Prof. Arnold Ehret
Prof. življenja Arnold prava Ehret je govorio je: "Suvremeni 99,99% način svih tragedija prehrane.

bolesti čovjeka i životinja uvjetovano je p r e h r a n o m " . P o m o ć u l j e k o v i t e h r a n e b e z s l u z a v o s t i b o l e s n i ljudi ć e o p e t p o s t a t i z d r a v i . T o j e j e d i n a m e t o d a liječenja koju j e p r i r o d a p r e d v i d j e l a z a č o v j e k a . Gotovo sve stvaraju današnje, otpad, moderne živežne odnosno dovode namirnice tijekom suvišan

LJEKOVITA H R A N A BEZ SLUZAVOSTI

p r o b a v e do n a g o m i l a v a n j a o t p a d n i h tvari u tijelu koje m o g u biti u z r o č n i k o m s v i h m o g u ć i h b o l e s t i , uključujući i one najteže, i oraha kao što koja su se rak i AIDS. Jedino od voća, otpad. živa, životonosna salata hrana sastoji povrća,

ne stvara

suvišan

Te živežne

namirnice p o m a ž u b o l e s n o m čovjeku da, zahvaljujući u r e d n o m izlučivanju i p r a ž n j e n j u , p o s t a n e o p e t z d r a v . Prof. A r n o l d pacijenata. Post je najbolje s r e d s t v o za čišćenje unutrašnjosti tijela, ali valja ga p r a v i l n o primjenjivati, u p r o t i v n o m m o ž e nanijeti v i š e š t e t e n e g o koristi. Z a b o l e s n e ljude p r e p o r u č a s e prijelazna h r a n a koja s v r e m e n o m prelazi u ljekovitu hranu bez sluzavosti. Prof. Ehret piše: " P r a v o je č u d o da s m o , unatoč p o g r e š n o j prehrani i preobilnim obrocima, uopće još živi." S v a t k o želi biti z d r a v ili, a k o j e b o l e s t a n , želi o p e t ozdraviti. Ljekovita hrana bez sluzavosti nije ništa d r u g o d o m e t o d a liječenja koja p o m a ž e v a š e m z d r a v l j u t a k o š t o o d r ž a v a v a š e tijelo z d r a v i m . Ehret o p i s u j e j a s n o i uvjerljivo s v o j a svojih vlastita iskustva, kao i iskustva nekoliko tisuća

Za sve kojima je stalo do zdravlja i Žele zdravo živjeti. Metoda pomoću koje se "zdravo jede".

Prof. ARNOLD EHRET

LJEKOVITA HRANA BEZ SLUZAVOSTI

"Knjige koje zavrijeđuju čitanje. vrijedno je dvaput čitati! A što je najvažnije majstorska djela literature vrijedno je čitati tisuću puta." Nepoznati autor - 5 .

. Hirsch: Napomene izdavačaFred S. poglavlje: Kritika ostalih metoda liječenja Slobodna procjena bez ikakvih predrasuda 93 12...1 . dio . dio . poglavlje: Nova fiziologija .1 .II. poglavlje: Formula života: Tajna životne snage .. dio .. poglavlje: Tabele Ragnara Berga 123 16..... dio 8... poglavlje: Općenita uvodna načela . Hirsch: Uvod B...W. poglavlje: Zablude znanosti o prehrani .65 74 7.III. poglavlje: Čemu dijagnoza? .. 36 2.. Fastiggi: Tko je bio prof. dio 7 . poglavlje: Prijelazna hrana ... dio .79 84 9.. dio...Sadržaj Dr. poglavlje: Čarobno ogledalo .. poglavlje: Nova fiziologija ..10 13 15 20 35 1. poglavlje: Čemu dijagnoza? .103 14.110 114 15. dio ... poglavlje: Zablude znanosti o prehrani . .. poglavlje: Zablude znanosti o prehrani .........III.II.1 . Arnold Ehret? Fred S. poglavlje: Latentne.. dio 11.55 6....1 .43 4. poglavlje: Nova fiziologija .99 13. akutne i kronične patnje nisu više nikakva tajna . Child: Kratka biografija Arnolda Ehreta Hans Baumgardt: S današnjeg vidika .. dio 88 10...48 5 .II.IV. poglavlje: Nova fiziologija . David F.40 3 ...

.. dio 20. Hirsch izdavač američkog izdanja S 9 . Svaki čovjek može postići željeni cilj .III.178 .životnu snagu i dobro zdravlje.1 .. poglavlje: Post .18.22.191 194 202 206 207 Knjiga "Ljekovita hrana bez sluzavosti" Arnolda Ehreta može se zaista smatrati "majstorskim" djelom. učinite nešto za svoje zdravlje.... mi znamo više o bolestima nego o zdravlju! Proširite svoje znanje o zdravlju. pobornika za zdravlje! Fred S... poglavlje: Seksualnost . sunčanjem i kupanjem 26. Nijekanje te srodnosti povlači za sobom bolesti i patnje.17.II.IV. poglavlje: Preteška civilizacijska prehrana i ljekovita hrana bez sluzavosti. poglavlje: Poruka za vas Literatura ..Predmetno kazalo - .129 Predgovor američkom izdanju 138 158 162 167 173 .. dio Spolne bolesti 24. odlučnost i volja! Prepoznavanje sebe samoga najbolja je medicina za dušu! Priuštite sami sebi tu radost..186 .25... poglavlje: Izlučivanje potpomognuto kretanjem.pomaže nam da postanemo svjesni svog božanskog porijekla. Profesor Ehret nas poučava od kolike je važnosti prirodni način življenja . dio 21. dio 19. poglavlje: Post . prirodna hrana za čovjeka . poglavlje: Seksualnost . dio Specijalni prijelazni recepti 17... poglavlje: Prijelazna hrana .. poglavlje: Post .II.... dio Majčinstvo ..III.• 23.II. dio . poglavlje: Post .. dio Vegetarijanski recepti . U njoj je temeljito obrađeno sve što pripada učenju o zdravlju.I. Slijedite učenje profesora Arnolda Ehreta. Na žalost. poglavlje: Prijelazna hrana . Za to su potrebne tri stvari: vjera..

U naše vrijeme medicinsko-tehnološkog napretka gotovo je nedopustivo opažanje prirodnih zakona. fiziologija i prehrana omogućuju nam detaljnije proučavanje pojedinosti u vezi s atomima i molekulama (molekularna biologija). Danas su znanstveno istražene funkcije koje utječu na enzime. Biokemija. siromašne živim hranjivim tvarima i mineralima. Za ostvarivanje znanstvenog napretka neophodno je opažanje prirodne zakonitosti. David H. Fastiggi U čemu se sastoji osnovni uzrok svih bolesti? Zašto u ovo naše vrijeme znanstvenog medicinskog napretka ima sve više degenerativnih oboljenja? To je zaista vrlo ozbiljno pitanje koje bi čitatelj trebao dobro promisliti. Pa ipak. 10 Prof. razvojni pravci biokemije. Učenje Arnolda Ehreta o unutrašnjoj nečistoći čovječjeg tijela svodi se najvećim dijelom na prehrambene artikle moderne civilizacije ("tvorničke proizvode"). Stupanj unutrašnje nečistoće tijela je za prosječnog čovjeka nešto nezamislivo. sve je to tek pola priče. Arnold Ehret već je na samom početku 20. Autopsije jasno pokazuju začepljenja arterija i zadržavanje otpadnih tvari u crijevima. kao i bolje shvaćanje funkcija pojedinih organa čovječjeg organizma. Zašto? Medicina se nije obazirala na međusobnu povezanost prehrane i bolesti. stoljeća učio i dokazivao da je upravo hrana ta koja ima najveći utjecaj na bolesti i njihovo sprečavanje.njene uzroke i mogućnosti sprečavanja.000 obroka. Preko 25 milijuna ljudi pogođeno je artritisom (kostoboljom. Za većinu ljudi medicina je ponajprije stvar zdravog razuma. te unutarnja psihologija i kemija stanica. Rak je postao epidemijom i medicinski znanstvenici nisu dosad uspjeli pronaći neko rješenje. Tijekom četrdeset godina čovjek pojede otprilike 42. Zar je moguće da ti obroci nemaju nikakvog utjecaja na čovječji organizam? Prehrana je osnovni preduvjet za stvaranje krvi. bez tih putokaza znanost je slična plovidbi bez kompasa. Znanstveni dokazni materijali diljem svijeta ukazuju na blisku povezanost između loše prehrane i slabog zdravlja. definirao je bitna načela koja se odnose na prehranu i zdravlje. tako da se tijelo nalazi zapravo stalno u stanju unutrašnje nečistoće. Bolesti srca i krvotoka uzimaju danas više ljudskih života od svih drugih uzročnika smrti. ciklus limunske kiseline. 11 . Jasno i nedvosmisleno istraživao je područje zdravlja. Naznake tog onečišćenja su napuhline koje mirišu na trulež i loš zadah tijela. ukoliko želi dokučiti prirodu bolesti . a kvaliteta krvi od životne je važnosti za naše stanice. A bez tog opažanja. ali zato "profinjene" i patvorene kemijskim dodacima. gihtom ili upalom zglobova).Tko je bio Arnold Ehret? Dr. Moderna biokemijska znanost treba imati oslonac u osnovnim načelima prirode. Dijabetes ili šećerna bolest uzima danas preko 5 milijuna ljudskih života godišnje te se u zapadnim zemljama nalazi na trećem mjestu kao uzročnik sljepoće.

Prirodni zakoni su nepromjenjivi i zato osnovne istine Arnolda Ehreta imaju danas isto značenje koje su imale u njegovo vrijeme. Naš cilj je optimalno zdravlje i dug život bez bolesti. valja nam ipak spoznati granice podnosive egzistencije. Nered. Njegovi spisi pomoći će svakoj čitateljici i čitatelju da se domogne temeljitijeg razumijevanja zdravlja. da bismo bili zdravi. bolest duha ili tijela. Iako čovjek i dalje egzistira i nije posve razoren. koncentrirani ili umjetni vitamini. Spoznaja o štetnim posljedicama takvog izrabljivanja tla i štetnog djelovanja takvih proizvoda na ljudski organizam postaje s vremenom sve očitija. Medicina može iz njegovih uvida izvući veliku korist. izdavači su nastojali Ehretovu knjigu opremiti što dosljednijim prilozima. Profesor Ehret vrlo temeljito nam obrazlaže od kolike je važnosti prirodna prehrana i prirodno čišćenje našeg tijela. Da bismo djelo profesora Ehreta učinili pristupačnim našim suvremenicima. po dobru ili po zlu. Hirsch Godine 1922. Jedno od najvažnijih osnovnih načela glasi: Sve što jedemo postaje dijelom našeg tijela. Napomene Fred S. rezultat je nedostatne primjene osnovnih načela koja prevladavaju u svim stvorenjima na kugli zemaljskoj. što je seljaku udvostručilo ili utrostručilo njegovo ionako teško breme. Primjer takvih otkrića su takozvane "čudesne droge". postignut u obrađivanju vrtova i njiva uvođenjem umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava za prskanje. Osobna samouvjerenost i predanost svome poslu izvanredna je odlika tog čovjeka koju su tek rijetki pojedinci imali priliku upoznati. koncentrirani minerali. Prirodna zakonitost rezultira uvijek redom i harmonijom. Mi pak želimo jasno naglasiti činjenicu da se profesor Ehret ne bi nikad zadovoljio razvojnom smjernicom koja ne bi bila 12 13 . Poslije njegove smrti u prometnoj nesreći postala su slavna i značajna mnoga medicinska otkrića o kojima bi prof. odlučili snio se za novo. Ehret sasvim sigurno i nedviosmisleno iznosio svoje mišljenje.Istine prirode su nepromjenjive. moramo ta nepromjenjiva načela spoznati i primjenjivati. Izravno. izazovno i zdravorazumsko učenje Arnolda Ehreta može čovjeka opet navesti na razborito promišljanje. Dakle. Imajući u vidu razvojne smjernice. prerađeno izdanje. objavio je profesor Arnold Ehret svoje učenje u knjizi "Ljekoita hrana bez sluzavosti" koja je ubrzo stekla svjetsku slavu. Istine prirode tako su jasne i jednostavne da ih mnogi stručnjaci naprosto ne mogu i ne žele primijetiti. sulfonamide antibiotici i antihistamini. Drugi primjer za to je toliko hvaljeni "napredak".

znatno je pridonijela tome da se stajalište profesora Ehreta sve više uvažava. Odluka da bude sam svoj liječnik pokazala se uspješnom do te mjere da je praktički bio primoran svim supatnicima koji su ga okruživali pružati pomoć. o čemu najbolje svjedoče brojni spisi. Bolest od koje je patio smatrali su liječnici njegova vremena neizlječivom. Hirsch. Već u najranijim godinama svoje zrelosti bio je predodređen za ispunjavanje humanitarnih zadaća liječnika. ne bi li se ponovno domogli zdravlja. Moglo bi se reći da je profesor Ehret morao postati liječnik i zbog same obiteljske tradicije. udario glavom o pločnik i zadobio dvostruki prijelom lubanje.. Uvod Fred S. Iako je vrlo dobro poznavao njemački. u St. Ta izravna osuda na smrt znatno je ojačala nepokolebivost njegova duha. Odmah je bio prebačen u gradsku bolnicu Los Angelesa.u skladu s bitnim načelima njegove filozofije .a to znači da je priroda sama najvažniji lijek! Činjenica da većina takozvanih "lijekova" i "kura" obraduje čovjeka samo privremeno. Dogodilo se to u neobično vlažnoj i maglovitoj noći. liječnik prirodne medicine Profesor Arnold Ehret. nakon nezgodnog pada na ulici i dvostrukog prijeloma lubanje. listopada 1922. Autopsijom se utvrdilo da je razlog smrti bio dvostruki prijelom lubanje. nakon dolaska u Sjedinjene države počeo je učiti engleski. u najljepšim godinama života. Profesor Ehret studirao je u Europi na poznatim sveučilištima i kao student imao je sjajna postgnuća na raznim područjima znanosti. Njegov 14 15 . a umro je 9. Unatoč početnim poteškoćama vrlo brzo počeo se jasno izražavati na engleskom jeziku. gdje su dežurni liječnici ustanovili daje u bolnicu "dospio mrtav". francuski i talijenaski jezik. osnivač i zagovornik učenja o ljekovitoj hrani bez sluzavosti rodio se 29. te da se autoriteti u medicini o njima proturječno izjašnjavaju. Smrtna nezgoda dogodila se na pločniku kod ulaza u javnu garažu.lipnja 1866. radujući se najboljem zdravlju. Mora da se poskliznuo na masnom i vlažnom pločniku te svom težinom pao na leđa. Cesta i pločnik bili su masni i opasno skliski. Georgenu kod Freiburga.

Neizbježan zakon prirodne uravnoteženosti pogađa svakoga od nas. Posao mu je uvijek bio na prvom mjestu. baš kao što tijelo utječe na našu duhovnost. pa čak i duševne faze prirodnog života bit će čitatelju objašnjene na jednostavan i razumljiv način. čistu misao. Suosjećanje prema sebi samome bolesna čovjeka često obuzima sumnjom u božansku Svemoć. njegov djed bio je liječnik. a svi koji su ga pobliže poznavali uzvraćali su mu svojom neizmjernom ljubavlju. Biblija nam govori: 17 . Dosadašnji "veo tajne" o bolestima Arnold Ehret temeljito je prozračio svojim karakteristično jasnim i sažetim načinom iznošenja činjenica. budući da svoje čitatelje stalno podsjeća na izreku "sve što nije jednostavno i lako razumljivo. Priroda ne akceptira nikakve isprike. U poglavljima ove knjige upoznat ćete se s jednom revolucionarnom. a ipak su izbjegli kaznu "osvetoljubivog" Boga. Prepoznati bolesno stanje i znati kako se to stanje može ponovno odstraniti daleko je važnije od poznavanja svih mogućih znanstvenih naziva. duhovne. Bolesnom čovjeku nije lako povjerovati u to. a ipak ispunjen dobrom voljom i ljubavlju prema sučovjeku. koji su dolazili na liječenje u njegovom švicarskom sanatoriju. ne može biti istinito"! Sve bolesti imaju jedan jedini uzrok i zato je opisivanje pojedinačnih bolesti 16 naprosto suvišno. kako bismo spremno dočekali svaki hitan slučaj. Nadasve opsežno znanje o zdravlju koje sadrže poglavlja u ovoj knjizi stekao je u kontaktu s tisućama i tisućama bolesnika. Iako se radi o sažetku ili svojevrsnoj rekapitulaciji. Pravi pravcati majstor svog zanata. što se pokazalo neoborivom činjenicom. Suština njegova znanja sadržana je u knjizi "Ljekovita hrana bez sluzavosti". najčešće s dijagnozom o neizlječivim bolestima. nego su to pluća". i zato mu izrazito uočiv način života nije nikad stvarao financijske probleme. Na primjer: "Nije naše srce pumpa. ne čekajući na bolest i patnje. podređen prirodi kao najvišem sucu. kao što se pogrešno uči. kako bismo bili spremni oduprijeti se neočekivanoj bolesti. Svi koji su ga poznavali bili su ispunjeni poštovanjem i respektom prema njemu. Nikad se nije zamarao financijskom stranom posla. Neustrašiv u govoru i pisanju. kad je čovjek već zahvaćen patnjama. te je Arnold Ehret krenuo njihovim putem. Grijesi protiv prirode su neoprostivi.otac bio je vrlo uspješan veterinar. Vrlo je teško koncentrirati se. njegovo snažno i logičko iznošenje činjenica na lako razumljiv i uvjerljiv način najbolje svjedoče o njegovu sjajnom umu. koji je prakticirao ono stoje naučavao. On zna da ima ljudi koji su se mnogo jače ogriješili o ljudske zakone. Besprijekoran krvotok je nužna pretpostavka za jasnu. bio je vrlo skroman u svojim zahtjevima. Njegova jasnoća u izražavanju. koji su od strane Crkve označeni kao grješnici. Stoga je nužno da svoj duh i svoju pamet preispitamo dok smo zdravi. Moramo se naučiti konstruktivno primjenjivali pravila zdravlja. Naše biće i naša duhovna strana utječu na tijelo. Nama je potrebno zdravlje da bismo danas i ovdje učinili nešto najbolje od svog života. ta je knjiga svakako temelj njegova naučavanja. zato jer je upravo on među tisućama i tisućama grješnika pogođen bolešću. Jednostavnost je osnovni tenor njegova učenja. Tjelesne. Izbjegavanje loših navika jedini je način pokajanja. posve novom fiziologijom. Arnold Ehret kretao se među ljudima bitno drukčiji od širokih masa.

Postoje slučajevi kad se u prijelaznom roku dozvoljavaju namirnice koje stvaraju sluz. da bi mogli biti ponovno zdravi. Stara pravila i pogledi na svijet zamijenjeni su dokazivim činjenicama. Rezultati svjetskih događanja posljednjih godina jasno su dokazali svu promašenost čiste vjere. Ako se radujete dobrom zdravlju."Neka ti bude po tvojoj vjeri". snaga i sreća ne moraju pripadati samo onima koji su po svojim godinama mladi. Ista hrana koja tijelo izgrađuje može ga uslijed loše primjene i razoriti. To je bila najveća želja profesora Ehreta! 19 . Primijetit ćete kako se profesor Ehret itekako zalaže ne bi li vas potaknuo na vlastito razmišljanje. is Istinska načela liječenja su vrlo jednostavna i nema ih mnogo. Snaga nastaje iz težnje za njom. Ispravno je ono što čine svi! Međutim. u bolesnom. ali ne zna kako bi trebao hraniti samoga sebe! Ehretova filozofija vrlo je dragocjena za svakog misaonog čovjeka. Mladost. Te odlike mogu pripadati svakom čovjeku koji se u svojoj nutrini osjeća mlad. U ovoj knjizi jasno su naznačene živežne namirnice koje ne stvaraju pretjeranu sluz. Svijetu je danas najpotrebije zdravo. Napredak su uvijek usporavale predrasude. ta načela su doista tako jednostavna da ih takozvani znanstveno analitički razum u presudnim stvarima često i ne zapaža. Pored sluzavosti profesor Ehret nabraja i neke druge uzroke koji prouzročuju bolesti. Najveća poteškoća kod mnogih ljudi današnje civilizacije sastoji se u tome što jednostavno ne žele razmišljati. nisu prirodni i bit će vam velika prepreka u postizanju cilja i ostvarivanju želja. Neka vam stalno bude pred očima činjenica da sve dok ima i najmanja iskra života u vašem tijelu postoji nada da će se ta iskra rasplamsati u veliki plamen. postoji nada. Strah i sumnja u to da bi vam moglo biti bolje. daje ispravno baš nešto suprotno. ako se uzima na pogrešan način i u krivo vrijeme. primijenjenih tvrdnji i znanstvenih hipoteza u rješavanju problema života. Čitatelj se postupno uvodi u prepoznavanje dotičnih živežnih namirnica.000 godina na žalost vrlo slabo napredovao. budući da najavljuje kraj čistoj teoriji znanosti. koja u normalnim uvjetima sadrži u sebi život. Prilagođavaju se razmišljanju širokih masa. ali kod ovladavanja vlastitim zdravljem čovjek je u proteklih 5. koja je životonosna. I sve dok u njemu postoji i najmanja iskra života. Radost življenja trebala bi postati baštinom cjelokupnog čovječanstva. sigurno. vi zapravo živite super-život. stvarnost nas opominje da to nije točno. Naučio je kako treba hraniti životinje. razborito znanje o zakonitostima života koje se može jednostavno primijeniti. pristranosti i pogrešni zaključci. da se vlastitim razmišljanjem domognete osnovne spoznaje kako je čovjek u biti sam svoj liječnik. Svaki je čovjek opremljen snagom liječenja. to je prirođeno pravilo svakog čovjeka. Isto tako može ta hrana. Posredovati se može jedino znanje o tome kako se može postići izvanredno zdravlje. sretni i uspješni. Razlozi su navedeni u poglavljima knjige. oštećenom tijelu razoriti i:ivot.

da bih na kraju spoznao kako sam svoju "neizlječivost" ipak preskupo platio. Sve što sam naučio na vlastitom iskustvu svodilo se na 21 . u tri navrata posjetio sam Kneippov sanatorij. Upisao je akademski tečaj i s navršenih dvadeset godina postao nastavnik likovnog odgoja na višim i visokim školama. S napunjenih trideset godina bio je dobro uhranjen i lijepo je izgledao. liječnici su pokušali te izlučevine spriječiti pomoću lijekova. ali ne i konačnim ozdravljenjem. srpnja 1866. Najviše je volio fiziku. Nisam se doduše osjećao bolesnim. W. Od svog oca naslijedio je prirodnu sklonost i izvanrednu nadarenost za istraživanje uzroka i počela svakog događanja i njegovih posljedica. a zapravo je bolovao na bubrezima. imao je takozvanu 20 Brightovu bolest koja se očitovala u brzom tjelesnom propadanju. što me silno razočaralo. koliko god bih kupkama i kretanjem uspio smanjiti prekomjernu sluzavost. Child Poznavao sam profesora Ehreta najprije kao autora. Isprobao sam sve moguće metode koje su u Europi bile poznate. što je urodilo znatnim olakšanjem i željom za životom. potrošio mnogo novaca za više nego skroman rezultat liječenja. a izgubljene bjelančevine (putem izlučivanja) nadoknaditi hranom od mesa. a kasnije kao vlasnika sanatorija i docenta. Poučavao je na jednoj visokoj školi sve dok nije bio pozvan u vojsku iz koje je nakon devet mjeseci bio otpušten zbog "neurasteničkih smetnji srca" te se ponovno vratio svom pozivu nastavnika likovne umjetnosti. u blizini Freiburga u Badenu. ona bi se iznova stvarala zahvaljujući pogrešnoj prehrani. Zbog brojnih poslova na seoskom domaćinstvu i osrednje hrane podlegao je teškom oboljenju bronhija. Sada ga cijenim prije svega kao prijatelja i pionira prirodnoznanstvene metode liječenja i zaštite od bolesti. Njemačka. jaja i mlijeka. te bolesni bubrezi. Uvijek iznova učio sam na vlastitom iskustvu: glavni simptomi mojih bolesti bili su stvaranje prekomjerne sluzavosti. No. Boravio sam u pet ili šest drugih sanatorija koji su primjenjivali prirodno liječenje. Nimalo se ne dvoumim kazati daje otkrio i razvio nešto što se danas čini "krajnjim dometom" glede zdravlja i vjerojatno će to i ostati. i živio je 56 godina. Uvjereni da je čisti urin pokazatelj zdravlja. ali ni zdravim. po riječima onih koji su ga tada poznavali. da bih na kraju saznao kako se radi o neizlječivoj bolesti. Tjelesno i duhovno slomljen pomišljao sam na samoubojstvo. Evo kako je sam opisao hrvanje s tom bolešću: "Pet puta izvršio sam kuru oporavljanja. Čvrsto sam odlučio prkositi svemu što mi se činilo osobnom tragedijom (kao što se to danas čini mnogim kroničnim bolesnicima kad više ne dobivaju od liječnika nikakvu stvarnu pomoć). međutim sasvim slučajno saznao sam za prirodno liječenje. gnoja i bjelančevina u urinu. crtanje i tehničku kulturu.Kratka biografija Arnolda Ehreta B. Rodio se 29. No. on je unatoč tom bremenu položio diplomski ispit s odličnim uspjehom. Ehret je stekao obrazovanje na visokoj školi. kemiju. Pet godina podnosio sam svakakve zahvate mnogih liječnika (sveukupno 24).

Svaka moja duhovna sposobnost znatno se poboljšala. kao što to nisu činili ni ostali. Blaga klima i čudesni plodovi poboljšali su moje zdravstveno stanje. Otišao sam u Berlin i posvetio se proučavanju vegetarijanskog načina života. Naučio sam nešto malo o postu. Odlučio sam postiti kraće vrijeme. te da jedino ispravna hrana može uroditi ozdravljenjem. Postoji vegetarijanski način života. No. Voćnu dijetu nisam prilagođavao svom specifičnom stanju bolesti. već i na velike promjene u mojim duhovnim sposobnostima. naMonte Verita u južnoj Francuskoj te se podvrgnuo radikalnoj voćnoj dijeti s izuzetkom od pola litre mlijeka na dan. a stoje najvažnije. Ostao sam više ili manje razočaran i krenuo na put u Nizzu. Sljedeće zime otputovao sam u Alžir na sjeveru Afrike. Ispunjavalo me hrabrošću i nadom. magnetskom liječenju itd. Sve sam to poduzimao u želji da pronađem stvarne i temeljne istine savršenog zdravlja. postala je daleko bolja nego što je bila u najzdravijim i najboljim godinama moje mladosti. uvid koji je djelovao poput izlazećeg sunca i bacao novo svjetlo na sve probleme. kršćanskim znanostima. uslijedili su dani u kojima sam se opet loše osjećao. što mi je donijelo veliku radost i osjećaj sreće zbog same činjenice da sam živ. rodbina i liječnici. brojne prehrambene "kure" i post koji može biti od velike koristi. Pohađao sam školu prirodnog liječenja. ugledao sam lice mladog. nakon čega bi uslijedili dani kad sam se osjećao jako loše. što srećom nije dugo potrajalo. kad sam se dobro osjećao. čak je i moj nekadašnji liječnik koji se bavio prirodnim ozdravljanjem rekao mojoj sestri 22 da bi nekoliko posnih dana moglo biti presudno za čovjeka koji boluje od Brightove bolesti. Zbog živežnih namirnica koje su sadržavale u sebi škrob i mlijeko meni je s vremenom bivalo sve lošije. Odlučio sam sve to temeljitije istražiti i ubuduće živjeti strože u skladu sa svojim istraživanjem. fiziologije i kemije. i zato nisam od nje imao veliku korist. Obuzeo me neopisiv osjećaj boljeg zdravlja. Djelomično sam otkrio njen ustroj i bio sam na pravom putu. Brzo sam napustio južnu Francusku i vratio se kući. dijeta pomoću voća i oraha. zadobio sam uvid u spiritulanost. U to vrijeme bilo je u Berlinu preko dvadeset vegetarijanskih restorana. pobudili u meni znatno veće povjerenje u metode prirode i znatno veće razumijevanje za prirodu i njene zakonitosti. neopisiva životna snaga. ali svi moji prijatelji i rodbina odvraćali su me od posta.spoznaju da je pogrešna hrana uzrok bolesti. osjećaj kakvog nikad ranije nisam osjetio. Vjerovao sam tada da mi je potrebna bjelančevina. naučio ponešto o duhovnom liječenju. u kojima je moje lice opet zadobilo boležljiv izgled. Upisao sam na sveučilištu studij medicine. što je rezultiralo činjenicom da sam jednog jutra. Prva stvar koju sam primijetio bila je činjenica da vegetarijanci nisu puno zdraviji od mesojeda. čime sam znatno osnažio pročišćavajuća svojstva ukusnih plodova i blage klime. Bilo je dana kad sam se osjećao sasvim dobro. ugledao u zrcalu posve drukčiji izgled svog lica. vratio se opet takozvanoj dobroj hrani koju su mi preporučivali dobronamjerni prijatelji. I nije se to odnosilo samo na tijelo. Urodilo je boljim opažanjem i jasnijim prisjećanjem. naizgled zdravog čovjeka. Znatno 23 . Te izmjenične promjene na mom licu utjecale su na mene kao "otkrivenje" prirode. ustrajnost i jakost. Mnogi su izgledali čak prilično blijedo i bolesno.

Thomas Powell u Los Angelesu. To otkriće izravno je proturječilo teoriji o dušiku i bjelančevinama liječnika i znanstvenika. Bojali su se da će moja otkrića i temeljna načela poništiti. Kad sam se vratio kući.se poboljšala i moja tjelesna izdrživost. dapače. Bilo mi je neobično drago što sam napustio klaonicu čovječanstva. bilo je zaista nešto iznenađujuće. dokazivao sam svoju sposobnost i izdrživost obavljanjem najtežih poljo­ privrednih poslova te ispitivajem svoje jakosti koja je bila znatno veća od najbolje treniranih osoba s normalnom prehranom. Ponesen tim otkrićima i svojim iskustvima napustio sam prijatelje i rodbinu koji su mi svojim srdačnim prijateljstvom uveseljavali život. iako svoju čudesnost imaju zahvaliti prije svaga svojoj rijetkosti. No. bio sam okružen rodbinom i prijateljima koji su živjeli uobičajenim načinom života. To je isti sastojak živežnih namirnica koji se za vrijeme probave pretvara u grožđani šećer. već sam uglavnom vozio ispred njega. Godine 1909. Nemojte zaboraviti da su me liječnici prije odlaska u Alžir proglasili kandidatom za smrt. Počeli su me napadati i ismijavati. koji pruža 24 najveću snagu i izdrživost te je istovremeno najbolje sredstvo za izlučivanje otpadnih tvari i najdjelotvorniji lijek ljudskog tijela. Moja iskustva. od Alžira do Tunisa. Ali nisam napustio istraživanje znanstvenih razloga. a sada sam klicao od radosti što mogu podnijeti i najveća dostignuća. testovi i eksperimenti. Nikad nisam zaostajao iza njega. Za svega nekoliko mjeseci obnovio sam svoja iskustva koja sam imao u Africi i vjerovao sam više nego ikada da je hrana od voća u kombinaciji s postom nepogrešiva metoda prirode pomoću koje čovjek može postati i ostati daleko zdravijim od sveukupnog civiliziranog čovječanstva. krenuo sam u južnu Francusku. pomoću kojih se mogla jasno utvrditi pogrešna hrana te izabrati ispravna hrana za obnovu. od kojih je najgora bila zamuckivanje. Vratio sam se opet normalnoj prehrani. ili u najmanju ruku omalovažiti principe koje su prakticirali. napisao sam članak u kojem sam javno osudio teoriju o izmjeni tvari. baš kao i odgovarajuće kure. pokušao isprobati ljekovitu hranu i post. ZAŠTO je voće djelotvorna živežna namirnica koja ne stvara sluzavost. što ih je pomalo zbunjivalo. Svijest da sam se domogao čudesnih metoda. Dolazio sam u kontakt sa stručnjacima koji su naslućivali da bi moja otkrića mogla postati temeljnim načelima i kao takva biti vrlo uspješna. a zbog nepodnosivih patnji. ali nije to bilo nikakvo čudo. izdrživost i jakost. 25 . pokazivali su daje grožđani šećer voća najvažniji sastojak čovjekove prehrane. poznatiju pod nazivom znanstveno medicinske klinike. na kojoj me pratio dobro uvježbani biciklist koji se normalno hranio. Načinio sam biciklističku rutu od približno 400 kilometara. Očekivani rezultati često su bili doživljeni kao čuda. a 1912. do istog otkrića došao je i dr. došao sam do zaključka da voće za vrijeme probave razvija nešto stoje poznato kao grožđani šećer i što se u analizama označavalo ugljikohidratom. On je provodio zapažene kure pomoću živežnih namirnica koje su sadržavale organski ugljik. kako je on to nazivao. U pratnji mladog čovjeka koji je na temelju mojih iskustava. kao i modernoj teoriji o mineralnim solima. osim u večernjim satima kad je moja izdrživost bila na probnom ispitivanju.

nestalo je zamuckivanje koje se nikad više nije vratilo. Stručnjaci koji su doznali za to. Vrlo brzo je ponovo zadobio svoj glas. od organske soli. Osamnaestog dana moj je prijatelj tako promukao da se najozbiljnije zabrinuo za svoj glas. koji su sada postali mnogo osjetljiviji. što nam je bio najuvjerljiviji dokaz daje moderna kuhinja sa svojim mješovitim obrocima. ako se tijelo prethodno ne očisti pomoću prirodne metode i posta. bez pauze i bez hrane. Nemoguće je znati što je zapravo hrana i poznavati djelovanje dotične hrane. Postigao je ono za čim je njegov bogati otac uzalud težio. od vitamina. već i duhovne i duševne prirode. bila glavni uzrok svih bolesti. te stručnim primjenjivanjem posta kao kure liječenja za stotine i \totine bolesnika u svom švicarskom sanatoriju u razdoblju preko deset godina. Nisam uspio dobiti nikakve podatke o tome daje netko prije mene vršio takve pokuse. podvrgavajući ga svim poznatim tretmanima liječenja bez i najmanjeg trajnog poboljšanja. odakle ta snaga? Nakon marša koji je trajao 16 sati ja sam bio u stanju uraditi 360 sklekova i protezanja ruku u svega nekoliko minuta. I sve to zbilo se nakon što sam proglašen 26 neizlječivo bolesnim. liječenja samog sebe postom i obrocima koji ne stvaraju sluzavost. kad smo priuštili sebi jedan jedini obrok od kilogram trešanja. Uspjeli smo se do te mjeri očistiti da se više uopće nismo znojili. Kasnije su brojni testovi snage s atletskim sudionicima donosili još bolje rezultate. ne samo tjelesne. stoga je nužno potrebno ispravno objašnjenje posta. Odvezli smo se na osamljeno mjesto otoka Capri i podvrgli se ondje dužim kurama posta uz dnevno kupanje i sunčanje od četiri do šest sati na temperaturi od 49°C. nako što su mi otac i brat umrli od sušice. što znači da se njegovo tijelo čistilo i u drugom smjeru. Isto se događalo i s mojim mladim kolegom. Kao posve novi čovjek težio sam za višim iskustvima. naravno sa svog stajališta. mogu sa svom sigurnošću govoriti o čudesnom djelovanju i korisnosti ispravne primjene posta. Post kao najbolji lijek prirode dosad se vrlo nepromišljeno primjenjivao i bio pogrešno shvaćen od većine ljudi. Na temelju vlastitog iskustva. I to nakon sedmodnevne kure posta. smjesta bi se usprotivili nepoželjnim tvarima. Palo mi je na pamet da bi razlog tome moglo biti tjelesno opterećenje u vidu nagomilavanja otpadnih tvari. što je rezultiralo time daje gotovo sat vremena izbacivao iz svog grla veliku količinu sluzi. Te činjenice dokazivao sam tijekom dugih godina temeljitom i nimalo lakom praksom. Odaklle snaga za nešto takvo? Dolazi li snaga od dušika. Na moj prijedlog prekinuo je svoju kuru posta koja se sastojala od kilo i pol smokava. od bjelančevina. pogotovo u miješanim obrocima. nazvali su to čudesnim testom. Samo smo nešto malo popili. On se u mnogim vidovima zaista čudesno oporavio. jedino se njegovo zamuckivanje nije nimalo promijenilo na bolje.Osobito važni bili su rezultati koje sam mogao pratiti na mladom čovjeku. tako da moje znanje nedvojbeno nadilazi znanja svih ostalih koji se bave pitanjima prehrane. od masti. bez velikog znanja o kvaliteti. deset godina mlađem od mene. U želji da isprobamo svoje sposobnosti nakon naporna rada nas dvojica krenuli smo na put po sjevernoj Italiji. Nakon određenog čišćenja pomoću posta nastavili smo sa svim mogućim živežnim namirnicama suvremene civilizacije. 27 . Naši organi. putovali smo neprekidno 56 sati bez spavanja.

Sve što sam naučio zahvaljujući svojim istraživanjima i iskustvima. iako je u 2S mnogim drugim vidovima značajno napredovao iz stoljeća u stoljeće. mogu se čak izliječiti.a potom i vrlo brzo dokazao . Život Isusa Krista u svjetlu uistinu prirodnih i znanstvenih.Moje prvo iskustvo donijelo mi je lako blagotvorne rezultate da sam naprosto bio primoran primijenjivane metode usavršiti i dokazati. obraćajući posebnu pažnju svakom pacijentu opterećenom otrovnim otpadnim tvarima . Najprije u južnu Italiju.da određene posve prirodne i ispravno pripremljene živežne namirnice ne proizvode samo najveću moguću energiju. stoje moju vjeru u nadmoćnost europske civilizacije najozbiljnije pokolebalo. mentalitetu i zdravlju raznih naroda. ali su po svemu sudeći imali dvije loše navike pušili su cigarete i pili jaku kavu. Nepoznavanje prirodnih zakonitosti koje su temelj svakog zdravlja u ovom je stoljeću veće nego u svim prošlim stoljećima.obraćajući pažnju njegovoj starosti. mogu se izbjeći sve moguće bolesti. te mogućnostima da ljude opet privedem na put boljeg zdravlja. Instinktivno sam shvatio . S više povjerenja i oduševljenja nego ikad ranije nastavio sam s poboljšavanjem svog zdravlja pomoću posta i primjerenije prehrane. došli smo do spoznaje o izvanrednim osobinama stare egipatske kulture. tada se može izaći na kraj i s takozvanim "neizlječivim" bolestima. a znatno ojačalo moje uvjerenje da sam bio na pravom putu upoznavanja izvanrednog zdravlja i znatno boljeg duhovnog razvitka. gdje smo puno šetali i hranili se gotovo isključivo grožđem. . Vršio sam mnoge vrlo složene eksperimente. osobito onih na Bliskom istoku. koji se najčešće prehranjivahu oskudnom vegetarijanskom hranom. te mnogo aktivnijeg i dužeg života. te stoga vječnih i stvarnih božanskih zakona koji su identični s našim zakonima. Nastavili smo putovanje brodom za Egipat. manja količina hrane i temeljita priprema za kraće ili duže kure posta pružaju probavnim organima predah ili "praznike" od njihova stalnog prenapornog rada. Vidjevši kako jedu gotovo jednu te istu hranu. zvanju. istinsko je nadahnuće i nada koja mnoge ljude ispunjava iskonskom radošću i koju naprosto nije moguće zanemariti. i to u vrlo neznatnim količinama jednih te istih živežnih namirnica. Žalim sam krenuo sa svojim savršeno oporavljenim mladim prijateljem na dugo putovanje. Tursku. sve je to zapravo otvaranje Knjige sa sedam pečata. Ako se to čini individualno. Rumunjsku i vratili se preko Austrije kući. pa ipak. Zacijelo bi uspjelo svako liječenje pod pretpostavkom da navike života i starost ne stvaraju prevelike zapreke. krenuli u Palestinu. O tome najbolje svjedoči razoreno zdravlje takozvanog civiliziranog čovjeka. te saznavši da jedu iste živežne namirnice koje su jeli njihovi preci. nismo vidjeli gotovo nijednu nervoznu ili bolesnu osobu. Ispravan pristup liječenju. Nastavio sam s opažanjem i istraživanjem svih faza života. već se njihovom ispravnom primjenom postiže nevjerojatno čišćenje tijela. običajima. Ostale zemlje koje smo posjetili otkrile su nam stupnjeve razvitka i činjenice glede načela prirodnog zdravlja. godišnjem dobu itd. U Egiptu smo vidjeli ljude izvanredno jake i izdržljive.. Ako se to kombinira s razboritim postom. Na tom putovanju naučili smo mnogo o prehrani. dapače. klimi.ne bakterijama! .

Prošla je sve probe i donijela nešto što je netko nazvao enormnim uspjehom te ju opisao kao prirodnu obradu i prehranu. Ja sam postio 24 dana što je urodilo ne samo izvanredno dobrim i radosnim tjelesnim osjećajima. iskustvima i rezultatima. Preko deset godina pisao sam članke za časopise o zdravlju i držao predavanja u velikim gradovima Europe. a pokret koji se njome bavio nazvan je "prirodnim načinom liječenja". Ljudi koji su tragali za 30 zdravljem. Svoje osjećaje nisam bio u stanju opisati. U svom "sanatoriju voća i posta" obradio sam na tisuće pacijenata. javnim kurama posta i predavanjima. ali ono što je on uradio. prvi put 21 dan. Za vrijeme tih kura posta i nakon toga držao sam na predavanjima probe svojih tjelesnih i duhovnih sposobnosti. jest to da je uspio povezati elemente na temelju savršene prehrane i posta u sustavnu metodu liječenja. ne mijenjajući ništa od bitnih načela. inovatori i medicinari vrlo brzo se podijeliše u žestoke protivnike i oduševljene pristaše. tako da su u Europi nastale dvije protivničke udruge. Osim toga počeo sam s davanjem pismenih savjeta. nova iskustva s prehranom i liječenjem bolesti. gdje sam s mnogim liječnicima i stručnjacima raspravljao o prednostima te metode." Moja teorija o sluzavosti . Vrlo brzo automatski je nazvana "metodom ljekovite hrane". uostalom kao i moj način liječenja. Svoj prvi članak napisao sam nakon 49 dana duge kure posta u Kolnu. budući da je sve to bilo poznato i davno prije njega primjenjivano kao metoda prirodnog liječenja. već i duhovnim i duševnim težnjama. Članak je polučio senzacionalno i revolucionarno djelovanje. ne bih li dokazao vrijednost onoga što sam naučio i iskusio. U zatvorenoj prostoriji. zato sam im govorio da bi trebali sve to sami doživjeti. njegova produljenja i radosnog življenja. što su neki i učinili. da se posvetim pisanju članaka i da otvorim svoj sanatorij u Švicarskoj. Započeo sam sa svojim obrazovnim radom. kao najsavršeniji i najuspješniji način liječenja. Istinu Ehretista vrlo je dobro opisao poznati izdavač i obnovitelj sljedećim riječima: "On (Ehret) nije pronašao ili stvorio post. To mije omogućilo da savjetujem i vodim druge ljude. pa i putem dopisivanja. nije poboljšao uzimanje voća ili prehranu. Iz svega toga . Ti spisi izazvali su raspravu. a osobito iz Europe. tako da sam sav oduševljen pričao svojim prijateljima i drugim ljudima o svojim otkrićima. drugi put 24 dana. U njemu opisujem sasvim nova iskustva s postom. bez ikakvih utjecaja izvana i veza s vanjskim svijetom. strogo čuvan i kontroliran od liječnika. Dvaput sam održao javnu kuru posta u velikim njemačkim gradovima.kao glavnom uzročniku svih patnji bivala je sve poznatijom. stvorivši poptpuno novi sustav. posve nova iskustva glede samog života.Nastavimo li potom s uzimanjem izabranih živežnih namirnica (to je vrlo važno).koja je postala dokazanom činjenicom . a dvaput u Švicarskoj. treći put 32 dana i četvrti put 49 dana. Dobivao sam pitanja iz svih dijelova svijeta. udruga Ehretista i udruga Ne-Ehretista. odnosno otvoreno izjašnjavanje o novim načelima koje sam otkrio. U Kolnu sam tijekom 14 mjeseci postio četiri puta. imat ćemo iznenađujuće dobre rezultate. Usavršavao sam se sve boljim poznavanjem pojedinosti i saznanjima kako ih primijeniti da bi se postigli najbolji rezultati. Objavljen je u jednom vegetarijanskom listu.

jer su napaćenom mnoštvu pružala olakšanje i pomagala pojedincima da izbjegnu razna oboljenja.bio je filozof. čovjek se može s pravom radovati djelotvornom učinku "ljekovite hrane bez sluzavosti"." Raduje me što sam izdanju životnog djela prof. Neposredno uoči I. u međuvremenu dokazanim. svjetskog rata doputovao sam u Sjedinjene američke države s namjerom da razgledam izložbu Panama. Značenje i višestruka primjena umijeća liječenja kojeg se profesor Ehret domogao kao svog životnog djela dovela gaje do suradnje s prirodnim lječiteljima koji su vršili praksu bez tvorničkih lijekova. Ehret naslućivao i kasnije svojim rezultatima potvrdio. čijem razvoju sam osobno doprinio.boljeg zdravlja . 33 . Došao je u Sjedinjene države u potrazi za što većim znanjima. Powell je otkrio da voće i povrće sadrži sastojke koji su poželjniji od svih drugih živežnih namirnica za proizvodnju itekako važne energiju. Njegova osnovna pokretačka snaga bila je svesrdna želja da bude ljudima od pomoći . otkrića koja je prof. Njihova prisutnost u dostatnim količinama protivila se u to vrijeme prevladavajućem mišljenju da su osnovni proizvođači energije organske i mineralne soli.kojega se ponajprije sam domogao i koje je posredovao tisućama i tisućama pacijenata u svom švicarskom sanatoriju na javnim predočavanjima te putem članaka u časopisima o zdravlju. da voće i povrće nadilazi sve ostale živežne namirnice glede naprijed navedenih sastojaka. Htio sam ispitati plodove koji su rasli na stablima Kalifornije. spreman svoja hvalevrijedna otkrića podijeliti s onima koji su ih kao takva priznavali i uvažavali. Četrdeset godina opažanja. Thomas Powell. iskustava i 32 istraživanja najbolji je dokaz da voće i povrće sadrži sve soli potrebne organskom tkivu. te je najpoželjnije za čišćenje organizma od ostataka hrane koja stvara "obilnu sluzavost". Te osnovne namirnice ili sastojci poznati su kao "životonosni ugljikohidrati" i "grožđani šećer".razvilo se to stoje postalo poznato kao ljekovita hrana bez sluzavosti. otkrića i iskustva. Profesor Arnold Ehret bio je nesumnjivo jedan od najvećih lječitelja . Ratne godine primorale su me da ostanem u Americi i vjerojatno nije nimalo slučajno da sam ovdje naišao na ljude koji su imali iza sebe ista istraživanja. Spoznao je nužnost općenitih pregnuća i nadao se izbjegavanju nepoželjnih posljedica do kojih je dolazilo zbog najobičnije zavisti.u spoznavanju istine uz istovremeno priznanje da ni sam ne zna svu istinu. a neke od njih su kemijski dodaci. Ni broj kalorija (jedinica topline) nije najrazboritije polazište u potrazi za poželjnom hranom. Branili smo ista načela i s njima upoznavali javnost. Najviše mu je stalo do toga da se svijet upozna s njegovim. Prema tome. otkrićima na odručju zdravlja . Njegove dragocjene misli. načela koja su u Europi bila nadasve uspješna. odnosno soli organskih tkiva. djela i riječi baština su koju nam je ostavio. a u pogledu znanstvenih analiza živežnih namirnica taje otkrića potvrdio kemičar Hensel. učitelj i predvodnik na području zdravlja. Ehreta mogao pridodati otkrića do kojih je došao dr. Te su soli u svim živežnim namirnicama sadržane u neznatnim količinama.

tako da nema potrebe za bilo kakvim promjenama kod prevođenja izvornog teksta knjige u ovom izdanju. što se najbolje vidi po tome da je njegovo učenje o zdravlju nailazilo na sve veće priznavanje. njegovo učenje o životnom događanju u tijelu djelomično podliježu određenim 34 35 . bez obzira na Činjenicu što ih školska medicina ne priznaje. o tjelesnoj gradi. jamči životnu sreću i duhovni rast. zdravlje koje je daleko vrijednije od svakog ovozemaljskog bogatstva.Bio je postojano vrelo osobnih dobročinstava. Njegove izjave o funkcijama tijela i organa. S današnjeg vidika Prof. To što ih ne priznaje. "oslobođen od sluzavosti" i "suvišna sluz" postale s vremenom oćenito poznate. Međutim. o zdravlju i bolesti.po svemu sudeći najvažniju poruku koja je čovječanstvu namijenjena od davnih vremena! Ehretovo učenje jamči svim njegovim pristašama zdravlje. Njegove izjave o ljekovitoj hrani i postu ostaju i danas ispravne. to nipošto ne umanjuje vrijednost njegova učenja o postu i zdravoj hrani. Zahvaljujući tome domogao se velikog prirodoznanstveno-eksperimentalnog znanja o liječenju pomoću posla i zdrave hrane. važeće i usmjeravajuće. o fiziologiji. kako kod običnih ljudi tako i kod stručnjaka . Bio je vrlo precizan promatrač vlastitih iskustava. ne znači da one po sebi nisu vrijedne i djelotvorne. Čak su i njegove silovite riječi kao što su "sluzavost". ispravcima nove prirodoznanstvene spoznaje. Arnold Ehret ostavio je čovječanstvu baštinu od velike vrijednosti .koji su bez imalo kolebanja prihvatili svježe voće i zelene listove povrća kao najpoželjniju hranu čovječanstva. Arnold Ehret imao je u životu vrlo velika iskustva glede posta i liječenja pomoću zdrave hrane.

Sustavnom primjenom teorije i metode liječenja pomoću "hrane bez sluzavosti" mogu se spasiti na tisuće i tisuće pacijenata za koje je rečeno da boluju od "neizlječivih" bolesti. Već sami obroci od živežnih namirnica koje ne stvaraju sluz mogu izliječiti većinu bolesti bez dodatnog posta. Metoda liječenja hranom bez sluzavosti temelji se na uzajamnosti dobro promišljenih. Mjesta na kojima se najčešće skuplja suvišna sluz jesu usta. osobito u bolesnom stanju. Moja teorija o sluzavosti i moja "metoda liječenja hranom bez sluzavosti" nisu ničim uzdrmane. Postanite već jednom svjesni te činjenice! Svaki bolestan čovjek ima više ili manje začepljen organizam. Naprosto nema riječi kojom bi se moglo točno izreći kako su liječnici u biti daleko od istine! U prirodnom liječenju stalno se upotrebljava riječ životna snaga. o bjelančevinama u hrani. Vi morate to znati! Sto je stvarna životna snaga? Za medicinsku znanost ljudsko tijelo je. Sam postupak liječenja objasnit ću u narednim poglavljima. moram vam objasniti novu fiziologiju. u biti je začepljenje. kraćih ili dužih. povrća koje ne sadrži škrob i kuhanih ili sirovih listova povrća. Svaka novootkrivena bolest za liječnike je nova tajna. ali ni medicinari ni zagovornici prirodnog liječenja ne mogu objasniti što je životna snaga. oslobođenu od medicinskih zabluda. Drugim riječima. Suvišna sluzavost nastaje uslijed neprobavljenih. Probavili trakt može biti dublji uzrok začepljenja crijeva. bez obzira kako se u medicinskoj znanosti zove. Dokazale su se kao kao najuspješnija akcija obnove. 36 Hrana bez sluzavosti sastoji se iz svih vrsta voća. učenje o svim funkcijama tijela. Prosječni čovjek zadržava u svojim crijevima više od pet kilograma neizlučenih otpadnih tvari koje truju krvotok i čitav tjelesni sustav. razdoblja posta i različitih obroka od živežnih namirnica koje ne stvaraju sluz. začepljenje ukupnog probavnog sustava čovječjeg tijela. neizlučenih sastojaka hrane koji se u tijelu nagomilavaju od ranog djetinjstva nadalje. obavijestiti vas o zabludama glede izmjene tvari. želudac i sveukupni probavni trakt. Stoga je najbolji znak svake bolesti neobično začepljenje do kojega je na određenom mjestu došlo zbog prevelike sluzavosti.1. poglavlje Općenita uvodna načela Svaka bolest. o krvotoku te o sastavu krvi. novu metodu dijagnoze. Da biste što bolje shvatili kako se taj postupak primjenjuje i razumjeli na koji način i zašto djeluje. samo što takva kura traje duže vremena. nužno je da se oslobodite predodžbi o medicinskim zabludama koje je djelomično preuzelo i prirodno liječenje. nazvana liječenjem svih vrsta bolesti. još uvijek tajna. 37 . Više pojedinosti o tome možete naći u mojoj knjizi "Postom do zdravlja".

Zašto nije nikad došlo do opće primjene tog biblijskog nadahnuća i njemu shodnog sveobuhvatnog uspjeha? Zato što se to nadahnuće nikad nije smišljeno primjenjivalo na stanje bolesnog čovjeka. što ćemo uzimati "specijalne obroke" i držati duge kure posta. Zdravlje se ne može kupiti u bočicama. nečistoća) vašeg organizma uzrok je svake bolesti. I upravo tu leži uzrok svake bolesti. Vidjet ćete kako je pogrešno i neznanstveno vjerovati da se bilo koja određena bolest može izliječiti samo na taj način što ćemo jesti ispravnu hranu. hranu koja je zapisana na početku Biblije. već je nužno istinu predočiti u novom i jednostavnom svjetlu. sve ono što se ne može shvatiti zdravim razumom nije ništa drugo do sljeparija. sustav. Ne liječi se bolest. S vremenom dolazi do začepljenja u tom sustavu cijevi. nego tijelo. Prisjetite se: konstitucionalni šljam (sluzavost. Osloboditi se tog otpada. talog. kao jedini i nepogrešiv zakon prirode. suvišnu sluz i otrove koji se od djetinjstva nagomilavaju u njemu. Stanje koje medicinska znanost naziva "normalnim zdravljem" zapravo je bolesno stanje. izlučiti ili odstraniti iz sebe sav otpad i strane 38 čestice. koja količina hrane i kako često se hrana mora izmijeniti. nikakva ljekarija. a osobito savjet za svaki pojedini slučaj. Nitko na kugli zemaljskoj nema danas idealno čisto tijelo i savršeno čistu krv. naročito u probavnom traktu. I da zaključim: čovječji mehanizam je pokretni sustav cijevi. kakvo dosad niste poznavali. Sve te nedostatnosti imaju svoje porijeklo u debelom crijevu koje vjerojatno nije bilo temeljito ispražnjeno od samog rođenja. tijelo se mora očistiti. o brižnom "pospremanju stana". Hrana civiliziranog čovjeka nikad se do kraja ne probavi. a da pritom nećemo imati pred očima iskustvo. o stjecanju čistog i savršenog zdravlja. sluzavost i otrov. Vi morate pronaći protutežu nepravdi koju ste čitavog života nanosili svome tijelu. što znači očistiti tijelo od otpadnih tvari koje se tijekom čitavog života nagomilavaju u njemu. Iako moje naučavanje sadrži istinu i bez toga. koliko je vremena potrebno.to se može postići jedino besprijekornim pos\upkom liječenja pomoću ljekovite hrane bez sluzavosti. a otpadne tvari koje pritom nastaju nikad se do kraja ne izlučuju. a upravo ova metoda pomaže prirodi na najsavršeniji način. pokušati ga razumno i brižno izlučiti i to izlučivanje nadgledati .Ne samo da je nužno odstraniti sve te zablude. Vi ne možete liječiti svoje tijelo tako što ćete za nekoliko dana očistiti svoj organizam. a isto vrijedi i za hranu bez sluzavosti. bez obzira na znanstveni prizvuk ili težinu. u Knjizi postanka ili Prvoj Mojsijevoj knjizi {voće i zeleno bilje). Moja metoda nije nikakakvo ublažavajuće sredstvo. 39 . Ta velika prednost jednostavnosti i jasnoće jedan je od najhitnijih razloga mog uspjeha. najveći i najškodljiviji izvor lošeg zdravlja. Bolest je pokušaj tijela da izbaci otpadne tvari. Tu se radi o temeljitoj obnovi. Uostalom. Post je poznat već stoljećima kao postupak liječenja kod svake bolesti. Prosječni čovjek nema pojma o nužnom procesu izlučivanja. pomanjkanja snage i izdrživosti te svih ostalih nedostatnosti. kako biste je mogli što prije i što bolje dokučiti.

Godinama sam poučavao praktičnim iskustvom da se tvornički lijekovi iliti medikamenti nikad posve ne izlučuju. Ako su bubrezi zaduženi da izlučuju suvišnu sluzavost. izlučivat će se tako velike količine sluzavosti i otrova. To je najhitnija činjenica. poglavlje Latentni. umjesto da se raduje prirodnom procesu čišćenja tijela. jednom odstranjeni. Kad te skrivene otpadne tvari izgore. takav se postupak označava kao akutna bolest. Liječnici to nazivaju upalom pluća. a u stvari se radi o "grozničavom" naporu prirode koja nastoji životno važne organe osloboditi od otpadnih tvari. kao što se nikad do kraja ne izlučuju ni otpadne tvari živežnih namirnica. Ako je količina izlučene sluzavosti velika. napr. 20. Svaki pojedinačni naziv bolesti izvodi se od sasvim određenog 41 40 . slično nekom stroju punom prljavštine ili autu koji vozi pod zategnutom ručnom kočnicom. Pratio sam na stotine slučajeva kod kojih su tvornički lijekovi. opet vrate u krvotok te se izlučuju pomoću bubrega. tada se takvo stanje dijagnosticira kao gripa. više ili manje potresna za organizam. Drugim riječima.000) naziva za različite bolesti.000 (u međuvremenu se ta brojka popela na 20. To trenje proizvodi abnormalnu vrućinu koja se zove groznica.To je njegova skrivena patnja 2. Akutne patnje Medicina poznaje preko 4. Tko nije upoznat s tom činjenicom. naći će se pred zagonetkom i najvjerojatnije pozvati kućnog liječnika koji će takvo stanje nazvati "srčanim tegobama" te potražiti razlog u "nedovoljnoj prehrani". za vrijeme prehlade. Ako se kemijski otrovi. ima kronično pohranjene gomile otpadnih tvari i medikamenata u svom tijelu. pogotovo u pluća.. Čovjek se osjeća nesretnim. uzimani 10. tijelo izbacuje iz sebe sluzavost. kad god se priroda napreže oko "grozničavog" izlučivanja suvišne sluzavosti i otrovnih tvari. kao Što su mokraćna kiselina. osobito značajna za praktičare. odstranjeni iz tijela zajedno sa sluzavošću upravo zahvaljujući mojoj metodi. Ako prirodno izlučivanje zadire dublje u organizam. 30 pa i 40 godina. da će krvotok raditi s velikim teškoćama. a nipošto u medikamentima koje je dotičnoj osobi propisao prije 10 godina. "Normalan" čovjek. a osobito su opasni tvornički lijekovi kad se jednom počnu uzimali. oni će prouzročiti jako kucanje srca i druge neobične osjećaje. već se godinama pohranjuju u tijelu. koji se smatra zdravim. otrovi itd. te se takvo stanje naziva upalom bubrega. Pored sluzavosti i trovanja krvi koje sluzavost izaziva postoje u organizmu i druge opasne tvari. akutni i kronični bolovi nisu više nikakva tajna U prvom poglavlju stekli ste uvid u stvarnu bolest. ne bi li spasila ljudski život. to svakako na njih djeluje potresno. ali još uvijek podnosiva.

zbog čega će se takav slučaj nazvati "kroničnim". Bez obzira na "pomoć" liječnika . U svojoj dugogodišnjoj praksi učio sam na tisućama slučajeva da ništa na svijetu ne traži tako individualnu i različitu 42 43 . I zato ljudi koji se služe ovom metodom bez potrebnog znanja ili savjetovanja često postižu opasne rezultate. vjeruju da dijagnoza nije nužna. čemu dijagnoza? Ako su sve bolesti prouzročene nečistoćom zbog neizlučenih otpadnih tvari. Takvo uvjerenje daleko je od istine! Nijedna druga metoda ne mora biti upravljena na pojedinačni slučaj kao što mora biti ova kojoj je potrebno duže vrijeme da bi se prilagodila reakcijama pacijenta. kao što su bolovi i gubitak apetita. pa čak i neki stručnjaci za prehranu. poglavlje Čemu dijagnoza? I. poznatiji pod nazivom reumatizam. što znači "vrijeme". trovanja krvi. mokraćne kiseline.kao što su npr. prouzročeni uvjerenjem da uopćeno pravilo vrijedi za svaki pojedini slučaj i sve slučajeve. poglavlju. Postavljaju sljedeće pitanje: ako postoji samo jedna bolest. ili se odnosi na mjesta začepljenja koja otežavaju cirkulaciju krvi te prouzročuju bolove . ukoliko se zbog nepoznavanja stvari pogrešno primjenjuju.mjesta i načina izlučivanja.pomoć koja je u stvarnosti često bila za pacijenta štetnija i opasnija njegova životna snaga. dio Laici. ustrajavalo se na bogatoj i osobito "dobroj" prehrani. medikamenata itd. Unatoč upozora­ vaj ućim znakovima opasnosti.. njoj treba više vremena. čemu onda dijagnoza? Vidjet ćemo zašto obroci od voća i post. Taj hvalevrijedan napor prirode i namjerno samočišćenje tijela bili su desetljećima krivo tumačeni i grubo podređivani medikamentima. 3. suvišne sluzavosti. S takvim zaprekama ne može priroda djelotvorno funkcionirati. bolovi u zglobovima. osim mene. Post bez ikakvog izbora Mnogi na primjer preporučuju post kao nešto što se može primijeniti u svim slučajevima. Riječ "kroničan" dolazi od grčke riječi "chronos". O toj "tajni" više ćete saznati u 7. a osobito sposobnost izlučivanja se znatno smanjila. daju sumnjive rezultate.

količina i vrsta uzimanih lijekova 5. Metode prirodnog liječenja 3. Dijagnoza tjelesnog stanja Moja dijagnoza određuje slijedeće točke: 1. dok bi drugi mogao pod istim tretmanom umrijeti! Stoga je apsolutno nužna dijagnoza općenitog stanja i tjelesne izdrživosti svakog pojedinca. Međutim.' I vi ćete pomoću ovih smjernica. Jaeger jednom je rekao: "Bolest je zapravo vrlo ružan zadah". Za beznačajnost medicinske dijagnoze vrlo su karakteristične izjave mnogih pacijenata u smislu da "liječnik nije mogao pronaći od čega u stvari bolujem". relativnu visinu opterećenja organizma 2. Prirodno liječenje ima veliku prednost u usporedbi s medicinom. Međutim. Dr. on nije znao da su uzrok stvaranja ugljične kiseline i plina trule. Medicinska dijagnoza Medicinska dijagnoza nije u stanju temeljito rasvijetliti konkretan problem. simptoma i ukupne sume medicinskog znanja.primjenu kao što to traži post i hrana bez sluzavosti. to ne ovisi o nazivu bolesti. postiti i kako dugo. Sam naziv bolesti ništa ne znači. moraju li npr. iako ljudi uvažavaju liječnike više od 45 . a osobito njegov obraz. je li unutarnje tkivo ili koji organ iščašen 6. Lahmann jednom je rekao: "Svaka bolest prouzročena je pomoću ugljične kiseline i plina". Medicinska dijagnoza sastoji se iz izvješća. neprobavljene živežne namirnice sluzavost u stadiju trajnog vrenja. a na temelju iskustva i opažanja. taj zadah daje nam do znanja koliko je uznapredovalo unutarnje raspadanje. prevladavajući udio sluzavosti ili otrova prirodne metode liječenja. ali i čovjek koji boluje od Brightove bolesti bubrega. koliko je životna snaga umanjena. Jedan od dva pacijenta mogao bi se nakon posta od dva ili tri tjedna osjećati savršeno oporavljenim. mogu biti na isti način obrađeni. ima li u organizmu gnoja 4. moći ustanoviti da sveukupni izgled pacijenta. Priroda ukazuje na neko stanje pomoću ružnog zadaha. Prirodno liječenje objašnjava uzroke. Čovjek koji boluje od gihta. nego o stanju pacijenta. vrstu i sastav "otpadnih tvari" kao bitnu pojedinost svih bolesti. jer polazi sa stajališta da sve bolesti potječu od tjelesnog stanja svakog pacijenta. ili čovjek kojega muče probavne smetnje. a prije svega o tome koliko je njegova životna snaga oslabljena. pokazuje više ili manje njegovo unutarnje stanje. Dr.

To se u velikom broju slučajeva događa kad se čovjek razboli. Napor tijela da izluči otpadne tvari alarmira svakog čovjeka . koji su bili u takvom stanju. okamnenjenog izmeta. Stoga se naša dijagnoza sastoji u tome da ustanovimo količinu otpadnih tvari u tijelu pacijenta. Sve što tijelo izbacuje jest otpad. premda je u biti krivo shvaćaju. bilo da posti ili se orijentira na prirodniju hranu. Ako se u urinu pronađu šećer ili bjelančevine. 47 46 . Za me je doista bilo veliko iznenađenje kad sam čuo daje velik broj mojih pacijenata. kao što je npr. osnivač "anti-mokraćne dijete". Prirodno liječenje pridaje simptomatičnom stanju veliku vrijednost i važnost. Čim netko smanji uzimanje hrane. pacijent umire unatoč medicinskoj obradi zato što je uzimao hranu koja nije sadržavala dovoljno šećera. truli. već bio podvrgnut takozvanim "kurama prirodnog liječenja". Takvi slučajevi. fosfate itd. bez obzira na spoznaju da postoji samo jedna bolest. Haigh iz Engleske. Dolazi do brzog truljenja preostale hrane u tijelu. on će u urinu imati otpadne tvari. Imao sam debele pacijente koji su izlučivali od 25 do 30 kilograma otpadnih tvari. Kad je u pitanju Brightova bolest bubrega.radi se u biti o procesu liječenja. mrtvi otpad . pacijent umire zbog pretjeranog nadomjestka bjelančevina. Debeli. Takozvani "zdravi" čovjek današnjice nosi od svog djetinjstva u sebi nekoliko kilograma nikad izlučenog izmeta. do čega dolazi zbog preobilnih obroka bogatih bjelančevinom. moraju se vrlo obazrivo i polako obrađivati. Kad je u pitanju nedostatak šećera. Kako to izgleda u debelom crijevu? Nalaz urina Liječnici i mnogi drugi drže ovu vrstu specijalne dijagnoze najvažnijom. Imati jednom na dan "dobru stolicu" ne znači ništa. samo iz debelog crijeva od 5 do 10 kilograma.to jasno pokazuje da se pacijent nalazi u jednom uznapredovanom stadiju unutarnje nečistoće koja prouzročuje zastranjivanje nekih unutarnjih organa. mokraćnu kiselinu. Unutarnje stijenke crijeva obložene su korom stvrdnutog izmeta te su po svom izgledu slične unutarnjoj strani prljave otvorene cijevi. i analiza njegove mokraće bit će alarmantna. tuberkuloza. Vrlo je važno da dijagnozom uspijemo u najvećoj mogućoj mjeri upoznati opće stanje unutrašnjosti čovjekova tijela. bolestan čovjek je u biti živa "gnojnica". o postupku čišćenja. uglavnom u obliku starog. zasnovao je pojam općeg stanja na pretpostavci da je većina bolesti prouzročena mokraćnom kiselinom koja je uz sluzavost sasvim sigurno važan dio oboljelog tijela. Iz izvješća patologa možemo saznati da 60-70% pregledanih debelih crijeva sadrže u sebi supstance kao što su na primjer gliste i desetljeća stari okamenjeni izmet. otrove.Dr. Mokraćni kanal je uz probavni trakt glavni put izlučivanja. sluz. takav slučaj označava se "vrlo ozbiljnim" i nalaz glasi "dijabetes" ili "Brightova bolest bubrega".

nasljedna bolest itd. može se pronaći zahvaljujući sasvim laganom bolu. također su vrlo važna saznanja. znači da je u velikoj mjeri opterećen sluzavošću i trovanjem krvi. Takav tip je obično velik mesožder.) Čemu dijagnoza? II. Ako se pritom pojave i srčane tegobe. a možda i medikamenti koje je uzuimao prije mnogo godina te čekaju u krvotoku na izlučivanje. ima li problema sa začepljenjem i kako dugo. Postoje li još neke vrste obrada kojima ste ranije bili podvrgnuti? (Starosna dob. mokraćne kiseline te ostalih otrova i gnoja. Koliko je obrada i koje vrste dosad učinjeno? 5. Sto se pacijent u kratkotrajnom postu "lošije" osjeća. Iskusni praktičar može pomoću objave prirode za vrijeme kratkotrajnog posta bolje od rendgenskih zraka utvrditi stvarno unutarnje stanje 49 Povijest bolesti Ja u pravilu postavljam svojim pacijentima sljedeća pitanja. Mršavi tip sklon je više fiziološko-kemijskim povredama u svom organizmu. poglavlje 6. pogotovo ako se radi o "začepljenom" mjestu. Svako unutarnje mjesto. njegova sklonost određenim živežnim namirnicama i njegove pogrešne navike. budući da ti tipovi uglavnom jedu živežne namirnice bogate škrobom.4. Je li se pridržavao kakve dijete? Nužno je uvesti promjenu u sadašnjem načinu prehrane pacijenta. Koja vrsta obrade je primijenjena? 4. Ta okolnost zahtijeva pojačanu proizvodnju želučane kiseline. Kako je liječnik nazvao vašu bolest? 3. dio Debeli i mršavi tipovi Tjelesni mehanizam debelog tipa u prosjeku je jače blokiran. Kako dugo ste bolesni? 2. odnosno najmanje lažna dijagnoza koju primijenjujemo jest kratkotrajni post. najvažnija stvar je ipak sadašnja prehrana pacijenta. polažući veliku važnost na njihove odgovore: 1. Ako ima vrtoglavicu ili jaku glavobolju. Jeste li bili kada operirani? •18 . Dobro dođe i najmanja prehrambena promjena na bolje. onda je to jasan znak da se negdje u organizmu nalazi gnoj. No.. Pokusna dijagnoza Najtočnija. spol. to veće i otrovnije količine otpadnih tvari nosi u sebi.

čovječjeg tijela i dati ispravniji nalaz od svakog liječnika sa svom njegovom znanstvenom opremom i instrumentima. Ako se taj "nalaz kratkotrajnog posta" isproba na čovjeku koji je naizgled zdrav i normalan, a zapravo pun sluzavosti - priroda nam otkriva istu stvar u mnogo primjerenijem obliku. I kad se jednom "slaba točka" počinje dalje neotkriveno razvijati, priroda će jasno pokazati gdje i kako će se taj čovjek kasnije razboljeti, ukoliko nastavi živjeti pogrešnim načinom, pa makar se to dogodilo nekoliko godina kasnije. To je pravo proricanje bolesti. Upala pluća Prehlada zahvaća dublje te će očistiti i spužvasti, ali životno važan organ, pluća, od suvišne sluzavosti koju će izlučiti. Sav organizam je uznemiren, uslijed trenja otpadnih tvari u krvotoku dolazi do povišene temperature. To povlači za sobom uznemirenost i liječnik potiskuje čišćenje lijekovima i hranom, čime u biti blokira prirodni postupak liječenja - čišćenje. Ako pacijent ne umre, izlučivanje postane kronično i dobiva naziv sušica.

Posebne dijagnoze Sušica Da biste se uvjerili u to kako najrazličitije opisane bolesti, čak i one najteže, imaju svoje polazište i uzrok u jednom te istom općenitom i prirođenom opterećenju tijela, pokazat ću vam, u svjetlu istine, nekoliko tipičnih slučajeva. Pomoću tih slikovitih primjera dokazat ću vam da ne postoji nijedna jedina bolest, nijedna smetnja ili osjećaj boli, nijedna nezdrava pojava ili znak koji se ne bi mogao protumačiti i na licu mjesta prepoznati kao mjestimično začepljenje ili konstitucionalno začepljenje uslijed prevelike sluzavosti i trovanja krvi (toksemija). Većina bolesti potječe od "skladištenja otpadnih tvari" u želucu, crijevima, a osobito u debelom crijevu. "Temelj" (debelo crijevo) čovječjeg "hrama" je posuda sa svim predznacima bolesti i slabosti koje se mogu pojaviti. Prehlada je nadasve koristan pokušaj da se iz usne šupljine, vrata i bronhija odstrane sve otpadne tvari. 50 Sušičav pacijent dugotrajno izlučuje iz sebe suvišnu sluzavost, i to preko pluća umjesto prirodnim putem, a sve zbog pogrešnog načina prehrane i uzimanja hrane koja stvara preveliku sluzavost. Pluća postaju sve slabija, dolazi do pojave bakterija, a to se onda naziva tuberkuloza. Životno presudan organ pluća, svojevrsna pumpa ljudskog tijela, ne opskrbljuje krvotok u dovoljnoj mjeri, čitav sustav stanica sve se više raspada i propada, sve dok pacijent ne umre.

Zubobolja Zubobolja je upozoravajući znak prirode: "Prestani jesti, ja se moram obnoviti, oko mene je sve puno otpadnih tvari i gnoja. Uzimao si prevelike količine hrane siromašne kalcijem - meso".
51

Jetrene i bubrežne tegobe R e u m a t i z a m i giht Sluzavost i mokraćna kiselina nagomilane su osobito u zglobovima, budući da je ovdje najnedostupnije mjesto tkiva u krvotoku koji je u tijelu izrazitog mesojeda teško opterećen otpadnim tvarima i mokraćnom kiselinom. Želučane tegobe Želudac je središnji organ glede stvaranja bolesnih tvari. Sposobnost tog organa da probavlja te se nakon probave sam isprazni ima svoju granicu. Svaka hrana (pa i ona najbolja) pomiješana je s kiselom sluzavošću koja se dugo zadržava u želucu prosječnog čovjeka. Pravo je čudo kako dugo može čovjek izdržati s tim opterećenjem. Guša Guša je razborit, prirodno stvoren pohranjivač enormih količina otpadnih tvari, kojima usporava preveliko pro­ diranje u krvotok.
V

Ti organi imaju spužvastu osobinu, a njihova funkcija očituje se u nekakavom fiziološkom situ. I zato se mogu vrlo lako začepiti već kod neznatne količine suvišne sluzavosti. Spolne bolesti Te bolesti nastaju uglavnom zato što se pomoću njih vrši izlučivanje. One se mogu lako liječiti. No, isključiva upotreba lijekova povlači za sobom karakteristične znakove sifilisa. Što se više koriste lijekovi, osobito na bazi žive , to brižnije valja primjenjivati metodu prirodnog liječnja.
1

Poteškoće s vidom i s l u h o m Bez obzira je li riječ o kratkovidnosti ili dalekovidnosti, radi se o začepljenju u očima, a i problemi sa sluhom pojavljuju se uslijed prevelike sluzavosti u ušima. Ja sam određene vrste sljepoće i gluhoće liječio po istim osnovnim načelima. Duševne bolesti U principu ima istu ulogu kao i guša, samo što kod njega dolazi do izravnog izlučivanja otpadnih tvari. Zamuckivanje Izrazito nagomilavanje sluzi u grlu koja otežava rad glasnica. Liječio sam razne slučajeve zamuckivanja.
52

Cir

U svojoj višegodišnjoj praksi došao sam do spoznaje da svaki duševni bolesnik pored navale krvi pati i od 1 Raniji način liječenja pomoću žive bio je vrlo štetan i najčešće je dovodio do trovanja živom. Ta - metoda danas se više ne primjenjuje. 53

nagomilavanja otpadnih tvari u mozgu. Čovjek koji se našao na rubu ludila bio je izliječen nakon četverotjedne kure posta. Čovjeku koji je izgubio razum prirodni instinkt govori da prestane s jelom. Znam da se većina pacijenata kod liječenja svih vrsta bolesti pomoću hrane bez sluzavosti oslobađa od većih ili manjih duševnih smetnji. Nakon prve kure posta razum postaje puno bistriji. Jedinstvo misli ne podliježe zastranjivanju. Zastranjivanja u misaonom svijetu prouzročena su danas u velikoj mjeri prehranom. Ako kod nekoga nešto nije u redu s mišljenjem, treba najprije istražiti njegov želudac. Duševno bolestan čovjek pati fiziološki zbog pritiska plina u mozgu.

5. poglavlje

Čarobno ogledalo
Budući da je čovjek degeneriran civilizacijom, on ne zna što mu je činiti kad postane bolestan. Bolest ostaje i dalje tajnom za modernu medicinsku znanost, kao što je prije više tisuća godina bila tajnom za "medicinara". Razlika je samo u tome što je "demon" ustupio mjesto "teoriji o bakterijama", ali je i dalje prisutna tajanstvena strana sila koja može nanijeti štetu i razoriti vaš život. Bolest je za vas velika zagonetka, kao i za svakog liječnika koji se nijedanput dosad nije zagledao u čarobno ogledalo. To ogledalo želim sada detaljnije objasniti. Prirodno liječenje zavrijeđuje posebno priznanje za nedvosmisleno dokazivanje da se bolest krije u vama, i to u obliku otpadnih tvari koje imaju svoju težinu te se moraju izlučiti iz tijela. Želite li biti sam svoj liječnik, ili želite liječiti ljude bez primjene tvorničkih lijekova, morali biste se domoći prave istine i znanja o bolesti. Vi ne možete sami sebe liječiti, ili liječenjem pomoći drugim ljudima, bez točnog nalaza koji će vam dati jasnu predodžbu stvarnog stanja tijela. Ta nepogrešiva istina prirode može se naučiti jedino iz knjige prirode, što znači testiranjem na vlastitom tijelu ili "čarobnom ogledalu", kako gaja rado nazivam. Svaki onaj tko pati od bilo koje bolesti, odnosno svaki čovjek, bolestan ili zdrav, koji je poduzeo liječenje postom i hranom bez sluzavosti, izlučit će iz tijela sluzavost i time

54

55

Jezik posut mjehurićima dokaz je konstitucionalnog opterećenja u sveukupnom organizmu koje otežava krvotok i dovodi do začepljenja stvaranjem sluzavosti. se prošaranost jezika ponovno javlja. da biste pronašli uzrok svojoj bolesti ili otkrili dosad nepoznati tjelesni nedostatak ili duševnu manu. i vi ćete primijetiti da je vaš jezik jako prošaran. tkiva i sustava crijeva. Vi ćete ne samo tom činjenicom. Bolovi i upale nastaju od prevelikog pritiska. Za vrijeme kure posta čovjek se uistinu nalazi na operacijskom stolu prirode. već i jednom sasvim drugom pojavom. savjetujem vam da svoju uobičajenu količinu hrane smanjite i jedete samo prirodnu hranu koja čisti tijelo i ne stvara sluzavost (voće i povrće koje nije bogato škrobom). iako je jednom ili dvaput na dan odstranjena četkom za zube. liječnik će smjesta donijeti zaključak: "probavna smetnja". nakon što ćete svoja crijeva isprazniti prije i poslije testiranja. dugotrajno truje i otežava urednu probavu i stvaranje krvi. koji se obično zadržava u džepovima crijeva. Pomoću "čarobnog ogledala" moguće je posredovati istinsku i nepogrešivu dijagnozu vaše bolesti. sluzavosti i ostalih otpadnih tvari koje se moraju izlučiti iz unutarnje površine želuca. a znanje sadržano u ovim poglavljima pruža vam nužne informacije za postizanje željenih rezultata. crijeva i svih šupljina vašeg tijela. jabuke ili bilo koje drugo sočno voće određenog godišnjeg doba). Ako za vrijeme testiranja promatrate svoj urin . Proces čišćenja izlučivanjem započinje odmah. suvišnih i neprobavljenih sastojaka hrane. Zadržavanje izmeta u tijelu. "Ogledalo" na površini jezika pruža promatraču uvid u veličinu opterećenja koje začepljuje organizam od samog djetinjstva nadalje hranom koja stvara sluzavost. pokušajte učiniti slijedeće: postite jedan ili dva dana.treba nekoliko sati odstajati . 57 "Čarobno ogledalo" 1.pokazati da je uzrok svih čovjekovih tajanstvenih patnji začepljeni sustav tkiva zbog neizlučenih. Radi se o nevjerojatnim količinama prljavštine i otpada koje su skriveni uzrok zdravstvenih vaših "problema". već je ogledalo sveukupnog sustava membrana. Ako ste obavili kuru posta. na operaciji kod koje se ne primjenjuje nikakav nož.primijetit ćete u njemu veliku količinu sluzi. 3. bez obzira kako se bolest zvala. Na taj način pružate tijelu priliku da se oslobodi suvišne sluzavosti pomoću izlučivanja. Bolest. Činjenica da 56 . ukazuje na veliku količinu prljavštine. nisu ništa drugo do izvanredno mjestimično nagomilavanje otpadnih tvari. patnje i bolovi. To je uistinu nabolji postupak liječenja. postati još uvjereniji. Ono je dokaz da vaši osobni simptomi. prouzročene trenjem i nagomilavanjem otpada. ili pak dva do tri dana jedite samo voće (naranče. ama baš svaka bolest. Da biste imali puno bolji i jasniji uvid u svoje tijelo od liječnika koji se u tu svrhu služe rendgenskim zrakama. Ta se sluzavost pojavljuje čak u urinu. Dogodi li se to kod nekog akutnog bolesnika. 2. svodi se ponajprije na začepljenje krvotoka. Jezik nije samo ogledalo želuca.

uz veliko protivljenje mog prirodnog liječnika koji me liječio od Brightove bolesti bubrega. osobito mikroskopski sitni kapilarni sudovi.strane čestice". Da biste spoznali kako je čovječje tijelo doista užasno prljavo. Zane R. danas su zbog pogrešne prehrane kronično začepljeni. 59 2 Velike fagocitne slanice (makrofagi) pripadaju bijelim krvnim zrncima. Predočite sebi spužvu koja je premazana tutkalom ili ljepilom! Prirodno liječenje mora svoja znanja uvijek iznova i sve više oslobađati od medicinskog praznovjerja koje se pogrešno označava kao "znanstveni nalaz". mineralnoj soli ili mokraćnoj kiselini. Meso se pretvara u gnoj. Priroda liječi pomoću jedne jedine metode . Medicina je razvila "posebnu znanost" laboratorijskih pretraga. bez obzira radi li se o bjelančevinama. dijagnoza mokraće i testiranja krvi. često puta i gnoj. plućima. šećeru. Tipična svojstva izgrađenog tkiva. Svjetlo istine obasjalo me nakon obavljena posta. Na taj način postale su «otpadom».nije ništa drugo do otpad. Cjelokupni protočni sustav ljudskog tijela. bubrezima. 58 . Menije pak to bio dokaz da sve što priroda izbacuje . kao što su pluća. Bijela krvna zrnca nisu ništa drugo do otpad .svaku bolest koja se može izliječiti. pa makar pritom i same odumirale. Dok su se cjevčice punile bjelančevinom. a bilo ih je u mom sanatoriju na tisuće. žlijezde itd. ne bi li ih onemogućile u štetnom djelovanju. Ja sam prije dvadeset godina rekao i ponavljam to uvijek iznova da je većina tih otpadnih tvari svojevrsna kaša koja nastaje rastvaranjem pogrešnih živežnih namirnica. Spužvasti jezik zrcali na svojoj površini pojavnosti na svim ostalim dijelovima vašeg tijela. Svi ti organi nalaze se u istom stanju. bubrezi. To se dogodilo prije više od 24 godine. kad je u pitanju razoreno tkivo).izlučuje . To je vrlo slikovito opisano u knjizi «Sunčeva svjetlost i zdralje» autora dr.nema čovjeka u zapadnoj civilizaciji čija krv i krvni sudovi nisu puni sluzavosti. mjehuru itd. odvija se i u vašim bronhijima. pogotovo najvažnijih unutarnjih organa. Prije više od pedeset godina rekao je najpoznatiji pionir prirodnog liječenja: "Svaka bolest znači otpad . Kime. Sama ta činjenica najbolji je dokaz da priroda poznaje samo jednu jedinu bolest i da je u svakom tijelu najveći faktor uvijek otpad. Te stanice preuzimaju na sebe štetne tvari koje čine tijelo bolesnim. budući da su ostaci bjelančevina i hrane bogate škrobom mnogo otporniji. Gotovo je nevjerojatno kolike količine otpada držimo pohranjene u svome tijelu? Jeste li kada obratili pažnju na to kolike količine sluzi izbacujete iz sebe za vrijeme prehlade? Upravo na isti način kako se to odvija u vašim ustima i grlu. pa čak je gora od čađavosti. strane čestice i sluzavost (pored mokraćne kiseline i drugih trovanja krvi. što se može najbolje vidjeti prilikom izlučivanja tih tvari u obliku sluzavosti. želucu. morali biste vidjeti pacijente koji su provodili kuru posta.Svaka bolest je konstitucionalno začepljenje. mogao sam njegove misli pročitati na njegovom licu. 2 Sluzavost je slična čađavosti dimnjaka koji nikad nije bio očišćen. Jedino nas priroda ispravno poučava o važećim istinama.a to je POST . najsličnija su svojstvima spužve.

nisu ništa drugo do lažni zaključci. možete biti sigurni da je to mjesto načeto. Malo deblji pacijent trebao bi za vrijeme posta piti mnogo tekućine. važno je znati je li došlo do razgradnje tkiva. vi biste dva do tri dana trebali postiti. do koje mjere je njegov organizam oštećen stranim česticama i koliko je njegova životna snaga umanjena (vidi 6. zahvaljujući pogrešnoj dijagnozi i nastojanju da se "gubitak" nadomjesti. iako je vrlo složeno i teško osloboditi se starih zabluda koje nas u tome sprječavaju od djetinjstva naovamo. Nije li tragično da se otpad nadomješta otpadom. Pokusna dijagnoza Kao što sam spomenuo na samom početku ovog poglavlja. Već je dugo vremena dokazano da sva testiranja krvi. tada je jedino važno i nužno znati o kojoj i kako velikoj količini opterećenja se kod dotičnog pacijenta doista radi. Imao sam na stotine pacijenata koji su govorili da im je svaki liječnik kod kojega su bili na poretragama uspostavljao drukčiju dijagnozu i njihove patnje nazivao drugim imenom. da je tijelo prezasićeno njima. Medicinski nalaz Brightnove bolesti bubrega. a u slučajevima tuberkuloze ili raka. Površina jezika jasno će ukazati na pojave u unutrašnjosti tijela. ona se povećava. te ostaje nasmrt gladan zbog nedostatka hrane koja sadrži u sebi njemu najpotrebniji prirodni šećer. špekom itd. pacijent koji boluje od šećerne bolesti hrani se jajima. nakon što je priroda poduzela sve da čovjeka spasi izlučivanjem suvišnih otpadnih tvari. mesom.. Sljedeći važan laboratorisjki test odnosi se na šećer u urinu. na dijabetes. Jedna od najvećih pogrešaka očituje se u pojedinačnim nazivima za svaku bolest. Ime bilo koje bolesti nije važno i nema nikakve vrijednosti kod prirodnog liječenja bolesnika. Medicinski leksikon još uvijek ga drži "zagonetnim".i vi ćete sami za nekoliko dana to vidjeti u 'čarobnom ogledalu'". pogotovo kod liječenja pomoću posta i dijete. Umjesto da se jede prirodno slatka hrana čiji šećer može prodrijeti u krv i biti ondje prihvaćen. (»1 60 . može biti jednako pogrešan kao i svi ostali nalazi. Ako je svaka bolest prouzročena stranim česticama (a to je sasvim sigurno). Svi koji se bavimo prirodnim liječenjem ne možemo nipošto ignoritati nauk prirode. poglavlje). a disanje pacijenta ukazat će na količinu otpadnih tvari i stupanj njihova raspadanja. osobito Wassermanova reakcija.ali moj doktor prirodnog liječenja (nekadašnji liječnik opće prakse) još uvijek vjeruje u nadomjestak bjelančevina pomoću hrane bogate bjelančevinama. sve dok pacijent ne umre. Čak je moguće odrediti vrstu hrane koja je pacijentu bila omiljena! Osjećate li na početku kure posta na bilo kojem mjestu tijela bolove. Izlučivanje bjelančevina znači da one nisu potrebne tijelu. ako kemijski test urina ukazuje na visoki postotak bjelančevina. Umjesto da se hrana koja dovodi do trovanja smanji. da je preopterećeno tvarima koje sadrže velike količine bjelančevina. Takve pacijente uvijek bih iznenađivao sljedećim riječima: "Ja točno znam što vam nedostaje zahvaljujući dijagnozi vašeg izgleda .

njegova otkrića. Taj pokus je temelj. Nikakvi skupi aparati ne mogu bolje i točnije pokazati stanje koje prevladava u unutrašnjosti tijela. Otpadne tvari zajedno s oblacima sluzavosti pokazuju se u urinu. bila bi opremljena zaista pouzdanom i sigurnom metodom koja bi ih zaštitila od rizika. te da li možete nastaviti s postom ili ga morate prekinuti. posebno u kritičkim godinama između tridesete i četrdesete. jamčim vam. gdje su mu slaba mjesta i gdje bi se mogla pojaviti. daleko točnije. Postiti dok jezik ne postane čist vrlo je opasno. tako da liječnici kod svojih pretraga ne mogu otkriti o čemu se zapravo radi. i priroda čeka samo priliku da izluči otpadne tvari koje se pohranjuju u njegovom tijelu od djetinjstva naovamo. savršenije i bolje od svake "znantsvene dijagnoze". Sušičav pacijent počet će nakon kratkog posta tako silno izlučivati iz sebe otpadne tvari da će svakome biti jasno kako bi glupo i suvišno bilo pokušati ga liječiti "bogatom hranom" kao što su jaja i mlijeko. grlo. uključujući i nalaz šarenice ili irisa. trebao bi nekoliko dana postiti i pomoću "čarobnog ogledala" saznati nešto više o svojoj skrivenoj bolesti. Proricanje bolesti Sada dolazimo do proricanja bolesti. Sto se pacijent slabije i jadnije osjeća za vrijeme posta. Svaki čovjek zna. utoliko veće je njegovo opterećenje i toliko slabija je njegova životna snaga. priroda će na žalost u svom pokušaju temeljitog pospremanja biti onemogućena liječničkim savjetom da se dalje dobro jede i uzima lijekove. ali i zajedno s izmetom. Čuli smo za neku skrivenu bolest. ali ne može razumjeti. Priroda vam pokazuje i otkriva naprosto sve. poput "prehlade" ili "gripe". To je objašnjenje pokusne dijagnoze. Sve druge pretrage. njegovi dokazi samo su dotle "čarobnjaštvo" dok se ne dokuči njihovo pravo značenje. 62 Ogledalo prirode. To je proricanje bolesti. bez obzira koliko se hvalio sa svojim "dobrim zdravljem". Svaki čovjek. osnova svakog učenja prirodnog liječenja. nalaz kralježnice itd. a ona daje uvijek i na svakom mjestu iste nepogrešive odgovore. ima neku skrivenu bolest. Tko može objasniti zašto jezik postane čist nakon kratkog posta 63 . Svaki čovjek. sluzavost se izbacuje kroz nos. fizike.samo što simptomi nisu još dovoljno razvijeni. Vi ne možete zadobiti nikakav bolji uvid u unutrašnjost tijela. da je svaki ozbiljniji "šok". možete biti sasvim sigurni u to da je vaše tijelo prezasićeno tvorničkim lijekovima. za tijelo početak izlučivanja: no. Ta pokusna dijagnoza vam točno pokazuje u čemu je problem i kako se može prevladati primjerenim ili radikalnim prijelaznim obrocima ljekovite hrane bez sluzavosti. kemije itd. i kad bi životna osiguranja u to vjerovala. nisu nikad tako točne i pouzdane. pa ako i nije bolestan. pluća. To naravno sprečava izlučivanje i stvara akutne kronične patnje. ili kad dođe do pojave srčanih smetnji. Kad je pacijent nervozan. To je pitanje koje se postavlja samoj prirodi. nego upravo pomoću te jednostavne metode.

Pomoću te usporedbe možete vrlo lako zaključiti da mora doći do zastoja čovječjeg postrojenja ukoliko je B (opterećenje) veće od K (snage). L je LEBENSKRAFT / ŽIVOTNA SNAGA. jednom riječi svu unutarnju nečistoću koja otežava krvotok. otpadne tvari. uši. kroz debelo crijevo. Inženjer može točno izračunati E = K . duševnih i tjelesnih. poglavlje Formula života: tajna životne snage L = K . sve bolesti su povezane s ogromnim količinama otpadnih tvari koje su "kronično" pohranjene u tijelu. kad se nakon posta nastavite hraniti voćem ili hranom koja ne stvara suvišnu sluz? To je do danas neobjašnjena tajna "čarobnog ogledala". odnosno čovječje postrojenje u njegovom sveukupnom svrhovitom sustavu. Čini se daje tu zatajilo čak i "čarobno ogledalo". A najjednostavnije objašnjenje glasilo bi da se izlučivanje kod uzimanja pogrešne hrane neko vrijeme prekida i vi se s tom pogrešnom hranom osjećate bolje. sluzavost i otrovi.R što znači da E količina ENERGIJE (ili pogonske snage) koja se postiže 65 . "Unutarnja nečistoća" je preblag izraz za kronično začepljenje. 6. ispravne oznake za kronično začepljenje jesu: otpadne tvari. da nimalo ne pretjerujem kad objašnjavam: Nalaz vaše bolesti. sluzavost.to je formula života koju možete istovremeno nazvati i formulom smrti. kroz oči. zadah. Normalnom čovjeku potrebno je duže razdoblje. Prema tome. a posebno funkcioniranje unutarnjih organa. sustavnog posta i prirodne hrane koja čisti tijelo. kroz kanale kose. prljavština.B (L Lebenskraft /Životna snaga jednako je K Kraft / snaga minus B Belastung / opterećenje) . kroz svaku poru na koži. To je bez izuzetaka jedna te ista kondicija. trovanje krvi. koja ga drži na životu. bez obzira o kakvim se naznakama radi. prije nego što će se tijelo stvarno očistiti od svih otpadnih tvari. jedinstvo svih patnji: otpad. povratak prirodnoj hrani pokazuje ipak nešto drugo. Međutim. svih čovjekovih oboljenja. "nevidljivi otpad". K kao nepoznata veličina jest KRAFT / SNAGA koja tjera čovječji mehanizam. Zbog tog izlučivanja "kronične bolesti". složit ćete se sa mnom. sluzavost. koja mu daje jačinu i moć upravljanja te izdržljivost zajedno zasad nepoznato razdoblje bez hrane! B znači BELASTUNG /OPTEREĆENJE. Vi ćete za to vrijeme vidjeti kako tijelo kroz sveukupnu vanjsku površinu tijela trajno izlučuje otpadne tvari. Moći ćete vidjeti kako se izlučuje vlažna ali i suha sluzavost (perut). od jedne do tri godine. dokazuje od samog početka civilizacije da sve bolesti imaju isti uzrok.prekinutog "redovnim" uzimanjem obroka i zašto "čarobno ogledalo" pokazuje više naslaga. nos i grlo. tako da vi povjerujete kako je vaše tijelo čisto. strane čestice. oteža­ vajuću okolnost.

apsolutno zdravlje. Kad bismo tu genijalnu ideju prenijeli na čovječje posuojenje. stvaranja krvi i izmjene tvari u našem tijelu. Prilikom zastoja dišne muskulature steže se «lastika» od pluća zajedno s prsnim kosom i izdiše zrak. kod loga se prsni koš i pluća aktivno napinju . sve je to sljeparija. 67 .pomoću nekog stroja nije jednaka K (snazi). tajna životne snage nije poznata znanosti. Ja ću u narednim poglavljima predstaviti jednu posve NOVU FIZIOLOGIJU (znanost koja proučava životne funkcije čovječjeg organizma) koja se bazira na ispravljanju medicinskih zabluda u pogledu krvotoka. vidjeli bismo daje tu posrijedi veliko neznanje medicinske fiziologije. što ne može smjesta shvatiti svojom rasudnom moći. vrlo elastičnog. Ako su pluća pomoću udisaja ispunjena zrakom. Bit ćete neobično iznenađeni jednostavnim. tako da udiše zrak pod pritiskom te kemijski izmijenjen zrak izbacuje pomoću protupritiska. otpadne tvari. na pitanje što uistinu znači životna snaga i kolika može biti. zato što pomoću izlučivanja odstranjuje sve štetne. kao i na pitanje što je neko bolje.kako se to krivo tumačilo posljednjih 400 godina u medicinskoj fiziologiji! Sljedeća činjenica . oblikovan i izgrađen 66 iz materijala sličnog gumi. Daljnja činjenica sastoji se u tome da to postrojenje radi pomoću pumpnog sustava pritiska zraka s unutarnjim kruženjem tekućina kao što su krv i ostali životni sokovi. koji je u svoj svojoj ukupnosti. jest.koja se gotovo uvijek previđala jest automatski. Bez zraka ne možete živjeti više od pet minuta! 2 3 3 Prema današnjim spoznajama srce proizvodi pomoću svojih mišića aktivni pritisak poput pumpe i taj se pritisak širi mekanim krvnim žilama dalje. ali 60 otkucaja srca svake minute). To je K (Kraft / snaga) koja vas drži na životu. sastava krvi. Kod izdisaja nestaje te potpore. to je doista ISTINA. Genijalna ideja kod izrade nekog idealnog stroja sastoji se u tome da stroj radi uz najmanje moguće trenje. U tu svrhu potrebno je ponajprije shvatiti što je to vitalnost. atmosferski izvanjski protupritisak koji iznosi više od 1 kg na cm . Općenito je poznata stvar da tajna vitalnosti. sluzavost i otrove. životni organizam čovječjeg tijela radi u cijelosti automatski. Drugim riječima. A SRCE JE VENTIL . životna snaga. s izuzetkom kostiju. (Za mirovanja kod odraslog čovjeka 16 udisaja svake minule. Imajte uvijek na pameti sljedeću činjenicu: "Sve što čovjek ne može vidjeti svojim očima. što uistinu znači složenica životna snaga. PLUĆA SU PUMPA. Odmah nakon izdisaja nastaje u plućima vakum. Na taj način udisanje podupire rad srca kao pumpe. a nipošto znanost!" Prije svakog drugog promišljanja valja čovječje postrojenje shvatiti kao stroj na zračni pogon. bez rada muskulature (izdisanje može uz dodatan rad muskulature biti samo pojačano). Međutim.a nipošto obrnuto . nije bilo pravog odgovora sve do naših dana. Udisanje se aktivno zbiva pomoću rada mišića. habanje).poput neke lastike ili spiralne opruge . već je umanjena za R (Reibung / trenje.i zrak se udiše. pa ipak srce i u toj fazi izdisaja upumpava krv u žile. prirodnim objašnjenjem istine. spužvastog materijala koji se zove meso i tkivo. te daje prirodno liječenje na pravom putu zato što smanjuje opterećenje. ona pojačavaju pritisak u krvnim žilama. objašnjenjem koje će vas naprosto primorati da kažete. To automatsko djelovanje je u prvom redu vitalnost.

To se odnosi na sve vrste tjelesnih radnji. Zar bi itko normalan pokušao neki stroj očistiti drmanjem i dodavanjem još veće brzine? Nipošto! Vi ćete ga najprije oprati sredstvom za čišćenje i potom zamijenili gorivo u njemu. Sve dok ne prestanete s dodavanjem sredstava. A to je moguće upravo zato što se "postrojenje" sastoji iz elastičnog materijala.Međutim. kao što su pluća. Vi ublažujete bolesti. Smanjite opterećenje B (Belastung) tako što ćete smanjiti količinu svih vrsta živežnih namirnica. aktivnost. Drugim riječima. zdravlja. ali polako smanjujete životnu snagu. Time smo došli do osnovnog problema znanosti o prehrani: ŠTO JE NAJBOLJA PREHRANA? Kakva prehrana daje najviše energije. te dolazi do slabljenja gumenog elasticiteta tkiva. Rečeno je da disanje znači život. ali ne i životna snaga L (Lebenskraft). Točno je da da se bolesna tvar izlučuje i na taj način olakšava bolest pomoću umjetnog ubrzanja cirkulacije. 1 zaista je tako. nepriznata je činjenica. to se zbiva jedino 68 na račun životne snage L (Lebenskraft). odnosno koja prehrana je uzrok bolesnih stanja i starenja? Što je to najdublja bit života. znači s odstranjivanjem otpadnih tvari pomoću pogrešne hrane koja stvara sluzavost. naprotiv. uslijed mjestimičnih. ali se smanjuje životno važna sposobnost funkcioniranja protupritiska. Snaga se na određeno vrijeme umjetno povećava. Trebali bi svim sredstvima izbjegavati hranu koja opterećuje tijelo stvaranjem sluzavosti. Također je točno da se B (Belastung / opterećenje) može na taj način odstraniti pomoću jačeg pritiska i protupritiska atmosferskog zraka. životne snage? Jesu li to vježbe disanja. Mi pomoću tjelesnih pokreta i vježbi disanja razvijamo životnu snagu i zdravije. sa životno važnom napetošću odnosno sa sposobnošću napinjanja i ponovnog skupljanja. Latinska riječ "spira" znači najprije zrak pa tek onda dah: "dah Božji" je u biti svježi zrak. povećava se snaga K (Kraft). ili je svesti na njamanju mjeru. da čovječje postrojenje radi jedno­ stavno i automatski pomoću atmosferskog protupritiska. Te dvije činjenice su nepoznate tajne koje se automatskim načinom rada K (snage) očituju kao fenomen životne snage. a uzimati onu hranu koja vas oslobađa. ako okolnosti to zahtijevaju. izdržljivosti. ali ih ne liječite do kraja. jetra. Vi ublažujete bolesti. životne snage. koja izlučuje i 69 . a to znači bolest. bubrezi itd. tako da tkivo dobiva više zraka kao pogonskog sredstva i postiže veću vibraciju. osobito snagu vrlo elastičnih i važnih organa. Traka gubi elasticitet. Kemičar Hensel dokazivao je pomoću kemijskofiziologijskih formula da se osobito vitalni elasticitet tkiva svodi na spoj šećera i vapna. vi smanjujete životnu snagu i onda kad opterećenja odstranjujete i izlučujete isključivo pomoću dodatnih djelotvornih sredstava. dozvolite da je nazovemo tajnom. Poznato vam je iz iskustva što se događa s nekom gumenom trakom ako se stalno nateže i postane prenategnuta. ili što ćete posve zapostaviti hranu i postiti. Slažemo se i u tome da se opterećenja koja nastaju uslijed stranih čestica. tjelesno uvjetovanih vibracija mogu odstraniti i izlučiti. vi umanjujete životnu snagu. duhovnost ili ispravna hrana? Moja definicija daje jasan odgovor i rješenje problema u svoj njegovoj zagonetnosti.

neograničena i pratkično svuda ista. Vi postajete mješavina. savršenoj cirkulaciji pritiska zraka nužnog za elastičnost tkiva i protupritiska nužnog za životno funkcioniranje koji se stvara zahvaljujući ispravnoj hrani. previše odjedanput. Izgubio je pouzdanje i priča sa svom ozbiljnošću: "Ja sam to pokušao i uradio sam nešto sasvim pogrešno". Ako jedete previše ponajboljih živežnih namirnica. on prebrzo odstranjuje opterećenja B (Belastungen). direktno i u prvom redu o jelu i ispravnoj prehrani. individualnim uzimanjem obroka. Ovdje valja potražiti razlog zašto kure posta. Na taj način povećavate snagu K (Kraft).opterećenja se povećavaju . vitalnost i općenito funkcioniranje životinjskog i čovječjeg života ovisi o nesmetanoj. Drugim riječima. To je vrlo važna činjenica koju ne smijete zaboraviti. ne možete postati "pogonskom". Odstranite opterećenja tijela razboritim. vi se ne možete domoći čistog stanja u vašem krvotoku. ali njezino djelovanje usporava se u onoj mjeri i onom brzinom kojom se nagomilavaju opterećenja.odstranjuje otpadne tvari i sluzavost. smatra da je ispravna hrana odgovorna za njegovu slabost te prihvaća pogrešnu hranu kao hranu s najboljim djelovanjem. međutim proces raspadanja ide sve dublje . Sada ćete vrlo jasno spoznati da je posve beskorisno preračunavati vrijednost prehrane s nakanom da povećate snagu K (Kraft) ili životnu snagu L (Lebenskraft). sve dok je tijelo prenatrpano opterećenjima B (Belastungen). što znači da snaga crpi svoju živahnost i djelotvornost iz neizmjernog i neumornog izvora snage. čime se automatski smanjuje protupritisak tkiva. Drugim riječima. i osjeća se neko vrijeme "dobro". ali je malo onih koji vjeruju poput mene da životna snaga. on se opet osjeća dobro. te znatno umanjujete životnu snagu . U posvemešnjem neznanju proglašava odgovornim metodu. Postoje ljudi s više iskustava. zatrovana sluzavošću i otrovima. Sada možete spoznati. životno važnom sastavnicom životne snage. nisu hranjivi i ne stvaraju sluzavost ili je 70 stvaraju u neznatnim količinama.povećavate opterećenja B (Belastung) umjesto snage K (Kraft). Snaga K (Kraft) je beskonačna. kako je pogrešno i nedovoljno vjerovanje da hrana "bez sluzavosti" nije ništa drugo do ispravna prehrana. pogotovo ako je vaše tijelo puno otpadnih tvari i otrova. kod svakog stvorenja stalno jedna te ista. NEISKUSNI LAIK DOLAZI UVIJEK NA NEKU MRTVU TOČKU. Nema ništa pogrešnijeg od predodžbe da se životna snaga kod bolesnog čovjeka može povećati uzimanjem čiste hrane. Osmo poglavlje posvećeno je toj tajni. Možda ćete sada shvatiti da životna snaga ne ovisi neposredno. To je kamen spoticaja čak i za stručne ljude na području prehrane i zagovornike prirodnog liječenja koji se žele ogledati u znanosti o prehrani. Snaga se nakon posta automatski povećava zahvaljujući nesmetanom djelovanju. dijete s voćem i lijekovi često puta posve zakazuju. energija i jakost ne 71 . ako se previše i pogrešno jede. umjesto da pripiše krivicu sebi samome. Rješenje tog problema nudi moja metoda koja se sastoji od redovnih kratkotrajnih postova i uzimanja obroka koji čiste tijelo.on se osjeća užasno slabim i vraća se opet starom načinu pogrešne prehrane. S tom prehranom prestaje izlučivanje daljnjih opterećenja.

nije nemoguće da pod takvim čistim. te mirisa (voća i cvijeća). Sve u svemu radi se o sljedećem: Prvo: životna snaga ne ovisi u prvom redu i izravno o hrani. 73 . drmanjem i vibriranjem postrojenja uvijek ide na štetu životne snage L (Lebenskraft). bez zapreka i trenja u savršeno čistom tijelu. izdržljivost i najbolje zdravlje stječu se pomoću snage K (Kraft). Peto: Zajedništvo snage. možete naći u mojoj knjizi "Postom do zdravlja". ozona. što sam stvarno dokazao. Osim toga. tjelesna i duhovna sposobnost. zraka. dušika i određene količine vodene pare povećava se u čistom tijelu pomoću sljedećih djelatnih tvari iz beskonačnosti: elektriciteta. koliko je to postrojenje "začepljeno" zbog zapreka kao što su sluzavost i razni otrovi. Treće: životno važna energija. nego mnogo više o činjenici koliko je i do koje mjere otežano djelovanje čovječjeg postrojenja. prirodnim uvjetima. Drugo: svako odstranjivanje opterećenja B (Belastung) pomoću podizanja snage K (Kraft) umjetnim nadraživanjem. Jedino zrak i voda ostaju u tom pogledu veličanstveni i nadilaze svaku predodžbu o snazi koja djeluje bez opterećenja. Četvrto: vremenska granica do koje se može izdržati bez hrane pod takvim idealnim okolnostima još je nepoznata. i zato je bilo nužno razgrnuti zavjesu tajne. svjetla (pogotovo sunčeva svjetla).potječu od hrane! Vjeruju da se životna snaga. Sve što sam naučavao i što znam na temelju dugogodišnjeg isprobavanja posta i hrane. neslane dušik iz zraka. "tajne o životnoj snazi". energija i jakost mogu postići spavanjem. 72 U poglavljima koja slijede objasnit ću vam novu fiziologiju tijela koju čovjek mora poznavati da bi mogao razumjeti zašto i kako "ljekovita hrana bez sluzavosti" djeluje na vaše ukupno blagostanje.

tvrdeći da srčane mišiće pokreće tajanstvena moć koja preko srca pokreće krvotok. a cirkulirajuća krv pogonska snaga srca kao regulirajućeg ventila nekog stroja. Sada je 74 Tjelesna pokretljivost. povlači za sobom povišen pritisak zraka i tako pojačava otkucaje srca. kad znamo da srcem upravlja cirkulirajuća krv. samo što je umjesto zraka voda). previdjeli su činjenicu da su pluća pogonski organ krvotoka.1 . zato što se temelji na zabludama koje moraju biti ispravljene posredovanjem "nove fiziologije": 1. ali unatoč znanju donose krivi zaključak. Medicinari to dobro znaju. Znanstvenici neće moći doprijeti do istine o bolesti. vi automatski smanjujete brzinu otkucaja srca. niti će moći odgovoriti na pitanje što znači bolest. 2. Upoznavši se s novom fiziologijom i mojim promišljanjem. ponukan pokusima sa 75 . Spoznaju da strujanje krvi tjera srce. Dospije li u krvotok neki stimulirajuće nadražajni otrov (npr. digitalis) koji usporava rad živaca i mišićnog tkiva. 4. a zajedno s njime i otkucaji srca. Uzmete li neki otrov (npr.7. dio Budući da vam je sada jasno stoje vitalnost i s kojom jednostavnošću život životinja automatski funkcionira pomoću pritiska zraka i protupritiska (kod riba je sasvim isto. Prije trideset godina jedan je švicarski ekspert za fiziologiju. a ne obrnuto. poznati inženjeri slažu se sa mnom i kažu da bi srce moglo predstavljati uzorak ventila za svaku vrstu stroja. smjesta se ubrzava krvotok. alkohol). iako je bio laik. budući da pogonska brzina tog ventila ovisi o pritisku. teorija o krvotoku izmjena ili pretvorba tvari živežne namirnice s visokim udjelom bjelančevina sastav krvi stvaranje krvi moderna "teorija o bakterijama i virusima". 3. pvećava se brzina otkucaja srca. 2. možemo dokazati sljedećim činjenicama: 1. Kao što sam već objasnio. poglavlje Nova fiziologija . Povisi li se pritisak zraka pojačanim disanjem. sve dok imaju u samoj osnovi pogrešnu predodžbu o krvotoku. 5. Nema nikakve logike u tvrdnji da srce kontrolira krvotok. Zabluda o krvotoku Medicinska i patološka fiziologija nastavlja bolesti i njihove uzroke istraživati pomoću mikroskopa. kao što je planinarenje ili trčanje. lakše ćete spoznati da je medicinska fiziologija ili znanost o životnim funkcijama pogrešna.

spaliti ili potrošiti! Stoje vaše tijelo čišće i rasterećenije od otpada. da bi morao umrijeti od gladi. Nijednu živu. Pogrešnoj predodžbi da su stanice najhitniji sastavni dio tijela koji ne može funkcionirati bez bjelančevina te bi stoga trebalo tijelo stalno opskrbljivati živežnim namirnicama s visokim postotkom bjelančevina .takvoj predodžbi mogao sam se i morao otvoreno suprotstaviti svojim istraživanjima na stotinama pacijenata pod­ vrgnutim kurama posta. Harwey. Zato je potrebno pripremiti se za kuru posta pomoću hrane koja pospješuje izlučivanje i odstranjivanje otpadnih tvari i sluzavosti iz našeg tijela. Drugim riječima. ustanovio sam da čovjek može lakše i duže postiti u onoj mjeri u kojoj mu je tijelo očišćeno od otpadnih tvari i sluzi. najmršaviji tip na kugli zemaljskoj.životinjama. ako ne prestane s njenim nasljedovanjem. Prije toga sam duže vrijeme uzimao isključivo hranu bez sluzavosti. Hindu-fakir. životonosnu stanicu neće tijelo izbaciti. Čak i dr. Gdje je u tom slučaju "potrošnja tijela"? Nadalje. taj dugotrajni post mogao sam izdržati. koji se djelomično ili posve izlučuju čim prestanete s jelom. Ja sam ustanovio sljedeće: Izmjena ili pretvorba tvari Izmjena tvari ili "znanost o pretvorbi tvari" najbesmislenije je učenje koje se ikad nametnulo čovječanstvu. 77 . u smislu kako ga tumači fiziologija i kako ga je prije 400 godina u Londonu prikazao prof. Činjenice su onakve kakve sam naveo i vi ćete se ponovno uvjeriti da je doista tako. nastojao dokazati da krvotok. Ono što medicina drži izmjenom ili pretvorbom tvari nije ništa drugo do izlučivanje otpadnih tvari kad probavljena hrana napusti želudac. Kellogg vjeruje u to. koji nije drugo do kost i koža. ako vam je tijelo oslobođeno od masnoće. bjelančevina i masti. Naravno da njegovom dokazivanju službena medicina nije poklanjala nikakvu pozornost. uopće ne egzistira. Svjetski rekord od 49 dana posta mogao sam postići jedino pod tim uvjetima. to ćete lakše i duže moći postiti samo uz vodu i zrak! Granica na kojoj počinje stvarna izgladnjelost još uvijek nije poznata. može postiti najduže i bez ikakvih poteškoća. te stoga pogrešno zaključuje da bi čovjek umro. a nauka o prirodnom liječenju preuzela je više 76 Mršavi ljudi mogu lakše i duže postiti od pretilih. a od ove još pogrešnija teorija o bjelančevinama koja će čitav zapadni civilizirani svijet usmrtiti ili izbrisati s lica zemlje. Zar je moguće da bi neka "znanost" bila u zabludi? ili manje u potpunosti to načelo medicinske zablude. Od nje potječe pogrešna teorija o stanicama. Medicina vjeruje da čovječji stroj ne može ni minutu izdržati bez čvrste hrane. jer sam do toga došao temeljitim proučavanjem i iskustvom. a i vi možete izdržati mnogo lakše i mnogo duže kuru posta. Međutim. ako vam je tijelo oslobođeno od sluzi i otrova. netom se masnoća i bjelančevine potroše za vrijeme posta. Medicina stvarno vjeruje da čovjek za vrijeme posta živi od supstancije vlastitog tijela. Katolička Crkva tvrdi da su sveci desetljećima postili.

stoljeću osnovan pokret prirodnog liječenja i bezmesne hrane. određena manija preoručivanja nečeg čemu se izravno protive prirodni zakoni kad god se čovjek osjeća slabašnim. Općenito je poznata činjenica da svaka životinjska supstancija postaje vrlo otrovna čim je izložena zraku. on smjesta izgubi dva do četiri kilograma nečega što službena medicina naziva "zdravljem". hranom iz djelomično potrošenog mesa koje je kuhanjem pretrpjelo temperaturni proces razaranja! Činjenica je da čovjek veći ili manji dio tog otpada nagomilava u svom organizmu u obliku sluzavosti i otrova. iscrpljenim. kako smo vidjeli) morale zamijeniti ili nadoknaditi hranom bogatom bjelančevinama. Ljudska prosudbena moć očito nije dovoljno pronicljiva da bi sagledala glupost tog učenja i njegove posljedice. Tako se s vremenom stvara uzrok vaše bolesti. Sada vam je zacijelo jasno da se snaga bolesnog tijela može povećati bez ikakve hrane. poglavlje Nova fiziologija . pretilog čovjeka očisti od svih mogućih fekalija. a na kraju i cijelo čovječanstvo. zato što se u ljudskom tijelu smjesta rastvaraju u otrov. medicina se potrudila pomoću matematičkih operacija dokazati da se kod čovjeka tjelesna i duhovna sposobnost mogu održati dnevnim nadomjestkom određene količine bjelančevina.II. premorenim ili nekako bolesnim. Drugim riječima. kakve vladaju u čovječjem tijelu. pogotovo bez bjelančevina.vjeruje da tijelo dobiva na snazi i da mu je zdravlje sve bolje. a istovremeno nešto opasnije po vaše zdravlje i vaš život? 8. Živežne namirnice bogate bjelačevinama djeluju određeno vrijeme kao oživljavanje.medicinska zabluda postaje svojim učenjem o izmjeni ili pretvorbi tvari još veća zato što traži da bi se stanice (koje nisu potrošene. pogrešnije i gluplje. Medicina . a u konačnosti i uzrok vaše smrti. pa bilo to za vrijeme "redovne" stolice. Zar da težinu fekalija nazivamo zdravljem! Možete li zamisliti nešto luđe. bila je ta metoda.a naravno i prosječan čovjek . poglavlju upoznali uzrok životne snage i sposobnosti. bez obzira na mogućnost da to učenje upropasti najprije pojedinca. ako iz dana u dan svoju težinu povećava "dobrim jelom". dio Živežne namirnice bogate bjelančevinama Kad je u 19. Kad se debelo crijevo takozvanog "zdravog". pogotovo kod visokih temperatura. Vi ste u 6. Učenjaci su išli s dokazivanjem čak tako daleko da su tvrdili kako čovjek biološki pripada životinjama koje su 78 79 .

na primjer. No. ako ste pažljivo pročitali 6. Bunge. Ta izmjena tvari ne zbiva se tek pukom zamjenom stanica pomoću "jake" hrane. ali nikad prema apsurdnoj predodžbi da čovjek mora jesti bjelančevine kako bi stvarao bjelančevine. gnoja i mokraćne kiseline. pri čemu dolazi do oslobađanja snage.a o tome ćete čitati u narednim poglavljima ove knjige . Ljubitelj mesa proizvodi manje čvrstih otpadnih tvari. domogli su se pomoću eksperimenata si NO . elektriciteta koji djeluju kao pokretačka sposobnost tijela. dok nam nauka o evoluciji dokazuje da čovjek pripada porodici majmuna koji se isključivo hrane voćem i biljkama.mesožderi.bit će vam naprosto smiješno kako fiziolozi tapkaju u mraku. ne znajući za otpad u čovječjem tijelu. Život se bazira na izmjeni ili pretvorbi tvari u fiziološkom i kemijskom smislu. da se krv kao i bjelančevine proizvodi pomoću pretvorbe nekih drugih sastojaka hrane. što nije upotrebljivo. što znači daje ta količina dovoljna prirodi da stvori temelj za rast i napredovanje novog čovječjeg tijela. odnosno kako bi svojim mišićima i tkivom razvijao bjelančevine. za razliku od vegeterijanca koji jede hranu bogatu škrobom. pogotovo organske kemije. profesor fiziologijske kemije na sveučilištu u Baselu u Švicarskoj. Je li.u što ste se mogli uvjeriti u prethodnom poglavlju. nužno da krava pije mlijeko kako bi proizvodila mlijeko? Poznati stručnjak za fiziološku kemiju dr. zahvaljujući manjim količinama koje sadrže mesnate živežne namirnice. određujući standardnu količinu potrebnih bjelančevina za čovjeka. Neki. koja uostalom nema visoku kalorijsku vrijednost. Najhitnija je činjenica i prava istina da odraslom čovjeku ne traba tako puno bjelančevina. kaže da se život . zbog čega će njegove kasnije bolesti postati opasne. proizlazi iz samog sastava majčinog mlijeka koje ne sadrži više od 2.bazira na pretvorbi supstancija (živežnih namirnica). čitajući o medicinskoj zabludi glede izmjene ili pretvorbe tvari. U poglavlju o stvaranju krvi vidjet ćete da se u čovječjem tijelu zbiva određena promjena tvari. i to u mnogo manjim količinama od službenih pretpostavki. Takozvani "napredni stručnjaci za prehranu" bave se prosudbama bez velike nepoznanice. Kad se jednom domognete prave istine o ljudskoj prehrani . Sumnjam daje u tom dugom razdoblju bilo koji fiziolog davao upute "šefu kuhinje" glede kalorijske vrijednosti hrane. kao što je prof. stara fiziologija učinila je daleko više pogrešaka svojim nastojanjem da nadomjesti nešto što se ne rastvara. što se ne "troši" . kao stoje mislila stara fiziologija. Razlog zašto neki "ljubitelj" mesa može relativno duže živjeti od vegetarijanca koji jede "hranu bogatu škrobom" nije teško shvatiti. Stara fiziologija imala je u biti pogrešno shvaćanje pretvorbe tvari.životna snaga . budući da se u tijelu nagomilava više otrova. čije knjige u većini slučajeva ne podupiru medicinska učenja. poglavlje. temperature. Chittenden. Tisućljećima je čovjek živio bez tablica o kalorijskoj vrijednosti hrane.5 do 3% bjelančevina. zato što je osnivačima te "znanosti" nedostajalo poznavanje kemije. Sva ta nauka nije ništa drugo do obična farsa koja se predstavlja kao takozvana znanost. već se radi o mineralnim sastavnim dijelovima kao temelju životinjskog i biljnog života.

Istina o ljudskoj prehrani još uvijek je "knjiga sa sedam pečata" za cijelo čovječanstvo. Živio je od jednog sendviča na dan. Takvo naučavanje je jedan od najvećih i najosnovnijih uzroka svih bolesti! To je tragična pojava zapadne degeneracije. uključujući i sve stručnjake za prehranu i znanstvene eksperte. time je izliječio svoju takozvanu "neizlječivu" bolest i razvio u sebi nevjerojatnu izdrživost. Moram vas podsjetiti da je medicina proglasila ocem medicinske znanosti Hipokrata.. To je najveća ludost čovječanstva. isprobao i demonstrirao dotad nepoznatu.spoznaje da energija i izdrživost dobivaju na jakosti kod smanjene hrane . naime.. Hrana iz beskonačnosti! Snaga K (Kraft) kao izvor prehrane! Kojih li nevjerojatnih mogućnosti! Predlažem da još jednom pročitate 6. oslobođenom od sluzavosti i otrova. Ako je dušik važan faktor koji pokreće čovječje postrojenje. kao što su kalcij. to više štete mu nanosiš'. ako životna snaga ovisi pretežno o dušiku. Nemoguće je riječima izraziti što zapravo znači ta zabluda glede živežnih namirnica bogatih bjelančevinama. nevjerojatnu činjenicu da u čistom tijelu. koju je čovječanstvu nametnula i preporučila medicinska znanost. Zabluda da je hrana bogata bjelančevinama nužno potrebna za zdravlje. poglavlje. Taje zabluda istovremeno navela čovjeka na izrazito opasnu i razornu naviku prežderavanja. a tvoj lijek neka bude tvoja hrana". dopuštamo začepljenje tijela. 83 82 . "Tvoja hrana treba biti tvoj lijek. 2. uzmimo na primjer voće. možemo računati s time da će pritisak krvi preopteretiti srce u njegovim naporima oko što pravilnijeg cirkuliranja krvotoka. kako biste bolje razumjeli obje ove činjenice: 1. fosfati i slične otpadne tvari. daju veću energiju i nevjerojatnu izdrživost. velikog specijalista za prehranu koji je između ostalog rekao: "Sto više hrane daješ bolesnom čovjeku. i to ponajviše hranu bogatu bjelančevinama. živežne namirnice s manje bjelančevina. po svom je djelovanju i posljedicama čista suprotnost onome što bi trebala biti. onda je posve izgledno da se pod idealnim uvjetima on dobiva iz zraka. a najdalje je u tom pogledu išao Fletcher. Profesor Hindhede dokazuje da se na bjelančevine ne bi trebalo ni previše obazirati. Kad sam prevladao sve bojazni zbog neželjenih posljedica koje će me zadesiti ako se ne pridržavam "znanstvene teorije o bjelančevinama". Ako sluzavošću i ostalim opterećujućim tvarima. liječiti bolest na taj način što će bolesnik više jesti. otkrio sam.pogotovo kod smanjenog sadržaja bjelančevina.

84 Takvo je učenje apsolutno ispravno i logična posljedica zablude o hrani bogatoj bjelančevinama. neprobavljena. krv sadrži previše bijelih kivnih zrnaca. kako je to zapisao dr. Svatko od nas zna da je ekstremna bljedoća "loš znak". koja potiče stvaranje sluzavosti i bolesnih stanja.9. Problem se sastoji u sljedećem: jesu li bijela krvna zrnca doista od presudnog značenja za zaštitu i održavanje života. Prvo. Pore na koži bijelog čovjeka začepljene su bijelom suhom sluzavošću. te su ljudi mislili da pripadamo nekoj drugoj rasi. obojeni pigment kože nedostaje zbog pomanjkanja mineralnih soli. bolesna. infekcija itd. Medicinska "znanost" to vidi tako i mora to priznati kao normalno stanje zdravlja. neprirodna te neprihvatljiva za čovječje tijelo? Jesu li stvarno otpadne tvari hrane bogate bjelančevinama i škrobom? Hrane kojom konzument miješanih obroka u zapadnoj civilizaciji triput na dan prenatrpava svoj želudac? Je li to što ja zovem "sluzavost" doista temeljni uzrok svih bolesti? Patologija to potvrđuje kad navodi da se za vrijeme bolesti povećava broj bijelih krvnih zrnaca. Svi koji u tom pogledu žele uistinu znanstveni dokaz trebaju pročitati knjigu dr. za stvaranje imuniteta tijela protiv groznice. poglavlje Nova fiziologija . Danas nema čovjeka bez suvišne sluzavosti! U svom prvom objavljenom članku objasnio sam daje bijela rasa neprirodna. već sam primijetio tragove bljedoće u boji svog lica. Nije mi ovdje namjera nabrajati sve argumente protiv zablude o prirodi i "funkciji" bijelih krvnih zrnaca u koju vjeruje medicinska "znanost". Nema čovjeka u zapadnoj civilizaciji čije tijelo nije od samog djetinjstva začepljeno kravljim mlijekom. Kad smo prijatelj i ja. patološka.III. izložili svoja tijela suncu i svježem zraku. Sljedećeg jutra.. za uništavanje bolesnih klica. krumpirom i žitaricama. Iz toga izvlači zaključak da čovjek koji nije bolestan mora također imati u svom krvotoku bijela krvna zrnca.otpadna tvar. Takvo stanje valja nesumnjivo pripisati povećanom broju crvenih krvnih zrnaca i smanjenom broju bijelih krvnih zrnaca. dio Sastav krvi Logična posljedica zabluda stare fiziologije ogleda se u problemu sastava naše krvi. I zato nije nimalo čudno što izgleda bijelo. neupotrebljiva sastavnica hrane. Powell? Jesu li bijela krvna zrnca zaista neprobavljiva. poslije višemjesečnog uzimanja hrane bez sluzavosti. izgledali smo poput Indijanaca. zato što ih ima svaki čovjek. odatle bijela boja čitavog tijela. sluzavosti i otpadnih tvari bijele boje. Fiziologija govori da se bijela krvna zrnca za vrijeme probave u zdravom čovječjem tijelu povećavaju te da potječu od živežnih namirnica bogatih bjelančevinama. mesom i jajima. sav njegov sustav tkiva ispunjenje tom sluzavošću. prizalogajivši komad kruha. blijedo i slabokrvno. uništena. drugo. Powella "Osnove i pretpostavke 85 . kako to čitamo u standardnim udžbenicima fiziologije i patologije? Ili su bijela krvna zrnca baš nešto suprotno .

o bijelim krvnim zrncima.za zdravlje i zdravstvene nevolje". prevedenu na engleski jezik. Pojedite normalan obrok i nakon sat vremena izvadite ga iz svog želuca. a 1913. i šećer ima pored svog hranjivog svojstva također veliku vrijednost. i sve to gotovo istovremeno. No. krvne plazme općenito. Dr. Istina o stanju naše krvi. 36 dotične knjige stoji zapisano: "U našoj krvi bjelančevina je spoj šećera i željeznog oksida. Kad budete ujutro skinuli poklopac. ali nije kao takva pronađena i prepoznata. Veliki stručnjak za fiziološku kemiju i osnivač teorije o mineralnim solima Hensel napisao je u svojoj knjizi "Život": "Željezo je u našoj krvi kemijski skriveno".. te kao takav nastupa u zacjeljivanju rana zajedno s atmosferskim zrakom. naručite još jedan posve isti meni za nekog imaginarnog gosta. bez bolova i upale. specifičnog soka" i svodi se zapravo na željezni oksid = HRĐU! Sada je posve jasno koliku važnost ima željezo u krvi. isto onoliko koliko ste sami pojeli i popili. do koje su doprli liječnici. Učinite sami pokus na sebi. čak bi se i jadne životinje razboljele. kad je riječ o uzroku svih bolesti. Pročitajte u mojoj knjizi "Postom do zdravlja" moj test o zacjeljivanju rane koja nije procvala. škrobom.veliko značenje i životno presudna nužnost željeza u ljudskoj krvi. trulu mješavinu koja užasno smrdi. glede metode izlučivanja i prehrane postoji temeljita razlika između nas dvojice. U to vrijeme nismo ništa znali jedan o drugome.. Pokrijte ga poklopcem i ostavite stajati preko noći. Dvije najvažnije činjenice koje moramo imati pred očima jesu: Prvo . Zatim ga najmanje 30 minuta držite na ploči štednjaka ugrijanoj do tjelesne temperature. Medicinska "znanost" daleko je od savršene spoznaje čak i glede sastava crvenih krvnih zrnaca. Powell zastupao je u biti isto stajalište kao i ja. o liječenju bez odvajanja gnoja i sluzi. Jedina razlika sastoji se u tome što on naziva "patogenim" ono što ja nazivam "sluzavošću". kivnog seruma i hemoglobina. Liječnici ga zbog manjkavog znanja iz kemije nisu mogli pronaći. Kad biste s tom mješavinom hranili svinje. 87 . Ili ako vam ne polazi za rukom takav junački pothvat. budući da je bitna sastavnica hemoglobina koji u svom savršenom stanju mora biti poput želatina. svodi se na tvrdnju daje višak kiseline u krvi siguran znak bolesti. Nikakvo čudo da se bolest pojavljuje kod ljudi koji se hrane miješanom hranom te svoj želudac dnevno prenatrpavaju mesom. slatkišima. Drugo . da bi se moglo izvršiti testiranje". Pretpostavljam daje istina i značenje tih riječi slijedeće: crvena boja krvi je karakteristični znak tog "sasvim sr. Nadalje. nekoliko godina nakon upoznavanja europske javnosti s mojom "teorijom o ljekovitoj hrani bez sluzavosti". Ubacite tu porciju ujedan lonac. voćem itd. te o brojnim medicinskim zabludama. Bjelančevina u krvi mora najprije sagorjeti. budući da se ni šećer ni željezo ne mogu pronaći normalnim kemijskim testiranjem. pokušajte sa sljedećim eksperimentom: kad prvom prilikom sjednete za svoj nedjeljni stol. Lonac dobro protresite. Podsjeća vas na kantu za smeće. objavljenu 1909. doživjet ćete veliko iznenađenje. Pred sobom ćete imati kiselu. Na str. ako niste posve uvjereni u to.sadržaj šećera u krvi.

Začetnicima fiziološke znanosti nedostajalo je osnovno poznavanje kemije. Stari fiziolozi služili su se argumentima kako slijedi: mišići. tkivo. koji se nije slagao sa službenim medicinskim naučavanjem te je zapisao: "Život se temelji na pretvorbi supstancija. tkivo. Sve pojedinosti i specifičnosti sadržane su u ostalim dijelovima knjige. vi biste morali jesti masnoću koja bi u vama stvarala masnoću. bolesnu krv. što se može opravdati nji­ hovim pretežno humanističkim. a ne toliko prirodoznanstvenim obrazovanjem. kosti. Svaka bi majka morala piti mlijeko koje bi u njoj stvaralo mlijeko! Budući da su vjerovali u izmjenu ili pretvorbu tvari te još uvijek vjeruju kako je nužno potrebno svakog dana istrošene stanice nadomjestiti novima. Ta pitanja i pravilni odgovori čine osnovu mog učenja o prehrani i moje "ljekovite hrane bez sluzavosti".a koja hrana stvara neprirodnu. Taj proces oslobađa energiju i pokretačku sposobnost. a koja hrana vas liječi i održava vaše tijelo u idealnoj kondiciji. lošu. odstrani i izluči. prosječni konzu­ menti mješovite hrane ta su načela striktno primjenjivali u svojoj prehrani. Hraniti kravu 89 . vi biste morali jesti bjelančevine koje bi u vama stvarale bjelančevine.10. Drugim riječima. Ovdje se moram opet poslužiti riječima prof. bez obzira kako dugo se to "pohranjivalo" u tijelu kao skriveni otpad. poglavlje Nova fiziologija . kao što su kalcij itd. bitni dijelovi sveukupnog tijela sastoje se iz bjelančevina i zato moraju bjelančevine dospjeti u krv. dlake. Zabluda se opet svodi na bjelančevine.IV. pokretljivost i toplinu isključivo iz trave. svu sluzavost. sve otrove i lijekove koji su ranije uzimani. o tome koja hrana stvara prirodnu krv . upravo onako kako se to zbiva kod svakog kemijskog postupka pretvorbe. dio Stvaranje krvi Problem stvaranja krvi u čovječjem tijelu obuhvaća sve probleme zdravlja i bolesti. što omogućuje krvotoku da sav otpad. vi biste morali jesti mišiće koji bi u vama stvarali mišiće. Drugim riječima. Bungea. o tome koja vam hrana šteti i doprinosi nastanku bolesti. U ovom poglavlju ukazat ću tek općenito na bitnu istinu. moramo znati da anorganska kemija nije u to vrijeme bila naročito razvijena. kiselu. vaše zdravlje i vaše tegobe ovise gotovo sasvim o vašoj prehrani. kad se jedan kemijski spoj atoma i molekula pretvara u neki drugi". Moja metoda liječenja svodi se u biti na stvaranje nove. kako bije pretvorbom obnavljale. savršene krvi pomoću stalnog "opskrbljivanja" životonosnim elementima iz prirodnih živežnih namirnica. mlijeko. S druge pak strane. Slična zabluda ogleda se i u shvaćanju da se na isti način mogu nadomjestiti anorganski sastavni dijelovi hrane. o tome jedete li ispravnu ili neispravnu hranu. autoriteta fiziološke kemije. Krava proizvodi meso.

Te namirnice uopće ne stvaraju ljudsku krv. pogotovo ako mu svi preporučuju jaku. To se nikad neće dogodili. Životinje koje se hrane žitom i biljkama pretvaraju tu hranu najprije u grožđani šećer. Liječnik i svi ostali govore mu da to ima zahvaliti pomanjkanju "jake" hrane. činjenicu po kojoj se razlikujem od svih ostalih 90 stručnjaka za prehranu. kakav se nalazi u zrelom voću. Sva proizvedena hrana. kao grožđani ili voćni šećer. ako je previše koncentrirana. Zar ne sliči vašoj krvi? Može li bilo koji imalo pametan čovjek tvrditi da bi napola upropašteno "mišićno tkivo" moglo stvarati bolju krv? Čim je neka životinja ubijena. O ispravnim i prirodnim živežnim namirnicama moći ćete čitati u narednim poglavljima te saznati pravu istinu.kako je opisana u 6. njemu treba svježe. poglavlju. i kosti. ne proizvodi krv. 91 . sirovo meso. "pravu" hranu koja će ga oporaviti i učvrstiti u vjeri kako su upravo meso i jaja najpotrebniji za stvaranje dobre krvi. Nova napredna znanost tvrdi da se čak i potrebna količina bjelančevina. i liječnici sanjaju o tome kako će se u budućnosti razvijati kemijski koncentrirane živežne namirnice. Bjelančevina nije najvažnija supstancija naše krvi. niti su mineralne soli te koje bi besprijekorno stvarale krv. Čovjek ostaje razočaran. Tko ne poznaje bolest .skrivenu. što će im omogućiti da svoje obroke nose nekoliko dana u džepovima svojih kaputa. bez obzira bila ta hrana životinjskog ili biljnog porijekla. akutnu. do opterećenja u krvotoku.mlijekom da bi proizvodila što više mlijeka bio bi vrhunac ljudske gluposti. Na ovom mjestu želim spomenuti samo jednu činjenicu. u životinjskom i čovječjem tijelu proizvodi iz grožđanog šećera. Životinjske živežne namirnice ne mogu stvarati dobru krv. krv. kemijski poznat kao šećer. Pogleajte sok zrelih borovnica. njeno meso podliježe više ili manje procesu raspadanja. Ali tijekom odstranjivanja sve većih količina otpadnih tvari dolazi do novonastalog Šoka. Glavna standardna supstancija čovječje krvi je ugljikohidrat u svom najvišem obliku. On u to povjeruje. crnih trešanja ili plavih šljiva. Što znači dodatni postupak razaranja. koji još uvijek vjeruju da je za stvaranje krvi nužna koncentrirana bjelančevina. neće nikad prihvatiti istinu o ljudskoj prehrani. čovjek koji je uzimao voće i time poboljšao svoju krv počinje odmah s izlučivanjem otpadnih tvari i osjeća se neko vrijeme bolje. budući da čovječje tijelo ne uzima nijedan jedini atom iz bilo kojeg sastavnog dijela hrane koji ne potječe od povrća ili voća. osnovna točka misaonog razmimoilaženja u odnosu na taj problem ne leži u problemu prehrane i stvaranja krvi. te u malo blažem obliku u salati i povrću. budući da je čovjek po prirodi uživatelj voća. Takvo meso zatim kuhamo ili pečemo. koncentrirana mineralna sol itd. koja je bitna za moje učenje o prehrani. kroničnu . već je samo nadražuje. Kao šio vam je poznato iz prethodnog poglavlja. čovjek upravo to čini u svom vlastitom tijelu! Danas je svaki dio ljudskog tijela kemijski analiziran. čvrstu. Međutim. koja nije velika. Nijedan mesožder iz životinjskog svijeta ne može ostati zdrav ako jede kuhano meso. pa ipak.

budući da nema pojma o tome što je bolest i kako tom hranom iz dana u dan truju svoju krv. lakše nam je razumjeti činjenice koje medicina ne može protumačiti. Pored pre­ vladavajućih velikih praznovjerja na tom području ozbiljne metode liječenja mogu se podijeliti na dvije temeljito različite grupe: 1. Liječenje bez lijekova Povijest medicine pokazuje da su u prošlosti prevladavali lijekovi i tajanstveni "pronalasci" raznih nadriliječnika. 11. a ipak ih preporučuju. zbog kojeg većina ljudi i dalje jede takve namirnice. Upravo su nadriliječnici bili ti koji su upotrebljavali velik broj "ljekarija" i "standardnih lijekova" (kao što je npr. Liječenje pomoću lijekova 2. Moderne serije lijekova nisu ništa bolje. Budući da sada točno znamo stoje bolest. samo što su sada "znanstveno" proizvedene. Jede s velikim užitkom. To je mnogo dublji razlog zbog kojeg liječnici vjeruju u štetne živežne namirnice. Na žalost još uvijek prevladavaju oni ljudi koji ne razumiju kako dolazi do obnavljanja krvi i što za stvaranje krvi znači uzimanje živežnih namirnica od voća i povrća. poglavlje Kritika ostalih metoda liječenja Nepristrana procjena bez predrasuda Postoje bezbrojne metode liječenja.Drugim riječima. ali 92 93 . problem stvaranja krvi pomoću ispravne i poželjne hrane neće se riješiti sve dotle dok se ne spozna prava istina o živežnim namirnicama koje stvaraju krv. živa).

vježbe disanja. simptomi se opet pojave. sve dok čovjek ne umre. izlučivanje će većim ili manjim dijelom biti začepljeno.ako je dovoljno mudar .i činjenicu ZAŠTO se znakovi bolesti mogu do određene granice potisnuti pomoću lijekova. ako se u vašem načinu života ne dogode nikakve promjene. nastavlja se ista procedura. Ali je činjenica da će se ti bolni simptomi prije ili kasnije opet pojaviti. "Rezultati" se mogu vidjeti na temelju iskustva. Drugim riječima. samo što medicina ne zna odakle ti rezultati. osteopatija. pomoću elektriciteta. na primjer. Tajna se sastoji u ovome: Kad bolesni organizam pokuša izlučiti otrove čija prisutnost se očituje pomoću svih mogućih simptoma. Kneippova metoda. električnog svjetla. Primjenjuju se i mnoge druge metode za stimuliranje tkiva i jačanje krvotoka. ali ih ne mogu nikad do kraja izliječiti. slično kao i lijekovi.ne baci lijekove te se pokuša sam liječiti. sve dok se pomoću ispravne. Kiropraktičar vas može smjesta osloboditi od bolnih simptoma. Kiropraktika zahtijeva ipak posebnu "shemu". sunčeva svjetla itd. Imao sam priliku vdjeti kako su se za vrijeme kure posta mnoge deformirane kralježnice znatno poboljšale. terapija pomoću kretanja itd. temperaturnog osciliranja. u biti je primjena umjetnog prehlađivanja koje nadražuje krvotok i tim nadraživanjem potiče izlučivanje. odnosno . sve dok se ne posveti pažnja ispravnoj prehrani. budući da tijelo nastoji instinktivno neutralizirati te otrove koliko je najviše moguće. Sve te metode pomažu te više ili manje olakšavaju postojeće tegobe. masaža. npr. neispravne prehrane. te se nakon toga u krvotok dostavlja novi otrov. I čim je život naizgled spašen. pružaju u principu jedno te isto. a mi znamo da je to posljedica loše. izlučivanje otpadnih tvari ili bolesti ne može se u potpunosti ostvariti. kao što je to slučaj kod svih drugih naznaka bolesti.. sve dok se ne prekine s dovođenjem neispravne hrane u tijelo. Nema sumnje da je višak kilograma također uzrok iščašenosti kralježaka. Kretanje (slobodne vježbe). čiste hrane bez sluzavosti ne postigne savršeno stvaranje krvi. prirodne. Iščašenost kralježaka odstranjuje se pomoću kiropratktike. Uzrok iščašenosti kralježaka leži u nagomilavanju stranih čestica između kralježaka.. Liječenje bez lijekova Metode liječenja bez lijekova također su vrlo brojne i mogu se podijeliti na tri grupe: metode tjelesnog liječenja metode duhovnog liječenja metode liječenja pomoću dijeta M e t o d e tjelesnog liječenja Cilj svih metoda tjelesnog liječenja jest osloboditi tijelo opterećenja pomoću raznih načina vibriranja i od 94 95 .

morali biste sve poduzeti da nadoknadite štetu u smislu pokajanja za svoje grijehe. zakonima prirode. božanske hrane samog Stvoritelja . pogotovo kad govori: "On će vas kazniti i pogubiti. i na temelju stečenog znanja postojano nastaviti s uzimanjem ljekovite hrane bez sluzavosti. brige i žalost nemaju samo loš utjecaj na srce i živce.hrane od plodova voća i zelenog bilja . Jednostavnim. Bolesti nastaju kao posljedica neuvažavanja božanskih zakona života". odnosno božansko liječenje. (Knjiga postanka ili Prva Mojsijeva 97 . Ako ste 96 30. ili ih ostavlja u uvjerenju da uopće nisu bolesni. 40 ili 50 godina uzimali neispravnu hranu i time sami prouzročili svoju bolest. a pritom uskraćivati i ne obraćati pažnju plodovima iz raja zemaljskoga. što znači da je jedino duh stvaran. prirodnu. Nijedne bolesti ne bi bilo. iako su u određenom smislu posve bezazlene. moliti Stvoritelja za čudesno ozdravljenje. nimalo tajanstvenim riječima to bi se moglo ovako izraziti: Vi i cijelo čovječanstvo patite zbog bolesti i osuđeni ste na smrt sve dok se ne vratite zakonima Stvoritelja. budući da svjesno ili nesvjesno ostavljaju ljude u posvemašnjem neznanju što se tiče njihovih bolesti. odnosno kad bi živjeli u skladu s božanskom poviješću spasenja. Umjesto toga želudac će se triput na dan prenatrpavati štetno pripremljenom hranom koju ljudi proizvode iz ekonomskih razloga. u stvari "žive gnojne jame". dok mu se ne vratite". ne obazirući se na Stvoriteljevu zapovijed da čovječja hrana mora biti dostojna čovjeka. već i na krvotok. da su ti kronični bolesnici. poput mene. Dokazano je da strah. pa čak i onda kad će zapravo već za koju minutu umrijeti! Apsurdno je. Filozofija gospođe Eddy je zapravo loša kopija Schopehauerova djela "Svijet kao volja i predodžba". pogotovo oni dobro uhranjeni. Teško je povjerovati u duhovno liječenje čovjeku koji zna. a ne materija. Priroda je objava božanskih zakona i u prirodi nema nikakvih čuda. To je kristalno jasno i logično baš kao što je logično da je 2 x 2 = 4. Njezina bi logika bila ispravna da je napisala: "Nikad nije bila namjera ni plan Boga da proizvede bolest. "nebeskoj hrani".čime bi biblijsku istinu dokazivali na živom primjeru. božansku hranu koja će na mjesto bolesti staviti zdravlje. ja nemam baš puno povjerenja u spomenute terapije. imaju veliku prednost: Štite bolesnika od šteta koje nanose lijekovi] S druge pak strane. Ubuduće biste morali činiti nešto sasvim suprotno dosadašnjem načinu života: uzimati čistu. Psihoterapija ili duševno liječenje te hagioterapija ili duhovno. S gledišta evolucije razumijemo možda pravu namjeru Boga. zahvaljujući iskustvu s tisućama pacijenata. probavu itd. Svi koji uzimaju "hranu bez sluzavosti" trebali bi se poslužiti znanjem koje su netom stekli. "kruhu s neba". čitajući poglavlja ove knjige.Metode d u h o v n o g liječenja Ne možemo ne priznati istinu da je svako duševno stanje na neki način pod utjecajem bolesti. kad bi ljudi ispravno živjeli. da ne kažem poražavajuće sućutno. Svi mi koji dobro znamo što je bolest ne možemo se složiti s nijednim učenjem koje nastoji bolesne ljude dovesti do uvjerenja kako se mogu izliječiti samo pomoću čuda.

te u živežne namirnice koje su štetne. Treće: da ono što ja nazivam "hranom bez sluzavosti" svrstava sve ovozemaljske prehrambene proizvode u živežne namirnice koje su bezazlene. Zabuna i neznanje u vezi s tim što bi čovjek trebao jesti uistinu je 98 99 . 12. Četvrto: da su sve znanosti o prehrani pogrešne. ljekovite i zaista hranjive.knjiga u Bibliji. kako biste svoj duh mogli uzdići do svjetla istine te slijediti ove savjete nepokolebljivom vjerom i oduševljenjem! To je najstvarnija podloga za "duhovno liječenje". koje proizvode bolest. Drugo: da s tok vidika zakazuju sve metode liječenja. Oslobodite se od neznaja. dio U ovom poglavlju smatram svojom obvezom uvjeriti vas jednom za svagda u sljedeće činjenice: Prvo. poglavlje Zablude znanosti o prehrani I. Oslobodit će vaš razum od pogrešnih i praznovjernih misli o bolesti. daje hrana 99. ali i od svake sumnje. poglavlje). a zanemaruju ljekovite vrijednosti. vrijednosti čišćenja i izlučivanja. ako nisu usredotočene na hranu. u kojoj se propisuje sirova vegetarijanska prehrana u raju zemaljskom. ako naglasak stavljaju samo na kalorijske vrijednosti. To će vam zacijelo pomoći. prirodne. Problem prehrane . ili njihovu djelotvornost prije samog početka liječenja i poslije završenog liječenja (vidi 6. Nekad davno napisao sam sljedeću rečenicu: "Život je tragedija prehrane". 29). iako se rijetko kad promatra u tom smislu.99% uzrok svih bolesti i svakog nesavršenog zdravlja.u biti je problem života. Post l. sve terapije. kao najvažnije životno pitanje."što bi čovjek trebao jesti da bude zdrav ili izliječen od bolesti" .

sve dok ne spriječe uzimanje štetnih tvari i loše navike u prehrani. ali i "ispravne hrane" u prevelikim količinama. oni ne žele znati) kako je užasno nečista unutrašnjost tijela zahvaljujući dugogodišnjim navikama da se jede deset puta više negoli je stvarno potrebno . Nema nikakve sumnje daje svakom stablu za donošenje što boljih plodova najvažnije tlo. koji se stalno 100 povećava. okrivljuju sve ostalo. on se mora sastojati iz hrane čija svojstva odgovaraju liječenju. Seljaci točno znaju da sve ovisi o tome čime su hranili svoju stoku. kao i o samoj vrsti hrane. a koja stvara sluzavost. što se općenito naziva bolešću. Moja ljekovita hrana. znanost o prehrani općenito pramtraju kao drugorazredno pitanje. njegova je skrivena. dokazuje da su zdravlje i bolest poglavito ovisni o uzimanju ili izbjegavanju hrane. Životinjski instinkt. koja hrana ne stvara. iz čitavog tijela. Zdravlje i bolest životinjskog i čovječjeg tijela ovise 9 9 . pa čak i neki liječnici. Karakteristično je da medicinska znanost. Nije dovoljno znati. osnovnog uzroka bolesti. To je glavni razlog zašto i gdje zakazuju sve ostale znanosti o prehrani. izbjegava hranu. 9 9 % o prehrani. To je očiti znak da je organizam prenatrpan trulim. Oni ne znaju (a kad je riječ o liječnicima. a ne klima. kad je bolesna. Taj nagomilani otpad. mogli nazvati "poremećenim klikerom" u ljudskom razumu. Kad čovjek koji prosječno jede i osjeća se takoreći "savršeno zdravim" posti tri ili četiri dana. "hrana bez sluzavosti" svrstava sve živežne namirnice u dvije vrste: one koje liječe i one koje stvaraju bolest. nepoznata "bolest". samo ne hranu kao potencijalnog uzročnika bolesti.u većini slučajeva ili čak isključivo jede se uglavnom štetna hrana. Ako želimo da nam obrok bude ljekovit. kako to laici obično zamišljaju. I kad priroda nastoji taj otpad izlučiti svojevrsnim "šokom".tako velika da bismo je. a povećava unutarnji otpad. Mislim da vam je sada bjelodano jasno kako je u biti pogrešna praksa opće medicine koja pomoću injekcija i tableta zapravo sprječava prirodno liječenje. iz njegovih izlučevina širi užasan zadah. Ako je istina da je hrana glavni uzrok i kao takva odgovorna za sve bolesti . pa čak i znanost o "prirodnoj" terapiji. neizlučenim tvarima koje su mogle dospjeti u njega jedino preko obroka. umjesto da posti i postom onemogući daljnje nagomilavanje tog unutarnjeg otpada. Međutim. već treba ponajprije znati: 101 . da na svaku bolest ili nevolju reagira postom. čišćenju i izlučivanju. A dobro znamo da čak i pogonska snaga nekog stroja ovisi o kvaliteti i količini goriva. izlučivanje nazvano bolešću. tada se čovjek pokušava liječiti lijekovima i svim mogućim "obradama". To nam potvrđuje priroda pomoću jednostavne činjenice da svaka životinja. Razlog tome što običan čovjek. ni "prirodne" terapije neće savršeno liječiti.onda je logično i samo po sebi razumljivo da se čovjek može liječiti samo pomoću prehrane i posta kao jedinog prirodnog "ljekovitog sredtsva" u životinjskom carstvu. ako niste prestali s uzimanjem pogrešne hrane.na što nam priroda nedvosmisleno ukazuje . najblaže rečeno. leži u tragičnoj činjenici daje bolest za njih ostala sve do danas tajnom. osjetit će da se iz njegovih usta. Može se dogoditi da vi izvršite na sebi čišćenje. ali nikad ne dospijete do savršene čistoće.

Međutim. Nakon ovih izlaganja vi ćete ubuduće. potrebna "dobra. 13. bez izuzetka. a što laik ne može znati i zato je prisiljen na poraz. a koja stvara sluzavost dajem vam sljedeći naputak: Svako voće. a osobito bolesnom i slabašnom tijelu. engleski liječnik. Dr. salata. o njihovim dobrim i lošim stranama. Neki poznati liječnici poboljšali su vegetarijansku hranu. 2. Sve ostale živežne namirnice suvremene civilizacije. To je ono što bi svaki praktičar morao znati. kritički raspravljajući o najpoznatijim znanostima o prehrani. Unatoč vrlo naprednim spoznajama vjerovao je teoriji o bjelančevinama i ostao njenom žrtvom. povrće i orasi predstavljaju hranu bez sluzavosti. zato što su svi više ili manje bili uvjereni daje za vrijeme liječenja bolesniku potrebna hrana bogata bjelančevinama. Do kada i kako brzo se izmjena ili pretvorba tvari može uspješno obaviti. gotovo svi specijalisti za prehranu vjeruju da je tijelu. kad pokušava sebe liječiti "dobrom hranom". U slučaju da ne znate koja je hrana bez sluzavosti. bogata hrana" da bi ozdravilo. Kako dugo i kako često bismo trebali održavati post koji bi trebao biti djelotvoran uz izmjenično uzimanje ljekovite hrane. poglavlje Zablude znanosti o prehrani II. Dr. i zato su štetne. Haigh. ali nije spoznao dublji uzrok: vrenje koje nastaje miješanjem sluzave hrane s voćem. Drugim riječima. pokazao je svojom "anti-mokraćnom103 102 . poglavlje). dokazao je u "Dijetskom patvorenju krvi" d a j e ugljična kiselina uzrok svake bolesti. U narednim poglavljima saznat ćete o svim živežnim namirnicama. U tome se sastoji "metoda" uzimanja hrane bez sluzavosti uz povremeno održavanje posta. upravo pomoću posta (pročitajte još jedanput 6. 3. dio Uobičajena vegetarijanska prehrana u svojim se obrocima odriče uglavnom jedino mesa. jaja i mlijeka također je svojevrsno pretjerivanje u jelu . ali su doživjeli fijasko kao i svi ostali specijalisti za prehranu.i to je u većini slučajeva gore od umjerenog uživanja mesa i "manjih mješanih" obroka. zaboravljajući na činjenicu da sama poriroda liječi. Kakav sastav različitih živežnih namirnica možemo uzimati. smjesta prepoznati zašto je neka od njih nepotpuna i zašto je zabuna tako velika. stvaraju sluzavost i kiselinu.1. njemački liječnik. i to najbolje. mješavina većih količina voća. Lahmann.

kao i svi ostali. repa. Učinkovtost ili korisnost sirove hrane sastoji se u tome što su sirova vlakna povrća najbolji lijek protiv začepljenja i djeluju kao idalna "metla za sluzavost" u crijevima. Catani. Zagovornici sirove hrane tvrde da se kuhanjem razaraju vrijednosti hrane. Ja ne vjerujem da bi ljudsko tijelo moglo prihvatiti "hranjivo povrće" kao stoje cvjetača. sličan modnom hitu s bjelančevinama. Ali to 104 se pokazalo kao modni hit. Stručnjaci za "sirovu hranu". Lahmann. nego u tome što te vrste kruha nisu imale jako izraženo svojstvo zatvaranja. čija "Fiziologija prehrane" je svojevremeno bio temeljni udžbenik. njemački kemičar Hensel i neki autoriteti u Sjedinjenim američkim državama. Nema sumnje. proizveo je hranu iz voća. Sami možete zaključiti gdje je u tom slučaju došlo do zablude. Dr. ali je doživio isti fijasko kao i dr. ili kruh od čistog pšeničnog zrnja. Međutim. poboljšanje se nije sastojalo u činjenici da je Grahamov kruh od mekinja. premda je inače znatno doprinio znanosti o prehrani. i liječio je više ili manje uspješno. Densmore je u tome naravno pretjerao. Bijelo brašno davalo je dobro tijesto. ali ne liječi savršeno. znatno je poboljšao kruh. Nakon dobrodošlog mehaničkog čišćenja crijeva pomoću sirovih živežnih namirnica čovjeku koji se isključivo hrani sirovom hranom nedostaje 105 . čiji zagovornici vjeruju da se zdravlje može zadobiti prenatrpavanjem tijela umjetno proizvedenim preparatima mineralne soli. međutim to bi trebalo drukčije formulirati: "Pogrešno kuhanje razara ljekovita svojstva (učinkovitost) hrane i može doprinijeti tome da ta hrana stvara kiselinu". U svojim dijetetskim promišljanjima stavljaju naglasak na činjenicu da svim živežnim namirnicama koje stvaraju kiselinu i sluzavost nedostaje prijeko potrebna mineralna sol. a da se istovremeno mogu zadržati stare. Higha koji je za te vrste bolesti smatrao odgovornim isključivo meso. Lahman. kao i svi sastavni dijelovi sadržani u mineralnoj vodi. Dr. osnivači su nečega što bismo mogli nazvati "pokretom mineralne soli". bolji od običnog bijelog kruha. On je hranu koja stvara kiselinu neutralizirao hranom koja sadrži mineralne soli. Sylvester Graham našao je u dr. krumpir ili žito u neprokuhanom stanju. Sylvester Graham. U jednom od narednih poglavlja moći ćete pročitati kako je kemičar Ragnar Berg poboljšao taj "sustav". šparoga. uključujući i slučajeve reumatizma i gihta. u njoj vide jedino veću kaloričnu vrijednost.dijetom" velik napredak. ali ne i savršeno ozdravljenje. zelenog povrća i mesa. ali argumenti su djelomično pogrešni i odvode nas u pogrešno shvaćene i fanatične ekstreme. za razliku od Grahamova ili pšeničnog brašna. budući da se zauzimao za više voća i povrća. ali je izbacio sav škrob. Ostvaren je doduše nekakav napredak. za razliku od dr. Trenutno je kod vegetarijanaca i onih ljudi koji traže zdravlje na vegetarijanski način u modi sirova hrana. Densmoru iz Engleske protivnika koji je tvrdio da uživanje kruha od pšeničnog brašna i Grahamova kruha od mekinja u prevelikim količinama prouzročuje upalu debelog crijeva. pogrešne navike. to predstavlja velik korak naprijed. Catanija sastoji se u njenom učinku izlučivanja. imaju pred očima njenu pogrešnu stranu. Tajna hrane bez škroba dr. postignuto je olakšanje do određenog stupnja. Dr. talijanski liječnik. Ona olakšava izlučivanje.

Izlučivanje je na djelu. Karakterističan i poučan je sljedeći eksperiment. čovjek se osjeća bolje. repom. Olakšava. Sirovo voće i povrće. Njegova teorija glasila je da možete jesti svaku vrstu hrane koliko vam drago. To je hrana bez sluzavosti! Hrana bez sluzavosti kao ljekovito sredstvo sastoji se od sirovog povrća zbog njegova pročišćavajućeg svojstva. što znači da će se škrob u najmanju ruku barem djelomično pretvoriti u probavni glutin i grožđani šećer.u stvari najvažniji sastojak hrane. U istu rubriku mogli bismo uvrstiti dijetu s mlijekom koja i najnaprednije stručnjake za post i prehranu dovodi u zabludu zahvaljujući ponajprije svojim. zove se Salisbury-kura. Fletcherizam Amerikanac Horace Fletcher stvorio je kompletan dijetetski postupak liječenja kojeg je s velikim uspjehom primjenjivao na sebi i drugima. a to je grožđani ili voćni šećer^pa makar jeo dovoljne količine voća. Možete na dan pojesti samo jedan sendvič i riješili ste se svih briga. ali 106 Schrothova kura Schrothova ili takozvana "suha kura" koju je osnovao najveći pionir prirodnog liječenja u biti je također jedna 107 . Jedna druga. ljepljivi proizvođač sluzavosti. Ostavite limun nekoliko minuta na umjerenoj temperaturi i on će postati sladak poput naranče . jednom na dan. te po vlastitoj želji razne salate . pomoću čega bi u ozbiljnim slučajevima lakše došlo do umjerenog izlučivanja. Ali svi pacijenti koji se hrane mlijekom prije ili kasnije opet pate od silnog začepljenja. poglavlje). Po mom mišljenju pogrešno je jesti sirov krumpir. i zato nije čudno daje sam Fletcher umro uslijed ozbiljnih poteškoća na tim organima. Po istom načelu mijenja se i svako povrće za vrijeme pečenja te proizvodi grožđani šećer koji u sebi sadrži nekad više a nekad manje škroba. a životno važni organi se oporavljaju. Tajna je jednostavna: to je prikrivena kura posta.sve je to idealna hrana za čovjeka. poželjno ostvarenim djelomičnim uspjesima. on će postati gorak. ciklom. ili ako ga kuhate. opterećenja u čovječjem postrojenju postaju znatno manja (usporedi 6. svaki zalogaj morate žvakati 10 do 15 minuta. ako se tako nastavi duže vrijeme. i ništa drugo. od kojih se svaki sastoji najmanje od tri dijela.vi ste proizveli grožđani šećer. To je jedno od najvažnijih načela "ljekovite hrane bez sluzavosti". nadomjesti s nekoliko litara mlijeka (tekućine). po svom djelovanju također prikrivena kura posta. u mnogim slučajevima. Mnogo je bolje uzimati te namirnice brižno pečene ili kuhane. budući da je mlijeko prvorazredni. Isto se događa i s mrkvom. poboljšava. točka koju su zagovornici sirove hrane u potpunosti previdjeli. dolazi do začepljenja crijeva uslijed nedostatka čvrste hrane. Želudac i crijeva imaju pauzu mirovanja kao za vrijeme posta. sirovo žito i sirov grašak. No. Mali komad bifteka i malo tosta. ali i od pečenog povrća te pečenog i dinstanog voća kao manje agresivnog sredstva za rastvaranje otrova i sline. Tajna se sastoji u tome: kad se tri "redovna" obroka na dan. cvjetačom itd. Ali ako ga držite predugo u pećnici. ali ne liječi savršeno. tijelo djelomično izlučuje otpadne tvari i u mnogim slučajevima čovjek se osjeća oslobođen od svih poteškoća.

velikog specijalista za prehranu i velikog isposnika (vidi Knjigu postanka). zato jer ne zna i ne razumije da postoji samo jedna bolest . "posta s voćem". Pružite svom tijelu čisti.unutarnja prljavština. onako kako je to predvidjela priroda. to manje se trebamo pribojavati razarajućeg zahvata bolesti. Ja sam također koristio principe te kure u znatno dotjeranijem obliku i u slučajevima kod kojih nije dolazilo do nikakve reakcije na kuru posta u piću ili na hranu bez sluzavosti: Dva ili tri dana jedete isključivo sušeno voće. sluzavost i otpadne tvari koje se mogu i moraju odstraniti iz tijela putem izlučivanja. zato se preporučuje relativno "jakim" ljudima. ali mnogi ljudi koji su tu brzu pomoć češće "uživali". Ta kura urodila bi izvanredno jakim izlučivanjem. protočni krvotok. a poželjno je da se tijekom noći zamota u vlažne plahte. To povlači za sobom silno izlučivanje. dolazili bi u moj sanatorij i ja bih ustanovio da im je srce jako slabo i da im više ili manje nedostaje elastična pokretljivost mišića. Schroth je postizao čudesne uspjehe i postao je svjetski slavan. koja slovi kao "nimalo moderna" još od vremena izraelskog vođe Mojsija. 109 .ali svaki put uzaludno. Jedino uz hranu bez sluzavosti možemo biti sigurni da će se pravovremeno izlučiti nagomilanost otpadnih tvari koje se u našem tijelu pohranjuju tijekom života zahvaljujući pogrešnoj ishrani. a dan nakon toga sočno voće i povrće bez škroba. i ono će bezprijekorno raditi.vrsta kure posta. od dugotrajnih kura posta. samo pomoću "hrane bez 108 sluzavosti" koja se sastoji iz voća i zelenog bilja (salate i zeleni listovi povrća). naravno ukoliko izdržite tu "konjsku kuru". do takozvanih "znanstveno pri­ premljenih" mješavina medicinskih i nemedicinskih dijetnih specijaliteta. Samo čistom suprotnošću hrani koja proizvodi bolest i stvara sluzavost. Što dublje proučavamo prirodne zakone koji upravljaju i vladaju našim zdravljem. Pročitajte još jednom 6. Čovjek ne jede tri dana ništa drugo do suhi kruh. Postoje na stotine drugih dijeteskih kura na "tržištu" i u svako doba je neka nova u modi. Četvrtog dana može uzeti neograničenu količinu laganog vina i malo hrane. poglavlje i odmah ćete shvatiti u čemu je problem. a da ništa ne pije. Čovjek koji traži zdravlje misli da postoji posebna hrana ili poseban sastav hranjivih tvari za svaku pojedinu tegobu te će sve poduzeti .

s hranom bez sluzavosti ili sirovom hranom. zahvaljujući godinama pogrešnom načinu života.ali priroda sama nije nikad u zabludi. "želim imati dnevni jelovnik za svoju specifičnu bolest" (poput liječničkog recepta). U prethodnim poglavljima izložio sam zašto su ti "zaključci" pogrešni i zašto su s vremenom povukli za sobom teoriju o bjelančevinama.nepoznata je laicima za prehranu . Osvrnemo li se nekoliko desetljeća unatrag na sveukupni razvoj. otrovi. Svi laici i svi stručnjaci pokreta o zdravoj prehrani nalaze se pred velikom zagonetkom. i to smatra posve zadovoljavajućim. dio Prilikom kritičkog osvrta na najpoznatije znanosti o prehrani moram priznati da sve te znanosti sadrže u sebi nešto dobro i da su značajno doprinijele napretku u pogledu rješavanja problema prehrane i liječenja bolesti pomoću prehrane. Takvog bolesnika trebamo 111 . kiseline. zbunjeni su i još uvijek u potpunom neznanju glede činjenica da se ljudi obično na samom početku liječenja lošije osjećaju. Bez poznavanja "velike nepoznanice" njihovi zaključci moraju biti pogrešni. malo kasnije teoriju o mineralnoj soli. jakost i toplinu". sve do probavnih smetnji. Životna snaga L (Lebenskraft) = beskonačna snaga K (Kraft) minus opterećenje B (Belastung) . Kad primijeti da je izlučivanje počelo. Priroda će vas držati u zabludi sve dotle dok izbjegavate spoznati činjenice i istine o sebi . Ta "velika 110 nepoznanica" glasi u mojoj formulaciji opterećenje ili B (Belastung). bez obzira na činjenicu da se ljudska prehrana može izračunati pomoću matematičkih i kemijskih formula koje točno govore što treba jesti . sluzavost.sve dok je idealna hrana potisnuta sluzavošću i otpadom koji se nalaze u organizmu. Ponekad se javljaju prištevi i sve vrste bolova. čim se počne s radikalnom voćnom hranom. Opterećenje u bolesnom. Ta velika "nepoznanica" nepoznata je kemijskim i medicinskim stručnjacima nepoznata je prosječnom čovjeku i čovjeku koji traga za zdravljem .nepoznata je uglavnom svim dijetetskim metodama.14. Za laike sirova hrana reagira više ili manje tajanstveno. poglavlje Zablude znanosti o prehrani III. reći će: "Ta hrana mi ne odgovara". a u najnovije vrijeme teoriju o sirovoj hrani. bolesnom tijelu ne uzdrma i primora na izlučivanje. složit ćemo se s činjenicom da su zajedno s napretkom kemije i medicinski stručnjaci došli do sljedećeg zaključka: "Mi sada poznajemo točno sve elemente koji su sadržani u čovječjem tijelu i znamo sasvim točno što čovjek mora jesti da bi se tijelo izgrađivalo. jadikuje bolesnik. da bi proizvodilo životnu snagu. "Kažite mi što bih trebao jesti". da bi se nadomještale istrošene stanice. pokretljivost. Drugim riječima. sve dotle dok sluzavost i otrove u nečistom.otpad. naravno s popratnim poteškoćama. čovjek će i dalje ostati u zabludi pred prirodom. umjesto da shvati kako je upravo zahvaljujući prijelaznoj hrani počelo oslobađanje i izlučivanje starog otpada u tijelu. ali i u prosječno "zdravom" čovječjem tijelu.

nije nikakvo "propisivanje" visokokalorične i hranjive hrane — ne može se uspoređivati s popisom lijekova ili sabranim djelima standardnih dijeta poželjnih za svaku pojedinu bolest. idealne i prirodne čovjekove hrane koja se isključivo sastoji iz voća. "Hrana bez sluzavosti" nije nikakva zbirka različitih jelovnika za svaku bolest. salata i povrća. sluzavosti i otrova. Pokušajte to sami učiniti i pratite ostvarene rezultate.postupak izlučivanja bolesnih tvari. sistematskoj. već je to postupak mijenjanja hrane i poboljšanja hrane . postupak lagane promjene i poboljšanja hrane u smjeru ljekovite hrane. To je proces liječenja kojemu se mora podrediti svaki bolesni čovjek ako želi biti savršeno izliječen. Priroda će svoj dio posla obaviti ako joj pružimo i najmanju šansu. biološki razvijen već kod samog stvaranja svijeta u Knjizi postanka. Hrana "odgovara" njegovom stanju. prirodne hrane za sveukupno čovječanstvo. što bi značilo provesti tjedne i mjesece u nekoj bolnici. riječ je u svakom slučaju o posve različitoj.kao ljekovita hrana koja se ovisno o stanju bolesnika mora sistematski primjenjivati. To je 112 isključivo "proces izgrađivanja i oporavljanja". . "stvoren" na temelju primjene nimalo štetne. otpadnih tvari.uvjeriti da se mora hrabro nositi s privremenim tegobama i da može uistinu biti sretan što će moći nastaviti s dnevnim poslovima umjesto da se podvrgne operaciji. "hrana bez sluzavosti". Prema tome. individualno primjenjivoj. Sada ćete lakše razumjeti zašto je "hrana bez sluzavosti" metoda kod koje svaka promjena u prehrani treba ispuniti određenu zadaću . Vjerujem da vam je sada posve jasno zašto i na koji način se moja metoda razlikuje od svih ostalih. samo što on "ne odgovara" hrani. TO je LJEKOVITA HRANA BEZ SLUZAVOSTI. na­ prednoj metodi "pronalaženja vlastitog puta do zdravlja" koja je gotovo nužno povezana s kraćim ili dužim kurama posta. "voće i zeleno bilje".

koje ne stvaraju sluzavost! On znanstveno dokazuje ono što sam ja otkrio davno prije njega. koje stvaraju sluzavost. iz specijalnog laboratorija za istraživanje živežnih 114 namirnica u njemačkom sanatoriju dr. želite li biti zdravi. orahe. morali biste uz to jesti i voće i povrće bez škroba. Ragnar Berg. ako svoj želudac danomice prenatrpava užasnim mješavinama "sadržajno bogatim živežnim namirnicama" ili "mješavinom sirove hrane" (uvjeren da sirova hrana može sama po sebi vratiti zdravlje). a što on naziva hranom koja ne stvara kiselinu ja nazivam "hranom bez sluzavosti". jednostavno stjecanjem znanja o tome koje živežne namirnice su najbolje te iz kojih vrsta živežnih namirnica se sastoji ljekovita hrana bez sluzavosti. Kasnije ćete sami uvidjeti da se ta uzdrmanost i izlučivanje sluzavosti i otpada pomoću "ispravne hrane" može i mora odvijati pod stalnom kontrolom liječnika ili specijalista za prehranu. kako to većina ljudi zamišlja. ili samo brojnim mineralnim razrjeđivačima (amonijskim sulfatom i superfosfatom. poglavlje Tabele Ragnara Berga Sada vam je jasno da se problem prehrane ne rješava. da svaka hrana koja proizvodi sluzavost. U vidjet ćete kako može biti bezvrijedno i štetno za čovjeka koji traga za zdravljem."štetna" 115 . U prethodnim poglavljima posredovao sam vam znanje o tome što se u čovječjem tijelu događa i što se mora događati ako bolestan čovjek jede samo "najbolje živežne namirnice" ili je na dugotrajnoj kuri posta. Vrlo je značajno i važno znati što on misli o gnojenju živežnih namirnica i njihovu kuhanju. mlijeko i ostalu hranu bogatu škrobom. jaja. na bolesnikovo duhovno i tjelesno stanje. te površinskim prskanjem). Unatoč odbojnosti koju osjećam prema "istraživačima" pripremio sam izbor tabela koje je sastavio jedan od najnaprednijih stručnjaka za fiziološku kemiju. Vi ćete možda biti iznenađeni time što on pomoću znanstvenih analiza odobrava i dokazuje ispravnost moje podjele živežnih namirnica na štetne. dobra svojstva u negativna . ne bi li povezala i neutralizirala štetne kiseline sadržane u živežnim namirnicama koje stvaraju kiselinu. i korisne. On ih naziva pozitivnim i negativnim svojstvima. Gnojenje stajskim gnojem ili čovječjim fekalijama. bez ikakvog plana ili sustava. a sastavni su dio svakodnevne prehrane. Lahmanna. naime. ako jedete meso. ali ne proizvodi kiselinu. mijenja pozitivna. saznati dobra i loša svojstva svake hrane. a njihova vrijednost sastoji se u tome što možemo iz njih točno.15. Njegove tabele su nesumnjivo najbolje od svih postojećih tabela. Vrlo je zanimljivo da velik broj onih živežnih namirnica koje "stvaraju kiselinu" ja nazivam na­ mirnicama "koje stvaraju sluzavost". Bergovi zaključci glase ovako: Čovjek mora koliko je najviše moguće jesti hranu koja sadrži mineralne soli i alkalij. Drugim riječima. bez ikakvog osvrta na bolest. proizvodi nakon ratsvaranja u organizmu i kiselinu. u postocima.

ne znajući da uživanjem u jelu te "savršeno sastavljene živežne namirnice" modernog tržišta "jede zapravo svoj vlastiti put u grob". kao što je šparoga. Hairy Ellington Brook. Pogotovo ako je takav kruh zapakiran u lijepu papirnatu vrećicu. Nemojte misliti da time potcjenjujem Bergovu teoriju. Proizvođači osiguravaju sebi dobit. zajedno s kiselim otrovima. budući da njihovi proizvodi lijepo izgledaju.ili u najmanju ruku smanjuje dobra svojstva. da imaju željenu veličinu i težinu. od djetinjstva pohranjena u organizmu. "pri čemu daje prednost snježno bijelom kruhu. neutralizira i izluči. hrani za izglađivanje koja je rafiniranim mljevenjem izgubila sve mineralne soli" . sadrže manje hranjivih vrijednosti od povrća iste vrste koje nije bilo jako gnojeno. mog učenja o bolesti i kavliteti hrane. Činjenica da se neke živežne namirnice u tim tabelama navode kao "povezujući faktor kiselina" ne mora nužno značiti da ja odobravam njihovo primjenjivanje. I kuhanjem u prevelikoj količini vode također se pozitivna svojstva pretvaraju u negativna. te zahvaljujući tome postižu dobru cijenu na tržištu.. upotreba natrijeva benzoata ili salicilne kiseline (ijedno i drugo su jaki otrovi).To je jedna od najnegativnijih živežnih namirnica u Bergovim tabelama. 116 . Dobra svojstva prelaze u vodu te se vrijedne mineralne soli bacaju zajedno s prokuhanom vodom. može se jasno vidjeti do kojeg stupnja (u postocima) neka hrana doprinosi tome da se sluzavost. Nesumnjivo je da će riba poprskana sokom od limuna ili obrok od povrća koje povezuje kiseline donekle 117 Berg je svojim tabelam dodao sljedeće objašnjenje: "Različitim mogućnostima pretvaranja zdravih živežnih namirnica u otrov pripada i sumporenje suhog voća. dok potrošači preskupo plaćaju tu hranu koja je povrh toga i štetna.kad im se prezentira lijepo. Bergove tabele za analizu živežnih namirnica. Bergove tabele bile su u Njemačkoj objavljene deset godina poslije objavljivanja moje "teorije o sluzavosti". kaže dr. koje u postotku pokazuju pozitivna (ili dobra) te negativna (ili štetna) svojstva.. ali sumporeno voće sjajnog izgleda. ne bi li se konzervirana hrana sačuvala od vrenja. Možete li zamaisliti koliko su ljudi glupi kad im se prezentiraju ogromni plodovi voća i povrće koje izgleda bujno i pređivno . Budući da se danas tlo gnoji više negoli je potrebno. Najopasnije je u tu svrhu koristiti paru sumporne kiseline". dobro "uzdrma". kelj. razrijedi. pokazuju istovremeno koliko kiseline proizvodi neka hrana (a jednako tako i količinu sluzavosti). "Amerikanac jede očima". možete lako shvatiti zašto dobro pognojeno povrće koje brzo raste. Te su tabele ponuđene samo radi usporedbe te valja dobro razmisliti o njihovoj pravoj vrijednosti. cvjetača itd. kupac ga smatra najboljim i spremanje platiti višu cijenu. te je Berg zapravo nenamjerno znanstveno dokazao da je moja "teorija o sluzavosti" ispravna. te postotak mineralne soli alkalijske vrste za ne­ utraliziranje kiselina. Dakle.

11 5.31 5. kad je sasvim zrela. maslačak i kopar sve su to izvanredna sredstva za čišćenje ljudskog organizma.61 8.28 8. za razliku od hrane koja stvara kiselinu.75 19. glazirana Kukuruz Kruh iz raženog brašna Crni kruh Bijeli kruh Graham-kruh Dvopek Kolači iz bijelog brašna Makaroni Povrće/salate Bijeli krumpir Povezuje kiseline Stvara kiseline 51. kozje Mlijeko.58 10.00 38. špinat.66 4.32 2.32 10.18 17.95 6.95 20.33 7. Bergove tabele Ime živežne namirnice Meso Životinjska krv Goveđe meso Teletina Ovčetina Svinjetina Dimljena šunka Slanina Meso od kunića Kokošje meso Juneći jezik Riba Bijela riba Školjke Losos Kamenice Slana haringa Mlijeko i jaja Jaje. žumanjak Mlijeko. majčino Mlijeko.90 22. puno zrno Škrobno brašno Ječam Zob Raž Riža.49 ()0.37 4.54 10. Sto je u nekoj živežnoj namirnici više svojstava koja "povezuju kiseline".00 10.96 5.31 4. kravlje Obrano mlijeko Mlaćenica. negazirana Riža. fino mljevena Pšenica. cijelo Jaje.61 22.89 1.33 17. ovčje Mlijeko.83 2.13 10.27 10.9 118 119 .58 11. Crna rotkva.27 0.66 10.49 8.47 6.52 8.60 Povezuje kiseline Stvara kiseline Ime živežne namirnice Jaje.99 6.69 4. stepka Vrhnje Maslac od kravljeg mlijeka Margarin Svinjska mast Švicarski sii Žitarice Pšenica.25 17. to značajnije je izlučivanje sluzavosti.umanjiti štetno djelovanje.32 5.31 3.36 24. bjelanjak 11.41 12.31 2.65 1.35 2.30 12.25 3.

62 121 120 .00 4.57 4.04 Stvara kiseline Ime živežne namirnice Voće Jabuka Kruška Šljiva Marelica Breskva Trešnja Kisela trešnja Slatka trešnja Datulje.76 4.66 5.8 9.56 5. Povezuje kiseline Stvara kiseline 1.83 13.33 2.61 9.14 11.36 11.59 4.28 1.37 39.80 4. osušene Smokve Grožđe Rozine Maline Naranče Limun Grejpfrut Ananas Banane Masline Suhe šljive Jagode Grožđice Kupine Mandarine .80 1.09 5.81 7.9 4.37 10.09 13.05 4.71 5.77 13.19 9.4 3.33 11.67 0.1 5.15 17.52 18.50 1.33 13.38 30.40 2.80 9.79 5.51 14.93 28. svjež) Povezuje kiseline 10.Ime živežne namirnice Slatki krumpir Celer Cikla Bijela repa Šećerna repa Svinjska mrkva (korijen) Hren (korijen) Mlada mrkva Kupus Crveni kupus Endivija Salata glavatica Rabarbara Špinat Šparoge Artičoke Cikorija Rajčica Tikva Lubenica Krastavci Crveni luk Koraba Cvjetača Cvjetača (gnojena) Maslačak Kopar Poriluk Dragušac Vrtni grah.50 27.18 Orasi Kesten Žir Leća Orah Kokosov orah 4.98 8.12 8. svježi Zeleni grašak (mlad.26 5.2 14.15 15.99 3.6 6.22 9.15 3.31 2.31 11.01 1.43 7.64 17.02 2.01 4.38 3.

šeri Šampanjac Vino. Poznato vam je zašto se nešto i što se to zapravo događa u našem organizmu .5 25. Moje iskustvo staro je više od dvadeset godina. poglavlje 3.58 0.96 3.08 17. ja tu hranu nazivam sluzavom 123 4.71 14.37 5. ako se pažljivo ne primjenjuju.1 .57 18. Poučen tim iskustvom znam daje brižno izabrana i postupno mijenjana prijelazna hrana za svakog pacijenta najbolji i najsigurniji put za početak neke kure. štetne i najštetnije živežne namirnice. razvoja i usavršavanja. a obuhvatilo je u biti izrazito ozbiljne slučajeve svih mogućih bolesti.Ime živežne namirnice Lješnjak Kikiriki Badem Grah Suhi grašak Suhi grah Gljive Soja Raženo brašno Brašno od zobi Kvekerska zob Mekinje od zobi Šećerna trska Kristalizirani šećer Dječja gotova brana Napitci Kakao Čokolada Čaj od listova Paragvajski čaj Kava Cikorija Pivo Englesko tamno pivo Svjetlo pivo Sok od grožđa Vino Vino. Sve dok se primjenjuje djelomično pogrešna hrana (živežne namirnice naše civilizacije).41 9. bijelo kalir'ornijsko Vino. malaško Povezuje kiseline Stvara kiseline 2.21 0.49 5.21 5.99 Prijelazna hrana . pa čak i opasne. "Mlinovi prirode melju polako ali sigurno".39 2.72 8.70 1.1 53. pogotovo kad su u pitanju ljubitelji mješovite hrane. mogu na početku biti štetne. da se miješaju s prljavom slinom i otrovima i tako otrovane dospjevaju u krvotok.6 7.59 1.16 0.65 20.81 26. Nema ničeg neispravnijeg od pomisli da bi desetljećima stara kronična bolest mogla biti izliječena pomoću jedne dugotrajne kure posta ili pomoću radikalne primjene voćne hrane.79 8.što se zbiva s dobrim i lošim živežnim namirnicama u čovječjem tijelu.04 122 .51 0. Priroda radi apsolutno savršeno pomoću evolucionarnih postupnih promjena.00 2. a nipošto pomoću katastrofa.05 3.19 16. s najvišim i najdjelotvornijim svojstvima liječenja.17 28. Čitali ste da čak i najbolje živežne namirnice.08 16. dio U prethodnim poglavljima upoznali ste najbolje.

So~k pijte ujutro posve zasebno.20 i 21). svodi se na to da ne smijete u jednom obroku pomiješati previše različitih živežnih namirnica. Ostat ćete zaprepašteni sveukupnim zbrojem. pričekajte neko vrijeme 124 nakon završenog. te dvije do tri žlice dinstanog povrća (zeleni grašak. Ako je moguće. budući daje probava daleko bolja ako zajedno s jelom ne uzimamo puno tekućine. Ako ste i dalje gladni. Masti bilo kojeg prijekla. može se za doručak. prvi obrok ili ručak trebali biste pojesti između deset i jednanaest sati prije podne. Tome možete dodati sljedeće zrelo povrće: krastavce^ rajčicu. ili salata od svježeg zelja. težak doručak. a drugi obrok. a koju ja nazivam hranom bez sluzavosti. pa tek onda popijte svoj napitak. ili od obojeg (pola-pola). bundeva itd. Ukoliko bi vam to bilo teško podnijeti. Drugo vrlo važno pravilo. (O toj temi opširije ću govoriti u poglavljima 18. zelje itd. pojesti svježe zrelo voće. Dozvoljeno je nešto popiti. drugim riječima. pastrnjak.19. Kasnije. prijelaz od hrane koja prouzročuje bolest na hranu koja liječi bolest. Pomoću njega se može izliječiti prilično velik broj lakših bolesti. kako bi ručak dospio u prazan želudac. Za vrijeme zimskih mjeseci može se koristiti konzervirano povrće. mladi luk. mrkva. Juhu bi trebalo izbjegavati. Prijelaz znači laganu promjenu na bolje. ne biste smjeli rano ujutro uzimati nikakvu hranu. Svrha tog menija je ta da posreduje "metlu" 125 . Za čovjeka je najbolje da jede dva obroka dnevno. večeru. možete kasnije opet popiti svježe iscijeđeni sok. hranom koja stvara u čovječjem tijelo veće ili manje količine sluzavosti. zelene mahune ili špinat). svodi se na JEDNOSTAVNOST. Brzina izlučivanja ovisi o količini i svojstvima hrane te se može kontrolirati i regulirati kako to najbolje odgovara stanju pacijenta. možemo na primjer umjesto doručka -u hladnim zimskim mjesecima pripremiti kašu od različitog povrća. ako se ne može nabaviti svježe. Takav "plan bez doručka" je itekako značajan. ukoliko želite zdravo jesti. samo što ćete se umjesto octa poslužiti limunovim sokom. nisu prirodne i ne bi ih trebalo jesti. Prohtije li vam se kada jesti mast. uključujući i maslac. možete po svom okusu načiniti umak za salatu. cikla. kad se želudac očisti. pa čak i četiri obraka.hranom. Ostatak obroka trebao bi se sastojati iz pečenog ili dinstanog povrća kao stoje cvjetača. repa. Ako ste naviknuti na čaj ili kavu. Ako želite. Poželimo li neki topli napitak. možete pojesti jedan mali pečeni krumpir ili krišku prepečenog kruha od posij a ili punog zrnja. NEMOJTE NIKAD PITI ZA VRIJEME OBROKA. Želite li postići dobre rezultate. I ništa više. najbolje je da na krišku kruha namažete maslac od kikirikija ili neki drugi maslac od orašastog voća. luk. kao što je špinat. Miješajte zelene mahune ili špinat s naprijed opisanim sastojcima salate od zelja i sirove mrkve. Probajte jednom izbrojiti različite sastavne dijelove nekog prosječnog obroka. nipošto prije pet ili šest sati poslije podne. ali samo toliko da popravite okus. Najgora i nadaleko najnezdravija navika jest obilan. salatu glavaticu ili zelene listove celera i drugog povrća. a najbolje je popiti svježe iscijeđeni sok od voća. iako količina tih obroka može biti dovoljna za tri. Meni za prva dva tjedna Ručak: mješana salata iz sirovo naribane mrkve.

Ukoliko na samom početku osjećate neodoljivu želju za mesom . Slijedi slata od povrća (salata 126 Ručak: Voće kao u prethodnim menijima.za mehaničko čišćenje probavnog trakta. kao što je predloženo u prvom meniju. Meni za treća dva tjedna Ručak: U ljetnim mjesecima mora se sastojati isključivo od voća . te ukoliko ste još uvijek gladni. M e n i za druga dva tjedna Meni za četvrta dva tjedna Ručak: Za početak pečena jabuka. valja izlučivanje usporiti uzuimanjem kruha ili krumnpira nakon pojedenog povrća. dinstano ili svježe. salata od povrća. Kuhanjem povrća uštedjeli ste deset do petnaest minuta na vlaženju salate umakom. pečeno. a izostavite voće. Večera: Miješana salata. kao u prvom meniju.i to samo od jedne vrste voća. dinstane suhe marelice. ili sirov celer. pričekajte deset do petnaest minuta i uzmite nekoliko listova salate ili neko drugo povrće. Takav obrok mogli biste nazvati "Ehretovom kombiniranom standardnom sala­ tom". a nakon nje slijedi pečeno povrće. Nakon toga slijedi svježe voće. 127 . ili malo salate od hladnog zelja). ali u neznatnim količinama. metlu koja se sastoji iz velikih količina sirovog. može se sušeno voće pomiješati i s malo oraha. zajedno s jabukama i narančama. Ako mislite da prebrzo gubite na težini.jedite tog dana samo povrće. Malo kasnije slijedi ohlađeno kuhano povrće.pola) dinstano voće. Zimi se može jesti sušeno voće. "unutarnjom metlom" o kojoj smo tako često govorili. kao što su na primjer šljive. bilo kuhano bilo sirovo. Maslac treba na svaki način izbjegavati. glavatica i krastavci. pečenog i dinstanog povrća koje ne sadrži u sebi škrob. Večera: Pečeno ili dinstano povrće. a koja je itekako važna za ispravno izlučivanje pohranjenih otrova kojih se trebamo osloboditi za vrijeme generalnog čišćenja svog tijela. nasjeckanih i po vlastitom okusu zaslađenih medom. Večera: Za početak uzmite voće. zamijenivši ga u prijelaznom razdoblju maslacem od povrća ili orašastog voća. prepečena kriška kruha od posija ili punog zrnja. ili još bolje. rozine ili datulje. Banane su poželjne za želudac koji nije previše opterećen "sluzavošću" i kiselinama. kašu od jabuka. jabučna kaša ili neko drugo dinstano voće. Ukoliko to najočetku nije dovoljno. Večera: Pomiješajte (pola . dinstane suhe breskve ili dinstane suhe šljive s malo sira ili s nekoliko zrelih banana.jaku požudu koja se vratila i kojoj ne možete odoljeti . smokve. Nakon deset ili petnaest minuta mješana salata. kakvu sam predložio u prvom meniju.

Neočekivani doživljaj silnih bolova rađa u čovjeku jaku. Izuzetak su domaće životinje koje su civilizirani ljudi učinili žderačima mješovite hrane. Prirodna pomoć kod izlučivanja. Idealna te istovremeno za čovjeka najprirodnija hrana jest određena vrsta svježeg sezonskog voća. dobivam stalno pitanja vezana uz "Knjigu o prehrani" ili. Povećavanjem rastopljenih i rastvorenih otrova ta hrana prouzročuje "neugodne" osjećaje . Svi se pozivaju na "znanstvenu prehranu". Životinje koje žive na slobodi. Ijepljivh tvari. No. na nezdravu hranu koja mu je nekad bila najdraža. sastoji se u tome da pojedete nekoliko sušenih šljiva prije nego što ćete pojesti drugo voće. negoli s pripremljenim obrocima od miješanog voća. u najmanju ruku. obično izgubi povjerenje u nju čim nastupi prva kriza. ne vjeruju u hranu od voća ili hranu bez sluzavosti vrlo je jednostavan. 129 . Nijedna životinja ne jede istovremeno više različitih vrsta jela niti pije između pojedinih zalogaja. Zato jedite one živežne namirnice za koje ste sami uvjereni da vam najviše pomažu kod izlučivanja. bez obzira bio bolestan ili zdrav.pa je prema tome posve naravno da svojim prisustvom u krvotoku pobuđuju u pacijenta nedoljivu želju za starim navikama. pomognite sebi klistiranjem ili nekim prirodnim sredstvom čišćenja. ne jedu nikakve "složene" obroke. dio Specijalni prijelazni recepti Budući da sam poznat kao "stručnjak za prehranu".II. neodoljivu želju za povratkom na staro. Tko jednom pokuša s tom ljekovitom hranom. na primjer. kao i obični laici. Ako prije spavanja nemate redovnu stolicu.to je činjenica koja nikad ranije nije bila potpuno shvaćena i objašnjena. To se može objasniti činjenicom daje priroda otpadne tvari takve hrane upravo izlučila u krvotok . sluzavost i otrovi. koja će nesumnjivo biti kod vas vrlo djelotvorna. kad uz jako izlučivanje istovremeno dospijeva u krvotok velika količina oslobođenog otpada. Neke živežne namirnice pokazuju se pod određenim uvjetima kao osobito jaka čistila. pa čak i zagovornici prirodnog liječenja.Odgonetnuta zagonetka 17. ili pak jednim i drugim. uz zbirku recepata i obroka sastavljenih od hrane bez sluzavosti. Želim vas još jednom podsjetiti da ovce u divljini tijekom cijelog života ne jedu ništa drugo osim trave. ali je vrlo malo onih koji prehranu proučavaju u skladu s prirodom. Vi ćete nakon uzimanja prijelazne hrane vrlo brzo primijetiti da se osjećate mnogo zadovoljnije i sitije s jednom vrstom voća. a nema iskustva. Objavljene su mnoge knjige poznatih stručnjaka za prehranu. Zbog toga je vrlo važno da svaki obrok ljekovite hrane što prije napusti tijelo putem izlučivanja. poglavlje Razlog zašto liječnici općenito. 128 Prijelazna hrana .

Dodajte jednu trećinu fino narezane vrlo zrele banane i nekoliko rozina ili na komadiće izrezane suhe smokve. mogli biste povremeno isprobati recept koji vam nudim. a pola jabučne kaše zaslađene medom. ako se uzimaju duže vrijeme. lako je obrok prilično bogat. Za slab želudac: Uzmite kao osnovu dvije trećine naribane ili narezane sirove mrkve. kojeg muče kiseline i sluzavost. dinstanim suhim šljivama ili zašeće­ renim marelicama. a manje povrća. Oboje izlučuju. mrkva i cikla. Zamjena za "pravi obrok" Prije ili za vrijeme krize. Može se primijeniti i naribani celer ili naribana cikla. ako rade previše intenzivno. salata glavatica. Nikakve orahe ili žito. 2. sustavno i kontrolirano. i zato bi moglo biti štetno. 130 . Ako ste neobično gladni. naribane jabuke (s korom). Na početku uzmite dinstano voće ili barem pola . Tu i tamo možete se poslužiti naribanim orasima ili maslacem od oraha. Općenito važi pravilo da je najbolje kombinirati tri vrste. ili odmah nakon nje. Voćna kiselina oslobađa otpadne tvari i stvara plinove. Za želudac u malo boljem stanju.takvo stanje može nastati tek kad je vaše tijelo potpuno čisto. Evo jednog primjera: 1. vrlo brzo će vas zasititi zrele banane ili banane koje samo što nisu sazrele. Da bi povećali učinkovitost tog spoja kao faktora izlučivanja sluzi i otrova dodajte nekoliko rozina. "Poboljšano" povrće U jednom obroku trebalo bi se primijeniti samo jedno kuhano povrće. uzmite više voća. Može se pojesti hladno ili toplo. a vrlo malo voća. ipak je manje štetan od uobičajenog "pravog obroka" i vidjet ćete da je vrlo okušan: Uzmite malo naribanog kokosova oraha pomiješanog s kašom od jabuke. Nikad nemojte miješati orahe i vlažno voće. Neka vam jedna vrsta uvijek bude "osnova" ili baza. nekoliko komadića narezanih suhih smokava. kako bi se postupak liječenja mogao provoditi razborito. Preporuča se češće koristiti sirovo povrće kao "metlu". ali je mrkva najbolja. prosječan želudac: Uzmite kao podlogu dvije trećine narezane ili naribane jabuke. ili kad osjetite jaku želju za pogrešnom hranom osobito bogatom masnoćom. ili prosječan želudac. Tijekom prijelazne prehrane primijenjujem sastavljanje obroka iz kuhanih. dinstanih ili pečenih živežnih namirnica. voćni šećer izaziva vrenje otpadnih tvari i također stvara plinove. Za slab želudac. Za malo bolji. samo što su te namirnice bogate bjelančevinama te proizvode sluzavost i kiseline. uzmite meni s više povrća. pomiješano sa zelenom salatom i sirovim povrćem. med ili voćni žele. na primjer pola sirove. jednu trećinu nasjeckane mrkve (ili cikle ili celera). 131 P o v r ć e i voće Poučen svojim iskustvima tvrdim da se s voćem mogu dobro kombinirati celer.pola.

da se izgubi ljutina hrena. Naribani hren pomiješan s medom. Ja se razlikujem od "zagovornika" sirove hrane po tome što mislim da kalorična vrijednost nema kod ljekovite hrane nikakvu vrijednost. Dvije trećine hrena i jedna trećina meda ili po vlastitom okusu. iako su post i ljekovita hrana potpuno zakazali. a mineralne soli ne podliježu rastvaranju i izlučivanju. vi ćete osjećati neprirodnu žeđ. vi ćete za vrijeme uzimanja prijalzne hrane ponekad osjetiti silnu žeđ. po želji. polako dinstaju uz malo vode. a još bolje je ako se pažljivo peku. ne može za vrijeme uzimanja prijelazne hrane biti osobito štetna. cvjetača. Naribajte koru od jednog limuna i dodajte je soku. Svaka salata s maslinovim uljem i sokom od limuna po vlastitom okusu vrlo je jednostavna i dobra. Voćni sokovi. Tu se u stvari radi istovremeno o poboljšanju i koristi. Recepti za izlučivanje sluzavosti 1. može se na isti način pripremiti te jesti sama kao salata. Napitci Iako se ne primjenjuje kuhinjska sol. jako slane. Žlica maslaca od kikirikija ili oraha rastopljena u vodi uz dodavanje malo soka od limuna. Dok se te tvari nalaze u krvotoku. zato jer su otpadne tvari neprirodne hrane. Obična rotkva. a osobito crna rotkva. Zasladite po vlastitom okusu medom ili voćnim želejem. Kuhana rajčica ili dobra juha od rajčice pomiješana s umakom za salatu može samo doprinijeti tome da vam "prijelazna hrana" bude slasna. koja se u ranijem životu jela poprilično zasoljena. Dodajte tome.Ako se kelj. To znači da se ugljikohidrati pretvaraju u grožđani šećer. luk itd. Recept: Uzmite sok i meso od četiri limuna. Umak za salatu Svaki čovjek ima osobni okus. mrkva. te se može jesti. otvrdnulu sluzavost i m o k r a ć n u kiselinu Pomoću recepta kojeg ovdje predlažem jednom sam liječio gospođu koja je nakon šest godina posve ozdravila 132 od tjelesne uzetosti. Zimi se može uzimati konzervirana hrana kao nadomjestak za svježu. 2. Rozine. Med čini mješavinu manje kiselom i gorkom. smokve ili orahe treba zajedno sa sirovim zelenim lukom istovremeno dobro sažvakati. Razrjeđivači za staru. tako da ste ocat zamijenili limunom. Za postizanje dobrih rezultata ne mora se to jesti kao zaseban obrok. i sluzavost koja se sada vraća u krvotok. Rotkva. nasjeckanog zelenog luka. sadrži u sebi iznenađujuće mnogo mineralnih soli. postaju mnogo slađi. a posebno crna rotkva. Neka mješavina malo odstoji. ako ste je poželjeli. Vrlo je važno da pacijent za vrijeme uzimanja prijalzne hrane u njoj uživa sve dok se njegov okus i stanje ne poboljšaju. cikla. Med se upotrebljava samo zbog ublažavanja ljutine hrena. repa. zapravo je vrlo jednostavan recept. Majoneza koju ste sami pripremili. Hranu nije mogla uzimati zato jer joj je želudac bio pun sluzavosti. 133 .

budući da su iz menija isključene sve živežne namirnice koje stvaraju bolest. ako nije preslatka. osobnom primjeru ispravno rasuđivati. i 4. prouzročena medikamentima otrovanim tijelom. Sok od kiselog ili kiselkastog voća daje vrlo dobar napitak. razborito preporučena i prilagođena 134 . Njima je i dalje nepoznata istina koju ste mogli naučiti u prethodnom 135 N a d o p u n a prijelaznih recepata i menija Pored posebno propisanih menija za pacijente koji su na osobnoj obradi postoji u mom sanatoriju i jedan "standardni meni": Ujutro napitak. Funkcija liječenja. odatle velika želja za ljekovitim obrocima i mješavinama. za svaki pojedinačni slučaj. postupka koji tijelu omogućuje oslobađanje od bolesti. pa čak ako vaš liječnik ne zna točno gdje se te tvari nalaze (vidi 3. "operacija bez noža". kao što se to radi kod svih ostalih metoda liječenja i terapija bez tvorničkih lijekova. tako da se meniji "mijenjaju". Večera: Povrće koje ne povlači za sobom sluzavost ili je povlači u vrlo neznatnim količinama. odstranjuju i izlučuju otpadne tvari iz tijela te na taj način liječe i njeguju tijelo. Doprinose izgrađivanju i stvaranju posve novog. sastavi pojedinih obroka. kao što se to čini pomoću lijekova. Ručak: Jedna ili dvije vrste voća. svaka "stara. ukoliko se žele postići dobri rezultati. počinje u većini slučajeva odmah i mora se nužno provoditi tjednima. Većina naprednih liječnika Čak se zanosi mišlju da je nekoliko menija i sastavljenih obroka za nekoliko dana sve što bi čovjek trebao znati. poglavlje). poglavlju. Ta nova krv odstranjuje i konačno nepogrešivo izlučuje sve bolesne tvari. uz stalni nadzor i kontrolu. Nove živežne namirnice uznemiruju i rastvaraju. Meniji. kako je opisano u 18. postupak čišćenja i izlučivanja. Takva prehrana dovodi čovjeka za kojeg se ne može reći da je bolestan u jedno znatno bolje stanje. mješavine i recepti. Kavu od žitarica. pa čak i laganiju pravu kavu. međutim. savršenog. već klinička terapija pomoću ljekovite hrane koja mora biti promišljena. pogotovo ako ste bili ljubitelj kave. Znanje sadržano u ovom poglavlju dovoljno je da bi čitatetlj mogao na vlastitom. kronična" ili ozbiljna bolest. Ta hrana liječi svaku bolest. a ne potiskivanje ili zadržavanje bolesti. Najbolja je jabučnica. mora se liječiti sustavno pomoću svakodnevnih menija za svaki pojedini slučaj. zacijelo bolje ublažuju žeđ od vode. Pacijent očekuje da će mu ispravna hrana odmah pomoći. prirodnog sastava krvi. Mogu se pojaviti lakše neugodnosti ove ili one vrste. Metoda liječenja pomoću hrane bez sluzavosti NIJE svjetonazor poput vegetarijanstva ili pokreta za sirovu hranu. možete u prijelaznom vremenu piti u umjerenim količinama.eventualno zaslađeni s malo meda. pa čak i mjesecima. nisu ništa drugo do terapeutska pravila takozvanog samoliječenja tijela. "ubrzavaju" ili "usporavaju" sukladno promjenjivom stanju pacijenta.

poglavlju. rastope te izluče preko krvotoka. Recepti za hranu koja povlači za s o b o m tek neznatne količine sluzavosti Ako se nakon nekog obroka pojede hrana koja sadrži u sebi malo škroba. takva hrana ne povlači za sobom velike količine sluzavosti i može se lako neutralizirati jačim ili slabijim rastvaranjem ljepljivih svojstava škroba. Isto vrijedi i za dorbo prepečeni tost. Sirove žitarice. To se ne može postići za svega nekoliko dana. Bacite vodu u kojoj se riža natapala. Stoga ne mogu imati nikakve slutnje o tome što se dešava i što se mora dešavati u čovječjem organizmu kad se prvi put u životu pacijenta desetljećima nagomilavane otpadne tvari i otrovi uzburkaju. kad god ih poželimo. naime. malo naribanih jabuka i šaku naribanih oraha.pola) sa siroviom. a rižu možete dinstati ili peći. voda vrlo ljepljiva i sluzava te ima neugodan miris). pomiješajte smjesu (pola . obnovljenim i pomlađenim funkcioniranjem vašeg tijela. dodajte tome onoliko finog brašna koliko je potrebno za tijesto. tako da ćete jednostavno pojesti nekoliko dobrih obroka i poželjnih kombinacija živežnih namirnica. naribanom mrkvom. savršeno preobraćenim. Najbolji je za jelo kad odstoji dva do tri dana. treba najprije malo propržiti. Što je krumpir bolje pečen. Pecite kruh polako i temeljito. da su sve dosadašnje predodožbe o hrani i prehrani pogrešne. To se može ublažiti na taj način daje ostavite preko noći u vodi (primijetit ćete daje 136 137 . to je bolji za probavu. da su njihove fiziologija i patologija pogrešne u samom temelju. Recept za kruh koji ne stvara sluzavost Umijesite grubo brašno iz posija ili grubo samljevenog zmja. Vi morate jasno spoznati i shvatiti da vašom promjenom prehrane po propisima ove metode započinjete s posve novim. i vidjet ćete da djeluju kao dobra metla za probavni trakt. Riža je veliki proizvođač sluzavosti. ili ako je dobro zapečen. daje istina upravo nešto suprotno od njihovih predodžbi. iako sadrže u sebi nadražajna sredstva. te po želji nekoliko rozina.

Ako volite rajčicu. Idealan meni za čovjeka 139 . Kad se umak uslijed miješanja stvrdne. pa čak i knjige za sirovu hranu. po želji malo ili maslinova ulja ili biljne crveni kupus i nekoliko te narezane slatke paprike. i ako želite. Crveni ili bijeli kupus s crvenim lukom pečen ili propržen na masti s umakom od rajčice vrlo je slasno jelo. poglavlje Prijelazna hrana . Slično slasno jelo može se pripremiti s cvjetačom. na kraju kuhanja nekoliko posolite i popaprite. četvrt čajne žličice meda i četvrt čajne žličice paprike. možete saftu dodati i jednu rajčicu. Dadajte po vlastitom okusu sok od limuna. kojih ste se u međuvremenu dakako odrekli. Francuski umak: Miješajte čajnu žličicu soka od limuna. Ovdje vam nudim kuhane standardne mješavine. možete mu dodati i malo češnjaka. 138 Dinstajte na vrlo malo vode masti grubo narezan bijeli ili glavica narezanog crvenog luka a ako je sezona rajčice dodajte narezanih rajčica. dodajte razmućenom jajetu nekoliko kapi hladnog ulja za salatu i nastavite mutiti. Ako opet podlegnete proždrljivom načinu prehrane i jesti hranu kakvu propisuju vege­ tarijanske kuharice. četiri žlice ulja. Naravno da će kod potpune primjene hrane bez sluzavosti nestati želja za kuhinjskom soli a time i neprirodna žeđ. mrkvom. crvenom ciklom s listovima itd. kombinacija hladnog zelja i mrkve može se smatrati standardnom prijelaznom hranom. Majoneza: Razbijte jedno jaje i vrlo pažljivo ga mutite pet minuta.Recepti za kuhana jela bez sluzavosti 17. Misao vodilja kod pripremanja takvog jela mora se odnositi na što bolji način pečenja. pečeno meso i dr. dio Kao što sam već napomenuo. sol i papar. kako biste povremeno imali nadomjestak za kotlete. Posebni prijedlozi uz moju "kuharicu" Vjerojatno ste primijetili da su svi moji meniji i recepti iznenađujuće kratki. dodajte mu ostatak ulja. Konzument miješanog škroba ne može tu hranu podnijeti bez soli.III. "Otrovna" kuhinjska sol je dobar razrjeđivač sluzavosti. Hrvatski gulaš od povrća Vegetarijanski recepti Poboljšani recepti umaka za salatu Sastojci su manje škodljivi od hrane koja stvara sluz. Četvrt čajne žličice ulja dobro promiješajte sa suhim dodacima i dodajte tome sok od limuna. vi se nikad nećete do kraja izliječiti.

Međutim. nema nikakvog miješanja namirnica. čime se usporava izlučivanje. kako bi se izlučivanje pomoću obnovljene krvi vršilo sve dublje i dublje u sveukupnom sustavu tkiva. za mnoge pacijente može takva hrana biti previše agresivna. Mnogi vrlo ukusni meniji mogu se pripremiti miješanjem kuhanog povrća ili u kombinaciji kuhanog i sirovog povrća. Uvijek uzmite najprije voće. No. kad se iz vašeg tijela izluči najgrublji otpad. unatoč brojnim zamolbama. Životno važna prehrana nije jedina svrha koja se mora najprije ispuniti. 141 . Kasnije. radi se ponajprije o odstranjivanju i izlučivanju otpadnih tvari. postoji opasnost da u vašem krvotoku ima previše sluzi i vjerojatno nekih lijekova koje ste ranije uzimali. 140 Napomena: Prof. kod pripremanja obroka moramo uvijek imati na pameti veliku istinu daje idealna čovjekova prehrana mono-prehrana i da miješana prehrana lako dovodi do prežderavanja. To ljekovito svojstvo ima u najvećoj mjeri svježe voće. već samo sirovo ili kuhano povrće. mora se prehrana. Zato ja na početku uvijek preporučujem kuhano ili pečeno voće.. Najmanje 30 minuta mora proteći između jedenja i pijenja.. kao i proces liječenja. Primijetili ste da sam u prijelaznoj hrani djelomično primjenjivao kuhanu hranu i daje na početku prevladavalo povrće. i to u sezoni kad dozrijeva. Pričekajte deset do dvadeset minuta prije nego počnete s jelom povrća. Ehret ne bi imao ništa protiv." Mi duboko vjerujemo da prof. No. Povrće djeluje mehanički i slabije izlučuje. Ehret nije. da bi sigurno dozvolio da u ovom izdanju ipak navedemo nekoliko recepata. navodeći ove razloge: "U prirodi. 1. trebala bi biti vašim obrokom. i vi ćete se glede sitosti bolje osjećati. vi morate najprije svoje tijelo temeljito očistiti od otrova. takvo stanje ne može se postići preko noći. Ovdje vas želim još jednom podsjetiti da nijedna životinja u slobodnom prostoru ne jede "miješanu hranu". u životinjskom carstvu. sluzi ili otpadnih tvari. i to u sezoni njegova dozrijevanja. davao nikakve recepte. Idealna i najprirodnija vrsta jela je mono-prehrana. već naprotiv. budući da ima ljudi koji podnose kuhano i pečeno voće. Svaka tekućina (uključujući i juhu) otežava ispravnu probavu obroka. U narednim poglavljima vidjet ćete kako se mora provoditi kura posta. Za vrijeme jela nemojte piti. To je nesumnjivo jedan od razloga zašto je "kura posta pomoću voća" na lošem glasu. Usporite izlučivanje na taj način što nekoliko dana nećete jesti nikakvo sirovo pa ni kuhano voće. S tom mišlju na pameti i u nadi da su mnogi ljudi uvjereni u ljekovitost Ehretove metode. Svrha takve hrane sastoji se u tome da uspori izlučivanje. 2. Kad god se loše osjećate.jest "mono-prehrana" koja se sastoji iz jedne vrste voća. sve više ograničavati na stroge propise. pošto dobro znamo koliki je danas interes za Ehretovu metodu. pogotovo za salate. soje to terapijski post i kako se "hrana bez sluzavosti" ispravno povezuje s postom. a ne podnose iste sorte voća u sirovom stanju. objavljujemo nekoliko uzoraka menija kao primjere za sastavljanje i pripremanje obroka. Probava zrelog voća uobičajeno počinje nekoliko minuta nakon jela. Jedna vrsta svježeg voća.

Sušeno voće . šljive . Prelijte maslinovim uljem i sokom od limuna te dobro promiješajte. šalica fino narezanog zelenog luka. Nikad ne jedite orahe zajedno s voćem. 7. daleko bolje od isključivo voćne hrane. Dodajate dvije žlice soka od limuna i tri žlice majoneze. kruškom i drugim voćem. orasi će voće učiniti teško probavljivim. nekuhano. rozine. Servirajte na listu salate. Desetminutna pauza pruža obitelji priliku za razgovor o događajima dana . Valja ga dobro i temeljito sažvakati. to bolje. Vaš apetit odredit će količinu koju ćete pojesti. 4 šake fino narezane rotkvice ili rotkve. 143 Prijedlozi menija Sir pomiješan s jabučnom kašom. 4. Ne jedite previše. jabukom. Za pečenje uzmite primjerenu biljnu mast umjesto maslaca. Majka priroda traži umjerenost u svim stvarima. pa čak i u kombinaciji s kuhanim voćem. šalica narezanih krastavaca. koje je upravo u to vrijeme zrelo. 4 nasjeckane rajčice. Potom je pecite u pećnici. mrkva. pola Šalice fino narezane zelene paprike. Ostavite 15 minuta stajati. Tri različite vrste trebale bi biti sasvim dovoljne. Servirajte s maslinama ili rotkvicama. 2 šake sitno isjeckanog peršina. Voćni šećer pomaže kod probave oraha.Za liječenje je prirodno. Po želji možete dodati malo majoneze. Pečena cvjetača Cvjetaču kuhajte dotle da ostane napola kuhana. Dobro promiješajte. dok ne poprimi smeđkastu boju od pečenja. četiri ili pet bilo bi već previše.može se jesti s orasima. šalica fino nasjeckane rotkvice. pola šalice narezane rajčice. Po želji dodajte tome rozine. Ako jedete orahe zajedno s narančom. 5.3. sitno narezane. Miješajte samo neke vrste. Čovječja hrana su plodovi voća i zeleno bilje (Knjiga postanka) . Priroda nas uči jednostavnosti. Recepti za salate Salata od prirodnog miješanog povrća Velika zdjela salate glavatice. pola šalice sitno nasjeckanog peršina. Prelijte je umakom po želji i servirajte vruću. Obroci od voća smiju se sastojati najviše od dviju vrsta. salata glavatica). Što manje miješane hrane. zeleno lisnato povrće (peršin.i nemojte zaboraviti da smijeh pomaže kod probave. 6. Svibanjska salata Velika zdjela nasjeckanog zelja. 142 . celer. datulje.smokve. i to sezonskog voća.

Servirajte na velikom listu salate. Dodati maslinovo ulje i sok od limuna. Hrvatska salata od kupusa Šalica grubo nasjeckanog celera. četvrt šalice sitno nasjeckanog peršina. šalica narezanih kuhanih mahuna. Dodajte mu limunova soka da omekša i ostavite ga najmanje sat vremena da mekša. Umak prema vlastitom okusu. četvrt šalice fino nasjckanog luka. Potom dodajte dvije žlice majoneze. Napunite kuhane sušene šljive sirom. šalica nasjeckanog celera. Načinite mješavinu ananasa. šaka rozina. grejpfruta i trešanja u jednakim dijelovima. Odrežite gornji dio i izdubite unutrašnjost jabuke. Dodajte sok od limuna. Pola šalice rozina prethodno namačite otprilike dva sata. Voćna salata (servirana na kori od jabuke) Potražite velike i lijepe jabuke. Pola šalice fino nasjeckanog celera. Salata od m r k v e i rozina Dvije šalice grubo narezane mrkve.Salata od j a b u k a i celera Salata od punjenih šljiva Dvije šalice na kocke narezanih jabuka kojima se dodaje limunov sok da zadrže svježu boju. Dobro promiješajte. dvije žlice majoneze. celer i hladnu kuhanu mrkvu ili grašak. Servirajte na listovima salate. Dodajte dvije žlice limunova soka i ostavite 10 minuta stajati. Pospite s naribanim brašnom od kokosova oraha. Ukrasite obrok narezanim pimetom. Dobro promiješajte. šalica fino narezane zelene paprike. Servirajte na velikim listovima salate. šalica fino nasjckanog kelja. Servirajte na listu salate zajedno s majonezom. Potom mu dodajte narezani luk. Dobro promiješajte i dodajte majonezu. 145 144 . zašećerite je medom i tom mješavinom ispunite unutrašnjost izdubene jabuke. Salata od kelja Dvije šalice narezanog kelja. Dodajte dvije žlice majoneze. žlica narezanog pimeta. četvrt šalice usitnjenih maslina. šalica kuhanog graška. Šalica kuhanog korijena mrkve. Dobro promiješajte. Mješana salata iz kuhanog povrća Salata od kupusa Naribajte sirov kupus. U sredinu sira stavite blanširani badem. pola šalice nasjeckanog sirovog celera.

Dodajte majonezu i servirajte na listu salate.Meksička salata od kupusa Salata od šparoga Dvije šalice fino narezanog crvenog kupusa. Pomiješati s majonezom. fino narezan luk zbog okusa. Ljetna salata Šalica nasjeckanog dragušca. Servirati na listu salate. Skuhajte cvjetaču i razrežite na sitne komadiće. četiri mrkve srednje veličine izrezane na kockice. 147 . pola šalice krastavaca. Na dvije šalice cvjetače dodajte šalicu kuhanog graška i šalicu nasjeckanog peršina. Servirati na listu salate zajedno s narezanom rajčicom. šalica crvenih kidney-mahuna. Dodajte na vrh tih hrpica majonezu. Salata od m r k v e i jabuka Šalica narezane mrkve.5 cm. pola šalice fino narezanih datulja. Salata od šparoga i cvjetače Skkuhajte šparoge i razrežite ih na komade od 7. mariniranih u 4 žlice limunova soka. Servirajte s jagodama. Pomiješajte to u jednakim dijelovima. Dodajte po želji majonezu. R u s k a salata Dvije zrele rajčice. 12 blanširanih.5 cm. tanko narezanih brazilskih oraha. Stavite na listove mješavinu salate. Posložite na tu podlogu šparoge. Posložite listove salate u obliku ruže na tanjuru. Salata od cvjetače i graška Skuhajte cvjetaču i razrežite je na sitne komadiće. Dobro promiješajte i servirajte na listu salate. šalica jabuke izrezane na kocke i prelivene limunovim sokom. dvije grančice celera narezanog na komadiće od 2. Dodajte maslinovo ulje i sok od limuna. Skuhajte šparoge i izrežite ih na komade duge 7. pola šalice nasjeckanog celera. 146 Brazilska salata Šalica i pol zrelih jagoda. Ostaviti 15 minuta. Dodajte tome majonezu i servirajte na velikom listu salate. dvije grančice dragušca. pola glavice luka fino nasjeckanog. Dodati maslinovo ulje i sok od limuna. četvrt šalice narezane paprike. pola šalice nasjeckanog celera. pola šalice rajčice.5 cm. pola šalice svježeg ananasa. pola šalice celera. četvrt šalice narezanog luka. Dodajte maslinovo ulje i sok od limuna. Načinite podlogu iz fino narezane salate.

šalica svježeg zelenog graška. Dodati maslinovo ulje i sok od limuna. Nasjeckajte dragušac. 148 149 . Dodajte dvije žlice majoneze i dobro sve skupa promiješajte. šalica nasjeckanog zelja. šalica nasjeckanog luka. pola šalice fino nasjeckane zelene paprike. Salata od naribane mrkve i špinata Šalica naribane mrkve. Dobro promiješati. pola šalice nasjeckanog peršina. Dobro promiješajte. Dodajte dvije žlice majoneze. Waldorfska salata Šalica i pol izrezanih jabuka na kockice. Dvije šalice nasjeckanog špinata. Dodajte sok od limuna i maslinovo ulje. šalica i četvrt isjeckanog celera. Poslužite na listovima salate. drugi sloj špinata i treći sloj naribane mrkve. pola šalice nasjeckanog peršina. Obložite rotkvicom. Servirajte na listovima salate. dvije žlice fino nasjeckanog luka. Na vrhu žlica majoneze i maslina u sredini. Obložite s naribanim orasima. Uzmite prhke. Dobro promiješajte. Špinatu i zelju dodati sok od limuna i ostaviti 10 minuta. šalica nasjeckanog celera. pola čaše soka od limuna. šalica nasjeckanog špinata. šalica narezanog crvenog luka. dvije šalice narezane rajčice. jedna šalica na kocke narezanog hladnog pečenja od oraha. Dobro promiješajte jabuke celer i sok od limuna. šalica nasjeckane rajčice. trpke jabuke. Servirajte na listu salate uz dodatak majoneze. Miješana salata Salata s o k u s o m kokošjeg pečenja Dvije šalice fino narezanog kelja. Salata od dragušca Načinite podlogu od salate glavatice. šalica celera. Servirajte na listu salate. Velika zdjela narezane zelene salate./ Salata za izlučivanje Salata od celera i datulja Nasjeckajte datulje i celer u jednakim dijelovima. Dodajte majonezu. dvije šalice nasjeckanog zelja. Potom na listu salate posložite prvi sloj salate od zelja. Odlijte sok od limuna. Dvije izrezane rajčice. Obložite maslinama. šalica nasjeckanog celera. Salata od luka Dvije šalice narezanog zelja.

Krumpir i 150 . grubo nasjeckanih. 151 K r u m p i r i mrkva lagano zapečeni Dvije šalice krumpira izrezanog na kocke. Krumpir napola skuhati. Odrezak od špinata Svježi špinat i ciklu temeljito oprati. dvije šalice mrkve izrezane na kocke. Servirati se može vruće i hladno. Vegetarijanska zečevina Pola šalice mahuna. Punjeni luk Potražite lijepo oblikovan luk. pola šalice kuhane cikle izrezane na kocke. Prepržite na vrućem ulju šalicu nasjeckanog celera. Špinat iz konzerve može se također primijeniti (bolji je duboko zamrznut špinat). Kuhati ga dotle da bude napola kuhan. nasjeckati. izdubite iz njega unutrašnost. dvije šalice kuhanog ili pečenog krumpira izrezanog na kocke. 2 kuhane glavice luka. Nakon kuhanja odstraniti vodu. Posuti ga francuskim umakom za salatu. Zatim ga ocijediti. Šalicu krušnih mrvica. Ostale sastojke dodati i staviti u pećnicu da se sve skupa zarumeni. povrće nasjeckati. Začinite po okusu. skoro mekan. Mrkvu kuhati u loncu s malo vode sve dok ne omekša. 4 žlice ulja. Pomiješajte to s krušnim mrvicama. Tom smjesom napunite luk. Posložite napunjen luk u vatrostalnu zdjelu i prekrijte ga komadićima luka. Tu unutrašnjost luka sitno nasjeckajte. glavicu crvenog luka grubo narezanog i jednu narezanu zelenu papriku. Povaljajte ih u mrvicama i pecite u maslinovom ulju. Oblikujte okrugle kolačiće ili odreske.Recepti za kuhano povrće mrkvu staviti u tavu na malo biljne masti ili maslinova ulja. Odvojeno kuhati sve dok ne omekšaju. Luk i brašno zarumeniti na ulju i dodati tome dvije šalice vode. Ukrasiti začinima. Stavite sve sastojke u jednu zdjelu i dobro izmiješajte. nasjeckanom paprikom i oguljenom rajčicom. Sve skupa staviti u tavu i peći. Ohladite ga. Pečenja od špinata Špinat dobro oprati. pola šalice kuhanog graška. Zatim kuhati dok sastojci ne omekšaju. nasjeckane. Šalica cikle. Poslužite ih tople ili hladne. srednje veličine. Kuhajte ga dotle da bude napola kuhan. pola šalice nasjeckanog celera. narezana na kocke. Prije serviranja posuti fino nasjeckanim peršinom. pola šalice krušnih mrvica. ohladiti i dodati mu fino nasjeckan luk i celer. Dodajte pola šalice mlijeka i pecite dok ne bude pečeno. 2 žlice bijelog brašna. Odrežite ga na gornjem dijelu. Šalicu kikirikija ili oraha.

Dodati nasjeckan celer. četvt šalice pimeta. premazanu margarinom. Staviti u kalup. Izvadite ih i ogulite. Posložite u tavu. dvije šalice nasjeckane paprike. Dodati narezani luk. Povrće a la King Kuhani glavni obrok iz Nove Engleske Četiri i pol šalice krumpira. procijediti i nasejckati. Prelijte maslinovim uljem i pecite oko 25 minuta. Pečeni patlidžan Patlidžan prerezati na dvije polovice. Povrće naizmjence složiti u tavu za pečenje. Luk narezati. papriku. Zelje narezati na komade od 4 cm. mahune. Kad je sve kuhano. propržene mrvice. sušene gljive 153 152 . pola šalice zelenog graška. Dodajte tome razdrobljeni pečeni krumpir. Luk propržiti. Kroketi od povrća Pripremite podlogu iz proprženog luka. Dvije vezice narezanog celera. cvjetaču. šalica i četvrt mrkve. šalica repe. pomiješajte i servirajte. Primijenjujete li mahune iz konzerve. Zelje se može zasebno kuhati ili se može dodati zelju i repi nakon određenog vremena kuhanja. Iz svake artičoke izvadite nekoliko listova i umetnite u nju po češanj češnjaka. mrkvu i repu izrezati na sitne kocke. Zelje kuhati u pokrivenom loncu oko 12 minuta. Napravite po želji umak od bijelog brašna. odnosno dok ne omekša. Uz što manje vode. Dodati propržene mrvice i peći na umjerenoj temperaturi 15 do 20 minuta. biljno ulje. dvije šalice luka. Posuti mrvicama i peći. Pečena cikla Ciklu i špinat u jednakim dijelovima kuhati. kesten. pola šalice nasjeckane mrkve. Krumpir. Krumpir i luk zajedno kuhati. Začiniti solju i paprom. Zamrznute mahune pripremiti na isti način. paprike i celera. Dodajte mu nasjeckani celer. Potom ih usitnite i dodajte im pečeni luk. Staviti u pećnicu i peći dok ne postanu meke. Izvaditi iz vode. grašak ili ostalo kuhano povrće i krušne mrvice. Dovoljno za 6 osoba.M a h u n e i zelje u tavi Dvije šalice narezanog zelja. Kupa Suey od povrća Prepržite grubo nasjeckani luk. morate ih dobro ocijediti. Servirati na tostu ili kao paštetu. dvije i pol šalice zelja. Oblikujte krokete i pecite ih na ulju dok ne porumene. Sve izmiješati. mrkvu. Pečene artičoke Napola skuhati. pola kile zamrznutih mahuna.

Peći u vrućem ulju. Promiješati. Povrće a la H a m b u r g Prepržite luk i papriku. Panirati i peći na ulju dok ne poprime zlatnu boju. šalica nasjeckanog celera. Kobasice od povrća Punjene paprike Četiri velike paprike. pola šalice narezanog luka. pola šalice proprženih krušnih mrvica. šalica krušnih mrvica. orahe i kukuruzno brašno. propžene krušne mrvice. Šalica narezanog luka. kikiriki i luk. četiri čajne žličice naribanog luka. Opet staviti u rajčicu. Po želji soliti i papriti. Papriku očistiti i prokuhati deset minuta. Oblikujte i pecite u nauljanoj tavi. S gornje strane odrezati rajčicu i izvaditi iz nje meso. Zajedno kuhajte. četvrt šalice fino nasjeckanog kikirikija. tri četvrt šalice nasjeckanih oraha. Kiselo zelje zagrijati i poslužiti uz kobasice. pola šalice proprženih krušnih mrvica. mrvice. Položiti na list salate. jedna i pol žlica margarina. pola šalice celera izrezanog na kockice. celer. Oblikujte valjuške i pecite na ulju. Meso rajčice začiniti peršinom i naribanim lukom. celer. za vrijeme pečenja premazivati hladnim uljem za salatu. pola šalice nasjeckanih oraha. luk propržen na margarinu. Začiniti češnjakom i žalfijom. jedna i pol žlica bijelog brašna. Dodajte krušne mrvice. Soliti po želji. Ocijediti i napuniti s orasima. Dodatno posuti punjenu papriku mrvicama i margarinom te staviti u pećnicu da se zapeče. Formirati kolačiće. narezan i propržen luk. nasjeckani orasi. obložiti s kuhanom. Pečenje od mrkve i oraha Dvije šalice grubo nasjeckane mrkve. mrvicama i naribanim lukom. Preliti umakom po želji. Oblikovati kobasice. Kolačići od povrća Kuhana smeđa riža. dok ne porumene. Oblikovati pečenje i pola sata peći. 155 154 . Poslužite s lukom. maslac od kikirikija. šalica mlijeka.Pečena rajčica (koje su se najmanje tri sata prije toga namakale). dvije šalice smeđe prirodne riže koja se šest sati namakala. Ocijediti rižu i kuhati je u svježoj vodi dok ne smekša. celerom. Prema vlastitom okusu dodajte rajčicu. Pomiješati rižu. dodati dvije žlice margarina. Dodajte po želji češnjak. narezanom ciklom. šalica usitnjene rajčice. pokriti je odrezanim dijelom i 25 minuta peći. umočiti u jaje i povaljati u mrvice.

pola šalice luka. pola šalice nasjeckanog celera. malenkost nasjeckanog pimeta. Jedna velika rajčica. sirovu hranu od voća i povrća. Poslužiti sa španjolskim umakom. četvrt šalice nasjeckanog luka. Preliti maslinovim uljem i petnaest minuta grijati u pećnici. Oblikovati u valjuške i peći u pećnici. Talijanski valjušci Skuhati otprilike dvije šalice špageta. -o- Vegetarijanski biftek Šalica mrkve izrezana na kockice. Zucchini i luk pržiti oko 30 minuta. Sastojke promiješati i oblikovati odreske po želji.Talijanski zucchini Dva zucchinija srednje veličine narezati na komadiće od 1 cm. šalica zelja grubo nasjeckanog. Poslužiti s tatarskim umakom (bez octa i začinskih krastavaca) i peršinom. po želji dotati feferone. Navedeni recepti su za one koji prelaze s uobičajene građanske hrane na svježu. dodati rajčicu i kuhati još 10 minuta. Pomiješati i 15 minuta peći na laganoj temperaturi. Povrće izdinstati. premazati mašću i 10 minuta peći na 200°C. 1 jedno i drugo staviti u tavu i dodati nasjeckani peršin. pola glavice narezanog crvenog luka i česno češnjaka. pola šalice nasjeckanog celera. 156 157 . Pečeni kukuruz Dvije šalice kukuruza. papriku i začine propržiti. Mahune skuhati u što manjoj količini vode. Luk. Kalupe napuniti sokom od pečenja i dodati povrće. Dodati španjolski umak i sve sastojke promiješali. Skuhati dvije šalice mahuna dok ne omekšaju. povaljati ih u krušne mrvice i peći. Mladi krumpir i m a h u n e Odrezak s tatarskim u m a k o m Krumpir skuhati i oguliti. četvrt šalčice nasjeckane paprike (propržene). ispeći dvije šalice oraha. pola šalice krumpira.

Sve što se poduzima i predlaže u svrhu izlučivanja bolesnih tvari i što se označava kao "prirodna obrada". zanimljivo je da se post još uvijek shvaća kao "posebna" kura koja zahvaljujući svojim "bajkovitim" rezultatima slovi s vremena na vrijeme kao svjetski modni hit. ali i za većinu medicinara. jake hrane za mnoge ljude. poglavlje u prehrani. Osim toga. nikakavih sanatorija i aparata za liječenje? Na tom primjeru priroda nam pokazuje i uči da postoji samo jedna bolest prouzročena hranom. što znači da manje jede ili posti. Čak je i učenju o prirodnom liječenju trebalo nekoliko desetljeća da prihvati post kao jedino. koliko mi je poznato. bez obzira kako je ljudi zvali. dio Značajno je za naše degenerirano vrijeme to stoje post kao čimbenik liječenja pod kojim ja podrazumijevam suzdržavanje od čvrste. svemoguće "sredstvo liječenja". zasad nijedan drugi stručnjak koji je provodio kure posta u najtežim slučajevima. shvaćeno je u biti kao osnovno ne­ razumijevanje istine o uzrocima bolesti. U 5. Usuđujem se kazati da nema čovjeka u povijesti koji bi na temu posta više proučavao.osobito dugotrajne kure posta zakazuju sastoji se u nepoznavanju svega što se za vrijeme kure posta zbiva u tijelu. Razlog zbog kojeg mnoge . sveobuhvatno. Liječnik uglavnom povlađuje takvim glupim predodžbama. Neki iskusni zagovornici prirodnog liječenja namjeravaju izraditi opće "propise" o postu i prekidanju posta. ne bi li se domogao dokaza. još uvijek nekakav problem. poglavlju pročitali ste kako bismo tijelo trebali promatrati 159 Post .1 . propitivao i vršio pokuse od mene. nikakvih apoteka. To nepoznavanje prevladava čak i kod zagovornika prirodnog liječenja i stručnjaka u pogledu posta sve do naših dana. a post je sačinjavao bitnu odrednicu tog liječenja. osim nekoliko ograničenja ili promjena 158 . Posljednji test je svjetski rekord kure posta. proveden pod strogim znanstvenim nadzorom službene medicine. Stoga se svaka bolest. istraživao. I zato mi možete s povjerenjem vjerovati kad kažem nešto novo i znanstveno dokazano o tome što se stvarno događa u tijelu za vrijeme održavanja kure posta. zato jer misle da ćete gladovati i ne mogu vjerovati da ćete u stvari započeti s liječenjem. a da se pritom ne obaziru na stvarno stanje pacijenta i pravi uzrok njegove patnje.tako da čovjek čini baš suprotno od onoga što je prouzročilo bolest. zato što ne pravi razliku između posta i gladovanja.18. Ne postoji. 24 i 32 dana. Jeste li ikad razmišljali o tome što znači gubitak apetita kad ste bolesni? Jeste li ikad razmišljali o tome da životinje nemaju nikakvog liječnika. Izvršio sam osim toga četiri javna testiranja glede posta od 21. mora i može liječiti samo pomoću jednog "sredstva" . Ja sam prvi na svijetu otvorio sanatorij posta gdje se provodilo liječenje s hranom bez sluzavosti. Post je za mnoge ljude još uvijek nešto zastrašujuće i do te mjere pogrešno shvaćen da će vas smatrati budalom ako za vrijeme bolesti propustite nekoliko obroka.

Luftdruck/pritisak zraka). samo što je prljavština u tom slučaju ljepljiva sluzavost . neprirodnom hranom. samo što nije znao zašto i kako. specijalist za kure posta. strujanje krvi mora nadvladati sluzavost i otrove. objavio je brošuru s naslovom "Postom do povećane životne snage". pa onda i životna snaga L (Lebenskraft). krvožilni putevi se suzuju.u mnogim slučajevima povezana s gnojem i lijekovima . Što manja je količina opterećenja B (Belastung). vlažnu spužvu. I zato dolazi do otežanog rada organizma uslijed previsokog tlaka krvi i prevelikog pritiska na tkivo. poglavlje). kao mehanizam. to veća je snaga K (Kraft. 161 . Nakon tih objašnjenja možete zaključiti daje post u biti sljedeće: prvo. To prouzročuje trenje i opterećenje krvotoka. oko ljepljive sluzi koja se oslobađa od unutarnjih stijenki i izlučuje. Kad se količina optapdnih tvari koja se nakupila u krvoloku izluči. Čim prestanete jesti. drugo. to znači da oslobađa tijelo od izravnih opterećenja čvrstom. kao kad cijedite prljavu. Slijedećeg dana sigurno ćete ustanovit sluzavost u urinu. pogotovo u tkivu. vi sa svojim vlastitim optadnim tvarima donosite nove. što znači da stezanjem tkiva izbacuje sluzavost. sekundarne zapreke u Krvotok i zato se osjećate loše. Ako za vrijeme posta pijete samo vodu. taj se pritisak brzo smanjuje. vi najprije i odjednom izlučujete najhitnije otpadne tvari koje se stvaraju od pogrešne i preobilne hrane. Domogao se iste činjenice kao i ja. čovječji mehanizam se čisti sam po sebi. ali kao što smo već spomenuli. nego o nesmetanoj cirkulaciji 160 (vidi 5. zato jer je promjer žila manji te mora krv kroz mnoge dijelove tijela cirkulirati unutar i oko simptoma. Slijedi nekoliko primjera u vezi sa životnom snagom koja se dobiva iz svemirske snage K (Kraft) isključivo pomoću pritiska zraka: Petnaest godina mlađi prijatelj i ja irčali smo nakon desetodnevne kure posta 56 sati bez prekida. Dok postite.koja se mora prilagoditi krvotoku i do te mjere osloboditi da može proći kroz finu strukturu "fiziološkog sita" zvanog bubrezi. sačinjen od materijala sličnog gumi koji se tijekom svog životnog trajanja prenapreže zbog prevelikog uzimanja hrane. i zato mu je životna snaga ostala nečim tajanstvenim. a suvišna voda se izlučuje. vi ćete se nesumnjivo osjećati bolje.kao postrojenje. negativan postupak. krv se koncentrira. drugim riječima. Poznata je činjenica da se čovjek koji posti nakon dvadeset dana posta može osjećati bolje i jače nego što se osjećao nakon petog ili šestog dana. Jedan njemački liječnik. Vi i svi ostali mislite da je za takvo osjećanje kriv nedostatak hrane. čak bolje i snažnije nego ikad ranije. što je sasvim sigurno očigledan dokaz da životna snaga ne ovisi u prvom redu o hrani. mehanički postupak izlučivanja. Međutim. mora ih osloboditi i nositi sa sobom te izlučiti preko bubrega. To se očituje na taj način da se osjećate relativno dobro pa čak možda i mnogo bolje nego što ste se osjećali dok ste jeli. To se događa u prvih nekoliko dana i vi se možda osjećate čak dobro. nakon toga bivaju otežavajuće okolnosti u cirkulaciji sve veće.

pa čak i veće. ali čim prođu kroz bubrege. Kako dugo treba čovjek postiti ne može se unaprijed kazati. glavobolja. nego opterećenje. mora vam biti jasno zašto je moguće da se nakon dvadesetog dana posta bolje i jače osjećate nego što ste se na primjer osjećali nakon petog dana. Sve te radnje čišćenja postojanim sažimanjem tkiva moraju se zbivati pomoću i unutar pacijentova starog sastava krvi. pa ni u slučajevima u kojima je stanje pacijenta vrlo dobro poznato.poglavlje Post . kad ti otrovi od lijekova za vrijeme njegove prve kure posta dopru u krvotok. mogla biti jako opasna. Mora vam napokon biti jasno zašto se za vrijeme posta stanje tako često mijenja. i mehanizam tjela našao se na "mrtvoj točki" Ja sam sudionicima kure posta davao voćni sok s malo meda. Takvu izjavu dao sam davnih godina. Simptome koje sam naprijed naveo navode uglavnom svi liječnici koji se bave "postom". te osobito besanica. nisu umrli zbog nedostatka hrane. nervoza. Ako je neki 162 pacijent lijekom cijelog života uzimao lijekove koji se pohranjuju u tijelu isto kao i otpadne tvari od hrane.II. Dva ili tri dana kasnije isti se postupak ponavlja. već zbog stvarnog poistovjećivanja s vlastitim otpadom. dio Sve dok se otpadne tvari nalaze u krvotoku vi se za vrijeme posta osjećate mizerno. ako je bolesni organizam previše začepljen otpadnim tvarima. može se njegovo stanje pokazati vrlo ozbiljnim. Razumije se da valja prekinuti s postom čim primijetite da je opterećenje u krvotoku postalo preveliko i da su krvi potrebni novi. Sok od limuna i voćne kiseline svih vrtsa neutraliziraju ljepljivost sluzavosti i gnoja. osjećate se sasvim dobro. Vidio sam pacijente koji su izlučivali lijekove koje su uzimali prije punih 40 godina. Vrlo brzo ćete shvatiti zašto. U protivnom bi duga kura posta.19. ne bi li se sluzavost u krvotoku lakše oslobodila i bolje razrjedila. životonosni sastavni dijelovi. Ljudi koji su umrli nakon predugog posta. Čovjek je 163 . Da budem precizniji: iznenadni uzrok smrti nije nedostatak životno važnih sastavnica u krvi. kako bi se mogla suprotstaviti i neutralizirati otrove. Posljedica toga može biti pojačano kucanje srca. pogotovo suviše duga. Kada i kako prekinuti s postom. to bolje liječenje". pa čak i opasnim. Nipošto ne vjerujte tvrdnji "Što duži post. Kako dugo smije čovjek postiti? Priroda odgovara na to pitanje u životinjskom carstvu s izvjesnom neumoljivošću: "Posti sve dok ne ozdraviš ili ne umreš'\ Po mojoj procjeni 50 do 60% takozvanih "zdravih" ljudi današnjice i 80 do 90% kronično ozbiljno bolesnih umrlo bi za vrijeme duge kure posta zbog njihove skrivene bolesti. Opterećenje B (Belastung) poslalo je veliko kao snaga K (Kraft). to je moguće odlučiti nakon što smo točno utvrdili kako se nalaz mijenja za vrijeme posta.

pomoću prirodnih sredstava za čišćenje tijela ili pomoću klistiranja. Ispravna hrana nakon jedne kure posta također je vrlo važna i presudna za dobre rezultate. dobro pripremljena hrana. Najprije treba uzeti neko lagano 164 prirodno sredstvo za čišćenje. ako ste uzimali mnoge lijekove. a meni je osobno poznat jedan smrtni slučaj. te se najeo datulja (drvolika biljka tropskih krajeva) i umro od njihova djelovanja. a pogotovo svaka promjena u prehrani. nego zbog prvog pogrešnog obroka). Ta hrana ovisi ponajprije o stanju pacijenta i trajanju kure posta. Nužnom operacijom uvidjelo se daje krumpir u suženim crijevima bio zadržan u debelom sloju ljepljive sluzavosti. Razlog ćemo kasnije objasniti. bez obzira na to koliko je ozbiljno bolestan. Bit ćete vrlo iznenađeni kad vam kažem da sam morao liječiti pacijente od posljedfca predugog posta. postio 28 dana (predugo). morala započeti s dvodnevnim ili trodnevnim postom. Neki je čovjek. stvorivši tako čvrstu masu da se jednostavno morao odrezati dotični komad crijeva. Njegov prvi obrok vegetarijanske prehrane sastojao se uglavnom od kuhanog krumpira. Treće: Budite osobito pažljivi. U takvim slučajevima prepuruča se i kiselo zelje. Prijedlog "specijalista za post" da se posti sve dok jezik ne postane čist prouzročio je mnoge poteškoće kod "fanatičnih" zagovornika posta. Pacijent je umro nedugo poslije operacije. U prvom slučaju otrovi su za vrijeme posta u želucu velikog ljubitelja mesa bili oslobođeni te su pomiješani s koncentriranim voćnim šećerom datulja prouzročili jako vrenje s plinovima ugljične kiseline i ostalim otrovima. Bio je to šok za pacijenta kojeg on naprosto nije mogao izdržati. a potom jednom dnevno vršiti klistiranje. Dugo vremena poslije prekida kure posta ne bi se smjelo jesti nikakvo 165 . koji je patio od dijabetesa. Ispravno bi postupio d a j e najprije uzeo sredstvo za čišćenje. Svaki čovjek može to pokušati bez ikakve štete.najbolesnije biće na zemlji. star preko 60 godina. U takvim slučajevima preporučuje se samo lagano iz­ mijenjena. te komad prepečenog kruha od mekinja. prekinuo je post koji je otprilike trajao tjedan dana. Unatoč naprijed spomenutim činjenicama svaka bi kura posta. srebrni oksid (primijenjuje se kod spolnih bolesti). Veliki ljubitelj mesa. I evo nas kod točke na kojoj ljudska inteligencija proces samoizlječenja organizma može poduprijeti sljedećim mjerama koje obuhvaćaju i postupak liječenja pomoću hrane bez sluzavosti: Prvo: Pripremite se za jednu laganiju kuru posta pomoću postupnog mijenjanja hrane u smjeru uzimanja one hrane koja ne stvara sluzavost. nijedna životinja ne jede tako pogrešno kao čovjek. nijedna druga životinja nije se toliko ogriješila o pravila prehrane kao čovjek. Zastoje to vrlo važno najlakše ćete shvatiti na primjeru dvaju ekstremnih slučajeva u kojima su oba pacijenta završila smrću (ali ne zbog posta. Drugo: Kratkotrajne kure posta redovno kombinirajte s uzmanjem hrane bez sluzavosti koja pospješuje čišćenje organizma. pogotvo ako ste primjenjivali živu ili salitru. a malo kasnije sirovo i kuhano povrće bez škroba.

Nakon toga trebalo mu je davati prije svega sirovo povrće. najmanje sat vremena nakon jela i osjaćao sam se vrlo dobro. dio Važna pravila Sve što se može generalno kazati i što ja iznosim nešto je posve novo i razlikuje se od izjava drugih specijalista za post. Kad god sam postio. Ovi primjeri najbolje pokazuju kako se savjet mora davati za svaki slučaj posebno. Za vrijeme svog boravka u Italiji prije mnogo godina popio sam otprilike 3 litre svježeg soka od grožđa nakon kure posta. Vrući oblozi na donjem dijelu tijela i klistiranje zajedno s nekim djelotvornim sredstvom za čišćenje mogli su mu pospješiti izlučivanje. Smjesta sam dobio vodeni proljev s pjenastom sluzi. ali ne moraju zbog toga biti jako kalorični. a voće ne bi smio jesti dugo vremena nakon prekidanja posta. uzimajući prijelaznu hranu.voće. Nakon prekida dugotrajne kure posta proveo sam sljedeću noć više vremena na zahodu negoli u krevetu . pomognite sebi klistiranjem i uzimanjem nekog sredstva za čišćenje. Pacijent bi se trebao za post pripremati duže vrijeme. Ako nakon dva ili tri sata nemate dobru stolicu. Sto brže prolazi prvi obrok kroz tijelo. kao što misli većina ostalih specijalista za post. 3. U drugom slučaju pacijent je postio bez prave pripreme i to predugo za čovjeka njegove starosti. Radi se o sljedećem: 1. imao sam uvijek dobru stolicu. 2. to djelotvornije izbacuje iz želuca i crijeva suvišnu sluz i otrove.tako to mora biti. te kako je pogrešno davati općenite preporuke kada bi trebalo prekinuti s postom. 20. Neposredno iza toga 167 166 . Prvi obrok i meniji nekoliko dana poslije posta moraju imati učinak odstranjivanja.III. poglavlje Post .

zbog neznatne količine hrane (opet jedan posve krivi savjet "eksperata") . I vi biste zacijelo spoznali kako je besmisleno uzimati jako hranjive menije za zdravlje i tjelesnu sposobnost. u svakom slučaju uzmite ta sredstva dan prije započetog posta. ih jedite obrok od povrća kao što je naprijed preporučeno. uzimajte povremeno sredstva za čišćenje. posebno dobro djelovanje ima zaparen špinat.vrlo je opasno. ostanite cijeli dan i noć na svježem zraku. gdje se 169 5. gimnastičke vježbe ili neke druge tjelesne radnje radite samo ako se osjećate dovoljno jaki. Ako vam živežne namirnice prvog obroka poslije posta ne stvaraju nikakve neugodnosti. slatko voće. Uzimati prva dva do tri dana tek neznatnu količinu hrane. da biste mi mogli povjerovati. u tom slučaju jedite više. 6. a posebno 5. Prije negoli započnete s nekim dugotrajnim postom. odmarajte se i spavajte koliko možete. 3. Općenito se preporučuje prekidanje posta sa sirovim i kuhanim povrćem bez škroba. Najbolje su trešnje i grožđe. Ako je moguće. pročitajte i ostala poglavlja. Mučit će vas sumnja i pomanjkanje vjere u uspjeh. Jedite sve dok ne izlučite otpadne tvari koje su se za vrijeme posta nagomilavale u vašem izmetu. nego ljudi koji su određeno vrijeme prije toga jeli hranu koja ne stvara sluzavost ili je stvara u neznatnim količinama . U takvim trenucima uzmite u ruke ovo poglavlje i čitajte ga uvijek iznova. To voće ne smiju uzimati nakon prve kure posta ljubitelji mesa. primijetit ćete da vam je spavanje poremećeno i nemirno. zatim malko natopljene ili poparene suhe šljive. Razlog tome su otrovi koji su dospjeli do vašeg mozga. 4. Ako osjećate umor i slabost. Takvo temeljito odstranjenje opterećenja. to funkcioniraju crijeva nakon toga. smijete jesti koliko vam je volja.B (životna snaga jednaka je snazi umanjenoj za opterećenje). 4. a može se dogoditi da ćete loše sanjati. Imat ćete loše dane kad otpadne tvari dospiju u krvotok. Ako ste u dobroj tjelesnoj kondiciji te možete započeti s jelom voća. a da pritom nemate stolicu . 7. djelotvornije 8.prožeo me osjećaj tako neobične snage da sam s lakoćom napravio 352 čučnja. Odlazite na štenju. Pravila posta 1. do kojega dolazi nekoliko dana poslije završene kure posta.takozvanu "prijelaznu hranu". i ako nakon sat vremena nemate stolicu. Čistite donje dijelove crijeva koliko najviše možete pomoću kiistiranja svaki drugi dan. 168 . Što duže traje kura posta. Najbolja hrana za čišćenje nakon posta je svježe. Nemojte zaboraviti da se nalazite na operacijskom stolu prirode. smjesta povećava snagu K (Kraft)! Vi biste najprije morali doživjeti sličan osjećaj. 2. poglavlje. a tada bi se morali suglasiti s mojom formulom: L = K .

izlučivanje se prekida i čovjek se osjeća bolje! Moram priznati da ova tajna koju sam uspio otkriti nesumnjivo objašnjava zašto je jelo navika i zašto već dugo vremena nije to što bi trebalo biti u skladu s prirodom. Što manje pijete. Poznajem nekoliko takvih kura posta s voćem ili voćnim sokovima koje su u potpunosti zakazale. jedu i osjećaju se bolje . velika zagonetka za sve stručnjake koji vjeruju da je problem sama hrana. Sva sluzavost i svi otrovi. Čim se želudac oslobodi od hrane. ali nakon prekidanja nemojte nipošto jesti voće. Ako vas zbog lijekova koji su dospjeli u krvotok obuzmu neobični osjećaji. 171 . a znam za velik broj ljudi koji su postili. 5. stoga se ljudi prenatrpani hranom osjećaju ujutro nakon buđenja jadno i obično imaju jako prošaran jezik. to bolje djeluje post. koliko vam je volja. uzima se uglavnom neki napitak uz malo kruha. i to kuhanog povrća koje ne sadrži u sebi škrob. naime. Mogu se međutim izlučiti jedino preko krvotoka i nije im za to potrebna nikakva stolica. vrijeme počinka i spavanja. ali su s postom zauvijek prekinuli nakon takvih osjećaja. uravnotežena potreba za hranom. poduzmite smjesta klistiranje. Za promjenu nakon dugotrajnog posta dobro dođu i sokovi od povrća. ali ga je na svaki način bolje izbjeći. Međutim. zadovoljavajuća. Uopće nemaju apetita. Jedino razdoblje kad čovjek ne jede 10 do 12 sati jest noć.obavljaju najčudesnije operacije koje je moguće izvesti bez primjene noža. ako se nakon dugotrajnog posta uzme na primjer sok od naranče. jako su otežali rad organa prilikom svog dospijeća u krvotok. Takvo stanje nije opasno. prevelikim količinama. pa ipak posežu za hranom. jer sokovi od voća bez popratne stolice mogu doprinijeti tome da se otrovi prebrzo oslobode. Kad ponovno ustajete iz kreveta. Ja držim najboljim napitkom sok od voća s malo meda. Čim se želudac opet napuni hranom. U mnogim zemljama doručak se ne smatra redovnim obrokom. istovremeno oslobođeni u 170 Otkrivena j o š j e d n a "tajna" To je jedan od najvećih problema kojeg sam uspio razrješiti. budite oprezni. Zauvijek su izgubili povjerenje. Sirovi sok od rajčice itd. Jutarnji post Plan "bez doručka" Najgora od svih prehrambenih navika jest jutarnje natrpavanje želuca. Vjeruje d a j e najbolje izbjegavati bilo kakav trag hrane. legnite u krevet i. u protivnom bi vam se moglo zavrtjeti u glavi. ako je nužno. Kod mene je takvo stanje na početku izazvalo znatnu bojazan. činite to polako.ZAŠTO? Napitci za vrijeme posta Onaj tko je oduševljen postom pije samo vodu. u tijelu počinje izlučivanje. Pijte tijekom dana. također je vrlo dobar. ali sveukupno ne više od dvije do tri litre na dan. prekinite s postom.

dva do tri dana. trčite ili izvodite gimnastičke vježbe. Što se više otpadnih tvari nagomilava u čovjeku. dio U prethodnom poglavlju upravo ste pročitali da sam poznavao pacijente koji su nekoliko puta noću morali jesti kako bi ponovno mogli zaspati. morali su svoj želudac napuniti. poglavlje Post . Na stotine i stotine ozbiljnih bolesti izliječene su samo zahvaljujući "kuri posta bez doručka". Drugim riječima. Imao sam pacijente koji su nekoliko puta noću morali jesti. vjerojatno osjetiti neke bezazlene tegobe kao stoje glavobolja. dozvolite mu da popije kavu. Ako nakon ustajanja iz kreveta odete na šetnju. bolje ćete raditi i s pravom ćete se istinski radovati ručku. Izlučivanje je usporeno. kako bi onemogućili izlučivanje nagomilane sluzavosti i otrova. 21. vi ćete na samom početku. ali ćete se nakon toga osjećati mnogo bolje.IV. vaše tijelo nalazi se u sasvim drukčijem stanju od stanja u kojem se nalazilo za vrijeme spavanja. Preporučivo je i vrlo zahvalno da takav pacijent dobiva za doručak isti napitak na kojeg je ranije bio naviknut. kako bi se prekinulo izlučivanje. bez bitnih promjena u ostaloj prehrani. imali su grozan san i nakon ponovnog buđenja osjećali su se grozno. ah umjesto da ustanu.Tu naviku za jelom koja je svojstvena sveukupnom civiliziranom čovječanstvu i koja se sada fiziološki objašnjava najbolje iskazuje rečenica koju sam progovorio davnih godina: "Život je zapravo tragedija prehrane". ostali su ležati u krevetu i nastavili sa spavanjem. to jača je njegova navika za jelom. Nadam se da vam je sada jasno zašto. da bi mogli ponovno zaspati. To najbolje dokazuje da je navika za slasnim doručkom najgora i najopasnija od svih navika za jelom. energija se troši negdje drugdje. Ako vas zamoli za šalicu kave. Možda su se nakon buđenja dobro osjećali. Propustite li svoj dnevni doručak. ali 173 172 .

četverodnevnim i peterodnevnim postom. Pomoću takve povremeno prekidane kure posta krv se postupno poboljšava. može se lakše suprotstaviti otrovima i otpadnim tvarima te istovremeno izlučiti "uzročnike bolesti" iz najdubljih tkiva u tijelu. Sve treba biti pojedeno unutar sat vremena. onda počnite najprije s "kurom posta bez doručka". - Post i h r a n a koja ne stvara sluzavost Post kod akutnih oboljenja Kao što sam već negdje spomenuo. između pojedinih perioda posta jedite jedan. jedite najprije voće (voće se uvijek može prvo pojesti) i nakon pauze od 15 do 20 minuta jedite potom povrće. a da ne bi nanijela štetu njegovoj životnoj snazi. koji se nikad ranije nisu mogli odstraniti. ako slijedimo instinktivno zapovijed prirode te uslijed nedostatka apetita prestanemo s jelom". Tu je dakle ljekovita hrana bez sluzavosti bitno povezana s postom kao svojim sastavnim dijelom. akutna bolest ne mora i ne može završiti sa smrću.00 ili 16. upropaštenom krvlju iz starih "zaliha". te u stvari gladuju za nužnim. malo kasnije nastavite postupno s trodnevnim. životno važnim hranjivim 174 "Kure gladovanja . regenerira. sadržanim jedino u hrani koja ne stvara sluzavost. 175 . Ako se hranite hranom koja ne stvara sluzavost ili prijelaznom hranom. Pa čak i kod teških kroničnih tegoba i zloporabe lijekova takav je post brižna priprema za nužnu dugotrajniju kuru posta. a nakon toga za sok od voća. Pustiti nekog čovjeka da postio 30 ili 40 dana samo o vodi moglo bi čak biti kažnjivo . Ako se već odlučite za kuru posta. opasnim ostacima lijekova i otrovima. kako bi se zacijelo moglo svesti na jedan obrok. sastojcima. Jednodnevni post ili "plan s j e d n i m obrokom na d a n " Ozbiljna oboljenja mogu se uz "kuru posta bez doručka" uspješno liječiti i pomoću "jednodnevnog posta". Nitko ne može takvu kuru posta izdržati.00 sati. Ta knjiga donosi iskustva jednog liječnika opće prakse koji piše: "Nijedna grozničava. uzročnike o čijem postojanju nijedan liječnik nije sanjao. individualno pripremljenu kao regulator izlučivanja. zatim nakon nekog vremena nastavite s "jednodnevnim postom. ja ne zagovaram dugotrajne kure posta. Tijelo će na taj način biti stalno opskrbljeno i ojačano najboljim sastavnim dijelovima.uslijed dugotrajnog posta sužavaju se krvne žile koje se postupno pune sve većim količinama sluzavosti. dva.mu nemojte nuditi nikakvu čvrstu hranu! Zamijenite s vremenom kavu za topli sok od povrća. koje nijedna ranija metoda liječenja nije otkrila. Najbolje vrijeme za uzimanje jednog jedinog obroka je poslijepodne oko 15. tri ili četiri dana hranu koja ne stvara sluzavost.čudesne kure" glasio je naslov prve knjige o poslu koju sam svojevremeno pročitao. Takva promjena vrlo je poželjna za ljude koji jedu mješovitu hranu.

sredstva za čišćenje. (takozvane dobre hrane bogate hranjivim sastojcima). vaša svijest probudit će se i prepoznati kao istinska samosvijest. Najbolja kura posta Molim vas da ponovno temeljito pročitate 10. duhovne i duševne sposobnosti. radi bez ikakvih 176 177 . tijelo koje je očišćeno od svih otpadnih tvari i otrova. Iskusit ćete i spoznati da je post (a ne psihologija i filozofija) istinski i jedini ključ uzvišenog života. Ah vi ste u međuvremenu upoznati s činjenicom da "izmjena tvari" nije ništa drugo do izlučivanje otpadnih tvari. zapreka. važe težnje i vaša filozofija iz temelja će se promijeniti u nešto što nadilazi svako opisivanje. osobito elastičnost pluća. Ako se vaša krv stvara pomoću živežnih namirnica koje preporučujem. poglavlje. hladni sokovi. poglavlje 0 izmjeni ili pretvorbi tvari u našem organizmu. Drukčije rečeno: L = K. vaši ideali. Elastičnost ukupnog sustava tkiva i unutarnjih organa. Ako se vaše "postrojenje" opskrbi potrebnom količinom vode. U svom proučavanju došao sam do sljedećeg zaključka: što neki čovjek lakše posti. koje ne prima u sebe nikakvu čvrstu hranu. odlazi izlučena sluz u krvotok te proizvodi neobično visoku temperaturu. budući da je to najznačajnija istina moje fiziologije. najveći isposnik na svijetu. klistiranje. Budući da se uslijed "prehlade" njegovo plućno tkivo neobično jako suzilo. ali i 5. funkcionira savršeno drukčijom brzinom i djelovanjem nego ikad ranije. Drugim riječima. nije drugo do kost i koža. Čovječje postrojenje. Vaša duša kliktat će radosno i trijumfalno nad svom bijedom života koju ostavljate iza sebe. koje je po toplini već blizu rasprsnuća. objava čudesne ovozemaljskosti i duhovnog svijeta. Svi stručnjaci osim mene vjeruju da se za vrijeme posta tijelo troši samo po sebi. Vaš raniji život izgledat će vam poput nekog sna.Bila bi zaista velika ludost nekom pacijentu koji ima upalu pluća s vrlo visokom temperaturom nuditi hranu. Po prvi put vi ćete u svom tijelu osjetiti vibracije životne snage (kao laku električnu struju) koja vas veličanstveno drma. Vaš razum. dobiva više topline (vrućine) uzimanjem čvrste hrane. 1 vi ćete u potpunosti shvatiti s t o j e post sa svim mogućim simptomima koji se tu i tamo mogu pojaviti. vaš mozak će funkcionirati iznenađujuće dobro. i to duže može izdržati u postu. mljevenog mesa itd. vi ćete se domoći višeg stupnja tjelesne. Zračenje gologa tijela koje se provodi u sobi. isključivo pomoću zraka i bez ikakve zapreke. mogu spasiti život tisućama i tisućama mladih ljudi. Indijski "fakir". Ja to nazivam "najboljom kurom posta". vaše mišljenje. to čišćim postaje.

kod tolike pogrešne i preteške hrane". te opravdava moju često ponavljanu misao: "Pravo je čudo da uopće živimo kod tolikog pretjerivanja s jelom. Vi ne možete pijanstvo liječili vodom. bjelančevinama. zato Stoje sluz glavni. U 15. a da niste prestali jesti hranu koja proizvodi bolest. prirodna hrana za čovjeka U knjizi "Postom do zdravlja" možete vidjeti da je uzdržavanje od hrane. nijednom metodom ili dijetom. Vi ne možete liječiti bolest nijednom vrstom promjene. S vidika te istine čini se obaziranje na beskonačne borbe i prijepore raznih učenja o prehrani. pa čak ni maslac nije od velike koristi. sve je to uzaludno i nimalo korisno. mineralnim solima. sve statistike itd. 2. Životinje ne jedu nikakvu mast. Masti su najgore za čovječje tijelo. sva mjerenja kaloričnih vrijednosti. praveći pokuse na sebi samome. Proizvode jedino otpadne tvari i ostavljaju ih u tijelu. Preteška civilizacijska prehrana i ljekovita hrana bez sluzavosti. Moguća kalorična vrijednost prehrane uopće nije presudno pitanje.22. Ja sam prirodnu hranu za čovjeka. pogotovo neispravnih živežnih namirnica. voće i zelene listove povrća (kako to stoji u Knjizi postanka: "plodovi voća i zeleno bilje") nazvao "hranom bez sluzi". mokraćnu kiselinu i sluz. bez ikakve pzitivne hranjive vrijednosti.. poglavlju mogli ste vidjeti daje Berg svojim istraživanjem došao do istih rezultata koje sam ja davno naslućivao. gotovo smiješnim. Koliko i do koje granice živežne namirnice proizvode bolesne tvari (sluzavost) i time opterećuju tijelo. Odmah ćete vidjeti zašto su neke namirnice "opterećujuće". U tu svrhu želim vas upoznati s posebnom procjenom različitih. To dokazuje. uza sve logičke konzekvencije. izlučivanja i liječenja. poglavlje Sva "učenja" o prehrani. 178 Meso Svako meso nalazi se u stanju raspadanja i proizvodi smrtonosne (strvinske) otrove u tijelu. odnosno POST najbolja i najdjelotvornija metoda liječenja. vitaminima itd. 179 . ako se ne poduzme prvi korak koji glasi: živežne namirnice i njihovu hranjivu vrijednost moramo sagledavati s posve drugog stajališta: 1. kako je u biti nužna vrlo mala količina hrane da bi se održao život. Imaju li živežne namirnice svojstva rastvaranja. Tome valja dodati iskustva s tisućama pacijenata. a da ne prestanete piti alkohol. najvažniji i najznačajniji čimbenik koji sadrži i proizvodi bolesne tvari neispravne hrane i njima opterećuje čovjčje tijelo.

graham. Najgore od svih žitnih proizvoda je bijelo brašno. krumpir gotovo da i ne stvara sluzavost. ali u sebi sadrže nadražujuće sredstvo koje ljudi smatraju "hranjivom vrijednošću". 181 . budući da se ljepljivo svojstvo kuhanjem razara. Stoje kruh bolje pečen. Vi ćete i dalje biti ljubitelj masti. neoguljen ili u oguljenim narezanim ploškama. Ne sadrže doduše previše bjelančevina. jer stvara najbolje ljepilo. ako su pržene. prilikom opterećenja krvotoka. v Žitarice Žito i svi proizvodi od brašna stvaraju sluz i kiselinu. Sirove žitarice nije. Kruh od posija. Kiselo mlijeko i vrhnje nisu toliko štetni. ali imaju ljepljivo svojstvo koje zatvara ili začepljuje mnogo gore od mesa. Tvrdo kuhana jaja su manje štetna. Ako koristite mlijeko. 180 Krumpir je malo bolji od tjestenine. osušen grah i grašak bogati su bjelančevinama poput mesa. Želudac malog djeteta ne može probaviti ono što može probaviti želudac teleta. budući da sadrži više mineralne soli (vidi Bergove tabele). u njima nema ljepljivog svojstva. Kikiriki je također sočivica.Jaja Jaja su još gora od mesa. mogu jedno vrijeme biti metle za sluzavost. razrijedite ga s vodom (pola . Krumpir Masti Sve masti stvaraju sluz. ali prebogat hranjivim tvarima. to manje je štetan. imaju svojstvo izlučivanja. Kravlje mlijeko je prebogato i naprosto razarajuće za djecu i odrasle. kukuruzni ili raženi kruh nisu toliko štetni. stoje sasvim pogrešno. Ono što liječnici nazivaju toplinskim kalorijama prouzročeno je pomoću masti kod trenja. Sočivice Leća. a ne proizvodi nikakvu ljepljivu sluzavost. bez životinjske masti. Sve ostale vrste sireva sadrže kiseline i stvaraju sluz. sve dok u "čarobnom ogledalu" ne ugledate sluzavost. po mom mišljenju. Jedemo li ih sa slatkišima i voćem. Slatki krumpir najbliži je slasticama. Mladi podrumski sir sa dinslanim voćem (vidi 16.pola) i dodajte toj tekućini malo mliječnog šećera. poglavlje) dobar je kao prijelazna hrana. dobro jesti. Dobro pečen. djeluju u nama kao proizvođači sluzavosti i plinova. Mlijeko Od mlijeka se dobiva odlično povezujuće sredstvo za boje (kazein). kod njih se izgubila žilavo ljepljiva tekućina. pa i one biljnog porijekla i nisu korisne za tijelo. Sirove žitarice. Masti začepljuju najsitnije krvne sudove.

nakrivila i visi na čovjeku. ta bi živežna namirnica mogla biti uzrokom lepre (šuge ili gube). mogu se pripremati za jelo na više načina. pa i onda u vrlo malim količinama. i to mi nazivamo probavom! Orasi Svi su orasi bogati bjelančevinama i masnoćom te bi se trebali jesti samo u zimskim mjesecima. Ako ih se posebno ne priprema. Žlijezde i pore na stijenkama želuca totalno su začepljene. Takvo stanje zahvaća ispravno funkcioniranje drugih organa. "Vreća" (želudac) znatno se rastegnula. Znanstvene tabele o kaloričnoj vrijednosti ne bi vas smjele uvjeriti u svoju istinitost. odnosno umjetnosti prekrivanja stvarnog okusa i mirisa pomoću začina i umaka. s mogućim izuzetkom oraha. I zato registriraju napola trulu hranu kao nešto okusno. nanoseći im smetnje u funkcioniranju. Čovjekova osjetila nalaze se zapravo u bolesnom stanju. budući da voda i masnoća ne idu zajedno. posebno 182 183 . Vi zasigurno ne biste jeli masnoću i životinjsko meso bez "pripremanja" pomoću kuhanja. Sve neporirodne živežne namirnice imaju za normalan nos ružan miris. kuhinjsku sol. nikad sa svježim voćem. poremećenih organa kroz koje klizi polovica ili čak više trule civilizacijske hrane koja se pretvara u fekalije kakve ne proizvodi nijedna životinja.) raširenim kod ljubitelja riže. Po mom iskustvu. mostovima šestog čula pomoću kojega se može dokučiti istina. a njegova elastičnost. Orahe treba žvakati zajedno sa sušenim slatkim voćem ili s medom. Sve naprijed navedene živežne namirnice. ta dva organa postaju "čarobnim ogledalom". naime. te su namirnice u biti bez okusa. Neprirodna hrana je u biti razorna zato što sprečava izlučivanje starih otpadnih tvari iz tijela sve dok ne svane dan kad postanete "stvarno bolesni". U njima nema više nikakve potrebe za navedenim živežnim namirnicama i stvarno više ne podnose nadražjujuće začine. razorne hrane. koje sam imao s vrlo ozbiljnim oboljenjima (grozni čirevi itd. Oscilacije okusa i mirisa idu tako daleko da ljubitelj mesa uopće ne osjeća čudesni miris zrele banane.Riža Riža je jedan od najvećih proizvođača izvanredno ljepljive sluzavosti. Kad je jezik očišćen od sluzi i nos prvi put doista slobodan. Trbuh je postao abnormalno velik zavežljaj masnih. Paradoksalna je ali istinita spoznaja da civilizirani čovjek nasmrt gladuje dok jede deset puta previše neispravne. kao i elastičnost crijeva s njihovim životno važnim fukcijama. Vi morate sa svojim očišćenim organima sami spoznati koliko ste bili u zabludi kad ste tvrdili da pomoću te neprirodne hrane održavate svoje zdravlje i tjelesnu sposobnost. gotovo posve je zakazala. i ona su zarobljena "gnojnom" sluzavošću i otpadnim tvarima kao i cijeli organizam te se djelomično i sama nalaze u raspadanju. On daje prednost nečemu što se na francuskom jeziku zove "haul gout" a znači "miris napola trulog mesa". To što civilizirani čovjek naziva "prijatnim" okusom čisti je besmisao. Mogli bismo ih nazvati "organima objave".

a posebno u objašnjavanju napredne zanosti o prehrani. dok se nisam temeljito uvjerio u ono što sam jednog dana smjesta spoznao kao istinu. Čak i stručnjaci za voćnu hranu i zagovornici sirove hrane sumnjaju u to da bi degenerirani čovjek današnjice mogao živjeti rajskim životom. osjetiti i povjerovati u najveću od svih istina: "Hrana iz raja zemaljskoga ne samo da je dovoljna. već ga savršeno hrani. o kakvoj ranije niste imali nikakvog iskustva. To je bio i bit će sjedne strane "kamen spoticaja" u objašnjavanju liječenja bez lijekova. salata. zatim u poglavljima o novoj fiziologiji. isključujući mogućnost bilo koje bolesti. što se u tijelu događa kad jedete voće. vi nećete nikad više sumnjati u to da jedino voće. čak samo jedna vrsta voća. Prirodnom 4 Učenje o prirodnom liječenju u Njemačkoj zastupa Društvo za unapređenje prirodnog života u Woq)swedeu. "Gospodin će ih kazniti sljepoćom". Postoje i neki drugi autori koji polaze sa stajališta da je čovjek u prapovijesti živio od prirodne hrane. pogrešnim predodžbama on ta zapažanja tumači kao bolesna i nimalo prirodna. pogotovo ne postom kao njenim sastavnim dijelom. Od presudne je važnosti to shvatiti i razumjeti. On favorizira hranu od voća i povrća. poglavlju i ostalim poglavljima koja se bave ovom temom. Heinrich Vogelcr-Weg 8. postite ili uzimate hranu bez sluzavosti. Oni koji tu novu istinu ne poznaju i ne posjeduju nužno znanje koje se odnosi na "ljekovitu hranu bez sluzavosti". Jedan veliki filozof jednom je rekao: "Sumnjivo je sve što se tek mora jednom dokazati". Za civiliziranog. 4 prehranom nikad se nitko nije sistematski bavio." Meni je trebalo nekoliko godina postojanog testiranja i pokusa. Takvi ljudi neće nikad povjerovati u božansko savršenstvo "kruha s neba". Duboko se nadam da ste sada oslobđeni od te tragične zablude. zelenih listova povrća i njihove odlike glede zdrave čovjekove hrane na najjednostavniji način prikazane su u Bergovim tabelama. Posebna svojstva voća. poglavlju. izgubljena vjera i izgubljeno povjerenje uvijek iznova vraćati sve dok otpadne tvari i stari otrovi budu cirkulirali njihovim mozgom. Svi drugi istraživači nalaze se na krivom putu. što znači od voća i zelenih listova povrća. duhovnim sljepilom. to ćete biti spremniji prihvatiti. pogrešno hranjenog čovjeka postizanje sve boljeg zdravlja donosi sa sobom i neka zapažanja koja su za njega velika novost i prava rijetkost."Čovjekova prirodna hrana" naslov je knjige Herevvarda Caningtona (suosnivača "učenja o prirodnom zdravlju" ). ali i neznanjem o tome kako izgleda unutrašnjost tijela. Tko istinu smjesta ne vidi i ne prepozna. neće se istine nikad domoći. zavedeni teorijom o bjelančevinama. kako se to kaže. ne mogu se nikad domoći potpuno čistog tijela i očekivati savršeno zdravlje. već čovjeka uzdiže u sve uzvišeniju tjelesnu i duhovnu stvarnost. To znači da će se sumnja. ne samo da liječi čovjekovo tijelo. 184 185 . pa čak ako je i tisuću puta dokazana sa svih mogućih stajališta. Prisjetite se mojih doživljaja opisanih u 5. Ako ste spoznali i vjerujete u ono što ste pročitali u 5. zahvaljujući svojim starim. Međutim. Što manje ima u vama otpadnih tvari i otrova.

Liječenje će biti otežano.srebrnog oksida. stoje na žalost vrlo čest slučaj. dio Spolne bolesti Zahvaljujući znanju koje ste stekli u prethodnim poglavljima. ali i kože. a nema ga ni kod neciviliziranih naroda. Radikalni obroci od voća ili radikalna kura posta mogli bi mu naškoditi. zato što se u pravilu radi o vrlo mladim pacijentima. Sifilisa nema kod životinja. sifilistički ekcem. 5 Seksualnost . Izuzetak je specifični slučaj koji se odnosi na simptome sifilisa. Imao sam na stotine takvih slučajeva koje nisu uspjeli izliječiti čak ni stručnjaci na području prirodnog liječenja. koji se može prepoznati po sivoj sjeni ili sivom tonu boje u bjeloočnici. poglavlje bakterijama. Liječnici bi morali priznati da do takvog stanja može doći i bez stvarnog spolnog dodira. Lijekovi su zajedno s civili­ zacijskom prehranom u većini slučajeva uzročnici tih razornih bolesti. vjerojatno ste sada. Rozeola. od kojih su neke doista gonoreja i sifilis. "Spolne bolesti mogu se lako liječiti pomoću primjene ljekovite hrane i posta iz jednostavnog razloga.23. Gonoreja je naprosto izlučivanje kroz spolni organ kao prirodni organ izlučivanja. suglasni s mojim otkrivanjem "tajne" tih bolesti. tajne koja znači da su lijekovi i civilizacijski pretjerana mesna hrana daleko opasniji uzročnici od svake seksusalne razuzdanosti. Pretjerani ljubitelji mesa posebno su skloni toj bolesti. ako su bili primjenjivani lijekovi. Živa je uzročnik jakih čireva. Ehret sva moguća oboljenja spolnih organa.1 . Takozvane karakteristične naznake svakog sifiličnog oboljenja imaju uzrok u jednom ili više lijekova. kad znate što je u biti bolest. Kod žena dolazi do upale maternice koja ima za posljedicu sve moguće tipične ženske bolesti. Gonoreja Nema ničeg lakšeg za liječenje od te "prehlade" ili "katara" spolnih organa. Ako se lijekovi uzimaju duže vrijeme pomoću injekcija. ne toliko same 5 Ovako iznijet opis spolnih bolesti pokazuje da je prof. ukoliko nisu bili primjenjivani lijekovi ili injekcije. zato se ne može odgovornost pripisivati isključivo 186 187 . mjehur itd. Pacijentu koji je više od svega otrovan živom. vi dobro znate i možete bolje procijeniti od bilo kojeg zagovornika prirodnog liječenja da ne postoji nikakva razlika između bolesti ove ili one vrste. Taj oksid je ujedno uzrok gonoreje u kostima. sekundarnog i tercijarnog sifilisa. Naravno da je seksualna razuzdanost također u velikoj mjeri kriva za pojavu takvih oboljenja. potrebna je duga prijelazna hrana. no. sluzavost i gnoj potiskuju se u prostatu. nastaje zahvaljujući injekcijama salitrene kiseline . nazivao "spolnim bolestima".

a ne korak naprijed u naraštajnom smislu. Činjenica je da smo svi mi. Stanica sjemena s najmanjim defektom znači korak natrag. degenerirano do izumiranja u trećem koljenu.po sebi koliko zahvaljujući lijekovima koji su opet dospjeli u njegov krvotok spremni za izlučivanje. Statistički je dokazano da svaka obitelj gradskog stanovništva izumire. čak i onda kad je znanost o prirodnom liječenju zakazala. svakoj mitologiji. paradoksalno i tragično stalno sve jače nadraživati neku funkciju i pogrešno očekivati da se pritom može ostati zdrav i sretan. Rađanje je najsvetiji. najčešće začepljenim crijevima i nečistim mjehurom? Najgora tragedija neznanja sastoji se u tome što trudnica pojede jedanput više trule "strvine" životinja prethodno ubijenih u klaonicama. Upala prostate. Zaista je blasfemično. prije njegova rođenja. Na stotine takvih bolesnika spasio sam od tortura. Zar bi iz oštećenog sjemena moglo izrasti savršeno biće . zajedno s prljavim. Gledano s prirodnog moralnog vidika. budući da joj je preporučeno da mora "jesti za dvoje" . već moraš prije svega izgraditi sebe". a mladih žena od leukoreje. rezultat osjećajnog nadražaja umjesto ljubavnog zanosa.) da se na spolne odnose gledalo kao na nemoralni čin.priznajte svoje grijehe iz dubine srca". Statistički je dokazano da preko 50% svih mladih muževa u velikim gradovima boluje od gonoreje. Drugim riječima.za sebe i zametak novorođenčeta u sebi. Raširena bolest izmještene ili spuštene maternice može se liječiti pomoću te hrane i dugotrajnih kura posta. "Ti ne samo da ne smiješ stvarati novo biće. u najmanju ruku djelomično./30.u utrobi civilizirane majke. 189 . uz vrlo rijetke izuzetke. "grijesi" očeva i majki rađaju bolesnu djecu i djecu njihove djece. božanski čin koji povlači za sobom najveću odgovornost. Bila je to mračna tajna. religija. neki je filozof rekao da nečisti čovjek nema pravo stvarati novo biće. ljubav je velika. U vrlo starim i klasičnim civilizacijama "seks" je bio kult. kao i pomoću kraćih kura posta s temeljito pripremanom hranom. U 188 Prirodna kontrola seksualnosti "Nema ničega izvan istine . Liječio sam ih pomoću metode prirodnog liječenja. ali vi ubijate dijete. Što su ti "grijesi"? "Ljubi bližnjega svoga" glasi zapovijed i vi možda to činite. Zaista je tragično ako čovjek vjeruje da se ta funkcija može potiskivati i kontrolirati pomoću propovijedi o moralu. kaže veliki mislilac Nietzsche. Skrivena bolest je sveopća i sveobuhvatna. i to pomoću hrane bez sluzavosti i pomoću savršenog sastava krvi. bolesti mjehura. nestaje s trećom ili četvrtom generacijom. Takvo stanje zahtijeva brižnu kontrolu izlučivanja koju može pod najboljim okolnostima pružiti jedino iskusan stručnjak. pjesništvu sveukupnog civiliziranog čovječanstva. poglavita i generalna tema sa svjesnim ili nesvjesnim ciljem razmnožavanja vrste. Seksualna psihologija Za našu civilizaciju bilo je karakteristično (oko 1920.

Pogledajte što sam o kosi napisao u svojoj knjizi "Postom do zdravlja". što naposljetku dovodi do impotencije. i ako je prirodna. a ne prirodnih vibracija ljubavi. tri ili četiri mjeseca opet pojavila. noćnog izljevanja sjemena.II. što u biti i jest. vi biste se smjesta odrekli vašeg mesnog odreska i jaja. poglavlje Seksualnost . Brada nekog muškarca je sekundarni spolni organ. Ljubav je najveća snaga. ona je najbolja "nevidljiva hrana" beskrajnog svemira za dušu i tijelo. nema masturbiranja. povraćanje i sve druge tako­ zvane "bolesti trudnoće" prestaju. ćelavi muškarac ima zapravo "drugorazrednu" seksualnu kvalitetu u svakom pogledu. za vrijeme trudnoće i nakon trudnoće znači razvoj u smjeru djevičanske. U Svetom pismu takvo stanje naziva se znakovitom riječi "čišćenje". poželjno za "neokaljano začeće".neuprljano mjesečnicom nečiste krvi i drugim otpadnim tvarima. zubobolje. Seks je dio životne snage. pomlađivanja. Golobradi. poglavlje). koja su u 191 190 . zatim bi se dva. ako želi biti sretan. Mi smo proizvod nadražaja.Priroda ne osluškuje čovjeka. prostitucije itd. Nitko u zapadnoj civilizaciji ne zna što znači pravi "ljubavni zanos" tijela s čistom krvi koja proizvodi električno strujanje. Posvemašnji izostanak mjesečnice može se postići samo kod žena koje su pomoću hrane bez sluzi provele temeljit proces čišćenja. dok napokon ne bi posve izostala. Vidi Knjigu o sucima 16. Glavobolje. U spolnom životu čovjeka koji se hrani hranom bez sluzavosti. To je idealno stanje unutarnje čistoće. U svojoj praksi imao sam slučajeva izliječene ženske sterilnosti i svaki pacijent koji bi postupak izliječenja ozbiljno primjenio za bilo koju bolest znatno se "pomladio". ali čovjek mora osluškivati prirodu. čisto . Zaključak da uskraćivanje izbacivanja sjemena doprinosi jačanju muškarčeva mozga uistinu je apsurdan. dio Majčinstvo Majčinstvo s hranom bez sluzavosti prije trudnoće. Kad se žensko tijelo pomoću hrane bez sluzavosti savršeno očisti. 24. on je takoreći barometar obnove. menstruacija prestaje. te mu je tijelo čisto i snažno. elektricitet i posreduje ga preko "bežične" kose. zdravlja i osjećaja sreće. Jedini način liječenja impotencije jest post i hrana koja ne stvara sluzavost (vidi 5. Kad biste mogli shvatiti kako je lako kontrolirati seks. nečeg posve drukčijeg od takozvanog "običnog" rađanja sa svom životnom opasnošću koja je u današnjoj civilizaciji još uvijek prisutna. Svi moji ženski pacijenti govorili su mi o sve slabijoj mjesečnici. Rađaju se djeca koja nikad ne plaču. svetačke čistoće. 13-18. Slijedi bezbolno rađanje i jedna više nego zadovoljavajuća količina slatkog majčina mlijeka.

ovo je jedini pravi put da se izbjegne smrtnost novorođenčadi. Važan je naravno i kalcij (vidi Bergove tabele). Kao što je već bilo spomenuto. Između obroka započinjite što ranije davati djetetu čajnu žličicu voćnog soka (sok od cikle također je vrlo dobar) i med razrijeđen vodom. jedna trećina mlijeka i dvije trećine vode. Dijete ima silnu potrebu za slatkim. koje se poslže uzimanjem hrane bez sluzavosti. to se mora učiniti najmanje dva ili tri mjeseca prije začeća. Prirodne slastice su za odraslo dijete nešto neophodno. ima velik utjecaj na oblikovanje karaktera. Ono što obično smatramo dobro uhranjenim. ako je tijelo čisto. To je nešto u što gotovo nitko ne želi povjerovati. kako bi se mogao izgraditi jaki kostur. zaslađeno medom. sokovima ili kašicom od voća. a još manje shvatiti i prihvatiti kao činjenicu. Vjerujem da će novorođenče hranjeno dobrim majčinim mlijekom prema ovim uputama i bez dodavanja hrane bogate bjelančevinama čudesno na­ predovati te da će nakon dojenja postupno preći isključivo na jabuke.očišćeno od otpada svoje "skrivene bolesti". Promjena u prehrani mora stoga bili vrlo brižno pripremana. Jedina razumna promjena mogla bi biti ta da se poveća konzumacija prirodnih slastica kao što su smokve. 193 Hranjenje djeteta Ako se ispostavi da majka nema dovoljno mlijeka ili da majčino mlijeko nije dovoljno kvalitetno. "Jesti za dvoje" i to neku posebnu hranu nije potrebno. Prema tome. Ne postoji nijedna viša moralna dužnost od ove da se na svijet donese savršeno zdravo biće. zdravim djetetom s prosječnom normalnom težinom odnosi se zapravo na kilograme otpadnih tvari i upropaštenog mlijeka. datulje itd. Nema više dječjih bolesti! Na tisuće trudnica svojim pretjeranim uzimanjem hrane napola ubijaju svoju djecu još prije rođenja. ono se mora razrijediti s vodom najmanje u omjeru pola-pola ili još bolje. a poznato je da voćni šećer zagovaraju kao "bitnu sastavnicu" sva učenja o prirodnom liječenju.usporedbi s drugom djecom izvanredno "čista". odatle opasni porodi. Mnoge "brige" kod odgoja djeteta mogle bi vas na taj način mimoići. Je li vaše dijete bolesno ili nije spoznat ćete po izlučivanju čim ga jednom počnete hraniti voćnim 192 . Sve su to čudesni rezultati o kojima su mi pričale žene koje su provodile moj postupak liječenja. To će vam ujedno biti najbolji dokaz da sam bio u pravu. Na nekoliko pokusa koje smo provodili u Europi osvjedočio sam se da napredovanje u čistoći tijela. Nije preporučivo za vrijeme trudnoće ili za vrijeme mirovanja započeti s totalnom promjenom prehrane. Novorođenčad i djeca moraju proći isti proces čišćenja i liječenja kojeg prolaze odrasli. Suvremene bebe su uglavnom previše hranjene. rozine. odnosno duhovnog i duševnog stanja odraslog djeteta. dijete mora najprije biti izliječeno . prije takve promjene u prehrani djetela. nemojte primjenjivati obično kravlje mlijeko.bez obzira je li bolesno ili nije .

prije svake vježbe. ples i pjevanje. Ruke trebaju kod trčanja biti slobodne i opuštene u svom prirodnom njihanju.da je zrak i ostale prednosti šuma svojevrsna "hrana" .stoj te uspravno i koristite snagu svojih mišića. svaka tjelesna radnja dovodi do vibriranja. Uspravno stajati. to ćete lakše razumjeti moje riječi iz 5. poglavlje Izlučivanje potpomognuto kretanjem. Pjevanje je zapravo prirodna vježba disanja s dotatnom prednošću opuštanja zahvaljujući vibriranju prsnog koša. Duboko udahnite. masiranja. punim plućima. dubokog disanja itd. Zaljubite se sami u sebe. Vježba 1. pritom valja biti oprezan. ne smije se pretjerivati . a izdišite na usta. Najprirodnija i daleko najbolja tjelesna kretanja jesu šetnje. koliko je najviše 195 . Rezultat svega je oslobađanje i izlučivanje "otpadnih tvari" koje su u biti uzrok svake bolesti. Za one koji žele ostati vitki predložit ću u ovom poglavlju nekoliko vježbi. ako ste se odlučili za post i promjenu sastava krvi pomoću prirodne hrane bez sluzavosti. Tjelesno vježbanje povezano s postom' i prirodnom hranom bez sluzavosti može znatno pojačati i ubrzati izlučivanje. kad je izlučivanje izrazito jako. Lagano podignite ruke. dobro se odmorite i naspavajte. Udišite kroz nos. U danima kad se tijekom kure posta ili stroge dijete "dobro" osjećate. Izvanredna vježba koju svatko poznaje jest odlazak u planine. I moram vas opet podsjetiti na činjenicu daje zrak za život daleko važniji od hrane. planinarenje. Radovi u vrtu također su vrlo dobra prirodna vježba. Stoga je ispravno disanje od presudne važnosti.nevidljiva hrana. Ako ste umorni te se loše osjećate.pogotovo u "lošim" danima. Vježbajte pored otvorena prozora. kupanja. Što je vaša unutrašnjost čišća. sunčanjem i kupanjem Kao što vam je poznato iz prethodnih poglavlja. ako se nitko drugi ne zaljubljuje u vas. vi ćete u sebi njegovati zdravlje. Čovječje tijelo čini to na najsavršeniji način. Pa ipak. Ako se ispravno brinete o svom tijelu. Razmaknite noge otprilike 40 cm . Stanite pred ogledalo dok radite vježbe i promatrajte gipkost svojih udova i način na koji izvodite svaku pojedinu vježbu. Nemojte vježbati u skučenom. potresanja tkiva te na ovaj ili onaj način olakšava funkcioniranje krvotoka. zato jer se 194 penjanjem poboljšava u vama disanje na najprirodniji način. mnogo bolje i usklađenije od svakog "sustava" kretanja. smrdljivom prostoru. možete se baviti i tjelesnim vježbama u obliku kretanja. ruke opuštene sa strane zatvorite u čvrstu šaku. poglavlja .25.

Okrenuti se nadesno. Opustite se i izdahnite. Vježba 2. Noge ne pomičite. pet puta ponovite istu vježbu. Na početku vježbe duboko udahnuti. Zatim koliko je najviše moguće nalijevo. zatim nadesno pet puta. pet puta. pritom lijevom rukom usporavajte pomicanje. Vježba 5. duboko dišite. Vježba 8. 196 Noge držati ravne poput svijeća. Ruke spojiti i položiti na glavu. Vježba doprinosi razvitku prsnog koša. Prignuti se nadesno. Istovremeno prignite tijelo koliko je naviše moguće nadesno. Položite desnu ruku na desni bok. Sklopite ruke i pomičite ih nadesno. Podignite ruke visoko iznad glave koliko najviše možete i naginjite se tijelom unatrag. Vježbu ponoviti pet puta. Vježbu ponovite s lijevom rukom na lijevom boku.moguće iznad glave. I obrnutim redoslijedom. Opustiti se. Vježba 9. Ruke sklopite na prsnom košu. sve mišiće napeti. na kraju opušteno izdahnuti. Vježba 3. jako trznuti glavom nalijevo pet puta. lijevu šaku i ruku lagano podižite i pritom duboko udišite. zatim nalijevo. usporavajući pomicanje desnom rukom. Zatim se tijelom naginjite prema naprijed i pokušajte prstima dodirnuti tlo a 197 . Između svakog pokreta duboko udahnuti i izdahnuti. naginjati se samo gornjim dijelom tijela. I tako pet puta. Ponovite pet puta. Nakon svake vježbe opuštanje i izdisanje. Isto ponoviti ispruženom desnom rukom. Ruke staviti na zatilajk. Ponoviti pet puta. Vježba 4. Vježba 7. I obrnutim redoslijedom. zatim opušteno izdahnite. Za vrijeme okretanja duboko udahnite. Ispruženu lijevu ruku čvrsto držati desnom i podizati je svom snagom visoko iznad glave. Na početku duboko udahnuli. a potom opušteno izdahnuti. Vježba 6. pri čemu joj lijevom rukom pružate otpor. dok vas ne zaboli. Opustite se i izdahnite. Ruke držati sklopljenje na potiljku i dizati ih visoko iznad glave bez pomicanja tijela. Isprsite se ispruženih ruku. Isto ponovite pomicanjem ruku nalijevo. napregnite sve mišiće i okrenite se nadesno. Ova vježba je osobito dobra za jetru. Ponoviti pet puta.

Svaka malo jača glazba je dobra. Za temeljito čišćenje valja primijeniti najmanje dvije do tri litre vode. Ispiranje debelog crijeva Sunčanje Kad god vam se pruži prilika za sunčanje. bilo bi poželjno da u svom dvorištu. visokoj temperaturi. hladno tuširanje ili uranjanje ruku u hladnu vodu odmah nakon sunčanja vrlo je dobro. Budući da se za vrijeme sunčanja treba odbaciti svaki. Sunčanje je izvanredan "nevidljivi" izlučivač prljavštine i pomlađuje tijelo. bez obzira na dobru stolicu. Titranje glazbenih tonova djeluje čudesno.kad je izlučivanje vrlo jako . sluzavosti i različitih otrova koje priroda pokušava izbaciti."znak smrti". daleko od znatiželjnih pogleda. Time znatno pomažemo boljem izlučivanju ljepljivog otpada.da ne prigibate koljena. Direktne sunčeve zrake posreduju tijelu elektricitet. Primijetit ćete da možete dugo izdržati na 198 U vrijeme prijelaznog razdoblja preporuča se ispiranje debelog crijeva. ako nastavite s vježbanjem. Počnite s dvije ili tri vježbe. već nečim što vam pričinja zadovoljstvo.odmah nakon ustajanja. energiju i životnu snagu za tjelesne baterije i obnovu životne snage. Ispočetka ne duže od 20 ili 30 minuta i obavezno s pokrivenom glavom. ali pazite na to da kod svake vježbe duboko dišete. Postupno se ponavljanje može povećati do 20 puta. Kratko. Sto vaša unutarnja čistoća bude veća. Preporučivo je ujutro najprije učiniti nekoliko vježbi . Nastojte imati prirodnu stolicu prije negoli ulijete vodu u debelo crijevo. Ako vas vježbe na početku ukoče. U tu svrhu može se primijeniti cjevčica za klistiranje nakon obavljene velike nužde. Izdahnite kad se opustite. da su baštinili bijela krvna zrnca . Nemojte se opterećivati tim vježbama. vrtu ili na terasi ogradite mjesto za sunčanje. Za vrijeme vježbanja možete pustiti glazbu s gramofona. pa i najmanji dio odjeće. pomaže vam da izgledate poput svile i daje vam lijepu smeđu boju. Ovim vježbama možete dodati i neke druge. Plesanje sa samim sobom uz pratnju ozbiljne glazbe pokazalo se vrlo djelotvornim. Početne tegobe brzo će nestati. Ljudi koji pripadaju našoj rasi svjedoče svojom bijelom kožom o činjenici da su od samog rođenja bolesni. Civilizacijska odjeća onemogućila je čovjeku da osigura sebi životnu snagu svježeg zraka i sunčeve topline koje su neophodne za zdravlje i osjećaj blagostanja. jakosti i stvaralaštva. Ponovite to polako pet puta. ali nipošto ne smatrajte to svojom dužnošću. nemojte je propustiti.ostanite u hladovini. to će vam sunčanje pričinjati veću radost. Kad obučete na sebe odjeću morate se osjećati opušteno. to duže moći ćete se izlagati suncu. te postupno povećavajte njihov broj. U danima kad se "loše" osjećate . Tijelo mora ležati na desnoj strani. to je siguran znak da su vam itekako potrebne i korisne. 199 .

mržnja i tjeskoba. Naposljetku noge i stopala. dok vam tijelo ne pocrveni. protrljajte njima obraze. Morate znati da je sunčanje jednako važno kao i kupanje. baš kao i glede prehrane. Naime. Količina vode od dvije ili tri litre mora odjedanput biti primljena u crijevo. nalijte u nju hladnu vodu u visini do 3 centimetra. Sjednite u nju sklupčanih koljena i počnite s trljanjem tijela kako je naprijed opisano. počnite s nježnim masiranjem debelog crijeva. dok nelagoda ne prođe. Voda treba otrpilike 15 do 20 minuta ostati u crijevu ili onoliko koliko vi želite. Pomoću hrane bez sluzavosti vi održavate vašu kožu. Jutarnje "hladno tuširanje" tijekom cijele godine.savijeno unazad. skupite koljena i masirajte se s desne strane tijela prema lijevoj. što se može ispitati pomoću laktova. Spremnik s vodom mora se nalaziti 90 ili 100 cm iznad vas. Ako vam je draža kada. koju "želite dodirivati" bez pomoći kozmetike. važno je da su ruke dovoljno vlažne. kao za hranjenje. Čak i najveća radost i najveća sreća mogu vam naškoditi jednako kao što vam mogu naškoditi ljutnja. To treba uraditi nakon ustajanja i obavljenih vježbi. po mogućnosti pet minuta. Nakon toga nastavite svoje tijelo trljati rukama. Osjećate li bilo kakvu nelagodu. Neka vam je uvijek na pameti činjenica daje svaka krajnost opasna. Najbolje vrijeme za klistiranje je neposredno pred odlazak u krevet. Ako želite. nipošto vruća. možete stopala staviti u vodu. nije preporučivo. Zatim se okrenite na leđa. Dakle: izbjegavajte svako pretjerivanje! Kupanje Stručnjaci imaju glede kupanja također različita mišljena. Ako je nelagoda ili bol prejaka. zatvorite vodu na spremniku. potiljak i ramena. Sada možete slobodno izbaciti vodu iz crijeva. okrenite se i nastavite masiranje s lijeve strane prema desnoj. nije dobro tijelo ispostavljati ekstremnom šoku. kupanje i spavanje. ili ručnikom. prsni koš i trbuh. Naravno da mora koža biti čista. kako bi pore mogle ispravno funkcionirati. bez obzira na vremensku prognozu. Nekoliko minuta svakog dana nakon ustajanja i prije odlaska u krevet provedite kod otvorena prozora ili na balkonu i pritom masirajte svoje tijelo . Nije potrebna velika količina vode. To vrijedi za vježbanje. zatim ruke i leđa. Rezultati će vas iznenaditi. U mnogim slučajevima time se nanosi tijelu veća šteta negoli korist. Voda mora biti topla. Dok ležite na boku.odstranite vodu iz debelog crijeva i ponovite cijeli postupak.to pomaže koži da zadrži svoja prirodno funkcionalna svojstva. losiona i krema. a to se može postići pomoću slijedeće metode: Umočite ruke u hladnu vodu i dobro 200 201 .

26. poglavlje

Poruka za vas Dragi prijatelji!
Nakon pažljivog čitanja prethodnih poglavlja sada zacijelo znate da se bolest sastoji iz nepoznate, raspadnute, fermentirane mase otpadnih tvari u čovječjem tijelu koja je desetljećima pohranjena prvenstveno u crijevima i debelom crijevu. Sada zacijelo shvaćate kako je glupo i neuko pomišljati daje već samo znanje o tome što čovjek treba jesti gotova metoda liječenja. Nitko od poznatih stručnjaka nije dokučio važnost temeljitog, dubokog čišćenja čovječje "gnojnice". Svi su više ili manje bili "obmanuti" prirodom, kad su nekom čovjeku, čiji je probavni trakt bio začepljen zbog višegodišnjeg nagomilavanja sluzavosti i otpadnih tvari od hrane bogate bjelančevinama, savjetovali da jede čistu hranu od voća. Ja sam vas poučio o posljedicama: ako se otrovi prebrzo rastope i dospiju u krvotok, mogu nastupiti ozbiljne posljedice - pa čak i smrt. U takvim slučajevima najčešće se odgovornost prebacuje na čovjekovu prirodnu hranu, kao što su naranče, grožđe, datulje itd.! Moja metoda dokazuje daje nepoznavanje stvari glede voćne hrane "kamen spoticaja" za druge stručnjake znanosti o hrani koji su sami vršili eksperimentalne 202

testove. Tisuću puta slušao sam jedno te isto optuživanje čak od mladih i naizgled zdravih ljudi - "Ja sam slab\" I gotovo svi stručnjaci osim mene na to odgovaraju: "Da, vama je potrebno više bjelančevina, jedite u najmanju ruku orahe". Ja sam taj "kamen spoticaja" nastojao sto puta prevladati u godinama kad sam se bavio pokusima na samome sebi i suočavao se s tim problemom. Nakon jedne dvogodišnje kure u Italiji zbog Brightove bolesti bubrega i sušičavosti, tijekom koje sam postio i strogo se hranio hranom bez sluzavosti, pojeo sam kilogram najslađeg grožđa i popio dvije litre svježeg, slatkog soka od grožđa, proizvedenog od najboljeg i najdivnijeg grožđa tamošnjeg podneblja. I smjesta sam imao osjećaj kao da ću umrijeti! Obuzeo me užasan osjećaj, srce je počelo lupati, zbog silne omamljenosti morao sam leći u krevet, gdje su me mučili jaki bolovi u želucu i crijevima. Nakon deset minuta dogodio se velik preokret - sluzavi, pjenušasti proljev i povraćanje soka od grožđa pomiješanog s ukiseljelom sluzavošću. Nakon toga uslijedio je doživljaj nad doživljajima! Osjećao sam se tako čudesno i jako da sam odmah počeo vježbati, uradivši 326 sklekova jedan za drugim bez prekida. Sva začepljenja bila su odstranjena! Mislim da vam je sada jasno što je bio čovjek bez "kuhane" hrane - u prapovijesti (nazvanoj Raj zemaljski), kad se hranio voćem, "kruhom nebeskim". Ukazao sam na pravog "demona" u tragediji ljudskog života - i pokazao kako ga se može i mora izlučiti - prije negoli se čovjek opet uspravi i domogne rajskog zdravlja, sreće, imuniteta protiv bolesti u svom "bogolikom" biću.

203

Ako je Edenski vrt - vrt neba na zemlji - nekoć egzistirao, morao je to biti "vrt s voćem i povrćem". Tisućljećima je čovjek svojom pogrešnom civilizacijom zastranjivao u nesvjesno samoubojstvo, robujući proizvodnji pogrešne hrane, proizvodeći "svoj kruh u znoju lica svoga". Neprirodna hrana uzrok je bolesti i smrti. "Mir na zemlji", sreća i pravednost ostaju sve do danas pukim snom. Tisućljećima se tragalo za pravim značenjem pojmova kao što su Bog, Raj, Nebo - grijeh, đavao, pakao. Današnji čovjek zamišlja Boga kao dobrog, milostivog Oca koji će mu dopustiti da se na drugom svijetu domogne raja - nekažnjen za sve stoje činio protiv božanskih zakona u prirodi. Ja sam dokazao da je prehrana iz Edenskog vrta ne samo moguća - dovoljno dobra za degenirano čovječanstvo današnjice - već je apsolutno nužna kao prvi korak prema istinskom ozdravljenju i spasenju našeg bijednog života. Dokazao sam da je hrana ključ koji nas vodi u igubljeni raj zemaljski, gdje su bolest, nevolje i brige - mržnja, borba i smrt bile nepoznate i gdje nije bilo smrti izazvane neprirodnim uzrokom. "Čovjek je ono što jede" glasi najznačajnija i najtočnija definicija jednog filozofa. Vi biste sada napokon morali shvatiti zašto su civilizacija, sve filozofije sa svojim silnim žrtvama zbog rada, prestiža, novaca, energije bile i jesu dijelom samo nagađanje. Magična formula za "nebo na zemlji" - za raj zemaljski - mora ovako glasiti: "Jedite svoj put u raj". Ali vi se ne možete domoći vrata koja anđeo čuva s bakljom i mačem, ako niste prošli kroz čistilište (vatru očišćenja) posta i ljekovite hrane - čistilište
204

u smislu fiziološkog prosvjetljenja pomoću "vatre života" u svom vlastitom tijelu! Tisućljećima nije nitko umakao smrtnoj borbi, prouzročenoj neprirodnim životom, a jednog dana naći ćete se i vi u toj borbi. Međutim, vi, ja i svi ostali koji smo spoznali veliku i važnu istinu života, mi smo u stvarnosti, a ne samo u duhu, napustili tminu neznanja i put u nesvjesno samoubojstvo. Mi smo na putu u svjetlost nove civilizacije - u svjetlost tjelesne obnove. To je početak duhovnog i duševnog napretka, put koji vodi u viši, produhovljeni svijet.

205

Literatura 1. Robert Landmann "Monte verita" 2. Harvey i Marylin Diamond "Fitnes za život", I. i II. dio 3. 4. 5. 6. Dr. Zane R. Kime "Sunčevo svjetlo i zdravlje" Tabele za kombiniranje živežnih namirnica Prof. Arnold Ehret "Postom do zdravlja" Dr. John H. Tilden "Toksemija je početak svih bolesti"

Predmetno kazalo

A Antibiotika 75,78 Artritis 10

D
Datulje 121, 127, 142, 148, 192, 202 Debelo crijevo 50, 6 4 , 7 8 , 199 Digitalis 75 Dijagnoza mokraće 59 Dijabetes 10, 46, 60, 165 Dječja bolest Dodaci 11,33, 138 Doručak 124, 171. 173 Duševna bolest 96

B
Banane 121, 126, 130, 131, 183 Bijela krvna zrnca 58, 84, 85, 199 Bijeli kruh 119 Bijelo brašno 109, 181 Bilje 38, 113, 142, 178 BjeIančevine2I,46, 77, 8 0 , 8 1 , 82, 89 Bolesti srca 10 Brazilska salata 147 Bundeva 125

E Ehretist31 Energija 71, 72, 82, 173

C

Celer 120, 125, 127, 130, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 153,154, 155, 157 Cikla 120, 125, 130, 132, 140 Crijeva 36,47, 56, 57, 104, 105. 107, 165, 167, 168, 169, 183, 199, 200 Č Čarobno ogledalo 55, 56 Čir 52

F Fletcherizam 106 Fosfat 46, 83, 115 G Glavobolja 163, 173 Gonoreja 186, 187 Gnoj 1 3 , 2 1 , 4 4 , 4 8 , 4 9 , 5 1 , 5 8 , 8 1 , 8 7 , 96, 115,116, 161, 162,182, 187 Grah 120, 122, 181 Grašak 106, 120,122, 125, 144, 153,181

206

207

151. 134. 119. 181 Limun 106. 52. 157 Pjevanje 194 Ples 194. 143. 170. 103. 154 208 209 . 194. 202 Grožđani šećer 24. 154. 76. 6 2 .128. 139. 89. 9 4 . 133. 180. 108. 117. 133.136. 165. 80. 4 1 . 29. 163 Kuhani glavni obrok 152 Kupanje 27. 90 Mineralna sol 9 1 . 7 7 . 57.169. 146. 149. 125. 181. 75. 163. 151. 142 Kokosov orah 121 L Mlaćcnica 119 Mlijeko 22. 104 Mješana salata 125. 192 Menstruacija 191 Meso 5 1 . 137. 150. 52. 170 Naranče 56. 91. 162. 89. 148 Jaje 118. 164. 133. 85.203 Jabuka 121.36. 133. 4 9 . 138 Majčino mlijeko 192 Majčinstvo 191 Masaža 95 Maslac 119. 181 Kiropraktika 95 Kiselina 40. 160. 146. 145. 180. 106. 131. 107. 168. 85. 152. 121. Kruh 8 5 . 9 6 . 118. 65. 179 Maslac od kikirikija 125. 6 8 . 62. 180. 126. 131. 192 Mokraćna kiselina 40. 119. 148. 111.87. 125. 181 Ljetna salata 146 M Majoneza 133. 126. 119. 202 Nervoza 62 Leća 121. 155. 121. 170. 120 Maslinovo ulje 145. 193 Kava 122 Kesten 121. 132 1 Infekcija 84 Istraživač 114. 117. 102 J Kopar 118. 89. 200 Kravlje mlijeko 180. 179. 87 Hrana od povrća 90 Hren 120. 80. 144.143. 171. 143. 6 9 . 179. 125. 9 1 . 3 7 . 198 Pokretljivost 75. 137. 8 3 . 146. 188 Kura posta s voćem 170 Ljepilo 58.203. 87. 125. 143. 126. 119. 149. 90. 104. 123. 52 Mrkva 125. 127. 138 Juha 133 Juha od rajčice 133 K Kalcij 51. 181. 146. 110 Povraćanje 191. 17. 148.132 Gubitak apetita 42. 201 Kura posta 131. 4 0 . 168.204 Krumpir 85. 120 Koža 77. 154. 25. 154. 192 Krastavci 120. 159 Gulaš od povrća 139 Guša 52 Kikiriki 122. 5 6 . 182. 139. 142.182 Osleopatija 95 P Papar 138 Pastrnjak 125 Pečena rajčica 155 Pečene artičoke 153 Pečeno voće 140 Peršin 142. 140. 190 Med 130. 66. 5 2 . 108. 121. 9 0 . 89. 115. 161. 162 Luk 120. 115. 117. 104. 151. 109. 5 1 . 67. 158. 70. 151 N Nadriliječnik 93 Napitci 122. 133. 125. 165 Kneippova kura 95 Knjiga postanka 97. 181 Krvotok 10. 176. 153. 202 Kucanje srca 40. 145. 32. 139. 187. 176. 170. 148. 176. 161. 60.Gripa 41 Groznica 41 Grožđe 28. 163. 56. 106. 136. 138. 142. 125. 8 5 . 126. 145. 183 Mesožder 58.132. 133. 162. 147. 95. 76.155. 121. 185. 170. 184 Iščašenost kralježaka 95 Izgladnjelost 77 Izmet 4 7 . 9 1 . 108. 132. 188. 106. 194. 144. 162. 140. 150-157 LJ H Hemoglobin 86. 8 8 . 126. 145 Mladi krumpir i mahune 156 O Ocat 133 Odrezak od špinata 151 Opterećenje 27. 143. 168 Orasi 102. 156. 156. 133. 74. 65. 127 Krist 28.66. 131 Kiselo zelje 156. 107. 154 Maslačak 118. 52. 156. 118. 130. 165. 147. 169 Izmjena ili pretvorba tvari 74. 144. 171. 105. 162. 149 Mast 2 6 . 62. 200. 131. 151. 138. 59. 133. 127.

155. 138. 181 Živa 187 211 .214 Probavne smetnje 45 Proizvodi od žitarica Proljev 167. 169. 95 Sunčanje 27. 7 1 . 132. 132. 116. 126. 114 Rajčica 120. 140.46. 115. 33. 162. 163. 8 7 . 143. 37. 142 Prehlada 50. 165 Zubobolja 51 Ž Željezni oksid 86 Željezo 86 Žitarice 119. 33. 165. 132. 4 5 . 111. 144-149. 116. 156 Raj zemaljski 203. 34. 6 4 . 133. 192 Vrenje 103. 142. 26. 180. 178. 133. 201. 127. 8 7 . 166. 131. 7 5 . 125. 127. 173. 25. 120. 168.217 Vino 122. 125. 6 2 . 124. 181 Slastice 193 Smokve 121. 203 Psihoterapija 96 Punjena paprika Punjeni luk 150 Salata od šparoga i cvjetače 147 Salata za izlučivanje 149 Salisbury-kura 107 Sastav krvi 74. 95 Voće 24. 92.201 Spolne bolesti 53. 180-185. 168. 142. 108.66. 142. 106. 8 1 . 145. 4 8 . 170. 142. 199. 136. 6 1 . 161. 110. 128. 141.181. 169. 6 0 . 7 2 . 192 Šljive 121. 104. 161. 9 1 .68. 127. 85. 180 Slatki krumpir 120. 38. 189. 115. 176. 132 Reumatizam 42. 82. 82. 86. 136. 132 Umak za salatu 125. 126. 84 Seksualnost 186. 7 1 . 162 Sok od naranče 170 Sok od povrća 174 Sok od rajčice 170 Sol 26. 126. 147 Špinat 118. 139. 8 6 . 50. 138. 120. 105. 131. 7 9 . 103. 183 Spavanje 72. 170 Šparoge 120. 162. 176 Z Začepljenje 3 6 .203 Vježbe disanja 69.24. 5 6 . 100. 142 Salata od cvjetače i graška 147 Salata od dragušca 149 Salata od luka 149 Salata od naribane mrkve i špinata 148 Salata od šparoga 147 210 T Teorija o bjelančevinama 76 Teorija o sluzavosti 3 1 . 180. 148. 165 Vrijeme posta 6 1 . 36. 192 Ruska salata 146 S Salata 102. 118 Riža 119. 142. 145. 129. 88. 5 9 . 8 4 . 143 Vježba 194-198. 7 0 . 7 6 . 150. 106. 52 Riba 74. 121. 201 Sunčevo svjetlo 206 Sušica 51 Š Šećer 10.56. 77. 154. 117. 127. 4 9 . 104. 148. 9 1 . 2 6 . 102. 57. 160. 178. 9 1 . 198. 115. 130. 5 7 . 131. 151.Sušeno voće 108. 3 3 . 126. 9 1 . 112. 192 Snaga 19. 8 0 . 168 R Ragnar Berg 105. 107. 125. 67. 203 Voćna salata 145 Voćni sokovi 133 Voćni šećer 9 1 . 122. 5 8 . 127. 7 4 . 130. 160 V Vegetarijanac 105 Vegetarijanstvo 103 Vegeterijanski lonac 103 Vitamini 13. 65. 6 2 . 133. 186 Srčane tegobe 49 Sterilnost 190 Stolica 171 Stvaranje krvi 10. 130. 188 Upala pluća 51 Upala prostate 188 Urin 21. 182 Rozeola 187 Rozine 121. 87. 149. 143. 178. 5 9 . 106. 191 Sifilis 53. 6 2 . 108. 153. 174. 87 Sir 119. 133. 156. 152. 68.155. 3 3 . 117. 132. 130. 165. 142. 57. 83 Začini 151 Zelje 125. 145. 131. 149. 132. 42. 51 Prijelazna hrana 123. 187. 120. 168 Škrob 22. 5 8 . 113. 3 7 . 80. 185 Salata glavatica 120. 6 0 . 204 Repa 105. 190 Sok od grožđa 122 Sok od limuna 138. 4 4 . 117 Teorija o stanicama 76 Terapija pomoću kretanja 95 Toksemija 50. 194. 86. 126. 206 Trčanje 75 Trešnje 168 U Učenje o prehrani 90 Ugljikohidrati 33. 5 7 . 38. 2 3 . 106. 133 Upala 5 1 . 64. 56. 142. 4 6 . 146. 127.

P r e u z e o j e k a t e d r u . p i s a o k n j i g e . listopada u 1922. A. sabrao) Prof. Walker) SAMOKONTROLIRANJE TEŽINE (Dr. V e ć u najranijim g o d i n a m a s v o j e predodređen liječnika. Način te metode ništa i se dalje do se danas nije u Njegove knjige objavljuju b o l e s n e ljude liječio p o m o ć u u v o đ e n j a m e t o d e " l j e k o v i t e h r a n e b e z - velikim n a k l a d a m a . u S t . Ehret) u pripremi su: ZDRAVA PRIRODNA HRANA ZA DJECU (Urs Hochstrasser) ZDRAVA PROBAVA BEZ ZATVARANJA (Dr. Walker) SJAJNO ZDRAVLJE (Dr.SOKOVI OD SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA (Dr. zrelosti suočeni s bio prometnoj je nezgodi za dvostrukim ispunjavanje koji su te su bili patnje p r i j e l o m o m l u b a n j e . Udruga zagovaratelja 212 .I VI MOŽETE POSTATI PUNO MLADI (Dr. Walker) . N. Wandmaker) . M e t o d a prof. Na s p m e n u t i m je klinikama sluzavosti". s v j e t s k o g rata t a k v u je kliniku o s n o v a o u L o s A n g e l e s u . N. I. N. pp 51 Tel/fax: 031/811-776 možete naručiti i sljedeće knjige o zdravoj prehrani: . Walker) . u SAD-u nakon s jednog predavanja. N. A. N. G e o r g e n u k o d Freiburga u S c h w a r z w a l d u .LJEKOVITA HRANA BEZ SLUZAVOSTI (Prof. a n a k o n I. Zirdum. Ta o s u d a na smrt z n a t n o je ojačala nepokolebljivost njegova duha. Ehret) . Odluka da b u d e sam s v o j liječnik p o k a z a l a s e u s p j e š n o m d o t e m j e r e d a j e u Š v i c a r s k o j ( L u g a n o . Walker) . N.SVAKODNEVNO SVJEŽE SALATE ODRŽAVAJU VAŠE ZDRAVLJE (Dr. Ehreta p o k a z a l a s e vrlo u s p j e š n o m k o d p a c i j e n a t a kojih je bilo na t i s u ć e i t i s u ć e diljem s v i j e t a . a u m r o je na v r h u n c u s v o j i h snaga 8. života Amolda Ehreta odgovara pravilima prirodnog "prirodne higijene". Walker) SVJEDOCI ZA OZDRAVLJENJE LIJEČENJEM SIROVIM VOĆEM I POVRĆEM (Dr. G l e d e ispravnosti promijenilo.M a s s a g n o ) o t v o r i o kliniku z a p o s t .POSTOM DO ZDRAVLJA (Prof. p o s v o j zemlji d r ž a o p r e d a v a n j a 0 m e t o d i liječenja koju je s a m o t k r i o . A r n o l d Ehret r o d i o se 1 8 6 6 .PRIJESNA HRANA UMJESTO KUHANE (H. Walker) VODA MOŽE RAZORITI VAŠE ZDRAVLJE (Dr. N. N. patnjama humanitarnih zadaća Liječnici smatrali njegovim nečim neizlječivim. Walker) POVRATAK PRIRODI (Dr.Na našoj adresi Knjižnica UPT 31400 Đakovo. prirodnom učenju 0 zdravlju koje u Njemačkoj zastupa života.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful