KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

NAMA AHLI KUMPULAN: 1. MOHAMMAD AZMI BIN RAZALI 2. MOHD HALIMI BIN BIDIN 3. NOR ZURAIHAN BINTI ISMAIL 4. NOR ASFAHANI BINTI MISLAN

TEORI : TEORI KOGNITIF (GAGNE) –rujuk modul m/s 10 1. Hasil pembelajaran melalui maklumat lisan 2. Kemahiran intelektual: diskriminasi, konsep konkrit 3. Penyelesaian masalah

PRINSIP MATEMATIK: MUDAH KE SUSAH (EASY TO DIFICULT)

3. dan sebagainya. 2. Nombor 1 boleh diwakili oleh pecahan di mana pengangka dan penyebutnya adalah sama.angka yang terletak di bawah .Tajuk : Pecahan (Fractions) Pengajaran/penerangan guru(proses berpanjangan) 1. Nombor 1 mewakili semua bahagian dalam keseluruhan. Contoh: . . Bahagian-bahagian pada pecahan: a) Pengangka . 4.angka yang terletak di atas b) Penyebut . Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan.

terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajar. (iii) Pecahan setara . Contoh: setara dengan (iv) Nombor bercampur .dua pecahan yang sama nilainya. Contoh: .pengangka lebih besar daripada penyebut. Contoh: .pengangka lebih kecil daripada penyebut. . Jenis-jenis pecahan: (i) Pecahan wajar . Contoh: . (ii) Pecahan tak wajar .5.

LAGI CONTOH PENGAJARAN MENGGUNAKAN PRINSIP DARI MUDAH KE SUSAH 1. Cara menambah pecahan wajar yang mempunyai penyebut yang sama. Jangan ditambah penyebutnya. Cara menambah pecahan wajar apabila satu daripada penyebutnya adalah gandaan penyebut yang lain. Bagi pecahan wajar yang penyebutnya sama kita hanya perlu menambah pengangkanya sahaja. . 3. Contoh: Tukarkan pecahan kepada pecahan per enam dengan mendarab pengangka dan penyebutnya dengan 2. Kesilapan banyak dilakukan oleh pelajar dengan menambah kesemua pengangka dan penyebutnya. Cara menambah pecahan wajar apabila penyebutnya tidak ada faktor sepunya. 2. Kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar ialah dengan mencampur pengangka dan penyebutnya sekali gus.

Contoh: . Pelajar juga boleh menyelesaikan masalah operasi tambah tiga pecahan seperti berikut: (a). Menambah tiga pecahan wajar yang penyebutnya sama.4. Contoh: (b). Pelajar juga boleh menambah tiga pecahan yang penyebutnya tidak sama.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful