LAM-PT09-01 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER SEMESTER Nama Pensyarah Jabatan/Unit Kursus Kod Kursus

Kredit Kumpulan Diajar : : : Falsafah dan Pendidikan di Malaysia : EDU 3101 : 3 (3+0) : PISMP-IPGM AMBILAN JANUARI 2009 1 TAHUN 2009

Rangka Kerja Mingguan Minggu 1 11/12 Jan Tajuk Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia: • Sebelum Merdeka • Selepas Merdeka • Semasa Konsep asas falsafah dan falsafah pendidikan • Falsafah • Cabang Falsafah • Falsafah Pendidikan Falsafah Pendidikan Islam dan Timur • Pengenalan Falsafah Pendidikan Islam - Konsep & Prinsip 3 25/26 Jan Falsafah Pendidikan Islam & Timur • Falsafah Pendidikan Islam Fungsi • Falsafah Pendidikan Timur - Konsep & Prinsip - Fungsi 2 jam 1 jam 26 & 27 Jan (Cuti Tahun Cina) Cuti Berganti Jam Interaksi 2 jam 1 jam Catatan

2 18/19 Jan

2 jam 1 jam

4 01/02 Feb

Implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat:

2 jam 1 jam 01/2 Hari Wilayah

• •

5 08/09 Feb

Tradisional (Perenialisme dan Esensialisme) Moden/Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme) - Konsep & Prinsip - Tujuan Moden/Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme) - Peranan - Tumpuan • Implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia Implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Konsep & Prinsip FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) - Elemen dalam FPK Falsafah Pendidikan Guru (FPG)

2 jam 1 jam

8/2 (Hari Thaipusam)

6 15/16 Feb

• •

2 jam 1 jam

7 22/23 Feb

• •

2 jam 1 jam

8 01/02 Mac 9 08/09 Mac

Konsep Modal Insan 2 jam Kerjaya guru sebagai Ibadah: • Perspektif agama • • Perjuangan Insan Pendidik - Ahli falsafah Tokoh-tokoh pendidik Barat dan Timur 1 jam 2 jam 1 jam 9/3 ( Cuti Maulidur Rasul)

10 15/16 Mac 11 22/23 Mac 12 29/30 Mac

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) • • Tokoh-tokoh Pendidik Negara - Ciri-ciri tokoh Pendidik - Sumbangan Guru sebagai pembentuk insan - Peranan guru dalam merealisasikan FPK Guru sebagai pembentuk insan

2 jam 1 jam

13

05/06 Apr 14 12/13 Apr •

- Peranan guru dalam merealisasikan FPK Guru sebagai pembentuk insan - Peranan guru dalam merealisasikan FPG

2 jam 1 jam

Pembentukan dan Pelaksanaan KBSR • Pembentukan Kurikulum - Teori dan Model Pembinaan kurikulum(Model objektif dan proses) 15 Pembentukan dan Pelaksanaan KBSR 19/20 Apr Pembentukan Kurikulum - Teori dan Model Pembinaan kurikulum(Model objektif dan proses) • Pembentukan KBSR - Matlamat - Objektif - Ciri –Ciri utama 16 • Pembentukan KBSR 26/27 Apr - Struktur - Komponen • Proses Pelaksanaan KBSR - Pendekatan - Strategi 17 • Proses Pelaksanaan KBSR 03/04 - Pelaksanaan KBSR kearah Mei Wawasan 2020 18 10/11 Mei 19 17/18 Mei 20 24/25 Mei ULANGKAJI

2 jam 1 jam

2 jam 1 jam

1/5 (Cuti Hari Pekerja)

2 jam 1 jam 9/5 (Cuti Hari Wesak)

PEPERIKSAAN AKHIR

PEPERIKSAAN AKHIR

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan

Tandatangan Pensyarah __________________ Nama : ____________________ Tarikh :

Disahkan oleh Ketua Jabatan Tandatangan Ketua Jabatan : Nama : Tarikh :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful