne može prispodobiti s ničime drugim još od postanka svijeta.1-5) Marijin plan U poruci od 9. To je Njegov slavni povratak. Blažena je Majka preko oca Gobbija 13... "U ovim porukama. vrlo blizu. otkupljeno Njegovom Predragocjenom Krvlju. studenog 1984. te da će trijumf Njena Bezgrješnog Srca i Drugi Duhovi (izlijevanje Duha Svetoga) označiti početak Kraljevanja Presvetoga Srca Isusova. kao što Jahve reče. ali i ispunjenje slavodobitno..što je slučaj s brojnim lokucijama u ovoj knjizi.. prije nego svane Jahvin dan. Marija naviješta da se ispred nas nalaze novi svijet i novo razdoblje.. povratio u stanje Njegova novog zemaljskog raja.. Ovo je Njegov povratak u slavi." 2 Veliki finale: Današnja eksplozija nadnaravnoga "Poslije ovoga izlit ću Duha svoga na svako tijelo. o slavnomu Isusovu kraljevanju i Njegovu Drugom dolasku rekla sljedeće: "Slavno je Kraljevstvo Kristovo. vaši će starci sanjati sne. već da usmjerava svjetlo na Isusa. Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti.. Osoba koja to prima jednostavno postaje sredstvo kojim se Gospodin služi za prenošenje porukâ. otkrivam vam i svoj plan koji se pripravlja u tišini. Marija pripravlja put za Njegov Drugi dolazak. i proricat će vaši sinovi i kćeri." Sunce će se prometnut u tminu. a mjesec u krv. listopada 1990.

" Marijanska vremenâ U Pismima Isus govori o "znakovima vremenâ. Žene odjevene suncem. zaštitila. Itekako je prisutan i zabrinut za naše sve veće udaljavanje od Njega. "Ne budete li poput ove djece . Bog šalje "znamenja" ne samo da bi utješio Svoj narod pokazujući mu kako ga nije napustio. a Sveto nas Pismo sa svom ozbiljnošću poziva da se na nj pripravimo. u trenutku kada je velika borba između Žene odjevene suncem i Crvenoga Zmaja postala očiglednom. osobno sam se uključila. u kojemu je Sveti Ivan prorekao njezinu pojavu kao znak "kraja vremenâ. kao drski izazov Bogu od strane moga Protivnika." Ova brojna izvješća o ukazanjima Marije. Majku Crkve." Na primjer: "Pristupe k njemu farizeji i saduceji. On im odgovori: "Uvečer govorite: 'Bit će vedro. malenošću i snagom vaše nebeske Majke. svojoj djeci. ali zato On nije izgubio iz vida nas. Ta je bitka potrajala čitavo stoljeće. koje upućuje na to da bismo se uistinu mogli nalaziti blizu "posljednjih vremenâ". "Žene odjevene suncem". On šalje svoga najvrsnijega glasonošu. Ona odgovara opisu "velikoga znamenja": "Ženi odjevenoj suncem" iz 12. Božji narod možda gubi Boga iz vida. tako i na vrlo veliku nadu. koji je moje djelo. potrebno je da svoja srca otvorimo poput male djece. ukazuju kako na duboke duhovne krize. tako i natprirodnih. popraćena su brojnim dobro dokumentiranim i znanstveno neobjašnjivim pojavama. To je plan koji obuhvaća ovo stoljeće: godine 1917. već i kako bi ga upozorio do koje je mjere odlutao. Marijanska ukazanja nisu ništa novo. kako bih sebi stvorila postrojbe preko Marijanskog svećeničkog pokreta. Njegova je osobna intervencija neophodna i neminovna. Iskušavajući ga." Znakovi ovih vremenâ U ovom se poglavlju razmatra nekoliko znakova ovih vremenâ.kako bi nas ona upozorila. kako prirodnih..vlastitu majku . "Sada. Ljudi sa svih krajeva planeta izvješćuju o snažnim porukama ljubavi i upozorenjâ od Blažene Majke Isusa Krista. Najuzvišeniji znak ovoga doba jest Marija. "Bog mu je dopustio taj odsječak vremena. Množina izvješćâ o marijanskim ukazanjima u današnje vrijeme. nebo se žari. budući da će na kraju drskost Crvenoga Zmaja biti slomljena i pobijeđena poniznošću. te mu pomogao pri povratku na pravi put. koje su također "znamenjâ. svoju najdragocjeniju dušu . spremnu na bitku. Budući da nismo kadri baš sve odjednom shvatiti. kao poseban znak nade u nemirnim vremenima. kao u nekom proročanskom najavljenju.Isusova kraljevanja.' Lice neba znadete rasuditi. Znakovi se vremenâ mogu odnositi također i na izravni odgovor neba na duhovno stanje ." Pojavak "velikoga znamenja" ispunjenje je proročanstva Svetoga Ivana. u Fatimi ja sam ga navijestila. kao i "znamenja i čudesa" što ih doživljavaju milijuni običnih ljudi. oblikovala i na sve moguće načine pripravila da budemo bili spremni za dan Njegova dolaska koji je vrlo blizu. zatraže da im pokaže kakav znak s neba. Kao što kažu Pisma. poglavlja Otkrivenja.1-3). posebnoga razdoblja koje neposredno prethodi Drugom Isusovu dolasku. nebo se tamno zacrvenjelo. koja sada okuplja svoju dječicu u svoju vojsku. Kroz čitavu povijest Crkve Bog je slao Mariju.' A ujutro: 'Danas će nevrijeme. a znakove vremenâ ne znate" (Matej 16.. kada vam se približavaju najbolnije i najkrvavije godine godine ove velike bitke. koji je bio uvjeren kako će uspjeti uništiti Crkvu i čitavo čovječanstvo navesti na sveopće odbacivanje Boga.

kako bi svoje poruke prenijela svijetu . kao znamenje." Ti znakovi sve više i više upućuju na kaznu. sa svojim Sinom.jednoga razdoblja. te je svakako nagoviještena u Pismima. Ona je stvar privatne objave i rastućega razumijevanja. posebno u našem stoljeću. no ipak su u cjelini u većini navrata položila ispite prosudbe Crkve. U tom nam se smislu čini kako počinjemo zapažati znakove vremenâ o kojima je govorio prorok Daniel. kao što to tvrdi čuveni teolog iz 19. Marijine uloge u povijesti spasenja. Kako događaji koji obilježavaju naše doba postaju sve žešći i otvoreno demonski (pri čemu je pobačaj najjasniji znak vremena što ga možemo zamisliti u toj negativnoj progresiji).a i tebi će samoj mač probosti dušu . budući da je i prvi puta odlučio Isusa poslati po jednoj djevici. a koji se spominju također i u Novome zavjetu. zahvaljujući svom upravo zaraznom idealizmu. Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama (Luka 2. a nikada sama po sebi. Načela marijanske teologije nerijetko su kroz Crkvenu povijest izazivala kontroverze. te se mogu otkriti u brojnim pisanjima Crkvenih Otaca još iz drugog stoljeća. i nadjenut će mu ime Emanuel! (Izaija 7. te je kao takvu trebamo i prihvatiti. Marijine nam poruke jednostavnim rječnikom govore kako se vrijeme Božjega milosrđa bliži kraju.16). "I pohite te pronađu Mariju. te nastupa vrijeme Božje pravde. "Šimun ih blagoslovi i reče Mariji. te se. Marija se kao "znak" spominje u Pismima. niti se do nje može doći logičnom dedukcijom. upozorenjâ Neba postaju sve snažnija. koji su smatrali da će Bog. njeno je poslanje dovesti nas k Isusu najkraćim mogućim putem. Međutim. stoljeća. manje opterećuje mišljenjem drugih. Iako se marijanska teologija kroz stoljeća razvijala. Na sličan se način Marija nikada ne ukazuje na zemlji da bi veličala sebe. Drugi je vatikanski sabor potvrdio kako je "razlog" za Marijinu ulogu jednostavno Božja dobra volja. njene su temeljne postavke postojale već u najranijoj Crkvenoj praksi. dok se hitnost sve više povećava. prorečena davno u pisanjima različitih svetaca. vođena Duhom Svetim. Poslana nam je kao dar. uvijek kao Majka velikoga Kralja.da se razotkriju namisli mnogih srdaca!" (Luka 2. taj isti put odabrati i za svoj Drugi dolazak. žešća i zlosutnija. . "Zato. sam će vam Gospodin dati znak: Evo. Mariji. a ne da bi zastirala naše razumijevanje Božje mudrosti.34-35). začet će djevica i roditi sina.14). Ova se istina izričito ne navodi u Pismima. Nebo nas preplavljuje znakovima vremenâ. majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan . Ova se vremenâ lako mogu prepoznati kao "marijanska vremenâ". Poruke sa svih stranâ svijeta Marija redovito bira nedužnu mladež. "I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama (Luka 2. kardinal John Newman.poruke su to nade i potrebe za pružanjem zadovoljštine njenom božanskom Sinu. Tekst iz Pisama koji slijedi opisuje nam Mariju. ljudi ne žele slušati o Božjoj pravdi. Duboka marijanska perspektiva obogaćuje. pri čemu se s neba šalju posebne nadnaravne milosti kako bi se ispravila svijest nekog doba. Nedužna mladež pritom u tome svemu nema nikakav vlastiti plan. uključujući "ratove i glasine o ratovima. u naše doba samodopadnosti i sebeljublja.12).

Marija se ukazuje pojedinim dijelovima svijeta iz određenih razloga. poznatog također i kao zmija. te u osnovi govore isto. progovara žrtvama različitih nesretnih okolnosti koje su se našle u oskudici. Na drugom je zagovornica ili savjetnica. Jednostavno ih je previše da bismo ih sva mogli nabrojiti. Evanđelje nas uči da stablo cijenimo po njegovim plodovima. nije niti potrebno.Mariju je Sveto Trojstvo odabralo za intervenciju kako bi odgovorilo na prijetnje Sotone. Marija je ocu Gobbiju otkrila zašto odabire "malene: "Ja. proučiti ili poznavati. mir. međutim. provode se pravi pokolji stanovništva. jednake su kada je riječ o onom bitnom: molitva. također u Španjolskoj. obraćenje. obraćenje. oduvijek bio način na koji je vaša Majka djelovala. Dok su poruke različite kada je riječ o detaljima. Svjedoci smo velikog finala ovoga doba. Zašto se odlučila ukazati upravo u zabačenim selima poput Lourdesa. U mjestu Sabana Grande u Portoriku. područje Hrvatske i Bosne i Hercegovine poprištem je sukoba u blizini krajeva u kojima su započinjali svjetski ratovi. . budući da loše drvo ne može donositi dobre plodove. zmaj. Ponekad Nebo ne govori onako jasno kao što bismo mi to željeli. Znanstvenici i promatrači marijanskih pojava sigurni su da se broj i učestalost izvješća nikada prije nisu kretali u ovakvim razmjerima. osobno interveniram i započinjem svoje djelo spasenja. Garabandala i Međugorja? Kao što danas možemo vidjeti. Već su i sam broj i učestalost porukâ takvi da ih je nemoguće sve pročitati. promjenu života.. pri čemu u žarište stavlja boljitke i upozorenjâ koji se tiču upravo date regije. Gospa je kazala kako će prava ukazanjâ biti popraćena molitvom. prosinca 1974. ali ih se obično sa svom točnošću sagledava tek "u retrovizoru." Na jednom je mjestu Marija u ulozi brižne majke koja svoju obitelj potiče na svetost. milijuni izbjeglica prisiljeni su napustiti svoje domove. za istinskim susretom s Bogom. vjera. pravu eksploziju nadnaravnoga. te na tako ponizan način. Mjesta na kojima se Gospa ukazuje jednako su važna kao i same poruke. Započinjem ga na sljedeći način: jednostavno. budući da se svi događaji što ih Marija naviješta spominju u Pismima. naputke za nasljedovanje Evanđelja. bilo je više od tri stotine ukazanjâ. U ime etničkoga čišćenja. življenje sakramenata. Ukazanjâ se događaju diljem svijeta. Duhovna smo bićâ koja čeznu za Božjom istinom. Dana 7. Planove je Neba potrebno sagledati s obzirom na njihovu vrijednost za sadašnjicu. U stanju smo pozornost posvetiti samo nekima od ovih ukazanjâ. Navodno ih ima još na stotine. Samo će vrijeme pokazati prave razloge poradi kojih je upravo Međugorje na području nekadašnje Jugoslavije žarištem tako iznimnih milosti. postom i mrtvenjem. Duhovno govoreći. Fatime. U Garabandalu u Španjolskoj daje proročansku poruku svijetu u kojoj se govori o upozorenjima. Poruke se primaju na svim kontinentima diljem svijeta. U Escorialu. To. Čak i skepticima ova nebeska ukazanjâ predstavljaju događaje od nedvojbenog društvenog značaja. krepostan život." Učestalost Marijinih ukazanjâ upućuje na svojevrsni završetak. Od Fatime. No to je. skrovito. da većina ljudi toga čak neće biti niti svjesna. Poruke se odnose na mir. Poslušnost jednome bolja je od poznavanja svega. Naše duše neugasivo žeđaju za istinom. molitvu i pročišćenje. pokajanje. Ova nam formula može poslužiti kao vodič za razlikovanje istinitoga i lažnoga. dok tisuće i tisuće umiru u masakrima ili od gladi. sinovi moji. Majka Crkve. dovoljno značajnih da bi zaslužila pozornost i preispitivanje Crkvenih vlasti. plovimo po nepoznatim vodama. Moramo biti otvoreni za ono što Duh među nama danas čini. no pravi broj nećemo saznati sve do onog velikog događaja kojim je Marija obećala potvrditi sva svoja stvarna ukazanjâ putem trajnoga znaka.

Nebeski mozaik Sudionici se Marijanskog pokreta ne smiju odviše čvrsto vezati za ukazanje koje im je najpoznatije. Upravo to bismo trebali i očekivati. Bili bismo iznenađeni da do toga uskoro i ne dođe. Naum je zloga stvoriti pomutnju i tako obezvrijediti sva ukazanjâ. Kada su ukazanjâ potvrđena od strane Crkve. Bilo bi neobično od Sotone očekivati bilo što drugo. Valja ustrajati do sama njezina kraja. a ostala otpisati kao manje važna ili nevrijedna pozornosti. listopada 1975. nema nikakvih netočnosti. vođena Duhom Svetim. te su već i na samome rubu da prijeđu u krv. najžešća i i najgorča bitka što ju je svijet ikada upoznao. Među istinskim su ukazanjima sigurno isprepletena i ona lažna. Rekao je. što ih je nadahnuo sâm Otac laži.započeta je najraširenija." Papa Pio XII opisao je naše doba kao "najmračnije od potopa". U Djelima apostolskim. Vremenâ koja nam predstoje Papa je Pio XII upozorio na "gorke i teške patnje" koje predstoje čovječanstvu. i mi bismo trebali dobro porazmisliti prije no što donesemo sud. i ostala mjesta. To je njena uloga danas. dakako da će je Crkva s vremenom. Međugorje. Što više proučavamo Marijina upozorenjâ."1 . Morate saslušati ukupnost njenih poruka. U San Nicolasu u Argentini. Poruka Marijanskom pokretu svećenika od 30. iako su se s vremenom pojavili određeni problemi oko tumačenja porukâ primljenih preko mistikâ. Ne smijemo kritizirati druga ukazanjâ ili poruke. te izlučiti ukazanjâ koja nisu autentična. Moramo biti dovoljno mudri da shvatimo kako se ono što Marija govori u Ruandi možda ne odnosi na nas u Sjedinjenim Državama. Svi bi trebali nastojati shvatiti istinu i upozorenjâ. budući da Marija naviješta poruke Neba za dobrobit sviju. a to će nedvojbeno i dalje biti slučaj. Marijin veliki plan Papa Ivan Pavao II u svojoj je enciklici Redemptoris Mater godine 1987. govori o Marijinim suzama što se liju na brojnim mjestima. te taj zadatak ostaviti za to pozvanim Crkvenim vlastima. te je izjavio. jer nismo obdareni širom perspektivom Božjega veličanstvenoga plana. rekao: "Morate prihvatiti Moju majku. kao i njezinu konačnu pobjedu nad Sotonom. Duše će doći k Meni preko njenog Bezgrješnog Srca. Na sličan način na koji kralj David nije htio nauditi Šaulu jer je jednom bio Gospodnji pomazanik. kako bi svijetu obznanilo Marijino prisustvo." Pokušaj suprotstavljanja nekog određenog ukazanja drugome ukazuje na suženu perspektivu u odnosu na širu ulogu što ju je Trojstvo namijenilo Mariji kao Majci svega čovječanstva. prepoznati.38-39). Objavljeno nam je značenje krvavih suza: one ukazuju na činjenicu da je kazna blizu. Sotona nije nepromišljen. ali može predstavljati posebnu poruku afričkome narodu. "došao je čas . studenoga 1987. napisao kako marijanska ukazanjâ označavaju putovanje Blažene Djevice kroz prostor i vrijeme u hodočašću ka Drugom dolasku Isusa. Isus je 19. Garabandal. Gamaliel poučava Crkvu da će ono što je od Boga trajati. to smo više uvjereni u autentičnost stvarnih ukazanjâ. Ljudi koji izbliza prate Fatimu. Ako postoji neka teološka nedosljednost. a koja je bila predodređena od samog početka. "Čovječanstvo se mora pripraviti na patnje kakve još nikada dosad nije iskusilo. moraju shvatiti kako Nebo sastavlja prekrasan mozaik. dok će u protivnome propasti (Djela 5.post i ljubav.

u misli nam dolaze pisanja Svetog Ljudevita Montfortskog (1673. Sheen napisao: "Živimo u Danima apokalipse . rane Kristove: Sv.posljednjim danima našega doba. Ukazanjâ prema glavnim razdobljima Usvojili smo povijesne okvire što ih je predložio otac Lambert Terstroet. napose njegovoj drugoj polovici. Dvije moćne sile Mističnoga Tijela Kristova i Mističnoga Tijela Antikristova zauzimaju linije bojišnice za svoj sraz katastrofalnih razmjera. Krivulja porasta u proteklim godinama Kako se broj marijanskih ukazanjâ diljem svijeta velikom brzinom povećava. Što sve to znači? Približavamo li se nečemu od monumentalne duhovne važnosti? Živimo li u vremenima prorečenima u Knjizi Otkrivenja? Približavamo li se svršetku jednoga razdoblja i početku novog? Sve su to valjana i značajna pitanja što si ih moramo postaviti. Franjo Asiški. tako je Trojstvo odredilo da će prethoditi i Njegovu Drugom dolasku. sestra Agnes Sasagawa iz Akite u Japanu . Dana 8. kaže da je u povijesti Crkve bio ukupno 321 autentičan nosilac Kristovih rana (stigmatizirani)." Nikada prije u povijesti nismo bili svjedocima tolikih ukazanjâ i nadnaravnih pojavâ kao što je to slučaj u ovome stoljeću. Budući da su brojna od starijih bolje poznata. Christina Gallagher iz Irske. Evo samo nekih od onih koji su nosili stigmate."2 Marijin je plan jednostavno pripraviti nas za vremenâ koja nam predstoje. Ta smo ukazanjâ podijelili u četiri razdoblja. Mirna Nazzour iz Damaska u Siriji. I danas je slično. Katarina Sienska (naučiteljica Crkve).. Čini se kako se taj plan kroz zadnjih pet godina ubrzao. kao što možemo vidjeti iz naglo rastućeg broja ukazanjâ. No.1716. Šezdeset i dvije su osobe od toga kanonizirane. Marija je rekla ocu Gobbiju: "Presveto me Trojstvo navelo da postanem Majkom Drugog Došašća. napose u zadnjih deset godina. potreban nam je pregled značajnih marijanskih ukazanja. bilo neki od oblikâ vidljivih ili nevidljivih tragova trpljenja. Proučavajući ukazanjâ u našem stoljeću.. Ti su ljudi samo neki od onih brojnih koji govore kako nam u bliskoj budućnosti predstoje vrlo teški i ozbiljni događaji. kao i čitavo čovječanstvo. Amparo Cuevos iz Španjolske. Sv. Patricia iz Engleske.). te su uvelike obilježili svoje vrijeme. poznati je katolički djelatnik. prije no što se njima pomnije pozabavimo. talijanski svećenik koji je umro 1968. otac James Bruse iz američke savezne države Virdžinije. Gladys Quiroga de Mota iz Argentine." U svojoj knjizi Oni su nosili rane Kristove. uočavamo razvoj polaganoga ali i sustavanoga božanskoga plana.svi oni dans imaju bilo same stigmate.. SFO/?/. koji vam se vraća u slavi. Michael Freze.. Eileen George iz Massachusettsa. u kojima je on izrazio svoje uvjerenje prema kojem će "Kraljevstvo Blažene Djevice prethoditi Kraljevstvu Gospodina Isusa. te Padre Pio. Montfortanac koji . Maria Esperanza iz Venecuele. nadbiskup Fulton J. te je moja majčinska zadaća pripraviti Crkvu. na doček Isusa. više smo mjesta ovdje posvetili onima novijima. Kao što je Marija prethodila prvu Isusovom dolasku na zemlju. Ovi su ljudi imali jedinstvene darove. prosinca 1990. Nijemica koja je u razdoblju od nekoliko godina živjela samo o Euharistiji. Terezija Neumann.Godine 1950. napose u zadnja dva desetljeća. Broj stigmatičara danas se sve više povećava.

koje započinje s ukazanjima Sv.). što su Španjolci pogrešno protumačili kao naziv svoga slavnoga svetišta. Govorila im je o mnogim stvarima koje uznemiruju njezinoga Sina./33.odobreno Gospa Guadalupska znači.odobreno Godine 1846." La Salette. ugledalo svjetlucavu prikazu žene koja plače. Sveti je Pio IX. 8."3 Gospa Guadalupska. Gospa je satrla zmiju u obje Amerike i tako prekinula brutalni astečki običaj žrtvovanja ljudi. dvanaest godina prije Lurda (također u Francuskoj). kao i na to da će. Papa. sa svojim dubokim utjecajem na obje Amerike.. počam od Garabandala u Španjolskoj početkom šezdesetih. "Ona koja je satrla guju. Sljedeće je razdoblje francusko. Oko Gospina su lika ispisane sljedeće riječi: "O Marijo bez grijeha začeta.). brojna mala djeca u tom kraju umrijeti od jedne vrlo ozbiljne bolesti. dvoje je djece." Četvrto razdoblje u našem dobu započinje s "međunarodnim" širenjem. 1830. poradi brojnih čudesa vezanih uz njeno nošenje.odobreno Dana 27. "Ako se ne obratite.živi na Islandu. Crkva će biti žestoko napadana. Međutim. Spasitelja ljudskoga roda. gdje se Marija ukazala pod imenom "Gospe Sviju Narodâ. kao mjesto ukazanja. Završava izvješćima o ukazanjima u Amsterdamu (s porukama u rasponu od gotovo četrdeset godina. očuvana od svake ljage istočnoga grijeha. što ocrtava njenu ulogu kao "Posrednice svih Milosti. odnosno globalnim velikim finalom marijanskih ukazanjâ. . Marija se u tišini ukazala Svetoj Katarini Laboure i pokazala joj sliku medaljice kakvu je željela da se dade izraditi.. budući da sve prstenje ne isijava svjetlo. 1846.1984. Treće je razdoblje "europsko"." Indijanska riječ za Onu koja je satrla guju zvuči slično imenu mjesta Guadalupe.). Na drugoj su strani medaljice zajedno prikazani Bezgrješno Srce Marijino i Presveto Srce Isusovo.). Rue de Bac. . Melanie Calvat i Maximin Giraud.. utvrdio doktrinu "Bezgrješnog Začeća. prije nestašice hrane. uključujući ovdje i Banneux / Beauraing u Belgiji (1932.preko legaliziranja pobačaja. 1531. neću moći zadržati Božju ruku. Prvo je razdoblje ono Guadalupea u Mexicu (1531. Da bi naši čitatelji stekli svojevrsnu sliku o brojnosti marijanskih ukazanjâ (ovo poglavlje nikako ne uključuje čak niti većinu ozbiljno razmatranih izvješćâ). od prvog trena svoga začeća. Pariz. Rekla je. ali za koje nitko ne moli. moli za nas koji se tebi utječemo. a koji je glavna ukazanjâ podijelio u četiri različita razdoblja." Ta je medaljica nazvana "Čudotvornom medaljicom". dok će čudovište /komunizam/ biti pušteno s . od 1945. Katarini Labouré u Rue de Bac godine 1830. u Pontmainu. te započinje s Gospinim ukazanjima u Fatimi u Portugalu (1917. danas usko povezano s ukidanjem pobačajâ. a s obzirom na predviđene zasluge Isusa Krista." Milosti nam priskrbljuje Krist. Upozorila je na predstojeću glad." Ova dogma uči kako je "Blažena Djevica Marija. Francuska. studenoga 1830. otkrila da je "Lucifer pušten s uzice 1864. Francuska. . Uloga je Gospe Guadalupska u ovom stoljeću satrti zmiju i okončati oblik prinošenja ljudskih žrtava svojstven našemu dobu . u jednoj čuvenoj verziji takozvane "tajne La Salette-a". ali ih Njegova Majka Dijeli. Guadalupe je. a završava 1871. Gospa se na medaljici ukazala sa zrakama svjetlosti koje izlaze iz prstenja na njenoj ruci. kratko ćemo iznijeti ponešto o tim važnim "znamenjima našega doba. prosinca 1854." Naša je Blažena Majka. to znači da ima puno milosti što nam ih Gospodin još želi udijeliti po Mariji. jedinstvenom milošću i privilegijom Svemogućega Boga. Dvadeset i četiri godine nakon ukazanja.

Antikrist će biti poražen. Rim će izgubiti vjeru i postati sjedištem Antikrista. njeno je ponavljanje riječi Blažene Majke naišlo na vrlo povoljan odjek. Prije početka same boljševičke revolucije. istinske učenike živoga Boga. Bila je to godina boljševičke revolucije.maleni potočić. siječnja. Dana 25. Jer. Brojne poruke koje se danas primaju u raznim dijelovima svijeta vraćaju našu pozornost upravo na fatimske događaje. Francuska.povjerila poruke od neizmjerne važnosti za ljude dvadesetoga stoljeća. Valja napomenuti da je u vrijeme pisanja ove knjige. Marija je u Fatimi rekla kako Isus želi uvesti pobožnost njenom Bezgrješnom Srcu.. Francescu i Jacinti . 1871.Luciji. i to osamnaest puta u razdoblju između 11. nazivajući sebe Kraljicom Svete Krunice. Njemačke su se snage približavale Pontmainu.uzice krajem devetnaestoga ili početkom dvadesetoga stoljeća. kao utjehu njezinom srcu. Zidovi pećine u kojoj se Blažena Majka ukazala prekriveni su štapovima hromih koji su od te vode otišli potpunoma ozdravljeni. kao i čitavoga čovječanstva. Bog će vas uskoro uslišati. sada je čas svih časova. Marija se 1917. konac svih konaca. Predviđaju se brojne kazne.odobreno Godine 1858. 1917. Fatima. Ispod ukazanja pojavile su se riječi: Molite se. dok će Crkva doživljavati svoj zalaz. Bila je to potvrda s Nebesa istinitosti dogme. te biti obnovljena.popraćena nevjericom mještanâ dok je iz mjesta na kojem je Bernardica zagrabila zemlju smjesta počela teći voda . ali da će Lucija doživjeti ispunjenje svih porukâ. one malobrojne koji vide. godine. što je ona poslušno i učinila . zatražila pobožnost Prvih Subota u mjesecu. Francescu i Jacinti je pritom rekla kako će joj se uskoro pridružiti u Nebu (umrli su ubrzo nakon toga). četiri godine nakon proglašenja dogme o Bezgrješnom Začeću. Obećala je kako će se na . . Gospa je neukoj Bernardici otkrila kako je ona "Bezgrješno Začeće. Također je i. da izađu i svijet ispune svjetlošću. veljače i 16. lipnja 1858. te da se bore. . vjernike posljednjih danâ. te je Marija djeci . 1858. Francuska. te da Bernardica nikako nije mogla niti znati za njeno postojanje. Moj Sin dopušta da Ga se takne. vatra će pročistiti zemlju i progutati sve plodove ljudske taštine. a napose na zbivanjâ u Rusiji. Mještani su se molili za zaštitu. molim vas. Pontmain i dalje ostaje snažnim primjerom snage molitve u zaštiti od rata i nesrećâ svakojake vrste." Lurd." Pozvala je "djecu svjetla. ili njena ispijanja. Portugal. Njena je želja bila da svi biskupi svijeta čitav svijet posvete njezinu Bezgrješnom Srcu. Marija je Bernardici rekla neka zagrabi u zemlju. ožujka 1858. ." Djeci je povjerila tajne koje se tiču budućnosti Crkve. istinske Isusove sljedbenike.odobreno Fatima je možda najvažnije ukazanje dvadesetoga stoljeća. Pontmain. siječnja potpisano primirje." Budući da je dogma bila proglašena manje od četiri godine prije toga. Nadalje. Marija se na nekoliko minuta pojavila na Nebu odjevena u tamnoplavu haljinu i s raspelom u ruci.odobreno Ovo se ukazanje zbilo za vrijeme francusko-pruskog rata. na blagdan Blagovijesti." Iste je večeri vojska nalogom iz njemačkoga štaba opozvana. dok se to na poseban način odnosilo na Rusiju. ukazala troje djece-pastira u ruralnim dijelovima Portugala. Uvečer 17.. Lucija imala približno osamdeset i pet godina. dok je 28. prorekla je da će "Rusija svoje pogreške proširiti diljem svijeta. koji je u međuvremenu narastao do veličine omanje rječice. Marija se ukazala jednoj vrlo siromašnoj djevojčici po imenu Bernadica Soubirous. Postoje svjedočanstva o tisućama ozdravljenjâ kao posljedici kupanja u toj čudotvornoj vodi.

Majka Božja". siječnja. dvanaestgodišnjoj djevojčici koja je živjela u siromašnom dijelu zemlje. Gospa se djeci predstavila kao "Bezgrješna Djevica. siječnja 1933. Ona je primila puno porukâ od velike važnosti za budućnost Crkve. Potvrdila je kako je na mnogim područjima u Crkvi potrebna modernizacija. Bez prestanka molite!" Banneux .Belgija. Nazivajući se "Kraljicom siromašnih". siječnja 1933.) Gospa se. 1953. Dana 21. ispituje se (odobreno 2002. Ovaj je izvor namijenjen za mene. Gilberti. kako bi Rim iskoristio pogodnosti što ih pružaju današnje mogućnosti evangelizacije putem suvremenih sredstava. Ukrajina." Djeca su potom ugledala zlatno srce u središtu Marijinih grudi." Amsterdam. 1945. Navedena se ukazanjâ nalaze pod ispitivanjem Crkve počam od trenutka pisanja ove knjige. "Uroni ruke u vodu.4 Seredne. Rusija obratiti.. nastavilo se razvijati značenje Marijina prisustva među nama. Gospa se u Beauraingu ukazala skupini od petoro djece: Fernandi. Gospa je kazala kako je došla utješiti bolesne i patnike. Nizozemska. prosinca 1932. 1932. Marijeti Beco. poglavlje. "Ovaj je izvor namijenjen Svim narodima.odobreno Kroz osam ukazanjâ u Banneuxu u razdoblju od 15. Dana 18. To su zadnja marijanska ukazanjâ koja su primila puno odobrenje od strane Rima. iako brojna novija mjesta ukazanjâ imaju odobrenjâ tamošnjih biskupâ. Gospa je Sviju Narodâ predvidjela i "konačnu marijansku dogmu" kojom će se Gospa proglasiti "Su-Otkupiteljicom. studenog 1932. čime bi se sažela i objasnila marijanska teologija. prema iskazu. Kardinal je Ratzinger vidjelici navodno pisao kako nema teoloških prepreka proglašenju ove dogme.kraju. te Gospa okrunila konačnom krunom.-1984. rekla je Andrewu. a čitavome svijetu biti podareno razdoblje mira. Belgija.. rekla je. "Ja sam Majka Božja. i to u trideset i dva navrata u razdoblju od 19. do 3. Marija je rekla Marijeti. Posrednicom i Zagovornicom". kao i brojna pitanjâ koja su na njemu razmatrana. Kraljica Neba. siječnja 1933." (Stajale su u blizini izvora). Dana 3. i to više od deset godina prije no što je sazvan taj Sabor "iznenađenja". Gospa se ovom prilikom ukazala samo jednoj vidjelici. Evo i jednog detalja koji je vrlo važan u odnosu na kasnija ukazanjâ u Amsterdamu. Marija se ukazala djeci na dva mjesta u Belgiji: u Beauraingu i Banneuxu.odobreno Petnaest godina nakon ukazanjâ u Fatimi. Neki smatraju kako bi upravo proglašenje ove dogme moglo izazvati službeni raskol u redovima Katoličke Crkve.-1933. obraćala jednoj ženi iz Amsterdama po imenu Ida Perleman. do 2. Andrewu i Gilbertu. 1933. pod nazivom "Fatima i Posljednja vremenâ"). što ga brojni vidioci predviđaju za posljednja vremenâ. . . Idućega je dana Gospa rekla. Beauraing. Albertu. pod nazivom "Gospe Sviju Narodâ". Ova su dva ukazanjâ u Belgiji dalje razvila fatimsku poruku i pripravila put amsterdamskim porukama. Čini se kako je pretkazala Drugi vatikanski sabor. (Za podrobnije vas objašnjenje upućujemo na 9. ukazala i nutarnjim govorom kroz nekoliko desetaka godina. bude li se sve to ispunilo. Upozorila je pritom i na veliku pogibelj koja će Crkvi zaprijetiti krajem dvadesetoga stoljeća: ponovnu pojavu modernističkoga krivovjerja.ispituje se . "Ja sam Majka Otkupiteljeva. . ožujka 1933.

nemam kome dati te milosti. Od toga vremena pa sve do danas. i svoje ću milosti dijeliti iz ovoga bunara. (Za . U tim ukazanjimâ. Golema će poplava vatre uništiti narode poradi njihovih grijehâ pred Gospodinom. Ovo je kraljevstvo Sotonino. Boravit ću na ovome brdu odakle vidim cijeli svijet i mnoštvo grešnikâ. Njene su poruke bile vrlo detaljne. kćeri moja. Sestri je Agnezi Gospa obećala ozdravljenje. . bivša Jugoslavija. Željela sam jadnim grešnicima izmoliti veliko oproštenje. poglavlje 11. na primjer. prosinca 1953. Gospin kip u njezinu samostanu . već od vatre. od 1981. pomirenje s Bogom i bližnjim. Slika je bila posve jasna. Potom je u viziji ugledala Djevicu Mariju i čula kako joj govori. Nakon što dođe do upozorenja. (V. Marija kao "Kraljica Mira" ukazuje šestoro djece u malom selu Međugorju." Garabandal. Gospa je privlačila tisuće u zabačeno selo na sjeveru Španjolske. vidiš kakvu puninu milosti ja posjedujem. Točno deset godina nakon što se Blažena Majka stala ukazivati djeci. To je obećanje i ispunjeno. Čini se kako su ova ukazanjâ od vrlo velike važnosti: puno od onoga što je tom prilikom rekla poklapa se. gotovo svih šestoro. Dana 13. Srž se ovih Gospinih poruka može izraziti u sljedećih pet ključnih riječi: ona nas poziva na molitvu srcem.) Međugorje. Upravo je u vrijeme ukazanjâ kao Gospe Sviju Narodâ Marija o sebi prvi puta progovorila kao o Su-Otkupiteljici. mnogi će putovati u Garabandal kako bi vidjeli čudo. sada već mladih ljudi. da se već i prelila. prima dnevne poruke. "Kćeri moja.Dana 20. budući da se toliko sinova i kćeri odvratilo od mene. potičući svijet na molitvu za mir. iako ova žena nikada nije bila posjetila to brdo. sestra je Agneza primila poruku o vatri koja pada s Neba kao kazna i sa sobom odnosi veći dio čovječanstva. Ali. Međugorja. čudu. post. uz velike znakove i čudesa. i kazni.. Gospa je djeci kazala kako je "čaša /Božjega gnjeva/ puna. u kojem se razmatraju navedene poruke. Od postanka svijeta. Marija govori o upozorenju. obraćenje i mir. Poruke se sestre Agneze također odnose i na Gospu kao Su-Otkupiteljicu. Uništenje ovoga puta neće doći od vode. do danas Od 24.ispituje se Dok je kriza vezana uz kubanske projektile svijetu prijetila nuklearnom katastrofom. Svakoga tko se dođe pokajati za grijehe i s vjerom primi ovu vodu ozdravit ću u duši i na tijelu. iako je sestra primila i Rane Kristove (stigmate). te je započeo najokrutniji rat na tlu Europe od konca Drugog svjetskog rata. listopada 1973. gdje se ukazala četverima djevojčicama.odobrio tamošnji biskup Sestra Agnes Sasagawa još uvijek u ovim ukazanjima svakodnevno prima poruke. kao i o prodiranju đavla u Crkvu. se lipnja 1981. nikada nije bilo ovolikog otpadništva.kopija kipa Gospe Sviju Narodâ . . Japan. s porukama iz drugih važnih mjesta ukazanja. Nekoliko je trenutačnih ukazanjâ "plodom" Međugorja. poput. ugledala svjetlost kako isijava iz otvorenog svetohraništa. te me nitko i ne traži u ovoj jubilejskoj godini. 1961. o Akiti. zapravo. prema svjedočanstvima. žena je po imenu Hanya u viziji za vrijeme Mise ugledala brdo nad mjestom Seredne i na njemu bunare s vodom.. u smislu da su posvjedočena viđenja započela nakon hodočašća u to mjesto. 1973. tada još gluha sestra.lijevao je suze dosad već stotinu i jedan put. U ovoj smo knjizi jedno čitavo poglavlje posvetili događajima u Garabandalu. Danas su ova ukazanjâ najutjecajnija od svih marijanskih ukazanjâ. Hrvatska se osamostalila od Jugoslavije. Akita. Časopis "Life" je ocijenio kako je u razdoblju od desetak godina Međugorje posjetilo preko petnaest milijuna hodočasnika. Nad vas se nadvila nevolja kao u Noino doba. Španjolska. koje su započele u trenutku kada je.

" Odgovor je argentinskoga naroda na ukazanjâ bio upravo nevjerojatan. 1983. listopada 1983. Gospodin se zasebno ukazao mladom poganinu po imenu Sagstasha. Tada ćete znati da sam Ja već na putu. čime je dopušteno javno iskazivanje pobožnosti. Argentina. kao i ljubavi prema bližnjima. koji je nakon toga preuzeo kršćansko ime Emanuel. primati nutarnja viđenja i govor od Gospodina i Gospe u svezi s pobožnošću Božanskoj nevinosti. 1981. pokazao je veliko razumijevanje. Prilikom tih se ukazanjâ Gospa nazvala "Majkom Riječi. počela je u veljači 1985. te prema samima sebi. . "Previše se ljudi nečasno odnosi prema svojim bližnjima. poglavlje. 1985. Zadnje je ukazanje imala 28. u svojoj je knjizi Marijin vapaj u Argentini napisao kako je riječ o vrlo jednostavnoj poruci: "Bog želi obnoviti savez sa Svojim narodom po Mariji. "Došla sam pripraviti put mome Sinu za vaše dobro. dok preostalo troje živi u unutrašnjosti zemlje. Gospa se započela ukazivati ženi po imenu Gladys Quiroga de Motta u San Nicolasu u Argentini. Gospa se i dalje ukazuje Gladys. . već molite i činite dobro. Isus je Emanuelu rekao.. Znat ćete da je moj Drugi dolazak blizu kada jeknu vjerski ratovi. i došla sam im pokazati pravi put. Kao protestantkinja koja se udala za katolika. Isus će uskoro doći. Moramo se pripremiti dok za to još imamo vremena. Crkva i dalje preispituje ove događaje. primila preko 1800 porukâ. Alfonsina i dalje ima ukazanjâ gotovo svake godine 28. Gladys je u razdoblju između 13.) Kibeho." Naglasila je važnost krunice i molitve. u mjestu Kibehu u afričkoj državi Ruandi. Preostalo je još samo malo vremena. koja su prolazna. i 11. . a dogodila su se i brojna ozdravljenja. Biskup.. Oni koji čine dobro. Marie-Claire. Emanuel i Marija-Klara su poginuli u strašnom genocidu u Ruandi u prljeće 1994. te se čini kako je službeno priznanje blizu.odobrio tamošnji biskup U studenome 1981. ali joj ne daje nikakve poruke za svijet. Molimo se i pripravljajmo za vlastitu smrt. veljače 1990. studenoga. ići će u Nebo. Od 1990. Odvlače vas dobra ovoga svijeta. Agnes i Vestine.detaljnije vas informacije o ovome upućujemo na 12.. Gladys je primila Rane Kristove (stigmate). a vi ste rastreseni. bespovratno će se osuditi. Emmanuelu. Otac Rene Laurentin." Ukazanjâ u Kibehu u Africi u prvoj su instanci odobrena od tamošnjega biskupa 15. Svijet je pun mržnje. kolovoza 1988. Troje je od njih pohađalo internat što ga drže časne sestre u siromašnom dijelu zemlje. a vi to ne želite shvatiti. posvećeno Međugorju. Ova ukazanjâ proučava posebna komisija. Na tisuće je hodočasnika posjetilo San Nicolas.) San Nicolas. započela su ukazanjâ sedmerim vidiocima: Alphonsini. (Priznanje iz Rima je stiglo sredinom 2001.. Gospodin ga je naučio molitvu Očenaš i poučio ga o vjeri. monsinjor Catagna. Moramo promijeniti svoje živote i odreći se grijehâ.5 Engleska. Ruanda. Anatalijeu i Marija-Klara. Vidjela sam brojnu svoju djecu kako se gube. Stephanie." Iako su za šestoro vidjelaca ukazanja prestala 1983. Anathalie." Blažena im je Majka kazala. kao i za kraj svijeta. Svojoj Arci Zavjetnoj. obećala je da će svoju djecu odgajati . Emanuel je od Blažene Majke primio sljedeću poruku: "Nije preostalo još puno vremena za pripravu na Posljednji Sud. Gladys je primila puno poruka od Gospodina i od Gospe. vodeći mariolog.ispituje se Godine 1983. studenoga 1989. engleska kućanica i majka troje djece.ispituje se Patricija (prezime se drži u tajnosti).samo za tri vidjelice: Alfonzinu. Ne gubite vrijeme. Oni koji čine zlo.

pobijedit će u nama ujedno i Gospino Bezgrješno Srce.kako djeca. kada bi davala poruke. Irska. u kojoj se nalazi svetište Gospe Lurdske. a ruke su joj bile ispružene. oba žalosna srca trpe kao zadovoljština za grijehe. "Bog je ljut na svijet. U Patricijinim se porukama pobliže objašnjava Marijina uloga kao Su-Otkupiteljice. mogu se podijeliti u dvije osnovne kategorije: pobožnost Razapetoj nevinosti i pobožnost Mističnim Ranama Gospinim. rekla."Bože moj. ali s bujnom zlaćanom kosom i srebrnom krunom. prema svjedočenju. Posrednice i Zagovornice. jednako kao i Marija. 2000 godina nakon smrti Našega Gospodina. dok bi njena haljina vijorila na vjetru. ali je ona rekla."6 Svetište Gospe Lurdske u pećini Melleray u županiji Waterford. kolovoza 1985. Bože moj. Ljudi će se . ukazivala s desne strane kipa.imali viđenjâ drugih svetaca i svetih osoba. "Imam poruku" i potom dječacima rekla sljedeće: "Moja je poruka mir i molitva . Jedne se večeri Gospa ukazala tamošnjem poljodjelcu Michaelu O'Donnellu. kojima se promiče pobožnost prema Razapetoj nevinosti. bilo je prosjaka. Krist je duša žrtve. u pećini Melleray ima sljedeću viziju: Gospodin je s apostolima sjedio u golemoj prostoriji.u katoličkoj vjeri. . Kazala mu je neka "nedjelju sačuva za molitvu. Tu smo milost zadobili po Mističnim Ranama Gospinim. Te je iste večeri Gospa kazala. Uvijek bi se. Krist je odabrao kraj dvadesetoga stoljeća za otkrivanje i širenje Pobožnosti Razapetoj nevinosti. ukazala sedamnaestogodišnjoj djevojčici po imenu Ursula O'Rourke koja živi u tom kraju. Marija im je tom prilikom uputila poruke koje se odnose na molitvu. kao i na nesreće koje u dogledno vrijeme imaju snaći svijet. Dok je Kalvarija prije svega bila poprištem Muke i smrti Našega Gospodina. Ona je zamišljena prije svega kao zadovoljština za milijune i milijune djece koja bivaju pobačena i danas. Vani. Gospodin je imao prst podignut u zraku. U ovim nas porukama. dok su neki ljudi meli metlama. te je. te će ga i nastaviti primati preko pobožnosti Marijinim Skrivenim i Mističnim Ranama. Poruke. Njegov narod stoga mora spoznati iznimno pročišćenje što ga je čovječanstvo primilo. ujedno je i Gospa ondje pretrpjela skrovite i mistične rane. To je Toma uplašilo." Tom Cliffe je 19." Vratila se natrag stepenicama. na ulici. u kolovozu 1985. Krist poziva da i mi budemo duše žrtve. U svojem je kriku napuštenosti upućenom s križa . a prsti se i usnice kipa kretali u molitvi ili crkvenoj pjesmi. okrenuvši se na njihovu vrhu. sjedinjeni s Njegovim patnjama. Patricija je kazala. Gospodin ne želi da bi dragocjene Gospine rane i dalje ostale skrivene. te se kasnije i sama obratila na katoličanstvo. Dječaci bi je tada gledali u obličju kipa. "Kada u nama pobijedi Božanska nevinost. tako i odrasli . Tom je ispružio ruku da bi je dotaknuo.. "Ne. Gospa bi se dječacima ukazivala svake večeri po njihovu ulasku u pećinu.ispituje se Gospa se. koje su ujedno i dionicima Njegove pobjede. koje se i nadalje nastavljaju. nakon što bi neko vrijeme molili krunicu. poput Ivane Orleanske i oca Pia.prorekao postojanje brojnih dušâ žrtve kroz vjekove. Ostali su mještani . 1985. ukazala u pećini Melleray u sklopu planinskoga lanca Knockmealdown. U tijeku se idućega tjedna ukazala i progovorila dvjema tamošnjim dječacima: dvanaestgodišnjaku Tomu Cliffeu i godinu dana mlađem Barryu Buckleyu. te se činilo kako poučava jednog od apostola. Prvo se. Na čelu dugačkog stola sjedio je Gospodin. a čuo se i lavež pasa." Gospa se pritom nalazila vrlo blizu dječacima. jer je pomislio kako Gospodin njemu upućuje prijekore. a potom povukla natrag u nj.recite ljudima da je voda blagoslovljena. zašto si me ostavio?" .

2. postiti i činiti pokoru. Irska.. Irska (1987. One su od Boga. Bog nije zadovoljan. Mark priča kako je u subotu. kolovoza 1986. Ona je bila neizrecivo lijepa. Troje djece. Gospa je kazala Beulah Lynch: "Dijete moje. Evo nekih od porukâ: Upućena Rose. Sotona ne može ništa ljudima koji su se predali Bogu.. Neka vaša molitva bude istinska zahvalnost Ocu." Hrušiv." Dana 11.morati popraviti i moliti. 16. Djeca u Međugorju ista su kao i djeca ovdje. Recite im neka požure. Majka Božja. Gospa je Beulah Lynch rekla sljedeće. Svijet je u velikoj pogibelji. Tamo je ugledao gospođu obučenu u bijelo koja ga je promatrala.ispituje se Počam od 5. srpnja 1985. Molitva je najbolje oružje koje posjedujete: ona je ključ koji otvara Božje srce. Beulah Lynch vidjela je Gospu 2. veoma ljut zbog grijeha svijeta. studenoga. Ona je primila nekoliko poruka. Dat ti je dar od Boga.ispituje se Većinu onoga što znamo o Ukrajini doznali smo od Josipa Terelje. Od ožujka 1987. lipnja. Ovo je zapovijed od Boga. Gospođi je Casey Gospa 20. Inchigeela. Ukrajina (1914. Ne mogu više zadržavati. Rosemary O'Sullivan.) .: "Željela bih da se Smeđi Škapular više proširi. lipnja. Moli. Bog je veoma.. svibnja 1987. 1986. Ne možeš spoznati Božji gnjev. Gospa se ukazala također i Mary Casey." Upućena Kelly. U protivnom. Svijet se mora promijeniti. One su ozbiljne. Imala je zlatnu krunu. do 1988. studenog 1986. Idi u miru. ja sam tvoja majka. nekadašnjeg političkog . Sotona uništava svijet. Dana 11. Ljudi moraju spasiti svijet. veljače 1987. lipnja 1986. nije bilo vijesti o novim ukazanjima." Upućena Marie. Marie Vaughn i Kelly Noonan. posti i čini pokoru. majčinskoga izgleda i okružena svjetlom.. Ljudi imaju deset godina da se poprave i mole. izvješćuje se o dvama.) . 30. Ne mogu spasiti svijet. rekla sljedeće: "Mir. Reci ljudima da dođu i mole. "Ja sam tvoja Majka i ljubim te. poruke ne valja shvatiti olako. osjetio trenutačan poticaj da ode u pećinu. mjestima Gospina ukazanja u pećinama u blizini Inchigeele u Irskoj. Poruke ovdje iste su kao i poruke u Međugorju. prije negoli što počnu kazne. Morate se Isusu moliti iz srca. 1985. majci devetoro djece." Pećina Bessbrook." Dana 25." Marija im je potom prikazala viziju budućih nesrećâ. Svijet se mora naučiti ponašati kako valja. tvrde kako su vidjela Blaženu Majku." Desetoga je srpnja Gospa kazala Beulah Lynch: "Dijete moje. dogodit će se sljedeće.ispituje se Gospa se u pećini Bessbrook u proljeće 1987.: "Ja sam Kraljica Mira." Dvadesetoga je kolovoza Gospa rekla Beulah Lynch: "Svijet će zadesiti velika nesreća. mlada. 22. Velika će nevolja zadesiti svijet. Ljudi moraju doći u pećinu moliti. Svijet se mora popraviti. Moja se poruka odnosi na sve ljude Crkve Božje. kolovoza 1985. . ukazala Beulah Lynch i Marku Treanoru.: "Sinovi i kćeri svijeta: molim vas da ponavljate i živite Deset zapovijedi. Đavao je jak prema onima koji ga se boje i slab prema onima koji ga preziru. međusobno udaljenima.

Ukrajinci moraju postati Kristovi apostoli među narodima Rusije. Citirat ćemo jednu odulju Gospinu poruku. Ukrajina je prva zemlja koja me je priznala kraljicom i ja sam je uzela pod svoju zaštitu. Hrabro slijedite crkvene vođe i dobit ćete vlastitu državu. Ta su ukazanjâ urodila vrlo snažnim porukama.od nuklearne katastrofe u Černobilu). Molite se za ujedinjenje svih crkava u Rusiji. Neki procjenjuju kako je čak 400 000 ljudi doživljelo neizmjernu radost da je moglo ugledati Marijin lik dok je posjećivala svoju djecu u tom najkatoličkijem dijelu ukrajinskoga naroda. Molite krunicu svaki dan. Namjerno sam došla zahvaliti ukrajinskome narodu jer ste najviše propatili za Kristovu Crkvu u proteklih sedamdeset godina. lijenost.ne samo na dan. kako katoličkih. već i na sat . Čini se kako i Sjedinjene Države moraju odigrati ključnu ulogu u obraćenju Rusije. Ukrajina će postati neovisna država. a Rusija je ključna za mir u svijetu. kao i snagu i ljubav svih narodâ svijeta. Svi bi se kršćani trebali pokajati i čišćenjem od grijeha zaustaviti širenje bezbožništva iz Rusije u svijet. Osvojit ćete moje srce i živjeti u jedinstvu. Krunica je oružje protiv Sotone. koje će uroditi istinskim mirom. jer će. "Radite za Boga. pa sve do danas. stalno. Rusija će se obratiti samo ako se svi kršćani budu molili za njeno obraćenje.zatvorenika bivšeg Sovjetskog Saveza u trajanju od dvadeset godina. Slično kao i u Fatimi. ako se Rusija ne vrati kršćanstvu. Molite u bratskoj ljubavi za obraćenje ruskoga naroda. Naučite djecu živjeti u istini i sami živite u istini." Ukrajina je neobično važna za obraćenje Rusije. U jednom se trenutku u polju slatkog krumpirâ okupilo 20 000 ljudi kako bi makar na tren ugledali Mariju. kako bismo ilustrirali snagu njenih riječi izrečenih u Ukrajini. na kojem se o ukazanjima govori od prije čak dvjesta godina. a iskra koja mora pokrenuti ovu lančanu reakciju jest upravo Ukrajina. travnja 1987.. Pokajte se i ljubite jedni druge. Sve dok Zapad ne prizna svoju krivicu pred Istokom. Vjerni će Ukrajinski kršćani spasiti svoj narod. Dolaze vremenâ koja su prorečena kao posljednja. na svim okupljanjima. Ta crkvica otad privlači veliki broj. Josip Terelja je čuo Gospu kako govori. Černobil je podsjetnik i znak za cijeli svijet.u Krista Kralja i zaštitit ću Ukrajinu na slavu i za budućnost Kraljevstva Božjega na zemlji. (točno godinu dana . Josip Terelja tvrdi: "Godine 1914. tako i nekatoličkih hodočasnikâ. Gospa se ukazala dvanaestgodišnjoj Mariji Kizin u malom seoskom naselju Hrušiv u Ukrajini. u svetištu je u Hrušivu dvadeset i dvoje prisutnih mještanâ ugledalo Gospu."7 Dana 26. te je ona vjernicima prorekla osamdeset do devedeset godinâ tegobâ. moglo bi doći do novog Svjetskog rata u kojem će nestati čitavi narodi. Gospa je kazala: "Naučite djecu moliti. u blizini male katoličke crkve koja je stoljećima bila središtem marijanskih pobožnosti. upozorila je da će Rusija postati bezbožnička i čovječanstvo dovesti na sam rub uništenja. Neprestano molite krunicu. Dolazim vam sa suzama u očima i preklinjem vas. doći do Trećega svjetskog rata. molite i radite za dobro i za slavu Božju. Pogledajte kakva pustoš okružuje svijet: grijehe. jer bez toga nema sreće i nitko neće steći Kraljevstvo Božje. genocid.. Ovo predstavlja značajnu vezu s onim što je sestra Lucija od Fatime kazala puno godina prije . Volim Ukrajinu i ukrajinski narod poradi njihova trpljenja i njihove vjere. "Molite za Rusiju. Naposljetku nam je rečeno da će Rusija biti pokretačem obraćenja Zapada. . kao i iznimnim znakovima i čudesima. Ukrajinsko mjesto ukazanja po imenu Hrušiv dugo je bilo cilj hodočašćâ. Došla sam vas utješiti i reći vam da će vašim patnjama uskoro doći kraj.ako se Rusija ne vrati kršćanstvu. On se boji krunice.

Započet će lažnim mirovnim sporazumima. u razdoblju od osamnaest mjeseci. Pachi je primila također i neke teške poruke. cilj je bezboštva i na Istoku i na Zapadu isti. 'Vidio si bezbožnički Istok i Zapad. veliki poput pasa. crveni grad. "Začuo sam glas žene pune ljubavi i dobrote.. Na primjer.. Obraćenje će Rusije spasiti kršćansku kulturu na Zapadu. Pogledao sam. No. Rumunjska. U tom se gradu ispod kršćanskoga hrama nalazilo tajno skrovište. Kina." Pachi je puno više zanimalo manekenstvo. Ona je rekla. vidio sam kako među crno-sivim pepelom niče trava. Rusija. uključujući i puč protiv Mihaela Gorbačova. Pojam 'obraćenje' podrazumijeva ponovno ujedinjenje razjedinjenih dijelova Crkve pod Papinim autoritetom. ali sam znao da su to suze radosti i spasenja. "Dogodit će se ružne stvari na svijetu. Da biste Rusiju. Ali. Blažena je Djevica Patriciji kazala. /Napomena: Marija je kazala da se Rusija mora vratiti kršćanstvu.-1990. Pa ipak. Razlika je u tome da na Zapadu bezbožnost nije službeno priznata. molitvu. morate Rusiju obrtiti Kristu Kralju. Ekvador. posvetu Dvama Srcima. Kraljevstvo će se Krista Kralja uspostaviti preko vladavine Majke Božje. počam od kolovoza 1988. Te su životinje bile uistinu grozne. posjete Presvetom Sakramentu. Djevica je navodno rekla Patriciji: "Rat je blizu. Stravično su se cerekali i kesili. Uključene će biti brojne zemlje. Njene poruke upućuju preostale vjernike na temeljne katoličke pobožnosti: Euharistiju.Rusija neće biti u stanju primit Krista Kralja. sporazumima u koje se ne bismo smjeli pouzdavati. Gorbačov mi je rekao da on više ne vodi državu. dok se pokušaj puča protiv Gorbačova dogodio u kolovozu 1990. Zemlja je na puno mjesta bila spržena i poprimila crno-sivu boju. Bila je to boja smrti. Bila je vrlo visoka." /Napomena: godine 1054.. Siguran sam da su bile i otrovne. Citiramo Josipa Terelju izravno iz "Svjedoka": "Vidio sam zemljovid Ukrajine i krvavu rijeku koja je stala presušivati. Marija u nekoliko drugih poruka govori kako obraćenje Rusije predstavlja ključ stabilnosti Zapada." Patriciji je rečeno da ne otkriva samu tajnu. No. a među njima Sjedinjene Države. Vidio sam novi Babilon. Djevica je Patriciji rekla da tajna ima tri dijela i da sva tri djela imaju veze s budućim kaznama koje će zadesiti svijet. Iza žutoga sam zastora vidio pravog vođu SSSR-a: bio je to sâm Lucifer u obličju Jeljcina. kršćanstvo je doživjelo raskol podjelom na istočnu i zapadnu crkvu. u kojem je bila i vrlo uspješna. bivšeg premijera SSSR-a. crvenih očiju i rumena lica. Josip Terelja imao je tu viziju 1987. Tamo se nalazilo osam ljudi . post.. pobožnost škapulara. i nutarnji mir./ Marija je Josipu pokazala još nekoliko vizija.ispituje se Patricia "Pachi" Talbott bila je tipična tinejđerka koju religija nije osobito zanimala." Mjesec dana prije samoga događaja Patricija će svijet upozoriti na poruku preko svojih duhovnih vođâ.upravo je zato trenutačno obraćenje toliko važno. koji su svi od reda bili žuti poput voska. . te poslužiti kao poticaj kršćanstvu diljem svijeta.. Čini se kako Rusija ima u većoj mjeri stratešku ulogu negoli druge republike u ostvarenju Nebeskoga mirovnoga plana. Kada je na satu vjeronauka vidjela kazetu o ukazanjima u Međugorju. Blažena se Majka kao "Čuvarica Vjere" ukazivala upravo Pachi. 1988. "to je smiješno./ Cuenca. kako upada u zemlju. budući da bi "to izazvalo paniku. a iz tla su toga grada počeli izlaziti ogromni crveni štakori. kao i čitav svijet.." .osam vođa. spasili od bezbožničkoga pakla. njena je prva reakcija bila. pokoru. te je potrebno obraćenje. Vidio sam ljude kako kleče i plaču. za posjeta brdu Tepeyac u Guadalupeu u Meksiku. tri godine nakon što je prorečen.

Pontmain. u znak pobune. i Litmanova je siromašno selo. . a ona je.: Majka Mariana de Jesus Torres 1830. 1531. njeni su se roditelji pomirili. Jednostavno trebamo nastaviti moliti. koji će falsificirati Kristove riječi. Francuska: Sv. Ekvador. jer ćemo vidjeti kako se nad ljudima izvršava Božja pravda.. Smatramo da je ovo važno ponajviše stoga što je Slovačka (dio negdašnje Čehoslovačke) satelit bivšega Sovjetskoga saveza. moramo biti u stanju milosti da bismo mogli razlučiti dobro od zla. kada prestanu ukazanjâ. Katarina Laboure 1846. ona nije bila upoznata s pisanjima oca Gobbija i ostalih mistikâ diljem svijeta. Slovačka. Irska: petnaestoro ljudi .Rue de Bac..Što se tiče triju dana tame što su ih prorekli brojni moderni vidioci. Đavao će preuzeti vodstvo nad svijetom.Guadalupe.9 Mjesta ukazanjâ Slijedi popis poznatijih mjestâ marijanskih ukazanjâ diljem svijeta. Pachi naglašava da je vremena malo i da će doći trenutak nakon kojega obraćenje više neće biti moguće." Ukazuje se svake prve subote u mjesecu. . Bit će to tako strašno da nećemo htjeti gledati. U kolovozu 1991.: Juan Diego 1634. nikako nije konačan niti sveobuhvatan. u malom slovačkom gradiću blizu granice s Poljskom. Tada će Kristov Drugi dolazak biti već vrlo blizu. dok je sloboda javnoga ispovijedanja vjere neophodno potrebna mladim demokracijama koje se bore za opstanak.8 Litmanova. Marija ukazuje dvjema dvanaestgodišnjim pastiricama. kao i Grkokatolički biskup Presova i Rimokatolički biskup Jan Hirka. rekavši da će zemlja u trajanju od tri dana napustiti svoju orbitu. godine 1990. . Blažena se Djevica predstavila kao "Sama Čistoća bez grijeha. međutim. Pachi je kazala: "Sveta je Djevica govorila o njima. dok je (kao i na brojnim drugim mjestima) Marija kazala da će na vrhu brda.ispituje se Prema izvješćima. . Iz vrha planine teče čudotvorni izvor.Knock." Pachi se ne razlikuje puno od svojih vršnjaka. Stanovnici su Litmanove Grkokatolici. Prije no što su ukazanjâ počela. Francuska: Melanie Calvat i Maximin Guiraud 1858. . Poradi lažnih prorokâ. On. . preko 500 je tisuća ljudi prisustvovalo prvoj godišnjici ukazanja. od kolovoza se 1990. Pariz: Sv. Djevica je rekla kako je najbolje niti ne gledati kroz prozor. "Nikome ne smijemo otvarati vrata. Vatikan. biti ostavljen znak. Gospa je od njih zatražila žrtve. . Meksiko. Pola milijuna sudionika na Misi prve godišnjice pokazuje da. Francuska: Eugene i Joseph Barbadette 1879. 1634. pokušala samoubojstvo.Lurd. . kao i za grijehe svijeta. trenutačno provode ispitivanja. 1531. kao i u Ukrajini. Kada su počela ukazanjâ. U međuvremenu. 1990. odlazak u Crkvu i molitve za njihove grijehe. Za to bi vrijeme obitelji trebale ostati u trajnoj molitvi.Quito. narodi bivših komunističkih zemalja izražavaju veću žeđ za Bogom i duhovnim sadržajima općenito.La Salette. njeni su se roditelji rastali. Gospa je obećala novo razdoblje mira i radosti. među kojima brojni tvrde da su primili slične poruke.Bernardica Soubirous 1871. Poput Garabandala i Međugorja. Katarini i Svetki.

Njemačka: Barbara Reuss 1947.Sabana Grande. 1972.Belgija: Bertha Petit '40.Akita. Ukrajina: Anna /Hanya 1954.Tre Fontane.Garabandal.Damask. Belgija: Mariette Beco 1937. . . Argentina: Gladys Quiroga de Motta 1985. Venecuela: Marii Esperanzi i ostalima Nakon 1980. . .San Nicolas. .Fatima. Italija: majka Elena Aiello 1954. . Španjolska: Amparo Cuevas 1980. (tadašnja) Jugoslavija: šestoro djece 1982. . .stotinama tisuća Nakon 1970. . . . Belgija: Voisin i Degeimbre (djeca) Banneux.Porto San Stefano.Betanija. . .1904.Vijetnam: Rosa Maria 1964.Kalabrija. Italija: Bruno Cornacchiola 1951.Skiemonys. Sirija: Mirni Nazzour 1983. Afrika: sedmoro djece 1981.Windy Gap. Sj. . Italija: ocu Stefanu Gobbiju 1972.Italija: mama Carmela Carabelli 1968. . . .San Damiano. .Mađarska: sestra Marija Natalia 1945. Španjolska: četvoro djece 1962. . Čile: Miguelu Angelu Poblete 1983. Irska: Seamus Quail 1958. .Fostoria. . Nikaragva: Bernardu Martinezu 1980. . .Montichiari.Tajvan: petoro ljudi 1981.Beuraing. Egipat .Panablanca. (tadašnja) Čehoslovačka: Matous Losuta 1961. Francuska: Madaleine 1973.Milano. .Nizozemska.Poljska: Sv. Portugal: Lucia. . .Kanada: bratu Josephu Francisu 1974.Poljska: Barbara Klosowna 1953. Italija: majci Eleni Patriarca Leonardi 1976. Italija: Enzo Alocci 1968.Poljska: Sv.Zagreb. . .Kibeho/Ruanda. . Italija: majka Rosa Quattrini 1965. .Binh Loi. Amsterdam: Ida Perleman 1947.Ballinspittle. Japan: sestri Agnes Sasagawa 1974.Turzovka. 1980. Italija: Pierina Gilli 1947. Maksimilijan Kolbe 1914. Irska: nekolicini ljudi 1985. Cuapa.Eisenberg. Faustina Kowalska 1938.Rim. . Austrija: Aloisi Lex 1982. Ohio: sestra Mildred Mary 1954. El Escorial. Francesco i Jacinta (djeca) 1932. Portoriko: troje djece 1954.Dozule. . Litva: 1963. . . .Zeitoun. .Međugorje.: Julka Šimašek iz Našica 1945. . . .Seredne.pećina Melleray.-ih . Vijetnam: Stephenu Ho-Ngoc-Anhu 1974.Marienfried.Belgija: Marguerite 1966. .Hrušiv: nekolicina ljudi 1917. Irska: . . .

mjesec joj pod nogama. ali ne nadvlada. sa sedam glava i deset rogova. I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj velik. ." . Stara zmija .. .Inchigeela. Kolorado: Tereziji Lopez 1990. Sj.Oliveto Citra. . po ocu Gobbiju. 12.Shoubra. I ne bijaše im više mjesta na nebu. I ona porodi sina.Conyers. Irska: Sally Ann i Judy Considine 1987.Lubbock. Ekvador: Patricii Talbot 1987.imenom Đavao. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. Irska: Christini Gallagher 1988. srpnja 1987. Australija: Josefini-Marii 1991. . . Marija sve više očitovati.Bessbrook. Italija: nekolicini djece 1985. Georgija: Nancy Fowler 1987. . . Irska: troje djece 1985. . Sotona.Surrey. . Arizona: nekolicini ljudi 1988.1-9 U današnjem će se vremenu.1-9) Otkrivenje 12. A Žena pobježe u pustinju da se ondje hrani tisuću dvjesta i šezdeset dana. (tadašnja) Čehoslovačka: dvoje djece 1990. (Otkr. a s njime su bačeni i anđeli njegovi. .Melbourne. Koreja: Julii Kim 1986. I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle. . . Teksas: troje odraslih 1989. Engleska: Patricia 1985. . čim rodi.i obori ih na zemlju. . Proročica našega doba I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem. a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda.Denver.Hrušiv. Egipat: tisućama 1986. Minessota: Steveu Marinou 1990. Ukrajina: Marini Kizin 1987. zavodnik svega svijeta.Kanada: Josipu Terelji 1990.Phoenix. . Bačen je na zemlju.Litmanova. .Scottsdale. Irak: Dini I na desetine i desetine drugih koja ovdje nisu spomenuta. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu.Naju.Mozul.Cortnadreha. na glavama mu sedam kruna. Marija je kazala točno ovako. Filipini: vojnicima 1987. Ukrajina: tisućama 1988.Kanada: Jimu Singeru 1989. ognjen.1985. U poruci upućenoj 3. . "Ovo je moje doba. proždre Dijete. . a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih . Arizona: Esteli Ruiz 1988. Zbačen je Zmaj veliki. Irska: Beulah Lynch i Marku Treanoru 1987. .Gruševo. 3..Manila. . Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj.Kettle River. .Marlboro. koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom.Švicarska: Vassuli Ryden 1985. . . New Jersey: Josephu Januszkiewiczu 1989. .Cuenca.Mayfield. budući da su određena pitanjâ koja se tiču vjere u krizi. muškića. .

bolje prihvaćen i primljen. Titule kao Kraljice Našega Doba Kroz povijest je Blažena Majka djelatno posredovala u ljudskim pitanjima. kako nas uči Crkva. Otac Svojim rukama želi oblikovati novo stvorenje u kojemu će Njegov božanski otisak biti vidljiviji. a Njegovo Očinstvo uzvisivano i veličano od sviju. Isusom Kristom.. U odjeljku koji slijedi. Proročica Ovih Posljednjih Vremenâ Dana 22. "Ovo su moja vremenâ. te za vas postati izvorom naročite utjehe. nazvana je Škrinjom novozavjetnom. Ono će se obznaniti svima. Otac sve drhti od žara i želi na ovaj bijedni ljudski rod izliti bujice Svoje beskrajne ljubavi. Već će se i za vrijeme ove marijanske godine odigrati neki veliki događaji. a Crkva nas uči da ju je Bog za to pripravio na posve jedinstven način. Pripravljaju vam se najbolniji i najkrvaviji časovi.." Njena posrednička uloga nikada nije prestala. "Ovo su vremenâ velikoga milosrđa. a Marija ju je četiri godine kasnije potvrdila. studenoga 1992. Budući da je nosila Krista. Poradi trijumfa Svojega milosrđa. na snažan i posve služben način. nadilazeći tako pobjedu koja zasad pripada mome Protivniku. već se i prelila. 'moji' su. Gospodin mora.. Čaša je Božje pravde puna i prepuna. napose u obiteljima posvećenima mome Bezgrješnom Srcu. Papa Pio IX proglasio je ovu dogmu 1854. tako je i Marija. snagom prorečenih zasluga Njegove smrti i uskrsnuća. što se više moja pobjeda bude širila i jačala. Boravit će s vama i bit ćete svjedocima novih vremenâ. počam od ovoga časa. Rekla je. Krist svoje tijelo nije primio od grijehom okaljane posude. Ta su vremenâ bliže no što mislite. jer su to dani obilježeni mojom snažnom i velikom nazočnošću. To će moje prisustvo postati vrlo snažno i izvanredno. Nepravda prekriva lice zemlje. Ona je glasonoša i proročica. I. započet će vremenâ vaše nebeske majke. Ta će vremenâ postati još i u većoj mjeri moja. Naposljetku ćete ugledati novo nebo i novu zemlju. budući da je Sâm Bog imao tamo prebivati. sa svojim Sinom. On je Mariju već bio posvetio oslobodivši je od istočnoga grijeha od prvoga trenutka njena začeća u utrobi njezine majke. Bog se Otac želio njome poslužiti. razmotrit ćemo neke od njenih titulâ. Crkva je pomračena širenjem otpadništva i grijeha. Svojim snažnim djelima pravde i ljubavi započeti pročišćenje. drugim riječima. bila na jedinstven način pripravljana kako bi podarila tijelo svojemu Stvoritelju i Njegovo rastuće obličje udomila u svome tijelu. Isus će obnoviti Svoje slavno kraljevanje. dani u kojima živite. "S radošću majke koja vidi da je njena dječica sve više slušaju i slijede putem na koji sam ja ukazala kao Proročica ovih posljednjih vremenâ u kojima živite.."Počam od ove godine. novoga razdoblja.." Bezgrješno Začeće Bog je bio pripravio onu koja je bila predodređena primiti Njegova Jedinorođenca u svoju utrobu i svoj život.. .. 'Ovo'. baš kao što su naputci što ih je Jahve dao za pripravu Škrinje zavjetne u Starome zavjetu bili detaljni i precizni. Vremenâ su to velike kazne. povezani s onim što sam prorekla u Fatimi i u tajnosti povjerila djeci kojoj se ukazujem u Međugorju. kada se u Lurdu predstavila kao Bezgrješno Začeće. Blažena je Majka ocu Gobbiju vrlo jasno i jezgrovito iznijela svoju ulogu. Isus je stvorio posudu bez grijeha i bez ikakve ljage..

sili i milosti. kao znak da je Krist Mariju predao Crkvi (kao njenu novu Majku). stoljeća. Završavajući Drugi vatikanski sabor. drugim riječima. Marija treba više no ikad zasjati u milosrđu.. takav razvoj nikako ne dokida Oce. Pobjedu je nad krivovjerstvom Krist pridržao za Svoju Blaženu Majku. nadmoćni nad svim stvorenjima po svojoj živahnoj revnosti. tako i kćerinsku obvezu i odgovornost. po kojoj gaze i koju pod sobom gniječe svi ostali dijelovi tijela.35). Dva su takva glasa u 17.30) bez pomoći ijednoga drugoga običnoga smrtnika . Crkva doživljava opis iz Ivanova Evanđelja. Bit će veliki i uzvišeni pred Bogom u svetosti. kada će Sotona svoje zamke položiti do njenih peta. budući da vjerujem kako je ona u .Isusu . Ne bih se. Marija je bila Majkom Glavi Crkve . kao što vam je poznato. te tako podupirani Božjom pomoći da će. španjolska redovnica. Mariju i službeno proglasio "Majkom Crkve. u jedinstvu s Marijom. Marija je započela spasenje. već ih naprotiv tumači i dopunja. koju će ona tada podići da bi zaratila s njime. poniznošću kakva i dolikuje peti. stoljeću bili Blažena Marija Agredska. kako bi nevjernike privela ka Katoličkoj vjeri. Oni će biti maleni i bijedni u očima svijeta. a Crkvu Mariji (kao njenu novu djecu)."1 Sveti je Ljudevit Montfortski napisao.. te će se njenim posredovanjem ono i dovršiti.. s njome prisno povezanu. do njenih poniznih slugu i jadne djece. Prije Drugog dolaska Kristova.pa će s vremenom postati Majkom također i Tijelu Kristovu. kardinala Johna Henryja Newmana.Majka Crkve Na Mariju se oduvijek gledalo kao na uzor Crkve. i pred svima poniženi poput pete. da je naposljetku postigla neizrecivu i nezamislivu razinu milosti.28)." Sveti Ljudevit Montfortski napisao je također i ovo." O Marijinoj jedinstvenoj ulozi govori se u Crkvi već stoljećima."2 Marija kao Nova Eva Zamisao je o Mariji kao "Novoj Evi" na upravo prekrasan način iznesena u pisanjima čuvenog anglikanskog obraćenika iz 19. "Objavljeno mi je da će posredovanjem Majke Božje nestati sva krivovjerstvâ.. U posljednjim će danima Gospodin na poseban način proširiti slavu Svoje Majke. kada Marija bude okrunjena za Gospodaricu i Kraljicu Srdaca. i Sveti Ljudevit Montfortski. kao njena Majka. Blažena je Marija iz Agrede o Blaženoj Majci rekla sljedeće. s vremenom rastem u apostolskoj istini. međutim. Bit će to velika radost. u kojem Mariju vidimo podno križa. satrti glavu đavlu i dovesti Isusa Krista do Njegovog trijumfa. Pred kraj će svijeta ljudski rod snaći neobična kazna. oni će zauzvrat biti bogati milošću Božjom. Marija će Kristovo kraljevstvo proširiti na pogane i Muslimane. "Ali Marijina će snaga nad svim đavlima na poseban način zasjati u posljednjim vremenima. Papa Pavao VI je 1965. On je pisao ovako: "Iako ja. Naročito sam Ocima zadovoljan kada je riječ o učenjima koja se odnose na Blaženu Djevicu . tu su mi oni posve dovoljni. bila je puna milosti u trenutku kada ju je Arkanđeo Gabriel pozdravio (Luka 1. To istovremeno podrazumijeva kako majčinsku. Snaga će Marijina u posljednjim danima biti vrlo očigledna. No. složio s tvrdnjom da je doktrina koja se na nju odnosi doživjela kakav rast. te ispunjena milošću Duha Svetoga preko svake mjere kada ju je On osjenio (Luka 1. "Jedino je Marija našla milost u Boga (Luka 1. U toj je dvostrukoj punini iz dana u dan i iz časa u čas u tolikoj mjeri rasla. koju će im Marija obilato razdijeliti." Kardinal Newman je upravo inzistirao na sljedećem: "U potpunosti se slažem da je pobožnost prema Blaženoj Djevici u katolikâ s vremenom rasla.

kao neokaljana djevica. u kojima se Marija javlja kao Kraljica koja će "satrti glavu zmiji".-200. 'Neka mi bude po tvojoj riječi. Zahvaljujući njenoj bezgrješnosti. odgovorila. a Sveti Irenej Malu Aziju i Galiju. kada se dovršilo vrijeme njena boravka na zemlji.-165. poslije Krista). Među njima se nalazi i fizička činjenica da su relikvije i grobovi ostalih ranokršćana utvrđeni.240.4 Kraljica Neba i Zemlje / Kraljica Mira Marijin identitet u okvirima Crkve nigdje se jasnije ne iskazuje negoli u pojedinim dijelovima Otkrivenja. Kao što je to slučaj i s njenim ostalim titulama. Kao prva. "Žena" viče u porođajnim bolima i rađa muškića. ništa što bi pripadalo Mariji. i pomirenje s Bogom i bližnjim. Dok neki smatraju kako se ovi odlomci ne odnose na Mariju nego na Crkvu. Nema zapisa o njenoj smrti."3 Glede drevnih učenja o Mariji kao Drugoj Evi. Svetoga Justina mučenika: "Znamo da je On.suštini već od samoga početka jedna te ista. oni se zapravo odnose i na jedno i na drugo. pomažući nam u zaobilaženju prijetvornih zamki što ih je Sotona postavio kako bi odvratio i oslabio snagu Radosne vijesti. Svetog Ireneja (120. grobu ili relikvijama. kada joj je Anđeo donio dobru vijest. Ona nas poučava temeljnim duhovnim načelima.'" Kardinal je Newman pokazao kako međusobno udaljena područja što ih zastupaju tri različita svjedokâ upućuju na to da je ovo učenje o Mariji kao "drugoj Evi" bilo čvrsto utemeljeno još prije godine 200. u kojoj je rastao Isus. iako je ona bila vjerojatno i . prije svih stvorenjâ. Marijina titula kao Kraljice Neba i Zemlje proizlazi isključivo iz njenog jedinstvenog odnosa s Kraljem Kraljeva i Gospodarem Gospodarâ. Newman citira tri izvora: Svetog Justina Mučenika (godina 120. Eva je. Krista Kralja. Brojni su razlozi toga vjerovanja u Marijino Uznesenje. kako bi neposluh što ga je skrivila zmija bio ukinut na isti način na koji je i nastao. ona vodi sve nas u pobjedu. poglavlju." Citirat ćemo najstariji od ovih izvorâ. s vjerom i radošću.. ali je Djevica Marija. Marija nas vodi isključivo svome Sinu. Ne postoji.). odnosno. Sveti Justin zastupa Palestinu. Uznesenje Pisanja iz drugoga stoljeća pokazuju kako su kršćani vjerovali da je Marija uznesena na nebo: njeno tijelo i duša uzeti su na Nebo. potekao od Oca Njegovom snagom i voljom . Uznesenje jest doktrina koja nas pripravlja na prihvaćanje Marijine nebeske uloge kao Kraljice Anđelâ. u njegovu 12. post. O njima Newman kaže: "Tertulijan zastupa Afriku i Rim. Ovi su odlomci snažno povezani s marijanskim ukazanjima današnjega vremena. štovani i slavljeni na različite načine. kao i ostalih apostolâ.) i Tertulijana (160. Jer. i to tijelom i duhom. Od samih je početaka pismenih Crkvenih zapisâ postojalo sveopće prihvaćanje Marijine uloge. ona je prva od otkupljenikâ koja je dosegla puninu slave. "Kralja koji će vladati narodima palicom gvozdenom".. začevši riječ koja je dolazila od zmije. bliski suradnik Svetoga Ivana. Jer. budući da ga je poučavao Sveti Polikarp mučenik. Već je bila dosegla puninu slave koja je namijenjena svim odabranicima na Posljednjem Sudu. točnije. i utjelovio se po Djevici. te će roditi Sina Svevišnjega. osim kućice u Loretu. da će Duh Sveti sići na nju i sila je Svevišnjega osjeniti. moglo bi se reći da on zastupa Svetoga Ivana Evanđelistu. u konačnoj pobjedi nad neprijateljem. skrivila neposluh i smrt. kao što su molitva. tijelo joj nije moralo biti podvrgnuto raspadanju u grobu. Izvoru njena života i njene radosti. međutim.

Neka vas krunica u vašim rukama potakne na razmišljanje o Isusu. Marija je već više puta ponavljala kako odgovor na naše osobne boljke leži u "krhkim nitima krunice. Pobožnost je prema Gospi bila vrlo izražena još u prvoj Crkvi. zahvaljujući svojoj bliskosti s njenim Utemeljiteljem. kako bi kršćanstvo spasila od Islama." Štoviše. Brojni su se tome pozivu uistinu i odazvali. poput činjenice da je ona Kraljica Neba. Gospa ukazala međugorskom vidiocu Jakovu Čolu u njegovu domu. Marija je vidiocima u Međugorju rekla sljedeće: ". se listopada 1984." Dana 9. izgradila kapelicu nazvanu "Gospa od Počela". Na primjer." Na primjer. cijeli kontinent pozvao na molitvu krunice. lipnja 1984.. Naša nas Kraljica vodi na put razmatranja koji smiruje naše napete umove. Sotona sada. Marija nas poziva na molitvu kao lijek za upravo grozničav tempo života u naše doba. Potaknuti smo uvijek iznova na molitvu za njeno moćno posredništvo "sada i na času smrti naše". sve molitve što ih navečer molite u svojim kućama namijenite za obraćenje grešnikâ. Crkva je oduvijek podržavala istinu o Marijinu Uznesenju. Prethodno je Marija. kada već znate da je na djelu." Evo kako glasi njen poticaj od 1. jer se bez nje ne možete u potpunosti obratiti. jednu crkvu u okolici Pariza posvetio "Gospi od Argenteuila. Marija dala sljedeći naputak: "Draga djeco.najcjenjeniji član prve Crkve. je kolovoza 1985." "Gospu preko Tibera" izgradio je u Rimu godine 224. Prema legendi. kada se činilo da će Islam pregaziti Europu. te su brojne crkvene građevine posvećene njoj u čast. Ona je. kroz jedno određeno vrijeme. navucite oklop za bitku i porazite ga s krunicom u ruci!" . i Europa nije bila pregažena. želi djelovati još i više. i službeno proglasio dijelom katoličke dogme.: "Neka ljubav Božja uvijek prebiva u vama. danas vas pozivam da obnovite molitvu u svojim obiteljima i da svake večeri molite sva otajstva krunice. posvećenu Sv. prva je zabilježena Gospina kapelica posvećena od strane Svetoga Petra Apostola u Tripoliju. na otajstvâ našega Otkupljenja. Sveta je Jelena godine 320. danas vas na poseban način pozivam da se suprotstavite Sotoni kroz molitvu. Klovis je I godine 101. jer je svijet utonuo u veliku moralnu propast. 8. Kalist I. 8. Sveti je Otac. siječnja 1989. usmjerujući naše misli. te ju je Papa Pio XII 1950. na kraju dvadesetoga stoljeća. napokon. i tako dalje. Majka Otkupiteljeva. Marijino Uznesenje pojašnjava i brojne druge vidove njene uloge. Rekla je: "Djeco. Uznesenje nam se i ne čini tako teško razumljivom doktrinom. Draga djeco. Silvestru. koja ima ključnu ulogu u kulminaciji velikog duhovnog rata koji se ima voditi u ovim vremenima koja se opisuju kao "posljednja" (Otkrivenje 12). kada sagledamo čast iskazivanu Mariji kroz čitavu povijest.. po snazi svete krunice intervenirala u bitci kod Lepanta..5 Kraljica Svete Krunice Kao Kraljica Svete Krunice. znajući da će se đavao svojski trsiti kako bi ugrabio naše duše. Svake večeri molite krunicu.

Put je milosti uvijek isti. "parakletos". Dopustite Duhu Svetomu neka dođe. nalazi na kraju Božjega čina posvećenja (kao Posrednica svih milosti). kojom posreduje između Boga i čovjeka. Duh Sveti dolazi po molitvi. Stoga. doslovno "pozvan da pomogne")6. Duhom Svetim. Posrednica i Zagovornica "I Duh i Zaručnica govore: "Dođi!" (Otkrivenje 22. draga djeco. po povratku svojim kućama. upravo ništa ne nedostaje.Kraljica i Majka Obitelji U poruci upućenoj 23. vaša majka traži od vas koji ste večeras ovdje prisutni da. Njegova Bezgrješna Zaručnica. kada je riječ o milosti. baš kao što je to slučaj i s njenom ulogom kao Posrednice. ali je ovdje mjesto toga uzeta riječ "Zagovornica". preko Bezgrješne. Isusu i potom natrag k Ocu. pozvali je neka uđe./).26) /u hrvatskom se prijevodu Svetoga Pisma upotrebljava riječ "Branitelj". U tom se smislu posebno odnosi na Mariju. Kasnije korištenje ovoga pojma za Marijinu posredničku pomoć čovječanstvu od strane Crkvenih Otaca dodatno naglašava blisku povezanost između Duha i Zagovornice u poslanju nebeskoga posredovanja. srpnja 1987. a ne toliko za svece. rekla sljedeće: "Draga djeco. ona je na poseban način posvećena. poglavito stoga što se."10 Marija se. Duh Sveti želi biti prisutan u obiteljima. kao vaša majka. srpnja 1984. akcija: od Oca. Ove nadahnute riječi iz posljednjih rečenica Svetoga Pisma trebale bi u narodu Božjemu rasplamsati pouzdanje puno nade u svezi s radom na spasenju što ga poduzimaju Duh Sveti i Marija. i pružili joj mogućnost da svoju majčinsku ulogu izvršava na jedan još snažniji način. On s neizrecivim uzdasima pridružuje Marijinim vapajima. stoga.8 Prisna sveza između Duha Svetoga i Marije vidljiva je kroz njenu ulogu kao Zagovornice. koja posreduje između čovječanstva i Boga. Duhom Svetim. kao i činjenice da je u Svetom Pismu upotrijebljena za Duha Svetoga.17). Reakcija je plodom akcije." Marija je međugorskim vidiocima 3. koja se u tom smislu često veže uz Mariju. koja u ime čovječanstva za nj posreduje kod Boga u nerazdruživu jedinstvu s Duhom Svetim. a potom obrnuta reakcija: od stvorenjâ. molite i dopustite Duhu Svetomu da obnovi vas i današnje obitelji. Kada neku obitelj posvetite mom Bezgrješnom srcu. Poradi njena širokog utjecaja. /te po/ Bezgrješnoj." Marija kao Su-Otkupiteljica. zahvaljujući njenom naročitom odnosu s Duhom Svetim. Valja napomenuti da se uporaba riječi Zagovornik/-ica u Pismima (grčki. preko oca Gobbija. u njihovom trenutačnom zagovorničkom poslanju za Crkvu sadašnjice. to je kao da ste vrata svoje kuće otvorili svojoj Nebeskoj Majci. Posvetite vrijeme molitvi. Bog Otac je primarno Načelo i Konačni Kraj. u smislu u kojem je Isus izgovara na Posljednjoj večeri. po Sinu. njoj. prev. kao i na početku reakcije ljudske obitelji natrag prema Bogu (kao Zagovornica Naroda Božjega). Bezgrješna je puna milosti. op. uzimam k srcu njihove probleme. Sveti Maksimilijan Kolbe ovako objašnjava Marijinu ulogu: "Svaka akcija negdje u vidokrugu ima i svoju reakciju. na poseban način želim reći da obitelj mora moliti zajedno. Ja vam. Marija nije niti kraj niti polazišna točka Božjega djelovanja na čovječanstvo. odnosi na pomoć što će budućoj Crkvi doći od Duha Svetoga (Ivan 15. obnovite molitvu u svojim obiteljima. Blažena je Majka ovako iznijela svoju ulogu u obitelji: "Ja sam Majka i Kraljica Obitelji.7 Jedan je učeni čovjek zamijetio kako je titula Zagovornice "gotovo isključivo pridržana za Mariju. ali ima ključnu . zanimam se ne samo za duhovno. već i za materijalno dobro svih njihovih članova. Bdijem nad njihovim životima.8 Doprinos Svetoga Maksimilijana Kolbea predstavlja teološki temelj Marijine uloge kao Zagovornice.

i koja. rječito opisuje tekući plod Duha Svetoga i Marije u članovima tijela Kristova . s kojom se zaručio. Sveti Ljudevit Montfortski. Zagovornice naroda Božjega. njena diskretna."14 Ivan Pavao II potvrđuje Marijinu ključnu ulogu u pripravi naroda Božjega za Kristov Drugi dolazak. Osoba koja povezuje ta dva trenutka jest Marija: Marija u Nazaretu i Marija u Cenakulu u Jeruzalemu. U oba slučaja. preko svoje neprestane suradnje s Njime.' I tako ona. To je razlog poradi kojega On.15 Budući da je Marijina uloga kao Zagovornice neodvojiva od božanskoga djelovanja Duha. evo ti sina. On je stvorio Svoje najveće remek-djelo.32). zahvaljujući njegovu iznimnom doprinosu "autentičnoj marijanskoj duhovnosti"13. to će. kao što to pokazuju riječi izgovorene s Križa: 'Ženo.ulogu na oba ova kraja. Duh Sveti. kada će svi oni koji Kristu pripadaju 'biti oživljeni'" (1 Korinćanima 15.' I tako. Ivan je Pavao II u više navrata spomenuo tjeskobna vremena za današnju Crkvu i svijet...posredničko i posvećujuće djelovanje. već svaki puta kada nastupe teška vremena za Crkvu. što ga je Ivan Pavao II istakao među brojnim svjedocima i učiteljima. a tu će svoju zagovorničku ulogu pred Duhom nastaviti i za Crkvu. kao i nove pogibelji koje prijete današnjemu čovječanstvu. te će u skladu s time stvoriti i najveće Svece kojih će ikada biti do kraja vremena. ukazuje na put 'rođenja od Duha Svetoga. ona također ima i tu naročitu majčinsku ulogu posrednice milosti o Njegovu konačnom dolasku. ne samo o Kristovu Drugom dolasku. preko njezina naročita posredovanja... Marija je. poradi svoje prisne sveze s Duhom Svetim.. provedenoj djelovanjem Duha Svetoga. predodređene i udove Tijela te štovanja dostojne Glave. te kao "posrednice milosti:" "Ako je.27..22). Duh se i Zagovornica prizivlju u pomoć narodu Božjemu. ali suštinska prisutnost. poput majke. postao je plodonosan po Mariji. Bogočovjeka. Međutim. citirajući riječi Drugoga vatikanskoga sabora: "Vidimo Mariju (Djela 1. nastavit će se za Crkvu sve do Drugog dolaska Kristova. prati . koja je prisutna u otajstvu Kristovu kao Majka.17). Marko 13.voljom Sina i moćju Duha Svetoga . stvorila najveće djelo koje je ikada postojalo ili će ikada postojati . u otkupiteljskoj ekonomiji milosti. kojega čas znade "samo Otac" (Marko 13. u trenucima posebne potrebe za Crkvu. kao Djevica i Majka. Oblikovanje i poučavanje velikih Svetaca koji će doći na koncu svijeta pridržani su za nju. S njom. Ona obavlja dužnost pomoćnoga posredovanja u zazivanju Duha neka se spusti na prve učenike Gospodinove. u njoj i po njoj.Bogočovjeka. "Bog Duh Sveti . zazivati silazak Duha Svetoga. bila na posve jedinstven način sjedinjena s Njime u Njegovu Prvom dolasku. 1 Solunjanima 4. koji su je već osjenili o Naviještenju."12 Marijina uloga kao Zagovornice koja zaziva pomoć Duha Svetoga na Crkvu u trenucima potrebe. zajedno s Duhom Svetim. evo ti majke'.26.16 Sadašnji Sveti Otac govori o toj ozbiljnoj zabrinutosti za današnji svijet u svojoj enciklici O milosrđu Božjemu: "Utecimo se ljubavi koja ima majčinske odlike.4) kako molitvom zaziva darove Duha. Kao što ističe Ivan Pavao II. postoji jedinstvena suglasnost između trenutka Utjelovljenja Riječi i onoga rođenja Crkve.15-17) i ponovno reći "Dođi!" (Otkrivenje 22. koje će prestati tek s koncem svijeta.11 To sjedinjeno zagovorničko poslanje između Duha i Zaručnice možemo vidjeti na Duhove. postaje utoliko djelatnijim i moćnijim u stvaranju Isusa Krista u toj istoj duši i te duše u Isusu Kristu. kao i ono što će ga nastaviti stvarati svednevice do konca svijeta. Zadaća je Marije. postaje . Jasno je da niti u današnjem vremenu Crkva i svijet nisu lišeni ozbiljnih pogibelji i kušnji. I u Crkvi ona nastavlja svoje majčinsko prisustvo.. što više pronalazi Mariju kao Svoju dragu i neodvojivu zaručnicu u bilo kojoj duši. biti s Njime sjedinjena i u očekivanju drugoga . Sine. Duh će i Zaručnica zajedno pripraviti svijet za slavni dolazak Krista Kralja (Matej 16.prisutna i u otajstvu Crkve. Branitelja.

kao što nam je poznato iz riječi apostola. u zazivanju Božjega milosrđa na čovječanstvo u ovom povijesnom času. čak i ako današnje čovječanstvo svojim grijesima zavrijedi novi 'potop'. jedan je i posrednik između Boga i ljudi. Jer. čak i ako na svijetu zlo prevlada nad dobrim. Budući da ga je to vrlo uznemirilo. Mariju se uvijek treba promatrati kao podložnu Kristu."20 Marijina poruka ocu Gobbiju od 13. za spasenje čovječanstva. kao slugu Božjega i poslužitelja Božjih otajstava. za sve što je ljudsko."19 U svojim napisima iz 1918. Njegova je nakana pritom bila "ispitati duhove." Kada se Marija ukazala vidiocima. prema slutnjama brojnih naših suvremenikâ. Jakova.svu svoju djecu. valja shvatiti u smislu da oni niti što dodaju. uskoro je začuo ženski glas kako mu glasno govori. *** Crkvena nas učenjâ upozoravaju neka ne pretjeramo kada je riječ o Marijinim privilegijama. Majčinska dužnost Marijina prema ljudima niti u kojem slučaju ne zasjenjuje niti umanjuje ovo jedinstveno Kristovo posredovanje. niti oduzimaju.5-6). To je vrlo bjelodano prikazano u primjeru iz Međugorja. Ni na koji način stoga ne priječe izravnu povezanost vjernikâ s Kristom. međutim. Marija se brine za braću svoga Sina koja još uvijek putuju ovom zemljom okruženi raznoraznim pogibeljima i poteškoćama. stoga slobodno možemo kazati da je. Stoga Blaženu Djevicu Crkva zaziva nazivajući je Zagovornicom. oni tu povezanost samo dodatno učvršćuju. svi spasonosni utjecaji Blažene Djevice na čovjeka izviru ne iz neke nutarnje potrebe. otac Shamon nije bio u stanju kleknuti. Pomoćnicom. Naprotiv. te iz njega crpe svu svoju snagu. autora nedavno izašle knjige o Apokalipsi. nadalje razjašnjava njenu ulogu kao Su- . čak i ako ih ima na milijune. sve dok ne budu dovedeni u svoju sretnu domovinu.Krist Isus. čovjek . Njegova su se koljena jednostavno blokirala! To se ponovilo sva tri puta. te čak i kada niti jedan od mojih suvremenika ne bi dijelio vjeru i nadu koje me vode. svaku izgubljenu ovcu."17 Naše doba stoga nikako nije izuzeto iz potrebe za priznavanjem Marije kao naše današnje Zagovornice i za njenim zazivanjem. ponio je sa sobom posvećenu Hostiju. odrekla se svojih majčinskih prava. a čemu.. žrtvovala svoga Sina kako bi umirila božansku pravdu. kao što to svi inače čine u njezinu prisustvu. Svi oni teku iz preobilja Kristovih zaslugâ. već naprotiv samo pokazuje njegovu snagu. Kada je otac Shamon u tri navrata posjetio sobu ukazanja u crkvi Sv. časti i djelotvornosti Kristovoj kao jednoga Posrednika. neka barem shvate razlog moje zabrinutosti. već iz božanskoga zadovoljstva. Papa je Benedikt XV govorio o Marijinoj ulozi kao SuOtkupiteljice: "Marija je trpjela i gotovo umrla sa svojim trpećim Sinom.. koliko je bilo do nje. kako bi još jednom izmolila ponovni silazak Duha Svetoga za duhovnu obnovu naroda Božjega u suvremenom svijetu. zajedno s Kristom. "Moj Sin neće klečati preda mnom!" Tekstovi Drugoga vatikanskoga sabora objašnjavaju. i Posrednicom. potpunoma o njemu ovisni."18 "Svojim majčinskim milosrđem. koji se odnosi na oca Shamona iz Rochestera u američkoj državi New York. 'Jer jedan je Bog. Sve ove nazive. koji sebe samoga dade kao otkup za sve (1 Timoteju 2. te je.. prijeti golema pogibelj. počivaju na Njegovu posredovanju. "Imamo samo jednoga Posrednika. Ona je ponukana ljubavlju za čovjeka. srpnja 1980. otkupila čovječanstvo.

Te su uloge ukorijenjene u Svetome Pismu i Apostolskoj Predaji. i neka zanijeme svi jezici. Posrednicu i Zagovornicu.21 Ova doktrina iznosi punu istinu o Mariji i njezinu sudjelovanju u radu na spasenju čovjeka po vjeri i poslušnosti. tako i na Kalvariji. Zapravo." Sveti Ljudevit Montfortski ovu je Marijinu ulogu u posljednjim vremenima nazivao "velikim otajstvom. već kao netko tko ima dioništvo u postupku otkupljenja svoga Sina. "Ja sam za vas savršeni primjer suradnje u otkupiteljskom djelu moga Sina. Zahvaljujući njezinoj suradnji s Otkupiteljem. postala sam blisko povezana s Njime u Njegovu otkupiteljskom djelu. Gospa se ukazala ženi srednje dobi po imenu Ida Perleman i predala joj poruke u kojima se proriču neki budući događaji koji se tiču brojnih narodâ. u kojem je razdoblju bilo ukupno pedeset i pet ukazanjâ." Je li došlo vrijeme da započne Pobjeda Bezgrješnoga Srca? Zašto je Gospin kip u Akiti načinjen na temelju slike Gospe Sviju Narodâ? Brojni mariolozi vjeruju kako u otkrivenjima Gospe Sviju Narodâ leži ključ za odgovor na ova pitanja. "darova vječnoga spasenja" darovanih s križa (Ivan 19.26). međutim. jer su nastupila vremenâ moga majčinskoga suotkupiteljstva. te kako ona naviještaju buduće događaje što će ih svijet doživjeti prije 2000. u svoje otkupiteljsko partnerstvo uzeti sve one koje je Sâm otkupio. Prefiks "su-" pritom ne podrazumijeva jednakost.. Ona ima dioništvo u raspodjeli milosti narodu Božjemu. bol je moga Bezgrješnog Srca bila poput žrtvenika na kojem je moj Sin Ocu prinjeo Žrtvu novoga i vječnoga saveza." U svojoj ulozi kao Posrednice Milosti. Marija ovdje ne sudjeluje ravnopravno." Dana 15. već znači "zajedno sa". Marija surađuje sa savršenim posredništvom Isusa Krista između Boga i čovjeka. a napose promjenâ do kojih će doći unutar same . svibnja 1959. "Posvuda ćete vidjeti velika čudesa. Svidjelo mu se.. "Isus je jedini Otkupitelj.. ne donosi ništa temeljno novo u učenjima Crkve." Gospa Sviju Narodâ Gospa je u Fatimi rekla: " Na kraju će moje Bezgrješno Srce pobijediti. "Moja vam nazočnost pod križem govori kako je moj Sin. kao Majka Isusova. u vrijeme Svoje muke i smrti za vas. Moja će se uloga kao istinske majke i Su-Otkupiteljice očitovati svima. te se ona i danas sastoji u tome da na vrlo poseban način surađujem u otkupljenju što ga je izvršio moj Sin Isus. ožujka 1945. zaslužila je naziv Su-Otkupiteljice. (na blagdan Blagovijesti) i nastavila se do 31. Kao Zagovornica. Su-Otkupiteljica doslovce znači "s Otkupiteljem. kako bi milosrdno djelo Njegove ljubavi zasjalo na još veći i divniji način. Ukazanjâ u Amsterdamu započela su 25. rujna 1990.Otkupiteljice. Doktrina koja se odnosi na Mariju kao Su-Otkupiteljicu. "Moja je zadaća kao Majke svojoj djeci na sve načine pomoći da postignu spasenje. Marija Bogu podnosi zamolbe naroda Božjega. te prenošeni Crkvenim naučiteljstvom. "Ako je križ bio njegovo stratište. Svoju Majku želio u potpunosti sjediniti sa Svojim velikim trpljenjem.. jer je jedino On posrednik između Boga i ljudi. Blažena je Majka preko oca Gobbija potvrdila svoju ulogu kao SuOtkupiteljice. kako pri Utjelovljenju.

Crkve. Recite to svojim teolozima. Moj je Sin Isus htio da budem pod križem. prosinca 1952. svibnja 1955." Gospa je Idi Perleman u njenoj pedesetoj viziji dana 31. U svojoj je poruci od 13.. Odabrala sam vas da budete dijelom mojih pobjedničkih snagâ. Često je pritom ponavljala.. Recite im ujedno i to da će ova dogma biti posljednja u marijanskoj povijesti. "ovo je naše doba. U ovim vremenima dolazim kao Su-Otkupiteljica i Posrednica. njene su noge točno u središtu svijeta. koja je uslijedila 19. listopada. Idi je pokazano da će Drugi svjetski rat u Nizozemskoj završiti 5. istinskome Duhu Svetome. veljače 1958. Stoga me pozvao da budem istinska SuOtkupiteljica." Također je upozorila i na veliko otpadništvo koje će doći iz redova unutar same Crkve. rujna 1990." Posljednja dogma u marijanskoj povijesti Jedno od najznačajnihih otkrivenjâ dala je Gospa Sviju Narodâ 15. napose što se tiče Euharistije. Jednom kada do toga događaja dođe. Uvelike se vjeruje kako pobjeda Bezgrješnoga Srca može započeti tek nakon proglašenja ove dogme. Papa Pio XII. čak niti sakristanu ili svome ravnatelju. listopada 1962. Najznačajnije proročanstvo što ga je Gospa tom prilikom izrekla odnosi se na posljednju dogmu u marijanskoj povijesti koju će proglasiti Papa. Gospa je Idi najavila približavanje Drugoga vatikanskoga sabora što ga je 11. listopada 1958. studenoga 1951. Rekla je: "Gospa Sviju Narodâ je ovdje. Posrednica i Zagovornica primiti svoju službenu titulu . smjet ćeš im napomenuti da ti je Gospa to kazala sada." Dana 15. Posrednica i Zagovornica.. otvorio Papa Ivan XXIII. Gospa Sviju Narodâ. sadašnji Sveti Otac. Posrednicom i Zagovornicom. Gospa je rekla: "Došla sam ujediniti narode. odvest će ga u vječnu radost." Gospa je rekla da su nastupila vremenâ prorečena u prošlosti i da započinje novo razdoblje. Gospa je rekla Idi: "Reći ću ti nešto što ne smiješ nikome spomenuti. ocu Freheu. Važan ste dio mojega plana kao Posrednice i Su-Otkupiteljice. Su-Otkupiteljicom sam postala od trenutka Naviještenja. svibnja 1954. svibnja u budućnosti Su-Otkupiteljica. sve narode u Duhu. a okružuje je stado Isusa Krista. U svojoj poruci od 8. bit će uzet među nas početkom listopada ove godine. Gospa je preko oca Gobbija još jednom naglasila svoju ulogu: "Vi ste djeca mojeg majčinskog predodabira. dok su zrake izlazile iz njenih raširenih ruku. U svojoj prvoj viziji od 25. Ta će dogma propisivati da se Mariju treba smatrati Su-Otkupiteljicom.. svibnja 1945. kada se Gospa ukazala na Zemljinoj kugli. kazala da će jednog 31. s napomenom da se ne smije otvarati do 1. a mnoštvo se ovaca okupljalo oko Zemljine kugle. Gospa upozorila svećenstvo da se "čuva lažnih doktrinâ. Evo što to znači: Majka je učinjena Su-Otkupiteljicom prema volji Očevoj. ožujka 1945.. stoji pred križem svoga Sina. Evo priopćenja: slušaj. s križem u pozadini. Za vrijeme pedeset i četvrte vizije. Razmotrimo nakratko neke od Gospinih porukâ. Gospa joj je kazala neka poruku zapečati i preda je svojem duhovnom vođi." Budući da je to uplašilo Idu. Papa Pio XII nenadano je umro 9.. kako bi moje Bezgrješno trpljenje sjedinio sa svojim božanskim trpljenjem. Želio je moju ljudsku patnju združiti sa Svojom i tako me bisko povezati s otajstvom Njegova otkupljenja. Su-Otkupiteljica.

Nou su ismijavali . njihov je pristup simplistički. Tako neka bude. Božji su planovi . Ali narodi zajedno s Crkvom trebaju moliti moju molitvu.Gospe Sviju Narodâ.u Srcima Isusovu i Marijinu. Čekamo konačnu presudu Katoličke Crkve. Kao što su stari Židovi bili upozoreni da svoje dovratnike označe krvlju janjećom. Marija: Su-Otkupiteljica. Krv neka označuje kuće u kojima vi budete. Jasno nam se i precizno govori gdje leže naša sigurnost i naše utočište . proći ću vas. BUDE NAŠOM ZAGOVORNICOM. Članovi ove nevidljive vojske. Jahve. svibnja 1993. Gospa će Sviju Narodâ osigurati mir.12-13). NEKA DUH SVETI PREBIVA U SRCIMA SVIJU NARODA. Informacija je objavljena 27.sve dok nisu nadošle kiše. Ona vam je data kako biste zazvali istinskoga Duha na svijet. Ali. Popzvijezda Madonna postala je kulturnom heroinom. NEKA GOSPA SVIJU NARODA.. rat. male i posvećene Bezgrješnom Srcu Marijinu i Presvetom Srcu njezina Sina. AMEN. U svijetu za koji se čini da ga sve više udaraju snage što ih nazigled nismo u stanju spriječiti niti zaustaviti . kako bi je mogao moliti svatko u ovom užurbanom suvremenom svijetu. nakon oslobođenja Izraela iz egipatskoga sužanjstva. Kardinal Ratzinger je kao načelnik Širenja vjere Katoličke Crkve ubrzao preispitivanje i ovlastio dr. veljače. kako bi Anđeo smrti prešao preko njihovih kućâ. koja bi trebala uslijediti u sljedećih nekoliko godinâ. nakon čega ju je odobrilo i preko trideset stranih biskupâ. Marka Miravallea sa Franjevačkog sveučilišta neka napiše i objavi informaciju o navedenoj dogmi. zaštićeni su od događajâ koji imaju uslijediti.bude proglašena.traženje snage u skromnoj Djevici iz Betlehema može se doista učiniti pomalo naivnim. i čovjeka i životinju. u dvadeset i sedmoj viziji. ona istovremeno nosi Luciferov prsten oko prsta i krunicu oko vrata. rastave . pobačaji. kaznit ću i sva egipatska božanstva. ali su se samo neki odazvali Božjemu pozivu. SINE OČEV. Gdje god spazim krv. Ja. Pornografija se više i ne dovodi u pitanje. u knjizi pod nazivom. Kasnije." Dana 11. U istoj je poruci Gospa rekla: "Kada ta dogma . Pravednici se izvrgavaju ruglu i ismijavaju. Događaji o kojima je ovdje riječ još se uvijek ispituju. istinski mir za svijet. Tada će iskusiti da je Gospa došla kao Su-Otkupiteljica. glad. KAKO BI ONI BILI OČUVANI OD MORALNE PROPASTI. POŠALJI SADA DUHA SVOJEGA PO SVOJ ZEMLJI. Arka Novoga Saveza Te ću naime noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj. tako ćete vi izbjeći biču zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku (Izlazak 12.posljednja dogma u marijanskoj povijesti . Gospa je Idu Perleman naučila sljedeću molitvu: GOSPODINE ISUSE KRISTE. Nakon što je Gospa dala ovu molitvu.kriminal. Dogma se mora proglasiti da bi se ispunili svi prorečeni događaji. tako se i nas upozorava na katastrofalna zbivanjâ koja nam predstoje. nisu nimalo sofisticirani" čest je povik onih ponešto svjetovnijih." Širenje je ove molitve započelo nakon njenoga odobrenja od strane crkvenih vlasti u Nizozemskoj 1951. Zagovornica. Posrednica. U Noino su vrijeme svi imali priliku skloniti se. Zlo se dobrom naziva a dobro zlom (Izaija 5.20). Posrednica i Zagovornica. on je bio zaštićen Božjim prisustvom u Škrinji Saveza. NESREĆA I RATA. NEKOĆ ZNANA KAO MARIJA. "Nisu prosvijećeni. rekla je: "Ova je molitva kratka.

oni koje je Bog odredio da prežive tu strašnu kaznu ušli u korablju. Tijekom ovih vas godina svojim Majčinskim djelovanjem pripravljam da primite Gospodina Koji dolazi.. magistri teologije. a nerijetko i stručnjaci. ne mogu biti njenom djecom. ". što Sotona čini sve što je u njegovoj moći da bi onemogućio ovo moje Djelo. "Slušate tako o nekoj svojoj braći koji su kulturni ljudi. Čine štogod im ona kaže. i čije su oči jasne i čiste. srpnja 1986. To je stoga. Arka spasenja. Moje riječi može shvatiti i prihvatiti samo onaj čiji je um ponizan i otvoren. iako rastu u učenosti. ona je slušaju. Ne dopustite si da bi vas obeshrabrile ili iznenadile sumnje i zbunjenost koji se mogu čak i povećati. I tako nailaze na nepremostive poteškoće upravo u onim rečenicama koje su tako jasne jednostavnima i malenima.. Razdoblje je to na poseban način obilježeno snažnim Gospodinovim prisustvom među vama.Želim vas povesti za ruku i otpratiti vas do praga ovog desetljeća.. veljače 1987. kao i oni koji odbacuju ono što govori i prije no što su to proveli u djelo. Zato sam tražila da se posvetite mom Bezgrješnom Srcu: kako bih vas . ne mogu rasti u životnoj mudrosti. neposredno prije potopa. "Kćeri moja. ali nikako i niti na koji način neće ugroziti moje veliko Djelo Ljubavi. tko ima jednostavno srce. ljubljeni sinovi.nerijetko upravljeni upravo onima blagima i poniznima. To je vrlo važno desetljeće. "Govorim vam ovo kako se ne biste uznemirili ako čujete da čak i učeni ljudi i učitelji nailaze na poteškoće u mojim riječima. U Noino su vrijeme. Ugledajte se na svoju nebesku Majku koja jako dobro znade kuda vas voditi i na koji način. jer je ljube." Dana 30." Majka Drugog Došašća Prvoga je siječnja 1990. kažem vam. Danas ja pozivam svu svoju ljubljenu djecu da uđu u korablju novoga saveza koju sam za vas izgradila u svom Bezgrješnom Srcu. koje upravo danas započinje. Na taj način izaziva kritičan stav prema svemu što vam govorim. u ovom sam vremenu ja Arka za svu tvoju braću! Ja sam Arka mira. listopada 1977. Razmotrimo što je Gospa 29. kako bi se ostvario plan njena Bezgrješnog Srca.“ ".. te tako rastu u spoznanju života. Marija po ocu Gobbiju nadalje kazala kako je ona Majka Drugog Došašća. Danas se događa ono što se dogodilo u danima potopa. Blažena je Majka ocu Gobbiju objasnila još jednu od svojih ulogâ: "Ovo je trenutak kada se svi trebaju uteći k meni... što moje riječi odmjeravaju razumom. Arka u koju moraju ući moja djeca ako žele živjeti u Kraljevstvu Božjem. Kada Majka govori svojoj djeci. jer sam ja Arka Novoga Saveza. kako bih im ja pomogla iznijeti krvavi teret ove velike kušnje koja će prethoditi dolasku dana Gospodnjega. čak i prije no što primite i shvatite moje riječi. Takvi ljudi. "Oni koji je kritiziraju i prije no što su je saslušali. rekla ocu Gobbiju i Marijanskom svećeničkom pokretu: "Nemojte se iznenaditi. On te sumnje pokušava utemeljiti na razlozima koji su naizgled čvrsti i opravdani." Blažena je Majka 6. preko Gladys iz Argentine progovorila o svojoj ulozi kao Arke Novoga Saveza. koji je već ispunjen bogatstvima njihove kulture. dok se sve čini tako jasnim i jednostavnim svima onima koje pozivam da budu maleni.. Njegovo je omiljeno oružje posijati dvojbe i zbunjenost u vezi s onim što ja činim u Crkvi. Ne gledajte drugdje. te koji odbacuju ono što vam govorim.

Čitav je svijet ogrnut mojim plaštem . upućena 30. Znakom koji vam dajem preko mirisa koji se nekada više. siječnja 1984." Marija kao Predvjesnica Kristova Dolaska Papa Ivan Pavao II u svojoj nedavnoj papinskoj enciklici Redemptoris Mater govori o Mariji kao povijesnoj preteči Kristovoj: "Crkva je oduvijek svjesna činjenice da se Marija pojavila na obzorju spasenja prije Krista .. Postoje na deseci slučajeva kada smo se našli među ljudima koji bi osjetili prekrasan miris. Činjenica da je prethodila Kristovu dolasku odražava se svake godine u liturgiji Došašća.spasonosno došašće Emanuela . U Noino su vrijeme." Prvoga je siječnja 1987. a onda bi netko prošaptao. oni koje je Bog odredio da prežive tu strašnu kaznu ušli u korablju. jer sam ja Korablja Novoga Saveza. Ispunite doline iskopane porocima. Danas ja pozivam svu svoju ljubljenu djecu da uđu u Korablju Novoga Saveza koju sam za vas izgradila u svom Bezgrješnom Srcu. kako bih im ja pomogla iznijeti krvavi teret ove velike kušnje koja prethodi dolasku dana Gospodnjega. želim vam pokazati da sam . Često se ukazuje uz miris parfema ili ruža. Poslanje što mi ga je povjerilo Presveto Trojstvo sada treba priznati cijela Crkva. Pomalo zastrašujuća poruka koja slijedi. One donose temeljne povijesne teme u neobično ozračje naših nemirnih vremenâ. te ona na taj način daje znati ljudima da se nalazi među njima. a nekada manje može osjetiti. Da.. ocu Gobbiju.. strastima. Ljudi iz Marijanskog pokreta dobro poznaju miris ruža. Ja sam zora koja sviće kako bi navijestila veliki dan Gospodnji. Otvaram put Isusu koji vam se vraća u slavi. nečistoćom. Kroz ove će godine Crkva. ostati zatečeni velikim događajima milosti i spasenja što će vam ih donijeti Bezgrješno Srce vaše nebeske Majke.ona koja je od vjekova bila predodređena za Njegovu majku već je postojala na zemlji. u ovo se vrijeme ukazujem u Europi. mržnje. "Ja sam Majka Drugog Došašća.. Pripravljam vas za Njegov ponovni dolazak. Neka se poravnaju brdâ oholosti. neposredno prije potopa. Africi.22 Današnje su marijanske poruke ukorijenjene u čvrstom učenju Crkve o Majčinoj ulozi..sve poučila toj nutarnjoj poslušnosti koja mi je potrebna da bih mogla djelovati u svakome od vas i dovesti vas do duboke preobrazbe koja bi vas trebala pripraviti da Gospodina primite kako dolikuje. kao i čitavo čovječanstvo. "Ovo je trenutak kada se svi trebaju uteći k meni. srpnja 1986. Blažena je Majka o tome znaku ocu Gobbiju progovorila 24. Blažena Majka progovorila ocu Gobbiju o svome poslanju: "Ja sam Majka Božja . "Osjeća li tko miris ružâ?" Obično barem nekoliko ljudi to potvrdi. Aziji." Miris ružâ Marijino se prisustvo očituje na brojnim mjestima..Kad se približila punina vremena . kada je ljudima od savjesti jasno da se stvari ne mogu još dugo nastaviti pogoršavati ovakvim tempom. nasilja. kao da se na izravan način poziva na gore navedeni citat iz Redemptoris Mater.: "Mirisni znak moga majčinskoga prisustva može se osjetiti kod ukazanjâ što ih još uvijek vršim u brojnim dijelovima svijeta. Americi i dalekoj Oceaniji.

te novo Razdoblje mira . Zagovornicom." Nepoznate vode Kada je riječ o tajanstvenim pojavama koje nas okružuju. Blažena Majka čini sve što je potrebno kako bi osigurala spasenje svoje djece. vidioci upitali Blaženu Majku za druga navodna ukazanjâ."23 Kraj ukazanjâ? Međugorska poruka od 25. Kada otajstvâ budu očitovana kod proglašenja Marije Su-Otkupiteljicom. Sustavna je teologija Akvinskoga bila prihvatljiva tada kao što je to i danas. Marija je određena za onu koja će nas tim vodama voditi do Drugog Dolaska Gospodnjega. na svijet doći tri upozorenja. imat će vrlo malo vremena za obraćenje. "Sve što sam napisao prazna je slama" . Čini se da bi se njeno poslanje davanja upozorenjâ svijetu moglo bližiti kraju. pročišćenje. jer je važno da se. Kao što je Sveti Toma Akvinski rekao. Marija je međugorskim vidiocima rekla da će. ali posebno kada me više trebate. Odnedavna Marija traži tjednu ispovijed. Pitali su. Nakon trećeg će se upozorenja na mjestu ukazanjâ u Međugorju pojaviti vidljivi znak što će ga čitavo čovječanstvo moći vidjeti. kada tamo prestanu ukazanjâ. Nakon vidljivoga znaka. Blažena je Djevica Marija preko vidjelaca u Međugorju svijetu rekla da će u vremenu koje je pred nama učiniti što je god više moguće: "Želim vam nastaviti davati poruke kao nikada prije u povijesti od početka vremenâ. to ne znači da vas ne ljubim ili da ste bili nevaljali.uvijek među vama. "Ako bude potrebno. Taj će znak biti svjedočanstvo vjerodostojnosti ukazanjâ. Pa ipak." Ova nam je poruka vrlo značajna. kada je Boga susreo u nadnaravnom kraljevstvu smrti. tako i buduće događaje.sve je to odreda u Pismima prorečeno za kraj vremenâ." U proljeće su 1982. kako sadašnje. nakon što je napisao svoju Summu. On je govorio i pisao o Bogu s velikim nadahnućem Duha Svetoga. oni koji još uvijek budu na životu. nadolazeća velika kazna. kao i njena nazivanja drugim imenimâ koja zadivljuju naš razum. Marija svojim porukama uvijek prati neku određenu temu i nerijetko daje natuknice i naputke vezane uz.9 . nalazimo se u nepoznatim vodama. moramo ostati otvoreni prema otajstvima Neba. Neće li majka učiniti sve što je u stanju za sigurnost svoje djece? Poradi otpadništva kojega smo svjedoci. sjećate mojih riječi i svega što sam vam rekla. shvatio je kako su njegove riječi manje vrijedne. kada više ne budem s vama. ukazivat ću se u svakome domu. Drugo Došašće. Proroci među nama Jer Jahve svojim očima gleda po svoj zemlji da bi se ohrabrili oni kojima je srce iskreno prema njemu. listopada 1992. Druga knjiga Ljetopisa 16. Otpadništvo. te nakon što je čitav život branio vjeru. draga dječice. često pričešćivanje. Ako ne osjetite miris. "Ljudi se čude da se ukazuješ na toliko mjestâ!" Blažena je Majka odgovorila. slušajte i živite ono što vam govorim. ili on bude vrlo slab. 4. te ostanak u trajnom stanju milosti. glasi ovako: "Stoga.a rekao je to kada je u trenutku svoje smrti susreo živoga Boga. budući da više nisu bile dostatne da bi opisale njegove osjećaje i ono čemu je prisustvovao. Majkom Drugoga Došašća i Arkom Novoga Saveza. Posrednicom. trpljenjâ.

Brojne su molitvene skupine po čitavome svijetu. Danas više nemamo izgovora da ne promijenimo svoje živote. zajedno s otpadništvom .u Katoličkoj Crkvi. Gospa na svim vjerodostojnim mjestima ukazanjâ naglašava potrebu za obraćenjem. plodom iskustava stečenih prilikom posjeta tom zabačenom selu. Ako netko nije čuo niti za jedno ukazanje ili poruke koje su njegovim plodom. postoje brojni osobiti ljudi.na uzroke naših poteškoćâ. proroštvima i čudesima neka se dijele i čitaju među vjernicima bez izričitog dopuštenja Crkve. a ja da se umanjujem" (Ivan 3. pod uvjetom da ne sadrže ništa što bi se protivilo vjeri i moralu. To znači da Imprimatur nije potreban. to jednostavno znači da ga takve stvari ne zanimaju. Razlučivanje Nije grijeh ne vjerovati u lokucije (nutarnji govor).. Marijina je zadaća ukazivati na Isusa. a ponekad stvara zbrku. iako ga je posjetilo gotovo 15 milijuna laika. Bog je te proroke podigao u našem vremenu kako bi ukazali na moralne pogibelji i krivovjerstva. To je posve prirodno. već i kroz poruke svojih prorokâ. Da danas čak niti Međugorje nije primilo službeno priznanje od strane Rima. dok i dalje nastavljaju hraniti naš duh. Brojni među onima koji danas imaju ukazanjâ ili primaju poruke.30). kako bi u potpunosti ispitala i pratila dugoročne plodove. pokorom i osobnim posvećenjem. Budući da marijanska ukazanjâ predstavljaju kamen spoticanja za tolike vjernike. ili vizije. poželjno je službeno Crkveno odobrenje stvarnih ukazanjâ. otkrivenjima. molitvom. budući da se Gospa ukazuje po cijelom svijetu./1933. ne samo kroz svoja ukazanjâ. Budući da su stvari iznimno hitne. te pomno razlučila što se točno događa. dopustio "izdanjâ o novim ukazanjima. "On treba da raste. . posjetili su Međugorje ili ih se Gospino ukazanje na tom mjestu duboko dojmilo.gubitkom vjere . Nebeska su ukazanjâ više poput "začina" na već iznmno bogatoj gozbi. Nerijetko su se javljali slučajevi međukulturnih problema glede tumačenja. Kako se kaos u svijetu povećava. Blažena je Majka svoje poruke proširila po svem svijetu. Papa je Pavao VI 1966. Poruke i upozorenjâ govore prije svega o potrebi za osobnim obraćenjem. kako bi nas upozorilo. kao nikada prije. Većina je poruka uslijedila nakon 1981. Brojne se od tih poruka mogu čuti u svim glavnim vjeroispovijestima."1 Time se omogućava . tako je i danas Gospodin ovome dobu darovao proroke i svete ljude. godine prvog ukazanja u Međugorju. Ti su posebno nadareni pojedinci poput zvijezdâ vodilja koje ukazuju na pogibeljne prepreke na putu k istinskoj vjeri u Boga. na sličan način na koji je to izrazio Ivan Krstitelj. Poruke koje nam dolaze od današnjih mistikâ odražavaju Gospine glavne poruke i upozorenjâ.Danas. Zadnja ukazanjâ koja su primila puno priznanje Rima bila su ona u Beauraingu i Banneuxu u Belgiji 1932. Da bi omogućio veću slobodu Duha u datom vremenu. žene i djeca. postom. te približno 15 000 posvećenih osobâ. niti to treba da bude. nebeske poruke. uključujući tu i Sjedinjene Države. Kao što je u Starome Zavjetu Bog podigao proroke da oglase uzbunu. Vjerovanje u ukazanjâ nije temelj naše vjere. Nebo nam je darovalo brojna znamenjâ i proroke. Crkva mora djelovati polako. obdareni darovima kako bi drugima pomogli pripraviti se za nadolazeća teška vremenâ. Brojna kasnija ukazanjâ imaju odobrenje tamošnjih biskupâ. S druge strane.

spremnih posvetiti se njenom Bezgrješnom Srcu. te nas i Blažena Majka. budući da nam se Marija obraća s učestalošću i hitnošću koje dosad još nikada u povijesti nisu zabilježene. čini se. pomutnja. Kristina za duhovnog vođu ima irskog svećenika. kao i niz drugih tema koje se tiču našega doba. Koristeći se njime kao skromnim sredstvom. Kasnija se verzija ove knjige. SMP je istinski duhovni pokret. iskazati čvrstu odanost Papi i s njime ujedinjenoj Crkvi. kao i žar kojim Nebo pokušava privući našu pozornost. Okupio ih je u knjizi nazvanoj Gospa govori svojim ljubljenim svećenicima. vizije i lokucije vezane uz svakog pojedinog glasonošu i dalje se nastavljaju . prima vrlo hitne poruke od Isusa. On nije zavist. predstoje čovječanstvu. naziva: Svećenicima: Ljubljenim sinovima Gospinim. a poslužila je i kao glavno sredstvo osnivanja Svećeničkog marijanskog pokreta (SMP). Poruke. u cjelini uzevši. kako se Duh ne bi gušio. Moramo se ravnati prema plodovima. blagost. odnose se na posljednja vremenâ. Ova je uistinu iznimna knjiga prevedena na brojne jezike. Kao i u Međugorju. iznijet ćemo nekoliko uvodnih riječi o pojedinim misticima. mlada Irkinja. Kristinine poruke upućuju na to da odvijanje događaja o kojima je riječ možemo očekivati gotovo trenutačno.stanovita fleksibilnost. Bog je vrlina i cjelovitost. Dana 8. Naveli smo samo izvatke iz tisuća marijanskih porukâ. a Sotona se često javlja pod krinkom anđela svjetla. te su mnogi među njima prošli strogo preispitivanje od strane Crkve. Ipak. U srpnju je 1973. upravo poput Pisama. ukazanjâ. Marije i različitih Svetaca. oca . Cjelovita bi antologija marijanskih ukazanjâ i prorokâ bila jednostavno pregolema. Boga često možemo raspoznati po onome što On nije. u kojima se govori o grijesima današnjega doba koji će uzrokovati nesreće što nam uskoro predstoje. Imajte pritom na umu kako je riječ o svega nekolicini ljudi što su ih autori ove knjige odabrali poradi snage njihovih porukâ. mekoća i poniznost. govore više o našem spasenju negoli o upozorenjima na užas i muke koje. svetost. Ovi su ljudi podvrgnuti duhovnome vodstvu. Christina Gallagher. Nutarnja ga je snaga stala uvjeravati kako će "Bezgrješno Srce Marijino" naći lijeka za probleme što ih je Crkva imala upravo među njegovim vlastitim redovima. Gospa je planirala podići vojsku svećenikâ diljem svijeta. Niti jedan ozbiljni vidjelac ne spominje datume. ljubav. koje ocu Gobbiju dolaze u obliku "nutarnjih lokucija". ljutnja. združivanje. koja sadrži još porukâ.ne znamo samo za koliko dugo. Jesu li riječi prorokâ izdržale kušnju vremena? Jesu li vidioci poslušni Crkvenome naučiteljstvu i tamošnjem biskupu? Unose li poruke mir. upozorava da se čuvamo onih koji spominju točne datume. Različiti ljudi različito shvaćaju duhovne sfere. dobrota. Same poruke. a ne neka od čovjeka stvorena organizacija. Isusov dolazak u slavi. skromni je talijanski svećenik po imenu otac don Stefano Gobbi bio na hodočašću u Fatimi. Tmina ne može davati svjetlo. niti razdor. ili pak izazivaju pomutnju? Da bismo bolje shvatili te suvremene proroke. te povesti vjerne u sigurno skrovište njena majčinskoga Srca. kako bismo naglasili važnost našega doba.2 Neki od današnjih prorokâ Otac don Stefano Gobbi.. prihvatilo njegove ciljeve i preuzelo predložene obveze. majka dvoje tinejđera. svibnja 1972. te više od 55 000 svećenikâ diljem svijeta. Mora biti da nam se približavaju neki važni događaji.. ta nova sloboda ujedno otvara vrata i mogućoj zlouporabi. Od 1981. Međutim. Do danas je preko 300 biskupa i kardinala. Okružje koje vlada oko nekog mjesta ukazanja može biti znakovitim mjerilom njegove vjerodostojnosti. On je mir. otac Gobbi počeo zapisivati neke od lokucija što ih je primao od Marije.

Esperanza je ujedno blagoslovljena i mističnim pojavama: na Veliki Petak krvari iz rana Kristovih. Mirnino tijelo također luči to čisto maslinovo ulje. Savjesti ovog ljubljenog naroda moraju biti snažno potresene. Još kao maloljetnica.Gerarda McGinnityja. i postavljen za "apostola krivovjeraca". kada joj je. živi u Betaniji u Venecueli. Marija Esperanza De Bianchini. te koji je uvjeren u vjerodostojnost Kristininih iskustava. odobreno je od strane biskupa Pia Bella.. poglavara tamošnje biskupije. već i iz ikona koje je okružuju istječe 100%-tno čisto maslinovo ulje. u jednoj viziji. prima riječi Našega Gospodina koje se odnose na Njegovu želju za jedinstvom. Kristina je jedna od sve većeg broja vidjelaca koji spontano na svome tijelu primaju rane koje nalikuju na one što ih je bio zadobio Krist o raspeću. Brojni među tisućama koji su pohodili Betaniju također su mogli vidjeti Blaženu Majku. travnja 1984.koje se nazivaju stigmate ." Ukazanju Blažene Majke Mariji Esperanzi nerijetko neposredno prethodi pojava velikog plavog leptira. Od svoje pete godine. Odnedavna se iz kipa cijedi i mirisno ulje. dok miris ruža obavija njenu pojavu. prelijepa i sramežljiva mlada žena. Mala Terezija (Mali Cvjetić) bacila ružu koju je ova uhvatila i spremno odnijela majci. Mirna ne samo da ima stigmate.. Maria i njen suprug pronašli su mjesto koje je točno odgovaralo njenoj viziji i kupili ga u ožujku 1974. te postoji dokumentacija o čudesnim izliječenjima po Mirninim molitvama i korištenju toga ulja. kipić što ga Julia ima u kući plače ljudskim i krvavim svjetlocrvenim suzama. Nekoliko metara od mjesta na kojem je Sveti Pavao. Od 30. Marija je primila brojne apokaliptične poruke. Ukazanje koje se zbilo 25. odnosi na Upozorenje: "Dolazi veliki trenutak velikoga dana svjetlosti. Glavnim će čimbenikom jedinstva Pravoslavne i Rimokatoličke Crkve biti Blažena Djevica. Euharistijska hostija. nakon što su je liječnici bili poslali kući iz bolnice da umre. Obraćenica je na katoličanstvo. budući da je njena uloga na ispravan način shvaćena u obje ove vjeroispovijesti. melkitska grkokatolkinja sretno udata za grčkog pravoslavca. i prenijeli joj vrlo . lipnja 1985. Gđa. Od 25. te su zabilježene na video snimci. Kim živi u mjestu Naju u Južnoj Koreji. te je sada pohranjena kod biskupa.4 Julia Kim. Julii su se ukazali i Isus i Marija. nakon ispitivanja je nađena vjerodostojnom. Marija živi život ispunjen mističnim događajima. Tamošnji je pravoslavni biskup svoje odobrenje Mirninih iskustava dao postaviti iznad Mirninih vrata. ponekad se Euharistija čudesno pojavi na njenom jeziku. napose između Pravoslavne i Rimokatoličke Crkve. koje su se odvojile 1054. koja je spontano stala krvariti u svećenikovim rukama. ožujka 1976. i to traje već preko sedam stotina dana.. imala je viziju jednog mjesta na kojem će se Marija kasnije ukazati. koje se javljaju o Velikom Petku. gđa. uključujući i sljedeću.u obliku krvavih masnica na čelu. Mirna. Marija se u Betaniji ukazuje kao "Majka Pomirenja Svih Ljudi. kada je 108 ljudi u Betaniji vidjelo Gospu."3 Mirna Nazzour iz Damaska. Sirija.. kako bi oni 'uredili svoje kuće' i tako pružili Isusu dostojnu zadovoljštinu za svakodnevnu nevjeru grešnikâ. odana supruga i majka sedmoro djece. koja se. mlada kućanica i majka dvoje male djece prima neke od najzačudnijih mističnih pojava dosad zabilježenih. Kristina pati i od rana . prema svjedočanstvu. udata. Doživjela je čudesno tjelesno ozdravljenje. oslijepljen.. kao od trnove krune. čuvenog mariologa koji je doktorirao patristiku. zbačen sa svoga konja. Marija Esperanza. i majka četvoro djece. izgleda. Uz ukazanjâ koja nose prelijepe poruke. Sv.

Međugorje je. Julia ima vidljive stigmate. i još jednom vam svima ponavljam: koristite se svim Mojim darovima. Gospodin ga je bio prorekao Jimu i njegovoj obitelji. kako bi Isusu pružila zadovoljštinu za grijehe drugih. Ja sam Put." Davno prije no što je strašni rat izbio u tom dijelu svijeta. znakove Nebeske srdžbe poradi našega neodgovornog nehaja za ljudski život i Božju želju za njegovim stvaranjem i blagoslovom. Međugorje se nalazi točno u sredini ovog užasa. Ona upozorava na . sva izvješća koja od tamo dolaze. U Jimovim se porukama Hrvatska spominje kao "domovina njegovih predaka. glavnome gradu Hrvatske.. Budući da smo ovom ukazanju posvetili čitavo jedno poglavlje. Zamolili su Juliu da trpi kao "duša žrtve". Ja sam Život. No. a poglavito za grijeh pobačaja. Bosna i Hercegovina. obraćenje i mir. pomirenje s Bogom i bližnjim. Mjesto toga ih pogledajte. obraćenjima. radio je kao pogonski inženjer u jednoj poznatoj kemijskoj tvornici. Jim Singer rođen je 1952. Želim da sva Moja djeca budu sa Mnom. i vjerujte da uistinu postoji. čija se učestalost u međuvremenu nešto prorijedila. Puno sam vam toga povjerio.5 Jim Singer. Želim vjernost. u Zagrebu. opisuju tamošnje ljude kao mirne. neka vam Moji darovi budu jedinom hranom. Oženjen je. Kraljica Mira." Dana 23. šestoro djece u zabačenom selu u Bosni i Hercegovini svakodnevno primalo je posjete i poruke Blažene Djevice. Jimove se poruke odlikuju originalnošću. od svih dosadašnjih ukazanjâ. slijepi za znakove ovih vremenâ. na njenom se jeziku stvare krv i meso (načinjene su snimke). Neka vam darovi Mojega Duha posluže kao štit. Ponekad njena trpljenja traju satima. te sada živi u Ontariju u Kanadi. svibnja 1993." "Puno od onoga na što sam te upozorio uskoro će se ispuniti. Jim nam uvodi nov naziv za Sotonu: "Tama koja `svijetli`. želim ustrajnost od svakog Svojeg djeteta. Obraćam ti se ponovo jer tolika Moja ljubljena djeca na ovome svijetu i dalje tumaraju ovim pogibeljnim vremenima ravnodušni prema Mojim upozorenjima. ovdje ćemo samo kratko napomenuti da. Nikada ne zaboravite da sam Ja Onaj koji snagom puni svaki korak svakoga od Moje djece koja kroz život kroče u Mojoj službi. čime je bačena iskra za najkrvaviji rat na tlu Europe od Drugog svjetskog rata. izvršilo najsnažniji utjecaj na svijet u najkraćem roku. ona je jaka. Puno toga rečeno je s malo riječi."6 Šestoro djece iz Međugorja. Moja djeca moraju znati da se mogu spasiti jedino po Meni. Brojni ostali sadašnji vidioci svjedoče kako su njihova iskustva s Majkom Božjom započela tek nakon povratka s hodočašća u Međugorje. post. Godine 1991. bude vaše oružje." Ona ljude poziva na promjenu života kroz molitvu iz srca. znamenjima i čudesima. Neka iskrena molitva. Točno deset godina nakon što su započela ova viđenjâ. ne osvrćući se na Moje pozive. dobro ih pogledajte! Strgnite mnogobrojne maske ovoga zločinca i snažno mu se suprotstavite. Gospodin je Jimu progovorio o toj "Tami koja `svijetli`. Izvješća koja otamo stižu o ozdravljenjima. Jim je u razdoblju između svibnja i rujna 1989. pa ipak. Sve do 1991. počam od 25... došlo je do restrukturiranja tvrtke. Znajte da sam jedino Ja vaše istinsko utočište. ponavljam vam: ne živite u strahu od njenih zala. Juliin je duhovni vođa otac Raymond Spies. Njegova supruga Natalija radi u župnom uredu katoličke crkve koju pohađaju. primio stotinu poruka.duboke poruke. uistinu su zapanjujuća. nedavno je kazala kako je Međugorje "znak" za čitav svijet. Gospa. Julia ujedno proživljava i agoniju djeteta nad kojim se vrši pobačaj. puna ljubavi. britkošću jezika i snagom. koja sebe naziva "Kraljicom Mira. Oboje su Hrvati. Ponekad kada primi Euharistiju. spokojne i pune ljubavi. Ja sam Istina. ima dvije kćeri. te je Jim izgubio posao. Tama koja `svijetli` prebiva među vama. susjedna se Hrvatska odijelila od tadašnje jugoslavenske federacije. Ona proživljava vrlo snažne tjeskobe. lipnja 1981. Časopis Life donio je izvješće prema kojem je ovo maleno mjestašce pohodilo preko 15 milijuna hodočasnikâ. dok miris ruža ostaje (ponekad i mjesecima) na predmetima kojih se dotakla..

listopada 1980. često je zaključavajući u ormar i hraneći je samo zobenom kašom i vodom. Blažena Majka ukazuje siromašnoj i skromnoj kućanici i majci sedmoro djece u Escorialu u Španjolskoj. Svaki puta kada se stigmate pojave kao vidljive. kako sam li ih ja tek izdržao onih dugih sati na Križu. Gospa se predstavila kao Gospa Žalosna i zamolila Luz Amparo da što većem broju ljudi prenese važnost molitve i posta. Otac se ponovno oženio. se lipnja 1981. Glasno je zapitala. Njeno je obrazovanje bilo zanemarivano. čiju je zaštitu neprestance zazivala. Pozvana si da je u potpunosti proživiš. od nje se očekivalo da donosi novac u kuću. te bi često ostajao bez posla. prosinca 1988. Kada. kako bi odgojila svoju djecu i omogućila im naobrazbu. Mala je mučenica preživjela uglavnom zahvaljujući svojoj velikoj pobožnosti prema Mariji. Bilo je to dana 16. ruke. Ova supruga i majka sedmoro djece koja živi u gradu Phoenixu u američkoj državi Arizoni. Njegovoj muci i smrti. Na taj način mogu ublažiti Gospine patnje i pripraviti se za suočenje s pogibeljima ovoga svijeta. radeći na uličnim prodajnim štandovima. Od toga se trenutka njen duhovni život uvelike promijenio. Ti nevidljivi znakovi Gospodinove žrtve u Njegovu Tijelu i Krvi za naše spasenje povremeno izlaze na vidjelo. veće odvojenosti od ugodâ i štetnoga utjecaja svijeta. koji se prema njoj također vrlo loše odnosio. S devet je godina morala u bolnicu radi pothranjenosti. "Ali ja to ne mogu izdržati!" Potom je čula kako joj Gospodin govori: "Ako ti ne možeš izdržati ta trpljenja nekoliko sekundi. okružuje ju vrlo ugodan miris. Estela Ruiz. Nakon toga ju je pomajka zadržala u kući. te su njeno čelo. Krajem sedamdesetih. Toga je dana čistila jednu kuću. umirući za one koji su Me razapeli? Ovim ćeš trpljenjima biti u stanju pomoći oko spasenja brojnih dušâ. Jedan od njenih sinova danas radi kao liječnik u Madridu. te Njegovom prisustvu u Svetoj Euharistiji. 1981. Amparo je primila brojne poruke o kazni." Amparo je pristala prihvatiti ta trpljenja za spasenje dušâ. Luz Amparo radila je u bogataškim kućama kao spremačica. koljena i noge prekriveni krvlju. a pomajka je s njom vrlo grubo postupala. Majci Božjoj. te su njen slučaj proglasili neizlječivim. kada je začula nutarnji glas kako je potiče na molitvu za mir u svijetu i obraćenje grešnikâ." Gotovo je istoga trenutka počela krvariti iz čela i dlanova. nije donijela novac. Luz Amparo Cuevas.. dok su je u crkvu slali vrlo rijetko. u usporedbi s kojom će se rat u Bosni i Hercegovini doimati poput obične dječje igre. kada je Luz Amparo počela primati prve blagoslove s Nebesa. Blažena Majka stala ukazivati u Escorialu." na što je Amparo odgovorila. prinošenja svakodnevnih žrtava Gospodinu. uskraćivali joj obroke i bacali je na ulicu neka spava poput napuštene beskućnice. "Što je ovo?" Kao odgovor. Njeni su je imućni poslodavci u bolesničkim kolicima odveli u Lurd. ili ga je donijela premalo. obolila je od raka.. Od trenutka kada je navršila sedmu godinu. njegovanja pobožnosti prema Presvetom Srcu njezina Sina. te joj se dvije godine kasnije. Marija joj se ukazuje kao . ovo je Kristova muka. Bio je sklon pijančevanju.nadolazeću kaznu. kao malo dijete. Počela je primati nevidljive stigmate. U Lurd je čudesno ozdravila. Luz Amparo je upoznala bol i trpljenje još od samoga početka svoga života. primila je viziju Gospodina na Križu i sljedeće objašnjenje: "Kćeri moja. Majka joj je umrla kada je imala samo šest mjeseci. usta. prima ukazanjâ i poruke od 3. Od 14. U šesnaestoj se godini udala za puno starijeg čovjeka. kao i o tri dana tame. oči. tukli su je.

koje je poznavala već trideset godina.. Ovdje sam da bih svoju djecu privela natrag k svome Sinu. Nešto ga je promijenilo. "Želim da nastaviš moliti za mir u svijetu." Otad je čitava obitelj doživjela obraćenje. otputovao u Međugorje. i ukazujem se na različitim mjestima. u suštini." U jednoj drugoj poruci. Poslao me Bog. te je postao gorljivim svjedokom Našega Gospodina. Ne možemo i ne smijemo napustiti nadu. u prosincu 1988. Odnosi se. Tražim od vas da prinosite dva dana posta tjedno za mir u svijetu..' Rekla mi je. Gospa je rekla. koje je za posljedicu imalo velike promjene. 'Ovo je moja vladavina . i tko ju je poslao. I došla sam svoju djecu prizvati natrag k Bogu. Dva dana kasnije." Njena je prva reakcija bila pomisao da joj se sve to samo pričinja. Estela je bila skeptična glede ukazanjâ i porukâ.. dolazim kao Bezgrješno Srce Marijino. Pozivam sada Amerike na post kao žrtvu ljubavi." Potom je dodala. ne razlikuje se puno od porukâ primljenih u brojnim drugim dijelovima svijetâ. Postoji samo jedna. 'Pogledaj po ovoj crkvi različita obličja u kojima se pojavljujem. Nekoliko mjeseci kasnije. Gospa se Esteli ukazivala gotovo dnevno u 1989. Gospa je rekla. Za vrijeme prvoga ukazanja. te se svo njezino sedmoro odrasle djece odlučilo za put svetosti.'" Estela je odgovorila kako u toj crkvi postoje kipovi Gospe Žalosne. Blažena se Majka počela ukazivati Esteli.ovo je vrijeme moje vladavine. "Dobro jutro. "One koji su se odazvali mome pozivu sada potičem na predanost radu za mene. Smjesta započnite s postom. ali sam ista ona koja se ukazujem po čitavome svijetu. Ako vi još niste naučili ljubiti one koji su oko vas.. Kroz određeno ću razdoblje pripravljati tvoju obitelj i slati joj brojne poruke. što radi. 'Ja sam Bezgrješno Srce Marijino. Kada je njezin suprug u rujnu 1988. Jedan od sinova koji je bio ovisnik o drogi sada je potpunoma ozdravljen.. jer je ovo vladavina moga Bezgrješnog Srca."Gospa od Amerikâ". "Ja sam Bezgrješno Srce Marijino. Estela kaže. Poruke se čitaju mnoštvu ljudi koje posjećuje njenu kuću. ožujka 1991. više ju je zanimala izgradnja karijere negoli odgoj njeno sedmoro djece. obraćenje i post.' Potom sam je upitala tko je. te su joj se one učinile drugačijima. na molitvu. Nakon što se njen muž vratio iz Međugorja. Naš Otac. ovoga časa. "Upitala sam Gospu tko je. zagledala se u njegove oči. Gospa joj je rekla. ponovilo se isto. Poruka što ju je Estela primila 19. "Došla sam te zamoliti da budeš moj glasonoša. a to sam ja. Za razliku od svoga muža. kćeri. ja sam Majka Božja. Estela je shvatila kako Gospa mijenja i nju. začula je divan ženski glas kako joj govori. Morate shvatiti da se mir ne postiže pobjedom u borbi. Nema više vremena za takvo ponašanje. Marija je rekla. Sada je već razmišljala da bi to uistinu mogla biti stvarnost. nakon što je već bila zaboravila na taj događaj. Potrebna mi je vaša predanost molitvi i žrtvi. i ja sam sve to. Nema više vremena za posvećivanje vašim sitnim brigama. Gospe od Guadalupea i Gospe Fatimske. a ona je odgovorila. Započnite istinski život molitve i ne dopustite da vas išta odvrati od tog predanja. možete li od svijeta očekivati spoznanje ljubavi o kojoj vam govorim . sve dok joj se Gospa nije počela ukazivati. s porukama koje se tiču svih nas. od 2. Ali danas. siječnja 1991. i želim znati hoćeš li to učiniti? Pomoći ću tebi i tvojoj djeci da izvršite brojne promjene. već promjenom u srcima i . Dok je prolazila pokraj slike Gospe od Guadalupea što ju je njezin muž bio naslikao u njihovu domu. Gospa je tada rekla: "Da.." Jednom se prigodom Gospa ukazala Esteli Ruiz u Crkvi Bezgrješnoga Srca u Phoenixu.. Napustite samosažaljenje i ljutnju prema drugima.

Otac Slave. nakon što je proučio ono što je ustanovila komisija." Niti ona niti njen muž Jeff svoje prethodne brakove nisu bili sklopili u crkvi. Ovakvi se događaji mogu objasniti samo u sferi nadnaravnog. poput .. duhovni su se fenomeni nastavili. Terezija je o molitvi krunice razmišljala samo na pogrebima. Bog Gospodina našega Isusa Krista. ispisao te iste riječi. travnja 1990. uključujući i patera Slavka Barbarića. Jeff je iz svoga novčanika izvadio trošan komadić papira na koji je. Ona je potom prišla i utisnula Tereziji poljubac u čelo." Bilo je fenomenâ poput pojave slike Blažene Majke na svetohraništu s po dvije golubice sa svake strane. Jednom je prilikom. samohranih roditelja. jednog od franjevaca koji službuje pri crkvi Svetoga Jakova. rekao je da će ovo mjesto biti poprištem brojnih čudesa. na čelu s biskupom Thomasom O'Brienom. niti vjernicima. Biskup je. "Želim da se svi okupljate u drugoj subotu u mjesecu. prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu. kao i jačanje i intenziviranje pobožnosti prema Našem Gospodinu Isusu Kristu. pred deset godina. Dana 3. nakon poruke..7 Terezija Lopez.životima ljudi . te su se na tom mjestu počele skupljati gomile hodočasnika. jarke svjetlosti koja sije iz svetohraništa. koji sam sebe opisuje kao "nemarenog" katolika. Druga je jedna lokucija nadahnjivala sljedeće. gdje je doživjela više duhovnih fenomena s vidiocima. Franciske Cabrini u mjestu Goldenu u državi Colorado. a također i s nekima od svećenika.. otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu Kristu i za ljubav prema svima svetima. sve dok njihova novorođena kćer nije umrla od sindroma iznenadne smrti novorođenčadi. poput mnogih drugih iz svoje generacije. Prizor je sličan onome u Međugorju. Potrebno je da ljudi shvate da će se. Gospa nas poziva na upoznavanje istinskoga značenja naših životâ. Terezija Lopez iz grada Denvera u američkoj državi Kolorado rečeno je da će biti jedna od brojnih iskri kojima će se upaliti vjera mlakih na Zapadu. Terezija Blaženoj Djevici rekla. "Povedi moju djecu do izvora. međusobna razaranjâ i uništenjâ nastaviti diljem svijeta. Riječi što ih je tamo pročitala bile su sljedeće: "Zato i ja. koji je radi svoje vjere u bivšem Sovjetskom Savezu preko dvadeset godina proveo u zatvoru...15-19. svoje je iskustvo ispričala svom suprugu Jeffu." Biskupija je grada Phoenixa uspostavila komisiju za ispitivanje navodnih ukazanjâ. te je. dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati." a jedini izvor kojega se mogla sjetiti bio je onaj u kapelici Sv.. i razvodâ. kao i ukazanjima na drugim mjestima u svijetu. ako se srca ne promijene. Josip Terelja. otvorila je Poslanicu Efežanima 1.)" Nakon što je nastavila čitati sve do jutra. Glas se počeo širiti. ali su zato oboje dobro upoznali nevolje poništenjâ. ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama. ljubim te". Terezija osjetila poziv da ode u Međugorje. Nema objašnjenja u sferi prirodnog. Terezija je odgojena kao katolkinja. slike Isusa kao pastira. izgubila zanimanje za vjeru kako bi se "otisnula u svijet. U ožujku je 1991. Jeff. u smislu obdržavanja ovih pobožnosti. slično kao i na drugim mjestima ukazanjâ u svijetu. u trenutku životne krize. nikada nije molio krunicu. Tereziju je usred noći probudio glas koji ju je upućivao na "čitanje Riječi. Zadivljen." Kao Gospa od Amerikâ.. te da će postati veliko hodočasničko središte.." Nakon što je shvatila da nije riječ o šali njezine djece. koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo (. Čula je glas kako joj govori. te ljudi koji su također imali vizije Blažene Djevice. "Majko. kazao sljedeće: "Naš je stav da se zasad ne nanosi nikakva šteta niti Crkvi kao ustanovi. Po povratku u Sjedinjene Države..

Ništa vam neće nauditi. rujna 1990. brojne su pošasti i nesreće zadesile zemlju. Poruke su već donijele puno plodova na području Melbournea. kao i prema Bezgrješnom Srcu." "Narode Moj. ožujka 1989. obiteljske dužnosti i molitvu. ukrajinskoga katolika . sestre Lucije iz Fatime. Kao što je to slučaj i s ostalim današnjim vidiocima. narode Moj."9 Josip Januszkiewicz.disidenta koji sada živi u Kanadi. Svatko mora preko Mene doći k Ocu. kao i od djelomičnog gubitka sluha. srpnja 1993. Ova ukazanjâ razmatraju crkvene vlasti u Trentonu u državi New Jersey. plan Mojega Oca /da obnovi lice zemlje/ počeo se ostvarivati. Ostanite u miru i budite ustrajni u ljubavi. Jozefina je poruke od Gospodina i Gospe stala dobivati 20. a povremeno. potičući osnivanje posebnih molitvenih skupina. narode Moj. sestre Agnes Sasagawa iz Akite. i osobno. Mariamante iz Apostolata Svetog Majčinstva u Michiganu. oni među vama koji su Mi predali svoje živote i predali Mi cijele sebe ..Fatime ili Međugorja. vidjelaca u Garabandalu. Ali. Dozule iz Francuske. jednostavnosti. Ne bojte se.Hrvatske). One su na poseban način namijenjene posvećenim osobama. ponizni Moji. Roditelji su joj Talijani. postu. narode Moj.. te živi jednostavnim životom usredotočenim na posao. oca Jamesa Brusea iz Lake Ridgea u američkoj državi Virdžiniji. neprestano ga pritom podsjećajući na Moju ljubav. Govore o miru. sestre Anne Ali iz Kenije. Eileen George iz Worcestera u američkoj državi Massachusetts. i budite Moji su-otkupitelji u nastojanju da se ostvari plan Mojega Oca. Prinosite žrtve. "Ljubim vas svojim Presvetim Srcem. ali je 1989. "Trpljenjâ vremenâ u kojima se nalazimo namijenjena su spasenju dušâ.. Ukazanjâ koja su zaredala svakodnevno počam od 17. Poruke po Jozwefini namijenjene čitavome svijetu. djeco Moja. Udata je." rekao je Isus po Jozefini 22. na razini biskupije. Mediji su također naširoko izvješćivali i o navodnim marijanskim ukazanjima Josipu Januszkiewiczu iz mjesta Marlboro u američkoj državi New Jersey. te brojnih drugih. obraćenju. bez nekog utvrđenog obrasca. otkad ih je primila već preko 1000. jer će kazne poslužiti za spasenje dušâ i obnoviti svijet porobljen pohlepom i grijehom. U Međugorje je otišao kao skeptik. trenutačno ozdravio od ozbiljne povrede kičme zadobivene na radu. Josefina-Marija rođena je u Melbournu u Australiji. molitvi. počeo primati poruke od Marije. Isus preko Jozefine poručuje da su na obzorju još brojnije i veće kazne. . poput Josipa Terelje. maleni Moji. On nam ujedno poručuje i neka se ne bojimo.10 Puno je više ljudi Božjih no što bismo ih mogli makar nakratko spomenuti. radi kao učiteljica na školi. sestre Natalije iz Mađarske. nakon posjeta Međugorju godine 1988. kao i obnovu pobožnosti prema Presvetom. ne boj se. Julke Šimašek iz Našica (Zagreb.8 Josefina-Marija. pa ipak mnogi ne prepoznaju da je upravo to ono što je prorečeno u Pismima. vodite Moj narod u miru. Oni među vama koji pripadaju Meni nemaju se čega bojati. Gospodin se služi Jozefinom kako bi svijet upozorio da je na pomolu vrijeme Božje Pravde. sada se odvijaju javno svake prve nedjelje u mjesecu.. No. koji je. jer vas Moja božanska ruka štiti poput pokrova. "Ne boj se. poniznosti i bezgraničnoj ljubavi i milosrđu Božjem.

te o Marijinoj ulozi u okviru toga plana.. oni će biti bogati milostima. Knjiga o Kraljevima priča kako Elizej nije htio napustiti Iliju. učeći uskome putu spasenja u skladu sa Svetim Evanđeljima . On je rekao. u svome duhu tamjan molitve. koji će Ga vjerno nasljedovati."1 Bogorodici je data jedinstvena uloga Ukazanja su počela još 41. Oni će biti istinski učenici Isusa Krista... te će ih Marija obilato blagosloviti . dok je Blažena Majka kazala kako će njena posljednja javna ukazanjâ u ovome dobu biti u crkvi Svetoga Jakova u Međugorju. s dolaskom Svetoga Jakova kao misionara na Iberski poluotok ( u Zaragozi). Gospina uloga u spasenju . Zanimljivo je kako je Sveti Jakov prvi među apostolima postao mučenikom Crkve... prema zapovijedi Svevišnjega.. a Marija je ta koja će ih... Marija će zasjati više no ikada u tim posljednjim danima. To su veliki ljudi koji će nastupiti na kraju vremena. neprekinut je. budući da nije imao . Oni će biti istinski apostoli posljednjih vremenâ kojima će Gospodin dati riječ i snagu da čine čudesa i odnose plijen Njegovih neprijateljâ . već iz Božje dobre volje. Ona je posvećena Svetomu Jakovu.Ovaj popis niti u kojem slučaju nije konačan.. budući da su Elizej i "proročki sinovi" unaprijed znali da Ilija ima biti uznesen na Nebo. Priča se danas može čuti i vidjeti u mjestu Santiago da Compostella na sjeveru Španjolske.. tako da bi po njoj Isus mogao biti bolje poznat i čašćen .. pokušavajući tako zavesti sve duše (čak i one koje će se protiviti njihovoj pobuni). apostolu Isusa Krista. znajući da mu preostaje još vrlo malo vremena.. kako bi povratila jadne grešnike koji su odlutali od Božje Obitelji . Majka Sinovljeva i Zaručnica Duha Svetoga... Drugi Vatikanski sabor Sveti je Ljudevit Montfortski u sedamnaestom stoljeću pisao o tome kakav će biti položaj Crkve u posljednjim vremenima. "O Drugom će Dolasku Gospodnjem Marija biti na poseban način obznanjena od Duha Svetoga... Oni će biti maleni i siromašni u očima svijeta.. 5. Oni će u svojim srcima nositi zlato ljubavi. Bog je to bio navijestio "proročkim sinovima.. ali blagodatni utjecaj Blažene Djevice na ljude ne potječe iz neke nutarnje nužnosti. oblikovati kako bi mogli proširiti Božje kraljevstvo i očitovati Gospodinov pobjedonosni trijumf nad bezbožnicima i neprijateljima Njegovim. udvostručiti svoje pokušaje i svoje bitke... Lumen Gentium.. Marija će podignuti apostole posljednjih vremenâ kako bi zaratili sa zlime . o kojemu potpunoma ovisi i iz kojega crpi svu svoju snagu. te će ih ostali članovi Tijela Kristova čak i progoniti. Nemoguće je navesti sve proroke našega doba koji primaju poruke od Isusa ili Blažene Majke. Oni će se u svemu utjecati Mariji i poznavat će najkraći i najsavršeniji put do Isusa Kojemu će u potpunosti pripadati . godine poslije Krista... duše okorjele bezbožnošću izazvat će strašnu pobunu protiv Boga.. Marija ima jedinstven odnos sa Svetim Trojstvom: ona je kći Očeva. Samo je od Marije Isus primio Svoje čovještvo. zamki i privlačivih obećanjâ . počiva na Njegovu Posredovanju. Sotona će. Međutim. a u svojim tijelima smirnu mrtvenja i žrtvovanja sebe . te će mnogi pasti poradi njihovih prijetnji. u jednoj od najvećih bazilika u čitavoj Europi." Slijed prorokâ od najranijih vremenâ pa sve do danas. Izazvat će stravične progone i postaviti užasne zamke na put vjernikâ . No. On istječe iz preobilja Kristovih zaslugâ.

14). da u tminu svijeta unesu tog dugo očekivanog Mesiju. prisjećamo se da je Ona ljudsko biće. "Evo službenice Gospodnje. Neprestana razmatranja Crkve i molitvom popraćena proučavanjâ s vremenom su u Marijinoj ulozi. poslušnosti i vjeri. Rekla je jednostavno. Gospodin je s tobom.. Ona je ta koju je Anđeo pozdravio riječima. Drevni su hebrejski spisi najavili ovaj događaj." ispunjavajući tako do posljednjeg slovca Izaijino proročanstvo izrečeno stotinama godina prije toga. nema nikakve slave izvan one Božje. Bog je združio ljudsku narav sa Sobom. Po Marijinoj poniznosti. Niti jedno drugo stvorenje nikada nije imalo niti može imati takav jedinstveni odnos sa Stvoriteljem Svemira. Za razliku od Eve. da "Evo. Jedan se Anđeo. kako na Nebu tako i na zemlji." i obećano se otkupljenje svega čovječanstva stalo odvijati pred zamračenim očima svijeta. koja je poklekla pred đavlovom napasti za slavu ("bit ćete kao bogovi"). Mariju je Bog odvjeka predodredio za izvršenje te uloge. ali ne bijaše Svjetlo. baš poput njezina Sina. prihvativši u svojoj utrobi začeti Božjega Jedinorođenca. u Utjelovljenju Bogočovjeka. te je Židovski narod strpljivo čekao ispunjenje proročanstva. To je 1854. otkrila veliko značenje. naprotiv.5). Svjetlost se mogla savršeno odraziti u njenoj duši. i nadjenut će mu ime Emanuel!" (Izaija 7. Svjetlost i Otkupitelja čovječanstva. kada napokon dosegnemo puninu nebeske nagrade. ukazao Mariji. bilo bi nerazumno ne potražiti puninu poruke što ju je Gospodin na taj način želio prenijeti. ona ima posve jedinstven odnos s tim Svjetlom. kao . dok je Blažena Majka to isto potvrdila četiri godine kasnije. bila posve oslobođena vlasti istočnoga grijeha. Niti jedan Anđeo i niti jedan drugi čovjek nisu odabrani za tu čast. Ona savršeno utjelovljuje "preljubljenu kćer" Sionsku. Na sličan ju je način Bog pripravio i kako bi. milosti puna. baš kao što se anđeo Lucifer nekoć bio ukazao Evi. Božji izbori nikada nisu slučajni. Ona je mogla primiti Boga u samo svoje biće. neka mi bude po riječi Tvojoj. budući da je Naš Gospodin postao čovjekom po Djevici Mariji. Zahvaljujući posve jedinstvenom privilegiju. duboko promišljeni. po imenu Gabriel. u utrobi Djevice. Na Koncilu održanom u Efezu 431. Međutim. Sveci su i Pape kroz dobar dio Crkvene povijesti govorili o bliskoj Gospinoj povezanosti s Kristom u našem otkupljenju. Govorili su također i o njenom posredovanju milosti za nas. Istražujući Crkveno shvaćanje Marije. "Ja sam Bezgrješno Začeće. Marija je proglašena Bogorodicom Theotokos. kao i svoje vlastite volje. o kojoj piše Sveto Pismo. u potpunosti okrenuta k Bogu. budući da ju je On na poseban način pripravio za tu ulogu. ljudsko i Božansko postali su krvni rođaci.zemaljskoga oca. koja surađuje pri oslobađanju svoga naroda. To je jedno duboko otajstvo." Prije gotovo 2000 godina. ona je bila posve čista. Izraela. oslobođena svakog osjećaja vlastite važnosti. Njena je priprava za njenu zemaljsku ulogu "Bezgrješno Začeće". Umjesto toga. Otac je odabrao jednu Ženu među svim bićima što ih je stvorio. Zahvaljujući njenoj poniznosti i malenosti. No. oni su. Jer." Marijina uloga u potpunosti proizlazi iz njezina odnosa s Isusom Kristom. za suradnju u pružanju ljudske naravi Njegovu Jedinorođencu. kako bi se On mogao očitovati kao jedan od nas. skromnoj je mladoj Djevici pripala radost da pomogne pri pripravljanju tijela za Boga (Hebrejima 10. što znači "Bog je s nama. Poput Ivana Krstitelja. i Marija je bila pretečom Vječnoga Svjetla. doktrina koja iskazuje kako je pri svome začeću bila očuvana ljage istočnoga grijeha. kada se Svetoj Bernardici u Lurdu predstavila riječima. koji simbolizira novi odnos za kojeg smo i svi mi predodređeni. začet će djevica i roditi sina. te da. "Zdravo Marijo. proglasio Pio IX. Marija je ponizno pristala na Očev vječni plan. poput svakoga od nas.

ona Mu prenosi naše molitve i potrebe. No. kao i naše spasenje. Gospa je postala Posrednicom Milosti svima koje je Krist na Kalvariji učinio njenom djecom. Mariju je Bog odabrao da intimno sudjeluje u Isusovim patnjama na jedinstven način . Gospa se postavlja ne samo kao Posrednica Milosti od Krista prema nama. i sve nas unijela u svoje majčinsko trpljenje. On je jedini Velikosvećenik. Ove istine još nisu svečano proglašene dogmom. Svoje svećeništvo dijeli sa zaređenim svećenicima svoje Crkve. dovršio djelo našega spasenja. Zahvaljujući toj suradnji oko našega spasenja. Posrednica i Zagovornica. O Mariji je kao o Novoj Evi izričito govorio Sveti Justin još polovicom drugoga stoljeća. no ipak je u to Svoje djelo želio uključiti i Mariju. te tako dovršimo službeno priznanje od strane Crkve velikih djelâ što je njoj i po njoj učinio Svesilni (Luka 1. Sveti Augustin govori o utrobi Djevice Marije kao o odaji za mladence u kojoj se božanska narav združila s ljudskom naravi.11). Isus. novi Adam.i to ne samo stoga što je jedino ona gajila majčinsku ljubav prema Njemu. On Svoju spasonosnu milost čitavoj Crkvi udjeljuje posredovanjem Marije. Novu Evu. Marija je. u Svoje djelo otkupljenja. kao Zagovornica. a ne samo kao neizbježnu "uvertiru" križa. koja je stajala podno Križa. dok kršćanski napisi o njemu svjedoče još u drugome stoljeću.i o tome da neprestano moli svoga Božanskoga Sina za nas. Predaja . i to za sve ljude svih vremenâ. iako je Crkva uspostavila taj liturgijski blagdan još u šestome stoljeću. Krist ne oklijeva Svoje povlastice dijeliti s onima koje se ne stidi zvati Svojom braćom (Hebrejima 2. kao što nas uče Pisma i Predaja. Obratite pozornost na činjenicu da dogma o Uznesenju nije proglašena sve do 1950.. u Svome neprekidnome djelovanju u našu korist. Pape su prošloga stoljeća jasno naučavali doktrine o Gospi kao Su-Otkupiteljici i Posrednici Svih Milosti. Marija je brojnim misticima otkrila kako Gospodin želi da je prihvatimo i zazivamo kao SuOtkupiteljicu. I tako je Marija odigrala suštinsku suradničku ulogu u našemu otkupljenju tako što je Riječi dala tijelo. pa ipak. Marija živi u slavi Gospodnjoj kao Njegova Majka i Službenica. mač je već bio usmjeren ka duši Majčinoj"2 (Luka 2. Sve je stvorenje posvećeno otkad je Sin Božji stvorenu narav združio Sebi. Krist je. već je također od Njega primila i puninu milosti spasenja. Od Krista.35). Kao Su-Otkupiteljica. Isus sa Svojom ljubljenom Majkom dijeli Svoje božanske povlastice do te mjere da ih je ona. Gospa je vidjelici iz Amsterdama kazala sljedeće: "Gospodin i Gospodar predodredio je Gospođu za žrtvu. kadra posjedovati. po volji Očevoj i moći Duha Svetoga. kao stvoreno ljudsko biće. Jer. Posrednik između Boga i ljudi. Posrednicu i Zagovornicu. Grčki su Oci Utjelovljenje shvaćali kao istinski čin otkupljenja. to još nije i dovršenje njene suradnje.49). ne samo trpjela s Kristom. Isus je Krist. Ukazanjâ Gospe Idi Perleman iz Amsterdama kao "Gospe Sviju Narodâ" potvrđuju ovu njezinu ulogu. kao zaručnicu i suradnicu. naš Otkupitelj i Zagovornik pred Ocem. dolaze nam sve milosti. ali su zato dijelom našega katoličkoga naslijeđa. budući da u sebi u potpunosti utjelovljuje Crkvu. Drugi nas vatikanski sabor uči da Gospino posredovanje predstavlja dioništvo u jedinstvenom izvoru. Pa ipak. Čitava je Crkva zaručnica Kristova. a to je posredništvo Samoga Isusa. odabrao je uključiti Mariju. kao Bogočovjek.

lišenu ukupnosti Kristova otkupiteljskog poslanja. niti možemo ulaziti u velike detalje. ali. Katolički nauk nikoga ne obvezuje na čašćenje Marije. tada je Gospa dostojna časti koja pripada Majci Božjoj. stvarajući istovremeno prepreku prihvaćanju marijanskih dogmi. Velika većina protestanata odbija gotovo sve katoličke marijanske doktrine. pitanje katoličke pobožnosti prema Mariji. odvojila je brojne kršćane od njihove Majke Crkve. kao i od njihove Majke Marije. te se nigdje u Svetome Pismu ne spominje da je samo Ono cjelina objave. No. kako ga onda mogu podržavati oni koji vjeruju samo u ono što kaže Biblija? Biblija se često poziva na propovijedano Evanđelje. iako je sâm Martin Luther gajio duboku pobožnost prema Majci Božjoj. Ako On nije Vječni Sin Božji koji je tijelom postao za naše spasenje. onda Marija ne zaslužuje više časti od majke neke slavne osobe. Ako se načelo "Sola Scriptura" ne može naći u Bibliji. Katolici Mariju slave više poradi uloge koja joj je data. Sveta je Predaja jedno od glavnih područjâ prepirke. Poradi složene naravi ove teme. Određeni neizbježni zaključci o Gospi slijede iz onoga što je otkriveno o Kristu. čini se da je ona ujedno i trn u oku većine protestanata. no. no nadamo se da ćemo uspjeti omogućiti određeni uvid u stanje stvari koji će ponešto osvijetliti. Ako je Biblija jedini izvor objave. Marijanske dogme utvrđene na ranim Saborima Crkve uvedene su kako bi se sačuvala istina kristoloških dogmi o kojima se raspravljalo. usmenu Predaju koja je prethodila (i ujedno prati) onu pismenu. koji bespotrebno priječe pristup punini istine Božje objave kao i sredstava kojima se Bog poslužio kako bi nam tu objavu obznanio. čini glavno obilježje protestantizma. iako su sami reformatori u svojim mislima i pobožnostima bili puno više katolici od većine svojih duhovnih potomaka. Nesretno je to naslijeđe "Reformacije". Određenje Euharistije kao simboličnoga čina ili pak Stvarnoga Prisustva. ne i zaoštriti. Ovdje ćemo kratko razmotriti nekoliko temeljnih zamisli koje većinom odlikuju protestantizam.2). Pobožnost je Gospi vrijedni dragulj u kruni katoličanstva. brojni nam lijepi napisi o Mariji dolaze upravo od njega. Sveti je Ljudevit Montfortski napisao da Marija nije vrijedna niti jednog atoma važnosti u usporedbi s Isusom. Isključivanje Gospe iz otajstva Boga i našega spasenja ostavlja nam tek osiromašenu verziju kršćanstva. možemo steći određeni uvid u nekoliko zajedničkih vjerovanjâ i načinâ razmišljanja protestanata.15. kao jedinoga izvora Božje objave. nadamo se.Katoličko je čašćenje Marije izravno povezano. Pa ipak. te proizlazi iz katoličke vjere u Krista. ako je Isus sve što Biblija i Crkva kažu da jest. Majka se ne može odijeliti od Sina. samo su neka od pitanja koja dijele Katolike i Protestante. Crkva je kroz čitavu svoju povijest pozorno utvrđivala i vjerno propovijedala te istine. Marija i njena protestantska djeca: kritično objašnjenje Katolička vjera i druge glavne denominacije razilaze se oko brojnih pitanjâ još od Reformacije. nemoguće je na odgovarajući način spomenuti sva pitanjâ koja nas dijele. 2 Timoteju 2. Pa ipak. Načelo "isključivo Sveto Pismo" (Sola Scriptura). pitanje Vjere i Predaje. tada prvi naraštaji kršćana nisu . Sveto Pismo dopušta Predaju (2 Solunjanima 2. Naizgled beskrajna serija raskolâ koja je započela s Lutherom. te Blažena Majka. Razumije se kako ne možemo mjerodavno govoriti za svaku protestanstsku crkvu ili sektu. No. kao i drugih istinâ što ih uči Katolička Crkva.

12-13). Učiteljski autoritet Crkve Tko određuje da li neko učenje ispravno izražava apostolsku vjeru? Evo još jedne poteškoće za ne-katolike: autoritet Katoličke Crkve. Zadnji pasus iz Evanđelja Svetoga Ivana (Ivan 21. Obećao je također i da će Duh Sveti biti uz Njegovu Crkvu. budući da nisu imali Bibliju. budući da je svako vjerodostojno učenje . kao vjerni iskazi vjerovanjâ i praksi Crkve koju je utemeljio Isus Krist. tada sigurno može utvrditi i koje predaje i naučavanja predstavljaju Božju objavu. kao i ostalih pisanjâ čitanih kod liturgijskih okupljanja. Duh Sveti nije taj koji je stvorio diobu i pomutnju koja je posljedicom proturječnih osobnih tumačenjâ. dijelom Svete Predaje. Stoga Crkva. baštine Gospodina našega Isusa Krista. da će nas Duh voditi. čime se ponešto ograničava teološko . ali su nam došle po Svetoj Predaji. obećavši nadalje da je vrata paklena nikada neće nadvladati (Matej 16. možda bi bilo točnije govoriti o Pismima u Predaji. te mu je dao "ključeve kraljevstva nebeskoga" da može svezivati i odrješivati.18-19). Umnožavanje je broja protestantskih sekti u velikoj mjeri posljedicom pogreške što se oni oslanjaju na osobno tumačenje Pisama (vođeni navodno Duhom Svetim). Povijest razvoja marijanskih dogmi još je jedan dokaz o načinu na koji Duh Sveti uvodi Crkvu u puninu istine o kršćanskoj vjeri. No. budući joj je zajamčeno vodstvo Duha Svetoga. Ako Crkva može razlučiti koja pismâ čine riječ Božju. te da vrata paklena neće nadvladati Njegovu Crkvu. Velik se dio protestantske teologije usmjerava isključivo na Križ. Ekumenski su sabori primjer načina na koji je Crkva razjasnila učenjâ Evanđelja i branila ih od pogrešnoga tumačenja krivovjeraca. Kanon Novoga Zavjeta nije bio u potpunosti uspostavljen sve do kraja četvrtoga stoljeća (iako je većina kanonskih knjiga dotad već bila prihvaćena). katolička teologija u Utjelovljenju s pravom gleda puno više od neophodnog preduvjeta za okajničku smrt Isusovu. koja sa sve većom jasnoćom svakome dobu i svakoj kulturi priopćava Evanđelje spasenja. koji je s nama po Svojemu Duhu u Crkvi. Novi Zavjet.25) implicitno ukazuje na postojanje Predaje: "A ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo. točnije. te Njegove učenike upućivati u svu istinu (Ivan 16.imali objave. Isus je obećao da će Svoju Crkvu izgraditi na PetruStijeni. može cijeniti vjerodostojnost bilo kojeg učenja za koje se tvrdi kako izražava apostolsku vjeru. Postoje doktrine o Gospi koje se izričito ne spominju u Pismima. sav svijet.bilo ono usmeno ili pismeno koje nam je došlo od Apostolâ po njihovim nasljedovateljima. mislim." Utjelovljenje U Utjelovljenje Sina Božjega vjeruju svi kršćani. Katolici često govore o Pismima i Predaji kao izvorima objave. istina je da su imali Riječ Božju: naučavali su im je Apostoli i njihovi nasljednici. Isus je rekao da će ostati s nama u sve dane. ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale. No. među mnoštvom napisa što su ih pripisivali Apostolima. jest živa Predaja. kao sredstvo razlučivanja istine. Isus. odnosno. utvrditi koja su od njih nadahnuta od Boga a koja ne. Jasan primjer da je Bog Svojoj Crkvi darovao pomoć Duha Svetoga jest taj što je Crkva bila kadra. No.

iako ne i dovršenje otkupljenja.) žena će ti Elizabeta roditi sina. te kaže. nalazimo jedan od najljepših odlomaka Svetoga Pisma. "Po čemu ću ja to razaznati. te mu kaže.. Pa ipak. i kaže joj: "Zdravo. Utjelovljenje također pruža i logički temelj za cjelokupni sustav sakramenata. Veliki svećenik. te su oboje već bili poodmakli u godinama..11-17). Takvo bi razmatranje prirodno dovelo do svijesti o nezaoibilaznoj ulozi Gospinoj u radu oko našega spasenja. Veliki svećenik. shvaćali su Utjelovljenje kao već po sebi otkupiteljski čin. kao i o njenoj uzvišenoj časti u očima Božjim. začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.) Evo.. veliki strah od poklanjanja i najmanje pozornosti ili časti Majci Isusovoj. Začudna stvarnost prema kojoj Bog postaje čovjekom i Svoju nestvorenu narav neodvojivo vezao uz onu ljudsku. No. milosti puna! Gospodin s tobom!" Poput Zaharije. "(. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gabriel to učini "budući da /ti.) Ići će (. U skladu s mudrošću Božjom. Elizabeta. (. Anđeo ga smjesta onijemi sve do Ivanova rođenja.26). Marijina je uloga u božanskome Utjelovljenju suštinska: ona je svojim osobnim pristankom Bogu podarila krv i meso. Gabriel potom pohodi Mariju (Luka 1. Ona je sve to prihvatila.. te su obje svjesne da u sebi nosi Sina Božjega." Poradi njegove sumnje. eto. Otvorenost Duhu Svetomu Marijina je uloga uvijek "veličanje Gospodina. a napose Patristi. kao i za uporabu svetih slikâ.) Sina svoga: od žene bi rođen." Marijin je odgovor sušta suprotnost onome Velikosvećenika Zakarije: "Evo službenice Gospodnje. Zaharija.. te potom potonula u zaborav.. Elizabeta je neplodna i nema djece. Ta star sam i žena mi je poodmakle dobi. Elizabeta začne. "Ne boj se..) Duha Svetoga bit će pun već od majčine utrobe... Spasitelja našega... Marija je svim srcem povjerovala u Anđelove riječi..38).) sili Ilijinoj.. "Zato će to čedo i biti sveto.20). "Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!" Elizabeta porodi sina.35). neka mi bude po tvojoj riječi! I anđeo otiđe od nje" (Luka 1. bio je oženjen Elizabetom. Sin Božji.4)." (Luka 1. Anđeo Gabriel pohodi Zakariju kod žrtvenika. i nadjene mu ime Ivan. Božji čovjek." U prvom poglavlju Lukina Evanđelja. iako nije sve u potpunosti shvaćala. pao odabir da rodi Mesiju (ali i drugu djecu. Zakarija nastoji na sve načine ugoditi Bogu i u svom svakodnevnom životu biti pravedan. dovoljna je za posvećenje svega stvorenja i njegovo dovođenje u jedan posve novi odnos sa Sobom. kaže.razmatranje Utjelovljenja. posumnja u anđelove riječi. samo što ih nije razumjela. mnoge priječi pri uvažavanju punine i dubine mudrosti i ljubavi Boga koji "odasla (. ne razumije kako bi mogla zanijeti. stvorenu. Ona s vjerom uzima njegove Riječi kao istinite. Marija pohodi svoju rođakinju Elizabetu." Marija. Brojni Crkveni Oci. (.. dok protestantizam upravo sve to odbacuje.. Zakarija. i ona se na početku plaši. Dok se nalazio u svetištu. te trpi poradi takve svoje ponižavajuće situacije.. Gabriel joj na to odgovara: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti" (Luka 1. ili da Bog ne bi htio na poseban način uzveličati nekoga u tolikoj mjeri obdarenog milostima. Nadjenut ćeš mu ime Ivan. Otac je odvijeka gledao na Mariju kao na Ženu milosti punu koja će jedina Njegova Sina podariti svijetu kao Bogočovjeka.. kao što joj je bio naložio . Nezamislivo je da jedina žena odabrana da rodi Boga u tijelu ne bi za taj uzvišeni poziv bila obdarena posebnim milostima. ispunjena Duhom Svetim. Budući da je sada trudna.. neizrecivo bi otajstvo Utjelovljenja bilo lišeno svojega bogatstva. Gabriel joj je objasnio da će joj Gospodin na čudesan način učiniti da začne. budući da je djevica. kao što brojni pogrešno tvrde). kada bi Marija bila samo pobožna Židovka na koju je.) u (. ona više ne trpi poniženje. te joj Anđeo reče. Marijo! (." (Galaćanima 4. Zaharija/ nisi povjerovao mojim riječima (Luka 1.

a uzvisi neznatne. klikće duh moj u Bogu. Bog je odabrao put dolaska na svijet koji se nadilazi svaki ljudski razum. te tako dopustila da se Božji čin otkupljenja izvrši po njoj. Marijin odgovor Marijin je odgovor primjer svim kršćanima. evo. Ona je povjerovala u ono što je Nebo odredilo. razmatrati je. I Ona je. sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Blažena je Majka veličala Božju slavu. čas radosno. Budući da je Marija od samog početka odabrana za vrlo posebnu i uzvišenu ulogu. Ništa nije nelogičnije od toga da bi Duh Sveti sišao na djevicu. i to ne samo umom. kao i primjera što ga čitav svijet treba naslijedovati. trajalo još puno više. "Veliča duša moja Gospodina. Tu gloria Jerusalem. mome Spasitelju. očitujući tako neuobičajeno rođenje koje je dovelo do isto tako neuobičajene smrti: Otkupitelja. poput Eve.46-55). Marijina je volja bila Božja volja. Nije posumnjala. Silne zbaci s prijestolja. non. te da bi djevica potom začela i na svijet donijela Sina Božjega.Anđeo. Bilo je to putovanje s puno obratâ. kao što kažu riječi ove prekrasne crkvene pjesme: Tota pulchra es Maria. već i srcem i voljom. te je bila otvorena Njegovim darovima. . rasprši oholice umišljene. čas zbunjujuće. već se u svojoj malenosti pouzdala. Iskaza snagu mišice svoje. I vjerovala.eto što nam Marija kazuje o tome što znači biti kršćanin. ne pristoji li da Marijina uloga raste. o Marijo. Magnifikat (Veliča) Tada Marija reče. a bogate otpusti prazne. Postala je odabrana posuda po kojoj će Nebo darovati Otkupitelja svega svijeta. prihvatiti je. Slušati Božju riječ. est in te. pohranjivala je u svome Srcu. te biti izvorom njena utjelovljenja . Evo dara Blažene Majke svijetu. Prihvati Izraela. Gladne napuni dobrima. ukoliko Nebo tako odredi? Za razliku od Eve. ali je. u smislu njezina razumijevanja uloge kršćanina. Jer velika mi djela učini Svesilni. kao Nova Eva. te prebirala njena značenja i implikacije. preuzela namijenjenu joj ulogu. Bilo je to iznimno zahtjevno putovanje: čas nevjerojatno. kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka" (Luka 1. ali je ona na svakom zavoju bila otvorena Božjoj Riječi. svi naraštaji zvati blaženom. ali je. Skromnu je ženu iz Nazareta Bog Otac stvorio da bi rodila Isusa. slugu svoga. Marijino je putovanje od Nazareta do Cenakula u vremenu trajalo trideset i tri godine. čas teško. Marijina je uloga ona primjera i posrednika pred prijestoljem Božjim u ime čitavoga čovječanstva. Et Macula Originalis i ljage grijeha istočnog Non. Ona je tu ulogu prihvatila slobodno i dragovoljno. mogla to odbaciti. nema u tebi. Ti si slava Jeruzalema. Sva si lijepa. Marija se odvojila od čitavog čovječanstva i u svom životu prihvatila Volju Očevu. što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me. što ga je u štali rodila siromašna i skromna žena.

Knjiga druga: Majčinsko upozorenje 6. kako .sve do sada.3). Neki su se zadržali na brojci 666 i njenoj primjenjivosti na nekolicinu svjetskih vođâ.)" (Otkrivenje 22. "Nato Jahve. U njoj je "žena" (Eva) zauvijek izgnana iz rajskoga vrta poradi svoje suradnje sa "zmijom". Većina onih koji su pokušali protumačiti ovu tajanstvenu biblijsku knjigu. Gospa ocu don Stefanu Gobbiju Svećeniški marijanski pokret 13. Upitajte petoro ljudi neka vam protumače samo jedan njezin redak. podarena je posebna milost (Otkrivenje 1. Intercede pro nobis Moli za nas Ad Dominum Jesum Christum – kod Gospodina Isusa Krista. pak. Možda čak i šest. pojavak deset država zajedniškog tržišta s njihovom jedinstvenom valutom. Bog će mu oduzeti udio na stablu života (. otac Albert Shamon daje naslutiti zbog čega je tu knjigu tako teško razumjeti. Otkrivenje sa sobom donosi neka jedinstvena obećanjâ: svima koji ga čitaju. između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati. I tko oduzme od riječi proroštva u ovoj knjizi.. "Bog /će/ njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi. nije u tom pokušaju uspjela. Knjiga Otkrivenja predstavlja u najmanju ruku enigmu. pak. Knjiga Postanka i Otkrivenje Knjigu je Otkrivenja nemoguće ispravno razumjeti bez vraćanja na jedan odlomak iz Knjige Postanka. Sve do nedavno.. Bog. Tajne Apokalipse Otvaram vam zapešaćenu knjigu. Njegova je postavka da je knjiga napisana na tako simboličan način kako bi Božje tajne ostale skrivene neprijateljima Božjim. puka svog. ti radost Izraela. koja je. Tu honorificentia ti dika Populi Nostri. reče zmiji: 'Kad si to učinila. dok je sjedište u Rimu predstavljalo babilonsku bludnicu. U Otkrivenju se obećava da će jednoga dana glavu zmiji satrti "žena" ("Nova" Eva. Taj se popis kretao od zabavnog do upravo apsurdnog . zvijer s deset rogova bila je.14-15). a ti ćeš mu vrebati petu'" (Knjiga Postanka 3. tajnu i zagonetku.18). kažnjena time što je bačena na zemlju.Tu laetitia Israel. i dobit ćete pet verzija odgovorâ. Za neke su Gorbačov i njegov ožiljak na čelu bili dijelom riješenja zagonetke. U svojoj knjizi Apokalipsa: knjiga za naše vrijeme. Potrebno je prosvjetljenje. Otkrivenje je bilo zapečaćena knjiga u kojoj su se čitaocima tek povremeno otkrivali tračci vječne istine. doda li tko porukama nešto. listopada 1988. kako bi se otkrile tajne što ih ona sadrži. prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat ćeš i zemlju jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene. Već gotovo 2000 godina.

sedam i osam Otkrivenja. zapečaćena sa sedam pečata! I vidjeh snažna Anđela gdje iza glasa proglašuje: 'Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?"' I nitko . U poglavljima šest. pobijedi Lav iz plemena Judina. poglavlja Knjige Postanka ispunjeno 12. U jedanaestom poglavlju zatrubi sedmi Anđeo. "I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem.. Ispunjenje Božjega obećanja o spasenju u 12. malima i velikima. nazvanoj Signum Magnum. Marija. Korijen Davidov.1-1). "Žena" Eva imala je odlušujuću ulogu u padu ljudskoga roda. što su zapravo različite vrste nesrećâ koje pogađaju svijet. pa sve do njezina slavnoga uznesenja na Nebo. nasta muk na nebu oko pola sata" (Otkrivenje 8. kod mjesta Tre Fontane (Tri vodoskoka) u Rimu. U svojim je rukama nosila Sveto Pismo. poglavlju Knjige Postanka. iznutra i izvana ispisana. Koji "pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me.1-5).knjiga.1). "I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam pečata (. "Gnjevili se narodi.1). a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. "Žena" Marija ima odlučujuću ulogu u spasenju ljudskoga roda. svi naraštaji zvati blaženom" (Luka 1. a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda" (Otkrivenje 12. ni na zemlji." Papa Pavao VI u svojoj enciklici iz 1967. poradi svog neposluha Bogu i želje za vlastitim uzvisivanjem. Pečaćenje knjige "I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju . ali dođe srdžba tvoja i čas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvojega. on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih" (Otkrivenje 5. od samoga početka.6). Sama ga je Gospa poučila svojoj životnoj priči..ni na nebu. zahvaljujući svojoj poslušnosti Bogu." Djevica Otkrivenja Predstavivši se kao Djevica Otkrivenja na "Tre Fontane" u Rimu.. evo.48). Gospa je kazala. kao i pogrešaka u svojim razmišljanjima o Gospinu životu. u kojemu Marija predstavlja veliki znak na nebu: "I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem. travnja 1947. i da se unište oni koji kvare zemlju.. Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. okorjelom i ekstremnom neprijatelju Crkve.. I dalje vidjeh "sedam truba" (Otkrivenje 8. ni pod zemljom ." I otvori se Hram Božji na Nebu i pokaza se Kovšeg saveza njegova u Hramu te udare munje i glasovi i gromovi i potres i tuča velika" (Otkrivenje 11. Proročanstvo je iz 3. pojavljuje se kao znamenje i objašnjava tajne iz Knjige Otkrivenja. pečati se otvaraju.18-19).Crkveni Oci nazivlju Mariju). koji je skovao plan kako će izvršiti atentat na Papu. Kroz taj je događaj Bruno iskusio duboko obraćenje. mjesec joj pod nogama. Bruno je . "Ja sam Djevica Objave (Otkrivenja). A jedan od starješina reše: 'Ne plači! Evo. te postao svjestan svojih krivih uvjerenjâ vezanih uz Sveto Pismo. Žena odjevena suncem. I kad Jaganjac u osmom poglavlju "otvori sedmi pečat. Dana 12. mjesec joj pod nogama. poglavlju Otkrivenja (Žena odjevena suncem bori se sa zmijom i satire joj glavu) nadopunjuje izvorno obećanje izrešeno u 3. Gospu Fatimsku tumači kao biblijsku Ženu odjevenu suncem.nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. poglavljem Otkrivenja. Marija se ukazala Brunu Cornacchiolu. .)" (Otkrivenje 6.

Dana 13.i koji su se uistinu i zbili. stala je otkrivati točno značenje redaka Apokalipse. kao i ostalim vidiocima koji se spominju.. Duh Sveti me poput magneta privlači u dubine života ljubavi između Oca i Sina.“ "Donijet ću vam puno razumijevanje Svetoga Pisma. poglavlja Otkrivenja. Nakon stoljećâ nagađanja. U tim porukama. a broj zvijeri je 666. Riječ poprima Svoju ljudsku prirodu u mojoj djevičanskoj utrobi. Bitka na koju vas pozivam jasno je opisana. Crveni je zmaj marksističko bezboštvo. u Marijinoj poruci upućenoj ocu Gobbiju. mojih ljubljenih sinova. Žena odjevena suncem svoju je ulogu jasno iskazala preko oca Gobbija 24. Na primjer. te može doći k vama preko moje istinske uloge kao Majke. nečistoću među posvećenim osobama. te ste stoga pozvani proživjeti najbolnije trenutke koji su vam prorečeni.. što je vi sada proživljavate. Rekla je. svibnja 1979. životinja poput janjeta je crkveno slobodno zidarstvo. U Fatimi je 1917. Marija je ocu Gobbiju progovorila o Ženi odjevenoj suncem iz 12. U meni se remek-djelo Očevo ostvarilo na tako savršen način da me On mogao obasjati svjetlošću Svoje naklonosti. Posljednjih godina Gospa tumači i objašnjava Knjigu Otkrivenja u svojim porukama upućenim Svećeniškom marijanskom pokretu. pojmove i ustanove iz Apokalipse (Knjige Otkrivenja) u obliku zvijeri ili životinja. ona govori o razlozima. otpadništvo. kao i moralnu propast naše civilizacije. Gospa je u La Salettu opisala događaje prorečene u Knjizi Otkrivenja. U njoj je sve već prorečeno. Kroz ove ću godine ja osobno intervenirati. Godinama nas je Blažena Majka pripremala. kao i o svome poslanju vezanom uz omogućavanje razumijevanja tih otajstava.doživio korjenito obraćenje. Gospodin me poslao k vama kako bih mogla . pročitat ću vam stranice njegove posljednje knjige. ponovila ono što je rekla u La Salettu. modernizam. To uključuje Drugi svjetski rat." Godine 1846. počam od kasnih osamdesetih. koji je već započeo preko vas. listopada 1988. "Sada vam govorim da je ovo trenutak odlušujuće bitke. Neke od istaknutijih tumačenjâ ukratko donosimo u nastavku teksta. cjelovito i zadovoljavajuće objašnjenje. pa i ono što se tek ima dogoditi. Dana 13. da postajem Njegovom Zarušnicom. a prorečena je i moja velika pobjeda. te sam iznutra preobražena i u tolikoj mjeri Njemu privučena. sabrani pod vodstvom dvaju suprotstavljenih vođâ: Žene odjevene suncem i Crvenoga zmaja.. dodajući pritom još neke detalje.. Crna je zvijer brza poput leoparda slobodno zidarstvo. kao Žena odjevena suncem. Blažena je Majka progovorila o svojoj ulozi kao svjedokinje i predšasnice otajstava Otkrivenja. "Pokazala sam vam put kojim vam je ići: put molitve i pokore. te je naposljetku Papi poklonio nož kojim ga je kanio usmrtiti. "Kažem vam da je vrijeme pročišćenja doseglo svoj vrhunac. travnja 1980: „Ja sam Djevica iz Otkrivenja. širenje komunizma po cijelom svijetu i njegovo progonjenje Crkve. daje se detaljno. Iznad svega. kako bih u potpunosti ostvarila Trijumf svoga Bezgrješnog Srca." Otvaram vam Zapečaćenu knjigu U riječima upućenim Svećeničkom marijanskom pokretu i drugim vidiocima koji se spominju.. Blažena je Majka prorekla brojne značajne događaje koji su se imali dogoditi u dvadesetom stoljeću . U tim porukama ona također vrlo detaljno iznosi stvarnu narav Knjige Otkrivenja. "Došla sam s Neba da bih vam otkrila svoj plan za ovu borbu u koju su uključeni svi. Gospa otkriva entitete.

bez Boga. hedonističnu." Maximin Giraud. svibnja 1989. kako biste bili spremni na velike događaje koji vas očekuju. "Otvaram vam Zapečaćenu knjigu. te u tamu grijeha i nečistoće. materijalističnu. Tema je masonerije i složena.to je bezbožni komunizam koji je posvuda proširio nijekanje i tvrdoglavo odbacivanje Boga. lipnja 1983. Ogromni Crveni zmaj . kako bi se otkrile tajne što ih ona sadrži. svijet je postao hladna i neplodna pustinja. Kao što se spominje u poruci upućenoj Svećeniškom marijanskom pokretu br.. koje se javlja s deset rogova. odnosno snagom svojih sredstava priopćavanja. "Ogromni Crveni zmaj . 267. Crvene je boje stoga što se služi ratovima i krvlju kao sredstvima svojih nebrojenih osvajanja. kako bi čovječanstvo naveo na neposluh prema deset zapovijedi Božjih. malo je ljudi svjesno koliko duboko zapravo sežu korijeni ove sekte. političke i vojne moći. koja u sebi nosi sjeme truleži i smrti. koja se sada proširila na sve narode svijeta.znak autoriteta i kraljevske vlasti."1 Crveni zmaj i Crna zvijer: komunizam i masonerija Dana 29.dovršiti zadatak što mi ga je Presveto Trojstvo povjerilo u ovim vašim vremenima. a čiji viši redovi tajno snuju o uništenju papinstva." Ogromni Crveni zmaj Dana 14. vidjelac iz La Salettea. govorio je o čudovištu (komunizmu) koje će se pojaviti na kraju devetnaestog ili početku dvadesetog stoljeća. Kao posljedica toga. Poruke što ih Marija donosi nisu tek puke riječi.. Crveni zmaj je marksistiško bezboštvo. ranjava i nastoji uništiti svojom podmuklom taktikom. jalovu i hladnu. egoističnu. Papinstvo i dalje ostaje metom. Crna je zvijer masonerija. "Ogromni je crveni zmaj kroz ove godine uspio čovječanstvo zavesti zabludom teorijskog i praktičnog bezboštva. Crna je zvijer također masonerija koja je prodrla u Crkvu.. Žena odjevena suncem ponovno je ocu Gobbiju progovorila o golemom teritoriju i osvajanjima Crvenoga zmaja. kao i sa sedam glava. Masonerija je možda jedina i najveća sekularna sila u svijetu danas koja se svakodnevno izravno bori s Božjim stvarima. te je napada. Masonstvo je elitna globalna sekta koja potkopava autoritet Katoliške Crkve. poradi nadzora i utjecaja što ga Rim provodi i uživa . Okrunjene glave označavaju države u kojima se komunizam ustoličio i vlada snagom svoje ideološke. na kojima je sedam kruna . ogrezla u led mržnje. koji je osvojio čitav svijet. te se s uspjehom ubacila i u sve religije. Blažena je Majka preko oca Gobbija otkrila imena dviju pokreta koje su se uvelike trudili uništiti Crkvu: " . Samo ćete tako moći izvršiti svoje važno poslanje. te čovječanstvo potakao na izgradnju nove samostalne civilizacije. Blažena je Majka jasno preko oca Gobbija kazala kako miran prijelaz iz komunizma u demokratsku slobodu u istošnoj Europi i Rusiji .a masonerija priželjkuje. On je tako uspio izgraditi novu civilizaciju bez Boga. Ona predstavlja nadzornu silu u svijetu. koja djeluje iza scene na području bankarstva i politike. Sakupila sam vas sa svih strana i oblikovala vas. "Veličina zmaja jasno pokazuje prostranstvo teritorija osvojenog neospornom vladavinom bezbožnog komunizma..to je marksistiško bezboštvo.

možemo zahvaliti njenom posredništvu. Kazala je također da je sljedeći cilj što ga želi raskrinkati masoneriju. Novi svjetski poredak Pat Robertson iz Kršćanske TV-mreže opisao je svjetovne i vjerske vidove ovoga pokreta koji smjera ka jedinstvenoj svjetskoj vladi, razmjeri kojega gotovo da se ne mogu niti mjeriti, upravo poradi njegova shvaćanja jednoga i drugoga. Koja je to sila za koju se čini da želi osujetiti sve ono što je Božje? Gdje je? Tko je ovoga časa nadzire? Hoće li sustav moći i autoriteta biti uspostavljen bez ikakvih prethodnih priprema? Ima li neprijatelj nekakvu strukturu? Hoće li se sve to odigrati preko noći ili su temelji za to već postavljeni? Sjetite se riječi Blažene Majke i Pisama izgovorenih toliko puta. Jedna od poruka koje se često ponavljaju jest da je Sotona jak, da želi uništiti Božje djelo, te se mnogima služi kako bi taj cilj i postigao. Prema g. Robertsonu i njegovoj knjizi Novi svjetski poredak, masonerija, kako na svjetovnoj tako i na vjerskoj razini, danas ima najsnažniji negativni utjecaj u društvu u smislu onesposobljavanja svega onoga što je Božje. Njegov je plan steći nadzor. G. Robertson je kao izvor citirao bivšeg engleskog premijera Benjamina Disraelija, koji je jednom prilikom napisao: "Svijetom upravljaju sasvim druge osobe negoli što to misle oni koji nisu i sami iza scene." Woodrow Wilson, čiji je glavni savjetnik bio upravo čovjek koji je djelovao iza scene, kazao je: "Negdje postoji sila koja je tako dobro organizirana, tako podmukla, tako na oprezu, tako povezana, tako cjelovita, i tako prodorna, da oni koji je osuđuju trebaju dobro paziti da pritom ne govore odveć glasno."2 Zvijer nalik na leoparda: svjetovna / politička masonerija U poruci od 3. lipnja 1989. upućenoj Svećeničkom marijanskom pokretu, Marija je kazala kako je ta sila u svijetu danas podmukla i prodorna. "Ako je Crveni zmaj marksističko bezboštvo, crna je zvijer masonerija. Zmaj se očituje u sili svoje snage, dok crna zvijer, nasuprot tome, djeluje u sjeni, drži se izvan vidokruga, te se skriva, kako bi se svuda mogla uvući. Ima noge kao medvjeđe i usta kao lavlja, budući da posvuda djeluje preko lukavosti, kao i preko društvenih komunikacija, odnosno promičbe. Sedam glava označava različite masonske lože, koje posvuda djeluju na vrlo opasan i podmukao način. "Ta Crna zvijer ima deset rogova i na njima deset krunâ, znakove vladavine i kraljevske časti. Masonerija uz pomoć tih deset rogova nadzire i upravlja čitavim svijetom. Rog je u biblijskom svijetu uvijek bio sredstvom pojačavanja glasnoće, načinom na koji je nečiji glas mogao dopirati dalje, te je kao takav predstavljao snažno sredstvo priopćavanja. Radi toga je Bog Svoju volju obznanio Svome narodu uz pomoć deset rogova koji su oglasili Njegov zakon: Deset zapovijedi. Onaj tko ih u životu prihvaća, kroči putem Božje volje, radosti i mira. "Zadaća je Crne zvijeri, odnosno masonerije, boriti se na prikriven, ali time ne manje tvrdokoran način, kako bi duše odvratila od toga puta na koji su ukazali Otac i Sin, te koji je osvijetljen darovima Duha. Zapravo, ako Crveni zmaj nastoji oko toga da bi čitavo čovječanstvo odveo na put bez Boga, nijekanja Boga, te tako širi zabludu bezboštva, cilj je masonerije ne nijekati Boga, već Ga huliti ... Radi toga se danas iza izopačenih djelâ masaonerije posvuda šire crne mise i sotonski kult. Štoviše, masonerija se služi svim

raspoloživim sredstvima kako bi spriječila spasenje dušâ i tako obezvrijedila Kristovo djelo otkupljenja... "Zadaća je masonskih loža sa svom prepredenošću djelovati u cilju odvlačenja čovječanstva od svetih Božjih zakona, izravno se suprotstavljajući Deset zapovijedi, te slavom koja pripada samo Bogu častiti određene lažne idole kojima se klanja i koje veliča sve veći broj ljudi: razum, tijelo, novac, razdor, dominacija, nasilje, užitak... "Sada shvaćate kako, u ovim vremenima, pred strašnim i podmuklim napadima Crne zvijeri, odnosno masonerije, moje Bezgrješno Srce postaje vašim utočištem. Ono je siguran put koji će vas privesti k Bogu. U mome je Bezgrješnom Srcu iznesena taktika kojom se vaša nebeska Majka služi kako bi uzvratila udarac i raskrinkala podmukli plan Crne zvijeri." Zvijer nalik na janje: masonerija u crkvenim redovima Dana 13. lipnja 1989., odmah po pouci o masonstvu u politici, Blažena je Majka Svećeničkom marijanskom pokretu pružila uvid u masoneriju u crkvenim redovima i njenu snagu na zemlji: "Dolazi iz zemlje kako bi pomogla Crnoj zvijeri koja izlazi iz mora, zvijer koja ima dva roga nalik na janjeća ... Uz simbol se žrtve usko vezuje svećeništvo: dva roga. Veliki su svećenici iz Staroga zavjeta na glavama nosili pokrivala s dva roga. Crkveni biskupi nose mitru - s dva "roga" - kako bi izrazili puninu svoga svećeništva. "Crna zvijer nalik na leoparda označava masoneriju; životinja s dva roga nalik na janjeća označava masoneriju koja se uvukla u crkvene redove, odnosno - svećeničko masonstvo. Ono se proširilo napose među članovima hijerarhije. Ovaj sam vam prodor masonstva u redove Crkve već bila prorekla u Fatimi, kada sam vam najavila da će Sotona ući u sam Crkveni vrh. Zadaća je masonerije duše povesti u propast, navodeći ih na veličanje lažnih božanstava. Zadaća je masonerije unutar crkvenih redova, s druge strane, uništiti Krista i Crkvu, stvarajući novog idola - lažnog krista i lažnu crkvu." Napisi i vizije blažene Anne-Katarine Emmerick, sestre augustinke iz 1800.-tih, koja je nosila Rane Našega Gospodina i život provela u trpljenju, omogućavaju nam upravo proročanski uvid. Sestra Emmerick je 13. svibnja 1820. napisala: "Još sam jednom vidjela kako Petrovu Crkvu potkopava plan što ga je razradila jedna tajna sekta /masonstvo/, i kako je pogađaju oluje. Ali, vidjela sam i da je pomoć stigla upravo u trenutku kada je nevolja bila na svome vrhuncu. Ponovno sam vidjela Blaženu Djevicu kako se penje na Crkvu i prostire svoj plašt /preko nje/. Vidjela sam Papu koji je istovremeno bio blag i vrlo odrješit... Vidjela sam veliku obnovu, i Crkva se uzdigla visoko na Nebu." Sestra Emmerick imala je i druge vizije u razdoblju između kolovoza i listopada 1820. Ona nastavlja, "Vidim još mučenikâ, ne sada, nego u budućnosti ... Vidjela sam kako tajna sekta nemilosrdno potkopava veliku Crkvu. U blizini sam ugledala užasnu zvijer kako se izdiže iz mora. Posvuda po svijetu, dobri i pobožni ljudi, a napose posvećene osobe, bili su zlostavljani, potlačivani i zatvarani. Imala sam osjećaj da će oni jednoga dana postati mučenici." "Kada je Crkva već većim dijelom bila uništena /od strane tajne sekte/, te kada su jedino svetište i oltar još uvijek stajali na svom mjestu, vidjela sam kako u Crkvu sa Zvijeri ulaze ništitelji. Tamo su susreli Ženu dostojanstvena držanja, za koju se činilo da je trudna, budući

da se vrlo polagano kretala. Taj je prizor prestravio neprijatelje, te Zvijer više nije mogla ušiniti niti koraka. Izbacila je svoj vrat prema Ženi kao da će je proždrijeti, ali se Žena okrenula i poklonila /prema oltaru/, dotičući pritom svojim šelom tlo. Potom sam ugledala Zvijer kako bježi natrag prema moru, dok su se i svi neprijatelji razbježali u sveopćoj pomutnji. Potom sam u daljini vidjela kako se približavaju brojne legije. Predvodio ih je čovjek na bijelom konju. Zarobljenici su bili oslobođeni, kako bi im se mogli pridružiti. Svi su neprijatelji gonjeni. Potom sam vidjela kako se Crkva ubrzano obnavlja, da bi bila veličanstvenija no ikad"

Broj Zvijeri: 666 U sljedećim riječima što ih je Blažena Majka uputila preko oca Gobbija 17. lipnja 1989., ona je kazala kako je Sotona otuđio čovječanstvo od istinske Crkve, preko brojnih religijskih revolucija; revolucija koje će se nastaviti sve dok se Sotona naposljetku ne pojavi u ljudskom obličju. Gospa je također objasnila i zašto Knjiga Otkrivenja povezuje Antikrista s brojkom 666. Evo nekih uvida u nešto što bi se moglo pokazati kao najveća zagonetka u povijesti: "U trinaestom poglavlju Apokalipse piše 'U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset i šest.' Uz pomoć inteligencije rasvijetljene svjetlom božanske Mudrosti, moguće je iz ovog broja odgonetnuti ime jednoga čovjeka, a to je ime, što ga ovaj broj označava, broj Antikrista. "Lucifer, stara zmija, đavao ili sotona, Crveni zmaj, postaje u ovim posljednjim vremenima Antikrist. Apostol je Ivan već ustvrdio kako je svatko tko niječe da Isus Krist jest Bog, zapravo Antikrist. "Izračunajte sada kako taj broj 666 označava ime jednoga čovjeka. Brojka 333 označava ono božansko. Lucifer se, poradi svoje oholosti, pobunio protiv Boga, jer je htio biti iznad Njega. 333 je broj koji oznašava Božje otajstvo. Onaj koji se želi staviti iznad Boga nosi znak 666, te stoga ta brojka oznašava ime Lucifera, Sotone, odnosno, onoga koji se suprotstavlja Kristu Antikrista. "333 izražen jednom, odnosno, prvi puta, izražava otajstvo Božjega jedinstva. 333 iskazano dvaput, odnosno, po drugi puta, oznašava dvije naravi - božansku i ljudsku - sjedinjene u božanskoj osobi Isusa Krista. 333 izraženo triput, odnosno, po treći puta, izražava otajstvo Triju Božanskih osoba, otajstvo Presvetoga Trojstva.. Stoga broj 333 izražen jedanput, dvaput i triput izražava glavna otajstva Katoliške vjere: (1) Božje Jedinstvo i Trojstvo, (2) utjelovljenje, Muku, smrt i uskrsnuće našega Gospodina Isusa Krista. "Ako je 333 brojka koja označava ono božansko, onaj koji se želi staviti iznad Boga izražava se brojkom 666. "666 izraženo jednom, odnosno, prvi puta, oznašava godinu 666., šest stotina šezdeset i šestu. U tom se razdoblju povijesti Antikrist pojavio u obličju Islama, koji izravno niječe otajstvo božanskoga Trojstva, kao i božanstvo Našega Gospodina Isusa Krista. Islam se, uz pomoć svoje vojne sile, širi posvuda, uništavajući sve drevne kršćanske zajednice, prodire u Europu, te jedino zahvaljujući mojem posebnom majčinskom posredovanju, što ga je Sveti Otac snažno zazivao, nije u potpunosti uspio uništiti kršćanstvo.

"666 izraženo dvaput, odnosno, po drugi puta, oznašava godinu 1332., tisuću tristo trideset i drugu. U tom se povijesnom razdoblju Antikrist očitovao kroz radikalno napadanje vjere u riječ Božju. Preko filozofa koji su isključivu vrijednost stali pripisivati znanosti, a potom razumu, došlo je do postupne tendencije uspostavljanja ljudske inteligencije kao isključivog kriterija istine. Rađaju se velike filozofske zablude koje su se nastavile kroz stoljeća, sve do vaših dana. Prekomjerna važnost pripisivana razumu, kao isključivom kriteriju istine, nužno vodi ka uništenju vjere u riječ Božju. "Štoviše, protestantskom je Reformacijom Predaja odbačena kao izvor božanske objave, te se prihvaća jedino Sveto Pismo. No čak se i ono mora tumačiti uz pomoć razuma, te se autentično Naučiteljstvo hijerarhijske Crkve, kojemu je Krist povjerio čuvanje uloga vjere, tvrdoglavo odbacuje. Svatko smije čitati i razumjeti Sveto Pismo u skladu s vlastitim osobnim tumačenjem. Na taj se način razara vjera u riječ Božju. Djelo je Antikrista u ovom povijesnom razdoblju dioba Crkve i potom stvaranje brojnih novih kršćanskih vjeroispovijesti, koje s vremenom sve više i više gube istinsku vjeru u riječ Božju. "666 iskazano triput, odnosno, po treći puta, označava godinu 1998., tisuću devetsto devedeset i osmu. U tom će razdoblju povijesti masonerija, potpomognuta onima unutar samih svećeniških redova, uspjeti ostvariti svoj veliki plan: stvoriti idola koji će zauzeti mjesto Krista i njegove Crkve. Lažni krist i lažna crkva. Stoga kip načinjen u čast prve zvijeri, koju će veličati svi stanovnici zemlje, te koja će svojim znakom opečatiti sve one koji budu htjeli kupovati ili prodavati, zapravo predstavlja Antikrista. "I tako ste stigli do samog vrhunca pročišćenja, velikih trpljenjâ, te otpadništva. Otpadništvo će, počam od toga trenutka, biti sveopće, jer će gotovo svi slijediti lažnoga krista i lažnu crkvu. Tada će se otvoriti vrata za pojavu čovjeka, odnosno, same osobe Antikrista! " ... Ohrabrite se! Budite jaki, dječice moja. Vas je zapala dužnost, u ovim teškim godinama, ostati vjernima Kristu i Njegovoj Crkvi, odolijevajući pritom neprijateljstvima, borbi i progonstvima. Ali, vi ste dragocjeni dio maloga stada, koje ima zadaću boriti se protiv moćne sile Antikrista, te je naposljetku i pobijediti." Godine 1846. u La Saletteu, Blažena je Majka prorekla, "Rim će izgubiti vjeru i postati sjedište Antikrista, Crkva će biti na svome zalazu..." Vijenac od dvanaest zvijezda Blažena Majka jest Majka i Kraljica Crkve. Dana 8. prosinca 1989., na blagdan Bezgrješnog Začeća, Blažena je Majka ocu Gobbiju dala još jednu poruku vezanu uz njenu ulogu kao Žene odjevene suncem, kao i onu u vođenju rata protiv zmije. " ... Naposljetku, pojavljujem se kao Žena odjevena suncem, čiji je zadatak boriti se protiv Crvenoga zmaja i njegove moćne vojske, kako bi ga pobijedila, svezala i otjerala u njegovo kraljevstvo smrti, te kako bi jedino Krist mogao vladati svijetom. Pogledajte kako me, potom, Sveto Pismo predstavlja u sjaju moje majčinske kraljevske časti: 'I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda.' "Oko moje glave je, dakle, vijenac od dvanaest zvijezda. To je znak kraljevske časti. Sastoji se od dvanaest zvijezda, jer postaje simbolom moga majčinskog i kraljevskog prisustva u

samom srcu naroda Božjega. "Dvanaest zvijezda predstavlja dvanaest izraelskih plemena, koja tvore izabrani narod, što ga je Gospodin odabrao i pozvao da se pripravi za dolazak na svijet Sina Božjega, Otkupitelja. Budući da sam ja pozvana postati Majkom Pomazanikovom (Mesijinom), moj je cilj biti ispunjenje obećanjâ, djevičanski izdanak, čast i slava naroda izraelskoga... "Dvanaest zvijezda predstavlja također i dvanaest Apostolâ, koji su temelj na kojem je Krist izgradio svoju Crkvu. Često sam bila s njima, kako bih ih ohrabrila da slijede Isusa i vjeruju u Nj, tijekom Njegove tri godine javnog djelovanja. Umjesto njih stajala sam, zajedno s Ivanom, podno križa, u trenutku razapeća, muke i smrti mojega Sina Isusa. "Ja sam Majka i Kraljica Crkve." "Dvanaest zvijezda nadalje predstavlja novu stvarnost. Otkrivenje me vidi kao veliko znamenje na nebu: Ženu odjevenu suncem koja se bori sa zmajem i njegovom moćnom vojskom zla. I tako zvijezde oko moje glave prikazuju one koji se posvećuju mom Bezgrješnom Srcu, koji su dijelom moje pobjedničke vojske, te koji dopuštaju da ih vodim, kako bi sudjelovali u toj borbi i naposljetku dočekali našu najveću pobjedu... "Dvanaest zvijezda, koje tvore svjetlucavi vijenac mojeg majčinskog kraljevanja, sastoje se od izraelskih plemenâ, Apostolâ, kao i od apostolâ ovih vaših posljednjih vremena." Znak na čelu i ruci U Knjizi se Otkrivenja opisuje znak koji će se onima koji budu slijedili zvijer utisnuti na ruku ili čelo: "I vidjeh: drugi jedan Anđeo leti posred neba s Evanđeljem vječnim da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku. Viče iza glasa: 'Bojte se Boga i dajte mu slavu jer dođe čas suda njegova! I poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda!' "Za njima eto i trećeg Anđela koji vikaše iza glasa: 'Tko god se klanja Zvijeri i kipu njezinu te primi žig na čelo ili ruku, pit će vino gnjeva Božjega, nerazvodnjeno, natočeno već u čaši srdžbe njegove! I bit će udaren na muke u ognju i sumporu svetim Anđelima naočigled i naočigled Jaganjcu. Dim muke njihove suklja u vijeke vijekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri i kipu njezinu i tko god primi žig s imenom njezinim' (Otkrivenje 14,6-11). U uz to vezanoj poruci, Gospa je pobliže objasnila znak na čelima vjernikâ. Gospa se, naime, godine 1958., ukazala Matiji Lošut, šumaru u čehoslovačkome selu Turzovki. Matija je radi svoje vjere proveo tri godine u komunističkome zatvoru. Marija je Matiji kazala, "Sva će moja djeca djeca primiti i na čelu nositi znak križa. Taj će znak moći vidjeti samo moji odabranici. Njih će, pak, moji Anđeli poučiti kako se moraju vladati. Moji vjernici neće trpjeti nikakav strah za tih najtežih časova. Štitit će ih dobri Duhovi, a hranit će ih Nebo, otkuda će im stići i daljnje upute. Past će u san nalik na smrt, ali će ih Anđeli štititi. Kada se probude, bit će poput novorođenčadi. Tijela će im biti prekrasna, a duše uronjene u Gospodina. Zemlja će biti divna, te će moji odabranici vidjeti kako se Gospodin brine o njima."3 U poruci od 8. rujna 1989. upućenoj Svećeničkom marijanskom pokretu, Marija je pobliže

koji puše gdje hoće kako bi iznutra obnovio svako biće. vaša nebeska Voditeljica. "Znak se unosi na čelo i ruku." I tako se ukazuje jedna drugačija perspektiva. "Onaj tko nosi znak na ruci radi samo da bi udovoljio vlastitim čulima. da vas u poslušnosti vodim. neovisno od Boga. . pružajući nam tako nit vodilju za naše dane. odbacivanja Njegovoga zakona. te tako postaje žrtvom materijalizma. iz ljubavi Sina. Ovaj puta do potopa neće doći uslijed vode. te tako postaje žrtvom neobuzdanog egoizma i neljubavi. Narodu je Božjem dano dovoljno vremena da izgradi korablju i tako se pripravi za sljedeći "potop" koji će još jednom biti poslan na zemlju kao kazna. već uslijed vatre. "Onaj tko nosi znak na ruci radi samo za sebe. označava potpuno predanje tako obilježene osobe vojsci onoga koji se suprotstavlja Kristu i koji se bori protiv Njegove božanske i kraljevske vlasti. da bi gomilao materijalna dobra. I tako je ta osoba potaknuta slijediti danas popularne ideologije. te tako postali dijelom moje vojske. koje se danas sve više širi i oglašava. drugim riječima . u potrazi za udobnošću i ugodom. I taj znak. govori nam preko Svećeničkog marijanskog pokreta još od 1973. u obliku žiga. Onaj tko dopusti da bude obilježen znakom na čelu prihvaća doktrinu nijekanja Boga. „Osoba koja je označena znakom Antikrista. koji ga želi prosvijetliti i poduprijeti Svojom božanskom providnošću. Ovo su vremena kada sljedbenici onoga koji se suprotstavlja Kristu primaju njegov znak na čelo i na ruku. koja se prije nije mogla razumjeti. Ruka označava ljudsku djelatnost. "Znak na čelu i ruci izraz je potpune ovisnosti onih koji su njime označeni. iz snage Duha. otac Gobbi. upotrijebiti za vlastitu korist.to je znak Antikrista.. da bi novac učinio svojim božanstvom. "Onaj tko nosi znak na ruci sâm je središtem svih svojih djelâ. Nebo nerijetko otkriva samo onoliko koliko je nužno znati u svakom pojedinom trenutku. I đavao i Blažena Majka svojim pečatom obilježavaju sve one koje nazivaju svojima. te tako postaje žrtvom hedonizma. a napose onoj nečistoće. Čelo oznašava intelekt. dopustite da vas opečatim svojim majčinskim pečatom.objasnila i znak Zvijeri: "Dopustite mi da vas hranim i oblikujem. Koji ljudski trud čini dragocjenim sredstvom njegova otkupljenja i posvećenja. budući da čovjek radi i djeluje uz pomoć svojih ruku. označena je na podrušju intelekta i volje. čime svoje djelatnosti usmjerava na traženje iskljušivo materijalnih i ovozemaljskih dobara. da bi svim svojim strastima dao punog oduška. došao je čas da i ja. "Ako moj Protivnik sve svoje sljedbenike obilježava svojim znakom. te na druge gleda kao na predmete što ih valja iskoristiti. obvezuje se na samostalno djelovanje. I tako ta osoba svoje djelovanje izuzima iz Očeva plana. Znak pokazuje onoga koji je neprijatelj Kristov. budući da je mozak sjedište ljudskoga razuma. te bezboštva. te i sama postati promicateljem svih tih zabludâ. "Onaj tko dopusti da ga se oznaši znakom na ruci. Jedan od izvora podataka. svojim majčinskim pečatom opečatim sve one koji su se posvetili mom Bezgrješnom Srcu.

izaziva i huli. Moji se naročiti zahtjevi ne prihvaćaju. ukoliko želimo shvatiti vrijeme u kojem živimo. Zašto uopće dolazi do takvih pojava? Uz sve veći broj marijanskih ukazanjâ. Marija je kazala.Moramo slušati vizionare poput njega. ne vjeruje se u znakove moje neizmjerne tuge što ih dajem. Nato su Židovi govorili: 'Gle.' Kad Isus vidje kako plače ona i Židovi koji je dopratiše. Gospina poruka upućena ocu Gobbiju 13. Vidite li kako me više ne ljube? Kako me više ne žele? Vidite li kako više ne slušaju riješi mojega Sina?" Marija je preko oca Gobbija objasnila zašto njezine suze ne prestaju teći: Zašto još uvijek plačm? "Zašto još uvijek plašem? Plačem jer čovječanstvo ne prihvaća moj majčinski poziv na obraćenje i povratak k Bogu. što je znak nadolazeće kazne. "Uzrok mojim suzama. Za mnoge su se od njih moje suze uzalud prolile i naišle na ravnodušnost. Ne ljubite svoje bližnje. Kao što je Isus plakao krvavim suzama u Maslinskome vrtu prije Svoga razapeća. da si bio ovdje. ti moji posvećeni sinovi. ponovo progovorila preko oca Gobbija.. Iznad svega. kako bi njena djeca shvatila vrijeme u kojem živimo. rujna 1986.. kako ga je ljubio!' Ivan 11. jesu moja djeca koja uvelike žive ne razmišljajući uopće o Bogu. umnožavaju se i druge čudotvorne pojave. I dalje tvrdoglavo juri putem pobune protiv Boga i Njegovog zakona ljubavi. U svemu tome leži poruka. Sa svih strana svijeta stižu izvješćâ o Marijinim kipovima koji plaču. kipovi plaču. Tema se suzâ nastavila kroz godine. majčinskim suzama. 7. "Čemu suze?" Zašto Marija plače? Diljem svijeta. nazvana "Uzrok mojim suzama". uronjena u užitke tijela. srpnja 1973. oplakujući grijehe svijeta i nevolje koje nam. predstoje. "Zašto plačem?" A kad Marija dođe onamo gdje bijaše Isus i kad ga ugleda. čini se. te su njihovi životi i imovina svaki dan metom napada. Njene su suze česte. postavljajući ovoga puta poruku na jednu drugu razinu hitnosti: "Ja sam vaša pretužna majka. bila je njena četvrta poruka upućena njemu. a ključno pitanje i dalje ostaje bez odgovora. I danas opet lijem obilate . brat moj ne bi umro. Vaša se nebeska Majka otvoreno prezire i ismijava. tako i kipovi diljem svijeta sada prelaze s ljudskih na krvave suze. baci mu se k nogama govoreći: 'Gospodine. Marija je počela plakati krvavim suzama. ikone oslobađaju miris na parfem i ruže.. te nezaustavljivo hitaju u vlastitu propast. postajući pritom sve hitnijom. potresen u duhu i uzbuđen upita: 'Kamo ste ga položili?"' Odgovoriše mu: 'Gospodine. Gospodin se otvoreno niječe. zjenice oka mog. razlogom mojega plača su svećenici: ti moji ljubljeni sinovi." Moje srce krvari Marija je 6.32-36 Evo pitanja što ga valja postaviti. Prema najnovijim izvješćima. dođi i pogledaj!' I zaplaka Isus.

da se moram služiti izvanrednim sredstvima uz pomoć kojih mogu doprijeti do svoje djece toliko ogrezle u . Moje je Srce uronjeno u ocean tuge. No. Moje Srce krvari. budući da to nije bilo potrebno u pobožnijim vremenima. koja ne slušaju. "Griješi se sve više i više. zajedno s Ocem. Radi toga se Crkva mora pročistiti. kazala: "Bog mi je dao snagu da taknem najokorjelija srca. kako bi pročistila ne samo svijet. Žena koja je primila lokucije zatražila je anonimnost. Sinom i Duhom Svetim. Nažalost. moj će mir biti s tobom. Nečistoća i razuzdanost prekrivaju domove što ih je izgradila vaša pobuna. Radi toga se moram služiti drugim sredstvima da bih progovorila svojoj djeci. No zapravo." Kazna mora doći Riječi Christine Gallagher odražavaju one što ih je Gospa izgovorila drugim vidiocima. Ta će kazna biti puno gora od potopa. pred vama su strašna vremena. svećenici. Evo razloga poradi kojega moje srce krvari: zbog okorjele nevjere i tvrdoće vaših srdaca. moli! Ne znaš kakva strašna vremena čekaju moju djecu! Maleni moji. One bi vas trebale navesti da shvatite koliko je velika tuga Bezgrješnog Srca vaše nebeske Majke. njega se traži. Isusova je Crkva ranjena smrtonosnom kugom nevjere i otpadništva. u ravnodušnosti. moli. te ga se više i ne ispovijeda. te sam vam prorekla krvave nevolje koje samo što nisu zapošele? Budući da ovaj ljudski rod nije prihvatio moje uzastopne pozive na obraćenje. veljaše 1987. To se ne događa putem nikakvih uobičajenih sredstava. moli. moje srce plače krvavim suzama poradi moje djece." rekla je gđa. kako bi zaštitila privatnost svog obiteljskog života. te se grijeh više i ne prepoznaje kao zlo." Blažena joj je Majka kazala: "Govorim izravno tvojoj duši. vjere. danas nije tako. S Neba će sići vatra i veliki će dio čovječanstva biti uništen. kada se Crkvu štovalo. u borbi! Toliko će moje djece biti uništeno i izgubljeno! Božja je pravednost nezamisliva! O. ne boj se. svjesno želi. Tako je oduvijek bilo. zadesit će ga najveća kazna u povijesti čovječanstva."1 Vapaj majčinog srca Blažena je Majka jednoj mladoj majci koja živi na Srednjem zapadu SAD otkrila razloge svojih suza. Blažena je Majka kazala: "Dijete. Iako mi je Bog dao tu moć. i to progonstvima i krvlju. Kako je to moguće kada sam vas na toliko načina čudesnim znakovima upozorila na pogibelj u koju srljate. Crkvu preplavljuje sve veći gubitak vjere koji posvuda širi veliko otpadništvo. te su već izgubili istinsku vjeru u Isusa i Njegovo Evanđelje. Čini se kako je sve mirno i u redu.suze iz svojih milosrdnih očiju. Ona se služi pseudonimom "Mariamante. pokajanje i povratak Bogu. jer tame ima čak i u Crkvi. "Živite nesvjesni sudbine koja vas očekuje. ja sam se dosad njome rijetko služila. Gallagher.. te ne ostavljaju svoje grešne putove! Anđeli i Sveti zazivaju Boga da pročisti svijet! Dijete moje.. Brojni biskupi. "Kazna mora doći. Moje je Srce probodeno dubokim ranama." Blažena joj je Majka 22. redovnici i vjernici više ne vjeruju. Svoje dane trošite u pomanjkanju svijesti. već i Crkvu. sada je riječ o tolikoj hitnosti.

Dva rukom izrezbarena kipića što ih je sa hodošašća iz Međugorja donio ured Znaka vremenâ iz Sterlinga u Virdžiniji. i Sveti je Pavao također nosio stigmate. donešena su ocu Bruseu kako bi ih blagoslovio za njihovo poslanje. Još od Božića 1991. Gospa je naglasila potrebu molitve i obdržavanja svete čistoće kod posvećenih osoba. te otac Gino. Otac Bruse privukao je pozornost međunarodnih medija. te su izvješća o njima predata Vatikanu. njene su suze kapale na pod.. a sada su okaljane grijehom. te se pretvaraju u neprijatelje Crkve. Treći je mač bio za svećenike i redovnike koji vrše izdaju Judinu. Gospa je bila žalosna. tek je treći svećenik u povijesti Rimokatoliške Crkve koji nosi stigmate. crvenu i zlatnu. ali toliko je njih ogrezlo u grijeh. a potom ušutjela. prema svjedočanstvima.plakao ljudskim suzama.. Blažena se Djevica ukazala Pierini Gilli u Italiji. Pogledajte moje suze. Zaboravili su kako valja moliti. Gospa je kazala. liju suze i krv. za one koji napuštaju svoj poziv. kako bih htjela da sve svoje svećeniške sinove mogu uvjeriti da se vrate molitvi krunice. a zlatna ili žuta pokore. dok je njegovo putovanje. Jedan je od tih kipića iz Međugorja bio blagoslovljen u travnju 1992. Ovaj hodočasnički kip sada obilazi zapadnu obalu. kipovi u okruženju oca Brusea krvare. Drugi je kip iz Međugorja otac Bruse blagoslovio u svibnju 1992. Drugi je mač bio za svećenike. dakle. u posjeti nekolicini tamošnjih župâ. a nerijetko i vjeru. Bijela je ruža duh molitve. Daljnja su ukazanja otkrila nezadovoljstvo Neba onima koji griješe protiv svete čistoće. kao i različitih drugih fenomena. krvare i mijenjaju boje. kao i seksualnoga zlostavljanja djece. Jedino će ih to spasiti. koji je umro 1968. plaču i mijenjaju boje. (Ostala dvojica su Sv.to će ih dovesti natrag k mome Sinu. plakao je dosad već četiri puta. . pet Kristovih Rana.. te je i on plakao. Jedan je od tih kipova u njegovu župnom uredu župe Svete Elizabete Ane Seton plakao krvavim suzama. Prema Predaji. crvena pokajanja i žrtve.S. koji ih također silno ljubi. ukljušujući i glavni prilog u okviru U. dok je jedan drugi kip . da me to boli. koji trenutačno živi u Italiji). Plačem nad njihovim dušama koje su nekoć bile tako besprijekorne i čiste. Taj je kip inače pripadao obitelji oca Brusea.. Čistoća i poniznost. Preko osamdeset je takvih slušajeva posvjedočeno.. "Molitva. kao što su kipovi koji u njegovoj prisutnosti plaču.grijeh. Njene su grudi bile probodene trima mačevima. vrlo su popularne i kod posvećenih osoba i kod laika. prema izvješćima. Kod drugog je ukazanja mjesto mačeva koji su joj probadali grudi. kao i knjige koje govore o uz njih vezanim ukazanjima. Majčinskim ih srcem zaklinjem da se vrate molitvi.. Padre Pio. Otac James Bruse Otac James Bruse iz mjesta Lake Ridge ." Ruža Otajstvena Kipovi Ruže Otajstvene. imala tri ruže: bijelu. Gospine poruke Pierini Gilli vezane uz svećenstvo doimlju se vrlo proročanski u svjetlu nedavnih skandala u koje su bile uključene neke posvećene osobe.predgrađa Washingtona . redovnike i redovnice koji žive u smrtnome grijehu. molitva i pokora . pokora i pokajanje".u američkoj državi Virdžiniji. popraćeno brojnim obraćenjima i ozdravljenjima. ožujka 1993. i to upravo poradi rana Kristovih. O.. News and World Report-a od 25. Taj kip sada upravo obilazi istočnu obalu Sjedinjenih Država. te je tri sata plakao pred stotinama ljudi u crkvi Svete Elizabete Ane Seton. Godine 1947. Prvi kip koji je počeo plakati jest onaj Gospe od Milosti. Za vrijeme svoga putovanja.2 Kipovi Ruže Otajstvene. Blažena je Majka Pierini rekla da prvi mač znači gubitak pozivâ. poslušnost i siromaštvo.onaj Gospe Fatimske .

Bitka se u svojoj konačnici svodi na onu dobra i zla. ali naglašava kako oni samo upućuju na Krista. te beskrajan niz pokvarenih stvari koje nisu od Boga. zli. osloniti na mudrost godinâ i Nebeske poruke koje se mogu primijeniti na vrijeme u kojem živimo. Rekao je: "Krist je ona prava snaga koja leži u pozadini svih ovih fenomena. sve je tvoje. moderni ga je svijet trivijalizirao kao bezopasnu karikaturu s rogovima i vilama. U njemu nema dobra. Njegov najveći izvor snage i komocije leži u činjenici da mnogi vjeruju kako uopće ne postoji. da se puno postignuće nagrade života vječnoga ne ostvaruje ovdje na zemlji. te nam više ne govori 'bdijte'. Najvažnije se promjene. vlast i bogatstvo koji prate obožavanje Sotone. Tko upravlja tim najvišim položajima? Nerijetko to nije narod Božji. Kao da nam Krist govori 'probudite se! Pokrenite svoju duhovnost. smatra stvarnima."3 Slušaj oca Brusea trenutašno ispituju crkvene vlasti njegove biskupije. umove i duše. te kipova koji plaču. ima također i puno ozdravljenjâ. Bogu svomu. Ako se dakle pokloniš preda mnom. to je oduvijek i bilo poslanje Njegove Crkve. Međutim. La Salette: Sotona u svijetu I povede ga đavao na visoko. Krist nas pripravlja za Kraljevstvo Božje. Riječi kojima ga se obično opisuje zvuče otprilike ovako: zavodnik. već nam to dovikuje. na nutarnja obraćenjâ. zmija. prisjetiti.5-8 Razoriti djelo Božje Ako želimo shvati3ti ulogu Sotone u današnjem svijetu. Uloga je Sotone danas u svijetu ista kakva je oduvijek i bila.. ali sa sigurnošću.' Isus mu odgovori: 'Pisano je: Klanjaj se Gospodinu. "ali možda nas Krist sada brže pripravlja. . obraćenjâ. odnose na promjenu života. Proroci i ukazanjâ upozoravaju nas na njegovu taktiku. i Njemu jedinomu služi!' Luka 4. mjesto da ga prikaže kao veliku razornu silu kakva on zapravo i jest. Njegov je jedini zadatak razoriti djelo Božje i sve ono što je dobro. sada se tisućama i tisućama ljudi događa kroz vrlo kratko vrijeme. dajem je. Božji sustav vlasti jest Crkva. pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: 'Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću.." Dakako. moramo se ponizno. Moramo se. 8.Otac Bruse sve ove fenomene. poput rana Kristovih. međutim. kada će se voditi ratovi za ljudska srca. moramo se zapitati sljedeće: ako je đavao kušao samoga Isusa i nudio mu moć. prije svega." Otac Bruse je zamijetio iznimnu brzinu i dubinu obraćenjâ koja se događaju: "Nešto za što bi inače bio potreban čitav život. bogatstvo. škrtost i nepravedne vlade. ozdravljenjâ. dok su ljudski sustav vlasti masonske lože. Postoje izvješćâ o ozdravljenju od raka i sličnih ozbiljnih bolesti. što li je tek kadar učiniti nama koji nismo tako dobro upoznati sa strategijama koje se koriste već tisućama godina? Ako želimo savladati zlo koje nas okružuje.' Vjerujem da nam se sprema nešto veliko. Uz obraćenjâ.

dječice. molite. (Efežanima 6. kao i od Zapovijedi. molite. Vladavina je to koja se suprotstavlja Kristu. gladi i siromaštva. te je stoga bilo teško utvrditi stvarnu poruku.. listopada 1983. 25. te čitavome svijetu. izrabljivanja i ropstva. Želi vas odvući što je dalje moguće od kršćanskoga života. Marija je. djelomice i stoga što je nakon ukazanja stalo kolati nekoliko razlišitih verzija tajne. već Crkvi općenito."1 Dana 25. u La Saletteu u Francuskoj. rujna 1846.Sveti Pavao govori kako se trebamo oboružati za duhovni svijet u kojem živimo. dok njezina prročanska snaga izaziva strahopoštovanje. Što je Eva proklela i neposluhom izgubila.. Ona je upućena preko dvoje djece. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa. dala sljedeću poruku: "Danas vam ponavljam: s vama sam u ovim nemirnim danima kada Sotona želi uništiti sve što gradimo ja i moj sin Isus. Približava se čas u kojem će se u svojoj moći pokazati čovjek nepravde.. lipnja 1986. .." 7. uništila svu svoju djecu zajedno sa sobom. te je ona od velike važnosti za naše vrijeme. kako biste mogli shvatiti sve što vam Bog daje preko mojih dolazaka. za vrijeme ukazanja što ga je Crkva 1851. pozivam vas da se stavite pod zaklon u sigurno utočište moga Bezgrješnog Srca."2 Upozorenje iz La Salettea u Francuskoj Poruka što ju je Blažena Majka uputila 19. Gospa je u Međugorju progovorila o Sotoninom podmuklom planu: "Sotona je jak i želi uništiti ne samo ljudski život. Na poseban način želi uništiti vaše duše. Stoga. poput diobâ i mržnje. U ovom zadnjem dijelu vašega stoljeća. na koje vas Crkva poziva kako biste ih živjeli. odobrila. Eva je. svojom savršenom vjernošću Bogu. te ih je posvetila Njegovu Veličanstvu. rijetko se spominje. već i prirodu i planet na kojem živite. Marija je ocu Gobbiju progovorila o sotoninoj uspješnosti: "Postoje zla na društvenoj razini. svu svoju djecu i podanike spasila zajedno sa sobom. koji se stavlja na mjesto Boga da bi mu se klanjalo kao Bogu. jakosti i velike zavodljivosti. ta će vladavina njegove volje doseći vrhunac svoje snage. danas ste prije svega potrebni zaštite od stravičnih zamki mojeg Protivnika. protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta." Sveti se Ljudevit Montfortski također bavio suprotstavljenim ulogama Neba i pakla: "Što je Lucifer ohološću izgubio. U poruci se vrlo detaljno opisuju budući svjetski događaji. te ih predala njemu /Sotoni/. molite." Dana 7. protiv Vlasti. No. Marija je poslušnošću spasila. koji je uspio zavladati svijetom. vidjelici iz Međugorja. poslušavši zmiju.11-12) Upozorenjâ o Zlome Gospa je Mariji Pavlović. Poruka se ovog ukazanja previđala sve do danas. Verzija koju ćemo ovdje citirati općenito se smatra najvjerodostojnijom. dok dršće pred onima koji slijede vašu nebesku Majku putem malenosti i poniznosti. protiv zlih duhova po nebesima. rujna 1992. Da biste se zaštitili od svih tih zala. vladavina je to Antikrista.3 Poruka nije upućena samo Francuskoj. Melanije Calvat i Maximinea Girauda. siješnja 1991. nego protiv Vrhovništava. Marija je rekla ocu Gobbiju: "Danas Sotona uspješno osvaja sve s duhom oholosti i pobune prema Bogu. "Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. nasilja. Marija je stekla poniznošću. terorizma i ratova. Sotona želi uništiti sve što je sveto u vama i oko vas..

Poruku donosimo u cijelosti, poradi njene važnosti za današnje doba. Otpadništvo što ga danas proživljavamo prorečeno je u La Salettu. Poruka iz La Saletta pomaže nam razumjeti radi čega đavao ima toliku moć i vlast u našem današnjem svijetu, iako Marija kaže da on sada već pomalo i gubi tu moć. "Melanija, ono što ću ti sada rećineka jedno vrijeme bude tajna. Možeš je obznaniti tek 1858. (o.p. u godini ukazanja Majke Božje u Lurdu). "Svećenici, službenici moga Sina, svojim su zlim slavljenja svetih Otajstava, kao i svojom pohlepom za novcem, častima i užicima postali kloake nečistoće. Da, svećenici traže kaznu, a kazna im visi nad njihovim glavama. Jao svećenicima, kao i svim Bogu življenjem, nepoštovanjem i pomanjkanjem pobožnosti kod posvećenim osobama koje svojim nevjernostima i svojim zlim življenjem ponovno razapinju moga Sina! Grijesi Bogu posvećenih osoba vapiju do Neba i pozivaju kaznu. Ta je kazna sada pred njihovim pragom, jer nije preostao nitko tko bi za narod izmolio milosrđe i oproštenje. Nema više velikodušnih duša, nema više nikoga tko bi bio dostojan Vječnome Bogu prinijeti neokaljanu žrtvu za spasenje svijeta. "Bog će kazniti svijet na način na koji još nikada dosad to nije učinio. Jao stanovnicima zemlje! Bog će izliti svoj gnjev nad njima, te nitko neće moći izbjeći tolike istovremene patnje. Starješine, vođe naroda Božjega, zanemarili su molitvu i pokoru, te im je đavao zamračio rasuđivanje. Postali su zvijezde lutalice što će ih stari đavao svojim repom povući u propast. Bog će staroj zmiji dopustiti da unese razdor među vladare, u sva društva i svake obitelji. Ljudi će podnosit tjelesne i moralne muke. Bog će čovječanstvo prepustiti njemu samome, te će poslati kazne koja će slijediti jedna za drugom nakon trideset i pet godina. "Ljudsko se društvo nalazi na pragu najstrašnijih kazni i najtežih događajâ. Čovješanstvo se mora spremiti na to da će se njime upravljati palicom gvozdenom, te da će morati piti iz čaše Božjega gnjeva. Neka Namjesnik mojega Sina, Veliki svećenik Pio IX, više nakon 1859. ne napušta Rim, ali neka bude nepokolebljiv i plemenit, te neka se bori oružjem vjere i ljubavi. Ja ću biti na njegovoj strani. Neka se čuva Napoleona: on je dvoličan, te, kada bude htio postati i Papom, a ne samo carem, Bog će ga brzo napustiti. On je um-pokretač koji će, u svojoj trajnoj želji za usponom, pasti na mać kojim je želio svoj narod natjerati da se uzdigne. "Italija će biti kažnjena radi njene želje da sa sebe strese jaram Gospodara nad gospodarimâ. I tako će se naći u ratu, u kojem će krv teći posvuda. Crkve će biti zatvorene ili oskvrnavljene. Svećenici i redovnici bit će proganjani,osuđivani na smrt i okrutno ubijani. Neki će napustiti vjeru, dok će se veliki broj svećenika i ostalih posvećenih osoba otpasti od istinske vjere; među njima će biti čak i biskupa. "Neka se Papa pazi čudotvoraca. Jer, dolazi vrijeme u kojem će se u zraku i na zemlji događati neobjašnjivi fenomeni.. "Godine 1864., Lucifer će, zajedno s velikim brojem demonâ, biti pušten iz pakla; oni će vjeru gasiti malo pomalo, čak i kod osoba posvećenih Bogu. Tako će ih zaslijepiti da će ti ljudi, osim ako ne budu blagoslovljeni posebnim milostima, preuzeti duh anđelâ pakla; brojni samostani će izgubiti vjeru, a time i brojne duše povući u propast. "Zle će knjige preobilovati na zemlji, dok će dusi tmine posvuda širiti posvemašnju mlitavost u svemu što se odnosi na čašćenje Boga. Zlodusi će imati veliku moć nad prirodom: gradit će

se čak i crkve gdje će se služiti tim zlodusima. Zlodusi će prenositi neke ljude s jenog mjesta na drugo. - čak i neke svećenike - jer ih nije vodio dobar duh Evanđelja, a to je duh poniznosti, milosrđa i revnosti za Božju slavu. Oni će prividno uskrisivati mrtve, čak i pravednike ( u spiritizmu će mrtvi uzmati obličje pravednika, koji su nekad živjeli na zemlji, da bi bolje zaveli ljude; ti tobožnji uskrsli mrtvaci, koji su u stvari sami zlodusi u tom obličju, propovijedat će jedno drugo evanđelje, suprotno Evanđelju IsusaKrista, poričući postojanje Raja, a time također i dušâ osuđenih na vječnu propast.. Sve te duše činit će se kao da su sjedinjene sa svojim tijelom – to je opaska pastirice Melanije). Na sve strane zbivat će se neobična čudesa, jer je prava vjera ugasila i lažna svjetlost obasjala svijet. Jao knezovima Crkve, koji se brinu jedino o tome kako će steći veće bogatstvo, kako će sačuvati svoj autoritret vladajući ogolo. "... Namjesnik će mojega Sina puno trpjeti, jer će Crkva kroz neko vrijeme ustuknuti pred silnim progonstvima, te će proživljavati strašunu krizu. Budući da će istinska vjera Gospodnja biti zaboravljena, svaki će pojedinac htjeti biti samostalan i nadmoćan u svome narodu. Ukinut će se građansko, kao i crkveno pravo, gazit će se red i pravda, te će se susretati samo ubojstvâ, mržnja, ljubomora, laži i razdor, bez ljubavi prema domovini ili obitelji. "Sveti će Otac mnogo trpjeti. Ja ću biti s njime do kraja da primim njegovu žrtvu /Napomena: otac Gobbi služi se istim pojmovima da bi opisao sadašnjeg Papu Ivana Pavla II./ Zlikovci će više puta nasrtati na njegov život ne bi li nanijeli štetu i skratili njegove dane, no niti on niti njegov nasljednik neće dočekati trijumf Crkve Božje. "Sve će građanske vlasti imati jedan te isti plan, a to će biti ukinuti i uništiti svako vjersko načlo, kako bi se napravilo mjesta za materijalizam, bezboštvo, spiritizam te poroke svih vrsta. Godine 1865., vidjet će se grozota pustoši /kumiri) -doći će do oskrnjavljenja svetih mjestâ. U samostanima će se istrgnuti cvijeće Crkve i đavao će se ponašati poput kralja svih srdaca. Neka se oni kojima su povjerene vjerske zajednice čuvaju ljudi što ih moraju primiti, budući da će se đavao poslužiti svim prljavim trikovima kako bi u vjerske redove uveo grešnike, jer će se neredi i ljubav prema tjelesnim ugodama raširiti po svoj zemlji. " ... Francuska, Italija, Španjolska i Engleska bit će u ratu. Ulicama će teći krv. Francuzi će se boriti protiv Francuza, a Talijani protiv Talijana. Uslijedit će sveopći rat koji će biti stravičan. Na neko će vrijeme Bog zaboraviti Francusku i Italiju, jer je zaboravljeno Evanđelje Isusa Krista. Zli će se služiti svim svojim opakim trikovima. Ljudi će se međusobno ubijati i masakrirati čak i u svojim domovima. Na prvi udarac Njegova olujnog mača, potresti će se u strahu planine i sva priroda, jer su i ljudski neredi i zločini probili svod nebeski. Pariz će biti spaljen, a Marseille će biti potopljen. Više gradova će potresti i progutati potresi. Ljudi će misliti kako je sve propalo. Gledat će se jedino ubojstva a slušati jedino zveket oružja i psovke. "Pravednici će silno patiti. Njihove će se molitve, pokore i suze uzdizati k Nebu, te će sav Božji narod moliti za oproštenje i milosrđe, zazivajući moju pomoć i zagovor. A tada će Isus Krist, u činu Svoje pravde i Svog velikog milosrđa, zapovijediti Svojim Anđelima neka usmrte sve Njegove neprijatelje. Odjednom će progonitelji Crkve Isusa Krista, kao i svi oni koji su se predali grijehu, nestati, a zemlja postati poput pustinje. Tada će doći mir, i čovjek će se izmiriti s Bogom. Isusa Krista će se služiti, veličati i slaviti. Posvuda će cvjetati milosrđe. Novi će kraljevi biti desna ruka svete Crkve: snažni, ponizni, pobožni, siromašni, ali žustri u svom nasljedovanju vrlinâ Isusa Krista. Evanđelje će se naviještati posvuda, te će čovješanstvo ostvariti veliki napredak u vjeri, jer će među radnicima Isusa Krista vladati

jedinstvo, dok će ljudi živjeti u strahu Božjem. "Taj će mir među ljudima biti kratkoga vijeka. Dvadeset i pet godina obilatih žetvi navest će ih na zaborav činjenice da su ljudski grijesi uzrokom svih nevoljâ na zemlji. Preteča Antikrista, čija će se vojska sastojati od snagâ nekoliko država, zaratit će s pravim Kristom, jedinim Spasiteljem svijeta. On će proliti puno krvi, te će htjeti ukinuti slavljenje Boga kako bi se na nj gledalo kao na Boga. "Zemlju će zadesiti nevolje svih vrsta (uz kugu i glad koje će posvuda vladati). Doći će do niza ratova, sve do zadnjeg rata, što će ga tada voditi desetorica kraljeva Antikrista, koji će imati jedinstveni plan, te će biti jedini vladari svijeta. Prije no što do toga dođe, na svijetu će vladati neka vrsta lažnoga mira. Ljudi će misliti jedino na zabavu. Oni zli će se predati raznim vrstama grijeha. Ali, djeca svete Crkve, djeca moje vjere, moji istinski sljedbenici, rast će u ljubavi spram Boga, kao i u svim onim vrlinama koje su mi najdragocjenije. Blagoslovljene duše koje se ponizno prepuštaju vodstvu Duha Svetoga! Borit ću se na njihovoj strani dok ne ostvare puninu vremena. "Priroda traži osvetu spram čovjeka, te podrhtava pri pomisli što se mora dogoditi zemlji natopljenoj zločinom. Drhti, zemljo i vi koji se Kristovima zovete, a koji zapravo iznutra obožavate sebe, drhtite, jer će vas Bog predati Svome neprijatelju, budući da su sveta mjesta zahvaćena korupcijom... U to će vrijeme Antikrista roditi jedna židovska redovnica, lažna djevica koja će općiti sa starom zmijom, prvakom nečistoće, te će otac djeteta biti propali biskup. Već kod poroda, to će dijete bljuvati hulu, a imat će već i zube, te će, jednom riječju, biti utjelovljenje đavla. Stravično će vrištati, izvoditi čudesa, a hraniti se isključivo nečistoćom. Imat će braću koja će, iako ne poput njega i sami utjelovljenja đavla, također biti djeca zla. U dvanaestoj će godini na sebe privući pozornost sjajnim pobjedama što će ih ostvariti; te će uskoro svaki od njih predvoditi vojsku, koje će biti potpomognute legijama pakla. "Godišnja doba će se izmijeniti, zemlja će donositi samo loše plodove, zvijezde će izgubiti svoje redovite putanje, a mjesec odražavati tek blijedi crvenkasti sjaj. Voda i vatra izazvat će trzaje i stravične potrese zemljina globusa koji će gutati čitave planine i gradove.Rim će izgubiti vjeru i postati sjedištem Antikrista. "Zlodusi će zraka, zajedno s Antikristom, činiti velika `čudesa` na zemlji i u atmosferi, te će ljudi postajati sve više i više izopačeni. Bog će se brinuti za svoje vjerne sluge i sve ljude dobre volje. Evanđelje će se propovijedati posvuda, te će svi narodi svih nacija saznati Istinu. "Upućujem žurni vapaj zemlji. Pozivam istinske učenike živoga Boga koji vlada na Nebesima; pozivam istinske sljedbenike Krista koji je čovjekom postao, jedinog istinskog Spasitelja ljudi; pozivam svoju djecu, istinske vjernike, one koji su mi se predali kako bi ih ja mogla odvesti svom božanskom Sinu ... Naposljetku, pozivam Apostole posljednjih dana, vjerne učenike Isusa Krista, koji su živjeli u preziru poradi svijeta i poradi sebe; u siromaštvu i poniznosti, u preziru i tišini, u molitvi i mrtvenju, u čistoći i jedinstvu s Bogom, u trpljenju, svijetu nepoznati. Vrijeme je da izađu i svijet ispune svjetlom. Dođite i otkrijte se, kako biste bili moja dragocjena djeca. Ja sam na vašoj strani i u vama, pod uvjetom da je vaša vjera svjetlo koje vas rasvjetljuje u ovim nesretnim danima. Neka vas vaš zanos učini gladnima slave i časti Isusa Krista. Borite se, djeco svjetla, vi malobrojni koji vidite. Jer, sada je vrijeme svih vremena, konac svih konaca.

"Crkva će biti na zamračena, a svijet obeshrabren. No, tada će doći Henoh i Ilija, ispunjeni Duhom Božjim. Propovijedat će snagom Božjom, te će dobri ljudi povjerovati u Boga i mnoge će se duše utješiti. Oni će učiniti velike korake naprijed uz pomoć Duha Svetoga, te će osuditi đavolske zablude Antikrista. Jao stanovnicima zemlje! Doći će do krvavih ratova i gladi, kuge i zaraznih bolesti. Kiša će biti popraćena prestrašenim kricima životinja. Oluje će potresati gradove a potresi gutati čitave zemlje. U zraku će se čuti glasovi. Ljudi će udarati glavom u zidove i zazivati smrt, a smrt će im donijeti jedino muku. Krv će teći posvuda. Tko će pobijediti ako Bog ne skrati tu kušnju? Bog će olakšati prolijevanje krvi i suze pravednika, i čuti njihove molitve. Henoh i Ilija bit će usmrćeni. Poganski će Rim nestati. S Neba će pasti vatra i progutati tri grada. Sav će svemir biti obuzet strahom i brojni će biti zavedeni, jer nisu častili istinskoga Krista koji živi među njima. Došlo je vrijeme kad će sunce potamniti jedino će vjera opstati. " ... Vrijeme je; bezdan se otvara. Evo kralja kraljeva tame, evo Zvijeri s njenim podanicima, koja se nazivlje `spasiteljem svijeta`. Uzdužući se oholo u zrak prema Nebu. Ugušit će ga dah Svetoga Arkanđela Mihaela. Pasti će, a zemlja, koja će već tri dana biti u neprekinutom nizu okretanjâ, otvorit će svoju užarenu utrobu, te će on zauvijek, zajedno sa svojim sljedbenicima, zaroniti u vječne bezdane pakla. Potom će vatra i voda pročistiti zemlju i progutati djelâ ljudske oholosti, te će zemlja tako biti obnovljena. Boga će se veličati i Bogu služiti." Gotovo svi mistici i vidioci našega doba, govore o Sotoni na jedan vrlo osoban našin. Nikada ga ne opisuju kao neko prozračno, ezoterično, impersonalno, ili izmišljeno biće. Sotona je stvaran Patricija iz Ekvadora svjesna je Sotonine uloge danas u svijetu. Gospa joj je kazala: "... jer postoji pakao i postoji Nebo, ali samo je jedan Kralj, Bog Otac; jer postoji Sotona u kojem je mržnja, izopačenost, i sve ono što vašim srcima ne donosi mir. Djeco moja, predajte mi svoja srcâ, ne dopustite Sotoni da prodre u vaše srce. Borite se protiv zla i predajte svoje srce Presvetom Srcu moga Sina i mom Bezgrješnom Srcu. Sve što vam govorim, zapisano je u Svetom Pismu. Ispunite ono što od vas tražim. Đavolski trendovi, kojih je u svijetu puno, pokušavaju uhvatiti u mrežu vaše duše i vršiti utjecaj na njih. Sotona će doseći vrhunac u kojem će ga moja djeca obožavati. Njegove će se slike obožavati poput idolâ. Postoji lažni prorok koji će ih zavesti govoreći da je Bog, ali je on zapravo od krvi demonske. On će izdati Oca. Onaj tko ima srce i mudrost shvatit će da on /lažni prorok/ na svojoj desnoj ruci nosi broj zvijeri, "666". Sotona je pušten kako bi se domogao mojih malenih, ali ja sam Žena koju je Otac nagovijestio, koja će satrti glavu zmiji, a to je Sotona. " ... i tako je Sotona prodro u najdublje slojeve Svete Crkve. No, ne sudite one koji vas sude. "Još je jedna od Sotoninih pobjeda ta da se mlade žene, moje malene, podaju muškarcima prije braka. Na to nemaju pravo, jer i duša i tijelo pripadaju Bogu, te im je to dopušteno činiti jedino ako On to dopusti preko svetog Sakramenta /Ženidbe/, budući da čovjek ne može razriješiti ono što je Bog združio. "Još jedna od Sotoninih velikih pobjeda jest rastava braka. Oni koji nisu uspjeli u jednom od najvećih blagoslovâ, braku, imaju puno ljubavnikâ, te nastoje rastaviti i odvojiti ono što je Otac združio. Još je jedna od njegovih velikih pobjeda pobačaj, koji ide izravno protiv velikog blagoslova Oševog, života. "Još jedna velika Sotonina pobjeda jest moda, stilovi, te način na koji se mlade žene oblače za

Misu, bestidno. One pobuđuju napast na grijeh. Trebale bi biti pristojne i oblačiti se na način koji neće izazivati grješne poglede, već jedino poštovanje i čast. Jer, poznato vam je da modni trendovi i glazba predstavljaju veliku Sotoninu pobjedu. Uz pomoć modnih trendova tjera ljude da postanu robovi novca i grijeha. Oni koji pokazuju svoje tijelo, a za to se ne pokaju, bit će suđeni, jer Otac nije dao tijelo za pokazivanje, već da se o njemu skrbite kao o hramu Božjem ... Glazba /kojom se vrijeđa Boga/ - u kolikim sam već porukama od vas tražila da je napustite, jer znate da je riječ o pohvalama Sotoni, te da će vam se utisnuti u umove, jer ih on nadahnjuje, pa će ostati upisane u vašim životima. On se preko te glazbe ruga Ocu, mom ljubljenom Sinu, Duhu Božjem, kao i meni, Njegovoj Majci. Njegova je velika pobjeda ta što ga se idolizira do te mjere da mu se prikazuju rituali u koje je uključena ljudska krv i drugi dijelovi ljudskoga tijela, te su /oni/ čak i svoje živote žrtvovali kako bi duše predali Sotoni. Uspio je postići da se prave njegove slike koje se onda obožavaju, dok imaju čak i svoju knjigu za koju kažu da je sveta, jer su izgradili velike hramove u kojima ga obožavaju."4

Susreti s neprijateljem Jedna od odlikâ koja je zajednička većini ukazanjâ jest da, kada god dođe Marija s porukom mira i obraćenja, ubrzo nakon toga slijedi i Sotonin posjet. Čini se da je riječ o nekakvom nebeskom pravilu: oni koji imaju privilegiju iskusiti posebne milosti, nerijetko moraju trpjeti đavolske napade. Jedna od osobâ koja je pretrpjela takav napad jest i otac Ken Roberts, popularni predavač i evangelizator. Otac Roberts često dovodi skupine mladih ljudi u na hodočašće u Međugorje. Boravak u Međugorju većinu tih mladih ljudi nadahnjuje na življenje svoje vjere. Budući da je to mjesto velikih milosti, otac je Roberts odlučio iskoristiti priliku za obraćenje inače poprilično pobunjenički nastrojenih tinejđera. Ali, jedan bi manji broj njih uvijek pokazivao veće zanimanje za zabavu negoli za molitvu. Jedne je noći jedan od tih mladića dojurio u sobu oca Robertsa i probudio ga upravo zapanjujućim vijestima: Sotona se pojavio kao nepozvani gost na noćnoj zabavi, te sada terorizira nesuđene "tulumaše". Otac je isprva pomislio kako je riječ o neslanoj šali. No, strah u očima dječaka naveo ga je na suprotno. Kada je ušao u sobu, svećenik je osjetio znatan pad temperature. Odjednom je postalo upravo neugodno hladno. Potom ga je oplahnuo smrad sumpora. Svaka ga je sumnja u demonsku prisutnost napustila u trenutku kada je čuo nezemaljski glas kako odzvanja sobom: "Ha, ha, ha! Znam tko si, Božji svećeniče!" Glas je dopirao iz plućâ i ustiju mladog sjemeništarca. Otac ga je bio poveo kako bi na putovanju lakše nadzirao mladež. No, to nije bio sjemeništarac kakvog je otac Roberts poznavao. Lice je ovoga čovjeka bilo izobličeno bijesom, dok su mu se oči divlje kolutale. U ruci je držao prijeteći nož na sklapanje. A njegovo je mršavo i sitno tijelo jedva zadržavao stisak četvorice snažnih muškaraca. Otac se nikada prije nije našao u takvoj situaciji. Kao svećenik koji se zaredio nakon Drugoga vatikanskog sabora, nije baš bio načistu što bi trebao poduzeti. Pokušao je na sjemeništarca položiti ruke i pomoliti se, ali ga je dočekala "kanonada" psovki i prljavštinâ kakve nikada

Molite samo onda kada ste u potrebi. Djeco moja. Dok postkomunistički svijet popušta ograničenja vjerskih obredâ. ali je ni tamo nije našao. toliki mi među vama vape za pomoć. te. Ne mogu vam pomoći ako vi sami sebi ne želite pomoći. a koje i dalje stižu. mi u Americi i na zapadu stremimo u suprotnom smjeru. U Međugorju je Marija rekla da se Sotona posebno usmjerio na uništenje Sjedinjenih Država. Prva je bila ta da su se za zabavu raspoloženi tinejđeri naglo otrijeznili. Sljedećeg su dana prisustvovali svim Misama. a niti poslije toga nije čuo. napisao je knjigu Demokracija u Americi. ali je tamo nije našao. i tamo otkrio ono što Ameriku čini velikom. Poruke što ih Kristina prima od 1988. koja je ispunjena njegovim uvidima i iskustvima. Na vrlo je proročanski način iznio kako je Amerika velika jer je dobra. ali je opsjednuti sjemeništarac svaku njegovu izgovorenu riječ ponavljao . ali morate odlučiti. U jednoj je javnoj školi učitelju zabranjeno da na svome radnome stolu drži Bibliju. Ona se sa Sotonom susrela licem u lice. u selima. Sotona je trenutačno toliko jak. te joj je trebalo nekoliko dana da se od tog iskustva oporavi. Koliko samo moje srce krvari radi moje djece koja su gluha i nijema.. nesreće i bolesti svih vrsta. Ali kazala je i to da su njeni vapaji zanemarivani. Grijeh u svijetu uzrokuje tolika razaranja. a nestalo je i hladnoće. Sjemeništarac je potom došao k sebi. ali bezuspješno. neprestano spominju nužnost okretanja Bogu "dok je još vrijeme. Demon se izgubio bez traga. Gospa je kazala kako se pročišćenje može umanjiti ako se ljudi promijene i vrate Bogu. u tvornicama. Christina Gallagher Christina Gallagher. U državi Oregon. posta i žrtava potrebno da bi se nadvladala sva tmina koja se nadvila nad svijet? Moja mi djeca vape tek kada ih sve drugo iznevjeri. Naposljetku je otišao u njene crkve.prije. ali je niti tamo nije bilo posvuda ju je tražio. . svibnja 1989. Dana 30. Svoje su boce piva i rock and roll glazbu zamijenili Biblijama i krunicama.."5 Postojani pad Na početku osamnaestog stoljeća. francuski je filozof Alexis de Tocqueville putovao Sjedinjenim Državama. Priznao je da su Sjedinjene Države u to vrijeme već bile velika nacija. Taj ju je susret silno prestrašio. a vi ste i dalje slijepi. Pročišćenje je na putu.. bez obzira na kojem su jeziku one bile održavane! Druga je bila ta što je otac Ken Roberts odlučio obnoviti svoje poznavanje nekih od tradicionalnih molitava egzorcizma. irska mističarka. Kristina Gallagher je primila sljedeću poruku. koja je još imala rasti u svom globalnom utjecaju. Ovaj je susret.naopačke! Očajan. međutim. a svake godine postaju i sve izopačeniji. naposljetku je na mladića bacio nešto blagoslovljene vode. poradi uloge što im je Bog namijenio u održavanju mira u svijetu." One se odlikuju velikom hitnošću. uništava toliku moju jadnu i nedužnu djecu. Želim vam pomoći. također o Sotoni govori na vrlo osoban način. Pokušavao se moliti na engleskom.. Ministarstvo prosvjete podupire program dijeljenja informativnoga letka kojim bi se školsku djecu učilo kako se zaštititi pri homoseksualnom seksu. Ta je knjiga postala klasikom tijekom ranih godina oblikovanja Republike. imao dvije dugotrajne posljedice. Ovakvi su primjeri brojni. poradi onih grješnih. Smrad sumpora povukao se iz zraka. "Djeco moja. Kao rezultat svojega putovanja. Kada će moja djeca shvatiti koliko je molitve. Stoga se upitao što to Ameriku čini velikom? Rekao je da je u Americi veličinu tražio u njenim gradovima. latinskom i francuskom.

Nigdje bolje ne možemo vidjeti koliko smo daleko otišli." (Jeremija 1. Budući da nisu odgovarajuće za to pripremana. U nekoliko smo se kratkih godina otuđili od dobrote i istine. broj je pobačaja još nevjerojatniji. Oni koji se "drznu" prigovoriti. . sada prolazi bez komentara. Prema podacima organizacije "Human Life International". Mi smo nacija koja svakome tko uništi orlovo jaje naplaćujemo kaznu u iznosu od 5000 $. u Sjedinjenim se Ameriškim Državama danas po jedan pobačaj vrši svakih dvadeset sekundi. to obišno znači da napada religiju. ne zaboravimo da su nas povjesničari poput Arnolda Toynbeea. U tome leži glavni razlog pročišćenja koje nam predstoji. svjedoci smo velikoga pada u školama i u društvu. današnja djeca su uglavnom neosjetljiva na duhovne istine. prije nego što iz krila majčina izađe. da mu nisu prethodili modernizam i različita krivovjerja. Ja te posvetih . seksa i prostim riječima. negoli ako sagledamo kako gledamo na pobačaj.Otkad smo. naučili da se naša visoka moralna načela mijenjaju jedino putem revolucija i nemira. Opadanje vjere izravno je odgovorno za pojavu pokreta kojim se zagovara pobačaj. Još jedno područje u kojem je Amerika doživjela nagli pad jest `popularna kultura`. Ekscesi se brzo pretvaraju u svoje suprotnosti. Kada se kaže da neki film prenosi "ozbiljnu poruku". Globalno gledajući. napustili školsku molitvu u razredima. što je preko 4300 dnevno. Njime će se stvoriti zakonodavstvena struktura koja će ozakoniti ubojstva nerođene djece tijekom čitavih devet mjeseci trudnoće. pobačaji izvršeni u trećem tomjesečju trudnoće tamo su posve uobičajeni. Ja te znadoh. Ta dnevna brojka daje stravični ukupni godišnji broj od približno 30 milijuna pobačaja izvršenih počam od slučaja Roe protiv Wadea iz 1973.4 milijarde stanovnika. Ako američki Kongres izglasa zakon pod nazivom Sloboda izbora (am. domoljublje. te se čini da se samo malobrojni tome suprotstavljaju.. sedamdeset završi pobačajem. Ono što se do prije svega nekoliko godina smatralo neprihvatljivim. Dok se udaljavamo od načelâ što ih je postavio Bog. nikada ne bi bilo moglo doći do otpadništva vjere. Vjerojatan ishod ekscesâ u našoj kulturi jest totalitarni režim koji će ih staviti pod nadzor. te predviđa stroge društvene i novčane kazne svima koji imaju više od jednog djeteta.5). Hollywood je sretan svršetak /"happy end"/ zamijenio prizorima nasilja. "Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi. ili obitelj. kratica: FOCA). Globalna je brojka pobačaja dosegla stotine milijuna. obično su ismijavani. U bivšem Sovjetskom Savezu. Willa Duranta i drugih. na svakih sto zaćećâ. potreba roditeljske suglasnosti. Pobačaj se nikada ne bi mogao pojaviti u svijetu da mu nije prethodilo otpadništvo od vjere. Komunistiška Kina ima približno 1. Pobačaj .krajnji vid zlostavljanja djece Gospodin je rekao Jeremiji. njime će se ukinuti razdoblje čekanja. koji se koriste u istraživanjima tkiva fetusa. Svim je totalitarnim režimima bilo dobro znano da se oduzimanjem simbolâ nacije oduzima i osjećaj identiteta. prešutno ili na neki drugi način.6 Neke studije pokazuju da prosjek pobačajâ u životu žene iz bivšeg Sovjetskog Saveza iznosi čak sedam.. kao i "upućeni pristanak" za žene. dok s druge strane medicinskome osoblju dopuštamo da ostavljaju bebe na životu dovoljno dugo da bi mogli "požnjeti" njihove mozgove i ostale dijelove tijela. Nudizam i nečedno ponašanje više su pravilo negoli iznimka. Hollywood je poveo sveopći napad na tradicionalne vrijednosti. Na sličan način.

brojna se djeca danas u obiteljima niti ne rađaju.: "Djeco moja. Oni su teško sagriješili. Za te je ljude predvidio brojne kazne. 6. čini se." Blažena Djevica Marija "Mariamanti". Nažalost."7 Vrijeme će nam suditi. Kada poziva na molitvu i pokoru za obraćenje grešnikâ koji izazivaju Božji gnjev. ali ne smijete čekati. 24. među ubijenima je bilo svećenikâ i svetaca. govori Gospodin. Želim da svima kažete koliko ih Isus ljubi. naša nebeska majka brani život i nevinost djece. Ja.. Kako Nebo gleda na pobačaj? Evo nekih izvadaka iz porukâ od Isusa i Marije. jer su to najsvetiji pozivi iz kojih mi većina moje djece dolazi u Nebo. djeco moja . tražim od vas da se nastavite pouzdavati u mene i vjerovati. Sine moj. Majka Tereza je kazala. "Sada je dosta!" Pobačaj je jedan od takvih slučajeva.Prije nekoliko godina. "da provedemo jedan sat pred Presvetim Sakramentom. 8. travnja 1991." Rekla je također i ovo. pobačaji bi prestali. ožujka 1987. Blažena Djevica Marija Steveu Marinou. Ubijanje tolike nedužne i prekrasne djece u utrobama njihovih majki. kolovoza 1986. djeco.. Oliveto Citra. Ja se pred Isusovim križem molim za vaše obraćenje. dao vremena da još duša privedem k svome Sinu. da su naša tijela hram Duha Svetoga? Još ima vremena za obraćenje. došla sam vam pokazati put. te moraju ostati u čistoći. 9.: "Kao što znate. Grijeh pobačaja jedan je od glavnih razloga za prijetnje kaznom koja će stići zemlju. Pobačaj nikada ne bi mogao biti tako široko prihvaćen.. grijeh nemorala shvaćate li. jer vremena ima vrlo malo i sve će se promijeniti. Italija.. a Bog to ne želi." Vidjelac o Gospinoj žalosti poradi pobačaja: Oliveto Citra." Vidjelac i lokucionist Mike Slate iz Lubbocka u državi Teksas: "Jednom nam je došla dok smo molili krunicu. Pisma nam pokazuju kako neko vrijeme možemo kršiti duhovne zakone. Dok smo začuđeni kleknuli. vašoj majci.: " . osvrni se oko sebe: svijet je pun grijeha. Onima koji su obogaljili svoja tijela u neprekidnom pokušaju spriječavanja života. Green Bay. kako biste svoja srca otvorili Bogu. obučena u bijelo. brojna su tvoja braća i sestre ubijena putem pobačajâ. Sotona se okomio na obitelj i svećeništvo.: "Gospodin vrši osvetu dvosjeklim mačem i osveta je Moja. Potom se njena prekrasna bijela haljina počela pretvarati u krvavo crvenu. država Wisconsin. Italija. potrebno je pokajanje. u jednom trenutku Bog Otac kaže. ožujka 1987. ali. To silno rastužuje moje Srce. Bl. došla sam na zemlju radi vas.8 Blažena Djevica Marija Bacco Umbertu. Brinite se o svojoj djeci i dajte im stabilno okruženje. kao i citata vidjelaca glede grijeha pobašaja. jer su ona Njegova stvorenja. veliko otpadništvo koje se širi našom Crkvom. da su crkve u svijetu naučavale Evanđelje. svibnja 1985.: "Poput Isusa.. U jednoj je poruci vrlo naglašeno govorila o stravišnom zločinu pobačaja. već postaju siročad i prije rođenja." Gospodin Mariamanti. rekavši . vaša Majka. Molitva je taj put. svakako na umu ima i izazivanje Božje pravednosti sablažnjavanjem nedužnih. odabirom svojih roditelja koji ih ne žele. kakvo zaslužuju. Toliko sve ljubi da je zadržao Svoju ruku Pravde kako bi meni. objasnila nam je da se haljina pretvara u crvenu radi prolivene krvi pobačene djece.. kako bi ublažili svoje grijehe. "plod pobačajâ je nuklearni rat. Pogledajte žalost koju je ova nepravilnost u društvu danas . 7.

bivša Jugoslavija." Blažena Djevica Marija J. započelo čudo vezano uz moj lik.: "Dijete moje. dajem ti ovu poruku po milosrđu mojega Srca. za vaše sam vam dobro dao Zakon. već diljem svijeta. Roditelji koji su odlučili uništiti život i prije no što je započeo. Irska. žrtvama u smislu da imaju sve u materijalnom pogledu. ali im nedostaje ljubavi. Među tom djecom /koja su pobačena/ bilo ih je puno koja su poklon vama. Međutim. Gospu obiju Amerika i Gospodaricu nerođenih. i to ne samo majka.uzrokovala. Brojni me znaju kao Gospu od Guadalupea..ta ubojstvâ nevine djece koja vape za osvetom pred licem Božjim . rujna 1990. u želji da se svi oni spase. Italija. županija Waterford. ujedno i izravno odgovoran za većinu grijeha i tragedijâ kojima ste danas svjedoci.i majka i otac. Blažena Djevica Marija ocu don Stefanu Gobbiju. skandal je protiv božanskoga reda. kako bi došlo do obraćenjâ i stalo se nakraj grijesima pobačaja."Ne samo u SAD. Pate od usamljenosti. Međugorje. razmišljaju na način modernoga svijeta. lipanj 1991. 15. pećina Melleray. rujna 1983. 1991. 27. napose djeci koja su njenim žrtvama. Ljubav i tjeskoba vaše Nebeske Majke i Crkve oko njihovoga spasenja.D.: "Želim da smjesta sve svoje snage i napore usmjerene protiv pobačaja staviš pod moju zastavu kao Gospe Guadalupsku..-u. Pomoći ću vam da posve zaustavite pobačaje. 8. od zaćeća sve do prirodne smrti. Blažena je Majka kazala da za Boga nema grijeha koji se ne bi dao oprostiti. čas trpljenja i poraza. jer nemaju braće niti sestara. U drugoj sam godini ukazanjâ upitala Blaženu Djevicu za pobačaje. Sada je moraš obznaniti.. krštenje je u krvi. 4. Došla sam večeras ovdje na zahtjev Mojega Sina da budem poznata kao takva diljem svijeta. žrtvovanje nedužnih Sotoni i zlostavljanje nedužnih. Mirjana je upitala Blaženu Majku što se događa s djecom. Zajedno ćemo. okončati stravično zlo pobačaja. kolovoza 1990. kao što sam to učinila među poganima nakon što je 1531. došla sam progovoriti svijetu. studenoga 1983.: "Za mene su maleni svi oni koji. 21. Tama koja svijetli to dobro znade i još uvijek upravlja vašim tvrdim .ubijanje nedužnih.: "Tri grijeha koja u ovom trenutku najviše rastužuju moje Srce jesu pobačaj . svaka osoba. a Blažena joj je Majka odgovorila. jer sam odrasla u gradu i u okruženju u kojem ih se puno događa. Došao je trenutak Božje Pravde i Velikoga Milosrđa. svibnja 1992. Upoznat ćete čas slabosti i siromaštva. Neće biti iznimaka.proširila su se i vrše se diljem tvoje domovine. za vaše vlastito dobro. a sve to na način koji se očituje izravno putem ove nepravilnosti. No." Gospodin Zdenku "Jimu" Singeru u Kanadi. iz Kolumbije. Uskraćivati ljudski život poradi hirovitih i neopravdanih razloga današnjih osobâ." Blažena Djevica Marija ocu don Stefanu Gobbiju. Ne ubij.: "Draga djeco. djeco moja. za pobačaj valja vršiti pokoru čitavog života." Vidjelica Mirjana Dragičević Soldo.: "Pobačaji . već oboje roditelja . Dijete. 'sa mnom su. dok se nevina krv prolijeva od strane onih koji preziru i krše Zakon Božji. Pružit ću ti svoju moćnu zaštitu i pomoć. Sotona već smišlja prepreku ostvarenju ovoga plana. pomanjkanja sinovske ljubavi. Stat ću nakraj sadašnjem krvavom prinošenju ljudskih žrtava. Dok ovo govorim. Povest ću te u pobjedu nad snagama smrti koje vrebaju djecu u utrobama njihovih majki. milosrđe je mojega Srca veće od bilo koje sile tame. pročišćujući čas Velike kazne." Gospodin Christini Gallagher. Italija. bivaju najerno usmrćeni dok su još u utrobama svojih majki.. Zajedno ćemo stvoriti novo razdoblje u kojem će se štititi svaki ljudski život. kao odgovor na pitanje: "Je li Blažena Djevica Marija spomenula pobačaj u SAD?" . već začeti..'" Blažena Djevica Marija jednom Amerikancu.

1531. popevši se na stjenovit i mrazom prekriven brijeg. udovac bez djece po imenu Juan Diego. kako bi se na taj našin približili Bogu). Meksiko. Kolumbo je tu stigao trideset i tri godine prije. Marija je kazala Juan Diegu da se popne na vrh brda Tepeyac i ubere cvijeće što će ga tamo naći.srcima. gdje niti u koje doba godine ništa posebno nije . napetosti između domorodačkih Indijanaca i Španjolaca u Novome Svijetu dosegle su svoj vrhunac. iako je naziv pod kojim je došla glasio "Majka sve moje djece.. predstavivši se kao Djevica Marija. Godine 1531. predstavila se Amerikama u malenom selu po imenu Guadalupe. ali su njegove snage barbarski zlostavljale Indijance. ako se Juan vrati u osvit zore u ponedjeljak. Ta je priča toliko značajna. Astečka je religija zahtijevala ljudske žrtve: procjenjuje se da je godišnje ubijano i osakaćivano oko 20 000 ljudi. Na njih se gledalo s nešto više povjerenja negoli na španjolske vojnike.. Dugine boje koje su okruživale prikazu bile su toliko intenzivne da se i samo kamenje na tlu doimalo poput dragog kamenja. dok je boja njezine odore odgovarala boji njihova vlastitog asteškog božanstva koje predstavlja kraljevsku čast. s crnim križem na privjesku oko vrata. prosinca. Te su nevine duše trebale vladati ovim svijetom koji Sam vam poklonio. Španjolska i portugalska vojska išle su u potragu za novim zemljama. Bilo je to prvo globalno prihvaćeno ukazanje. vadila su im se srca naživo. Iako sunce još nije bilo izašlo. Juan je to poslušno i učinio. u Meksiku. ponajprije poradi bogatoga plijena što bi ga donosile natrag u domovinu. da smo je popratili detaljima koji bi vam trebali pomoći pri razumijevanju njene posredničke uloge u povijesti. koje su štovali.. koji su bili znatno brojčano nadmoćniji od Španjolaca. Godine 1531. 11. dok su je kupale zlatne zrake svjetlosti. Nježno je prozborila Juan Diegu. prosinca 1531. Cortez je bio pobijedio. Juan je zastao kada je ugledao mladu Indijanku od nepunih šesnaest godina. kako bi ondje širili Evanđelje. Marija je obećala da će to i učiniti. koja je bila vidljivo trudna i neizrecivo lijepa. Upravo su vas ti nedužni trebali izbaviti iz trpljenja što ih sada proživljavate. Biskup je od Juana zatražio da Gospa dade neki znak. U meksičkoj je (astečkoj) civilizaciji žrtvovanje ljudi godišnje odnosilo na desetke tisuća životâ. a potom mek i nježan ženski glas koji ga je dozivao "Juan Diego! . Juanito!" Juan se popeo na brdo. Čuo je nebeski zbor.. kako bih vas poučio. u Svojoj ljubavi. Pljačkale su i pustošile otočne narode u bespoštednoj potrazi za blagom. krenuo je u crkvu Svetoga Jakova kako bi tamo prisustvovao Svetoj Misi. budući da su astečki svećenici prinosili žrtve kako bi umirili bogove sunca i zmije. da bi mogla pomagati svem narodu i tješiti ga. Uloga Blažene Djevice nigdje nije bila tako veličanstvena kao u zemlji što je danas nazivamo Meksiko. Franjevci su u to vrijeme tek bili stigli u današnji Meksiko. kada se predstavila kao "Gospodarica Amerikâ". Rekla mu je neka biskupu Frayu Juanu de Zumarraga prenese poruku kako želi da se na tom mjestu sagradi crkva. To je bila povijesna pozadina posredovanja Blažene Djevice. pedeset i sedmogodišnji Indijanac koji se prije pet godina bio obratio. putem nečega što s s vremenom pretvorilo u ozakonjeni genocid. Juan Diego iz Guadalupea Rano izjutra 9." Pojavila se na najvišem vrhu planine (Indijanci su svoje obrede vršili što je bilo moguće više. čime je započeo sraz kulturâ. i unaprijediti ga. u pravcu iz kojeg je dopirao zvuk." Guadalupe. Bila je obučena u ogrtač rezerviran za kraljevsku vlast.. ali je to područje svejedno i dalje bilo na rubu krvavog sukoba.

Na biskupovu se licu mogao vidjeti šok. u znak poniznosti. Bila je to "Žena odjevena suncem. Što je svaki od njih vidio? Biskup je. uz pravu simfoniju molitava. nije viđeno u katoličanstvu. Marijinom je zahtjevu za crkvom u kojom bi je se častilo bilo udovoljeno. kako bi u tom cilju proputovale obje Amerike. iako veća od astečkih bogova. naše žrtve. pali su na koljena. kraljicu obučenu u isključivo kraljevsku boju. naime. te kako stoji na mjesecu). Vidiocu iz Seattla kazala je da će stati nakraj dvadesetostoljetnom prinošenju nedužnih ljudskih životâ što ga mi nazivamo pobačajem. kao što je Juan primijetio. što je ukazivalo na to da je trudna. pak. U sljedeće je tri godine došlo do masovnog obraćenja koje nikada prije. Kada su Biskup i ostali Indijanci u sobi to ugledali. I tako. Ubrao ih je i ponio natrag k Gospi. Zasad se ne nazire kraj pobačajima. Oni su vidjeli nekog s neba (sa zvijezdama oko glave. kao i potvrđene slučajeve ružinih latica koje su se materijalizirale i stale izlaziti iz slikâ. bila znakom nade. naša je Blažena Majka danas još u puno većoj mjeri znak nade koji nam je itekako potreban. Naposljetku. ruže su se prosule po podu. i naša pomoć. nosila je crni križ na privjesku oko vrata. ali. ugledao Blaženu Djevicu Mariju. međutim. već u njegov ogrtač. Indijanci. Astečka je princeza nedavno bila usnula san u kojem je vidjela crni križ kao znak osvajača. pokazujući tako da je veća od asteškog boga sunca. Međutim. budući da ga je njegova vjera poučila da bi se mogla ukazati. U nekoliko su sljedećih dana uslijedila čudesna ozdravljenja. Ako je Marija 1531. simbolizirao boga-zmiju. dok je sa njih kapala rosa." Namjera joj je bila napokon stati nakraj pobačaju. zatraživši da se sve snage i napori usmjereni protiv pobačaja ujedine pod njenom zastavom kao "Zaštitnice nerođenih." Godine 1990. Marija se. Drugi govore . Tamo je pronašao kastilske ruže svih boja u punom ljetnom cvatu.9 Daljnji slijed događaja Guadalupe je Indijanska riječ koja znaši "ona koja satire zmiju. nije gledao u ruže.. Na njemu se. a niti poslije. stao oblikovati Gospin lik kakvim ga je Juan ugledao. čvrsto svezala i uputila Juana neka ih pokloni biskupu kao traženi znak. Uz putovanjâ tih "Misionarskih slikâ" s ogrtača Juan Diega. Stajala je pred suncem. pojave na suncu. pošela ukazivati jednom čovjeku u gradu Seattle u državi Washington kao "Djevica iz Guadalupea". Juan Diego je požurio u biskupove odaje. pošast pobačaja ukloniti na isti našin na koji se to zbilo sa straviččnim astečkim prinošenjem ljudskih žrtava." Majka Isusa Krista. dakako. Prenio mu je sve što je Gospa bila rekla. mjesec joj pod nogama. naša je Blažena Majka uvijek nekoliko koraka ispred nas. vezuju se brojna znamenja i čudesa." Potrebne su joj naše molitve. te će se. te na mjesecu. Ona ih je pozorno rasporedila po njegovu ogrtašu. koji je. Oči su joj bile oborene.cvjetalo. Meksiški su biskupi naručili nekoliko kopija njenog izvornog izgleda. kao što je prije gotovo 500 godina zaustavila krvavi astečki običaj prinošenja ljudskih žrtava. prema svjedočenju. ona sama nije bila božicom. Krvavi su poganski običaji astečkih prinošenja ljudskih žrtava u potpunosti napušteni. koji nisu dijelili njegovo kršćansko naslijeđe. Moramo. a kamoli u prosincu. vidjeli su nešto posve drugo. Kada je otvorio ogrtač. Pojas njene haljine bio je zadignut visoko. uključujući ozdravljenja. kao i moćni zagovor Gospe i njezina Sina Krista. naglasiti da je Gospa rekla da ćemo "zajedno stati nakraj pobačaju. Pao je na koljena pred Juan Diegom. Quetzalcoatl. nešto poput današnje fotografije.

Tijekom ovih je sedamdeset godina moj protivnik Sotona došao iz bezdana među vas. prilikom sedamdesetgodišnjice ukazanjâ u Fatimi. pun milosrđa. djelo đavlovo. ubijena lijekovima kojima se brojne žene služe kako bi ugušile život na njegovu začetku.). kako bi se očitovao kao Crveni zmaj. krivovjerje i pomutnju. Gospodin mu samo daje vremena. Želim da moji dragi svećenici postanu duše-žrtve za obraćenje grešnikâ i spasenje svijeta.).). a svoje djelo nijekanja Boga i pobune protiv Njega pronijeti svim krajevima zemlje. da je buknula oluja. djeco moja. Zasad čovjekovo srce još nije u potpunosti zavedeno" (11.ali zapravo s namjerom da izazove raskol. Zli se uzdigao poput bujice. Pobačaji su toliki. lipnja 1985. u velikim gradovima svijeta mogu se vidjeti bezboštvo i posvemašnja ravnodušnost prema Bogu. Gladys:"Djeco moja.). ali njegova će pobjeda biti kratkoga vijeka. Sotona se prerušava na razlišite načine . ali se čini nenaseljenom. Gospodnja je Riječ kamenom spoticanja za mnoge grešnike. u svoj svojoj stravičnoj moći. Đavao želi imati potpunu vlast nad zemljom. koja ne ugledaju svjetlost dana. Radi toga poroci i svjetska ludost rastu iz dana u dan. "Posvuda je toliko suludih strasti. travnja 1986.). zemlja je naseljena. Grijeh je prešao svaku mjeru. "Kćeri moja. da je sljepilo obuzelo brojne ljude. u Fatimi u Portugalu. Molim vas da ublažite moju bol svojim žrtvama i molitvama za poboljšanje takvoga stanja.izvana dobar. 1989. listopada 1986. "Sedamdeset je godina otkako sam kao Žena odjevena suncem sišla s Neba među vas. "Znadeš. Najbolji način da bi se osujetili ovi napori zloga da oslabi Crkvu jest oživotvorenje mojih poruka" (lipanj. vremena što ga daje i čovjeku da bi se vratio Bogu.). Ali. U njima se upozorava na djelovanje Sotone u svijetu. i tako ću se uspjeti riješiti zla. tolika su ubojstva životâ koji pripadaju Bogu!" (7. zli zasad pobjeđuje. listopada 1986. "Kćeri. istina je. Julia Kim: "Najbolnije patim kada vidim kako djeca umiru tako brzo nakon zašeća. i nema zla koje bi ga moglo zaustaviti" (6.Stigle su poruke od Gladys iz San Nicolasa u Argentini i stigmatizirane Julie Kim iz mjesta Naju u Južnoj Koreji. . U poruci se Svećeniškom marijanskom pokretu pružaju informacije o posljednjem Sotoninom času. strašna oluja. jer se nad njom nadvila velika tama! Oni koji ostanu u Gospodinu nemaju se čega bojati. Uspio je svoju vladavinu proširiti na brojne narode. obrazovan i svet . ne dopustite da moje suze uzalud teku. ali oni koji poriču ono što od Njega dolazi imaju" (14. listopada 1987.). napose što se tiče pobačaja. "Gladys. Sotonin posljednji šas Ova je poruka primljena 13. ožujka 1987. kćeri moja. Želi uništavati" (2. preplavljujući slabe umove svojom zloćom i vladajući njima" (2. rujna 1985. Slabosti će se morati pretvoriti u jakosti. ponavljaj ono što sam ti tako često govorila: djelo je Božje silno. moli također i za djecu koja se ne rađaju. Utječem se svećenicima posvuda: molim vas.

Obraćenje Rusije jest sadržaj i značenje fatimske poruke. Ivan Pavao II. isusovcu Paulu M." 9. Uništenje je uzelo danak i dovelo do gotovo potpunog gubitka vjere. gdje je čak uvečer opasno i hodati. Sotona je imao svoju vladavinu.izbavljenje od rata. Droge ima posvuda. niti većine naših građana. blizu vremena kada će se otajstvo nepravde pojaviti na površini i otkriti svoje lice svijetu. te uništava našu mladost u svjetskim razmjerima. Zla pobačaja. Papa je Pio XII zamijetio kako je . Proroštva iz La Salettea sva su se redom ostvarila u "Sotoninom stoljeću. da je vrlo malo onih koje su ostale netaknute u nemoralnom okruženju našega doba." Marija je lijek za Sotonina osvajanja ocu Gobbiju dala 7."1 Fatima je ključ marijanskih ukazanjâ dvadesetoga stoljeća. vladat će cijelim obnovljenim svijetom i tako započeti Novo Vrijeme.obraćenje Rusije. izabranih vođâ. kazao: "Pavle.. listopada 1983. I tako je posvuda proširio zabludu bezboštva. danas se prihvaćaju kao normalna. kroz ova sam tri mjeseca shvatio kako je jedino rješenje svih svjetskih problema ." Nalazimo se pri kraju Sotonine vladavine. a čovječanstvo naveo na izgradnju nove civilizacije bez Boga. Njegovo će se kraljevstvo uskoro pretvoriti u hrpu prašine. po vjeri u Boga. Naviještam vam da se približilo vaše oslobođenje. poglavlje Fatima i posljednja vremenâ Zgrada se moderne civilizacije treba graditi na duhovnim načelima koja je jedina mogu poduprijeti. te nema prigovora od strane svećenstva."I tako je Crveni zmaj tijekom ovih sedamdeset godina svezao ljude lancem svojega ropstva. pače i osvijetliti i oživjeti.. Takva nezamjenjiva načelâ nadmoćne mudrosti moguće je pronaći jedino .: "Sotoninu će oholost još jednom pobijediti poniznost malenih... Naši su gradovi središta nasilnih zlošina. izbavljenje od bezboštva. Brojne su obitelji tako pogođene brojnim boljkama. dok će Žena odjevena suncem uskoro satrti glavu zmiji. kao i od napuštanja Boga . Tek će tada moći nastupiti Marijin trijumf. siješnja 1992. te će se Crveni zmaj naći odlušno poniženim i poraženim kada ga svežem ne velikim lancem.. Važnost Fatime za ovo stoljeće Nakon neuspjelog atentata izvedenog na Papu godine 1981. listopada 1965. Hnilici. već vrlo tankom niti: svetom krunicom. homoseksualnosti i svih ostalih nečistoća. Isus Krist. Svojem je prijatelju biskupu. upućenoj ocu Gobbiju: "Podignite svoje oči od ovog tmurnog doba u kojem živite i ne bojte se ako je Sotona zasad neosporni vladar svijeta i gospodar svega čovječanstva." Sotonina vlast i ograničeno vrijeme vidljivi su u Gospinoj poruci od 1. te dok se oporavljao od svojih rana. je razmišljao o Fatimi. Kralj vječne slave. koje tek što nije stiglo . kako biste mogli ponoviti njegov vlastiti čin pobune i prkošenja Gospodinu. Krivo je postalo pravo. budući da ću ga Ja osobno svezati i zatvoriti u bezdan vječne vatre i smrti iz kojeg više neće moći pobjeći. Papa Pavao VI Ujedinjenim Narodima 4. stavljajući same sebe na Njegovo mjesto. dok će njegova moć biti uništena. Učinio vas je robovima oholosti i visokog držanja. s prijetvornom iluzijom da možete bez Boga.

Sotona se neumorno trsi oko nadziranja duše i srca Rusije.ukazuje se Anđeo mira . Ona nas zove na najuzvišeniji mogući poziv: da postanemo su-otkupitelji naše braće u Kristu. koja se odnosi na posljednje godine dvadesetog stoljeća.2 Papa je Pio XI kazao: "Danas vidimo nešto što dosad još nije viđeno u ljudskoj povijesti: vijorenje Sotonina stijega u borbi protiv Boga i religije." Marija je zatražila neka se izradi medaljica koja će prikazivati dva srca: Presveto Srce Isusovo i Bezgrješno Srce Marijino. Blažena se Majka ukazala Katarini Labouré i dala joj "Čudotvornu medaljicu. Obraćenje je Rusije samo dijelom poruke. . ili najkasnije na početku dvadesetoga stoljeća. U La Saletteu u Francuskoj. već je dijelom šire poruke. te ostali koji su slijedili nakon njih. Time nisu uključeni svi ostali sateliti koji su se također našli u šaci komunističke ideologije. Počam od revolucije 1917. na jednoj strani medalje. Kao i u Fatimi. u svim krajevima svijeta. ne čini niti koraka. Blažena Majka posreduje jedino u Ime Božje. "Kasnije će ovaj mir poremetiti jedno čudovište (komunizam). to mu je do znatne mjere i uspjelo. zajedno.4 milijuna onih koji žive u Kini. u kojemu će nestati čitavi narodi. već u pozadini toga leži jedna viša i znatno lukavija sila. Bila je to značajna veza s onim što je Sestra Lucija iz Fatime čula nekoliko godina kasnije: ako se Rusija ne vrati kršćanstvu. Bez eksplicitne volje Božje. zajednički se smatraju izravno odgovornima za preko 100 milijuna mrtvih. Staljin. ona ne izgovara niti riječi. To nije djelo čovjeka. To je fatimska poruka.fatimska poruka jedan od najvećih Božjih zahvata u ljudsku povijest po Mariji od smrti apostolâ. ako se ne zna što se dogodilo u Rusiji. u Rue de Bac u Parizu. podvrgnuto je ovom nepravednom sustavu. Približno 300 milijuna ljudi u bivšim republikama Sovjetskoga Saveza. lako bi moglo doći do novog svjetskog rata. Budući da se svijet nije obazirao na fatimske poruke. Promjene zapažamo tek otkako se proširila uloga Blažene Djevice u ovim vremenima u kojima živimo. Ono ne stoji samo za sebe. studenoga 1830. Njime se nadilaze sva dosadašnja progonstva Crkve."4 U Hrušivu u Ukrajini. ništa se ne može mjeriti s brutalnošću nasrtaja čovjeka na čovjeka do kojeg je došlo u komunizmu. Za Hitlera se smatra kako je bio odgovoran za smrt približno dvanaest milijuna ljudi. Fatimska ukazanjâ 1916. Lenjin.. Čudovište će doći u devetnaestom. uključujući tu i holokaust i žrtve rata. Gospa je 1846. kao i približno 1. godine.3 U povijesti čovječanstva. te čovječanstvo opasno približiti uništenju. Mao. i ovdje je također upozorila da će Rusija postati bezbožničkom zemljom. protiv svih narodâ. dvoje seljana ugledalo Gospu. pojava je to koja nadmašuje sve što se prije dogodilo. godine je 1914. Ona je tada prorekla osamdeset ili devedeset godina tegobâ (ne zaboravimo da je sloboda vjeroispovjesti nastupila prije svega nekoliko godina). Fatimska se poruka ne može razumijeti ako se ne poznaje bezbožni komunizam. Uvertira u Fatimu Dana 27. poruka mira. rekla Maximinu Giraudu.

Moli krunicu. U proljeće 1916. Dolazim s Neba."5 Ujesen 1916. Molim Te oproštenje za sve koji ne vjeruju u Te. očuvaj nas od paklenoga ognja. koji Ti se ne klanjaju. "Želim da dođeš ovdje sljedećeg trinaestog u mjesecu.." Udaljila se govoreći. rekavši: "Uzmite i jedite Tijelo i Krv Isusa Krista. Francescu i Jacinti. koji je prisutan u svim Svetohraništima zemlje. "Što želiš od nas?" Gospa je odgovorila. Gospa je na to kazala. Po neizmjernim zaslugama Presvetog Srca Isusova i po zagovoru Bezgrešnog Srca Marijina. 1920. unoseći između desetica sljedeći zaziv. držeći u jednoj ruci zlatni kalež. Anđeo je mira od djece zatražio da mole s njim. "Želim da u sljedećih šest mjeseci svakog trinaestog u mjesecu dolazite ovdje u isto vrijeme.." Gospa ih je potom upitala. troje je djece upravo bilo završilo s ručkom." Fatima 1917. jedan za drugim. Kleknuo je i poklonio se. Ja sam njezin Anđeo čuvar. a iznad njega. "Svaki dan molite krunicu. Ukazao im se u ukupno tri navrata. iz koje je u kalež kapala krv. svetogrđa i ravnodušnosti kojima je On uvrijeđen. "Bože moj. lipnja 1917. ja se ufam u Te i ja Te ljubim. te ću vam tada reći tko sam i što želim. koji se ne ufaju u Te i koji Te ne ljube. u vrijeme progona Crkve u Portugalu. Tada su ugledali dva bljeska munje. u naknadu za uvrede. ukazao se Anđeo troje djece i kazao: "Što činite? Molite! Puno molite! Srce Isusovo i Marijino imaju za vas planove milosrđa! Neprestano Svevišnjemu prinosite molitve i žrtve! Prikažite sve što je u vašoj moći kao žrtvu Gospodinu u naknadu za grijehe kojima je On uvrijeđen... a Jacinta godinu dana kasnije. "Ne bojte se. ja vjerujem u Te. tik nakon podneva. Anđeo Čuvar Portugala.Žena odjevena suncem Dana 13. Lijepa Gospa "sjajnjija od sunca" ukazala im se nad malim primorskim hrastom. od te iste bolesti). Anđeo je kalež i Hostiju ostavio u zraku.. dovedi u Raj sve duše. "Biste li se željeli žrtvovati Bogu i prihvatiti sva trpljenja što bi vam ih On mogao poslati u naknadu za bezbrojne grijehe kojima je On uvrijeđen. prihvatite i poslušno nosite trpljenjâ što bi vam ih Gospodin mogao poslati. Anđeo se još jednom ukazao djeci. Sine i Duše Sveti. strašno vrijeđeno od strane nezahvalnih ljudi. te kao usrdnu molitvu za obraćenje grešnikâ. u drugoj ruci. ja Ti se klanjam. Anđeo Portugala. Sredinom ljeta 1916. te su se spremali na igru. ali će vam milost Božja biti utjehom.Godine 1916. oprosti nam naše grijehe. kao i u znak usredne molitve za obraćenje grešnikâ?" Lucija je u ime sve troje odgovorila potrvrdno." Lucija je upitala." Dana 13. Gospa je odgovorila. Hostiju. Gospa se po drugi puta ukazala ovo troje djece. Tako ćete nad svoju zemlju zazvati mir. osobito one koje su najpotrebnije Tvoga milosrđa. Dušu i Božanstvo Tvojega Sina Isusa Krista. molim Te za obraćenje grešnikâ. Dajući naknade za njihove zločine." Gospa im je kazala da će Francesca i Jacintu uskoro uzeti u Nebo (Francesco je od epidemije gripe umro 1919.' Želim da naučiš čitati i pisati. svibnja 1917. Lucija je Gospu upitala što želi od nje." Anđeo je potom Svetu Pričest dao Luciji a drugo dvoje djece dao je piti iz kaleža. . te je tri puta ponovio sljedeću molitvu. 'O moj Isuse. duboko Ti se klanjam i prikazujem Ti predragocjeno Tijelo i Krv. "Tada ćete puno trpjeti. te se prostro na tlo i tri puta ponovio sljedeću molitvu: "Presveto Trojstvo: Oče." Poučio ih je neka tako mole... troje se djece: Luciji. Neću vam ništa. kod istog drveta. Luciji je Gospa . u mjestu Cova da Iria. No. Kasnije ću ti reći što još želim. kako biste izmolili mir za svijet i kraj rata. ukazao Anđeo mira. utješite svojega Boga. Iznad svega. Rekla je.

naime. ponavljajte.. glađu. Obećavam spasenje onima koji ga prigrle. Rusija će se obratiti. kako bi ishodili svršetak rata. kako bi izmolila mir svijetu i okončanje rata. za koju se činilo kao da prodire u zemlju. Učinit ću i čudo. Kada ugledaš noć obasjanu nepoznatom svjetlošću. ovo je Tebi za ljubav. kako bi ih spriječili da trinaestoga idu u Cova da Iriu. ali naposljetku će moje Bezgrješno Srce pobijediti. Lucija je ponovno zapitala "Što želiš?" Gospa je rekla. jer je ona jedina kadra pomoći. već prema običaju. a Gospa je uzvratila.. kao i putom koji će te odvesti k Bogu." . Gospa je kazala Luciji. učiniti čudo. "Neka ljudi nastave svakodnevno moliti krunicu. i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrješnom Srcu Marijinu. izazivajući ratove i progone Crkve. u listopadu ću izvesti čudo kako bi svi povjerovali. neki će narodi biti zbrisani s lica zemlje. oni dobri podnijet će mučeništvo. U listopadu ću ti otkriti tko sam i što želim. "Želim da dođeš ovdje trinaestoga sljedećeg mjeseca i nastaviš svaki dan moliti krunicu u čast Gospe od Krunice. Lokalne su vlasti. doći će i Gospa od Krunice i Gospa Žalosna. "Žrtvujte se za grešnike i često. ispružila je ruke iz kojih je potekla svjetlost. posljednjeg ću mjeseca. ovdje ostati duže." Gospa je kazala "Molite! Puno molite i prinosite žrtve za grešnike. upitala." Luciji je obećala da je nikada neće napustiti. Rat će završiti. Lucija je upitala. ako ne prestanu vrijeđati Boga. u to vrijeme bile otele djecu i držale ih tako nekoliko dana. Gospa je odgovorila "Da." Gospa je potom kazala djeci. "Da. da. Nemoj ovo nikome govoriti. "Želim da nastavite dolaziti u Cova da Iriu trinaestoga i svaki dan moliti krunicu. te su djeca ugledala prizor pakla. 'O moj Isuse.'" Rekavši to. Ali. Ako ljudi budu činili što ti kažem.. u listopadu. došla sam kako bih zatražila posvetu Rusije mom Bezgrješnom Srcu i pričešćivanje svake prve subote u mjesecu. međutim.kazala. Gospa se ponovno ukazala. U protivnom. Da bih to pretekla. Sveti će Otac posvetiti Rusiju meni i ona će se obratiti. "Što želiš od mene?". ona će svoje zablude proširiti po svem svijetu. rujna 1917." Dana 13." Dana 19. "Što želiš od mene?" Gospa je odvratila. kako bi svi povjerovali u moja ukazanjâ. izbit će još gori rat za vladavine Pija XI. znaj da je to veliki znak što ti ga Bog daje." Lucija ju je zamolila da učini čudo." Luciji je obećala. srpnja 1917. Gospa se ponovno ukazala ponad hrasta. u znak naknade. Da bi ih spasio. u mjestu Valinhos u blizini Cove da Iria. a osobito kada učinite neku žrtvu. Lucija je. "Vidjela si pakao. spasit će se mnoge duše i zavladat će mir. čudo bi bilo još i veće. Isus se želi tobom poslužiti kako bih ja postala poznata i ljubljena. Kazala je. Nastavi ovdje dolaziti svakog mjeseca. Ako mojem zahtjevu bude udovoljeno. kolovoza 1917. Njihovu će dušu Bog ljubiti poput cvijeća kojime ja ukrašavam Njegovo prijestolje. Sveti će Otac puno trpjeti. Sveti će Josip doći blagosloviti narod. kako bi ga svi mogli vidjeti i povjerovati. da će zločine svijeta kazniti ratom. u koji idu duše jadnih grješnikâ. Da vas nisu odveli u selo. za obraćenje grešnikâ. Želi u svijetu uspostaviti pobožnost mom Bezgrješnom Srcu. "Ti ćeš. "Moje Bezgrješno Srce bit će ti utočištem. Možeš reći Francescu. Bog želi po svem svijetu uspostaviti pobožnost mom Bezgrješnom Srcu. Gospa se ponovno ukazala djeci. jer brojne duše odlaze u pakao samo zato što nemaju nikoga tko bi za njih molio i prinosio žrtve!" Dana 13. te će kroz neko vrijeme svijetu biti podaren mir.. te progonstvima Crkve i Svetoga Oca. Osim njega. i nastupit će mir.

Sunce je postupno blijedilo. a da pritom nije bilo potrebno zastirati oči.10. raširila je ruke. Kišom natopljena odjeća 50 . te se istim kružnim pokretima stalo penjati natrag. plave. Papa je Pavao VI u svojoj enciklici Signum Magnum iz svibnja 1967. Brojni su pomislili kako je došao kraj svijeta. veljače 1926. budući da Rusija u međuvremenu nije posvećena. zelene. Tlo je bilo natopljeno vodom i blatnjavo. i da nastave svakodnevno moliti krunicu. Marija je u svojim rukama držala Bezgrješno Srce i rekla sestri Luciji sljedeće: "Došao je trenutak u kojem Bog od Svetoga Oca traži da zajedno sa svim biskupima svijeta Rusiju posveti mom Bezgrješnom Srcu. Rat će ubrzo završiti i vojnici će se vratiti svojim kućama. Raznobojne zrake svjetlosti izbijale su iz sunca u svim pravcima: crvene. te se činilo da će se obrušiti na nju.13. sve dok se nije vratilo na svoje mjesto. Europom je harala snažna oluja. u svim bojama spektra.: Mali se Isus ukazao Luciji i upitao ju je li proširila ovu pobožnost (prvih subotâ). Sestra je Lucija u vrijeme pisanja ove knjige još uvijek bila na životu. lipnja 1929." Lucija je tu poruku prenijela svom duhovnom vođi. listopada 1917. da sam ja Gospa od Krunice. .6 . Odjednom se učinilo da je iskočilo iz svoje orbite. žute. Naposljetku je poruka ipak došla do Rima. u naknadu za uvrede koje se nanose njenom Bezgrješnom Srcu. prosinca 1925. sunce prestalo kretati prema dolje. ocu Jose Bernardo Goncalvesu. Blaženu Majku iz Fatime poistovjetio sa "Ženom odjevenom suncem". Rečeno joj je da će doživjeti ispunjenje svih fatimskih porukâ." Dok je Blažena Majka odlazila. Nema dokaza da je poruka ikada stigla do Pape Pija XI. Između 50 i 70 000 ljudi uputilo se . poglavlju Otkrivenja.: U samostanu u španjolskome mjestu Tuy.) ima osamdeset i šest godina.: Blažena se Djevica Marija s Malim Isusom ukazala Luciji. Danas (1993. Gospa je zatražila pobožnost prvih pet subota u mjesecu. te je na Lucijino uobičajeno pitanje.7 .na mjesto ukazanja. I dalje prima poruke od Blažene Majke. Bio je to događaj o kojemu je istoga dana izvijestilo nekoliko novina. te su se u nebo vinuli uzvici pokajanja i vapaji za milost. Ljudi su se silno prestrašili.15. Sedameset i pet godinâ fatimskih događanjâ U nastavku teksta donosimo niz značajnih događaja u proteklih sedamdeset i pet godina koji se mogu dovesti u svezu sa Fatimom. a iz njih su se zrake svjetlosti proširile u pravcu sunca. uz obećanje da će je na taj način spasiti. jednako tako naglo. "Što želiš?" odgovorila. Gospa se ukazala.70 000 ljudi smjesta se osušila. Sve se više stalo približavati zemlji.Čudo sunca Dana 13. "Želim ti reći da ovdje moraju izgraditi kapelicu u moju čast. Sunce je započelo divlje plesati. u naknadu za uvrede koje se nanose Bezgrješnom Srcu Njegove Majke. Potom se.mokri do kože . događaji su se u Sovjetskome Savezu već bili stali odvijati svojim tragičnim tokom. te se napokon pokazalo u obliku srebrne kugle u koju se moglo izravno gledati.. . na taj je način izravno prispodobljujući 12. sestra je Lucija imala viziju Presvetoga Trojstva i Marije kao Fatimske Djevice. no. koji ju je pak proslijedio biskupu Leire. Potom se sunce stalo ubrzano okretati oko svoje osi i stalo nalikovati na golemi vatreni obruč.

moglo se ugledati u Europi i Sjedinjenim Državama.31.: Papa je Pio XII posvetnu kapelicu u Fatimi podigao na razinu bazilike. prosinca 1941. .: Papa je Pio XII u emisiji emitiranoj iz Portugala čitav svijet posvetio Bezgrješnom Srcu Marijinu. te je utvrđeno kako je Jacintino lice očuvano.31. u čast Gospe Fatimske. . rujna 1939. Ljude je zbunio snop svjetlosti što su ga znanstvenici protumačili kao polarnu svjetlost "iznimne jakosti. listopada 1942.: Sestra je Lucija.: Papa je Pio XII okrunio sliku Gospe Fatimske i proglasio je "Kraljicom svijeta.Studeni 1937." Papa je Pio XI bio prorekao da će nakon velikoga znaka uslijediti strašna progonstva. . u kojem je navela kako se "Bog time poslužio da bi mi najavio kako će se Njegova pravda oboriti na narode na kojima leži krivnja. svibnja 1946.. siječnja 1938. pripojivši je Njemačkoj. rujna 1935. U to je vrijeme napisana njena druga Knjiga sjećanjâ. začudila ovoj pojavi. . .: svjetlost prorečenu u Fatimi 13. Započeo je Hitlerov napad.25. da zapiše sve što se još može sjetiti o fatimskim događajima.13.12. . . .21.: Papa je Ivan XXIII uveo blagdan Gospe od Krunice.13.: Papa se Pio XII u svojoj enciklici Deiparea Virginis Mariae povoljno izrazio o Gospinoj fatimskoj poruci.-26. Biskup je Luciji naložio da napiše sve čega se može sjetiti o Jacintinu životu. . Prva je Knjiga sjećanjâ sestre Lucije napisana prije Božića 1935. .. Kovčeg je otvoren. sestra je Lucija napisala svoju treću Knjigu sjećanjâ.: Biskup je Leire . te otkrila prva dva. predstavila svoju četvrtu Knjigu sjećanjâ.sestri Luciji naložio neka napiše svoju životnu priču.7.13.: Jacintino je tijelo prebačeno u Fatimu.12.u čijoj je nadležnosti fatimska župa . kolovoza 1941." . srpnja 1952. Iako u prisustvu otaca okupljenih na saboru. listopada 1941. započet napadom na Poljsku 1." Lucija se. posvetu je izvršio sâm. Uputila je pismo biskupu. Za nekoliko je mjeseci Hitler umarširao u Austriju. kao odgovor na nalog svoga biskupa od 7. srpnja 1917. . obraćajući se ocima na Drugome vatikanskom saboru. lipnja 1946. u svom samostanu u Tuyu. a uskoro je uslijedio i Drugi svjetski rat. u kojoj će ukazanjâ iznijeti točno onako kako su se zbila.: Fatimski je biskup fatimska ukazanjâ proglasio dostojnima da ih se prihvati kao nadnaravne.8. listopada 1930.13. prosinca 1962. studenoga 1964..: Papa je Pavao VI obnovio posvetu Rusije Bezgrješnom Srcu što ju je bio učinio Papa Pio XII.: Papa je Pio XII ruski narod posvetio Bezgrješnom Srcu Marijinu. Rekla je kako joj još nije dopušteno otkriti i treći dio tajne. u kojoj je razjasnila neke detalje o Jacintinu životu. studenoga 1954. U toj je trećoj Knjizi sjećanjâ sestra Lucija po prvi puta spomenula da se tajna sastoji iz tri dijela. .

. Gospa je kazala. dopisivao se s Lucijom. u kojoj je razjasnila neke detalje o Jacintinom životu. . U toj je trećoj knjizi sestra Lucija po prvi puta spomenula da se Tajna sastoji od tri zasebna dijela. koji se dotad držao u palači biskupa Leire. Pohranjena je u uredu Pape Pija XII.. kao i pričešćivanjâ na prve subote u mjesecu. prosinca 1983. svibnja 1967. sestra je Lucija napisala svoju treću knjigu sjećanjâ. ali ga je Rim odbio primiti. "Upravo na kraju drugoga tisućljeća." Uputivši pisma svim katoličkim biskupima svijeta. lisabonskome patrijarhu. pročitao je sve što je mogao naći o Fatimi. Kako se Papa okrenuo. kao i određenje Bezgrješnoga Srca Marijina kao najjačega lijeka što ga je Bog ponudio čovječanstvu za spasenje dušâ. Brojni se biskupi nisu odazvali. metak upućen u njegovu glavu promašio je. prilikom svoga posjeta Fatimi kako bi Mariji zahvalio što mu je spasila život. Pomoćnom je biskupu Venanciu povjerena isporuka zapečaćenoga dokumenta biskupu Centu. Dana 16.8. te je ponovno pročitao čuvenu Treću tajnu. Biskupu da Silvi bilo je dopušteno pročitati ga. Papa je iz svoje bolesničke sobe razgovarao s Lucijom." Prvi je dio prikaz pakla.13. ali on nije želio preuzeti tu odgovornost. gdje je pozvao na obnovu posvete Bezgrješnom Srcu. Papa je pokušao "zajedno" s njima posvetiti svijet. Sveti je Oficij zatražio tekst treće tajne.. kazao kako je "Fatimska poruka još važnija no što je to bila pred šezdeset i pet godina.9 Godine 1957. svibnja 1982. u slučaju smrti biskupa da Silve." Drugi je dio veliko proročanstvo koje se odnosi na čudotvorni mir što ga Bog želi svijetu podariti preko posvećenja Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu. u kovčežiću s natpisom "Tajna Svetog Oficija. "Tajna se sastoji od tri zasebna pitanja.13."8 Prijeporno pitanje broj 1 . omotnica povjeriti kardinalu Cerejeiri. ." . Još je hitnija. dok je sestra Lucija kasnije rekla kako taj pokušaj nije ispunio sve zahtjeve što ga je Bog bio na nj postavio. kolovoza 1941. Ubojica je potom ispalio još dva hica. na obzorju se čovječanstva gomilaju iznimno prijeteći oblaci i tmina se spušta na ljudske duše. Bezgrješnom Srcu.treća fatimska poruka Dana 31. pogodivši Papu u trbuh.. Pokušao ga je dostaviti k Svetom Oficiju.13. a ja ću otkriti dva od njih.: Papa je Ivan Pavao II. koja je nosila sliku Gospe Fatimske. Rusija će se obratiti i u svijetu će zavladati mir. u svrhu naknade. Napisala je. zapečaćena je omotnica stigla u Rim.: Papa je Ivan Pavao II ozbiljno ranjen ubojičinim mecima. tadašnjem apostolskome nunciju u Lisabonu. Dok se oporavljao od ranjavanja. "Ako ljudi udovolje mojim molbama. a time i Rusiju. koja još uvijek nije obznanjena. travnja 1957. Papa je Ivan Pavao II izjavio. svibnja 1981. . "Da bi ih spasio. Sestra je Lucija kazala kako joj zasad još nije dopušteno otkriti treći dio tajne." Postoje također i najave strašnih kazni ako ljudi i dalje uporno ne budu udovoljavali njenim molbama. Potom je dogovoreno da će se. Od smrti se spasio kada se okrenuo prema jednoj djevojčici u gomili. Bog želi u svijetu uspostaviti pobožnost Mom Bezgrješnom Srcu.: Papa je Pavao VI posjetio Fatimu..

Čini se kako Papa Pio XII nije pročitao tajnu. a đavao znade što najviše vrijeđa Boga i kako će u najkraće moguće vrijeme steći najviše duša. godine . kolovoza 1959. tajnika Pape Ivana XXIII. 9. svi su talijanski biskupi svečano posvetili Italiju Bezgrješnom Srcu Marijinu. koji je u to vrijeme bio službenikom Svetoga Oficija. Jedino Sveti Otac i Njegova preuzvišenost biskup Fatime mogli bi je saznati. Papa Ivan XXIII nije omotnicu odmah otvorio. sestra je Lucija ocu Fuentesu povjerila sljedeće: "Presveta mi je Djevica kazala kako će se đavao uskoro upustiti u odlučujuću bitku s Djevicom .. Prefektu Svetog Oficija. ali se Vatikan oglušio na njegov prijedlog.. Pomoć pri čitanju portugalskog teksta pružio je monsinjor Paulo Jose Tavarez iz Državnoga tajništva.. Kasnije je poruku Ivan XXIII uputio na čitanje kardinalu Ottavianiju. Prema riječima kardinala Ottavianija i monsinjora Capoville. Dana 8. On tvrdi kako je zanemarivanjem fatimskih proročanstava i zahtjevâ. u skladu s voljom Blažene Djevice. Papa Pio XII je navodno bio odlučio čekati do 1960. već je rekao. omotnica dostavi u Castogandolfo. listopada.. Priopćenje je Vatikana završavalo riječima: "Iako Crkva priznaje fatimska ukazanjâ. te kako je se vjerojatno nikada neće otkriti. on čini sve kako bi od Boga oteo posvećene duše. ne želi preuzeti odgovornost pružanja jamstva za vjerodostojnost riječi troje malenih pastirâ. prema riječima brata Michaela. Niti dobri niti zli.javnoga zanemarivanja "Marijine tajne". nikada ne pročitavši tajnu. iznenada je.. oni to ne žele. prosinca 1957. No. ali pritom ne obraćaju pozornost na poruku. "Čekam da je pročitam sa svojim ispovjednikom. a potom i u zabrinjavajućim razmjerima stala opadati u samom krilu Crkve. rujna 1959. kako to saznanje ne bi na njih utjecalo. da su Oni time . po monsinjoru Philippeu.. Dobri i dalje nastavljaju svojim putem." Dana 26. veljače 1960.. preko priopćenja jedne portugalske novinske agencije. međutim. rekla sljedeće: "Blažena je Djevica veoma žalosna. Dana 13. Ne mogu otkriti nikakve detalje. te je pokušao organizirati svjetski dan mira i pokore za idući 13."11 Godine 1959.12 Dana 17. budući da je još uvijek riječ o tajni.14 Ta je pogreška imala nebrojene posljedice. To je uvelike naškodilo Fatimi. zanemarena Djevica Marija. jer će na taj način uspjeti postići da duše vjernikâ ostanu bez zaštite. pobožnost je prema Presvetoj Djevici najprije osjetno. u cijeloj se Italiji pojavio veliki val pobožnosti prema Bezgrješnom Srcu Marijinu. obznanjeno kako treća fatimska tajna neće biti objavljena. Umro je. štoviše.godinu dana nakon smrti Pape Pija XII . u trenutku kada ju je Papa Ivan XIII otvorio 1959. pa i Sâm Bog. za koje oni tvrde da im ih je uputila Djevica Marija. autora djela u četiri sveska pod nazivom Treća fatimska tajna.. tajna je pročitana nekoliko dana kasnije." Biskup je Venancio na svoju ruku odlučio uputiti apel svim biskupima svijeta. omotnica je. jer nitko ne pridaje važnosti njenoj poruci. te ništa u svezi s time nije bilo poduzeto.10 Godine 1957.još uvijek bila zapečaćena. sestra je Lucija ocu Fuentesu."13 Je li tajnu ipak trebalo otkriti? Prema riječima monsinjora Capoville. Papa je Ivan XXIII naložio da mu se. Nakon toga događaja . listopada 1958. kako bi ih se lakše mogao domoći. postulatoru procesâ za proglašenje blaženima Jacinte i Francesca.

sad već znamo podosta o njihovu sadržaju. kao i one primljene preko oca Gobbija 13. Papa Ivan Pavao II također se nalazi pod zaštitničkim Marijinim plaštem. Papa Ivan XXIII pročitao je fatimsku tajnu i izjavio kako se ona ne odnosi na vladavinu njegova pontifikata. svibnja 1990. odnose na otpadništvo i kaznu. kao što je sestra Lucija kazala kardinalu Ottavijaniju. ukoliko ." U ostalim se izjavama sestre Lucije kaže kako je "kazna što ju je Gospa prorekla u trećoj poruci već započela. I tako se kontroverza nastavlja. Zašto nekolicina Papa zaredom nije otkrila tajnu. Svjedoci smo događajâ što ih ona najavljuje. Kardinal je Ottaviani ispričao kako je Papa Ivan XXIII Tajnu pohranio "u jedan od onih arhivâ koji su poput vrlo dubokog i tamnog zdenca. Upravo proživljavamo treću tajnu. ostaje nam nepoznato. godine čekali da Papa otvori pismo i otkrije treću tajnu. Djevica je zatražila da tajna bude obznanjena 1960. Iz poruke primljene u Akiti 13.16 Zašto je tome tako. uvelike su razočarali vjernike odbijanjem otkrivanja njezina sadržaja. znademo da se tajne. ili ju je možda ipak trebalo otkriti širokoj javnosti. zahvaljujući posredovanju Blažene Majke na mjestima ukazanjâ." Neki uvaženi svećenici dvoje je li do toga razgovora ikada zapravo došlo. valja obznaniti javnosti. "Blažena nam je Djevica kazala".ismijani pred očima svijeta.prema kojima se ona ne odnosi na njihove pojedine pontifikate . čini se. no. te ocem Francescom Pachecom iz brazilskoga mjesta Fort Ceare.15 Katolici su diljem svijeta 1960. "Treća tajna nije namijenjena otkrivanju. morala tragično završiti. jer će. Tajna je bila namijenjena Papi. sestra je Lucija razgovarala s kardinalom Antoniom Padiyarom iz Indije." Nalazimo se u razdoblju o kojem poruka govori. Dana 11. on tvrdi kako je Drugi vatikanski sabor bio uspješan zahvaljujući posredovanju Blažene Majke. U djelu Dnevnik jedne duše Pape Ivana XXIII. na čije dno padaju dokumenti što ih poslije toga nitko više ne viđa." Papa Pavao VI je smjesta zauzeo isti stav prema trećoj tajni. I dalje je prijeporno pitanje zbog čega Pape nakon Fatime nisu otkrile Treću tajnu. "Da li Gospodin i Gospa još uvijek žele da Crkva otkrije Treću tajnu?" Sestra ja Lucija navodno odgovorila. listopada 1992. Izgleda da je Treća tajna svijetu imala postati dostupnom iz više izvora. Znanstvenici se ne mogu složiti oko toga je li možda Treća tajna namijenjena isključivo očima Papâ. također iz Indije.išla bi u prilog ovom argumentu. Poruka biti jasnija. stoga. povjerila je sestra Lucija ocu Fuentesu. dok će Rusija biti sredstvom izvršenja nebeske kazne svijetu. točno ne znamo. Ona je namijenjena samo Papi i neposrednoj Crkvenoj hijerarhiji. kao i sve kasnije Pape. što je bilo neizbježno poradi neposluha Djevičinoj poruci. "1960. da će "brojni narodi nestati s lica zemlje. dnevniku njegova života. Komentar Pape Ivana XXIII i ostalih nakon što su pročitali tajnu .. ali niti on nije otkrio sadržaj poruke.. No. listopada 1973.17 Crkva još uvijek nije objavila fatimske tajne. biskupom Francisom Michelappom. Gospa nikada nije rekla da je najkasnije do 1960. Sestru je Luciju kardinal Padiyara upitao. Papa Ivan XXIII. Uvjetna kazna najavljana Gospinim majčinskim upozorenjem tako je.

niti o nuklearnim bojevim glavama. velika većina ljudi ne poznaje pitanjâ vjere. i to kod tolikih koji zauzimaju odgovorne položaje! Činjenica je da je đavlu pošlo za rukom zlo staviti pod krinku dobra. Nažalost. kardinal Ratzinger je rekao da se Treća tajna odnosi na "pogibelji koje prijete vjeri i životu kršćana."23 Dana 10.. te se prepuštaju vodstvu u bilo kojem smjeru. kao i brojnim člancima koji su se pojavili u teološkim časopisima. a napose za one koji su zavedeni i krivo vođeni!"20 Sestra Lucija iznistira na tome da je "Djevica znala da će doći ta vremena đavolskog zavođenja. kao što nas Gospodin upozorava u Svom Evanđelju. od ratova. biskup Amaral iz mjesta Leira u Portugalu.." Također je ocu Fuentesu povjerila da joj je Djevica Marija jasno pokazala kako "se nalazimo u posljednjim vremenima svijeta. pročitajte ih. sestra nam Lucija nadalje otkriva sljedeće: "Uistinu je žalosno što se toliki ljudi prepuštaju vodstvu od strane đavolskoga vala koji prekriva svijet. te čak niti ne uviđaju svoju zabludu! Njihova glavna pogreška leži u tome što su napustili molitvu. Njen se sadržaj tiče jedino naše vjere. a duše se prepuštaju zavođenju."22 Najveća pogibelj jednoga naroda U kolovozu 1984.prije toga ne ishodimo obraćenje toga jadnog naroda. niti o projektilima SS20. Poistovjetiti tajnu s najavama katastrofâ ili nuklearnim holokaustom.. Đavao je vrlo lukav.. pokojnoga oca Alonsa službenim stručnjakom za Fatimu.. Gospa to neprestano ponavlja u svim svojim ukazanjima. omogućeno mu je obznanjivanje zaključaka u različitim brošurama. jer je naše doba vrlo iskvareno. sestra je Lucija napisala: "Jadni naš Gospodin. zavodi duše! Potrebno je oduprijeti joj se. značilo bi iskriviti ."19 Dana 16. Đavolska dezorijentacija osvaja svijet. te da su do te mjere zaslijepljeni. koje mu je. S radošću se žrtvujem i prikazujem svoj život Bogu za mir u Njegovoj Crkvi.. U zbirci pisama od 1969. sestra je Lucija jednoga dana odgovorila: "Sve stoji u Evanđelju i Otkrivenju. prije svoje smrti 12. nažalost. važnost posljednjih vremenâ. te traži naše slabe točke kako bi nas mogao napasti. Njegov rad broji ukupno četrnaest svezaka. gladi i progonstava. rujna 1970. slijepci počinju voditi druge. kao da nas želi učvrstiti u ovim vremenima đavolske dezorijentacije. spasio nas je s toliko ljubavi. bilo zabranjeno objaviti! Međutim. Stoga na onome čiji je zadatak voditi ih leži velika odgovornost. Ako marljivo i pozorno ne primamo snagu od Boga.-1970.. a tako je malo shvaćen! Tako malo ljubljen! Tako Mu se loše služi! Bolno je gledati toliku zbrku. rujna 1984.. odnosno vječnu propast. on je odgovorio. te činjenica da proročanstva sadržana u Trećoj tajni odgovaraju onome što naviješta Evanđelje. za svećenike i sve posvećene duše. pa i pogibeljnija. a mi slabi. Otac je Alonso zaključio kako se Treća tajna uglavnom odnosi na duhovnu kaznu. koja će biti daleko strašnija. te su se na taj način otuđili od Boga. prosinca 1981. u velikoj je dvorani bečkoga Tehničkoga fakulteta izjavio sljedeće."18 Sestra Lucija je napisala: "Neka ljudi svaki dan mole krunicu. past ćemo. "Pogibelji koje prijete vjeri. Jedino nas sila Božja može održati na Nogama.. a bez Boga ništa ne ide." Odgovarajući na pitanje "Zašto je vjera u krizi?". "Fatimska tajna ne govori niti o atomskim bombama." Biskup Venancio imenovao je 1966. kako si ne bismo dopustili da nas zavedu lažne doktrine."21 Nekome tko joj je postavio pitanje u svezi s Trećom tajnom. budući da se odnosi na duše i njihovo spasenje.

Otac Malachi Martin iz Ključeva ove krvi piše o toj temi: "U toj su 'Trećoj tajni' Lucijine riječi tako izričite i podložne provjeri . kako svjetske komunističke snage ne bi ohrabrio na određene poteze. Vatikan se prema njima odnosi vrlo oprezno. dodati.-ih. "kazne nemoguće izbjeći. sastavnim dijelom. u ovom trenutku nije moguće izvršiti reformu Crkve. "Tajna" se. Navedena pitanja ujedno osvjetljavaju i pitanje zbog čega. Lucijine riječi imaju zloslutno geopolitično značenje. u svom svojstvu kao Papa. Shvaćena u svoj svojoj dubini i razmjerima. Ako postoji neki dominantni element 'Treće poruke'.sadržaj poruke. najdublje. kao i u Crkvi općenito. kao i sve ono što on podrazumijeva. Majka Božja.te stoga tako vjerodostojne ." U tome leži ozbiljnost Lucijinih riječi. a posebno ocu Gobbiju.i to uskoro.26 "Valja. ili Božanskoj Objavi. Gubitak vjere jednog čitavog kontinenta strašniji je od brisanja nekog naroda s lica zemlje. . nisu objavili Treću fatimsku tajnu? Godine 1980." Kada Marija kaže. ne podnose ništa čime se potiče pobožnost prema Mariji. Upravo je taj gubitak vjere. /Kazne/ je moguće ublažiti molitvom krunice. Ne smije ih se tretirati kao puke pobožne izljeve. kada je rekla. Kapitalistički bi se Zapad mogao naći u zamci SSSR-a. Papa Ivan Pavao II kazao je na sastanku u Fuldi. nije poduzeo nikakve sustavne napore kako bi zaustavio neprekidno i ubrzano propadanje Crkve.27 To je Marija puno puta kazala vidiocima diljem svijeta.da bi vođe lenjinističke Partije-države. Prema riječima Vatikana. Riječ je o gubitku vjere. Fatima se odnosi na nesmiljenu politiku narodâ.." I on je također odabrao ne otkriti Treću tajnu. da su s njima bili upoznati. "on je Papa moje tajne. čini se kako želi ukazati na nasilnu smrt Pape Ivana Pavla II ." Da bi Papa mogao doći do takvoga zaključka.24 Teške okolnosti Stoga si moramo postaviti pitanje zbog čega tako dobri i sveti ljudi u Stolici Svetoga Petra. kojima bi se Zapad teško ili nikako mogao suprotstaviti. jednako kao i njegovi predšasnici u Petrovoj službi. kao što je to Ivan Pavao II. "Ne. što ga je Bezgrješna Djevica prorekla za naše doba. dok bi Crkva potpala pod još veće podložništvo Partije-države. Ivan je Pavao II u odgovoru na pitanje o Trećoj tajni kazao kako se u Lucijinu tekstu doista spominju kazne. "kocka bačena. čijim je Marija. prilikom govora u Fuldi u Njemačkoj. Otkad je Ivan XXIII otvorio i pročitao te riječi. Znaju također i da se sadašnji Papa nalazi pod posebnom Marijinom zaštitom. međutim. "i primit ću njegovu žrtvu". Fatimi. rekao je da je. drama koje smo svjedoci još od 1960. "Što je Ivanu Pavlu II." Ponovio je kako je. U poruci se predviđa velika kriza unutar Crkve. Lucijina poruka mora biti vrlo precizna i točna. jer je već prekasno. onda je to Rusija. kao što je kardinal Ottaviani izjavio 1957. da protivnici Crkve unutar vatikanske birokracije. mora zakopati na "najskrovitije.. radije sklon odložiti objavljivanje. Oni su zaboravili božansku Katoličku vjeru. činiti? Dobro je svjestan što nosi budućnost sa svojim kaznama. najtamnije i najnepristupačnije mjesto na svijetu. U odgovoru na jedno drugo pitanje." Rekao je da je. a istina jest da vjera u Europi neprestano opada. ako se njezini zahtjevi ne budu u dostatnoj mjeri izvršavali. najvjerojatnije bili odlučili poduzeti određene teritorijalne i vojne poteze." Postavku je oca Alonsa sada javno potvrdio fatimski biskup. izjava se Ivana Pavla može doimati šokantnom: "kako svjetske komunističke snage ne bi ohrabrio na određene poteze.

kakva još nikada dosad nije viđena. te pozivajući ih da mu se pridruže . molite i za Papu. za njih više neće biti oprosta."28 Otkrivena u drugim ukazanjima? Je li Blažena Majka Treću fatimsku tajnu otrkila u drugim porukama? Brojne osobe koje su proučavale te poruke.. Oni koji se pouzdaju u mene. Samo sam vas ja kadra spasiti od nevolja koje vam se približavaju.ali samo ublažavanja . Upravo se u ovom času ispunjava ono što sam prorekla u Fatimi. Vatra će pasti s neba i izbrisati velik dio ljudskoga roda. u lokuciji upućenoj Svećeničkom marijanskom pokretu u Akiti (Japan). i to u Fatimi. vjeruju kako ju je Blažena Majka otkrila 13. I tako je čak i za Crkvu došao trenutak velike kušnje. Plačem. jer će se čovjek nepravde ustoličiti unutar nje. i to će biti znak da je Božja pravda od toga trenutka utvrdila čas Svojega velikoga očitovanja. 13. Bit će to kazna gora od Potopa. a da im se pritom nitko ne suprotstavlja. potresima. crkve i oltari bit će opustošeni. dok će zloduh brojne svećenike i posvećene duše prisiliti na napuštanje službe Gospodnje. na blagdan Gospe Žalosne: "Kazna gora od potopa zadesit će ovo jadno i izopačeno čovječanstvo. biskupe i svećenike." Otac Gobbi je u lokuciji od 11. listopada 1973. izdajom njegovih crkvenjakâ. bit će spašeni. jer se Crkva nastavlja kretati putem razdora. Svećenici koji me štuju nailazit će na prijekor i protivljenje svoje subraće. koji je izvršio pokušaj atentata na njegovu osobu. runja 1987.bilo tjelesnom nazočnošću. svibnja 1982. kao što je to i zatraženo u Fatimi. Zloduh će biti posebno neumoljiv prema dušama posvećenim Bogu. biskupe protiv biskupâ. uputio pismâ svim svojim biskupima. Jedino oružje koje će vam preostati bit će krunica i Znak što vam ga je ostavio moj Sin. Ako grijesi postanu brojniji i teži. Zajedno s molitvom krunice." "Djelo će đavla prodrijeti čak i u Crkvu. pri ćemu niti svećenici niti vjernici neće biti pošteđeni.pokušao je svijet posvetiti Mariji. gubitka istinske vjere. te će grozota pustoši ući u sveti hram Božji. otpadništva i zabludâ koje se šire sve više i više. "s posebnim osvrtom na Rusiju". veljače 1979. a biskupi biskupima. obavijestivši ih kako će upravo to i učiniti. Poruka je glasila kako slijedi: "Kao što sam ti rekla. "Puno molite krunicu. Vatra će sići s neba. U nadi ublažavanja nadolazećih trpljenjâ . na način da će se kardinali suprotstavljati kardinalima. Otac će poslati strašnu kaznu na čitavo čovječanstvo. Ivan je Pavao II. dobre i zle. Otpadništvo do kojeg je došlo u posljednjih pedeset godina. te što sam u trećoj poruci otkrila svojoj kčerćici ovdje."29 Drugi ističu da je Gospa Treću tajnu ponovno otkrila 15. ako se ljudi ne pokaju i ne poprave. shvatio je kako je jedina nada svijeta zajedničko posvećenje Rusije. Oni koji prežive bit će tako očajni da će zavidjeti mrtvima. Dok se oporavljao od rana što mu ih je zadao Mehmet Ali Agea. te geopolitikom svijeta i njenim osjetljivim implikacijama. Ukazanjâ u Akiti priznao je tamošnji biskup. primio poruku koja slijedi (a koja je slična upozorenjima iz La Salettea): "Ovaj nutarnji razdor ponekad čak okreće svećenike protiv svećenikâ. te kardinale protiv kardinalâ. ili pak jednakim činom izvršenim u njihovim matičnim biskupijama. Molite krunicu svaki dan.nesrećama. Crkva će biti puna onih koji prihvaćaju kompromise. prouzrokovalo je slab odziv.. sestri Agnes Sasagawa u mjestu Akita u Japanu. Pomisao na gubitak tolikih dušâ uzrokom je moje žalosti. plimnim valovima.. Mnogi se biskupi već tada nisu nalazili u jedinstvu s Rimom. jer nikada prije Sotoni nije .

te o kojima je govorio Papa Pavao VI i njegovi prethodnici. za Rusiju. Navedena "posljednja vremenâ" . dobro su poznata proučavateljima Biblije. Dana 25.." Dana 13. lipnja 1989. a 1952. "kraj svijeta". prije sloma komunističkoga carstva. te neke od najistaknutijih protestantskih vođâ." Nekoliko mjeseci kasnije. Hnilica.o kojima govore Kardinal Ratzinger. kod posvećenja čitavoga svijeta. U srpnju 1989. Ubrzo nakon čina izvršenog 1984. biskup je Amaral iz Leire u Portugalu obznanio kako se čini da je Zajednička posveta Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu od strane Pape. svijet je mogao polako pratiti slom toga carstva. Papa je pozvao i pravoslavne biskupe. koji je sve to shvatio kao neki znak. Poradi širenja tih zabludâ. kidajući među njima dragocjenu vezu uzajamne ljubavi. od kojih su se mnogi i odazvali. što ju je bio izvršio Papa Pio XII 1942. potajno zaređen u bolničkoj karanteni zarobljeničkog logora. u mjestu Cova da Iria. Kardinal Ratzinger je rekao kako posvetu nije bilo lako izvršiti. čime se ostvaruje proročanstvo što sam vam ga bila dala u Fatimi: doći će vrijeme kada će mnogi izgubiti pravu vjeru. mnogi se udaljavaju od istinske vjere. Lucija je izjavila kako je Zajednička posveta Rusije što ju je Gospa bila zatražila "izvršena".. Imao je velike poteškoće oko uvjeravanja nekih od rimskih kardinalâ i biskupâ da tu posvetu izvrše zajedno s njime.30 Prijeporno pitanje br. Tom je posvetom obnovljena prethodna posveta. O svemu je tome izvijestio Papu.. budući da je prije toga bio pročitao još uvijek neobjavljenu "tajnu". Dana 13. Mihovila u Kremlju. Sudjelovao je na Drugom vatikanskom saboru 1963. ožujka 1984. za svijet. te da će "Bog održati Svoju riječ. te je potom toga istoga dana održao tajnu Misu na oltaru Majke Božje u crkvi posvećenoj Gospinu Uznesenju. odnosno posljednje događaje. za tajnoga boravka u Rusiji.." Kardinal je pritom sigurno dobro znao što govori. Na Posvetu izvršenu 1984. Cijelo Nebo . Gubitak vjere predstavlja otpadništvo. Papi se Ivanu Pavlu II pridružila moralna većina svih katoličkih biskupâ diljem svijeta. sestra je Lucija kazala papinskom nunciju u Lisabonu kako su se ispunili uvjeti što ih je Bog zahtijevao za zajedničko posvećenje Rusije.. Bezgrješnom Srcu Marijinu. isusovac. kao i Fatimska tajna. izgradio je podzemnu crkvu u Čehoslovačkoj. svibnja 1990. a time i Rusije. biskup je Hnilica izvršio posvetu Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu na oltaru crkve Sv. u jedinstvu s biskupima svijeta. osobni prijatelj Pape Ivana Pavla II. Njegova je titularna dijeceza Moskva. izvršena u skladu s Gospinim zahtjevom. otac je Gobbi primio sljedeću poruku: "I tako su se zablude proširile po svim dijelovima same Katoličke Crkve..uspjelo u tolikoj se mjeri uvući među njih. ožujka 1984. 2: Je li Rusija posvećena Bezgrješnom Srcu Marijinu? Biskup Paul M. Dana 25." Kardinal Ratzinger Kardinal je Ratzinger u Ratzingerovu izvješću napisao da Treća fatimska tajna ima veze s onime što je on nazvao "de novissimis. Biskup je Hnilica izjavio da fatimska poruka znači pokretanje nebeskih sila. Latinski izraz "de novissimis" znači "ono što se odnosi na posljednja vremenâ. te tri mjeseca kasnije u jednom podrumu imenovan biskupom.

po posljednji su puta tiskane. na zalazu Sovjetskoga Saveza. prosinca 1989. koji je desetljećima vladao i toliku moju jadnu djecu držao u pokorničkom i krvavom ropstvu. .: Započelo je ujedinjenje bivših Sovjetskih republikâ. gdje je Gospi zahvalio što mu je 1981. . .-13. novine i propagandno sredstvo što ga je bio utemeljio Lenjin." . Petnaest republikâ bivšega Sovjetskoga Saveza sada je slobodno moglo postati nezavisnim zemljama. dok je Sovjetski predsjednik Mihael Gorbačov objavio svoju ostavku. .31 Dosadašnji rezultati Posvete izvršene.32 . prosinca 1991. . odnosno državama.: Pravda (što na ruskom jeziku znači "istina"). svibnja 1991.sudjeluje u ostvarenju te pobjede: svi Sveti. Rekao je kako je Papa Ivan Pavao II odigrao glavnu političku ulogu u padu komunizma u istočnoj Europi. Papa je tom prilikom izjavio kako je ovaj susret pripravila sama Providnost.. rujna 1991. 25. prema izvješćima.1.. prosinca 1991. pokušaj je puča komunističkih tvrdolinijaša propao. ožujka 1992.22.: Sovjetska je crvena zastava sa srpom i čekićem po posljednji puta spuštena. I opet ću u Marijino ime svoj posao dovršiti porazom masonstva. svjestan snage molitve i pružanja zadovoljštine svekolikoj Crkvi.: U svojoj enciklici Centessimus Annus (O stotoj obljetnici Rerum Novarum).8. Niz događajâ: .19.: Na blagdan Marije Kraljice.: Mihael Gorbačov je pohvalio Papu u članku objavljenom u brojnim novinama diljem svijeta. u pokušaju atentata spasila život. kolovoza 1991. ožujka 1992. svi Anđeli. čime je i neposredno označen pad Sovjetskoga Saveza.25.14. . Papa je Ivan Pavao II pisao o mirnome padu marksističnoga carstva. prosinca 1990. već onima cijele Crkve. ožujka 1984. 25. u tim zemljama poražen. već putem moje osobne intervencije.: Papa Ivan Pavao II posjetio je Fatimu. svake kao nezavisnog entiteta.3.: Na sedamdesetgodišnjicu Gospina ukazanja u Fatimi.1.: Sovjetski se predsjednik Mihael Gorbačov po drugi puta sastao s Ivanom Pavlom II. Papa Ivan Pavao II. ožujka 1984. Ne poradi ljudskih političkih pokreta.1.: otac Gobbi je prenio sljedeću poruku: "U Marijino je Ime marksistični komunizam. kolovoza 1991. tvrdolinijaši su u Sovjetskoj Rusiji pokušali izvesti puč. kako bi se vratili u vrijeme koje je prethodilo oslobođenju narodâ Sovjetskih republikâ. napokon se dogodilo vaše oslobođenje.: Papa se Ivan Pavao II u Vatikanu sastao sa sovjetskim predsjednikom Mihaelom Gorbačovom. pripisao je pad ne samo svojim osobnim potezima. svibnja 1991.12. .12. te Blažena Majka. Zahvalio je Gospi Fatimskoj također i na plodovima Zajedničke posvete "toga značajnog dana." . .

"Isprva sam zatražila Papu Ivana Pavla II. budući da su krajem 80-ih ostvareni različiti vidovi slobode." 13. krvave revolucije i progonstvâ Crkve i Svetoga Oca. svibnja 1987. Bio je to početak. te pristup svim sredstvima kojima se priječi život. međutim. izazivajući tako ratove. rekao sljedeće: "Čovječanstvo nije prihvatilo moju majčinsku molbu da se vrati Bogu putem obraćenja srca i života. Nažalost. 25. pobačaj. to će mi se posvećenje izvršiti kada krvavi događaji već uvelike budu na putu svoga ostvarenja. ključ svjetskoga mira leži u obraćenju Rusije. te nije primila milost obraćenja. Otac Gobbi je Svećeničkom marijanskom pokretu. navodeći čitavo čovječanstvo na odbacivanje Boga i Njegova zakona ljubavi. Jedno drugačije gledište Rasprava o tome je li Rusija posvećena u skladu sa zahtjevom Blažene Majke u Fatimi i dalje se nastavlja. kao i u ostalim satelitima diljem svijeta. dok ponešto slabi na Kubi. Brojne druge države u svijetu imaju ljevičarske naklonosti. prvog među mojim ljubljenim sinovima. ožujka 1984. nasilje. uz "perestrojku" i "glasnost". ostvario biskup Hnilica. Crveni je zmaj komunizma još uvijek snažan u Kini i Sjevernoj Koreji. onako kako ih mi doživljavamo. pitanje obraćenja Rusije. do kojeg još uvijek nije došlo. Međutim.Posveta naspram obraćenja: ključ svjetskoga mira Je li Posveta Rusije uistinu ostvarena? Brojni na ovo pitanje odgovaraju potvrdno. Ubrzo nakon toga. "Rusija mi nije posvećena od strane Pape u jedinstvu sa svim biskupima. nakon što je svim biskupima svijeta uputio pismo. putem molitve i pokore. Kao što sam vam već rekla. naveliko šireći razdor i mržnju. Mojemu zahtjevu da mi Papa zajedno sa svim biskupima posveti Rusiju nije udovoljeno.. homoseksualizam. Ostaje. već je svoje zablude proširila po svim krajevima svijeta. pozivu se nisu odazvali svi biskupi. posebne okolnosti još uvijek nisu dopustile izričito posvećenje Rusije koje sam već više puta bila zatražila. Čini se kako ova pitanjâ posvećenja i obraćenja izazivaju pomutnju u katoličkom svijetu. nemoral i zloću. Stoga je upoznalo stravične godine Drugoga svjetskog rata. Dokaz leži u onome što je 1984. te je stoga ona svoje zablude proširila po svim krajevima svijeta." Apostoli posljednjega doba . pozivajući ih da učine to isto u jedinstvu s njime. koji je prilikom ovoga blagdana izvršio svečanu posvetu." Još neke poruke upućene Svećeničkom marijanskom pokretu pružaju uvid u ovo prijeporno pitanje. stale su se rušiti i veće institucionalne prepreke. te posvuda ozakonjujući rastavu braka. Ovdje ćemo u svezi s time iznijeti neke činjenice. prilikom jednog ukazanja u Fatimi u Portugalu 13. "Sotona je onaj koji neprijeporno dominira događajima u ovom vašem stoljeću. kao i strašna uništenja puka i narodâ. svibnja 1990. koji je sa sobom donio na desetine milijuna mrtvih. bestidnost.

uz trijumf moga Bezgrješnog Srca u svijetu.poduzimanjem koraka protiv neprijatelja. naravno. napokon se dogodilo vaše oslobođenje. Njegova je knjiga objavljena na Zapadu 1984. odnosno. a naoružavati se za rat. Ne poradi ljudskih političkih pokreta. Činjenica jest da je "stara garda" još uvijek čvrsto utemeljena na položajima moći u bivšem Sovjetskom Savezu. uostalom. od kojih će naposljetku koristi imati Sovjetski Savez. sve dok se Rusija ne posveti Bezgrješnomu Srcu. što je dovelo do Praškoga proljeća 1968. Bivši se SSSR danas nalazi u posljednjim fazama Šelepinova plana. Nalazimo li se upravo usred lažnoga mira? Brojni govore kako trajnoga mira neće biti. izjavio kako Sovjetski Savez kuje strategiju prijedloga izmjene sustava još od 1958. u jedinstvu sa svim biskupima svijeta. godine govori da će Rusija biti sredstvom Božje kazne svijetu. bili su zapravo ispitno tlo za uvođenje "glasnosti" i ostalih vidova društvene preobrazbe. te provokaciji . svake đavolske sile.u Moravskoj. drugim riječima. a pritom. već putem moje osobne intervencije. samo će vrijeme to pokazati. tako što će neprijatelja uvjeriti u suprotno.33 Vođe su SSSR-a željeli vidjeti koliko daleko mogu ići dopuštajući prividnu demokraciju svome narodu i pritom zavaravajući Zapad. i sve obavještajne službe i tajne sekte). S obzirom na razdiobu masonstva.Dana 3. Prema Goljicinu. Temeljila se na dva glavna načela: dezinformaciji . Anatolij Goljicin. Navedeni pokusi okupiranja zemalja.. posveti Rusiju." "Štoviše. koje djeluje isključivo na temelju najneophodnijih informacija (kao. Goljicin također tvrdi kako su sve godine okupiranja zemlje od strane SSSR-a zapravo predstavljale uvertiru u "glasnost".modificiranih verzija Šelepinova plana. utemeljenih na godinama proučavanja i ispitivanja. Sovjeti su iz ovoga pokusa puno naučili. . pri čemu niti jedna od razina nije upoznata s poslovima one druge. u jedinstvu sa svim biskupima svijeta. prebjeg. da mi Papa. Sovjeti su shvatili kako više ne mogu pratiti tehnološki napredak Zapada. Program je naposljetku propao. od posebna će značaja za razvoj velikih događajâ koje sam vam prorekla biti da se makar tijekom ove godine udovolji mome zahtjevu. kako bi čovječanstvo bilo u stanju doseći svoj susret s Gospodinom i tako se očistiti i potpunoma obnoviti. kako bi smlavili pobunu Aleksandra Dubčeka. sljedeći je korak bilo uvođenje "perestrojke" i "glasnosti" . Prvi je pokus za Sovjetski Savez predstavljala tadašnja Čehoslovačka. Stoga su odlučili Zapad "uljuljkati" u san "propovijedajući" mir. . bivši visoki dužnosnik ruskog KGB-a. te je službeno uveden 1958.U svojoj je knjizi "Nove laži namjesto starih"." Evo još nekolicine pitanjâ što ih valja razmotriti: . koji je desetljećima vladao i toliku moju jadnu djecu držao u pokorničkom i krvavom ropstvu. kada su u igru ušli tenkovi. koristeći se. odnosno u prvim fazama ponovnog uvođenja masonerije.pobornici Fatime naglašavaju kako se sestri Luciji od 1917. materijalizma i praktičnog ateizma. što sam ga bila uputila svojoj kćeri. te shvatili što je bilo pošlo po zlu. Blažena je Majka kazala kako je do oslobođenja došlo putem njena posredovanja: "U Marijino je Ime marksistični komunizam. nastaviti s naoružavanjem. u tim zemljama poražen. Bila je to dugoročna strategija koja ih je trebala uvesti u novo stoljeće. "propovijedati" mir. kao i pritom naučene lekcije.kako bi se iskorjenila istina i zamijenila lažju. rujna 1991. Taj je program bio poznat pod nazivom "Šelepinov plan". zapadnjačkim novcem i tehnologijom. I opet ću u Marijino ime svoj posao dovršiti porazom masonstva. sestri Luciji od Fatime.

koja će. Oni će se pokajati i učiniti to.brojnim svećenicima bilo bi svejedno dolazi li zahtjev iz Rima ili ne. Crkva je danas u Rusiji slaba. ali će već biti prekasno.Rusija se nije obratila. lipnja 1917. Sovjetski se Savez raspao na odvojene republike. Moskva. gotovo desetmilijunski grad. kao što je to Blažena Majka izričito zatražila u Fatimi. Poruka iz La Salettea. Marija se Luciji ukazala u španjolskome mjestu Rianju. kao i drugim republikama. Marija je u Fatimi kazala Luciji. godine nadalje. čime je nanesena šteta vjeri milijuna ljudi. sagledajmo sljedeća tri pitanjâ. Njena upozorenja i dalje ne nailaze na odaziv. ako je Rusija posvećena i obraćena? . Kao drugo. gotovo na granici nepostojanja." Lucija je zatražila posvećenje Rusije za Pape Pija XI. s obzirom na radne logore iz vrlo bliske prošlosti. Marija je ocu Gobbiju kazala. dok su izgubljene i brojne duše. Međutim. kao upozorenje. u posljednjim vremenima napasti Izrael. . nisu slušali hitne poruke Blažene Majke od 1929. doživjet će istu nesretnu sudbinu kao i on /kralj je kasnije ubijen/. kao i svoj plan. ali ljude tek treba katehezirati. Glad za duhovnošću svakako postoji. i 39. Dobro pamćenje služi kao podsjetnik na cijenu ispovijedanja vjere. Čitavom su se Crkvom proširile zablude i pomutnja.Dana 13. "Obznani mojim svećenicima: ako budu slijedili primjer francuskoga kralja i odgodili izvršenje moje zapovijedi." U španjolskome mjestu Tuy. dok je ona sada neovisna država. kao i čudo kojim će se izmijeniti postojeća situacija. "Na kraju će moje Bezgrješno Srce trijumfirati. u gradovima čije stanovništvo iznosi preko nekoliko milijuna. "sada tražim ono što sam ti rekla u Fatimi 1917. Crkve u Rusiji." Konačno poglavlje o Fatimi još uvijek nije napisano. uvesti u vjeru. Gospa je u Fatimi rekla. Rusija će se u bliskoj budućnosti obratiti jedino preko izravne intervencije Neba. niti Kurija se nerijetko ne slaže s Papinim mišljenjem. Rusija je suverena republika koja još nije doživjela svoje obraćenje. ali se ništa u tom smislu nije poduzelo. . ima svega oko desetak katoličkih svećenika. Bi li to bilo moguće. Brojni među njima već sredinom osamdesetih nisu bili u jedinstvu s Rimom. posjećuju uglavnom starice i djeca. Godine 1931. ali će već biti prekasno. Ukupan se broj vjernikâ mjeri stotinama. kao što je to prorečeno u La Saletteu . brojni su biskupi diljem svijeta zapravo bili otpadnici od vjere. "Jednoga ću ti dana doći i zatražiti posvetu Rusije mome Bezgrješnom Srcu. Blažena Majka također i u drugim ukazanjima diljem svijeta nastavlja davati upozorenjâ u kojima otkriva svoje poruke. poglavlje iz Knjige proroka Ezekijela odnose na Rusiju. "Rusija nije posvećena od strane svih biskupa. Također..Smatra se kako se 38. Komunizam i Crveni zmaj još uvijek nadziru brojne dijelove svijeta." Sadašnje stanje S obzirom na sve što smo dosad iznijeli. "to će se učiniti. Marija se 1929. Kao treće. Muškarci se još uvijek boje ispovijedati svoju vjeru. Bit će potrebno čudo. bez obzira na razloge. Prije svega. Marija je preko sestre Lucije poručila. čini se da je na putu svoga ispunjenja. te joj rekla." Neizvjesna budućnost Brojni bi se ljudi složili oko toga da smo skupo platili to što neki od naših crkvenih vođâ. u skladu s proučavateljima Pisama. ponovno ukazala Luciji i kazala... prema kojoj će Rim izgubiti vjeru i postati sjedištem Antikrista.

osam je ljudi u blizini zasljepljujućeg središta nuklearnog bljeska čudom preživjelo ognjeni uragan eksplozije i gama zraka. Shiffner. moglo bi ih se smatrati i jedinstvenim. Upozorava nas. Prema riječima međugorske vidjelice Mirjane. samo produljenim ukazanjem u različitim razdobljima. Budući da bismo se mogli nalaziti vrlo blizu tih prorečenih događaja. te vizijama predstojećih nevolja. uzalud pokušavajući utvrditi što ih je moglo spasiti od izgaranja.ali ne i sasvim ukloniti . Blažena Djevica i dalje zahtijeva molitvu i post." Sličnosti među ukazanjima u Fatimi. prisustvom Anđelâ (u više ukazanjâ Anđeo prethodi ukazanju Blažene Majke i pričešćuje djecu). te na različitim mjestima. 3) uputama za post i odabiru svećenika koji će poruke prenijeti javnosti. kako bi ljudi povjerovali."24 10. kazala je Mirjana. 2) vidljivom znaku koji će biti ostavljen na mjestu ukazanja. naglaskom na sakramente. i Međugorja u Bosni i Hercegovini. atomska bomba razorila Hirošimu. pojavom glavnog vidioca među djecom. Upravo poradi toga. Fatime u Portugalu. Španjolska: Njegovo je vrijeme došlo Postoji bitna povezanost između La Salettea u Francuskoj. uz pomoć molitve i posta. Garabandal.Kada je 1945. Crkva ih nikada nije osudila. isusovac. bilo bi uputno da se vjernici upoznaju s Gospinim porukama." Stvari koje se imaju dogoditi Proročanstva nam Garabandala govore kako imaju uslijediti četiri najveća nadnaravna . U Garabandalu i Međugorju. "Zaboravili ste kako se. Iako je oko tih navodnih ukazanjâ bilo dosta pomutnje. Ona se nastavljaju jedno na drugo. Garabandala u Španjolskoj. a neki koji su stanovali i dalje nastavili su umirati od smrtonosnih posljedica zračenja. naglaskom na Euharistiju. povjerenim tajnama koje će kasnije biti otkrivene. Oni jedni druge nadopunjuju i snaže. Jedno od zala koje je prijetilo svijetu već je uklonjeno. Čudu i Kazni. Akite u Japanu. oko dvjestotinjak je znanstvenika pregledalo tih osmero ljudi. s ponešto različitim porukama važnima za potrebe Crkve u okviru naraštaja unutar kojega se vizija odvija. poglavito ako Crkva ukazanjâ proglasi "dostojnim vjerovanja.. žurnim pozivima na molitvu i pokoru. te se Garabandal trenutačno nalazi pod istragom vatikanskih crkvenih vlasti. možete obraniti od ratova. Gospa je govorila o: 1) Upozorenju. i 1965. Zapravo. Poruka Garabandala sadrži proročanstva nadnaravnih događaja koji će zadesiti čitav svijet. sličnošću svojih tema: važnošću i snagom krunice i svećenstva. "U toj smo kući živjeli Fatimsku poruku. otac H. te otkloniti prirodne zakonitosti. dok su pobijeni svi u krugu od kilometra i pol. Garabandalu i Međugorju upravo su zapanjujuće. biskup je osnovao novu komisiju.molitvom i postom. zahvaljujući molitvi i postu. U razdoblju od preko trideset godina. Jedan od preživjelih. Događaji koji će pogoditi čitav svijet Ukazanjâ u San Sebastianu od Garabandala u Španjolskoj dogodila su se između 1961. kazna se može ublažiti . dao je na američkoj televiziji sljedeći dramatični odgovor. Godine 1986.

Trajni znak: nakon toga velikog čuda. Prema izvješćima. Kosa joj je bila tamno-smeđa. srpnja. koje je postajala sve jača.događaja u povijesti čovječanstva: 1. poput ekstatičnih padova i trčanja uokolo po izrazito kamenitom terenu. . 4. četvorica bi odraslih teško podizali jednu dvanaestgodišnjakinju. San Sebastian od Garabandala je malo seoce od oko 300-tinjak stanovnika. jedna od vidjelica iz Garabandala. iako prethodno ne bi znale tko su oni. U tijeku idućih dvanaest dana. "istražitelji" bi ih podvrgavali opeklinama. lipnja 1961. a da djevojčice pritom ne bi pokazivale nikakvu reakciju na bol. još im se osam puta ukazao u tišini. U sljedeće se četiri godine više od 2000 puta ukazala u različitim dijelovima sela. te predmete vraćale njihovim pravim vlasnicima. Selo Priča o Garabandalu započinje uvečer 18. Vidjelice Vidjelice su bile: Conchita Gonzalez (dvanaest godina)." Ukazanjima bi prethodila tri nutarnja pozivâ. devet visokih borova nadvisuje selo. znade godinu u kojoj će doći do upozorenja. Djevojčice su kazale. Lice joj je bilo ovalno. Na glavi joj je bio vijenac od dvanaest zvijezda. označavajući mjesto na kojem se Gospa često ukazivala. te u isto vrijeme stigle na mjesto što bi ga Gospa naznačila i u zanosu popadale na koljena. Nosila je bijelu haljinu s plavim plaštem i na desnoj ruci smeđi škapular. te boli iglama. kada se Arkanđeo Mihael ukazao četverima djevojčicama. Jacinta Gonzalez (dvanaest godina). 3. Velika kazna: riječ je o kazni koja ovisi o reakciji čovječanstva na poruke. u biskupiji Santander. zauvijek će ostati u "borovima" Garabandala. s razdjeljkom u sredini. Tvrdile su kako ih Gospa odvodi do prave osobe. Gospa je poljubila brojne vjerske predmete. znak kakav nikada prije nije viđen na zemlji. koje međusobno nisu ni u kakvom bliskom srodstvu. Upozorenje na svjetskoj razini: ono će doći od Boga. One su Gospu opisale kao prelijepu mladu ženu od oko osamnaest godina. usmjeravali im reflektore u oči. 2. Kada će se zbiti navedeni događaji? Mari-Loli. Veliko čudo: Bog će učiniti najveće čudo svih vremenâ. s izrazito lijepim nosem. "Nema žene koja bi izgledala ili zvučala poput nje. Vidjelice bi. Conchita. što su ih djevojčice opisale kao radost. te Mari-Loli Mazon (dvanaest godina). znade kada će se dogoditi čudo. smješteno u prekrasnim planinama Kantabrije na sjeverozapadu Španjolske. Ukazanjâ su bila popraćena drugim pojavama za koje se činilo kako prkose prirodnim zakonitostima. Nakon trećeg bi se poziva djevojčice sjatile iz različitih dijelova sela. Dana 1. dok bi djevojčice s lakoćom podizale jedna drugu. u zanosu. Anđeo je napokon progovorio. Oko četvrt kilometra prema sjeveru. Za vrijeme ukazanjâ. te će ga iskusiti svatko u svijetu. kako bi najavio da će im se idućega dana ukazati Blažena Djevica Marija kao Gospa Karmelska. na visokom obronku. kako bi Gospi utisnule oproštajni poljubac. najstarija vidjelica iz Garabandala.. Rekla je da će do upozorenja doći unutar godine dana prije čuda. Mari Cruz Gonzalez (jedanaest godina).

kako bi u Marijino ime prenio konačnu poruku cijelome svijetu. ako se ne promijenimo. Našim bismo pozitivnim naporima trebali izbjeći gnjev Božji. približiti kraju vremenâ. Posljednje je ukazanje bilo ono Conchiti. a sa sobom odvode puno dušâ. kako bi se svijet mogao popraviti. očekuje nas kazna. srpnja 1961. lipnja 1965. Svaka će osoba na zemlji imati nutarnje ." Gospa se ukazala noseći smeđi škapular. Upozorenje Prvi će događaj biti Božje upozorenje upućeno čitavome svijetu. te će se moći vidjeti po čitavome svijetu. Toga su dana djeca objavila sljedeću poruku: "Potrebne su mnoge žrtve. da su upozorenjâ koja primate već posljednja. čime je ukazala da bismo ga i mi trebali nositi. Prenio joj je sljedeću obećanu konačnu Gospinu poruku. dok će zle upozoriti na to da se približava kraj vremenâ. puno pokore. Moramo često posjećivati Presveti Sakramenat . koji su prorečeni u Garabandalu. kazat ću vam da je ovo posljednja poruka. 13. One će dobre privući bliže k Bogu.. Ako tako ne učinimo. kao i izliječenja znanstvenim putem neizlječivih bolesti i teških ovisnosti diljem svijeta. Blažena je Djevica Conchiti Gonzales kazala kako će im se idućeg 18... To sam ja. Euharistiji se pridaje sve manja i manja važnost.. nešto što će i dobri i zli doživjeti kao zastrašujuće.. jer se na njezinu prethodnu poruku nije obratila pozornost. Gospa je otkrila svoju prvu poruku svijetu." "Ako iskrene duše zatražite oproštenje. listopada nije poslušana i nije obznanjena svijetu.. Brojni su kardinali. napisala sljedeće: "Gospa je rekla kako će čitavome svijetu prije čuda biti upućeno upozorenje. Čaša se prije punila. moj će Sin činiti čudesa prije. listopada 1961. Poruke Garabandala Dana 4. napisala ovo: "Upozorenje je. kao i poslije Velikoga čuda. Conchita je u svome pismu od 1." Četiri velika događaja koji se tek imaju zbiti Vidjelice spominju četiri velika. siječnja 1965. kada se to dvoje zbude. koji je trajao približno šesnaestak minuta. Djevojčicama je rekla da poruku javno obznane 18. On će vam oprostiti. čaša se već puni. Ona vjeruje da ćemo se. Razmišljajte o Isusovoj Muci.. kod "borova. Najveći je naglasak stavila na Euharistiju i molitvu za svećenike. nadnaravna događaja. a sada se već prelijeva. Zatražite nas iskreno i dat ćemo vam. te da vas silno ljubim i ne želim vašu osudu. To će biti posljednja upozorenjâ. U "Cuadru" se Sveti Mihael ukazao Conchiti dok je bila u zanosu. ti će prorečeni događaji potvrditi stvarnost Garabandala." Ispunjenje se ovoga obećanja očitovalo kroz brojna obraćenja. lipnja ukazati Arkanđeo Mihael. Kada se dogode. vaša Majka." Dana 1. siječnja 1965.." Conchita je objasnila kako upozorenje predstavlja pročišćenje koje nas ima pripraviti na čudo. koja vam preko posredništva Svetoga Mihaela želim poručiti da se popravite.Gospa je obećala: "Preko cjelova što sam ga utisnula u ove predmete. te ćemo.. Trebate se više žrtvovati. baš kao i kazna. ali prije svega moramo biti jako dobri. upućenu cijelome svijetu: "Budući da moja poruka od 18. te je djecu naučila moliti krunicu. Ono će doći izravno od Boga. brojni biskupi i brojni svećenici na putu u propast." Conchita je 2. biti kažnjeni. studenoga 1965.

neće moći dotaknuti. a potom će se smjesta prebaciti u unutrašnjost naših duša. Kada je Gospu upitala kako će doći do toga. Bog ne šalje ništa da bi izazvao strah. kako bismo u sebi prepoznali svoju savjest. Conchita je napisala: "Znak čuda. i 16.. MariLoli ne zna datum kada će doći do upozorenja. ožujka. ona je to nazvala "komunizmom. Nitko ga. mjesto da ugasi vatru. Potom ćemo osjetiti veliku ljubav prema našim nebeskim Roditeljima i zatražiti oproštenje za sve svoje prijestupe. i kako ne bi bila izgubljena. što će ga biti moguće fotografirati ili prenijeti televizijskom slikom. Conchita. te ako se čovječanstvo ne promijeni nakon upozorenja i čuda.iznad nas. koja znade godinu kada će doći do upozorenja. travnja ili svibnja. ozdravit će. ali će se činiti dugim. Rusija će se nakon toga čuda obratiti. koja znade datum kada će se to čudo zbiti." Doći će vrijeme kada će se činiti da je Crkva na samom rubu propasti. kao i na okolnim planinama. ispod nas. Prema riječima Mari-Loli. Proći će kroz strahovitu kušnju. Bit će na dobrobit naših duša. kada će svećenici imati poteškoća oko slavljenja Mise i propovijedanja o svetim stvarima. ali ga ne treba čekati u strahu. i to posvuda u svijetu. "Vidjet ćemo ga i osjetiti unutar sebe. Čudo će se poklopiti s jednim važnim događajem u Crkvi.. mora ga najaviti osam dana unaprijed. Bog poslati kaznu." Opisujući viziju kazne. rekla je. Conchita u svome dnevniku piše da će ga Papa koji tada bude na vlasti moći vidjeti ma gdje se u tom trenutku nalazio. kao i zlo koje smo učinili. Gospa je vidjelicama rekla da će. To će se zbiti jednog četvrtka uvečer. nešto što još nikada prije nije viđeno na zemlji. Mari-Loli je kazala: "Biti će gore negoli da smo u potpunosti okruženi vatrom . Trajat će vrlo kratko. On to čini na dobrobit sve svoje djece." Trajni znak Trajni će znak ostati zauvijek kao posljedica velikog čuda. ako ne poslušamo njena upozorenja. kao i prenijeti televizijskom slikom. u 20:30. kako bi mogla uživati vječnu sreću." Conchita je u svome dnevniku nadalje zapisala: "Ako se svijet promijeni. dobro koje smo propustili učiniti. Taj će događaj biti moguće snimiti foto aparatom. već jedino u pravednosti i ljubavi. Bolesnici koji mu budu prisustvovali. Conchita. Vidjela je ljude kako se bacaju u more. Vidjet će ga svi u selu. Mari-Loli. poradi učinka koje će proizvesti u nama. na blagdan jednog mladog mučenika Euharistije. Upozorenje služi da bismo bili još više privučeni k Njemu i da bi naša vjera porasla.. jer Bog želi naše spasenje. Bit će nadnaravna podrijetla. još samo pojačava njihovo izgaranje." Veliko čudo Gospa je obećala da će se nad gajem borova odigrati veliko čudo." Padre Pio . no. U jednoj je bilješci Conchita zapisala: "Kazna ovisi o tome hoće li čovječanstvo poslušati poruke Blažene Djevice Marije." Jacinta je kazala: "Upozorenje je nešto što će isprva biti vidljivo u zraku. već samo godinu. činilo se da ono. kazna se može izbjeći. ostat će zauvijek među borovima. Stoga je potrebno pripravljati se za taj dan. i oko nas. između 8. Mari-Loli i Jacinta imale su viziju velike nadolazeće kazne. te će nam biti posve jasno da dolazi od Boga. Kazna U lipnju 1962. Grešnici i nevjernici će se obratiti. čudo će uslijediti u roku od godine dana nakon upozorenja. međutim. Upozorenje će iskusiti jednako vjernici kao i nevjernici. Upozorenje je upućeno svima.iskustvo svoga stanja u svjetlu Božje pravde. Rekla je također i da joj je Blažena Majka kazala sljedeće: "Doći će vrijeme u kojem će izgledati kao da je s Crkvom svršeno.

" Dana 16. Conchita je primila telegram s pozivom da otputuje u Lourdes. kasnije te večeri. "Kako to da mi je Djevica rekla da će Padre Pio vidjeti čudo prije svoje smrti?" Otac Cennamo je odgovorio. kako bi tamo primila pismo od Padre Pia. Naučio ih je moliti Pokajanje koje se inače moli na početku svake Mise. "Čudo!" Kada se. blagoslivljam te. Za vrijeme posjeta. "Vidio je čudo prije nego što je umro." Pismo Padre Pia zapisao je otac Pelligrino. osim što je Papa rekao. Conchita se nasamo sastala s Padre Piom. Puno puta za vrijeme svojih šetnji u zanosu. rujna 1965. bio je u svom drugom posjetu Garabandalu 8. Anđeo je pozvao djecu na razmišljanje o Onome kojeg će primiti. kako bi naglasila duboko poštovanje što ga Gospa gaji prema svećenicima. Conchita je upitala. studenog 1965.. Umro je od radosti.dan nakon velikog čuda. budući da su oni važniji. tridesetosmogodišnji isusovac. spustio je glavu i umro. Conchita je također bila i u privatnoj audijenciji kod Pape Pavla VI. i blagoslivljem te iz sveg srca. kao i križ što ga je Gospa bila poljubila u Garabandalu. "Conchita. Za vrijeme tog svoga posjeta Rimu. Gospa je vidjelicama kazala da je otac Ljudevit vidio i nju i veliko čudo. listopada 1968. Pismo glasi ovako: "Za Conchitu. otac je Ljudevit odjednom četiri puta za redom uzviknuo. Padre Pio vjerovao je u ispravnost Garabandala.Padre Pio bio je jedan od rijetkih svećenikâ u povijesti Crkve koji su primili Rane Našega Gospodina (stigmate). koji joj je kazao kako mu je Padre Pio naložio da joj uruči pismo. kolovoza 1961. otac je Ljudevit rekao. Conchita. kao i veo kojim je njegovo lice bilo prekriveno neposredno nakon smrti. U jednom kasnijem ukazanju. Tijekom jedne od Conchitinih zanosa 1962. Ostale tajanstvene pojave Za vrijeme ukazanjâ. svećenik. nastojeći tako prikriti svoj pravi identitet. Taj je križ bio prošao i kroz ruke Djeteta Isusa za ukazanja 13. Padre Pio je rekao.. 'Molim se Presvetoj Djevici da ti bude utjehom i uvijek te vodi ka svetosti. prefekta Svete kongregacije za nauk vjere. s prijateljima vozio kući. O tome nikada nije objavljeno nikakvo javno izvješće. te oboje držao u svojim rukama. dva su svećenika klečala u znak štovanja Gospe. Promatrajući vidjelice u zanosu. jer samo svećenici mogu posvećivati kruh i vino u Tijelo i Krv Kristovu za vrijeme Svete misne Žrtve. bila je u posjetu Rimu sa svojim roditeljima. a potom ih pričestio. Sam mi je to rekao.'" Svećenik isusivac ugledao Veliko čudo Otac Ljudevit Marin Andreu. vidjelice bi svećenicima nudile njihove križeve na poljubac. otkrila da će tijelo oca Ljudevita Andreu jednoga dana biti ekshumirano i nađeno neraspadnuto . Od rane dobi blagoslovljen brojnim duhovnim darovima. Naučio ih je i da u zahvalu izmole molitvu Dušo Kristova. Djecu je naučila da svećenike pozdravljaju prije Anđelâ. Događaj koji potvrđuje vjeru Padre Pia u Garabandal zbio se početkom 1966. a sa mnom te blagoslivlje čitava Crkva. Ove bi se izravne intervencije . U Lourdesu se susrela s ocem Bernardinom Cennamo. Došla je na poziv kardinala Ottavianija. djevojčice su mogle otkriti i prepoznati svećenike koji su u selo došli u civilnoj odjeći. Conchita ih je nježno ohrabrila da ustanu. koja je tada imala samo šesnaest godina. koji se skrbio o Padre Piu posljednjih godina njegova života. Pojavio se anđeo sa zlatnim kaležom u ruci. Još je jedan značajan događaj u Garabandalu naglasio važnost Euharistije. "Kakav mi je divan dar poklonila Djevica! Kako smo sretni što imamo takvu Majku na Nebu! Danas je najsretniji dan mog života!" Kratko zatim. Gospa je također Conchiti 14. Tom je prilikom on uzeo Conchitinu ruku.

začula sam glas koji je rekao da će se čudo dogoditi osamnaestoga srpnja. Ostala je tu nekoliko trenutaka prije no što će biti progutana.." Anđeo ju je kasnije uputio da ovu poruku otkrije petnaest dana unaprijed. Isprva se ništa nije moglo vidjeti. na kojem se vide pokreti usana. zahvaljujući golemoj strpljivosti i ustrajnosti.. lipnja 1962." Odabrano je kako bi našu pozornost svratilo na stvarnost stvarne Prisustnosti Našega Gospodina u Svetoj Euharistiji. U svome dnevniku. lipnja 1962. Joey se 1963. Ljudi će u trenutku primanja Pričesti moći vidjeti Svetu Hostiju na njenom jeziku. Joey Lomangino Joey Lomangino rođen je 5. Smjesta je postao svjestan mirisa ruža. u trenutku kada se on prekrižio da bi započeo ispovijed. Ovo je začudno iskustvo bilo samo početak onoga što je potom uslijedilo. dok su njihovi životi zahvaljujući događajima u Garabandalu stubokom promijenjeni. kada je Joey imao šesnaest godina. Za nekoliko se trenutaka. Taj je susret iz temelja izmijenio njegov život. Conchita o ovome događaju govori kao o "malom čudu. Svjedoci su kazali kako je Conchita klekla i isturila jezik da bi primila Hostiju. čekajući da Padre Pio započne s Misom. Na upit odakle su došle Hostije. U lipnju 1947. U trenutku kada je Padre Pio prošao kraj njega. Godine koje su uslijedile bile su teške. tim je susretom započeo proces obraćenja u njegovom životu. pod datumom 30. koja mu je odjednom eksplodirala u lice. Prisustvovale su mu na stotine svjedoka. Joey je upoznao Padre Pia. Brojne su ove "anđeoske Pričesti" zabilježene na filmu. Joey je u svojoj glavi osjetio nešto što je bilo nalik na eksploziju. vratio u Italiju kako bi se tamo ponovno susreo s ocem Piom. Anđeo je Conchiti rekao da će Bog učiniti "posebno čudo". budući da ih posvetiti može jedino svećenik. Međutim. U tom se istom trenutku Joeyu povratio osjet njuha. jezika i grla djevojčica. Joey svjedoči kako je. kao i one njuha. kako bi povjerovali.. Liječnici su to čudo opisali kao . brojni su skeptici dvojili jesu li one odista primile Svetu Pričest. te tako izazvavši potpuni gubitak obaju ovih osjetila. poslovni čovjek iz Barcelone. Joey je bio punio gumu na jednom od očevih kamiona za prijevoz leda i ugljena. Međutim. Za odmora u Italiji 1961. Guma ga je pogodila među oči. Međutim. Dana 22. u Brooklynu. međutim. Događaj je na film snimio don Alejandro. na njenom jeziku pojavila bijela Hostija..redovito ponavljale kada god svećenik iz susjednog sela Cosio nije mogao doći u Garabandal. Taj je film kasnije predan biskupu Santandera. Značajni svjedoci Dva su značajna svjedoka bila prisutna za vrijeme nekih od ukazanja. Joey je završio svoje obrazovanje i pokrenuo sanitetski posao. Za vrijeme toga ga je posjeta Padre Pio potaknuo na ispovijed. isusovac. srpnja 1962. Conchita je zapisala: "Dok sam se nalazila među borovima. Bili su to Joey Lomangino i otac Ramon Andreu. njegovu je obitelj pogodila tragedija. nešto deblja no obično. New York. prekinuvši mu optičke živce. Joey se prisjeća kako u ono vrijeme nije bio osobito pobožan. budući da su te hostije bile vidljive samo njima. zajedno s trojicom braće. Vidljiva Hostija Čudo se vidljive Hostije zbilo u 1:40 izjutra 19. Anđeo im je rekao da su uzete iz Svetohraništâ crkava. listopada 1930. Padre Pio na upravo savršenom engleskom stao nabrajati sve grijehe što ih je Joey bio počinio u svom životu. Nekoliko dana kasnije Joey je klečao u crkvi.

kao i neke molitve na grčkom. Nismo ga mogle vidjeti. Joey ga je nadalje upitao bi li trebao tamo poći. Za vrijeme svojih posjeta selu. Dana 19. a ujedno i značajno otkrivenje o našim bližnjima koji su otišli u Nebo.. U skupini je bio i otac Juan de Val Gallo. ali smo mu čule glas. Joey putuje svijetom i svjedoči. Naučio nas je neke riječi na francuskom.. koje nitko drugi nije mogao znati. Najčudesniji događaj za oca Ramona bio je kada su mu vidjelice otkrile da su razgovarale s njegovim pokojnim bratom. Ocu Ramonu prenešene su točne pojedinosti o pogrebu njegova brata.. biskupa Dorotea Fernandeza. Blažena nam je Djevica najavila da ćemo s njim razgovarati. Njegovi zapisi predstavljaju dokumentaciju koja se ubraja među onu vrijedniju." Za vrijeme toga je posjeta Joey Padre Pia upitao ukazuje li se to Gospa u Garabandalu. On je čitavu stvar otpisao kao "dječju igru. zahvaljujući oštroumnosti njihova autora. rekao nam je neke stvari koje su se odnosile na njegova brata. izjavio je kako događaji imaju prirodno objašnjenje. a da pritom ni na što nije priključena. uspostavio je odbor od tri svećenika i dva liječnika..." Bila je to poruka koja je njegovoj majci donijela veliku radost." Godine 1961. Otac Ramon sada živi u Kaliforniji i više je od običnog svjedoka. isusovac Otac Ramon je brat pokojnog oca Luisa Andreua. Blažena nam se Djevica ukazala sa smješkom. oca Ljudevita. Otac Ramon Andreu. vodeći stručnjak za mentalno zdravlje u Santanderu. Rekla joj je da će Joey Lomangino na dan velikoga čuda progledati. koji je kasnije postao biskupom Santandera. kao i o njemu samome." On je Garabandal posjetio puno puta i zbližio se s vidjelicama. svećenika koji je ugledao veliko čudo i potom umro od radosti. Gospa je na poseban način odabrala da svjedoče o nevjerojatnim garabandalskim događanjima. i 16. Conchiti je nadalje rečeno kako će Joey u New Yorku osnovati "Kuću milosrđa". Stav Crkve Kratko nakon što su 1961."žarulju koja visi u središtu prostorije i svijetli. Ono se nije smatralo Kanonskom komisijom." Trenutak kasnije. koje se temelji na jednoj psihološkoj teoriji. Primio je dopuštenje također i od apostolskog upravitelja biskupije Santander. niti su ikada podnijeli zajedničko izvješće. Od 1963. biskup Doroteo Fernandez. članovi su ove skupine selo posjetili svega tri puta. Gospa je vidjelicama rekla: Doći . kojom će se uvelike proslaviti Bog. U osam ili devet sati uvečer. ožujka 1964. Conchita je kod borova primila nutarnju poruku od Gospe. Nakon što je neko vrijeme govorio dajući nam različite savjete. Rekla je nama četverima: "Otac Ljudevit će sada doći i porazgovarati s vama. predvodili su ovo posebno proučavanje. Za vrijeme četiri godine ukazanjâ. zašto ne?" I tako je započeo niz događaja zahvaljujući kojima će Joey postati "slijepim apostolom Garabandala. kolovoza u svoj dnevnik zapisala sljedeće: "Nekoliko dana nakon smrti oca Ljudevita. ocem Luisom Andreu. Conchita je 15. Njega i njegova brata. Imao je privilegiju prisustvovati više od 400 ekstaza. sa zadatkom da prouče ukazanjâ. Jednom je drugom prilikom otac Ljudevet dao poruku za svoju majku: "Budi sretna i zadovoljna jer sam na Nebu i vidim te svaki dan. Njegov je odgovor bio potvrdan. oca Ramona Andreu. njemačkom i engleskom. Odgovor je bio "Da. započela ukazanja. došao je i pozvao nas jednu po jednu. Bio je jednak njegovu zemaljskom glasu. Morales. veoma uobičajeno. pomno je zapisivao sve što bi tamo čuo i vidio. Otac Ramon dobio je od svojih poglavaraa dopuštenje za posjet Garabandalu. Dr. što je bilo veoma. Nikada se nisu zajednički sastali kao tijelo. apostolski upravitelj biskupije Santander. Psihijatar Luis Morales Noriega i otac Francisco Odriozola.

da nismo našli razloga za osudu od strane Crkve niti u doktrini. kazati. osjećamo se obveznima zamoliti Vašu Preuzvišenost da bez odlaganja pozove te iste svjedoke na predavanje svojih dragocjenih svjedočanstava u Vaš arhiv. kao i njegov neposredni nasljednik biskup Eugenio Beitia. psihijatri. proučili događaje koji su se zbili u Garabandalu. Napisali su ga svećenici koji su se sastali u Lurdu. međutim. žrtvu. međutim. Poradi prerane smrti biskupa Puchola u automobilskoj nesreći 8. Iako možda postojeće okolnosti ne idu u prilog otvaranju nove istrage na službenoj . Nakon žarke molitve. pokušao je uspostaviti novu pod dvojnom nadležnošću Rima i Santandera. svibnja 1967. kolovozom 1978. u ono vrijeme zaustavljeni. nastavila se kontroverza oko toga jesu li događaji nadnaravnoga podrijetla. osjećamo se ponukanima da s pouzdanjem Vašoj Preuzvišenosti uputimo sljedeću molbu: "Prošlo je puno godina od početka događajâ koji su se zbili u San Sebastianu. mnogi su takovi svjedoci još uvijek na životu. te su djeca kasnije uistinu nijekala ukazanjâ. Ti su napori. Novi nasljednik. štoviše. izdali su svoje "Notas"." Biskup Puchol. Željeli bismo. uvrijeđen našim grijesima. Biskupu del Val Gallu ručno je uručeno pismo datirano s 20... niti u duhovnim preporukama otkrivenim u tim događanjima i upućenima kršćanskim vjernicima. Evo nekoliko izvadaka iz toga pisma: "Želimo obavijestiti vašu preuzvišenost da se oko 200-tinjak katolika sa svih pet kontinenata sastalo na Marijanskom kongresu u Lurdu kako bi obogatili svoju ljubav prema Mariji i njenom Božanskom Sinu. napisao: ". navedene preporuke sadrže poticaje na molitvu. On je pokazao otvorenost spram ukazanjâ. svjesni transcendentalne važnosti rečenih događaja. znakovito je primijetiti da je biskup Beitia u svojim "Notas" od 8. Međutim. kao i znanstvenici drugih profila. Među prisutnima su bili i brojni istaknuti teolozi. budući da te sada gledamo?" Gospa im je kazala: "Jer ćete prolaziti kroz istu pomutnju kao i Crkva. biskup del Val Gallo imenovan je čelnikom biskupije Santander.. ohrabreni prisustvom 200 zastupnika iz dvadeset i šest zemalja. čak ćete i nijekati da ste vidjele mene ili Svetog Mihaela. i 1983. Te su "Notas" upozoravale na oprez i svećenicima onemogućavale posjet selu bez prethodnog dopuštenja. Također se u njima navodi i to da ne postoje dokazi prema kojima bi se tu moglo govoriti o bilo kakvim nadnaravnim događajima. kada će si i vaše obitelji međusobno proturječiti oko ukazanjâ. On je ove događaje čak opovrgnuo putem medijske kampanje koja je obuhvatila čitavu provinciju." Te su se proročanske riječi uistinu i počele ostvarivati još gotovo od samoga početka. poradi snažnoga protivljenja. među kojima i dvojica bivših savjetnika na Drugom vatikanskom saboru. Tom su prilikom svjedoci čuli kako četiri vidjelice u zanosu govore: "Kako je moguće da ćemo jednoga dana reći da te nismo vidjele. pobožnost Svetoj Euharistiji i pobožnost Blaženoj Djevici u tradicionalnim i vrlo hvalevrijednim oblicima. kako bi proučili sve događaje koji su se zbili u Garabandalu. U razdoblju između 1966. međutim. koji je naslijedio biskupa Beitiu. Biskup Fernandez.. bio tako sklon Garabandalu. vikar i član Crkvenoga vijeća. Uviđajući nedostatke izvorne komisije. i Gospodin je neke od glavnih svjedoka tih događanja već pozvao k Sebi. U prosincu 1971..će vrijeme kada ćete vas četiri jedna drugoj proturječiti. tu su također i poticaji na sveti strah Božji. biskup Cirarda.. Međutim. nije. na sličan je način obezvrijedio ukazanjâ uputivši pismo svim biskupima preko Crkvenoga državnoga tajnika. zahvaljujući Njemu. Prisutni su bili i stručnjaci mariolozi. koji su odražavali osjećaje milijuna katolika. vođeni Duhom Svetim. Stoga su biskup i njegovi nasljednici imali razloga za ozbiljne rezerve glede vjerodostojnosti ukazanjâ. te kako bi u mirnom okruženju. srpnja 1965. U tom smislu. biskupiju je do imenovanja novog biskupa vodio Enrique Cabo..

Valja također napomenuti da su sve vidjelice. uoči blagdana Pohoda BDM. svibnja 1983.. U jednom od proročanstava iz Garabandala. bit će još tri Pape. i obećala je nagradu svakome. Luis Morales Dramatičan zaokret vezan uz događanja u Garabandalu zbio se 30. Vatikanu je za svog posjeta Rimu nagovijestio da će potiho ponovno otvoriti istragu o događajima u Garabandalu. S. Glavni vikar Madrasa u Indiji. dr. trebali bismo se rukovoditi onime što je napisala Conchita 14. isusovac. dušobrižnik Garabandala. Morales. Istovremeno.J. biskup će cjelokupnu dokumentaciju predati Rimu. Conchita nam govori da se vrijeme Čuda približava. među ostalima. koji potječu od ozbiljnih i odgovornih svjedoka. otac Francis Benac. mnijenja smo da bi gubitak takvih dragocjenih dokaza. Gospa mi je to ponovno spomenula. U trenutku pisanja ove knjige. te otac François Turner. vodeći psihijatar u Santanderu. kako bi Vatikan mogao donijeti svoju konačnu odluku. koji je opširno pisao o Garabandalu. Tu sam stoga što je ona sama izazvala tu promjenu stava u meni. biskup je del Val Gallo imenovao novu komisiju. želimo Vašu Preuzvišenost uvjeriti kako molba koju ovim putem podnosimo ni u kom slučaju ne prejudicira konačni sud Crkve o toj stvari. objasnio kako njegova odluka nije povezana s njegovim vjerovanjem u ukazanja.. Imenovanje nove komisije Godine 1986. ali poslušnost Crkvi mora uvijek stajati prije svega ostalog. Tom je začudnom promjenom stava prekinuta dvadeset-dvogodišnja šutnja. budući da se time još više slavi i časti Boga.. kaže ona." Završio je riječima: "Svoj ću govor završiti usrdnom molbom upućenom Djevici od Garabandala da me do kraja moga života štiti svojim plaštem i ima samilosti prema meni. Dr. dominikanac. održao je povijesni govor u kojem je povukao svoj prvobitni negativni sud.. 'nakon Pape Ivana.D. Otkad je ograničenje ukinuto. Adikalam. Dr. opozvat će sva ograničenja koja su svećenicima priječila posjet Garabandalu. na svoj sedamdeset i peti rođendan. u izjavi što ju je prenijela Katolička informativna agencija.. govorim s punim ovlaštenjem crkvenih vlasti. Štoviše. rujna 1965. iz Indije." Pismo je. "Na ostalo". od kojih će jedan vladati vrlo kratko. lipnja 1991. U siječnju 1987. U svojim uvodnim opaskama. Međutim. povukao sa svoje dužnosti. nakon što primi znak. Kada sve studije budu gotove.. sva su proučavanja završena. Rekla je. osim Mari Cruz Gonzalez. potpisao i otac Joseph Pelletier. predstavljao nenadoknadivu štetu. Biskup je.B. budući da se biskup 13. Morales je rekao: "Danas sam ovdje da bih vam progovorio o ukazanjima Gospe od Garabandala. "nećemo još dugo čekati." Još tri Pape Conchita je rekla: "Kada je Papa Ivan XXIII umro. a zatim će nastupiti posljednja vremena. velečasni Joseph Lee. govori se kako jedan budući biskup Santandera isprva neće vjerovati u ukazanja. iz Hong Konga. te stao u obranu vjerodostojnosti ukazanjâ. Tom su se promjenom ukinula ograničenja uvedena 1962. Gospa mi je kazala. Dok čekamo odluku Komisije i konačni sud Katoličke Crkve. otac je Gomez. te ih je novi biskup predao Rimu. što su je bile nametnule Crkvene vlasti u Santanderu. već je isključivo plodom poštovanja spram svećenikâ koji dolaze s hodočasnicima." Godine 1991. od biskupa primio naputak da dopusti gostujućim svećenicima slavljenje Mise u seoskoj crkvi. iz Francuske. 'Sada će .: "Djevica Marija jako voli da širimo poruku. službeno pismeno opozvale svoje nijekanje događajâ.' Kada je Papa Pavao VI postao Papom.razini. Povijesne i sociološke studije nalaze se u posljednjim fazama dovršenja. Komisija je bila dovršila teološki dio ispitivanja. Potpisali su ga također i velečasni A.

član Odsjeka za teologiju Sveučilišta Notre Dame već pedeset i jednu godinu. te.Hoćemo li ući u vrijeme Božje Pravde. u Starome nam je Zavjetu Bog Otac progovorio preko Prorokâ (o čemu se ponekad govori kao o dobu ili vremenima Židovâ). koji već godinama vrlo pozorno i mudro prati ovu pojavu. Na primjer. U međuvremenu sam se ozbiljno posvetio proučavanju toga pitanja. pisao je o marijanskoj teologiji. progovara preko Marije. teološkog. i tamo se susreo s Jacintom i Mari-Loli.i dvanaestgodišnje djevojčice mogle "odglumiti" sve što se tamo dogodilo.'" Budući da značenje ovih riječi još uvijek nije shvaćeno. Vjerojatno je najpoznatije njegovo djelo Theotokos. bilo bi uputno razmatrati sljedeća pitanja: . Kroz spominjanje "vremenâ" u nastavku teksta. dok je o Garabandalu izjavio sljedeće: "Garabandal sam posjetio 1967. sastojat će se od sociološkog. te u vremenima koja su ponekad nazivana vremenom Velikog Milosrđa Božjega? . Papa je Ivan Pavao II naše stoljeće prozvao "marijanskim dobom. čini se.biti još dva Pape. brojna izvješćâ o Gospinim ukazanjima čine vrlo poželjnim postojanje u svakom pojedinom slučaju autentičnih zapisa o onome što se dogodilo. bilo bi uputno istaći da. te primio nagradu "Dayton Library" za svoju knjigu "Dogma Bezgriješnoga Začeća. odnosno vremenskoga razdoblja koje je započelo sa Svetim Pavlom). ali ne i kraj svijeta. čitava ta pojava sada ima jedno vrlo izrazito obilježje. glede Garabandala kruže zbunjujuća i međusobno proturječna izvješćâ. nisam znao što misliti o ukazanjima. već na kraj jednoga razdoblja ili dijela vremena. Kao drugo. Danas nam Bog." . otac O'Caroll kazao je sljedeće: "Zanimanje za Garabandal vrlo je dobrodošlo u sadašnjem trenutku iz tri razloga: prije svega. dominikancem. Nemoguće je da bi jedanaest. a to je da je biskup donio odluku o ponovnom otvaranju ispitivanja. Otac Edward O'Connor. Majke Božje. član je Pontifikalne marijanske akademije. psihološkog i duhovnog vida ukazanjâ. kao treće. kada vidioci govore o kraju vremenâ. a potom će nastupiti posljednja vremena. Odlazeći tamo. kao i s dvojicom župnih svećenika koji skrbe o vidjelicama." Dok Naučiteljstvo Crkve ne donese svoj konačni sud o Garabandalu. ne misle pritom i na kraj svijeta. Puno je pisao o marijanskoj teologiji i pobožnosti." Ova neobična odluka znači da će se pozornost ponovno usmjeriti na te pojave. Upitan za komentar o događanjima u Garabandalu." Otac O'Connor pomno prati sva suvremena ukazanjâ. te sam čak bio i pomalo skeptičan. U Novome nam je Zavjetu Bog Sin progovorio izravno preko Svojega javnoga djelovanja na zemlji (što je poznato pod imenom nežidovskih vremena. autor brojnih knjiga i članaka o Mariji. kada završi vladavina Pape Ivana Pavla II? Četvrto i posljednje proročanstvo Garabandala govori nam kako velika kazna ovisi o tome hoćemo li poslušati poruke Blažene Djevice Marije. Ispitivanje. nakana nam nije tumačiti značenje ovog proročanstva. a povezan je i s ocem Françoisem Turnerom. kao i konačna procjena. I odgovarajući bi rezultati stoga trebali biti vrlo dragocjeni. i sve što sam pročitao potvrđuje moje uvjerenje. Biskup je vrlo obziran prema vidjelicama. što ćemo ga mi vjernici bezuvjetno prihvatiti. već prikazati ostala značenja izraza "vremenâ". kao i Francuskoga društva za marijanska proučavanja. teološka enciklopedija o Blaženoj Djevici Mariji. kao i o reakcijama Crkvenih vlasti. Što kažu teolozi? Otac Michael O'Caroll iz Dublina u Irskoj.živimo li na kraju marijanskih vremena.

bez razlike. nećete mu izbjeći.: Hoće li upozorenje svakome otkriti njegove osobne grijehe. Ništa više od toga. Bog bi htio da preko toga upozorenja popravimo svoje živote i činimo manje grijeha protiv Njega. Čak će i sami nevjernici iskusiti strah Božji. Ako je to nešto što će učiniti Bog. Mark Miravalle. Conchita je dodala: "Ali. upitao je Conchitu nekoliko pitanja. Čak i ako se sakrijete u svoju sobu i spustite roletne.ne. primijetio je sljedeće: "Poruka se Garabandala dobro uklapa u cjelokupnost marijanskih porukâ modernome svijetu. ona je pismeno odgovorila ovako: "Ukoliko od njega umremo. te pružio daljnje uvide u garabandalske događaje. Conchitin odgovor od 19. ali ćemo ga osjećati i tjelesno i u nutrini. ono neće stići prekasno. istina je." Kada je žena izrazila svoju zaplašenost i zatražila od Conchite da se moli za nju. lipnja 1965. već od emotivnoga šoka što ćemo ga doživjeti videći i osjećajući upozorenje. kao i ljudi svih vjeroispovjesti. P. nakon upozorenja.: Hoće li upozorenje biti nešto vidljivo.: Da. upravitelj Marijanskoga ureda za suvremena ukazanjâ i izvanredni profesor teologije na Franjevačkom sveučilištu u Steubenvilleu. Njegov je cilj dobre privući bliže k Bogu. da. Kada je gospođa još jednom izrazila svoju zaplašenost. Svejedno ćete ga vidjeti i osjetiti. Conchita joj je na to odgovorila: "O.: Slijedi Conhitin iskaz upućen nekolicini Amerikanaca. čini se vrlo aktualnim za današnju Crkvu i suvremeni svijet. "Na čudo nećemo dugo čekati. ili možda oboje? O. Conchita je kazala: "Ne znam što je kometa. pa i bezbošce? O. Nitko mu neće izbjeći." Conchita je ovdje dodala i jednu zanimljivu opasku: "Iako treba pričekati da se dogodi." . silno ćete ljubiti dobroga Gospodina." Na pitanje: "A što je s čudom?" odgovorila je. a ostale upozoriti. 22. Započinje sa slovom 'A'. 1965. ponovno. Svi će ga narodi i sve osobe osjetiti na isti način." Na upit o naravi upozorenja." I. te će ga jednako vidjeti i osjetiti i vjernici i nevjernici. Dva su Conchitina iskaza pritom uslijedila kao odgovor na postavljeno pitanje: P. "Kasnije ćemo to komentirati. Ali nije mi rekla da bilo kome to otkrijem." Dodala je. Blažena mi Djevica nije rekla da ga objavim. uključujući tu ljude svih vjeroispovjesti. Upozorenje što će nam ga Blažena Djevica dati je poput kazne. to neće biti od samoga upozorenja. Ako je to nešto što ovisi o volji čovjeka. listopada 1965. glasi: "Evo napismeno upozorenja što mi ga je Blažena Djevica dala kada sam se nalazila sama kod borova 1.: Upozorenje je nešto što dolazi izravno od Boga. Garabandal očituje brojne znakove vjerodostojnosti. Neće opržiti naše tijelo. kao i obnovi svećenstva.Dr. U odgovoru na pitanje bi li upozorenje mogla biti kometa koja se približava zemlji. moj je odgovor . Naglasak na pokori. rujna 1965. Conchita je odgovorila: "Biti će poput vatre.: Slijedi Conchitina izjava jednoj Španjolki. godine. Euharistijskom klanjanju i pobožnosti. Na pitanje postavljeno od strane mariologa i proučavatelja Garabandala oca Laffineura hoće li upozorenje uzrokovati smrt."2 13. tisuću puta strašnije od potresâ. "Da. upozorenje će biti poput otkrivanja naših grijeha. moguće je. Božje je vrijeme uvijek ono pravo. Blažena mi je Djevica dala ime te pojave. Biti će vidljivo po cijelom svijetu. ili pak nešto nutarnje.1 Upozorenja Garabandala Otac Joseph Pelletier. poznati marijanski stručnjak. ma gdje se tko u datom trenutku nalazio. siječnja ove. upozorenje će biti zastrašujuće. Ne mogu otkriti u čemu se upozorenje sastoji.

. jer Ga se bojimo uvrijediti. ali nije vatra. Upozorenje će vidjeti i osjetiti svi ljudi. Već trideset godina. kao znak Njegove ljubavi prema vama. što nas neprestano navodi na brigu. Ohrabrite se i zapamtite da ništa toliko ne širi mogućnost srca da primi Boga kao trpljenje. ujedno. Poradi toga bismo mogli izgubiti mir uma i srca. nije niti potrebno.Ovdje je potrebno dodati i jednu važnu napomenu: kada Conchita opisuje upozorenje riječima da je ono "poput vatre". Strah Božji koji je dobar strah je koji krjeposne duše približava Bogu. dok živimo i širimo poruku. Bit ću sa svakim koji trpi za mene. Ali. no lako može postati prekomjerna. upozorenje i vatra imaju dvije zajedničke odlike: može ih se "vidjeti" i "osjetiti". poslano izravno od Boga. Ako tako činimo. kazao sljedeće: "Ne zabrinjavaj se time vjeruju li ljudi ili ne. Ja ću sve učiniti. tako neophodan za dobar kršćanski život. Morat ćeš puno pretrpjeti. kako bismo bili spremni na upozorenje kada do njega dođe. a grešnike navodi na popravak života. u najboljem slučaju mogu dati djelomičnu sliku stvarnosti.. te ga Bog želi. Upravo je to namjera što ju je Conchita pripisala upozorenju.. ljudski će rječnik uvijek biti presiromašan da bi ga izrazio. pronašao je mir. Naša bi se briga u ovom trenutku trebala sastojati u tome kako se približiti Bogu." Gospodin je prorekao kako Conchitino trpljenje. Ali. u vjeri. Prema Conchitinim riječima. ili možda čak i na više načina. francuski dominikanac. pritom misli da ono na neki način. gotovo svi koji imaju veze s pretpostavljenim ukazanjima. On je Kralj Ljubavi i Mira. smatraju ga jednim od vodećih autoriteta za Garabandal. tako i pomanjkanje vjere u ukazanja. te su "vrlo zastrašujući". kao što nam govori Sveto Pismo. Trpljenje što ga podnosite čisti vašu dušu. kao što se sin boji uvrijediti svoga oca koji mu je uvijek dobar. Dovest će nas bliže k Bogu. . Kao što je prorečeno. taj nas strah neće ubiti. strah tako velik da bi neki od njega čak mogli i umrijeti. dat ću ti i trpljenje. Onaj koji pronađe Boga. jer će ti vrlo malo ljudi povjerovati. te nam naposljetku oduzima mir uma i srca i odvodi nas od Boga. Za to vrijeme. Upozorenje u perspektivi Znatiželja je posve normalna ljudska odlika. Tražiti točan i detaljan opis ove pojave izražen ljudskim rječnikom znači tražiti nemoguće. bit ćemo spremni na upozorenje kada do njega dođe. Strah Božji je pozitivan. mogla bi dovesti do upravo morbidne znatiželje koja je zavodljiva i štetna. Nalazimo se u razdoblju čekanja i iščekivanja u svezi s Garabandalom. otac François Turner. održao je govor u jednom štaglju koji se nalazi kod garabandalskih borova. trebamo svi moliti i prinositi žrtve u ruke Gospodinove. Slike i usporedbe koje se koriste. veljače 1966. To. Isus je Conchiti 13. bilo je pomutnje i proturječja oko širenja garabandalske poruke. sliči vatri. Pretjerana briga oko detaljnih opisa upozorenja... Velika je vjerojatnost i ta da bismo tada postali isuviše strašljivi i razdražljivi. ali strah Božji koji je dobar nije nešto opsesivno. Svakako. izbacujući iz našeg života svaki grijeh i težeći da Ga više ljubimo i bolje Mu služimo. te će ono u ljudskim srcima izazvati veliki strah. Uzimanje navedenih slika predoslovno također bi nas moglo zavesti. Garabandal i sinagoga U kolovozu 1988. Budući da je upozorenje nešto nadnaravno. Ovo bi trebalo biti dostatno da nas potakne na poduzimanje određenih koraka smjesta. Ono će izazvati sveti strah Božji. ono će u našim srcima izazvati strah.

.39). Proroci su naviještali da će se vratiti.. Psalmi ga spominju pet puta: kao vođu Božjega naroda (Psalmi 77. 34. Slava Shekinaha je samo Nebo.19). ali ne i dotaknuti. Oblak koji svijetli oduvijek je bio odabrana tema rabinskih razmatranja.5). U Izraelu su. Tajanstveni je oblak ispunio Salomonov hram (I Kraljeva 8. ostajući tako prisutnim među svojim narodom. studenog 1965. Ujesen 1962. te svijetleći. Moguće ga je usporediti sa stupom dima. Stup od oblaka stajao je na ulazu u Šator (Ponovljeni zakon 31.. kao njihov vođa. a stup ognjeni noću.. Ukratko. jasnih obrisa. kao njihov vođa.. Dana 18.. Evo sažetka govora oca Turnera.15). kao zaštitnika (Psalam 105. Garabandal nije doživio priznanje što su ga brojna druga ukazanjâ primila tijekom proteklih godina.Iz brojnih razloga.17-21 i 78. te neće djelovati kao da je s ovoga svijeta. on će privući svjetsku pažnju. Moguća reakcija od strane rabinâ Učenim Židovima i rabinima.. Nehemija je slavio Gospodina. Ponovno su ga ugledali 25. To je Shekinah. studenoga 1961. najsvetiji i najtajanstveniji znak božanstva. bez obzira na svoja uvjerenja. čuvao je svoje stado.ovoga puta bila je riječ o četvorici francuskih svjedoka. puno je ljudi ponovno to isto moglo promatrati u trajanju od dva do tri mjeseca.) a noću u stupu od ognja (.24). pratio narod na Sinajsko brdo (Izlazak 19.) u stupu od oblaka.3 Stup dima u Garabandalu Utvrđena je činjenica da je Conchiti Gospa kazala kako će kod borova zauvijek ostati znak. Gospodin je bio taj koji se "pokaže (. o čemu postoje i pismena svjedočanstva.7). "Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one.) (Izlazak 13. koji ih obasjava svjetlošću i zbori im. Svi su Židovi znali što stup znači: očitovanje Božjega prebivanja među Njegovim odabranim narodom. ali i sa sunčanim zrakama. ali ne i dotaći..2-7). .) kad god bi se oblak digao s Prebivališta.. Ramon Gonzalez. koji ih je izbavio od Egipćana (Izlazak 14.10). Sastojat će se od nepoznate materije. (. pastir od oko dvadesetak godina. svi stanovnici proučavali Bibliju .14). ali će svakako biti od Boga. kad je iznenada ugledao malu vatru od oko 50 cm u promjeru. "na putu /je/ išao pred /njima/ da /im/ potraži mjesto za taborovanje" (Ponovljeni zakon 1. hvaleći Ga riječima "Stupom oblaka danju si ih vodio.2-3).33). "oblak s dimom danju. budući da ga se može vidjeti.5). kako nadvladava one "što likove štuju" (Psalam 97.. temeljito poznavanje Pisama uvelike predstavlja mjeru njihova vjerskog života. brojni su ljudi među borovima ugledali stup dima danju. Pokazat ću znamenja na nebu i zemlji. Stup je bio vidljiv i noću. Stup dima u Bibliji Svi Hebreji koji su slijedili Mojsija na izlasku iz Egipta vidjeli su Jahvu "danju u stupu od oblaka.21). a noću sjaj ognja žarkoga" (Izaija 4.16-18. Bit će to nešto čudesno.36). Conchita je kazala da će trajni znak nad borovima biti nalik na stup dima. I ostali su narodi to znali (Brojevi 14. Izraelci bi krenuli (Izlazak 40.14).. krv i oganj i stupove dima" (Joel 3. trajno čudo. To je tjelesna Božja prisutnost. kao i kršćanske mistične teologije. kako pronosi Njegovu riječ/?/ (Psalam 9. "(. a noću si stupom ognjenim svijetlio im po putu kojim su hodili (Nehemija 9. Bit će ga moguće fotografirati i prenijeti televizijskom slikom. kao svetohranište u njihovoj sredini.12.

jer preko Conchite saznajemo da su prorečeni događaji nadomak ruke. kao zvijezde navijeke. Taj je raskol nastao odbijanjem Sinagoge da Isusa iz Nazareta prihvati kao Mesiju. za vječnu gadost. Mihael se tri puta spominje u hebrejskoj Bibliji. Sveti Bernard i Sveti Toma Akvinski Povjesničari smatraju da je do prvog raskola u povijesti naroda Božjega došlo između nežidova i Židovske crkve. Njegov je autoritet uistinu velik. doći će Knez Grčke. već da će ono biti posljedicom nečega što se uskoro ima dogoditi u Garabandalu. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod. Sveti Bernard je napisao da Sinagoga u Božjim očima nije zaboravila svoje pravo koje joj po rodu pripada u odnosu na svoju sestru Crkvu.15 napisao. Zahvaljujući medijima koji će popratiti ovaj događaj. srpnja 1961. To će se dogoditi uskoro. Pjesmu nad pjesmama 3. veliki knez koji štiti sinove tvog naroda.-1274.7-24). odnosno kao njegov Knez.) napisali su da bi Crkva dopustila Sinagogi ulazak u puninu njezina otkupljenja. budući da će se čudom pojaviti trajni čudotvorni stup.17-21).svi koji se nađu zapisani u Knjizi. i bezakonja će rasti. kazati ne samo to da će doći do "prihvaćanja" onoga dijela Izraela koji je otvrdnuo (Rimljanima 11./. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. Kneza vašega. U rimskoj bazilici Svete Sabine (početak petoga stoljeća).7. dostojanstveni likovi nežidovske Crkve i oni Sinagoge stoje jedni pored drugih kao istinski vjernici. Ali ću ti prije otkriti što je zapisano u knjizi istine. Tad će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu.-1153.) i Sveti Toma Akvinski (1226. i koji su mnoge učili pravednosti. španjolski Židovi. drugi za sramotu. jedni za vječni život.20 čitamo: "Znaš li zašto sam došao k tebi? Sad ću se vratiti da se borim protiv Kneza Perzije. što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih. kao i njen glasonoša. u svu vječnost. Sveti Bernard (1090. međutim. moje potpore i moga okrilja. op. I Sveci i Pape." Mihael će ustati "u vrijeme nevolje velike". Smatrali je oni od Boga nadahnutom ili ne. U Danielu 12. ali samo Conchiti. Njihovo će zanimanje biti iznimno i trajno. Sveti je Toma u svome komentaru Pjesme nad pjesmama poučavao da će buduće ponovno uključivanje Izraela označiti početak trećeg razdoblja Crkve. uključujući tu i Ivana Pavla II. Sveti Mihael Arkanđeo Prva su ukazanja u Garabandalu bila ona jednoga Anđela. prev. a čim svršim. svakako je poznaju." O Drugom Gospodinovom dolasku i onome što će mu prethoditi.1-4 ponovno se opisuje Mihael. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti . A ti. lipnja do 2. Pavao je u Poslanici Rimljanima 11. svaki puta kao čuvar Izraela. Znaju kako je prorečeno za "stupove dima" (v.) narod ..6 i Djela apostolska 2. Mihael je bio Marijin predšasnik. taj raskol nije bio potpun. Nekoliko stoljeća. drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati. Svi će se zainteresirati. Pavao opširno piše u Drugoj poslanici Solunjanima 2. te će se. smjesta će saznati kako su katoličke djevojke najavile da će se stup dima pojaviti u katoličkom seocetu katoličke Španjolske i tamo ostati "para siempre" (zauvijek /španj. zahvaljujući njemu "tvoj (. u više navrata. "Jer ako je njihovo /židovsko/ odbačenje izmirenje svijeta. Daniele. Nema nikoga tko bi se sa mnom protiv njih borio osim Mihaela.na hebrejskom.. te ovo gledište otvara velike poglede. koja su se odvijala od 18. kao jedini tekst klasične hebrejske literature. U Danielu 10. kao i njegova uloga u posljednjim vremenima: "U ono će vrijeme ustati Mihael. naime. govorili su o otajstvu Crkve i Sinagoge. Pokušavamo.). O Mihaelovoj je ulozi u Garabandalu napisano puno toga. a napose Sephardimi.

te Brdo Sion ili Jeruzalem. Štoviše. "Knez kraljevstva perzijskoga protivio mi se dvadeset i jedan dan. Bilo je to po prvi puta u povijesti ukazanjâ da se Blažena Majka predstavila kao takva. jedan od prvih Knezova. Njegov blagdan slave svake godine 20. budući da su oni prvi imali Mihaela za svoga kneza. od njih je. dok. to izvršiti izniman utjecaj na Židove. stručnjak za Garabandal. i zakonodavstvo. nakon Ivana XXIII. Gora je to koju je Marija često iz svoje kuće gledala. Tri su najstarije u međuvremenu povukle svoje dvojbe i nijekanjâ. i Krist. mogle bi biti čimbenicima čuda. dok su njegovo iskustvo i učenost uistinu značajni. po tijelu. koji ju je primio 24. uslijediti još svega tri pape prije el fin de los tiempos. španj.) njihovo je posinstvo. Malo ljudi dvoji da će. punih usana. karmelićani su daleko najbliži židovstvu. On kaže: "(.13 opisuje se ukazanje Mihaela. a ognjeni noću. jer je on "jedan od prvih Knezova. na što je dobila potvrdan odgovor. dođe mi u pomoć." Njegova je sila velika. . izraz el fin de los tiempos poprima iznimno značenje. rekavši time da čak i u Nebu pripada Židovskome narodu. i razmjerno tamnoga tena. ukazala pod imenom koje se odnosi na jedno sveto mjesto . Mari-Loli ju je jednoga dana upitala je li ona Židovka. Brdo Sinaj ili Horeb.. Podsjetimo se da biblijska i od Boga nadahnuta proročanstva obično nikada nisu dobro shvaćana prije njihova ispunjenja. od svih redovničkih redova. i Savezi. Kao što je prorečeno. To je potvrdio pokojni otac Laffineur. koji je iznad svega. Česta je na mnogim mjestima ukazanjâ također i vizija stepenica koje vode u Nebo. Ako usporedimo mišljenja Sv. ali Mihael. i Slava." U Danielu 10. Bernarda o budućem ponovnom priključenju Izraela kojim će započeti treće razdoblje Crkve. ako trajni znak što ga toliki vidioci spominju bude stup dima danju a ognjeni noću. Mari Cruz nastavlja poricati da je ikada vidjela Blaženu Djevicu. Conchita je u svom dnevniku Mariju opisala kao prelijepu Židovku tamne valovite kose. U ostalim se ukazanjima Marija pojavljuje kao prelijepa djevojka s odlikama drugih lijepih djevojaka u datoj zemlji ukazanja. i bogoštovlje. srpnja. El fin de los tiempos (Kraj vremenâ.) Conchita je proročanski nagovijestila da će. Svijet će se uskoro usredotočiti na maleno seoce na sjeveru Španjolske. odnosno. kraja našega doba. Jedna. čak i pred biskupom Santandera. i obećanja. Blažena se Majka. Brojni hodočasnici koji su posjetili Međugorje i druga svetišta. U Poslanici Rimljanima 9. On je posjetio selo i upoznao ključne ljude koji su u događaje bili uključeni od samoga početka. s otvorenim vratima. vidjeli su na brdu veliki bijeli križ. Nazaret je jedino sveto mjesto iz kojeg se ta gora jasno vidi. počam od siječnja 1963. nedvojbeno će privući pozornost Židovâ.. njihovi su i Oci.4-5 Pavao piše o povlasticama Izraelovim.Goru Karmel. trajnoga znaka. Gora Karmel je gora koju je posvetio prorok Ilija. savršena nosa. Stup dima danju. sve su vidjelice nijekale ukazanjâ. Tri svete planine drevnoga izraelskoga naroda bile su Gora Karmel. ili možda čak i obje ove pojave." Iako Crkva ovaj odlomak primjenjuje na sebe. Karmelićani i karmelićanke Iliju smatraju svojim utemeljiteljem i uzorom. Dokumentacija i izvori oca Turnera besprijekorni su." Marija u Garabandalu Po prvi puta u povijesti marijanskih ukazanjâ.. Ako trajni znak bude stup dima. nije moguće isključiti "one koji su Izraelci". lipnja 1965. to će imati značajne posljedice po Židovski svijet. Tome i Sv. Bog blagoslovljen u vjekove. u skladu s Mihaelovim naviještenjem.spasiti.

Poruka Marije kao Su-Otkupiteljice. Prvenstvena je nakana mističnih događanja u Akiti bila potvrditi Stvarnu Prisutnost Našega Gospodina u Euharistiji. 11. kada je nagovijestila skoro proglašenje dogme o Mariji kao SuOtkupiteljici.1 Marija kao Su-Otkupiteljica Događaji koji su se zbili u Akiti aludiraju na ulogu Blažene Djevice kao Su-Otkupiteljice. jer mnoge duše odlaze u pakao stoga što nema nikoga tko bi se za njih molio i prinosio žrtve" (kolovoz 1917. te se nastavlja sve do današnjega dana. Japan: Suze u Akiti Neka huči more i što je u njemu. posvećeni su klanjanju Svetoj Euharistiji. "Puno molite i prinosite žrtve za grešnike. važne poruke za svijet. "Ako iz krvi što ju je prolila Gospa od Akite treba izvući neki zaključak. Blagdani Još se jedno žarište ukazanjâ odnosi na važnost liturgijskih blagdana. francuski misionar koji je trideset godina radio u Japanu kao poglavar Sestara Ulogu su-otkupljenja dijele svi koji svoja trpljenja sjedine s Kristovima. Godine 1973. Blažena je Djevica došla u Japan. u više je navrata također prikazano postojanje. u obličju u kojem se ona ukazala u Amsterdamu.24). te. Majka Kristova kao SuOtkupiteljica ima dioništvo u patnji Svojega Sina. Sestra je Agneza po prvi . kao i vrlo aktivna uloga što je Anđeli Čuvari igraju u zaštiti svojih štićenika. Događaji u Akiti usredotočeni su na Marijin kip u samostanu koji je lijevao suze. krug zemaljski i stanovnici njegovi! Rijeke nek plješću rukama. Posrednici i Zagovornici. zemlju u kojoj katoličko pučanstvo čini približno 0. kao i samostan što ga je Blažena Djevica pohodila. Tijekom svih devet godina ovih nebeskih događanja. kolovoza 1993. pa stoga nije čudno da su se događaji koji su prethodili porukama zbili pred Svetohraništem. Vladat će krugom zemaljskim po pravdi i pucima po pravici. Psalam 98 Majka Božja povjerila je jednoj japanskoj redovnici." rekao je otac Jacques. po imenu sestra Agnes Sasagawa. te (3) iz kipa se cijedila tekućina nalik na znoj i izlazile krvave suze. Posrednice i Zagovornice dolazi nam preko izgleda kipa na nekoliko načina: (1) kip je reprodukcija Gospe Sviju Narodâ. Redovnička zajednica. Znoj i krv prizivlju sliku Našega Gospodina za vrijeme Njegove Muke. onda je to taj da njeno poslanje kao Su-Otkupiteljice nikada nije završilo.3 posto. kao i općenito poslanje svih Anđela kao klanjatelja Bogu. kada je Blažena Djevica kazala. zajedno s njima nek se brda raduju! Jer Jahve dolazi.). dolazi suditi zemlji.. Tu su ulogu laikâ potakla ukazanja u Fatimi.15. za Crkvu" (Kološanima 1. (2) desna ruka kipa nosi stigmate u obliku križa koje su puštale krv. poput Svetoga Pavla "u svom tijelu dopunja/-ju/ što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo.

dok je treća primljena na godišnjicu čuda sunca u Fatimi (13. koje su joj nanosile snažnu bol. 29. te je tako ostala i nakon što se svjetlost povukla. Desna je ruka kipa prestala krvariti na Prvi Petak. i časti Oca.1973. svibnja). sestra Agneza je bila započela moliti krunicu.: Blagdan Presvetog Srca Za vrijeme klanjanja pred Presvetim Sakramentom. s njene desne strane. vrlo blizu nje. Ta ju je osoba naučila izreći sljedeću molitvu nakon svake desetice krunice: "O moj Isuse. listopada). osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Molim Te . ne dopusti da se ikada odijelim od tvoga Božanskoga Sina." Bila je to ista ona molitva koju je Gospa naučila fatimsku djecu. Bila je to ista ona osoba koja joj se ukazala prije četiri godine prilikom jednog od njenih boravaka u bolnici. Činilo se da čitavo Svetohranište gori. instinktivno sam se prostrla. nešto nalik na maglu ili dim stalo se okupljati oko oltara i zraka svjetlosti. rujna). Kao što je to bio slučaj i prije. sestra Agneza zapisala je sljedeće riječi u svoj osobni dnevnik: "Odjednom je iz Presvetoga Sakramenta zasjala zasljepljujuća svjetlost. oprosti nam naše grijehe. Sestra Agneza je znala da je Isus u Hostiji istinski očitovao Svoju Stvarnu Prisutnost. Za razliku od prethodnog puta. zazivajući dolazak Njegova Kraljevstva. koji se te godine poklopio s Blagdanom Duhova. lipnja 1973. svibnja). Presveta Majko Božja. Sestra je Agneza pošla sama u kapelicu i odjednom joj se učinilo da snažna svjetlost prodire iz Svetohraništa.. Služi se mnome kako želiš na slavu Očevu i za spasenje duša. 14. Kada je izašla iz kapelice. dok je kip prestao plakati jednog od sljedećih Prvih Petaka. Sestra Agneza molila je u zajednici pred Presvetim Sakaramentom. očuvaj nas od paklenoga ognja. kada je odjednom zasjala svjetlost iz Svetohraništa. Zatvorivši oči. te Svetoga Josipa Radnika (1. Dani posvećeni određenim pobožnostima također su vrlo značajno naglašeni. Događaji koji su prethodili porukama Gospodin u Euharistiji . posvećujem ti svoje tijelo i dušu da budu savršeno jedno s Tvojim Srcem. Svjetlost koja je dopirala iz Hostije bila je tako snažna da nisam mogla gledati izravno u nju. sestra Agneza je osjetila kao da je nešto probolo dlan njene lijeve ruke. kad se odjednom. Anđelâ Čuvarâ (2.. koje se u svakom trenutku žrtvuje na svim oltarima svijeta. Ona se smjesta prostrla na tlu. ali vrlo polako. Gospin je kip prestao plakati na Blagdan Gospe Žalosne. listopada). Prve dvije poruke Blažene Djevice primljene su na Prve Petke (značajne za pobožnost Presvetom Srcu). lipnja 1973. Molim Te. Ostale su poruke od Anđela Čuvara stigle na Blagdan Arkanđelâ (29. Cjelokupni su se mistični događaji koji su se zbili u samostanu okončali o Blagdanu Pohoda BDM (31. Potom je ta prekrasna osoba stala ovako moliti: "Presveto Srce Isusovo. dovedi u Raj sve duše.puta začula svoga Anđela Čuvara kako joj se obraća o Blagdanu Presvetoga Srca. Potom se pojavilo mnoštvo bića nalik na Anđele koji su okružili oltar u klanjanju pred Hostijom. Za vrijeme Klanjanja Presvetom Sakramentu nakon Mise. Dok se molila u kapelici. pojavila jedna osoba. lipnja 1973. Ovoga je puta ta prekrasna osoba molila krunicu zajedno sa setrom Agnezom. primi ovaj ponizni prinos moje osobe. 28. ugledala je dvije crvene ogrebotine u obliku križa. STVARNO prisutno u Svetoj Euharistiji. zrake su zlatne svjetlosti bile omotane crvenim plamenom. I sada je ta osoba ponovno stajala kraj sestre Agneze.

sestra Agneza se prisjetila riječi koje su joj bile upućene te noći: "Moli u naknadu za grijehe ljudi. Amen. neće primiti Pričest na ruku.: Prvi Petak Za vrijeme klanjanja." Sestra Agneza je shvatila da.. osjetila je upravo nesnosnu bol. To je posljednja kušnja. ona je kasnije umetnuta. tekla je krv iz udubine u središtu. Je li nemoć tvojih ušiju bolna? Tvoja će gluhoća biti izliječena. srpnja 1973. prva rečenica nije sadržavala riječ "stvarno". Tamo se prostrla na tlu i smjesta začula svoga Anđela čuvara kako joj govori: "Tvoja će se trpljenja danas okončati. sestra je Agneza molila u kapelici. "Upravo sam ponovno promijenila zavoj i nastavila moliti. Ta je dragocjena krv prolivena kao vapaj za vaše . U središtu dlana drvene ruke. novakinjo moja. Svijet danas ranjava Presveto Srce Našega Gospodina svojom nezahvalnošću i uvredama. Zatražio je od tebe da žarko moliš. Na mjestu gdje su se dvije poprečne grede presjecale. Potom sam začula glas za koji ne znam odakle je dolazio. Odjednom sam osjetila da je drveni kip oživio i da će mi progovoriti. Krv što ju je Marija prolila ima duboko značenje. Od svoga si se Krštenja uvijek vjerno molila za njih. ali je nastavila moliti. "Ja sam onaj koji je s tobom i koji te čuva. ne samo poradi svojih grijeha. Bio je okupan u jarkoj svjetlosti. 6. budi uvjerena. Bol se nastavila i nakon što je krv prestala teći. Nastavi puno moliti. stvarajući tako prežalostan prizor. Bol je bila tolika da ne bi mogla ispružiti ruku da je primi. te primijetila nešto neobično na desnoj ruci kipa Blažene Djevice. 7. Odjednom je osjetila snažnu bol u dlanu. Ispričaj svome poglavaru sve što se danas zbilo i poslušaj sve što će ti on kazati.: Prva poruka Blažene Djevice "Kćeri moja. koja se s vremenom predstavila kao Anđeo Čuvar sestre Agneze. U njenom izvornom izdanju. Marijine su rane znatno dublje i bolnije od tvojih. Pozorno utisni u dubinu svoga srca pomisao na Marijinu krv." 27. Uzrokuje li ti rana na ruci trpljenje? Moli u naknadu za grijehe ljudi. Anđeo se ponovno ukazao i stao moliti krunicu sa sestrom Agnezom.brani me i štiti kao Tvoje posebno dijete. Pođimo se pomoliti zajedno u kapelicu.. Kasnije je. U svoj je dnevnik oko 3 sata izjutra sestra Agneza zapisala. Sestra je Agneza potražila utočište u kapelici. Budu strpljiva." Glas je dopirao od njezinoga Anđela koji je nešto kasnije rekao. lijepo si me poslušala napustivši sve da bi me slijedila. Sestra Agneza dva dana nije mogla spavati zbog bolne rane na ruci... Rano prijepodne toga Prvoga Petka. Preplavljena mješavinom straha i poštovanja." Sestra Agneza požurila je s Anđelom u kapelicu. Rano izjutra. a koji mi je rekao. srpnja 1973. Sestra se Agneza instinktivno prostrla na tlu i začula sljedeću poruku: 6. srpnja 1973. "Ne boj se. nalazila se rana u obliku križa. Svaka je osoba u ovoj zajednici moja nezamjenjiva kćer.puno." (Napomena: Ovu je molitvu sastavio biskup Ito za Red službenica Euharistije. pregledavši ranu. Na zahtjev Blažene Djevice. sestra Agneza primijetila da se u središtu dvaju krakova križa nalazi rupa iz koje je potekla krv. "U to je vrijeme kip stajao s desne strane oltara. srpnja 1973. poradi boli u lijevoj ruci.) Sestra Agneza je shvatila da je to Anđeo koji se ukazivao u liku žene. Sestra Agneza tu je noć provela u jakim bolovima. već i u naknadu za grijehe svih ljudi. Žarko moli.

Podigla je oči i ugledala Anđela koji je rekao: "Marija je još tužnija nego kada lije krv. "Kćeri moja. Prenijet ćeš to svome poglavaru. te je kasnije stala moliti krunicu. kako bi razmatrala muku Našega Gospodina. ti što želiš bez ostatka pripadati Gospodinu. Među njima. ne daj se smesti. "Je li ono što u svome srcu misliš istinito? Jesi li istinski odlučila postati kamen odbačeni? Novakinjo moja. Potom je odjednom začula glas neopisive ljepote. ljubiš li Gospodina? Ako ljubiš Gospodina. kako biste utješile Gospodara. da se posvećuje i moli u naknadu za nezahvalnost i hule tolikih ljudi. U posvemašnjoj prepuštenosti. Želim duše koje će ga tješiti." Anđeo je ovu rečenicu završio sa smješkom i nestao. Obriši znoj.: Blagdan Arkanđelâ Dok je zajednica privodila kraju službu u kapelici. Izvoli. Molitva. Vrlo je važno. budite vjerne i ustrajne u svojim molitvama. On će te znati razumjeti i upravljati. Zajedno sa svojim Sinom. Brojni ljudi u ovome svijetu vrijeđaju Gospodina." (Biskup je od sestre Agneze zatražio da Blaženoj Djevici postavi tri pitanja. Spriječila sam stradanja prikazujući Mu trpljenja Sina na Križu. Cijeli je kip bio njime prekriven. pusti neka te vodi tvoj poglavar. sestra Agneza nije mogla odgovoriti. te se sestra Agneza molila kako bi joj se pružila prilika da izvrši zadaću povjerenu joj od biskupa). u naknadu za nezahvalnost i hule na Gospodina. već se nalaze na putu međusobnoga okupljanja. kao i ljubljene duše koje Ga tješe. sestra Agneza primila je njenu drugu poruku: 3. Potom je čula kako joj Anđeo Čuvar govori: "Imaš nekoliko pitanja. Njegovu Predragocjenu Krv. poslušaj što ti imam reći. novakinjo moja. Neka se svaka od vas nastoji. kip je postao snažno obasjan svjetlošću. poslušnost predstavlja temelj. oživotvorite je. "Čak je i u svjetovnoj zajednici potrebna molitva. Zajedno sa svojim Sinom. Tražim to također i od tvoje zajednice: da ljubi siromaštvo. Ta su tri čavla siromaštvo. Molite molitvu Službenica Euharistije sa svješću o njezinu značenju. Njezin je Anđeo nastavio: "Reci svome poglavaru da je krv danas prolivena po posljednji puta. Uz pobožnost Presvetom Srcu." Na svoje iznenađenje. 3. napose na čelu i . čistoća i poslušnost. odluči se i na pobožnost Predragocjenoj Krvi. Ispričaj im što se danas dogodilo. Nebeski Otac pripravlja veliku kaznu za čitavo čovječanstvo. Prepoznavši da je to Blažena Djevica. I tvoja će bol danas prestati. rujna 1973. Sestra Agneza je osjetila nekoga kraj sebe. Sestra Agneza pošla je u rano poslijepodne u kapelicu. u potpunosti prikazati Gospodinu. kolovoza 1973. položi svoje zavjete znajući da moraš biti pribita na Križ s tri čavla. Ne poklanjajući odveć pozornosti samome njihovom obliku. u skladu sa svojim sposobnostima i položajem. kako bi ublažile ljutnju Nebeskoga Oca. Tekućina nalik na snažan znoj nije prestajala teći. te kao da se stao znojiti. već sam toliko puta intervenirala da bih ublažila gnjev Očev. pokora i odvažne žrtve mogu ublažiti srdžbu Očevu. Duše koje žele moliti. da bi postala zaručnicom dostojnom Zaručnika.obraćenje. On će to odmah shvatiti. sestra Agneza i još nekolicina sestara vatom su upile znoj. kolovoza 1973. prikazujte /sve što vam Otac pošalje/ u naknadu za grijehe." S najvećom brižnošću i pobožnošću. Moli u naknadu za sve ljude. želim duše koje će svojim trpljenjem i siromaštvom vršiti naknadu za grešnike i nezahvalnike. A ti poslušaj njegove upute. "Da bi svijet upoznao Njegovu srdžbu. za mir." 29. tvoreći tako legiju dušâ žrtve.

vratu. Potom su sestre odjednom zamijetile kako se s komadićâ vate širi nadnaravno ugodan miris. Taj se miris poprilično dugo zadržao u kapelici. Svaki puta kada bi netko u nju ušao, imao je dojam kao da ulazi u samo Kraljevstvo nebesko. 2. listopada: Blagdan Anđelâ Čuvarâ U trenutku Pretvorbe za vrijeme Mise, zasljepljujuća je svjetlost zasjala iz Svetohraništa. "Istovremeno su se, u molitvi pred svjetlećom Hostijom, pojavili Anđeli. Klečali su pred oltarom u polukrugu, nama okrenuti leđima. Bilo ih je osam... Bilo bi teško točno opisati njihovu odjeću. Jedino što mogu reći jest da su bili obavijeni nekom vrstom bijele svjetlosti... Svih je osam Anđela bilo u poklonstvu pred Presvetim Sakramentom u najvećoj pobožnosti. "U trenutku Pričesti, približio mi se moj Anđeo Čuvar i pozvao me da pristupim oltaru. U tom sam trenutku mogla jasno razabrati Anđele Čuvare svake od članica zajednice. Oni su se nalazili s njihove lijeve strane, te su bili nešto viši negoli svaka od njih. Poput mog Anđela Čuvara, odavali su dojam pružanja vodstva i zaštite s najvećom dragošću i ljubavlju." 13. listopada 1973.: Konačna poruka Blažene Djevice Marije Dok je, prilikom klanjanja pred Presvetim molila krunicu, sestra Agneza je ponovno ugledala žarku svjetlost Presvetoga Sakramenta. Činilo se kako se svjetlost iz Svetohraništa širi po cijeloj kapelici. Istovremeno je Marijin kip isijavao nebeski miris. Nakon klanjanja se vratila u svoju sobu, ali je poslije ponovno otišla u kapelicu. Sestra Agneza opisuje kako je upravo bila ušla u kapelicu, te je, tek što se bila prekrižila krunicom, začula glas neopisive ljepote koji je dopirao iz kipa. Već na samu prvu riječ, sestra se Agneza prostrla na tlu, usredotočivši se na poruku koju je upravo primala; bila je to posljednja poruka. Kada je glas utihnuo, sestra Agneza je razmatrala poruku, te je kasnije od Blažene Djevice primila još i ovu poruku: "Postoji još nešto što želiš pitati? Progovorit ću ti živim glasom. Odsad ćeš slušati onoga koji će ti biti poslan /oca Yasudu/ i svoga poglavara. "Puno moli krunicu. Samo te Ja mogu spasiti od stradanja koja se približavaju. Oni koji svoje pouzdanje stave u mene, bit će spašeni. "Draga moja kćeri, dobro poslušaj što ti imam reći. O tome ćeš obavijestiti svoga poglavara. Kao što sam ti već kazala, ako se ljudi ne pokaju i ne poprave, Otac će na čitavo čovječanstvo pripustiti veliku kaznu. Bit će to kazna gora od potopa, kakva još nikada nije viđena. Vatra će sići s neba i izbrisati veliki dio čovječanstva s lica zemlje, dobre kao i zle, ne štedeći pritom niti svećenike niti vjernike. Preživjeli će biti tako očajni da će zavidjeti mrtvima. Jedino oružje koje će vam preostati jest krunica i Znak što vam ga ostavi moj Sin. Molite krunicu svaki dan. Zajedno s krunicom, molite za Papu, biskupe i svećenike. Djelo će đavolsko prodrijeti čak i u Crkvu, tako da će se kardinali dizati protiv kardinalâ, biskupi protiv biskupâ. Svećenici koji me časte bit će proganjani i naići će na protivljenje svoje subraće... crkve i oltari bit će opustošeni, a Crkva puna onih koji prihvaćaju nagodbe, dok će zloduh prisiliti brojne svećenike i posvećene duše na napuštanje službe Gospodnje. Zloduh će biti posebno neumoljiv prema Bogu posvećenim dušama. Pomisao na gubitak tolikih duša uzrokom je moje žalosti. Ako grijesi postanu brojniji i teži, više im neće biti oprosta. "Ohrabri se i razgovaraj sa svojim poglavarom. On će znati kako potaknuti svaku od vas na

molitvu i vršenje djela zadovoljštine." 4. siječnja 1975.: Kip plače po prvi puta Anđeo je rekao sestri Agnezi: "Nemoj se iznenaditi ako vidiš da Blažena Djevica plače. Ona plače jer želi obraćenje najvećeg mogućeg broja ljudi. Ona želi da se duše posvete Isusu i Ocu preko njezina posredovanja. Onaj koji te upravlja rekao ti je danas prilikom zadnje propovijedi; tvoja vjera opada ako ne vidiš. To je stoga što je tvoja vjera slaba. Blažena se Djevica raduje posveti Japana njezinu Bezgrješnom Srcu jer ljubi Japan. Ali, žalosna je kada vidi da se ta pobožnost ne uzima ozbiljno. Iako je izabrala ovaj prostor Akite da prenese svoje poruke, lokalni se župnik ne usudi doći iz straha što bi tko mogao reći. Ne boj se. Blažena Djevica čeka na sve vas raširenih ruku iz kojih se izlijevaju milosti. Širi pobožnost prema Djevici. Ona se raduje ispovijedanju vjere laika koji su se danas po njezinu posredovanju posvetili u duhu vaše zajednice. Ne smijete omalovažavati tako posvećene laike. Molitva koju običavate izgovarati, govoreći 'Podaj Japanu milost obraćenja po zagovoru Djevice Marije', mila je Gospodinu. Ti koja si povjerovala kada si ugledala Marijine suze, kada ti to tvoj poglavar dopusti, obrati se najvećem mogućem broju ljudi, kako bi utješila Srca Isusovo i Marijino. Hrabro širi ovu pobožnost na njihovu još veću slavu. Moje ćeš riječi prenijeti svome poglavaru, kao i onome koji te upućuje." 1. svibnja 1976.: Blagdan Svetoga Josipa Radnika Anđeo je nakon Pričesti rekao sestri Agnezi: "Brojni ljudi u ovome svijetu vrijeđaju Gospodina. Gospa čeka duše koje će Ga utješiti. Ostanite u siromaštvu. Posvećujte se i molite u naknadu za nezahvalnost i hule tolikih ljudi. Krunica je vaše oružje. Pozorno je molite, a još pozornije kada molite s nakanom za Papu, biskupe ili svećenike. Ne smiješ zaboraviti tih /Marijinih/ riječi. Blažena se Djevica bez prestanka moli za obraćenje najvećeg mogućeg broja ljudi i plače, nadajući se Isusu i Ocu privesti duše koje su Im žrtvovane po njezinu zagovoru. Na tu nakanu, te kako biste nadišle vanjske prepreke i postigle nutarnje jedinstvo, budite jednoga srca. Neka vjernici žive život dostojniji vjernikâ! Molite novim srcem. Pridajte veliku važnost ovome danu, na slavu Boga i Njegove Svete Majke." 29. rujna 1981.: Značenje suza Za vrijeme klanjanja pred Presvetim Sakramentom, sestra Agneza je osjetila prisutnost svojega Anđela pokraj sebe. Nije mu vidjela obličje, već se umjesto toga pred njenim očima pojavila otvorena Biblija. Kada je sestra Agneza prepoznala ulomak iz Knjige Postanka 3,15, Anđeo joj je objasnio: "Brojka stotinu i jedan (dana plača kipa u Akiti. op.pr.) ima svoje značenje. Ona znači da je grijeh došao na svijet po ženi, te da je po Ženi na svijet došlo i spasenje. Nula između dvije jedinice označava Vječnoga Boga, koji je odvijeka i dovijeka. Prva jedinica predstavlja Evu, a druga, Djevicu Mariju." Sestra Agneza je još jednom pročitala taj redak, a potom su i Biblija i Anđeo nestali. (Otac Yasuda komentira da se taj ulomak iz Knjige Postanka naziva protoevanđeljem, te se smatra prvim obećanjem Spasitelja što ga je Bog dao čovjeku. To je također i prvi redak Biblije u kojemu se aludira na Marijino Bezgrješno Začeće, kao i na činjenicu da ona nikada nije bila pod vlašću Sotone.)

"Poruka Akite je Fatimska poruka..." Biskup Ito, u čijoj je biskupiji smještena Akita, primijetio je sljedeće sličnosti između Akite i Fatime:

Fatima: "Uzrokuje li ti ovo veliku patnju? Moje će ti Bezgrješno Srce biti utjehom i putom ... k Bogu" (13. lipnja 1917.). Akita: "Uzrokuje li ti rana na ruci trpljenje? Moli u naknadu za grijehe ljudi" (6. srpnja 1973). Fatima: "Sveti će Otac puno pretrpjeti..." (13. srpnja 1917.). Akita: "Puno moli za Papu..." (6. srpnja 1973.). Fatima: "Svaki dan molite krunicu" (13. rujna 1917.). Akita: "Moli otajstva krunice svakoga dana" (13. listopada 1973.). Fatima: "... žrtvujte se Bogu, prihvaćajući sva trpljenja što bi vam ih On mogao poslati..." (15. svibnja 1917.). Akita: "prikazujte /sve što vam Otac pošalje/ u naknadu za grijehe (3. kolovoza 1973.). Fatima: "Kaznit će svijet za njegove zločine" (srpanj 1917.). Akita: "Otac će na čitavo čovječanstvo pripustiti veliku kaznu (13. listopada 1973.). Fatima: "Puno molite i žrtvujte se za grešnike..." (kolovoz 1917.). Akita: "Moli u naknadu za grijehe ljudi" (6. srpnja 1973). Fatima: "... progonstva Crkve, oni dobri će postati mučenicima ... neki će narodi biti zbrisani s lica zemlje" (13. srpnja 1917.). Akita: "... izbrisati /će/ veliki dio čovječanstva s lica zemlje, dobre kao i zle, ne štedeći pritom niti svećenike niti vjernike... (listopad 1973.). Biskupovo odobrenje Otac Yasuda, duhovni vođa sestre Agneze, bio je prisutan u 98 od ukupno 101 navrata kada je kip lijevao suze. Stotine je ljudi vidjelo kip kako plače. Da bi se mogli vidjeti ti čudesni događaji, nije se tražila vjera. U nedavnom TV-razgovoru, otac Yasuda je rekao da su uzorci krvi, suza i znoja 29. siječnja 1979. poslani u laboratorij Sveučilišta u Akiti na analizu. Prema potpisanom svjedočanstvu, krvna je grupa bila ona B, dok tjelesne tekućine pripadaju grupi AB. Dana 30. studenog 1981., analize su pokazale da tjelesne tekućine pripadaju grupi 0. Otac Yasuda smatra kako je Bog u ovom slučaju stvorio tri različite krvne grupe, kako bi u potpunosti odbacio teoriju ektoplazme* što su je kritičari iznijeli kako bi obezvrijedili kip koji je plakao i puštao znoj. Prema toj bi teoriji sestra Agneza vlastitu krv bila "zrakom" prenijela na kip. Prva se komisija koja je istraživala pojave u Akiti poslužila ovom teorijom kako bi omalovažila tamošnje događaje. Na Uskrs, 22. travnja 1984., njegova Uzoritost John Shojiro Ito, biskup Niigate, izdao je pastoralnu poslanicu u kojoj događaje u Akiti proglašava nadnaravnim. U svojoj je pastirskoj poslanici biskup Ito naveo primjer Terese Chun, Koreanke koja je, poradi tumora na mozgu, bila u stanju vegetiranja. Čudesno je ozdravila za vrijeme jednoga ukazanja Blažene Djevice od Akite. Još je jedno čudesno izliječenje bilo ono sestre Agneze, koja je ozdravila od svoje gluhoće. Blažena je Djevica Marija bila nagovijestila redovničino ozdravljenje za vrijeme Blagoslova Presvetoga Sakramenta. _____________________ * ektoplazma = (prema Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1982., str. 363.) "posebna supstancija koja, u stanovitim uvjetima, navodno izlazi iz tijela spiritističkog medija" (op. prev.)

12.

Međugorje: Njegove poruke, tajne i upozorenja Davat ću vam poruke kao nikada prije. Došla sam vam reći da Bog postoji. Gospa međugorskim vidiocima Dana 24. lipnja 1981., Blažena se Majka ukazala dvoje djece u Međugorju,malom mjestašcu u Bosni i Hercegovini, upravo na blagdan Sv. Ivana Krstitelja. Dvoje mladih, šesnaestgodišnja Mirjana Dragičević i petnaestgodišnja Ivanka Ivanković, hodale su putem u podnožju Podbrda, kada su ugledale prekrasan i svijetao lik mlade žene koja je isijavala neizrecivu svjetlost. Ivanka je, pokazavši na taj lik, poviknula, "Pogledaj, Mirjana, to je Gospa!" Mirjana je, i ne pogledavši, uzvratila, "Ma hajde! Zar bi se Gospa nama ukazala?" I tako su nastavile ići svojim putem. Na povratku iz sela Bijakovići, ovaj puta zajedno s Milkom Pavlović, koja je skupljala ovce, ponovno su susreli Gospu. Sada su im se već bili pridružili i sedamnaestgodišnja Vicka Ivanković, i petnaestgodišnji Ivan Dragičević, koji su također ugledali Gospu. Kada je ovo petoro djece zaustavilo svoje poglede na ponešto udaljenoj viziji, Gospa im je mahnula da joj se približe. Isprva su se prestrašili, a potom su zadobili nutarnji osjećaj mira i radosti. Ta je vizija trajala približno četrdeset i pet minuta. Sljedećega dana, 25. lipnja 1981., četvoro od njih, Ivanka, Mirjana, Vicka i Ivan, osjetili su poriv da odu na Podbrdo. Odlučili su da će ovaj puta, ugledaju li viziju ponovno, pozvati još dvoje svojih prijatelja, Mariju Pavlović i desetgodišnjeg Jakova Čolo. Približili su se Podbrdu oko šest sati poslije podne, a Ivanka je i opet prva ugledala Gospu. Vicka ju je također vidjela, te je, sjetivši se svoga obećanja, otrčala po Mariju i Jakova. Oni su im se odmah pridružili. Sada je svo šestoro djece moglo vidjeti Blaženu Majku. Bila je vrlo lijepa, a s njima je provela oko petnaestak minuta. Gospa se potom pozdravila s djecom, odlazeći s riječima, "Idite u miru Božjem." Ovim se mladim ljudima ona i dan danas ukazuje. Gospinu ukazanju nerijetko prethodi jarka svjetlost nalik na munju. Svakome od njih Gospa je kazala da će primiti deset tajni. Mirjana i Ivanka već su primile svih deset tajni, te sada razmjerno neredovito viđaju Gospu. Ivan, Jakov, Vicka i Marija primili su po devet tajni i još uvijek Gospu viđaju svaki dan. Gospine su glavne poruke molitva, post, vjera, obraćenje i mir. Naglasila je kako mir dolazi isključivo iz obraćenja, odnosno pomirenja s Bogom i bližnjim. Gospina ukazanja u Međugorju iznimno su važna, jer se čini kako predstavljaju žarišnu točku porukâ namijenjenih čitavome svijetu. Samo u Sjedinjenim Državama, vidljiv je velik utjecaj Međugorja na duhovni život vidjelaca u mjestima kao što su Scottsdale i Phoenix u državi Arizoni, te Denvera u Koloradu, Marlbora u New Jerseyu, Conyersu u Georgii, te brojnim drugima. Brojni su od svjetskih vidjelaca posjetili Međugorje, te je za njih taj posjet predstavljao početak razvijanja snažne svijesti o stvarnosti Isusova prisustva u njihovim životima. Na puno su načina ostala ukazanja plodom Međugorja. Pokretačka osovina ukazanjâ Međugorje za svijet predstavlja pravi svjetionik. Ono je posebno mjesto hodočašćâ koje svijet poziva na povratak Bogu. Poruke u Fatimi i Garabandalu nisu poslušane. U Međugorju, Blažena Majka udara u trublju kako bi svi obratili pozornost na njene poruke, kakvih u povijesti još dosad nije bilo. Čini se kako je riječ o posljednjem pokušaju Neba da se Njegov glas čuje u svijetu koji, poradi svoje mahnite užurbanosti, kao da više i nema vremena slušati.

Isprva se činilo kako se neke poruke o miru ponavljaju, no sada uviđamo u kolikoj su mjeri one bile proročanske, s obzirom na postojeću razornu političku situaciju. Tko je mogao misliti da će započeti pravo dijabolično etničko čišćenje, koje i dalje potresa čitav svijet. Rat u Bosni i Hercegovini možemo pratiti na televiziji gotovo svake večeri, a Gospine poruke tako postaju samo jasnije. Sada uviđamo zbog čega je upravo taj dio svijeta odabrala za ukazanja i prenošenje poruka. Baš kao što se Marija u Fatimi ukazala da bi svijet upozorila na bezbožni komunizam i druga zla, u Međugorju se ukazuje kako bi oglasila uzbunu. Kako se etnički sukob zaoštravao, jačali su i Marijini vapaji za molitvu i pokoru. U poruci od 25. rujna 1992., Marija nam je objasnila kako Sotona pokušava uništiti planove Neba: "Draga djeco! I danas vam želim reći: s vama sam u ovim nemirnim danima u kojima Sotona želi uništiti sve što gradimo moj Sin Isus i ja. Na poseban način želi uništiti vaše duše. Želi vas odvući koliko je moguće dalje od kršćanskog života, kao i od Zapovijedi na koje vas Crkva poziva, kako biste ih živjeli. Sotona želi uništiti sve što je sveto u vama i oko vas. Stoga, dječice, molite, molite, molite, kako biste bili kadri shvatiti sve što vam Bog daje po mom dolasku!" U poruci od 25. listopada 1992., upozorila nas je da je Sotona jak, i da želi za sebe pridobiti što je moguće više duša. Upravila nam je vapaj da se u nju uzdamo, te nam je rekla kako je ovdje da bi nam pomagala i vodila nas. Marija je također natuknula i da će ukazanja uskoro prestati. Kada se to dogodi, prorečeni će događaji uslijediti velikom brzinom. Rečeno nam je u Međugorju da su tamošnja ukazanja posljednja na zemlji, te da će, jednom kada tamo prestanu, prestati posvuda: "Draga djeco, pozivam vas na molitvu sada kada je Sotona jak i želi za sebe pridobiti što je moguće više duša. Molite, draga djeco, i više se uzdajte u mene, jer sam ovdje da bih vam pomagala i vodila vas novim putem prema novom životu. Stoga, draga dječice, poslušajte što vam govorim, jer je važno, kada više ne budem s vama, da se sjetite mojih riječi i svega što sam vam kazala. Pozivam vas da počnete ispočetka mijenjati svoj život i da se odlučite na obraćenje ne samo riječima, već životom." Rečeno nam je, preko vidjelaca, da će, kada ova ukazanja prestanu, na svijet doći tri upozorenja, nakon čega će biti dat vidljivi znak. Nakon što se pojavi vidljivi znak, "oni koji još uvijek budu na životu, imat će još samo vrlo malo vremena za obraćenje." Gospa je rekla da su njena ukazanja u Međugorju velika milost Božja. To je i ponovila, u svojoj poruci od 25. srpnja 1992.: "... zahvaljujte Bogu za dar što sam s vama, jer, kažem vam, velika je to milost..." Čini se da će uskoro ta velika milost ovih nebeskih pohođenja prestati, te da će se svijet susresti s Božjom Pravdom. Tada ćemo trebati živjeti sve što nam je rečeno u Pismima, kao i, kroz ovih proteklih dvanaest (+ 10 op.prev.) godina, u Međugorju. Međugorski su hodočasnici imali iskustvo upozorenja Nedavna svjedočenja hodočasnikâ u Međugorje opisuju kako su doživjeli prosvijetljenje svijesti, prilikom kojega im se čitav život odvrtio pred očima poput filma. Opisuju kako su točno i jasno mogli vidjeti svaki događaj u svom životu - kada su Bogu rekli "da", kao i svaki onaj kada su Mu rekli "ne". Njihove su svijesti bile preplavljene takvom svjetlošću da su se vidjeli kao u rendgenskoj zraci Duha Svetoga, "sa sjenama mržnje, kao i sa svjetlošću ljubavi što su je bili podarili." Osjetili su duboko kajanje. Svi su odreda u tom času primili duboko

"Napustite sve što se protivi obraćenju!" Pomirenje s Bogom i braćom ljudima potrebno je za nutarnji mir. rekla je sljedeće. i iz sve snage. kao i za svjetski mir. Molite za njih!" Marija je kazala kako se obično svakoga dana pred križem na Križevcu moli Bogu da oprosti čovječanstvu. "Samo mir! Ne bojte se nepravde. o tome da smo pozvani Boga ljubiti iz svega srca. Ključne poruke sadrže traženje ispravnoga odnosa prema Bogu. trebali biste činiti iz ljubavi! Prihvatite sve tegobe. Neka mir vlada čitavim svijetom. siječnja 1986.nutarnji mir i radost srca koji proizlaze iz molitve. Jedan među njima koji je bio ovisnik o drogi. pomirenja i vjere. tako i tjelesno. autorice Mary Joan Wallace." upućuje nas Gospa u poruci od 23. Tugujem zbog njih. "Draga djeco. obično bi kazala: "Idite u miru Božjem!" Trećega dana. i koji obogaćuje svako srce. iz sve duše. Stoga smo našu pozornost usmjerili na ta središnja pitanja. Poziva nas na mir koji nam ne može dati svijet. moja su djeca. Ovi hodočasnci sada žele samo jedno: Boga i Njegovu ljubav staviti ispred svega ostaloga u svojim životima. kao i za obraćenja. kako biste kročili putem spasenja!". kada se Marija Pavlović spuštala s Podbrda. a ne toliko na osobe koje ih primaju. ledena će se srca vaše braće otopiti. o tome da Mu se obratimo u molitvi i kažemo "da" Njegovoj volji. Obraćenje će biti lako za sve koji ga budu željeli. već jedino Bog . obraćenja. To je milost koju morate moliti za svoga bližnjega. draga djeco. sve poteškoće s ljubavlju! Opraštajte! Izmirujte se! Želim vas sve privesti k miru što ga daje jedino Bog. Marija joj se ukazala s praznim križem. a bližnjega svoga kao sebe samoga. iz kojega su izbijale brojne dugine boje." uputila ih je idućega dana. srpnja 1990.1 Bi li to mogao biti nagovještaj globalnoga upozorenja što su ga najavili vidioci u Garabandalu. Kao Kraljica Mira.. "Posebno vas . kao i na drugim mjestima ukazanjâ? Poruke Poruke i dalje ostaju u središtu pozornosti na svim mjestima ukazanjâ. zavapila je plačući. vapi Marija. iz svega uma. potreban je mir..28-33).ozdravljenje. pokore. "Molim vas da mi pomognete prikazati vas Bogu . draga djeco. "prikažite ih kao žrtvu Bogu. Pozivam vas da postanete nosioci i svjedoci mojega mira u ovom nemirnom svijetu. preko obraćenja i pomirenja postupka koji traje čitav život. i nestati svaka prepreka. "Da bi svijet bio spašen. "Oduvijek je postojala. ne možete ništa učiniti!" U jednoj drugoj poruci vapi. kako duhovno. "Mir." objasnila je Marija trećega dana. koji nema mira i žudi za njim!" Hitna potreba za obraćenjem i pomirenjem Jedna druga poruka govori o predaji Bogu. "Želim biti s vama kako bih obratila i pomirila čitav svijet. "I oni /koji su odijeljeni od Boga/. Sljedećih nekoliko stranica uzeli smo iz knjige nazvane Međugorje: Pozadina događanjâ i poruke2. posta." Dana 25. "Otvorite svoja srca Isusu! Pozivam vas na molitvu i potpuno predanje Bogu! Danas vas molim da počnete ljubiti žarkom ljubavlju kakvom ja ljubim vas!" Te nas poruke podsjećaju na Isusovo učenje (iz Markova Evanđelja 12." preporučila je potom. Na kraju svakoga ukazanja." Kada dođu trpljenja." naglašava Blažena Majka. objašnjava Gospa. danas vas pozivam na život ljubavi prema Bogu i bližnjemu! Bez ljubavi. jer ne znaju što ih čeka ako se ne vrate Bogu.. "Sve što činite. mir. u potpunosti je oslobođen svoje ovisnosti. mir!". "Ako budete svim srcem molili. Gospa neprestano govori o miru.

a posebno je to činila za vrijeme prve godine ukazanjâ. jednu od svojih najdražih molitava. "Odbacite strah!" Jelena je kazala kako je u nutarnjoj lokuciji primila sljedeću poruku od Marije: "Ako želite biti vrlo sretni." Nešto kasnije je uskliknula. Ova molitva. u kojemu se naglašava vjera u Boga i traženje najprije Njegova Kraljevstva. već prepustite Bogu da ih On rješava.. kao da su /njegovi narodi/ sami sebe stvorili. Potrebno je ovu poruku prenijeti Zapadu!" Marijinu su zahtjevu za mjesečnom Ispovijedi smjesta udovoljili svećenici crkve Svetoga Jakova. puno molite. već i tjedno. naglašava ona. "Brojni vjernici uopće ne mole". Brojni svećenici prate hodočasnike u Međugorje i proučavaju poruke. Marija od svećenikâ traži da vjeruju i da razviju čvrstu vjeru. iako su kadri spoznati da On postoji. Vidioci i neki od župljana Međugorja. više je onih koji ovdje dolaze zbog obraćenja. kvartalnom časopisu Međugorskoga centra u Engleskoj. sve zajedno. naglasila je da je Sakramenat Pomirenja vrlo važan dok traje obraćenje.pozivam na molitvu .. Danas se ta brojka procjenjuje na 15 000. početkom 1989. znak je pomanjkanja vjere. Svaki strah i sukob u našim obiteljima. Marija je zatražila molitvu za obraćenje Rusije. a bez molitve. Preko Jelene. u obitelji. negoli zbog ozdravljenja.. pomažu nam razmatrati i razvijati vjeru u temeljna kršćanska uvjerenja. Sada ona traži molitvu za obraćenje Zapada. čini Međugorsku molitvu).. Potiče također i čitanje Biblije pred Presvetim Sakramentom ili kod kuće. njegov je urednik. za vrijeme fatimskih ukazanja. Godine 1917. Vjera dolazi s povjerenjem. Marija traži da članovi obitelji svake večeri mole zajedno. isusovac i doktor teologije. vodite jednostavan i ponizan život. Mjesečna će ispovijed biti lijekom za Crkvu na Zapadu. Izražavajući svoju zabrinutost za ljude na Zapadu u listopadu 1981. Marija je kazala kako se veliki grijeh svijeta sastoji u tome što se toliki ljudi uopće ne zanimaju za Boga. dok su njihov primjer potom slijedili i brojni župljani i hodočasnici.24-34. kaže Marija. Marija je istakla: "Potrebno je ljude poticati na mjesečnu ispovijed. posebno na nakanu obraćenjâ. Čitava bi područja Crkve mogla biti ozdravljena kada bi vjernici obavljali mjesečnu Ispovijed. žalosno je kazala." Preko vidjelaca. Marija je objasnila: "Zapad je postigao uljudbeni napredak. godine iznio podatak da je od početka ukazanjâ Međugorje posjetilo približno 14 000 svećenika. otac Richard Foley. Marija je zatražila da se četvrtkom uvečer čita iz Matejeva Evanđelja 6. Vjera Marija često potiče vjeru. Marija se osmjehuje kada čuje Apostolsko vjerovanje. na Ispovijed ne idu samo mjesečno. mlade žene koja prima nutarnje lokucije kojima se nadopunjuju poruke vidjelaca. ali je to učinio bez Boga. i ne opterećujte se isuviše vlastitim problemima. U Međugorskom glasniku. vi koji vjerujete! Ne odgađajte svoje obraćenje!" Budući da je svijet uronjen u posvemašnjem grijehu. "Obratite se.. uključujući i neke od članova molitvenih skupina mladih. . Ljudi zarobljeni egocentričnošću i ohološću ne mogu doprijeti do Boga. Zdravomarije i Slava Ocu izrečene sedam puta (što. kao i tradicionalne molitve Očenaša.kako bi se svi koji su daleko od Boga mogli obratiti!" U kolovozu 1982. kao i u Crkvi. Među hodočasnicima koji pohode Međugorje. vjera i povjerenje ne mogu se održati na životu. posebno na prve subote u mjesecu .

prinoseći i svoje osobne žrtve kao pokoru. Obično riječ "post" povezuje s riječju "molitva. kada se neki od vidjelaca. "onaj o kruhu i vodi. te kao zahvalu za Sakramenat Svete Euharistije. kao i neki članovi triju molitvenih skupina mladih. koji ponekad sadrži i krumpir. jogurta. i/ili povrća. govore duhovni savjetnici. Na post bismo trebali gledati pozitivno. Ostavljanjem materijalnih stvari po strani. a petkom Isusove žrtvene smrti za grijehe svijeta.onaj o kruhu i vodi . Objašnjavajući razloge za post. posebno kada bi Marija zatražila dodatnu molitvu za posebne nakane." U neočekivanom ukazanju Ivanu u njegovoj kući 14. kao i osjetljivijima prema gladi i potrebama drugih. Običavaju postiti također i tri do devet dana pred velike blagdane. Za posta nerijetko piju mineralnu vodu. Svaki dan izmolite barem jednu čitavu krunicu . Prvi su kršćani također postili srijedom i petkom. žalosna i slavna otajstva. Primjenjujte samoodricanje poradi Isusa. noću uspinju strmim i kamenitim putem koji vodi ka Križevcu . te članovi molitvenih skupina mladih.radosna. Poseban poziv na molitvu odnosi se na svećenike i biskupe. kao. Molitva Marijine se najčešće poruke odnose na molitvu srcem . Istakla je kako TV nerijetko može biti velikim izvorom grijeha. ili gledanja televizije. koji ne ukljućuje hranu. voća. On nam pomaže postati otvorenijima prema našemu Vječnom Ocu. Pisma nam preporučaju post kao način nadvladavanja Sotone i njegovih sila tame. molitve i ljubavi." Na upit o tome koji je post najbolji. koje podrazumijevaju obraćenja i širenje Njegova mira. na primjer." U Međugorju. dan pred Blagdan Uznesenja. postajemo otvorenijima za one duhovne.Post i pokora "Postom i pokorom možete zaustaviti ratove i ukinuti prirodne zakone. predlaže ona. koji je i sam postio. Ako niste u stanju slijediti "najbolji post" . a i drugi. domaći kruh. neki ljudi pojedu malo juhe. Postite i molite iz zahvalnosti Bogu što mi je dopustio da tako dugo ostanem u ovoj župi. Gospa je iznijela sljedeći važan zahtjev: "Molim ljude da ovih dana sa mnom mole koliko god mogu. na primjer. predlaže Marija. kolovoza 1984. neku od aktivnosti kojima se obično bavimo u slobodno vrijeme. srijedom se prisjećajući Judine izdaje Isusa.provođenje vremena u ljubavlju . Post je preporučio Isus. Otac nas Slavko potiče na molitvu za darove posta. srpnja 1982.nemojte se u potpunosti odricati posta. pušenja. Marija predlaže i neki drugi oblik posta četvrtkom. to nerijetko čine u spomen. otac Slavko Barbarić. U Međugorju ljudi jedu izrazito integralni. budući da se nakon gledanja tolikih programa ljudi osjećaju nesposobnima za molitvu. kao i na nakane Očeve. kazao je kako nakana posta nije izazvati trpljenje u onoga koji posti. duhovni vođa vidjelaca." "Postite i molite srcem. "Postiti moraju svi. Strogo postite srijedom i petkom. oni koji poste. Da bi izdržali." Gospa nam preporuča post za bolesnike i one u nevolji. Vidioci. ponekad su postili i više dana u tjednu. Post nam također pomaže i da više cijenimo nebeski kruh Euharistije. Brojni se primjeri ovakve pokore mogu susresti u Međugorju. što ga je Isus uveo na prvi Veliki Četvrtak.sve do velikoga križa na vrhu brda. Odreći se možete također i alkohola. osim onih koji su bolesni. Putem mole Križni put za Marijine nakane." naglasila je Marija 21. odgovorila je. već. na pripravu. odaberite neki drugi vid posta ili pokore. Ako niste u stanju tjelesno postiti.

kao i na veće sudjelovanje na Misi! Želim da na Misi . donose duhovno vodstvo vjernicima diljem svijeta. kao i sve ono što vam dajem.. kao i na riječi koje se izmjenjuju u molitvi. Tjedne i mjesečne poruke u "školi molitve" U razdoblju između ožujka 1984." objasnila je 20. "Ljudi griješe kada se obraćaju samo Svecima kako bi nešto izmolili. "Molitva je korisna za vas. kako biste mogli svjedočiti moju prisutnost ovdje. od danas ozbiljno odlučite posvetiti vrijeme Bogu!" ponovila je 25. u žudnji za suncem. upućivane su poruke o molitvi i ljubavi. te za vrijeme Svete Mise. molite. jer vam nakon nje sve postaje jasno. U okviru onoga što su neki nazvali "školom molitve". Molite Ga za razumijevanje i pomoć u nasljedovanju Boga. "Molite. Molit ću s vama. kao i svima onima diljem svijeta koji žele živjeti ove poruke. "Draga djeco. Kada imate Njega. "POTPUNOG PREDANJA. U poruci od 17. i posredovat ću kod Njega. "Ja sam vaša Majka i želim vas sve dovesti do potpune svetosti. "Najvažnija stvar u životu jest molitva. Mi smo uvijek blizu kada nas se zazove. "Važno je moliti se Duhu Svetomu kako bi On sišao na vas. Otvorite svoja srca Bogu poput cvjetova u proljeće. listopada 1983. Molite Njegovu pomoć. utvrđene molitve. Molitvom spoznajemo radost. Moliti znači Boga slušati. Molitvi se uči moleći." nastavila je. kao i prije. travnja 1986. Pomoći ću. U nastavku je toga dana komentirala.. i siječnja 1987. Marija je kazala kako su sve vrste molitve Bogu ugodne . draga djeco. Poruke koje se otad upućuju svakog 25. Molite. Želim da budete sve bliži i bliži svome Ocu. Gospa je objasnila. poučila nas je. To je. cilj moga dolaska ovdje. Marija je rekla." Posvetiti svaki dan Duhu Svetom.." naglasila je 21. i moliti za Njegovu pomoć u molitvi . "Molitva je razgovor s Bogom. "Želite živjeti sve što vam kažem. kao i moja želja. i tako gubite sve što vam Bog želi dati. ali vam to ne polazi za rukom. a potom mi se pridruži na Nebu. u mjesecu. za darove Duha Svetoga. a drugi pak "školom svetosti".." Marija često potiče na traženje pomoći od Duha Svetoga prilikom molitve." kazala je u prosincu 1983. imate sve. svibnja 1987. molite. kako biste bili otvoreni Bogu i predanju Njegovoj volji. listopada 1989. Oni su vam potrebni..molitva kroz razgovor.predanja što ga ona sve više i više zahtijeva.eto što Marija traži od nas. "Molite se Isusu." "Stoga. Ja sam Njegova Majka.ispunjenoj usredotočenosti na Božju prisutnost. stoga. Neka vam molitva bude ŽIVOT!" Marija je molitvu opisala kao znak našega predanja Bogu . Želim da svatko od vas bude sretan na zemlji. Molite za Njegove blagoslove nad Crkvenim vlastima i čitavim svijetom." Molitva na Misi i Euharistijsko Klanjanje "Pozivam vas na pozorniju molitvu. Marija je upućivala tjedne poruke župljanima. kao i jednostavno tiho boravljenje u Božjoj prisutnosti. jer ne molite dovoljno. odveć ste zaokupljeni materijalnim stvarima. listopada 1984." Evo nekoliko naročito važnih poruka. molitva uz korištenje Biblije." Dana 25. draga djeco.

Preko Jakova. Molite određeno vrijeme ujutro. Svake večeri molite krunicu. Zasadite Riječ Božju u svoje srce i nastojte je kroz dan živjeti ." Preko Jelene. uz Apostolsko vjerovanje. kao znak Sotoni da pripadate meni. Marija je naglasila kako duše koje se tamo nalaze čekaju na naše molitve i žrtve.. 8. Tada se primaju posebne milosti. kao i Njegovoj žrtvovanoj ljubavi. Molitva krunice "Molim obitelji u župi da mole obiteljsku krunicu. Čistilište i pakao. je listopada 1984. dok ih je četvoro vidjelo i pakao. Neka vam Sveta Misa postane životom!" "Budite ponizni na Misi. Uz pomoć krunice ćete nadvladati sve nevolje kojima Sotona želi pogoditi Katoličku Crkvu. Marija je preporučila molitvu barem sedam Očenaša. na upit što se traži od svećenikâ. na okupljanjima četvrtkom kako bi čuli poruke. i neka vam krunica uvijek bude u ruci.. za duše u Čistilištu i njihove nakane. Ivan je preporučio odvajanje vremena za kvalitetnu molitvu.24-34. a potom Mu zahvale.. članovi su molitvene skupine mladih u Međugorju potaknuti na molitvu Isusove krunice. kao i ostale. Marija je naglasila sljedeće: "Dođite u ljubavi i prihvatite Svetu Misu! Neka svatko tko dolazi na Misu bude radostan! Misa je najveća molitva poslana od Boga. te nikada u potpunosti nećete moći shvatiti njenu veličinu.doživite iskustvo Boga u sebi!" U nizu različitih poruka o Misi. Tako ćete biti jači od zla. razgovaraju s Bogom svojim riječima. "Stavite je na vidljivo mjesto u svome domu. od kojih su neke bliže Nebu. lipnja 1985. Isus Krist vam Se daje za vrijeme Mise. Preko Jelene. Kažu da više duša ide u Čistilište negoli u Nebo ili pakao." U ožujku 1984. listopada 1984. Vicka i Jakov su rekli da su čak i posjetili Nebo. Želim da vam Sveta Misa bude najveći poklon dana! Prije Mise se valja pomoliti Duhu Svetom! Misa bi uvijek trebala biti popraćena molitvama Duhu Svetom. razmatraju kako se odlomak može primijeniti na njihov vlastiti život. Preporučio je da oni koji mole krunicu ponekad prije ili poslije svake desetice pročitaju kratki tekst iz Biblije. kako biste se sjetili čitati je i moliti. rekla sljedeće o krunici: "Sve molitve što ih uvečer molite u kući namijenite za obraćenje grešnikâ. Marija je kazala sljedeće: "Ako želite biti jači od zla. Pripravljajte se za nju. U čistilištu ima puno različitih razina. "Čitajte što je napisano o Isusu!" Marija je 2. Dana 25.. rujna 1984.napose u trenucima kušnje." zatražila je Marija 27. Ona sadrži tideset i tri Očenaša i razmatranja o Isusu: na primjer. lipnja 1983." Molitva uz Sveto Pismo Marija često potiče župljane. Njegovu pouzdanju u Oca. Odvojite vrijeme za krunicu. Zdravomarija i Slava Ocu. jer je svijet uronjen u veliku moralnu propast. Neka svi svećenici mole krunicu. osigurajte si aktivnu svijest. Ja sam uvijek prisutna kada se vjernici klanjaju." Prilikom svoga posjeta Kaliforniji u prosincu 1989. na obiteljsku molitvu i čitanje Biblije. Molite." potaknula je u poruci od 18. Marija je preko Jelene zatražila da se župljanima. Pročitajte tekst iz Svetoga Pisma. Zahvaljujte! Neprestano se klanjajte Presvetom Oltarskom Sakramentu. Vicka je opisala kako je u . preporučila "Razmatrajte je i prenosite svoja spoznanja drugima! Danas vas pozivam da kod kuće svaki dan čitate Bibliju. a neke paklu. čita tekst iz Matejeva Evanđelja 6.." Molitva za duše u Čistilištu Svih je šestoro vidjelaca vidjelo Nebo i Čistilište. Marija je odgovorila: "Potičem sve na molitvu krunice.

a povremeno i pomazanje svetim uljem. srpnja 1985. pomogla pri ostvarenju brojnih začudnih ozdravljenja. dajem vam posebne milosti. rujna 1985. Nakon večernjih Misa slijede molitve za ozdravljenje. i da svaka osoba nosi blagoslovljene predmete." To je bila poruka upućena 12. kao i ostalima kojima će vaše molitve donijeti radost. steći nove zagovornike. "Svakoj je duši potrebna molitva i milost kako bi doprijela do Boga i Njegove ljubavi. govori nam Marija." Marija je ovu poruku uputila 6. kako biste mogli pomoći sebi. kao i onih za koje se molitva upućuje.. Molitva pred križem "Draga djeco. Vjeruje se kako je ovakva brižna i zauzeta molitva. molitvom i postom možemo ga u potpunosti razoružati. Dobro je bolesne pomazati svetim uljem. te združena s Gospinim posredovanjem. "Zaštitite se molitvom i postom. te post o kruhu i vodi. budući da ćete tako na sebi imati oklop protiv Sotone. Zdravomarije i Slava Ocu sedam puta. Ljudi u Međugorju pružaju divan primjer onoga što se može učiniti kako bi se ozdravljenje ostvarilo po čitavome svijetu. ali vam ne mogu oduzeti slobodnu volju. kolovoza 1986.. molitvu Očenaša. U svome domu obavite posebnu posvetu križu Gospodnjem. objašnjava Marija. niti vrijeđati Njega ili križ. ljubavi i jedinstva. a posebno zajedničkom molitvom. studenog 1986. Svetoga Jakova. Obnovite korištenje svete vode. koji će vam za života pomoći da shvatite kako vam na zemlji ništa nije važnije od nastojanja da stignete u Nebo." Oni koji sudjeluju na službama u Međugorju. dječice. Na taj ćete način. koji je izvorištem velikih milosti. Svi svećenici nemaju dar ozdravljanja. ali ne znate da tu oazu okružuje pustinja. Isus vam daje posebne darove s križa. Gospa nas je potakla ovim riječima: "Obnovite molitvu pred križem. ma gdje se nalazili. Već je počeo gubiti snagu. "Danas vas pozivam da svaki dan molite za duše u Čstilištu. On je odgovoran za opsjednuća i ubojstva. nastojeći svakoga od vas namamiti u napast. Uzmite ih i živite! Razmatrajte Isusovu muku. srpnja 1982." kazala je Marija preko vidjelaca. "Dobro je polagati ruke na nemoćnike i moliti. Molitva zaštite Sotoni je privremeno data vlast u dvadesetom stoljeću. molite bez prestanka. ali i neizrecivu radost na licima onih koji su u Nebu. svećenik mora ustrajno moliti i čvrsto vjerovati. Rekla je kako na Božić više duša ulazi u Nebo iz Čistilišta nego na bilo koji drugi dan u godini.Čistilištu zapazila dosta sivila. Molite posebno pred križem. Molitva za ozdravljenje Dana 25. Združite svoj život s Isusom!" . vrlo su ozbiljno shvatili svoju odgovornost da se ujedine u žarkoj." "Znate da sam vam obećala oazu mira. na blagdan zaštitnika župe. Da bi primio taj dar.." rekla je 7. Draga djeco. Stoga. u kojoj vreba Sotona. želim vam ovih dana reći da križ stavite u središte svoga života. Razara brakove i unosi razdor među svećenike. Obećajte da nećete povrijediti Isusa.. te je postao nastrljiv. veljače 1986. Draga djeco. Marija je kazala. Dana 20. izrečena u okruženju pomirenja. on će vas manje napastvovati." Dana 18.. ljubavlju ispunjenoj molitvi za potrebe svih prisutnih. Ja sam s vama. Međutim. i tako osigurati vlastitu sreću. Gospa je preporučila sljedeće kao vrlo važno: molitvu Apostolskog vjerovanja. jedino putem molitve moći ćete nadići svaki utjecaj Sotone. draga djeco. "Danas vas pozivam da stavite više blagoslovljenih predmeta u svoje domove.

. "Potičite malene na molitvu i odlazak na Svetu Misu. Vaše će svjedočanstvo tada biti vrijedno ne samo za vas same. kao naša Majka. uputio otac Tomislav Vlašić iz Međugorja. i kako bi. draga djeco. kao i za oživotvorenje poruka. "Nakon ukazanja Blažene Djevice 30. Ivanka Ivanković. a napose one koji vam nanose bol. Jakov Čolo) svakoga dana ima ukazanja Blažene Djevice. ne reagiraju ako ih netko dotakne. Stoga. Došla sam kako bih vam pokazala put mira i spasenja vaše duše." naglasila je 14. Uključite ih u zajedničku molitvu. tada ćete moći živjeti sve što vam govorim."Blaženu Djevicu vidimo kao što vidimo i bilo koju drugu osobu.Molitva potpunog predanja "Želim vas pozvati na molitvu i potpuno predanje Bogu. Neka mladi svojim životima služe kao primjer ostalima." Evo pisma: "Ovim pismom ispunjavam tu obvezu. prosinca 1983." Dana 25.. Neka budu Isusovi svjedoci. Marija Pavlović. Petoro mladih ljudi (Vicka Ivanković. Otac je Vlašić kasnije postao župnikom župe Svetoga Jakova. Započnite s ljubavlju prema svojim obiteljima i svim župljanima. Marija je uskliknula: "odaberite Ga prije svega i iznad svega. . O tome postoji i filmski zapis." Molitva u obitelji i zajednicama Gospa iznad svega potiče molitvu u obitelji i zajednicama. "Svi se oni u osnovi slažu oko sljedećeg: . da se potpuno predate. Duhovna je obnova potrebna čitavoj Crkvi. dan za danom. Marija je odgovorila riječima. Otac Tomislav je Hrvat. Molite za izlijevanje Duha Svetoga. činjenica je koja se može provjeriti izravnim promatranjem. koji je danas još tako lijep. došla mi je Marija Pavlović i kazala. dok ga već sutra više uopće i nema. studenoga 1983. "1. travnja 1982. te deset tajni. Svi ste važni.." Marija zahtijeva da članovi obitelji redovito mole za nevjernike i grešnike. kako bi obnovio vaše obitelji i vašu župu. "Ljubite svoje neprijatelje. Molimo s njom. "Svaka obitelj mora moliti i čitati Bibliju. ovi mladi ljudi ne reagiraju na svjetlo. Molim vas. je li potrebno uspostaviti molitvene slupine u župi. veljače 1985. "Neka molitva zauzme prvo mjesto u vašim obiteljima. vaš život s Njim postajao radost. "Gospa je rekla da Vrhovni Pastir i Biskup moraju smjesta biti obaviješteni o žurnosti i velikoj važnosti međugorske poruke. pružajući tako Vatikanu informacije o ukazanjima i njihovim porukama. siječnja 1990. Ivan Dragičević. vidljivoga znaka. "Dječice. U pismu se osvrće na pitanja mira." moli ona. ne čuju zvukove. molite kako bi vaša molitva i vaše predanje Bogu postali znakom. kako bi u vašem životu mogao činiti čuda. ne zaboravite da vaš život nestaje poput proljetnoga cvijeta. Iskustvo u kojem je oni gledaju." Pismo oca Tomislava Vlašića Papi Slijedi pismo što ga je Papi 2. te se osjećaju kao da su nadišli dimenziju prostora i vremena. a potom ćete moći prihvatiti i voljeti i sve koji dolaze. a posebno stariji članovi obitelji. te je ukazanja u Međugorju pratio od samoga početka i smatra se jednim od glavnih izvora pouzdanih informacija. Za vrijeme ukazanjâ. već i za svakoga. Upitana 11. "Molitvene su zajednice potrebne u svim župama. što je bila jedna od rijetkih prilika kada je upotrijebila riječ "morati. sve do u vječnost.

prosinca 1983. bez doslovnih citata. otvorite svoja . a možemo je i dotaknuti. Mirjana će o njoj obavijestiti svećenika što će ga ona sama odabrati. Radi toga u nastavku izvješćujem što mi je Mirjana rekla prilikom našega razgovora 5."Blažena Djevica govori kako se svjetski mir nalazi u svojoj kritičnoj fazi. Na temelju te spoznaje. Mirjana kaže kako je jedno od zala koje je prijetilo svijetu ono koje je bilo sadržano u sedmoj tajni . osim na njen rođendan (18. više negoli ijednom drugom od međugorskih vidjelaca do sada. na mjestu međugorskih ukazanja pojavit će se vidljivi znak. Mirjana je znala da će do toga doći. Poziv na molitvu i pokoru upućen je kako bi se izbjeglo zlo i ratovi. "Mirjana je kazala da će vidljivome znaku za čovječanstvo prethoditi tri upozorenja. kao i poticaj svijetu na obraćenje. imat će još samo vrlo malo vremena za obraćenje. Marija Pavlović je devetu primila 8. "Nakon opomena. Poradi toga Blažena Djevica i dalje potiče molitvu i post: 'Zaboravili ste da putem molitve i posta možete izbjeći ratove i zaustaviti prirodne zakone. blizu su. Posljednji je puta ona dnevnom ukazanju prisustvovala na Božić 1982. Nakon što se pojavi vidljivi znak. "Deveta i deseta tajna su ozbiljne." . Samo je Mirjana Dragičević primila svih deset. Otad su ukazanja za nju prestala. razdoblje je milosti za obraćenje i produbljivanje vjere. obratite se.razgovaramo s njom." . Mirjanino će svjedočanstvo biti potvrda ukazanjâ." "2. Zasad je Vicka Ivanković primila osam. jer ne možemo očekivati da će se čitav svijet obratiti. Odnose se na kaznu za grijehe svijeta. Tri dana prije jedne od opomena. prosinca 1982.' "Nakon prve opomene. Poradi toga. Kaznu se može umanjiti molitvom i postom. Blažena se Djevica više ne ukazuje Mirjani Dragičević. studenoga 1983. Jakov Čolo. Tako će ljudi imati nešto vremena za obraćenje. preostale će dvije uslijediti u razmjerno kratkom roku.otklonjeno zahvaljujući molitvi i postu. "Prema Mirjaninim riječima. ožujka 1983.)." . Gospa joj je desetu i posljednju tajnu povjerila za ukazanja 25. Ivan Dragičević i Ivanka Ivanković primili su po devet tajni. događaji što ih je Blažena Djevica prorekla. ali je se ne može izbjeći. što će ga svi moći vidjeti. Ujedno joj je otkrila i datume na koje će se pojedine tajne ostvariti. "Taj će razmak biti razdobljem milosti i obraćenja."Ova su ukazanja posljednja ukazanja Blažene Djevice na zemlji."Blažena Djevica nam je obećala otkriti deset tajni. Blažena je Djevica Mirjani otkrila brojne stvari vezane uz budućnost."Obećala je čitavome čovječanstvu na mjestu ukazanjâ u Međugorju ostaviti vidljivi znak." . te kako bi ljude pozvao da se vrate vjeri. Kazna je neizbježna. Opetovano poziva na pomirenje i obraćenje. Donosim sažetak njezinih riječi."Razdoblje koje će prethoditi tom vidljivom znaku. "Prema Mirjaninim riječima. ali ponajviše za spasenje duša. Znak će se dati kao svjedočanstvo ukazanjâ." . Upozorenja će biti u obliku događajâ na zemlji. Blažena nas Djevica poziva na hitno obraćenje i izmirenje. Mirjana svijetu upućuje sljedeću poruku: 'Požurite se. Radi toga traju toliko dugo i tako su česta. oni koji još uvijek budu na životu.

Mirjana ga je odbila. " Ova se tema poklapa s . Činim ono najviše što je u mojoj moći. Morate prvo izvijestiti Vrhovnoga Pastira. otac je Tomislav 15. Ivan Dragičević prenio mi je sljedeći odgovor: 'Da. Tako će imati sreće u ljubavi i životu općenito. Svijet je pozvan na obraćenje i pomirenje. Mirjanina bi poruka mogla rasvijetliti viziju koju je imao Papa Leon XIII. otac Tomislav Vlašić Međugorje. Mirjana je opisala i ukazanje što ga je imala 1982. Prema njihovim riječima. ne znamo. Rekao je kako će je nasljedovanje Djevice. Pričala je o ukazanju u kojem se pojavio Sotona pod krinkom Blažene Djevice. te postaje nasrtljiv. ali moraš biti svjesna da Sotona postoji. budući da vidioci ne žele ništa reći o tajnama. "Život na svijetu će se promijeniti. odvesti jedino u trpljenje.' "Ovo je pismo popraćeno postom i molitvama da Duh Sveti upravlja vašim umom i srcem u ovom značajnom trenutku povijesti. "Prema nekim katoličkim stručnjacima koji su proučavali ova ukazanja.. Pišući vam. otkrio nešto malo podataka o tajnama. kada se ostvare povjerene vam tajne. Nakon što sam napisao ovo pismo. Već sada gubi moć. on je. te je odgovoran za opsjednuća i ubojstva. ali. Oni (vidioci) su vidjeli da će se. Živjeti kao što su živjeli stari Nakon razgovora snimljenoga na kasetu. Sveti Oče. život na svijetu promijeniti! Što će se i kako promijeniti. "Sveti Oče.srca Bogu. Potom joj je Blažena Djevica predala sljedeću poruku: "Oprosti za ovo. sadržaj je pisma istinit. uveo molitvu Svetom Mihaelu što su je svećenici sve do Drugoga vatikanskoga sabora molili nakon Mise. Bog mu je dopustio da kuša Crkvu u trajanju od jednog stoljeća. Morate se od svega toga zaštititi postom i molitvom. dao sam ga vidiocima."3 Otac Tomislav je nastavio." Vaš. Sotona je od Mirjane zatražio da se odrekne Gospe i slijedi njega. a za koje vjerujemo da baca određeno svjetlo na neke vidove Crkvene povijesti. nakon što je imao apokaliptičnu viziju budućnosti Crkve. Poslije će ljudi vjerovati kao u drevna vremena. a posebno zajedničkom molitvom. ne želim biti odgovoran za bilo čiju propast. Jednog se dana pojavio pred prijestoljem Gospodnjim i zatražio dopuštenje da Crkvu podvrgne razdoblju kušnje. i na koje je Gospa u Međugorje došla pripraviti svijet.' "Uz ovu temeljnu poruku. njegova će snaga biti uništena. Stavite ih u svoje kuće. te je Sotona smjesta nestao. s ostvarenjem tajni što im ih je Gospa povjerila. a potom biskupa. Ovo je stoljeće pod vlašću đavla. Ti stručnjaci kažu da se stoljeće kušnji što ga je bio prorekao Leon XIII približava svome kraju. a pojavila se Djevica. naprotiv. prosinca 1983. kako bi Blaženu Djevicu upitali je li njegov sadržaj točan. 2. Nosite sa sobom blagoslovljene predmete. samo vršim svoju dužnost. u Presvetim Srcima Isusovu i Marijinu. Ovih nekoliko riječi podrazumijeva puno o izvanrednim događajima koji nam predstoje. te obnovite uporabu svete vode. kolovoza 1983. Razara brakove i unosi razdor među svećenike.

izvijestio je kako ga je Papa ukorio što se nije zaustavio u Međugorju na povratku u Rim iz Moskve. Sada je vrijeme. Sotonin je mrak ušao u Katoličku Crkvu i posvuda se po Njoj proširio. isusovac. Gospa se 19. u La aletteu u Francuskoj ukazala Melanie Calvat i Maximinu Giraudu. jer njegovi plodovi dopiru do svih zemalja i svih naroda. Dana 13. Kao što smo već vidjeli. čak i u onima koji su Bogu posvećeni. jer kroz njih Blažena Majka čitav svijet stavlja pod zaštitu svojega plašta. koja sebe naziva spasiteljem svijeta. Ono je poput svjetionika. travnja 1989. Fatima. Naša je Blažena Majka dolazak toga mraka. te se još uvijek nalazi pod istragom. Crkva će biti na zalasku. biskup Paul Hnilica. Lucifer će. U Crkvu ulazi dim Ali kad Sin Čovječji dođe. već bih bio u Međugorju. ponor se otvara. Papa je Pavao VI primijetio da dim Sotone prodire u Crkvu Božju kroz pukotine na zidu. Rim će izgubiti vjeru i postati sjedištem Antikrista. svijet će biti u očaju. Otpadništvo. jer će za tren Crkva popustiti pred golemim progonima. Utjecaj Međugorja na čitav svijet nema presedana u Crkvenoj povijesti. kao i u Akiti u Japanu 1973. upoznati su s njegovom već tradicionalnom pobožnošću prema Blaženoj Majci.. Papa je biskupu Hnilici rekao. sad je vrijeme svih vremena. Ekvador.ozbiljnošću i hitnošću ostalih ukazanja koja se spominju u ovoj knjizi. i Crkva će doživjeti zastrašujuću krizu. rujna 1846. konac svih konaca. zajedno s velikim brojem demona. Jer. Knjiga treća: znakovi i stradanja 13. neotkrivenoj fatimskoj poruci. listopada 1977. oni će malo-pomalo gasiti vjeru. evo Zvijeri sa svojim podanicima. širi se svijetom.. Evo kneza knezova tmine. Akita. Blažena je Mjka to otkrila također i ocu don Stefanu Gobbiju iz Svećeničkog marijanskog pokreta. kao i otpadništvo. u tome poprilično i uspijeva. uključujući i najviše Crkvene redove.. gdje je u Papino ime prisustvovao jednom sastanku. Moramo se prisjetiti kako Quito. Papa je Pavao VI svijetu uputio sljedeće riječi: "Đavao radi na razaranju katoličkoga svijeta.. Međugorske su poruke nebrojenim milijunima ljudi istovremeno izvorom upozorenja. Dana 21. sve do samoga vrha. imaju bilo neku stigmatiziranu osobu. "Godine 1864. kako bi zaštitili svoju vlast i oholo vladali. Jao knezovima Crkve koji misle samo na gomilanje bogatstava. Marja je Melaniji kazala. Kao što Marija često napominje. bit će to vrijeme tmine. "da nisam Papa.. kroz nutarnji govor. Zasad Međugorje nije odobreno od strane rimokatoličkih vlasti. bilo odobrenje tamošnjega biskupa. ali i nadahnuća. najavila u svojim ukazanjima u La aletteu u Francuskoj 1846.. biti pušten iz pakla. i brojna druga mjesta što smo ih spomenuli. gubitak vjere. Ono nam je svima veliki dar s Neba." Sotonina je taktika pritom steći nadzor.. budući da njegove poruke podižu naš duh. preko uništavanja Rimokatoličke Crkve.8 Nakon Drugoga vatikanskoga sabora. Papa Ivan Pavao II ne obeshrabruje nikoga glede Međugorja. ali nije niti osuđeno. pomoćni biskup Rima."4 Oni koji poznaju sadašnjega Papu. hoće li naći vjere na zemlji? Luka 18." . Namjesnik će moga Sina puno pretrpjeti. čini se kako su podaci o tome otpadništvu nastavljeni i u trećoj..

Aleksandar Kerenski osnovao je revolucionarnu vladu koja je bila kratkoga vijeka. doba svih dobâ. poučavaju se i promiču zablude. što ga je odobrio tamošnji biskup. Primijetio je i da komunizam proizlazi iz naturalizma. te će kardinali ustati protiv kardinalâ. "Kao što sam vam rekla. sastali u New Yorku i osnovali odbor koji je kasnije financirao Karla Marxa. kao i države. njima pridruženih tajnih društava. Crkva je bila svjesna zavodljive snage komunizma. on širi svoj zloćudni utjecaj i tolike duše navodi na prihvaćanje grijeha. svjetskoga rata zbacili cara s prijestolja.. studenoga 1976. zamijenio monarhiju koja je bila na vlasti u Rusiji putem ubojstava i revolucije. te je objavila i druge enciklike u kojima ga je osudila... koju je nazvao naturalističkom. Crkva je bila pod opsadom poklonikâ lažnih filozofskih sustava. Komunizam je. listopada 1973. konac je blizu.najvjerojatnije komunizam . Papa je Leon XIII u svojoj enciklici Quod Apostolici Muneris komunizam definirao kao "kobnu pošast koja se uvlači u samu srž ljudskoga društva." Blažena je Majka preko oca Gobbija iz Svećeničkog marijanskog pokreta 20. glavnoga tvorca bezbožnog komunizma. objavila sljedeće: "Sotona je svoje šatore rasprostro čak i među službenike Svetišta. razotkrio i osudio tvrdnje Framasona. samo zato da bi ga odvela u propast. pod vodstvom Lenjina i Trockoga. Sovjetska je Rusija ."2 U ukazanju u Akiti 13. Svećenici koje me časte bit će proganjani i izvrgnuti suptrotstavljanju od strane svoje subraće. te se iz mnogih svetišta uklanjaju slike svetaca. gle. duh svijeta tu nailazi na dobrodišlicu.. te je nakon nekoliko mjeseci zbačena od strane Lenjina i Trockoga." Blažena je Majka kazala Maximinu. 1848.Maximin Giraud spominjao je čudovište . Blažena je Majka sestri Agnes Sasagawa kazala sljedeće. Papa je Leon XIII u svojoj enciklici Humanum Genus iz 1884. kolovoza 1983. kao i nakon ovih ukazanja. tajnih društava. te će zloduh brojne svećenike i posvećene duše prisiliti na napuštanje službe Gospodnje. njegovo opravdavanje i življenje u grijehu." Dana 26. a biskupi protiv biskupâ.. te komunizma." .koje ima doći na svijet. te oskrvnute od strane moga Protivnika. "Jer. u svojoj enciklici Syllabus of Errors (Pregled zabranjenih krivovjernih nauka) izrekao strogu osudu pogrešnih postavki suvremenih filozofija.masona. kao i filozofije Masona. nastala upravo . Marija je ocu Gobbiju kazala: "Pod krinkom višeznačnih formula novih kulturoloških interpretacija istine. Zloduh će biti posebno neumoljiv prema Bogu posvećenim dušama. te je u sveti Hram Božji unio grozotu pustoši. Godine 1917. Crvenoga Zmaja. Prosvijetljeni su se masoni 1829. đavolje će se djelo provući i u samu Crkvu..prva velika zemlja koja je djelovala u skladu s doktrinom bezbožnog komunizma. Crkva će biti puna onih koji prihvaćaju nagodbe. izdane od strane čak i nekih njenih biskupa. ostavljene od strane tolike njene djece. pa čak i one vaše nebeske Majke. "Komunistički manifest" pojavio se dvije godine kasnije. gubitak vjere upravo preplavljuje. njima pridruženih tajnih društava. kraj.. ruski su veterani iz I. Otpadništvo se proširilo na sve dijelove Crkve. Svijet će biti u stanju užasa.."1 Za vrijeme. "Čudovište će doći potkraj ovoga devetnaestog stoljeća ili najkasnije na početku dvadesetoga.na početku dvadesetoga stoljeća! Papa je Pio IX godine 1846. smetenosti i pomutnje.. napuštene od velikoga broja njenih svećenika.

rujna 1983. nastoji se napasti crkvena pobožnost prema sakramentu Euharistije. te njegovo prikazivanje ne više kao zla. Vremena su to što sam ih prorekla. Marija je o tom obliku masonerije kazala sljedeće: "1) Djela kojima se zastire božanska Riječ Božja. te je. putem naravnih i racionalnih tumačenja. ona je ocu Gobbiju kazala: "Nalazim se ispod križa što ga danas nose biskupi koji ostaju vjerni.." Crkvena masonerija U poruci od 13. rujna 1985. čime se ispunja proročanstvo što sam vam ga bila izrekla u Fatimi: doći će vrijeme kada će mnogi izgubiti pravu vjeru. poput klanjanja. Papa i biskupi ujedinjeni s njime putem lažnoga ekumenizma. Gubitak vjere predstavlja otpadništvo.. te joj se. Vrednuje se vid samoga blagovanja. a to je Crkva. žalosnoga raskola. a svećenici protiv svećenikâ. mnogi se danas udaljavaju od istinske vjere. do koje bi došlo preko ujedinjenja svih kršćanskih vjeroispovijesti. "2) Djela kojima se. a Isus ga je sâm postavio za temelj Svoje Crkve. nastojeći pritom umanjiti žrtvenu vrijednost. To naposlijetku dovodi do poricanja povijesne stvarnosti čudesa i uskrsnuća. "6) Ide se za uništenjem stvarnosti hijerarhijske Crkve. te ide za nijekanjem stvarne i osobne Isusove prisutnosti u posvećenoj Hostiji. op. Sotona uspio prodrijeti u sam vrh Crkve i proširiti svoju djelatnost ondje. želi sve dovesti do otpadništva. "7) Na puno podmuklih načina. preko njih.. kada će se kardinali okrenuti protiv kardinalâ. kao i svetoga običaja okruživanja . biskupi protiv biskupâ. sukobi i protivljenja. I tako se zablude šire po svim dijelovima same Katoličke Crkve.). odijeljenu od Pape." Dana 6. sati javnoga klanjanja.Dana 15. dok se broj onih koji radije idu svojim putem neprestano povećava. Blažena je Majka oca Gobbija upozorila na opasnost crkvene masonerije. već kao nečega dobroga i vrijednoga. Poradi širenja ovih zabluda. u pokušaju da je se učini razumljivijom i prihvatljivijom. Time se postupno uklanjaju svi izvanjski znakovi koji upućuju na vjeru u stvarnu Isusovu prisutnost u Euharistiji. Među njima su i neki koji zauzimaju vrlo odgovorne položaje. ona je ocu Gobbiju kazala: "U Crkvu je ušlo i nejedinstvo. oni se i ne osvrću na Svetoga Oca i odbijaju ga slijediti. Pogubni je plod ovog zlosretnog raka nestajanje posvuda osobne ispovijedi.. u potpunosti oduzima svaki nadnaravni sadržaj. Oni pripravljaju drugu Crkvu. uključujući i Katoličku Crkvu. "4) Prednost se daje onim oblicima egzegeze (tumačenja biblijskih tekstova.. koji Evanđelju pristupaju na racionalan i naturalistički način. što će dovesti do još većega skandala. pri čemu se tvrdi da svaka od njih ima neki dio istine. preko primjene različitih književnih rodova. razdioba. Drugim riječima.. Time se razvija plan utemeljenja univerzalne ekumenske Crkve. prev. čime se Ono razdire u svim svojim dijelovima. koji dovodi do prihvaćanja svih kršćanskih crkava. te će stado Kristovo razdirati grabežljivi vuci koji su se u Crkvu uvukli zamaskirani u bespomoćnu i blagu janjad. kao i do javljanja dvojbe u samo Isusovo božanstvo i Njegovo spasiteljsko poslanje. "3) Cilj je opravdavanje grijeha. "5) Ide se za uništenjem Mističnoga Tijela Kristova. lipnja 1989. na vrlo podmukao i đavolski način..

kako bi njihove duše uhvatio u zamku. moramo poći do samih korijena pomutnje koju upravo doživljavamo. Marija je kazala: "Crkva će upoznati trenutak najvećega otpadništva. i vi ćete biti kao bogovi. Troje je sudionika u ovoj razmjeni: Bog. kombinirali vjeru i razum. Da bismo u potpunosti shvatili gdje se danas nalazimo.svetohraništa svijećama i cvijećem. Bog. koje su u emocionalnom i intelektualnom smislu iskrene prema sebi. s druge strane. na taj se način prikriveno pripravlja istinski raskol koji bi se uskoro mogao pretvoriti u nešto posve otvoreno i objelodanjeno. sadržana u onom njezinu dijelu koji još nije objavljen. Čovjek nepravde prodrijet će u njezinu nutrinu.1-7). te stoga i pretrpio odgovarajuće posljedice. lukava zmija ili đavao. Spletu smokova lišća i naprave sebi pregače" (Knjiga Postanka 3. Sotona je u početku Adama i Evu namamio u stupicu obraćajući se njihovim umovima." Izvor problema Razumne osobe. Sudionici ljudske drame isti su danas kao i nekoć. zna Bog. dok će oni malobrojni koji ostanu vjerni biti podvrgnuti najvećim kušnjama i progonstvima. Rana misao . upitat će se kako smo se za tako kratko vrijeme uspjeli toliko udaljiti od Boga. nećete umrijeti! Nego. U Edenskome je vrtu Jahve upozorio Evu da ne smije jesti zabranjeno voće: "Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve. nazvanu skolastika. kako bi shvatili svijet. a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. uskoro će uslijediti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj.' Vidje žena da je stablo dobro za jelo. preko podmuklih i potajnih napada na Papu. Borba za naše duše obično počinje u umu." Dana 13. koje ću ja čuvati u vrtu moga Bezgrješnoga Srca. Tada se obadvoma otvore oči. Dade i svom mužu.. koji bijaše s njom. te će sjediti u samom Hramu Božjemu. studenoga 1990. Došao je čas velike kušnje za sve čovječanstvo. oca Gobbija upozorila na sljedeće: "Kako je velika vaša odgovornost. i čovjek. te "8) Ide se za uništenjem temelja jedinstva Crkve. o Pastiri svete Crkve Božje! Nastavljate putem odvajanja od Pape i odbacivanja njegova Naučiteljstva. koji razlučuju dobro i zlo. da ne umrete!' Nato će zmija ženi: 'Ne. Đavao nas potiče da umu dopustimo neka vlada vjerom. Na svijet je došao veliki trenutak božanske pravde i milosrđa. Od samoga je početka đavao napastvovao čovjeka da bude poput Boga. Čovjek se nije obazirao na Božje upozorenje. te se borba za dušu čovječju nastavlja u neprekinutome ratu na nebu." Blažena je Majka 15. jeo je zabranjeno voće. da bi postao poput Boga. Prvi su Sveci i Crkveni Naučitelji razvili metodu razumijevanja svemira koja Boga nije isključivala. onog dana kad budete s njega jeli otvorit će vam se oči. Tada će preostati svega šačica vjernih. Prvi su Crkveni Oci. pa je i on jeo. Napad je usmjeren ka odvajanju čovjeka od njegova jedinstva s Bogom. Kazna što sam je bila prorekla u Fatimi. za oči zamamljivo. svibnja 1990. Zmija je čovjeku ponudila intelektualno znanje. i upoznaju da su goli. preko oholosti intelekta. potičući ga na uvjerenje da Boga može zamijeniti ili Mu biti jednakim. Ona reče ženi: 'Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?' žena odgovori zmiji: 'Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti.

Pa ipak. dok je u svom djelu De Praedestinatione Sanctorum tvrdio kako vjerovati znači s pristankom ponirati u razmišljanje. Sotonin je konačni cilj uništenje papinstva i Svete Rimokatoličke Crkve. znanosti i filozofije pridonio je sekularizmu našega vremena. Skitalački i nemiran život francuskoga mislioca Voltairea bio je tek odraz problematičnih vremenâ u kojima je živio . došli do prijevoda Aristotelovih djela s grčkog. Razaranje uma Temeljna je želja Sotone odijeliti nas od Boga.kušala i opet starim lažima. Diderota i ostalih. s pojavkom prosvjetiteljstva. naime. koordinacije i potom sistematizacije svih ovih postupaka.3 Temelje je skolastike položio Sveti Augustin. Augustina i grčkog filozofa Aristotela.molitva srcem. što ga navodi da odgovore počne tražiti unutar samoga sebe. čime se stvaraju nesloge i razdori. Sveti Anselmo. drugi je napad usmjeren ka oslabljivanju Crkve iznutra.4 Đavlom izazvan sukob između religije. kao i sakramenti. Kada su skolastičari (filozofi. spekulacije. započelo je razdoblje visoke Skolastike. još jedan utemeljitelj Skolastike. Sveti je Albert Veliki zajedno sa svojim učenikom Sv. modernizam je za samo nekoliko godina ove filozofije proglasio neprihvatljivima za višu naobrazbu. Ako čovjek smatra da se rješenja nalaze unutar njega samoga. on čovjeka nastoji namamiti putem lukave rastresenosti uma. definicije. rekao je kako je dužnost razuma steći potpunije razumijevanje onoga što daje vjera. U svome je djelu De Doctrina Christiana poticao na korištenje dijalektike u proučavanju kršćanske doktrine. Sveto Pismo. ali ovoga puta namijenjenima novome razdoblju. Marijina je. koja je oholost intelekta . Rousseaua. metoda . Sotonina je strategija uistinu moćna: podijeli pa vladaj.vremenâ u kojima je zasijano sjeme otpadništva.na polju morala. Molitva. Isprva. Ušutkaj generale.Skolastika je metoda teološke i filozofske spekulacije koja smjera ka boljem razumijevanju i dubljem prodiranju u otkrivene istine i kršćansku doktrinu. Tomom Akvinskim pokušao izmiriti Sv. te donose posve bezbožni zakoni. Skolastika i tomizam izdržali su kušnju vremena kroz stoljeća. Razmišljanja Voltairea. Crkva. Čovjek je još jednom podlijegao napastvovanju lukave zmije. kao i teolozi). u kojoj se povezuju drevne istine i mudrost. budući da ona neprestano naglašava važnost upravo tih stvari. ono što se nekoć držalo svetim postalo je svjetovno. Crte između zahtjeva vjere i onih razuma povučene su korištenjem argumenata. Njegova Summa Theologica predstavlja sam vrhunac katoličke misli.u odsustvu vjere . ali temeljne preobrazbe? Drama je započela u osamnaestom stoljeću. tada više nisu neophodni. To je posve suprotno od riječi Blažene Majke na mjestima ukazanjâ. te razriješenja rasprave. Sveti je Toma Akvinski svojim djelima utemeljio filozofsku orijentaciju poznatu pod nazivom tomistika. Kada se to postigne.ove tihe. pa će se vojnici smesti i razbježati. protuargumenata. preko intelektualnih postupaka analogije. Kako se dogodilo da je većina obrazovanih slojeva u Europi i Americi izgubila vjeru u teologiju koja je gotovo šesnaest stoljeća pružala nadnaravnu potvrdu i potporu napornom i neželjenom moralnom kodeksu na kojem se temelji zapadnjačka civilizacija? Kakve su posljedice . Upravo poradi toga otpaništva. književnosti i politike . a ne više pouzdanje u Boga. . Njegovo žarište tada postaje oslanjanje na samoga sebe putem snage volje. Prvi je napad usmjeren ka izbacivanju vjere iz državnih sfera. pokrenula su revoluciju svjetskih razmjera. tada on nema razloga općiti s Bogom.

te nitko tko želi spasiti kršćansku civilizaciju ne može s njime surađivati niti u jednom jedinom njegovu pothvatu. teološkog liberalizma. Te su zablude osudili Papa Pio IX. pozitivizma. Jedino što na kraju svoga naziva nema sufiks "izam". radikalnog feminizma. pravo na slobodno razmišljanje. kao i sve Pape do današnjega dana. Potom je ugušio modernizam u Crkvi. Papa Pio XI. komunizma. poput liberalizma. Crkvene dogme. svrstane u deset grupa. svojevrsnu sintezu svih krivovjerja koja se temelje na lažnim modernim filozofskim sustavima koji napadaju Crkvu. deizma. agnosticizma. iznio glavne argumente protiv socijalizma i komunizma. sekularnog humanizma. gubitak vjere. već snažna sila koja je donijela moralnu propast velikih razmjera. Crkvene dogme. i to uglavnom kroz proteklih stotinu godina. naturalizma. Rousseau je ljudsku narav tražio u posve osobnoj sferi intuicije i svijesti. bez straha od cenzure ili potiskivanja."7 . individualizma. Ovaj je filozofski racionalizam svoje metode preuzeo od znanosti i naturalne filozofije. otkako su gledišta prosvjetiteljstva stala prodirati u učionice Europe i Sjeverne Amerike. Upravo se ova mješavina modernih filozofskih sustava odrekla Skolastike i stvorila brojne zablude vezane uz Boga. Papa Leon XIII.) predstavlja još jednu taktiku Sotone da vjeru zamijeni razumom. prosinca 1864. ateizma. drugim riječima. Godine 1907. Razumijevanje ljudske prirode svojstveno prosvjetiteljstvu naglašava pravo na samoizražavanje i ispunjenje čovjeka. časna braćo. Sveti je Pio X Papa objavio svoju encikliku Pascendi Dominici Gregis o modernizmu. On je bio deist . "Postarajte se. indiferentizma. Crkvu.6 U to vrijeme modernizam više nije bio samo intelektualna zamisao. Temeljni je izvor moralnih obveza tražio iznutra. disciplinu. većina ih ne shvaća da su ove lukave i prijetvorne filozofije prodrle duboko u naše crkve i našu kulturu. Voltaire . Njegovo je djelo objavljeno 8. Pokret New Agea ("Novoga doba". kao i javno iznošenje vlastitih stavova. Ta se smrtonosna bolest proširila tako daleko i tako brzo da nismo niti svjesni načina koji nas je doveo do sadašnjega stanja. U osamnaestom i devetnaestom stoljeću. razum su stavljali ispred vjere. te dovele do ovog stupnja pomutnje i razdiobe. koja je trebala zamijeniti religiju kao sredstvo spoznavanja prirode i sudbine čovječanstva.uvjeren kako Bog nema više ništa sa svojim stvorenjima.5 Brojni katolici danas nisu upoznati s činjenicom da su prethodni Pape osudili te zablude. socializma. Papa Sveti Pio X. vjerskoga racionalizma. Štoviše. Prosvjetiteljstvo i Racionalizam izrodili su mislioce poput Rousseaua.U Crkvi postoji posvemašnja pomutnja i nesloga čak i oko najtemeljnijih doktrina. Komunizam je u samoj svojoj srži pogrešan. op. svojim je biskupima napisao. Ove je pogrešne moderne filozofije sve redom oštro osudio Papa Pio IX. kao i sakramente. Možda bi bilo od pomoći dati kratki prikaz nekih od vodećih filozofskih misli koje su zatrovale naše razmišljanje. Isusa Krista. Kristovo božanstvo. da se vjernici ne daju obmanuti. nakon što ih je jednom stvorio. koji je u svojoj enciklici The Syllabus of Errors naveo osamdeset glavnih zabluda svoga vremena.najutjecajnija figura prosvjetiteljstva . Prvi vatikanski sabor.bio je samozvani reformator koji je protiv Crkve i kršćanstva izmislio maksimu "Smlavimo zloglasno". Ova je razdioba uzrokovala otpadništvo. marksizma. Papa je Pio XI u svojoj enciklici Divini Redemptoris godine 1937. sekularizma. autoritet. kao i papinstvo. U svojim najzlosutnijim upozorenjima na pogibli komunizma. Iz ovih su se pokreta razvile brojne filozofije. koji su svi odreda bili racionalisti. On je kazao kako modernizam vodi ka mnogoboštvu i bezboštvu. Voltairea i Diderota. papinstvo. te panteizma. prev.

Modernizam: sinteza svih krivovjerja Nikada ne bismo dosegli ovoliki stupanj otpadništva u našoj Crkvi da filozofske zablude nisu prodrle duboko u samu katoličku misao. "Sada moramo prekinuti šutnju. te 3) Urota šutnje od strane velikoga dijela nekatoličkoga tiska svijeta. modernizam se s vremenom mijenja. te s kojom se i dalje žestoko bori." Papa je Pio X istakao da je "čitav sustav. dok je svoj 3) politički pedigre naslijedio od francuske revolucije. crkvene vlasti. za koje smatraju kako proizlaze iz sekundarnih postavki koje se temelje na primitivnim i jednostavnim formulama. Isusa Krista. da su sve religije ispravne. državu i čovjeka. Papa Pio X je rekao da je poprilično široko iznio doktrine modersnistâ. izdao encikliku o modernizmu. već svih vjera uopće. kako bismo pred cijelom Crkvom u njihovu pravom svjetlu razotkrili ljude koji su na sebe nabacili ovu lošu krinku. "Trojstvo" "roditeja" odgovornih za izopačenost poznatu pod nazivom "modernizam" čine: 1) Njegov vjerski predak protestanstska reformacija. Kao dodatak tome svemu. Papa nas je Pio X upozorio da je modernizam zbir svih zabluda modernih filozofskih sustava u onoj mjeri u kojoj se oni odnose na Boga. pače i priznaju. hijerarhiju. Modernizam definiram kao sintezu svih krivovjerja. 2) Propagandna je kampanja komunizma bila u tolikoj mjeri đavolska da se svijet po svoj prilici s ničim sličnim nikada prije nije susreo." Kao Kristov Namjesnik na zemlji." On nadalje kaže. te bi se stoga trebali razvijati i mijenjati. dogme. Sveto Pismo. Svete Oce. papinstvo. Papa Pavao VI je rekao: "Riječ je o najopasnijoj revoluciji s kojom se Crkva ikada trebala suočiti. modernisti raspravljaju o dogmama (vjerskim istinama). već i za grčevito i uzaludno pridržavanje postavki koje ništa ne znače. Znao je da će modernizam predstavljati možda i konačni napad na Crkvu našega vremena. Modernisti temelje religiozne filozofije postavljaju u okviru doktrine koja se obično naziva agnosticizmom."8 Nadalje. tako da nije moguće priznati jedan a da se pritom ne prizna i sve ostale. "kako bi odbacio njihovu optužbu prema kojoj ne razumijemo njihove ideje. dok drugi to čine i na najotvorenije moguće načine. on je kazao: "Modernisti se slažu da tri najveće poteškoće za njih . iako neki tek zbunjeno. Papa je Pio X godine 1907. rođen u vezi između vjere i lažne filozofije. Predaju. sa svim svojim zabludama. 2) njegov filozofski "roditelj" prosvjetiteljstvo. čiji su svi dijelovi čvrsto povezani. Crkvu." Kao jednu od temeljnih svojih točaka. Smatraju ih simbolima i instrumentima. koja pokušava ispuniti zadaću prikupljanja na jedno mjesto svih zabluda lansiranih protiv vjere. te smjera ka tjeranju Crkve do samoga kraja puta u propast. Papa je Pio X rekao: "Drsko optužuju Crkvu ne samo da je odabrala pogrešan put radi svoje nesposobnosti razlikovanja vjerskog i moralnog smisla formula od njihova površnog značenja. dok se istovremeno dopušta propast religije.Papa je Pio XI dao tri temeljna razloga za brzo širenje komunizma: 1) Premalo je ljudi bilo kadro shvatiti samu narav komunizma. drugim riječima. već je riječ o savršeno organiziranom tijelu. kako bi se prilagodio svakom pojedinom dobu. te sabiranja suštine i sadržaja svih njih u jedno. "modernisti ne poriču. slikama i prijenosnicima istine koji su podložni promjeni. Rekao je. On predstavlja uništenje ne samo katoličke vjere. sakramente. Ta revolucija predstavlja proces samouništenja. Željeli smo pokazati kako se njihov sustav ne sastoji od razbacanih i nepovezanih teorija.

Krist je Sâm bjelodano pogriješio u određivanju vremena u kojem će nastupiti dolazak Kraljevstva Božjega. autoritet Otaca i Predaje. .Dva su Krista: stvarni Krist. te bez ustezanja ponavljajući potvore njegovih protivnika.predstavljaju skolastička filozofija. žele ukloniti i samo Naučiteljstvo Crkve.Crkvene su dogme prepune očiglednih proturječja.Krist nije uvijek posjedovao svijest o Svojemu Mesijanskome dostojanstvu. pri čemu je prva podložna potonjoj. te nema sigurnijega znaka da se čovjek nalazi na putu modernizma. ." Papa Pio X završava riječima: "Modernisti na sve moguće načine nastoje umanjiti i oslabiti autoritet. . ."11 Evo nekih modernističkih postavki što su ih Pape osudili: . Ako pišu povijest.Kristovo Uskrsnuće nije činjenica u povijesnom smislu te riječi. Bez obzira na to radilo li se o neznanju. Uvjerenja modernista dopuštaju im sumnju u brojne pogreške navodno prisutne u Bibliji glede pitanja vezanih uz znanost ili povijest. strahu. te sa svojevrsnim zlobnim zadovoljstvom .Kristovo se Božanstvo u Evanđeljima ne dokazuje. . ali ne i izravno. . kao i Krist u kojeg se vjeruje. Riječ je o dogmi što ju je kršćanska svijest iznjedrila iz pojma Mesije (Pomazanika).Nemoguće je pomiriti prirodni smisao tekstova Evanđeljâ sa smislom što ih naši teolozi naučavaju u svezi sa sviješću i nepogrešivim znanjem Isusa Krista. .sve što im djeluje poput ljage u povijesti Crkve. Pod vlastitim imenima. . . te Naučiteljstvo Crkve.. .Sakramenti su obični simboli ili znakovi. uopće nije bio Bog. . kao i pod raznim pseudonimima. negoli kada počne osjećati odbojnost prema ovome sustavu.Vjera je podložna znanosti. ali ne na način na koji to vjeruju katolici.pod izlikom da žele izreći cijelu istinu. ili oboje. te ih tako postupno pretvaraju u katedre pošasti.12 Neomodernizam poslije Drugoga vatikanskoga sabora . pretpostaviti kako je stvarni Krist bio daleko od Krista koji je predmetom vjere. . . svetogrdno krivotvorreći njegovo podrijetlo. novine. objavljuju brojne knjige. prema onome što modernisti nazivaju pravom poviješću. prava.Ne treba sve što Sveti Pavao kaže o uspostavljanju Euharistije shvatiti u povijesnom smislu.sjeme svojih doktrina. Krist.. Stoga su sa svime time u neprekidnom sukobu. Prema skolastičkoj flilozofiji i teologiji osjećaju jedino prezir i želju za ismijavanjem. Sa tih svetih katedri. oni siju ne uvijek otvoreno . izvjesno je da ih je strast prema novitetima ujedinila u mržnji prema Skolastici. to je stoga da bi sa znatiželjom istražili i otvoreno prikazali .Katoličko opredijeljenje mora biti odvojeno od građanskog statusa. narav.Crkvu i sakramente Krist je utemeljio samo posredno. preglede. koji ih potiču na takvo ponašanje. ."10 Metode uništenja Papa je Pio X potom istaknuo da. svoja učenja bez prikrivanja propovijedaju na simpozijima.Bibliju je nadahnuo Bog. "Modernisti grabe katedre u sjemeništima i na sveučilištima. stoga.Crkva i država moraju biti odvojene. te nikada nije učinio ništa božansko. uvode ih u društvene ustanove i pretvaraju u tamošnju modu.Dopušteno je.

a koje su dovele do modernizma.16 Dvadeseto je stoljeće upoznalo zablude . modernizam je u sjemeništima i na sveučilištima prešao u ilegalu. Oni idu za tim da stvore Crkvu na svoju vlastitu sliku i priliku malu. već su oni u svojoj suštini povezani s pokretom potpunoga "oslobađanja" čovjeka od Boga. To predstavlja institucionalno otpadništvo od Krista i Njegove Crkve. ti zahtjevi niječu samu čovjekovu narav. kao i od kanonâ razuma. Kršćanski se pogled sada već nalazi izvan zakona. od pozitivnih ograničavajućih zakona. Neomodernizam se krije pod različitim imenima i krinkama: duh Drugoga vatikanskoga sabora. kao i pogrešna provedba zaključaka Drugoga vatikanskoga . u svojoj knjizi Antikrist piše ovako: "U razdoblju između 1967. Postupno. feminizam u Crkvi. misli na one koji su vjeri okrenuli leđa i prigrlili danas moderni liberalizam. kao i pravo sklapanja homoseksualnih i lezbijskih brakova. Ti su nenkonformizam i kritika usmjereni protiv 'institucionalne Crkve'. Kada Blažena Majka govori o institucionalnom napuštanju vjere od strane Crkvenih vođa. Ovo nisu tek neki zanemarljivi zahtjevi. koje žude za sekularnim akademskim prestižem. koji će dominirati vjerskim razmišljanjima i potupcima čitavoga ljudskoga roda. kako bi se poslije Drugoga vatikanskoga sabora ponovno pojavio. U brojnima od naših katoličkih škola vlada takvo otpadništvo od vjere da bi se Antikrist u okruženju koje prevladava u njihovim učionicama i prostorijama općenito osjećao upravo kao kod svoje kuće. pravo na slobodan pobačaj što će ga financirati država. Neomodernizam jest jedinstven u svom temeljnom nadahnuću . javnost zahtijeva široko korištenje kontracepcije. negdje su putem izgubile iz vida cilj.15 Budući da su otpadnici sami ozakonili navedene pokrete. teologija liberalizma.. Jedan bi takav primjer bilo posvemašnje povlačenje obrazovatelja. Osuđen od strane Svetog Pija X Pape. Otac Miceli. Te se bezbožničke filozofije sada stapaju u sustav razmišljanja. naturalizma. isusovac. te relativizmu pred istinom. elitnu crkvu bjelosvjetskih intelektualaca. neomodernizam je svoje snage regrupirao pod nazivima kao što su 'Katolička opozicija' ili 'Katolički nonkonformizam' ili 'Kritici kršćana'. pravo na odabir homoseksualnosti. velikim brojem studenata. u post-kršćanskoj eri.14 "U ime potpunog liberalizma. promičbom. među ostalim. te se sada već kreću ka nijekanju ili dokidanju bračne institucije kao takve.koje su proizašle iz racionalizma. Ovo pogrešno tumačenje. Na današnjim se katoličkim sveučilištima prednost daje intelektualizmu pred katoličanstvom. pravo na "pokusne" brakove. a potom stvoriti Univerzalnu Crkvu. a ne protiv neprijatelja Crkve. statutarnu ili akademsku odanost učenjima Isusa Krista u obliku u kojemu su ona prenešena Njegovoj Crkvi preko Naučiteljstva. zakon je sada na njihovoj strani. od moralnosti. gnostičku. nakanu i duh katoličkih sveučilišta. "Primarni je cilj katoličkih modernista Rimsku Crkvu "obratiti" na modernizam. ovoga puta kao neomodernizam. vođe su katoličkih institucija održale niz sastanaka s Vatikanom na kojima su prisutne vođe odbacile svaku institucionalnu. scijentizmu pred vjerom.Danas smo svjedoci konačnih plodova te pogubne doktrine. manipulirajući mase i upravljajući njima. "Danas. kao i posvemašnjeg pokušaja da se čovjeka "oslobodi" od Boga. skupocjenim znanstvenim kompleksima. te saborska Crkva. i 1972. sinteze svih krivovjerja. sekularizma."13 "Te vođe.mržnji spram Boga i vjere. političkim bodovima. kao i financijskom moći. dok one ostaju posve nesvjesne njegovih intelektualnih temelja. humanizma .

Stoga mora raspustiti sve vlastite institucije. Među katolicima postoji ozbiljan razdor glede nekih temeljnih pitanja vjere i morala: zablude koje se tiču Boga. Pet je glavnih odlika toga "Novoga kršćanstva" kako slijedi: 1) Antropocentrizam: čovjek. osloboditelj potlačenih . Uskrsnuća. Stvarne Prisutnosti. povijesnosti Evanđeljâ. naveli su brojne kardinale. Nimalo. Sva su ona unijela razdor među Kristovo stado i osakatila ga. Osobni grijeh više nema važnosti u današnjem povijesnom okruženju. budući da sav autoritet dolazi od vjernikâ. 2) Imanencija u svijetu: kraljevstvo se Božje ne nalazi u zagrobnom životu. koji siromašnima pomaže pri zbacivanju svih korumpiranih institucija. politička opresija. prijatelj. branitelj. mogu razumijeti Evanđelja. svećenike. jedino siromašni.17 . Primat se čovjeka poistovjećuje s primatom Boga. Kristovog Božanstva. te proizlazi iz služenja siromašnima. U njenom liturgijskom životu. Ti se katolici Nove crkve sablažnjuju nad navodno beskompromisnom i dogmatskom politikom Katoličke Crkve. Ona je više usmjerena ka Kristu koji je samo veliki čovjek . zajedno s moćnicima ovoga svijeta. bajke kojima se pokušava objasniti podrijetlo svemira putem monističkih i kozmologijskih snaga. naravi Crkve i njezina spasiteljskog poslanja. redovnice i laike na napuštanje vjere. ti ljubitelji ovoga svijeta otvaraju vratâ Crkve kako bi vjernike doveli u doticaj s bezvrijednim i upravo smrtonosnim energijama neomodernizma. glad. zlorabeći sam Sabor kao autoritativni izgovor. stoga. sudbini i budućnosti čovjeka. koristeći ga kako bi izrabljivalo siromašne i ostalo na vlasti. Naučiteljstvo je ovih proteklih dvije tisuće godina pogrešno tumačilo značenje Evanđelja. kao i njihovi socijalistički prvaci. 3) Novi evangelizam: istinsko je značenje Evanđelja gospodarsko. a ne Bog. koji se svrstavaju pod stijeg socijalizma. ona ne postoji sama za sebe. nepogrešivosti Pape. bilo koji član može djelovati kao svećenik. uključujući ovdje i institucionalnu Crkvu.sabora. gospodarsko iskorištavanje. Bio je potreban Drugi vatikanski sabor da bi se otkrilo kako isuviše njenih vlastitih članova već dugo vremena gaji potajnu želju da se pridruži svijetu. a ne toliko duhovno. nerazvijenost. lokalne crkve moraju biti autonomne.te svakako i revolucionarni i veličanstveni obaratelj. A sada. Slabost je pritom pronađena među Crkvenim vođama. već kako bi služila svijetu. 5) Nova Muka za Krista: ta ljubav nije za Krista Bogočovjeka. ne čudi što Sotona. Bog se nalazi jedino u licu. a to su neznanje. središtem je vjere. funkcijama. U njenom jurisdikcijskom životu. te napose među njenim vodećim intelektualcima. Novi katolici. kao i brojnih drugih pitanja što ih ovdje ne možemo niti nabrojati. u svojim napadima na Katoličku Crkvu. kako bi mjesto toga slijedili ono što brojni nazivaju "Novim kršćanstvom". Spasenje podrazumijeva oslobađanje od društvenih grijeha. Oba se ova otajstva svode na navodno puko kršćansko razvijanje poganskih mitova.Čovjek za druge. koji dijele suodgovornost. Kraljevstvo Božje moraju postići uništenjem kapitalizma. 4) Nova ekleziologija: Crkva je dio svijeta. svoju tešku artiljeriju usmjerava na dvije glavne doktrine koje tvore samo srce katoličke vjere: 1) Euharistiju kao Stvarnu Prisutnost Isusa Krista. te 2) Djevicu Mariju kao Majku Božju.

Sve do danas. ali je sa sobom nosio aktovku ispunjenu biografskim bilješkama koje su sadržale informacije o tome kako ga je komunistička partija vrbovala da postane svećenikom. mjesto na čelo stola. Time je izravno ukazao na subverzivna kretanja u Crkvi kojima joj se želi iznutra naškoditi. Da bi to postigao. To nas dovodi do teme masonerije. Ukratko. Nažalost. kako to naučava Katolička Crkva.smatra kako je glavni dio Mise predavanje Mira jedni drugima. sudbenih i društvenih područja. dok se u nekim crkvama čak više i ne nalazi u samoj crkvi. kao i razdijeliti samu Crkvu unutar sebe. političkih. ali najviše protiv katoličke. jedno od velikih razornih područja jest ono što je Papa Pavao VI nazvao "samouništenjem" Crkve. Riječ je o vrlo složenoj temi. "Vratite me natrag u središte.-ih. kao i njegovih prijetvornih planova kojima je iz godine u godinu nastojao uništiti sve što je bilo rimokatoličko. otkriva u knjizi pod naslovom AA-1025 . kako bi Crkvu sabotirao i razarao iznutra. ona ih je objavila. Riječ je o opisu boravka toga čovjeka u sjemeništu ranih 40. onako kako je predstavljen od strane onih koji su ga razvili za Papu Pavla VI.Novi red Mise. budući da njegovi vođe imaju pristup. Čini se kako velik broj katolika-laika. Riječ je o ogromnoj globalnoj mreži koju Blažena Majka naziva "tajnom sektom. posjedne u stranu. zaboravljajući pritom na žrtvu. dakle . kao i nadzor nad većinom gospodarskih. Jedan se od takvih. Što može biti gore od toga da ljudi koji se nalaze na visokim položajima u vašem vlastitom taboru rade protiv vas? Ova se prijetvorna strategija unutar Crkvenih redova naziva crkvenom masonerijom. Morat ćeš se boriti protiv svih religija. U jednoj privatnoj objavi. taj se njegov plan pokazuje vrlo uspješnim." Crkvena masonerija: neprijatelj u taboru Neprijatelj nigdje nije tako opasan negoli kada se nalazi u vašem vlastitom taboru. Gospodin je navodno tome vidiocu rekao. jedan je vidjelac to prispodobio počasnome gostu na gozbi kojega se. . Svetohranište je pomaknuto u stranu. Za ovoga je 'anti-apostola' sve počelo kada mu je ujak. Koristeći se svim obavještajnim metodama KGB-a. riječ je o ogromnoj mreži. u bilješkama se otkrivaju podaci o sustavnom planu uništenja Crkve iznutra.-ih njegovala jednu žrtvu automobilske nesreće koja je preminula nekoliko sati nakon što je dopremljena u bolnicu. Sotonin je primarni manevar bio odvojiti Crkvu od države. Uviđajući vrijednost tih spisa. koja je bolje organizirana. Liturgijska je promjena Mise dovela do toga da većina katolika danas . koji je potom ponovno unio i žrtveni vid. Kardinal Ottaviani iz Svetoga Oficija intervenirao je kod Pape. U nekim su crkvama odstranjena klecala. negoli one nebeske.kao što je to pokazala nedavno provedena anketa . ta mreža prodire i do same Crkve. koja na umu ima više ovozemaljske ciljeve bogatstva i užitaka. ali također i svećenika i redovnica. Taj čovjek uza se nije imao nikakvih isprava. a to je njeno razaranje "iznutra". već u kapelici." Gospa je tu temu ponovila: "Neka Sveta Misa bude središtem vašega života. stavlja naglasak na vid liturgije kao zajedničkoga blagovanja. Knjiga je to jedne francuske katoličke redovnice koja je 1960. koji je bio član komunističke partije. "Sada ću te poslati da provodiš borbeno i međunarodno bezboštvo. ne vjeruje u Stvarno Prisutnost Kristovu u Euharistiji. Međutim. U Sjedinjenim su Državama uklonjene pričesne ogradei na kojima su vjernici mogli pred oltarom kleknuti. rekao. Razlozi za korumpiranost Crkve su brojni." a koja ima sebi svojstvene ciljeve i planove.podalje od glavnoga oltara.Memoari jednog anti-apostola. kako bi na taj način iskazali svoje štovanje i čašćenje Gospodina prilikom primanja Pričesti. nažalost vrlo učinkovitih pokreta.

Svi se događaji redaju kako bi Žena odjevena suncem mogla satrti glavu zmiji. u različitim razmjerima. prosinca 1992. Na isti će način pokušati uništiti Crkvu. te o konačnome cilju povezivanja svih religija u jednu univerzalnu religiju. te ćete molitvom doprijeti do srca moga Sina. papinsku nepogrešivost. već i postali njihovim žrtvama. Ona će dodatno razdijeliti protivničke tabore.. pritoku rubalja iz Rusije kako bi se financirali njegovi programi. Poruke se Blažene Majke posebno odnose na tu krizu. u programu kojim su "sjemeništarci" slani diljem svijeta. Glas Svetoga Pisma. Uslijedit će još puno događaja kao uvod u to. "New Age" se šulja zajedno s velikim brojem polaznika.. Novo vino u starim mješinama Čini se. Prvo će veliko otpadništvo od vjere biti potaknuto novim Katekizmom što ga je Papa Ivan Pavao II potpisao i odobrio 8. kao i cjelovitome planu koji sadrži upravo đavolske ekstreme. o hijerarhiji autoriteta i zapovijedanja uspostavljenoj za njega." Vrhunac bitke Sve ono što se danas događa prorečeno je na brojnim mjestima marijanskih ukazanja.. Činite pokoru i postite. Djeco moja. dok je riječ o starome krivovjerju. Liberalni su teolozi i otpadnički akademičari kroz brojne godine izvršili značajan utjecaj na studente. da je "lukava zmija" pobijedila. Evo što je on napisao: "Poput opkoljenoga grada. okupljanju pisaca kako bi se promicali ovi pogledi. već su. s obzirom na današnje stanje svijeta. Ne dopusti da Sotona prodre i u tebe. neki katolici ne samo da nisu svjesni ovih pogibelji. Sotona želi razoriti poslanja što ih je Nebo povjerilo vama. Program se neprijatelja pokazao učinkovitim." U svojoj knjizi Trojanski konj u Božjemu gradu. Korupciju kojom smo okruženi prorekli su mnogi. kao i u Srcu moga Sina. o ubacivanju i postavljanju svećenikâ na visoke položaje. znanstvenik je Dietrich von Hildebrand sažeo ovaj problem. Iznimno su rijetka kršćanska sveučilišta na kojima se poučava vjera i moral u istini. Nažalost. Molite krunicu. Stavite Srce Isusovo u svoje domove. te brojna druga pitanja koja su Tijelo razdijelila u razmjerima koji nisu viđeni od reformacije. o tisućama crkava zatvorenih u Rusiji. Molite mi se. ali će tri među njima imati posebnu važnost. govori o tim teškim danima. Kada je ovaj čovjek vrbovan. kao i Marijin. "Puno moli za /svećenike/ jer Sotona prodire sve dublje u Svetu Crkvu. djeci svjetla. ali će njegovi pokušaji biti uzaludni ako se vi obratite. Feminizacija ili neutraliziranje jezika steklo je uporište. dok se on sam pokazao dostojnim protivnikom.. Koristite škapular koji će vas štititi.) vi ćete biti kao bogovi (. jer će vas ono podržavati u jedinstvu i miru. bio je 1025. Riječ je o već "prožvakanoj" laži koja ponovno zavodi um: "(. o pokušajima ukidanja katoličkih tradicija. koja je štit protiv zla. Riječ je o ortodoksnoj verziji vjere koju jedan dio katoličke hijerarhije jednostavno neće moći usvojiti. Kristovo Božanstvo. Uskrsnuće. Crkva je okružena zabludama i pogibeljima našega doba. narav Crkve. i ja ću vas zadržati pod svojim plaštem. te predstavljati uvertiru porukama iz La Salettea: "kardinal protiv . Razmimoilaženja su u proteklih trideset godina bila najjača s obzirom na Stvarnu Prisutnost u Euharistiji." Bilješke dalje govore o ubojstvu jednog poljskog biskupa koji je prozreo njegovu stvarnu ulogu.). Ja sam Čuvarica Vjere.ući ćeš u sjemenište i postati rimokatoličkim svećenikom. te se svake godine snažno usađuje i nailazi na prihvaćanje. Gospa je Patriciji Talbot (poznatoj pod nadimkom "Pachi") iz mjesta Cuenca u Ekvadoru progovorila o uništenju Crkve. I tako se pad nastavlja. samo s novim imenom. Idite na Misu i posjećujte Presveti Sakrament.

dali su nam autoritativan i cjelovit prikaz istinske katoličke vjere.anticrkve. još će se više utvrditi u svojim vlastitim gledištima. Ti će događaji utrti put ka pokretu anti-crkve i anti-pape. biskup protiv biskupa. potrebu za sakramentalnim pomirenjem. razvoda. Papa još uvijek nije bio odobrio cjeloviti tekst američkoga lekcionara. izaći posve na vidjelo. S proglašenjem gore navedene enciklike. Liberalni će američki katolici biti uznemireni stajalištima Rima. u pokušaju ispravljanja modernističkih pogrešaka u interpretaciji katoličke vjere nakon Drugoga vatikanskoga sabora. kao što je ona sama kazala. kao niti u autoritet Naučiteljstva Svete Rimokatoličke Crkve. U vrijeme pisanja ove knjige. Brojne radikalno feministički orijentirane redovnice podupiru pobačaj. homoseksualnosti. "Rim će izgubiti vjeru i postati sjedištem Antikrista.kardinala. zla pobačaja. Pa ipak. Papa i odani mu biskupi. redovnice i laici. Kao što je Marija prorekla u La Saletteu." Posljednji će veliki događaj biti proglašenje Blažene Djevice kao Su-Otkupiteljice. te kao politički ispravan korak u Crkvi. biskupi. Na putu smo ka novom raskolu velikih razmjera. koja bi trebala biti objavljena potkraj jeseni 1993. Bit će to kombinacija više događaja. u smislu vjere i doktrine. kada budu čitali nove dokumente. Ukratko. Brojni biskupi nisu poslušni Papinim naputcima. To će predstavljati kamen spoticanja za one koji sebe nazivlju "progresivnim misliocima. Posrednice i Zagovornice . Uskoro će. Kada Marija bude proglašena Su-Otkupiteljicom. osobni smrtni grijeh. zlouporabe droga. Gospina poruka upućena 17. dok će onima koji je budu prihvatili zapravo donijeti progonstva." . Modernistički kardinali. Mnogima će se ona učiniti poput đavolske dogme. a da pritom nisu konzultirani ostali članovi Crkve. preko Svećeničkoga marijanskoga pokreta glasi: "Otpadništvo će tada postati posvemašnje. međutim. poput gospodarskog i društvenog sloma. Brojni svećenici ne vjeruju u Stvarnu Prisutnost Isusa u Euharistiji. Raskol već postoji Otpadništvo od Rima.posljednje i konačne dogme Katoličke Crkve. To je učinjeno kako bi se umirili radikalni feministi. lezbijstvo. koji će čovječanstvo dovesti do prihvaćanja Antikrista i njegove religiozne marionete . On će biti tolik da će Crkvu koja ostane vjerna Papi i Rimu odvesti natrag u katakombe. poradi velikog odmetništva. Danas su mnogi katolici mlaki i ravnodušni. oni će se otvoreno suprotstaviti Papi. Većina će otpasti od prakticiranja jedine prave Vjere. te predbračnih odnosa. Riječ je o enciklici kojom se promiču pogledi na moral u skladu s učenjima Crkvenoga Naučiteljstva. odvija se postupno iz godine u godinu. lipnja 1989. budući da će gotovo svi slijediti lažnoga krista i lažnu crkvu." Ta razdioba unutar Crkve de facto predstavlja raskol koji je zasad uglavnom bio skriven i suzdržan. Također niti brojni katolici ne vjeruju u Stvarnu Nazočnost. svećenici. iako postoje ozbiljne sumnje na pogrešne prijevode dijelova latinskoga teksta na engleski. prilike će se u Crkvi dodatno pogoršati." "Američka katolička crkva" i Rimokatolička Crkva svake se godine sve više međusobno udaljuju. kontracepciju. Postavljena je linija bojišnice. te ostale doktrine koje se protive katoličkom naučavanju morala. s obrazloženjem da će uskoro biti odobren. nepažljivu će umu biti teško razlikovati pravu Crkvu od one otpadničke. Dokumenat koji je vezan uz Novi katekizam jest nova enciklika Ivana Pavla o moralu. čini se da je jedan američki biskup naložio njegovu uporabu u svojoj biskupiji. a ne liberalnih teologa.

Antikrista. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga . Kao što Veliki Petak prethodi nedjelji Uskrsa. Poruke kojima se svijet na to upozorava svake su godine sve detaljnije. te lažni krist i lažna crkva. u La Saletteu. samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.. Muka se Mističnoga Tijela odigrava poput Isusove Muke. Druga je Pavlova Poslanica Solunjanima jasna." Akita U ukazanju u Akiti (Japan) 13.. čašćenje čovjeka iznad Boga. Sotonino se stoljeće nalazi u svom posljednjem činu. dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom. 14.Elementi otpadništva podastrti su nam vrlo detaljno: masonerija. I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini. nego su se odlučili za nepravednost. Ne sjećate li se. Gospa govori o tom posvemašnjem i gotovo potpunom gubitku vjere prije povratka Isusa Krista. Doista.. djelo će đavolje prodrijeti i u samu Crkvu. otajstvo bezakonja već je na djelu. te započinje Marijina vladavina.. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja. Blažena je Majka sestri Agnes Sasagawa kazala: "Kao što sam ti rekla . Veliki otpad: gubitak vjere Neka vas nitko ne zavede ni na koji način.3-12 Otpad je prorečen Nalazimo se u stanju takvog gubitka vjere da je Pavlova Poslanica Solunjanima u posljednoj fazi svoga ispunjenja. pod plaštem žene odjevene suncem bore protiv Sotone i njegovih zloduha. te krajnji raskol na zemlji. Veliki otpad mora prethoditi razotkrivanju Bezakonika. Ona je kazala: "Sotona se bori protiv apostola ovih posljednjih vremena..njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom.. tako da će kardinali ustati protiv kardinalâ. Ostvaruje se sve što je bilo prorečeno. Sin propasti. uspostavljanje idola koji će zauzeti mjesto Krista i Njegove Crkve. odabranih za hrabru borbu protiv sile onoga koji se suprotstavio Kristu. Sotona se čvrsto ustoličio u odajama crkvene moći. Ocu je Gobbiju 15. baš kao i Marijine riječi: doći će do gubitka vjere. doživjet ćemo "smrt" Katoličke Crkve prije njezina uskrsnuća u novom obličju u veličanstvenom Razdoblju Mira. Arkanđeli (Gabriel. naposljetku. 2 Solunjanima 2. listopada 1973. Protivnik. Tada će se otkriti Bezakonik. Mihael i Rafael) se. Svećenici koji me štuju bit će proganjani i napadani od strane svoje vlastite subraće. a biskupi protiv biskupâ. zajedno s anđelima nebeskim. U svojim ukazanjima. Velikom bitkom anđeoskih sila. otpadništvo od vjere unutar same Crkve. to sam vam govorio dok sam još bio među vama? I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme. lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. Ona će uskoro satrti glavu zmiji. te se tako ostvaruje proročanstvo izrečeno u Francuskoj. izvojevali moju najveću pobjedu.. Blažena Majka spomenula rat koji se vodi protiv njena protivnika. Crkva će biti puna onih koji prihvaćaju . kako bi. studenoga 1990. Marijansko je doba otpočelo. onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja.

Marie je na to rekao. Pokajte se. studenog 1990. kako bi vam bile otkrivene konačne tajne. te je preko njih Sotona uspio prodrijeti u sam Crkveni vrh i ondje započeti svoje djelovanje.. s ciljem da se razmotri značaj ukazanjâ u Akiti. te će zloduh brojne svećenike i posvećene duše prisliti na napuštanje službe Gospodnje. sukob i protivljenje. kolika li je danas vaša ogovornost! Gospodin će od vas zatražiti račun o tome kako ste upravljali njegovim vinogradom." ." Dana 13.. poradi pročišćenja zemlje.. Veliki je trenutak Božje pravde i milosrđa stigao na svijet. tražite oprost. svibnja 1990.. čudo je sunca tek prethodnica. dajte zadovoljštinu. bit će očitovana svima samim pojavkom tih događaja. iako će događaji biti katastrofalnih razmjera. U razdoblju između 25. Za vrijeme jedne od sjednica. dok će šačica onih koji ostanu vjerni biti podvrgnuta najvećim kušnjama i progonstvima. koji je također bio sudionikom skupa) upitan je može li se Akita dovesti u kakav odnos s trećom fatimskom tajnom.. Čovjek će nepravde prodrijeti u njenu nutrinu i sjesti u sam hram Božji. On je napisao govor što ga je Papa održao u Fatimi za njegova posjeta tome mjestu godine 1982. Otac St. te. a koja je sadržana u onom dijelu tajne koji još nije otkriven. odnosno nagovještaj onoga što će se zbiti u budućnosti. Otac St. Poruke sa oba ova mjesta pružaju nam cjelovitiji pogled na kaznu i otpad.. Marie. Savjetnik za Fatimu Pape Ivana Pavla II bio je sada pokojni otac Joseph de St.1 Otac Gobbi Blažena je Majka ocu Gobbiju u više navrata spominjala nadolazeće poteškoće. Kazna.kompromise. uskoro će se ostvariti. Zablude koje su ljude navele na gubitak prave vjere nastavljaju se širiti. ali se mnogi ipak neće pokajati.. na pragu su uništenja njenog nutarnjeg jedinstva. fatimska se tajna u tome ne iscrpljuje. on je odgovorio. Papa je Ivan Pavao II tom prilikom javno zahvalio Fatimskoj Gospi što mu je spasila život pri pokušaju atentata. Biskupska je konferencija Japana sazvala sastanak kojemu su prisustvovali brojni biskupi i mariolozi. Marija je kazala: "U Crkvu je ušlo također i nejedinstvo. "Biti će isto tako. što sam je bila prorekla u Fatimi.." Iako znamo da se treća tajna odnosi na otpad od vjere. ona je rekla: "Sada započinjete zadnje desetljeće ovog vašeg stoljeća. koji su se u nj uvukli zamaskirani u bespomoćnu i blagu janjad.. i kako bih vas na taj način pripravila na ono što ćete sada morati otpočeti proživljavati. i 27. Kada su ga nekoliko godina kasnije zapitali o tajni.. u kojima će se kardinali suprotstavljati kardinalima. iznad svega.. koju sam ovdje otkrila troje dječice kojima sam se ukazala. Crkva će upoznati trenutak svog najvećeg otpada. Snage ateizma i masonerije. "Znate li što su ljudi činili za vrijeme dok je trajalo čudo sunca?" Odgovor glasi. a koja vam zasad još nije otkrivena. razdioba. Moja treća tajna. rujna 1986. Silazim s Neba. a svećenici svećenicima. Ovo su vremena što sam vam ih ja prorekla. studenoga 1992. kao i potamnjivanja blještavila njene svetosti. otac Michael O'Carroll (vodeći mariolog. budite ponovno vjerni povjerenoj vam zadaći. Među njima su čak i neki koji zauzimaju vrlo odgovorne položaje. Marie bio je upoznat sa sadržajem fatimske tajne. koje su se u nju uvukle. Na cijelo je čovječanstvo stigla velika kušnja.. On je odgovorio: "Ako vas zanima treća fatimska tajna. Pripravlja se pravi raskol koji bi uskoro mogao izaći na vidjelo. Dana 6. Biskupi i svećenici svete Crkve Gospodnje. Marija je kazala: "Na tvoju Crkvu stigla je velika kušnja. te će stado Kristovo rastrgati grabežljivi vuci.. biskupi biskupima. "pali su na koljena i okajavali svoje grijehe." Fatimske su poruke nadopunjene onima iz Akite." Dana 15. pročitajte poruke iz Akite....

Arkanđele." Još jedna osoba koja je vjerovala kako je ovo stoljeće pod vlašću đavla bio je Papa Leon XIII. koje se odnosi na Međugorje. malenošću i snagom vaše nebeske Majke. vojvodo vojske nebeske... U 12. budući da će na kraju oholost Crvenoga zmaja biti slomljena i pobijeđena poniznošću.. Citirajući ono što je Marija kazala jednoj od vidjelica. Papa o kojem sam govorila djeci za vrijeme ukazanja. kada je začuo dubok... koji će se proširiti po svim dijelovima Crkve. svibnja 1917. kada se ostvare povjerene vam tajne.. potrebno mi je više vremena i veća vlast'. listopada 1884. Marija je kazala: "Ljubljena djeco. kao i trijumf mojega Bezgrješnog Srca na kraju svega toga. Već sada gubi moć. ona je ocu Gobbiju otkrila sljedeće: "Moj Papa. Časopis Soul ("Duša") u svome broju od svibnja/lipnja 1984.. Tada sam prorekla vremena gubitka istinske vjere i otpada. u poruci upućenoj Svećeničkom marijanskom pokretu 9. Grleni je glas odgovorio: 'Sedamdeset i pet do stotinu godina i veću vlast nad onima koji će se predati u moju službu. rujna 1964. svibnja 1992.. koje se zbilo u Fatimi. potvrđujem ti da je on Papa moje tajne." Otajstvo iskušavanja Otpad predstavlja gubitak vjere u Crkvi. a u kojemu se spominje to vrijeme iskušavanja... spomenuli pismo što ga je otac Tomislav Vlašić uputio Papi Ivanu Pavlu II dana 2. grleni glas kako govori: 'Mogu uništiti tvoju Crkvu.. Sotonu i druge duhove zlobne koji svijetom obilaze na propast duša božanskom jakošću u pakao protjeraj! Amen.. Marija je.' Duboko uznemiren. studenoga 1984.. kao i pobune čovječanstva protiv Boga i Njegova zakona. Jednog se dana pojavio pred prijestoljem Gospodnjim i zatražio dopuštenje da Crkvu podvrgne razdoblju kušnje. Razara brakove.. donosi sljedeću priču: "Dana 13. 13. te postaje nastrljiv.. Tada sam prorekla kaznu...Dana 13.. Gospodin mu je dopustio određeno vremensko razdoblje. Bog mu je dopustio da kuša Crkvu u trajanju od jednog stoljeća.' Blagi je glas na to rekao: 'Dajem ti to vrijeme. Upravo proživljavate vremena što sam vam ih prorekla. ali. sve do 26... Ovo je stoljeće pod vlašću đavla. i ti. . kazala sljedeće: "Otpad koji proizlazi iz Sotonina napastvovanja Crkve nalazi se u svojoj posljednjoj fazi.. ponizno molimo. Čini se kako se iskušavanje vjernika pribižava svome kraju. Tada sam prorekla vremena rata. Papa je Leon XIII upravo bio završio Svetu Misu. svi ćete već biti zastrti gustom tminom otpada. Papa moje ljubavi i moje žalosti. a ja siđem s neba i primim njegovu žrtvu. morate shvatiti da Sotona postoji. žene odjevene .. svibnja 1991. koji će tada postati sveopćim. Ivan Pavao II.. poradi širenja teorijskog i praktičnog ateizma. da bih to postigao. Papa je Leon XIII naložio da se na kraju svake Mise izmoli posebna molitva Svetom Mihaelu Arkanđelu: "Sveti Mihaele. kada je Konstitucija za Svetu Liturgiju donijela odluku da se leonske molitve više neće moliti nakon Mise. brani nas u boju." Dana 13. kao i progonstva Crkve i Svetoga Oca." Potvrđujući vjerodostojnost razgovora što ga je čuo Papa Leon XIII.. Kada taj Papa izvrši zadaću što mu ju je Isus povjerio.. smo poglavlju. njegova će snaga biti uništena. otac Vlašić je napisao: ". prosinca 1983." Ova se molitva molila nakon Mise do kraja devetnaestoga stoljeća. i dalje. na mjestu Cova da Iria.. Potom je Papa začuo blagi glas koji je upitao: 'Koliko vremena? Koliku vlast'. proti pakosti i zasjedama đavolskim budi nam zaklon! Neka mu zapovijedi Bog. danas slavite sedamdeset i petu godišnjicu mojega prvoga ukazanja.

. posrnut će i Juda s njim. okaljao si se. Tekst koji slijedi iz Knjige proroka Hošee nedvosmislen je glede držanja svjetskih položaja i ovlasti. Oni kojima je povjereno vodstvo smatraju se odgovornima U cijelome Svetome Pismu. pazi. mogućnici i kralj vode narod u propast Poslušajte ovo.suncem. spremnu za bitku. kao i glede odgovornosti onih koji drže vodeće položaje unutar Crkvene hijerarhije: Svećenici. Oni su stoga skovali zavjeru da Ga ubiju. Izraele. Slijedi poruka upućena ocu Gobbiju 13. uistinu proročanski.) (Hošea 5. Blažena je Majka kazala: "U Evanđelju čitate: '(... Sveti je Pio X Papa u svojoj enciklici kazao kako je modernizam u Crkvi početak krivovjerstva. On je. kao i u Marijinim porukama. pastiri ogrezli u liberalnu teologiju. predvidio da će modernizam i svjetovno krivovjerje dovesti do otpada. Nazivajući pismoznance i one koji su imali duhovni nadzor "leglom gujinjim i obijeljenim grobovima". što ih je izgovorio moj Sin Isus.) kad Sin Čovječji dođe. de posluhni. dome Izraelov. Jamu su duboko iskopali prestupnici. Poznajem ja Efrajima. kao i oni što zanemaruju dužnosti zaređenih svećenika. te koje vam mogu pomoći da bolje shvatite vrijeme u kojem . svećenici. Teške su to riječi. Ponos Izraelov svjedoči protiv njega.1-7) Gospa je nepokolebljiva kada u svojim porukama govori o vjeri i poslušnosti. ožujka 1990. Isus nije postao odviše omiljen kod vlasti. Ići će s ovcama i govedima Jahvu tražiti ali ga naći neće povukao se od njih! Jahvu su iznevjerili (. koje čovjeka navode na razmišljanje. dome kraljev. ali ću ih sve kazniti.. popriličan se dio krivnje izravno pripisuje svećenicima i onima na vodećim položajima u Crkvi. jer je duh bluda među njima. svojom krivnjom posrnu Efrajim. hoće li naći vjere na zemlji?' Danas vas pozivam da razmatrate ove riječi. bludu si se odao. jer vaš je sud! Vi ste bili zamka u Mispi i mreža napeta na Taboru. ukoreni su." Na početku dvadesetoga stoljeća. Izrael mi nije sakriven: da. kao i Gospin osvrt na Drugu poslanicu Solunjanima. jer se Njegovo poslanje nije podudaralo s njihovim. Efrajime.. Isus je često optuživao farizeje i saduceje. oni Jahvu ne poznaju. koja sada svu svoju dječicu okuplja u svoju vojsku. Gospa također kaže da će njena djelatnost postati "energičnijom" s približavanjem Drugoga dolaska. Ne daju im djela njihova da se Bogu svome vrate. Oni koji zagovaraju pobunu protiv Naučiteljstva.

jasno je najavljeno da povratku Kristovu u slavi mora prethoditi veliki otpad. koliko se mržnje krije u ljudima. "Sveta Katarina Sienska došla je u neizmjernoj ljepoti. nije mi odgovorila. Jedinstveni prikaz g. i ljudi će u nju povjerovati. u otvorenim. kao i da bi vam opisao prilike koje će upućivati na približavanje Njegova povratka u slavi.u Poslanici Svetoga Pavla Solunjanima." Vjerojatno niti jedna religija danas toliko ne prijeti katoličanstvu kao pokret "New Age"-a.2 "New Age" je religija Novoga svjetskoga poretka. i za moje sestre redovnice.' Potom su joj se oči ispunile suzama. u vjerskom životu.). Njihova je služba Bogu ruglo. koliko nepovjerenja i očaja! To osjećaju s pomanjkanja vjere i ljubavi. sinova i kćeri.živite. Bilo bi dostatno samo zaiskati ljubav Gospodnju. Kada sam ju upitala zašto je nesretna. bilo bi dostatno Gospodina zatražiti za pomoć i On bi ih preobrazio. Ta će djeca propasti ako nastave u neznanju. Njegovo je glavno obilježje čovjek u središtu svemira . Njegova najveća prijevara leži u činjenici da je tako blizu istine. već je nastavila: nalazimo se u vremenima borbe.. jer je Bog odsutan iz njihovih srdaca." Christina Gallagher iz Irske Christina Gallagher iz Irske primila je stanovita otkrivenja o otpadu. Širenje je otpadništva stoga znak koji upućuje na to da je Drugi dolazak Kristov sada blizu. Prije svega. Ali pravoga Duha Božjega nema u njima. Te su prilike obilježene gubitkom vjere. Sila tmine zasjenjuje moju Crkvu. siječnja 1985.. koji će potom zasjesti u Božji hram.). to je od Sotone nadzirano suvremeno masovno oživljavanje filozofija i postupaka koji se temelje na okultnom. "Dijete moje. "izreci neku laž. u kojoj se razotkriva nutarnje ustrojstvo.' To nije ništa drugo negoli . Kada to vidim. ponavljaj je dovoljno često. srpnja 1988. u jednom drugom dijelu Svetoga Pisma . poradi svoje sveobuhvatnosti. Sveto je Pismo ovdje jasno: u Drugoj poslanici Solunjanima. primila je slične poruke: "Kćeri moja. koji služe u ime Gospodnje. Pokret "New Age"-a ("Novoga doba") Adolf Hitler je rekao.. Rekla je. da mnogi padaju u stupicu. Gladys is San Nicolasa u Argentini Gladys. srce mi je ranjeno." (19. zapamtite da Bog štiti. kao i ciljevi ovoga pokreta. Baera omogućava duboko razumijevanje "New Age"-a. Gubitak vjere jest istinsko otpadništvo. za svećenike i kardinale.. kao i čitav svijet (23. dobro poznata drevna laž. Randall Baer. kao i vješto zamaskiranim oblicima. puno je moje djece. možete se zapitati zašto ih je Isus izgovorio: da bi vas pripravio na Svoj Drugi dolazak. kojom se promiče 'snažna obmana da bi trebalo povjerovati u laž. kao i poruke iz LaSalettea i Akite. Pavao kaže da otpad prethodi Bezakoniku Antikristu. 'Moli za Papu svaki dan.).čovjek kao božanstvo. vidjelica iz Argentine. nekadašnji vođa pokreta "New Age". napisao je knjigu pod naslovom U noćnoj mori New Age-a. Slava Ocu vječnomu" (28. Također. rujna 1990. Razumijevanje otpadništva. bacaju veliko svjetlo na to kako smo dospjeli do sadašnjega stupnja izopačenosti diljem svijeta. ali su ona tek u svojoj početnoj fazi. Zapravo je riječ o 'duhovnoj kugi' posljednjih vremena. Stoga ćemo ga ovdje i citirati: "Što je zapravo 'New Age'? U svojoj suštini.

dakle. Nema središnjih organizacija koje bi nadzirale sve doktrine. suvremene hiper-renesanse. kao i njegovih strategija i praksi. pri čemu su neke zamaskirane kako bi se prikrila njihova okultna narav. u svojoj suštini 'Bog' ili prosvijetljeni 'Bogočovjek'. Od religije. poslovnoga svijeta i politike. pod uvjetom da 'meni to odgovara' ili da se 'sve to čini s ljubavlju. Čovjek 'Novoga doba'. do glazbe. te u konačnici i svemogućim. obrazovanja i znanosti. s daljnjim napredovanjem posljednjih vremena. kroz protekla se tri desetljeća odvija golemo i dosad neviđeno oživljavanje praksi koje se temelje na okultnom. Temelj je toga humanizma vjerovanje da je čovjek po svojoj prirodi božansko biće. društvenoj i globalnoj razini. Razmjeri i zamah ovoga pokreta toliki su da on predstavlja jednu od najprljavijih prijetnji kršćanstvu danas. izraz se 'New Age' čak ponekad i ne koristi kada je zapravo riječ o nečemu što upravo do srži pripada njegovome duhu. Zavjera Vodenjaka. te. ili planove. Ne postoji neki jedinstveni odbor. 'New Age' u svom općem planu ima toliko lica i usmjerenja. Međutim. Misao 'New Age-a' obuhvaća sve vidove ljudskoga iskustva.6 "Postoje dvije glavne škole 'New Age'-a koje se međusobno podudaraju. Prva na misao 'New Age'-a gleda kao na 'renesansu svijesti. širok put koji vodi jedino u konačnu propast.' "Renesansa svijesti smatra kako čovječanstvo trenutno ulazi u početak novog duhovnog i društveno-političkog buđenja.u znatno većoj mjeri negoli su ljudi toga svjesni.svjetlucajuće primamljiv. kao takav. sebe postavlja na pijedestal u svemirskim razmjerima. "Nadalje. 'New Age' se uspio uvući u same temelje zapadnjačke civilizacije . ljudi koji gladuju i žeđaju za duhovnim smislom. međuosobnoj.' Ova je odlika omogućila prostor neizmjernoj raznolikosti filozofija i pojava koje tako cvjetaju preko svih vrsta različitih pojedinaca i organizacija. Glavni manifest. to je sve u redu. koja čovjeka treba povesti u novo . To je pokušaj revolucionariziranja svih vidova života na osobnoj. ili organizacija koji bi diktirali doktrine ili ciljeve. tako i na vrlo podmukle i sveobuhvatne načine. djelatnosti. savjet. monogamiju ili poligamiju.' Sve je.' Na primjer.4 "'New Age' je pokret što ga je izrazito teško definirati bilo kako drugačije osim uopćenim iskazima.3 "Ovaj se pokret zapravo najbolje može razumjeti kao široki spektar nekršćanskih filozofija i praksi što ih je moguće svrstati u kategoriju duhovnoga humanizma 'New Age'-a. a posebice u godinama koje nam predstoje. "Na što većina ljudi pomisli kada čuje izraz 'New Age'? Na glumicu Shirley MacLaine? Na skladno međusobno približavanje? Na reinkarnaciju? Na moć kristalâ? Na medije? Sve je ovo zapravo samo dio širokoga spektra oblika u kojima se 'New Age' pojavljuje. Da bi se stvari još više otežale. "Upravo kao što svjetovni humanizam nudi svoj vlastiti tip protuvjerskih prijevara određenim tipovima ljudi. ako osoba odabere homoseksualizam. da se ubacio u sve vidove američkoga društva kako na bjelodane. opisuje ga kao 'mrežu bez vođe.5 "Postoji temeljni 'kredo' koji kaže 'stvori vlastitu stvarnost prema onome što ti odgovara. tako i duhovni humanizam nudi duhovno utemeljene krivotvorine jednom posve drugačijem sloju ljudi u našemu društvu. koji se smatra božanski savršenim. pa nitko nije povrijeđen. biseksualizam. ali vrlo moćnu. istinom i ispunjenjem u svojim životima. Čovjek tako postaje sam sebi božanstvo. ili pak nadzirali sve djelatnosti. ali su ipak različite. shvaćeno vrlo relativno.

"Još jedna varijacija na ovu dobro poznatu temu jest ta da se vratiti neće vidljivi Isus osobno. raj će osvanuti na zemlji isključivo putem svanuća čovjekove prosvijetljene 'više svijesti.'7 "Druga glavna struja misli 'New Age'-a može se nazvati 'kvantumskim skokom svijesti'. seminari za uspjeh i napredak koji se temelje na okultnom. Sve će se promijeniti jednim tračkom božanske svjetlosti. putem praksi 'New Age'-a. vanzemaljske. U tren oka.voda je ugodna.9 "Većina pretkazanja u okviru 'New Age'-a odnosi se na tisućljetno prijelazno razdoblje za vrijeme kojega će oni koji prihvate poruku i znak 'Novoga svjetskoga poretka' postati dijelom uvelike najavljivanoga Novoga doba. spiritizma. ovaj se vid 'New Age'-a pokazao uspješnijim između navedene dvije škole misli. jednog čitavog novog svijeta. Zapravo.naša kolektivna svijest. "Kada dovoljan broj ljudi koji su razvili 'višu svijest' stvori dostatan zamah. Napose. obrazovanje. Zemlja i čovječanstvo doslovce će u traku svjetlosti skočiti u nebesa.. izgubljen je.. psihička očitavanja. Time se se misli reći kako se nalazimo na rubu novoga doba. već će 'Kristova svijest' sići na umove svih stanovnika zemlje. zabavu i medije. glavne se njegove teme kreću puno više u pravcu medija. odlazak na zemljopisne 'vihore' (okultna 'mjesta moći'). Uđite . ova perspektiva u buđenju 'neograničenog čovjekova božanskog potencijala' vidi sredstvo putem kojega će se taj 'raj na zemlji' konačno i očitovati. U suštini. Taj je model Kvantumskoga skoka svijesti izravno povezan s nekakvim oblikom božanske intervencije. kao i društva. radionice posvećene razvoju međuosobnih i intimnih odnosa. čitav će svijet biti spreman na zajednički golemi skok u višu dimenziju nebeskih sfera.8 "Otvaranje 'kanalâ'. učiniti trenutačni golemi skok u nebesa. psihičkih moći.. To je strana 'New Age'-a koja je vrlo duboko zašla u područja kao što su poslovni svijet. Nadalje. Onaj tko bude oklijevao. obožavanje boginja. U smislu vrijednosnoga sustava i praktičnoga ubacivanja u glavni pravac američke kulture. ili svemirske sile. a ne da će to biti Krist. poradi svojeg podmuklijeg humanističkog pristupa. zdravstvo i znanost. Vaša nebeska baština čeka na vas. te svakovrsnih vradžbina u pravome izobilju oblika i boja. Neki od novodobnih funadamentalista predviđaju i da je fizička apokalipsa neizbježna. Jedna od glavnih pogibelji vezanih uz ovaj vid 'New Age'-a jest njegov golemi doprinos dosad neviđenom puštanju demonskih snaga danas u svijetu. te telepatsko stupanje u doticaj s NLO-oma. "Stajalište kvantumskoga skoka svijesti znatno je bliže metafizično-okultnom dijelu spektra. ova škola smatra kako će u Novome dobu božanski autoritet imati neki drugi 'Učitelj svijeta' ili 'Savjet uzašlih majstora'. meditacije o svjetskome miru. obnovljena i unaprijeđena filozofija 'New Age'-a primijenit će se u . "Brojni se od onih koji pripadaju taboru renesanse svijesti usredotočuju uglavnom na uključivanje društveno sve prihvatljivijih novodobnih vrijednosti u život pojedinaca. Onaj tko odabere život. Prezirno odbijajući pomisao na to da je čovjeku potrebna božanska intervencija kako bi mu pomogla u stvaranju globalnoga 'raja na zemlji'. taj je nađen.. te da će je izazvati mistične. Pripravite se. kako čovjek bude dosizao viša stanja 'božanske svijesti'. kako snage Antikrista budu stjecale sve veću snagu na svjetskoj razini. stupanje u doticaj s 'Višim vidovima svoga bića'. psihologiju. moć kristala. seminari za samoosvješćenje.doba prosvijetljenoga duhovnoga humanizma. vještičjih praksi. svijest će čovječanstva .

" Godine 1634. njegova će moć biti uništena. Marija se majci Ani od Isusa Torres. Papa je Leon XIII imao viziju u kojoj je čuo kako je Sotona od Boga zatražio tih 100 godina. odgovoran je za opsjednuća i ubojstva. Sotoninih stotinu godina: Anticrkva. ali moraš biti svjesna da Sotona postoji. bremenita je značenjima. Ako istinski globalizam . ušutkati. Dok ga je pokušavala ponovno upaliti.. Dragocjeno će svjetlo vjere ugasnuti u dušama. u toj se svjetlosti pojavila Majka Božja. kada se ostvare povjerene ti tajne. poradi gotovo posvemašnje moralne korupcije. kako osobnih. uspjeti uništiti Crkvu i tako čitav svijet povući za sobom u pakao. Suci 21. Razara brakove. jednoj od međugorskih vidjelica. Stoljeće je to što ga je Bog dao Sotoni. To bi trebalo obnoviti sjećanja na Hitlerovu krvnu 'žrtvu' židovskoga naroda. Nosite sa sobom blagoslovljene predmete. Godine 1982. ukazala kao Gospa od Sreće. U to će vrijeme biti velikih tjelesnih i moralnih stradanja. Oni to čine na temelju potrebe za uklanjanjem onih koji bi mogli odbiti prihvatiti ili pokušati 'spriječiti' duhovno ujedinjenje čovječanstva. Stavite ih u svoje kuće i vratite blagoslovljenu vodu u uporabu. Bog mu je dao dopuštenje da Crkvu kuša u trajanju od jednog stoljeća. napose zajedničkom molitvom.25 Dvadesetim stoljećem upravlja Sotona. a koju si vidjela da je ugasla. Jednoga se dana pojavio pred prijestoljem Božjim i zatražio dopuštenje da Crkvu podvrgne razdoblju kušnje.jedinstvo svijeta . Dana 13. Knez tame. Blažena je Majka Mirjani. koja će postati slobodnom republikom. crkvu je odjednom ispunila nadnaravna svjetlost.. tako i javnih. koji je tražio vrijeme u kojem bi kušao Crkvu.svrhu 'pročišćenja' planetarnih stanovnika koji nisu 'spremni' učiniti sljedeći korak ka postajanju superiorne rase bogoljudi. i svatko je živio kako mu se činilo da je pravo. tada po definiciji sve glasove protivljenja valja obratiti. kako bi donijelo svoju verziju mira na Zemlji.10 15. ali.. U ukazanju što ga je Crkva odobrila. Antipapa.ima napokon postati stvarnost. ako mu bude dano dovoljno vremena i vlasti. Ona je majci Ani kazala sljedeće: "Svjetlost svetišta koja gori ispred Zatočenika Ljubavi.. Blažena je Majka u mjestu Quito u državi Ekvador upozorila na naša današnja vremena. U svetištu je nestalo svjetla. cvasti različita krivovjerja. U tome je. kazala sljedeće: "Oprosti za ovo.Novo doba ljubavi i sklada možda će se kroz neko vrijeme morati poslužiti silom. "Pomno čitanje literature koja pripada 'New Age'-u pokazat će kako neki od poklonika ovoga pokreta odobravaju progon kršćana. dok se molila pred Presvetim Sakramentom. Protiv tih se stvari morate štititi postom i molitvom. Sotona se razmetao da će.. na ovoj će zemlji. dakako 'nevolja' . listopada 1884.. ili ukloniti. te kroz dobar dio dvadesetoga. Već sada gubi moć i postaje nasrtljiv.." "Prvo značenje: Na kraju devetnaestoga stoljeća. Onaj mali broj duša koji će zadržati vjeru i obdržavati vrline. stvara razdor među svećenicima. Ovo je stoljeće pod vlašću đavla. Gospodar zemlje. Antikrist U to vrijeme ne bijaše kralja u Izraelu. bit će podvrgnut okrutnim i neizrecivim .

. te će se prepustiti svim vrstama poroka i strasti neka ih nose. Oni svoje bogatstvo neće upotrijebiti kako bi se borili protiv zla i povratili vjeru. Ta će republika. rat. Da bi se odagnali ti tamni oblaci koji će priječiti sjajnu zoru slobode Crkve. na razini župa i biskupija. morati pretrpjeti različite vidove kazni: kugu.. Rekla je i kako će oni malo-pomalo ugasiti vjeru. I tako će biti izgubljeni svećenički pozivi. "Peto značenje: Ljudi koji će raspolagati golemim bogatstvom ravnodušno će promatrati progon Crkve. "Drugo značenje: Moje će zajednice biti napuštene. biti pušten iz pakla. "Treće značenje: U to će vrijeme zrak biti ispunjen duhom nečistoće koji će poput poplave preplavljati ulice. blagošću. svećenicima i biskupima. te među laicima."1 Ne zaboravite da je Gospa 1846. Ta će noć biti toliko stravična. kao i gubitak bezbrojnih duša. trgove i javna sastajališta. Svećenici će napustiti svoje svete dužnosti i skrenuti s puta što im ga je zacrtao Gospodin. bit će preplavljene morem gorčine bez dna. te pobjedu zla. Bit će to prava katastrofa. Duh će se tmine posvuda proširiti. zajedno s velikim brojem zloduha. Anticrkva Otac Malachi Martin je u svojoj knjizi Ključevi ove krvi napisao kako diljem Crkve. "Potom će Crkva proći kroz tamnu noć poradi nedostatka Prelata i Oca koji bi je s ljubavlju. Ona se više ne nazivlje "Rimokatoličkom Crkvom".. Potom će nastupiti moje vrijeme: na čudesan ću način uništiti oholost Sotoninu. Otac je Martin istaknuo da se Crkva koja sada postoji radikalno razlikuje od predsaborske . obdarena darom razlikovanja duhova. Đavao će se naslađivati tako što će se podmuklo hraniti srcima djece. redovnicama. snagom i mudrošću čuvao. otpadništvo. sekte će s velikom umješnošću nastojati prodrijeti u srca obitelji i uništiti čak i djecu.. već umjesto toga "narodom Božjim" ili "Crkvom". Razuzdanost će biti tolika da na svijetu više neće biti djevičanskih duša. te oslobodivši napokon i Crkvu i zemlju njegove okrutne tiranije. da će se činiti kako je zloća pobijedila. izlažući tako svoje duše neizmjernoj pogibelji. u La Saletteu vidjelici Melanie kazala kako će 1864. te će brojni svećenici izgubiti duh Božji. Njeno je mjesto zauzela "Saborska Crkva". Dječja će nevinost gotovo u potpunosti nestati. doći će do strašnoga rata u kojem će teći krv svećenikâ i vjernikâ. Lucifer.patnjama. "Četvrto značenje: Stjecanjem nadzora nad društvenim slojevima. kao i svih vrlina. poput tamnoga oblaka. prožeta duhom Drugoga Vatikanskoga Sabora. bacivši ga pod svoje noge. te zastrašujućom krizom. čak i u onima koji budu Bogu posvećeni. Sotona će preuzeti nadzor nad ovom zemljom preko zabluda bezbožnika koji će. vremenom tmine. vlada uvjerenje da je Jedna Sveta Katolička i Apostolska Crkva prestala postojati nakon Drugoga Vatikanskoga Sabora.. glad.. Koliko li će samo istinskih poziva biti izgubljeno poradi nedostatka vještog i opreznog usmjerenja kojima bi ih se oblikovalo! Svaka će voditeljica novakinja morati biti duša molitve. Neko će vrijeme Crkva pokleknuti pred posvemašnjim progonstvima. upit će duh zla. okovavši ga u dubinama pakla. te će se činiti da su se utopile u stradanjima. Ljudi će doći dotle da više uopće neće mariti za Božje stvari. nakon što dopusti ulaz svim mogućim porocima. zastrti jasno nebo republike posvećene Presvetom Srcu moga Božanskoga Sina.

"5 Nadbiskup Bugnini.3 U skladu s izjavama Pavla VI. Pravila "bivše" Rimokatoličke Crkve vezana uz pitanja poput kontracepcije. 3) kako bi se uvažio napredak u proučavanju litugije. Konziliju je asistiralo i šest protestantskih "promatrača". 2) kao znak poslušnosti naputcima Drugoga vatikanskoga sabora. unešen je čitav niz manjih izmjena. kako bi se uklonilo gospodarsko tlačenje i politički imperijalizam. tvoriti cjelovito teološko obrazloženje novoga obreda. U Saborskoj je Crkvi lokalna "zajednica vjernika" izvorom vjerskoga prosvijetljenja. a rezultati su bili sljedeći: sedamdeset i jedan glas "za". Na njegovu je čelu bio nadbiskup Annibale Bugnini. 3. koji je imao dobro uspostavljene veze s masonerijom. opisivati Novu Misu s doktrinalnoga stajališta.. te služiti kao "uvod doktrinalnoga karaktera. pred Biskupskom sinodom. izmjene su unesene: 1) kako bi se liturgija Crkve uskladila sa suvremenim mentalitetom. izjavili su da će se Uputa baviti teološkim načelima. izvršni djelatnik Pape Pavla VI u stvaranju Novus Ordo Missae (Novoga Reda Mise). Ispravna vjerovanja i ispravna moralna praksa više ne dolaze od hijerarhije biskupâ podređenih središnjem učiteljskom autoritetu Rimskoga Biskupa. Papa je Pavao VI ustanovio Konzilij. kao i svjetske reforme korištenja zemljinih prirodnih izvora. koji je brojao približno 200 pojedinaca." 4. od kojih su mnogi bili saborski "periti" (stručnjaci) za trajanja Drugoga vatikanskoga sabora. Svijetom proširene skupine "zajednica vjernikâ" kao svoju primarnu ulogu imaju suradnju s "čovječanstvom na izgradnji i osiguravanju uspješnoga svjetskoga mira." Kardinal Benelli. vodstva i autoriteta. U ono se vrijeme nazivala "Missa Normativa". u Sikstinskoj kapeli. te kao "pobjedu Crkve. Svi mi .2 Saborska Crkva i Misa Godine 1963. Saborska Crkva ne polaže prava na isključivo posjedovanje sredstava vječnoga spasenja. te 5) iz "pastoralnih" razloga. šezdeset i dva glasa "za" uz rezervu. uključujući i ponovno uvođenje dviju tradicionalnih molitava Prikazanja. nekatolici i nekršćani . željama i običajima svijeta u cjelini.Crkve u četiri glavne točke: 1. Među prisutnim je biskupima provedena anketa bi li je trebalo primjenjivati. kazao je kako ona odražava "novu ekleziologiju. 4) kako bi se vratilo izvornoj praksi.Katolici. 2. te velečasni Peter Coughlan. tajnik Konzilija.hodočasnici smo koji se različitim putovima približavamo ka istome cilju. jedan od glavnih tvoraca nove liturgije.7 Neki su zabrinuti biskupi intervenirali u okviru onoga što je danas poznato pod nazivom . kojima je Pavao VI javno zahvalio za njihovu pomoć pri redigiranju novih liturgijskih tekstova. opisao je rezultate kao "pjesmu novu"."6 "Nova Misa" ili Novus Ordo Missae po prvi je puta javno služena u listopadu 1967. Upravo je tome odboru Papa Pavao VI povjerio dužnost provođenja liturgijske reforme što ju je zatražio Drugi vatikanski sabor. Da bi se udovoljilo željama ove potonje skupine.4 Nadbiskup Bugnini. smrti i seksualnosti moraju se dovesti u prihvatljivo usklađivanje s nazorima. i četrdeset i tri glasa protiv. odnosno Normativna Misa. braka.

Gospodin je rekao. odrasla je u muslimanskoj vjeri. gaze kako bi ukinuli Moju Prisutnost u Sakramentu Ljubavi (5. Otkrivenja Božanskoga apela Sestra Ana Ali. masoni napadaju Njegov Božanski Sakramenat Ljubavi u Svetohraništu. Papa Ivan Pavao II dopustio 1984. međutim. konac još nije stigao" (23. krštena u travnju 1979. 35. . a ne toliko žrtve prikazane Bogu. Više nego ikada.Cjepkanje jedinstva vjere Crkve uvođenjem bezbrojnih opcija. koji me zlorabe i osuđuju. Đavao se koristi brojnim izgubljenim dušama. kada se đavao svim silama trudi da ukine Svetu Misnu Žrtvu.Umanjivanje uloge svećenika do položaja koji se približava onome protestantskoga. Đavao se njima koristi kako bi ukinuo Svetu Misnu Žrtvu. u potpunosti odbacuje) da Misa predstavlja zadovoljštinu za grijehe. Glavna se zamjerka Ottavianijeve intervencije odnosila na to da Novi Red Mise obiluje opasnim pogreškama u doktrini. te ona zapisuje Njegove riječi. . kao i za brojne one Meni posvećene.). kao i Svetu Misnu Žrtvu. Korištenje je Rimskoga Misala iz 1962. moli za one koji mi se izruguju. Među onima što ih Intervencija navodi su i sljedeći: . pa čak i onima posvećenima. čime se Crkvene doktrine dovode u opasnost. rujna 1987. Sestri Ani se ukazuje Isus. ali su se njeni roditelji razišli oko pitanja katoličke vjere njene majke. . Duh Sveti nastavlja voditi Crkvu i čuvati njen autoritet. (1. U Božanskome apelu br. pod vodstvom Naučiteljstva. "Moli za brojne izgubljene duše.Višeznačni jezik i dvosmislenost tijekom cijeloga obreda.). Svi su se oni složili oko ukidanja Mise.. već samo ukazati na otklone od katoličke doktrine i prakse koji su najtipičniji za Novu Misu. prosinca 1966. Njena su otkrivenja usmjerena ka Euharistijskoj pobožnosti. Uključno nijekanje Kristove Stvarne Prisutnosti. . kao da je došao konac svijeta. u Keniji. svijet ide od zla na gore. 4. "Ova su vremena Moji teški časovi.Ispuštanje elemenata kojima se naglašava katoličko učenje (što ga protestantizam.Nova definicija Mise kao "skupa".). te Me. koje su se svim silama posvetile upravo tome cilju.. nakon što je odgovorio na Ottavianijevu intervenciju. Bit će to neizmjerno zastrašujuće.. Ali.). više no ikada prije. prev. Poruke sestre Ane odobrio je njen biskup. Moli. Pisama i Predaje. Božanska je Pravda spremna na djelovanje.Promjena Posvete od sakramentalne djelatnosti u puko narativno prepričavanje Posljednje Večere. On je rekao. pod uvjetom da se oni koji ga koriste slažu s pravovaljanošću Novoga Reda Mise.9 Ukidanje Svete Misne Žrtve? Gospodin je sestri Ani kazao kako se đavao svojski trudi da ukine Njegovu Prisutnost. kaže Gospodin. Gospodin je kazao: "Puno moli za čovječanstvo. U Božanskome apelu br. kao i doktrine Transupstancijacije (pretvaranja kruha i vina u Tijelo i Krv Kristovu.8 Papa Pavao VI proglasio je Novi Red Mise. rođena 29..Ottavianijeve intervencije. U Božanskom apelu br. studenoga 1987. op. . Njen je otac bio odani musliman. te predstavlja napad na katoličko učenje o Misi. Đavao se svojski trudi da ukine Svetu Misnu Žrtvu. Autori su Intervencije izjavili kako im namjera nije iznijeti iscrpnu obradu svih problema što ih Nova Misa otvara. te . 35. prosinca 1987. dok Moje oči počivaju na Nebu.

Jedan upita čovjeka odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad vodâ rijeke: 'Kada će doći kraj tim čudesima?' Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine.. ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju danâ.. prosinca 1992. Sotona je posred njihovih redova. kao i u samom Mom Evanđelju. Oni koji Meni pripadaju." "Ja.'" Dana 31. Đavao je okovao njihova srca. od izlaska sunca do zalaza. Čaša je puna" (18. govori se o tome kako će svagdašnja žrtva biti ukinuta u trajanju od 1290 dana: "A ti. Uvjeravam vas da su im duše predane Sotoni.. 53. te više no ikada prije. U Božanskome apelu br. prosinca 1987. Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana! A ti idi i otpočini. Ta je nepravda je upravo odvratna. pogledah. oni se svim silama trude ukinuti Svetu Misnu Žrtvu. on podiže k nebu desnicu i ljevicu. 54. Gospina je poruka ocu Gobbiju glasila ovako: "Sveta je Misa svagdašnja žrtva. U Knjizi proroka Daniela 12. kunući se Vječno živim. I Sveto Pismo govori o ukidanju svagdašnje žrtve. Daniele. ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. "Nakon jednog vremena. svojski se trse kako bi ukinuli Moju Prisustnost u Svetoj Misnoj Žrtvi" (14. i bezakonja će rasti. Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana. Oni koji Meni pripadaju. Vođeni njima. Moji se sakramenti napuštaju i preziru. a bezbožnici će i dalje biti bezbožni. a umnici će razumjeti.. Brojna su svetogrđa protiv Moje Prisustnosti u Svetohraništima. "Približava se vrijeme kada će Moja Crkva biti razorena i opustošena. drugi s druge strane rijeke. "Masoni Me zlorabe u Svetohraništima. U Božanskome apelu br. Sve pozivam natrag u Svoje stado.).). 71. Uz toliko puno grijeha. U Božanskome apelu br. masoni napadaju moj Božanski Sakramenat Ljubavi u Svetohraništu (15. "Oni koji Meni pripadaju. drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka.. Oni su se svi skupa složili da valja ukinuti Misu.! Mnogi će tumarati.U Božanskome apelu br. On je rekao. žrtva čista koja se posvuda prinosi Gospodinu. dva vremena i pola vremena . te uništili duše i odveli ih u propast.). Zli su poslovi u rukama masona. koji stajaše iznad vodâ rijeke. Usvajanjem protestantske doktrine. 47.). Gospodin je rekao. "Đavao se bori protiv Mog Božanskog Sakramenta Ljubavi. Daniele. siječnja 1988. Ovo su trenuci kada oni svim silama rade na ukidanju Moje Svete Misne Žrtve. prosinca 1987.kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda . kad eno: druga dvojica stajahu jedan s jedne. Misna žrtva obnavlja ono što je Isus izvršio na Kalvariji. Moja se otajstva bogohule. Isus je rekao.... svojski se trse kako bi ukinuli Moju Prisustnpst u Svetoj Misnoj Žrtvi" (6. U Božanskome apelu br. bezbožnici se neće urazumjeti. Nitko ne odlazi u pakao bez vlastita pristanka. prosinca 1987... . pa upitah: 'Gospodaru. toliko me se zlorabi i bogohuli. 70. kako će to svršiti?' On reče: 'Idi. osveta viče u ime Moga Vječnoga Oca. ali ne razumjeh.). On je rekao. Sjedinite svoje srce s Mojim krvavim suzama. Daniel.. Mnogi će se očistiti.. "Ovo su mračni časovi kada se đavao koristi Onima koji Meni pripadaju. On je rekao. Moja me velika ljubav prema čovječanstvu danju i noću drži u Presvetom Sakramentu. ubijeliti i prokušati. /a koji se/ svojski trse kako bi uništili Moje Prisustvo u Svetoj Misnoj Žrtvi.' Ja slušah. Neprekidno. Koliko mi muke zadaju njihova izdaja i uvrede!. Želim da se čovječanstvo spasi. Svijet je posve izgubio razum" (19. siječnja 1988. postali su poput ričućih lavova.sve će se to svršiti. Mnogi su izgubili svoje dostojanstvo i svjetlo razuma.4-13.

. dotičući pritom svojim čelom tlo.: "Vidim još mučenika. već samo sveto blagovanje. Još sam jednom vidjela kako Petrovu Crkvu potkopava plan što ga je skovala jedna tajna sekta. "Vidjela sam također i odnos između dva pape. Potom sam vidjela kako se Crkva velikom brzinom obnavlja. preuzetno i nasilno u svezi s njom. svibnja 1820. U blizini vidim stravičnu zvijer koja dolazi iz mora.razorit ćemo je do zemlje. Vidjela sam kako ona raste. za koju se čini da je od istoga soja. redovnica-augustinka. ali i vrlo odrješit. Na to sam vidjela Zvijer kako bježi natrag prema moru. te se čini da je sve to imalo velikoga uspjeha. Nije bilo niti jednoga Anđela koji bi nadgledao radove. kao da je želi proždrijeti. Vidjela sam Papu koji je istovremeno bio blag. Ponovno sam vidjela neobičnu veliku crkvu koja se tamo /u Rimu/ gradila. Opet sam vidjela Blaženu Djevicu kako se uspinje na Crkvu i /preko nje/ prostire svoj plašt.. i Crkva se uzdigla visoko na nebu. koja je nosila Svete Rane imala vizije Crkve u budućnosti. U njoj nije bilo ničeg svetog. Izbacila je svoj vrat prema Ženi. dok su je oluje načinjale. listopada 1820. Ali sam.... a koje će trajati približno tri i pol godine. Dana 13.ljudi će smatrati kako Misa nije žrtva.'" U razdoblju između kolovoza i listopada 1820. jer .. Moramo se moliti da Papa ne napusti Rim.. kao i nova krivovjerna rimska crkva. rujna 1820.. spomen onoga što je Isus učinio na Svojoj Posljednjoj Večeri.. stvari. da bi postala veličanstvenijom no ikada." Proročanstva daljnjih raskola Brojni su ljudi što ih je Crkva priznala govorili o prorečenom raskolu i uz njega vezanim događajima: Službenica Božja Ana-Katarina Emmerick 1820." Dana 12. odnosno. 1290 dana. ne sada.. Vidjela sam veliku obnovu." "Crkva je u velikoj pogibli." 1. Vjerojatno je riječ o crkvi koja je ljudska tvorevina. odnosno.. Kada je Crkva već većinom bila uništena /od strane tajne sekte/. Na taj su se prizor neprijatelji prestravili. Vidljela sam razne vrste ljudi. dok su se i neprijatelji razbježali u najvećoj pomutnji. te figuru koja je.. te kada su još jedino svetište i oltar stajali na svom mjestu. I tako će proslava Svete Mise biti ukinuta.. daleko u pozadini. Tamošnje je svećenstvo postalo mlako i vidjela sam veliku tamu.-ih je godina Službenica Božja Ana-Katarina Emmerick.. Tamo su susreli Ženu dostojanstvena držanja za koju se činilo da je trudna. U toj crkvi ništa nije dolazilo odozgor. rekla: 'Sagradi je što čvršće možeš . već u budućnosti. ona je kazala. jer se veoma polako kretala.. Nisam vidjela niti jednoga Anđela ili Sveca koji bi pomagali pri izvođenju radova. Postojala je samo dioba i nered.. Postojalo je nešto oholo. ali se Žena okrenula i poklonila /prema oltaru/. vidjela sam kako će kobne biti posljedice te lažne crkve.. "Ali vidjela sam i da pomoć stiže u trenutku kada je pogibao dosegla svoj vrhunac. vidjela sam ništitelje kako ulaze u Crkvu sa Zvijeri. te Zvijer nije mogla učiniti više niti koraka naprijed.. Sve je rađeno prema ljudskome razumu.. u skladu s najnovijom modom. nauka i mišljenja. Vidim tajnu sektu kako nesmiljeno potkopava veliku Crkvu. U tom se ukidanju svagdašnje žrtve sastoji stravično svetogrđe što će ga počiniti Antikrist. raznorazni su krivovjerci došli u grad /Rim/. ugledala sjedište okrutnih ljudi naoružanih kopljima. kroz smijeh.... ona je kazala: "Vidjela sam kako se protiv svih pravila gradi neobična crkva.

budući da oni koji odbacuju Crkvene dogme i lažni učitelji u Vatikanu postaju sve otvoreniji i sve više pobunjenički nastrojeni. ali je Bog imao druge planove. travnja 1378. kolovoza te iste godine. koji su gorko plakali. Oba su pape međusobno jedan drugoga ekskomunicirali. Vidjela sam puno starijih svećenika." 22. donio odluku da Crkvom imaju upravljati opći koncili. Svi drugi zajedno rade na njenu razaranju. Sada vidim da se u tom mjestu /Rimu/ /Katoličku/ Crkvu tako lukavo potkopava da je ostalo svega možda stotinjak svećenika koji nisu obmanuti. On je to odbio. dana 8.jedan je podupirao jednoga papu. Čini se kako proročanstva. a drugi drugoga. i vrlo raskošnu Crkvu. Crkva je u svojoj povijesti često bila zatrovana raskolima. Poradi toga došlo je do pravoga raskola među zemljama. U nju su trebali biti primljeni svi. Nakon Koncila u Constancu. uz optužbe kako je upravo onaj drugi posljedicom raskola i. dok će se broj pravednika proporcionalno tome smanjivati."10 Antipapa. koji se nazvao Klement VII i otišao u Avignon.. Nekolicina je mlađih također plakala. i što se više Sotonina tama bude širila zemljom. Kada se približi vrijeme vladavine Antikrista. Ali ostali.: "Vidjela sam kako su si brojni dušobrižnici dopustili da ih obuzmu ideje koje su pogibeljne za Crkvu. travnja 1820. proširit će se posvuda. i vjerskim redovima.. bez Pape Ništa nova pod suncem. sazvan je Koncil u mjestu Constance. Veliko se razaranje sada približilo. Svecima Crkve. tako da su izabrali drugog Papu. Sada nešto ištu od njega.: "Imala sam još jednu viziju velikoga stradanja. Takva je trebala biti nova Crkva. Richard Langley je u Znakovima vremenâ opisao povijesni presedan lika antipape. Što se više bude približavao trenutak kraja. s približavanjem Drugoga Kristova dolaska. kako bi se ujedinili i imali jednaka prava: evangelici. te je.. "U povijesti je bilo najmanje trideset i sedam antipapa. "Sabor je u Constancu zaključio kako su opći koncili nadređeni papi. otpadništvom. Protestantski nauk. kao i neki nedavni događaji. Petrove bi ključeve. Dana 2. upućuju na to da bismo se ponovno mogli kretati u tom istom pravcu. napose jednoga. kao rješenje Zapadnoga raskola. Tražili su da Urban VI napusti službu. Koga slijediti? Godine 1414. međutim. pojavit će se nova religija koja će se protiviti jedinstvu Boga i Njegove Crkve. Franjevci su izabrali dvojicu Poglavara svojega reda . tvrdeći da su bili prisiljeni izabrati ga zbog straha. To će dovesti do najvećega raskola što ga je svijet ikada upoznao. to će sve više rasti broj djece izopačenosti. zbačen. da su obojica pravovaljano izabrana. Gradili su veliku. travnja 1823. katolici. neobičnu. kasnije odbačena od strane Martina V i njegovih nasljedovatelja. kao takav. Vladala je pomutnja." 20. koji su svejedno bili sazvali nekoliko općih koncila. jedan zli svećenik uvelike naškoditi Crkvi. kako bi se ovo pitanje razriješilo. uskoro mogao zatražiti netko drugi. uključujući i one mlake. koji pripadaju Ivanu Pavlu II. pa čak i kler. Bilo je to kao da su se ljudi razdijelili u dva tabora. Veliki je zapadni raskol uslijedio nakon izbora Pape Urbana VI." "Vidim kako će. kao i dovedena u situaciju da su dva Pape istovremeno polagali pravo na isto prijestolje. te svakojake sekte. .bi njegov odlazak donio nebrojena zla. kardinali su izdali izjavu prema kojoj je taj izbor bio nevaljan. kojoj su isprva pristupila oba tabora. spremno su učinili što se od njih tražilo. kao i onaj Grka koja je proistekao iz raskola. ta je ideja. Činilo se. Čini mi se da se od svećenstva tražio ustupak na koji ono nije moglo pristati.

sabori biskupa. nakon njegove intervencije putem Preliminarne pojašnjavajuće note. Kasniji su se pape morali izboriti za povratak svoje nadređenosti nad koncilima i biskupima. ali su preostali uglavnom ipak prihvaćeni kao važeći.. proglašeni najgorim krivovjercima. nisu hijerarhijski postavljene. dok će vjerni elementi Crkve biti podvrgnuti jakim progonima. Svrgnuće Pape Blaženi Joakim (u. kada je."12 Papa bježi iz Rima Ivan od Vitiguerra (trinaesto stoljeće): "Papa će promijeniti svoje boravište. kao i prema mišljenju pozornih promatrača događanja u Crkvi . To je značilo da biskupski kolegij ne može vršiti svoju vrhovnu vlast neovisno o papi. kao što je to javno izjavio kardinal Ratzinger. kada su sjedinjeni sa svojom glavom. a ne samo u iznimnim slučajevima. proglašeni su nevažećima. Taj je Koncil trajno obustavljen za vrijeme Talijanske revolucije. te da su opći koncili nadređeni papinu autoritetu u svako doba. prema riječima nekih vidjelaca. Oni koji će se čvrsto držati vjerskih istina bit će. poradi ulaska Garibaldijevih trupa u Rim u srpnju 1870. Papa će biti izabran između onih koji prežive progonstva. "Ovaj je problem trovao Crkvu sve do proglašenja nepogrešivosti Pape od strane Prvoga vatikanskoga sabora održanoga 18.da nas očekuje potpuni kaos. 1202. čisto su ljudske ustanove. Nakon puno stradanja. srpnja 1870. Međutim. što bi moglo dovesti do raskola. između tri međusobno konkurentna tumačenja. budući da kroz to vrijeme neće biti Pape u Rimu.Koncilski kanoni kojima se to ozakonjuje.): "Pred kraj svijeta. Kada Papa Ivan Pavao II više ne bude među nama. G. Papa je pritom smatran čelnom figurom. "Iako je načelo glasilo da samo papa može sazvati opći koncil. papom. biskupske konferencije u državama. a . te je tako Koncil u Constancu ubrojen među važeće crkvene koncile. Proročanstva nam govore o dosad nezabilježenim progonima onih koji će slijediti Crkvena učenja. Jedan se od vjerojatnih vidova razvoja događajâ odnosi na progonstvo katolikâ koji slijede istinska Crkvena učenja. pojavila se zamisao da stvarni autoritet počiva na episkopatu u cjelini. Antikrist će zbaciti papu i uzurpirati njegovu Stolicu. od strane Sabora prihvaćen stav Pape Pavla VI."13 Blažena Anna-Maria Taigi (devetnaesto stoljeće): "Vjera će biti podvrgnuta progonima."11 Katoličko nas proroštvo upozorava na teške probleme koji prijete papinstvu u ovim posljednjim vremenima. Njegov je stav bio taj da je papa osobno nosiocem vrhovne vlasti u Crkvi. To je djelomično razriješeno Drugim vatikanskim saborom. Time je stav Crkve glede kolegijalnoga odnosa između svih biskupa svijeta kao tijela i pape ostao nepotpun. a također i kolegij biskupâ. što predstavlja pogled poznat pod nazivom "koncilijarizam". svi su izgledi .. Papinsku će vlast zgrabiti antipapa..prema iskazima današnjih vidioca. Tim se se pridonosi ideji "državne crkve". budući da. povremeno znaju djelovati neovisno od Rima. te će Crkva ostati bez obrane u trajanju od dvadeset i četiri mjeseca ili više. Langley nadalje kaže: "Postoji izravna sveza između uspona na vlast državne biskupske konferencije i pojma kolegijalnosti..

i zauzeti njegovo prijestolje. biskup i kardinal.. 11. budući će i sam htjeti postati papom." Svećeničkom je marijanskom pokretu 17. Gospa opširno progovorila o Antikristu. 1658. Ali. "Rim će izgubiti vjeru i postati sjedištem Antikrista. Ali to još ne znači da će nastupiti konac svijeta.u četiri različita poglavlja (7."18 Antikrist Antikrist u širokom smislu riječi označava svakoga onoga tko niječe da Isus jest Krist (1 Ivanova 2. i 12. "Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena (Daniel 12. Prorok Daniel o njemu govori . Riječ je o tjelesnom očitovanju određene osobe. Sveta će Crkva biti progonjena. U La Saletteu je Marija upozorila. da će "nakon Pape Pavla VI biti još svega dva pape. Crkve će biti zatvorene. o nadolazećim događajima."17 Još dva Pape U Garabandalu u Španjolskoj."14 Bez Pape Maria Steiner (devetnaesto stoljeće): "Vidim Gospodina kako udara na svijet i teško ga kažnjava. Prije svega nekoliko desetljeća. ali samo zakratko. iz ljubomore. Sveti Marko (13). Pisma.18-22). U odlomcima se govori i o velikoj nevolji. o Antikristu govore kao o određenoj osobi. Gospodin mi je pokazao kako će svijet biti divan nakon te strašne kazne. Sveti će Otac biti prisiljen napustiti Rim. bilo je puno proroštava i predstava o njemu. odnosno. 9. itd.svećenici masakrirani. jednoj od vidjelica. teolozima je bilo uistinu teško objasniti kako će Antikrist čitav svijet privesti pod svoju političku i vjersku vlast. kazala Conchiti."19 Antikrist je osoba koja će vladati određeno vrijeme.u doslovnom i prenesenom smislu . Blažena je Majka 1962. te prva i druga Ivanova poslanica. od kojih će jedan vladati vrlo kratko.1). 1179. govore o njegovoj budućnosti. a Rim bez pastira. Potom će se. a kada se izabere novi Papa (neposredno prije Antikrista). Isto će biti i s Antikristom. dok nam Sveti Matej (24). Sveti Ivan (5).. pak. te će dvije trećine kršćana poći za njim. U toj se Knjizi o Arkanđelu Mihaelu govori kao o velikome Knezu koji u posljednjim vremenima štiti narod. pojedincu. Kroz čitavu se povijest o duhu antikrista govori s malim početnim slovom "a". kao i Druga poslanica Svetoga Pavla Solunjanima. prema proročanstvima posljednjih vremenâ u Knjizi proroka Daniela. Odražavajući riječi Svetoga Pisma. lipnja 1989.."15 Papu ubijaju Sveta Hildegarda (u. ovaj kardinal proglasiti antipapom. Rekla je kako će na vrhuncu otpadništva i stradanja biti otvoren prolaz za pojavak Antikrista.): "Jedan će se od preostalih muhamedanaca obratiti. te trajnom ukidanju Misne žrtve u razdoblju od tri i pol godine. tako da će opstati vrlo malo ljudi i žena.)."16 Časni Bartolomej Holzhauser (u. a napose Otkrivenje (13). kada ostali kardinali izaberu sljedećeg papu. "Prije dolaska našega Božanskoga Sina. . "Antikrist i njegova vojska pokorit će Rim. Daniel piše. te postati svećenik. taj će kardinal ubiti papu prije njegova ustoličenja. ubiti Papu. kazala je kako neće biti moguće kupovati ili prodavati bez znaka Zvijeri.)..

'Oni su dvije masline i dva svijećnjaka što stoje pred Gospodarom zemlje' (Otkrivenje 11. Bogu će se služiti i veličat će Ga se. Ljudi će tući glavama o zid i prizivati smrt. uskoro će predvoditi i čitave vojske. Padat će zastrašujuća strana čudovišta. suze i molitve pravednikâ biti od Boga nagrađene. Ali tada će doći Henoh i Ilija.sve će se to svršiti (Dn 12. Učinit će značajne korake naprijed uz pomoć Duha Svetoga i osuditi đavolske zablude Antikrista. "kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. jedino će vjera opstati. koja sebe naziva `spasiteljem svijeta`. "Zavodnik se nastoji na svaki način prikazati kao Sin Božji. prorokuju tisuću dvjesta i šezdeset dana.3). otvorit će svoju užarenu utrobu. U dvanaestoj će godini oni na sebe privući pozornost svojim smionim pobjedama. ispunjeni Duhom Gospodnjim. Doći će do strašnih oluja koje će potresati gradove i potresa koji će odnositi čitave zemlje. bit će utjelovljenje đavla. zauvijek potonuti u vječne paklene bezdane. "Rim će izgubiti vjeru i postati sjedištem Antikrista. Crkveni Oci. pošasti i zarazne bolesti. poglavarom nečistoće.. te će on. dva vremena i pola vremena . Krist je lav. Pripravljeni su i svjetovni i vjerski putovi za Antikristov neposredni pojavak. Potom će voda i vatra pročistiti zemlju i progutati sve proizvode ljudske oholosti. govoreći o kraljevstvima koja se imaju pojaviti nakon ovih stvari. Blažena je Majka u Lac Saletteu progovorila o Antikristu: "U to će se vrijeme Antikrist roditi iz krila židovske redovnice." .. Daniel podrazumijeva posljednje vrijeme koje ima prethoditi svršetku čitavoga svijeta. Crkva će biti na svome zalazu. imat će zube ukratko. Zavladat će krvavi ratovi i glad. lažne djevice.kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda . iako neće . dok će njegova vladavina uzrokovati nevolje i gotovo neshvatljivu bol po svoj zemlji. uz pomoć legija pakla. Vrijeme je.. evo Zvjeri s podložnicima njezinim. te će sve biti obnovljeno. on je ukazao također i na dolazak Antikrista u posljednjim vremenima.. sunce tamni. Imat će braću koja će. U zraku će se čuti glasovi.. duboko su razmatrali ono što nam Pisma govore o Antikristu i njegovoj vladavini: Sveti Hipolit (u. "Promotrimo detaljnije što Daniel govori u svojim vizijama. a zemlja. koja će općiti sa starom zmijom. smrt za njih biti pravo mučenje.poput njega . Jer to je ono o čemu će propovijedati proroci Henoh i Ilija. Tko će sve to nadvladati ako Gospodin ne skrati ovu kušnju? "Sva će krv.): "Ivan kaže. obučeni u kostrijet.. a hranit će se isključivo nečistoćom." Nekoliko je proroka u Crkvenoj povijesti pisalo o tjelesnom očitovanju misterija nepravde u obliku čovjeka-vladara.7). izvodit će čudesa. Poganski će Rim nestati. s druge strane. 'I ja ću poslati dva moja svjedoka da. On će oholo ustati da krene u nebo.. dok će. a Antikrist je također .. a svijet uronjen u očaj. njegov će otac biti otpali biskup.' To je pola vremena o kojem govori Daniel. isto tako biti djeca zla. ponor se otvara. Jer. zajedno sa svojim sljedbenicima. Kod rođenja će bljuvati svetogrđa. a i njeni Sveci. Sada je čas.Rasulo koje se spominje moglo bi se odnositi na činjenicu da će Antikrist sjediti u Rimu. Krv će teći posvuda. Daniel kaže: 'Nakon jednog vremena. 235. Pod jednim vremenom. te će ljudi dobra povjerovati u Boga i brojne će se duše utješiti. Evo princa prinčeva tame. Past će.. Henoh i Ilijali bit će usmrćeni. koja će se već tri dana uzastopce nalaziti u neprekidnom nizu obrtaja. Oni će propovijedati silu Božju. dakle.biti utjelovljenja đavla.. kao i na konac svijeta općenito. Stravično će vrištati.

čak i među mudrima. To će biti vrijeme u kojem će pravednost biti izopćena.. iz njegovih će usta izići vatra i spaliti ga. "Kada Daniel kaže. 254. a suncu da se zaustavi i napusti svoju putanju. u kojem će oni zli na dobre vrebati kao na neprijatelje. mučiti ih glađu i žeđu. te će primiti moć vršenja čudesnih stvari. kakvih ne bijaše od postanka svijeta. dok će još polovicu vremena. a.. nego će ujedno biti i lažni prorok. On će vladati od mora do mora. a bit će nezakoniti sin jedne Židovke sa Istoka".): "Bit će poznat kao Antikrist koji će doći oko konca svijeta.napadati Crkvu. "Potom će kušati uništiti hram Božji i progoniti pravednike.): "Svijet će biti bez vjere i propadati nakon rođenja Antikrista. on će zatvoriti nebesa. rođen od zloga duha. "Tim će čudesima i moćima mnoge obratiti na slavljenje Boga. dok će Bog. dvije godine i pola godine.. pod potpunom vlašću Sotone. godine. Poradi nestašice hrane. na čiju će pojavu ljudi biti zavedeni i stati ga obožavati.to isto. ustoličit će se i prozvati bogom.iako kroz svega kratko vrijeme .tri i pol godine. šest stotina šezdeset i šest. Nakon toga će mu njegovo kraljevstvo i slava biti oduzeti.): "Kad se približi raj vremenâ. jedan će drugi kralj doći iz Sirije. Kada god ga ljudi ne budu slušali. znači godinu.21 Sveti Ivan Zlatousti (u."25 .23 Sveti Augustin (u. prije no što posljednji sud Božji uvede vječno kraljevstvo Svetih. On će tada svoj znak staviti na njihovu desnicu i na njihovo čelo. dva vremena i pola vremena. dopustiti đavlu da ga u potpunosti i trajno opsjedne od samoga trenutka njegova grešnoga začeća. Njegova će majka tvrditi da ga je rodila ostavši pritom djevicom. već da mu ta ruka bude vezana. slici da govori. Spasitelj se pojavio kao janje. svi će mu dolaziti i veličati ga. Taj će Antikrist biti nezakonito dijete. odnosno ukupno tri i pol. koji će uništiti ono što preostane od protekloga zla. biti od njega zavedeni.kojim će čudesima mnogi. Ali svatko tko čita ovaj odjeljak. pa makar i napola spavajuć'.. te će mu biti data moć da čini znamenja i čudesa. Antikrist će biti posjednut od Sotone. i sve će se to događati na njegove riječi . Antikrist vladati zemljom. "Ali taj kralj ne samo što će obeščastiti sebe. a Antikrist će biti zemaljski kralj. 407. 430. mora uvidjeti da će kraljevstvo Antikristovo snažno . poznavajući njegovu upravo nevjerojatnu buduću izopačenost.. prevratnik i ništitelj ljudskoga roda /Antikrist/. Krist je kralj neba i zemlje. iz okruženja je vidljivo da vrijeme. on time označava čak i godine. dok će se i on pojaviti kao janje.. a potom nastavlja svoj opis vječnoga kraljevanja Svetih. ako ga tko pokuša povrijediti. Naložit će da se vatra spusti s Neba. dok je pola vremena namijenjeno propovijedanju prorokâ. kako nitko više svojom desnicom ne bi mogao na čelu učiniti znak časnoga križa. a vodu im pretvoriti u krv.): "Daniel donosi svoje proročanstvo o Posljednjem Sudu tako što navodi da će Antikrist prvo doći. zajedno sa sobom. Bit će mu data vlast da harači zemljom u trajanju od četrdeset i dva mjeseca. a nevinost prezrena."24 Sveti Ivan Damaščanski (u. samo što će se u tome janjetu zapravo kriti vuk u janjećoj koži. A taj pečat na čelu i desnici jest zapravo broj. niti red. te neće biti očuvan niti zakon. niti vojna disciplina. 'Nakon jednog vremena'. 770."20 Origen (u. Kada on dovrši svoje djelo. uslijedit će nevolje i stradanja. veliki će prorok /Ilija/ biti poslat od Boga kako bi ljude okrenuo k poznavanju Boga. odnosno . koja će tako uskratiti kišu. Jer.

.. poznata i kao sestra Marija od Porođenja: "Brojni će preteče.. meni dobro znano.. pobijati najsvetije dogme i doktrine naše svete vjere.... Namamit će ljude k sebi dajući im potpuno izuzeće od pridržavanja svih božanskih i Crkvenih zapovijedi... Stoga se u Svetim Pismima naziva 'Bezakonikom'. tvrditi kako grijesi i poroci nisu to što jesu.): "Vrijeme će se Antikrista približiti kada se mjera nepravičnosti prelije i kada zloća naraste do golemih razmjera. Bit će dovoljno ljubiti Boga. Reći će da Isus iz Nazareta nije sin Božji. Neće to biti sam Sotona.. te će biti držan odvojenim sve dok potpuno ne stasa.. "Reći će Ja sam spasitelj svijeta. i Židovi će ga kao takvoga prihvatiti.... pojavit će se lažna vjera koja će se opirati jedinstvu Boga i Njegove Crkve. Vrijeme Antikrista. koja će trajati oko tri i pol godine. no svojim će moralnim zakonima nastojati uništiti svaki red na zemlji. opraštajući im grijehe... Njegova će majka biti bezbožnica koja će se pretvarati da je dobro upoznata s duhovnim pitanjima. nastupit će kada nepravda i bezbožnost budu obilovali preko svake mjere. Prezret će i odbaciti Krštenje i Evanđelje. Potom će je zavedeni ljudi slaviti kao sveticu.. Dok sam u Gospodinu razmatrala to stoljeće i odmjeravala ga. Propovijedat će slobodnu ljubav i raskinuti obiteljske spone. te tražeći od njih da povjeruju u njegovo božanstvo.' Reći će da ne trebate postiti niti svoj život 'zagorčavati' odricanjem. kada kršćani budu ljubili krivovjerja. vidjela sam kako ono koje počinje s 1800.): "Pojavit će se Sin pokvarenosti i propasti i kratko vrijeme vladati pod kraj svijeta. s približavanjem Drugoga Kristova dolaska. Zlo će prevladati godine 1980. "Na kraju će se toga razdoblja roditi Antikrist. Podizat će ga se na različitim tajnim mjestima. Udijelit će posvemašnju slobodu od Božjih i Crkvenih zapovijedi. a nepravednici gazili sluge Božje. kako bi svijet privukao sebi... te jednako u njegovoj stravičnoj gnusobi. Doći će u posljednjim danima svijeta. te će imati vlast nad čitavom zemljom. 1373. jao. te svakome dopustiti da živi u skladu sa svojim strastima.. nakon čega će uslijediti ratovi. jedan zli svećenik nanijeti veliku štetu Crkvi. te će na Istoku provoditi tiraniju... kao što je to bio slučaj s Djetetom Blažene Djevice. Jao. već ljudsko biće koje će mu biti slično.. Kada se približi vrijeme vladavine Antikrista. a posebno će Židove nastojati uvjeriti da je od Boga poslani Mesija.. Iz toga sam moćnoga glasa razaznala da će se ta stravična stradanja pojaviti u razdoblju prije suda. lažni proroci i članovi paklenskih tajnih društava. kada nepravičnost prevrši svaku mjeru.. "Antiksrist će doći iz zemlje koja leži između dva mora.27 Jeanne Le Royer (u. opsjednuta od đavla."26 Sveta Brigita Švedska (u. Kao što je Krist rođen od najuzvišenijega oličenja ženstvenosti /Djevice/. Tvrdit će da joj je sina darovao Bog na nadnaravni način. progoniti vjernike. već samo prijetvornik. Kraljevat će tri godine. no stvarna i krajnja grozota i pustoš u još će potpunijoj mjeri zavladati za vladavine Antikrista. jao zadnjemu stoljeću koje dolazi! Kakva stradanja prethode njegovim počecima.. tako će Antikrist biti rođen od onog najnižeg /prostitutke/..Sveta Hildegarda (u. Već pri rođenju će biti pravo čudo od djeteta. 1179.-tom neće ujedno biti i posljednje. sav moral i vjerska načela.. Vidim kako će. Dolasku će Antikrista neposredno prethoditi glad i potresi. 1798. živjet će u pustinji kao prostitutka. iz čijega će sjemena đavao oblikovati svoje djelo. To će uzrokovati najveću šizmu što ju je svijet ikada . obožavatelji Sotone. te kada zloća poprimi nemjerljive razmjere. Nakon njegova će se rođenja pojaviti lažni učitelji i doktrine. Vjeru će nastojati 'prilagoditi potrebama. te činiti užasna djela. Odbacit će sve zakone. glad i pošast. Njegova majka. pala žena.).

zemlju će zadesiti strašne katastrofe: snažni potresi. (molitvama odgođeno. Gospodarski je nadzor pritom samo jedno ticalo ovoga pokreta nalik na hobotnicu. Sotona je Knez ovoga svijeta. Sotona prezire sve ono što je Božje. . Ako se što dogodi.29 Bitka se vodi na području financija. Nasuprot tome. već će znati više od bilo koga drugoga na svijetu. a što će svoj vrhunac imati u gustoj tmini koja će prekriti čitavu zemlju.) Ujedinjeni su Narodi tijelo koje provodi ovu strukturu u sadašnjem stadiju njene evolucije. Kao što je rekao Franklin Delano Roosevelt. "U politici se ništa ne događa slučajno. Taj će se nadzor povećati. to će se više Sotonin mrak širiti zemljom. Petnaest dana nakon uznesenja Henoha i Ilije na nebo. pod jednim vođom. Što će se više približavati trenutak kraja. One će primiti samo države koje su pripravne pridržavati se postavljenih pravila.. nakon kojega će uslijediti Antikrist koji je već na životu. i želi to uništiti. društva. izraz koji je gotovo sve začudio svoji čestim javljanjem .sve osim one nekolicine moćnika koji su upućeni u stvari. obitelji i vjere. Našim ljudskim sposobnostima teško možemo shvatiti i slijediti strateške poteze Neba i pakla. smjesta se krše.pr. njima mora prikloniti." Struktura se razvija postupno. što je brojni antikristi uvode. možete se kladiti da je upravo tako bilo i planirano. Sovjetski je premijer Edvard Shevardnadze u svezi iračkoga napada na Kuvajt Ujedinjenim narodima rekao sljedeće: "Učinjen je teroristički akt protiv Novoga svjetskoga poretka koji se upravo pojavljuje na obzorju. dok će se broj pravednika proporcionalno tome smanjivati. ili je čeka propast. još se jedan preteča ima pojaviti na Srednjem istoku između 1990. planira se već generacijama. Kao što nas uči Pismo. Nadzor će uvijek biti u rukama multinacionalnih banaka.upoznao. i 1998. politike. Skriveni plan. i zamijeniti sve suverene države. da ih jedva možemo pratiti."30 Neželjena ometanja Novoga svjetskoga poretka. Jedinstvena svjetska vlada. preteče antikrista kao i samoga Antikrista. Zajmodavne ustanove već dugo uživaju nadzor nad sudbinama država. "Antikrist će ubiti Papu. u njihovoj borbi za nadzor nad svijetom i njegovim ljudima. te navodno dolazi iz Sirije. Misterij se nepravde nalazi u našoj sredini. te plimni valovi koji će poplaviti veći dio zemljine površine. Priklanjanje svjetskim zajmodavnim pravilima predstavlja neophodnost za opstanak države. Isus je izričito rekao da Njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Predsjednik Bush spominjao je tijekom Zaljevskoga rata Novi svjetski poredak. niti jedna država ne može opstati bez pomoći velikih zajmodavnih ustanova. nije ništa drugo doli jedinstvena svjetska vlada. Trebala bi biti uspostavljena između 1995. stoga. Staljina i Maoa. poznat samo nekolicini privilegiranih. Država se. svi su se redom pojavili i nestali u ovome stoljeću. Kao desetgodišnje dijete. preko tajnih društava Zvijeri. Budući je potreba za kapitalom tako velika. i 1999. zasad zastrt velom tajne. Glavni prethodnici Antikrista. Eileen George iz Massachusettsa. već godinama. Identitet je ove dvojice.op. U skladu s otkrivenjima Boga Oca upućenima 1982. dok će svoje pravo djelo započeti u tridesetima. to će više rasti broj djece izopačenosti. ukoliko se ne uklapaju u planove onih koji vrše nadzor."28 Pozornica je spremna Događaji se u svijetu odvijaju takvom brzinom. najvjerojatnije tako što će ga razapeti. Lenjina. poput Hitlera.

naša Majka. Univerzalni kod proizvodâ (poznat također i kao "bar code") bit će vrlo učinkovita metoda praćenja svih kupnji. autor djelâ U potrazi za odličnošću i Uprava oslobađanja nedavno je rekao da će "nas tehnologija ove godine natjerati na ludilo. dok ga ih je na stotine slijedilo u Crkvu. Kako se prijenosi svake vrste diljem globusa ubrzavaju putem optičkih vlakana. Tom Peters. iznose detalji o tome kako se jedan komunistički tajni agent infiltrirao u Crkvu. poslušni. i kako bi nas vodio Gospodin. Crkvena se kontrola postiže preko tajnih društava. vrlo malih ulaznih terminala. te će tako postati identifikacijom svake osobe na plastici. a godine nakon toga na trostruko. pomirenje. . Trebamo ljubiti jedni druge i biti ponizni. Trebamo postati poput male djece. kao i ostalih sredstava bežičnoga komuniciranja. posve različite. . znali bismo vrlo malo o Sotonskome planu koji je već uvelike u tijeku. koji je ujedno i Božji plan. Kada ne bi bilo ukazanjâ Marije. svijetu se otvaraju novi obzori."31 Slobodan protok informacija preko "autocesti" za prijenos podataka koje se priključuju u naše domove i urede omogućit će nezamisliv nadzor maloj izabranoj eliti. moć. Danas se nalazimo u posljednjem činu. Naša nam je Blažena Majka preko oca Gobbija rekla puno o Crkvenoj masoneriji. dok se Crkva bori za svoj opstanak. Sve će se transakcije skenirati. Prisjetite se kada smo spominjali knjigu pod nazivom AA 1025. kako bi sve to bilo moguće. mobitela. a to se prije svega moralo odigrati iznutra. požuda i pohlepa. brzina će promjene nadići naše mogućnosti razumijevanja. a koji su svi zajedno zaodjeveni u oholost. kako bi se onemogućila zlouporaba kreditnih kartica. kompatibilnih računala. post. i koji samo što nije požnjeo svoje plodove. Sve će se transakcije slijevati u nekoliko glavnih baza podataka . Trebalo ju je rastaviti. pokora. Stogodišnja Sotonina vladavina uzima svoj danak. U prošlosti je Rimokatolička Crkva bila predobro organizirana i presnažna. S geometrijskim rastom tehnologije svake godine.Tehnološki će napredak također pridonijeti omogućavanju provođenja vlasti od strane globalne vlade. Proročice naših vremena i njenih detaljnih poruka ocu Gobbiju i drugima. Sotonin se plan služi lažnim idolima kao što su novac.u toj se knjizi. Kreditne kartice s mikroprocesorskim čipovima također će omogućiti zaduživanje i kreditiranje na svakome mjestu i u svako doba. Čip će pohranjivati ogromne količine podataka. Politički. Slom se katoličanstva treba dogoditi prije. satelita. modernizma i Svjetskog savjeta crkava. međutim. Jedinstvena svjetska vlada Vojske su postrojene za bitku. maleni. Izdat će se identifikacijski broj nalik na broj socialnog osiguranja. Marijin plan. jest molitva. financijski i crkveni utjecaj ljudi koji iza kulisa rade na stvaranju jedinstvene svjetske vlade je enorman. kao i šteti što je ona uzrokuje. odnosno "razvodnjene" ekumenske crkve. sada se odlikuje snažnim radnim jedinicama i vrlo rasprostranjenom mrežom. a Marija svoju. te će se korištenje novca u fizičkom obliku s vremenom smanjivati. naime. kao svećenici. Sotona ima svoju kohortu. Majke Božje.koje će u konačnici biti pod nadzorom Velikoga brata. kako bi nas vodila Marija. Kaže se da je tisuću i dvadeset četvoro ljudi prethodilo anti-apostolu AA 1025 u katoličkim sjemeništima. Taktike su im. središnjih banki podataka. iduće godine na dvostruko ludilo. Osobno računalo koje se 1979. U La Saletteu nam je Blažena Majka detaljno opisala to uništenje. godine pojavilo u jednoj kalifornijskoj garaži u vrlo primitivnom obliku. s ciljem Novodobne ("New Age").

koja se isprva nazivala Lucifer trust ("Luciferov trust"). riječ "kraljevstvo" izostavljena. On upozorava da će državni suverenitet naskoro postati stvar prošlosti. kako svjetovnog. Međutim. na sastanku skupštine Svjetskih sastavnica. u toj je knjizi. Ovaj je ustav po prvi puta usvojen u Innsbrucku u Austriji. djelatnici Međunarodnoga monetarnoga fonda. Većina ključnih igrača sjedi u odborima nekolicine moćnih organizacija: Savjeta za odnose s inozemstvom (izvorna engleska kratica: CFR). Trilateralne komisije. U njemu se detaljno iznosi struktura svjetovnoga nadzora preko uvaženih organizacija čija su imena dobro znana u svakome domu. poglavlje 13.Za detaljan prikaz vještine s kojom se ovaj Sotonski plan ostvaruje na svim moćnim svjetovnim i crkvenim frontovima. Veći je dio "temeljnih radova" obavljen prije 16 godina.naziv je to koji se upravo zastrašujuće podudara s terminologijom korištenom u Knjizi Otkrivenja. tako i crkvenog. Nazvati svjetovnu organizaciju Luciferovim trustom otkriva svu drskost i samopouzdanje ljudi koji se kriju iza ovog pokreta. Članovi koji predlažu Novi svjetski poredak ubrajaju se u `Tko je tko` svjetskoga establišmenta." koji je upućen vodećoj eliti na provedbu. i Rimskoga kluba.. uporaba ovakvoga imena zapravo i ne začuđuje.1-2. Planove Novoga svjetskoga poretka financira doslovce na stotine organizacija. Dana 17. starim poganskim praksama. autori toga izvješća. na sličan način na koji je UN zamijenio Ligu naroda. više od 20% njenih članova pripada upravo UN-u. Ovaj dokument otkriva kako je Klub podijelio svijet na deset političko-gospodarskih regija. Mihajlo Mesarović i Edward Pestel. No. Bilderbergersa. u lipnju 1977. kao i okultnom. objavili su svoja otkrića u knjizi pod nazivom Čovječanstvo na prekretnici.32 Ljudi koji pripadaju ovim moćnim organizacijama visoki su dužnosnici Ujedinjenih Naroda. poznati političari i bankari. kao i ljudi koji. Nerijetko su članovi jedne organizacije ujedno povezani još s nekolicinom njih. rujna 1973. održanom pod pokroviteljstvom organizacije WCPA. masonstvu. bilo namjerno. promiču jedinstvenu svjetsku vladu. a njihova taktika prijetvornost. . koje naziva "kraljevstvima" . Ona uživa široku financijsku potporu. Iako ova organizacija Ujedinjene narode ne smatra dijelom planiranoga Novoga svjetskoga poretka. masonski vođe. namijenjenoj širokom čitateljstvu. uvaženi svjetski vođe. kako bi omogućili pojavu takve vlade i njezinoga vođe u razdoblju između 1995.. Temelje je za ovu jedinstvenu svjetsku vladu svjesno isplanirala politička i financijska elita. upućujemo vas na prikaz što ga je Gary Kah dao u svojoj knjizi Na putu ka globalnoj okupaciji.. i 1998. bilo nehotice. Njen je plan zamijeniti UN. Jedna od njih je "Lucis Trust". a to je ujedinjavanje stanovnikâ ovog planeta pod Novim svjetskim poretkom. budući da filozofija u pozadini stvaranja Novoga svjetskoga poretka puno duguje New Age-u. Njihov je plan steći nadzor. Godine 1974. članovi društva "Svijet budućnosti" (izvorno: "World Future Society"). Političke snage diljem svijeta na dosad još neupoznat način surađuju oko postignuća svojega cilja. Sustavi što su ih razvili već su u pripravi. Organizacija koja sve to objedinjuje i koja je zadužena da nas dovede do Novoga svjetskoga poretka jest Svjetska udruga ustavâ i parlamenata (izvorna engleska kratica: WCPA). svećenici. Rimski je klub objavio posebno i strogo povjerljivo izvješće pod nazivom "Regionalizacijski i prilagodbeni model globalnoga svjetskoga sustava. usvojen Ustav Zemaljske federacije. kada je.

pružila je mogućnost da se narodi svijeta suglase o mnogočemu osim o zaštiti okoliša. WCPA svoj glavni argument za Novi svjetski poredak temelji na pogibelji koja neposredno prijeti od nastupanja klimatske krize. U Riju nije bilo riječi samo o čistom zraku. ali "izvoz" smrtonosne radioaktivne prašine na Zapad bio je već nešto posve drugo. a time. Radioaktivna je prašina za svega nekoliko dana iz Černobila doprla daleko na sjever. kada pogledamo unatrag. na jedan učinkovitiji i pošteniji način. On je "čovjek sudbine" u Clintonovoj administraciji. svojim barbarskim "policajcima" nalik na robote. te svojim prijetvornim ideolozima." WPCA navodi četrdeset i devet problema na međunarodnoj razini. budući da se nitko ne može usprotiviti zaštiti planeta od truleži i smrada onečišćenja. globalnom socijalizmu. Černobil je pokazao kako se čitav Sovjetski sustav ruši. za koje tvrdi da ukazuju na potrebu za jedinstvenom svjetskom vladom. Podaci Komisije za savezne izbore pokazuju da su republikanske organizacije u kalendarskoj godini 1988. te je čak napisao i bestseler o ekologiji. ne može poricati potrebu za čišćenjem planeta. rekao je sljedeće. Njene su sveze s New Age-om i masonerijom dobro utvrđene. šest na glad i siromaštvo u svijetu. I upravo su tu globalisti prepoznali svoju priliku. nadzoru nad ljudima. Konferencija o planetu Zemlji održana u Riu 1992. dakle. bit će joj odobreni zajmovi. na Rio gledati kao na događaj koji je označio kraj jednoga razdoblja i početak novoga. Gary Kah je razradio detaljan "Prikaz svjetske vlade u skladu s Ustavom Zemaljske federacije. Financijski su stručnjaci svijeta sada mogli Majku Zemlju pomazati za službenu kraljicu pred kojom svi moramo pokleknuti. društvo brižnije. dakako. Bilo je tu riječi i o posvemašnjoj redistribuciji bogatstva iz industrijaliziranih zemalja u one siromašne. Lester Brown.1 milijuna američkih dolara priloga. Ekološka je suglasnost samo prva vrsta konformizma koju se može nametnuti državama kojima je prijeko potreban kapital. sedam se odnosi na vojna pitanja (razoružanje. Gledano očima drugih država. Podrška njegovim programima mjera stiže iz svih dijelova političkoga spektra. Černobil je postao simbolom cjelokupnoga truloga komunističkoga sustava. Petnaest ih se tiče okoliša. učinkovitije i poštenije od onoga korumpiranoga Zapada . i pristup svjetskim tržištima na kojima ga se može naći." Ključna je riječ pritom "konformizam" . čije su laži trebale uljuljkati ruski narod u zombijevsku uspavanost.33 Ekološki je pokret danas vjerojatno jedan od najjačih lobija za jedinstvenu svjetsku vladu . predsjednik zavoda Worldwatch. Američki potpredsjednik Al Gore glavni je zagovornik ovoga pokreta. Nitko. te svjetskoj vladi. a četiri na novčana pitanja. "Mislim da ćemo. a namjera mu je zamijeniti Povelju UN.te da vodi više brige o svojim ljudima.ako se neka država bude pridržavala pravila što ih postave upravna tijela. spriječavanje rata i terorizma). Riječ je. dakako. Ekološki pokret ima utjecaj koji nadilazi svaku stranačku pripadnost. kako bi postao ukrasom na stolu Novoga svjetskoga poretka. čistoj vodi i spriječavanju kisele kiše. sa svojim bešćutnim birokratima koji vide jedino sebe.Ustav je Zemljine federacije potpisalo 135 sudionika iz dvadeset i pet zemalja.to je obarač koji će okinuti metak za konformizam. o vrlo mudroj strategiji. unovčile ukupno 71. dok su demokratske ustanove te iste godine ubilježile priljev od . Kako bi se itko razuman mogao tome usprotiviti nakon Černobila? Černobil je tako poslužio kao sredstvo privlačenja svih nacija svijeta u svoju orbitu. ono što se događalo unutar zemlje moglo se još i dopustiti. Černobil u tom smislu predstavlja vrlo ilustrativan primjer. te je u samo nekoliko sekundi u zaborav odnio tvrdnju prema kojoj je komunizam oblikovao tehnološki naprednije društvo. sve do Švedske i Laponije.

nema više duša koje bi bile cjelovite. inače više nećemo moći preživjeti đavolske napade. kao i ovozemaljskih tijela koja te planove izvršavaju. Ekološka stranka ima gotovo četverostruka sredstva u odnosu na ona kojima raspolažu Demokrati i Republikanci zajedno. i struktura će za vladavinu Antikrista biti spremna. Kanada. Državna udruga za zaštitu divljih životinjskih vrsta. Gary Kah kaže. Njemačka i Japan najindustrijaliziranija gospodarstva svijeta. Skupina za istraživanje javnih interesa. Premijeri i predsjednici država ne žele se suprotstavljati onima koji upravljaju ovom institucijom. Društvo za zaštitu divljine i Svjetski fond za zaštitu divljih životinjskih vrsta. noge joj kao medvjeđe. "Napori WCPA usmjereni ka stvaranju Novoga svjetskoga poretka ne temelje se na potrebi. tako i na vjerskoj razini. svibnja 1993. usmjeravajući programe mjera Zapada ka gospodarskoj krizi u Sovjetskom Savezu. Te su države Sjedinjene Države. Otad su poruke samo povremene. i 1998. Sada se nalazi pod svjetskim financijskim pokrovom. Fond za ekološku zaštitu. Sve sam vas stvorio dobrima. na glavama bogohulna imena. Jednom kada svjetska vlada bude uspostavljena. kao što znamo. Samo su ljudi na vrhu ovih organizacija svjesni stvarnih nakana pokretâ koji su u njihovom članstvu. dok Zapad dobro zna da ih nikada neće biti u stanju vratiti. U Otkrivenju 13. došlo je vrijeme kada više nećete moći opstati bez moje izravne intervencije.35 Svjetske sile U povijesti se događaji rijetko zbivaju slučajno.. Reakcija koja je na to uslijedila bila je. a istina je samo jedna. Plan djelovanja za osiguravanje čiste vode. sa donatorskom bazom koja broji 10 milijuna ljudi više negoli obje političke stranke. kao i unutar njegove nadzorne orbite.6 milijuna. Jim Singer iz Ontaria u Kanadi primao je vrlo učestale poruke od Gospodina u razdoblju između svibnja i rujna 1989. Državno Audubon društvo. već na skrivenome planu tajnih okultnih društava koja žele svijet staviti pod svoj nadzor. Ekološka je stranka 1988. Tko su ti ljudi? Najizraženiji je utjecaj u okviru Ujedinjenih naroda onaj Skupine sedmorice (države "G-7") . Ja sam istina." Isus govori Jimu Singeru da mora Osobno intervenirati. Saddam Hussein je to nedavno pokušao. kako bi na taj način pripravili mjesto za vladavinu njihovoga "Svjetskoga vođe": Antikrista. Onaj što ga nazivate Sotonom jest Tama koja svijetli. usta kao usta lavlja. Francuska. Ta Zvijer što je vidjeh bijaše nalik na leoparda. Kada će Antikrist stupiti na svjetsku scenu? Sve ukazuje na to da je pozornica za to pripravljena kako na svjetovnoj. na rogovima joj deset kruna. Klub "Sierra". Dana 27. Dvanaest organizacija tvori temeljnu potporu Ekološke stranke: Centar za očuvanje morâ. vrlo brza i učinkovita. Italija. Velika Britanija. Danas se niti jedna država ne može suprotstaviti snazi ovoga tijela.svega 18.najjačega tijela na svijetu koje nadzire financije. Premijer John Major bio je predsjedavajući godine 1991. te je zatrovao duše svih vas i oduzeo vam dostojanstvo što sam ga darovao svakome Svojem djetetu.34 WCPA predviđa da će osnivanje svjetske vlade uslijediti negdje između 1995. Isusova je prva poruka Jimu glasila ovako: "Draga djeco.. organizacija "Greenpeace USA". Ujedinjeni su narodi tijelo koje provodi planove svjetskih vođa u djelo. Zmaj joj dade svoju silu i prijestolje i . Već godinama. Zaštita prirode.1-8 stoji: "I vidjeh: iz mora Zvijer izlazi sa deset rogova i sedam glava. Gospodin je Jimu Singeru progovorio o ulozi unaprijed planiranih događaja. Svakome sam od vas darovao cjelovitu i čistu dušu. Bivši Sovjetski Savez dobiva milijarde dolara. Među vama. Savjet za zaštitu prirodnih izvora. godine raspolagala radnim kapitalom u iznosu od 336 milijuna američkih dolara. djeco.

Na isti način na koji onečišćuju i truju toliko toga u vašim životima.UNa.bilo je to prije puča. siječnja 1991.. uputila Josipu Terelyji iz mjesta Marmora u Ontariu. Zahvaljujući Svojoj milosti i milosrđu. Znajte da su svi njihovi ciljevi. Uloga je Rusije u puno vidova nejasna. da huli ime njegovo. Oni uspijevaju namamiti čak i vaše pastire. Jedinstveni svjetski vođa imat će vlast nad svakim plemenom. Znajte da su. te Moja djeca i dalje veličaju mrtvu glavu koja sada oživje u tome gradu pokraj oceana. Mihail Gorbačov se uzdigao do čelne pozicije Međunarodnoga zelenoga križa. kao i svaki njihov potez i čin. jedinstvenoj svjetskoj vladi. Crnoj zvijeri. od postanka svijeta. Pozivam Svoju djecu da slušaju pozive Moje majke. vaša Kraljica Mira." Dana 12. te svu agoniju koju danas gledaš u domovini svojih predaka /Jim je podrijetlom iz Hrvatske/ sami po sebi tek su uvod u sadistički bijes i mržnju što ih Sotona želi izliti na vas. pukom. Slušajte je i odgovorite na sve što od vas traži. dijete Moje. taj zločinac. a puci ipak prodaju svoja načela u Ujedinjenim narodima. Gospodin se ukazao Jimu Singeru i predao mu poruku u kojoj je kazao sljedeće: "Tmina koja svijetli. Putem svoga obraćenja. Učinit će se kao da Antikrist ima rješenja za naš nemirni svijet. svibnja 1993. Gospodin je Jimu Singeru pokazao da su Ujedinjeni narodi sredstvom odigravanja planiranih događaja. Od početka te kroz ovo upozoravam.Pogledaj što vam nameće Sotona. masoneriji. Jedna joj glava bijaše kao na smrt zaklana. Moja je majka. Terelya je u jednoj svojoj viziji iz 1987. Gospodin je rekao: ". Dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom: da joj se poklone svi pozemljari. Otac vam je podario Kraljicu Mira. Sva će mu se zemlja pokloniti. Sotonini osobni sluge ti koji se neumorno trude da bi Moju djecu izručili u njegove kandže. ali su vaša srca i dalje . vi sami birate koliko ćete još trpljenja podnositi. Jedinstvenoj svjetskoj vladi dano je da zarati sa svecima i da ih pobijedi. Sva se zemlja. Moje apostole. u Borisu Jeljcinu prepoznao lice Sotone . preuzimajući tako ekološki pokret uz blagoslov vlade. ona je kazala da se Rusija pripravlja za revoluciju svjetskih razmjera." U skladu s 12 poglavljem iz Daniela. ili je ona pak neovisni "razbojnik" međunarodnih razmjera? Dana 27. priziva vašu pozornost na veliko zlo kojim vam prijeti .. da se usredotođe na nju. svi ste pozvani u Moj sigurni zagrljaj ljubavi. I dano joj je da zarati sa svecima i da ih pobijedi. oni kojih ime nije zapisano u knjizi života zaklanog Jaganjca. zanijela za Zvijeri i svi se pokloniše Zmaju koji dade takvu vlast Zvijeri. "Dok danas stojite na pragu. ona koja vam žarko želi pokazati put i sve vas dovesti natrag k Meni. ali joj se smrtna rana zaliječila. Antikristu .. kako to kaže Daniel. oni su ujedno i ti koji nadziru ciljeve te organizacije . I ona otvori usta da huli Boga.data je vlast nad zemljom kroz to razdoblje. 326 000 moje djece. G. njegov Šator i nebesnike. Već je prošlo više od polovice toga vremena. zvijer će vladati četrdeset i dva mjeseca. do te mjere da će čak i Sveta Misa biti ukinuta ("kad bude dokinuta svagdašnja žrtva"). Pokloniše se i Zvijeri govoreći: 'Tko je kao zvijer! Tko bi smio ratovati s njom?' I dana su joj usta da govori drskosti i hule i dana joj je vlast da to čini četrdeset i dva mjeseca. kao i čitava stada Moje djece.. Igra li Rusija istu igru kao što to čini i svjetsko tijelo Ujedinjenih naroda. čak je i istina postala slatki mamac kojim se služe Sotona i njegovi ovozemaljski podanici. Budite uvjereni da se trijumf njezina srca približio.. dok on istovremeno množi svoja zla u drugim dijelovima svijeta. uvijek unaprijed planirani. U svojim prijetvornim činima. da su ove dvije godine odlučujuće za svu Moju djecu.vlast veliku. Nije li to neobično? Bivši premijer smijenjen s dužnosti za puča što su ga izazvali tvrdolinijaši sada je dijelom postojeće vlade. U poruci što ju je Gospa 18. rujna 1992.katastrofu kakvu ne možete niti zamisliti. jezikom i narodom.. začuđena.

dopušteno sedam godina agresije i protivštine. Čak i među onima koji uživaju povjerenje Moje zemaljske djece. Nikada Moja djeca nisu bila tako ogrezla u grijeh kao sada.. siječnja 1991." Dana 13. Zvijer je svojih zlokobnih sedam glava položila u zemlje vama poznate pod nazivom G-7. samo zahvaljujući svojoj čvrstoj i potpunoj vjeri u Mene. proširio i na druge zemlje. No. Sotonin bijes neće poštedjeti niti Moju djecu u Zapadnome svijetu. Danas možete birati kakav ćete svijet imati nakon ova tri dana. jer sam vas već puno puta upozorio na zla što ih taj zlikovac svima vama pripravlja. prema svojoj slobodnoj volji. zlikovcu. To nas dovodi do godine 1998. Jimu je također pokazano i kako je Sotoni." Jim je rekao: "Prilikom jednoga od mojih razgovora s Gospodinom. svibnja 1992. Vjera je mnogih koji ostaju u Mome stadu mlaka. Već ste na to bili upozoreni. Oni svjesno žrtvuju Moje stado . posvetite svoja srca Meni. koristite se mojim darovima. Ne sjećaš li se da sam vas upozorio na konkretnu agresiju što je Tama koja svijetli želi pokrenuti među Mojom djecom u Sovjetskome Savezu? Pozivam vas sve izbacite zlikovca iz svoje sredine.. Zla kojima ćete uskoro biti svjedoci poradi svojega neposluha i tvrdoće vaših srdaca prema Meni umnožit će se među vama. Zaštićeni možete biti jedino putem obraćenja i istinske ljubavi.." Za Svoga ukazanja 22. preko svojih ovozemaljskih podanika. travnja 1991. Ostala su vam još tri dana da zlikovcu dopustite sedam godina njegove naročite agresije i prisile među vama. Sine. Danas ubilački grijeh predstavlja zadovoljstvo brojnoj mojoj djeci. vratite se u Moj zagrljaj. zamolio sam Ga da mi objasni Otkrivenje. upravo poradi svoje vjere u Mene.zarobljena trnjem zla. nije sadržala nikakve tajne. otkrivenim u . "bez Moje intervencije više ne možete u potpunosti nadvladati zloga. Dok su oni uvjereni kako uživaju slobodu i neovisnost. jer su moja zemaljska djeca okružena izdajicama. Uskoro će među vama u punoj svojoj veličini stajati i velika slika (kip) lažnoga božanstva. To se podudara s odlučujućim razdobljem od deset godina koje nas dijele od kraja ovoga stoljeća. Gospodin je Jimu rekao da. Ne samo da će se njegov gnjev izliti na moju djecu u toj zemlji. kako biste mogli uživati Moje nagrade i pobjedu nad zlikovcem.. Gospodinov je odgovor na to pitanje bio da zmaj sa sedam glava i deset rogova sada živi u našem svijetu. Mnoga su Moja djeca u potpunosti svjesna toga.svoju vlastitu braću i sestre. poduzeli ste sve potrebne korake kako biste se zaštitili od tih užasa. na gotovo svim jezicima.. Sotona uporno svoj pakao želi pronijeti Sovjetskim Savezom. Ponovno vas pozivam.'" Dana 28. Simbol će te slike častiti mnogi. ta djeca također neće biti pošteđena obnovljena sotonskog pokušaja kojim će zlikovac iz SSSR-a pokušati preplaviti sve istočne zemlje. Gospodin je rekao. ali je zato sadržala i sljedeći dio: "Reci Mojoj djeci svijeta da pogledaju sotonsko tlačenje u domovini tvojih predaka. malobrojna su među vama Moja djeca koja su među vama prepoznala ruku zlikovca. U skladu sa svojom spoznajom zla. Ali. rujna 1991. On ponovno stoji. U Noino sam doba svijet očistio od grijeha znatno manjih od ovih u kojima su moja djeca sada ogrezla. Gospodin je rekao Jimu: "I Babilon je ponovno izgrađen. Ispunite svoja srca Mojom ljubavlju.. ima onih koji su u službi Sotone. Ja ću vas štititi.." Gospodinova poruka upućena Jimu 23. već će zlikovac upotrijebiti sve svoje paklenske snage kako bi svoj bijes. /U svezi s ratom u Bosni/: Reci Mojoj djeci neka prepoznaju kako Sotona napada Moju hrvatsku djecu upravo stoga što sam ih odabrao da budu uzor Moje ljubavi prema svoj djeci svijeta. Kroz sve ste ove godine upozoravani što vam zlikovac sprema u ovim posljednjim vremenima. Moja će djeca u Hrvatskoj moći uživati pobjedu nad Tamom koja svijetli. Ostaje vam još tri dana da. "Pogledaj na Zapad. dok njeno tijelo i dalje satire Moju djecu u Rusiji.

" 16. Apostol Ivan je već ustvrdio kako je svaki onaj koji niječe da Isus Krist jest Bog. pa sve do mojih najnovijih i sadašnjih ukazanjâ. Nakon toga će uslijediti dugo razdoblje mira. negdje između 1990. 666 izgovoreno triput.. Ratovi. Crveni zmaj. prije Drugoga dolaska Kristova. kazala da. sve tajne što sam ih otkrila nekoj od svoje djece ispunit će se i dogoditi svi prorečeni događaji. pročišćenje će doseći svoju kulminaciju. đavao ili Sotona. te koja će svojim znakom opečatiti sve one koji budu htjeli kupovati ili prodavati. "Lucifer. daje godinu 1998. Tada će se otvoriti vrata za pojavak. očitovat će se misterij nepravde." To se podudara ujedno i s razdobljem vremena za početak događajâ (što ga je Bog Otac obznanio Eileen George). u kojoj je ona kazala: "dovršit će se punina vremenâ koja je započela s LaSaletteom.. Blažena je Majka Svećeničkom marijanskom pokretu 17. katastrofe i stradanja Gospodar povijesti želi da se neki događaji zbudu. rujna 1988. same osobe Antikrista. stara zmija. . dovršit će se vrijeme velikih stradanja prorečeno u Svetom Pismu. sagrađen u čast zvijeri kako bi ga ljudi častili. jest Antikrist. uspjeti u svome velikom naumu: postavljanju idola koji će zauzeti mjesto Krista i Njegove Crkve... uz pomoć svojih Crkvenih redova. Kip ili idol. kojemu se imaju klanjati svi stanovnici zemlje. tisuću devetsto devedeset i osmu.. i 1999. lipnja 1989. velikoga stradanja i otpadništva. onaj Antikrista. da je ta osoba Antikrist. kao lažni krist i lažna crkva. odnosno.. Tako ćete stići do samoga vrhunca pročišćenja. gotovo svi će slijediti lažnoga krista i lažnu crkvu. i oni će se svakako dogoditi.. treći puta.. u ovim posljednjim vremenima postaje Antikristom. pripravljan sve većim širenjem otpadništva.poruci Blažene Majke upućenoj ocu Gobbiju 18. Iz toga slijedi da je kip sagrađen u čast prve zvjeri. Masonerija će.

Drugi znak: pomanjkanje discipline "I tako se pomanjkanje discipline širi u Crkvi i odnosi žrtve. Obratite se i živite svoje dane u miru i radosti. dala četiri velika znaka koji će nam ukazati na to da je pročišćenje blizu: Prvi znak: pomutnja "Draga djeco. Tako ćete moći surađivati na planu spasenja što ga Gospodin ima za vas i što ga želi provesti tijekom novih dana koji vas iščekuju. Ona kaže: "A tada ću vam. sa snažnim predanjem da se Njegov zakon slijedi. niti će to ikada moći. To uključuje i istine što ih je moj Sin objavio." Posljedice grijeha Već se godinama u svijetu odvija veliko otpadništvo. Slavnom će kraljevstvu Kristovu prethoditi veliko trpljenje koje će poslužiti pročišćenju Crkve i svijeta i povesti ih do njihove potpune obnove. otkriti brige. Blažena je Majka ocu Gobbiju rekla da će poslati znakove. dok ljudi i vlade donose odluke koje niti najmanje u obzir ne uzimaju Boga niti Njegove naputke. uzmite dioništvo u mojoj tjeskobnoj majčinskoj zabrinutosti. treći znak koji vam pouzdano ukazuje na to da je stigao konačni trenutak njena bolnog pročišćenja. Ja sam joj ipak od Isusa ishodila jedinstvenu povlasticu njezinog nutarnjeg jedinstva" . vrijeme najveće pomutnje. vidim kako je jedina mogućnost za vaše spasenje povezana isključivo s povratkom čovječanstva Bogu. koja vas poziva da hodite putem spasenja i povratka Bogu. budući da je istina Božja nepromjenjiva. niti nailazi na dobrodošlicu.. te više uopće ne mole!" Treći znak: razdor ( podjela. prosinca 1984. te ću vam istovremeno pomoći da protumačite znakove svojih vremena.. tjeskobe i duboke rane moga Bezgrješnog Srca.raskol) "Danas moje Bezgrješno Srce drhti i tjeskobno je pri pogledu na razdor koji vlada u Crkvi.Kardinal Stefan Wyszynski Dana 31. Isus je već započeo Svoje milosrdno djelo obnove Crkve. čak i među samim njenim pastirima. tijekom vjekova. Obratite se i hodite putem milosti Božje i ljubavi. Blažena nam je Majka. Crkva već puno puta bila razdirana diobama. Iako je. preko oca Gobbija. Brojne među njima dijelom su stvarnih otajstava u strogom smislu te riječi. Pomutnja se širi unutar Crkve.koje su toliku moju djecunavele na odijeljenje od nje. Te su istine nepromjenjive. Taj je razdor. s istom onom brižnošću što je majka gaji prema svojoj djeci. Koliki li su samo svećenici koji si dopuštaju uključenost u prekomjerne aktivnosti. To je drugi znak koji vam pokazuje kako je za Crkvu došlo konačno vrijeme njena pročišćenja: nedostatak discipline koji se proširio po svim razinama. zapravo. gdje se potkopava sve što se odnosi na dogmu. liturgiju i disciplinu. Svoje zaručnice.. "Živite u vremenu hitnaog apela što vam ga upućuje vaša Nebeska Majka. A ipak.. kako bismo mogli shvatiti vremena u kojima živimo.. U razdoblju između siječnja i ožujka 1979. Obratite se i sudjelujte u planu Božanskoga milosrđa. dok gledam kako se ovaj moj poziv niti slijedi. Draga djeco.. preko svojega Božanskog i nepogrešivog autoriteta. Brojni vam znakovi ukazuju na to da je došlo vrijeme pročišćenja za Crkvu: prvi od njih jest pomutnja koja tamo vlada. pronađite utočište u mom Bezgrješnom Srcu. te koje je Crkva utvrdila jednom zauvijek. a napose među klerom. Ovo je. budući da ih ljudska inteligencija ne može shvatiti.

Ako Papa progovori protiv službenoga stava američke administracije. te jedino sebe za njih možemo i kriviti. Vaša zemlja više nije u milosti.. ma kako "potajice". kao što to više nije niti čitav svijet.. ako je potrebno.. kojom je ozakonjen pobačaj u Sjedinjenim Državama. te opoziva pravilo namijenjeno federalno financiranim klinikama za "planiranje obitelji". kolovoza 1993. te potaknuo mladež da digne glas protiv pobačaja. Kada je.. Katolička će se Crkva još više udaljavati od vlade SAD. jest progonstvo Ona će biti progonjena na vrlo podmukao i naizgled 'bezbolan' način. te koja je u tom smislu označila pravu prekretnicu. koji nosi Rane Kristove.. 22. dići svoj glas. Jučer su to bile štedionice. od Gospe primio poruku koja se ticala Sjedinjenih Američkih Država. Isus je preko Tonyja Fernwalta poručio: "Od danas ćete uvidjeti kako će sve što sam vam kazao ubrzo započeti. oluje će potjecati kako od prirode. Crkva i liberalni planovi predsjednika Clintona nikako ne idu skupa. kojima ih se spriječava da žene savjetuju neka izvrše pobačaj. predsjednik ju je Clinton pozdravio kao najznačajniji zakonodavni akt u njegovu dotadašnjem mandatu. ne bojte se niti jednoga čovjeka. koji . njegova mjera za istraživanja tkiva fetusâ stupila na snagu.Četvrti znak: progonstvo "Četvrti znak. Znakovi propadanja Brojni su znakovi koji upućuju na našu propast. neredi će uskoro započeti. Vaša se zemlja uistinu pretvorila u jednu nemoralnu i bezbožničku državu.. je siječnja 1993.. danas su to komercijalne banke. Čak će i moj Papa. tako i od čovjeka. koji će se još k tome financirati iz federalnih sredstava. Ne bojte se kritike niti jednoga čovjeka. te da.svi će oni velikom brzinom nestati u prah. Tony Fernwalt iz mjesta Akron u američkoj državi Ohio. Bio je to dan kada je predsjednik Clinton potpisao prijedlog zakona kojim se dopušta ispitivanje tkiva fetusâ. upravo onako kako vam je rečeno. Preko dvije trećine svijeta liježe gladno ili već i na samom rubu smrti od izgladnjelosti." Nije potrebna osobita duhovna pribranost kako bi se zamijetilo značajno povećanje prirodnih. Ratovi i nesreće često se šalju kao kazna za grijehe. Ivan Pavao II. te će stvari započeti. oduzimajući joj malo-pomalo kisik koji joj je potreban za život. U svome je govoru održanom u Denveru 15. pod izlikom da su državi potrebni prihodi. kao i ljudskom rukom izazvanih katastrofa u našoj sredini... u ljeto 1993. bojte se jedino Boga!"1 Sami smo si nametnuli ove probleme.. koji vam označuje da je Crkva stigla do vrhunca svog bolnog pročišćenja . poglavito ako Papa progovori protiv rastućega promicanja pobačaja od strane vlade. Kako je vaš Predsjednik potpisao dokument kojim se ozakonjuje ubijanje nedužnih.. vjernicima će biti teško. nikoga se neće moći kriviti za ono što će iz toga proisteći. Smjelom je ceremonijom održanom u Bijeloj kući predsjednik Clinton svojim potpisom oživotvorio genocid nad nerođenima. AIDS (SIDA) predstavlja još jedan golemi problem. a sutra će to biti osiguravateljske tvrtke i mirovinski fondovi . Slom je naših financijskih struktura samo jedan od pokazatelja našega nutarnjega propadanja.. koja je ujedinjena s Rimom. viče o tome i s krovova.. Papa Ivan Pavao II američku kulturu opisao kao "kulturu smrti". Ne bi nas trebalo iznenaditi ako. mogla bi biti pokrenuta sredstva odmazde.. Taj je dan ujedno bio i dvadeseta obljetnica odluke Vrhovnoga suda u slučaju Roe protiv Wadea.. Sjedinjene Države i Rim Potezi Predsjednika Sjedinjenih Država vezani uz pobačaj i homoseksualnost vode ka otvorenom sukobu s Katoličkom Crkvom. predsjednik Clinton pokuša crkvama u Americi nametnuti porez.

niti o . Poplava je bilo i u Francuskoj i Italiji. Tomu."3 Godine 1990.najskuplja godina koja je ikad zabilježena . devijantno je ponašanje poprimilo takve razmjere. čak i pred Božjom milosrdnom kaznom. dok svijet sve brže tone u gospodarsku i moralnu propast. od 1960. Ulozi postaju sve veći.. Financijski slom i drugi znakovi Okruženi smo znakovima koji nas "mole" da na njih svrnemo pozornost. dok su se rezultati testa SAT (koji se u SAD polaže prije upisa na fakultet u svrhu procjene formalne podobnosti za nastavak školovanja) smanjili za gotovo 80 bodova. posebna je komisija izdala izvješće o zdravlju današnjih adolescenata poz nazivom "Poziv na uzbunu". je godine došlo do 560 %-tnog porasta broja zločina. Ova je skupina istaknutih stručnjaka napisala. a također i na tvrdo srce ljudsko. naime nećemo moći izbjeći. preko 400 %-tnog porasta broja nezakonite djece.4 Razlika u moralnim vrednotama između 1981. Prema njegovom izvješću. dok je na Filipinima došlo do erupcije vulkana na brdu Pinatubo.povrh svih onih milijardi već izgubljenih kroz dosadašnja propadanja banaka. autorâ knjige Bankarstvo na rubu. kako homoseksualnost bude i dalje rasla u najvećim gradovima svijeta. proučavao je temeljne kulturološke pokazatelje.sve do poplava na Srednjem zapadu. Mogli bismo i dalje do iznemoglosti nabrajati." Gubici izazvani propadanjem banaka mogli bi doseći čak 95 milijardi dolara . Unutar samo jednoga naraštaja. "Nikada dosad nije jedan naraštaj američkih tinejđera bio manje zdrav.u smislu pretrpljenih katastrofa . da si Amerikanci to niti izdaleka ne žele priznati. Svjetska će nas glad ubrzo stići. prema riječima bankovnih stručnjaka Edwarda W. McCreadyjevo je ispitivanje javnoga mnijenja obuhvatilo 4000 američkih i kanadskih katolika u rasponu između trinaest i trideset godina starosti. za SAD bila . Neizlječive će se bolesti samo umnožiti. bivši ministar prosvjete u Reaganovoj i Bushovoj vladi. koje odbija promijeniti svoje pogibeljne navike. morati položiti račun. poprilična je. i danas. napose glede pitanja koja se odnose na obitelj i djecu. U novostima doznajemo da je 1992. Čovjek će ipak. Vaughna. ili manje pripravan za život. 80% smatra kako predbračni seks nije grijeh. Hilla i Rogera J. Ratovi i katastrofe prijete daljnjim gospodarskim kolapsom. došlo je također i do 200%-tnog porasta broja samoubojstava djece tinejđerske dobi. broj se djece koja žive samo s jednim roditeljem utrostručio.sve do 1993." Godine 1981. mi smo bankrotirali. Svake se godine porast štete izražava u milijardama. Financijski je sustav svijeta "spreman" na propast. Nedavno je primijetio kako "smo kroz protekla tri desetljeća svjedoci znatne društvene regresije". 90 % odbacuje stajalište Crkve glede kontrole rađanja. koji se sada nalazi u zavodu Hudson. dok se broj razvoda učetverostručio. dok se samo 11% slaže s time da se razvedeni ljudi ne bi smjeli ponovno ženiti niti udavati bez dopuštenja Crkve.5 Kao država. Uragan nazvan "Andrija" nedavno je opustošio Floridu i Zaljevsku obalu. više zanemarivan. Jedan je novinar (George Will) nedavno istaknuo da ovdje u SAD "više mladih između petnaest i dvadeset i četiri godine biva usmrćeno vatrenim oružjem negoli od svih prirodnih uzroka smrti zajedno."2 William Benett. nakon 1 milijarde pobačaja.nedvosmisleno ukazuje na pogibelj nezatomljene pohote. te bi sadašnju "laganu" globalnu depresiju lako mogli pretvoriti u potpunu depresiju i gospodarski kaos. U Sjedinjenim Državama nasilju nema granica. te postao najskupljom prirodnom nepogodom u povijesti SAD . Prema njihovim je riječima još 1000 američkih banaka u procesu "umiranja. te utvrdilo kako 75% njih ne vjeruje u papinsku nepogrešivost. Iako ova knjiga ne govori niti o bankarstvu. Propadanja banaka stajala su porezne obveznike već na stotine milijardi.. te na samom rubu nelikvidnosti.

te neizlječivim bolestima. te im govori kako Moj Vječni Otac ne postoji. previše je neprijatelja Moga Vječnoga Oca. i bolesti svih vrsta.. potresi. . Razmislite o onome što se događa. Mnoge duše tražim da Mi se vrate. kao i djelo Zloga. Crveni Lucifer. pun strahota. Ne bojte se... ustrajnosti i moralne jakosti? Antikrist koji će preuzeti nadzor da bi upravljao krizom donijet će lažni mir i lažnu gospodarsku stabilnost. budući da je puno onih koji ne žele čuti Moj Poziv.Adolfa Hitlera. Gospodarstvo.-ih. prirodne katastrofe. Ovo je vrlo ozbiljan trenutak. pa tako i u Mojoj Crkvi. Potresi. zamijenivši je razdorom i krvavim ranama. Masoni i svi drugi štovatelji Sotone žele izbrisati bratsku ljubav iz svijeta.. listopada 1987. među čovječanstvom općenito. razvodi. komunisti i svi ostali grešnici. nije teško uvidjeti da. Ja ih ljubim. koji je itekako svjestan ozbiljnosti ovog trenutka. moli i ublažavaj. naricanje..financijama. srpnja 1988. poplave. niti društvo neće dugo opstati. Božanski apel 184: "U čitavome svijetu. Prirodne će katastrofe ubrzati našu propast.sve su to znakovi koji nam ukazuju na to gdje se nalazimo. Tanka linija koja ga dijeli od ponora pući će. planine i užarena lava progutat će čitava sela. i neka više ljube jedni druge. obilje pornografskoga materijala na televiziji i u tisku. Ako Me duše budu slušale i odazovu se Mome Milosrdnome Pozivu. olujno more. Lucifer je zarobio brojne duše. Rane Kristove što ih nose laici. u svrhu opomene. katastrofama svih vrsta. Božanski apel 40: "Svijet svakim danom napreduje ka ponoru.. . što onda možemo očekivati danas..). Neka ljudi više mole. pobačaji. Što li sam više mogao pretrpjeti za čovječanstvo?" (21. droga. kada ljudi imaju znatno manje strpljenja. ponori. Pravedna će ih strogost pritisnuti" (22. Proročanstva ukazuju na to da se njegov dolazak približio. bit će im to na spasenje i za mir. Moje je srce ispunjeno žalošću. Molim vas. za vrijeme depresije 1920. neće biti drugoga puta k spasenju. Ova su vremena obilježena preobiljem nasilja. kao i gdje bismo se uskoro mogli naći..). plamen (vatra) će biti bačen s neba koji će uništiti sve grješnike. ubojstva nevinih duša. ukoliko dođe do sloma svjetskoga gospodarstva. već jedino suze.djeca koja se bune protiv svojih roditelja. Ako nastave živjeti u izopačenosti. Približava se vrijeme i bit će puno teških bolesti što će ih Moj Vječni Otac dopustiti. studenoga 1987. za koji se pripravlja strašna kazna. kipovi koji plaču. Upozoravam ovaj svijet. te će ih zadesiti velika kazna. Proboden sam brojnim mačevima. Ovi su jadni ljudi slijepi i gluhi za Moj Poziv Ljubavi. Previše je mržnje. Nema puno vremena za spasenje duša. Ruke su ljudi naoružane. Puno molite da biste ublažili i umirili gnjev Mojega Vječnoga Oca. Pozivam sve na pokoru i molitvu. Naprotiv.-ih i 1930. Ako ne budete činili ono što vam kažem. Sestra Ana Ali je u svojim Otkrivenjima božanskoga apela od Isusa primila poruke o oboljenjima. Trebali bi više moliti" (24. Neće biti liječnikâ koji bi ih mogli izliječiti. Zrak je zatrovan i posvuda je sve puno grijeha. poplave i raznovrsne bolesti. strujni udari. jer više nećemo biti kadri pokrivati troškove destruktivnih djela prirode. zarobit će vas Sotona. Kakve li žalosti .. ali opraštam svima koji se dođu pokajati. U nastavku donosimo tri takve poruke Božanskoga apela upućene od Isusa: Božanski apel 29: "Kćeri Moja. Ako je bankrotirana Weimarska Republika gledala na uzlazeću zvijezdu pomahnitalog ličioca iz Linza . Mnogo je bolesti. ukazanja diljem svijeta.. neće biti milosti. i radi toga ih opominjem prije no što bude prekasno za pokajanje.). puno je rastresenosti svih vrsta. ne dopustite da Moja Riječ umre. samoubojstva. stvaranje jedinstvene svjetske valute.

8 Procjena federalnih troškova za jednog oboljelog od AIDS-a iznosi 50 000 $. Temeljni prioritet zaštite dobrobiti društva u cjelini u potpunosti je zanemaren. te će do kraja desetljeća zahvatiti sve zemlje. Gubitak vjere znači da osobna sloboda sada ima vrlo malo ograničenja ili nadzora. procjena u iznosu od milijarde dolara činila se pretjeranom. Odgovorno raspolaganje slobodom posve je zaboravljeno načelo. Jednostavno rečeno. ravnatelj Međunarodnoga centra za AIDS na Sveučilištu Harvard. piše: "AIDS predstavlja najveću prijetnju ljudskome rodu modernoga doba. prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (izvorna engleska kratica: "WHO"). Žljezdana je kuga izbrisala trećinu stanovništva Europe. Brojni će gradovi u Aziji također puno pretrpjeti. Promiskuitet je doveo do svjetske epidemije spolnih bolesti. prije no što je napokon stavljena pod nadzor. troškovi su liječenja svih osoba oboljelih od bolesti izazvanih virusom HIV-a samo u Sjedinjenim Državama procijenjeni na preko deset milijardi dolara godišnje. Dnevno se u svijetu javlja 685 000 novih slučajeva spolno prenosivih bolesti. Nasuprot tome. Sredinom '90.7 Dr. seksualnoj ugodi i privatnosti osoba zaraženih AIDS-om dan je posvemašnji prioritet nad pravima nezaraženih članova društva. Ako federalnim sredstvima pribrojimo privatne troškove.-ih. Procjenjuje se da će približno 110 milijuna ljudi do 2000. dolazimo do brojke od približno 75 000 $ po osobi. napisao je sljedeće: "Osjetljivost svijeta na širenje AIDS-a raste. Njegova je procjena sada da bi se čak i brojka od deset milijardi dolara mogla pokazati preniskom. Federalni troškovi izazvani AIDS-om po glavi stanovnika daleko nadmašuju one izazvane bilo kojom drugom smrtonosnom bolešću u povijesti. Brojni će nosioci zdravstvenog osiguranja jednostavno biti izbrisani. Pandemija se širi na nova područja i zajednice. odnosno 250 milijuna takvih slučajeva godišnje. Ova bolest još nije dosegla svoj vrhunac. Nije teško predvidjeti kolaps što će ga to donijeti našem gospodarstvu.AIDS (SIDA) i rak U Sjedinjenim je Državama virus AIDS-a (SIDE) prije svega posljedicom uzimanja droge i homoseksualizma. sada se širi i među heteroseksualnim stanovništvom. milijuni ljudi samo u Africi umrijeti od AIDS-a. to je 28 000 novih slučajeva na sat. Gene Antonio. Arthur Mann. Ne bi nas trebalo iznenaditi to što se na AIDS gleda kao na epidemiju. Veliki će dijelovi Afrike biti gotovo izbrisani AIDS-om. U Ugandi. Razorne posljedice ove bolesti tek su na svome početku. Preko seksualnoga promiskuiteta i preljubništva. autor knjige AIDS: Srdžba i stvarnost. Djelatnici WHO kažu da spolno prenosive bolesti predstavljaju "ozbiljnu prijetnju zdravlju reproduktivnih organa". Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da će do 2000. te da je trenutačna visoka učestalost takvih oboljenja jednostavno "neprihvatljiva. oboljeti od bolesti uzrkovane HIV-om. troškovi liječenja raka iznose 3500 $ po osobi. Mogućnost jedne zarazne bolesti da izazove masovna uništenja ljudskih života nije bez presedana. . a ne da bi se smanjivala."6 On nastavlja: "postalo je posve izvjesno da se AIDS pretvorio u politički zaštićenu bolest. dok će premije osiguranikâ značajno porasti. AIDS je poznat pod nazivom SLIM (engl." . AIDS može usmrtiti puno veći broj ljudi po čitavome svijetu negoli što ih je stradalo u oba svjetska rata. časopis koji se bavi financijama. budući da sve oboljele čini mršavima i slabima. "mršav").drugim riječima."9 Kada je Gene Antonio prije nekoliko godina napisao članak za list Barrons.

usmjerenima ka trovanju čistoće uma i srca sviju. Neke će države time biti upravo uništene. Riječ je o raku i AIDS-u. dok još 30 milijuna pati od humane genitalne bradavičaste zaraze. kako se obitelji mogu ponašati kako god im drago. sve do predlaganja zakonâ koji zajednički život homoseksualaca stavljaju na jednaku razinu s brakom. Bolnice će biti upravo tragično prenatrpane. Ta će bolest naposlijetku izazvati pomak svjetske ravnoteže moći. te kod kojih ne postoji velika vjerojatnost zaraženja AIDS-om. I pojavi se čir. govori i o spolno prenosivim bolestima. izlijte sedam čaša gnjeva Božjega na zemlju!' Ode prvi i izli svoju čašu na zemlju.1).1-2). kako su odnosi prije braka među zaručnicima dopušteni i dobri. u kojoj se. Počam od '30ih. 'Zahvaljujući' AIDS-u. veliko i čudesno: sedam Anđela sa sedam zala posljednjih . kao što je to bio slučaj i s dosadašnjim epidemijama. televizija je postala izopačenim sredstvom dnevnoga "bombardiranja" bestidnim prizorima. napisao je u časopisu Futurist sljedeće: "Aids bi mogao izazvati stagnaciju američkoga gospodarstva izgrađenoga na porastu broja potrošača. Anđeo prvoga zla jest AIDS. 20 milijuna ljudi svake godine oboli od genitalnoga herpesa. Nadalje.AIDS-om U Knjizi Otkrivenja opisuju se Anđeli koji izlijevaju Božju srdžbu: "I vidjeh drugo znamenje na nebu.taj je znak bolna i zloćudna rana koja sve pogođene tjera na očajničke krikove. Dr."10 Anđeo s prvim zlom . Prostori namijenjeni zabavi . dok će mnogi oboljeli od AIDS-a umirati kod kuće.. Oni koji će pretrpjeti najmanju štetu.5 milijuna slučajeva zaraznog sifilisa. Blažena je Majka ocu Gobbiju 13. Zloćudni tumori Što ih Marija spominje odnose se na rak. nečistoća i bestidnost nisu tako bez prestanka promicali putem tiska i ostalih sredstava društvenoga pripćavanja. 3. Gospa je govorila o tome kako je prvo zlo već stiglo. glad. Došlo se već čak i do opravdavanja i uzvisivanja protuprirodnih nečistih čina. prenaseljenost. uništenje okoliša i izumiranje vrsta mogli bi nam se učiniti kao posve 'sitni' problemi. te koji su se klanjali njegovu liku . te 2 milijuna slučajeva mekoga čankira. Vidjeli smo koliko je rak odnio žrtava u posljednjih nekoliko desetljeća. listopada 1989.U publikaciji nazvanoj Napredak istraživanja na području ljudske reprodukcije. neke teško pogođene. svjedoci smo porasta broja slučajeva javljanja raka među stanovnicima svijeta.napose kina i disko klubovi . kao i posvemašnjem onečišćenju okoliša. Brojni ljudi to pripisuju ekološkim katastrofama. Strah od AIDS-a utjecat će na čitav niz djelatnosti . uputila sljedeću poruku: "To počinje trovati svijest male djece i mladih. "Nikada se prije nemoral. Poznajemo ga dobro. Iznad svega. 50 milijuna slučajeva bakterijskih genitalnih oboljenja. a neke gotovo da sve to neće niti osjetiti. "I začujem iz hrama jak glas koji viknu sedmorici Anđela: 'Hajdete. koban i bolan.čak i one koje ne podrazumijevaju intimnost. biofizičar. iznosi se procjena WHO prema kojoj svake godine u svijetu ima najmanje 25 milijuna slučajeva gonoreje. "Anđeo prvoga zla zadire u tijela onih koji su dopustili da ih se označi znakom čudovišta na čelu i ruci.s njima se navršuje gnjev Božji" (Otkrivenje 15. kasnije će pokazati sklonost k dominaciji. Ta rana predstavlja tjelesnu bol koja tijelo pogađa preko . na ljudima što nose žig Zvijeri i klanjaju se kipu njezinu" (Otkrivenje 16. John Platt.postali su mjesta javnoga profaniranja ljudskoga i kršćanskoga dostojanstva ljudi.. neki čak i posve napušteni. među ostalim. kao i koristiti različita sredstva za kontrolu rađanja. uvjeravajući ih kako nečista djela počinjena sa samima sobom više nisu grijesi.

Riječ je zapravo ni o čem drugom negoli o još jednoj verziji takozvanog "Planiranja obitelji". jer vam nije preostalo više puno vremena." Gospodin je također kanadskome vidiocu Jimu Singeru kazao da. porokâ. AIDS kosi vaše živote." Nikada u medijima ne možemo čuti da raspravljaju o AIDS-u. nagriza. pravi stručnjaci za državne programe mjera. je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more. jao onome po kom /sablazni/ dolaze. "Prvo se zlo odnosi na zloćudne tumore i sve vrste raka. razarajući ga strahovito bolnim i zloćudnim ranama. u manjini su. protiv kojih je znanost nemoćna. Moralno kvarenje svake godine seže u sve raniju dob. Zahvaljujući vašem obraćenju k Meni.) se govori s nelagodom. kazala je ona. moralne se norme Pisama sve više udaljuju iz svijesti ove nacije. dio po dio. O apstinenciji (uzdržavanju od spolnih odnosa. Svake godine. Sve veći broj bolesti pogađa ljudsko tijelo. prev. dok našom šutnjom omogućavamo odobravanje. unatoč svome napretku što ga ostvaruje na svim poljima. . događa se to i s homoseksualnošću. kao i na milijune mrtvih što su ih one sa sobom donijele. jer njihovo trpljenje služi spasenju brojnih koji su zli. ja ću vas zaštititi. koje je izgradilo bezbožničku i materijalističnu civilizaciju. nećete iskorijeniti te bolesti. slušajte moje opomene. a sada pedagozi dopuštaju moralno kvarenje mladih preko seksualnoga obrazovanja u školama. kao i nečistih. iz Svoje Ljubavi prema vama. njome pogođeni iako su dobri i nedužni. Unatoč svim ovozemaljskim tehnologijama i znanostima. nego da sablazni jednoga od ovih malenih. "Prvo je zlo nova bolest nazvana AIDS. ili je se čak i posve otvoreno prezire. danas toliko izopačeno. mislite na širenje ovih neizlječivih bolesti diljem svijeta. Prvo je iz našega sustava javnoga školstva izagnana molitva. Tama koja `svijetli` posijala je među vama različite opake bolesti. nekim bolestima na ovoj zemlji neće biti lijeka. U svojoj poruci od 31.teških i neizlječivih bolesti. protuprirodnih čina. Svojim ćete obraćenjem natrag k Meni spriječiti još dvije opake spolno prenosive bolesti što ih zlikovac pripravlja kao svoj budući 'dar' vama. koja iznad svega pogađa moju jadnu djecu koja su žrtve droge. Oni koji su konzervativnoga mišljenja glede pitanja vezanih uz seks. "Neka su od moje jadne djece njome pogođena poradi svojih grijeha nečistoće i poremećenih moralnih vrednota. kao i.." Ritam se ubrzava Ono što bi se moglo pokazati glavnim oružjem Sotone kojim se koristi kako bi izazvao posvemašnje uništenje jest prava navala seksualnoga obrazovanja u našim školama. Drugi su. Ne dajmo se "uljuljkati" pomišlju kako je zapravo sve ipak u redu. upravo prekonoć. kroz krjepost solidarnosti koja vas sve povezuje. te sami u sebi nose teret zla što su ga počinili. "Draga djeco. korisnije mu je. Magic Johnsoni ovoga svijeta odjednom postaju heroji. obratite se natrag k Meni. Zgrada naše vjere pomalo se. a potragu za užicima pretvorila u primarni cilj ljudskoga života. Ljubljena djeco. u budućnosti. Ta je bolna i zloćudna rana pošast za čitavo čovječanstvo. Nedavno se čulo kako jedna djelatnica Clintonove administracije izražava svoju želju da se seksualno obrazovanje uvede u vrtiće.2: ". Ovdje bismo svakako mogli primijeniti Isusove riječi zabilježene u Lukinu Evanđelju 17. Na isti način na koji je pobačaj posvemašnje prihvaćen.. pak. op.

Blažena je Majka preko oca Gobbija navela nekoliko razloga poradi kojih nas je snašla propast. Čudo sunca koje se zbilo u Fatimi bilo je znak što sam vam ga dala kako bih vas upozorila da su stigla vremena natprirodnih pojava koje se odvijaju na nebesima. Ta je elektrana onečistila dijelove Švedske. "Upravo kao što vam mladice koje se pojavljuju na drveću govore o dolasku proljeća. poradi nedostatka vjere koja preplavljuje čak i same njene pastire. "Potom će. Sotona je uspio posvuda proširiti veliko otpadništvo. prosinca 1983. Poruke koje vam dajem. iznenada bi vas mogao zadesiti novi Svjetski rat. "Nadalje. nakon kojih će uslijediti epidemije i neizlječive bolesti koje će se posvuda proširiti. Koliko ste samo puta za vrijeme mojih sadašnjih ukazanja i sami bili svjedocima velikih čudesa koja se odigravaju na suncu. Nuklearna se elektrana u Černobilu nalazi na sjeveroistočnoj granici Ukrajine.10 Riječ "Černobil" na ukrajinskom jeziku znači pelin." Otkrivenje 8. poplava. Dana 31. zaredati kršenja prirodnih zakona. Pojačavaju se sukobi i razdori unutar zemalja. suša. Pa ipak. vaši su dani obilježeni brojnim glasinama o ratovima koji se množe te svednevice odnose bezbrojne žrtve. Zvijezdi je ime Pelin. u vašem vremenu. Mađarske i (tadašnje) Čehoslovačke. koja ja mnoge odvela daleko od Evanđeoskih istina. kako bi slijedili tlapnje novih teoloških teorija. pomoću svojih podmuklih zavođenja. "Naposljetku. veliko se otpadništvo širi po svoj Crkvi. sve su češće pobune i sukobi između različitih naroda.pade na trećinu rijeka i na izvore vodâ. koje vas pripravlja na novo razdoblje koje sam vam obećala. Kada će svi zapomagati za mir. Ukazanja u kojima se i dalje pojavljujem. Ona je kazala: "Znamenja što ih Gospodin šalje niti se razumiju niti prihvaćaju. koji hrabro i neumorno proriče oluju koja vam prijeti.gorjela je kao zublja .prosinca 1981. Svijet nije niti svjestan razaranja izazvanih za . krvavi se ratovi i dalje šire. nerijetko na dalekim i pogibeljnim mjestima. ne uzimaju se u obzir. za kojim se traga kao za dobrom. svega nekoliko kilometara od Bjelorusije. i sve to unatoč svim naporima uloženim u postizanje mira. zanemaruju se. preko jednostavnih i poniznih duša što sam ih odabrala diljem svijeta. Ukrajine. upućenoj Svećeničkom marijanskom pokretu pod nazivom "Velika stradanja". uz Trijumf mog Bezgrješnog Srca u svijetu. Poljske. a to je još jedno od imena koja se u Knjizi Otkrivenja koriste za Sotonu. I trećina se voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi poginu od zagorčenih voda. mjesecu i zvijezdama. ne vjeruje se pogiblima na koje ukazuje 'moj Papa'. poput potresa. koji će posvuda pronijeti smrt i razaranja. kao i raznih katastrofa koje će donijeti neočekivanu smrt tisućama ljudi. gdje je od onečišćenja stradalo na desetine tisuća sobova. nalazite se svega nekoliko pedalja od propasti. Finske (sve do Laponije. vaše vrijeme obiluje velikim znakovima na suncu." Černobil: katastrofa koje su tek malobrojni istinski svjesni "I pade s neba zvijezda velika . Blažena Majka navodi znakove toga stradanja: "Prije svega. značajne dijelove Rusije. te ogrezli u zlo i grijeh. tako vam i ovi veliki znakovi koji se odigravaju u vašem vremenu govore kako vam je pristiglo doba Velikih stradanja..

koju je on sam napisao zajedno s Michaelom Brownom. ali je Sovjetska vlada od vlastitih građana skrivala činjenice koliko je duže mogla. budući da se upravo ondje zračenje nakuplja i pohranjuje u organizmu. kažem ti da su se približila posljednja vremena.ožiljkom izazvanim odstranjenjem štitnjače. proveo u bivšem Sovjetskom Savezu. na bratsku ljubav među svima. razmjeri katastrofe. Brown. Prema mišljenju tvrtke Asea. majčinskim suzama plačem nad svim grešnicima. kao "zatočenik savjesti". Preko sedamdeset posto ljudi pati od depresije. 13. nema novaca kojima bi se te elektrane modernizirale i tako učinile sigurnima. Nema istinske pobožnosti. . U bivšem Sovjetskom Savezu ima dvadeset i šest takvih objekata rađenih prema istom planu za 2000 megavata snage. rujna 1992. te potonuti u svojim grijesima bez pokajanja ili milosti. Prema službenim procjenama.. ti objekti nisu ništa drugo doli latentne prijeteće katastrofe. nema mira. sve dok jedan američki satelit nije snimio smeđu šumu dva dana nakon tragedije. vidjelac iz Ukrajine. Poginulo je približno 40 000 ljudi. Tamošnji stanovnici obilježeni su nečim što se zove "nuklearni osmjeh" .. psiholozi i ostali služe se Gomelom kao pokusnim primjerom onoga što se događa kada šok pogodi čitavu zajednicu. "Dijete moje.bi li daljnje nuklearne katastrofe mogle onečistiti rijeke i vode posvuda? Hodočasnicima u mjestu Hrušivu u Ukrajini Gospa je kazala. preko 250 000 ljudi preselilo se iz područja na kojima je tlo zagađeno.. Zvonik u Gomelu (gradu s približno 700 000 stanovnika. Znanstvenici. "Černobil je znak upućen svijetu. Poštujte svoje . Međutim. Nema autoriteta.12 Nedjelja. nedavno je imao ukazanja. jer će taj narod ponovno puno propatiti."pade na trećinu rijeka" . Sovjetska je vlada pokušala zataškati katastrofu u Černobilu. Devet ih je trebalo još davno biti zatvoreno. travnja 1986.Bog sve poziva k Sebi kao nikada prije. Potom se o njoj pročulo na Zapadu. ali to ne pomaže. na međusobno razumijevanje. .: Gospa je kazala: "Bez prestanka moli za Rusiju. Moje je srce žalosno. Iako je prošlo dosta godina od tog strašnog dana 26. tek sada izlaze na vidjelo. Ljudi nisu svjesni toga da su stigla prorečena vremenâ. Ljudi su prekoračili sve granice. dok je iz njihovih očiju uvelike nestala svaka nada. Terelje može se naći u knjizi Svjedok. Riječ je o impresivnoj priči o dvadeset godina što ih je on. Moli u ovoj kapelici za mir i ljubav u ovoj zemlji Kanadi. te primio poruke od Majke Božje u mjestu Marmora u Ontariju (Kanada). Njegovim porukama skloni smo pripisati popriličnu težinu. koji leži neposredno sjeverno od Černobila) označava vrijeme."11 Događaji koji će potresti svijet Josip Terelja. največeg svjetskog izvršitelja radova na polju električne energije. dok ih se još nekoliko stotina neprestano vraća na odjele za onkologiju. budući da republike nisu u stanju zapadnjačkim tvrtkama platiti troškove izvođenja za to potrebnih zahvata.. Opsežan opis života g. datum i razinu radijacije. nema istine niti pravde. Sada se onečišćenje nalazi u tlu.tisuće godina i na tisuće kilometara daleko poradi problema koji se pojavio u samo jednoj elektrani. te stručnjaci predviđaju kako će posljedice aktivnoga plutonija utjecati na poljodjelstvo još tisućama godina. Boveri (ABB). kao i njene dugoročne posljedice. Kao što čitamo u gore navedenom retku iz Otkrivenja..

". Odbacujemo Boga i Njegovo kraljevstvo. "Od pamtivjeka.. ". stigao je čas. kako bi. stoga. jer dobro znade da Boga nikada ne može pobijediti. ali ne i srcem. Zmija i Sotona poradi njegove popune protiv Gospodina. Još jednom pozivam pobožne kršćane na molitvu. Kongresi i parlamenti donosit će zakone protiv istine. koristeći se tijelima OUN-a kako bi zaveo svijet. Sotona je svjestan da ne može pobijediti u tome dvoboju s Bogom Svemogućim koji je Milosrđe Samo. ". Toliko je već događaja većih ili manjih razmjera zadesilo brojne države. Crkvu su počeli razarati iznutra. Zakon . Sam Sotona govori preko lažnoga proroka Organizacije Ujedinjenih Naroda. neovisno o njenim nutarnjim nedostacima što su ih izazvali otpadnici. što je Gospodin rekao o Sotoni i njegovim vidljivim i nevidljivim silama na zemlji. jedino oni koji prihvate Krista Kralja i čuvaju Božje Zapovijedi. 18. u Kristovu Evanđelju. Veliki rat. on se uvijek protivio Božjim planovima. Papina hodočašća obnavljaju i jačaju vjeru kršćana u čitavome svijetu. ali Sotona pripravlja veliki rat.roditelje. govoreći. koje je jedina nada svijeta. jer će strašni događaji zadesiti bezbožničko čovječanstvo koje ne želi primiti mojega Sina. Njegova je moć nevidljiva. Danas. Sluge će Antikrista..vremena za pripravu na veliku bitku. No. kako bi zaveo čovječanstvo i sakrio mu Božju istinu ispred očiju. Radi toga đavao tako grčevito nastoji sve države svijeta uvući u veliki rat. Oni koji govore istinu bit će ubrojeni među zločince. otvoreno 'propovijedaju' svoju mržnju spram Boga. Zapamtite.. To vam govorim zato da bi pobožni kršćani mogli steći znanje koje će im biti potrebno da bi se obranili. Neke će vlade početi štititi homoseksualizam. dok su neki to već i učinili.. Ali.. Petak. te je njegova namjera uništiti čitavo čovječanstvo radije negoli da gleda ljude kako služe Bogu. kao i slavi koju joj je namijenio. Toliki ga neće preživjeti. kako bi ljude spriječio da se uzdaju u kraljevstvo Božje. kao i sve vrste đavolskih odvratnosti. Koliko li je samo svećenika koji danas niječu Bibliju. kraljevstvo Božje mogao zamijeniti kraljevstvom tame. a posebno one dijelove koji Isusa naviještaju kao Spasitelja i Kralja svijeta. sprema se događaj koji će potresti čitav svijet. Bog je Crkvi dao snagu čak i tu. putem takve dijabolične razmjene. Sinovi Sotone.. kako bi mu Bog podario mudrost i snagu da povede Crkvu k njenom trijumfu. gledamo kako sluge Sotone. ali će ta ista moć ljude nagnati na naoružavanje. To je vjekovna muka đavlova.. kada je Bog Luciferu ime promijenio u Zmaj. Đavao se sada koristi Organizacijom Ujedinjenih Naroda.. Naposljetku će Sotona biti kažnjen i sve njegove sile uništene. Đavao dobro znade da vremena više nema puno .. te kako je to kraljevstvo nada svijeta. Josipe. Razaranje je Crkve započelo za pontifikata Pape Pavla VI. kako bi mogao uništiti Božja stvorenja. Radi toga je Organizacija Ujedinjenih Naroda utemeljena posredstvom đavlovim. rujna 1992. kao nikada prije. kakav dosad još nije viđen. Nalazimo se u vremenima kada je kraj blizu. budući da ćemo zemljom upravljati sami. neizbježan je. Tada će započeti sveopći progon kršćana.: Majka Božja je rekla: "Došla sam. sine moj. najveći od sviju dosad. Radi toga već neko vrijeme po čitavoj zemlji govorim o skorom dolasku Božjega kraljevstva kojim će upravljati Krist.. svi zlodusi i antikristi. Sve je to zapisano u Svetome Pismu.. ". Njegov se autoritet kao Pape potkopava na najstrašniji način. molite bez prestanka za papu. "Koliko li je samo danas svećenika i biskupa koji slave Boga ustima. posvuda propovijedati mir i tišinu. onako kako se nama svidi..

Dana 1. a ovih godina se pretvaraju u stvarnost." Patricia ("Pachi") Talbot iz Cuence u Ekvadoru primila je slične poruke. te sveopćega slabljenja milosrđa. "Prvi je znak širenje zabluda. "U Rusiji su u tijeku priprave za revoluciju svjetskih razmjera. "Četvrti je znak stravično svetogrđe što će ga počiniti onaj koji se suprotstavlja Kristu. ubijeliti i prokušati. ali na jedan drugačiji način. Kada čujete izvješća o ratovima. u poslanicama Svetoga Petra i Svetoga Pavla. Daniele. koje dovodi do gubitka vjere i otpadništva.. vrlo blizu. te koji stoje postojani u istinskoj vjeri. "Ja sam uvijek s vama da vam kažem kako pojavak ovih znakova jasno upućuje na to da se približio kraj vremenâ.. kao i Isusov dolazak u slavi. poput epidemija. ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. Blažena je Majka kazala Pachi: "Svijetu prijeti treći svjetski rat. bezbožnici se neće urazumjeti.29). Nastavit će progoniti Crkvu. obilježen Isusovim povratkom u slavi.će priječiti istinu i zakon Božji. i sve će to doći od Oca. sile pakla koje nadziru svijet nastavit će govoriti kako je sve što čine u korist mira i dobrobiti ljudi. dok prirodne katastrofe. Blažena nam je Majka. Prije svega deset godina. ". ne uznemirujte se. ali sigurnosti neće biti. oni govore 'Sada imate mir i sigurnost.. s neba će se obilato spustiti vatra. "Puno sam vam puta već nagovijestila da su kraj vremenâ. On će ući u sveti hram Božji i sjesti na njegovo prijestolje. "Ti su znakovi jasno navedeni u Evanđeljima.15). '(. Mnogi će se očistiti. a umnici će razumjeti. a to je. a bezbožnici će i dalje biti bezbožni. Tko čita neka razumije (Matej 24. dakle. poplava i potresa postaju sve učestalije. Želim vam pomoći da shvatite znamenja opisana u Svetom Pismu. siječnja 1989.. "'Od časa kada bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana.) sunce će pomrčati i mjesec neće više svijeljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati' (Matej 24. Da biste shvatili u čemu se sastoji to stravično svetogrđe.'. koja ukazuju na to da se približio Njegov povratak u slavi. Dok njihova diktatura steže omču oko ljudi. ali će istovremeno nastaviti ljudima oduzimati slobodu i slobodnu volju. ukazala na znakove posljednjih vremenâ. te se dati obožavati kao Boga. ono što se sada odigrava. prosinca 1992. Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana!' "Peti se znak sastoji u izvanrednim pojavama do kojih će doći na nebu. Antikrist. Bivši . preko oca Gobbija. Rekla je. Ubojstva i brutalnosti toga rata takvi su da ih ovaj naraštaj još nije doživio."13 Brojni stručnjaci za državnu sigurnost smatraju kako se zametak idućega svjetskoga rata nalazi u Bosni. O tome je govorio prorok Daniel. bilo je još posve nezamislivo. "Drugi je znak izbijanje ratova i bratoubilačkih sukoba.. bili oni blizu ili daleko. jer sve se to mora dogoditi. Sina i Duha Svetoga.. "Treći je znak krvavi progon onih koji ostaju vjerni Isusu i Njegovu Evanđelju. koji dovode do prevladavanja nasilja i mržnje." Znakovi naših vremenâ Dana 31. gladi.. Jednog ćete dana na svetome mjestu ugledati onoga koji počinja stravično svetogrđe.. nastupit će potresi. Vođe su Crvenoga zmaja potpuno sigurni da su pokorili narode. pročitajte što je prorekao prorok Daniel: 'Idi.

1989.. Je li to rat što ga spominju toliki mistici i vidioci? Ili je to možda Sjeverna Koreja sa svojim nuklearnim naoružanjem? "Bit će ratova i glasina o ratovima. budni budite.... U razdoblju od svega nekoliko kratkih godina. i 1991. poradi žestokoga napada Tame koja `svijetli` i slabe vjere Božje djece. pouzdanje svakog mojeg djeteta. žrtve.. jedini je put ka potpunoj pobjedi nad zlim neprijateljem dušâ i tijelâ Moje djece. kao i na brojne pokajničke molitve.." "Draga djeco. Balkan je uvijek bio žarištem etničkih napetosti.... prosinca 1989. gdje god sam Ja s vama. Gospodin mu je uputio poruku prema kojoj ćemo uskoro biti svjedoci tragičnih događaja u zemljama istočnoga svijeta. Ruski plaćenici u Srbiji dodatno usložnjuju situaciju. ukoliko dovoljan broj djece iskreno preda svoja srca Njemu. Brojna će Moja djeca među vama ponovno biti prevarena i zavedena. Posljedice će vaših ovozemaljskih odluka biti trajne. Europa pritom sjedi i bespomoćno promatra kako se etničke napetosti zaoštravaju. spriječivši njeno potpadanje pod potpunu dominaciju Sovjetskoga Saveza. Današnje bi se borbe lako mogle pretvoriti u sukob kršćana i Muslimana. djeco. jer ulazite u doba velike zlobe Tame koja `svijetli`./ Poradi žestoke agresije Tame koja `svijetli`. Vaša će radost biti uistinu opravdana jedino onda kada u potpunosti iskorijenite svaku kap zlikovčeva otrova što ju je on među vama. Snaga vaše vjere u Mene. Obećala je da ćemo.. Nemojte se prebrzo radovati razaranju zlih sila." Jim Singer iz Kanade Jim Singer.. Dana 14.) od posebnoga značaja za vas. . što nam ih paklenski neprijatelj pripravlja. "Gospodin nas je upozorio da domovini naših predaka prijete teška i tragična vremenâ /Napomena autora: ova je poruka prethodila ratu.. čak niti oni koji ih budu donosili neće biti svjesni značaja svojih vlastitih odluka. pri čemu će i svjetske sile morati zauzeti strane." "Dana 1. domovina će naših predaka biti glavna vijest u medijima. Taj će zlikovac umnožiti svoje zle moći. dok Vijeće sigurnosti UN razmatra problem ali i dalje ništa ne poduzima. odluke što će ih vođe zemalja svijeta donijeti u roku od sljedećih nekoliko tjedana bit će trajne i od iznimne važnosti. duboko posijao.. te Svojoj djeci u domovini naših predaka podariti mir i ljubav. koji sada živi u Kanadi.. uz pomoć molitve moći spriječiti zla.. Područje bi Balkana moglo biti ono na kojem će niknuti novi svjetski rat. Prekrasni je Jadran bio prava meka za europske turiste.. uskoro ćete biti nagrađeni prvom pobjedom u toj konačnoj bitci.. i 1991. siječnja 1990. Ove su dvije godine koje slijede (1990. Rusi su se stavili na stranu Srba. zli je već posijao svoje otrovno sjeme kako bi spriječio vaš povratak u Moj zagrljaj." "Sljedeće su dvije godine (1990. ta se regija pretvorila u pravu kaznu zapadnjačke civilizacije. Neprestano imajte na umu to da se on koristi svim mogućim prevarama i zlim silama. Komunizam će se srušiti pred vašim očima. Zapamtite..jugoslavenski diktator maršal Tito čvrsto je u svojim rukama držao tu regiju u trajanju od gotovo četrdeset godina. dok se masakri Muslimana. Zahvaljujući snazi Moje prisutosrti. te ćemo tako biti zaštićeni od Tame koja `svijetli`... a jednako tako i kršćana. Gospodinova je poruka da će On poništiti namjere zlikovca. rođen u Zagrebu u Hrvatskoj.) odlučujuće za svu Moju djecu.. i dalje nastavljaju.. Gospodinova je poruka glasila da moramo nasljedovati Njegova učenja i koristiti se Njegovim darovima. je godine stao primati ukazanjâ Oca. ali brojna Moja djeca neće prepoznati Moju ruku među vama. Blažena je Majka Gospodinovu djecu potakla na obraćenje. Isusa i Blažene Djevice Marije.

iz ljubavi prema Svojoj ovozemaljskoj djeci. "Koraci koji bi trebali hoditi ka slavljenju Boga i služenju Njemu. ukoliko ne dođe do temeljit popravak morala i promjene nabolje u životima ljudi" (8. žrtava će među vama biti mnogo. prikazujući tako. bit će prekasno spriječiti katastrofu. U ovim ćete posebnim vremenima uskoro biti svjedocima Mojih milosti. protjerivani i progonjeni uskoro će zauzeti svoja mjesta među onima koji su prvi. na širokom su putu zla i propasti. Međutim. Tama koja `svijetli` izgubit će ovu bitku. koja nosi Rane Kristove (stigmate). Usta koja bi trebala slaviti i . ako ljudi nastave činiti nagodbe sa svijetom. puno gorih od prethodnog.i Juliju je Gospa upozorila na sumorne događaje koji nam predstoje: "Kako bih spriječila da se vatra obruši na zemlju. Ta djeca jednako hitno trebaju Moju ljubav. ponižavani. ali su u Mojoj Ljubavi pozvani da budu čuvari Istine. Upozoreni ste da svatko tko svoj dom očisti od zlog duha mora smjesta primiti Mene pod svoj krov. neprestano molim za svoju djecu koja su žrtve grijeha i kvarenja. Zapamtite Moja učenja."Dragi sine. Njegovi vas otrovni darovi odvode u vječno prokletstvo. Poput ostalih vidjelaca diljem svijeta . U daru Međugorja sadržane su sve poruke što vam ih donosi Bezgrješna Majka. U zapadnome će se svijetu moja djeca susresti s velikim nepravdama. nasiljem. ustrajnosti i hrabrosti. žrtve Svemogućem. "Zahvaljujući vašem obraćenju. Sine Moj. tlačenjem. Gospodin je rekao Jimu: "Za vaše sam vam obraćenje darovao Međugorje. te trpim mjesto njih. "Svojoj Crkvi šaljem poruku da probudi ljubav prema Meni u svakom Mome djetetu s više snage. savjetujem vam da ispitate svoju ljubav i vjernost spram mene. Svaki dom u koji Ja nisam pozvana bit će ispunjen sa sedam novih zloduha. No. ne obraćajući pritom pozornost na volju Božju i ne pokušavajući živjeti duhovnim životom. kao i sa sve većim i dubljim gubitkom dostojanstva što sam vam ga podario. Poznato vam je žalosno stanje svijeta u vrijeme gradnje Kule babilonske. Ono što se dogodilo tada ponovit će se. Tama koja `svijetli` umnožit će svoje moći. Tragedije što ih Tama koja `svijetli` pripravlja kao 'dar' vama. bit će osujećene uz pomoć vaše vjere. Mojoj djeci. No. siječnja 1989. budući da premalo vas dovoljno vjeruje u božansko uplitanje.). Pod vlašću su Tame koja `svijetli` postali sve snažnijim sredstvom zloga. samo je jedna od mistika diljem svijeta koji govore da se svijet nalazi u ozbiljnoj nevolji. Drugim riječima. Obratite se i po Mojoj ćete ljubavi pobijediti. mjesto njih. Pravde i Mira. kao i njegove posebne pozornosti usmjerene ka Mojoj djeci u zapadnome svijetu. Kažem vam da se približio trenutak kada ćete biti svjedoci Mojega uplitanja u vaš ovozemaljski život. Brojni među vama koji su bili mučeni. sada idu u suprotnom smjeru. Upozoravam vas neka se klonite užitaka zlikovčeva otrova." "U Kini će se učiniti kao da je Tama koja svijetli pobijedila. a posebno SSSRu." Julia Kim iz mjesta Naju u Južnoj Koreji Julija Kim iz mjesta Naju u Južnoj Koreji. kao i onih godinâ koje su prethodile potopu. "Tama koja `svijetli` pripravlja vam veliko krvoproliće u istočnome svijetu. čak niti domovini tvojih predaka neće uzmanjkati Moja snaga.od kojih većina nije međusobno u nikakvom doticaju . One su jedini način na koji Tamu koja `svijetli` možete ukloniti iz svojih života. razorit ću zlo komunističko carstvo Tame koja `svijetli`.

"Oni koji danas odbijaju Boga sutra će otići još dalje od Njega . "Stoga." 10.. prosinca 1985.zašto su toliki tako mlaki i sumorni? Moje Srce trpi žalosnom brigom za obitelji. Bog kaže: Spasite se.: Tarcisio. već molitve. Sjetite se kako je narod izraelski poslušao Mojsija i napustio Egipat. jedan od vidjelaca. 'Reci hodočasnicima da mi nisu potrebni cvijeće niti svijeće. opraštanje i mir u ime Boga Oca. činite pokoru i izbavite se od pakla. Stanje je to koje će svakako izazvati nezadovoljstvo Svemogućega. siječnja 1986. svijet se ne može spasiti bez mira. katastrofa i gladi.).. listopada 1989. za Crkvu i društvo.. Moja djeca moraju zaboraviti put zla i poruke koje vam dajem pretvoriti u djelo. Čovječanstvo obiluje ozbiljnim grijesima koji vrijeđaju ljubav Božju. obratite se. Pozivam vas da se molite za obraćenje svih narodâ. u crkvi posvećenoj Gospi od Milosrđa. i želi obraćenje svih narodâ. doći će do potresa. nećete ništa primiti. Molim vas sada.u pakao. a mir će pronaći jedino ako se čovječanstvo vrati Bogu. budući da vam ih upućujem s krvlju i suzama u očima . te sam vam."14 15. slušala moje poruke i činila sve što je u njihovoj moći kako bi ublažila moje suze i tjeskobu. ruže ga i grde.. Ako moja djeca ne budu živjela evanđeoskim životom. kako bi krenuo u pravcu obećane zemlje. Bog želi da mir vlada u srcima čitavoga čovječanstva. Bog me šalje na zemlju kako bih sve spasila. puno molite. južno od Napulja. molite. draga djeco. Miru na svijetu doći će kraj. prosinca 1985. te napusti poganstvo i robovanje.).'" 20. Italija Poruke iz mjesta Oliveto Citra u Italiji upućene dvanaestorici dječaka upozoravaju nas da je svijet na rubu ponora . Započet ću posljednju bitku sa Sotonom koja će se okončati pobjedom moga Bezgrješnoga Srca i dolaskom kraljevstva Božjega na svijet.te kažu da je vremena do katastrofe ostalo još vrlo malo. listopada 1990. Došla sam među vas da bih u vaša srca donijela mir. jer se čitav svijet nalazi u pogibelji. Mjesto Oliveto Citra u Italiji. preko Mojsija. došla donijeti milosrđe. nije poslušao ovu božansku zapovijed? Primite moje hitne apele k srcu i upišite ih u svoja srca. Molim se da vas Bog ne kazni. To je razlog poradi kojega svijet polako tone u tamu. Što bi se dogodilo da Noa. . i rekla mi. Ljudi se ne bi trebali pokloniti samo pred Bogom. molite. već i prema svojoj braći i sestrama koji trpe od gladi u svijetu. ako ne budete molili. sa suzama u očima. jer molitvom možete sve postići. Oliveto Citra.blagoslivljati Gospodina. Ukazanja se tamo odvijaju od 1985. mali je gradić s 3500 stanovnika. neće moći izbjeći trapljenja uzrokovana raznim vrstama zlih nepogoda" (14. budući da su ih sve pogodili i oslabili zlo i kvarenje " (14. zatražio od Židovskoga naroda da Ga slijedi na putu slobode. Vrijeme koje vam je preostalo kratko je. ali da ne smijemo zaboraviti kako Gospodin može ukloniti ono što je Sâm stavio u svijet. draga moja djeco.: Gospa mi je rekla /Tarcisiu/ da je ruka Njezinoga Sina zadržana. te činite pokoru.: Gospaje poručila po Mafaldi: "Draga moja djeco.. na isti način na koji je Bog. "Uskoro će se svijet suočiti s neobičnom katastrofom. budući da je vremena do katastrofe ostalo još vrlo malo. Predstavila sam vam se kao Bezgrješna Djevica i Majka Isusova.. rekao je: "Ukazala mi se Gospa. kojega je Bog uputio na gradnju arke za vlastito spasenje. molite.

Marija nas već trideset godina svjetuje neka se ne bojimo. U međuvremenu su i drugi bili svjedocima njenih ukazanja. i puno molite. već je kažite svakom koga sretnete. obraćenje i pokora.da nam u bliskoj budućnosti prijeti pogibelj. Ja.. Rečeno nam je kako će u određenom trenutku za trajanja kazne biti prekasno za obraćenje. Knjiga četvrta: Pročišćenje svijeta 17. veljače 1986. Tamo gdje se sastaju Pravda i Milosrđe Vi ste svećenici. Papa Ivan Pavao II."Neka se ova poruka čita svećenicima. brojni ljudi odlučiti na pojačanu molitvu.. govore kako se vrijeme Pravde približilo. Počam od godine 1973. Stoga. taj se intenzitet iz godine u godinu samo povećavao. budući da će se. djeco moja. niste društveni niti politički vođe.: Mafalda je zapisao: "Upitao sam Gospu postoji li opasnost od trećeg svjetskog rata. Pripravlja nas.. molite kako bi se ostvarilo ono što sam zamislila." 11. Čovječanstvo se kreće prema zastrašujućem ponoru. stoga. već radije dođemo pod njezin plašt. meksičkim biskupima Vapaji su proroka jednoglasni u prenošenju ozbiljnosti Gospinih poruka: obratite svoja srca sada. saznavši o ukazanjima i porukama. molite. već se obratite. neću vas ostaviti. pozivam vas da ovih dana puno molite jer se Sotona na poseban način očitovao u ovome gradu. U budućnosti postoji jedino duhovno utočište." Na desetine je posjetilaca u Oliveto Citri vidjelo Blaženu Majku. te ostanemo pod vodstvom Pape i Crkvenoga Naučiteljstva. molite. . ustrajemo u vjeri. molite. gdje se isprva ukazala dvanaestorici dječaka. Marija.upravo kao što bi to učinila i svaka druga majka . ne pitajte. širenje je moje poruke veliko apostolsko djelo. molite. ali želim da jednom zauvijek shvatite kako se svijet nalazi na samom rubu propasti. Najnovije poruke koje nam pristižu iz svih krajeva svijeta. molite. kada je pokrenut Svećenički marijanski pokret. obratite se i vršite pokoru. Tako Sotona neće moći ništa učiniti. Ne sramite se moje poruke.: Mafaldina poruka stanovnicima Oliveto Citre od Gospe: "Draga moja djeco." Travanj 1986. Trostruki je 'recept' kako se spasiti od grijeha i kazne sljedeći: molitva. niti pak djelatnici neke ovozemaljske vlasti. prije no što se vrijeme Milosti i Milosrđa pretvori u trenutak Pravde. Želim da svima bude predana što je moguće brže. Ona mi je odgovorila ovom porukom: "Draga djeco. Jer. Blažena Majka upozorava svoju djecu . te nam podastire informacije potrebne da izdržimo kaznu koja nam predstoji.

U sljedećem poglavlju. Pročišćenje.. Potom Jahve kaže Ezekielu: "Vidiš li što u toj tami rade starješine doma Izraelova.23-27). Čišćenje od grijeha U Knjizi proroka Ezekiela. i grad prepun nasilja! Zato ću dovesti najgore narode da baštine njihove domove. stanovnici su se Jeruzalema predali nepravdi i duboko zapali u grijeh. Bog nam nikada ne nameće Svoju volju. djecu i žene. Pravda i Ljubav Sve upućuje na to da se približavamo kraju razdoblja Božjega Milosrđa. Kada vidimo kako se približava oluja. Dok su bili na putu. a kneza će spopasti užas. stavivši im pečat na čelo. Ostaju još svega dvije stvari . mladiće. To putovanje. Jahve vodi Ezekiela kroz grad i pokazuje mu užase na svakom uglu. i svetišta njihova bit će oskrvnjena. Jahve govori o tome kako je zemlja bila "puna krvi i zločina koji zaslužuju smrt. I opet. "Pođite za njim gradom i ubijajte bez milosrđa. poštedjevši pritom jedino one koji su ostali čisti pred njim. istrijebite ih sve do posljednjega. Od samoga početka čovjek raspolaže slobodnom voljom da čini što želi. Više nije bilo Njegova plašta koji bi ih prekrivao. a u vatri noću. svatko u svojoj oslikanoj komori? I još govore: Jahve nas ne vidi. Danas nam Julia Kim i ostali govore kako ona lije krvave suze. Ostatak prikaza govori nam o tome kako je Bog naredio uništenje grada. te su oni tada bili prepušteni sami sebi. i nemajte smilovanja.. Bog je povukao Svoje zaštitničke milosti. I njemu je bilo dosta vidjeti sve to. Oči vaše neka se ne sažale. Budući da su se Izraelci odlučili za neposluh. kao što je nije nametao niti Svome odabranome narodu u pustinji.. one ipak nisu sadržale onaj stupanj podrobnosti i hitnosti što ga danas uviđamo. te u tom času Ezekiel više nema argumenata pred Bogom. djevojke. valja nam pohititi k sigurnoj luci. jer je Jahve napustio zemlju! . Prije više godina. Mislili su kako oni sami znadu bolje.12). Slomit ću oholost nasilnika. u svećenika neće više biti Zakona ni u starješina savjeta! Kralj će protužiti. Ali na kome bude znak 'tau'. I znat će da sam ja Jahve!" (Ezekiel 7. Gospine su slike i kipovi lijevali ljudske suze. a to je bila tjelesna prisutnost Boga među Njegovim narodom: u oblaku danju.5-6). koje je trebalo biti vrlo kratko.Iako niti poruke iz prvih godina nikada nisu bile tek "uzgredne". a mira biti neće! Dolazit će nevolja za nevoljom. putovali su u slavi Jahvinoj. upravo stoga što se kazna približava. jer ću ih nagraditi prema putovima njihovim i sudit ću im prema sudovima njihovim. Počnite od mojega Svetišta!" (Ezekiel 9. To je već samo po sebi veliki čin ljubavi. kako bi nam onda On mogao učiniti takve strašne stvari? Kako onda On može dopustiti da nas pogode takve kazne? U Starome su Zavjetu Židovi bili dovedeni u zemlju Izraelsku prema Jahvinu obećanju. Pobijte starce. upravo poradi grešnosti.. Svatko na koga nailazi u gorem je stanju od onog prethodnog. A vidjet ćeš i gorih gnusoba što se ovdje čine!" (Ezekiel 8.2). Na narodu Izraelskome više ne počiva blagoslov. Nevolja ih je u pustinji nerijetko pogađala kao posljedica neposluha Bogu. Dolazi tjeskoba! Tražit će mir. Samo su ti ljudi imali biti pošteđeni smrti. Posljedica svega toga bio je pravi kaos. njega ne dirajte. Ovdje nam se smjesta nameće jedno vrlo delikatno i prijeporno pitanje. te su propuštali svaku priliku za pokajanje. "Opačine /su/ vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega" (Izaija 59. Prestaje li Božje Milosrđe ikada? Ako je Bog Bog ljubavi. i ruke će puku zadrhtati. potrajalo je. jedna zla vijest za drugom! I tražit će se viđenje u proroka. punih četrdeset godina. svaka je gnusoba gora od one prethodne.

Papa je Pavao VI ponovio Crkveno učenje u svome Credu Naroda Božjega: "oni koji odbijaju Božju ljubav i milosrđe do samoga kraja." Bog nam ne nameće patnju. Poruke koje nam danas dolaze sa svih strana govore o grešnosti našega svijeta.Boga zamijenili lažju.“ (Rimljanima 1. Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima . brinuo se za vas." Mala je Jacinta. koji je blagoslovljen u vjekove. Ljubio sam vas. "Uto se Slava Jahvina vinu s praga Doma i stade nad kerubinima. Čini se kako u određenom trenutku Bog kaže: "Sada je dosta. Takvo stajalište zadržavaju unatoč činjenice da je Isus u Svetome Pismu otprilike petnaestak puta istaknuo postojanje pakla. a grijeh nagomilava kao nikada prije. Vidioci su tijekom povijesti. Francis Johnston komentira kako brojni "liberalni teolozi unutar Crkve gledaju na doktrinu o paklu kao neprikladnu za mentalitet modernoga čovjeka. njihova je reakcija bila teška pokora. da je to još prije samo dvadesetak godina bilo posve nezamislivo. nego živjeste po zakonima okolnih naroda!" (Ezekiel 11. ali ne i Njegovu Pravdu. i tada ćete znati da sam ja Jahve po čijim uredbama ne živjeste i čijih zakona ne izvršavaste. ići će u oganj neugasivi. Jahve kaže. jer mnogi idu tamo /u pakao/ zato što nema nikoga tko bi za njih molio." Da bi stvorio nešto novo. a vi ste i dalje neposlušni. dok se ispovjedaonice prazne. Grijeh ima svoje odgovarajuće posljedice. oni što su Istinu . Moralno se ponašanje do te mjere srozalo. Bog je napustio svoj narod. Prvo. onda je to vrlo vjerojatno pakao.. Marija je kazala kako je nečistoća danas gora negoli u vrijeme Noe i potopa. učinili bi sve da promijene svoje živote. Više je puta ponovila da će "svijet biti pročišćen vatrom pravde Njegove. Čistilište i pakao.)." On kaže da "takvi liberalni teolozi lako prihvaćaju Božju Ljubav i Milosrđe. "A ovaj grad više vam neće biti kotao. U Novome Zavjetu Pavao piše: "Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao nečistoći te sami obeščašćuju svoja tijela. kazala. u Fatimi sljedeće: "Danas smo svjedoci velike pobune protiv svete volje Božje. imali prilike vidjeti Raj.. Na taj su način odgovorili Marijinu zahtjevu neka "mole i prinose žrtve za jadne grešnike. konačnog udarca.11-13). Pročišćenje je čin milosrđa. jedna od ovo troje djece. Bog ne sili Svoj narod da Ga sluša. one koji se nisu pokajali predaje posljedicama grijeha.1 Kardinal Hoeffner iz Kölna rekao je dana 13. Na međi Izraelovoj sudit ću vam. Nakon što su vidjeli pakao.41-47 upozorava neka pod svaku cijenu nastojimo izbjeći pakao. Kod drugog. I opet.. Veliko znamenje." Neka su od međugorske djece također vidjela pakao.. Nakon određenog vremena milosrđa." U svojoj knjizi Fatima. i vi nećete biti meso njegovo. častili i štovali stvorenje umjesto Stvoritelja. listopada 1977. slava Jahvina izlazi iz hrama.18). Pakao Ako danas u svijetu postoji stvarnost što ju većina ljudi ne razumije. skrbio o vama.24). kao i neki od današnjih. a ne osvete." Znakovito je da se pakao nikada ne spominje s propovjedaonice. "kada bi ljudi samo znali što ih čeka u vječnosti. Tjelesna Božja prisutnost napušta Hram u složenoj ceremoniji. te su i druge "zarazili" takvim svojim gledištem.3. zajedno s Rajem i Čistilištem." . Amen. on će "izvršiti pročišćenje snažnim činom pravde i ljubavi" (Svećenički marijanski pokret . srpnja 1987.za učiniti. naši grijesi su ti koji omogućuju da do nje dođe. Tada kerubini raširiše krila i podigoše se sa zemlje pred mojim očima" (Ezekiel 10. Isus nas u Markovu Evanđelju 9. Troje je djece u Fatimi u jednoj viziji vidjelo pakao.

. Najveći znak za nas danas predstavlja upravo Blažena Majka. Prije svega.. Dana 25. prosinca 1975. vladat će vrijeme milosrđa za obraćenje i produbljivanje vjere. ne poduzima niti koraka.Fatimski je biskup u sličnome govoru održanom 10. To će poslužiti kao potvrda ukazanjâ. To je volja Očeva. Grijesi su bili preveliki. Pariza (Rue de Bac) i Garabandala . Treće.u usporedbi s učestalošću današnjih poruka. ali se svome grijehu smije. Blažena je Majka 2. Marija je više puta dala naslutiti kako se njeno vrijeme približava kraju. Možda se niti u jednom stoljeću dosad nije vodio toliko grešan život. kao što je to bio slučaj i s onima iz Lurda. Niti jedno se ukazanje u povijesti po svojim razmjerima ne može usporediti s Međugorjem. niti Kristini nije preostalo argumenata.. No. koja za sobom povlači i određene nezaobilazne društvene posljedice. te skraćuje vrijeme njihova čišćenja. u svom istinskom teološkom smislu. današnji je čovjek došao do tog stupnja stoga što se odijelio od Boga. Marija je pristupila prijestolju Nebeskom i zatražila milost za svoju djecu. povjereno joj je od Boga.. koji vam se vraća u Slavi. Marija je ocu Gobbiju izričito kazala kako ju je "Presveto Trojstvo odabralo je da postanem Majkom Drugoga došašća." Poslana je kako bi nas upozorila. Četvrto. kako bi ih povela k neusporedivoj svjetlosti Raja.. mađugorska su ukazanja posljednja ukazanja Blažene Majke na zemlji. On griješi. listopada 1992. Današnji je čovjek." Najveći znak Kao što je Abraham pregovarao s Bogom i zatražio Njegovo milosrđe za onu nekolicinu pravednika prije no što je Bog razorio grad Sodomu. Međugorski su nas vidioci izvijestili o nekoliko važnih točaka. izgubio svaki pojam o grijehu. Poput Ezekiela. Bez izričite volje Božje. u uvjerenju da je sve moguće kada jednom zanemarimo Boga. sada su na poseban način sa mnom povezane. kao i iz drugih mjesta. te kao takva predstavlja najveći dar. sa svim grijesima što ih taj grad sadrži u sebi. kao i čitavo čovječanstvo. te upravo stoga traju toliko dugo i tako su česta. Potom. Sve što čini. nakon ."2 Što se tiče Čistilišta.. te kao poticaj za obraćenje svijeta. Blažena Majka intervenira isključivo u ime Božje. dok su bile na zemlji. pripadale mojoj vojsci. tamo će biti ostavljen vidljivi znak." Stižu nam poruke s Filipina. Christina Gallagher iz Irske nedavno je boravila u Kaliforniji. prosinca 1990. Upravo je to uloga posrednika . na primitak Isusa.moliti za drugoga. koji je grešniji od onih koji su mu prethodili. Tom se prilikom pomolila na jednome balkonu s pogledom na grad u kojem je odsjela. Ja sama primam te duše u svoj naručaj. pače se njime i diči. te o tome obavijestiti svećenika. uvreda Boga. grijeh nije pojava sociološke naravi. ona je u Međugorju kazala "kada više ne budem s vama. te je stoga moja majčinska dužnost pripraviti Crkvu. Blažena joj je Majka kazala da će taj grad biti uništen. kazala ocu Gobbiju: "One duše u Čistilištu koje su. Ona je onaj glasonoša koji je poslan našemu dobu. Upozorenja će biti u obliku događaja na zemlji. Fatimske su poruke bile razmjerno malobrojne. U tom joj je trenutku predočena Knjiga života.. grijesima je u ovome stoljeću pridodato i nešto novo. Prije toga vidljivoga znaka.. ona ne progovara niti riječi. U poruci od 8. studenoga 1992. već je. Mirjana će o njima svjedočiti tri dana unaprijed. prije no što se čovječanstvu dade vidljivi znak. kazao sljedeće: "U svjetlu fatimske poruke. svijet će primiti tri upozorenja. te na poseban način osjećaju moju prisutnost koja im sladi gorčinu njihova trpljenja. i kako bi do toga moglo doći vrlo skoro. Molila je Boga da se to ne dogodi. da bi javnim ukazanjima uskoro mogao doći kraj.

Dani upozorenja. punog Ljubavi. Ovo su vremena velikoga povratka. Materijal koji slijedi. te što sam. pogledaj u moje blago Srce". Peku me zrake milosrđa. kazuj svećenicima o Mom nepojmljivom Milosrđu. potječe iz njenih numeriranih unosa u rečeni Dnevnik. već se i stala prelijevati. priopćila djeci kojoj se ukazujem u Međugorju. Naposljetku ćete ugledati novo nebo i novu zemlju. Već će se i tijekom ove marijanske godine zbiti određeni veliki događaji. kazala kako se velika kazna i velika Milost međusobno podudaraju. taj će interval biti vrijeme milosti i obraćenja. U Rimokatoličkoj je Crkvi proglašenje blaženim korak na putu do proglašenja svetom (što je bilo 30. Zrake milosrđa želim izliti na duše ljudi. travnja 1993. No. kao na slici . travnja 2000.1938. Ne znamo zasigurno kada će to točno biti. Nakon obnove zavjeta i Sv. upoznajemo milosrdnog Boga. čuda i kazne.kao krv i voda. gledajući razorne prirodne sile kako rastu oko nas. U poruci Blažene Majke upućenoj ocu Gobbiju 3. Čaša je Božje Pravde ne samo puna. Tako će ljudi imati na raspolaganju stanovito vrijeme za obraćenje. Crkvu zastire širenje otpadništva i grijeha. čini se kako bi nas sve to skupa moglo snaći vrlo brzo. Šesto. Isus govori: Br. Marija je Svećeničkom marijanskom pokretu na početku marijanske godine 1987. Naša su se srca i uši oglušila o Evanđelje (v. Grešnik neka se ne boji približiti Mi se. iziđoše jednake zrake iz njega.). Uskoro ćemo proživjeti Grmljavinu Njegove Pravde.. oni koji još uvijek budu na životu. te ćete tako upoznati nova vremena. njegovane Milošću.50. Čovječanstvo će ponovno biti novi vrt života i ljepote. kako bi Njegovo milosrđe izvojevalo pobjedu. preostale će dvije uslijediti za razmjerno kratko vrijeme. Nepravičnost prekriva zemlju. te će ga čitav svijet moći vidjeti. Još više me boli nepovjerenje jedne izabrane duše. Ono što se našim očima može doimati proturječnim. Sestra Faustina proglašena je blaženom 18.op. postajući sve jačim i jačim. Isus će obnoviti Svoje slavno Kraljevstvo. u svezi s onime što sam prorekla u Fatimi. On će prebivati s vama. Čak im nije dovoljna Moja smrt. Josip Terelja i ostali kažu kako se ruka Božja više ne može zadržavati. Marija je kazala: "Ovo su vremena velike kazne. Pričesti iznenada ugledah Isusa koji mi ljubazno reče: "Kćeri moja. a ja shvatih kako je veliko Gospodnje milosrđe. sestra je Faustina vodila Dnevnik o svojim iskustvima. Ta su vremena bliže no što mislite...* Br. uslijedit će vrijeme velikoga ponovnog rađanja i sve će opet procvjetati. Opet mi blago reče Isus: "Kćeri moja. . govori se o kazni. prev.opomena. djela su Božje Milosti. Usprkos Moje neiscrpne Ljubavi ne vjeruju mi. Christina Gallagher. koja uključuju ukazanja Isusa. 177. Dodatak .. "Ja želim da svećenici propovijedaju Moje veliko Milosrđe prema grešnim dušama. sada započeti pročišćenje Svojim snažnim djelima Pravde i Ljubavi. u Rimu. Nakon prve opomene." Sveta Faustina Kowalska U spisima Božanskoga milosrđa Svete sestre Faustine. nije tako i u očima Neba. Pripravljaju vam se najbolniji i najkrvaviji časovi. Nakon što se pojavi vidljivi znak. Gospodin mora. srpnja 1987. Jao duši koja zloupotrebljava Moju Ljubav". Da. imat će još samo vrlo malo vremena za obraćenje." Isus mi se potuži riječima: Nepovjerenje dušâ razdire moju nutrinu. On nam daje priliku za pokajanje i izmjenu života. vidljivi će se znak pojaviti na mjestu ukazanjâ u Međugorju. dok će Crkva i obitelj biti prosvijetljene istinom.odabrane tekstove iz Pisama). nakon vremena velikog trpljenja. novo razdoblje. a koja su i danas od važnosti. Kad sam pogledala u Presveto Srce. tješene prisustvom Duha Svetoga. Na duše ih želim izliti. prije no što za to bude kasno. u tajnosti. Iako je umrla pred više od pedeset godina .

Zazivaj Moje Milosrđe grešnicima. Međutim. koji služiš tijelu i njegovim željama mjesto Mojemu Milosrđu. (op. prikazujem Ti Tijelo i Krv. Njegovo lice je svijetlilo. a napose sedmi pečat. tebe ću posjeći u svjetlu Moje Pravde. Navečer ugledah Anđela u mojoj ćeliji. *Hrvatski tekst uzet je iz prijevoda fra Stanka Pavlovića.'Ja želim da dublje upoznaš Moju Ljubav. Zagreb. zamolila sam Anđela da stane jedno određeno vrijeme i svijet će činiti pokoru. u toj se istoj poruci ponavlja kako će krv i voda obnoviti čitav svijet: "U cenakulu moga Bezgrješnog Srca. Kad moliš slomljena srca i u vjeri za jednog grešnika sljedeću molitvu. objavljenog pod nazivom "Dnevnik sestre Marije Faustine Kowalske" u izdanju biblioteke "Dva srca" ("Crodux"). ali posebno jedno određeno mjesto koje iz važnog razloga ne mogu navesti.186. u kojoj je Moje Srce rasplamsano prema dušama. To ćeš razumjeti kad budeš razmatrala Moju muku.Duše ne žele pokloniti nimalo vjere Mojoj dobroti".. Sljedećega je dana Gospodin sestri Faustini izdiktirao krunicu Božanskomu milosrđu.. jer uskoro ćemo Ga svi vidjeti kakav On jest. U tom sam trenutku osjetila u svojoj duši snagu Božje milosti koja stanuje u mojoj duši. poruka je upućena Svećeničkom marijanskom pokretu govorila o "Času Duha Svetoga". iz kojeg su izlazili gromovi i munje u njegove ruke i tek iz njegovih ruku dodirivali su zemlju. pripravite se na primanje plamena ljubavi Duha Svetoga. Kad sam vidjela znak Božje srdžbe...4 Prema riječima irske vidjelice Christine Gallagher. ako se bacite ničice pred moje milosrđe i odvratite od grijeha i zlih putova svojih. nismo sigurni. Tada ugledah Presveto Trojstvo.' 474. nakon Gospina upozorenja da će njen Sin Isus uskoro osloboditi Svoju ruku u Pravdi. Vaši će se vapaji sada čuti. uslijedio savjet od strane Kristinina duhovnog vođe neka pročita Otkrivenje i "sedam pečata Božjih. koja je trebala pogoditi zemlju. Ali moja molba nije bila ništa s obzirom na Božju srdžbu. narode Moj. Ah. prev. izvršitelja Božje srdžbe. "alarm je podešen. Kad sam bila postala svjesna te milosti trenutačno sam uznesena pred Božje prijestolje." Što to točno znači. A ti. podarit ću mu milost obraćenja. Sljedeće su riječi kojima sam vapila Bogu: Vječni Oče. Alarm je sata navijen. te će "svijet biti uronjen u ponor svoga grijeha".'" Nedavno je. Nosio je svijetlu odjeću. Čeznem za njihovim otkupljenjem. "Danas mi reče Isus: . a potom rekao: 'Ja sam Jedini Istinski Pastir. kao o daru Njegove milosrdne ljubavi. svibnja 1982. kako bi bili Mojom vosjkom ljubavi i istine.."5 Krv i vatra Dana 30. Br. Po gorkoj muci Isusovoj smiluj se nama". blizu je. 1998.) O kako je velik naš Gospodin i Bog i kako je nepojmljiva Njegova svetost! Ne želim se zatvarati opisujući Njegovu veličinu. Veličina Njegove slave prože me do srdži i ne usudih se ponoviti svoju molbu. Povest ću svoje stado koje je zalutalo. Sakupljam Svoje malene po svijetu. Ispod njegovih nogu je bio oblak. Kažem vam. OFM. Dušu i Božanstvo Tvog ljubljenog Sina. Još nikada kao tada nisam bila molila takvom nutarnjom snagom. govorite sebi. koji će povesti moju Crkvu da . ali znamo kako se time proriče nešto užasno i zastrašujuće vezano uz pravednu srdžbu Božju. "'Narode moj. Ne može se zaustaviti. kao zadovoljštinu za naše grijehe i grijehe cijelog svijeta. Gospodina našeg Isusa Krista. Neće do toga doći. narode moj! Zašto ne odgovaraš na vapaje Moga Presvetog Srca? Gdje su Moji pastiri da vode Moje stado? Moje stado vapi za pastirima!' Na trenutak je ušutio.

Blažena je Majka kazala: "Ono što će se dogoditi tako je veliko da će nadmašiti sve drugo što se ikada zbilo. kao znak milosrdne ljubavi Božje koja želi spasiti čovječanstvo." 18.. ponizna. Gospina je poruka upućena Svećeničkom marijanskom pokretu bila vrlo jasna: ". Bit će to vladavina milosti. Upozorenje će ovoga puta biti događaj čiji su razmjeri dosad nezabilježeni u Crkvenoj povijesti. Plamen će božanske istine svemu Božjemu narodu omogućiti da svoje živote "vide" u obliku maloga suda. od Oca. Jeremije i Izaije svoj narod upozoravali na nadolazeće sudove. Čovječanstvo će se ponovno vratiti slavljenju Oca. Crkva stenje dok iščekuje Njegovo milosrdno djelo pročišćenja. Bit će to poput suda u malom. ljubavi. kako bi ponovno postala siromašna. kako bi nam omogućio izmjenu pravca i žarišta naših života.. te će se pročistiti od brojnih svojih sredstava moći.. svetosti. "Sveti Duh će doći da bi uspostavio slavnu vladavinu Kristovu. To je upozorenje događaj koji će baš svakom muškarcu. sve od postanka svijeta. Preko nutarnjeg trpljenja. preko trijumfa moga Bezgrješnog Srca. "Sveti Duh će doći. Bit će to poput suda u malom. daje sve više i više kao poklon. Crkva će biti dovedena do svoga Božanskog sjaja. od strane proroka koji se nalaze među nama. Iz brojnih nam Crkvenih izvora danas dolaze dokazi koji upućuju na to kako ćemo ubrzo doživjeti dan polaganja računâ. Svaka će osoba vidjeti sebe u gorućem plamenu božanske istine. te kako bi stvoreni svemir ponovno stao odražavati Njegovu veliku slavu. Svojom će božanskom ljubavlju otvoriti vrata srdaca i prosvijetliti svaku savjest. Sveti Duh će doći kako bi se izvršila volja Nebeskoga Oca. ženi i djetetu na ovome svijetu omogućiti uvid u stanje njihovih duša preko prosvijetljenja svijesti. Crkva će se otvoriti. koji će napokon među vama uspostaviti Svoje Kraljevstvo. Još će jednom biti razapeta u svojim Pastirima i svome stadu. i to u samom svjetlu Božjem. Globalno upozorenje: Posljednje djelo Božjeg Milosrđa Upozorenje Gospodin u Svojoj beskrajnoj ljubavi i milosrđu spram čovječanstva nastavlja Svojemu narodu pružati svaku priliku za iskupljenje." Dana 2. svibnja 1988. te će slavodobitno zasjati tako snažnom svjetlošću da će k sebi privući sve narode zamlje. Kao što su proroci poput Amosa. 22. te će svatko ugledati svoj vlastiti život i sve što je učinio. koji zatamnjuje njenu svetost. tako smo i danas upozoravani. pravde i mira. Ovo je njegov čas. Plamenom će se Duha Ljubavi djelo velikoga čišćenja brzo izvršiti.doživi radostan trenutak svojih Duhova. Bit će joj oduzeta zemaljska dobra. Na blagdan Duhova. A onda će Isus Krist donijeti Svoje slavno kraljevstvo na svijet. kako bi proživjela novo razdoblje svoje velike svetosti. a preko Sina. To će biti jedan od posljednjih i konačnih činova Milosrđa koji će doći s Neba. jednostavna i čista. Snagom vatre i krvi. kao i kušnji zahvaljujući kojima će moći proživjeti krvave trenutke Muke što ju je proživio moj Sin Isus." . koji se uskoro imaju dogoditi.. Očistit će se od gube grijeha. te koji će obnoviti čitavo lice zemlje. bit će obnovljen također i čitav svijet. Čas je to Duha Svetoga koji vam se. na potresne događaje velikih razmjera. Na temelju Njegova neodoljivog djela ljubavi. Izliječit će se od rana zabluda. Blažena je Majka ponovila ocu Gobbiju koliko će to upozorenje zapravo biti čudesno. listopada 1992. preko Isusa. kako bi na taj način pružila savršeno svjedočanstvo Isusovu Evanđelju. Duh Sveti će doći kao plamena nebeska rosa milosti i obnoviti svijet. što su se proširile poput potajnoga raka i sada prijete pologu Istine.

Isus mi se ukazao onakav kakva Ga znamo za vrijeme Njegove Muke. I pojavi se čir. Govorila je o prosvijetljenju ljudske savjesti." Način na koji Nebo djeluje jest poslati prosvijetljenje kada za to postoji potreba.2 AIDS. neku vrstu usmjerenja od Gospodina i Duha Svetoga. Blažena bi se Ana Marija Taigi u tu svjetlost zagledala samo kada bi za to osjetila nutarnji poticaj. nasilje i prirodne katastrofe . Porođajne muke na koje je mislio jesu ratovi i glasine o ratovima. Blažena Ana Marija Taigi Ove su poruke u suglasju s onima Blažene Ana Marije Taigi. Stajala sam sama pred Gospodinom. potresi. kako bi opisao događaje koje će prethoditi Drugim Duhovima. Od trenutka kada je navršila dvadesetu godinu. Marija je u poruci od 13. šalje vrlo precizna upozorenja. pa sve do svoje smrti u šezdeset i trećoj. Njegove su rane nestale.) iz Krakowa u Poljskoj. Nakon nekoliko trenutaka. Zlodusi su pakla pušteni. Proglašena blaženom godine 1920. ocu Gobbiju razjasnila kako je Anđeo s prvom čašom gnjeva Božjega o kojem se govori u Otkrivenju 16. u kojoj će se svi moći vidjeti onako kako ih vidi Bog. Blažena Majka točno razjašnjava o kojim je znakovima riječ. koban i bolan. kao i s ostalima u kojima se govori o velikoj kazni koja će pogoditi svijet. već i jedna od najiznimnijih mističarki u povijesti Crkve.1 Sveta Faustina Kowalska Sveta Faustina Kowalska (1905. od nje se tražilo neka prinese neku osobitu vrstu trpljenja za neku određenu potrebu Crkve ili pak pojedinca. a neki opet na pojedinačne duše. te vode nesmiljeni rat s vjernima. a kojoj će prethoditi prosvijetljenje svijesti u kojem će svatko sebe vidjeti onako kako ga vidi Bog.. mnogi pokajati. osobno je iskusila "sud" prilikom kojega joj je bilo omogućeno vidjeti svoje grijehe onako kako ih vidi Bog. Na primjer. budući da će se. zajedno s Marijom. od kojih su se neki odnosili na sukobe među narodima. ali istovremeno i veliki blagoslov.Dosadašnji proroci Isus se poslužio primjerom porođajnih muka (trudova). kao posljedica toga "upozorenja". toga čuda "samoprosvijetljenja". sadašnje i buduće događaje. U tom je svjetlu Ana Marija vidjela veliku kaznu koja će u budućnosti pogoditi svijet. Upravo poradi toga nam Trojstvo. Ona je istakla kako će to prosvijetljenje svijesti uroditi spasenjem brojnih duša. glad. pratila ju je tajanstvena svjetlost u kojoj je vidjela prošle. Tekst glasi ovako: "Ode prvi i izli svoju čašu na zemlju. Ona je o tom svom duhovnom iskustvu napisala sljedeće: "Jednom sam bila pozvana pred sud /prijestolje/ Božje. Ana Marija Taigi nije bila samo proročica našega doba. listopada 1989.sve su to znakovi koji se umnožavaju zabrinjavajućom brzinom. Kada bi pogledala u svjetlost. na ljudima što nose žig Zvijeri i klanjaju se kipu njezinu. pravi uzor ženama i majkama.-1938. kao da bi odjednom svakome čovjeku bila data ista ona svjetlost koja je pratila nju. osim .

"'2 Njen život i djela Crkva je preko dvadeset godina držala u tajnosti. Znaj da ćeš morati mnogo. već nekoliko stotina godina. na nogama i na boku. osim. Oni će dovesti do obraćenja čovječanstva. "Kakvog li trenutka! Tko bi ga mogao opisati? Stajati pred Triput Svetim Bogom! Isus me upitao. Bit će to znakovi svih vremenâ kojima se ima upozoriti svijet. kako bi svi povjerovali. 'Što bi radije.' Željela sam se smjesta baciti u plamen Čistilišta. niti pomoći.sljedećih pet: na rukama. možda. Čini se kako se poruke Garabandala i Međugorja poklapaju glede toga proročanstva. jer će u protivnom morati pretrpjeti najstrašnije posljedice. trpjela sada jedan dan u Čistilištu ili kratko vrijeme na zemlji?' Ja sam odgovorila. Nisam znala da ćemo morati odgovarati i za najmanje prijestupe.. 'Isuse. vratit ćeš se na zemlju i ondje mnogo pretprjeti. Naposljetku. ali neka te to ne plaši. danas se. zahvaljujući velikom Božanskom Milosrđu. pa makar one potrajale sve do kraja svijeta. Ja sam s tobom." što će ga svi doživjeti kao neku vrstu nesreće u svome životu. Ti se događaji imaju zbiti.' "Kriva si za jedan dan vatre u Čistilištu. 'Tvoja službenica. 'Tko si?' Odgovorila sam. Conchita. pod nazivom Božansko milosrđe u mojoj duši. ali ne dopušta otkrivanje točnoga vremena kada će se to dogoditi. Marija im je otkrila i kaznu koja će nam doći "izravno od Boga". Sada odmori glavu na Mojim grudima. Naša je sudbina na vagi. Odjednom sam ugledala cjelovito stanje moje duše onako kako ga vidi Bog. mnogo pretrpjeti. Govorila im je i o velikom čudu što će ga Gospodin izvršiti u Garabandalu. posjećujući. a potom to doista i učiniti. "ispravljanju savjesti svijeta. ako ljudi ne posljušaju poruku i uskoro se ne promijene.' Isus je rekao: 'Dosta je jedno /od to dvoje/. kako bi došlo do obraćenja čitavoga svijeta. niti olakšanja. No. uslijed šoka. a želim trpjeti također i najveće boli na zemlji. nekolicine. znade datum kada će se dogoditi čudo i mora ga najaviti osam dana unaprijed. Proglašena je blaženom u 18. jedna od četvoro djece koja su primila ukazanjâ. ali nitko od nje neće umrijeti. ali ne zadugo. želim trpjeti u Čistilištu. do obraćenja će doći tek nakon velikog trpljenja. koja je svoju poruku prenijela preko četiri djevojčice iz planinskoga sela Garabandala u Španjolskoj. Ljudi treba da promijene svoje živote i prestanu vrijeđati Boga. ali me je Isus zaustavio i kazao. travnju 1993. na Mome srcu i otud crpi snagu i moć za ta trpljenja. Naposljetku će nastupiti mir. Papa Ivan Pavao II pokrenuo je ponovno preispitivanje njenog života i djelâ dok je još bio nadbiskup Krakowa. Bog nam daje upozorenje i čudo kao Svoja posljednja djela Milosrđa. ako se ljudi ne pokaju na vrijeme da bi ona mogla biti odvraćena. te zapravo i nije sadržala ništa nova. Znakovi svih vremenâ Prije više od četrdeset godina. Moramo shvatiti što valja činiti kako bismo bili spašeni. Poruka je bila jasna. travnja 2000. Ona im je ispričala o upozorenju. Pa ipak. smatra pravim duhovnim klasikom. međutim. . Vrijeme je već bilo stalo istjecati. različita mjesta. toga je trenutka o njoj progovorila s posebnom hitnošću. upozorenje je prorekla Majka Božja. vršit ćeš Moju volju i Moje želje. Dnevnik sestre Faustine. Jasno sam mogla vidjeti ono što Bogu nije milo. Gospodine. a jedan će ti Moj vjerni sluga u tome pomagati. jer nigdje drugdje nećeš naći niti utjehe. a u spisak Svetaca uvrštena 30. budući da je ona ponavlja iz naraštaja u naraštaj. Četvoro djece koje ju je vidjelo obaviješteno je o velikim događajima koji će preplaviti svijet.

sada će nam to u potpunosti i uspjeti. Njegove neprikosnovene vladavine.ima za posljedicu brojna djela. gdje je prorekla ujedno i sva tri velika događaja koji se imaju zbiti: upozorenje. Mari-Loli znade datum kada će doći do upozorenja. postao je. zavidjeli im . te Njegove skrbi za naše spasenje. izvlačeći na površinu već mrtva sjećanja koja nikada nisu bila začinjena ljubavlju. Upozorenje će probuditi našu svijest o Bogu. dok Conchita znade onaj kada će se zbiti čudo. Svatko od nas mora proći svoj vlastiti put za Damask. uz pomoć upozorenja. Materijal što smo ga ovdje prikazali o Garabandalu dostupan je već četrdeset godina. žudjeli njihova dobra. Svi će .naš otpor prema tome da postanemo osobe pune ljubavi kao što je to naš Nebeski Otac . kako bi tamo progonio novoobraćene kršćane. Zasljepljujuća ga je svjetlost Krista Uskrsloga osvjedočila o njegovu grijehu. Tek je sada došlo do probijanja tame i podizanja vela. i On je dobar. Grijeh . Čudo će se dogoditi u roku godine dana od upozorenja. te postao vjerni sljedbenik našega Gospodina. ali je tek sada privukao svjetsku pozornost. Sve će to postati savršeno bjelodano u zasljepljujućem svjetlu što će ga Bog poslati u naše duše. U veličanstvenoj mu je viziji tada otkriveno kako napada ne samo članove Crkve. Bit će to "ispravljanje savjesti svijeta. Proročanstvo upozorenja Upozorenje je Gospa prorekla na brdu Karmel u Garabandalu. Svetac.nevjernici jednako kao i vjernici priznati da nas je Bog dotaknuo Svojom nemjerljivom snagom. čime će se razotkriti svako samoobmanjivanje u koje tako često padamo. nakon "prosvijetljenja duše". već o uvertiri u kraj jednoga razdoblja ili doba. Njegova će intervencija biti bez presedana u povijesti. Posve ćemo jasno vidjeti brojne okrutne. veliki Pavao. već u našim dušama. Bio je na putu za Damask. Upozorenje će biti nalik na obraćenja Svetoga Pavla Apostola. Pavao je poslušao upozorenje što ga je primio od Isusa. kako bi svi ljudi postali svjesni Njegova postojanja. čudo i kaznu. te razotkrivajući laži kojima smo se obmanjivali i nagodbe što smo ih činili." U Pismima je davno prorečeno da će Isus poslati Duha Svetoga kako bi "svijetu razotkrio njegove grijehe. već i Samoga Isusa. nekoć ubojica koji je kamenovao prvog mučenika kršćanstva." Ako prije nismo u potpunosti shvaćali što to znači. Bog postoji. pokajao se. Otkrivanje naših grijeha Upozorenje će nam prikazati naše grijehe na sličan način na koji je Dorian Gray ugledao svoje životno stanje. Njegove ljubavi prema nama. tvrdoglave i nesmiljene odluke što smo ih donijeli. Ista ona milost koju je bio zadobio Savao prodrijet će u svako ljudsko srce u jedinstvenom i posve neočekivanom izljevu Božanske Svjetlosti. odluke i stavove koji su obilježeni neljubavlju. kao što je to Gospa kazala Svećeničkom marijanskom pokretu i drugima. prilike kada smo bespoštedno gazili osjećaje drugih ljudi. samo što se to neće dogoditi na platnu. Upozorenje će otkriti Božju Prisutnost iznad svake spekulacije i sumnje.Što je upozorenje? Hoće li čitav svijet biti uključen na tako snažan i izravan način? Je li riječ o kraju svijeta? Ne. u kojeg je prodrla ista ona svjetlost kojoj ćemo i mi sami uskoro biti izloženi. Savao. Naše će savjesti u tom trenutku biti u potpunosti rasvijetljene. Njegova milosrđa.

Upozorenje će sve ljude svijeta pripraviti na poruku Evanđelja. Poradi toga je razloga On intervenirao. zlo današnjega doba zbacilo svoju krinku. bol odvojenosti od Boga. Razdvajanje Crvenoga mora i Nebeska mana bile su snažne božanske intervencije za razmjerno mali broj ljudi. Ovo se tekuće razdoblje približava svome kraju. Tada ćemo zaječati u tjeskobi. ženu i dijete na ovoj zemlji.na njihovoj sreći i radovali se njihovim neuspjesima. Taj "znak" još jednom otkriva dubinu Njegove ljubavi prema nama. Za trenutak ćemo trpjeti bol svoga grijeha. Tada ćemo znati da Božji pogled prelazi sve prepreke i dotiče i najskrivenije tajne. nikada ne busmo shvatili koliko nam je potreban Isus i Njegovo opraštanje. odbijanje pomoći. i dosad naš odabir nije pao na put Križa. Upozorenje predstavlja zahvat izveden izravno od Boga. Spoznat ćemo da nam je potreban Spasitelj. dok postoji obećanje novog Razdoblja mira. Sve ćemo to vidjeti. Zahvaljujući njemu. u Svom neprikosnovenom Veličanstvu. izbrisat će svako izvrtanje i prijetvornost kojima je Sotona zastro svjetlost Evanđelja. pojavit će nam se pred očima. kao i svjetlost ili tminu svoje duše. To je upozorenje milost od Boga. On će nas Sâm. u milosrdno kratkom trenutku. jer je ostvetoljubivost strana Njegovu srcu. Sve što smo ikada učinili. Još nikada prije u povijesti nije On djelovao tako snažno. i tako spremno. bol Čistilišta ili pakla. Bez spoznavanja svojih grijeha. te ih sve odreda pripraviti na Isusa i Njegov život. spoznat ćemo svoju grešnost. Božja volja nije da se nađemo među onima koji će se odbiti pokajati na vrijeme. Ključ leži u Garabandalu Upozorenje predstavlja znak za budućnost. neučinjena djela i neostvarene planove. glavnu prekretnicu u svjetskoj povijesti. ono što Mu se u nama ne sviđa. i to odjednom. Upozorenje će biti prvi potresni znak da staro razdoblje prestaje. Grijeh je ono jedino što nas u tome priječi. "Zašto Me progoniš?" Zahvaljujući upozorenju. Shvatit ćemo svoje vječno stanje. Radi našega obraćenja. te vjerojatno najveće znamenje svih vremena. već naprotiv iz ljubavi i milosrđa. vrijeme istječe. Činili smo izbore. On će nam dati spoznati kako nas On vidi. htjeli mi to ili ne. Upozorenje kao priprava . a tmina lažnoga "prosvijetljenja" razotkrila. Njegova je volja za nas da postanemo Njemu nalik i Njemu bliski. Niti u jednome dobu nikada nije bila Njegova želja da se izgubi makar ijedan od Njegovih malenih. Naša će grešnost kroz upozorenje biti otkrivena. No. Zahvaljujući upozorenju. natjerati da slušamo. Vidjet ćemo istinsku međunarodnost Neba u kojoj nema prepreka vezanih uz boju kože. rasu ili vjeru. kako bi se pogibelj očitovala. više se nećemo moći skrivati od sebe samih. Uz pomoć upozorenja. postat ćemo svjesni kako još nismo onakvi kakvima nas On želi da budemo. kada nam Bog otkrije zanemarivanje. Nikada dosad Bog nije izvršio zahvat na izravan i sveobuhvatan način. ne iz osvete. kao i. Priječi nam ostvarivanje savršene i vječne sreće. jer će izvršiti utjecaj na svakog muškarca. kako bi svaku osobu na ovome svijetu učinio potpuno svjesnom njene grešnosti pred Njegovom Svetošću. tako detaljno. Globalno upozorenje i čudo bit će znatno veći zahvati. Čut ćemo Ga kako nam govori. Ako svijet dosad nije želio čuti istinu. u samo jednom pogledu. te su Očevi maleni bili zavedeni.

gdje će se Njegov narod još jednom sakupiti. ili za duše naših rođaka i prijatelja. obratili se. "Osjećam ga u sebi. pod zaštitničkim pokrovom Slave Jahvine: oblaka ili stupa dima danju i vatre noću. Tome je događaju prisustvovalo oko 70 000 ljudi. Kristina Gallagher vjeruje kako taj nadnaravni znak nije daleko. još jedno djelo Milosrđa. novine. velikom će brzinom ovaj događaj pronijeti do najudaljenijih kutaka zemlje za svega nekoliko sati." "Moramo razmišljati o molitvi ne samo za naše vlastite duše. Koliko god to čudesno moglo zazvučati. možemo pomoći drugima koji sami sebi ne mogu pomoći. Moramo se osloniti na Mudrost koja nadilazi našu mudrost. Mudrost je Nebesa savršena: nismo kadri spoznati njenu složenost svojim ograničenim umovima. "Pojavit će se znak. koje se ima dogoditi u malom selu Garabandalu. i budu spašeni za Boga. narodu Božjemu. kako bi ozdravili. budući da se to očekuje od svih vjernika. kada će svatko na svijetu iskusiti nutarnju svijest.. Nadolazeći znak Christini Gallagher je rečeno da će svi narodi svijeta primiti upozorenje. i utješili. I drugi vidioci govore slično: . kako bi oni koji su još uvijek u tami. Dva su to vida istog Gospodnjeg zahvata. Osjećam kako se približava velikom brzinom. radio. preko znaka. koji će tako pružati zaštitnički štit. uslijedit će kazna. dogodilo u Fatimi 1917. Gospa se oslanja na one među nama koji vjeruju da mole. Upozorenje i čudo neodvojivi su. Mjesto na kojem će se zbiti čudo postat će mjestom odredišta. Na vjernicima je da mole.Upozorenje nas poziva na pripravu za čudo. kao Božje djece i članova Mističnoga Tijela Kristova. te je kasnije postalo poznato pod nazivom "Čudo sunca". Upozorenje nas pripravlja na čudo. Upozorenje će gomile ljudi navesti na put tog zabačenog planinskog sela u Španjolskoj. Jedno se ne može na odgovarajući način razumjeti bez drugoga. Sunce se zavrtilo na nebu i pojurilo prema zemlji. te će znati da to dolazi od Boga i vidjeti sebe u pravom svjetlu. Ono će čitavo stanovništvo zemlje upozoriti na nadolazeće čudo i otvoriti mu srca za primanje Božje poruke i djelâ koja će se tamo otkriti." objasnila je ona. Slično se čudo. Kada odgovorimo na Božju milost. upravo kao što je to učinio na Sinaju. ako taj znak ne bude prihvaćen. i to na vrijeme. Upozorenje će nas pripraviti da zajedno poslušamo Boga u Garabandalu. Kada se u Garabandalu dogodi veliko čudo. Putovat će tamo jer su pripravljeni na primanje čuda u vjeri. Čudo je još jedno znamenje za sva vremena. već moramo moliti i davati zadovoljštinu za sve. kao i bezbrojni očevici. Gospa od Karmela prorekla je veliko čudo. Upozorenje predstavlja pripravu za budućnost: proći će manje od godine dana dok se u Garabandalu ne dogodi najveće čudo što ga je Bog ikada izvršio na svijetu. koje je također bilo unaprijed prorečeno. primili milost povratka. Bila su potrebna desetljeća kako bi se fatimska poruka proširila svijetom. kako bi naše molitve mogle omogućiti svima da odgovore na taj Znak. televizija. a ujedno i vodilju. kako bi bili spašeni. još je čudesnije što će toliki ljudi biti svjedocima toga čuda! Kakav li će događaj uistinu biti veliko čudo koje će se zbiti u Garabandalu! Milijuni će nesumnjivo pohrliti tamo kako bi ugledali Njegovu Slavu. dok će ujedno poslužiti i kao dodatni dokaz istinitosti svega onoga o čemu govore vidioci diljem svijeta.

Neznanje kojim je čovječanstvo zatrovano svima onemogućava spoznaju dubine /grijeha svijeta/. nakon što dođe do Upozorenja. Ne samo to. Sve ću popraviti. međutim." "Ljudi će. "Ovo se odnosi na Upozorenje. te će prestati svako obilje. To će biti Moje najveće djelo Milosrđa! Kada se čovjek suoči s grijesima u svome životu. Time mislim da će. Ljudi će misliti da se svijet bliži svome kraju.Terzija Lopez.. Jedino Bog može stvoriti svijet i jedino ga On može spasiti. kako bi svoje kuće mogao dovesti u red i prinijeti Isusu pravednu naknadu za djela nevjere koja se svakodnevno počinjaju. Oni koji žive zajedno. koja je invalid. razdvojit će se.. Denver.. Cijeli će svijet biti u metežu. taj trenutak pripada njemu. Kada ćete već jednom naučiti kako ništa ne nadilazi Moju ljubav? Ne osjećate li toplinu Moje Ljubavi? Ima li tko veći od Mene? Zašto tražite posvuda uokolo? Dođite u Moj naručaj! "Bit će to jedinstven slučaj. dogoditi u ljudskome srcu. I posljedice. zbunjeni. ali Me mora za to zamoliti. "Izljev Mojega Duha... Cilj je svega toga potaknuti dušu na obraćenje (11. Bog Otac progovorio je s neba: "Moj Me je narod zaboravio. kakvog nije bilo u povijesti čovječanstva. Zaklonit ću sunce na tri sata. U tom će trenutku svi shvatiti veliku uvredu što ju je pretpio Moj Otac. studenoga 1992. već će po prvi puta u povijesti čovječanstva biti omogućen povrat časti koja Mu po svim pravilima i pripada. "Dat ću im vrijeme koje će im biti potrebno. ". Čak će i svećenike bol preplaviti. ali se mora pokajati. Savjest ovoga ljubljenoga naroda mora biti snažno potresena. Telefonske će linije biti zakrčene. Strpljivo ću čekati. Reći ću ti nešto o tome." Detalji vezani uz upozorenje Jedna je vidjelica iz sjeveroistočnoga dijela Sjedinjenih Država. Colorado "Upozorenjem Gospa poziva na trenutak tišine. "Nebo će potamnjeti. trebaju biti jednake tome. izaći iz svojih domova. a koje su ispunjene nadom. te je zamolila za anonimnost. bit će jednak onome o prvim Duhovima. a ovisnici će biti rehabilitirani isključivo uz pomoć Moje Milosti. Ljudi će Mi morati pomoći. "Reci ljudima neka mole krunicu. Morat će ponovno postiti. "Napokon će biti shvaćeni razmjeri svega toga. u tijeku 1991. Sve ću oprostiti. i 1992. kada će čovjek primiti jednaku spoznaju kakva se inače prima na času smrti. stoga. Marija Esperanza. godine primala poruke koje omogućavaju uvid u narav Upozorenja. Venecuela "Dolazi veliki trenutak velikoga dana svjetlosti. Ti već znadeš datum. U tom će se trenutku tišine razotkriti naše nutarnje stanje. Otklonit će se mrak iz svih umova. Neke od njih pritom neće biti moguće utješiti. Ona je kazala: "Oni koji se nalaze u Mojoj Milosti nemaju se čega bojati kada dođe do Upozorenja. čitav ljudski rod ponovno biti svjedokom Moga Razapeća. Božansko Veličanstvo stoji samo u očekivanju veličanja Moje Muke. kao i velikom ljubavlju Božjom. izneseno u okviru jednoga govora). Ljudi će se odricati. Zemlja će se potresti. Dogodit će se u 2 sata poslijepodne ( U Europi oko 21sat). Strah će biti razmjeran njihovoj krivici. Ne vidite li veliku Ljubav u Srcu Oca Mojega? Nitko ne želi mir više od Mojega Oca. To je silno važno. Izljev će Duha Svetoga . izmijeniti svoje živote i ostaviti sve svoje grijehe. Najveća će se razaranja. Sve ću primiti natrag u Svoje Srce. ali Mi se oni moraju vratiti sami. vrlo skoro. Betanija.

Gdje god se neka osoba nalazila. izvirat će velike svjetlosti. i nitko ne može umanjiti njegovo spasenje. Čini se kako bi moglo doći do dvaju odvojenih razdoblja tame. koji će na neko vrijeme osvjetlivati zemlju. djeco pobožna. Do Upozorenja će svakako doći. Cijeli će svijet zaustaviti svaku djelatnost. 19. On je na to odgovorio 'da'.' Dvanaest je točaka što ih želim iznijeti o Upozorenju: 1. Kao što sam Ja bio poslušan Volji Očevoj. To će biti kraj.. Svećenici će morati ispovijedati bez prestanka. 8. 6. Tada ćete svi kazati. Neće biti 'uobičajene rutine života..kao što sam već rekao . širite miris i pjesmu pjevajte.. Mirišite kao miris tamjanov. Crkve će biti preplavljene pokajnicima. Sve će radnje biti zatvorene. Izvršit ću sve što sam obećao. Svi će shvatiti. tako mora biti i sa svima vama. Isus je Svetoj Faustini vrlo detaljno progovorio o Križu koji će se u posljednjim danima pojaviti na nebu: "Prije nego što dođem kao Pravedni Sudac... i ništa nema čudesno . Bol i metež doseći će vrhunac. ili pak propasti zajedno s njima. 7. doći ću kao Kralj Milosrđa. volja mu se ispunja. 2. slavite Gospoda za sva djela njegova. To će se dogoditi kratko prije Sudnjeg dana. Prije nego što započne Dan pravednosti ljudima dat će se sljedeći znak na nebu: "Svo svjetlo na nebu ugasit će se i bit će velika tama na cijeloj zemlji. i Ja ću biti tamo.) ". Imat će priliku očistiti se od grijeha. Ne smije se pitati: "Što je ovo? Zašto to?" jer sve će dobro doći u svoje vrijeme. već na kraj života kakvoga sada poznajemo. te ostali znakovi Slušajte me.. Kako su veličanstvena sva djela Gospodnja! I sve se naredbe njegove pravovremeno izvršuju. Upitala sam hoće li se tijekom Upozorenja odvijati Kalvarija. 11. gdje su bile probijene ruke i noge Spasiteljeve. (Ne misli na kraj svijeta. Onda će se pojaviti znak Križa na nebu i iz svih otvorâ. 3. Moje će Milosrđe obilovati.. Čudo. Ljudi će govoriti kako im je žao. "Moje će ruke biti raširene. 9.započeti u trenutku kada Me ugledaju. 'Uistinu." "Grijesi su svijeta toliki da ih sada ništa ne može pretegnuti. Ne zavaravajte se. Kada to najmanje budete očekivali . Ljudi će napokon shvatiti što znači Milosrđe.' 10. trajni znak. Na jakima je da se brinu o slabima.tri dana tame. 4. Prvo će se dogoditi za trajanja Upozorenja (tri sata). Kad on zapovjedi štogod."3 Objava Svetoj Faustini podudara se s nedavnim objavama Gospodinovim vidjelici iz sjeveroistočnoga dijela Sjedinjenih Država. 5. Grešnici će poželjeti umrijeti.. 12. i cvjetajte kao ruža što niče na obali toka vodenog. cvatite kao ljiljanov cvijet. Izljev će Moje Milosti podići grešnike. ovo je Sin Božji. a drugo za vrijeme samoga vrhunca kazne . To će biti trenutak za čovjeka. Njegov se pogled pruža od vječnosti do vječnosti.ugledat ćete Križ na nebu.

ne samo u smislu verbalnih priopćenja Majke Božje. I tako će se trajni znak što ga ona spominje pojaviti i ovdje u Denveru. te grešnicima. jer je Garabandal smješten visoko među brdima koja tvore široki prirodni amfiteatar koji će moći ugostiti ono golemo mnoštvo što će doputovati u to zabačeno mjesto. Ulazite u odlučujuće trenutke ove bitke. prosinca 1983. što ga je ona prorekla.. Iako u Fatimi nije dato obećanje ozdravljenja.. taj je trajni Znak znak obraćenja i Gospin znak.pred očima njegovim. A to će Čudo biti . između Žene i Zmaja. On vas ima navesti na obraćenje i pobuditi vaše pouzdanje u Crkvu. ono postoji za neke od onih koji će se naći u Garabandalu u vrijeme odvijanja najavljenog Čuda. Tada će ga ona najaviti čitavome svijetu. Blažena joj je Djevica zabranila otkrivanje toga datuma do osam dana pred sâm događaj. Ne mogu reći je li to povezano s onime što se događa na nekom drugom mjestu. već i u samim događajima. Potrebno je da se svi što je brže moguće pridružite mojoj vojsci. U poruci se kaže: "Ja sam najveće znamenje koje se pojavljuje na Nebu. i Znak i te ljude povesti k svojemu Sinu. Tekst koji slijedi uzet je iz govora što ga je ona održala 11. To vam čudo na izvanredan način pokazuje da sam ja Žena odjevena suncem. dakako. Drugi će niz tajni uslijediti u obliku čuda. donose se detalji i pojašnjenja vezani uz izgled toga velikoga znamenja na nebu. na mjestu Cova da Iria. bolesnima. onima koji su najmanji. spomenuo vidljivi znak. nakon što je bio svjedokom Čuda. Colorado U lokucijama Terezije Lopez iz Denvera u američkoj državi Colorado. jedna od vidjelica. Svećeničkom marijanskom pokretu. koja trenutno živi u New Yorku." Terezija Lopez. te će svi oni koji se uspiju popeti na njegova brda ugledati isti onaj radosni prizor koji je oca Ljudevita poslao u Nebo. te koje je bilo potvrđeno čudom sunca. odigralo za vrijeme dok su ukazanja još trajala. studenog 1992. koje se dogodilo u Fatimi. listopada 1991. Milijuni će ga ljudi toga dana moći vidjeti. Denver. okolnostima. trajni Znak i kaznu. te hoće li to biti isti znak kao u Međugorju? Ne znam ima li to veze s ukazanjima na drugim mjestima. Danas ovaj svoj poziv upućujem svim malenima. Taj dugi period iščekivanja razlikuje Garabandal od Fatime. Velik će broj ljudi sa svih strana pohrliti u to selo. Poradi toga ponovno pozivam svoju djecu da se posvete mom Bezgrješnom Srcu i da mi se predaju poput malene dječice. postoji obilje informacija vezanih uz Upozorenje. Otac je Vlašić iz Međugorja u svome pismu upućenom Papi Ivanu Pavlu II od 2. siromašnima. Sirah 39. koja će uslijediti u roku od godine dana nakon Upozorenja.: ". te okruženju. Ja sam Veliki Znak borbe između Mene i mojega Protivnika. Gospa mi je jedino rekla koliko je značenje njenih ukazanjâ u Denveru. gdje se čudo sunca. Marijanska ukazanja nose sa sobom poruku." Čudo će nam pomoći da otkrijemo dio onoga što je Bog nakanio kroz ta ukazanja. Pripravljate se na proživljavanje najtežih časova i najvećih trpljenja. između moje vojske i vojske što ju predvodi neprijatelj Božji.13-21 U Garabandalu nam je Marija otkrila dovoljno o Čudu da bismo se mogli pripraviti na njegovu pojavu. Danas se prisjećate mojega zadnjeg ukazanja. Evo riječi oca Vlašića iz toga pisma: "Gospa je obećala na mjestu ukazanjâ u Međugorju ostaviti trajni znak za čitavo čovječanstvo. Veliko znamenje na nebu U poruci upućenoj 13. "Jednom kada se ljudi obrate. Čudo. hoće li i Denver dobiti trajni znak. što će proisteći iz trajnoga Znaka. Ali. Ne smije se reći: "Što je ovo? I zašto to?" jer sve što je stvoreno svrhu ima. Gospa će. osobama u njih uključenim. Točan datum znade jedino Conchita. To vas čudo poziva da na Me gledate kao na Veliko znamenje koje se pokazuje na Nebu.

Kada Gospodin dođe suditi. Te su natuknice za našu dobrobit. Budite u miru. Moramo biti spremni. Moga ljubljenoga Sina. Potom će se na zemlju smjestiti Novi Jeruzalem. Naglasak stavljen u Garabandalu na pobožnost Presvetoj Euharistiji toliko je snažan da će Euharistijski sadržaj čuda biti u savršenom suglasju sa svime što se u selu zbilo tijekom ukazanjâ. prestat će vrijeme milosti.. Bit ćete obuzeti stanjem trajnoga klanjanja. već u potpunosti i samo na Boga.). kao što je to činio i Moj Sin Isus. strah. jer će osvijetliti /nebo/. ali nećete trpjeti očaj niti brigu. Jedna od poruka iz mjesta Lubbock u američkoj državi Teksas govori o Križu koji će rasvijetliti nebo: "Dajem vam znak. imati posljednju priliku za obraćenje. Možda ćete biti svjesni svojega okruženja. Gospa poziva na na trenutak tišine. što i jest Gospin plan. budući da više nećete biti usredotočeni na ovozemaljsko. i život za sve čovječanstvo" (4. Svi će ostati. odluče protiv obraćenja. mogli u potpunosti shvatiti njegov značaj i upiti svu njegovu snagu. Postoji krajnji rok. kada se dogodi. Čekajte ga. Gospa je kazala. Gospa je kazala kako će se navedene tajne ostvariti preko proglašenja njena posljednja naslova. jer će biti zemaljski. niti bilo koji drugi ljudski osjećaj."3 Čudo će biti Euharistijsko Čudo će biti Euharistijsko. Jednom kada se Čudo dogodi. Kako će se to zbiti. po sakramentima."1 Čudo jest Milosrđe Čudo će biti jasna objava Božjega Milosrđa. kako bismo. a mi ćemo se nalaziti u vječnome Raju.2 Sveti je Ljudevit Montfortski u svojim spisima spomenuo takav Križ: "Oni koji sada dragovoljno slijede križ. Otkriveno je da će se čudo dogoditi u 8 i 30 sati uvečer jednoga četvrtka. Gospa o njemu govori kao o Znaku u Božjoj Prisutnosti. travnja kada se slavi Sv. zadržat će ovozemaljsko gledište. Sve zlo više neće postojati. preostat će još sat milosti. oni koji vode krepostan život ne trebaju se bojati kazni. U tom će nam se trenutku tišine otkriti naše nutarnje stanje. baš kao što je Bog to bio i zamislio od samoga početka. Nakon toga će uslijediti kazna. vječno Svjetlo Svijeta. Hermenegild. i uvijek će biti. Ulijevajte nadu onima koji je nemaju. To će se moći iskusiti unutar Crkve.čudo Božje Prisutnosti. prevod. s velikim povjerenjem priviti uz Krista. Bit će u onome što Gospa naziva trajnim klanjanjem. Moramo se na to pripraviti.. dok će takozvani zli ljudi ostati. primiti nepogrešiv . Na dan toga čuda. Jer Isus jest. preko čuda. tada će se oni poslužitelji križa. koji su bili podvrgnuti kaznama. Čak i sada možemo početi plodonosno razmatrati podatke što nam ih je Gospa već podastrla o Čudu. po primanju Isusove Prisustnosti u Svetoj Euharistiji. Takozvani "dobri ljudi" će se usredotočiti na Nebo. kako bismo bili spremni u potpunosti cijeniti Čudo kada se dogodi. I imat ćete nebeski pogled. U tom će satu milosti čak će i najgori od najgorih. mučenik Sv. koji su se za svoga života sjedinili s Raspetim. jer ste vi moji ljubljeni odabranici. "Preko Upozorenja. na nebu će biti Znak Križa. Euharistije – nap.). Cilj je svega toga potaknuti dušu na obraćenje. pada Sveti Četvrtak 13. Budite poput Isusa. suca. Crkva će slaviti blagdan jednog mladog mučenika Euharistije(Godine 2006. ne mogu vam kazati. To nas ima potaknuti i dovesti k Sinu u Crkvu. "Postoji velika zabluda prema kojoj će takozvani dobri ljudi biti uzeti sa zemlje. srpnja 1988. međutim. Plačite nad onima koji plaču i koji će još proplakati. Cilj će Čuda biti dvojak: otkriti Božju Prisutnost i obnoviti Crkvu. Oni koji se. te će osjećati sav očaj i agoniju kazni. Čak i nakon što se izvrše sve te kazne. neće se bojati posljednjega suda.

Poradi toga će se čudo dogoditi povezano s velikim Crkvenim blagdanom.Rusiju. Možda dva Srca na poleđini Čudotvorne medaljice nisu samo lekcija. te da su svi pozvani ne samo osobno slijediti Isusa. Čudo će biti marijansko Čudo će biti marijansko. pak." Sveto materinstvo Blažena je Majka vidjelici Mariamanti kazala: "Ljudska bi zloća uništila moj plan kada bi to bilo moguće. Svijet će Bezgrješnom Srcu Marijinu stati ukazivati čast i pobožnost kakvu ono zaslužuje. To će biti ostvareno preko neizmjernoga izlijevanja milosti na zemlju. Ovo će vas saznanje. Ono će otkrivati slavu Majke Božje.a to sam Ja sama ." te da će "stoga svi uzljubiti Naša Srca" /Srce Isusovo i Marijino/." već "obraćenju čitavoga svijeta. prosinca 1980. potvrdit će istinu prema kojoj preko Tijela Kristova a to je Crkva . Papa će. a možda čak i istoga trenutka. učenjima i sakramentima. sve će biti spašeno po milosrdnoj ljubavi Očevoj.4 Moć Čudo je za obraćenje čitavoga svijeta. već i proročanstvo kojim se najavljuje jedno buduće razdoblje u kojem će se sva srca izmiriti na način na koji su Srca Isusovo i Marijino u miru. Sretni ste što živite u ovome vremenu. već i stupiti u Njegovu Crkvu i podvrći se njenoj disciplini. odnosno. veljače 1987. uvelike ohrabriti. Čudo će najvjerojatnije imati veliki utjecaj na izgubljenu kćer Neba . te se čini kako se time bave i sva marijanska ukazanja.dokaz od Boga da je Sveta Euharistija središtem našega života u Crkvi i da nam je Isus u Euharistiji istinski prisutan. Valja nam posizati za ovim sakramentom što je češće moguće. ali je moć koju mi je dao Sâm Bog neizrecivo veća od sve zloće svijeta. kao simbol mirotvorne ljubavi koja bi trebala povezivati i naša srca. Nikada to ne zaboravite. čudo moći vidjeti ma gdje se u tom trenutku nalazio. Marija je svojim predragim sinovima preko oca Gobbija 8. kako bi svi kršćani napustili svoja predbacivanja njenoj ulozi u Tijelu Kristovu i častili je čašću koju joj ukazuje i Sâm Bog." Čudo će biti i Crkvene naravi. u tom dobu milosrđa i ljubavi. kao i njegovo razmatranje. Bit će to Trijumf moga Bezgrješnog Srca o kojem sam govorila u Fatimi (22. Po Znamenju ćete na nebu . .znati da se približilo vrijeme za trenutačno obraćenje mnogih. Sotona i njegove legije ne mogu spriječiti moj Trijumf ma koliko se trudili. Iz Njegovih se riječi čini kako će nam Čudo na neki način pokazati blisku povezanost Isusova i Marijina Srca. te će autoritet Crkve ojačati zahvaljujući činjenici da će se Crkveni blagdan i čudo dogoditi istoga dana.dolaze sve milosti. Bog uvijek pobjeđuje zlo. Preko toga će čuda mnogi uzljubiti "Svetu Mariju. budući da je Sâm Bog predodredio da se to ima dogoditi u ovome vremenu. Pomirenje srdaca sama je srž obraćenja. prenijela određene informacije: "U času kada će sve izgledati izgubljeno. koja će biti vidljiva preko najvećega očitovanja Isusova Euharistijskoga Srca. Gospodin je na njeno pitanje o obraćenju Rusije odgovorio uvjerivši je kako "čudo nije namijenjeno samo obraćenju Rusije. Majku Božju. Nije svima bila dana tako velika prilika za kajanje poradi tolikoga zla. što mi ih je Bog iz Svojih ruku dao u tu svrhu. To je Gospodin Sâm rekao Conchiti u Garabandalu.). Božje je vrijeme ujedno i vrijeme Crkve.

snimati i prenositi televizijskom slikom. Na kraju svih ukazanjâ u svijetu. I tako će. Marija je govorila o znakovima što ih Gospodin šalje." Trajni znak Trajni će znak što ga je Gospa obećala ostati u Garabandalu nakon čuda "u borovima" (lug od devet borova izvan samoga sela. ali ne i dotaknuti. nerijetko na dalekim i opasnim mjestima. koje će se usredotočiti upravo na to mjesto." Znak će našu pozornost usmjeriti na istinu da je Bog učinio vidljivi zahvat na toj planini.' mogla bi započeti najveća propast kako narodâ. Kada svi budu vapili za mirom. ili se pak suočiti s najstrašnijom katastrofom što ju je svijet ikada vidio: kaznom. Veliki Znak. Kada budu govorili o 'spokoju i sigurnosti. donosim vam blagoslov svemogućega Boga. koji će posvuda pronijeti smrt i razaranje. ožujka 1990. baš kao što je Isus to objavio Conchiti. koji je lebdio nad Šatorom sastanka. te će Njegovu slavu žarko željeti navijestiti čitavome svijetu. na trajno sjećanje na Njegovo spasonosno djelo učinjeno za današnji svijet. Poznati su nam sljedeći detalji: ostat će među borovima do kraja svijeta. te sudio žive i mrtve. O samoj naravi toga znaka nije otkriveno puno. zanemaruju se. ljudski se rod mora promijeniti. Patriciji iz mjesta Cuenca u Ekvadoru otkrila vrlo značajne podatke o naravi samog čuda: "Djeco. Oni koji se budu vraćali s planine u Garabandalu. niti prihvaća. svojim će prisustvom upućivati također i na to da će svijet jednoga dana zaista doći k svome kraju. brdu Karmel. Čudom će fitilj biti upaljen.Jednom kada se čudo dogodi. Ona će ih svakako sustići. mogao bi vas odjednom zadesiti novi svjetski rat. uslijedit će kazna. Ukoliko ga ne utrnemo pokajanjem. Budući da će tamo ostati do kraja svijeta. A ipak. Oca. Slava Siona. baš kao što je to bilo i na brdu Sinaj. kako bi stvorio sve novo. na kraju kamenitoga puta koji vodi ka vrhu brda). On će nas podsjećati na to da Bog poziva svijet na pokajanje. upućenoj Svećeničkom marijanskom pokretu. U Garabandalu će Gospodin Sâm po prvi puta u povijesti ostaviti Svoj znak u borovima. Ostali znakovi U poruci od 31. moći ćemo ga vidjeti. ne vjeruje se u pogibelji na koje ukazuje 'moj Papa'. koje je Njegovim dolaskom zauvijek posvećeno. On će nas zauvijek podsjećati na veliko Čudo. vraćat će se s iskustvom Slave Gospodnje. te da će Isus ponovno doći na "oblacima Nebeskim. nalazite se svega pedalj od propasti. maleni. te da među Svojim narodom neće trpjeti idolopoklonstva. kako bi Svoj narod pozvao k Sebi. neprestano podsjećao na to da je Bog s njima i da ih vodi ka svetosti i u Raj. jer vas toliko ljubim. "svi uzljubiti Naša Srca. Znak će nas sve pozvati na svetost. Svatko tko će to željeti. Sina i Duha Svetoga. Nikada me ne napuštajte. kao i na svim drugim mjestima na kojima sam bila. niti prihvaćaju. Koliko krvi vidim kako teče svim ulicama svijeta! Koliko puno svoje djece . Ako ljudi ne poslušaju poruku čuda. Izraelce je vatreni oblak zvan Slava Jahvina. "Znakovi što ih Gospodin šalje niti se razumiju. ostavit ću na ovome mjestu. slava Novih Duhova za koje je molio Papa Ivan XXIII dok je otvarao Drugi vatikanski sabor. brdu Sion. tako i pojedinaca. moći će nakon Čuda posjetiti Garabandal i istražiti Znak. nitko ga neće moći objasniti putem bilo kakve znanstvene raščlambe. te na Kalvariji. prosinca 1983. a koje niti se razumije. koji hrabro i neumorno proriče oluju koja vas očekuje. neće izmaći kazni. Poruke koje upućujem preko jednostavnih i skromnih duša što sam ih odabrala diljem svijeta ne uzimaju se u obzir. kao i Papa Pavao VI kada ga je zatvarao. kao i čitavi svijet." Marija je u poruci upućenoj 3. Ukazanja što ih još uvijek činim. Uvijek me posjećujte. preplavit će cijelu Crkvu. Stari su patrijarsi podizali žrtvenike i spomenike kako bi zauvijek obilježili svoje iskustvo Boga na određenom mjestu.

narodi su i gradovi uništavani poradi grijeha. Dok su oni klali.gledam zaplakane poradi pošasti vatre. njega ne dirajte. ali se mojih riječi ne sluša. Crkvo Isusova. a grad krcat zločina. zemlja je puna krvi. kazala je sljedeće: "Baš kao što su u Jeruzalemu pobijeni svi proroci. Moji se zahvati. Krv na dovratniku bila je u Knjizi Izlaska "znak" za Anđela zatornika da prođe tako označenu kuću. I pozva čovjeka odjevena u lan. te mu reče: 'Prođi gradom Jeruzalemom i znakom 'Tau' obilježi čela sviju koji tuguju i plaču zbog gnusoba što se u njemu čine!' A drugima reče na moje uši: 'Pođite za njim gradom i ubijajte bez milosrđa. Počnite od mojega Svetišta!' I oni počeše od starješina koji stajahu pred Domom. Nebeske Proročice ovih posljednjih vremena. istrijebite ih sve do posljednjega. obećani Mesija. Dana 5. Daniel je bio odabran poradi svoje mudrosti i svojega stasa. ožujka 1982. ja ostadoh. novom Božjem Izraelu. Jahve Gospode! Zar ćeš zaista uništiti sve što preostade od Izraela. Znak "Tau" na čelu "Tada zagrmje na moje uši i reče: 'Kazne grada! Priđite svaka sa svojim zatornim oružjem u ruci!' I gle. osporavaju. svaki sa svojim zatornim oružjem u ruci. S druge strane. djecu i žene. s pisarskim priborom za pojasom. Govore: 'Jahve je ostavio zemlju! Ne vidi Jahve! I zato se moje oči neće sažaliti. Poruka upućena Svećeničkom . dođoše petorica ljudi s gornjih vrata. da iskališ svoj gnjev nad Jeruzalemom?' Reče mi: 'Veoma je veliko bezakonje doma Izraelova i doma Judina. djevojke. Pisma opisuju brojne ljude koje je poradi grijeha snašla propast. O Novi Jeruzaleme. što su okrenuta k sjeveru. mladiće. Pobijte starce.1-11). Često se njeno poslanje remeti šutnjom i odbacivanjem. koji imaše za pojasom pisarski pribor. koji imaše za pojasom pisarski pribor. istinski Izraele Gospodnji!" Nova krv na dovratniku . i nemajte smilovanja. Uđoše oni i stadoše uz tučani žrtvenik. Govorila sam vam već na toliko načina. javi vijesti: 'Učinih kako si mi zapovijedio!'" (Ezekiel 9. bacih se ničice i zavapih: 'Jao. odbačen. Slijedi jedan izniman odlomak kojega tek malobrojni poznaju. i neću im se smilovati: djela ću im njihova oboriti na glavu!' I gle. Jahve je u brojnim navratima odijelio one koji imaju živjeti od onih kojima je umrijeti. A Slava Boga Izraelova vinu se s Kerubina nad kojima lebdijaše. najbolji su primjeri u tom smislu Sodoma i Gomora. prema pragu Doma. Među njima bijaše i jedan odjeven u lan. pa čak i oni najiznimniji. prečesto remećeno šutnjom i odbacivanjem. knjiga proroka Ezekiela prikazuje gnjev Božji prema grešnome naraštaju. iščekivan kroz tolika stoljeća. gladi i stravičnoga razaranja!" Blažena Majka sebe naziva Proročicom ovih posljednjih vremena. Međutim. pogrđen i osuđen. Današnja sigurnost Danas smo svjedoci jedne druge stvarnosti koja se odvija vezano uz one kojima je namijenjena posebna zaštita. Na brojne sam se već načine očitovala. spasonosno djelovanje vaše Majke.. ali se mojim znacima ne vjeruje. Ali na kome bude znak 'Tau'. tako je i danas u Crkvi. čovjek odjeven u lan. Danas se "krv na dovratniku" i "znak 'Tau' /na/ čela sviju koji tuguju i plaču zbog gnusoba" daje Marijinoj vojsci.pečat Primiti posebnu zaštitu Neba ne predstavlja nikakvu novost niti jedinstvenu pojavu u Pismima. Prorocima je rečeno što činiti i što reći. baš kao što je u tome gradu sam Sin Božji. Oči vaše neka se ne sažale. I reče im: 'Oskvrnite Dom moj i napunite mu predvorje truplima! Krenite!' I oni iziđoše te zaredaše ubijati gradom. kao i kaznu što ga je zbog toga snašla.

"5 Za one koji bi mogli dvojiti u ove začudne izjave.. iznosi se sljedeće: ". od 29. Blažena je Majka kazala: "Ako moj Protivnik svojim znakom obilježava svoje sljedbenike.sto četrdeset i četiri tisuće iz svih plemena sinova Izraelovih ." Dana 8. Nije neobično da Bog štiti Svoje sluge: "Nakon toga vidjeh: četiri Anđela stoje na četiri kraja zemlje zadržavajući četiri vjetra zemaljska da nikakav vjetar ne puše ni zemljom ni morem nit ikojim drvećem. Gospa je. Oblače vas u snažan oklop za bitku. Marija i Mirjana pričale su o znakovima koji će prethoditi velikome znaku:6 . Na vaša čela utiskujem svoj pečat najsvetijim znakom Križa mojega Sina Isusa. Nasuprot onima obilježenima svetogrdnim znakom na čelu. po kojem se razlikujete od onih koji su dopustili da ih zavede Zvijer. Sina i Duha Svetoga. koji su pozvani biti dijelom moje pobjedničke vojske.. za svoga ukazanja Mateju Lošuti godine 1958. Daju vam Raspelo i Krunicu kao oružje kojim ćete izvojevati ovu veliku Pobjedu. Međugorska djeca govore o znakovima Jednom prilikom. Poradi toga...“ U jednoj kasnijoj poruci. ja stavljam svoju djecu obilježenu Križem Isusa Krista. te su svakoga dana uz svakoga od vas. te nose utisnut njen svetogrdni broj. Zmaj niti Zvijer ne mogu ništa onima koji su obilježeni mojim pečatom. kojima se na neki način ponavlja taj značajni odlomak iz knjige proroka Ezekiela. Još vas jednom prekrivaju mojim štitom. Poradi toga utiskujem u vaše ruke svoj pečat koji je znak Oca. rujna 1989. Slovačka..marijanskom pokretu 12. I tako otvaram ljudski um. kako bi mogao primiti Njegovu Božansku Riječ... u Slovačkoj kazala sljedeće: "Sva će moja djeca primiti i nositi znak Križa na svojim čelima. svojim nebeskim pečatom obilježim sve one koji su se posvetili mom Bezgrješnom Srcu i dijelom su moje vojske. Anđeli svjetla moga Bezgrješnog Srca upravo odasvud sabiru odabrane." (Otkrivenje 7. a hranit će ih Nebo. Božanska će Pravda biti ublažena i vrijeme će se moje Pobjede približiti. štitili i tješili.. Po krvi koju će mnogi od njih morati proliti. navodi kako Nebo pečatom štiti sve one koji su uz Gospodina. došlo je vrijeme da i ja također." Turzovka. 1958.. kao vaša nebeska voditeljica. "Stoga ste obilježeni pečatom moje ljubavi. Nikakvo zlo neće snaći one koji su na taj način obilježeni. ali ništa neće moći nauditi dušama u koje sam ja osobno utisnula svoju sliku. rujna 1987... poglavlju. Taj će znak moći vidjeti samo moji odabranici. I vidjeh drugoga jednog Anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. Te će odabranike Anđeli uputiti kako se imaju ponašati. kako bi vas vodili. On povika iza glasa onoj četvorici Anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: 'Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!' I začujem broj opečaćenih . U nastavku donosimo nekoliko poruka iz 1991. Anđeli Gospodnji interveniraju na upravo čudesan način. Otkrivenje kazuje to isto u svom 7..1-4). "Moji će vjernici biti oslobođeni svakoga straha tijekom najtežih časova. Oni vas obilježavaju mojim Pečatom. "Zvijezda će ponora proganjati sve koji su obilježeni mojim pečatom. kada im je Jan Conell postavljao različita pitanja. studenoga 1981.. Dopustite mi da vas na čelu i ruci obilježim svojim majčinskim pečatom. Došao je čas odlučujuće bitke. odakle će im dolaziti i sve daljnje upute.. Čuvat će ih dobri Duhovi.

U razdoblju između 1972. kako sama kaže. dok je bila u crkvi. bit će veliki znakovi i pojave na Nebu i na zemlji. Dana 1. Kaže kako će za one koji vjeruju tek površno. Isus je Magdaleni kazao sljedeće (ovdje donosimo samo dio te poruke): "Shvati ovo dobro: u danima koji su prethodili potopu. P. Sotona upravlja svijetom. odnosno Upozorenja.: Vicka mi je rekla da Blažena Djevica s velikom žurnošću poziva na trenutačno obraćenje. te su odabrali čekati na veliki Znak kako bi povjerovali. sve dok se nije pojavila poplava koja ih je odnijela.. kako bi upozorili svijet. što će za posljedicu imati katastrofu kakva nije zabilježena od potopa. P. Ako mu se čovječanstvo ne odupre." Kada se vratila kući. P. jer su velika stradanja blizu. Sotona će biti uništen. Mnogi imaju osobne znakove. Mnogi su iskusili osobno ozdravljenje. još uvijek biti nevjernikâ. bit će spašeni. dopustit ću mu slobodno djelovanje.: Hoće li svi ljudi na zemlji vjerovati u Boga i u Blaženu Majku u trenutku kada se pojavi trajni Znak? O. godine. bila sam kao opijena radošću i srećom. kakvima nije bilo sličnih od postanka svijeta pa sve do danas. a vjeruju.. danas ste upozoreni. Mnogi ljudi mogu vidjeti te prethodne znakove. ali je rekla također i to da su blaženi oni koji ne vide. imala je vizije budućih događaja. a sve će se to dogoditi još prije kraja ovog stoljeća. a također i psihološko. 1970. zavodi umove i čini ih sposobnima uništiti čitavo čovječanstvo u svega nekoliko trenutaka. i 1974.P. Majka je petoro djece. Isus joj je kazao: "Reci Crkvi da mora obnoviti svoju poruku mira čitavome svijetu.. u to vrijeme nije bila osobito pobožna."7 Čini se kako bismo veliki Križ na nebu mogli ugledati kao znak posebne milosti. osjetila sam stanovitu slabost. ljudi nisu ništa očekivali. a nakon toga će zavladati Mir i Radost. ožujka 1974. kako tjelesno tako i duhovno. . Iako.: Ovo je vrijeme velike Milosti i Milosrđa. prema njenim riječima. Mnogi su se od njih susreli ili se još uvijek susreću s čudesnim znakovima u svojim životima.: Mirjana mi je rekla da će. Znaš li zašto će za njih biti prekasno? O.. proživljavate vremena o kojima Sam rekao: 'Na ovoj će zemlji biti nevolja svih vrsta: nepravda je uzrokom bijede i gladi. Ali. narodi će biti u tjeskobi. O. Francuska Magdalena je rođena 27. Dozule. Ljudi ovamo dolaze iz svih krajeva svijeta.: Ti i drugi vidioci spomenuli ste da će biti znakova datih unaprijed /koji će prethoditi Velikom Znaku/ na mnogim mjestima. biti prekasno. Dana 4. Sada je vrijeme da slušamo poruke i promijenimo svoje živote.. jer su vremena teška.: Blažena je Djevica kazala da će uvijek biti Judâ.: Znakovi na mnogim mjestima u svijetu već postoje.: Blažena je Djevica kazala da će oni koji još uvijek budu živi u trenutku kada se pojavi trajni Znak biti svjedoci brojnih obraćenja među ljudima poradi znaka. i kakvih nikada više biti neće. Svi koji se dođu pokajati podno Slavnoga Križa (ovo je ukazanje poznato pod nazivom ukazanja Slavnoga Križa). srpnja 1975. u francuskoj pokrajini Normandiji. Činilo se kao da sam otkrila jedan potpuno novi svijet. čak i kada se pojavi trajni Znak. osjećala se posve preobraženom zahvaljujući duhu koji joj je bio ispunjen radošću. Oni koji to doista i učine. listopada 1924. prije dovršenja kazne i nastupanja tame.. I tako je započela još jedna priča nadnaravnih promjena što ih je doživjela obična osoba koja je mirno živjela svoju svakodnevicu.' Spremite se. "dogodilo se nešto što nisam mogla objasniti.. Kada će započeti ti prethodni znakovi? O. nikada za to neće moći dovoljno zahvaliti Bogu.

poglavlje. . Vi. svibnja 1974." Velika će kazna biti nešto više od "običnih" prirodnih katastrofa. već naprotiv tlom natopljenim vodom. Prema čitanjima iz Pisama. Opisuje se također i u 2. po tome će se Križu uzdignutom nad svijetom narodi spasiti. kazao: "Slavni Križ. poglavlje. a počinje velika kazna. ovaj mladi naraštaj neće proći dok se sve to ne zbude. čini se kako su ratovi i nevolje tek uvertira u daleko znakovitije događaje. te Lukinu Evanđelju. Sveti Ljudevit Montfortski Nismo posve sigurni gdje završavaju ratovi i nesreće. kao i porukama Svećeničkom marijanskog pokreta i drugih mistikâ. Markovu Evanđelju. ne boj se. a možda pak samo neki elementi kazne o kojoj je riječ. zaista vam kažem. poglavlje. uragani. financijski i društveni slom. Pisma upućuju na to kako je riječ o nizu katastrofalnih događaja. na što su ukazivali drevni proroci. vladavina je Sinovljeva Poslanja završila s izlijevanjem Krvi na Križu. 21. Moj Me Otac poslao da spašavam i došao je trenutak kada u ljudska srca moram izliti Svoje Milosrđe. U najmanjem je slučaju riječ o nizu pogubnih i sve pogubnijih događaja. Crkvene starješine. Ali." Brojna od ovih proročanstava i znakova također ukazuju na Drugi Kristov dolazak. potresi. najava je skorog povratka Uskrsloga Isusa u slavi. a vladavina će Poslanja Duha Svetoga završiti s izlijevanjem "Vatre Ljubavi i Pravde" u posljednjim danima. odnosno Znak Sina Čovječjega. Krist je Magdaleni 3."Kažem ti. Novi Zavjet Velika je kazna katastrofa što je Isus opisuje u Matejevu Evanđelju. tri dana tame. Velika kazna i tri dana Tame Vladavina je Očeva Poslanja završila s izlijevanjem potopa. Ne raspolažemo podacima koji bi išli u prilog jednoj ili drugoj teoriji. 24. komete.gle. kao i u Knjizi Otkrivenja. 13. nuklearne katastrofe. Blažena Djevica govori o "vatri i krvi koje će uzrokovati najveće razaranje od postanka svijeta. Petrove poslanice. Kazna. poglavlju 2. na nebesima je Znak Sina Čovječjeg što ga je Magdalena vidjela kako sjaji od istoka sunčanog do zapada. najvjerojatnije u vidu neke komete koja će se približavati zemlji i uzrokovati plimne valove. Glad što je mnogi spominju nije uzrokovana suhim i sprženim tlom. glad. otpad. pročišćenje i stradanja uzrokovani su ljudskim grijesima. Ratovi. vatra s Neba. svakako znademo da je riječ o nečemu toliko znakovitom da svijet nikada prije nije vidio ništa slično. jer . i 3." 20. Bez obzira na to je li riječ o kometi ili o asteroidu. te dvije trećine ili više čovječanstva izbrisano s lica zemlje možda su svi.

doista. sručivši potop na svijet bezbožni. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom.. poglavlju Matejeva Evanđelja. bit će gladi i potresa po raznim mjestima. ako gradove Sodomu i Gomoru u pepeo pretvori. oslobodi.). I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. kako li treba da se vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa. I kad se ne bi skratili dani oni. ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije . počéla se. Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih. Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti. a neće je ni biti.. ako Bog Anđela koji sagriješiše nije pošteio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud." ... Kada dakle vidite da grozota pustoši. sve ostaje kao što bijaše od početka stvorenja. nego samo Otac. Kao u dane Noine.. rastaliti. osudi i za primjer budućim bezbožnicima postavi. I propovijedat će se ovo Evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. nitko se ne bi spasio. "I bit će znaci na suncu. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i Slavom. Kad se sve tako ima raspasti. A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi.prije potopa . Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu.osmoga .U 24. mjesecu i zvijezdama. tako će biti i dolazak Sina Čovječjega.umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti." Lukino Evanđelje 21. Ali sve je to samo početak trudova. Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva..' Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju Riječ posta iz vode i po vodi.. lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da..25-27. Isus nam govori o znakovima Njegova dolaska: "A čut ćete za ratove i glasine o ratovima... neka bježe u gore.. povodit će se za svojim požudama i pitati: 'Što je s obećanjem njegova Dolaska? Jer otkad Oci pomriješe. a zemlja i djela na njoj razotkriti.. Doista. nego sačuva . pa ni Anđeli nebeski.tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Tada će doći svršetak." U Drugoj Petrovoj poslanici 2. gdje pravednost prebiva. Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti. Mnogi će se tada sablazniti. raspasti. zavedu i izabrane. raspasti i počéla. glasnika pravednosti. ako pravednog Lota. A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati.. užarena. užarena.." Druga Petrova poslanica 3. Tada će vas predavati na muke i ubijati vas.Nou. Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen.3-10 donosi nam sljedeće riječi: "Znajte ponajprije ovo: u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači..jeli i pili. A o onom danu i času nitko ne zna. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu. . sile će se nebeske poljuljati. stoluje na svetome mjestu .4-9 čitamo: "Doista. po proroštvu Daniela proroka.. izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom.. zapaljena. a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sačuvati (. Kao što su u dane one . tada znajte: približilo se njegovo opustošenje. bude li moguće.tko čita.. a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada. Isus nadalje kaže. ako staroga svijeta ne poštedje." U Lukinu Evanđelju 21. I tada će proplakati sva plemena zemlje.. neka razumije: koji se tada zateknu u Judeji.. premorena razvratnim življenjem onih razularenika. Ustat će.20 donosi sljedeće Isusove riječi: "Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem. ni Sin.

da bismo spriječili uništenje čovječanstva ovom velikom kaznom. Rusija će se obratiti i za neko će vrijeme svijetu biti podaren mir. razorenje Babilona (svijeta) i njegova bogatstva uz pomoć vatre unutar svega jednoga sata. grozotu pustoši koja stoji na svetom tlu. u La Saletteu u Francuskoj ukazala dvoje djece. postimo. lažne proroke. zemlja će rađati samo zlim plodovima. A potom će vatra i voda pročistiti zemlju i progutati sva djela ljudske oholosti i sve će se obnoviti. Iako smo o nekima od ovih ukazanjâ već govorili u prethodnim poglavljima. Novom nebu i Novoj zemlji. evo Zvijeri s njenim podložnicima. Odlomci iz Pisama pritom spominju ratove. zemlju će zadesiti ratovi. a zemlja. a razni će narodi biti izbrisani s lica zemlje. potresi. mjesec će odavati blagi crvenkasti sjaj. Zatražila je posvetu Rusije njenom Bezgrješnom Srcu i Pričešćivanje na prve subote u mjesecu. Navedeni događaji vode k dolasku Isusovu. izmijenit će se godišnja doba. Sveti će Otac puno propatiti. vatra s Neba. Oborit će je dah Svetoga Mihaela Arkanđela. Marija. 1846. rujna 1846. lažna znamenja i čudesa.. Godine 1917. Past će. ovdje ih ponovno navodimo. zvijezde koje padaju s neba. Ako se njenom zahtjevu udovolji. Melaniji i Maximinu. pošasti. svijet u neredu. biti pušten iz pakla 1864. rodit će se Antikrist koji će činiti čudesa. Evo kralja kraljeva tame. lažne mesije. Sveti će joj Otac posvetiti Rusiju. U nastavku donosimo odlomke iz nekih ukazanja koji govore o tim događajima. kao Proročicu. i to prije početka boljševičke revolucije. Kraljica prorokâ. glad. Ponor se otvara. gradit će se crkve u kojima će se služiti tim zlodusima. otvorit će svoju užarenu utrobu. Isusov dolazak. Kraljicu prorokâ. oni će gasiti vjeru. Malo-pomalo. No. Rusija će svoje zablude proširiti po svem svijetu. izazivajući tako ratove i progon Crkve. zvijezde će napustiti svoje uobičajene putanje. a kojima se proriču navedeni događaji. kazala je Marija. zajedno sa svojim sljedbenicima. u zraku će se čuti glasovi. pokajemo se i obratimo. . koja će se već tri dana nalaziti u neprekidnome nizu obrtaja. kojima su povjerene tajne koje su se imale otkriti 1858. zajedno s velikim brojem zloduha. kako bismo istakli snažan i cjelovit učinak Gospinih poruka: La Salette. glad i ostale nedaće. Ona će oholo krenuti uvis. kako bi nas upozorila da molimo. Blažena se Djevica 19. ukazanjâ. koji je uslijedio u studenome te iste godine. 1917. Rusija će se obratiti i vladat će mir. zemlja će obilovati pokvarenim štivom. Blažena je Djevica kazala: "Sada je čas. te će ona zauvijek. te bacanje Zvijeri i proroka njezina u bezdan. Crkva će biti na svome zalasku. U protivnome. Dobri će postati mučenicima. pomrčinu sunca. Melaniji je povjerena tajna "da će Lucifer. Boga će se služiti i veličati.U ovim nam se odlomcima iz Pisama događaji vezani uz veliku kaznu detaljno opisuju. zarazne bolesti. prestanak svijetljenja mjeseca. porukâ Bog u ovim posljednjim vremenima šalje Svoju Majku. Rim će izgubiti vjeru i postati sjedištem Antikrista. potonuti u vječne bezdane paklene. riječima koje podsjećaju na one iz Pisama. na kraju će njeno Bezgrješno Srce trijumfirati. voda i vatra uzrokovat će trzaje zemlje. pošasti."1 Fatima. potrese.. kao zadovoljštinu za grijehe. put Neba. koja sebe naziva ‘spasiteljem svijeta’. Blažena je Djevica u Fatimi u Portugalu prorekla uzdizanje Crvenoga zmaja u Rusiji.

" Dana 13. kao svjedočanstvo ukazanjâ. te će biti vrlo teško govoriti o svetim stvarima. Blažena je Majka upozorila da će nakon Pape Ivana XXIII biti još tri Pape. a potom će se na mjestu ukazanjâ u Međugorju pojaviti vidljivi znak. U njoj je Blažena Majka rekla ovo: "Kao što sam vam rekla. 1988. listopada 1973. te kako bi ljude pozvao natrag k vjeri. bit će poput vatre. iako neće opržiti tijelo. Ekvador. gdje je upozorila na to da se čaša Božje Pravde puni. Gospa se ukazala u španjolskome mjestu Garabandalu.. od 1981. do 1990. do danas U Međugorju u Bosni i Hercegovini. ne štedeći pritom niti svećenike niti vjernike. kakva još nikada dosad nije viđena. Crkve i oltari bit će opustošeni." Međugorje. ali da je se može umanjiti molitvom i pokorom. Godine 1961. Također se lokucijama obraća još dvoje mladih ljudi. Bit će to kazna veća od potopa.. dok su ih ostali primili po devet. Ukloniti je se. od kojih će jedan vladati vrlo kratko (Papa Ivan Pavao I vladao je svega trideset i dva dana). Zloduh će biti posebno nemilosrdan prema dušama posvećenim Bogu. Akita. Vatra će pasti s neba i izbrisati velik dio čovječanstva s lica zemlje.. Otac će čitavome čovječanstvu poslati veliku kaznu. kolovoza 1973..-1981." Ako se ne odazovemo Upozorenju i ne promijenimo se nakon upozorenja i Čuda. odgovorila je. Na nebu će se pritom zbiti nešto upravo zastrašujuće. "Djelo će đavolsko prodrijeti čak i u Crkvu. odnosno "svagdašnje žrtve". ako se ljudi ne pokaju i ne poprave. Nebeski Otac sprema se čitavome čovječanstvu poslati veliku kaznu. Bog će poslati kaznu. Blažena je Majka kazala sestri Agnes Sasagawa sljedeće: "Da bi svijet upoznao Njegov gnjev. 1961. nakon čega će uslijediti kraj vremenâ. Blažena je Majka u Garabandalu prorekla upozorenje za svijet. kada će svećenici imati poteškoća sa slavljenjem Mise. 1973. Blažena je Majka rekla kako će doći vrijeme kada će izgledati kao da je sa Crkvom svršeno.-1965. kao i Čudo koje će uslijediti u roku od godine dana nakon Upozorenja. čovječanstvu će biti upućena tri upozorenja. Višee vidjelaca primilo je svih deset tajni.. Blažena se Majka 1981. Blažena je Gospa kazala kako će nakon njega uslijediti još svega dva Pape. godine stala ukazivati šestero vidjelaca.. Deveta i deseta tajna ozbiljne su. Daniel govori o ukidanju Mise. dana 3. Upitana kako će se to dogoditi. i odnose se na kaznu za grijehe svijeta. prije no što nastupi kraj svijeta. te će zloduh prisliti brojne svećenike i posvećene duše na napuštanje službe Gospodnje. Tim je vidiocima ona otkrila kako su ova ukazanja posljednja ukazanja Blažene Majke na zemlji. a svećenici koji me štuju bit će zlostavljani i izloženi protivljenju svoje subraće. Cuenca. tako da će kardinali ustati protiv kardinalâ. Blažena je Majka sestri Agnes predala poruku koja predstavlja neotkrivenu treću fatimsku tajnu. Blažena je Majka kazala Mirjani da se kazna ne može izbjeći. Jedna je vidjelica kazala kako će Upozorenje biti tisuću puta gore od potresâ. biskupi protiv biskupâ. . biskupi i svećenici nalaze na putu za propast i da će sa sobom povući brojne duše. Kada je Papa Pavao VI naslijedio Petrove ključeve. Blažena se Majka još uvijek ukazuje u Međugorju. a Crkva puna onih koji prihvaćaju nagodbe. ne može u potpunosti. na neko vrijeme. Nakon što svatko od vidjelaca prim svih deset tajni. te da se brojni kardinali. U mjestu Akita u Japanu. "komunizam. Oni koji prežive bit će toliko očajni da će zavidjeti mrtvima.. dobre kao i zle. međutim.Garabandal.

Blažena je Majka Patriciji Talbott iz mjesta Cuenca u državi Ekvador 6. vremena je ostalo još malo. rujna 1987." 8. uputila nekoliko poruka: 15. ona je rekla: "Započela su teška vremena. Gospa je nekoliko puta spomenula mogućnost izbijanja trećeg svjetskog rata. moje je Srce tako žalosno. vrlo malo.. savezima u koje se ne smijemo pouzdavati. moramo biti u stanju milosti. treći je svjetski rat blizu. U našoj duši mora gorjeti plamen Isusa Krista.. Patricija je kazala: "Predala mi je tajnu prema kojoj će se u svijetu dogoditi loše stvari. prosinca 1987. kako ne bi došlo do opadanja vjere." Blažena je Majka u listopadu 1988.. Za to bi vrijeme obitelji trebale ostati u trajnoj molitvi. kao i ljudskom rukom izazvanih nepogoda: "Dječice. Jednostavno trebamo ustrajati u molitvi. Bit će ovo deset vrlo tužnih godina. Bit će to tako strašno da nećemo htjeti gledati. svijetu prijeti treći svjetski rat. a potom u Poljsku. Djevica je kazala kako bi bilo najbolje niti ne gledati kroz prozor.: "Kazna gora od potopa snaći će ovo jadno i izopačeno čovječanstvo. Ta se velika tajna sastoji iz tri dijela. kada Sveti Otac napusti Rim. tako da ćeš to moći objaviti. pa sve do datuma pisanja ove knjige). jer se bliži moj odlazak." Blažena je Majka preko oca Gobbija Svećeničkom marijanskom pokretu (u razdoblju između 1973. a to je zapravo poziv na obraćenje. O vama ovisi. Proživljavate najteže trenutke pročišćenja. U to će vrijeme Drugi Isusov dolazak već biti blizu. U ovim posljednjim danima u kojima ću još biti prisutna. Đavao će preuzeti vlast nad svijetom. Sve je upravo onako kako sam već rekla. jer nadolaze brojne prirodne. Vremena je malo. Proživljavate mračni čas pobjede moga Protivnika. jer ćemo ugledati kako se nad ljudima vrši Božja pravda. Brojne će zemlje biti zahvaćene. Isprva će biti uključena i Poljska. U veljači 1990. siječnja 1990. Čovječanstvu se spremaju velike nepogode. kazala sljedeće: "Djeco. Poradi lažnih proroka." Patricija to zasad još ne može otkriti. uputila je Patriciju da smije otkriti neke dijelove tajne. Patricija je kazala kako se sva tri dijela na neki način odnose na buduće događaje koji će biti kazna poslata našemu svijetu.. Dječice. te pojave prirodnih. Vaše molitve. Dječice. koji će krivotvoriti Kristove riječi. Blažena je Majka posebno napomenula da će Sjedinjene Države upoznati čas slabosti i ." Blažena joj je Majka kazala neke detalje vezane uz rat koje je smjela objaviti: "Rat je blizu.: "Proživljavate bolna vremena kazne. uključujući Kinu. pokora i post pomažu odvratiti izbijanje trećega svjetskoga rata. koje će biti ispunjeno trpljenjem.2 Patricija je nastavila s otkrivanjem informacija što ih je dobila od Blažene Majke: "Zemlja će u trajanju od tri dana skrenuti sa svoje putanje. Teška su vremena već nastupila. kako bismo mogli razabrati dobro od zla. ali." Patricija je kazala kako je upravo poradi toga obraćenje sada toliko važno. Rumunjsku. Poljska će biti zaštićena. kao i ljudskom rukom izazvane katastrofe. znajte da je sve što činite svijetu na korist. Ne bismo smjeli nikome otvarati vrata svojih domova /za vrijeme ta tri dana tame/. Rusiju i Sjedinjene Države. koji je Knez tame. godine. Nadolaze i ljudskom rukom izazvane nepogode.. Patriciji povjerila tajnu koja se sastoji iz tri dijela." Nešto kasnije. svoja srca morate ispuniti svjetlošću mojega Sina. Započet će lažnim mirovnim savezima. studenog 1990. Na vama je hoće li kazna biti jednako silna kao žalost koju moj Sin osjeća ili će /ta kazna/ biti umanjena molitvom... odlazeći prvo u Francusku.: Marija je govorila o velikoj kušnji koja će snaći Sjedinjene Države i čitav svijet." 15. Blažena joj je Majka rekla: "Reći ću ti mjesec dana unaprijed. ovo je kratko desetljeće. Vatra će sići s Neba i to će biti znak da je Božja Pravda utvrdila čas Svoga veličanstvenog očitovanja.

" Amerika će upoznati siromaštvo i poraz! Ozbiljne su to izjave izrečene od same Blažene Djevice..-ih prima poruke od Gospodina.ožujka 1995. dok se nemoral proširio poput mora koje sve drugo prekriva. Morate biti apostolima ovih posljednjih vremenâ. Bog Otac kazao je Eileen. koju vam je predskazao prorok Zaharija “(Zaharija 13. Živi u mjestu Worcester u američkoj državi Massachussetts. uključujući i kardinala O'Connora iz New Yorka. te koja je sadržana u onom dijelu tajne koji još nije otkriven.. "Doći će do trećeg svjetskog rata.: Dana 20. objavila sadržaj Treće fatimske tajne ovim rijelima: “Danas. Riječ je o ženi koja je puno pretpjela. pročišćujući čas velike kazne." Grmljavina Božje pravde tada će stići: "Za vašu je zemlju /SAD/ stigao čas velike kušnje. veljače 1982.7-9) Marija govori da će dvije trećine čovječanstva stradati! / Napomena: Nakon tiska ove u Fatimi je Majka Božja Don Gobbiju 11. studenoga 1992. Radi toga sam željela da budete ovdje. kao i "čas trpljenja i poraza. otpad će se sastojati u općem napuštanju Evanđelja i prave vjere. "Došlo je vrijeme koje je prorekao prorok Zaharija. Dana 22. Nerijetko. kada ovaj izvrši svoje djelo. te je podupire velik broj svećenika i biskupa./ . Stigao je čas božanske pravde i velikog milosrđa. želim vam objaviti svoju tajnu. čas trpljenja i poraza.15) Moja tajna odnosi se na čovječanstvo: Čovječanstvo će doživjeri vrhunac pokvarenosti i bezbožnosti. te je.. U Crkvu će ući nečisti čovjek. na istom mjestu gdje sam se ukazala. Moja tajna odnosi se na Crkvu: U Crkvi će se privesti kraju veliki otpad. a započet će ga čovjek koji nosi vjerski turban . koji se suprostavlja Kristu. Upoznat ćete čas slabosti i siromaštva. Kazna što sam je bila prorekla u Fatimi. obraća im se u povjerenju. ostvarujući tako strašno svetogrđe o kojem je prozborio prorok Daniel (Mt 24. i koji će uvijetu u nju grozotu pustoši. ikušati kao što se kuša zlato." (Zaharija 13. poradi raka. uskoro će se dogoditi. koji će se proširiti na cijeli svijet. pobune protiv Boga i otvorenog suprostavljanja njegovom Zakonu ljubavi. "Nastupila je velika kušnja za čitavo čovječanstvo.. kada govori svećenicima.siromaštva. te od samog početka 80. Nebeska Majka ponavlja što jerekla 22. pročistiti kao što se pročišćuje srebro. dok su se pobačaji . Na svijet je došao veliki trenutak božanske pravde i milosrđa. Pa ipak. veljače 1990. Homoseksualnost.. Kazao je kako nas Njegova Majka pripravlja na Njegov Drugi dolazak. Grijesi nečistoće šire se sve više i više. opravdava se. sredstva za spriječavanje začeća života rutinski se koriste. Blažena je Majka ocu Gobbiju kazala. dok svi ostali u tom trenutku moraju napustiti prostoriju. Gospodnje proročanstvo. Gospodin se ukazao Patriciji Talbott i kazao joj kako će jedan od znakova koji će ukazati na blizinu kazne biti kometa koja će proći pokraj zemlje. U svoj će zemlji dvije trećine biti istrijebljene a trećina ostavljena. On će biti Antikrist kojega će na zemlju postaviti sâm Lucifer. Poruke Boga Oca upućene Eileen George tijekom 1982. Njeno se poslanje odnosi posebno na svećenstvo...Musliman. koja pred licem Božjim vape za osvetom tako proširila da se vrše u svim krajevima vaše zemlje. bila podvrgnuta brojnim operacijama. Nikada dosad nije nas još tako nešto pogodilo na sveopćoj državnoj razini.ta ubojstva nedužne djece.studenog 1992. Poruke Boga Oca Eileen George majka je osmero djece. Tu ću trećinu provesti kroz vatru. Čovječanstvo će spoznati čas svoje največe kazne.7-9). grijeh nečistoće koji se protivi prirodi. još će moćniji od njega . Dana 8.

Nakon puno godina borbe... A potom će zavladati dugi. Neće biti ničega za jelo. ali ovaj se provukao (hvata zrak). astronomi to otkriti.. te će crveno poteći u more. Oružje se nagomilava. Njen će ih plavi plašt zasjeniti. Ali.ustati u Siriji. Čitav će svijet trpjeti od gladi. jer Crkva ne ide nikamo. ali im nitko neće vjerovati.. Nakon petnaest godina. te će nastupiti trajan mraz i hladnoća." Izmjenit će se godišnja doba U razgovoru koji je s Eileen vođen u svezi toga razgovora. "Je li riječ o San Franciscu"? Bog Otac je odgovorio. Moj je Otac kazao da će poplave biti užasne. jer ćemo se prepirati oko nafte.. kako bi molili i promijenili stvari. te će ih naši projektili presresti.. Bit će to Antikrist. "A što je sa zlikovcem koji nosi turban? Hoće li to biti njegovo prvo djelo upereno protiv nas?. neke će se ipak provući i pogoditi New York.. Potresi su strašni.. odijelit će se doktrina i predaja. Atmosfera će se mijenjati i izazivati velike nevolje na zemlji. Ljudi će taj turban zvati "Sotoninim okom. Oh. "Moj je Otac kazao kako ga on već planira. i nosi turban. Moji se odabrani sinovi moraju promijeniti. Oče. Bog Otac je kazao Eileen: "Crkva se naginje poput tornja u Pisi. Bit će to kraj San Francisca. Bit će vrlo inteligentan i dobro opremljen za nuklearni rat. presretnuti su. Rat će tada već trajati." Dana 28. On će uzrokovati razaranje i patnju... "Petnaest. Nosi duge haljine. "Zemlja će se otvoriti i progutati ga. Strašan potres. "Moj Otac sada govori /vezano uz 'izmjenu godišnjih doba/ da će znanstvenici. Naš će ih radar otkriti...' "Oh. te će se Crkva stati rušiti. ulice i sve ostalo.. Rat će izbiti nešto kasnije. Izazvat će lom srdaca i suze. veljače 1982. Prevalit će se. Taj će Musliman na nas ispaljivati rakete. Prekriveni tako plavim plaštem. Vidjela sam kako se ruše veoma velike zgrade. Pred sobom će nositi zgrade. pa kako bismo pod time mogli živjeti." Eileen je upitala.. New Yorka. Znam da nas ne kažnjavaš. Bit će povezan s Rusima.. veliki mir.... Bit će gori od Hitlera. Bit će zapisano da je Bog progovorio Svome narodu preko jedne od Svojih malenih koju je ljubio i kojoj je povjerio Svoju riječ. Potom će se iz muslimanskoga naroda izdići Antikrist. oni će se u miru i skladu pridružiti slobodnome svijetu.. Mora postojati taj nevidljivi izvor vjere. Nitko neće preostati /u tim gradovima/... dulji negoli što je ikada vladao zemljom. crnu kosu. Bog Otac kazao je Eileen: "Svijetom će zavladati velika glad." Eileen je upitala koliko godina? Bog Otac je odgovorio. Zemlja će užasa pasti na koljena pred Marijom.. Neće ih se moći zadržati.. Nosit će turban. ali sve se to čini strašnim: glad.. znam da Si s nama sklopio savez. Možeš ljude upozoriti. a kada će sve to započeti?." Riječ je o mladom čovjeku. ona je kazala kako će glad biti "povezana s time što će planeti izmijeniti godišnja doba. Zemlju će potresati potresi. ukoliko se niotkuda ne pojavi apostol i progovori mudrošću Božjom. komunistima. Potres će započeti na dnu oceana. kako . Uzbunit će svijet. On će biti veliki Sotonin vladar.. potresi. ožujka 1982. kao i veliko progonstvo kršćana. nastupit će veliki mir.." Što se tiče Antikrista. San Francisco bit će progutan. Eileen je kazala "Isus mi ga je pokazao: ima brkove.. što će samo još dodatno otežati stvari. U godini koja dolazi. 'Bit će to New York.." Eileen je upitala. dugi mir.” Dana 3. Svima će nedostajati hrane.

te je njegova briga pri upravljanju ovog malenog utočišta utoliko veća i teža.' Mojsije pruži ruku prema nebu. Prikaz koji slijedi potječe iz jedne vizije brata Davida Lopeza. kao i molitvu. Doći će do velike diobe.29). i nitko se sa svoga mjesta nije micao. Svećenici će se okrenuti jedni protiv drugih i graditi utvrde međusobno.bi komadiće držao na okupu.. Danas postoji velika potražnja za njegovim knjigama. čije se mišljenje sve do nedavna smatralo ponešto pretjeranim. iako mu to teško pada. što mu znatno otežava kretanje i govor.21-23). Ovo je Očev čas. Bog Otac je Eileen kazao.tama "Pruži ruku prema nebu . tmina koja će se moći opipati. dok se poklapa i s mnogima opisanima u djelima oca Alberta Heberta iz Luizijane. Njegova je vizija poput mnogih drugih koje su se nedavno zbile. ali ih se neće slušati. i spusti se gusta tmina na svu zemlju egipatsku: tri je dana trajala. kao što je to bio slučaj još prije svega nekoliko godina. k tome još vrlo teško zamisliva. Brat David trpi od posljedica moždane kapi. I kraljevstvo joj prekriše tmine. te s ponavljanjem i sve većom jasnoćom porukâ. tri dana tame više nisu tek puka teorija. jer sam Zli kroči zemljom kako bi proždro Božji narod. Nastupit će velika tama. a ona je Crkvu već snašla. Kako se čas približava. Brat David živi na teksaško-meksičkoj granici u malom seocu po imenu El Ranchilo.10-11). Brat David hodočastio je već nekoliko puta u Međugorje. bilo je puno govora o tri dana tame. Poruka koju mu je dala Blažena Djevica Marija jest sljedeća ."3 Tri dana tame Deveto zlo . On dolazi Svome narodu kako bi spasio Crkvu. te nerado govori o tri dana tame. kao i protiv Namjesnika. ali se ne obratiše od djela svojih" (Otkrivenje 16. A u mjestima gdje su Izraelci živjeli sjala svjetlost" (Knjiga Izlaska 10. krov nad glavom..evo opisa njegove vizije u cijelosti: Poruka Blažene Djevice Marije bratu Davidu Lopezu . u pustinjačkom svetištu poznatu pod imenom Gospa od Blagosti. Bratu je Davidu dato na znanje kako treba o tome govoriti. Dana 23. Ljudi su grizli jezike od muke i hulili Boga nebeskoga zbog muka i čireva. Otac Hebert već gotovo dvadeset godina govori i piše o tim stvarima. Nakon što je osamneast godina proveo u franjevačkom samostanu... iako znade da je to danas vrlo vaška tema. "A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljetii zvijezde će s neba padatii sile će se nebeske poljuljati (Matej 24. "Ovo je iznimno značajno vrijeme za Crkvu. kojima će se pročistiti zemlja. Tri dana nisu ljudi jedan drugoga mogli vidjeti.rekne Jahve Mojsiju . "Peti izli svoju čašu na prijestolje Zvijeri. svibnja 1982. Kroz proteklih nekoliko godina..pa neka se tmina spusti na egipatsku zemlju. Upućivat će se upozorenja." Eileen je svećenicima predala poslanje od Boga Oca. David je tamo otvorio malo svratište u kojem pomaže nezakonitim useljenicima nudeći im hranu.

"Najvažniji način kojim možemo ostvariti ovu promjenu jest danas se obratiti i živjeti milosrdno. oni koji nisu u stanju milosti umrijet će od straha od strašnih zloduha koje će gledati. "Kazala mi je da će sati tame biti točno sedamdeset i dva. Trebaju se opskrbiti svetom vodom i blagoslovljenim predmetima. Vrlo je važno stvoriti zajednice. Bit će tako prestrašeni da će jedni druge ubijati i umrijet će u stanju grijeha. bit će ljudi koji će pokušavati prijeći rijeku (Rio Grande). jer će im Bog udijeliti ustrajnost. prema njenim riječima. Kada sam Djevicu upitao za to proročanstvo. te više moliti. te žene koje će rađati neće moći primiti nikakvu liječničku pomoć. Ne bojte se nikoga i ničega. i sve će biti čisto. Neće biti nikakvog onečišćenja niti u vodi. Moraju se vratiti životu svetosti i poslušnosti Kristu. čak i ona iz slavina u kućama. neće više biti niti jednoga zloduha u paklu. "Za vrijeme ta tri dana tmine. te provode život nutarnje molitve. "Povjerila mi je i dvije milosti koje ne smijem nikome otkriti. Ona nas upozorava neka molimo Gospodina da ti dani ne nastupe zimi. niti u zraku. čitanja Svetoga Pisma i primanja sakramenata. Ta će tri dana biti toliko tamna da doslovce nećemo moći vidjeti 'prst pred nosom'. odnosno unutarnje saveze. te neće biti kadri odolijeti duhovnim i tjelesnim nasrtajima. Kada bismo znali točan datum. ona mi je rekla samo. jer će Bog uzeti u obzir njihove želje i napore usmjerene ka nadvladavanju njihovih grijeha. nastupit će proljeće. biti upozoreni tri do tjedan dana prije no što do toga dođe. Idi u Miru Božjem. Rekla mi je. jer neće ništa vidjeti i utopit će se. "Čuvajte se onih koji postavljaju datume. Dani će tame biti vrlo teški za samce. Bit ću s vama u časovima tjeskobe i moja mi se djeca mogu obratiti za sigurno utočište. ispred kojega treba uvijek imati vječno svjetlo. kao što sam i preporučila. već iz ljubavi i želje za međusobnom potporom. neka ne očajavaju."Ne boj se triju dana tame koji će doći nad zemlju. Sve će biti zeleno. 'Molim te ne obaziri se na to. Djevica mi je kazala da zatvorim sva vrata i prozore i ne odgovaram nikome tko bi me izvana mogao dozivati. "Oni koji se bore protiv nekoga određenoga grijeha u koji stalno padaju. mojemu Sinu. "Ljudi ne bi trebali tražiti znamenja niti gubiti vrijeme na 'pogađanje' datuma. u kojima ćete moći primati pomoć od braće." To mi je kazala zato što. Moraju se zadovoljiti udovoljavanjem temeljnim životnim potrebama. te da ne bude trudnica pred porodom. Najveće iskušenje s kojim ćemo se susresti jest đavao koji će oponašati glasove naših bližnjih. Moja djeca moraju nastaviti dati zadovoljštinu za svoje grijehe. ali ne trebaju se bojati.' "Što se tiče mjesta u kojem živim. niti u rijekama. to su zlodusi koji te pokušavaju namamiti iz kuće. Anđeli dušom i tijelom uznijeti na Nebo. nakon mučeništva. te biti manje ovisni o materijalnim dobrima. Rastužuju me vjernici Zapada koji su odbacili znakove svojega posvećenja. Jednako tako trebaju izbjegavati one koji spominju revoluciju i pobunu. već također i razvijati nutarnji molitveni život svih svojih župljana. ljudi bi živjeli u iščekivanju toga dana i ne bi se obraćali iz ljubavi prema Bogu. te da će ih se moći odbrojavati jedino mehaničkim satovima. Nakon toga pročišćenja. te će ih. Budite ispunjeni Božjom ljubavlju preko molitve. "Djevica mi je kazala kako je Bog odabrao neke ljude koji će na početku ta tri dana tame postati mučenicima. Živite u stanju milosti. ako dođu zimi. "Najljepše je to što će ljudi živjeti od zemlje i raditi ne da bi preživjeli. Rekla mi je također i ovo. Oni koji spominju revoluciju i pobunu učenici su Antikristovi. kao i za . te razviti posebnu pobožnost prema Presvetom Srcu Isusovu. jer će oni koji žive moje poruke. Njih će Sotona napastvovati na poseban način." Ne bismo se trebali obzirati na datume. hladnoća će biti vrlo snažna. jer struje neće biti. ali im to neće uspjeti. postoji čovjek koji je nastojao proreći točan datum triju dana tame. Voda će biti kristalno jasna. Svećenici moraju skrbiti ne samo za vlastiti nutarnji molitveni život. a neće biti nikakvih umjetnih izvora topline. jer to nisu tvoji bližnji. Svi će biti na zemlji. jer. "U one dane. na početku ta tri dana.

a napose očevi obitelji. Crvena boja označava krv Isusa koji nas je otkupio.' I tako sam pomislio. Potom mi je kazala. pogani. u kojoj sam se pomolio pred Presvetim Sakramentom koji je bio izložen u kapelici. Krenuo sam nekoliko dana ranije. On će u svakom slučaju obraćenje prihvatiti i primiti. itd. moraju svoju djecu naučiti moliti. Tražio sam ljude koji bi me obeshrabrili oko pisanja ove poruke. jer one toga nisu vrijedne. itd. možemo se obratiti i iz straha od suda. 'Ako je istina ono što mi je rekla za moje . te mi je i on rekao da je zapišem. Važno je propovijedati o posljednjim stvarima koje se tiču ljudi: smrti. "Dana 11. snagom. Gospodinu je draže da se obratimo iz ljubavi. Propovijedajte izričito o svijesti grijeha. i to u dan kada će nebo biti plavo i bez oblačka. te više ne možemo gubiti vrijeme zanemarujući je. ali ja to ipak nisam učinio. Potrebno je da oni sav naglasak stave na poučavanje ljudi kako se obratiti. kao i svi koji su na to pripravljeni (pritom je važno shvatiti da pripravljeni nisu samo kršćani." Kako je brat David ipak naposljetku zapisao ovu poruku "Djevičinu sam poruku zapisao 11. Njihova je dužnost prenijeti poruku dalje i ne bojati se proslijediti je. 'Želim da zapišeš poruku koju sam ti dala u Međugorju prije no što je zaboraviš." Veliki znak "Prije velikoga stradanja. kako bih se pripravio za posjet Pape Ivana Pavla II. Njihova je odgovornost o svim ovim zbivanjima obavijestiti svoje župljane. Dodatna poruka svećenicima "Želim dodati još i ovu poruku za svećenike. te da je potom odneseš biskupu. Bilo je 11 i 45 kada sam. jer nas ljubi i želi naše spasenje. "Jednako bi tako trebali propovijedati kako se pripraviti za smrt. molitve će djece biti upravo čudotvorne. I tako sam se obratio svom duhovnom vođi. sa svojim smrtonosnim posljedicama. rujna /1987.. podariti im snagu i obraćenje i reći im neka se ne boje. pojavit će se znak. bez ikakva razloga. Na nebu ćemo ugledati veliki crveni Križ. a napose smrtnoga grijeha. osjetio sam kao da mi Gospodin govori da se premjestim u glavnu crkvu (kapelica u kojoj je izloženo Presveto nalazi se sa strane glavnoga dijela crkve). Oni će primiti milost tumačenja značenja Križa.roditelje s odraslom djecom. ako je potrebno. budući da je ta poruka već prije objavljena brojnim svetim ljudima. nadasve svojim životima pružajući primjer potpunoga predanja Kristu. novcem. a koje će Bog povesti putem Kristovim. ali. "Roditelji. Za vrijeme časova tmine. jer ima ljudi koji nikada nisu čuli Radosnu vijest. Bilo to iz ljubavi ili iz straha. Križ će ugledati svi: kršćani. Kip mi je tada otkrio neke osobne stvari o mojim prijateljima i svratio moju pozornost na činjenicu da još uvijek nisam učinio ono što je ona od mene zatražila. poslom. I tako sam pošao tamo i počeo moliti krunicu pred kipom Djevice Guadalupsdke. bezbošci.. ali ih nije bilo. budući da će izvana čuti njihove glasove. Trebali bi ih učiti također i da se odveć ne opterećuju materijalnim stvarima. Svećenici imaju obvezu voditi narod. Raju i paklu. dok sam se gotovo mjesec dana bio tome opirao. pošao sam u San Antonio u Teksasu. jedino što je važno jest da Mu se predamo./. Oko 11 i 40 prije podne. kao i krv mučenika što ih je Bog odabrao za dane tmine. kako se moliti u Duhu Svetom. Moji su me prijatelji poveli do jedne kapelice u mjesto Czestochowu. podigao oči i primjetio kako je kip oživio. sudu. kako bi je potvrdio. već svi oni koji slušaju Božji glas kroz svoju savjest). rujna.

U svakom slučaju. Zasad je još nejasno hoće li to biti "samo" Euharistijsko ili uistinu i Tjelesno kraljevstvo. svijet prolazi kroz razdoblje pročišćenja. Mudrost stoljećâ vezana uz kaznu Riječi Blažene Majke upućene sestri Eleni Aiello. zapisat ću poruku. ove mi riječi nisu nove. jer ne žele je svi niti prihvatiti niti razumjeti. Rekao mi je. Ona je namijenjena čitavome svijetu. budi oprezan. (Bratu Davidu je vrlo stalo do toga da shvatimo kako biskup Fitzpatrick nije službeno potvrdio ovu poruku). Velika kazna nastupa kada je kaos koji nas okružuje uzrokovan nevoljama na globalnoj razini. Zli će biti satrveni i uklonjeni. časnoj sestri iz Kalabrije. oni će moliti brda da padnu na njih i pokušati pronaći spas u spiljama. te će se sa svakom novom godinom razaranja pojačavati."'4 Vrhunac kazne Jesu li tri dana tame vrhunac kazne? Već nekoliko godina.prijatelje. niti moralne pogreške. jer će tvrdoglavo ustrajati u svojim grijesima. odlučio sam je zapisati. Bit će to vrijeme očaja za bezbožnike: povicima i sotonskim svetogrđem. 'David. dok se svakovrsni problemi samo nižu jedan za drugim. I tako. a u protivnom to neću učiniti. i sve se pokazalo istinitim. koja je bila utemeljiteljicom jednog redovničkog reda. Postojeće je stanje na Balkanu pokazateljem nečega što će se s vremenom proširiti.): "Smrt progonitelja Crkve koji se ne pokaju dogodit će se za vrijeme tri dana tame. Potom će osjetiti snagu svjetlosti nad tamom. gospodarske i društvene poteškoće. "Dva tjedna kasnije.' Razgovarao sam sa svojim prijateljima o onome što mi je Djevica otkrila o njima. "te riječi nisu nove. Oni koji preostanu. mislit će da je sâm na svijetu jer će čitav svijet biti prekriven truplima. Proteklih su godina bili izloženi jakim poplavama." U nastavku navodimo još neke Svece i vidioce koji su govorili o navedenim događajima. te će kazna biti najstrašnija ikad zabilježena u povijesti čovječanstva. snažnom potresu. Onaj tko preživi tamu i strah tih triju dana. Uzmimo primjer Filipina. Danas su crkve na Filipinima ponovno pune. Časovi su tame blizu. i koja je nosila Rane Kristove: "Oblaci iz kojih će sijevati vatrene munje i vatrena oluja proći će preko čitavoga svijeta. međutim. u njoj nema nikakve doktrinalne. Brojni će biti izgubljeni. erupciji vulkana na brdu Pinatubo. sada u miru/ i pokazao mu što sam napisao. ali uzaludno." . Glasovi iz prošlosti govore nam o tim događajima. Brojni vidioci vjeruju kako će kraljevstvo Isusa Krista u punini Njegove slave biti uspostavljeno odmah nakon tri dana tame. Neću te spriječiti da objaviš ove riječi. dok će svi koji se odbiju pokajati za svoje grijehe naći svoj kraj u vatrenome moru!" Sveti Gašpar del Bufalo (1786-1837. Kao što je biskup napomenuo bratu Lopezu. pošao sam do biskupa Fitzpatricka /biskupa Brownsvillea u državi Teksas. Pročišćenje nas vraća natrag k Bogu. ali. ako su mistici diljem svijeta u pravu. duhovne. u nadi da neće povjerovati i da se neće složiti. U većini dijelova svijeta vladaju ratovi. Ova poruka nije tvoja i ne smiješ je zadržati za sebe. kao i još nekolicini događaja katastrofalnih razmjera. pronaći će Božje milosrđe u mojoj snazi i zaštiti. budući da nisam imao više izgovora. Trajat će sedamdeset sati. glad. nije dogodilo." Blažena je Majka majci Eleni Leonardi kazala sljedeće: "Nepredvidiva će vatra sići nad svu zemlju i uništiti velik dio čovječanstva. To se.

od strane Pape Ivana Pavla II. Čitavu će zemlju prekriti velika tama koja će potrajati tri dana i tri noći." "Doticala bi bolesnike. i oni bi ozdravljali. Shvatila je kako je njena uloga ispaštati grijehe drugih. jedna će biti u obliku ratova. jednom oslobođene. Rusija. Evo nekih od njenih proročanstava: "Bog će poslati dvije kazne. dok bi. a nerijetko i bolesnu. Kada bi se našla na kraju sredstava za život.. s iznimkom nekolicine onih koje će Bog uskoro obratiti. Sveti Petar i Sveti Pavao. izuzev blagoslovljenih svijeća. kao i lijek kojim se one mogu ukloniti... propovijedat će po svem svijetu i izabrati novog Papu. "Nakon ta tri dana tame. mole krunicu." . rekla bi to Bogu. Druga će biti poslata s Neba. (u. "Gospođo. Nikada im nije odbila niti zadnju koricu kruha niti najdragocjeniji trenutak svoga vremena. s druge strane. to joj se razotkrilo i bila bi joj data spoznaja o tome. izagnanica u Rimu. učiteljicom i proročicom. ali samo nakratko. Onaj tko iz znatiželje otvori prozor i pogleda van ili napusti svoju kuću." rekla je ona. tako da će preživjeti samo četvrtina čovječanstva. Bilo je jednako i s pojedincima i s narodima. ljudi treba da ostanu u svojim kućama. odabran od Boga da se odupre oluji. Smatrala je kako je dobro živjeti od danas do sutra. koji će sići s Neba.. na mjestu će pasti mrtav." Blažena Ana Marija Taigi znala je posve sigurno sudbinu mrtvih. "Svi će neprijatelji Crkve. jednako kao i velikani i prvaci Crkve. Vjeru će se progoniti. Zahvaljujući ovom trajnom i nesvakidašnjem čudu. stradati po čitavome svijetu za vrijeme te globalne tame. Za vrijeme ta tri dana. Kršćanstvo će se potom proširiti po svem svijetu. željela dati novac. siromašna je supruga Domenica Taigia postala teologinjom. a zrak će biti ispunjen pošastima koje će biti usmjerene uglavnom na neprijatelje vjere. odbijala svaki poklon ili hvalu. Najmoćniji je prijatelji nisu mogli nagovoriti da im dopusti neka njenoj djeci pruže bolje uvjete od onih u kojima su rođeni. ljudi predani zlu će nestati.. Zrak će biti onečišćen zlodusima koji će se pojavljivati u najstrašnijim oblicima. dolazile zahvaljivati. prodirući pritom u dubinu njihovih duša. Za vrijeme će trajanja te tame biti nemoguće koristiti bilo kakvu čovjekovom rukom stvorenu rasvjetu. znani i neznani. te bi joj duše. 1878. ali ne samo na njih.. zvana "Malena Arapkinja"..). Jedna joj je kraljica. utemeljiteljica karmelićanskoga samostana u Betlehemu. Njen je pogled dopirao sve dqo krajeva zemlje i tamo otkrio ljude koje nikada prije nije vidjela. Čitavi će se narodi povratiti k Crkvi i lice će zemlje biti obnovljeno. Siromasi ovoga svijeta su. Sveti će Otac biti prisiljen napustiti Rim.. Crkve će biti zatvorene. Vidjela je čitav svijet onako kako mi gledamo pročelje neke zgrade. Trpila je na tijelu i u duši. upozoravala bi druge na kraj koji im se bliži. i njegovo će se ime slaviti po svoj zemlji. Podnosila je teška trpljenja za duše u Čistilištu. "kako ste smiješni! Ja služim Bogu. dolazili k njoj tražeći savjet ili pomoć. Iz njihovih će tijelâ isijavati velika svjetlost koja će počinuti na kardinalu koji ima postati Papom. Ništa se neće moći vidjeti. te vape Bogu za milosrđe. Naposljetku će zadobiti dar čudesa. Engleska i Kina pristupit će k Crkvi. Našli bi je zauzetu kućanskim poslovima. i On bi joj poslao sve što je trebala. a svećenike masakrirati. na što bi god usmjerila svoje misli. proglašena blaženom 1983. a On je bogatiji od vas. To je čudo potrajalo punih četrdeset i sedam godina.5"Za vrijeme tame koja će trajati tri dana. Jedan je letimičan pogled bio dostatan. vidjela je uzrok njihovih nevolja. te bi oni umirali svetom smrću. On je Sveti Namjesnik.Blažena Marija od Raspetoga Isusa iz mjesta Pau. i započet će na zemlji. revolucija i drugih zala. da je Isus združuje Svojoj žrtvi. poput ptica.

nalik na krv. te. Svi će zlodusi biti pušteni na zemlju. te će sve živjeti i rasti uz Moj Blagoslov u trajanju od trideset godina. Tiskano je sedam knjiga njezinih bilježaka na hrvatskom jeziku i tri na engleskom. Vidjet će Me prisutna tada.Marie de la Fraudais (19. Vani će se događati takve strašne stvari. To je znak da počinju velika trpljenja i crna tama. koju sam ti dao vidjeti. prekrivati lice zemlje. nikome ne otvarajte vrata! "Na mnogim će se mjestima u strahu okupiti više ljudi. Grijeh će sve zamračiti. "Bit će to Stado malo. bit će uistinu teška. te blagosloviti sebe i kuću svetom vodom i upaliti blagoslovljene svijeće. Jedna će svijeća dostajati za tri dana. niti potresi. Kao što si vidjela. kako bi ih uništili. Munje će prodirati u vaše domove. ali one neće gorjeti ako ljudi nisu živjeli prema Mojim Zapovijedima. zajedno s tri četvrtine ljudskoga roda. prolaziti nebom. Nevjernici kažu da Ja ne postojim i niječu Me. Nakon nevolja što ću ih pripustiti na Moj tvrdoglavi narod na zemlji. kako bi sami mogli uništiti svoj plijen. ali je svega tu i tamo bio pokoji preživjeli. tako će i biti. kao i cijelu čistu atmosferu. ona Rimokatoličke Crkve. dok će kazna biti globalnih razmjera. Nakon toga će otprilike desetak gromova odjednom pogoditi zemlju takvom silinom da će se cijela protresti.bez ljudi. Priroda. Ali. Sav će biljni svijet biti uništen. Jedino će blagoslovljene voštane svijeće pružati nešto svjetla tijekom te stravične tmine. neće ugasiti blagoslovljene svijeće. pa čak i Moja Učenja što ih propovijedam među Mojim slugama.. ima i ovo značenje: grijesi su ljudi tako crni da će otrovati sve na zemlji. zemlja je ostala pusta. mnogi pripraviti blagoslovljene svijeće. niti oluja. U one će dane biti jedan Pastir i jedna Vjera.. Glad koja će uslijediti nakon toga. da će oni koji se odvaže pogledati umrijeti. Oceani će svoje zapjenjene valove bacati zemljom. Sva Moja stvorenja koja prežive Velka stradanja vidjet će Me. ". te za tu tamu. Kasnije će se Moj narod ponovno okrenuti zlu i grijehu. sve do samog njenog središta. nakon tame. "S juga će doći snažan topao vjetar. po drugi puta. ali neće ugasiti blagoslovljene svijeće. jer ću biti blizu zemlje i sva će stvorenja na Zemlji čuti Moj Glas. dok će grmljavina potresti zemlju. koju sam uspostavio dok sam vidljivo hodio zemljom. Moji sinovi i Moje kćeri obdržavat će Moje Zapovijedi. Za taj će Dan i za taj trenutak. Crveni će oblaci. Ona će potrajati tri dana i tri noći. Što? Oponašat će glasove rodbine i prijateljâ. stoljeće): "Doći će tri dana potpune tame. da ljude pouče pravoj Vjeri. te će se ona pretvoriti u veliko groblje. Tijela će zlih. Tada ću s Neba poslati Svoje glasnike. jednako kao i ona pravednikâ. Sunce koje zagrijava zemlju simbolizira Mene. "Zlodusi će zavijati zemljom i dozivati mnoge. Ta će kriza nastupiti posve iznenadno. i ja ću lebdjeti nad njim. pa makar imali samo i ostatak blagoslovljene . a neki stradati. ostali ih neće moći zapaliti iz straha. Jednom kada taj užas započne. Nitko tada više neće moći reći da Ja ne postojim. dobro ih zatvoriti. Hrvatska – članica Trećeg Reda Svetog Franje Asiškog. Niti vjetar."8 Gospodin je Julki dao sljedeću poruku: "Tama. njegova Stvoritelja. Zahvatit će čitavu zemlju i izazvati strašne oluje. na Posljednjem Sudu. Poradi toga bi se ljudi trebali skloniti u svoje domove. stvorena od Boga. koji nisu stigli do kakva sigurna mjesta."7 Julka Šimašek (1921-19939) iz Našica. ali neće davati svjetlost u kućama bezbožnikâ. Ali. Bila je bogata mističnim doživljajima i proročkim vizijama. budući da Me se nigdje ne može vidjeti. onima koji vjeruju. Prekrasno je toplo sunce zasjalo nad zemljom i svim živim bićima na njoj. ustat će dobar i čist naraštaj i zemlja će obilovati Mojim darovima. Doći ću brzo i u sjaju. Henoha i Iliju. Iz iste će skupine neki preživjeti. ostala je prazna .

kada on u Pismima kaže: "Gospodin ulazi u sud s narodima. oni koji su dostojni Mojega Novoga svijeta. "Krvave suze koje teku iz mojih očiju najavljuju da će Velika kazna zadesiti čitav svijet.. Kažem ti. Kažem vam svima.. I donijeti novi život koji će obnoviti ono što je izgubljeno. u znak svoje žalosti izazvane ljudskim grijesima. ono malo ljubljenih koji su Mi ostali vjerni naći će utočište u Mojoj moćnoj sjenci. Velika će tama pasti na svijet. malena Moja.. došlo je vrijeme pročišćenja za sve čovječanstvo. Ne boj se. duše žrtve). "Jer. zlo će ići od naroda do naroda. "Jer. Gallagher naglašava kako cilj ozbiljnih poruka što ih je primila nije izazvati paniku ili bilo koga uznemiriti. i veliki će vrtlog prolaziti. kolovoza 1991. Posljednjih godina. "Zato vam kažem: iako će mnogi stradati. doći će do pročišćenja.Teksas Blažena je Majka također govorila o kazni. u posljednjim ćete danima shvatiti ove stvari.. kako ne bi vidjeli što se događa na zemlji. Moja će ruka stići svijet brže od vjetra. uvijek se ujedinjujte sa Mnom. Kraljica milosti. mladima i starima: Nitko ne zna niti dana niti časa.. Munje će sijevati kao nikada dosad. Dajem ti Svoj mir. Iako su Me mnogi /zaboravili/. Reci čitavome čovječanstvu neka se pripravi. on će potrajati tijekom ta tri dana i tri noći i neće se ugasiti. Zlodusi divljaju zemljom.). . Oni bacaju ugalj na žar Mojega gnjeva" (30. Oni koji su služili Bogu u Njegovome Svjetlu ne trebaju se bojati. Gospodin Euharistije kaže: 'Gle. te kako su Gospa i Isus obećali da se oni koji se ravnaju prema riječima Blažene Majke nemaju čega bojati." Jer. Reci čitavome čovječanstvu o Sedam Božjih pečata" (30. svojim Gospodinom i Otkupiteljem. od kraja do nakraj zemlje. gle. Oslobođeni su iz svoje jazbine.. srpnja 1988. siječnja 1991. gle. plaču krvavim suzama.. Jedina će svetlost biti Sin Božji i Čovječji.. Oni rastužuju Moje Srce. Ne boj se. Zato vam kažem." U poruci od 23. Žudim za dušama iz ljubavi." Lubbock. Kazne su pravedne. svibnja 1988." Kristina Gallagher: Kristina citira Jeremiju. večeras te pozivam da pišeš.svijeće. Gospodin Bog će imati Svoj dan osvete. jer Njegov će moćni mač biti krvav. gđa. u njemu će i cvjetati. Jao stanovnicima zemlje. vidioci (odnosno. Radujte se u Mom "Žaru Ljubavi.). u njemu će oni koji Mi ostanu vjerni imati vječni život" (13. Moja je božanska Volja da kušate gorčinu Mojih kazni. Jer. Neki će ljudi utonuti u dubok san što ću im ga ja poslati. Ne treba se ničega bojati Unatoč strahu što ga je osjećala za vrijeme i nakon te zastrašujuće vizije 20. rečeno joj je: "Dijete moje. Jer moja će desna ruka udariti grešnike koji se nisu odvratili od svojih grijeha. i ubijeni će od Gospoda. Brojni su te kušali pokolebati.. Julki je rečeno kako te krvave suze znače da je kazna neizbježna. vidi vjetrove kako se kovitlaju i snažno pušu upravljani Mojim moćnim rukama." Isus je kazao Kristini Gallagher: "Malena Moja.. Ja sam vaš štit.. svih rasa. kao i preko kipova. lipnja 1988.).." Kroz mnoge je godine Blažena Majka lijevala suze u svojim ukazanjima. Nebesa će se potresti. Gospodin Bog je ljut na narode i Gospodin Bog će imati Svoj dan kazni... kao i brojni kipovi.

Knjiga peta Novo razdoblje Trijumf Dvaju Srdaca 21. Drugi Duhovi i razdoblje Mira Ulazite u vrijeme velike pobjede moga Bezgrješnog Srca. bezbožnici se neće urazumjeti.. a bezbožnici će i dalje biti bezbožni. Mariju će Duh Sveti obznaniti na poseban način. govore ono što je već zapisano u Svetome Pismu. Blažena se Majka obratila Svećeničkom marijanskom pokretu. sve zajedno prizivaju slike koje nas čine vrlo nesigurnima u budućnost. te kako bi Mu se bolje služilo.jer njihove patnje neće izostati. nalik vašoj nebeskoj Majci.. Marijine su poruke vrlo jasne. Marija će u tim posljednjim danima zasjati više no ikad. "O Drugom Dolasku Gospodinovu. preko nje.-1716. Međutim. . prosinca 1978.."1 Dana 24.9 Vremena neće biti ugodna nikome na zemlji. "Ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka... Sotona će udvostručiti svoje napore i nasrtaje... Kao što je Gospodin rekao proroku Danielu. srpnja 1988. Poradi toga. Mnogi će se očistiti. te će mnogi pasti poradi njihovih prijetnji. bez mrlje ili nabora.. kako bi." Isus... nema druge sigurnosti od one življenja u jedinstvu s Bogom.. a umnici će razumjeti" (Daniel 12.). ubijeliti i prokušati..) pisao o našim vremenima. Rečenice poput "došla je velika kušnja za sve čovječanstvo. duhu ovoga doba.. Sveci i mistici. kao i posveti njenom Bezgrješnom Srcu.. Marija će podići apostole posljednjih vremena kako bi zaratili sa zlime. Oni će biti maleni i siromašni u očima svijeta. Isus postao bolje poznat. pokušavajući pritom zavesti i sve ostale duše (pa čak i one koje će se protiviti njihovoj pobuni). Ovdje ste kako bih vas oblikovala u novo srce ove Crkve. naša Blažena Majka. duše okorjele u bezbožnosti izazvat će stravičnu pobunu protiv Boga. stupica i zavodljivih obećanja. Blagoslovljene svijeće koje će vam biti jedinim izvorom svjetlosti. Drugi će Duhovi doći poput rijeke milosrđa i milosti koja će pročistiti Crkvu i učiniti je siromašnom i krjeposnom. Povest će okrutna progonstva i na putove vjernikâ postaviti strašne zamke. Blažena Majka spominje "našu sigurnost u tananim nitima Krunice i u Euharistiji. posvema obnovljene Duhom. poniznom i jakom. proroci. te će ih ostali članovi Tijela Kristova čak i progoniti.. kako bi povratila jadne grešnike koji su odlutali iz Božje obitelji.. lipnja 1990. živi će zavidjeti mrtvima". te razdoblju mira. Amerika će upoznati siomaštvo i poraz.9-10). svu lijepu. te će spoznati da su /među/ njima bili proroci. Znajući da mu je preostalo još svega malo vremena. te ostavljaju vrlo malo mjesta za bilo kakva dodatna tumačenja... Gospa ocu Gobbiju 28. Približavaju vam se Drugi Duhovi.. događajima vezanima uz Drugi Dolazak. a oni nisu poslušali njihova upozorenja" (18. Sveti je Ljudevit Montfortski (1673. dogodit će se kazna.

"Presveto me Trojstvo odabralo za Majku Drugoga Došašća. Doći će uspostaviti Svoje kraljevstvo u svijetu." Više mistika. Tamo vlada Krist u sjaju Svoga proslavljenog Tijela. kao i današnjih vidjelaca.. Sin obnavlja Svoju vladavinu milosti i svetosti. zajedno s čitavim čovječanstvom. te obnavlja lice zemlje. poniznosti i trpljenju. prosinca 1990. 'Kada Sin Čovječji dođe. kojega je čas. Njegov se prvi dolazak među vas dogodio u siromaštvu. jer je Isus želio poprimiti ograničenja. oslobađajući svako stvorenje od ropstva zlu i grijehu. da će se svi preživjeli iz jedne regije okupiti na istome mjestu."2 . biti poput prvoga. slične su: ".Riječi Svetoga Ljudevita Montfortskog i one Kraljice Neba. molitvi. a svijet neće biti spreman na Njegov dolazak. kolovoza 1991.. "Veliki Ga se čak neće niti sjećati. na primitak Isusa. još uvijek skriven među tajnama Očevim. koje vas očekuje. živite posred silnih pogibelji i nebrojenih trpljenjâ. Novo razdoblje prema kojemu putujete. prije Njegova konačnog dolaska o posljednjem sudu. svoga tvrdoglavog odbijanja Njega. te sam vam tako podala svojega Sina Isusa. bijedu i slaboću naše ljudske prirode. uznesenoga u slavu Raja. Njegovu ljubav i Njegov božanski sjaj. Duh Sveti izlijeva puninu svojih svetih darova. bile jasne. dok Bezgrješno Srce vaše nebeske Majke slavi svoju veliku pobjedu u svjetlosti svoga tijela.tamo gdje sam Ja. . Sin će vam doći po Svojoj Majci. kako bi je posvema preobrazio i tako oblikovao Novo Nebo i Novu Zemlju. zajedno sa svim zlodusima. nakon što porazi i iskorijeni Svoje neprijatelje. Kao što se ove noći dogodilo Njegovo rođenje. vodi sve stvorenje ka savršenome veličanju Presvetoga Trojstva. I tako se moje majčinsko djelo odigralo u tišini. hoće li naći vjere na zemlji?' Doći će iznenada.. međutim. Njegov će Drugi Dolazak. kao i pobune protiv Njegova zakona ljubavi." Marijine su riječi upućene ocu Gobbiju 15. koji s Neba silazi na zemlju. Hrvatska "Ali bit će ih tako malo. Sva je njegova moć uništena. podudara se s porazom Sotone i njegove vladavine posvuda. dok će čak i oni koji Mu pripadaju biti odveć zaokupljeni traženjem vlastitih probitaka. i zatočen u pakao. Gotovo nitko neće biti spreman primiti ga. uvodeći tako u spoznanje potpune istine. "Čak i u tom Drugom Dolasku. bogati će Mu zatvoriti vrata. Doći će poradi suda za koji će se čovjek naći nespreman. odakle više neće moći izaći kako bi udio svijetu.i zemlje. "Novo razdoblje što vam ga pripravljam. svjetlosti i života između Raja. kada je progovorila o Novome razdoblju. govori o vremenima u kojima živimo. te je moja majčinska dužnost pripraviti Crkvu. govore o vrlo neobičnoj ulozi što Joj ju je povjerilo Presveto Trojstvo: "Presveto me Trojstvo odabralo za Majku Riječi. To je Nebeski Jeruzalem. ljubljena djeco. Ona je kazala: "Novo razdoblje.." Otajstvo: odabir Presvetoga Trojstva Riječi Blažene Majke upućene ocu Gobbiju 8. Vezan je. koja se utjelovila u mojoj djevičanskoj utrobi. Otac prima Svoju najveću slavu od svakoga stvorenja koje odražava Njegovu svjetlost. Svijet će biti posvema prekriven tminom nijekanja Boga. kao i o Novome Razdoblju koje nas očekuje: Julka Šimašek iz Našica. gdje vi. djeco moja. u savršenom blaženstvu s Anđelima i Svetima . Hladnoća će mržnje još uvijek biti razlogom poradi kojega će putovi ovoga svijeta biti prazni. odgovara naročitom susretu ljubavi. takav će biti i Isusov povratak u slavi. skrovitosti i poniznosti. koji vam se vraća u slavi.

Kada su se spustili na tlo. Izgledala je kao da ju je zadesilo snažno bombardiranje. Ali." "Zemlja je preobražena u prekrasan vrt prepun cvijeća. Gospodin je rekao: "Julka.. Moji će se zakoni razlikovati od sadašnjih. Majke Božje. Ispunila je čitavo nebo." (31. Gospodin Isus je naredio neka prestane veliki sud. Iznad te guste tmine. te skratio /trajanje i silinu kazne/." Jednom se svećeniku učinilo da su se brojna proročanstva. Zemljina se površina rastrgnula i ispunila grotlima. Zrak je postao kristalno čist.. ". svibnja 1976.' Bog Otac i Duh Sveti naredili su neka sunce zasja na Zemlju obnovljenom snagom. po svojoj pameti. koji će sjajiti čistoćom duše i tijela. U ovom vremenu. Moja Mudrost i Moja Poniznost na svijetu se ismijavaju. Stoga ću preobraziti Zemlju.. Bit će to prekrasan rod. ljude koji će preživjeti veliku nesreću. te. zajedno sa svim zlodusima. ali ne vidim niti jednoga . Gospodin je kazao: 'Odijelio sam živu zemlju od one mrtve. Preko toga je čitav postupak pročišćenja znatno produljen. jer će Moje Božanstvo biti prisutno u svemu.)." "Oblikovat ću Zemlju i obnoviti. tako će i biti. te će biti ljepša negoli što je to sada. Jedino su mjestimice preostale posve male površine.. Preko njihovih molitava i žrtava. izmjerit ću Zemlju Svojim Mjerilom i urediti je u skladu sa Svojim Planovima. Gospodin je odgovorio: "Nalazimo se u jednom području neposredno nakon velike kazne. Kupaju je žarke zrake sunca i obavija blistava čistoća. Gospodin Isus je progovorio ovako: "Stravična crna tmina predstavlja smrtne grijehe što su ih ljudi počinili.). ljudi žive daleko od Mene. " Vidjelica je primijetila: "Moj Gospodine Isuse Kriste.. već jedino doline i brda" (21. a pojavio se Gospodin Isus. postignuta su brojna odlaganja. kako bi Me mnogi mogli vidjeti i nebrojeni čuti. nemoguće je odložiti jedan dio. Vidljivo ću sići među Zajednice maloga stada koje će biti Kraljevstvom Moje Presvete Majke. nestala u užasnome ponoru. što će ga začuti nakon Velikoga suda. u skladu s Mojim Zakonom. Ljudi čije ću živote poštedjeti. Ako sam odgodio jedan događaj ondje. ali sva je Zemlja opustošena!" Nije se moglo vidjeti niti jedne kuće. štovat će Moje Sveto Ime. Sve se doima prozirnim. Anđeo je otišao. Bio je odjeven u bijelu haljinu i plavi plašt. te se činilo kako je zemlja nanovo rođena. kako bi živjela u Mome Duhu. a da se pritom ne odgode i svi ostali događaji. listopada 1974. i ona će biti nova. kao što je to bilo i predviđeno. zahvaljujući tome. Živoj sam zemlji dao Milost Svoje Mudrosti. Njihova će srca potresti Moj Glas. Kazna je prošla!" Vidjelica: "O. "Nakon nekog vremena. urednim i čistim. te je. Jedan je Anđeo sišao s Neba i ovako dozivao vidjelicu: "Pođi sa mnom!" I dugo su vremena letjeli nad zemljom u pravcu juga. Gospodine. još davno trebala ispuniti. koji je bio odijeljen od tame. Poći ću među Svoja stvorenja. Ne vide se više planine. Tada se strašna tmina povukla sa zemlje. velika nevolja neće biti onako teška kao što je to bilo prorečeno. "Na zemlji je puno duša žrtve. Gospodin Isus na to je ovako odgovorio: "Kao što je prorečeno. odgodio sam također i druge. pojavio se prekrasan mladi Mjesec. Veličanstveni mladi mjesec predstavlja Malo stado.."Stravična se crna tmina podigla na sjeveroistoku. te priznati da sam Ja Živi Bog s Neba. a napose preko posredništava Marije. "Gospodin Isus i Njegova Nebeska Majka spustili su se na svoj prethodni položaj. pa niti kolibe. a napose ona vezana uz upozorenje i veliko čudo iz Garabandala.

dolazi vrijeme kada će lice Zemlje biti obnovljeno. vidjet će Me o Sudnjem danu. godine čitav svijet posvetio Mariji. U tom ćete trenutku biti pod Mojom Zaštitom. Nikad joj nije otkriveno kada niti na koji način će se ovi događaji zbiti. svibnja odredio kao Blagdan Marije. pa ipak imam tek nekolicinu gorljivih svećenika i redovnika. Međutim. i ona je provodila život u trpljenju.. morat ćeš prijeći najmanje stotinu ili čak i dvije stotine kilometara. Sotona i grijeh bili su posve poraženi i nestali su. Međutim. "Isus mi je u viziji pokazao da će. Isus ju je odabrao da trpi kao duša žrtve za svećenstvo. koje se odnose na jedno buduće razdoblje mira. Kada je odjednom ugledao žive ljude. Ostat ćete onako kako ćete se zateći u tom trenutku. dodao je Gospodin. a 31. a opakima strah i stradanje. Sestra Natalija Sestra Natalija mađarska je redovnica rođena 1901."3 Sestra Natalija.. prije no što se sretnete. Slijede poruke iz nekolicine ukazanja. poput većine ostalih mistikâ apokalipse koji govore o toj temi. kada ću doći u Slavi kao Bog Neba i zemlje i svega stvorenoga. kao znak dolaska kazne na svijet. čovječanstvo živjeti anđeoski čist život.. Neki će umrijeti. Međutim. nakon što je proživjela i pritisak komunističkoga sustava u Mađarskoj. Gospina je ukazanja stala primati u vrlo ranoj dobi. te neće više biti vremena ni za što. Jedan Bog u Nama u sve vjeke Vjekova i u bogobojaznim dušama koje Mu se utječu i žive u skladu sa zakonima Njegovim. Poput mnogih Svetaca Božjih. Na temelju. Najvažnija joj je zadaća bila svijetu prenijeti Isusovu želju da čitav svijet prepozna Njegovu Majku kao "Pobjedonosnu Kraljicu Svijeta". približio mu se i kazao: "Klanjam Ti se. sreća i božanska radost označavaju budući čisti svijet. Ti si Sâm došao da me usrećiš! "Gospodin Isus mu se posve približio. Papa Pio XII je 1954. Sa zemlje će se uzdići glasni vapaji. Spasitelj mi je pokazao kako beskrajna ljubav. dok će ostali preživjeti . Prepoznavši Gospodina Isusa. pomilovao ga i utješio: "Naći ćeš ljude koji su još uvijek živi. "Potom je Julka na jugu zamijetila jednog postarijeg čovjeka. koji snažnim glasom pozivaju mrtve duše neke se probude iz svoga smrtnoga sna. i poruka što ih je primila sestra Natalija. "Slavljeno i hvaljeno budi Presveto i Nedjeljivo Trojstvo. prvenstveno poradi prodiranja bezbožnosti u svetišta Crkve. Kraljice Svijeta. Približavao se teškim koracima. Dobrima ću tada biti radost. nakon pročišćenja. Gospodine Isuse Kriste. koja je u vrijeme pisanja ove knjige još uvijek bila na životu. kao i konac svim lažima.). kao i da bude glasonošom za svijet. Ne znam kuda bih pošao da nekoga pronađem. Nakon velikoga stradanja. svi će krajevi zemlje biti preobraženi" (listopad 1975. Oni koji ne vjeruju da Ja Jesam. Bože Moj! Zahvaljujem Ti što si se udostojao doći ovamo! Sâm sam i iscrpljen. Bit će strašno! Radi toga se pojavljujem s Krvavim Suzama. Budi siguran da ćeš ih pronaći! Upozoravam vas preko svojih izabranika i proroka. . znala je da će nakon njih Crkva biti drugačija. preljubu. djelomice.čovjeka!" Gospodin se Isus na to samo nasmiješio. Vidjela sam kako se Božji blagoslov obilato izlijeva na zemlju.sve u skladu s voljom Božjom. Doći će kraj grijesima protiv šeste zapovijedi. ovoj pobjedi mira pretpostavlja vladavinu velike pomutnje i straha u Crkvi. iznenadio se i zaustavio. prije Moga Drugog Dolaska.

"6 Poruka Blažene Djevice upućena 31. One koji Mi pripadaju opečatio sam Svojim pečatom. Sve će biti zeleno i sve će biti čisto. čak i ona iz slavinâ u kućama. druge Duhove.' Marija. Ljiljan simbolizira pročišćenje svijeta. upravo onako kako je Bog spočetka to bio i zamislio. očišćena i obnovljena velikim trpljenjima. čak i onda.. Proživite ovu novu godinu u mom Bezgrješnom Srcu: ono je utočište što sam vam ga pripravila u ovim vremenima. budući da struje neće biti. . opterećenima trpljenjima kako za pojedince. Kako se budemo približavali kraju svijeta. niti u zraku. te da će ih se moći brojati jedino mehaničkim satovima. tako i za čitave narode. Uz pomoć ove molitve. Sve zlo više neće postojati. koji su pretrpjeli kazne. pa i na one buduće koji vas očekuju. Ja sam navještaj novoga razdoblja. te ishoditi toliko željeni dar mira. U tom će satu milosrđa čak i najgori od najgorih. imati posljednju priliku za obraćenje. Vaša će se trpljenja pojačati s pojačanjem kušnje što je već započela. ta će jednostavnost i siromaštvo naići na sve šire i šire prihvaćanje. Ona će biti Kraljicom nadolazećega doba. Neće biti onečišćenja niti u vodi. te da će biti siromašna. kada će čovječanstvo živjeti kao da grijeha nema. Svi će biti dobro upoznati sa svojim dužnostima. Kada Moja Bezgrješna Majka satre glavu zmiji. u kojoj ste združeni sa Mnom.: ". Majka svih vjernih. Voda će biti kristalno bistra. nadolazeće vrijeme Raja. ako živite sa mnom. kao što je to bila i na samome svome početku. neće više biti sredstava kojima bi se gradile velike palače ili nosila urešena odjeća.." Isus nadalje objašnjava: "Moja će Bezgrješna Majka svojom Kraljevskom moći poraziti grijeh. Molite i činite pokoru. Nakon ovoga pročišćenja. tako da nikakve titule više neće biti potrebne. niti u rijekama. zatvorit će se vrata pakla." Blažena je Majka nadalje rasvijetlila ove događaje u poruci upućenoj ocu Gobbiju 1. kada nastupe Veličanstveni mir i Vladavina ljubavi. tako da niti oni u ovome letu neće biti izgubljeni. prosinca 1986. "Vidjela sam da će.. Kolorado "Čak i nakon što se dogodi kazna. siječnja 1991. treba vas pripraviti na rađanje Novoga razdoblja koje dolazi na svijet."5 Terezija Lopez. U dubokoj tami ovoga vašega vremena. nastupit će proljeće. Bit će to vrijeme u kojem će čovječanstvo povratiti ono što je bilo izgubilo u Raju. te Veliku pobjedu Bezgrješnoga Srca.. Anđeoske će čete biti dijelom toga leta. Bit će to Novi svijet i Novo razdoblje. Denver.4 Brat David Lopez. Teksas "Rekla mi je da će sati tame biti točno sedamdeset i dva. a mi ćemo se nalaziti u trajnome Raju. Uz pomoć ove molitve. Molite Krunicu s ljubavlju i pouzdanjem. preostat će još sat vremena milosrđa. kaznu.Obnovljena Crkva Sestra Natalija govori o obnovljenoj Crkvi: "Isus mi je rekao također i to da će se Crkva. čime će se uistinu moći izmijeniti lice zemlje. Na zemlju će se smjestiti Novi Jeruzalem.Veliko trpljenje koje vas očekuje. možete zadobiti milost promjene srdaca. možete utjecati na sve ljudske događaje. pojavljujući se pritom u različitim oblicima. kako bi On što je prije moguće izveo čudo Drugih Duhova svetosti i Milosti. Marija je kazala: "Molite i zazivajte Duha Svetoga. Nakon kazne. vodit će život dušâ. ocu Gobbiju odnosi se na pročišćenje. biti samo 'jedno stado i jedan pastir. ponovno odjenuti u poniznost i jednostavnost.

nakon čega će ljudi bez ikakve dvojbe uništiti jedni druge i svijet dovesti do njegova krajnjega konca. kako nikada ne smiju griješiti onako kako su griješili njihovi preci." Brojni bi dobri ljudi bili pošteđeni mučeništva. Ali. Kako se budu rađala djeca koja neće ništa znati o proteklome dobu i njegovoj propasti. Djeca će se današnjega naraštaja vraćati kućama okrijepljeni prizorom trajnoga znaka i njegovom snagom. poput i svih ostalih prije njih. u srcu svakog čovjeka. Neophodno je shvatiti kako sve ono što je ona kazala i dalje vrijedi: do mira će svakako doći. što će se svakako zbiti. ukoliko se njeni zahtjevi ne uzmu ozbiljno u obzir. Bol i trpljenja svakako mu prethode. ili pak kazni. glad ne bi poharala narode. Čak i sada. Trajanje je toga mira neodređeno. Sveti Ljudevit Montfortski napisao je sljedeće o Drugom Dolasku. progon Crkve i Svetoga Oca. što ga je Gospa obećala u Fatimi. prethodile su dugom iskazu o nedaćama za koje je prorekla da će snaći svijet." Razdoblje će mira. dok će oni koji će preostati. po kojoj je došao i prvi puta. zavladat će mir: prije svega. ili da smo je poslušali u bilo kojem trenutku dok nam se ona kroz sve ove godine obraćala. jer će im on na neki način . doći. koje je obećano na tako živopisan način.svjedočanstvo grijeha proteklih naraštaja. Trajni će ih znak uputiti. zavladat će mir." Kako su godine prolazile.već možete doživjeti odsjaj novih vremena koja vas očekuju. "Ta će djeca. potkrepljujući tako učenja njihovih roditelja. jao! Eto otajstva koje nije shvaćeno. u svojim objašnjenjima toga Novoga razdoblja. na tako izvjestan i savršen način." Ove riječi nade što ih je izgovorila Gospa Fatimska. niti o upozorenju. dopuštajući našim srcima neka ih od grijeha očisti oprostu sklona Božja milost. Prvi je puta došao tajnovito i skriveno. a potom i u čitavome svijetu i u cijelome društvu. a više otvorenom. napastvovana grijehom. Neka svaki jezik umukne. kako bi ovdje uspostavio svoje kraljevstvo. a o kojima govore Pisma. Njegov će se drugi dolazak razlikovati od prvoga. započinjući tako razdoblje mira. kao i njihova djeca. čudu. Marija je postajala manje zagonetnom. glad. Da smo je od početka slušali. za vrijeme "posljednjih upozorenja". U protivnom će mir što su ga baštinili ponovno biti izgubljen. mogli smo spriječiti "ratove. ako odgovorimo pokajanjem. te zašto sada vladaju mir i jedinstvo. naći će se. moći posjetiti Garabandal i promatrati znak ." Do drugoga svjetskoga rata u tom slučaju nikada ne bi niti došlo. biti baštinicima toga Novoga razdoblja. ako ljudi budu činili kako im ona kaže. čiji je neizbježivi dolazak Marija prorekla."7 Razdoblje mira "Ako ljudi budu činili kako im kažem. jer će se oba Njegova dolaska dogoditi po Mariji. Novo razdoblje Trajni će znak najaviti "Razdoblje mira. kao i o Marijinoj ulozi u tom vremenu: "Kada moj slatki Isus po drugi puta dođe na zemlju u Svojoj slavi. Rusija bi već bila obraćena. ona nas uvjerava kako će nam biti dato "stanovito razdoblje" mira. za svoje putovanje neće odabrati drugi put doli Mariju. dok će drugi puta doći na upravo savršen način. te ne bi mogla "širiti svoje zablude čitavim svijetom. Mir se može narušiti grijehom. objašnjenje zbog čega je stari svijet morao doći k svome kraju. kao i upozorenje za budućnost da ljudi više nikada ne smiju toliko uvrijediti Našega Gospodina. No.

Gospodin Bog." Drugi Duhovi Dana 22. Ponovno će Me se častiti.. svake sjenke grijeha i tako se mogao otvoriti blagoslovu novog zemaljskog raja. studenoga 1992. gdje će svaka suza biti otrta s njihovih očiju.. Okoliš. Isus Krist obnoviti Svoje slavno kraljevstvo. Novi Jeruzalem.I stvarate prebivalište Božje među ljudima. radi posljednjega suda. Evo naše nade za budućnost u kojoj će sve postati novo: ". te će spoznati svoju grešnost.). "Ja." Lubbock.. Poradi toga vas moli da s vjernošću ustrajete u cenakulima na koje sam vas potakla. slaviti i uzdizati.... koja govori o Novom Jeruzalemu. grijehu i zlu.. Na takvome će svijetu. svibnja 1991. jer je dijelom Njegova Božanskog poslanja sav stvoreni svijet povratiti k savršenom veličanju Oca. te će nam Gospodin obznaniti sve što bude potrebno.. Teksas "Nisam došla ovamo kako bih vas pripravila za blagdan svojega Uznesenja. Tajne će nam biti otkrivene.: "... te strašne kazne. stvorit ću sve novo.. obnovljenom savršenim životom u zajedništvu s Ocem. Grijeh će biti odagnan i očišćen sa zemlje. kao i sve ostale stvari. i stvorilo novo nebo i nova zemlja. kolovoza 1988. Blažena je Majka ocu Gobbiju. vašu Majku" (11. Narodi će Me ponovno zvati svojim Bogom. Kako se događaji u svijetu budu nizali. i sve ostalo. izmijenit će se natrag na sliku Božju. slušajte Mene. Blažena je Majka preko oca Gobbija kazala: "Sveti će Grad naposljetku okupiti onaj dio čovječanstva koji je otkupljen i spašen. niti razdora. te će se sve stvorenje otvoriti kako bi primilo Sveti Grad.. jer staro uminu. jednom kada se u potpunosti oslobodi od robovanja Sotoni.. niti tjeskobe. kao /što će uminuti/ i njihove uvrede uperene protiv Mene. te više neće biti smrti." Dana 8. kako bi se obnovilo lice svega stvorenoga... novu zoru. preko pročišćenja. upravo kako je On to bio i namijenio i za Adama i Evu. Zadaća je Duha pripraviti čovječanstvo na posvemašnju promjenu.. Majka Božja je po Svećeničkom marijanskom pokretu to potvrdila u poruci od 19. Staro će uminuti. novi mjesec. studenoga 1989. kako bismo se pripravili za dane koji dolaze. sadrži utjehu i nadu za budućnost. kako bi svi mogli postati Njegovim narodom. očistiti ga gorućom vatrom Duha Svetoga. kako bi djelo Njegova božanskoga otkupljenja doseglo svoje savršeno ispunjenje.. s Neba sišao.). .rasvijetliti umove i zapaliti srca. pročišćujući ih nakon što se približe njegovoj slavi. Grješni će grad tada nestati." (1. Draga moja dječice. prosinca 1992. kazala sljedeće: "Isus Krist jest Kralj. povodom svetkovine Krista Kralja. već kako bih vas pripravila na dolazak mojega Sina. kako bi bio posvema oslobođen svakog zloduha. velikih stradanja. niti žalovanja. srpnja 1988. i potaknuti ih na pokajanje. oni koji se budu kretali u Duhu primit će rasvijetljenje zahvaljujući kojemu će razumjeti Evanđelje i njegove poruke. kako bi se znali dostojno pripraviti. dok će oni biti Moj narod. Novu Subotu. te život krene dalje svojim tijekom. Svaka suza bit će otrta Poruka upućena po ocu Gobbiju 1.

"Učinite sve što vam kaže." Vrijeme preispitivanja Dana 14. Vidjeh Sveti Grad. stresamo vam sa sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo Božje!' Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu" (Luka 10. što Jahve traži od tebe: samo činiti pravicu.. urešen kao zaručnica koja čeka svoga muža.1-12). šaljem vas kao janjce među vukove.što je dobro."Ugledah novo Nebo i novu zemlju. Idite! Evo. tada će se naši životi dramatično izmijeniti u sljedećih nekoliko godina. koja nam se nogu uhvatila. kao i u djelima prošlih i sadašnjih prorokâ. Novi Jeruzalem. . najprije recite: 'Mir kući ovoj! Bude li tko ondje prijatelj mira. vratit će se na vas. ni torbe. Čini se kako na Nebu nema mjesta pregovaranjima. u Naučiteljstvu Crkve. Isus ovako poučava svoje učenike: "Nakon toga odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Nebo je glasno progovorilo. Pozvani smo na različite zadaće. kako biste sa mnom pošli ususret Svetome Gradu koji će sići s Neba na kraju bolnoga pročišćenja i velikih stradanja u kojima proživljavate ova posljednja vremenâ. jedite i pijte što se kod njih nađe. u molitvi. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Ta vrijedan je radnik plaće svoje.. jer staro Nebo i zemlja uminuše i mora više nema. ali radnika malo.milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi.. iziđite na njegove ulice i recite: 'I prašinu vašega grada. Kao što je Blažena Majka kazala poslužiteljima na svadbi u Kani. u skrovitosti. U odlomku koji slijedi. ako se želimo prilagoditi Duhu Novoga vremena. Ako li ne. Apostoli Posljednjih vremenâ Objavljeno ti je. u španjolskome mjestu Garabandalu." I tako Mistično Tijelo Kristovo nastavlja utirati nove putove. vođeni miomirisima. U toj kući ostanite. i nama je tako činiti. Plovimo nepoznatim vodama. čovječe. a Nebo nam je dalo neke smjernice koje nam valja slijediti. Ne prelazite iz kuće u kuću. na blagdan Tijelova. u skladu s našim odgovarajućim životnim položajima. Marija je. lipnja 1979. Kao što je Marija svoje majčinsko djelo obavila u tišini. Ne nosite sa sobom ni kese. te nam mjesta ukazanjâ pružaju jedinstvenu priliku za daljnje jačanje našega duhovnoga oblikovanja. jer će Euharistija ponovno biti srcem i središtem cjelokupnoga života Crkve. I nikoga putem ne pozdravljajte.. valja pomno preispitati. I kazujte im: 'Približilo vam se kraljevstvo Božje!' A kad u neki grad uđete pa vas ne prime. počinut će na njemu mir vaš. kao i teologiju. te u poniznosti." 22. jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu." Mihej 6.8 Ako je istina ono što je napisano u Evanđeljima." "Kad u koji grad uđete pa vas prime. Ona nam pokazuje put prema Isusu. ni obuće. U koju god kuću uđete.. Naše navade. Dopustite neka vas privuče zanos vaše Nebeske Majke i slijedite me. Govorio im je: "Žetva je velika. preko oca Gobbija progovorila sljedeće: "Njegovo će slavno kraljevstvo zasjati nad svime u trijumfu Njegove Euharistijske Osobe.

kao i Njegova presveta Majka. nepismena još u razmjerno odrasloj dobi. a David najmlađi u velikoj obitelji . ali su ga ipak poslušali. kako bi bolje zavodila umove i tako veliki broj moje djece odvodila od istinske vjere. te odlučno raskrinkavati pogibeljna krivovjerja koja se stavljaju pod krinku istine. Marija nas je preko oca Gobbija potakla da budemo odlučni u svojoj ulozi "Apostola Posljednjih vremenâ. koji će. te će biti prosvijetljeni njenom svjetlošću. s jakošću malenih. a drugom graditi. Isto vrijedi i za nas danas. pa je pozvan na bitku. pak. Poziv prorokâ Poziv prorokâ na propovijedanje Riječi Božje neobičan je. morate." Uloga je apostola propovijedati Evanđelje svim sredstvima i talentima koji su mu podareni. Nikada nije odmjeravao snage. Ne osvrće se na rasu." Kada je riječ o vjeri. Danas je potrebno poznavati svoju vjeru. dok su sve ostalo prepustili vjeri. podržavani njenom rukom. Poruke se Evanđelja i mistikâ podudaraju. Neki su proroci. Mojsije odgajan i omiljen na faraonovu dvoru. Kroz sve su to oni gubili stare prijatelje i stjecali nove. učitelji. vođeni njenim duhom. snažno propovijedati Evanđelje. Tek sada možemo vidjeti koliko su bili u pravu. Dani usputnoga obdržavanja naše vjere. Pisma nam govore o tome kako je Izaija bio aristokrat. koji su.. te je poučavan u umjetnostima i jezicima. Nerijetko su bili nesigurni u sebe kada bi primili poziv. iznoseći njegovo tumačenje koje je racionalističko. "Kao apostoli posljednjih vremenâ. Sveti je Franjo Asiški rođen u obitelji bogatoga trgovca. biti odabrane kako bi se suprotstavile neprijateljima Božjim. Te će velike duše. Don Bosco je bio zaigrani dječak rođen u velikom siromaštvu. U gotovo svim su slučajevima polazili od ono malo znanja kojim su raspolagali. Odlikovat će se naročitom pobožnošću prema Blaženoj Gospi. Pape i kraljevi dolazili bi k njoj tražiti savjet. obilovati posvuda. iako je politička klima njegovog vremena bila nesklona osvajanju mladih srdaca za Krista. Ilija se nikoga nije bojao. napose na kraju svijeta. uvijek predstavlja većinu. čija su djela nadahnula već brojne naraštaje. Brojni među ovim ljudima nisu imali ništa drugo zajedničko doli činjenicu da ih je Nebo odredilo za propovijedanje Evanđelja bez rezervi ili nagodbi. pa će se jednom rukom boriti.Dana 8. razderali Isusovo Evanđelje na komadiće. morate hrabro navješćivati istine katoličke vjere. ojačani njenom okrepom. koji naizgled nije bio obdaren nikakvim vrlinama što bi inače trebale krasiti jednoga vođu. Žito se odvaja od kukolja i pečat se Neba stavlja na čela onih koji su s Bogom (Otkrivenje 7. jer ćemo u protivnom biti bacani poput maloga čamčića u olujnoj noći. humanističko i posve krivo. te su ozbiljnost i žurnost Nebeskih poruka dosegle dosad nezapamćenu razinu. Sebi moraju podići velike Svece koji će ostale Svece nadići u svetosti onako kako cedri libanonski nadvisuju nisko rastlinje. nema razlike između poruke Evanđeljâ i Marijinih govora Svećeničkom marijanskom pokretu. budući da Bog. dok je danas serafskom naučiteljicom Katoličke Crkve. zbaciti i smrviti . pastiri i evangelizatori. Marija je rekla: "Kao apostoli posljednjih vremenâ. Bog je gledao u srce. nalik su danima otključanih vrata .3-4). spol. ali i sada. lipnja 1991. sa svjetskim ugledom. Pa ipak.stvar su prošlosti. koji nije mogao pohađati školu poradi nedostatka sredstava. ili pripadnost nekom određenom društvenom stališu. budući da Svevišnji. zavedeni lažnom znanošću i ispraznom slavom. Sveta Katarina Sienska bila je najmlađa od dvadeset i dvoje djece. ali ti proroci i sveci nisu marili za ljudsku mudrost.mali pastir. uz još jednu osobu. Sveti je Ljudevit Montfortski govorio o danima što ih upravo proživljavamo: "Rekao sam da će se to zbiti. izdržati oholu snagu velikih i učenih. ispunjene milošću i revnošću. Jednom će se rukom boriti. Vatre su nas pravde sustigle. po odrastanju je osnovao red Salezijanaca.

. Njegov se poziv upravo u tome i sastoji. Bio je ujedno i svjestan svoje grješnosti ("Jao meni. prije nego što iz krila majčina izađe. jer bi time sâm previše izgubio. prekorio zato što spava sa ženom svojega brata. u usta tvoja stavljam riječi svoje. ja ne umijem govoriti: dijete sam. Odlikovao se dobrim obrazovanjem i velikim znanjem. Tada on postaje Božjim čovjekom svojega doba. propadoh. ja te posvetih. jednog nedjeljnog jutra ušetali u našu crkvu. Otežaj salom srce tom narodu. i zemlja ne postane pustoš. Ivan Krstitelj nije štedio riječi kada je vlastodršca svoga doba. Izaija je potom pristao biti posrednikom. njegova je nepravda izbrisana. On se osjeća nedostojnim. svojim će riječima i primjerom čitav svijet privesti k istinskoj pobožnosti prema Mariji. i ostane li u njoj još desetina. dok Jahve daleko ne protjera ljude. za proroka svim narodima postavih te. Gle: postavljam te danas nad narode i kraljevstva. Kada bi Ivan Krstitelj. gle. idolopoklonike zajedno s njihovim idolopoklonstvima. da gradiš i sadiš" (Jeremija 1.' A Jahve mi odvrati: Ne govori: 'Dijete sam!' Već idi k onima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti."1 Izaijin poziv Izaija je bio jedan od najvećih biblijskih proroka. Evo što je o tome sâm napisao: "Tad čuh glas Gospodnji: 'Koga da pošaljem? I tko će nam poći?' Ja rekoh: 'Evo me. pa možda čak i tri četvrtine vjernikâ. te griješnike zajedno s njihovim bezboštvima. Time će si steći brojne neprijatelje. Heroda. budući da bi im njihovi stavovi bili pretjerani.8-13).. te mu je rečeno. ustalo i izašlo. Slične su okolnosti okruživale Jeremiju. i uvijek će zahtijevati suprotstavljanje tome da ostane status quo (stanje kao što je) neće pružiti potporu promjeni. dotače se usta mojih i reče: Evo. al' nećete razumjeti. te da će se kraljevstvâ uzdizati i propadati.4-10). Oni koje Bog poziva primaju milost propovijedanja Njegove riječi. te ga je to doslovce stajalo glave. ili bilo koji od biblijskih proroka. jer čovjek sam nečistih usana"). Panj će njihov biti sveto sjeme" (Izaija 6.' On mi odgovori: 'Dok gradovi ne opuste. što bismo pomislili? Vrlo bismo vjerojatno njihovo ponašanje i krute stavove ocijenili neobičnima i pomalo "uštogljenima" (rutima) o bi preko polovice. Jeremija kaže ovako: "Dođe mi riječ Jahvina: 'Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi. gledajte dobro. Gospode Jahve. zaslijepi oči. da očima ne vidi. a imenovan je za proroka narodima. Kada je jedan od Serafa donio žeravu da se njome dotakne njegovih usta. riječ je Jahvina. Život u Kristu suprotan je životu svijeta. i ona će biti zatrta poput duba kad ga do panja posijeku. upravo kao i Mojsiju. ogluši mu uši.heretike zajedno s njihovim herezama. al nećete spoznati. Franjo Asiški. mene pošalji!' On odgovori: 'Idi i reci tom narodu: Slušajte dobro. ali će ujedno izvojevati i brojne pobjede. da će mu se riječi dati u usta. i ne ostanu bez žitelja. dok kuće ne budu bez ikoga živa.. da istrebljuješ i rušiš. da zatireš i ništiš. ja te znadoh. šizmatike zajedno s njihovim šizmama. te priskrbiti veliku slavu jedinome Bogu. Njegova je poniznost vjerojatno bila razlogom njegova velikoga uzvišenja. Haranje veliko pogodit će zemlju. Ne boj ih se: jer J sam s tobom da te izbavim. Prorok će uvijek biti izvan prevladavajućeg mišljenja. A ja rekoh: 'Ah. I tada Jahve pruži ruku. da ušima ne čuje i srcem da ne razumije kako bi se obratio i ozdravio.

Životi ljudi koji su pronašli Boga i naviještali njegovu riječ podudaraju se kroz čitavu povijest . siječnja 1987. Važno je shvatiti kako nije riječ o samo počasnom naslovu. i kazala. "S Blaženom smo Majkom otkrili nov život. pa sve do Njegova povratka u slavi kojim će nastupiti novo nebo i nova zemlja. nakon Njegova Uzašašća. Njene riječi podsjećaju na one Svetoga Pavla iz Poslanice Korinćanima: "A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja." Mistično tijelo Kristovo Crkva se. Doktrina Mističnoga Tijela otkriva iznimnu poniznost Našega Gospodina. pripisuje gotovo nepodnošljivu važnost nama slabim i grješnim ljudima. budući da time "dopunja/m/ što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo" (Kološanima 1. Poziv će proroka uvijek biti govoriti istinu bez ustručavanja i bez straha od ljudi. Budući da smo Mistično Tijelo Kristovo. ona se ovila kao nekim velom. napočetku nam je dopustila da se u nju zaljubimo. Trpljenja svetoga Pavla. jedna od međugorskih vidjelica. Sveti nam Pavao time ne želi reći kako je Kristova žrtva nepotpuna . Međutim. Vrlina je to što je Nebo traži i od apostolâ posljednjih vremenâ. počam od Svetoga Pavla. također vrijedi: mi sudjelujemo u otkupljenju svijeta onda kada svoju ljubav i svoj trud. Isus na neki način nastavlja napuštati Svoju svemoć. spominje kao Mistično Tijelo Kristovo. sjedinimo s mukom Gospodinovom. U Svojoj dubokoj poniznosti i neiscrpnoj ljubavi prema čovječanstvu. omogućila da sve dublje i dublje ulazimo u življenje svega onoga što je zapisano u Pismima. svoja trpljenja i svoje molitve. Pozvala nas je da hodimo pravim putem. U svojoj međugorskoj poruci od 25.svaki je od njih imao hrabrosti reći istinu. što je započeo Svojim Utjelovljenjem. Blažena je Majka kazala: 'Ove poruke koje vam dajem. 'Nisam ja važna." kazala je Marija. pod uvjetom da je ispravno shvatimo. njome je i postignuto. Gospodin je Svoje spasonosno poslanje želio nastaviti prije svega preko ljudi koji priznaju Njegovo Gospodstvo i tvore Njegovu Crkvu. Sveti Pavao piše da se zapravo raduje svome trpljenju za Crkvu u povojima .24). uistinu možemo pokvariti Božje planove. Pridružujući ljude Svojem trajnom djelu spasenja. Gospodin i Gospa u svojim porukama neprestano naglašavaju našu ulogu kao sredstava Božjega djelovanja u svijetu. Isus je važan. međutim. "Bog je odabrao svakoga od vas kako bi vas upotrijebio u velikom planu spasenja čovječanstva. Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ .sve što je Bog od nje tražio.. Dakako. koji se nije kao plijena držao Svoje jednakosti s Bogom.' Iz tog nas je razloga pozvala da Bibliju stavimo na vidljivo mjesto u svojim kućama. narušavajući ih svojom mlakošću i usporavajući ih svojom tromošću. a jednako tako i naša trpljenja. Suprotno. U svojoj poslanici Kološanima. Doktrina Mističnoga Tijela Kristova jednostavno znači ovo: da je. Ova rečenica. Potom nam je. ne predstavljaju ništa novo. usmjerava nas u pravome smjeru. Kada smo se posve zaljubili u Blaženu Majku. Crkva jedino Tijelo uz pomoć kojega Isus obavlja svoje djelovanje u svijetu. Marija Pavlović. imaju dioništvo u otkupljenju svijeta. Upozorila nas je kako je Blažena Majka kazala da "nema ničeg novog" u onome što slušamo. Kristova je žrtva među ostalim postigla i to da je osposobila ljude za suradnju s Isusom u Njegovu otkupiteljskom poslanju. Na primjer. preko svojih poruka. Gospa je naglasila kako je svjedočenje njenih poruka poslanje kojim možemo spasiti svijet.

ali." U svojoj poruci od 24. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte. jer mi je potrebna vaša suradnja. živite ljubav. no istovremeno ga ujedno i uvijek podsjećajući na Moju ljubav. i ne brinuti se odveć kada će se ovo ili ono dogoditi. navjestitelji moji i mojega Sina. On nas svakoga dana može ubrati poput cvijeta. spasiti čitav svijet.. Gospa je ovo ponovila: "Draga djeco.. molite. kako biste ga mogli nositi drugima. te bismo uvijek trebali biti pripravni. draga dječice. Želim vas spasiti i. Želim surađivati s vama. srpnja 1987. jer nitko od nas. siječnja 1989. Zatražila je našu suradnju u ostvarenju njezina Božanskog plana: "Draga djeco. Potrebna mi je. da bismo ga onda mogli prenijeti drugima. Gospa je kazala kako najprije moramo postići mir u svojim srcima.. vrlo bliska Gospinim međugorskim porukama: "Ostanite u miru i budite postojani u ljubavi. kolovoza 1988.. ljubav. koji će vam donijeti mir. Molite. . Vaša mi je suradnja potrebna.. Želim da postanete.. ove vam godine želim reći: molite! Vaša vas Majka ljubi. te kako oni koji trpe mogu učiniti puno dobra i pomoći pri spašavanju brojnih drugih duša "u tami". bio mlad ili star. Kada ljudi spoznaju istinsku vrijednost Križa. trebate poticati druge. ne zna kada će nas se uzeti. to je razlog zbog kojega sam već tako dugo prisutna među vama: da bih vas povela Isusovim putem. prihvaćanjem svakoga križa što ga je Bog dopustio. ili čak još i danas. draga dječice. želim vašu suradnju. Korinćanima 5.. te bi do našega pročišćenja stoga moglo doći već sutra. Želim da budete putokaz drugima. U svojoj poruci od 2. srpnja 1988. i budite mojim su-otkupiteljima u ostvarenju Očeva plana. Kristina Gallagher ovako komentira poruku Blažene Djevice: "Znakovit je i njen trajan naglasak na vrijednosti trpljenja. to ujedno za vas znači i odgovornost da više molite. poruka je Našega Gospodina upućena 22. kaznu. djeco moja." Christina Gallagher Slične poruke sa više mjesta ukazanjâ upućuju nas na to kakva bi trebala biti naša uloga u posljednjim vremenima. Svakoga bi dana svoga života trebali biti pripravljeni. Želim vam podariti mir. molite!" Nešto manje od dva tjedna kasnije." Možda su najsnažnije Gospine riječi na tu temu bile pridržane za međugorsku primateljicu lokucija Jelenu. Kristovi smo dakle poslanici. Bog vas po nama nagovara.. što ih je ona primila 30.. jer postoje brojni planovi što ih bez vas ne mogu ostvariti.pomirenja. Ne mogu ništa učiniti bez vas. Ne možete drugima dati mir ako ga nemate u sebi. australskoj vidjelici Jozefini-Mariji. Žrtvujte se. Svatko od nas može biti uzet u svakom trenutku. Želim surađivati s vama. koja jedina liječi srca i duše.: "Draga djeco. kako biste bili svjetlo narodu u tmini.. odabrani. obraćenje. oni istinski spoznaju također i ljubav Božju. Draga djeco. pomirite se s Bogom!" (2. Vi. po vama.18-21). 4.. biti odabran od Boga uistinu je nešto veliko. vaša suradnja. vodeći moj narod u miru." naglasila je ona. kada nas Bog želi." Kao što smo već vidjeli. Gospa je ponovila kako moramo surađivati s njom u ostvarenju Božjega plana: "Draga djeco. ili što drugo. srpnja 1993." Budite pripravni "Ljudi ne bi smjeli čekati na pročišćenje.

moramo shvatiti da smo zapravo mi iznevjerili njega. te neovisno o tome hoće li im životi biti oduzeti. draga djeco. snagu posta. on bi bio primio pomoć da bude jači i odupre se napadajima koji su ga snašli. Maleni Krist: "Moja ti se Majka želi nastaviti obraćati. Kaže da ljudi ne bi smjeli kritizirati svećenike. "Draga djeco.. kao i poruke mojega Sina. kao i zadaći na koju vas nadahnjuje." Štitit će ih u vremenima kušnje i trpljenja. Djevica Marija naglašava snagu Krunice. kada molite i postite. niti im tražiti mane. ma što ih moglo očekivati. a to je Velika pobjeda njenog Bezgrješnog Srca. posebno sada. te neka ona uvijek bude u njihovim srcima. Tako ćete olakšati vladavinu Mog Presvetog Srca. Kao što je Marija bila navještajem Moje slave kada sam sišao na zemlju. Jer. Ako smatramo da je neki svećenik podbacio ili pao. moram podsjetiti na važnost čestog primanja sakramenata. Morate biti pripravni na potpuno predanje. da smo za nj više molili. nemaju se čega bojati. shvatit ćete. Gospa je uputila ljude kojima je teško "prihvatiti moju poruku. Teksas Ostali suvremeni mistici donose obilje materijala glede toga kakve bi trebale biti naše svakodnevne aktivnosti u danima koji leže pred nama. Morate bez prestanka moliti. Prinesite te molitve Srcu mojega Sina i Duhu Svetomu za prosvjetljenje. Ona to ovako objašnjava: "Trebamo se stalno moliti za posvećene duše. voljela bih da upoznate snagu molitve." Vrijednost Krunice "Kroza sve svoje poruke. djeco moja. Potrebne su vam brojne milosti što ih primate preko sakramenata Ispovijedi i . vidjelici čije su poruke nadahnule Njegov Apostolat Svetog Majčinstva. u svojim molitvama. Neka svako vaše djelo . te imaju veliki utjecaj na vjernike. Poslušajte sve što vam kaže Isus je Mariamanti. te neprestano traži da se moli Krunica. Stoga moramo uvijek moliti da budu okruženi Svjetlošću Božjom i zaštićeni. Jer. kada molite srcem. Anđeli i Sveti na Nebu pridružuju vam se u vašim molitvama. svećenike i redovnike. Oni koji mole i žive poruke. što vam ga je bila prorekla u Fatimi. Lubbock. Pozorno saslušaj sve što ti ima za reći. već da bi mjesto toga trebali više za njih moliti. rekao neke vrlo važne i zadivljujuće stvari."Ljudi su upozoreni na ono što ih očekuje. molite Krunicu srcem. Budite uporni. Ona traži također i da je se moli sa srcem." Gospa joj je kazala kako se posvećene duše napada puno više negoli laike: "To su oni koji čuvaju Njegovo stado. Ako to možete učiniti. Gallagher stavlja snažan naglasak na svetost svećenstva. Još vas jednom.. kako bi se lakše vratili Bogu i zatražili Njegovo milosrđe. te slijede Riječ Božju. Upregnut će brojne svoje vjerne sljedbenike u ostvarenju te čudesne zadaće. budući da su nam toliko važni. sva tri otajstva.sve što činite . Ne uskratite ništa u posvemašnjem predanju njoj. biskupe.bude molitva. kardinale. jer. Gospa mi je rekla da kažem ljudima neka se naoružaju njenom Krunicom. kroz devet dana. ili će ih se ostaviti. tako će biti i predšasnicom Mog Razdoblja ljubavi i mira. U jednoj od svojih prvih poruka. u ovim ključnim vremenima. moj Sin i naš Otac na Nebesima čuju vaše molitve. moleći Boga neka im dadne milosti koje su im potrebne." Posvećene duše Gđa.

svibnja 1987. rujna 1988. brojni zadobiti spasenje. vrijeme Blagoslova.). tražeći kako da uništi brakove i obitelj. Julia Kim iz Naju u Južnoj Koreji "Bez prestanka moli za Papu. ako su vam djeca i veća.). Kada bi moja djeca shvaćala sve što im njihova Majka govori. veljače 1985. ne dvojite. poniznost je to što Gospodin uporno zahtijeva. kao i za biskupe i svećenike Crkve. ljubiti. kolovoza 1985. vaše će molitve zaslijepiti oči Sotoni" (26. listopada 1988. Ljudska je slabost sve veća. "Draga djeco. postiti i prinositi žrtve Bogu za njihovo posvećenje.). Ono što je zemaljsko vene i umire." (25. kao i vrijeme molitve u obiteljima što sam ga odredila za vašu župu. “Kćeri moja. potrebno je obraćenje" (15. Morate naučiti svoju djecu. Svećenici su sada poput svijetlila koja nastoje i dalje pružati svjetlost. dok ono što je nebesko traje" (15. Želim da svako dijete počne živjeti u Božjoj milosti. Gospodin to traži od vas. da vam Kraljevstvo Božje treba biti prvo na umu.). brojni će zli ljudi biti spašeni. "Sve stvoreno djelo je Božje. Ovime objašnjavam razlog svojega prisustva. Ono što je tvarno prolazi. ne budite tako zaokupljeni ovim svijetom da ne biste imali vremena moliti. U svakoj ste mojoj misli. poradi toga se danas čini kao da neprijatelj pobjeđuje. Jer. tamo gdje vas /Isus/ potiče da tražite najprije Božje Kraljevstvo" (24. ljubeći Ga onako kako On to zaslužuje. pa vam stoga kažem ovo: ispunite se vrlinama. zaufani da će ih Gospodin spasiti" (24. Čitavom su svijetu potrebne milosti što ih primate kada primate sakramente" (20. unatoč snažnim vjetrovima koji ih udaraju sa svih strana. moje se poruke trebaju čitati polako. zahvaljujući nekolicini dobrih ljudi. Neka se dušom i tijelom predaju Gospodinu. okanite se mana. trajne molitve pravih kršćana. prosinca 1988.Svete Pričesti. dok ono što je duhovno ostaje. Neka se čovjek odvrati od oholosti. draga djeco. siječnja 1986. ali posebno je vrijeme milosti i blagoslova Sveta Misna Žrtva. morate moliti kao obitelj.). kako bi ih se primalo onako kako ja to želim. Nebeski će Anđeli uvijek biti među vama.).). slijedite Ga" (14. riječ Gospodnja. Želim reći da će uz pomoć molitve. Razmatrajte Matejevo Evanđelje. sve bi se promijenilo. ponovno vas podsjećam. kako bih na vas izlila svoju ljubav. što se više udaljavaju od Boga. Evangelizacija . kao i za uspjeh njihova poslanja" (11. morate naučiti svoje obitelji. u konačnici. Da bi spasenje duša bilo moguće. "Maleni moji. Također neću zaboraviti niti vrijeme zagovorne molitve u skupini. lipnja 1988. Gladys iz Argentine "Kćeri moja. prosinca 1986. a Njegova veličina nadilazi ljudsko razumijevanje. Ali. Nema ničeg ljepšeg od poniznoga srca. "Onaj tko se ufa u Gospodina bit će uvelike nagrađen. Molite kao obitelj. nikada nije kasno početi. kao i značenje mojih poruka koje su. moje se milosti dok za vas molim neprestano izlijevaju na vas. djeco moja. "Djeco moja. Zapamtite.). slaveći i veličajući Kralja. Morate vrlo rano naučiti svoju djecu da mole s vama. Draga djeco. Svećenicima je danas potrebno sve više dušâ žrtve koje će moliti.). Sotona tumara ovom zemljom. Njegova je Božanska Pravda.

Većina katolika pobožnost prema Anđelima smatra ostatkom jedne praznovjerjem obilježene prošlosti. Potrebno je puno više o njima govoriti kao o poslanicima providnosti u upravljanju svijetom i ljudima.).Uloga je apostola uvijek bila i bit će propovijedanje Evanđelja. Vjernicima su pritom predočili snažna učenja o Anđelima što ih se može naći u Bibliji. Kao što je rekao budući Papa Pavao I dok je još uvijek bio biskup Venata: "Anđeli su u ovome dobu veliki stranci.. a koje su. te. Blažena Majka upozorava. poučava. svijetlim putem vjere u Isusovo Evanđelje. Predvodeći svoje stado primjerom. sve je to vrlo daleko od prave istine. samo u Sjedinjenim Državama postoji preko 200 marijanskih središta. pa je Blažena Majka stvorila novu "kućnu radinost" onih koji su spremni ispričati ovu priču. i to od najranijih vremena. "Ja sam Majka Druge evangelizacije" "Vodim vas. opominje. mirovnih središta. odlikuju se posebnošću poziva na evangelizaciju. pomažući ljudima na najrazličitije . Proteklih su godina Pape snažno i opširno progovorile o potrebi da katolici traže i priznaju zaštitu Anđelâ Čuvara. pođite i evangelizirajte" (27. Naglasak što ga Pape i teolozi stavljaju na Anđele. Poruke iz 1992. u kojem se mi koji smo na zemlji moramo na poseban način osloniti na snagu i zaštitu naših nebeskih čuvara u nemirnim vremenima koja nas očekuju. Već trideset godina. poput zvijezde. kao i njihovih naročitih djelatnosti na zemlji. Pa ipak.)."2 Crkvena učenja i Pisma Biblija upravo obiluje spominjanjem Anđelâ. ohrabruje.. kao apostoli što sam ih oblikovala za veliku zadaću nove evangelizacije koja vas očekuje. Moja je majčinska zadaća oblikovati vas u apostole druge evangelizacije" (27. ožujka 1992. veljače 1992. brine za svoju djecu. Anđeli su prisutni u čitavom Starom i Novom Zavjetu. predate Svećeničkom marijanskom pokretu. Morate ga svima navijestiti u snazi njegove cjelovitosti. općenito. /kao i/ sa njima razviti prisan odnos. ovo je posebno "vrijeme Anđelâ". pa sve do danas. Propovijedajte ga istom onom jasnoćom kojom vam ga je navijestio moj Sin Isus. odvojeno jedna od druge. može se pronaći i u porukama današnjih vidjelaca i mistikâ. "Došao je trenutak vašega javnoga svjedočenja. navikom koja je ukinuta putem reformi Drugoga vatikanskoga sabora. odnosno. Prikažite se svima kao moji ponizni sinovi. u detaljnim porukama Svećeničkom marijanskom pokretu. te međugorskih (ili tome sličnih) središta.. otkrivaju što je Mariji trenutno na srcu glede apostolskoga rada. Anđeli i njihova uloga u zaštiti čovjeka Jedno od velikih osiromašenja katoličke vjere danas jest naglo opadanje vjere u Anđele i oslanjanja na njih. Svjetovni su mediji tvrdoglavo odbijali izvješćivati o onome što se odvija diljem svijeta. Za gotovo sve od njih. Pape su modernoga doba sve odredom poznate po njegovanju prisnih odnosa sa svojim Anđelima Čuvarima.. kao i Crkvenim učenjima. Prema podacima Državnog katoličkog registra "Marijini ljudi". Dvije poruke što ih donosimo u nastavku.

vode i pomažu Božji narod (Knjiga izlaska 14. častila i Anđele.1-3 i 12. liječe i izbavljaju ljude od bolesti i zloduhâ (Knjiga Tobijina 3. kao i kroz čitavu Knjigu Otkrivenja). te da bi nas vodili. te provode Božju pravdu (Knjiga Postanka 19. štitili i tješili. Oni će uvelike sudjelovati u ostvarenju moje Velike pobjede.5-11). što je veliki znak važnosti koju pripisuje Anđelima u ovom odlučnom razdoblju Crkvene povijesti. Ivan Pavao II možda je najutjecajniji.10 i 12. Gotovo jednoglasno.4 Crkvena su učenja o Anđelima toliko snažna i dosljedna da je 1968.5-19 i 26-38).5 Otac je Karl Rahner. nerijetko preko vaše savjesti. jedan od najvećih teologa modernoga doba. To je učenje potvrđeno na Prvom vatikanskom saboru održanom godine 1869. kao i da nam je njihova pomoć u sadašnjem trenutku od naročite potrebe. koji je također bio obilježen Ranama Kristovim. snažno je zagovarao pobožnost prema Anđelima. po svojoj katehezi o Anđelima.3 I Drugi je vatikanski sabor ponovno progovorio o Anđelima.14-15)."9 Mariamante Mariamante.od Pape Pija XI do Ivana Pavla II .. Oni će vam pomoći u poslušnosti Božjim zakonima i rastu u . Četvrti je lateranski sabor ustvrdio kako je Bog."8 Vidioci i mistici Sveti Padre Pio Naglasak što ga Ckrveni vođe stavljaju na Anđele odražava se i kod današnjih vidjelaca i mistikâ. budući da sam ja Kraljica Anđelâ. Godine 1215.18-22.poznate po razvijanju odnosa sa svojim Anđelima Čuvarima. 8.Anđele i njihovo Nebesko carstvo. Djela apostolska 12. Katolička Crkva također obiluje snažnim naučavanjima na tu temu.7 Tijekom godine 1986.12-13. u svojoj Enciklopediji teologije napisao da "postojanje Anđelâ niti jedan istinski kršćanin ne može dovoditi u pitanje. neprestano ponavljajući.. Sâm je mogao je vidjeti svog nebeskog Čuvara i razgovarati s njime. Oni svakodnevno nastavljaju bitku za vaše duše. zajedno s Blaženom Djevicom i Svecima. Anđeli tako navješćuju Božju volju (Luka 1. Svwti Padre Pio.19 i Djela apostolska 12. svjetuju i poučavaju kako se valja ponašati (Knjiga Tobijina 36.7-9."6 Sve su suvremene Pape . Kada vam se obrate. snažno podsjećajući vjernike u Dogmatskoj konstituciji Crkve da je Crkva uvijek. svetom i naročitom ljubavlju. oni ustraju na činjenici kako su anđeli ovdje da bi nam pomagali. kao i po poticanju vjernikâ da učine to isto. stvorio i nepregledni svijet duha . Padre Pio je držao kako je ta činjenica od posebne važnosti za naše vrijeme. Sveti je Otac čak šest puta poučavao o toj temi. "Uvjeren sam da je ovo vrijeme Anđelâ.načine. godine Papa Pavao VI izdao svečanu izjavu u kojoj se vjera u Anđele proglašava temeljnim dijelom katoličke vjere.7-12). primila je nekoliko poruka o važnosti Anđelâ. čuveni talijanski svećenik. vidljivog svijeta. Ivan Pavao II govorio je o našem vremenu kao o vremenu "sraza između tamnih silâ zla i silâ otkupljenja. poslušajte ih. vidjelica čije su poruke nadahnule Apostolat Svetog Majčinstva. Od Blažene je Majke tako primila sljedeću poruku: "Želim iskoristiti snagu legija Svetih Anđela kako bi vam pomogle i uputile vas u putove Božje. 6. Padre Pio se često molio na nakanu kako bi ljudi shvatili veliku ljubav koju im je Bog iskazao dodijelivši svakome od nas osobnog Anđela Čuvara.24. istovremeno sa stvaranjem tjelesnog.

U svim tim porukama. te se bijesnom i razornom žestinom sručavaju na sve dijelove svijeta. morate se u svoj poslušnosti prepustiti njihovome vodstvu. osim što ima darove ozdravljanja i poučavanja. Oni su njene legije Duša Blaženikâ.oni koje pozivam u svoju veliku i pobjedonosnu vojsku. Marija nam govori kako su Anđeli neprestano s nama. "Molite se svojim Anđelima Čuvarima i proživite s pouzdanjem i radošću bolne časove pročišćenja. između Anđelâ i demonâ. kao glasonošâ. Razvijte s njima ljubavlju ispunjenu prisnost. Blažena je Majka. "Ušli ste u najbolnije i najteže razdoblje bitke između Duhova Dobra i Duhova Zla. a oni će vam pomoći da Njegovu volju uistinu i slijedite. listopada 1992. može i vidjeti svog Anđela Čuvara. poslušno ih slušajte. . pomažu vam kad ste umorni. Ja sam Kraljica Anđelâ. hodaju uz vas. ocu Gobbiju progovorila o djelatnoj ulozi Anđelâ u posljednjim vremenima. U borbi između Žene odjevene suncem i Crvenoga zmaja. rujna 1981. Arkanđeli i sve Vojske Nebeske sjedinjene su s vama u strašnoj borbi protiv Zmaja i njegovih sljedbenika. pozvane na borbu za vaše duše. Oni će vam pomoći pri ostvarivanju onoga što je Bog za vas predvidio u životu. koji su sada pušteni. o blagdanu Svetih Anđela Čuvara. Često se molite Svetim Anđelima da vas vode i podare vam mudrost. U svojoj poruci od 29.10 Otac Stefano Gobbi Anđeli su stalna tema Gospinih poruka upućenih ocu Gobbiju. navodno. bdiju nad vama dok se odmarate. Strašna je to bitka. "Radi toga vas pozivam da se sve više i više pouzdajete u Anđele Gospodnje." Eileen George Eileen George je mističarka koja. uzimaju vas za ruku i nježno vode putem na koji sam vam ukazala. Oni vas brane od strašnih zamki Sotone i brojnih zloduha.. u svakom ih trenutku slijedite. zahvaljujući čudesnoj intervenciji njihovih Anđela Čuvara. U knjizi pod naslovom Eileen George: Svjetionik Božje ljubavi. U ovom su trenutku Nebo i zemlja uistinu povezani u čudesnu zajednicu molitve.svetosti.. Oni mole za vas. koja se odvija oko vas i iznad vas. otkrivamo snagu i hitnost Marijinih poučavanja: "U bitci na koju vas pozivam. I tako su ovo vremena kada djelovanje vaših Anđela Čuvara mora postati još snažnije i trajnije. Na moju se zapovijed oni okupljaju sa svih krajeva svijeta. pouzdaju se u nj i ljube ga. "Anđeli. bijući za nas veliki duhovni boj koji se upravo približava svome vrhuncu. predragi sinovi. Prvom Anđelu pripada zadaća da . Molite im se često. na poseban vas način brane i pomažu Anđeli svjetla. jer su vam bliži od vaših prijatelja i bližnjih. ona tvrdi kako je čak dvaput primila Pričest od Anđelâ. Marija je kazala. po nalogu vašeg nebeskog Vođe. Poradi toga." Mariamante je od malenoga Krista primila sličnu pouku: "Moja Presveta Majka uzrokom je radosti svih Anđela Nebeskih i Duša Blaženikâ. Anđeli igraju iznimno važnu ulogu. Piše također kako je i dvoje njezine djece spašeno od toga da ih pogazi auto. ljubavi i djelovanja. kako biste u svojim svakodnevnim dužnostima vršili volju Božju. ali sigurne i dragocjene prisutnosti. tješe vas kad ste žalosni. koja je uvijek jednaka volji Božjoj. "Ovo se konačno razdoblje pročišćenja i velikog stradanja podudara s naročitim i snažnim očitovanjem Anđela Gospodnjih. Hodite u svjetlosti njihove nevidljive. Oni čekaju na nezinu riječ kako bi vršili njenu volju. Budite pozorni na djela Svetih Anđela u vašim životima. Eileen pritom naglašava kako skrb i revnost što je ona uživa od svog Anđela Čuvara nikako nisu jedinstveni: svim je ljudima Bog podario takve nebeske zaštitnike. Eileen potiče sve da razgovaraju sa svojim Anđelom Čuvarom." Dana 2.

. nihilizmu Istoka. koje me unatoč svemu tome ipak ljubiš. Jer.. egzistencijalizmu.sigurni smo u njihovu pomoć. Privlači me svakoga dana sve bliže i bliže svome Presvetom Srcu. sile pakla upravo započinju veliku ofenzivu. U svoj poniznosti. koja se odlikuje bistrinom i sjajem Gospodara Nebeskih Vojski. gdje ih nismo nalazili. Amen. Uzmi sve moje duševne i tjelesne sposobnosti. 23.. 7. primi ovu moju posvetu Tebi svega što jesam i svega što imam. kao i u našu zajedničku konačnu pobjedu... nudimo ih sada našim čitateljima kao jedini lijek uz pomoć kojega se svijet može vratiti Kristu. studenoga 1986. Ja sam Kraljica Anđelâ.. ma što nas očekivalo.. Istina i Život.svima priopći sljedeće: "Pružite Bogu slavu i poslušnost. On je jedini koji može sa sebe reći. Pokušali smo posvuda provesti jednu pozitivnu nit. Duh svijeta U ovom smo zaključnom poglavlju iz marijanskih poruka prikupili središnje točke njenih zahtjeva.. veličajte ga. Sva će sila Sotonina biti uništena. Isus Krist došao je na svijet upravo zato da bi umro za iskupljenje grijehâ. kao i za pokoru za naše grijehe. u toj smo bitci okruženi nepreglednom vojskom. probodeno mojim grijesima. Nalazimo se usred žestoke bitke." Marija je. te slijede Riječ Božju.Bludnica ..)". ispunjeno beskrajnom ljubavlju. svjetovnom humanizmu. u smislu da se oni koji mole i žive poruke.. pade Babilon veliki ." Poruka je sumorna u svome opisu ovih vremenâ kao vremenâ velike krize. No. kao i neovisno o tome hoće li njihovi životi biti uzeti." . koliko je god moguće više.) jer se gnjevnim vinom bluda njezina opiše narodi (. politici. potom. nema drugoga puta k Ocu osim po Meni. Gospa Međugorska. svakodnevno mijenjajte svoj život kako biste se posvetili.13. ocu Gobbiju kazala da je "'Anđeo' Duh što ga Bog šalje kako bi obavio neki određeni zadatak. Pod stijegom Isusovim i uz Marijino vodstvo. te uz pomoć naših sudruga u borbi i molitvi. Nerijetko smo odgovore tražili na pogrešnim mjestima. "Ja sâm Put. pit će iz čaše Božjega gnjeva. listopada 1992. jer je u samoj srži moje uloge to što me Gospodin poslao da izvršim veliku i značajnu zadaću pobjede nad Sotonom. Anđelâ .." On je Bog. Čin posvete Presvetom Srcu Isusovu O Presveto Srce Isusovo. nemaju čega bojati.. Rješenja našim boljkama ne kriju se u prijetvornim filozofijama. niti snazi naše vlastite "mudrosti". srž je poruka ispunjena nadom. Lijek Pozivam vas na molitvu srcem i svakodnevnu promjenu života. te me ondje.(. Pozivam vas da svojim molitvama i žrtvama počnete živjeti u svetosti. Drugom Anđelu pripada zadaća da navijesti sljedeće: "Pade. jer je došao trenutak kada će On suditi svijet. jer je Njegovo milosrđe bezgranično. Trećem Anđelu pripada zadaća najave velike kazne: "Svi koji časte zvijer i sliku njezinu. "Riječ Tijelom postala i nastanila se među nama. ili će biti ostavljeni i nakon što Njegova Grmljavina Pravde stane odjekivati oko nas. slomljeno mojom nezahvalnošću. te prime znak na čelu ili ruci. poučavaj Svojim blagoslovljenim putovima.

misleći pritom na Katoličku Crkvu"). te ga i predobro poznajemo. te je dubina našega promašaja dosegla točku u kojoj smo se pretvorili u hrpu proturječja na osobnoj i društvenoj razini. dok svijetu nisu pružili baš ništa. na što smo pozvani? Kada smo zadnji puta u molitvi proveli sat vremena pred Presvetim Sakramentom? Želimo iz godine u godinu biti očarani onim više senzacionalističkim vidovima marijanskih poruka. Duh antikrista o kojem govore Pisma. Kako svijet bude tonuo sve dublje u recesiju. čiju glavnu sastavnicu čine molitva i post. obiteljske. koji djeluju kao svjetska provedbena agencija. da bi tamo i ostali. i mi smo toga svjesni. Svako slušateljstvo treba da čuje nešto drugo. Premještanje božanstva . nerijetko s različitim naglascima na poruku Evanđelja. tako da se moramo pouzdati u ono što nas Nebo uči na brojnim mjestima. nepromišljeno zauzimajući mjesto koje pripada jedino Bogu. Sustav se srušio. Jednom kada upoznamo ovu poruku. Nismo u tome uspjeli. Vatromet taštine odigrava se na svakom području sudske vlasti diljem zemlje. Te stvari mi viđamo svakoga dana. ali i dalje uporno zanemarujemo čimbenike koji predstavljaju lijek za naše osobne. nakon što je to unaprijed prorekao. kao i državne grijehe. Stoga moramo čekati na sud Crkvenoga naučiteljstva. Jednostavno ne možemo znati. Boga koji nas je stvorio . I najjednostavnije duše kadre su shvatiti što to tamo piše. otišli su u grob u društvu svoje oholosti. Poradi toga ne smijemo zaboraviti i na druga mjesta ukazanjâ. privredni kriminal. koja bi se uskoro mogla pretvoriti i u krizu svjetskih razmjera. Sveti je Pavao Apostol u Korintu govorio o čistoći. Čuli smo međugorske poruke. više u svojim umovima nećemo biti u stanju pretpostaviti ishod. Antikrist (s velikim A) bit će očitovan kao stvarna osoba. nerijetko se pitamo što nedostaje? Što smo to izgubili? Slijepo smo tragali za lijekovima. Volteri ("Ecrasez l'infame! Zgazite zloglasno!. nakon što su se osramotili. moramo se posvetiti samom temelju Evanđelja poslušnosti. Ujedinjeni Narodi. odnosno onih stvari koje nisu od Boga. kao Majka Božja kroz Svećenički marijanski pokret. dok su ujedno i posljednji u čije ruke oni zapravo i dolaze. To može biti škrtost. sve ono što nije Bog. te. općenito. u cilju vlastite izgradnje. kako bi se doimali inteligentnim i slatkorječivim. Glavni je lik toga filma pritom naš prvi susjed ili prijatelj. budući da je propovijedao na mjestu na kojem su se skupljali gradski upravitelji. mržnja. bile bi to ove riječi: mir i ljubav. duh je svijeta. Kada smo zadnji puta postili srijedom i petkom. Deset Zapovijedi dano nam je u svega sedamnaest redaka dvadesetoga poglavlja Knjige Izlaska.I dok tako tragamo za odgovorima. i Ničei ovoga svijeta. Prekriveni su slojevima i slojevima birokracije. sve je lakše zamisliti kako bi do toga uistinu moglo i doći. Državni registar Sjedinjenih Država zauzima nekoliko velikih soba. negativizam. Kako se ritam događaja na globalnoj razini bude ubrzavao. Genij se Boga Oca nalazi upravo u Njegovoj jednostavnosti. te u ovom trenutku uglavnom proturječi sâm sebi zakonima koji se međusobno preklapaju. Složenost stvari nadmašuje naše intelektualne sposobnosti. Na mjestima se ukazanjâ uglavnom govori isto. mi smo ti koji ih usložnjavamo. dok je u Ateni govorio o intelektu. Temelje Pisama nikada nije bilo teško shvatiti. Napustili smo svoju prvu ljubav.te se više nismo kadri vladati kako pristoji. nisu u stanju u djelo provesti niti najjednostavnije sporazume.. Kada bi se poruke primane diljem svijeta mogle sažeti u dvije riječi. Niti jedan drugi čovjek nije ustao od mrtvih.

kao i na posve svjetovne sadržaje. Ako bilo što zauzima povlašteni položaj pred štovanjem Boga. Napuštanje svake duhovne odgovornosti odvelo nas je tamo gdje smo izgubili mir. Što smo više Božje norme udaljavali iz svojih života. Najosjetljivje je pitanje u Isusovo doba bila rimska okupacija židovskoga teritorija. Na Zapadu smo Boga izgubili poradi našega preobilja. psihijatrijski govor. Danas. kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima (Jošua 1. Na pitanje. dok je na istoku Bog izgubljen preko komunizma i trpljenja. sve brži i ljepši automobili. Iako ne živimo po zakonima Staroga Zavjeta. "Podajte caru carevo. razmišljaj o njoj danju i noću. kojima. u učionicama se molilo. to u konačnici dovodi do smrti duše ili tijela. Riječ je o zapovijedi koja glasi "Sjeti se da svetkuješ Dan Gospodnji. I jedni i drugi izgubili su iz vida Dan Gospodnji. kao u doba patrijarhâ. te su se naši problemi stoga toliko nagomilali da više ne znamo niti gdje bismo počeli tražiti njihova rješenja. bolji restorani. Idoli se nagomilavaju pred oltarom. praćenja športskih događanja. nije potreban nikakav komentar. "Što da dadnemo caru". na nj nije niti osvrtao. te obavljanja najrazličitijih sitnih poslova. On je znao da. onda je to lažni idol. dok ne dođe do obraćenja srca. prostranije kuće. Božji je naum bio da Dan Gospodnji bude dan počinka." Pitanja srca Isusu su bila daleko važnija od bilo kakvog političkog plana. Zapovijed kojom se zabranjuju lažni idoli ima toliko oblika u našem svakodnevnom životu. zauzimajući tako u našim životima mjesto na koje bi pravo trebao imati isključivo Bog. odgovori na naše probleme. Isus odgovara. Sreća i zadovoljstvo Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim. Grijeh je tako poprimio učen i složen. Ništa nikada nije bilo savršeno. sve dok Ga nisu o tome zapitali. Civilizacija smo koja se utapa u materijalizmu. Kada su Pisma bila svjetionikom i vodiljom življenja. da bi ih se razumjelo. Svake nove godine nagomilavamo više "stvari".8)." U Starome je Zavjetu neposluh ovoj zapovijedi bio samo jedan od grijeha koji se kažnjavao smrću. Korijeni su Njegova zakona bili u Deset Zapovijedi. svijet je bio ugodnije mjesto za život. Naši odabrani vođe samo odražavaju volju naroda. a Bogu Božje. Obiteljski je život postao nešto što pripada proteklim generacijama. Vrata se nisu zaključavala. nikakvo dobro ne može doći od čovjeka. Naši su razgovori svedeni na fraze. dok našim domovima i dalje vladaju nezadovoljstvo i nedostatak radosti. te su Židovi očekivali kako će Mesija slavno ujahati i izvojevati bitku. Isus se. kada će se Bog štovati preko veličanja. te se čini kako nema izlaza. ali je društvo jednostavno bilo sigurnije. ostatak nedjelje predstavlja kombinaciju rekreacije. To je političko i društveno pitanje bilo primarno u očima Židova. Ako se za prekomjerno traga za zadovoljstvima. te je postojao pojam građanske poslušnosti. Upravo ovdje vidimo brojne temeljne uzroke svojim problemima. Ako su financijska sigurnost. dok odgovore na svoje postojanje tražimo na svim mogućim pogrešnim mjestima. Pretorska su straža i njene legije porobile izraelski narod. razgovora. ako se netko uopće i potrudi poći u crkvu. međutim. zašto li onda nismo sretniji? Odgovor leži u shvaćanju vrijednosti.Posljednjih se nekoliko desetljeća u zapadnjačkoj kulturi odlikuje nesmiljenom jurnjavom za zadovoljstvima i udobnošću. kršćanska je kultura preplavljena zabludama glede Dana Gospodnjeg. to su više ljudi gubili osjećaj za dobrotu. gledanja televizije. poučavanja i hvale. okretnost u športu i u svakom pogledu njegovanije tijelo. .

sve dok ne dosegnemo Nebo. Najbolji način traženja nadahnuća za uklanjanje boljki koje muče naše obitelji i društvo u cjelini jest pridržavati se temelja što smo ih izlučili iz ovih poruka. te joj ju je zajamčila i sama Blažena Djevica. jer naše duše nikada neće biti potpunoma ispunjene. taj će Apostolat odobriti Sveti Otac. Ovdje možemo doživjeti tek iskrice dobrote. koje obično prate takve vizije. te da se zove Apostolat Svetoga Majčinstva u katoličkim obiteljima. ali zato mogu u sljedećem. kao i druženjem s jet setom u Holivudu." Prema proročanstvu. Kao što je Gospa u Lurdu kazala Bernardici Soubirous: "Ne mogu ti jamčiti sreću u ovom životu. odnosno jedno. povukao obarač i prosvirao si mozak. Što više nastojimo ispunjavati duhovnu prazninu koja postoji u nama. Unatoč silnim traganjima za zadovoljstvom. trčanjem s bikovima u Pamploni. Nije potrebna velika mudrost da bi se shvatile posljedice sloma ovih institucija." U jednoj ju je viziji od 25. te kako bi se izbjegle neugodnosti koje inače prate takvu odgovornost. Oni nam nikada neće osigurati sreću. ljepote i ljubavi. većoj slavi Božjoj i . Kraljici Neba". ali ih moramo staviti u odgovarajuću perspektivu. Žena je stoga uzela ime "Mariamante". ali nam zato mogu pružiti osjećaj ispunjenja i zadovoljstva. u prvome dijelu Marijanske godine što ju je bio proglasio Papa Ivan Pavao II. boravkom na španjolskoj rivijeri. koje je ukupno sedmero a od kojih je. sport i hobiji divne su stvari što ih valja njegovati kako bi se postigla ravnoteža. Materijal koji slijedi trebao bi biti vodiljom uz pomoć koje će se moći postići mir i razumijevanje u danima koji leže pred nama. jedna je majka troje djece na Srednjem zapadu Sjedinjenih Država primila vizije. Dvije su glavne mete Sotone danas svećenstvo i obitelj.. Kako bi privatnost te majke bila zaštićena. ušao je u kupaonicu. No. postajemo poput ispaljena metka. pecanjem pastrvi u Idahu. pa i sebe same. maleni Krist poučio "da ga /pokret/ nazoveš po Mojoj Majci. majka je zatražila i dobila anonimnost. lovom na krupnu divljač u Africi. troje. kako bismo zadobili zdravlje uma i tijela.. to više rastu cijene psihijatrijskih konzultacija. snage i sredstva. čineći puno dobra i uvelike pomažući zaustavljanju bujice zla koja danas razdire tolike obitelji. Sveti je Augustin rekao. te će biti poznat u četirima središtima zemlje." Najbolje čemu se možemo nadati jest da ćemo postići barem malo mira." Srce pokreta: Apostolat Svetog Majčinstva U razdoblju između veljače i kolovoza 1987. prelazi u svoju suprotnost.Rekreacija. ".. Ako nastavimo tragati za neprestano novim i većim zadovoljstvima. uništit ćemo si duševni mir. Glavne postavke Apostolata Svetog Majčinstva 1. još uvijek nije bio sretan. u prekogrobnom ćemo se životu nalaziti u trajnome prisustvu plamena od kojeg dolaze ove iskre. Praznina će uvijek postojati. Naša će se nemirna srca smiriti i pronaći zadovoljstvo u Srcu Isusovu. te neumjereno slijedili zadovoljstva. prepunom ljubavi i Milosrđa. zadovoljstva i ljubavi u svom životu. ožujka 1987. Nakon što je Ernest Hemingway zadovoljio svoje strasti pecanjem ostima na Floridi i Kubi. prisustvovalo pojedinim vizijama. Ako neprestano budemo tragali za "još većim uzbuđenjem". što na latinskome jeziku znači "Ljubiteljica Marije. radosti. bila bi podvrgnuta opasnostima izlaganja javnosti. Vizije su bile one Isusa i Blažene Djevice Marije. Djeca. "Nemirna su naša srca dok se ne smire u Tebi. Sve što je prekomjerno. te noćnim druženjima u Café Vendome u Parizu. Moraju posvetiti sve svoje vrijeme.

a napose za čistoću na Zapadu. Neka vam Isus postane najdraži Prijatelj. ocu Gobbiju progovorila o Isusu prisutnome u Euharistiji kao o našoj duhovnoj hrani za kojom mnogi više ne gladuju niti ne žeđaju: "Od vas tražim da preobilno dijelite ovu duhovnu hranu. Riječ je o duhovnome pokretu. To je još jedna tragedija. te u tom smislu pružati primjer svetosti provodeći kontemplativni život u svojim obiteljima. tih istih vrlina na članove njezina Apostolata. napose preko pobožnosti malenome Kristu. koji djeci otima vječni život s Bogom u Nebu. uključujući i mogući katekizam duhovnog života. donosimo u nastavku: Klanjanje Euharistiji Blažena Majka: "Euharistiji se valja klanjati." Uz to je Marija 26. čijim će glavnim plodom biti obnova poštovanja spram djece i Kristove osobe u djeci. Marija nas je. u najvećoj poslušnosti Naučiteljstvu Pape i s njim ujedinjenih . kolovoza 1987. u Njenom svojstvu Majke Božje. predstavljajte ga jasno i cjelovito. odnosno osjećate potrebu za prijateljima koji vam pomažu. Ljudi bi se danonoćno trebali moliti pred svetohraništem za spasenje svijeta. Ovaj bi pokret trebao odigrati značajnu ulogu u Velikoj pobjedi Bezgrješnoga Srca prorečenoj u Fatimi..nasljedovanju volje Božje u svojim životima. o kojoj Gospa govori kao o "evanđeoskoj čistoći". U razvijenom svijetu. Od svojih roditelja ne primaju vjeru. Poseban se naglasak stavlja na vrlinu čistoće. Moj je Sin prolio Svoju krv za vaše grijehe. tražim još veće napore oko prenošenja svima svjetla Evanđelja. Neke od glavnih postavki ovoga pokreta (zajedno sa sličnim porukama iz drugih izvora). Nažalost. preko Svećeničkog marijanskog pokreta. kako biste potražili Isusa. najpovjerljivija osoba. Tako ćete svima pomoći da pođu putem istinske vjere. Bog u svojoj dobroti neizmjerno ljubi svakoga od tih dragocjenih malenih i želi da ih njihovi roditelji ljube kao "drago kamenje. kako bismo uspostavili odnos s Isusom.. Propovijedajte Evanđelje hrabro i bez straha. veljače 1991. djeca bivaju duhovno osiromašena poradi materijalizma i duhovnog nemara njihovih roditelja. to se ne cijeni. 3. Najmanje što možete učiniti jest klanjati se Njegovu Euharistijskom Srcu u Svetohraništu. mojih predragih meni posvećenih sinova. od kojih brojna pate poradi duhovnog i tjelesnog zanemarivanja. više negoli o kakvoj organizaciji. Crkve su zatvorene. na isti takav način pođite pred svetohranište."1 Poruke sadrže sve najpotrebnije vidove nutarnjeg života. iznad svega. "Moraju nastojati oko ispunjavanja svojih svakodnevnih dužnosti kao suprugâ i majki." što oni uistinu i jesu. kao i u Božjoj obnovi lica zemlje. onaj kojega najviše ljubite i za kojim najvećma žudite. putem Milosti. Jednakom prirodnošću kojom tražite prijatelja. navješćujte ga s jednakim žarom s kojim vam ga je propovijedao moj Sin Isus. potakla neka idemo pred Svetohranište. Velika je to tragedija. od vas. Milosti što će ih zadobiti članovi ovog Apostolata pomoći će pri ublažavanju patnji nedužne djece diljem svijeta. Sveta Obitelj treba da bude primjerom takvim obiteljima. te. Klanjajte se Euharistiji.. "Pođite pred Svetohranište kako biste s Isusom uspostavili jednostavan i svakodnevan životni odnos." Dana 21. "Moraju biti posvećeni Mojoj Presvetoj Majci. To je najozbiljniji vid nemara. Maleni Krist također nam progovara i preko veličanja vrlina Blažene Majke. ili s kojom se povjeravate dragim osobama. kao i prenošenjem. Euharistijsko je Srce Isusovo najveći dar što ga je Bog dao ljudima. 2.

koja je u tolikoj mjeri razdijeljena i toliko trpi. ako Mi se obratite i na taj se način očistite se od svojih grijeha. Neka Mu je slava sada i u vijeke. Zbog čega su to zaboravili? Potrebno je da preispitaju svoje prioritete i skrbe o svome stadu što im ga je povjerio Sâm moj Sin. Zašto biste onda vi to trebali činiti. Rekreacija nije važan vid kršćanskoga života. Molitva je odgovor (Vizija malenoga Krista): "Obratite se meni. iako ga se vrlo rijetko bira. "Kako mi je to tužno gledati.." Majka Terezija je kazala. u potrebi za sakramentima. voda koju valja piti kako više ne biste žeđali. "kada bi ljudi provodili jedan sat tjedno u Euharistijskome klanjanju. kao i za vašu domovinu. Euharistijski je Isus Kruh Živi s Neba sišao. koja je njihov vrhovni vodič ka svetosti na zemlji. ako tvrdite da nasljedujete Njega.. dok su duše ostavljene bez skrbi. Crkva koju sam utemeljio njihov je odgovor. Cilj je svećeništva dijeljenje sakramenata. Slijedite Njegov primjer dok je još bio na zemlji. Brojna moja djeca poradi toga ne mogu ispovijediti svoje grijehe. te nikako nije u skladu s putem ka savršenosti za koji želim da se sva moja djeca njime kreću. Moraju se odreći sebičnosti poradi koje gube puno vremena. koja je tako bolesna i izložena tolikim prijetnjama. hrana koju valja jesti kako više ne biste ogladnjeli. Česta i redovita ispovijed pomoći će im da rastu u svetosti na način na koji im ništa drugo ne može u toj mjeri pomoći. Euharistijski Isus danas želi postati Dobri Samarićanin za vašu Crkvu. To će vas ne samo pripraviti za bilo koji događaj na ovome svijetu. Odgovor na sve suvremene boljke leži u sakramentima Moje Crkve. Potrebno je da to prevladaju. .biskupa. što predstavlja Njegovu volju za vas? Dijeljenje sakramenata Svete Euharistije i Pokajanja trebalo bi biti od prvorazredne važnosti u njihovim životima." Sakramenti: odgovor na sve suvremene boljke (Vizija malenoga Krista): "Moraju Me tražiti u sakramentima Svete Majke Crkve. Dat ću vam snagu da budete sve ono što Ja želim da budete. a ne tek povremeno ili rijetko. Nikada im ništa drugo ne bi smjelo biti važnije od toga. Je li on bespotrebno trošio vrijeme na rekreaciju? Naravno da nije. radije negoli jedni drugima. Za vas to ne mora biti put što ga nećete odabrati. također su u zabludi." Svećenici Blažena Majka: "Svećenici koji zanemaruju svoje stado. Štitit ću vas u svim prilikama. a napose za Ispovijedi. te ste pozvani na savršenost. To je trajni dar Moje ljubavi vama. već i na onaj idući. Molite za one koji zanemaruju Ispovijed ili zaziru od nje. kako bi se približili mome božanskom Sinu. prestali bi pobačaji. Ne mogu pronaći svećenika koji bi bio pripravan potrošiti svoje vrijeme pružajući taj najsvetiji sakramenat. pokora izvršena iz ljubavi prema Meni i provođenje više vremena sa Mnom u Presvetom Sakramentu. ako Mi se obratite u svetom sakramentu Pokajanja. put tako jasan. u tenucima krize." Česta Ispovijed Blažena Majka: "Želim da se sva moja djeca koriste ovim sakramentom i često idu na Ispovijed. Težite jedino da Me ljubite: Presveti Sakramenat (Vizija malenoga Krista): "Ponavljam vam: najbolja priprava što je možete imati jest provođenje dugih sati u molitvi.

. Tražite vrline Moje majke. To je Bogu vrlo ugodno. čak i osloboditi ih se. Tišina i neznatnost Blažena Majka: "Tišina i neznatnost: eto što tražim od vas. kao što sam ja to bila u Betlehemu i Nazaretu. Svojim pogreškama. Gospodin je iskoristio bezbožničke narode. Ne zanemarujte svoje dužnosti. tražite i naći ćete." Blažena je Majka preko oca Gobbija progovorila o djeci koja se odgajaju bez vjere: "Stotine milijuna moje jadne djece tako se od djetinjstva podiže bez obraćanja Bogu. ili. u smislu da bi imali snage nositi svoje križeve. Kao što znate. trebaju biti na oku javnosti. obuzdavate djelovanje Zloga. kažem. Sada kada proživljavate događaje što sam vam ih prorekla. Ljubite svoga bližnjega. Često molite Krunicu na ovu nakanu. sedam darova Duha Svetoga." Poniznost i čistoća Blažena Majka: "Želim nastaviti poučavati vas o poniznosti. ". svi bi njihovi problemi bili riješeni. Trebate biti tihi i neznatni. Međutim. Riješeni.. Traže ljudska rješenja. Oni bi trebali nasljedovati Njegov put. Zaista vam kažem. Brojni to pogrešno shvaćaju i smatraju kako. Bez njih nema istinske ljubavi. ukoliko njihovo nošenje nije na dobrobit njihovih duša. kada bi samo polovicu toga vremena proveli sa Mnom u Presvetom Sakramentu. kako bi kaznio kršćanske narode koji su napustili put na koji je ukazao moj Sin Isus. Uvjeravam vas kako će se uistinu dogoditi ono što sam vam već bila prorekla u Fatimi: Rusija je svoje zablude proširila po čitavome svijetu. a ujedno i neizrecivo važno. Molite više. Napose svakoga dana molite krunicu. umjesto da propovijedaju Evanđelje mojega Sina. Moj vam je Sin sve objavio. Pripravljam brojne duše da čine velika djela za Gospodina. Opraštajte jedni drugima. Neka svjetlo Gospodnje sije kroz vas u obavljanju vaših svakodnevnih dužnosti. tako da će biti jasno kako ova poruka dolazi od mene a ne od vas. Molite i postići ćete. Molite svakoga dana svih petnaest otajstava krunice. i primit ćete ih. Ne postoji ništa novo. Nema vremena za sitničavost. u nekim slučajevima. a ne stvarati svoj vlastiti. Brojni moji sinovi svećenici žele ostaviti svoj trag u svijetu. Tako činite i primit ćete u izobilju.. Milosrđe mora prevladavati. kucajte i otvorit će vam se.. molite s većim pouzdanjem. Kraljevstvo je Nebesko onih koji mole. a ona ne postoje. Dat ću vam veliku osobnu poniznost. Razmislite o velikoj patnji koja prekriva ovu nepreglednu zemlju. iako im nedostaje istinsko svjetlo koje jedino njihovim životima može donijeti radost i nadu. Morate ih na neki način ublažiti. molitva je sredstvo što vam ga je Gospodin pružio za sve što će vam se dati u duhovnom smislu. da bi činili velika djela za Gospodina. upravo suprotno.Ljudi provode sate pričajući jedni drugima o svojim problemima. Brojni nose nepotrebne terete stoga što ne dolaze k Meni. Nerijetko je. Poniznost i čistoća su ono što je svijetu u ovome času potrebno. To je pogrešno." Svakodnevna molitva Krunice Blažena Majka: "Moj je Sin stravično trpio za vaše grijehe. međutim. Svojom molitvom spriječavate zabludu da se još više proširi. Nerijetko su to dobra i velikodušna djeca. Blagoslivljam vas iz sveg Srca. okrenite se molitvi. molite ponizno i s potpunim predanjem. One su najvažnije. vršite protunapad. oni . Molite i primit ćete više no što vaša srca sada mogu to zamisliti u svojoj ograničenosti. što vam je. "Ištite i dat će vam se. činiti kako biste našli utočište? Prije svega. te sve više i više ograničavate njegovu sposobnost djelovanja. jadna moja djeco.

mogli radovati da ste dobro iskoristili svoje vrijeme na zemlji." Proširite krug molitve Vizija malenoga Krista: "Uznemiruje Me brojnost Mojih sljedbenika koji ne čine ništa u naknadu za grijehe iz čiste ljubavi prema Meni. a ne da bi to bio ljudski um. Škapular i krunica najveći su među njima i osigurat će vam najviše zaštite. ali je jednako tako potrebna i radost." Djeca Blažena Majka: "Čuvajte svoju djecu i osigurajte im stabilno okruženje. ali im manjka ljubavi. koje netko. Ne morate biti skrupulozni glede svakog detalja.mnoge odvode u zabludu." Ljudski je život svetinja Vizija malenoga Krista: "Gospodin dijeli osvetu mačem dvorescem i osveta je Moja. a trebala bi biti ujedno i vaša radost. Svrha je to svih blagoslovina (sakramentala). u nj uključili čitav ljudski rod. Oni koji su oskatili svoja tijela u neprekidnom pokušaju spriječavanja života. Teško su sagriješili. Molitva je preduvjet za duhovne darove. treba zatražiti. za ublaživanje svojih grijeha. učite svoju djecu da jedna prema drugoj budu blaga. žrtvujući pritom svoje obitelji. Odbacite mentalitet svijeta koji vam govori kako morate udovoljavati vlastitim hirovima. "Majke. govori Gospodin. treba da se pokaju. nedostatka ljubavi. napose djeci koja su njihovim žrtvama. Jednostavno je to sredstvo. Njihovi bi roditelji trebali moliti Boga za oproštenje. kako biste se. dok nerijetko može i ometati vaše prispijeće mome Sinu. Važne su lekcije one koje se uče kod kuće. Ljubite svoju djecu i čuvajte ih. "Roditelji koji su odlučili uništiti život prije no što je on i započeo. jer nemaju braće niti sestara. Uvijek ga nosite. te na sve druge načine koji se očituju izravno iz . Ljubite svoju djecu. te je mnogi i očekuju. već veći dio molitve traže milosti i obraćenje isključivo za članove svojih obitelji. Ja jedini mogu prosuditi kada je srce neke osobe pripravno na primitak milosti obraćenja. Pogledajte tugu što je izazivaju zastranjenja današnjega društva. Oni trpe od osamljenosti. dakle. kakvo zaslužuju. stvorili su prazninu kod onih malobrojnih koji su uspjeli preživjeti odredbe suvremenog načina razmišljanja svijeta. vi djeco koja živite znak moje zaštite. kako biste sada. Svijet je roditeljstvu oduzeo svaku radost. Morate proširiti krug svojih molitava.on bi vas upravo mogao odvesti u propast. jednom kada ćete morati za sve podnijeti račun. Oni štuju ljudski um umjesto Samoga Boga. Zaboravite ovozemaljske stvari i težite za onim Nebeskim. Škapular Blažena Majka: "Ne brinite. Istinska se ljubav očituje u žrtvi. ali nema nikoga tko bi učinio napor to za njih zaiskati. jer je to znak moje ljubavi i često će vas na me podsjećati. da vas podsjećaju na osobu koja se krije u njihovoj pozadini i pomaže vam oponašati njene vrline. Recite im da je Isus svjetlost. prema učenjima Crkve. Nametnuto im je da se osjećaju poput tereta. žrtvama u smislu da imaju sve u materijalnom pogledu. Uvijek ga nosite. Luksuz pritom uopće nije važan . Ono nije važno. Disciplina je potrebna. To je upravo tragično. te bi. To je vaša odgovornost. ako želite vršiti Moju volju. Želim da ga sva moja djeca nose. Ne očekujte od drugih da poučavaju vašu djecu. samo živite dobar život. jer će svatko onaj koji sablažnjuje malene morati za to i odgovarati. uz pomoć kojega Bog pomaže Svojoj djeci. Brojna djeca trpe od nedostatka ljubavi. Ne tražite materijalno bogatstvo. To je pogrešno. za vječnim. Pomoći će vam činiti dobro. trebali ostati u čistoći. Pomoći će im da još više ljube Isusa.

te će mnoge od vas čak dovesti i do velike svetosti. Ne trebate se ničega bojati. Bezbrojne pobožnosti koje su vam kroz vjekove davane. Moraju Me štovati u slici Presvetoga Srca i Ja ću im pomoći nadvladati podmukle pošasti koje se uvlače u domove. Kada bi znali.toga zastranjenja. Oni taj odnos traže na posve ljudskoj razini. što je toliko potrebno u ovom trenutku. i ona će vam pomoći. kao i pet Prvih subota u čast Moje majke. kako i vi ne biste postali plijenom. kada Me se časti na takav način. Mojim blagoslovinama i pobožnostima. Malo ih je koji znaju ili istinski razumiju snagu koju sam dao toj pobožnosti. Došao sam vam ponovno kazati da se služite praksama koje sam vam u prošlosti obznanio za vaše spasenje i zaštitu. te stoga želim za njih intervenirati. već bi samim time izvojevali pobjedu. kao i iskorijenjenju zla i grijeha. Želim da sva Moja djeca obavljaju pobožnost devet Prvih petaka u naknadu za grijehe. Dubina ove pobožnosti izmiče mnogima koji se svome Bogu žele približiti na način koji oni u svojoj sljepoći doživljavaju modernim. Kažem svima koji ovo čitaju: Odgovorite sada svojim "fiat"-"neka mi bude" iz sveg srca. Za to je potrebna nadnaravna ljubav koja vam je preobilno dostupna preko pobožnosti Dvama Srcima. Odgovorite sada svojim "Fiat"-"Neka mi bude" Vizija Blažene Majke i malenoga Krista: "Zagovor će vam Moje Majke pomoći u svim potrebama. kao i pobožnost Presvetom Srcu. kao i žarištem vaše molitve. a koje je Moja Crkva odobrila. pružit će vam najviše zaštite i uvelike unaprijediti vaše posvećenje. kako bi nasrtaj zla koji hara zemljom završio porazom. Ovo je vrijeme Dvaju Srdaca. a koji zapravo nije ništa drugo doli smanjenje stupnja svetosti kojem ljudi teže. tolika je njihova snaga u umiravanju božanske pravde. kao i pobožnost Presvetom Srcu. Krunica i škapular moje Majke. kao i načina na koji želimo da nas se slavi i časti. Tako ćete biti kadri ljubiti na sličan način na koji Moja majka i Ja ljubimo i veličamo Oca. pobožnost je prema Presvetome Srcu posljednji čin Njegove Ljubavi prema kršćanima ovih posljednjih vremenâ. te ću vas obilno blagosloviti." Presveto Srce Maleni Krist: "Moja djeca trpe od tih raširenih zabluda na duši i u tijelu. Uskratiti ljudski život poradi hirovitih i neopravdanih izlika današnjih ljudi. Kada bi Moji sljedbenici vjerno obavljali ove dvije mjesečne pobožnosti. potrebno je provesti u djelo i proširiti. kako bi se zauzdalo zlo koje danas potajice vreba da vas rastrgne poput izgladnjeloga lava koji se dočepao svoga plijena. Zaštitite svoje domove i svoju djecu slikom Mojom i Moga Presvetog Srca. pružit će vam najviše zaštite i uvelike unaprijediti vaše posvećenje. te je izravno odgovorno za velik dio grijehâ i nevolja kojima ste danas svjedoci." Doba Dvaju Srdaca Isus: "Presveto Srce i Bezgrješno Srce moraju biti trajnim izvorom vašega nadahnuća. . predstavlja strahovito narušavanje Božanskoga poretka. Krunica i škapular moje Majke. Ako Me na taj način budete častili. svakako bi tu pobožnost i vršili. Naoružajte se svetošću i svime onim što je sveto. Govorim o pošastima u smislu grijeha koji proizlaze iz nemoralnosti i nečednosti. kojom im je pružio predmet i sredstvo koje je smišljeno upravo zato da bi Ga "natjeralo" da ih ljubi. Nosite oznaku Presvetoga Srca i postavite Moju sliku na vidljivo mjesto u vašim domovima." Sveta je Margareta Marija u sedamnaestome stoljeću o pobožnosti Presvetome Srcu kazala sljedeće: "Prema mojem shvaćanju. u svojim ćete domovima uživati mir od ove tiranije. dok Moja zapovijed njima glasi neka budu savršeni kao što je Moj Otac Nebeski savršen. Zazivajte je u svim prilikama.

" Lijek . Ona je bila i jest najvažniji od svih vidova otkupljenja. Ugodna postaje po zagovoru Moje Majke kojim bivaju očišćeni od ovoga svijeta i oblikovani prema Meni. Kao što je Mojsije izveo Židove iz Egipta. Kraljica Anđelâ. post. i to s lakoćom. Te nas poruke vode ka svetosti koja predstavlja nebeski lijek boljkama našega vremena. Ona je Vrata Nebeska po kojima sam vam došao i po kojima ćete vi doći k Meni. Jednostavno ih je i lako postići Mojom milošću. obraćenje i mir. Plod je molitve vjera. Oni koji zazivaju Moje Ime ne trebaju se bojati nikakvih izvanrednih opterećenja. Ne odgađajte. kao i u spasenju svijeta. Moje i vaše Majke. ništa joj ne mogu odbiti. kao što sam izabrao i da vi na isti taj način dođete k Meni: preko Blažene Djevice Marije.onu koju sam Ja utemeljio . Imajte vjere u Mene i zagovor Moje Majke.kako biste pomogli u Velikoj pobjedi Moje Majke.protestantizam. jačaj me. samo ako joj to dopustite. neka se svijet promijeni. koja će se očitovati kroz spasenje svijeta u ovome naraštaju i razdoblju mira koje je spomenula u Fatimi. Protestantizam koji se uvukao u Moju Crkvu . Vjerom je moguće promijeniti svijet.jest upravo ono što mu i samo ime govori . jer strah dolazi od zloga. prosvijetli me. Ona je Kraljica Sviju Svetih. odnosno dolazak k Meni. Duhovno učenje Blazena Majke Tereze iz Kalkute na divan nas način uči sljedećem: Plod je tišine molitva. Molitva Duhu Svetom Duše Sveti. dušo moje duše. kako bi zaštitile vas i vaše bližnje. te Kraljica Neba i zemlje. toliko mi je ugodna. Sutra više ne postoji. tješi . a ne katolička istina. Pogrešno je umanjivati važnost uloge Moje Majke u vašem spasenju. i naposljetku u nebo. tako je potrebna i za vaše osobno otkupljenje. Neka Milosrdno Srce Isusovo i Bezgrješno Srce Njegove Ljubljene Majke Marije svakoga od nas dovede k ispunjenju naših nebeskih ufanja. upravo onako kako sâm se ja oblikovao u njenoj utrobi snagom Duha Svetoga. Sada je čas. Molite za milosti koje će vas dovesti k svetosti. klanjam Ti se i molim te. Kao što je ona bila potrebna kako bi se ostvario plan Utjelovljenja." Ljubite Moju Majku i ljubit ćete Mene Vizija malenoga Krista: "Kada se neka duša sjedini s Mojom Majkom i čvrsto smjesti u njezinu Srcu. već se uzdajte u Isusa i Blaženu Majku da će nam poslati Duha Svetoga koji će nas povesti ka svetosti. Međugorske nam poruke sažimaju putove k svetosti: molitva. Plod je služenja mir.tražite svetost Tražite utočište Bezgrješna Srca Marijina i molite za milosti koje dolaze po njezinom srcu. Plod je ljubavi služenje. jer sam Ja izabrao na taj način doći k vama. vodi me. Želim da sva moja djeca shvate važnost trenutačnog odgovora na zahtjeve Moje Majke i one Moje. radosti i težnji. Dat ću im sve milosti koje su im potrebne da bi sve postigli. Ne bojte se. Ona će vas povesti u Nebo. samo ako imadnete vjere. Blažena Majka one koji su joj preostali provodi kroz stradanja. Plod je vjere ljubav.

Primite nas i posjedujte u potpunosti. prosvijetlite i posvetite. a Tebe. u srcima onih koji Te zasad još ne poznaju. Ljubimo vas i častimo. Daj da. daj mi svoje naloge! Obećajem Ti da ću se podložiti svemu što Ti želiš od mene i prihvatiti sve što Ti budeš pripustio da me snađe. Uspostavite u srcima čitavoga čovječanstva suverenu pobjedu i vladavinu Vaših Dvaju Srdaca. Pobijedi. kako bi uvijek bio mojim ocem. u našim domovima i obiteljima. Dodatak I Odabrani dijelovi Pisama . Očistite nas. moli za mene kako bih imao dioništvo u miru i radosti tvoje svete smrti. o Žalosno i Bezgrješno Srce Marijino! Vladaj. O Srce Isusovo koje živiš u Mariji i po Mariji! O Srce Marijino koje živiš u Isusu i za Isusa! O Srce Isusovo probodeno za naše grijehe koje Si nam dalo Svoju Majku na Kalvariji! O Srce Marijino probodeno žalošću. kao i svako srce. po tvome primjeru. Isuse. Daj mi samo milost da spoznam i vršim Tvoju volju! Posveta Srcima Isusovom i Marijinom sa Svetim Josipom kao uzorom Zdravo. po uzoru na to sveto jedinstvo koje postoji u tim Dvama Srcima. kako bi zemlja od kraja do kraja odzvanjala jedinstvenim poklikom: Blagoslovljeno zauvijek Presveto Srce Isusovo i Žalosno i Bezgrješno Srce Marijino! O predragi Sveti Josipe. Predajemo se i posvećujemo Vama zauvijek. kako bismo Vas mogli ljubiti: Tebe. Amen. Marijo. kao i u svim narodima svijeta. O blaženi Sveti Josipe. Srcem Marijinim. puna ljubavi Srca Isusovo i Marijino! Veličamo vas. posvećujem se i predajem tebi. kako bi sva srca živjela u jedinstvu. koje Si imalo udjela u trpljenjima svoga božanskog Sina za naše otkupljenje! O presveta svezo ovih Dvaju Srdaca! Slavljen budi Bog Ljubavi koji Ih je spojio! Neka On ujedini i naša srca. Srcem Isusovim. sve što činim bude na još veću slavu Božju u jedinstvu s božanskim Srcem Isusovim i Bezgrješnim Srcem Marijinim.me! Kaži mi što moram činiti. Ishodi mi još veću čistoću srca i žarku ljubav spram nutarnjeg života. zaštitnikom i vođom na putu spasenja. o Presveto Srce Isusovo! U našim srcima.

tako će biti i s dolaskom Sina čovječjega. neka bježe u gore. ne vjerujte. Ako vam tko tada rekne: 'Gle. A on im reče: 'Ne vidite li sve ovo? Zaista. Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. i tko bude u polju. prorekao sam vam. Ali sve je to samo početak trudova. ali to još nije svršetak. ne uznemirujte se. A čut ćete za ratove i glasine o ratovima. Doista treba da se to dogodi. Dolazak Sina čovječjega Reknu li vam dakle: 'Evo. Evo ga u ložnicama!. I kad se ne bi skratili dani oni. a neće je ni biti. bit će gladi i potresa po raznim mjestima. Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih. I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima.' Početak nevolja Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio. . neka se ne okreće natrag da uzme haljinu!" A jao trudnicama i dojiljama u one dane! I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom jer će tada biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada. lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenjavelika i čudesa da. Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti. stoluje na svetome mjestu . doista. po proroštvu Daniela proroka. kažem vam. tko bude na krovu." Razorenje Jeruzalema "Kada dakle vidite da grozota pustoši. bit će spašen. nitko se ne bi spasio. Ali tko ustraje do svršetka.Matej 24. u pustinji je!'. Pazite. neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen. neka razumije: koji se tada zateknu u Judeji. Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. bude li moguće. izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom. Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada.tko čita. Mnogi će se tada sablazniti. ne izlazite.ne povjerujte! Ustat će. Tada će doći svršetak. I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga. Eto. neka ne silazi uzeti što iz kuće.1-44 Isusovi posljednji dani "Isus iziđe iz hrama. pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: 'Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?' Isus im odgovori: 'Pazite da vas tko ne zavede! Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: 'Ja sam Krist!' I mnoge će zavesti. ne. Potom mu pristupiše učenici pokazujući mu hramsko zdanje. zavedu i izabrane. No poradi izabranih skratit će se dani oni. evo Krista!' ili: 'Eno ga!' .

O ponoći nasta vika: 'Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!' Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. nego samo Otac. ali riječi moje ne. A o onom danu i času nitko ne zna. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. kažem vam. neće uminuti.tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti.prije potopa . gase nam se svjetiljke!' Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. znajte: blizu je. I razaslat će anđele svoje s trubljom velikom i sabrat će mu izabranike s četiri vjetra. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam! A on im odgovori: 'Zaista. ne poznam vas. pa ni anđeli nebeski. druga ostaviti. ali ne uzeše sa sobom ulja. Pođite radije k prodavačima i kupite!' Dok one odoše kupiti. ne. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi. A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetliti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati." Matej 25. Lude uzeše svjetiljke. Budući da je zaručnik okasnio. Kao u dane Noine. kažem vam. dođe zaručnik: koje bijahu pripravne. Kao što su u dane one . a pet mudrih. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi. 1-13 Prispodoba o deset djevica "Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. I ugledat će Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. I tada će proplakati sva plemena zemlje. na vratima! Zaista. Iznenadnost ovih događaja A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera. uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Pet ih bijaše ludih.' Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!" . Nebo će i zemlja uminuti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti. ondje će se skupljati orlovi. sve one zadrijemaše i pozaspaše. Tako i vi kad sve to ugledate. s jednoga kraja neba do drugoga.jeli i pili. ni Sin. drugi ostaviti.Gdje bude strvine. neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. znate: blizu je ljeto. ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije .

a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja.'" "Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine. u oganj vječni. bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'" "Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine. možda. ili žedna. Vremena se. "Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao nečistoći te sami obeščašćuju svoja tijela. a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. . klevetnici. ili gola. ni meni ne učinite. goropadnici. bešćutnici. ili u tamnici. ili bolesna." 2. mijenjaju. stranac bijah i primiste me. koji je blagoslovljen u vjekove. hulitelji. kažem vam. Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim. I sabrat će se pred njim svi narodi. oni što su Istinu . nezahvalnici.Matej 25. u tamnici bijah i dođoste k meni.1-6 Opasnost budućih vremenâ A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. ili stranca. što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih. brzopletnici. kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te. Imaju obličje pobožnosti. srebroljupci. ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. častili i štovali stvorenje umjesto Stvoritelja. ali snage su se njezine odrekli. Timoteju 3. I njih se kloni! Rimljanima 1. ožednjeh i ne dadoste mi piti. Ljudi će doista biti sebeljupci. preuzetnici. nepomirljivci. a kada te to vidjesmo gladna. gol i ne zaogrnuste me. oholice. sjest će na prijestolje svoje. Postavit će ovce sebi zdesna. roditeljima neposlušni.31-46 Posljednji sud "Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime. Amen. stranac bijah i ne primiste me.Boga zamijenili lažju. pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti. kažem vam. ožednjeh i napojiste me. neljubitelji dobra. gol i zaogrnuste me. što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće.24-32 Homoseksualnost Riječi Svetoga Pavla upućene rimljanima zvuče jednako isinito kao što je to bio slučaj i prije gotovo 2000 godina. bezbožnici. ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo. ali ne i srce ljudsko. neobuzdanici. naduti. meni učiniste!'" "Zatim će reći onima slijeva: 'Odlazite od mene. ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi? A kralj će im odgovoriti: 'Zaista. a pravednici u život vječni. izdajice.'" "I otići će ovi u muku vječnu. oboljeh i pohodiste me. a jarce slijeva. i ne poslužismo te?' Tada će im on odgovoriti: 'Zaista. prokleti." "Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite. blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti.

neka nitko ne kori! Ali s tobom se moram parbiti. došaptavači. jer si ti znanje odbacio. i ja odbacujem tebe iz svećenstva svoga. roditeljima neposlušni. Što ih je više bivalo. Jest će. Znaju za odredbu Božju . kaznit ću ga za njegove putove i naplatit ću mu za njegova djela. dok krivnju ne priznaju . I sa svećenikom bit će ko i s narodom. Stoga tuguje zemlja i ginu svi stanovnici s poljskim zvijerima i pticama nebeskim te ugibaju i ribe u moru. vratit ću se na svoje mjesto. a noću s tobom posrće i prorok.a oni ne samo da to čine nego i povlađuju onima koji čine. jedna krv drugu stiže. preljub i nasilje. Protiv svećenikâ Ipak neka se nitko ne parbi. ubijanje i krađa.I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga. mošt i vino zarobiše im srce. puni svake nepravde. sinovi Izraelovi. zlonamjernosti. ubojstva. lakomosti. Slavu su svoju Sramotom zamijenili. Grijesima mog naroda oni se hrane. prijevare. nevjerni. Danju ti posrćeš. već proklinjanje i laž. Hošea 4. bludničit će. pakosti. klevetnici. nema ljubavi. Nema više vjernosti.da smrt zaslužuju koji takvo što čine . pogubit ću mater tvoju. nerazumni. jer oni su prestali štovati Jahvu blud. nemilosrdni. svađe. ali se neće množiti.15-16 Jahve napušta svoj narod Poći ću. duša im hlepi za bezakonjem njegovim. izmišljači zala. Hošea 5. i Ja ću tvoje zaboraviti sinove. bešćutni. ali se nasititi neće. zloće. nema znanja Božjega u zemlji. jer si Zakon svoga Boga zaboravio. predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje. puni zavisti.1-11 Zločini Izraelovi i kazna Opća iskvarenost Čujte riječ Jahvinu. više su protiv mene griješili. jer Jahve se parbi sa stanovnicima zemlje. Moj narod gine: nema znanja. svećeniče.

odnosno vidjelica. Nekoliko poglavlja ove knjige uzeto je iz novina ili časopisa što smo ih tijekom posljednjih pet godina izdavali četiri puta godišnje. Materijal smo godinama prikupljali iz različitih izvora. da istrijebi iz nje grešnike. U ovoj su knjizi citirani brojni vidioci. Izaija 13. fax 450-7796.i lice moje ne potraže. tel. Bilješke Važna obavijest Autori su učinili sve što je bilo u njihovoj moći kako bi provjerili činjenice. kako bismo u budućim izdanjima mogli razriješiti moguće nedoumice. Brojne navedene knjige mogu se nabaviti preko centra Znakovi vremenâ. pomrčat će sunce ishodeći. Ako smo gdje učinili pogrešku. Jer nebeske zvijezde a ni Štapci neće više sjati svjetlošću. te diljem svijeta distribuira katoličku literaturu. i mjesec više neće svijetliti. Pokušali smo prikazati razumljivu sliku onoga što Marija već stoljećima tka preko svojih intervencija kroz povijest. Sterling. iskat će me. Autori bi se stoga mogli smatrati više prepisivačima. o kojem je riječ.gnjev i jarost da u pustoš zemlju prometne. Nerijetko je materijal uziman iz knjige ili neke druge publikacije što ju je objavio sam vidioc. Na brojnim smo mjestima informaciju o tome naznačili samo jednom. dokrajčit ću ponos oholih. Oni koji bi željeli saznati više o knjigama korištenih kod sastavljanja teksta. 20165. Suite 260. bezbožnike za bezakonje. molimo vas da nam pišete.9-11 Dolazi nesmiljeni Jahvin dan . to nije uvijek bilo lako. Virginia. budući da su činjenice nerijetko zastrte nagađanjima i osobnim tumačenjima. koji su skupljali podatke o brojnim ukazanjima. Kaznit ću svijet za zloću. (703) 450-7766. Popis literature na kraju knjige pruža obilje informacija o knjigama kojima smo se koristili kod sastavljanja teksta. poniziti nadutost silnika. naći će o tome detaljnje informacije. te je u sljedećim navodima nismo ponavljali. 6 Pidgeon Hill Drive. . Poradi naravi samoga materijala. "Znakovi vremenâ" su katolički informativni centar koji piše. Novine i časopisi o Marijanskim ukazanjima i sličnim temama tiskaju se četiri puta godišnje. /Dosad odjavljena izdanja možete naručiti uz pomoć narudžbenice tiskane na kraju knjige/. kad u nevolji budu.

On je mudar poput zmije i blag poput golubice. Autori su poruke što ih je otac Gobbi primio od Blažene Majke naveli prema knjizi Svećenicima Marijinim predragim sinovima. 2. Ovdje je odluka "vijeća" već donesena. Hennessey ima um poput čelične zamke. Podaci o Cuenci u Ekvadoru su iz Ja sam čuvarica vjere sestre Isabel Bettwy u izdanju "Franciscan University Press". 1992. Neka čitatelja naziv knjige Svećenicima Marijinim predragim sinovima ne navede na pogrešan zaključak kako je knjiga namijenjena isključivo svećenicima. Podaci o Seredni ili Ukrajini općenito potječu uglavnom iz tog izvora. "Irland's Eye". 3. Svi se. U vezi s njome postoji stanovita kontroverza s njenim lokalnim biskupom. Materijal o nutarnjim lokucijama jest iz knjige Gospa govori svojim predragim sinovima. podijelio je marijanska ukazanja u četiri glavna razdoblja. 211-213. Vrlo je malo ljudi koji su kadri stvoriti cjelovitu sliku. str. Molim te vrati se Meni i Mojemu Sinu.U brojnim se poglavljima donose citati Svećeničkog marijanskog pokreta. 90-95. Gospa od nas neprestano traži neka se ne brinemo oku budućih događaja. Patricija iz Engleske uzeta je iz kratke publikacije Znakova vremenâ. Tumačenje. Bloomingdale. Francisa B. str. Irska. 9. kao što je to slučaj s Dr. 6111 Steubenville Pike. te su one u vrijeme pisanja ove knjige još uvijek bile u tijeku. Molim te vrati se Meni i Mojemu Sinu. Otac Stefano Gobbi iz Milana primao je lokucije od Blažene Majke počam od 1973. slažu. Materijal je uzet iz Majke Skrivenih Ranâ. Neki kažu poput skalpela. 5. Irska. Učeni Dr. Argentina. lipnja 1993. godine. 7. 3.niti implicitno niti eksplicitno . 1. Materijal o Litmanovi je iz "Pittsburg Centre for Peace". Gospa Sviju Naroda uzeta je iz kratke publikacije Znakova vremenâ. Ibid. 1. i gđa. 45150.Poziv na buđenje. i gđom Henessey. Cijenjeni Dr. 4. međutim. Henesseya is mjesta Endwell u državi New York pomogli su autorima složiti informacije. "Irland's Eye".slaganje Svećeničkog marijanskog pokreta. McKees . Privatni život Pape Pavla VI. isključiva su odgovornost autora. 1992.. 6. kao i oblikovati ih u ovu knjigu. Vincent. uvod. Apostolat za posvetu obitelji. ali gotovo sav preostali materijal dolazi iz različitih izvora. 15. kako Jim O'Rourke. ili od prijateljâ koji poznaju vidioce. O toj se stvari još uvijek "vijeća". S dopuštenjem autora. Vincent. kako bi nas pripravila za kušnje koje nas očekuju.. Puni je cilj Marijinih poruka duhovno nas oblikovati i približiti nas Isusu. Jean Guitton. 5. koji je uvelike sudjelovao u pripremanju ovog materijala. montfortanac koji živi na Islandu. Svi citati vezani uz Gladys iz San Nicolasa iz Argentine su iz knjige San Nicolas. kao i osobnih intervjua vođenih kroz razdoblje od pet godina. odabir i primjena ovih porukâ. str. R. ima um britak poput žileta. str. biskupom Southwarka u Engleskoj. str. Valja napomenuti i to da čitanje ovdje navedenih porukâ niti na koji način ne predstavlja prihvatljivu alternativu čitanju svih poruka u cijelosti. Ohio. str. koju je uredio i izdao"Faith Publishing". Ostali podaci potječu iz osobnih posjeta. Svojim nas riječima opomene i ohrabrenja neprestano upozorava i prosvjetljuje. budući da nas poziva na život u sadašnjem trenutku. Stoga čitetelje potičemo neka ovu knjigu nabave na sljedećoj adresi: .. Drugo poglavlje . Prvo poglavlje . SMM. 2. R. a poglavito izdanja Znakova vremenâ. 10. Ohio. 21. autorâ Josipa Terelyje i Michaela H. 8. Ukazanja u Ukrajini su iz Svjedoka. 7. Ibid. Milford. Okvir za njeno iznošenje izradio je sam autor. Tom Petrisco. poslužili smo se njegovom podjelom.Veliki finale. te ni na koji način na podrazumijevaju . Otac Lambert Terstroet. Browna. 152.

Informacije o Esteli Ruiz su iz kratke publikacije Znakova vremenâ. 2. 2. Chestnut Hill Marian Lodge.35. 3. pr. 1. II. Viđenjâ djece. str. 5. Box 148.Rock Pike. 9. Newmana. NY. Papa Ivan Pavao II.. Rosalie Turton iz fondacija 101. u izdanju . Redemptoris Mater. "Franciscan Marytown Press". 18. Michigan. 20. Maksimilijan Kolbe. 19. Četvrto poglavlje . Stotine ih je još nenavedeno.J. 262. izd. Herndon. Luj od Montforta. Navod izvorno pripada ocu Reneu Laurentinu iz Francuske. Posrednici. Pismo Puseyu. 23. Kanada. Papa Ivan Pavao II. Sv. Izdanje časopisa Znakovi vremenâ o Gospi Sviju Narodâ. njegove poruke koje je navodno primio u ukazanjima još nisu bile dostupne javnosti. U vrijeme izdavanja ove knjige. 39. n. Zagovornica. 04774. Franjevačko sveučilište Steubenville u Ohiu. para.Proročica našega doba. 6. Nepoznanice su razriješene na temelju zemljovidâ iz Znamenja. MA. čudesa i odgovor oca Alberta Heberta. a nismo ih naznačili isključivo poradi prostora. PA.. Herndon. 7. 1980.Uloga Gospe u spasenju. Materijal je autorima poslao sâm Jim Singer u obliku fotokopije pamfleta. 12. 15. Ida iz Amsterdama i Gospa Sviju Narodâ su iz kratke publikacije Znakova vremenâ. 59. Izd. II. Manteau-Bonamy. 11. 2. II Vatikanski sabor. br. 17. Julia Kim iz mjesta Naju u Koreji. str. PA. Apostolski naputak Christifideles Laici. 3-7. Materijal o Josefini osigurao je Kevin Morley iz Melbournea u Australiji. 5. 4. Marijanski spisi oca Kolbea. 5.O. 14. Marijanski spisi oca Kolbea. Lumen Gentium. usp. odnosno. Sv. 66-70 Dr. sv. 782-3. M. str. 59. Theresa Lopez iz Kolorada. 1938. str. Papa Ivan Pavao II. Inter Sodalica. kratka publikacija Znakova vremenâ. Ibid. 1980. Bezgrješno začeće i Duh Sveti. 7. VA. Dives in Misericordia. Scheeben. Paulina. prij. Redemptoris Mater. Sv. Maria Esperanza je uzeta iz Stana Karminskog i Ukazanjâ u Betaniji u Venecueli sestre margaret Catherine Sims. Bayshore. Sv. Manteau-Bonamy. 8. Ivan Damašćanin. anglikanske poteškoće. Framingham. enciklika. Ukazanjâ u Denveru vraćaju naglasak na Fatimu. Posrednici. Pittsburg. P.. 1866. 8. 15. O'Carroll. 1186. 24. Papa Ivan Pavao II. Ontario. 15-17. te je ponovno izdato djelo Dr. br. Dorm. br. kao i život Luz Amparo Cuevas djelomice su uzeti iz pamfleta oca Liama o'Glannora Upozorenja i poruke Žalosne Majke o tome što Blažena Majka čini danas u svijetu na nekolicini mjestâ ukazanjâ. Gerhard Friedrich.. 1977. 1. Materijal u navodima 6-17 je iz Marija: Su-Otkupiteljici. Duhu Svetomu i Posrednici Svih Milosti. 22. 15. Istinska pobožnost Mariji.. prij. iako je ovdje uzet iz knjige Janice T. Zagovornici. 9. P. str. 48.Proroci među nama. Lumen Gentium. Mariologija. 60. 4082 Stephanie Street. br. ME. Serm.H. Sve poruke Jima Singera uzete su iz Poruka Gospodina Našega Jima Singera.. Faber. Armandez. 25. F. Martins Press". Sv. 3. br. Ibid. Peto poglavlje . 1992. Lumen Gentium. "Montfort Publications". Treće poglavlje . Connell. str. 3. Geukers. odjeljak o Mariji: Su-Otkupiteljici. para 60. 15. "St. Irenej u djelu J. Marka Miravallea Su-Otkupiteljica. Luj Marija Grignion od Montforta. Marka Miravallea. Npr. Manji je uvodni materijal iz knjiga napisanih na tu temu koje se spominju kroz čitavu knjigu. Posrednica. Theotokos. Drugo poglavlje ove knjige. Usp. Teološki rječnik Novoga zavjeta: skraćena verzija. LA i Dr. Dives in Misericordia. 39-40. Redemptoris Hominis. L7L 1X1. 10. 6. br. Zagovornica. 1985. pismo od 22. 20. London. 733D. Mariologija. Bilješke. svibnja 1918. Redemptoris Mater. AAS. br. Box 309. SM. 16. 41. str. br.. Burlington. usp. "Ellen Commerce". PG 96. NJ. 15136. Mirna iz Damaska je iz Centra za mir u Pittsburgu. 262. sv. Materijal je iz "Ellen Commerce". 10. Istinska pobožnost Mariji. Tom Petrisco. 37. Ibid. Citati Svetoga Luja od Montforta su iz Istinske pobožnosti Mariji. Dolas. U Rimu postoji obnovljeno zanimanje. Allaagash. 13. 6. Sve o ukazanjima Josephu Januszkiewiczu temelji se na osobnim razgovorima. 4. 1977.. Scheeben. Izvatci iz djela istoga autora javljaju se i u odjeljku o ukazanjima u Ukrajini. sv. para. s dopuštenjem autora. Bezgrješno začeće i Duh Sveti. VA.O. str.. također 21. Zagovornici. II.

Ibid. 1986. Chulmleigh. Vincent. NY. 19. Novi svjetski poredak autorâ Pata Robertsona i Thomasa Nelsona Inc. br. Težište na obitelji. pa je to možda ipak izjavio? Sastanak u Fuldi primjer je glasina koje s vremenom bivaju priznate pod istinu.. travanj 1993. 1993. Odjeljke pod nazivom "Jedinstvena uloga". Lindenhurst. Ibid. pritom je ključno pitanje. 8. 18. Michael H. Navodi u ovom odjeljku o pobačaju su iz Pobačaj . Podaci o samome u kazanju su iz kratke publikacije Znakova vremenâ. 8. 31."Queenship Publishing". publikacija i prijatelj Znakova vremenâ. 4.zbornika porukâ Centra za mir u Pittsburgu. "Simon and Schuster". srpanj-rujan. Ibid. 1991.. 30. LaSalette. Turzovka . 3. Fatima: znamenje veliko. 1992. "Irland's Eye". kao i njegove trajne uloge u prestanku pobačajâ.što na nj kaže Nebo . sv. Milford. Sve preostale točke su iz Fatimskog obiteljskog glasnika. 21. "Faith Publishing Company". "Dodd Publishers". Časopis Garabandal. kratka publikacija. srpanj-rujan. Stimme des Glaubens. pri čemu su sve ostale informacije date u bilješkama uz Prvo poglavlje.Plač. op. "St. Postoji poprilično neslaganje oko toga je li do ovog razgovora ikada uopće došlo. 6. Otac James Bruse. 23.Apokalipsa. 7. 27. Trajno Klanjanje. Podaci o Fatimi uzeti su is knjige brata Mihaela od Svetoga Trojstva u četiri sveska. Fatimski obiteljski glasnik. 95. 11. Svi citati Svećeničkog marijsnakog pokreta su od oca Gobbija iz Milana. Tom Petrisco. izvorno izdanje "Lecce". "Univerzalna crkva". Michael Brown. Osmo poglavlje .Fatima. Ibid. Krajnji čas. Ibid..Centar za mir u Pittsburgu. ili samo nosiocima pontifikata. objavljeno u Irskoj. Navodi Sv. Ibid. Rosa Mystica: Marija. Ruža Otajstvena. rujna 1846. Ukazanje Blažene Djevicee na planini u LaSalleteu 19. Ibid. . Otac Lucia Martin. 13. 6. Šesto poglavlje . kratka publikacije Znakova vremenâ. Francis Johnston. srpanj-rujan. Ohio. 680-695. Tom Petrisco. IL. 10. Brojni se vjernici spore oko toga. 25. 1. Poruke se daju uz datume. pod Izvornici. Poruke iz Međugorja su iz Riječi s Neba. 7. 1992. Birmingham. 1. 32. Ibid. Rosa Mystica. CA. "Naučiteljski autoritet Crkve" i "Utjelovljenje" izvorno je napisao monah Josip iz samostana Brdo Tabor u dolini Redwood. . str.je li mu poznata sudbina Crkve. "Marija i njena protestantska djeca". "Je li tajnu ipak trebalo otkriti" i "Pogibelj narodu" je iz djela brata Mihaela. u izdanju "Word Publishing". Alabama.Mihael. 4. Treća fatimska tajna. str. 3. 3. 2. 1992. Kalifornija. James Publishing Company". 26. Sav materijal u odjeljcima "Treća tajna". Suprotan argumenat glasi . osim točke koja navodi kako se teolozi spore oko toga je li tajna bila namijenjena javnosti. citat na poleđini korica.. 2 je iz Fatimskog obiteljskog glasnika. 1984. Ibid. srpanj. Poruka iz LaSaletta je iz izvornog prijevoda. str. Fatimski obiteljski glasnik. 1992. Patricija iz Cuence u Ekvadoru. 22. 28. Christina Gallagher. 4. 9.. Njemačka. Ibid. 3. osobni razgovor. Ibid. Ibid. 1980. Devon EXIS 7HL. srpanj-rujan. "Augustine Publishing". Deveto poglavlje . Ibid. PA. Fulda. 1990. 412 str. sastanak održan 1980. R. pod Izvornici: LaSalette. 15. Ibid. 12. Ibid. Guadalupe je iz kratke publikacije Znakova vremenâ na temu ovog ukazanja.Sotona u svijetu. 14. Materijal u Kontroverznom pitanju br. 1. te smo stoga naveli oba stajališta. 29. Ibid. srpanj 1989. Svi citati Christine Gallagher su iz Molim te vrati se Meni i Mojemu Sinu. Ibid. 1. 33. NY. 5. izd. Luja od Montforta su iz Istinske pobožnosti Mariji od "Montfort Publications" u Bayshoreu. 2. otac malachi Martin. 5.. 17. "Ireland'e Eye". cit. 34. v. Brown. 16. Ibid. Ključevi ove krvi. N. Krajnji čas. Treća fatimska tajna. 20. Sinopsis Novih laži namjesto starih Anatolija Goljicina. brat Mihael. 2.Y. Bi li Ivan Pavao II ikada rekao "nemoguće je izvršiti reformu Crkve". V. Sedmo poglavlje . 24. 95470. "TAN Books".

Akita.v.Garabandal. 3. država New York. 9. NY 12926. 4. Pretisak bez dodatnih komentara. Inc. Ibid. međutim. "TAN Books and Publishers". Ovaj je materijal iz Međugorja: njegova pozadina i poruke autorice Mary Joan Wallace iz "Follow Me Communications. koji je godinama pisao o Marijanskim ukazanjima . 1981. 1981. Pelletiera. Francuska. Upozorenja Garabandala citat je oca Josepha. Ibid. Ibid. Saint Paul. 12. Elektronska enciklopedija. A. Huntington Beach Calif. (TM) (c) 1990. Otac Turner smatra se vrlo pouzdanim svjedokom događaja vezanih uz Garabandal. broj posvećen ocu Peytonu. Indiana. 1991. 11. Harrison. 15. Trinaesto poglavlje . časni J. 6. Najbolji izvor informacija i Garabandalu koji nam je poznat su Djelatnici Gospe Karmelske od Garabandala u Lindenhurstu. ("Tan Publishers") i Quod Apostolici Muneris . Ibid. 2. P. 10. le Pelletier.pretisak: "The Remnant". poglavlje . Micelija. 1. Karminski ubraja se među rane zagovornike Garabandala. oca Isusovca. "Assumption Publications". Minessota. NY. Jedanaesto poglavlje . 7. Ibid. Antikrist Vincenta P.Marijine suze i poruka redovnika Teiji Yasude. Ibid. s izmjenama isključivo gramatičke i stilske prirode njegovog prijevoda sa francusog. Podaci iz Akite uzeti su iz kratke publikacije Znakova vremenâ. R. Izdavački odjel Nedjeljnog pohađača. "TAN Books". poslušajte me Roberta Francoisa i Zvijezda na planini o. Popis zabranjenih krivovjerja i Humanum genus. Međugorska mreža za Ujedinjeno Kraljevstvo. "Roman Catholic Books". 1. kao i Popis kojim se osuđuju zablude modernistâ (Lamentabili Sane) i Divini Redemptoris . pri čemu je englesku verziju napisao John Haffert. Marie Carre. 8. 12. 2. Katolička enciklopedija nedjeljnog Pohađača. Upućujemo vas također i na Izvornike za informacije o enciklikama Rimokatoličke Crkve. Rockford. Rockford. AA-1025 . Katehizam modernizma. Za daljnje tekstove o toj temi. Illinois. Illinois. 5.pretisak: The Remnant. djeco. Asbury..". PA. G. To je odlično djelo. Lemius. 61105. Divini Redemptoris. Constable. Marijini djelatnici u Kanadi. Nazareth Homestead.Memoari jednog antiapostola. 17. koja se. te se mogu naručiti kod Službenika Isusovih i Marijinih. 1991. "Groiler Electronic Publishing". Huntigton. dok je ujedno i jedan od prvih Amerikanaca koji su promicali međugorske poruke.sve gore navedeno.. Objavljen je s dopuštenjem autora.T.. Dopuštenje smo dobili.u Crkvu ulazi dim. 1. 49600 Beaupreau.. kolovoza 1988.O. Poruke LaSalettea citirane su iz Ukazanja Blažene Djevice na planini 1846. 3. 14. Ibid. Maternea Laffineura i M. P. 4. of grain d'or. 1. Box 424. 16. Izvornike. 2539 Morrison Ave. Citat oca St.Veliki otpad. siječanj 1992. Mass. Ovo je poglavlje zapravo kratka informativna publikacija što ju je za Znak Vremenâ napisao Stan Karminski iz Waynea. iz istoga je izvora.Deseto poglavlje . Ibid. 18. Znakovi vremenâ objavili su kratku publikaciju na tu temu. Međugorje je usitinu "Majka" svih njih. 2. Četrnaesto poglavlje .Međugorje. Materijal iz LaSalettea i Akite je iz kratkih publikacija Znakova vremenâ.O. 3. Kraljica Mira u posjetu Međugorju oca Josepha Pelletiera. Izvornici su pritom bili Akita . Worcester. 13. 1. Box 255. upućujemo vas na Izvornike. te iz Značenja Akite.D. 12. Ibid. Knjiga Izlaska govori o stupu dima danju i vatri noću koji su Židove vodili u obećanu zemlju. Inc. NJ. 200 Noll Plaza. Materijal iz Garabandala i Sinagoge uzet je iz govora što ga je održao francuski otac dominikanac Francois Turner u jednoj štali u blizini borova 8.B.Među izvorima podataka su i O. usredotočila uglavnom na samu priču i u nju uključene osobe. Mariea je od njegovog prijatelja koji živi u Annandaleu u . Box 258. v. Izvornike. Obje su knjige u izdanju Fondacije 101. I. . 12th Ave. Enciklika Quanta Cura i Popis zabranjenih krivovjerja što ih je objavio Papa Pio IX 1864.

Ohio. 1992.. 4. "Anchor Books". 1 i 2. Materijal je iz njegovog osobnog dnevnika što ga . 1. Poruka Tonyja Fernwalta poslata autorima putem faksa. "Huntington House. str. Nigerija. 1990. samostan Svete Obitelji.. Ibid. Šesnaesto poglavlje .Marija među nama . Yves DuPont Katoličko proroštvo. 24. 1998. 89. Gary Kah. 1980. u ukupnom trajanju od gotovo četiri mjeseca. str.. Ibid.. 18. Sedamnaesto poglavlje . Donald McAlvaney. 33. Vincent. Problemi vezani uz novu Misu 7. 4-25. 261 Cross Keys Road. Ibid. sv. Dallas. članak Davida Brothera. 8. 34. str. "Faith Publishing Company". 84. 4. Časni Gerald Cullerton. Steubenville. 11. 1. "TAN Books". Ibadan. Berlin. 13. Millbury. Molim te vrati se mome Sinu. Illinois. travanj 1993. 29. La. 3. The Washington Post. izdanje ASAP. autorom knjigâ U potrazi za odličnošću i Upravljanje oslobođenjem. Fatima: znamenje veliko.. Ja sam čuvarica vjere. 1992. Richard Langley. Terelyja je imao viziju dok se molio u mjestu Marmora u Ontariju. 12. 5. ožujka 1993. 7. str. 1992. 2. 2. Vladavina Antikrista. 6.Sotoninih stotinu godina. Francis Johnston. str. 1990. 5. 336.. "Franciscan University Press". Rockford. 28. 9. Svi Božanski apeli su u izdanju "Newborne Enterprises Ltd. 4.-28. str. "Simon and Schuster". Biblioteka DVA SRCA. kardinal Ottaviani i kardinal Bacci. 24. Ibid.. Ibid. Faustinin Dnevnik. Ohio. 1989. str. 168. Ibid. listopada 1992.. Ibid. Milford.. izdavač "Ireland's Eye". MA.. 35. Ibid. 91. 14. Ibid. 3. Phoenix. te je materijal o tome poslat "Znakovima vremenâ". Gospa od Dobre Sreće.. Gene Antonio. AZ. 13. Osamnaesto poglavlje . "TAN Books". 1992. 9. 10. "Marian Press". 1. 1989.. 4. The International Herald Tribune. Ibid. prev. "Western Publishing Company". pod naslovom Upozorenje. Hanover. 20. letak što ga je tiskao "Gregorian Press". MA. 677-685. 94. koju su Nijemci u drugom svjetskom ratu sravnili sa zemljom. MA. 5. "TAN Books". 6. U košmaru Novog doba. Ibid. intervju s Tomom Petersom. str. 2. 8. zašto je tišina ubojita. dr. Poruke Blažene sestre Faustine Kowalske su iz njenog osobnog dnevnika pod nazivom Božansko Milosrđe u mojoj duši. str. 28. Stockbridge. izdanje 1976. Ibid. str. kratka kritična studija Novog Reda Mise." Lafayette. kao i u u sve okolne republike. Na putu ka globalnoj okupaciji. izdavač nije naveden. Smatra se da bi mjesto o kojem je riječ mogla biti Varšava.). Problemi vezani uz novu Misu. Ibid. lipanj 1992. Albright. 4. 2. Ekvador. x. George Will. AIDS: bijes i stvarnost. 7. Poruke su numerirane.. 8.. 85-87. Materijal o Černobilu plod je pet autorovih putovanja na mjesto u blizini reaktora. Rockford II. Ka Novom Svjetskom Poretku. "TAN Books and Publishers". Petnaesto poglavlje . G.. Gospa u Garabandalu. Časopis Forbes.Tamo gdje se sastaju Pravda i Milosrđe. Znakovi vremenâ. 88. 12. 3.ratovi i katastrofe. 30. str. R. Ključevi ove krvi Malachi Martina. Ohio.državi Virdžinija i koji želi ostati anoniman. 15. 3. 1987.Upozorenje. str. str. Ibid. Randall Baer. 5. 1989. The Washington Post. 10. xv. Rockford. "Huntington House Publishers". "Franciscan University Press". C 7. 17. Ibid. Ibid. 32. Judith M.. Ibid. Poslovni svijet. Ukazanja u mjestu Oliveto Citra . 19. 28.. "TAN Books". Svi citati Ane Katarine Emmerick u čitavoj knjizi potječu iz djela časnog Carla Schmogera. Izvorni je okvir za ovo poglavlje pružio pamflet oca Philipa Bebiea. str. 78-79. 10.-195. Texas. str. "TAN Books". Zagreb. Quito. Vladavina Antikrista. Cullerton. 1992. otac Paul Trinchard. 11. 6.. 6.Ukazanja u mjestu Oliveto Citra oca isusovca Roberta Faricyja i Luciane Pecoraio. Ottavianijeva intervencija. Ibid. Otpadništvo iznutra. "Bankarstvo na rubu". Ibid. sestra Izabela Bettwy. 9. str. 31. Ibid. 15.. "TAN Books". Inc. Steubenville. NJ. str. Ibid.. Eileen George Razgovori u Nebu. str. Irska. Ibid. Rockford. Coomaraswamy. Illinois. apostolat "Upoznajte Oca". 25. 16. op. 2. ožujka 1993. Ottavianijeva intervencija.. "Christopher Publishing House". Rama P. Il. 1992. str. (Hrvatski prijevod je iz hrvatskog izdanja objavljenog pod nazivom "Dnevnik sestre Marije Faustine Kowalske". 193. Ibid. "Gubitak dviju srodnih obitelji". 14.

/POPIS BIBLIOGRAFIJE ENGLESKOG IZVORNIKA:/ . "Montfort Publications". Postfach 279.Naša uloga: apostoli Posljednjih vremenâ. izd. 4. Izvornike. NJ. Boedecker. 1. poruka br. v. Ibid. MN 1988. Washington. njegov red nije mogao poduprijeti njegov dnevnik. Janice T.. Mark Miravalle. "The Leaflet Missal Company". Bebie. Francuska je iz Slavnoga Križa Prijatelja Slavnoga Križa. Izvornike. PA. Budući da Garabandal još uvijek nije priznat od strane Svete Stolice. Box 683. Provincijal njegova reda dao nam je dopuštenje za objavu njegova materijala. Citat brata lopeza je iz poglavlja "Velika kazna" Weibleovih kolumni. što ju je autorima poslao Scott White. MA. Istinska pobožnost Mariji. Eileen George. Anđeli čekaju časnog Randalla Painea. Ohio. LaSalette. New York. Pittsburgh. 9. Devetnaesto poglavlje . Anđeli čekaju.. 4. Svjetionik Božje Ljubavi: njena učenja. kao i u onom pod nazivom "Trajni znak". 8. 2. te je ovaj materijal uzet iz toga govora.Drugi Duhovi. Earth. osobni dnevnik sestre Faustine. sve zajedno. v. Apostolat 'Upoznajte Oca'. Podaci o blaženoj Ani Mariji Taigi su iz Upozorenja. kao i poruku Blažene Djevice Marije upućenu bratu Davidu Lopezu napisao je Wayne Weible. dok na njemu piše kako je tiskan uz odobrenje Crkvenih vlasti. Svjetionik Božje Ljubavi: njena učenja. Bayshore. 363 Greenwood St. 3. Ibid.Kraljica Milosti. Tom Petrisco. Sv. "Queen of Mercy Center". dok je otac Philip umro 1987. u obliku video vrpce. Eileen George. MA. 5.čudo. 1. 45. Istinska pobožnost Mariji. v. Švicarska. Teksas. Poruke iz Lubbocka u Teksasu su iz knjige Poruke krunice Lubbocka . Ibid. Julka iz Zagreba je iz 3. 75. Fondacija Riehle. Luj od Montforta.. 1. 7. Poruke Apostolata Svetog Majčinstva su od Mariamante (adresa u SAD nepoznata). Centar za mir u Pittsburghu. Riječi sestre Natalije iz Mađarske su iz njenog dnevnika pod nazivom Pobjedonosna Kraljica Svijeta u izdanju "Two Hearts Books and Publishers". v. Steubenville Pike. "Montfort Publications". Pamflet nije obuhvaćen autorskim pravima. 7. Citat iz Sv. Ibid. 6.-1976. Poruke Apostolata Svetog Majčinstva su od Fondacije Riehle. 5.O. Myrtle Beach. Theresa Lopez . 8401 Winterhur. 44.. Materijal je iz Weibleovih kolumni. Katoličko proroštvo. 10. Ohio. New York. Upozorenje je napisano 1981. Martin's Press". str. Izvornike. 2. 3. Dvadeset i drugo poglavlje . 1990. 3. P. Lubbock. Bayshore. 2. Theresa Lopez . str. Dvadeset i treće poglavlje . Potpuna posveta. St Paul. rude de l'Université.. 46. Luj od Montforta. str. SC. Julkine su poruke iz izvora navedenog u prethodnom poglavlju. 171. 83. New York. Sv. 7.. 1975. 123-129.Velika kazna. Istinska pobožnost Mariji. Connell. Poruke Fraudaisa. Nekoliko stranica "Tri dana tame". Upozorenje. uz gore navedenu ogradu. Dozule.lijek.. Apostolat 'Upoznajte Oca'. Citati su iz Yvesa DuPonta. Luja od Montforta. objavljenog 1988. Millbury. 1992. 57-58. str.je pisao dok je umirao od raka. 5. drugo izdanje 1992. str. 5. 2. 7. Dvadeseto poglavlje .. 8.njene smo poruke dobili od Scotta Whitea iz Denvera u Koloradu. Naši anđeli čuvari. "Wahrheit Und Treue. 01527. Božansko Milosrđe u mojoj duši. kolovoz 1992. časni otac franjevac Alfred Boedecker. Dr. Svjetski fatimski apostolat.sa video vrpce iz studenoga 1992. Kraljica Milosti. 1. Izvornike. Čin posvete je od udruge Dvaju Srdaca. 1. Dr. Englesko je izdanje iz istog izvora. 4. Bayshore. str. te smo ih ovdje upotrijebili s njegovim dopuštenjem. 1. Francuska. 3. Materijal iz Upozorenja citira se u svim gore navedenim odjeljcima. Viđenja djece. Millbury. 418 W Minehaha Ave.. Izvornike. Pariz. 2. Naši anđeli čuvari. Govor je održan u studenome 1992. Bettxy. 6. 61. Mark Miravalle. Bio je duboko odan Mariji. v. sveska djela Isus nas zove. New York. "St. Ibid.. 01527. Milford. 9. Milford.. Dvedeset i prvo poglavlje . str. "Montfort Publications". Montfort. Ibid.

Sv.108. isusovac: 54 Anđeli: 53 Anticrkva: 74.84. Ljudevit Martin.10 Barbarić.75. fra Slavko: 24. Ana iz Kenije: 25.51.Afrika: 15.91.10.91 AA-1025: 73.: 5.75 Antikrist: 9. Sv. otac Slavko: 24 Beauraing: 9.90. Franjo: 8 Augustin. Bezgrješno Začeće: 15 Biblija: 39 Bilderbergs: 86 Bjelorusija: 93 Blagoslovljene svijeće: .36. Anatalija. 33.94. 6 Apostoli posljednih vremena: 38 Apostoli: pogl.80. B. Roman. 4. Irska: Betanija.32. Sv. William: 90 Bernardica. Soubirous: 9 Bero. 22.Kibeho:11 Ali.D.85 Agreda. Arka Novog Zavjeta. B.20.26.109 Antipapa:74 Apokalipsa: Pogl.51. Venecuela: 22 Bezgrješno Srce: 3. Sl. Randall: 77 Banneux: 9.10 Bennett.92 Aiello.Marija:11.72. Toma: 4 Alarm sata podešen: 99 Alfonzina. 11.103 Andreu. isusovac: 53. Aurora Borealis: Australija: Azija: 20 Bacco Umberto iz Oliveto Citra: 40 Baer.108 Akvinski. Luz: 23-24 Amsterdam: 10. Marijeta:10 Bessbrook (pećina). B. sestra Elena: 112 Akita: pogl.108 Asea-Brown-Boveri (ABB): 93 Asiški. AIDS: 90.20 Arkanđeo Mihael: 52.64: Barbarić. Marija od: 15.26.47.75. Kibeho:11 Andreu. Amerika: 20 Amos: 99 Amparo Cuevas.18. Sv.

101 Čudo. 13.79.Bog Otac: 17. grad u sav.97.30. Sv. veliko: pogl. SAD: 24. Burckey.102 Drugi Duhovi: 99.35 Bugnini.51.38. Rarry.26. otac James iz Lake Ridge: 25.100.18. Cuevos. Međugorje:41. Tom.108 Ćip: 85 Damašćanin. nadbiskup Annibale: 80.108 David. Cabrini. Bush. Gaspar: Denver. Černobil: 12.Ekvador :13. Franciska: 24 Calvat.106 Drugi Dolazak: 99. Benjamin: 31 Ditrich von Hildebrand: 74 Dogma marijanska konačna. Ivan iz Međugorja:62 Dragičević. Jan: 106 Conyers. Čolo. Sv.86.104 Drugi vatikanski sabor: 15. GA: 62 Cornacchioli.104.91 Bosco.Irska:11. Francuska: 25 Dragičević.92. Sveti Ivan: 84 Daniel: 5.103.94 Cuenca.9. 100.103 Diego. Melanie iz La Salette: 4. Mirjana.36 Cliffe.89 Crkveno naučiteljstvo: 18 Crna zvijer: 30 Crveni zmaj: 6.38. Ivan iz Međugorja: 67 Dragičević-Soldo. Sv. Lester: 86 Bruse. predsjednik: 89 Conell.Jakov iz Međugorja: 16.104 . Brown.93 Čistilište: 66.Irska:11.101.Juan iz Gualsalupe: 41 Dim: pogl. Bolesti: 90. 19. Amparo: 8 Čedomorstvo: 2. Sv.51.102. kralj Izraela: 8 Del Bufalo.Marija Suotkupiteljica:10 Dozule. Bruno: 30 Crkva Rimokatolička: 85. Bosna i Hercegovina: 94 Bratoubilački: Brigita iz Švedske. predsjednik: 85.96.62 Čudo sunca u Fatimi: 44. Disciplina: 89 Disraeli. don B:1.družavi Kolorado.: 84 Broj Zvjeri 666: 30.67. Clinton.

Duh Sveti, Zagovornik: 17 Durant, Will: 40 Duša žrtve: 11,23,42 Dvadeseto stoljeće: 3 Egzorcizam: 39 Ekološki pokret: 86 Emanuel,prije Sagstasha,Kibeho:11 Emanuela,Kibeho:11 Emmerick, Sl. B.Anna Katarina: Engleska: 87,112 Esparanza, Marija: 8,22,102 Euharistija: 19,52,53, Euharistijsko Klanjanje: 65 Europa: 16,91,94 Eva: 16 Evanđelje: 101,107 Evangelizacija suvremenim sredstvima: 10 Ezekiel: 50 Ezekijel, prorok SZ: 96,106 Fatima: pogl. 9; 4,9,12,43,51,96,101,103,104,108 Fernandez, Doroteo, biskup Santandera: 54 Fernwalt, Tony: 89 Filipini: 97,112 Finska: 93 Fitzpatrick, biskup Brownyvillea, u saveznoj državi Teksas,SAD: 111 Francesco,Fatima:10,44, Francuska: 87,109 Fraudais, Marie: 112 Fray, Juan, biskup franjevac u Gualdalupi:41 Frehe, duhovi vođa Ide: 19 Fulda: 47 Galileja: 15 Gallagher, Christina: 8,22,34-34,39,41, 77,96,97,99,102 Gamaliel, vjerski učitelj u Jeruzalemu: 8 Garabandal u Španjolskoj: pogl. 10; 4 ,8,10,51-59,100,101,103,104,108 Gene, Antonio: 91 George, Eileen: 8,25,85,109 George, Will: 90 Gideon: 5 Gilli, Pierina: 35, Giraud, Maximin iz La Salette:4,9,31,36,43, Glad : 96,106,110,112 Gladys iz Argentine: 42, Glazba sa pohvalama sotoni:38 Gobbi, otac Stefano: 4,22,34,41, Golden, u saveznoj državi Kolorado, SAD: 24 Golicin, Anatolij: 50, Gonzales, Jacinta: 52 Gonzales,Conchita: 51,100,103,104 Gonzasles, Mari-Cruz: 52,54

Gorbačov, Mihael: 49, Gore, Al potpredsjednik: 86 Gospa od Karmela: 101, Gospa Sviju Narodâ: 10,18,26 Govor nutarnji, lokucija: 6 Gray, Dorian: 101 Green, Bay, iz sav. države Wisconsin: 40 Grijeh: 34,39,96,101 Grozota pustoši: 94,107 Guadalupe, Meksiko: 9,24,41, Harvard (Sveučilište u SAD): 91 Hebert, otac Albert iz savezne države Luizijane,SAD: 110 Henoh,starozavjetni patrijarh: 38,113 Hildegarda, Sv.: 84 Hill, Edward: 90 Hipolit, Sv.: 83 Hirka,Jan:13 Hirošima: 51, Hitler, Adolf: 43,45,77,84,90,110 Hnilica, Pavao biskup: 43 Hoefner,kardinal iz Koelna: 96 Holywood: 39 Homoseksualnost: 39,50,89,90,92,94 Hrušiv,Ukrajina:12,43,93 Hrvatska: 23,94 Human Life International: 40 Ilija,prorok: 38,113 Inchigeela, Irska:12, Irinej, Sv. :15, Islam: 16,32 Ispovjed osobna: 69 Italija : 87 Ivankovič, Vicka iz Međugorja: 62, Ivanković,Ivanka izMeđugorja: 62, Izaija: 7,96 Izaija: 99 Izlazak (Knjiga SZ): 106 Izrael, narod : upozoravan 177 puta, 5; Jacinta, Fatima: 10,44,45,96 Jadran: 94 Jahve, Slava : 96 Januszkiewicz, Josip iz Malboro: Janja (Agnes),Kibeho:11 Japan: 87 Jelena, Sv. kraljica: 16 Jeljcin, Boris:13 Jeremija: 99 Jeruzalem: 106 Joel, prorok:2 Johnston, Francis: 96

Josefina-Marija,Melbourn : 25, Josip, Sveti, zaštitnik Crkve: 44 Juan Diego: Sv. 41 Justin, Sv. : 15,16,27 Kah, Gary: 85,86 Kalvarija:102,105 Kanada: 86,93 Katastrofe: 95,108 Kazna: 3,4,24,25,40,69,90,97,100,103,106,108,109 Ken, o.Roberts: 38-39, Kibeho, Ruanda: 8,11, Kim, Julia: 22-23,95 Kina:13,40,95,109,112 Kipovi Gospe iz Međugorja plaču: 35 Kizin, Marija u Hrušivu: 12, Klanjanje Presvetom Sakramentu: 40 Klanjanje trajno: 103 Kloaka nećistoće: 36, Klovis I.: 16, Kolibe, Sv. Maksimilijan: 17 Kometa: 107,109 Komunizam: 43,48,51,53,86,95,108 Koncilijarna Crkva: 80 Konformizam: 86 Korablja Novoga Saveza: 3,20,34 Kowalska, Sv. Faustina: 98 Kraj svijeta:55 Kralj jedan, Bog Otac: 38 Kraljica Neba i Zemlje: 16, Krinka: 101 Kristali: 77 Križ na čelu: 106 Križ na nebu: 102,104,111, Križ Slavni: 106 Krunica Isusova: 65 Krunica: 12,16,35,48,64,66,102 Krv: 99,106,107 Kultura smrti: 89 Kvantni skok: 78 La Salette, Francuska: 4,9,36-38,43,51,75,83, Labouré, Sv. Katarina: 4,9,43, Langley, Richard: 82 Laponija: 86,93 Lašut, Matija iz Turzovke: 33,106 Le Royer, Jeanne =sestra Marija od Pohođenja: 84 Lenjin: 43,49,68,85, Leonardi, majka Elena: 112 Lepant: 16 Life, časopis o Međugorju:11 Lijek: pogl. 23

Litmanova,Slovačka:13, Loli, Mari: 51,100, Lomangino, Joey iz Brooklyna-NY,SAD: 54 Lopez, David: 110 Lopez, Terezija: 24,102,103 Lot: 107 Lubbock, Teksas: 104 Lucifer: 9,13,32,93 Luciferov trust: 86 Lucija, Fatima. č.sestra: 10 Lurd, Francuska:9 MacLaine, Shirley: 77 Madonna, pop-zvijezda: 19 Mađarska: 93 Magdalena iz Dozule u Francuskoj: 106 Majka Bl. Terezija iz Skopja: 40 Majka Druge Evangelizacije: 121 Majka Drugog Došašća: 97 Major, John: 87 Mala Azija: 15 Malachi B. Martin: 2,48, Mann, Arthur,Dr.: 91 Manzon, Mari-Loli: 52, Mao Ce Tung: 43,85 Maranatha !: 2 Mariamante iz Michigena,SAD : 25,35,40,104 Marija kao Nova (Druga) Eva: 15,27-28 Marija, Majka Crkve; 7 Marija, odabrana Proročica našeg doba: 3,15 Marija-Klara,Kibeho:11 Marijino Doba= Marijanska vremena: 2,7,14 Marmora, Ontario u Kanadi: 93 Martin, Malachi: 2,79 Marx, Karl: 68 Masonerija, Crkvena:31,69,73,85 Masoni, slobodni zidari: 31,49,50,73,86,90 McGinnity, otac Gerard: 22 Mediji (izv. "channelling") Međugorje: pogl. 12; 4,7,11,12,18,21,23,51,95,97,100,110 Međunarodni monetarni fond (MMF): 86 Melbourn: 25 Melleray ,lurdska špilja u Irskoj:11 Mesarović, Mihajlo: 86 Milosrđe: pogl. 17; 97 Mir: 95,102 Miravalle, dr. Mark: 19, Miris ruža /"fragrance"/: 21-22 Mjesec: 107 Modernizam:10,40,85, Molitva: 40,51,65,90,96

Montfortski, Sv. Ljudevit : 8,15,25,36,104,107 Nasilje: 90 Natalija, sestra iz Mađarske: 25 Nazzour, Mirna: 8,22, Nebo = Raj: 38,96 Nečistoća,nemoral: 92,96,109 Neomodernizam: 72 Neposluh: 29 Neumann, Terezija: 8 New York: 110 New-Age: 71,74,77,85,86 Newman, John kardinal: 15 Niniva: 5 Noa: 96,107 Nova Eva: 15 Novi Svjetski Poredak: 31,85,87 Novo Doba: 43 Novo razdoblje: 97 Novus Ordo: 80 Nudizam: 39 O´Brien, Thomas, biskup: 24, O´Rourke,Uršula,Irska:11, Obraćenja: 35,96,108 O'Caroll, otac Michael: Oceanija: 20 Oci Grčki: 26, Oliveto Citra: 40,95 Oluje: 89,96 Origen, crkveni otac: 83 Orwell, George: 2, Osveta: 96 Otkrivenje: 16,29,92 Otpad, otpadništvo (apostazija): pogl. 14;10,34,40,68,69,72,74,77,89,92,94 Ottaviani, kardinal: 46,48,53, Ovisnici: 102 Pakao: 38,81,96,101, Palestina: 15 Panika:12 Papa Benedikt XV: 18 Papa Ivan Pavao I: 108 Papa Ivan Pavao II: 8,17,20,45,89,109,111, Papa Ivan XXIII: 19,45,46,104,108 Papa Leon XIII: 3,68 Papa Pavao VI: 5,15,29,45,53,93,96,104,108 Papa Pio IX: 4,9 Papa Pio X: 71 Papa Pio XI: 43, Papa Pio XII: 8,16,19,43,45-46, Papa Urban VI: Pastir Jedini Istinski Isus: 99

5.102 Postanak (Knjiga SZ) :29 Potresi: 90.19. Petar Apostol.nered (izv. Plač: pogl.90.47. Padre Sv.112 Pavlović. Presova. Gladys: 8.18. Predaja Apostolska: 18.62. "confusion"): 89 Pontmain: 9 Poplava : 4. 16. John Dr. Tom: 85 Phoenix. kardinal: 4. pobožnost u čast BDM: 45. 3.34. 17. Sv. Ekvador: 79 Računalo osobno: 85 Radosna vijest: 16 Rahner.Patricija iz Ekvadora: 38.92. Quito.89. Edward: 86 Pet prvih subota.19. zbrka.99.112 Peters. Marija iz Međugorja: 36.11 Pavao.109 Pomutnja.90 Pornografija: 19 Poruke: 4.51.26.93.100.96.10.11.94.:53-54. SAD: 24. : 16. Poslušnost: 29 Posljednja vremena: 55 Posrednica Marija: 17 Posrednik jedini Krist: 18 Post: 24. 5.96. Sv.106.94.94.109 Pobožnost Raspetoj nevinosti. Karl: 4 Rak: 92 Rat treći svjetski: 13. Ida: 10. Quiroga de Mota.106 Perleman.112 Ratzinger.13.108.64.110 Pravda: pogl.: 91 Pobačaj: 40.: 55.109 Ratovi vjerski: 11.109 Progonstvo: 3. doba P-a: Protestantski: 27-28.92. Pestel.107 Prorok lažni: 38 Prosvjetiteljstvo. grkokatolički biskup u Slovačkoj: 13 Pročišćenje: 96. 96 Platt.46. grad u saveznoj državi Arizoni. Ratovi: pogl.107.:16 Poljska: 93.97 Polikarp.zadovoljština za čedomorstva: 11 Poganstvo: 95 Pokora: 90. 7.89.102. . Patricija iz Engleske: 8.27. Sv.96. Pio.108.94 Proročica: pogl.92.90.

isusovac: 51. Sinaj brdo: 105 Singer.25. 77.44. Texas: 40 Slava Gospodnja: 104 Soldo.96.108 Sat Milosti: 103 Savjet za odnose s inozemstvom (CFR): 86 Seattle.104.93. Jelena iz Međugorja: 64-65.53.112 Rimski klub: 86 Rio de Janerio: 86 Rituali obožavanja sotone: 38 Roberts. brdo: 104. Ukrajina:10 Shamon.66. Sotona: 15.105 Sirah (Knjiga SZ): 103 Sirija: 109 Sjedinjene Države Amerike: 13. Ruiz.11 Santiago de Compostela: Sasagawa.89.67.43.69.državi Washington: 42 Seredne.101 Reinkarnacija: 77 Renesansa svijesti: Rim: 9.104.94.90.75.109 Rusija: 10.90. Zdenko -Jim – Hrvat u Kanadi: 23. Edvard: 85 Shiffner. sestra Agnes: 8.33. Franklin: 85 Rosa Mystica.16. 3.112 Sabana Grande u Portoriku: 7 SAD: 39.48.92. Sv. Hussein: 87 San Francisko: 110 San Nicholas.9 .101.75. o.94 Sion. Bernardica: 4. Pat: 31 Rog: 31 Roosevelt.109. Fulton nadbiskup: 8 Shevardnadze.29 Sheen. Rumunjska:13.30.106 Sotonina pobjeda: bestidna moda: 38 Sotonina pobjeda: čedomorstvo: 38 Sotonina pobjeda: predbračni odnosi.108. 38 Sotonina pobjeda: rastava braka: 38 Soubirus. Estela: 24.108.Razaranja stravična: 105 Razdioba. otac H.38. grad u sav. Argentina: 8. razdor. 21.87.13.51. Ken: Robertson.109 Sjeverna Koreja: 94 Skolastika: 70 Slate.15. Albert: 18.36.93.87.51. Mike iz Lubbocka. Saddam. o. podjela ("division"): 89 Razdoblje mira: pogl. 40..12.109.Pariz :9.Italija: Rue de Bac.

Patricia „Pachi“:13.11. Šizma (raskol): 32.86. 20. Josip Broz: 94 Tocqueville. Julka iz Našica: 25. Alexis.51. Arnold: 40 Trajni znak: pogl.99. Kibeho:11 Švedska: 86. svećenik (160-240) : 15 Tito.24.74 Su-otkupiteljica: 10.94 Sovjetski Savez: 93 Spies.96.109 Tama koja ‚svijetli’: 23. otac Raymond: 22 Srbi: 94 Srca Dva –Isusov i Marijino: 104 Stado malo: 5 Staljin. prvi kralj Izraela: 8 Šimašek.13 Talbott. Anna Maria: 100. Marin .26 . francuski filozof: 39 Torres.106.109.107.106. Sveto Pismo: 18.108 Trilateralna komisija: 86 Tripoli..104. 19.104. Tama od tri sata i tri dana: 103.10.43. Suze: pogl. iz sav.97 Tertulijan. Tajne: 4.13.94.107 Su-otkupitelji Isusovi: 25. Libanon: 16 Trocki: 68 .87.18.93 Taigi.108 Tri dana tame: pogl. 11.111.108.91 Svjetski savjet crkava: 85 Syllabus of Errors (Popis zabranjenih krivovjernih nauka): 68 Šaul.44. Svijeća blagoslovljena: 112 Svijet budućnosti (World Future Society): 86 Svjetska ustavna i parlamentarna udruga (WCPA): 85. države Wisconsin: 40 Stup dima: 57 Subota prvih pet. pečat dan po Anđelu: 96 Telefonska linija: 102 Televizija: 92 Terelija.85 Steven.92.112. Tre Fontane u Rimu: 30 Treća fatimska tajna: 45.17.74.113. pobožnost:10 Sud u malome: 99 Summit u Riju:86 Sunce: 102. Tau. 5. Ana od Isusa iz Quita: 79 Toynbee.111-113.Sovjetski Savez: 40.84 Škapular: 126 Štefanija. Josip: 12. Trijumf Seca Marijina: 43. Josip Visorinović: 43. bl.

Posjeduje diplome Sveučilišta u Massachusettsu i Američkog sveučilišta. Zagreb: 23.17. 7 Ukrajina:12-13.52.86.90. oganj:10.108.108 Uragan Andrew: 90 Utjelovljenje: 26. Maureen Flynn predsjednica je tvrtke Znakovi vremenâ. Kralj sviju narodâ .53.13 Vremena posljednja: 12 Vrijednosti tradicionalne:39 Wilson.97.94. kao i na Katoličkom sveučilištu.Antikrist: 109 Uganda: 91 Ujedinjeni Narodi: 85. Proputovao je preko četrdeset pet zemalja. Znak na čelu i ruci: 33 Znak na mjstu Ukazanja: 13.96. o.94 Ukazanja (više od 300).102.94 Zapad bezbžnički obraćen po Rusiji: 13 Zlatousti. dok je pohađao i Sveučilište u Fribourgu u Švicarskoj.103. Kibeho:11 Vlašić. 20.100. Woodrow: 31 Zabluda velika: 103 Zabluda: 99 Zagovornica Marija: 10.99 Valovi plimski: 107 Vatra.100.21. Preporuka za pobožnost: Isus.109. Život ljudski: 4 Ted Flynn je predsjednik tvrtke Eurus Capital Group koja se bavi konzaltingom na međunarodnoj razini.108 Znakovi vremena: 2 Zvijer nalik na janje: 30. Vestine.48.99. Vaughhn.112.28 Uznesenje: 16.34. neprofitnog laičkog apostolata koji distribuira katoličku literaturu i informacije o marijanskim ukazanjima diljem svijeta. Ivan: 84. Velikosvećenik jedini Isus Krist: 26.Tumor: 92 Turban – musliman. Tomislav: 67 Volja slobodna: 96 Vremena malo:11.107. Magistrirala je socijalni rad.93 Upozorenje: 4.101. Sv. dok je ujedno i magistar ekonomije.97.106.105. kao i Ekonomski fakultet u Londonu. Diplomirala je na Sveučilištu u Bostonu.31 Zvijer nalik na leoparda: 30 Zvijezda ponora: 105 Židovka: 28. Roger: 90 Velika kazna: pogl.

kao i podsjetnik čovječanstvu na njegove obveze prema meni. Naši će čitaoci biti obaviješteni kada vidioci obznane datume koji su im rečeni. Tijekom tih su se vizija postupno pojavili različiti elementi jedne u potpunosti razvijene pobožnosti koju je Isus želio. Isus je detaljno opisao još dva vida ove pobožnosti . molitvom i postom." (Bilješka autora: 15. kolovoza 1993. Ona nas potiče nas da se na to pripravimo obraćenjem i pokorom. U kolovozu 1989.Hoće li tajne Međugorja uskoro biti obznanjene? Već godinama. a kojom bi se Njega častilo kao Isusa. Znakovi vremenâ . ova Moja slika koja se ima zvati 'Isus. te ne razmišljate o sebi i ne čujete tjeskobni vapaj svoga Gospodina? Djeco moja. Biskup Enrique Hernandez Rivera iz Caguasa. ako mi se ne vratite i ne pokajete se. Portoriko. Evo jedne od porukâ što ih je Gospodin dao jednome od Svojih slugu vezano uz ovu pobožnost: "JA SAM Kralj Neba i zemlje! Moje je veličanstvo vječno.. Njihovim upozorenjima.Je li upozorenje blizu? . Čujte me. neizmjerna će biti čudesa milosti što ću ih činiti preko ove Svoje slike i pobožnosti. dijete moje. Moja Presveta Majka pripravlja veliki trijumf. te joj prorekao stanovite događaje koji nam predstoje.Jesu li kazne već započele? . mora postati poznata. Krunicu jedinstva. Blagoslovljena Majka upozorava svijet da se nalazi na pragu nekih od najsnažnijih i najdalekosežnijih božanskih intervencija svih vremenâ. Trijum Njena Bezgrješnoga Srca označava početak Kraljevstva Moje Ljubavi i Milosrđa. Isus je potom ovu prorokinju poučavao. Moj će sud stići na zemlju. Ovu sliku dajem čovječanstvu kao izvor milosti i mira. U časopisu Znakovi vremenâ pratimo vidioce diljem svijeta. jedna je mlada žena s istočne obale SAD počela primati nutarnje vizije Našega Gospodina. "JA SAM Kralj Neba i zemlje. vaš vam se Bog obraća.Snažna pobožnost za postizanje duhovne cjelovitosti i ozdravljanje obitelji. "Dijete moje.devetnicu u čast Njega kao Pravoga Kralja. vaš vas Bog ljubi! Zašto su vam srca tako tvrda. povijesti ove pobožnosti. Požurite se i iskoristite ga. Odvratite se od svojih izopačenih i zlih putova! Kažem vam. "Maleni. Kralju sviju narodâ. Sinovi ljudski. Bit će također . Ova slika. Izvješćujemo o njihovim iskustvima. kao i devetnicu Svetih Pričesti. kao i detaljnu posebnu molitvu. Naš je Gospodin opisao i medaljicu za koju želi neka se načini. tješio. udijelio je Nhil Obstat knjižici kojom se objašnjava ova pobožnost. zajednica i vjerskih redova jest ona posvećena Isusu. svome Gospodinu i Suverenom Kralju. Njihovim vapajima za molitvom. Obećala je i da će svijet upozoriti na te događaje preko svojih odabranih vidjelaca diljem svijeta danima prije negoli što se to i dogodi. a među njima i službeno proglašenje Marije kao "Posrednice svih milosti" od strane Crkve. Sada je vrijeme Velikog Milosrđa. Znakovi vremenâ posvetili su posebno izdanje svoga časopisa. Kralj sviju narodâ' biti će nosiocem Moga Velikog Milosrđa. br. Kralja sviju narodâ. 5 od 1992. svezak 3. Obećao je kako će snažne i dosad nezabilježene milosti biti izlivene na one "vjerne duše" koje će na taj način moliti. narodi zemlje! Moje se Kraljevstvo približilo.

svijet se uistinu nalazi na pragu zaista izvanrednih i dosad neiskušenih događaja. kao i čitav svijet. autor knjigâ Posljednji čas i Svjedok "Postat će pravim priručnikom Marijanskoga doba...i upozoreni na sve prethodne događaje kroz čitavo to vrijeme. NEBESKIH ZNAKOVA I KIPOVA KJI PLAČU POZIVAJU LJUDE NA POVRATAK BOGU... Nemojte stoga gubiti vrijeme. Na nebu će biti ostavljeni znakovi. otvara put razabiranju činjenica i učenoj raspravi. baciti na koljena. Toplo je preporučam. Jer./ /Poleđina korica:/ GRMLJAVINA PRAVDE PRAVA EKSPLOZIJA UKAZANJA. već i zemljovid za snalaženje u bliskoj budućnosti." Otac René Laurentin. Ted Flynn je istovremeno realist i prorok.." Stan Karminski. Michael Brown. "Dogodit će se nešto tako silno da će premašiti sve što se ikada dogodilo od postanka svijeta. /Napomena: časopis Znakovi vremanâ izlazi na engleskom u SAD. ugledni zagovornik Marijanske pobožnosti . Bit će to veličanstveno vrijeme za čitav svijet. "Istražuje srodnost brojni poruka što ih o budućnosti u posljednje vrijeme primaju mistici i vidioci diljem svijeta. Kazni: Sotonina će moć biti slomljena .. Veličanstveno. A najbolji način da o tome budete obaviješteni jest taj da čitate Znakove vremenâ. riječ je o enciklopediji Marijanskih otkrivenjâ..ne samo knjiga." Čudu: Božje će se Veličanstvo objaviti u najsveobuhvatnijem Čudu svih vremena.nizom katastrofa koje će Ameriku. vodeći svjetski Mariolog "Knjiga o Marijanskim upozorenjima prikazanim dubokoumno i u njihovoj cjelovitoj perspektivi .. I UPOZORAVAJU DA JE STIGLA GRMLJAVINA NJEGOVE PRAVDE! Pročitajte i naučite ponešto o: Upozorenju: Blažena Majka kaže. Pretplatite se na Znakove vremenâ još danas. Razdoblju mira: Bog obećava novo Nebo i novu zemlju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful