INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU SPALATORII AUTO 1.

SCOP Prezenta instrucţiune are ca scop prezentarea modului de desfăşurare a activităţii personalului tehnico-administrativ, ţinând cont de riscurile specifice activităţii şi măsurile de securitate şi sănătate ce se impun pentru eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.. 2. DOMENIUL DE APLICARE Prezenta instrucţiune se aplică la SC CLAUSEB TG.OCNA & SC. ADAM”S COMPANY în vederea instruirii personalului. 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 6 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 7 Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006 8 HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 9 HG nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor la riscurile legate de expunerea la agenti biologici 4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 4.1. DEFINIŢII Accident de munca- accident prin care se produce vatamarea

Boala profesionala.mijloc de informare standardizat care. de a-şi îndeplinii funcţia specificată.violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala. care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu. furnizează o informaţie referitoare la protecţia muncii.modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii. caracterisici locului de munca. fie se elimină sau se reduce riscul. Instruire de securitate a muncii. indifferent de natura juridical a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile. în condiţiile unei situaţii periculoase. Funcţii de protecţie – funcţii ale unui echipament de muncă sau ale unui mijloc de protecţie prin care. Avarie – evevniment survenit în utilizarea mijloacelor de producţie.încetarea capacităţii unei maşini. Factor de risc – factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă şi care. fie se semnalizează prezenţa unui pericol. caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora. prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de protecţie şi cu un simbol. Indicator de protecţie . chimici sau biologici. instalaţii. precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii. cauzate de factorii npocivi. determină probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectări a sănătăţii. invaliditate sau deces.afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau unei profesiuni. specifice . utilaj etc. Defectare . fizici.

Risc . denumite mijloace de protecţie. într-o situaţie periculoasă. sau un dispozitiv de introducere a datelor şi/sau un program care stabileşte interfaţa operator/maşină. Protecţie – ansamblu de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice. Instructiuni de utilizare. constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii. accesorii .ansamblu care cuprinde un echipament cu ecran de vizualizare. cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate. pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor. indiferent de procedeul de afişare folosit. Mijloace individuale de protectie. post de lucru .instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs. Prevenire.probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii.orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza. Situaţie periculoasă .ecran de vizualizare grafic sau alfanumeric. Proces de muncă – succesiunea în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă. echipament cu ecran de vizualizare .ansamblul proceselor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru. prevăzut cu tastatură.mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

MASURI DE SECURITATE A MUNCII PENTRU SPALTORII AUTO ACCESUL IN INCINTA SPALTORIEI: 10Intrarea masinilor in incinta spalatoriei se face in mod dirijat de catre conducatorul locurilor de munca sau de catre lucratori cu raspunderi in acest domeniu in scopul neaglomerarii zonelor unde are loc spalarea autoturismelor. Dupa pozitionarea autoturismului deasupra gurii canalului de spalare. va intra pe rampa de spalare pastrand o distanta suficienta fata de peretii laterali ai cabinei si fata de peretele din fata. 11Intrarea masinii in cabina unde ar loc spalarea se face cu fata si numai dupa ce cond. Se aseaza cale de blocare la rotile din spate in ambele sesuri. fata si .se introduce schimbatorul de viteza in treapta intai de viteza . PRESCURTĂRI SSM – securitate şi sănătate în muncă 5. periferice. inclusiv unitate de dischetă şi/sau unitate optică.1.prinderii sau strivirii eventualelor persoane ce s-ar afla in aceste pozitii. Auto s-a convins ca autoturismul anterior a parasit cabina de spalat . se opreste motorul . suport pentru documente.2. 12Masina se va deplasa cu viteza de 5 km/h. scaun. se trage frana de mana .opţionale. astfel incat sa nu existe riscul lovirii. asigurandu-se astfel masina impotriva deplasarii necontrolate. 4. precum şi mediul de muncă înconjurător. masă sau suprafaţă de lucru. telefon. modem. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 5. imprimantă.

intre rampa si drum se vor monta paravane contra rasturnarii astfel incat jetul de apa de spalare sa nu loveasca oamenii sau vehicolele care trec pe drum . Se inchid usile si geamurile masinii pentru a nu permite intrarea jetului de apa in interior.pe caile de acces nu se vor depozita materiale sau alte obiecte.incaperea pompelor si tabloului electric se vor incuia cu cheia. 14Furtunul prin care vine apa sub presiune va fi in buna stare.capatul furtunului cu stutul va fi tinut in mana sau fixat intru-un colier pentru a se evita lovirea ca urmare a presiunii de apa. 20Decantoarele si separatoarele de reziduuri petroliere aferente instalatiilor de spalare vor fi acoperite si ingradite. 24In incinta spalatoriilor . OPERATII CE SE EXECUTA : 16In timpul operatiilor de spalare se interzice indreptarea jetului de apa sub presiune spre instalatiile electrice aflate in zona rampei si nici spre lucratori sau pietonii din apropiere. 15Urcarea sau coborarea de pe rampa se va face numai dupa ce lucratorii din jur au fost avertizati referitor la operatiile ce se executa. 17Inainte de pornirea pompei de apa se va verifica existenta gratarului sau a platformei electroizolante de protectie de sub tabloul de comanda . . 18Cuplajul pompei se va acoperi cu aparatori. 23La terminarea programului de lucru rampa va fi curatata si spalata. iar legatura cu piesele metalice se va asigura cu coliere de strangere. 22Milul din decantoare va fi evacuat cu ajutorul pompelor de noroi sau alte mijloace mecanizate. 19Inainte de pornirea pompei de apa . precum si legatura la pamant. 13Daca rampa de spalare se afla in apropierea unui drum de circulatie pentru pietoni sau vehicole. 26Dupa terminarea lucrului . 25In timpul iernii suprafetele acoperite de zapada sau gheata se vor curata . 21Aerisirea se va realiza permanent.spate le rotilor .

30pentru efectuarea reparatiilor. efectuate de persoane competente. in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale. de fiecare data cand s-au produs evenimente exceptionale susceptibile sa aiba consecinte daunatoare asupra securitatii echipamentului de munca. unor incercari periodice efectuate de persoane competente. efectuate de persoane competente. in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale. perioade prelungite de neutilizare. accidente. trebuie luate masurile necesare pentru ca echipamentele de munca. in scopul asigurarii unei instalari corecte si a bunei functionari a acestor echipamente de munca. trebuie luate masurile necesare pentru a se asigura ca: 29utilizarea echipamentului de munca este accesibila numai lucratorilor insarcinati cu aceasta atributie. Pentru a garanta ca cerintele de securitate si de sanatate sunt respectate si orice deteriorari sunt depistate si remediate la timp. care sunt supuse unor influente ce pot genera deteriorari susceptibile de a fi la originea unor situatii periculoase. . cum ar fi modificari ale procesului de munca. in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale. sa faca obiectul: 27unor verificari periodice si. 28unor verificari speciale. dupa instalare si inainte de prima punere in functiune si unei verificari dupa fiecare montare intr-un loc de munca nou sau pe un nou amplasament. Daca utilizarea unui echipament de munca este susceptibila sa prezinte un risc specific pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. fenomene naturale.MASURI SSM-ELECTROSECURITATE PENTRU ECHIPAMENTELE DE MUNCA VERIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA Echipamentele de munca a caror securitate depinde de conditiile de instalare trebuie sa fie supuse unei verificari initiale. modificarilor si intretinerii trebuie desemnati lucratori cu atributii in acest sens. daca este cazul.

(1) Informatiile si fisele de lucru trebuie sa cuprinda un numar minim de date referitoare la securitate si sanatate privind: 31conditiile de folosire a echipamentelor de munca. daca este cazul. daca este necesar. Sistemele de comanda trebuie sa fie amplasate in exteriorul zonelor periculoase. cu exceptia anumitor sisteme de comanda. din experienta acumulata in urma utilizarii echipamentelor de munca. acolo unde este cazul. sa fie marcate corespunzator. perturbatiile si constrangerile . echipamentele de munca din imediata vecinatate a locului lor de munca. chiar daca acesti lucratori nu utilizeaza direct aceste echipamente. cum ar fi un semnal de avertizare sonora si/sau vizuala. 33concluziile care pot fi trase. usor de identificat si. Sistemele de comanda trebuie sa fie sigure si sa fie alese tinandu-se cont de defectiunile. de fise de lucru referitoare la echipamentele de munca utilizate la locul de munca. Acestea nu trebuie sa genereze riscuri ca urmare a unei manevre neintentionate.Lucratorii trebuie sa dispuna de informatii adecvate si. precum si asupra modificarilor prevazute a fi efectuate. care afecteaza securitatea. Daca este necesar. Daca acest lucru nu este posibil. trebuie sa fie vizibile. daca este necesar. si in asa fel incat manevrarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare. Cerinte minime generale aplicabile echipamentelor de munca Sistemele de comanda ale unui echipament de munca. de la postul de comanda principal operatorul trebuie sa aiba posibilitatea sa se asigure ca nu exista persoane in zonele periculoase. orice pornire trebuie sa fie precedata automat de un sistem de siguranta. in masura in care aceste modificari afecteaza echipamentele de munca situate in imediata vecinatate a locului lor de munca. Lucratorul expus trebuie sa aiba timpul si/sau mijloacele necesare pentru a evita rapid riscurile provocate de pornirea si/sau oprirea echipamentului de munca. Lucratorii trebuie sa fie atentionati in legatura cu riscurile la care sunt expusi. 32situatiile anormale previzibile.

presiune etc. indiferent de cauza opririi.). Oprirea echipamentului de munca sau a elementelor periculoase ale acestuia fiind realizata. in functie de riscurile existente. Exceptandu-se cazurile in care repornirea sau modificarea nu prezinta niciun risc pentru lucratorii expusi. Echipamentele de munca si elementele lor componente trebuie. daca este necesar pentru securitatea sau sanatatea lucratorilor. Fiecare echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda care sa permita oprirea completa a acestuia in conditii de securitate. Comanda de oprire a echipamentului de munca trebuie sa aiba prioritate fata de comenzile de pornire. de asa maniera incat echipamentul de munca sa fie in stare de securitate. sa fie stabilizate prin fixare ori prin alte mijloace. Daca acest lucru este necesar si in functie de pericolele pe care le prezinta echipamentul de munca si de timpii normali de oprire. In cazul in care exista riscul ruperii sau spargerii unor elemente . Un echipament de munca care prezinta pericole datorate caderilor sau proiectarii de obiecte trebuie sa fie prevazut cu dispozitive de securitate corespunzatoare. Fiecare post de lucru trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda care sa permita. oprirea fie in totalitate a echipamentului de munca. alimentarea cu energie a organelor de comanda respective trebuie sa fie intrerupta.previzibile in cadrul utilizarii prevazute. fie numai partial. aceeasi cerinta se aplica si pentru: 34repornirea echipamentului dupa o oprire. 35comanda unei modificari semnificative a conditiilor de functionare (de exemplu. Pornirea echipamentului de munca nu trebuie sa fie posibil sa se realizeze decat numai printr-o actiune voluntara asupra sistemului de comanda prevazut in acest scop. viteza. un echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de oprire de urgenta.

acesta trebuie sa fie respectat si tinut la zi. trebuie luate masuri de protectie adecvate. Zonele si punctele de munca sau cele de intretinere a unui echipament de munca trebuie sa fie iluminate corespunzator. daca este posibil. Operatiile de intretinere trebuie sa poata sa fie efectuate cand echipamentul de munca este oprit. Pentru fiecare echipament de munca care detine un program de intretinere. in functie de lucrarile realizate. Un echipament de munca poate sa fie utilizat numai pentru operatiunile si in conditiile pentru care a fost realizat. Daca elementele mobile ale unui echipament de munca prezinta riscuri de producere de accidente prin contactul mecanic. situatie care ar putea prezenta pericole semnificative pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. 40sa nu limiteze mai mult decat este necesar observarea ciclului de munca. 37sa nu genereze riscuri suplimentare.ale echipamentului de munca. . 39sa fie amplasate la o distanta adecvata fata de zona periculoasa. 41sa permita interventiile indispensabile pentru instalarea si/sau inlocuirea elementelor si. pentru activitatile de intretinere. Daca acest lucru nu este posibil. fara demontarea protectorului sau dispozitivului de protectie. trebuie sa fie luate masuri de protectie adecvate pentru executarea acestor operatii sau pentru ca acestea sa fie efectuate in afara zonelor periculoase. Dispozitivele de avertizare ale echipamentului de munca trebuie sa fie usor de perceput si de inteles si lipsite de ambiguitati. 38sa nu fie inlaturate cu usurinta sau facute inoperante. de asemenea. prin limitarea accesului numai in zona sau la lucrarea care trebuie realizata si. acestea trebuie sa fie prevazute cu protectori si dispozitive de protectie care sa impiedice accesul in zonele periculoase sau sa opreasca miscarea elementelor periculoase inainte de patrunderea in zonele periculoase. Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie: 36sa fie de constructie robusta.

Rezistivitatea solului este rezistenta electrica a unui cub cu latura de 1 cm din solul respectiv si se exprima in 25 cm. Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protectia lucratorilor expusi riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta. in cazul cand nu au fost acoperite cu un strat izolant cu bitum ).construite din partile metalice ce au fost introduse in pamant pentru alte scopuri decat legatura electrica cu pamantul (stalpi metalici sau de beton armat ingropati in pamant . placi metalice ) introduse in pamant . destinate separarii de fiecare din sursele de energie. Rezistenta electrica a solului este determinata de compozitia si rezistenta acestuia si de forma si dimensiunile electrozilor prin care se scurge curentul la pamant. 45Prize de pamant artificiale . benzi metalice.Orice echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu dispozitive usor de identificat. (tevi metalice. b. din punct de vedere al constructiei : 44prize de pamant naturale . Pentru efectuarea operatiilor de productie. reglare si intretinere a echipamentelor de munca. In instalatiile electrice se disting 3 tipuri de locuri cu grad diferit de pericol de electrocutare . lucratorii trebuie sa aiba acces si sa ramana in conditii de securitate in toate zonele necesare.pentru protectia contra tensiunilor accidentale . Reconectarea nu trebuie sa genereze riscuri pentru lucratorii in cauza. tevi metalice pentru alimentarea cu apa.pentru exploatarea intr-o retea electrica . Clasificarea prizelor de pamant a.instalate special cu scop de protectie. din punct de vedere al folosirii . Un echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu dispozitive de avertizare si semnalizare indispensabile pentru asigurarea securitatii lucratorilor. 43prize de exploatare . 42prize de protectie . Masuri de protectie impotriva electrocutarii prin atingere .

de echipament si de dimensiunile locurilor de munca. echipamentele si dispozitivele. Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior. iar orice neconformitati constatate si susceptibile de a afecta securitatea si sanatatea lucratorilor sa fie corectate cat mai curand posibil. In caz de pericol.directa si indirecta Protectia impotriva tensiunilor de atingere periculoase MASURI GENERALE SSM PENTRU LOCUL DE MUNCA In scopul asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor. c) sa fie curatate cu regularitate. Usile glisante sau turnante nu sunt permise in cazul in care acestea au destinatia de iesiri de urgenta. d) sa fie cu regularitate intretinute si verificate echipamentele si dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminarii pericolelor Instalatii electrice Instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie. Cai si iesiri de urgenta Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramana in permanenta libere si sa conduca in mod cat mai direct posibil in aer liber sau in spatii sigure. precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente. Proiectarea. pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzator locului de munca. trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si in conditii cat mai sigure a lucratorilor de la toate posturile de lucru. constructia si alegerea materialului si dispozitivelor de protectie trebuie sa tina seama de tensiunea nominala. amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta depind de utilizare. Numarul. Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva riscului de accidentare prin atingere directa si/sau atingere indirecta. Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau fixate astfel incat sa nu poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice persoana care ar avea nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta. . b) sa fie realizata intretinerea tehnica a locului de munca si a echipamentelor si dispozitivelor. influenta conditiilor externe si de competenta lucratorilor care au acces la partile componente ale instalatiei. trebuie sa se ia toate masurile ca: a) sa fie pastrate in permanenta libere caile de acces ce conduc spre iesirile de urgenta si iesirile propriu-zise.

Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate. de echipamentele pe care acestea le contin. Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare. in functie de natura muncii si de locul de munca. precum si caile de circulatie si usile de acces spre acestea trebuie sa fie eliberate de orice obstacole. . astfel incat sa poata fi utilizate in orice moment fara dificultate. Ferestrele. locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient si sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si securitatea lucratorilor. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si simplu de manevrat. locurile de munca trebuie prevazute cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si. Temperatura in camerele de odihna. de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane prezente. Temperatura in incaperi In timpul programului de lucru. Iluminatul natural si artificial In masura in care este posibil. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta. 971/2006. tinandu-se seama de metodele de lucru utilizate si de cerintele fizice impuse lucratorilor. Caile si iesirile de urgenta. daca este cazul. in grupurile sanitare. in cantine si in incaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice a acestor incaperi. Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta si sa fie plasata in locurile corespunzatoare. in incaperile pentru personalul de serviciu permanent. in cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica.Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. Detectarea si prevenirea incendiilor In functie de dimensiunile si destinatia cladirilor. luminatoarele si glasvandurile trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive la locurile de munca. temperatura din incaperile ce cuprind posturi de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. cu detectoare de incendii si sisteme de alarma. Acestea trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.

Ferestre si luminatoare Lucratorii trebuie sa aiba posibilitatea sa deschida. Usi Pozitia. de gauri sau de planuri inclinate periculoase si trebuie sa fie fixe. sa inchida. in special peretii despartitori realizati integral din sticla. luminatoarele si ventilatoarele in conditii de securitate. din incaperi sau din vecinatatea posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar si construiti din materiale securizate sau sa fie separati de aceste posturi de lucru si cai de circulatie. Suprafetele pardoselilor. numarul si dimensiunile usilor.Instalatiile de iluminat din incaperile cu posturi de lucru si de pe caile de acces si de circulatie trebuie amplasate in asa fel incat sa nu existe riscul de accidentare a lucratorilor ca rezultat al tipului de iluminat montat. Usile transparente trebuie sa fie marcate corespunzator. pereti. Cand sunt deschise. Locurile de munca in care lucratorii sunt in mod deosebit expusi riscurilor in caz de intrerupere a iluminatului artificial trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de o intensitate suficienta. . peretilor si plafoanelor din incaperi trebuie sa fie curatate si renovate pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare. plafoane si acoperisuri ale incaperilor Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente. pentru a preveni intrarea in contact a lucratorilor cu peretii si ranirea cauzata de spargerea lor in bucati. la inaltimea vederii. sa regleze sau sa fixeze ferestrele. tinandu-se seama de tipul de intreprindere si de activitatea fizica a lucratorilor. Peretii transparenti sau translucizi. stabile si nealunecoase. acestea trebuie pozitionate si fixate astfel incat sa nu constituie un pericol pentru lucratori. Incaperile care cuprind posturi de lucru trebuie sa fie izolate termic in mod corespunzator. Accesul pe acoperisurile construite din materiale cu rezistenta insuficienta trebuie permis numai daca exista echipamente care sa asigure executarea lucrarii in conditii de securitate. Ferestrele si luminatoarele trebuie sa fie concepute in raport cu echipamentul sau trebuie prevazute cu dispozitive care sa permita curatarea lor fara riscuri pentru lucratorii care executa aceasta munca sau pentru lucratorii prezenti in cladire sau in jurul acesteia. Pardoseli. precum si materialele care se folosesc la constructia acestora sunt determinate de natura si ulilizarea incaperilor sau incintelor.

culoare si scari. Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor nu sunt construite dintr-un material securizat si daca exista pericolul ca lucratorii sa fie raniti in cazul spargerii unei usi sau porti. aceste locuri trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati in aceste zone. exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte. Daca locurile de munca includ zone periculoase in care. porti. Caile utilizate pentru circulatia pietonala si/sau pentru transportul intern trebuie sa fie dimensionate in concordanta cu numarul potential de utilizatori si tipul de activitate. data fiind natura activitatii. Trebuie sa fie posibila deschiderea lor din interior in orice moment. Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice caderea lor. Trebuie sa fie posibila deschiderea usilor atunci cand locurile de munca sunt ocupate. Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda in zonele periculoase. inclusiv treptele. Instalatii sanitare Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare .Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa aiba un panou transparent. treceri pentru pietoni. caile de circulatie trebuie sa fie marcate clar. trebuie sa fie asigurate distantele minime de securitate pentru pietoni. Usile glisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de pe sine si caderea lor. Daca pe caile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport. scarile fixe si rampele de incarcare trebuie sa fie amplasate si dimensionate astfel incat sa asigure un acces usor. Atunci cand echipamentele din incaperi si ulilizarea acestora impun protectia lucratorilor. fara ajutor special. suprafetele trebuie sa fie protejate impotriva spargerii. Usile si portile situate de-a lungul cailor de salvare trebuie sa fie marcate corespunzator.zone periculoase Caile de circulatie. sigur si adecvat pentru pietoni si vehicule fara a pune in pericol lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de circulatie. Caile de circulatie . Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata de usi.

nu se va merge distrat. nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu. unul după altul. 48toate pagubele materiale produse în urma unui accident sau incendiu. Daca vestiarele nu sunt necesare. sa aiba o capacitate suficienta si sa fie prevazute cu scaune. în imediata apropiere a ei. din motive de sanatate sau de decenta. trebuie prevazut pentru fiecare lucrator un loc in care sa isi tina imbracamintea personala sub cheie. nu se va aprinde ţigara. Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si pentru femei sau utilizarea separata a acestora. Vestiarele trebuie sa aiba dimensiuni suficiente si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi incuie imbracamintea in timpul programului de lucru.daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru speciala si daca. sărind câte două. dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete. Personalul este dator să semnaleze: 46orice accident sau incendiu cunoscut la locul de munca. cotoare şi coji de . Cabine de WC-uri si chiuvete In apropierea posturilor de lucru. Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele norme: 49 se va circula numai pe partea dreaptă 50 se va merge încet. Fiecare lucrator trebuie să cunoască şi să aplice masurile de securitate a muncii în încăperea în care îşi desfăşoară activitatea. Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent. 47 toate situaţiile periculoase de muncă. nu se va citi în timp ce se urcă sau se coboară pe scări. Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor pentru barbati si femei. lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale. cu faţa înainte. a vestiarelor si a chiuvetelor. Deschiderea uşii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoană aflată în încăperea alăturată. în şir simplu 51 se va sprijini de mâna curentă. Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile. trei trepte deodată 52 vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (creioane.

cioburile de sticlă trebuie învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate de acest personal. Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute iar urmele de ulei şi apă trebuie înlăturate pentru a se putea evita alunecările. efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui. aşezate unele peste altele deoarece. pe birou. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte. La ieşirea din clădire orice persoană se va asigura din toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport. Totdeauna trebuie să se privească în direcţia de mers. acestea nu trebuie să împiedice vizibilitatea. etc) În timpul programului trebuie folosită o încălţăminte corespunzătoare pentru a se evita orice sursă de accident. MASURI DE IGIENA SI PROTECTIE INDIVIDUALA CONFORM HG 1092/2006 Pentru toate activitatile in care se utilizeaza agenti biologici ce . mergându-se încet. de preferat fiind să se lase la vedere. nefiind stabile se pot răsturna. obligatoriu se va folosi o scară sigură. sertare. Pentru ridicarea obiectelor. La intersecţii trebuie să se circule pe partea dreaptă. iar atunci când se transportă pachete în braţe. cere ar putea veni din sens opus sau după colţul clădirii. Trebuie semnalate orice defecţiune îm pardoseli (spărturi sau rupturi de linoleum. Este interzis a se sprijini sau împinge de partea de sticlă a uşilor. covoare. Pentru protecţia personalului care face curăţenie.fructe etc) Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime. pentru a se evita coleziunea cu o persoană sau un mijloc de transport. Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis să se improvizeze podeţe formate din scaune. cutii. Fiecare lucrator trebuie să cunoască şi să aplice masurile de securitate a muncii în biroul sau încăperea în care îşi desfăşoară activitatea.

asezat corect intr-un loc stabilit separat de celelalte haine. b) sa furnizeze lucratorilor imbracaminte de protectie adecvata sau alte tipuri de imbracaminte speciala adecvata. in cazul in care prezinta defectiuni. la nevoie. . Verifică şi aprobă prezenta instrucţiune şi modificările acesteia. reparat sau schimbat inaintea unei noi utilizari. manipularea si tratarea esantioanelor de origine umana sau animala. dupa fiecare utilizare. care pot fi contaminate de agenti biologici. e) sa stabileasca proceduri privind prelevarea. b).1 ADMINISTRATOR Asigura resursele necesare pentru ca activitatile din prezenta instructiune sa se desfasoare in bune conditii. in orice caz. (1) Imbracamintea de lucru si echipamentele de protectie. (1) si echipamentul de protectie sa fie dezinfectate si curatate sau. distruse. d) sa aiba in vedere ca echipamentul individual de protectie sa fie: 1. 2. RESPONSABILITĂŢI 6. daca este posibil. inclusiv imbracamintea de protectie prevazuta la art. trebuie sa fie scoase atunci cand lucratorul paraseste zona de lucru si trebuie pastrate separat de alta imbracaminte. (2) Angajatorul trebuie sa aiba grija ca imbracamintea prevazuta la alin.constituie un risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor. c) sa asigure lucratorilor spatii dotate cu instalatii igienicosanitare adecvate. verificat si curatat. care pot include solutii/picaturi pentru ochi si/sau substante antiseptice pentru piele. 15 lit. angajatorul este obligat sa ia urmatoarele masuri: a) sa asigure conditiile corespunzatoare ca lucratorii sa nu serveasca masa si sa nu bea in zonele de lucru unde exista riscul de contaminare cu agenti biologici. inainte si. 6. 3.

.2. 6.Coordoneaza intreaga activitate definita prin prezenta instructiune si raspunde de respectarea ei in ceea ce priveste modul de lucru cat si tinerea la zi a inregistrarilor. PERSONALUL MUNCITOR Aplica si respecta intocmai prevederile prezentei instructiuni. Raspunde de pastrarea instructiunii si de disponibilitatea ei ori de cate ori este nevoie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful