pencanai selinder digunakan untuk mencanai komponen yang berbentuk selinder contohnya sebatang aci .

Benda kerja dipegang antara cuk dan tetengah atau dipegang antara dua tetengah dan disuapkan ke roda pencanai yang berputar. Benda kerja diputarkan oleh satu motor. Bindu tiga rahang dan tetengah terletak di atas meja mesin yang boleh di gerakkan secara membujur dan menegak.

engenalan.

Mencanai ialah proses pembuangan logam dengan menggunakan roda pencanai yang berputar. Roda pencanai diperbuat daripada bahan pelelas yang di ikat oleh bahan pengikat. Dua proses mencanai yang utama ialah proses penajaman dan proses mencanai jitu. Proses penajaman di gunakan untuk menajamkan alat pemotong seperti pahat, mata alat mesin larik, mata gerudi, pisau dan lain -lain lagi. Proses mencanai jitu pula di gunakan dalam industri bagi menghasilkan kemasan permukaan yang baik serta ukuran yang tepat Mesin Pencanai Meja Mesin pencanai meja mempunyai dua roda pencanai, iaitu satu jenis halus dan satu jenis kasar. Biasanya mesin pencanai jenis ini di boltkan pada meja kerja dan digunakan untuk mencanai alat pemotong seperti pahat, mata alat mesin larik, pisau dan lain-lain lagi

Mesin Canai jenis Kekaki. Mesin pencanai kekaki adalah sama seperti mesin canai meja, kecuali ia mempunyai penyokong yang di boltkan pada lantai. Kegunaannya sama seperti mesin pencanai meja.

Meja mesin yang menempatkan benda kerja bergerak secara salingan di bawah roda canai. Pergerakan meja mesin boleh di lakukan secara manual atau automatik. Meja mesin juga boleh di gerakkan secara melintang dan menegak. Bindu tiga rahang dan tetengah terletak di atas meja mesin yang boleh di gerakkan secara membujur dan menegak .Mesin Pencanai Permukaan. Benda kerja diputarkan oleh satu motor. Mesin pencanai permukaan mempunyai satu roda pencanai berbentuk cakera yang di pasangkan pada arbor mesin. Mesin pencanai selinder digunakan untuk mencanai komponen yang berbentuk selinder contohnya sebatang aci . Mesin Pencanai Selinder. Benda kerja dipegangantara cuk dan tetengah atau dipegang antara dua tetengah dan disuapkan ke roda pencanai yang berputar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful